Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)14311432
1430001
  Икеда Д. "Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды" / диалоги Д. Икеды и М. Згуровского. – Киев : Град, 2011. – 301, [3] с. : ил. – Автори зазначені на обкл. книги. – ISBN 978-966-97160-1-9
1430002
  Шацилло В.К. "Японская карта" в "русской игре" Германии в Первой мировой войне // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 32-43. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются попытки немецкого военно-политического руководства во время Первой мировой войны склонить Россию к заключению сепаратного мирного договора с Центральными державами при посредничестве Японии. На основании документов из немецких ...
1430003
  Леонов Сергей "Японский" зонтик : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 28 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1430004
  Слабошпицький М. "ЯрВал" - "мільйонер"! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 1, 3


  Михайло Слабошпицький - директор видавництва "Ярославів Вал" про досягнення
1430005
  Солодар Іда "Ярденіт" притягає туристів та прочан // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1430006
  Саєнко В. "Ярешківський одесит,або Мамай без коня": творчість Бориса Нечерди (критико-літературний дискурс) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С.202-221. – ISSN 2075-1222
1430007
  Войчишин Ю. "Ярий крик і біль тужавий..." / Ю. Войчишин ; Канад. наук. т-во ім. Шевченка. – Київ : Либідь, 1993. – 157, [2] с.: іл., 8арк. іл. – Бібліогр.: с. 130-138. – ISBN 5-325-00303-8
1430008
  Слабошпицький М. "Ярославів Вал" - кандидат у мільйонери" / Розмову вів К. Васильченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 4


  "Ярославів Вал" - видавництво, у якому останнім часом з"явилося чи не найбільше книжок сучасних письменників. Про Львівський Форум видавців, видавництво "Ярославів Вал" його проблеми та перспективи розмова з його директором Михайлом Слабошпицьким
1430009
  Щербакова Т.В. "Ярь" Сергея Городецкого и "яр" Сергея Есенина (к истории взаимоотношений поэтов) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 62-72. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье исследуются взаимоотношения С.М. Городецкого и С.А. Есенина в 10-е годы 20 в. Автор проанализировал влияние Городецкого на творчество младшего современника, в частности, указав на сходство мотивной организации первого стихотворного сборника ...
1430010
   "Яскрава агресивність" комп"ютерних технологій / Редакція // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8
1430011
  Кехаїдіс Д. [Ярмарок. Обручка. Нарди : театральні п"єси / Димітріс Кехаїдіс. – Афіни : Кедрос, 1997. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1321-5
1430012
   [Ярославна Миколаївна Шевченко] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 400-401. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
1430013
   [Яроцький Віталій Леонідович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 316-317. – ISSN 1993-0909


  50 років від дня народження.
1430014
  Федяшин А. Я-президент, и точка! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Лидер мадагаскарской оппозиции Марк Равалуманана. ]
1430015
  Кочнов В.Ф. Януш Корчак / В.Ф. Кочнов. – М, 1991. – 190 с.
1430016
  Денисюк С. Януш Корчак і українська педагогіка // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-48
1430017
  Проскура О. Януш Корчак із нами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 13


  Захист дитини і дитинства - проблема вічна.
1430018
   Януш Корчак.. – М,, 1967. – 15с.
1430019
  Ольчак-Ронікер Януш Корчак. Сторінками біографії = Korczak. Proba biografii / Йоанна Ольчак-Ронікер ; [пер. з пол. А. Павлишин ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 494, [2] с., [4] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 494 та в приміт. наприкінці розд. – ISBN 978-966-378-275-1
1430020
  Фоміна С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар / С. Фоміна, біневська, О. Скуміна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 2-12
1430021
  Михайловський В.М. Януш Куртика - історик Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 86-92. – (Історичні науки ; Т. 21)
1430022
  Михайловський В.М. Януш Марек Куртика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
1430023
   Януш Ядвіга Вацлавівна : біобібліогр. нарис до ювілею / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. ; [упоряд., авт. нарису Н.Б. Грищенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 60, [1] с., [11] арк. фот. : фот. – (Серія "Видатні жінки Києва" ; вип. 1)


  У пр. № 1696291 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на добру пам"ять з вдячністю за можливість користуватися її бібліотечними фондами при навчанні в цьому університеті впродовж 5 (1951-1956) років та написанні ...
1430024
  Пущенко Ф. Япанське письменство / Ф. Пущенко. – 15с.
1430025
  Цирулев Р.М. Япония - Бразилия: второе столетие тесных контактов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 044-748Х
1430026
  Гринюк В.А. Япония - КНДР: болевая точка отношений // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
1430027
  Крупянко М.И. Япония - КНР: механизм экономического сотрудничества / М.И. Крупянко. – М, 1986. – 181 с.
1430028
  Канамори Х. Япония - мировая экномическая держава / Хисао Канамори. – Москва : Наука, 1986. – 237, [3] с.
1430029
  Носов М.Г. Япония - США : неизменность союза // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 0321-2068


  Взаємовідносини між двома країнами у другій пол. ХХ ст.
1430030
  Чугров С. Япония - США: искаженное взаимовосприятие // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1430031
  Барышникова О.Г. Япония - Филиппины : географические справки / О.Г. Барышникова. – Москва : Географгиз, 1956. – 29с. – (Страны Азии)
1430032
  Добринская О.А. Япония - Центральная Азия: в поисках нефти и статуса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 45-50. – ISSN 0321-5075
1430033
   Япония - черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 97-104
1430034
  Кельин И. Япония : культурно-исторический и экономический очерк, с приложением карты Японии / И. Кельин. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 168 с. + 1 карта
1430035
  Плетнер О. Япония / О. Плетнер. – М-Л, 1925. – 184с.
1430036
  Катаяма С. Япония / С. Катаяма. – М., 1928. – 24с.
1430037
  Кобаяси К. Япония / К. Кобаяси. – Харьков, 1933. – 303с.
1430038
   Япония. – М., 1934. – 396с.
1430039
  Южный А. Япония / А. Южный. – 2-е дополн. и испр. изд. – М., 1934. – 395с.
1430040
  Денике Б.П. Япония / Б.П. Денике. – Москва, 1935. – 104 с.
1430041
  Хаяма У. Япония / У. Хаяма. – Москва, 1936. – 172с.
1430042
  Хаяма У. Япония / У. Хаяма. – 2-е изд. – М, 1939. – 206с.
1430043
  Глушаков П.И. Япония / П.И. Глушаков. – М, 1945. – 152с.
1430044
  Гальперин А.И. Япония / А.И. Гальперин, К.М. Попов, Э.Я. Файнберг; Под ред.Е.М.Жукова. – Москва : Воениздат, 1947. – 51с. – (Политическая география)
1430045
  Треварта Г. Япония : Физическая и экономическая география / Г. Треварта; Пер. с англ. Бровика Л.Я. Под. ред. Попова К. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 604с. + карта
1430046
  Благовещенский М.Н. Япония : стенограмма лекций, прочитанных В ВПШ при ЦК ВКП9Б0 / М.Н. Благовещенский. – Москва : ВПШ при ЦК ВКП(б), 1949. – 37с.
1430047
  Певзнер Я.Х. Япония / Я.Х. Певзнер. – М, 1957. – 31с.
1430048
  Пичугин Б.М. Япония / Б.М. Пичугин. – М, 1957. – 215с.
1430049
  Петров Д.В. Япония / Д.В. Петров. – Москва, 1964. – 31с.
1430050
  Марков А.П. Япония / А.П. Марков. – М, 1970. – 187с.
1430051
   Япония. – М., 1971. – 239с.
1430052
   Япония. – Москва : Мысль, 1973. – 454с.
1430053
  Сахаров Игорь Васильевич Япония : Рек.библиогр.указ. / Сахаров Игорь Васильевич; ГПБ; Геогр.о-во СССР; О-во "СССР-Япония"; Под ред.: И.А.Латышева. – Москва : Книга, 1980. – 159с.
1430054
   Япония. – М., 1981. – 429с.
1430055
  Зайцев Е.Б. Япония / Е.Б. Зайцев, И.И. Тамгинский. – М., 1985. – 181с.
1430056
  Орфенов А.Б. Япония / А.Б. Орфенов. – М, 1985. – 171с.
1430057
   Япония // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 3 (247). – C. 26-136
1430058
   Япония. – М., 1990. – 157с.
1430059
   Япония = (Наши деловые партнеры). – 2-е доп. и перераб. – Москва : Международные отношения, 1991. – 280с.
1430060
   Япония. – 2-е изд. – М., 1991. – с.
1430061
   Япония : Справочник. – Москва : Республика, 1992. – 543с.
1430062
   Япония : Монастырь. Гейши. Бани. Ночная жизнь. Кухня. Путеводитель. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-118 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1430063
   Япония // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 3
1430064
  Князева Дарья Япония : Японский городовой. Репортаж / Князева Дарья, Боллендорф Самуэль // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 76-92 : Фото. – ISSN 1029-5828
1430065
  Чугров С.В. Япония : гибридизация и гармонизация // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0321-2017


  Політична ідентичність Японії
1430066
  Угринович Б.И. Япония : движение за добрососедство с Советским Союзом / Б.И. Угринович. – М, 1984. – 111с.
1430067
  Молодякова Э.В. Япония : смена политического режима // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 17-22. – ISSN 0321-5075
1430068
  Юров В.Ю. Япония 80-х годов: внутриполит положение и внешняя политика / В.Ю. Юров. – М., 1986. – 39с.
1430069
  Самурский Кирилл Япония vs фото : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 34-37 : Фото
1430070
  Цветкова Н. Япония без кимоно / Н. Цветкова. – М., 1969. – 160с.
1430071
  Кассис В.Б. Япония без ретуши / В.Б. Кассис. – Москва : Известия, 1975. – 254с.
1430072
  Бескоровайный А.И. Япония без экзотики. / А.И. Бескоровайный. – Москва, 1971. – 64с.
1430073
  Жуков Е.М. Япония в 1868-1914 годах / Е.М. Жуков. – М., 1941. – 22с.
1430074
  Зубок Л.И. Япония в 1918-1941 года / Л.И. Зубок. – М., 1946. – 46с.
1430075
  Старосельцев Н.Д. Япония в 70-90х годах и в период довоенного империализма. / Н.Д. Старосельцев. – М, 1937. – 48с.
1430076
  Воробьев М.В. Япония в III-VII вв. / М.В. Воробьев. – Москва, 1980. – 344с.
1430077
  Хаттори Т. Япония в войне 1941-1945 / Т. Хаттори. – М, 1973. – 629с.
1430078
  Иванов М.И. Япония в годы войны. / М.И. Иванов. – М., 1978. – 253с.
1430079
  Кузнецов С.И. Япония в дальневосточной политике Великобритании / С.И. Кузнецов. – Иркутск, 1988. – 117 с.
1430080
  Чегодарь Ю.П. Япония в международном движении капитала. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Чегодарь Ю.П.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1985. – 19л.
1430081
  Петров Д.В. Япония в мировой политике / Д.В. Петров. – М., 1973. – 295с.
1430082
  Бедняк И.Я. Япония в период перехода к империализму : становление японского монополистического капитализма на рубеже XIX-XX вв. / И.Я Бедняк ; отв. ред. Б.Г. Сапожников ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1962. – 200, [3]с.
1430083
  Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике / С.И. Вербицкий. – Москва, 1992. – 271с.
1430084
   Япония в процессе интернационализации мирового хозяйства. – М., 1988. – 54с.
1430085
  Пасков С.С. Япония в раннее средневековье, VII-XII вв.: ист. очерки / С.С. Пасков. – М., 1987. – 195с.
1430086
  Крупянко М.И. Япония в системе Восток-Запад: Политика, экономика / М.И. Крупянко. – М., 1991. – 246с.
1430087
   Япония в системе мировых хозяйственных связей. – М., 1977. – 304с.
1430088
   Япония в сравнительных социокультурных исследованиях. – М., 1989. – 167с.
1430089
  Манькова А.О. Япония в творчестве русских символистов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 133-141. – ISSN 0869-1908
1430090
  Кудрявцев В.Л. Япония вчера и сегодня. / В.Л. Кудрявцев. – М., 1962. – 58с.
1430091
  Катасонова Е. Япония выполнила исторический долг // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 59-66. – ISSN 0131-2227
1430092
  Стрельцов Д. Япония и "Восточноазиатское сообщество": взгляд со стороны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 57-66. – ISSN 0131-2227
1430093
  Штейнер Евгений Япония и "японщина" в России и на Западе // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3 (981). – С. 54-60. – ISSN 0130-1640
1430094
  Катасонова Е.Л. Япония и азиатский сценарий Джозефа Ная // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 70-74. – ISSN 0321-5075
1430095
  Катаяма С. Япония и Америка / С. Катаяма. – М., 1925. – 60с.
1430096
  Романова Е. Япония и Америка: уроки экономического сотрудничества (и для России тоже) // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 12-19. – ISSN 0321-5075
1430097
  Каращук Е.В. Япония и америкенская агрессия в Индокитае / Е.В. Каращук. – М., 1979. – 120с.
1430098
  Волкова И.В. Япония и Африка / И.В. Волкова. – Москва, 1981. – 203с.
1430099
  Виталин Япония и ее армия / Виталин, , Димов и. – Москва, 1934. – 88с.
1430100
  Загорский А.В. Япония и Китай: пути обществ. развития в оценке яп. историографии / А.В. Загорский. – М., 1991. – 191с.
1430101
  Коровин Е.А. Япония и международное право / Е.А. Коровин. – М., 1936. – 248с.
1430102
  Симония А. Япония и Мьянма: история "особых отношений" // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 83-93. – ISSN 0131-2227
1430103
  Саркисов К.О. Япония и Организация Объединенных Наций / К.О. Саркисов. – М., 1975. – 256с.
1430104
  Катасонова Е.Л. Япония и проблемы киберкультуры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 64-72. – ISSN 0321-5075
1430105
  Александров В.В. Япония и развивающиеся страны / В.В. Александров. – Москва, 1965. – 264с.
1430106
  Кравцевич А.И. Япония и развивающиеся страны : проблемы технико-экономического сотрудничества / А.И. Кравцевич. – Москва : Наука, 1981. – 184 с.
1430107
  Крупянко М.И. Япония и региональное сотрудничество в вопросах безопасности / М.И. Крупянко, Л.Г. Арешидзе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-61. – ISSN 0869-1908
1430108
  Павлов Д.Б. Япония и Россия в 1914-1918 гг.: сотрудничество на фоне "большой политики" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-27. – ISSN 0042-8779


  О русско-японских отношениях в годы Первой мировой войны.
1430109
  Василевская И.И. Япония и страны Юго-Восточной Азии после второй мировой войны / И.И. Василевская. – Москва, 1969. – 150с.
1430110
  Шарков А.М. Япония и США / А.М. Шарков. – М., 1971. – 408с.
1430111
  Игнатущенко С.К. Япония и США. Эконом. противоречия / С.К. Игнатущенко. – М., 1977. – 394с.
1430112
  Игнатущенко С.К. Япония и США: партнеры и конкуренты / С.К. Игнатущенко. – Москва, 1970. – 308с.
1430113
  Дерманов В.К. Япония и США: проблемы торговой конкуренции / В.К. Дерманов. – М, 1985. – 191с.
1430114
  Шипаев В.И. Япония и Южная Корея. / В.И. Шипаев. – М., 1981. – 287с.
1430115
  Булгакова Е.И. Япония и японцы / Е.И. Булгакова // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 155 с. ил.
1430116
   Япония культура и общество в эпоху научно-технической революции. – Москва : Наука, 1985. – 318с.
1430117
  Стрельцов Д.В. Япония между восточноазиатским и транстихоокеанским регионализмом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 72-95. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
1430118
  Жуков Е.М. Япония на первом этапе общего кризиса капитализма / Е.М. Жуков. – Москва, 1955. – 24с.
1430119
   Япония на пороге XXI века. – М., 1989. – 191с.
1430120
  Вербицкий С.И. Япония на пороге ХХІ века / С.И. Вербицкий. – Москва, 1988. – 63с.
1430121
  Хамадан Ал. Япония на путях к "большой войне". / Ал. Хамадан. – М.Л., 1936. – 48с.
1430122
  Катасонова Е. Япония на российских экранах: японская экзотика или японская самобытность? // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 61-67. – ISSN 0321-5075


  Культура Японії
1430123
  Георгиев Ю.В. Япония накануне 1970 года / Ю.В. Георгиев ; АН СССР. – Москва : Наука ; Главн. ред восточн. лит-ры, 1969. – 103 с.
1430124
  Латышев И.А. Япония наших дней / И.А. Латышев ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 191 с.
1430125
  Петров Д.В. Япония наших дней / Д.В. Петров. – М., 1979. – 64с.
1430126
   Япония наших дней. – М., 1983. – 256с.
1430127
  Эйдус Х.Т. Япония от первой до второй мировой войны. / Х.Т. Эйдус. – Л., 1946. – 247с.
1430128
   Япония признает преимущества Amadeus Altea // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 2 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1430129
  Макош У. Япония сегодня : Написано между Токио и Хиросимой / У. Макош. – Москва : Географгиз, 1962. – 216с.
1430130
   Япония сегодня. – Токио, 1990. – 156с.
1430131
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2002
1430132
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2002
1430133
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2002
1430134
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2002
1430135
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2002
1430136
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2002
1430137
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2002
1430138
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2002
1430139
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2002
1430140
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2002
1430141
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2002
1430142
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2002
1430143
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2003
1430144
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2003
1430145
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2003
1430146
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2003
1430147
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2003
1430148
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2003
1430149
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2003
1430150
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2003
1430151
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2003
1430152
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2003
1430153
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2003
1430154
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2003
1430155
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2004
1430156
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2004
1430157
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2004
1430158
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2004
1430159
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2004
1430160
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2004
1430161
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2004
1430162
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2004
1430163
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2004
1430164
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2004
1430165
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2004
1430166
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2004
1430167
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2005
1430168
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2005
1430169
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2005
1430170
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2005
1430171
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2005
1430172
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2005
1430173
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2005
1430174
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2005
1430175
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2005
1430176
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2005
1430177
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2005
1430178
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2005
1430179
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2006
1430180
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2006
1430181
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2006
1430182
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2006
1430183
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2006
1430184
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2006
1430185
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2006
1430186
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2006
1430187
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2006
1430188
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2006
1430189
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2006
1430190
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2006
1430191
  Горохов С.А. Япония сегодня : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 28-37 : Фото, табл., карта. – ISSN 0016-7207
1430192
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2007
1430193
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2007
1430194
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2007
1430195
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2007
1430196
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2007
1430197
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2007
1430198
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2007
1430199
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2007
1430200
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2007
1430201
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2007
1430202
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2007
1430203
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2007
1430204
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2008
1430205
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2008
1430206
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2008
1430207
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2008
1430208
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2008
1430209
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2008
1430210
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2008
1430211
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2008
1430212
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2008
1430213
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2008
1430214
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2008
1430215
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2008
1430216
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2009
1430217
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2009
1430218
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2009
1430219
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2009
1430220
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2009
1430221
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2009
1430222
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2009
1430223
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2009
1430224
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2009
1430225
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2009
1430226
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2009
1430227
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2009
1430228
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2010
1430229
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2010
1430230
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2010
1430231
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2010
1430232
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2010
1430233
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 6. – 2010
1430234
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 7. – 2010
1430235
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 8. – 2010
1430236
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 9. – 2010
1430237
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 10. – 2010
1430238
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 11. – 2010
1430239
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 12. – 2010
1430240
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 1. – 2011
1430241
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 2. – 2011
1430242
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 3. – 2011
1430243
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 4. – 2011
1430244
   Япония сегодня. – Москва, 1993-
№ 5. – 2011
1430245
   Япония сегодня : ежемесячный журнал / Закрытое АО "Япония сегодня". – Москва, 1993-
№ 6. – 2011
1430246
  Марчук А. Япония штурмует космос : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 2 : Іл.
1430247
  Соколов Б. Япония. / Б. Соколов. – 2-е изд., перераб. – Л., 1934. – 112с.
1430248
  Курицын А.Н. Япония. / А.Н. Курицын. – М., 1974. – 39с.
1430249
  Жуков Ю.А. Япония. 1962 / Ю.А. Жуков. – М., 1962. – 127с.
1430250
  Александрова Елена Япония. Бабочки в цвету // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 74-78 : фото
1430251
  Стрельцов Д.В. Япония. В глухом политическом тупике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 12 (665). – С. 12-18. – ISSN 0321-5075
1430252
  Зеленский Святослав Япония. Во все сладкие: 10 необычных десертов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 40-47 : фото
1430253
  Мякин А.Д. Япония. Геогр. очерк. / А.Д. Мякин. – М., 1956. – 95с.
1430254
  Анисимцев Н. Япония. Закон о референдуме - шаг к пересмотру конституции? : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 0321-5075
1430255
  Карелина Дарья Япония. Коллективное - сознательное // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 40-47 : фото
1430256
  Карелина Дарья Япония. Нарисованная жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 66-71 : фото
1430257
  Конрад Н.И. Япония. Народ и государство : Историч. очерк / Н.И. Конрад. – Птгр., 1923. – 168с.
1430258
  Дитрих Корнелия Япония. Неувядающие сады : по ту сторону времени // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 50-61 : Фото. – ISSN 1029-5828
1430259
  Попов К.М. Япония. Очерки географии и экономики. / К.М. Попов. – М.-Л.
ч. 1. – 1931. – 447с.
1430260
  Попов К.М. Япония. Очерки развития национальной культуры и географической мысли. / К.М. Попов. – М., 1964. – 640с.
1430261
   Япония. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 108-109 : Фото
1430262
  Дил У. Япония. Средние века и начало Нового времени = Handbook to life in medieval and early modern Japan : [энциклопедич. справочник] / Уильям Дил ; [пер. с англ. Артюхова А.М.]. – Москва : Вече, 2011. – 463, [1] с. : фотоил., ил. – (Библиотека мировой истории). – ISBN 978-5-9533-3130-2
1430263
  Эйдус Х.Т. Япония. Стенограмма лекции / Х.Т. Эйдус. – М., 1948. – 32с.
1430264
  Сапрыкин Д.А. Япония. Труден путь децентрализации // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 26-31. – ISSN 0321-5075
1430265
  Барышникова О.Г. Япония. Филиппины : Географические справки / О.Г. Барышникова. – Москва, 1956. – 31с. – (Страны Азии)
1430266
  Алпатов В.М. Япония. Язык и общество / В.М. Алпатов. – Москва, 1988. – 134с.
1430267
  Стрельцов Д.В. Япония: Алиса в стране информационных технологий и глобализации : Политическая система - стеклянный дом // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 4-11. – ISSN 0321-5075
1430268
  Молодякова Э. Япония: возвращение на круги своя // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 29. – С. 52-57
1430269
  Вербицкий С.И. Япония: время сложных проблем / С.И. Вербицкий. – Москва, 1974. – 64с.
1430270
  Чугров Сергей Владиславович Япония: гибридизация и гармонизация // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 59-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1430271
  Баскакова М.В. Япония: государство и накопление основного капитала / М.В. Баскакова. – Москва, 1976. – 171с.
1430272
   Япония: идеология, культура, литература. – М., 1989. – 199с.
1430273
  Станковский С.С. Япония: изменение торговой политики / С.С. Станковский. – М., 1989. – 62с.
1430274
   Япония: искуссиво видеть : Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 4-24 : Іл. – ISSN 1818-2968
1430275
  Скворцова Е.Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 0042-8744


  Автор статьи рассматривает проблему поиска культурной идентичности в Японии на рубеже 19–20 вв. Именно в это время состоялась встреча японцев с более развитой в техническом отношении и обладающей гораздо более высоким стандартом жизни цивилизацией ...
1430276
   Япония: культура и общество в эпоху научно-технической революции. – М., 1985. – 318с.
1430277
  Стрельцов Д. Япония: курс на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 70-77. – ISSN 0131-2227
1430278
  Матрусова Т.Н. Япония: материальное стимулирование в фирмах / Т.Н. Матрусова. – М., 1992. – 78с.
1430279
  Арутюнов С.А. Япония: народ и культура / С.А. Арутюнов, Р.Ш. Джарылгасинова. – Москва, 1991. – 63с.
1430280
  Козлов К.А. Япония: некоторые проблемы экономики и поиски решений. / К.А. Козлов. – 1974. – М., 1976. – 48с.
1430281
  Мараини Ф. Япония: Образы и традиции / Ф. Мараини. – Москва, 1980. – 200с.
1430282
  Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития / И.Л. Тимонина. – Москва : Наука, 1992. – 127с.
1430283
  Аванесов А.Н. Япония: поиски решения энергетической проблемы / Аванесов А.Н. – Москва : Междунар. отношения, 1986. – 132 с. – Библиогр. в примеч.: с. 126-133
1430284
  Катасонова Е. Япония: поп-дипломатия и поп-культура // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 56-63. – ISSN 0131-2227
1430285
   Япония: проблемы научно-технического прогресса. – М., 1986. – 256с.
1430286
  Тихоцкая Ирина Сергеевна Япония: проблемы утилизации отходов / Тихоцкая Ирина Сергеевна. – Москва : Наука, 1992. – 173с.
1430287
  Добровинский Б.Н. Япония: проблемы эффективности экономики / Б.Н. Добровинский. – М, 1975. – 333с.
1430288
  Власов В.В. Япония: производственная инфраструктура / В.В. Власов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1991. – 180, [2] с.
1430289
   Япония: региональная структура экономики. – М., 1987. – 219с.
1430290
  Тавровский Ю.В. Япония: сезоны перемен: фотоальбом / Ю.В. Тавровский. – Москва, 1990. – 236с.
1430291
  Герасимова М.П. Япония: синтез традиций и новейших технологий // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
1430292
  Татаринова С.М. Япония: система государственной поддержки развития науки // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 166-174. – ISSN 0321-2017


  Статья посвящена рассмотрению системы государственного финансирования научных проектов в Японии. Автор анализирует деятельность организации “Японское общество по продвижению науки”, в частности ее историю, структуру, специфику, особенности проведения ...
1430293
   Япония: смена модели экономического роста. – М., 1990. – 318с.
1430294
  Березина Ю.И. Япония: социальдные последствия научно-технического прогресса / Ю.И. Березина. – М, 1986. – 222с.
1430295
  Седнев В.В. Япония: тайфун милитаризма. / В.В. Седнев. – К, 1987. – 197с.
1430296
  Соколов А.И. Япония: экономика и образование / А.И. Соколов. – М., 1982. – 216с.
1430297
  Тимонина И.Л. Япония: экономика и окужающая среда / И.Л. Тимонина. – Москва : Наука, 1988. – 152с.
1430298
   Япония: экономика, общество и научно-технический прогресс. – М., 1988. – 344с.
1430299
  Катасонова Е.Л. Япония: эстетические метаморфозы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 55-58. – ISSN 0321-5075
1430300
  Катасонова Е.Л. Япония: эстетические метаморфозы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 59-64. – ISSN 0321-5075
1430301
  Катасонова Е. Япония:"культурная глобализация" или "глокализация"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 67-74. – ISSN 0321-5075


  Про економіку в культурі - новий вектор глобалізації
1430302
  Бондаренко І. Японістика в Україні: історія та сучасність / І. Бондаренко, Т. Добко, К. Комісаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Здійснено екскурс в історію вітчизняної японістики та проведено огляд головних напрямів її розвитку на сучасному етапі. Наведено перелік основних осередків вивчення японської мови, літератури та культури по всій території України. Додається список ...
1430303
  Мосенкіс Б.Л. Японістика у студіях дослідницького центру "Трипілля і Схід" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 212-214. – ISSN 1608-0599
1430304
  Попов М.В. Японія - плацдарм імперіалістичної агресії США на Далекому Сході. / М.В. Попов. – К., 1952. – 36с.
1430305
  Новицкий М. Японія / М. Новицкий, 1929. – 104с.
1430306
  Южний А. Японія / А. Южний. – Харків, 1934. – 167с.
1430307
  Карпенко В.О. Японія в глянці і без нього / В.О. Карпенко. – К., 1989. – 117с.
1430308
  Абе Сіндзо Японія готова розширювати партнерські відносини з новою Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 3


  Розмова з прем"єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Перший у історії українсько-японських стосунків візит глави японського уряду до України.
1430309
  Михайлова Наталія Японія для своїх : спросіб життя / Михайлова Наталія, Яневич Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 52-58
1430310
  Курін О.С. Японія з моря і з суші / О.С. Курін. – Київ, 1967. – 48с.
1430311
  Веселовский Н. Японія і її збройні сили / Н. Веселовский. – Харків, 1932. – 64с.
1430312
  Дайсаку Ікеда Японія і Україна - різні долі, спільні надії / Дайсаку Ікеда, М. Згуровський // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 16-25
1430313
  Дайсаку Ікеда. Згуровський Михайло Японія і Україна - різні долі, спільні надії // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 7 (7). – С. 16-25
1430314
  Дайсаку Ікеда Японія і Україна - різні долі, спільні надії / Дайсаку Ікеда, Згуровський Михайло // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 6 (6). – С. 30-39
1430315
  Дайсаку Ікеда Японія і Україна - різні долі, спільні надії / Дайсаку Ікеда, М. Згуровський // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 1 (8). – С. 40-49
1430316
  Лещенко Л.О. Японія сьогодні / Л.О. Лещенко. – К., 1960. – 40с.
1430317
  Гримська М.І. Японія у зовнішній політиці КНР: нові чинники і тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 58-59
1430318
  Михайлова Наталія Японія. Великий бонсай // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 134-142 : фото
1430319
  Михайлова Наталія Японія. Життя у стилі кімоно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 58-63 : фото
1430320
  Горобець Ірина Японія. КіоТо Кіо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 22-34 : фото
1430321
  Ільченко Руслана Японія. На край світу з "Кругосвітом" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 24 : фото
1430322
  Михайлова Наталія Японія. Просвітлення в Камакурі : вояж-колекція / Михайлова Наталія, Яневич Олександр, Ічікава Масахіро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 76-81 : Фото
1430323
  Дубровик-Рохова Японія: "епідемія чистоти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 15


  Країна, в якій грамотна утилізація відходів стала стилем життя.
1430324
  Мех Дарія Японія: країна високих сезонів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 40-43 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1430325
  Ігнатьєв П. Японія: портрет однієї країни. Частина 1 // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 44-47. – (Історичні науки)
1430326
  Решетова Н. Японія: пріоритети зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 62-66. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1430327
  Павлишина Л. Японія: роль виконавчої влади у законодавчому процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
1430328
  Конрад Н.И. Японкая литература в образцах и очерках / Н.И. Конрад. – Москва, 1991. – 551с.
1430329
  Толстогузов С.А. Японо-американские противоречия в Восточной Азии в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 83-98. – ISSN 0042-8779


  Влияние русско-японской войны на развитие японо-американских отношений.
1430330
  Шевченко Н.Ю. Японо-американские экономические отношения на современном єтапе / Н.Ю. Шевченко; Отв. ред. Г.К. Широков. – Москва : Наука, 1990. – 207 с.
1430331
  Вербицкий С.И. Японо-американский военно-политический союз / С.И. Вербицкий. – Москва, 1972. – 282с.
1430332
  Лешке В.Г. Японо-американский союз / В.Г. Лешке. – М., 1983. – 159с.
1430333
  Кудояров В.Н. Японо-голландские отношения в эпоху Эдо (1603-1867) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 54-61. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1430334
  Нозиков Н. Японо-китайская война 1894-1895 гг. / Н. Нозиков. – Москва : Государственное военное изд-во, 1939. – 100 с. + карта
1430335
  Сапожников Б.Г. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в Китае (1937-1941) / Б.Г. Сапожников. – М., 1970. – 228с.
1430336
  Носов М.Г. Японо-китайские отношения / М.Г. Носов. – М, 1978. – 216с.
1430337
  Кунадзе Г.Ф. Японо-китайские отношения на современном этапе (1972-1982) / Г.Ф. Кунадзе. – М., 1983. – 182с.
1430338
  Вода К. Японо-китайские отношения: на пороге холодной войны? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1430339
  Киреева А.А. Японо-китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 2-9. – ISSN 0321-5075


  Спор об островах Сэнкаку / Дяоюйдао стал одним из самых напряженных территориальных конфликтов в Восточной Азии.
1430340
  Киреева А.А. Японо-китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 11 (676). – С. 18-26. – ISSN 0321-5075
1430341
  Борисов А. Японо-німецька угода / А. Борисов. – К., 1937. – 112с.
1430342
  Чичкина Светлана Японо-российский туризм: объемы утроятся : Экономика ждать не может. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 56-57 : Фото
1430343
  Позднеев Д. Японо-русский иероглифический словарь. / Д. Позднеев. – 127, 1184с.
1430344
   Японо-русский словарь к "Курсу японского языка". – М.-Л., 1935. – 153с.
1430345
  Родников А.Г. Японо-Сахалинская островная дуга / А.Г. Родников, Р.Д. Родникова. – Москва : Наука, 1974. – 75с.
1430346
  Бедняк И.Я. Японская агрессия в Китае и позиция США : (1937-1939) / И.Я. Бедняк; И.Я. Беднік. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 175 с.
1430347
  Хаяси С. Японская армия в военных действиях / С. Хаяси. – М, 1964. – 175с.
1430348
  Сандер А. Японская атомная бомба : версии // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 12-15
1430349
  Латышев И.А. Японская бюрократия / И.А. Латышев. – Москва, 1968. – 112с.
1430350
   Японская гейша : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1430351
   Японская гравюра. – Москва : Изобразительное исусство, 1963. – 17 с.
1430352
   Японская гравюра XVIII века. – Москва : Советский художник, 1972. – 36 с.
1430353
  Кузовлева Н. Японская гравюра сюнга эпохи Эдо: особенности изготовления и распространения, тематика, специфика современного восприятия // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 244-249


  Статтю присвячено розгляду та дослідженню аутентичного жанру японської ксилографії - еротичної гравюри Сюнга, яка набула найбільшої популярності в епоху Едо. Мета статті розкрити вагомість еротичного мистецтва у гендерних взаємовідносинах японського ...
1430354
  Фролова Е.Л. Японская грамматика : словарь-справочник : средний и продвинутый уровень / Е.Л. Фролова. – Москва : Восточная книга, 2011. – 544 с. : табл. – Библиогр.: с. 524. – (Учебно-справочное пособие). – ISBN 978-5-7873-0441-1
1430355
  Панов А.Н. Японская дипломатическая служба / А.Н. Панов. – М., 1988. – 180с.
1430356
  Богатуров А.Д. Японская дипломатия в борьбе за источники энергетического сырья / А.Д. Богатуров. – М, 1988. – 195с.
1430357
   Японская драматургия. – М., 1988. – 459с.
1430358
  Тосака Дзюн Японская идеология / Тосака Дзюн. – М, 1982. – 250с.
1430359
   Японская интервенция 1918-1922 гг.. – М., 1934. – 236с.
1430360
   Японская камасутра // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-15
1430361
  Сердюк Е.А. Японская классическая гравюра и театр Кабуки (1614-1868). : Автореф... канд. ист.наук: 17.00.04 / Сердюк Е.А.; МГУ. – М., 1977. – 26л.
1430362
  Бродский В.Е. Японская классическая живопись и графика. (Проблема эволюции япон. средневекового искусства) : Автореф... канд.искусствоведениянаук: / Бродский В.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории зарубежного искусства. – М., 1967. – 27л.
1430363
   Японская литература. – М., 1959. – 236с.
1430364
  Кин Д. Японская литература 17-19 ст. / Д. Кин. – М, 1978. – 432с.
1430365
  Григорьева Т.П. Японская литература 20 века. : Размышления о традиции и современности / Т.П. Григорьева. – Москва : Художественная литература, 1983. – 302с.
1430366
  Григорьева Т.П. Японская литература. / Т.П. Григорьева, В.В. Логунова. – М, 1964. – 283с.
1430367
  Конрад Н.И. Японская литература. От "Кодзики" до Токутоми / Н.И. Конрад. – Москва, 1974. – 567с.
1430368
   Японская любовная лирика : [сборник / сост., коммент.,] пер. со старояп. А. Глускиной ; худож. Г. Клодт. – Москва : Художественная литература, 1988. – 253, [1] с. : цв. ил. ; 14х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1430369
  Прядкин Павел Японская манга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 28-30 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1430370
   Японская мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Мидгард, 2007. – 464 с. : илл. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 978-5-699-08417-3
1430371
  Чехонин Б.И. Японская мозаика / Б.И. Чехонин. – М, 1968. – 239с.
1430372
  Розанов О.Н. Японская наградная система в 1914-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 69-71. – ISSN 0321-0626


  Військова символіка
1430373
  Розанов О.Н. Японская наградная система в государственной политике и идеологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 55-71. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1430374
  Скворцова Е.Л. Японская национальная культура и японская идентичность в работах философов XX в/ // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 85-95. – ISSN 0869-1908


  В самом конце ХХ в. в Японии и на Западе прошли итоговые конференции по проблеме японской культурной идентичности). Они выявили недостаточность упрощённого дихотомического подхода к проблеме понимания национальной идентичности, подвергшегося ...
1430375
   Японская новелла 1960-1970. – Москва : Прогресс, 1972. – 441с.
1430376
   Японская новелла, 1945-1960. – М., 1961. – 474с.
1430377
   Японская новелла. 1960-1970. – М., 1973. – 443с.
1430378
  Поспелов Б.В. Японская общественно-политическая мысль и маоизм / Б.В. Поспелов. – М, 1975. – 224с.
1430379
  Овчинников В.В. Японская панорама / В.В. Овчинников. – М., 1975. – 188с.
1430380
   Японская поэзия. – Москва : Художественная литература, 1954. – 478с.
1430381
   Японская поэзия. – М., 1954. – 479с.
1430382
   Японская поэзия. – М., 1956. – 611с.
1430383
  Макмиллан Ч. Японская промышленная система / Ч. Макмиллан. – М., 1988. – 400с.
1430384
  Власов В.А. Японская промышленность / В.А. Власов. – Москва, 1979. – 207с.
1430385
   Японская радиотехническая продукция на транзисторах, 1962. – 67с.
1430386
   Японская свадьба // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 47-53
1430387
  Свиридов Г.Г. Японская средневековая проза сэцува: структура и образ. / Г.Г. Свиридов. – М., 1981. – 232с.
1430388
  Баландин А. Японская страница в истории морского судоходства // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-7
1430389
  Сердюк Е.А. Японская театральная гравюра 17-19 веков / Е.А. Сердюк. – М., 1990. – 192с.
1430390
  Кайко Такэси Японская трехгрошовая опера / Кайко Такэси. – Москва, 1971. – 221с.
1430391
   Японская фантастическая проза. – Москва : Мир, 1989. – 589с. – (Библиотека фантастики ; Т.22). – ISBN 5-03-000798-9
1430392
   Японская филология. – М., 1968. – 140с.
1430393
  Григорьева Т.П. Японская художественная традиция / Т.П. Григорьева. – Москва, 1979. – 368 с.
1430394
  Григорьева Татьяна Петровна Японская художественная традиция : Автореф... д-ра филол.наук: 10.07.08 / Григорьева Татьяна Петровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1979. – 32л.
1430395
  Добровинский Б.Н. Японская экономика 1970-1983 гг. / Б.Н. Добровинский. – М, 1986. – 208с.
1430396
   Японская экономика в преддверии XXI века. – М., 1991. – 405с.
1430397
  Яно С. Японская экономика на пороге двацать первого века / С. Яно. – М., 1972. – 256с.
1430398
  Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи / А.С. Селищев. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1993. – 256 с. – ISBN 5-7430-1233-6
1430399
   Японски разкази. – София, 1973. – 561 с.
1430400
  Серегин Владимир Японские барабанщики // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 75-83


  Термин "тайко" (taiko) относится к самим барабанам и к одной из разновидностей ударной музыки. Дословно тайко переводится как большой (пузатый) барабан
1430401
  Пименова Э. Японские беглецы / Э. Пименова. – Х. – 189с.
1430402
  Ефимов М.Б. Японские вертикали / М.Б. Ефимов; Михаил Ефремов. – Москва : Агенство печати Новости, 1987. – 240 с. – (Библиотечка Агенства печи Новости). – ISBN 5-7020-0008-0
1430403
  Эренбург И.Г. Японские заметки / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 128с.
1430404
  Федоренко Н.Т. Японские записки / Н.Т. Федоренко. – М., 1966. – 416с.
1430405
  Ян Японские империалисты в Шанхае. / Ян, Чжу-Лай. – М., 1932. – 80с.
1430406
   Японские кисти для макияжа от Л"Этуаль // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 89 : фото
1430407
  Шейхова У. Японские компании на рынках Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 34-43. – ISSN 2074-6040
1430408
   Японские консерваторы в 80-е годы. – М., 1985. – 76с.
1430409
  Эдвардс К. Японские концерны. / К. Эдвардс. – М., 1950. – 272с.
1430410
   Японские легенды о чудесах 9-11 вв.. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1430411
   Японские материалисты : актуальные проблемы философской науки и истории философской мысли в Япониии. – Москва : Наука, 1985. – 96 с.
1430412
  Исикава К. Японские методы управления качеством / К. Исикава. – М, 1988. – 215с.
1430413
  Шонбергер Р.Д. Японские методы управления производством / Р.Д. Шонбергер. – Москва, 1988. – 251с.
1430414
  Болдырев Г.И. Японские милитаристы провоцируют войну. / Г.И. Болдырев. – М, 1938. – 64с.
1430415
  Лукьянова И М. Японские монополии во время второй мировой войны / И М. Лукьянова, . – М, 1953. – 396с.
1430416
   Японские народные пословицы и поговорки. – Москва : Изд-во Иностранная литература, 1959. – 95 с.
1430417
   Японские народные сказки. – М., 1991. – 303с.
1430418
   Японские народные сказки. – М., 1992. – 47с.
1430419
   Японские народные сказки Десять вечеров. – Москва : Художественная литература., 1965. – 370 с.


  Исстари повелось в Японии собираться по вечерам и слушать всей семьей сказки. Следуя этому обычаю, известная переводчица Вера Маркова составила и перевела сборник японских сказок "Десять вечеров". Вечер за вечером будут приходить к читателям - большим ...
1430420
  Лоти Пьер Японские негативы : (Осенние картинки) / Пьер Лоти, чл. Фр. акад. ; Пер. с 32-го фр. изд. М. Лавринович. – [Санкт-Петербург] : Изд. Г.В. Малаховского[Тип. Н. Евдокимова], 1904. – 204 с. ил. – С. 3-6: Пьер Лоти: (Критико-биогр. этюд) / Кн. Н. Урусов


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1430421
  Даутендей Макс Японские новеллы / Макс Даутендей ; пер. с нем. Н. Самойловой. – Москва : Книгоиздат "Польза" (В. Антик и К°) ; [Тип. В.М. Саблина], 1914. – 72 с. – (Универсальная библиотека ; № 961)
1430422
  Наземцева Е.Н. Японские оккупационные власти и российская эмиграция в Манчжоу-Го в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 163-170. – ISSN 0130-3864


  О политике японских оккупационных властей в отношении российской эмиграции в Манчжоу-Го, о том, в какой степени она повлияла на международные отношения в регионе в целом и на советско-японские контакты - в частности.
1430423
  Магидович И.П. Японские острова : Географический очерк / И.П. Магидович. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 248с.
1430424
   Японские писатели о Стране Советов. – Л., 1987. – 253с.
1430425
   Японские повести. – М., 1957. – 456с.
1430426
  Топеха П.П. Японские правовые социализты на службе американского империализма. / П.П. Топеха. – М., 1951. – 31с.
1430427
  Топеха П.П. Японские правые социалисты на службе американского империализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Топеха П.П.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1951. – 31л.
1430428
   Японские предложения по реформе экономики в Советском Союзе. – М., 1991. – 167с.
1430429
  Бугаева Д.П. Японские публицисты конца XIX века. / Д.П. Бугаева. – М., 1978. – 164с.
1430430
   Японские пятистишия. – М., 1971. – 271с.
1430431
  Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков : Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока / С. Нисон. – Москва : Диаграмма, 2000. – 347с. – ISBN 5-900082-01-6
1430432
   Японские сети вычислительных центров. – М., 1977. – 398с.
1430433
   Японские сказки. – М., 1958. – 215с.
1430434
  Борисова А.А. Японские традиционные искусства и действия иэмото в период мэйдзи (1868-1912) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 102-107. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227


  В статье рассматриваются положение некоторых школ традиционных искусств в период Мэйдзи, а также меры, предпринимавшиеся главами школ иэмото для того, чтобы восстановить интерес к японским традиционным искусствам и вернуть школам былые влияние и ...
1430435
   Японские трехстишия. Хокку. – М., 1960. – 255с.
1430436
   Японские трехстишия. Хокку. – М., 1973. – 343с.
1430437
  Накамура Т. Японские химические комбинаты / Т. Накамура. – Москва, 1966. – 317с.
1430438
  Маленков В. Японские храмы на южном Сахалине в 1945-1948 гг. (По материалам государственного архива Сахалинской области) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 37-38. – ISSN 1684-2626
1430439
   Японский агрессор будет разгромлен. – Ростов-на-Дону, 1945. – 24с.
1430440
  Гусева Е. Японский Валленберг // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 9. – С. 154-174. – ISSN 0130-9625


  Тіуне Сугіхара - японський дипломат, який служив на посаді віце-консула Японської імперії в Литовській Республіці . Незабаром після приєднання Литви до Радянському Союзу , допоміг більш ніж 6000 польських і литовських євреїв, які втекли від ...
1430441
   Японский детектив. – Владивосток : Уссури, 1992. – 560с. – ISBN 5858320163
1430442
   Японский детектив. – Київ : Свенас, 1993. – 384с. – ISBN 5-85722-056-4
1430443
  Хаттори К. Японский иероглифический словарь / К. Хаттори. – Токио, 1939. – 1636с.
1430444
  Жуков Е.М. Японский империализм - враг совбодолюбивых народов / Е.М. Жуков. – М., 1945. – 32с.
1430445
  Ильина И.А. Японский капитал на азиатских рынках / И.А. Ильина. – М., 1966. – 116с.
1430446
  Терентьев Н Японский капитализм в Манчжурии / Н Терентьев. – М., 1932. – 71с.
1430447
  Воробьев М.В. Японский кодекс "Тайхо Еро ре" (VIII в.) и право раннего средневековья / М.В. Воробьев. – Москва, 1990. – 382,2с.
1430448
  Перминова В.А. Японский колониализм: особенности управления // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 129-135. – ISSN 0042-8779


  Рассматриваются отличительные особенности японского колониализма, дается сравнение японского управления на Тайване, в Корее, Маньчжурии.
1430449
   Японский лингвистический сборник. – М., 1959. – 290с.
1430450
  Соколов П.П. Японский массаж шиацу / П.П. Соколов. – М., 1991. – 62с.
1430451
  Мышкин Теодор Японский меч: душа самурая : Сферы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 76-81 : Фото
1430452
   Японский милитаризм. – М., 1972. – 376с.
1430453
  Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войні 1939-1945 гг. / А.С. Савин. – М., 1979. – 239с.
1430454
  Симонова-Гудзенко Японский миф и его роль в древней истории Японии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Симонова-Гудзенко Е.К.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
1430455
  Мильнер Б.З. и др. Японский парадокс / Б.З. и др. Мильнер. – М., 1985. – 264с.
1430456
  Позднеев Д. Японский письмовник. / Д. Позднеев. – Йокохама, 1909. – 161с.
1430457
  Бондаренко К. Японский поэт Айрошянке // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 60-62
1430458
  Петров А.Н. Японский пролетариат / А.Н. Петров. – Л : Прибой, 1927. – 182с.
1430459
  Арская Л.П. Японский пролетариат / Л.П. Арская. – Москва, 1989. – 222с.
1430460
  Лившиц Ю. Японский пролетариат и война в Китае / Ю. Лившиц. – М., 1940. – 138с.
1430461
   Японский разговорник и словарь. – 4-е изд., стер. – Москва : Живой язык ; Berlitz Publishing Company, 2012. – 224 с. – На обл.: Говорите без труда - путешествуйте с удовольствием. – (Berlitz). – ISBN 978-5-8033-0828-7
1430462
  Долин А.А. Японский романтизм и становление новой поэзии / А.А. Долин. – М., 1978. – 282с.
1430463
  Долин Александр Аркадьевич Японский романтизм и становление новой поэзии (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Долин Александр Аркадьевич; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1430464
  Лебедева И.П. Японский рынок труда: национальные особенности // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 97-109. – ISSN 0869-1908
1430465
  Симота С. Японский солдат / С. Симота. – М., 1975. – 189с.
1430466
   Японский театр. – 60с.
1430467
  Гундзи М. Японский театр Кабуки / М. Гундзи. – М., 1969. – 230с.
1430468
  Анарина И.Г. Японский театр Но / И.Г. Анарина. – Москва, 1984. – 213с.
1430469
  Мацумото С. Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно; [сост. Канторович Я.Н.]. – Рига : Лайма, 1991. – 315, [3] c. : ил. – В изд. также: Свинец в пламени / Накадзоно Эйсукэ; Сеятели тьмы / Накадзоно Эйсукэ. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7


  Сеятели тьмы / Накадзоно Эйсукэ
1430470
  Мищеряков А.Н. Японский тэнно и русский царь // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.140-154. – ISSN 0042-8744
1430471
  Гвоздевская Г.А. Японский феномен взаимодействия культуры и власти - от прошлого к настоящему // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 99-105. – ISSN 0235-1188
1430472
  Мухаммадиев Ф.А. Японский шелк : повести, рассказы, очерки / Ф.А. Мухаммадиев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 440 с.
1430473
  Хамадан Ал. Японский шпионаж. / Ал. Хамадан. – М., 1937. – 32с.
1430474
  Фельдман Н.И. Японский язык / Н.И. Фельдман. – М., 1960. – 96с.
1430475
   Японский язык. – М., 1963. – 180с.
1430476
  Кун О.Н. Японский язык : справочник по правописанию иероглифов : средний уровень / О.Н. Кун. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2007. – 347 с. – (Реальные самоучители иностранных). – ISBN 978-5-17-043993-5
1430477
  Мирча А.В. Японский язык в гендерном измерении: изменение стилей речи в условиях социокультурных трансформаций // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 289-294. – ISSN 1811-0916


  В статье описано содержание спецкурса, разработанного специально для студентов - востоковедов. Поставлен вопрос о гендерных особенностях языка и речи, внешних и внутренних факторах трансформации стилей мужской и женской речи, влиянии социокультурных ...
1430478
  Ким М. Японско-англо-русский физический словарь : около 24 000 терминов / М. Ким. – Москва : Русский язык, 1982. – 888 с.
1430479
  Тененбаум В.Э. Японско-русский и русско-японский авиационно-космический словарь / В.Э. Тененбаум, Л.В. Носачев. – М., 1989. – 773с.
1430480
  Лаврентьев Б.П. Японско-русский и русско-японский словарь : ок. 15 000 слов и словосочетаний в каждой части / Б.П. Лаврентьев, С.В. Неверов. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык ; Медиа, 2007. – 863, [1] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-9576-0318-4
1430481
  Лисовенко Л.А. Японско-русский и русско-японский словарь по рыбному хозяйству / Л.А. Лисовенко. – М., 1990. – 527с.
1430482
  Иванова Э.Г. Японско-русский и русско-японский словарь по системотехнике и робототехнике / Э.Г. Иванова. – Москва, 1979. – 271с.
1430483
   Японско-русский научно-технический иероглифический словарь. – Москва : Военное издательство
Том 1. – 1984. – 719с.
1430484
   Японско-русский научно-технический иероглифический словарь. – Москва : Военное издательство
Том 2. – 1984. – 607с.
1430485
   Японско-русский политехнический словарь. – М., 1976. – 495с.
1430486
   Японско-русский разговорник, 1968. – 488с.
1430487
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник для туристов. / С.В. Неверов. – М., 1979. – 344с.
1430488
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник. / С.В. Неверов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 356с.
1430489
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник. / С.В. Неверов. – 3-е изд., стер. – М., 1987. – 355с.
1430490
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нацю словарей, 1951. – 888 с.
1430491
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нацю словарей, 1960. – 888 с.
1430492
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – Изд.3-е, репрод.фотомех.способом с изд. 1951 г. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 881с.
1430493
   Японско-русский словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 695с.
1430494
  Лаврентьев Б.П. Японско-русский словарь : Около 15 000 слов / Б.П. Лаврентьев. – Москва : Цитадель, 2000. – 576с. – ISBN 5-7657-0119-1
1430495
   Японско-русский словарь иероглифов : 2 300 иероглифов / Н.Д. Неверова, Р.Б. Ноздрева, Т.А. Розанова, Т.И. Тарасова; Н.Д. Неверова [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 2000. – 416 с. – На японском и русс. языках. – ISBN 5-200-02821-3
1430496
  Азербаев Э.Г. Японско-русский словарь по радиоэлектронике / Э.Г. Азербаев, М.И. Изуцкивер. – Москва, 1981. – 783 с.
1430497
  Фельдман Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов / Н.И. Фельдман. – М., 1956. – 1349с.
1430498
  Фельдман-Конрад Японско-русский учебный словарь иероглифов : Ок. 5000 иероглифов / Фельдман-Конрад. – Изд.2-е,перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1977. – 680с.
1430499
  Хачоян А.В. Японско-русский химико-технологический словарь / А.В. Хачоян. – М, 1986. – 668с.
1430500
   Японское искусство. – М., 1959. – 148с.
1430501
  Завадская Е.В. Японское искусство книги. / Е.В. Завадская. – М., 1986. – 221с.
1430502
  Нечаев М.Д. Японское искусство письма / М.Д. Нечаев. – Л., 1991. – 7с.
1430503
  Бродский В В. Японское классическое искусство / В В. Бродский, . – М, 1969. – 288с.
1430504
  Истошин Ю.В. Японское море / Ю.В. Истошин. – М., 1959. – 77с.
1430505
  Смуул Ю.Ю. Японское море, декабрь : очеркм / Ю.Ю. Смуул. – Москва, 1963. – С. 359-507
1430506
   Японское новоселье в Москве // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3-20. – ISSN 0130-9625


  Посол Японії Ясуо Сайто дає інтерв"ю для журналу "Международная жизнь" після переїзду в новий будинок в Москві
1430507
  Суханова Н.А. Японское православие юрисдикции Московского патриархата (1947-1970 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 49-63. – ISSN 0869-1908
1430508
  Фельдман-Кондор Японское пролетарског литературное движение в документах / Фельдман-Кондор. – М., 1972. – 260с.
1430509
  Ксенофонтова Р.А. Японское традиционное гончарство XIX -- перовй половины ХХ в. / Р.А. Ксенофонтова. – М., 1980. – 192с.
1430510
   Японское языкознание. – М., 1979. – 151с.
1430511
  Рю Х. Японсная историография по истории Кореии раннего периода : Автореф... канд. ист.наук: / Рю Х.; МГУ. – М., 1969. – 26л.
1430512
  Забуранна О. Японська в темах : [підручник] / Ореста Забуранна, Йоко Тойофуку. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 172 с. : іл., табл. – Додатки: с. 147-172. - Парал. назва япон. мовою. – ISBN 966-8849-26-4
1430513
  Брожичек А.В. Японська ввічливість у сфері обслуговування / А.В. Брожичек, пошукач. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 95-98
1430514
  Денисенко А. Японська гравюра 18-19 ст. // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
1430515
  Осадча Ю.В. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст = Ego-prose watakushi-shosetsu in Japan: theory, genesis, modern context / Юлія Осадча ; [Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 299, [4] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 279-294. - Темат. покажч.: с. 295-300. - Парал. тит. арк. англ., яп. - Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 267. – (Проект "Наукова книга" = Project scientific book ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1298-1
1430516
  Набока О. Японська експедиція на Тайвань 1874 р. та політика США // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 407-410. – ISBN 978-966-493-651-1
1430517
  Набока О.В. Японська експедиція на Тайвань 1874 року та політика США // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 110-122. – ISSN 1682-671Х
1430518
  Кандидов Б. Японська інтервенція в Сибіру і церква. / Б. Кандидов, 1933. – 72с.
1430519
   Японська класична поезія. – Харків : Фоліо, 2007. – 412, [4] с., [1] арк. фотоіл. – У змісті: Танка, Ренга, Хайку. - Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр.: с. 412-413. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Тамара Денисова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-3971-2
1430520
   Японська класична поезія / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; переклад з японської І.П. Бондаренка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. серії : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4398-6
1430521
  Таран О.Г. Японська колоніальна політика щодо автохтонного населення Тайваню (кінець XIX - перша половина XX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 177-189. – ISSN 1682-671Х
1430522
   Японська література : хрестоматія : [в 3 т. : для студ.-філологів, які навчаються за фахом "японська мова та література"] / КНУТШ, Ін-т філології ; [ упорядник Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. ]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-052-3
Т. 1 : (VII-XIII ст.). – 2010. – 562 с.
1430523
   Японська література : хрестоматія / КНУТШ, Ін-т філології ; [упоряд. І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-086-8
Т. 2 : (XIV-XIX ст.). – 2011. – 695, [1] с.


  До складу другого тому тритомної хрестоматії японської класичної літератури увійшли художні та літературознавчі твори XIV–XIX ст., перекладені українською мовою вітчизняними фахівцями-японістами. Серед них — поезія жанрів ренґа, хайку (хокку), танка, ...
1430524
   Японська література : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; [упоряд. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-116-2
Т. 3 : (XIX-XX ст.). – 2012. – 533, [2] с. – Додаток: Оригінальні японські твори: c. 468-533. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1430525
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-304-3
Ч. 1 : Давній і класичний періоди. – 2014. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
1430526
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча Феррейра] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-617-7349-19-7
Ч. 2 : Період шьогунатів. – 2015. – 438, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр. в кінці лекцій
1430527
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча Феррейра] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-361-6
Ч. 3 : Література новітнього періоду. – 2016. – 487, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим.
1430528
  Тормишева Ю.О. Японська мініатюрна пластика (нецке) кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Тормишева Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1430529
  Заморська Ю.В. Японська мова на тлі глобалізаційних процесів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 312-316
1430530
   Японська мова у ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про відкриття в Інституті філології КНУ ім. Тараса Шевченка Третьої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення методики викладання японської мови та літератури в контексті входження України в Болонський процес". Серед учасників: ...
1430531
  Бондар О.І. Японська мова як наслідок взаємодії мов ностратичної і австро-тайсько-австронезійської макросімей // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-62. – ISSN 0027-2833
1430532
  Кулініч М. Японська модель національної безпеки після "Фукусіми - 1" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1430533
  Фісун А. Японська модель розвитку економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 79-87. – ISSN 0131-775Х
1430534
  Кобелянська О.І. Японська ономатопея у світлі європейської лінгвістичної традиції // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 71-85. – (Філологія)


  Стаття присвячена аналізу низки принципових розбіжностей у питанні класифікації ономатопоетичної лексики в європейській та япон. лінгвістиці. Зокрема, однією з таксономічних особливостей япон. ономатопоетичної системи є безумовне віднесення япон. ...
1430535
  Бондаренко І. Японська поезія і синтоїзм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817
1430536
  Дяченко М.В. Японська поезія: філософські мотиви // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 66-79
1430537
   Японська поетика : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; [упоряд., авт. передм. та комент.: І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-258. – ISBN 978-966-489-168-1


  Хрестоматія містить переклади поетологічних праць відомих японськиї літературознавців, письменників та поетів IX-XX ст.
1430538
  Шатило О.А. Японська система Кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 128-130 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1430539
  Мозгова Т.А. Японська та Європейська версії екзистенціалізму: спроба компаративного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 91-98
1430540
  Ратко М.В. Японська традиційна естетика: до проблеми категоризації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 40-46. – ISSN 2225-7586
1430541
  Рубель В.А. Японська цивiлiзацiя: традиційне суспільство і державність / В.А. Рубель. – Київ : Аквилон-Пресс, 1997. – 256с. – ISBN 966-7209-05-9
1430542
  Бондаренко І.П. Японська шевченкіана // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – C. 15-26. – (Серія: Філологія)
1430543
  Осауленко Є.М. Японське зібрання музею Ханенків // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146. – ISSN 1608-0599
1430544
  Смуул Ю.Ю. Японське море, грудень / Ю.Ю. Смуул. – К., 1966. – 197с.
1430545
  Бесєдіна Н.В. Японське просвітництво - важлива передумова реформ Мейдзі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 146-154. – ISSN 2075-1451
1430546
  Рибалко С.Б. Японське традиційне вбрання в контексті весільної обрядодії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 123-130
1430547
  Рибалко С.Б. Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 131-138. – ISSN 1608-0599
1430548
  Голубій І.Є. Японський досвід в контексті ринкових перетворень на Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 95-105
1430549
  Гамада Кадзукі Японський експеримент // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 49 (317). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Колишній парламентський заступник міністра закордонних справ Японії Кадзукі Гамада про амбітну програму реформ прем"єр-міністра Сіндзо Абе.
1430550
  Рибалко С. Японський стрій доби Токугава в контексті розвитку образотворчого мистецтва // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 326-336. – ISSN 1992-5514
1430551
  Рибалко С.Б. Японський традиційний костюм в економічній моделі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 115-124
1430552
  Хоменко О.А. Японський шевченкознавець Комацу Кацуске // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  Ідеться про творчість японського дослідника української літератури Комацу Кацуске, який у своїх працях (1948-1978) дає широкий аналіз спадщини Великого Кобзаря, стилістики його творів, мотивів їх написання. Особливу увагу приділено аналізу Кацуске ...
1430553
  Глебов Н. Японські агресори в Китаї / Н. Глебов. – К., 1938. – 27с.
1430554
  Габович Олександр Японські враження: освіта, наука, культура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1430555
  Баликова Н. Японські вчені навчилися читати думки! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 квітня (№ 79). – С. 5
1430556
  Бушаков В.А. Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 3-8. – ISSN 1682-671Х
1430557
  Петриченко І. Японські друковані медіа: діахронічна характеристика на прикладі газет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 273-277


  Статтю присвячено діахронічному аналізу японських друкованих засобів масового інформування, а особливо - газетам. The article gives diachronic characteristics of the Japanese printed media especially pointing on the newspapers
1430558
  Гончар О. Японські етюди / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 49с.
1430559
  Бондар О. Японські запозичення в українській мові: правила написання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Через велику кількість запозичень з японської мови до української гостро постала проблема створення чітких правил їх транслітерації і правопису. У статті досліджено наявні на сьогодні транслітераційні системи і подано рекомендації щодо уточнення правил ...
1430560
  Батюк І. Японські міфологічні легенди префектур Тотторі та Кагошіма // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 98-106
1430561
   Японські народні прислів"я та приказки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0320-8370
1430562
  Хоменко О.А. Японські переклади творів Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 2)


  Розглядається хронологія знайомства японського читача з життям і творчістю Тараса Шевченка, історія перекладів та публікації його творів японською мовою. Аналізуються причини та тенденції, завдяки яким враження про поета становлення до його творів в ...
1430563
  Аністратенко Л.С. Японські поети : біографічний словник / Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. ; Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 364, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 363-365. – ISBN 978-966-489-101-8


  Біографічний словник «Японські поети» містить біографії 300 найвідоміших японських поетів VII-XX ст., творчі здобутки яких принесли всесвітню славу й надзвичайну популярність японській класичній поезії. Адресований студентам, аспірантам та викладачам ...
1430564
  Болтівець Я.С. Японські політологічні школи та підходи до відносин зі Сполученими Штатами Америки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 266-272
1430565
  Квасниця О. Японські прес-клуби (кішя-клуби): від елітаризму до егалітаризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізувано систему японської журналістики, зокрема специфіку роботи прес-клубів (кішя-клубів). Автор робить спробу з"ясувати і пояснити особливості методу збору і подачі інформації крізь призму японської культури. The article attempts to ...
1430566
   Японські прислів"я та приказки. – К., 1989. – 188с.
1430567
  Градець О.О. Японські релігії як приклад сучасного синкретизму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 280-283. – ISSN 1728-3671
1430568
  Наумовська О. Японські та українські чарівні казки: образна парадигма у компаративному аспекті / О. Наумовська, Н Наумовська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 193-199


  Статтю присвячено розглядові японської казки та зіставленню її з українською задля означення національних рис та їх типологізації з погляду мотивно-образної парадигми, етнічної картини світу у текстовому казковому просторі та специфіки жанрових ...
1430569
  Галан Н.І. Японські університети у "потрійній спіралі": приклад Тохоку // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2010. – Т. 6, № 3. – С. 55-65. – ISSN 1815-2066


  Досліджено еволюцію співробітництва між університетами, бізнесом та урядом у сфері продукування та комерціалізації інновації в Японії. Основну увагу приділено аналізу сучасного стану взаємовідносин між основними акторами регіональної інноваційної ...
1430570
  Драган П. Японсько-американський союз в умовах постбіполяриих реалій і проблема забезпечення національної безпеки Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано адаптацію японсько-американського союзу до нових реалій постбіполярного світу та подано оцінку їх переваг і недоліків для забезпечення національних інтересів Японії у галузі безпеки, а також узагальнено чинники, що зумовили цей ...
1430571
  Донець І. Японсько-китайський конфлікт за острови Сенкаку (Дяоюйдао) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 69-73
1430572
  Убійко Н. Японсько-німецькі відносини у 1939-1941 рр. // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1430573
  Букрієнко А.О. Японсько-український переклад : практ. курс / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-363-0
Т. 1. – 2016. – 241, [3] с. : табл. – Текст укр., яп. – Бібліогр.: с. 237-240
1430574
  Комісаров К. Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено головні проблемні моменти у процесі розвитку перекладу в епоху глобалізації. Визначена роль іншомовних запозичень. Охарактеризовано пов"язані з глобалізацією зрушення у концептосфері японців. Проаналізовано найпомітніші зміни в ідіоматиці. ...
1430575
   Японсько-український словник : [понад 15 000 ключ. япон. найуживаніших сл. і словосполучень] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; уклад.: І. Бондаренко, Ю. Бондар, А. Букрієнко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 461, [2] с. – . - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – ISBN 978-966-489-139-1
1430576
   Японсько-український словник ономатопеїчної лексики : [майже 400 ключових і понад 2000 похідних синоніміч. слів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Кобелянська О., Егава Хіроюкі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 317, [3] с. : іл., табл. – На обкл. укладачі зазнач. як автори. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 978-966-489-139-1
1430577
   Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології; уклад.: Егава Хіроюкі, Кобелянська Оксана. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 416, [3] с. : табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. - Назва парал. укр та яп. – Бібліогр.: с. 415-416. – ISBN 978-966-489-139-1
1430578
  Михайлов Н.Н. Японцы / Н.Н. Михайлов, З.В. Косенко. – М., 1963. – 313с.
1430579
  Михайлов Н.Н. Японцы / Н.Н. Михайлов, З.В. Косенко. – 2-е изд. – М., 1965. – 307с.
1430580
  Пронников В.А. Японцы / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – М., 1983. – 270с.
1430581
  Дунаев В.И. Японцы "на рубежах" / В.И. Дунаев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 158с.
1430582
  Дунаев В.И. Японцы в Японии / В.И. Дунаев. – М., 1977. – 144с.
1430583
  Накамура С. Японцы и русские / С. Накамура. – Москва, 1983. – 303с.
1430584
  Метелкин Николай Японцы поднимут "Диану" со дна : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5
1430585
  Пронников В.А. Японцы: этнопсихологические очерки / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 348с.
1430586
  Боков В.Ф. Яр-хмель / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 208с.
1430587
  Білик І.І. Яр : роман / Іван Білик ; [ передмова : А. Шпиталя ]. – Київ : Грамота, 2008. – 784 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-379-142-4
1430588
  Кулжинский С.П. Яра вика / С.П. Кулжинский. – Х., 1930. – 55с.
1430589
  Тужаров Г. Яранский говор марийского языка. (Морфол. характеристика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тужаров Г. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 19 с.
1430590
  Пермяк Е.А. Яргород : Роман / Е.А. Пермяк. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351с.
1430591
  Коломієць В.Р. Яре вино. Потрійне коло : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1988. – 245 с.
1430592
  Федорів Р.М. Яре зерно : книга мандрівок / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1974. – 208 с.
1430593
  Виноградов Г.М. Ярема Вишневецький vs. Богдан Хмельницький: дві семіологічні моделі поведінкових стратегій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 134-143
1430594
  Сенченко І.Ю. Ярема Кавун та інші оповідання / Сенченко І.Ю. – Полтава-Харків : Молодий робітник, 1923. – 37 с. – З творів Спілки селянських письменників "Плуг". – (Книгозбірня "Червоного юнака")
1430595
   Ярема Степан Якимович. – Львів, 1997. – 70с.
1430596
  Захарчук О. Ярема Якубяк про втілення Шевченкового слова в музиці Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 20-25. – ISSN 2224-0926
1430597
   Яременко Василь Васильович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-2726-03-9
1430598
  Степаненко М. Яременко Василь Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 309-310. – ISBN 978-617-7016-11-2
1430599
   Яремча-Ворохта. – Ужгород, 1970. – 80с.
1430600
   Яремча - Ворохта. – К., 1980. – 94с.
1430601
  Красий Р.П. Яремча / Р.П. Красий. – Ужгород, 1976. – 64с.
1430602
  Красий Р.П. Яремча / Р.П. Красий, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1981. – 119с.
1430603
  Политов В.В. Яренск / В.В. Политов. – Л., 1978. – 112с.
1430604
   Яресько Тарас Віталійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 82-83. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1430605
  Різниченко В. Яри низового Приросся на Канівщині і геологічні підстави їх меліорації / В. Різниченко. – Київ, 1926. – 210-223с. – Відбитки
1430606
  Чхан М.А. Ярило / М.А. Чхан. – К, 1970. – 71с.
1430607
  Устинов В.А. Ярило. / В.А. Устинов. – М., 1980. – 254с.
1430608
  Долгош І.І. Ярина : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1972. – 200 с.
1430609
  Караванський С. Ярина з городу Хоми Черешні = Khoma Chereshnya" vegetable patch / Святослав Караванський. – Торонто : Накладом і друком видавництва "Гомін України, 1981. – 187 с. : іл. – Дод. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 54)
1430610
  Минко В.П. Ярина Черкас. / В.П. Минко. – К., 1936. – 264с.
1430611
  Пригара М.А. Яринка / М.А. Пригара. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
1430612
  Козаченко В.П. Яринка Калиновська : Повість. (З циклу "Повістей про "Блискавку") / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1969. – 171с.
1430613
  Яса М.І. Яріє серце / Марія Яса ; [передмова В. Осипчука]. – Київ : Логос, 2012. – 88 с., [1] л. іл. : іл. – ISBN 978-966-171-483-9
1430614
  Ярош Я.Є. Ярінь / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1978. – 96с.
1430615
  Кащук Н.О. Ярінь : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1987. – 221 с.
1430616
   Яркие впечатления от "Мира экскурсий" : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 28 : Фото
1430617
  Ньюман Кэти Яркие краски ночи. Темные алеи / Ньюман Кэти, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 82-99 : фото
1430618
  Петров В.О. Яркий авангардист в музыке:(о стиле Джоржа Крама) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 97-111. – ISSN 0321-2068


  Основные стилевые закономерности творчества американского композитора-авангардиста Джоржа Крама.
1430619
  Иванов И.И. Яркий и самобытный талант. / И.И. Иванов, 1973. – 198 с.
1430620
  Грибов Ю.Т. Яркий огонек в окне // Что человек может / Г.Н. Бочаров. – Москва : Правда, 1983. – С. 191-381
1430621
  Эмблер Э. Яркий свет дня / Э. Эмблер. – М, 1991. – 191с.
1430622
  Глушаков Б.Е. Ярко светят огоньки / Б.Е. Глушаков. – Владивосток, 1961. – 48с.
1430623
  Слепенко К.М. Ярко, красиво, празднично. / К.М. Слепенко. – Фрунзе, 1968. – 36с.
1430624
  Шевченко В.В. Яркостные характеристики инфракрасного и видимого излучения лунной поверхности / В.В. Шевченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 183 с.
1430625
   Яркость дневного безоблачного неба. – Ленинград, 1971. – 164с.
1430626
   Яркость и поляризация безоблачной атмосферы. – Алма-Ата, 1979. – 201с.
1430627
  Всехсвятский С.К. Яркость комет 1880-1900 гг. и некоторые особенности распределения абсолютных величин комет. / С.К. Всехсвятский, 1948. – [6] с.
1430628
  Пасечник М.Н. Яркость рассеянного света Солнца в различных длинах волн для Киева // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 46-48. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  По наблюдениям, проведенным на дифракционном спектрографе Астрономической обсерватории Киевского госуниверситета, получена зависимость интенсивности рассеянного солнечного света от длины волны в участке спектра 3700-6500 А.
1430629
  Наєнко М. Ярлик і донос як жанри паралітературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 85-88. – ISSN 0236-1477
1430630
  Гусєв В.І. Ярлики ханські / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 426. – ISBN 966-642-073-2
1430631
  Егоров И.Я. Ярлычок / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1956. – 159с.
1430632
  Білик Н.Л. Ярмак Вероніка Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 239-240. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1983) Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1990- по 1993 р. - асистент кафедри слов"янської філології Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка.
1430633
  Такшеева З.В. Ярмарка-емчанка: стихи о любви. / З.В. Такшеева. – Л., 1989. – 88с.
1430634
  Вишня Остап Ярмарка : Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Ленинград : Мысль. – 144с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1430635
  Незнанский Ф.Е. Ярмарка в Сокольниках / Ф.Е. Незнанский. – Л., 1991. – 330с.
1430636
  Гурков Г.И. Ярмарка идолов / Г.И. Гурков. – М., 1980. – 64с.
1430637
  Гусейнов Рафаэль Джагид оглы Ярмарка клеветы / Гусейнов Рафаэль Джагид оглы. – М, 1984. – 176с.
1430638
  Кривцов Н. Ярмарка под звуки тимпле // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.10-15. – ISSN 0321-0669


  Один из Канарских островов.
1430639
  Бегун В.Я. Ярмарка предателей / В.Я. Бегун. – Минск, 1983. – 80с.
1430640
  Емцев Т М. Парнов Ярмарка теней / Т М. Парнов Емцев. – М., 1968. – 287с.
1430641
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва; Ленинград
1. – 1947. – 479с.
1430642
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : Роман без героя / Вильям Мейкпис Теккерей ; пер. с англ. ; [Послесл. Е. Корниловой. Примеч. М. Черневич. Илл.: Д. Дубинский]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1953. – 476 с.
1430643
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
1. – 1956. – 475с.
1430644
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
2. – 1956. – 476с.
1430645
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1960. – 464 с.
1430646
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / В.М. Теккерей ; пер. с англ. М. Дьяконова, [вступ. статья А. Елистратовой, коммент. М. Черневич. ; ил. Д. Дубинского. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1961. – 463 с., 1 л. ил.
1430647
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва, 1968. – 814с.
1430648
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1982. – 496с.
1430649
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1982. – 479с.
1430650
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва, 1983. – 734с.
1430651
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1984. – 480с.
1430652
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1984. – 479с.
1430653
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У.М. Теккерей. – Кишинев : Литература артистикэ, 1986. – 671с.
1430654
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1986. – 615с.
1430655
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
1. – 1986. – 365с.
1430656
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1986. – 607с.
1430657
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
2. – 1986. – 349с.
1430658
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Алма-Ата, 1987. – 510с.
1430659
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У.М. Теккерей. – Москва : Правда
Ч.1. – 1990. – 432 с
1430660
  Теккерей У. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У. Теккерей. – Москва : Правда
Ч.2. – 1990. – 416с.
1430661
  Белинский Я.Л. Ярмарка чудес / Я.Л. Белинский. – Москва, 1975. – 224с.
1430662
  Калінцев Ю.О. Ярмарки / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 427. – ISBN 966-642-073-2
1430663
  Москалюк Микола Ярмаркова і базарна торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-110
1430664
  Юрченко В. Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 105-109
1430665
  Макарейчук Т. Ярмарок бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді" / Т. Макарейчук, А. Лупан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 28-32. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід проведення обласного ярмарку бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді", зініційованого Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Івасюка, розкрито окремі новітні бібліотечні послуги: "Сучасна мобільна ...
1430666
  Юрченко В.О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина 19 - початок 20 ст.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Юрченко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 239 л. – Бібліогр.: л. 211-239
1430667
  Юрченко В.О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина 19 - початок 20 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Юрченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1430668
  Заболотна Т. Ярмарок вакансій - 2010 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В стінах радіофізичного факультету КНУТШ відбувся ярмарок вакансій "Імпульс - 2010", організатори якого вирішили суттєво допомогти випускникам університету у пошуках роботи, зорієнтуватиі в нинішньому неспокійному й вимогливому ринку праці.
1430669
   Ярмарок вакансій "Імпульс" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  На базі нашого унверситету відбувся Ярмарок вакансій «Імпульс-2012». Під час цьогорічного ярмарку понад 20 роботодавців пропонували студентам та випускникам вакансії в різних сферах - від геології до юриспруденції.
1430670
  Черняк А. Ярмарок вакансій відбувся! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 4


  Центр працевлаштування студентів та випускників нашого університету провів ярмарку вакансій "Імпульс-2013".
1430671
  Коломієць В.Р. Ярмарок див : вірші для дітей / В.Р. Коломієць. – Київ, 1983. – 47 с.
1430672
  Семчишина Г. Ярмарок ідей на Південному Заході // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 2 : фото
1430673
  Малахов В. Ярмарок кар"єри університету як ефективний засіб сприяння у працевлаштуванні випускників / В. Малахов, Ю. Ямпольський, О. Павлов // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
1430674
  Теккерей У.М. Ярмарок суєти : роман без героя / У.М. Теккерей; З англ. перекл. Ольга Сенюк. – Київ : Вища школа, 1983. – 622 с.
1430675
  Теккерей В. Ярмарок суєти : Роман без героя / Вільям Теккерей; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. О.Сенюк. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – Шифр дубл.809тТекк9 доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2122-8


  Події романа відбуваються у 10-і -30-і роки XX століття не тільки на Британскьих островах, а й на континенті
1430676
  Теккерей В.М. Ярмарок Суєти : Роман без героя / Вільям Мейкпінс Теккерей ; Перекл. з англ. О. Сенюк. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1979. – 405 с.
1430677
  Теккерей В.М. Ярмарок Суєти : Роман без героя / Вільям Мейкпінс Теккерей ; Перекл. з англ. О. Сенюк. – Київ : Дніпро. – (Вершиини світового письменства)
Кн. 2. – 1979. – 382 с.
1430678
  Горький Максим Ярмарок у Голтві / Горький М. – Київ : ДЛВ, 1952. – 44 с.
1430679
  Хорунжий Ю.М. Ярмарок у Дрогобичі : повість і оповідання / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1984. – 208 с.
1430680
  Жиленко І.В. Ярмарок чудес : вірші, поеми / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 112 с.
1430681
   Ярмиш О.Н. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 312-314. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Олександра Назаровича Ярмиша з ювілеєм.
1430682
  Забіяка І. Ярмиш Юрій Феодосійович : [спогади] / Іван Забіяка // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 394-395. – ISBN 978-966-2726-03-9
1430683
  Мідянка П. Ярмінок : збірка поезій / Петро Мідянка. – Київ : Факт, 2008. – 128 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-272-5
1430684
   Ярмо Мякиля: Живопись. Каталог выставки.. – М., 1981. – 5с.
1430685
  Тургенєв І.С. Ярмолай і мельничиха. Малинова вода / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 32с.
1430686
   Ярмоленко Павел Андреевич : Библиогр. указ.: К 60-летию со дня рождения. – Харьков, 1987. – 11с.
1430687
   Ярмоленко Тетяна Савівна : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 396-398. – ISBN 978-966-2726-03-9
1430688
  Абрамян Р.А. Ярмяно-индийские взаимоотношения и армянские переселенческие очаги в Индии. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.02 / Абрамян Р.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 43л.
1430689
  Кулжинский С.П. Яровая вика по данным опытам с 1912 г.-1918 г. / С.П. Кулжинский. – Нежин, 1919. – 24с.
1430690
   Яровая пшеница. – Минск, 1954. – 16с.
1430691
  Иванов П.К. Яровая пшеница / П.К. Иванов. – 2-е изд. – М, 1954. – 384с.
1430692
  Кияк Г.С. Яровая пшеница / Г.С. Кияк. – Киев : Издательство АН УССР, 1957. – 183с.
1430693
  Гребенников С.Л. Яровая пшеница в Сибири / С.Л. Гребенников. – Новосибирск : Новосибгиз, 1949. – 374 с.
1430694
  Смирнов П.С. Яровизация вегетирующих растений и покоящихся почек двухлетних культур : Автореф... кандидата биол.наук: / Смирнов П.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1966. – 11л.
1430695
  Федоров А.К. Яровизация и ее загадка / А.К. Федоров, Л.П. Чельцова. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 174с. – ISBN 5-376-00821-5
1430696
   Яровизация кукурузы, проса, суданки, сорго и сои. – Одесса, 1932. – 24с.
1430697
  Васильев И.М. Яровизация людина, вики и чечевицы. / И.М. Васильев. – Москва, 1938. – 23с.
1430698
  Миролюбов К. Яровизация льна / К. Миролюбов. – Калинин, 1940. – 49с.
1430699
  Лысенко Т.Д. Яровизация сельскохозяйственных растений : С инструкцией по яровизации пшеницы, ячменя и овса / Т.Д. Лысенко, Ф.С. Степаненко. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 63с.
1430700
  Лысенко Т.Д. Яровизация сельскохозяйственных растений : С инструкцией по яровизации пшеницы, ячменя и овса / Т.Д. Лысенко. – 5-е, доп. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 63с.
1430701
  Даскалюк А.П. Яровизация: итоги, проблемы, перспективы / А.П. Даскалюк; Морару К.В. – Кишинев : Штиинца, 1993. – 154 с.
1430702
  Сакало В.Д. Яровизація насіння. / В.Д. Сакало. – К., 1947. – 20с.
1430703
  Казьмирчук Г.Д. Яровий Валерій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 321. – ISBN 96966-8060-04-0
1430704
   Яровий Валерій Іванович : Бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 50с. – На тит. арк.: (До 60-річчя від народження). – ISBN 967-9487-34-9
1430705
  Стусенко О. Яровий іще живий // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 18


  Роздуми над новою книжкою О. Ярового "Небесна твердь".
1430706
  Черниченко Ю.Д. Яровой клин / Ю.Д. Черниченко. – М., 1975. – 328с.
1430707
  Берг Л.С. Яровые и озимые расы у проходных рыб / Л.С. Берг, 1934. – 732с.
1430708
  Тельнюк С.В. Яром - долиною / С.В. Тельнюк. – К., 1991. – 400с.
1430709
  Седова М.В. Ярополч Залесский / М.В. Седова. – М, 1978. – 158с.
1430710
  Лысенко В.Ф. Ярослав Александрович Галан. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лысенко В.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1952. – 16л.
1430711
  Вартанов Г.И. Ярослав Александрович Галан. / Г.И. Вартанов. – Москва, 1979. – 104с.
1430712
  Якутенко Ирина Ярослав Ашихмин: "Организм делает как лучше и убивает себя" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 116-121 : фото
1430713
  Іщук О. Ярослав Богдан - "Всеволод Рамзенко" / Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-113 : іл., портр., табл. – (Події і люди ; кн. 14). – ISBN 978-966-2105-28-5(Ukr.) ; 978-1-897431-29-0(Can.)
1430714
  Ніколаєва Н. Ярослав Богдан - "Всеволод Рамзенко": підпільник та публіцист ОУН // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 371-380. – ISBN 978-966-1594-12-7
1430715
  Грабовський В. Ярослав Бодак // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 149-151. – ISSN 2224-0926
1430716
  Фіголь М.П. Ярослав Васильовч Пстрак / М.П. Фіголь. – К., 1966. – 68с.
1430717
  Степович А.И. Ярослав Врхлицкий и русская литература. – [Киев], 1926. – С. 174-184. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, изд. Акад. наук СССР, Л., 1928 (Сб. отд. Рус. яз. и словесности АН СССР, т. 101, № 3)


  На с. 1 дарчий надпис Миколі Василенко від автора
1430718
  Нестеренко А.Н. Ярослав Всеволодович // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 31-47. – ISSN 0042-8779


  Ярослав Всеволодович — син князя Всеволода Велике Гніздо, князь Переяславський, князь Новгородський, князь Владимиро-Суздальський, Великий князь КиївськийЯросла?в Все?володович (*8 лютого 1191 — †30 вересня 1246) — син князя Всеволода Велике Гніздо, ...
1430719
  Коцарев О. Ярослав Гадзінський: ірраціональні відблиски аналітичного методу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 325-326
1430720
  Малий П.Д. Ярослав Галан-памфлетист / П.Д. Малий. – Київ, 1969. – 292с.
1430721
  Млинченко К.М. Ярослав Галан / К.М. Млинченко. – Сімферополь, 1957. – 132с.
1430722
  Беляев В.П. Ярослав Галан / В.П. Беляев, А.С. Елкин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 239с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(497))
1430723
  Беляев В.П. Ярослав Галан / В.П. Беляев, А.С. Елкин. – М., 1973. – 239с.
1430724
  Бєляєв В.П. Ярослав Галан / В.П. Бєляєв, А.С. Йолкін. – К., 1974. – 287с.
1430725
   Ярослав Галан (1902-1949 гг) : До 80-річчя з дня народження: Бібліогр. покажч. – Львів, 1982. – 355с.
1430726
   Ярослав Галан (1902-1949 гг). : Рекомендаційний покажчик літератури. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1952. – 28с.
1430727
   Ярослав Галан в Саратове.. – Саратов, 1981. – 72с.
1430728
  Дашківська Л.А. Ярослав Галан і театр. / Л.А. Дашківська. – Київ, 1978. – 295с.
1430729
   Ярослав Галан у фотографіях.. – Львів, 1977. – 16с.
1430730
   Ярослав Галан.. – Львів, 1956. – 84с.
1430731
   Ярослав Галан.. – Львів, 1965. – 224с.
1430732
  Вартанов Г.И. Ярослав Галан. / Г.И. Вартанов. – Львов, 1985. – 107с.
1430733
  Кулінич Г.Г. Ярослав Галан. Життя і творчість / Г.Г. Кулінич. – Київ : Дніпро, 1977. – 200 с.
1430734
  Кулінич Г.Г. Ярослав Галан. Літ. портрет / Г.Г. Кулінич. – К., 1965. – 146с.
1430735
  Елкин А.С. Ярослав Галан. Очерк жизни и творчества / А.С. Елкин. – Москва, 1955. – 270с.
1430736
  Антонов С.И. Ярослав Гашек- публицист советской печати : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонов С.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 23 с.
1430737
  Горжени З. Ярослав Гашек - журналист / З. Горжени. – М, 1983. – 296с.
1430738
   Ярослав Гашек. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1959. – 86с. – (Писатели зарубежных стран)
1430739
  Востокова С.И. Ярослав Гашек / С.И. Востокова. – Москва, 1964. – 183с.
1430740
  Шевчук В.І. Ярослав Гашек / В.І. Шевчук. – Киев : Наукова думка, 1965. – 236с.
1430741
  Трофимкин И.И. Ярослав Гашек : биография писателя : пособие для уч-ся / И.И. Трофимкин. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 127с.
1430742
  Токсина Инна Васильевна Ярослав Гашек : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. / Токсина Инна Васильевна. – Москва, 1983. – 157с.
1430743
  Волков А.Р. Ярослав Гашек (1883-1923) / А.Р. Волков. – Черновцы, 1957. – 28с.
1430744
  Антонов С.И. Ярослав Гашек в Башкирии / С.И. Антонов. – Уфа, 1960. – 79 с.
1430745
  Санжиев Б.С. Ярослав Гашек в Восточной Сибири. / Б.С. Санжиев. – Иркутск, 1961. – 64с.
1430746
  Еланский Н.П. Ярослав Гашек в революционной России / Н.П. Еланский. – М, 1960. – 215с.
1430747
  Еланский Н.П. Ярослав Гашек. / Н.П. Еланский. – М, 1980. – 111с.
1430748
   Ярослав Дашкевич і Ярослав Ісаєвич: два обличчя величі історика // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 201-223. – ISBN 978-966-8978-46-3
1430749
  Гирич І. Ярослав Дашкевич: історик, що вчив неложними устами // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 26-38
1430750
  Шевчук В. Ярослав Дзира (1931-2009) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 14-18. – ISBN 978-966-06-0729-3
1430751
   Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 147-149. – ISSN 0869-3595
1430752
  Пришляк В. Ярослав Дмитрович Ісаєвич (1936-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 740-753. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Ярослав Дмитрович Ісаєвич - український історик, громадський діяч, академік НАН України, президент Міжнародної асоціації україністів, директор Інституту українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України.
1430753
  Гранин Д. Ярослав Домбровский / Д. Гранин, 1951. – 184с.
1430754
  Гранин Д.А. Ярослав Домбровский / Д.А. Гранин. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1955. – 220с.
1430755
  Дьяков В.А. Ярослав Домбровский / В.А. Дьяков. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(464))
1430756
  Путята Т.В. Ярослав Иванович Грдина. 1871-1931. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлин. – Москва : Наука, 1970. – 112 с.
1430757
  Вервес Г.Д. Ярослав Ивашкевич / Г.Д. Вервес. – Москва, 1985. – 254с.
1430758
  Мальков М.П. Ярослав Ивашкевич и Александр Блок: Опыт сопоставительно-топол. исслед. / М.П. Мальков. – Л., 1988. – 156с.
1430759
   Ярослав Игоревич Крестовский. – Москва, 1986. – 16с.
1430760
  Серебрянная В.И. Ярослав Ироревич Крестовский. / В.И. Серебрянная. – Л, 1987. – 144с.
1430761
  Вервес Г.Д. Ярослав Івашкевич / Г.Д. Вервес. – Київ, 1978. – 240с.
1430762
   Ярослав Ісаєвич : Біобібліографія 1999-2005. – Київ, 2006. – 40с. – ISBN 966-02-3929-7
1430763
  Фігурний Ю. Ярослав Калакура - визначний український історик і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 77-92


  Пропонується бібліографічний покажчик українознавчих праць Я.С. Калакури.
1430764
  Василик С. Ярослав Лопатинський: реконструкція біографії на архівних джерелах // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 122-127. – ISSN 1728-6875


  Ярослав Йосипович Лопатинський — український композитор, лікар. Закінчив Віденський медичний університет (1898). У 1915–1923 роках працював у Києві.
1430765
  Степовичка Л. Ярослав Мотика - глина і камінь / Спілкувалася Леся Степовичка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 серпня (№ 33). – С. 10-11


  В селі Чишки Пустомитівського району на Львівщині встановлено пам"ятник Тарасові Шевченку. Автор пам"ятника український скульптор - Ярослав Мотика.
1430766
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук.-попул. нарис / Г.Г. Демиденко. – Харків : Право, 2013. – 351, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 346-350 та в прим.: с. 325-345. – ISBN 978-966-458-443-9
1430767
  Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга. – Х, 1947. – 133с.
1430768
  Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга. – К, 1981. – 149с.
1430769
  Толочко Петро Ярослав Мудрий / Толочко Петро. – Київ : Альтернативи, 2002. – 272с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-74-4
1430770
  Ричка Володимир Ярослав Мудрий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 56-58. – ISSN 0130-7037
1430771
  Чйон Г. Ярослав Мудрий // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 69-72. – ISBN 978-966-432-087-7
1430772
   Ярослав Мудрий // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 344-357. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4


  Антропологічні дослідження.
1430773
  Сюндюков І. Ярослав Мудрий та Візантія: відповідь на виклики історії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 48-67. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1430774
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1951. – 338с.
1430775
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1963. – 360с.
1430776
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1987. – 324с.
1430777
  Сюндюков І. Ярослав Мудрий: урок послання через 1000 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 8


  Чому "героєм" "Дня" 2015 року стане саме цей видатний державний діяч?
1430778
  Демиденко Г. Ярослав Мудрий: факти і домисли його біографії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 70-84. – ISSN 1993-0909
1430779
  Толочко П.П. Ярослав Мудрый / П.П. Толочко ; НАН Украины ; Ин-т археологии. – Киев : АДЕФ-Украина, 2011. – 264 с. : илл. – ISBN 978-966-187-090-0
1430780
  Шумилов Е.Н. Ярослав Мудрый и Ирина: семейно-государственная драма // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 145-152. – ISSN 0042-8779
1430781
  Табачник Д. Ярослав Мудрый как государственный деятель // Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 2013. – № 1. – С. 166-180. – ISSN 2227-295X
1430782
  Ганіткевич Я. Ярослав Окуневський / Я. Ганіткевич, М. Солоненко, В. Шендеровський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 58-63. – ISSN 1819-7329
1430783
   Ярослав Олійник: Перетворення нашої держави з централізованої на децентралізовану підвищило роль території і, відповідно, - регіонального, географічного й територіального підходу у вирішенні різних проблем суспільного розвитку / розмову вела Людмила Медведська // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 4-5 : фото. – ISSN 2219-5793


  Розмова з деканом географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ярославом Олійником про факультет, який в останню суботу березня святкує 80 років із дня заснування. У статті згадуються імена представників географічної науки: П. Шищенко, С. ...
1430784
  Горбенко С.О. Ярослав Осмомисл -- реконструкція антропологічна та історична : Автореф... канд. мед..наук: 14.03.01 / Горбенко С. О.; Мін. охор. здоров"я України, Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 1996. – 28л.
1430785
  Горбенко С.О. Ярослав Осмомисл : реконструкція антропологічна та історична / С.О. Горбенко ; Центр антропол. дослідж. м. Полтава. – Львів ; Винники : Історико-краєзнавчий музей м. Винники, 1996. – 217, [4] с. : іл., генеал. табл. та карта. – Бібліогр.: с. 137-152 та в підрядк. прим. – ISBN 966-95065-0-6
1430786
   Ярослав Осмомисл // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 358-366. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4


  Антропологічні дослідження.
1430787
  Костик М. Ярослав Осмомисл / Марія Костик ; [редкол.: О. Береговський та ін.] ; Нац. заповідник "Давній Галич". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 111, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 104-110. – ISBN 978-966-668-307-9
1430788
  Грушевський М.С. Ярослав Осмомисл: Історичні образи. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 82с.
1430789
  Степула Н. Ярослав Резнік // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 291-292. – ISBN 966-7379-16-7
1430790
  Білокінь С. Ярослав Романович Дашкевич (1926-2010) / С. Білокінь, І. Скочиляс // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 723-740. – (Нова серія ; Вип. 15)


  Ярослав Романович Дашкевич — український історик, археограф. Автор понад 1700 наукових та публіцистичних праць.
1430791
   Ярослав Романович Дашкевич (1926-2010) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 5-10. – ISBN 978-966-7379-86-5
1430792
  Дементьев Валерий Ярослав Смеляков = Сильный как терн / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1967. – 159 с.
1430793
  Рассадин С.Б. Ярослав Смеляков. / С.Б. Рассадин. – М., 1971. – 128с.
1430794
  Юрій М. Ярослав Степанович Калакура - вчений, новатор, учитель // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 7-12
1430795
  Коломієць Н.А. Ярослав Степанович Калакура - орач історичної ниви: ювілейний контекст // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 164-165. – ISSN 2227-183Х


  До ювілею відомого українського історика, джерелознавця, історіографа, українознвця, заслуженого працівника вищої школи УРСР, академіка Академії наук вищої школи України, докт. істор. наук, проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей істор. науки ...
1430796
   Ярослав Степанович Калакура : до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. діяльності : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. В.Ф. Колесник ; упоряд.: Войцехівська І.Н. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-439-555-4
1430797
  Железняк М.Г. Ярослав Степанович Яцків: наукові висоти, державна й громадська діяльність (з нагоди 75-річчя видатного українця) // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 72-73 : фото. – ISSN 2311-9780
1430798
  Олещук І. Ярослав Стецько - мужній борець за волю України // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 240-243. – ISBN 978-966-2601-32-9
1430799
  Рій Г. Ярослав Стецько: незламний син свого народу (до 100 річчя від дня народження) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 45-46
1430800
  Набок Світлана Ярослав Стешенко: життєвий шлях і творчий доробок // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-103. – Бібліогр. в кінці ст.
1430801
  Самохвалова Л. Ярослав та Ярослава. Доля і кохання головної української націоналістки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 травня (№ 20). – С. 8-9
1430802
  Кожик Ф. Ярослав Чермак / Ф. Кожик. – М., 1985. – 305с.
1430803
  Зорин И.Г. Ярослав Чиж - новатор свиноводства / И.Г. Зорин. – К., 1960. – 36с.
1430804
   Ярослав Яцків: полюси життя та праці / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; [відп. ред. В.С. Кислюк ; упоряд.: В.С. Кислюк, Р.Р. Кондратюк]. – Київ : ВАІТЕ, 2011. – 161, [2] с., [13] арк. фотогр. : фот., іл. – ISBN 978-966-2310-05-4


  Вельмишановному і дорогому Леоніду Васильовичу Губерському на добрий почин і вдячністю за співпрацю. 25.10.2011 р. Підпис.
1430805
   Ярослава Олійника з ювілеєм ! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Спіробітники МОНмолоді спорту, колеги по роботі вітають доктора економічних наук, декана географічного факультету Ярослава Олійника з з 60-річним ювілеєм.
1430806
  Швец В.С. Ярослава Троян. / В.С. Швец. – М, 1962. – 83с.
1430807
   Ярославия. – М, 1989. – 234с.
1430808
   Ярославия. – Москва : Современник, 1990. – 527с. – (Сердце России)
1430809
  Дмитриева Елена Ярославль - город храмов и звонов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 62-64
1430810
  Щенев В.А. Ярославль - город, вошедший во Всемирное культурное наследие : География. Города России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 3-8 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1430811
   Ярославль - хранитель культурного наследия : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 68-69 : Фото
1430812
  Дружинин П. Ярославль / П. Дружинин, М. Морозова, С. Рейпольский. – Ярославль, 1950. – 115с.
1430813
  Чуковский Н.К. Ярославль / Н.К. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1954. – 221с.
1430814
   Ярославль. – Ярославль, 1956. – 208с.
1430815
  Чуковский Н.К. Ярославль / Н.К. Чуковский. – 3-е изд. – М, 1957. – 214с.
1430816
  Суслов А.И. Ярославль / А.И. Суслов, С.С. Чураков. – Москва, 1960. – 279 с.
1430817
   Ярославль. – Ярославль, 1960. – 72с.
1430818
   Ярославль. – 2-е изд. – Ярославль, 1960. – 268с.
1430819
  Храпек Г.В. Ярославль / Г.В. Храпек. – Москва, 1968. – 18с.
1430820
  Добровольская Э.Д. Ярославль / Э.Д. Добровольская. – Москва, 1968. – 223 с.
1430821
   Ярославль. – Ярославль, 1968. – 96 с.
1430822
   Ярославль. – Москва, 1970. – 17 с.
1430823
  Козлов П.И. Ярославль / П.И. Козлов. – Ярославль, 1971. – 256с.
1430824
   Ярославль. – Ярославль, 1971. – 80с.
1430825
  Воейкова И.Н. Ярославль / И.Н. Воейкова, В.П. Митрофанов. – Ленинград : Аврора, 1973. – 164 с., [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 166. – (Серия "Города-музеи")
1430826
   Ярославль. – Москва, 1977. – 135 с.
1430827
  Козлов П.И. Ярославль / П.И. Козлов. – Ярославль, 1980. – 206с.
1430828
   Ярославль : История города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. – Ярославль, 1990. – 430с.
1430829
  Хуторянский Б.Л. Ярославль в ближайшем будущем / Б.Л. Хуторянский. – Ярославль, 1959. – 40с.
1430830
   Ярославль в цифрах. – Ярославль, 1985. – 70с.
1430831
  Савельев Владимир Ярославль готовится к 1000-летнему юбилею. Навстречу тысячелетию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 78-79 : Фото
1430832
   Ярославль готовится к празднованию своего тысячелетнего юбилея : В Ярославле памятники тысячной банкноты лицезреть можно воочию. Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 62-63 : Фото
1430833
  Богданова Светлана Ярославль готовится к тысячелетию : Заблаговременно и серьезно... Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 69 : Фото
1430834
  Сопотова Людмила Ярославль на пороге перемен : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-63 : Фото
1430835
   Ярославль социалистический. – Ярославль, 1960. – 366с.
1430836
   Ярославль.. – Ярославль, 1962. – 112с.
1430837
   Ярославль. Под знаком 1000-летия : Древний город, устремленный в будущее. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 68-69 : Фото
1430838
  Шамурин Ю.И. Ярославль. Романов-Борисоглебск. Углич / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1912. – 91 с., 30 л. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 1)
1430839
  Добровольская Э.Д. Ярославль. Тутаев / Э.Д. Добровольская, Б.В. Гнедовский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Искусство, 1971. – 239 с.
1430840
  Добровольская Э.Д. Ярославль. Тутаев / Э.Д. Добровольская, Б.В. Гнедовский. – Москва : Искусство, 1981. – 311 с.
1430841
  Богданова Светлана Ярославль: 1000-летие не за горами : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-77 : Фото
1430842
  Савельев Владимир Ярославль: древний город, устремленный в будущее // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 72-73 : Фото
1430843
  Арапов Е.В. Ярославль: Путеводитель / Е.В. Арапов; Под ред.М.Г.Мейеровича. – Москва : Советская Россия, 1976. – 271с.
1430844
  Ермаков Дмитрий Ярославль: три года до тысячелетия : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 80 : Фото
1430845
  Волков П.М. Ярославльская организация КПСС в период строительства коммунизма / П.М. Волков. – Ярославль, 1970. – 132с.
1430846
   Ярославна. – Ярославль, 1963. – 100с.
1430847
  Киселев И.М. Ярославна / И.М. Киселев. – Кемерово, 1968. – 103с.
1430848
  Жолоб С.К. Ярославна / С.К. Жолоб. – К, 1969. – 48с.
1430849
  Коваленко Л.М. Ярославна / Л.М. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1969. – 158с.
1430850
  Крикуненко Лариса Ярославна конца ХХ века / Крикуненко Лариса. – Никополь, 2001. – 92с.
1430851
  Гормин В.В. Ярославово дворище и древний торг / В.В. Гормин. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 48 с.
1430852
  Гормин В.В. Ярославово дворище и древний торг : Путеводитель / В.В. Гормин. – 2-е. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 50 с.
1430853
  Семенов А.И. Ярославово Дворище и Торг / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 46с.
1430854
  Шевяков С.П. Ярославская деревня в период перехода к новой экономической политике : Автореф... канд. ист.наук: / Шевяков С. П.; Моск. гор. пед. ин-т. – Ярославль, 1959. – 23л.
1430855
  Масленицын С.И. Ярославская иконопись (Альбом) / С.И. Масленицын. – Москва, 1973. – 41с.
1430856
  Масленицын С.И. Ярославская иконопись = Jaroslavian icon painting / С.И. Масленицын. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 40с.
1430857
  Север Н.М. Ярославская Мельпомена / Н.М. Север. – Ярославль, 1969. – 269с.
1430858
   Ярославская область. – Ярославль : Ярославское областное изд-во, 1939. – 215 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1430859
   Ярославская область. – Ярославль, 1957. – 95с.
1430860
   Ярославская область в одиннадцатой пятилетке. – Ярославль, 1986. – 136с.
1430861
   Ярославская область глазами туристов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 75
1430862
   Ярославская область за 50 лет, 1936-1986. – Ярославль, 1986. – 324с.
1430863
   Ярославская область за 60 лет. – Ярославль, 1977. – 159с.
1430864
   Ярославская область. В Ярославской области число туристов превысило миллион : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52 : Фото
1430865
   Ярославские портреты XVIII-XIX веков. – М, 1980. – 40с.
1430866
   Ярославские портреты XVIII-XIX веков. – Москва, 1984. – 26с.
1430867
  Федорова И.Н. Ярославские портреты XVIII-XIX веков: альбом / И.Н. Федорова, С.В. Ямщиков. – 2-е изд. – Москва, 1986
1430868
  Баженов Г.В. Ярославские страдания / Г.В. Баженов. – М., 1986. – 436с.
1430869
   Ярославский архив дворян Викентьевых XVII века. – Ярославль, 1989. – 94с.
1430870
   Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник : Путеводитель по отделениям музея г. Ярославля. – Ярославль, 1978. – 80с.
1430871
   Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. – М, 1980. – 79с.
1430872
  Генкин Л.Б. Ярославский край и разгром польской интервенции в Московском государстве в начале XVII века. / Л.Б. Генкин. – Ярославль, 1939. – 175с.
1430873
   Ярославский медицинский институт. – Ярославль, 1971. – 20с.
1430874
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1981. – 65с.
1430875
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1982. – 57с.
1430876
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1984. – 133с.
1430877
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1985. – 146с.
1430878
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1986. – 131с.
1430879
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1987. – 154с.
1430880
   Ярославский областной словарь. – Ярославль
7. – 1988. – 108с.
1430881
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1989. – 145с.
1430882
   Ярославский планетарий : проспект лекций и библиограф. указатель. – Ярославль : Знание, 1968. – 26 с.
1430883
   Ярославский худжожественный музей. – Ярославль, 1982. – 125с.
1430884
   Ярославский худжожественный музей. – М, 1983. – 20с.
1430885
   Ярославский худжожественный музей. – Ярославль, 1987. – 126с.
1430886
  Степанов К.А. Ярославское ополчение в Отечественной войне 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
1430887
  Журавлев Андрей Ярославское побоище : Ярославская трагедия // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-155 : Фото
1430888
   Ярославское Поволжье X-XI вв. : по материалам Тимеревского, Михайловского и Петровского могильников. – Москва : [б.и.], 1963. – 144 с. : ил., табл. + прил.: сводные табл.
1430889
   Ярославська область оценила итоги и перспективы : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26 : Фото
1430890
   Ярославу Богдановичу Олійнику - 60 років // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 120


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1430891
   Ярославу Богдановичу Олійнику - 60! / колектив географічного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про творчий шлях ювіляра - декана географічного факультету, зав. кафедри економічної та соціальної географії Я.Б. Олійника. Коротка біографічна довідка. Лауреат премій: імені Тараса Шевченка КНУТШ, імені В. Вернадського Української Екологічної ...
1430892
   Ярославу Олійнику - 50 ! // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 295-297. – ISBN 966-95774-3-8
1430893
  Мусабеков Ю.С. Ярославцы -- ученые химики / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1950. – 64с.
1430894
   Ярославцы на берегах Невы. – Ярославль, 1966. – 71с.
1430895
  Татаренко Л.С. Яростный колокол / Л.С. Татаренко. – Киев, 1979. – 86с.
1430896
  Лопес М. Яростный ливень / М. Лопес. – М, 1972. – 179с.
1430897
  Яновский Е.Г. Ярость / Е.Г. Яновский. – Москва, 1958. – 122 с.
1430898
  Вылев Д. Ярость / Д. Вылев. – София, 1971. – 188с.
1430899
  Чепижный А.К. Ярость : Роман / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1973. – 264с.
1430900
  Чепижный А.К. Ярость / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 254с.
1430901
  Чепижный А.К. Ярость / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 254с.
1430902
   Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы (1933-1945). – М, 1970. – 436с.
1430903
   Ярость благородная. Сборник воспоминаний партизан. – М, 1963. – 240с.
1430904
   Ярость благородная. Сборнки воспоминаний партизан. – М, 1963. – 240с.
1430905
  Кандауров И.М. Ярость благородства. / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1986. – 318 с.
1430906
  Маркандайя К. Ярость в сердце. / К. Маркандайя. – М., 1971. – 214с.
1430907
  Куликов Б.Н. Ярость жизни: Очерки, повести, рассказы. / Б.Н. Куликов. – Ростов н/Д, 1980. – 272с.
1430908
  Коренев А.К. Ярость.. / А.К. Коренев. – М., 1964. – 215с.
1430909
  Левінець Р.П. Яроцький Василь Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 322. – ISBN 96966-8060-04-0
1430910
  Паламарчук О.Л. Яроцький Василь Якович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 241. – ISSN 2075-437X


  З 1846 р. -ад"юнкт по кафедрі історії літератури і слов"янських мов, з 1856 р. - виконувач обов"язків екстраординарного професора, у1864-1875 рр. - виконувач обов"язків секретаря історико-філологічного факультету Київського університету, 1875 за ...
1430911
  Маковей О.С. Ярошенко : Істоpична повість / Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Hакладом С. Гоpука ; З дpук. В.А. Шийковського, 1905. – 324 с.
1430912
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Київ, 1919. – 284с.
1430913
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Львів, 1926. – 259с.
1430914
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Київ, 1928. – 246с.
1430915
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Київ : Дніпро, 1967. – 278с.
1430916
  Маковей Осип Ярошенко : Історична повість / Маковей Осип; Передм. О.Є. Засенка. – Київ : Дніпро, 1985. – 269с. – (Дніпро : Бібліотека украінської класики)
1430917
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Львів, 1989. – 260с.
1430918
   Ярошенко Анна Ефимовна, Попов Алексей Алексеевич. Выставка "Ювелирное искусство". Москва 1979. – Москва, 1979. – 17с.
1430919
  Поленова И.В. Ярошенко в Петербурге / И.В. Поленова. – Ленинград, 1983. – 221с.
1430920
  Гром В.М. Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст. - К.: Видавничий дім "Стилос", 2005. - 460 с. / В.М. Гром, В.І. Цибульський // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 217-221. – ISSN 0130-5247


  Рецензія
1430921
   Ярошовець Володимир Іванович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 11-13
1430922
  Ширнин Л.Н. Яруга. / Л.Н. Ширнин. – М., 1981. – 64с.
1430923
   Яружна система Канівського регіону / С. Бортник, Е. Палієнко, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 155-164. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1430924
  Корнус А.О. Яружно балочні парагенетичні геоморфосистеми півночі Сумсько-Богодухівської рівнини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 250-256 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1430925
  Вашека О.В. Ярусна мінливість анатомічних ознак вай деяких папоротей-інтродуцентів / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Встановлено закономірність зміни деяких ксероморфних ознак вай папоротей в акропетальному напрямку, що відповідає "Закону Заленського".
1430926
  Таранюк Т.А. Ярусність рельєфу малого міста як індикатор еколого-геоморфологічних умов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 45)


  Дано коротку характеристику природних умов малого волинського міста Ізяслава, а також морфологічних ярусів рельєфу цього міста, які обумовлюють сучасне формування природно-антропогенної морфоскульптури, контролюють умови міграції осадових відкладів та ...
1430927
   Ярусное расчленение нижнего девона Тихоокеанской области на территории СССР. – Москва : Недра, 1978. – 155с.
1430928
   Ярусное расчленение нижнего кембрия. Стратиграфия. – Москва : Наука, 1984. – 184с.
1430929
   Ярусные и зональные шкалы бореального мезозоя СССР : Труды. – Вып. 722. – Москва : Наука, 1989. – 223с. – Труды, основанные в 1960 г. – ISBN 5-02-004600-0
1430930
  Колганов Т.П. Ярусный подход к оценке функционирования ЭВМ в условиях ИВЦ / Т.П. Колганов. – Киев, 1977. – 12 с.
1430931
  Родин Н.А. Ярусы. Роман / Н.А. Родин. – М., 1973. – 376с.
1430932
  Иванов П.А. Ярче легенды / П.А. Иванов, С.М. Флигельман. – Москва, 1969. – 64с.
1430933
  Иванов П.А. Ярче легенды. / П.А. Иванов, С.М. Флигельман. – Калинин, 1983. – 127с.
1430934
  Семчук О.Н. Ярче пламени. / О.Н. Семчук. – М., 1989. – 140с.
1430935
  Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках : Пер.с англ. / Р. Юнг. – Москва : Гос.изд-во лит-ры в области атомн.науки и техники, 1960. – 280 с.
1430936
  Селифонов А. Ярый лог / А. Селифонов. – Л, 1932. – 208с.
1430937
  Козырь Л.И. Ярь / Л.И. Козырь. – М, 1972. – 128с.
1430938
  Геращенко А.И. Ярь : роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1984. – 464с.
1430939
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 368с.
1430940
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – М, 1981. – 400с.
1430941
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1982. – 207с.
1430942
  Бажан М. Яса / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1960. – 164с.
1430943
  Сидоренко В. Яса : поезії / В. Сидоренко. – Київ : Молодь, 1972. – 56 с.
1430944
  Мушкетик Ю.М. Яса : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 596с.
1430945
  Мушкетик Ю.М. Яса : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1990. – 831с. – (Б-ка іст. прози)
1430946
  Самійленко М.О. Яса / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1995. – 344 с.
1430947
  Мушкетик Ю.М. Яса / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо. – (Українська література). – ISBN 966-03-3540-7
Розділи 1-17. – 2006. – 415 с.
1430948
  Мушкетик Ю.М. Яса / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо. – (Українська література). – ISBN 966-03-3541-5
Розділи 18-33. – 2006. – 416с.
1430949
  Гурунц Л. Ясаман-обидчивое дерево / Л. Гурунц. – М., 1971. – 144с.
1430950
  Дамешек Л.М. Ясачная политика царизма в Сибири в XIX - начале XX века / Л.М. Дамешек. – Иркутск, 1983. – 135с.
1430951
  Армен М. Ясва / М. Армен. – Москва, 1954. – 339 с.
1430952
  Горбатюк В.І. Ясен-дерево / В.І. Горбатюк. – Київ, 1983. – 190 с.
1430953
  Йогансен М. Ясен / М. Йогансен. – Х., 1930. – 64с.
1430954
  Крищенко В.Д. Ясен день : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 104 с.
1430955
  Васильев Н.Г. Ясеневые и ильмовые формации советского Дальнего Востока : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.05 / Васильев Н.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Центр. сиб.ботсад. – М, 1980. – 48л.
1430956
  Василашко В.Ф. Ясенець / В.Ф. Василашко. – Київ, 1988. – 114с.
1430957
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1974. – 191с.
1430958
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1975. – 192с.
1430959
  Шаповал М.Т. Ясени : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1982. – 75 с.
1430960
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1982. – 195с.
1430961
  Бондарчук П.Ф. Ясени опівночі / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1971. – 160с.
1430962
  Гдаль Г.І. Ясени при дорозі. / Г.І. Гдаль. – К., 1986. – 71с.
1430963
  Герасименко Ю.Г. Ясениця : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ, 1964. – 84 с.
1430964
  Гусєв В.І. Ясенізм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 426. – ISBN 966-642-073-2
1430965
  Пеник І.Г. Ясеновий мольберт. / І.Г. Пеник. – Львів, 1990. – 59с.
1430966
  Александров И.В. Ясень / И.В. Александров. – Тула, 1969. – 72с.
1430967
  Спринчан Б.П. Ясень / Б.П. Спринчан. – Минск, 1973. – 126с.
1430968
  Алатырцев В.И. Ясень / В.И. Алатырцев. – Рига, 1976. – 139с.
1430969
  Пликарпов С.И. Ясень / С.И. Пликарпов. – М, 1976. – 95с.
1430970
  Бурылов Б.Н. Ясень : стихи / Б.Н. Бурылов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1976. – 78 с.
1430971
  Быстров Б.Н. Ясень шумит.- Маринка / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1960. – 99с.
1430972
  Сухов Ф.Г. Ясень. / Ф.Г. Сухов. – М, 1979. – 160с.
1430973
  Лаптева Л.П. Ясинский Михаил Никитич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 384-385
1430974
  Дмитрієв В.С. Ясинський Антон Микитич / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 323. – ISBN 96966-8060-04-0
1430975
  Степченко О.П. Ясинський Михайло Ілліч, завідуючий відділом україніки ВБУ в 1923-1933 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 153-165. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Бібліограф і бібліотекознавець, закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира (1914), у 1946 р. - завідуючий бібліографічним відділом, головний бібліограф в Науковій бібліотеці Київського університету.
1430976
  Гриценко І.С. Ясинський Михайло Микитович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 178. – ISBN 978-966-06-0557-2
1430977
  Степовий О. Ясир / Олекса Степовий ; Худ. оформл. Мирослава Григор"єва. – [ Б. м. ] : На чужині, 1947. – 56 с., [8 с. іл.]
1430978
   Ясир : листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі : у двадцятиліття звільнення, 1945-1965. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1966. – 68 с. : іл.
1430979
  Концельман Г. Ясир Арафат : от террориста к человеку мира / Герхард Концельман ; [пер. с нем.: О.Е. Рывкиной, И.И. Жаровой]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 477, [2] с. – Загл. обл.: Арафат. – (Серия "След в истории"). – ISBN 5-222-00404-X
1430980
  Кагамлик С.Р. Яскрава духовна особистість // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 103-105


  "Яскрава духовна особистість 18 ст. митрополит Тимофій Щербацький".
1430981
  Білан А. Яскрава зірка Лариси Хоролець // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1430982
  Неврлий М. Яскрава зірка української поезії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 118-119. – ISSN 0236-1477


  Про українського поета і науковця львів"янина Олександра Гордона.
1430983
  Машевський О.П. Яскрава особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 111


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1430984
  Третяк К. Яскрава особистість Любомир-Володимир Баран // Наше слово. – Варшава, 2009. – 24 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1430985
  Матяш І. Яскрава постать української науки: Сергій Маслов і архівна справа / Ірина Матяш // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 247-267. – Бібліог.: с. 265-267. – ISBN 966-02-2554-7
1430986
  Малишева Ірина Яскрава Сирія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 64-71 : Фото
1430987
  Сергієнко Г.Я. Яскрава сторінка визвольного руху / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 48с.
1430988
  Мельничайко В. Яскравий вияв громадянської мужності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 45-55. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті розглянуто памфлет Лесі Українки "Голос однієї російської ув"язненої". У ньому висловлено різкий осуд французьких поетів та артистів, які захоплено вітали візит царя Миколи II до Парижа, здійснено змістовний, структурний, мово-стилістичний ...
1430989
  Нагірняк З. Яскравий пролог української державності // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 березня (№ 49/50). – С. 15


  Проголошення Карпатської України 1938-1939 років.
1430990
  Мірошниченко М. Яскраві будні університетської бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 43-44


  Науково-технічна бібліотека НТУ "Київський політехнічний інститут" ім. Г.І. Денисенка.
1430991
  Червінський В. Яскраві грані національної історії: відродження традицій українського меценатства // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 153-160.
1430992
   Яскраві грані таланту вченого (до 60-річчя від дня народження професора О. Чередниченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817
1430993
  Гнатюк А.Д. Яскраві грані таланту вченого (До 60-річчя від дня народження професора О.І. Чередниченка) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2007. – Том 4 № 2 (11). – С. 113-119.
1430994
  Борисова А.М. Яскраві сторінки життя і творчості Пала Глазового // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 7 (263). – С. 23-29
1430995
  Лещенко М.Н. Яскраві сторінки спільної боротьби / М.Н. Лещенко. – Київ, 1963. – 40с.
1430996
   Ясли в колхозе. – Воронеж, 1936. – 49с.
1430997
  Степанюк Б.П. Ясна далечінь / Б.П. Степанюк. – Київ, 1956. – 215 с.
1430998
  Рильський М.Т. Ясна зброя : Статті / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 285с.
1430999
  Хоменко Б.В. Ясна зоря української літератури / Б.В. Хоменко. – К., 1983. – 47с.
1431000
  Сакстон А. Ясна павутинка в темряві / А. Сакстон. – Київ, 1966. – 339с.
<< На початок(–10)14311432

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,