Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1430001
  Кириченко М.С. "Тематичні дослідження" в історії сучасної філософії : навч.-метод. комплекс для студентів, магістрантів / Кириченко Михайло ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т., Каф. історії філософії. – Київ : Знання України, 2018. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 104-115 та в кінці модулів
1430002
  Морщакова Н.О. "Темброве" мислення Марини Денисенко: гра цитат, метафор і стилів у композиціях для фаготу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 359-379. – ISSN 2522-4190


  "Для української камерної музики кінця ХХ–ХХІ ст. характерним є посилення композиторської уваги до виражальних властивостей інструменту як чинника драматургічної, формотворчої, композиційної логіки звукоутворення, що актуалізує дослідження ...
1430003
  Гаков В. "Темна вода во облацех..." / В. Гаков. – Москва : Политиздат, 1987. – 126с.
1430004
  Пузій В. "Темна" сторона Рея Бредбері // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 196-198
1430005
  Гужва В. "Темний бік місяця" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 2-32. – ISSN 0208-0710


  Роман.
1430006
  Ткаченко О. "Темний ліс" у природно-заповідному фонді, або куди зникають кошти, виділені на збереження природи // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 40-43
1430007
  Орел А. "Темний період з яскравим кінцем" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 124-130
1430008
  Гижа О. "Темних місць" не повинно бути
1430009
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2003. – 147, [1] с. : Бібліогр.: с. 123-129 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-141-6
1430010
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о Полку Ігоревім". // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 30-40. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються три темні місця "Слова" (Дивъ кличетъ връху древа", "Велитъ послушати земли незнаеме", "И тебе Тьмутораканьскый блъванъ"). Дива автор ототожнює із Солов"єм-розбійником з билинного епосу. Слово "незнаемъ" у "Слові" означає ...
1430011
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". [Ч.] 15 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0027-2833
1430012
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 11. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1430013
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 14 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0027-2833
1430014
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім".8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-26. – ISSN 0027-2833
1430015
  Ситар Р.А. "Темні місця" поеми "Слово о полку Ігоревім" та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 191-197. – ISBN 966-581-295-6
1430016
  Біла А. "Темні часи" тоді і зараз // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 231-233. – ISSN 0868-4790


  Про історичну драму "Темні часи" Джо Райта з Гері Олдмном у ролі Вінстона Черчилля.
1430017
  Гарбер М. "Темны дела твои, тихи дворы..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 42, 50-51. – ISSN 0131-8136
1430018
  Мухачев Вадим "Темный лес" теории и миражи идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.97-110. – ISSN 0869-44435
1430019
  Сукиасян Э.Р. "Темный" этап в истории организации знаний в библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-41. – ISSN 0130-9765
1430020
  Воротняк Т. "Темпус-проекти, єднайтеся!" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  Відбулася нарада керівників Темпус-проектів. У роботі наради взяла участь начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Г. Новосад. Під час зустрічі проректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
1430021
   "Тенденции на рынке диктуют потребители и технологии" : персона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1430022
   [Тематична експозиція] // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – C. 3


  У головному навчальному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка 20 лютого 2019 року було встановлено пам’ятний куточок із символікою та артефактами часів Революції Гідності, особистими речами мітингувальників.
1430023
   Тематика контрольни і курсових робіт з макрсистсько-ленинської філософії для заочн. вищ учбових закладів.. – К, 1965. – 100с.
1430024
   Тематика контрольних робіт з історії КПРС.. – Київ, 1965. – 32с.
1430025
   Тематика контрольних робіт з колгоспного права. – Київ : КДУ, 1973. – 10 с.
1430026
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов первого курса филологического факультета.. – К, 1955. – 20с.
1430027
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу диалектического и исторического материализма.. – М, 1954. – 62с.
1430028
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу Диалектического и исторического материализма.. – М, 1956. – 35с.
1430029
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу политической экономии для заочн.высш. учебн.заведений.. – М, 1954. – 32с.
1430030
   Тематика контрольных и курсовых работ по литературе.. – Воронеж, 1961. – 76с.
1430031
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч.высш.учеб.заведений.. – М, 1965. – 31с.
1430032
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн. заведений.. – М, 1960. – 46с.
1430033
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн.заведений.. – М, 1959. – 40с.
1430034
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1962. – 24с.
1430035
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 32с.
1430036
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений.. – М, 1956. – 32с.
1430037
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – Москва, 1957. – 32с.
1430038
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1958. – 40с.
1430039
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1959. – 40с.
1430040
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1960. – 46с.
1430041
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1964. – 40с.
1430042
   Тематика контрольных работ по диалектическому и историческому материализму для студентов-заочников гуманитарных факультетов.. – М, 1968. – 39с.
1430043
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1960. – 45с.
1430044
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1964. – 39с.
1430045
  Захарова В.М. Тематика контрольных работ по курсу "Основы изобразительного искусства с методикой руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста" / В.М. Захарова, С.Ю. Тяпушкина. – М., 1975. – 34с.
1430046
   Тематика контрольных работ по курсу "Планирование народного хозяйства СССР".. – К, 1984. – 11с.
1430047
  Хухлаева Д.В. Тематика контрольных работ по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" / Д.В. Хухлаева, Л.Н. Пустынников. – М, 1978. – 32с.
1430048
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 32с.
1430049
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 30с.
1430050
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические рекомендации к ним.. – Душанбе, 1983. – 103с.
1430051
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические советы к ним.. – Душанбе
Ч.1. – 1983. – 112 с.
1430052
   Тематика контрольных работ по новой истории.. – Свердловск, 1970. – 18с.
1430053
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1973. – 24с.
1430054
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1983. – 40с.
1430055
  Жих В.В. Тематика контрольных работ, методические указания по изучению курса "Основы гражданского и трудового права" / В.В. Жих. – Львов, 1975. – 35с.
1430056
  Яровой А.З. Тематика курсовых и контрольных работ по истории южных и западных славян / А.З. Яровой. – Одесса, 1960. – 63с.
1430057
   Тематика курсовых работ по всеобщей истории для студентов-заочников историч. фак-тов.. – М, 1950. – 52с.
1430058
   Тематика курсовых работ по истории государства зарубежных стран. – Киев : КГУ, 1970. – 4 с.
1430059
  Орлов О.М. Тематика курсовых работ по современному русскому языку для студентов-заочников Ш курса фак-та русского языка и литературы / О.М. Орлов. – М., 1958. – с.
1430060
  Зубкова З.Н. Тематика курсовых работ по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1964. – 16с.
1430061
   Тематика лекций и докладов профессорско-преподавательского состава и аспирантов Политехнического института имени М.И.Калинина.. – Л, 1970. – 48с.
1430062
   Тематика лекций и планы семинаров по курсу "Основы макрсизма-ленинизма".. – М, 1950. – 37с.
1430063
   Тематика лекций на 1946 год.. – М, 1946. – 20с.
1430064
  Эренгросс Б.А. Тематика лекций по изобразительному искусству / Б.А. Эренгросс. – М, 1971. – 28с.
1430065
   Тематика лекций по научно-просветительной пропаганде.. – Иркутск, 1947. – 23с.
1430066
   Тематика лекций по проблемам научного коммунизма.. – К, 1975. – 26с.
1430067
   Тематика лекций, практических занятий, лабораторных работ, учебных экскурсий и контрольных работ.. – М, 1957. – 27с.
1430068
   Тематика лекций, семинарских и практических занятий на 1957-1958 учебный год. – Москва, 1957. – 252с.
1430069
   Тематика лекционно-пропагандистских мероприятий к 50-летию образования МССР и компартии Модавии.. – Кишинев, 1974. – 23с.
1430070
   Тематика массовых лекций для сельских местностей по биологии.. – М, 1949. – 32с.
1430071
  Консевич О. Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 174-182


  У зв"язку з сьогоднішньою геополітичною ситуацією виникає потреба наукового осмислення українсько-польських відносин. Закордонні та українські вчені досі не представили комплексного аналізу публікацій на тему України в поль ських суспільно-політичних ...
1430072
   Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. – Москва, 1946. – 160с.
1430073
  Бурега В. Тематика парафіяльного проповідництва в Київській митрополії у другій половині XVIII ст. / В. Бурега, О. Прокоп"юк // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 19-35. – ISSN 0869-3595
1430074
  Чебан Л. Тематика поетичної антології "Ман-йо-сю" ("Збірка міріад листків") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 400-404. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1430075
  Асадчих О. Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" ("По одному віршу ста поетів") / О. Асадчих, Л. Чебан


  У статті зроблена спроба авторів проаналізувати вірші поетичної антології "Хяку-нін іс-сю" та визначити основну тематику антології. Проаналізована структура антології. Наводяться переклади прикладів поезій, зроблені І. Шанковським та І. Бондаренком. В ...
1430076
  Стафійчук В. Тематика політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 55-61


  Для наукометричного аналізу були відібрані всі фахові географічні видання, рекомендовані Державною атестаційною комісією МОНУ та найвпливовіші географічні часописи, що не потрапили до цього списку. Загалом, за період 1990-2012 рр. було виявлено 368 ...
1430077
  Заболотна О. Тематика порівняльно-педагогічних досліджень в Україні та інших європейських країнах: компаративний аналіз // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-644-365-9
1430078
   Тематика практических занятий по истории средних веков для студентов 2 курса девного и вечернего отделений исторического факультета.. – Х, 1973. – 16с.
1430079
   Тематика практичних занять із зарубіжної літератури. : (Близьке зарубіжжя) для студентів Інстітуту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 7с.
1430080
  Сокирчук Н. Тематика публіцистичних виступів Агатангела Кримського у харківській газеті "Сніп" (1912) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 39-42
1430081
   Тематика публічних лекцій.. – К, 1974. – 87с.
1430082
   Тематика работы кружков юных опытников полеводов и овощеводов, учащихся 5-7 классов.. – М, 1952. – 48с.
1430083
   Тематика семинаров по советской литературе для заочников пед ин-тов.. – М, 1954. – 88с.
1430084
   Тематика семинарских занятий по русской литературе.. – К, 1959. – 56с.
1430085
  Рыбников Н.А. Тематика советской психологии в условиях Великой Отечественной войны // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.96-103. – ISSN 0042-8841
1430086
  Іванеско Д.С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 145-148
1430087
  Шилінгер В. Тематика та оцінність текстів юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 212-219


  У статті розглянуто проблемно-тематичну спрямованість у публікаціях юридичних засобів масової інформації, визначено характер текстів (негативні, позитивні та нейтральні). Проаналізовано 2285 матеріалів тижневика "Судеб но-юридическая газета" за період ...
1430088
  Зоря А. Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання "Радіо Свобода") // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 161-173. – ISSN 2522-1272
1430089
  Мальцева О. Тематика та смислові акцентуації гумору і сатири постмодерної доби (соціально-філософський аналіз) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 68-87. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються причини трансформації, особливості та головні ознаки гумору й сатири в новітніх соціокультурних умовах, що позначені постмодерним станом розвитку суспільства".
1430090
  Шарова Т.М. Тематика творчості М. Костомарова // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 137-150. – ISBN 978-617-7346-65-3
1430091
   Тематика теоретичних семінарів.. – К, 1971. – 158с.
1430092
  Ковальчук Л.Г. Тематика тренінгових занять центру "Ла Страда-Україна" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 36 : рис.
1430093
  Кравчук М.В. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В.С. Кульчицького // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-261
1430094
   Тематика циклов лекций, проводимых в1982-1983 годах в областях республики научно-методическими секциями и советами при правлениях общества "Знание" Украинской ССР.. – К, 1983. – 34с.
1430095
  Норман Э. Тематика эстонских пословиц // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 90-95
1430096
  Сопільняк С. Тематико-ідеографічна систематизація перських забобонів як завдання перської лінгвокультурології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-43. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто важливість тематико-ідеографічної систематизації перських прикмет та забобонів під час дослідження цих мовно-культурних одиниць. Наведено декілька видів тематико-ідеографічної систематизації прикмет та забобонів. Наведено власну класифікацію ...
1430097
  Моллаахмади Д.А. Тематико-стилистические особенности творчества Хушанга Моради Кермани / Дехаги Амирреза Моллаахмади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статья посвящена исследованию тематико-стилистических особенностей творчества известного иранского детского писателя Хушанга Моради Кермани, в произведениях которого сложные философские вопросы и социальные проблемы рассматриваются с использованием ...
1430098
   Тематико-типологическое моделирование фондов ЦБС,. – Л, 1983. – 152с.
1430099
   Тематико-типологическое планирование фондов ЦБС. – М, 1982. – 104с.
1430100
  Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 110-118


  Запропоновано класифікацію вітчизняних мистецтвознавчих часописів за основними типологічними ознаками. Наведено огляд окремих видань. Приділено увагу інтернет-журналам відповідної тематики. The classification of the Ukrainian art editions according to ...
1430101
  Гунчик І. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 575-579. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1430102
  Бабов К. Тематичен руско-български речник / К. Бабов, А. Въргулев ; под ред.Е.Х. Рот. – София : Народна просвета, 1961. – 888 с.
1430103
  Ермоленко Г.В. Тематическая библиография работ по лингвистической статистике на русском языке / Г.В. Ермоленко. – Алма-Ата, 1967. – 68с.
1430104
  Моргенштерн И.Г. Тематическая библиография художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Моргенштерн И.Г. ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1967. – 23 с.
1430105
   Тематическая выставка "Сейсмические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1963. – 95с.
1430106
   Тематическая выставка "Электрические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1964. – 68с.
1430107
  Мамедова Г. Тематическая и проблематическая определенность современной азербайджанской поэзии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 152-159


  В представленной статье затрагиваются проблемы современной азербайджанской поэзии, ее формы и структуры, в том числе вопросы тематики, фактуры, поэтических направлений. Автор справедливо отмечает, что после завершения эпохи социалистического реализма ...
1430108
   Тематическая картина.. – Таллин, 1959. – 19с.
1430109
   Тематическая картография. – Москва : УПП МИД, 1973. – 55 с.
1430110
  Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография / Н.Ф. Леонтьев; отв. ред. Е.М. Поспелов. – Москва : Наука, 1981. – 104 с. – (Наука и технический прогресс)
1430111
  Прокофьев Г.И. Тематическая конструкция (с дублированием темы местоименной энклитикой) в индонезийском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.18 / Прокофьев Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 12л.
1430112
  Баранова Ольга Петровна Тематическая речь в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова Ольга Петровна; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1430113
   Тематические аспекты комплектования иностранной летературы фондов универсальных научных библиотек.. – М, 1986. – 59с.
1430114
  Курбиц В. Тематические беседы и упражнения для развития нвыков русской речи. / В. Курбиц. – Таллин, 1965. – 44с.
1430115
   Тематические вечара в клубах.. – Новосибирск, 1955. – 24с.
1430116
  Аграновский И.И. Тематические вечера : опыт, сценарии / И.Л. Аграновский, И.Б. Сокольский. – Москва : Профиздат, 1968. – 112 с., ил.
1430117
   Тематические вечера в клубах.. – Нальчик, 1960. – 40с.
1430118
  Виленский Н.М. Тематические вечера в клубе / Н.М. Виленский. – Москва, 1958. – 128с.
1430119
  Строганов В.К. Тематические вечера в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1964. – 96с.
1430120
  Гольдфельд Е.И. Тематические вечера в клубе. / Е.И. Гольдфельд. – М., 1963. – 111с.
1430121
  Шевелев Н.Н. Тематические вечера в школе / Н.Н. Шевелев. – Москва, 1963. – 120с.
1430122
  Димент А.Л. Тематические вечера на английском языке / А.Л. Димент. – Москва, 1988. – 157с.
1430123
  Третьякова Т.П. Тематические диалоги / Т.П. Третьякова. – М., 1989. – 91с.
1430124
  Серафимова М.А. Тематические диалоги (на англ. яз.) / М.А. Серафимова, А.М. Шаевич. – Л., 1967. – 192с.
1430125
  Большакова Е.С. Тематические диалоги для аспирантов. / Е.С. Большакова. – Кишинев, 1976. – 54с.
1430126
  Волкова А.А. Тематические задания в руководстве рисованием младшего дошкольника : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Волкова А.А. ; Московский гос. педагогический институт имени В.И. Ленина. – Москва, 1949. – 24 с.
1430127
   Тематические и региональные исследования мерзлых толщ Северной Евразии. – Якутск, 1981. – 160с.
1430128
  Андрющенко Е.Г. Тематические интересы читателей как фактор отношения к содержанию газеты : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Андрющенко Евгений Григорьевич ; АН СССР, Ин-т социол. исследований. – Москва, 1976. – 12 с.
1430129
  Январева Л.Ф. Тематические карты XVII-XIX вв. / Л.Ф. Январева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 104-113. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1430130
  Басин Анатолий Сергеевич Тематические свойства и кристаллизация чистых металлов и технически важных сплавав на основе желаз : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.14 / Басин Анатолий Сергеевич; АН СССР. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1989. – 74л.
1430131
  Рубб А.А. Тематические театрализованные концерты / А.А. Рубб. – М, 1988. – 100с.
1430132
  Холтон Д. Тематический анализ науки. / Д. Холтон. – М., 1981. – 383с.
1430133
   Тематический анализ художественного произведения в старших классах.. – М, 1959. – 55с.
1430134
  Кузьмин Ю.А. Тематический диалог / Ю.А. Кузьмин, Т.Е. Аросева. – М, 1985. – 96с.
1430135
   Тематический и алфавитный указатели научных и информационных материалов, опубликованных в журнале "Правоведение" в 2010 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 248-263. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1430136
   Тематический каталог лекций по астрономии, геологии и географии : рекомендации организаторам лекцион. пропаганды. – Ленинград : Знание, 1976. – 44 с.
1430137
   Тематический каталог рекомендуемых лекций по географии, геологии и геофизике.. – Л, 1968. – 40с.
1430138
   Тематический каталог фонда хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов.. – М, 1963. – 248с.
1430139
   Тематический классификатор этнографических коллекций.. – Л, 1989. – 44с.
1430140
   Тематический патентный рубрикатор по геофизическим методом разведки.. – М, 1973. – 132с.
1430141
   Тематический патентный рубрикатор по гидрогеологии и инженерной геологии.. – М, 1974. – 103с.
1430142
   Тематический патентный рубрикатор по лабораторным и технологическим методам исследования минерального сырья.. – М, 1974. – 113с.
1430143
   Тематический патентный рубрикатор по технике и технологии геологоразведочных работ.. – М, 1976. – 52с.
1430144
   Тематический план Академії наук КУРСР на 1936 р.. – К, 1936. – 216с.
1430145
   Тематический план для рационализаторов и изобретателей.. – Л, 1965. – 28с.
1430146
   Тематический план для студентов-заочников по курсу "Общая библиография". – Отпечат. множит. аппаратом. – Киев, 1965. – 14 с.
1430147
   Тематический план комплектования единого республиканского справочно-информационного фонда по технике на 1981-1985 гг.. – Київ, 1982. – 204с.
1430148
   Тематический план комплектования сельской библиотеки.. – Архангельск, 1963. – 20с.
1430149
   Тематический план курса "Русская литература 2 половины 19 в.". – Харьков, 1958. – 12 с.
1430150
   Тематический план научно-исследовательских работ Академии архитектуры СССР на1946-1950 годы. – Москва, 1946. – 16 с.
1430151
   Тематический план по изобретальству на второе пятилетие.. – М-Л, 1934. – 120с.
1430152
   Тематический план по курсу: "Новейшая зарубежная литература" для студентов-заочников всех факультетов.. – Х, 1960. – 40с.
1430153
   Тематический план семинарских занятий по курсу экономической географии СССР.. – Саратов, 1957. – 55с.
1430154
   Тематический план Української Академії наук на1935 рік. – Київ, 1935. – 234с.
1430155
  Хоп Макс Тематический разбор музыкальных произведений Рихарда Вагнера : извлечено из кн. Макса Хопа (Max Chop) в сокр. пер. с нем. Р. Гольдберг. – Санкт-Петербург : Русская скоропеч.
Т. 1 : Кольцо Нибелунга. 3. Зигфрид. – 1908. – VI, 45 с., нот.
1430156
  Михедова Л.Г. Тематический ряд Verba dicendi в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 633 / Михедова Л.Г.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
1430157
   Тематический сборник "Активная поверхность твердых тел".. – Москва : Тартуский ГУ, 1976. – 379с.
1430158
   Тематический сборник научных трудов Института [животноводства]. – Ленинград
Вып. 11. – 1981
1430159
   Тематический сборник научных трудов Института живописи. – Ленинград
Вып. 12. – 1982
1430160
   Тематический сборник работ по гельминтологии сельскохозяйственных животных. – Москва : Колос, 1966. – 287с.
1430161
   Тематический сборник Тюменского педагогического института. – Тюмень
Вып. 73. – 1981
1430162
   Тематический сборник Эффективность основных фондов, капитальных вложений и новой техники.. – К, 1972. – 259с.
1430163
   Тематический справочник кинофильмов для сети политического просвещения.. – Мурманск, 1967. – 203с.
1430164
   Тематический указатель энциклопедических терминов словаря "Цыхай". – Шанхай, 1986. – 466с.
1430165
  Пикус Н.Н. Тематическия хрестоматия по истории древнего мира / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1963. – 218 с.
1430166
   Тематическое и атласное картографирование: современное состояние и перспективы / Н.С. Касимов, В.М. Котляков, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 40-47 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1430167
   Тематическое картографирование : сборник. – Новосибирск : Наука
Теория, методика, практика. – 1985. – 200 с.
1430168
   Тематическое картографирование в СССР. – Ленинград : Наука, 1967. – 208 с.
1430169
   Тематическое картографирование в Узбекистане : Коллектив. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1979. – 100 с.
1430170
  Качинский А.И. Тематическое коллекционирование / А.И. Качинский. – М., 1969. – 62 с.
1430171
  Лукьянов Б.Н. Тематическое моделирование каталитических процессов в реакторах с мембранными катализаторами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лукьянов Б.Н.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1430172
  Аитова Ф.А. Тематическое планирование еколого-краеведческого факультатива "Мой край родной", УІ класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) : Туризм и краеведение / Ф.А. Аитова, Р.А. Катайцева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0016-7207
1430173
  Байбородова Л.В. Тематическое планирование занятий в разновозрастных группах : методика и опыт. Учителю сельской школы / Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
1430174
  Андрейкевич А.В. Тематическое планирование исследований и разработок / Андрейкевич А.В. ; науч. ред. И.И. Сержинский ; АН СССР, Ин-т экономики. – Минск : Наука і техніка, 1991. – 118, [1] с. – Библиогр.: с. 112-117 (128 назв.)
1430175
  Лисенкова Г.Я. Тематическое планирование по географии / Г.Я. Лисенкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 206с.
1430176
  Рябцева И.В. Тематическое планирование про курсу физической географии материков и океанов (УІІ класс, 102 ч) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 41-46 : Схема. – ISSN 0016-7207
1430177
  Розанов Л.Л. Тематическое планирование профильного курса "Введение в общую географию" / Л.Л. Розанов, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
1430178
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 70-73 : Табл. – ISSN 0016-7207
1430179
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" : Методика и опыт / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0016-7207
1430180
  Алекперво Гидаят Ибрагим оглы Тематическое рисование в начальных классах и его влияние на эстетическое воспитание учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алекперво Гидаят Ибрагим оглы; МВ и ССО Азер.ССр. Азер. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 51л.
1430181
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1970. – 78 с., [18] с.
1430182
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1975. – 72с.
1430183
   Тематическое системное картографирование с использованием автоматики и дистанционных методов : сборник. – Москва : МФГО СССР, 1986. – 93 с.
1430184
  Севостьянова Л.И. Тематическое тестирование по курсу Х класса и методические рекомендации к нему : Методика и опыт / Л.И. Севостьянова, А.С. Масленников // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 0016-7207
1430185
  Суховій О.О. Тематична група "старість" в українській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 297-300
1430186
  Шацило В.Т. Тематична зміна "Азбука безпеки" в період оздоровлення і відпочинку вихованців республіканських інтернатних закладів у дитячому оздоровчому комплексі "Планета" в липні-серпні 2009 року / В.Т. Шацило, С.І. Тріфанов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 13-15 : фото
1430187
  Бобровник К.А. Тематична класифікація україномовних текстів методом контрольованого навчання / К.А. Бобровник, К.К. Духновська // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 373-374
1430188
  Луковенко Т. Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичний розряд власне-гомеопатичних термінів) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 82-88. – ISSN 2411-6548
1430189
  Хирівська Г. Тематична класифікація української фармацевтичної термінології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 70-74. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1430190
  Микульчик Р. Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 92-95. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1430191
  Штиченко І.Ю. Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 304-310


  У статті висвітлюються проблеми класифікації латинських фразеологізмів із соматичним компонентом з точки зору їх семантичних характеристик. В статье рассматриваются проблемы классификации латинських фразеологизмов с точки зрения их семантических ...
1430192
  Бєлінська І.В. Тематична модель обласного громадсько-політичного видання (на прикладі газети "Кіровоградська правда") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 51-56


  У статті на прикладі газети "Кіровоградська правда" описується тематична палітра обласного громадсько-політичного видання. Простежується динаміка розвитку тематичної моделі цього типу видань за період незалежності України.
1430193
  Бєлінська Інна Володимировна Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 279л. + Додатки: л.172-279. – Бібліогр.: л.160-171
1430194
  Бєлінська І.В. Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1430195
  Вишняков В.Ю. Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 188-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1430196
  Білоус І.М. Тематична організація англомовного фітнес-дискурсу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 6-11


  У фокусі цієї статті перебуває тематика англомовного фітнес-дискурсу. Розглянуто поняття теми дискурсу та її структури. Здійснено тематичне групування лексики за спільністю лексико-семантичного значення (гіперсеми), на основі чого визначено типи груп ...
1430197
  Щур І.І. Тематична організація лексики україномовного комп"ютерного сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 297-300
1430198
  Витвицька Ю. Тематична палітра журналу українського пласту "Молоде життя" на еміграції (1931-1959 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 53-68. – ISSN 2524-0331
1430199
  Закутіна М. Тематична палітра лексики іншомовного походження японського рекламного туристичного бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 32-37
1430200
  Бурлака Г. Тематична палітра прозових творів Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 96-120. – ISBN 978-966-02-8732-7
1430201
  Ісаєва Н.С. Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 216-231


  Розкриває тематичну зумовленість підривних (субверсивних) тенденцій китайської класичної жіночої поезії. Аналізується соціально-історичне тло, стереотипи "великого" канону й індивідуальний досвід поетес. Раскрывает тематическую обусловленность ...
1430202
  Пилипенко А.В. Тематична парадигма турецьких прислів"їв та приказок // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 373-379


  Стаття присвячена дослідженню турецьких прислів"їв i приказок, принципу їх класифікації. Особливу увагу приділено тематичній класифікації. Надано характеристику найбільш загальновживаним тематичним групам. Статья посвящена исследованию турецких ...
1430203
  Голембовська Т. Тематична своєрідність лірики Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито тематичну своєрідність лірики Олени Теліги - української поетеси, яка залишила нам у спадок 38 ліричних поезій
1430204
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1430205
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1430206
  Недопитанський М.І. Тематична спеціалізація журналіста. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 170-174.
1430207
  Шелест Т.С. Тематична спрямованість публікацій у бібліотекознавчій періодиці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 2409-9805


  Мета. Проаналізувати тематики досліджень, що представлені в періодичних виданнях бібліотекознавчого спрямування. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, методу ...
1430208
  Овсейчик С.В. Тематична структура української екологічної термінолексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 126-130


  У статті проаналізовано предметно-поняттєвий аспект української екологічної термінолексики й подано класифікацію цього шару лексики за тематичними групами. В статье проанализирован предметно-понятийный аспект украинской экологической терминолексики и ...
1430209
  Яковлєва Є.С. Тематична типологія англомовного мікроблогу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 204-207
1430210
  Богданець В. Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 154-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1430211
  Гордій М.С. Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 5-14


  Охарактеризовані етапи тематичного картографування під час картографування газотранспортної мережі. Показані основні напрями взаємодії ДЗЗ-технологій із тематичним картографуванням. І, як наслідок, показані економічні та практичні перспективи ...
1430212
  Ковальчук І.П. Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.М. Михальчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 188-200
1430213
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми "Країни Азії, Африки та Латинської Америки" (11 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-45
1430214
  Чубукова Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) / Чубукова, , Тетяна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1430215
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1430216
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1430217
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. 11 клас : [на прикладі теми "Країни Центральної та Східної Європи (1945 - початок ХХІ ст.) 11 кл.] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-18
1430218
  Пометун О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів: формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? / О. Пометун, В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3.
1430219
  Росляк Р.В. Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду 20-х років ХХ століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 271-275. – ISSN 2226-3209
1430220
  Суховій О.О. Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 139-145


  Фразеотематичні групи "раннє дитинство", "підлітковий вік", "молодість", "зрілість" у межах фразеотематичного поля віку людини в сучасній українській літературній мові аналізуються в етнолінгвістичному і лінгвокультурологічному ...
1430221
  Сливка Л.В. Тематичне поле педагогіки здоров"я у сучасних (після 1989 року) дисертаціях та монографіях польських дослідників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 218-221. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1430222
   Тематичне різноманіття і жанрове розмаїття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 13


  Марина Соченко - відома українська художниця, просвітянка, волонтерка.
1430223
  Хомінський С.Й. Тематичне розмаїття публікацій преси з висвітлення синтезу релігії та екології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 131-135.


  Досліджується спектр тематичного розмаїття висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях природоохоронної, релігієзнавчої та релігійної преси. Ґрунтуючись на одержаних результатах дослідження висувається деталізована пропозиція щодо ...
1430224
  Шарова Т.М. Тематичне спрямування П.П. Білецького-Носенка // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7346-65-3
1430225
  Резніченко Н.А. Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 160-166
1430226
  Бублик С.Г. Тематичне ядро публікацій дослідника:наукометричний підхід // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 52-67. – ISSN 0374-3896
1430227
  Лозинський М. Тематичний аналіз історіографічних праць про Чин св. Василія Великого (за матеріалами наукових видань української діаспори другої половини XX ст.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 75-79. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1430228
  Коу Сяохуа Тематичний аналіз китайських міських газет (за матеріалами періодичної преси в місті Чунцин) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 36-41


  У статті подано тематичний аналіз п"яти міських газет міста Чунцин. Дається порівнювальна інформація зі сфери економіки, міжнародного життя, політики, культури, спорту тощо, розглядаються редакторські ідеї та відповідні аудиторії. The article ...
1430229
  Терентьєва Л. Тематичний аналіз силогістики Аристотеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 70-83. – ISSN 0235-7941
1430230
  Москаленко-Висоцька Тематичний аналіз фільмів "Укркінохроніки" 2013 року крізь призму жанрів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 353-360. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в аналітичному аналізі жанрово-тематичного аспекту документальних фільмів студії «Укркінохроніка» 2013 року. Використовуючи прийоми темпоральної логіки, в статті означуються причинно-наслідкові зв"язки появи певних тем ...
1430231
  Цьовх О. Тематичний англо-український, українсько-англійський сільськогосподарський словник = Thematic english - ukrainian ukrainian - english dictionary of agriculture / О. Цьовх. – Львів : ЛНУ, 1999. – 376с. – ISBN 966-613-029-7
1430232
   Тематичний бібліографічний список: українські словники часів незалежності (1991-2006) / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тіщенко, Н. Присяжнюк // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 332-381. – ISBN 966-95452-3-8


  Розділ I. Науково-допоміжний бібліографічний список літератури: Ч. 1: 1991-2000 рр. Розділ II. Типологічні особливості українських словників (1991-2000).
1430233
   Тематичний довідник хронікально-документальних, науково-пополярних і учбових фільмів діючого фонду УРСР.. – К, 1959. – 128с.
1430234
  Ван Сяофей Тематичний зміст державних стандартів КНР з фізичного виховання для молодших школярів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 270-276. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1430235
  Волобуєва А. Тематичний контент мистецької преси Києва 1918-1941 рр. на прикладі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 26-31


  У статті простежено умови функціонування мистецької типологічної групи видань на прикладі літературно-художніх часописів. Розкрито проблемно-тематичне наповнення періодики залежно від вимог часу. В статье прослежены условия функционирования ...
1430236
  Букрієнко А. Тематичний підхід до вивчення японської мови / А. Букрієнко, К. Комісаров


  Рецензія на книгу: Ореста Забуранна. Йоко Тойофуку. Японська в темах : підручник. – ВНТЛ ; Класика, 2006. – 172 с.
1430237
  Тревого І.С. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії (УТГК) на 2010 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-44
1430238
  Тревого І. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії на 2009 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54
1430239
   Тематичний покажчик основних матеріалів, надрукованих у часопису "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України" в 2008 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 77-79
1430240
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1430241
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1430242
   Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2012-го року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 149-155
1430243
   Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2008 році
1430244
   Тематичний покажчик статей, опублікованих у журналі "Історії в рідній школі" у 2020 році // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 45-47
1430245
  Даневич С.Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993-2005. - Вип. 1-10) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 247-264. – ISBN 966-02-4450-4
1430246
  Лобузіна К. Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 12-18. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в електронних каталогах національних бібліотек за рубежем. Порівнюються можливості різних інформаційно-бібліотечних пошукових систем.
1430247
  Галицька С. Тематичний пошук у каталогах національних бібліотек: досвід країн Балтії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (259). – С. 14-20. – ISSN 1029-7200
1430248
  Груба Т. Тематичний словник синонімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.31-32


  Укладання і використання словників.
1430249
  Ніколенко А.Г. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови : англо-українсько-російський / А.Г. Ніколенко, А.Г. Гудманян; Мін-во освіти України; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 834с. – ISBN 978-966-351-025-5


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1430250
  Кропочева Н.М. Тематичний спектр публікацій з проблеми патріотичного виховання у закладах вищої освіти (за матеріалами бібліографічного покажчика "Національно-патріотичне виховання в Україні" (2014-2018 рр.) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 61-72. – ISSN 2707-3335


  Розглянуто варіативність способів вирішення проблеми національнопатріотичного виховання в закладах вищої освіти, зміст якого, відображаючи динаміку суспільно-політичних процесів, дає можливість конструювати закономірності й тенденції цього розвитку в ...
1430251
  Гуменюк В. Тематичні аспекти й інтонаційно-стильові акценти лірики Аблязіза Велієва


  У статті на основі ретельного аналізу найбільш характерних творів відомого сучасного кримськотатарськог поета осягається своєрідність його художньої манери, у якій емоційна пристрасність невіддільна від лагідної задушевності, ліричної проникливості
1430252
  Бойко А.А. Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 43-48


  Досліджується тематична палітра сучасних засобів масової інформації в аспекті висвітлення релігійної проблематики. The thematic palette of modern mass-medias is expiored in the aspect of lighting religious problems.
1430253
  Олтаржевський Д.О. Тематичні вектори як чинники впливу на цільову аудиторію корпоративного видання (досвід газети УДППЗ "Укрпошта" - "Поштовий вісник") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 63-67


  У статті досліджена тематика виступів корпоративного видання, запропонована класифікація напрямків висвітлення діяльності компанії за специфічними функціонально-комунікативними ознаками, проаналізований вплив обраного тематичного спектру на ...
1430254
  Липак В.Г. Тематичні вечори - школа виховання кологоспників / В.Г. Липак. – Львов, 1959. – 12с.
1430255
   Тематичні вечори в клубі.. – К, 1959. – 36с.
1430256
  Маковійчук Л.В. Тематичні групи вербалізаторів концепту "чоловік" у повісті М.Шпербера "Wolyna" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 24-30


  Дослідження присвячено вербалізації одного з найважливіших концептів MANN.ЧОЛОВІК та побудоване на матеріалі аналізу гендерно маркованих лексичних одиниць, які вживаються у тексті повісті М. Шпербера "Wolyna". Исследование посвящено вербализации ...
1430257
  Тиха Л.Ю. Тематичні групи лексики в іменниковій метафорі Івана Драча // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 165-168. – ISSN 1729-360Х
1430258
  Поліщук Т. Тематичні групи неологізмів у сучасній українській мові. На матеріалі газети "Україна молода" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 24-27
1430259
  Харченко О.В. Тематичні групи тематичного поля журналістської термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 132-136. – ISBN 966-581-102-9
1430260
  Патиченко О.М. Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 16-32


  Тематичні карти технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (НГО) створюються із застосуванням ГІС-технологій і є геопросторовими моделями. Тематичні карти НГО – це земельно-інформаційні системи НГО (ЗІС НГО) з певним ...
1430261
  Ковальчук І.П. Тематичні карти використання земель електронного великомасштабного атласу навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1430262
  Єфименко Т. Тематичні компоненти в готичних романах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 88-92. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1430263
  Верготі Лідія Тематичні контрольні роботи з української мови. 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
1430264
  Гера Т. Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 101-117. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті аргументовано доцільність впровадження методики тематичних ментальних карт до освітнього процесу педагогічного ВНЗ.
1430265
  Онищенко М.Г. Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 31-39


  Статтю присвячено обґрунтуванню основних тематичних напрямів картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України, а також визначенню тематики карт вказаного спрямування. Статья посвящена обоснованию основных тематических направлений ...
1430266
  Копилова Л.А. Тематичні напрями публікацій про освоєння Марса в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті виокремлено основні тематичні напрями текстів друкованих ЗМІ, присвячених космічній галузі, зокрема дослідженню Марса. Також порівнюються функції присвячених планеті матеріалів у науковому та паранауковому дискурсах. Унаслідок такого аналізу ...
1430267
  Соколова Н. Тематичні новини у підсумкових інформаційних програмах "ТСН. Тиждень" та "Подробности недели" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 80-86. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1430268
  Бондар М. Тематичні обрії Шевченкової поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 15-19. – ISSN 0130-5263
1430269
   Тематичні плани Інститутів Академії Наук УРСР на 1939 р.. – К, 1938. – с.
1430270
  Зінченко Н.С. Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми ЄвропейськогоСоюзу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 124-128. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто досвід участі України в Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України та динаміку участі українських вчених у РП 7 ЄС. Показано значення участі в міжнародних програмах для популяризації та активізації ...
1430271
  Веремчук Т. Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326
1430272
  Коробко В.І. Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглядаються особливості такого формату розважального мовлення, як реаліті-шоу і подається роз"яснення його структури, з"ясовуються різновиди реаліті-шоу на телебаченні. Підгрунтям дослідження є теоретичні розробки та наукові концепції закордонних і ...
1430273
  Сітанська Л. Тематичні щорічні дати як засіб комунікації соціальної служби в територіальній громаді / Л. Сітанська, К. Шендеровський // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 38-45
1430274
  Горецька С. Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських медіа // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 23-30. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто тематичне наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, жанрові особливості, схарактеризовані рекомендації щодо висвітлення наркотичноної тематики в ЗМІ.
1430275
  Карпенко В.О. Тематично-змістове збалансування газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-49. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблеми професійної майстерності редактора загальнополітичної газети щодо її тематичного спрямуван-ня та змістового наповнення. Зокрема, розглянуто питання структуризації редакції, рубрикації газетних сторінок та інші. In the article it is ...
1430276
  Мележик М.С. Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-38. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1430277
  Лисенко-Єржиківська Тематично-мотиваційна проблематика "одеської" інтимної лірики Адама Міцкевича та її українське відлуння
1430278
  Полякова Н.О. Тематично-семіотичний зміст географічних атласів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 33-44


  Представлено складові показники інформаційно-семіотичної та семіотичної структури географічного атласу у вигляді їх моделі. Визначені головні функції картографічного твору (атласу). Розроблено класифікаційну структуру легенд загальногеографічних карт ...
1430279
  Молони Р. Темба и крокодил / Р. Молони. – М, 1988. – 77с.
1430280
  Шабанова Е.М. Тембот Керашев. / Е.М. Шабанова. – Майкоп, 1959. – 144с.
1430281
  Морщакова Н.О. Тембрально-виразові можливості фаготу й теоретико- композиційні пошуки М.Г. Денисенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 212-217. – ISSN 2312-4679
1430282
  Трофимчук Олег Ігорович Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 03 / Трофимчук О.І.; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 6 назв
1430283
  Цзу Лінжуй Темброва семантика духових інструментів у жанровій формі циклічної симфонії : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Цзу Лінжуй ; М-во кульури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр. : 4 назви
1430284
  Ден Цзякунь Темброво- інтонаційна семантика у духових партіях сюїти "Жовта ріка - золотий берег" Чжу Цзяхе: європейсько-китайські перегуки // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 143-154. – ISSN 2310-0583
1430285
  Афанасенко Т.В. Темброколористична палітра у фортепіанних творах Олів"є Мессіана : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Афанасенко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1430286
  Нечев Т. Темелко Бочварот : роман / Траjко Нечев. – Скопje : Графотисок, 2005. – 361 с. – ISBN 9989-2140-5-0
1430287
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1988. – 304с.
1430288
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ч2. – Ростов на Дону, 1989. – 320с.
1430289
  Заза Ю. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання : на матеріалі арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-111. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1430290
  Хабета І. Теми "виживання" у романі Маргарет Етвуд "Рік потопу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-195. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано теми виживання та жертовності в романі-дистопії М. Етвуд "Рік Потопу" (2009). Розглядаючи процес проходження позицій віктимності, запропонованих у літературознавчому дослідженні "Виживання: тематика канадської літератури" (1972) М. ...
1430291
  Хлаповська Т.Г. Теми війни і миру в громадський думці: точки консолідації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 77-89
1430292
  Яценко Н. Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2014 році
1430293
   Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / НАНУ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; [ Барабаш Ю. та ін. ] ; [ упоряд., наук. ред. Н. Чамати ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-00-0756-7
1430294
   Теми і плани семінарських занять з іторіїї держави і права зарубіжних країн.. – Київ, 1969. – 24с.
1430295
   Теми і плани семінарських занять і тематика курсових робіт з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, історії держави і права СРСР.. – Львів, 1962. – 63с.
1430296
  Бугайко Т.Ф. Теми контрольних робіт : методика викладання української літератури : Для студ.-заоч. пед. ін-тів / Бугайко Тетяна Федорівна ; М-во освіти УРСР ; Науково-метод. кабінет заочного навчання вчителів. – Київ, 1957. – 36 с.
1430297
   Теми контрольних робіт для студентів-заочників прородничо-географічних відділів.. – К, 1952. – 8с.
1430298
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології безхордових / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 19с.
1430299
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології хордових для студентів-заочників / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 16с.
1430300
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з курсу дарвінізму для студентів-заочників 4 курсу / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 20с.
1430301
   Теми контрольних робіт з курсу Основи макрсизму-ленінізму для заочників учительських інститутів.. – К, 1940. – 14с.
1430302
   Теми контрольних робітз історії стародавнього світу для студентів-заочників 1 курсу.. – К, 1952. – 12с.
1430303
   Теми курсових робіт з економічної географії СРСР.. – Київ, 1965. – 32с.
1430304
   Теми лекцій на 1940 рік.. – К, 1940. – 36с.
1430305
   Теми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів та магістрів. – Київ : Київський університет, 2002. – 59с.
1430306
   Теми науково-дослідної роботи державних університетів, науково-дослідних, педагогічних і учительских інститутів. – Київ, 1940. – 224с.
1430307
  Ісам Рабах Абу Дальфа Теми традицій і новаторства в архітектурі об"єднаних Арабських Еміратів. : Автореф... кандю архіт.наук: 18.00.01 / Ісам Рабах Абу Дальфа; Держ. Техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Харьків, 1998. – 20л.
1430308
   Теми, плани і література до семінарських занять по теорії держави і права на стаціонарному відділенні юридичного факультету.. – К, 1966. – 31с.
1430309
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1947. – 190 с.
1430310
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1965. – 211 с.
1430311
  Гожев А.Д. Темирская степь / А.Д. Гожев. – С. 24-34
1430312
  Шашкин З.Ж. Темиртау : роман / Зеин Шашкин ; [пер. с каз. А. Самсония]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. : ил.
1430313
  Шашкин З.Ж. Темиртау. Наступило утро : романы / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 440 с.
1430314
  Візнюк О.В. Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Візнюк О.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1430315
  Якубовський Д. Темна матерія та де її шукати / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 14-15


  Розмова з фізиком Дмитром Якубовським про темну матерію, а також про підходи до науки у Данії та Україні.
1430316
  Мельник О. Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431 / О. Мельник, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-45. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Метою нашої роботи була перевірка наявності загального гало темної матерії у парах галактик на зразок знайдених у багатих групах та скупченнях. Ми використали архівні дані XMM-Newton пар галактик KPG84 та KPG431 та порівняли їхнє рентгенівське ...
1430317
  Шевчук В. Темна музика сосон : Роман; Сад житейський думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки / Валерій Шевчук. – Київ : Акцент, 2003. – 448с. – ISBN 966-95944-4-8
1430318
  Лазаревський Б. Темна ніч : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 179-183. – ISSN 0320 - 8370
1430319
  Вишня Остап Темна нічка - петрівочка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1926. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (В допомогу масовій політосвітроботі)
1430320
  Варела А. Темна ріка / А. Варела. – Київ, 1976. – 176 с.
1430321
  Винниченко В.К. Темна сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
1430322
  Тарнавський Ю. Темна сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-10


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1430323
   Темная Башня.. – М, 1990. – 216с.
1430324
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1979. – 239с.
1430325
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – 2-е, расшир. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 367с.
1430326
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1987. – 380с.
1430327
  Власов А.А. Темная и светлая вода / А.А. Власов. – Свердловск, 1964. – 56с.
1430328
  Духнич О. Темная лошадка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 56-59


  "Ключевой фигурой мировой политики становится Рекс Тиллерсон, государственній секретарь США..."
1430329
  Гербер М.Х. Темная лошадь / М.Х. Гербер. – М, 1994. – 639с.
1430330
  Сокальский И. Темная материя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
1430331
  Гудайтис-Гузявичус Темная ноченька : новеллы / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 191 с.
1430332
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Харьков, 1968. – 311с.
1430333
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – 2-е изд. перераб. – Харьков : Прапор, 1973. – 264с.
1430334
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Киев, 1983. – 512с.
1430335
  Варела А. Темная река / А. Варела. – Москва, 1974. – 112с.
1430336
  Варела А. Темная река : Роман / А. Варела. – Москва : Художественная литература, 1974. – 222с.
1430337
  Гжимковский Е. Темная река / Е. Гжимковский. – Москва, 1977. – 224с.
1430338
  Варела А. Темная река. / А. Варела. – Москва, 1946. – 163с.
1430339
  Попов Г. Темная сторона кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-50


  Нігерійська кономанія
1430340
  Рабанн Пако Темная сторона моей души : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 86-89 : Фото
1430341
  Савельев А.В. Темная сторона силы, или субъективность в эпистемологии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 3-22. – ISSN 1560-7488
1430342
  Логинов Д. Темная сторона Чарльза Диккенса : неизвестное об известном // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 108-117


  Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков 19 в. Творчество Диккенса относят к ...
1430343
  Лукаш Владимир Темная энергия Вселенной : планетарий / Лукаш Владимир, Михеева Елена // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 24-30 : Фото
1430344
  Гивишвили Гиви Васильевич Темная энергия и "сверхсильный" антропный принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-78. – Бібліогр.: с. 72, 74-76, 78. – ISSN 0042-8744


  Людина і Всесвіт.
1430345
  Франко І.Я. Темне царство : Студія з приводу Шевченкових поем "Сон" і "Кавказ" / І.Я. Франко. – Львів : Загальна друк., 1914. – 47с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 14-а)
1430346
  Фоззи Темнеет рано / Фоззи. – Харьков : Vivat, 2017. – 217, [4] с. : ил. – Настоящее имя авт.: Алесандр Сидоренко. – ISBN 978-966-942-114-2
1430347
  Партицький О Темни містця в "Слове о полку Игореве" [Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"] / пояснив Ом. Партицький. – Передрук з "Зоря". – У Львові (Львів) : З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 110 с.
1430348
  Росовецький С. Темний епізод у відносинах М. Максимовича і Т. Шевченка за свідоцтвами сучасників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 73-79


  У статті розглядається погіршення стосунків між Шевченком і Максимовичем в останні роки життя поета і пропонується пояснення неадекватної оцінки істориком життя і творчості Шевченка
1430349
  Романов С. Темний лик колективної душі. Художня візія націогену в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 196-203. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1430350
   Темник для изобретателей и рационализаторов в области геодезии, аэрофототопографии и картографии. – Москва : Недра, 1976. – 63с.
1430351
   Темник для изобретателей и рационализаторов.. – М, 1966. – 240с.
1430352
  Чернухин А.А. Темников / А.А. Чернухин. – Саранск, 1973. – 208с.
1430353
  Гужва В.Ф. Темні меди : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1984. – 135 с.
1430354
  Федосова М.О. Темні наративи українського постмодерну : сучасна неоготична проза : монографія / Марія Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 153-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7146-66-6


  У прим. № 1697994 напис: Моїм читачам з повагою. 24.05.2015. М. Федосова
1430355
  Фрасинюк Л. Темні сили в мовній картині світу українців: на матеріалі української фразеологіі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 217-221. – ISBN 966-8188-08-X
1430356
  Кокотюха А. Темні таємниці : роман / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 282, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-12-5414-5
1430357
  Егоров В.П. Темно-кашатновые карбонатно-солонцеватые почвы запада Центрального Казахстана и северной части Тургайского плато. : Автореф... канд.биол.наук: / Егоров В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 21л.
1430358
  Зайдельман Ф.Р. Темно-серые почвы на двучленных отложениях севера Тамбовской равнины: агроэкология, свойства и диагностика / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, В Л. Волохина Степанцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 515-529 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1430359
  Дегода В. Темнова провідність високоомних напівпровідників / В. Дегода, В. Весна, Г. Подуст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-34. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі одержана система розрахунків просторових розподілів вільних і локалізованих електронів, величини і напрямку приконтактного електричного поля і потенціалу для високоомних напівпровідників n-типу з контактною різницею потенціалів -0,1 В < UC < ...
1430360
  Курінна С.М. Темнове дихання вольвокальної водорості Dunaliella salina Teod / С.М. Курінна, В.І. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Біологія ; вип. 36/37)


  На клітинах гіпергалобної зеленої водорості Dunaliella salina Teod. було показано взаємодіюшляхів дихання двох типів водорості (зеленої та жовтої форми). Дихання жовтої форми показано нижчу залежність від інгібіторів ціанідчутливого та ...
1430361
  Привалов В.Ф. Темновое выцветание текстов документов / В.Ф. Привалов. – М, 1974. – 63с.
1430362
  Голик К.Н. Темновое дыхание растений / К.Н. Голик. – Киев : Наукова думка, 1990. – 135с.
1430363
  Станишевская Е.М. Темновой биосинтез фитола и хлорофилла "В" в зеленом растении. : Автореф... канд. биол.наук: / Станишевская Е.М.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1964. – 17л.
1430364
  Добролюбов Н.А. Темное царство / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 216 с.
1430365
  Богославський М. Темної ночі / М. Богославський. – Херсон, 1928. – 64с.
1430366
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Баку, 1959. – 320 с.
1430367
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1430368
  Самчук Улас Темнота : Роман у 2-ох частинах / Самчук Улас. – Hью Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1957. – 494с.
1430369
  Рейн Е.Б. Темнота зеркал. / Е.Б. Рейн. – М., 1990. – 176с.
1430370
  Дешпанде Ш. Темнота не страшит. / Ш. Дешпанде. – М., 1985. – 160с.
1430371
  Долуханов А.Г. Темнохвойные леса Грузии / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1964. – 128с.
1430372
  Орлов А.Я. Темнохвойные леса Северного Кавказа / А.Я. Орлов. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
1430373
  Почивалин Н.М. Темные августовские ночи / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 343с.
1430374
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / И.А. Бунин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 192 с.
1430375
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 495 с.
1430376
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести, рассказы / И.А. Бунин. – Кемерова : Кн. изд-во, 1984. – 400 с.
1430377
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 208 с.
1430378
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 251с. – (Классики и современники : КС ; Русская классическая литература). – ISBN 5-280-01552-0
1430379
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
1430380
  Бунин И. Темные аллеи : Рассказы и повести / Иван Бунин. – Москва : Профиздат, 2005. – 336 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01450-8
1430381
  Титов М. Темные аллеи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 0132-2036
1430382
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1430383
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
1430384
  Гулев Д. Темные алтари : новеллы / Д. Гулев. – Москва : Радуга, 1984. – 271 с.
1430385
  Ракеш Мохан Темные закрытые комнаты. : Роман / Ракеш Мохан; Пер. с хинди Л.Кузнецова. – Москва : Художественная литература, 1982. – 448с.
1430386
  Ясвоин Г.В. Темные и светлые клетки / Г.В. Ясвоин. – Москва, 1948. – 63с.
1430387
  Буцко С.С. Темные и фотоохимические взаимодействия хлорофилла с солями железа. : Автореф... Канд.хим.наук: / Буцко С.С.; Акад.наук УССР. – К, 1962. – 11л.
1430388
  Калаус Лиля Темные паруса : повесть в 9 картинах // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 6-34. – ISSN 0012-6756
1430389
  Гришаев А. Темные секунды : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 55-58. – ISSN 0130-7673
1430390
  Алексеенкова Елена Сергеевна Темный колодец власти : (о границе между приватной сферой государства и приватной сферой личности) / Алексеенкова Елена Сергеевна, Сергеев Виктор Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1430391
  Каттнер Г. Темный мир. Источник миров. Рассказы / Г. Каттнер. – Одесса : Аспект; Тирас; Веселка, 1992. – 344с. – (Зарубежная фантастика : в 10-ти томах ; Т. 3). – ISBN 5-8404-0004-1
1430392
  Сухаревская Л.И. Темный отзвук / Л.И. Сухаревская. – Иркутск, 1973. – 23с.
1430393
  Голсуорси Д. Темный цветок : повести, рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1990. – 541 с. – ISBN 5-253-00021-6
1430394
  Голсуорси Д. Темный цветок. Патриций / Д. Голсуорси. – Киев : Томирис, 1994. – 464 с. – ISBN 5-87498-086-5
1430395
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Джон Голсуорси. – Киев : Украина, 1992. – 453 с. – (Библиотека любовного романа)
1430396
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Дж. Голсуорси. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 456 с.
1430397
  Рабинович Ц.А. Темо-рематическая сегментация текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рабинович Ц.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20 с.
1430398
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – Москва, 1982. – 88с. + 2 касеты
1430399
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1985. – 191с.
1430400
   Темп - 3. – М., 1983. – 104с.
1430401
   Темп - 3 : интенсивный курс русского языка. Книга для преподавателя. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1989. – 120 с. – ISBN 5-200-00467-5
1430402
   Темп - 3.Интенсивный курс русского языка.Книга для учащегося. – Москва : Русский язык, 1983. – 238с.
1430403
   Темп. – М., 1984. – 264с.
1430404
  Степанова Е.М. Темп / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – Москва, 1985. – 87с.
1430405
   Темп индивидуального развития животных и его изменения в ходе эволюции, 1968. – 288с.
1430406
  Іщенко О.С. Темп мовлення в гуцульському та східнослобожанському діалектах: експериментально-фонетичне дослідження // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 31-37. – ISBN 978-966-1673-30-3
1430407
  Іщенко О.С. Темп мовлення в українському інформаційному просторі (на матеріалі мовлення дикторів телебачення) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 137-141


  Досліджено темп мовлення ведучих новинних передач провідних українських телеканалів. Зокрема, встановлено середній темп мовлення та проаналізовано особливості побудови висловів за ознакою темпу. It is studied the speech tempo of newscasters of the ...
1430408
  Шапков Ю.Т. Темп, ритм и вариативность циклических сложнокоординированных движений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапков Ю.Т.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1965. – 20л.
1430409
  Эстис Н.А. Темпера. Литография. Рисунок : Каталог выставки / Н.А. Эстис. – Москва : Министерство культуры СССР, 1981. – 13 с.
1430410
   Темперамент. – Пермь, 1976. – 140с.
1430411
  Норакидзе В.Г. Темперамент личности и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1970. – 110с.
1430412
  Артилаква А. Темперамент ребенка : Автореф... канд. пед.наук: / Артилаква А.;. – Ташкент, 1961. – 16л.
1430413
  Якушева Т.Г. Темперамент старших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Якушева Т.Г.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – [Москва], 1953. – 16 с.
1430414
  Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность : Очерк из истории французского материализма XVIII в. / П.В. Симонов, П.М. Ершов. – Москва : Наука, 1984. – 160 с.
1430415
  Трошихин В.А. Темперамент... Что это? / В.А. Трошихин, Ю.Г. Виленский. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124с. – (Научно-популярная литература)
1430416
  Трошихін В.О. Темперамент... Що це? / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – Київ, 1966. – 96 с.
1430417
  Губко О.Т. Темпераменти дітей / О.Т. Губко. – Київ, 1966. – 39с.
1430418
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – Москва : Наука, 1981. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 12)
1430419
  Куинн Т. Температура / Т. Куинн. – Москва : Мир, 1985. – 448 с.
1430420
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 188с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 12)
1430421
  Буторин Н.В. Температура воды и грунтов Рыбинского водохранилища / Н.В. Буторин, Т.Н. Бурдина, С.С. Бакастов. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1430422
  Проценко Г.Д. Температура воздуха и фазы вегетации яблони на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Проценко Г.Д.; КГУ. – Киев, 1971. – 160л. – Бібліогр.:л.143-160
1430423
   Температура воздуха на Украине. – Ленинград, 1987. – 398с.
1430424
   Температура займання вугілля. Bугільні суміші / Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-15. – ISSN 1681-309X
1430425
   Температура займання вугілля. Зв"язок з показниками складу, будови та якості / Д.В. Мірошниченко, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, В.М. Назаров, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 8-14. – ISSN 1681-309X
1430426
  Фролов Н.М. Температура Земли / Н.М. Фролов. – Москва : Недра, 1971. – 120с.
1430427
  Моисеенко У.И. Температура земных недр / У.И. Моисеенко, А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1986. – 180 с.
1430428
  Леонтьев К.А. Температура и ее измерение / К.А. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 64 с.
1430429
  Лисогурский Н.И. Температура и циркуляция воздух в стратосфере Антарктики / Н.И. Лисогурский; Под ред.А.А.Павловской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 110с.
1430430
  Карапетьянец М.Х. Температура кипения и давление насыщенного пара углеводородов / М.Х. Карапетьянец. – М, 1961. – 242с.
1430431
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 11 с.
1430432
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Киев, 1963. – 11 с.
1430433
   Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження / С. Федорчук, Л. Чікіна, О. Мартинчук, Л. Криворучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни температури лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що психофізіологічне навантаження викликає зростання температури барабанної перетинки, більшою мірою правої ніж лівої, та ...
1430434
  Ржевский Владимир Николаевич Температура нейтрального газа в положительном столбе разряда при средних давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ржевский Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1430435
  Чистяков Ю.Н. Температура освещенной стороны Луны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистяков Ю.Н.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1966. – 10л.
1430436
  Ундхзенас А.. Температура перехода желатины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Ундхзенас А. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1430437
  Пилипюк А.В. Температура повітря карстової печери "Атлантида" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 24-26
1430438
  Осадчий В.І. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату / В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1430439
  Муха Б. Температура повітря у Південному Розточчі / Б. Муха, І. Булавенко, О. Родич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 239-245 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1430440
  Корнева И.А. Температура почвы и грунта в Москве и ее современные изменения / И.А. Корнева, М.А. Локощенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-50 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1430441
  Гончаревський С. Температура репрезентованих зон грудного відділу вегетативної нервової системи, як показник функціонального стану організму людини / С. Гончаревський, М. Макарчук, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено температурні варіації репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи шкіри людини після перенесеного інфаркту. Дослідження проводилось за допомогою вимірювання температури інфрачервоним термометром нового покоління ...
1430442
  Ивлева И.В. Температура среды и скорость энергетического обмена у водных животных / И.В. Ивлева. – К., 1981. – 232с.
1430443
  Бакалюк О.Й. Температура, екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 26-27
1430444
  Пилипюк А.В. Температурна диференціація повітря лабіринтової печери " Скитська" ("Гострі Говди") // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 22-25
1430445
  Гаврюшенко Д. Температурна залежність дельта-поправки Толмена поблизу критичної точки рідина пара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-8. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методами теорії скейлінгу показано, що дельта-поправка Толмена в критичній точці є сингулярною, що вказує на її зростаючу роль в околі критичної точки, i в околі критичної точки на кривій співіснування її поведінка описується скейлінговим ...
1430446
   Температурна залежність електронної структури поверхні (111) Si / Т.В. Горкавенко, С.М. Зубкова, В.А. Макара, Л.М. Русіна, О.В. Смелянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність електронної структури поверхні (111) Si. Чисельний розрахунок проведено самоузгодженим "тривимірним" методом псевдопотенціалу в рамках моделі шаруватої надґратки. Вплив температурної залежності електрон-фононної ...
1430447
  Стукало В.А. Температурна залежність ентальпії Нт-Н298 оксидної системи MnO-SiO2 / В.А. Стукало, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-141. – (Хімія ; Вип. 34)


  Методом високотемпературної калориметрії вперше виміряні ентальпії (тепловміст) оксидної системи MnO-SiO[нижній індекс 2] складу Х[нижній індекс SiO[нижній індекс 2]] = 0,261, Х[нижній індекс MnO] = 0,739 в інтервалі температур 1550-1960 К. З ...
1430448
  Корочкіна Л.М. Температурна залежність ентропії та теплоємності в рідких металах / Л.М. Корочкіна, В.П. Казіміров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Одержані аналітичні співвідношення для розрахунку температурної залежності ентропії та теплоємності рідких металів з використанням експериментальних даних про парну функцію розподілу атомів розплаву g(R) та моделі твердих сфер. Показано, що суттєвий ...
1430449
  Лисиця М.П. Температурна залежність інтенсивностей коливальних смуг поглинання молекулярних рідин / М.П. Лисиця, В.Л. Стрижевський, 1962. – [11] с.
1430450
  Лисиця М.П. Температурна залежність інфрачервоного вбирання чотирихлористого вуглецю в газоподібній фазі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, 1958. – [6] с.
1430451
  Оглобля В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому Pb // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 524-528. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Капілярним методом в інтервалі температур 623-1223 К досліджена дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому чистому Pb та в Pb насиченому 0,1 ат.% домішками O, N. Показано, що експериментальні політерми D[нижній індекс Sb], ...
1430452
  Лозовий В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії малої домішки електролітів у воді. Нові методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, В.П. Шолудько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-41. – (Фізика ; Вип. 1)


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії малих домішок: Cs*Cl у воді шляхом вимірювань розподілу вздовж капілярної комірки Cs - 137 на (gamma) - спектрометрі "Лангур" і KMnO4 за допомогою тестових розчинів. отриманна прямолінійна залежність ...
1430453
  Ладієва Л.Р. Температурна поляризація в процесі мембранної дистиляції / Л.Р. Ладієва, Т.В. Савицька // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 10-11. – ISBN 978-966-622-803-4
1430454
   Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и нраницы раздела фаз / А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук, Е.Г. Рудников, А.В. Войтешенко // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2014. – Вып. 51. – С. 18-26. – ISSN 0367-1631
1430455
  Гончаров А.К. Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Гончаров А.К.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 19л.
1430456
  Соколов Владимир Борисович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний- и германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соколов Владимир Борисович; МВ и ССО СССР. Московский хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1974. – 24л.
1430457
  Брагин Геннадий Петрович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний-, германий-, оловоорганических и смешанных элементоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брагин Геннадий Петрович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1430458
  Мурадов С.М. Температурная зависимость и механизмы радиационного окраивания чистых и легированных кристаллов КСI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Мурадов С.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1430459
  Лисица М.П. Температурная зависимость интенсивностей инфракрасных полос поглощения жидкого хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1960. – [8] с.
1430460
  Лисица М.П. Температурная зависимость колебательных полос поглощения кристаллических хлороформа и бромоформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1961. – [8] с. – Отдельный оттиск : Оптика и спектроскопия, т. 10, 1961
1430461
  Калинин Б.А. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии газов и межмолекулярные силы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Калинин Б.А.; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
1430462
  Айтматова Розетта Тюракуловна Температурная зависимость локальных колебаний примесных анионов и комплексов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Айтматова Розетта Тюракуловна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн., и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 16л.
1430463
  Скрешевский Ю.А. Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скрешевский Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1430464
  Скрышевский Юрий Антонович Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Скрышевский Юрий Антонович; КГУ. Ин-т физики АН УССР. – К., 1979. – 157л.
1430465
  Ефимова А.М. Температурная зависимость магниртной вязкости, статисческих магнитных и электрических свойств редкоземельных ферритов со структурой граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 8л.
1430466
  Леднев И.А. Температурная зависимость магнитной вязкости никель-цинковых ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Леднев И. А.; МГУ. – Москва, 1956. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1430467
  Бадуленко Людмила Николаевна Температурная зависимость магнитных свойств тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.050. / Бадуленко Людмила Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1430468
  Давранов Давлат Температурная зависимость магнитострикции в системе сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Давранов Давлат; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1430469
  Оразсахатов А. Температурная зависимость магнитострикции магний-марганцевых, магний-медных и никель-медных ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оразсахатов А.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1430470
  Старенченко В.А. Температурная зависимость механических свойств монокристаллов сплавов Ni3Fe, Ni3Ca и Ni3Ge. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Старенченко В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1430471
  Баранова Н.А. Температурная зависимость намагниченности и явленгие температурного магнитного гистерезиса в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранова Н.А.; Уральс. гос. ун-т. – Свердловск, 1957. – 8л.
1430472
  Мамалуй Ю.А. Температурная зависимость некоторых свойств гексагональных ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамалуй Ю.А.; Харьк. гос. ун-т. Кафедра физики твердого тела. – Х., 1964. – 9л.
1430473
  Пшеничкина П.А. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости некоторых сплавов марганца в твердом и жидком состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пшеничкина П.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1430474
  Чечерников В.И. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости никелевых сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечерников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1430475
  Богданов В.И. Температурная зависимость теплоемкости и характеристики межатосных вил некоторых полупроводнников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов В. И.; Моск. инзт стали и сплавов. – М., 1971. – 20л.
1430476
  Панькова С.А. Температурная зависимость термодинамических свойств хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Панькова С.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
1430477
  Шихова Т.М. Температурная зависимость термодинамических характеристик сольватации иодистого натрия в одноатомных спиртах, ацетоне и их смесях с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шихова Т.М.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 28л.
1430478
  Соляник З.В. Температурная зависимость хемосорбции на некоторых полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Соляник З.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1430479
  Сорокина Л.А. Температурная зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокина Л.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1963. – 9л.
1430480
  Гофман А.М. Температурная зависимость эманирующей способности радиоактивных минералов / А.М. Гофман, А.В. Перевалов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 77с.
1430481
  Мальцев Ю.В. Температурная зависимость эффективной массы электронов в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мальцев Ю.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 19л.
1430482
  Майзель В.М. Температурная задача теории упругости : АН УССР. Ин-т строительной механики / В.М. Майзель. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1951. – 150 с.
1430483
  Сабурова Е.А. Температурная и протеолитическая стабильность белков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Сабурова Е. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 30л.
1430484
  Глушкова Татьяна Михайловна Температурная и частотная зависимость электрических свойств кварца и ниобата лития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Глушкова Татьяна Михайловна; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 20л.
1430485
  Проваз И. Температурная компенсация нестабильности высокочастотных контуров / И. Проваз; под ред. Д.П.Линде. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 241 с.
1430486
  Кривоносов А.И. Температурная компенсация электронных схем / А.И. Кривоносов. – Москва : Связь, 1977. – 136 с.
1430487
  Голубцов М.Г. Температурная стабильность узкополосных электромеханических фильтров. / М.Г. Голубцов. – М.-Л., 1962. – 59,5с.
1430488
  Аршинов С.С. Температурная стабильность частоты ламповых генераторов / С.С. Аршинов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1952. – 176 с.
1430489
  Шмелева О.П. Температурная структура и коротковолоновое излучение солнечной атмосферы при вспышках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Шмелева О.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1430490
  Файдиш О. Температурне гасіння / О. Файдиш. – К, 1956
1430491
  Дегода В.Я. Температурне загасання люмінесценції. І. Імовірність внутріцентрових тунельних переходів з безвипромінювальною рекомбінацією // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 495-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз внутріцентрового згасання люмінесценції для конфігураційної моделі дозволив запропонувати просту аналітичну залежність для імовірності безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центрів свічення. Встановлено, що ...
1430492
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІ. Температурна залежність квантового виходу внутрщентрової люмінесценції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 388-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для внутріцентрового згасання люмінесценції в рамках конфігураційної моделі одержані аналітичні залежності для квантового виходу з урахуванням тунельних безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центру свічення. ...
1430493
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІІ. Згасання блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 425-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені температурні дослідження блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2. При збудженні азотним лазером (3.68 еВ) спостерігається внутріцентрова люмінесценція з максимумом при 3.1 еВ, яка характерна для всіх модифікацій SіO2. Аналіз ...
1430494
  Галазюк В.А. Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану / В.А. Галазюк, Г.С. Кіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана стаціонарна задача теплопровідності про потік тепла крізь круглий отвір у теплонепроникному екрані за неперервного розподілу радіальної складової вектора теплового потоку на краю отвору. Stationary problem of heat conduction of heat flow ...
1430495
  Коваленко А.М. Температурний режим грунту на час сівби сорго та реакція на нього різних сортів і гібридів / А.М. Коваленко, Ю.О. Сергєєва, П.С. Кізуб // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-6609
1430496
  Щербань І.М. Температурний режим Львівської області / І.М. Щербань, О.В. Хала // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 189-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1430497
  Вовк І.І. Температурний режим міста Суми / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 341-350 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1430498
  Фан Бак Нік Температурний режим повітря кукурудзяного поля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 56-60 : Табл., рис. – (Географія ; Вип. 15)
1430499
  Нажмудінова О. Температурні аномалії холодного періоду на території України у 2010-2019 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3/4 (101/102). – С. 19-25. – ISSN 0868-6939
1430500
   Температурні залежності теплоємності неоднорідних рідин у гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 287-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів та з використанням лінійної моделі параметричного рівняння стану речовини знайдене рівняння лінії екстремумів немонотонних температурних залежностей ізохорної теплоємності неоднорідної речовини ...
1430501
  Чиж А.І. Температурні напруження в осесиметричній зрізаній конічній оболонці з кусково-сталими коефіцієнтами тепловіддачі // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 132-140. – ISSN 1810-3022
1430502
   Температурні напруження в тонкостінних констуркціях. – Київ, 1959. – 174 с.
1430503
  Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 28 назв
1430504
   Температурні переходи у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій / А.Л. Стрибулевич, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено дослідження температурних переходів у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій акустичним та рентгенодифракційним методами. Показано, що у волокнах з [гама]-кристалічною модифікацією переходи скловання та рекристалізації ...
1430505
   Температурні переходи у волокнах у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модіфікацій. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Фізика конденсованих високомолекулярних систем
1430506
  Кіріяк Ю.П. Температурні стреси, як наслідок кліматичних змін, та їх вплив на людину / Ю.П. Кіріяк, С.Г. Кіріяк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-285-361-2
1430507
  Миргеева М.Ф. Температурно-ветровая характеристика климата свободной атмосферы над южными районами Дальнего Востока : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Миргеева М.Ф.; Географ. фак-т. – М., 1971. – 20л.
1430508
  Май Ч.Т. Температурно-влажностный режим Индокитайского полуострвоа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Май Ч. Т.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1982. – 21л.
1430509
  Ляхович И.С. Температурно-временная зависимость прочности некоторых линейных полиолефинов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ляхович И.С.; АН СССР. ИН-т хим. физики. – М., 1969. – 14л.
1430510
  Ноздренко Д.М. Температурно-залежні зміни нелінійної динаміки м"язового скорочення скелетного волокна жаби / Д.М. Ноздренко, К.І. Богуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"яза жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру проходження скоротливих процесів. Продемонстровано ...
1430511
  Ноздренко Д. Температурно-залежні зміни швидкості вкорочення скелетного волокна жаби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-63. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"язу жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру протікання скоротливих процесів. Продемонстрована ...
1430512
  Павлов Е.В. Температурно-концентраційна залежність дальнього упорядкування удалині від точки фазового переходу в сплавах із ГЦК структурою / Е.В. Павлов, С.П. Репецький, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 472-477. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з вимоги мінімізації вільної енергії, отримані формули для рівноважного значення параметра дальнього та близького порядку у випадку ГЦК гратки. В граничному випадку, коли параметри ближнього порядку вважаються малими величинами, отримано ...
1430513
  Богуславский С.Г. Температурное поле Тропической Атлантики / С.Г. Богуславский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 162с.
1430514
  Разумейко Н.Г. Температурное сосояние ледников архимпелага Земля франца-Иосифа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Разумейко Н.Г.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1966. – 21л.
1430515
  Вергунас Ф.И. Температурное тушение излучения циклосульфидных фосфоров и затухание послесвечения в области тушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вергунас Ф.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1954. – 18л.
1430516
  Карпухина В.Ф. Температурное тушение излучения цинкосульфидных электролюминофонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпухина В.Ф.; Том.ГУ. – 17л.
1430517
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших / К.М. Суханова. – Ленинград, 1968. – 268с.
1430518
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суханова К.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1430519
  Радченко С.И. Температурные градиенты среды и растения / С.И. Радченко. – Москва-Л., 1966. – 390с.
1430520
  Кравец В.Г. Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кравец В.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1430521
  Кравец Василий Григорьевич Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.05 / Кравец Василий Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 153л.
1430522
   Температурные задачи и устойчивость пластин и оболочек. – Саратов, 1988. – 141с.
1430523
   Температурные задачи упругости. – Саратов, 1986. – 121с.
1430524
  Огаркова Т.В. Температурные и влажностные деформации прессованой древесины : Автореф... канд .техн.наук: / Огаркова Т. В.; Ворон. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1958. – 19л.
1430525
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах применых линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1430526
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна; КГУ. – К., 1981. – 17л.
1430527
  Гайдыдей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдыдей Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 174л. – Бібліогр.:л.159-174
1430528
  Запорожец В.В. Температурные и частотные зависимости формы линий магнитного резонанса при одно- и многоквантовых переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Запорожец В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
1430529
  Халимонова И.Н. Температурные изменения внутримолекулярных колебаний различной формы и симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халимонова И.Н.; Объед.учен.совет.ин-тов физики, металофизики и полупроводников АН УССР. – К, 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1430530
   Температурные измерения : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 702с.
1430531
   Температурные измерения в ядерных реакторах. – М., 1975. – 168с.
1430532
  Сидоров В.И. Температурные измерения на АЭС / В.И. Сидоров, Г.П. Мищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 92 с.
1430533
  Рудько Б.Ф. Температурные исследования люминесценции и поглощения раствора солей таллия, свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудько Б.Ф.; Объед. учен. совет ин-тов физики, матем. и металлофизики АН УССР. – К., 1961. – 16л.
1430534
  Коршик Ю.Г. Температурные исследования продольного эффектра Томсона-Гольгаммера и намагниченности некоторых бинарных сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршик Ю. Г.; Туркм.ГУ, Пробл. лабор. по физ. тверд. тела. – Ашхабад, 1970. – 14л.
1430535
  Шабанов В.Ф. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света малых частот органических кристаллов с водородными связями и молекулярных комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шабанов В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 16л.
1430536
  Гудименко Г.Л. Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Г.Л.; МВССО УСС. КГУ. Физич. фак-т. – К., 1971. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
1430537
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Гудименко Галина Лаврентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1430538
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии Релея в некоторых неассоцированных жидкостях и их растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Галина Лаврентьевна; КГУ. – К., 1974. – 22л.
1430539
  Головнин В.А. Температурные исследования фаз и фазовых переходов методом эффекта Мессбауэра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Головнин В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1430540
  Биркле Г.-В.Б. Температурные люминесценции и фотопроводимость монокристаллов, порошков и пленок сульфида цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Биркле Г.-В. Б. ; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1430541
  Гейтвуд Б.Е. Температурные напряжения / Б.Е. Гейтвуд. – М, 1959. – 349с.
1430542
  Люзбень Л В. Температурные напряжения в анизотропных телах при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Люзбень В.Л,; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
1430543
  Брюханова Е.Н. Температурные напряжения в многосвязных изотропных пластинках : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюханова Е. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1430544
  Космодамианский А.С. Температурные напряжения в многосвязных пластинках / А.С. Космодамианский, С.А. Калоеров. – К., 1983. – 160с.
1430545
  Солтыс И.Ф. Температурные напряжения в пластинах и оболочках с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтыс И.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1430546
  Уздалев А.И. Температурные напряжения в пластинках, ограниченных двухсторонним контуром / А.И. Уздалев. – Саратов, 1975. – 175 с.
1430547
  Коротков В.Н. Температурные напряжения в полимерах и композиционных материалах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.19 / Коротков В. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1983. – 22л.
1430548
  Ханьжова Д Г. Температурные напряжения в полупространстве с источником тепла и смешанными граничными условиями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ханьжова Г.Д,; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 15л.
1430549
  Стрекис А.М. Температурные напряжения в сложных паропроводах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стрекис А.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1952. – 18 c.
1430550
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения в тонких упругих пластинках с теплоотдачей при нестационарном тепловом режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коляно Ю.М. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1964. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1430551
  Попов В.В. Температурные напряжения и деформации в Земле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 11л.
1430552
  Бьюэлл Д. Температурные напряжения и предельная прочность конструкции летемельных аппаратов, входящих в плотные слои атмосферы / Д. Бьюэлл, 1959. – 14с.
1430553
  Турусов Р.А. Температурные напряжения и релаксационные явления в осесимметричных задачах механики жестких полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.076 / Турусов Р.А.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 20л.
1430554
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения от объемных источников / Ю.М. Коляно, А.Н. Кулик. – К., 1983. – 287 с.
1430555
  Кузнецов Н.Я. Температурные опыты над Catacala fraxini Linn. (Lepidoptera, Noctuidae) / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 6 с.
1430556
  Кузнецов Н.Я. Температурные опыты над Catacala fraxini Linn. (Lepidoptera, Noctuidae) / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 6 с.
1430557
  Джафаров А.И. Температурные отклонения сеносомоторной области коры мозга и их связь с изменениями электрической активности и напряжения кислорода при интероцептивных раздражениях : Автореф... канд. биолнаук: / Джафаров А. И.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук, Объед. сов. – Баку, 1970. – 21л.
1430558
  Палюткин Г.М. Температурные переходы олигоэфиров и полиуретанов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Палюткин Г.М.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1975. – 23л.
1430559
  Зарубин В.С. Температурные поля в конструкции летательных аппаратов / В.С. Зарубин. – 2-е изд. – М, 1978. – 184с.
1430560
  Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах / Л.И. Рубинштейн. – М., 1972. – 276с.
1430561
  Дидык В.З. Температурные поля и напряжения в пластиках и оболочках при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидык В.З.; АН УССР. – К, 1980. – 23л.
1430562
  Семерак М.М. Температурные поля и напряжения в пластинках с включениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Семерак М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.27-28
1430563
  Чернявская Л.В. Температурные поля и напряжения в электропроводных оболочках при индукционном нагреве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02. / Чернявская Л.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 28л.
1430564
  Подстригач Я.С. Температурные поля и напряжения в элементах электровакуумных приборов / Я.С. Подстригач. – Киев, 1981. – 342 с.
1430565
  Федик И.И. и др. Температурные поля и термонапряжения в ядерных реакторах / И.И. и др. Федик. – М., 1985. – 280с.
1430566
  Солтанов С Н. Температурные поля и термоупругие напряжения в двухфазных твердых тлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтанов Н.С.оглы; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1430567
  Грицько Евгений Григорьевич Температурные поля тел при локальном изменении коэффициента теплоотдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Грицько Евгений Григорьевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 20л.
1430568
  Ковалев Е.С. Температурные поправки в базисах триангуляции 1-го класса. : Автореф... доктор техн.наук: / Ковалев Е.С.; Киев. инж-строит. ин-тут. – К., 1965. – 27л.
1430569
   Температурные режимы северотаежных почв Западной Сибири в условиях островного распространения многолетнемерзлых пород / О.Ю. Гончарова, Г.В. Матышак, А.А. Бобрик, Н.Г. Москаленко, О.Е. Пономарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1462-1473 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1430570
  Пуга П.П. Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенидных стекол А -В -С : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Пуга П.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с.
1430571
  Пуга Павел Павлович Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенных стекол : Дис... докт. физ-мат.наук: / Пуга Павел Павлович; КГУ. – Ужгород, 1989. – 336л. – Бібліогр.:л.303-339
1430572
  Левкович Р.А. Температурные условия осадочной толщи Предгорного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левкович Р. А.; Сов. по присужд. уч. степ. геол. развед. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1972. – 19л.
1430573
  Багин В.И. Температурные фазовые превращения гидроокисов железа и маггемита и химическая намагниченность, возникающая при этих превращениях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багин В.И.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
1430574
  Черныш В.С. Температурные эффекты при взаимодействии ионных пучков с монокристаллами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черныш В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 13л.
1430575
  Фам Зуи Хиен. Температурные эффекты при резонансном поглощении гамма-квантов в кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фам Зуи Хиен. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. НИИ ядерной физики. – Москва, 1963. – 11 с.
1430576
  Беляев Н.К. Температурныен опыты с гусеницами группы Spilosoma Stph. (Arctiidae) / Н.К. Беляев ; (Из Ин-та экспер. биолог.). – [Москва], 1928. – С. 107-130, 2 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Журнал Экзспериментальной биологии. Серия A Оригинальные исследования / под ред. Н.К. Кольцова и Ю.А. Филипченко. 1928, т. IV, вып. 2


  На с. 107 Н.Я.ю Кузнецову от автора
1430577
  Машкова Г.Б. Температурный и ветровой режим нижнего 300-метрового слоя атмосферы по измерениям на высотной мачте : Автореф... канд. географ.наук: / Машкова Г.Б.; Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1969. – 17л.
1430578
   Температурный и водный режим горных склонов : Лесо-лугово-степной пояс в Заилийском Алатау. – Алма-Ата, 1983. – 96с.
1430579
  Аманов Ч.А. Температурный и радиационный режимы промышленных фотореакторов по производству хлореллы / Ч.А. Аманов ; отв. ред. Л.Е. Рыбакова ; АН ТССР, Науч.-произв. об-ние "Солнце". – Ашхабад : Ылым, 1989. – 306 с. : ил. – Библиогр.: с. 289-302
1430580
  Исаков В.А. Температурный режим в основаниях дорог на вечной мерзлоте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 25-34 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32-33. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1430581
  Фролов Н.М. Температурный режим гелиотермозоны. / Н.М. Фролов. – М, 1966. – 156с.
1430582
  Климов Н.Н. Температурный режим и параметры области F ионосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Климов Н.Н.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1430583
  Пивоваров Анатолий Александрович Температурный режим морей и водохранилищ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Пивоваров Анатолий Александрович; МГУ. Физ. фак. – М., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
1430584
  Сухорский Р.Ф. Температурный режим образования некоторых хрусталеносных месторождений Алдана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сухорский Р.Ф.; Львов. гос.ун-т им. И.Франко. Минералотермометрич. лаборат. – Львов, 1954. – 12л.
1430585
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1430586
  Гавашели Ш.Г. Температурный режим почвы в Тбилиси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гавашели Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1430587
  Жданова Т.С. Температурный режим пчелиного гнезда и его изменения в течении года : Автореф... канд. биол.наук: / Жданова Т. С.; МВиССО РСФСР, Гор.ГУ. – Казань, 1963. – 24л.
1430588
  Чолпанкулов Э.Д. Температурный режим рек бассейна Амударьи и расчеты испарения с водной поверхности в алголюбивой растительности. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чолпанкулов Э.Д.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1430589
  Ханевская И.В. Температурный режим свободной атмосферы над северным полушарием / И.В. Ханевская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 300с.
1430590
  Войников В.К. Температурный стресс и митохондрии растений. / В.К. Войников. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1430591
  Булгакова А.М. Температурный эффект на катоде при электроосаждении металлических порошков : Дис... канд. хим.наук: / Булгакова А. М.; НИИ хими при ХГУ им. А. Горького. – Х., 1954. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
1430592
   Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2013. – 606, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 552-605. – ISBN 978-9975-62-337-7
1430593
  Злобина Г.П. Температурообусловленные изменения хроматина лимфоцитов человека в номре при шизофрении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Злобина Г.П.; АМН. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 29л.
1430594
  Зиновьев В.Е. Температуропроводность и теплопроводность некоторых переходных металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Зиновьев В.Е.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1430595
  Лукьященко К.И. Температуропроводность пахотных луговато-черноземных выщелоченных почв республики Адыгея / К.И. Лукьященко, Т.А. Архангельская, А.Б. Умарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 458-461 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0032-180Х
1430596
  Архангельская Т.А. Температуропроводность черноземов типичных заказника "Каменная Степь" / Т.А. Архангельская, К.И. Лукьященко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-201 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1430597
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / Аппен А.А. – Ленинград : Химия, 1967. – 240 с. – Библиогр.: с. 225-234
1430598
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / Аппен А.А. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 296 с.
1430599
  Мирзоева Зухра Амандулаевна Температурочувствительные мутации как возможная причина эмбриолетательности у человека : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Мирзоева Зухра Амандулаевна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1978. – 31л.
1430600
  Земанский М. Температуры очень низкие и очень высокие. / М. Земанский. – М., 1968. – 152с.
1430601
  Пасько С.П. Температуры переходов и релаксационные свойства наполненных аморфных полимеров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.075 / Пасько С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1430602
  Харкова Л.О. Темпи євроінтеграції України: прогнози та реалії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [21-22]
1430603
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1430604
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1430605
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1430606
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1430607
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1430608
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1430609
  Ніколенко Ю.В. Темпи і ефективність соціалістичного відтворення. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1979. – 46с.
1430610
  Соколик М. Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 68-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1430611
  Хомицька О. Темпи розвитку галузі альтернативної енергетики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Нормативно-правове регулювання альтернативної енергетики в Україні ".
1430612
  Бонюк З.Г. Темпи росту таволг в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено дані про темпи росту для 78 таксонів інтродукованих таволг (Spiraea L.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету. Отримані результати свідчать, що таволги за характером росту можна віднести до середньо- та швидкорослих ...
1430613
   Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України / А. Лаврінєнко, Є. Городецька, Л. Крячок, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-104. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Досліджено частоти спонтанних мутацій у особин Drosophila melanogaster у локусі cn, який міститься у 3-й хромосомі. З цією метою було проаналізовано 15 050 самців і самок, представників природної популяції D. melanogaster м. Варви. Було встановлено ...
1430614
   Темплатний синтез макроциклічних тетрагідразидних комплексів міді (ІІІ) / К.А. Нікітін, О.П. Єфетова, І.О. Фрицький, В.О. Калібабчук, Р. Кремер, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11
1430615
  Гэрбэлэу Н.В. Темплатный синтез макроциклических соединений / Н.В. Гэрбэлэу, В.Б. Арион. – Кишинев, 1990. – 372с.
1430616
  Заєць В.А. Темпонавти / В.А. Заєць. – Київ : Веселка, 1986. – 228 с.
1430617
  Гаjдова У. Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во jугоисточните македонски говори / Убавка Гаjдова ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2002. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-158. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 33). – ISBN 9989-640-37-8
1430618
  Ярмиш О. Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики / О. Ярмиш, А. Червяцова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 69-83. – ISSN 1993-0909
1430619
  Пушняк О.В. Темпоральна дія судових правоположень в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 8-18. – ISSN 2224-9281
1430620
  Коваль Г. Темпоральна картина українських календарно-обрядових пісень (деякі аспекти проблем) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 158-167
1430621
  Боєва Е.В. Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 33-41
1430622
  Ісакова Є.П. Темпоральна репрезентація повідомлення з точки зору ергономіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 131-138. – ISBN 966-581-148-7
1430623
  Поліщук А. Темпоральна семантика в грецькій мові Нового Завіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1430624
  Звонська-Денисюк Темпоральна семантика давньогрецького оптатива // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 276-280
1430625
  Єськов С.В. Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 45-51


  Висвітлюються темпоральні аспекти структури процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування, визначаються етапи цього процесу. Автор дійшов висновку, що етапами прийняття рішення про втручання у приватне спілкування є: усвідомлення ...
1430626
  Голосова Т. Темпоральна структура тексту: проблеми та перспективи дослідження // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 26-48
1430627
  Лопатюк О.В. Темпоральна характеристика прототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 264-268
1430628
  Гончарко О.Ю. Темпоральная импликация и временные модальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1430629
  Балацкий Е. Темпоральная модель межстрановой конкуренции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0207-3676
1430630
  Кобалия Л.Д. Темпоральная структура текста газеты в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобалия Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 16л.
1430631
  Голубева Татьяна Ильинична Темпоральная структура текстов дневников и воспоминаний (На материале английских и американских авторов XIX-XX веков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Голубева Татьяна Ильинична; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1430632
  Левченко М.Н. Темпоральная структура художественного теквта (жанр рассказа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левченко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1430633
  Шостак О.Г. Темпоральний аспект "інших світів" у художніх текстах американських письменників індіанського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 98-106. – Бібліогр.: Літ. : с. 106; 10 поз.
1430634
  Звонська Л. Темпоральний дейксис відмінкових форм у давньогрецькій мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 76-79. – ISSN 0320-3077
1430635
  Олексієнко А.В. Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 244-248. – ISBN 978-966-2668-24-7
1430636
  Борзенко-Мірошніченко Темпоральний зв"язок ключових показників оцінки портфелю проектів регіонального освітнього кластеру // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 144-148. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
1430637
  Волкова Л.М. Темпоральний маркер still в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 51-58


  У статті розглядається роль темпорального маркера still в сучасному англомовному дискурсі. Робиться висновок, що семантика цієї мовної одиниці, яка виявляється на дискурсивному рівні шляхом співвіднесення експліцитної та імпліцитних пропозицій, робить ...
1430638
  Переяслова О.О. Темпоральний простір Харкова у творі Сашка Ушкалова "БЖД": лексико-семантичний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 146-153. – ISSN 2312-0665
1430639
  Куценко В.В. Темпоральний словник С. К"єркегора // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 441-444
1430640
  Лавринович Л. Темпоральні аспекти художнього світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки вибраного "Ми йдемо", 2005) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 72-77
1430641
  Шарагіна О. Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "тихої лірики" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 285-292. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1430642
  Вінков В.Ю. Темпоральні виміри уявлень молоді про життєвий успіх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-56 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1430643
  Лихошерстова Б.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської й української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 109-114. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1430644
  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб"єктів господарювання / В.А. Рач, О.И. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 119-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 2222-8810
1430645
  Корніюк К. Темпоральні межі права на життя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 187-189. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1430646
  Кушнір Є.О. Темпоральні особливості жінок з різним ступенем психологічної готовності до материнства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнір Євгенія Олексіївна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1430647
  Скляренко О.Б. Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 190-192
1430648
  Берковець В. Темпоральні особливості функціонального стилю в сучасній українській літературній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються темпоральні показники наукового та художнього стилів сучасної української мови. Результати аудиторського й інструментального аналізів подано у двох таблицях і малюнках, які супроводжуються коментарями.
1430649
  Гошилик Н.С. Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 31-34
1430650
  Мозолюк О. Темпоральні словосполучення у філософській містерії "Народження людини" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 84-91. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1430651
  Лисенко К.В. Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральній радіопостановці (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі аудіозаписів радіовистав) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 369-379. – ISSN 2520-6397


  На матеріалі аудіозаписів одного з монологів п"єси Шекспіра "Річард ІІ", виконаних у різні історичні періоди, за допомогою компаративного аналізу розглянуто показники тривалості фонації й паузації чотирьох мовців-акторів, виконавців цієї ролі та ...
1430652
  Матвєєва Т.С. Темпоральні феномени романістики І. Франка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 272-279. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1430653
  Личук М. Темпоральні частково фразеологізовані речення в сучасній українській мові (на матеріалі прозових творів Івана Франка) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 582-591
1430654
  Голубенко М.М. Темпоральність музичної культури цифрової доби : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Голубенко Маріанна Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1430655
  Речич Л. Темпоральність у Інгардена і Левінаса: ідентичність і відмінність // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 74-84. – ISBN 978-617-8041-01-4
1430656
  Мамосюк О. Темпоральність у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Enfance" Н. Саррот) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 160-164. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1430657
  Ворожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О.Ф. Кістяківський // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 108-117


  Стаття присвячена дослідженню особливостей організації соціального часу одного з представників професорської культури Університету Св. Володимира - О.Ф. Кістяківського - через концепт темпоральності в різного роду "дисциплінуючих" документах та ...
1430658
  Кудрявцева Э. Темпоральность и ее выражение в научной прозе М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.01 / Кудрявцева Э.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
1430659
   Темпоральные аспекты моделирования и прогнозирования в экологии : Сборник научных трудов. – Рига, 1986. – 183с.
1430660
  Гришина Е.А. Темпоральные дейктические жесты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 3-31. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  Дейктические жесты во многих языках мира обозначают не только расположение объектов указания в пространстве, но и фиксацию событий во времени. В статье на материале Мультимедийного рус. корпуса (МУРКО), который является частью Нац. корпуса рус. языка, ...
1430661
  Сингаевская Ангелина Владимировна Темпоральные значения частей речи - предикатов пропозиционального отношения (на материале современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сингаевская Ангелина Владимировна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.210-211
1430662
  Сингаевская А.В. Темпоральные значения частей речипредикатов пропозиционального отношения (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф... наук: 10.02.04 / Сингаевская А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1430663
  Чеснокова Ш.В. Темпоральные особенности американской речи в различных возрастных группах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 75-79. – ISSN 2307-4558
1430664
  Каращук В.А. Темпоральные прилагательные в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Каращук В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.19
1430665
  Сяонань Лян Темпоральный код в русской и китайской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 165-173. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1430666
  Смотрицкий Е.Ю. Темпоральный подход к экологической проблеме // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 18-27. – ISSN 2617-1929
1430667
  Ярмак В.І. Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 214-231. – ISSN 2075-437X
1430668
  Горбатов И.А. Темпратурные эффекты в спектрах комбинированного рассеяния кристаллов кальцита и -кварца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатов И. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1970. – 18л.
1430669
  Здоров Б.М. Темпы и пропорции воспроизводства совокупного общественного продукта при построении коммунизма : Автореф... канд. эконом.наук: / Здоров Б.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1430670
  Кудров В.М. Темпы и пропорции общественного производства в США. / В.М. Кудров, Г.А. Шпилько. – Москва, 1965. – 239с.
1430671
   Темпы и пропорции развития библиотечных ресурсов в крупных регионах страны. – М., 1986. – 74с.
1430672
   Темпы и пропорции расширенного воспроизводства в Киргизии. – Фрунзе, 1973. – 61с.
1430673
  Ноткин А.И. Темпы и пропорции социалистического воспроизводства / А.И. Ноткин. – М, 1961. – 216с.
1430674
   Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. – М., 1968. – 192с.
1430675
  Анчишкин А.И. Темпы и пропорции экономического развития / А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко; Анчишин А.И., Яременко Ю.В. – Москва : Экономика, 1967. – 208 с.
1430676
  Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста / Д.А. Черников. – М., 1982. – 223с.
1430677
  Власов Б.И. Темпы и структура производства предметов потребления. (На материалах пром-сти Каз. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Власов Б.И. ; АН Каз.ССР , Объедин. ученый совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1968. – 19 с.
1430678
  Симпсон Д.Г. Темпы и формы эволюции = Tempo and mode in evolution / Д.Г. Симпсон; пер. с англ.: М.Л. Бельговского. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 358 с.
1430679
  Мышкис В.С. Темпы индустриализации и обобществления на Украине / В.С. Мышкис. – Харьков, 1930. – 74с.
1430680
  Фараджев Ф.А. Темпы развития и отраслевые пропорции промышленности Азербайджана. / Ф.А. Фараджев. – Баку, 1975. – 294с.
1430681
  Хромов П.А. Темпы развития промышленности и сельского хозяйства / П.А. Хромов. – Москва, 1974. – 199с.
1430682
  Попов С.И. Темпы развития промышленности ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов С.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 16л.
1430683
  Федотова Р.Д. Темпы расширенного воспроизводства и капитальные вложения . / Р.Д. Федотова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1430684
   Темпы роста. – М., 1961. – 48с.
1430685
  Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты / Л.С. Казинец. – М., 1975. – 191с.
1430686
  Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. / Л.С. Казинец. – Москва, 1981. – 184 с.
1430687
  Суслов И.Ф. Темпы роста и условия расширенного воспроизводства в колхозной экономике. : Автореф... доктор экон.наук: / Суслов И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1430688
   Темпы, пропорции и структура общественного производства Таджикской ССР. – Душанбе, 1980. – 270с.
1430689
  Геворкян М.А. Темпы, пропорции и факторы расширенного воспроизводства в союзной республике / М.А. Геворкян. – М, 1981. – 158с.
1430690
   Темпы, пропорции, критерии эффективности. – М., 1968. – 151с.
1430691
   Темпы, структура и эффективность общественного производства Казахской ССР. – Алма-Ата, 1970. – 291с.
1430692
  Аллазов Г.С. оглы Темпы, структура производства и ее совершенствование в союзной республике (на материал. АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аллазов Г. С. оглы; АН АзССР, Ин-т экон. – Баку, 1981. – 26л.
1430693
  Зверев К.В. Темрюк / К.В. Зверев. – Краснодар, 1976. – 95с.
1430694
  Зозуля Д. Темрява : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 154-162
1430695
  Гулиа Г.Д. Темур - человек гор / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1958. – 48с.
1430696
  Козлов Григорий Темучин - каратель неразумных : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 44-61 : Іл., карта
1430697
  Лихачев В.И. Темы готовых работ по бухгалтерии в связи с документами и коммерческой корреспонденцией / В.И. Лихачев. – Царицын : Паровая типография и переплетная Ф.А. Виноградова
Вып.1 : Единоличное предприятие. – 1909. – 18 с.
1430698
  Верещагин Ю.Н. Темы и задачи по истории и теории словесности : пособие для составления сочинений и литературных бесед / сост. Ю.Н. Верещагин. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В.В. Думнов под фирмою насл. бр. Салаевых ; Типо-лит. "Энергия", 1903. – [4], 243 с.
1430699
   Темы и методика сельскохозяйственных опытов для учащихся школ Волгоградской области. – Волгоград, 1966. – 109с.
1430700
   Темы и образцы пьес Николая Терентьева. – Чебоксары, 1986. – 59 с.
1430701
  Росовецкий С. Темы и образы "Слова о полку Игореве" в русской, украинской и белорусской поэзии военных лет // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 43-52
1430702
  Холевиус Темы и планы для сочинений Холевиуса. – Изд. 4-е. – Москва, 1892. – 315с.
1430703
  Алиев Г.Ю. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока / Г.Ю. Алиев ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 332 с. – Библиогр.: с. 279-298
1430704
  Мишин Т И. Темы контрольных заданий по курсу "Русская литература XVI века" / Т И. Мишин. – М. : Просвещение, 1967. – 39 с.
1430705
   Темы контрольных работ для студентов 5 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 24с.
1430706
   Темы контрольных работ для студентов заочников 3 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 30с.
1430707
   Темы контрольных работ для студентов заочников 4 курса отделения истории на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 16с.
1430708
   Темы контрольных работ по дошкольной педагогике. – М., 1973. – 28с.
1430709
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1963. – 44с.
1430710
  Вургафт Е.М. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / Е.М. Вургафт. – Москва, 1965. – 52с.
1430711
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1969. – 64с.
1430712
  Либинзон З.Е. Темы контрольных работ по зарубежной литературе XIX века. / З.Е. Либинзон. – М., 1967. – 56с.
1430713
  Крылова Т.С. Темы контрольных работ по зарубежной литературе ХІХ века / Т.С. Крылова. – М, 1972. – 62с.
1430714
  Свенцицкая И.С. Темы контрольных работ по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – Москва, 1972. – 39 с.
1430715
  Абрамсон М.Л. Темы контрольных работ по истории средних веков : для студентов -заочников 2-го курса ист. фак. пед. ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 40 с.
1430716
  Федоров В.И. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение" / В.И. Федоров. – М., 1966. – 24с.
1430717
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – Москва, 1969. – 128с.
1430718
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – 2-е изд.перераб. доп. – Москва, 1974. – 160с.
1430719
  Янко М.Д. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / М.Д. Янко. – М., 1970. – 72с.
1430720
  Майман Р.Р. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / Р.Р. Майман. – М, 1974. – 76с.
1430721
  Лазарчук Р.М. Темы контрольных работ по курсу "Русская литература 18 века" / Р.М. Лазарчук. – М., 1978. – 37с.
1430722
  Шарец Д.С. Темы контрольных работ по курсу физической географии частей света / Д.С. Шарец. – М., 1968. – 31с.
1430723
  Минускин М.С. Темы контрольных работ по курсу экономической и политической географии зарубежных стран. / М.С. Минускин. – М., 1964. – 48с.
1430724
  Лахостский К.П. Темы контрольных работ по методике преподавания литературы / К.П. Лахостский. – М, 1967. – 52с.
1430725
   Темы контрольных работ по русской литературе 19 века. – М., 1966. – 128с.
1430726
  Акулова Е.А. Темы контрольных работ по русской литературе XIX века / Е.А. Акулова. – Москва, 1966. – с.
1430727
  Теплинский М.В. Темы контрольных работ по русской литературе Х1Х века / М.В. Теплинский. – М, 1973. – 128с.
1430728
  Гаркави А.М. Темы контрольных работ по русской литературе ХIХ века. Для студе.-заоч. III-IV курсов фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Гаркави. – М., 1969. – 114с.
1430729
  Жиляєв Г.Е. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века (дооктябрський период) и советской литературе / Г.Е. Жиляєв. – Москва, 1967. – 48 с.
1430730
  Констенчик Н.К. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века и советской литературе / Н.К. Констенчик. – Москва : Просвещение, 1970. – 56 с.
1430731
  Сидельникова Т.П. Темы контрольных работ по советской литературе. Для студ.-заоч. У курса фак-тов русск. яз и лит. пед. ин-тов / Т.П. Сидельникова. – М, 1973. – 56с.
1430732
  Рухлядев Д.П. Темы контрольных работ по экологии животных и учебно-методические указания по их выполнению : Для студ.-заочн. биологического фак. / Д.П. Рухлядев. – Махачкала, 1969. – 25с.
1430733
  Жаворонков Н.В. Темы курсовых работ по гимнастике / Н.В. Жаворонков, Б.Г. Андреев. – Москва, 1965. – 48 с.
1430734
  Андреев И.И. Темы курсовых работ по зоологии беспозвоночных : для студентов-заочников пед. ин-тов / Андреев И.И. ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1969. – 80 с.
1430735
   Темы курсовых работ по истории средних веков для студентов заочников. – Минск, 1949. – 7с.
1430736
   Темы курсовых работ по истории СССР. – Москва, 1971. – 224с.
1430737
   Темы курсовых работ по методике математими и элементарной математике. – Москва, 1963. – 176 с.
1430738
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века. – М., 1976. – 136с.
1430739
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века и советской литературе для студентов заочников 3-4 курса фак-тов русского языка и литературы. – М., 1966. – 120с.
1430740
  Тамахин М В. Темы курсовых работ по русской литературе XIX века, XX века /дооктябьский период, и советской литературе / М В. Тамахин. – М, 1972. – с.
1430741
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 28с.
1430742
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1968. – 24с.
1430743
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1972. – 30с.
1430744
   Темы курсовых работ по экономической географии СССР. – Москва, 1979. – 59с.
1430745
   Темы лабораторных, самостоятельных и курсовых работ по "Геоморфологии СССР" и методические указания по их выполнению : (Для советских и иностранных студентов физико-географов 4 курса геолого-географического факультета ХГУ). – Харьков, 1979. – 50с.
1430746
   Темы лекций и классных занятий по истории СССР. – Москва, 1945. – 8с.
1430747
   Темы лекций и классных занять по курсу "Вопросы практического руководства социалистическим хозяйством". – М., 1945. – 11с.
1430748
   Темы лекций по вопросам науки и техники. – М., 1939. – 20с.
1430749
  Шведова Н.В. Темы любви и смерти в поэзии словацкого надреализма // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-1366
1430750
   Темы письменных работ по истории КПСС. – Москва, 1953. – 22с.
1430751
   Темы письменных работ по курсу "История коммунистической партии Советского Союза". – Москва, 1959. – 24с.
1430752
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – Москва, 1953. – 23с.
1430753
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – Москва, 1956. – 34с.
1430754
   Темы письменных работ по курсу "Политическая экономия". – Москва, 1958. – 31с.
1430755
   Темы письменных работ по курсу истории КПСС. – Москва, 1953. – 21с.
1430756
   Темы рефератов по истории КПСС. – Саратов, 1971. – 36с.
1430757
  Каретников Н.Н. Темы с вариациями / Н.Н. Каретников. – Москва, 1990. – 108 с.
1430758
   Темы семинарских занятий и докладов по диалектическому и историческому материализму. – М., 1945. – 11с.
1430759
  Корик Г. Темы сочинений по русскому языку, предложенные на испытаниях зрелости в гимназиях и реальных училищах и на конкурсных испытаниях в спец. учеб. заведениях с 1891 по настоящий год / сост. Г. Корик. – [Одесса] : Изд. С.В. Можаровского[Тип. "Одесских новостей"], 1911. – 42, 16 с.


  В 1-6 вып. подзаг.: "... в пересказах, пл. и образцовых соч. применительно к уст. ответам и письм. работам на темы, предлож. в сред.-учеб. заведениях и на конкурс. испытаниях с 1891 г. по настоящий г."; в 8-15 вып.: "...в пересказах, план. и образцовых ...
1430760
   Темы студенческих докладов по курсу марксиско-ленинской философии и рекомендуемая к ним литература. – Омск, 1970. – 36с.
1430761
  Мирлес А.А. Темы ученических сочинений : систем. сборник свыше 6000 тем описат. лит. отвлеч., естеств.-геогр. и ист. : Библиогр. указ. : Около 100 назв. критич. произв. рус. и иностр. лит. / Александр Мирлес. – Киев : Книгоиздат. И.И. Симоненко, 1912. – IV, 192 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-IV)
1430762
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1916. – [VII], 199 с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1430763
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1: Описания и повествования ; Ч. 2 : Сравнения, разсуждения, пословицы, характеристики. – 1916. – [VII]. 218, [V] с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1430764
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1970. – 12с.
1430765
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 12с.
1430766
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 14с.
1430767
  Корзунов П.Т. Темы, планы, и материалы для сочинений : : Руководство для учеников пятого отд. гор. уч-щ, пятого отд. двухклас. сел. уч-щ и мл. кл. сред. учеб. заведений : в 2 ч. / сост. П.Т. Корзунов. Ч. 1-2. – 1911-1912. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1911. – VIII, 192 с.
1430768
  Папаскири И.Г. Темыр : роман / Иван Папаскири; пер. с абхаз. А.Пасынкова. – Сухуми : Алашара, 1972. – 252 с.
1430769
   Тенге лихоманить // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Казахстан: обурення девальвацією - натяк на серйознішу хворобу.
1430770
  Ерлашова С.М. Тенгиз Мирзашвили / С.М. Ерлашова. – М., 1973. – 63с.
1430771
  Давиташвили М. Тенгиз Шавгулидзе : очерк / М. Давиташвили, Д. Кумсишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 120 с.
1430772
  Мащенко М. Тенгіз Абуладзе // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238


  Тенгіз Абуладзе (1924-1994) - грузинський радянський кінорежисер. Працював в у жанрі поетичних й філософських драм. У його творах відображено традиції, життя та звичаї Грузії.
1430773
  Кирик О. Тенгу в японських народних казках та віруваннях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена дослідженню уявлень про міфічну істоту Тенґу в японських народних казках та віруваннях. Аналізується розвиток і трансформація образу Тенґу з давніх часів дотепер. The article is devoted to research of pictures of mythical ...
1430774
  Костромицкий Р.И. Тенденции "позднего постмодернизма" в творчестве В.О. Пелевина ("ДПП", "Священная книга оборотня") : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Костромицкий Р.И. ; Запорожский национальний ун-т. – Запорожье, 2009. – 218л. – Библиогр. : л.193-218
1430775
  Милов Л.В. Тенденции аграрного развития России первой половины 17 столетия. / Л.В. Милов. – М, 1986. – 303с.
1430776
  Васильева Е.Н. Тенденции американского экспорта сельскохозяйственной продукции в начале 80-х годов / Е.Н. Васильева, М.Е. Клюева // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 132-143
1430777
   Тенденции в литературоведении стран Западной Европы и Америки. – М., 1981. – 175с.
1430778
  Хитов М.М. Тенденции в мировой экономике в контексте глобального дефляционного кризиса модели развития после 2007 года // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 162-173. – ISSN 2306-546X
1430779
  Еловацкий И.П. Тенденции в развитии и использовании минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности США. / И.П. Еловацкий. – Москва, 1968. – 164с.
1430780
  Соловьев Б.В. Тенденции в развитии металлургической промышленности Англии в период общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Б.В.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1958. – 20л.
1430781
  Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров / Е.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. – Новосибирск, 1977. – 254с.
1430782
  Шуркалин А.К. Тенденции внешнеэкономической политики развивающихся государств // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 2074-6040
1430783
  Велева С. Тенденции во зборообразуваньето во македонскиот jазик / Славица Велева. – Скопjе : Велева, 2006. – 300, [ 1 ] с. : tab. – Авторское издание. – Библиогр.: c. 291-300. – ISBN 9989-57-447-2
1430784
  Кутаев Ш.К. Тенденции воспроизводства населения и их воздействие на движение трудовых ресурсов Северо-Кавказского федерального округа / Ш.К. Кутаев, Р.А. Кутаева // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 88-91. – ISSN 1728-6220


  Статтю присвячено аналізу питань відтворення населення та його впливу на міграційну активність і ринок праці Північно-Кавказького Федерального округу. Запропоновано деякі заходи, що мають на меті поліпшення ситуації на регіональному ринку праці, ...
1430785
  Крючкова Л.Н. Тенденции всестороннего развития личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крючкова Л.Н.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1430786
  Соболь В.А. Тенденции глобализации корпоративного управлення / В.А. Соболь, И.Н. Евдоченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 46-48
1430787
  Хлебникова Н.Е. Тенденции градостроительства на примерах новых городов Великобритании и Фрнации / Н.Е. Хлебникова. – Москва, 1973. – 56 с.
1430788
  Фундовая В.В. Тенденции динамики солевого состава грунтов зоны аэрации городских природно-технических систем на примере территории г. Днепр / В.В. Фундовая, Т.П. Мокрицкая // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 129-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-136. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1430789
  Войнорубова И.А. Тенденции долгосрочного развития метаддургической отрасли Украины как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики в контексте глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.28-38
1430790
  Сушилина И.К. Тенденции жанрового развития в русской советской драматургии 60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сушилина И.К.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 26л.
1430791
  Грошева И.А. Тенденции женской преступности в Тюменском регионе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.146-149. – ISSN 0132-1625
1430792
  Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности в субъектах Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1430793
  Шайтанов И. Тенденции и интенции отечественноо шекспироведения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 456-475. – ISSN 0042-8795
1430794
   Тенденции и направления приватизации. – М., 1993. – 101с.
1430795
   Тенденции и направления приватизации. – М.
1. – 1994. – 179с.
1430796
   Тенденции и направления развития экономики здравоохранения Белгородской области / К.В. Павлов, М.А. Степчук, Т.М. Пинкус, Е.М. Господынько // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 82-86 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1729-7206
1430797
  Овчинников О.Г. Тенденции и особенности обеспечения продовольственной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 21-41. – ISSN 0321-2068


  "В статье на примере США рассматривается проблематика национальной продовольственной безопасности, а также вопросы формирования системы государственного регулирования, направленные на её обеспечение. Приводится система условий достижения ...
1430798
  Ниндель Т.О. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 242-258
1430799
  Ниндель Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 30-39. – ISSN 1562-529Х
1430800
   Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 72-73. – ISSN 0041-5804


  "Состоялась Первая международная конференция «Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире». Ее организаторами выступила компания ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На конференции присутствовали представители ...
1430801
  Маловичко С. Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований / С. Маловичко, М. Мохначева // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 29-46. – ISBN 978-966-02-4344-6
1430802
  Михайлова Л. Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 163-175. – ISSN 2409-9260
1430803
  Петрусенко Т.В. Тенденции и перспективы развития системы обязательного экземпляра в России: проблемы и практика комплектования / Т.В. Петрусенко, И.А. Кирьянова, И.В. Эйдемиллер // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – C. 32-39. – ISSN 0869-608Х


  Обязательный экземпляр документов (ОЭ) является базовой основой формирования национального библиотечного фонда. Поступления по системе ОЭ составляют примерно 78% от всех поступлений отечественных изданий в фонд РНБ. Рассматриваются проблемы, связанные ...
1430804
   Тенденции и перспективы развития советского законодательства. – Казань, 1991. – 150с.
1430805
   Тенденции и перспективы развития социальной инфраструктуры. – М., 1989. – 206с.
1430806
  Шервашидзе В. Тенденции и перспективы развития французского романа / / В. Шервашидзе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-102. – ISSN 0042-8795
1430807
  Папцов А. Тенденции и перспективы финансирования аграрного сектора ЕС // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 0235-2443
1430808
  Пиотрович А.Н. Тенденции и проблемы инновационного развития в нефтегазовой отрасли России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 1728-8878
1430809
  Чорная О.Е. Тенденции и прогнозы развития мировой зкономики, оценка региональных аспектов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 156-161.
1430810
  Шкура И.С. Тенденции и условия иностранного инвестирования в экономику Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.17-21
1430811
   Тенденции и факторы повышения эффективности общественного производства. – М., 1984. – 276с.
1430812
   Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. – Москва, 1979. – 176с.
1430813
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1430814
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1430815
  Голенкова З. Тенденции изменения социальной структуры российского общества в период реформ // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.15-24. – ISSN 0207-3676
1430816
  Совенко С.П. Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата / С.П. Совенко, В Т. Будкевич Литвинчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 32-36 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
1430817
   Тенденции измерения социально-классовой структуры советских наций и народностей. – М., 1978. – 198с.
1430818
   Тенденции изучения русской литературы первой четверти 20 века в советских исследованиях 80-х годов. – М., 1990. – 33с .
1430819
  Кхалид Тенденции инновационной деятельности пищевых предприятий Одесского региона / Кхалид, Аль-Мула Али // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1430820
   Тенденции интенсификации общественного производства. – К., 1983. – 156с.
1430821
  Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 23-29
1430822
  Гаранин А.А. Тенденции международной миграции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 339-41. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1430823
  Ананьева М.А. Тенденции мирового и российского энергопотребления: роль атомной энергетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-157. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1430824
  Дан Женя Тенденции мирового туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 14-16 : фото
1430825
  Рокитский Б. Тенденции новой социальной дифференциации в России (гипотеза) / Б. Рокитский, Р. Рокитская // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.134-146. – ISSN 0207-3676
1430826
  Кузьменко Г. Тенденции подготовки преподавательских кадров в университетах Испании // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 150-153. – ISSN 2308-4634
1430827
  Пантин В.И. Тенденции политического развития современной Украины: основные риски и альтернативы / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 5 (137). – С. 133-144. – ISSN 0321-2017
1430828
  Панджикидзе Т.И. Тенденции приспособления православия к современности и их критика. (По матер. Груз. ССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Панджикидзе Т.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1430829
  Кендрик Д. Тенденции производительности в США = Productivity trends in the United States / Джон Кендрик ; пер. с англ. С.А. Батасова ; под ред. и с предисл. Я.Б. Кваша. – Москва : Статистика, 1967. – 315 с.
1430830
  Терновая О.А. Тенденции развития акционерного законодательства Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 110-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1430831
  Кудрявцева Е.В. Тенденции развития английского гражданского процессуального законодательства (последние новеллы процессуального кодекса Англии) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 8-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1430832
  Москалик Р. Тенденции развития внешней торговли Украины со странами ЕС и СНГ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 74-79.
1430833
  Цвигун И.В. Тенденции развития внешнеэконоческой деятельности КНР / И.В. Цвигун, Я.А. Суходолов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 2 (70). – С. 135-140. – ISSN 1993-3541
1430834
  Корсаков Г.Б. Тенденции развития военной политики Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 22-40. – ISSN 0321-2068
1430835
  Никитенко Е.В. Тенденции развития высшего образования в России в условиях его модернизации // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена выявлению и анализу тенденций развития высшего образования в России в условиях его модернизации. В статье показано, что стержнем высшего образования сегодня является его ориентация на потребности рынка. В связи с развитием процессов ...
1430836
  Дегтярев Е.К. Тенденции развития вычислительной техники / Е.К. Дегтярев. – Москва, 1992. – 64с.
1430837
  Аминов Тенденции развития дагестанского стихосложения / М.-З.А. Аминов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1974. – 154 с.
1430838
  Пищик В.Я. Тенденции развития Европейского экономического и валютного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2074-6040
1430839
   Тенденции развития и методы прогнозирования энергетики стран-членов СЭВ. – М., 1987. – 263с.
1430840
  Барабаш Б.А. Тенденции развития и модернизации принципа разделения властей // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1430841
  Барабаш Б.А. Тенденции развития и модернизации принципа разделения властей // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1430842
  Чистяк Л.В. Тенденции развития и перспективы бюджетирования в отечественной практике / Л.В. Чистяк, О.В. Касьян // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-13. – Бібліогр.: на 4 пункти
1430843
  Чжан Дунъян Тенденции развития и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 3-12. – ISSN 2522-9311
1430844
  Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-педагогической науки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-83. – ISSN 0869-561Х


  В статтье проанализированы обновленные цели и методологические основания историко-педагогических исследований, предложена авторская классификация историко-педагогического знания; выявлен уровень научного обеспечения истории педагогики в высшей школе; ...
1430845
  Александр Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе / Александр, Те // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 162-174 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1430846
  Якубайтис Э.А. Тенденции развития информационно-вычислительной техники / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1978. – 59с.
1430847
   Тенденции развития капитализма в Италии. – Москва, 1964. – 256с.
1430848
  Заничковский А.А. Тенденции развития кондитерского рынка Украины / А.А. Заничковский, И.В. Новойтенко, Н.Я. Слободян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 91-98 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1430849
  Яновая О.А. Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 143-152. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1430850
  Гречишкина Е.А. Тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в республике Беларусь // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 116-124. – ISSN 2221-8440
1430851
   Тенденции развития массовых информационных процессов. – М., 1991. – 81с.
1430852
  Каримова Д.Ю. Тенденции развития медицинского туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1813-1212
1430853
  Филипенко А.С. Тенденции развития международного рынка стран-членов СЭВ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 14-21. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
1430854
  Гаранья И. Тенденции развития международного туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-24. – ISSN 1813-1212
1430855
  Лаврентьев А.В. Тенденции развития международных транспортных связей России и АТР (2000–2012 гг.) / А.В. Лаврентьев, Л.М. Медведева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 74-80. – ISSN 2070-9773
1430856
  Усенко Елена Ивановна Тенденции развития методов коллективного решения организационных проблем : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.05 / Усенко Елена Ивановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологический фак. – М., 1990. – 22л.
1430857
  Хисматуллина Ю.Р. Тенденции развития мирового образовательного пространства в постиндустриальном обществе / Ю.Р. Хисматуллина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1811-0916
1430858
  Колокольникова З.У. Тенденции развития мирового образовательного процесса на современном / З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 26-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются тенденции современного образовательного процесса, дается характеристика таких тенденций, как глобализация, интеграция, демократизация, гуманизация. Авторы раскрывают историко-педагогический аспект и особенности обозначенных ...
1430859
  Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 гг. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0131-2227
1430860
  Шмигельская Е.В. Тенденции развития монументальной скульптуры Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1975. – 35с.
1430861
  Петренко А.Д. Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петренко А. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1430862
  Лельчицкий И.Д. Тенденции развития образа школы в педагогике российского зарубежья / И.Д. Лельчицкий, А.В. Климина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 52-60. – ISSN 2073-8536


  Посредством ретроспективного анализа и герменевтического подхода к интерпретации воззрений выдающихся мыслителей педагогики российского зарубежья (В. В. Зеньковский, С. И. Гессен) выявлены представленные в их трудах идеи и положения, раскрывающие ...
1430863
  Абдулхакова Е.М. Тенденции развития обществ по коллективному управлению смежными правами: монополизация // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
1430864
  Суханек Р. Тенденции развития парламентаризма в Ческой Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 15-27. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1430865
  Мухортов А.А. Тенденции развития полиции в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1430866
   Тенденции развития предприятия. – М., 1987. – 268с.
1430867
   Тенденции развития природы в новейшее время. – М., 1993. – 192с.
1430868
  Мельник В М. Тенденции развития производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ / В М. Мельник, . – М., 1985. – 194с.
1430869
  Исаев Эдуард Шахмарович Тенденции развития произношения старшеклассников Германии. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаев Эдуард Шахмарович; Симферопольс. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.158-163
1430870
  Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. / Е.Ф. Тарасов. – Москва, 1987. – 166с.
1430871
   Тенденции развития психологической науки. – Москва : Наука, 1989. – 270 с. – ISBN 5-02-01-3313-2
1430872
  Журавлева Е. Тенденции развития русского языка как полинационального // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 282-294
1430873
  Цой В.В. Тенденции развития русской адвокатуры // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 1812-3805
1430874
   Тенденции развития русской литературы Сибири в 18-20 вв. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
1430875
  Адаманова З.О. Тенденции развития системы образования Европейского союза: ориентиры для Україны // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 5-9
1430876
  Онхайзер И. Тенденции развития славянских языков номинация/словообразование. Опыт международного сотрудничества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-64. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1430877
  Тимуш Т.Н. Тенденции развития современного волейбола / Т.Н. Тимуш, М.А. Мякинина // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 162-167. – Библиогр.: 7 назв.
1430878
   Тенденции развития современного русского языка = Tendencje rozwojowe wspolczesnego jezyka rosyjskiego : materialy pierwszej miedzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej / red. naukowa: J. Makosza-Bogdan // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – S. 1-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1430879
  Халиль А.А. Тенденции развития современной египетской ежедневной печати. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Халиль А.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1430880
  Пересунько Т.К. Тенденции развития современной советской повести и творчество В.Тендрякова : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Пересунько Т.К.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 26л.
1430881
  Плотинский Ю.М. Тенденции развития современных технологий сотрудничества // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-97. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности современного этапа развития технологий сотрудничества в информационном обществе. Показано, как развитие новых форм сотрудничества может привести к негативным последствиям.
1430882
   Тенденции развития строительства в ведущих капиталистических странах. – М., 1981. – 336с.
1430883
  Батрова Т.А. Тенденции развития торгового законодательства на постсоциалистическом пространстве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805


  Вопрос о целесообразности кодификации торгового права в России до сих пор является предметом дискуссий, в рамках которых выказываются диаметрально противоположные суждения. Поэтому тенденции развития торгового законодательства в странах, которые в ...
1430884
  Руденко Л.Г. Тенденции развития Украинского Полесья / Л.Г. Руденко, А.И. Бочковская, Е.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 3-10 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1430885
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Дис... Канд. философ. наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; Литературный ин-т им. А.М.Горького. – М, 1983. – 199л. – Бібліогр.:л.189-198
1430886
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1430887
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1430888
  Кузнецов В.И. Тенденции развития химии / В.И. Кузнецов. – Москва, 1976. – 64с.
1430889
  Родионова И.А. Тенденции развития цветной металургии мира : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-12 : Табл. – ISSN 0016-7207
1430890
  Почерняев В.Н. Тенденции развития цифровых радиорелейных систем / В.Н. Почерняев, В.С. Повхлеб // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – C. 14-20. – ISSN 2307-9754
1430891
  Асосков А.В. Тенденции развития частно - правового регулирования транснациональных корпораций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-70. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1430892
  Чайка В.В. Тенденции развития черной металлургии Украины как объекта инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 1993-6788
1430893
   Тенденции развития чтения в социалистических странах. – М., 1983. – 195с.
1430894
   Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1430895
  Стеблянко И.О. Тенденции развития экономического сотрудничества Украины и Экваториальной Гвинеи / И.О. Стеблянко, Бенита Эбанг Нзанг // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 297-298
1430896
  Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 1029-7200
1430897
  Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой науки-нормографии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1430898
   Тенденции регионального развития научного потенциала. – Таллин, 1983. – 122с.
1430899
  Дорогавцева И.С. Тенденции репрезентации Другого в современной российской культуре: образ врага // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена специфике негативной репрезентации инаковости в идеологическом тексте. В центре внимания автора находятся основные черты и функции образа врага. Опираясь на исследования Л. Гудкова, А. Фатеева и др., автор предпринимает попытку ...
1430900
  Орлова Рина Тенденции российского гостиничного рынка : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30-34
1430901
  Бриеде А.Ю. Тенденции сближения умственного и физического труда. (На материалах ЛатвССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бриеде А.Ю.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1430902
  Судаков В.И. Тенденции системной трансформации украинского общества в концептуальных координатах социологических теорий глобальной модернизации и глобальной зависимости // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 17-24. – ISBN 978-966-171-387-0


  У статті з"ясовуються причини неоднозначних тлумачень вченими змісту процесу системної трансформації українського суспільства. Аргументована евристична значущість сучасних соціологічних теорій глобальної модернізації та глобальної залежності при ...
1430903
  Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.109-114. – ISSN 0132-1625
1430904
  Ахундов Тенденции совершенствования банковского контроля в Азербайджане и Украине / Ахундов, , оглы // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-109.
1430905
  Морозова И.С. Тенденции совершенствования льгот в современном российском законодательстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 0132-0769
1430906
  Олейник Я.Б. Тенденции совершенствования организационной структуы агропромышленного комплекса // Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия на 1985-2005 гг. по УССР
1430907
  Богачук Е.А. Тенденции современного мирового и фондового рынков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35
1430908
  Петрушевский Д.М. Тенденции современной исторической науки / Д.М. Петрушевский. – Санкт-Петербург, 1899. – [31] с. – Авт. указ в коце текста. - Отд. оттиск из: Образование, 1899, № 5-6, с. 73-104
1430909
  Чибисова Н.Г. Тенденции современных изменений культурно-образовательной среды высшей школы Украины // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 31-34. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1430910
  Ена А.В. Тенденции современных изменений природных комплексов горного Крыма // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 76-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв
1430911
  Петровский А. Тенденции социально-экономического развития Австралии в контексте российских проблем // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
1430912
   Тенденции социального развития в европейских социалистических странах. – К., 1985. – 179с.
1430913
   Тенденции становления социальной однородности советского общества. – Казань, 1986. – 150с.
1430914
  Бредихин А. Тенденции федерализма в современной Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 78-80


  Ukraine is a unitary state, but has a number of prerequisites for the emergence of federalism in the country. Many Ukrainian politicians use in their election programs can change the administrative-territorial structure of the country. Modern Ukrainian ...
1430915
  Немытина М.В. Тенденции формирования правовой миграционной политики России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.69-81. – ISSN 1608-8794
1430916
  Алыев И. Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане / И. Алыев, А. Мурадов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
1430917
  Коннов В.И. Тенденции цитирования в российских и зарубежных психологических журналах / В.И. Коннов, М.А. Юревич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-52. – ISSN 0042-8841
1430918
  Дементьев В. и др. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 годах // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 3. – С.11-26. – ISSN 0130-9757
1430919
  Меликов Р. Тенденции экономического развития Азербайджана, обусловленные глобализацией // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 47-49. – ISSN 1810-3944
1430920
  Залескис Т. Тенденции экономического развития Восточной Литвы на основе финансовых данных (с середины XIX в. по настоящее время) : Автореф... канд. экон.наук: / Залескис Т.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 23л.
1430921
   Тенденции экономического развития Сибири (1961-1975 гг.). – Новосибирск : Наука, 1980. – 256 с.
1430922
   Тенденции экономического развития стран Америки. – М., 1969. – 302с.
1430923
   Тенденции энергопотребления и экономических рост. – М., 1974. – 248с.
1430924
  Черковец В.Н. Тенденции, типы и виды модернизации совре менной российской экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-19. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1430925
  Овчинников Н.Ф. Тенденция к единству науки / Н.Ф. Овчинников. – Москва, 1988. – 268с.
1430926
  Верещагин И Тенденция капиталистического накопления в условиях современного капитализма. / И Верещагин. – Москва, 1963. – 118с.
1430927
  Петренко Александр Демьянович Тенденция развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петренко Александр Демьянович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1430928
  Ивлева Г.Г. Тенденция развития слова и словарного состава: на материале нем. яз. / Г.Г. Ивлева. – М., 1986. – 135с.
1430929
  Денисов Е.К. Тенденция революционно-демократического развития в странах Африки / Е.К. Денисов, А.А. Иванов. – М., 1982. – 64с.
1430930
  Мартазинова В.Ф. Тенденция современного температурно-влажностного режима Украины к аномальности за счет атмосферных процессов в летний сезон / В.Ф. Мартазинова, Е.К. Иванова, А.А. Щеглов // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 15-24 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1430931
  Воронин Ю.А. Тенденция современной буржуазной уголовной политики / Ю.А. Воронин. – Воронеж, 1983. – 165с.
1430932
  Чередниченко Т.В. Тенденция современной западной музыкальной эстетики. / Т.В. Чередниченко. – М., 1989. – 221с.
1430933
  Кондарина И.В. Тенденция языкового развтия публицистического стиля (конец XX - начало XXI вв.) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 85-96. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1430934
  Козирєва В М. Тенденції використання галліцизмів у алжирському медіапросторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 249-257. – ISSN 2520-6397


  Присвячено особливостям функціонування запозичень із французької мови в сучасному медіапросторі Алжиру. Розглядаються тенденції використання галліцизмів у друкованих ЗМІ, на радіо й телебаченні. Посвящена особенностям функционирования ...
1430935
  Черевко О.Л. Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні / О.Л. Черевко, К.К. Самойлова, К.А. Куценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 139-144. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1430936
  Водянка Л.Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, І.М. Антохова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1430937
   Тенденції галузі від AMADEUS // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1430938
  Аврамчук Л.А. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні / Л.А. Аврамчук, Я.С. Веремій // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-9934-571-53-4
1430939
  Вербицька Г.Л. Тенденції експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 73-77. – ISSN 2313-8246
1430940
  Ковальчук В.В. Тенденції захисту від кіберзлочинів / В.В. Ковальчук, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 131-133. – ISBN 978-966-641-732-2
1430941
  Фомічова К.Б. Тенденції зернового ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 25-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1430942
   Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова / О.Д. Нескоромний, О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1430943
   Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – 296, [2] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1430944
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1430945
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1430946
  Кольцова І. Тенденції інформаційної глобалізації в Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 53-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1430947
  Фітісов А.М. Тенденції лісокористування у Житомирській області в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 45-48 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1430948
  Смирнова О. Тенденції м"якої сили нейрокомунікативних технологій у сфері інформаційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-83. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні ми спостерігаємо, що майже на всі сфери людської поведінки та мислення впливають медіа. Оскільки навіть у політиці емоційна складова меседжів важливіше раціональної, нейроособливостями впливу активно зайнялись не тільки цивільні, але й ...
1430949
  Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 48-52. – ISSN 2077-6594
1430950
  Підгурська О. Тенденції міжнародної та національної антиофшорної політики // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 94-99. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто головні заходи антиофшорної політики на міжнародному і національному рівнях. Оцінено можливі ефекти регуляторного впливу на функціонування офшорних юрисдикцій.
1430951
  Арнаут Т. Тенденції мовного розвитку гагаузів Україні / Т. Арнаут, Б. Хюнерлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 24-34. – ISSN 2520-6397


  Присвячено питанню розвитку освіти гагаузів України та проблемам друку підручників із гагаузької мови й літератури. Зроблено аналіз і запро- поновано конструктивне рішення щодо вивчення гагаузької мови як у шко- лі, так і в університеті. Посвящена ...
1430952
  Марчук О.О. Тенденції навчання та виховання молоді в сучасних культурно-освітніх установах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 90-95. – ISBN 978-966-7359-77-5
1430953
  Карпіловська Є.А. Тенденції поповнення номінаційних ресурсів української мови: згорнуті лексемні категорії // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 315-323
1430954
  Галаган В.І. Тенденції реформування кримінального процесуального законодавства України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 41-50. – ISSN 2524-0323
1430955
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку виноградарства і виноробства України та Італії / О.Б. Каламан, К.С. Бабенко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1430956
   Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 83-84
1430957
  Крупа В.В. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 18-21
1430958
  Михайличенко І. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 145-156. – ISSN 2312-5993
1430959
  Косинська І.Е. Тенденції розвитку гідроакумулюючої галузі у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1430960
  Кравченко І.Л. Тенденції розвитку дитячих позашкільних закладів / І.Л. Кравченко, В.Г. Мулєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 267-272 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1430961
  Артемов В. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні / В. Артемов, Е. Бахчеван, Т. Данько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 13-36. – ISSN 2409-9260
1430962
  Іващенко А.І. Тенденції розвитку інвестиційного клімату України / А.І. Іващенко, Д.Ф. Юсупова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1430963
  Ходанич Л.П. Тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в Україні (2000-2017) / Л.П. Ходанич, М.П. Ходанич // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 96-99. – ISSN 2520-6419


  "Розглянуто тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в українському книговиданні 2000-2017 рр., узагальнено соціальні фактори впливу на цей процес, визначено його основні здобутки".
1430964
  П"ясецька-Устич Тенденції розвитку корупційних процесів в економіці України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 3-6. – ISBN 978-9934-571-43-5
1430965
  Шкурупська І.О. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 157-161. – ISSN 2313-4569
1430966
  Марущак А.І. Тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 96-102. – ISSN 2616-6798
1430967
  Головченко Г.О. Тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 77-86. – ISSN 2304-0629
1430968
  Волохова Л.Ф. Тенденції розвитку морського страхування в Україні / Л.Ф. Волохова, М.Р. Ковальов // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2076-4561
1430969
  Давимука С.А. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС / С.А. Давимука, В.С. Куйбіда, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1562-0905


  "Розкрито сутність сучасної ролі регіонів у контексті регіональної політики та визначено концептуальні засади нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Акцентовано увагу на зростаючій ролі в процесі управління регіональним ...
1430970
  Гуйтур М. Тенденції розвитку онлайн-сервісів самодіагностики захворювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 83-90. – ISSN 1682-2366
1430971
  Самойленко О.А. Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 011 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1430972
  Картузов К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341


  Надано інформацію щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві", що відбулась у м. Миколаєві.
1430973
  Хриков Є.М. Тенденції розвитку педагогічної науки у світі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 26-34. – ISSN 2227-2747
1430974
  Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
1430975
  Ахновська І.О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2017. – Вип. № 2 (26). – C. 39-49. – ISSN 2307-2318


  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, ...
1430976
  Бабій О.М. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.М. Бабій, К.С. Тимченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 128-136. – ISSN 2313-4569


  "У статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах збільшення його споживання і зростання конкуренції зі сторони нових винних країн. ...
1430977
  Бундик О.О. Тенденції розвитку туристичної інфраструктури Чорнобильської зони відчуження у місті Славутич / О.О. Бундик, О.А. Костюченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 145-153. – ISSN 2077-3455
1430978
  Дерманець М. Тенденції розвитку українського модернізму. Пошууки неолюдини // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (21), травень. – С. 3-6
1430979
  Ємець Т. Тенденції світового розвитку та вчення про ноосферу // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 167-180. – ISBN 966-7317-93-5
1430980
  Крупко М.П. Тенденції становлення внутрішнього аудиту в державному секторі України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 90-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1430981
  Кругляк Д. Тенденції становлення місцевого самоврядування у процесі трансформацій перехідного періоду (кінець 1980-х - кінець 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес інституціоналізації місцевого самоврядування під час суспільно-політичних та економічних трансформацій перехідного періоду державного будівництва. Продемонстровано суть явища перехідного періоду, його витоки і вплив на життя ...
1430982
  Войцеховський М. Тенденції судової практики кріз призму рішень Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 14-15
1430983
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етнокультурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 288-298. – ISBN 978-617-7638-08-6
1430984
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 59-65. – ISSN 2415-3567
1430985
  Третяк А.М. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
1430986
  Ткаченко Д.О. Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 36-41
1430987
  Жибер Т.В. Тенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1430988
  Троцко А. Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині / А. Троцко, Боярська-Хоменко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 84-89. – ISSN 2226-3012
1430989
  Патика Н.І. Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 70-79. – ISSN 2221-1055
1430990
  Калашнікова Т. Тенденції та перспективи розвитку Спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку / Т. Калашнікова, А. Калашніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Узагальнено досвід трансформації та здійснено критичний аналіз результатів реформування Спільної аграрної політики ЄС. Обґрунтовано концептуальні підходи до подальшого реформування Спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку. ...
1430991
  Олексюк Г.В. Тенденції та проблеми розвитку вугільної промисловості України (на прикладі державного підприємства "Львіввугілля") / Г.В. Олексюк, Н.С. Самотій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 3-9. – ISSN 2071-4653
1430992
  Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 35-40. – ISSN 1681-2786
1430993
  Панченко М.В. Тенденції удосконалення механізму правового регулювання статусу працівників Служби безпеки України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 38-46. – ISSN 2523-4889
1430994
  Афанасьєва В. Тенденції українського дольника 1980-1990-х рр. // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 245-279. – ISBN 978-966-489-191-9
1430995
  Іваненко О.І. Тенденції українського експорту соняшнікової олії / О.І. Іваненко, Д.С. Короткова // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 37-42. – ISBN 978-617-571-148-4
1430996
  Усик В. Тенденції фінансового забезпечення сфери освіти України: основа для формування фінансових правил уряду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 64-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1430997
  Холявко Н.І. Тенденції фінансування та комерціалізації в системі вищої освіти Ірландії / Н.І. Холявко, В.О. Курочка // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 22-27. – ISSN 2222-0712
1430998
  Велігоцька Ю.С. Тенденції формування інтерактивних архітектурних об"єктів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 95-103. – ISSN 2077-3455
1430999
  Біланюк О.П. Тенденції функціонування та розвитку туристичних ринків України та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 64-70. – ISSN 2071-4653
1431000
  Дічек Н.П. Тенденції шкільної освітньої політики в Україні у перше десятиріччя незалежності // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 72-86. – ISSN 2304-0629
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,