Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1428001
  Усатенко Г. "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Інститут філології КУ імені Тараса Шевченка став ініціатором проекту: "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" який пройшов 9 вересня 2010 року за участю викладачів та студентів інституту, журналістів, зацікавлених науковців з ...
1428002
  Копиленко О.Л. "Українська ідея" М. Грушевського; історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 182с.
1428003
  Давиденко В.А. "Українська повстанча армія": шлях ганьби і злочинів / В.А. Давиденко. – К., 1989. – 47с.
1428004
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 92-106. – Бібліогр.: Літ.: с.105-106; 17 п.


  У статті обгрунтовується теза про те, що феномен "української школи" в польському романтизмі становив унікальну літературну формацію українсько- польського культурно-етнічного пограніччя. Генетично черпаючи з козакофільської міфології "школа" являла ...
1428005
  Савенець А. "Українська" Шимборська: перекладність мозаїки культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 35-45
1428006
  Пасішна Наталія Українська - мова минулого, сучасного чи майбутнього? : фрагменти підсумкового уроку-дискусії у старших класах
1428007
  Грабовський С. Українська "верхівка" Червоної армії, або Сталінські полководці: міфологеми та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Українець, генерал армії Іван Черняховський, командувач 3-го Білоруського фронту, - один із найталановитіших полководців Другої свтової війни. Однак що коїли керовані ним війська!
1428008
  Грабовська Ірина Українська "жінка-лицар" між міфом і реальністю
1428009
  Багірова Алла Українська "Карнавалія" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
1428010
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1428011
  Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-53. – Бібліогр.: 32н.
1428012
  Сторожук С.В. Українська "національна" революція ХVII ст. : міф чи реальність ? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.243-254. – ISSN 2075-1443
1428013
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1428014
  Сафулько С. Українська адвокутара: в очікуванні вчорашнього дня
1428015
  Ємець Т. Українська Академія наук у Києві (до 90-річчя від дня заснування) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 167-178. – ISBN 966-628-104-X
1428016
  Тихомирова Є.Б. Українська американістика: політологічний дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 90-96


  У статті розглядається політологічний дискурс української американістики. Автор здійснює аналіз наукових визначень американістики, аналізує еволюцію української американістики, виявляє основні напрямки політологічних досліджень українських ...
1428017
  Керста Р.Й. Українська антропонімія 16 ст. / Р.Й. Керста. – К., 1984. – 152с.
1428018
   Українська архівна енциклопедія / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; [редкол. : Матяш І.Б. (гол.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. ; ред. : С.С. Артамонова, А.М. Катренко]. – Київ : [Горобець], 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-625-056-1
1428019
  Матяш І. Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 5-12.
1428020
   Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець1980-х - початок 2012 рр.) : [енциклопедичний довідник] / НАН України ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 587, [1] с. – Додатки: с. 565-587. – ISBN 978-966-02-6495-3
1428021
   Українська байка.. – К., 1983. – 463с.
1428022
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1428023
   Українська балада.. – К., 1964. – 559с.
1428024
  Піщанська В.М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Піщанська В.М. ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1428025
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шеченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bidliographie. Bd. 1 / видає Бібліографічна комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : (Роки 1887-1889). – 1909. – 290 с.
1428026
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 2 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 2)
Т. 2 : (Роки 1890-1891). – 1910. – 262 с.
1428027
  Михальчук Василь Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998) / Михальчук Василь. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 656с. – ISBN 966-7018-39-3
1428028
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
Рік 33, ч. 54. – 1991
1428029
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 60/61. – 1997
1428030
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 62. – 1999
1428031
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
N 64. – 2001
1428032
  Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автори визначають основні віхи становлення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі. Розкриваючи подекуди трагічні сторінки історії бібліотеки, яка була майже знищена фашистами під час Другої світової війни, дослідники докладно зупиняються на ...
1428033
  Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка XX - початку XXI ст.: етапи й тенденції розвитку // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 98- 148. – Бібліогр.: 88 назв.


  Аналізується діяльність бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира та ії бібліотекарів : П. Ярковського, А. Красовського, О. Сомплавського, В. Вольського, І. Савенка, К. Царевського, М. Ващенка-Захарченка, В. Кордта.
1428034
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
Вип. 5. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1428035
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України; Національна бібліотека України ім Вернадського. Інститут біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 8. – 2011. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1428036
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1428037
  Панченко Володимир Українська версія соцреалізму
1428038
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1428039
  Огієнко І. Українська вимова богослужбових текстів // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
1428040
  Огієнко І. Українська вимова богослужбового тексту в 17 в. / І. Огієнко. – Варшава, 1926. – 23с.
1428041
   Українська вишивка : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – ISBN 5-7715-0449-1
1428042
  Болюбаш Ярослав Українська вища школа має потужний науково-педагогічний потенціал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Голова Громадської ради при МОНМС України, секретар Спілки ректорів Я. Болюбаш розповідає про роботу організацій, до складу яких він входить, а також про реформи в освітній галузі. Автор згадує : про держзамовлення висловився президент спілки ректорів ...
1428043
  Проляк О.О. Українська відьма - диво українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 227-228. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1428044
  Богуславський О. Українська військово-політична еміграція у світлі публіцистики Симона Петлюри // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 115-123


  У статті проаналізовано роль і значення публіцистики С. Петлюри у формуванні основних завдань, що стояли перед українською політичною еміграцією. Основним призначенням публіцистичної спадщини політика була пропаганда ідей єдиного політичного фронту ...
1428045
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1428046
  Вавилова І.Б. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 64-73. – ISSN 0372-6436


  Віртуальні обсерваторії — новітня парадигма інформаційних технологій в астрономії (астроінформаційні технології) — дають можливість створювати бази даних минулих і сьогочасних спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних телескопів, ...
1428047
  Сачок О. Українська Віслава Шимборська: ретроспектива та перспективи рецепції творчості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 145-152. – ISSN 0203-9494
1428048
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1428049
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 4 : (Матеріяли до історії). – 1968. – 291 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1428050
   Українська Галичина і Австрія : Історичний нарис. 2-е вид., доп. – Львів, 2007. – 20с.
1428051
   Українська Гельсінкська група = The Ukrainian Helsinki group, 1978-1982 : 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1983. – 998 с. : іл. – Парал. тит. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-914834-50-9
1428052
   Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і гол. ред. О. Шевченко ; редкол. : М. Горбаль, Б. Горинь, Л. Горохівський та ін. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 812, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-605-002-5
1428053
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1428054
   Українська Головна Визвольна Рада : документи. – Нью Йорк : Київ : Львів : Середовище УГВР, 1994. – 64 с.
1428055
  Басун О. Українська господарська академія (Чехословаччина) - висока школа світового рівня (1922-1935 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 100-112
1428056
  Тимченко Є. К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с
1428057
  Огієнко І. Українська граматична термінологія / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 80 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства у Києві. К., 1908, кн. 1, с. 94–129
1428058
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – У Київі (Київ) : [З друк.И.И. Чоколова], 1907. – 64 с. : мал.
1428059
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква в житті населення Західної України у першій половині ХХ ст.: історіографія / Т. Пшеничний, В. Гойман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На підставі широкої історіографічної бази у статті аналізується роль Української Греко-Католицької Церкви у різних сферах життя населення Західної України у першій половині ХХ ст. On the basis of the big historiography base in article the role of the ...
1428060
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1428061
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1428062
  Лакінський Є. Українська громада Квебека
1428063
  Середа А.М. Українська держава гетьмана П.Скоропадського (державотворчій аспект) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65. – ISSN 1563-3349
1428064
  Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4442-8
1428065
  Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-14. – ISSN 0132-1331
1428066
  Мазурік А. Українська Держава Павла Скоропадського // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 клас.
1428067
  Рябошапко Леонід Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна послідовно прагне реалізувати європейський вимір етнонаціональної політики. Задля виконання цього завдання вона, згідно з вимогами міжнародних стандартів, виважено здійснює політико-правове регулювання етнонаціональних взаємин, формує та ...
1428068
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1428069
  Личенко І.О. Українська держава як суб"єкт охорони права власності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 87-91.
1428070
  Бедрій А. Українська держава, відновлена Актом 30 червня 1941 / А. Бедрій; Центр Національного Відродження ім.С.Бендери. – Дрогобич, 2001. – 80с.
1428071
  Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Літопис Голготи України, 1996. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1428072
  Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть:проблеми формування, еволюції , реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с. – Бібліогр.:с.315-366. – ISBN 966-7217-00-0
1428073
   Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895-1995.. – Дрогобич, 1995. – 304с.
1428074
  Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. : (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов; Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М.Доброва. НАНУ. – Київ : Манускрипт, 1995. – 263с. – ISBN 5-12-003464-0
1428075
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1428076
  Гайке Українська дивізія "Галичина" / Гайке, Вольф-Дітріх // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 4-18
1428077
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – К., 1962. – 311с.
1428078
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1428079
   Українська дитяча література : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів I-II рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-100-3
1428080
   Українська дитяча література.. – К., 1984. – 215с.
1428081
   Українська дитяча література.. – К.
1. – 1992. – 381с.
1428082
   Українська дитяча література.. – К.
2. – 1992. – 282с.
1428083
   Українська діалектна лексика.. – К., 1987. – 266с.
1428084
   Українська діалектна морфологія.. – К., 1969. – 200с.
1428085
  Бевзенко С.П. Українська діалектоллогія: Зб. вправ і завдань / С.П. Бевзенко. – Київ ; Одеса, 1987. – 126с.
1428086
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Львів, 1960. – 39с.
1428087
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Київ, 1974. – 76 с.
1428088
  Бевзенко С.П. Українська діалектологія : навчальний посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1980. – 247 с.
1428089
   Українська діалектологія : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 27с.
1428090
   Українська діалектологія і ономастика.. – К., 1964. – 228с.
1428091
  Строй В. Українська діаспора : сучасний вимір і проекція в майбутнє // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 47-48


  Суб"єктивні нотатки з Третього Міжнародного Конгресу "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція в майбутнє."
1428092
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1428093
  Мазука Л.І. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С91-102.
1428094
   Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
1428095
  Чернова К. Українська діаспора в транснаціональному просторі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 74-82.
1428096
  Заянчук Ю. Українська діаспора Канади: від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-75. – ISSN 0131-6788
1428097
   Українська діаспора у світі.. – К., 1993. – 43с.
1428098
  Філіна Т.В. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 195-197
1428099
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1428100
  Корбуш Ю.О. Українська діаспора: ідеологія чи ідейність? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 35-36
1428101
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1428102
   Українська дожовтнева байка.. – К., 1966. – 343с.
1428103
  Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія / А.В. Козлов. – К., 1991. – 200с.
1428104
   Українська дожовтнева поезія.. – К., 1978. – 240с.
1428105
  Бондар-Терещенко Українська доля сучасного мистецтва // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
1428106
  Чалий С. Українська доля: голодний 1947-й... // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-79. – ISSN 1812--514Х
1428107
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1428108
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4498-3
Т. 1. – 2008. – 864 с.
1428109
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4500-3
Т. 2, кн. 2. – 2008. – 832 с.
1428110
  Комаров М. Українська драматургія : Збірка библіографічних знадобів до исторії української драми і театра українського (1815-1906 р.) / зібpав і впорядкував [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Одеса : Друк Є Фєсенка, 1906. – VI, 230 с.


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
1428111
   Українська драматургія : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4499-0
Т. 2, кн. 1. – 2008. – 800 с.
1428112
  Гаджилова Г. Українська драматургія 60-70-х років ХІХ століття: концепт "Не судилось"


  На основі аналізу п"єс маловідомих українських драматургів Кузьми Шаповала, Григ. Лядави, Стеценка, Ф. Заревича та М. Кропивницького доводиться, що мотив недолі, "не судилось" є одним з провідних у драматургії 60-70-х років ХІХ століття
1428113
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1428114
  Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
1428115
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1428116
  Маслов С.І. Українська друкована / С.І. Маслов, 1925
1428117
  Жулинський Микола Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова


  Стаття написана до столітнього ювілею Ю. Шевельова (1908-2002), розкрито тему "Юрій Шевельов (Шерех) й Україна". Проаналізовано літературознавчу спадщину, зокрема й завершальний двотомник (2001) "Я-мене-мені... (і довкруги)".
1428118
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188с. – ISBN 5-7707-6994-4
1428119
   Українська душа. – Київ : Фенікс, 1992. – 127с. – ISBN 5-87534-010-Х
1428120
  Крищенко В.Д. Українська душа / Вадим Крищенко. – Київ : Дніпро, 2009. – 592 с. – ISBN 966-578-184-7
1428121
   Українська економіка сьогодні - досягнення, проблеми, перспективи / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. та ін. Давиденко; Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. Давиденко та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр актикризових досліджень. – Київ : НІСД, 2007. – 92с. – ISBN 966-554-103-X
1428122
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 2007. – 696 с. – ISBN 966-346-208-6
1428123
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1428124
   Українська еміграція : Історія і сучасність. (Матеріали міжнар.наукових конференц., присвяч.100-річчю еміграції укр.до Канади). Науково-популярне видання. – Львів : Каменяр, 1992. – 384с. – ISBN 5-7745-0497-2
1428125
  Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні / В. Маруняк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-27-Х
Т.ІІ : Роки 1952-1975. – 1998. – 128с.
1428126
   Українська енциклопедія лісівництва : В 2-х томах. – Львів : НАНУ, Наукове товариство ім. Шевченка. – ISBN 966-7155-14-5
Т. 1 : А-Л. – 1999. – 464 с.
1428127
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1428128
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостиль : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. / Мудрак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
1428129
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945 - 1994 рр.) : особливості висвітлення українсько- американських взаємин : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Губарець В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 205л. – Бібліогр.: л. 188 - 205
1428130
  Мостяєв О.І. Українська етнічна територія та її зміна протягом історичного часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 249-256.
1428131
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1428132
  Гілевич І. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 34-53. – (Серія історична ; Вип. 43)
1428133
  Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика : нариси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віталій Жайворонок; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; [ відп. ред. Г.П. Півторак ]. – Київ : Довіра, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 249 - 261. – ISBN 978-966-507-202-7
1428134
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – Київ, 1974. – 151с.
1428135
   Українська етнопедагогіка.. – Х., 1998. – 40с.
1428136
  Антофійчук В. Українська євангельська проза ХХ століття:деякі питання поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С 20-25.
1428137
  Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 44-50
1428138
   Українська жіноча проза : Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська; [ ред. Н.Д. Кусайкіна ]. – Харків : Прапор, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8690-74-7
1428139
   Українська журналістика -89.. – К., 1990. – 54с.
1428140
   Українська журналістика "90.. – К., 1991. – 99с.
1428141
   Українська журналістика в контексті світової. – Київ
№ 1. – 1997. – 100 с.
1428142
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ : Центр вільної преси. – ISBN 966-7181-44-8
Вип. 4. – 2000. – 117с.
1428143
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-294-186-0
Вип. 5. – 2001. – 131с.
1428144
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
Вип. 2 (7). – 2008. – 156 с. – Поновлений 2007 року
1428145
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : ПВП "Задруга", 1997-. – ISBN 978-966-406055-1
Вип. 3 (8). – 2008. – 135 с. – Поновлений 2007 року
1428146
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1428147
  Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби / О.І. Бочковський, С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – 204с.
1428148
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ. – ISBN 966-7181-10-3
Кн.2. – 1997. – 144с.
1428149
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ : КМУЦА. – ISBN 966-7181-38-3
Кн.3. – 1998. – 180с.
1428150
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра.. – К.
2. – 1997. – 139с.
1428151
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1428152
  Кононенко П. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від ХV до ХVIII століття) / П. Кононенко, Тарас. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 21-37
1428153
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2008 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 149-157. – ISSN 1728-3671
1428154
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1428155
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка
1428156
  Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / [Степико М.Т. ; ред. : І.В. Куницина, О.В. Москаленко, Т.М. Філіппова] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 334, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-156-1
1428157
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1428158
  Ушкалов Л. Українська ідея Євгена Гребінки // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 85-113. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1428159
  Мельник Л. Українська ідея і становлення національної концепції історії України (В. Антонович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 37-47. – ISBN 978-966-2911-50-3
1428160
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1428161
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1428162
  Бачинський Ю. Українська імміграція в з"єдинених державах Америки / Юліян Бачинський. – Львів : Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1914. – 492 с. : з 75 іл. і двома картами


  В кн. портр. Ю.О. Бачинського, І. Ардана, М. Бєлі, З. Бичинського, А. Бончевського, І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дмитріва, І. Констанкевича, С. Макара, С. Ортинського, М. Підгорецького, В. Сіменовича, М. Стефановича, П. Тимкевича, О. Товта, Д. ...
1428163
  Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки / Юліян Бачинський ; [ред. і передм. до 2-го вид. Василя Маркуся ; мовна ред. Ярослави Собко]. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 340, [3] с. : іл., табл., портр., карти. – На тит. арк. зазнач. інформацію про вид.: 1-ше вид, Львів 1914 та 2-ге вид., Київ 1994. – (Бібліотека Української Діаспори, ч. 1). – ISBN 5-7702-1074-5
1428164
  Пасько І. Українська інтелектуальна еміграція: національний і глобальний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 203-206. – ISBN 978-966-439-147-1
1428165
  Петров В.П. Українська інтелігенція - жертва большевицького торору
1428166
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1428167
  Балицька О. Українська інтелігенція і відродження шкільництва (березень1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-137. – (Історія ; вип. 22)


  Розглядається вирішення українською інтелігенцією (вчителями, письменниками, вченими) питань українізації шкіл, відкриття національних гімназій, підготовки вчительських кадрів, видання підручників українською мовою.
1428168
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1428169
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХIХ - ХХ століть : соціально-політичний портрет / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1993. – 176 с. – ISBN 5-325-00424-7
1428170
   Українська інтелігенція під судом КГБ = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1428171
  Самчук Т. Українська інтелігенція: прицільне знищення / Т. Самчук, Ю. Сабадишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  "Ходіння по муках" родини Старицьких.
1428172
  Василькевич Г. Українська інтрига: св.Юрій в інтерпретації науковців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.166-177. – Бібліогр.: С. 176-177
1428173
   Українська історична дидактика : Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – Київ : Генеза, 2000. – 368с. – ISBN 966-504-138-Х
1428174
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1428175
  Нестеренко Н.П. Українська історична проза ХІХ - І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 27 (319). – С. 2-8
1428176
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1428177
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-568-7
1428178
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1428179
  Колесник І.І. Українська історіографія XVIII - початок XX століття : Навч. посіб. / І.І. Колесник. – Київ : Генеза, 2000. – 254 с. – ISBN 966-504-073-1
1428180
  Гринько М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам"яті М. Костомарова в двадцять п"яті роковини його смерті (17.IV. 1885) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 184-203. – ISBN 966-7522-04-0
1428181
  Щербак Н.М. Українська історіографія польського питання в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 54)


  Дається огляд історичних досліджень про польське питання в Україні.
1428182
  Коваленко Г. Українська історія : оповідання з історії України / Грицько Коваленко. – Репр. вид. 1912 р. – Київ : Велес, 1993. – 175 с. – ISBN 5-87272-016-5
1428183
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавсво та спеціальні історичні дисципліни / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 185 - 211
1428184
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1428185
  Дорохіна Т. Українська історія ХІХ - початку ХХ ст. та її висвітлення на сторінках "Визвольного шляху" // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 40-47.
1428186
  Фігус-Ралько Українська Канада = Ukrainian Canada / Анна Фігус-Ралько ; [упоряд., авт. передм. М. Тимошик]. – Вид. 2-ге, змінене й доп. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с. : іл. – ISBN 966-7821-09-9
1428187
   Українська Католицька Церква назустріч ювілеєві тисячоліття : Матеріяли 4 Конгресу мирян Українського патріярхального світового об"єднання (УПСО), Рим, 14-16 лютого 1982 р. – Рим, 1983. – 213с. : портр. – (Бібліотека мирянина ; Ч. 2)
1428188
   Українська кераміка [Ізоматеріал] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1428189
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1428190
  Оболенська Н. Українська класика: Полтавщина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126
1428191
  Сокол М. Українська класифікація легкових автомобілів / М. Сокол, Г. Ханенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 33-37 : табл. – ISSN 1606-3732
1428192
  Солод Ю. Українська класична література : конспект : підручник за програмою 9-10 класів / Юлія Солод ; КНУТШ, Підготовчий факультет. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Світло знань, 2008. – 448 с. – ISBN 966-95268-4-1
1428193
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1428194
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1428195
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1428196
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1428197
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1428198
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1428199
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1428200
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1428201
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1428202
  Дмитренко К. Українська книга як вияв народної дипломатії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
1428203
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1428204
   Українська книжка в Монреалі / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45
1428205
   Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : до 350-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Київ : Інститут історії України НАНУ. – ISBN 966-02-1742-0
Вип. 7. – 2000. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1428206
  Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст. / О. Гуржій. – Київ, 1996. – 217с.
1428207
  Грицик Л.В. Українська компаративістика : концептуальні проекції / Людмила Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 297, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-533-6
1428208
  Щербін В"ячеслав Костянтинович Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі


  Розглянуто доробок українських дослідників у новітніх напрямках когнітивної лінгвістики та визначено їхні пріоритети, зокрема, у концептології. Здійснено спробу визначити місце концептології та концептографії в структурі сучасних уявлень стосовно ...
1428209
  Фещенко В.М. Українська кооперативна думка другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний погляд // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 89-92. – (Економічні науки)
1428210
  Телешун С.О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.8-12
1428211
  Огієнко І. Українська культура : Академічна пpомова на одкpитті Укpаїнського Hаpоднього Унівеpситету в Київі. – Київ : Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 32 с. – Бібліогp.: Пpаці І. Огієнка: с. 4 обкл. – (Вид. Укp. військ. генеp. ком.)
1428212
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1428213
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського. Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1428214
  Огієнко І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 144с. – ISBN 5-7707-2055-7
1428215
   Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00075-6
1428216
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1428217
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1995
1428218
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1995
1428219
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1995
1428220
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1995
1428221
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 1995
1428222
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 1995
1428223
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 1995
1428224
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 1995
1428225
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1996
1428226
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1997
1428227
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1998
1428228
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1999
1428229
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2000
1428230
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2000
1428231
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2000
1428232
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2000
1428233
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2000
1428234
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2000
1428235
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2000
1428236
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2000
1428237
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1428238
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2001
1428239
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1428240
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2001
1428241
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2002
1428242
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1428243
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
Ч. 2 : Третій рік - Малярство. Четвертий рік - Музика / ред. Є. Федоренко. – 2007. – 239 с., 8 л. фотоіл.
1428244
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2007
1428245
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2007
1428246
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2007
1428247
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2008
1428248
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2008
1428249
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2008
1428250
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2008
1428251
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1428252
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1 (988). – 2009
1428253
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1428254
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2011
1428255
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2011
1428256
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2011
1428257
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1002). – 2012
1428258
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1003). – 2012
1428259
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1004). – 2012
1428260
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9 (1005). – 2012
1428261
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10 (1006). – 2012
1428262
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12 (1007-8). – 2012
1428263
   Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – Київ : Знання, 2007. – 679с. – ISBN 966-346-220-5
1428264
  Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі : (IX-XVII ст.) / Є.О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-587-168-2
1428265
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1428266
  Сипливець С. Українська культура вхудожній рецепції Володимира Самійленка-поета
1428267
  Жулинський М. Українська культура й українська державність
1428268
  Черничко І. Українська культура на зламі тисячоліть (етносоціогуманітарний аспект) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-109. – ISSN 0130-6936
1428269
  Даренська В.М. Українська культура Нового часу в нарисах : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-492-342-9
1428270
  Виткалов Володимир Українська культура у системі сучасної вищої освіти / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Автори висловлюють занепокоєння тим фактом, що навчальні плани спеціальностей некультурологічного спрямування не передбачають виділення годин на вивчення таких дисциплін, як "Культура України", "Українська та зарубіжна культура".
1428271
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1428272
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: основні підходи та сучасні ососбливості стандартизації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 497-504
1428273
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: сучасні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 172-178. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1428274
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1428275
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1428276
  Ващенко В.С. Українська лексикологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 128с.
1428277
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1428278
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1428279
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1428280
  Копаниця Любов Миколаївна Українська лірична пісня:еволюція поетичного мислення : Дис...док.філолог.наук:10.01.07,10.01.01 / Копаниця Любов Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 479л. – Бібліогр.:429-479
1428281
  Душейко П Н. Українська література / П Н. Душейко, . – К, 1958. – 176с.
1428282
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1428283
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1428284
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1428285
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1428286
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1428287
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1428288
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1428289
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 9 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1969. – 447с.
1428290
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1970. – 752с.
1428291
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1428292
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1972. – 640с.
1428293
   Українська література : підручник для 9 класу середньої школи / О.І. Білецький, О.К. Бабишкин, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 423 с.
1428294
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1428295
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1428296
   Українська література : підручник для 9 кл. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 24-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 431с.
1428297
   Українська література. – К., 1976. – 399с.
1428298
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1428299
   Українська література. – 26-е вид. – К., 1978. – 430с.
1428300
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 10-е вид. – К, 1979. – 240с.
1428301
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392с.
1428302
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – К, 1983. – 275с.
1428303
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1428304
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – Київ, 1983. – 448с.
1428305
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1984. – 448с.
1428306
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1428307
  Бандура О.М. Українська література : підручник для 5 класу / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 16-те. – Київ : Радянська школа, 1986. – 223 с.
1428308
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1987. – 367с.
1428309
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Е.М. Курчнко. – Вид. 17. – К, 1988. – 223с.
1428310
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 18-те вид., перероб. і допов. – К, 1989. – 254с.
1428311
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, З.О. Шевченко. – К, 1989. – 238с.
1428312
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1989. – 366с.
1428313
  Лакиза М.П. Українська література : підручник для 8 класу / М.П. Лакиза, М.І. Машура, П.І. Фединець. – 12-те вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1991. – 446с.
1428314
  Бандура Українська література : 6 кл. / Бандура, Є.М. Кучеренко. – 19-те вид., перероб. і допов. – К, 1991. – 238с.
1428315
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1428316
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 20-те вид., перераб. і доп. – К, 1993. – 255с.
1428317
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1428318
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. Пробний / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1995. – 543с. – ISBN 5-330-03050-1
1428319
  Одарченко П. Українська література : збірник вибраних статей / П. Одарченко. – Київ : Смолоскип, 1995. – 407 с. – ISBN 0-914834-66-5
1428320
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С. Задорожна. – Київ : Фемина, 1995. – 150с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1428321
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1428322
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 22-ге вид. – К, 1997. – 254с.
1428323
   Українська література : Усна народна творчість. Літ. процес 70-90-х. р. ХІХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 462с. – ISBN 966-548-133-9
1428324
   Українська література : Літ. процес кінця ХІХ-поч.ХХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 448с. – ISBN 966-548-138-Х
1428325
   Українська література : Хрестоматія: 11 кл.: Для середніх навч. закладів. – Київ; Ірпінь : Перун, 1999. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1428326
  Безвесільна З.А. Українська література : Навч. посібник / З.А. Безвесільна. – Харків : Єдінорог, 1999. – 96с. – (Українська література : Кращі твори учнів 10-11 класів). – ISBN 966-7333-46-9
1428327
   Українська література : Хрестоматія 11 кл. Для середніх навчальних закладів. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1428328
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1428329
  Іванова І.Б. Українська література : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
1428330
   Українська література : Тести 5-12 класи абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 336 с. – ISBN 966-580-211-9
1428331
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 9 клас : [для учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. О.А. Полідович]. – Донецьк : БАО, 2011. – 702, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-377-5
1428332
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 10 клас : [для учнів, абітурієнтів, студ., викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 750, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-556-4
1428333
   Українська література ( XX століття ). Усний іспит. Конспект лекцій. – Київ : Віпол, 2005. – 192 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 2
1428334
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум
1428335
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1428336
  Карпіловська Є.А. Українська література XI-XVIII століть : хрестоматія з коментарями / Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 367 с. – ISBN 960-560-120-2
1428337
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1428338
   Українська література XVIII ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – Київ : Наукова думка, 1983. – 694 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1428339
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1428340
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1428341
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1428342
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 1. – 1999
1428343
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1428344
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1428345
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
1428346
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
1428347
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
1428348
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
1428349
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1428350
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1428351
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1428352
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1428353
  Кравчук П.І. Українська література в Канаді / П.І. Кравчук. – Київ, 1964. – 154с.
1428354
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1428355
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1428356
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Вид. 2-е, доп. й перероб. – Київ, 1962. – 391с.
1428357
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1955. – 372с.
1428358
  Ращенко А. Українська література в системі гуманітарної освіти: викладання і вивчення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  У сучасному науковому світі проблеми методики викладання літератури поглиблюються й актуалізуються паралельно зі зростанням тотальної глобалізації та уніфікації освіти. Через це провідні виші різних країн систематично влаштовують методичні дискусії та ...
1428359
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1428360
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1428361
  Зборовська Ніла Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 47-50. – ISSN 0130-5263
1428362
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1428363
   Українська література для дітей : хрестоматія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / [упоряд. О.О. Гарачковської]. – Київ : Академія, 2011. – 786, [14] с. – ISBN 978-966-580-362-1


  Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
1428364
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1428365
  Жук Н.Й. Українська література кінця 19 - початку 20 століття / Н.Й. Жук. – Київ, 1959. – 108с.
1428366
  Харчук Р. Українська література має жіноче обличчя. У ній ні чорта не заробиш // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 14-15
1428367
  Бабишкін О.К. Українська література на екрані : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 199 с.
1428368
  Кравченко С. Українська література насторінках польської періодики міжвоєнної доби
1428369
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1428370
  Хропко П.П. Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навчальний посібник для старшокласників, студентів та вчителів / П.П. Хропко. – Київ : Ковчег, 2001. – 64с. – ISSN 966-95673-2-7
1428371
  Білецький О.І. Українська література серед інших слов"янських літератур / О.І. Білецький, 1958. – 31с.
1428372
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1428373
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1428374
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1428375
  Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.
1428376
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1428377
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1428378
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1428379
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1428380
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1428381
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1428382
  Бугайко Т.Ф. Українська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1969. – 752с.
1428383
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 23-е вид. – К., 1970. – 448с.
1428384
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1428385
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1428386
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1428387
   Українська література.. – 29-е вид. – К., 1981. – 344с.
1428388
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1428389
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1428390
   Українська література. 11 клас : Підручник для серед. загальгоосвіт. школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За заг. ред. Мовчан Р.В. – Київ; Ірпень : Перун, 1999. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1428391
  Бандура О.М. Українська література. 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 4-е. – К, 1973. – 266с.
1428392
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1428393
   Українська література. 8 клас. – 23-є вид. – Київ, 1975. – 431с.
1428394
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1428395
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1428396
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1428397
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1428398
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1428399
  Лакиза М.О. Українська література: для 9 кл. / М.О. Лакиза. – Київ, 1979. – 296 с.
1428400
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1428401
  Шамрай А. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків, 1928. – 224с.
1428402
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1428403
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1428404
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст.
1428405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 січня (№ 1). – 2013. – 20 с.
1428406
  Маковецька Н. Українська літературна казка: мовлення, творчість, духовність дитини // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 427-432. – ISBN 966-76-31-01-Х
1428407
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1428408
  Стріха М. Українська літературна мариністика: чи можливе від/на-родження? // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 148-157


  Критика на книжку А. Санченка "Нариси бурси" (2011), а також роздуми над перекладом А. Санченком книжки Дж. Слоками "Навколосвітня подорож вітрильником наодинці" (2011)
1428409
  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – Київ, 1984. – 255с.
1428410
  Плющ П.П. Українська літературна мова другої половини ХІХ початку ХХ ст., шляхи її розвитку і специфіка її / П.П. Плющ ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Український комітет славістів. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52 с.
1428411
  Віннікова Н.М. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-5--х років ХХ століття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 65-71
1428412
  Дзюба Т.А. Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1428413
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1428414
  Клименко Олена Українська мальована миска // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-32


  Глиняні миски здавна відігравали важливу роль у побуті й обрядах українців
1428415
  Чайковський М. Українська математична наукова бібліографія (-) / М. Чайкковський ; Одеська філія наук.досл. ін-ту матем. – Одеса : [Укрполітграфоб"єднання], 1931. – 47 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: від автора р.
1428416
  Фокіна В.І. Українська ментальність як основа політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 320-327. – ISBN 978-966-8063-99-50
1428417
  Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1428418
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст. : історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1428419
   Українська митниця - 2 : Довідник (Збірник нормативних та законодавчих документів). – Київ : Лібра, 1997. – 600с. – ISBN 966-7035-25-5
1428420
  Приходько Г. Українська міжпартійна асамблея - виклик системі / Григорій Приходько. – Львів : Сполом, 2007. – 119с. – Шифр. дубл. 9у2 Прих. (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-665-504-5
1428421
  Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда / В.Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1992. – 176с. – ISBN 5-7773-0019-7
1428422
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навчальний посібник / Г.О. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
1428423
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004199-7
1428424
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підгот. від-нь вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004199-7
1428425
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1428426
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1428427
  Соколова Т.А. Українська мова -духовне багатство народу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 221-226


  В статті звертається увага на першочергові завдання, які необхідно вирішувати щоб наша мова стала такою ж шанованою, як і інші державн мови в більшості країн світу. Лише комплексний підхід до вирішення всіх зазначених питань може привести до бажаного ...
1428428
   Українська мова. – Харків, 1927. – 105с.
1428429
  Грунський М. Українська мова : Фонетика - Морфологія - Синтаксис - Фразеологічний словник : порадник для самонавчання / М. Грунський, проф. та Г. Сабалдир. – 4-е вид., виправлене. – Київ : Вид. Т-во "Час", 1927. – 156 с.
1428430
  Карбаненко І. Українська мова : для курсантів заочної радпартшколи, заочних курсів партактиву II ступеня, вечірніх радпартшкіл і підготування до комбузів / І. Карбаненко і О. Матвійченко ; Харк. вечірній комуністичний ун-т. – Харків : Пролетарий, 1930. – 284 с.
1428431
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1428432
  Матійченко О. Українська мова / О. Матійченко. – Харків, 1932. – 48с.
1428433
  Черткова К.Ф. Українська мова / К.Ф. Черткова. – Київ; Львів, 1946. – 60с.
1428434
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1428435
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1428436
   Українська мова. – Київ, 1960. – 120с.
1428437
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1428438
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – 2-е випр. вид. – Харків, 1961. – 351с.
1428439
  Геник-Березовський Українська мова / Геник-Березовський. – Братислава, 1961. – 204с.
1428440
  Гольденберг Л.І. Українська мова / Л.І. Гольденберг, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1963. – 300с.
1428441
   Українська мова. – 5-е вид. – Київ
1. – 1964. – 231с.
1428442
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ
2. – 1964. – 191с.
1428443
  Ломакіна С.Є. і Макареко Л.Я. Українська мова / С.Є. і Макареко Л.Я. Ломакіна. – Київ, 1967. – 187с.
1428444
  Несмєлова Т.А. Українська мова / Т.А. Несмєлова, О.С. Дудкіна. – 4-е изд. – Київ, 1967. – 195с.
1428445
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ
2. – 1967. – 191с.
1428446
   Українська мова. – Київ, 1969. – 84с.
1428447
  Бондаренко О.А. Українська мова : посібник для вступників / О.А. Бондаренко. – Київ : Вища школа, 1971. – 272 с.
1428448
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1428449
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1428450
   Українська мова. – 20-е вид. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1428451
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 5-е вид. – Київ, 1974. – 160с.
1428452
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1428453
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1428454
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5-те вид. – Київ, 1975. – 288с.
1428455
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1428456
   Українська мова. – 3-є вид. – Київ, 1975. – 224с.
1428457
   Українська мова. – 2-е вид. – Київ, 1975. – 112с.
1428458
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ, 1975. – 96с.
1428459
   Українська мова : 8 клас : для шкіл з російською мовою навчання. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 111с.
1428460
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1428461
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1428462
   Українська мова. – Київ
1. – 1976. – 335с.
1428463
   Українська мова. – Київ
2. – 1977. – 191с.
1428464
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ, 1979. – 174с.
1428465
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1428466
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1428467
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1428468
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 13-те вид. – Київ, 1983. – 304с.
1428469
   Українська мова. – Київ, 1983. – 142с.
1428470
   Українська мова. – Київ, 1983. – 144с.
1428471
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 11-е вид. – Київ, 1983. – 160с.
1428472
   Українська мова. – 12-е вид. – Київ, 1984. – 160с.
1428473
   Українська мова. – 14-е вид. – Київ, 1984. – 241с.
1428474
   Українська мова. – 2-е вид. – Київ, 1984. – 160с.
1428475
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1428476
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1428477
   Українська мова : 7-8 кл. – 13-е вид. – Київ, 1985. – 160с.
1428478
  Хрущ К.І. Українська мова / К.І. Хрущ. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 142с.
1428479
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1428480
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1428481
  Блик О.П. Українська мова : 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 17-те вид. – Київ, 1986. – 289с.
1428482
  Городівський В.М. Українська мова / В.М. Городівський, А.А. Бурдейна. – Київ, 1987. – 176с.
1428483
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1428484
   Українська мова. – 15-е вид. – Київ, 1987. – 160с.
1428485
   Українська мова. – 16-е вид. – Київ, 1988. – 173 с.
1428486
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1428487
  Вашуленко М.С. Українська мова / М.С. Вашуленко, О.І. Мельдничайко. – Київ, 1988. – 255с.
1428488
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1988. – 287с.
1428489
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1428490
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1428491
   Українська мова. – 19-е вид. – Київ, 1989. – 256с.
1428492
   Українська мова : 8-9 клас. – 18-е вид. – Київ, 1990. – 159с.
1428493
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1428494
  Плющ М.Я. Українська мова : Довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас, . – Київ, 1990. – 254с.
1428495
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – Київ, 1990. – 224с.
1428496
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 1991. – 224с.
1428497
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1428498
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 21-е вид. – Київ, 1991. – 285с.
1428499
   Українська мова : 8-9 кл. – Київ, 1991. – 159с.
1428500
   Українська мова. – Київ, 1992. – 169с.
1428501
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1428502
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1428503
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1428504
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1428505
  Вашуленко М.С. Українська мова / М.С. Вашуленко, О.І. Мельдничайко. – Київ, 1992. – 252с.
1428506
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00108-6
1428507
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стер. – Київ, 1993. – 208с.
1428508
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1428509
  Гнатюк Л. Українська мова / Л. Гнатюк, О. Кононенко. – Київ : Фемина, 1995. – 192с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7453-3
1428510
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 432с. – ISBN 5-325-00824-2
1428511
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1428512
   Українська мова : Підр. для 8-го кл. шкіл з рос. мовою навч. / О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкоа; О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М Симоненкова., Т.П. Симоненкоа. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1997. – 112 с. – ISBN 966-04-0083-7
1428513
  Міляновський Є. Українська мова : Синтаксис, пунктуація та розвиток зв"язного мовлення, 11 клас / Є. Міляновський, Л. Паламарчук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-119-Х
1428514
  Лепеха Т.В. Українська мова : Навч. посібник для старшокл., абітурієнтів, студ., нефілологічн. фак-тів вузів / Т.В. Лепеха. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2000. – 328с. – ISBN 966-7551-30-Х
1428515
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1428516
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1428517
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – Київ : Ленвіт, 2001. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-7043-41-Х
1428518
  Огієнко І. Українська мова
1428519
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1428520
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1428521
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1428522
  Таранік-Ткачук Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / підгот. С. О. Караман [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана ; відп. за вип. К. В. Таранік-Ткачук
1428523
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-06-0507-7
1428524
   Українська мова : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1428525
  Ющук І.П. Українська мова : вправи : навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-06-0537-4
1428526
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков ; [ред. Р. Дерев"янченко]. – 4-те вид., випр. й допов. – Харків : Школа, 2009. – 492, [4] с. – Бібліогр.: табл. – ISBN 966-8114-55-8
1428527
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-06-0589-3
1428528
  Середницька А.Я. Українська мова : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
1428529
  Козловська Л.С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) : навч. посібник / Л.С. Козловська, І.А. Колесникова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 203, [5] c. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-483-368-1
1428530
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [другий клас] : підручник для 2 класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 112 с. : мал.
1428531
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. і П. Лисенко. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 152 с.
1428532
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 168 с.
1428533
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е. вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 158 с.
1428534
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 148 с.
1428535
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф.,. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1954. – 148 с.
1428536
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для четвертого класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 18-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 148 с. : мал.
1428537
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с. : мал.
1428538
  Вовк П.С. Українська мова : на матеріалі економічних текстів : навчальний посібник для іноземних студентів вищих навч. закладів / П.С. Вовк, В.В. Радченко, Т.М. Крик. – Київ : Вища школа, 2007. – 216 с. – ISBN 978-966-642-321-7
1428539
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1960. – 80 с. : мал.
1428540
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 80с. : мал.
1428541
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1965. – 80с. : мал.
1428542
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 79с. : мал.
1428543
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 156 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1428544
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 168 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1428545
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф., В.С. Саженюк. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 168 с. : мал.
1428546
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х.Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ : Радянська школа, 1960. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1428547
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : ідручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1428548
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 4-є вид., виправлене. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с. : мал.
1428549
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1428550
   Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи. – Київ, 1988. – 158с.
1428551
  Шевченко Л.І. Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 15; 5 поз.


  Аналізуються актуальні тенденції розвитку і функціонування української мови в контексті ідей державотворення. In the following article fctual leanings of development and funcioning of the Ukrainian language are analysed through idea of state ...
1428552
  Гирич І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини XIX - поч. XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 51-66. – ISSN 0869-3595
1428553
  Васильківський М. Українська мова в нормальних групах дорослих : (принципи викладання, програма, методика) / В. Васильківський. – [Харків] : Кооперативне вид. Рух, 1929. – 118 с. – (Бібліотека Українознавства)
1428554
  Плотникова Л.Ф. Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 216-223
1428555
  Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) = The Ukrainian language in the first half of the 20th century (1900-1941) : стан і статус / Ю. Шевельов ; transl. from the English by O. Solovey. – [Б. м.] : Сучасність, 1987. – 294 с. – (Бібліотека прологу і сучасності ; ч. 173). – ISBN 3892780005
1428556
  Федотова О О. Українська мова в системі мов світу: соціолінгвістичні критерії оцінювання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 205-209


  Про розгляд основних соціолінгвістичних характеристик української мови та визначення її місця серед мов світу. Автор аналізує стан української мови на сучасному етапі.
1428557
  Масенко Л. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 130-147. – ISBN 966-95452-3-9
1428558
  Тараненко О. Українська мова в сучасній Україні
1428559
  Яременко С. Українська мова в сучасному інформаційному просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 158-160.
1428560
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1428561
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини
1428562
  Ганудель С. Українська мова для 8 класу основної дев"ятирічної школи / С. Ганудель та інш. – Братислава, 1964. – 150 с.
1428563
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 272 с. – ISBN 966-642-019-8
1428564
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 6-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2005. – 287 с. – ISBN 966-642-258-1
1428565
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 9-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-642-413-9
1428566
  Жовтобрюх М.А. Українська мова для заочників педучилищ / М.А. Жовтобрюх. – Київ; Львів, 1947. – 48с.
1428567
  Альохіна С.В. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика.Креслення.Хімія.Фізика.Біологія) : Hавч. пос. / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Я.М. Шутенко; Міжнар.фонд "Відродження",програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : АртЕк, 1998. – 151 с. – ISBN 966-505-170-9
1428568
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1428569
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1428570
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Підручник / Н.Я. Потелло. – 3-те вид.,стереотип. – Київ : МАУП, 1999. – 248с. – ISBN 5-86926-121-Х
1428571
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1428572
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1428573
   Українська мова і література : програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року / друкується за матеріалами сайту Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua
1428574
   Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – 158, [2] с.
1428575
   Українська мова і література в школі. – Київ, 1950. – 120с.
1428576
   Українська мова і література в школі : Методичний журнал. – Київ, 1963
1428577
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 1. – 1999. – 66 с.
1428578
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 84 с.
1428579
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000. – 80 с.
1428580
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000. – 80 с.
1428581
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000. – 80 с.
1428582
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000. – 80 с.
1428583
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1428584
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1428585
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001. – 84 с.
1428586
   Українська мова і сучасність. – Київ, 1991. – 154с.
1428587
  Микитюк О. Українська мова і формування національної свідомості // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-118. – Бібліогр.: С. 117; 6 поз.
1428588
  Сліпушко О. Українська мова й етапи кар"єри ділової людини : Короткий словник бізнесмена / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 200 с. – (Україна: новий суспільний проект). – ISBN 966-95558-7-6
1428589
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2000
1428590
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2000
1428591
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2000
1428592
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2000
1428593
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2000
1428594
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2001
1428595
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1428596
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 6. – 2001
1428597
  Галенко В. Українська мова й принцип гаузе // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1428598
  Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю.О. Жлуктенко; Відп. ред. Й.Ф. Андерш. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с. – ISBN 5-12-001247-7
1428599
  Мамалига А. Українська мова на порозі третього тисячоліття / А. Мамалига, О. Пазяк // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Науково-практична конференція "Українська мова на порозі третього тисячоліття" присвячена 5-річчю набуття статусу Інституту журналістики і 25-річчю від часу утворення кафедри мови і стилістики. Про щорічну студентську Міжвузівську науково-практичну ...
1428600
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
1428601
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / А.В. Корж ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-2183-08-5; 978-966-373-483-5
1428602
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1428603
  Царук О.В. Українська мова серед інших слов"янських: етнологічні та граматичні параметри / Олександр Царук; Мін-во освіти України; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. – 324с. – ISBN 966-7191-10-9
1428604
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика (тематичний бібліографічний список) / В. Нестеренко, О. Орліченко
1428605
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика. бібліографічний список літератури за 2002 рік / В. Нестеренко, О. Орліченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 288-321. – ISBN 966-95452-3-9
1428606
   Українська мова та література. – Львів, 1965. – 43с.
1428607
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
1 : Питання. – 1993. – 272с.
1428608
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
2 : Відповіді. – 1993. – 64с.
1428609
  Нікішина Т.В. Українська мова та література. 10 клас : тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(93)). – ISBN 978-617-00-0478-9; 978-617-00-1052-0
1428610
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали. – 2-е вид., доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 399 с. – ISBN 966-518-314-1
1428611
   Українська мова у вправах і завданнях. – Київ, 1990. – 212с.
1428612
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1428613
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей
1428614
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-346-590-6
1428615
   Українська мова як іноземна : Проблеми методики викладання. – Львів, 1994. – 140с.
1428616
  Чезганов А С. Українська мова як іноземна : навчальний посібник : у двох частинах / С.А. Чезганов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-120-5 (Ч.1)
Ч. 1. – 2008. – 232 с.
1428617
  Фаріон Ірина Дмитрівна Українська мова як суспільно-креативна сила (XI - середина XIX ст.)
1428618
  Грибіниченко Т.О. Українська мова. Збірник диктантів і вправ : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.О. Грибіниченко, Л.Г. Погиба, Н.Г. Шкуратяна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-364-511-7
1428619
   Українська мова. Практикум : Практикум. – Київ : Либідь, 1990. – 224с. – ISBN 5-11-001673-9
1428620
  Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація : правила, вправи, диктанти. : Навч. посібник / Є.М. Ткаченко. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – ISBN 966-7124-94-0
1428621
   Українська мова. Словник-довідник / А.П. Загнітнко, В.Д. Познанська, Н.А. Митько, Т.О. та ін. Лук"янчук. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-61-0
1428622
  Бас-Кононенко Українська мова. Теорія, завдання, тести : навчальний посібник для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання, 2009. – 405 с. – ISBN 978-966-346-637-8
1428623
  Кобцев Д.А. Українська мова.11 клас : Перекази: посіб. для термінової підгот. до екзам з текстами екзамен. переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1428624
  Стоян Л.М. Українська мова.Посібник з орфографії та пунктуації : Посібн. / Л.М. Стоян. – Київ : Наукова думка, 1998. – 95 с. – ISBN 966-00-0418-4
1428625
  Вербич С. Українська мова: об"єктивне в історії та сучасному функціонуванні
1428626
  Козачук Г.А. Українська мова: практикум : навчальний посібник / Г.А. Козачук. – Київ : Вища школа, 1991. – 396 с.
1428627
   Українська мова: практикум : Навч. пос. для студ. гуманітарних спец-й вищ. закладів освіти / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; За ред .Пазяк О.М. – Київ : Либідь, 2000. – 384 с. – ISBN 966-06-0144-1
1428628
  Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студентів вищих навч. закладів / Руслан Кацавець; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. – ISBN 978-966-364-500-1
1428629
  Бестерс-Дільгер Юліане Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 88-94. – Бібліогр.: С. 93; 14 назв


  Розглянуто українську мову як чинник творення нації. Пояснено умови реалізації концептів: "Нація базується на мові", "Немає мови - немає нації" Л. Кравчука. Розкрито ідеї Л. Кучми та аспекти політики українізації В. Ющенка. Автор вважає, що тема ...
1428630
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1428631
  Василяка К.Л. Українська модель професійної підготовки суддів: проблеми і перспективи // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-135
1428632
  Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 27-38. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1428633
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
1428634
  Матвійчук Ю. Українська молодь опановує фінансову грамотність // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 63-66 : табл.
1428635
  Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія XX - початку XXI ст. : монографія / Ірина Ярошевич ; [відп. ред. Л.О. Симоненко] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 195, [1] с. – Додатки: с. 183-195. – Бібліогр.: 166-182. – ISBN 978-966-483-354-4
1428636
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1908. – С. 640-736
1428637
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1909. – 1280 с.
1428638
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1428639
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1428640
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1428641
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1428642
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1428643
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1428644
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1428645
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1428646
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1428647
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.11. – 1993. – с.1059-1183. – Репринтне видання 1908 р.
1428648
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1428649
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1428650
  Черкашина-Губаренко Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 78-82
1428651
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1428652
  Кобрин Наталія Українська музична культура Галичини в роки Першої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1428653
  Василик Світлана Українська музична нумізматика // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1428654
  Іваницький А.І. Українська музична фольклористика.Методологія і методика / А.І. Іваницький; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Заповіт, 1997. – 392с. – ISBN ISBN 966-7272-11-7
1428655
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1961. – 48с.
1428656
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1965. – 139с.
1428657
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1428658
  Моздир М.І. Українська народна дерев"яна скульптура / М.І. Моздир. – К., 1980. – 192с.
1428659
   Українська народна іграшка. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1428660
  Таланчук О.М. Українська народна космогонія: Специфіка міфопоетичного мислення / О.М. Таланчук. – Київ, 1998. – 310с. – ISBN 966-7419-46-0
1428661
  Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія : (історико-етнографічне дослідження) / Л.Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1977. – 152 с., [4] с.
1428662
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1428663
  Губко О. Українська народна магія і ваше здоров"я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. – Нетішин : Надія, 1992. – 173 с.
1428664
   Українська народна пісня. – 32с.
1428665
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1428666
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1428667
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1428668
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1428669
   Українська народна поетична творчість. – К., 1955. – 339с.
1428670
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1428671
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1428672
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1428673
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1428674
   Українська народна приказка. – Київ, 1936. – 11-576с.
1428675
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Лідія Францівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 410л.
1428676
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
1428677
  Нагаєвський І. Українська Народна Республіка
1428678
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1428679
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1428680
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1428681
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1428682
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с. – ISBN 5-12-001242-6
1428683
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1428684
  Гнатюк В. Українська народня словесність : (В справі записів українського етнографічного матеріалу) / Володимир Гнатюк. – Відень : Накладом Союза Визволення України. Друк. А. Гольцгавзена,, 1916. – 48 с. – На обкл. рік видання 1917. – (Виданнє Союза визволення України)


  На обкл. надпис: Від Володимира Гнатюка. Львів, 1.X. 1918
1428685
  Стріха М. Українська наука : погляд із чиновницького крісла // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-76.


  Фінансування науки, технопарки, вчені ступені.
1428686
  Стріха М. Українська наука : у законі й поза законом // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 1812--514Х
1428687
  Коновець О.Ф. Українська наука як феномен культури : нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. / Олександр Коновець ; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2000. – 277 с. – ISBN 5-7763-2385-1
1428688
  Стріха М. Українська наука: виклики ближчого часу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 30-33. – ISSN 1819-7329
1428689
  Габович Олександр Українська наука: від сьогоднішньої кульгавості до майбутнього параліча / Габович Олександр, Кузнєцов Володимир // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1428690
   Українська наукова мова (типова програма кандидатського іспиту з української мови) (Проект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 34-35. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0130-5263
1428691
  Коновець О.Ф. Українська наукова публіцистика: традиції і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 14-18


  Показано історичні традиції української наукової публіцистики та основні напрями досліджень у цій сфері журналістики, зокрема в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1428692
   Українська наукова термінологія : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
№ 2. – 2009. – 344 с.
1428693
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1428694
  Коніщук В.В. Українська наукова школа екосозологічних досліджень водно-болотних і торфових екосистем // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 47-49
1428695
   Українська наукова школа просторової фінансової економетрії // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 33-41. – ISBN 978-966-613-852-4


  Виникнення наукової школи просторової фінансової економетрії у 90-х роках XIX ст., засновником якої був професор Київського університету М.П. Яснопольський.
1428696
  Куций І.П. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії / Іван Куций; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 220с. – ISBN 966-8650-42-5
1428697
  Кралюк П. Українська націоналістка із Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  До 70-ліття створення УПА. Вояки Української Повстанської Армії не лише воювали. Вони творили пісні, легенди. Одним словом — свою культурну атмосферу. І в цій атмосфері зростали тисячі людей. Навіть після того, як УПА припинила своє існування, ця ...
1428698
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1428699
  Ковальчук І. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С.102-109.
1428700
  Ковальчук І.В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І.В. Ковальчук, М.М. Самардак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії". Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-208
1428701
  Сабадуха В. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 21-30. – ISSN 1810-2131
1428702
  Довбня В.М. Українська національна ідея як основа освітньої теорії Г.Г. Ващенка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 179-187
1428703
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 7-41
1428704
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-133
1428705
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1428706
  Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року : стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 4-7.
1428707
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1428708
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – К., 1993. – с.
1428709
  Смолій В.А. Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7 : Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / Смолій В.А., Степанков В.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-18-3
1428710
  Мельник Л. Українська нація в контексті европеїзму (М. Драгоманов) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 53-73. – ISBN 978-966-2911-50-3
1428711
  Василенко В. Українська незалежна держава як історична закономірність // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 372-416. – ISBN 978-966-397-158-5
1428712
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1428713
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 1999
1428714
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 2000
1428715
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 2000
1428716
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1428717
  Міщук Р.С. Українська оповідна проза / Р.С. Міщук. – Київ, 1978. – 256с.
1428718
  Кононенко П. Українська освіта і національна ідея // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 2-3.
1428719
  Малиш Л.О. Українська освіта на порозі третього тисячоліття: загальний стан, проблеми та перспективи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
1428720
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1428721
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1428722
   Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
Кн. 2. – 2008. – 220 с.
1428723
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1428724
  Хмель С.Ф. Українська партизанка : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1428725
  Стрілець В.В. Українська партія соціалістів-федералістів при владі (26 травня -16 жовтня 1920 p.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається урядова діяльність українських соціалістів-федералістів у 1920 р.
1428726
   Українська патріотична альтернатива
№ 1 (5). – 2006
1428727
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1428728
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1428729
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1428730
  Пермінова А.В. Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О"Гари // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 186-190
1428731
  Кальниченко О.А. Українська перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років : хрестоматія вибр. пр. з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студ., що навч. за спец. "Переклад" / [Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю.] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 503, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-329-4
1428732
  Цибенко І. Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль українських періодичних видань у творчому житті М. Грушевського, а також встановлено провідні напрями бібліографічної діяльності вченого в українських газетах і журналах. На підставі дослідження окремих фактичних матеріалів ...
1428733
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1428734
  Томенко М. Українська перспектива. : Історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – К., 1995. – 103с. – (Політичні студії ; Вип. 2)
1428735
  Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 3 назв.
1428736
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1428737
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського підпільника ; ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [5] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1428738
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. : Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів, 1991. – 447с. – ISBN 5-7707-0630-9
1428739
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1428740
   Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1428741
   Українська поезія : середина XVII ст. – Київ : Наукова думка, 1992. – 680с. – ISBN 5-12-002722-9
1428742
   Українська поезія 16 століття. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 283с.
1428743
   Українська поезія XVII століття (перша половина). – К., 1988. – 352с.
1428744
  Харчук Н. Українська поезія заговорила мовою бенгалі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 250-252. – ISSN 0320 - 8370


  Уперше мовою бенгалі видано "Антологію поезії з берегів Дніпра"/ [пер. та упоряд. Мрідула Гош].
1428745
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1428746
  Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
1428747
  Ткачук М.П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук; Тернопільський держ. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 80с. – Бібліогр С.77-78. – ISBN 9665280465
1428748
  Ковалів Юрій Українська поезія першої половини ХХ ст. / Ковалів Юрій. – Київ, 2000. – 40с. – Для студ. фонду розст.: 8у/Кова. – (Б-чка "Першого вересня" ; Українська мова та література)
1428749
  Поплавська Н.М. Українська полемічно-публіцистична проза кінця 16 - початку 17 ст.: сучасна рецепція та реінтепретація : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література; 10.01.08 - журналістика / Поплавська Н.М.; Тернопільський націон. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 453л. – Бібліогр.: л.379-453
1428750
  Водолазька С. Українська поліграфія у статистичних вимірах // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 176.
1428751
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : Дис. ... д-ра іст. наук. Спец. 07.00.01 - історія Уркаїни / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 516л. + Додатки: л. 483-516. – Бібліогр.: л. 430-482
1428752
  Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 43с. – бібліогр.:46 назв
1428753
  Мрака І. Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 578-584. – ISSN 2223-1196
1428754
   Українська політологія: витоки та еволюція. – Київ : Варта, 1995. – 328 с. – ISBN 5-203-01-640-1
1428755
  Онацький Н. Українська порцеляна / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 9с.
1428756
  Скригонюк М. Українська правова культура (за матеріалами 7 міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченій 170-річчю від дня народження Павла Чубинськог) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 177-179. – ISSN 0132-1331


  12-14 лютого 2009 р. в приміщенні КНУТШ відбулася 7 Міжнародна наукова конференція.
1428757
  Колесник К. Українська правова традиція у сфері оподаткування / К. Колесник, Ковальчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 105-111
1428758
  Дмитрієнко М Ю. Українська правосвідомість за дослідженнями зарубіжжя: персонали, звичаї, новації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1428759
  Салій К. Українська православна церква між двома інкорпораціями : (на підставі історичної студії В.Б. Антоновича "Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII в. до конца XVIII в.") // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 483-489. – ISBN 5-7702-0821-X
1428760
  Фірсова С.Г. Українська практика формування соціальної відповідальності бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 113-115
1428761
  Сидоренко Віктор Українська прем"єра італійського успіху : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 36-37 : Фото
1428762
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1428763
  Ігнатієнко В.А. Українська преса (1816-1923 рр.) : (Історико-бібліографічний етюд) / В.А. Ігнатієнко; Ігнатенко В. ; Українскьий науковий інститут книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1926. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / За ред. Ю.О. Меженка ; Вип.6)
1428764
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1428765
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009. – 506 л. + Додатки: л. 440-506. – Бібліогр.: л. 377-439
1428766
  Власенко Вікторія Іванівна Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Дис....кандид.філолог.наук. Спеціальність 10.01.08 / Власенко Вікторія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 176л. + Додаток:л.177-180. – Бібліогр.:л.160-177
1428767
   Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали засідання "круглого столу" / [ автор аналіт. доповіді Я.А. Жаліло ; за заг. ред. В.Є. Воротіна ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2008. – 58с. – ISBN 966-95383-3-5
1428768
   Українська приватизація: плюси і мінуси. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 208с. – ISBN 966-542-048-8
1428769
  Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1428770
  Федів Ю.О. Українська проблема у зовнішній політиці провідних Європейських держав періоду 1914-1923 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Федів Юлія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1428771
  Федорук Я.О. Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 52-64. – ISSN 0130-5247
1428772
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика 70-х рр. XIX ст. в боротьбі за єднання двох братніх літератур / М.П. Комишанченко, доц. – Київ, 1954. – [23] с. – Відбиток з філолог. збірника № 6 , КДУ ім. Тараса Шевченко
1428773
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика в боротьбі за українсько-російське літературне єднання / М.П. Комишанченко. – К., 1959. – 52с.
1428774
  Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 448 с.
1428775
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1428776
  Андрієвська В.В. Українська психологічна термінологія сьогодні. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18.
1428777
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок
1428778
  Павлюк І.З. Українська публіцистика 40-50 років XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 80-86. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на глобальні ...
1428779
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1428780
  Булаховський Л.А. Українська пунктуація / Л.А. Булаховський. – Уфа, 1943. – 64с.
1428781
  Булаховський Л Українська пунктуація (розділові знаки) / Л Булаховський. – К., 1947. – 72с.
1428782
  Хоменко І.А. Українська радіоп"єса в контексті світового акустичного мистецтва : Навчальний посібник до дисципліни "Основи радіодраматургії і радіорежисури" для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Хоменко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 120с. – ISBN 966-594-735-4


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
1428783
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1428784
   Українська радянська байка.. – К., 1966. – 263с.
1428785
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1428786
   Українська радянська бібліографія.. – К., 1980. – 264с.
1428787
   Українська радянська графіка. – Київ, 1958. – 196с.
1428788
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія за сорок років. / Є.І. Старинкевич. – К., 1957. – 116с.
1428789
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія. / Є.І. Старинкевич. – К., 1941. – 31с.
1428790
  Фалькевич Українська радянська енциклопедія / Фалькевич. – Київ, 1930. – с.
1428791
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 544с.
1428792
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 2 : Боронування - Гергелі. – 1978. – 544с.
1428793
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 3 : Гердан - Електрографія. – 1979. – 552с.
1428794
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 4 : Електрод - Кантаридин. – 1979. – 560 с.
1428795
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 5 : Кантата - Кулики. – 1980. – 568 с.
1428796
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – 1981. – 552 с.
1428797
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – 1982. – 528с.
1428798
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 8 : Олефіни - Поплін. – 1982. – 528с.
1428799
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 9 : Попложне - Салуїн. – 1983. – 560с.
1428800
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 10 : Салют - Стоговіз. – 1983. – 543с.
1428801
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 1 : Стодола - Фітогеографія. – 1984. – 608с.
1428802
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 11, Кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1984. – 495с.
1428803
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 12 : Фітогормони - Ь. – 1985. – 572с.
1428804
  Сороковська С.В. Українська радянська історична бібліографія / С.В. Сороковська. – К., 1980. – 123с.
1428805
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1976. – 107с.
1428806
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1978. – 82с.
1428807
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
2. – 1957. – 404с.
1428808
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Харків
Вип. 1. – 1960. – 420с.
1428809
   Українська радянська культура.. – К., 1960. – 267с.
1428810
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1960. – 335с.
1428811
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 419с.
1428812
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 420с.
1428813
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 408с.
1428814
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 9-е, змінене і доп. – К., 1969. – 456с.
1428815
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 16-е. – Київ, 1976. – 416с.
1428816
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1978. – 328с.
1428817
   Українська радянська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1979. – 655 с.
1428818
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 4-е вид., змін. – К., 1983. – 326с.
1428819
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 6-е вид. – К., 1986. – 304с.
1428820
  Непорожній О.С. Українська радянська література в 10 класі / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1985. – 201с.
1428821
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1428822
  Костюченко В.А. Українська радянська література для дітей / В.А. Костюченко. – К., 1984. – 155с.
1428823
   Українська радянська література.. – К., 1966. – 292с.
1428824
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1975. – 416с.
1428825
  Заверталюк Н.І. Українська радянська література. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ
1. – 1979. – 52с.
1428826
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – 21-е вид. – К., 1984. – 639с.
1428827
   Українська радянська література.. – 23-е вид. – К., 1986. – 640с.
1428828
   Українська радянська література. : 10 кл. – 24-е вид. – К., 1987. – 638с.
1428829
  Гольденберг Л.І. Українська радянська літературна бібліографія / Л.І. Гольденберг. – К., 1971. – 179с.
1428830
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська літеретура / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 12-е. – Київ, 1972. – 464 с.
1428831
  Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури / І.Ф. Ляшенко. – К., 1984. – 206с.
1428832
   Українська Радянська народна пісня. – Львів, 1950. – 139с.
1428833
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1428834
  Михайлов М.М. Українська радянська опера / М.М. Михайлов. – Київ, 1958. – 60 с.
1428835
   Українська радянська пісня. – К., 1952. – 552с.
1428836
  Неврлий Мікулаш Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в худ. стилях. / Неврлий Мікулаш. – К., 1991. – 260с.
1428837
   Українська радянська поезія.. – К., 1951. – 674с.
1428838
  Дубина М.І. Українська радянська поезія. / М.І. Дубина. – К., 1978. – 440с.
1428839
  Павлов В.П. Українська радянська сатира / В.П. Павлов, Л.І. Попова. – К., 1971. – 96с.
1428840
   Українська радянська скульптура. – Київ, 1957. – 124с.
1428841
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1428842
  Рябошапко Г. Українська Радянська Соціалістична Республіка - суверенна держава // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 17-24. – ISBN 978-966-397-158-5
1428843
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1428844
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1957. – 303с.
1428845
  Єгоров Ю.Є. Українська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.Є. Єгоров, А.С. Кисіль. – Київ, 1961. – 50с.
1428846
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1965. – 807с.
1428847
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1986. – 496с.
1428848
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1428849
  Бонішко І.Т. Українська радянська художня література / І.Т. Бонішко, І.З. Райскін. – Львів, 1968. – 113с.
1428850
  Струкевич О.К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1428851
   Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і документів. – Чикаго-Киев : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856с. – ISBN 0-914834-04-5
1428852
  Гриценко І.С. Українська революція 1917-1921 років (методологічні аспекти історичного дослідження явища) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-109. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються методологічні підходи до історичного дослідження української національної революції 1917-1921 рр. як важливого геополітичного, політико-філософського явища історії. Обґрунтовується відмінність української революції від російської.
1428853
  Яремчук В. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення партійної ситеми Західної України (1917-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 68-76. – ISSN 0869-3595
1428854
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : Монографія / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. – ISBN 966-06-0130-1
1428855
  Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В.Ф. Солдатенко; ІПіЕД НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1999. – 508с. – ISBN 5-88500-071-9
1428856
  Чалий С. Українська революція: початок шляху // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1812--514Х
1428857
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1428858
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1428859
  Козяр С. Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / С. Козяр; Світлана Козляр ; Хмельн. обл. рада [та ін.]. – Хмельницький : Евріка, 2000. – 71, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 70-71
1428860
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1428861
  Коцур А.П. Українська романтична історіографія першої половини ХІХ ст.: проблематика та методологічні принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розглядається проблематика та методологічні принципи української романтичної історіографії першої половини ХІХ ст.
1428862
  Кухаренко Л.І. Українська РСР -- складова і невід"ємна частина Радянського Союзу / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1954. – 31с.
1428863
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1428864
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1428865
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1428866
  Рябошапко Г. Українська РСР - суверена держава у складі СРСР // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 71-77. – ISBN 978-966-397-158-5
1428867
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1428868
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1428869
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1428870
  Стоян Ф.К. Українська РСР в період відбудови народного господарства Радянської країни /1921-1925 рр./. / Ф.К. Стоян. – К., 1957. – 60с.
1428871
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1428872
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1428873
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1428874
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1428875
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1428876
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1428877
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1428878
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1428879
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1428880
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1428881
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1963. – 576 с.
1428882
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1428883
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1981. – 524с.
1428884
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1984. – 549 с.
1428885
   Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів і матеріалів 1981-1985 рр. – Київ : Вид-во політичної літ-ри України, 1988. – 617, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-319-00058-8
1428886
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1428887
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68 с.
1428888
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1428889
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552 с.
1428890
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519 с.
1428891
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1428892
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1428893
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – Київ, 1972. – 292 с.
1428894
  Василенко В.А. Українська РСР у сучасних міжнародних відносинах : Правові аспекти / В.А. Василенко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 88с.
1428895
   Українська РСР у цифрах в 1971 році.. – К., 1972. – 143с.
1428896
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1428897
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1428898
   Українська РСР у цифрах в 1974 році.. – К., 1975. – 224с.
1428899
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1428900
   Українська РСР у цифрах у 1975 році.. – К., 1976. – 223с.
1428901
   Українська РСР у цифрах у 1976 році.. – К., 1977. – 176с.
1428902
   Українська РСР у цифрах у 1977 році.. – К., 1978. – 168с.
1428903
   Українська РСР у цифрах у 1980 році. – Київ, 1981. – 144с.
1428904
   Українська РСР у цифрах у 1982 році.. – К., 1983. – 150с.
1428905
   Українська РСР у цифрах у 1983 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1984. – 150с.
1428906
   Українська РСР у цифрах у 1984 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1985. – 174с.
1428907
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1428908
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1428909
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1428910
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1428911
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1428912
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1428913
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1428914
   Українська РСР у цифрах.... – Київ, 1980. – 152с.
1428915
   Українська РСР.. – К., 1961. – 211с.
1428916
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1428917
   Українська РСР. 1978. – Київ, 1979. – 288 с.
1428918
   Українська РСР. 1980. – Київ, 1981. – 304с.
1428919
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 1064 с.
1428920
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 липня 1965 року. – К., 1965. – 432 с.
1428921
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 419 с.
1428922
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ.. – Київ : Видавництво Політичної літератури України
Т. 2. – 1969. – 632 с.
1428923
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1428924
   Українська РСР: адміністративно-територіальний устрій. – К., 1987. – 504с.
1428925
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1969. – 541с.
1428926
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. На 1січня 1972 року.. – Київ : Політвидав України, 1973. – 815с.
1428927
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 262с.
1428928
  Білецький Ф.М. Українська сатира початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ
1. – 1971. – 81с.
1428929
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1428930
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1428931
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Дис....канд.філол.наук:10.01.08 / Сніцарчук Лідія Віталіївна; НДЦП Львів.наук.б-ки ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2001. – + Додаток: л. 200-253. – Бібліогр.: л. 177-200
1428932
  Легун Ю.В. Українська селянська генеалогія: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історіографії проблеми української селянської генеалогії.
1428933
  Ващенко В.С. Українська семасіологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1981. – 68с.
1428934
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ : УРЕ
Т. 1 : Абе - Зар. – 1970. – 487с.
1428935
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ
Т. 2. – 1971. – 536с.
1428936
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – К.
3. – 1972. – 539с.
1428937
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1428938
  Райківський І. Українська соціал-демократична партія / І. Райківський. – Івано-Франківськ, 1995. – 66с.
1428939
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1428940
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1428941
  Масенко Лариса Терентіївна Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики


  У статті розглянуто праці з проблем мовної політики, опубліковані в Україні за доби незалежності, наголошено на значенні соціолінгвістичних досліджень для вирішення практичних завдань державного мовного планування.
1428942
   Українська співомовка.. – К., 1986. – 341с.
1428943
  Соколова М.В. Українська спортивна журналістика на Галичині // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 36-40. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглядається діяльність перших спортивних журналістів Галичигі, а також створених ними спеціалізованих видань.
1428944
   Українська справа в европейськім освітленню : Збірка статтей европейськх учених і політиків про русько- українське питаннє. – Ню Йорк : Фундація Українського Вільного Університетету в ЗСА і Українське Бібліотечне Товаритство Америки, 1976. – 31с. – (З документів часу ; ч.1)
1428945
  Токар Л. Українська справа в часо-просторовому її баченні професором Ярославом Калакурою (до 75-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 42-44 : Фото
1428946
  Білецький Ф.М. Українська стира кінця XIX - початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1428947
  Семененко А.І. Українська студентська спілка у боротьбі за незалежність України (1989-1991) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 63-70. – ISSN 1728-3671


  Згадується КНУТШ, В. Скопенко
1428948
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріяли. – Б.м. : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасності ; Ч. 157)
Т. 2. – 1983. – 426с.
1428949
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 622 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-97-1


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1428950
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 550с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-100-3


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1428951
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Кордон. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-364-503-4
1428952
  Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
1428953
   Українська та зарубіжна культура.. – К., 1996. – 35с.
1428954
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1428955
  Лемещенко А. Українська театральна критика початку ХХ ст. про польські вистави у трупі українськиї акторів під орудою Миколи Садовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 201-220. – ISBN 966-95452-9-3
1428956
  Радзієвська В. Українська тема в Аполлінера: "Відповідь запорожців турецькому султанові" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 232-238.
1428957
  Іванишин М. Українська теорія національної ідентичності: постколоніальний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 216-221. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1428958
  Однороженко О.А. Українська територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 14-33. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1428959
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1428960
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: трагедії та фарси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 86-91
1428961
  Дорошенко М. Українська трагедія / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 225с.
1428962
  Уланова С.І. Українська традиційна культура: історична доля та сучасні трансформації фольклорних традицій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 98-103
1428963
  Вербовий М.В. Українська традиція кооперативного убезпечення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1428964
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1428965
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1428966
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1428967
  Шпиталь Анатолій Українська урбаністика: минуле, сучасне... майбутнє? : [рецензія]
1428968
  Логвіненко Н. Українська фантастична проза
1428969
  Славинський М. Українська філологія початку ХХІ століття: здобутки, проблеми і втрати // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 2-5


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1428970
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-139. – ISSN 0235-7941
1428971
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика / Е.С. Соловей; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Юніверс, 1998. – 366с. – ISBN 966-7305-04-Х
1428972
  Федосов В.М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 3-30. – Бібліогр.: 102 назв.
1428973
   Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад., заг. ред. Михайла Чорнопиского]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-07-1323-9
1428974
  Славова М. Українська фольклорна казка у болгарському літературному контекті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 18-33. – Бібліогр.: С. 33
1428975
  Дремлюга М.В. Українська фортепіанна музика / М.В. Дремлюга. – Київ, 1958. – 168с.
1428976
  Медведєв Ф.П. Українська фразеологія : Чому ми так говоримо / Ф.П. Медведєв. – Харків : Вища школа, 1977. – 231с.
1428977
   Українська хартія вільної людини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 226)
1428978
   Українська художня культура : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1996. – 407 с. – ISBN 5-325-00786-6
1428979
  Пилип"юк В.В. Українська художня фотографія : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навчальний посібник / Василь Пилип"юк. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Світ, 2011. – 175, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-603-500-7
1428980
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1428981
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада і її державотворча діяльність (до проблеми пошуку джерел в історико-юридичній літературі) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.45-54. – ISSN 1563-3349
1428982
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 4-27. – ISSN 0130-5247
1428983
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1428984
   Українська Центральна Рада. Документи і матеріали : у 2-х томах. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історі України. Серія V. Джерела новітньо історі). – ISBN 966-00-0013-8
Т. 2 : 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. – 1997. – 424 с.
1428985
   Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історії України. Серія V. Джерела новітньої історії). – ISBN 9660000111
Т.1 : 4 березня - 9 грудня 1917 р. – 1996. – 592с
1428986
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада: до питання державно-правового статусу та проблема періодизації // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.63-73. – ISSN 1563-3349
1428987
  Огієнко І.І. Українська церква : Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х томах / І.І. Огієнко. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01166-0
Томи перший і другий. – 1993. – 284с. – Передрук з: Огієнко І. Українська церква. Прага, 1942. Т. 1-2
1428988
  Перехейда В.В. Українська церква в облозі ІІІ-го Риму (за матеріалами тижневика "Освіта") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 36-42


  У статті на історичному тлі розглядається трагічна доля Української автокефальної церкви як в період царського самодержавства, так і за часів совєтського режиму, коли руйнувалися не тільки стародавні святині нашого народу, а й піддавалися масовому ...
1428989
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1955. – 180 с. : іл. – На обкл. рік вид.: 1956. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
1428990
  Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження / Василь Іванишин ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Вид. 2-ге. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 93, [1] с.
1428991
   Українська Церква і процес національного відродження : матеріали до вивч. дисциплін гуманітар. циклу / Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів ; Дрогобиц. держ. пед. ін-т ім. І.Я. Франка ; [підгот.: В.П. Іванишин]. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 42, [1] с.
1428992
   Українська церква між Сходом і Заходом.. – К., 1996. – 224с.
1428993
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1428994
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1428995
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1428996
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1428997
  Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-25. – ISSN 0130-6936
1428998
  Кульчицький В.С. Українська юриспруденція в персоналіях / В.С. Кульчицький, О.А. Вівчаренко, І.Й. Бойко. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 1995. – 39 с.
1428999
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1429000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,