Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1421001
  Ковбасюк С. "Хромоклазм" доби Реформації: генеза, теорія, практики (1490 -1580-ті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-32. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується "кольороборництво" ("хромоклазм") часів Реформації, його інтелектуальні витоки, теорія та практичне втілення в містах Німеччини, Швейцарії та Нідерландів. Анализируется "цветоборчество" ("хромоклазм") времен Реформации, его ...
1421002
  Рогов А.И. "Хроника" Стрыйковского как исторический источник по истории России, Украины, Белоруссии и Литвы : Автореф... канд. ист.наук: / Рогов А. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1964. – 20л.
1421003
  Акимушкин Ф О. "Хроника" Шах-Маххмуд б. мирза Фазил Чураса. Критич. текст, перевод, исследование, комментарии : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Акимушкин О.Ф,; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Лю, 1970. – 20л.
1421004
  Прасол Е. "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 213-219
1421005
  Купрієнко С. "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено джерелознавчий аналіз "Хроніки Перу" Педро де Сьєса де Леона - фундаментальної праці з історії доколумбових культур Південної Америки. The source study analysis of "Cronica del Peru" by Pedro de Cieza de Leon is carried out in this ...
1421006
  Телешун С.О. "Хроніка становлення українських фінансово-промислових груп : За матеріалами вітчизняних та закордонних ЗМІ / С.О. Телешун. – Київ, 2004. – 96 с. – ISBN 966-655-126-8
1421007
  Чепелик О. "Хроніки від Фортінбраса" в проекті "На межі. Українське мистецтво 1985 - 2004" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 14-47. – ISSN 0130-1799
1421008
  Конта Р.М. "Хроніки НТШ" як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 278-282. – ISSN 2076-8982


  У статті на матеріалах "Хронік НТШ" розглядається питання висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка. Простежено, як на сторінках даного видання формувалося наукове знання про розвиток української етнології в ...
1421009
  Твердохлебова Наталья "Хрустальная ладья" для успешного офиса. Талант творит чудеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1421010
  Шинкарук В.І. "Хрущовська відлига". Нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 60-х роках // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 3-20
1421011
  Гавришко М. "Хтіли здобути сірих волів, щоб везли, за старим українським звичаєм, його труну, - але не знайшли" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 20 (273), 21 травня 2015. – С. 46-50


  Георгія Нарбута хоронили в козацькому жупані зі срібними гудзиками. Георгій (Юрій) Іванович — український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок). Один з засновників і ректор Української ...
1421012
  Заник Х. "Хто винний? - Бандера" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Про загрозливі тенденції в Польщі, пов"язані з правими радикалами.
1421013
  Гоцик А. "Хто душу дасть, той матиме сторат" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 7


  Штрихи до портрета Юлії Бережко-Камінської.
1421014
  Рибальченко В. "Хто йде вперед, той завше блудить": до концепції людини у трагедії Гете "Фауст" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 93-97. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1421015
  Железняк М. "Хто має більше рації у ставленні до Костомарова - Чернишевський чи Зеновія Тарасівна..." // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 149-164. – ISSN 0869-3595
1421016
  Тихий В. "Хто має вухо, хай чує" / спілкувався Євген Фіалко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 84). – С. 11


  Про судилище над Олексою Тихим розповідає його син Володимир.
1421017
  Тихолоз Н. "Хто ми є і яка наша дорога" : Основи національного виховання в родині Франків
1421018
  Тихолоз Н. "Хто ми є і яка наша дорога". Основи національного виховання в родині Франків
1421019
  Лук"янів Б. "Хто ми такі, звідкіль, чого й за чим?" (Художньо-філософський світ збірки Богдана Кравціва "Під чужими зорями") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 115-121. – ISSN 0130-528Х
1421020
  Пекарська Л. "Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?" (до 140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського) / Л. Пекарська, Л. Федорова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 220-240. – ISSN 2222-5250


  В.М. Щербаківський - український історик, археолог, етнограф, мистецтвознавець. На основі документів архіву Союзу Українців у Великій Британії та публікацій в його друкованому органі - газеті "Українська Думка" відтворено наукову та ...
1421021
  Харченко А. "Хто пізнає мене по блиску листя?" : або стигла позолота неочікуваних конфігурацій М.Воробйова
1421022
  Дубровик А. "Хто представить партію Майдану?" Спроба відповіді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 4
1421023
  Біла А. "Хто проти тиранії - встаньте!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13/14 липня (№ 122/123 ). – С. 17


  Як знімається фільм про Василя Стуса.
1421024
  Згуровський М.З. "Хто сильний у космосі, той сильний і на землі..." До 100-річчя від дня народження Гліба Лозино-Лозинського // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 362-368. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1421025
  Якобчук І. "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" : Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина"
1421026
  Таланчук О. "Хто сміється - плакати буде" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглянуто питання різного плану функціонування символів "сліз" у системі фольклорних образів, як стану та дійства ритуальної традиції.
1421027
  Юрчук О. "Хто спить - не кохає...", або до питання про взаємодію людини і сакрального у творах сучасних німецькомовних письменників // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 167-171. – ISBN 966-638-152-4
1421028
  Юрчук О. "Хто спить - не кохає...", або Питання про взаємодію людини і сакрального у творах сучасних німецькомовних письменників // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 167-171. – Бібліогр.: Літ.: с. 171; 3 п. – ISBN 966-638-152-4
1421029
  Гунько О. "Хто такий Берія? Це наш Гіммлер" // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 13 квітня (№ 14). – С. 7


  Ялтинську конференцію охороняли чотири полки НКВС.
1421030
  Нагірняк З. "Хто чув пісні, його мову повік не забуде" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 22 травня (№ 90). – С. 7


  Прощальні слова над домовино Кобзаря на Чернечій горі у травні 1861 року студента Петра Вишневецького.
1421031
  Жулинський М. "Хто я, чому серед них..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 8-9


  Наталена Королева - легенда української літератури
1421032
  Жулинський М. "Хто я, чому я серед них..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 8-9


  Наталена Королева - легенда української літератури.
1421033
  Пишньоха О. "Хтось безмежно..."; "Немов прикраси, приміряєм ролі..."; Син краси // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-128
1421034
  Огієнко В. "Хтось замовив горілку й закуску. Гулянка тривала до пізньої ночі" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 46 (299), 26 листопада 2015. – С. 42-45


  Британець Гарет Джонс першим назвав голод в Україні "штучним".
1421035
  Померанцева Л.Е. "Хуайнаньцзы" древнекитайский памятник II в. до н.э. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 645 / Померанцева Л.Е. ; Ин-т вост. языков при Моск. ун-те. – Москва, 1972. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1421036
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 17 липня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 210


  У конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" з теми "Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні". В обговоренні взяли участь представники органів державної ...
1421037
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 21червня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 209


  Про "круглий стіл" з теми "Стратегія гуманітарного розвитку України - відповідь на виклики сучасності", з метою вироблення рекомендації щодо кінцевої редакції Стратегії гуманітарного розвитку України. Організатори : Національний інститут стратегічних ...
1421038
  Превелакіс П. [Хроніка одного міста / Панделіс Превелакіс. – 10-е вид. – Афіни : Естія, 1993. – 143 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 194]). – ISBN 960-05-0207-2
1421039
  Залокостас Х. [Хроніка рабства / Христос Залокостас. – Афіни : Естія, 1997. – 418 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 77]). – ISBN 960-05-0738-4
1421040
   [Хроніка юридичного факультету] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 98. – (Серія права ; № 11)


  У грудні 1969 р. завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права КДУ, професор, заслужений діяч науки УРСР П.О. Недбайло обраний членом-кореспондентом Академії наук Української РСР. В листопаді 1969 р. завідуючий кафедрою радянського ...
1421041
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Указом Президії Верховної Ради УРСР про нагородження працівників, які найбільше відзначилися у справі охорони природи, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР нагороджено члена Республіканської ради товариства охорони природи В.Л. Мунтяна, ...
1421042
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рішенням Президії ВАК звання професора присвоєно доктору медичних наук С.Г. Дідковській (23 січня 1976 р.) та доктору юридичних наук Л.Л. Потарикіній (23 квітня 1976 р.).
1421043
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91-92. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Про загальні наукові збори вчених університету 22-24 березня 1976 р., під гаслом: "Вчені Київського університету - народному господарству і культурі".
1421044
   [Хроніка] // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 101-103


  У грудні минулого року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація підручників нової серії "Класичний університетський підручник", започаткованої науковцями економічного факультету. Презентовані підручники ...
1421045
  Андреев И.В. Хромодинамика и жесткие процессы при высоких энергиях / И.В. Андреев. – Москва : Наука, 1981. – 192 с.
1421046
  Толстой А.Н. Хромой барин / А.Н. Толстой. – М., 1956. – 127с.
1421047
  Толстой А.Н. Хромой барин. Чудаки / А.Н. Толстой. – Барнаул, 1983. – 320с.
1421048
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Саратов, 1958. – 232с.
1421049
  Велес Хромой бес : повесть / Луис Велес де Гевара ; пер. с исп. Е. Лысенко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 230 с.
1421050
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – М., 1969. – 255с.
1421051
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Л., 1973. – 222с.
1421052
  Лесаж Ален Рене Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – 624 с. – В изд. Также: Персидские письма / Ш.Л. Монтескье ; Нескромнрые сокровища / Д. Дидро. - На пер.: Французский фривольный роман. – ISBN 5-86737-001-1
1421053
  Бабушкин В.Ф. Хромой волк / В.Ф. Бабушкин. – Саратов, 1958. – 110с.
1421054
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – М., 1967. – 526с.
1421055
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература, 1968. – 112 с. – (Роман-газета ; № 6 (604))
1421056
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 7 (605))
(Окончание). – 1968. – 112 с.
1421057
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – Кишинев, 1986. – 540с.
1421058
  Пашнев Э.И. Хромой пес. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1965. – 214с.
1421059
  Маленская В.П. Хромоксан чистоголубой В как реактив на катионы элементов 3-й группы системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Маленская В.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 18л.
1421060
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1421061
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Київ, 2012. – 161 л. – Додатки: л. 154-161. – Бібліогр.: л. 137-153
1421062
  Лобов В.П. Хромопласты / В.П. Лобов, И.А. Петров; Отв.ред.Ф.Л. Калинин. – К, 1987. – 127с.
1421063
  Босток К. Хромосома эукариотической клетки / К. Босток, Э. Самнер. – М., 1981. – 598с.
1421064
  Гилева Э.А. Хромосомная изменчивость и эволюция / Э.А. Гилева. – Москва : Наука, 1990. – 140 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с.: 123-137. – ISBN 5-02-004712-0
1421065
  Шеметун О.В. Хромосомні маркери дії радіації у віддалені строки після госторого та при хронічному опроміненні людини : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Шеметун О. В.; Укр. науков. гігієн. цент. – К., 1998. – 18л.
1421066
  Петрова О.А. Хромосомное число вида в связи с условиями произрастания - на материале некоторых злаков флоры УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Петрова О.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1968. – 33 с.
1421067
  Гузеев Геннадий Григорьевич Хромосомные аберрации в культурах лейкоцитов здоровых лиц и онкологических болоных после лучевой терапии : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Гузеев Геннадий Григорьевич; АМН СССР. – М., 1976. – л.
1421068
  Идзелене Ирена Прановна Хромосомные аномалии среди новорожденных детей Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Идзелене Ирена Прановна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. Каунас. мед. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1421069
   Хромосомные болезни. – Л, 1965. – 187с.
1421070
  Козловский А.И. Хромосомные наборы и систематика некоторых палеарктических насекомоядных. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Козловский А.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1421071
  Муратова Н Е. Круклис Хромосомные числа голосеменных растений / Н Е. Круклис Муратова. – Новосибирск, 1988. – 115с.
1421072
   Хромосомные числа цветковых растений. – Л, 1969. – 927с.
1421073
  Крогулевич Р.Е. Хромосомные числа цветковых растений Сибири и Дальнего Востока / Р.Е. Крогулевич. – Новосибирск, 1984. – 286с.
1421074
  Дарлингтон С.Д. Хромосомы / С.Д. Дарлингтон, Ла Кур. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
1421075
  Графодатский А.С. Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных млекопитающих: Атлас / А.С. Графодатский, С.И. Раджабли. – Новосибирск, 1988. – 127с.
1421076
  Делоне Л.Н. Хромосомы у видов Ornithogalum 1. / Л.Н. Делоне. – Вологда, 1925. – 8с.
1421077
   Хромосомы человека : Атлас. – Москва, 1982. – 263с.
1421078
   Хромосомы человека в норме и патологии. – М, 1989. – 155с.
1421079
  Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение / Н.П. Бочков. – М., 1971. – 168с.
1421080
  Резник Н. Хромосомы Чингисхана / Н. Резник, О. Максименко, А. Барне // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5. – ISSN 1727-5903
1421081
  Гусейнов Р.Э. Хромосферные вспышки как ударные волны в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гусейнов Р.Э.; Глав.астрон.обсерват.Ан СССР,. – Баку, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1421082
  Кудашева Ф.Х. Хромотографическое определение примесей некоиторых серусодержащих соединений в воздухе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кудашева Ф.Х.; Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 1968. – 18л.
1421083
  Мухамед А-эль-Мухаймен Р. Хромотополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Мухамед Р.А-эль-Мухаймен А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с.
1421084
  Маркова Е.В. Хронаксия нервно-мышечного аппарата при нарушении деятельности сколощитовидных желез : Автореф... канд. биол.наук: / Маркова Е.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1421085
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – М., 1948. – 363с.
1421086
  Питти Б. Хроника / Б. Питти. – Ленинград : Наука, 1972. – 248с.
1421087
  Шах-Махмуд Хроника / Шах-Махмуд. – М, 1976. – 406с.
1421088
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – М., 1976. – 251с.
1421089
  Хусрав А М.Б. Хроника / А М.Б. Хусрав. – Москва, 1984. – 220с.
1421090
  Варенцов В.А. Хроника "бунташного" века / В.А. Варенцов, Г.М. Коваленко. – Ленинград, 1991. – 155с.
1421091
  Нетудыхата В. Хроника Армагеддона / Валентин Нетудыхата. – Киев : [б. и.], 2013. – 216 с. – На обл. - картина Н. Рериха. – Библиогр.: с. 216
1421092
   Хроника Быховца. – М : Наука, 1966. – 154с. – (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы)
1421093
  Суханов Александр Хроника великих бедствий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
1421094
  Першак Д.А. Хроника великих дней / Д.А. Першак. – Донецк, 1977. – 255с.
1421095
  Радкевич Е. Хроника весенней непогоды : роман, повесть / Е. Радкевич; пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1421096
  Хруцкий Э.А. Хроника Видлицкой коммуны / Э.А. Хруцкий. – М, 1974. – 79с.
1421097
  Гладилин А.Т. Хроника времен Виктора Подгурского: Бригантина поднимает паруса. / А.Т. Гладилин. – М., 1961. – 204с.
1421098
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Минск, 1955. – 292с.
1421099
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Сталинград, 1957. – 202с.
1421100
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – М.-Л., 1963. – 343с.
1421101
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 : роман : Повести и рассказы / Проспер Мериме ; [ пер. с французского ]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 477с. – ISBN 5-17-024767-2
1421102
  Луканин О.А. Хроника Всероcсийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии / О.А. Луканин, Т.И. Цехоня // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 210-221. – ISSN 0016-7525
1421103
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2013 // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 280-288. – ISSN 0016-7525
1421104
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2014 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1133-1140. – ISSN 0016-7525
1421105
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2015 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1132-1141. – ISSN 0016-7525
1421106
  Быковский Егор Хроника гибридов : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 154-157 : Фото
1421107
  Козько В.А. Хроника детдомовского сада / В.А. Козько. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 542с.
1421108
  Голубовский П. Хроника Дитмара, как источник для русской истории // По поводу антирусской папской аллокуции / М. Златоверховников. – Чернигов, 1877. – С. 27-40
1421109
  Мах Ш.К. Хроника дома Ардалан / Ш.К. Мах. – М., 1990. – 238с.
1421110
  Зябрев А.Е. Хроника жизни / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1979. – 272с.
1421111
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина. / А.Н. Колесник. – М., 1990. – 204с.
1421112
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина. / А.Н. Колесник. – М., 1990. – 203с.
1421113
  Полищук А.К. Хроника золотых времен / А.К. Полищук. – Хабаровск, 1990. – 348с.
1421114
  Галл А. Хроника и деяния князей или правителей польских / А. Галл. – М., 1961. – 172с.
1421115
   Хроника истории Ашхабада. – Ашхабад, 1981. – 144с.
1421116
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
1. – 1939. – 156с.
1421117
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1941. – 256с.
1421118
  Гарин Э. Хроника итальянской философии ХХ века (1900-1943) / Э. Гарин. – Москва, 1965. – 484с.
1421119
  Сабатини Р. Хроника капитана БладаОдиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Москва, 1969. – 592с.
1421120
  Радемахер Кай Хроника кошмара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 136-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1421121
  Генрих Латвийский. Хроника Латвии. / Латвийский. Генрих. – М.-Л., 1938. – 608с.
1421122
  Паттерсон Д.Л. Хроника левой руки / Д.Л. Паттерсон. – М., 1964. – 126с.
1421123
  Виноградов А.К. Хроника Малевинских / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1943. – 443 с.
1421124
   Хроника международных событий. – М, 1966. – 319с.
1421125
   Хроника международных событий. – Москва, 1967. – 338 с.
1421126
   Хроника международных событий. – М, 1967. – 319с.
1421127
   Хроника международных событий. – Москва, 1968. – 224 с.
1421128
  Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. / И.Ф. Стравинский. – Л., 1963. – 273с.
1421129
  Мацкевич Э.О. Хроника мужества и нежности / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1968. – 163с.
1421130
  Славов Л. Хроника на една младост : 40 години Димитровград / Л. Славов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1987. – 64 с.
1421131
  Фурман М.А. Хроника необычного расследования: очерки. / М.А. Фурман. – М., 1989. – 237с.
1421132
  Тванов Александр Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 84-91 : фото
1421133
  Иванов А. Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 100-107 : фото
1421134
  Губарев В.С. Хроника одного путешествия, или Повесть о первом луноходе / В.С. Губарев. – М, 1971. – 79с.
1421135
  Крелин Ю.З. Хроника одной больницы : Повести / Ю.З. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 528с.
1421136
  Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1987. – 274с.
1421137
  Малашкин С.И. Хроника одной жизни / С.И. Малашкин. – М., 1966. – 367с.
1421138
  Пендюра В Б. Хроника одной командировки. / В Б. Пендюра. – Киев, 1975. – 184с.
1421139
  Гордин Я.А. Хроника одной судьбы / Я.А. Гордин. – М, 1980. – 207с.
1421140
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 1. – 2005
1421141
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 2. – 2005
1421142
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 3. – 2005
1421143
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 4 : Декабрь 2005-Февраль 2006. – 2005
1421144
  Федоровский Е.П. Хроника операции "Фауст": приключен. повесть. / Е.П. Федоровский. – М., 1989. – 317с.
1421145
  Ковалинский В. Хроника памятника Кобзарю = 200-летию Тарса Шевченко посвящается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 7-13 марта (№ 10). – С. С 1-2


  Памятник Тарасу Шевченко (1814-1861) в Киеве имеет длинную историю. Принципиальное решение об увековечении памяти Кобзаря принимала одна власть, подтвердила - другая, открылся же памятник при совсем иной власти. Мысль о чествовании 100-летия Т. Г. ...
1421146
  Жуков В.Н. Хроника пароплава "Гюго" / В.Н. Жуков. – М., 1980. – 350с.
1421147
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" / В.Н. Жуков. – М., 1974. – 366с.
1421148
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" : Роман / В.Н. Жуков. – Москва : Профиздат, 1975. – 367с.
1421149
  Зиемелис С.В. Хроника пламенных дней / С.В. Зиемелис. – М, 1976. – 64 с.
1421150
   Хроника рабочего движения в России. – М, 1991. – 235с.
1421151
   Хроника рабочего движения на Украине. – К, 1991. – 455с.
1421152
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1979. – 431с.
1421153
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1985. – 479с.
1421154
  Максаков В. Хроника революции / В. Максаков, Н. Нелидов; Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской Коммунистической Партии (больш.). – Москва-Петроград : Госиздат
В.1 : 1917 год. – 1923. – 141с.
1421155
   Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900-1917). – Киев, 1987. – 376 с.
1421156
  Степынин В.А. Хроника революционных событий в деревне Воронежской губернии 1861-1917гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1977. – 175с.
1421157
   Хроника революционных событий в Крыму 1917-1920 гг.. – Симферополь : "Крым", 1969. – 190 с. – Указатель именной и геогрф.: с. 177-189
1421158
   Хроника революционных событий в Латвии 1939-1940. – Рига, 1988. – 32 с.
1421159
  Попов Ф. Хроника революционных событий в Самаре 1902-1917. / Ф. Попов; ИСТПАРТ Куйбышеского крайкома ВКП(б). – Куйбышев : Куйбышевское краевое изд., 1936. – 320с.
1421160
   Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье. – Саратов : Приволжское книжное, 1968. – 418 с.
1421161
   Хроника революционных событий на Одесщине 1905-1907гг. – Одесса, 1976. – 208 с.
1421162
  Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. 1506-1933 / М.В. Волоцкой. – Москва, 1933. – 434с.
1421163
  Піінка Г. Хроника Ромьнилор / Г. Піінка
2. – 332с.
1421164
  Тургенев Александр Иванович Хроника русского. Дневники. (1825-1826 гг.) / Тургенев Александр Иванович. – М.-Л., 1964. – 624с.
1421165
  Овчаров Н. Хроника священного города Перперикона // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 5(40 вып.). – ISSN 1311-929X
1421166
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина / [соч.] Вологдина [псевд.]. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1875. – [2], 260 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 195, т. 1, с. 249
1421167
  Засодимский-Вологдин Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / [Соч.] П.В. Засодимского (Вологдина) // История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Э. Эркман, А. Шатриан. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – [2] с., 5-282 стб.


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935
1421168
  Засодимский-Вологдин П.В. Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / П.В. Засодимский-Вологдин. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского тва "Народная библиотека" ; Паровая типо-лит. Н.Л. Ныркина, 1906. – [2] с., 5-282 стб. – На тит. л. номер изд.: № 55
1421169
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина. Из жизни русского крестьянина. / П.В. Засодимский. – М., 1959. – 319с.
1421170
  Спицын Н.П. Хроника семейного общения / Н.П. Спицын. – М, 1987. – 94с.
1421171
  Бурков Г. Хроника сердца / Георгий Бурков. – Москва : Вагриус, 1998. – 320с. – ISBN 5-7027-0618-8
1421172
   Хроника событий : биогр. справки ученых. – Ташкент : Узбекистан, 1990. – 213, [1] с.
1421173
  Дыков И.Г. Хроника событий в Бессарабии / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1957. – 136с.
1421174
   Хроника событий Великой Октябрьской революции в Узбекистане.. – Ташкент, 1975. – 287 с.
1421175
   Хроника событий Саратовской областной организации КПСС. – 1985. – 375 с.
1421176
  Сикст Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / Сикст, из Оттередорфа. – М., 1989. – 131 с.
1421177
   Хроника социалистического строительства на Украине, 1921-1925. – Киев : Наукова думка, 1989. – 229 с. – Указ. имен., географ.; с. 212-224. – ISBN 5-12-000662-0
1421178
  Волощук Евгения Валентиновна Хроника странствий духа : Этюды о Франце Кафке / Волощук Евгения Валентиновна. – Киев : Юніверс, 2001. – 144с. – ISBN 966-7305-51-1
1421179
  Скребов Н.М. Хроника счастья / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1982. – 190с.
1421180
   Хроника текущих событий. – New York : Khronika, 1972
1421181
  Князев И.В. Хроника тревоги / И.В. Князев. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2002. – 72с. – ISBN 5-86038-107-7
1421182
  Зацепа Н.С. Хроника трудного неба / Н.С. Зацепа. – М., 1982. – 208с.
1421183
  Лаврова О.А. Хроника уголовного дела / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1983. – 144с.
1421184
  Шумов М.И. Хроника улицы Грушевой / М.И. Шумов. – Минск, 1982. – 279с.
1421185
  Веселый И. Хроника февральских дней 1948 года в Чехословакии / И. Веселый. – Москва, 1960. – 263с.
1421186
   Хроника христианства. – Москва : Терра, 1999. – 464с. – ISBN 5-300-02556-9
1421187
   Хроника художественной жизни 74. – М, 1976. – 415с.
1421188
   Хроника художественной жизни Саратова 1874-1980 гг. – Саратов, 1988. – 124с.
1421189
   Хроника художественной жизни СССР. – М, 1980. – 297с.
1421190
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1975. – 350 с.
1421191
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – М., 1976. – 350с.
1421192
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Волгоград, 1981. – 269с.
1421193
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Саратов, 1981. – 352с.
1421194
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – М., 1982. – 126с.
1421195
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – М., 1983. – 128с.
1421196
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Л., 1984. – 327с.
1421197
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Челябинск, 1987. – 414с.
1421198
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Ярославль, 1987. – 270с.
1421199
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – М., 1988. – 237с.
1421200
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы : пер. с фр. / Проспер Мериме. – Москва : Художественная литература, 1968. – 735 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 95 : Литература XIX века)
1421201
  Симашко М.Д. Хроника царя Кавада / М.Д. Симашко. – Алма-Ата, 1968. – 253с.
1421202
  Харенберг Бодо Хроника человечества : Большая энциклопедия / Харенберг Бодо; Авт. и сост.: Б. Байер, Р.Дрексхаге, М.Эрбе, К.Эсснер, Й. Фиршинг и др. – Москва : Большая Энциклопедия, 1996. – 1200 с. – На обкл. авт. не вказаний. – ISBN 5-85050-125-8
1421203
   Хроника чувств 1941-1945. – М, 1990. – 222с.
1421204
  Языкова Юлия Хроника юрского периода / Языкова Юлия, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 98-101 : фото
1421205
  Канакерци З. Хроника. / З. Канакерци. – М, 1969. – 320с.
1421206
  Балуев Г.В. Хроникер / Г.В. Балуев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 445с.
1421207
  Борхес Х.Л. Хроники Бустоса Домека : [сборник] / Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 188, [4] с. : ил. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-071624-1


  Один из самых забавных и гениальных постмодернистских проектов в истории XX века. Строго говоря - один из проектов, без которых постмодернизм попросту не состоялся бы как жанр. Начиналось все с элегантной литературной игры друзей и соавторов Борхеса ...
1421208
  Сергеев Александр Хроники виртуальной жизни : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 142-144 : Фото
1421209
  Мураками Х. Хроники Заводной Птицы : [ роман ] / Харуки Мураками ; [ перевод с японского Ивана и Сергея Логачевых ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с. – (Мураками-мания). – ISBN 978-5-699-26699-9
1421210
  Бессонов Н. Хроники инквизиции: прейскурант для палача // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х
1421211
   Хроники международных событий. – М, 1958. – 221с.
1421212
   Хроники международных событий. – М, 1961. – 251с.
1421213
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1421214
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1421215
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1421216
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1421217
   Хроники международных событий. – М, 1964. – 314с.
1421218
   Хроники международных событий. – Москва, 1965. – 326 с.
1421219
   Хроники международных событий. – М, 1965. – 314с.
1421220
   Хроники международных событий 1958 г. – М, 1958. – 221с.
1421221
   Хроники международных событий 1958 г.. – Москва, 1959. – 314 с.
1421222
   Хроники международных событий 1959 г. – М, 1960. – 198с.
1421223
   Хроники миров. Фэнтези : [ сборник ] : Г.Л. Олди, А. Гарридо, В. Ночкин, Д. Трускиновская, В. Свержин и др. – Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-343-549-7
1421224
  Желтова В.П. Хроники революции 1905-1907 гг. : Указ. лит. / АН СССР; Ин-т истории СССР; Сост.: В. П. Желтова. – Москва : Ин-т истории СССР, 1979. – 76с.
1421225
   Хроники современной Украины. – Київ : Основные ценности. – ISBN 966-7856-11-9
Т.1 : 1993-1994. – 2001. – 172с.
1421226
  Гутцайт М.Г. Хроническая безработица и недогрузка предприятий США / М.Г. Гутцайт. – М., 1961. – 371с.
1421227
  Фридлянд Л.Г. Хроническая недогрузка производственных мощностей в США и ее социально-экономические последствия (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фридлянд Л.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 16л.
1421228
  Краюхин Б.В. Хроническая фистульная методика и ее применение для изучения физиологии пищеварения рыб / Б.В. Краюхин. – М., 1956. – 51с.
1421229
  Гаврилов В.И. Хронические вирусные инфекции и их моделирование / В.И. Гаврилов. – Москва, 1974. – 224с.
1421230
  Логинов А.С. Хронические гепатиты и циррозы печени / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок. – М., 1987. – 272с.
1421231
   Хронические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. – Москва : Медицина, 1979. – 248с. : Ил. – Библиогр.: с.232-243
1421232
  Орлов В.Н. Хронические заболевания печени / В.Н. Орлов, В.И. Фомичесв. – Москва, 1988. – 63с.
1421233
  Козырев В. Хронические конфликты и фактор Китая в АТР // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 59-77. – ISSN 1728-2756


  АТР - Азіатсько-Тихоокеанський регіон
1421234
   Хронические неспецифические заболевания легких и туберкулез. – Кишинев, 1988. – 156 с.
1421235
  Шершень Г.А. Хронический бронхит / Г.А. Шершень. – М, 1985. – 51с.
1421236
  Погодина В В. Хронический клещевой энцефалит / В В. Погодина. – Новосибирск, 1986. – 232с.
1421237
  Петров Н.С. Хронический миелолейкоз (этиология, патогенез, клиника, лечение) : Автореф... д-ра мед.наук: 754 / Петров Н.С.; Военно-медицинская академия. – Ленинград, 1970. – 42л.
1421238
  Кузин М.И. Хронический панкреатит / М.И. Кузин. – М., 1986. – 368с.
1421239
  Кузин М.И. Хронический панкреатит / М.И. Кузин. – М., 1986. – 368с.
1421240
  Тюрин А.И. Хронический пиелонефрит у рабочих коксохимического производства : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Тюрин А.И.; Крымский гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1969. – 16л.
1421241
  Ильин В.Н. Хроническое утомление в спорте - феномен или закономерность / В.Н. Ильин, М.М. Филиппов, А. Алвани // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 3-17. – ISSN 1992-7894
1421242
  Пашев К. Хронични хиперплазии на конюктивата / К. Пашев. – София, 1950. – 60с.
1421243
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ : Довіра, 1992-
Вип. 1. – 1992. – 192 с.


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421244
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 12. – 1992


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421245
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 1/2 (3/4). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421246
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 3/4 (5/6). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421247
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 5 (7). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421248
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 6 (8). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421249
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421250
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 3/4. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421251
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1995


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421252
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 16. – 1996


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421253
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 17/18 : Кыєвъ - Київ. 5-й річниці незалежності України присвячується. Київ - столиця. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421254
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 19/20. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421255
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 21/22 : Україна - Ізраїль. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421256
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421257
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421258
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421259
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 31/32 : Єднання. Поразуміння. Злагода. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421260
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 33 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421261
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 34 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421262
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 35/36 : Культура і наука світу: внесок України. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421263
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421264
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 39/40 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421265
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421266
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 43 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421267
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 44 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421268
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1421269
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 47/48 : Україна Грузія. – 2002
1421270
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 49/50 : Київ-свята земля. – 2002
1421271
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – 2002
1421272
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 53/54 : Світочі Христової віри. – 2003
1421273
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 55/56 : Санкт-Петербург і культура України. – 2003
1421274
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – 2004
1421275
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 60 : Святитель Петро Могила. – 2004
1421276
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – 2005
1421277
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – 2005
1421278
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 59. – 2007
1421279
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – 2007
1421280
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1421281
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1421282
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1421283
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1421284
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2007
1421285
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2008
1421286
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 75 : Систематичний покажчик змісту 1992-2007. – 2008
1421287
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – 2009
1421288
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – 2009
1421289
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – 2009
1421290
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 79 : Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2009
1421291
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2009
1421292
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – 2010
1421293
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – 2010
1421294
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – 2010
1421295
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – 2011
1421296
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – 2011
1421297
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – 2011
1421298
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – 2011
1421299
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – 2011
1421300
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – 2011
1421301
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – 2012
1421302
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – 2012
1421303
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2012
1421304
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – 2012
1421305
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – 2013
1421306
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – 2014
1421307
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 130-131. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1421308
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 114-115. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  На кафедрі політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка налагоджено та складено план відрядження викладачів на виробництво для більш глибокого вивчення процесу виробництва, одержання відповідного матеріалу для ...
1421309
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 47-48. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1421310
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 106-107. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Наукові збори на юридичному факультеті КДУ в 1960 році.
1421311
  Ілемницький П. Хроніка / П. Ілемницький. – Пряшів, 1961. – 288с.
1421312
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 63-64. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  У листопаді 1961 року відбулась міська міжвузівська теоретична конференція викладачів політичної економії, ініціатором і організатором якої був колектив кафедри політичної економії КДУ.
1421313
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 124-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Науково-дослідна робота юридично-економічного факультету КДУ у 1961 році.
1421314
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 97-98. – (Серія права ; № 17)


  Про секцію юридичних наук щорічних наукових зборів Київського державного університету, яка працювала 4-5 березня 1975 р.
1421315
  Їлемніцький П. Хроніка / П. Їлемніцький. – Київ, 1981. – 262с.
1421316
  Семмо О. Хроніка = Chronicles / Олександр Семмо ; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег, 1987. – 389 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами .- На тит. арк.: Ін-т дослідів Волині ; ч. 57
1421317
  Зарубенко Т. Хроніка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-91. – ISSN 0027-2833


  [Про конференцію в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні, присвячену 100-річчю І.К. Білодіда ]
1421318
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 57


  У зв"язку з 171-річницею Київського національного університету академіки АН ВШ України Черняков Б.І., Позур В.К., Новіков М.Н. були відзначені керівництвом університету подяками та грошовими преміями.
1421319
   Хроніка // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 114


  Президія Академії наук вищої освіти України, враховуючи значний внесок в історичну науку та в патріотичне національне виховання молоді України, нагородила Сергійчука Володимира Івановича, доктора історичних наук, професора Київського національного ...
1421320
  Кобиринка Г. Хроніка / Г. Кобиринка, Л. Рябець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 142-143. – ISSN 0027-2833
1421321
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 139


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ректор Л.В. Губерський), Національний технічний університет України "КПІ" (ректор М.В. Згуровський) і мала Академія наук в квітні ц.р. підписали угоду про співробітництво. Її суть - у виявленні ...
1421322
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 134


  17 грудня в урочистій обстановці перший проректор НТУУ "КПІ" Ю.І. Якименко та заступник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" проф. О. Пономарів, відкрили Український освітньо-культурний центр НТУУ "КПІ". У святкових заходах взяв участь і ...
1421323
  Ажнюк Б. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-82. – ISSN 0027-2833


  "...2-3 жовтня 2015 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Національна пам"ять у філології: постать професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (КУ)"."
1421324
  Радкевич Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833
1421325
  Кульчинський О.Б. Хроніка "Таріг-е Каманіче" та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 42-50. – ISSN 1682-671Х


  Літопис "Таріг-е Каманіче" перекладається українською мовою з османотурецької як "Історія Каманіче". Така назва українського міста, нині Кам"янець-Подільського, побутує в цій хроніці, як і загалом в османотурецькій мові класичної доби.
1421326
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1421327
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1421328
  Олійник Юрій Хроніка абсурда : Україна від комети Галлея до комети Гейла-Боппа. Записки на зламі ( 1986-1996 рр. ) / Олійник Юрій; Київський клуб абсурдистів. – Київ : Задруга, 2002. – 292с. – ISBN 966-7944-26-3
1421329
  Вілкул Т. Хроніка Амартола в Київському літописному зводі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 69-78. – ISSN 0869-3595


  Георгій Амартол, або Георгій Монах — візантійський хроніст IX століття, був монахом у Константинополі в добу імператора Михаїла ІІІ.
1421330
   Хроніка Биховця [Електронний ресурс]
1421331
  Кобзар В.Ф. Хроніка буднів : новели, повість / Володимир Кобзар. – Київ : Фенікс, 2016. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-374-7


  Зміст: Земля йому пухом ; Окаянна душа ; Звичайний Буряк ; Проїздом ; Щасливий ; Як у раю ; Марковка ; Сьогодні на майдані ; Вірус ; Перехрестя ; Чого у тебе такі червоні очі ; Натюрморт з салом ; Це моє життя! ; На порозі ; Нехай щастить ; Трохи ...
1421332
  Апросіна О. Хроніка В. Коховського про події 1649 р. у Білорусії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.22-28


  Про працю відомого польського історика і поета Веспасіана Коховського (1633-1700)
1421333
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 2-е. – Бровари : Українська ідея, 2007. – 86 с. – ISBN 966-7638-14-5
1421334
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2104-13-4
1421335
  Сюндюков І. Хроніка Великої війни // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 1, 7


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1421336
  Сюндюков І. Хроніка Великої Війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1421337
  Кульбак Л.А. Хроніка великої Вітчизни : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1987. – 131 с.
1421338
  Сом М.Д. Хроніка воєнного дитинства : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1985. – 78 с.
1421339
  Бурлакова В. Хроніка Гідності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінювалися українці, Україна та Майдан упродовж останніх шести місяців.
1421340
  Леонтович В. Хроніка гречок / В. Леонтович. – Львів, 1994. – 96 с.
1421341
  Чаплик Катерина Хроніка депортацій 1944-1946 рр. очима лемків (зі спогадів переселенців) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 96-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1421342
  Чаплик К. Хроніка депортацій очима лемків (зі спогадів переселенців) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 116-119
1421343
   Хроніка дій (1995-2000). – Київ, 2000. – 32с.
1421344
   Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім.Шевченка / Наукове Товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення. – Донецьк : НТШ. – ISSN 1814-1617
Ч. 1 : 1997-2007 р.р. – 2007
1421345
  Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Олександр Гваньїні; Упор. та пер. з пол. о. Юрія Мицика; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т історії України НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Держ. комітет архівів України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1006с. – ISBN 966-518-389-3
1421346
  Дячок О.О. Хроніка європейської Сарматії Алессандро Гваньїні як джерело з історії України 15-16 ст. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.09 / Дячок О.О.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
1421347
  Шептицький Л. Хроніка єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 318-333. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Стан єпархій та церков у єпископії Львівській, Галицькій та Кам"янця-Подільського, описано 1761 року і в донесенні до Римської курії подано преосвященником Левом Шептицьким, єпископом львівським, галицьким та кам"янецьким.
1421348
  Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович. – Київ : Наукова думка, 1992. – 334с. – ISBN 5-12-002045-3
1421349
  Меріме П. Хроніка з часів Карла 9 / П. Меріме. – Х.-К., 1930. – 160с.
1421350
  Колісниченко А.І. Хроніка Івана Скомороха : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1972. – 151 с.
1421351
   Хроніка кампанії [Вступ-2017] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1421352
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-45-6
Т. 1, кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 677, [2] с., LXIV арк. кольор. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.
1421353
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-62-3
Т. 1, кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 165-245. – Бібліогр.: с. 247-260 та в підрядк. прим.
1421354
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 / Людмила Гриневич ; [передм. С. Кульчицького]. – Київ : Критика. – ISBN 966-8978-21-8(Т.1)
Т. 1, кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2008. – 552 с., [16] с. іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1421355
  Конвіцький Т. Хроніка любовних подій : роман / Тадеуш Конвіцький ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2012. – 221, [2] с. – Пер. за вид.: Kronika wypadkow milosnych / Tadeusz Konwicki. - Warszawa, 2006. – ISBN 978-966-2647-04-4
1421356
  Михайленко А.Г. Хроніка льодового рейсу : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 492 с.
1421357
  Прибиткова Ірина Хроніка міграційних подій в Україні до і після розпаду СРСР // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 41-77. – ISSN 1563-3713
1421358
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : повіть / Юрій Щербак. – Київ : Фоліо, 1986. – 143 с. – (Романи й повісті ; 1986/4)
1421359
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : вибрана проза / Юрій Щербак ; [передм. Жулинський М.Г.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 676, [4] с. : іл. – (In сorpore). – ISBN 978-966-7015-97-8


  Зміст: 1. Що не підвладне безжальним законам Часу? / М. Жулинський ; 2. Причини і наслідки (роман) ; 3. Як на війні (повість) ; 4. Хроніка міста Ярополя (повість). До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників ...
1421360
   Хроніка наукового життя // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 124. – ISSN 0130-5719


  16-18 травня в КДУ ім. Т.Г. Шевченка відбулася республіканська наукова конференція "Актуальні питання теорії і практики морального та естетичного виховання молоді".
1421361
  Туранли Ф. Хроніка наукової конференції "історія, етнографія та культура Кавказької Албанії (або Північного Азербайджану)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 171. – ISSN 1608-0599
1421362
  Лизанчук В. Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 4-25
1421363
  Лизанчук Василь Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 4-24
1421364
  Скуїнь З.Я. Хроніка однієї ночі / З.Я. Скуїнь. – К., 1965. – 81с.
1421365
  Романюк А. Хроніка одного життя: спомини і роздуми / Анатолій Романюк. – Львів : Мс, 2006. – 508с. : іл. – ISBN 966-8461-30-4
1421366
  Баронч С. Хроніка Олеська = Khronika Oleska / Садок Баронч ; [підгот. до вид.: Д. Чобіт ; ред.: В. Нагірний]. – Репринт. відтворення вид. 1864 р. – Броди : Просвіта, 2005. – 112 с. – Обкл. пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-27-3
1421367
   Хроніка Олімпійських ігор. – К, 1979. – 272с.
1421368
   Хроніка Олімпійських ігор. – К, 1979. – 272с.
1421369
   Хроніка опору. – К, 1991. – 455с.
1421370
  Жуков В.М. Хроніка пароплава "Гюго" / В.М. Жуков. – К., 1979. – 336с.
1421371
   Хроніка Помаранчевої революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1421372
   Хроніка революційних подій в Одесі : Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 р. - січень 1918 р.). – Одеса, 1958. – 184с.
1421373
   Хроніка свободи слова. 2006 рік. – Київ, 2007. – 158с. – Видання фінансується американською неприбутковою організацією "Національний внесок заради демократії" (NED). – ISBN 966-8684-13-3
1421374
  Чернишева Т. Хроніка спортивних подій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Спортивні університетські події.
1421375
  Галайба В. Хроніка старого Києва / Василь Галайба. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-55-X
Вип. 1. – 2003. – 176с. : іл.
1421376
  Чорновіл В. Хроніка таборніх буднів / В. Чорновіл, Б. Пенсон. – К., 1991. – 160с.
1421377
  Сюндюков І. Хроніка українського Всесвіту // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 31


  Двотомник професора Миколи Тимошика - це епічна розповідь про осердя, колиску та одвічну опору українства - наше село. На конкретному прикладі Данини на Чернігівщині.
1421378
  Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г. Мащенко. – Київ : Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-524-212-1
1421379
  Гримич М. Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень "Українці за кордоном" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 196-199
1421380
  Клюско А. Хроніка української революції : Помаранчева революція у віршах / А. Клюско. – Житомир : Полісся, 2005. – 68 с. – ISBN 966-655-133-0
1421381
  Сушинський Б. Хроніка хронічного абсурду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1421382
  Баняс В.В. Хроніка хронічності : вибр. публіцистика футбольної орієнтації / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2016. – 187, [5] с. – ISBN 978-966-2726-49-7
1421383
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1421384
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1421385
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
1421386
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1421387
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52-55. – ISSN 0130-5212
1421388
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1421389
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1421390
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0130-5212
1421391
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1421392
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
1421393
  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. – ISSN 2307-2261
1421394
  Забужко Оксана Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х / Забужко Оксана. – 2-е вид., виправ. – Київ : Факт, 2001. – 340с. – ISBN 966-7274-59-4
1421395
  Забужко О.С. Хроніки від Фортінбраса : вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2006. – 350, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-105-6
1421396
  Зубко А.М. Хроніки візантійські / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 402-403. – ISBN 966-642-073-2
1421397
   Хроніки періоду трьох царств династії Цзінь і північних і південних династій. – Тайбей, 1980. – 512 с. – Видання китайською мовою
1421398
  Шуйський І. Хроніки Семена Підгайного / І. Шуйський, О. Рябченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 15


  "Протягом багатьох років довелося мені зазнати безліч репресій, пригнічення та зневаги, а втім, ніякі більшовицькі тортури не зламали моєї волі, моєї сили та моєї любові до моєї розіп"ятої більшовиками Батьківщини", — так розпочав автобіографію 11 ...
1421399
   Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Губіна-Вакулик, Н.М. Дев"яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 13-25. – ISSN 2077-1096
1421400
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря Олег Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 142 л. – Бібліогр.: л. 120-142
1421401
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1421402
   Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація,апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів / Г.В. Світлик, Ю.Г. Кияк, Г.В. Чнгрян, Д.І. Беш, М.О. Гарбар, О.Ю. Барнетт // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 74-79. – ISSN 2224-0586
1421403
  Скибчик В.А. Хронічна серцева недостатність: нові підходи до діагностики та лікування // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 10 (206). – С. 33-42. – ISSN 1997-9894
1421404
   Хронічне запалення і рак. Значення ядерного фактора NF-кB (огляд літератури та власних досліджень) / В.М. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.В. Пушкарьов, Б.Б. Гуда, М.Д. Тронько // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 287-298. – ISSN 2413-7944
1421405
  Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Cs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 34)


  Встановлено, що за хронічного надходження [верхній індекс 137]Cs до шлунково-кишкового тракту волів у зразках вмісту рубця, відібраних за годину до годівлі, збільшується кількість аеротолерантних целюлолітичних мікробів. Наведено рівняння, яке ...
1421406
   Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак, Т.А. Іваницька // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 66-72. – ISSN 2077-4214
1421407
  Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики / И.Р. Венгеров. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 236с. – ISBN 966-8085-94-9
1421408
  Шугуров О.О. Хронобіологія : навч. посібник / О.О. Шугуров ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 98 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-383-803-8
1421409
  Реєнт О. Хронограф краєзнавчого рух // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 5


  Часопис "Краєзнавство" веде свій родовід з 1927 року.
1421410
  Куглер С. Хронограф профосвіти українського робітництва // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.256-259. – ISBN 966-625-033-0
1421411
  Розанов С.П. Хронограф редакции 1512 г = К вопросу об издании Хронографа. – Санкт-Петербург : Тип.И.Н.Скороходова, 1907. – 16 с.
1421412
  Беляев И.Д. Хронограф третьей редакции : труд И.Д. Беляева. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – 4, 64 с.
1421413
  Пселл Михаил Хронография / Михаил Пселл. – Москва : Наука, 1978. – 319 с. – (Памятники исторической мысли / АН СССР)
1421414
  Хилинский К. Хронография и хронология македонских царей после Александра Великого. / К. Хилинский. – 52с.
1421415
  Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение как направление современной юридической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются основные принципы молодой научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения, характеризуется ее состав, намечаются перспективы дальнейшего развития.
1421416
  Глущенко В.А. Хронологизация языковых явлений в трудах А.А. Шахматова / В.А. Глущенко, В.В. Бабак // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 17-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20-21 ; 44 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1421417
  Берх, Василий Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. С присовокуплением Исторического известия о меховой торговле. – С-Пб., 1823. – 172с.
1421418
   Хронологическая таблица по истории библиотечного дела России: 1051-2000 годы / М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина; [сост.: М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина] // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 148-267
1421419
  Маркс К. Хронологические выписки по истории Индии. / К. Маркс. – Л., 1947. – 179с.
1421420
  Цыб С.В. Хронологические показания Судакского Синаксария и датирование монгольского похода в Крым и на Юго-Вочточную Русь / С.В. Цыб, В.А. Чичинов // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 2. – С. 55-68. – ISSN 1070-5465
1421421
  Ленин В.И. Хронологические табилцы к истории империализма. / В.И. Ленин. – Л., 1940. – 72с.
1421422
   Хронологические таблицы. – М, 1948. – 212с.
1421423
  Бурла М. Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднепровском университете // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 13-16. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1421424
  Сабанин А.В. Хронологический перечень международных многосторонних договоров / А.В. Сабанин. – М, 1933. – 141с.
1421425
  Пономарев С. Хронологический список всех отдельно изданных сочинений и переводов И.М.Карамзина и собраний его сочинений / С. Пономарев. – 152 с.
1421426
   Хронологический справочник. – Л, 1984. – 34с.
1421427
   Хронологический указатель Генеральных конференций ИФЛА // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2008. – Вып. 24 (1" 2008). – С. 298-302. – ISSN 1560-7976
1421428
  Борзунов В.Ф. Хронологический указатель по истории СССР / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 38с.
1421429
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 1. – 1959
1421430
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 2. – 1962
1421431
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М, 1963. – 234с.
1421432
  Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерням Западной Росии, Белоруссии и Малороссии за 240 лет с 1652 по 1892 год / сост. и изд. С.Ф. Рубинштейн. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1894. – XII, 919 с.
1421433
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
1. – 1957. – 352с.
1421434
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
2. – 1958. – 512с.
1421435
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
3. – 1958. – 639с.
1421436
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
4. – 1958. – 639с.
1421437
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – М, 1960. – 431с.
1421438
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
5. – 1959. – 866с.
1421439
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
6. – 1959. – 380с.
1421440
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
1. – 1960. – 240с.
1421441
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
2. – 1960. – 240с.
1421442
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
3. – 1960. – 545с.
1421443
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
4. – 1960. – 545с.
1421444
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 1 : 1940-1941. – 1953. – 444 с.
1421445
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 2 : 1944-1947. – 1953. – 738 с.
1421446
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : на 1 марта 1940 г. – [Москва] : Огиз ; Госполитиздат
Т. 9 : Конституция, положение о выборах, кодексы. – 1941. – 515 с.
1421447
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : алфавитно-предметный и хронологический указатели [Т. 1-5]. – Москва : Юридическая литература, 1949. – 151 с.
1421448
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1927 гг. – 1949. – 515 с.
1421449
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1928-1929 гг. – 1949. – 328 с.
1421450
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1930-1934 гг. – 1949. – 520 с.
1421451
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1935-1945 гг. – 1949. – 595 с.
1421452
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1946-1948 гг. – 1949. – 512 с.
1421453
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1940-1947 гг. – 1958. – 638 с.
1421454
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1948-1953 гг. – 1958. – 618 с.
1421455
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : Алфавитно-предметный и хронологический указатели. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 251 с.
1421456
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1928 гг. – 1959. – 662 с.
1421457
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1929-1939 гг. – 1959. – 495 с.
1421458
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1954-1956 гг. – 1959. – 702 с.
1421459
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 6 : 1957 г. – 1959. – 808 с.
1421460
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 7 : 1958 г. – 1960. – 671 с.
1421461
  Каменцева Е.И. Хронология / Е.И. Каменцева. – Москва, 1967. – 187с.
1421462
  Мчедлидзе Г.Л. Хронология в древнегрузинской исторической литературе. : Автореф... Канд.истнаук: / Мчедлидзе Г.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л.
1421463
  Чеканов А.А. Хронология важнейших событий развития техники в СССР / А.А. Чеканов. – М, 1978. – 72с.
1421464
  Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. / М.Я. Сюзюмов. – Свердловск, 1971. – 98с.
1421465
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)
1421466
  Бикерман Э. Хронология Древнего мира. : ближний Восток и античность / Э. Бикерман. – Москва : Наука, 1975. – 336с.
1421467
  Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа, 5-7 вв. / А.К. Амброз. – Москва, 1989. – 131с.
1421468
   Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии / С.А. Гладышев, Д. Олесен, А.В. Табарев, Я.В. Кузьмин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 33-40. – ISSN 1563-0102
1421469
   Хронология ледникового века. – Л, 1971. – 162с.
1421470
   Хронология международной и западной политики развития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 195-202. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1421471
  Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья / В.И. Гросу. – Кишинев, 1990. – 202с.
1421472
   Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия. – Ленинград, 1973. – 238с.
1421473
  Семенов Л.С. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов // Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 88-107. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
1421474
   Хронология российской истории. – Москва, 1994. – 304с.
1421475
  Бережков Н.Г. Хронология русского летописания / Н.Г. Бережков. – М, 1963. – 376с.
1421476
  Пиксанов Н.К. Хронология русской литературы для учащихся : Синхронистические таблицы; Хронологические даты к биорафиям писателей; Повторительные таблицы; Таблица царствований / сост. Н.К. Пиксанов. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Якорь", 1914. – 46, [2] с.


  На обл. № 465504 надпись-печать: От автора; На тит. л. № 464938 автораф?
1421477
  Енукидзе Д.Е. Хронология финансовых мероприятий советского государства. / Д.Е. Енукидзе. – Алма-Ата, 1939. – 16с.
1421478
  Пронштейн А.П. Хронология. / А.П. Пронштейн. – Ростов н/Д, 1973. – 64с.
1421479
  Пронштейн А.П. Хронология. / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – М., 1981. – 191с.
1421480
  Гузь М.М. Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 149-155


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1421481
  Супронюк О. Хронологічна канва життя Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
1421482
  Зеров М. Хронологічна канва Шевченкової біографії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 148-153. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1421483
  Зелінський А. Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Згідно з розповіддю Страбона, за часів Птолемея сина Лага кордон між Киренаїкою і Карфагеном знаходився значно західніше від традиційного рубежа - Філенових жертовників. Співставлення свідчень Діодора, Арріана, Страбона і тексту т.зв. Киренської ...
1421484
  Підопригора О.А. Хронологічна порівняльна таблиця розвитку стародавнього Риму та римського права / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 492-505. – ISBN 978-966-667-541-8
1421485
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 1 : 1917-1941 рр. – 1963. – 772 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421486
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 2 : 1942-1951 рр. – 1963. – 848 с.
1421487
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 3 : 1952-1956 рр. – 1963. – 1123 с.
1421488
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 4 : 1957-1958 рр. – 1964. – 846 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421489
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 5 : 1959 р. – 1964. – 451 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421490
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 т.]. – Київ : Політвидав України
Т. 6 : 1960 р. – 1964. – 408 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421491
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 7 : 1961 р. – 1964. – 366 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421492
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 8 : (довідковий). – 1966. – 820 с., [2] с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1421493
  Шульга М.С. Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М.С. Шульга. – Київ : Вища школа, 1980. – 256 с.
1421494
  Дніпровський П. Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігіської області і визволення їх Червоною Армією (1941-1943 рр.) / П. Дніпровський, С. Малкієль. – Чернігів, 1947. – 324с.
1421495
  Одіамбо Ніколас Хронологічний огляд фінансових систем Танзанії = A chronological overview of the financial ryrtems in Tanzania // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 415-424 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1421496
   Хронологічний покажчик друкованих праць // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 33-79. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1421497
  Войцехівська І. Хронологічний покажчик праць В.О. Замлинського / І. Войцехівська, О. Замлинська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 406-430. – ISBN 966-02-2067-7
1421498
   Хронологічний покажчик праць вченого / Укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 215-241


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Наукові, науково-популярні, ...
1421499
   Хронологічний покажчик публікацій про В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 153-160. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1421500
  Півторак Г. Хронологічні параметри процесу формування української мови
1421501
  Жогіна І. Хронологічні формули у східнослов"янському літописанні XVII ст. (на матеріалі Літопису Самовидця) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 195-198. – ISBN 966-95758-1-8
1421502
  Юрченко Е.А. Хронологічно-етнологічний вимір проблеми українства в контексті монадологічного розуміння історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 187-189
1421503
  Горожанкіна Н.А. Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетровського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 144-152


  Виявлено скорочення мережі закладів системи дошкільної освіти; простежено показники охоплення дітей дошкільною освітою, за якими виділено шість груп адміністративних районів регіону; розглянуто тенденцію щодо підвищення попиту населення на дошкільну ...
1421504
  Слюсаренко А.Г. Хронологія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1421505
  Корнієнко В.В. Хронологія антропоморфної скульптури пізнього палеоліту руської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано антропоморфну скульптуру пізнього палеоліту Руської рівнини. На підставі використаного матеріалу доведено, що два стилі палеолітичного мистецтва пояснюється хронологічною, а не регіональною відмінністю. The article analyses ...
1421506
  Чмихов М.О. Хронологія археологічних пам"яток епохи міді-бронзи на території України. / М.О. Чмихов, І.Т. Черняков. – Київ : Київський університет, 1988. – 179с.
1421507
  Татарчук Т.Р. Хронологія відкриттів, пов"язаних із Гідрогеном. Частина 2. Відкриття XIХ – XХІ століть / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, І.Ю. Старко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 82-96. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
1421508
  Зінченко О. Хронологія відкриття мінералів у надрах України / О. Зінченко, В. Павлишин, А. Васинюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – № 62, вип. 1. – С. 31-37. – ISSN 2078-6220


  Виконано статистичний аналіз хронології відкриття мінеральних видів у надрах України за останні два століття (1800-2012)
1421509
   Хронологія волинської трагедії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 40-63
1421510
  Вдовичин Т.Я. Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Т.Я. Вдовичин, Н.В. Ших, І.О. Шеклеіна // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 78-88. – (Серія "Прикладна математика. Інформатика" ; № 38 (291)). – ISSN 2076-5886
1421511
  Білецький В.С. Хронологія гірництва в країнах світу / В.С. Білецький, Г.І. Гайко; Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – 224с. – ISBN 966-7710-24-6
1421512
  Сидорчук П.С. Хронологія дощових черв"яків у лісових біоценозах Кременецьких гір і Вороняків / П.С. Сидорчук, Л.В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 157-163 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1421513
  Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка = Chronology of life and works of Ivan Franko / Яким Ярема ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2006. – 240 с. – ISBN 966-613-489-6
1421514
  Рощина І.О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України / І.О. Рощина, Д.В. Багрійчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 162-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1421515
  Войцехівська І. Хронологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 514-519. – ISBN 978-966-06-0538-1
1421516
   Хронологія історії України. – К
1. – 1938. – 92с.
1421517
   Хронологія історії України. – К
2. – 1940. – 72с.
1421518
  Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176с. – ISBN 966-8039-43-2


  Стисло відбіто культурні, освітні, містецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побудування української мови й складають кістяк її зовнішньої історі
1421519
  Тимів І. Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 92-102. – ISSN 0869-3595
1421520
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 1-3


  "...У Кловському палаці відбувся круглий стіл "Узгодженість судової практики: європейський досвід, практичні та теоретичні аспекти", який організували Верховний Суд України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з проектом ...
1421521
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 5-6


  Указом Президента України від 31 березня 2015 р. № 190 затверджено персональний склад Конституційної комісії, до якої також увійшла професор Наталія Кузнєцова.
1421522
  Любичев М.В. Хронологія поселень черняхівської культури в лісостепу між Дніпром та Сіверським Дінцем // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0235-3490
1421523
   Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-41. – ISBN 978-966-439-757-2
1421524
  Бадья Лариса Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів ( друга половина XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 81-86
1421525
  Шило Н.М. Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі / Н.М. Шило, М.С. Сніжко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 338-344. – ISSN 2077-3455
1421526
   Хронологія русифікації України: XVII - середина XX ст. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 10-11


  Як Московія та інші загарбники нищили українців, мову, історію, культуру і все, що мало чи має стосунок до України.
1421527
  Крушинський В.Ю. Хронологія світової політики (1945-1980) : Навчальний посібник / КНУТШ; В.Ю. Крушинський, В.А. Манжола. – Київ : Київський університет, 2006. – 122с. – ISBN 966-594-733-8
1421528
  Кузь О.М. Хронологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 134-143. – ISSN 2072-1692
1421529
  Опанасенко О.І. Хронологія та динаміка розвитку українсько-німецьких відносин у 1991-1994 роки // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 58-63
1421530
  Бунятян Катерина Петрівна Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття є другою частиною розробки з хронології та періодизації середньодніпровської культури (див.: Археологія. - 2004. -№ 1), присвяченої характеристиці скорчених поховань і поодиноких спалень.
1421531
  Тищук Т.А. Хронологія циклів зростання: Україна у контексті світових тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 198-203


  Досліджено проблему моделювання циклів зростання економіки України. Проаналізовано особливості динаміки фаз циклів зростання економіки України та країн - членів ОЕСР.
1421532
  Курбачова Виктория Хронометр НГ: четыре стороны света : Новый год. Марш-бросок // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 16-18 : Фото
1421533
   Хронометраж. – М, 1934. – 174с.
1421534
  Лихтнер В. Хронометраэ и нормирование труда / В. Лихтнер. – М.-Л., 1931. – 144с.
1421535
  Артюх Ю.Н. Хронометрические и фазометрические аналого-цифровые преобразования / Ю.Н. Артюх. – Рига, 1980. – 52с.
1421536
  Мартыненко Л.Т. Хронометрический метод изомермической гомогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Мартыненко Л.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 15л.
1421537
  Пономарева Е.Н. Хронометрическое титрование. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономарева Е.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 11 с.
1421538
  Шполянский В.А. Хронометрия / В.А. Шполянский. – М., 1974. – 655с.
1421539
  Неклесова В.Ю. Хронопоетоніми віртуального скрипту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 274-277. – Бібліогр.: Літ.: с. 277; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1421540
  Зубчик О.А. Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 16-24. – ISSN 2311-6420


  "Досліджено концепт «хронополітика», як форму рефлексії часового аспекту політичних трансформацій, зокрема, у контексті освітньої політики держави. Аналіз розумінь «хронополітики», розкриття форм її прояву в політичному бутті загалом та у контексті ...
1421541
  Андрущенко М.О. Хронополітичний потенціал Стенфордської моделі кризи розвитку // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 58-61. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1421542
  Раннев Г.Г. Хронопотенциографы. / Г.Г. Раннев. – М, 1979. – 135с.
1421543
  Дерябина Н.В. Хронопотенциометрическое исследование электронных процессов с участками смешанных комплексов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дерябина Н. В.; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1982. – 18л.
1421544
  Кудрейко И И. Хронопотенциометрическое кислотно-основное титрование неводных растворов электролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Кудрейко И.И,; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 20л.
1421545
  Захаров М.С. Хронопотенциометрия / М.С. Захаров. – М., 1978. – 199с.
1421546
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 402 л. – Додатки: л. 378-402. – Бібліогр.: л. 329-377
1421547
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1421548
   Хроностратиграфия палеолетических памятников Средней Сибири. – Новосибирск, 1990. – 182 с.
1421549
  Хворостяний І.Г. Хроноструктура людської долі: історія та метаісторія в посланні Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.250-255


  Концепти свободи й слави в системі поетової творчості є "граничним виявом людської в цілому й української зокрема сутності". Вони реалізуються в межах кожної окремо взятої людини, у межах її долі як життєвого шляху людини й того, що на нім вмнмкає. У ...
1421550
  Гей Н.К. Хронотавр и Солнце / Н.К. Гей. – М., 1991. – 377с.
1421551
  Бондаренко Ю. Хронотипний аналіз тексту у світлі філософсько-історичних підходів до вивчення літератури
1421552
  Журавська О.В. Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 301-305. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1421553
  Боклах Д. Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 73-80. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1421554
  Дорожовець О. Хронотоп Брюгге // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561
1421555
  Дмитрієва І. Хронотоп в п"єсі Керіл Черчіл "Бажання серця" як засіб втілення концепцій театру загрози Гарольда Пінтера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 58-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1421556
  Гайжюнас С. Хронотоп в поэтическом творчестве Генрикаса Радаускаса и Бориса Поплавского // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 131-144. – ISSN 2306-2908


  Порівнюється поетична творчість двох великих поетів-емігрантів Генрікаса Радаускаса (Henrikas Radauskas) (1910–1970) і Бориса Поплавського (1903–1935). Творчість Радаускаса тісно пов’язане з багатьма знаковими явищами світової літератури і мистецтва ...
1421557
  Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено визначенню міфологічних ознак часопросторового виміру сучасної реклами в Україні. У статті розглядаються особливості та основні варіанти функціонування часопросторових понять і реалій як значущих компонентів українського ...
1421558
  Жуковська Г. Хронотоп дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості хронотопного моделювання образу дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко". Спостережено, що хронотоп дороги у творі активно включений у моделювання образу Богдана Хмельницького в контексті історичної ...
1421559
  Дибовська О.В. Хронотоп дороги в сучасних українських літературних казках // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 416-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1421560
  Былокынь С.О. Хронотоп дороги та зустрічі в українському інтелектуальному романі 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 120-126. – ISBN 966-72-77-79-8
1421561
  Дашко Н.С. Хронотоп дороги у творах О. Гончара "Твоя зоря" й В. Дрозда "Листя землі // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 150-159
1421562
  Белера І.М. Хронотоп замку в романах Джейн Остен "Нортенгерське абатство" та Шарлотти Бронте "Джейн Ейр": переосмислення готичної традиції // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 238-242. – ISBN 978-966-8847-78-3
1421563
  Стасик М.В. Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 132-136. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1421564
  Федорів М. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1421565
  Білокінь С.О. Хронотоп ідеї оповідача в романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 226-235. – ISBN 966-72-77-79-8
1421566
  Акулова Н. Хронотоп подорожі в кардинальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу / Н. Акулова, Н. Сластниікова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1421567
  Ботникова А. Хронотоп романтического сознания (сказка Л. Тика "Руненберг") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 93-99.
1421568
  Стасик М.В. Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 38-42. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1421569
  Стадніченко О.О. Хронотоп у романі Л. Голоти "Епізодична пам"ять": особливості поетики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-71. – (Філологічні науки ; № 1)
1421570
  Журавська О. Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 105-112. – ISSN 2308-1902
1421571
  Сіренко С. Хронотоп урізького тексту Галини Пагутяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 145-150. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1421572
  Боєва Е. Хронотоп як визначальний фактор онімного простору художнього твору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 182-186. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1421573
  Баранецька А.Д. Хронотоп як соціокультурний чинник у медійному дискурсі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 32-35


  Здійснено спробу проаналізувати хронотопні особливості медійного дискурсу, а також з"ясувати специфіку їх реалізації у медіатексті. The article is an attempt to analyse the chronotopic features of media discourse and also to find out the specificity ...
1421574
  Дронова Т.А. Хронотопичность стиля мышления в контексте образа // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.206-214
1421575
  Козлов Р.А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-966-177-167-2
1421576
  Іванко Т.А. Хронотопічна організація роману В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Т.А. Іванко, С.В. Нечипоренко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 76-88. – ISSN 2313-1802
1421577
  Коппель О. Хронотопічне моделювання демілітаризації та конверсії як явищ міжнародної системи / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.6-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено хронотопічному моделюванню процесів демілітаризації та конверсії. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів конверсії від характеру міжнародної системи через з"ясування сутнісних закономірностей і особливостей ...
1421578
  Ратушняк О.М. Хронотопічний аналіз як ключ до розуміння оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 229-233. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1421579
  Тіхоненко С. Хронотопічний аналіз як шлях пізнання феномену літературного твору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 8-12
1421580
  Стасик М.В. Хронотопічні особливості романів Уласа Самчука "Морозів хутір" та "Темнота" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-157. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1421581
  Федоренко Микола Олександрович Хронотопічність художнього образу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 118-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що художній образ - хронотопічна єдність, а важлива конструктивна роль у цій єдності належить просторовому виміру, що дозволяє зафіксувати витвір мистецтва в площині його неминущих, абсолютних проявів; дає змогу в образі ...
1421582
  Сушко С. Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 240-248. – ISSN 2078-340X


  Досліджено багатовимірну структуру та новаторські риси хронотопу в етапному романі американського постмодернізму. Провідна домінанта хронотопної організації “The Recognitions” – складний синтез часової та просторової координат у єдине художнє ціле, яке ...
1421583
  Димитрова Л.М. Хронотопні виміри в соціально-філософській парадигмі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1421584
  Верлата А. Хронотопні виміри символістської моделі драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 22-28. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1421585
  Корз О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства / О.М. Корз, А.В. Решетніченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 12-19. – ISSN 2077-1800
1421586
  Козлов Р. Хронотропіка п"єси "Бондарівна" І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 82-88. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1421587
   Хронофармакология наглядно : (хронофармакология в таблицах и рисунках) / [С.М. Драговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 127, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце книги. - Нац. фармацевт. ун-т к 90-летнему юбилею Д.П. Сало. - Алф. указ. препаратов: с. 118-119. – Библиогр.: с. 123-127. – ISBN 978-617-7127-01-6
1421588
  Шабатура Н.Н. Хронофизиология кардиореспираторной системы: уч. пособие. / Н.Н. Шабатура. – К., 1984. – 82с.
1421589
  Коваленко О.В. Хроококковые водоросли приднепровских районов Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коваленко О.В.; АН УССР. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1421590
  Івченко В. Хропун : оповідання // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 69-74. – ISSN 0131-2561
1421591
  Магидович И.П. Хростофор Колумб / И.П. Магидович. – Москва : Географгиз, 1956. – 35с.
1421592
  Бажов П.П. Хрупкая веточка / П.П. Бажов. – Переизд. – М., 1974. – 128с.
1421593
  Бажов П.П. Хрупкая веточка / П.П. Бажов. – Переизд. – М., 1990. – 110с.
1421594
  Димик Дэннис Хрупкая планета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 160 : фото
1421595
  Холланд Дженнифер Хрупкий гигант. Хрупкое царство / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 100-121 : фото
1421596
  Литвинцев Данил Хрупкий мир парка Ергаки : заповедные Ергаки / Литвинцев Данил, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105 : Фото
1421597
  Дручин И.С. Хрупкое время Ауэны. / И.С. Дручин. – Чебоксары, 1990. – 427с.
1421598
  Каминский А.А. Хрупкое разрушение вблизи отверстий / А.А. Каминский. – К., 1982. – 159с.
1421599
  Мансуров В.А. Хрупкое разрушение горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1984. – 124с.
1421600
  Ходань Иван Васильевич Хрупкое разрушение конструкционных материалов при ударном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ходань Иван Васильевич; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1981. – 24л.
1421601
  Ставрогин А.Н. Хрупкое разрушение при плоском напряженном состоянии. : Автореф... канд. техн.наук: / Ставрогин А.Н.; Лен. физ.-техн. ин-т. АН СССР. – Л., 1953. – 11л.
1421602
  Авдеенко С.И. Хрупкое счастье : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 193, [2] с. – ISBN 978-966-197-391-5
1421603
  Красовский А.Я. Хрупкость металлов при низких температурах / А.Я. Красовский. – Киев, 1980. – 337с.
1421604
  Лазько Е.М. Хрусталеносные кварцевые жилы и их генезис : На примере изучения алданских месторождений горного хрусталя / Е.М. Лазько. – Львов : Из-во ЛЬвовского ун-та, 1957. – 206с.
1421605
  Карпов И.И. Хрусталинка: Фантаст. рассказ: (Для сред. и ст. школьного возраста). / И.И. Карпов. – Фрунзе, 1977. – 24с.
1421606
   Хрусталь. – М, 1967. – 63с.
1421607
  Каманин Ф.Г. Хрусталь: Роман / Ф.Г. Каманин. – М. : Современник, 1977. – 236 с.
1421608
  Васильев А.Н. Хрустальная ваза / А.Н. Васильев. – Иваново, 1953. – 120с.
1421609
  Полотай Н.И. Хрустальная вода. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1976. – 263с.
1421610
   Хрустальная медуза. – Рига, 1985. – 430с.
1421611
  Леблан М. Хрустальная пробка : Романы / М. Леблан. – М., 1991. – 303с.
1421612
  Лодкин Ю.В. Хрустальная радуга / Ю.В. Лодкин. – Тула, 1972. – 80с.
1421613
  Тесля Е.А. Хрустальная рюмочка / Е.А. Тесля. – Фрунзе, 1981. – 126с.
1421614
  Аббасзаде Г. Хрустальная чернильница и синие "Жигули" : рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Правда, 1982. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 26)
1421615
   Хрустальные грани. – Тула, 1990. – 430с.
1421616
  Ежов А.В. Хрустальные звоны / А.В. Ежов. – Ленинград, 1989. – 335с.
1421617
  Ларионов С.С. Хрустальные колокола : роман / С.С. Ларионов; пер. с мокша-мордов. М.Шкерина. – Москва : Современник, 1976. – 333 с.
1421618
  Волошин И.И. Хрустальные огни / И.И. Волошин. – Москва, 1963. – 264с.
1421619
  Индрицанин А.Ф. Хрустальные свечи : стихотворения / Анатолий Индрицанин. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-153-2
1421620
  Габбе Т. Хрустальный башмачок / Т. Габбе. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 64 с.
1421621
  Ясуока Сетара Хрустальный башмачок. / Ясуока Сетара. – М., 1984. – 190с.
1421622
  Петров В.Н. Хрустальный глобус / В.Н. Петров. – М., 1983. – 301с.
1421623
  Власова С.К. Хрустальный голубь / Серафима Власова. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1972. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
1421624
  Месснер Райнхольд Хрустальный горизонт / Месснер Райнхольд. – Пер. с нем. – Москва : Планета, 1990. – 269 с.
1421625
  Стюарт М. Хрустальный грот / М. Стюарт; Пер.с англ. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 425с. – ISBN 5-85025-047-6
1421626
  Севан Г. Хрустальный замок : автобиогр. роман / Гегам Севан; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1966. – 271 с.
1421627
  Вулис А.З. Хрустальный ключ / А.З. Вулис. – Ташкент, 1975. – 152с.
1421628
   Хрустальный ключ. – Тула
15. – 1990. – 224с.
1421629
  Жданов Ю.А. Хрустальный свод / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 96с.
1421630
  Иванов П. Хрущев за Хрущева // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 175-184. – ISSN 0869-44435
1421631
  Комаров А. Хрущев и Швеция // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 0235-7089
1421632
  Гасанлы Д. Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954 - 1959) / Джамиль Гасанлы. – Москва : Флинта, 2009. – 661, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9765-0792-0
1421633
  Трошанин П.Г. Хрущи и борьба с ними в лсном хозяйстве. / П.Г. Трошанин. – М., 1966. – 160с.
1421634
  Гандзій О. Хрущова прийняв наступного дня після дзвінка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 49 (352), 22 грудня 2016. – С. 47-50


  Український терапевт, доктор медицини, професор Микола Стражеско 1932 року вперше використав термін "спухлі від голоду". Згадуються патологоанатом доктор медицини, професор В. Високович та та лікар-терапевт, професор, доктор медицини, один із ...
1421635
  Киридон П. Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1421636
  Семенов Михаил Хрюкающая рыба. Летающая и говорящая рыба. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 88 : фото
1421637
  Глапшун О. Хто-небудь : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 62-75. – ISSN 0130-321Х
1421638
  Осьмачка Т. Хто : Поезії / Т. Осьмачка. – Київ : Веселка, 1995. – 206 с. – ISBN 5-301-01763-2
1421639
  Данко С. Хто "запалює" відносини Угорщини та України? // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 4
1421640
  Кралюк П. Хто "підказав" Тарасові Шевченку ідею поеми "Сон"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)
1421641
  Яловий М. Хто "формалісти"? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 237-245. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1421642
  Лисовский А.М. Хто батька покидає, того Бог карає / А.М. Лисовский. – СПб., 1892. – 284 с.
1421643
  Лісовський О.М. Хто батька покыдае, того Бог каpае [Хто батька покидає, того Бог карає] : дpаматычни сцены у 4-х діях и 7-мы каpтынамы А.М. Лисовского. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Изд. кн. маг. В.Е. Алексеева ; Высч. утв. Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1892. – 76, 9 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1421644
  Олійник Ю. Хто бачив білу ромашку? : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1421645
  Онищенко О. Хто боїться вступної кампанії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 1, 12


  Про радикальні зміни в Умовах прийому до ВНЗ у 2015 році. Прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватися за трьома ступенями освіти: молодший бакалавр, бакалавр і магістр та за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста й ...
1421646
  Соколов Б. Хто боїться Маккейна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 травня (№ 86). – С. 5


  Якщо його ідеї будуть реалізовані Трампом, то це стане для Кремля найгіршим жахіттям.
1421647
  Агеєва В. Хто боїться приводу матріархату? // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 22-23
1421648
  Студинський К. Хто був автором "Antirrisis"-а з р. 1599? / написав Киpило Студинський. – [Львів], 1900. – 20 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1900, т. 35/36


  «Антирризис» - полемічний твір уніатської літератури. «Антирризис» вийшов безіменно, традиція назвала його автором грека Петра Аркудія. М.С. Грушевський вважав автором «Антирризиса» Потія Іпатія. Автор «Антирризиса», тобто Адам Потій (в єпископстві ...
1421649
  Гейда О.С. Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
1421650
  Панькевич І. Хто був Іван Бережанин -- Михайло Лучкай -- чи Іван Фогаршій? / І. Панькевич. – Ужгород : Печатня ОО. Василіян, 1931. – 23 с.
1421651
  Лагода В.К. Хто в бороні, а хто в стороні : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 124 с.
1421652
  Шнайдер Нетта Хто в галузі найкращий? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 14-27 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1421653
   Хто в Європі найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1421654
  Будько Євген Хто в мистецтві "копенгаген?" : Краєвиди душі / Будько Євген, Пилипенко Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-103 : Фото
1421655
  Чорнолуцька Тетяна Хто в Раді був, той в цирку не сміється // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0130-5212
1421656
  Москаленко Леся Хто в Червоному морі найстрашніший? / Москаленко Леся, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-48 : фото
1421657
  Хоменчук О. Хто вбивці Хасевича? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 27 травня (№ 21). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1421658
  Чемерис В. Хто Ви, Іване Остаповичу Виговський? // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.97-121 : Фото. – ISSN 0869-3595
1421659
  Боєру В. Хто виконує судові рішення в Україні? // Молодь України. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 9). – С. 10


  "З 5 січня 2017 року в Україні почала діяти змішана система виконавчого провадження. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр".
1421660
  Бондаренко І. Хто вилікує українську мову // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 66-76.
1421661
  Герцен О.І. Хто винен / О.І. Герцен. – К., 1953. – 208с.
1421662
  Герцен О.І. Хто винен? : Роман / О.І. Герцен. – 2-е вид. пер. – Київ : Дніпро, 1982. – 252с.
1421663
  Залета Ю.І. Хто витримає спеку / Ю.І. Залета. – Київ, 1969. – 159с.
1421664
  Дорошенко Олександр Хто відіграв вирішальну роль у перемозі над нацизмом? // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст.
1421665
  Лесніча Т.В. Хто відноситься до осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Визначення понять та відмінностей / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 56-66
1421666
  Петриченко О. Хто відповідає за забезпечення безпеки держави? (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 75-78
1421667
  Шабелюк О. Хто відпочивати, а хто - до праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  За ініціативою студентського парламенту та ректора університету Л.В.Губерського в університеті діє студентський трудовий загін, який за два літніх місяці провів ремонтно-будівельні роботи в 11 гуртожитках.
1421668
  Карпенчук І. Хто він - Іван Ужевич? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 160-163.
1421669
  Мартинюк В. Хто він - новий генсек ООН? Очікування України та світу від Антоніо Гутерріша // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1421670
  Зленко Григорій Хто він, Олександр Великанов? Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 10-11
1421671
  Демошенко Юрій Хто він, отаман Зелений? // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 245-248. – ISSN 0869-3595
1421672
  Радчук В. Хто він, Роберт Бернз ? До проблеми перекладу / В. Радчук, О. Радчук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 191-218. – ISSN 1728-9572
1421673
  Мейселс Г. Хто він, Сі Цзіньпін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  У майбутні тижні аналітики всього світу робитимуть прогнози щодо передбачуваного нового керівника Китаю.
1421674
  Карпенко М. Хто він, суб"єкт злочину, передбаченого ст. 406 КК України? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-42.
1421675
  Мовчан П. Хто він? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 6


  Симон Васильович Петлюра.
1421676
  Соснін О. Хто володіє інформацією, той володії світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного-правопорядку в Україні.
1421677
   Хто володіє інформацією... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник відвідав Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Він оглянув новобудову науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ"- комплекс,який оснащено системою ...
1421678
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні.
1421679
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом. Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1421680
  Чухліб Тарас Хто вони гайдамаки - козаки, "бомжі" чи "вурдалаки"? : полеміка
1421681
  Винниченко В.К. Хто ворог / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
1421682
  Леманн Хто врятує глобалізацію? / Леманн, Жан-П"єр // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 22-25
1421683
  Фідич Наталка Хто встереже Маковея? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 114-115 : фото
1421684
  Соскін О. Хто гарант національної безпеки? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-43
1421685
  Калинчук Д. Хто гартував сталь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 32 (145). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Індустріалізацію Радянського Союзу здійснили американці.
1421686
  Гнатюк М. Хто говорить від імені Європи після Лісабону? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 78-82


  У статті розглядається інститут міжнародного представництва Європейського Союзу, , зокрема стверджується, що, незважаючи на суттєві зміни в організації зовнішньої діяльності та розподілі повноважень між ключовими гравцями після Лісабонської угоди, ...
1421687
  Друзенко Г. Хто демаркує юрисдикційні кордони у Європі? Частина І. Коmреtепz-коmреtеnz у праві європейських спільнот // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 63-73


  Проблема коmреtеnz-коmреtеnz в контексті європейського публічного права фактично залишається поза увагою української правової науки. Автору вдалося знайти лише одну наукову працю українською мовою, в якій побіжно згадано про тривалу "заочну дискусію" ...
1421688
  Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 32-36
1421689
  Грабовський С. Хто довкола мене? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 8


  Олександр Довженко: предтеча шістдесятників.
1421690
  Сорока В. Хто допоможе вчителю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1421691
  Птахів Семен Хто душить українських агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
1421692
  Даниленко А. Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзац? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 154-174. – ISBN 966-767921-7 (Вип. 6)
1421693
  Аблятіфов Р. Хто є кримські татари для держави Україна? // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 126-137
1421694
  Бондарчук Л.В. Хто є ніхто / Л.В. Бондарчук. – К, 1989. – 203с.
1421695
  Грабовський С. Хто є справжнім українцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 11


  Чи справді модерна українська нація народилася лише на Євромайдані? Вагома історична роль Майдану - він "просто" відродив питомі українські традиції націотворення.
1421696
   Хто є хто : Довідник. Професори нац. техн. ун-тету України "Київський політехн. ін-тут". – Київ : Освіта, 1998. – 159с. – ISBN 966-04-0390-9
1421697
   Хто є хто : Львівщина помаранчева. – Київ. – ISBN 966-8975-24-3
Вип. 3. – 2006. – 128с. : іл. – Видання присвячене 150-річному ювілеєві від дня народження Івана Франка та 15-тим роковинам незалежності України
1421698
   Хто є хто в державному управлінні : 2002. – Київ : Український видавничий Центр, 2002. – 640с. – ISBN 966-96058-0-6
1421699
   Хто є хто в державному управлінні / [уклад. та ред. : Ю. Марченко, О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 1064 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 978-966-2141-04-7


  Біографічні довідки народних депутатів України, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів
1421700
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-05-X
Т.2. – 2000. – 432с.
1421701
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7953-01-7
Т.3. – 2001. – 464с.
1421702
  Вергун В.А. Хто є хто в економічній науці : лауреати Нобелівської премії / В.А. Вергун, Л.І. Вергун; Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1421703
   Хто є хто в європейській та американській політології. – Львів, 1995. – 288с.
1421704
   Хто є хто в західній та вітчизняній соціології : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
1421705
   Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. – Київ : К.І.С., 2007. – 464 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-74-8
1421706
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 1997. – 609с. – На обкл.: Хто є хто в Україні: політики, підприємці, військові, науковці, діячі культури, спортсмени. – ISBN 966-7048-03-9
1421707
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2001. – 550с. – ISBN 966-7048-36-5
1421708
   Хто є хто в Україні : 7000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2004. – 1000 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-8039-30-0


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1421709
   Хто є хто в Україні : 9 000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2007. – 1136 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-71-3


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1421710
   Хто є хто в Україні. 1997 = Кто есть кто в Украине. 1997 =Who is who in Ukraine. 1997 =Wer ist wer in Ukraine. 1997 : Біографічний словник. – Київ : Фенікс, 1997. – 470с.
1421711
   Хто є хто в українських мас-медіа. – Київ : К.І.С. – ISBN 966-7048-21-7
Вип. 2 : Інформація станом на липень 1999 року. – 1999. – 544 с.
1421712
   Хто є хто в українських суспільних науках. – Київ : К.І.С., 1998. – 544с. – ISBN 966-7048-15-2
1421713
  Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов ; [художник А. Єрьоміна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 414, [2] с. : іл. – На обкл. також: Князі. Гетьмани. Повстанці. Диктатори. Видатні особи XX століття. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-14-1182-0
1421714
   Хто є хто в українській політиці : довідник [понад 1100 біогр. довідок] : інформація за станом на 1 верес. 1993 р. / С. Білокінь, О. Гриценко, О. Кілієвич, Ю. Марченко, В. та ін. П"ятницький; [Білокінь С. та ін. ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили]. – Київ : [б. в.], 1993. – XIV, 286, [8] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Заголовок обкл.: Хто є хто в Україні. - Імен. покажч.: с. 274-286. – (Серія "Хто є хто в Україні" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-5327-7
1421715
   Хто є хто в українській політиці : Інформація станом на березень 1995 року. – Київ : К.І.С. – ISBN 5-87274-189-8
Вип. 2. – 1995. – 272 с.
1421716
  Габович О. Хто є хто згідно зі Scopus / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 135-139. – ISBN 978-966-518-698-4
1421717
   Хто є хто на Буковині. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 190с. : іл. – ISBN 966-8189-19-1
1421718
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2001. – 199с. – ISBN 966-7953-03-3
1421719
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2002. – 156 с. – ISBN 966-7953-19-Х
1421720
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-58-0
Вип. 4. – 2004. – 160 с. : іл.
1421721
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : Довідко-біографічне видання. – Київ, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7953-02-5
1421722
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки. – Київ, 2002. – 207 с. – ISBN 966-7953-08-4
1421723
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-11-4
Т. 1. – 2002. – 271 с.
1421724
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-29-7
Вип. 2. – 2003. – 302 с.
1421725
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. – Київ. – ISBN 966-8153-05-7
Вип. 3. – 2006. – 160 с. : іл.
1421726
   Хто є хто на Луганщині. Луганське земляцтво в Києві : тематичний збірник. – Київ. – ISBN 966-8153-07-3; 966-8975-29-4
Вип. 1. – 2006. – 64с. : іл.
1421727
   Хто є хто на Львівщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-22-Х
Вип. 1. – 2003. – 336 с.
1421728
   Хто є хто на Полтавщині : Довідково-біографічне видання. – Київ : Київська книжкова фабрика. – ISBN 966-7953-21-1
Кн.1. – 2003. – 160 с.
1421729
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-50-5
Вип.2. – 2004. – 272 с.
1421730
   Хто є хто на Рівненщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-34-3
Вип. 1. – 2003. – 206с. : іл.
1421731
   Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-73-4
Вип. 1. – 2005. – 240с. : іл.
1421732
   Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – (Хто є хто). – ISBN 966-7953-40-8
Вип. 1. – 2004. – 223с. : іл.
1421733
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-37-8
Вип. 1. – 2004. – 176 с.
1421734
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-64-5
Вип. 2. – 2005. – 192 с. : іл.
1421735
   Хто є хто на Хмельниччині : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-28-9
Вип..1. – 2003. – 208 с.
1421736
   Хто є хто на Черкащині : видатні земляки: довідково-біографічне видання. – Київ : Українська акад. геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-60-2
Вип. 1. – 2005. – 206с. : іл.
1421737
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 1. – 1998. – 354с.
1421738
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 2. – 1998. – 354с.
1421739
   Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 160с. – ISBN 966-7308-46-4
1421740
  Денисюк Т. Хто є хто у справі охорони природи? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 4-6.
1421741
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони : [довідково-біогр. видання]. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-13-0
Вип. 4 : 2002-2003 / [авт.-упоряд.: В. Болгов та ін]. – 2002. – 463, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 446-454
1421742
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-35-1
Т.5. – 2003. – 400 с.
1421743
   Хто є хто. Партії та політики : 21 столяття. Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-10-6
Вип.1. – 2002. – 208с.
1421744
   Хто є хто. Партії та політики : 21 століття. Довідково-біографічне видання. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-39-4
Вип.2. – 2004. – 240 с.
1421745
  Томенко М. Хто ж "козел"? : З виступу нар. депутата України на сесії Верховної Ради України // Сільські вісті, 2004. – 27 жовтня


  ЗМІ в Україні
1421746
  Павленко Ю. Хто ж був першим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 1814-5078
1421747
  Покась Л. Хто ж відкрив Північний полюс: Роберт Едвін Пірі чи Фредерік Альберт Кук? = визначні дати да видатні номера / Л. Покась, В. Соболевський // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 42-47 : Табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв
1421748
  Вольвач П. Хто ж відроджував Крим у перші повоєнні роки? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 січня (№ 1). – С. 4-5
1421749
  Науменко В. Хто ж він, Олекса Кобець (Варавва)? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 153-154. – ISSN 0130-1608
1421750
   Хто ж вони, критики програми, - опоненти чи "гарматне м"ясо"? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7
1421751
  Глушко М. Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 28-42. – ISSN 1028-5091
1421752
  Сенченко М. Хто ж нами керує і чиї інтереси захищає Президент?.. / Микола Сенченко. – Київ : Аратта, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-8475-21-4
1421753
  Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 10-11
1421754
  Забужко О. Хто ж, як не критика? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 424-433. – ISBN 978-966-00-1462-6
1421755
  Наулко В. Хто живе в Україні
1421756
  Наулко В. Хто живе в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАНУ; [гол. ред., передм. та упоряд. Р. Радишевського; відп. за вип. В. Полковенко; редкол.: Жулинський М.Г., Дзюба І.М., Мишанич О.В. та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія
1421757
  Філоненко Світлана Хто забуває історію, той ризикує побачити її повторення... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 64-65


  75 років відділяють нас від страшної, гнітюче-дикої дійсності, що накрила українські землі на початку 1930-х років, яка зветься холодними нейтральними словами "голодомор", "геноцид", "репресії проти селянства"... А що за ними стоїть?! Подих смерті, ...
1421758
  Зелінський Юрій Хто зазіхає на "Євро" в Україні? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 25 (74). – С. 24-25
1421759
   Хто залишить ЄС слідом за Британією? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1421760
  Коновал О. Хто замінував і висадив у повітря Хрещатик та Успенський Собор // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 35
1421761
  Коновал О. Хто замінував і підірвав Хрещатик та Успенський собор у Києві? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 10
1421762
  Голованова Н. Хто заплатить за виробництво новин ? : (Історик іжурналіст професор Оуен Джонсон про проблеми сучасної преси) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
1421763
  Стаховський Дмитро (УНІАН) Хто зароблятиме на шенгенських візах? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-107 : фото
1421764
  Суржик Л. Хто засвічує зірки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 12


  Харківські астрономи створили унікальний каталог Чумацького Шляху. Карти зоряного неба складали з найдавніших часів. Перший зоряний каталог (з описом 1022 зірок), який згадується в історичних документах, приписують авторству давньогрецького астронома ...
1421765
   Хто застосує винаходи? - відгукніться // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 2 (63) : березень - квітень. – С. 151


  Винаходи кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1421766
  Діяк І.В. Хто захистить наш народ і державу: Комуністична партія України чи Українська комуністична партія? : Штрихи до історії та сьогодення компартії України / І.В. Діяк. – Київ, 2000. – 264с. – ISBN 966-95742-0-Х
1421767
   Хто захистить сироту? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-38.
1421768
  Чабала Олег Хто збудує спільний Кавказький дім? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 36-39
1421769
  Костюк Н.Т. Хто згубив Південно-західний фронт? : Матеріали до новітньої історії України / Костюк Н.Т.; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2008. – 26с.
1421770
  Ковалів Ю. Хто зі словом, а хто - з ділом // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 137-143. – ISBN 978-966-00-1565-4
1421771
  Гончаров В.І. Хто знає дві мови - то вдвічі багатший. Факультет іноземної філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 -27 вересня (№ 41). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
1421772
  Дубовик В.Ю. Хто зрадив ЧЕМ? / В.Ю. Дубовик. – Дніпропетровськ, 1990. – 221с.
1421773
  Коваль Н. Хто зробить Францію новою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 5


  "У лютому у Франції розпочався вирішальний етап передвиборної кампанії. Протягом лише двох позаминулих вихідних, 4 і 5 лютого, у Парижі офіційним кандидатом від правлячої Соціалістичної партії, за показової відсутності представників уряду, було ...
1421774
  Доценко О. Хто зрозуміє хлопчика Мотла? Оповідання Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл". 6 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
1421775
  Моргун Ф.Т. Хто зруйнував Компартію і найбільшу в світі країну ? : Роздуми виборця / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 40с.
1421776
  Березовенко А. Хто зупинить "лінгвістичні війни"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 травня (№ 92)


  Позитивний вихід для імплементації європейської Хартії регіональних або міноритарних мов існує. Його умовою є зміна ціннісних орієнтирів.
1421777
  Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні / В.І. Наулко. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 80 с. – ISBN 966-522-180-9
1421778
  Моргун Федір Хто і де зірвав бліцкриг? / Ф.Моргун. – 3-є вид., доп. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 132с. – ISBN 966-7891-29-1
1421779
  О"Лір Хто і для чого знищує радіо? / Олена О"Лір // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 1,4


  "У "ЛУ" від 12 жовтня опубліковано статтю літературознавця, професора Михайла Наєнка "Літературу репресовано як клас!", де йдеться про згубні "реформи" на Українському радіо "Культура", передусім витіснення з ефіру художньої літератури".
1421780
  Заєць В. Хто і для чого охристив Україну-Русь / В. Заєць. – Харків, 1929. – 103с.
1421781
  Лизанчук В. Хто і коли покається перед Україною? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 11-17
1421782
  Савич К. Хто і навіщо «замовив» Поплавського. Київський університет культури продовжує працювати у штатному режимі, а керівництво вишу не розуміє претензій Міністерства освіти і науки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 181). – С. 12


  Київський університет культури (КУК) бореться за своє існування з Міністерством освіти і науки України. В університеті впевнені, що це — спланована акція проти засновника навчального закладу, нардепа Михайла Поплавського
1421783
  Наконечний О. Хто і навіщо воює проти нового закону про науку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  20 трав. 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Це стало результатом багаторічної роботи експертів, обговорення сотень і сотень пропозицій. Кажу про це відповідально, оскільки ...
1421784
  Дубровик-Рохова Хто і чим врятує Україну - уроки Великого Українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 15


  До сороковин відходу у вічність Богдана Гаврилишина.
1421785
  Петляков П.А. Хто і чому домагався унії? / П.А. Петляков. – К, 1989. – 16с.
1421786
  Сліпачук Т. Хто і як визначає право, що застосовується до арбітражної угоди, або... знову про головне // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 109-113
1421787
  Яременко В. Хто й за що посадив артиста? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 5


  Відкритий лист професора-літературознавця КНУ імені Тараса Шевченка до Презедента України з проханням втрутитися у долю українського артиста І. Завадського.
1421788
  Дубровський В. Хто й навіщо наводить тінь на ФОП // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 11


  "Стараннями лобістів словосполучення "тіньова економіка" міцно асоціюється зі зловредною фізичною особою підприємцем - ФОП, який, користуючись вольностями спрощеної системи, торгує "лівим" товаром, та ще й в обсягах, що багатократно перевищують ...
1421789
  Жерар Стефані Міньйо Хто керує університетами Франції? Парадоксальна перемога дорадчего лідера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 251-274
1421790
  Гончар О.Т. Хто кого водив? : Оповідання: Для дошк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1985. – 15с.
1421791
   Хто кого. Каталонія планує провести референдум про незалежність без дозволу Іспаніїї // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1421792
  Самойлов Юрій Хто кращий в українському BSP? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 20-21 : графік. – ISSN 1998-8044
1421793
   Хто кращий з авіаційних агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
1421794
  Оржеховська В.М. Хто кращий? / В.М. Оржеховська. – К., 1990. – 45с.
1421795
  Скрипник О. Хто лікуватиме нас завтра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
1421796
  Гром Н. Хто має боротися з корупцією? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 1, 14


  Міжнародні стандарти та успішні моделі антикорупційних систем.
1421797
  Соловйов Олексій Хто має зробити дитину щасливою? Законодавець! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 43-45
1421798
  Соловйов Олексій Хто має зробити дитину щасливою? Законодавець! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 43-45
1421799
  Люккетофт М. Хто має керувати Організацією Об"єднаних Націй? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 3
1421800
  Головченко В. Хто має право на користування надрами в Україні? / В. Головченко, А. Потьомкін // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64.
1421801
  Грабовський С. Хто має прийти у Києві на місце Леніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 228). – С. 8


  Особистість Ніколи Терещенка та його внесок у розбудову Києва.
1421802
  Куйбіда Р. Хто матиме вплив на антикорупційний суд? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1421803
  Пестов О. Хто ми, українці, або трипільський феномен // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 99-111. – ISSN 0868-4790
1421804
  Ільченко Володимир Хто ми. Любов, що залишилась від скіфів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 26-28 : фото
1421805
  Франко З. Хто ми? Звідки родом? / З. Франко. – Київ, 1990. – 46с.
1421806
  Джумагельдієва Г.Д. Хто може бути судовим експертом? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-91.
1421807
  Головецька Н. Хто на світі найгарніший? : До вивчення циклу віршів Ігоря Калинця "Дивосвіт"
1421808
  Головецька Н. Хто на світі найгарніший? : до вивчення циклу віршів Ігоря Калинця "Дивосвіт"
1421809
  Чемерис В. Хто на току, а хто на боку : гуморески / В. Чемерис. – Дніпропетровськ, 1962. – 188 с.
1421810
  Білоус Д. Хто на черзі : поезії / Д. Білоус. – Київ : Дніпро, 1966. – 172 с.
1421811
  Антонов В. Хто навчить професора? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Доц. ф-ту кібернетики розповідає про переваги автоматизованих робочих місць (АРМ), які надають конструктивну допомогу викладачам, які дозволяють автоматизувати процес творчості та навчання тощо.
1421812
  Гулевич В.Н. Хто надихає і підтримує неонацизм у ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1971. – 48с.
1421813
  Самойлов Юрій Хто найдорожчий? А найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : табл. – ISSN 1998-8044
1421814
   Хто найкраще візи видає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1421815
  Скопенко В.В. Хто нам доктор? / Коментар голови ВАКа, акад. В.Скопенка // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999. – № 9. – С. 34-36
1421816
  Зленко Г. Хто написав першу історію Одеси? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 12-13


  І на сьогодні одним із головних джерел відомостей про першопочатки існування чорноморськогоміста після знесення Хаджибея залишається "История Одессы", створена Костянтином Миколайовичем Смольяниновим. Робота над нею тривала з кінця 1849 року за ...
1421817
  Зленко Григорій Хто написав симфонію? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 14-15
1421818
  Толкачов О. Хто напише Основний Закон для України? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-79. – ISSN 1812--514Х
1421819
  Нікітенко К. Хто насправді розпочав Другу світову війну, або "Сворачивай шарманку" - уроки сталінської дипломатії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 15


  Тривалий час в історичній літературі (передусім в СРСР), аналізуючи події Другої світової війни, зосереджували увагу виключно на постаті підступного й кривавого агресора Адольфа Гітлера, який прагнув володіти світом і поклав на вівтар цього палкого ...
1421820
  Бондаренко О. Хто насправді руйнував Київ? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 1, 4


  Українські таємниці Другої світової.
1421821
  Райхель Ю. Хто наш друг у СНД? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 жовтня (№ 196). – С. 9
1421822
  Бідний Є. Хто не домовляється - той платить, або іноземний досвід медіації / Є. Бідний, М. Павленчик // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 22-23
1421823
  Шевчук О. Хто не жив у гуртожитку - той не був студентом // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Роздуми про студентські роки, як про найкращу пору кожного студента, особливості проживання у гуртожитку, який є школою життя та співіснування, школою взаєморозуміння та взаємодопомоги.
1421824
  Чередниченко О. Хто не знає іноземних мов, той не знає й свою // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів на факультеті іноземних мов розповідає його декан. Згадуються видатні українські мовознавці, які стояли біля витоків іноземної філології в Київському ун-ті, такі як: М. Дашкевич, С. Савченко, І. Шаровольський, А. Білецький, ...
1421825
  Нелін М. Хто не знає минулого - не вартий майбутнього // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1421826
  Денисенко В. Хто не ризикує - той не дивує світ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 54-59. – (Історичні науки)


  Штрихи до політичного портрета Вінстона Черчілля.
1421827
  Денисенко В. Хто не ризикує - той не дивує світ (Штрихи до політичного портрету Уінстона Черчілля) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 826-846. – ISBN 966-7522-07-5
1421828
  Самойлов Юрій Хто отримає українську візу? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
1421829
  Низова Л. Хто перевидасть сім тисяч творів Івана Низового? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 10
1421830
  Капітоненко М. Хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 5


  Прив"язуючи власну економіку до російської, Україна бере на себе й серйозну частину ризиків. Точний зміст політичних жертв, принесених українським керівництвом, має не надто принципове значення. У будь-якому разі, йдеться про обмеження українського ...
1421831
  Яремчук В. Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання). // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 177-188
1421832
  Топіха В. Хто поважає й любить рідну мову, вживає всі її слова безпомилково / В. Топіха, Н. Шкурятана, Н. Шлапак
1421833
  Гайдай О. Хто пожав "бурю"? : Армія Крайова на Тернопіллі, 1941-1945 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль, 1996. – 176с.
1421834
  Дан Серджіу Хто полетить до Румунії? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 32 : фото. – ISSN 1998-8044
1421835
  Прохоренко А. Хто попереджений - той захищений (цикл бесід для попередження дитячого травматизму) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 23-32
1421836
  Лисюк К. Хто поповнив національний злочин? : під осуд українського громадянства / Каленик Лисюк. – Онтаріо : [б. в.], 1961. – 86 с. : іл.
1421837
  Івченко В.В. Хто порятує нас від нас самих?.. / Вікторія Івченко. – Київ : Біі Граф, 2006. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 966-96607-2-6


  У пр. № 1700304 напис: Для бібліотеки КНУ ім. Т. Шевченка від випускниці 1988 р. Щиро! Київ, Майдан. 3.01.2014 р. Підпис.
1421838
   Хто посяде місце керівника ІМЗО? // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  В Міністерстві освіти і науки триває конкурс на зайняття посади керівника Державної наукової установи " Інститут модернізації змісту освіти.
1421839
  Бояновська Е. Хто пошив шинель - портной чи кравець? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 16 (284). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Американський славіст про Миколу Гоголя і його балансування між українським та російським націоналізмом.
1421840
  Захарін С. Хто прийде на зміну ВАК-ДАК? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 12


  Новий Закон "Про вищу освіту" містить низку новацій у сфері атестації наукових кадрів. На думку законодавця, підготовка докторів наук і докторів філософії — це діяльність, швидше, освітня, а тому вона має регулюватися "освітнім" законом.
1421841
  Тимошик М. Хто прийде на зміну таким? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 5


  Про зустрічі Івана Драча зі студентами-журналістами КНУКіМ.
1421842
  Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 11
1421843
  Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 березня (№ 10). – С. 1
1421844
  Лиман С.І. Хто різав кілем моря вал заради слави й червінців... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 342-346. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1421845
  Морозов А.Г. Хто робить зрозумілими епохи... / розмову вів Григорій Голиш // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 6


  Розмова з доктором історичних наук, професором Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, академіком Академії історичних наукУкраїни А.Г. Морозовим про творчий життєвий шліх і не тільки.
1421846
  Грінченко Б.Д. Хто робыть, той и мае [Хто робить, той і має] : оповидання пpо Джемса Гаpфильда. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Уч-ща Глухонемых. – (Благотвоpительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; [№ 21])
Т. 1. – 1903. – 500 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1421847
  Самойлов Юрій Хто розблокує "ВІдкрите небо"7 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1421848
  Коваленко О. Хто розровість про ноосферу? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про видатного вченого Володимира Вернадського.
1421849
  Безнощенко К. Хто розсудить суди? Проблемні питання практики застосування ст. 1212 Цивільного кодексу України // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 24-25
1421850
  Нехода І.І. Хто сіє вітер : Повість про народне горе, народний гнів і народну доблесть / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1959. – 452с.
1421851
  Плахта Д. Хто складе Путіну компанію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 4-5


  Про бойкот головного футбольного форуму в Росії.
1421852
  Крапіва К.К. Хто сміється останнім / К.К. Крапіва. – Київ, 1953. – 104 с.
1421853
  Крижанівський А.С. Хто спалив Карфаген? / А.С. Крижанівський. – К., 1980. – 184с.
1421854
  Малаков Д. Хто спалив Хрещатик у 1941 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 121-124
1421855
  Томенко М. Хто спонсорує діяльність Президента України Леоніда Кучми?: // Голос України, 2003. – 24 травня


  Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації з приводу відповіді на свій депут. запит стосовно джерел фінансування здійснених від імені Президента України Л.Кучми рекламних акцій (привітання з Новим роком, Восьмим ...
1421856
  Рябінін Є. Хто стане локомотивом Чорноморсько-Каспійського регіону: місце вакантне // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29
1421857
  Каспрук В. Хто стане новим президентом США? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 144-149.
1421858
  Трохимчук А. Хто стане рушієм змін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 12


  "Про проблеми наукової сфери України останнім часом написано багато. Для прикладу можна згадати Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System - найбільш грунтовний документ, підготовлений незалежною групою експертів під егідою ...
1421859
  Тім С. Хто створив бога? / С. Тім. – (Х) : ДВУ, 1925. – 72 с.
1421860
  Тім С. Хто створив Бога? / С. Тім. – Х., 1925. – 72с.
1421861
  Кохан В.І. Хто стріляв? / В.І. Кохан. – Ужгород, 1988. – 190с.
1421862
   Хто такий був Іван Франко? : 2 статті. – Вінниця : Вид-во Подільск. т-ва "Просвіта" ; Тип. Файнгольдца, 1918. – 23 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Книги Укpаїнської РСР. 1917-1923 pp.: Бібліогp. - Х., 1959
1421863
  Гофман О. Хто такий Василь Ткачук? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 17 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  До 100-річчя з дня народження.
1421864
  Чалий Б.Й. Хто такий каракурта? / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1956. – 78 с.
1421865
  Яремчук Т. Хто такий Мартін Лютер? / Т. Яремчук. – Репринтерне видання. – Тернопіль : Горлиця, 1937. – 48 с.
1421866
  Матієнко Т. Хто такий незнайомець? Конспект заняття з безпеки життєдіяльності для дітей середньої групи (5-й рік життя) / Т. Матієнко, Т. Парферова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 11-13
1421867
  Євтушенко В. Хто такий Павло Глазовий / В. Євтушенко. – Київ : Діокор, 2005. – 144с. – ISBN 966-8331-18-4
1421868
  Ержілясун Ахмет Хто такий Салур Казан? // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936


  У розвідці автор зупинився на першому етапі переказів про Салура Казана та його друзів, розглянуто питання про встановлення історичної особистості героя. У боротьбі Салура є відголоски воєн огузів, а пізніше - печенігів та кипчаків, які жили біля ...
1421869
   Хто такий справжній консолідатор? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
1421870
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : у книжці 12 малюнків та портретів і автограф (письмо) Тараса Шевченка / розказав Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – Видано коштом авт. Друк. А. Пономарьова, п. о. І. Врублевського. – Київ : Дзвін ; [Друк. 1-ї Київ. Друкар. Спілки], 1912. – 32 с. : портр., мал. – На тит. арк. та обкл.: До 100-літніх роковин народження Великого Кобзаря України


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1421871
  Гетьманець Гр. Хто такий Тарас Шевченко : У книжці 12 малюнків та поpтpетів і автограф(письмо) Тараса Шевченка / Росказав Гр. Гетьманець. – Київ, 1913. – 32 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1421872
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : З додатком малюнків та поpтpетів, віpша ["Т. Шевченко"] Г. Комаpівни та афоpизму (думки) Д"Ізpаелі: З 16-тьма малюнками та поpтpетами / Росказав Г. Коваленко-Коломацький (Гр. Гетьманець) [псевд.]. – [2-е вид.], пеpедpук вид. 1913 p. – Київ : Видано коштом авт. Друк. 2-ї Артілі, 1914. – 32 с. : іл., порт. – Hа тит. аpк. та обкл.: До 100-літніх pоковин наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 1814-1914. - Hа тит. аpк. факс. pукопису віpша Т.Г. Шевченка. - Hа с. 2-3 обкл. фот. Т.Г. Шевченка, Г.М. Честахівського та макету пам"ятника Т.Г. Шевченку


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1421873
  Коваленко Гр.А. Хто такий Тарас Шевченко : з 16-тьма малюнками та поpтpетами / Розказав Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Вид. 3-е, випр. – Київ : Укp. школа, під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка, 1918. – 32 с. : іл. – На обкл. після серії: Шануймо своїх великих людей! - Hа с. 2 епіграф з твору Б. Дізpаелі. - На тит. арк. факс. урив. з вірша "Заповіт" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з віpша "Т. Шевченко" Галини Комаpівни [Г.М. Комаpова].]. – (Українська школа / під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепігі, С. Черкасенка ; № 1 ; Біографічна бібліотека)


  Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.] Рік вид. встановлено за кн.: Т.Г. Шевченко: Бібліогр. літ. про життя та творчість, ...
1421874
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : з малюнками та портретами / розказав Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – Вид. 4-е. – Київ : Дзвін ; [Друк. 1-ї Київ. Друкар. Спілки], 1919. – 32 с. : іл. – На обкл. після серії: Шануймо своїх великих людей! - Hа с. 2 епіграф з твору Б. Дізpаелі. - На тит. арк. факс. урив. з вірша "Заповіт" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з віpша "Т. Шевченко" Галини Комаpівни [Г.М. Комаpова]. – (Українська школа / під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепігі, С. Черкасенка ; № 1 ; Біографічна бібліотека)


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. Рік вид. встановлено за кн.: Т.Г. Шевченко: Бібліогр. літ. про життя та творчість, 1839-1959. Т. 1 / Склали: І.З. Бойко та ін. - К., 1963
1421875
  Савчин В. Хто такий Шевченко? / В. Савчин. – Нью-Йорк. – 62с.
1421876
  Панченко В. Хто такі "економічні націоналісти" в Україні? / В. Панченко, Н. Резнікова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 8


  Сім відповідей на важливі питання.
1421877
  Полкунов Ф.Д. Хто такі адвентисти сьомого дня / Ф.Д. Полкунов. – Львів, 1961. – 44с.
1421878
  Демченко М.С. Хто такі єговісти / М.С. Демченко. – К., 1958. – 24с.
1421879
  Андрієвський О. Хто такі запорожські козаки? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – С. 12-16
1421880
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.С. Грушевський. – Київ : Знання України, 1991. – 240 с. – ISBN 5-7770-0060-6
1421881
  Грицак Я. Хто такі українці і чого вони хочуть // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-14
1421882
  Поліщук Ю Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (XVIII – XIX ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C.216-230
1421883
  Сумишин М.Ф. Хто там, у сутінках? : оповідання, повісті / М.Ф. Сумишин. – Київ : Український письменник, 1992. – 154 с.
1421884
  Сизоненко О.О. Хто твій друг : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 208 с.
1421885
  Бєляєв В.П. Хто тебе зрадив? / В.П. Бєляєв. – Львів, 1967. – 231с.
1421886
  Бєляєв В.П. Хто тебе зрадив? / В.П. Бєляєв. – К., 1982. – 167с.
1421887
  Серпілін Л.С. Хто ти, юначе? : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1974. – 94 с.
1421888
  Покальчук Ю.В. Хто ти? / Ю.В. Покальчук. – К, 1979. – 215с.
1421889
  Бердник О.П. Хто ти? / О.П. Бердник. – Київ, 1987. – 517 с.
1421890
  Бердник О.П. Хто ти? Радістю перейдемо безодні : феєрії / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 436 с.
1421891
  Грін Г. Хто третій? / Г. Грін. – Київ, 1960. – 96 с.
1421892
  Шевченко Оксана Хто тягне "другі руки" до "секонд-хенду"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-5212
1421893
  Птахів Семен Хто у business travel кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 32 : фото. – ISSN 1998-8044
1421894
  Птахів Семен Хто у світі для туризму безпечний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1421895
   Хто у світі найбільше подорожує = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
1421896
  Птахів Семен Хто у світі найгостинніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 20. – ISSN 1998-8044
1421897
  Кирей Р. Хто формує імідж навчального закладу. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини вже кілька років поспіль - лідер вступної кампанії на Черкащині. У чому ж його феномен? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 19 листопада (№ 218). – С. 6
1421898
  Гетьманчук Альона Хто форсує членство в НАТО? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 11
1421899
  Вишенський В. Хто швидше // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1421900
  Литвин В. Хто шукає вихід, той знайде: З виступу Голови Верховної Ради України на позачерговій сесії Верховної Ради України 27 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 30 листопада
1421901
  Пузикова Лучія Хто ще не записався в козаки? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-27


  Напередодні Водохреща в Севастополі було похмуро й вогко. Крізь густі хмари ледь-ледь пробивалися промені сонця. Цього дня городяни щиро дивувалися, ставши свідками незвичайного видовища: сонце осявало лише бані Володимирського собору в Херсонесі, а ...
1421902
  Пузикова Лучія Хто ще не записався в козаки? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-27


  Напередодні Водохреща в Севастополі було похмуро й вогко. Крізь густі хмари ледь-ледь пробивалися промені сонця. Цього дня городяни щиро дивувалися, ставши свідками незвичайного видовища: сонце осявало лише бані Володимирського собору в Херсонесі, а ...
1421903
  Грабовський С. Хто, кому і який будуватиме Меморіал у Бабиному Яру? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  І чи може Українська держава в особі її очільників і далі удавати, ніби ця справа її не стосується?
1421904
  Качура Я.Д. Хтодьова родина / Я.Д. Качура. – К. – 48с.
1421905
  Возняк М.С. Хтож автор т. зв. Літопису Самовидця? / М.С. Возняк. – Львов, 1933. – 81 с.
1421906
  Арутюнян А. Хтось // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 67-75. – ISSN 0320 - 8370
1421907
  Вітович І. Хтось із нас двох має піти у відставку // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 5


  Конфлікт Росії з Туреччиною переріс в особисте протистояння двох президентів.
1421908
  Подолько Е. Ху Цзиньтао: консолидация власти и общества // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 28. – С. 60-62


  ХVII з"їзд Компартії Китаю
1421909
  Жедоховцев А.Н. Хуабэнь - городская повесть средневекового Китая / А.Н. Жедоховцев. – М, 1969. – 200с.
1421910
  Желоховцев А.Н. Хуабэнь - городская повесть средневекового Китая / А.Н. Желоховцев. – М, 1969. – 200с.
1421911
  Підлуцький О. Хуан-Карлос I: король, який зруйнував "батьківську" диктатуру // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 95-113. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
1421912
  Фейхоо С. Хуан Кінкін / С. Фейхоо. – К., 1968. – 244с.
1421913
  Коробицын А.П. Хуан Маркадо - мститель из Техаса / А.П. Коробицын. – 2-е изд. – М, 1966. – 240с.
1421914
  Перес Гальдос Хуан Мартин эль Эмпесинадо / Перес Гальдос. – Москва, 1940. – 208с.
1421915
  Перес Гальдос Хуан Мартин эль Эмпесинадо. Сражение при Арапилях / Перес Гальдос. – Москва : Художественная литература, 1975. – 495 с.
1421916
   Хуан Миро // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 9, 18.
1421917
   Хуан Миро // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 109 : Миро Хуан. – С. 3, 31.
1421918
  Руис Доде Хуан находит свой путь / Руис Доде. – М, 1961. – 252с.
1421919
  Каганэ Л.Л. Хуан Пантоха де ла Крус / Л.Л. Каганэ. – Л, 1969. – 112с.
1421920
  Шестопал О. Хуан Рамон Хіменес: шлях назустріч вічності // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 288-299. – ISSN 0320-8370
1421921
  Валера Х. Хуанита Длинная. / Х. Валера. – Москва, 1961. – 275с.
1421922
  Лаврецкий И.Р. Хуарес / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1969. – 224с.
1421923
  Хэртлинг П. Хуберт, или Возвращение в Касабланку / П. Хэртлинг. – М, 1984. – 293с.
1421924
  Ильин А.В. Хубсугульский фосфоритоносный бассейн. / А.В. Ильин. – М., 1973. – 167с.
1421925
  Хийбус Х. Хуго Хийбус / Х. Хийбус. – Москва : Советский художник, 1985. – 39 с.
1421926
  Виленская Э.С. Худаков / Э.С. Виленская. – Москва, 1969. – 176с.
1421927
  Ганушова И. Худеем с помощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик // Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с., встречная паг. – (Физкультура и здоровье)
1421928
  Мележная А. Худейте на здоровье! / А. Мележная. – Ярославль, 1991. – 64с.
1421929
  Самохвалов О. Худжарова помста / О. Самохвалов. – М., 1929. – 45с.
1421930
  Самохвалов О. Худжарова помста. / О. Самохвалов. – М, 1929. – 45с.
1421931
  Островский М.А. Худжник и театр. / М.А. Островский. – М., 1965. – 79с.
1421932
  Кухаренко С. Худоба в повір"ях і магії селян сучасної України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 13-24
1421933
  Приймак Х. Художені особливості сокальської традиційної писанки кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 276-285. – ISSN 0236-4832
1421934
  Пятых Л.М. Художестванные особенности песен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Пятых Л.М.; Моск.ордена Ленина гос.консерватория. – М, 1963. – 22л.
1421935
  Гузар З.П. Художественная деталь в произведения Ивана Франко бориславского цикла (К проблеме реализма и мастерства Фракно-прозаика) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Гузар З.П.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 21л.
1421936
  Ариповский В.И. Художественная достоверность и логика развития образов в романах И.А. Гончарова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ариповский В.И. ; МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
1421937
  Драговей Галина Всеволодовна Художественная интерпретация как эстетическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Драговей Галина Всеволодовна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 16л.
1421938
  Мулинский Николай Григорьевич Художественная концепция человека и проблема характера в современной советской лит-ре : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Мулинский Николай Григорьевич; КГУ. – К., 1981. – 54л.
1421939
  Савицкая Л.Л. Художественная критика на Украине во второй половине XIX -- начала ХХ веков : Автореф... канд. искусст.наук: 07.00.04 / Савицкая Л. Л.; Акад. худож СССР, Ин-т живописи, скульпт. и архитект. им. Репина. – С.Петербург, 1992. – 25л.
1421940
  Зейналов А.А. Художественная литература в журнале "Кешкюль" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зейналов А.А. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 26 с.
1421941
  Мелкумян Л.Б. Художественная литература как надстроечное явление. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелкумян Л.Б.; АН Арм.ССР Ин-т литературы. – Ереван, 1952. – 24 с.
1421942
  Рыковский В.В. Художественная литература как средство самовоспитания (на матер. исследования в старших классах). : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рыковский В.В. ; МГУ. Ф-тет психологии. Каф. пед. и пед. психологии. – Москва, 1967. – 22 с.
1421943
  Петров Петър Георгиев Художественная мера и национальная специфика искусства: (Теорет.-методол. аспекты) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Петров Петър Георгиев; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
1421944
  Сафарян В.А. Художественная обработка тем "истории Армении" Павстоса Бюзанда в новой армянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.03 / Сафарян В. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 22с.
1421945
  Строя Г. Художественная правда. : Автореф... канд.филос.наук: / Строя Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 15л.
1421946
  Конюхова Л.Н. Художественная природа моностиха в концепциях отечественных литературоведов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 174-178. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1421947
  Муталлимов Т.М. Художественная проза А. Абульгасана : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Муталлимов Т.М. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совет. Мин. АзССР, Азебр. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 20 с.
1421948
  Киселев Г.К. Художественная проза Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: / Киселев Г.К.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 18л.
1421949
  Волкова Е.В. Художественная проза В.Каверина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волкова Е.В. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 15 с.
1421950
  Сидельникова Т.Н. Художественная проза Валентина Катаева. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидельникова Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
1421951
  Кегамян Вероника Зармайровна Художественная проза Д.И.Фонвизина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Кегамян Вероника Зармайровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Баку, 1973. – 20л.
1421952
  Байжанов С. Художественная проза Зеина Шашкина : Автореф... канд. филол.наук: 100103 / Байжанов С.; Каз. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Алма Ат, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1421953
  Крошкин А.Ф. Художественная проза Н.А.Некрасова 1840-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крошкин А.Ф.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
1421954
  Григорян Ерджаник Овакимович Художественная проза Наири зарьяна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Григорян Ерджаник Овакимович; Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 34л.
1421955
  Касумова Садагат Абдуррахман кызы Художественная проза Халдуна Таниера. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Касумова Садагат Абдуррахман кызы; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку., 1979. – 22.л.
1421956
  Явина Мария Максимовна Художественная система "Записок охотника" И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Явина Мария Максимовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1977. – 15л.
1421957
  Кирай Д. Художественная структура ранних романов Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. филол.наук: / Кирай Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра истории рус. лит. – М., 1969. – 15л.
1421958
  Стуруа Л.Ш. Художественная функция цвета в поэзии Г.Табидзе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Стуруа Л.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 27л.
1421959
  Кутателадзе Г.М. Художественно-изобразительные средства языка в их использовании большевистской печатью (на материале газет, изд. РСДРП в период 1900-1917 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кутателадзе Г.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1421960
  Сыпченко С.В. Художественно-изобразительные функции лексики в армейских произведения А.И.Куприна. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Сыпченко С.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 25л.
1421961
  Бельчиков И.Ф. Художественно-техническое и полиграфическое оформление печатной продукции : учеб. пособие для редакторских фак. и отделений высших и учебных заведений / И.Ф. Бельчиков. – Москва : Высшая школа, 1965. – 159с.
1421962
  Щиряков Н.Н. Художественное воспитание учащихся старших классов на уроках литературы с использованием произведений изобразительного искусства. : Автореф... Канд.пед.наук: / Щиряков Н.Н.; Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1967. – 18л.
1421963
  Писковая Элла Николаевна Художественное восприятие и проблема сотворчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Писковая Элла Николаевна; КГУ. – Киев, 1976. – 25л.
1421964
  Писковая Художественное восприятие и проблема сотворчества : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.04 / Писковая элла Николаевна; КГУ. – Киев, 1976. – 25л.
1421965
  Селезнев И.Ф. Художественное конструирование бытовых приборов. : Автореф... Канд.исусствовед.наук: / Селезнев И.Ф.; Ан БССР.Ин-т искусствовед.этнографии и фольклора. – Минск, 1970. – 23л.
1421966
  Френкель М.И. Художественное мастерство А.П.Чехова. (Рассказы второй половины 80-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель М.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Крупской. – Москва, 1962. – 22л.
1421967
  Толмачев М.П. Художественное мастерство А.Твардовского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Толмачев М.П.; Лен. ин-т им. А.М.Горького при ССП СССР. – М., 1955. – 15л.
1421968
  Пальгова З.Н. Художественное мастерство К.А.Федина-романиста. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пальгова З.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 20л.
1421969
  Познякова Н.А. Художественное мастерство К.Г. Паустовского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Познякова Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1421970
  Проценко Ю.М. Художественное своеобразие драматургии Джона Миллингтона Синга : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Проценко Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
1421971
  Строков П.С. Художественное своеобразие романа А.М.Горького "Жизнь Клима Самгина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Строков П.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1421972
  Павлова И.Б. Художественное своеобразие романов Щедрина 60-70-х годов "История одного города", "Дневник провинциала в Петербурге", "Господа Головлевы". : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Павлова И.Б.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – Москва, 1980. – 24л.
1421973
  Шешуков С.И. Художественное творчество А.А.Фадеева (романы) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Шешуков С.И.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 20 л.
1421974
  Петрова Т.В. Художественное творчество и проблема условности в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Петрова Т.В.; МГУ, 1971. – 14л.
1421975
  Гудайтите Р. Художественное творчество и процесс отражения действительности : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Гудайтите Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 20л.
1421976
  Яворская Жанна Алексеевна Художественное творчество Курта Тухольского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Яворская Жанна Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 24л.
1421977
  Оганян А.К. Художественное творчество Лео : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оганян А.К. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1964. – 24 с.
1421978
  Хихадзе Л.Д. Художественное творчество Н.П.Огарева как этап развития русской революционно-демократической поэзии : Автореф... канд. филологич.наук: / Хихадзе Л.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1953. – 17л.
1421979
  Давыдова Т.С. Художественные антиномии в пьесе Евгения Шварца "Тень" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 26-32. – ISSN 0130-9730
1421980
  Сенкевич А.Н. Художественные направления в поэзии хинди. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.06 / Сенкевич А.Н.; АН СССР.Ин-т мировой лит. – М, 1990. – 30л.
1421981
  Нарышкина Наталия Андреевна Художественные направления во взаимодействии национальных культур : Автореф... докт. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Нарышкина Наталия Андреевна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнографии им. М.Рыльского. – К., 1992. – 36л.
1421982
   Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – Москва : ИМЛИ РАН, 2002. – 568с. – ISBN 5-9208-0116-6
1421983
  Каргаполов Н.А. Художественные особенности русских бытовых сатирических сказок : Автореф... канд. филол.наук: / Каргаполов Н. А.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 12л.
1421984
  Костышина М.В. Художественные особеннсоти украинского народного костюма Северной Буковины : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Костышина М. В.; МГУ. – М., 1981. – 26л.
1421985
  Цехановская Л.С. Художественные принципы драматургии Теннесси Уильямса : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Цехановская Л. С.; МГУ, Физ. фак. Каф. ист. заруд. лит. – Москва, 1971. – 27л.
1421986
  Хускивадзе Ю.Д. Художественные проблемы грузинской светской миниатюры позднефеодального времени : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения наук / Хускивадзе Ю.Д. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 28 с.
1421987
  Зверева Л.С. Художественные средства типизации персонажей в романе Диккенса "Дэвид Копперфилд" : Автореф... канд. филол.наук: / Зверева Л.С.; М-во высш. образования УССР. Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 15л.
1421988
  Хоменко Наталия Васильевна Художественный мир А.Малышкина : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.02 / Хоменко Наталия Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1421989
  Калиниченко Михаил Митрофанович Художественный мир А.Н.Радищева: (На материале "Путешествия из Петербурга в Москву") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Калиниченко Михаил Митрофанович; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
1421990
  Разумный В.А. Художественный образ -- форма отражения действительности. : Автореф... Канд.филос.наук: / Разумный В.А.; АН СССР.Ин-т философ. – Москва, 1952. – 18 л.
1421991
  Акопова Анна Арамаисовна Художественный образ в переводах армянской поэзии на русский язык : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Акопова Анна Арамаисовна; АН Арм.ССР, Ин-т литературы им. М,Абегяна. – Ереван, 1981. – л.
1421992
  Цейтлин М.А. Художественный образ и методика его изучения в страших классах среденй школы : Автореф... канд .пед.наук: / Цейтлин М. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 16л.
1421993
  Михайлова А.А. Художественный образ и проблема условности в искусстве. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Михайлова А.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. лит., искусствознания и журнал. – Москва, 1965. – 19л.
1421994
  Палиевский П.В. Художественный образ и произведение. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палиевский П.В.; Ин-т мировой литературы им. Горького АН СССР. – Москва, 1964. – 18л.
1421995
  Зейле П.Я. Художественный образ как особая форма отражения объективной действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Зейле П.Я.; М-во высш. образования СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 24л.
1421996
  Бардавелидзе Б.К. Художественный портрет в прозе Ильи Чавчавадзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бардавелидзе Б.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20 с.
1421997
  Захариева Ирина Художественный синтез в русской прозе ХХ века (20-е - первая половина 50-х годов) : М.Булгаков, А.Платонов, М.Пришвин и др. / Захариева Ирина. – София : Библиотека 48, 1994. – 254с. – Библиогр.:с.243-254. – ISBN 954-8047-33-0
1421998
  Забелин П.В. Художественный стиль в прозе И.А. Бунина о деревне : Автореф... канд. филол.наук: / Забелин П.В.;. – Томск, 1966. – 18л.
1421999
  Кикачейшвили Т. Художественный стиль романа К.Гамсахурдиа "Десница великого мастера" : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Кикачейшвили Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 20л.
1422000
  Бахтикиреева У.М. Художественный текст писателя-билингва в билингвальном образовании : (к вопросу о формировании би - и полилингвальной личности) / У.М. Бахтикиреева, М.И. Исаев // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 29-33. – ISSN 1562-1391
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,