Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1421001
   "...твій В.Ульянов". – Київ : Молодь, 1969. – 201 с.
1421002
   "...твоих оград узор чугунный" / Колесникова О. – Ленинград, 1970. – 136с.
1421003
  Шевченко О. "Тая слава, що орлом по світу літає" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Дмитро Яворницький – ім"я, овіяне легендами".
1421004
  Сандерсон А.Т. "Твари" / А.Т. Сандерсон. – М., 1991. – 191 с.
1421005
  Науменко Н.В. "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 158-168


  У статті йдеться про специфіку розвитку сонета як "твердої форми" у сучасній українській ліриці. Показано, що, попри стрімкі ритми життя та потужний потік інформації, яка по-різному інтерпретується в художніх творах, сонет має повне право на існування ...
1421006
   "Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1421007
  Барабаш Ю. "Твій Гр. Сивокінь" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17


  Листи Григорія Сивоконя до Юрія Барабаша.
1421008
  Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа...багато міцніша." Вадим Щербаківський у сомооцінках і спрійнятті сучасників // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 2-21. – ISSN 0131-2685
1421009
  Сергійчук В.І. "Твір порозуміння й об"єднання всіх революційних сил народу" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 70-річчя спроби створення Української Народної Революційної Армії під проводом Тараса Бульби-Боровця.
1421010
  Савин О.М. "Твое имя помнят люди..." : страницы мордовской Пушкинианы / О.М. Савин. – Саранск, 1987. – 206 с.
1421011
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." / М.Г. Хазин. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 240 с.
1421012
  Трубецкой Б.А. "Твоей молвой наполнен сей предел..." (страницы жизни Пушкина в Молдавии). / Б.А. Трубецкой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 13с.
1421013
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1987. – 340с.
1421014
  Пашко О. "Твої слова в повітрі цім живуть". Як євреї інтерпертували Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 8-9
1421015
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...". 160 років тому народився і 100 років минуло від того дня, як пішов із життя національно-культурний будівничий України // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 135-151


  Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко (1856-1916).
1421016
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...": Іван Франко - національно-культурний будівничий України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 19-30. – ISSN 2313-1802
1421017
   "Твой выбор" - как сделать выбор граждан сознательным при помощи СМИ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-5
1421018
  Волкова А.Г. "Творец виден через творение": творчество Джорджа Герберта и францисканская традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 160-165. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1421019
  Степаненко М. "Творець найпрекраснішого козацького епосу" Михайло Шолохов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 98-116. – ISSN 2075-1222
1421020
  Хицова Л.Н. Тахины: лучинки и пупарии / Л.Н. Хицова. – Воронеж, 1987. – 110с.
1421021
  Спешнев А. Тахир и Зухра / А. Спешнев, С. Абдулта. – Москва, 1944. – 62с.
1421022
  Стома В.И. Тахны животного мира / В.И. Стома, Э.Г. Самусенко. – Минск, 1989. – 93с.
1421023
  Тун А.Я. Тахогенераторы для систем управления электроприводами / А.Я. Тун. – Москва : Энергия, 1966. – 112 с.
1421024
  Ромасев И. Тахтинцы / И. Ромасев. – Ставрополь, 1970. – 160с.
1421025
  Васильев Н.И. Тацинский рейд. (О 24-м танковом корпусе под Сталинградом). / Н.И. Васильев. – Москва, 1969. – 128с.
1421026
  Гревс И.М. Тацит / И.М. Гревс. – Москва-Ленинград, 1946. – 248с.
1421027
  Вержбицкий К.В. Тацит как историк принципата // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 60-70. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1421028
  Донн У.Б. Тацит, в изложении В.Б. Донна / Пер. с англ. С.К. Брюлловой, урожд. Кавелиной. – Санкт-Петербург : Изд. В.О. Ковалевского, 1876. – [4], 233 с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)
1421029
  Гетьман Тацій - фундатор збірника наукових праць "Проблеми законності" / Гетьман, В.Я. Академік // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 14-20. – ISSN 2224-9281
1421030
  Петришин О.В. Тацій Василь Якович - президент-організатор, перший та почесний президент Національної академії правових наук України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 21-26. – ISSN 2224-9281
1421031
   Тацій Василь Якович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2008. – [Т. 2]. – С. 35 : фото. – ISBN 978-966-8178-24-5
1421032
   Тація Василя Яковича призначено ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 156-157. – ISSN 1026-9932
1421033
   Тацуняк Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 387-388 : фото
1421034
  Варшавер А.Э. Тачанка с юга / А.Э. Варшавер. – Ленинград, 1973. – 127с.
1421035
  Кручковський Л. Тачка : оповідання / Л. Кручковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 43 с.
1421036
   Тачка для Ихтиандра : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 124-125 : Фото
1421037
  Розовик Д. Ташанський парк на Переяславщині: 240 років від заснування / Д. Розовик, О. Розовик // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 107-111


  У статті розкривається історія створення та сучасний стан одного з найстаріших парків України.
1421038
  Савчук В. Ташкент - 66: під сонцем і ліхтарем : показовий витяг із совєтчини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 145-152. – ISSN 08-68-4790-12
1421039
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный / А.С. Неверов. – Москва, 1924. – 143с.
1421040
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – 5-е изд. – МоскваЛ., 1925. – 182с.
1421041
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1926. – 167с.
1421042
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1928. – 141с.
1421043
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – Москва, 1935. – 119с.
1421044
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1965. – 126с.
1421045
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – Москва, 1977. – 111с.
1421046
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : Рассказы / А.С. Неверов. – Куйбышев, 1986. – 477с.
1421047
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : Рассказы, повесть / А.С. Неверов. – Кишинев, 1987. – 158с.
1421048
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1986. – 478с.
1421049
  Полупанов С. Ташкент / С. Полупанов, Ю. Яралов. – Москва, 1949. – 36 с.
1421050
   Ташкент : Краткий справочник. – Изд. 2-е, доп. – Ташкент, 1958. – 192с.
1421051
   Ташкент : Путеводитель. – Ташкент, 1962. – 107с.
1421052
  Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века : очерки соц.-экон. и полит. истории / Ф. Азадаев ; Акад. наук УзССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1959. – 242 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 236-240
1421053
  Соколов Ю.А. Ташкент, ташкентцы и Россия / Ю.А. Соколов. – Ташкент, 1965. – 189с.
1421054
  Абдукаримохунова Р. Ташкентская археологическая школа и развитие археологии Средней Азии : Автореф... Канд. ист.наук: 07.00.06 / Абдукаримохунова Р.; Кемеровский гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 20л.
1421055
  Щеглов В.П. Ташкентская астрономическая обсерватория / В.П. Щеглов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
1421056
   Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. – Ташкент, 1960. – 544с.
1421057
   Ташкентская областная конференция по культуре производства и технической эстетике 15-16 февраля 1965 г.. – Ташкент, 1965. – 86с.
1421058
  Альмухамедова Элла Григорьевна Ташкентская партийная организация в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Альмухамедова Элла Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 25л.
1421059
  Мальцев О.М. Ташкентские встречи. / О.М. Мальцев. – Ташкент, 1960. – 243с.
1421060
  Бережных Л.Т. Ташкентские мальчишки / Л.Т. Бережных, В.В. Лапина. – Ташкент, 1978. – 63с.
1421061
  Маллицкий Г Н. Ташкентские махалля и мауза / Г Н. Маллицкий, . – Ташкент, 1927. – 16с.
1421062
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 16с.
1421063
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 352с.
1421064
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 312с.
1421065
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 40с.
1421066
  Алимов Р. Ташкентский государственный экономический университет:события и факты // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.23-24. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
1421067
  Корнилов Н. Ташкентский дневник / Н. Корнилов. – Ташкент, 1970. – 160с.
1421068
  Седов Г.Н. Ташкентский дом / Г.Н. Седов. – Ташкент, 1980. – 156 с.
1421069
   Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент, 1981. – 176с.
1421070
  Будяк Л.М. Ташкентский международный кинофестиваль / Л.М. Будяк. – Москва, 1985. – 48с.
1421071
   Ташкентский политехнический институт им. Беруни. Научно-технич. и теоретич. конференция студентов за 1974 год : Тезисы докл. – Ташкент, 1974. – 86с.
1421072
   Ташкентский процесс : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
1421073
  Рашидов Г. Ташкентский совет в первый период Советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Рашидов Г.; МВО СССР. Средне-Азиатский гос. университет. Кафедра истории СССР. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1421074
   Ташкентский ун-т и Самаркандский ун-т. Научно-методическая конференция (Ташкент 1972) Тезисы докладов..., посвященной 50-летию образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана (10-14 дек.). – Ташкент, 1973. – 240с.
1421075
  Азизханов А.Т. Ташкентский университет-вуз спортивный / А.Т. Азизханов ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Медицина, 1980. – 32, [18] с. : ил.
1421076
  Шамухамедов Ш.Ш. Ташкентский университет - основоположник науки в Средней Азии / Ш.Ш. Шамухамедов, З.П. Дан. – Ташкент, 1980. – 103с.
1421077
  Черток С.М. Ташкентский фестиваль / С.М. Черток. – Ташкент, 1975. – 191с.
1421078
  Набиев Р.Н. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. / Р.Н. Набиев. – Ташкент, 1966. – 80с.
1421079
  Нуруллаев Г. Ташкентское время : стихи / Гульчехра Нуруллаев ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
1421080
   Ташкентское землетрясение. 26 апреля 1966 года. – Ташкент, 1971. – 672с.
1421081
   Ташкенту - 2000. – Ташкент, 1983. – 77с.
1421082
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 261 с.
1421083
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
1421084
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 248 с.
1421085
   Ташмухамед Алиевич Сарымсаков. – Ташкент, 1975. – 48с.
1421086
  Кызласов Л.Р. Таштикская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины / Л.Р. Кызласов. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 198 с.
1421087
  Мартынова Г.С. Таштыкские племена на Кие. / Г.С. Мартынова. – Красноярск, 1985. – 112с.
1421088
  Астафьев В.П. Тают снега : роман / Виктор Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1962. – 326с.
1421089
  Литвинцев Данил Тающая красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 128-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1421090
  Колыхалов В. Тающие облака / В. Колыхалов. – Омск, 1987. – 333 с.
1421091
  Кэннинг В. Тающий человек / В. Кэннинг. – Ленинград, 1991. – 256 с.
1421092
  Клоков В.Д. Таяние и жидкий сток с поверхности ледникового покрова Антарктиды / В.Д. Клоков; Под ред.Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 127с.
1421093
  Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии / В.Г. Коновалов. – Л., 1985. – 238 с.
1421094
  Шульц В.Л. Таяние снега / В.Л. Шульц. – Ташкент, 1952. – 101с.
1421095
  Лидин Вл. Таяние снегов / Вл. Лидин. – Москва, 1980. – 328с.
1421096
  Шульц В.Л. Таяние снежников в горах средней Азии / В.Л. Шульц. – Ташкент : АН УЗССР, 1956. – 370с.
1421097
  Левитин Г.М. Таьтяна Георгиевна Бруни / Г.М. Левитин. – Л, 1986. – 157с.
1421098
  Фурсова М.Ф. Тби низовий реки Мургаба : Автореф... канд. биол.наук: / Фурсова М.Ф.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои, Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 17л.
1421099
  Отарова Н.А. Тбилиси- столица Грузинской ССР / Н.А. Отарова. – М, 1951. – 72с.
1421100
  Лолашвили О.И. Тбилиси -- столица Советской Грузии / О.И. Лолашвили. – Тбилиси, 1967. – 36с.
1421101
   Тбилиси - столица Грузинской ССР. – Тбилиси, 1958. – 112с.
1421102
   Тбилиси. – Рига. – 6с.
1421103
  Новиков Иван Тбилиси : Стихи / Новиков Иван. – Тбилиси : Изд-во "Заря Востока", 1944. – 144 с.
1421104
   Тбилиси. – Тбилиси, 1946. – 208с.
1421105
  Беридзе В. Тбилиси / В. Беридзе, З. Курдиани, А. Рчеулишвили. – Москва : Госиздат архит. и градостроит., 1951. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93 (12 назв.)


  Автор: Курдиани, Захарий Александрович, Рчеулишвили, Леван Дмитриевич
1421106
  Цинцадзе В. Тбилиси / В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1958. – 118с.
1421107
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1961. – 124 с.
1421108
  Чернышков Н. Тбилиси / Н. Чернышков. – Тбилиси, 1965. – 48с.
1421109
   Тбилиси. – Тбилиси, 1966. – 122с.
1421110
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1969. – 240 с.
1421111
  Джаошвили В.Ш. Тбилиси : Экономико-географический очерк / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 90 с.
1421112
  Ткешелашвили О.В. Тбилиси : Путеводитель / О.В. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1977. – 88с.
1421113
  Чхетия Ш. Тбилиси в XIX столетии / Ш. Чхетия. – Тбилиси, 1942. – 522с.
1421114
  Налбандян В.С. Тбилиси в армянских литературных памятниках древних и средних веков / В.С. Налбандян. – Ереван, 1961. – 174с.
1421115
  Нозадзе Ш.И. Тбилиси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941-1953). : Автореф... канд. ист.наук: / Нозадзе Ш.И.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1421116
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 191 с.
1421117
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1983. – 199с.
1421118
  Бадриашвили Н. Тбилиси. / Н. Бадриашвили. – Тбилиси. : Госиздат Груз. ССР, 1957. – 183 с.
1421119
  Кинцурашвили С.Т. Тбилиси. / С.Т. Кинцурашвили. – Тбилиси., 1971. – 312с.
1421120
   Тбилиси. К 40-летию Советской власти в Грузии. – Тбилиси, 1961. – 183с.
1421121
  Джанберидзе Н.Ш. Тбилиси. Мцхета / Н.Ш. Джанберидзе, К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 256 с.
1421122
  Степанов Т. Тбилиси: легенда и быль / Т. Степанов. – Москва : Изд. АПН, 1970. – Текст парал. рос. та англ. мовами
1421123
  Берулава Х. Тбилисские серенады : стихи, поэмы / Х. Берулава. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 334 с.
1421124
  Кокеев М. Тбилисские трудности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 41-48. – ISSN 0130-9625
1421125
  Хучуа П.В. Тбилисский гос. театр оперы и балета им. З. Палиашвили / П.В. Хучуа. – Тбилиси, 1962. – 108с.
1421126
   Тбилисский гос. ун-т, 29/10-3/11 : Тезисы докл. – Тбилиси, 1947. – 102с.
1421127
   Тбилисский государственный ордена Ленина театр оперы и балета им. З.П.Палиашвили. – Тбилиси, 1950. – 96с.
1421128
   Тбилисский государственный университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов. – Тбилиси, 1974. – 139с.
1421129
  Дейсадзе Л.С. Тбилисский период творческого развития молодого Максима Горького. (К истории русско-груз. лит. связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Дейсадзе Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1421130
  Чхиквишвили Д.И. Тбилисский университет - история, перспективы, проблемы развития / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1978. – 67с.
1421131
   Тбилисский университет сегодня. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 60с.
1421132
   Тбилисский университет. 1918-1968 : Материалы для докладчиков. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 59с.
1421133
   Тбилисский университет. 1918-1968. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1968. – 185с.
1421134
   Тбилисский университет. Библиографический указатель трудов (1976). – Тбилиси, 1977. – 36с.
1421135
   Тбилисский университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов (1973-1974). – Тбилиси, 1975. – 56с.
1421136
  Надирадзе К. Тбилисское утро : стихи / Колау Надирадзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1421137
   Тбілісі - світова столиця книги 2021 року / підготувала Олена Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 39-40
1421138
  Бежанішвілі А. Тбіліський бунт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  55 років тому в Грузії спалахнули масові заворушення із закликами до незалежності республіки. Приборкання мітингувальників силами внутрішніх військ СРСР призвело до загибелі десятків мирних громадян.
1421139
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналист / Г.В. Кузнецов. – Москва, 1980. – 251с.
1421140
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220с. – ISBN 5-900045-37-4
1421141
   ТВ - публицист. – М., 1971. – 239с.
1421142
  Дондурей Даниил ТВ : на страже кризиса = Итоги телесезона // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-127


  Російське телебачення
1421143
  Дондурей Даниил ТВ : уловки профессии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 135-140


  Про професійні стереотипи телебачення
1421144
  Кириленко В. ТВ рынок сегодня и завтра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 64. – ISSN 1606-3732
1421145
  Лакшин В.Я. Твардовский в "Новом мире" / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 45 с.
1421146
   Твардовський (Twardowski) Казимеж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 921. – ISBN 966-316-069-1
1421147
  Мерль Р. Тварина, обдарована розумом : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 332с.
1421148
  Панько І.С. Тварини -- друзі чи вороги? / І.С. Панько, В.І. Панько. – Київ : Урожай, 1989. – 160с.
1421149
  Луц Д.М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 106-113. – (Юридичні науки ; № 3)
1421150
  Шульга І.К. Тварини в минулому і тепер / І.К. Шульга. – К., 1950. – 167 с.
1421151
  Герасимов Б.П. Тварини в неволі / Б.П. Герасимов. – Київ, 1958. – 248 с.
1421152
  Пилипчук О.Я. Тварини з "Червоної книги" / О.Я. Пилипчук. – Київ, 1986. – 49 с.
1421153
  Таран М.К. Тварини наших водойм / М.К. Таран. – Київ, 1971. – 136 с.
1421154
  Ткачук О. Тварини у західноєвропейській християнській літературній традиції // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 111-113. – ISSN 2307-2261
1421155
   Тварини Червоної книги. – Київ, 1990. – 204 с.
1421156
  Скрипник В.Л. Тварини як джерело підвищеної небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 2219-5521
1421157
  Онищук О.О. Твариний світ, як об"єкт адміністративно-правової охорони від браконьєрства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1421158
  Шнаревич І.Д. Тваринний світ : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 32-33
1421159
  Парнікоза І.Ю. Тваринний світ Дніпровської заплави. Безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 44-48
1421160
   Тваринний світ західних районів України. – Київ, 1964. – 84 с.
1421161
  Гаврилюк В.С. Тваринний світ Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 114-119. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1421162
   Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1421163
  Лейба Л.В. Тваринний світ як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1421164
  Кутузова М.С. Тваринний світ. Хрестоматія для вчителів почат. класів. / М.С. Кутузова. – Київ, 1972. – 192 с.
1421165
   Тваринництво. – Київ, 1957. – 383 с.
1421166
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок, П.В. Корчевий. – Київ, 1959. – 311с.
1421167
  Кравченко М.А. Тваринництво / М.А. Кравченко. – Київ, 1962. – 413с.
1421168
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – вид 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 215с.
1421169
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – Київ, 1968. – 488с.
1421170
  Данильченко В.М. Тваринництво : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 155-168 : Табл., рис.
1421171
  Шестидесятний О. Тваринництво в гірських колгоспах / О. Шестидесятний. – Ужгород, 1959. – 51с.
1421172
  Секерська О.П. Тваринництво та полювання в господарстві мешканців Мотронинського городища // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 44-48. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1421173
  Кіщак І.Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку / І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2313-092X
1421174
   Тваринництво Української РСР. – Київ, 1960. – 252 с.
1421175
  Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1421176
  Лаврук О.В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О.В. Лаврук, Н.А. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
1421177
  Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України : ( територіальна організація і природокористування) / В.П. Нагірна; Нац. академія наук України; Ін-тут географії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 152с. – ISBN 5-12-004548-6
1421178
  Юдіна М.М. Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1421179
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 49-89. – ISSN 0132-2036
1421180
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-65. – ISSN 0132-2036
1421181
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-50. – ISSN 0132-2036
1421182
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Симферополь, 1964. – 440с.
1421183
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Москва, 1971. – 432с.
1421184
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-73 гг.. – М., 1974. – 52с.
1421185
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-75 гг.. – М., 1975. – 52с.
1421186
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-77 гг.. – М., 1978. – 68с.
1421187
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1974. – 236 с.
1421188
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1978. – 240 с.
1421189
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1979. – 239 с.
1421190
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Казань, 1982. – 240 с.
1421191
  Савицкая В.А. Твердая пшеница в Сибири. / В.А. Савицкая. – М., 1987. – 144с.
1421192
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1982. – 519с.
1421193
  Клинов Ф.Я. Твердая фаза воды в атмосфере при низких отрицательных температурах (от 35 до 58 груд) : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Клинов Ф.Я.; ГУГМС при СМ СССР. Центр. ин-тут прогнозов. – М., 1956. – 12л.
1421194
  Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1421195
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 224 с.
1421196
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 224 с.
1421197
  Козинцева Л.М. Твердий стік на річках лісостепової зони УРСР / Л.М. Козинцева, Л.Г. Будкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 106-113 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1421198
  Ле І. Твердий характер / І. Ле. – Київ, 1941. – 127с.
1421199
  Кідрук М. Твердиня : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 554, [4] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5610-1
1421200
  Дробаха О.І. Твердиня весни : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1983. – 88 с.
1421201
  Тимченко М. Твердиня Кам"янець-Подільського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 32
1421202
  Тимощук Б.О. Твердиня на Пруті : З історії виникнення Чернівців / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87с.
1421203
  Касян Л.Г. Твердиня національного мистецтва // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 165-175. – ISSN 0320-9466


  До 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки.
1421204
  Мамалага В. Твердиня незрушна. Роздуми з нагоди 313-х роковин Батуринської трагедії // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 листопада (№ 119)


  3 листопада (2-го за юліанським календарем) Україна вкотре звертатиметься до одного з найболючіших своїх історичних уроків - знищення російськими військами гетьманської столиці - Батурина.
1421205
  Корж В.Ф. Твердиня: Вибр. поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1981. – 166с.
1421206
  Мороз В. Тверді мелодії : зб. творів і виступів / Валентин Мороз. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 202, [1] с. – Документи с. 181-198 англ., нім. – ISBN 978-611-01-1999-3
1421207
  Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов"язані з ними, та шляхи їх вирішення (у місті Києві) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1421208
  Гулій В. Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 155-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1421209
  Дрозд В.О. Тверді розчини SmBa2-xSmxCu307±5: синтез, киснева стехіометрія, структурні та електрофізичні характеристики / В.О. Дрозд, В.І. Багінський, В.С. Мельников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Хімія ; Вип. 37)


  Тверді розчини складу SmBa[нижній індекс 2-x]Sm[нижній індекс x]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (0 [< або =] х [< або =] 1,8) одержано з використанням золь-гель метода. Досліджено залежність параметрів кристалічної ґратки сполук від ...
1421210
   Тверді розчини заміщення купрату неодиму субмікронної дисперсності / С. Неділько, О. Дзязько, Т. Войтенко, М. Зеленько, І. Фесич, О. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1421211
  Степаненко Василь Тверді форми : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0208-0710
1421212
  Кропивницька Л.М. Твердість води окремих природних джерел Львівщини / Л.М. Кропивницька, І.В. Брюховецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 167-173. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
1421213
  Рощин И.И. Твердо верю в нашу Победу. / И.И. Рощин. – М, 1989. – 207с.
1421214
   Твердо идти дорогой перестройки и углубления демократии. – Москва : Политиздат, 1987. – 79 с.
1421215
   Твердо йти шляхом перебудови і поглиблення демократії. – Київ, 1987. – с.
1421216
  Григорьева А Н. Твердое небо. / А Н. Григорьева. – М, 1983. – 87с.
1421217
  Асланян Г.С. Твердое солнце Земли / Г.С. Асланян, Э.Э. Шпильрайн, В.А. Кузьминов ; отв. ред. А.Е. Шейндлин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 174 с. – Библиогр.: с. 175-176. – (Человек и окружающая среда)
1421218
  Верещагин Л.Ф. Твердое тело при высоких давлениях : Избранные труды / Л.Ф. Верещагин. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
1421219
  Байдаков Л.А. Твердое тело: аморфное состояние вещества : учеб. пособие / Л.А. Байдаков, Л.Н. Блинов ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63
1421220
  Голованов Н.Г. Твердое топливо как химическое сырье / Н.Г. Голованов. – К., 1961. – 44с.
1421221
  Назарова Т.К. Твердой поступью / Т.К. Назарова. – Москва, 1958. – 864с.
1421222
  Кнышев И.Н. Твердой поступью / И.Н. Кнышев, В.М. Пронь. – Киев, 1961. – 47с.
1421223
  Санін Ф.П. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології : Підручник / МОУ. ДДУ; Ф.П.Санін, Л.Д.Кучма, Є.О.Джур, А.Ф.Санін. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 1999. – 320с. – ISBN 966-551-035-5
1421224
  Савин В.Н. Твердосплавный инструмент в приборостроении. / В.Н. Савин. – М., 1954. – 120с.
1421225
  Попов Л.А. Твердость - десять : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1966. – 116 с.
1421226
  Иванько А.А. Твердость / А.А. Иванько. – К, 1968. – 127с.
1421227
  Варнелло Викентий Викентьевич Твердость и механические константы металлов : Автореф... д-ра техн.наук: / Варнелло Викентий Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. уче. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1964. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1421228
  Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1976. – 231 с.
1421229
  Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В.А. Борисенко. – К., 1984. – 211с.
1421230
  Федоров И.Ф. Твердость и чистота партии / И.Ф. Федоров. – Москва, 1985. – 96с.
1421231
  Поваренных А.С. Твердость минералов. / А.С. Поваренных. – Киев, 1963. – 304с.
1421232
  Осипов Э.В. Твердотельная криогеника / Э.В. Осипов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 234 с.
1421233
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж, 1973. – 180с.
1421234
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 159 с.
1421235
  Кошевая С.В. Твердотельная СВЧ-микроэлектроника (Текст лекций) / С.В. Кошевая. – Киев, 1977. – 88с.
1421236
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : Учебник / Г.И. Епифанов, Ю.А. Мома. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303с.
1421237
  Светличный В.М. Твердотельная электроника / В.М. Светличный. – Харьков : ХГУ, 1990. – 76 с.
1421238
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : текст лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 109 с.
1421239
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : тексты лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 4. – 1993. – 104 с.
1421240
  Светличный В.М. Твердотельная электроника. : текст лекций / В.М. Светличный. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 72с.
1421241
  Павлов Н.В. Твердотельное движение в специальной теории относительности / Н.В. Павлов. – К, 1972. – 11с.
1421242
   Твердотельное телевидение : Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах / Л.И. Хромов, Н.В. Лебедев, А.К. Цыцулин, А.Н. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
1421243
  Дорфман В.Ф. Твердотельные интегральные структуры и их синтез / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1981. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, № 1, 1981)
1421244
  Портягин А.И. Твердотельные непрерывные лазеры и некоторые вопросы теплового воздействия лазерного излучения на оптически прозрачные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Портягин А.И.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1421245
  Кравцов Н.В. Твердотельные ОКГ с многозеркальными резонаторами : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Кравцов Николай Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1977. – 23, [1] c. – Библиогр.: 55 назв.
1421246
  Сусликов Л.М. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах / Л. М. Сусликов [и др.]. – Киев : Інтерпрес ЛТД, 1998. – 294 с. – Библиогр.: с. 265-289
1421247
  Михайлов А.И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот : учебное пособие для студентов старших курсов физического факультета / А.И. Михайлов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 154 с.
1421248
   Твердотельные преобразователи изображения. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 150 с.
1421249
  Григорьев А.Д. Твердотельные приборы сверхвысоких частот / А.Д. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 55 с.
1421250
  Ильченко М.Е. Твердотельные СВЧ фильтры / М.Е. Ильченко, Г.А. Мелков, Г.А. Мирских. – Киев, 1977. – 120 с.
1421251
   Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко; Гассанов Л.Г. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1421252
  Ильченко М.Е. Твердотельные частотно-избирательные устройства сверхвысоких частот / М.Е. Ильченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 68 с.
1421253
  Дюррани С.А. Твердотельные ядерные детекторы : пер. с англ. / С.А. Дюррани, Р.К. Балл. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263,1с.
1421254
  Татаурщиков С.С. Твердотельный фотоэлектрический преобразователь с произвольной адресацией на приборах с переносом заряда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.18 / Татаурщиков Сергей Сергеевич ; Ленинград. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 14 назв.
1421255
   Твердотільна електроніка : Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Височанський, А.А. Горват, О.О. Грабар, О.О. Молнар, Ш.Б. Молнар, Ю.С. Наконечний, В.І. Феделеш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 388 с. – ISBN 966-7400-17-9
1421256
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : Навч. посібник / В.В. Кислюк; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 1 : Елементи мікроелектроніки. – 2006. – 96с.
1421257
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : навч. посібник [для студ. радіофізичного ф-ту] / В.В. Кислюк; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 2 : CMOS-технологія. – 2006. – 83с.
1421258
  Іларионов Олег Євгенович Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Іларионов О.Є.; Черн. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернігів, 2001. – 20 с.
1421259
  Іларіонов О.Є. Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф...канд.техн.наук:05.27.01 / Іларіонов О.Є ;ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1421260
  Шмирєва О.М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.27.01 / Шмирєва О.М.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 41с.
1421261
  Волков Е.Б. Твёрдотопливные ракеты / Е.Б. Волков. – Москва, 1992. – 288с.
1421262
   Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС / Б.О. Шнайдер, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37
1421263
  Белякова А.О. Твердофазна екстракція легких органічних розчинників на сорбенті модифікованому каррагінаном з парофазним газохроматографічним аналізом / А.О. Белякова, Н.Г. Кобилінська, О.І. Федорчук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 140
1421264
  Захарків І.Б. Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легень / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
1421265
   Твердофазна мікроекстракція альдегідів / М.Ф. Зуй, І.Б. Захарків, А.О. Мосендз, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 46. – ISBN 978-617-7824-30-4
1421266
   Твердофазна спектрометрія, УФ/ВИД спектроскопія дифузного відбиття та кольорометрія в аналітичній практиці : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.]: Зінько Л.С., Запорожець О.А. – Київ : [б. в.], 2020. – 90, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 84-88
1421267
  Дибков В.І. Твердофазна хімічна кінетика і реакційна дифузія / В.І. Дибков; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : ІПМ, 2002. – 315с. – ISBN 966-02-2543-1; 966-02-2544-Х
1421268
  Белошенко В.А. Твердофазная экструзия полимеров / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; НАНУ; Донецкий физ.-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев : Наукова думка, 2008. – 208 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0775-8
1421269
   Твердофазний екстрагент для вилучення 2,4,6-тринітрофенолу з водних розчинів / В.А. Халаф, В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Г.М. Зайцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого 2,3,5-трифенілтетразолієм для селективного вилучення полінітрофенолів з водних розчинів. Визначено межі стійкості адсорбенту. Досліджено ізотерми сорбції 2,4,6-тринітрофенолу на ...
1421270
  Бітківський М.І. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі арсеназо ііі для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення урану (VI) / М.І. Бітківський, М.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199
1421271
  Кеда Т.Є. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду / Т.Є. Кеда, І.М. Богославець, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію дифенілкарбазиду мезопористим силікагелем. Досліджено хіміко-аналітичні властивості отриманого на цій основі твердофазного реагенту. Встановлено оптимальні умови взаємодії Cr(VI) з іммобілізованим дифенілкарбазидом.
1421272
  Верба В.В. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (III) / В.В. Верба, О.А. Запорожець, А.Б. Меленний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено взаємодію саліцилатних комплексів феруму (ІІІ) з іммобілізованим на силікагелі хлоридом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Fe (III) у природній воді в ...
1421273
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1421274
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 187-209. – Біблігр.: л. 149-186
1421275
  Мулярчук І.Ф. Твердофазні виробництва мінеральних солей / І.Ф. Мулярчук, М.П. Вовкотруб; Hац. аграрний ун-тет України. – Київ, 1998. – 236 с.
1421276
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 175
1421277
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення сульфурвміснихвідновників у лужному середовищі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
1421278
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 156-190
1421279
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1421280
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 5. – С. 456-461. – ISSN 0044-4502
1421281
   Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Т.Є. Кеда, К.П. Левченко, І.В. Притика // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 62-69. – ISSN 1991-0290
1421282
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окиснення його йодом у присутності формальдегіду / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 45
1421283
  Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату шляхом окиснення його перманганатом, наступного додавання до реакційної суміші надлишку йодиду та детектування надміру окисника на поверхні ...
1421284
   Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Г.С. Сумарокова, Ю.С. Прокапало // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 44-55. – ISSN 2078-9912
1421285
   Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду / К.І. Константинова, Н.Є. Писарева, С.Л. Линник, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 155
1421286
  Зайцев В.Н. Твердофазное микроэкстракционное концентрирование / В.Н. Зайцев, М.Ф. Зуй // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 8. – С. 787-800. – ISSN 0044-4502
1421287
   Твердофазноспектрофотометрическое опредиление восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты / И.А. Качан, О.А. Запорожец, Л.С. Зинько, А.А. Коваль // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 127-131. – ISSN 1991-0290
1421288
  Борисенко В.Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве / В.Е. Борисенко ; под ред. В.А. Лабунова. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 246, [2] с. – Библиогр.: с. 209-247
1421289
  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. – Москва : Химия, 1978. – 360 с.
1421290
  Брайнина Х.З. Твердофазные реакции в электроаналитической химии / Х.З. Брайнина, Е.Я. Нейман. – Москва, 1982. – 264с.
1421291
  Семкин Е.П. Твердофазный синтез дипсипептидных аналогов ангиотензина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Семкин Е.П.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 21л.
1421292
  Потапов В.К. Твердофазный синтез олигодезоксирибонуклеотидов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.10 / Потапов В.К.; МГУ. – М., 1980. – 58л.
1421293
  Стюарт Твердофазный синтез пептидов. / Стюарт, Дж. Янг. – Москва : Мир, 1971. – 175 с.
1421294
  Мишин Г.П. Твердофазный синтез фрагментов и аналогов С-концевой последовательности А-цепи инсулина. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин Г.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1421295
  Горбець І.Ю. Твердохліби / І.Ю. Горбець. – Х, 1985. – 120с.
1421296
  Шумлянский В.А. Твердые битумы в докембрийском осадочном чехле и фундаменте в Среднем Приднестровье. Статья 2 . Условия формирования проявлений твердых битумов / В.А. Шумлянский, О.М. Ивантишина, Е.И. Деревская // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41-47 : схема. – Библиогр.: 18 назв.
1421297
  Наследов Д.Н. Твердые выпрямители и фотоэлементы / Д.Н. Наследов, Л. Неменов. – Москва-Ленинград, 1933. – 160 с.
1421298
  Гапеев А.А. Твердые горючие ископаемые (каустобиолиты) / А.А. Гапеев. – М., 1949. – 336с.
1421299
  Мельникова С А. Твёрдые деньги / С А. Мельникова, . – М., 1971. – 80с.
1421300
  Джеффрис Г. Твердые и жидкие тела / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 25с.
1421301
   Твердые износостойкие гальванические покрытия. – М., 1976. – 160с.
1421302
  Чернова Р.К. Твердые индикаторные микроэлектроды в амперометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернова Р.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов . гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1421303
  Танабе К. Твердые кислоты и основания. / К. Танабе. – М., 1973. – 183с.
1421304
  Киффер Р. Твердые материалы / Р. Киффер. – М., 1968. – 384с.
1421305
  Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве высокотемпературных смзок / Л.А. Майорова. – М, 1971. – 96с.
1421306
  Пахомов В.П. Твердые носители в газо-жидкостной хроматографии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомов В.П.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1421307
  Березкин В.Г. Твердые носители в газовой хроматографии / В.Г. Березкин. – Москва : Химия, 1975. – 200с.
1421308
  Чеповецкий Е.П. Твердые орешки / Е.П. Чеповецкий. – М, 1963. – 334с.
1421309
   Твердые полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1983. – 219с.
1421310
   Твердые полезные ископаемые БССР. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 220с.
1421311
   Твердые полезные ископаемые Индии. – М., 1976. – 52с.
1421312
  Наливкин А.А. Твёрдые пшеницы / А.А. Наливкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1953. – 192с.
1421313
  Аладова Л.П. Твердые пшеницы, кк исходный материал для селекции в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Аладова Л.П.; Всесоюз. ордена Ленина акд. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 15л.
1421314
  Бруни К. Твердые растворы / К. Бруни, проф. Ун-та в Падуе ; Пер. с итал. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1909. – 38 с.
1421315
  Пальянова Г.А. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (северо-восток России) / Г.А. Пальянова, Р.Г. Кравцова, Т.В. Журавкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2198-2211 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2209-2211. – ISSN 0016-7886
1421316
   Твердые растворы KTi1-x GexOPO4 в системе K2O-TiO2-GeO2-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Н.В. Стусь, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №10
1421317
   Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах / Н.П. Беженар, С.М. Коновал, Т.А. Гарбуз, С.А. Божко, Н.Н. Белявина // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2011. – Т. 21, № 1. – С. 38-45. – ISSN 0868-5924


  Основные фазы в составе композитов систем cBN-Al и cBN-Al-TiB2, получаемых реакционным спеканием при высоком давлении, исследовали методом рентгеноструктурного анализа с уточнением коэффициентов заполнения правильных позиций атомов в кристаллических ...
1421318
  Мамаев С. Твердые растворы в системе CdSnAs2-2 InAs и их электрические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамаев С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 13л.
1421319
  Гладышевский Е.И. Твердые растворы на основе металлических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышевский Е.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1953. – 11 с.
1421320
  Кекуа М.Г. Твердые растворы полупроводниковой системы германий - кремний / М.Г. Кекуа, Э.В. Хуцишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 175 с.
1421321
  Бурдиян И.И. Твердые растворы системы AlSb-GaSb и их электрические свойства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурдиян И. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1958. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1421322
  Бойкова А.И. Твердые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л., 1974. – 100с.
1421323
   Твердые рстворы в полупроводниковых системах. – М., 1978. – 197с.
1421324
  Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия / Е.Р. Брейтуэйт. – М., 1967. – 320с.
1421325
  Самсонов Г.В. Твердые соединения тугоплавких металлов / Г.В. Самсонов, Я.С. Уманский. – М, 1957. – 388с.
1421326
  Киффер Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. – Москва, 1971. – 389 с.
1421327
  Баженов М.Ф. Твердые сплавы : справочник / Баженов М.Ф., Байман С.Г., Карпачев Д.Г. ; под ред. М.Ф. Баженова. – Москва : Металлургия, 1978. – 184 с.
1421328
   Твердые сплавы и инструмент. – М., 1986. – 144с.
1421329
   Твердые тела в условиях давлений и температур земных недр. – М., 1964. – 196с.
1421330
   Твердые тела под высоким давлением : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 524 с.
1421331
  Вейнберг Б.П. Твердые тела, жидкости и газы : Беседы по физике мало подготовленным читателям / [соч.] Б.П. Вейнберг, прив.-доц. – Москва : Изд. и тип. И.Д. Сытина, 1908. – 176 с. ил., черт., табл. – (Физика для всех)
1421332
  Черный В.А. Твердые фазы в полярографии : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Черный В.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1421333
  Кейдл Р. Твердые частицы в атмосфере и в космосе : пер. с англ. / Р. Кейдл. – Москва : Мир, 1969. – 285 с.
1421334
  Гуревич Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я. Гуревич. – Москва : Наука, 1986. – 175 с. – (Наука и технический прогресс)
1421335
  Вечер А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер. – Москва, 1988. – 106с.
1421336
  Рыжонков Д.И. и др. Твердые электролиты в металлургии / Д.И. и др. Рыжонков. – М., 1992. – 247с.
1421337
  Укше Е.А. Твердые электролиты. / Е.А. Укше. – М., 1977. – 175с.
1421338
   Твердыени мужества. – Донецк, 1981. – 183с.
1421339
  Лосев Б.И. Твердый бензин / Б.И. Лосев. – М, 1958. – 24с.
1421340
  Кашеида А.Ф. Твердый берег / Кашеида А.Ф. – Киев, 1988. – 112 с.
1421341
  Семенов И.С. Твердый внутренний порядок - основа жизни войск. / И.С. Семенов. – Москва, 1962. – 59с.
1421342
  Кондаков Н. Твердый сплав / Н. Кондаков. – Калуга, 1953. – 60с.
1421343
  Кузнецов В. Твердый сплав / В. Кузнецов. – М., 1957. – 174с.
1421344
  Мусатов А.И. Твердый шаг / А.И. Мусатов. – М., 1963. – 288с.
1421345
  Бедюров Б.Я. Твердыни Алтая / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1983. – 160 с.
1421346
  Кочнев М. Твердыни. : роман / М. Кочнев. – Москва : Профиздат, 1976. – 512 с.
1421347
  Чистяков А.Ф. Твердыни. / А.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 93с.
1421348
  Палийчук Б.Д. Твердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1959. – 290с.
1421349
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1973. – 216с.
1421350
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1988
1421351
  Рерих Н. Твердыня пламенная / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 272с. – ISBN 5-85745-017-3
1421352
  Соколов Никита Твердыня польского гонора : большое путешествие / Соколов Никита, Нечаев Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 58-74 : Фото
1421353
  Іщенко М.Г. Твердь : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 396 с.
1421354
  Колисник Г. Твердь великая : Роман / Г. Колисник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 512с.
1421355
  Махінчук М.Г. Твердь землі : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
1421356
  Стрыгин А.В. Твердь земная: повести и рассказы. / А.В. Стрыгин. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1980. – 366 с.
1421357
  Бора Б. Твердь і ніжність = Hardness and softness : Вибрані поезії / Богдан Бора. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1972. – 287 с. : портр. – (Серія "Література і мистецтво" ; Кн. 3)
1421358
  Кашка В. Твердь святкова // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.164-185. – ISSN 0130-1608
1421359
  Куяс-Скрижинский Твердь тени / Карл Куяс-Скрижинский - поэзия, Николай Сологубов - графика. – Київ : Саммит-Книга, 2019. – [I], XXV отд. л. в картонной папке : ил., граф. – На обл.: Твердь тени. Карл Куяс-Скрижинский : поэзия. Николай Сологубов : графика. - Кн. не сброшюр., оформ. в отд. листах. - Кн. в суперобл. – ISBN 978-617-7672-98-1
1421360
  Голубков Д.Н. Твердь. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 126с.
1421361
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1421362
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1421363
   Тверезість - риса високої духовної культури : Рек. бібліогр. покажчик. – Київ : ДРБ УРСР, 1986. – 27с.
1421364
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – Новосибирск, 1984. – 126с.
1421365
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1989. – 190с.
1421366
  Карякин П.П. Тверже камня. / П.П. Карякин. – Омск, 1963. – 84с.
1421367
   Тверская вышивка в собрании Загорского музея : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 247 с.
1421368
   Тверская губерния в первые годы Советской власти. 1917-1920 гг.. – Калинин, 1958. – 112с.
1421369
  Бондарчук Н.С. Тверская деловая письменность 17-18 вв. / Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1986. – 79с.
1421370
  Чичкина Светлана Тверская земля обречена на признание : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 56 : Фото
1421371
  Чичкина Светлана Тверская область - территория туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 61 : Фото
1421372
  Юрьева Юлия Тверская область на любой вкус и цвет : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 79 : Фото
1421373
  Ибрагимова З.Х. Тверская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-75 гг.) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Ибрагимова З. Х. ; МГУ. – Москва, 1998. – 29 с. – Библиогр.: 28 - 29 с.
1421374
  Богданова Светлана Тверская область сделала "ход конем" на инвестиционном форуме : Солидная инвестиционная площадка как слагаемое успеха. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1421375
  Прокопович Наталья Тверская область: очевидное и невероятное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-67 : Фото
1421376
   Тверское дворянство XVII века / В обраб. чл. Твер. учен. арх. комис. В.Н. Сторожева. – Тверь : Твер. учен. арх. комис.
Вып. 4 : Состав бежецкого дворянства по десятням XVII века. – 1895. – [2], 303 с.
1421377
  Мамедзаде С. Тверской бульвар / С. Мамедзаде. – Баку, 1971. – 112с.
1421378
  Марченко В.И. Тверской бульвар / В.И. Марченко. – М, 1984. – 350с.
1421379
  Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25 / Б.П. Краевский. – Москва, 1982. – 61с.
1421380
   Тверской бульвар, 25. – М., 1982. – 166с.
1421381
   Тверской бульвар, 25. – М., 1987. – 237с.
1421382
   Тверской бульвар, 25. – М., 1990. – 253с.
1421383
   Тверской венок Пушкину. – М. : Московский рабочий, 1989. – 142 с.
1421384
   Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989. – 141с.
1421385
  Прибытков В.С. Тверской гость / В.С. Прибытков. – М, 1956. – 374с.
1421386
  Воронцов Иван Тверской губернатор выступил с инициативой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 67 : Фото
1421387
   Тверской музей и его приобретения в 1889 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 61 с.
1421388
   Тверской музей и его приобретения в 1890 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 65 с.
1421389
   Тверской музей и его приобретения в 1891 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1892. – 65 с.
1421390
   Тверь. – Калинин, 1989. – 265с.
1421391
  Богданова Светлана Тверь идет на прорыв и зарабатывает миллиард : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-66 : Фото
1421392
   Твисторы и калибровочные поля : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 368 с.
1421393
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 1 : Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика. Питання утвердження засад нац. єдності, формування та реалізації мовної політики, стратегії міжетнічних взаємин у діяльності політичних партій. – Редакційна передплата
1421394
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 2 : Пріоритети зовнішньої політики. Зовнішні умови для розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1421395
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 3 : Організація державної влади в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1421396
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 4 : Економічні умови розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1421397
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 5 : Пропозиції політичних партій - суб"єктів парламентських виборів 2007 року - щодо охорони довкілля та безпеки нації. – Редакційна передплата
1421398
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 6 : Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді 5 скликання. – Редакційна передплата
1421399
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 7 : Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій та виборчих блоків. – Редакційна передплата
1421400
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 8 : Україна: парламентські вибори і демократія. – Редакційна передплата
1421401
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 9 : Питання формування антикорупційної політики: основні зобов"язання політичних партій. – Редакційна передплата
1421402
  Литвин С.М. Твій голос / С.М. Литвин. – Київ, 1980. – 138с.
1421403
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 1. – 2002
1421404
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 2. – 2002
1421405
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 3. – 2002
1421406
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 4. – 2002
1421407
  Цимбалюк В. Твій голос щирий досі ще луна...


  Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його "Тиха лірика"
1421408
  Барась М.Т. Твій господар, земле! / М.Т. Барась. – Одеса : Маяк, 1991. – 123, [2] с. – (На перехресті думок)
1421409
  Терен Віктор Твій день на землі : Вірші. Поеми. Вірші для дітей. Проза / Терен Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 520с. – ISBN 966-7601-37-4
1421410
   Твій дім - Київ. – Київ, 1976. – 140с.
1421411
  Батров О.М. Твій друг Хозе : оповідання / О. Батров. – Одеса : Облвидав, 1950. – 68 с.
1421412
  Конашевич В.Д. Твій ідейний компас / В.Д. Конашевич, Я.М. Серіщев. – К, 1965. – 70с.
1421413
  Кріпак М.П. Твій найперший обов"язок / М.П. Кріпак. – К., 1963. – 40с.
1421414
  Кудіяров В.Д. Твій партійний квиток. / В.Д. Кудіяров. – Харків, 1973. – 55с.
1421415
  Новожилов В.В. Твій перший фільм / В.В. Новожилов. – К., 1968. – 48с.
1421416
  Речмедін В.О. Твій побратим : романтична історія / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.
1421417
  Юречко П.Р. Твій почесний обов`язок / П.Р. Юречко. – К, 1962. – 48с.
1421418
   Твій простір освітніх можливостей // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  За два роки Загальноуніверситетський день відкритих дверей КНУExpo перетворився на популярний освітньо-мистецький фестиваль з традиційним гаслом "КНУ - простір освітніх можливостей".
1421419
   Твій рідний край. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 240 с.
1421420
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 103с.
1421421
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 96с.
1421422
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1989. – 110с.
1421423
  Матвієнко В.П. Твій син, Україно! / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
1421424
   Твій син, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Історія Українського сучасного поета Симоненка В. - випускника фаультету журналістики КНУТШ. (1935-1963 р.)
1421425
   Твій старший брат. – К., 1958. – 243с.
1421426
  Новикова Наталія Твій старший брат : Піонерам про комсомол: Рекоменд. покажч. літ. для учнів 6-7-х кл.: Для серед. шк. віку / Новикова Наталія. – Київ : Веселка, 1978. – 36с.
1421427
  Жупанський Я.І. Твій супутник - карта / Я.І. Жупанський. – Київ, 1985. – 46с.
1421428
  Косач Ю.А. Твій сучасник / Ю.А. Косач, Ю.Ф. Голинський. – К., 1980. – 48с.
1421429
  Гордасевич Г.Л. Твій тихий дім : повість та оповідання / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1980. – 176 с.
1421430
  Харченко О. Твіпломатія проти вірусів. Про виклики та можливості нової ери інформаційної дипломатії / О. Харченко, Г. Тихий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 561-569. – ISBN 978-617-7631-10-0
1421431
  Пазенко Л.П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 16-19
1421432
  Ткачук Р. Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури


  У статті розглянуто релігійну полеміку уніатського митрополита Київської Церкви Велямина Рутського з Мелетієм Смотрицьким на матеріалі твору "Sowita wina" ("Подвійна вина"), написаного у 1620 р. Висвітлено особливості побудови твору, предмет полеміки, ...
1421433
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 217-237
1421434
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1421435
  Мироненко Н. Твір архітектури як об"єкт договірних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 10-18
1421436
  Коротюк М.Г. Твір архітектури, як об"єкт авторського права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 138-143. – ISSN 2523-4889
1421437
  Василина К. Твір Гілберта Волкера "Публічне відкриття гри в кості" (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 63-73. – ISBN 966-599-120-5
1421438
  Золотухін Г.О. та ін. Твір з української мови та літератури : Посібн.для старшокла. та абітур. / Г.О.Золотухін, І.І.Жебка, Н.П. Литвиненко. – Київ : Наукова Думка, 1997. – 280 с. – ISBN 966-00-0080-4
1421439
  Малівський А.М. Твір і річ: критика репрезентуючої свідомості в ученні М. Хайдеггера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1421440
  Семененко Л. Твір Ольги Кобилянської "Земля" як модерний дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 199203
1421441
  Чуб Д. Твір про оборону Відня, козаків І.Ю. Кульчицького // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 21


  Книжка журналіста й активного діяча української громади у Відні Бориса Ямінського.
1421442
  Фільчагова Марія Твір про рідне місто // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1421443
  Головецька Н. Твір розповідного характеру з елементами опису : 8 клас
1421444
  Давидюк Н.О. Твір як ендемічний технодискурсивний жанр твіттер-дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 98-110
1421445
  Гладишев В.В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 41-40
1421446
  Білоусов В.М. Твір як ідеальний результат розумової діяльності людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-41
1421447
  Степанець К. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1421448
  Голик О. Твір, написаний кров"ю серця : Комбінований урок-послання, присвячений концептуально-стильовому аналізу твору Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм..."
1421449
  Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. : (Урок вивчення поезії Т.Шевченка "Заповіт" у 7 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1421450
  Слабошпицький М. Твір, що запізнився в Україну // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 18-19


  Мемуарний фрагмент про білоруського письменника Василя Бикова з книги М. Слабошпицького "З пам"яті дзеркала". Чому твір В. Бикова "Мертвим не болить" тільки нині виходить в Україні.
1421451
  Сущанська Н. Твірна граматика для СГ-моделі української мови // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описывается порождающая грамматика синтаксических групп (СГ-грамматика) для украинского языка. Предлагаемая грамматика предназначена для построения синтаксического представления предложений при автоматическом генерировании текстов.
1421452
  Овечко В.С. Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано твірний функціонал для квантових частинок, які знаходяться в чистих станах. Показано, що він є функцією p(x,t) - густини ймовірності і S(x,t) - моменту імпульсу та їх похідних першого порядку за часом та за координатами. Варіаційним ...
1421453
  Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних поліноміальних перетворень афінного простору породжується афінною групою і одним довільним біпараболічним перетворенням.
1421454
  Шамілєв Т.М. Твірні диференціального поля інваріантних диференціальних раціональних функцій лінійчатих поверхонь для групи O(n,R) в Rn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі визначається диференціальне поле G-інваріантних диференціальних раціональних функций від системи лінійчатих поверхонь для дії групи G=O(n,R) і описується скінченна система твірних цього поля. Ключові слова: диференціальне поле, лінійчата ...
1421455
  Скуратовський Р.В. Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 4 (90) : Фізико-математичні науки. – С. 94-105. – ISSN 1810-0546


  In this article, we investigate generators and relations of syllows subgroups of some symmetric group. It will enable studying syllows subgroups of other groups since every finite subgroup is isomorphicaly embedded in the syllows subgroup of some ...
1421456
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1 : Повісти. – 1904. – 539, [3] с. : порт. – Пpиписки [пpиміт.]: с. 514-539


  Зміст: Гpигоpий Квітка-Основяненко [біогp. наpис]; Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Козиp-дівка; Сеpдешна Оксана. - В кн. також: Руска письменність [повідомл. від вид-ва] ...
1421457
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : [У 2 т.] / посліслово Юл. Романчука. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 2)
Т. 2. – 1905. – 552 с. – Пpиписки: с. 496-520.


  Зміст: Пеpекотиполе; Божі діти; Щиpа любов [повість]; Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Шельменко, волостний писаp; Шельменко денщик; Сватання на Гончаpівці; Щиpа любов [дpама]; Листи до любезних земляків; Лист ...
1421458
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – (2-й наклад). – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1. – 1911. – 544 с. : порт.


  Зміст: Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький Великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Сеpдешна Оксана; Козиp-дївка. - В кн. також біогр. відомості про авт
1421459
  Квітка-Основ"яненко Григорій Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з портретом автора / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Польська]"
Т. 1. – 1918. – LXXVI, 118 c. – Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX. ; У прим. № 34295 с. I-XXIX. відсутні


  Зміст: Солдатський патpет; Маpуся [пpисвячено Г.Г. Квітці]; Меpтвецький великдень [пpисвячено Козакові Володимиpу Луганському [В.І. Даль]]. - В кн. також портр. Г.Ф. Квітки-Основ"яненка та Г.Г. Квітки. - Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX.
1421460
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з поpтpетом автоpа / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Т. 3. – 1918. – 161, [2] с.


  Зміст: Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Пеpекатиполе [пpисвячено Є.П. Гpебінці]; Божі діти; Щиpа любов [пpисвячено Є.М. Смиpнитській]; Листи до любезних земляків
1421461
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 1899. – VIII, 210 с. – В кн. також пеp. з чес.. - Конволют. Переплетено: Твоpи Степана Руданьского. 1903, т. 6 і 7
1421462
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 6 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – XIX, 299, [1] с. : табл.
1421463
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 7 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 313 с.
1421464
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – 2-е вид. – Львів : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – (Руська письменність ; № 11)
Т. 1-й : Пісні. Приказки. Прислів"я. Байки. Заголовки співомовок. – 1908. – 192 с.
1421465
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 2. – 1908. – 278 с. – Прим. № 107787 дефектний, відсутні с. 257-270
1421466
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 4. – 1908. – X, 260 с.


  В кн. вірші, поеми, драма "Чумак" та пер. "Слова о полку Ігоревім" під назвою "Ігор Сіверський". - На окр. арк.: Рід князїв, котрих споминає співа ["Ігор Сіверський"].
1421467
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; Кн. 9, т. 1)
Т. 1 : Поезії ліричні. Оповідання. Легенди. Історія. – 1912. – 456 с. – Приписки [допов., приміт.]: с. 414-449


  - В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. нар. пісень, "Краледворського рукопису", укр. нар. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. "Стефан Руданьский" (без підпису)
1421468
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – 2-е виданє. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада], ч. 2: Збірки [пісні] XIII-XXIV / [Гомер / Пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314, [1] с.
1421469
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – Накладом товариства "Просьвіта". – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; №11. 2)
Т. 2. – 1913. – 456 с.


  В кн. поеми, віpші, байки, дpама "Чумак", пеp. "Слова о полку Ігоpевім" під назвою "Ігоp Сівеpський", пеp. поем М.Ю. Леpмонтова "Демон", Веpгілія "Енеїда" під назвою "Енеянка", комедії Гомеpа "Війна мишей і жаб" та ст. Ю.С. Романчука "Степан Руданський ...
1421470
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; [Кн.] 9, [т.] 3)
Т. 3 : Омиpова Ілияда [Гомеpова Іліада] : ([Пісні] I-XXIV) / [Гомеp ; Пеp. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр. – Пpиписки [пpиміт. без підпису]: с. 472-478
1421471
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 1)
Т. 1. – 1912. – 552 с. : поpтp., мал. – Кн. без тит. арк. - Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Таpас Шевченко: (Автобіогpафічні звістки); До засланя (1838-1847): [Поет. твоpи]; Аpтист: (Автобіогpафічна повість). - В кн. також: Передмова до першого виданя; Передмова до другого виданя / Ю.С. Романчук. Найважнійші дати з житя Тараса Шевченка ...
1421472
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 2)
Т. 2. – 1912. – 544 с. : поpтp., мал. – Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Hа засланю (1847-1857): [Поет. твоpи]; По засланю (1857-1861): [Поет. твоpи]; Назар Стодоля: [Драма]; Записки: (Жуpнал або Дневник)
1421473
  Горак Р.Д. Твого ім"я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – Київ : Академія, 2008. – 224с. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-273-0
1421474
  Москаленко А.З. Твого серця вогнь. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 223с.
1421475
  Китик В. Твое - с тобой... : поэзия / Владислав Китик. – Киев : Жнец, 2018. – 134, [2] с. : ил. : із книгою - по життю!, ISSN САМІТ-КНИГА. – ISBN 978-966-2057-29-4
1421476
  Локотков К.П. Твое богатство / К.П. Локотков. – М., 1955. – 107с.
1421477
  Мельников П.И. Твоё время / П.И. Мельников. – М., 1962. – 94с.
1421478
  Атаров Н.С. Твое доброе имя : [очерки] / Атаров Н.С. – Москва : Политиздат, 1963. – 71 с. – (Время и люди)
1421479
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 1. – 1990. – 32 с.
1421480
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 2. – 1990. – 32 с.
1421481
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 3. – 1990. – 32 с.
1421482
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№4. – 1990. – 32 с.
1421483
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 9. – 1991. – 32 с.
1421484
  Свининников В.М. Твое и наше богатство : Об актуальных проблемах свободного времени молодежи / В.М. Свининников. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 109, [3]
1421485
  Макаль П. Твое имя : стихи / Петрусь Макаль ; авториз. пер. с белорус. Б.Иринина. – Москва : Советский писатель, 1964. – 75 с.
1421486
  Старшинов Н.К. Твое имя / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 311с.
1421487
  Румянцева М.А. Твое имя... / М.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 80с.
1421488
  Краснов А.М. Твоё лицо : книга стихов / А.М. Краснов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 87с.
1421489
  Лисовский К.Л. Твое молодое лицо / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1421490
  Маллинс Д. Твое прикосновение = Just one touch / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. А. Чернец]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 317, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Just one touch / Debra Mullins. New York: Avon Books : HarperCollinsPublishers, 2005. – ISBN 978-966-14-0028-2
1421491
  Болховитиков В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитиков. – Москва, 1970. – 464с.
1421492
  Болховитинов В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитинов. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 464с.
1421493
   Твое свободное время : Рек. библиогр. указ. лит. для школьников 11-ти лет и старше. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1421494
  Шукрулло Твое счастье : стихи и поэмы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с.
1421495
  Реймерис В.К. Твое тепло : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 111 с.
1421496
  Ронжин В.Н. Твое трудовое право / В.Н. Ронжин. – Горький, 1984. – 112с.
1421497
  Калюта И.А. Твоей молодости комиссары / И.А. Калюта, В.А. Левин. – Минск, 1979. – 128с.
1421498
   Твоей разумной силе слава. – Киев, 1988. – 255 с.
1421499
   Твоє "ні" має значення / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  9 грудня відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Програма розвитку ООН в Україні та проект EdEra підготували антикорупційний урок, який можна провести у школі.
1421500
  Жордано Р. Твоє друге життя, або Шанс змінити все = Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une.. : роман / Рафаелла Жордано ; [пер. з фр. А. Шведик]. – Харків : Vivat, 2019. – 207, [1] с. – На обкл.: Практики, які допоможуть змінити життя на краще. - Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Giordano R. Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une... : roman. Paris: Groupe Eyrolles, 2015. – (Художня література). – ISBN 978-966-942-866-0
1421501
  Усик Світлана Твоє життя - твій вибір / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-12
1421502
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 15
1421503
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1421504
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках. Розповісти дітям варто, що з вогнем погані жарти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 12
1421505
  Таран А.В. Твоє знамено, Хрещатик. / А.В. Таран, В.В. Яценко. – Київ, 1978. – 96с.
1421506
  Гнатюк В. Твоє ім"я вже сходило в мені : поезії / Володимир Гнатюк ; худ. Є. Попов ; ред. М. Сом. – Київ : Просвіта, 1999. – 104 с. – ISBN 966-7551-19-9
1421507
   Твоє ім"я незабутнє. – Київ, 1962. – 150 с.
1421508
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К, 1978. – 237с.
1421509
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – 3-є вид. – К, 1985. – 238с.
1421510
  Доломан Є.М. Твоє квітуче повноліття : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 179 с.
1421511
  Вільний В.М. Твоє повноліття : вірші та поема / В.М. Вільний. – Київ, 1962. – 100 с.
1421512
  Іщенко М.Г. Твоє поле бою : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 446 с. – ISBN 5-333-00166-9
1421513
   Твоє право обирати. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 40с.
1421514
  Зязюн І. Твоє щастя - у твоїх руках / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Принципи педагогіки добра понад сорок років прищеплював українським учителям видатний учений, доктор філософських наук Іван Зязюн".
1421515
  Павел Дж. Твоє щастя залежить від тебе / Джон Павел. – Львів : Свічадо, 2006. – 164, [2] с. – Пер. за вид.: Happiness is inside job / John Pavel SJ. Allen: Thomas More, 1999. – (Пізнай себе). – ISBN 966-395-042-0
1421516
  Рябинин Б.С. Твои верные друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1953. – 332с.
1421517
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1973. – 208 с. – (Наука и прогресс)
1421518
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1974. – 208с.
1421519
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1975. – 208с.
1421520
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1984. – 272 с.
1421521
  Спиридонов С.П. Твои высшие ценности / С.П. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1988. – 221с.
1421522
  Исаев С.И. Твои Герои, Курская дуга / С.И. Исаев, Г.А. Колтунов. – Воронеж. – 480 с.
1421523
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Л., 1965. – 535с.
1421524
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1970. – 639с.
1421525
  Козлова А.В. Твои героические дела, пионерия / А.В. Козлова. – Л., 1971. – 71с.
1421526
  Солнцев Р. Твои двенадцать шагов. [По ту и по эту сторону] : повести / Солнцев Р.Х. – Красноярск : Кн. изд-во, 1974. – 224 с.
1421527
  Ефремов Ю.А. Твои добрые руки / Ю.А. Ефремов. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1961. – 124 с.
1421528
   Твои друзья веселые. – Белгород, 1959. – 327с.
1421529
  Тэсс Т. Твои друзья. / Т. Тэсс. – М, 1942. – 48с.
1421530
  Гайдаенко И.П. Твои зарубежные ровесники / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1949. – 39с.
1421531
   Твои защитники. – К., 1979. – 298с.
1421532
  Кассиль Л.А. Твои защитники / Л.А. Кассиль. – Москва, 1980. – 64с.
1421533
  Грачев Н.А. Твои земляки / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1959. – 103 с.
1421534
  Атаджанов А. Твои знакомые : роман / Ата Атаджанова ; пер. с турк. Т. Калякиной ; худож. В.Г. Нагаев. – Москва : Современный писатель, 1975. – 312 с. : ил.
1421535
  Огренич Н.Г. Твои имена, Одесса... : кн. 10-я / Наталия Огренич ; [фот. Г.О. Гарбузова]. – Одесса : Астропринт, 2019. – 241, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-966-927-554-7
1421536
  Кореневский М.С. Твои интересы / М.С. Кореневский. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с.
1421537
   Твои любимые песни. – М., 1958. – 160с.
1421538
  Ленч Л.С. Твои недостатки / Л.С. Ленч. – М, 1972. – 151с.
1421539
   Твои новые книги. – Ленинград, 1964. – 112 с.
1421540
  Радевич Б.Л. Твои огни / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1978. – 70с.
1421541
   Твои огни, Караганда. – Алма-Ата, 1961. – 259с.
1421542
   Твои освободители, Донбасс. – 3-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1971. – 328с.
1421543
   Твои освободители, Донбасс!. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1968. – 288с.
1421544
  Богуславский Н.А. Твои позывные, Северный : [остановлении и боевом пути службы связи Сев. флота] / Н.А. Богуславский ; [лит. обраб. В.К. Красавкина]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1987. – 190, [2] с.
1421545
  Леонов Б.А. Твои полигоны мужества / Б.А. Леонов. – М, 1985. – 255с.
1421546
  Шевченко Ганна Твои прекрасные глаза. Череда историй : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1421547
  Масик В.И. Твои приметы. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1962. – 52с.
1421548
  Комаровский Г.Н. Твои ровесники / Г.Н. Комаровский, Н.С. Комаровский. – Челябинск, 1954. – 160с.
1421549
  Ольшанский И. Твои ровесники / И. Ольшанский. – Красноярск, 1955. – 88с.
1421550
   Твои ровесники. – Новосисибрск, 1974. – 219с.
1421551
   Твои рядовые, Россия. – Куйбышев, 1973. – 239с.
1421552
   Твои старшие товарищи. – М., 1958. – 208с.
1421553
  Барто А.Л. Твои стихи / Агния Барто. – Москва : Детская литература, 1960. – 464 с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1421554
  Барто А.Л. Твои стихи : для мл. шк. возраста / Агния Барто ; вступ. ст. В.В. Смирновой; ком. Е. Таратута ; ил. Т. Прибыловской. – Москва : Детская литература, 1987. – 365, [1] с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1421555
  Фейгин Э.А. Твои сыновья / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1967. – 559с.
1421556
  Политыко Г.П. Твои сыновья / Г.П. Политыко. – Москва, 1977. – 304с.
1421557
  Жилинский А.П. Твои сыновья вернутся / А.П. Жилинский, Вл.П. Невский. – Рига, 1963. – 320с.
1421558
  Левин Б.Н. Твои сыновья. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1969. – 317с.
1421559
  Мадалиев К. Твои товарищи / К. Мадалиев. – Ташкент, 1951. – 28с.
1421560
   Твои товарищи. – Омск, 1984. – 272с.
1421561
  Скобелкин В.Н. Твои трудовые права и обязанности. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1974. – 133с.
1421562
   Твои чемпионы, Россия. – М.
3. – 1977. – 206с.
1421563
  Ушаков М.Т. Твои черты. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1963. – 87с.
1421564
   Твои, комсомолец, песни. – Москва, 1975. – 160 с.
1421565
   Твои, комсомолец, песни : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
1421566
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1982. – 359с.
1421567
  Лапшин М.А. Твои, Россия, сыновья: лит. портреты писателей-фронтовиков / М.А. Лапшин. – М., 1975. – 95 с.
1421568
  Васильев А.И. Твоими тропами / А.И. Васильев. – Новосибирск, 1965. – 51с.
1421569
  Островский А.Л. Твоих друзей легион. / А.Л. Островский. – Л., 1960. – 250с.
1421570
  Трокаев А.А. Твоих, Донбасс, героев имена / А.А. Трокаев. – Донецк, 1988. – 215с.
1421571
  Кралевський С. Твої друзі поруч / С. Кралевський. – К., 1964. – 134с.
1421572
  Вознюк В.А. Твої кроки / В.А. Вознюк. – Ужгород, 1982. – 50с.
1421573
  Шпорта Я.Г. Твої літа / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 178с.
1421574
   Твої можливості, людино! : рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2007. – 80с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття : серія бібліографічних покажчиків ; Вип. 51)
1421575
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський. – К., 1981. – 120с.
1421576
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський, І.Л. Паранська. – К., 1983. – 96с.
1421577
  Моренець-Дейнеко Твої ордени, комсомол : кн. для читання фр. мовою у ст. класах / Моренець-Дейнеко, Є.М. Бурлуцький. – Київ : Радянська школа, 1984. – 105 с.
1421578
  Чіж Я. Твої побратими / Я. Чіж, Й. Іванич. – Київ, 1968. – 147 с.
1421579
  Василевська В.Л. Твої ровесники : оповідання / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 355 с.
1421580
  Сікорський Г.Т. Твої ровесники в країнах капіталу / Г.Т. Сікорський. – К., 1979. – 150с.
1421581
  Талалаєвський М. Твої сини / М. Талалаєвський. – Київ, 1949. – 135 с.
1421582
   Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера


  У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. ...
1421583
  Гринах-Чабан Твої сліди / Зеновія Гринах-Чабан. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 127, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-529-178-7
1421584
  Родімцев О.І. Твої, Батьківщино, сини. / О.І. Родімцев. – Київ, 1964. – 359с.
1421585
   Твої, Фемідо, уповноважені : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
[ Т.2 ]. – 2009. – 160с. : фот.
1421586
  Реп"ях С.П. Твоїм іменем / С.П. Реп"ях. – К., 1965. – 62с.
1421587
  Разбесов О.К. Твой аквариум / О.К. Разбесов. – М., 1980. – 160с.
1421588
  Рачук И.А. Твой большой друг / И.А. Рачук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
1421589
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Москва, 1942. – 14с.
1421590
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Смоленск, 1944. – 10с.
1421591
  Николаев А.М. Твой брат по орудию / А.М. Николаев. – М, 1960. – 79с.
1421592
  Карпов Е.В. Твой брат. (Рассказы). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1975. – 172с.
1421593
  Чистов А.А. Твой бюджет сегодня и завтра / А.А. Чистов. – М., 1959. – 72с.
1421594
  Балашов В.С. Твой в мире след : роман / В.С. Балашов ; ил.: Ю.М. Иванов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1965. – 259 с. : ил.
1421595
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма о О.Н. Островском / А.А. Баева. – Переиздат., доп., дораб. – Краснодар : Книжное издательство, 1979. – 31с.
1421596
  Баева А.А. Твой вечный бой : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 79с.
1421597
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма / Антонина Баева. – Переизд., доп., дораб. – Краснодар : 1С-Паблишинг, 1984. – 95 с. – Миниатюрное издание
1421598
  Пухначев В.М. Твой вечный свет, Россия. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1975. – 248с.
1421599
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1986. – 284с.
1421600
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 987-5-9697-0431-2
1421601
  Смирнов Ю.С. Твой выстрел - второй / Ю.С. Смирнов. – Волгоград, 1978. – 160с.
1421602
   Твой главный маршрут - пятилетка. – М., 1973. – 32с.
1421603
  Аким Я.Л. Твой город : [стихи] / Я.Л. Аким ; [ил.: В. Бродский]. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96 с. : ил.
1421604
   Твой дебют. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111с.
1421605
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1980. – 272с.
1421606
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с. – ISBN 987-5-9697-0432-9
1421607
  Окунев В.И. Твой день, твой час / В.И. Окунев. – Челябинск, 1979. – 64с.
1421608
  Яковенко В.П. Твой день. / В.П. Яковенко. – Москва, 1976. – 110с.
1421609
  Беретарь Хамид Твой добрый друг / Беретарь Хамид. – Москва, 1974. – 104 с.
1421610
  Линдсей Д. Твой дом : роман / Д. Линдсей; Пре. с англ. Ю. Осноса. – М., 1961. – 398с.
1421611
   Твой дом. – К., 1982. – 158с.
1421612
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья / Л.Ю. Образцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1992. – 223с.
1421613
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья. / Л.Ю. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 173с.
1421614
  Рябокляч А.К. Твой друг - газета : [для сред. школьного возраста : пер. с укр.] / Рябокляч А.К. – Москва : Детская литература, 1964. – 175 с.
1421615
  Пилецкий В.М. Твой друг - книга / В.М. Пилецкий. – Свердловск, 1960. – 36с.
1421616
   Твой друг. – М., 1986. – 303с.
1421617
  Бекренев А.Л. Твой друг Бейсик / авт. А.Л. Бекренев. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 148 с. – (Школьнику о математике и информатике)
1421618
  Зайцев П Ю. Твой друг море : очерк / П Ю. Зайцев. – 3-е. изд., перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1985. – 151 с. : ил.
1421619
  Гетман И.М. Твой друг словарь. / И.М. Гетман. – Киев, 1990. – 126,1с.
1421620
   Твой друг, товарищ и брат. – М., 1962. – 214с.
1421621
  Мдивани Г.Д. Твой дядя Миша / Г.Д. Мдивани. – М, 1966. – 528с.
1421622
  Малиновская-Бонар Твой звездный час / Малиновская-Бонар. – Алма-Ата, 1977. – 132с.
1421623
  Аронов Д.М. Твой и наш враг. Правда об алкоголе / Аронов Д.М. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 111, [1] с. – Библиогр.: с. 111 (6 назв.)
1421624
   Твой комсомольский билет. – М., 1978. – 159с.
1421625
  Осетров Е.И. Твой Кремль / Е.И. Осетров. – М, 1980. – 128с.
1421626
  Медведев А.С. Твой личный рекорд / А.С. Медведев. – М, 1966. – 48с.
1421627
  Солоухин В.А. Твой лучший друг / В.А. Солоухин. – Донецк : Донбасс, 1964. – 102 с.
1421628
   Твой лучший помощник. – Москва, 1960. – 447с.
1421629
  Храпов В.Е. Твой лучший учитель,школа / В.Е. Храпов. – М, 1987. – 176с.
1421630
  Куликовская Г.В. Твой младший товарищ / Г.В. Куликовская. – М., 1969. – 95с.
1421631
  Кононенко Е.Г. Твой молодой современник / Е.Г. Кононенко. – Москва, 1973. – 42с.
1421632
  Плаксий С.И. Твой молодой современник / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 223с.
1421633
  Краснов Н.С. Твой названный брат / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1980. – 95с.
1421634
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1937. – 406с.
1421635
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1938. – 339с.
1421636
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Х., 1981. – 319с.
1421637
  Павлова Л.И. Твой нравственный идеал : Рек. указ. литературы для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост.: Л. И. Павлова. – Москва : Книга, 1977. – 108с. – (Библ. серия)
1421638
  Ягупова С.В. Твой образ : Повести / С.В. Ягупова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1421639
  Земская И.М. Твой отряд / И.М. Земская. – М., 1988. – 93с.
1421640
  Хоменок Ф.А. Твой патриотический долг. / Ф.А. Хоменок. – Тула, 1984. – 119с.
1421641
  Лопатин К.Г. Твой первый магнитофон / К.Г. Лопатин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 96 с.
1421642
  Соболевский А.Г. Твой первый радиоприемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1421643
  Бармасов А.М. Твой перекресток / Александр Бармасов ; [худож. А. Грашин]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 255, [1] с. : ил. – (Юность: твой большой мир)
1421644
  Иванов В.Н. Твой производственный коллектив / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1970. – 191с.
1421645
  Берггольц О. Твой путь / О. Берггольц. – Л, 1945. – 126с.
1421646
  Розов В.С. Твой путь / В.С. Розов. – Москва, 1953. – 112 с.
1421647
  Каменная Г.А. Твой путь далек... / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1956. – 79 с.
1421648
  Рожина Л.Н. Твой путь к книге / Л.Н. Рожина. – Минск, 1980. – 174 с.
1421649
  Зеленков Б.И. Твой рабочий день. / Б.И. Зеленков. – М, 1983. – 96с.
1421650
  Лопатина Е.К. Твой рабочий лицей / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1986. – 111 с.
1421651
  Лаптев А.П. Твой режим дня / А.П. Лаптев, В.В. Горбунов. – Москва, 1988. – 47с.
1421652
  Матевосян Г.И. Твой род : повести и рассказы / Грант Матевосян ; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Советский писатель, 1986. – 477 с.
1421653
  Теплеев А.М. Твой свет / А.М. Теплеев. – М, 1977. – 412с.
1421654
  Коркищенко А.А. Твой светлый дом: Повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 108с.
1421655
   Твой священный долг. – Москва, 1962. – 94с.
1421656
  Соколов Я.В. Твой священный долг / Я.В. Соколов. – М., 1981. – 94с.
1421657
  Рыбинец В.Р. Твой след / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1967. – 182с.
1421658
  Мордкович В.Г. Твой след в жизни / В.Г. Мордкович. – Свердловск, 1961. – 72с.
1421659
  Пальман В.И. Твой след на земле / В.И. Пальман. – М, 1961. – 352с.
1421660
  Богачук А.И. Твой след на земле / А.И. Богачук. – Чита, 1963. – 189с.
1421661
  Беляева Л.И. Твой след на земле / Л.И. Беляева. – Ю.-Сахалинск, 1964. – 80с.
1421662
  Бадаев А.Д. Твой след на земле : стихи / А.Д. Бадаев ; [пер. с бурят. ; худож. А.И. Ременник]. – Москва : Советская Россия, 1978. – 176 с. : ил.


  Циклы: Весенняя степь; Думы у Байкала.
1421663
  Санькова И.Б. Твой современник / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1421664
  Габрилович Е.И. Твой современник / Е.И. Габрилович, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1969. – 128с.
1421665
  Санькова И.Б. Твой современник. / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1421666
  Чупринин С.И. Твой современник: соврем. проза, для юношества. / С.И. Чупринин. – М., 1979. – 111с.
1421667
   Твой союз. – Москва, 1983. – 398с.
1421668
  Старинин Ю.Л. Твой спортивный уголок. / Ю.Л. Старинин. – М., 1989. – 159с.
1421669
  Муберг В. Твой срок на земле / В. Муберг. – М., 1981. – 256с.
1421670
   Твой старший брат. – М., 1974. – 158с.
1421671
   Твой старший друг. – М., 1962. – 239с.
1421672
  Берце В.А. Твой сын / В.А. Берце; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 89 с.
1421673
  Карев Г.А. Твой сын , Одесса! / Г.А. Карев. – М, 1972. – 207с.
1421674
  Суменов Н.М. Твой сын, земля / Н.М. Суменов. – М., 1984. – 56с.
1421675
  Карев Г.А. Твой сын, Одесса! / Г.А. Карев. – Одесса, 1990. – 295с.
1421676
  Иргизов В. Твой товарищ - коммунист / В. Иргизов. – Мурманск, 1967. – 46с.
1421677
  Крушинский С.К. Твой товарищ / С.К. Крушинский. – М., 1945. – 111с.
1421678
  Дружинин В.Н. Твой товарищ на границе. / В.Н. Дружинин. – М, 1959. – 184с.
1421679
  Иойрыш А.И. Твой труд и коммунизм. / А.И. Иойрыш. – М, 1964. – 96с.
1421680
  Аземша А.А. Твой характер / А.А. Аземша. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1970. – 68 с. – (О времени, о поколении, о себе)
1421681
  Горбунов М.Н. Твой черед / М.Н. Горбунов. – М, 1978. – 96с.
1421682
  Васильев Ю.В. Твой шаг на земле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1964. – 320с.
1421683
  Скатерщиков В.К. Твой эстетический вкус / В.К. Скатерщиков. – М., 1963. – 48с.
1421684
  Устинов А.А. Твой эстетический идеал / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1967. – 64с.
1421685
  Добрянська А. Твоорчі конкурси почнуть проводити ще до початку вступної кампанії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 177). – С. 10


  До 15 жовтня МОН має затвердити нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. Проект цього документа передбачає декілька важливих новацій.
1421686
  Стефанов Валери Творбата - безкраен диалог / Стефанов Валери. – София : Унив. изд-во "Св. климент Охридски" ; Съюз на филолозите българсти, 1992. – 153 с. – (Библиотека "Език и литература")
1421687
  Державин К.Н. Творение Данте // Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – С. 3-13
1421688
  Ефрем Сирин Творение иже ов святых отца нашего Ефрема Сирина / Ефрем Сирин. – М, 1850. – 524с.
1421689
  Московченко Н.В. Творение личности : Социально-экономические и нравственные аспекты проблемы. (Заметки экономиста) / Н.В. Московченко. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 206, [2] с.
1421690
  Хлебников В. Творения / Велимир Хлебников ; общ. ред. и вст. ст. М.Я. Полякова ; сост. и ком. В.П. Григорьва и А.Е. Парниса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 736 с. : 1 л. портр. ; ил.
1421691
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппенійскаго / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 10)
Ч. 3. – 1906. – 380 с.
1421692
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 7)
Ч. 1. – 1880. – [4], 474 с.
1421693
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин Блаженный. – Изд. второе. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 9)
Ч. 2. – 1905. – 474 с.
1421694
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 28)
Ч. 9 : Зерцало из Священного писания. – 1905. – [4], 245 с.
1421695
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 10 : О согласии Евангелистов. – 1906. – [4], 335 с.
1421696
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 14)
Ч. 5. – 1907. – 282 с.
1421697
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 11 : Энхиридион Лаврентий о вере, надежде и любви. – 1908. – 95 с.
1421698
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 7. – 1912. – 277 с.
1421699
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 3-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 1. – 1914. – 397 с.
1421700
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – 2-е изд., провер. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве". – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 22)
Ч. 8. – 1915. – [4], 309 с.
1421701
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 12)
Ч. 4. – 1905. – 336 с.


  .
1421702
  Василий Великий Творения иже во святых Отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийской. – Москва : Август Семен
Ч. 1. – 1845. – 407с.
1421703
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина
Т. 5. – 1915. – 574 с.


  1. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 5; 2. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 6
1421704
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского // Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского / Иоанн Златоуст. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина, 1915. – Т. 5. – 446, II с., 1 л. фронт. (ил.)
1421705
  Херасков М. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. – [Москва] : [Унив. тип., у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия]
Ч. 1. – 1796. – XX, [2], 340 с. – Вых. дан. установлены по интернет-поиску


  Код-Гр, фсl-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича.
1421706
  Пиндар Творения Пиндара, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, : с разными примечаниями и объяснениями на лирическое стихотворство, на баснословие, на историю греков, их игры, празднества и проч. – Москва : В тип. Бекетова
Ч. 1. – 1804. – XXVII, [28-29]-135 с. : 1 грав.
1421707
  Платон Творения Платона : В 2-х т. – Москва : Рихтер
Т.1. – 1899. – 376с.
1421708
  Платон Творения Платона : В 2-х т. / Платон. – Москва : Рихтер
Т.2. – 1903. – 396с.
1421709
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.2. – 1991. – 899с. – Репринтное издание 1898 г.
1421710
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского, : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.1. – 1991. – 398с. – Репринтное издание 1898 г.
1421711
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-058-Х
Т.1 : Об истинной религии. – 1998. – 742с.
1421712
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-066-9
Т.2 : Теологические трактаты. – 1998. – 751с.
1421713
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-087-5
Т.3 : О граде Божием. Кн. I - ХIII. – 1998. – 595с.
1421714
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-088-2
Т.4 : О граде Божием. Кн. ХIV - ХХII. – 1998. – 586с.
1421715
  Фрунчак С. Творення "давнього українського міста": збереження спадщини та конструювання міської ідентичності у повоєнних Чернівцях // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 175-204. – ISBN 978-617-578-085-5
1421716
  Комарницький С. Творення англомовних голосів для українських письменників / спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 13


  Розмова з британським перекладачем і науковцем Стефаном Комарницьким.
1421717
  Лопачук К.В. Творення гри слів у німецькому, англійському та українських перекладах роману "Майстер і Маргарита" М. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 86-90


  Досліджена гра слів у романі Булгакова "Майстер і Маргарита" у перекладі трьома мовами. Для перекладу українською обидва перекладачі використовували переважно еквіваленти; англійською, як і німецькою - калькування, генералізацію та емоційне ...
1421718
  Ліончук О. Творення громадянського суспільства в незалежній Україні як ознака подолання постколоніального синдрому (на прикладі акцій громадянської непокори 1993-2010 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 34-42. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено питанню розбудови громадянського суспільства в Україні у 1993-2010 рр. Щоб подолати залежність від колишньої метрополії, потрібно вибудувати або відродити власні суспільні інститути, засоби масової інформації (бажано, щоб вони ...
1421719
  Патнам Роберт Творення демократії : Традиції громадської активності в сучасній Італії / Патнам Роберт Д. разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й.Нанетті; Пер. з англ.В.Ющенко. – Київ : Основи, 2001. – 302с. – ISBN 966-500-127-2
1421720
  Шевчук О.С. Творення дієслів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 57-65
1421721
  Войцехівська І. Творення добра як життєва позиція // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 96-97


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1421722
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керуання та перспективи розвитку : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л.368-394
1421723
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09. / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв.
1421724
  Жовква О.І. Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 123-130. – ISSN 2077-3455
1421725
  Олійник С. Творення жіночої долі крізь призму неоромантизму у новелах Ольги Кобилянської : (на матеріалі новел "Некультурна" і "Меланхолійний вальс") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 169-175
1421726
  Коваль О.Ю. Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 162-166. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1421727
  Андрющенко М.Ю. Творення іміджу телебачення України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 218 л. + Додатки: л.206-218. – Бібліогр.: л. 190-205
1421728
  Андрющенко Марія Юріївна Творення іміджу телебачення України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1421729
  Венгерська В.О. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1421730
  Гаврилюк І.С. Творення комічного засобами поетонімних зв"язків у віршах С. Жадана // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 35-43. – ISSN 2077-1932
1421731
  Артюх В.О. Творення культу Тараса Шевченка на теренах Сумщини в роки української революції (1917-1921) // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 56. – С. 38-57. – ISSN 2311-5408
1421732
  Неборак Б. Творення літературної екосистеми / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 30-31


  Богдана Неборак - про нову програму перекладів українських книжок іноземними мовами.
1421733
  Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-26


  Лекція британського історика Льюїса Нейм"єра з нагоди сторіччя європейської революції 1848 року "1848: Матиця історії".
1421734
  Сидор А. Творення неологізмів в англійській мові та способи їх передачі в українському перекладі на матеріалі англомовних засобів масової інформації // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 155-159. – ISSN 2307-633Х
1421735
  Косович О. Творення неосемантизмів або семантична еволюція слів у сучасній французькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1421736
  Чепела Ю. Творення образу "батька нації": Міжнародні Конкурси на проект пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві у 1910-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 159-166. – ISSN 2077-7280
1421737
  Дяк Софія Творення образу Львова як регіонального центру Західної України:радянський проект та його урбаністичне втілення // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 75-86. – ISBN 978-966-8603-36-5
1421738
  Труш Т.В. Творення особистістю нових форм буття у філософії християнського панентеїзму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 44-46
1421739
  Волес В. Творення політики в Європейському Союзі = Policy-Making in the European Union / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Вільям Волес, Гелен Волес. – Київ : Основи, 2004. – 871с. – Паралельн. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-500-174-4
1421740
  Кравчук К. Творення права в діяльності Конституційного Суду України: проблеми наукового розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 30-31
1421741
  Сабор І. Творення регіональної ідентичності. Впливи нурляндського роману К. Гамсуна в оповіданні М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 274-283
1421742
  Залуцька С.Б. Творення родинних оберегів - то робота серця і душі : навч.-практ. посібник / Світлана Залуцька ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти Ужгород. міської ради, Ужгород. гімназія. – Ужгород : Карпати, 2014. – 79, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 60-61. – ISBN 978-966-671-249-6
1421743
  Мозолюк О.М. Творення складних слів у старослов"янській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 79-81
1421744
  Кулик Володимир Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі : концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.185-201. – ISSN 1563-3713
1421745
  Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
1421746
  Шпорлюк Р. Творення сучасної України: західний вимір // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 54-90
1421747
  Луковенко Т. Творення та функціювання простих аналітичних термінів в українській термінології гомеопатії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 79-83. – ISSN 2411-6548
1421748
  Калье Рене Творенья генья : такая жизнь / Калье Рене, Макконнелла Эндрю // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 68-71 : Фото
1421749
  Шаталов Н.Н. Творец "морской" металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1421750
  Берегов Н. Творец "Псковитянки" / Н. Берегов. – Ленинград, 1970. – 83 с.
1421751
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва, 1966. – 103с.
1421752
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва : Прогресс, 1966. – 103с.
1421753
  Шагоян Е. Творец кинозвезд // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-119.
1421754
  Закутняя О. Творец кристаллов / О. Закутняя, Д. Костикова // В мире науки : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0208-0621
1421755
  Акопян К.З. Творец ли демиург? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 402-409. – ISSN 1606-951Х


  В христианском богословии: Бог-Творец (демиург)
1421756
  Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1421757
  Головин Г.И. Творец радио / Г.И. Головин. – Горький, 1947. – 119 с.
1421758
  Правдухин В.П. Творец. Общество. Искусство. Статьи о соврем. лит-ре. 1921-1923 гг. / В.П. Правдухин. – Новониколаевск, 1923. – 143 с.
1421759
  Чечуй Е. Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція 18 століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 102-109
1421760
  Веремійчик О. Творець архітектури і краси // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)


  На виставці акварелей Григорія Логвина.
1421761
  Парнікоза І.Ю. Творець блискучої природоохоронної ідеї // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 1-3
1421762
  Славинський М. Творець букваря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 64-65
1421763
   Творець детекторів елементарних частинок / П. Литовченко, Козирський., , А. Негрійко, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 88-89. – ISSN 0372-6436


  29 вересня цього року світ облетіла сумна звістка: пішов із життя видат- ний французький фізик-винахідник українського походження, лауреат Нобелівської премії 1992 року за розвиток нових детекторів елементар- них частинок, професор Жорж Шарпак ...
1421764
  Лазаренко А.І. Творець золотого колоса. / А.І. Лазаренко. – К., 1987. – 45с.
1421765
  Ситник К. Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 10-17. – ISSN 1819-7329
1421766
  Махінчук Микола Творець і подвижник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 122-127. – ISSN 0869-3595
1421767
  Славинський Микола Творець Інкани // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 27-28 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1421768
  Лапідус Б. Творець космічної епохи / Б. Лапідус. // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-71. – ISSN 1819-7329


  С.П. Корольов
1421769
  Янко Д. Творець краси : до 90-річчя від дня народження скульптора Олександра Ковальова // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 117-123. – ISSN 0130-321Х
1421770
  Артамонова О. Творець легенд // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 18-21
1421771
  Франко П.М. Творець летунства ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 88-95


  Петро Франко - учасник національно-визвольної боротьби, визначний військовий діяч Української галицької армії, письменник, вчений, політичний в"язень.
1421772
  Козирєва Т. Творець Львівської Опери // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 15


  Минає 170 років від дня народження архітектора Зигмунта Горголевського.
1421773
  Бушак С. Творець Макарівського дива Анатолій Марчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 6-7


  До 15-ліття заснування Макарівської картинної галереї.
1421774
  Таций В.Я. Творець науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 377-380. – ISBN 978-966-458-725-6


  Про видатних українських вчених Євгена Оскаровича Патона та Бориса Євгеновича Патона.
1421775
  Кулик Н. Творець наукових гіпотез // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  Пархоменко Володимир Олександрович (1880 - 1942) - історик-медієвіст. З 1921 р. викладав у Київському інституті народної освіти. Згадуються викладі КУ: професор Агантел Кримський, приват-доцент Микола Василенко, професор Олександр Оглоблин, професор ...
1421776
  Сергійчук В.І. Творець національного війська (до 90-х роковин вбивства Симона Петлюри) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-2911-74-9
1421777
  Митрофаненко Ю. Творець національного духу України / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  В статті йде мова про Марка Лукича Кропивницького та про назване в його честь місто.
1421778
  Біла А. Творець невивчених енциклопедій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 32


  До 130-річчя Тараса Франка у Києві відкрито експозицію "Загартований Франковий сокіл".
1421779
  Любарська Л.В. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 146-156. – ISSN 0320-9466
1421780
  Логвиненко М.С. Творець нового світу / М.С. Логвиненко. – Київ, 1966. – 61с.
1421781
  Яремчук Андрій Творець оберегів духу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Незвичним постає у новому документальному фільмі Миколи Мащенка "Заповіт" людина-легенда, патріарх музейної справи Михайло Іванович Сікорський. Він мовчить. Але його образ укрупнюється, висвічується новими гранями, завдячуючи високій майстерності ...
1421782
  Федорук О. Творець образів // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-113. – ISSN 0130-1799


  Французський художник Бержак (Бернар Жак)
1421783
  Сергійчук В.І. Творець першого світу гідролітака // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 45-46. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 130-річчя від дня народження Дмитра Григоровича.
1421784
  Кралюк П. Творець першої європейської Конституції // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 785-793. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Гуго Коллонтай гербу Котвіца — польський релігійний діяч, політик, просвітник. Коронний підканцлер з 1791, Великий литовський референдар з 1786.
1421785
  Нікіфорова О. Творець першої конституції // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Пилип Орлик - видатний український державний діяч, гетьман війська Запорізького у вигнанні, відомий у світі як автор однієї з перших у Європі конституцій.
1421786
  Захарчук О. Творець першої української опери : До 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 116-119. – ISSN 0868-4790
1421787
  Чернець В.Г. Творець пізнавально-конструктивних ідей // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 64. – ISSN 2409-9805
1421788
  Мокрієв Ю.О. Творець пісень : драма на 4 дії, 8 картин / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Мистецтво, 1955. – 104 с.
1421789
  Панкратьєв С. Творець поетичного храму. За що цінували Андрія Демиденка - автора 700 пісень - співачка Квітка Цісик, віршотворець Іван Драч та космонавт Павло Попович // Україна молода. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 59)


  Нині у видатного Майстра, справжнього подвижника слова поета-пісняра Андрія Демиденка творчий і життєвий ювілей. Він сказав світові: «Я мислю, я дихаю по-українськи!» Народився у Мартиновичах на Київщині (село було евакуйоване після катастрофи на ...
1421790
  Чорнобай В. Творець простору і часу / інтерв"ю записала Лілі Білик // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Володимир Чорнобай – художник, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його роботи зберігають в музеях різних міст нашої держави і не тільки.
1421791
  Горішнянська О. Творець різдвяного бренду. У Києві масштабною виставкою представляють "Щедрик" Миколи Леонтовича // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 140). – С. 13


  "«Щедрик» - українська народна пісня в неперевершеній обробці Миколи Леонтовича - набула звучання, що підкорило мільйони сердець. В англомовній версії відома багатьом як Carol of the Bells, вона давно стала символом одного з найулюбленіших свят року, ...
1421792
  Клочек Г. Творець світу краси й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 11


  До 75-ліття Анатолія Качана.
1421793
  Курило А. Творець селекційних шедеврів. До 100-річчя від дня народження С.Х. Дуки (1907-1960) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
1421794
  Іавасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства : (Світлій пам"яті професора В.В. Коптілова присвячено) / О. Іавасюк, О. Огуй // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 244-248. – ISSN 0320 - 8370
1421795
  Шестаков Андрій Творець тактичної революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-95. – ISSN 0130-5212
1421796
  Гомонай Г.М. Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника) / Г.М. Гомонай, А.М. Завілопуло // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 90-94. – ISSN 1027-3239
1421797
  Панченко В. Творець українського мистецького необароко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 162-176


  У статті висвітлюється еволюція художнього стилю необароко в творчості видатного українського графіка Георгія Нарбута (1886 - 1920) в контексті тісного зв"язку цього стилю з традиціями українського національного образотворчого мистецтва.
1421798
  Капелюшний В. Творець українського парламентаризму / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується участь І. Шрага в процесі становлення українського парламентаризму. In the article the participation of I. Shrah in the uprising of Ukrainian parliamentarianism is examined.
1421799
  Пасько І. Творець української науково-медичної термінології та статистики (до 150-річчя від дня смерті Овксентія Корчак-Чепурківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 188-191. – ISBN 966-7060-92-6
1421800
  Груя С. Творець української національної доктрини // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 521-527. – ISBN 978-606-745-006-4
1421801
  Захарчук О. Творець української опери (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 50-55. – ISSN 2224-0926
1421802
  Береза Р. Творець української хореографії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 12 (914), грудень. – С. 134-141. – ISSN 08-68-4790-1


  Василь Верховинець.
1421803
  Кулик Н. Творець фонетичного правопису // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час загальних зборів Національної академії педагогічних наук вели мову про психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті й обирали дійсних членів і членів-кореспондентів академії.
1421804
   Творець чарівних мелодій : Розповіді, вірші, есеї про видатного композитора сучасності Кирейка Віталія Дмитровича. – Київ : Криниця, 2002. – 112с. : іл. – (Моя книгозбірня). – ISBN 966-7575-42-Х
1421805
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Терещенко Каленик - український скульптор, автор понад тридцяти пам"ятників Тарасу Шевченку.
1421806
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 6-7


  До 140-річчя Каленика Терещенка.
1421807
  Григорова Л. Творецьт и неговият двойник. Проблемы на творческата личност в западноевропейската литература през ХІХ-ХХ век. / Л. Григорова. – София, 1983. – 164с.
1421808
  Хакуашев А.Х. Творечество Али Шогенцукова. : Автореф... канд.филол.наук: / Хакуашев А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1421809
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
2. – 304с.
1421810
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ
10. – 259с.
1421811
  Шевченко Т.Г. Твори / Тарас Шевченко. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Т. 1 : Про життя і твори Тараса Шевченка. Кобзар (до першого арешту). – 1918. – С. 177-544 с., 1 арк. потрт.


  У цьому томі вилучені всі сторінки: Про життя й твори Тараса Шевченка. Кобзарь (до першого арешту), с. 1 – 174 Ця біографія Шевченка рясно ілюстрована, але якість ілюстрацій – на рівні можливостей поліграфії 1910-х років, тобто досить низька. В тих ...
1421812
  Щоголів Я.І. Твори : повний збіpник з ілюстpаціями / Я. І. Щоголів ; Упоpядкував [авт. пеpедм. "Життє пис Я. Щоголіва" й пpиміт.] М. Сумцов. – Харків : Коопеpат. вид-во "Рух" ; [Дpук. "Ренесанс"], 1919. – 285, [2] с. : портр. – (Серія Кpасного письменства ; Ч. 25)


  В кн. також лист Я.І. Щоголева до П.С. Єфименко. - Додатки: З нових матеpіялів до біогpафі[ї] Якова Щоголіва / М. Сумцов. Раніші твоpи Я.І. Щоголіва; Уваги до поезій Я.І. Щоголіва / І. Айзеншток. - Hа с. 141 факс. листа П.П. Гулака-Аpтемовського ...
1421813
  Кореницький П. Твори / Пеpеднє слово ["Поpфиpій Коpеницький"] М. Сумцова. – Харків : Коопеpат. Вид-во "Рух". [Дpук. "Тpуженикъ" С.М. Чапко], 1919. – 60, [2] с. – Hа обкл. назва: (!)Вечеpниці і инші твоpи П. Коpеницького


  Зміст: Вечеpниці; Дяк і гуси; Панько та веpства; Hехай. - В кн. також уpив. з поет. твоpів А.Л. Метлинського, Т.Г. Шевченка, І.С. Hікітіна. На обкл. надпис: Ів. Капустянський 28/XII1916? Х. [Капустянський Іван Назарович (псевд. Іван К-й, Ів. К., Ж. ...
1421814
  Федькович О. Твори / О. Федькович, 1927. – 366с.
1421815
  Федькович О. Твори / О. Федькович. – К, 1927. – 55-366с.
1421816
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
2. – 1927. – 422с.
1421817
  Мопассан Ги де Твори / Мопассан Ги де. – Київ
Т. 2. – 1928. – 298 с.
1421818
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Київ
Т. 3. – 1928. – 316 с.
1421819
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Київ
Т. 4. – 1928. – 336 с.
1421820
  Мирний П. Твори / П. Мирний : ДВУ
Т. 5 : Повія. – 1928. – 633с.
1421821
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
6. – 1928. – 495с.
1421822
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ
1. – 1929. – 299с.
1421823
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
2. – 1929. – 320с.
1421824
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
3. – 1929. – 377с.
1421825
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т 3 : Листування. – 1929. – 345с.
1421826
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
5. – 1929. – 310с.
1421827
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Київ
Т. 5. – 1929. – 336 с.
1421828
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ
6. – 1929. – 383с.
1421829
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Київ
Т. 7. – 1929. – 360 с.
1421830
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Київ
Т. 8. – 1929. – 339 с.
1421831
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Х., 1930. – 498с.
1421832
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко; За ред. А. Березинського. – Харків : Рух
Т. 1 : Поезії. – 1930. – 350с. : Мал. Т. Шевченка
1421833
  Щоголів Я.І. Твори / Я.І. Щоголів. – Харків
1. – 1930. – 33-159с.
1421834
  Фльобер Г. Твори / Г. Фльобер. – Х.К.
1. – 1930. – 332с.
1421835
  Фльобер Г. Твори / Г. Фльобер. – Х.К.
2. – 1930. – 208с.
1421836
  Щоголів Я.І. Твори / Я.І. Щоголів. – Харків
2. – 1930. – 172 с.
1421837
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко; За ред. А. Березинського. – Харків : Рух
Т. 2 : Проза. – 1930. – 560с. : Мал. Т. Шевченка
1421838
  Хвильовий М. Твори / М. Хвильовий. – Харків
3. – 1930. – 325с.
1421839
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Х.К.
9. – 1930. – 300с.
1421840
  Мопассан Гі де Твори / Мопассан Гі де. – Х.К.
10. – 1930. – 300с.
1421841
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
11. – 1930. – 240с.
1421842
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Київ
2. – 1931. – 408с.
1421843
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
3. – 1931. – 173с.
1421844
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
4. – 1931. – 258с.
1421845
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
5. – 1931. – 238с.
1421846
  Шов Б. Твори / Б. Шов. – Харків; Київ
Т. 5. – 1931. – 202с.
1421847
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
6. – 1931. – 386с.
1421848
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Карпенко-Карий (Тобілевич); І. Тобілевич. – Харків ; Київ : Література і мистецтво
Т. 6 : Біографія. Бібліографія. Критика. Архівні матеріали. – 1931. – 291 с.
1421849
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
7. – 1931. – 414с.
1421850
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
8. – 1931. – 314с.
1421851
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
9. – 1931. – 322с.
1421852
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
10. – 1931. – 259с.
1421853
  Фефер І. Твори / Іцик Фефер ;
1. – 1932. – 8 с.
1421854
  Шоу Дж.Б. Твори / Дж.Б. Шоу; Б. Шов. – Харків ; Київ
Т. 3. – 1932. – 203 с.
1421855
  Шоу Дж.Б. Твори / Дж.Б. Шоу; Б. Шов. – Харків ; Київ
Т. 7. – 1932. – 134 с.
1421856
  Мартович Л. Твори : в 3 т. / Лесь Мартович ; за ред. Ю. Гаморака. – Краків ; Львів : Українське вид.
Т. 1. – 1943. – 337 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Зміст: Талант без середовища (Життя і творчість Леся Мартовича); Не-читальник; Лумера; Іван Рило; Винайдена рукопись про руський край; Мужицька смерть; На торзі: Булка; Нічний гість; Перша сварка; Ян; За топливо За межу; Хитрий Панько; Квіт на ...
1421857
  Ленін В.І. Твори / В.І. Ленін. – Київ : Українське видавництво політичної літератури
Т. 1. – 1948. – 495с.
1421858
  Ленін В.І. Твори / В.І. Ленін. – Київ : Українське видавництво політичної літератури
Т. 4. – 1948. – 424с.
1421859
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / М. Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 1 : Лахтак: Повість. Оповідання. – 1949. – 328с. : портр.
1421860
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 2 : Мандрівники : повість. Оповідання. – 1950. – 276с.
1421861
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / М. Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 3 : Шхуна "Колумб": Повість.- Життя за батьківщину: Нарис. – 1950. – 347с.
1421862
  Ленін В.І. Твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 3. – 1952. – 583с.
1421863
  Ленін В.І. Твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 4. – 1952. – 424с.
1421864
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – К.
1. – 1953. – 712с.
1421865
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – К.
2. – 1953. – 440с.
1421866
  Мартович Л. Твори / Л. Мартович. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 484 с.
1421867
  Мирний П. Твори : В 5-ти т / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1954. – 371с.
1421868
  Яновський Ю. Твори : в 2 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1. – 1954. – 328 с.
1421869
  Яновський Ю. Твори : в 2-х т / Ю.І. Яновський. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Оповідання. Нариси. Статті. – 1954. – 291 с.
1421870
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1954. – 328с.
1421871
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 3. – 1954. – 420с.
1421872
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – Київ
3. – 1954. – 468с.
1421873
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – Київ
4. – 1954. – 524с.
1421874
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – Київ
5. – 1954. – 484с.
1421875
  Манжура І.І. Твори / Іван Манжура ; упорядкув., критико-біограф. нарис та прим. М. Бернштейна. – Київ : Художня література, 1955. – 279 с.
1421876
  Мирний П. Твори / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1955. – 408с. – (Шкільна б-ка)
1421877
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1955. – 256с.
1421878
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко ; критико-біогр. нарис ак. О.Є.Корнійчука. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Поезії. – 1955. – 688 с. : іл.
1421879
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Повісті. – 1955. – 796 с. : іл.
1421880
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 2 : [Мандрівники : повість ; Шхуна "Колумб" : повість]. – 1955. – 516 с.
1421881
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : Драматичні твори. Журнал. Вибрані листи. – 1955. – 647 с. : іл.
1421882
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 4. – 1955. – 394с.
1421883
  Мирний П. Твори : в 5 т. / Панас Мирний ; [ред. кол. О.І. Білецький (голова) ; упоряд. С.Д. Зубков, М.П. Пивоваров, К.М. Секарева ; ред. тома М.П. Пивоваров]. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5. – 1955. – 459 с.
1421884
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – Київ
6. – 1955. – 424с.
1421885
  Макаренко А.С. Твори / А.С. Макаренко. – Київ
7. – 1955. – 500с.
1421886
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 1. – 1956. – 636с.
1421887
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 2. – 1956. – 540с.
1421888
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 3. – 1956. – 504с.
1421889
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 3 : [Оповідання ; Пригоди в повітрі ; Казки ; Глибинний шлях : роман ; Орлині гнізда : незакінчена повість]. – 1956. – 579 с.
1421890
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 4 : [Нариси ; статі ; рецензії ; листи]. – 1956. – 600с.
1421891
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 4. – 1956. – 599с.
1421892
  Мартович Л. Твори / Л. Мартович. – Київ, 1957. – 404 с.
1421893
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1 : Оповідання. – 1958. – 644 с.
1421894
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Ю. Яновський. – Київ : Художня література
Т. 2 : Романи. – 1958. – 449 с.
1421895
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів, вступ. ст. та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Оповідання. Повісті. Нариси. – 1959. – 483 с.
1421896
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Драматичні твори. – 1959. – 517 с.
1421897
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 3 : П"єси. – 1959. – 452 с.
1421898
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 4 : Сценарії. – 1959. – 392 с.
1421899
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрый Яновський. – Київ : Художня література
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. – 1959. – 423 с.
1421900
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1960. – 531 с.
1421901
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 2. – 1960. – 406с.
1421902
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 3. – 1960. – 535с.
1421903
  Мирний П. Твори : в 5 т. / Панас Мирний. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 5. – 1960. – 559 с.
1421904
  Манжура І.І. Твори / Іван Манжура ; упорядкув., кртико-біогр. нарис та прим. М.Д. Бернштейна. – Київ : Держ. вид-во "Художньої літератури", 1961. – 429 с.
1421905
  Ленін В.І. Твори / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Ч. 2. Довідковий том. – 1962. – 367с.
1421906
  Мартович Л.С. Твори / Л.С. Мартович. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 566 с.
1421907
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Поетичні твори. – 1963. – 732 с.
1421908
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : Журнал. Вибрані листи. – 1963. – 492 с.
1421909
  Мирний П. Твори / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1965. – 416с.
1421910
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1965. – 221с.
1421911
  Шевченко Т.Г. Твори : в 2 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Кобзар. – 1966. – 699 с.
1421912
  Шевченко Т.Г. Твори : В 2-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Назар Стодоля. Повісті. Журнал. – 1966. – 750 с.
1421913
  Мова В.С. Твори / В.С. Мова. – Мюнхен, 1967. – 381с.
1421914
  Шіллер Ф. Твори / Ф. Шіллер. – Київ : Молодь, 1968. – 413с.
1421915
  Мопассан Гі де Твори : в 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Пампушка. Неділі Паризького буржуа. Дім Тельє. Мадемуазель Фіфі. – 1969. – 383 с.
1421916
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1970. – 407 с.
1421917
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1970. – 415 с.
1421918
  Мопассан Гі де Твори : у 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Життя. Бекасові казки. Місячне сяйво. – 1970. – 416 с.
1421919
  Мопассан Гі де Твори : у 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Міс Гаррієт. Сестри Рондолі. Під сонцем. Івета. – 1970. – 519 с.
1421920
  Мопассан Гі де Твори : у 8-ми томах / Мопассан Гі де. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Казки дня і ночі. Любий друг. – 1970. – 414 с.
1421921
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1971. – 622с.
1421922
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1971. – 383 с.
1421923
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1971. – 376 с.
1421924
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Щоденник. Вибрані листи. – 1971. – 543 с.
1421925
  Мопассан Гі де Твори : у 8-ми томах / Мопассан Гі де. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Туан. Добродій Паран. Маленька Рок. Горля. – 1971. – 503 с.
1421926
  Мопассан Гі де Твори : у 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 6 : Монт-Оріоль. На воді. Обранець пані Гюсон. П"єр і Жан. – 1971. – 519 с.
1421927
  Мопассан Гі де Твори : у 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 7 : Сильна як смерть. З лівої руки. Мандрівне життя. Марна краса. – 1971. – 519 с.
1421928
  Манжура І.І. Твори / І.І. Манжура. – Київ : Дніпро, 1972. – 335с.
1421929
  Усенко П.М. Твори : в 2 т. / Павло Усенко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вірші. – 1972. – 447 с.
1421930
  Усенко П.М. Твори : в 2 т. / Павло Усенко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Вірші. Поеми. – 1972. – 445 с.
1421931
  Мопассан Гі де Твори : у 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 8 : Наше серце. Мюзота. Дятько Мілон. Носій. Місті. Вірші. – 1972. – 599 с.
1421932
  Федькович Ю.А. Твори / Юрій Федькович. – Київ : Молодь, 1974. – 224 с.
1421933
  Мартович Л. Твори / Л. Мартович. – Київ : Дніпро, 1976. – 427 с.
1421934
  Мирний П. Твори : В 3-хт. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1976. – 526с.
1421935
  Мирний П. Твори : В 3-х т / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Подоріжжя від Полтави до Гадячого. – 1976. – 437с.
1421936
  Мирний П. Твори : В 3-х т. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Повія: Роман з нар. життя. – 1976. – 512с.
1421937
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1937-1847). – 1978. – 373 с.
1421938
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1978. – 365 с.
1421939
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1978. – 416 с.
1421940
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1978. – 410с.
1421941
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 2-х т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Біла тінь; Краплі крові: Романи. – 1979. – 459с.
1421942
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 2-х т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Жорстоке милосердя: Роман; Семен Палій: Історична повість. – 1979. – 520с.
1421943
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи. – 1979. – 567с.
1421944
  Манжура І.І. Твори / І.І. Манжура. – К., 1980. – 326с.
1421945
  Лу Сінь Твори / Лу Сінь. – 2-е вид. – Київ, 1981. – 272с.
1421946
  Нагнибіда М.Л. Твори : В 3-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. Балади. – 1981. – 376с.
1421947
  Усенко П.М. Твори / П.М. Усенко. – Київ
1. – 1981. – 360 с.
1421948
  Нагнибіда М.Л. Твори : В 3-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Поеми. Листи з дороги. – 1981. – 352с.
1421949
  Муратов І.Л. Твори / І.Л. Муратов. – Київ
1. – 1982. – 416 с.
1421950
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. – 1982. – 532 с.
1421951
  Усенко П.М. Твори / П.М. Усенко. – Київ
2. – 1982. – 280 с.
1421952
  Усенко П.М. Твори / П.М. Усенко. – Київ
3. – 1982. – 256 с.
1421953
  Усенко П.М. Твори / П.М. Усенко. – Київ
4. – 1982. – 280 с.
1421954
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський ; [упор. та прим. К.П. Волинського, М.М. Острика]. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Романи. – 1983. – 424 с.
1421955
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Мир : роман. П"єси. – 1983. – 583 с.
1421956
  Муратов І.Л. Твори / І.Л. Муратов. – Київ
3. – 1983. – 479 с.
1421957
  Муратов І.Л. Твори / І.Л. Муратов. – Київ
4. – 1983. – 510 с.
1421958
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Сценарії. – 1983. – 358 с.
1421959
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. Роздуми про літературу. Листи. – 1983. – 382 с.
1421960
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1984. – 463 с.
1421961
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Бориса Олійника]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1984. – 351 с.
1421962
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1984. – 301 с.
1421963
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повесті ; оповідання ; казки ; драматичні твори ; листи. – 1984. – 426 с.
1421964
  Нечуй-Левицький Твори : в 2-х томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1985. – 638с.
1421965
  Мирний П. Твори : В 2-х т. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Повісті та оповідання; Хіба ревуть воли, як ясла повні?. – 1985. – 552с.
1421966
  Мирний П. Твори : в 2 т. / Панас Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1985. – 563 с.
1421967
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1985. – 381с.
1421968
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1985. – 389 с.
1421969
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи. – 1985. – 525 с.
1421970
  Флобер Г. Твори / Г. Флобер. – Київ
Т. 1. – 1987. – 587 с.
1421971
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 5-ти т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Смерть Сократа; Суд над Сенекою; Гайдамаки; Жовтий цвіт кульбаби. – 1987. – 607 с.
1421972
  Флобер Г. Твори / Г. Флобер. – К
Т. 2. – 1987. – 653 с.
1421973
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор., авт. вступ. ст., с. 5-28, та прим. Н.Є. Крутікової]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00036-0
Т. 1. – 1988. – 461 [2] с. : портр.
1421974
  Золя Е. Твори : В 2-х томах / Е. Золя. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Кар"єра Ругонів. Черево Парижа. – 1988. – 572 с.
1421975
  Золя Е. Твори : В двох томах / Е. Золя. – Київ : Дніпро
Т.2 : Завоювання Плассана. Жерміналь. – 1988. – 725с.
1421976
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор. та авт. прим. Н.Є. Крутікова]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00037-9
Т. 2. – 1988. – 516 [2] с.
1421977
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 5-ти т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Жорстоке милосердя; Віхола: Романи. – 1988. – 530с.
1421978
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 5-ти т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00062-1
Т. 3 : Романи: Поліція; Біла тінь. – 1988. – 566 с.
1421979
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор. та авт. прим. Н.Є. Крутікова]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00038-7
Т. 3. – 1988. – 643 [2] с. – Бібліогр. / М.О. Мороз : с. 556-642. Алф. покажч. : с. 643
1421980
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 5-ти т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00271-1
Т. 4 : Повісті: Біль; Обвал; Сльоза Офелії; Старий у задумі: Повість-притча. – 1988. – 491с.
1421981
  Мушкетик Ю.М. Твори : В 5-ти т. / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00064-6
Т. 5 : Вернися в дім свій: Роман. – 1988. – 376с.
1421982
  Мирний П. Твори : В 2-х т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-000466-0
Т. 1 : Оповідання. Повісті. Роман. – 1989. – 747с.
1421983
  Мопассан Гі де Твори : у 2-х томах / Мопассан Гі де. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00739-X
Т. 1 : Життя. Любий друг. Монт Оріоль. – 1990. – 697 с.
1421984
  Мопассан Гі де Твори : в 2-х томах / Мопассан Гі де. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00740-3
Т. 2 : Наше серце. Сильна, мов смерть. Вибрані оповідання. – 1990. – 664 с.
1421985
  Хвильовий М. Твори : у 2-х т. / М. Хвильовий. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00797-7
Т. 1 : Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. – 1991. – 652 с.
1421986
  Черкасенко С.Ф. Твори : в 2 т. / Спиридон Черкасенко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезія. Драматичні твори. – 1991. – 890 с.
1421987
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. Повісті. – 1991. – 712 с.
1421988
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Киров : Дніпро
Т. 2 : Драматичні твори. Додатки. – 1991. – 711 с.
1421989
  Черкасенко С.Ф. Твори : в 2 т. / Спиридон Черкасенко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Оповідання. У шахтарів : як живуть і працюють на шахтах. Пригоди молодого лицаря : роман з казацьких часів. – 1991. – 671 с.
1421990
  Хвильовий М. Твори : у 2-х томах / М. Хвильовий. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00798-5
Т. 2 : Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Памфлети. Листи. – 1991. – 928 с.
1421991
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01689-5
Т.2 : Поеми. Переклади. Нариси. Життєпис. – 1998. – 331с.
1421992
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01691-7
Т.4 : Українська література і мова на Заході. – 1998. – 484с.
1421993
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01692-5
Т.5 : Спогади. Записи. – 1998. – 352с.
1421994
  Антоненко-Давидович Твори : В 2-х томах / Антоненко-Давидович; НАНУ. – Київ : Наукова думка. – (Бібліотека української літератури.Новітня українська література). – ISBN 966-00-0527-Х (Т.1)
Т.1 : Повісті та романи. – 1999. – 744с.
1421995
  Антоненко-Давидович Твори : в 2 т. / Б.Д. Антоненко-Давидович ; НАНУ. – Київ : Наукова думка. – (Бібліотека української літератури. Новітня українська література). – ISBN 966-00-0528-8(Т.2)
Т. 2 : Сибірські новели. Оповідання. Публіцистика. Спогади. Листування. – 1999. – 656 с.
1421996
  Донцов Д. Твори / Д. Донцов; Ін-тут українськ.археограф. та джерелозн. ім.М.Грушевського НАНУ; Ред.кол.: Я.Дашкевич,О.Баган,Я.Барвінський та ін. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-034-6
Т.1. : Геополітичні та ідеологічні праці. – 2001. – 488с.
1421997
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0660-8
Т. 1 : Прапороносці ; Поезії ; Коментарі / [упорядкув. та комент.: С.А. Гальченка та ін.]. – 2001. – 576с.
1421998
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х; 966-7332-88-8
Т. 1 : Літературознавство. Критика. Журналістика/ Від.ред.тому М.Коцюбинська. – 2002. – 636с.
1421999
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0716-7
Т. 2 : Земля гуде ; Партизанська іскра ; Микита Братусь ; Щоб світився вогник ; Оповідання з циклу "Південь" ; Коментарі / [упорядкув. С.А. Гальченка ; ред.: Є.І. Мазніченко, Л.П. Марченко]. – 2002. – 512 с. – Бібліогр.: портр.
1422000
  Грушевський М.С. Твори / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-367-4 (Т.6)
Т. 6 : Серія "Історичні студії та розвідки" (1895-1900) / [упоряд. М. Капраль]. – 2004. – XVI, 675 с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,