Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1427001
  Шагала В. "Спомини з дитячих літ" : самвидавні альбоми-пам"ятки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 9-96. – ISSN 0131-2685
1427002
  Харченко О. "Спомини мого життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 113). – С. 11


  У Києві представили книгу члена ОУН, колишнього в"язня Аушвіцу Омеляна Коваля.
1427003
  Твердовська О.В. "Спонтанне" споживання в контексті самоорганізації суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 190-191
1427004
  Максимов С.І. "Спорідненість" як головна ідея правової філософії Григорія Сковороди / С.І. Максимов, С.Б. Жданенко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 37-44. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Зроблена спроба розкрити методологічне значення концепту «спорідненості» для обгрунтування національної правової ідеї. Зазначені основні філософські передумови кордоцентризму як світоглядної основи розуміння права. Показано наступництво філософських ...
1427005
   "Спорт - посол мира".. – М., 1975. – 24с.
1427006
  Фельдман В. "Спорт. Олимпизм. Здоровье": международный научный конгресс в Кишиневе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3. – С. 109-115. – ISSN 1992-7886
1427007
  Ібрагімов М.М. "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті робиться спроба обгрунтувати теоретичну та практичну актуальність "спортософії", котра має сприяти гармонізації інтелектуального, морального та фізичного виховання у сучасній філософсько-педадогічній парадигмі. В статье делается попытка ...
1427008
  Дидик-Меуш Сполучникова варіативність в українській мові XVI - XVII століть // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 289-296. – ISBN 978-966-933-055-0
1427009
  Князєва Д.А. Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 16-23. – ISSN 2227-2844


  Йдеться про простий сполучник que (фр) та сполучник cd се (рум), який є оформлювачами сполучникових фразеологічних одиниць (далі - СФО). Під терміном СФО ми розуміємо такі сталі нерозкладені синтаксичні сполучення, які виконують граматичну функцію ...
1427010
  Гетьман З.О. Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 81-85


  У статті розглядається слово як одиниця мови з конкретним значенням, яка вступає в певні зв"язки з іншими словами, в результаті чого утворюється безліч словосполучень з огляду на валентність базового елемента останнього. Валентність лексичної одиниці ...
1427011
  Качановська Т.О. Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 101-111. – ISBN 966-581-550-4
1427012
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1427013
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 202-221
1427014
  Гладкоскок Леся Сполучуваність прикметниів зі значенням "темний" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 26. – Бібліогр.: Літ.: С. 38-39; 26 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1427015
  Гладкоскок Л. Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-106. – Бібліогр.: Літ.: С.106; 13 поз.;. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1427016
  Гетьман З.О. Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 69-72. – ISBN 966-581-589-Х
1427017
  Соловйова О.В. Сполучуваність прикметників розміру в давньоанглійському періоді // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 259-261
1427018
  Гікова Г. Сполучуваність прислівників із дієсловами : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-108. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1427019
  Кремзикова С.Ю. Сполучуваність твірних основ та афіксів як реалізація валентності одиниць у старофранцузбкому словотворенні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISBN 966-581-476-1
1427020
  Шумицька Г. Спомагайтеся і спомагайте ! (Вивчення літературної спадщини Олександра Духновича в сучасній школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С.111-114.
1427021
  Спасов А. Спомени / А. Спасов. – София, 1959. – 138с.
1427022
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
II : Освободителна борба 1919-1924 г. – 1965. – 826с.
1427023
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
III : Освободителна борба 1924-1934 г. – 1967. – 1031 c.
1427024
  Каралийчев А. Спомени / А. Каралийчев. – София, 1971. – 337с.
1427025
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – U.S.A.
IV : Освободителна борба 1924-1934 г. (Продолжение). – 1973. – 986 с.
1427026
  Илиев А. Спомени / А. Илиев. – София, 1981. – 194с.
1427027
  Иванов-Големия Спомени / Иванов-Големия. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 151, [3] c.
1427028
   Спомени за Горки. Мемоари. – София, 1975. – 340с.
1427029
  Дойчев Л. Спомени за Левски / Л. Дойчев. – Първо изд. – София : Издателство на отечествения фронт, 1990. – 582, [5] с.
1427030
   Спомени за Маяковски. – София, 1976. – 317 с.
1427031
  Паламарова Д. Спомени за моята приятелка / Д. Паламарова. – София : Народна младеж, 1989. – 95 с.
1427032
   Спомени за Петко Каравелов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 256 с.
1427033
   Спомени за Сергей Есенин, 1984. – 390 с.
1427034
  Николов Т. Спомени из моето минало / Т. Николов. – Съставителство, предговор и бележки Александър Пелтеков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 423 с.
1427035
   Спомени на Jане Сандански, Сава Михаjлов, Христо Куслев, Иван Анастасов-Грчето. – Скопле, 1951. – 100 с.
1427036
   Спомени на Атанаса Т. Илиев : с план на стара загора и 80 образа в текста. – София : Печатница П. Глушков, 1926. – XVI, 468 с.
1427037
  Терпешев Д. Спомени от затвора / Д. Терпешев. – София, 1955. – 151с.
1427038
  Шилев П. Спомени от съединението на Северна с Южна България през 1885 г. / П. Шилев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 79 с.
1427039
  Салабашев И. Спомени. / И. Салабашев. – София, 1943. – 604с.
1427040
   Споменица Климент Охридски, 916-1966.. – Охрид, 1966. – 120с.
1427041
   Споменица посветена на Александар Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 58 с. : портр. – На обкл.: Александар Андреевски,1922-2005
1427042
   Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 64с. : портр. – На обкл.: Александар Христов 1914-2000
1427043
   Споменица посветена на Блага Алексова, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian academy of sciences and arts : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 40 с.
1427044
   Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Bozidar Vidoeski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [ МАНУ ], 1998. – 62, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Божидар Видоески, 1920-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1427045
   Споменица посветена на Властимир Николовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 48с. – На обкл.: Властимир Николовски 1925-2001
1427046
   Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
1427047
   Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2012. – 73, [1] с. : портр. – На обкл.: Георги Д. Ефремов, 1932-2011. - Парал. тит. арк. англ.
1427048
   Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
1427049
   Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 40 с. : портр. – На обл.: Евгени Димитров 1919-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 21-38
1427050
   Споменица посветена на Иван Деjанов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 68с. : портр. – На обкл.: Иван Деjaнов 1932-2001
1427051
   Споменица посветена на Исак Таджер редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Isak Tadzer a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 74 с. : портр. – На обкл.: Исак Таджер, 1916-2005
1427052
   Споменица посветена на Кирил Мицевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 45с. : портр. – На обкл.: Кирил Мицевски 1926-2002
1427053
   Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
1427054
   Споменица посветена на Манол Пандевски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 55, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Манол Пандевски, 1925-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1427055
   Споменица посветена на Милан Гурчинов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Milan Gjurcinov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред.: акад. Леонид Грчев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките уметностите, 2019. – 103, [2] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1427056
   Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
1427057
   Споменица посветена на Никола Узунов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Uzunov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 52 с. : портр. – На обл.: Никола Узунов 1930-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 27-49
1427058
   Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
1427059
   Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 28с. : портр. – На обкл.: Петар Серафимов 1915-2001
1427060
   Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Hr. Ilievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 68, [2] c. : портр. – На обкл.: Петар Хр. Илиевски, 1920-2013. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 29-68
1427061
   Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
1427062
   Споменица посветена на покоjниот Димитар Митрев, Редовен член на Македонската Академила на науките и уметностите. – Скопле, 1978. – 40 с.
1427063
   Споменица посветена на починатиот Александр Матковски, редовен член на Македонската Амадемила на науките и уметностите. – Скопле, 1992. – 39с.
1427064
   Споменица посветена на починатиот Вангел Коджоман, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodzoman, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 27, [1] с. – На обкл.: Вангел Коджоман, 1904-1994
1427065
   Споменица посветена на починатиот Васил Ильоски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 36, [ 1 ] с. : портр. – На обкл. : Васил Ильоски 1902-1995
1427066
   Споменица посветена на починатиот Лубен Лапе, редовен член на Македонската академіа на науките и уместностите. – Скопіе, 1986
1427067
   Споменица посветена на починатиот Льупчо Серафимов, дописен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupco Serafimov, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 35 с. : портр. – На обкл.: Льупчо Серафимов, 1930-1995
1427068
   Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Penco Davcev, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 69, [ 1 ] с. – На обкл. : Пенчо Давчев, 1922-1995
1427069
   Споменица посветена на Ристо Аврамовски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 33 с.
1427070
   Споменица посветена на Славко Jаневски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 43с. : портр. – На обкл.: Славко Jaневски 1920-2000
1427071
   Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2013. – 34, [2] c. – Загол. обкл.: Ташко Георгиевски 1932-2012. - Парал. тит. арк. англ. - Список праць Т. Георгієвскі : с. 23-34
1427072
   Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Maced. acad. of sciences and arts : посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 38с. : портр.
1427073
   Споменица посветена на Цветан Грозданов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Cvetan Grozdanov a member of Macedonian Academy of sciences and arts / Македонска Академиjа на науките и уметностите ; [уредник: акад. Леонид Грчев]. – Скопjе : Македонска акдемиjа на науките и уметностите, 2019. – 77, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1427074
   Споменица: посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската Академиjа на Hауките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 53 с.
1427075
   Спомин вічний Керестурський (1746 - 1894) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 437-439. – ISBN 978-617-7023-51-6
1427076
  Первомайський Л.С. Спомин про блискавку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1964. – 439 с.
1427077
  Бровченко В. Спомин про вогонь : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
1427078
  Поклад Н. Спомин про вчителя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)


  Пам"яті Володимира Омеляновича Забаштанського — українського поета, перекладача, лауреата Шевченківської премії (1986).
1427079
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 7, 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1427080
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 29 серпня - 4 вересня (№ 35). – С. 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1427081
  Миколин С. Спомин про любов, чи її химера / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-416-463-1
1427082
  Лавріненко Ю. Спомин про О. Архипенка // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 38-39
1427083
  Олексюк О. Спомин про подвижника Миколу Василенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 36/39). – С. 22. – ISSN 2519-4429
1427084
  Осадчук Б. Спомин про трьох славних поляків // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 30-34
1427085
  Стецюк Я.Н. Спомин про ту весну : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
1427086
  Малюк О. Спомин про Юрія Липу // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 89-96
1427087
  Пацало З. Спомин про Юрія Мушкетика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)
1427088
  Щербина Володимир Спомин у Києві про рід Іпсіланті / Щербина В. – Б.м. : Б.в. – 5с. – Окремий відбиток
1427089
  Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с. – ISBN 5-319-01156-3
1427090
  Лисивець А. Спомини / Анастасія Лисивець ; [упор. Н. Рябчук]. – Київ : К.І.С., 2008. – 128 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-06-1


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
1427091
  Бойчук Б. Спомини в біографії / Богдан Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – 198, [2] с., [32] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчик імен: с. 186-196. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1427092
  Шагала В. Спомини з дитячих літ : Самвидавні альбоми-пам"ятки // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 7-94
1427093
  Пащак П. Спомини з життя моєго / Петро Пащак. – Коломия : Вік, 2021. – 122, [2] с. : іл., ноти, портр. – ISBN 966-550-021-X
1427094
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександер Барвіньский. – Львів ; Коломия : Друк. В.А. Шийковського ; Hакладом Галицкої Hакладнї Якова Оpенштайна. – (Загальна б-ка ; № 87/91а)
Ч. 1 : Образки з громадяньского і письменьского розвитку Русинів в 60-их рр. XIX ст. з додатком переписки Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша): (З 10 портретами і двома картинами). – 1912. – 336 с. : 1 арк.портр.: фот., портр.


  На обкл. тільки назва частини. – В кн. портр. Ол.Г. Барвінського, М. Барвінського, Ос.Г. Барвінського, В.Г. Барвінського, С. Новаковича, М.В. Лисенка, П.О. Куліша.
1427095
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександеp Баpвіньский. – Коломия ;Львів : Hакладом Галицкої Hакладнї Я. Оpенштайна ; Печатня В.А. Шийковського. – (Загальна б-ка ; № 115/120)
Ч. 2 : Обpазки з гpомадяньского і письменьского pозвитку Русинів від 1871-1888 p., з додатком споминів пpо М. Лисенка): З 12 поpтpетами, 13 каpтинами і одним facsimil. – 1913. – VIII, 406 с. : поpтp., іл.


  Hа обкл. тільки назва частини кн. – Hа тит. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. – Hа звоpоті тит. аpк.: Бл. памяти Моїм Родичам пpисьвячую. – В кн. поpтp. С.І. Воpобкевича, Г.І. Воpобкевича, П. Левицького, К.Г. Гоpбаля, В.Б. Антоновича, О.Я. ...
1427096
  Чернецький А. Спомини з мого життя / А.Чернецький. – Лондон : Наше слово, 1964. – 141c. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
1427097
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; [упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич] ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип. – ISBN 0-916381-18-8
Ч. 1/2. – 2004. – 526 с.
1427098
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Укр. Вільна Акад. Наук США, Іст. секція [та ін.]. – Нью-Йорк ; Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-037-6
Т. 2, ч. 3, 4. – 2009. – 1119, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. видання: Memoirs of my life : Vol. 2, parts 3 and 4 / Oleksander Barvins"kyi ; Nat. Akad. of Sciences of Ukraine [etc.]. - New York ; Kyiv: Stylos Publishing House, 2009. - Покажчики: с. 1029-1119. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1427099
  Барвінський О. Спомини з мого життя / підготовка тексту, коментар А. Шацької // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 166-186. – ISBN 978-966-2449-13-6
1427100
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2002. – 144с. – ISBN 966-7679-25-X
1427101
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук ; [передм. Я. Грицак]. – 3-тє вид., перегл. і випр. – Київ : Критика, 2011. – 190, [2] с. : іл. – Покаж. імен.: с. 185-191. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-41-8
1427102
  Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2004. – 144с. – ISBN 966-7679-43-8
1427103
  Хоткевич Г. Спомини з революції / Г. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1926. – 184с.
1427104
  Садовський М.К. Спомини з Російсько-Туpецької війни 1877-1878 p / Микола Садовський. – Київ : Видавн. Т-во "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1917. – 87 с.
1427105
   Спомини за Чехов. – София, 1977. – 228 с.
1427106
  Качуровський І. Спомини і постаті / Ігор Качуровський ; упоряд., [передм., прим.: Олена Бросаліна]. – Київ : Кліо, 2018. – 606, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Показник імен: с. 577-602. - До 100-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 574-576 та в прим. – ISBN 978-617-7023-64-6
1427107
  Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 269-274. – ISBN 5-7707-1061-6
1427108
   Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років XIX сторіччя / публікацію підготувала проф. О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 264-269. – ISSN 2075-437X


  Колишній студент кафедри слов"янської філології (прізвище не вказано) згадує про факультет. Передрук : "Наше минуле".- 1919. - Число 1/3. - С. 64-69.
1427109
  Паламарчук О.Л. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років XIX сторіччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 311-316. – ISSN 2075-437X
1427110
   Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя / підготувала О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X
1427111
  Коваль О. Спомини мого життя: Львів-Auschwits-Брюссель... / Омелян Коваль. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – 238, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7363-31-5


  У пр. 1717263 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1427112
  Волович О. Спомини про "світле" минуле / післямова Василя Бондаря // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-103


  Про голодомор в Україні 1932-1933 років.
1427113
  Крип"якевич Л. Спомини про Архів Івана Крип"якевича у 1960-х- 1970-х роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 715-718. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1427114
  Филипович О. Спомини про брата / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 137-160. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1427115
  Русов О. Спомини про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 330-334 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1427116
   Спомини про В.Б. Антоновича / [псевд.] В. К. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 334-336. – ISBN 966-7272-00-1
1427117
  Знаєнко Мирослава Спомини про вчителя: Юрій Володимирович Шевельов (1908-2002) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 92-99. – ISSN 0236-1477
1427118
  Мозгова Н.Г. Спомини про Г.І. Волинку // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 127-131. – ISBN 978-617-7638-00-0
1427119
   Спомини про Івана Франка. – Львів, 1927. – 89с.
1427120
  Повх В. Спомини про Коломийську українську державну гімназію (1935-1944 рр.) / Володимир Повх. – Коломия : Видавничий центр гімназії імені М. Грушевського ; Вік, 2005. – 106, [2] с. : іл., табл., фотоіл. – ISBN 966-550-056-2
1427121
  Кобилянський Л. Спомини про М.В. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 181-183. – ISBN 5-7707-1062-4
1427122
  Чумер В. Спомини про переживання перших українських переселенців в Канаді : Едмонтон - Алберта - Канада / Василь Чумер. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 170, [2] с. – Ст. частк. англ. – ISBN 978-611-01-1905-4
1427123
  Заклинський Р Спомини про Федьковича / Зібpав [та авт. пеpедм., поясн. й пpиміт.] Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – В кн. листи О. Слюсаpчука та Ю.А. Федьковича, спогади М.О. Бучинського та І.Ю. Семанюка [М. Чеpемшина]. - Додаток: с. 31-32
1427124
  Петльований В. Спомини ратного поля / В. Петльований. – К, 1981. – 137с.
1427125
  Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький; Упор. Ольга Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 228с., 10 л. іл. : іл. – 9у2 Висл Шифр дубл. Доп.карт.жур.,ист., ц.ук. – ISBN 966-7893-89-8
1427126
  Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові стрільці і Українська Галицька Армія / І. Вислоцький; Упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 324с. – ISBN 966-7893-61-8
1427127
  Тимофєєв В.Я. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва : [спомини козаків Українського Буджацького козацтва] / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво
1427128
   Спомини Самовидців : [нотатки, фрагменти нотаток і автобіографій Самовидців] // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 16 с.
1427129
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 2001. – 447с.
1427130
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 2, кн. 1 : Бойові друзі. – 2001. – 370,[1]с.
1427131
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 3, кн. 2 : Бойові друзі. – 2001. – 509[3]с.
1427132
  Солонська Н. Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис вітчизняної історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 41-47. – ISSN 2076-9326
1427133
  Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 140-144. – ISBN 966-7272-00-1
1427134
  Гончаренко Агапій Споминки / Гончаренко Агапій. – Едмонтон : Славута, 1965. – 19с.
1427135
   Споминки про житє и деятельность Володимира Барвиньского [Барвінського]. – У Львові (Львів) : Коштом и заходом т-ва "Пpосвіта" З дpук. т-ва им. Шевченка під заpадом К. Беднаpского, 1884. – 134, [1] с., 1 аpк. поpтp : портр. – ([Товариство "Пpосвіта" ; Ч. 78, pік 1884, кн. 1])


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. наp. думи. - Hа звоpоті тит. аpк.: Hезабутній памяты Володимиpа Баpвіньского в пеpші pоковины смеpти єго посвящає товаpиство "Пpосвіта". - В кн. біогp. наpис та опис похоpону (без підпису), віpші Т.Г. Шевченка, М. Худика, Я. ...
1427136
  Стороженко О.П. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа : [повість] / Олекса Стороженко ; [вступ. ст. М. Чабана]. – Дніпро : Музей-садиба Микити Коржа ; Ліра, 2017. – 161, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-383-949-3
1427137
  Шевченко Варфоломій Споминки про Тараса Григоровича Шевченка / Шевченко Варфоломій. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1931. – 42 с.
1427138
  Костомаров Н. Споминки про Шевченка // Тарас Шевченко у спогадах : крит. видання / [Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т джерелознавства НТШ-А ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Ін-т критики]. – Київ : Критика, 2023. – Т. 1, кн. 2 : / вид. підгот. Олександр Боронь і Михайло Назаренко. – С. 157-162. – ISBN 978-966-2789-30-0
1427139
  Стефанская Т.А. Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 114-124 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1427140
  Некрасова Н.О. Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 45-51. – ISSN 2312-5675
1427141
  Грицюта Н.М. Спонсоринг на українському телебаченні: етичні вади та проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 60-68


  Розглянуто спонсоринг як рекламну стратегію, що активно поширюється на вітчизняному телебаченні. The article considers sponsoring as a strategy of promotion of products with the help of advertising of their producers in the capacity of PR brands, as a ...
1427142
  Квітко Т.А. Спонсорство та благодійність як чинник формування лояльності цільової аудиторії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 180-183
1427143
  Костенко Л.В. Спонсорство у контексті законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 83-85
1427144
  Костенко Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості застосування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 4-5. – ISSN 2518-7341


  Стаття містить аналіз законодавчих норм, які регулюють питання спонсорства, а також роз"яснення щодо застосування цих норм в процесі отримання публічними бібліотеками спонсорської допомоги від фізичних чи юридичних осіб.
1427145
  Граб А. Спонсорство як альтернативне джерело фінансування студентського самоврядування // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 115-116
1427146
  Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей, К. Маліношевська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-33


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
1427147
  Лисина И. Спонсоры спасают картины // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-15. – ISSN 0869-8171
1427148
  Левчук Ю.М. Спонтанна активність пейсмейкерних клітин / Ю.М. Левчук, А.О. Пінчук, Н.В. Чепелевська, Н.Г. Шкода // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 77-88. – ISSN 1023-2427
1427149
  Осипенко Вікторія Вікторівна Спонтанна рослинність м. Черкаси : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Осипенко В.В.; Черкаський нац ун-т ім., Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 321л. + Додатки: л.195-321. – Бібліогр.: л.167-194
1427150
  Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 01.00.05 / Вікторія Вікторівна Осипенко; КНУТШ. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1427151
  Губарь Л. Спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спонтанну флору Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що нараховує 314 видів судинних рослин з 215 родів та 65 родин, які належать до 3 відділів. Проведено її систематичний, ...
1427152
  Цап"юк Л. Спонтанна флора парків та скверів м. Івано-Франківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження спонтанної флори парків та скверів міста Івано-Франківська, де виявлено 185 видів рослин, які належать до 101 роду. Проведено систематичний та екологічний аналіз флори, зроблено порівняння їх флорокомплексів. The ...
1427153
  Яковлев Виктор Игнатьевич Спонтанная двигательная активность как средство психодиагностики : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.02 / Яковлев Виктор Игнатьевич; Ленинградский госуд. университет. – Л., 1983. – 22л.
1427154
  Мацкевич Н.В. Спонтанная изменичивость и кариология несовершенных грибов / Н.В. Мацкевич. – Москва : Наука, 1981. – 184с.
1427155
  Скрипов В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных твердых телах / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. – Москва : Наука, 1984. – 230с.
1427156
  Фрумин Г.Т. Спонтанная поверхностная конвекция при экстракции в системе жидкость - жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Фрумин Г.Т.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 17л.
1427157
  Патрикеева Т.И. Спонтанная полимеризация винилпиридиниевых солей в водной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Патрикеева Т.И.; АН СССР.Ин-т нефтехимич.синтеза. – М, 1966. – 18л.
1427158
  Топалэ Ш.Г. Спонтанная полиплоидия у Vitis vinifera L. и ее значение для селекции винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Топалэ Ш.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1972. – 35л.
1427159
  Музалевский Анатолий Александрович Спонтанная поляризация и фазовые переходы в кристаллах с сильной вибронной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Музалевский Анатолий Александрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1427160
  Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе : (на материале современной русской худож. литературы) / Квета Кожевникова. – Praha : Universita Karlova PRAHA, 1979. – 169 с.
1427161
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каплуненко Николай Алексеевич ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1427162
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Дис... канд. биологич.наук: / Каплуненко Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.151-179
1427163
  Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1427164
  Шуман В.Н. Спонтанная эмиссионная активность литосферы и сейсмоэлектромагнитные явления // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 79-87. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1427165
  Філоретова М.В. Спонтанне мирне зібрання: проблеми адміністративно-правового регулювання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 130-135. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1427166
   Спонтанне та аскорбатзалежне перекисне окислення ліпідів у лімфоїдних клітинах та печінці щурів за різних експериментальних умов / А.Л. Зозуля, Р.П. Морозова, В.А. Ковальова, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано, що спільною ланкою у розвитку патологічних процесів у клітинах як після дії іонізуючої радіації на організм тварин, так і за умови дефіциту вітаміну D3 є інтенсифікація процесів перекисного окислення мембранних ліпідів. Антиоксидантний ефект, ...
1427167
  Шиндер О.І. Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку / О.І. Шиндер, О.О. Рак, С.А. Глухова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Біологія та екологія. – C. 52-58. – (Біологія та екологія ; т. 1). – ISSN 2617-4529
1427168
  Пацурківський П. Спонтанність права: кроки за горизонт / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 101-112. – ISSN 1026-9932
1427169
  Пацурківський П.П. Спонтанність приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 (246). – С. 19-32. – ISSN 2308-9636
1427170
  Иванов Е.А. Спонтанно нарушенные симметрии и их нелинейные реализации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов Е.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1427171
  Друин Виктор Александрович Спонтанное деление курчатовия и стабильность тяжелых ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Друин Виктор Александрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 31л.
1427172
  Шуколюков Ю.А. Спонтанное и индуцированное деление урана в природе. : Автореф... доктор хим.наук: / Шуколюков Ю.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1968. – 34л.
1427173
  Полторацкий З.А. Спонтанное и когерентное излучение в арсенид-галлиевых р-п-переходах, полученных диффузией бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полторацкий З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 12л.
1427174
  Акулов Владимир Петрович Спонтанное нарушение суперсимметрии: нелинейные реализации и модели : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Акулов Владимир Петрович; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 18л.
1427175
  Георгиев Г.М. Спонтанное параметрическое рассеяние в нецентросимметричных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Георгиев Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 10л.
1427176
   Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49 : Рис. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0203-3100
1427177
  Проценко О. Спонтанномовні засоби творення іміджу (на матеріалі теле-, радіоінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 201-205
1427178
  Желтухин А.А. Спонтанные вакуумные переходы и кварковая структура резонансов в дуальной модели Венециано : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желтухин А. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1427179
  Невзглядова О.В. Спонтанный и индуцированный высокой температурой кроссинговер у линий Drosophila melanogaster, отличающихся физиологическими и поведенческими особенностями : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Невзглядова О.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1971. – 18л.
1427180
   Спонтанный и индуцированный мутагенез в селекции садовых растений. – М, 1974. – 177с.
1427181
  Звиргзд Ю.А. Спонтанный электрооптический эффект в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Звиргзд Ю.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1427182
  Ломова Л.Г. Спонтанный электрооптический эффекти в некоторых сегнетоэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ломова Л.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1427183
  Онуфрів Г. Спонука до чину : художньо-документальний нарис / Григорій Онуфрів; [Опрацювання та доповнення Марти Онуфрів]. – Львів : Каменяр, 1996. – 71с. – ISBN 5-7745-0688-6
1427184
  Васильчик О.В. Спонукальна модальність у художній літературі кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 12-14
1427185
  Канцір В.С. Спонукальні мотиви злочинної поведінки терористів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 249-252
1427186
  Хонін В.М. Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель "піраміди Маслоу" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 297-303. – ISSN 2076-1554
1427187
  Сібекіна А.Ю. Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТВ умовах ГПП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 30-33
1427188
  Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1427189
  Калінніков О. Спонукання до розслідування // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Розумні строки як інструменти захисту від бездіяльності сторони обвинувачення".
1427190
  Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб"єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
1427191
  Любовников О.М. Спор / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1427192
  Джумагельдиев Т. Спор : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 191 с.
1427193
  Марков А.Я. Спор / А.Я. Марков. – Москва, 1971. – 144с.
1427194
  Альтшулер М.С. Спор в иудейский новый год / М.С. Альтшулер. – Москва, 1961. – 95с.
1427195
  Кривопалов А.В. Спор в пути / А.В. Кривопалов, В.М. Понизовский. – М., 1970. – 159с.
1427196
  Александров В.П. Спор ведёт действительность : литературно-критические статьи / В.П. Александров. – Фрунзе : Мектен, 1979. – 114 с.
1427197
  Калинин А. Спор головоломок "Хельсинки - Санкт-Петербург" = Мир увлечений // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1427198
  Лепихина О. Спор доказательств / О. Лепихина, Т. Третьяк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
1427199
  Мулярчик А.С. Спор идёт о человеке / А.С. Мулярчик. – М, 1985. – 359с.
1427200
  Лехциер В.Л. Спор как экзистенциал (наброски к онтологии черновых состояний) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0042-8744
1427201
  Борин А.Б. Спор на рельсах : рассказы и очерки / А.Б. Борин ; [ил. Л.И. Ламм]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 255 с. : ил.
1427202
  Власов Н.А. Спор о "плане Шлиффера": обзор научной дискуссии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 178-187. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1427203
  Гроссман Л.П. Спор о Бакунине и Достоевском / статьи Л.П. Гроссмана, Вяч. Полонского. – Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 215 с.
1427204
  Айхенвальд Ю.И. Спор о Белинском : ответ критикам / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Тип. и ципкогр. т./д. "Мысль" (Н.П. Меснянкин и К°)
Вып. 3. – 1914. – 100 с.
1427205
  Бушин В.С. Спор о герое / В.С. Бушин. – Москва : Знание, 1962. – 32 с.
1427206
   Спор о древних и новых. – Москва : Искусство, 1985. – 472 с.
1427207
  Биленкин Д.А. Спор о загадочной планете / Д.А. Биленкин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 230 с.
1427208
  Котляров Б.И. Спор о любви. / Б.И. Котляров. – К, 1967. – 175с.
1427209
  Ожеховский М. Спор о марксистской теории революции / М. Ожеховский. – М., 1986. – 325с.
1427210
   Спор о мониторинге. Оценивать вузы нужно по обоснованным критериям. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность вузов и приниматься решение о сокращении их количества, в том числе за счет присоединения слабых к более сильным. Свое отношение к системным ...
1427211
  Дедицкий Спор о русскую азбуку, описанный Богданом А. Дедицким. – Львов : Типом института Ставропигианского, 1859. – IV, 56 с.


  Из возвращенных кн.
1427212
  Рид Дуглас Спор о Сионе / Рид Дуглас. – Київ : Оріяни, 1999. – 660с. – Библиогр.: с.644-656. – ISBN 966-7373-28-2
1427213
  Шпилевская И.В. Спор о скептицизме: Д. Юм и философы шотландской "Школы здравого смысла" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.129-145. – ISSN 0042-8744
1427214
  Делюсин Л.П. Спор о социализме : из истории обществ.-полит. мысли Китая в нач. 20-х годов / Л.П. Делюсин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 151 с. – Библиогр.: с. 146-151
1427215
  Шевелева Е.В. Спор о счастье / Е.В. Шевелева. – Москва, 1967. – 207с.
1427216
  Шевелева Е.В. Спор о счастье. / Е.В. Шевелева. – М, 1964. – 144с.
1427217
  Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе : история и современность / Т.Л. Морозова ; АН СССР, Ин-т мир. лит-ры ; отв. ред. Я.Н. Засурский. – Москва : Наука, 1990. – 331с. – Библиогр. в прим. : с. 320-329
1427218
  Макогонова В.В. Спор об "общем деле" (учение Н.Ф. Федорова в оценке русских религиозных мыслителей) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 51-54. – ISSN 2077-1800
1427219
  Никитин Н В. Спор об атеизме / Н В. Никитин. – Ленинград : Знание, 1990. – 30 с.
1427220
  Цвейг А. Спор об унтере Грише / А. Цвейг. – М., 1961. – 455с.
1427221
  Столович Л.Н. Спор осудьбах искусства / Л.Н. Столович. – М, 1978. – 62с.
1427222
  Сеидзаде М. Спор плодов : стихи / М. Сеидзаде; Мехти Саидзаде; пер. с азерб. П.Панченко. – Баку : Детюниздат, 1946. – 20 с.
1427223
  Баскаков В.Е. Спор продолжается : статьи, рецензии, заметки / В.Е. Баскаков. – Москва : Искусство, 1968. – 223 с., [16] л. ил.
1427224
  Ландесман П.А. Спор с пессимизмом : Злоключения массового буржуазного сознания / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – Москва : Политиздат, 1971. – 197, [3] с.
1427225
  Комаров В.Н. Спор с сами собой / В.Н. Комаров. – Москва, 1972. – 112с.
1427226
  Амлинский В.И. Спор с судьбой : [очерки : для детей] / Владимир Амлинский. – [Б. м. : б. и.], 1977. – 159 с. : ил.
1427227
  Гулям Г. Спор сердец : стихи поэмы / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1964. – 156 с.
1427228
  Милюнас В. Спор тихим утром : избр. рассказы / Викторас Милюнас ; пер. с литов. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 400 с.
1427229
  Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова. – М., 1991. – 124с.
1427230
  Карпов П.Я. Спор. Очерки. Рассказы. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1962. – 224с.
1427231
  Мусатенко С.И. Спорадическое радиоизлучение околоземного косметического пространства в метовом и дециметровом диапазонах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мусатенко С.И.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1981. – 10л.
1427232
  Стоjменска-Елзесер Споредбена славистика / Соньа Стоjменска-Елзесер. – Скопjе : Ин-т за македонска литература, 2005. – 216, [ 1 ] с. – ISBN 9989-886-54-7
1427233
  Пасенюк О. Спори "КРУ проти непідконтрольних установ" про стягнення незаконно одержаних коштів: проблеми юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0132-1331
1427234
  Білоголовий Я. Спори з питань земельних відносин та нерухомості: огляд цікавої судової практики / Я. Білоголовий, О. Бондаренко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 13, 16-17


  Вивчаючи останню практику Верховного Суду, у порівнянні з колишніми позиціями ВСУ, можемо побачити суттєві зміни щодо конкретизації рішень, більш чітке обґрунтування та частіше посилання на практику Європейського суду з прав людини.
1427235
  Дзюбенко С. Спори з податковими органами з питань оподаткування операцій з цінними паперами (на прикладах із судової практики) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 13-15
1427236
  Теньков С.О. Спори з приводу виконання банками своїх зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-38
1427237
   Спори із забудовниками // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 30-31


  Про що говорить судова практика?
1427238
  Нота М. Спори по-антимонопольному / М. Нота, Д. Ущапівська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 14-15
1427239
  Мартиненко О. Спори про мотиви як нова для українського судочинства категорія спорів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 454-456. – ISSN 2413-6433
1427240
  Задорожна А. Спори про підсудність між судами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 11-16. – ISSN 2663-5313
1427241
  Печений О.П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 9 (121). – С. 33-38
1427242
  Уваров С. Спори у міжнародній комерції: суди чи арбітраж? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 9, 20-21
1427243
  Кобзіна Т. Спори у сфері міжнародних авіаперевезень: який суд компетентний? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 36-37
1427244
  Андрощук Г. Спори у сфері службових винаходів в зарубіжній практиці // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10. – Бібліогр.: 2 назв.
1427245
  Коломійцева Д.М. Спори щодо визначення судової юрисдикції при оскарженні рішень органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин: генезис формування, ознаки та поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 272-278. – ISSN 2219-5521
1427246
  Смокович Михайло Спори щодо припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 28-36
1427247
  Вінник О.М. Спори, що виникли з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331


  У статті порушуються проблеми вдосконалення законодавства України про державно-приватне партнерство, пов"язані з попередженням та вирішенням спорів у відносинах такого партнерства. В статье затрагиваются проблемы совершенствования законодательства ...
1427248
   Спориш (Томілко) Ірина Марківна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 380 : фото
1427249
  Неволов В. Споріднений із рідною землею // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Думки про Миколу Даниловича Томенка...
1427250
  Наумова Надія Споріднені гуманізмом "Книги народу польського і польського пілігрімства" і "Книги битія українського народу". Що єднає їх? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 22-23 : Фото
1427251
   Споріднені духом = Родственные духом = Soulmates : [фотоальбом] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [голов. ред. В. Шевченко ; пер.: Н. Айдаєва]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 111, [1] с. : фотогр. – Альбом створено за ініціативи та підтримки проф. Херша Чадхи.-Текст парал. укр., англ. та рос. мовами.-На обкл. зазнач.: The album creation is supported and initiated by prof. Hersh Chadha та назва вид. англ. мовою. – ISBN 978-966-437-232-6
1427252
  Слободяник М. Споріднені душі України та Іспанії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 13


  Міжнародний культурно-мистецький проект за підтримки Посольства Іспанії в Україні та Адміністрації провінції Арагон. Представлений у форматі виставки "Споріднені душі".
1427253
  Воля О. Спорідненість : Уривок із повісті-діалогу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 6-7


  До дня народження Олеся Гончара.
1427254
  Троненко Р. Спорідненість душі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Україно-португальські відносини. Представництво України в Португалії
1427255
  Прядко Ю.М. Спорідненість з природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-97


  Нар. артистка України Ніна Матвієнко
1427256
  Тиводар М. Спорідненість і свояцтво в сімейно-родинному побуті українців Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 68-86
1427257
  Коломієць В.Т. Спорідненість слав"янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.
1427258
  Стефанович Т. Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок / Т. Стефанович, Гулак-Артемовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263
1427259
  Кондратюк О. Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 89-94


  Дослідження грунтується на класифікації спорідненості М. Гримич, тому автором розглянуто ті праці українських дослідників, які стосуються таких питань: а) кровна спорідненість і спадкове право; б) спорідненість за шлюбом та шлюбне право; в) соціальна ...
1427260
  Травина Ирина Спорная жизнь : Феномен / Травина Ирина, Коржавин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 8-16 : Іл.
1427261
  Сурма Л. Спорно-двигательный аппарат. Медиация в трансграничных спорах - рациональная альтернатива арбитражу, предоставляющая возможность сторонам спора сэкономить время и деньги // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 6 декабря (№ 49). – С. 16. – ISSN 1563-6755
1427262
  Стеблин-Каменский Спорное в языкознании. / Стеблин-Каменский. – Л., 1974. – 141с.
1427263
  Рянский Л.М. Спорные вопросы аграрной истории России первой половины XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 171-175. – ISSN 0042-8779
1427264
   Спорные вопросы английской грамматики. – Л, 1988. – 208с.
1427265
  Довнар-Запольский М.В. Спорные вопросы в Истории Литовского русского права : (По поводу книги М. Любавского. Литоско-русский сейм. М. 1901) / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1901. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1901 г., № 10, с. 454-498
1427266
  Синелобов А.П. Спорные вопросы генеалогии боярского рода Морозовых-Тушиных в XIV-XV веках // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0869-5687
1427267
   Спорные вопросы генетики и селекции. – М.-Л., 1937. – 480с.
1427268
   Спорные вопросы грамматики китайского языка. – М, 1963. – 203с.
1427269
  Юрьев Михаил Спорные вопросы западно-европейской исторической науки / Юрьев Михаил [псевд.]. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель ; Высрч. утвержд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – [2],V, 6-195 с.


  Содержание: Мария Стюарт и письма шкатулки; Валленштейн и его измена; Сельская община у древних франков
1427270
  Kaliszan J. Спорные вопросы квалификации омонимии производных слов // [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – С. 11-27. – (Filologia rosyjska ; N 29). – ISBN 978-83-232-0817-4
1427271
   Спорные вопросы марксистской педагогики : Стенограмма расширенного заседания Коллегии Наркомпроса 3/XII 1928 г. – Москва : Работник просвещения, 1929. – 88 с.
1427272
   Спорные вопросы методологии истории : (дискуссия об общественніх формациях). – Харьков : Пролетарий, 1930. – 239 с.
1427273
  Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве, 1910. – [4], 32 с.
1427274
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч1. – М, 1990. – 162с.
1427275
   Спорные вопросы отечественной истории Х1-ХУШ веков. – ч2. – М, 1990. – 163-323с.
1427276
  Дмитровский М.И. Спорные вопросы по фельетону. / М.И. Дмитровский. – Алма-Ата, 1966. – 32с.
1427277
  Гостеева С.А. Спорные вопросы пунктуации и пунктуационная практика современных русских советских писатлей (на матер. прозы В. Ф. Пановой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гостеева С. А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 18л.
1427278
  Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне : филологические разыскания Я.К. Грота : с подробным указателем всех сомнительных случаев / Я.К. Грот. – 2-е, значительно пополненное изд. – Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. Наук, 1876. – [XII], 462 с.
1427279
   Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. – Л, 1983. – 208с.
1427280
  Левшиновский М.С. Спорные вопросы русской нумизматики / М.С. Левшиновский. – Петроград : Тип. "Т-ва газ. Свет", 1915. – VI, [2], 259 с.
1427281
   Спорные вопросы синтаксиса. – М, 1974. – 270с.
1427282
   Спорные вопросы строя китайского языка. – М, 1965. – 212с.
1427283
   Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. – М, 1964. – 188с.
1427284
  Медведева Л.А. Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 49-54. – ISBN 966-594-355-3
1427285
  Вержбицкая Н.И. Спорные вопросы теории физиологических градиентов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вержбицкая Н.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1958. – 20л.
1427286
  Сукиасян Э.Р. Спорные заметки об имидже библиотечной профессии : (о статье М.Ю. Матвеева "Проблемы имиджа библиотечной науки, образования и профессии") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0130-9765
1427287
   Спорные проблемы истории русской общественной мысли: До начала Х1Х в.. – М, 1992. – 102с.
1427288
  Велиев С. Спорный город : роман / С. Велиев; пер. И.Третьяков. – Баку : Азернешр, 1961. – 204 с.
1427289
  Джаборова Х.С. кызы Споров-пыльцевые комплексы сарматских отложений междуречья Куры и Иори (Западный Азербайджан) : Автореф... канд. геол. мирен.наук: / Джаборова Х. С. кызы; Объед. сов. Аз. ин-т нефти и химии, ин-тов и учреждений АН АзСССР, по геол.-минералогич. наукам. – Баку, 1962. – 13л.
1427290
  Савченко И.Г. Споровиковые чужеядные в злокачественных опухолях. – 60 с. + рис. – Отд. оттиск
1427291
   Спорово-пыльцевая конференция 1953 г. : Тезисы докладов. – Ленинград, 1953. – 77с.
1427292
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва : Московский университет, 1971. – 162с.
1427293
   Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – Москва, 1981. – 120с.
1427294
  Нейштадт М.И. Спорово-пыльцевой метод в СССР : История и библиография / М.И. Нейштадт; Отв. ред. Герасимов И.П. – Москва : АН СССР, 1952. – 224с.
1427295
  Нгуен Суан Хан Спорово-пыльцевые комплексы батских и верхнеюрских отложений северо-западной окраины Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / Нгуен Суан Хан; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 23л.
1427296
  Михайлова Н.И. Спорово-пыльцевые комплексы девона Рудного Алтая и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Михайлова Н.И.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
1427297
  Нгуен Дик Зи Спорово-пыльцевые комплексы кайнозойских угленосных отложений воронкообразных депрессий северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и сопредельных районов Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Нгуен Дик Зи ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 29 с.
1427298
  Фрадкина А.Ф. Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя Западной Якутии (Вилюйская синеклиза и Приверхоянский прогиб) : монография / А.Ф. Фрадкина; Науч. ред. Тучков И.И. – Ленинград : Недра, 1967. – 121с., 40 таблиц
1427299
   Спорово-пыльцевые комплексы мезозоя и палеогена Западной Сибири : К 2 международной палинологической конференции (Утрехт, Голландия, 1966 г.). – Москва : Наука, 1966. – 76с.
1427300
  Орлова Е.Д. Спорово-пыльцевые комплексы морских и континентальных среднеюрских отложений Поволжья, Западного Казахстана и Орского Урала : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлова Е.Д.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 18л.
1427301
  Раскатова Л.Г. Спорово-пыльцевые комплексы среднего и верхнего девона юго-восточной части Центрального девонского поля / Л.Г. Раскатова; МВ и ССО РСФСР; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 168с. + 1 прилож.: Карты, таблицы
1427302
  Болотникова М.Д. Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений западного побережья Японского моря / М.Д. Болотникова ; отв. ред. В.А. Красилов ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1979. – 195 с. : ил., карт., 2 л. ил. – Библиогр.: с. 153-161
1427303
  Алимов К.А. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Восточной Ферганы и их значение для стратиграфии / К.А. Алимов; Отв. ред. Кузичкина Ю.М. – Ташкент : ""ФАН"" Узбекской ССР, 1968. – 124с.
1427304
  Яновская Г.Г. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений междуречья Днестр - Прут и их значение для стратиграфии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Яновская Г.Г. ; АН УССР , Ин-т геологич. наук. – Киев, 1973. – 24 с.
1427305
  Нурмашев Н.У. Спорово-пыльцевые комплексы юрских отложений Туаркыра и Бейнеу и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Нурмашев Н.У.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 28л.
1427306
  Шрамкова Г.В. Спорово-пыльцевые комплексы юры и нижнего мела Воронежской антеклизы и их стратиграфическое значение / Г.В. Шрамкова; Министерство высшего и среднего образования РСФСР; ВГУ; Ред. Баскакова Т.И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – 104с.
1427307
  Кузнецова Т.А. Спорово-пыльцевые спектры верхнеплиоценовых отложений Среднего Поволжья и их значение для стратиграфии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова Т.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1960. – 15л.
1427308
   Споровые растения. – М-Л
вип.2. – 1935. – 536с.
1427309
   Споровые растения. – М-Л
вип.3. – 1936. – 857с.
1427310
   Споровые растения. – М-Л
вип.4. – 1940. – 432с.
1427311
   Споровые растения. – Баку, 1967. – 188с.
1427312
   Споровые растения Средней Азии. – Ташкент, 1969. – 148с.
1427313
  Попович М. Спорожніле місце філософа // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 46. – ISSN 1563-6461
1427314
  Савченко Н.И. Спорообразовательная способность андроцея и производство гибридных семян сельскохозяйственных культур. / Н.И. Савченко. – К., 1980. – 159с.
1427315
  Смирнов В.В. Спорообразующие аэробные бакретии - продуценты биологически активных веществ / В.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 279с.
1427316
  Спекторов В.Б. Спорт -- друг дітей / В.Б. Спекторов. – К., 1976. – 86с.
1427317
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 1. – М., 1955. – 248с.
1427318
   Спорт - детям. Сб.. – вып. 3. – М., 1956. – 255с.
1427319
   Спорт - не лише для студентів // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Команда викладачів географічного ф-ту стала переможницею в змаганнях з баскетболу, на другому місці команда викладачів кафедри фізичного виховання та спорту, третє місце посіла збірна команда викладачів ф-ту комп"ютерних наук та кібернетики і ...
1427320
  Жолдак В.И. Спорт - помощник в труде / В.И. Жолдак. – М, 1971. – 72с.
1427321
   Спорт - посол мира : Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 38 с.
1427322
  Кулешов А.П. Спорт - таким я его видел / А.П. Кулешов. – Москва, 1971. – 152с.
1427323
   Спорт - твой друг. Очерки.. – М., 1966. – 245с.
1427324
  Чернишова Т. Спорт - ти мир! // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про Спартакіаду "Спорт для всіх" в якій взяли участь ветерани КНУ імені Тараса Шевченка, присвячену 65-річчю Великої Перемоги,
1427325
  Талалаев Ю.А. Спорт - фактор мира и дружбы между народами. / Ю.А. Талалаев. – М., 1976. – 113с.
1427326
   Спорт – не лише для студентів // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Команда викладачів географічного факультету стала переможницею в змаганнях з баскетболу, на другому місці команда викладачів кафедри фізичного виховання та спорту, третє місце посіла збірна команда викладачів факультету комп’ютерних наук та ...
1427327
  Банкевич Л.В. Спорт / Л.В. Банкевич. – М.-Л., 1964. – 98с.
1427328
  Тер-Ованесян Спорт / Тер-Ованесян. – М., 1967. – 208с.
1427329
  Парамонова И.П. Спорт / И.П. Парамонова. – 2-е изд. – Ленинград, 1967. – 111с.
1427330
  Ангелевич А.Е. Спорт : сборник адаптир. рассказов / [сост., авт. коммент. и словаря А.Е. Ангелевич]. – Москва : Высшая школа, 1970. – 112 с. : ил. – (Учебная серия для начального чтения)
1427331
  Шишигин М.В. Спорт / М.В. Шишигин. – М, 1974. – 124с.
1427332
  Осипенко Л.В. Спорт / Л.В. Осипенко, В.В. Пихуля. – К, 1986. – 180с.
1427333
  Черный В.Г. Спорт без травм / В.Г. Черный. – М, 1988. – 93с.
1427334
  Гречанюк Оксана Спорт в античних містах Північного Причорномор"я : (назустріч XXVII літнім Олімпійським іграм у Пекіні) / Гречанюк Оксана, Наулко Всеволод, Старков Валерій // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается система физического воспитания и спорта, которая была свойственна древнегреческому обществу.
1427335
  Колесникова Л.Г. Спорт в античном Херсонесе. / Л.Г. Колесникова. – Л.М., 1964. – 28с.
1427336
  Вітомський В.В. Спорт в аспекті фізичної реабілітації при вроджених вадах серця / В.В. Вітомський, О.Б. Лазарєва, В.А. Жовнір // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 18-25 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
1427337
  Кун Л. Спорт в Венгерской Народной Республике / Л. Кун. – Москва, 1981. – 96с.
1427338
   Спорт в Венгерской народной республике.. – Будапешт, 1951. – 48с.
1427339
   Спорт в Венгрии.. – Будапешт, 1964. – 8с.
1427340
  Теппер Ю.Н. Спорт в высшей школе / Ю.Н. Теппер, В.И. Тритиниченко. – Киев, 1980. – 128с.
1427341
   Спорт в зеркале журналистики: о мастерстве спорт. журналиста.: сб. ст.. – М., 1989. – 220с.
1427342
   Спорт в искусстве: V выст. произвед. моск. художников. Каталог.. – М., 1983. – 16с.
1427343
  Саїнчук М.М. Спорт в концепції філософії присутності Г.У. Гумбрехта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 43-45
1427344
  Янов Л. Спорт в Народной Республике Болгарии / Л. Янов. – М., 1976. – 97с.
1427345
  Сенярский С. Спорт в Польской Народной Республике. / С. Сенярский. – М., 1979. – 136с.
1427346
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1972. – 175с.
1427347
  Сенярский С. Спорт в Польше. / С. Сенярский. – Варшава, 1976. – 208с.
1427348
  Трескин В А. Спорт в Скандинавии. / В А. Трескин, . – М, 1983. – 208с.
1427349
  Колесников В Спорт в Советской Латвии. / В Колесников, Л. Рудзиш. – Рига, 1956. – 172с.
1427350
   Спорт в Советской Литве. Сб ст.. – Вильнюс, 1956. – 72с.
1427351
   Спорт в советском изобразительном искусстве: альбом. – Москва, 1980. – 52с.
1427352
   Спорт в современном обществе.. – М., 1980. – 272с.
1427353
   Спорт в СССР - достояние народа.. – М., 1967. – 82с.
1427354
  Зинченко Н.И. Спорт в СССР / Н.И. Зинченко. – М, 1982. – 111с.
1427355
  Качуровський Д. Спорт в Україні - перспективи, можливості, смисли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 3


  "Чи потрібно взагалі сьогодні говорити про спорт і реформування української спортивної системи? Наскільки це актуально тоді, коли Україна переживає великі політичні й економічні труднощі і веде війну? На наш погляд, безумовно, потрібно — і, як мінімум, ...
1427356
   Спорт в Чехословакии.. – Прага, 1955. – 26с.
1427357
  Полехин А.С. Спорт в Югославии / А.С. Полехин. – М, 1983. – 111с.
1427358
  Першин Э.Г. Спорт высоких скоростей / Э.Г. Першин. – К, 1982. – 136с.
1427359
  Лопес-Матышев Спорт высших достижений в авангарде современной кросс-культуры // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 54-56
1427360
  Зайцева И. Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния предмета // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 100-119 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
1427361
   Спорт детям. Организационно-методич. указ. по спорт.-тренировоч. работе и временные правила соревнований.. – М., 1934. – 176с.
1427362
   Спорт для всіх : науково-методичний журнал. – Донецьк, 1998-
№ 1. – 1999
1427363
   Спорт за рубежом. Легкая атлетика. Сб. мат.. – М., 1959. – 211с.
1427364
   Спорт за рубежом. Лыжный спорт.. – М., 1962. – 256с.
1427365
   Спорт за рубежом. О технике и методике тренировки зарубеж. спортсменов.. – сб. 1. – М., 1956. – 268с.
1427366
   Спорт за рубежом. Плавание, фигур. плавание, прыжки в воду.. – М., 1959. – 143с.
1427367
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 2. – Москва, 1958. – 336с.
1427368
   Спорт за рубежом. Сб. мат.. – вып. 3. – Москва, 1958. – 236с.
1427369
   Спорт и век. Сб.. – М., 1967. – 279с.
1427370
  Мотылянская Р.Е. Спорт и возраст / Р.Е. Мотылянская. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 60 с.
1427371
  Гандельсман А.Б. Спорт и здоровье / А.Б. Гандельсман, К.М. Смирнов. – М., 1963. – 264с.
1427372
  Починкин В.М. Спорт и идеологическая борьба в современном мире / В.М. Починкин. – Москва, 1985. – 184 с.
1427373
   Спорт и личность-79 : спортивный ежегодник. – Москва, 1979
1427374
   Спорт и личность : спортивный ежегодник. – Москва
Вып. 4. – 1980
1427375
   Спорт и личность. – Москва
Вып. 5. – 1983
1427376
   Спорт и личность. – Москва
В. 6. – 1983
1427377
   Спорт и личность. Сб. Ст.. – М., 1975. – 192с.
1427378
  Артьоли Л. Спорт и мафия : [сокр. пер. с итал.] / Артьоли Л. ; вступ. ст. А. Григорьева. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 133 с. : ил.
1427379
  Дмитрук В.Г. Спорт и мир / В.Г. Дмитрук. – К., 1980. – 112 с.
1427380
  Прохазка К. Спорт и мир / К. Прохазка. – М., 1986. – 78с.
1427381
   Спорт и образ жизни: сб. ст.. – М., 1979. – 278с.
1427382
  Степовой П.С. Спорт и общество / П.С. Степовой. – Тарту, 1972. – 224с.
1427383
  Боголюбова Н.М. Спорт и политика: истоки политизации Олимпийских игр / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1 (61). – С. 49-52. – ISSN 2070-9773
1427384
  Дейч Д-р Феликс Спорт и сердце / Дейч Д-р Феликс. – Ленинград-Москва : ПЕТРОГРАД, 1926. – 136 с.
1427385
  Чичкина Светлана Спорт и туризм: проблемы и пути их решения : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 6-7 : Фото
1427386
  Некрасов В.П. Спорт и характер / В.П. Некрасов. – Москва, 1986. – 95с.
1427387
  Визитей Н.Н. Спорт и эстетическая деятельность / Н.Н. Визитей. – Кишинев, 1982. – 193с.
1427388
   Спорт і право : навч. посібник для вступників / [Є.О. Харитонов та ін. ; упоряд.-уклад.: Б.В. Фасій, Ю.О. Толмачевська] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 66, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-419-368-6
1427389
  Ткалич М. Спорт і приватне право // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1427390
  Казанцев В.Н. Спорт как средство воспитания и перевоспитания школьников / В.Н. Казанцев. – Иркутск, 1988. – 93с.
1427391
  Кудрявцев В.Г. Спорт мира и мир спорта. / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1987. – 331с.
1427392
  Александров М.Н. Спорт мужества / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 48 с.
1427393
  Александров М.Н. Спорт мужества / М. Александров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 44 с.
1427394
  Говорков М.К. Спорт на БАМе / М.К. Говорков. – Москва : Советская Россия, 1978. – 96с.
1427395
  Мюллер И.П. Спорт на воздухе / И.П. Мюллер. – Ленинград, 1928. – 99с.
1427396
   Спорт на местности.. – М.-Л., 1943. – 184с.
1427397
  Томенко М. Спорт на службі політиканів // Свобода, 2004. – 28 серпня


  Перебування укр. делегації, очолюваної Прем"єр-міністром В.Януковичем, в Афінах на Олімпійських іграх: Ст. нар. депутата України
1427398
   Спорт на сцене.. – Москва, 1968. – 188с.
1427399
  Подольський М.М. Спорт на Україні / М.М. Подольський. – К, 1966. – 329с.
1427400
   Спорт на Україні. – Київ, 1976. – 131с.
1427401
   Спорт на Україні.. – К., 1969. – 312с.
1427402
   Спорт на Україні. 1957-1960. Довідник.. – К., 1961. – 239с.
1427403
   Спорт на Україні. Довідник.. – Київ, 1958. – 176с.
1427404
   Спорт на Україні. Фотоальбом.. – К., 1968. – 131с.
1427405
  Новоскольцев В.А. Спорт путешествует без виз. / В.А. Новоскольцев. – М., 1969. – 127с.
1427406
   Спорт смелых.. – М., 1968. – 151с.
1427407
   Спорт смелых. Фотоальбом. – Москва, 1962. – 110с.
1427408
   Спорт сміливих.. – К., 1963. – 112с.
1427409
   Спорт Страны Советов.. – М., 1952. – 32с.
1427410
   Спорт у вищих навчальних закладах : навч. посібник : [для студентів і викладачів ВНЗ, тренерів, інструкторів] / [Р.Р. Сіренко та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-10-0393-4
1427411
  Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів / І.К. Попеску. – Львів, 1991. – 184с.
1427412
   Спорт української діаспори = Sport in Ukrainian diaspora : Бібліографічний покажчик видань з фізичного виховання та спорту української діаспори. – Львів : Українські технології, 2003. – 84с. – ISBN 966-666-057-1
1427413
  Горянов Л.Б. Спорт ХХ века / Л.Б. Горянов. – М., 1965. – 63с.
1427414
  Осипенко Л.В. Спорт чи бізнес? / Л.В. Осипенко, В.В. Піхуля. – К, 1983. – 151с.
1427415
  Білогур В.Є. Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 194-198. – ISSN 2076-1554
1427416
  Блохін О. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 59-71. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано соціакультурну і виховну функції спорту; підкреслено його роль у формуванні здорового способу життя та патріотичному вихованні молоді. Розглянуто соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування іміджу ...
1427417
  Бабенко Н.Б. Спорт як соціально-культурне явище // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 91-97. – ISSN 2225-7586
1427418
  Волощенко К.В. Спорт як соціально-культурне явище // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 157-159
1427419
  Олексин І. Спорт як фактор формування здорового способу життя особистості // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 125-127. – ISBN 978-966-285-410-7
1427420
  Блохін О.В. Спорт як чинник формування позитивного іміджу держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 142-149


  Аналізується соціокультурна природа та функція спорту; розглядається його роль у зміцненні політичного іміджу держави. Анализируется социокультурная природа и функция спорта; рассматривается его роль в укреплении политического имиджа ...
1427421
  Житарюк М.Г. Спорт як явище журналістики - ознака повноцінності держави (теоретике-методологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Журналістика ; Вип. 7)


  На теоретико-методологічних засадах проблеми взаємозв"язку держави і спорту, специфіка спортивної журналістики у сучасних умовах.
1427422
  Летунов С.П. Спорт, возраст, здоровье / С.П. Летунов, Р.Е. Мотылянская. – М., 1968. – 80с.
1427423
  Ткалич М. Спорт, спорт, спорт... Чи є перспектива інституційного розвитку? / М. Ткалич, Ю. Толмачевська // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 44-45
1427424
  Кузнецов Алексей Спорт, ты - болезнь! : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 140-146 : Фото, карта
1427425
  Парамонова И.П. Спорт. / И.П. Парамонова. – Л., 1961. – 96с.
1427426
   Спорт. Календарь 1972. – М., 1972. – 94с.
1427427
   Спорт. Календарь... 1969.. – М., 1968. – 112с.
1427428
   Спорт. Смешные подписи, остроумные рисунки на спортивные темы. – Москва : Физкультура и Спорт, 1965. – [208] с.
1427429
   Спорт. Спорт. Спорт : альбом гумористичних малюнків. – Київ : Мистецтво, 1976. – 172 с.
1427430
   Спорт. Уч.-метод. пособие по англ. яз.. – Алма-Ата, 1966. – 107с.
1427431
  Елисейкин А.Г. Спорт. Характер. Честь. / А.Г. Елисейкин, Т.И. Колчанова. – М., 1984. – 143с.
1427432
  Кудрявцев В.Г. Спорт: события и судьбы / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. Кудрявцева. – М., 1986. – 366с.
1427433
  Жиляев А.С. Спорт? Спорт! / А.С. Жиляев. – М., 1986. – 110с.
1427434
   Спортивна аеробіка : базові кроки : метод. рекомендації зі спорт. аеробіки / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.І. Веред, І.М. Чорненко]. – Київ : Київський університет, 2016. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31
1427435
   Спортивна гімнастика на Україні.. – К., 1961. – 40с.
1427436
   Спортивна гімнастика. Для жінок. Правила змагань.. – К., 1973. – 84с.
1427437
   Спортивна гімнастика. Для чоловіків. Правила змагань.. – К., 1973. – 95с.
1427438
   Спортивна гімнастика. Правила змагань.. – К., 1966. – 88с.
1427439
  Більченко А. Спортивна дипломатія як сучасний засіб вирішення міжнародних проблем / А. Більченко, М. Окладна, Ю. Рижкова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – C. 42-49. – ISSN 2311-4894
1427440
  Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 146-160. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1427441
  Циганенко О.І. Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту / О.І. Циганенко, С.М. Іващенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 2
1427442
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1427443
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
1427444
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
1427445
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
1427446
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1/2. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовою
1427447
   Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовою
1427448
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2016. – 76, [5] c. – Резюме укр., рос., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427449
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2017. – 107, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427450
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2017. – 103, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427451
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2018. – 110, [2] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427452
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2018. – 93, [5] c. – Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427453
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2019. – 125, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1 - Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427454
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 2. – 2019. – 110, [2] с. – DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2019.2 - Резюме укр., англ. мовою. До 2016 р. № 1 журн. вих. під назв. "Спортивна медицина"
1427455
   Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 1992-7894
№ 1. – 2020. – 142, [2] с. – Резюме укр., англ. мовою. З № 2"2020 див. назв. "Спортивна медицина фізична терапія та ерготерапія"
1427456
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 2. – 2020. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1427457
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 1. – 2021. – 134, [2] c. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1427458
   Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту, 2003-. – ISSN 2709-2070
№ 2. – 2021. – 147, [1] c. – Резюме укр., англ. мовою. До № 2"2020 р. журн. вих. під назв. "Спортивна медицина і фізична реабілітація"
1427459
  Гусєва К. Спортивна осінь в ІМВ // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Щорічне спортивне свято в приміщенні Спортивного комплексу КНУТШ.
1427460
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 223 арк. – Додатки: 211 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 202-223
1427461
  Сазонова Ю.О. Спортивна преса України: особливості становлення та сучасне функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сазонова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1427462
  Тарасюк В. Спортивна публіцистика в Закарпатській україномовній пресі 1920-1930-х років // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 132-136. – (Філологія ; Вип. 15)
1427463
  Купчик О. Спортивна, військово-патріотична й культурно-просвітницька робота в ПТУ-26 м. Києва (1975-1991) / О. Купчик, Я. Купчик // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7399-39-0
1427464
   Спортивная акробатика: правила соревнований.. – М., 1980. – 87с.
1427465
  Зверинцев С.П. Спортивная архитектура / С.П. Зверинцев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 191 с.
1427466
   Спортивная атрибутика.. – М., 1976. – 120с.
1427467
  Чесноков Б.М. Спортивная бороба в СССР / Б.М. Чесноков. – М., 1954. – 420с.
1427468
  Крутьковский В. Спортивная бороба в СССР / В. Крутьковский. – М., 1955. – 212с.
1427469
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба / Н.Н. Сорокин. – М., 1952. – 64с.
1427470
  Сорокин Н.Н. Спортивная борьба (классическая) / Н.Н. Сорокин. – М., 1953. – 288с.
1427471
   Спортивная борьба. Сб.Ст.. – М., 1972. – 69с.
1427472
   Спортивная борьба: уч.. – М., 1978. – 424с.
1427473
   Спортивная гимнасмтика. Программа для спорт. секций. – М., 1956. – 84с.
1427474
  Глинтерник А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Глинтерник. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 228 с.
1427475
  Глинтерник А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Глинтерник. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 231 с.
1427476
  Глинтерник А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Глинтерник. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1953. – 250с.
1427477
   Спортивная гимнастика. – М., 1957. – 64с.
1427478
  Алекперов С.-М. Спортивная гимнастика / С.-М. Алекперов. – Москва, 1957. – с.
1427479
  Шлемин А.М. Спортивная гимнастика / А.М. Шлемин. – М., 1961. – 211с.
1427480
  Жвания Д.К. Спортивная гимнастика в школе / Д.К. Жвания, И.И. Оганов. – Л., 1962. – 240с.
1427481
  Колтановский А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановский. – М., 1953. – 160с.
1427482
  Колтановкий А.П. Спортивная гимнастика. / А.П. Колтановкий, Г.В. Рцхиладзе. – М., 1953. – 247с.
1427483
   Спортивная гимнастика.. – М., 1953. – 180с.
1427484
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований для женщин.. – М., 1970. – 64с.
1427485
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1427486
   Спортивная гимнастика. Правила соревнований.. – М., 1954. – 100с.
1427487
   Спортивная гимнастика. Правила судейства женских соревнований.. – М., 1966. – 56с.
1427488
   Спортивная гимнастика. Программа для спорт секций коллективов физ. культурі. – М., 1962. – 85с.
1427489
   Спортивная гимнастика. Уч.. – М., 1965. – 448с.
1427490
  Елин Н.Л. Спортивная душа / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1985. – 174с.
1427491
  Ковальчук Г. Спортивная жилка // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 51. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1427492
  Лопатин Н.Б. Спортивная ловля рыбы / Н.Б. Лопатин. – Минск, 1965. – 208с.
1427493
   Спортивная медицина = Sport medicine manual : практ. рекомендации / Дуглас Белл, Энн, Картер-Эрдмен, В. Лан, Д. Линдсей, Литтл и др. Элейн; [Дуглас Белл Г., Энн Картер-Эрдмен К., Лан В. и др.] ; под. ред. Р. Джексона ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – (Серия "Спортивная медицина"). – ISBN 966-7133-48-6
1427494
   Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: уч.. – М., 1986. – 351с.
1427495
   Спортивная медицина.. – М., 1980. – 349с.
1427496
   Спортивная медицинская и лечебная физкультура.. – М., 1979. – 348с.
1427497
  Шир Луна Спортивная мечта : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40 : Фото
1427498
   Спортивная Молдавия. Справочник.. – Кишинев, 1954. – 136с.
1427499
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, Е.А. Крюковский. – М., 1956. – 1с.
1427500
  Колодный Г.А. Спортивная Москва / Г.А. Колодный, В.П. Зверев. – М., 1957. – 159с.
1427501
  Платонов В. Спортивная наука Украины: страницы истории // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3. – С. 4-47. – ISSN 1992-7886
1427502
  Дмитриев А. Спортивная нутрициология: наука и практика реализации в аспекте повышения работоспособности и сохранения здоровья спортсменов. Консенсус МОК / А. Дмитриев, Л. Гунина // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 70-80. – ISSN 1992-7886
1427503
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с легавой / П.Ф. Пупышев. – М, 1952. – 56с.
1427504
  Пупышев П.Ф. Спортивная охота с собакой / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1959. – 246с.
1427505
  Иванов Л.В. Спортивная программа пятилетки. / Л.В. Иванов, И.И. Переверзин. – М., 1973. – 80с.
1427506
  Судаков В.И. Спортивная пятилетка страны / В.И. Судаков. – Москва, 1986. – 78 с.
1427507
  Вартанесян В.А. Спортивная радиопеленгация / В.А. Вартанесян. – Москва, 1980. – 96 с.
1427508
  Гречихин А.И. Спортивная радиопеленгация в вопросах и ответах / А.И. Гречихин. – Москва, 1985. – 176 с.
1427509
  Кулинкович К.А. Спортивная семилетка Белоруссии / К.А. Кулинкович. – Минск, 1960. – 40с.
1427510
  Тарабрин И.А. Спортивная смена / И.А. Тарабрин, А.Н. Чумаков. – М, 1973. – 75с.
1427511
  Бурденко А.А. Спортивная стрельба влет. / А.А. Бурденко. – М., 1962. – 248с.
1427512
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М.-Л., 1948. – 32с.
1427513
   Спортивная стрельба из охотничьего оружия. Правила. – М., 1952. – 48с.
1427514
  Блинков И.А. Спортивная стрельбы из малокалиберного оружия / И.А. Блинков. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1955. – 168 с. : ил.
1427515
  Скородумова Н.Н. Спортивная терминология и ее эквиваленты в английском, немецком и французском языках. / Н.Н. Скородумова. – М, 1957. – 384с.
1427516
  Донской Д.Д. Спортивная техника / Д.Д. Донской. – Изд. 2-е ,доп. и испр. – М., 1966. – 38с.
1427517
  Миронова З.С. Спортивная травмотология / З.С. Миронова, Е.М. Морозова. – М., 1976. – 152с.
1427518
  Хедман Р. Спортивная физиология. / Р. Хедман. – М., 1980. – 152с.
1427519
  Козловский П.И. Спортивная ходьба / П.И. Козловский. – М, 1955. – 40с.
1427520
  Фруктов А.Л. Спортивная ходьба. / А.Л. Фруктов. – М., 1961. – 111с.
1427521
  Козловский П.И. Спортивная хотьба / П.И. Козловский. – М., 1955. – 40с.
1427522
  Соколова Н. Спортивне життя в Університеті Св. Володимира (ХІХ - поч. ХХ ст.) / Н. Соколова, О. Попова // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 17-22


  Статтю присвячено становленню й розвитку спортивного життя в Університеті св. Володимира впродовж ХІХ - початку ХХ ст. Методологічну основу публікації склали історичний, порівняльний й діалектичний методи дослідження. Встановлено, що з моменту ...
1427523
  Молдавчук Н.М. Спортивне життя Києва у період німецької окупації 1941-1942 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 466-475. – (Історичні науки ; Т. 21)
1427524
  Зарубіна А.В. Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Кіровоградської обасті / А.В. Зарубіна, Н.І. Щербатюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 45-51. – ISSN 2308-135X


  В даній статті розглянуто спортивне орієнтування як складову спортивного туризму, виявлені основні історичні риси розвитку даного виду спорту в межах Кіровоградської області, проаналізовано сучасні тенденції розвитку та визначено його значення для ...
1427525
  Бобришева К.Ю. Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти / К.Ю. Бобришева, О.Ю. Гринюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 13-22


  У статті дається інформація про спортивне орієнтування. Наведено алгоритм щодо створення основи для малювання спортивної карти в програмі OCAD. В статье представлена информация о спортивном ориенти-ровании. Приведен алгоритм по созданию основы для ...
1427526
  Бака М.М. Спортивне п"тиріччя України / М.М. Бака. – Київ : Здоров"я, 1980. – 128 с. – (Швидше, вище, сильніше)
1427527
   Спортивне право : актуальні проблеми : монографія / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 235, [3] с. – На обкл. також: 1 st ! - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (1st!). – ISBN 978-966-419-350-1
1427528
  Апаров А.М. Спортивне право як галузеве правове утворення // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 210-215. – ISBN 978-966-927-257-7
1427529
  Бордюгова Г.Ю. Спортивне право як нова комплексна галузь права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 13-15.
1427530
  Ющик О. Спортивне право: визначення поняття в контексті правової системи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 267-278. – ISSN 1026-9932
1427531
  Бігун Е. Спортивне свято // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Кафедра фізичного виховання провела Спартакіаду серед студентів перших курсів до Дня працівників фізичної культури та спрорту та Дня університету, присвячену 175-річчю з дня заснування університету. На святі були присутні: ректор Л.В. Губерський, ...
1427532
   Спортивне свято "Веселі старти" // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  На кафедрі фізичного виховання та спорту відбулося спортивне свято "Веселі старти" для першокурсників, присвячене 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та Дню працівників фізичної культури та спорту. Переможцями змагань стали студенти факультету ...
1427533
  Леонов О.З. Спортивне свято в школі / О.З. Леонов. – К, 1976. – 106с.
1427534
  Чернишова Т. Спортивне свято для першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про щорічне свято для першокурсників, присвячене Дню університету та Дню працівників фізичної культури та спорту, яке проводить кафедра фізичного виховання та спорту. Відкрив парад команд факультетів нач. кафедри фіз. підготовки та спорту ВІКНУ А.А. ...
1427535
  Дучак Б. Спортивний арбітражний суд під рентгеном / Б. Дучак, А. Даточний // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1427536
  Кравець С. Спортивний блог Дмитра Поворознюка: особливості контенту та зміни в час війни / С. Кравець, З. Галаджун // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 87-89. – ISBN 978-966-941-731-2
1427537
  Дубчак І.Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.02 - російська мова / Дубчак І.Є.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1427538
   Спортивний Київ.. – К., 1961. – 172с.
1427539
  Дорошенко Д. Спортивний коментар як об"єкт авторського права: практика зарубіжних держав і України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 324-325
1427540
  Кірхберг Франц Спортивний масаж / Кірхберг Франц. – Москва : Вісник фізичної культури, 1930. – 54 с.
1427541
  Барчук В. Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 15-24. – ISSN 2411-4758
1427542
  Чернишова Т. Спортивний сезон завершується // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Закінчилася Спартакіада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війни. За загальною кількістю очок перше місце в своїх підгрупах посіли юридичний, геологічний та історичний ...
1427543
   Спортивний старт року // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Рік спортивний розпочався зі свята на стадіоні КНУ. Подія була присвячена 185-й річниці нашого університету та Дню працівників фізичної культури та спорту. Спершу нагородили минулорічних переможців та призерів Спартакіади КНУ серед студентів, ...
1427544
  Колотуха О.В. Спортивний та екологічний туризм // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 146-152
1427545
   Спортивний туризм : інформ.-метод. збірник / Федерація спорт. туризму України. – Київ : ФСТУ
№ 16 : Лавинна небезпека для туристів в Українських Карпатах / [О.В. Колотуха]. – 2018. – 53, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. та назва випуску: Лавинна небезпека для туристів в Українських Карпатах / Колотуха О.В. - Термінол. словник: с. 43-51. – Бібліогр.: с. 52-53
1427546
  Колотуха О.В. Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації / О.В. Колотуха, А.Л. Шипко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 20-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1427547
  Барабаш А.Є. Спортивний туризм в Республіці Корея // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 94-97
1427548
  Линчак І. Спортивний туризм у дзеркалі анекдотичного тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 97-111
1427549
  Лісовський А.С. Спортивний туризм у системі фізичного виховання учнівської та студентської молоді / А.С. Лісовський, Р.І. Федчук, В.В. Гарбар // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 118-121. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
1427550
  Колотуха О.В. Спортивний туризм: співвідношення понять // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1427551
  Ковешніков В.С. Спортивний туризм: стан та перспективи розвитку / В.С. Ковешніков, К.А. Драмарецька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 19-29. – ISSN 2308-135X
1427552
  Марчук А.В. Спортивний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Волинської області) / А.В. Марчук, В.О. Фесюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 119-129. – ISSN 2308-135X
1427553
   Спортивний успіх наших викладачів // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...У приміщенні спортивного комплексу відбулися спортивні змагання з волейболу в рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, розташованих у Голосіївському районі Києва. ...
1427554
  Бака М.М. Спортивні вершини дев"ятої п"ятирічки : про розвиток фізкультури і спорту в УРСР / М.М. Бака. – Київ : Здоров"я, 1976. – 111с., [10] л. фот.
1427555
   Спортивні висоти України: фотоальбом. – Київ, 1980. – 148с.
1427556
  Стишов О. Спортивні жаргонізми в українській мові кінця XX- початку XXI століття // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 76-84. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1427557
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 170 л. – Бібліогр.: л. 153-170
1427558
  Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1427559
  Ткалич М.О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткалич Максим Олегович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1427560
  Ліщук Р. Спортивні метафори в сучасному англомовному політичному дискурсі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 174-176. – ISBN 978-966-600-646-5
1427561
  Чернишова Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Студентська Спартакіада присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
1427562
  Чернишева Т. Спортивні новини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У статті йдеться про спортивні змагання та чемпіонати студентів та викладачів університету. Згадується про те, що керівництво університету виділяє чималі кошти на відновлення наявних та будівництво нових спортивних споруд, спортивний інвентар тощо, чим ...
1427563
   Спортивні перемоги офлайн // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 6


  "Особисто-командний Чемпіонат ЗВО України з більярду "Комбінована піраміда" тривав упродовж 6-8 листопада 2020 року в місті Київ. Відповідно до положення про це спортивне змагання, стати його учасниками в особистому й командному заліках могли ...
1427564
   Спортивні підсумки // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Звіт про Спартакіаду КНУ імені Тараса Шевченка; перелік збірних команд та їх досягнення з різних видів спорту.
1427565
  Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України / Колотуха О.В. ; МОНУ ; Федерація спортивного туризму України. – Київ : Федерація спорт. туризму України, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8883-24-1
1427566
  Кашуро П.Т. Спортивніе игрі / П.Т. Кашуро, П.А. Чумаков. – М., 1952. – 64с.
1427567
  Спешнев Ф.Ф. Спортивно-вспомогательная гимнастика / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1956. – 144с.
1427568
  Спешнев Ф.Ф. Спортивно-вспомогательная гимнастика / Ф.Ф. Спешнев. – 2-е изд. – М., 1957. – 144с.
1427569
  Ветров Максим Спортивно-зрелищная комбинация: Лидирует Донецк : перспективы отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 18-22 : Фото
1427570
   Спортивно-зрелищные залы большой вместимости. – Москва, 1967. – 54 с.
1427571
  Брандес Оксана Петровна Спортивно-информационные речевые жанры в газете " " и их грамматико-лексическая характеристика : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брандес Оксана Петровна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 25л.
1427572
  Максимченко В.І. Спортивно-масова робота як інструмент виховання у студентів вищих аграрних навчальних закладів валеологічних цінностей // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 22-27. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
1427573
   Спортивно-массовая работа. Сб. мат.. – М., 1956. – 175с.
1427574
  Фридман М.Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха / М.Г. Фридман. – М., 1991. – 206с.
1427575
  Ричкова М. Спортивно-оздоровча діяльність в університетах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 142-149. – ISSN 2077-1827
1427576
  Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : Навчальний посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 232с. – ISBN 966-542-129-8
1427577
  Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 288с. – ISBN 966-542-348-7
1427578
  Бурденко А.А. Спортивно-охотничья стрельба / А.А. Бурденко. – Москва : Военное Издательство Военного Министерства Союза ССР, 1950. – 168 с.
1427579
  Преображенский К.Г. Спортивное кимоно. / К.Г. Преображенский. – М., 1985. – 125с.
1427580
  Абельсон С.Н. Спортивное оборудование и инвентарь за рубежом / С.Н. Абельсон. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 188 с. : ил.
1427581
  Акимов В.Г. Спортивное ориентирование / В.Г. Акимов, А.А. Кудряшов. – Минск : Издательство БГУ, 1977. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 94
1427582
  Богатов С.Ф. Спортивное ориентирование : метод. пособие / С.Ф. Богатов, О.Г. Крюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1982. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 101 (16 назв.)
1427583
  Тыкул В.И. Спортивное ориентирование / В.И. Тыкул. – М., 1990. – 159с.
1427584
  Блюм М.Н. Спортивное оружие / М.Н. Блюм. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1954. – 120 с. : ил.
1427585
  Цыганенко О.И. Спортивное питание, современные проблемы и пути их решения / О.И. Цыганенко, С.Н. Иващенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 64-69. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1992-7894
1427586
  Штихерт К.-Х. Спортивное плавание / К.-Х. Штихерт. – М, 1973. – 151с.
1427587
  Олдридж Д. Спортивное предложение / Д. Олдридж. – Москва, 1975. – 191с.
1427588
  Шнейдер Л. Спортивное сердце / Л. Шнейдер. – Харьков, 1957. – 90с.
1427589
  Глазунов С.В. Спортивные автомобили. Требования к конструкции / С.В. Глазунов. – М, 1954. – 96с.
1427590
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – М., 1964. – 40с.
1427591
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – 2-е изд. – М., 1970. – 40с.
1427592
  Найду Б. Спортивные звёзды Африки / Б. Найду. – М., 1981. – 104с.
1427593
  Юсин Спортивные звезды. / Юсин, АА. – М., 1980. – 63с.
1427594
  Зотов И.Г. Спортивные и гоночные мотоциклы / И.Г. Зотов. – М., 1957. – 100с.
1427595
  Демчишин А.А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков / А.А. Демчишин. – К., 1989. – 165с.
1427596
   Спортивные и подвижные игры.. – М.-Л., 1948. – 52с.
1427597
  Сысоев С. Спортивные игры / С. Сысоев, В. Ульянов. – М., 1929. – 39с.
1427598
  Попов А.В. Спортивные игры в коллективе физкультуры / А.В. Попов, В.Е. Хапко. – К., 1989. – 133с.
1427599
  Пеандюрин С.А. Спортивные игры моряков. / С.А. Пеандюрин. – Л, 1954. – 48с.
1427600
   Спортивные игры.. – М., 1938. – 326с.
1427601
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 356с.
1427602
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 776с.
1427603
   Спортивные игры.. – Минск, 1968. – 312с.
1427604
   Спортивные игры.. – М., 1985. – 269с.
1427605
   Спортивные игры. Метод. пособие. – М., 1954. – 44с.
1427606
   Спортивные игры. Правила соревнований. Футбол. Ручной мяч. Баскетбол. Волейбол. Городки.. – М., 1948. – 167с.
1427607
   Спортивные игры. Уч.. – 3-е изд., испр. идоп. – М.
1. – 1959. – 382с.
1427608
   Спортивные игры. Уч.. – М.
2. – 1959. – 386с.
1427609
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1973. – 335с.
1427610
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1975. – 236с.
1427611
   Спортивные игры. Уч. пособие. – М., 1966. – 408с.
1427612
   Спортивные игры: метод. рекоменд.. – Х., 1979. – 51с.
1427613
   Спортивные игры: уч.. – М., 1988. – 303с.
1427614
   Спортивные игры: уч. пособие. – М., 1980. – 143с.
1427615
  Кофман Л.Б. Спортивные классы сегодня и завтра / Л.Б. Кофман. – М, 1981. – 80с.
1427616
  Самарцев Евгений Спортивные мега-события и цены в отелях - мировой опыт // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-12 : фото
1427617
  Волков Н.Н. Спортивные походы в горах / Н.Н. Волков. – Москва, 1974. – 160с.
1427618
  Васютин Н.А. Спортивные праздники школьников / Н.А. Васютин. – Москва, 1940. – 88с.
1427619
  Гут А.П. Спортивные прыжки в воду. Учеб. пособие / А.П. Гут. – М., 1955. – 144с.
1427620
  Антонов П.М. Спортивные прыжки с парашютом : теория, задачи и упражнения / П.М. Антонов. – Москва : ДОСААФ, 1956. – 143 с. : ил.
1427621
  Кожевникова Н.Г. Спортивные развлечения и игры / Н.Г. Кожевникова. – М., 1957. – 111с.
1427622
   Спортивные рассказы. – Москва, 1958. – 238с.
1427623
  Кассиль Л.А. Спортивные рассказы / Л.А. Кассиль. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 240с.
1427624
  Аксельрод С.Л. Спортивные совервнования : учеб. пособие для работников ком-тов по делам физ. культуры и спорта и добровольных спортивных обществ / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 284 с.
1427625
  Ясный Г.В. Спортивные сооружения XXII Олимпиады / Г.В. Ясный. – Москва, 1984. – 406 с.
1427626
  Ляпунов Ю.И. Спортивные сооружения Москвы. (Справочник). / Ю.И. Ляпунов. – М., 1957. – 104с.
1427627
  Аксельрод С.Л. Спортивные соревнования в коллективе физической культуры : пособие для преподавателей советов, инструкторов и физкультурного актива коллективов физкультуры / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 126 с.
1427628
   Спортивные травмы = Sports injuries : основные принципы профилактики и лечения / Х. Аларанта, Р.П. Барнс, Т.М. Бест, Б.Д. Бейннон, П.Дж. и др. Бишоп; [Аларанта Х., Барнс Р.П., Бест Т.М. и др.] ; под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2002. – 378, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. англ. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Спортивная медицина"). – ISBN 966-7133-46-Х
1427629
   Спортивные травмы = Clinical practice of sports injury prevention and care : клиническая практика предупреждения и лечения / Б.Д. Адамс, П. Альетти, Андерен-Санберг, У.Ф. Бергфелд, Б. и др. Берглунд; [Адамс Б.Д., Альетти П., Андерен-Санберг А.,Бергфелд У.Ф. и др.] ; под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 471, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-7133-47-8
1427630
   Спортивный детектив : сборник. – Москва, 1982. – 423с.
1427631
  Дубчак И.Е. Спортивный дискурс в русском масс-медийном коммуникативном пространстве : Дис. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Дубчак И.Е. ; КНУТШ ; Ин-т филологии ; Каф-ра русского языка. – Киев, 2008. – 237л. + Додатки : л. 223-237. – Библиогр. : л.202-222
1427632
   Спортивный ежегодник. 1941-1945 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1947. – 264 с.
1427633
   Спортивный ежегодник. 1950 г. : Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. – Москва, 1952. – 564 с.
1427634
   Спортивный ежегодник. 1951-1959 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 994 с.
1427635
   Спортивный ежегодник. 1960 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 430 с.
1427636
   Спортивный ежегодник. 1961 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1963. – 472 с.
1427637
   Спортивный ежегодник. 1962 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1964. – 503 с.
1427638
   Спортивный клуб "Наука" Академии наук УССР (1963-1988 гг.). – К., 1988. – 92с.
1427639
  Неправский М.М. Спортивный комплекс школы / М.М. Неправский. – Минск, 1980. – 88с.
1427640
  Зотов В.П. Спортивный массаж / В.П. Зотов. – Киев, 1987. – 192с.
1427641
   Спортивный массаж.. – М., 1975. – 208с.
1427642
  Славчев Н. Спортна гимнастика в снимки и кинограми / Н. Славчев, В. Виднярски. – София : Медициа и физкултура, 1966. – 119 с. : илл.
1427643
  Хоростіль Я. Спортове Товариство "Україна" - Торонто = "Ukraina" sport association - Toronto : (у 35-ліття) / Ярослав Хоростіль і Роман Костюк. – Торонто : Накладом Спортового Товариства "Україна", 1983. – 427 с., [26] арк. фот. – Загол. обкл.: Історія Спортивного Товариства "Україна" Торонто. - Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 395-424
1427644
   Спортсмен по выездке. Всадник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 20. – ISSN 1029-5828
1427645
  РодионовА.В Спортсмен прогнозирует решение / РодионовА.В. – М., 1971. – 72с.
1427646
  Родионов А.В. Спортсмен прогнозирует решение / А.В. Родионов. – М., 1971. – 72с.
1427647
  Матвеев Л.П. Спортсменам о спортивной форме / Л.П. Матвеев, В В. Михайлов, . – М., 1962. – 56с.
1427648
  Євгеньєва Спортсменам про дихання / Євгеньєва, л.Я. – К., 1968. – 63с.
1427649
  Кузнецов П.И. Спортсмены-железнодорожники / П.И. Кузнецов, И.С. Федюшин. – Москва, 1954. – 80с.
1427650
   Спортсмены автозавода.. – М., 1955. – 96с.
1427651
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – М, 1956. – 88с.
1427652
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза. (Из опыта работы спортивного коллектива Моск. энергет. ин-та им. В.М. Молотова) / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 88 с.
1427653
   Спортсмены стран социализма на международной арене : Справочник. – М., 1974. – 303с.
1427654
   Спортсмены. Сб.. – М., 1973. – 350с.
1427655
  Чернова О.Т. Спорудження газосховищ та нафтобаз : навч. посібник / О.Т. Чернова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-203-9
Ч. 1. – 2013. – 472, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-472
1427656
  Горло Н.В. Спорудження Дніпровського гідрокаскаду в 1950-70-х рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 50-53. – ISBN 978-966-493-676-4
1427657
  Кобченко К. Спорудження корпусу університетської бібліотеки: історія Київського університету, якої не сталося // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії спорудження будинку бібліотеки Університету Св. Володимира у 1910-1920 рр. та подальшого передання його науковій бібліотеці при Академії наук в контексті історичних подій та реформ в галузі науки та освіти того часу. Т. ...
1427658
  Дорошенко Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об"єктів газонафтопроводів : підручник / Я.В. Дорошенко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 845, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-823. – Бібліогр.: с. 803-814. – ISBN 978-966-694-229-9
1427659
  Григорів М.С. Спорудження храму / М.С. Григорів. – К., 1992. – 167с.
1427660
   Споры и пыльца в нефтях и породах нефтегазоносных областей СССР : К 3 Международной палинологической конференции Новосибирск, Советский Союз, 1971. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
1427661
  Варюхина Л.М. Споры и пыльца красноцветных и угленосных отложений перми и триаса северо-востока европейской части СССР / Л.М. Варюхина; Отв. ред. Любер А.А. – Ленинград : Наука, 1971. – 159с.
1427662
  Семенова Е.В. Споры и пыльца юрских отложений и пограничных слоев триаса Донбасса / Е.В. Семенова; Отв. ред. Станиславский Ф.А. – Киев : Наукова думка, 1970. – 144с.
1427663
   Споры о будущем: окружающая среда. – Москва : Мысль, 1983. – 176с.
1427664
  Нечаева А.М. Споры о детях / А.М. Нечаева. – Москва, 1989. – 156с.
1427665
  Соколовская Ю.С. Споры о детях по советскому праву : Автореф... кандид. юридич.наук: / Соколовская Ю.С.; Свердловский юридический институт. – Челябинск, 1950. – 16 с.
1427666
  Побирченко И.Г. Споры о понуждении заключать договор проставки в практике Госарбитража / И.Г. Побирченко. – Москва, 1964. – 109с.
1427667
  Газиянц Л.И. Споры о строениях, принадлежащих гражданам на правах личной собственности / Л.И. Газиянц. – Москва : Гос. из-во юридической литературы, 1960. – 111с.
1427668
  Фрумкин К. Споры об иммортализме // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 11 (1629). – С. 93-106. – ISSN 0869-44435
1427669
   Споры палеозоя Белоруссии (Припятская впадина) : Сб. науч. тр. – Минск : Ротапринт БелНИГРИ, 1974. – 147с.
1427670
   Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры Европейской части СССР.. – Ленинград : Наука, 1983. – 208с.
1427671
  Ефимочкин В.П. Споры по недостачам продукции / В.П. Ефимочкин. – М, 1957. – 108с.
1427672
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд. – М., 1965. – 123с.
1427673
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд, А.П. Руцкий. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 136с.
1427674
  Федотовская З.А. Споры, вытекающие из договорных отношений колхозов. / З.А. Федотовская. – М., 1976. – 88с.
1427675
  Александров-Дольник Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых операциях / М.К. Александров-Дольник. – Москва : Госюриздат, 1955. – 240 с. – Библиогр.: С. 231-238
1427676
  Михалевич А.В. Спорю... / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 222с.
1427677
  Купченко-Гринчук Спорядження англійської армії в роки Столітньої війни (1337-1453) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-81. – ISSN 0235-3490
1427678
  Катхе Рада Олеговна Спосбы текстообразования в современном американском романе (на материале модернистской прозы США) (50-70 гг. XX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Катхе Рада Олеговна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 15л.
1427679
  Хірх-Ялан Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута можливість проведення геоінформаційного аналізу тактичних властивостей місцевості за матеріалами цифрової топографічної карти виробництва топографічної служби Збройних Сил України та спосіб рішення задачі оптимізації розміщення ...
1427680
  Діброва М.О. Спосіб багатошляхової маршрутизації в комп"ютерних мережах великої розмірності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Діброва Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1427681
  Юдін О.К. Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння / О.К. Юдін, М.А. Стрельбіцький // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 8-12. – ISSN 2075-0781


  "На стадії модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів національної безпеки України виникає завдання забезпечення надійності інформації при спільному використанні загального поля даних. З метою оцінки ймовірності порушення ...
1427682
  Сайко В.Г. Спосіб визначення оптимальних параметрів сигналів для гетерогенних мереж 5-го покоління / В.Г. Сайко, В.С. Наконечний // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 238
1427683
   Спосіб визначення планового положення галсових точок під час виконання промірних робіт на внутрішніх акваторіях / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Лісник, В. Жидков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 43-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1819-1339
1427684
  Михайленко А.Г. Спосіб визначення техногенного навантаження на рельєф освоєної території / А.Г. Михайленко, О.М. Іванік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 92-95. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглянутий один із можливих способів кількісного визначення техногенного навантаження на рельєф на прикладі території басейну малої ріки. Зроблено спробу окреслити групу показників-факторів, що характеризують техногенне навантаження та ...
1427685
  Глотов В. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери / В. Глотов, Х. Марусаж // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 105-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1819-1339
1427686
   Спосіб вимірювання взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів / В. Літинський, А. Віват, С. Перій, С. Літинський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с.63. – ISSN 0130-1039
1427687
  Жуков С.А. Спосіб вимірювання глибини об"єкта в землі з борта літального апарата за тривалості відеоімпульсу несинусоїдального сигналу відлуння / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається питання виявлених підземних об"єктів за допомогою бортової секвентної РЛС, що використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості (менше 1 нс) без несучої частоти. ...
1427688
  Бахвалов В.Б. Спосіб вимірювання малих висот польоту над землею та пристрій для його реалізації / В.Б. Бахвалов, С.Л. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість удосконалення фазового способу вимірювання малих висот польоту літального апарата над землею, що може бути використано для вимірювання з борта малих висот польоту літального апарата над землею в діапазоні коротких і середніх ...
1427689
  Нестеренко М.Л. Спосіб виявлення цифрових диктофонів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 207-213.
1427690
  Запорощенко Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 281-286. – ISSN 0132-1331
1427691
  Войтович Є. Спосіб вчинення кримінальних правопорушень, пов"язаних із насильницьким зникненням людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 174-179. – ISSN 2663-5313
1427692
  Шульга Ю. Спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло як елемент криміналістичної характеристики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 315-317
1427693
  Кимлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов"язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 138-141
1427694
  Залужна О.О. Спосіб дії в привативних дієсловах із відчужуваним об"єктом власності в англійській та українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 50-61
1427695
   Спосіб долідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів / В. Літинський, С. Перій, В. Тарнавський, С. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
1427696
   Спосіб екологічної ремедіації грунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза, В.М. Горякіна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1427697
  Колобкова Е.О. Спосіб життя - радянський / Е.О. Колобкова. – Київ, 1979. – 125с.
1427698
   Спосіб життя - радянський. Фотоальбом. – Київ, 1979. – 280с.
1427699
  Кулагіна-Стадніченко Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 54-59. – ISSN 2306-3548
1427700
  Іліаді О.М. Спосіб життя і культура соціалістичного суспільства / О.М. Іліаді, Р.Т. Гром"як. – Київ, 1982. – 112с.
1427701
  Рудомино-Дусятська Спосіб життя родини як чинник ставлення підлітка до міського середовища // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 86-91. – ISBN 978-966-189-359-6
1427702
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8-18. – ISBN 966-581-231-9
1427703
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля:Фрагмент конценптуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1427704
  Єфремов С.О. Спосіб життя та формування особистості злочинця // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються загальні закономірності становлення особистості злочинця та зв"язок цього процесу зі способом життя індивіда, зокрема з типовими формами його поведінки.
1427705
  Корильчук Н.І. Спосіб життя як основа метаболічного синдрому: погляд на наші реалії // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Грузєва Т.С. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2019. – № 3 (81). – С. 114-123. – ISSN 1681-2786
1427706
  Мурадян О.С. Спосіб життя як система соціальної дії: спроба концептуалізації // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 81-87. – ISSN 2306-3974
1427707
   Спосіб життя, гідний людини.. – К., 1978. – 143с.
1427708
  Гуменюк Б.Б. Спосіб захисту / Б.Б. Гуменюк. – К., 1993. – 64с.
1427709
  Владимирова Н. Спосіб захисту прав на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
1427710
  Мягкоход Ю.В. Спосіб захисту суб"єктивних земельних прав: формулювання поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 274-278. – ISSN 2219-5521
1427711
  Маляр М.М. Спосіб згортки цільових функцій для задач вибору / М.М. Маляр, В.Ф. Баранник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 174-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається підхід до побудови функції згортки цільових функцій для багатокритеріальнмх задач. Ключові слова: вибір, багатокритеріальна оптимізація, цільова функція, згортка. Approach to the convolution function of target functions building for the ...
1427712
  Іващенко В.М. Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинної діяльності у сфері порушення комерційної таємниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 113-118.
1427713
  Курганський В.М. Спосіб зняття відліків за діаграмами екранованих мікрозондів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливіст побудови алгоритму зняття відліків з діаграм, отриманих мікрометодами електричного каротажу, на основі дискретного вейвлет-перетворення. In article rate a possibility to development readout algorithm from a focused ...
1427714
  Коган А.В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротових мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коган Алла Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1427715
  Адель Наіф Адель Ал Файяд Спосіб і засоби синтезу структури та маршрутизація в безпровідній комп"ютерній мережі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Адель Наіф Ал Файяд;"КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
1427716
  Андрущенко Ю.А. Спосіб ідентифікації природи сейсмічних джерел на основі спектрально-часового аналізу коливань : научные сообщения / Ю.А. Андрущенко, Ю.А. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 140-146. – Список літ.: с. 146. – ISSN 0203-3100
1427717
  Гніденко М.П. Спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 38-44
1427718
  Данік О.В. Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 104-105. – ISSN 2518-7678
1427719
   Спосіб контрольованої зміни часу життя неосновних носіїв заряду у P+-N діоді модифікуючими імпульсами прямого струму великої амплітуди / Г.К. Нінідзе, В.В. Кушніренко, С.П. Павлюк, С.М. Савицький, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі запропонований спосіб контрольованого введення рекомбінаційних центрів у кристал силового р -n діода. При пропусканні через кристал імпульсу прямого струму, до 10(4) А/см2, він сильно і неоднорідно розігрівається. В місці максимального ...
1427720
   Спосіб лікування хворих з хронічною ідіопатичною кропив"янкою залежно від важкості перебігу дерматозу : метод. рекомендації (616.514-008.6:616.5-036-08) / М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [уклад.: О.О. Сизон, Т.І. Рудник, І.Я. Возняк, та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 22-24
1427721
  Глушко Т. Спосіб мислення та життя // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7638-00-0
1427722
  Григор"єв С.В. Спосіб мінімізації типових ускладнень при спінальній анестезії / С.В. Григор"єв, В.І. Перцов // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 74-77. – ISSN 2224-0586
1427723
  Латишева К.Я. Спосіб моментів у застосуванні набиженного розв"язування лінійних диференціальних рівнянь з особивостями в коефіціентах / К.Я. Латишева. – К, 1937. – 159с.
1427724
  Івохін Є.В. Спосіб оцінювання прецедентів на основі нечіткого підходу / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто метод розв"язання задач прийняття рішень та створення СППР шляхом адаптації рішень - прецедентів. Для пошуку подібних прецедентів використано спосіб вимірювання ступеня співпадіння значень атрибутів (якостей), які визначають прецеденти. ...
1427725
   Спосіб пахвинної герніопластики з транслокацією сім"яного канатика / І.В. Шкварковський, О.П. Москалюк, О.В. Білик, В.В. Ступницький // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 6-9. – ISSN 1727-0847
1427726
   Спосіб підвищення відношення сигнал/шум стосовно до модифікованого стробоскопічного методу визначення часових параметрів люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 405-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено оцінку співвідношення сигнал/шум при використанні модифікованого методу стробування і запропоновано спосіб його підвищення за рахунок застосування оптимального фільтру.
1427727
   Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах / Л.М. Тіщенко, С.О. Харченко, Ф.М. Харченко, М.В. Бакум, М.М. Абдуєв, М.М. Шитів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 80-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-1828
1427728
   Спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку для мобільних мереж нового покоління / В.Г. Сайко, В.А. Бреславський, Д.О. Лисенко, О.Г. Оксіюк // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 29-32. – ISSN 2412-9070
1427729
  Топорецька З.М. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 44-48
1427730
  Денисов О. Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей / О. Денисов, М. Петрів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 21-22 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1819-1339
1427731
   Спосіб ремедіації грунту, техногенно забрудненоговажкими металами / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0587-2596
1427732
  Івашина Ю.К. Спосіб розрахунку вартості опалення квартири в багатоквартирному будинку / Ю.К. Івашина, В.В. Заводянний // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 19-22. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1427733
  Бражник Д.В. Спосіб створення бібліотеки символів для WE-карт / Д.В. Бражник, Хаовен Ян // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1427734
   Спосіб створення електронної карти квартальної мережі лісогосподарського підприємства з використанням супутникових технологій під час виконання геодезичних робіт / В.В. Богомолов, О.І. Борисенко, І.В. Жадан, А.В. Полупан // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0459-1216
1427735
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонентської доставки повідомлень у комп"ютерних мережах : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Халдун Б.;НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – Бібліогр.:с.13
1427736
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонетної доставки повідомлень у комп"ютерних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Халдун А.К.А.Б.; КПІ. – К, 2001. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1427737
  Мухін В.Є. Спосіб та засоби підвищення ефективності процедур аутентифікації в обчислювальних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.03 / Мухін В.Є.; Нац.техн.Ун-т Укр.КПІ. – К, 1997. – 16л.
1427738
   Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні підготовчих виробок в газоносних вугільних пластах / В.Є. Мальцева, М.Я. Трохимець, О.О. Усов, С.П. Мінєєв, Л.М. Васильєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 190-197 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1427739
  Котенко М.В. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 177-180. – ISSN 2524-017X
1427740
  Штангова Н. Спосіб уникнення "креативного обліку" в Словацькій Республіці / Н. Штангова, А. Вігова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
1427741
  Пясковський В.В. Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов"язки з її виховання // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 69-73. – ISSN 1992-4437
1427742
  Арібжанова І.М. Спосіб як атрибут предикативної ознаки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 11-14
1427743
  Юрьева Ж.А. Способ аргументации в конфликтной ситуации на материале поэмы "Мертвые души" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 185-194


  Статья посвящена коммуникативному анализу конфликтной ситуации на материале поэмы "Мертвые души" Н.В. Гоголя. Выделяются этапы конфликтной ситуации и особенности трансформации отдельных признаков данного дискурса: изменение стилевой окраски ...
1427744
  Некрасов П.А. Способ В.Г. Имшенецкого для нахождения алгебраических рациональных дробных решений линейного дифференциального уравнения / [соч.] П.А. Некрасова. – Москва : Университетская тип. ; [Изд. Московского Математического О-ва, сост. при Импер. Моск. ун-те], 1893. – 45 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Математический сборник . Т. XVIII


  Имшенецкий, Василий Григорьевич (1832-1892) На обл. дарств. надпись: Профессору Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
1427745
  Баранцева Раиса Семеновна Способ выражения категории лица /числа глагола в современном французком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Баранцева Раиса Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т.иностр. яз. – К., 1975. – 17л.
1427746
  Задирака К.В. Способ вычисления верхних и нижних приближений для собственных значений краевой задачи 2-го порядка / К.В. Задирака, 1954. – 190-201с.
1427747
  Левицкий Г.В. Способ Гаусса для измерения фокусных расстояний линз / [соч.] Г.В. Левицкого. – [Харьков] : [Тип.Зильберберга], 1893. – С. 23-39. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Т. 3
1427748
  Поярков Э.Ф. Способ движения сперматазоидов млекопитающих и филогенетическая эволюция их формы / Э.Ф. Поярков, 1927. – С. 293-306. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Бюллетень Средне-Азиатского Гос. ун-та. 1927, № 15


  На с. [1] дарвт. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на добрую память 10-IV-21
1427749
  Имшенецкий В.Г. Способ для нахождения алгебраических рациональных дробных решений линейного дифференциального уравнения / В.Г. Имшенецкий. – Вырезка из Математического сборника, т. XVII. – Москва, 1893. – с.
1427750
  Мартынова Анастасия Способ заработка или наркотик? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 80
1427751
   Способ и техническое средство предотвращения выбросов угля и газа при проведении добычных выработок в газоносных угольных пластах / В.Е. Мальцева, В.Е. Антончик, Т.М. Уколова, Н.Я. Трохимец, С.П. Минеев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1427752
  Богинский В.М. Способ изыскания произвольных проекций мелкомасштабных карт : монография / В.М. Богинский ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Центр. науч.-исслед. ин-т геодезии, аэросъемки и картографии. – Москва : Недра, 1972. – 101 с. : черт., карт. – Библиогр.: с. 99-100
1427753
  Царев А.В. Способ интенсивной терапии общего переохлаждения // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 145-149. – ISSN 2224-0586
1427754
  Гаврилов В.И. Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 172-181 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1427755
  Жабоедов Д.Г. Способ интрасклеральной шовной фиксации отечественной ИОЛ SL-907 CENTRIX DZ после факоэмульсификации катаракты при дефектах хрусталиковой сумки // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 57-61. – ISSN 2309-8147
1427756
  Барков А.В. Способ капсулопластики при устранении стойких разгибательных контрактур коленного сустава / А.В. Барков, А.А. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 25-27. – ISSN 0030-5987
1427757
  Учень М.Т. Способ количественного определения серы, галогенов и азота в органических веществах : Автореф... кандидата хим.наук: / Учень М.Т.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
1427758
  Скопенко В.В. Способ координации карбамилдицианметанида в некоторых разнолигандных комплексах Co (II) Ni ( II) Cu (II) и Zn (II) / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека // Укр. хим. журн., 1982. – №10
1427759
  Шумлянская Г.А. Способ корреляционной обработки данных многократного прослеживания отражающих границ в сейсморазведке / Г.А. Шумлянская, А.Г. Чумаков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 32-37 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 8)
1427760
  Алидад Реза Способ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 387-391 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1427761
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов : Лекция читанная в Константиновском межевом и Московском сельскхозяйственном институте / И.А. Иверонов. – Москва : Университетская тип., 1904. – 206 с., 4 л. табл. : табл.
1427762
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов / Н.И. Идельсон. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Ленинград, 1932. – 200с.
1427763
  Шилов П.И. Способ наименьших квадратов / П.И. Шилов. – Москва, 1941. – 406 с.
1427764
  Ющенко А.П. Способ наименьших квадратов / А.П. Ющенко. – Ленинград, 1956. – 164 с.
1427765
  Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов / А.И. Мазмишвили. – Москва : Недра, 1968. – 438с.
1427766
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – Харьков : Харьковский ун-т, 1968. – 184с.
1427767
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – 2-е изд. перераб. доп. – Харьков : Харьковский университет, 1972. – 236с.
1427768
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов и основы теории вероятностей / И.А. Иверонов. – 3-е. – Москва, 1927. – 132 с.
1427769
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов и теория математической обработки наблюдений / Н.И. Идельсон. – Москва, 1947. – 359 с.
1427770
  Чеботарев А Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 475 с.
1427771
  Чеботарев А.С. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А.С. Чеботарев. – Москва, 1958. – 606 с.
1427772
  Романовский Г.В. Способ неискаженной модели / Военно-топографическое управление генерального штаба вооруженных сил Союза ССР ; Г.В. Романовский. – Москва : Управление Военного Из-ва МВС СССР, 1948. – 128 с.
1427773
  Петрушевский Ф.Ф. Способ непосредственного определения полюсов магнитов и электромагнитов. : рассуждение, написанное для получения степени магистра физики Ф. Петрушевским / Ф.Ф. Петрушевский. – Вильно : Тип. А.Марциновского, 1861
1427774
  Косовский А.К. Способ обмена в системе экономических отношений социализма / А.К. Косовский. – К., 1989. – 165с.
1427775
  Толстенко А.В. Способ обработки металла в атмосфере водорода // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 108. – C. 151-154. – ISSN 1607-4556
1427776
  Болдырев В.Ф. Способ оплодотворения и сперматофора у Tachycines asynamorus Adel. : с 4 рис. / В.Ф. Болдырев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко], 1913. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 3, с. 552-570


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1427777
  Фогель З. Способ определения широты и времен... / З. Фогель. – с.
1427778
  Фогель Р.Ф. Способ определения широты и времени / [соч.] Р. Фогеля, Проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 34 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1898


  На обл. 3 экз. дарств. надписи: Глубокоуважаемому Михаилу Егоровичу Ващенко-Захарчнко - Борису Яковлевичу Букрееву - Николай Николаевичу Шиллеру от автора
1427779
  Викторов А.М. Способ осмотра стенок и забоя скважин / А.М. Викторов. – Москва, 1954. – 16 с.
1427780
  Алексеев В.Е. Способ оценки минералогического состояния силикатной части черноземов / В.Е. Алексеев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 189-199 : табл. – Библиогр.: с. 197-199. – ISSN 0032-180Х
1427781
   Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва / Л.И. Пимоненко, Д.Н. Пимоненко, Л.Д. Шматовский, М.С. Зайцев, О.И. Ананьева // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 47-56 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1427782
  Слюсар В.И. Способ передачи многоимпульсных сигналов в системе МИМО с наложением их во времени и последующее декодирование на приеме / В.И. Слюсар, А.Н. Дубик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 126-131


  В статье предложен новый принцип формирования импульсных сигналов в передающей антенне MIMO-системы. Он отличается от известных внесением в каждый канал определенного относительного временного сдвига сигналов, в результате которого в пространстве ...
1427783
  Савин Алексей Эдуардович Способ периодизации исторического процесса у Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 141-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1427784
  Мохина Т.М. Способ повышения продуктивности производственного штамма Trichophyton verrucosum и оптимизация условий его хранения : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мохина Татьяна Николаевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1427785
  Нестеров Н.В. Способ поиска вторичных золоторудных месторождений / Н.В. Нестеров. – М., 1991. – 119с.
1427786
   Способ получения дисилицидов тугоплавких металлов.. – К., 1958. – 4с.
1427787
  Кудряшова Т.Г. Способ построения эталона метапредметных способностей / Т.Г. Кудряшова, А.А. Шуруп // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-51. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1427788
  Кузмин Федор Способ пределов и употребление его в геометрии, или Предложения касающиеся до заменения способа безконечно малых, извлеченных из разных сочинений в пользу обучающегося юношества Ф.К. : Особые прибавления к способу пределов. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1804. – XIV, 15 - 166, [2], 1 - 29, [1] c., [2] л. табл. – На с. 1 - 29 (паг. 2-я): Особые прибавления к способу пределов. Раздел составлен Ф. Кузминым по рукописи П.А. Рахманова


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1427789
  Горбушина С.Н. Способ прогнозирования и оценки конкурентоспособности выпускников вуза / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, Е.Н. Скворцова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается объективная оценка конкурентоспособности выпускников вуза, которая проведена с учетом их квалификации (успеваемости), престижности профессии, влияния конкурентной среды и др. Показывается, что выпускники вузов отвечают лишь минимальным ...
1427790
  Метревели Т.А. Способ производства -- главная определяющая сила развития общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Метревели Т.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 17л.
1427791
  Глезерман Г.Е. Способ производства и его роль в развитии общества / Г.Е. Глезерман. – М., 1957. – 80с.
1427792
  Дебарба С. Способ равных высот в астрономии : пер. с фр. / С. Дебарба, Б. Гино. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1427793
  Лесной Г.Д. Способ разделения сейсмических сигналов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 25-29. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 5)
1427794
  Шукри Б. Способ разрушения железобетонных строительных конструкций с применением электрических дуг. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.08 / Шукри Б.; МО Украины. Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1994. – 23л.
1427795
  Миронцов Н.Л. Способ решения 2D обратной задачи индукционного каротажа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 196-203 : Рис. – Бібліогр.: с. 203. – ISSN 0203-3100
1427796
  Правдина И.С. Способ решения обратной геодезической задачи на сфероиде / Труды Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 2. – 1948. – С. 101-106. – из трудов НИИГАиК, том 2
1427797
  Сенин Л.Н. Способ сейсмического микрорайонирования с использованием спектральных отношений H / V / Л.Н. Сенин, Т.Е. Сенин, М.Н. Воскресенский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 120-132 : рис., табл. – Библиогр.: с 129-130. – ISSN 0203-3100
1427798
  Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н.И. Панов. – Харьков, 1982. – 161с.
1427799
  Атальянц М.А. Способ совершения преступления: уголовно-правовое значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-128. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1427800
  Арутюнян К.Е. Способ соединения рабочей силы со средствами производства в различных экономических строях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Арутюнян К.Е.;. – Ереван, 1978. – 25л.
1427801
  Ризниченко Ю.В. Способ теоретических годографов для определения скоростей по наблюдениям отраженных волн / Ю.В. Ризниченко. – М, 1949. – 18с.
1427802
  Макбейн Э. Способ убийства // Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – с.167-292. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
1427803
   Способ улучшения характеристик атомизатора "ГРАФИТ" для атомно-атсорбционного определения тяжелых металлов / А.Н. Захария, А.С. Журавлёв, В.В. Калинчак, А.С. Черненко, А.Н. Чеботарёв // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 39-49. – ISSN 1991-0290


  В данной работе представлена модель нагрева электротермической графитовой трубчатой печи, в том числе с графитовой "втулкой фильтром" (ГВФ) атомизатора "ГРАФИТ-2", а также обоснованы операционные параметры ЭТ ААС определения Pb и Cd. Показано, что ...
1427804
   Способ управления механизированным креплением очистного забоя / С.П. Минеев, Л.Д. Шматовский, Р.А. Дякун, М.С. Зайцев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 3-10 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
1427805
  Азизов М.Ж. Способ хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей верхней конечност / М.Ж. Азизов, Н.Т. Абдулхаков, А.М. Рахимов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 64-65. – ISSN 0030-5987
1427806
  Блэк М.К. Способ численного решения уравнений распространения плоских упругих волн в слоистых средах посредством метода характеристик / М.К. Блэк, Э.У. Карпентер, А.Дж.М. Спенсер. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 19 с. : ил. – Библиогр. в конце издания
1427807
  Канаки Н.Г. Способ шифрования сообщений / Н.Г. Канаки, И.Л. Афонин, П.А. Бугаев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 156-160. – ISSN 2219-9365
1427808
  Динник А.Н. Способ шора для определения твердости тел / .А.Н. Динник. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1910. – 8 с., 1 л. табл. : табл. – Отд. оттиск: Известия Киевского Политехнического института Императора Александра II
1427809
  Ефремов Э Способ эффективной взрывной отбойки обводненных горных пород на нерудных карьерах / Э Ефремов, Е.В. Николенко, В.В. Баранник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1427810
  Тимошенко Ю. Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. - №42 (17-23 окт.)


  [Коммент. нар. депутатов Украины Ю.Тимошенко, С.Головатого, Ю.Костенко и др. о борьбе с коррупцией в Украине ]
1427811
  Чайковский Р.Р. Способен ли язык переводить? = Об одной терминологической нелепости // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 30-43. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1427812
  Чейз Д.Х. Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – 472 с. – В изд. также: Золотая афера : роман / Э.С. Гарднер ; Опасный полет : повесть / Д. Кастл, А. Хейли. – ISBN 966-530-015-6
1427813
  Ціпко А. Способи "увіходження" українців до світових літературно-культурних центрів у києво-княжу добу // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 62-83. – ISBN 966-7317-93-5
1427814
  Щегельська Ю.П. Способи активації двовимірних систем AR-рендерінгу в практиці промоційних комунікацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (71). – С. 90-97. – ISSN 2077-7264
1427815
  Резнік Н.П. Способи активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 80-82
1427816
  Юзва Л. Способи валідизації соціологічного опитувальника: практичний досвід аналізу анкети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Окреслено способи валідизації соціологічного опитувальника, розглянуто різні типи помилок у формулюванні запитань, проаналізовано соціологічний опитувальник "Дослідження областей: вересень". Зроблено висновки, що, ґрунтуючись на когнітивній теорії, ...
1427817
  Цопа Н.В. Способи вдосконалення менеджменту міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-229. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості стратегічного управління туристичними підприємствами в сучасних умовах.
1427818
  Костюк М.М. Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 88-98
1427819
  Пастушенко Тетяна Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 161-179. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1427820
  Попитченко Л.М. Способи визначення впливу агрометеорологічних умов на елементи інтенсивної технології вирощування озимої пшениці в грунтово-кліматичній зоні Донбасу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Попитченко Л.М.; КУ ім. Т.Шевчнка.. – К., 1996. – 27л.
1427821
  Макаренко Н.К. Способи визначення рівня латентності професійної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 33-44. – ISSN 2410-3594
1427822
  Ошуркевич-Панківська Способи визначення розрахункової витрати води у водних об"єктах при розрахунку гранично допустимого скиду забруднювальних речовин зі зворотними водами / Ошуркевич-Панківська, Ю.І. Панківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 205-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1427823
  Діковська І.А. Способи визначення ціни за договором підряду // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 36-42.
1427824
  Юхимюк О. Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 23-27
1427825
  Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 13-16. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто способи просування книгозбірень у мобільному додатку Instagram, висвітлено тенденції бібліотечного маркетингу, типи контенту, що притаманні Instagram.
1427826
  Шевчук О.О. Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності / О.О. Шевчук, Л.В. Герасименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1427827
  Коджебаш А.В. Способи використання червонокнижних рослин у парках // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали II (XIII) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 11-13 жовт. 2017 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молодих учених. – Львів : Простир М, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7501-31-1
1427828
   Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам"яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Д. Федоришин, О. Трубенко, С. Федоришин, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються результати вивчення ядерно-магнітних параметрів продуктивних газонасичених порід-колекторів неогенових відкладів газових та газоконденсатних родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Наведено взаємозв"язки фізичних та ...
1427829
  Задорожна С.М. Способи вираження волі сторін договору при реалізації принципу автономії волі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С.61-66. – (Правознавство ; Вип. 253)
1427830
  Осадчук С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 14-17
1427831
  Піньковська О. Способи вираження інтенсивності в молодіжному франкомовному соціолекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 586-590. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1427832
  Нікітюк Т.В. Способи вираження конфронтації у турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-150
1427833
  Гірков Л.В. Способи вираження майбутньої дії в німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 30-41. – ISSN 2075-4205
1427834
  Гонсалєс-Муніс Способи вираження мовної та гендерної ідентичності в поезії Енн Секстон, Ситльвії Плат та Едріенн Річ // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. і іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 19. – С.78-84. – ISSN 2313-500Х
1427835
  Юдіна Світлана Михайлівна Способи вираження особового дейксису в англійському науково-технічному тексті : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Юдіна Світлана Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1427836
  Приходько Г.І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : монографія / Приходько Ганна Іллівна ; МОНУ ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 362 с. – ISBN 966-599-111-6
1427837
  Остапчук А.Л. Способи вираження руху в сучасній китайській мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 153-154. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1427838
  Остапчук А.Л. Способи вираження темпоральної локації в китайській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 77-81. – ISSN 1682-671Х
1427839
  Закоморна К.О. Способи висунення кандидатів на виборні посади до органів державної влади як відбиття демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
1427840
  Сліпецька В.Д. Способи відображення емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 84-87. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1427841
  Вереша Р. Способи відображення умисної форми вини в межах Особливої частини КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 21-23
1427842
  Рак Н.В. Способи відтворення герундія та герундіальних конструкцій у перекладі технічного англомовного тексту / Н.В. Рак, Ю.В. Гребенщікова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 142-147. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1427843
  Підгрушна О. Способи відтворення гумору в українському художньому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 329-333
1427844
  Несина І.І. Способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 103-108


  У статті розглянуто способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою, зокрема подано чітку схему перекладу та сформульовано способи перекладу таких назв. В статье рассматриваются способы отображения китайских ...
1427845
  Дейчаківська О. Способи відтворення національно-культурної української лексики у романі Дж. Кулик Кіфер "Мід і попіл" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 137-140. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1427846
  Хайдер Є.М. Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 214-221


  Статтю присвячено проблемам перекладу українською та російською мовами з німецької мови повторів та передачі авторського задуму, вкладеного в них. Особливу увагу приділено окремим видам повторів як елементам ідіостилю Г. Гессе.
1427847
  Кучма О.І. Способи відтворення функцій емоційно-експресивних часток німецької мови при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 94-98


  На прикладі частки німецької мови also показано способи відтворення в українському перекладі функцій периферійних емоційно-експресивних часток, які зберігають семантичні зв’язки з своїми омонімами в інших частинах мови і в двомовних словниках ...
1427848
  Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2222-5374
1427849
  Олефіренко Н. Способи впровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес / Н. Олефіренко, Є. Ольховський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 83-88. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто можливості сервісів Веб 2.0 для навчального процесу, а також проаналізовано спосо-би їх використання. З’ясовано, що сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись як джерело навчальних матеріалів, як сховища посилань на веб-ресурси, як платформи ...
1427850
  Батрименко О.В. Способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються силові та несилові способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів. This article is abaut military political of conflict.
1427851
  Саракун І.Б. Способи встановлення меж здійснення корпоративних прав // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 108-111. – ISBN 978-966-330-229-4
1427852
  Федотова Ю. Способи вторинної номінації дійових осіб у "Повісті про принца Генджі" Мурасакі Шікібу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 39-41. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються способи вторинної номінації дійових осіб "Повісті про принца Ґенджі", структура номінативних одиниць, які застосовуються автором для іменування персонажів залежно від віку, статі, соціального статусу, стосунків між ними. В ...
1427853
  Возняк В. Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик / В. Возняк, І. Буцяк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 108-112. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
1427854
  Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1427855
  Матвійчук В. Способи вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 46-53
1427856
  Швець А. Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов"язаних із незаконним поводженням із небезпечними матеріалами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 213-219. – ISSN 2663-5313
1427857
  Марушев А.Д. Способи вчинення кримінального банкрутства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 103-108. – ISSN 1993-0917
1427858
  Налуцишин В. Способи вчинення кримінального караного хуліганства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-124
1427859
  Рижко О.М. Способи вчинення плагіату // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1427860
  Малярова В.О. Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 105-113
1427861
  Рожков Анатолій Способи гасіння пожеж. Вогнегасні речовини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 47-48 : фото
1427862
  Чистяк В. Способи гендерної характеристики засобами фразеології (на матеріалі німецького та українського художніх дискурсів) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 78-86. – ISSN 2078-340X
1427863
  Гаврись В. Способи декодування фразеологічного значення (На матеріалі дієслівних фразеологічних одиниць німецької мови) / В. Гаврись, Т. Зикова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.376-380. – ISBN 966-73-53-51-Х
1427864
  Коваль Л.В. Способи диференціювання домашньої навчальної роботи молодших школярів : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Коваль Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 28л.
1427865
  Шуліма А.О. Способи дії правової норми в часі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 69-76. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано існуючі теоретичні напрацювання щодо способів дії правової норми в часі. Акцент зроблено на необхідності розмежування способів та принципів дії правової норми в часі. Уточнене розуміння способів дії правової норми подано у формі ...
1427866
  Скибицька Н.В. Способи дії та епістемічність умовних речень у ранньоанглійський період розвитку мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 14-16. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто розвиток і становлення категорій стану та епістемічності в умовних реченнях у ранньоанглійський період розвитку мови на матеріалі твору В. Шекспіра "Гамлет".
1427867
  Керик Л.І. Способи доведення до самогубства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 186-191. – ISSN 0201-7245
1427868
  Колянда В.В. Способи досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, М.М. Адамчук // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 9-15. – ISSN 2078-7480
1427869
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
1427870
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 11-12. – ISSN 2076-9326
1427871
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються основні види друкарських форм.
1427872
  Сінченко Є.І. Способи забезпечення адекватності перекладу фразеологічних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 77-79. – ISSN 1729-360Х
1427873
  Бондар І.В. Способи забезпечення виконання зобов"язання у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-153. – ISSN 2219-5521


  У статті надається загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов"язань у нотаріальному процесі. Висвітлюються загальні умови способів забезпечення виконання зобов"язання та їх значення для нотаріуса. Проаналізовані особливості ...
1427874
  Мацепура І. Способи забезпечення виконання зобов"язань // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 148-149


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1427875
  Рябоконь Є.О. Способи забезпечення виконання зобов"язань // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 141-151. – ISBN 978-617-566-656-2
1427876
  Музичок О.М. Способи забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 57-62
1427877
  Шаблистий В.В. Способи забезпечення доступу до правосуддя посадових осіб місцевого самоврядування у справах про їхні необережні адміністративні правопорушення, пов"язані з корупцією // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 53-58. – ISBN 978-617-7627-30-1
1427878
  Соловйов В.М. Способи забезпечення законності в державному управлінні України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: 19 назв
1427879
  Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-54. – ISSN 0132-1331
1427880
  Буга Г. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 97-100
1427881
  Пацкан В.В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 16-24. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1427882
  Тикулов Є.В. Способи задания фігур фрактальної геометрії, індуковані ідеєю розпаду зірок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі пропонуються два способи завдання фрактальних множин, що випливають з ідеї розпаду зірок. В обох випадках використовується поняття регулярної граматики. Ключові слова: фрактальна множина, формальна граматика, інтерпретація. They are ...
1427883
  Чарчіян Є. Способи зазначення доказів нотаріусами у справах про порушення в мережі інтернет // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-43.
1427884
  Ободовський О. Способи законодавчого опису триваючих злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 227-235. – ISSN 1026-9932
1427885
  Нещадін О.В. Способи застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у загальновійськових операціях / О.В. Нещадін, В.П. Павлючик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 59-60. – ISBN 978-966-2699-94-4
1427886
  Клемпарський М. Способи застосування міжнародних трудових стандартів і національного трудового законодавства / М. Клемпарський, О. Назимко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 57-62. – ISSN 2663-5313
1427887
   Способи застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха, І.С. Луговський, С.О. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 29-34. – ISSN 2078-7480
1427888
  Яворська О. Способи захисту авторських прав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 229-232
1427889
  Кот О. Способи захисту договірних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – С. 13-18. – ISSN 2307-8049
1427890
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
1427891
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1427892
  Ходак С.М. Способи захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 162-172. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1427893
  Марченко А. Способи захисту інтерсів відповідача в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 468-470
1427894
  Дурняк Б.В. Способи захисту інформації у засобах масової інформації / Б.В. Дурняк, І.М. Лях // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 60-63. – ISSN 0554-4866
1427895
  Теремецький В.І. Способи захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб / В.І. Теремецький, О.М. Соколов // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 30-39. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1427896
  Заріпова А.О. Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 61-66. – ISSN 2226-8820
1427897
  Белей Є. Способи захисту прав людини в адміністративному судочинстві // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7020-43-0
1427898
  Сергєєва В. Способи захисту прав на комерційну таємницю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 32-38
1427899
  Бенедисюк І.М. Способи захисту прав на результати наукових досліджень та об"єкти права інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 21-26. – ISBN 978-966-999-024-2
1427900
  Байло О.В. Способи захисту прав працівника в Україні та Литовській Республіці // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 245-248. – ISBN 978-966-927-378-9
1427901
  Дорошенко Л. Способи захисту прав сторін корпоративного договору: проблемні питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 97-116. – ISSN 1026-9932
1427902
  Мумладзе І. Способи захисту прав суб"єктів підприємництва при здійсненні державного контролю за їх діяльністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-53
1427903
  Левківський Б.К. Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 189-193. – ISSN 2219-5521
1427904
  Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 34-39. – ISSN 0132-1331
1427905
  Комарова О.С. Способи захисту прав у спорах щодо залучення земельних ділянок комунальної форми власності до господарського обігу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 93-102
1427906
  Пільков К. Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика "книжного володіння" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 47-58. – ISSN 2663-5313
1427907
  Сичевська А.М. Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 231-234
1427908
  Волинець Т.В. Способи захисту права комунальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 380-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1427909
  Кармаза О. Способи захисту права на житло в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
1427910
  Маковецька В. Способи захисту права на належне батьківське виховання малолітніх осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 35-41. – ISSN 2663-5313
1427911
  Харченко Г.Г. Способи захисту речових прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 127-131. – ISBN 978-966-2635-96-6
1427912
  Постригань Т. Способи захисту трудових прав громадян у суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 38-42
1427913
  Томчишен С. Способи захисту у разі вчинення правочину з перевищенням або за наявності обмеження компетенції органу та повноважень представництва юридичної особи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 156-166. – ISSN 1993-0909
1427914
  Мудрицька К.О. Способи захисту цивільних прав за Цивільним кодексом України: питання теорії та застосування // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 203-207. – ISBN 978-966-927-257-7
1427915
  Сідей Я.Я. Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового розгляду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 40-46
1427916
  Дзера О.В. Способи захисту цивільних прав та інтересів у сучасному цивільному праві України / О.В. Дзера, І.О. Дзера // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 127-152. – ISBN 978-966-2578-60-1
1427917
  Дика А.О. Способи захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб: судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса (порівняльний аналіз) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-30


  У даній статті проведений порівняльний аналіз судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Досліджується специфіка видачі судового наказу та процедури вчинення виконавчого напису нотаріуса в процесі захисту цивільних прав Фізичних та юридичних ...
1427918
   Способи збору та переробки біомаси ціаней що викликають цвітіння водойм / М.В. Загірняк, В.В. Никифоров, М.О. Єлізаров, Мальований, Е. Біннер // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 89-94 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
1427919
  Гавриш Л. Способи збуту гончарних виробів майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 80-83


  У статті на основі друкованих джерел розглядаються основні способи збуту готової гончарної продукції майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття. В статье на основе опубликованных источников рассматриваются ...
1427920
  Кроїк Г. Способи зниження забруднення об"єктів довкілля при складуванні відходів гірничовидобувної промисловості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-29
1427921
  Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа Способи і засоби підвищення продуктивності мобільних комп"ютерних мереж з асинхронним режимом передачі даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1427922
  Муравйов В.І. Способи і механізми врегулювання спорів в угодах Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 69-74. – ISSN 2220-1394
1427923
  Табунов А.А. Способи і особливості систем розпізнавання мовлення / А.А. Табунов, М.В. Ткаченко, Р.М. Федоренко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 45-46
1427924
  Стрілець О.Р. Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості : монографія / О.Р. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 281, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 249-252. – Бібліогр.: с. 253-281. – ISBN 978-966-327-496-6
1427925
  Гошовський С.В. Способи і технології видобутку газу метану з аквальних газогідратних формувань / С.В. Гошовський, О.В. Зур"ян // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1682-721Х
1427926
  Бідна Т. Способи імітації жіночого мовлення у художньому тексті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 68-72. – ISSN 2307-633Х
1427927
  Муравйов В. Способи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 8-14. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1427928
  Пісний Б.М. Способи інституційного узгодження нормативно-правого забезпечення захисту інтересів споживачів на міжнародному рівні у сфері відповідальності за укладеними контрактами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 77-81. – Бібліогр.: 9 назв
1427929
  Бондаренко Е. Способи картографічного зображення на інтерактивних картах / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 121-127. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду питань застосування способів картографічного зображення об"єктів, явищ і процесів на інтерактивних картах - електронних динамічних картографічних моделях, які обертаються виключно в комп"ютерному середовищі. Систематизовано існуючі ...
1427930
  Остроух В.І. Способи картографічного зображення ою"єктів на тематичних картах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 15-23 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1427931
  Костенко Є.І. Способи кодування заборони в англійській мові: прагматичний та перекладацький аналіз // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 142-148. – ISSN 1993-5560


  "В данной статье рассмотрены характерные особенности речевого акта прохибитива. Приведены примеры прохибитивных конструкций, их классификация и основные характеристики, которые иллюстрируют наиболее распространенные виды запрета в английском языке. ...
1427932
  Мотошкін Петро Володимирович Способи конструювання і розміщення плоских геометричних об"єктів в шкіряній промісловості з урахуванням анізотропних властивостей : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Мотошкін Петро Володимирович; Київ. Держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 19л.
1427933
  Дудоров О.О. Способи контрабанди: кримінально-правова характеристика // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.97-108
1427934
  Сабадаш В.Л. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 486-492. – ISSN 1563-3349
1427935
  Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
1427936
  Коваль О. Способи легального використання землі після смерті орендодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 115-117
1427937
  Іващук Н.Л. Способи лібералізації електроенергетичного сектору вітчизняної економіки / Н.Л. Іващук, О.Л. Соловей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 181-189. – ISSN 0321-0499
1427938
  Работягова Л. Способи лікування і діагностики людини: проблеми патентування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 15-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1427939
  Голік О. Способи маніпуляції в рекламному повідомленні // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 249-253
1427940
  Гаращенко Л.П. Способи міжнародно-правового захисту трудових прав працівників / Л.П. Гаращенко, О.О. Гаврилевська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 94-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1427941
  Бурак М.В. Способи мінімізації впливу рейтерів на валідність та надійність оцінювання мовних масштабних стандартизованих тестів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 46-50. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1427942
  Щербина О.Ю. Способи міркувань юристів країн романо-германського та англо-американського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається логічна складова правового стилю юристів країн романо-германського та англо-американського права, а саме, аналізуються відмінності у конструюванні ними нормативних умовиводів. The logical constituent of legal style of lawyers of ...
1427943
  Яшенкова О.В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій "клієнт-клерк") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146-151. – Бібліогр.: Літ. : с. 150-151; 33 поз.
1427944
  Рудая Т. Способи мовного маніпулювання у політичному медіадискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 120-124. – ISSN 2410-2202
1427945
  Римар Є.Ф. Способи мовної реалізації концептів в лексичній системі мови // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 159
1427946
  Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів / Н.В. Дорохова, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 425-430 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1427947
  Рог В.М. Способи набуття права вланості: класифікація та критерії розмежування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 171-176
1427948
  Балюк Ю. Способи набуття права спільної власності фізичних осіб на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 8-12
1427949
  Вовк С. Способи наукової репрезентації випадковості та імовірнісний стиль мислення // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 43-50
1427950
  Федотова Ю. Способи номінації головного героя у "Повісті про принца Генджі" Мурасакі Шікібу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 139-143
1427951
  Гаращук Л.А. Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні / Л.А. Гаращук, А.Д. Бек // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 89-93. – (Серія "Філологічні науки")
1427952
  Сусь Ю. Способи нотaрiaльного оформлення права власності на частку у спільній сумісній власності подружжя, що зaстосовуються зa життя обох з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 364-365
1427953
  Порєва Л. Способи оплати аліментів на дітей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-116
1427954
  Дуняшенко Н.В. Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. Надання допомоги в рятуванні людей. Перша допомога потерпілим (Конспект тематичної класичної години до Дня ЦЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 12-18 : фото
1427955
  Толюпа С. Способи організації каналу управляючої інформації телекомунікаційної мережі з інваріантними характеристиками заводостійкості / С. Толюпа, А. Краснік, М. Охрамович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано способи організації каналу управляючої інформації з інваріантними характеристиками завадостійкості, що є однією з найважливіших завдань для систем керування різнорідними телекомунікаційними мережами. The article analyzes ways to ...
1427956
  Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 4 назви
1427957
  Молдованова О.В. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Молдованова О.В. ; НАН України, Ін-т проблем модел. в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1427958
  Гусєв Є.І. Способи організації сумісного доступу до розподілених сторінок пам"яті в системах хмарних обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гусєв Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-ту ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1427959
  Процуха В.О. Способи орієнтування на місцевості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-25 : рис.
1427960
  Савчук Ю.Ю. Способи отримання білкових продуктів з рослинної сировини / Ю.Ю. Савчук, С.І. Усатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 64-71. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1427961
  Пашутін Є.В. Способи отримання інформації акціонером та їх захист // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 323-329. – ISSN 1563-3349
1427962
  Іващук Способи оцінювання азіатських опціонів / Іващук, НЛ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – ISSN 1562-0905
1427963
  Іващук Наталія Леонідівна Способи оцінювання азіатських опціонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме азіатських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуті види азіатських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи ...
1427964
  Олєнікова Є. Способи пеекладу безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 250-261. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто систему безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі українського та російського перекладів роману Орхама Памука "Сніг", її різноманітні класифікації, зокрема класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, В. Виноградова, Л. ...
1427965
  Лісна М.І. Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто способи міжмовної транспозиції безеквівалентів у перекладних словниках, а саме: транскодування, або фонетико-графічне запозичення; субституцію, або підставлення; калькування; наведення описового відповідника, або дескриптива; ...
1427966
  Есенова Е.Й. Способи передачі деяких англійських передньоязикових фонем графікою української мови (на матеріалі апелятивної лексики) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 143-148
1427967
  Яровенко Л.С. Способи передачі інфінітива та інфінітивних комплексів у перекладі художнього тексту / Л.С. Яровенко, А.Є. Болдирева // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 209-223. – ISSN 2312-0665
1427968
  Яшенкова О.В. Способи передачі негативного повідомлення (відмови) в діловій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 10-13. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено дискурсивному аналізу ділових листів-відмов. Розглядаються два підходи організації негативних повідомлень: прямий (дедуктивний) та непрямий (індуктивний); наводяться приклади ефективного та неефективного листування.
1427969
  Гуть Н.Ю. Способи передачі та легалізація нотаріально посвідчених актів для дії за кордоном у контексті співпраці нотаріусів та посадових осіб консульських установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 448-449. – ISBN 978-617-7069-17-0
1427970
  Альошина К.О. Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів творів І. Єфремова ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 33-42


  Статтю присвячено вивченню "промовистих" імен у художній літературі, зокрема у науково-фантастичних творах Івана Антоновича Єфремова. Розглянуто способи перекладу власних імен та "промовистих імен" у художній літературі, з"ясовано специфіку їх ...
1427971
  Відющенко А.Б. Способи перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі української та російської мов) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 16-18. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1427972
  Оришечко Т.А. Способи перекладу вигуків-неологізмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 448-453. – ISSN 1729-360Х
1427973
  Шелкова Г.В. Способи перекладу гри слів в англомовному рекламному слогані / Г.В. Шелкова, І.В. Недайнова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 272-278. – ISBN 978-966-285-555-5
1427974
  Крокіс А.М. Способи перекладу давньогрецького кон"юнктива головних речень українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 452-458. – ISSN 2311-0821
1427975
  Колодій Б.М. Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 240-245. – ISBN 966-581-388-9
1427976
  Третяк І. Способи перекладу заперечення українською мовою у творах Оскара Вайлда в перекладі Д.О. Радїєнко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 135-137
1427977
  Заєць В. Способи перекладу лексичних одиниць у повісті "Джим Гудзик і машиніст Лукас" та його українському та російському перекладах // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 78-81. – ISSN 2307-0544
1427978
  Коломієць Л.В. Способи перекладу Михайлом Найданом авторських метафор Павла Тичини // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 150-159. – Бібліогр.: С. 159; 3 назв
1427979
  Бевз Ю. Способи перекладу назв брендів в художній літературі на матеріалі роману Софі Кінселли "Таємний світ шопоголіка" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-10. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізуються основні стратегії перекладу назв брендів, перекладацькі трансформації, застосовані під час перекладу назв брендів з англійської мови українською в масовій жіночій літературі; дається обгрунтування використання стратегій та ...
1427980
  Вітюк К. Способи перекладу назв у кінематографічному дискурсі // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 75-77. – ISSN 2307-0544
1427981
  Воробйова М.В. Способи перекладу неологізмів сфери комп"ютеризації економічної діяльності людини з англійської мови на українську / М.В. Воробйова, А.І. Шаповалова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 56-59
1427982
  Борисова О.В. Способи перекладу неологізмів та особливості їх опанування студентами на заняттях з практики перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 102-106
1427983
  Білецька О.В. Способи перекладу складних слів з німецької мови на українську (на матеріалі роману Е.М. Ремарка "Три товариші" та двох його перекладів) / О.В. Білецька, Є.І. Пересада // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – Вип. 31/32. – С. 5-14. – ISSN 2075-2970
1427984
  Бондар М. Способи перекладу турецьких національно-культурних компонентів при доместикації та нейтралізації (на матералі україномовних перекладів турецької художньої прози) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 80-84. – ISSN 2307-633Х
1427985
  Биценко А.Ю. Способи перекладу українською мовою конструкцій з модальним значенням необхідності (на матеріалі німецьких нормативних актів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 47-49. – (Іноземна філологія)


  Присвячено перекладу конструкцій з модальним значенням необхідності українською мовою (на основі німецьких нормативних актів).
1427986
  Колдаєва А. Способи перекладу японських реалій в обрядах синтоїзму (на прикладі свят храму Ісе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на можливі способи перекладу реалій, які стосуються релігійної тематики синтоїзму, для усного та письмового перекладу. За критерій для аргументації доречності перекладацьких технік обрано сприйняття тексту перекладу аудиторією у ...
1427987
  Філіп Г. Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 175-183


  У дослідженні на прикладі рецензій збірки "Перлини кіно. Кінематографічний лексикон на ХХІ століття" проаналізовано різні методи переконування читача, зокрема звернення до традицій, аргумент авторитета та приклад з дозволу. In the article on the ...
1427988
  Ус О.В. Способи підбурювання до злочину та їх кримінально-правове значення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 113-118. – ISSN 0201-7245
1427989
   Способи підвищення ефективності доплерівського фільтру в умовах впливу широкосмугових пасивних завад / В.В. Василевський, В.Г. Головань, Г.Б. Жиров, Т.А. Хижняк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 6-13


  У даній роботі запропоновано способи керування амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) багатоканального фільтру допплерівського сигналу з метою узгодження форми зони резекції АЧХ зі спектром нестаціонарної ...
1427990
  Потебня Г. Способи підвищення ефективності протипухлинної вакцини / Г. Потебня, Н. Трохименко, В. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-30. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані літератури про можливість підсилення ефективності протипухлинних вакцин за рахунок цитокінів та пробіотичних препаратів. З"ясовано механізми їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці. The ...
1427991
  Кравченко М. Способи підвищення ефективності реалізації законів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1427992
  Хоружий П.Д. Способи підвищення ефективності роботи протифільтраційних завіс від підтоплення територій з водосховищ / П.Д. Хоружий, В.Д. Крученюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1427993
  Коцюба О. Способи підвищення рівня фінансової стабільності солідарної пенсійної системи в умовах необхідності забезпечення європейського рівня соціального захисту громадян / О. Коцюба, О. Горян // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 8 назв
1427994
   Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рекомендації / [Гундертайло Ю.Д. та ін.] ; за наук. ред Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-189-428-9
1427995
   Способи підвищення та збереження біологічної цінності червоних столових вин / М.В. Білько, О.В. Циганкова, А.М. Куц, Ю.О. Онищук, В.П. Василів // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 228-233 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
1427996
  Кучеренко Є.Т. Способи підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання / Є.Т. Кучеренко, О.Р. Бедюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонований новий шлях підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання, пов"язаний з використанням вторинних електронів. Створюються умови реалізації коливного руху вторинних електронів в просторі анод-колектор.
1427997
  Осика І.М. Способи підробки реквізитів паперових документів та їх ознаки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 93-99. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1427998
  Пономаренко Г. Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Ways of legal strengthening of national security measures are examined in the article.
1427999
  Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються прогалини житлового права (законодавства) та вказуються способи їхнього подолання. Статья направлена на изучение понятия "пробел жилищного права" и раскрытие способов их преодоления. The article studies deficiencies of housing ...
1428000
  Єресько Олександр В"ячеславович Способи поліпшення характеристик перетворювачів з синусоїдальною шім : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Єресько О.В.; Нац. техн. ун-тет "Харк. політ. ін-тут". – Харків, 2001. – 16 с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,