Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1427001
  Приліпко І. "Текст як конденсатор культурної пам"яті": інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 33-54. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто показові аспекти інтертексту прози В. Шевчука. Простежено особливості міжтекстової взаємодії доробку письменника на рівні різних форм і типів інтертексту. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки діалогу творів В. Шевчука з ...
1427002
  Науменко Л.П. "Текст"-"діалог"-"дискурс": до розмежування понять // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 3-9
1427003
  Старовойтенко О. "Текст" у психологічному розумінні // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.77-88
1427004
  Слободенюк В. "Тексти бувають різними, так само як і тканини". Що зацікавило викладачів і чому вони соромились, як студенти на парах // Україна молода. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2). – С. 13


  "У Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся майстер-клас для викладачів «tEXTREME. Екстремальні тексти та ігри з ними» від кафедри української літератури та компаративістики з нагоди щорічної Грінченківської декади. «Текст» і «тканина» - ...
1427005
  Гусаков Володимир "Текстильна ментальність" як маркер поліетнічної культури народів Центральної Азії : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1427006
  Узлова О. (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 40-46. – ISSN 2307-2261
1427007
   [Текст грецькою мовою] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 128-155


  Ендогенні та наслідувальні паралелі в поетичному тексті.
1427008
  Зборовська К.Б. [Текст грецькою мовою] людини як парадокс ієрархії (за Діонісієм Ареопагітом) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 18-22
1427009
  Лущенко Т.Л. [Текст грецькою мовою] у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1427010
  Walecki W. [Текст польською мовою] // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 61-76. – ISBN 978-617-689-046-1
1427011
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 1 : Д. Антоніу [та ін.]. – 2002. – 436, [2] с. – Книга новогрецькою мовою
1427012
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 2 : Є. Анагносту [та ін.]. – 2002. – 543 с. – Книга новогрецькою мовою
1427013
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії ; Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 1 : 1 клас загального ліцею. – 2003. – 502, [7] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1427014
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 2 : 2 клас загального ліцею. – 2003. – 553 с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1427015
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 3 : (1945 - 2000) : 3 клас загального ліцею. – 2009. – 479, [1] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1427016
  Снечкус А.Ю. Тезисы доклада товарища М.С.Хрущева на ХХ1 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-65 годы" и задачи Коммунистической Партии Литвы / А.Ю. Снечкус. – Вильнюс, 1959. – 100с.
1427017
   Тезисы доклада товарища Н.С.Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1427018
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1427019
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1958. – 46с.
1427020
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1427021
   Тезисы докладов : Секция истории КПСС, философии и политической экономии: 16-я отчетно-научная конференция, 25 января - 27 января. – Харьков, 1961. – 55с.
1427022
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1427023
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1427024
   Тезисы докладов. – Киев, 1965. – 80с.
1427025
   Тезисы докладов. – Львов, 1967. – 295 с.
1427026
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1427027
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1427028
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
1. – 1975. – 118с.
1427029
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1427030
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1427031
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 4 : История озер и внутренних морей аридной зоны. – 1975. – 121с.
1427032
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1427033
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1427034
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1427035
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1427036
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1427037
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1427038
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, "Теоретические основы и конструирование численных..." VІІ ; 1988 ; Кемерово семинар. – Кемерово, 1988. – 140 с.
1427039
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1427040
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1427041
   Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии. – Горький, 1962. – 145с.
1427042
   Тезисы докладов 1-й студенченской конференции по гуманитарным и естественным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР : Тарту, 22-23 октября 1976 г. – Тарту, 1976. – 128с.
1427043
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
1. – 1977. – 156с.
1427044
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
2. – 1977. – 132с.
1427045
   Тезисы докладов 1 научной конференции молодых ученых. – Новосибирск, 1972. – 75с.
1427046
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1976. – 389 с.
1427047
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1976. – 402 с.
1427048
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1427049
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1427050
   Тезисы докладов 11 симпозиума микологов и лихонологов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Таллин, 1988. – 185с.
1427051
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1427052
   Тезисы докладов 12 Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц (1991; Харьков). / Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (12; 1991; Харьков). – Харьков : ЦНИИатоминформ, 1991. – 150 с.
1427053
   Тезисы докладов 13-й научно-методической сессии, посвященной вопросам изучения научной литературы в стилистическом, переводческом и разговорном аспектах. – Москва-Новосибирск, 1965. – 78с.
1427054
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1427055
   Тезисы докладов 14-й студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1960. – 24с.
1427056
   Тезисы докладов 15 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (27-31 января 1969 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1969. – 100с.
1427057
   Тезисы докладов 16-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Ленинградского электротехнического института, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1960. – 124с.
1427058
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1427059
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
1. – 1977. – 379с.
1427060
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
2. – 1977. – 232с.
1427061
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1427062
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1427063
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции. Экономика и право. – Вильнюс, 1965. – 56с.
1427064
   Тезисы докладов 18 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (24-29 января 1972г.). – Ленинград, 1972. – 123с.
1427065
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1427066
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1427067
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1427068
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1427069
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1427070
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1427071
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1427072
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1427073
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1427074
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1427075
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1427076
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1427077
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1427078
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1427079
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1427080
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1427081
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1427082
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1427083
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1427084
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1427085
   Тезисы докладов 20 Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989) / Всесоюзное совещание по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989). – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 192 с.
1427086
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1427087
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1427088
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1427089
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1427090
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1427091
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1427092
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1427093
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1427094
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1427095
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1427096
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1427097
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1427098
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1427099
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1427100
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1427101
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1427102
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1427103
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1427104
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1427105
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1427106
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1427107
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1427108
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1427109
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1427110
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1427111
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1427112
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1427113
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1427114
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1427115
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1427116
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1427117
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1427118
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1427119
   Тезисы докладов 3 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; НАНУ; Национ. науч. центр "Харьковский физико-техн. ин-т"; Редкол.: А.Н.Довбня, Р.П.Слабоспицкий, И.М.Карнаухов и др. – Харьков, 2005. – 84с.
1427120
   Тезисы докладов 30 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.. – Ленинград : Наука, 1980. – 639с.
1427121
   Тезисы докладов 31-й студенческой научной конференции : Истор. науки. – Самарканд, 1972. – 112с.
1427122
   Тезисы докладов 31 совещания по ядерной спектроскопии и стуктуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 672с.
1427123
   Тезисы докладов 32 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1982. – 576 с.
1427124
   Тезисы докладов 33 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Мсква, 19-21 апреля 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 600с.
1427125
   Тезисы докладов 34 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1984. – 618 с.
1427126
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1427127
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1427128
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1427129
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного совещания по иммунитету сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1965. – 44с.
1427130
   Тезисы докладов 4-й научной конференции по японкой филологии. – Москва, 1973. – 48с.
1427131
   Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 224с.
1427132
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 1. – 1985. – 242с.
1427133
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 2. – 1985. – 201с.
1427134
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1427135
   Тезисы докладов 5-го Республиканского семинара по методике использования технических средств в преподавании технических, общественных и гуманитарных дисциплин и проблемы научной организации уч. проц. – Ташкент, 1977. – 179с.
1427136
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции "Физико-химические исследования фосфатов". – Ленинград
Ч. 1. – 1981. – 236с.
1427137
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции НСО психологов. – Москва, 1970. – 158с.
1427138
   Тезисы докладов 5-й научной конференции молодых геологов Украины. – Киев, 1968. – 148с.
1427139
   Тезисы докладов 5 Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. – Таллин : Тартуский ГУ, 1985. – 212с.
1427140
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1427141
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1427142
   Тезисы докладов 5 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 26 февраля - 2 марта 2007 г. / НАНУ; ННЦ ХФТИ; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2007. – 104с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1427143
   Тезисы докладов 6-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1978. – 417с.
1427144
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1427145
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
1. – 1980. – 156с.
1427146
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
2. – 1980. – 155с.
1427147
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1427148
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1427149
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1427150
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1427151
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. – Душанбе, 1991. – 168с.
1427152
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1427153
   Тезисы докладов 6 Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 25-29 февраля 2008 г., Харьков / НАНУ; Нац. науч. центр "Харьк. физико-технический ин-т"; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики; [ред. кол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков, 2008. – 120с.
1427154
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1427155
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1427156
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1427157
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139 с.
1427158
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1427159
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1427160
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1427161
   Тезисы докладов 8-й Коми республиканской молодежной научной конференции по общественным наукам. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1427162
   Тезисы докладов 8-й Научной конференции профессорско-преподавательского состава и 11-й научной студенческой конференции. – Волгоград, 1991. – 176 с.
1427163
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1427164
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1427165
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 2 (Продолжение). – 1986. – 201-399 с. : ил.
1427166
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : Б. и.]
Т. 3 (Продолжение). – 1986. – 401-589 с. : ил.
1427167
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 1. – 1986. – 199 с. : ил.
1427168
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1427169
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1427170
  Конференция Тезисы докладов II Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии (23-25 января 1969 г.) / Конференция, по программированному обучению республик Прибалтики, Белоруссии и; М-во высш. и сред. спец. образования Литов. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Латв. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Эст. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Вильнюсский гос. пед. ин-т. – Вильнюс : [Б. и.], 1969. – 244 с.
1427171
   Тезисы докладов IV Всероссийского съезда эпидемиологов и микробиологов.. – М., 1978. – 307с.
1427172
   Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – 190 с.
1427173
   Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков / НАНУ ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2011. – 120 с.
1427174
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1427175
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1427176
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1982. – 360 с.
1427177
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3. – 1982. – 351 с.
1427178
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии (21-25 июня 1982 г.). – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1982. – 358 с.
1427179
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1427180
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1427181
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1427182
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Физическая химия ионных расплавов. – 1983. – 243 с.
1427183
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 2 : Электрохимия ионных расплавов. – 1983. – 228 с.
1427184
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 3 : Твердые электролиты. – 1983. – 171 с. : ил.
1427185
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 1. – 1983. – 160 с.
1427186
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 2. – 1983. – 162 с.
1427187
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 3. – 1983. – 168 с.
1427188
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 4. – 1983. – 90 с.
1427189
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 5. – 1983. – 127 с.
1427190
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 6. – 1983. – 245 с.
1427191
   Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
1427192
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1427193
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1427194
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1427195
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
4. – 1980. – 126с.
1427196
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
5. – 1980. – 127с.
1427197
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
6. – 1980. – 142с.
1427198
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
7. – 1980. – 164с.
1427199
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1427200
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Т. 1. – 1981. – 362 с. : ил.
1427201
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Ч. 2. – 1981. – 363-716 с. : ил.
1427202
   Тезисы докладов XIV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 22-25 марта 2016 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 120 с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
1427203
   Тезисы докладов XV Всемирного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (3-5 сентября 1985 г.). – Киев : КГУ
Ч. 1. – 1985. – 300 с.
1427204
   Тезисы докладов XV Всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений. – К.
Ч. 2. – 1985. – 591с.
1427205
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1427206
   Тезисы докладов XVI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 20-23 марта 2018 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 114, [1] с. – Без тит. л. - Текст рус., англ., укр. – Библиогр. в конце ст.
1427207
   Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: М.А. Хажмурадов и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – 116, [1] с., включ. обл. – Кн. описана по обл. - Ст. англ., укр., рус.
1427208
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1427209
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1427210
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1427211
   Тезисы докладов XXIII Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 08-14 сент. 2013 г., Алушта, Крым / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины ; Науч. совет по ускорителям заряж. частиц Рос. акад. наук [и др.] ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 165, [1] с. – Текст рос., англ.
1427212
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1427213
   Тезисы докладов XXV международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 18-22 сент. 2017 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Тезисы парал. рос., англ.
1427214
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1427215
   Тезисы докладов восьмого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск; Улад; Удэ, 1976. – 167с.
1427216
   Тезисы докладов Всесоюзного межведомственного совещания по изучению краевых образований материкового оледенения.. – Смоленск, 1968. – 214с.
1427217
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : 1.Пленарные заседания 2.Общие вопросы. – Москва, 1957. – 65с.
1427218
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 128с.
1427219
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 76с.
1427220
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 60с.
1427221
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 32с.
1427222
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1427223
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 36с.
1427224
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1427225
   Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара "теория и практика микрофильмирования документов в информационных системах".. – Таллин, 1982. – 89с.
1427226
   Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по химии низких температур.. – М., 1979. – 90с.
1427227
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР".. – Пермь, 1978. – 109с.
1427228
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 77с.
1427229
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 80с.
1427230
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – Москва, 1972. – 242 с.
1427231
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – Москва
2. – 1972. – 126 с.
1427232
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1427233
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых" / Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Всесоюзная конференция. – Москва, 1976. – 186 с.
1427234
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1427235
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1427236
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1427237
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации".. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 307с.
1427238
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1427239
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1427240
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1427241
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1427242
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1427243
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1427244
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1427245
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1427246
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1427247
   Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределенными параметрами" : (Одесса, 8-10 сентября 1987 г.). / "Актуальные проблемы моделирования и упр. системами с распределенными параметрами", всесоюз. науч.-техн. конф.; АН УССР, Науч. совет АН УССР по пробл. "Кибернетика", О-во "Знание", Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Одес. политехн. ин-т. – Киев
Ч. 1. – 1987. – 130 с.
1427248
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1427249
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1427250
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1427251
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1427252
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1427253
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1427254
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1427255
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1427256
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1427257
   Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по промышленному разведению насекомых : Москва, 26-28 декабря 1989 г. / Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. – Москва, 1989. – 133с.
1427258
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1427259
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1427260
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1427261
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1427262
   Тезисы докладов второй научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1965. – 45с.
1427263
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1427264
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1427265
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1427266
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1427267
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1427268
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1427269
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1427270
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1427271
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1427272
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1427273
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1427274
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1427275
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1427276
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1427277
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1427278
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1427279
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности". – К., 1970. – 127с.
1427280
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1427281
   Тезисы докладов и сообщений 4-го всесоюзного литологического совещания.. – Ташкент, 1959. – 188с.
1427282
   Тезисы докладов и сообщений занального научно-методического совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана / Зональное научно-методическое совещание заведуещие кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана; М-во просвещения УзССР, Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : [б. и], 1973. – 160 с.
1427283
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1427284
   Тезисы докладов и сообщений к 28-й ежегодной конференции. – Ужгород, 1964. – 102с. – (Серия физико-математических наук, май 1964 г.)
1427285
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1427286
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1427287
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1427288
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – Москва, 1968. – 36с.
1427289
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1427290
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1427291
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1961 год : Физико-математический и естественногеографический факультеты. – Луганск, 1962. – 65с.
1427292
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1963 год : Серия филологических наук. – Луганск, 1964. – 100с.
1427293
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1964 год, 29-30 апреля 1965 года : Тематика сб.: Російська та українська література та мовознавство. – Луганск, 1965. – 108с. – (Серия филологических наук)
1427294
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1427295
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1427296
   Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по истории физико-математических наук 25 мая - 2 июня 1960 г.. – М., 1960. – 188с.
1427297
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1427298
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1427299
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1427300
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1427301
   ТЕзисы докладов и сообщений на научной конференции.. – М., 1969. – 92с.
1427302
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1427303
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1427304
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1427305
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1427306
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1427307
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1427308
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1427309
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1427310
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1427311
   Тезисы докладов и сообщений советских ученых.. – М., 1968. – 6с.
1427312
   Тезисы докладов и сообщений совещания по вопросам диалектологии и истории языка.. – М., 1971. – 198с.
1427313
   Тезисы докладов и сообщений ученых СССР. – Москва : Наука, 1972. – 226 с.
1427314
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1427315
   Тезисы докладов І Междуведомственного семинара "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики" / Междуведомственный семинар "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики"; Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР; Научный совет "Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков" АН СССР; НИИ физики твердого тела Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им.П.Стучки, 1982. – 103 с.
1427316
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 1 : Лазерная технология. – 1987. – 199 с.
1427317
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 2 : Лазерные измерительные системы. – 1987. – 185 с.
1427318
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 3 : Лазерные системы передачи и обработки информации. – 1987. – 155 с.
1427319
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 4 : Применение лазеров для изучения и контроля окружающей среды. – 1987. – 75 с.
1427320
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1427321
   Тезисы докладов к 12-й Всесоюзной археологической студенческой конференции.научно-технической конференции. – Ужгород, 1966. – 60 с.
1427322
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1427323
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1427324
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1427325
   Тезисы докладов к 22-й Юбилейной научной студенческой конференции по проблемам общественных наук, 25-30 марта 1968 года : К 50-летию Вооруженных Сил СССР, к 150-летию со дня рождения К. Маркса: Секции истории КПСС, политической экономии, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии. – Ленинград, 1968. – 87с.
1427326
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1427327
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1427328
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 6. – 1932. – 52 с.
1427329
   Тезисы докладов к Всероссийской научной конференции, посвященной новым исследованиям в области древнерусского искусства и итогам экспедиций музеев РСФСР. – Ленинград, 1966. – 62с.
1427330
   Тезисы докладов к Всесоюзной конференции "Теория классификации и анализ данных".. – Новосибирск
2. – 1981. – 104с.
1427331
   Тезисы докладов к всесоюзной конференции "Теория классификаций и анализ данных".. – Новосибирск
1. – 1981. – 95с.
1427332
   Тезисы докладов к Всесоюзной научно-практической конференции "Пути дальнейшего развития и повышения эффективности социального планирования в трудовых коллективах, отраслях и регионах". – М., 1983. – 34с.
1427333
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 48с.
1427334
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 35с.
1427335
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 52с.
1427336
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 55с.
1427337
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 116с.
1427338
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 124с.
1427339
   Тезисы докладов к конференции "экономическая эффективность производства и хозяйственная реформа".. – Л., 1967. – 107с.
1427340
   Тезисы докладов к Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского института природных газов по вопросам геологии, добычи и транспорта газа.. – Х., 1965. – 60с.
1427341
   Тезисы докладов к Межведомственному совещанию по корам выветривания Урала. – Свердловск, 1966. – 63с.
1427342
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1427343
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1427344
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1427345
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1427346
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1427347
   Тезисы докладов к Научной конференции кафедр общественных наук. – Ленинград, 1968. – 64 с.
1427348
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1427349
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1427350
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1427351
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1427352
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1427353
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1427354
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1427355
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1427356
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1427357
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1427358
   Тезисы докладов к ХХ Международному психологическому конгрессу.. – М., 1972. – 217с.
1427359
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1427360
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1427361
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1427362
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1427363
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1427364
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1427365
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1427366
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1427367
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1427368
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1427369
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1427370
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1427371
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1427372
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1427373
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1427374
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1427375
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1427376
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1427377
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1427378
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1427379
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 27с.
1427380
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 24с.
1427381
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 23с.
1427382
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1427383
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1427384
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 24с.
1427385
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1427386
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Языковедение, киргизский язык, русский язык и литература, журналистика, зарубежная литература. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1427387
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1427388
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 34с.
1427389
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 14с.
1427390
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 28с.
1427391
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 31с.
1427392
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава биологического факультета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 50с.
1427393
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Англ. яз., нем. яз., Франц. яз., методика преподавания иностр. яз-в. – Фрунзе, 1964. – 40с.
1427394
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1427395
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1427396
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1427397
   Тезисы докладов на 4-й региональном совещании по диалектологии тюркских языков 27-30 мая 1963 года. – Фрунзе, 1963. – 52с.
1427398
   Тезисы докладов на 4-м Международном методическом семинаре преподавателей русского языка высш. учеб. заведений социалистич. стран. – Москва, 1961. – 35с.
1427399
   Тезисы докладов на 5 Всесоюзном совещании по электролюминесценции (1978, Ставрополь) / Всесоюзное совещание по электролюминесценции (1978, Ставрополь). – Ставрополь : ВНИИлюминофоров, 1973. – 159 с.
1427400
   Тезисы докладов на 6-й Всесоюзной конференции по постоянному магнитному полю Земли и палеомагнетизму. – Москва, 1964. – 68с.
1427401
   Тезисы докладов на 8-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1959. – 87с.
1427402
   Тезисы докладов на 9-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1960. – 72с.
1427403
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
Вып. 3. – 1978. – 212 с.
1427404
   Тезисы докладов на IV Всесоюзной конференции по прочности и пластичности 1-4 февраля 1967 г.. – Москва, 1967. – 159 с.
1427405
   Тезисы докладов на IV Украинской республиканской конференции по органической химии.. – К., 1955. – 44с.
1427406
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза : [тезисы докладов]. – Москва : АН СССР
Международная ассоциация сейсмологии и физики недр земли. – 1957. – 103 с.
1427407
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 55с.
1427408
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 64с.
1427409
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 48с.
1427410
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1427411
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 103с.
1427412
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1427413
   Тезисы докладов на всесоюзной конференции по физическим свойствам полупроводников A , B и А , В : 11-15 октября 1965 г. – Баку, 1965. – 83с.
1427414
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1427415
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1427416
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1427417
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1427418
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1427419
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1427420
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1427421
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1427422
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1427423
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1427424
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1427425
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1427426
   Тезисы докладов на зональном научно-техническом совещании "Пути развития комплексного лесного хозяйства и лесной промышленности". – К., 1962. – 59с.
1427427
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за 1965 год. – Луганск, 1966. – 50с.
1427428
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за1963 год. – Луганск, 1964. – 75с. – (Серия педагогических наук)
1427429
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года. – Днепропетровск, 1965. – 174с.
1427430
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Вып. 2. – 1978. – 196 с.
1427431
   Тезисы докладов на конференции высших учебных заведений Министерства культуры РСФСР, посвящ. вопросу о возрастающей роли культурно-просветительной работы в периодразвернутого строительства коммунизм. – Л., 1961. – 47с.
1427432
   Тезисы докладов на конференции молодых ученых Северного Кавказа. – Краснодар, 1966. – 108с.
1427433
   Тезисы докладов на конференции по итогам научно-исследовательских работ института за 1963 год. – Днепропетровск, 1964. – 100с.
1427434
   Тезисы докладов на конференции по проблеме генезиса старости и профилактики преждевременного старения организма.. – К., 1938. – 128с.
1427435
   Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике, посвященной проблемам трансформационного метода.. – М., 1961. – 44с.
1427436
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1427437
   Тезисы докладов на конференции психологов.. – Тарту, 1962. – 51с.
1427438
   Тезисы докладов на Ленинградской научно-технической конференции по вопросам экономики и организации производства в радиоэлектронной промышленности 24-25 июня 1965 года.. – Л., 1965. – 80с.
1427439
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции историков Дона и СЕв. Кавказа по проблеме : социально-эконом. предпосылка Вел. ОКт. соц. революции на Дону и Сев. Кавказе.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 24с.
1427440
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции по геоботаническому районированию СССР 21-24 декабря 1964 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 94с.
1427441
   Тезисы докладов на Межвузовском научном совещании по геологии и полезным ископаемым ЦЕнтрально-Черноземных областей.. – Воронеж, 1956. – 99с.
1427442
   Тезисы докладов на Межвузовском совещании историков ДОна и Северного Кавказа на тему Революционное движение на ДОну и Северном Кавказе.. – Ростов-наДону, 1958. – 32с.
1427443
   Тезисы докладов на методической конференции по проведению практических занятий со студентами. – Новосибирск, 1967. – 12с.
1427444
   Тезисы докладов на методической конференции сотрудников в ГГУ. – Горький, 1971. – 46с.
1427445
   Тезисы докладов на научно-методической конференции по вопросам применения математических методов в экономических расчетах 30-31 мая 1961 г.. – М., 1961. – 105с.
1427446
   Тезисы докладов на научно-методическом совещании по экономической истории.. – К., 1965. – 303с.
1427447
   Тезисы докладов на научно-производственной конференции по вопросам труда и заработной платы в промышленности.. – Ростов-на-Дону, 1958. – 69с.
1427448
   Тезисы докладов на научно-технической конференции молодых ученых Днепропетровской области.. – Днепропетровск, 1967. – 77с.
1427449
   Тезисы докладов на научно-технической конференции по разведке, добыче, транспорту и использованию природных и попутных газов в народном хозяйстве Украинской ССР.. – К., 1960. – 96с.
1427450
   Тезисы докладов на научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1953. – 149с.
1427451
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1427452
   Тезисы докладов на Научной конференции Одесского сельскохозяйственного института по результатам работ 1965 года. – Одесса, 1966. – 130с.
1427453
   Тезисы докладов на научной конференции по методике преподавания иностранных языков.. – Алма-Ата, 1963. – 52с.
1427454
   Тезисы докладов на научной конференции физико-математического факультета, январь 1947г.. – Воронеж, 1947. – 16с.
1427455
   Тезисы докладов на научной конференции юридического факультета, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1966 г.. – Минск, 1966. – 195с.
1427456
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1427457
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1427458
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы 1962-1963 учебного года. – Калинин, 1964. – 140с.
1427459
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1953 г.. – Саратов, 1954. – 106с.
1427460
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1954 г.. – Саратов, 1955. – 148с.
1427461
   Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций 1962 года.. – Рига, 1963. – 48с.
1427462
   Тезисы докладов на научной сессии "Формирование марксистско-ленинских мировоззрений у всех труженников советского об-ва". – Л., 1967. – 42с.
1427463
   Тезисы докладов на Научной сессии Северо-Кавказского совета по гуманитарных наукам.. – Ростов -на-Дону, 1962. – 220с.
1427464
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1427465
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1427466
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
6. – 1956. – 11с.
1427467
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
7. – 1956. – 27с.
1427468
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
8. – 1956. – 25с.
1427469
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
9. – 1956. – 17с.
1427470
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
10. – 1956. – 28с.
1427471
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
11. – 1956. – 28с.
1427472
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
12. – 1956. – 12с.
1427473
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
13. – 1956. – 16с.
1427474
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
14. – 1956. – 15с.
1427475
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
15. – 1956. – 24с.
1427476
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
16. – 1956. – 31с.
1427477
   Тезисы докладов на общегородской конференции по организации и планированию машиностроительных и приборостроительных предприятий.. – Л., 1960. – 115с.
1427478
   Тезисы докладов на объединенной научной сессии географического факультета, географо-экономического науч.-иссл. ин-ту Лен. гос.ун-та и Географ. о-ва при АН СССР. – Ленинград, 1941. – 35с.
1427479
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов.. – Л., 1960. – 12с.
1427480
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.. – М., 1957. – 40с.
1427481
   Тезисы докладов на первой Всесоюзной межвузовской конференции по прикладным задачам турбулентной диффузии в атмосфере 30 ноября - 4 декабря 1965 г.. – Ленинград, 1965. – 36с.
1427482
   Тезисы докладов на первой научно-методической конференции по термодинамике. – Москва, 1962. – 80 с.
1427483
   Тезисы докладов на Первом Всесоюзном совещании по геотермическим исследованиям в СССР 1-6 марта 1956 г.. – М., 1956. – 132с.
1427484
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1427485
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1427486
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1427487
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1427488
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1427489
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1427490
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1427491
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1427492
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1427493
   Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени 27-30 июня 1960 г.. – Москва, 1960. – 47с.
1427494
   Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков 12-14 декабря 1960 г.. – М., 1960. – 44с.
1427495
   Тезисы докладов на совещании по физике магнитных материалов.. – М.Л., 1957. – 63с.
1427496
   Тезисы докладов на совещании представителей ботанических садов СССР. – Москва, 1952. – 44с.
1427497
   Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса.. – М., 1960. – 40с.
1427498
   Тезисы докладов на совещании, посвященном эпосу восточнославянских народов.. – Москва -Киев, 1955. – 30с.
1427499
   Тезисы докладов на съезде Географического общества Узбекской ССР : Ташкент, май 1980 г. – Ташкент, 1980. – 136с.
1427500
   Тезисы докладов на теоретической конферении аспирантов Института государства и права Академии Наук СССР. – М., 1988. – 103с.
1427501
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – М., 1982. – 183с.
1427502
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1983. – 160 с.
1427503
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1985. – 206 с.
1427504
   Тезисы докладов на теоретической конференции по методологическим вопросам науки. – Воронеж, 1965. – 59с.
1427505
   Тезисы докладов на теоретической конференции по теме "XXIII съезд КПСС о повышении сознательности, активности и ответственности коммунистов".. – Х., 1968. – 44с.
1427506
   Тезисы докладов на теоретической конференции экономического факультета МГУ "проблемы оптимального планирования и управления производством.. – М., 1962. – 228с.
1427507
   Тезисы докладов на теоретическую конференцию профессорско-преподавательского состава, на тему: "ХХ съезд КПСС и задачи дальнейшего развития теории и практики физического воспитания".. – К., 1956. – 65с.
1427508
   Тезисы докладов на четвертой научной конференции Библиотеки Академии наук СССР на тему "Вопросы коплектования библиотеки Академии наук СССР".. – Л., 1956. – 15 с.
1427509
   Тезисы докладов на четвертом совещании по электрохимии органических соединений.. – М., 1962. – 72с.
1427510
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по редким щелочным элементам.. – М., 1968. – 88с.
1427511
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по теоретической и прикладной акарологии.. – Ташкент, 1976. – 284с.
1427512
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции : Пленарное заседание 1 декабря 1965 г. – Москва, 1965. – 35с.
1427513
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции. – Москва, 1965. – 37с.
1427514
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 40с.
1427515
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 112с.
1427516
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (геологическая)
1427517
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (серия биологическая)
1427518
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 36 с. – (серия химическая)
1427519
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 52 с. – (серия экономическая)
1427520
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 20 с. – (серия историческая)
1427521
   Тезисы докладов научно-координационного совещания по инженерно-геологическому изучению скальных оснований гидротехнических сооружений.. – М., 1960. – 54с.
1427522
   Тезисы докладов научно-методического совещания по борьбе с эрозией почв. – Москва, 1966. – 48с.
1427523
   Тезисы докладов научно-методического совещания по культуре столового винограда и оценке ранних сортов.. – Ялта, 1965. – 24с.
1427524
   Тезисы докладов научно-методической конференции "Просодия текста". – М., 1982. – 160с.
1427525
   Тезисы докладов научно-методической конференции по совершенствованию преподавания учетных дисциплин в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.. – Одесса, 1965. – 111с.
1427526
   Тезисы докладов научно-методической конференции по улучшению подготовки экономических кадров и экономической подготовки инженеров 24-26 ноября 1970 года. – Л., 1970. – 204с.
1427527
   Тезисы докладов научно-методической конференции посвященной вопросам обучения взрослых иностранным языкам.. – Одесса, 1964. – 58с.
1427528
   Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков.. – Одесса, 1964. – 27с.
1427529
   Тезисы докладов научно-педагогической конференции по проблема нравственного воспитания в школе. – Кишинев, 1966. – 60с.
1427530
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии" / Научно-практическая конференция "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии"; Гродненский областной Совет НТО; Гроденнский государственный университет. – Гродно, 1983. – 76 с.
1427531
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1427532
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме" Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1968. – 128с.
1427533
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1427534
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1427535
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1427536
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1427537
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1427538
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1427539
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1427540
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1427541
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1427542
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1427543
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1427544
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1427545
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
1 секция : Переработки, нефтехимии и органической химии. – 1984. – 175 с.
1427546
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
2 секция : неорганической, физической химии, кателиза и химии силикатов. – 1984. – 192 с.
1427547
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
3 секция : Химизация сельского хозяйства. – 1984. – 170 с.
1427548
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1427549
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1427550
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1427551
   Тезисы докладов научного совещания по вопросам повышения жирномолочности у коров путем скармливания свежи пивных дрожжей.. – К., 1958. – 36с.
1427552
   Тезисы докладов научной геологической конференции Ростовского госуниверситета.. – Ростов -на-Дону, 1963. – 280с.
1427553
   Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". – Тарту, 1991. – 96 с.
1427554
   Тезисы докладов научной конференции "развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений".. – Баку, 1980. – 265с.
1427555
   Тезисы докладов научной конференции 1967 г.. – Иваново, 1967. – 308с.
1427556
   Тезисы докладов научной конференции Воронежского Лесохозяйственного института.. – Воронеж, 1945. – 26с.
1427557
   Тезисы докладов научной конференции врачей Могилевщины, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.. – Горки, 1984. – 292с.
1427558
   Тезисы докладов научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. – Москва
1. – 1962. – 226с.
1427559
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 48с.
1427560
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1427561
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1427562
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия, 10-12 июня 1965 г. – Каменец-Подольский, 1965. – 44с.
1427563
   Тезисы докладов научной конференции института 12-13 мая 1965 года : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1965. – 39с.
1427564
   Тезисы докладов научной конференции института, 10-13 мая 1965 года : Секция животноводства. – Каменец-Подольский, 1965. – 50с.
1427565
   Тезисы докладов научной конференции института, секция общественно-экономических наук, 10-13 мая 1965 года. – Каменец-Подольский, 1965. – 68с.
1427566
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1427567
   Тезисы докладов Научной конференции кафедр библиотечного факультета, 17 апреля 1967 г.. – Минск, 1967. – 41с.
1427568
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Волго-Вятского региона.. – Горький, 1987. – 268с.
1427569
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, январь 1966 г.. – Киев, 1966. – 139с.
1427570
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1967. – 88с.
1427571
   Тезисы докладов научной конференции на тему "Проблемы научного познания".. – Москва, 1968. – 92с.
1427572
   Тезисы докладов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники. – Казань, 1962. – 104с.
1427573
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1964 год. – Белая Церковь, 1965. – 160с.
1427574
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1427575
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работ в 1961 г. : Конференция состоится 11-18 апреля 1962 года. – Горки, 1962. – 52с.
1427576
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1963 год. – Коммунарск, 1964. – 119с.
1427577
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964-65 год, март 1966 г. : Техническая секция. – Коммунарск, 1966. – 145с.
1427578
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год : Физико-математическая секция. – Коммунарск, 1965. – 73с.
1427579
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год. – Луганск, 1965. – 151с.
1427580
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1965 год : Секция технических наук. – Луганск, 1966. – 157с.
1427581
   Тезисы докладов научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова.. – Одесса, 1979. – 98с.
1427582
   Тезисы докладов научной конференции преподавателей агрономического факультета за 1962-1963 учебный год. – Барнаул, 1963. – 48с.
1427583
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1427584
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1427585
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1427586
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 82с.
1427587
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1427588
   Тезисы докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава филологического фак-та Киргизгосуниверситета, посвященной 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции.. – Фрунзе, 1957. – 39с.
1427589
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1427590
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 24-му съезду КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 249с.
1427591
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1427592
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им.И.И.Мечникова.. – Одесса, 1965. – 67с.
1427593
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 40-летию опытной станции.. – ДОнецк, 1967. – 56с.
1427594
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 50-летию Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана : Физико-математичские и естественные науки. – Алма-Ата, 1970. – 58с.
1427595
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной девяностопяилетию со дня рождения В.И. Ленина 21-22 апреля. – Львов, 1965. – 71с.
1427596
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. – Саратов : Коммунист
Вып. 4. – 1957. – 232с.
1427597
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной развитию автомобильного транспорта и шоссейных дорог за 50 лет Советской власти : Секция иностранных языков. – Киев : Изд-во КГУ, 1967. – 21с.
1427598
   Тезисы докладов научной конференции,посвященной 50-той годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого. – Одесса, 1960. – 40 с.
1427599
   Тезисы докладов научной конференции.. – М., 1971. – 46с.
1427600
   Тезисы докладов научной сессии по обсуждению результатов изучения Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года и его повторных толчков.. – Ташкент, 1967. – 48с.
1427601
   Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 104с.
1427602
   Тезисы докладов научной сессии УкрНИГРИ по геологии, геофизике, гидрогеологии, бурению и геохимии нефтегазоносных регионов УССР.. – Львов, 1965. – 131с.
1427603
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта.. – Таллин, 1958. – 54с.
1427604
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 октрябя 1967 г.. – Л., 1967. – 40с.
1427605
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Гос.музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина за 1963 год.. – М., 1964. – 21с.
1427606
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1960 год.. – Л., 1961. – 32с.
1427607
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1962 год.. – Л., 1963. – 48с.
1427608
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1967 год.. – Л., 1968. – 40с.
1427609
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина за 1966 год.. – М., 1967. – 82с.
1427610
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1959 год.. – Л., 1960. – 44с.
1427611
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья.. – Уфа, 1971. – 172с.
1427612
   Тезисы докладов научной сессии. посвящен. итогам работы Института этнографии АН СССР.. – Л., 1967. – 71с.
1427613
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1427614
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1427615
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1427616
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1427617
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 1. – 1985. – 244с.
1427618
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 2. – 1985. – 231с.
1427619
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 3. – 1985. – 208с.
1427620
   Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по проблемам ветеренарной дерматологии, арахнологии и энтомологии.. – Москва, 1954. – 239с.
1427621
   Тезисы докладов Первой научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева.. – Чита, 1964. – 121с.
1427622
   Тезисы докладов первой научной конференции молодых исследователей. – Киев, 1963. – 28с.
1427623
   Тезисы докладов первой республиканской математической конференции. – Сталинабад, 1957. – 16 с.
1427624
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конеренции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону
2. – 1967. – 144с.
1427625
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов секции гуманитарных наук.. – Ростов-наДОну, 1967. – 392с.
1427626
   Тезисы докладов Первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 248с.
1427627
   Тезисы докладов по вопросам экономики народного хозяйства Киргизии на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 32с.
1427628
   Тезисы докладов по итогам и методике селекцилонной работы Государственного Никитского Ботанического сада с коточковыми плодовыми, субтропическими плодовыми, древесными декоративными, цветочными и эф. – Ялта, 1965. – 36с.
1427629
   Тезисы докладов по приглашению. – Москва, 1966. – 198с.
1427630
   Тезисы докладов по романо-германской филологии. – Самарканд, 1970. – 104с.
1427631
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1427632
   Тезисы докладов по физико-математическим наукам на научно-технической конференции посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, май 1969 г.. – Куйбышев, 1969. – 40с.
1427633
   Тезисы докладов по физическому воспитанию. – Харьков, 1961. – 59с.
1427634
   Тезисы докладов представленных на студенческую теоретическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Ленинград, 1969. – 54с.
1427635
   Тезисы докладов преподавателей на итоговой научной конференции института. – Балашов, 1969. – 126с.
1427636
   Тезисы докладов профессорско-преподавательского состаава на второй научной конференции, апрель 1954 г.. – Ашхабад, 1954. – 69с.
1427637
   Тезисы докладов пятого Всесоюзного литологического совещания. – Новосибирск, 1961. – 105с.
1427638
   Тезисы докладов Пятой Всесоюзной конференции по химии низких температур 10-13 декабря 1991 г.. – М., 1991. – 187с.
1427639
   Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики" / МОНУ ; Донец. нац. ун-т ; Ин-т приклад. математики и механики НАНУ ; [редкол.: Беспалова С.В. (пред.) и др.]. – Донецк, 2010. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1427640
   Тезисы докладов республиканского симпозиума "Психологические аспекты профориентационной работы среди молодежи".. – Ташкент, 1981. – 218с.
1427641
   Тезисы докладов республиканского совещания информационных и библиотечных работников. – Таллин, 1988. – 140с.
1427642
   Тезисы докладов Республиканской конференции "История рабочего класса УССР в период социализма".. – Харьков, 1967. – 195 с.
1427643
   Тезисы докладов республиканской конференции "Пути улучшения использования рабочего времени в бригадной организации труда в отраслях промышленности.". – Вильнюс, 1984. – 184с.
1427644
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 1. – 1978. – 260 с.
1427645
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 2. – 1978. – 277с.
1427646
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1427647
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1427648
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1427649
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1427650
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1427651
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1427652
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1427653
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1427654
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1427655
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Казань, 1960. – 130с.
1427656
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1427657
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1427658
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1427659
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1427660
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1427661
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1427662
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1427663
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1427664
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1427665
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1427666
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1427667
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ., 1936. – 52с.
1427668
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1427669
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1427670
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1427671
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота". – Киев, 1968. – 100с.
1427672
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1427673
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1427674
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1427675
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 240с.
1427676
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1427677
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1427678
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1427679
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1427680
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1427681
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1427682
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1427683
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1427684
   Тезисы докладов третьей Научной конференции. – Владивосток, 1958. – 46с.
1427685
   Тезисы докладов Третьей научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1967. – 49с.
1427686
   Тезисы докладов участников V Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-131. – ISSN 2071-9574
1427687
   Тезисы докладов участников VI Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 5-142. – ISSN 2071-9574
1427688
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1427689
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112 с.
1427690
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1427691
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 2 : Секции V-IX. – 1980. – 314 с.
1427692
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1427693
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1427694
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 1. – 1987. – 252 с.
1427695
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 2. – 1987. – 249 с.
1427696
   Тезисы докладов четвертичной научной конференции горьковедов Поволжья., 1961. – 152 с.
1427697
   Тезисы докладов Четвертой Международной научной конференции молодых ученых: Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований / Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований; КНУТШ; Ред. кол. Булатевич Н.М., Масиенко Ю.О. – Киев : Киевский университет, 2001. – 189с.
1427698
   Тезисы докладов Четвертой научно-технической конференции по изучению полезных ископаемых отложений осадочного комплекса Юга Украины.. – К., 1968. – 168с.
1427699
   Тезисы докладов четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев, 1966. – 28 с.
1427700
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1427701
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1427702
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1427703
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1427704
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1427705
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1427706
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1427707
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1427708
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1427709
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1427710
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1427711
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1427712
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1427713
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1427714
  Всесоюзная Тезисы докладов, представленных на 8 Всесоюзную конференцию по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент, 1974) / Всесоюзная, по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент конференция, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 496 с.
1427715
   Тезисы докладов, представленных на совещание по применению радиоактивных изотопов в аналитической химии 2-4 декабря 1957 года.. – М., 1957. – 108с.
1427716
   Тезисы докладов.. – М., 1927. – 169с.
1427717
   Тезисы докладов.. – Москва, 1938. – 43с.
1427718
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 70с.
1427719
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 136с.
1427720
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1427721
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1427722
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1427723
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1427724
   Тезисы докладов.. – Ташкент, 1969. – 46с.
1427725
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 46с.
1427726
   Тезисы докладов.. – Л., 1971. – 39с.
1427727
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1427728
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по вопросам методики преподавания новых дисциплин "Теория и практика перевода" семинар, т "Сравнительная. – Ташкент, 1973. – 255с.
1427729
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1427730
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1427731
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1427732
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1427733
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1427734
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1427735
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1427736
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетие и химической газодинамике (1 ; 1984 ; АЛма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/1. – 1984. – 151с.
1427737
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/2. – 1984. – 142с.
1427738
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/1. – 1984. – 151с.
1427739
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1427740
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1427741
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1427742
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1427743
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1427744
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1427745
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1427746
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1427747
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1427748
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1427749
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1427750
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1427751
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1427752
   Тезисы докладов: 1-я Всесоюзная конференция. – Горький, 1983. – 208с.
1427753
   Тезисы и авторефераты докладов на научной конференции 24-28 февраля 1947 г.. – Омск, 1947. – 107с.
1427754
   Тезисы и аннотации докладов и сообщений всесоюзного симпозиума "речь, эмоции и личность". – Л., 1978. – 39с.
1427755
   Тезисы и аннотации докладов к научной конференции по итогам исследований в области метеорологии в период междуранодного геофизического года.. – Л., 1960. – 54с.
1427756
   Тезисы и аннотации докладов научных конференций зоотехнического факультета за 1949-1956 гг.. – Омск, 1958. – 104с.
1427757
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 23с.
1427758
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 24с.
1427759
   Тезисы и доклады 7-й научной конференции ДВГУ. – Владивосток, 1964. – 132с.
1427760
   Тезисы и программа 1-й советской гравитационной конференции.. – М., 1961. – 208с.
1427761
  Митюков А.К. Тезисы из диссертации "Ответственность продавца за эвикцию в историко-сравнительном освещении" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 283-285. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1427762
   Тезисы к V научно-техническому семинару по методике и технике гидрогеологических исследований.. – Свердловск, 1972. – 108с.
1427763
   Тезисы к XVII конференции ВКП(б).. – Москва, 1932. – 32с.
1427764
   Тезисы к Всесоюзной конференции "Социалистический образ жизни: проблемы Сибири".. – М.
1. – 1982. – 58с.
1427765
  Синайский В.И. Тезисы к диссертации "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 385-387. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1427766
   Тезисы к диссертации В.И. Синайского : "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме". II-V. – 4 с. – Отд.отт.
1427767
  Пятницкий Г.К. Тезисы к диссертации на тему "К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька" / Г.К. Пятницкий. – 4с.
1427768
   Тезисы к докладам. – Москва-Ленинград
Выпуск 1. – 1927
1427769
   Тезисы к докладам на 2 конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода. – Л.М., 1932. – 48с.
1427770
   Тезисы конференции "Теоретические и прикладные вопросы математики". – Тарту, 1980. – 300 с.
1427771
   Тезисы конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова.. – Баку, 1984. – 92с.
1427772
   Тезисы конференции по проблемам механизации и электрификации сельского хозяйства в УзССР.. – Ташкент, 1977. – 184с.
1427773
   Тезисы конференции посвященной 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо.. – Одесса, 1962. – 96с.
1427774
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 38 с.
1427775
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 56 с.
1427776
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 19 с.
1427777
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1427778
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1427779
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 39 с.
1427780
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 59 с.
1427781
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 28 с.
1427782
   Тезисы Культпропа ЦК ВЛК(б) к 50-летию "Народной Воли" // Историческое значение партии "Народ Воли" / И.А. Теодорович. – Москва, 1930. – С. 263-279
1427783
   Тезисы локладов на отчетной конференции научных работников Воронежского государственного педагогического института. – Воронеж, 1957. – 168с.
1427784
   Тезисы межвузовской студенческой научной конференции по вопросам биологии и сельского хозяйства.. – М., 1958. – 82с.
1427785
   Тезисы Межобластного геологического совещания по геологии и минеральным ресурсам ЦЧО.. – Воронеж, 1962. – 187с.
1427786
   Тезисы научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава и аспирантов. – Харьков, 1966. – 80с.
1427787
   Тезисы научно-методической конференции кафедры русского языка, посвященной 10-летию Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.. – М., 1970. – 228с.
1427788
   Тезисы научно-производственного семинара "Новое в программном обеспечении и создании компьютеров".. – Коммунарск, 1991. – 60с.
1427789
   Тезисы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательской работы за 1961 год. – Пржевальск, 1961. – 24с. – (Серия филологических наук)
1427790
   Тезисы научно-теоретической конференции"Актуальные вопросы экономической теории в свете решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР".. – Минск, 1978. – 207с.
1427791
   Тезисы научной конференции аспирантов института языкознания АН СССР.. – М., 1963. – 50с.
1427792
   Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – Х., 1962. – 124с.
1427793
   Тезисы научной конференции по проблемам истории народного хозяйства Узбекистана.. – Ташкент, 1963. – 55с.
1427794
   Тезисы научной конференции факультета иностранных языков ОГУ, посвященной 100-летию основания университета, 2-4 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 91с.
1427795
   Тезисы научной конференции, 8-10 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 139с.
1427796
   Тезисы научной конференции, посвященной 25-летию Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. – Таллина, 1972. – 60с.
1427797
   Тезисы научной конференции, посвященной проблеме двуязычия и многоязычия.. – М., 1969. – 56с.
1427798
   Тезисы научных докладов на юбилейной конференции Среднеазиатского гос.университета, посвященной двадцатипятилетию Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1950. – 90 с.
1427799
   Тезисы научных сообщений советских психологов к XXII международному психологическому конгрессу.. – М., 1980. – 176с.
1427800
   Тезисы научных сообщений советских психологов к ХХП международному психологическому конгрессу.. – М., 1981. – 512с.
1427801
   Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией.. – Москва, 1954. – 32с.
1427802
  Капустин Б.Г. Тезисы о политической философии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.22-30. – ISSN 0321-2017
1427803
  Ким И.С. Тезисы о социалистическом образовании / И.С. Ким. – Пхеньян, 1981. – 71с.
1427804
   Тезисы об основных вопросах истории БССР.. – Минск, 1948. – 63с.
1427805
   Тезисы областной конференции "Системный анализ научного знания".. – Одесса, 1986. – 152с.
1427806
   Тезисы основных докладов на третьей сессии Ученого Совета Института по вопросам эволюционной палеонтологии, посвященной памяти акад. Алексея Алексеевича Борисяка.. – М., 1947. – с.
1427807
   Тезисы Отчетной научной конференции научно-исследовательсого института физиологии животных .. – К., 1948. – 29с.
1427808
   Тезисы П Всесоюзной конференции"Биоантиоксидант". – Черноголовка
Том 1, 2. – 1986. – 154,257с.
1427809
  Лобунец Н.Н. Тезисы по диссертационной работе на тему "Применение жидких амальгам для количественного определения нитро-группы". : Дис... наук: / Лобунец Н.Н.;. – 95л.
1427810
  Ким И.С. Тезисы по социалистическому аграрному вопросу / И.С. Ким. – Пхеньян, 1971. – 71с.
1427811
   Тезисы пятой научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 60с.
1427812
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Материальное стимулирование промышленного и сельскохозяйственного производства".. – Пятигорск, 1968. – 114с.
1427813
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
1. – 1990. – 214с.
1427814
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
2. – 1990. – 258с.
1427815
   Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Противоречия современного общественного прогресса".. – Гродно
1,2. – 1989. – 266,218с.
1427816
   Тезисы Республиканской научно-теоретической конференции "Экономические проблемы развитого социализма и закономерности его перерастания в коммунизм".. – Душанбе, 1980. – 195с.
1427817
   Тезисы республиканской научной конференции по уравнениям математической физики. – Душанбе, 1983. – 152 с.
1427818
   Тезисы решений главного военного суда за 1880-1885 г.г. (включительно). – Уфа : Изд. воен.-суд. ведомства подполковн. Евдокимов ; Печатня Н. Блохина, 1885. – [13], XXIV, 265, 24 с.


  В изъяснение Военно-уголовных уставов (Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. XXII-XXIII, изд. 2-го и XXIV, - разд. I, изд. 1883 г., II и III, изд. 1884 г., и IV, изд. 1879 г.), Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.) и Устава о ...
1427819
   Тезисы сессии общего собрания Отделения биохимии, биофизики и физиологии АН УССР, посвященной проблеме "Физиология и биохимия регуляции роста растений". – Киев : Наукова думка, 1966. – 42с.
1427820
   Тезисы симпозиум по фенольным соединениям 14-17 декабря 1966 г.. – Москва, 1966. – 64 с.
1427821
   Тезисы совещания "Проблемы фонологии, морфологии синтаксиса и лексики".. – М., 1966. – 32с.
1427822
   Тезисы совещания по математической лингвистике 15-21 апреля 1959 года.. – Л., 1959. – 104с.
1427823
   Тезисы совещания по явлениям переноса в электронных расплавах. – Махачкала, 1973. – 15с.
1427824
   Тезисы сообщений. – М.Л., 1935. – 508с.
1427825
   Тезисы сообщений V-го Всесоюзного симпозиума. – Новосибирск, 1975. – 216с.
1427826
   Тезисы сообщений по биостратиграфии пограничных слоев нижнего и среднего девона СССР на полевой сессии Международной подкомиссии по стратиграфии девона : (15-25 августа 1978 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1978. – 92с.
1427827
   Тезисы студенческой научной конференции (25 апреля 1966 г.). – Донецк, 1966. – 94 с.
1427828
   Тезисы третьей Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Научный Совет АН СССР по проблеме "Когерентная и нелинейная оптика"; Институт физики АН БССР; Институт физики АН УССР; Ужгородский Государственный университет; Министерство приборостроения средств автоматизации и систем управления СКБ САТ. – Минск, 1980. – 419 с.
1427829
   Тезисы Центрального Комитета Вернгерской социалистической рабочей партии к ХII съезду ВСРП.. – Будапешт, 1979. – 47с.
1427830
   Тезисы Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
1427831
   Тезисы чтений, посвященных памяти профессора Андрея НИколаевича Краснова.. – Х., 1962. – 27с.
1427832
   Тезисы ш-ей научной студенченской конференции 22-27 марта 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 17с.
1427833
   Тезисы Ш Всесоюзной конференции молодых ученых-биологов, посвященной 250-летию со дня рождения М.В.ЛОмоносова.. – Москва, 1961. – 155с.
1427834
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
1. – 1968. – 46с.
1427835
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
2. – 1968. – 49с.
1427836
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
3. – 1968. – 59с.
1427837
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
4. – 1968. – 34с.
1427838
   Тезника измерения искривлений технологических каналов ядерныхреакторов. – М, 1981. – 80с.
1427839
  Соколова Тезника электроэнцефалографических исследований. / Соколова, Л.И. Шванг. – Л., 1954. – 136с.
1427840
  Коррвкин В.Д. Тезническая эксплуатация фильмокопий / В.Д. Коррвкин. – М, 1962. – 130с.
1427841
  Боголюбов Н.М. Теизм и пантеизм : Опыт выяснения логического взаимоотношения данных систем / [соч.] Н. Боголюбова. – Нижний Новгород : Тип. П.И. Конышева, 1899. – 426, IV с.
1427842
  Шохин В.К. Теизм или деизм? Размышления над метафизической теологией Ричарда Суинберна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-76. – ISSN 0042-8744
1427843
  Байдалюк О.П. Теистические истоки аксиологии договорного права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 225-231. – ISSN 1818-992Х
1427844
  Солкин Виктор Тейе, великая царица : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 125 : Іл., карта
1427845
  Искаков И. Тейлерии крупного рогатого скота и их переносчики в Кзыл-Ординской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Искаков И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1427846
  Шарадзе Г.С. Теймураз Багратиони как руствелолог : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Шарадзе Г.С. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 15 с.
1427847
  Косянчук П. Тейоретичні проблеми змісту поняття "правна відповідальність" // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 25-26
1427848
   Тейпирование в спорте / В.Е. Виноградов, П.Е. Гусев, М.М. Виноградов, О.Н. Грабко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 88-93. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
1427849
  Бузукашвили Илья Тейт-Бритн // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 1818-2968


  Тейт-Бритн - лондонская галерея на берегу Темзы, где разместилось лучшее в мире собрание британского искусства за последние пять столетий
1427850
  Наумова И.Б. Тейхоевые кислоты и полисахаридные фракции некоторых видов актиномицетов : Автореф... кандидата биол.наук: / Наумова И.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1427851
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
1427852
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Автореф. дис. ... кан. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1427853
   Тейяр де Шарден // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922-924. – ISBN 966-316-069-1
1427854
  Конашев М.Б. Тейяр де Шарден и религия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 19-36. – ISSN 0236-2007
1427855
  Бабосов Е.М. Тейярдизм: попытка синтеза науки и христианства / Е.М. Бабосов. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 264 с. – Библиогр.: с. 238-347
1427856
   Текатоника активизированных областей.. – ЧИта, 1982. – 143с.
1427857
   Текатоника Западной Сибири.. – Тюмень, 1987. – 136с.
1427858
  Ивашева В.В. Теккерей-сатирик / В.В. Ивашева. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 304 с.
1427859
  Глебова Т.Н. Теккерей -- теоретик реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Глебова Т.Н. ; АН УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1427860
   Теккерей = William Makepeace Thackeray : в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. : 1 л. портр. – (Серия литературных мемуаров)
1427861
  Стонов Д.М. Текля и ее друзья. / Д.М. Стонов. – Москва, 1959. – 206с.
1427862
   Текнонофизика и механические свойства горных пород.. – М., 1971. – 192с.
1427863
  Буренин Г.С. Текс к планшету 45-В гидорогеологической карты Украины м.1/420000 инструкция к пользованию этой карты / Г.С. Буренин. – К., 1929. – 15с.
1427864
  Булкіна А.В. Текст англомовного меню: жанрові характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 150-156


  Статтю присвячено розгляду жанрових характеристик тексту англомовного меню. Проаналізовано структурно-композиційні, змістові, лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні аспекти жанру. Статья посвящена особенностям жанровых характеристик текста ...
1427865
  Овсієнко Л. Текст в аспекті досліджень філософської герменевтики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – C. 92-96
1427866
  Іваницька Н. Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 189-197


  У статті здійснено огляд основних існуючих теоретичних концепцій, що лежать в основі створення моделей оцінки якості перекладу. З"ясована важливість створення класифікаційних вимірів для проведення об"єктивної оцінки якості перекладу. Проаналізовано ...
1427867
  Осадча Л.В. Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 122-128


  Стаття присвячена висвітленню феномену тексту як наративу світосприй няття сучасності. Мова йде про його функціональність, прагматичну доречність, з іншого боку - богемність та гедоністичність. Статья посвящается определению феномена текста как ...
1427868
   Текст в преподавании русского языка студентам-иностранцам на подготовительном факультете.. – М., 1983. – 146с.
1427869
   Текст в процессе преподавания иностранного языка.. – Пермь, 1979. – 166с.
1427870
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 293л. – Бібліогр.:л.280-293
1427871
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
1427872
  Стативка В. Текст в системе развития родной и иностранной речевой деятельности: взаимосвязь лингвистической базы обучения в школе и вузе / В. Стативка, Фаюань Ли, Цзинь Хє // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 174-194. – ISSN 2073-4379
1427873
  Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : учеб. пособие / А.Г. Баранов ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КубГУ, 1988. – 90 с. – Библиогр.: с. 89 (17 назв.)
1427874
  Прайс Дж. Текст для Web : Доступность и привлекательность / Джонотан Прайс, Лиза Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 464с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0420-Х


  В книге рассмотрены способы создания текстов для Internet, т.е. справочных и маркетинговых материалов
1427875
   Текст докладов. – Москва, 1961. – 258с.
1427876
  Вертипорох О. Текст Євгена Пашковського як проблема читання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 4-8. – (Філологічні науки)
1427877
  Петрова Н.В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания / Российская академия наук. Отделение литературы и языка. – Москва, 2003. – № 6. – С.130-131. – ISSN 0373-658Х


  [Обзор литературы]
1427878
   Текст и его единицы в функциональной парадигме : [cб. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения М.Н. Правдина] / [сост., предисл.: И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2013. – 120, [2] с. : портр., ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-95963-78
1427879
   Текст и его компоненты как объект комплексного анализа.. – Л., 1986. – 149с.
1427880
  Васильев Л.Г. Текст и его понимание : учеб. пособие / Васильев Л.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Тверской гос. ун-т. – Тверь, 1991. – 67с.
1427881
  Макаревич Г.В. Текст и иллюстрация в конструировании детских образов: стереотипы и новаторство современной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2073-9702


  Автор демонстрирует, как на иллюстрациях современного учебника по чтению происходит усекновение устаревших нормативных значений в детских образах и активизируется легитимация "ненормативных" в прошлом поведенческих стратегий детей
1427882
  Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О.Л. Каменская. – М., 1990. – 151с.
1427883
  Мальчуков Л.И. Текст и контекст. / Л.И. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 110 с.
1427884
   Текст и контекст: жанрово-стилевые взаимодействия в зарубежной литературе XIX-XX веков.. – Тверь, 1991. – 118с.
1427885
   Текст и контекст: Русско-зарубежные литературные связи ХІХ-ХХ вв.. – Тверь, 1992. – 96с.
1427886
   Текст и перевод. – Москва : Наука, 1988. – 164 с. – ISBN 5-02-010893-6
1427887
  Димитрова С. Текст и подтекст : наблюдения над пресупозициите в пуския дискурс / Стефана Димитрова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 145с.
1427888
  Богдан О.М. Текст і автор: до питання про співвідношення понять / О.М. Богдан, Є.В. Дмитренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 296-301. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1427889
  Карпенко В.О. Текст і дискурс: єдність та протилежність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 228-229
1427890
  Шепель Ю.О. Текст і дискурс: проблема дефініцій // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 120-129


  Стаття присвячена питанню вживання терміна «дискурс» у сучасній лінгвістиці. Автор характеризує вплив американської дескриптивної лінгвістики і французької школи дискурс-аналізу на інтерпретацію поняття у вітчизняному мовознавстві. Такий підхід дає ...
1427891
  Григошкіна Я.В. Текст і дискурс: проблема межі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 99-108. – ISSN 2077-1932
1427892
  Гаврилова Я. Текст і дискурс: спільне й відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 49-52


  У статті зроблено спробу розмежувати поняття "текст" і "дискурс", а також досліджено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано основні напрями і підходи до вивчення дискурсу. An effort to subdivide notions "text" and "discourse" has been made in ...
1427893
  Шевченко В.Е. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В.Е. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7
1427894
  Горошкевич Н.Є. Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 63-65


  Аналізуються причини несприйняття текстів мас-медіа. В основі роздумів авторки лежить теорія Ж. Бодрійяра про симулякри, запровадження яких у мас-медійну практику стало серйозним бар"єром на шляху до адекватного розуміння аудиторією повідомлень ЗМІ. ...
1427895
  Ятчук О.М. Текст інтерактивного телебачення. Загальні напрями розвитку // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 10-12


  Аналізуються особливості процесу формування видів телевізійного тексту і його комунікативних особливостей, тексти інтерактивного телебачення, форми їх існування та текстуальні стратегії. The article analyses main features of television text ...
1427896
  Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. / И.М. Колегаева. – Одесса, 1991. – 121с.
1427897
  Кандинский Б.С. Текст как интонационная структура : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кандинский Б.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 15л.
1427898
   Текст как объект комплексного анализа в вузе.. – Л., 1984. – 160с.
1427899
  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – Москва, 1981. – 139с.
1427900
  Бабайлова Э.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку : социопсихологические аспекты / Бабайлова Э.Э. ; под ред. А.А. Леонтьева. – Саратов : Саратовский университет, 1987. – 153 с.
1427901
  Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие / М.С. Чаковская. – М., 1986. – 128с.
1427902
   Текст как явление культуры.. – Новосибирск, 1989. – 194с.
1427903
  Каратаев Г.И. Текст лекции по теме "Основы теории множеств" / Г.И. Каратаев. – Минск, 1976. – 26 с.
1427904
  Жукова Е.Л. Текст лекций по курсу "Атомная и молекулярная спектроскопия" / Е.Л. Жукова. – Ужгород, 1974. – 54 с.
1427905
  Кириллов Н.Н. Текст лекций по курсу "Финансирование и кредитование строительства" / Н.Н. Кириллов. – Л., 1984. – 59с.
1427906
  Каленик В.В. Текст лекций по разделу "Теория механизмов и машин" курса "Прикладная механика" для студ. немеханических специальностей / В.В. Каленик, В.К. Акулич. – Минск, 1983. – 79с.
1427907
  Мацкевич И.П. Текст лекций по теме "Интегральные преобразования" / И.П. Мацкевич, Л.С. Кузнецова. – Минск, 1975. – 16с.
1427908
  Кузнецов А.В. Текст лекций по теме "Линейная алгебра" / А.В. Кузнецов, Д.С. Кузнецова. – Минск, 1976. – 55 с.
1427909
  Петрович В.Д. Текст лекций по теме "Основные методы распознавания экономических объектов" / В.Д. Петрович. – Минск, 1976. – 20с.
1427910
   Текст лекції "Типізація країн світу" з нормативного курсу "Регіональна економічна та соціальна географія світу" для студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
1427911
  Братійчук М.В. Текст лекцій по курсу "Спеціальні методи сучасної астрофізики" / М.В. Братійчук. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 1. – 1975. – 94 с.
1427912
  Гаврилів Т. Текст між культурами = Texts between cultures: Essays on Translation : Перекладознавчі студії / Тимофій Гаврилів. – Київ : Критика, 2005. – 200с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-58-6
1427913
  Сікора Г. Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 122-135. – ISSN 1682-3540
1427914
  Львович А. Текст обэриутов в романе Виктора Пелевина "Числа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  В статье приведены результаты сравнительного анализа текстов Даниила Хармса и Александра Введенского с текстами Виктора Пелевина "Элегия" и "Числа" на основании образного ряда в произведениях. У статті наведені результати порівняльного аналізу текстів ...
1427915
  Блох М.Я. Текст официального документа (на материале британских и российских документов социальных министерств) / М.Я. Блох, А.С. Костина // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 47-59. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье подвергается критическому дискурс-анализу текст документов британских и российских социальных министерств. В анализе совмещаются два плана анализа: с одной стороны, лингвостроевой, с другой - социальный. Отмечается тенденция к ...
1427916
  Грязин И. Текст права / И. Грязин. – Таллин, 1983. – 187с.
1427917
   Текст Русской правды на основании четырех списков различных редакций / Изд. Н. Калачов. – 3-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – VI, 51 с., 3 л. ил. – Загл. обл.: Русская правда. - Конволют. - Пер.: Русские юридические древности / . Т. 1 : Территория и населений / В.И. Сергеевич
1427918
  Котошихин Г.К. Текст сочинения "О России в царствование Алексея Михайловича" гл. 1, 2 и 13, с примечаниями, история памятника, біография автора. – Санкт-Петербург : Изание И. Глазунова, 1891. – 56 с. – (Русская классическая библиотека, изд-мая под ред. А.Н. Чудинова. Пособие при изучении русской лит-ры ; Вып. 4)
1427919
  Любашенко О. Текст та його трансформації як стратегії вербального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні стратегії трансформації тексту та правила, за якими вони мають здійснюватися. The main strategies and the rules of the text transformation are studied.
1427920
  Пронкевич О.В. Текст толедо: приклад середньовічного мультикультуралізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 153-158. – ISBN 966-594-420-7
1427921
  Баюн К.Й. Текст у парадигмі лінгвістичних досліджень (комунікативнопрагматичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 418-425


  Розглянуто основні дефініції поняття "текст", підходи до вивчення тексту та текстові категорії. Виявлено комунікативний підхід як один із пріоритетних у лінгвістичному аналізі тексту. Увагу зосереджено на явищі комунікативності, мовленнєвої ситуації, ...
1427922
  Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи / Віра Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344с. – ISBN 966-7804-91-7
1427923
  Лемещук Л.В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 63-67. – Бібліогр.: Літ.: С. 67; 19 назв
1427924
  Семеног О. Текст у сучасних дослідницьких парадигмах : Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем викладання лінгвістичних, літературознавчих, методичних курсів у м. Суми
1427925
  Шевченко Л.І. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі / Л.І. Шевченко, Д.І. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 8-23. – ISSN 2311-2697
1427926
  Пілішек С. Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності( на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса) // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 250-272. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1427927
  Бацевич Ф.С. Текст як знак: проблеми іконічності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 37-44. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1427928
  Пономарьова О. Текст як інформаційний носій та виразник сили політичної газетної журналістики: функціонально-комунікативний астект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 337-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
1427929
  Овсієнко Л. Текст як об"єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 114-131
1427930
  Сюта Г. Текст як об"єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 64-76. – ISSN 1682-3540
1427931
  Демкова Т.М. Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 16-24. – ISSN 2073-4379
1427932
  Сюта Г. Текст як поняття теорії лінгвосинергетики // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 52-62. – ISSN 0201-419
1427933
  Цуркан М.В. Текст як продукт лінгводидактики у процесі викладання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 93-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1427934
  Бігунова С.А. Текст як продукт мовленнєво-творчого процесу / С.А. Бігунова, М.І. Зубілевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 53-56. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1427935
  Тарасюк Я. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака "Місця за рангом" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 303-311
1427936
  Павленко Ю.Ю. Текст як сума фотографій: до розуміння минулого через утривалення його в кадрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-7825-78-7
1427937
  Кусько К. Текст, дискурс, та інтердискурс: функціональна сфера, сутність, прагматика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 230-234. – ISBN 966-8188-07-1
1427938
  Гаврилів Т. Текст, контекст, інтертекст. Есей про Ельфриде Єлінек // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 27-29
1427939
  Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек / Р.Г. Пиотровский. – Ленинград, 1975. – 327с.
1427940
  Гудзенко О.П. Текст, створений білінгвом : стилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 237-240


  Проаналізовано особливості сучасного наукового тексту в контексті правильності добору стилістичних засобів та редагування. Проанализировано особенности современного научного текста в контексте правильности подбора стилистических прийомов и ...
1427941
   Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського
Вип. № 1 : Філологічні науки. – 2017. – 328 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1427942
  Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – Москва : Русский язык, 1981. – 113с.
1427943
   Текст: семантика и структура.. – М., 1983. – 302с.
1427944
  Попов Ю.В. Текст: структура и семантика / Ю.В. Попов, Т.П. Трегубович. – Минск, 1984. – 189с.
1427945
  Таранець В.Г. Тексти "Велесової книги": час написання (фоностатистичний аналіз) / В.Г. Таранець, І.В. Слободцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 46-53. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1427946
   Тексти актуальної соціально-економічної тематики для поглибленого вивчення німецької мови : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 265c. – На обкл.: Deutschland-heute; До 100-річчя Київського національного економічного університету. – (Aktuelle Texte). – ISBN 966-574-608-1
1427947
  Ісакова Є.П. Тексти англомовних інструкцій в ергономічному аспекті


  Пропонується новий підхід до аналізу лексичної, граматичної та структурної організації тексту, який базується на даних ергономічних досліджень та пов"язаний з когнітивними аспектами розуміння та запам"ятовування інформації. Автор приділяє увагу ...
1427948
  Потапенко С. Тексти англомовних новин: руйнування жанрового канону? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 64-77. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1427949
  Величко В.В. Тексти давньокитайською мовою та веньянеи як засоби вивчення історичної граматики та краєзнавства Китаю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена проблемі відбору текстів для вивчення історичної граматики китайської мови та краєзнавства Китаю. Розглядаються особливості текстів, що раніше використовувались для досліджень та викладання китайської мови.
1427950
  Натальїн В.П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5-8 класах / В.П. Натальїн. – Київ, 1989. – 158с.
1427951
  Глазова О. Тексти для аудіювання із завданнями для оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів 5-11 класів за 12-бальною системою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.1-16. – ISSN 0130-5263
1427952
   Тексти для домашнього читання з німецької мови : для студентів 4 курсу геогр. ф-ту спец. "Міжнародний туризм" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: А.Д. Свірчевський]. – Київ : КНУ, 2009. – 103 с. – Текст нім.
1427953
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
1. – 1958. – 22с.
1427954
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
2. – 1958. – 23с.
1427955
  Бабенко Н.А. Тексти для позакласного читання 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2007. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 1). – ISBN 978-966-333-426-4
1427956
  Винницька О.Г. Тексти для практичних вправ на німецькій мові / О.Г. Винницька, М.Д. Михайлишин. – Львів, 1970. – 65с.
1427957
  Кириченко М.П. Тексти для читання з німецької мови : (посібник для студ.-біолог.) / уклала М.П. Кириченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченко, 1954. – 171 с.. – Пар. тит. л. нім. мов.


  Пар. тит. л. 43 Kiri Kiritschenko, M.Ph. Texte fur den Deutschunterricht. / M.Ph. Kiritschenko. - K., 1954. - 172с. УДК 4Нім(082)
1427958
  Боярська З.М. Тексти для читання з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1959. – 120с.
1427959
  Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
1427960
  Гетьман З. Тексти з іконічним компонентом як результат креолізації комунікації


  Досліджено креолізовані тексти з іконічним компонентом з огляду на екстратекстуальні фактори, які передба-чають їх жанрово-стилістичну класифікацію. Запропоновано класифікацію креолізованих текстів, яка спирається на такі їх ознаки: інформаційні, ...
1427961
  Діброва В.Г. Тексти з назвами і без назв // Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – С. 104-218. – (Перша книжка прозаїка)
1427962
   Тексти за фахом для читання та перекладу з словником.. – К., 1965. – 45с.
1427963
  Грабович Г.Г. Тексти і маски = Text and masks / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2005. – 310 с. – ISBN 966-7679-59-4
1427964
  Грабович Г. Тексти і перспективи. Фрагменти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 36-39
1427965
  Шуляков І.М. Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 142-149. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1427966
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. теорії пружності. – Київ, 1971. – 137 с. : іл., черт. – Бібліогр.: с. 134-135


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1427967
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1971. – 137 с.


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1427968
  Ломоносова К.С. Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості й характеристики текстів малої форми та їх роль у формуван ні інтересів, поглядів і вподобань аудиторії. The article analyses the features and specifications of texts of small form and their role in shaping of the ...
1427969
  Мельничук О.П. Тексти Мелетія Смотрицького як об"єкт історико-мовного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 67-71


  У статті проаналізовано тексти Мелетія Смотрицького в широкому лінгвокультурологічному аспекті XVII ст., на основі чого можливе дослідження зміни поглядів автора та його мовленнєвої поведінки. В статье проанализировано тексты Мелетия Смотрицкого в ...
1427970
  Серажим К. Тексти міркування і тексти-докази: семантичне та стилістичне розмежування
1427971
  Охріменко О.А. Тексти податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччини в композиційному, лексико-семантичному та комунікативно-прагматичному висвітленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Охріменко Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1427972
  Турукало Т.Б. Тексти постмодерної літератури в шкільному вивченні // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 26 (210). – С.13-19
1427973
  Колісник М.І. Тексти Старого Заповіту як джерело ідей християнського місіонерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 36-37
1427974
  Возняк Тарас Тексти та переклади / Возняк Тарас. – Харків : Фолио, 1998. – 667с. – (Українська культура ХХ століття). – ISBN 966-03-0382-3
1427975
  Шуляк С.А. Тексти українських народних замовлянь: номінації валідонімів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 64-69. – ISSN 2522-493X
1427976
  Чорна М. Тексти української народної картини "Козак-Мамай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 126-131
1427977
  Клименко Н.Б. Тексти як джерело вивчення та збереження українських східностепових говірок Донеччини // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 162-167. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Східностепові говірки Донеччини належать до новостворених говірок південно-східного наріччя й виникли внаслідок пізнього заселення й дозаселення, яке найбільш інтенсивно відбувалося в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Більшість переселенців були ...
1427978
  Капіца Ю.М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 45-54. – ISSN 2616-6798
1427979
   Тексти. Антологія прози. – Київ : Смолоскип, 1995. – 308 с. – (Творча асоц. " 500 "). – ISBN 0-914834-10-Х
1427980
  Чумакова Ю.П. Текстильная лексика говоров района "Богословщина" Рязанской области .(Семант., диалектол. и этимол. характеристика) : Автореф... канд. филол.наук: / Чумакова Ю.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1427981
  Зубчанинов В.В. Текстильная промышленность капиталистических стран / В.В. Зубчанинов. – М., 1962. – 415с.
1427982
  Прохоров Г. Текстильная промышленность Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Прохоров Г.; Мин. внешней торговли СССР. Всесоюз. Акад. внешней торговли. – Москва, 1952. – 16 л.
1427983
  Мещалин И.В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине ХІХ века / И.В. Мещалин. – Москва-Ленинград, 1950. – 260с.
1427984
  Бурцев Г.В. Текстильная промышленность Московской и Владимирской губерний в 30-50-е годы XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Г. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1427985
  Корнеев А.М. Текстильная промышленность СССР и пути ее развития. / А.М. Корнеев. – М., 1957. – 364с.
1427986
  Красько Н. Текстильні вироби в поховальній обрядовості болгар України та метрополії (компаративні студії) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1427987
   Текстильное искусство сефевидского Ирана.. – М., 1980. – 23с.
1427988
  Коварский Б.Н. Текстильное сырье на мировом рынке / Б.Н. Коварский. – М, 1923. – 125с.
1427989
  Костромин Г.Р. Текстильные волокна. Мировой капиталистич. рынок. Обзор. / Г.Р. Костромин, Н.Н. Новикова. – М., 1954. – 59с.
1427990
  Орлова Н.Г. Текстильные изделия в общественном интерьере / Н.Г. Орлова. – М., 1988. – 73с.
1427991
  Мирейский В.И. Текстильные товары. / В.И. Мирейский. – М., 1985. – 224с.
1427992
  Мирейский В.И. Текстильные товары: Товароведение. / В.И. Мирейский. – 3-е изд., перераб. – М., 1980. – 216с.
1427993
  Френкель Я.А. Текстильный городок / Я.А. Френкель, М.И. Танич. – Москва, 1964. – 108с.
1427994
  Тюрин И.И. Текстильный край. / И.И. Тюрин. – Иваново, 1948. – 206с.
1427995
  Романов Ф.А. Текстильщики Московской области в годы гражданской войны / Ф.А. Романов. – М., 1939. – 144с.
1427996
  Клочек Г. Текстова інформативність у Григора Тютюнника: діамантова щільність (Аналіз одного речення з оповідання "Син приїхав") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – C. 38-42. – ISSN 0130-5263
1427997
  Дебейко О.В. Текстова категорія інтегративності як фактор диференціації функціональних стилів у японській мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів)


  На матеріалі японських текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів досліджувалася проблема релевантності текстової категорії інтегративності як маркера функціонального стилю. Схеми розподілу типів інтегративності є диференційними ознаками ...
1427998
  Швець Г. Текстова категорія інфомативності у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – C. 194-208. – ISSN 2078-5119


  Окреслено різні підходи до розуміння текстової категорії інформативності. Проаналізовано характер інформації у деяких текстах, що пропонуються для читання іноземним студентам. Схарактеризовано завдання, спрямовані на розвиток умінь читачів-інофонів ...
1427999
  Дебейко О.В. Текстова компресія та еліпсис як засоби текстової когезії в японській мові


  Виходячи із засад текстової лінгвістики, на матеріалі японської мови досліджувалося явище інтегративності тексту, а саме, його складова - текстова когезія, засобами формування якої є еліпсис та текстова компресія виконують не тільки стилістичну, а й ...
1428000
  Чистяк Д. Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга


  На матеріалі поетичних текстів класика бельгійської літератури Ш. Ван Лерберга досліджено основні міфопоетичні та концептуальні моделі його авторської картини світу. Виявлено різні аспекти контамінації античної та біблійної міфопоетичних парадигм, що ...
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,