Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1420001
   "...твій В.Ульянов". – Київ : Молодь, 1969. – 201 с.
1420002
   "...твоих оград узор чугунный" / Колесникова О. – Ленинград, 1970. – 136с.
1420003
  Шевченко О. "Тая слава, що орлом по світу літає" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Дмитро Яворницький – ім"я, овіяне легендами".
1420004
  Сандерсон А.Т. "Твари" / А.Т. Сандерсон. – М., 1991. – 191 с.
1420005
  Науменко Н.В. "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 158-168


  У статті йдеться про специфіку розвитку сонета як "твердої форми" у сучасній українській ліриці. Показано, що, попри стрімкі ритми життя та потужний потік інформації, яка по-різному інтерпретується в художніх творах, сонет має повне право на існування ...
1420006
   "Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1420007
  Барабаш Ю. "Твій Гр. Сивокінь" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17


  Листи Григорія Сивоконя до Юрія Барабаша.
1420008
  Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа...багато міцніша." Вадим Щербаківський у сомооцінках і спрійнятті сучасників // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 2-21. – ISSN 0131-2685
1420009
  Сергійчук В.І. "Твір порозуміння й об"єднання всіх революційних сил народу" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 70-річчя спроби створення Української Народної Революційної Армії під проводом Тараса Бульби-Боровця.
1420010
  Савин О.М. "Твое имя помнят люди..." : страницы мордовской Пушкинианы / О.М. Савин. – Саранск, 1987. – 206 с.
1420011
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." / М.Г. Хазин. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 240 с.
1420012
  Трубецкой Б.А. "Твоей молвой наполнен сей предел..." (страницы жизни Пушкина в Молдавии). / Б.А. Трубецкой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 13с.
1420013
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1987. – 340с.
1420014
  Пашко О. "Твої слова в повітрі цім живуть". Як євреї інтерпертували Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 8-9
1420015
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...". 160 років тому народився і 100 років минуло від того дня, як пішов із життя національно-культурний будівничий України // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 135-151


  Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко (1856-1916).
1420016
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...": Іван Франко - національно-культурний будівничий України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 19-30. – ISSN 2313-1802
1420017
   "Твой выбор" - как сделать выбор граждан сознательным при помощи СМИ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-5
1420018
  Волкова А.Г. "Творец виден через творение": творчество Джорджа Герберта и францисканская традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 160-165. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1420019
  Степаненко М. "Творець найпрекраснішого козацького епосу" Михайло Шолохов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 98-116. – ISSN 2075-1222
1420020
  Савчук В. Ташкент - 66: під сонцем і ліхтарем : показовий витяг із совєтчини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 145-152. – ISSN 08-68-4790-12
1420021
  Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века : очерки соц.-экон. и полит. истории / Ф. Азадаев ; Акад. наук УзССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1959. – 242 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 236-240
1420022
  Соколов Ю.А. Ташкент, ташкентцы и Россия / Ю.А. Соколов. – Ташкент, 1965. – 189с.
1420023
  Абдукаримохунова Р. Ташкентская археологическая школа и развитие археологии Средней Азии : Автореф... Канд. ист.наук: 07.00.06 / Абдукаримохунова Р.; Кемеровский гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 20л.
1420024
  Щеглов В.П. Ташкентская астрономическая обсерватория / В.П. Щеглов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
1420025
   Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. – Ташкент, 1960. – 544с.
1420026
   Ташкентская областная конференция по культуре производства и технической эстетике 15-16 февраля 1965 г.. – Ташкент, 1965. – 86с.
1420027
  Альмухамедова Элла Григорьевна Ташкентская партийная организация в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Альмухамедова Элла Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 25л.
1420028
  Мальцев О.М. Ташкентские встречи. / О.М. Мальцев. – Ташкент, 1960. – 243с.
1420029
  Бережных Л.Т. Ташкентские мальчишки / Л.Т. Бережных, В.В. Лапина. – Ташкент, 1978. – 63с.
1420030
  Маллицкий Г Н. Ташкентские махалля и мауза / Г Н. Маллицкий, . – Ташкент, 1927. – 16с.
1420031
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 16с.
1420032
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 352с.
1420033
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 312с.
1420034
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 40с.
1420035
  Алимов Р. Ташкентский государственный экономический университет:события и факты // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.23-24. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
1420036
  Корнилов Н. Ташкентский дневник / Н. Корнилов. – Ташкент, 1970. – 160с.
1420037
  Седов Г.Н. Ташкентский дом / Г.Н. Седов. – Ташкент, 1980. – 156 с.
1420038
   Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент, 1981. – 176с.
1420039
  Будяк Л.М. Ташкентский международный кинофестиваль / Л.М. Будяк. – Москва, 1985. – 48с.
1420040
   Ташкентский политехнический институт им. Беруни. Научно-технич. и теоретич. конференция студентов за 1974 год : Тезисы докл. – Ташкент, 1974. – 86с.
1420041
   Ташкентский процесс : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
1420042
  Рашидов Г. Ташкентский совет в первый период Советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Рашидов Г.; МВО СССР. Средне-Азиатский гос. университет. Кафедра истории СССР. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1420043
   Ташкентский ун-т и Самаркандский ун-т. Научно-методическая конференция (Ташкент 1972) Тезисы докладов..., посвященной 50-летию образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана (10-14 дек.). – Ташкент, 1973. – 240с.
1420044
  Азизханов А.Т. Ташкентский университет-вуз спортивный / А.Т. Азизханов ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Медицина, 1980. – 32, [18] с. : ил.
1420045
  Шамухамедов Ш.Ш. Ташкентский университет - основоположник науки в Средней Азии / Ш.Ш. Шамухамедов, З.П. Дан. – Ташкент, 1980. – 103с.
1420046
  Черток С.М. Ташкентский фестиваль / С.М. Черток. – Ташкент, 1975. – 191с.
1420047
  Набиев Р.Н. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. / Р.Н. Набиев. – Ташкент, 1966. – 80с.
1420048
  Нуруллаев Г. Ташкентское время : стихи / Гульчехра Нуруллаев ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
1420049
   Ташкентское землетрясение. 26 апреля 1966 года. – Ташкент, 1971. – 672с.
1420050
   Ташкенту - 2000. – Ташкент, 1983. – 77с.
1420051
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 261 с.
1420052
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
1420053
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 248 с.
1420054
   Ташмухамед Алиевич Сарымсаков. – Ташкент, 1975. – 48с.
1420055
  Кызласов Л.Р. Таштикская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины / Л.Р. Кызласов. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 198 с.
1420056
  Мартынова Г.С. Таштыкские племена на Кие. / Г.С. Мартынова. – Красноярск, 1985. – 112с.
1420057
  Астафьев В.П. Тают снега : роман / Виктор Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1962. – 326с.
1420058
  Литвинцев Данил Тающая красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 128-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1420059
  Колыхалов В. Тающие облака / В. Колыхалов. – Омск, 1987. – 333 с.
1420060
  Кэннинг В. Тающий человек / В. Кэннинг. – Ленинград, 1991. – 256 с.
1420061
  Клоков В.Д. Таяние и жидкий сток с поверхности ледникового покрова Антарктиды / В.Д. Клоков; Под ред.Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 127с.
1420062
  Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии / В.Г. Коновалов. – Л., 1985. – 238 с.
1420063
  Шульц В.Л. Таяние снега / В.Л. Шульц. – Ташкент, 1952. – 101с.
1420064
  Лидин Вл. Таяние снегов / Вл. Лидин. – Москва, 1980. – 328с.
1420065
  Шульц В.Л. Таяние снежников в горах средней Азии / В.Л. Шульц. – Ташкент : АН УЗССР, 1956. – 370с.
1420066
  Левитин Г.М. Таьтяна Георгиевна Бруни / Г.М. Левитин. – Л, 1986. – 157с.
1420067
  Фурсова М.Ф. Тби низовий реки Мургаба : Автореф... канд. биол.наук: / Фурсова М.Ф.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои, Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 17л.
1420068
  Отарова Н.А. Тбилиси- столица Грузинской ССР / Н.А. Отарова. – М, 1951. – 72с.
1420069
  Лолашвили О.И. Тбилиси -- столица Советской Грузии / О.И. Лолашвили. – Тбилиси, 1967. – 36с.
1420070
   Тбилиси - столица Грузинской ССР. – Тбилиси, 1958. – 112с.
1420071
   Тбилиси. – Рига. – 6с.
1420072
  Новиков Иван Тбилиси : Стихи / Новиков Иван. – Тбилиси : Изд-во "Заря Востока", 1944. – 144 с.
1420073
   Тбилиси. – Тбилиси, 1946. – 208с.
1420074
  Беридзе В. Тбилиси / В. Беридзе, З. Курдиани, А. Рчеулишвили. – Москва : Госиздат архит. и градостроит., 1951. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93 (12 назв.)


  Автор: Курдиани, Захарий Александрович, Рчеулишвили, Леван Дмитриевич
1420075
  Цинцадзе В. Тбилиси / В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1958. – 118с.
1420076
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1961. – 124 с.
1420077
  Чернышков Н. Тбилиси / Н. Чернышков. – Тбилиси, 1965. – 48с.
1420078
   Тбилиси. – Тбилиси, 1966. – 122с.
1420079
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1969. – 240 с.
1420080
  Джаошвили В.Ш. Тбилиси : Экономико-географический очерк / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 90 с.
1420081
  Ткешелашвили О.В. Тбилиси : Путеводитель / О.В. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1977. – 88с.
1420082
  Чхетия Ш. Тбилиси в XIX столетии / Ш. Чхетия. – Тбилиси, 1942. – 522с.
1420083
  Налбандян В.С. Тбилиси в армянских литературных памятниках древних и средних веков / В.С. Налбандян. – Ереван, 1961. – 174с.
1420084
  Нозадзе Ш.И. Тбилиси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941-1953). : Автореф... канд. ист.наук: / Нозадзе Ш.И.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1420085
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 191 с.
1420086
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1983. – 199с.
1420087
  Бадриашвили Н. Тбилиси. / Н. Бадриашвили. – Тбилиси. : Госиздат Груз. ССР, 1957. – 183 с.
1420088
  Кинцурашвили С.Т. Тбилиси. / С.Т. Кинцурашвили. – Тбилиси., 1971. – 312с.
1420089
   Тбилиси. К 40-летию Советской власти в Грузии. – Тбилиси, 1961. – 183с.
1420090
  Джанберидзе Н.Ш. Тбилиси. Мцхета / Н.Ш. Джанберидзе, К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 256 с.
1420091
  Степанов Т. Тбилиси: легенда и быль / Т. Степанов. – Москва : Изд. АПН, 1970. – Текст парал. рос. та англ. мовами
1420092
  Берулава Х. Тбилисские серенады : стихи, поэмы / Х. Берулава. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 334 с.
1420093
  Кокеев М. Тбилисские трудности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 41-48. – ISSN 0130-9625
1420094
  Хучуа П.В. Тбилисский гос. театр оперы и балета им. З. Палиашвили / П.В. Хучуа. – Тбилиси, 1962. – 108с.
1420095
   Тбилисский гос. ун-т, 29/10-3/11 : Тезисы докл. – Тбилиси, 1947. – 102с.
1420096
   Тбилисский государственный ордена Ленина театр оперы и балета им. З.П.Палиашвили. – Тбилиси, 1950. – 96с.
1420097
   Тбилисский государственный университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов. – Тбилиси, 1974. – 139с.
1420098
  Дейсадзе Л.С. Тбилисский период творческого развития молодого Максима Горького. (К истории русско-груз. лит. связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Дейсадзе Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1420099
  Чхиквишвили Д.И. Тбилисский университет - история, перспективы, проблемы развития / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1978. – 67с.
1420100
   Тбилисский университет сегодня. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 60с.
1420101
   Тбилисский университет. 1918-1968 : Материалы для докладчиков. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 59с.
1420102
   Тбилисский университет. 1918-1968. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1968. – 185с.
1420103
   Тбилисский университет. Библиографический указатель трудов (1976). – Тбилиси, 1977. – 36с.
1420104
   Тбилисский университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов (1973-1974). – Тбилиси, 1975. – 56с.
1420105
  Надирадзе К. Тбилисское утро : стихи / Колау Надирадзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1420106
   Тбілісі - світова столиця книги 2021 року / підготувала Олена Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 39-40
1420107
  Бежанішвілі А. Тбіліський бунт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  55 років тому в Грузії спалахнули масові заворушення із закликами до незалежності республіки. Приборкання мітингувальників силами внутрішніх військ СРСР призвело до загибелі десятків мирних громадян.
1420108
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналист / Г.В. Кузнецов. – Москва, 1980. – 251с.
1420109
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220с. – ISBN 5-900045-37-4
1420110
   ТВ - публицист. – М., 1971. – 239с.
1420111
  Дондурей Даниил ТВ : на страже кризиса = Итоги телесезона // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-127


  Російське телебачення
1420112
  Дондурей Даниил ТВ : уловки профессии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 135-140


  Про професійні стереотипи телебачення
1420113
  Кириленко В. ТВ рынок сегодня и завтра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 64. – ISSN 1606-3732
1420114
  Лакшин В.Я. Твардовский в "Новом мире" / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 45 с.
1420115
   Твардовський (Twardowski) Казимеж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 921. – ISBN 966-316-069-1
1420116
  Мерль Р. Тварина, обдарована розумом : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 332с.
1420117
  Панько І.С. Тварини -- друзі чи вороги? / І.С. Панько, В.І. Панько. – Київ : Урожай, 1989. – 160с.
1420118
  Луц Д.М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 106-113. – (Юридичні науки ; № 3)
1420119
  Шульга І.К. Тварини в минулому і тепер / І.К. Шульга. – К., 1950. – 167 с.
1420120
  Герасимов Б.П. Тварини в неволі / Б.П. Герасимов. – Київ, 1958. – 248 с.
1420121
  Пилипчук О.Я. Тварини з "Червоної книги" / О.Я. Пилипчук. – Київ, 1986. – 49 с.
1420122
  Таран М.К. Тварини наших водойм / М.К. Таран. – Київ, 1971. – 136 с.
1420123
  Ткачук О. Тварини у західноєвропейській християнській літературній традиції // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 111-113. – ISSN 2307-2261
1420124
   Тварини Червоної книги. – Київ, 1990. – 204 с.
1420125
  Скрипник В.Л. Тварини як джерело підвищеної небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 2219-5521
1420126
  Онищук О.О. Твариний світ, як об"єкт адміністративно-правової охорони від браконьєрства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1420127
  Шнаревич І.Д. Тваринний світ : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 32-33
1420128
  Парнікоза І.Ю. Тваринний світ Дніпровської заплави. Безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 44-48
1420129
   Тваринний світ західних районів України. – Київ, 1964. – 84 с.
1420130
  Гаврилюк В.С. Тваринний світ Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 114-119. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1420131
   Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1420132
  Лейба Л.В. Тваринний світ як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1420133
  Кутузова М.С. Тваринний світ. Хрестоматія для вчителів почат. класів. / М.С. Кутузова. – Київ, 1972. – 192 с.
1420134
   Тваринництво. – Київ, 1957. – 383 с.
1420135
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок, П.В. Корчевий. – Київ, 1959. – 311с.
1420136
  Кравченко М.А. Тваринництво / М.А. Кравченко. – Київ, 1962. – 413с.
1420137
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – вид 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 215с.
1420138
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – Київ, 1968. – 488с.
1420139
  Данильченко В.М. Тваринництво : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 155-168 : Табл., рис.
1420140
  Шестидесятний О. Тваринництво в гірських колгоспах / О. Шестидесятний. – Ужгород, 1959. – 51с.
1420141
  Секерська О.П. Тваринництво та полювання в господарстві мешканців Мотронинського городища // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 44-48. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1420142
  Кіщак І.Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку / І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2313-092X
1420143
   Тваринництво Української РСР. – Київ, 1960. – 252 с.
1420144
  Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1420145
  Лаврук О.В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О.В. Лаврук, Н.А. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
1420146
  Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України : ( територіальна організація і природокористування) / В.П. Нагірна; Нац. академія наук України; Ін-тут географії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 152с. – ISBN 5-12-004548-6
1420147
  Юдіна М.М. Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1420148
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-50. – ISSN 0132-2036
1420149
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 49-89. – ISSN 0132-2036
1420150
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-65. – ISSN 0132-2036
1420151
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Симферополь, 1964. – 440с.
1420152
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Москва, 1971. – 432с.
1420153
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-73 гг.. – М., 1974. – 52с.
1420154
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-75 гг.. – М., 1975. – 52с.
1420155
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-77 гг.. – М., 1978. – 68с.
1420156
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1974. – 236 с.
1420157
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1978. – 240 с.
1420158
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1979. – 239 с.
1420159
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Казань, 1982. – 240 с.
1420160
  Савицкая В.А. Твердая пшеница в Сибири. / В.А. Савицкая. – М., 1987. – 144с.
1420161
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1982. – 519с.
1420162
  Клинов Ф.Я. Твердая фаза воды в атмосфере при низких отрицательных температурах (от 35 до 58 груд) : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Клинов Ф.Я.; ГУГМС при СМ СССР. Центр. ин-тут прогнозов. – М., 1956. – 12л.
1420163
  Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1420164
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 224 с.
1420165
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 224 с.
1420166
  Козинцева Л.М. Твердий стік на річках лісостепової зони УРСР / Л.М. Козинцева, Л.Г. Будкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 106-113 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1420167
  Ле І. Твердий характер / І. Ле. – Київ, 1941. – 127с.
1420168
  Кідрук М. Твердиня : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 554, [4] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5610-1
1420169
  Дробаха О.І. Твердиня весни : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1983. – 88 с.
1420170
  Тимченко М. Твердиня Кам"янець-Подільського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 32
1420171
  Тимощук Б.О. Твердиня на Пруті : З історії виникнення Чернівців / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87с.
1420172
  Касян Л.Г. Твердиня національного мистецтва // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 165-175. – ISSN 0320-9466


  До 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки.
1420173
  Мамалага В. Твердиня незрушна. Роздуми з нагоди 313-х роковин Батуринської трагедії // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 листопада (№ 119)


  3 листопада (2-го за юліанським календарем) Україна вкотре звертатиметься до одного з найболючіших своїх історичних уроків - знищення російськими військами гетьманської столиці - Батурина.
1420174
  Корж В.Ф. Твердиня: Вибр. поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1981. – 166с.
1420175
  Мороз В. Тверді мелодії : зб. творів і виступів / Валентин Мороз. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 202, [1] с. – Документи с. 181-198 англ., нім. – ISBN 978-611-01-1999-3
1420176
  Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов"язані з ними, та шляхи їх вирішення (у місті Києві) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1420177
  Гулій В. Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 155-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1420178
  Дрозд В.О. Тверді розчини SmBa2-xSmxCu307±5: синтез, киснева стехіометрія, структурні та електрофізичні характеристики / В.О. Дрозд, В.І. Багінський, В.С. Мельников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Хімія ; Вип. 37)


  Тверді розчини складу SmBa[нижній індекс 2-x]Sm[нижній індекс x]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (0 [< або =] х [< або =] 1,8) одержано з використанням золь-гель метода. Досліджено залежність параметрів кристалічної ґратки сполук від ...
1420179
   Тверді розчини заміщення купрату неодиму субмікронної дисперсності / С. Неділько, О. Дзязько, Т. Войтенко, М. Зеленько, І. Фесич, О. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1420180
  Степаненко Василь Тверді форми : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0208-0710
1420181
  Кропивницька Л.М. Твердість води окремих природних джерел Львівщини / Л.М. Кропивницька, І.В. Брюховецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 167-173. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
1420182
  Рощин И.И. Твердо верю в нашу Победу. / И.И. Рощин. – М, 1989. – 207с.
1420183
   Твердо идти дорогой перестройки и углубления демократии. – Москва : Политиздат, 1987. – 79 с.
1420184
   Твердо йти шляхом перебудови і поглиблення демократії. – Київ, 1987. – с.
1420185
  Григорьева А Н. Твердое небо. / А Н. Григорьева. – М, 1983. – 87с.
1420186
  Асланян Г.С. Твердое солнце Земли / Г.С. Асланян, Э.Э. Шпильрайн, В.А. Кузьминов ; отв. ред. А.Е. Шейндлин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 174 с. – Библиогр.: с. 175-176. – (Человек и окружающая среда)
1420187
  Верещагин Л.Ф. Твердое тело при высоких давлениях : Избранные труды / Л.Ф. Верещагин. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
1420188
  Байдаков Л.А. Твердое тело: аморфное состояние вещества : учеб. пособие / Л.А. Байдаков, Л.Н. Блинов ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63
1420189
  Голованов Н.Г. Твердое топливо как химическое сырье / Н.Г. Голованов. – К., 1961. – 44с.
1420190
  Назарова Т.К. Твердой поступью / Т.К. Назарова. – Москва, 1958. – 864с.
1420191
  Кнышев И.Н. Твердой поступью / И.Н. Кнышев, В.М. Пронь. – Киев, 1961. – 47с.
1420192
  Санін Ф.П. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології : Підручник / МОУ. ДДУ; Ф.П.Санін, Л.Д.Кучма, Є.О.Джур, А.Ф.Санін. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 1999. – 320с. – ISBN 966-551-035-5
1420193
  Савин В.Н. Твердосплавный инструмент в приборостроении. / В.Н. Савин. – М., 1954. – 120с.
1420194
  Попов Л.А. Твердость - десять : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1966. – 116 с.
1420195
  Иванько А.А. Твердость / А.А. Иванько. – К, 1968. – 127с.
1420196
  Варнелло Викентий Викентьевич Твердость и механические константы металлов : Автореф... д-ра техн.наук: / Варнелло Викентий Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. уче. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1964. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1420197
  Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1976. – 231 с.
1420198
  Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В.А. Борисенко. – К., 1984. – 211с.
1420199
  Федоров И.Ф. Твердость и чистота партии / И.Ф. Федоров. – Москва, 1985. – 96с.
1420200
  Поваренных А.С. Твердость минералов. / А.С. Поваренных. – Киев, 1963. – 304с.
1420201
  Осипов Э.В. Твердотельная криогеника / Э.В. Осипов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 234 с.
1420202
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж, 1973. – 180с.
1420203
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 159 с.
1420204
  Кошевая С.В. Твердотельная СВЧ-микроэлектроника (Текст лекций) / С.В. Кошевая. – Киев, 1977. – 88с.
1420205
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : Учебник / Г.И. Епифанов, Ю.А. Мома. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303с.
1420206
  Светличный В.М. Твердотельная электроника / В.М. Светличный. – Харьков : ХГУ, 1990. – 76 с.
1420207
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : текст лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 109 с.
1420208
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : тексты лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 4. – 1993. – 104 с.
1420209
  Светличный В.М. Твердотельная электроника. : текст лекций / В.М. Светличный. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 72с.
1420210
  Павлов Н.В. Твердотельное движение в специальной теории относительности / Н.В. Павлов. – К, 1972. – 11с.
1420211
   Твердотельное телевидение : Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах / Л.И. Хромов, Н.В. Лебедев, А.К. Цыцулин, А.Н. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
1420212
  Дорфман В.Ф. Твердотельные интегральные структуры и их синтез / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1981. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, № 1, 1981)
1420213
  Портягин А.И. Твердотельные непрерывные лазеры и некоторые вопросы теплового воздействия лазерного излучения на оптически прозрачные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Портягин А.И.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1420214
  Кравцов Н.В. Твердотельные ОКГ с многозеркальными резонаторами : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Кравцов Николай Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1977. – 23, [1] c. – Библиогр.: 55 назв.
1420215
  Сусликов Л.М. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах / Л. М. Сусликов [и др.]. – Киев : Інтерпрес ЛТД, 1998. – 294 с. – Библиогр.: с. 265-289
1420216
  Михайлов А.И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот : учебное пособие для студентов старших курсов физического факультета / А.И. Михайлов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 154 с.
1420217
   Твердотельные преобразователи изображения. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 150 с.
1420218
  Григорьев А.Д. Твердотельные приборы сверхвысоких частот / А.Д. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 55 с.
1420219
  Ильченко М.Е. Твердотельные СВЧ фильтры / М.Е. Ильченко, Г.А. Мелков, Г.А. Мирских. – Киев, 1977. – 120 с.
1420220
   Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко; Гассанов Л.Г. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1420221
  Ильченко М.Е. Твердотельные частотно-избирательные устройства сверхвысоких частот / М.Е. Ильченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 68 с.
1420222
  Дюррани С.А. Твердотельные ядерные детекторы : пер. с англ. / С.А. Дюррани, Р.К. Балл. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263,1с.
1420223
  Татаурщиков С.С. Твердотельный фотоэлектрический преобразователь с произвольной адресацией на приборах с переносом заряда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.18 / Татаурщиков Сергей Сергеевич ; Ленинград. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 14 назв.
1420224
   Твердотільна електроніка : Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Височанський, А.А. Горват, О.О. Грабар, О.О. Молнар, Ш.Б. Молнар, Ю.С. Наконечний, В.І. Феделеш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 388 с. – ISBN 966-7400-17-9
1420225
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : Навч. посібник / В.В. Кислюк; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 1 : Елементи мікроелектроніки. – 2006. – 96с.
1420226
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : навч. посібник [для студ. радіофізичного ф-ту] / В.В. Кислюк; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 2 : CMOS-технологія. – 2006. – 83с.
1420227
  Іларионов Олег Євгенович Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Іларионов О.Є.; Черн. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернігів, 2001. – 20 с.
1420228
  Іларіонов О.Є. Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф...канд.техн.наук:05.27.01 / Іларіонов О.Є ;ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1420229
  Шмирєва О.М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.27.01 / Шмирєва О.М.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 41с.
1420230
  Волков Е.Б. Твёрдотопливные ракеты / Е.Б. Волков. – Москва, 1992. – 288с.
1420231
   Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС / Б.О. Шнайдер, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37
1420232
  Белякова А.О. Твердофазна екстракція легких органічних розчинників на сорбенті модифікованому каррагінаном з парофазним газохроматографічним аналізом / А.О. Белякова, Н.Г. Кобилінська, О.І. Федорчук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 140
1420233
  Захарків І.Б. Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легень / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
1420234
   Твердофазна мікроекстракція альдегідів / М.Ф. Зуй, І.Б. Захарків, А.О. Мосендз, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 46. – ISBN 978-617-7824-30-4
1420235
   Твердофазна спектрометрія, УФ/ВИД спектроскопія дифузного відбиття та кольорометрія в аналітичній практиці : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.]: Зінько Л.С., Запорожець О.А. – Київ : [б. в.], 2020. – 90, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 84-88
1420236
  Дибков В.І. Твердофазна хімічна кінетика і реакційна дифузія / В.І. Дибков; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : ІПМ, 2002. – 315с. – ISBN 966-02-2543-1; 966-02-2544-Х
1420237
  Белошенко В.А. Твердофазная экструзия полимеров / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; НАНУ; Донецкий физ.-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев : Наукова думка, 2008. – 208 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0775-8
1420238
   Твердофазний екстрагент для вилучення 2,4,6-тринітрофенолу з водних розчинів / В.А. Халаф, В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Г.М. Зайцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого 2,3,5-трифенілтетразолієм для селективного вилучення полінітрофенолів з водних розчинів. Визначено межі стійкості адсорбенту. Досліджено ізотерми сорбції 2,4,6-тринітрофенолу на ...
1420239
  Бітківський М.І. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі арсеназо ііі для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення урану (VI) / М.І. Бітківський, М.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199
1420240
  Кеда Т.Є. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду / Т.Є. Кеда, І.М. Богославець, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію дифенілкарбазиду мезопористим силікагелем. Досліджено хіміко-аналітичні властивості отриманого на цій основі твердофазного реагенту. Встановлено оптимальні умови взаємодії Cr(VI) з іммобілізованим дифенілкарбазидом.
1420241
  Верба В.В. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (III) / В.В. Верба, О.А. Запорожець, А.Б. Меленний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено взаємодію саліцилатних комплексів феруму (ІІІ) з іммобілізованим на силікагелі хлоридом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Fe (III) у природній воді в ...
1420242
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1420243
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 187-209. – Біблігр.: л. 149-186
1420244
  Мулярчук І.Ф. Твердофазні виробництва мінеральних солей / І.Ф. Мулярчук, М.П. Вовкотруб; Hац. аграрний ун-тет України. – Київ, 1998. – 236 с.
1420245
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 175
1420246
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення сульфурвміснихвідновників у лужному середовищі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
1420247
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 156-190
1420248
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1420249
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 5. – С. 456-461. – ISSN 0044-4502
1420250
   Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Т.Є. Кеда, К.П. Левченко, І.В. Притика // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 62-69. – ISSN 1991-0290
1420251
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окиснення його йодом у присутності формальдегіду / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 45
1420252
  Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату шляхом окиснення його перманганатом, наступного додавання до реакційної суміші надлишку йодиду та детектування надміру окисника на поверхні ...
1420253
   Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Г.С. Сумарокова, Ю.С. Прокапало // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 44-55. – ISSN 2078-9912
1420254
   Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду / К.І. Константинова, Н.Є. Писарева, С.Л. Линник, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 155
1420255
  Зайцев В.Н. Твердофазное микроэкстракционное концентрирование / В.Н. Зайцев, М.Ф. Зуй // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 8. – С. 787-800. – ISSN 0044-4502
1420256
   Твердофазноспектрофотометрическое опредиление восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты / И.А. Качан, О.А. Запорожец, Л.С. Зинько, А.А. Коваль // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 127-131. – ISSN 1991-0290
1420257
  Борисенко В.Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве / В.Е. Борисенко ; под ред. В.А. Лабунова. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 246, [2] с. – Библиогр.: с. 209-247
1420258
  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. – Москва : Химия, 1978. – 360 с.
1420259
  Брайнина Х.З. Твердофазные реакции в электроаналитической химии / Х.З. Брайнина, Е.Я. Нейман. – Москва, 1982. – 264с.
1420260
  Семкин Е.П. Твердофазный синтез дипсипептидных аналогов ангиотензина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Семкин Е.П.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 21л.
1420261
  Потапов В.К. Твердофазный синтез олигодезоксирибонуклеотидов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.10 / Потапов В.К.; МГУ. – М., 1980. – 58л.
1420262
  Стюарт Твердофазный синтез пептидов. / Стюарт, Дж. Янг. – Москва : Мир, 1971. – 175 с.
1420263
  Мишин Г.П. Твердофазный синтез фрагментов и аналогов С-концевой последовательности А-цепи инсулина. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин Г.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1420264
  Горбець І.Ю. Твердохліби / І.Ю. Горбець. – Х, 1985. – 120с.
1420265
  Шумлянский В.А. Твердые битумы в докембрийском осадочном чехле и фундаменте в Среднем Приднестровье. Статья 2 . Условия формирования проявлений твердых битумов / В.А. Шумлянский, О.М. Ивантишина, Е.И. Деревская // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41-47 : схема. – Библиогр.: 18 назв.
1420266
  Наследов Д.Н. Твердые выпрямители и фотоэлементы / Д.Н. Наследов, Л. Неменов. – Москва-Ленинград, 1933. – 160 с.
1420267
  Гапеев А.А. Твердые горючие ископаемые (каустобиолиты) / А.А. Гапеев. – М., 1949. – 336с.
1420268
  Мельникова С А. Твёрдые деньги / С А. Мельникова, . – М., 1971. – 80с.
1420269
  Джеффрис Г. Твердые и жидкие тела / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 25с.
1420270
   Твердые износостойкие гальванические покрытия. – М., 1976. – 160с.
1420271
  Чернова Р.К. Твердые индикаторные микроэлектроды в амперометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернова Р.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов . гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1420272
  Танабе К. Твердые кислоты и основания. / К. Танабе. – М., 1973. – 183с.
1420273
  Киффер Р. Твердые материалы / Р. Киффер. – М., 1968. – 384с.
1420274
  Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве высокотемпературных смзок / Л.А. Майорова. – М, 1971. – 96с.
1420275
  Пахомов В.П. Твердые носители в газо-жидкостной хроматографии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомов В.П.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1420276
  Березкин В.Г. Твердые носители в газовой хроматографии / В.Г. Березкин. – Москва : Химия, 1975. – 200с.
1420277
  Чеповецкий Е.П. Твердые орешки / Е.П. Чеповецкий. – М, 1963. – 334с.
1420278
   Твердые полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1983. – 219с.
1420279
   Твердые полезные ископаемые БССР. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 220с.
1420280
   Твердые полезные ископаемые Индии. – М., 1976. – 52с.
1420281
  Наливкин А.А. Твёрдые пшеницы / А.А. Наливкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1953. – 192с.
1420282
  Аладова Л.П. Твердые пшеницы, кк исходный материал для селекции в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Аладова Л.П.; Всесоюз. ордена Ленина акд. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 15л.
1420283
  Бруни К. Твердые растворы / К. Бруни, проф. Ун-та в Падуе ; Пер. с итал. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1909. – 38 с.
1420284
  Пальянова Г.А. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (северо-восток России) / Г.А. Пальянова, Р.Г. Кравцова, Т.В. Журавкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2198-2211 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2209-2211. – ISSN 0016-7886
1420285
   Твердые растворы KTi1-x GexOPO4 в системе K2O-TiO2-GeO2-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Н.В. Стусь, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №10
1420286
   Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах / Н.П. Беженар, С.М. Коновал, Т.А. Гарбуз, С.А. Божко, Н.Н. Белявина // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2011. – Т. 21, № 1. – С. 38-45. – ISSN 0868-5924


  Основные фазы в составе композитов систем cBN-Al и cBN-Al-TiB2, получаемых реакционным спеканием при высоком давлении, исследовали методом рентгеноструктурного анализа с уточнением коэффициентов заполнения правильных позиций атомов в кристаллических ...
1420287
  Мамаев С. Твердые растворы в системе CdSnAs2-2 InAs и их электрические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамаев С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 13л.
1420288
  Гладышевский Е.И. Твердые растворы на основе металлических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышевский Е.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1953. – 11 с.
1420289
  Кекуа М.Г. Твердые растворы полупроводниковой системы германий - кремний / М.Г. Кекуа, Э.В. Хуцишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 175 с.
1420290
  Бурдиян И.И. Твердые растворы системы AlSb-GaSb и их электрические свойства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурдиян И. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1958. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1420291
  Бойкова А.И. Твердые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л., 1974. – 100с.
1420292
   Твердые рстворы в полупроводниковых системах. – М., 1978. – 197с.
1420293
  Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия / Е.Р. Брейтуэйт. – М., 1967. – 320с.
1420294
  Самсонов Г.В. Твердые соединения тугоплавких металлов / Г.В. Самсонов, Я.С. Уманский. – М, 1957. – 388с.
1420295
  Киффер Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. – Москва, 1971. – 389 с.
1420296
  Баженов М.Ф. Твердые сплавы : справочник / Баженов М.Ф., Байман С.Г., Карпачев Д.Г. ; под ред. М.Ф. Баженова. – Москва : Металлургия, 1978. – 184 с.
1420297
   Твердые сплавы и инструмент. – М., 1986. – 144с.
1420298
   Твердые тела в условиях давлений и температур земных недр. – М., 1964. – 196с.
1420299
   Твердые тела под высоким давлением : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 524 с.
1420300
  Вейнберг Б.П. Твердые тела, жидкости и газы : Беседы по физике мало подготовленным читателям / [соч.] Б.П. Вейнберг, прив.-доц. – Москва : Изд. и тип. И.Д. Сытина, 1908. – 176 с. ил., черт., табл. – (Физика для всех)
1420301
  Черный В.А. Твердые фазы в полярографии : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Черный В.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1420302
  Кейдл Р. Твердые частицы в атмосфере и в космосе : пер. с англ. / Р. Кейдл. – Москва : Мир, 1969. – 285 с.
1420303
  Гуревич Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я. Гуревич. – Москва : Наука, 1986. – 175 с. – (Наука и технический прогресс)
1420304
  Вечер А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер. – Москва, 1988. – 106с.
1420305
  Рыжонков Д.И. и др. Твердые электролиты в металлургии / Д.И. и др. Рыжонков. – М., 1992. – 247с.
1420306
  Укше Е.А. Твердые электролиты. / Е.А. Укше. – М., 1977. – 175с.
1420307
   Твердыени мужества. – Донецк, 1981. – 183с.
1420308
  Лосев Б.И. Твердый бензин / Б.И. Лосев. – М, 1958. – 24с.
1420309
  Кашеида А.Ф. Твердый берег / Кашеида А.Ф. – Киев, 1988. – 112 с.
1420310
  Семенов И.С. Твердый внутренний порядок - основа жизни войск. / И.С. Семенов. – Москва, 1962. – 59с.
1420311
  Кондаков Н. Твердый сплав / Н. Кондаков. – Калуга, 1953. – 60с.
1420312
  Кузнецов В. Твердый сплав / В. Кузнецов. – М., 1957. – 174с.
1420313
  Мусатов А.И. Твердый шаг / А.И. Мусатов. – М., 1963. – 288с.
1420314
  Бедюров Б.Я. Твердыни Алтая / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1983. – 160 с.
1420315
  Кочнев М. Твердыни. : роман / М. Кочнев. – Москва : Профиздат, 1976. – 512 с.
1420316
  Чистяков А.Ф. Твердыни. / А.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 93с.
1420317
  Палийчук Б.Д. Твердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1959. – 290с.
1420318
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1973. – 216с.
1420319
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1988
1420320
  Рерих Н. Твердыня пламенная / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 272с. – ISBN 5-85745-017-3
1420321
  Соколов Никита Твердыня польского гонора : большое путешествие / Соколов Никита, Нечаев Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 58-74 : Фото
1420322
  Іщенко М.Г. Твердь : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 396 с.
1420323
  Колисник Г. Твердь великая : Роман / Г. Колисник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 512с.
1420324
  Махінчук М.Г. Твердь землі : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
1420325
  Стрыгин А.В. Твердь земная: повести и рассказы. / А.В. Стрыгин. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1980. – 366 с.
1420326
  Бора Б. Твердь і ніжність = Hardness and softness : Вибрані поезії / Богдан Бора. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1972. – 287 с. : портр. – (Серія "Література і мистецтво" ; Кн. 3)
1420327
  Кашка В. Твердь святкова // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.164-185. – ISSN 0130-1608
1420328
  Куяс-Скрижинский Твердь тени / Карл Куяс-Скрижинский - поэзия, Николай Сологубов - графика. – Київ : Саммит-Книга, 2019. – [I], XXV отд. л. в картонной папке : ил., граф. – На обл.: Твердь тени. Карл Куяс-Скрижинский : поэзия. Николай Сологубов : графика. - Кн. не сброшюр., оформ. в отд. листах. - Кн. в суперобл. – ISBN 978-617-7672-98-1
1420329
  Голубков Д.Н. Твердь. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 126с.
1420330
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1420331
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1420332
   Тверезість - риса високої духовної культури : Рек. бібліогр. покажчик. – Київ : ДРБ УРСР, 1986. – 27с.
1420333
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – Новосибирск, 1984. – 126с.
1420334
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1989. – 190с.
1420335
  Карякин П.П. Тверже камня. / П.П. Карякин. – Омск, 1963. – 84с.
1420336
   Тверская вышивка в собрании Загорского музея : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 247 с.
1420337
   Тверская губерния в первые годы Советской власти. 1917-1920 гг.. – Калинин, 1958. – 112с.
1420338
  Бондарчук Н.С. Тверская деловая письменность 17-18 вв. / Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1986. – 79с.
1420339
  Чичкина Светлана Тверская земля обречена на признание : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 56 : Фото
1420340
  Чичкина Светлана Тверская область - территория туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 61 : Фото
1420341
  Юрьева Юлия Тверская область на любой вкус и цвет : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 79 : Фото
1420342
  Ибрагимова З.Х. Тверская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-75 гг.) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Ибрагимова З. Х. ; МГУ. – Москва, 1998. – 29 с. – Библиогр.: 28 - 29 с.
1420343
  Богданова Светлана Тверская область сделала "ход конем" на инвестиционном форуме : Солидная инвестиционная площадка как слагаемое успеха. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1420344
  Прокопович Наталья Тверская область: очевидное и невероятное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-67 : Фото
1420345
   Тверское дворянство XVII века / В обраб. чл. Твер. учен. арх. комис. В.Н. Сторожева. – Тверь : Твер. учен. арх. комис.
Вып. 4 : Состав бежецкого дворянства по десятням XVII века. – 1895. – [2], 303 с.
1420346
  Мамедзаде С. Тверской бульвар / С. Мамедзаде. – Баку, 1971. – 112с.
1420347
  Марченко В.И. Тверской бульвар / В.И. Марченко. – М, 1984. – 350с.
1420348
  Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25 / Б.П. Краевский. – Москва, 1982. – 61с.
1420349
   Тверской бульвар, 25. – М., 1982. – 166с.
1420350
   Тверской бульвар, 25. – М., 1987. – 237с.
1420351
   Тверской бульвар, 25. – М., 1990. – 253с.
1420352
   Тверской венок Пушкину. – М. : Московский рабочий, 1989. – 142 с.
1420353
   Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989. – 141с.
1420354
  Прибытков В.С. Тверской гость / В.С. Прибытков. – М, 1956. – 374с.
1420355
  Воронцов Иван Тверской губернатор выступил с инициативой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 67 : Фото
1420356
   Тверской музей и его приобретения в 1889 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 61 с.
1420357
   Тверской музей и его приобретения в 1890 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 65 с.
1420358
   Тверской музей и его приобретения в 1891 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1892. – 65 с.
1420359
   Тверь. – Калинин, 1989. – 265с.
1420360
  Богданова Светлана Тверь идет на прорыв и зарабатывает миллиард : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-66 : Фото
1420361
   Твисторы и калибровочные поля : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 368 с.
1420362
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 1 : Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика. Питання утвердження засад нац. єдності, формування та реалізації мовної політики, стратегії міжетнічних взаємин у діяльності політичних партій. – Редакційна передплата
1420363
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 2 : Пріоритети зовнішньої політики. Зовнішні умови для розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1420364
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 3 : Організація державної влади в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1420365
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 4 : Економічні умови розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1420366
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 5 : Пропозиції політичних партій - суб"єктів парламентських виборів 2007 року - щодо охорони довкілля та безпеки нації. – Редакційна передплата
1420367
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 6 : Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді 5 скликання. – Редакційна передплата
1420368
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 7 : Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій та виборчих блоків. – Редакційна передплата
1420369
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 8 : Україна: парламентські вибори і демократія. – Редакційна передплата
1420370
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 9 : Питання формування антикорупційної політики: основні зобов"язання політичних партій. – Редакційна передплата
1420371
  Литвин С.М. Твій голос / С.М. Литвин. – Київ, 1980. – 138с.
1420372
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 1. – 2002
1420373
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 2. – 2002
1420374
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 3. – 2002
1420375
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 4. – 2002
1420376
  Цимбалюк В. Твій голос щирий досі ще луна...


  Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його "Тиха лірика"
1420377
  Барась М.Т. Твій господар, земле! / М.Т. Барась. – Одеса : Маяк, 1991. – 123, [2] с. – (На перехресті думок)
1420378
  Терен Віктор Твій день на землі : Вірші. Поеми. Вірші для дітей. Проза / Терен Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 520с. – ISBN 966-7601-37-4
1420379
   Твій дім - Київ. – Київ, 1976. – 140с.
1420380
  Батров О.М. Твій друг Хозе : оповідання / О. Батров. – Одеса : Облвидав, 1950. – 68 с.
1420381
  Конашевич В.Д. Твій ідейний компас / В.Д. Конашевич, Я.М. Серіщев. – К, 1965. – 70с.
1420382
  Кріпак М.П. Твій найперший обов"язок / М.П. Кріпак. – К., 1963. – 40с.
1420383
  Кудіяров В.Д. Твій партійний квиток. / В.Д. Кудіяров. – Харків, 1973. – 55с.
1420384
  Новожилов В.В. Твій перший фільм / В.В. Новожилов. – К., 1968. – 48с.
1420385
  Речмедін В.О. Твій побратим : романтична історія / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.
1420386
  Юречко П.Р. Твій почесний обов`язок / П.Р. Юречко. – К, 1962. – 48с.
1420387
   Твій простір освітніх можливостей // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  За два роки Загальноуніверситетський день відкритих дверей КНУExpo перетворився на популярний освітньо-мистецький фестиваль з традиційним гаслом "КНУ - простір освітніх можливостей".
1420388
   Твій рідний край. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 240 с.
1420389
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 103с.
1420390
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 96с.
1420391
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1989. – 110с.
1420392
  Матвієнко В.П. Твій син, Україно! / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
1420393
   Твій син, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Історія Українського сучасного поета Симоненка В. - випускника фаультету журналістики КНУТШ. (1935-1963 р.)
1420394
   Твій старший брат. – К., 1958. – 243с.
1420395
  Новикова Наталія Твій старший брат : Піонерам про комсомол: Рекоменд. покажч. літ. для учнів 6-7-х кл.: Для серед. шк. віку / Новикова Наталія. – Київ : Веселка, 1978. – 36с.
1420396
  Жупанський Я.І. Твій супутник - карта / Я.І. Жупанський. – Київ, 1985. – 46с.
1420397
  Косач Ю.А. Твій сучасник / Ю.А. Косач, Ю.Ф. Голинський. – К., 1980. – 48с.
1420398
  Гордасевич Г.Л. Твій тихий дім : повість та оповідання / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1980. – 176 с.
1420399
  Харченко О. Твіпломатія проти вірусів. Про виклики та можливості нової ери інформаційної дипломатії / О. Харченко, Г. Тихий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 561-569. – ISBN 978-617-7631-10-0
1420400
  Пазенко Л.П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 16-19
1420401
  Ткачук Р. Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури


  У статті розглянуто релігійну полеміку уніатського митрополита Київської Церкви Велямина Рутського з Мелетієм Смотрицьким на матеріалі твору "Sowita wina" ("Подвійна вина"), написаного у 1620 р. Висвітлено особливості побудови твору, предмет полеміки, ...
1420402
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 217-237
1420403
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1420404
  Мироненко Н. Твір архітектури як об"єкт договірних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 10-18
1420405
  Коротюк М.Г. Твір архітектури, як об"єкт авторського права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 138-143. – ISSN 2523-4889
1420406
  Василина К. Твір Гілберта Волкера "Публічне відкриття гри в кості" (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 63-73. – ISBN 966-599-120-5
1420407
  Золотухін Г.О. та ін. Твір з української мови та літератури : Посібн.для старшокла. та абітур. / Г.О.Золотухін, І.І.Жебка, Н.П. Литвиненко. – Київ : Наукова Думка, 1997. – 280 с. – ISBN 966-00-0080-4
1420408
  Малівський А.М. Твір і річ: критика репрезентуючої свідомості в ученні М. Хайдеггера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1420409
  Семененко Л. Твір Ольги Кобилянської "Земля" як модерний дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 199203
1420410
  Чуб Д. Твір про оборону Відня, козаків І.Ю. Кульчицького // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 21


  Книжка журналіста й активного діяча української громади у Відні Бориса Ямінського.
1420411
  Фільчагова Марія Твір про рідне місто // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1420412
  Головецька Н. Твір розповідного характеру з елементами опису : 8 клас
1420413
  Давидюк Н.О. Твір як ендемічний технодискурсивний жанр твіттер-дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 98-110
1420414
  Гладишев В.В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 41-40
1420415
  Білоусов В.М. Твір як ідеальний результат розумової діяльності людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-41
1420416
  Степанець К. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1420417
  Голик О. Твір, написаний кров"ю серця : Комбінований урок-послання, присвячений концептуально-стильовому аналізу твору Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм..."
1420418
  Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. : (Урок вивчення поезії Т.Шевченка "Заповіт" у 7 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1420419
  Слабошпицький М. Твір, що запізнився в Україну // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 18-19


  Мемуарний фрагмент про білоруського письменника Василя Бикова з книги М. Слабошпицького "З пам"яті дзеркала". Чому твір В. Бикова "Мертвим не болить" тільки нині виходить в Україні.
1420420
  Сущанська Н. Твірна граматика для СГ-моделі української мови // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описывается порождающая грамматика синтаксических групп (СГ-грамматика) для украинского языка. Предлагаемая грамматика предназначена для построения синтаксического представления предложений при автоматическом генерировании текстов.
1420421
  Овечко В.С. Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано твірний функціонал для квантових частинок, які знаходяться в чистих станах. Показано, що він є функцією p(x,t) - густини ймовірності і S(x,t) - моменту імпульсу та їх похідних першого порядку за часом та за координатами. Варіаційним ...
1420422
  Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних поліноміальних перетворень афінного простору породжується афінною групою і одним довільним біпараболічним перетворенням.
1420423
  Шамілєв Т.М. Твірні диференціального поля інваріантних диференціальних раціональних функцій лінійчатих поверхонь для групи O(n,R) в Rn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі визначається диференціальне поле G-інваріантних диференціальних раціональних функций від системи лінійчатих поверхонь для дії групи G=O(n,R) і описується скінченна система твірних цього поля. Ключові слова: диференціальне поле, лінійчата ...
1420424
  Скуратовський Р.В. Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 4 (90) : Фізико-математичні науки. – С. 94-105. – ISSN 1810-0546


  In this article, we investigate generators and relations of syllows subgroups of some symmetric group. It will enable studying syllows subgroups of other groups since every finite subgroup is isomorphicaly embedded in the syllows subgroup of some ...
1420425
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1 : Повісти. – 1904. – 539, [3] с. : порт. – Пpиписки [пpиміт.]: с. 514-539


  Зміст: Гpигоpий Квітка-Основяненко [біогp. наpис]; Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Козиp-дівка; Сеpдешна Оксана. - В кн. також: Руска письменність [повідомл. від вид-ва] ...
1420426
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : [У 2 т.] / посліслово Юл. Романчука. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 2)
Т. 2. – 1905. – 552 с. – Пpиписки: с. 496-520.


  Зміст: Пеpекотиполе; Божі діти; Щиpа любов [повість]; Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Шельменко, волостний писаp; Шельменко денщик; Сватання на Гончаpівці; Щиpа любов [дpама]; Листи до любезних земляків; Лист ...
1420427
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – (2-й наклад). – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1. – 1911. – 544 с. : порт.


  Зміст: Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький Великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Сеpдешна Оксана; Козиp-дївка. - В кн. також біогр. відомості про авт
1420428
  Квітка-Основ"яненко Григорій Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з портретом автора / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Польська]"
Т. 1. – 1918. – LXXVI, 118 c. – Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX. ; У прим. № 34295 с. I-XXIX. відсутні


  Зміст: Солдатський патpет; Маpуся [пpисвячено Г.Г. Квітці]; Меpтвецький великдень [пpисвячено Козакові Володимиpу Луганському [В.І. Даль]]. - В кн. також портр. Г.Ф. Квітки-Основ"яненка та Г.Г. Квітки. - Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX.
1420429
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з поpтpетом автоpа / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Т. 3. – 1918. – 161, [2] с.


  Зміст: Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Пеpекатиполе [пpисвячено Є.П. Гpебінці]; Божі діти; Щиpа любов [пpисвячено Є.М. Смиpнитській]; Листи до любезних земляків
1420430
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 1899. – VIII, 210 с. – В кн. також пеp. з чес.. - Конволют. Переплетено: Твоpи Степана Руданьского. 1903, т. 6 і 7
1420431
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 6 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – XIX, 299, [1] с. : табл.
1420432
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 7 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 313 с.
1420433
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – 2-е вид. – Львів : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – (Руська письменність ; № 11)
Т. 1-й : Пісні. Приказки. Прислів"я. Байки. Заголовки співомовок. – 1908. – 192 с.
1420434
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 2. – 1908. – 278 с. – Прим. № 107787 дефектний, відсутні с. 257-270
1420435
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 4. – 1908. – X, 260 с.


  В кн. вірші, поеми, драма "Чумак" та пер. "Слова о полку Ігоревім" під назвою "Ігор Сіверський". - На окр. арк.: Рід князїв, котрих споминає співа ["Ігор Сіверський"].
1420436
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; Кн. 9, т. 1)
Т. 1 : Поезії ліричні. Оповідання. Легенди. Історія. – 1912. – 456 с. – Приписки [допов., приміт.]: с. 414-449


  - В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. нар. пісень, "Краледворського рукопису", укр. нар. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. "Стефан Руданьский" (без підпису)
1420437
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – 2-е виданє. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада], ч. 2: Збірки [пісні] XIII-XXIV / [Гомер / Пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314, [1] с.
1420438
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – Накладом товариства "Просьвіта". – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; №11. 2)
Т. 2. – 1913. – 456 с.


  В кн. поеми, віpші, байки, дpама "Чумак", пеp. "Слова о полку Ігоpевім" під назвою "Ігоp Сівеpський", пеp. поем М.Ю. Леpмонтова "Демон", Веpгілія "Енеїда" під назвою "Енеянка", комедії Гомеpа "Війна мишей і жаб" та ст. Ю.С. Романчука "Степан Руданський ...
1420439
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; [Кн.] 9, [т.] 3)
Т. 3 : Омиpова Ілияда [Гомеpова Іліада] : ([Пісні] I-XXIV) / [Гомеp ; Пеp. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр. – Пpиписки [пpиміт. без підпису]: с. 472-478
1420440
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 1)
Т. 1. – 1912. – 552 с. : поpтp., мал. – Кн. без тит. арк. - Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Таpас Шевченко: (Автобіогpафічні звістки); До засланя (1838-1847): [Поет. твоpи]; Аpтист: (Автобіогpафічна повість). - В кн. також: Передмова до першого виданя; Передмова до другого виданя / Ю.С. Романчук. Найважнійші дати з житя Тараса Шевченка ...
1420441
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 2)
Т. 2. – 1912. – 544 с. : поpтp., мал. – Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Hа засланю (1847-1857): [Поет. твоpи]; По засланю (1857-1861): [Поет. твоpи]; Назар Стодоля: [Драма]; Записки: (Жуpнал або Дневник)
1420442
  Горак Р.Д. Твого ім"я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – Київ : Академія, 2008. – 224с. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-273-0
1420443
  Москаленко А.З. Твого серця вогнь. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 223с.
1420444
  Китик В. Твое - с тобой... : поэзия / Владислав Китик. – Киев : Жнец, 2018. – 134, [2] с. : ил. : із книгою - по життю!, ISSN САМІТ-КНИГА. – ISBN 978-966-2057-29-4
1420445
  Локотков К.П. Твое богатство / К.П. Локотков. – М., 1955. – 107с.
1420446
  Мельников П.И. Твоё время / П.И. Мельников. – М., 1962. – 94с.
1420447
  Атаров Н.С. Твое доброе имя : [очерки] / Атаров Н.С. – Москва : Политиздат, 1963. – 71 с. – (Время и люди)
1420448
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 1. – 1990. – 32 с.
1420449
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 2. – 1990. – 32 с.
1420450
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 3. – 1990. – 32 с.
1420451
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№4. – 1990. – 32 с.
1420452
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 9. – 1991. – 32 с.
1420453
  Свининников В.М. Твое и наше богатство : Об актуальных проблемах свободного времени молодежи / В.М. Свининников. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 109, [3]
1420454
  Макаль П. Твое имя : стихи / Петрусь Макаль ; авториз. пер. с белорус. Б.Иринина. – Москва : Советский писатель, 1964. – 75 с.
1420455
  Старшинов Н.К. Твое имя / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 311с.
1420456
  Румянцева М.А. Твое имя... / М.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 80с.
1420457
  Краснов А.М. Твоё лицо : книга стихов / А.М. Краснов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 87с.
1420458
  Лисовский К.Л. Твое молодое лицо / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1420459
  Маллинс Д. Твое прикосновение = Just one touch / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. А. Чернец]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 317, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Just one touch / Debra Mullins. New York: Avon Books : HarperCollinsPublishers, 2005. – ISBN 978-966-14-0028-2
1420460
  Болховитиков В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитиков. – Москва, 1970. – 464с.
1420461
  Болховитинов В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитинов. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 464с.
1420462
   Твое свободное время : Рек. библиогр. указ. лит. для школьников 11-ти лет и старше. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1420463
  Шукрулло Твое счастье : стихи и поэмы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с.
1420464
  Реймерис В.К. Твое тепло : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 111 с.
1420465
  Ронжин В.Н. Твое трудовое право / В.Н. Ронжин. – Горький, 1984. – 112с.
1420466
  Калюта И.А. Твоей молодости комиссары / И.А. Калюта, В.А. Левин. – Минск, 1979. – 128с.
1420467
   Твоей разумной силе слава. – Киев, 1988. – 255 с.
1420468
   Твоє "ні" має значення / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  9 грудня відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Програма розвитку ООН в Україні та проект EdEra підготували антикорупційний урок, який можна провести у школі.
1420469
  Жордано Р. Твоє друге життя, або Шанс змінити все = Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une.. : роман / Рафаелла Жордано ; [пер. з фр. А. Шведик]. – Харків : Vivat, 2019. – 207, [1] с. – На обкл.: Практики, які допоможуть змінити життя на краще. - Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Giordano R. Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une... : roman. Paris: Groupe Eyrolles, 2015. – (Художня література). – ISBN 978-966-942-866-0
1420470
  Усик Світлана Твоє життя - твій вибір / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-12
1420471
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 15
1420472
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1420473
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках. Розповісти дітям варто, що з вогнем погані жарти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 12
1420474
  Таран А.В. Твоє знамено, Хрещатик. / А.В. Таран, В.В. Яценко. – Київ, 1978. – 96с.
1420475
  Гнатюк В. Твоє ім"я вже сходило в мені : поезії / Володимир Гнатюк ; худ. Є. Попов ; ред. М. Сом. – Київ : Просвіта, 1999. – 104 с. – ISBN 966-7551-19-9
1420476
   Твоє ім"я незабутнє. – Київ, 1962. – 150 с.
1420477
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К, 1978. – 237с.
1420478
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – 3-є вид. – К, 1985. – 238с.
1420479
  Доломан Є.М. Твоє квітуче повноліття : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 179 с.
1420480
  Вільний В.М. Твоє повноліття : вірші та поема / В.М. Вільний. – Київ, 1962. – 100 с.
1420481
  Іщенко М.Г. Твоє поле бою : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 446 с. – ISBN 5-333-00166-9
1420482
   Твоє право обирати. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 40с.
1420483
  Зязюн І. Твоє щастя - у твоїх руках / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Принципи педагогіки добра понад сорок років прищеплював українським учителям видатний учений, доктор філософських наук Іван Зязюн".
1420484
  Павел Дж. Твоє щастя залежить від тебе / Джон Павел. – Львів : Свічадо, 2006. – 164, [2] с. – Пер. за вид.: Happiness is inside job / John Pavel SJ. Allen: Thomas More, 1999. – (Пізнай себе). – ISBN 966-395-042-0
1420485
  Рябинин Б.С. Твои верные друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1953. – 332с.
1420486
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1973. – 208 с. – (Наука и прогресс)
1420487
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1974. – 208с.
1420488
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1975. – 208с.
1420489
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1984. – 272 с.
1420490
  Спиридонов С.П. Твои высшие ценности / С.П. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1988. – 221с.
1420491
  Исаев С.И. Твои Герои, Курская дуга / С.И. Исаев, Г.А. Колтунов. – Воронеж. – 480 с.
1420492
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Л., 1965. – 535с.
1420493
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1970. – 639с.
1420494
  Козлова А.В. Твои героические дела, пионерия / А.В. Козлова. – Л., 1971. – 71с.
1420495
  Солнцев Р. Твои двенадцать шагов. [По ту и по эту сторону] : повести / Солнцев Р.Х. – Красноярск : Кн. изд-во, 1974. – 224 с.
1420496
  Ефремов Ю.А. Твои добрые руки / Ю.А. Ефремов. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1961. – 124 с.
1420497
   Твои друзья веселые. – Белгород, 1959. – 327с.
1420498
  Тэсс Т. Твои друзья. / Т. Тэсс. – М, 1942. – 48с.
1420499
  Гайдаенко И.П. Твои зарубежные ровесники / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1949. – 39с.
1420500
   Твои защитники. – К., 1979. – 298с.
1420501
  Кассиль Л.А. Твои защитники / Л.А. Кассиль. – Москва, 1980. – 64с.
1420502
  Грачев Н.А. Твои земляки / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1959. – 103 с.
1420503
  Атаджанов А. Твои знакомые : роман / Ата Атаджанова ; пер. с турк. Т. Калякиной ; худож. В.Г. Нагаев. – Москва : Современный писатель, 1975. – 312 с. : ил.
1420504
  Огренич Н.Г. Твои имена, Одесса... : кн. 10-я / Наталия Огренич ; [фот. Г.О. Гарбузова]. – Одесса : Астропринт, 2019. – 241, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-966-927-554-7
1420505
  Кореневский М.С. Твои интересы / М.С. Кореневский. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с.
1420506
   Твои любимые песни. – М., 1958. – 160с.
1420507
  Ленч Л.С. Твои недостатки / Л.С. Ленч. – М, 1972. – 151с.
1420508
   Твои новые книги. – Ленинград, 1964. – 112 с.
1420509
  Радевич Б.Л. Твои огни / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1978. – 70с.
1420510
   Твои огни, Караганда. – Алма-Ата, 1961. – 259с.
1420511
   Твои освободители, Донбасс. – 3-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1971. – 328с.
1420512
   Твои освободители, Донбасс!. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1968. – 288с.
1420513
  Богуславский Н.А. Твои позывные, Северный : [остановлении и боевом пути службы связи Сев. флота] / Н.А. Богуславский ; [лит. обраб. В.К. Красавкина]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1987. – 190, [2] с.
1420514
  Леонов Б.А. Твои полигоны мужества / Б.А. Леонов. – М, 1985. – 255с.
1420515
  Шевченко Ганна Твои прекрасные глаза. Череда историй : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1420516
  Масик В.И. Твои приметы. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1962. – 52с.
1420517
  Комаровский Г.Н. Твои ровесники / Г.Н. Комаровский, Н.С. Комаровский. – Челябинск, 1954. – 160с.
1420518
  Ольшанский И. Твои ровесники / И. Ольшанский. – Красноярск, 1955. – 88с.
1420519
   Твои ровесники. – Новосисибрск, 1974. – 219с.
1420520
   Твои рядовые, Россия. – Куйбышев, 1973. – 239с.
1420521
   Твои старшие товарищи. – М., 1958. – 208с.
1420522
  Барто А.Л. Твои стихи / Агния Барто. – Москва : Детская литература, 1960. – 464 с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1420523
  Барто А.Л. Твои стихи : для мл. шк. возраста / Агния Барто ; вступ. ст. В.В. Смирновой; ком. Е. Таратута ; ил. Т. Прибыловской. – Москва : Детская литература, 1987. – 365, [1] с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1420524
  Фейгин Э.А. Твои сыновья / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1967. – 559с.
1420525
  Политыко Г.П. Твои сыновья / Г.П. Политыко. – Москва, 1977. – 304с.
1420526
  Жилинский А.П. Твои сыновья вернутся / А.П. Жилинский, Вл.П. Невский. – Рига, 1963. – 320с.
1420527
  Левин Б.Н. Твои сыновья. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1969. – 317с.
1420528
  Мадалиев К. Твои товарищи / К. Мадалиев. – Ташкент, 1951. – 28с.
1420529
   Твои товарищи. – Омск, 1984. – 272с.
1420530
  Скобелкин В.Н. Твои трудовые права и обязанности. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1974. – 133с.
1420531
   Твои чемпионы, Россия. – М.
3. – 1977. – 206с.
1420532
  Ушаков М.Т. Твои черты. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1963. – 87с.
1420533
   Твои, комсомолец, песни. – Москва, 1975. – 160 с.
1420534
   Твои, комсомолец, песни : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
1420535
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1982. – 359с.
1420536
  Лапшин М.А. Твои, Россия, сыновья: лит. портреты писателей-фронтовиков / М.А. Лапшин. – М., 1975. – 95 с.
1420537
  Васильев А.И. Твоими тропами / А.И. Васильев. – Новосибирск, 1965. – 51с.
1420538
  Островский А.Л. Твоих друзей легион. / А.Л. Островский. – Л., 1960. – 250с.
1420539
  Трокаев А.А. Твоих, Донбасс, героев имена / А.А. Трокаев. – Донецк, 1988. – 215с.
1420540
  Кралевський С. Твої друзі поруч / С. Кралевський. – К., 1964. – 134с.
1420541
  Вознюк В.А. Твої кроки / В.А. Вознюк. – Ужгород, 1982. – 50с.
1420542
  Шпорта Я.Г. Твої літа / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 178с.
1420543
   Твої можливості, людино! : рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2007. – 80с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття : серія бібліографічних покажчиків ; Вип. 51)
1420544
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський. – К., 1981. – 120с.
1420545
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський, І.Л. Паранська. – К., 1983. – 96с.
1420546
  Моренець-Дейнеко Твої ордени, комсомол : кн. для читання фр. мовою у ст. класах / Моренець-Дейнеко, Є.М. Бурлуцький. – Київ : Радянська школа, 1984. – 105 с.
1420547
  Чіж Я. Твої побратими / Я. Чіж, Й. Іванич. – Київ, 1968. – 147 с.
1420548
  Василевська В.Л. Твої ровесники : оповідання / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 355 с.
1420549
  Сікорський Г.Т. Твої ровесники в країнах капіталу / Г.Т. Сікорський. – К., 1979. – 150с.
1420550
  Талалаєвський М. Твої сини / М. Талалаєвський. – Київ, 1949. – 135 с.
1420551
   Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера


  У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. ...
1420552
  Гринах-Чабан Твої сліди / Зеновія Гринах-Чабан. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 127, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-529-178-7
1420553
  Родімцев О.І. Твої, Батьківщино, сини. / О.І. Родімцев. – Київ, 1964. – 359с.
1420554
   Твої, Фемідо, уповноважені : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
[ Т.2 ]. – 2009. – 160с. : фот.
1420555
  Реп"ях С.П. Твоїм іменем / С.П. Реп"ях. – К., 1965. – 62с.
1420556
  Разбесов О.К. Твой аквариум / О.К. Разбесов. – М., 1980. – 160с.
1420557
  Рачук И.А. Твой большой друг / И.А. Рачук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
1420558
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Москва, 1942. – 14с.
1420559
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Смоленск, 1944. – 10с.
1420560
  Николаев А.М. Твой брат по орудию / А.М. Николаев. – М, 1960. – 79с.
1420561
  Карпов Е.В. Твой брат. (Рассказы). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1975. – 172с.
1420562
  Чистов А.А. Твой бюджет сегодня и завтра / А.А. Чистов. – М., 1959. – 72с.
1420563
  Балашов В.С. Твой в мире след : роман / В.С. Балашов ; ил.: Ю.М. Иванов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1965. – 259 с. : ил.
1420564
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма о О.Н. Островском / А.А. Баева. – Переиздат., доп., дораб. – Краснодар : Книжное издательство, 1979. – 31с.
1420565
  Баева А.А. Твой вечный бой : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 79с.
1420566
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма / Антонина Баева. – Переизд., доп., дораб. – Краснодар : 1С-Паблишинг, 1984. – 95 с. – Миниатюрное издание
1420567
  Пухначев В.М. Твой вечный свет, Россия. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1975. – 248с.
1420568
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1986. – 284с.
1420569
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 987-5-9697-0431-2
1420570
  Смирнов Ю.С. Твой выстрел - второй / Ю.С. Смирнов. – Волгоград, 1978. – 160с.
1420571
   Твой главный маршрут - пятилетка. – М., 1973. – 32с.
1420572
  Аким Я.Л. Твой город : [стихи] / Я.Л. Аким ; [ил.: В. Бродский]. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96 с. : ил.
1420573
   Твой дебют. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111с.
1420574
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1980. – 272с.
1420575
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с. – ISBN 987-5-9697-0432-9
1420576
  Окунев В.И. Твой день, твой час / В.И. Окунев. – Челябинск, 1979. – 64с.
1420577
  Яковенко В.П. Твой день. / В.П. Яковенко. – Москва, 1976. – 110с.
1420578
  Беретарь Хамид Твой добрый друг / Беретарь Хамид. – Москва, 1974. – 104 с.
1420579
  Линдсей Д. Твой дом : роман / Д. Линдсей; Пре. с англ. Ю. Осноса. – М., 1961. – 398с.
1420580
   Твой дом. – К., 1982. – 158с.
1420581
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья / Л.Ю. Образцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1992. – 223с.
1420582
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья. / Л.Ю. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 173с.
1420583
  Рябокляч А.К. Твой друг - газета : [для сред. школьного возраста : пер. с укр.] / Рябокляч А.К. – Москва : Детская литература, 1964. – 175 с.
1420584
  Пилецкий В.М. Твой друг - книга / В.М. Пилецкий. – Свердловск, 1960. – 36с.
1420585
   Твой друг. – М., 1986. – 303с.
1420586
  Бекренев А.Л. Твой друг Бейсик / авт. А.Л. Бекренев. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 148 с. – (Школьнику о математике и информатике)
1420587
  Зайцев П Ю. Твой друг море : очерк / П Ю. Зайцев. – 3-е. изд., перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1985. – 151 с. : ил.
1420588
  Гетман И.М. Твой друг словарь. / И.М. Гетман. – Киев, 1990. – 126,1с.
1420589
   Твой друг, товарищ и брат. – М., 1962. – 214с.
1420590
  Мдивани Г.Д. Твой дядя Миша / Г.Д. Мдивани. – М, 1966. – 528с.
1420591
  Малиновская-Бонар Твой звездный час / Малиновская-Бонар. – Алма-Ата, 1977. – 132с.
1420592
  Аронов Д.М. Твой и наш враг. Правда об алкоголе / Аронов Д.М. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 111, [1] с. – Библиогр.: с. 111 (6 назв.)
1420593
   Твой комсомольский билет. – М., 1978. – 159с.
1420594
  Осетров Е.И. Твой Кремль / Е.И. Осетров. – М, 1980. – 128с.
1420595
  Медведев А.С. Твой личный рекорд / А.С. Медведев. – М, 1966. – 48с.
1420596
  Солоухин В.А. Твой лучший друг / В.А. Солоухин. – Донецк : Донбасс, 1964. – 102 с.
1420597
   Твой лучший помощник. – Москва, 1960. – 447с.
1420598
  Храпов В.Е. Твой лучший учитель,школа / В.Е. Храпов. – М, 1987. – 176с.
1420599
  Куликовская Г.В. Твой младший товарищ / Г.В. Куликовская. – М., 1969. – 95с.
1420600
  Кононенко Е.Г. Твой молодой современник / Е.Г. Кононенко. – Москва, 1973. – 42с.
1420601
  Плаксий С.И. Твой молодой современник / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 223с.
1420602
  Краснов Н.С. Твой названный брат / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1980. – 95с.
1420603
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1937. – 406с.
1420604
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1938. – 339с.
1420605
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Х., 1981. – 319с.
1420606
  Павлова Л.И. Твой нравственный идеал : Рек. указ. литературы для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост.: Л. И. Павлова. – Москва : Книга, 1977. – 108с. – (Библ. серия)
1420607
  Ягупова С.В. Твой образ : Повести / С.В. Ягупова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1420608
  Земская И.М. Твой отряд / И.М. Земская. – М., 1988. – 93с.
1420609
  Хоменок Ф.А. Твой патриотический долг. / Ф.А. Хоменок. – Тула, 1984. – 119с.
1420610
  Лопатин К.Г. Твой первый магнитофон / К.Г. Лопатин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 96 с.
1420611
  Соболевский А.Г. Твой первый радиоприемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1420612
  Бармасов А.М. Твой перекресток / Александр Бармасов ; [худож. А. Грашин]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 255, [1] с. : ил. – (Юность: твой большой мир)
1420613
  Иванов В.Н. Твой производственный коллектив / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1970. – 191с.
1420614
  Берггольц О. Твой путь / О. Берггольц. – Л, 1945. – 126с.
1420615
  Розов В.С. Твой путь / В.С. Розов. – Москва, 1953. – 112 с.
1420616
  Каменная Г.А. Твой путь далек... / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1956. – 79 с.
1420617
  Рожина Л.Н. Твой путь к книге / Л.Н. Рожина. – Минск, 1980. – 174 с.
1420618
  Зеленков Б.И. Твой рабочий день. / Б.И. Зеленков. – М, 1983. – 96с.
1420619
  Лопатина Е.К. Твой рабочий лицей / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1986. – 111 с.
1420620
  Лаптев А.П. Твой режим дня / А.П. Лаптев, В.В. Горбунов. – Москва, 1988. – 47с.
1420621
  Матевосян Г.И. Твой род : повести и рассказы / Грант Матевосян ; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Советский писатель, 1986. – 477 с.
1420622
  Теплеев А.М. Твой свет / А.М. Теплеев. – М, 1977. – 412с.
1420623
  Коркищенко А.А. Твой светлый дом: Повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 108с.
1420624
   Твой священный долг. – Москва, 1962. – 94с.
1420625
  Соколов Я.В. Твой священный долг / Я.В. Соколов. – М., 1981. – 94с.
1420626
  Рыбинец В.Р. Твой след / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1967. – 182с.
1420627
  Мордкович В.Г. Твой след в жизни / В.Г. Мордкович. – Свердловск, 1961. – 72с.
1420628
  Пальман В.И. Твой след на земле / В.И. Пальман. – М, 1961. – 352с.
1420629
  Богачук А.И. Твой след на земле / А.И. Богачук. – Чита, 1963. – 189с.
1420630
  Беляева Л.И. Твой след на земле / Л.И. Беляева. – Ю.-Сахалинск, 1964. – 80с.
1420631
  Бадаев А.Д. Твой след на земле : стихи / А.Д. Бадаев ; [пер. с бурят. ; худож. А.И. Ременник]. – Москва : Советская Россия, 1978. – 176 с. : ил.


  Циклы: Весенняя степь; Думы у Байкала.
1420632
  Санькова И.Б. Твой современник / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1420633
  Габрилович Е.И. Твой современник / Е.И. Габрилович, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1969. – 128с.
1420634
  Санькова И.Б. Твой современник. / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1420635
  Чупринин С.И. Твой современник: соврем. проза, для юношества. / С.И. Чупринин. – М., 1979. – 111с.
1420636
   Твой союз. – Москва, 1983. – 398с.
1420637
  Старинин Ю.Л. Твой спортивный уголок. / Ю.Л. Старинин. – М., 1989. – 159с.
1420638
  Муберг В. Твой срок на земле / В. Муберг. – М., 1981. – 256с.
1420639
   Твой старший брат. – М., 1974. – 158с.
1420640
   Твой старший друг. – М., 1962. – 239с.
1420641
  Берце В.А. Твой сын / В.А. Берце; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 89 с.
1420642
  Карев Г.А. Твой сын , Одесса! / Г.А. Карев. – М, 1972. – 207с.
1420643
  Суменов Н.М. Твой сын, земля / Н.М. Суменов. – М., 1984. – 56с.
1420644
  Карев Г.А. Твой сын, Одесса! / Г.А. Карев. – Одесса, 1990. – 295с.
1420645
  Иргизов В. Твой товарищ - коммунист / В. Иргизов. – Мурманск, 1967. – 46с.
1420646
  Крушинский С.К. Твой товарищ / С.К. Крушинский. – М., 1945. – 111с.
1420647
  Дружинин В.Н. Твой товарищ на границе. / В.Н. Дружинин. – М, 1959. – 184с.
1420648
  Иойрыш А.И. Твой труд и коммунизм. / А.И. Иойрыш. – М, 1964. – 96с.
1420649
  Аземша А.А. Твой характер / А.А. Аземша. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1970. – 68 с. – (О времени, о поколении, о себе)
1420650
  Горбунов М.Н. Твой черед / М.Н. Горбунов. – М, 1978. – 96с.
1420651
  Васильев Ю.В. Твой шаг на земле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1964. – 320с.
1420652
  Скатерщиков В.К. Твой эстетический вкус / В.К. Скатерщиков. – М., 1963. – 48с.
1420653
  Устинов А.А. Твой эстетический идеал / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1967. – 64с.
1420654
  Добрянська А. Твоорчі конкурси почнуть проводити ще до початку вступної кампанії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 177). – С. 10


  До 15 жовтня МОН має затвердити нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. Проект цього документа передбачає декілька важливих новацій.
1420655
  Стефанов Валери Творбата - безкраен диалог / Стефанов Валери. – София : Унив. изд-во "Св. климент Охридски" ; Съюз на филолозите българсти, 1992. – 153 с. – (Библиотека "Език и литература")
1420656
  Державин К.Н. Творение Данте // Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – С. 3-13
1420657
  Ефрем Сирин Творение иже ов святых отца нашего Ефрема Сирина / Ефрем Сирин. – М, 1850. – 524с.
1420658
  Московченко Н.В. Творение личности : Социально-экономические и нравственные аспекты проблемы. (Заметки экономиста) / Н.В. Московченко. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 206, [2] с.
1420659
  Хлебников В. Творения / Велимир Хлебников ; общ. ред. и вст. ст. М.Я. Полякова ; сост. и ком. В.П. Григорьва и А.Е. Парниса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 736 с. : 1 л. портр. ; ил.
1420660
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппенійскаго / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 10)
Ч. 3. – 1906. – 380 с.
1420661
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 7)
Ч. 1. – 1880. – [4], 474 с.
1420662
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин Блаженный. – Изд. второе. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 9)
Ч. 2. – 1905. – 474 с.
1420663
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 28)
Ч. 9 : Зерцало из Священного писания. – 1905. – [4], 245 с.
1420664
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 10 : О согласии Евангелистов. – 1906. – [4], 335 с.
1420665
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 14)
Ч. 5. – 1907. – 282 с.
1420666
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 11 : Энхиридион Лаврентий о вере, надежде и любви. – 1908. – 95 с.
1420667
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 7. – 1912. – 277 с.
1420668
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 3-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 1. – 1914. – 397 с.
1420669
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – 2-е изд., провер. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве". – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 22)
Ч. 8. – 1915. – [4], 309 с.
1420670
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 12)
Ч. 4. – 1905. – 336 с.


  .
1420671
  Василий Великий Творения иже во святых Отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийской. – Москва : Август Семен
Ч. 1. – 1845. – 407с.
1420672
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина
Т. 5. – 1915. – 574 с.


  1. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 5; 2. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 6
1420673
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского // Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского / Иоанн Златоуст. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина, 1915. – Т. 5. – 446, II с., 1 л. фронт. (ил.)
1420674
  Херасков М. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. – [Москва] : [Унив. тип., у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия]
Ч. 1. – 1796. – XX, [2], 340 с. – Вых. дан. установлены по интернет-поиску


  Код-Гр, фсl-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича.
1420675
  Пиндар Творения Пиндара, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, : с разными примечаниями и объяснениями на лирическое стихотворство, на баснословие, на историю греков, их игры, празднества и проч. – Москва : В тип. Бекетова
Ч. 1. – 1804. – XXVII, [28-29]-135 с. : 1 грав.
1420676
  Платон Творения Платона : В 2-х т. – Москва : Рихтер
Т.1. – 1899. – 376с.
1420677
  Платон Творения Платона : В 2-х т. / Платон. – Москва : Рихтер
Т.2. – 1903. – 396с.
1420678
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.2. – 1991. – 899с. – Репринтное издание 1898 г.
1420679
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского, : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.1. – 1991. – 398с. – Репринтное издание 1898 г.
1420680
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-058-Х
Т.1 : Об истинной религии. – 1998. – 742с.
1420681
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-066-9
Т.2 : Теологические трактаты. – 1998. – 751с.
1420682
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-087-5
Т.3 : О граде Божием. Кн. I - ХIII. – 1998. – 595с.
1420683
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-088-2
Т.4 : О граде Божием. Кн. ХIV - ХХII. – 1998. – 586с.
1420684
  Фрунчак С. Творення "давнього українського міста": збереження спадщини та конструювання міської ідентичності у повоєнних Чернівцях // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 175-204. – ISBN 978-617-578-085-5
1420685
  Комарницький С. Творення англомовних голосів для українських письменників / спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 13


  Розмова з британським перекладачем і науковцем Стефаном Комарницьким.
1420686
  Лопачук К.В. Творення гри слів у німецькому, англійському та українських перекладах роману "Майстер і Маргарита" М. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 86-90


  Досліджена гра слів у романі Булгакова "Майстер і Маргарита" у перекладі трьома мовами. Для перекладу українською обидва перекладачі використовували переважно еквіваленти; англійською, як і німецькою - калькування, генералізацію та емоційне ...
1420687
  Ліончук О. Творення громадянського суспільства в незалежній Україні як ознака подолання постколоніального синдрому (на прикладі акцій громадянської непокори 1993-2010 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 34-42. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено питанню розбудови громадянського суспільства в Україні у 1993-2010 рр. Щоб подолати залежність від колишньої метрополії, потрібно вибудувати або відродити власні суспільні інститути, засоби масової інформації (бажано, щоб вони ...
1420688
  Патнам Роберт Творення демократії : Традиції громадської активності в сучасній Італії / Патнам Роберт Д. разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й.Нанетті; Пер. з англ.В.Ющенко. – Київ : Основи, 2001. – 302с. – ISBN 966-500-127-2
1420689
  Шевчук О.С. Творення дієслів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 57-65
1420690
  Войцехівська І. Творення добра як життєва позиція // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 96-97


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1420691
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керуання та перспективи розвитку : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л.368-394
1420692
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09. / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв.
1420693
  Жовква О.І. Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 123-130. – ISSN 2077-3455
1420694
  Олійник С. Творення жіночої долі крізь призму неоромантизму у новелах Ольги Кобилянської : (на матеріалі новел "Некультурна" і "Меланхолійний вальс") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 169-175
1420695
  Коваль О.Ю. Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 162-166. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1420696
  Андрющенко М.Ю. Творення іміджу телебачення України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 218 л. + Додатки: л.206-218. – Бібліогр.: л. 190-205
1420697
  Андрющенко Марія Юріївна Творення іміджу телебачення України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1420698
  Венгерська В.О. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1420699
  Гаврилюк І.С. Творення комічного засобами поетонімних зв"язків у віршах С. Жадана // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 35-43. – ISSN 2077-1932
1420700
  Артюх В.О. Творення культу Тараса Шевченка на теренах Сумщини в роки української революції (1917-1921) // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 56. – С. 38-57. – ISSN 2311-5408
1420701
  Неборак Б. Творення літературної екосистеми / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 30-31


  Богдана Неборак - про нову програму перекладів українських книжок іноземними мовами.
1420702
  Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-26


  Лекція британського історика Льюїса Нейм"єра з нагоди сторіччя європейської революції 1848 року "1848: Матиця історії".
1420703
  Сидор А. Творення неологізмів в англійській мові та способи їх передачі в українському перекладі на матеріалі англомовних засобів масової інформації // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 155-159. – ISSN 2307-633Х
1420704
  Косович О. Творення неосемантизмів або семантична еволюція слів у сучасній французькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1420705
  Чепела Ю. Творення образу "батька нації": Міжнародні Конкурси на проект пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві у 1910-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 159-166. – ISSN 2077-7280
1420706
  Дяк Софія Творення образу Львова як регіонального центру Західної України:радянський проект та його урбаністичне втілення // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 75-86. – ISBN 978-966-8603-36-5
1420707
  Труш Т.В. Творення особистістю нових форм буття у філософії християнського панентеїзму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 44-46
1420708
  Волес В. Творення політики в Європейському Союзі = Policy-Making in the European Union / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Вільям Волес, Гелен Волес. – Київ : Основи, 2004. – 871с. – Паралельн. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-500-174-4
1420709
  Кравчук К. Творення права в діяльності Конституційного Суду України: проблеми наукового розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 30-31
1420710
  Сабор І. Творення регіональної ідентичності. Впливи нурляндського роману К. Гамсуна в оповіданні М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 274-283
1420711
  Залуцька С.Б. Творення родинних оберегів - то робота серця і душі : навч.-практ. посібник / Світлана Залуцька ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти Ужгород. міської ради, Ужгород. гімназія. – Ужгород : Карпати, 2014. – 79, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 60-61. – ISBN 978-966-671-249-6
1420712
  Мозолюк О.М. Творення складних слів у старослов"янській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 79-81
1420713
  Кулик Володимир Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі : концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.185-201. – ISSN 1563-3713
1420714
  Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
1420715
  Шпорлюк Р. Творення сучасної України: західний вимір // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 54-90
1420716
  Луковенко Т. Творення та функціювання простих аналітичних термінів в українській термінології гомеопатії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 79-83. – ISSN 2411-6548
1420717
  Калье Рене Творенья генья : такая жизнь / Калье Рене, Макконнелла Эндрю // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 68-71 : Фото
1420718
  Шаталов Н.Н. Творец "морской" металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1420719
  Берегов Н. Творец "Псковитянки" / Н. Берегов. – Ленинград, 1970. – 83 с.
1420720
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва, 1966. – 103с.
1420721
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва : Прогресс, 1966. – 103с.
1420722
  Шагоян Е. Творец кинозвезд // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-119.
1420723
  Закутняя О. Творец кристаллов / О. Закутняя, Д. Костикова // В мире науки : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0208-0621
1420724
  Акопян К.З. Творец ли демиург? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 402-409. – ISSN 1606-951Х


  В христианском богословии: Бог-Творец (демиург)
1420725
  Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1420726
  Головин Г.И. Творец радио / Г.И. Головин. – Горький, 1947. – 119 с.
1420727
  Правдухин В.П. Творец. Общество. Искусство. Статьи о соврем. лит-ре. 1921-1923 гг. / В.П. Правдухин. – Новониколаевск, 1923. – 143 с.
1420728
  Чечуй Е. Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція 18 століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 102-109
1420729
  Веремійчик О. Творець архітектури і краси // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)


  На виставці акварелей Григорія Логвина.
1420730
  Парнікоза І.Ю. Творець блискучої природоохоронної ідеї // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 1-3
1420731
  Славинський М. Творець букваря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 64-65
1420732
   Творець детекторів елементарних частинок / П. Литовченко, Козирський., , А. Негрійко, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 88-89. – ISSN 0372-6436


  29 вересня цього року світ облетіла сумна звістка: пішов із життя видат- ний французький фізик-винахідник українського походження, лауреат Нобелівської премії 1992 року за розвиток нових детекторів елементар- них частинок, професор Жорж Шарпак ...
1420733
  Лазаренко А.І. Творець золотого колоса. / А.І. Лазаренко. – К., 1987. – 45с.
1420734
  Ситник К. Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 10-17. – ISSN 1819-7329
1420735
  Махінчук Микола Творець і подвижник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 122-127. – ISSN 0869-3595
1420736
  Славинський Микола Творець Інкани // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 27-28 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1420737
  Лапідус Б. Творець космічної епохи / Б. Лапідус. // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-71. – ISSN 1819-7329


  С.П. Корольов
1420738
  Янко Д. Творець краси : до 90-річчя від дня народження скульптора Олександра Ковальова // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 117-123. – ISSN 0130-321Х
1420739
  Артамонова О. Творець легенд // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 18-21
1420740
  Франко П.М. Творець летунства ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 88-95


  Петро Франко - учасник національно-визвольної боротьби, визначний військовий діяч Української галицької армії, письменник, вчений, політичний в"язень.
1420741
  Козирєва Т. Творець Львівської Опери // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 15


  Минає 170 років від дня народження архітектора Зигмунта Горголевського.
1420742
  Бушак С. Творець Макарівського дива Анатолій Марчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 6-7


  До 15-ліття заснування Макарівської картинної галереї.
1420743
  Таций В.Я. Творець науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 377-380. – ISBN 978-966-458-725-6


  Про видатних українських вчених Євгена Оскаровича Патона та Бориса Євгеновича Патона.
1420744
  Кулик Н. Творець наукових гіпотез // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  Пархоменко Володимир Олександрович (1880 - 1942) - історик-медієвіст. З 1921 р. викладав у Київському інституті народної освіти. Згадуються викладі КУ: професор Агантел Кримський, приват-доцент Микола Василенко, професор Олександр Оглоблин, професор ...
1420745
  Сергійчук В.І. Творець національного війська (до 90-х роковин вбивства Симона Петлюри) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-2911-74-9
1420746
  Митрофаненко Ю. Творець національного духу України / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  В статті йде мова про Марка Лукича Кропивницького та про назване в його честь місто.
1420747
  Біла А. Творець невивчених енциклопедій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 32


  До 130-річчя Тараса Франка у Києві відкрито експозицію "Загартований Франковий сокіл".
1420748
  Любарська Л.В. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 146-156. – ISSN 0320-9466
1420749
  Логвиненко М.С. Творець нового світу / М.С. Логвиненко. – Київ, 1966. – 61с.
1420750
  Яремчук Андрій Творець оберегів духу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Незвичним постає у новому документальному фільмі Миколи Мащенка "Заповіт" людина-легенда, патріарх музейної справи Михайло Іванович Сікорський. Він мовчить. Але його образ укрупнюється, висвічується новими гранями, завдячуючи високій майстерності ...
1420751
  Федорук О. Творець образів // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-113. – ISSN 0130-1799


  Французський художник Бержак (Бернар Жак)
1420752
  Сергійчук В.І. Творець першого світу гідролітака // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 45-46. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 130-річчя від дня народження Дмитра Григоровича.
1420753
  Кралюк П. Творець першої європейської Конституції // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 785-793. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Гуго Коллонтай гербу Котвіца — польський релігійний діяч, політик, просвітник. Коронний підканцлер з 1791, Великий литовський референдар з 1786.
1420754
  Нікіфорова О. Творець першої конституції // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Пилип Орлик - видатний український державний діяч, гетьман війська Запорізького у вигнанні, відомий у світі як автор однієї з перших у Європі конституцій.
1420755
  Захарчук О. Творець першої української опери : До 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 116-119. – ISSN 0868-4790
1420756
  Чернець В.Г. Творець пізнавально-конструктивних ідей // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 64. – ISSN 2409-9805
1420757
  Мокрієв Ю.О. Творець пісень : драма на 4 дії, 8 картин / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Мистецтво, 1955. – 104 с.
1420758
  Панкратьєв С. Творець поетичного храму. За що цінували Андрія Демиденка - автора 700 пісень - співачка Квітка Цісик, віршотворець Іван Драч та космонавт Павло Попович // Україна молода. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 59)


  Нині у видатного Майстра, справжнього подвижника слова поета-пісняра Андрія Демиденка творчий і життєвий ювілей. Він сказав світові: «Я мислю, я дихаю по-українськи!» Народився у Мартиновичах на Київщині (село було евакуйоване після катастрофи на ...
1420759
  Чорнобай В. Творець простору і часу / інтерв"ю записала Лілі Білик // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Володимир Чорнобай – художник, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його роботи зберігають в музеях різних міст нашої держави і не тільки.
1420760
  Горішнянська О. Творець різдвяного бренду. У Києві масштабною виставкою представляють "Щедрик" Миколи Леонтовича // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 140). – С. 13


  "«Щедрик» - українська народна пісня в неперевершеній обробці Миколи Леонтовича - набула звучання, що підкорило мільйони сердець. В англомовній версії відома багатьом як Carol of the Bells, вона давно стала символом одного з найулюбленіших свят року, ...
1420761
  Клочек Г. Творець світу краси й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 11


  До 75-ліття Анатолія Качана.
1420762
  Курило А. Творець селекційних шедеврів. До 100-річчя від дня народження С.Х. Дуки (1907-1960) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
1420763
  Іавасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства : (Світлій пам"яті професора В.В. Коптілова присвячено) / О. Іавасюк, О. Огуй // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 244-248. – ISSN 0320 - 8370
1420764
  Шестаков Андрій Творець тактичної революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-95. – ISSN 0130-5212
1420765
  Гомонай Г.М. Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника) / Г.М. Гомонай, А.М. Завілопуло // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 90-94. – ISSN 1027-3239
1420766
  Панченко В. Творець українського мистецького необароко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 162-176


  У статті висвітлюється еволюція художнього стилю необароко в творчості видатного українського графіка Георгія Нарбута (1886 - 1920) в контексті тісного зв"язку цього стилю з традиціями українського національного образотворчого мистецтва.
1420767
  Капелюшний В. Творець українського парламентаризму / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується участь І. Шрага в процесі становлення українського парламентаризму. In the article the participation of I. Shrah in the uprising of Ukrainian parliamentarianism is examined.
1420768
  Пасько І. Творець української науково-медичної термінології та статистики (до 150-річчя від дня смерті Овксентія Корчак-Чепурківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 188-191. – ISBN 966-7060-92-6
1420769
  Груя С. Творець української національної доктрини // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 521-527. – ISBN 978-606-745-006-4
1420770
  Захарчук О. Творець української опери (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 50-55. – ISSN 2224-0926
1420771
  Береза Р. Творець української хореографії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 12 (914), грудень. – С. 134-141. – ISSN 08-68-4790-1


  Василь Верховинець.
1420772
  Кулик Н. Творець фонетичного правопису // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час загальних зборів Національної академії педагогічних наук вели мову про психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті й обирали дійсних членів і членів-кореспондентів академії.
1420773
   Творець чарівних мелодій : Розповіді, вірші, есеї про видатного композитора сучасності Кирейка Віталія Дмитровича. – Київ : Криниця, 2002. – 112с. : іл. – (Моя книгозбірня). – ISBN 966-7575-42-Х
1420774
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Терещенко Каленик - український скульптор, автор понад тридцяти пам"ятників Тарасу Шевченку.
1420775
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 6-7


  До 140-річчя Каленика Терещенка.
1420776
  Григорова Л. Творецьт и неговият двойник. Проблемы на творческата личност в западноевропейската литература през ХІХ-ХХ век. / Л. Григорова. – София, 1983. – 164с.
1420777
  Хакуашев А.Х. Творечество Али Шогенцукова. : Автореф... канд.филол.наук: / Хакуашев А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1420778
  Вовчок Марко Твори / Вовчок Марко : ДВУ
Т. 1 : Викуп. Отець Андрій. – 363с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420779
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
1. – 218с.
1420780
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
6. – 220с.
1420781
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
6. – 219с.
1420782
  Франко Іван Твори / Франко Іван. – Харків : Книгоспілка
Т. 16 : Перехресні стежки. Повість. – 429с.
1420783
  Руданський С.В. Твори. – Львів : Вид-во Василя Лукача
Т. 3. – 1897. – 184с.
1420784
  Українка Леся Твори. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"
Т. 1 : [Дpаматичні твоpи]. – 1918. – 253, [2] с.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
1420785
  Шевченко Т.Г. Твори / Тарас Шевченко. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Т. 1 : Про життя і твори Тараса Шевченка. Кобзар (до першого арешту). – 1918. – С. 177-544 с., 1 арк. потрт.


  У цьому томі вилучені всі сторінки: Про життя й твори Тараса Шевченка. Кобзарь (до першого арешту), с. 1 – 174 Ця біографія Шевченка рясно ілюстрована, але якість ілюстрацій – на рівні можливостей поліграфії 1910-х років, тобто досить низька. В тих ...
1420786
  Котляревський Іван Твори. – Берлін : Україське слово ; [Дpук. Borsenbuchdruckerei Denter & Nikolas]. – (Бібліотекака "Українського слова" ; Ч. 9)
Том 2 : Наталка Полтавка; Москаль Чарівник; Ода до князя Куракіна. – 1922. – 112 с. – Вступ і пояснення Б. Лепкого - ліквідовані
1420787
  Українка Леся Твори. – Київ
3. – 1923. – 288с.
1420788
  Українка Леся Твори. – Київ
4. – 1923. – 344с.
1420789
  Винниченко В. Твори : у 21 т. / В. Винниченко. – 1923-1928. – Харьків ; Київ : Рух
Т. 4. – 1923. – 204 с.
1420790
  Українка Леся Твори. – Київ
5. – 1923. – 285с.
1420791
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Харків-Київ
1. – 1924. – 404с.
1420792
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Харків; Київ
2. – 1924. – 391с.
1420793
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Харків; Київ
6. – 1924. – 291с.
1420794
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Харків; Київ
7. – 1925. – 364с.
1420795
  Франко Іван Твори / Франко Іван. – Харків; Київ : Книгоспілка
Т. 21, Ч. 2 : З вершин і низин. Поезії. – 1926. – 303с.
1420796
  Франко Іван Твори / Франко Іван. – Харків : Книгоспілка
Т. 22 : Мій "Ізмарагд". Sempertino. – 1926. – 303с.
1420797
  Федькович О. Твори / О. Федькович, 1927. – 366с.
1420798
  Федькович О. Твори / О. Федькович. – К, 1927. – 55-366с.
1420799
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Киев
1. – 1927. – ХХУІс.
1420800
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
2. – 1927. – 160с.
1420801
  Винниченко В.К. Твори : у 8 т. / В.К. Винниченко. – 1926-1928. – Київ; Харків : Книгоспілка
Т. 2. – 1927. – 200 с.
1420802
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
3. – 1927. – 238с.
1420803
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
4. – 1927. – 186с.
1420804
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – 1928-1932. – Харків : Рух
Т. 1 : Оповідання. – 1928. – 328 с. – Конволют. - Перепл.: Твори. Т. 2 / Гнат Хоткевич


  Зміст: Моя автобіографія . - С .5-36 Авірон . - С .37-146 Сердечна опіка . - С .149-177 Страшний суд . - С .179-185 Першому революціонерові . - С .187-192 Борець . - С .193-197 Голодовка . - С .198-206 У свобідній країні . - С ...
1420805
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 2 : Життєві аналогії. – 1928. – 233с.
1420806
  Українка Леся Твори : [в 12 т.] / Леся Українка ; [за заг. ред. Б. Якубського]. – [Київ] : Книгоспілка
Т. 5 : Драми. – 1928. – 177, XLVI с. : портр.
1420807
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) ; ред. Я Мамонтова ; прим. П. Тиховського. – Київ : ДВУ. – (Бібліотека українських класиків)
Т. 1. – 1929. – 234 с.
1420808
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) ; прим. П. Тиховського. – Київ : ДВУ
Т. 2. – 1929. – 216 с. : 1 портр.
1420809
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : ДВУ
Т. 3. – 1929. – 240 с.
1420810
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 3 : Оповідання. Кн. 3. – 1929. – 263с.
1420811
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т 3 : Листування. – 1929. – 345с.
1420812
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 4 : Оповідання. – 1929. – 253с. – Перепл. з книгою: Хоткевич, Гнат. Твори. Т. 4
1420813
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) ; ред. Я. Мамонтова ; прим. П. Тиховського. – Харків ; Київ : ДВУ
Т. 4. – 1929. – 215 с.
1420814
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) ; ред. Я. Мамонтоа ; прим. П. Тиховського. – Харків ; Київ : ДВУ
Т. 5. – 1929. – 205 с.
1420815
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 5 : Оповідання. – 1929. – 253с.
1420816
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
10. – 1929. – 299с.
1420817
  Українка Леся Твори : [в 12 т.] / Леся Українка ; В. Якубський (заг.ред.). – [Київ] : Книгоспілка
Т. 11 : Драми. – 1929. – 170, XCIV с. – Прим. дефектні, відсутні (вилучені) статті: Ненадкевича Є, Якубського Б.. - Прим. № 394605 повністю зі статтями


  Зміст: Камінний господар; Оргія; Прощання; Примітки Статті: Ненадкевич Є. Українська версія світової теми про Жон Жуана в історично-літературній перспективі, с. 7-42; Якубський Б. "Оргія", с. 109-117
1420818
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Х., 1930. – 498с.
1420819
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко; За ред. А. Березинського. – Харків : Рух
Т. 1 : Поезії. – 1930. – 350с. : Мал. Т. Шевченка
1420820
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко; За ред. А. Березинського. – Харків : Рух
Т. 2 : Проза. – 1930. – 560с. : Мал. Т. Шевченка
1420821
  Велз Г.Д. Твори / Г.Д. Велз. – Київ ; Харьків
Т. 3. – 1930. – 300 с.
1420822
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
5. – 1930. – 29-177с.
1420823
  Українка Леся Твори : [в 12 т.] / Леся Українка ; В. Якубський (заг.ред.). – [Київ] : Книгоспілка
Т. 7 : Драми. – 1930. – 4-192, CXV с.


  Вид. 1927-1930
1420824
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ
7. – 1930. – 192с.
1420825
  Українка Леся Твори : [в 12 т.] / Леся Українка ; В. Якубський (заг.ред.). – [Київ] : Книгоспілка
Т. 9 : Драми. – 1930. – 182, CXXIX с. – Прим. дефектні, відсутні (вилучені) статті: Филиповича П і Якубського Б.. - Прим. № 394603 повністю зі статтями


  Зміст: У пущі; Адвокат Мартіян; Примітки Статті: Филипович П. Генеза драматичної поеми Лесі Українки “У пущі”; Якубський Б. "Адвокат Мартін"
1420826
  Українка Леся Твори : [в 12 т.] / Леся Українка ; В. Якубський (заг.ред.). – [Київ] : Книгоспілка
Т. 12 : Статті / [за заг. ред. Б. Якубського]. – 1930. – XL, 263, XXXII с. – Прим. дефектні, відсутні (вилучені) с. I-XL, I- XXXII
1420827
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Київ
2. – 1931. – 408с.
1420828
  Шов Б. Твори / Б. Шов. – Харків; Київ
Т. 5. – 1931. – 202с.
1420829
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори / Карпенко-Карий (Тобілевич); І. Тобілевич. – Харків ; Київ : Література і мистецтво
Т. 6 : Біографія. Бібліографія. Критика. Архівні матеріали. – 1931. – 291 с.
1420830
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 7 : Гуцульські оповідання. – 1931. – 287с.
1420831
  Шоу Дж.Б. Твори / Дж.Б. Шоу; Б. Шов. – Харків ; Київ
Т. 3. – 1932. – 203 с.
1420832
  Шоу Дж.Б. Твори / Дж.Б. Шоу; Б. Шов. – Харків ; Київ
Т. 7. – 1932. – 134 с.
1420833
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 8 : Камінна душа: Повість. – 1932. – 363с.
1420834
  Хоткевич Г. Твори / Гнат Хоткевич. – Харків : Рух
Т. 6 : Богдан Хмельницький. Тетралогія. – 1934. – 440с.


  Зміст: Суботів . - С .7-63 Київ . - С .67-226 Берестечко . - С .229-304 Лереяслав . - С .307-438
1420835
  Черемшина Марко Твори / Черемшина Марко. – Львів
1. – 1937. – 205с.
1420836
  Черемшина Марко Твори / Черемшина Марко. – Львів
2. – 1937. – 246с.
1420837
  Черемшина Марко Твори : Повне видання за ред. Євгена Юліяна Пеленського / Марко Черемшина [псевд.]. – Львів : Вид. "Ізмарагд" ; [Друк. Н. Т-ва Шевченка]
Т. 3. – 1937. – 100 с.
1420838
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / М. Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 1 : Лахтак: Повість. Оповідання. – 1949. – 328с. : портр.
1420839
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 2 : Мандрівники : повість. Оповідання. – 1950. – 276с.
1420840
  Трублаїні М. Твори : в 3 т. / М. Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 3 : Шхуна "Колумб": Повість.- Життя за батьківщину: Нарис. – 1950. – 347с.
1420841
  Яновський Ю. Твори : в 2 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1. – 1954. – 328 с.
1420842
  Яновський Ю. Твори : в 2-х т / Ю.І. Яновський. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Оповідання. Нариси. Статті. – 1954. – 291 с.
1420843
  Куліш М. Твори = The works : спогади про М. Куліша - Антоніни Куліш / М. Куліш; коментарі, прим., біогр. та бібліогр. довідки Г. Костюка ; Укр. вільна академія наук у США, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1955. – 475, [1] с. : портр.
1420844
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Оповідання та повісті. – 1955. – 400с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420845
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко ; критико-біогр. нарис ак. О.Є.Корнійчука. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Поезії. – 1955. – 688 с. : іл.
1420846
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Повісті. – 1955. – 796 с. : іл.
1420847
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 2 : [Мандрівники : повість ; Шхуна "Колумб" : повість]. – 1955. – 516 с.
1420848
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Рассказы из русского народного быта. Повести. Отрывки из писем из Парижа. – 1955. – 507с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420849
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : Драматичні твори. Журнал. Вибрані листи. – 1955. – 647 с. : іл.
1420850
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 3 : [Оповідання ; Пригоди в повітрі ; Казки ; Глибинний шлях : роман ; Орлині гнізда : незакінчена повість]. – 1956. – 579 с.
1420851
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 3. – 1956. – 624с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420852
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 4. – 1956. – 520с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420853
  Трублаїні М. Твори : в 4 т. / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь
Т. 4 : [Нариси ; статі ; рецензії ; листи]. – 1956. – 600с.
1420854
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 5. – 1956. – 460с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420855
  Вовчок Марко Твори : В 6-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав
Т. 6 : Отдых в деревне. Повісті та казки. Листи. – 1956. – 616с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420856
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
1. – 1958. – 467с.
1420857
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1 : Оповідання. – 1958. – 644 с.
1420858
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Ю. Яновський. – Київ : Художня література
Т. 2 : Романи. – 1958. – 449 с.
1420859
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
2. – 1958. – 400с.
1420860
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
3. – 1958. – 475с.
1420861
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
4. – 1958. – 382с.
1420862
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
5. – 1958. – 408с.
1420863
  Тудор С. Твори : новели, повісті, публіцистика: нариси, літературно-критичні статті, фейлетони, рецензії / С.Й. Тудор. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 680 с.
1420864
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів, вступ. ст. та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Оповідання. Повісті. Нариси. – 1959. – 483 с.
1420865
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 1. – 1959. – 424с.
1420866
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 2. – 1959. – 612с.
1420867
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Драматичні твори. – 1959. – 517 с.
1420868
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 3 : П"єси. – 1959. – 452 с.
1420869
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 4 : Сценарії. – 1959. – 392 с.
1420870
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрый Яновський. – Київ : Художня література
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. – 1959. – 423 с.
1420871
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
6. – 1959. – 424с.
1420872
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
7. – 1959. – 376с.
1420873
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
8. – 1959. – 496с.
1420874
  Черемшина Марко Твори / Черемшина Марко. – Київ, 1960. – 459с.
1420875
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1960. – 531 с.
1420876
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / Карпенко-Карий (Тобілевич); І. Крапенко-Карий (І.К. Тобілевич) ; редкол.: С.Д. Зубков, Є.П. Кирилюк, Н.І. Падалка. – Київ : Держ. вид-во худож. літ.
Т. 1. – 1960. – 495 с. : 1 портр.
1420877
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич) ; редкол.: С.Д. Зубков, Є.П. Кирилюк, Н.І. Падалка. – Київ : Держ. вид-во худож. літ.
Т. 2. – 1960. – 404 с.
1420878
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 3-й. – 1960. – 528с.
1420879
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 4-й. – 1960. – 456с.
1420880
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
9. – 1960. – 444с.
1420881
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
10. – 1960. – 484с.
1420882
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
11. – 1960. – 488с.
1420883
  Толстой Л.М. Твори / Л.М. Толстой. – К.
12. – 1960. – 431с.
1420884
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич) ; редкол.: С.Д. Зубков, Є.П. Кирилюк, Н.І. Падалка. – Київ : Держ. вид-во жудож. літ.
Т. 3. – 1961. – 460 с.
1420885
  Тудор С. Твори : в 2 т. / Степан Тудор. – Київ : Видавництво АН УРСР
Т. 1 : [День отця Сойки]. – 1962. – 467 с.
1420886
  Тудор С. Твори : в 2 т. / С.Й. Тудор. – Київ : Видавництво АН УРСР
Т. 2 : Поезії, повісті, оповідання, критика і публіцистика. – 1962. – 543 с.
1420887
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Поетичні твори. – 1963. – 732 с.
1420888
  Воронько П.М. Твори : У 2-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Художня література
Т. 1 : Поезії. – 1963. – 554 с.
1420889
  Шевченко Т.Г. Твори : в 3 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : Журнал. Вибрані листи. – 1963. – 492 с.
1420890
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Оповідання та повісті. – 1964. – 467с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420891
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Рассказы из русского народного быта. – 1964. – 607с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420892
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ, 1965. – 303с.
1420893
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Жива душа. Роман. – 1965. – 679с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420894
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 4. – 1965. – 523с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420895
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 5. – 1965. – 476с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420896
  Хоткевич Г.М. Твори : в 2 т. / Гнат Хоткевич. – Київ : Дніпро
Т. 1 : [Оповідання та нариси. Драматичні твори. Статті та спогади]. – 1966. – 536 с.
1420897
  Шевченко Т.Г. Твори : в 2 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Кобзар. – 1966. – 699 с.
1420898
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Котигорошко. Вечірня пісня. Де Тирса шуміла. – 1966. – 559 с.
1420899
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.2 : Баланда. Мар"яна. Оповідання, нариси. – 1966. – 546 с.
1420900
  Шевченко Т.Г. Твори : В 2-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Назар Стодоля. Повісті. Журнал. – 1966. – 750 с.
1420901
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 6. – 1966. – 588с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420902
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 7. Кн. 1 : Художні твори. Казки, оповідання, уривки, плани, начерки. – 1966. – 597с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420903
  Шолом-Алейхем Твори : в 4 т. / Шолом-Алейхем. – Київ
Т. 1. – 1967. – 511 с.
1420904
  Вовчок Марко Твори : В 7-ми т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 7. Кн. 2 : Листи. – 1967. – 423с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1420905
  Шіллер Ф. Твори / Ф. Шіллер. – Київ : Молодь, 1968. – 413с.
1420906
  Шолом-Алейхем Твори : в 4 т. / Шолом-Алейхем. – Київ
Т. 4. – 1968. – 399 с.
1420907
  Котляревський І.П. Твори / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник. – 1969
1420908
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1970. – 407 с.
1420909
  Тютюнник Г.М. Твори : В 2-х т. / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вир: Роман. – 1970. – 502 с.
1420910
  Тютюнник Г.М. Твори : В 2-х т. / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поезії.- Буг шумить. Роман.- Хмарка сонця не заступить. Повість.- Оповідання.- Нариси. – 1970. – 391 с.
1420911
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1970. – 415 с.
1420912
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 5-й. – 1970. – 434с.
1420913
  Шевченко Т.Г. Твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1971. – 622с.
1420914
  Українка Леся Твори / Українка Леся. – Київ : Молодь, 1971. – 646с.
1420915
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1971. – 383 с.
1420916
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1971. – 376 с.
1420917
  Шевченко Т.Г. Твори : у 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Щоденник. Вибрані листи. – 1971. – 543 с.
1420918
  Воронько П.М. Твори : У 2-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вірші та поеми 1943-1961. – 1973. – 415с.
1420919
  Федькович Ю.А. Твори / Юрій Федькович. – Київ : Молодь, 1974. – 224 с.
1420920
  Черемшина М. Твори / М. Черемшина. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1974. – 335с.
1420921
  Черемшина Марко Твори / Марко Черемшина. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Посвяти Василеві Стефанику. Ранні оповідання. Переклади. Літературно-критичні спогади. Автобіографія. Листи. – 1974. – 303 с.
1420922
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Баланда. Мар"яна: Повісті. – 1976. – 679 с.
1420923
  Хижняк А.Ф. Твори : У 2-х т. / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Данило Галицький. – 1977. – 581 с.
1420924
  Хижняк А.Ф. Твори : У 2-х т. / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. – 1977. – 619 с.
1420925
  Черемшина Марко Твори / Марко Черемшина. – Київ : Дніпро, 1978. – 327 с.
1420926
  Шептицький Андрей Твори = Opera : (аскетично-моральні) / Шептицький Андрей; Укр. катол. ун-т ім. Св. Климента Папи. – Рим : Укр. катол. ун-т ім. Св.Климента Папи, 1978. – 493с. : іл. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи ; Т.45-47 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Graeco-Catholicae academiae theologicae)
1420927
  Сосюра В.М. Твори : В 2-х т. / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро
Т. 1-й. – 1978. – 368с.
1420928
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1937-1847). – 1978. – 373 с.
1420929
  Швець В.С. Твори : поезії / В.С. Швець. – Київ
1. – 1978. – 276 с.
1420930
  Швець В.С. Твори : поезії / В.С. Швець. – Київ
2. – 1978. – 269 с.
1420931
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1978. – 365 с.
1420932
  Сосюра В.М. Твори : В 2-х т. / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро
Т. 2-й. – 1978. – 218с.
1420933
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1978. – 416 с.
1420934
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1978. – 410с.
1420935
  Шпак М.І. Твори / М.І. Шпак. – К., 1979. – 279с.
1420936
  Хемінгуей Е. Твори : в 4 т. / Е. Хемінгуей. – К
Т. 1. – 1979. – 713с.
1420937
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи. – 1979. – 567с.
1420938
  Федорів Р.М. Твори : в 2 т. / Роман Федорів. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Синій журавель на погарищі. Тисяча кроків. Іван син Мокрини. Знак кіммерійця. Жбан вина: повісті. – 1980. – 535 с.
1420939
  Чабанівський М.І. Твори : в 2 т. / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро
Т.1 : Стоїть явір над водою. Катюша. За півгодини до щастя : повісті. – 1980. – 395 с.
1420940
  Чабанівський М.І. Твори : в 2 т. / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро
Т.2 : Дорога додому. Журавлинка. Заповіт : повісті. – 1980. – 440 с.
1420941
  Федорів Р.М. Твори : в 2 т. / Роман Федорів. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Отчий світильник : роман. – 1980. – 511 с.
1420942
  Хемінгуей Е. Твори / Е. Хемінгуей. – Київ
Т. 2. – 1980. – 695 с.
1420943
  Українка Леся Твори : в 4-х томах / Українка Леся. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори. – 1981. – 544 с.
1420944
  Українка Леся Твори : в 4-х томах / Українка Леся. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Драматичні твори. – 1981. – 528 с.
1420945
  Хемінгуей Е. Твори : в 4 т. ; пер. с англ. / Ернест Хемінгуей ; [Післямова Тамари Денісової]. – Київ : Дніпро
Т. 3 : По кому подзвін : роман ; За річкою в затінку дерев : роман ; Старий і море : повість ; оповідання 50-х років. – 1981. – 664 с.
1420946
  Хемінгуей Е. Твори / Е. Хемінгуей. – Київ
Т. 4. – 1981. – 720с.
1420947
  Тудор С. Твори : поезії, оповідання, повісті, критика й публіцистика / Степан Тудор. – Київ : Дніпро, 1982. – 545 с.
1420948
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. – 1982. – 532 с.
1420949
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський ; [упор. та прим. К.П. Волинського, М.М. Острика]. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Романи. – 1983. – 424 с.
1420950
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Мир : роман. П"єси. – 1983. – 583 с.
1420951
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Сценарії. – 1983. – 358 с.
1420952
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. Роздуми про літературу. Листи. – 1983. – 382 с.
1420953
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1984. – 463 с.
1420954
  Тютюнник Г.М. Твори : Оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь
Кн. 1. – 1984. – 327 с.
1420955
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Бориса Олійника]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поетичні твори (1837-1847). – 1984. – 351 с.
1420956
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поетичні твори (1847-1861). – 1984. – 301 с.
1420957
  Федькович Ю.А. Твори : в 2 т. / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повесті ; оповідання ; казки ; драматичні твори ; листи. – 1984. – 426 с.
1420958
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Дніпро
Т. 1 : Драматичні твори. – 1985. – 439 с. : 1 портр.
1420959
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Дніпро
Т. 2 : Драматичні твори. – 1985. – 351с.
1420960
  Тютюнник Г.М. Твори : Повісті / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1985. – 328 с.
1420961
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1985. – 381с.
1420962
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Твори : в 3 т. / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Дніпро
Т. 3 : Драматичні твори. Статті. Листи. – 1985. – 373 с.
1420963
  Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Повісті. – 1985. – 389 с.
1420964
  Шевченко Т.Г. Твори : В 5-ти т. / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи. – 1985. – 525 с.
1420965
  Шиян А.І. Твори : в 3 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Мар"яна. – 1986. – 526 с.
1420966
  Шиян А.І. Твори / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.2. – 1986. – 727 с.
1420967
  Шиян А.І. Твори : в 3 т. / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро
Т.3 : Хуртовина: Кн.3. Оповідання. – 1986. – 360 с.
1420968
  Чапек Карел Твори : в 2 томах / Чапек Карел. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1987. – 510с.
1420969
  Українка Леся Твори : в 2-х томах / Українка Леся. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Драматичні твори. – 1987. – 724 с.
1420970
  Золя Е. Твори : В 2-х томах / Е. Золя. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Кар"єра Ругонів. Черево Парижа. – 1988. – 572 с.
1420971
  Золя Е. Твори : В двох томах / Е. Золя. – Київ : Дніпро
Т.2 : Завоювання Плассана. Жерміналь. – 1988. – 725с.
1420972
  Черкасенко С.Ф. Твори : в 2 т. / Спиридон Черкасенко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезія. Драматичні твори. – 1991. – 890 с.
1420973
  Харчук Б.М. Твори : в 4 т. / Борис Харчук. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Майдан ; Межі і безмежжя : романи. – 1991. – 539 с.
1420974
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. Повісті. – 1991. – 712 с.
1420975
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Киров : Дніпро
Т. 2 : Драматичні твори. Додатки. – 1991. – 711 с.
1420976
  Харчук Б.М. Твори : в 4 т. / Борис Харчук. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Кревняки : роман. – 1991. – 574 с.
1420977
  Черкасенко С.Ф. Твори : в 2 т. / Спиридон Черкасенко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Оповідання. У шахтарів : як живуть і працюють на шахтах. Пригоди молодого лицаря : роман з казацьких часів. – 1991. – 671 с.
1420978
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01689-5
Т.2 : Поеми. Переклади. Нариси. Життєпис. – 1998. – 331с.
1420979
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01691-7
Т.4 : Українська література і мова на Заході. – 1998. – 484с.
1420980
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01692-5
Т.5 : Спогади. Записи. – 1998. – 352с.
1420981
  Опільський Юліян Твори : У 4-х т. / Опільський Юліян. – Львів : Каменяр. – ISBN 966-7255-44-1
Т. 3 : Упирі :Трилогія. – 2000. – 480с. – Справжнє ім"я: Рудницький Юрій Львович
1420982
  Донцов Д. Твори / Д. Донцов; Ін-тут українськ.археограф. та джерелозн. ім.М.Грушевського НАНУ; Ред.кол.: Я.Дашкевич,О.Баган,Я.Барвінський та ін. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-034-6
Т.1. : Геополітичні та ідеологічні праці. – 2001. – 488с.
1420983
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0660-8
Т. 1 : Прапороносці ; Поезії ; Коментарі / [упорядкув. та комент.: С.А. Гальченка та ін.]. – 2001. – 576с.
1420984
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0716-7
Т. 2 : Земля гуде ; Партизанська іскра ; Микита Братусь ; Щоб світився вогник ; Оповідання з циклу "Південь" ; Коментарі / [упорядкув. С.А. Гальченка ; ред.: Є.І. Мазніченко, Л.П. Марченко]. – 2002. – 512 с. – Бібліогр.: портр.
1420985
  Оріховський С. Твори / Пер. з латинської та старопольської мов В.Литвинова; Станіслав Оріховський. – Київ : Дніпро, 2004. – 672с. – Шифр дубл.1Оріх(доп. по каб.-іст., фл.). – ISBN 966-578-160-Х
1420986
  Яворницький Д.І. Твори : У 20-ти т. / Д.І. Яворницький; НАНУ; Ін-т укр. археолог.; Гол. ред. кол.: П. Сохань, А. Бойко, С. Абросимова та ін. – Київ; Запоріжжя : Тандем. – (Історія, краєзнавство, археологія). – ISBN 966-7482-30-8; 966-7482-31-6(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 520с.
1420987
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-053-6
Том 1 : Шляхом терновим. – 2004. – 608 с.
1420988
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-054-4
Том 2 : Сини верховини. – 2004. – 464 с.
1420989
  Грушевський М.С. Твори / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-367-4 (Т.6)
Т. 6 : Серія "Історичні студії та розвідки" (1895-1900) / [упоряд. М. Капраль]. – 2004. – XVI, 675 с.
1420990
  Кропивницький М. Твори / М. Кропивницький. – Харків : Прапор, 2005. – 368с. – ISBN 966-8690-27-3
1420991
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-277-5 (Т.2)
Т. 2 : Серія "Суспільно-політичні твори" (1907-1914) / [упоряд.: І. Гирич, С. Панькова]. – 2005. – XXIV, 678 с.


  Вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху напрікінці XIX- на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894-1907 років, що друкувалася переважно в журналі "Літературно-науковий вісник
1420992
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х); 966-8499-18-2; 966-8499-23-9
Т. 4. Кн. 1 : Листи. – 2005. – 990с.
1420993
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х); 966-8499-18-2; 966-8499-24-7
Т. 4. Кн. 2 : Листи. – 2005. – 1068с.
1420994
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / НАНУ ; Ін-т літ-ри ім.Т.Г. Шевченка ; упоряд. С.А. Гальченко ; редкол.: М.Г. Жулинський, В.Г. Дончик, С.А. Гальченко, І.М. Дзюба, В.Д. Гончар, І.Ф. Драч та ін. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0246-7 (т.5)
Т. 5 : Тронка. Собор. Коментарі. – 2005. – 576 с.
1420995
  Вагилевич І. Твори / Іван Вагилевич, Кость Вагилевич. – Рівне : Азалія, 2006. – 368с. – ISBN 966-8647-02-5
1420996
  Чухно А.А. Твори : У 3-х томах / НАНУ; КНУТШ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; А.А. Чухно. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-32-7; 966-7675-33-5
Т.1 : Становлення і розвиток ринкової економіки. – 2006. – 592с.
1420997
  Чухно А.А. Твори : У 3-х томах / А.А. Чухно; НАНУ; КНУТШ; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-32-7; 966-7675-34-3
Т.2 : Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. – 2006. – 512с.
1420998
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х); 966-8499-31-X
Т. 3 : Український вісник. Випуски 1-6. – 2006. – 976с.
1420999
  Новицький Я. Твори : у 5 томах / Яків Новицький; НАНУ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ін-т історії України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін.; [гол. ред. кол.: П. Сохань, А. Бойко, В. Козирев та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем. – ISBN 978-966-488-000-5; 978-966-488-001-2(Т. 1)
Том 1. – 2007. – 508с.
1421000
  Новицький Я. Твори : у 5 томах / Яків Новицький; НАНУ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ін-т історії України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології та ін.; [гол. ред. кол.: П. Сохань, А. Бойко, В. Козирев та ін.]. – Запоріжжя : АА Тандем. – ISBN 978-966-488-000-5; 978-966-488-002-9(Т. 2)
Том 2. – 2007. – 510с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,