Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1046001
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
1046002
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
1046003
   Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування у розвитку неінфекційних захворювань / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська, А.В. Коблянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1046004
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх
1046005
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-1892
1046006
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
1046007
  Панталієнко Л.А. Оцінка області стійкості параметричних систем за наявності крайових умов інтегральної форми // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 257-263. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1046008
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
1046009
   Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією / В.В. Ніжник, Я.В. Балло, С.В. Поздєєв, В.С. Некора // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 278-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-815X
1046010
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1046011
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1046012
   Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, В.Г. Тюреміна, В.М. Праведний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 57-65 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1046013
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
1046014
  Овчарук В.А. Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна / В.А. Овчарук, С.В. Іващенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 71-72. – ISSN 2306-5680
1046015
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
1046016
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
1046017
  Біловол О.М. Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз / О.М. Біловол, П.П. Кравчун // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 1605-7295
1046018
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
1046019
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1046020
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1046021
  Забуга С.І. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій / С.І. Забуга, М.О. Дейнека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1046022
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
1046023
  Дідух С.М. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S.A., MHP S.A.) / С.М. Дідух, В.О. Мініна, Т.С. Федорова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1046024
   Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України / Т.А. Сафранов, А.А. Поліщук, В.О. Юрченко, Л.О. Яришкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1046025
  Калетнік Г.М. Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань / Г.М. Калетнік, А.В. Шинькович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 7-23. – ISSN 2411-4413
1046026
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
1046027
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1046028
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
1046029
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1046030
  Морозова Т. Оцінка осередків всихання ялини європейської з урахуванням едафічної та біотичної складових консорційного ядра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 11-14 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1046031
  Слуцький Є.В. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі підприємств державного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Слуцький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1046032
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
1046033
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
1046034
  Раделицький Ю.О. Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері / Ю.О. Раделицький, А.О. Пелехатий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 116-125
1046035
  Гриценко А.В. Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків будівництва вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 / А.В. Гриценко, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 115-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-1388
1046036
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
1046037
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1046038
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за марківськими спостереженнями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, які утворюють однорідний ланцюг Маркова. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки. Is this paper the drift parameter estimation based on observations ...
1046039
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
1046040
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
1046041
  Полуянов В. Оцінка параметрів бюджету відтворення основних засобів підприємствами житлово-комунального господарства / В. Полуянов, С. Куликов, О. Ковтунова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 55-62. – ISSN 1728-9343
1046042
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
1046043
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1046044
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
1046045
  Рудаков Д.В. Оцінка параметрів Інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій / Д.В. Рудаков, Л.В. Масловська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 19-21
1046046
  Коржов В.Л. Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП "Осмолодське лісове господарство") / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, Б.Й. Тимчук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1046047
  Козій Ю.В. Оцінка параметрів нечітких множин для слабко залежних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, у випадку слабкої залежності спостережень. The article is dedicated to basis of convergence of fuzzy sets estimations in case small dependence of input observations.
1046048
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1046049
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
1046050
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1046051
  Нетяженко Н.В. Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-30. – ISSN 1605-7295
1046052
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1046053
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
1046054
  Шабатура О.В. Оцінка параметрів статистичного розподілу фізичних характеристик у змінених породах Октябрського масиву : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Епігенетичні процеси призводять до значної зміни мінерального складу порід, які також мають прояв і в петрофізичному вигляді порід. У роботі виявлено залежність між зміною фізичних властивостей змінених порід і характером вторинних процесів та їх ...
1046055
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
1046056
  Матюшенко І.Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 31-41. – ISSN 2413-9610
1046057
  Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11.
1046058
   Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання : навч.-метод. посібник / О.А. Лоскутов, М.В. Боднар, Б.М. Тодуров [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : [б. в.], 2019. – 227, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-409-226-2
1046059
  Подлужна Н.О. Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 108-117. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1046060
  Мацера О.О. Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1046061
  Валерко Р.А. Оцінка перорального надходження нітратів з питною водою для різних верств населення Житомирської області / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 68-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1046062
  Паршак О. Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності: зв"язок із психологічними та організаційно функціональними характеристиками організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 92-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1046063
  Карамушка Л.М. Оцінка персоналом комерційних організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1046064
  Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації : економіка та управління підприємствами / О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-87 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1046065
  Литвин Н. Оцінка персоналу підприємства на основі побудови моделі компетенцій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1046066
  Агрес Н.П. Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотиктанічними критеріями нафтогазоносності / Н.П. Агрес, О.В. Волик, О.А. Олійник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1046067
  Медвєдкова Н. Оцінка перспектив Великобританії після Brexit / Н. Медвєдкова, І. Ус // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 1 (72), січень - березень. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
1046068
  Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Розроблено сценарії демографічної поведінки українського населення на середньострокову перспективу. ...
1046069
  Созанський В.І. Оцінка перспектив газоносності Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1046070
  Остапець Т.В. Оцінка перспектив діяльності міжнародної організації країн-експортерів нафти // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-696-385-1
1046071
  Матей В.В. Оцінка перспектив економічного співробітництва України та Туреччини // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6814
1046072
  Корінець Р.Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р.Я. Корінець, Я.Я. Рибак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 155-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1046073
  Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISSN 0367-4290
1046074
  Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації вілютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1046075
  Чехун В.О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 79-90. – ISSN 0374-3896


  В статті проаналізовано вплив акту Бея-Доула на економічний розвиток США та оцінено перспективи реалізації в Україні подібного закону. На основі опитування експертів у сфері патентування українських ВНЗ визначено основні причини низького рівня ...
1046076
   Оцінка перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. Х.М. Притула]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9228-4
1046077
  Круглова О.А. Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі / О.А. Круглова, Т.Б. Кетова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 190-198. – ISSN 2222-4459
1046078
  Беззубченко О.А. Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зв"язків України з країнами ЄС / О.А. Беззубченко, Я.О. Хоцька // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1046079
  Чой Канг Оцінка перспективи багатосторонньої співпраці у сфері безпеки у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 328-363. – ISBN 966-7196-04-6
1046080
   Оцінка перспективності видів діяльності для використання франчайзінгу на основі комплексної оцінки франшизних ризиків / В.І. Анін, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, А.В. Ігнатенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
1046081
  Зарубенко А.У. Оцінка перспективності інтродукції далекосхідних видів роду Рододендрон в умовах міста Киева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі багаторічних візуальних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 39-ти таксонів рододендронів далекосхідного походження. Із них 34 таксони є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1046082
  Бонюк З.Г. Оцінка перспективності інтродукції таволг на Полісся та лісостеп України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано інтегральну числову оцінку життєздатності та успішності інтродукції 108 представників роду Spiraea L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1046083
   Оцінка питомих показників роботи машинних агрегатів з тракторами різної енернгонасиченості / В.М. Третяк, Р.В. Оляднічук, В.В. Кравченко, А.А. Головатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 226-232 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1046084
  Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1046085
  Зоря С. Оцінка підтримки сільського господарства України в міжнародному порівняні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1046086
  Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено класифікацію кредитного страхування. Осуществлена оценка подходов к классификации кредитного страхования. ...
1046087
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
1046088
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 248-254. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1046089
  Січкар В.О. Оцінка платоспроможності позичальників банку за допомогою класифікаційних дерев рішень // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 540-542. – ISBN 978-966-188-219-4
1046090
  Зверковський В.М. Оцінка площі поперечного перерізу стовбура та запасів деревини експериментальних деревних порід на рекультиваційній ділянці / В.М. Зверковський, О.С. Зубкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 76-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
1046091
  Кохан О.В. Оцінка площі смарагдових об"єктів в областях України за допомогою статистичного аналізу / О.В. Кохан, Д.В. Гулевець // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1046092
  Ганущак М.М. Оцінка поверхневих вод басейну р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 110-118. – ISSN 2306-5680


  На основі хімічних аналізів проб води відібраних протягом 2005-2011 рр. проведено оцінку якості поверхневих вод басейну р. Стир за відповідними категоріями. Встановлено суттєві відмінності якості поверхневих вод басейну по окремим блокам та групам ...
1046093
  Пясецька С.І. Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 76-83. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто тенденденцію змін режиму температури в зимові місяці на території України за період 2001-2015 рр. Температура повітря в усі зимові місяці зазнала змін до підвищення і найбільші значення аномалій відмічаються у січні, які на основній частині ...
1046094
  Полторак А.С. Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств / А.С. Полторак, Ю.В. Волосюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
1046095
  Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0131-775Х
1046096
  Писаренко Т. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарської діяльності // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 114-120. – ISSN 2409-8892
1046097
  Швець Ю.О. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарювання: сучасні українські та світові тенденції / Ю.О. Швець, О.В. Гаркуша // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 129-138. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1046098
  Корнус В.Г. Оцінка податкового навантаження на мікрорівні / В.Г. Корнус, О.М. Пономарьов, В.М. Квасов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISBN 966-614-021-7
1046099
  Квасов В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства : податкова політика / В. Квасов, В. Корнус, О. Пономарьов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1046100
  Шаповал Г.М. Оцінка податкового потенціалу об"єднаних територіальних громад / Г.М. Шаповал, Н.О. Чех // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 205-210. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1046101
  Гуменний А.А. Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806
1046102
  Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 7-13 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1046103
   Оцінка пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильскої зони відчуження методом факторного аналізу / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Н. Курашов, М.Д. Кучма, А.Г. Прокопенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 320-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано методику оцінки пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильської зони відчуження із застосуванням апарату факторного аналізу. Описано методику аналізу статистичних даних за допомогою факторної моделі. Наведено результати статистичної обробки ...
1046104
  Рижий О.А. Оцінка показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 301-309. – ISSN 0130-2655
1046105
  Шелухіна О.О. Оцінка показників еколого-географічної ситуації Херсонської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 140-141. – ISBN 978-617-7069-75-8
1046106
  Горбенко І.Д. Оцінка показників захищеності сучасних бездротових систем зв"язку широкосмугового доступу на основі врахування особливостей технології OFDM / І.Д. Горбенко, О.А. Замула, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 67-76. – ISSN 2524-0056
1046107
  Корнієнко В.О. Оцінка показників максимального стоку води річок басейну Прип"яті (в межах України) / В.О. Корнієнко, І.М. Перевозчиков // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 35-37. – ISBN 978-966-136-643-4
1046108
  Абакуменко О.В. Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 220-229. – ISSN 2222-4459
1046109
  Дроздовська Л. Оцінка показників формування кадрового потенціалу ресурсного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 87-100. – ISSN 2078-5860
1046110
  Радзівілов Г.Д. Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв"язку / Г.Д. Радзівілов, В.П. Романенко, С.П. Бригадир // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 63-71. – ISSN 2524-0056
1046111
  Семеняк К. Оцінка політики безпеки Великої Британії у 1920-30-х роках в американській історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 488-492. – ISBN 978-966-171-90295
1046112
  Насадюк І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 66-73.
1046113
  Бєлоусова Н.Б. Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахманова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 9-13
1046114
  Бейдик О.О. Оцінка положення регіонів України відносно великих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 204-208.
1046115
  Оленко А.Я. Оцінка помилки інтерполяції в багатовимірній теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій з класу Пелі-Вінера отримані точні верхні оцінки помилки округлення в інтерполяції за допомогою багатовимірних скінченних сум Котельникова-Шеннона. Наводиться приклад екстремальної функції, для якої досягається значення оцінки. Для ...
1046116
  Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
1046117
  Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-78. – ISSN 0131-775Х
1046118
  Курташ Н.Я. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією / Н.Я. Курташ, О.М. Перхулин // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 19-22. – ISSN 2413-550Х
1046119
  Колосова О.В. Оцінка постурального балансу юніорів, що спеціалізуються в гандболі / О.В. Колосова, Б.Ю. Коломієць, Е.І. Петрушевський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-7894
1046120
  Павленко Л. Оцінка посухостійкості декоративних трав"янистих ліан у Лісостепу України / Л. Павленко, С. Машковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати візуальної та лабораторної оцінки посухостійкості рослин інтродукованих видів декоративних трав"янистих ліан. Визначено показники водного дефіциту, вмісту води та водоутримувальної здатності. Установлено найбільш посухостійкі види ...
1046121
  Денисенко В.О. Оцінка потенціалу біомаси в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1046122
  Лалакулич М.Ю. Оцінка потенціалу вищої освіти, рівні та методичні підходи до визначення // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 230-238. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1046123
  Запухляк І.Б. Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 227-235


  У статті розглянуто питання оцінювання рівня використання потенціалу енергозбереження підприємства та оцінено потенціал енергозбереження вітчизняних газотранспортних рідприємств.
1046124
  Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 84-89. – ISSN 2221-1055
1046125
  Онищенко В.П. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-43
1046126
  Мусієнко К. Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 107-109. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасному світі дедалі більшу роль в житті держави, її економіці та системі безпеки, відіграють кіберпростір та сучасні інформаційні технології, тому не можна обійти увагою ті загрози, які пов"язані з застосуванням цих високих технологій.
1046127
  Луценко О.О. Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства / О.О. Луценко, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 50-53. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1046128
  Потрашкова Л.В. Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 81-86


  В роботі розглядається наукова проблема недостатнього врахування невизначеності зовнішнього середовища в методиках оцінювання потенціалу підприємств. Мета дослідження - проаналізувати вплив фактору невизначеності зовнішнього середовища на потенціал ...
1046129
  Іщук С.О. Оцінка потенціалу розвитку окремих виробництв переробної промисловості в Україні / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 21-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
1046130
  Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
1046131
  Кампов Н.С. Оцінка потенціалу розвитку туризму в Закарпатській області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 264-268
1046132
  Міщенко Н.М. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО / Н.М. Міщенко, К.В. Гуменюк // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-75. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988


  [ФАО - Організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН]
1046133
  Бальцер І.В. Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільській місцевості Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 196-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1046134
  Добровенко О.А. Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
1046135
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10


  Ігнатюк А.І. - докт. екон. наук, доц. екон. ф-ту КНУТШ.
1046136
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина I. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1046137
  Каркальова П.І. Оцінка потенціалу Харківської області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1046138
  Гужва І.Ю. Оцінка потенціалу ядерно-промислового комплексу України до міжнародного співробітництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 54-60
1046139
  Ляшенко В.А. Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 152-156. – ISSN 0868-6939


  Описано методи розрахунку потенційних врожаїв сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами для територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Проведено інвентаризацію місцеположень за елементами рельєфу на землях окремої сільської ради ...
1046140
  Рогожин О.Г. Оцінка потенційних втрат населення України: макроекономічний підхід // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 34-46. – ISSN 2072-9480
1046141
   Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України / П.Г. Неботов, В.І. Новодережкін, К.В. Новодережкіна, Є.І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 95-99
1046142
  Воробьев Д.С. Оцінка потенційної продуктивності біомаси лісів Білорусі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 35-37
1046143
  Халаїм О.О. Оцінка потоків CO2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1046144
  Підпала Т.В. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока / Т.В. Підпала, Ю.С. Маташнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1046145
  Хміль О. Оцінка поточних львівських видань у журналі "Книгар: літопис українського письменства" (1917-1920) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 100-109. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1046146
  Колєсніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1046147
  Крейдич І.М. Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 12-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1046148
   Оцінка потреб дитини та її сім"ї: від теорії до практики : навчальний посібник у 2-х ч. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Звєрєва [та ін.] ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Задруга ; Кожній дитині. – ISBN 978-976-432-090-7
Ч. 1. – 2011. – 223, [1] с. : іл. + CD. – Бібліогр.: с. 199-204
1046149
  Саріогло В.Г. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1046150
   Оцінка похибки вимірювань часу затухання люмінесценції модифікованим стробоскопічним методом / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі показано, що відносна похибка вимірювань величини часів затухання складної смуги люмінесценції залежить від алгоритму вимірювань. Вказано на молекулярність мінімізації величини відносної похибки вимірювання часів затухання компонент ...
1046151
  Корольов В.М. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об"єкта : геодезія / В.М. Корольов, К.В. Руденко, О.В. Корольова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-21 : Мал. – Бібліогр.: 8 назв
1046152
  Верлань Д.А. Оцінка похибок розв"язання інтегральних рівнянь Вольтерри роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-33. – (Технічні науки ; вип. 9). – ISSN 2308-5916
1046153
  Балікі Г. Оцінка поширення конфлікту в Сірії / Гассан Балікі // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2050-07-3
1046154
  Дишкант М. Оцінка прав на об"єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб"єктів господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1046155
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х pp. XX ст.) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 146-156. – ISBN 978-966-306-020-4
1046156
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х рр. ХХ ст.) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
1046157
  Шелудько В. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні / В. Шелудько, О. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового та монетарного регулювання, в даній роботі проводиться оцінка ефективності економічної політики в ...
1046158
  Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 64-76. – ISSN 1605-2005
1046159
  Мохір Л. Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических" обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 134-137
1046160
  Каран Д. Оцінка праць К.В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 108-113. – ISSN 1998-4634
1046161
  Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 41-52 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 1605-2005
1046162
  Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-95. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків страхової компанії, яка дозволяє відслідковувати ланцюжок джерел формування фінансових ресурсів та ...
1046163
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристични об"єктів і територій столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1046164
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 59-60
1046165
  Мітюк О. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 161-163
1046166
  Строкаль В.П. Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр" / В.П. Строкаль, Ю.В. Коновалова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 185-194 : рис. – Бібліогр.: с. 193-194. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1046167
  Неділько В.М. Оцінка придатності інфраструктури населених пунктів, що залучається для надання допомоги постраждалим внаслідок приводнення повітряних суден / В.М. Неділько, В.М. Стратонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 136-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1046168
  Новицька Світлана Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 151-158. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1046169
  Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглядаються вулканічні туфи трапової формації Волино-Поділля як об"єкт для захоронення радіоактивних відходів. Volcanic tuffs of trap-rocks of ...
1046170
  Свідзінська Д.В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 88-92. – ISSN 2075-1893


  Подано порівняльну характеристику цифрових моделей висот (ЦМВ) SRTM та ASTER. В результаті гідрологічного аналізу ЦМВ побудовано декілька варіантів мережі водотоків. Верифікація результатів за даними топографічної карти масштабу 1 : 50 000 засвідчила, ...
1046171
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
1046172
  Лобода Н.С. Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 51-59.


  На основі модель "клімат-стік", розробленої в ОДЕКУ, установлені параметри природного річного стоку р. Великий Куяльник. Досліджено вплив штучних водойм на норму річного стоку у роки різної водності та розрахований сумарний коефіцієнт антропогенного ...
1046173
  Лобода Н.С. Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 144-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1046174
  Дубинський Г.П. Оцінка природних комплексів басейну середнього Дінця для потреб зрошувальних меліорацій / Г.П. Дубинський, Ю.Ф. Кобченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1046175
  Клімчук Б.П. Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 198-205. – Бібліогр.: 3 назв.
1046176
  Степаненко А.В. Оцінка природно-економічних умов і ресурсів при розміщенні та спеціалізації тваринництва (На прикладі Черкаської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1046177
  Славік Р.В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 38-42. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано рекреаційну привабливість рекреаційних територій Закарпатської області,виходячи з кількісних та якісних показників природо-ресурсного потенціалу з використанням методології нечіткої логіки. Окреслено перспективи розвитку різних ...
1046178
  Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних польових гідролого-гідрогеологічних робіт на р. Уж в межах Коростенського родовища підземних вод (Житомирська область) та спеціальних аналітичних досліджень. Визначено природні ресурси та експлуатаційні запаси підземних ...
1046179
  Мельнійчук М.М. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Любешівського району Волинської області / М.М. Мельнійчук, Ю.В. Пасевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1046180
  Чорний М.Б. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 315-324


  У статті висвітлено сучасний стан природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків. Охарактеризовано геопросторові відмінності за шістьома групами природних ресурсів геоторії - водних, мінеральних, лісових, ...
1046181
  Руденко В.П. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності / Руденко В.П., Руденко С.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-423-310-8
1046182
  Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі ден-дропарку "Софіївка". Наведено алгоритм інтеграції даних в середовище ГІС для проведення просторового аналізу. It is offered a spatial GIS ...
1046183
  Кошляков О.Є. Оцінка природної та техногенної складової інфільтраційного живлення грунтових вод у загальній структурі водообміну на території м. Києва // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 95-97
1046184
  Луцик С.Л. Оцінка пріоритетності завдань і можливостей реформування Збройних Сил України у контексті реалізації політики безпеки та оборони держави / С.Л. Луцик, О.П. Голота // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 112-116
1046185
  Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-51 : табл.. – Бібліогр.: 3 назв.
1046186
  Лучик С.Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2222-0712
1046187
  Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл виробництва та споживання продовольства у регіонах України, здійснено кластеризацію регіонів за показниками продовольчої доступності. There are analysed the distribution of manufacture and consumption of the foodstuffs in ...
1046188
  Тютюнник Д.А. Оцінка продуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Г.М. Надольна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1046189
  Пасінович І.І. Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання / І.І. Пасінович, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 260-268. – ISSN 2222-4459
1046190
  Свидерська С.М. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 120-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
1046191
  Федонюк Н.Р. Оцінка пролонгованого впливу дозованих фізичних навантажень на діяльність кардіоваскулярної системи в студентів-гіпотоніків // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 60-64. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Розглянуто питання пролонгованого впливу занять фізичною культурою на корекцію гіпотонічних станів серцево-судинної системи на прикладі студентів медичного коледжу. Показано позитивний вплив спеціального комплексу фізичних вправ на стан ...
1046192
  Москалець В.М. Оцінка промислового ризику на об"єктах підвищеної небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Москалець Владислав Михайлович ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України ; Держ. установа " Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. :12 назв
1046193
  Фатюха Н.Г. Оцінка промислової та сільськогосподарської продукції підприємств Запорізької області / Н.Г. Фатюха, В.В. Малахов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 105-110. – ISSN 2306-6792
1046194
  Бурляй А.П. Оцінка пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції в Україні / А.П. Бурляй, О.Л. Бурляй, Р.О. Журавель // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 84-94. – ISSN 2313-8246
1046195
  Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1046196
  Онищук В.В. Оцінка пропускної здатності русел гірських річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
1046197
  Москаленко С.О. Оцінка просторових взаємозв"язків середнього річного стоку води річок в межах правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 20-28. – ISSN 2306-5680


  Оцінювання просторових взаємозв"язків будь-якого елементу стоку води річок чи метеорологічних показників певної території спирається на застосуванні просторової кореляційної функції. Метою представленого дослідження - побудувати таку функцію для ...
1046198
   Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки "Стукалова балка" / О.В. Круглов, В.П. Коляда, П.Г. Назарок, А.О. Ачасова, Д.О. Тімченко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1046199
  Семенова І.Г. Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
1046200
  Чумаченко О.М. Оцінка просторової забезпеченості збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій Європи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 60-68. – ISSN 2522-1620
1046201
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1046202
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних,анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 9-12, 124-146
1046203
   Оцінка протиракової активності похідних ізохіноліну - продуктів рециклізації 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину / А.С. Коноваленко, О.В. Шабликін, О.В. Шабликіна, В.С. Москвіна, В.С. Броварець, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 12. – С. 83-90. – ISSN 1025-6415
1046204
  Андріїв В.М. Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права / В.М. Андріїв, Т.М. Вахонєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 209-218. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1046205
  Павлович Р.І. Оцінка професійного ризику в системі управління охороною праці (СУОП) // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 138-140. – ISBN 978-966-641-732-2
1046206
  Дмитрук Ю.М. Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини грунтів / Ю.М. Дмитрук, І.Е. Демид // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1046207
  Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Розглядається загальна концепція управління ризиками, викладена Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідних нормативних документах.
1046208
  Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 11-17. – ISSN 1682-2366
1046209
  Ляшенко В.І. Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 19-30. – ISSN 2221-8440
1046210
  Булатова О.В. Оцінка процесів тінізації української економіки та економічна безпека країни / О.В. Булатова, О.І. Карпенко, Е.В. Федоров // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1046211
  Копченко І. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб"єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1046212
  Пелешенко В.І. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва / В.І. Пелешенко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 488-492. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
1046213
  Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010 - 2015 роки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1046214
   Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів / М.М. Нікіфоров, В.К. Шваб, М.М. Охрамович, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 83-86
1046215
  Пляцук Л.Д. Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об"єкти навколишнього середовища / Л.Д. Пляцук, О.А. Бурла, І.Ю. Аблєєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1046216
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забрудення довкілля внаслідок виникнення ситуацій із сильними вітрами у Чорнобильській зоні відчуження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 107-110
1046217
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забруднення довкілля внаслідок екстремальних погодних умов у Чорнобильської зоні відчуження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 129-132
1046218
  Пластун О. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1046219
  Торон В.В. Оцінка реакції пшениці на інокуляцію вірусом смугастої мозаїки за вмістом малонового діальдегіду / В.В. Торон, Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79-80
1046220
  Дорощук Р. Оцінка реакційної здатності п"ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання / Р. Дорощук, О. Хаврюченко, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-28. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  За допомогою квантовохімічного моделювання просторової та електронної будови вперше проведено оцінку реакційної здатності нітронів, що містять п"ятичленні та шестичленні гетероцикли, та їх координаційних сполук з Cu2+ у реакціях 1,3-диполярного ...
1046221
  Остапенко Павло Оцінка реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 224-229 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1046222
  Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 41-49. – ISSN 0131-775Х
1046223
  Олефір В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В. Олефір, В. Вітер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
1046224
  Кононенко О. Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні / О. Кононенко, С. Свинарець // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 62-67
1046225
   Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
1046226
  Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 17-30
1046227
  Токаренко О.В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 40-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1046228
  Жураєва К.А. Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 100-107. – Бібліогр.: 7 назв.
1046229
  Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1046230
  Корнус В.Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси : гроші,фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1046231
   Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю.О. Давідіч, Д.П. Понкратов, Г.І. Фалецька, Я.Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1046232
  Юрченко Ю. Оцінка регуляторного впливу - сучасний інструмент розробки нормативних актів // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 6-8
1046233
  Гребінь В.В. Оцінка режиму наносів річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 135-137. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
1046234
  Кравченко І.С. Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів / І.С. Кравченко, О.П. Ольхович // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1046235
  Маркович Г. Оцінка результативності бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-167. – ISSN 1818-5754
1046236
   Оцінка результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, А.В. Малюга, С.М. Лобач, А.В. Трушляков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 227-235


  У статті розроблена методика оцінки результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ шляхом визначення показника результативності динамічної системи до і після формування управлінських впливів направлених на покращення організації ...
1046237
  Масловська Л.Ц. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції / Л.Ц. Масловська, В.А. Савчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1046238
  Гриньова В.М. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : монографія / Гриньова В.М., Бутенко Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – ISBN 978-966-676-534-8
1046239
  Рожкова Лілія Віталіївна Оцінка результативності інноваційної діяльності України в міжнародному контексті // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1046240
  Азаренкова Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання : фінансовий ринок / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1046241
  Криворучко С.В. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів / С.В. Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-617-7824-15-1
1046242
  Жуков М.Н. Оцінка результативності прогнозних ознак та критеріїв локалізації уранового зруднення гідротермального прожилково-штокверкового типу : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / М.Н. Жуков, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано метод кількісної оцінки інформативності ознак локалізації зруденіння в процесі прогнозування та пошуку родовищ корисних копалин та результати його застосування з питань прогнозування уранових родовищ гідротермального прожилково-штокверкового ...
1046243
  Салашенко Т.І. Оцінка результативності ринку електричної енергії України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 234-246. – ISSN 2222-4459
1046244
  Топалов С.А. Оцінка результативності розвитку соціальної сфери підприємства / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 41- 47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1046245
  Пилипенко О.С. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046246
  Рзаєва Т.Г. Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, А.О. Хурхач // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1046247
  Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-8.
1046248
  Гребенюк М.В. Оцінка результатів війни з Іраком 1990-1991 рр. в англо-американській історіографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 134-138
1046249
  Корінько М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1046250
  Вашека О.В. Оцінка результатів інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, що цілком перспективними є 11 ...
1046251
  Терещенко Г.І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 51-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1046252
  Шарий В.І. Оцінка результатів моделювання операції для прийняття рішень / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 173-176. – ISSN 2524-0056
1046253
  Старостіна А. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Показано можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів наукової діяльності співробітників класичних університетів. Доводиться гіпотеза про наявність взаємозв"язку між ...
1046254
  Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 32-38
1046255
  Каленський А.А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А.А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 287-290


  Стаття присвячена аналізу шкал вимірювання (оцінки) знань та вмінь студентів (шкала відношень, інтервалів, порядку або рангів та найменувань) при здійсненні тестового контролю. Показано, що традиційні оцінки (відмітки) - зручний апарат для практики ...
1046256
  Касьянова Н.В. Оцінка рекламного контенту в соціальних мережах / Н.В. Касьянова, С.А. Жаб"як // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 434-439. – ISSN 2222-4459
1046257
  Шевченко О.Г. Оцінка рекреаційних кліматичних ресурсів міста Києва в літній сезон за допомогою моделі "Rayman" / О.Г. Шевченко, Т.М. Байдюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 260-269. – ISSN 2308-135X
1046258
  Антоненко В.С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В.С. Антоненко, А.М. Польовий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1046259
  Бейдик О.О. Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, О.В. Малофєєва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 126-136
1046260
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кармелюкове Поділля" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1046261
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кременецькі гори" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1046262
  Самсонов Д.О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 77-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1046263
  Бездухов О.А. Оцінка рельєфу території Чернігівської області для цілей рекреації і туризму // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 54-60. – ISSN 0868-6939
1046264
  Черних Т.В. Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1046265
  Дідух Я.П. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об"єктів України (ботанічний аспект) / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1046266
  Сокольчук К.І. Оцінка репрезентативності рядів спостережень та вибіркових параметрів розподілу середнього річного стоку води річок на правобережній частині басейну Прип’яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 31-37. – ISSN 2306-5680


  Об"єктом дослідження виступає правобережна частина басейну річки Прип"ять в межах України, предметом - річкова мережа та параметри стоку річок. В процесі дослідження була проведена оцінка просторової та часової репрезентативності рядів спостережень за ...
1046267
  Височин І.В. Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 132-137
1046268
  Колотуха О. Оцінка ресурсного потенціалу гірського туризму в Україні // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі, Ф-т фізичної культури, спорту і здоров"я ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (1). – С. 89-95. – ISSN 2786-6432
1046269
  Смирнова С.М. Оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.А. Юзик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 82-87. – ISSN 2306-6814
1046270
  Дідух Іван Володимирович Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Дідух І.В.;НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с.
1046271
  Горго І.О. Оцінка ризиків аграрних підприємств лісостепової зони України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 49-57. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1046272
  Селіщев С.В. Оцінка ризиків безперервності діяльності, пов"язаних із бізнес-середовищем cуб"єкта господарювання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1046273
  Пшеничнюк Т.В. Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 191-196 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1046274
  Радомська М.М. Оцінка ризиків для навколишкього середовища, пов"язаних з діяльністю Гайсинського ЛВУМГ / М.М. Радомська, А.І. Йовенко, І.В. Горобцов // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
1046275
   Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП /Митним союзом нетарифних бар"єрів / Т.О. Осташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, В.К. Олефір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 21-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1046276
  Сенюта Я.В. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економіки України на етапі реформування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 538-540. – ISBN 978-966-188-219-4
1046277
  Мостовенко А.В. Оцінка ризиків інформаційної безпеки в банківський справі / А.В. Мостовенко, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 208-210
1046278
  Живило Є.О. Оцінка ризиків кібербезпеки та контролю конфіденційності в інформаційних системах державного управління / Є.О. Живило, Д.Г. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 75. – С. 66-77. – ISSN 2524-0056
1046279
  Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-105. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, встановлено потребу постійного та пильного контролю за дотриманням правил чесної конкуренції на ...
1046280
  Колесник Т.М. Оцінка ризиків на приватному підприємстві / Т.М. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1046281
  Рудько Г.І. Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об"єктів з незначними запасами / Г.І. Рудько, В.В. Бала, М.М. Курило // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 19-21. – ISSN 1682-721X
1046282
  Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 67-70. – ISSN 1728-6220
1046283
  Барабаш Т.М. Оцінка ризиків правопорушень у сфері виборчого процесу за участю внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 38-42. – ISBN 978-966-136-491-1
1046284
  Дьомкіна О.В. Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 485-494


  У статті представлено модель оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу, що базується на методі аналізу ієрархій. Модель враховує основні фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Зокрема, виокремлено три групи факторів: ...
1046285
  Ведернікова С.В. Оцінка ризиків присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 198-206. – ISBN 978-617-7768-00-4
1046286
  Копач К.Д. Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.02.01, 222 / Копач Катерина Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1046287
  Рєзнікова В. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними / В. Рєзнікова, Р. Стефанчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 101-115. – ISSN 1026-9932
1046288
  Калитчук В.М. Оцінка ризиків, пов"язаних з державним боргом України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 37-45
1046289
  Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54
1046290
  Керімов П.О. Оцінка ризиковості підприємств із використанням інструментарію корпоративних фінансів в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 40-59. – ISSN 1605-7988
1046291
   Оцінка ризику аварії та розрахунок процесу руйнування грунтової греблі хвостосховища / Г.В. Гапіч, Д.С. Пікареня, Л.М. Рудаков, Н.М. Максимова, Т.К. Макарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1046292
  Завідна Л.Д. Оцінка ризику в управлінні розвитком готельного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 13-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1046293
  Васюренко О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1046294
  Ткачук К.К. Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров"я населення / К.К. Ткачук, О.Й. Радецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
1046295
  Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб"єктів ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 217-223. – ISSN 1562-0905
1046296
  Крайнюков О.М. Оцінка ризику для здоров"я людей обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA) / О.М. Крайнюков, А.В. Якушева // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
1046297
  Гай О.М. Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1046298
  Амеліна О.В. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 165-174
1046299
  Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 15-21. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1046300
  Селіщев С.В. Оцінка ризику контролю при аудиті безперервності на базі визначення ефективності функціонування внутрішнього аудиту підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1046301
  Долінська Є.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів : фінансові ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-128 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1046302
  Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1046303
   Оцінка ризику рекреаційного водокористування річки Уди в Харківській області / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, О.В. Козловська, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 67-73 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1046304
  Домінова І.В. Оцінка ризику репутації в умовах функціонування електронного банкінгу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 286-295. – ISSN 2222-4459
1046305
   Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої паталогії у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки / В.І. Чернюк, Т.А. Андрущенко, О.І. Соловйов, О.Е. Гончаров // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 38-44 : табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1046306
  Лотоцька О.В. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров"я населення Тернопільської області / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 20-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1046307
  Бєгун В.В. Оцінка ризику травмування людини під час ожеледиці. Методична розробка з вивчення теорії ризику / В.В. Бєгун, В.В. Зацарний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-40 : табл., рис.
1046308
  Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1046309
  Власенко О. Оцінка ринкового потенціалу інноваційної технології : досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1046310
  Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
1046311
  Скібська К.О. Оцінка ринку праці України за основними чинниками його розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 58-66. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1046312
  Бойко А.Б. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 49-53. – ISSN 2309-1533
1046313
  Андрійчук І.А. Оцінка рівнів економічного розвитку адміністративних районів Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-285-361-2
1046314
   Оцінка рівнів родону у дитячих навчальних закладах м. Кропивницький для впровадження протиродонових заходів / М.А. Фризюк, М.В. Аксьонов, О.В. Федоренко, В.А. Слінченко, І.І. Чучупал // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1046315
  Гриб О.М. Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 93-101. – ISSN 2306-5680


  В статті розглядається можливий водно-сольовий режим Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря. В статье рассматривается возможный водно-солевой режим Куяльницкого лимана при его пополнении водами Черного моря. The paper discusses ...
1046316
  Мельник Т.М. Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 133-139
1046317
  Ларіонова К.Л. Оцінка рівня безпеки банківської системи України / К.Л. Ларіонова, О.М. Хмиз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 123-129. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1046318
  Ремешевська І. Оцінка рівня безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту / І. Ремешевська, Г. Трохименко, С. Титов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 40-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1046319
  Фоміних М.В. Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення / М.В. Фоміних, А.С. Парфенюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 109-113. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1046320
  Петик Л.О. Оцінка рівня боргової безпеки України та пріоритетні напрями її зміцнення / Л.О. Петик, Р.В. Лопушанский, П.В. Лука // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 357-362. – ISSN 2222-4459
1046321
  Внукова Н.М. Оцінка рівня виконання вимог СОТ для прискорення процесів інтеграції України до ЄС / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 40-46
1046322
  Кузьменко О.В. Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 134-144 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1046323
   Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 45-59. – ISSN 1681-116Х
1046324
  Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 104-106
1046325
  Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
1046326
  Заболоцький Т.М. Оцінка рівня довіри для Value-At-Risk: статистичний аналіз // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 83-87. – ISSN 1728-6220


  У статті досліджено проблему оцінки рівня довіри для Value-at-Risk, щоб отримати портфель з мінімальним рівнем VaR із наперед заданим рівнем очікуваної дохідності. Рівність, що описує співвідношення між рівнем довіри та рівнем очікуваної дохідності, ...
1046327
  Іщук Я.В. Оцінка рівня доходів та витрат населення України в 1997-2000 рр. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-64
1046328
  Бовсуновський Є.О. Оцінка рівня екологічної безпеки технологічних процесів очищення металевих поверхонь деталей // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 103-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1046329
  Сагдєєва О.А. Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів / О.А. Сагдєєва, Г.В. Крусір, А.Л. Цикало // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2073-5057
1046330
  Домашенко М.Д. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 39-47. – ISSN 1726-8699
1046331
  Ковальов Є.В. Оцінка рівня економічної безпеки залізниці // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.88-93. – ISSN 1727-1584
1046332
  Ареф"єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1046333
  Отенко В.І. Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення / В.І. Отенко, І.О. Бараннік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1046334
   Оцінка рівня експресії гену RAD50 в пухлинах карциноми молочної залози / К.В. Гавриш, І.В. Досенко, В.В. Філоненко, Р.Г. Киямова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 31-31
1046335
  Цапко-Піддубна Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів у країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 289-298. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1046336
  Жук О.І. Оцінка рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 47-51
1046337
  Железняк О.В. Оцінка рівня життя населення в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 121-124. – ISSN 2306-546X
1046338
  Петровська М.А. Оцінка рівня життя населення Волинської області / М.А. Петровська, І.С. Карасюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 230-243
1046339
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-78
1046340
  Петровська М. Оцінка рівня життя населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1046341
  Рябека О.Г. Оцінка рівня життя та якості життя населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 46-48
1046342
  Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1046343
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор"я / А.В. Чугай, А.В. Колісник, О.В. Дем"яненко, С.Е. Романенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1046344
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси / Р.А. Заєць, А.І. Ковальов, О.А. Бужин, О.С. Джулай // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 109-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1046345
  Гандзюра В.П. Оцінка рівня забруднення гідроекосистем за характером росту риб / В.П. Гандзюра, Ш.А. Злацький, О.Я. Паславська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 267-274. – Бібліогр.: 6 назв
1046346
  Чугай А.В. Оцінка рівня забруднення і техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області / А.В. Чугай, О.С. Джура // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 59-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1046347
   Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
1046348
  Наумов І.Г. Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства / І.Г. Наумов, П.О. Іващенко, Г.І. Наумова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1046349
  Мазур В.А. Оцінка рівня здоров"я учнів у системі фізичного виховання / В.А. Мазур, О.М. Вергуш // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв.
1046350
  Бабець І.Г. Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-26
1046351
  Саенко С.Г. Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запоріжжя // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 75-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1046352
  Загурський О. Оцінка рівня конкурентоспроможності аграрного сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1046353
  Лісовська Л.С. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства в системі його стратегічного управління / Л.С. Лісовська, О.В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.182-188. – ISSN 0321-0499
1046354
  Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 38-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1046355
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 106-114.
1046356
   Оцінка рівня нестабільності геному зимівників / В.Ф. Безруков, Є.В. Моісєєнко, С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, Р.І. Шабович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Визначено вихідний рівень нестабільності геному зимівників VI УАЕ (2001-2002) до та на початку зимівлі. Досліджені частота хромосомних аберацій у лімфоцитах периферійної крові та частота мікроядер у клітинах мазків букального епітелію. Вихідний рівень ...
1046357
  Паславська Р.Ю. Оцінка рівня оподаткування в країнах - учасницях ЄС та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.264-271


  У статті зроблено спробу здійснити оцінку рівня податкового навантаження в Україні та в країнах-учасницях ЄС. Проаналізовано основні тенденції, характерні для податкових систем країн ЄС-27 та України, виведено закономірності встановлення рівня ...
1046358
  Мамчур Р.М. Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 103-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Досліджено основні фактори впливу на фінансові результати страхових компаній та динаміку сплати до бюджету податку на прибуток. Розглянуто особливості оподаткування ...
1046359
  Догадіна В.Ю. Оцінка рівня освітніми послугами в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 39-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 16 (44)). – ISSN 2311-5149
1046360
  Савченко В.Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф. Савченко, А.Ф. Лось // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
1046361
  Марченко А.Б. Оцінка рівня полігенної стійкості сортозразків айстри однорічної класу язичкові до фузаріозного в"янення // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 121-128 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-9270
1046362
  Тарануха І.Ю. Оцінка рівня проблемності кредитних портфелів українських банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 340-346
1046363
  Іващук О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / О. Іващук, Н. Дзюбановська, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1046364
  Шалений В.А. Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1046365
  Шевченко І.О. Оцінка рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 131-137. – ISSN 2308-1988
1046366
  Чеченя О.В. Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1046367
  Кузьмін О.Є. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації / О.Є. Кузьмін, А.Ю. Шахно // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 7-11. – ISSN 2306-6806
1046368
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 68-85 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1046369
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 85-100. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1046370
  Іванов Ю.Б. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв"язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону : податки / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискиба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С.6-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046371
  Гриценко О. Оцінка рівня розвитку ринкової конкуренції / О. Гриценко, Ю. Рак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 6-10


  Охарактеризовано основні методи аналізу розвитку конкуренції на ринку; зроблена спроба побудови комплексного показника оцінки рівня розвитку конкуренції на ринках.
1046372
  Диха М. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1046373
  Захарова О.В. Оцінка рівня розвитку транспортних систем країн як фактору забезпечення економічного зростання / О.В. Захарова, К.В. Сухова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 75-85. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1046374
  Івахненко І.С. Оцінка рівня розвитку фінансового потенціалу регіону // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 203-208


  У роботі досліджено особливості формування та оцінки фінансового потенціалу регіону та напрями їх вдосконалення в трансформаційній економіці. The author investigates and assesses the features of the formation of regional financial I potential, and ...
1046375
  Стефанишин Д.В. Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 64-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
1046376
  Важинський Ф.А. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, Р.Л. Сопільник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1046377
  Колєсніков А.П. Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку / А.П. Колєсніков, М.Ф. Зайлик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 157-163. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
1046378
  Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 33-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1046379
  Орєхова О.В. Оцінка рівня страхових внесків для працівників гірничо-металургійної галузі України на сучасному етапі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 1 (133). – C. 333-337. – ISSN 2077-4214
1046380
  Грабовецький Б.Є. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду / Б.Є. Грабовецький, О.В. Чаплигіна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1046381
  Ігнатенко М.М. Оцінка рівня та ефективності соціальної відповідальності аграрних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 7-11. – ISSN 2306-546X
1046382
  Орлова Н.С. Оцінка рівня та стану забезпечення населення соціальним захистом в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 13-20. – (Серія "Державне управління")
1046383
  Геруш І. Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету / І. Геруш, М. Дікал, Т. Білоус // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 124-130. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1046384
  Шемаєва Л.Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 116-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1046385
  Дікань Л.В. Оцінка рівня фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 159-164. – ISSN 2222-0712
1046386
  Піхоцький А.В. Оцінка рівня фінансової безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 276-280. – ISSN 2222-4459
1046387
  Ткачишина Н.Ю. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену / Н.Ю. Ткачишина, І.В. Думка, В.С. Ткачишин // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 59-62 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1046388
   Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький / Н.О. Самойленко, Н.П. Бондар, Л.О. Шаран, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 90-99. – ISSN 2308-135X
1046389
  Коніщук Василь Васильович Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Коніщук В.В.; НАНУ; Ін-т ботаніки М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 354 л. + Додаток: л.220-354. – Бібліогр.: л.198-219
1046390
  Козак О.М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1046391
   Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / В. Войтенко, І. Степанець, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, що вказує на суттєві порушення функціонування різних органів та ...
1046392
  Рижкова Ю.О. Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 86-92. – ISSN 2310-5534
1046393
  Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234-238. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1046394
  Попова В.В. Оцінка розвитку макроекономічних систем на підставі показника ВВП // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 77-85
1046395
  Степанець І.О. Оцінка розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Розглянути експертну позицію стосовно впливу децентралізації влади на трансформацію місцевого самоврядування протягом останніх трьох років. Методика. За допомогою методу експертних оцінок проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи ...
1046396
  Олійник Р.В. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 84-88. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи ...
1046397
  Клим Н. Оцінка розвитку недержавних пенсійних фондів України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 177-186. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1046398
  Почтовюк А.Б. Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення діяльності вищої освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 27-34. – ISSN 2308-1988
1046399
  Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 13-20. – ISSN 2306-0050
1046400
  Фщук С. Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 95-102. – ISSN 2411-4014
1046401
  Тімонін О.М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Діхтяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-656-7
1046402
   Оцінка роздільної здатності алгоритму лінійного передбачення / В.М. Кичак, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза, Р.Ю. Кольцов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 18-21. – ISSN 1681-7893
1046403
  Канов О.О. Оцінка розмірів державної власності в Мексиці через ВВП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-84. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання кількісної характеристики державної власності в Мексиці, проаналізовано її питому вагу у виробництві ВВП і окремих галузей.
1046404
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів зон нестійкості одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом. За апроксимаційною функцією, яка характеризує швидкість наближення потенціалу скінченними тригонометричними сумами, використовуючи метод штучного параметра, ...
1046405
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів резонансних зон одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Засобами КАМ-теорії, використовуючи техніку побудови розв"язків Флоке-Блоха, досліджено одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом. За функцією, яка характеризує швидкість росту частинних похідних ...
1046406
  Капустян О.В. Оцінка розмірності атрактору м-напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі розглядається задача знаходження оцінки зверху для фрактальної розмірності глобального атрактору м-напівпотоку, що породжується однією параболічною нелінійною системою без єдиності розв"язку.
1046407
   Оцінка розподілу важких металів у грунтах районів захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, В. Бахмутов, Ю. Войтюк, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  З метою визначення екологічно негативного впливу на довкілля полігону № 5 з захоронення твердих побутових відходів, розташованого поблизу м. Київ, проведено комплексні геоекологічні дослідження означеного району. Вони включали польові роботи з відбором ...
1046408
  Чугаєв О.А. Оцінка розподілу м’якої економічної сили між країнами світу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-617-696-384-4
1046409
  Конопліна Ю.С. Оцінка розподілу ризиків у пенсійних схемах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 110-126
1046410
  Максименко Н.В. Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1046411
  Довгай Б.В. Оцінка розподілу супремуму розв"язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 231-241. – ISSN 2075-9827
1046412
  Вірченко О.В. Оцінка ролі великого землеволодіння в процесі концентрації капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 43-47


  Визначено основні положення класичної політекономії стосовно землекристування. Вказано причини критики концентрації аграрного капіталу з боку фінансово-промислових груп.
1046413
  Мерзляк А. Оцінка ролі позикових коштів у внутрішньому інвестуванні підприємств регіону // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-138
1046414
  Васильчук І.П. Оцінка ролі прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9.
1046415
  Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-127
1046416
  Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1046417
  Устинова К. Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 53-56


  Аналізуючи шевченкознавчу спадщину Франка, помічаємо його неоднозначне ставлення до романтизму загалом і до Шевченка як романтика зокрема. Дослідник намагається віднайти якісь риси в творчості Шевченка, що давали б змогу назвати його реалістом.
1046418
   Оцінка рослин родини Orchidaceae на вірусоносійство в умовах природних екосистем та закритого грунту В"єтнаму / Г.В. Коротєєва, А.С. Бисов, А.Л. Бойко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведене тестування рослин обхідних природних та штучних екосистем В"єтнаму на наявність вірусних патогенів. Виявлено зменшення стійкості рослин до вірусних інфекцій при перенесенні їх у штучні біоценози.
1046419
   Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання / С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, Д.Ф. Марченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 105-112. – ISSN 2224-6487
1046420
  Перевозчиков І.М. Оцінка руслоформувальних витрат води річок басейну Прип"яті в межах України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 93-95
1046421
  Мазур В.А. Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу Правобережного / В.А. Мазур, О.М. Колісник // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 133-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
1046422
  Бухта Ірина Оцінка санітарно-епідемічної ситуації міста Львова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 185-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1046423
   Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини / Р.П. Дідула, Є.І. Кондратюк, Ю.Б. Блавацький, В.Ю. Усов, О.В. Пилипович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 87-101. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано хімічний склад вод популярних джерел Львівщини, котрі використовуються мешканцями Львівської області як альтернатива водопровідній воді. Досліджено якість води 20 джерел у Львівській області: 5 у м. Львові та 15 – у восьми районах ...
1046424
   Оцінка санітарного стану лісових насаджень за даними дистанційного зондування / В.П. Ландін, Т.Л. Кучма, В.В. Гуреля, В.А. Захарчук, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 76-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1046425
  Володарець С.О. Оцінка сануючої функції деревних рослин в культурфітоценозах промислового міста / С.О. Володарець, О.З. Глухов // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 31-43. – ISSN 2312-2056
1046426
  Щербань Н.Ф. Оцінка саомзапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Щербань Н.Ф.; Ін-т олійних культур Укр.Акад.аграрн.наук. – Запоріжжя, 1999. – 17л.
1046427
  Жураєва К.А. Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 109-116


  У даній статті розглядається оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі. Розглядаються питання пов"язані з використанням можливостей глобальної комп"ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, засоби розміщення ...
1046428
  Чернишова І. Оцінка світу першої особи в англійському тексті Біблії короля Якова (семантичний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 239-243. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1046429
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1046430
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1046431
   Оцінка сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій : монографія / [Д. Рижов, О. Шугайло, О. Сахно та ін.] ; за ред. Дмитра Рижова ; Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки". – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 2022. – 113, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 106-113. – ISBN 978-966-2544-70-1
1046432
   Оцінка сейсмічної реакції прошарку грунту з коливними включеннями / О.В. Кендзера, С.В. Микуляк, Ю.В. Семенова, І.А. Скуратівська, С.І. Скуратівський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 3-17 : рис. – Бібліогр.: с. 14-16. – ISSN 0203-3100
1046433
  Носенко О. Оцінка сейсмічності території міста Києва за даними інструментальних спостережень та матеріалами руйнівних землетрусів / О. Носенко, В. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сейсмічність Києва, проаналізовано вплив історичних регіональних землетрусів, з урахуванням сучасних даних отриманих інструментальним шляхом, а також вплив тектонічних порушень, що проходять у районі Києва та поблизу нього. The ...
1046434
  Новиков М.М. Оцінка середніх дифракційних характеристик, порушених обробкою шарів кремнію / М.М. Новиков, В.Г. Сушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Фізика ; Вип. 2)


  За допомогою три кристального дифрактометра експериментально досліджено розсіяння рентгенівських променів кристалами кремнію з механічно порушеним поверхневим шаром. На основі сучасної моделі динамічного розсіяння написано відповідні рівняння й ...
1046435
  Сугакова О. Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 128-137. – ISSN 0868-6904
1046436
  Лободзінський О.В. Оцінка середнього стоку наносів та мутності води басейну річки Горинь // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 40-43. – ISBN 978-966-136-643-4
1046437
  Конончук Т. Оцінка серця // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 7


  У цьому числі газети вміщено висловлювання читачів на нове видання книги-спогаду Михайла Наєнка "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії " (2015 р.).
1046438
  Пудова С.С. Оцінка сили впливу причин на вибір майбутньої професії студентами-філологами / С.С. Пудова, Л.Я. Шпільчак, Н.С. Назаренко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 1 (9), січень - березень 2019 року. – С. 179-190. – ISSN 2521-1455
1046439
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, C3v, D3v, в вільному та конденсованому стані : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1046440
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, Cзv D h в вільному та конденсованому стані : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. Фізичний фак-тет. – Київ, 2004. – 177с. + Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 149-163
1046441
  Гончарова О.М. Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A / О.М. Гончарова, О.Ю. Нікітнік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806


  Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об"єднання українських ...
1046442
  Литовченко І.Л. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій / І.Л. Литовченко, І.О. Шкурупська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1046443
   Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації / Л.І. Степанова, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.В. Бабич, Н.В. Диденко, В.М. Войціцький // Український радіологічний журнал : Науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 2006. – Т. 14, вип. 3. – С. 268-271. – ISSN 0167-8155
1046444
  Губарєва І.О. Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу / І.О. Губарєва, Є.М. Крячко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 89-95. – ISSN 2222-4459
1046445
  Рязанова Н.О. Оцінка системи політики підтримки відновлюваної енергетики в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 57-62. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1046446
   Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
1046447
   Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
1046448
  Коломієць О.П. Оцінка системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в Харківській області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1046449
  Прушківський В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 94-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1046450
  Шунь О.Ф. Оцінка системного підходу в управління вищим навчальним закладом // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 268-272. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1046451
  Палапа Н.В. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1046452
  Захарчук О.В. Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 59-69. – ISSN 2221-1055
1046453
  Лоян В.В. Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 258-260. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1046454
  Клименюк М.М. Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом / М.М. Клименюк, І.С. Кочерян, А.М. Безус // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1046455
  Ілляшенко С.М. Оцінка складових економічної безпеки України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.35-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1046456
  Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 137-150. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту.
1046457
  Симочко Л.Ю. Оцінка сорбції і токсичності фторхінолового антибіотика в агроекосистемах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 147-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1046458
  Слиш О.А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О.А. Слиш, М.В. Любчич, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-141 : табл. – Бібліогр.: с. 141. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1046459
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Льв. ДУ. – Лубляни, 1998. – 18л.
1046460
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Ін-т землеробства УААН. – К., 2000. – 20л.
1046461
  Ілляшенко Т.О. Оцінка соціальних моделей у контексті обґрунтування оптимальної стратегії сталого розвитку України / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко, У.В. Клюка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 22-29. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1046462
  Надрага В.І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1046463
  Скалецький Ю.М. Оцінка соціально-економічних і медико-демографічних наслідків еколого-техногенних проблем в Україні / Ю.М. Скалецький, Л.Д. Яценко, Л.М. Якушенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 130-135
1046464
  Перегуда Юлія Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1046465
  Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 3-8.
1046466
  Тищенко О.П. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 162-166
1046467
  Кодацький В.П. Оцінка соціально-економічного розвитку Харківщини в 2005-2006 роках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5
1046468
  Решетняк О.І. Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 232-239. – ISSN 1993-5560


  "Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики дає можливість обгрунтувати доцільність створення інтеграційних структур в сфері освіти. При створенні освітніх кластерів виникає безліч питань, пов’язаних з ...
1046469
  Коберніченко Т. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл. / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 175-182. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1046470
  Кіщак І.Т. Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті / І.Т. Кіщак, І.І. Хомутовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено ретроспективний аналіз з використанням ідеологічних підходів формування уявлень до визначення дефініцій поняття "соціалізм" та соціально-економічного розвитку Української РСР в роки "перебудови" у складі Радянського Союзу, дано ...
1046471
  Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 68с.
1046472
  Тарасенко І. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 54-60. – ISSN 1606-3732
1046473
  Макар Н.М. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу як один з факторів його конкурентоздатності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1046474
  Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1046475
  Крамаренко В.І. Оцінка співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 23-31
1046476
  Влізло Є.М. Оцінка спільних ресурсів регіонів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 70-75. – ISSN 2221-1055
1046477
  Метлова Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України : Економічні проблеми природокористування / Л. Метлова, М. Тарасова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.67-72 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1046478
  Василенко О.І. Оцінка споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792


  "Сучасна концепція розвитку вищої аграрної освіти формує систему взаємовідносин ВНЗ аграрної освіти із суб"єктами аграрної сфери".
1046479
   Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм) / О.Ю. Гринюк, І.В. Третяк, А.О. Сторожук, Д.О. Денисова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 320-326 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1046480
  Гринюк О.Ю. Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні / О.Ю. Гринюк, Г.Б. Толибаєва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1046481
  Голованенко М.В. Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 254-262


  Розглянуто методику застосування аналізу для визначення показника Херста на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС.
1046482
  Омаров Оцінка сталого розвитку регіонів України / Омаров, Огли // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 139-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
1046483
  Лазарєва О.В. Оцінка сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 178-186. – ISSN 2308-1988
1046484
  Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1046485
  Прищепа А.М. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку : монографія / А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-209. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-359-4
1046486
  Горін М.О. Оцінка стану алювіальних та схилоземних грунтів за термодинамічними показниками / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 177-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183-184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1046487
  Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 112-118. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини кризового стану вітчизняних машинобудівних підприємств. Розкрито поняття кризи корпоративного управління. Виділені основні ...
1046488
  Лєнков С.В. Оцінка стану безпеки інформації в комп"ютерних системах на основі логіко-лінгвістичного підходу / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, Р.О. Крижанський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 110-118. – ISSN 2524-0056
1046489
   Оцінка стану безпеки інформаційних ресурсів на основі лінгвістичних та варіативних бальних шкал / С.Р. Красильников, Є.С. Лєнков, Р.О. Крижанський, А.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 91-98. – ISSN 2524-0056
1046490
  Криган Ю.М. Оцінка стану безпеки фіскального простору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1046491
  Гусаревич Н.В. Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання / Н.В. Гусаревич, О.С. Сергієнко, Ю.В. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
1046492
  Лучков М.С. Оцінка стану відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в контейнерах сухого зберігання / М.С. Лучков, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
1046493
  Кожушко О.В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи / О.В. Кожушко, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 234-239 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1046494
   Оцінка стану водної системи р. Протока Київської обл. за токсикологічними та біоіндикативними показниками / Н.М. Присяжнюк, О.І. Слободенюк, П.І. Веред, А.В. Горчанок, С.Г. Піщан // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
1046495
  Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів"я Київського водосховища) / О.В. Томченко, О.Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1025-6415
1046496
  Рудько Г.І. Оцінка стану гідроекосистем Донецької області за сольовим складом вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35. – ISSN 1726-5428
1046497
  Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 586-591 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
1046498
  Гладка Олена Вікторівна Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Гладка О.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1046499
  Ліщук А.М. Оцінка стану грунтів зони Степу України за екологічними критеріями для ведення органічного виробництва / А.М. Ліщук, М.В. Драга, І.М. Городиська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1046500
  Первачук М.В. Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Стар / М.В. Первачук, В.І. Мущинська // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1046501
  Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 75-78. – ISSN 2221-1055
1046502
  Маринкевич І.С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 248-254. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено оцінку сучасного стану та тенденцій державного боргу. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов"язань за 2004-2013 рр. Побудовано регресійну модель залежності державного боргу від валового внутрішнього продукту, податкових ...
1046503
  Стойко О.Я. Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації / О.Я. Стойко, І.А. Шубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 123-133. – ISSN 2222-0712
1046504
  Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано шляхи її поліпшення. Issues which restrain implementation of effective state internal financial control are mentioned and the ...
1046505
  Бондарук Т.Г. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України / Т.Г. Бондарук, О.А. Вінницька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1046506
  Щерб І.Н. Оцінка стану економічної безпеки в контексті людиноорієнтованого підходу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 49-59. – ISSN 2222-4459
1046507
  Воронцов С.Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С.Б. Воронцов, А.А. Сидоренко, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 22-30
1046508
  Губар О.В. Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 113-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1046509
  Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 48-53. – ISSN 2077-1800
1046510
   Оцінка стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України (на прикладі м. Луганська) / Є.М. Кіптенко, М.П. Баштанник, Т.В. Козленко, Н.С. Жемера, Н.О. Трачук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 78-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
1046511
  Завада М.І. Оцінка стану здоров"я дітей та підлітків Львівської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1046512
  Мошковський О.М. Оцінка стану здоров"я та фізичної підготовленості студентів факультету підготовки лікарів для збройних сил України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 105-108. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Останніми роками спостерігається стійка тенденція до погіршення стану здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді. Метою статті є оцінка рівня здоров’я фізичного стану студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України ...
1046513
  Корогода Н. Оцінка стану зелених зон як потенційних можливостей надання ними екосистемних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 34-38. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  Вигоди, якими забезпечують потреби людства екосистеми у процесі свого функціонування , називають екосисте - мними послугами ( ЕП ). Оцінка ЕП у містах вимагає значної уваги , зважаючи на велику кількість населення - отримувачів ЕП і сукупність ...
1046514
  Анін В.А. Оцінка стану зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 35-40
1046515
  Уніят А. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 242-247. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1046516
  Власюк Т.О. Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 150-162. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1046517
  Тимошенко О.О. Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 77-85. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
1046518
  Дубняк С.С. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об"єктів України / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 25-39.
1046519
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Люта Н. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
1046520
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект). : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Люта Н.Г.;. – К., 1997. – 30л.
1046521
  Павленко Л.І. Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 33-42. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1046522
  Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 158-161
1046523
  Лендєл О.Д. Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 159-168. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1046524
  Лялюк А.М. Оцінка стану кон"юнктури ринку високотехнологічної продукції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 69-73. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1046525
  Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 484-506. – ISSN 1684-906Х
1046526
  Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1046527
  Баліна С.Н. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування / С.Н. Баліна, А.О. Расюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 172-180. – ISSN 2072-8670
1046528
  Валерко Р.А. Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 172-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1046529
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 179-184


  Розглянуто послідовність розрахунку індексу людського розвитку. Проведено оцінку стану людського розвитку та визначено основні тенденції щодо його змін у країнах СНД.
1046530
  Журило І.В. Оцінка стану малого підприємництва: регіональний аспект / І.В. Журило, О.М. Мезенцева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1046531
  Бурдо О.О. Оцінка стану мишоподібних гризунів із зони відчуження ЧАЕС у віддалений післяаварійний період за комплексом біологічних показників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Бурдо Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 25 назв
1046532
  Решетова Г.І. Оцінка стану міграційного руху населення в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 66-76. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
1046533
  Малицкий Б.А. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 38-46. – ISSN 0374-3896
1046534
  Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-59
1046535
  Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв"язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1046536
  Юрасов С.М. Оцінка стану підземних вод Косовського району, Одеської області / С.М. Юрасов, О.А. Алексеенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1046537
  Жуков М. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) У статті описано результати експерименту з інтерпретації даних супутникового зондування територій, що зазнають підтоплення. Запропоновано нову модель для ...
1046538
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1046539
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додатки: л. 151-158. – Бібліогр.: л. 133-150
1046540
   Оцінка стану природних джерел у басейні р.Роганка Харківської області як джерел альтернативного децентралізованого водопостачання / Д.В. Дядін, Т.В. Дмитренко, В.В. Яковлєв, Ю.А. Вергелес // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 39-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-5057
1046541
  Васенко О.Г. Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та світі, рекомендації щодо контролю таких організмів на законодавчому й організаційному рівні / О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч, О.В. Козловська // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 74-88 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1046542
  Ставицький А.В. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні / А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1046543
  Янишин Я. Оцінка стану продовольчої безпеки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
1046544
  Бачо Р.Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 329-337. – ISSN 2222-0712
1046545
  Внукова Н.М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств : фінансовий контроль / Н.М. Внукова, І.Л. Лебедєва, Н.В. Кузьминчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 143-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1046546
  Петренко О.Ю. Оцінка стану ринку зерна лісостепної зони України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 221-223
1046547
  Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17
1046548
  Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 167-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1046549
   Оцінка стану рідкісних та зникаючих видів рослин Дніпропетровської області в умовах збереження в культурі / О. Бужієвська, Ю. Лихолат, В. Опанасенко, Н. Мартинова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка стану рідкісних та зникаючих трав"янистих рослин місцевої флори, які зберігаються в колекції Дніпропетровського ботанічного саду. Вивчені особливості їх росту та розвитку, здатність до репродукції. На основі результатів досліджень ...
1046550
  Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 264-270. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1046551
  Книш Я.В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр.: 5 назв
1046552
  Радомська М М. Яцків Оцінка стану та екологічної функціональності зелених насаджень Дніпровського району міста Києва / М М. Яцків Радомська, О.А. Колотило // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 32-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1046553
  Куц В. Оцінка стану та законодавче забезпечення протидії злочинності потребують удосконалення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1046554
  Куц В. Оцінка стану та законодавче забезпечення протидії злочинності потребують удосконалення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1046555
  Герасимчук З.В. Оцінка стану та особливості розвитку виробничого потенціалу Волинської області / З.В. Герасимчук, Т.В. Божидарнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Здійснено аналіз виробничого потенціалу за галузевою і територіальною ознаками. Розкрито причини структурних зрушень та тенденції їх прояву в економіці регіону.
1046556
  Васильчук І.П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття / поглинання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-17.
1046557
  Прокопчук В.М. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця / В.М. Прокопчук, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – C. 162-169. – ISSN 2476626
1046558
  Сіднєва Ж.К. Оцінка стану та перспективи розвитку нафтогазовидобувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 90-96
1046559
  Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1046560
  Ткаченко С. Оцінка стану та перспективи розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 44-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1046561
  Полякова О.С. Оцінка стану та проблем розвитку публічного управління правовою освітою в Україні: результати експертного опитування // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 311-321. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1046562
  Шульга С.В. Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг: розвиток методології // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1046563
  Гац Л. Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 64-70. – ISSN 2078-5860
1046564
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк
1046565
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1046566
  Кузмяк І.Я. Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності / І.Я. Кузмяк, Г.М. Вагін, В.І. Кравцов // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 55-58. – ISSN 2073-6231
1046567
  Натарова О.В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 106-109. – ISSN 1728-6220
1046568
  Рожко О.Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
1046569
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
1046570
  Єгорова О.В. Оцінка стану якості поверхневих вод в районі розміщення полів фільтрації виробництва лимонної кислоти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 135-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1046571
  Пухальський В.В. Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 35-42. – ISSN 2306-6806
1046572
  Рябовол Л.О. Оцінка створених зразків пшениці м"якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 26-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1046573
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 32-45. – ISSN 0868-6904


  Stability of time-inhomogeneous Markov chain, under classical minorization condition is consider. The key tool for research is a modified coupling method, for the pair of different, possilby time-inhomogeneous, Markov chains.
1046574
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості ланцюгів Маркова отримана методом склеювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається питання стійкості ланцюгів Маркова. Розглядається певний клас "близьких" ланцюгів, для яких припускається умова міноризації на всьому просторі. Для побудови оцінки використовувався метод склеювання. Stability for some "close" ...
1046575
  Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1046576
  Березівський П. Оцінка стійкості особистих селянських господарств як складної соціоекономічної системи / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 8 назв.
1046577
   Оцінка стійкості параметрів рельєфу басейнів малих річок до антропогенного навантаження / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.М. Іванов, О.І. Микитчин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 221-231. – Бібліогр.: 19 назв
1046578
  Іщенко О. Оцінка стійкості підприємств як підґрунтя підвищення їх конкурентоспроможності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 12-17
1046579
  Козоріз В. Оцінка стійкості прискорювальної системи вільного заряду / В. Козоріз, О. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-37. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз руху вільного заряду з трьома степенями свободи під дією кулонівських сил пар нерухомих зарядів, які рівновіддалені один від одного і від осі прискорення, розміщуючись в одній площині. Знайдено умови, за яких при послідовному ...
1046580
  Віршило І.В. Оцінка стійкості розв"зку задачі інверсії даних сейсмоакустики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язан з оцінкою стійкості задачі інверсії даних сейсмоакустики. Визначено необхідні умови для отримання однозначного рішення зворотньої задачі.
1046581
  Шуляренко І.П. Оцінка стійкості русел річок середнього та нижнього Придніпров"я // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1997. – Вип. 84. – С. 131-137.
1046582
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 107-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1046583
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок Українського Полісся / О.Г. Ободовський, Є.В. Луконін, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-151. – (Географія ; Вип. 41)


  Приведена оцінка стійкості русел річок Українського Полісся з точки зору різних авторів (В.М. Лохтіна, М.І. Маккавєєва, М.А. Великанова). Разом з цим розглянуто питання про можливу інтенсивність деформацій за визначенням К.В. Гришаніна. Дана ...
1046584
  Бровко А. Оцінка стійкості стану грунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС) / А. Бровко, Г. Бровко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-78. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Мета - оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. ...
1046585
  Грибович Є.С. Оцінка стійкості та декоративності порід-інтродуцентів у лісових насадженнях державного підприємства "Лубенське лісове господарство" / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 93-102. – ISSN 0459-1216
1046586
  Голік Ю.С. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 39-44. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1046587
  Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-35. – ISSN 1605-7988
1046588
  Лук"янець О.В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 346-349. – ISBN 966-8958-05-5
1046589
  Глибовець В.Л. Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 205-215 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1046590
  Мельник В.С. Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 17-20. – ISSN 2077-1096
1046591
  Селютін С.В. Оцінка стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 421-428. – ISSN 2222-4459
1046592
  Малік М. Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Були виділенні основні проблеми ринку та права. Виділенні основні тенденції та вектори розвитку страхування ...
1046593
  Гвелесіані А.Г. Оцінка структури грошових доходів населення України методом декомпозиції коефіцієнта Джині // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2072-9480
1046594
  Єрфорт О.Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості / О.Ю. Єрфорт, Ю І. Єрфорт // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1046595
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень / І. Безродна, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено дослідження керну та аналіз матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) свердловини № 3А Зарічної площі Дніпровсько-Донецької западини з метою оцінки перспективності пластів як низькопористих колекторів вуглеводнів на основі ...
1046596
  Вижва С. Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати визначення структури пустотного простору карбонатних порід (свердловина № 1 Мачуської площі) та кількісної оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей за даними петрофізики і промислової геофізики. Pore space structure of the ...
1046597
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-37. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливості визначення закономірностей зміни структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даними ГДС свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля. Визначено концентрації пустот розрахованих форматів, виділено ...
1046598
  Спасів Н. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об"єднаних територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1046599
  Боженко В.В. Оцінка структурних змін в соціальному та економічному розвитку національної економіки під впливом військового конфлікту / В.В. Боженко, А.О. Бойко, А.В. Кіріл"єва // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – C. 10-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 15 (43)). – ISSN 2311-5149
1046600
  Гончарук О.А. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1046601
  Ткаченко О.Г. Оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України / О.Г. Ткаченко, К.А. Удовиченко, С.А. Кухно // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 135-143. – (Серія "Економіка")
1046602
  Збаразська Л.О. Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 - 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі / Л.О. Збаразська, О.О. Чебанов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1046603
  Козубов М.В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація : економіка та управління національним господарством / М.В. Козубов, Н.Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 66-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1046604
  Корнієцький О.В. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2524-0455
1046605
   Оцінка структурно-функціональної реорганізації геному / Н. Топчій, О. Шоломіцька, О. Проніна, М. Зажицька, В. Позур, Ю. Шепета, С. Шкляр, Т. Мариненко, А. Рожок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка структурно-функціональної реорганізації геному різних біологічних об"єктів. Проведена порівняльна характеристика кінетики виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин. Встановлені структурні та кількісні ...
1046606
   Оцінка структурного стану ядерних нуклеїнових кислот лімфоцитів щурів за дії іонізуючого випромінення / Т.Р. Андрійчук, Л.П. Драган, Н.Г. Ракша, І.С. Бріт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-24. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що через три години після тотального рентгенівського опромінення щурів у дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігаються зміни у співвідношенні спіралізованих і розплетених ділянок ДНК (за параметром а) для лімфоцитів тимусу, що може бути зумовлено ...
1046607
  Попов О.Є. Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства / О.Є. Попов, Н.М. Шматько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 353-360. – ISSN 2222-4459
1046608
   Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін / Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Г.С. Канюка, Ю.С. Крамарьова, Л.В. Григоренко, О.О. Кулагін, В.В. Зайцев // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 166-168. – ISSN 1681-2751
1046609
   Оцінка студентами застосування "лідер-груп" у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1046610
  Карамушка Л.М. Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1046611
  Харламова Г. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі / Г. Харламова, А. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-73. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз підходів та оцінок процесів інтеграції та конвергенції, скоригував мету дослідження у напрям спроби оцінити ступень глобалізованості кран за альтернативним (авторським) підходом з урахуванням поточних власти-востей і тенденцій цього процесу. ...
1046612
  Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
1046613
  Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах Українах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – ISSN 1810-3944
1046614
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 73-76. – ISSN 2075-1893


  Розкрито сутність застосування в картографії поняття "динаміка" та види її прояву: зростання (прямолінійне, криволінійне); спадання (прямолінійне, криволінійне); циклічність, періодичність (зростання, убування); коливання з певним ритмом (частотою). ...
1046615
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  У статті розкрито сутність поняття абстрактності, взаємозв"язок і взаємовиключення з категорією конкретності стосовно їх вираженості на геозображеннях. Розширено специфічні ознаки картографічної форми абстрагування, зокрема зазначено іманентну ...
1046616
  Плотніков О.В. Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт / О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 1682-721Х
1046617
  Сокол К.М. Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 321-326. – ISSN 2222-4459
1046618
  Магась Н.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області / Н.І. Магась, А.Г. Трохименко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1046619
  Нєвєнченко А.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1046620
  Ткачук К.К. Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів / К.К. Ткачук, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1046621
  Савицька О.В. Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем Голосіївського лісу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 771-775. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
1046622
   Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій / І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, Ю.Ю. Войтюк, О.В. Матвієнко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: с.53. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1046623
  Кричун П. Оцінка ступеня завершеності виконання будівельного контракту як суб"єктивний чинник впливу на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.40-48 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1046624
  Горова А.І. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 35-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1046625
  Боярин М.В. Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С.110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
1046626
  Курач Т. Оцінка ступеня прояву властивості подібності на геозображеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття подібності на геозображеннях на основі положень теорії подібності та картографічного моделювання. Зазначено способи та визначено види подібності як властивості геозображень. Розроблено структурно-графічну схему подібності, як ...
1046627
  Ткаченко В.В. Оцінка ступеня соціальної адаптованості дітей-інвалідів за результатами формуючого експерименту // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 15-24. – ISSN 1817-3764
1046628
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 136-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1046629
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 83-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1046630
  Царик Петро Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 147-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1046631
  Руденко В. Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України / В. Руденко, М. Заячук, С. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 5-10 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1046632
  Войтків П.С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам"янка-Бузького району Львівської області) / П.С. Войтків, С.С. Кравців, В.В. Михалець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 30-35. – ISSN 2071-4653


  "Екстенсивне використання земель України завдає великих економічних, соціальних та екологічних збитків. Дедалі гостріше постає питання щодо раціонального та збалансованого використання, збереження, відтворення, оптимізації і покращення екологічної ...
1046633
  Попова О.Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 47-56. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1046634
  Пшеничний Т. Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 112-117
1046635
  Сохоцька Г. Оцінка суспільно-географічного положення як фактору розвитку соціально-економічних зв"язків (регіональний аспект: Львівщина та південно-східний регіон Польщі) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 93-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1046636
  Гребінь В.В. Оцінка сучасних змін мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 102-117.
1046637
  Липистій О.В. Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа) / О.В. Липистій, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 47-53. – ISSN 2306-5680
1046638
  Рудик Р.Я. Оцінка сучасних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики Національного банку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 31-33
1046639
  Шапурова О.О. Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою PPSFM-аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1046640
  Поліванов В.Є. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / В.Є. Поліванов, О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 179-186


  Розглянуто й узагальнено якісно нові підходи до розробки перспективних напрямків наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам (з урахуванням світового досвіду) з погляду забезпечення дієвості та ефективності ан-тикризової політики, досягнення її ...
1046641
  Мринська Т.С. Оцінка сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційного процесу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 3-8
1046642
  Фесюк В.О. Оцінка сучасного гідроекологічного стану малих річок урбоекосистем Північно-Західної України та конструктивно-географічний аналіз основних факторів його формування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 188-198. – Бібліогр.: 4 назви
1046643
  Васенко О.Г. Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками / О.Г. Васенко, Верниченко-Цветков, І.Ю. Ієвлєва // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 43-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1046644
  Рахматулліна Е.Р. Оцінка сучасного льодового режиму басейну річки Південний Буг / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 89-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046645
  Цепенда М.В. Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 44-57


  Викладено результати оцінювання величини потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра. Наведено розрахунки середнього багаторічного та мінімального середньомісячного стоку 95% забезпеченості за вегетаційний період у розрізі гідрологічних постів ...
1046646
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря в м. Києві / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Д.П. Скляренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Виконано оцінку сучасного рівня забруднення повітря в м. Києві. Показано, що існує реальна загроза виникнення фотохі-мічного смогу в різних районах міста. It"s executed an asessment of a modern level of air pollution in Kiev sity. It"s shown, that ...
1046647
  Яценко Ю. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азоту / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-95. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивна інформація про рівень забруднення атмосферного повітря є основою для проведення заходів з охорони пові тряного басейну міст з метою забезпечення екологічно безпечних умов для проживання населення та вдосконалення системи моніторингу ...
1046648
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902
1046649
  Чорнуха І.В. Оцінка сучасного стану будівельної галузі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 187-196. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1046650
  Булавинець В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1046651
  Бобух О С. Оцінка сучасного стану державного бюджетування в україні в контексті забезпечення умов глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 331-335. – ISSN 2306-546X
1046652
  Фесюк Василь Оцінка сучасного стану джерел басейну річки Стохід / Фесюк Василь, Смага Тетяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 159-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1046653
  Пересипкін М.М. Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб"єктів господарювання великого промислового міста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1046654
  Мартиненко В.П. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 109-113.
1046655
  Калівошко О.М. Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 63-68. – ISSN 2306-6806
1046656
  Янишівський В.М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 64-67
1046657
  Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону : регіональні перспективи / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 33-36 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
1046658
  Дмитрієва Н.О. Оцінка сучасного стану та ефективність розвитку електронної торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 27-31
1046659
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1046660
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1046661
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1046662
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1046663
  Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – ISSN 1993-6788
1046664
  Чир Н. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об"єднаних територіальних громадах Волинської області / Н. Чир, Р. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1046665
  Чир Н.В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури Любомльського району Волинської області / Н.В. Чир, Р.С. Качаровський, О.В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 88-92. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1046666
  Довгаль О.В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О.В. Довгаль, Н.І. Моісєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1046667
  Поп С.С. Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 45-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1046668
  Гайдай Ю.М. Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 63-68
1046669
  Мельничук А.О. Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області / А.О. Мельничук, Ю.А. Нетреба, Г.М. Кочик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: с. 106. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1046670
  Чернуха Н. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" / Н. Чернуха, Н. Головач // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 56-62. – ISSN 2226-3012
1046671
  Глібова Ю.В. Оцінка сформованості туристських дестинацій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 55-57
1046672
  Клименко В.Г. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом / В.Г. Клименко, А.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1046673
  Васьківський Ю. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасному українському комерційному виданні / Ю. Васьківський, Г. Пігор, І. Тихолаз // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 16-18
1046674
  Пилипенко К.А. Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці / К.А. Пилипенко, Ю.С. Бендас, О.А. Арутюнова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1046675
  Сергеєва Л.М. Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 367-371. – (Педагогіка ; № 3)
1046676
  Отер З. Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
1046677
  Сайкевич М.І. Оцінка та використання показника еластичності праці у виробничій функції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 95-100. – ISSN 2221-1055
1046678
  Стеля І.О. Оцінка та вплив дренажних стоків Краснознам"янської зрошувальної системи на реакційні території Херсонської області / І.О. Стеля, Л.К. Рак // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 82
1046679
  Пашенцев О.І. Оцінка та забезпечення екологічної надійності закритих зрощувальних систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.05 / Пашенцев О.І.; Крим.ін-т природосхоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 1997. – 14л.
1046680
  Суматохіна І.М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем : Геоекологія / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45 : Табл., рис., карта. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1046681
  Воронко Р.М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб"єктів господарювання споживчої кооперації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 40-48. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1046682
  Фесенко І.М. Оцінка та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на грунти / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1046683
  Федоренко Юрій Володимирович Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору) : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Федоренко Ю.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1046684
  Близнюк В.В. Оцінка та напрями мінімізації професійно-кваліфікаційних дисбалансів регіонального ринку праці / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 2-16
1046685
  Чумак Л.Ф. Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л.Ф. Чумак, Х.О. Бурда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1046686
  Хомчак І. Оцінка та облік інтелектуального капіталу як необхідна умова управління людськими ресурсами // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.51-53. – ISBN 966-654-085-1
1046687
  Шальнєва Т.І. Оцінка та оптимізація господарських ризиків діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 63-67
1046688
  Нестерчук І.К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 33-44. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто регіональний рекреаційно-туристичний і гастрономічний потенціали, як важливі елементи розвитку Правобережного Полісся. Мета. Найменш вивченій проблемі оцінки гастрономічного потенціалу Правобережного Полісся приділено в роботі ...
1046689
  Кузнєцов О.Ю. Оцінка та перспективи підвищення фінансової стабільності банків України // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 198-199
1046690
  Забарна Елеонора Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1046691
  Негода Ю.В. Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1046692
  Хорольський А.О. Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1046693
  Юрик Я.І. Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 23-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1046694
  Касіян Є. Оцінка та порівняльний аналіз рівня конкуренції банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у посткризовий період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 282-292. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1046695
  Окопний О.І. Оцінка та прогноз впливу кліматичних і меліоративних факторів на водний режим осушуваних земель : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Окопний О. І.; Укр. держ. акад. водного трансп. – Рівне, 1997. – 22л.
1046696
  Василенко Л.О. Оцінка та прогноз змін гідрохімічного стану р.Тиса / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.А. Кокітко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
1046697
  Лях Ю.Є. Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.13 / Лях Ю.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 46л.
1046698
  Лучик М.В. Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України / М.В. Лучик, В.Є. Лучик, А.В. Нікітін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 47-53. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1046699
   Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над транспортними шляхопроводами в м.Києві / Р.В. Сіпаков, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-4049
1046700
  Удовенко І.О. Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект / І.О. Удовенко, М.В. Шемякін, С.І. Кононенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 61-70. – ISSN 2306-6792
1046701
  Ткач Н.О. Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ткач Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1046702
  Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на стабільність операційної діяльності вуглевидобувних шахт на основі нейросітевого підходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 72-83. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1046703
  Котова Т.В. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Котова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1046704
  Сакун О.А. Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сакун Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1046705
  Гаркавий Сергій Федорович Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього середовища внаслідок лісових радіоактивних пожеж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Гаркавий С.Ф.; Укр. науково-дослід. ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1046706
  Закревський Д.В. Оцінка та прогнозування гідгохімічних умов на осушених землях / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 36-42 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1046707
  Кундельська Т.В. Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кундельська Тамара Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 24 назви
1046708
  Самойлік М.С. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті забезпечення економічної безпеки регіону / М.С. Самойлік, О.Ю. Диченко, В.В. Даценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 113-119. – ISSN 2222-4459
1046709
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агрометеорол. / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1046710
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.201-229. – Бібліогр. : л.179-200
1046711
  Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : Підручник для студ.географ.фак-тів ВЗО / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 264с. – Шифр дубл. – ISBN 966-521-078-5
1046712
  Халява С. Оцінка та регулювання фінансової міцності комерційних банків (окремі аспекти банківського менеджменту) : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 61-66 : Табл., рис.
1046713
  Кренців Я.І. Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції сої за продуктивністю і якістю насіння в умовах Північного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Кренців Ярослава Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
1046714
  Ткаченко А.М. Оцінка та управління ви|робничим потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 171-178.
1046715
  Брижань Ірина Анатоліївна Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства : Автореф... кандид. економ.наук: 08.06.01 / Брижань Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
1046716
  Єлейко Т. Оцінка та управління ризиками об"єктів банківської інфраструктури / Т. Єлейко, І. Серветник // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1046717
   Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 114 с. – ISBN 978-966-8958-55-7
1046718
  Левкович О.В. Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства / О.В. Левкович, І.О. Мироненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 312-319. – ISSN 2222-4459
1046719
  Кисла О. Оцінка творчості Т. Шевченка М. Костомаровим // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 68-72


  Творчі перегуки в поезії раннього Т. Шевченка таБ. Боровиковського саме в площині традиційно/новаторського
1046720
  Шинкарук О.М. Оцінка температурних напружень в термоелектричних модулях радіоелектронної апаратури / О.М. Шинкарук, А.В. Клепіковський, М.М. Дармороз // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 102-106


  У статті наведена методика оцінки надійності терморегулюючих систем на осноц термоелектричних елементів, що дає змогу урахувати поряд з електричною міцність матеріалу елементів "їх механічну стійкість в багатокаскадних конструкціях. В статье показана ...
1046721
  Олійник Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України / Олійник, І.О. Костирко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 137-138. – ISSN 2306-5680
1046722
  Гавука І. Оцінка тенденцій динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1046723
  Третяк Н.А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1046724
  Жабинець О.Й. Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 13-19. – ISSN 2222-4459
1046725
  Готинян В.С. Оцінка тенденцій прояву небезпечних карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.С. Готинян, О.В. Томченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-27 : Мал.
1046726
  Клименко С.О. Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 120-123
1046727
  Наден О. Оцінка тенденцій розвитку та взаємозв"язку тероризму та найманства. Запобіжні заходи протидії цим явищам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-83
1046728
   Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр / Н.П. Форостяна, Г.М. Михайлова, В.В. Осієвська, Н.Б. Марчук // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 36-46. – ISSN 1815-2066


  Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби на основі раціонального додавання некондиційного борошна в якості косубстрату.
1046729
   Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину та розчину NaCl маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом / А.І. Семененко, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький, Н.О. Семененко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 98-101. – ISSN 2224-0586
1046730
  Кириченко К.В. Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 75-78. – ISSN 1728-6220
1046731
  Машка Г. Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1046732
   Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України / А.Л. Ткаченко, О.В. Михайлов, Педь, , , Л.Г. Троцько, І.В. Цимбал // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 13-16. – ISSN 2304-2699
1046733
  Трубачев А.С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату з метою подовження терміну експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Трубачев Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1046734
  Шишанов М.О. Оцінка технічного стану зенітних керованих ракет результатами контролю параметрів що визначаються / М.О. Шишанов, О.А. Оністрат, О.В. Зубарєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 201-203
1046735
  Маковеєва К.В. Оцінка техногенних ризиків від атомної енергетики Азійсько-Тихоокеанського регіону / К.В. Маковеєва, І.В. Лоїк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 19-21
1046736
   Оцінка техногенно-екологічної безпеки водотоку за показниками ризику в умовах воєнної небезпеки / В.Л. Безсонний, Л.Д. Пляцук, Р.В. Пономаренко, О.В. Третьяков // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 12 (2/2022). – С. 72-79. – ISSN 2522-1892
1046737
  Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 101-106 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1046738
  Ібрагім Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ібрагім М. Аліяс Насер ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1046739
  Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21. 06.01 / Клименко В.І.; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1046740
  Піскун В.І. Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів / В.І. Піскун, Т.Л. Осипенко, М.В. Сікун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
1046741
   Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України / Ю.А. Кірпічніков, М.В. Петрушен, Ю.В. Кондратенко, В.А. Федорієнко, О.В. Головченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
1046742
  Баранова В.А. Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 7-15. – ISSN 2411-3190
1046743
  Колянда В.В. Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, І.М. Неклонський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 46-55. – ISSN 2078-7480
1046744
  Охріменко О.В. Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 5-14. – ISSN 2075-1508
1046745
   Оцінка токсичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів / О.І. Яловенко, О.В. Раєцька, О.М. Голіченков, Кондратенко В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 61-63 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1046746
   Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць / О.В. Проценко, О.А. Дудка, І.А. Козерецька, М.В. Іномістова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, Г.М. Толстанова, Л.І. Остапченко, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 1025-6415
1046747
  Насадюк І.Б. Оцінка торговельних бар"єрів України із країнами СНД і ЄС у секторі машин і обладнання // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [24-25]
1046748
  Юскович-Жуковська Оцінка торговельних марок, брендів в умовах глобалізації економіки / Юскович-Жуковська, Т.П. Коханевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 61-68. – ISSN 2308-1988
1046749
  Смірнов Є.І. Оцінка точносних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограметричним комплексом / Є.І. Смірнов, О.М. Лускало // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1046750
  Федотов Б.М. Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру / Б.М. Федотов, В.І. Ковтун // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 120-126
1046751
  Обідін Д.В. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об"єкту в умовах невизначеності / Д.В. Обідін, Д.В. Макарчук, О.М. Мішуков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 115-120. – ISSN 1997-9568


  "Оцінені методичні похибки вироблення геодезичних координат, які викликані неточним урахуванням радіусів кривизни прийнятого для навігації загально-земного еліпсоїда при роботі системи числення. Показано, що такі помилки пов’язані з маневруванням ...
1046752
   Оцінка точності вимірів і розрахунків витрат води = географія / М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.С. Годун, В.Б. Журавльов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1046753
  Галущенко М.Г. Оцінка точності вимірів швидкості течії річок / М.Г. Галущенко, В.А. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1046754
  Шпиг В.М. Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю / В.М. Шпиг, Л.В. Паламарчук, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 118-126. – ISSN 2306-5680
1046755
  Козаченко Ю.В. Оцінка точності моделювання в Lp, p >2 субгауссових випадкових полів на сфері / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Вивчається оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів у просторах Lp, p >2. Отримані результати застосовуються до побудови моделей субгауссових однорідних та ізотропних випадкових полів на сфері.
1046756
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 141-149. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1046757
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Будуються моделі випадкових процесів, що зображуються у вигляді субгауссових випадкових рядів. Розглянуто розклади Карунена-Лоева, розклади Фур"є та випадкові процеси з дискретним спектром. Моделі наближають випадкові поля із заданою точністю та ...
1046758
  Доскіч С.В. Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв"язку // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 34-42 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0130-1039
1046759
  Тімкіна С.Ю. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1046760
  Нєвєнченко А.І. Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 148-150. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1046761
  Щадило Я.С. Оцінка трішинотривкості найбільнавантажених деталей вузлів підвісних конвоєрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Щадило Я.С.; М-во освіти Укр.Тернопіл.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
1046762
  Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 47-51. – ISSN 2226-8820
1046763
  Давидова І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1046764
  Гросул В.А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством / В.А. Гросул, О.В. Жилякова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
1046765
  Михайлюк І.І. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гірських та передгірних територій Закарпатської області // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 107-112. – ISSN 2308-1988
1046766
  Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1046767
  Гуслєв А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 114-119


  В статті розглянутий теоретичний аспект функціонування туристичної галузі, зроблена спроба дати оцінку туристичної галузі в розрізі поліфункціонального впливу на економіку країни.
1046768
  Бересток А.А. Оцінка туристичної привабливості Сумської області (за матеріалами соціологічного дослідження) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 236-239
1046769
  Дем"яненко С.О. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова / С.О. Дем"яненко, А.Т. Кулініч, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 206-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1046770
  Шпарага Т.І. Оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей / Т.І. Шпарага, І.А. Лазарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1046771
  Порадовська А.О. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 371-374


  У статті розглядаються особливості оцінки у виразних порівняльних структурах, а також проблеми, пов"язані із класифікацією даних структур. Запропонована класифікація, розроблена на основі попередніх наукових праць та власних спостережень. Розглянуті ...
1046772
  Шаповал Л.І. Оцінка українськими істориками державницької школи Гадяцької угоди 1658 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 195-199. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1046773
  Зварич Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 77-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1046774
  Кравець Д. Оцінка української книги Наддніпрянщини в галицьких публікаціях міжвоєнного періоду: рецензії та огляди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 133-153. – ISSN 2524-0315
1046775
  Тютюник В.В. Оцінка умов створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 66-82 : рис. – Бібліогр.: 41 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1046776
  Круківська А.В. Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 154-160. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз сприятливості агрокліматичних умов для вирощування сої за ознаками впливу термічного режиму і атмосферного зволоження у різні періоди вегетаційного циклу на формування урожайності культури в Центральному Лісостепу і Степу України на ...
1046777
  Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджеьногобюджетного кодекту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 31-35
1046778
   Оцінка управління дебіторською заборгованістю на м"ясопереробних підприємствах України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко, Л.М. Головаченко, К.П. Філіппова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1046779
  Кошлякова Т.О. Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м.Києві за ізотопно-радіохімічними даними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1046780
  Березкіна В. Оцінка успішності інтродукції видів Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено життєздатність видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та визначено перспективність їх інтродукції в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Більшість таксонів Sedum L. є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1046781
  Сидоренко О.В. Оцінка успішності інтродукції лікарських тропічних рослин та використання їх для навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин у навчальному процесі.
1046782
  Тимчишин Г.В. Оцінка успішності інтродукції та перспективності китайських видів рододендрона в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Викладені результати інтегральної числової оцінки життєздатності та успішності інтродукції 32 видів Rhododendron L. китайської флори в умовах Львова. Критеріями оцінки прийнято показники: визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, ...
1046783
   Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 73-85. – ISSN 2222-0712
1046784
  Павліщук О.П. Оцінка участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень у сфері лісових відносин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 254-260. – ISSN 1562-0905
1046785
  Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню масштабів присутності іноземного капіталу у банківській системі України та визначенню впливу діяльності іноземних банків на її розвиток.
1046786
  Ластовський В.В. Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії Української православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 78-82
1046787
  Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 115-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу ...
1046788
  Козярін І.П. Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України / І.П. Козярін, Л.В. Москальчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 62-67. – ISSN 2227-7404
1046789
  Кожушко О.В. Оцінка факторів впливу на ефективність судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 60-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1046790
  Кожель Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної политики банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 223-233. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1046791
  Бойко З.В. Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 104-113


  У статті встановлено чотири головні фактори, що визначають формування трудових ресурсів. Автором виконаний факторний аналіз за методом головних компонентів з варімаксним обертанням факторів. Встановлено, що для демографічного фактору характерна ...
1046792
  Іванік О. Оцінка факторів зсувоутворення у межах Карпатського регіону на основі ГІС-аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори формування зсувів у межах Карпатського полігону на основі ГІС-аналізу. Створено інформаційну базу концептуальної моделі Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області із сукупністю картографічних шарів і баз ...
1046793
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1046794
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 162 л. – Бібліогр.: л. 149-162
1046795
  Мелень А.П. Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 24-28. – ISSN 1029-4244
1046796
  Іщук С.І. Оцінка факторів соціально-екологічної безпеки (на прикладі Немирівського району Вінницької області) / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 128-135. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1046797
  Серпенінова Ю.С. Оцінка факторів стану ліквідності банків України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-23
1046798
  Макарчук І. Оцінка факторів, що впливають на об"єкти виручки від реалізації продукції сільськогоспсдаоських підприємств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 171-176.
1046799
  Копильченко К.І. Оцінка факторів, що впливають на собівартість продукції / К.І. Копильченко, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 104-106. – ISBN 978-617-645-229-4
1046800
  Кузнецова Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 13-19. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
1046801
  Совтисік Д.Д. Оцінка факторів, які визначають стрес-реактивність деяких функціональних систем підлітків // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 145-148 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1046802
  Прилипко Ю.І. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1046803
  Васильєва І.В. Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
1046804
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / В.В. Бернада ; МОНУ ; Ужгородський націон. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2007. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1046805
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Бернада В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1046806
   Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому / І.П. Новікова, Н.Ю. Таран, О.В. Пацко, О.В. Ситар, Р. Шторандт, О.П. Ольхович // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив K2Cr2O7, як модельного токсиканту, на життєдіяльність, ріст, біосинтез хлорофілу і потенційну фотосинтетичну активність клітин рухливих видів мікроводорстей (D.viridis Teod., Euglena gracilis Klebs.) з метою покращення ефективності ...
1046807
  Біда О. Оцінка фізіологічного стану сортів пшениці (Triticum aestivum L.) залежно від рівня фосфорного живлення / О. Біда, О. Серга, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В лабораторних умовах проведено скринінг сортів чутливих до обмежень в мінеральному живленні. Показано, що у рослин в умовах дефіциту фосфору підвищується рівень накопичення МДА, також відмічено пригнічення біоситнтезу хлорофілу. Screening of sorts ...
1046808
  Рибчанська Х.В. Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України // Финансы. Учет. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Винница, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 276-287. – ISSN 2307-2296 ; 2307-2318
1046809
  Стойко О.Я. Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України / О.Я. Стойко, І.А. Шубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 163-174. – ISSN 2222-0712
1046810
  Лесюк А.С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6792
1046811
  Олійник А.В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 79-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1046812
  Шевелєва Ю.О. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ "Сан Інбев Україна" // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 112-118. – ISSN 1993-5560


  "Розглянуто і запропоновано методику аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства з урахуванням невизначеності та ризику на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"; подано оцінку системи фінансових показників, що впливають на ...
1046813
  Воробйова О.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 59-64
1046814
  Пойда-Носик Оцінка фінансового забезпечення підприємств харчової промисловості Закарпаття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Економіка ; вип. 45)


  Пропонуються методи оцінки фінансового забезпечення підприємств.
1046815
  Гордієнко Л.А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 362-366. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1046816
  Гнип Н. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 30-36. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1046817
  Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 22-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046818
  Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 92-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1046819
  Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 95-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
1046820
  Полякова Є.С. Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 2409-1944
1046821
  Дядченко І.І. Оцінка фінансового стану лісогосподарських підприємств Миколаївської області як основа для формування механізму антикризового управління // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
1046822
  Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1046823
  Троц Н.М. Оцінка фінансового стану суб"єктів господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 389-400. – ISSN 1993-0259
1046824
  Шевчук О.О. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності страхових компаній України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 82-87. – ISBN 966-566-284-8
1046825
  Євенко Т.І. Оцінка фінансової неспроможності банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 100-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено переваги та недоліки інтегральної методики прогнозування фінансової кризи банківських установ та рейтингової методики CAMELS (методика НБУ), яка полягає у визначенні загального стану банку за всіма напрямами його діяльності. Встановлено ...
1046826
  Лютий І.О. Оцінка фінансової спроможності об"єднаних територіальних громад / І.О. Лютий, Н.Я. Спасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 92-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
1046827
  Приказюк Н. Оцінка фінансової стабільності банківської системи України на основі комплексного індикатора та таксономічного показника з урахуванням FSI / Н. Приказюк, А. Погибіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 25-33. – (Економіка ; вип. 2 (219)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методичний підхід до оцінки фінансової стабільності банківської системи України на основі комплексного індикатора та таксономічного показника з урахуванням FSI. Виявлено тенденції в динаміці фінансової стабільності банківської системи ...
1046828
  Коваленко В.В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяьності / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-107. – ISSN 1993-6788
1046829
  Дзюбенко О.М. Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1046830
  Савастєєва О. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 403-411. – ISSN 2411-5215
1046831
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-50
1046832
  Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 113-117. – Бібліогр.: 5 назв
1046833
  Гойсюк Л.В. Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 249-252. – ISSN 2309-1533
1046834
  Даниленко В.А. Оцінка фінансової стійкості українських промислових підприємств на основі адаптації Z-рахунку Альтмана // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 17-25
1046835
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.75-78.
1046836
  Петраков Я.В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 57-79. – ISSN 2305-7645
1046837
  Микуляк О.В. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О.В. Микуляк, Ю.А. Василюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 256-260. – ISSN 2309-1533
1046838
  Яфінович О.Б. Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2076-4561
1046839
  Хом"як М. Оцінка фіскального простору місцевих бюджетів у контексті розвитку регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 69-81. – ISSN 1818-5754
1046840
  Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1046841
  Мартинюк В. Оцінка фіскальної безпеки України / В. Мартинюк, О. Баранецька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 114-122. – ISSN 1818-5754
1046842
  Скрипник А. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А. Скрипник, Д. Серебрянський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1046843
  Луценко І. Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 123-129. – ISSN 1818-5754
1046844
  Буджак В.В. Оцінка фіторізноманітності трав"яних екосистем басейнів Пруту і Сірету (в межах України) з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Буджак Василь Васильович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 102 назви
1046845
  Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0131-775Х
1046846
  Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1046847
  Жигайло О.Л. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло, Ю.О. Бойчук // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1046848
  Кірова Л.Л. Оцінка формування і функціонування контингенту персоналу підприємств: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 206-215. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1046849
  Жукова Ю.О. Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30 / Ю.О. Жукова, Д.О. Довганенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 76-84. – ISSN 2306-5680


  Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш ...
1046850
   Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарства / О.А. Шуст, І.М. Паска, Д.Ф. Крисанов, М.І. Ібатуллін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1046851
  Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану грунту на основі показників фосфат-буферності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1046852
   Оцінка фотоактивності грунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Резнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 116-121 : рис. – Бібліогр.: с. 121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1046853
  Комар О.О. Оцінка фотосинтетичної діяльності сортів пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу України / О.О. Комар, О.В. Шеметун, В.О. Комар // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 87-94. – ISSN 2706-7688
1046854
  Савич О.В. Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
1046855
  Порохівник Т.О. Оцінка фракційності стоку наносів на річках басейну Сіверського Дінця // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 87-89
1046856
  Складанівська І.В. Оцінка функціональних можливостей нервово-м"язової системи спортсменів циклічних видів спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1046857
  Абдулрахман А.М. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки / А.М. Абдулрахман, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 77-79. – ISSN 2413-550Х
1046858
  Гнип І.Я. Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1046859
  Куценко Т. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини / Т. Куценко, Н. Філімонова, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що латентні періоди сенсомоторних реакцій правої та лівої рук можуть відображати домінування півкуль мозку в обробці різних типів зорової інформації. Отримані результати вказують, що при включенні в обробку вербальних подразників латентні ...
1046860
  Фурман Ю.М. Оцінка функціональної підготовленості підлітків 11-12 років за показниками аеробної й анаеробної продуктивності / Ю.М. Фурман, О.Ю. Брезденюк, В.М. Мірошніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-43 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
1046861
  Іващенко О.В. Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів / О.В. Іващенко, Т.С. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
1046862
  Диба О.М. Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів / О.М. Диба, О.Ю. Кікоть // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 34-54. – ISSN 2305-7645
1046863
   Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / [О.П. Демедюк, А.Р. Дуб, С.О. Іщук та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. імені М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9061-7
1046864
  Монаєнко А.О. Оцінка функціонування органів фінансово-бюджетного контролю України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1046865
   Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, М.М. Охрамович, В.М. Лоза, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до ...
1046866
  Лєнков Є.С. Оцінка характеристик виявлення системи пасивної пеленгації джерел шумоподібних випромінювань в умовах складної зовнішньої електромагнітної обстановки / Є.С. Лєнков, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 51-54


  Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела випромінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними ...
1046867
  Кузнєцов М.П. Оцінка характеристик вітрового режиму Півдня України для потреб вітроенергетики / М.П. Кузнєцов, О.В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 195-202 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1046868
  Лисиченко М.Л. Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів / М.Л. Лисиченко, М.Ю. Середин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1046869
  Капінус Л.В. Оцінка характеру поведінки споживачів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1046870
  Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаусдорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується раціональними числами. Показано, що ...
1046871
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1046872
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 184 л. – Бібліогр,: л. 171-184
1046873
  Калініченко А.І. Оцінка целюлозолітичної активності мікроміцетів, виділених з архівних документів / А.І. Калініченко, Т.О. Кондратюк // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
1046874
  Коваленко А.В. Оцінка центроїдів у сенсорі Шека-Хартмана / А.В. Коваленко, О.В. Кисіль, О.В. Борківець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив дискретної структури зображення, отриманого у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана на точність визначення його центроїдів. Виділено окремо роль просторової дискретизації та квантування інтенсивності Встановлено умови, при яких ...
1046875
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чорноморець Ю. О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 192 - 207
1046876
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чорноморець Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1046877
  Слотецький В.В. Оцінка циклічності коливань річного стоку р. Уж // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 172-173
1046878
  Верголяс М.Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1046879
  Пікус Р.В. Оцінка цінового ризику та його врахування у ціновій політиці підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 143-153
1046880
  Чорноморець Ю.О. Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 56-67


  Подано аналіз та часова оцінка розподілу весняного стоку р. Десна біля м. Чернігів, яка може бути практично використана при довгостроковому прогнозуванні стоку під час весняного водопілля з метою орієнтовної характеристики його розподілу в часі. ...
1046881
  Дмитрук Ю.М. Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1046882
  Кузьмін О.В. Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури / О.В. Кузьмін, С.О. Кузьмін // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 146-150. – ISSN 2309-7647
1046883
  Чуєв О. Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. Чуєв, С. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 56-62. – ISSN 2076-1333
1046884
  Кунда Н.Т. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів / Н.Т. Кунда, В.В. Науменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 1. – С. 34-42. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
1046885
  Прокоф"єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
1046886
  Дорошенко В. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень / В. Дорошенко, К. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу суспільно-географічних чинників на територіальну організацію пасажирських автомобільних перевезень. The question of the influence of social-geographical factors to the territorial organization of passenger transportations by ...
1046887
  Мезенцев К. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості суспільно-географічної оцінки чинників функціонування регіонального ринку праці та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники ...
1046888
  Юшко С.В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об"єкта оподаткування : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1046889
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжностей різницевих схем для задачі вигину ортотропної пластинки довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача вигину ортотропної пластинки довільної форми з жорстко закріпленими кінцями. За допомогою методу фіктивних областей і операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності O(h[верхній індекс 1/2]) в ...
1046890
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1046891
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 123 арк. – Додатки : арк. 114-123. – Бібліогр.: арк. 105-113
1046892
  Капустей М.М. Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів / М.М. Капустей, П.В. Слюсарчук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 91-100. – ISSN 0868-6904


  Article contains generalization of the Zolotarev V. M. estimates for a sequence of series of differently distributed random variable in terms of average pseudomoments. Method of Zolotarev is used in proof.
1046893
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перишй порядок точності в нормі W 1/2 (П) [подано формулу]. К-іючові слова: ...
1046894
  Саженюк В.С. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей четвертого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційної еліптичної нерівності четвертого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в нормі W2(3)(w). Ключові слова: вapiaцiйнa ...
1046895
  Ганниченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 22-38. – ISSN 0868-6904


  Ми розглядаємо послiдовнiстьадитивних функцiоналiв вiд рiзницевих апроксимацiй багатовимiрного дифузiйного процесу. Дана стаття є уточненням результату [8] по дослiдженню достатнiх умов слабкої збiжностi такої послiдовностi до W-функцiоналу вiд ...
1046896
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега з нижнім індексом 0]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності ...
1046897
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1046898
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних значень при умові, що ...
1046899
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для оператора Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема для задачі на власні значення для оператора Гельмгольца в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для першого власного значення при умові, що перша ...
1046900
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для бігармонічного рівняння в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для бігармонічного рівняння в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс 2]([омега]).
1046901
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі [подано формулу].
1046902
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній ...
1046903
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задач на власні значення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1046904
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задачі вигину прямокутної анізотропної пластинки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 25-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається задача вигину анізотропної прямокутної пластинки, дві сторони якої вільно обперті, а дві інші жорстко закріплені. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має перший порядок точності в нормі W[верхній ...
1046905
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
1046906
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2]([Омега]).
1046907
  Мішура Ю.С. Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром / Ю.С. Мішура, О.В. Швай // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 82-91. – ISSN 0868-6904
1046908
   Оцінка щільності міської забудови / М.М. Денцій, С.О. Адаменко, М.О. Іленко, Абасгулу Ельшан огли Халілов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1046909
  Тітов С.В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 127-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи юзабіліті й показано, що для ...
1046910
  Шинкарук В.Д. Оцінка як категорія модусу в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323-331
1046911
  Тесля В.А. Оцінка як категорія прагматики сучасного молодіжного онлайн-сленгу / В.А. Тесля, В Н. .Нестеренко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 162-171. – ISSN 2312-0665
1046912
  Слуцький Є.В. Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 235-248. – ISSN 2313-4569
1046913
  Дрібнюк В.Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 133-139


  Статтю присвячено аналізу когнітивно-комунікативного аспекту оцінного судження мовця, інтерпретації позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до предмету мовлення та поясненню вибору оцінних конструкцій у конкретних мовленнєвих ...
1046914
  Попова В.В. Оцінка якісних параметрів формування ВВП : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1046915
  Прокопчук В.М. Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Прокопчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
1046916
   Оцінка якості адміністративних послуг. – Київ, 2005. – 88с. – ISBN 966-359-023-8
1046917
  Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 179-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1046918
  Таранова Наталія Оцінка якості атмосферного повітря міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 173-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1046919
  Грибанова К.О. Оцінка якості безпечності харчової продукції за вимогами ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-23. – ISSN 2409-1944
1046920
  Котяк В.В. Оцінка якості веб-орієнтированих систем тестування навчальних досягнень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 120-126. – ISSN 1998-6939
1046921
  Кульбич І.К. Оцінка якості відбитків при цифровому друці / І.К. Кульбич, О.І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 25-39. – ISSN 2077-7264
1046922
  Глух О.С. Оцінка якості візуального середовища деяких пам"яток архітектури м. Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
1046923
  Монюшко М.М. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 69-77. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками для акваторії північно-західного шельфу Чорного моря. Розраховані значення індексу забруднення вод, які дозволяють віднести води досліджуваного району до певного класу чистоти. Показаний високий ...
1046924
  Ляшенко В.А. Оцінка якості вод р. Ворскла за організмами макрозообентосу у межах Гетьманського НПП // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 22, № 2. – C. 53-59. – ISSN 2708-583X
1046925
  Захарова М.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м.Вінниця за показниками окиснюваності // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1046926
  Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 561-568 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1046927
  Роздальська О.В. Оцінка якості води водосховища Криму / О.В. Роздальська, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 116-123. – Бібліогр.: 2 назв
1046928
  Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
1046929
  Гандзюра В.П. Оцінка якості води за біопродукційнимії параметрами риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 28)


  Розглянуто можливість кількісної оцінки якості води в умовах антропогенного навантаження за продукційно-енергетичними параметрами риб. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що найчутливішим з продукційно-енергетичних параметрів є ...
1046930
  Галаган О.О. Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва / О.О. Галаган, С.В. Гайдай, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 289-291


  Визначено хімічне забруднення води за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів, а також рівень її токсичності в Совських ставках м. Києва. Определено химическое загрязнение воды по содержанию нитратов, нитритов, фосфатов, а также уровень ее токсичности в ...
1046931
   Оцінка якості води р.Дністер - водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки / М.Є. Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1046932
  Хільчевський В.К. Оцінка якості води річки Біла Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 57-66. – ISSN 2306-5680


  "Важливим є вивчення гідрологічної і гідрохімічної специфіки малих водних масивів, оскільки вони визначають характер та особливості режимів середніх і великих річок, що в свою чергу дає можливість для формування програм моніторингу та водокористування. ...
1046933
  Лобода Н.С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками / Н.С. Лобода, Я.С. Яров, К.І. Роша // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 83-92


  Проведена оцінка якості води за довжиною річки Інгул за різними показниками, які ґрунтуються на даних спостережень (1974-2007 рр.). Встановлена повторюваність класів забруднення та головні забруднюючи речовини. Ключові слова: якість води; показники ...
1046934
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області / В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1046935
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1046936
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі / В.Г. Клименко, М.В. Слащова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 72-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1046937
  Степова К.В. Оцінка якості води у пригородних джерелах м. Львова / К.В. Степова, К.П. Мусій, І.З. Думас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 20. – С. 106-109. – ISSN 2078-4643
1046938
  Шахман І.О. Оцінка якості води у створі р.Інгулець - м.Снігурівка за гідрохімічними показниками / І.О. Шахман, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 123-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
1046939
  Чорний С.Г. Оцінка якості грунтів : навч. посібник / Чорний С.Г. ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-227. – ISBN 987-654-321-012-3
1046940
  Ляшенко Г.В. Оцінка якості грунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1046941
  Губарєва І.О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 117-122 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-0712
1046942
  Ткач Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 127-131.
1046943
  Старченко Л.В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія / Л.В. Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 190-202. – ISBN 978-966-657-335-6
1046944
  Горбатов В.М. Оцінка якості життя населення України та країн ЄС // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.90-97. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1046945
  Мокрецов С.Є. Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 102-105. – Бібліогр.: 7 назв
1046946
  Бочар В.Т. Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 55-60. – ISSN 1029-4244
1046947
  Котовщиков М.С. Оцінка якості життя та віддалених результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Котовщиков Максим Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1046948
  Корж К.М. Оцінка якості життя українцями в контектсі забеспечення безпеки життєдіяльності (за результатами соціологічного дослідження) // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 393-399. – ISBN 978-966-171-387-0
1046949
  Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Вуд Д.; Девід В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 48 назв
1046950
  Менжинська Н.В. Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансформеного друку // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 37-43. – ISBN 966322012-0
1046951
  Фролов С.М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 3-8
1046952
  Кучерява М.В. Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрямок діяльності міжнародних організацій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 128-142. – ISSN 2414-3499
1046953
  Тєлєпов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. Тєлєпов, Н. Івашова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 17-21. – ISSN 1606-3732
1046954
  Швець Д.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 57-67. – ISSN 2072-1692
1046955
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / А.В. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2007. – 265 л. + додаток: л. 2-265. – Бібліогр.: л. 214-215
1046956
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1046957
   Оцінка якості моделі даних в інформаційних системах / В.М. Джулій, Ю.Ю. Козіна, С.Р. Красильников, В.С. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому ...
1046958
  Ящук Тетяна Вікторівна Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент-комп"ютер" : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.04 / Ящук Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти і науки України. Харк. держ. автомобільно-дорожній техн. ун-тет. – Харків, 2000. – 20л.
1046959
  Протасенко О.Ф. Оцінка якості організації та безпеки робочого місця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 101-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1046960
  Полякова Г. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти / Г. Полякова, С. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 131-145. – ISSN 2312-5993
1046961
  Гаранько Н.М. Оцінка якості питної води за допомогою методів біотестування / Н.М. Гаранько, В.О. Ісламов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1046962
  Петровська М.А. Оцінка якості питної води Старосамбірського району Львівської області / М.А. Петровська, Ю.І. Карлик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 57-65. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто природно-географічні передумови і систему водопостачання Старосамбірського району Львівської області; оцінено якість питної води у містах Старий Самбір, Хирів, Добромиль і селі Стрільбичі; з"ясовано тарифну політику; простежено проблеми ...
1046963
   Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації / М.О. Шишанов, В.В. Вишнівський, К.Ф. Боряк, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – Бібліогр.: С. 24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті викладений підхід до оцінки якості проведення планового ремонту РЕЗ за даними післяремонтної екс-плуатації з використанням методології теорії розпізнавання образів. In the article the approach to an estimation of quality of carrying out of ...
1046964
  Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1046965
   Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В"яр / О. Пилипович, А. Рутар, М. Петровська, Ю. Андрейчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 75-87. – ISSN 2306-5680


  У публікації проаналізовано систему моніторингу якості поверхневих вод у басейні річки В"яр. Здійснено аналіз системи моніторингу в межах польської та української частин басейну В"яру. Проаналізовано динаміку вмісту біогенних компонентів та специфічних ...
1046966
  Хмелевський Олег Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті обгрунтовується сутність якості прибутковості підприємства. Пропонується новий підхід до конструювання оцінки якості прибутковості машинобудівного підприємства при формуванні механізму управління прибутковістю у напрямі ...
1046967
  Попадинець Н.М. Оцінка якості проведених масових заходів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 23-30. – ISSN 2071-4653
1046968
  Гостєв В.В. Оцінка якості радіозв"язку в радіолінії / В.В. Гостєв, Д.А. Худолій, І.П. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оцінки якості радіозв"язку в радіолінії на базі теорії нечітких безлічей.
1046969
  Журавель М.Ю. Оцінка якості рекультивації грунтів у місцях розташування нафто-і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угрупувань / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0587-2596
1046970
  Худов В.Г. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера / В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 27-30. – ISSN 1681-7710
1046971
  Кузьменко Т.М. Оцінка якості сейсмічних даних як необхідна умова для моделювання та обробки сейсмічних даних / Т.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 121-122
1046972
  Свідер І. Оцінка якості систем машинного перекладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 45-46
1046973
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1046974
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 162 л. – Бібліогр.: л. 140-162
1046975
  Сбітнєв А.І. Оцінка якості спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 130-137


  Вимоги, що висуваються до функціональних можливостей, продуктивності і безпеки наступного покоління інформаційних технологій, припускають вихід форми представлення і способу обробки даних за межі ставших вже класичними клієнт-серверних і реляційних ...
1046976
  Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1046977
  Головатчик Н.А. Оцінка якості транспортних послуг / Н.А. Головатчик, Н.М. Каширець // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 33-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1046978
  Новікова О. Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвитку / О. Новікова, Л. Шамілева, О. Хандій // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – С. 387-408. – ISSN 2519-4070
1046979
  Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні: методичні підходи / С. Мельник, П. Коропець // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
1046980
  Близнюк А.С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1046981
  Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Т. Стройко, Д. Душейко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 12-18. – ISSN 1810-3944
1046982
  Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 98-105. – ISSN 1993-6788
1046983
  Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 183-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2222-0712
1046984
  Фесенко Ігор Миколайович Оцінка якості: відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Фесенко І.М.; Українськ. наук.-дослідний ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1046985
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Яцюк М.В.; КНУТШ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
1046986
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф.канд.геогр.наук:11.00.07 / Яцюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1046987
  Яцюк Михайло Васильович Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Дис....кандид.географ.наук:11.00.07 / Яцюк Михайло Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 191л. + Додатки:л.173-191. – Бібліогр.:л.161-173
1046988
  Короткий В.А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 50-65. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу оцінок двотомного збірника "Исторических песен малорусского народа", упорядкованого та прокоментованого відомими українськими вченими В. Антоновичем та М. Драгомановим. Знакова для українства книга, яка побачила світ у Києві ...
1046989
  Прима Л. Оцінки "молодомузівців" у критичній спадщині Остапа Грицая // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 141-146. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1046990
  Боярищева Т.В. Оцінки близькості розподілів сум випадкових величин / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки близькості розподілів сум незалежних різно розподілених випадкових величин в термінах псевдомоментів.
1046991
  Куценко І.А. Оцінки в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.02 / Куценко І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.126-136
1046992
  Ляшенко Б.М. Оцінки власних значень оператора Шредінгера з невід"ємною монотонно зростаючою потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
1046993
  Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв"язку в економіку країни // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1046994
  Кузьмич О.І. Оцінки динаміки гібридних систем, що описуються дискретними рівняннями / О.І. Кузьмич, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 260-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті методом функцій Ляпунова проводяться оцінки розв"язків гібридних систем, описаних лінійними дискретними рівняннями. Ключові слова: гібридна система, перемикання, квадратична форма, функція Ляпунова. In this article we estimate a gibrid ...
1046995
  Шатирко А.В. Оцінки динаміки дискретних систем регулювання із запізнюванням з неточно заданими параметрами / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 191-192
1046996
  Лаврентьєв О.С. Оцінки для розв"язків двопараметричних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто стохастичне диференціальне рівняння з малим параметром у гільбертовому просторі. Визначені достатні умови збіжності розв"язків збуреного рівняння до розв"язків відповідного незбуреного рівняння.
1046997
  Федорянич Т. Оцінки для розподілу супремума стаціонарних квадратично гауссівських випадкових процесів, визначених на R+ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-77. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінки для розподілу супремума стаціонарних у широкому розумінні квадратично гауссових випадкових процесів, визначених на R+. In this work obtained before estimations for distribution of supremum for square Gaussian random processes defined ...
1046998
  Греченкова О.В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О.В. Греченкова, В.П. Головень // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 41-45.
1046999
  Кожаметов А.Т. Оцінки збіжності розв"язків нестаціонарних систем з запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 224-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержані верхні оцінки збіжності розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь з післядією з запізненням.
1047000
  Хусаінов Д.Я. Оцінки збіжності розв"яків лінійних неавтономних систем з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи лінійних неавтономних диференціальних рівнянь з чистим запізненням. З використанням функції Ляпунова квадратичного виду із змінною додатно визначенною матрицею одержані оцінки збіжності розв"язків. На функцію Ляпунова не ...
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,