Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1041001
  Кульчицький С. "Пропала грамота" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 19 (495), 12-18.05.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Чому досі не надрукована промова Лєніна "Про Радянську владу на Україні".
1041002
  Денисенко Володимир "Проповідник у великім стилю" Іпатій Потій - людина своєї епохи // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 165-170. – ISSN 0869-3595


  Митрополит Потій Іпатій (світське ім"я Адам) (1541-1613) — визначний укр. письменник-полеміст кінця 17 - початку 18 ст., унійний митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, один з засновників Української Греко-Католицької Церкви
1041003
  Фесенко И.М. "Пророк" оставляет следы / И.М. Фесенко. – М., 1990. – 190с.
1041004
  Кельман Е.И. "Пророки воли" : (Стт. 26-33 Проекта обязательств. права) / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 28 с.
1041005
  Сорока М.Е. "Просвещенные мореплаватели": англичане в восприятии русских до и во время Первой мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-56. – ISSN 0869-5687
1041006
  Ковба Ж.М. "Просвіта" - світло, знання, добро і воля українського народу : (До 125-річчя з дня заснування) / Ж.М. Ковба. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 128 с. – ISBN 5-7707-5174-6
1041007
  Євселевський Л.І. "Просвіта" в Наддніпрянський Україні : історичний нарис / Л.І. Євселевський, С.Я. Фарина. – Київ : Просвіта, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-5436-2
1041008
   "Просвіта" на Волині : минуле і сучасне : збірник наукових статей, документів і матеріалів. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 196 с. – ISBN 966-600-082-2
1041009
  Кавун А.А. "Просвіта" та влада в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. / А.А. Кавун, В.О. Магась // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 10-14. – ISSN 2227-183Х
1041010
  Філіпович М. "Просвіта", що не знає кордонів // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 394-397. – ISBN 966-7551-00-8
1041011
  Гринів О. "Просвіта": історія і сучасність // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 10-15. – ISBN 966-7551-00-8
1041012
   "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – 485, [3] с. : іл. – Ювілейний збірник присвячений 130-річчю ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7551-00-8
1041013
  Машталір А.І. "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень - грудень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1041014
   "Просвіти" Поділля в добу Української революції (1917-1920) : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. [та ін.] ; [упоряд.: В.Р. Адамський, Б.С. Крищук]. – Каменець-Подільский : Медобори-2006, 2014. – 571, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-36 та в тексті. – ISBN 978-617-681-054-4
1041015
  Букет Є. "Просвіти" Соборної України = Список існуючих бібліотек-читалень "Просвіти" станом на 1918 рік // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 4-7


  "СП" публікує перелік товариств "Просвіта", що діяли в добу Соборної Української держави (1919). Перелік сформовано головним чином за матеріалами фонду "Товариство "Просвіта" у м. Києві Державного архіву Київ. обл. (ф. 1447, оп. 1).
1041016
  Бадєєва Л.І. "Просвіти" Східної України у сучасній вітчизняній історіографії // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 186-193. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1041017
  Розовик Д. "Просвіти" Чернігівщини у національно-культурному будівництві в роки української революції (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено вклад просвітніх організацій Чернігівщини у національно-культурне будівництво у роки Української революції (1917-1920). The article is studied the contribution of the Prosvita"s organizations of Chernihiv" region in the national-cultural ...
1041018
  Братасюк М. "Просвітлена духом воля" як суб"єкт ствердження принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-67.
1041019
  Портнов А. "Просвічений" посібник з облаштування Росії // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 20-23


  "Наследие империй и будущее России" за редакцією А. Міллєра.
1041020
  Литвинова О. "Прославила Україну не менше за Андрія Шевченка". Марина В"язовська вирішила завдання, над яким працювали 400 років / О. Литвинова, О. Капнік // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 9). – С.1, 3


  "...Українському математику 32-річній Марині В"язовській присудили "Премію Салема". Нагороду називають аналогом Нобелівської премії за відкриття світового рівня в математиці. <...> Для 3-вимірного простору комп"ютер розв"язав цю задачу кілька років ...
1041021
  Хопкинс Джерард Мэнли "Проснусь - и вижу ту же темноту ..." : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 180-195. – ISSN 1130-6545
1041022
  Дорогань И. "Простая запись сказанного": живописное мышление Мишеля Фуко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 80-90. – ISBN 978-966-171-889-9
1041023
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1041024
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1041025
  Притула А.М. Пропаганда - компонент гібрідної війни: шляхи протидії засобами кримінального права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 99-104. – ISSN 2222-5374
1041026
  Кацнельсон С.М. Пропаганда агрохимических знаний / С.М. Кацнельсон. – Москва, 1964. – 15 с.
1041027
  Платонов Р.П. Пропаганда атеизма / Р.П. Платонов. – М., 1985. – 160с.
1041028
  Никишов С.И. Пропаганда атеизма на современном этапе / С.И. Никишов. – Москва, 1976. – 64с.
1041029
   Пропаганда атеїзму в бібліотеці.. – К., 1966. – 36с.
1041030
  Жовнірович М.Ю. Пропаганда безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 2-4
1041031
   Пропаганда библиотеки и привлечение читателей.. – М., 1963. – 44с.
1041032
  Карженевич А.И. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР / А.И. Карженевич. – М., 1965. – с.
1041033
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР.. – М., 1965. – 32с.
1041034
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в массовых библиотеках.. – М., 1982. – 30с.
1041035
  Кирпичева И.К. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в районных и сельских библиотеках / И.К. Кирпичева. – Л., 1961. – 76с.
1041036
  Вахмистров А. Пропаганда большевистского плана преобразования природы / А. Вахмистров. – Москва, 1949. – 64с.
1041037
   Пропаганда боротьби за мир.. – К., 1951. – 38с.
1041038
  Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе / П.С. Гуревич. – Москва : Высшая школа, 1987. – 263с.
1041039
  Крайник Р.Н. Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 98-102. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1041040
  Байбакова И.Н. Пропаганда в печати новых форм участия трудящихся в управлении на основе социалистического самоуправления / И.Н. Байбакова. – М., 1990. – 119с.
1041041
  Мосієнко О. Пропаганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань Волині) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 29-32. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує методи психологічного впливу на читачів періодичних видань часів Першої світової війни. Волинські часописи стали об"єктом дослідження через прифронтовий статус регіону. Головну увагу приділено технологіям формування образу ворога. ...
1041042
  Сыздыков М. Пропаганда войны - тягчайшее международное преступление. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сыздыков М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. права. – М., 1953. – 16л.
1041043
   Пропаганда географических знаний: пути повышения эффективности и качества. – М., 1980. – 64 с.
1041044
  Войцеховська І.Н. Пропаганда героїчних традицій радянського народу в захисті завоювань соціалізму на сторінках преси періоду Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 41-46. – (Історичні науки ; Вип. 29)
1041045
  Середенко Б.Н. Пропаганда достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве / Б.Н. Середенко. – К, 1981. – 24с.
1041046
  Дубинский Давид Аркадьевич Пропаганда достижений научно-технического прогресса и экономических знаний в области промышленности среди населения Белоруссии. (По материалам респ. радиовещания, 1969-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Дубинский Давид Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1041047
  Давидов М.І. Пропаганда економічних знань / М.І. Давидов, Л.В. Лялікова. – К., 1962. – 43с.
1041048
   Пропаганда естественно-научной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1951. – 88с.
1041049
  Панина Е.И. Пропаганда естественнонаучной литературы в библиотеках: Практ. пос. / Е.И. Панина. – М., 1989. – 86с.
1041050
   Пропаганда естественнонаучной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1953. – 64с.
1041051
  Нейман В.В. Пропаганда естественнонаучной литературы в сельской библиотеке / В.В. Нейман. – М., 1953. – 36с.
1041052
   Пропаганда естественнонаучной литературы. / Нейман В.В. – М., 1957. – 126с.
1041053
  Вальдгард С.Л. Пропаганда естествознания в библиотеке. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1947. – 111с.
1041054
  Власов Ю.М. Пропаганда за фасадом новостей / Ю.М. Власов. – Москва, 1976. – 143с.
1041055
  Ерошенков И.Н. Пропаганда здорового быта в клубе / И.Н. Ерошенков. – М., 1968. – 43с.
1041056
  Пономарева И.А. Пропаганда и агитация большевиков в период реакции (1907-1910 гг.) / И.А. Пономарева. – М., 1978. – 216с.
1041057
   Пропаганда и агитация в Арктике.. – М., 1940. – 171с.
1041058
  Максимов Н.И. Пропаганда и жизнь. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1959. – 88с.
1041059
  Блажнов Е.А. Пропаганда и журналистика / Е.А. Блажнов. – М., 1982. – 128с.
1041060
   Пропаганда и изучение книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева "Целина".. – М., 1979. – 36с.
1041061
   Пропаганда и изучение книги товарища Л.И.Брежнева "Актуальные вопросы идеологиечкой работы КПСС".. – М., 1979. – 27с.
1041062
   Пропаганда и использование рекомендательной библиографии в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 79с.
1041063
   Пропаганда и молодежь. – М., 1981. – 191с.
1041064
  Лившин А.Я. Пропаганда и политическая социализация / А.Я. Лившин, И.Б. Орлов // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 0869-5687
1041065
  Арбузов М.Ф. Пропаганда и реклама в книжной торговле / М.Ф. Арбузов. – Москва, 1966. – 136с.
1041066
  Ковалева М.М. Пропаганда идей социализма в програссивной русской журналистике / М.М. Ковалева. – Свердловск, 1983. – 36с.
1041067
  Роттерт Т.Г. и Шафранова В.Н. Пропаганда изобразительного искусства в клубах / Т.Г. и Шафранова В.Н. Роттерт. – М., 1958. – 86с.
1041068
  Лютер А.И. Пропаганда искусства в клубе / А.И. Лютер. – М., 1963. – 84с.
1041069
   Пропаганда искусства и литературы в клубе.. – М., 1951. – 88с.
1041070
   Пропаганда історичної постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС "Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРС".. – Х., 1954. – 40с.
1041071
  Байрау Д. Пропаганда как механизм самомобилизации // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0869-5687


  Пропаганда в період Другої світової війни
1041072
  Копелев Л.М. Пропаганда капітального будівництва. / Л.М. Копелев. – Х., 1928. – 128с.
1041073
   Пропаганда книг среди школьников.. – М.Л., 1951. – 116с.
1041074
  Поливановский С.Е. Пропаганда книги / С.Е. Поливановский. – М, 1950. – 108 с.
1041075
   Пропаганда книги в профессионально-технических училищах.. – М., 1960. – 96с.
1041076
   Пропаганда книги среди детей.. – М., 1953. – 64с.
1041077
   Пропаганда книги среди молодежи.. – Новосибирск, 1953. – 94с.
1041078
  Письменная Евгения Лаврентьевна Пропаганда коммунистической партией Западной Украины марксистско-ленинских идей (1921-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Письменная Евгения Лаврентьевна; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 34л.
1041079
  Розенштейн А.Л. Пропаганда Конституции СССР / А.Л. Розенштейн. – Ленинград, 1979. – 16 с.
1041080
  Цкитишвили К.В. Пропаганда ленинских идей дружбы народов в печати Грузии. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1963. – 207с.
1041081
  Кидина Н.А. Пропаганда ленинских идей коммунистического отношения к труду в партийно-советской печати 1918-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кидина Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1976. – 25л.
1041082
   Пропаганда ленинского теоретического наследия в массовых библиотеках.. – М., 1971. – 46с.
1041083
   Пропаганда литературы в помощь выполнению решений Пленумов ЦК КПСС.. – М., 1954. – 52с.
1041084
  Луньевич И.В. Пропаганда литературы и искусства к 50-летию Великого Октября / И.В. Луньевич. – Москва : Знание, 1967. – 65 с.
1041085
   Пропаганда литературы и руководство чтением в свете решений XXV съезда КПСС.. – М., 1977. – 143с.
1041086
   Пропаганда литературы на иностранных языках в помощь науке и производству.. – М., 1982. – 34с.
1041087
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы о воспитании детей. / М.А. Бочкарева. – М., 1956. – 95с.
1041088
  Ижевская М.А. Пропаганда литературы о родном крае / М.А. Ижевская. – М, 1954. – 48с.
1041089
  Николаева Н.А. Пропаганда литературы о родном крае / Н.А. Николаева. – Новосибирск, 1962. – 52с.
1041090
   Пропаганда литературы о родном крае.. – М., 1954. – 48с.
1041091
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы по вопросам коммунистической морали. / М.А. Бочкарева. – М., 1955. – 88с.
1041092
   Пропаганда літератури про кукурудзу в бібліотеках.. – Х., 1955. – 11с.
1041093
  Будзиш Л. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете (на матер. польск. проссы в период между 6-7 съезд. ПОРП -- с учтом опыта КПСС) : Автореф... канад. ист.наук: 07.00.01 / Будзиш Л.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 24л.
1041094
  Степанов В.П. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете. / В.П. Степанов. – М, 1959. – 39с.
1041095
   Пропаганда материалов XXVI съезда КПСС на политических занятиях.. – М., 1982. – 65с.
1041096
   Пропаганда материалов XXІV съезда КПСС в библиотеках.. – Рига, 1971. – 198с.
1041097
   Пропаганда материалов научной технической информации в технических библиотеках.. – М., 1962. – 24с.
1041098
   Пропаганда межбиблиотечного абонемента.. – М., 1973. – 17с.
1041099
  Имшенецкая Л.И. Пропаганда мичуринской науки в сельском клубе / Л.И. Имшенецкая. – М., 1955. – 68с.
1041100
   Пропаганда морального кодекса строителя коммунизма.. – М., 1964. – 96с.
1041101
  Иванян Э.А. Пропаганда на службе внешней политики США. Формы, методы и органы психол. войны США после второй мировой войны (1945-1965 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванян Э.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 14л.
1041102
   Пропаганда научно-технической литературы в целях ускорения научно-технического прогресса.. – М., 1986. – 26с.
1041103
  Платонов Р.П. Пропаганда научного атеизма / Р.П. Платонов. – Минск, 1982. – 303с.
1041104
   Пропаганда научного атеизма в библиотеках. – М., 1984. – 53с.
1041105
   Пропаганда научного атеизма в массовых библиотеках.. – М., 1972. – 32с.
1041106
   Пропаганда национальной литературы в библиотеках Северного Кавказа.. – Нальчик, 1963. – 31с.
1041107
  Вонсович С.Г. Пропаганда неототалітаризму: формування концепту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 193-202
1041108
  Матлина С.Г. Пропаганда общественно-политической литературы в массовых библиотеках / С.Г. Матлина. – М., 1980. – 87с.
1041109
   Пропаганда общественно-политической литературы средствами рекомендательной библиографии. – М., 1986. – 63с.
1041110
   Пропаганда общещственно-политической литературы.. – М., 1957. – 170с.
1041111
  Гершберг С.Р. Пропаганда опыта новаторов / С.Р. Гершберг. – М., 1963. – 135с.
1041112
  Родзевич Н.Н. Пропаганда охраны природы / Н.Н. Родзевич. – М., 1980. – 39с.
1041113
  Дуванков Г.С. Пропаганда охраны труда / Г.С. Дуванков, Б.П. Фарберова. – М, 1964. – 141с.
1041114
  Сидоров В.Л. Пропаганда охраны труда на предприятии / В.Л. Сидоров. – Москва, 1977. – 80с.
1041115
   Пропаганда памятников истории и культуры в Калужской области.. – Калуга, 1968. – 68с.
1041116
   Пропаганда патентной литературы в технических библиотеках.. – М., 1963. – 27с.
1041117
  Ломизе Л.С. Пропаганда педегогических знаний среди населения / Л.С. Ломизе. – М., 1979. – 40с.
1041118
   Пропаганда передового библиотечного опыта на современном этапе. – Москва : Б.и., 1978. – 20 с. – Библиогр.: с.18-20
1041119
  Петровський О.М. Пропаганда передового досвіду в районій газеті / О.М. Петровський. – Х., 1958. – 32с.
1041120
  Симашков Н.В. Пропаганда передового опыта в школах коммунистического труда / Н.В. Симашков. – М, 1974. – 47с.
1041121
  Васильев Л.О. Пропаганда передового опыта на предприятиях / Л.О. Васильев, Б.Н. Дьяченко. – Москва, 1953. – 48 с.
1041122
   Пропаганда передового опыта.. – Оренбург, 1962. – 16с.
1041123
   Пропаганда поезії в бібліотеках.. – Львів, 1968. – 20с.
1041124
  Филиппов Б.М. Пропаганда политических знаний в клубе / Б.М. Филиппов. – М, 1952. – 108с.
1041125
   Пропаганда політичної літератури в бібліотеках.. – К., 1961. – 68с.
1041126
   Пропаганда принципов морального кодекса строителя коммунизма клубами и библиотеками профессионально-технических училищ.. – М., 1965. – 42с.
1041127
   Пропаганда природоохранных знаний.. – М., 1987. – 45с.
1041128
  Нагирняк Е.В. Пропаганда революционных традиций в клубе. / Е.В. Нагирняк, Л.Н. Первоушина. – М., 1966. – 56с.
1041129
  Куниця З.М. Пропаганда революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х роках XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Проаналізовано зміст, форми і наслідки пропаганди революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х рр. XIX ст.
1041130
   Пропаганда решений и материалов ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза.. – М., 1956. – 126с.
1041131
   Пропаганда решений ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР.. – М., 1956. – 82с.
1041132
   Пропаганда рішень і матеріалів XXIV з"їзду КПРС та XXIV з"їзду КП України в бібліотеках наукових установ АН УРСР.. – К., 1971. – 40с.
1041133
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в библиотеке. / Н.М. Метелкин. – М., 1948. – 52с.
1041134
   Пропаганда сельскохозяйственной литературы в районных и сельских библиотеках.. – М., 1955. – 95с.
1041135
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в сельской библиотеке / Н.М. Метелкин. – М., 1953. – 40с.
1041136
  Голубева Н.Д. Пропаганда сельскохозяйственных знаний в библотеке / Н.Д. Голубева. – М., 1954. – 44с.
1041137
   Пропаганда сельскохозяйственных знаний в клубе.. – М., 1955. – 112с.
1041138
  Новиков А.Е. Пропаганда сельскохозяйственных знаний. / А.Е. Новиков. – М., 1953. – 60с.
1041139
  Колобкова Э.А. Пропаганда советского образа жизни / Э.А. Колобкова. – М., 1987. – 124с.
1041140
  Нестеренко Ф.П. Пропаганда советского образа жизни в печати / Ф.П. Нестеренко. – М., 1982. – 104с.
1041141
   Пропаганда советского образа жизни среди детей и юношества.. – Минск, 1980. – 64 с.
1041142
   Пропаганда советской патриотической песни и музыки.. – М., 1981. – 31с.
1041143
  Гольдштейн В.Э. Пропаганда советской поэзии в сельском клубе. / В.Э. Гольдштейн, Е.Д. Золотарева. – М., 1956. – 120с.
1041144
   Пропаганда современной литературы для детей и подростков в библиотеках.. – Москва, 1986. – 40 с.
1041145
  Друговская А.Ю. Пропаганда социал-демократами истории русского революционного движения и революционно-демократической литературы среди рабочих Урала. / А.Ю. Друговская. – Свердловск, 1988. – 48с.
1041146
  Романюк В.Я. Пропаганда социалистического соревнования в газете / В.Я. Романюк. – М., 1980. – 67с.
1041147
  Волкова Пропаганда творів В.І.Леніна / Волкова, .І. – Харків, 1970. – 24с.
1041148
   Пропаганда творчества А.М.Горького в культурно-просветительских учреждениях.. – Горький, 1955. – 52 с.
1041149
   Пропаганда технической литературы в библиотеках города Грозного.. – Грозный, 1956. – 16с.
1041150
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 243с.
1041151
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 142с.
1041152
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – М, 1954. – 84с.
1041153
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – 2-е доп. изд. – М, 1959. – 263с.
1041154
   Пропаганда технической литературы в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 83с.
1041155
   Пропаганда технической литературы в профессионально-технических училищах.. – М., 1965. – 59с.
1041156
   Пропаганда технической литературы среди рабочих массовых профессий.. – М., 1957. – 128с.
1041157
  Куса І. Пропаганда у комп"ютерних іграх як елемент м"якої сили США // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 189-192
1041158
  Метаев Ю.А. Пропаганда физической культуры. / Ю.А. Метаев. – М., 1957. – 118с.
1041159
   Пропаганда химических знаний.. – М., 1979. – 48с.
1041160
  Ольшевская Л.А. Пропаганда художественной литературы в массовых библиотеках / Л.А. Ольшевская. – М., 1980. – 56с.
1041161
  Коршунова Е.П. Пропаганда художественной литературы в сельской библиотеке / Е.П. Коршунова. – М., 1953. – 59с.
1041162
   Пропаганда художественной литературы.. – М., 1951. – 40 с.
1041163
   Пропаганда художественных произведений воронежских писателей.. – Воронеж, 1959. – 16с.
1041164
   Пропаганда художественных произведений удостоенных Ленинской премии в 1961 году. – Воронеж, 1961. – 13с.
1041165
  Сєдова Я. Пропаганда часів Другої світової війни: німецько-радянський спаринг // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 42-46


  У статті порівнюються методи пропагандистських кампаній Німеччини та Радянського Союзу під час Другої світової війни. Короткий екскурс в історію становлення німецької пропаганди 30-х pp. минулого сто ліття дас можливість краще зрозуміти основні етапи ...
1041166
   Пропаганда школьникам библиотечно-библиографических знаний.. – Л., 1961. – 30с.
1041167
   Пропаганда экологических знаний: опыт, практика, проблемы.. – М., 1990. – 81с.
1041168
   Пропаганда экономических знаний массовыми библиотеками.. – М., 1972. – 80с.
1041169
  Лукашина М.В. Пропаганда экономических и научно-технических знаний. Опыт работы б-ки / М.В. Лукашина. – М., 1974. – 63с.
1041170
  Сорокин Д.Е. Пропаганда экономической теории и экономической политики КПСС / Д.Е. Сорокин. – М., 1981. – 39с.
1041171
  Пархомова А.Д. Пропаганда як елемент тотальної політики у концепції Гарольда Лассуела // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 93-95
1041172
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1041173
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
1041174
  Потічний П.Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу = The UPA propaganda raid into Western Europe / Петро Й. Потічний // Літопис Української Повстанської Армії / П.Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – С.1-158. – (Серія "Події і люди" ; кн. 28 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-57-3
1041175
  Иванов А.Д. Пропагандируем наследие Ильича / А.Д. Иванов. – Симферополь, 1971. – 79с.
1041176
  Курбатов К.И. Пропагандист - организатор, воспитатель и наставник. / К.И. Курбатов. – М., 1961. – 48с.
1041177
  Леонов Ю.И. Пропагандист в коллективе / Ю.И. Леонов. – М, 1982. – 64с.
1041178
   Пропагандист великого наследия. – Саратов
2. – 1990. – 128 с.
1041179
   Пропагандист великого наследия.. – Саратов, 1984. – 129с.
1041180
  Ридзинь Т.С. Пропагандист и книга / Т.С. Ридзинь. – Рига, 1969. – 20с.
1041181
   Пропагандист и нравственное воспитание трудящихся. – М., 1983. – 128с.
1041182
  Денисенко Анатолій Пропагандист історичної спадщини Переяславщини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 196. – ISSN 0869-3595
1041183
   Пропагандист ПРограммы партии.. – Волгоград, 1962. – 139с.
1041184
   Пропагандистам о пропагандистском мастерстве.. – М., 1965. – 164с.
1041185
  Якубсон Я.Г. Пропагандистам школ коммунистического труда - о моральном кодексе строителя коммунизма / Я.Г. Якубсон. – Л, 1981. – 20с.
1041186
   Пропагандистові політекономії.. – К., 1967. – 271с.
1041187
  Черны Я. Пропагандистская деятельность КПЧ и ее роль в преодолении кризисных явлений в ЧССР. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Черны Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1971. – 18л.
1041188
  Храмцова Нина Андреевна Пропагандистская и агитационная деятельность большевиков Дальнего Востока в войсках интервентов, среди военнопленных и иностранного населения (1918-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Храмцова Нина Андреевна; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 23л.
1041189
  Шестопалов Г.Г. Пропагандистская и агитационно-массовая работа партийных организаций металлургических заводов Приднепровья (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалов Г.Г.; ДГУ. Каф. истории КПСС. – Днепропетровск, 1966. – 26л.
1041190
  Яранцев-Бершадский Пропагандистская литература революционного народничества первой половины 70-х годов XIX века. ("Книги для народа") : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Яранцев-Бершадский Р.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и лите. – М., 1969. – 19л.
1041191
  Якушевский А.С. Пропагандистская работа большевиков среди интервентов в 1918-1920 гг. / А.С. Якушевский. – М., 1974. – 187с.
1041192
  Варфоломеева В.В. Пропагандистская работа партийных организаций в послевоенные годы (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варфоломеева В.В.; Ин-т повышения квалификации при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14л.
1041193
  Азизян А.К. Пропагандистская статья / А.К. Азизян. – Москва, 1955. – 32с.
1041194
  Азизян А.К. Пропагандистская статья и отдел пропаганды в газете / А.К. Азизян. – Москва, 1948. – 43с.
1041195
   Пропагандистским кадрам - богатство опыта.. – Брянск, 1963. – 48с.
1041196
  Барчан О. Пропагандистська діяльність В.Гренджі-Донського у період виборів до сойму Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 107-110. – (Філологія ; Вип. 18)
1041197
  Куцька О. Пропагандистська діяльність німецьких антифашистів напередодні та під вступу Червоної Армії на територію Європи (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1041198
  Деревінський В. Пропагандистська діяльність ОУН - УПА // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-101. – ISSN 0869-3595
1041199
  Патриляк І. Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля в генеральному комісаріаті Київ у документах німецьких спецслужб в квітні - листопаді 1942 р. In the article is investigated propagandist ...
1041200
  Шалашна Н.М. Пропагандистська діяльність царського уряду як фактор Батуринської трагедії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 147-157. – ISSN 1728-9572
1041201
  Катренко А.М. Пропагандистська й організаційна діяльність народовольців серед робітників України (80-ті роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-52. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1041202
  Коломоєць О.Ю. Пропагандистська кампанія під час "московських процесів" над опозицією та її відображення у місцевій пресі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 176-185. – ISSN 2409-3661
1041203
  Скуленко М.І. Пропагандистське слово: параметри переконливості / М.І. Скуленко. – Київ, 1987. – 45 с.
1041204
  Валькова К.Г. Пропагандистський складник у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 156-162


  У статті розглядається проблема ідеологічного впливу на читачів у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноповерхова Америка". Особливу увагу приділено стереотипному описові американського образу життя, звичаїв і традицій населення ...
1041205
  Виноградов С. Пропагандистські структури похідних груп ОУН та їх завдання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 46-51. – ISSN 1998-4634
1041206
  Шамшур О.В. Пропагандистські трюки замість аргументів / О.В. Шамшур. – Львів, 1986. – 119с.
1041207
  Бондар Ю. Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Августа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
1041208
  Малый И.Г. Пропагандисту и агитатору о статистике / И.Г. Малый. – Москва, 1976. – 139с.
1041209
  Мошнин И.Д. Пропагандисту о психологии и педагогике / И.Д. Мошнин. – М, 1970. – 72с.
1041210
  Адамов Е.А. Пропагандисту об ораторском искусстве / Адамов Е.А. – Москва, 1983. – 160 с.
1041211
   Пропагандисту основ экономических знаний для колхозников и рабочих совхозов.. – М., 1975. – 191с.
1041212
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1966. – 271с.
1041213
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1967. – 304с.
1041214
   Пропагандисты в трудовых колллективах.. – Л., 1987. – с.
1041215
   Пропагандисты ленинской школы.. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 334с.
1041216
   Пропагандисты ленинской школы.. – 3-е изд., доп. – М., 1985. – 351с.
1041217
   Пропагандисты науки.. – М., 1976. – 97с.
1041218
   Пропагандисты подвига.. – М., 1972. – 147с.
1041219
   Пропагандисты рассказывают.... – Челябинск, 1961. – 52с.
1041220
  Байдак Л.С. Пропагандісту і агітатору про одинадцяту п"ятирічку / Л.С. Байдак. – К., 1981. – 176с.
1041221
  Кузичев М.А. Пропаганду и агитацию - на уровень современных требований / М.А. Кузичев. – Фрунзе, 1961. – 80с.
1041222
  Борисов Л.П. Пропаганду научного коммунизма - на уровень современных требований / Л.П. Борисов. – М, 1978. – 38с.
1041223
  Кічура Л. Пропагування збереження національних культурних пам’яток (на прикладі публікацій М.Голубця на тему дерев"яного та церковного будівництва) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 24-29
1041224
  Попов М.К. Пропагуємо економічні знання. / М.К. Попов. – Х., 1963. – 27с.
1041225
  Довгаленко Ю. Пропагуємо літературу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про книжково-ілюстровані тематичні виставки до знаменних дат, які організує Наукова бібліотека Київського університету. Інформація про те, що бібліотека взяла участь у міжнародній виставці "Світ освіти", де експонувала нові підручники і навчальні ...
1041226
   Пропагуємо літературу про рідний край.. – К., 1962. – 31с.
1041227
  Бородаевский А. Пропажа или Альбом моей бабушки : [Записки внука поэта Валериана Валериановича Бородаевского, современника А. Блока и Н. Гумилева] // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 96-105
1041228
  Мемед-Кули-Заде Пропажа осла : повесть / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1961. – 126 с.
1041229
  Сташефф К. Пропал чародей. / К. Сташефф. – М., 1996. – 320с.
1041230
  Позаяк Ю. Пропала грамота / Ю. Позаяк. – К, 1991. – 99с.
1041231
  Тышковская Л. Пропала собака : Маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 36-61. – ISSN 0131-8136
1041232
  Борщаговский А.М. Пропали без вести / А.М. Борщаговский. – М., 1956. – 236с.
1041233
  Оливье Ж. Пропали две птицы / Ж. Оливье. – М.-Л., 1967. – 111с.
1041234
  Кривомазов Н.П. Пропало лето / Н.П. Кривомазов. – Иркутск, 1985. – 108с.
1041235
   Пропам"ятна книга : з нагоди 20-ліття від. Ліги Визволення України, 17-ліття від. об"єднання жінок Ліги Визволення України, 10-ліття чорноморського дому ім. Ст. Бандери, 10-ліття рідної школи ім.Т. Шевченка в Ст. Кетеринс. – [Б. м.] : [б. в.], 1972. – 56 с. : портр., фот.
1041236
   Пропам"ятна книга данцігерів. – Філадельфія, Торонто, Нью-Йорк, 1979. – 218с.
1041237
   Пропам"ятна книжка абітурієнтів ліцею ім. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі 1999 року. – Перемишль, 1999. – 174с. : il. – ISBN 83-912091-0-5
1041238
   Пропамятна книга = Jubilee book : видана з нагоди сороклітнього ювилею Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Джерзі : Накладом Укр. Нар. Союзу, 1937. – 15, [ 1 ], 752 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.
1041239
   Пропамятна книга Українського народного дому у Винипегу : матеріали до цієї книги зібрав і написав Семен Ковбель. – Віннипег ; Канада : Видано заходами і коштами Укр. Нар. Дому, 1949. – 863 с. : іл., фот.
1041240
  Соловьев М.И. Пропановые пузырьковые камеры и их применение для изучения взаимодействий частиц высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев М.И.; ОИЯИ. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1041241
  Ившина И.Б. Пропанокисляющие родококки / И.Б. Ившина. – Свердловск, 1987. – 126 с. : ил., табл. – Библиогр.: 331 назв.
1041242
  Брянцев Б.И. Пропаргилгалогениды в аллиборацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Брянцев Б. И.; АН СССР, Ин-т органич. хим. – М., 1975. – 23л.
1041243
  Кикнадзе Т.З. Пропасти Арабики / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1967. – 86с.
1041244
  Скатов Н. Пропастям и бурям вечный брат = к 125-летию со дня рождения Николая Гумилева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2332


  Николай Степанович Гумилёв (1886-1921) - русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер
1041245
  Евтушенко Е.А. Пропасть - в два прыжка? / Е.А. Евтушенко. – Харків : Прапор, 1990. – 212с.
1041246
  Бундестам Анна Каролина Пропасть : повесть / А.К. Бундестам ; Пер. со швед. [Н. Крымовой, предисл. Г. Фиша, ил.: А. Зайцев]. – Москва : Прогресс, 1971. – 88 с. : ил.
1041247
  Бундестам А. Пропасть // Рассказы и зарисовки / Э. Диктониус. – Москва : Прогресс, 1979. – С. 245-324. – (Библиотека финской литературы)
1041248
  Кулешов А.П. Пропасть / А.П. Кулешов. – М., 1988. – 332с.
1041249
  Богданова Светлана Пропасть или взлет? Перспективы валютной стабильности России : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-26
1041250
   Пропасть терпения.. – М., 1981. – 158с.
1041251
  Кралюк П. Пропаща сила: трагедія Юрія Тютюнника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "... Яскравою постаттю українських визвольних змагань 1917–1921 рр. був Юрій Тютюнник. Людина справді неординарна, щира в своїх проукраїнських намірах і симпатіях, яку вдалося зламати, але не доламати, яка трагічно закінчила своє життя. Біографія ...
1041252
  Мирный П. Пропащая сила : Роман из народной жизни / П. Мирный. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 376с.
1041253
  Олійник В. Пропаще місце від Козиного болота до Майдану Незалежності // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-64
1041254
  Бернхард Томас Пропащий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-114. – ISSN 1130-6545
1041255
  Бут Ольга Пропащий бизнес / Бут Ольга, Ковач Иштван // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 28-31 : фото
1041256
  Драгоманов М.П. Пропащий час : Українці під Московським царством (1654-1676) / Михайло Драгоманів ; з передм. Михайла Павлика. – Львів : З друкарні Івана Айхельбергера і Сп., 1909. – 38 с.
1041257
  Драгоманов М. Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським / Михайло Драгоманов ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-29-0
1041258
  Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / Михайло Драгоманов ; [вступ. ст. С. Заремби ; редкол: С.З. Заремба (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури, 1992. – 46, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки полемічної літератури). – ISBN 978-966-8152-29-0
1041259
  Павлик М.. Пропащий чоловік / М. Павлик. – Львів, 1959. – 144с.
1041260
  Павлик М.І. Пропащий чоловік / М.І. Павлик. – Львів, 1983. – 351с.
1041261
  Мацько Л.І. Пропедевтика лінгвістичної риторики // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 519-530. – ISBN 978-966-660-472-2


  Риторика пов"язана з ін. науками як пранаука, з якої вийшло мистецтво мовного спілкування в усіх наукових сферах. Найближче риторика пов"язана з філософією і є частиною її. Філософія вивчає загальні закони розвитку людини, природи, суспільства і формує ...
1041262
  Воронцова Т.В. Пропедевтика научных коммуникаций и "презумпция незнания" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 117-120. – ISSN 0869-3617


  Тенденция снижения уровня умений и навыков, необходимых для успешного освоения учащимися аналитических компетенций, проявляется в подмене реального освоения изучаемого материала иллюзией понимания и в неготовности воспринимать нормы научных ...
1041263
  Чернишова Н.Г. Пропедевтика проектно-технологічної діяльності в початковій школі // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 49-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
1041264
  Барсуков И.Г. Пропедевтика самообразования в подготовке будущего учителя / И.Г. Барсуков. – Челябинск, 1982. – 97с.
1041265
  Чобітько М.Г. Пропедевтичне діагностування наявності професійних якостей у майбутніх учителів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 333-339. – (Педагогічні науки)


  У статті висвітлено хід експериментальної роботи та результати пропедевтичного діагностування студентів педагогічних ВНЗ. Розглянуті проблеми професійної оріентації, професійних нахилів, інтересів та задоволеність обраною професією. Описані деякі ...
1041266
  Білецький М. Пропеньки та опеньки. / М. Білецький. – Київ, 1958. – 107 с.
1041267
  Багдасаров А.А. Пропердиновая система организма / А.А. Багдасаров. – Москва, 1961. – 216с.
1041268
   Пропилеи : Сборник статей по классической древности, издаваемый П. Леонтьевым. – Москва : Универ. тип.
Кн. 4, отд. 1 : Религия патрициев и плебеев. – 1854. – [5], 32, 584, VIII с., 1 л. ил. – Экз. дефектный, отсутствуют с. [1-5], 1-32 - тит. стр. оглавление и Илиада / пер. В.А. Жуковского. - Экз описан по ген. каталогу РГБ
1041269
  Мурашко Д.Н. Пропилиты Прибайкальского вулканического пояса / Д.Н. Мурашко. – Новосибирск, 1990. – 99с.
1041270
  Воробьева Л.И. Пропионовокислые бактерии и образование витамина В12. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1976. – 264с.
1041271
  Казанов Б.М. Прописан в Тихом океане / Б.М. Казанов. – Минск : Беларусь, 1966. – 277 с.
1041272
  Мережников Н.Я. Прописан на Земле. / Н.Я. Мережников. – М., 1968. – 94с.
1041273
  Гарающенко И.Д. Прописан на Колыме / И.Д. Гарающенко. – Магадан, 1964. – 167с.
1041274
  Беляев И.Н. Прописаны навечно / И.Н. Беляев. – Москва
1. – 1985. – 190с.
1041275
  Беляев И.Н. Прописаны навечно / И.Н. Беляев. – Смоленск
2. – 1986. – 174с.
1041276
  Беляев Н И. Прописаны навечно / Н И. Беляев. – Смоленск : Московский рабочий
3. – 1989. – 251с.
1041277
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : (опыт словаря-справочника) : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1984. – 327 с.
1041278
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 327 с. – ISBN 5-200-00316-4
1041279
  Розенталь Э Д. Прописная или строчная? : (опыт словаря-справочника) : ок. 8500 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1986. – 327с.
1041280
  Розенталь Э Д. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 350 с.
1041281
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов и словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 352 с. – ISBN 5-200-00316-4
1041282
  Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? : словарь-справочник : ок. 8600 слов словосочет. / Д.Э. Розенталь. – 5-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1989. – 352 с. – ISBN 5-200-00409-8
1041283
  Баймухаметов С.Т. Прописные истины / С.Т. Баймухаметов. – М., 1986. – 223с.
1041284
  Росоховатский И.М. Прописные истины / И.М. Росоховатский. – К., 1987. – 238с.
1041285
  Наєнко М.К. Пропілеї або Передісторія університетської теорії // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 5-49. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1041286
  Наєнко М. Пропілеї університетської теорії: 1834-1962 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 285-325. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
1041287
  Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au ( III) , Pd (II) , Ag (I) та Hg (II) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.02 / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 13 назв
1041288
  Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I), та Hg (II) : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 150л. + Додатки : л.125-126. – Бібліогр. : л.127-150
1041289
  Сорокин В.В. Проплывают облака / В.В. Сорокин. – М., 1971. – 79с.
1041290
  Измайлов В.А. Проплывёт моя память... / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1975. – 135с.
1041291
  Соловьев М. Проповеди Никифора Феотоки. – [Киев] : [Имп. Университета св. Владимира], 1897. – 139 с. – Отд. оттик: т. 3 1896, № 9, с. 87-97; т. 1 (1897) № 3, сс. 357-398


  100. С о л о в ь е в, «Проповеди» = Соловьев М., «Проповеди Никифора Феотоки»// т. 3 1896, № 9, с. 87-97; т. 1 (1897) № 3, сс. 357-398. (оггиск: Киев, Тип. Имп. Университета св. Владимира, 1897. — 139 с.)
1041292
   Проповеди протоирея Александра Меня.. – М., 1991. – 64с.
1041293
  Лучицкий И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке : Очерк общественных и литературных нравов в XVI в. – [22] с. – Отд. оттиск
1041294
  Лучицкий И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке : Очерк общественных и литературных нравов в XVI в. – [32] с. – Отд. оттиск
1041295
  Лучицкий И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке / И. Лучицкий. – Москва : Типограф. Вильде, 1895. – 122 с.
1041296
  Кокашинский В Проповедь действием / В Кокашинский. – Москва, 1968. – 208с.
1041297
  Никонов К.И. Проповедь как средство церковников и сектантов в поддержании религиозных пережитков / К.И. Никонов. – Астрахань, 1968. – 70с.
1041298
  Сурин В. Проповедь человеческого достоинства и личности в русской литературе второй половины XVIII в. / В. Сурин. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1908. – [2], 31 с. – Отд. оотиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества, изданного в честь проф. Н.Ф. Сумцова, т. 18. – Библиогр. в примеч.
1041299
  Огиєнко И.И. Проповиди Иоанникия Голятовского, южно-русского проповедника XVII века / И.И. Огиенко. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 32 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества в память профессора Е.К. Редина, т. 19
1041300
  Любачівський М.І. Проповіді = Sermones / М.І. Любачівський. – Рим, 1984. – 284с. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента папи = Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum S.Clementis Papae ; Том 59 ; Праці богословського факультету)
1041301
  Нагаєвський Ісидор Проповіді / Нагаєвський Ісидор; Український католицький універсистет ім. св. Климента папи. – Рим, 1991. – 172с.
1041302
  Матушек О.Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко : монографія. – Харків : Майдан, 2013. – 359, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 348-357. – Бібліогр.: с. 313-345. – ISBN 978-966-372-468-3
1041303
  Поліщук В. Проповіді Митрополита Василя Липківського: тяглисть традиції й нові акценти жанру // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
1041304
  Липківський В. Проповіді на неділі й свята: слово Христове до українського народу / Василь Липківський. – Перевидано за вид.1988 р. Укр. правосл. братства ім.Липківського. – Чернівці, 1996. – 17, [6], 609с. : портр. – Перевидано з нагоди 75-річного ювілею відродження Української автокефальної православної церкви з благословення митрополита Чернівецького і Буковинського Данила. - Вих. дан. ориг.: New York, 1988
1041305
  Клочко Р. Проповідник нацизму. Життя і пригоди Юліуса Штрайхера // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 15


  Про одного з найодіозніших пропагандистів Третього Рейху - редактора тижневика "Штурмовик" Юліуса Штрайхера, єдиного з нацистів, засудженого Нюрнберзьким трибуналом за пропаганду, а не за воєнні злочини.
1041306
  Самбор Б. Проповідник слова Божого в Київській Русі // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 09 (153), травень. – С. 6


  Кирило Туровський — єпископ Турівський, мислитель, красномовний проповідник (збереглося близько 10 проповідей), автор багатьох повчань, урочистих Слів і молитовних текстів.
1041307
  Ільїн В.А. Проповідники армагеддону. (Про антирадянську діяльність єговістів у Миколаївській обл.) / В.А. Ільїн. – Київ, 1961. – 38с.
1041308
  Біскуп А.В. Проповідники ворожнечі / А.В. Біскуп. – Львів, 1986. – 71с.
1041309
  Гозенпуд А.А. Проповідники расизму в англо-американській літературі XX століття / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1948. – 32с.
1041310
  Ромащенко Л. Проповідницьке (казнодійне) письменство в оцінці Сергія Єфремова і сучасна історична проза // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 134-138. – ISBN 966-693-015-3
1041311
  Моршна Н.В. Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби бароко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
1041312
  Дубина А.І. Проповідь і дійсність. / А.І. Дубина. – К., 1965. – 48с.
1041313
  Мелих Б. Проповідь Кирила Транквіліона Ставровецького на Благовещення // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 124-128. – ISSN 2307-2261
1041314
  Липківський К. Проповідь першого митрополита УАПЦ Василя Липківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 13
1041315
  Співак В.В. Проповідь як джерело вивчення української морально-етичної думки XVII ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 39-41
1041316
  Малікова О.В. Проповідь: композиційні, прагмариторичні та інтердискурсивні характеристики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 268-276
1041317
  Левина О.И. Пропоганда библиотечно-библиографических знаний среди учащихся 1-8 классов. / О.И. Левина. – М, 1964. – 92 с.
1041318
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы о коммунистическом воспитании молодежи / Ф Г. Покровский. – Л., 1960. – 95с.
1041319
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы по вопросам конкретной экономики / Ф Г. Покровский. – Л., 1958. – 156с.
1041320
  Покровский Ф Г. Пропоганда литературы по вопросам конкретной экономики / Ф Г. Покровский. – Л., 1960. – 236с.
1041321
   Пропоганда первоисточников марксизма-ленинизма в библиотеках высших и средних специальных учебных заведений.. – Кишенев, 1986. – 71 с.
1041322
  Біркіна Н. Пропоганда сільськогосподарської літератури в бібліотеках. / Н. Біркіна. – Харків, 1954. – 80 с.
1041323
  Алексеюк В.С. Пропозитивные наименования лица в языке французской художественной лит. 19 в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Алексеюк В. С.; Львов ГУ. – Львов, 1973. – 26л.
1041324
  Гоян О.Я. Пропозиції Deutsche Welle в інтернеті й соціальних мережах / О.Я. Гоян, А.-Я.М. Кобинець // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 8-12


  У статті розглядаються пропозиції медіакомпанії Deutsche Welle в інтернеті та соціальних мережах Facebook і Twitter, які стосуються поширення якісного аудіовідеоконтенту й організації онлайн-спілкування. The proposals of media company Deutsche Welle ...
1041325
  Варга Л.А. Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 171-176. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1041326
   Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги щодо поліпшення якості води в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 27


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1041327
  Шейко М.Я. Пропозиції до законодавства про правові відносини роботодавців та працівників // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 1608-6422
1041328
  Балян А. Пропозиції до концептуальних засад стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 1708-7422
1041329
  Раков С.А. Пропозиції до концепції національної системи моніторингу якості освіти (НС МЯО) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 8-22


  Стаття являє собою розгорнутий варіант пропозицій, представлених на науково-методичному семінарі "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український ...
1041330
  Ящук А. Пропозиції до періодизації радянської геральдики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 53-55. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано можливий варіант періодизації радянської міської геральдики в Україні. Пропонована періодизація ґрунтується на двох принципах: розвиток ідейної основи герба у радянську добу та її реальне втілення у життя. Причому перше, для ...
1041331
   Пропозиції до проекту "Концепції розвитку наукової сфери України" // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 161-168. – ISBN 978-966-518-698-4


  Завдання перехідного періоду реформування (4-6 років); Перехідний період складається з двох етапів; Деякі зауваження до організаційної структури; Фінансування.
1041332
  Мельник М. Пропозиції до проекту Концепції внесення змін до Конституції України (щодо організації та функціонування судової влади) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 10-16 листопада (№ 45)


  Пропозиції: Голові Конституційної Асамблеї Л.Кравчуку, Голові Комісії з питань правосуддя Конституційної Асамблеї В.Маляренку.
1041333
   Пропозиції до рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-7 : табл.
1041334
  Антіпова Н. Пропозиції з розробки галузевої рамки кваліфікацій селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 108-118. – ISSN 1682-2366


  Проведено структурно-порівняльний та структурно-функціональний аналіз програм (планів) та галузевих стандартів підготовки магістрів -агрономів, розроблено пропозиції нормативних вимог за основними видами трудової діяльності (до знань, умінь і ...
1041335
  Сирота О. Пропозиції з удосконалення змісту вищої ІТ-освіти (з досвіду ТОВ "ЕПАМ СИСТЕМЗ") / О. Сирота, М. Почебут // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 89-99. – ISSN 1682-2366
1041336
   Пропозиції з улаштування протизсувних заходів у верхній частині схилу біля Маріїнського палацу : гідрогеологія та інженерна геологія / М.М. Кризський, О.П. Негода, А.О. Драна, А.В. Ніколайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  На підставі розгляду основних принципів стабілізації зсувних процесів визначено групу протизсувних заходів, що можуть бути використані в інженерно-геологічних умовах схилу біля Маріїнського палацу. Запропоновано ефективну конструкцію утримуючої споруди ...
1041337
  Кінащук Л.Л. Пропозиції законодавчого характеру щодо підвищення соціального захисту в органах внутрішніх справ України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 67-72.
1041338
  Корнюш Г.В. Пропозиції М.М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 157-160. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1041339
  Тітова С.В. Пропозиції підходів до ГІС-забезпечення радіоекологічного моніторингу // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 100-104. – ISBN 966-7650-87-1
1041340
   Пропозиції Рахункової палати до проекту Закону України " Про Державний бюджет України на 2000 рік". – Київ, 1999. – 30с
1041341
  Шевченко В. Пропозиції раціоналізаторів як об"єкт депонування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1041342
   Пропозиції створення степових об"єктів природно-заповідного фонду мсцевого значення на території Черкаської області / Д.В. Ширяєва, О.В. Василюк, І.О. Балашов, О.О. Безсмертна, А.І. Бабицький // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 292-298. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1041343
  Ільїна О.В. Пропозиції стосовно вдосконалення окремих кваліфікуючих ознак (обтяжуючих обставин) корисливих злочинів проти власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 165-171
1041344
  Речицький В. Пропозиції стосовно внесення змін до засад Конституційного ладу України // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – С. 2-4
1041345
  Татарнікова К.Г. Пропозиції та рекомендації щодо частин структури проекту кодексу України про інформацію // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 65-69
1041346
  Ісакович С.В. Пропозиції Української РСР про зміну напрямку діяльності ООН у галузі прав людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 96-97. – (Серія права ; № 7)
1041347
   Пропозиції учасників круглого столу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 5-6 : фото
1041348
  Саломаніна Ю.В. Пропозиції ФРН стосовно реформування Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 391-400
1041349
  Охріменко В.І. Пропозиції чуттєвого сприйняття модального значення проблематичної достовірності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 245-252.
1041350
  Соловйов В.М. Пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної стратегії України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 109-111
1041351
  Костенко М.М. Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-721Х
1041352
  Савченко А.В. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України тп правозастосовної практики на підставі вчинення й аналізу американського досвіду // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 17-23.
1041353
  Назимко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за сутовим вироком // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 108-110.
1041354
  Пантелієнко П. Пропозиції щодо вдосконалення преміювання працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 70-74
1041355
  Перегрим М. Пропозиції щодо вдосконалення списку регіонально рідкісних судинних рослин Луганської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено пропозиції щодо вдосконалення існуючого списку регіонально рідкісних судинних рослин Луганської області. Proposals for improvement of the existing list of regional rare vascular plants of Lugansk region are given in the article.
1041356
  Чернова А. Пропозиції щодо вдосконалення статті 165 Кримінально-процесуального кодексу України про скасування та зміну запобіжного заходу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 105-107.
1041357
  Самойловський А.Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 106-113 : рис.
1041358
  Макогон Ю.В. Пропозиції щодо виходу промисловості України з кризи: на прикладі хімічної галузі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 139-144
1041359
  Квіт С. Пропозиції щодо державного замовлення на напрям "право" розглядатимуться лише для юридичних ВНЗ та класичних університетів [інтерв"ю] / беседу вела Т. Чіслова // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 12
1041360
  Назимко Є. Пропозиції щодо диференціації кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 287 та 288 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 128-131
1041361
  Куцька О.М. Пропозиції щодо залучення до інформаційного поля України мешканців із зони АТО / О.М. Куцька, А.В. Письменський // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 13
1041362
  Гвоздь В.С. Пропозиції щодо зменшення негативного впливу зовнішніх шоків на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 48-52


  Запропоновано заходи економічної політики щодо зменшення впливу кризових явищ на економіку України. Визначено основні напрями зменшення зплежності економіки від цін на енергетичні ресурси.
1041363
  Булава Леонід Пропозиції щодо підготовки до всеукраїнських турнірів юних географів : турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-37 : Табл.
1041364
  Софієнко О.М. Пропозиції щодо покращення ефективності топогеодезичного забезпечення ЗСУ в сучасних умовах / О.М. Софієнко, О.В. Возний // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 398-399
1041365
  Мельничук Н.О. Пропозиції щодо правового врегулювання застосування штрафів до працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 179-182


  У статті надано пропозиції щодо напрямів правового регулювання застосування штрафів до працівників.
1041366
  Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності діяльності із спеціального природокористування // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 290-294. – ISBN 978-966-7957-18-6
1041367
  Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 292-298. – ISSN 2219-5521
1041368
  Гуменюк А.Г. Пропозиції щодо проекту "Стратегії миротворчої діяльності України" / А.Г. Гуменюк, А.Т. Грушова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 56-57.
1041369
  Паламарчук Л.П. Пропозиції щодо реформування кримінального судочинства // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 82-83. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1041370
  Дякович М.М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 137-139. – ISSN 2219-5521
1041371
  Перегрим М. Пропозиції щодо розвитку природно-заповідного фонду Луганської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені пропозиції щодо розвитку природно-заповідного фонду Луганської області. Зокрема, пропонується створення двох нових національних природних парків та низки заказників загальнодержавного рівня. Proposals about development of natural ...
1041372
  Уліганець С.І. Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час ЄВРО-2012 у місті Києві / С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 148-151
1041373
  Абрамова І.О. Пропозиції щодо удосконалення антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1041374
  Михайлов М.М. Пропозиції щодо удосконалення методики оцінки скритності пунктів управління / М.М. Михайлов, С.П. Гришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті актуальні питання щодо оцінки здатності системи управління та її елементів протистояти сучасним засобам ураження за рахунок зниження їх розвідувальних ознак та підвищення скритності. Considered are actual guestions of estimation of ...
1041375
   Пропозиції щодо удосконалення процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур Збройних Сил України / В.І. Галаган, Л.В. Герасименко, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, К.В. Панадій // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 75-80. – ISSN 2304-2699
1041376
   Пропозицій від секції №11 "Національна культура в системі освіти України" ІІ Міжнародного конгресу "Українська освіта у світовому часопросторі" (25-27 жовтня 2007 року) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 164-165
1041377
  Мухаметзенова Я.І. Пропозиційна частина концепту "Україна" в поетичному дискурсі шістдесятників // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 34-36. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1041378
  Панченко Т.В. Пропозиційне числення для послідовної тризначної логіки (системи типу МакКарті) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 284-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Тризначні логічні числення на сьогодні загально визнані і застосовуються, наприклад, для програмної специфікації та верифікації. Операції (зв"язки) тризначної логіки типу МакКарті можуть бути адекватно реалізовані на послідовній машині. Існує ...
1041379
  Олексенко О. Пропозиційний аналіз як метод моделювання словотвірного гнізда // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 96-100. – ISSN 2415-8208
1041380
  Василюк О.П. Пропозиціональна модель представлення знань як основа травматичної пам"яті // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-66. – ISSN 2309-1797
1041381
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1998
1041382
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1998
1041383
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1998
1041384
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1998
1041385
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1998
1041386
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1998
1041387
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1998
1041388
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1998
1041389
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1998
1041390
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1998
1041391
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1998
1041392
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1998
1041393
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1999
1041394
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1999
1041395
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1999
1041396
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1999
1041397
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1999
1041398
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1999
1041399
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1999
1041400
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1999
1041401
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1999
1041402
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1999
1041403
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1999
1041404
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1999
1041405
   Пропозиція. – Київ
№ 1. – 2000
1041406
   Пропозиція. – Київ
№ 2. – 2000
1041407
   Пропозиція. – Київ
№ 3. – 2000
1041408
   Пропозиція. – Київ
№ 4. – 2000
1041409
   Пропозиція. – Київ
№ 5. – 2000
1041410
   Пропозиція. – Київ
№ 6. – 2000
1041411
   Пропозиція. – Київ
№ 7. – 2000
1041412
   Пропозиція. – Київ
№ 8/9. – 2000
1041413
   Пропозиція. – Київ
№ 10. – 2000
1041414
   Пропозиція. – Київ
№ 11. – 2000
1041415
   Пропозиція. – Київ
№ 12. – 2000
1041416
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2001
1041417
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 2. – 2001
1041418
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 3. – 2001
1041419
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 4. – 2001
1041420
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 5. – 2001
1041421
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 6. – 2001
1041422
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 7. – 2001
1041423
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 8/9. – 2001
1041424
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 10. – 2001
1041425
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 11. – 2001
1041426
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 12. – 2001
1041427
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2002
1041428
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
1041429
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
1041430
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
1041431
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
1041432
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
1041433
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
1041434
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
1041435
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
1041436
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
1041437
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
1041438
  Корсак К. Пропозиція "Українсської ідеї - XXI" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 60-71. – ISSN 1682-2366
1041439
  Дятленко В.С. Пропозиція гастрономічних фестивалів на туристичному ринку України: стан і перспективи використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 268-271
1041440
  Дегтярьов С.Є. Пропозиція з вдосконалення покарання за ухилення від сплати коштів на утримання дітей та непрацездатних батьків // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 111-116
1041441
  Долгова К.С. Пропозиція на ринку дитячого туризму в Україні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 190-193
1041442
  Чекаловська Г.З. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 66-78. – ISSN 2308-1988


  Реформи в освіті, на порозі яких стоїть Україна, передбачають значні зміни умов функціонування ВНЗ. Це дозволяє розглядати вищу школу як інститут держави і одночасно як інститут ринкової економіки, що забезпечує безперервне надання широкого спектру ...
1041443
  Кашуба С.Г. Пропозиція туристичного продукту України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 174-178 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1041444
  Кіптенко В.К. Пропозиція туристичного продукту України в мережі інтернет / В.К. Кіптенко, А.В. Волосевич // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 178-183 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
1041445
  Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підхід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-29
1041446
  Кінах А. Пропозиція України // Високий замок, 2004


  Ст. кандидата у Президенти України
1041447
  Кравчук П.А. Прополис. / П.А. Кравчук. – К., 1982. – 96с.
1041448
  Аникеев Е.И. Прополка / Е.И. Аникеев. – Москва, 1969. – 68с.
1041449
  Рудик П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 109-115. – ISSN 1563-3349
1041450
  Світлична Надія Олександрівна Пропонуємо вашій увазі інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : з передавань радіо "Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року / Світлична Надія Олександрівна, Нагайло Богдан; інтерв"ю провів Б. Нагайло // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-104
1041451
  Неймаш Т. Пропоную роботу. Як укласти трудовий договір і не опинитись у кабальній залежності // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-51.
1041452
  Брунов Н.И. Пропорции античной и средневековой культуры / Н.И. Брунов. – Москва, 1936. – 140 с.
1041453
  Мессель Э. Пропорции в античности и в средние века / Э. Мессель. – Москва, 1936. – 256 с.
1041454
  Пилипенко А.В. Пропорции в науке: условия оптимизации соотношений между типами исследований / А.В. Пилипенко. – Москва : Наука, 1988. – 207с. – ISBN 5-02-013301-9
1041455
  Степанов И.Г. Пропорции в производственных системах / И.Г. Степанов. – Москва, 1980. – 159с.
1041456
  Повилейко Р.П. Пропорции в технике. / Р.П. Повилейко, Э.И. Шехвиц. – Новосибирск, 1965. – 148с.
1041457
   Пропорции воспроизводства в перид развитого социализма.. – М., 1976. – 431с.
1041458
  Юхно К. Пропорции дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
1041459
  Крылатых Э.Н. Пропорции и приоритеты в развитии АПК / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1983. – 232с.
1041460
   Пропорции и сбалансированность экономического роста. – Киев, 1984. – 99с.
1041461
  Самойлов А.Н. Пропорции подготовки кадров в связи с балансом труда молодежи : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Самойлов А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра экономики труда. – М., 1970. – 23л.
1041462
  Тараненко В.Ф. Пропорции распределения валового дохода в колхозах (на примере колхозов Одесской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тараненко В.Ф.; Одесский сель.хоз. ин-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1041463
  Гош А.П. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах (на матер. УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гош А.П. ; КГУ. – Киев, 1965. – 20 с.
1041464
  Панченко Н.Ф. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах. / Н.Ф. Панченко, А.П. Гош. – М., 1969. – 216с.
1041465
   Пропорции социалистического воспроизводства и их региональные особенности.. – Ташкент, 1983. – 121с.
1041466
  Шехман В.М. Пропорции человеческого тела и моделирование одежи / В.М. Шехман. – М.-Л., 1939. – 68с.
1041467
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 101-114. – ISSN 1812-7126
1041468
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 86-122. – ISSN 1812-7126
1041469
  Лобунец А.Г. Пропорциональность -- важнейшее условие расширенного воспроизводства. / А.Г. Лобунец. – Одесса, 1964. – 16с.
1041470
   Пропорциональность и эффективность воспроизводства в условиях развитого социализма.. – Киев, 1980. – 373с.
1041471
  Бархударян Л.В. Пропорциональность и эффективность регионального воспроизводства / Л.В. Бархударян. – Ереван, 1991. – 146с.
1041472
  Шаталин С.С. Пропорциональность общественного производства / С.С. Шаталин. – М., 1968. – 216с.
1041473
  Борисенко Н З. Пропорциональность общественного производства / Н З. Борисенко, . – К., 1986. – 115с.
1041474
  Калюжка И.И. Пропорциональность отрезков, геометрия и подобие фигур / И.И. Калюжка. – 2-е изд. перераб. – Балашов, 1960. – 47с.
1041475
  Варламов В.С. Пропорциональность развития экономики СССР. / В.С. Варламов, П.Е. Семенов. – Москва, 1982. – 64с.
1041476
  Черкасова Е.В. Пропорциональность: некоторые вопросы теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 51-58. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1041477
  Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 47-66. – ISSN 1812-7126
1041478
  Водовозов В.В. Пропорциональные выборы или представительство меньшинства / В. Водовозов. – [Санкт-Петербург] : [Худ. типо--литограф. А.К. Вейерман, ценз.], 1905. – 47 с. – (Библиотека Марии Малых ; № 45)
1041479
  Бирюков В.А. Пропорциональные камеры с аналоговым съемом информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Бирюков В.А.; Объедин.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1041480
  Хан А.Е. Пропорция между перенесенной и вновь созданной стоимостью в продукте социалистического общества и закономерности ее изменения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Хан А.Е.; МВ и ССО УССР.Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1981. – 25л.
1041481
  Лосєв І. Пропорції зла за версією Алена Безансона // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 291-304. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Незасудження комунізму призводить до реставрації ідеології та практики сталінщини.
1041482
  Гош О.П. Пропорції розширеного відтворення в колгоспах : Дис... канд. економ.наук: / Гош О.П.; КДУ. Кафедра політ. економії природничих факультетів. – К., 1964. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1041483
  Токар М. Пропорційна виборча система в Закарпатті : історико-політологічний екскурс // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 206-216. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1041484
  Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України-оціночний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1041485
  Кафарський В.І. Пропорційна система виборів: проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-27.
1041486
  Сідорова Пропорційний аналіз фасадів будівель у стилі модерн в місті Києві / Сідорова, М.-Ю.А // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 112-126. – ISBN 978-966-929-439-5
1041487
  Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 34-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1041488
  Бебик Валерій Пропорційні вибори-2007: уроки на майбутнє / Бебик Валерій, Трач Наталія, Кобржицький В"ячеслав // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 16-17
1041489
  Коркунов Н. Пропорційні вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-86.
1041490
  Майданик Р. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 1026-9932
1041491
  Смирнов І. Пропорційно-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення ЄВРО-2012 // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 259-267. – (Серія географічна ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2078-6441


  Висвітлено особливості пропорційно-маркетингової та рекламної діяльності України як держави, яка приймала (разом з Польщею) фінальну частину європейської футбольної першості ЄВРО-2012. При цьому пропорційно-маркетингова діяльність з підготовки до ...
1041492
  Глебовский В.Д. Проприоцептивные рефлексы дыхательного аппрата у взрослых животных и в онтогенезе. : Автореф... Доктора мед.наук: / Глебовский В.Д.; Ленингр.педиатрич.мед.ин-т. – Л, 1964. – 24л.
1041493
  Шебештян Я.М. Пропріальні засоби компресії друкованого медіамовлення // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 146-156
1041494
  Залуский З. Пропуск в историю / З. Залуский. – М., 1967. – 416с.
1041495
  Жильцов Г.А. Пропуск в историю / Г.А. Жильцов. – Фрунзе, 1980. – 184с.
1041496
  Петров Р.В. Пропуск в мир / Р.В. Петров. – М., 1984. – 79с.
1041497
  Булавин Л.А. Пропускание нейтронов системой 3-метил-пиридин-тяж. вода вблизи критической точки расслоения / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.И. Шиманский // Фзика жидкого состояния, 1986. – №14


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1041498
   Пропускание солнечной радиации растительным покровом.. – Тарту, 1977. – 145с.
1041499
  Березинский А.Р. Пропускная способность водослива с широким пророгом / А.Р. Березинский. – М.-Л, 1950. – 187с.
1041500
  Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек / Г.В. Железняков. – Ленинград, 1981. – 311с.
1041501
  Георгиев Г. Пропусната победа : историческо четиво / Г. Георгиев. – София : Партиздат, 1989. – 205, [2] с.
1041502
  Бажал Ю.М. Пропущений блок в моделі українського університету сучасні викладацькі кадрі // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1041503
  Корнилов В.Г. Пропущенные зори / В.Г. Корнилов. – М., 1986. – 46с.
1041504
  Гофман М.Л. Пропущенные строфы "Евгения Онегина" / М.Л. Гофман. – Петербург, 1922. – 350с.
1041505
  Данилов-Данильян Пропущенный этап // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 97-108. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
1041506
  Вознесенский А.А. Прорабы духа / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496с.
1041507
   Прорабы перестройки.. – М., 1987. – 348с.
1041508
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений песчаных пустынь при различном засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Лалыменко И.И.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 24л.
1041509
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений при различном засолении / И.И. Лалыменко. – Ашхабад, 1974. – 107с.
1041510
  Реймерс Ф.Э. Прорастание семян и температура. / Ф.Э. Реймерс, И.Э. Илли. – Новосибирск, 1978. – 168с.
1041511
  Черниш М. Прорахунки в діяльності ООН // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 97-99. – ISBN 978-966-171-793-9
1041512
  Завіршек Д. Прорахунки догляду в громаді: права дітей з етнічних меншин // Соціальна політика і соціальна робота, 2001. – №4
1041513
  Дробінка І.Г. Прорахунки у формуванні договірно-правового механізму виводу радянських військ з території Німеччини // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 169-172. – (Серія "Історичні науки")
1041514
  Біляшевич Т.Р. Прорахунки УЦР та їх причини // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 155-156. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1041515
  Галянтич М. Прорблеми створення Патентного суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.28-35. – ISBN 966-667-078-Х
1041516
  Розанов В. Проргулка Василия Розанова по Риму // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 4-19
1041517
  Анненков Андрей Прорехи в сети : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 134-141 : Іл.
1041518
  Чопич Б. Прорив : Роман / Б. Чопич. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с. – (Дружба)
1041519
  Чопич Б. Прорив : [роман] / Бранко Чопич ; Пер. із сербохор. Андрій Лисенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 571 с.
1041520
  Литвин В.М. Прорив до громадянського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. – (Право. Економіка. Управління)
1041521
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 26 січня
1041522
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 27 січня
1041523
  Михайлюта Прорив О. Миколи Руденка Прорив Миколи Руденка в економічній публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 155-162


  Наукова публіцистика "шістдесятника" М. Руденка довела неспроможність мо делі ПДВ ще до її по яви в Україні. В статті йдеться профундаментальний твір "Енергія прогресу", в якому автор розвінчує комуністичну псевдонауку - політекономію та наголошує на ...
1041524
  Нагірняк З. Прорив українців до далеких світил // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 7


  Ціла плеяда знаменитих українців своїми відкриттями, винаходами, науковими працями наблизила день першого польоту людини в космос. Перші у світі практичні кроки до створення ракетної техніки, а відтак і виходу людства в космос зробив українець, ...
1041525
   Прорив.. – К., 1989. – 261с.
1041526
   Прорив: Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка - з першої спроби взяв престижний бар"єр світових рейтингів / за інформацією прес-центру КНУ імені Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
1041527
  Молль А. Прорицание и ясновидение / А. Молль. – Л,, 1925. – 115с.
1041528
  Верес В.А. Прорість / В.А. Верес. – Львів, 1972. – 31с.
1041529
  Коростелев Н.Б. Пророда и здоровье / Н.Б. Коростелев. – М, 1963. – 48с.
1041530
  Иоганзен Б.Г. Пророда Томской области. / Б.Г. Иоганзен. – 3-е изд. – Томск, 1963. – 235с.
1041531
  Иоганзен Б.Г. Пророда. Томской области. / Б.Г. Иоганзен. – 4-е изд. – Новосибирск, 1971. – 176с.
1041532
  Васильев Н.Г. Прородные силикаты: строение, свойства и реакционная способность. / Н.Г. Васильев, В.В. Гончару. – Київ, 1992. – 171с.
1041533
  Клепинина З.А. Прородоведение. / З.А. Клепинина. – М, 1989. – 158с.
1041534
  Шестаков С.С. Пророзв"язувані локально компактні групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 230-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі дається будова некомпактної локально компактної компактно покривної пророзв"язуваної групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп. Також описані абелеві локально компактні групи, що містять чисті елементи, з не більш ніж ...
1041535
  Де Олександр Пророк / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1972. – 120с.
1041536
  Мейлахс П. Пророк // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 5-63. – ISSN 0321-1878
1041537
  Касіян В. Пророк : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян; (Іл. В.І. Касіяна; Літ.-мист. есе Я.П. Гояна; Ред., підгот. іл. О.Б. Гоян). – Київ : Веселка, 2006. – 430с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0395-6
1041538
  Шевченко Т. Пророк // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 695-703. – ISBN 978-966-500-300-7
1041539
  Фішбейн М. Пророк : поезії та переклади / Мойсей Фішбейн ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2016. – 302, [2] с. : іл. – Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади. – ISBN 978-966-06-0727-9


  Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади.
1041540
  Волкова Е. Пророк "Разумного Общества" / Е. Волкова. – Харьков, 1919. – 76с.
1041541
  Нагибин Ю.М. Пророк будет сожжен / Ю.М. Нагибин. – М., 1990. – 441с.
1041542
  Ключников Ю. Пророк в Отечестве : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-8. – ISSN 0130-7045
1041543
  Полынин В.М. Пророк в своем отечестве / В.М. Полынин. – М., 1969. – 128с.
1041544
  Курбатов К.І. Пророк з 8-го "Б". / К.І. Курбатов. – К., 1976. – 182с.
1041545
  Даринова Е. Пророк и генералы // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 21. – С. 54-57


  Політична криза в Турції
1041546
  Яржембовский С. Пророк и его отечество // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 0321-1878


  До 90-річчя О. Солженіцина
1041547
  Курбатов К.И. Пророк из 8-го "Б" / К.И. Курбатов. – Л., 1974. – 175с.
1041548
  Брязгунов Ю. Пророк і сакральний і оберіг нації // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 березня (№ 7/8). – С. 1


  Про урочисту академію "Вічний Шевченко", присвячену 200-літтю від дня народження Т. Шевченка. Академія відбулася в Українсько-турецькому культурному центрі "Сяйво".
1041549
  Вильде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1952. – 698 с.
1041550
  Вилде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1954. – 740 с.
1041551
   Пророк науки XX століття. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 2-4
1041552
  Медвідь Ф. Пророк національного відродження. Політико-правова доктрина Тараса Шевченка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 1- 7 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1041553
  Сиваченко Г.М. Пророк не своєї Вітчизни : експатріантський "метароман" Володимира Винниченка: текст і контекст / Галина Сиваченко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 278, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-7217-96-5


  В пр. №1713789 напис: Дорогій Лені Дубініній З найщирішими побажаннями і симпатією. Г. Сиваченко. 11.05.05
1041554
  Дунаєва Л. Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870-1952) / Любов Дунаєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1041555
  Мельников Л. Пророк разрушения // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0868-488Х
1041556
  Пєкло Я. Пророк революцій / розмову вела Мирослава Макаревич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – C. 38-40


  "Посол Польщі в Україні Ян Пєкло пережив революції та громадянські протистояння щонайменше трьох країн - Югославії, Румунії та Польщі. І ще одну революцію та війну він передбачив зазделегідь. Мова йде про Україну".
1041557
  Винниченко Володимир Пророк та невидані оповідання / Винниченко Володимир; Укр.вільна акад. наук у США, Комісія для вивчення й охорони спадщини В.Винниченка. – Нью Йорк, 1960. – 107с. – (З нашого минулого = From Ukrainian past ; №1)
1041558
  Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні : Франко та його спільнота (1856-1886) / Ярослав Грицак; Укр.наук.ін-т Гарвардського ун-ту; Ін-т Критики; Ін-т іст.досліджень Львівського нац.ун-ту ім.І. Франка. – Київ : Критика, 2006. – 632с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7679-96-9
1041559
  Сергійчук В. Пророк України // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  Уривок з книги В.І. Сергійчука "Українські державники: Тарас Шевченко".
1041560
  Янсон А. Пророк Эпикура : роман / А. Янсон; авториз. пер. с лат. В.Невского. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 376 с.
1041561
  Бучко Микола Іванович Пророк, або Остання ніч Тараса Шевченка / Бучко Микола Іванович. – Чернівці : Місто, 2001. – 52с. – ISBN 966-7366-65-0
1041562
  Касьянова О. Пророки / О. Касьянова, В. Попова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 13


  Кожен народ має свого пророка. Так, у китайців є Ду Фу, а в українців - Тарас Шевченко. До 25-річчя українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань створив пам"ятник "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу. Подвійний ...
1041563
  Григулевич И.Р. Пророки "новой истины". / И.Р. Григулевич. – М., 1983. – 303с.
1041564
  Салуцкий А.С. Пророки и пороки = "Поп-наука" в зеркале реальности / А.С. Салуцкий. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 222с.
1041565
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-090-6
Т.1. – 1992. – 751с.
1041566
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-091-4
Т.2. – 1992. – 686с.
1041567
  Фромметт Б. Пророки кооперации Фурье и Оуэн. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 15с.
1041568
  Гопченко П.Г. Пророки космічної катастрофи / П.Г. Гопченко. – Одеса, 1965. – 51с.
1041569
  Шевченко В.И. Пророки огненной гибели / В.И. Шевченко. – М, 1961. – 36с.
1041570
  Ткаченко С.І. Пророки степу & апостоли лісу / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 164, [12] с. : іл. – Додатки: с. 150-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-60-4
1041571
  Днепров А.П. Пророки. / А.П. Днепров. – М., 1971. – 298с.
1041572
  Горбовский А.А. Пророки? Прозорливцы? / А.А. Горбовский. – М, 1991. – 47с.
1041573
  Кулик Н. Проростити талант // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн спільно з Посольством Королівства Іспанія в Україні, Посольством Республіки Аргентина в Україні, "Українською Асоціацією Американістики", "Асоціацією ...
1041574
  Цирфа Юлія Пророцтво "Time", або Чи стане "зірка Обами" провідною? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 7
1041575
  Яременко В. Пророцтво (Політичні прогнози в історії: український аспект) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 95-106. – ISSN 0869-3595
1041576
  Даниленко І. Пророцтво Єзекіїля у поетичній рецепції Т.Г. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 7987. – ISSN 2304-9383


  У статті на основі багатоаспектного компаративного аналізу Шевченкового вірша "Подражаніє Ієзекієлю. Глава 19" розглядається специфіка співвідношення сакрального й профанного на усіх структурно-семантичних рівнях твору українського поета у світлі ...
1041577
  Каганець Ігор Пророцтво Захара Беркута, або Соціальна база Третього Гетьманату // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0868-9644


  Гетьманська модель пропонує чіткі правила гри і реальний контроль громадян за діяльністю влади, тому від переходу до раціонального устрою скористаються всі, окрім шахраїв і хижаків. Проте доцільно виявити ті соціальні групи, які найбільше зацікавлені ...
1041578
  Реєнт О. Пророцтво і покута Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 11


  Великий Кобзар як творець Української мрії.
1041579
  Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 0203-5863
1041580
  Бородінова М. Пророцька харизма в інтерпретації Т. Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 47-49. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1041581
  Гайнутдинова А.Р. Пророческие ряды в Коране // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 15-34. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1041582
   Пророческие слова о русской революции.. – Воронеж, 1992. – 224с.
1041583
  Мотылев В.В. Пророчества будущего / В.В. Мотылев. – М, 1983. – 63с.
1041584
  Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева / А.А. Корольков. – СПб, 1991. – 197с.
1041585
  Нострадамус М. Пророчества Мишеля Нострадамуса / М. Нострадамус. – К, 1991. – 293с.
1041586
  Нострадамус Мишель Пророчества Мишеля Нострадамуса : Пересмотренные и исправленные по копии, напечатанной в Лионе Бенуа Риго в 1568 году / Нострадамус Мишель. – Київ : Лыбидь, 1991. – 293 с.
1041587
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Центр исламоведч.исследований "Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 155с. – Пер.осущ.в Центре исламоведч.исслед."Иршад" под рук.Рафика Алиева
1041588
  Саййид Муджтаба Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: Гаджи Надир ]. – 3-е изд. – Qom : Иршад, 2004. – 4, 156 с. – Перевод осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- На корешке: 2
1041589
   Пророчество Аристотеля.. – М., 1990. – 64с.
1041590
  Калашникова Т.М. Пророчество без чудес (К 90-летию Н.Н. Колосовского) / Т.М. Калашникова. – Москва : Мысль, 1983. – 141с.
1041591
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х
1041592
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1041593
  Михайлов-Стоян К.И. Пророчество и история в "Руслане и Людмиле" / К. Михайлов-Стоян. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонемых, 1904. – 61 с.
1041594
  Любецкая В.В. Пророчество конца мира в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 87-95. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1041595
  Чешко Н. Пророчество Черемуховой улицы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 88-103. – ISSN 1728-8568
1041596
  Сюндюков І. Пророчиця чорної долі. Драма Лесі Українки "Кассандра" та її проекції на сучасність // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-729. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1041597
  Крупач М. Пророчно-апостольські обов"язки Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 3-36. – ISSN 0130-528Х
1041598
  Холодний М.Г. Пророщування грунтового пилу - новий метод дослідження мікрофлори грунту = Germination soil dust - a new method for the investigatoin of soil microflora / М.Г. Холодний. – С11-20
1041599
  Вишневський О. Прорпозиції щодо вдосконалення діючого законодавства України про морські перевезення нафти і нафтопродуктів наливом // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.96-103. – ISSN 1561-4999
1041600
  Тошаков Н. Прорыв / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 48с.
1041601
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – М., 1958. – 543с.
1041602
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – М., 1959. – 542с.
1041603
  Аношкин М.П. Прорыв / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1964. – 260с.
1041604
  Аношкин М.П. Прорыв / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1968. – 459с.
1041605
  Родионова А.С. Прорыв / А.С. Родионова. – М., 1972. – 56с.
1041606
  Радзиевский А.И. Прорыв / А.И. Радзиевский. – М, 1979. – 192с.
1041607
   Прорыв. – М., 1988. – 366с.
1041608
  Шулев А.А. Прорыв / А.А. Шулев. – Калининград, 1990. – 31с.
1041609
  Храмов Ф.А. Прорыв 54-й стрелковой дивизией оборонительной полосы белополяков. / Ф.А. Храмов. – М., 1938. – 64с.
1041610
  Сидоров В.А. Прорыв в будущее / В.А. Сидоров. – Москва, 1987. – 270с.
1041611
  Арнаутов Л.И. Прорыв в грядущее / Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпо. – Москва, 1986. – 206 с.
1041612
   Прорыв в демократию. – М., 1990. – 446с.
1041613
  Абромайт Ларс Прорыв в параллельный мир : экспедиции / Абромайт Ларс, Карстен Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 1029-5828
1041614
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 1999. – 127с. – ISBN 966-95302-9-6
1041615
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикой Природы. – 2-е изд., дополн. – Киев, 2001. – 204с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 21). – ISBN 966-95302-9-6
1041616
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. – 4-е изд., доп. – Киев, 2005. – 208с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 45). – ISBN 966-581-582-2
1041617
   Прорыв германской эскадры через Ламанш 12 февраля 1942 г.. – М., 1947. – 96с.
1041618
  Герасимова А.С. Прорыв китайских писателей в мировою литературу // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
1041619
  Петрухинцев Николай Прорыв на Восток. Истоки и исход второй экспедиции Беринга // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 69-74. – ISSN 0235-7089
1041620
  Белобородов А.П. Прорыв на Харбин / А.П. Белобородов. – М., 1982. – 208с.
1041621
  Крутиков А.Н. Прорыв оборонительной полосы белополяков 11-й стрелковой дивизией (4-6 июля 1920 г.) / А.Н. Крутиков. – Москва, 1939. – 79 с.
1041622
  Стариков А В. Прорыв. / А В. Стариков, . – Свердловск, 1947. – 215с.
1041623
  Шеметов А.И. Прорыв. : Повесть об Александре Радищеве / А.И. Шеметов. – Москва : Политиздат, 1974. – 398с. – (Пламенные революционеры)
1041624
  Корниенко Н.В. Просадочность и строительная классификация лессовых грунтов некоторых пунктов УССР : Автореф... канд. техн.наук: 481 / Корниенко Н.В.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 15л.
1041625
  Кадыров Э.В. Просадочность лессовых пород долины реки Ахангаран / Э.В. Кадыров. – Ташкент, 1976. – 88с.
1041626
  Краев В.Ф. Просадочные свойства лессовых пород правобережной части нижнего Приднепровья / В.Ф. Краев. – К., 1956. – 148с.
1041627
  Шалатонов Г В. Просвет / Г В. Шалатонов, . – Москва, 1979. – 159 с.
1041628
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
1. – 1953. – 780 с.
1041629
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
2. – 1953. – 726 с.
1041630
  Козлова С.В. Просвет за лесом / С.В. Козлова. – Кызыл, 1976. – 165с.
1041631
  Кадиевская И.А. Просветители против манипуляторов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 26-28. – ISSN 2077-1800
1041632
  Миронска-Христовска Просветителството во Македониjа / Валентина Миронска-Христовска. – Скопjе : Ин-т за македонска лит., 2005. – 281, [ 1 ] с. – Библиогр.: с.267-273. – ISBN 9989-886-51-2
1041633
  Коган Ю.Я. Просветитель 18 века Я.П. Козельский / Ю.Я. Коган. – Москва, 1958. – 188с.
1041634
  Степанов А.Ф. Просветитель С. А. Нурминский / А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1979. – 75с.
1041635
  Перхавко Валерий Просветитель Симеон Полоцкий // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 18-31. – ISSN 1812-867Х
1041636
  Иосиф, игумен Волоцкий [Санин В.В.] Просветитель, или Обличие ереси жидовствующих : Творение преподобнаго отца нашего Иосифа, игумена Волоцкаго. – 4-е изд. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 551 с. – Экз. деф.,: без обл. и тит. л., описан по интернету


  Содержание: Предисловие Сказание о новой ереси новгородских еретиков Слово первое. Против глаголющих, яко Бог Отец вседержитель не имать Сына, ни Святаго Духа, Еидносщныи и сопрестольны Себе, и яко несть Святыа Троица. Слово второе. Против ...
1041637
  Сяргава-Петерсон Просветитель. / Сяргава-Петерсон. – М., 1958. – 236с.
1041638
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – М., 1918. – 68с.
1041639
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – Харьков, 1919. – 72с.
1041640
  Мишуриева С.К. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Райны Кандевой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мишуриева С.К.; Науч.-иссле. ин. пед. УССР. – К., 1977. – 21л.
1041641
  Гетьман Ф В. Просветительная деятельность и педагогические взгляды С.М.Ковалива. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гетьман В.Ф,; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1979. – 18л.
1041642
  Лаврив В.Д. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Ю.А.Федьковича : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лаврив В.Д. ; МП УССР, Науч.-исслед. ин-т пед. УССР, Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
1041643
  Чхитунидзе Тенгиз Фомич Просветительная деятельность общества по распространению грамотности среди грузин : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чхитунидзе Тенгиз Фомич; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1041644
  Килба К.Х. Просветительно-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Д.И.Гулиа : Автореф... канд. пед.наук: 580 / Килба К.Х.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1972. – 39л.
1041645
  Булгаков Н.Н. Просветительный реализм и проблема народности русской литературы последней трети XVIII -- первой трети XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Булгаков Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 25л.
1041646
  Машталер А.В. Просветительская деятельность и педагогические взгляды А.В.Духновича : Автореф... кандидата пед.наук: / Машталер А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 20л.
1041647
  Шенгелия Г.А. Просветительская деятельность и педагогические взгляды грузинских народников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шенгелия Г. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 17л.
1041648
  Вахидов Хамид Пазылович Просветительская идеология в Туркменистане / Вахидов Хамид Пазылович. – Ташкент, 1979. – 155с.
1041649
  Мухаметов Х.Г. Просветительские идеи в татарской литературе последней четверти 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаметов Х.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 18 с.
1041650
  Дмитренко Е. Просветительские идеи в творчестве В.Ф. Одоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 30-34. – ISSN 2075-1486
1041651
  Шолом Ф.Я. Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века / Шолом Ф.Я. – Москва-Ленинград, 1961. – 45-62 с. – Отд. оттиск из сб. "Проблемы русского просвещения в литературе 18 века"
1041652
  Березина Л.Д. Просветительские романы Христофора Мартина Виланда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Березина Л.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1041653
  Тихомиров В.Н. Просветительские тенденции в русском критическоам реализме : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01 / Тихомиров В. Н.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1985. – 49л.
1041654
  Помелов В.Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В.Радлова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 112-118. – ISSN 0869-561Х
1041655
  Джалилов А.Б. оглы Просветительско-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Сулеймана Сани Ахундова : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Джалилов А. Б. оглы; Аз, гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1041656
  Мамедов Хейрулла Гулам оглы Просветительско-реалистическое литературное движение в Азербайджане конца XIX - начала ХХ века : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Хейрулла Гулам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1981. – 54л.
1041657
   Просветительское движение в Англии.. – М., 1991. – 443с.
1041658
  Саблиров М.З. Просветительское движение в Кабадне и Балкарии в начале ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саблиров М. З.; Кабард.Балк.ГУ. – Начальние, 1971. – 24л.
1041659
  Пак В.П. Просветительское движение и система образования в Корее во второй половине 19 - начале 20 в. / В.П. Пак. – М, 1982. – 115с.
1041660
   Просветительство в литературах Востока.. – М., 1973. – 319с.
1041661
  Васин К.К. Просветительство и реализм / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1975. – 246с.
1041662
   Просветление оптики. Уменьшение отражения света поверхностью стекла. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 212 с.
1041663
  Лапаури А.А. Просветленный объектив / А.А. Лапаури. – Москва, 1971. – 183с.
1041664
  Стойков Х. Просветного дело в Разград пред възраждането / Х. Стойков. – Разград, 1968. – 112с.
1041665
  Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия / А.Н. Пилянкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 219 с.
1041666
  Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов : Пер. с англ. / Г. Томас, М.Д. Гориндж. – Москва : Наука, 1983. – 317с.
1041667
  Якунин С.И. Просвечивающая электронная микроскопия монокристаллических пленок титана бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Якунин С.И.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 17л.
1041668
  Стоянов П.А. Просвечивающие электронные микроскопы высокого разрешения. : Автореф... Доктора техн.наук: 297 / Стоянов П.А.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.37-41
1041669
  Буторин В.П. Просвешение рабочих Западной Сибири в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.02 / Буторин В.П. ; Новосибирск.гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24 с.
1041670
  Чантурия В.Д. Просвещение в Аджарии / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1956. – 255с.
1041671
  Поссе В.С. Просвещение в Белоруссии в конце XVIII - первой половине XIX в.. : Автореф... канд. ист.наук: / Поссе В.С.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1963. – 20л.
1041672
  Каймаразов Г.Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане / Г.Ш. Каймаразов. – Махачкала, 1989. – 157с.
1041673
  Ли Ен Бок Просвещение в КНДР / Ли Ен Бок. – Пхеньян, 1986. – 86с.
1041674
  Пономарев Д.К. Просвещение в колониальной тропической Африке (1945-1960) / Д.К. Пономарев. – М., 1963. – 216с.
1041675
   Просвещение в Народной Республике Болгарии.. – София, 1959. – 48с.
1041676
  Кухтина Т.И. Просвещение в независимом Афганистане / Т.И. Кухтина. – М., 1960. – 140с.
1041677
  Парновский З. Просвещение в Польше / З. Парновский. – Варшава, 1959. – 87с.
1041678
  Измайлов А.Э. Просвещение в республиках Советского Востока / А.Э. Измайлов. – М., 1973. – 368с.
1041679
   Просвещение в Руумынской Народной Республике.. – 27с.
1041680
   Просвещение в Руумынской Народной Республике.. – Бухарест, 1956. – 56с.
1041681
  Книва А. Просвещение в Советской Литве. / А. Книва, Ю. Жюгжда. – Вильнюс, 1950. – 168с.
1041682
  Медынский Е.Н. Просвещение в СССР. / Е.Н. Медынский. – М, 1955. – 239с.
1041683
   Просвещение в странах мира.. – М., 1967. – 320с.
1041684
  Дадашев Т.П. Просвещение в Турции в новейшее время / Т.П. Дадашев. – М, 1972. – 171с.
1041685
   Просвещение и культура Литовской ССР. – Вильнюс, 1964. – 208 с.
1041686
   Просвещение и образование в народной Польше.. – Варшава, 1974. – 196с.
1041687
   Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси.. – М., 1983. – 121с.
1041688
   Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Востока.. – М., 1971. – 408с.
1041689
  Стефанчук Л.Г. Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Океании после второй мировой войны. / Л.Г. Стефанчук. – М, 1978. – 131с.
1041690
  Магометова В.Д. Просвещение и школа в Северной Осетии во второй половине 19 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Магометова В. Д.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1041691
  Тажибаев Т.Т. Просвещение и школы Казахстана во второй половине 19 века / Т.Т. Тажибаев. – Алма-Ата, 1962. – 507с.
1041692
  Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским, сторая половина XVI - первая половина XVII в. / Дзюба Е.Н. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1987. – 129, [2] с.
1041693
  Буторин В.П. Просвещение рабочих / В.П. Буторин. – Новосибирск, 1977. – 141с.
1041694
  Баев В.Г. Просвещенный абсолютизм как условие становления германского конституционализма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 33-38. – ISSN 1812-3805
1041695
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М. В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 155-163
1041696
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 186-196
1041697
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 205-218
1041698
   Просвіта. – Львів, 2000
1041699
   Просвіта : просвітянський часопис. – Львів, 2001
1041700
  Ляхоцький В.П. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка ( митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; ДКАУ. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с. – ISBN 966-625-021-7
1041701
  Мордвінцев В. Просвітитель в рясі // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 180-182


  Про Феофана Прокоповича
1041702
  Шепель Ф. Просвітитель від Бога, або о. Юрій Мицик завжди веде до джерел // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 13
1041703
  Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі / О.І. Гончар. – Київ, 1989. – 174с.
1041704
  Зарва В. Просвітительські тенденції в творчості І.Я. Франка 70-80-х рр. ХІХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 113-119. – ISBN 966-594-298-0
1041705
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за творами Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41
1041706
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за твором Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 34-37
1041707
  Костенко О. Просвітництво - вище політики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 12
1041708
  Орлова Т.В. Просвітництво / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311-313. – ISBN 966-642-073-2
1041709
  Величко О. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного концертування... // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 4. – ISSN 2411-3832
1041710
  Попович М.Д. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1041711
  Зарва В. Просвітництво як феномен світової культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті систематизовано відомі погляди щодо тлумачення Просвітництва, зроблено спробу уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття "просвітництво", простежено історичні витоки цього явища світової культури, етапи його розвитку.
1041712
  Пекарчук В.М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин Україгни: тенденції 1990-2000-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 81-89. – ISSN 2227-183Х


  У статті розглянуто місце і роль просвітництва у популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин. На основі специфічного методологічного інструментарію проаналізовано відповідність популяризації культурно-мистецьких надбань - стратегічними ...
1041713
  Зарва В. Просвітництво: тлумачення, витоки, сутність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 42-52. – ISSN 0236-1477
1041714
  Діанова Н. Просвітницька діяльність архієпископа Херсонського і Одеського Никанора (Бровковича) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 293-299. – ISBN 966-7379-92-11
1041715
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Посіб. для студ. і вчителів / А.А. Марушкевич; МОУ; Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П. Драгоманова. – Київ : УДПУ, 1993. – 36с.
1041716
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1041717
  Марушкевич Алла Адамівна Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І.Огієнка : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 161л. – Бібліогр.: л. 135-145
1041718
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність і творча спадщіна Уласа Самчука: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 7 (232). – С. 21-27. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1041719
  Альошина О. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині XIX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 294-302. – ISBN 978-966-7379-86-5
1041720
  Кекош О.М. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 25-30. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1041721
  Чиж А. Просвітницька діяльність митрополита Петра Могили // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 237-239. – ISBN 978-966-493-651-1
1041722
  Кузьменко Н. Просвітницька діяльність Михася Ткача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджується просвітницька діяльність чернігівського письменника Михася Ткача, вивчається історія створення громадської організації "Просвіта", участь у цьому процесі М. Ткача. Особлива увага приділяється вивченню життєвого шляху письменника, ...
1041723
  Домбровська Л. Просвітницька діяльність Олександра Кониського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
1041724
  Чижов Олександр Просвітницька діяльність православного духовенства Харківської єпархії (60-70-ті рр. ХІХ ст.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1999-4966


  Аналізуються зміни у сфері початкової нар. просвіти у Харківській єпархії після реформи 1864 р. Особлива увага приділяється порівнянню просвітницької діяльності православної церкви та створених земств
1041725
  Пухно С.В. Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини XIX століття // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 104-109. – ISSN 2310-4368


  Історія поширення психологічного знання та становлення вітчизняної психології представниками професорсько-викладацького складу Університету Св. Володимира першої половини ХІХ ст.
1041726
  Максимова Н.В. Просвітницька діяльність професора Киїського університету П.В. Голубовського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 294-309.
1041727
  Донік О. Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 34-39
1041728
  Прокопович М. Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 167-171. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується професійна спадщина видатних вітчизняних педагогів XVІІ – XIX ст., визначаються пріоритетні риси української педагогічної думки. Автор доходить висновків, що діяльність М. Смотрицького, П. Беринди, Б. Грінченка, М. Драгоманова, Х. ...
1041729
  Кучеренко О.О. Просвітницька діяльність Тараса Шевченка // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С 31-34. – ISSN 1729-360Х
1041730
  Мельник В. Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 556-561. – ISSN 2223-1196


  Теофіл Окуневський — юрист, адвокат, громадський і політичний діяч, співзасновник УНДП, посол до парламенту Австро-Угорщини від повіту Заліщики та Галицького сейму від радикальної партії (1897–1900 і 1907–1918 рр.).
1041731
  Перевізій В.О. Просвітницька діяльність Українскької греко-католицької церкви в 20-30-х роках. 20 століття. : Дис... Канд. істор. наук: 07.00.01 / Перевізій В.О.; Мін. Освіти Укр. Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К, 1998. – 235л. – Бібліогр.:л.223-235
1041732
  Руда С.П. Просвітницька діяльність українських природознавців // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 190-195. – ISSN 2415-7422


  У статті розглядається просвітницька діяльність українських природознавців кінця ХVIII - поч. ХХІ ст. Описана робота видатних вчених, а також роль наукових товариств. Одним із активних членів Київського товариства дослідників природи був зоолог ...
1041733
  Перевезій Віталій Олександрович Просвітницька діяльність української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ століття : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Перевезій Віталій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1041734
  Северин Н.В. Просвітницька діяльність української інтелігенції у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 97-102. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1041735
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 19-26. – (Педагогіка ; № 2)


  Вивчено вплив "Просвіти" на формування світогляду У.Самчука. Досліджено його просвітницюку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У.Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, ...
1041736
  Животівська Д.М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 9-13. – ISSN 2076-1554
1041737
  Лутаєва Т.В. Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993


  У статті визначено та проаналізовано особливості просвітницької діяльності харківських науковців-медиків та природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Серед методів дослідження використано: конкретно-пошукові; історико-порівняльний; ...
1041738
  Губ"як В. Просвітницька місія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 82-85
1041739
  Якімова Антоніна Просвітницька місія української еміграції у Болгарії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 308-311
1041740
  Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799-1862 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 13-17. – ISSN 2076-1554
1041741
  Гон О. Просвітницька традиція в американській літературі // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 132-133.
1041742
  Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  Автор статті обстоює потребу виокремлювати в західноєвропейських літературах XVIII ст. і в українсьій XIX ст. стиль просвітницького реалізму, стверджує, що найпослідовніше він виявився у жанрі роману
1041743
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХIХ- перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – Київ : Хрещатик, 1992. – 120с. – ISBN 5-7707-0293-1
1041744
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – К., 1992. – 120с.
1041745
  Данюк Н. Просвітницький рух в Україні 60-х pp. XIX ст. у творчому осмисленні Анатолія Свидницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-39. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Період 60-х рр. XIX ст. в Україні позначився потужним сплеском просвітницького руху. У цей час значного рівня сягнув розиток історичної, літературознавчої, етнографічної, фольклористичної, мовознавчої, а також освітньої думки. До просвітницького руху ...
1041746
  Русова С. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-1258-2
1041747
  Юрченко О.С. Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 81-83. – ISBN 978-966-920-016-7
1041748
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19-30-і роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1041749
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19 - 30-і роки 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 238л. + Дод.: л.205-238. – Бібліогр.: л.177-204
1041750
  Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 252-257
1041751
  Літвінчук Л.Й. Просвітницькі конотації ідеї освіти на українських теренах // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554


  Досліджено реалізацію просвітницьких ідей на українських теренах у XVII-XVIII ст. Доведено, що реалізація просвітницьких ідей відбувалась у специфічному просторі, коли релігійно-метафізичні засади мислення та нові антропологічні погляди, пов"язані з ...
1041752
  Сарапин В. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 272-280. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1041753
  Супруненко О.М. Просвітницькі погляди О.М.Радіщева // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 41-43
1041754
  Іконникова М. Просвітницькі стратегії американських організацій у сфері філологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 168-178. – ISSN 2077-1827
1041755
  Ковальчук В.М. Просвітницькі студії М.П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 74-79. – ISSN 2222-4203
1041756
  Попадинець О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 244-248
1041757
  Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка: особливості функціонування // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 27-33
1041758
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі / Зарва Вікторія Анатоліївна. – Київ, 2005. – 38 с.
1041759
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. – Бібліогр.: л.400-428
1041760
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 століття : Автореф. дис. ... д-ра. філол. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 38с. – Бібліогр.: 43 назви
1041761
  Майструк О. Просвітницько-педагогічна діяльність В.Н. Каразіна // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 31-34
1041762
  Крамар В. Просвітницько-педагогічна спадщина П.П. Чубинського // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 14-19. – ISSN 2409-9244


  У статті розглядається просвітницько-педагогічна діяльність видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, юриста, педагога - П. Чубинського у другій половині ХІХ століття та його роль у відродженні української національної освіти і культури.
1041763
  Кожухар О. Просвітницьку роботу - на рівень сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 19-20
1041764
  Возняк М.С. Просвітні змагання галицьких українців в 19 віці (до1850 р.) / Нариси Михайла Возняка. – У Львові (ЛьвовЇ : [Накладом Т-ва "Просвіта". Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 54 с.
1041765
  Лукашів В.Я. Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 71-73. – ISSN 2076-1554


  Досліджується просвітньо–організаційна діяльність культурно–просвітнього "Товариства ім. М. Качковського" у Східній Галичині упродовж окресленого періоду. Інституція належала до москвофільського табору. Вона мала на меті поширення просвіти серед ...
1041766
  Вєтров І. Просвітянське століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 3


  Присвячено 149-річчю "Просвіти".
1041767
  Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературной герой / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 464с. – ISBN 966-06-0422-X
1041768
  Шевчук В.О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-443. – ISBN 978-966-06-0610-4
1041769
  Рыжов А.М. Просека / А.М. Рыжов. – Киров, 1979. – 160с.
1041770
  Шишкан А.О. Просека / А.О. Шишкан. – Одесса, 1983. – 112 с.
1041771
  Ляленков В.Д. Просека : роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1984. – 207с.
1041772
  Смердов А.И. Просека / А.И. Смердов. – М., 1985. – 143с.
1041773
  Радкевич В.И. Просека к солнцу / В.И. Радкевич. – Пермь, 1958. – 100с.
1041774
  Рудокас В. Просека к солнцу / В. Рудокас. – Москва, 1969. – 79с.
1041775
  Серебряков Г. Просека. / Г. Серебряков. – Иваново, 1963. – 84с.
1041776
  Кузнецов В.И. Просека. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1958. – 88с.
1041777
  Мерзликин Л.С. Просека: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1981. – 87с.
1041778
  Крохин И.Д. Проселки / И.Д. Крохин. – М, 1976. – 64с.
1041779
  Семенов В.В. Проселки / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1982. – 40с.
1041780
  Песков В.М. Проселки / В.М. Песков. – Москва, 1988. – 263с.
1041781
  Маляков Л.И. Проселки ведут на большак. / Л.И. Маляков. – Псков, 1962. – 76с.
1041782
  Полунин Н.Ф. Проселки. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1964. – 32с.
1041783
  Шапошников В.И. Проселок / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1976. – 112с.
1041784
  Полотнянко Н.А. Проселок: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – М., 1981. – 63с.
1041785
  Плетнев А.Н. Проселочная дорога / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1982. – 351с.
1041786
  Белова Н.М. Просеминарии кафедры русской литературы / Н.М. Белова. – 2-е испр. и доп. – Саратов, 1977. – 96 с.
1041787
   Просеминарий кафедры русской литературы.. – Саратов, 1968. – 76 с.
1041788
  Распопов И.П. Просеминарий по лингвистике. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1981. – 96с.
1041789
  Ульяновський В.І. Просемінарій - жива традиція наукового досвіду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2003. – Квітень (№ 5)


  Історія розвитку наукових семінарій. В Ун-ті Св. Володимира класичним зразком просемінарію в галузі гуманітарних наук може вважатися "Семинар русской филологии", який діяв у 1907-1914 рр. під керівництвом проф. каф. давньоруської літератури В. Перетца. ...
1041790
   Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ. – ISBN 978-966-8846-19-9
Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 2008
1041791
  Ольченко Д.Д. Просинь. / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1962. – 83с.
1041792
  Головко Д.А. Просіка до обрію / Д.А. Головко. – К., 1986. – 150с.
1041793
  Федотова О.О. Проскрипції як цінне джерело з історії цензури в радянській Україні / О.О. Федотова, Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 142. – ISSN 0130-5247
1041794
  Шнюков С. Проскурівський масив лужних порід (Український щит): новий геохімічний банк даних / С. Шнюков, В. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто сучасний стан геологічної та, зокрема, геохімічної вивченості Проскурівського масиву лужних порід (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита). На сьогоднішній день його, разом з Чернігівським карбонатитовим та Антонівським ...
1041795
   Прослава на Велико Търново : Сборник. – Издательство на отечествения фронт. – София, 1978. – 520 с.
1041796
  Чабаненко В.В. Прославлені у віках / В.В. Чабаненко. – Дніпропетровськ, 1983. – 368с.
1041797
   Прославлені у віках.. – Дніпропетровськ, 1969. – 296с.
1041798
   Прославленные люди села : Страницы биогр. Рек.библиогр. указ. – Москва, 1984. – 80с.
1041799
  Колісник Ю.В. Прославлення та возвеличення - лейтмотив тоталітарної журналістики УРСР // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 146-155. – (Серія "Історичні науки")
1041800
  Погорецький М. Прослуховування телефонних розмов: європейські стандарти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.45-52
1041801
  Попов В.А. Просмотр. / В.А. Попов. – Краснодар, 1957. – 378с.
1041802
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 416с.
1041803
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1989. – 364с.
1041804
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е. Парнов. – Москва : [Б. и.], 1990. – 511 с. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков ; Сенсаций не будет / В. Чванов. – (Роман-газета для юношества ; 8)
1041805
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 95с.
1041806
  Хмельковский Ю.Е. Проснись во мне солнце / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1966. – 220с.
1041807
  Каримова Л. Проснись,Илькенэй! : повесть / Л. Каримова. – Москва : Детская литература, 1968. – 127 с.
1041808
  Зорич А.А. Проснутся птицы / А.А. Зорич. – Одесса, 1969. – 191с.
1041809
   Просо скороспелое 66.. – Саратов, 1961. – 6с.
1041810
  Корнилов А.А. Просо.Биология,селекция, семеноводство,агротехника / А.А. Корнилов. – М, 1957. – 255с.
1041811
  Травкина А.Д. Просодико-смысловое варьирование предложения / А.Д. Травкина. – Калинин, 1983. – 70 с.
1041812
  Ладченко М.М. Просодическая интерференция в условиях искусственного билигвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ладченко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
1041813
  Злобина М.Г. Просодическая организация возражений с противопоставительной семантикой в английской диалогической речи : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Злобина М.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1041814
  Свистун Л.В. Просодическая организация диалогоческого единсва "Благодарность и реакция на нее" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Свистун Л. В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 20л.
1041815
  Гуртая В.А. Просодическая природа глухого шумного консонантизма в современном латышском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15.,1002.04 / Гуртая В.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1980. – 19л.
1041816
  Бреде Майя Арвидовна Просодическая природа сонантов латышского языка (в сопоставлении с английским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15, 10.02.04 / Бреде Майя Арвидовна; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 22л.
1041817
  Щукин А.А. Просодическая структура китайского текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.22 / Щукин А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24л.
1041818
  Медведева Татьяна Георгиевна Просодические и спектральные характеристики эмоционально окрашенной речи. (На материале англ. яз. в сопоставлении с русским) : Автореф... канд. филол.наук: / Медведева Татьяна Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1977. – 27л.
1041819
  Дубовский Ю.А. Просодические контрасты в языке / Ю.А. Дубовский. – Симферополь, 1983. – 94с.
1041820
   Просодические средства организации стилистически различных текстов в современном английском языке.. – М., 1985. – 144с.
1041821
  Шварцман О.І. Просодические средства реализации убеждения в судебной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 411-416


  Стаття присвячена вивченню основних просодичних засобів реалізації переконання в мові юристів найвищого соціального статусу на матеріалі аудіозаписів судових засідань Верховного суду США. Автор проводить інструментальний аналіз темпу висловів і ...
1041822
  Сахарова З.А. Просодические характеристики чтения английской сказки (в сопоставлении с русск. яз.) : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Сахарова З. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1041823
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011. – 234 л. + Додаток: л. 210-234. – Бібліогр.: л. 180-209
1041824
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1041825
  Тараненко Л.І. Просодична зв"язність англійської прозової байки : монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-164. – ISBN 976-966-8136-93-1
1041826
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Дис. канд. філолог. наук: 10.02.04 / КНУТШ; Захарова Ю.М. – Київ, 2005. – 270л. + Додатки:л.239-270. – Бібліогр.: л.236-238
1041827
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Захарова Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1041828
  Андрущенко І.О. Просодична маркованість англомовного публічного мовлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 226-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1041829
  Наваренко І.А. Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203


  Статтю присвячено аналізу просодичної організації іспанської казки за даними акустичного аналізу. Розглянуто основні положення лінгвістичного явища - просодії, а також її зв"язку з семантикою висловлювання. Визначено основні функції просодії, які вона ...
1041830
  Берковець В. Просодична організація прозового тексту : (на матеріалі малої прози В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 303-307. – ISBN 966-594-246-8
1041831
  Андрієвська Е.М. Просодична організація французького діалогічного мовлення : Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 137с. – ISBN 966-594-438-X
1041832
  Поровознюк Р.В. Просодична реалізація дискурсних маркерів у промовах М. Обами / Р.В. Поровознюк, І.Ю. Степаненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 135-138


  У статті аналізуються основні особливості відтворення просодичної реалізації дискурсних маркерів залежно від їх функції та локалізації у фразі. Робота виконана на матеріалі промов М.Обами. В статье анализируются основные особенности отражения в ...
1041833
  Лисенко К.В. Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 277-284


  У статті розглянуто деякі характеристики просодії питальних висловлювань аудіозаписів радіопостанов Вільяма Шекспіра в діахронічному аспекті. Порівнюються діапазон ЧОТ та паузація як одні з найбільш релевантних показників просодичного оформлення ...
1041834
  Юмкуруз А.А. Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 171-180. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
1041835
  Варлакова А.В. Просодичний компонент у навчанні українців англійської як мови міжнародного спілкування // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 27-28


  В сучасній Україні відбуваються значні зміни у національній системі вищої освіти. За період незалежності Україна приєдналася до Болонського процесу, взявши на себе зобов"язання проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до ...
1041836
  Задоріжна Н.І. Просодичний портрет оповідача в англомовній аудіоказці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 48-55


  Статтю присвячено розгляду просодичних характеристик мовлення оповідача в англомовній аудіоказці. Проведено аудитивний й електроакустичний аналіз мелодичного компоненту, параметрів ЧОТ й інтенсивності, темпоральних та тембральних характеристик. Статья ...
1041837
  Берковець Віра Володимирівна Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01. / Берковець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 159-183
1041838
  Берковець Віра Володимирівна Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Берковець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1041839
  Алексієвець О.М. Просодичні засоби інтенсифікації висловлювань сучасного англійського мовлення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Алексієвець О.М.; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 1999. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1041840
  Лисенко К.В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу - розповіді з п"єси Шекспіра "Юлій Цезар". Експериментально-фонетичне дослідження ( на матеріалі радіовистав) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 360-370


  У статті йдеться про результати порівняльного аудитивного та інструментального аналізу аудіо-записів радіопостанов В. Шекспіра для виявлення інваріантних та варіативних рис просодичного оформлення акторського виконання окремих фрагментів п"єс. Автор ...
1041841
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 226л. + CD-RW. – Додатки л. 201 - 226. – Бібліогр.: л. 177 -200
1041842
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. : спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 4 назв.
1041843
  Александрович М. Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С.17-22. – ISSN 0320-3077
1041844
  Александрович М.В. Просодичні модуляції голосу в емоційно індивідуалізованому мовленні (на матеріалі акторского виконання "Лісової пісні" Лесі Українки) / М.В. Александрович, асп.
1041845
  Александрович М.В. Просодичні параметри модуляції голосу в емоційно індивідуальному мовленні (акторске виконання) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 11-16
1041846
  Хамрай О.О. Просодичні перспективи арабської морфології // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 1608-0599
1041847
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014. – 250 л. + 1 CD-ROM. – Додатки: л. 230-250. – Бібліогр.: л. 192-229
1041848
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1041849
  Королева Т.М. Просодия модальности речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Королева Т. М. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1990. – 32 с.
1041850
  Лопатько В.В. Просодия периода в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лопатько В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1041851
   Просодия слога - слова - фразы.. – М., 1981. – 112с.
1041852
  Алексенко С.Ф. Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 10-18. – Бібліогр.: Літ. : с. 18; 11 назв
1041853
  Єременко Т.Є. Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент / Т.Є. Єременко, А.А. Юмрукуз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1041854
  Беліченко М. Просодія синтагми наукового і художнього текстів І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 35-39. – ISBN 966-594-298-0
1041855
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. + Додатки: л. 199-203. – Бібліогр.: л. 174-198
1041856
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1041857
  Зонин А.И. Просоленные годы. Дневник и рассказы / А.И. Зонин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 248с.
1041858
  Варганова Г.В. Просопографические исследования в библиотековедении: методологический аспект // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 1815-3186


  Просопографические исследования, являясь самостоятельным типом исследования, применяются в различных областях научного знания, в том числе в области библиотечно-информационной науки. Их проведение связано с изучением исторического прошлого ...
1041859
  Новак В. Просопографічний метод у сучасному історичному дослідженні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 512-516. – ISBN 978-966-171-795-3
1041860
  Баженова Г.Ю. Просопографічний портрет істориків Імператорського Варшавського університету (1869-1915 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 106-121. – ISSN 0130-5247


  Більшість викладачів історичного відділення були випускниками київського Університету св. Володимира та петербурзьких навчальних закладів. Історики Варшавського університету студіювали в київському Університеті св. Володимира або петербурзьких ...
1041861
  Старовойтенко І. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 50-65. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1041862
  Казакевич О. Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 50-54. – ISSN 2311-9896
1041863
  Чубіна Т.Д. Просопографія як метод історичного дослідження (на прикладі роду Потоцьких) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 240-244. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1041864
  Наконечна М. Просоціальні мотиви в житті та творчості Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 128-135. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Попри довгу історію шевченкознавства, розкриття найрізноманітніших питань життя і творчості великого Генія України, українська психологічна наука лише останнім часом долучається до спадщини і постаті Тарасa Шевченка. Цікавим видається проаналізувати ...
1041865
   Проспект-справка для поступающих в институт.. – Саратов, 1968. – 20с.
1041866
   Проспект "Русской грамматики".. – М., 1972. – 150с.
1041867
   Проспект вступительных экзаменов для поступающих в Московский финансовый институт.. – М., 1968. – 18с.
1041868
   Проспект для поступающих. – Москва, 1972. – 48с.
1041869
  Львовский Проспект для поступающих / Львовский лесотехнический институт. – Львов, 1974. – 47с.
1041870
   Проспект для поступающих в 1 ММИ им.И.М.Сеченова.. – М., 1984. – 58с.
1041871
   Проспект для поступающих в институт. – Харьков, 1950. – 16с.
1041872
   Проспект для поступающих на факультет усовершенствования инженеров ВЗЭИ. – Москва, 1955. – 14с.
1041873
   Проспект для поступающих на химический факультет МГУ. – Москва, 1974. – 48 с.
1041874
   Проспект изданий. – в.1. – Киев, 1952. – 32 с.
1041875
   Проспект издания "вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними".. – Л.М., 1935. – 21с.
1041876
   Проспект имени И.В.Сталина. – Ленинград ; Москва, 1954. – 17 с.
1041877
   Проспект информационных услуг ГПНТБ СССР на 1989 год.. – М., 1988. – 48с.
1041878
  Маняк В.А. Проспект імені людей : повісті / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1970. – 232 с.
1041879
  Макаревич Г.В. Проспект Калинина / Г.В. Макаревич. – Москва, 1975. – 191 с.
1041880
   Проспект Карла Маркса. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1041881
  Мармаро Ю.Г. Проспект Леніна в Харкові / Ю.Г. Мармаро. – Х, 1971. – 39с.
1041882
  Цвид А.П. Проспект любові / А.П. Цвид. – К., 1985. – 79с.
1041883
  Романовский И. Проспект Маркса / И. Романовский. – Москва, 1964. – 144 с.
1041884
  Медников А.М. Проспект Мира / А.М. Медников. – М, 1986. – 287с.
1041885
   Проспект на 1940-1941 учебный год : Четвертый год работы института. Директор института и председатель ученого совета акад. В.Ф. Миткевич. – Москва : Госэнергоиздат, 1940. – 28с.
1041886
   Проспект на 1944 год.. – М., 1944. – 20с.
1041887
  Шилов В Проспект Обуховской Обороны. / В Шилов. – Л., 1978. – 88с.
1041888
   Проспект першого тома курсу історії української літератури (проект). – Київ : Академвидав, 1938. – 63 с. – відбиток з збірника "Радянське літературознавство"(наукові записки,кн.2-3)
1041889
   Проспект примерных диссертационных тем по историко-партийным, философским и экономическим вопросам.. – К. : Госполитиздат, 1940. – 40 с.
1041890
   Проспект примірних дисертаційних тем по історико-партійних, філософських і економічних питаннях. – К. : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 40 с.
1041891
  Ахманова О.С. Проспект работы / О.С. Ахманова. – Москва, 1959. – 102с.
1041892
  Мартинов В.І. Проспект Радості / В.І. Мартинов. – Львів, 1985. – 78с.
1041893
   Проспект сборников научных трудов, монографий, препринтов и информационно-аналитических материалов на 1990-1991 годы.. – Мю, 1990. – 32с.
1041894
   Проспект скульптуры.. – М., 1929. – 154с.
1041895
  Чистяков В.Ф. Проспект словаря разговорной речи персонажей "Горе от ума" А.С.Грибоедова. / В.Ф. Чистяков. – Воронеж, 1964. – 27с.
1041896
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1976. – 27 с.
1041897
   Проспект спецкурсу "Актуальні методологічні проблеми політичної економії соціалізму".. – К., 1971. – 6с.
1041898
  Ястремський І.С. Проспект спецкурсу "Економічна реформа і проблеми повного господарського розрахунку" / І.С. Ястремський. – К., 1970. – 12с.
1041899
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурсу "Критика сучасних буржуазних и опортуністичних теорій" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1971. – 21с.
1041900
   Проспект Стачек. – Ленинград ; Москва, 1954. – 26 с.
1041901
   Проспект Стачек. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1041902
   Проспект тлумачного словника української мови.. – К., 1958. – 81с.
1041903
   Проспект учебного пособия по истории южных и западных славян.. – М., 1952. – 91с.
1041904
  Денисов П.Н. Проспект учебного словаря сочетаемости слов русского языка / П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, Л.А. Новиков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. центр русского языка, Сектор лексикологии и словарей. – Москва : Московский университет, 1971. – 44с.
1041905
   Проспект учебных заведений системы УПК ЦСУ СССР по подготовке и повышению квалификации кадров механизированного учета.. – М., 1965. – 24с.
1041906
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1973 году. – Куйбышев, 1973. – 72с.
1041907
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1974 году. – Куйбышев, 1974. – 79с.
1041908
  Олійник Н.В. Проспективна функція фіналі у синтагматичній підсистемі французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 58-62. – ISBN 966-581-476-1
1041909
   Проспекты выставок к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.. – М., 1970. – 84с.
1041910
   Проспер Мериме. – М., 1954. – 32с.
1041911
   Проспер Мериме / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – М., 1968. – 255с.
1041912
  Фрестье Ж. Проспер Мериме / Ж. Фрестье. – М., 1987. – 311с.
1041913
   Проспер Мериме (1803-1870). – М., 1963. – 12с.
1041914
  Янковський Ю.З. Проспер Меріме / Ю.З. Янковський. – Київ, 1976. – 125 с.
1041915
   Прост, как правда. – 3-е изд., доп. – Горький, 1988. – 415с.
1041916
   Прост, как правда.. – М., 1978. – 239с.
1041917
  Хміль С.В. Проста аналітична модель еліптичної гравітаційної лінзи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 24-30. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто модель еліптичної гравітаційної лінзи, яка є узагальненням ізотермічної сфери зі скінченним ядром. Ця модель залежить лише від двох параметрів - нормованих півосей еліптичного ядра. Одержано основні вирази для кута відхилення, підсилення та ...
1041918
  Роже Проста довіра = Une confiace toute simple : вибрані тексти / Брат Роже з Тезе ; упоряд. Марчелло Фіданціо ; [пер. з фр.: С. Желдак, Я. Вестель, В. Резніченко ; вид. підгот. Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 147, [1] с. – Справж. ім"я авт.: Шютц Роже Луї. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 143-147. – (Bibliotheca Сlementina). – ISBN 978-966-378-269-0
1041919
  Денисова Т. Проста душа : Гертруда Стайн VERSUS \ VISAVI Гюстав Флобер, або хто такий "Папуга Флобера // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  Авторка будує компаративні студію, грунтуючись на тексті класика французької літератури Г. Флобера "Проста душа" та повісті метра американського модернізму Г. Стайн "Лагідна Ліна". Базою для порівняння слугує зосередженість обох авторів на долі жінки - ...
1041920
  Прокопець Г.О. Проста модель еволюції складеної ядерної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 396-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виходячи з концепції оптичної моделі одержано вираз, що пов"язує постійну ядерної релаксації з постійною розпаду для ядерних реакцій, які йдуть через складене ядро. Обговорюється його відповідність експериментальним даним, отриманим з аналізу ...
1041921
  Смоляк О. Проста періодичність у гаївках Західного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-163. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1041922
   Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.М. Окоронко, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 249-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та реалізовано простий метод підрахунку фотонів для застосування в автоматизованій установці дослідження спектрів фото- та електролюмінесценції напівпровідників та напівпровідникових структур. Метод заснований на програмному аналізі ...
1041923
  Коротун Н.І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора [Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 20-21
1041924
  Гоман Т. Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С.120-123.
1041925
   Простагландини високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів у нормі та при дії іонізуючої радіації / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, С.В. Корнєва, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 11-14. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначали вміст простагландинів ПГЄ2 і ПГF2[альфа] у складі високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів шорсткого ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів. З"ясовано дію іонізуючої радіації в дозах 0,013, 0,026 і 0,21 Кл/кг ...
1041926
  Варфоломеев С.Д. Простагландины - молекулярные биорегуляторы / С.Д. Варфоломеев, А.Т. Мевх. – Москва, 1985. – 307с.
1041927
  Буко В.У. Простагландины при алкогольном поражении печени / В.У. Буко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 152 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 142-151. – ISBN 5-343-00778-3
1041928
  Бороян Р.Г. Простагландины: взгляд на будущее / Р.Г. Бороян. – М., 1983. – 95с.
1041929
  Гоголь В. Простак / В. Гоголь. – К, 1955. – 31с.
1041930
  Гоголь В.П. Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем. : комедія в одній дії / Написав В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – Вид. 4-те. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 30, [2] с.


  Пеp. встановлено за ст.: Доpошенко В. Гоголь укpаїнською мовою // Бібліол. вісті. - 1927. - № 3 (16).
1041931
  Гоголь В.П. Простак або хытрощи жинкы перехытрени москалем [Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем] : комедія в одній дії / Сочинение В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – изд. 3-те. – Киев : Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго ; Тип. Е.Т. Кеpеp, 1888. – 55 с.
1041932
  Гют П. Простак и его сорок детей / П. Гют. – Л., 1968. – 155с.
1041933
  Игнатенко В.В. Простаки / В.В. Игнатенко. – М., 1985. – 238с.
1041934
  Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников / М. Твен. – Москва, 1984. – 558с.
1041935
  Цветков Алексей Простаки и хитрецы : чтение / Цветков Алексей, Маккаллин Дон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 162-169 : Фото
1041936
   Простанный реестр Гюрджистанского вилайста.. – Тбилиси
2. – 1941. – 490с.
1041937
   Простанный христианский Катихизис православные, католические восточные церкви.. – 7-е изд. – К., 1907. – 104с.
1041938
  Пузанова В.П. Простановка размеров длины в чертежах деталей / В.П. Пузанова. – МЛ., 1964. – 104с.
1041939
  Качнев В.И. Простановка размеров на чертежах и обмер деталей. / В.И. Качнев. – М., 1969. – 68с.
1041940
   Простанственная организация НИИ в крупных городах. – Москва, 1981. – 126 с.
1041941
  Ливанов М.Н. Простанственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1989. – 400с.
1041942
  Акулова К.П. Простанственные и временные обстоятельства в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акулова К.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1041943
  Соколов Н.П. Простаранственные матрицы и их приложение / Н.П. Соколов. – Москва, 1960. – 300 с.
1041944
  Черепанов Е.М. Простата как отношение на классах объектов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.86-103. – ISSN 1560-7488
1041945
  Черненко Г.Т. Простая автоматика / Г.Т. Черненко. – Л., 1989. – 124с.
1041946
  Бакалдин В.Б. Простая быль / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1960. – 108с.
1041947
  Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Описывается простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся при проведении как письменного (тестирование), так и устного экзаменов. Официальная итоговая оценка в общепринятой системе "2" - "3" - "4" - "5" ...
1041948
  Годинер С.Д. Простая вещь / С.Д. Годинер. – Москва, 1939. – 42 с.
1041949
  Каминский Е. Простая вещь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 6-37. – ISSN 0321-1878
1041950
  Карханин Ю.И. Простая демонстрация биений / Ю.И. Карханин. – вып. 8, 1955. – С. 231-232
1041951
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1935. – 64с.
1041952
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М.Л., 1937. – 63с.
1041953
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1041954
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1041955
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1953. – 32с.
1041956
  Гольдберг И.Г. Простая жизнь / И.Г. Гольдберг. – М., 1936. – 215с.
1041957
  Йотуни М. Простая жизнь. Рассказы. Ребро Адама / Мария Йотуни. – Москва : Художественная литература, 1979. – 597 с. – В одной кн.: Семья рабочего / Х. Вуолийоки. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: В.И. Десятерик и др.)
1041958
   Простая и понятная система управления санаторно-курортным комплексом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 62-64 : фото
1041959
  Лисенков Н.А. Простая информационная система для управления учебным процессом / Н.А. Лисенков. – Москва, 1973. – 40с.
1041960
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – 2-е доработ. изд. – М., 1960. – 398с.
1041961
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – Изд. 3-е. – Рига, 1965. – 407с.
1041962
  Димитров В.И. Простая кинетика / В.И. Димитров. – Новосибирск, 1982. – 381с.
1041963
  Хованов Н.В. Простая модель обмена: аддитивные и мультипликативные монетарные индексы меновой ценности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 83-92. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1041964
  Редкобородый Ю.Н. Простая модель термического атмосферного прилива вблизи экватора // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 62-68. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Предложен метод расчета возмущений, возникающих в тропической атмосфере вследствие поглощения солнечной радиации. На основании того, что широтная зависимость приливных уравнений обладает определенной симметрией, показано, что вблизи экватора все ...
1041965
  Зашибина О.П. Простая песня / О.П. Зашибина. – Рига, 1964. – 74с.
1041966
  Медведев Ю.М. Простая тайна / Ю.М. Медведев. – Москва, 1988. – 64с.
1041967
  Герасимова В.А. Простая фамилия / В.А. Герасимова. – М., 1955. – 192с.
1041968
  Баранов А.П. Простая форма шара: Творч. возможности массовых профессий / А.П. Баранов. – М., 1978. – 64с.
1041969
  Хоуэлл Б. Простая формальность. / Б. Хоуэлл. – СПб., 1993. – 400с.
1041970
  Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови / Р.О. Христіанінова. – Київ, 1991. – 160с.
1041971
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Автореф. дис. .... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1041972
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.210-231
1041973
  Яценко Наталя Просте ускладнене речення : проект уроку для 8 класу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-6. – ISSN 0130-5263
1041974
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. / Л.Н. Буреев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 216 с.
1041975
   Простейшая реставрация книг.. – Л., 1954. – 16с.
1041976
  Козлов Н.И. Простейшее землемерие : как измерить участок и разбить его на севооборотные поля и на широкие полосы / Н.И. Козлов; Библиотека с.-х. инструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 92 с.
1041977
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1950. – 32с.
1041978
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1952. – 32с.
1041979
  Козлов Н.И. Простейшие землемерные работы в колхозе / Н.И. Козлов. – Ленинград : Ленинградское областное из-во, 1936. – 100 с. : 65 чертежей и рисунков
1041980
  Некрасов Ф.Г. Простейшие землемерные работы в сельском хозяйстве / Ф.Г. Некрасов. – Кишинев : Гос. из-во Молдавии, 1958. – 140 с.
1041981
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Л.Г. Иванова. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 144 с.
1041982
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Куприна Н.Т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 108 с.
1041983
  Елютин Навел Вячеславович Простейшие квантовые системы в сильном световом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Елютин Навел Вячеславович; МГУ. – М., 1977. – 17л.
1041984
  Матвеев В.Н. Простейшие летающие модели / В.Н. Матвеев. – М., 1960. – 25с.
1041985
  Матвеев В.К. Простейшие летающие модели / В.К. Матвеев. – Москва, 1965. – 32с.
1041986
   Простейшие математические приемы решения геологических задач. – Москва : Недра, 1967. – 84с.
1041987
  Красулин В.С. Простейшие методы определения минералов в условиях геологического похода / В.С. Красулин. – М, 1965. – 84с.
1041988
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы / Е.И. Смирнов. – 2-е изд. – 212 с.
1041989
  Бучинский П Простейшие организмы Хаджибейского и Куяльницкого лиманов. – С. 137-148. – Отд. оттиск
1041990
  Лепинис Простейшие почв Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лепинис К.-А.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 16л.
1041991
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению зоологических и ботанических коллекций в школе и дома : Краткое и практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – Петроград : Жизнь и знание, 1915. – 360с. – (Библиотека для юношества ; Книга 11-я)
1041992
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций / С.А. Павлович. – 2-е испр. и значит. доп. – Москва, 1925. – 414с.
1041993
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций : Краткое практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – 3-е изд. испр. и значит. доп. – Москва : Жизнь и знание, 1926. – 527с. – (Библиотека для юношества ; Кн. 3-я)
1041994
  Сахаров Н.С. Простейшие способы добычи лисиц. / Н.С. Сахаров. – М., 1951. – 32с.
1041995
  Чугасов А А. Простейшие средства защиты / А А. Чугасов, . – М, 1980. – 64с.
1041996
  Горшков Л.М. Простейшие укрытия для защиты от оружия массового поражения / Л.М. Горшков. – М., 1965. – 48с.
1041997
  Пустовалов Г.Е. Простейшие физические измерения и их обработка / Г.Е. Пустовалов, Е.В. Талалаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 156 с.
1041998
   Простейшие, губки, кишечнополостные, черви.. – Кишинев, 1986. – 364с.
1041999
  Цингер Я.А. Простейшие. / Я.А. Цингер. – М, 1947. – 88с.
1042000
  Серавин Л.Н. Простейшие... Что это такое? / Л.Н. Серавин. – Л., 1984. – 176с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,