Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1048001
  Качмарчик М. "... Порвалася нескінчена розмова". Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 14-20. – ISSN 0236-1477
1048002
  Бондаренко Д.Я. "Поражение гетманства не есть поражение русской идеи" : Постановление Русского национального центра в Киеве. 1918 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – ISSN 0869-6322
1048003
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : Вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі
1048004
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі. 11 клас
1048005
  Наєнко М. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить..." // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 298-301. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про Ліну Костенко написано десятки більших і менших досліджень, але суть її обдаровання не розкрито. особливо місце в творчості Ліни Костенко посідають поеми та романи. Провідний їх мотив - історична опозиція. Головний герой цих творів - поразка. За ...
1048006
  Панченко В. "Поразка - це наука..." (Роман "Берестечко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1048007
  Ільченко Г. "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 166-173. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1048008
  Болдескул Є.О. [Порівняльний аналіз корейських казок про дурного брата та казок О.М. Афанасьєва сюжетного типу "Мертве тіло"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 240-257
1048009
  Родичева Э.К. Поражение и динамика восстановления популяции Chlorella vugatis после УФ облучения в непрерывной культуре : Автореф... канд. биол.наук: / Родичева Э. К.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 25л.
1048010
  Кармышева В.Я. Поражение клеток при вирусных инфециях / В.Я. Кармышева. – Москва, 1981. – 192с.
1048011
  Шкловский Евгений Поражение Маклакова : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
1048012
  Михайлов В.В. Поражение Турции в Первой мировой войне и судьба первой независимой Демократической Азербайджанской Республики // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 17-19


  К 90-летию образования ДРА.
1048013
  Косарев В.В. Поражения легких, обусловленные воздействием лекарственных средств / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 63-72. – ISSN 2224-0586
1048014
  Маркин С.П. Поражения лицевого нерва (патогенез, терапия) // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 65-70. – ISSN 2524-0412
1048015
  Кріт З. Поразка "султана" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 77). – С. 8


  Народ Туреччини на парламентських виборах проголосував за демократичний розвиток держави.
1048016
  Угляренко П.В. Поразка гросмейстера : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1963. – 151 с.
1048017
  Поліщук Н. Поразка перед фатумом: модернистична візія античності в "Кассандрі" Лесі Українкі і "Мелеагрі" С.Виспянського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 245-260
1048018
   Поразка фашистських інтервентів під Гвадалахарою. – К., 1937. – 48с.
1048019
  Белебеха І. Поразки та надії України / І. Белебеха. – Харків : Прапор, 1996. – 366с. – ISBN 5-7766-0571-7
1048020
   Порайонный ассортимент деревьев и кустарников Украинской ССР. – К., 1976. – 129с.
1048021
  Жив"юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 114-135. – ISBN 978-617-587-103-4
1048022
  Яковенко Порвані струни / Яковенко, 1886
1048023
  Комиссарова И. Порванное небо // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.146-151. – ISSN 1728-8568
1048024
  Панченко И.Т. Порванные струны. / И.Т. Панченко. – Минск, 1975. – 143с.
1048025
  Івченко М. Порваною дорогою : оповідання / М. Івченко. – Київ : В-во "Маса", 1926. – 96 с.
1048026
  Кулавкова К. Поредокот на слободата: интерпретативен синкретизам = The freedom system: interpretative syncretism in literary science / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академија на науките и уметностите, 2019. – 443, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-608-203-260-3
1048027
  Айдачич Д.В. Непоп-Айданин Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом "глава" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 3-8. – ISSN 2075-437X


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентом голова. Проаналізовано роботи попередників про фразеологізми із соматичним компонентом, зокрема про фразеологізми із компонентом голова. За еквівалентністю виокремлюються ...
1048028
  Красавин Ю.В. Поречье / Ю.В. Красавин. – М., 1981. – 415с.
1048029
  Борисенко Л.П. Пори душі : поезія / Любов Борисенко ; [ред. Валентина Михайленко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7491-69-8
1048030
  Головко Л. Пори року в поезії Володимира Сосюри
1048031
  Прох Л.З. Пори року на Київщині / Л.З. Прох. – Київ, 1963. – 75с.
1048032
  Вакалюк-Дорошенко Порив / Вакалюк-Дорошенко. – Львів, 1984. – 262 с.
1048033
  Сюндюков І. Порив до правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 8


  Генерал Петро Григоренко: вагомість морального вибору.
1048034
  Негоденко Т. Поривання до часу істинного, ідеального : (Ю. Яновський - роман "Вершники", В.Шевчук - роман "На полі смиренному", роман-триптих "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 160-163
1048035
  Лосєв І. Пориваючи з подвійною лояльністю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Шлях до свого українства був для Павла Скоропадського таким самим важким і неоднозначним, як і для цілої української нації.
1048036
  Шагай Іван Пориви і біль = Aspirations and pain : Вірші і пісні / Шагай Іван; Упоряд. В.Олеськів; Мовна ред. Л.Наконечний. – Бишки; Лондон : Видавничий комітет, 2000. – 63s. : il. – ISBN 0-902322-51-6
1048037
   Поривкіна Ольга Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 117-118
1048038
   Поривкіна Ольга Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 219-220 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1048039
   Поривкіна Ольга Василівна (1913) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 128. – ISBN 966-95774-3-5
1048040
  Брюшинкин В.Н. Поризматическая модель происхождения научных теорий и ее применение к исследованию истории логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0042-8744
1048041
  Дроздовський Д. Поринаючи в тайну: структури поетичної суб"єктності у поезіях Ірини Жиленко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 300-311.
1048042
  Кіт. Л. Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації (24 жовтня) та 25-річчю Представництва ООН в Україні. Впродовж ...
1048043
   Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації".
1048044
  Никитин Ю.С. Пористая структура и каталитическая активность алюмосиликатных катализаторв : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 21л.
1048045
  Чверенчук А.І. Пористі керамічні адсорбенти низькотемпературного випалу на основі синтетичних NaA і NaX цеолітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чверенчук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1048046
  Нікітін С.В. Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та вторинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Нікітін Сергій Володимирович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1048047
  Солодкий Є. Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС / Є. Солодкий, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  На основі лабораторних досліджень керну, геофізичних досліджень свердловин та результатів випробування пластів вивчено вплив характеру насичення на визначення пористості порід-колекторів серпухівського ярусу Євгеніївського ГКР. В результаті проведеної ...
1048048
  Белоусов В.М. Пористость и радиационные изменения в керамических материалах, содержащих свободный кремнезем : Автореф... кандидата техн.наук: / Белоусов В.М.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1964. – 15л.
1048049
  Неймарк И.Е. Пористые адсорбенты в народном хозяйстве / И.Е. Неймарк. – Киев, 1986. – 32с.
1048050
  Иванов А.Е. Пористые кремнеземы, модифицированные привитыми сополимерами N-замещенных акриламидов-сорбенты для хроматографии биополимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Иванов А.Е.; МГУ. – М., 1986. – 19л.
1048051
   Пористые проницаемые материалы. – М., 1987. – 335с.
1048052
  Ксенжек О.С. Пористые электроды. Теория, методы исследования, некоторые вопросы применения. : Автореф... доктор хим.наук: / Ксенжек О.С.; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1048053
  Семенов М.Г. Порицание улыбки. / М.Г. Семенов. – М., 1964. – 47с.
1048054
  Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи = Comparative economic systems : культура, багатство та влада в XXI столітті / Стівен Роузфілд ; переклала з англ. Вікторія Вишенська. – Київ : К.І.С., 2005. – 368, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Comparative economic systems / Steven Rosefielde. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. - Глосарій: с. 341-351. - Покажчик: с. 353-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8039-74-2
1048055
  Бутко Д. Порівнюємо та аналізуємо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара та Національний Гірничий університет, а також два вищі з Харкова, один з Одеси увійшли до складу делегаціїв рамках реалізації програми Voluntary Visitor.
1048056
  Кулжинский С.П. Порівнююче значіння культури бобових з угноенням і обробкою грунту на Україні / С.П. Кулжинский. – Л., 1927. – 23с.
1048057
   Порівняльна анатомія хребетних тварин : Навчальний посібник. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 206 с. – ISBN 966-600-120-9
1048058
  Ягенський Андрій Володимирович Порівняльна антиаритмічна активність аллапініну, боннекору та етацізіну у хворих з хронічними та пароксизмальними надшлуночковими тахікардіями : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.06 / Ягенський Андрій Володимирович; Україн. наук.-дослід. ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеско. – К., 1993. – 16л.
1048059
  Орловський Б.М. Порівняльна географія необхідної оборони у законодавстві представників гібридних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 50-57. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1048060
  Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 157, [3] с.
1048061
  Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький. – Київ : Освіта України, 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-8847-54-7
1048062
  Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 264 с. – ISBN 966-594-995-0
1048063
  Баймут Т.В. Порівняльна граматика української і російської мов / Т.В. Баймут, М.К. Бойчук, М.К. Волинський. – К., 1957. – 219с.
1048064
   Порівняльна граматика української і російської мов. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1961. – 268с.
1048065
  Брицин М.Я. Порівняльна граматика української і російської мов / М.Я. Брицин, М.А. Жовтобрюх, А.М. Майборода. – 2-е вид., перероб. і до. – Київ, 1978. – 272 с.
1048066
  Брицин Я М. та ін. Порівняльна граматика української і російської мов / Я М. та ін. Брицин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1987. – 263с.
1048067
  Алефіренко М.Ф. Порівняльна граматика української і російської мов : збірник вправ і завдань : навч. посібник для пед. ін-тів спец. № 2102 "Укр. мова і літ." / М.Ф. Алефіренко, М.Т. Безкишкіна. – Київ : Вища школа, 1988. – 181 с. – Бібліогр. в кінці розд.
1048068
  Лозицький В. Порівняльна діагностика тонкоструктурних магнітних полів у сонячному спалаху та спокійних областях на Сонці / В. Лозицький, Т. Цап, О. Осика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються результати вимірювання магнітних полів методом "відношення ліній" для двох спокійних областей та спалаху на Coнці балу C8.4/1N. Аналіз даних в лініях Fel 524.71 и 525.02 свідчить про те, що в рамках припущення про прямокутний профіль поля ...
1048069
   Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Т. Фалалєєва, Т. Берегова, М. Співак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 156-164. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1048070
   Порівняльна доповідь Венеціанської Комісії про виборчі бар"єри та інші характеристики виборчих систем, які чинять перешкоди партіям у доступі до парламенту // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 90-101
1048071
  Залоїло О.В. Порівняльна екотоксикологічна оцінка впливу новітніх інсектицидів на грунтових черв"яків / О.В. Залоїло, О.М. Філенко, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено екотоксикологічну оцінку впливу інсектицидів Банкол, Циклон, Вірін-ЗСП, Оперкод та А-8 на черв"яків Eisenia foetida. Установлено, що LC0 інсектициду Вірін - ЗСП реєструється при 1000 мг/кг, інсектициду А8 - 1мг/кг, а для інсектицидів Банкол, ...
1048072
   Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, О.Ю. Мацько, А.В. Плаксій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2476626
1048073
  Маренич Т.Г. Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 23-35. – (Економічні науки)
1048074
  Солдатенко В.Ф. Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П. Скоропадського // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 9-33
1048075
  Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов"янських літератур : У двох книгах / Д.І. Чижевський; Пер. с нім. Олесь Костюк, Микола Ігнатенко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-198-8
1048076
  Бухтіарова Т.А. Порівняльна кінетика масопереносу Вітагерм-2 в органи щурів за умов закритої черепно-мозкової травми / Т.А. Бухтіарова, В.Д. Лук"янчук, Д.С. Кравець // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 410-415. – ISSN 2413-7944
1048077
  Сарторі Джованні Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів / Сарторі Джованні; Пер.з 2-го англ.вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 224с. – ISBN 966-505-047-8
1048078
  Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1048079
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : Посібник для перекладацьких відділень вузів / Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с. – ISBN 966-7890-42-2
1048080
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : (посібник для перекладацьких відділень вузів) / Л.Г. Верба. – Вид. 4-те, переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-382-134-4
1048081
  Агафонова Т.М. Порівняльна морфологічна характеристика акцесорних цирконів Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-51 : Рис. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1048082
  Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. I.) та споріднених таксонів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1048083
  Зуєва О. Порівняльна морфологія листків деяких представників родини Vitaceae Juss. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Дано морфологічну характеристику листків деяких представників родини Vitaceae Juss. захищеного грунту та проаналізовано зв"язок ступеню їх опушеності з екологічними умовами зростання. This article gives a leaf morphological characteristic of the ...
1048084
  Ільєнко Микола Микитович Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців : Дис... докт. біологіч.наук: 03.00.11 / Ільєнко Микола Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 328л. – Бібліогр.:л.227-263
1048085
  Ільєнко Микола Микитович Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців : Автореф... доктора біологічнихнаук: 03.00.11 / Ільєнко Микола Микитович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 44л.
1048086
  Черно В.С. Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Черно Валерій Степанович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1048087
  Онул Н.М. Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1048088
  Євтушевська О.О. Порівняльна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств / О.О. Євтушевська, С.П. Кустурова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1048089
  Цвєлих Є.М. Порівняльна оцінка екологічних наслідків розробки кар"єрів нерудних корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено порівняльну характеристику екологічних наслідків експлуатації родовищ на прикладі підводних та наземних кар"єрів будівельних пісків.
1048090
  Степасюк Л.М. Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва / Л.М. Степасюк, М.В. Коцюруба // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 131-134
1048091
  Орлов П. Порівняльна оцінка ефективності капітальних вкладень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1048092
  Кузьмук Я.В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування екологічних стежок на території НПП "Мале Полісся" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 44-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1048093
  Блюм Р.Я. Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олії суріпиці як перспективної сировини для виробництва біодизельного палива / Р.Я. Блюм, Г.В. Лантух, Д.Б. Рахметов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 55
1048094
  Скоблей М.П. Порівняльна оцінка зміни концентрації окремих компонентів хімічного складу води транскордонної ділянки р. Тиси в сучасних умовах / М.П. Скоблей, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 16-26. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень (2009-2013 рр.) концентрації деяких компонентів хімічного складу води р. Тиси з метою встановлення її змін в сучасних умовах. Показано,що за показниками мінералізації вода досліджуваної річки ...
1048095
  Кізима Порівняльна оцінка індексів глобальної конкурентоспроможності України та Польщі / Кізима, Д-С.Б // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 108-110
1048096
  Макаренко О.М. Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів / О.М. Макаренко, А.М. Ковтун, П.І. Петров // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 219-226. – ISSN 2077-1096
1048097
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків деревообробної промисловості України та окремих країн ЄС // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 47-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1048098
  Гордієнко В.І. Порівняльна оцінка північноамериканських сосен у дендраріях Полісся та Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-12. – (Біологія ; Вип. 30)


  Для шести північноамериканських видів сосен наведено біометричні показники, визначено загальний стан інтродуцентів порівняно з місцевим видом Pinus sylvestris L.
1048099
  Коваленко Т.В. Порівняльна оцінка природної родючості сільськогосподарських типів земель Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 77-84. – ISBN 0201-8683
1048100
  Саплєва Л.О. Порівняльна оцінка продуктивности амаранту і розробка елементів технології його вирощування при зрошенні в Криму : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Саплєва Л. О.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т ефіроолійний і лікарських рослин. – Сімферополь, 2000. – 18с.
1048101
  Онищенко О. Порівняльна оцінка продуктивності господарств населення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.59-67. – ISSN 0131-775Х
1048102
  Кулинич Р.О. Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1048103
  Лисенко С. Порівняльна оцінка ритмів розвитку європейських видів роду Егіса L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено ритми сезонного розвитку європейських видів роду Erica L. із різних еколого-кліматичних областей у нових умовах інтродукції (м. Київ). Наведено суми активних температур, необхідних для проходження рослинами певних фенологічних фаз. The ...
1048104
  Рациборинська-ПоляковаН.В Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків / Рациборинська-ПоляковаН.В, О.І. Масік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-64. – ISSN 1605-7295
1048105
  Азаренкова Г.М. Порівняльна оцінка руху фінансових потоків вітчизняного банківського сектору економіки за підсумками 2007-2008 років : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 208-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1048106
   Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю / В.Д. Паламарчук, О.В. Мазур, О.В. Мазур, М.В. Роїк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 143-152 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1048107
  Куземська Л.Ю. Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 297-305. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1048108
  Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 9-17. – ISSN 1029-4244
1048109
  Куштим В.В. Порівняльна оцінка структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів з погляду країн, які складають певну ринкову групу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено доцільність розгляду порівняльної оцінки структури банківського сегменту міжнародного ринку капіталів. Наведено профілі конкурентних переваг банківського сегменту з погляду країн, які складають певну ринкову групу. Проведено узагальнений ...
1048110
   Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин / О.І. Яловенко, О.М. Голіченков, О.В. Раєцька, В.І. Ляшенко, З.Ю. Майстренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 4-9 : табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1048111
  Кравченко Н.Б. Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова / Н.Б. Кравченко, Е.І. Зеленська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1048112
   Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, А.П. Мілєва, І.Л. Грузова, С.В. Медінець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 132-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1048113
   Порівняльна оцінка якості фаззі-систем автоматичного регулювання потужності передавача в радіоканалі зв"язку при дії / В.І. Гостєв, Н.І. Кунах, В.В. Гостєв, О.М. Бережний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 48-57


  Досліджені системи автоматичного регулювання потужності передавача адаптивного радіоканалу зв"язку, які мають нечіткий (працюючий на базі нечіткої логіки) регулятор і два типи атенюаторів: що перестроюються двигуном та, що перестроюються сигналом ...
1048114
  Дегтярев Ю.В. Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: с. 81. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1048115
  Шабатура О.В. Порівняльна палеогеодинамічна характеристика гранітоїдів Східного Приазов"я за петрофізичними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено палеогеодинамічну характеристику гранітоїдів Східного Приазов"я і виділено риси геодинамічних обстановок зон тектоно-магматичної активізації на основі комплексного аналізу петрофізичних даних. Based on complex analysis of petrophysical data ...
1048116
  Косаківська І.В. Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій / І.В. Косаківська, Т.І. Цимбалюк, З.М. Цимбалюк // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-39. – ISSN 1605-6574
1048117
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Сбруєва. – 2-е вид., стереот. – Суми : Університетська книга, 2005. – 320с. – ISBN 966-680-136-1
1048118
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, Л.М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 216с. – ISBN 966-642-171-2
1048119
  Стрілець С.І. Порівняльна педагогіка : навчально-метод. посібник для студ. спец. 7.010101 "Дошкільна освіта" / Стрілець С.І., Кисла О.Ф. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 88 с. – Бібліогр.: с. 69-85. – ISBN 978-611-507-003-9
1048120
  Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка : навч. посібник / М.М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 210-213. – Бібліогр.: с. 214-215. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-080-6
1048121
  Черепанова С.О. Порівняльна педагогіка : лекції, практикум : [навч. посібник] / Світлана Черепанова. – Львів : Растр-7, 2019. – 175, [2] с. – Покажч. імен: с. 170-173. - На обкл. зазнач.: Philisophy of Education. – Бібліогр. в лекціях. – ISBN 978-617-7726-46-2


  У пр. №1726842 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підпис. 15 квітня 2019 р.
1048122
   Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання / О.І. Локшина, Н.М. Авшенюк, О.В. Овчарук, О.В. Бородієнко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1048123
  Локшина О. Порівняльна педагогіка в Україні: віхи становлення // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 12-
1048124
  Теодорович А. Порівняльна педагогіка та глобалізація: з досвіду професора університету Гонконгу Марка Брея // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 27-35. – ISBN 978-966-2633-02-3
1048125
  Уолгутер Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 82-95. – ISSN 2411-1317
1048126
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка як наука / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 5-41. – ISBN 966-642-171-2
1048127
  Лавриченко Н. Порівняльна педагогіка: віхи розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-2249-24-8
1048128
  Мензон М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 30-50. – ISSN 2411-1317
1048129
  Киселевич Л.С. Порівняльна планетологія : підручник [для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів] / Л.С. Киселевич. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 255 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-521-586-4
1048130
  Відьмаченко А.П. Порівняльна планетологія : навч. посібник / Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : ТОВ ДІА, 2013. – 551. [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-02-6521-9
1048131
  Щербина А. Порівняльна поетика європейської "нової драми": Г. Ібсен "Ляльковий дім", В. Винниченко "Брехня" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 10 (371). – С. 35-39
1048132
  Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти / Олена Дубенко ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 531, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 392-466. – ISBN 978-966-489-340-1


  У пр. № 1711185 напис: Читальному залу з повагою від автора. 15.03.17. Підпис. Монографію присвячено проблемам порівняльної поетики як міждисциплінарної царини, що постає з тих здобутків у вивченні поетичних форм, котрі були отримані у сфері ...
1048133
   Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / В. Бакіров, О. Фісун, В. Шевченко, М. Сазонов, О. Довбня та ін. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-623-510-0
1048134
  Рудич Ф.М. Порівняльна політологія : навчальний посібник / Ф.М. Рудич; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 148с. – ISBN 966-608-451-1
1048135
  Горбатенко І.А. Порівняльна політологія: історичне підгрунтя і сучасні теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 61-71
1048136
  Майстер О.А. Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Майстер О. А.; Ін-т земелроб. Укр. Акад. аграр. наук. – К., 1999. – 19л.
1048137
  Коник Г.С. Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу / Г.С. Коник, А.М. Лихочвор // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1048138
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048139
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 2. – 2014. – 245 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048140
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048141
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 4. – 2014. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048142
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 1. – 2015. – 221 с. – Резюме мовою статті
1048143
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 3. – 2015. – 113 с. – Резюме мовою статті
1048144
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 4. – 2015. – 180 с. – Резюме мовою статті
1048145
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 2. – 2015. – 134 с. – Резюме мовою статті
1048146
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 1. – 2016. – 107 с. – Резюме мовою статті
1048147
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 2. – 2016. – 159 с. – Резюме мовою статті
1048148
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 3. – 2016. – 132 с. – Резюме мовою статті
1048149
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 4. – 2016. – 115 с. – Резюме мовою статті
1048150
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 1. – 2017. – 166 с. – Резюме мовою статті
1048151
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 2. – 2017. – 135 с. – Резюме мовою статті
1048152
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 3. – 2017. – 151 с. – До 55-річчя Хмельницького національного університету. До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України. Резюме мовою статті
1048153
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 4. – 2017. – 185 с. – Резюме мовою статті
1048154
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 1. – 2018. – 115, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 75 -річчя І.А. Зязюна, д-ра філос. наук, акад. НАПН України
1048155
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 2. – 2018. – 2015, [2] с. – Резюме мовою статті
1048156
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 3. – 2018. – 111, [2] с. – Резюме мовою статті. Вип. присвят. До 25-річчя Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна Нац. акад. пед. наук України
1048157
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 8, вип. 4. – 2018. – 118, [2] c. – Резюме мовою статті
1048158
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 1. – 2019. – 109, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1048159
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 2. – 2019. – 104, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1048160
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 3. – 2019. – 86, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1048161
  Туриніна О.Л. Порівняльна психологія : Навчальний посібник / О.Л. Туриніна, Л.З. Сердюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 228с. – ISBN 966-608-496-1
1048162
  Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія : Конспект лекцій / І.С. Гічан; НАУ; Каф. психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 73с.
1048163
  Радіонова І.Ф. Порівняльна результативність фінансової та грошової політик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 29-36
1048164
  Коновалова Г. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: де межа дозволеного? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 26-27
1048165
  Роздорожний О. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: на межі дозволеного // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 38-39
1048166
  Громенко Ю.О. Порівняльна реклама як одна із форм недобросовісної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 55-61
1048167
  Громенко Ю. Порівняльна реклама як предмет правового регулювання в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 50-53
1048168
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-269 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7241-49-1
1048169
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-257 та наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)
1048170
  Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика : Навчальний посібник / Семигіна Т.В.; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 276с. – ISBN 966-608-408-2
1048171
  Шевчук П.І. Порівняльна соціальна політика у країнах Європейського Союзу : модуль 10 : навч. посібник / П.І. Шевчук ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 164-165. – Бібліогр.: с. 128-131 та в кінці тем. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-53-2
1048172
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : Навч. посіб. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 224 с. – ISBN 966-8609-35-2
1048173
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
1048174
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 32-41. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглянymo cmaнoвлення noрiвняльнoї cmuлicmuкu як дucцunлiнu лiнгвicmuчнoгo цuклy ma ocнoвнi нanрямu її рoзвumкy, щo нaбyлu oбрuciв з часів вuнuкнення кoнцеnцiї "зoвнiшньoї" cmuлicmuкu Шарля Баллі дo cyчacнoгo nерioдy. В cmamье рaccмomрены ...
1048175
   Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-157. – ISSN 1026-9932
1048176
   Порівняльна таблиця запропонованих змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації(пресу в Україні)" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 96-101
1048177
  Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроектах № 5556, № 5669, № 5670 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 3
1048178
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навч. посібник / І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 1995. – 238с. – ISBN 5-325-00396-8
1048179
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 3-тє вид., випр. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 464с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7890-27-9
1048180
  Березенко В.М. Порівняльна типологія англійської та української мов (практикум) = Contrastive typology of the English and Ukrainian languages (practice) : навч. посібник / В.М. Березенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. – 122, [1] с. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-638-318-4
1048181
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. інститутів і факультетів інозем. мов / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська. – Київ : Вища школа, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-002058-2
1048182
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська, А.І. Скробот; МОНУ; Київський лінгвістичний університет. – Київ : КНЛУ, 2005. – 130с. – ISBN 966-638-168-0
1048183
  Артемчук Г.И. Порівняльна типологія німецької і української мов : (практикум) / Артемчук Г.И. – Київ : Вища школа, 1987. – 22 с.
1048184
  Артемчук Г.І. Порівняльна типологія німецької і української мов : практикум з словотворення / Артемчук Г.І., Назарук П.М. – Київ : Вища школа, 1988. – 24 с.
1048185
  Корунець І.В. Порівняльна типологія української та англійської мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464с. – Обкладинка на англ. мові. – ISBN 966-7890-27-9
1048186
  Мурал А. Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1048187
  Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови / Б.М. Задорожний. – Львов, 1960. – 299 с.
1048188
  Гончарова О.В. Порівняльна характеристика "підтримання державного обвинувачення в суді та "підтримання публічного обвинувачення в суді" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 29-32. – ISBN 978-966-916-708-8
1048189
  Боркач Н.Є. Порівняльна характеристика агенезу довгого долонного м"язу у двох популяціях етнічних угорців Закарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 217-218
1048190
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 37-41 : рис.
1048191
  Соловій В.В. Порівняльна характеристика академічних перекладів "Слова о полку Ігоревім" Л. Махновця і Д. Ліхачова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 497-500. – (Б-ка Ін-ту філології)
1048192
  Миколайчук Л.В. Порівняльна характеристика бухгалтерського та податкового обліку фінансових результатів і шляхи гармонізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 82-86. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1048193
  Мельник О. Порівняльна характеристика верхньосарматських комплексів діатомей антикліналей Зеленського та Копта-Кил // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження діатомових комплексів із верхньосарматських відкладів Таманського та Керченського півостровів. Порівняно видовий склад діатомових та умов їх існування в палеобасейні. The results of research of Taman and Kerch ...
1048194
  Козьменко О.В. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 53-59
1048195
   Порівняльна характеристика видового складу порожнини піхви жінок із безпліддям I та II типів / В.В. Бендас, Н.Д. Яковичук, В.Д. Мойсюк, С.В. Мойсюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 50-55. – ISSN 2226-1230
1048196
  Федикович П. Порівняльна характеристика визначення поняття роялті за податковим і цивільним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 274-276. – ISBN 978-617-7069-14-9
1048197
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом кінця XX - початку XXI сторіч ( діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 40-51. – ISSN 2306-5680


  У статті подано результати порівняння величин основних показників відкладень ожеледі діаметрів та мас для відкладень категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - початку ХХІ сторіч на території ...
1048198
  Мельник В.О. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів / В.О. Мельник, О.О. Кравченко, О.С. Когут // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1048199
  Михальський Сергій Анатолійович Порівняльна характеристика вікових структурно-функціональних змін вентромедіального ядра і латеральної області гіпоталамуса та особливості їх реакції на стрес : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Михальський С.А.; Ін-тут геронтології АМНУ. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л.-148-181
1048200
  Столєтня О.К. Порівняльна характеристика вмісту кофеїну у деяких вищих та нижчих рослин / О.К. Столєтня, Т.В. Паршикова, О.В. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вміст етильованого похідного пурину - алкалоїду кофеїну у 13 видів мікроводоростей з різних систематичних відділів (Cyanophyta, Chlorophyta, Rhodophyta) та у 28 представників вищих рослин. Проаналізовано розподіл кофеїнів у різних органах ...
1048201
  Шнирков О.О. Порівняльна характеристика внутрішньогалузевої торгівлі України з ЄС за індексом Грубеля-Ллойда // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 84-92. – ISSN 2308-6912


  В даній статті проаналізовано стан внутрішньогалузевої торгівлі Украіїні з ЄС, досліджені останні публікації та обгрунтовані мета та методологія роботи. Досліджено питання внутрішньогалузевої торгівлі України та ЄС як чинника ефективності інтеграції. ...
1048202
  Мельничук В.Г. Порівняльна характеристика Волинського та Мічіганського міднорудних районів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1048203
  Дика В.В. Порівняльна характеристика впровадження інституту медіації в Великобританії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 121-124. – ISSN 2313-0431
1048204
   Порівняльна характеристика газових родовищ приазовської частини південного схилу Українського щита як додатковий фактор до поновлення пошукових робіт / В.Г. Верховцев, М.І. Євдощук, В.П. Клочко, П.Я. Максимчук, І.І. Чебаненко, О.В. Верховцева, Н.В. Задорожна, Н.С. Довбиш // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-38 : карта, табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1048205
  Пожарська Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років / Пожарська, А.-О.Ю // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 290-302


  Викладено основні особливості функціонального планування в генеральних планах міста Одеси 2007 і 2015 років. Проаналізовано відмінності між концепцією обох генеральних планах. Визначено стан реалізованості проекту генерального плану 2007 року у наш ...
1048206
  Шевченко В.Г. Порівняльна характеристика генеративного періоду Nicotiana tabacum L та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Вивчались морфологічні особливості й етапи розвитку N. tabacum та його цитоплазматичних гібридів (цибридів) з цитоплазмою Hyoscyamus niger L., H.aureus L. та Scopolia camiolica Jacq. під час генеративного періоду. Визначено, що в загальних рисах етапи ...
1048207
  Романенко А.А. Порівняльна характеристика географічної структури міжнародної торгівлі окремих регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 52-55


  Дана загальна характеристика тенденцій у світовій торгівлі в 90-х роках.
1048208
  Дідик С.М. Порівняльна характеристика грошово-кредитної політики Національного банку України та Центрального банку Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальні механізми та особливості монетарної політики Національного банку України та Центрального банку Росії.
1048209
  Семенишина Порівняльна характеристика демографічних факторів розвитку країн БРІК / Семенишина, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції розвитку людських ресурсів країн БРІК та їх вплив на економічний розвиток країн цієї групи.
1048210
  Коротенко Н.П. Порівняльна характеристика державного регулювання підприємництва в Україні та країнах ЄС : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-13. – Бібліогр.: 18 назв
1048211
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика деформаційних властивостей субареальних лесових і гідроморфних оглеєнних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів, отриманих при виконанні спеціальних комплексних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я, наведено докладну характеристику ...
1048212
  Поліщук О.Ю. Порівняльна характеристика деяких підстав припинення корпоративних відносин між товариством з обмеженою відповідальністю і його учасником за новим і діючим законодавством України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 12. – С.18-19
1048213
  Олексійчук О.М. Порівняльна характеристика джерел статистичної інформації про виконання державного бюджету України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1048214
  Зелінченко О.А. Порівняльна характеристика диктора і ведучого. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 110-114.
1048215
  Кошелєва Х.Є. Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 22-25. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1048216
  Голубєва М.О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / М.О. Голубєва, А.М. Жулківська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  У статті порівняно функції та обов’язки куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету.
1048217
  Бухінська Т. Порівняльна характеристика довжини різних типів синтаксичних структур у художніх творах початку та кінця 20 століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 94-101. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1048218
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комшук Тетяна Сергіївна; Волин. держ.ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2001. – 162л. – Додатки: л. 152-162. – Бібліогр.:л.127-151
1048219
  Комшук Тетяна Сергіївна Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м"язового апарату при нормальних рухах і хореїчних гіперкінезах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Комшук Т. С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1048220
  Нараєвський С.В. Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 85-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1048221
  Козинець О.В. Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих pn переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 1. – С. 30-37. – ISSN 1815-7459


  "Показано що ефективність сенсорних структур на основі “глибоких” кремнієвих pn переходів може суттєво залежить від типу електричної провідності освітлюваної області. Принцип роботи таких структур полягає у зміні ефективної швидкості поверхневої ...
1048222
  Гомон М.Л. Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 112-115. – ISSN 2224-0586
1048223
  Гавришева Г. Порівняльна характеристика жанру автобіографії в творчості Шатобріана та Стендаля // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 147-153.
1048224
  Сердюк Т.В. Порівняльна характеристика житлового будівництва по деяких країнах СНД // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 146-152
1048225
  Нужина Н. Порівняльна характеристика життєздатності насіння Frailea colombiana (Werd.) Backbg., Eriocereus tortuosus (Forb.) Ricc та Melocactus Maxonii (Rose) Gurke при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з родів Frailea Br. et R., Eriocereus (Berg.) Ricc. і Melocactus (Tourn.) Lk. et O. залежно від умов і терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даних ...
1048226
  Шандала О. Порівняльна характеристика законодавства про громадянство УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1048227
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика законодавства України та ЄС щодо виробництва та реалізації м"яса і м"ясних продуктів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 48-52. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті говориться про недостатній рівень відповідності законодавства України у сфері регулювання відносин з виробництва та реалізації м"яса та інших м"ясних продуктів асquis communautaire. Зокрема, наявні суттєві термінологічні розбіжності, що ...
1048228
  Русакова М. Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 51-56
1048229
  Довга В.О. Порівняльна характеристика законодавчого регулювання розвитку освіти УНР періоду Директорії та Західної області УНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 251-253. – ISBN 978-617-7777-14-3
1048230
  Стафійчук І.І. Порівняльна характеристика залучення господарств України та Польщі в процес економічної глобалізації / І.І. Стафійчук, З.М. Адамович // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 307-314
1048231
  Ма Яньфей Порівняльна характеристика звуків українського та китайського мовлення в аспекті навчання китайських студентів української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 183-185. – Бібліогр.: с. 185; 3 поз.


  У статті зіставляються фонетичні системи української та китайської мов і здійснюється спроба порівняльної характеристики звуків українського та китайського мовлення з метою пошуку спільних рис у двох системах. The article compares the phonetic ...
1048232
  Корнєєнко С.В. Порівняльна характеристика інженерно-геологічних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід районів розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я / С.В. Корнєєнко, І.І. Молодих, В.С. Шабатин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 135-145. – (Геологія ; Вип. 14)


  На основі детальних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я наведено характеристику речовинного складу, водно-фізичних та деформаційних властивостей ...
1048233
  Полякова Ю.В. Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1048234
  Коваль О. Порівняльна характеристика інститутів виправдання та реабілітації особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 141-144
1048235
  Бровко О. Порівняльна характеристика інституту конкубінату Стародавнього Риму та в сучасному праві країн романо-германської системи (Україна, Франція) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 151-153
1048236
  Аветысова Д.С. Порівняльна характеристика інформаційного складу рекламного та художнього типів дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 30-35. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1048237
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 129-139. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті проведено порівняння та встановлення характерних рис стану просторового розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка масового характеру на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - ...
1048238
  Лугова Т.А. Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 30-40. – ISBN 978-617-7009-44-3
1048239
  Рудік Г.О. Порівняльна характеристика кліматичних умов району інтродукції та природних ареалів рослин роду Iberis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено результати порівняльного аналізу кліматичних умов природних місцезростань рослин роду Iberis L. і пункту інтродукції (м. Київ). Отримані дані свідчать про сприятливість кліматичних умов Києва для інтродукції іберійок, зростаючих у природі в ...
1048240
  Венгер О.П. Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру / О.П. Венгер, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 87-92. – ISSN 1681-276Х


  "... У даному розділі наведено результати аналізу клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, з використанням даних ...
1048241
  Шевченко В. Порівняльна характеристика клітин епідерми листків Nicotiana tabacum L. та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено анатомічні дослідження епідерми листків Nicotiana tabacum L. та сконструйованих цитоплазматичних гібридів (цибридів) N. tabacum з Hyoscyamus niger L., H. aureus L. ma Scopolia camiolica Jacq. Подано кількісну І якісну характеристику елементів ...
1048242
  Іванюк У.В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 235-241. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1048243
  Стоян Д.Р. Порівняльна характеристика кримінально-правових норм України та Ісламської Республіки Іран // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 178-183
1048244
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 109-130
1048245
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1048246
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика мезорайонів "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, О.С. Миронова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1048247
  Островська Г.В. Порівняльна характеристика мембранотропної активності мет- і лей-енкефалінів / Г.В. Островська, Ю.М. Мельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У роботі розраховані параметри гідрофобності мет- і лей-енкефалінів і з використанням методики мономолекулярних плівок досліджено поверхнево-активну і мембранотропну властивість цих пептидів відносно модельних ліпідних мембран, які не мають білкових ...
1048248
  Михайлов В.А. Порівняльна характеристика металогенії раннього докембрію : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Д.М. Щербань, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-113. – Бібліогр.: 24 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено порівняльну характеристику металогенії раннього докембрію основних щитів і кратонів світу (Західно-Африканського, Каапвааль, Зімбабвійського, Австралійського, Канадського, Українського та ін.). Найважливішими епохами золоторудної мінералізації ...
1048249
  Салига К.С. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1048250
  Юхимець М.В. Порівняльна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 346-348. – ISBN 978-966-188-219-4
1048251
  Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентноспроможності продукції : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 40-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1048252
  Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 103-110. – ISBN 978-966-171-498-3
1048253
  Піщолка В.М. Порівняльна характеристика мінливості потоків короткохвильвої радіації на Україні / В.М. Піщолка, Г.Д. Проценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1048254
  Чернякова Ж.Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 242-250. – ISSN 2411-1317
1048255
  Киба Л. Порівняльна характеристика моделей керування виробничими запасами // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 81-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1048256
  Ткачова Н.О. Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР / Н.О. Ткачова, Лун Фен // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 228-238. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1048257
  Семенюк Л.Й. Порівняльна характеристика молодіжного сленгу в українській та англійській мовах / Л.Й. Семенюк, Т.В. Романюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 124-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1048258
  Меньшова В.О. Порівняльна характеристика морфологічних особливостей насіння характерних представників роду Ехінацея (Echinacea (L.) Moench) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 30)


  На основі порівняльного аналізу зовнішніх морфологічних ознак насіння шести видів роду Echinacea (L.) Moench наведено результати про успішну їх інтродукцію в умовах України.
1048259
  Башук Л.П. Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.50-54
1048260
  Кугай Н.В. Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-32
1048261
  Гайневич Л.А. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів обліку доходів / Л.А. Гайневич, Т.М. Писаренко // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 20-22
1048262
  Гладка В. Порівняльна характеристика національного та зарубіжного законодавства у сфері захисту від поширення інформації, що вводить в оману // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 127-131
1048263
  Прибилова В.М. Порівняльна характеристика нормативів якості питної води в окремих країнах світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-62. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1048264
  Гордійчук М.В. Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-02-6
1048265
   Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської Федерації, Білорусі та Молдови / В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк, І.Г. Савка, В.М. Зозуля // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 2218-838X
1048266
  Квіренко Л.О. Порівняльна характеристика основних форм дієслова в німецькій та шведській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 174-179
1048267
  Політило М.П. Порівняльна характеристика основних форм кооперування - корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності / М.П. Політило, В.М. Крочук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1048268
  Дмитренко А. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1048269
  Словінська Ю.А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі / Ю.А. Словінська, А.Ц. Франовський, С.В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 44-50. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Обгрунтовано доцільність використання педагогічних прграмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Досліджено комплект електронних ппрограм Gran та доведено доцільність їх використання у вищій школі.
1048270
  Аліменко О. Порівняльна характеристика пенсійної системи України та Італії:переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 298-299. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1048271
  Зайцева Л.Б. Порівняльна характеристика петрографічного складу бурого вугілля неогенових вугленосних формацій України та Угорщини (на прикладі родовищ Ільниця та Вішонта) / Л.Б. Зайцева, А.В. Іванова, Хамор-Відо // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0367-4290
1048272
  Остроухов О.В. Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 47-53. – ISSN 2226-8820
1048273
  Напора О. Порівняльна характеристика підходів до диверсифікації на іноземних і вітчизняних підприємствах // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.101-106. – ISBN 966-654-085-1
1048274
  Гуленко Ю.М. Порівняльна характеристика піратства і тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 293-297
1048275
  Бурлай О.Є. Порівняльна характеристика Плану дій Україна - ЄС та чотирьох "Дорожніх карт" Росія - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 76-83. – (Європейські дослідження)
1048276
  Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 179-184
1048277
  Кудлак В. Порівняльна характеристика поглядів М.І. Зібера та М.Х. Бунге на економічну теорію марксизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті дана порівняльна характеристика поглядів видатних українських вчених-економістів М.І. Зібера та М.Х. Бунге на економічну теорію К. Маркса. Показана роль М. Бунге в науковому становленні М. Зібера. In the article the comparative description of ...
1048278
  Виноградова А. Порівняльна характеристика податків в Україні з податками зарубіжних країн: ще раз постановка проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-617-7069-17-0
1048279
  Шаповалова М.І. Порівняльна характеристика податкового обов"язку та податкового зобов"язання / М.І. Шаповалова, В.А. Ведькал // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 19-21
1048280
  Козова І.Л. Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного ВУЗу в різних системах сучасної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 153-166. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1048281
  Лицур І.М. Порівняльна характеристика понять лісовий комплекс та лісовий сектор // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 21-24


  Розгнялнуто правомірність використання в науковому обігу термінів лісовий комплекс та лісовий сектор економіки України та встановлено методологічні відмінності між ними.
1048282
  Богатирьов І. Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської республіки / І. Богатирьов, С. Тагієв // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 113-118. – ISSN 2306-9082
1048283
  Іванніков Р.В. Порівняльна характеристика початкових етапів морфогенетичного розвитку Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm. (Orchidaceae Juss.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  У хронологічному порядку висвітлюються деякі особливості морфогенезу Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm.
1048284
  Андрухів О.І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 48-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1048285
  Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-347. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1048286
  Гребенюк М Порівняльна характеристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської федерації та України // Економіка. Фінанси. Право, 2001. – № 10
1048287
  Спіцина Г.О. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / Г.О. Спіцина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-302. – ISBN 978-966-7067-14-4
1048288
  Качан В.В. Порівняльна характеристика правового регулювання прикордонної торгівлі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 27-31.
1048289
  Рассомахіна О. Порівняльна характеристика правового режиму використання торговельних марок за законодавством України та США // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 49-55
1048290
  Сееастьянова Т.Є. Порівняльна характеристика правового статусу Верховного суду України та вищих органів судової влади зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-115. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1048291
  Галайдюк Л.Ю. Порівняльна характеристика правового статусу суб"єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 195-203. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1048292
  Лі С.В. Порівняльна характеристика прийняття ризиків та функціонування регіональних та державних банків Кореї // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 28-32. – ISSN 1998-6068
1048293
  Собков Ю. Порівняльна характеристика принципів творення криптонімів англійської та української мов за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 132-139
1048294
  Саковець О. Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Рожищенського та Ківерцівського районів Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 151-154. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості природно-ресурсного потенціалу (далі ПРП) двох адміністративних районів Волинської області, які мають сусіднє географічне положення, проте дещо іншу структуру ПРП. Проведено аналіз забезпеченості районів природними ресурсами і ...
1048295
  Глотова О.В. Порівняльна характеристика природної та інтродукційної популяцій Lilium martagon L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-126. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати порівняльного вивчення популяцій рідкісного виду флори України Lilium martagon L. Описано рослинний покрив та охарактеризовано основні параметри природної та інтродукційної популяцій. Показано ефективність охорони виду ex situ ...
1048296
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Причорноморського та Апеніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 79-84 : рис.
1048297
  Чучвара А.П. Порівняльна характеристика прізвиськ сільського та міського школяра // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 175-183
1048298
  Лащихіна В.П. Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 93-96


  У статті здійснений комперативний аналіз професійних компетенцій сучасного вчителя у найбільш розвинених країнах Європи - Франції і Великобританії.
1048299
  Дячек В.І. Порівняльна характеристика процесу вироблення державної політики і прийняття урядових рішень у Польщі та Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-73. – Бібліогр.: 8 назв
1048300
  Руденко А І. Порівняльна характеристика процесу організації педагогічної освіти в зарубіжних (Франція, США, Англія) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 38-40. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1048301
  Коблянська Г.Ю. Порівняльна характеристика ПСБО 9 "Запаси" і МСБО 2 "Запаси" / Г.Ю. Коблянська, К.О. Ревенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 50-56. – ISSN 2312-4903
1048302
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика регулювання надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам в законодавстві України і ЄС // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 116-122
1048303
  Капланець М.М. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 215-223. – Бібліогр.: 11 назв.
1048304
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Канада та США" і "Австралія та Нова Зелендія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1048305
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1048306
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 130-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1048307
  Ковтун М.В. Порівняльна характеристика ринку житла розвинутих та перехідних економік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 98-101


  Фінансування житлового ринку в Україні потребує модернізації, оскільки з метою забезпечення населення країни житлом необхідно збільшити ефективність фінансових механізмів. У сучасних умовах, коли ціни на житло падають, нагальною є потреба використання ...
1048308
  Будько О. Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 386-394. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
1048309
  Шустур Є.О. Порівняльна характеристика розбою за кримінальним законодавством України та Федеральної Республіки Німеччини / Є.О. Шустур, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 157-159
1048310
  Щербіна Ю.В. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 96-100


  У статті порівнюється розважальний контент телебачення України та Америки, досліджується наслі дування розважальними програмами на українському телебаченні американських аналогів, розкривається актуальність наукового дослідження. This article compares ...
1048311
  Штулер Ю І. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 121-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1048312
  Бойчун С.І. Порівняльна характеристика розвитку електронного врядування в ЄС та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 71-79
1048313
  Солодюк О.Б. Порівняльна характеристика семантики фразеологізмів (на прикладі італійської, іспанської та англійської мов)


  Присвячено компаративному аналізу, класифікації та визначенню функціональної ролі фразеологічних одиниць з компонентом essere/stare, ser/estar та to be в італійській, іспанській та англійській мовах.
1048314
  Попович М. Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов / М. Попович, Р. Тростинська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 226-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1048315
  Стаднюк А.В. Порівняльна характеристика системи покарань в Україні періоду Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 175-178. – ISBN 978-966-2456-11-0
1048316
  Кравченко О.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та провідних країн світу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 150-159. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
1048317
   Порівняльна характеристика складу мікробних асоціацій шлунково-кишкового тракту людини в нормі та за дисбіозу / Т.М. Шевченко, І.Л. Рожнєва, Т.В. Дикленко, О.С. Воронкова // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 497-500. – ISSN 2519-8521
1048318
  Проценко Д.П. Порівняльна характеристика солестійкості плодових дерев / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 164с.
1048319
  Гордієнко В.І. Порівняльна характеристика сосен у дендраріях Тростянця та Вінниці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано аналіз стану, таксаційних даних, впливу на грунт представників роду Pinus L. у дендропарку "Тростянець" та Ботанічному саду Подолії (м. Вінниця).
1048320
  Грищук В. Порівняльна характеристика способів очистки протеїну С / В. Грищук, Д. Жерносєков, Г. Березницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Протеїн С є основним компонентом антикоагулянтної ланки системи гемостазу. Недостатність протеїну С (набута або спадкова) призводить до розвитку тромботичних ускладнень. Тому одержання препаратів протеїну С є актуальною задачею біотехнології. В даній ...
1048321
  Власова Г.П. Порівняльна характеристика спрощеного кримінального судочинства Польщі та Швейцарії // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 43-48. – ISSN 2078-6743
1048322
  Власова А. Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 84-89
1048323
  Курченко Л.М. Порівняльна характеристика статусу німецької мови як державної в шести європейських країнах у синхронному зрізі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-156. – ISSN 2075-437X


  В статье производится сравнительный анализ современного состояния существующих подходов к государственному статусу немецкого языка и их влияние на формирование языковой нормы в немецкоязычных странах.
1048324
  Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: с. 62. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1048325
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика температури повітря при досягненні максимального діаметру ожеледі НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України по окремих місяцях протягом десятиріч кінця ХХ - початку ХХІ сторіч (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз температурних умов досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та відмінності у повторюваності ...
1048326
  Редзюк Є.В. Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 78-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1048327
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів інших технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 304-307. – ISBN 966-581-231-9
1048328
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1048329
  Рацул А. Порівняльна характеристика технологій навчання іноземних мов у другій половині 20 століття // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С.50-52. – ISSN 0131-6788
1048330
  Носова Є.А. Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 100-104


  Розглянуті традиційні підходи до оцінки вартості підприємства, наведено переваги та недоліки, притаманні кожному з них.
1048331
  Четирбук О.Р. Порівняльна характеристика туристичних ресурсів Жовківського району Львівської області та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 74-80. – ISSN 2308-135X
1048332
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країни Бенілюкс і Альпійського / О.О. Бейдик, Є.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 174-180 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1048333
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центральноєвропейського / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 218-222 : рис.
1048334
  Полінчук К.І. Порівняльна характеристика України та країн Латинської Америки за деякими показниками соціально-економічного розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 57-59
1048335
  Попов А.А. Порівняльна характеристика українського і європейського законодавства в сфері господарювання (деякі аспекти) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 282-287. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1048336
  Захватаєв В. Порівняльна характеристика українського та британського законодавства у сфері гендерної рівності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 68-72
1048337
  Пак Жчон Хо Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму / Пак Жчон Хо // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 18-27


  Головна мета статті – проаналізувати особливості регіоналізму в Україні та Південній Кореї з позиції порівняльної перспективи. Для цього досліджені підстави та причини регіоналізму в обох країнах. Зроблений висновок, що регіоналізм в Україні та ...
1048338
  Іванова О.М. Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування / О.М. Іванова, О.Ю. Галкін // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 109-118. – ISSN 1810-0546
1048339
  Карпова А.В. Порівняльна характеристика фразеологічних засобів вираження в українській та англійській мовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 116-117. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1048340
  Балуцька Л. Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 75-82
1048341
  Назарук Н. Порівняльна характеристика функціонування інституту омбудсмана в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 166-176. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1048342
  Колодій Б.М. Порівняльна характеристика часток української та французької мов


  Зроблено порівняння функціонально-семантичних та прагматичних характеристик часток української та французької мов: встановлено їхні спільні риси та інвентарні розбіжності.
1048343
  Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1048344
  Сидорчук О. Порівняльна характеристика шлюбно-сімейного права Руської держави та Великого князівства Литовського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-14-9
1048345
  Краснощок В. Порівняльна характеристика юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права з Міжнародним Судом ООН в сфері вирішення міжнародних морських спорів // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74-76
1048346
  Мельник В.Й. Порівняльна характеристика якості річкових вод межах Рівненської області за інтегральними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 471-474 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1048347
  Тертиця В. Порівняльна характеристикасистеми реєстрації прав на нерухомість в Австрії та Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 63-67
1048348
  Лобас І.В. Порівняльна характиристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 65-67. – Бібліогр.: 14 назв
1048349
  Гребенюк М Порівняльна характнристика правового регулювання особистого обов"язкового державного страхування військовослужбовців Російської Федерації та України // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-14
1048350
  Тігарєва В. Порівняльна харктеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв"язку таінформатизації на сучасному етапі розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 94-107. – ISSN 1605-2005
1048351
  Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : навч. поібник для студ. юрид. ф-тів та факультетів міжнар. відносин / Андрій Школик ; [літ. ред. Кекляк А.Р. ; Центр політико-правових реформ]. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8445-62-0
1048352
  Волощак С.А. Порівняльне вживання французьских та українських прийменників. / С.А. Волощак, І.І. Обуховська. – Львів, 1978. – 100с.
1048353
  Шпет Г.Й. Порівняльне вивчення факторів росту у видів прямокрилих комах / Г.Й. Шпет. – 67-84с.
1048354
  Башмакова Н. Порівняльне дослідження біологічно активної рідини (БАР) "чистотіл" та препарату амітозин методами оптичної спектроскопії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектральні властивості БАРу чистотіл - біологічно активної рідини та амітозину - препарату на основі чистотілу методами оптичної спектроскопії. Отримано та проаналізовано електронні спектри поглинання, збудження флюоресценції та ...
1048355
  Мілоцький Р.В. Порівняльне дослідження властивостей поверхні карбонатів кальцію / Р.В. Мілоцький, О.А. Крамаренко, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 22
1048356
  Тукаєв С.В. Порівняльне дослідження дії верапамілу і фентоламіну на секрецію жовчі у щурів / С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Визначали секрецію жовчі у щурів за умов внутрішньопортальної інфузії адренолітикафентоламіну і верапамілу. Встановлено, що секреція жовчі при дії фентоламіну і верапамілу змінюється, збільшуючись, або, в деяких випадках, зменшуючись. Проведено ...
1048357
  Федорова В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу / В.А. Федорова, Л.Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 339-346. – ISSN 1993-6788
1048358
  Жукова Т.С. Порівняльне дослідження злочинності неповнолітніх у деяких державах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 68-72. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1048359
   Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону / В.В. Чумак, Р.Р. Панчук, Н.О. Манько, Д.Я. Гаврилюк, Л.І. Кобилінська, Р.Б. Лесик, Б.С. Зіменковський, Р.С. Стойка // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 29-42. – ISSN 1996-4536


  Сполуки на основі 4-тіазолідинону та його ізатинвмісні похідні мають широкий спектр біологічних активностей і є потенційними антинеопластичними чинниками. З"ясовано, що поєднання 4-тіазолідинонів та ізатину (1Н-індол-2,3-діон) у складі однієї молекули ...
1048360
  Фроде Нільсон Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування. / Фроде Нільсон, К.В. Суркова, С Я. Мандрик // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1048361
  Кубрак П.М. Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 118-126. – ISSN 2222-5374
1048362
  Куреза Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 18-22
1048363
  Брусіна О. Порівняльне дослідження становища середньоазійських мігрантів у Росії та Абхазії // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
1048364
  Ломакіна М. Порівняльне дослідження у сфері професійної підготовки авіаційних фахівців / М. Ломакіна, К. Суркова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 65-73. – ISSN 1682-2366
1048365
  Соколова С. Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 42-54. – ISSN 1682-3540
1048366
  Окунісі Сюнсуке Порівняльне дослідження японської культури // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 8-13. – ISSN 0130-6936
1048367
   Порівняльне дослідженнявпливу оуабаїну і каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти на активність Na+, K+-АТФази та механокінетику процесу "скорочення -розслаблення" гладенького м"язу / О.В. Цимбалюк, О.В. Онуфрийчук, Т.О. Векліч, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 53-72. – ISSN 1023-2427
1048368
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1048369
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1048370
  Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : Навчальний посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-94-6
1048371
  Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Василь Будний, Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-518-485-0
1048372
   Порівняльне літературознавство


  Про Олександра Несторовича Мушкудіані.
1048373
  Грицик Л. Порівняльне літературознавство в Україні // Національні варіанти літературної компаративістики / Д. Наливайко, Т. Денисова, О. Дубініна, Г. Стембковська, І. [та ін.] Пупурс. – Київ : Стилос, 2009. – С. 302-362. – ISBN 978-966-193-033-8


  В. Антонович. - С. 357;Л. Т. Білецький. - С. 309-310, 317, 321-322, 324, 353; М. Драгоманов. - С. 309-310, 313, 318-319, 328-336, 341-343, 345, 351-352, 354-357; М. Зеров. - С. 307; М. Костомаров. - С. 303, 305, 309-310, 316-319, 329-330, 334, 339, ...
1048374
  Наєнко М.К. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 3-5.
1048375
  Наєнко М. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2133-74-5
1048376
  Александрова Г. Порівняльне літературознавство та компаративістика: історія термінів і наповнення понять // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 127-135
1048377
  Грицик Людмила Порівняльне літературознавство: напрями руху : [рецензія]
1048378
  Хоменко Л. Порівняльне міське право: засади історико-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 29-32
1048379
  Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посібник / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 335-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-885-2
1048380
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції : посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – 2-ге вид., доп. – Харків : Одіссей, 2006. – 624с. – ISBN 966-633-539-5
1048381
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції : Посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-124-1
1048382
  Дудченко В.В. Порівняльне право: предмет, функції, та цілі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.17-22. – ISSN 1563-3349
1048383
   Порівняльне правознавство : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Харків : Право, 2003. – 272с. – ISBN 966-7146-92-8


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1048384
  Дмитрієв А.І. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Київськ. ун-т права; Відп. ред. В.Н. Денисов. – Київ : Юстініан, 2003. – 184с. – ISBN 966-96155-6-9
1048385
  Голяк Л.В. Порівняльне правознавство : Курс лекцій / Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-423-6
1048386
  Савчин М.В. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Савчин; МОіНУ; Закарпат держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури. – ISBN 966-364-094-4
Загальна частина. – 2005. – 288с.
1048387
   Порівняльне правознавство : Навчальний посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, О.С. та ін. Проневич; Погрібний О.О., Погрібний І.М., Волошенюк О.В., Михайлович Д.М. та ін.; За заг. ред. О.Н. Ярмиша; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 296с. – ISBN 966-610-180-7


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1048388
   Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародного наукового симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8-11 квітня 2009 року) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; КНУТШ та ін. ; [ за ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка ; упоряд. О.В. Кресін ]. – Київ : Логос, 2009. – 712 с. – ISBN 978-966-171-184-5
1048389
   Порівняльне правознавство : підручник для студ. юридич. спец. вищих навч. закладів / [С.П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 263-269. – ISBN 978-966-458-228-2


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
1048390
  Бойко І.С. Порівняльне правознавство : навчальний посібник / І.С. Бойко, Б.В. Бабін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. морська акад. – 2-е вид., випр. та допов. – Одеса : Фенікс, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 144-150 та в кінці гл. – ISBN 978-966-438-366-7
1048391
   Порівняльне правознавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Погребняк С.П. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Автори зазначені в кінці книги. – Бібліогр.: с. 263-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-228-2


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
1048392
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 3/4. – 2012. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048393
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048394
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів : навч. посібник / [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – Харків : Право, 2016. – 1023, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 1021-1023 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1048395
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ф-тів і закл. вищ. освіти : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. приват. права та порівняльного правознавства, Каф. теорії і філософії права ; [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – 2-ге вид., змінене. – Харків : Право, 2019. – 1023, [1] с. – Бібліогр.: с. 1021-23 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1048396
  Бабич І. Порівняльне правознавство в системі прфесійної підготовки юристів у Сполучених Штатах Америки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-15.
1048397
  Саїдов А. Порівняльне правознавство і національна правова система Узбекистану // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 206-219. – ISSN 1026-9932
1048398
  Кресін О. Порівняльне правознавство на пострадянському просторі-перспективи розвитку / О. Кресін, О. Редькіна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 145-146. – ISSN 0132-1331
1048399
  Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 463-472. – ISSN 1026-9932
1048400
  Бехруз Х. Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна у системі юридичної освіти України: занепад чи сподівання на оновлення? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – C. 65-76. – ISSN 1026-9932
1048401
  Лисенко Олена Миколаївна Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.154-169
1048402
  Лисенко М О. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко О.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1048403
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 347-348. – ISSN 0132-1331


  У липні 2011 р. вийшов друком збірник наукових праць і навчально методичних матеріалів "Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання". У виданні опубліковано матеріали Міжнародного круглого столу-практикуму "Досвід і проблеми викладання ...
1048404
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 462-467. – ISSN 1026-9932
1048405
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 661-667. – ISSN 0869-2491


  10 грудня 2015 р. в Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1048406
  Настюк В.Я. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (за матеріалами круглого столу) / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  10 грудня 2015 р. у м. Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1048407
  Мартиненко П.Ф. Порівняльне правознавство: онтологічний статус // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 106-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглянуто суть порівняльного правознавства як інтегральної складової частини загального правознавства, порівняльно-типологічний підхід як специфічну методологію порівняльного правознавства, структуру порівняльно-правового знання на рівні загальної ...
1048408
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-161.
1048409
  Тихомиров О.Д. Порівняльне правознавство: університетський та академічний шляхи розвитку в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1048410
  Рабінович П. Порівняльне правознавство: формування теоретичних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 197-199. – ISSN 1026-9932
1048411
  Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2002. – 344с. – ISBN 966-8058-01-1


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1048412
  Михеєнко М.М. Порівняльне судове право / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – Київ : Либідь, 1993. – 328с. – ISBN 5-325-00393-3
1048413
   Порівняльне судове право : навчальний посібник / [І.Є. Марочкін та ін.] ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Л.М. Москвич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-458-086-8
1048414
  Туровська Л. Порівняльне термінознавство в Україні в кінці XX - на початку XXI ст. // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 10-19. – ISBN 978-966-00-1327-8
1048415
   Порівняльне трудове право : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-421-X
1048416
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : Курс лекцій. Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2006. – 381с. – ISBN 966-7984-16-8
1048417
  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 384с. – ISBN 966-326-228-1
1048418
  Умланд Андреас Порівняльне фашизмознавство // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 12-16


  Порівняльне дослідження фашизму як родового поняття.
1048419
  Загребельний С.Л. Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS" / С.Л. Загребельний, А. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 409-415. – ISSN 2312-5993


  Здійснено порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчальним процесом, зокрема: систем управління навчанням «Moodle» та «Universys WS». Окреслено можливості, які надають розглянуті системи студентам та викладачам. Описано властивості ...
1048420
  Семчик В.І. Порівняльний аналіз аграрного законодавства України і зарубіжних країн (Росії, США, Європи, Японії) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 307-316. – ISBN 978-617-7021-00-0
1048421
  Гавриленко Н.В. Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-52. – ISSN 1993-6788
1048422
  Осика С.Г. Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТта Антисубсиди цій ного кодексу СОТ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 158-164. – (Право. Економіка. Управління)
1048423
  Рогач Т.О. Порівняльний аналіз антимонопольного законодавства зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 190-196
1048424
  Козакова О.М. Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1048425
  Стеченко О. Порівняльний аналіз атестації випускників-медиків та результатів вступного ЗНО / О. Стеченко, В. Мельник // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 37-44. – ISSN 2078-1687
1048426
  Філюк Г.М. Порівняльний аналіз бар"єрів входу підприємств м"ясної промисловості на нові зовнішні ринки / Г.М. Філюк, К.М. Власова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 101-109. – ISSN 2415-3583
1048427
  Бортніков Г.П. Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 80-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1048428
  Шевченко О.Г. Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 105-115. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто основні підходи до оцінки біоклімату територій з використанням біокліматичних індексів. Проаналізовано переваги та недоліки біокпіматичних індексів, що найчастіше використовуються на території України. Здійснено порівняльний аналіз ...
1048429
  Попович О.В. Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії / О.В. Попович, А.А. Наконечна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 49-53
1048430
  Бугай Т.В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах - членах Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 7-12
1048431
  Ільницький О. Порівняльний аналіз бюджетного регулювання у конституціях держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 61-63
1048432
  Пустогородська А.В. Порівняльний аналіз виборчих систем країн ЄС // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 90-92
1048433
  Мельник О.П. Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 68-81. – ISSN 2304-9359
1048434
  Бень Т. Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 34-41. – ISSN 0131-775Х
1048435
  Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах : монографія / М.С. Пузирьов ; М-во юстиції України, Акад. держ. пенітенціарної служби. – Київ : Дакор, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-494. – ISBN 978-617-7020-95-9
1048436
  Ступницький О.І. Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 167-171
1048437
  Анісімов А.В. Порівняльний аналіз виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 133-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі порівняльного аналізу виразових можливостей SQL-92 стандарта і класичного SQL (SEQUEL) пропонуються схеми реалізації складних запитів з множинними порівняннями засобами SEQ Access.
1048438
  Войтович Н. Порівняльний аналіз військових маневрів проведення НАТО та Російською Федерацією в контексті анексії Кримського півострова // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 359-371. – ISBN 978-83-64286-14-8
1048439
  Фірсов О.В. Порівняльний аналіз військово-політичної діяльності гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 145-151. – ISSN 1728-3671
1048440
  Слатвицька А. Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-39


  реформування бюджетної системи
1048441
  Казанцева К. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1048442
  Гревцова Г. Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функцію фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функціональну активність фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds ( serium Bullati, ...
1048443
   Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серії Lucidi на функціональну активність фагоцитів / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серіі Lucidi на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster flowers and foliages (serium Lucidi) on functional activity of the ...
1048444
  Том"юк Т. Порівняльний аналіз впливу інноваційних технологій в полярних економічних системах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-5
1048445
  Щербата З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм і Польщею // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 12-21. – ISSN 1993-6788
1048446
   Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості / Т.В. Шевцова, А.Ю. Шидловський, Козак-Волошаненко, В.А. Гвоздецький // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1048447
  Юрків С. Порівняльний аналіз вчення про рай в православ"ї та ісламі // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2311-4258
1048448
  Стратій Я. Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Георгія Кониського про душу // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 20-48. – ISSN 2075-6461
1048449
  Добростан О. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла / О. Добростан, О. Плиска, Н. Філімонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 106-110. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
1048450
  Дзюба М.Т. Порівняльний аналіз гендерної політики в Збройних Силах України та російської Федерації / М.Т. Дзюба, О.П. Черніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 212-216


  У статті здійснено спробу на підставі аналізу кількісних і якісних показників зробити порівняння втілення в життя гендерної політики у Збройних Силах України та в Збройних Силах Російської Федерації. Розглянуто існуючу нормативно-правову базу, ...
1048451
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов


  Подається порівняльний аналіз систем голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов.
1048452
  Подоляк С.А. Порівняльний аналіз господарського та цивільно правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 495-499. – ISSN 1563-3349
1048453
  Палій Н. Порівняльний аналіз графічних систем української та румунської мов
1048454
  Хоменко С.В. Порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 372-378


  У статті проведено порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах та виявлено спільні та відмінні риси. В статье проведён сравнительный анализ греческой и латинской префиксации в испанском и украинском языках ...
1048455
  Остапчук В.В. Порівняльний аналіз густини потоку радону з будівельних матеріалів різних видів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 95-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1048456
   Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання - "із середини", та "вперед-назад" / О. Мороз, Т. Корлитович, І. Покотило, М. Фис // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1048457
  Овдін Олександр Порівняльний аналіз демографічного розвитку в Європейському Союзі та Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 100-108
1048458
  Гребінь А. Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 15-19. – ISSN 2413-7154


  Доцільність дослідження прикордонних територій зумовлена необхідністю активізації їхнього розвитку, запозичення та використання досвіду сусідніх країн у вирішенні найбільш гострих соціально-економічних проблем. Для порівняльної оцінки особливостей ...
1048459
  Гальченко М. Порівняльний аналіз державної політики з питань обдарованої молоді Канади та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 77-78. – ISBN 978-966-2249-24-8
1048460
  Третьякова Ю.В. Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж із низькою та високою активністю // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 77-82. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1048461
  Редько А.С. Порівняльний аналіз деяких аспектів порядку укладання цивільного договору за законодавством України та Республіки Польщі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-966-419-299-3
1048462
  Кузьмич Н.В. Порівняльний аналіз деяких фондових індексів методом мережного кореляційного аналізу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 250-252. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1048463
  Червова Л. Порівняльний аналіз динаміка інвестицій в економіку України / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 0131-775Х
1048464
   Порівняльний аналіз динаміки науково-технічного потенціалу в Україні та країнах - членах НАТО // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 126-158. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
1048465
  Коркуна Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н. Коркуна, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259. – ISSN 0201-758Х
1048466
  Єфремова В.А. Порівняльний аналіз динаміки структурних змін, що розвиваються в цереброкортексі ссавців за умов моделювання ішемічного та геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, Н.В. Скрипник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
1048467
  Мейш Ф В. Порівняльний аналіз динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем в рамках прикладних теорій / Ф В. Мейш, А.П. Мукоєд, С.Е. Штанцель // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 284-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається постановка і чисельні алгоритми розв"язку задач динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем. Проводиться порівняльний аналіз числових результатів в рамках прикладних теорій. Formulation and numerical ...
1048468
  Кравчук В.О. Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 158-169. – ISSN 2524-101X
1048469
  Пітик М.І. Порівняльний аналіз діагностичної валідності клінічних шкал оцінки тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва в дітей / М.І. Пітик, І.І. Ліскевич // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 50-53. – ISSN 2524-0412
1048470
  Цалко Т.Р. Порівняльний аналіз діючих адміністративних систем управління в Німеччині, Франції, Великобританії / Т.Р. Цалко, С.М. Невмержицька // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 255-263. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1048471
  Курило В.І. Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської федерації / В.І. Курило, Ю.В. Іщук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 18-21
1048472
  Гуцулова Ю. Порівняльний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у Дніпропетровській області та Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1048473
  Корогодова О.О. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади / О.О. Корогодова, І.І. Прочан // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 28-33. – ISSN 2415-3583
1048474
  Камінський Євген. Фесенко Микола Порівняльний аналіз діяльності президентів США Барака Обами та Франції Ніколя Саркозі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-25
1048475
  Лондар Л.П. Порівняльний аналіз діяльності страхових компаній та недержавних пенсійних фондів в системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 98-105
1048476
  Чаусова Ю.А. Порівняльний аналіз досліджень сім"ї в класичній і посткласичній парадигмах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 261-269
1048477
  Моторина І.Р. Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 73-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1048478
  Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтєва "витрати-випуск" : оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1048479
  Кобзар О.М. Порівняльний аналіз економічних механізмів реалізації національних екологічних політик України та Румунії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 283-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048480
  Поліщук А.О. Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 88-95. – ISSN 2221-1055
1048481
  Храпко П.Ю. Порівняльний аналіз елементів знакового відношення "основа" та "інтерпретант" в семіотиці У. Еко та Г. Сонессона // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 104-109. – ISSN 2412-1185
1048482
  Масакі Умебеясі Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 105-109
1048483
  Чеховська М.В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 17-21. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглядається сучасний стан підготовки професійних педагогічних кадрів Республіки Болгарія. Проаналізовано етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія.
1048484
  Дністрянський М. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства / М. Дністрянський, Б. Жулканич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 127-138. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1048485
  Самчук Є. Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 149-155. – ISSN 2306-5680
1048486
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1048487
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 175 арк. – Додатки: арк. 173-175. – Бібліогр.: арк. 9-12, 163-172 та в додатках: арк. 173-175
1048488
  Слєпцова О.С. Порівняльний аналіз ефективності громадських витрат на охорону здоров"я України та сусідніх держав у 2000-2009 рр. // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 543-544. – ISBN 978-966-188-219-4
1048489
  Петрусь Н.Б. Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних форумів на Львівщині : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 240-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1048490
  Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ з різних систем навчання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.83-96. – ISBN 966-654-025-8
1048491
  Нараєвський С.В. Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6806
1048492
  Корякіна І.В. Порівняльний аналіз ефективності способів підготовки дошкільника до письма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Корякіна І.В.; Хар. держ. пед. ун-т. – Х., 1996. – 24л.
1048493
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування геопорталів України та Європейського Союзу / Є.В. Бутенко, В.Є. Луцький // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1048494
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1048495
   Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення Орлістату й Біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням / Є. Голобородько, Т. Іщук, Т. Синельник, В. Конопельнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено маркери ендогенної інтоксикації в щурів-самців за умов розвитку ожиріння індукованого споживанням висококалорійної дієти. Проведено порівняльний аналіз лікувальних ефектів введення біонанокомпозиту та орлістату на основні показники ...
1048496
  Єлюбаєв Ж. Порівняльний аналіз законодавства про надра та надрокористування України та Республіки Казахстан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 61-66
1048497
  Московчук Д. Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 55-59. – ISSN 2663-5313
1048498
  Ворона П.В. Порівняльний аналіз законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування України та Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 84-88. – (Право. Економіка. Управління)
1048499
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз закономірностей розміщення ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Східно-Європейської платформи / Г.С. Пономаренко, Т.М. Анохіна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 41-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1048500
  Черненко З.С. Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров"я в конституціях країн Європейського Союзу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – C. 161-166
1048501
  Сірик Д. Порівняльний аналіз засад правового регулювання провадження за зверненнями громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1048502
  Швець Т.А. Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності в сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь") / Т.А. Швець, Н.В. Швець // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 242-246. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1048503
  Вязанкіна А.М. Порівняльний аналіз засобів вираження якісної детермінації в іспанській та українській мовах


  У кожній мові виявляються риси властиві всім мовам світу (загальні риси), риси, які об"єднають їх з деякими іншими мовами (спільні риси), і такі риси, які властиві лише одній якійсь мові (специфічні риси). Тому специфіка кожної мови полягає не тільки в ...
1048504
  Семенченко Н.В. Порівняльний аналіз засобів фінансування злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 22-23
1048505
  Матвєєва О. Порівняльний аналіз застосування інтернет-реклами у виборчих компаніях (на прикладі президентських виборчих компаній в США у 2000, 2004 та 2008 роках) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 187-189.
1048506
   Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез (Аргентинські острови, морська Антарктика) протягом трьох сезонів / Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, І. Козерецкая // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 143-157. – ISSN 1727-7485


  На матеріалі трьох південних астральних сезонів вивчена дінаміка комплексної адаптивності шести популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез Аргентинські острови. Показана індивідуальність розрахованого комплексного латентного показника ...
1048507
  Настенко О.В. Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка "З вершин і низин" у першому і другому виданнях // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С. 75-84. – ISBN 966-568-658-5
1048508
  Фюнер О. Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
1048509
  Ільченко О. Порівняльний аналіз змісту виховної роботи колоній ім.В.Короленка та ім.М.Горького // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.193-199. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1048510
  Примаченко І.В. Порівняльний аналіз зовнішньої та внутрішньої доктрин економічної політики та проблеми їх гармонізації : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 97-98.
1048511
  Яворський В.В. Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 97-100. – ISSN 2224-0586
1048512
  Холод С.Б. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 94-100. – ISSN 2074-5354
1048513
  Прядко Д. Порівняльний аналіз індустріальної варіабельності 1-го і 3-го господарсько-побутових комплексів Межиріцького верхньопалеолітичного поселення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 13-17
1048514
  Одарченко М.С. Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності / М.С. Одарченко, М.В. Стащак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 6 (18). – С. 127-134. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1048515
   Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна : монографія / [Н.Ю. Рекова, І.Л. Долозіна, К.Є. Мойсеєнко та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-285. – ISBN 978-966-377-217-2
1048516
  Ястремський О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр..: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1048517
  Конопля В. Порівняльний аналіз інформатичної складової підготовки майбутніх учителів математики (на прикладі польського педагогічного університету імені комісії національної освіти в Кракові). / В. Конопля, Н. Кугай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 49-54. – ISSN 2308-4634
1048518
  Кондратенко І.І. Порівняльний аналіз інформаційної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики у педагогічних університетах України та Росії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1048519
  Матвєєв Б.М. Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 262-268


  Здійснюється порівняльний аналіз сучасних настільних видавничих систем і виявляється можливість їх використання в навчанні студентів.
1048520
  Ващенко В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 61-69. – ISSN 0869-3595
1048521
  Палеха Ю. Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН / Ю. Палеха, Г. Айлікова, П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті було здійснено аналіз картографічних матеріалів державного та регіонального рівнів, які використовуються в просторовому плануванні України та Федеративної республіки Німеччина. Проаналізовано можливість вдосконалення та спрощення існуючої ...
1048522
  Кіріяк В. Порівняльний аналіз картографічних проекцій для території Республіки Молдова / В. Кіріяк, А. Власенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1048523
  Полякова Н.О. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини / Н.О. Полякова, П.П. Король, Л.А. Вакулюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 51-56. – ISSN 2227-3220
1048524
  Шепель О.В. Порівняльний аналіз класичних моделей фондового ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 283-284. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1048525
  Венгер Т.А. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 40-44


  Виділено основні етапи становлення класичної теорії державного боргу, проаналізовано їхні характерні особливості. Здійснено порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу в трьох ключових аспектах.
1048526
  Тимонькіна К.В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 243-251 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1048527
  Красовська О.Ю. Порівняльний аналіз комбінованих моделей оцінки і систематизація метрик бренду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 43-47. – ISSN 2306-6814
1048528
  Давиденко В. Порівняльний аналіз Конституції та статутів Збройних Сил України: важлива умова розробки окремих криміналістичних методик // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-118
1048529
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова і Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті порівнюються концепції самостійності України, втілені у досить досконалих для свого часу конституційних проектах видатних вітчизняних мислителів М. Драгоманова і М. Грушевського. Доведено, що обидві концепції були адекватні суспільним реаліям ...
1048530
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційно-правових концепцій самостійності України Драгоманова і Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-18. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті порівнюються концепції самостійності України, втілені, зокрема, у досить досконалих для свого часу конституційних проектах видатних вітчизняних мислителів М. Драгоманова і М. Міхновського. Доведено, що обидві концепції сприяли боротьбі за ...
1048531
  Бабін І.І. Порівняльний аналіз конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях суміжних держав - членів СНД // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-71. – (Правознавство ; Вип. 474)
1048532
  Кіктенко В.О. Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2409-904X
1048533
  Шпиговцька Н. Порівняльний аналіз концентрації банківського капіталу у міжнародній практиці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 277-285. – ISSN 2078-5860
1048534
  Кондратик Л.Й. Порівняльний аналіз концепцій буттєвості церкви // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 273-278. – ISSN 1729-360Х
1048535
  Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 189-195
1048536
  Воловик О.П. Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу starbucks у різних соціальних мережах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 90-98
1048537
  Козловський І.В. Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 16-24. – ISSN 0374-3896
1048538
  Здоровко С.Ф. Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 50-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1048539
  Калиновський О.В. Порівняльний аналіз кримінально-процесуального законодавства України та Російської Федерації щодо права на оскарження рішення про порушення кримінальної справи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-144.
1048540
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 233-239. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1048541
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 162-167. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1048542
  Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 67-71


  У статті висвітлюються положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності, у порівнянні з положеннями статті 306 КК України. Визначено можливі напрями розвитку вітчизняного ...
1048543
  Безногих В.С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 3-12. – ISSN 1609-0462
1048544
  Сивак Ю.В. Порівняльний аналіз лексики політичної та комерційної прес-реклами (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 177-185.
1048545
  Юн Г.М. Порівняльний аналіз лізингу та кредиту повітряних суден : фінансовий механізм / Г.М. Юн, К.В. Кабанихіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 34-43 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1048546
  Погребняк А.Ю. Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 344-352. – ISSN 2222-4459
1048547
  Боринець С.Я. Порівняльний аналіз методик розрахунку податкового навантаження / С.Я. Боринець, О.В. Шарікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 6-10
1048548
  Джим В.Ю. Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчого етапу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1048549
  Заболотна І. Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 60-74. – ISSN 2306-4250
1048550
  Семко І.Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-9780
1048551
  Малицький Д. Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах / Д. Малицький, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено теорію поширення сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі з використанням матричного методу Томсона-Хаскела. Шляхом введення хвильового пропагатора показано матричний формалізм для отримання поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ...
1048552
  Гольдак В.І. Порівняльний аналіз методів захисту національних ринків від впливу кризових явищ у світовій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 21-25
1048553
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 88-94


  Авторами статті проведено аналіз можливостей різноманітних методів контролю оптичних параметрів напівпровідникових матеріалів, які є перспективними для використання в якості функціональних матеріалів для інфрачервоних (ІЧ) фотовипромінювачів та ...
1048554
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1048555
  Лебідь М.В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 5-11. – ISSN 1562-8965
1048556
  Салем Шеріф Ель-фард Порівняльний аналіз методів модулярної редукції : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Салем Шеріф Ель-фард; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 14л.
1048557
  Надворняк Я.М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-89
1048558
  Назаренко О.А. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 39-45
1048559
  Перетятько Ю.М. Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 25-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1048560
  Даниляк О. Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 174-180
1048561
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Ілюха Л.М.; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 130л. – Бібліогр.: л. 117-130
1048562
  Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Ілюха Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1048563
  Цимбалюк О.В. Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м"язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 63-72. – ISSN 1996-4536


  Відомо, що каліксарен із шифром С-99 селективно та з високою спорідненістю здатен інгібувати Na+, K+-АТР-азу (у порівнянні з відомим інгібітором цього ензиму - уабаїном) препаратів плазматичної мембрани гладеньком"язових клітин. Здійснено співставлення ...
1048564
  Сорочук Л. Порівняльний аналіз Михайлом Драгомановим турецьких анекдотів в українській народній словесності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 449-453. – ISBN 966-8552-01-6
1048565
  Кузьменко Б. Порівняльний аналіз міжнародних інвестиційних процесів у США та Китаї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 42-45
1048566
  Булгаков В.В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, COOGLE SCHOLAR) / В.В. Булгаков, М.Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374-382
1048567
  Меньшикова О.В. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів щодо кримінально-виконавчого законодавства у Республіці Польщі та Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 130-134. – ISBN 978-966-190-861-0
1048568
  Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.17-22. – ISSN 1608-6422
1048569
  Мартинюк В.О. Порівняльний аналіз мікроморфологічних особливостей близьких віидів - Silene syreistschikowii та S. supina (Caryophyllaceae) / В.О. Мартинюк, Н.І. Карпенко, О.М. Царенко // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2018. – С. 84-93. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 10, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1048570
  Андрєєва О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району / О. Андрєєва, В. Шунько, О. Гречановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи - встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району. Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського ...
1048571
  Ходан В. Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковороди із засад парапсихології // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 244-251
1048572
  Вітман К.М. Порівняльний аналіз мовної політики в Естонії та Латвії. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 683-691. – ISSN 1563-3349
1048573
  Прокопов О. Порівняльний аналіз моделей інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в США і Франції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 21-24
1048574
  Кручок Н.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 60-65
1048575
  Киріяк В. Порівняльний аналіз моделей квазігеоїда для території Республіки Молдова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1048576
  Гупало О.Г. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 211-218. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048577
  Мамонов К.А. Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою / К.А. Мамонов, С.В. Олійник // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 99-109
1048578
  Краснюкова С. Порівняльний аналіз мотивації праці на підприємствах зарубіжних країн // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 257-260. – ISSN 1993-0259
1048579
  Будьонний П.В. Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006-2013 рр.) і в період проведення АТО (2014-2016 рр.) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 9-17. – ISSN 2312-5675
1048580
  Задорожний Ю.А. Порівняльний аналіз мусульманського та іудейського права / Ю.А. Задорожний, Ю.М. Мехед // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 144-147
1048581
  Шпирко В.В. Порівняльний аналіз наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 281-288


  У статті розглянуто методи оцінювання ймовірності банкрутства страхових компаній в класичній моделі ризику в залежності від стартового капіталу компанії, наведено шість наближених оцінок ймовірності банкрутства, здійснено порівняльний аналіз цих ...
1048582
  Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу у студентів вищих та середніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – C. 30-38. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1048583
  Загородня А. Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 26-30. – ISSN 2078-1687
1048584
  Косило Н. Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця ХІХ - початку ХХ ст. : На матеріалі творчості Джорджа Мура та Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 165-171. – ISBN 966-8110-14-5
1048585
  Пономаренко Г.С. Порівняльний аналіз нафтогазоносних басейнів древніх платформ за основними геологічними параметрами / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1048586
  Осадчий В. Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн / В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – C. 145-154. – ISSN 2309-9127
1048587
  Топчій В.В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 74-79. – ISSN 2524-017X
1048588
  Єгоров І.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС / І.Ю. Єгоров, В.Ю. Грига // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1048589
  Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 67-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1048590
  Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-59 : Табл.1. – Бібліогр.17 назв. – ISSN 0131-775Х
1048591
  Дернова І.А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1048592
  Дацькова Д.В. Порівняльний аналіз номінального та реального прожиткового мінімуму в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-966-188-219-4
1048593
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 65-72
1048594
  Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 36-39
1048595
  Григоренко А.В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / [Григоренко А.В., Молдован В.В.] ; за заг. ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-171-9
1048596
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Конвенції Організації Об"єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
1048597
  Козинець І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 59-62
1048598
  Таранець В.Г. Порівняльний аналіз окличної і розповіднох інтонації в сучасній німецькій мові. / В.Г. Таранець. – Одеса, 1972. – 28с.
1048599
  Ільїна В.Ю. Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної й бізнес-освіти у США та Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-129.
1048600
  Ільїна В.Ю. Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної й бізнес-освіти у США та Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор проводит сравнительный анализ некоторых важных аспектов подготовки высших экономических кадров в США и Украине, а также предлагает возможные способы решения отдельных проблем высшего экономического образования в Украине.
1048601
  Безусова Т.А. Порівняльний аналіз окремих компонентів освітніх систем України та країн африканського континенту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 36-42. – ISBN 978-966-473-145-1


  Стаття присвячена побудові стратегії та концепції інтернаціоналізації ринку освітніх послуг. Зазначається, що перед Україною Європейським співтовариством чітко поставлено завдання входження в освітній і науковий простір Європи, одним із шляхів ...
1048602
  Охріменко І. Порівняльний аналіз окремих положень законів України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 107-112
1048603
  Снітько Д.Ю. Порівняльний аналіз онтології сцієнтизму та релігійної філософії в X X столітті // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 25-29. – ISSN 2227-7242
1048604
  Перепелиця М.М. Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 95-102. – ISSN 1999-5717
1048605
  Тоцька О. Порівняльний аналіз оплати праці викладачів Канади та України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 33-37. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Дана таблиця з показниками середньої зарплати штатного викладацького складу в найбільших канадських університетах, а також з показниками оплати праці у вищих навчальних закладах України.
1048606
  Кірсанова В. Порівняльний аналіз оподаткування неприбуткових організацій в Україні та країнах Європи / В. Кірсанова, С. Волобуєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 419-421. – ISSN 1993-0259
1048607
  Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюдненняземельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-1677
1048608
  Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 163-172
1048609
  Кручок А.С. Порівняльний аналіз організаційно-правових основ діяльності спецслужб ФРН та України // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7169-06-9
1048610
  Клинчук В.І. Порівняльний аналіз організаційної структури Міністерства освіти і науки України з Міністерством національної освіти французької республіки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7041-91-6
1048611
  Крупка І. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 335-351. – ISSN 0201-758Х
1048612
  Томашевський Ю. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур / Ю. Томашевський, О. Агрес, О. Садура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 124-132. – ISSN 2410-0919
1048613
  Шевченко В.І. Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 179-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1048614
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1048615
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1048616
  Красножон К.В. Порівняльний аналіз основного тексту та редакцій вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 344-349


  У статті проаналізовано дві редакції та основний текст вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…". За допомогою порівняння текстів на рівні образів, мотивів, стилістичних фігур продемонстровано художню майстерність автора.
1048617
  Руденко О.В. Порівняльний аналіз основоположних актів колізійного права ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.286)
1048618
  Лобанова А. Порівняльний аналіз особливостей інтуїції осіб математичного та гуманітарного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку інтуїції особистостей математичного та гуманітарного спрямування. На основі порівняльного аналізу визначено спільні та відмінні риси для двох груп, враховуючи характеристики їх ...
1048619
  Богрова Христина Борисівна Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного досліджеення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 7-15. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1048620
  Гош В.Е. Порівняльний аналіз особливостей розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчізняній педагогіці протягом другої половини XX ст. - початку XXI ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 5-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1048621
  Криворучко Т.В. Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах - членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 141-144. – ISSN 2306-6814
1048622
  Шаповалова О.В. Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 120-128. – ISSN 2312-5993
1048623
  Поторій Я.І. Порівняльний аналіз особливостей ціннісної сфери здорових осіб і людей з депресією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто структуру цінностей особистості у стані депресії та безперечний факт, що самосвідомість є центральним елементом особистості, тому основну увагу при вивченні депресії слід приділяти структурі, динамічним змінам та проявам самосвідомості ...
1048624
  Чимирис М. Порівняльний аналіз палеолітичної фауни України на прикладі поселень Гінці, Добранічівка, Межиріч та Мізин // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 46. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1048625
  Богуславський О.В. Порівняльний аналіз параметрів постсоціалістичної трансформації перехідних країн // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 178-184
1048626
  Марчук Р.П. Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні / Р.П. Марчук, Є.П. Плугіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 24-28. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1048627
  Падалко В.В. Порівняльний аналіз паронімів в англійській та українській мовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 93-95
1048628
  Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов"язаних з комп"ютерною програмою (алгоритмом) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 17-25
1048629
  Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 182-189


  У статті визначено спільні та відмінні ознаки первинних вокативних однозвукових вигуків китайської та української мов за семантичними та функціональними критеріями, а також можливі труднощі у процесі перекладу та вивчення вигуків китайської мови ...
1048630
  Пасічник С.М. Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії / С.М. Пасічник, В.Я. Дмитрів, Ю.Б. Борис // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 81-83. – ISSN 1981-276Х
1048631
  Барилко С.М. Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г"юза "Ягуар" / С.М. Барилко, А.Ю. Бовт // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 27-36. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1048632
  Куц Д.О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Оскара Уайльда "Мій голос" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 134-138. – ISBN 978-966-921-000-5
1048633
  Маляренко О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Роберта Браунінга "Зустріч вночі" ("Meeting at night") // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 158-161. – ISBN 978-966-921-000-5
1048634
  Хриков Є. Порівняльний аналіз підготовки магістрів з управління освітніми установами в Україні та США : Є. Хриков, С. Бурдина / Є. Хриков, С. Бурдіна // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-56. – ISSN 1682-2366
1048635
  Рафальська Н.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення ймовірності банкрутства підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1048636
  Тарасенко Ю.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 200-207. – ISSN 2079-6242
1048637
   Порівняльний аналіз підходів до розвитку первинної медичної допомоги в країнах Європи та в Україні / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, В.В. Волчек, С.С. Росточило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 149-161. – ISSN 2077-6594
1048638
  Леванда О.М. Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна і Польща // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 15-24. – ISSN 2222-0712
1048639
  Романюк А. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 200-206. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1048640
  Ряшко О.В. Порівняльний аналіз повноважень сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі / О.В. Ряшко, І.В. Матіос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 342-352. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1048641
  Іванчук С.І. Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 126-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1048642
  Галів Порівняльний аналіз поглядів учених-педагогів Наддніпрянської та Західної України на виховання характеру людини : (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Галів, , Микола // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.
1048643
  Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн - членів ЄС та України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-18
1048644
  Собецька О. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок "Панчатантри" та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-258


  Стаття присвячена одному з найдавніших жанрів фольклору - казці про тварин. Казка про тварин розглядається в контексті міжнароднії казкової традиції. За допомогою порівняльного структурно-семантичного аналізу досліджується вплив індійської ...
1048645
  Маслова М.І. Порівняльний аналіз показників діяльності банків у 2009-2010 роках // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 458-460. – ISBN 978-966-188-219-4
1048646
  Кучеренко С.А. Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики / С.А. Кучеренко, Д.Р. Балозян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
1048647
  Жовнер В.Ю. Порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп фахівців туристичного бізнесу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 36-43. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1048648
  Кравець Т.В. Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-188-219-4
1048649
   Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адмральської бухти (о. Короля Георга, прибережна Антарктика) / І. Парнікоза, І. Ожередова, Н. Мірюта, І. Козерецька, Дж. Смикла, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 186-198. – ISSN 1727-7485
1048650
  Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи : монографія / А.С. Романюк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 391с. – ISBN 978-966-613-559
1048651
  Бертолон О. Порівняльний аналіз політичних режимів Міклоша Горті та Яноша Кадара // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 205-210. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1048652
  Романова В.В. Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1048653
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір / Романюк Анатолій; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392с. – ISBN 966-613-196-Х
1048654
   Порівняльний аналіз політичних стуктур Австрії та України : Допов. і реферати двостороннього політологічного симпозіуму у приміщенні Австрійського Посольства в. – Львів, 1996. – 316 с. – ISBN 96610180019
1048655
  Соболь О.Ю. Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 268-281. – ISBN 966-581-727-2
1048656
  Перевознюк Н.М. Порівняльний аналіз понять "компетентність" та "компетенція" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 156-166. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена аналізу поглядів науковців на проблему запровадження компетентнісного підходу та аналізу "компетентності" та "компетенції" як базових питань зазначеного методологічного підгрунтя.
1048657
  Волошина Н.М. Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні / Н.М. Волошина, І.В. Пампуха // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 122-129. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1048658
  Григоришин С.В. Порівняльний аналіз понять значущості та феномену в Германа Лотце і Едмунда Гусерля // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.25-35
1048659
  Мацібора О.В. Порівняльний аналіз похованих та зональних грунтів як метод реконструкції палеогеографічних обстановок голоцену : природно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 28-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1048660
  Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій Конституційних Судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 99-106. – (Правознавство ; Вип. 365)
1048661
  Дехтяр І. Порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів переробки в Україні та ЄC // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 119-124
1048662
  Бахуринська М.М. Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах державно-приватного партнерства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості правового регулювання ДПП у країнах ЄС на прикладі Польщі. Проводиться порівняльний аналіз процедури вибору приватного партнера та передання йому об"єктів публічної власності на умовах ДПП. На основі позитивного ...
1048663
  Киреєва Н.С. Порівняльний аналіз правового статусу адвоката та особи, що надає правову допомогу // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-966-927-257-7
1048664
  Комзюк Л. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.93-99. – ISSN 0132-1331
1048665
  Іванець О.О. Порівняльний аналіз правового статусу президента у Французькій Республіці та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 355-359
1048666
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 168-184
1048667
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1048668
  Ковальський Д.В. Порівняльний аналіз практики застосування Вищим господарським судом України норм цивільного законодавства та правових позицій, викладених в інформаційних листах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-33
1048669
  Гуменюк В. Порівняльний аналіз практики здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти: зовнішні системи оцінювання якості освіти // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 128-129. – ISBN 978-966-644-324-6
1048670
  Панасевич Д.Б. Порівняльний аналіз практичної підготовки бакалаврів за галузевими стандаротами вищої інженерно-технічної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 20-28
1048671
  Рудик П.А. Порівняльний аналіз президентського і парламентського законопроектів про внесення змін до конституції України / П.А. Рудик. – Київ : Атіка, 2004. – 164с. – ISBN 966-326-061-0
1048672
  Лисенко В. Порівняльний аналіз програм підготовки бакалаврів і магістрів Вагенінгенського університету (Нідерланди) та НУБіП України / В. Лисенко, Л. Кліх, Н. Демешкант // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-29. – ISSN 1682-2366


  Для аграрних галузей виробництва.
1048673
  Винниченко І.І. Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія) / І.І. Винниченко, О.В. Пінтескул // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв.
1048674
  Хорєвін В.І. Порівняльний аналіз продуктивності вчених України в базі даних Scopus // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7. – C. 22-25.


  В 1996-2009 рр. встановлено, що щорічна кількість публікацій в Україні дещо більша, ніж у РФ, і менша, ніж у більшості східноєвропейських країн та колішних союзних республіках, а також в Іспанії та Південній Кореї.
1048675
  Кублік К.Ю. Порівняльний аналіз проектів змін до системи місцевого самоврядування України в рамках запровадження конституційної реформи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 457-467
1048676
   Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів і курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині / О.М. Горошко, О.М. Коровенкова, А.О. Паламар, Н.С. Богдан, О.О. Ровінський, В.Г. Зеленюк, О.С. Шпичак // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2017. – № 4 (44). – С. 123-128. – ISSN 2312-0967
1048677
  Селіванов О. Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 26-31. – ISSN 2313-559X


  Представлено правовий аналіз деяких питань притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних судових рішень у контексті люстраційного процесу в Україні. Запропоновано універсальне узагальнювальне поняття ...
1048678
  Головко Л.О. Порівняльний аналіз процесів приватизації в Україні, Словаччині та Чехії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 44-49. – ISSN 1563-3349
1048679
  Дорофєєва Л.М. Порівняльний аналіз процесуального становища митних органів при розслідуванні контрабанди та інших злочинів на кордоні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.117-120. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1048680
  Шпильовий Я.В. Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 111-117. – ISSN 2312-5675
1048681
  Лисенко Я. Порівняльний аналіз психофізіологічних функцій студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр" / Я. Лисенко, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності властивостей нервової системи, деяких особистісних рис та розвиток вищих психічних функцій у студентів, що навчалися за програмою "магістр" та спеціаліст". Виявлено, що студентам-магістрам притаманна вища функціональна рухливість ...
1048682
  Макарчук М.Ю. Порівняльний аналіз психофізіологічних характеристик людини в умовах різної відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проводилися дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальному стані й у стані підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено, що в разі різної відповідальності за результати діяльності найчутливішими є показники ...
1048683
  Кім Р.Б. Порівняльний аналіз реакцій китайських та корейських споживачів на блага на довірі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 238-248 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1048684
  Новоселов О.С. Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні / О.С. Новоселов, А.С. Маршалова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 69-82. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1048685
  Якубовський С.О. Порівняльний аналіз регулювання інвестиційної діяльності у країнах Центральної і Східної Європи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С39-42
1048686
  Харківський В.С. Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 325-335. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано результати впровадження структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності (ПК) фахівців медичної галузі в післядипломної освіті (ПО)."
1048687
  Борисенко С.А. Порівняльний аналіз результатів динамічної спектроскопії комети Галлея за наземними та космічними спостереженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-46. – (Астрономія ; Вип. 38)


  У роботі подано результати динамічних спектральних рядів комети Галлея, отриманих під час наземних спостережень комети у листопаді 1985 року та спостережень з космічного апарату "Вега-2" у березні 1986 року. Спостережувані дані оброблені методами ...
1048688
  Грищук П. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації магнітного поля за даними профільних та площових спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено порівняльний аналіз розв"язання оберненої задачі магніторозвідки за даними профільних та площових спостережень. На реальних магнітних аномаліях аналізується достовірність інтерпретації методом порівняння з оптимізацією параметрів ...
1048689
  Гопченко Є.Д. Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 32-38. – ISSN 2306-5680
1048690
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз рейтингів конкурентоспроможності економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-74.
1048691
  Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб"єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 134-142. – ISSN 1998-6912
1048692
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз рекреаційно-туристських мезорайонів "середземноморського кільця" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 10-18 : рис., табл.
1048693
  Зайцева-Чіпак Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України / Зайцева-Чіпак, Т.О. Серга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 160-166. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1048694
  Вавіленкова А.І. Порівняльний аналіз речень природної мови за змістом // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1028-9763


  У статті запропоновано метод порівняльного аналізу речень природної мови довільної складності за змістом, що базується на побудові їх логіко-лінгвістичних моделей. У представленому алгоритмі зосереджено увагу на етапі побудови інваріантних ...
1048695
   Порівняльний аналіз ризиків України та сусідніх держав у забезпеченні прав працівників // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 10-17
1048696
  Мезенцева Н.І. Порівняльний аналіз рівня безробіття країн Центральної і Східної Європи та Закавказзя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз динаміки рівня безробіття, його абсолютного приросту, темпів і коефіцієнтів зростання та причин і особливостей безробіття в країнах Центральної і Східної Європи та Закавказзя.
1048697
  Временко Л.В. Порівняльний аналіз рівня життя населення в європейських країнах / Л.В. Временко, В.В. Мужилівський // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 407-412. – ISSN 2075-4892
1048698
  Клебанова Т.С. Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіонів України / Т.С. Клебанова, А.І. Талащенко, Л.С. Гур"янова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-60 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1048699
  Альохін О.Д. Порівняльний аналіз рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто і проведено короткий порівняльний аналіз існуючих рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки. Ці рівняння співставлені з існуючими експериментальними даними в"язкості подвійних розчинів поблизу критичної температури ...
1048700
  Черноіванов В. та інш. Порівняльний аналіз різних форм роздержавлення власності в Україні: інвестиційний аспект // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-42. – ISSN 0131-775Х
1048701
  Чубук Л.П. Порівняльний аналіз розвитку іпотечних ринків та процесів їх інтеграції у країнах Європейського Союзу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 120-128.
1048702
  Коломієць О. Порівняльний аналіз розвитку Києво-Печерського, Звіринецького та Гнілецького печерних монастирів XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-966-171-783-9
1048703
  Ємець М. Порівняльний аналіз розвитку міжнародного туризму в ЦСЄ та Україні в контексті інтеграційних процесів // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 54-71. – ISSN 2409-9260
1048704
  Жукович І.А. Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 69-76
1048705
  Соколова З.С. Порівняльний аналіз розвитку освіти на прикладі України та Західноафриканського економічного і монетарного союзу (UEMOA) / З.С. Соколова, Т.Н. Шкода // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 149-153. – ISSN 1729-7036


  У статті проведено порівняльний аналіз проблем розвитку освіти і шляхів їх подолання для окремої держави та інтеграційного об"єднання на прикладі України та союзу UEMOA. Відмічається, що і в Україні і в країнах-членах UEMOA освітні реформи останніх ...
1048706
  Монастирський Володимир Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків / Монастирський Володимир, Бордун Ореста // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 218-222 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1048707
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз розвитку систем безпеки у Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-19. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1048708
  Коваленко С. Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах / С. Коваленко, А. Хархан // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2017. – № 3 (9). – С. 171-178. – ISSN 2411-5363
1048709
  Вдовиченко Ю.В. Порівняльний аналіз світових моделей корпоративного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1048710
  Беньковська Н.Б. Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 146–151. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1048711
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Європейська і Азіатсько-Тихоокеанська інтеграція: політичні, економічні перспективи і аспекти безпеки
1048712
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні : виступ // Турецька Агенція з міжнародного співробітництва при МЗС Туреччини. Анкара, 1999
1048713
  Покорська В.М. Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 147-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються категорійні трансформації моральності в суспільстві греко-римського періоду історії. Проблема ставиться в контексті співвідношення моралі та моральності, етики та логіки, етики й політики в античній Греції та стародавньому Римі, ...
1048714
  Ларіонова А.О. Порівняльний аналіз систем інформаційного протиборства Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 141-144
1048715
  Євтушенко Н. Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 2226-3012
1048716
  Городецька В. Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Россії, Білорусі та Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1048717
  Шепетуха О. Порівняльний аналіз системи вищої освіти в країнах світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 190-191
1048718
  Коверзнев В. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 85-96
1048719
  Мартин А.Г. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1048720
  Горбаненко С.А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 301-320. – ISSN 2227-4952
1048721
  Гладка Л. Порівняльний аналіз сім"ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині / Л. Гладка, О. Шевчук // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 38-43. – ISSN 2306-3974
1048722
  Колобов Л. Порівняльний аналіз складників комерційної таємніці та ії захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 9-12
1048723
  Дзиба А.А. Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. лісостепу і степу України / А.А. Дзиба, С.Ю. Попович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 87-94. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1048724
  Резніков І.О. Порівняльний аналіз собівартости цукру перед війною і тепер. / І.О. Резніков. – К., 1930. – 75-113с.
1048725
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169л. – Бібліогр.: л.152-169
1048726
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1048727
  Губеладзе І. Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей сільської і міської спільнот // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 63-67
1048728
  Кінащук Л. Порівняльний аналіз соціального захисту професійного ризику у правоохоронних органах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 14-17
1048729
  Крижко І.С. Порівняльний аналіз способів набуття громадянства в країнах СНД та Балтії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 57-62. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1048730
  Мирошниченко Л.І. Порівняльний аналіз способів передачі майбутності дії у німецькій та українській мовах, міжмовні семантичні відмінності та проблеми перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1048731
  Юзова Д.В. Порівняльний аналіз стабільності та реальності конституцій різних країн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-49.


  Розглянуто головні властивості конституцій: стабільність та реальність, "жорсткість" Основного Закону як гарантія стабільності, стабільність Конституції як гарантія забезпечення її реальності, умову реальності як підставу для внесення змін до Основного ...
1048732
  Харченко Н.В. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. / Н.В. Харченко, О.О. Грушак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 39-42. – ISSN 2306-6814
1048733
   Порівняльний аналіз стану про- та антиоксидантної систем у дітей за дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження / Є.І. Степанова, І.Є. Колпаков, В.А. Позниш, В.Ю. Вдовенко, В.М. Зигало, С.М. Альохіна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 38-43 : фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1048734
  Карпачова Н.І. Порівняльний аналіз статистичних даних щодо громадян України, котрі виїжджають за кордон // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22 : фото, рис.
1048735
  Іванчук О. Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик РЕМ-зображень тест-об"єкта, отриманих на різних типах РЕМ / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 119-131 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1819-1339
1048736
  Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
1048737
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, В.Є. Булюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1048738
  Шуневич Б.І. Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 275-282. – ISSN 2078-4643
1048739
  Прокопчук С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 148-152 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1048740
  Ткаченко О.О. Порівняльний аналіз сучасних програм онлайн-перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 295-301


  У статті аналізується існуюче програмне забезпечення для перекладачів. В статье анализируется существующее программное обеспечение для переводчиков. This article deals with the computer software for translators.
1048741
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215с. + Додатки: л. 196 - 215. – Бібліогр.: л. 176 - 196
1048742
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1048743
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз сучасних трансформаційних процесів в аспекті концепції М. Кастельса (США) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 17-28. – ISSN 0320-4421
1048744
  Сталоверова Г. Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-149. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1048745
  Батченко Л.В. Порівняльний аналіз сформованої практики підготовки менеджерів у провідних ВНЗ світу та України / Л.В. Батченко, Л.В. Чорна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 66-71
1048746
  Голюк О. Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді / О. Голюк, О. Грошовенко, В. Шусть // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 99-109. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1048747
  Кушніренко К.О. Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 141-145. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1048748
  Стовпова А.С. Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 94-100. – ISSN 2306-6814


  "Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізовано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер (відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані ...
1048749
  Раєвнєва О.В. Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем / О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова, В.М. Остапенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 30-42. – ISSN 2222-0712
1048750
  Юрійчук Р.Д. Порівняльний аналіз творчого доробку функціоналізму в м. Чернівці з європейським і світовим архітектурними досвідом // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 502-512. – ISSN 2077-3455
1048751
   Порівняльний аналіз творчого й тестового аспектів вступного іспиту на прикладі Вінницького національного технічного університету / Б. Мокін, С. Захарченко, Г. Горячев, Н. Ляховченко; Б.Мокін, С.Захарченко, Г.Горячев, Н. Ляховченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 65-70
1048752
  Коваленко А. Порівняльний аналіз творчого потенціалу студентів та старшокласників / А. Коваленко, А. Хорошун // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 52-58.
1048753
  Тарасенко І. Порівняльний аналіз темнової адаптації та гостроти зору при роботі з монітором комп"ютера й паперовими носіями / І. Тарасенко, М. Макарчук, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вимірювались зміни порогів темнової адаптації та гостроти зору до і після півгодинного читання тексту з монітора комп"ютера і читання друкованого тексту. Виявлено кореляційні зв"язки між гостротою зору вдалечінь і показниками темнової адаптації після ...
1048754
  Губатюк І.В. Порівняльний аналіз теорії виробництва і споживання в сучасній економічній науці / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 26-27 : схеми
1048755
  Губатюк Ігор Порівняльний аналіз теорій виробництва і споживання в сучасній економічній науці : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 21 : Табл.
1048756
  Зеленська О.П. Порівняльний аналіз термінології кримінального права в українській і англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 297-304


  Дослідження фахових мов у порівняльному аспекті, потреби практики, фахової та міжкультурної комунікації, важливості системних лінгвістичних розвідок є актуальним. Воно уможливлює встановлення національної специфіки семантики одиниць, що порівнюються, ...
1048757
  Міщенко О.В. Порівняльний аналіз терористичних та організованих злочинних об’єднань // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 96-104. – ISSN 2524-0323
1048758
  Омельчук О.Ю. Порівняльний аналіз техногенної безпеки областей України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 152-158. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1048759
  Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 57-69. – ISSN 0130-6936
1048760
  Підвальна Ю. Порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання іноземної мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 55-56
1048761
  Колодій Б.М. Порівняльний аналіз українських і англійських часток (на матеріалі англійських перекладів української художньої літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 966-581-481-8
1048762
  Нікольчук І. Порівняльний аналіз українських та давньоіндійських замовлянь // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 392-398


  Робота присвячена дослідженню спільних мотивів в українських та давньоіндійських замовляннях.
1048763
  Даценко Л.М. Порівняльний аналіз українських та російських шкільних атласів з географії для 7-х класів // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 239-245. – ISBN 966-7650-87-1
1048764
  Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського освітнього стандарту з інформатики та Computer Science"2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки бакалаврів і інформатики та Computer Science"2008. Надано пропозиції для покращення українського освітнього стандарту. A comparative analysis of Ukrainian educational ...
1048765
  Якобишин О.М. Порівняльний аналіз української медичної журналістики та журналістики західного типу // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 145-154. – ISBN 978-966-585-068-7


  Проводиться аналіз публікацій в українській медичній періодиці та західноєвропейській і американській медичній пресі. Розглядаються основні відмінності між українським та іноземними журналістами, а також виділяються спільні риси у цих видах преси. ...
1048766
  Григорак А. Порівняльний аналіз української та російської традиції зображення Страшного Суду XV-XVІIIст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 9-19. – ISSN 1998-4634
1048767
  Богатий Ю.В. Порівняльний аналіз успішності областей України в проходженні ЗНО-2008 і результатів їх участі в предметних олімпіадах / Ю.В. Богатий, Г.М. Вартанян // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 19-24.
1048768
  Мельникова Н. Порівняльний аналіз утопії та міфу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 172-180
1048769
  Сергатий М.О. Порівняльний аналіз учень про злочин за кримінальним правом зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 198-203. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1048770
   Порівняльний аналіз факторів ризику у чоловіків та жінок працездатного віку, хворих на гіпертонічну хворобу / З.В. Лашкул, В.Л. Курочка, І.Г. Бібик, В.В. Чемирисов, В.С. Авраменко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 137-140. – ISSN 2415-3060
1048771
  Фролова Н.Б. Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 148-156. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1048772
  Муравенко Н.Ю. Порівняльний аналіз феноменології Й.В. Гете та Е. Гуссерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 299-300. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1048773
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк Олена Анатоліївна; Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Київ, 2002. – 225 л. + Додатки: л.198-225. – Бібліогр.: л.184-198
1048774
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1048775
  Бондар Н. Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 295-304. – ISSN 2224-9516
1048776
  Юрченко Є.А. Порівняльний аналіз філософії історії Ніцше з постмодерністськими концепціями філософії історії (за твором "Так казав Заратустра") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1048777
  Андрусів Р.Р. Порівняльний аналіз фінансово-економічних механізмів впливу зовнішнього боргу на функціонування економік України та Польщі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048778
  Лада О.В. Порівняльний аналіз фінансово-правового становища наукових товариств України у часи Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) та в умовах політики більшовизму Радянської держави (20–30–ті рр. ХХ ст.) : історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 46-49. – ISSN 2076-1554
1048779
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов : Автореф...канд. філол. наук : 10.02.13 / Меметов Іскандер Айдерович ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-15
1048780
  Гордіца К.А. Порівняльний аналіз форм власності у працях українських вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ століття // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 212-226. – ISSN 0320-4421
1048781
  Онищенко О.А. Порівняльний аналіз форм правління в сучасних зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 78-82. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1048782
  Возняк О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1048783
  Мельничук І. Порівняльний аналіз формування політичної еліти середньовічних Англії та Русі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 5-10. – ISSN 1998-4634
1048784
  Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 111-124. – ISSN 1605-2005
1048785
  Шапошніков А.О. Порівняльний аналіз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-418
1048786
  Лелюк О.В. Порівняльний аналіз форсайт-прогнозів розвитку світової енергетики міжнародних енергетичних підприємств // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 101-110. – ISSN 2413-9610
1048787
  Жила В. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око [подано символ] в українській та корейській мовах


  Аналізуються та класифікуються фразеологічні одиниці з соматичним компонентом око в українській та корейській мовах. Phraseology units with a somatic component "eye" in the Ukrainian and Korean languages are analyzed and classified.
1048788
  Пруненко Д.О. Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти / Д.О. Пруненко, А.М. Лисенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1048789
  Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 58-63
1048790
  Семенюк Д.С. Порівняльний аналіз функціонування національних природних парків двох країн: Польщі та України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 144-146. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1048791
  Кияк М. Порівняльний аналіз християнського та ісламського бачення проблеми співвідношення моралі та економіки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 197-200
1048792
  Коробко М.І. Порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві АRT // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 118-119


  У. статті проводиться порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві.
1048793
  Мегалінська Г. Порівняльний аналіз цитостатичної та антибактеріальної активності екстрактів амброзії полинолистної й інших лікарських рослин та визначення літичної активності екстрактів амброзії полинолистної / Г. Мегалінська, М. Сокульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 71-75. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій проблемі пошуку рослинних препаратів з високою антибактеріальною, цитостатичною та літичною активністю. Перспективними в цьому напрямі є такі адвентивні рослини, як Ambrosia artemisiifolia, яка належить до родини Айстрові. Мета ...
1048794
  Качарова В.М. Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій в юнацькому та зрілому віці / В.М. Качарова, О.Р. Коваль, І.І. Нестеренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 56-61
1048795
  Лазурова Н.О. Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 81-86. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу суспільно-політичної лексики української та чеської мов з точки зору особливостей частоти її використання в сучасній українській та чеській публіцистиці. В статье предпринята попытка сравнительного ...
1048796
  Михайляк І. Порівняльний аналіз чинників, що впливають на зміни у структурі зовнішньої торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 223-228. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1048797
  Власюк А.П. Порівняльний аналіз чисельних розв"язків двовимірної задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву при наявності переносу солей в неізотермічному режимі / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 165-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для чисельного розв"язання двовимірної задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту з урахуванням впливу перенесення солей в неізотермічному режимі використано метод скінченних різниць. отримані чисельні розв"язки порівняно з відомими результатами, ...
1048798
  Пясецька С.І. Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ - початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 100-106. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз швидкісного режиму вітру на його напрямків при досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та ...
1048799
  Адбряхімов Р.А. Порівняльний аналіз якості життя в учасників бойових дій з травмою очей на тлі психологічних проявів реакції на стрес різної вираженості // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 4-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7484
1048800
  Галушка В. Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
1048801
  Лисковацкая К.М. Порівняльний аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині Л.А. Булаховського // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Педагогічні науки ; № 2 (23))
1048802
  Хоружа І.Г. Порівняльний аспект впровадження інституту медіацї в Чехії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 132-135. – ISSN 2313-0431
1048803
  Бошицький Ю.Л. Порівняльний аспект міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав та торгівельної марки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 184-192
1048804
  Риженко І.М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 206-209. – ISBN 9
1048805
  Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 139-151. – ISSN 2312-5993
1048806
  Янів Я. Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде та "Братья-близнецы" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 189-193. – ISSN 0130-528Х


  Порівняно деякі типологічні властивості романів виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" та Олекси Стороженка "Братья-близнецы" у контексті жанру
1048807
  Єна М.С. Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 133-137. – ISSN 2077-4214
1048808
  Іщенко Ю.А. Порівняльний дискурс-аналіз в історико-філософських дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1048809
  Андрусяк В. Порівняльний ЕЕГ-аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 38-44. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації з паперових, електронних та аудіоносіїв шляхом проведення порівняльного аналізу точності засвоєння та електричної активності мозку при читанні чи прослуховуванні тексту. У дослідженні брали участь 80 ...
1048810
   Порівняльний ефект олімпіад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету технологій та дизайну.
1048811
  Ткаченко А.О. Порівняльний історико-правовий аналіз становлення і розвитку банківських систем: світовий досвід і Україна // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – C. 3-8. – ISSN 2305-7440
1048812
  Лєксау Н.О. Порівняльний контент-аналіз ділових видань України та Росії (на прикладі журналів "Эксперт Украина" й "Эксперт") // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 518-519
1048813
  Ровенчак О.А. Порівняльний контент-аналіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міграції та місця в ній України / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 52-58


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1048814
  Молдован В.В. Порівняльний кримінальний процес: Україна, Франція, Англія, США : Навч. пос. / В.В. Молдован. – Київ : Либідь, 1996. – 254с.
1048815
  Александрова Г.А. Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 17-32


  На прикладі наукових праць Івана Франка розглядаються його теоретичні міркування про розвиток порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст. і широкі перспективи порівняльних студій для об"єктивної оцінки ...
1048816
  Александрова Г. Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст.: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті простежуються теоретичні аспекти осмислення порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст., зокрема в працях М. Грушевського, М. Дашкевича, М. Драгоманова, П. Житецького, О. Колесси, О. Котляревського, А. ...
1048817
  Фединяк Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.107-110. – ISSN 0132-1331
1048818
  Кривчик Г.Г. Порівняльний метод у історичних науках та навчанні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 73-80. – ISSN 2077-1800
1048819
  Шапошніков А.О. Порівняльний наліз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-417
1048820
  Матіяш О.В. Порівняльний огляд нових законодавчих актів з питань міжнародного приватного права у В"єтнамі // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 138-140. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1048821
  Шевченко В. Порівняльний огляд художнього моделювання світу козацтва в українських історичних романах // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 135-140
1048822
  Прядко Н.О. Порівняльний підхід в оцінці студентами особистості викладача / Н.О. Прядко, А.В. Заворотинський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 270-275. – (Серія : Педагогічні науки)
1048823
  Заяць В. Порівняльний підхід до експортної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37.
1048824
  Яцюта А.В. Порівняльний підхід оцінки вартості та можливість його застосування в банках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 175-180
1048825
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189л. – Бібліогр. : л.179-189
1048826
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1048827
  Пасько Т. Порівняльний правовий аналіз торговельної марки і промислового зразка // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 80-82
1048828
  Єрчик Н.Д. Порівняльний статистичний аналіз показників структури економіки України та країн постсоціалістичного простору // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 122-125. – ISBN 978-617-571-148-4
1048829
  Іщук С.О. Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1048830
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Додатки: л. 194-226. – Бібліогр.: л. 180-193
1048831
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1048832
  Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес : підручник / Васильєв С.В. – Київ : Правова єдність, 2015. – 350, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-332-5
1048833
  Васильєва Н.Г. Порівняльний цивільний процес: проблеми типізації судових процесів / Н.Г. Васильєва, С.В. Васильєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 21-29. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1048834
  Істоміна К. Порівняльний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у Канаді та Україні… // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 84-88. – ISSN 2308-4634
1048835
  Романова О. Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 116-119
1048836
  Гавронська І. Порівняльні аспекти договору комерційної концесії (франчайзингу) та ліцензійного договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-169-1
1048837
  Цісак В. Порівняльні аспекти медіазаконодавства в Республіці Польща і в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 208-212


  У запропонованій статті проаналізовано основні закоодавчі норми щодо забезпечення професійної журналістської діяльності в Республіці Польща та в Україні, закцентовано на доцільності імплементації європейських медіаправових норм в українських реаліях з ...
1048838
  Москвяк Н.В. Порівняльні аспекти окремих показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 21-26 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1048839
  Ширшова В. Порівняльні аспекти чинного законодавства України та міжнародних стандартів як основа виконання ст. 49 Конституції України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 503-506. – ISSN 2413-6433
1048840
   Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мови. – К., 1981. – 356с.
1048841
  Богуцька К. Порівняльні дослідження модулюючої дії іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м"язів. Результати свідчать, що іони алюмінію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на АТФазну активність міозину серцевого м"яза, але за певних концентрацій ...
1048842
  Каменський Д.В. Порівняльні дослідження питань кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні та Сполучених Штатах Америки: сучасний стан // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-616-077-9
1048843
   Порівняльні дослідження рН-залежності АТРазної активності скорочувальних білків серцевого м"яза / К.І. Богуцька, О.В. Цимбалюк, Л.І. Пелюх, В.М. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив рН середовища на активність міозинової та актоміозинової АТРаз серцевого м"яза. Проведено порівняння отриманих результатів зі скорочувальними білками інших типів м"язів - скелетних та гладеньких.
1048844
  Волик В. Порівняльні дослідження роботи щодо підтримки розвитку обдарованих дітей в німецькомовних країнах // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2249-24-8
1048845
  Александрова Г.А. Порівняльні дослідження сюжету в межах національної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 3-7. – (Б-ка Ін-ту філології)
1048846
  Шулікін Д. Порівняльні дослідження у Чехії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки заступник головного шкільного інспектора Чехії Ондржей Андрис поділився досвідом участі своєї країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
1048847
  Плутарх Порівняльні житєписи / Плутарх. – Київ : Дніпро, 1991. – 244 с. – (Життєписи). – ISBN 5-308-00901-5
1048848
  Плутарх Порівняльні життєписи / Плутарх. – Київ
2. – 1991. – 440 с.
1048849
  Машика В.Т. Порівняльні завдання. Всесвітня історія. 9–11 класи // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 54-61
1048850
  Васютенко І.О. Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 117-121
1048851
  Філінюк В. Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено порівняльні конструкції як складник поетичного ідіостилю письменника. Висвітлено основні підходи до лінгвістичного вивчення порівняння як образного засобу. Описано ознаки поетичних порівнянь, характер їхньої логіко-семантичної ...
1048852
  Андрєєва Т. Порівняльні конструкції в романі О. Гончара "Тронка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 14-23. – ISSN 2520-6346


  "З"ясовано структурну, граматичну та семантичну специфіку порівняльних конструкції, використаних у романі Олеся Гончара "Тронка". Актуальність дослідження випливає з потреби наукового розроблення художнього мовлення класиків української літератури. У ...
1048853
  Кучеренко І. Порівняльні конструкції в сучасній українській літературі : Дис... канд. филол.наук: / Кучеренко І.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. укр. мови. – К., 1955. – 241л.
1048854
  Тищенко-Монастирська Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові : структура і функціонування / О.О. Тищенко-Монастирська ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-115. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1651-4
1048855
  Кучеренко І. Порівняльні конструкціїмови / І. Кучеренко. – К., 1959
1048856
  Грицик Л. Порівняльні контексти історії літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-197. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1048857
  Морозюк Н.С. Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності / Н.С. Морозюк, О.П. Дяченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 271-275. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1048858
  Білас І.Г. Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Білас Іван Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – 595, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 589-595. – ISBN 966-7251-18-7


  У пр. № 1730156 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу - з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями - від автора. Підпис. 26.06.2019 р.
1048859
  Пальян З.О. Порівняльні особливості народжуваності та смертності в Україні / З.О. Пальян, О.І. Галиця // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 231-235. – ISBN 978-617-571-148-4
1048860
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 175-182


  In this article author analyzes the comparative advantages of developments countries in world trade in services. Services becomes the main factors in grows of productivities, especially in conditions of increasing the role of telecommunications and ...
1048861
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги слаборозвинутих країн світу в міжнародній торгівлі послугами за способом 4 / Р.О. Заблоцька, О.В. Шовкопляс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 46-52


  У даній статті автори досліджують порівняльні переваги слаборозвинутих країн у міжнародній торгівлі послугами. Послуги стали головною рушійною силою економіки та основним фактором зростання продуктивності, головнім джерелом створення робочих місць не ...
1048862
  Ілясова Ю.В. Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі / Ю.В. Ілясова, М.І. Пучкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 83-88
1048863
  Опришко Дарія Порівняльні підходи до антиконкурентних узгоджених дій в законодавстві України та Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 94-99
1048864
  Трояновська М.А. Порівняльні сорбційні властивості силікагелів, імпрегованих поліамінами, по відношенню до нітрозо-R-солі та ферону / М.А. Трояновська, А.К. Трохимчук, І.М. Шкода // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 37
1048865
   Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем = Comparative statistical studies of development of socio-economic systems : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-148-4
1048866
  Коропатніцька Т.П. Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній німецькій мові : структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропатніцька Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1048867
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка як поле наукових рефлексій історико-літературного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто порівняльні студії В. Гнатюка, присвячені вивченню феномена "української школи" в польській літературі епохи романтизму. Уперше в поле компаративних спостережень введена дисертація В. Гнатюка, виконана в 30-х рр. ХХ ст. This article ...
1048868
  Мацкуляк Ю. Порівняльні характеристики детермінантів у різних моделях складних іменників // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 69-80. – Бібліогр.: Літ.: С.79-80; 23 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1048869
  Калайда О.Ф. Порівняльні характеристики колокаційних апроксимацій з простими та з кратними вузлами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено аналіз та порівняння апріорних оцінок похибок колокаційних апроксимацій з простими (m+1) вузлами та з k-кратними (n+1) вузлами (m+1 = k(n+1)) у випадку вузлів Чебишова та рівномірно розподілених вузлів.
1048870
  Михальчишин Г.Т. Порівняльння метод визначити сірку / Г.Т. Михальчишин
1048871
  Белемець Н.М. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України / Н.М. Белемець, Н.В. Нужина, М М. Федорончук // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 2. – С. 189-194. – ISSN 0372-4123
1048872
  Кисельов Ю. Порівняльно-геософічні аспекти геоурбаністики (прикладах міст Львів і Луганськ) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 56-58. – Бібліогр.: 5 назв.
1048873
  Ляшина А.Г. Порівняльно-зіставна характеристика функціонування твірних основ у текстах наукової та художньої літератури // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 141-145. – (Філологія)
1048874
  Царик О.М. Порівняльно-історична реторспектива розвитку поняття "людина" у педагогічній думці ХІХ ст. / О.М. Царик, М.О. Сокол, Я.М. Нахаєва // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 230-232
1048875
  Шарпило Б.А. Порівняльно-історична характеристика українських говірок Східної Слобожанщини (Старобільщини) : Дис... канд. філолог.наук: / Шарпило Б.А.; КДУ. – К., 1956. – 520л. – Бібліогр.:л.511-520
1048876
  Хоменко М.М. Порівняльно-історичний метод в етнології / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301. – ISBN 966-642-073-2
1048877
  Ясь О.В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 133-158. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється використання порівняльно-історичного методу у працях М. Драгоманова в контексті соціогуманітаристики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядається специфіка формування компаративних запитів українського вченого, зокрема їх інструментальні ...
1048878
  Глущенко В. Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 8-15. – ISSN 2411-6548
1048879
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні аспекти дослідження правової системи України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 248-249. – ISBN 978-617-7363-7-0
1048880
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження слов"янського права: досвід І.М.Собестіанського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Право та державне управління ; № 4 (8))
1048881
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження у працях О.О. Малиновського // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 45-51
1048882
  Довбня І.П. Порівняльно-історичні й типологічні засади перекладу номінативних одиниць у текстах неблизькоспоріднених мов (на матеріалі лексем на позначення землі й неба) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1048883
  Бова Порівняльно-історичні студії над говірками південної Житомирщини. : Дис... канд. філол.наук: / Бова (Ковальчук) Л.П.; Сумський держ. пед. інст. – Суми, 1953. – 439л.
1048884
  Колесник В. Порівняльно-історіографічний аналіз деяких аспектів виникнення та еволюції українського козацтва в науковій спадщині В.Б. Антоновича і М.С. Грушевського // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 70-76
1048885
  Лихова С. Порівняльно-кримінальне право: наука, предмет, метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-94.
1048886
  Лихова С. Порівняльно-кримінальне право: наука, предмет,  метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-94.
1048887
  Жигалова С. Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) / С. Жигалова, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Подаються результати детального порівняльного мікроморфологічного дослідження двох морфологічно близьких видів - Iris pineticola Klokov, описаного з території України, та Iris arenaria Waldst. et Kit., описаного з території Угорщини. Зокрема, ...
1048888
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1048889
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1048890
  Коржинська Т. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 83-88. – ISSN 2309-9127


  Вивчено питання професійної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів Республіки Польща, які навчаються за спеціальністями, що дозволяють виконувати професійну діяльність митника. Окреслено, що порівняльно-педагогічний аналіз досвіду ...
1048891
   Порівняльно-педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 17-19. – ISBN 978-966-644-324-6
1048892
  Теодорович А.Ю. Порівняльно-педагогічні дослідження у контексті глобалізації // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 46-52
1048893
  Чистякова І.А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 28-31


  Розглянуто проблему формування професійної компетентності як складової професійної культури майбутніх фахівців шляхом реалізації компетентісно орієнтованого підходу до професійної освіти в процесі викладання порівняльно-педагогічних дисциплін.
1048894
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 1 (11), січень - березень. – 2012. – 122, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 2017р. № 1 журн. вих. англ. мовою, див. "Studies in comparative education"
1048895
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 2 (12), квітень - червень. – 2012. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048896
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-
№ 3 (13), липень - вересень. – 2012. – 169, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048897
   Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2009-. – ISSN 2306-5532
№ 4 (14), жовтень - грудень. – 2012. – 115, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048898
  Олянич І.М. Порівняльно-політологічний аналіз парламентарних республік сучасності (на прикладі Німеччини та Швейцарії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 274-281
1048899
  Дударенко В.В. Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 268-271. – ISSN 2219-5521
1048900
  Томчук І.О. Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання хабара за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 229-235
1048901
  Цимбал П.В. Порівняльно-правова характеристика податкової системи Франції, Німеччини та Швейцарії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-107. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1048902
  Матущак М.Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 146-153. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1048903
  Марценко Н. Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
1048904
  Жилкова А. Порівняльно-правова характеристика правового становища господарських об"єднань за законодавством України та об"єднань юридичних осіб (асоціацій і союзів) за законодавством Російської Федерації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-17-0
1048905
  Присяжний В.М. Порівняльно-правова характеристика складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 282-285
1048906
  Салій П.І. Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
1048907
  Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 90-100
1048908
  Цапко В. Порівняльно-правова характеристика суспільних та масових заворушень // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 161-164
1048909
  Тарасюк А. Порівняльно-правова характеристика французької та української моделей адміністративної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 280-281
1048910
  Брижко В.М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / Брижко В.М., Радянська А.І., Швець М.Я. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 255, [1] с. – ISBN 966-7237-22-2
1048911
  Лопащук Д.І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 90-101. – ISSN 2222-5374
1048912
  Гуменюк Т.І. Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції та Німеччини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 16-25. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1048913
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження обстановки, засобів, знарядь у складах злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 100-103. – ISSN 2220-1394
1048914
  Ніколенко Людмила Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 150-153
1048915
  Іванчук К. Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 181-183
1048916
  Пронюк Н. Порівняльно-правове дослідження систем місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 95-99. – ISSN 1814-3385
1048917
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 77-82
1048918
  Рощина І.О. Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 96-102. – ISSN 2222-5374
1048919
   Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р."
1048920
  Крамський К. Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р." // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 104-105


  "...При розгляді даної теми варто звернутися до досліджень, які були проведені істориками українського права. Першими, хто почав вивчати кодифікації українського права часів Російської імперії були О.Ф. Кістяківський, О.Е. Нольде, М.Я. Пергамент та ...
1048921
  Чечерський В. Порівняльно-правовий аналіз актів прокурорського реагування(на прикладі України, Словаччини та Польщі) / В. Чечерський, О. Рогач // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 151-158
1048922
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз гарантій, що надаються власнику майна при експропріації (на прикладі експропріації землі) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 60-71.
1048923
  Забучинська Т. Порівняльно-правовий аналіз державного регулювання ринку цінних паперів (досвід України та США) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-60.
1048924
  Корольов В.В. Порівняльно-правовий аналіз договору в цивільному та господарському праві // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 6-9.
1048925
  Сушик О.В. Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1048926
  Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 46-57
1048927
  Петренко П. Порівняльно-правовий аналіз інституту банківської гарантії у деяких країнах СНД // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 36-38
1048928
  Погрібний Сергій Олексійович Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права : Дис...канд. юрид. наук:12.00.03 / Погрібний Сергій Олексійович; Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2001. – 212л. – Додатки: л. 209-212. – Бібліогр.: л. 198-208
1048929
  Погрібний С.О. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Погрібний С.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1048930
  Бірючков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Бірючков О. М.; КУ ім. Т. Г.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1048931
  Брюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Брюков О. М.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнародн. віднос. – К., 1999. – 20л.
1048932
  Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Бірюков О.М.; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 1999. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1048933
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л. 187 - 201
1048934
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1048935
  Кузнець Л. Порівняльно-правовий аналіз конституційного закріплення права на сецесію // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 157-159
1048936
  Негодченко Д.О. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та Німеччині // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 2078-3736
1048937
  Ворона Д.М. Порівняльно-правовий аналіз міграційного законодавства розвинених держав світу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1048938
  Дорошев В.Л. Порівняльно-правовий аналіз міжнародної та національної практики правової охорони географічного зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна багата на унікальні географічні місця, де об"єктивно існують характерні природні умови та їх поєднання зі своєрідним людським фактором, що надають товарам, які виробляються у цих географічних місцях, особливих властивостей та якостей, засіб ...
1048939
  Барц Є.Ц. Порівняльно-правовий аналіз національних систем реєстрації прав на нерухоме майно // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 59-64
1048940
  Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 74-81. – ISSN 2310-9769
1048941
  Годованик Є. Порівняльно-правовий аналіз організації і діяльності Ради Ліги Націй та Ради Безпеки ООН // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 173-181.
1048942
  Рєзнік О.М. Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн / О.М. Рєзнік, Є.В. Ігнатенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 158-163. – ISSN 2519-2353
1048943
  Литвиненко Є.Ю. Порівняльно-правовий аналіз основних видів кодифікаційних актів у країнах Європейського Cоюзу та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 2219-5521
1048944
  Павліш О. Порівняльно-правовий аналіз питань депутатського імунітету в країнах Європейського Союзу та в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 38-46
1048945
  Іоннікова І. Порівняльно-правовий аналіз підстав розірвання трудового договору в зарубіжних країнах // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 64-72.
1048946
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз поняття експропріації (на прикладі експропріації земельних ділянок) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-63.
1048947
  Юсупов В.А. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1048948
  Любченко П.М. Порівняльно-правовий аналіз представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 54-64. – ISSN 0201-7245
1048949
  Котляр Г.О. Порівняльно-правовий аналіз регулювання давності у кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 475-482. – ISSN 1563-3349
1048950
  Гулієв А.Д. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Гулієв Аріф Джаміль огли ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1048951
  Василинчук В.І. Порівняльно-правовий аналіз систем формування кадрового потенціалу органів внутрішніх справ України та поліцейських департаментів США // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 262-269.
1048952
  Немченко К.С. Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 396-401
1048953
  Тулба К.Г. Порівняльно-правовий аналіз угод про лібералізацію візового режиму в договірній практиці України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 199-211. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1048954
  Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн ромавно-германської системи права та преспективи розвитку касації в господарському судочинстві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.23-28. – ISSN 0132-1331
1048955
  Середюк В.В. Порівняльно-правовий аналіз функцій юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 80-83


  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу функцій юридичної відповідальності в праві України та Польщі.
1048956
  Гробова В.П. Порівняльно-правовий аналіз функціонування місцевих органів влади у Великій Британії та Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 164-171
1048957
  Павленко Д.Г. Порівняльно-правовий аспект застосування принципу добросовісності в договірному праві країн Європи // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 135-136.
1048958
  Ванієв Е. Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV - XVIII ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в XVIII – XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-117. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1048959
  Юркевич Х. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
1048960
  Крегул Ю. Порівняльно-правовийаналіз використання критерію ризику в організації податкового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 276-278
1048961
  Заверуха І.Б. Порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання державного боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 42-48. – (Правознавство ; Вип. 253)
1048962
  Андріїв В.М. Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – 184, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-185 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-68-0
1048963
  Артюх Ю. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 301-303. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1048964
  Артюх Ю.І. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та пострадянських країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7041-84-8
1048965
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – 2008
1048966
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – 2008
1048967
  Сиза Н. Порівняльно-правові дослідження вчених Київського університету в галузі кримінального процесу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 159-162
1048968
  Оніщенко Н. Порівняльно-правові дослідження: прагматичний контекст // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 195-205. – ISSN 1026-9932
1048969
  Русанівський В.М. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов"янських літературних мовах. / В.М. Русанівський. – К., 1968. – 31с.
1048970
  Мельник І.М. Порівняльно-типологічний аналіз іспанської та англійської мов на рівні синтаксису // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 28-30. – ISBN 966-581-476-1
1048971
  Бойко Л.М. Порівняльно-типологічний підхід у дослідженні українського правового менталітету // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 100-102.
1048972
  Левицький А. Порівняльно-типологічні особливості етнокультурних маркерів у лексичних системах української й англійської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 262-265. – Бібліогр.: Літ.: С. 265; 10 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1048973
  Нечипоренко А. Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання / Алла Нечипоренко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 203-207. – ISSN 0320-3077
1048974
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 2 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 139-150. – Окр. відбиток
1048975
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 1 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 113-125
1048976
  Процько М. Порівняльно–правовий аналіз військового законодавства Української держави та ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 235-237
1048977
  Москалюк Н. Порівняльно - правовий аналіз підходів до закріплення функцій виконавчої влади // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 220-222
1048978
  Хартвіг М. Порівняльно - правовий аналіз проблемних питань конституційного права при інкорпорації Статуту Міжнародного кримінального суду в Німеччині, Франції та Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-82
1048979
  Кравчук В.М. Порівняльно правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 15
1048980
  Афян А.А. Порівняльноправова характеристика географічних зазначень і торговельних марок // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 7-11. – ISBN 978-617-696-624-1
1048981
  Полторак В.А. Порівнянність -- найважливіший принцип змагання. / В.А. Полторак. – К., 1986. – 48с.
1048982
  Чередниченко О.Л. Порівняння в зображенні явищ природи в романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-315. – (Бібліотека Інституту філології)
1048983
  Дядюра Г. Порівняння в сучасних природничих і технічних текстах / Г. Дядюра, С. Мащак // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-133


  У статті описано функціональне призначення образних засобів у сучасних природничих і технічних текстах. In the article the functional meaning of figurative means in modern technical and natural science texts is described.
1048984
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Тищенко-Монастирська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 наазв
1048985
  Ільїн В.С. Порівняння в українських поезіях Шевченка : Кандидатська дисертація / Ільїн В.С.;. – Б.м. : Б.в. – 212л. – Надруковано на друк.маш.
1048986
  Ільченко С.А. Порівняння властивостей дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від багатопараметричних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-48. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються властивості дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від функцій декількох змінних. Доведено, що похідні за Ліувіллем і за Маршо збігаються на класі функцій, що можуть бути подані як багатопараметричні дробові інтеграли.
1048987
  Рудий Б. Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 206-221. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зробленоспробу розв"язати три актуальні питання на матеріалі східних мов і лінгвістики загалом: 1) з"ясувати міру науковості/ненауковості гіпотез появи людської мови; 2) показати обмеженість сучасної наукової методології; 3) визначити, який з двох ...
1048988
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1048989
  Кравцевич К.С. Порівняння методологічних підходів Кіссінджера та Бжезинського до розробки зовнішньої та безпекової політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 184-189


  The author compares the methodological approaches of Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski to the US foreign and security policy development and comes to the conclusion that Mr. Kissinger"s political views received more powerful backing in the White ...
1048990
  Донченко В.С. Порівняння ММП та Гок-оцінок в задачі детекції кривої на фоні просторового шуму / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Робота досліджує властивості ГОК оцінок для детекції кривих на фоні просторового шуму. Для порівняння з класичними статистичними процедурами побудована функція ММП та відповідна процедура оцінювання.
1048991
  Шкляр С. Порівняння оцінок в моделі пуассонівської регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто модель пуассонівської регресії з похибками вимірювання. Регресор та похибка вимірювання мають нормальний розподіл. У випадку невідомих заважаючих параметрів побудовано конзистентну оцінку. У випадку, коли відомі всі заважаючі параметри, ...
1048992
  Щербіна А. Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу оцінювання середнього значення у моделі двокомпонентної суміші із залежними спостереженнями. Описано лінійні та адаптивні непараметричні оцінки і оцінки найбільшої вірогідності для параметричної моделі. Якість цих оцінок порівнюється ...
1048993
  Шовкопляс Г. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 204-211. – ISSN 0132-1331
1048994
  Фурман Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 137-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1048995
  Маслов Г.Л. Порівняння різних метод визначати родючість грунтів. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 24с.
1048996
  Зінов В. та інш. Порівняння різних методів оцінки вартості інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-39. – ISSN 1608-6422
1048997
  Прокопчук С.І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 237-244 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1048998
  Кофанова О. Порівняння хімічної складової программ підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та нової Зеландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 95-104. – ISSN 2078-1016


  У статті досліджено структуру хімічного компонента програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у деяких університетах України, Австралії та Нової Зеландії.
1048999
  Майборода Н. Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 191-194. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена виявленню місця порівнянь в індивідуальній мовній картині світу Д. Яворницького. Описано тематичні групи порівнянь, проаналізовано зв"язок їх семантики з ідейно-художнім задумом твору
1049000
   Порівняння якості ознак для задач розпізнавання підпису / Ю.С. Мусатенко, О.С. Алексеев, В.М. Глущенко, Л.А. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 366-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці нових ознак для задач розпізнавання підпису людини і побудові відповідної системи розпізнавання на їх основі. В роботі запропоновано оригінальні ознаки для розпізнавання підпису. А саме: розроблені нові статичні ознаки, ...
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,