Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1040001
  Зайцев П. "Переді мною моя стара хата" (1814-1828) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 2-3. – ISSN 1814-5078


  Дитинство Тараса Шевченка.
1040002
  Ліснічук І. "Передкуючи в майбутнє, що скоріє без угаву...". Оригінали загублених копій. Білий голуб волі // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 62-63
1040003
  Юган Н. "Передній задньому міст". Вперше - про Даля-публіциста // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
1040004
  Прігаріна-Тхоржевська "Передсвято" в структурі календарної обрядовості слов"янських та фінно-угорських народів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 74-76
1040005
  Касьянова О. "Передчуття Майдану: сторінками Кобзаря" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи завідувача кафедри історії української літератури та шевченкознавства Оксани Сліпушко, директора Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Інституту філології Оксани Данильченко та за підтримки ...
1040006
  Мачула О. "Передчуття прекрасного" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 107-120
1040007
  Моисеева Д.П. "Переживаемое пространство" в паремиях Валле-д"Аосты (на франкопровансальском материале) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1040008
  Здоров А. "Переживаємо часи страшні, хоч і величні…": штрихи до біографії Антона Лютницького / А. Здоров, М. Гриценко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 79-82. – ISSN 2222-5250


  Лютницький Антон Ульянович — український і російський метеоролог та етнограф, жертва політичних репресій.
1040009
  Бучма О.Є. "Переживання", "удавання" та "відчуження" в прийомах акторської гри театру ляльок // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 161-165
1040010
  Мерніков Г.І. "Перезавантаженн" відносин США та РФ: наслідки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 130-138
1040011
  Рябінін Євген "Перезавантаження" пріоритетів США на пострадянському просторі. Ера нової моделі американської дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 24-27
1040012
  Кременюк В.А. "Перезагрузка" и дальше: перспективы российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 5-18. – ISSN 0321-2068
1040013
  Лиховид І. "Перезмінка" ректорів. Звільнення Валерія Запорожана в Одеському національному медуніверситеті порушило проблему якості керування вишами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 141)


  "Мітинги під ректоратом, блокування роботи комісії Міністерства охорони здоров"я, звинувачення в корупції та відновлення на посаді через суди - така катавасія стає частиною життя деяких університетів. Чотири роки тому подібні події охопили Національний ...
1040014
  Журба Т. "Перейти межу мовчання я змогла лиш завдяки нерозірваним зв"язкам з рідною землею" / спілкувався Василь Бондар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 січня (№ 3/4). – С. 14
1040015
  Сюндюков І. "Перекази старовини глибокої" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 301-309. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Захар Беркут" Івана Франка: романтична легенда чи актуальна історична реальність?
1040016
  Головко Т. "Переказую те, що справді говорилося" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 91). – С. 6


  "Центр "Академія" видав вибрані оповідання періоду раннього модернізму відомого Агатангела Кримського".
1040017
   [Передвісники. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1956. – 310 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 11])
1040018
  Rimbaud A. [Переклад вибраних поезій] / Arthur Rimbaud; (traductions ukrainiennes des vers faites par O. G. Krushynska // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 302-307
1040019
  Кисляковська І. Перед-досвідне знання у науках про природу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 80-89. – ISSN 0235-7941
1040020
   Передвижные библиотечные фонды. – М, 1953. – 63с.
1040021
  Алексеев А.П. Передвижные дизельные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Машиностроение, 1966. – 256 с. – Библиогр.: с. 253
1040022
  Мальцин И.Е. Передвижные сооружения культурно-просветительного и лечебно-санитарного назначения / И.Е. Мальцин. – Москва, 1952. – 88 с.
1040023
  Третьякова Е.А. Передвижные таблицы на уроках немецкого языка / Е.А. Третьякова. – М., 1960. – 243с.
1040024
  Уваров С.Н. Передвижные электрические станции большой мощности / С.Н. Уваров. – Ленинград : Энергия, 1977. – 160 с.
1040025
  Алексеев А.П. Передвижные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Воениздат, 1974. – 335 с., [1] л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 333
1040026
  Егоров В.В. Передвижные электростанции киноустановок : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / Егоров В.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1988. – 70, [1] с.
1040027
  Казьмирчук М.Г. Передвісник Перемоги // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 6-21. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
1040028
  Вишневська М. Передвісник українського національного відродження Буковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
1040029
  Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України : Історичні розвідки / М.Є. Горєлов. – Київ : Рада, 1996. – 160 с. – ISBN 5770786507
1040030
  Когут А. Передвісники операції "Захід": депортації 1944-1946 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 40-53. – ISSN 0130-5247
1040031
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Стусь Олександр Вікторович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 110л. – Бібліогр.: л.: 104-110
1040032
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Автореф. дис. ... канд. фіз.мат. наук:01.01.05 / Стусь О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1040033
   Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону ; редкол.: Г.М. Седіло, Т.Т. Боївка, В.Г. Волох [та ін.]. – Львів ; Оброшино, 1967-. – ISSN 0130-8521
Вип. 60. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1040034
  Дорошко П.О. Передгроззя : поезії / П.О. Дорошко. – Харків, 1935. – 110 с.
1040035
  Каменкович З.Б. Передгроззя : Роман / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Київ : Молодь, 1958. – 291с.
1040036
  Куличенко Л.В. Передгроззя : Роман / Л.В. Куличенко. – Одеса : Маяк, 1967. – 245с.
1040037
  Маляревський П.Г. Передгроззя. / П.Г. Маляревський. – К., 1953. – 120с.
1040038
  Петровац І. Переддень / І. Петровац. – Ужгород, 1972. – 147с.
1040039
  Фея О. Переддень апокаліпсису. Що відбувалося на Чорнобильській атомній електростанції за день до катастрофи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 27 (607), 5- 11.07.2019. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  "26 квітня 1986 року о 1:23:44 ночі вибухнув 4-й реактор ЧАЕС, що стало найбільшою ядерною аварією в історії, призвело до відселення понад 100 тис. людей із Прип’яті та довколишніх населених пунктів, смертей і хвороб тисяч людей (хоча в радянських ...
1040040
  Ільюшин І. Переддень війни в пострадянській українській історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 65-75. – ISSN 0869-3595
1040041
  Сімперович В. Переддень війни. "Українське питання" у розрізі геополітичних процесів // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 39-46. – ISBN 978-617-7158-06-5
1040042
  Кульчицький С. Переддень Голодомору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 43 (571), 26.10 - 1.11.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  "Що запозичів Сталін із лєнінського досвіду придушення антирадянських виступів 1921 року".
1040043
  Шаповал Ю.І. Переддень і апогей великого терору // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 400-495. – ISBN 966-00-0025-1
1040044
  Верба І.В. Переддень і день Хмельниччини у студіях Олександра Оглоблина // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 129-131
1040045
  Поліщук І.П. Переддипломна практика з акушерства та гінекології студентів коледжу за спеціальністю "Лікувальна справа" та ефективність її проведення // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
1040046
  Пленюк М.Д. Переддоговірна відповідальність в умовах модернізації цивільного законодавства // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 210-213
1040047
  Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-110.
1040048
  Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 258-264. – ISSN 0132-1331
1040049
  Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-61.
1040050
  Куклєва К.О. Переддоговірні зобов"язання в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Куклєва Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 218 арк. – Додатки: арк 215-218. – Бібліогр.: арк. 11-14, 187-214 та в додатках: арк. 215-217
1040051
  Куклєва К.О. Переддоговірні зобов"язання в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Куклєва Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1040052
  Тверяк А. Передел / А. Тверяк. – 3-е изд. – М-Л, 1930. – 320с.
1040053
  Ходырев А.С. Передел земли / А.С. Ходырев. – Горький, 1976. – 279с.
1040054
   Переделать Заполярье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
1040055
  Паливода Є. Переделегування доменних імен як спосіб захисту при порушенні прав на торговельну марку у доменних іменах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 197-198
1040056
  Лебедева С.П. Переделка природы растений путем трансплантации / С.П. Лебедева. – Москва, 1937. – 42с.
1040057
  Лысенко Т.Д. Переделка природы растений. / Т.Д. Лысенко. – М., 1937. – 47с.
1040058
  Сотников С.К. Переделка телевизоров / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1969. – 128 с.
1040059
  Фаворская Т.Н. Переделка яровой сарептской горчицы в озимую.. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаворская Т.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1040060
  Кочевых И.И. Переделки-4: Эро : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 46с. – ISBN 966-7625-83-4
1040061
  Кочевых И.И. Переделки-5: Власть : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2006. – 64с. – ISBN 966-7625-88-5
1040062
  Кочевых И.И. Переделки-7: Война : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 40с. – ISBN 966-7625-85-0
1040063
  Євтушок Олександр Передерті враження про Ушкалова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 103-104. – ISSN 0130-5212
1040064
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-а. – 1955. – 384с.
1040065
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 443с.
1040066
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1968. – 472с.
1040067
  Сіренко М.П. Переджнив"я / М.П. Сіренко. – К, 1974. – 56с.
1040068
  Ковалюк В.М. Передзвін / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1981. – 176 с.
1040069
   Передзвони польської лютні = Dzwieki polskiej lutni : поет. антологія. – Київ : [б. в.], 2001. – 592 с. – Текст, дані тит. арк. та обкл. парал. пол., укр. – ISBN 966-585-013-X
1040070
  Сидяченко Н. Передзвони польської лютні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 442-446. – ISBN 966-95452-9-3
1040071
  Губерначук С.Г. Переді мною... : [зб. поезій] / Сергій Губерначук ; [уклад. О.М. Кучерява ; ред. В.Г. Губерначук]. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 127, [1] c. – ISBN 978-617-7518-50-0
1040072
  Будерацька Н.О. Передімплантаційно-генетичний скринінг ембріонів після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Будерацька Наталія Олексіївна ; НАН України, Ін-т прблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1040073
  Тутковський П. Передісторична природа Київа / П. Тутковський. – 25-32с.
1040074
  Тутковський П. Передісторична природа Чернігівщини / П. Тутковський. – 16с.
1040075
  Баран-Бутович Передісторичні розшуки в межах Чернігівської округи / С. Баран-Бутович. – Київ : [б. в.], 1929. – С. 233-240. – Бібліогр.: с. 240
1040076
  Рудинський М.Я. Передісторичні розшуки у Північно-східній Чернігівщині. Трахтемирів / М.Я. Рудинський. – 27 с.
1040077
  Шлемкевич М. Передісторія галичанства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 165-182
1040078
  Сварог В. Передісторія героя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – C. 14-17


  Роман Галини Журби "Тодір Сокір".
1040079
  Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю.В. Павленко. – Київ : Фенікс, 1994. – 400с. – ISBN 5-87534-082-2
1040080
  Задорожній О.В. Передісторія економічних інтеграційних утворень за участю України та Россійскої Федерації: єдиний простір та митний союз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 360-365


  Стаття присвячена міжнародно-правовому аналізу підгрунтя економічних інтеграційних утворень між Україною та РФ, аналізу засад двостороннього співробітництва в економічній сфері.
1040081
  Мелещенко О.К. Передісторія журналістики: спроба нових теоретичних знахідок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 16-20
1040082
  Федорова Л. Передісторія Київського художньо-промислового і наукового музею (1880 - 1899 рр.) // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 16-23. – ISBN 966-8914-06-6
1040083
  Чухліб Т. Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709-1711 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2222-5250
1040084
  Петровський А. Передісторія переходу запорожців під протекцію Росії у 1734 році // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-203. – ISBN 966-531-142-5
1040085
  Штанденко У.М. Передісторія становлення і розвитку дієслівної терміносистеми української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 141-144. – ISBN 978-966-96911-8-7
1040086
  Воропаєва Т. Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 10-23. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається передісторія цивілізаційного розвитку людності на теренах України та початок цивілізаційного процесу в Україні. В статье рассматривается предыстория цивилизационного развития человеческих сообществ на территории Украины и начало ...
1040087
  Залізняк Л. Передісторія України 10-5 тис.до н.е. / Л. Залізняк; Ін-тут археології HАH України; Ін-тут українознавства КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 306с.
1040088
  Кочерга Г. Передісторія української суфіксації в когнітивному аспекті // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-255. – ISBN 978-2-919320-35-6
1040089
  Радзівілл А.Я. Передкарпатський міденосний пояс та його геолого-структурні позиції / А.Я. Радзівілл, В.Я. Радзівіл // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-42. – Бібліогр.: 11 назв
1040090
  Лозовіцький П.С. Передкартографічні дослідження хімічного складу грунтового покриву і його забруднення важкими металами у "АТ Підгур"ївський" Миколаївської області // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 113-119. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
1040091
  Кричун П. Передконтрактні витрати: місце в структурі собівартості БМР та вплив на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 12 назв
1040092
  Лавриненко С.Т. Передконцепт права в українському фольклорі (постановка проблеми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-180. – Бібліогр.: Літ.: С. 180; 22 поз.
1040093
  Котова І.А. Передконцептуальні підвалини концептів герой та антигерой у американському кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 190-198


  Статтю присвячено визначенню передконцептуальних підвалин концептів ГЕРОЙ та АНТИГЕРОЙ у американському кінодискурсі. Установлено, що підгрунтям для досліджуваних концептів виступають архетипи Героя, Трікстера, Тіні, Дитини, Духа, Відродження, Самості ...
1040094
  Божик Є.Д. Передмістя / Є.Д. Божик. – Київ, 1987. – 236с.
1040095
  Саєнко Н. Передмістя та околиці Батурина в XVII - XVIII ст. // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 67-72
1040096
  Білий І.О. Передмістя. / І.О. Білий. – Донецьк, 1976. – 63с.
1040097
  Могитич Р. Передміські укріплення Львова XVII - XIX ст. // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 106-116. – ISBN 966-95066-4-17
1040098
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 3. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Про початок видання періодичних збірників "Вісника" КДУ.
1040099
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1040100
  Заславський І.Я. Передмова // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. III-VI
1040101
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1040102
  Полонська-Василенко Передмова // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо, 1974. – Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – С. 5-10


  Передмова до праці Володимира Шелеста "Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі".
1040103
  Казміренко В.П. Передмова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)
1040104
  Шемшученко Ю.С. Передмова / Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський // Вестфальський мир 1648 року (до 350-річниці договорів) / Г. Білер, А. Дмитрієв. – Київ : Ін Юре, 1998. – С. 3-4. – ISBN 966-7183-32-7
1040105
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шоста Міжнародна школа з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Метою цього проекту є створення Всеукраїнської сітки університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження ...
1040106
  Толстоухов А. Передмова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 4-7


  Про М. Василенка. - С. 7.
1040107
  Алієв Т. Передмова // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 13-14. – ISBN 966-8552-05-9


  Посол Азербайджанської Республіки в Україні Талят Алієв зауважив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка - "...єдина в Україні вища школа, що має в якості окремого навчального предмета курс "Азербайджанознавство".
1040108
  Корпанюк М. Передмова // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 3-10. – ISBN 966-8547-39-X
1040109
   Передмова // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 3. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
1040110
  Голубовська І.О. Передмова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
1040111
  Кім Сук Вон Передмова // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-10
1040112
  Кузнєцова Н.С. Передмова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 3. – ISBN 978-966-667-341-4
1040113
  Коцур А.П. Передмова // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 5-6


  175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1040114
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1040115
  Циганкова Е.Г. Передмова / Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 6-24. – ISBN 978-966-02-6137-2


  Розвиток сходознавства у Київському університеті ім. Т.Шевченка.
1040116
  Москаленко В.Ф. Передмова / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2144-34-5
1040117
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 5-6. – ISBN 978-966-193-083-3


  Представлений неупереджений аналіз міжнародних подій, зовнішньополітичних рішень, успіхів і проблем у реалізації зовнішньополітичного курсу країни впродовж 2011 року.
1040118
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – C. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1040119
  Краснова М.В. Передмова // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-566-151-2


  Про навчальний посібник "Правові форми екологічного контролю".
1040120
  Гриценко І.С. Передмова // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 3. – ISBN 978-617-7069-05-7
1040121
  Павлишин В. Передмова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-7. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв"язку зі 150-річчем від дня народження великого вченого (1863–1945). Володимир Іванович Вернадський –реформатор старої і розробник нової мінералогії, фундатор ...
1040122
  Харитонов Є.О. Передмова // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 3. – ISBN 978-966-667-541-8


  "... Присвячується світлій пам"яті колеги і старшого товариша, видатного українського правознавця і чудової людини - Опанаса Андроновича Підопригори.
1040123
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – C. 5-6. – ISBN 978-966-193-088-8
1040124
  Латиш Ю. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – С. 6-8. – ISBN 978-966-171-565-2


  Третій том вибраних праць Г.Д. Казьмирчука включає двотомний курс лекцій "Історіографія руху декабристів", який став результатом багаторічного викладання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нормативного курсу "Історіографія ...
1040125
  Квіт С. Передмова // Історія журналістики (XVII-XX ст.) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Срібняк. – Київ : НаУКМА, 2013. – С. 3-4. – (Relation). – ISBN 978-966-2410-45-7 ; 978-966-518-630-4
1040126
  Коломієць Л.В. Передмова / Л.В. Коломієць, І.П. Бондаренко // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-6. – ISBN 978-966-439-715-2
1040127
  Тацій Я В. Передмова // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2578-59-1
1040128
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, В.В. Цюра // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 9-13. – ISBN 978-617-566-260-1
1040129
  Грабовська І. Передмова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-524-388-5
1040130
  Казьмирчук М.Г. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 1-2. – ISBN 978-617-7107-36-0
1040131
  Манн Т. Передмова // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 5-6. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Метою діяльності ЦНП "Центру німецького права" є підтримка тісних та постійних наукових зв"язків між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичними факультетами німецьких ВНЗ з таких напрямів: наукові ...
1040132
  Губерський Л. Передмова // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – ISBN 978-966-439-991-0
1040133
  Хільчевський В.К. Передмова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 16. – ISSN 2306-5680
1040134
  Ніковський А. Передмова . [До видання: М. Драгоманов. Шевченко, українофіли й соціялізм] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 165-171. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
1040135
  Толстой М. Передмова : основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-9. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817
1040136
  Машевський О.П. Передмова [до збірника] / О.П. Машевський, О.О. Сухобокова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 9-13. – ISBN 978-966-171-651-2


  "... 18-19 жовтня 2012 року кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в ...
1040137
  Губерський Л.В. Передмова [до Української дипломатичної енциклопедії] // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 9-11. – ISBN 966-316-039-X
1040138
  Мосенкіс Ю. Передмова автора // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 48-52


  "Що привело мене на стародавній Крит? Кому і для чого потрібне це дослідження? Подяки". Щодо книги: Cucuteni-Trypillia – Troy – Greece: Written history 3500-1500 BC. By Prof. Dr. Iurii Mosenkis. 3rd ed. Kyiv: Aratta, 2018.
1040139
  Якубович М. Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 330-338. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Cтаттю присвячено осмисленню натурфілософської спадщини Острозької академії ХVI – XVII ст., зокрема праці Яна Лятоса “Перестрога” 1599 року. Автори аналізують впливи ранньомодерних натурфілософських теорій європейських мислителів на погляди вченого ...
1040140
  Василенко М.П. Передмова до видання "Матеріали до історії українського права" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 409-447. – ISBN 966-8602-25-0
1040141
  Василенко М.П. Передмова до видання "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - Вип. 1" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 255-260. – ISBN 966-8602-25-0
1040142
  Максимович М.О. Передмова до збірника "Українські народні пісні" : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 230-231. – ISBN 966-578-071-9
1040143
  Наулко В. Передмова до листування М. Грушевський - Ф. Вовк // Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / В.І. Наулко. – Київ : Український письменник, 2013. – С. 314-324. – ISBN 978-966-579-347-2
1040144
  Хільчевський В.К. Передмова до наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7-8. – ISBN 966-521-109-9
1040145
  Шевченко Т. Передмова до нездійсненого видання "Кобзаря" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 296-297. – ISBN 978-966-500-300-7
1040146
  Шевченко Ф.П. Передмова до першого видання брошури А. Трубайчука "Михайло Сергійович Грушевський (нарис політичної біографії)" // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 3. – ISBN 9665290258
1040147
  Кондратюк В. Передмова до самвидавних альбомів-пам"яток // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 2-3


  Протягом 50 років Володимир Шагала подорожував по Старосамбірщині, змальовуючи пам"ятки архітектури (церкви, каплиці, школи, хати, млини, мости) та предмети давнього побуту тощо. Створив понад 20 мальованих альбомів різної тематики, здебільшого про ...
1040148
  Кондратюк В. Передмова до самвидавних альбомів-пам"яток // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 6-7. – ISSN 0131-2685


  Євгенія Гайова запропонувала опублікувати статтю про колекцію різдвяної народної атрибутики, подаровану музеєві Володимиром Шагалою, який протягом 50 років подорожував по Старосамбірщині, змальовуючи пам"ятки архітектури та предмети давнього побуту тощо.
1040149
  Стріха М. Передмова з відстані 15 років : До 80-річчя від дня народження В.І. Стріхи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
1040150
  Підмогильна Н.В. Передмова як камертон видання // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 98-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один зі структурних елементів видання російськомовного перекладу історичного роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай», здійсненого О. Ауловим та опублікованого харківським видавництвом «Майдан» у 2012 році. Будь-яке видання, у тому числі ...
1040151
  Синиця І.А. Передмови лексикографічних праць як об"єкт жанрознавчих досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-49. – ISSN 0027-2833
1040152
   Переднеазиатский сборник. – М, 1961. – 606с.
1040153
   Переднеазиатский сборник. – М, 1966. – 176с.
1040154
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 3. – 1979. – 280 с.
1040155
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 4. – 1986. – 248 с.
1040156
  Алексюк А.М. Переднє слово // Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 3-10. – ISBN 5-7707-9765-7
1040157
  Мельник С.М. Переднє слово // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 3-8. – ISBN 966-594-133-X
1040158
  Скопенко В. Переднє слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 7-8. – ISBN 966-7821-24-2
1040159
  Головко Б.А. Переднє слово // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 3-4. – ISBN 966-594-559-9
1040160
  Іванченко Р. Переднє слово // Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров. – Київ : МАУП, 2007. – С. 3-4. – ISBN 966-608-700-6
1040161
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
1040162
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
1040163
  Гирич І. Переднє слово // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.


  Історія Києва XIX - початку XX ст. На с. 3 - зображення М.Й. Мікешина.
1040164
  Драгоманов М. Переднє слово (До "Громади", 1878 р.) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 114-115. – ISBN 978-966-668-480-9
1040165
  Конверський А.Є. Переднє слово: від студентської науки до академічної // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-20. – ISBN 978-966-439-447-2
1040166
  Корнеев Н.Ю. Передний край / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1953. – 131с.
1040167
  Галкин Л.А. Передний край / Л.А. Галкин. – Харьков, 1988. – 234,2с.
1040168
  Новоспасский К.М. Передний край. Докум. повести / К.М. Новоспасский. – Воронеж, 1968. – 160с.
1040169
  Черкес В.А. Передний мозг / В.А. Черкес. – Киев, 1978. – 174с.
1040170
  Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. / С.И. Никоноров. – М, 1982. – 208с.
1040171
  Кащук Н.О. Переднівок : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 68 с.
1040172
  Михайлевський А.Ф. Передній край : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 67 с.
1040173
  Стариков І.Т. Передній край. / І.Т. Стариков. – Київ, 1981. – 351с.
1040174
  Циркин Ю.Б. Передняя Азия / Ю.Б. Циркин. – Москва : Мир книги ; Литература, 2004. – 415, [1] с. – На обл. только загл. сер. – (Мифы и легенды народов мира). – ISBN 5-8405-0649-4
1040175
  Матяш І. Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 79-86
1040176
  Василенко М. Передова стаття в сучасній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 73-78


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, проаналізовано складне питання функціонування передової статті в системі жанрів, наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. Статья посвящена проблемам развития ...
1040177
  Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1959. – 160с.
1040178
  Прочко И.С. Передоваой характер отечетсвнной артиллерийской науки и техники / И.С. Прочко. – М., 1952. – 180с.
1040179
  Луконин М.К. Передовая / М.К. Луконин. – Москва, 1973. – 223с.
1040180
  Мижуев П.Г. Передовая демократия современного мира : Английская колония Новая Зеландия / П.Г. Мижуев. – 2-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Альтшулера, 1905. – III, 212 с.
1040181
  Мижуев П.Г. Передовая демократия современного мира : Английская колония Новая Зеландия / П.Г. Мижуев. – 4-е изд. – С.-Петербург : Русская Скоропечатня, 1907. – VIII, 223 с.
1040182
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в Октябрьской революции (Март 1917-март1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1978. – 23л.
1040183
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 -- март 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 202л.
1040184
  Хасанова А. Передовая интеллигенция орденоносной Татарии / Сост. А. Хасанова. – Казань : Татгосиздат, 1940. – II, 94 с. : портр.
1040185
   Передовая мысль в истории университетов страны. – Вильнюс, 1983. – 305с.
1040186
  Алексютович Н.А. Передовая общественная и философская мысль в Белоруссии в XVI в. : автореф. ... канд. филос. наук / Алексютович Н.А. ; АН БССС, Ин-т филос. и права. – Минск, 1955. – 18 л.
1040187
  Щипанов И.Я. Передовая общественно-политическая и философская мысль в России во второй половине 18 века : Автореф.дис. ... док. филос. наук / Щипанов И.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 24 с.
1040188
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль 2-й половины 18-го века и царизм. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1979. – 69с.
1040189
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль России и Украины. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1987. – 64с.
1040190
  Бусурин Я.А. Передовая овцеводческая ферма колхоза имени Сталина / Я.А. Бусурин. – М., 1939. – 32с.
1040191
  Рзаев А.К. Передовая политическая мысль России и Азербайджана XIX века и их взаимосвязи / А.К. Рзаев. – Баку, 1967. – 252с.
1040192
  Иовва И.Ф. Передовая Россия и общественно-политическое движение в Молдавии. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1986. – 260с.
1040193
  Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция / О.В. Орлик. – М., 1973. – 299с.
1040194
  Марчук М.А. Передовая свиноферма / М.А. Марчук. – М., 1939. – 32с.
1040195
  Роот А.А. Передовая статья А.И.Герцена / А.А. Роот. – Казань, 1970. – 140с.
1040196
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва : Правда, 1946. – 15 с.
1040197
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1948. – 22 с.
1040198
  Круглов А.А. Передовая статья в газете / А.А. Круглов. – Москва, 1955. – 24с.
1040199
  Александров А.А. Передовая техника и качество продукции / А.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 88 с.
1040200
  Иванников Д.Г. Передовая техника на железнодорожном транспорте СССР / Д.Г. Иванников. – М., 1951. – 32с.
1040201
  Дороженко П.П. Передове тваринницьке господарство // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
1040202
  Хижняк В.П. Передове, прогресивне масам. / В.П. Хижняк. – К., 1963. – 48с.
1040203
  Байгушева Ю.В. Передоверие // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 32-48.
1040204
  Дороженко М.Ю. Передоверие и прекращение доверенности // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64-66. – ISSN 1680-2721
1040205
   Передовий досвід вирощування високих урожаїв озимої пшениці так кукурудзи в Українській РСР. – Київ, 1953. – 20с.
1040206
  Варшавський Б.Я. Передовий досвід вирощування високих урожаїв цукрових буряків на Україні / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1955. – 52с.
1040207
   Передовий досвід вирощування озимої пшениці. – К, 1955. – 124с.
1040208
  Тракалюк О. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення ...
1040209
  Семенченко З.П. Передовий досвід колгоспу "Червоний степ". / З.П. Семенченко, П.А. Каплуновський. – Харків, 1959. – 44с.
1040210
   Передовий досвід льонарів України. – Київ, 1956. – 68с.
1040211
  Сущик Я.Д. Передовий досвід у птахівництві / Я.Д. Сущик. – К., 1953. – 112с.
1040212
  Кубуз О.П. Передовий метод роздоювання корів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – с.
1040213
  Кривонос І.Ф. Передовий педагогічний досвід - у школу / І.Ф. Кривонос. – К., 1982. – 48с.
1040214
  Браславська О. Передовий педагогічний досвід – основа формування професійного потенціалу педагога // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 15-22. – ISSN 2307-4906
1040215
  Поваляєва В.М. Передовий педагогічний досвід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5 : фото, табл.
1040216
  Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 32-34
1040217
   Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. – Київ : Радянська школа, 1990. – 141 с.
1040218
  Кремпольский В.Ф. Передовики научно-редакционной картосоставительной части / В.Ф. Кремпольский; Новаторы картографического производства. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 28 с.
1040219
   Передовики сельского хозяйства Татарии. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 88 с.
1040220
   Передові пости культури. – К, 1966. – 72с.
1040221
  Горблюк С.А. Передові практики реалізації публічної політики ревіталізації міст у ХХІ столітті // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 77-85. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1040222
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
1040223
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
1040224
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина II. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 14-19. – Бібліогр.: 17 назв
1040225
  Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 26-30. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1810-3944
1040226
   Передові тенденції теорії інформації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулася потужна міжнародна конференція "Передові тенденції теорії інформації" - 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Організаторами від Університету виступили ...
1040227
  Скадовська М. Передові технології в лінгвістичних дослідженнях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  На базі факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, ...
1040228
  Буланик О.В. Передові технології в Україні: проблеми створення та перспективи використання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 353-356. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040229
  Приятельчук А.А. Передовое естествознание на Украине в конце XIX - начале XX в. в борьбе против идеализма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
1040230
   Передовое решение Амадеус для авиакомпании "Аэросвит" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 2 [прилож.]
1040231
  Мигель Н.Х. Передовой лесхоз / Н.Х. Мигель. – М.-Л, 1952. – 64с.
1040232
  Кондрашук П.К. Передовой машинист льнообрабатывающих машин / П.К. Кондрашук. – Москва : Госиздат, 1954. – 10 с.
1040233
  Шерман Д.С. Передовой нивелировщик Н.А. Броновицкий / Новаторы топографо-геодезического производства ; Д.С. Шерман. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 19 с.
1040234
   Передовой опыт - в основу перестройки школы. – Чебоксары, 1960. – 100с.
1040235
   Передовой опыт - в практику партийной работы : Материалы респ. науч.-практ. конф. "XXV съезд КПСС и актуальные вопросы парт. стр-ва". – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 419 с.
1040236
  Гавриленко А.И. Передовой опыт - пятилетке / А.И. Гавриленко, Г.Д. Чоста. – М., 1986. – 94с.
1040237
   Передовой опыт в птицеводстве. – Саратов, 1962. – 16с.
1040238
  Новикова В.Т. Передовой опыт в социалистическом сельском хозяйстве / В.Т. Новикова. – М., 1949. – 88с.
1040239
  Батышев А.С. Передовой опыт в учебном процессе в средних профтехучилищах / Батышев А.С. – Москва : Высш. шк., 1983. – 175 с. – Библиогр.: с. 170-171. – (Проф.-техн. образование. Профпедагогика)
1040240
   Передовой опыт вечерних школ. – Ленинград, 1973. – 51с.
1040241
  Конохова В.П. Передовой опыт возделывания риса / В.П. Конохова. – Москва, 1979. – 64 с.
1040242
  Архангельская Н.С. Передовой опыт выращивания высоких урожаев картофеля : (по материалам Всес. с.-х. выставки) / Архангельская Н.С., Тамман А.И. – Москва : Знание, 1956
1040243
   Передовой опыт выращивания высоких урожаев сена и семян многолетних трав. – М, 1953. – 32с.
1040244
   Передовой опыт издания картографической продукции. – Москва : Недра, 1978. – 65 с.
1040245
   Передовой опыт комплексного управления качеством. – М, 1979. – 176с.
1040246
  Домышлинец Г.А. Передовой опыт мастеров хлопководства Северного Таджикистана : Автореф... канд. с.-х.наук: / Домышлинец Г.А.; Азербайдж. с.-х. ин-т. – Кировобад, 1966. – 22л.
1040247
   Передовой опыт на экране. – Куйбышев, 1967. – 40с.
1040248
   Передовой опыт организации социалистическго соревнования. – М, 1979. – 128с.
1040249
  Линде Э.В. Передовой опыт организации управления промышленным производством и проблемы повышения эффективности его распространения : Автореф... канд. экон.наук: / Линде Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1040250
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1978. – 224с.
1040251
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1979. – 256с.
1040252
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1977. – 192с.
1040253
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Учебное пособие для специалистов и хозяйственных руководителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Правда, 1978. – 208 с.
1040254
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1979. – 208с.
1040255
  Волков С.П. Передовой опыт посева зернобобовых культур на полях страны / С.П. Волков. – Москва, 1962. – 8с.
1040256
  Хомчук А.А. Передовой опыт прудовых рыбоводных хозяйств / А.А. Хомчук. – Минск, 1954. – 36с.
1040257
   Передовой опыт работы бухгалтеров колхозов и совхозов. – М, 1974. – 147с.
1040258
  Кулявин В.И. Передовой опыт разведочного бурения на нефть и газ в Украинской ССР. Из опыта организ. соревнов. бригад и ударников ком. труда / В.И. Кулявин, В.Н. Поняковский. – К., 1963. – 47с.
1040259
   Передовой опыт социалистического хозяйствования. – М, 1981. – 262 с.
1040260
  Ростишевский В.И. Передовой опыт тароремонтных предприятий Госснаба СССР / В.И. Ростишевский. – М, 1976. – 96с.
1040261
  Гомон Г.Ф. Передовой опыт участников ВСХВ Украинской ССР : павильон "Украинская ССР" на ВСХВ / Г.Ф. Гомон, А.А. Лаппо. – Киев : Госсельхозиздат, 1958. – 172 с.
1040262
  Шкурко С.И. Передовой опыт хозяйствования и соревнования / С.И. Шкурко. – М., 1980. – 176с.
1040263
  Шкурко С.И. Передовой опыт: организация изучения и внедрения / С.И. Шкурко, О.М. Крапивин. – М., 1982. – 64с.
1040264
  Ермаков Александр Дмитриевич Передовой производственный опыт - важнейший фактор повышения производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермаков Александр Дмитриевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1040265
  Горелых А.Г. Передовой производственный опыт - важный фактор НТП / А.Г. Горелых. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
1040266
  Пегливанян С.Г. Передовой производственный опыт как экономическая категория социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Пегливанян С.Г.; Рост.гос.ун-т. – Новочеркасск, 1970. – 21л.
1040267
  Приходченко О.И. Передовой производственный опыт: управление, эффективность, перспективы / О.И. Приходченко, С.В. Локтев. – Минск, 1989. – 84с.
1040268
   Передовой стахановский опыт в социалистическом сельском хозяйстве. – М, 1950. – 844с.
1040269
  Марыганов И.В. Передовой характер советской военной науки / И.В. Марыганов. – М., 1953. – 152с.
1040270
   Передовые колхозы в борьбе за 8 миллиардов пудов зерна. – М, 1940. – 196с.
1040271
  Хачатрян И.К. Передовые колхозы Советской Армении в годы 4 пятилетки восстановления и развития народного хозяйства : Автореф... канд.ист.наук: / Хачатрян И.К.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
1040272
  Чураков Н. Передовые люди совхоза "Лиелупе". / Н. Чураков. – Рига, 1948. – 120с.
1040273
  Бунимович Д.З. Передовые методы работы фотоателье / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 44с.
1040274
  Подобед С.П. Передовые методы стимулирования повышени я качетсва и эффективности производства / С.П. Подобед. – Минск, 1982. – 189с.
1040275
  Поляков И.А. Передовые отечественные биологи о наследовании организмами приобретаемых свойств / И.А. Поляков. – Москва, 1952. – 32 с.
1040276
  Гусейнов С.М. Передовые писатели Азербайджана 19 века в борьбе против исламской религии и фанатизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов С.М.; АН Азерб.ССР.Ин-т.литер-ры. – Баку, 1954. – 15л.
1040277
  Литовченко Г.Р. Передовые приемы повышения продуктивности овцеводства / Г.Р. Литовченко. – Москва, 1955. – 32с.
1040278
   Передовые румынские мыслители 18-19 вв.. – М, 1961. – 704с.
1040279
  Сафразбекян И.Р. Передовые сказки Туманяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафразбекян И.Р. ; АН Арм. ССР, ин-т лит. – Ереван, 1963. – 19 с.
1040280
   Передовые технологии для "Star Alliance" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
1040281
  Коврижкин С. Передовые технологии и новые материалы в военно-ориентированных отраслях промышленности Японии / С. Коврижкин, И. Тимонина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 8-92
1040282
   Передовые учителя Омской области о своем опыте. – Омск, 1952. – 96с.
1040283
  Азбель Б.М. Передовые формы организации труда в строительстве / Б.М. Азбель ; Акад. строит. и архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т орг., механиз. и техн. помощи строит. "НИИОМТП", Высш. инж. курсы. – Москва : Госстройиздат, 1961. – 39 с.
1040284
  Владимиров В.М. Передплата цифрових видань у США, Канаді, Великобританії та Росії: спроби та перші результати // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 3-9


  У статті розглядаються перші результати надзвичайно важливого для сучасних ЗМІ явища - спроби перевести електронні видання на розповсюдження через передплату. Перші результати як у провідних світових виданнях, так і в місцевих газетах США, Канади, ...
1040285
  Соколов В. Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 15-25. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються семантичні ознаки терміна «передплатник» та особливості його використання у бібліотечній діяльності в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано основні історичні чинники формування змісту даного поняття. Досліджуються ...
1040286
  Соколов В.Ю. Передплатники публічних бібліотек та вартість бібліотечних послуг в Україні в середині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 39-46. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1040287
  Вялкова І.О. Передплатні друковані видання Донецької області (2002—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 104-107


  У статті проаналізовано передплатні друковані видання Донецької області 2002- 2011 рр. За видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження тощо. The author in the article analyses prepaid printed materials of Donetsk region of 2002 - 2011 ...
1040288
   Передплату на міжнародні наукометричні бази даних продовжено // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 1


  Міністерство освіти і науки України продовжило передплату на міжнародні наукометричні бази даних Scopus та Web of Science для закладів вищої освіти і наукових установ України. Це будуть такі університети: КНУ імені Тараса Шевченка; НТУ "Харківський ...
1040289
   Передплату продовжили // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство продовжує передплату на міжнародні наукометричні бази даних та для всіх державних і комунальних вишів та наукових установ України. Низка закладів також отримає доступ до нових аналітичних інструментів. Відповідний наказ МОН був підписаний ...
1040290
  Павловська Г. Передпологові звичаї та обряди в сучасності // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-171-893-6
1040291
  Сендецький В.М. Передпосівне оброблення насіння соняшнику регуляторами росту і його вплив на формування врожайності в умовах Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 175-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1040292
  Главацька Л. Передпоховальні звичаї та обряди населення східної Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 639-651
1040293
  Перепилиця В. Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорозькій області / В. Перепилиця, Л. Савіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х
1040294
   Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
1040295
  Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1040296
  Гайдученко В.В. Передранковий сплеск / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1986. – 110 с.
1040297
  Сліпушко О. Передренесансні ідеї "Моління" Данила Заточника у творчості романтика Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 184-188
1040298
  Зельцер В. Передреформна економіка : формування промислового капіталізму й підготування реформ / В. Зельцер та А. Гайсінвоіч. – Харків : ДВОУ ; Вид-во "Пролетар", 1931. – 152 с. – (Бібліотечка з історії народів СРСР / за ред. М. Мебеля, В. Невського та С. Піонтковського)
1040299
  Білорус О. Передромантичне та романтичне в американському романі другої половини 20 століття (за романом У. Персі "Ланселот") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 203-213
1040300
  Казанжи Олександра Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Естетика преромантизму у творчості письменника трактується як виразник української ментальності. З"ясовується жанрова своєрідність од В. Капніста, відмінних від класичного канону й позначених передромантичними тенденціями. У віршовому доробку митця ...
1040301
  Казанжи О. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 89-95. – ISSN 0236-1477
1040302
  Мінко Є. Передсмертне життя перфомансу // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 48-49


  Маріна Абрамович — сербська артистка, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах вона досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.
1040303
  Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое : Дневники, письма, воспоминания / Х.Д. Алчевская. – Москва : тип. т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 446, [1] с., 3 л. портр.


  Hа окp. аpк.: Пpисьвячується Х.Д. Алчевській.
1040304
  Матвійчук М.М. Передумова виникнення нових, вищих форм соціалістичного змагання і передових методів праці в роки другої п"ятирічки // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 16-18
1040305
  Шевчук В.Р. Передумова та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1040306
  Медведська Л.Є. Передумови "гендерної революції" 1725 року в Росії: темпоральний аспект // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 175-177. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1040307
  Осмоловська О. Передумови "Революції троянд" у Грузії / О. Осмоловська, І. Михайленко // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 3-7
1040308
  Набока С.В. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-171-569-0


  У статті проаналізовані основні фактори і причини експансії вікінгів, розглянуто соціально-економічні та політичну картину життя країн Європи, Скандинавії та Київської Русі у IX - XI ст. З"ясовано, що основним чинником "раптового вибуху активності ...
1040309
  Мовчан О.П. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України / О.П. Мовчан, І.Л. Желдак // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 134-137. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1040310
  Дишлева А.М. Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного довіду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 24, грудень. – С. 89-94


  У статті проаналізовано антикрозове бюджетно-податкове регулювання в країнах Балтії, Польщі, Канаді та США. Досліджено передумови реалізації антикризової бюджетно-податкової політики держави. Визначено основні переваги та недоліки реалізації ...
1040311
  Статєєва В. Передумови Валуєвського циркуляра // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4
1040312
  Чугаєв О.А. Передумови валютної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 95-96
1040313
  Тугай Олексій Анатолійович Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва / Тугай Олексій Анатолійович, Осипова Анастасія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 200-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
1040314
  Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1040315
  Фазан В. Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 146-150. – ISSN 2075-1478
1040316
  Цибульський В.І. Передумови Визвольної війни українського народу середини XVII ст. в англомовній історіографії (1945 - 1990 рр.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 106-110. – ISBN 5-7702-0775-2
1040317
  Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Прездента України в період 1991- 2007 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 92-95.
1040318
  Паєнтко Тетяна Василівна Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено передумови використання апарату інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, сутність фінансового інституту і його роль у фінансовій системі.
1040319
  Бабін Б.В. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
1040320
  Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 37-52. – ISSN 2221-5719
1040321
  Виговська Н.А. Передумови виненкнення конвергентних медіа в сучасних реаліях розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 35-40. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку суспільства, що зумовили виникнення конвергентних медіа, взаємозв"язок розвитку Інтернету та мультимедійних технологій з новими потребами аудиторії, зміни у сприйнятті медіа як джерела інформації, ...
1040322
  Петрова І.П. Передумови виникнення адміністративного права як правовій галузі // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7293-17-9
1040323
  Ковальчук І.П. Передумови виникнення антропогенної геоморфології / І.П. Ковальчук, О.В. Колтун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 3-7. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1040324
  Новікова І.Е. Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині XIX ст. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 41-48.
1040325
  Піцишин М. Передумови виникнення дитячої літератури на Україні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 167-169
1040326
  Макуха О. Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 173-178. – ISSN 1992-5557
1040327
  Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд характерних правових ознак розвитку перестрахування та його актуального стану. В статье анализируются ...
1040328
  Блажевич Н.О. Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 110-116. – ISSN 2076-1554
1040329
  Медвідь Ф.М. Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 148-155. – ISSN 2415-7422


  Ідею проведення з"їздів природознавців на території колишньої Російської імперії запропонував професор Київського університету К. Ф. Кесслер. У роботі товариств активну участь брали І. І. Мечніков, І. М. Сєченов, О. О.Ковалевський, І. І. Шмальгаузен, ...
1040330
  Шпарага Т.І. Передумови виникнення і сучасний стан хасидського паломництва в Україні / Т.І. Шпарага, М.М. Михалюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1040331
  Слободян О.Н. Передумови виникнення і теоретичні аспекти екологічного менеджменту в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 57-61. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1040332
  Куян І.Л. Передумови виникнення ідеї суверенітету в політичній думці Західної Європи і сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
1040333
  Культенко О.В. Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, О.В. Венгуренко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 318-324. – ISSN 1563-3349
1040334
  Буга В. Передумови виникнення й історичний розвиток процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 118-121
1040335
  Кудряшов Г.О. Передумови виникнення й розвитку видавничої діяльності Полтавського товариства "Просвіта" (поч. XX ст.) // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 117-118
1040336
  Волга А.Є. Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
1040337
  Бережной А.І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 242-246. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1040338
  Савчук Мирослав Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-232.
1040339
  Дмитрик Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-69. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1040340
  Коваленко Є.Я. Передумови виникнення культури індустріального менеджменту // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 11-24. – ISSN 2226-2180
1040341
  Гриценко Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов"язанні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 65-71. – ISSN 2308-9636
1040342
  Журба В.В. Передумови виникнення музичного стилю bebop // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 218-222. – ISSN 2312-4679


  "У статті використаний системний підхід, а також застосовані методи порівняння та узагальнення. Наукова новизна. В результаті проведеного дослідження вперше в українському музикознавстві були виділені та дослідженні передумови виникнення музичного ...
1040343
  Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфдікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 72-74
1040344
  Соколовська Г. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 42-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1040345
  Юсупов В.В. Передумови виникнення основ криміналістичних знань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 363-373. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1040346
  Артюх О. Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 21-34. – ISSN 2409-9260
1040347
  Ігнатуша А. Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина XIX ст.-1917р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 63-74. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1040348
  Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
1040349
  Кушерець Д.В. Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 49-52. – ISSN 2220-1394
1040350
  Смусь А.Г. Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 219-222


  Стаття є спробою здійснити глибокий аналіз передумов, функціонування та особливостей виникнення в мас-медійному просторі України такого явища, як релігійний контент. Здійснивши наукове опрацювання документів трьох найбільших християнських деномінацій, ...
1040351
  Откидач В.М. Передумови виникнення рок-музики в молодіжному середовищі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 185-192. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1040352
  Ковалевич Л.В. Передумови виникнення сецесіонізму в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сепаратизм і його крайня форма – сецесіонізм – явище, яке потенційно присутнє у будь-якій поліетнічній державі. Сепаратизм активізується за певних умов, під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з політичними та соціокультурними ...
1040353
  Рябоконь Є.О. Передумови виникнення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1170-1172. – ISBN 978-966-667-341-4
1040354
  Шевченко В.М. Передумови виникнення спеціально організованого навчання дітей з особливими потребами в Україні (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 168-173. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1040355
  Урсу Н.О. Передумови виникнення сучасного мистецтвознавчого осередку Кам"янця-Подільського (XIX - початку XX ст.) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 166-174
1040356
  Лепетан І.М. Передумови виникнення та ведення екологічного обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1040357
  Манжура О.В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-9. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1040358
  Гармашова Ю.О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України. Наведено умовну періодизацію історичного розвику ринку фінансових послуг. Запропоновано характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг.
1040359
  Мазуренко В.Г. Передумови виникнення та особливості подвійних фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 90-109
1040360
  Гончарук О.В. Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 66-70


  Інтеграційний розвиток європейської спільноти, тенденції до гармонізації норм законодавства країн Європейського Союзу і процеси наднаціоналізації норм права ЄС призводять до появи нових галузей у європейському праві, що потребують окремого висвітлення, ...
1040361
  Грищук М. Передумови виникнення та протидії корупції: історико-правові аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 28-35. – ISSN 2524-0129
1040362
  Жильцова О.П. Передумови виникнення та розвитку ліможської розписної емалі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 238-242. – ISSN 2226-3209
1040363
  Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови утворення сучасних міжнародних організацій. Виділено етапи розвитку та формування міжнародних організацій від стародавнього світу до сучасності. Вивчено вплив зовнішніх факторів на порядок утворення міжнародних організацій. ...
1040364
  Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвитку нових форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 228-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1040365
  Максимович С. Передумови виникнення та становлення ідеї прав та свобод людини в українській правовій та політичній думці Княжої доби // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 85-102. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
1040366
  Дзвінчук О.М. Передумови виникнення та становлення першого загальноукраїнського часопису на канадських теренах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 151-154
1040367
  Федишин Ю. Передумови виникнення та формування сучасної науки управління // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 180-183. – ISSN 2078-5860
1040368
  Савчук С.В. Передумови виникнення та формування юридичної соціології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.27-33. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1040369
  Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію виникнення та розвитку неформальної економіки як найбільшого сектора тіньової економіки. Проаналізовано функціональні форми тіньової економіки.
1040370
  Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 19 назв
1040371
  Олійник Я.Б. Передумови виникнення територій з критичною екологічною ситуацією / Я.Б. Олійник, Н.В. Корнилова // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 128-134.
1040372
  Петренко В.В. Передумови виникнення тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 101-103
1040373
  Санталова С.О. Передумови виникнення, розвитку та поширення в Україні особливо небезпечних захворювань населення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 41-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1040374
  Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню передумов та необхідності виокремлення стратегічного управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Досліджено економічну сутність і призначення стратегічного управлінського обліку та обґрунтовано його важливість для ...
1040375
   Передумови виокремлення освітології у самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання сферои освіти в Україні (В. Луговий, В. Огнев"юк, А. Фурман) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2748-97-0
1040376
  Царик І.М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 102-107
1040377
  Тригуб О.В. Передумови виходу державних банків на ринок проблемних активів // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2076-4561
1040378
  Остащук В. Передумови відкриття вищих навчальних закладів в період румунської адміністрації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 254-266. – ISSN 2409-9260
1040379
  Співак Р.В. Передумови впровадження іпотеки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 142-149
1040380
  Кільдюшкіна Ольга Передумови впровадження медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 130-132
1040381
  Филь Р.С. Передумови впровадження міжнародних стандартів інформаційної безпеки в Україні / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (57). – С. 96-104. – ISSN 2411-3816
1040382
  Гладких Д.М. Передумови впровадження та перспективи реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 204-208. – ISSN 2222-4459
1040383
  Печена В.І. Передумови впровадження юбіквітних міні-атласів в туристичну сферу України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 65-67
1040384
  Копійка В.В. Передумови вступу Греції до ЄС та його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.3-13
1040385
  Бача Ю. Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.27-29. – ISBN 966-8110-14-5
1040386
  Строкач І.І. Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 2219-5521
1040387
  Крупеня І. Передумови гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фактори гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій. Аналіз частоти конфліктів у період з 1950 р. по 2001р. дає підстави вважати, що ефективність управління країнами АСЕАН безпекових питань в ПСА напряму ...
1040388
  Кучерук Д.Г. Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 386-390. – (Право. Економіка. Управління)
1040389
  Брязгунов Ю. Передумови Голодомору 1932-1933 рр. На Воронежчині та його наслідки // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 88-92
1040390
  Брязгунов Ю. Передумови Голодомору 1932 - 1933 рр. на Воронежчині та його наслідки // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 150-160
1040391
  Колосюк В.В. Передумови державного обов"язкового особистого страхування громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 273)
1040392
  Компанієнко О.В. Передумови диверсифікації діяльності промислових підприємст україни шляхом концентрації капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 55-58
1040393
  Компанієнко О.В. Передумови диверсифікації діяльності промислових підприємст України шляхом концентрації капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 151-154
1040394
  Івченко Є.А. Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 4-10. – ISSN 2409-1944
1040395
  Костюк Х.Ф. Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 59-65. – ISSN 1728-6875
1040396
  Корбозерова Н.М. Передумови для змін у мові та мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 244-250. – ISBN 966-594-420-7
1040397
  Будько І.Р. Передумови для інноваційного розвитку системи вищої професійної освіти в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 245-254. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
1040398
  Ольшанченко Володимир Передумови договірної відповідальності держави перед підприємцями // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 37-41
1040399
  Шпортюк Н.Л. Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 166-171. – ISSN 2310-0974


  Висвітлено особливості історичного розвитку концепцій вчених розвинених країн Європи і США щодо такого інструменту управління виробничими і соціальними процесами в господарській сфері життя суспільства, як менеджмент. Акцентовано увагу на необхідні ...
1040400
  Кирилюк М.І. Передумови екологізації географічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.
1040401
  Шпак Л.О. Передумови економічного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 45-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1040402
  Семененко О.В. Передумови економічної стійкості підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 221-227. – ISSN 1993-0259
1040403
  Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 249-254
1040404
   Передумови ефективного мотивування працівників / Л. Ліпич, О. Хілуха, М. Кушнір, В. Загоруйко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 32-39. – ISSN 2411-4014
1040405
  Мусіна Л.А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 10-16
1040406
  Топтигіна Н.М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н.М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 110-114. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
1040407
  Мельник Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1040408
  Бак Г. Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 15-19. – ISSN 1818-2682


  Інноваційна діяльність виступає необхідним елементом у розвитку компанії в сучасних умовах адаптації до зовнішнього середовища.
1040409
  Литвиненко В. Передумови закріплення права на індивідуальний страйк у трудовому законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 48-50
1040410
  Редень В.В. Передумови запровадження обов"язкового медичного страхування / В.В. Редень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-78
1040411
  Городецька О.О. Передумови запровадження органічної технології вирощування пшениці озимої / О.О. Городецька, О.С. Городецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 42-48. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1040412
  Свірко С.В. Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 3 (41). – С. 55-61. – ISSN 1994-1749
1040413
  Степанюк А.А. Передумови зародження міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 69-78. – ISSN 0201-7245
1040414
  Бабійчук С.М. Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 19-21. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1040415
  Єфіменко Л.В. Передумови зародження нотаріату в українському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 12-20
1040416
  Гордієнко Н.М. Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 127-133. – ISSN 2077-1800
1040417
  Бойко І.Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
1040418
  Фіть Л.В. Передумови заснування черкаського видавництва "Сіяч" (1917 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 28-32


  Досліджено загальне становище української книговидавничої справи після подій Лютневої революції, розкрито ситуацію в Черкасах після зазначених подій, проаналізовано перші кроки черкаського видавництва "Сіяч". Investigational thematic range of editions ...
1040419
  Сіроткіна М.В. Передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових та кримінально-процесуальних конфліктів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 147-157. – ISSN 2707-6849
1040420
  Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці / С.В. Сахнюк, А.О. Клєвцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-88. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1040421
  Бевзенко В.М. Передумови захисту в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7293-17-9
1040422
  Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 29-33
1040423
  Боклан Н. Передумови здійснення комплексної оцінки інформаційного забезпечення системи управління підприємством / Н. Боклан, І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан інформатизації економіки та необхідність застосування перспективних інформаційних технологій. Установлено необхідність та передумови здійснення комплексної оцінки ефективності інформаційного забезпечення системи управління ...
1040424
  Мельничук Н.С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх поширення у Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-59. – ISSN 2219-5521
1040425
  Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" / В. Іванов, О. Іванов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-37. – ISSN 0868-9644


  Композитор Дмитро Бортнянський
1040426
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0868-9644
1040427
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
1040428
  Іванов Володимир Передумови і Post Scriptum авторства: : "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов, // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 0868-9644
1040429
  Апчел О.А. Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 203-214
1040430
  Гончаренко В.Г. Передумови і завдання використання кібернетики у кримінальному судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье даются принципиальные предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность кибернетического моделирования и эвристического ...
1040431
  Стецюк В.В. Передумови і зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-33. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Викладено передумови становлення нового прикладного напрямку геоморфологічних досліджень - еколого-геоморфологічних. З"ясовано їхню індженерно-геоморфологічну базу, головні теоретико-методологічні підходи, ознаки системності еколого-геоморфологічного ...
1040432
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у післявоєнний період // Фінанси України, 1997. – №2
1040433
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у постсоціалістичних країнах // Вісник Нацбанку України, 1997. – №5
1040434
  Шаповалов О.О. Передумови і особливості прояву сучасної фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 282-291
1040435
  Коляда І. Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / І. Коляда, М. Петриченко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 15-21
1040436
  Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-84. – ISSN 0131-775Х
1040437
  Сторонянська І.В. Передумови і стратегічні пріоритети смарт-спеціалізації регіону / І.В. Сторонянська, М.І. Мельник, І.В. Лещух // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 12 назв
1040438
  Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1040439
  Сергієнко Т.Л. Передумови і фактори становлення соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Визначено передумови та фактори становлення і розвитку соціальних служб для молоді; проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для ...
1040440
  Філіпенко А.С. Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 31-36
1040441
  Лаврук Т.М. Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Т.М. Лаврук, О.Г. Голубцов, С.С. Бортник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 227-239. – ISSN 2308-135X
1040442
  Резнік Н.П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 115-119.
1040443
  Шовкун І. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
1040444
  Янковська Л.А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 228-234. – ISSN 1993-6788
1040445
  Шендеровський К.С. Передумови інституалізації соціально значущих медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 138-146


  Стаття присвячується визначенню передумов інституалізації соціально значущих медіа. The article is dedicated to the problem of identification of the preconditions of institutionalization of socially important media. Статья посвещена вопросам ...
1040446
  Шендеровський К.С. Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-49


  статті розглянуто передумови інституціалізації медіакомунікацій у сфері вирішення соціальних проблем. The article analyzes the preconditions of institutionalization of media communications in the sphere of solving of social problems. В статье ...
1040447
  Валіулліна З.В. Передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6806
1040448
  Шендеровський К.С. Передумови інститущалізації комунікацій бізнес-компаній та соціуму при вирішенні соціальних проблем // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 45-52


  Статтю присвячено питанням взаємодії бізнес-комнаній та соціальних груп, соціуму; інституціалізації комунікацій бізнес-компаній щодо вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the issue of interaction of business companies and social ...
1040449
  Семеген І Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему / І Семеген, А.А. Левко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 135-140. – ISSN 2221-755X
1040450
  Фомішин С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-305. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1040451
  Копійка В.В. Передумови інтеграційних процесів у Західній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається місце та роль Західної Європи в системі міжнародних відносин у післявоєнний період, причини та фактори, що сприяли розвитку інтеграційних процесів у регіоні. The article represents an attempt to research the role and position of Western ...
1040452
  Кручок С.І. Передумови іпотечного кредитування // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0868-8532
1040453
  Вернадський Георгій Передумови й безпосередні причини російської революції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 362-385
1040454
  Брусєнцева О. Передумови й можливості участі України в міжнародних економічних зв"язках // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 319-328. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1040455
  Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 209-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1040456
  Коцан Н. Передумови й чинники виникнення та функціонування монастирів Рівненщини / Н. Коцан, А. Сергійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 14-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
1040457
  Рябовал Л. Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 182-187. – ISSN 2663-5313
1040458
  Лейберюк О.М. Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 165-171. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1040459
  Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 143-147. – ISBN 966-581-295-5
1040460
  Кушніков В. Передумови конфлікту в Нагорному Карабаху // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 145-149. – ISBN 978-966-171-793-9
1040461
  Хавронюк М.І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 137-145
1040462
  Одинець І. Передумови криміналізації маніпулювання на фондовому ринку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 95-103. – ISSN 2306-9082
1040463
  Южека Р. Передумови криміналізації посягань на життя журналістів у зв"язку з їх професійною діяльністю в історичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 243-244
1040464
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-79. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, контакти з європейцями тощо. В статье рассматриваются предпосылки возрождения и ...
1040465
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 311-318. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, навчання груп студентів в інших арабських країнах, контакти з європейцями тощо. The ...
1040466
  Ярошинський О. Передумови національної революції на Волині ( до виходу монографії автора "Волинь у роки української національної революції XVII ст.") // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 405-418
1040467
  Петраківська Н.П. Передумови оптимізації управління транскордонними басейновими геосистемами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 180-188. – Бібліогр.: 18 назв
1040468
  Підлісний П. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П. Підлісний, А. Брайковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1040469
  Ковальчук В.А. Передумови освітньої підготовки фахівців з економіки та підприємництва на базі знань математичної статистики / В.А. Ковальчук, Т.М. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1040470
  Філіпенко А.С. Передумови переорієнтації гривні на валютну зону євро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 97-100. – (Європейські дослідження)
1040471
  Лисак О.Л. Передумови пероністського перевороту в Аргентині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 128-131. – ISSN 2076-1554
1040472
  Спринсян В.Г. Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 53-60


  Аналізуються передумови підготовки менеджерів-документознавців у вищих навчальних закладах України в період інформатизації суспільства. Описано вплив принципів випереджуючої освіти, динамізму, фундаменталізації, інформатизації та прогностичності на ...
1040473
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
1040474
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
1040475
  Грицюк А.Г. Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 112-120. – ISSN 2414-4207
1040476
  Рожко О.Д. Передумови посилення ризиків стабільності державних фінансів в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 94-95. – ISBN 978-966-2188-36-3
1040477
  Буткевич О.В. Передумови походження міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 76-90. – ISBN 978-966-2609-51-6
1040478
  Потульницький Г. Передумови появи козацького чинника у зовнішній політиці Франції за правління Людовіка XV // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 93-104


  Однією з найяскравіших сторінок історії міжнародних відносин Франції за правління Людовіка XV (1715-1774) та Людовіка XVI (1774-1791) стали відносини з Російською імперією. Саме в контексті французько-російського антагонізму у політичних комбінаціях ...
1040479
  Корцуб П. Передумови появи свінгу, як жанру оркестрової джазової музики // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-9
1040480
  Філіпенко О. Передумови появи феномену науково-художнього осмилення минулого в рецепції Докії Гуменної // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 157-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1040481
  Мицик В.В. Передумови появи, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, яка набула чинності для України 1 травня 1998 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються передумови, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., що набула чинності для України 1 травня 1998 р., державна політика щодо корінних народів і національних меншин. The author ...
1040482
  Вергунов В.А. Передумови появи, становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 14-28


  Згадуються учені: П.А. Власюк, О.В. Леонтович, Д.К. Третьяков, М.Г. Холодний, та ін. С. 22-23
1040483
  Штефан А. Передумови права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 80-85
1040484
  Іванов О. Передумови приєднання Росії до Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 105-113. – ISSN 1728-9343
1040485
  Бабой А. Передумови прийняття кримінально-процесуального кодексу Польщі 1928 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 38-39
1040486
  Кольбенко А. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 146-150. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1040487
  Богомазова В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 50-58.
1040488
  Дашевська О.В. Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією / О.В. Дашевська, І.В. Тараненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 183-196


  В статті проведений порівняльний аналіз економічних переваг від реалізації зони вільної торгівлі та митного союзу між Україною та Росією. Автори охарактеризували політико-історичні передумови створення інтеграційного об’єднання на просторі СНД. ...
1040489
  Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС / А.І. Мокій, Н.Ю. Федоришин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 144-153.
1040490
  Кирій В.П. Передумови реалізації угод сек"юритизації українськими банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 427-429. – ISBN 978-966-188-219-4
1040491
  Дорошенко Ю.О. Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області) / Ю.О. Дорошенко, К.Б. Мирошнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 285-292. – ISSN 2077-3455
1040492
  Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.64-79. – ISSN 1605-2005
1040493
  Корніенко П.С. Передумови регулювання роботи залізничного транспорту України в період правління гетьмана П. Скоропадського // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 74-76. – ISBN 966-660-151-6
1040494
  Шибірін О.Я. Передумови регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1040495
  Булах І.В. Передумови реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 444-450. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1040496
  Коптюх Ю.В. Передумови реформування духовно-навчальних закладів у Київській єпархії (кінець XVIII ст.-початок ХІХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 38-43.
1040497
  Тимцуник В. Передумови реформування радянського державного управління в повоєнний період (історико - теоретичний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
1040498
  Селятенко О.В. Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті виявлено причинно-наслідкові зв"язки між умовами, що склалися на теренах Російській імперії в Херсонській губернії, та розвитком акушерської освіти наприкінці XIX - на початку XX ст. Серед об"єктивних передумов, що сприяли розвитку акушерської ...
1040499
  Лимар В.В. Передумови розвитку біоекономіки в Україні: інвестиційний аспект / В.В. Лимар, В.В. Байдала // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 68-76. – ISSN 2707-3823
1040500
  Вознюк Є.В. Передумови розвитку гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 149-159


  В статті розглядаються основні аспекти гендерної рівності в Україні після розвалу Радянського Союзу. Аналізуються як досягнення України, так і перепони, з якими їй довелося зіштовхнутися, на шляху до встановлення гендерної рівності.
1040501
  Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 11-14
1040502
  Махсма М.Б. Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення / М.Б. Махсма, В.М. Гаврилов, С.Д. Волощук // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 72-81 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1040503
  Пудичева Г.О. Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 128-134. – ISSN 2313-4569
1040504
  Мельник Н. Передумови розвитку етнотуризму в Турійському районі Волинської області / Н. Мельник, А. Мельник, Р. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 83-91. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 48)). – ISSN 2311-3383
1040505
  Демко В.С. Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 90-97. – ISSN 1562-0905
1040506
  Давиденко О.П. Передумови розвитку і розміщення виробництва оздоблювальних матеріалів з природного каменю на Україні / О.П. Давиденко, Є.А. Писарєв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
1040507
  Старицька О. Передумови розвитку інституту захисту прав споживачів за часів Польсько-Литовського князівства // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 104-105
1040508
  Приказюк Н.В. Передумови розвитку кібер-страхування / Н.В. Приказюк, Л.С. Гуменюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15/16, серпень. – С. 28-34. – ISSN 2306-6814
1040509
  Божко В.В. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів / В.В. Божко, В. Кажукаускас, С.А. Федосов // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міркування щодо можливостей розвитку конкурентоспроможних університетів світового рівня та потреби активізації інноваційного розвитку.
1040510
  Дудіна О.В. Передумови розвитку магістерської підготовки з технічного перекладу в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 238-242. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040511
  Магомедова А.М. Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 375-379
1040512
  Швиденко О.М. Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 114-119. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сутність поняття "електронне сільське господарство" як нової предметної області, що зосереджена на зміцненні сільськогосподарського розвитку завдяки вдосконаленню інформаційних і комунікаційних процесів. Показано, що впровадження мобільних ...
1040513
  Пльонцак Н.В. Передумови розвитку нового ремісництва в Хмельницький області: суспільно-географічне дослідження // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 115-117. – ISBN 978-966-136-643-4
1040514
  Пльонцак Н.В. Передумови розвитку нового ремісництва в Хмельницькій області: суспільно-географічне дослідження // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-966-285-399-5
1040515
  Тарангул Л.Л. Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні / Л.Л. Тарангул, А.М. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 358-365. – ISSN 2222-4459
1040516
  Безуглий В.В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 43-51


  Розглянуті основні особливості розміщення культурно-історичних рекреаційних ресурсів по території Італії. Виявлені основні можливості пізнавального туризму в країні. Рассмотрены основные особенности размещения культурно-исторических рекреационных ...
1040517
  Калмиков Г. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 71-84. – ISSN 2309-1797
1040518
  Ярошенко В.І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 199-204
1040519
  Ткаченко О.О. Передумови розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 52-58. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1040520
  Саковець О.В. Передумови розвитку рекреації й туризму в Рожищенському районі Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
1040521
  Міщук Г. Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / Г. Міщук, О. Олійник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-32
1040522
  Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-48
1040523
  Кочкіна Н. Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами / Н. Кочкіна, В. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку світового ринку реклами загалом та ринку вірусної реклами зокрема. Визначено темпи зростання рекламних витрат по країнах світу. Показано місце українського сегменту рекламного ринку. Розраховано показник його ...
1040524
  Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 89-96. – (Економічні науки)
1040525
  Олійник О. Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1040526
  Кістерський Л.Л. Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 85-88. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1040527
  Клепець О.В. Передумови розвитку та заходи профілактики комп"ютерного зорового синдрому у старшокласників / О.В. Клепець, Р.О. Ковалевський // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 26-34. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-2361
1040528
  Савчук І. Передумови розвитку транспортної інфраструктури Київської міської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено роль передумов у розвитку транспортної інфраструктури столиці України. Автор сформулював методологічні підходи до них. Проведено комплексний географічний опис передумов розвитку транспортної інфраструктури Київської міської агломерації. ...
1040529
  Землякова А.О. Передумови розвитку фестивального туризму в Криму // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 244-247
1040530
  Литвин К. Передумови розгортання народознавчої діяльності священиків Чернігівської єпархії наприкінці XIX - початку XX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 234-250. – ISBN 978-617-689-214-4
1040531
  Савченко Р.О. Передумови розробки стандартів управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
1040532
  Барікова А. Передумови систематизації права електронних комунікацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 308-309
1040533
  Шендеровський К.С. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 89-95


  Стаття присвячується питанням становлення та розвитку соціальної компетенції медіапрацівників у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to the problem of formation and development of social competence of media workers in the ...
1040534
  Жмурко Н. Передумови стабільності валютної політики Китаю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено історичні аспекти та особливості виникнення китайської національної валюти, розглянуто функції та завдання Народного банку Китаю, досліджено характер економіки та міжнародної діяльності Китайської Народної Республіки як основного чиннику ...
1040535
  Гречко А. Передумови сталого розвитку регіонів України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 140-146. – ISSN 2411-5215
1040536
  Бейдик О.О. Передумови становлення агротуризму в Запорізькій області / О.О. Бейдик, Л.М. Даценко, О.І. Топалова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 22-27. – ISSN 2308-135X
1040537
  Моргун М.В. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М.В. Моргун, Т.С. Лушкавнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 84-89. – ISSN 0321-0499
1040538
  Стасюк Л.А. Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 50-55. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1040539
  Борисенко О.М. Передумови становлення дизайну 1850-1930-х років в Галичині // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 166-170. – ISSN 2520-6419


  "Висвітлено основні передумови становлення дизайну в Галичині: розглянуто художньо-промислову діяльність другої половини ХІХ – першої третини XX ст., громадські об.єднання та товариства, які ставили проблему естетизації промислової продукції. ...
1040540
  Мандюк О. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 36-41.
1040541
  Вернигора Л.В. Передумови становлення і перший етап розвитку економічної науки в Київському університеті : (до 160-річчя заснування кафедри політичної еконмії та статистики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-12. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання розвитку економічної науки в Київському університеті на етапі становлення кафедри політичної економії та статистики.
1040542
  Тумак О.М. Передумови становлення і розвитку методики навчання англійської мови на Буковині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 209-212. – Бібліогр.: с. 211-212. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1040543
  Кудрявцев І.В. Передумови становлення і розвитку профспілкового руху в Україні: історично-правовий аспект // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 277-284. – ISBN 978-617-625-000-5
1040544
  Трошкіна К. Передумови становлення інституту громадянства в УНР // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 28-34. – ISSN 2524-0129
1040545
  Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 329-342. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена розгляду причин утворення в політичній системі СРСР та УРСР нового політичного інституту — інституту президентства. Зроблено спробу дослідити, що саме спонукало політичну еліту погодитися на впровадження цієї нової гілки влади, яка ...
1040546
   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
1040547
  Лисіна Н.І. Передумови становлення іспанської клавірної школи / Н.І. Лисіна, В.І. Тітович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 216-221. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1040548
  Вербиленко Г. Передумови становлення історико-географічних досліджень в Україні // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 175-182
1040549
  Лісовіна О.М. Передумови становлення маркетингу як науки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.132-135. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1040550
  Дубов Г. Передумови становлення методології права у українській юридичній науці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 58
1040551
  Гончар В. Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 27-32. – ISSN 2414-4436
1040552
  Левицька Л.А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1040553
  Потапенко В.І. Передумови становлення принципу самостійності судової влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 126-136
1040554
  Потапенко В. Передумови становлення принципу самостійності судової влади за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
1040555
  Височан О.С. Передумови становлення ренти як облікової категорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 32-39. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1040556
  Словська І Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.134-136. – ISSN 0132-1331
1040557
  Ізарова І.О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 139-143. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена дослідженню передумов становлення та розвитку European Civil Procedure – наднаціонального законодавства, що сформувалося в результаті гармонізації цивільного процесу в європейських державах-членах ЄС для вирішення цивільних та ...
1040558
  Мартіросян Л. Передумови становлення та розвитку вищої освіти у Європі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 8-14. – (Серія : Педагогічні науки ; № 8 (257)). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано діяльність вищої ланки освіти в епохи античності та середньовіччя.
1040559
  Бабійчук С. Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 33-45. – ISSN 2312-5993
1040560
  Кириченко Т.М. Передумови становлення та розвитку правового регулювання розірвання трудового договору за п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 421-432. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1040561
  Коваленко Є.О. Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні / Є.О. Коваленко, О.О. Гревцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1040562
  Томашина Г.П. Передумови становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Кіровоградщині (1874 р. - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Томашина Галина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 20 назв
1040563
  Гегедюш А.А. Передумови становлення та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу Угорщини / А.А. Гегедюш, Ю.С. Грицак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 235-241


  Розкрито передумови та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу (ЗЕК) Угорщини. Висвітлено тенденції розвитку та перспективи ЗЕК Угорщини. Ключові слова: зовнішньоекономічний комплекс, географічна структура торгівлі, товарна структура торгівлі, ...
1040564
  Корольова Н. Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 108-110
1040565
  Попова В.В. Передумови становлення управління корпоративного сектору національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1040566
  Кравченко А.С. Передумови становлення, сутність та функціональне призначення фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 78-83. – ISSN 2663-2144
1040567
  Засанська С.В. Передумови створення автоматизованої інформаційної системи організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 62-68. – ISSN 2409-9805


  \Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності створення єдиної автоматизованої інформаційної системи організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи в Україні а також сформулювати основні принципи і цілі системи та встановити ...
1040568
  Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 127-134. – ISSN 2411-4413
1040569
   Передумови створення гірничорудного вузла в Приазов"ї як основи формування та розвитку рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України / О.М. Пономаренко, Є.М. Шеремет, М.А. Козар, Л.В. Шпильовий, С.М. Стрекозов, І.Ю. Ніколаєв, С.Г. Кривдік, Л.Д. Сєтая // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 74-89. – ISSN 2519-2396
1040570
  Шевченко О.О. Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 60-67. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1040571
  Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 159-168 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1040572
  Ларкін М. Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 254-257. – ISSN 2307-8049
1040573
  Демченко С.Ф. Передумови створення модельних господарських судів та визначення їх критеріїв // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається досвід створення модельних судів в Україні, аналізуються підходи до розкриття їх сутності, пропонується новий підхід до її розкриття, що базується на методології системного аналізу.
1040574
  Левченко І.М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 10-14. – ISSN 2076-1554


  У дослідженні аналізуються ідеї, проблеми, конкретні підходи до становлення та організації Київського, Новоросійського та Харківського науково-природничих товариств. Розкрита історична зумовленість розвитку прогресивних ідей членів науково-природничих ...
1040575
  Клименко А.В. Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам"яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 29-33. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
1040576
  Мархонос С.М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 92-100. – ISBN 978-966-598-999-8
1040577
  Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 52-60
1040578
  Костенко О.О. Передумови створення сільськогосподарської кафедри в Університеті Святого Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 171-176. – ISBN 966-614-021-7
1040579
  Левченко Л.Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-181. – ISSN 0320-9466
1040580
  Загороднюк В.Є. Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 120-127. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено аналізу спеціалізованих дитячих каналів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС", які вийшли в український телевізійний простір у квітні та серпні 2012 року відповідно. Розглядаються передумови появи, особливості функціонування, контент та реклама ...
1040581
  Малахова Ж.В. Передумови створення та функціонування інноваційних організаційних структур дистанційної спрямованості у зВО / Ж.В. Малахова, В.Г. Бєлих // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 113-117. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040582
  Мельничук А.Л. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру / А.Л. Мельничук, А.О. Бодіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-45
1040583
  Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1040584
  Мишляєв Т.Ю. Передумови сучасної політичної ситуації в Бельгії: історія конфліктів і компромісів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
1040585
  Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування Української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-74. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
1040586
  Горохолінська І.В. Передумови та генеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 171-181
1040587
  Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально-економічної доктрини ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу передумов виникнення та процесу розвитку класичної соціально-економічної доктрини ісламу. This article is presented the analysis of foundations and genesis of establishing and development of classical social-economical ...
1040588
  Козюк В.В. Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 40-58 : табл., рис. – Бібліогр.:22 назв. – ISSN 0131-775Х
1040589
  Борчук С.М. Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 223-233. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1040590
  Лухтан А.І. Передумови та етапи створення багатосторонньої військової частини ЛИТПОЛУКРБРИГ (1992-2015 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 34-47. – ISSN 2707-1383
1040591
  Трофименко А.В. Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1040592
  Безбородова Т.В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1040593
  Гончарова В.Г. Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
1040594
  Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
1040595
  Циганова Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 121-127.
1040596
  Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1040597
  Дзьобань О.П. Передумови та зміст правового негілізму // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
1040598
  Атаманова Ю.Є. Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 20-31
1040599
  Дутчак А.А. Передумови та історія виникнення онлайн-телебачення в Україні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 272-286. – ISSN 1998-6912
1040600
  Цзінсюй Ду Передумови та історія розвитку ідеї формування підприємницької компетентності молоді в Китаї // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 275-286. – ISSN 2077-1827
1040601
  Ткач Катерина Передумови та концепти реформ англійського цивільного судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 120-126
1040602
  Вірченко В.В. Передумови та методи недружнього поглинання суб"єктів господарювання / В.В. Вірченко, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 236-244
1040603
  Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1040604
  Серебрянський Д. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України / Д. Серебрянський, А. Зубрицький // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 12 (214). – С. 20-26. – ISSN 2310-2624
1040605
  Стафійчук В. Передумови та найбільш перспективні регіони для залучення вірменських туристів в Україну // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 143-147. – ISBN 978-966-2696-51-6
1040606
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19
1040607
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19.
1040608
  Борисова Т. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 171-182
1040609
  Борисова Т.М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 154-163
1040610
  Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 22 назв.
1040611
  Безбородова Т.В. Передумови та напрями реформування податкової системи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано стан системи оподаткування в Україні. Визначено основні проблеми та недоліки системи оподаткування, які спричинили необхідність прийняття Податкового кодексу.
1040612
  Данилець Ю.В. Передумови та наслідки "буштинського собору" 1 березня 1922 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 41-50. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
1040613
  Сидор І.Л. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І.Л. Сидор, Т.М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 11-16
1040614
  Полонський Д. Передумови та наслідки Кришталевої ночі 1938 р. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 52-57. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1


  "Кришталева ніч" — "ніч битого скла" — назва першої, цілеспрямованої та керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 9 на 10 ...
1040615
  Вірченко В.В. Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 98-102
1040616
  Шни Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Шни, рков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 68-77
1040617
  Намонюк Ч.І. Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства. - // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 442-446. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу основних передумов та причин тісного зближення Російської Федерації та Сирії, а також дослідженню результатівта можливих наслідків втручання Росії у внутрішні справи Сирії, підтримки режиму Башара аль–Асада та виявленню ...
1040618
  Хомутенко В. Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 120-133
1040619
  Бурега В.В. Передумови та обставини відкриття Київської духовної семінарії у 1817 р. (до 200-річчя Київської духовної семінарії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 145-153
1040620
  Іванік О.М. Передумови та основні моменти створення підсистеми аналізу геологчного середовища для геологічних інформаційних систем магістральних трубопроводів / О.М. Іванік, А.Г. Михайленко, В.В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми створення підсистеми аналізу геологічного середовища для ГІС магістральних трубопроводів. Показано, що методичною основою аналізу геологічного середовища має стати комплексна інтегральна оцінка умов геологічного середовища зі ...
1040621
  Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 139-146. – ISSN 2221-1055
1040622
  Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються передумови та особливості реінжинірингу в банку. Визначені передумови реінжинірингу банківської діяльності. Виявлені особливості банківської діяльності та напрямки їх впливу на реінжиніринг в банку. Визначені види реінжинірингу за ...
1040623
  Повстенюк Н.Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної настабільності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 123-138
1040624
  Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 20-29
1040625
  Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 246-253.
1040626
  Кубко В.П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування іміджу вищого навчального закладу. Мета: дослідження особливостей формування, моніторингу і підтримки (корекції) іміджу, його вплив на цільові групи та конкурентоспроможність навчального закладу. ...
1040627
  Коженьовські Л. Передумови та перешкоди розвитку підприємництва у Польщі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-60
1040628
  Пробоїі О.А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / О.А. Пробоїі, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1040629
  Кляпець М. Передумови та перспективи запровадження податку на виведений капітал в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 157-158
1040630
  Дудченко М.А. Передумови та перспективи інтеграції України в Європейський Союз / М.А. Дудченко, А.Ю. Ярмаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1040631
  Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
1040632
   Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д. Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова, О.М. Нікіпелова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 67-70. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1040633
  Стафійчук В.І. Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області / В.І. Стафійчук, П.М. Данильченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 102-110. – Бібліогр.: 10 назв.
1040634
  Каракулова І.С. Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають їх становленню. In article examines modern conditions and prospects of the development non-government pension fund. It ...
1040635
  Кульчицька Е.А. Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390-395. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості функціонування в Україні інноваційних структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та ...
1040636
  Харсун Л.С. Передумови та перспективи транспортного забезпечення зовнішньоторговельних потоків між Україною та країнами Євросоюзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 84.
1040637
  Чехович Т.В. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню проблемних питань виникнення міжнародно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Статья посвящена определению проблемных вопросов возникновения международно-правовой ответственности на ...
1040638
  Алмашій В.В. Передумови та початок діяльності двосторонніх міждержавних українсько-словацької та українсько-угорської комісій з питань національних меншин, освіти і культури в першій половині 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 78-84. – (Історія ; Вип. 20)
1040639
   Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
1040640
  Рогатіна Л.П. Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону / Л.П. Рогатіна, О.В. Гуріна, М.С. Михайлов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
1040641
  Іванченко О. Передумови та причини виникнення Королівства Сербів, Хорватів, Словенців (КСХС) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 131-132
1040642
  Булка О. Передумови та причини вступу Мексики до НАФТА // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 112-119. – ISSN 1998-4634
1040643
  Зіньковський С.О. Передумови та причини економічної реформи 1957 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
1040644
  Бойко О.Д. Передумови та причини революції гідності (спроба комплексного аналізу) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 199-223. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1040645
  Бойко О.Д. Передумови та причини Революції гідності (спроба комплексного аналізу). Частина 2 // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 206-233. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1040646
  Мейш А.В. Передумови та проблеми економічного розвитку україни в умовах світової економічної кризи / А.В. Мейш, Р.О. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 111-115. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1040647
  Павлішина Л.Ф. Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 1608-0599
1040648
  Петрочко Ж.В. Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 3 (100). – С. 33-41. – ISSN 2304-0629
1040649
  Павліха Н.В. Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько-польського економічного співробітництва / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1040650
  Тимків А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 1818-5754
1040651
   Передумови та сутність інтерактивного навчання / Г. Гапоненко, Н. Гапоненко, С. Гапоненко, В. Родіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 60-66. – ISSN 2617-1775
1040652
  Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267-274. – ISSN 0321-0499
1040653
  Бицюра Л. Передумови та тенденції розвитку енергоефективності на підприємствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 87-93. – ISSN 2410-0919
1040654
  Вонсович Олександр Сергійович Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 228-235
1040655
  Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 29-35. – ISSN 1561-4999
1040656
  Богданович І.І. Передумови та фактори взаємодії України і ЄС у європейському науковому просторі // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 188-216. – ISBN 978-966-2075-11-3
1040657
  Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 39-41. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1040658
  Афтанділянц М.В. Передумови та чинники кластеризації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 9-14
1040659
  П"ятковська О.Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1040660
  Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 126-133
1040661
  Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні передумови та чинники в контексті їхнього впливу на територіальну організацію логістичних систем. Shown human-geographic conditions and factors in connection with their influence on spatial organization of logistical ...
1040662
  Савич І. Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 150-159. – ISSN 2078-5860
1040663
  Абрамова В. Передумови та шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у діяльності судового експерта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
1040664
  Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 151-158.
1040665
  Пістун М.Д. Передумови територіального розвитку великого міста / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін, В.О. Гуцал // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-9. – (Географія ; Вип. 32)
1040666
  Бажан О.Г. Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 102-106. – ISSN 1996-5931
1040667
  Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 108-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1040668
  Сазонець І.Л. Передумови трансформації системи охорони здоров"я та матеріальне забезпечення її працівників / І.Л. Сазонець, І.Я. Зима // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 122-125. – ISSN 2306-6814
1040669
  Дубницький В.І. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / В.І. Дубницький, С.О. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
1040670
  Сушко В.В. Передумови українізації загальноосвітньої школи Півдня України з початку ХХ століття до 1920 року // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 42-47. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  На початку ХХ століття за певних історичних умов, коли території України, зокрема Південний регіон, були під владаю Російської імперії, україномовна освіта була практично відсутня. В означений період представники української національної еліти ...
1040671
  Славов Л.Л. Передумови успішної дискурсивної діяльності мовної особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-449. – Бібліогр.: Літ.: 448-449; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
1040672
  Сиротюк О. Передумови успішної реалізації інноваційних технологій інтерактивного навчання на заняттях із "Безпеки життєдіялності" та "Цивільного захисту" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 216-230. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1040673
  Рудич Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 18-22. – ISSN 0868-8117
1040674
  Кольбенко А. Передумови утворення держави Ізраїль у першій половині XX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 84-90. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1040675
  Філей Ю.В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоукраїнському праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 426-432. – ISSN 1563-3349
1040676
  Бедик Я. Передумови утворення Народного Руху України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-0
1040677
  Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 35-40.
1040678
  Мельник І. Передумови формування в Україні інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
1040679
  Габрель М.М. Передумови формування гнучкості архітектури / М.М. Габрель, Ю.М. П"яста // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 97-113. – ISSN 2076-815X
1040680
  Шестак Т.Г. Передумови формування господарсько-економічної культури в державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 187-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1040681
  Худіковська В.А. Передумови формування деревообробного кластера Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 171-174. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1040682
  Спрінсян В.Г. Передумови формування документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-57


  Обґрунтовується необхідність формування у структурі сучасного документознавства самостійного наукового напрямку - документаційний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджментута зміст термінів "керування/управління документацією", ...
1040683
  Кудріна О.Ю. Передумови формування економіки знань в регіонах України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 128-132. – (Серія "Економіка")
1040684
  Жукова Г. Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1040685
  Рижикова Н.І. Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 237-245. – (Економічні науки)
1040686
  Грабовська І. Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed.
1040687
  Коробка В.М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 38-42. – ISSN 2312-4903
1040688
  Федулова Л.І. Передумови формування інтеграційного механізму інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 45-53. – ISSN 2309-1533
1040689
  Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 140-142
1040690
  Ніколаєнко С.М. Передумови формування кластерних об"єднань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
1040691
  Зеленько Г.І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 64-84
1040692
  Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту "подорож" у новогрецькій поезії 20 сторіччя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 385-390


  Статтю присвячено виявленню передумов становлення концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ сторіччя; розглянуто фактори, які сприяли становленню мотиву подорожування як основного компонента грецької етнолінгвокультурної свідомості, виявлено ...
1040693
  Іллар К.Я. Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 120-124. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1040694
  Петриняк А.Я. Передумови формування маркетингової концепції управління ринку мінеральних вод // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 79-84
1040695
  Приятельчук О.А. Передумови формування методів кросскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 207-214.
1040696
  Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О.В. Ілляшенко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1040697
  Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1993-6788
1040698
  Жук Микола Васильович Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз основних проблем розвитку інноваційного процесу в Україні та визначено організаційні механізми й інструменти формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки.
1040699
  Бондар В.С. Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 193-204. – ISSN 2524-0323
1040700
  Зінченко О.А. Передумови формування позитивного іміджу регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 141-145. – ISSN 2222-0712
1040701
  Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1144-1152. – ISSN 1028-5091
1040702
  Синенко О. Передумови формування систем обліку об"єктів державної власності та результати їх впровадження / О. Синенко, В. Мудра // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 9. – С.20-29.
1040703
  Пахода С.С. Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
1040704
  Корж Н.В. Передумови формування соціального капіталу / Н.В. Корж, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 263-270. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1040705
  Шелдагаєва Г.О. Передумови формування сучасного викладача англійської мови: соціальний фактор, лінгвальні та екстралінгвальні чинники // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 229-238. – ISSN 2227-2844
1040706
  Білоус А.В. Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 217-220


  В статті "Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ" особливості електронної галузі індустрії ЗМІ, а також вплив соціальних медіа на суспільство. В статье "Предпосылки формирования и основные ...
1040707
  Петроє О.М. Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 90-99. – ISSN 1681-116Х
1040708
  Попадинець Н.М. Передумови формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 89-95. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1040709
  Давимука С.А. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 12-21. – ISSN 1562-0905
1040710
  Атрошенко К.Ф. Передумови формування та сучасний стан машинобудівного комплексу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 134-136
1040711
  Осипов В.М. Передумови формування транскордонних морських кластерів в рамках єврорегіону "Чорне море" / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 153-155
1040712
  Бабенко О.В. Передумови формування українського законодавства по пікетуванню у радянський період / О.В. Бабенко, С.Я. Вавженчук // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 180-187. – ISBN 978-617-7625-74-1
1040713
  Сачук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 43-46
1040714
  Плєшакова Н.А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 30-34
1040715
  Квасова О.Г. Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 16-24. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті визначено роль володіння усного мовлення іноземною мовою та актуальність розробки інструментів для вимірювання його рівня. Проаналізовані роботи зарубіжних учених із визначення компонентного складу усного мовлення та конструкту тесту із ...
1040716
  Галенко С.М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 20-23
1040717
  Кадобний Т.Б. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 - червні 1941 року / Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, К.М. Мельникова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
1040718
  Кочіш К. Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного атласу Угорщини" / К. Кочіш, Ж. Немеркені, К. Коваль // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 61-63. – ISSN 1561-4980
1040719
  Маменко Б.М. Передумови, ознаки і шляхи формування правової держави / Б.М. Маменко, Пархоменко-Куцевіл // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 99-105. – ISSN 2306-6814
1040720
  Андрійчук Віктор Григорович Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні : Автореф... доктора економічнихнаук: 08.05.00 / Андрійчук Віктор Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 57л.
1040721
  Андрійчук В.Г. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання Україні (Світогосподарські аспекти) : 08.05.00:Дис.... докт. економ.наук / Андрійчук В.Г.; КУ ім.Т.Шевченка, ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 640л. – Бібліогр.: С.425-640
1040722
  Головко Л.В. Передумови, фактори і особливості розвитку АПВ на радіаційно забруднених територіях (на матеріалах Київської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 147-151. – ISBN 966-7293-90-4
1040723
  Вовченко Н.О. Передусім - віра у власні сили // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-25 : фото
1040724
  Ткаченко В. Передусім - підручники для школи / спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту модернізації змісту освіти Володимир Ткаченко прокоментував питання підручникотворення.
1040725
  Кононенко Т.П. Передфілософські уяви давніх греків // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-316-069-1
1040726
  Орач О.Ю. Передчуття / О.Ю. Орач. – Донцьк, 1971. – 88с.
1040727
   Передчуття. – К, 1979. – 256с.
1040728
  Ігнатенко М.І. Передчуття : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
1040729
  Степаненко Олена Передчуття Авалону: пісеньки для Михася / Степаненко Олена. – Київ : Смолоскип, 2000. – 76с. – ISBN 966-7332-34-9
1040730
  Талалаєвський М.А. Передчуття весни : лірика / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 143 с.
1040731
  Масло М.К. Передчуття весни : поезії / М.К. Масло. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 64 с.
1040732
   Передчуття весни : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-129 : Фото
1040733
  Перебийніс П.М. Передчуття дороги : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1975. – 182 с.
1040734
  Томенко М. Передчуття і засторога... // Українське слово, 2003. – 13-19 листопада


  Перспективи діяльності блоку В. Ющенка "Наша Україна" в умовах загострення політ. ситуації в країні напередодні президент. виборів: Бесіда з членом штабу блоку "Наша Україна", головою Ком. Верховної Ради з питань свободи слова та мас. інформації
1040735
  Ненцінський А.Й. Передчуття польоту: поезії / А.Й. Ненцінський. – К., 1980. – 75с.
1040736
  Гуцало Є.П. Передчуття радості : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 424 с.
1040737
  Гуцало Є.П. Передчуття радості. Дівчата на виданні : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1971. – 205 с. – (Романи та повісті ; Вип. 12)
1040738
   Передчуття свята : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-13 : Фото
1040739
  Недін Л.М. Передчуття свята : казки та оповідки, вірші і пісні / Лариса Недін ; [іл.: С.С. Грамм, С.О. Гордійчук ; муз. тексти Л.Й. Левченко (Бутуханової)]. – Київ : Криниця, 2015. – 159, [1] с. : кольор. іл., ноти. – ISBN 978-966-243416-3
1040740
  Крищенко В.Д. Передчуття слова : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 126 с.
1040741
  Гореликова А. Переезжий домовой // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1728-8568
1040742
  Зімовін О. Переживаємо особисті кризи на роботі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 91-94
1040743
  Максименко С.Д. Переживание как категориальная основа современной общей и медицинской психологии // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 65-70. – ISBN 978-966-189-358-9
1040744
  Аничков С.В. Переживание органов и культура тканей вне организма / С.В. Аничков, Н.Г. Хлопин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 100 с. – Библиогр.: ил. – (Наука о жизни)
1040745
  Полунин Алексей Васильевич Переживания времени : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.01 / Полунин Алексей Васильевич; КГУ. – К, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.169-185
1040746
  Шугаев В.М. Переживания читающего человека / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 319с.
1040747
  Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження : [монографія] / О.В. Полунін. – Київ : Гнозіс, 2011. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358. – ISBN 978-966-8840-91-3
1040748
  Кириленко Т.С. Переживання особистості: втрата і пошук гармонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до аналізу переживань у вітчизняній психологічній літературі: традиційний С.Л. Рубінштейна; переживання як діяльність Ф.Е. Василюка; суб"єктивність переживань як переживання само зміни в межах вчинкової психології В.А. ...
1040749
  Льовочкіна О.В. Переживання самотності підлітками та його вплив на якість життя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 211-219. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1040750
  Льовочкіна О. Переживання самотності у підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз підходів до проблеми переживання самотності. Виокремлено базове визначення поняття "самотність", що розглядається як психічний стан людини, який відображує переживання своєї окремості, суб"єктивної неможливості або небажання відчувати ...
1040751
   Переживання та поведінка студентської молоді в умовах карантину COVID-19: страх чи внутрішня мотивація детермінують превентивну поведінку? / І.І. Галецька, Л.Д. Климанська, М.Б. Кліманська, М.В. Горошенко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 35-52. – ISSN 2414-0023
1040752
  Полунін Олексій Васильович Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі хвилинного інтервалу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
1040753
  Ложкін Г.В. Переживання: структура та механізми / Г.В. Ложкін, І.Л. Моначин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 1-6
1040754
  Кантор В.К. Переживая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих ( с приложением их переписки ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 114-135. – ISSN 0042-8744
1040755
  Эквенси С. Переживи мир / С. Эквенси. – Москва, 1980. – 224с.
1040756
  Софійчук М. Пережите / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8519-45-1
1040757
  Шумук Данило Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв"язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України ( 1921-1981 рр ) / Шумук Данило. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 432с. – ISBN 966-7018-24-5
1040758
  Войтко А. Пережити Армагеддон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 5


  "Шанс пережити ядерну війну і не дати знищити світ все-таки існує. Президент Трамп ще раз оцінив своє урочисте вбрання напередодні прийняття присяги : з-під рукавів традиційного піджака Brioni (неодмінно американського пошиття) виглядали сніжно-білі ...
1040759
  Шерр Джеймс Пережити важкі часи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 28-38
1040760
  Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2213-81-2
1040761
  Александров Г.А. Пережиткам прошлого - нет! / Г.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 88 с.
1040762
  Амантурлин Ш.Б. Пережитки анимизма, шаманства, ислама и атеистическая работа : (метод. материалы) / Ш.Б. Амантурлин ; М-во просвещения КазССР, Респ. учеб.-метод. каб. по высш. и сред. спец. пед. образованию. – Алма-Ата : [б. и.], 1977. – 134 с.
1040763
  Чочиев Алан Резоевич Пережитки военно-демократического уклада в общественном быту Осетин в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Чочиев Алан Резоевич; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1040764
  Шанидзе А.Г. Пережитки диалекта EV в географических именах Грузии / А.Г. Шанидзе, 1941. – 761-768с.
1040765
  Капустин Н.С. Пережитки древних религиозных верований и борьба с ними / Н.С. Капустин. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1968. – 60 с.
1040766
  Вотинцев Д.А. Пережитки капитализма в сознании людей в условиях перехода от социализма к коммунизму и пути их преодоления : Автореф... канд. философ.наук: / Вотинцев Д.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М,, 1954. – 16л.
1040767
  Ковалевський Б.П. Пережитки капіталізму в свідомості людей та шляхи іх подолання / Б.П. Ковалевський, О.А. Лисенко. – К, 1960. – 112с.
1040768
  Балаев М.А. Пережитки культа *святых* в Азербайджане. : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Балаев М.А.; АН АзССР. – Баку, 1970. – 24л.
1040769
  Крижанівський А.С. Пережитки майбутнього / А.С. Крижанівський. – К., 1991. – 335с.
1040770
  Даулетияров С.К. Пережитки мусульманских верований на юге Казахстана и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даулетияров С.К.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философии и социологии стран Востока. – Москва, 1969. – 23л.
1040771
  Рохлин С.Д. Пережитки низкопоклонства перед иностранщиной и их преодоление в Советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Рохлин С.Д.; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1950. – 24 с.
1040772
  Кагаров Е. Пережитки первобытного коммунизма в общественном строе древних греков и германцев / Е. Кагаров. – Москва-Ленинград : Изд-во АНСССР
Ч.1. – 1937. – 132 с.
1040773
  Исламов А.А. Пережитки первобытнообщинного (материнско-родового) уклада у чеченцев и ингушей. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Исламов А.А.; АН ГрузССР. Ин-тут истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 19л.
1040774
  Смолинська Є. Пережитки примітивної обрядовости в українському побуті / Передмова д-р. іст. наук. проф. Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 79-93
1040775
  Эйюбов И.А. Пережитки прошлого в быту, пути и средства их преодоления. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эйюбов И.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1981. – 20л.
1040776
  Борисов А.Г. Пережитки прошлого в сознании и поведении людей и пути их искоренения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Борисов А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Волгоградский гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Волгоград, 1975. – 17л.
1040777
  Невлева Инна Михайловна Пережитки религиозной психологии и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Невлева Инна Михайловна; ТГУ. – Ташкент, 1976. – л.
1040778
  Кудряшов Г.Е. Пережитки религиозных верований чуваш и их преодоление. / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1961. – 164с.
1040779
  Джиоев И.Н. Пережитки родового стря в Юго-Осетии накануне Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Джиоев И.Н. ; МГУ , Экон. фак. , Каф. полит. экономии. – Москва, 1963. – 22 с.
1040780
  Альтман М.С. Пережитки рядового строя в собственных именах у Гомера / М.С. Альтман. – Ленинград, 1936. – 165с.
1040781
  Раджабов Г.А. Пережитки сельско-общинного быта в дореволюционном Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Г.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1966. – 29л.
1040782
  Садыков А.И. Пережитки семейной общины в Восточном Азербайджане в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Садыков А. И.; АзГУ. – Баку, 1970. – 26л.
1040783
  Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири / А.М. Золотарев. – Л., 1934. – 52с.
1040784
  Тупик О.О. Пережитки язичництва в сучасній Україні (на прикладі Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 55)


  Розглядаються залишки язичницьких традицій в сучасних віруваннях та обрядах Закарпаття.
1040785
   Пережитое : сборник, посвященный общественной и культурной истории еврее в России / [при ближайшем участии: С.А. Ан-ского, Н.Р. Ботвинникова, А.И. Брауде, Юлия Гессена, С.М. Гинзбурга, С.Л. Каменецкого, П.С. Марека и С.Л. Цинберга]. – 1908-1913. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; [Тип. И. Флейтмана]
Т. 1. – 1908. – IV, 324, 59 с. : карт., ил.


  Составители: Гинзбург, Саул Моисеевич Гессен, Юлий Розенфельд, Самуил Яковлевич Марек, Петр Семенович Марек, Петр (Песах) Семенович Вишницер, Марк Львович Цинберг, Сергей Лазаревич Ан-ский, Семен Акимович Кантор, Лев Осипович Кантор, Лев ...
1040786
   Пережитое : сборник, посвященный общественной и культурной истории еврее в России / [при ближайшем участии: С.А. Ан-ского, Н.Р. Ботвинникова, А.И. Брауде, Юлия Гессена, С.М. Гинзбурга, С.Л. Каменецкого, П.С. Марека и С.Л. Цинберга]. – 1908-1913. – Санкт-Петербург : [Тип. И. Флейтмана]
Т. 2. – 1910. – VIII, 320, 48 с., 2 л. карт. : карт., ил.


  Составители: Гинзбург, Саул Моисеевич Гессен, Юлий Розенфельд, Самуил Яковлевич Марек, Петр Семенович Марек, Петр (Песах) Семенович Вишницер, Марк Львович Цинберг, Сергей Лазаревич Ан-ский, Семен Акимович Кантор, Лев Осипович Кантор, Лев ...
1040787
  Церетели А. Пережитое : автобиографич. повесть / Акакий Церетели ; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – 2-е. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 144 с.
1040788
  Вайрас-Рачкаускас Пережитое / Вайрас-Рачкаускас; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1959. – 295 с.
1040789
  Осмоналиев К. Пережитое : повесть и рассказы / К. Осмоналиев; Пер . с кирг. Т.Калякиной. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1959. – 131 с.
1040790
  Мицишвили Н. Пережитое / Н. Мицишвили. – Тбилиси, 1963. – 200с.
1040791
  Дьяков Б.А. Пережитое / Б.А. Дьяков. – М, 1987. – 734с.
1040792
  Файтельберг Р.О. Пережитое / Р.О. Файтельберг. – Одесса, 1991. – 175с.
1040793
  Кельсиев В.И. Пережитое и передуманное : воспоминания Василия Кельсиева. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1868. – [4], 443 с.
1040794
  Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / Владимир Вернадский. – Москва : Вагриус, 2007. – 320с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0515-9
1040795
  Сталь А. Пережитое и передуманное студентом, врачем и профессором : (Быль) / А. Сталь. – С.-Петербург : Типография журн. Практич. Мед. (В.С. Эттингер), 1908. – VII, 216 с.
1040796
  Мельников Ю Пережитое мгновение / Ю Мельников. – М., 1985. – 119с.
1040797
   Пережитое, сокровенное.. – М., 1970. – 32с.
1040798
  Сандалов Л.М. Пережитое. / Л.М. Сандалов. – М, 1961. – 192с.
1040799
  Еремеев К.С. Пережитое. / К.С. Еремеев. – Петрозаводск, 1964. – 243с.
1040800
  Маяковская Л.В. Пережитое. Из воспоминаний о В.Маяковском. / Л.В. Маяковская. – Тбилиси, 1957. – 112 с.
1040801
  Мирошин Л.А. Пережитые были / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1957. – 44с.
1040802
  О"салливан М. Пережить Brexit - уроки небольших государств / М. О"салливан, Д. Скиллинг // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Выход Великобритании из Евросоюза для входящих в состав Соединенного Королевства стран (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) означает перспективу выбора нового экономического пути. Англии и Уэльсу придется пережить все перипетии процесса ...
1040803
  Белоголовцев Никита Пережить зиму : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1040804
  Чичко С. Пережить Холокост // Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2006. – № 5. – С. 26-34. – ISBN 966-8169-90-4


  Психологічні дослідження
1040805
  Борисенко З. Перезавантаження АМКУ, або Чому потрібні зміни до Закону "Про Антимонопольний комітет України"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1040806
  Ковальська О. Перезавантаження НАЗК. Нова антикорупційна стратегія держави і роль у ній Нацагентства з питань запобігання корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1040807
  Коваль О. Перезавантаження по-корейськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "Лідери двох Корей - Кім Чен Ин і Мун Чже Ін - провели саміт у Пхеньяні, столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Президент Південної Кореї востаннє відвідував столицю КНДР 11 років тому. Цього разу три дні, з 18 до 20 вересня, ...
1040808
  Кротінов В.О. Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 151-158. – ISSN 2220-1394
1040809
  Фокусов Наум Перезагрузка системы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 90-91 : фото
1040810
  Мурахвер Ю.Е. Перезарядка при атомных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурахвер Ю.Е.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1964. – 8л.
1040811
  Аблеев В.Г. Перезарядка ядер гелия-з в тритоны на углероде и водороде и водороде с возбуждением - изобар в мишении при энергиях от 7 до 11 Гэв. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Аблеев В.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 15 с.
1040812
  Бурда Л. Перезахоронення останків Сірка у 1967 - 2000 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 253-255. – ISBN 966-650-037-X
1040813
  Салига Т. Перезва Д. Павличка з прологом І. Франка до поеми "Мойсей" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 8-9
1040814
  Салига Т. Перезва Д. Павличка з Прологом І.Франка до поеми "Мойсей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 6-7
1040815
  Салига Т. Перезва Д. Павличка із прологом І.Франка до поеми "Мойсей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 16-17
1040816
  Штонь Г. Перезви поетів // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 747-752. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "В есеї «Апологія поета» П’єр Жан Жюв на румовищах останньої Усесвітньої війни висловив сміливе загалом припущення, що «для кожної національної поезії і для кожного поета надзвичайно виросли «можливості» поетичного слова: реально, хоч і не легко, ...
1040817
  Богданов В.А. Перезвон / В.А. Богданов. – Челябинск, 1972. – 160с.
1040818
  Захаров И.А. Перезвоны / И.А. Захаров. – Красноярск, 1979. – 31с.
1040819
  Хведорович М. Перезвоны бора / М. Хведорович. – М, 1972. – 111с.
1040820
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть I / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 1. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188
1040821
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть II / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188


  Реформа системы высшего образования в России давно созрела и перезрела. Она ведется преимущественно как оптимизация по сугубо экономическим критериям. Данная работа содержит эскиз действий, которые способны скорректировать преобразования в связи с ...
1040822
  Баранова Е.П. Переинтерпретация сейсмических материалов ГСЗ и гравитационное моделирование по профилям 25, 28 и 29 в Чорном и Азовском морях / Е.П. Баранова, Т.П. Егорова, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 124-144 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
1040823
  Мордвінцев В.М. Переїзд князів Глинських на російську службу в кінці XV - XVI століття (за даними родовідної пам"яті про князів Глинських) / В.М. Мордвінцев, О.О. Казаков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 35)


  На основі різноманітних джерел розкриваються стосунки родини князів Глинських з московським двором у кінці XV - на початку XVI ст.
1040824
  Руденко А. Переїзна освіта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 28


  У Канаді курсує пересувний музей навчального туру "Голодомор" - автобус, оснащений найсучаснішими мультимедійними технологіями.
1040825
  Суханов Александр Перейдя Тростниковое море... / Суханов Александр, Вихрань Виктор // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 38-51 : Іл., карта
1040826
  Акимова А.А. Перейма : повесть / А.А. Акимова; Акимрва А.А. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 248 с.
1040827
   Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – 99, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр в кінці ст.
1040828
   Перейменування вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кіровоградський національний технічний університет офіційно перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет. Про це йдеться у наказі МОН від 27 жовтня 2016 року № 1291.
1040829
  Кравченко Л. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області / Л. Кравченко, Ю. Романюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-189. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (27)). – ISSN 978-966-7425-97-56
1040830
  Романюк Ю. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 49-50. – (Бібліотека Інституту філології)
1040831
  Черевичний Г. Перейменування вулиць Києва в контексті формування сучасної української ідентичності // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 300-304. – ISBN 978-617-7399-29-1
1040832
  Гирич Я.М. Перейменування міст України у зв"язку з процесом декомунізації (2015-2016 рр.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 95-101. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1040833
  Кравченко Л. Перейменування сучасних українських ойконімів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 135-151. – ISSN 0320-3077


  "Розглянуто 32 назви українських міст до процесу декомунізації та після нього. Визначено провідні принципи та мотиви номінації перейменованих об’єктів, серед яких чільне місце посідає відновлення історичної пам’яті, оскільки більше двох третин ...
1040834
  Тараненко О.С. Перейми / Ольга Тараненко. – Харків : Федорко, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7298-90-7


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
1040835
  Глушко Г. Перейміть славу! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119


  Переяслав-Хмельницький відзначає 1100 років. Місто-музей, місто-заповідник
1040836
  Горбачев М.С. Перейстрока - партия - социализм / М.С. Горбачев. – Москва, 1989. – 14с.
1040837
  Дудин В. Перейти в поступление // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 16 мая (№ 20). – С. 26. – ISSN 1563-6755


  Чем запомнится вступительная кампания-2017 для желающих получить юридическое образование.
1040838
  Стоун Р. Перейти грань : Роман / Р. Стоун. – Москва : Новости, 1995. – 432 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 570200910Х
1040839
  Капсамун І. Перейти за Збруч... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)


  Історик Владислав Гриневич презентував свою нову історичну книжку «Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр.»
1040840
  Пантиелев А.Н. Перейти Иртыш. / А.Н. Пантиелев. – М., 1971. – 48с.
1040841
  Горобець Олександр Перейти Йордан : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35 : Фото
1040842
  Добрева Николина Перейти на новый уровень // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 65 : фото
1040843
  Погодин Р.П. Перейти речку вброд / Р.П. Погодин. – М., 1979. – 479с.
1040844
  Лебедько С. Перейти Рубікон // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
1040845
  Остролуцька Л. Перейти Рубікон: зберегти іпримножити краще, бути готовими до рішучих змін // Світ. – Київ, 2018. – Вересень (№ 35/36). – С. 1-2


  "Готуючись до 100-літнього ювілею НАН України, науковці осмислюють "дорожню карту" на нове століття". В статті згадується "...що дослідження в галузі молекулярного магнетизму здійснюється у тісній співпраці з іншими науковими установами НАН України, ...
1040846
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
1040847
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
1040848
  Шервашидзе В. Перек, или "Отпечаток отсутствующего" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1040849
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 4-5
1040850
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 14-15
1040851
  Тершаковець М. Переказ про Кия, щека і Хорива та їх сестру Либедь : (Епізод із українсько-германських взаємин давньої доби)”, 1928. – С. 399-425. – Окр. відб.: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського, 1928
1040852
  Чавдаров С.Х. Переказ у школі / С.Х. Чавдаров, наук. співр. Київ. наук.-досл.Ін-ту педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1936. – 32 с.
1040853
  Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
1040854
  Розсоха Л. Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 13-20. – ISSN 0130-6936
1040855
  Демянчук І. Перекази старинного сьвіта / Під зарядом К. Бернарского. – У Львові : З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руского Товариства педагогічного ; Ч.145.)
1 : Нїн і Семіраміда; Піраміда Хеопса; Дедаль і Ікар, Мавзольс і Артемізия. – 1908. – 44 с.
1040856
  Дем"янчук І. Перекази старинного сьвіта. – У Львові : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руського Т-ва Педагогічного ; Ч. 150)
[Ч.] 2 : Родийский кольос ; Фаетон ; Оpфей ; Філимон і Бавкида ; Казка пpо Гігеса ; Мелямпус. – 1911. – [1], 60 с. : іл.
1040857
  Кравець В. Переказний вексель та проблема неплатежів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1040858
  Іванішин П. Перекаладцький світ Петра Скунця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5/6 (1013/1014). – С. 238-247. – ISSN 0320 - 8370
1040859
  Егоров П.А. Перекат / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1985. – 128с.
1040860
  Кондратьев Н Е. Перекати-поле : роман / Н Е. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 224с.
1040861
  Капаев И С. Перекати-поле : стихи и поэмы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
1040862
  Дроздов И.В. Перекати-поле. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1964. – 38с.
1040863
  Бакельманс Л. Перекатиполе / Л. Бакельманс ; [пер. с фламанд. В.А. Азова]. – Ленинград : Библиотека всемирной литературы, 1928. – 166 с.
1040864
  Сорокин Л.М. Перекаты / Л.М. Сорокин. – Свердловск, 1956. – 78с.
1040865
  Семакин В.К. Перекаты / В.К. Семакин. – М., 1963. – 124с.
1040866
  Замятин Е.Н. Перекаты / Е.Н. Замятин. – М, 1977. – 78с.
1040867
  Коротаев В.В. Перекаты / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1980. – 159с.
1040868
  Сафар Перекаты : стихотворения / Ашур Сафар ;. – Москва : Современник, 1983. – 111 с.
1040869
  Буляков Д.М. Перекаты : повести и рассказы / Д.М. Буляков; пер. с башк. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1988. – 284,2 с.
1040870
  Парфентьев В.И. Перекаты времени : стихи / В.И. Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 120с.
1040871
  Тресков А.С. Перекаты. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1973. – 231с.
1040872
  Яган И.П. Перекаты. / И.П. Яган. – Москва, 1980. – 351с.
1040873
  Ярошинська Є.І. Перекиньчики : повість / Евгенія Ярошинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1903. – 195, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 54)
1040874
  Ювченко Анатолий Петрович Перекиси на основе 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5 и 3-метилбутин-ола-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ювченко Анатолий Петрович; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1040875
  Вольнов И.И. Перекиси, надперекиси и озониды щелочных и щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1964. – 124с.
1040876
  Вадзюк С.Н. Перекисне окислення дліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Вадзюк С.Н.; НАН Укр. ін-т фізіології. – Київ, 1993. – 40 с.
1040877
  Томашевська Л.А. Перекисне окислення ліпідів за дії електромагнітного випромінювання. До питань механізму дії / Л.А. Томашевська, Т.Є. Кравчун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1040878
   Перекисне окиснення ліпідів в клітинах печінки та тонкої кишки за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію / С.В. Хижняк, Л.І. Степанова, О.А. Вечеря, В.Н. Орендаренко, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 32)


  Визначення вмісту початкових та кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у результаті сумісної дії кадмію (0,5 мг/кг) та іонізуючої радіації (у дозі 1 або 2 Гр) свідчить про активацію за цих умов протікання ПОЛ у тканинах печінки та ...
1040879
   Перекисне окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при гострому запаленні у суглобах / М.К. Ашпін, А.І. Воєйков, Є.В. Тіхова, О.В. Табурець, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 22-22
1040880
  Дворщенко К. Перекисне окиснення ліпідів у субклітинних фракціях слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментально викликаної виразки / К. Дворщенко, С. Вакал, У. Савко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов експериментальної виразки шлунка найбільш інтенсивно відбувались процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріальній фракції слизової оболонки шлунка щурів. It fixed that at experimental stomach ulcer most intensively lipid ...
1040881
  Короткий О. Перекисне окиснення ліпідів у хрящовій тканині щурів за умов експериментального остеоартриту та при введенні мультипробіотика / О. Короткий, Л. Кот, К. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 41-44. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1040882
  Дворщенко К. Перекисне окиснення у органах травного тракту за умов стресової виразки шлунка / К. Дворщенко, С. Вакал, С. Береговий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов стресової виразки зростає інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка, печінці та підшлунковій залозі щурів. Найбільше накопичення продуктів пероксидації ліпідів за умов дії стресу ...
1040883
  Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / В.А. Барабой, В.Э. Орел, И.М. Карнаух ; отв. ред. Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 252 с. – Библиогр.: с. 240-253. – ISBN 5-12-002486-6
1040884
  Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков ; шмуцтит.: АН СССР, Науч. совет по проблемам биол. физики. – Москва : Наука, 1972. – 252 с. : ил., табл., черт. – Библиогр. в конце глав
1040885
  Куликов В.Ю. Перекисное окисление липидов и холодовой фактор. / В.Ю. Куликов. – Новосибирск, 1988. – 189с.
1040886
  Балясова Дина Павловна Перекисные соединения европия и гадолия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Балясова Дина Павловна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1040887
  Здешнева Г.Ф. Перекисные соединения некоторых лантинидов как промежуточные продукты при каталитическом разложении НО : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Здешнева Г.Ф.;. – М., 1968. – 14л.
1040888
  Комарова Н.В. Перекисные соединения тербия, тулия и галлия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Комарова Н.В.; Химико-технол. ин-т. – М., 1977. – л.
1040889
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1983. – 135с.
1040890
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1980. – 159с.
1040891
  Шамб У.К. и др. Перекись водорода / У.К. и др. Шамб. – Москва, 1958. – 578 с.
1040892
   Перекись водорода и перекисные соединения.. – Л.-М., 1951. – 476с.
1040893
   Перекись водорода. Библиограф. указ. журн. и патент. лит. за 1967 г., 1968. – 47с.
1040894
  Репкина З.Е. Перекись водорода. Библиографический указатель журнальной и патентной литературы за 1965 г. / З.Е. Репкина, 1966. – 38с.
1040895
  Добрынина Т.А. Перекись лития / Т.А. Добрынина. – Москва : Наука, 1964. – 52 с.
1040896
  Михніцька І.В. Перекл - ад чи пекло для ідентичності оригіналу (на матеріалі російськомовних трансформацій поезії І. Драча) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 96-107. – ISSN 2520-6397
1040897
  Чередниченко О.І. Переклад - важлива сфера функціонування і розвитку української мови // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 18-26. – ISSN 0207-8287
1040898
  Березіна В. Переклад - міст між мовними світами? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С. 43-53. – ISSN 0235-7941
1040899
  Радчук В.Д. Переклад - рушій чи гальмо? // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 26-31. – ISSN 0207-8287
1040900
  Новаліс Переклад // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 434. – ISBN 978-966-8558-97-4
1040901
  Зарубенко Т. Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 11-19
1040902
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
1040903
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
1040904
  Кальниченко О.А. Переклад vs адаптація / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 68-81. – ISBN 978-966-8558-97-4
1040905
  Михайленко О.О. Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 233-238.
1040906
  Щербина А. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 79-84. – ISBN 978-617-646-477-8
1040907
  Єнчева Г.Г. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 44-52


  У cтатті висвітлено особливості перекладу англійських термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації, визначено головні способи та прийоми їхнього перекладу українською мовою. В статье отображены особенности перевода ...
1040908
  Балдирева А.Є. Переклад авторських порівнянь в творах П.Г. Вудхауза // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
1040909
  Денисенко Н.В. Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 38-41
1040910
  Великодська О.О. Переклад англійських присудків в аспектуальній формі українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 42-49


  У статті проаналізовані відмінності у вживанні дієслівних форм в англійській та українській мовах та випадки необхідності застосування трансформацій присудка при перекладі англійських художніх текстів українською мовою. В статье проанализованы ...
1040911
  Швець Н.В. Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 94-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1040912
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-5-5 (Ч.1)
Ч.1 : Граматичні труднощі. – 2001. – 272с.
1040913
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-2-0 (Ч.2)
Ч.2 : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 2001. – 304с.
1040914
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: Посібник з англ.мови і перекладу для студ.вищ.навч.закладів / Карабан В.І. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 562с. – ISBN 966-7890-01-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів
1040915
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан; Крабан В.І. – Вид. 4-е, виправл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 574, [2] с. : табл. – Вид. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7890-01-5
1040916
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : грамат. труднощі, лексичні, термінол. та жанрово-стиліст. проблеми / Карабан В.І. – Вид. 5-те, випр. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 651, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-382-704-9
1040917
  Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Аналізуються різні способи перекладу англійської освітньої лексики на українську мову: транслітерація, семантичне калькування, аналоги, усталені еквіваленти, а також позначки як додатковий засіб для передачі освітньої лексики. Автор подає визначення ...
1040918
  Богданова Т.В. Переклад англомовних галузевих термінів українською мовою / Т.В. Богданова, Л.М. Черноватий // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISBN 978-966-285-556-2
1040919
  Поворознюк Р.В. Переклад англомовних інструкцій для застосування медичних препаратів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 292-304


  У статті розглянуто комунікативно-прагматичні характеристики особливого жанру медичних текстів - інструкції - для застосування медичних препаратів. Проведено зіставний аналіз вимог, що висуваються до оформлення даних текстів у культурах МО й МП. ...
1040920
  Тріфонова М. Переклад англомовних компаративних фразеологічних зворотів українською мовою (на матеріалі романів В.С. Моема) / М. Тріфонова, Т. Крилова // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 247-253. – ISBN 978-617-646-477-8
1040921
  Черноватий Л.М. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності : патенти, знаки для товарів та послуг : [навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти] / [Л.М. Черноватий, С.О. Царьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Укр. та англ. мовами. – (Dictum Factum / ред. Л.М. Черноватий, В.І. Карабан ; Thanslation course). – ISBN 978-966-382-304-1
1040922
   Переклад англомовної громадсько-політичної літератури : Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Т.В. Ганічева, І.П. Ліпко.; За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 272с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – (Dictum Factum). – ISBN 966-8609-83-2
1040923
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : навч. посібник для студентів ВНЗ освіти, що навчаються за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-130-6
1040924
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : книга для викладача : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 99, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-245-7
1040925
   Переклад англомовної економічної літератури : Економіка США : загальні принципи : Навчальний посібник для студ. взо, що навчаються за екон. спеціальностями та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 496 с. – На тит. арк. : До 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – (Dictum factum). – ISBN 966-8609-09-3
1040926
   Переклад англомовної економічної літератури : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
1040927
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : книга для викладача : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харк. нац. ун-ту / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 143, [1] с. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-302-7
1040928
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : [навч. посібник для студентів вищих закладів освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 270, [2] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-301-0
1040929
   Переклад англомовної психологічної літератури : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за психол. спец. та спец. "Переклад" / [Л.М. Черноватий та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана та Т.Б. Хомуленко. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 511, [1] с. : табл. – До 80-річчя Харк. психол. шк. і 40-річчя Каф. теорії та практики прекладу англ. мови Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Dictum Factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-379-9
1040930
  Боровинський І. Переклад англомовної романтичної поезії як особливого способу світосприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 22-24


  Стаття досліджує особливості перекладу романтичних поезій українською мовою. Проаналізовано специфіку відтворення романтичних образів із визначенням відповідного кола перекладацьких проблем. Статья исследует особенности перевода романтических поэзий ...
1040931
  Черноватий Л.М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 291, [5] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7. – (Dictum Factum. Translation course). – ISBN 966-8609-84-0
1040932
   Переклад англомовної юридичної літератури = Dictum factum translation course : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. та спец. "Переклад". – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 448с. – Шифр дубл. 42 Пере. – ISBN 966-96073-0-2
1040933
   Переклад англомовної юридичної літератури : [навч. посібник для студ. вищ. заклад. юрид. спец. та спец. "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 655, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum Factum). – ISBN 966-382-007-1
1040934
   Переклад англомовної юридичної літератури : посібник для студентів вищ. закл. освіти / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 279, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Переклад англомовної літератури. Юридична література. - На обкл. також: Translation course. - Авт. зазнач. в кінці книги. - До 50-річчя пер. від-ня Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 278. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-563-2
1040935
  Чала Ю.П. Переклад антономастичних утворень в художній прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 48-52
1040936
  Ласінська Т.А. Переклад архаїзованої групи дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 76-80


  У статті ми дослідили особливості перекладу англійських архаїчних дієслів українською мовою. Розглядаються найбільш вдалі лексичні трансформації, що трапляються в українських перекладах. Запропоновано шкалу оцінки перекладу архаїчних дієслів, яка ...
1040937
  Кошарний К.Ю. Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 140-143. – Бібліогр.: 18 назв.
1040938
  Кононенко І.В. Переклад вільних та стійких словосполучень в економічних текстах (на матеріалі німецьких економічних періодичних видань та підручників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 484-489


  У статті розглядається загальна характеристика вільних та стійких словосполучень, а також деякі інші випадки, які зустрічаються в німецькій мові і також належать до стійких висловів. Особлива увага приділяється словосполученням, які зустрічаються в ...
1040939
  Галкіна О.Ю. Переклад власних назв з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 203-204
1040940
  Івашиніна К.Р. Переклад власних назв у романах Дена Брауна / К.Р. Івашиніна, Г.В. Тащенко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 60-65. – ISBN 978-966-285-684-2
1040941
  Амеліна С. Переклад галузевих текстів (на матеріалі технічної підмови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 23-26. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1040942
  Дейкун О.П. Переклад гіперболи як ключового стилістичного прийому оригіналу (на матеріалі науково-фантастичного роману Е. Берджеса "Механічний апельсин") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 161-165. – ISSN 2520-6397


  Присвячено вивченню способів перекладу українською мовою гіпербол, які спільно з порівнянням, синекдохою, прозопопеєю, епітетом і метафорою аб- сурду утворюють образний рівень індивідуально-авторської картини світу Ентоні Берджеса у філософському ...
1040943
  Матюша В.І. Переклад гри слів у драматичних творах: втрати і досягнення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 252-256
1040944
  Михайленко В.В. Переклад дискурсивного маркера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 323-328. – ISSN 1729-360Х
1040945
  Гнатюк Н.Г. Переклад дискурсу епідемій / Н.Г. Гнатюк, Р.В. Поворознюк // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 8-17. – ISSN 2617-8923
1040946
  Здражко А.Є. Переклад дитячої літератури: "очуження" чи "одомашнення" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 549-552
1040947
  Кур"янова М.О. Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 290-296. – ISBN 966-581-388-9
1040948
  Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 241-248


  У статті розглядаються два основних підходи до перекладу драми, "текстовий" та "сценічний", і наголошується, що адекватність досягається завдяки збереженню авторського задуму у мовленнєвій формі, пристосованій до вимог театру. Перекладач виступає ...
1040949
  Буднікова Л. Переклад економічної термінології (на матеріалі словацької та української мов) // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 177-184. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5
1040950
  Жодані І. Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк "Мандаля" і "Казці про вершника" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 220-227. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1040951
  Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
1040952
  Бідасюк Н. Переклад заголовків наукових статей англійською мовою // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 9 назв
1040953
  Сандюк І.В. Переклад заголовків німецькомовних суспільно-політичних текстів ЗМІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 268-272


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу німецьких заголовків у публіцистичних текстах. Особлива увага приділяється лексико-граматичним та стилістичним особливостям заголовків, а також специфіці та труднощам перекладу. В статье ...
1040954
  Поворознюк Р.В. Переклад звертань у протокольних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 200-204. – ISBN 966-594-420-7
1040955
  Просалова В. Переклад і варіація як фоорми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М. Рільке українськими поетами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 106-114. – ISSN 1728-9572
1040956
  Просалова В. Переклад і варіація як форми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 224-231.
1040957
  Некряч Т.Є. Переклад і культура / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 32-37. – ISBN 966-581-476-1
1040958
  Некряч Т. Переклад і культура: особистісний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Стаття наголошує на необхідності для фахового перекладача постійно підвищувати свою ерудицію і культурний рівень, без чого неможливі ані якісний результат, ані подальший розвиток мови перекладу. Ставиться питання про грамотну професійну орієнтацію ...
1040959
  Радчук В.Д. Переклад і логіка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-70. – ISSN 0027-2833
1040960
  Радчук В. Переклад і логіка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 39-44. – ISSN 0130-5263
1040961
  Дайнеко В.В. Переклад і міжмовні відповідності / В.В. Дайнеко, Г.Е. Мірам // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Педагогічні науки. – С. 67-70
1040962
  Пирогов В. Переклад і перекладність поетичних текстів з погляду відмінностей між різноструктурними мовами з дихтомічно протилежними системами письма (японська, китайська, англійська, українська, російська) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто проблему перекладу і перекладності поетичних текстів з погляду відмінностей між різноструктурними мовами з дихотомічно протилежними системами письма - буквено-фонетичного та ієрогліфічного, якими, зокрема, є, з одного боку, мови ...
1040963
  Дем"янюк А.А. Переклад із лінгвістичної та психологічної точок зору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 173-185


  У статті розглядаються лінгвістичні та психологічні аспекти процесу перекладу. This article investigates linguistic and psychological aspects of the process of translation.
1040964
  Шаблій О.А. Переклад інтерпретативних юридичних текстів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 148-157. – ISBN 978-617-640-052-3
1040965
  Решетило І. Переклад інтертекстуальних елементів у кінорецензіях // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 276-286. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано кінематографічні рецензії на предмет виявлення інтертекстуальних одиниць та визначено їхні форми, функції і ступінь їх відтвореності при перекладі. Розглянуто можливості збереження їхніх функцій.
1040966
  Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 293-302


  Досліджується роль інтертекстуальних елементів та особливості їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим). Исследуется роль интертекстуальных элементов и особенности их перевода ...
1040967
  Поворознюк Р.В. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "ОПІВНІЧНІ ДІТИ") / Р.В. Поворознюк, А.А. Саволоцька // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 310-318. – ISSN 2075-437X


  Наукову розвідку присвячено ролі інтертекстуальних елементів та особливостям їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим).
1040968
  Кам"янець А.Б. Переклад іронії в медійному тексті крізь призму теорії релевантності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 197-208


  У статті досліджено імплікатури іронічних висловлювань в україномовному публіцистичному тексті й проаналізовано, як саме ці імплікатури відтворено в англійському перекладі. Для аналізу іронії використано теоретичну модель, запропоновану авторами теорії ...
1040969
  Ласінська Т.А. Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 39-45
1040970
  Михайленко О.О. Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 135-140. – Бібліогр.: 61 назв.
1040971
  Базік І.І. Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовами / І.І. Базік, Т.М. Корольова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 20-29. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Стаття присвячена розгляду жанрових особливостей китайськомовних казок та відтворенню їхніх художніх характеристик при перекладі українською та англійською мовами. У роботі визначено когнітивно-лінгвістичні особливості китайськомовних казок у ...
1040972
  Софієнко І.В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 42-49


  Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу кінокомедій українською мовою. Були з"ясовані як загальнопоширені, так і виключно українські засоби створення та відтворення ефекту комічного, що побутують в українському комедійному кіноперекладі.
1040973
  Кропінова Т.В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об"єкта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 407-412. – Бібліогр.: Літ.: с.412; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1040974
   Переклад книги В"ятровича про польсько-українську війну 1940-х отримав відзнаку у Канаді / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)
1040975
  Науменко О.В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема "Розмальована завіса") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 48-56


  У статті розглянуто колороніми у перекладацькому аспекті. Визначено способи та труднощі відтворення кольороназв. Матеріалом дослідження слугує роман англійського письменника XX століття Сомерсета Моема "Розмальована завіса".
1040976
  Слободський Р. Переклад комп"ютерних термінів сфери кібербезпеки з арабської мови українською // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості перекладу специфічної лексики у сфері кібербезпеки з арабської мови українською. Головну увагу зосереджено на розгляді способів перекладу комп"ютерних термінів у цій сфері. Матеріалом дослідження послужили арабські тексти, які ...
1040977
  Вишневська С.В. Переклад контекстуально залежних прислів"їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 154-160


  У статті досліджено особливості перекладу контекстуально залежних прислів’їв з італійської мови на українську. Проаналізовано специфіку їх відтворення у перекладі твору Джанні Родарі «Старі Прислів’я» порівняно з існуючими способами перекладу ...
1040978
  Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навч. посібник / С.Б. Фокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 119, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 113-118
1040979
  Максименко О.В. Переклад конференцій: европейські норми та українські реалії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 234-238
1040980
  Кудрявцева А. Переклад Корану та етнографія повсякденності / А. Кудрявцева, Ю. Резван // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 62-70. – ISSN 0130-6936
1040981
  Чала Ю. Переклад культурно-маркованих поетонімів: соціосеміотичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 335-338
1040982
  Ткаченко О. Переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 173-176. – Бібліогр.: С. 176
1040983
  Мірошниченко Л. Переклад Лесі України: непереборні підозри текстолога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 108-113. – ISSN 0236-1477
1040984
  Лєпухова Н.І. Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 129-142. – ISSN 2311-2697
1040985
  Кривонога Т. Переклад лінгвокультурних елементів (на матеріалі англомовних публікацій з таматики "Сім"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 116-117
1040986
  Лєпухова Н. Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 133-142. – ISBN 966-7773-70-1
1040987
  Лєпухова Н.І. Переклад медичних абревіатур і скорочень з німецької мови українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 105-110


  У цій статті розглядаються типи скорочень, що використовуються у німецькомовних медичних текстах, та способи їх відтворення українською мовою. Теоретичний матеріал містить велику кількість прикладів для ілюстрації та аргументування своєї точки зору. В ...
1040988
  Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 96-100. – Бібліогр.: С. 100; 13 назв
1040989
  Коломієць С.С. Переклад метафоричних термінів у науково-технічному дискурсі / С.С. Коломієць, Г.В. Шрам // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 253-257. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1040990
  Орлова І.С. Переклад міжнародних договорів у світлі когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 185-194. – ISBN 966-581-589-Х
1040991
  Молодід Т.К. Переклад на українську мову старослов"янізмів, використаних В.І. Леніним у його працях / Т.К. Молодід, С.А. Воробйова // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 108-110
1040992
  Волкогон Н.Л. Переклад національно-маркованих експресивних засобів (на матеріалі іспаномовної прес-реклами) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Найбільш діяльною вважається реклама, що апелює до національної культури, складові якої (пісні, література) визначають своєрідність певної національності. Максимальна експресія досягається через використання конотації (яка ґрунтується на фонових ...
1040993
  Корчагіна О. Переклад неологізмів німецької мови зі сфери нанотехнології та квантово-молекулярної архітектури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 55-57
1040994
  Мартинюк В. Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 383-386. – ISSN 2309-4389
1040995
  Пірог І.І. Переклад непрямих мовленнєвих актів з німецької мови на українську / І.І. Пірог, Д.О. Сапко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 470-475
1040996
  Кур"янова М. Переклад німецьких еліптичних речень у науково-технічній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 147-151
1040997
  Альшева А. Переклад німецької вікіпедії як шлях до розширення UAnet // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 42-48


  У статті розглянуто перспективи українського сегменту Інтерненту, знаного як UAnet. Пропонуються шляхи розвитку найвідомішої онлайн-енциклопедії Вікіпедія заради збільшення присутності української мови в Інтернеті. Увага акцентується на перекладі ...
1040998
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.16. - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1040999
  Ясинецька О.А. Переклад нової англомовної конверсійної метафорики українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 363-367
1041000
  Шаблій О.А. Переклад нормативних юридичних скорочень ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 216-220. – ISBN 978-617-640-052-3
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,