Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1044001
  Таран О. ""Петербурзький" період наукової та педагогічної діяльності Федора Вовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається петербурзький період наукової діяльності Ф. Вовка в контексті його антропологічної спадщини.
1044002
  Родионова В.М. "Пестрые рассказы" А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1958. – 20л.
1044003
  Докусов А.М. "Петербургские повести" Н.В. Гоголя / А.М. Докусов. – Л., 1962. – 56 с.
1044004
  Некрасов Н.А. "Петербургские хроники" / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1958. – с.
1044005
  Григорович Д.В. "Петербургские шарманщики" / Д.В. Григорович. – Москва, 1960. – 163с.
1044006
  Макаренко И.Ю. "Петербургский текст" в произведениях М. Палей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 171-175
1044007
  Шишко О. "Петлюрівські організації" як об"єкт політичного терору в Одеській губернії у 1921 - 1922 рр. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 69-75. – ISBN 978-617-7046-59-1
1044008
  Ганин А.В. "Петлюровская армия... представляется достаточно боеспособной". Украина 1919 года глазами деникинских генштабистов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 98-115. – ISSN 0132-1366
1044009
  Пауткин А.И. "Петр Первый" А.Н. Толстого и проблемы исторического романа : Автореф... Канд.филол.наук: / Пауткин А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
1044010
  Голод Р.Б. "Петрії і Довбущуки" І. Франка в парадигмі української літературної готики / Р.Б. Голод, І.В. Гросевич // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 5-11. – ISSN 2077-804X
1044011
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 2
1044012
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)
1044013
  Захаров Є. "Петро Григоренко дуже близький до нашого часу" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 14


  Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров - про заходи зі вшанування 110-річчя видатного українця.
1044014
   [Петро Мефодійович Ляшук] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 117-118. – ISSN 1684-7903


  "...29 серпня 1933 р. народився Петро Мефодійович Ляшук. Діапазон науковой та практичної діяльності різноплановий: ендокринологія, кардіологія, пульмонологія, неврологія, гастроентерологія. Окремою сторінкою плідної і багатогранної діяльності П.М. ...
1044015
   [Петро Семенович Авсенєв (1810-1852)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 59-60. – ISBN 966-95855-1-1
1044016
  Джонсгард П.А. Песнь северного ветра: Повесть о белых гусях. / П.А. Джонсгард. – М., 1977. – 120с.
1044017
  Завадовский Л.Н. Песнь седого волка / Л.Н. Завадовский. – Воронеж, 1968. – 229с.
1044018
  Джеллис Р. Песнь сирены. / Р. Джеллис. – Минск, 1995. – 426с.
1044019
  Клюев Н. Песнь Солнценосца. Земля-железо / Н. Клюев. – Берлин, 1920. – 20с.
1044020
  Моррисон Т. Песнь Соломона / Т. Моррисон. – М., 1982. – 379с.
1044021
  Розенблюм Ю.Б. Песнь степи обновленной / Ю.Б. Розенблюм. – Москва, 1980. – 115 с.
1044022
  Царукаев А.И. Песнь тебе принес я / А.И. Царукаев; пер. с осет. – Москва, 1958. – 94 с.
1044023
  Тургенев Иван Сергеевич Песнь торжествующей любви / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 111с.
1044024
  Эрендженов К.З. Песнь чабана : повесть / Константин Эрендженов ;. – Москва : Советский писатель, 1960. – 107 с.
1044025
  Уэдсли О. Песок / О. Уэдсли. – Красноярск, 1994. – с.
1044026
  Липскеров К. Песок и розы. / К. Липскеров. – Москва. – 80с.
1044027
  Рамзес Б.Я. Песок кварцевый / Б.Я. Рамзес, Н.Н. Зубарев. – Москва, 1959. – 1-58с.
1044028
  Сафонов В.А. Песок под босыми ногами / В.А. Сафонов. – Москва, 1988. – 354с.
1044029
  Абромайт Ларс Песок. Чистейшее биозерно / Абромайт Ларс, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1044030
  Гузел Б. Песочник / Богомил Гузел. – Скопjе : Независни писатели на Македониjа, 2008. – 124, [ 4 ] с. – ISBN 978-9989-2695-7-8
1044031
  Черевичник Л.К. Песочные города. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1971. – 124с.
1044032
  Лану А. Песочные замки / А. Лану. – Москва, 1982. – 111 с.
1044033
  Бирзе М. Песочные часы : повесть / Миервалдис Бирзе ; авториз. пер. с латыш. Ю.Каппе. – Москва : Художественная литература, 1966. – 207 с.
1044034
  Панджикидзе Г.И. Песочные часы : роман / Гурам Панджикидзе: пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 207 с.
1044035
  Гуро И.Р. Песочные часы / И.Р. Гуро. – М., 1976. – 407с.
1044036
  Гуро И.Р. Песочные часы / И.Р. Гуро. – М., 1978. – 384с.
1044037
  Бурсов И.Т. Песочные часы / И.Т. Бурсов. – М., 1981. – 143с.
1044038
  Гурницкий В. Песочные часы / В. Гурницкий. – Москва, 1983. – 296 с.
1044039
  Панджикидзе Г.И. Песочные часы : романы, повесть, рассказы / Гурам Панджикидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1985. – 648 с.
1044040
  Фрейлих С.И. Песочные часы / С.И. Фрейлих. – Москва, 1985. – 80с.
1044041
  Богданов Е.Н. Песочные часы с боем / Е.Н. Богданов. – М, 1987. – 350с.
1044042
  Назаров А. Песочный дом : роман / А. Назаров. – Москва : Радуга, 1991. – 381с.
1044043
  Прибєгін І.С. Песпективи секулярної єврейської ідентичності в Ізраїлі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 92-99. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1044044
  Каро Е. Пессимизм в XIX веке : Леопарди - Шопенгауэр - Гартман : с прил.: Беседы о пессимизме, происходившей в Берл. филос. о-ве в окт. 1878 г. : пер. с нем. Никандр Молчановский, студент Киев. ун-та / соч. Е. Каро, чл. Фр. акад. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1883. – VIII, 372, II с. – (Новая библиотека)


  На форзаце надпись: Капустянский 1927 р.
1044045
  Каро Е. Пессимизм в XIX веке : Леопарди - Шопенгауэр - Гартман / соч. Е. Каро, чл. Фр. акад. ; [пер. П.В. Макиевского]. – 2-е изд., испр. – Москва : Изд. П.К. Прянишникова и В.Н. Маракуева ; Типо-лит. Д.А. Бонч.-Бруевича, 1893. – VIII, 313 с.
1044046
  Мечников И.И. Пессимизм и оптимизм / И.И. Мечников. – М, 1989. – 637с.
1044047
  Шпенглер О. Пессимизм ли это? / Освальд Шпенглер ; пер. и предисл. П. Попова. – Москва : [Задруга], 1922. – 40 с.
1044048
  Буткевич Т. Пессимизм Шопенгауэра и его сравнение с христианским аскетизмом / Свящ. Буткевич Т. – Старобельск, 1881. – C. 561-613. – Авт. указ. в конце текста. - Вырезка из: Православное обозрение
1044049
  Селли Дж. Пессимизм. История и критика / Дж. Селли. – Санкт-Петербург, 1893. – 334 с.
1044050
  Гришина С. Пессимистам в этой профессии делать нечего : Кризис "жанра" или его обновление? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 16 - 18. – ISSN 1727-4893
1044051
  Наторп П. Песталоци : Его жизнь и его идеи / П. Наторп ; Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. Школа и жизнь, 1912. – 104, [1] с. : портр.
1044052
  Наторп П. Песталоци : Его жизнь и его идеи / П. Наторп ; Пер. с нем. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. Школа и жизнь, 1913. – 104, [1] с. : портр.
1044053
  Абрамов Я.В. Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность : биогр. очерк : с портр. Франклина, грав. в Лейпциге Геданом / Я.В. Абрамов. – Санкт-Петербург : Тип.-лит. Штейна, 1893. – 86 с. : портр. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
1044054
  Лебедев Н.М. Пестель -- идеолог и руководитель декабристов / Н.М. Лебедев. – Москва, 1972. – 343с.
1044055
  Карташев Б.И. Пестель. / Б.И. Карташев, В.Б. Муравьев. – М., 1958. – 333с.
1044056
  Попова Н.А. Пестерь / Н.А. Попова. – Свердловск, 1959. – 135с.
1044057
  Врочинський К.К. Пестициди і охорона водних ресурсів / К.К. Врочинський. – Київ : Урожай, 1987. – 160с.
1044058
  Дунский В.Ф. и др. Пестицидные аэрозоли / В.Ф. и др. Дунский. – М., 1982. – 287с.
1044059
  Воронков М.Г. Пестициды-защитники растений / М.Г. Воронков, Л.А. Федотова, А.Н. Переферкович. – Рига : Зинатне, 1967. – 164с.
1044060
  Шестопалов И.А. Пестициды / И.А. Шестопалов, В.И. Мартыненко. – М., 1976. – 54с.
1044061
   Пестициды. – Москва, 1992. – 368с.
1044062
  Ротарь М.Ф. Пестициды в геологической среде и эпидемиология злокачественных новообразований в Украине / М.Ф. Ротарь, О.Г. Лиходедова, Е.М. Ротарь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1044063
  Осокина Н.П. Пестициды в зоне сопряжения суши и моря Азово-Черноморского региона : Науково-технічний журнал / Н.П. Осокина, А.Ю. Митропольский; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 80-89 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1044064
  Брагинский Л.П. Пестициды и жизнь водоемов. / Л.П. Брагинский. – Киев, 1972. – 227с.
1044065
  Грин М.Б. Пестициды и защита растений / М.Б. Грин, Г.С. Хартли, Т.Ф. Вест; под ред. Голышина Н.М. – Москва : Колос, 1979. – 384 с.
1044066
  Николаев А.И. Пестициды и иммунитет / А.И. Николаев. – Ташкент, 1988. – 116с.
1044067
  Мельников Н.Н. Пестициды и окружающая среда / Н.Н. Мельников. – Москва, 1977. – 240 с.
1044068
  Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов / М.И. Лунев. – М., 1992. – 268с.
1044069
  Лобов В.П. Пестициды. / В.П. Лобов, Г.А. Ефимов. – К, 1963. – 276с.
1044070
  Осокина Н.П. Пестицыды в минеральных водах Закарпатского региона и здоровье / Н.П. Осокина, В.М. Шестопалов, И.П. Онищенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-71 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1044071
  Дионео Пестрая книга / Дионео. – Стокгольм : Северные огни
Ч. 1. – 1921. – 238 с.
1044072
  Рахтанов И.А. Пестрая книга. / И.А. Рахтанов. – М., 1967. – 224с.
1044073
  Дойль А.К. Пестрая лента / А.К. Дойль. – Москва, 1945. – 64 с.
1044074
  Феофанов Ю.В. Пестрая лента / Ю.В. Феофанов. – М, 1973. – 190с.
1044075
  Лебедева В.А. Пестрая медведица и борьба с ней в условиях Астраханской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В. А.; Сарат. ГУ. – Астрахань, 1955. – 17л.
1044076
  Маринат А.Р. Пестрая неделя : юморист. рассказы / Алексей Маринат ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 255 с.
1044077
   Пестрая сказки с красным словцом. – М, 1991. – 158с.
1044078
   Пестрая смесь. – Магадан, 1962. – 44с.
1044079
   Пестрая стрела : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40 : фото. – ISSN 1029-5828
1044080
  Зыков С.П. Пестрая Франция / С.П. Зыков. – М., 1964. – 239с.
1044081
  Кимеридзе К.Р. Пестроовсяничники Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Кимеридзе К.Р.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. Каф-ра ботаники. – Тбилиси, 1955. – 24л.
1044082
  Попова Т.А. Пестроовсяничники Кавказа и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1044083
  Кимеридзе К.Р. Пестроовсяничники Кавкасиони / К.Р. Кимеридзе. – Тбилиси, 1965. – 183с.
1044084
  Карпачевский Л.О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе / Л.О. Карпачевский. – Москва : Моск. ун-та, 1977. – 312с. : Іл.
1044085
  Вахрушев Г.В. Пестроцветная кора выветривания на территории СССР / Г.В. Вахрушев. – Саратов
1. – 1949. – 232с.
1044086
  Закревская М.В. Пестрые капли / М.В. Закревская. – Рига, 1969. – 107с.
1044087
  Пустовойт П.Г. Пестрые лики войны : Дневник военного переводчика / П.Г.Пустовойт. – Ярославль : Содействие, 1992. – 124с.
1044088
  Фолкнер У. Пестрые лошадки : Повести и рассказы / У. Фолкнер. – Москва : Высшая школа, 1990. – 606с. – (Б-ка студента-словесника)
1044089
  Федоров Е.А. Пестрые рассказы / Е.А. Федоров. – Курган, 1956. – 183с.
1044090
  Чехов А.П. Пестрые рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1959. – 231 с.
1044091
  Элиан К. Пестрые рассказы / К. Элиан. – М.-Л., 1963. – 143с.
1044092
  Одинаев Д. Пестрые страницы : повести и рассказы / Джума Одинаев; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1977. – 215 с.
1044093
  Балабин С.П. Пестрые стрелы Сульдэ : ист. повесть / Станислав Балабин ; [худож. А. Куценко]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1991. – 240 с. : ил.
1044094
   Пестрые факты. – М, 1960. – 64с.
1044095
  Браунинг Роберт Пестрый дудочник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.185-197. – ISSN 1130-6545
1044096
  Чивилихин В.А. Пестрый камень / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 456с.
1044097
  Чивилихин В.А. Пестрый камень / В.А. Чивилихин. – М., 1981
1044098
  Вазов И.М. Пестрый мир / И.М. Вазов. – Москва, 1986. – 573 с.
1044099
  Гинцель П. Пестун / П. Гинцель. – Новосибирск, 1959. – 168с.
1044100
  Краль В. Пеступления против Европы / В. Краль. – М., 1968. – 349с.
1044101
  Кербабаев Б.М. Песчаная дамба : повести, рассказы, очерки / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 392 с.
1044102
  Платонов А.П. Песчаная учительница / А.П. Платонов. – М., 1990. – 57с.
1044103
   Песчанки мировой фауны. – М, 1990. – 360с.
1044104
  Аверченков А.П. Песчано-гравийные, щебеночные и глиняные карьеры / А.П. Аверченков, Ю.Д. Буянов. – Москва, 1964. – с.
1044105
  Буянов Ю.Д. Песчано-гравийные, щебеночные и глиняные карьеры / Ю.Д. Буянов. – М, 1964. – 359с.
1044106
  Аверчиков А.П. Песчано-гравийные, щебёночные и глиняные карьеры / А.П. Аверчиков, Ю.Д. Буянов. – Москва. – с.
1044107
  Хьюитт Э. Песчаные и водные культуры в изучении питания растений / Э. Хьюитт. – М, 1960. – 398с.
1044108
  Леваднюк А.Т. Песчаные массивы северной части Западно-Туркменской низменности / А.Т. Леваднюк. – Ашхабад : АН ТССР, 1963. – 142 с.
1044109
  Шванов В.Н. Песчаные породы и методы их изучения (распространение, структуры, текстуры.) / В.Н. Шванов. – Л., 1969. – 248с.
1044110
  Фадеев П.И. Песчаные породы Мещерской низменности : (в связи с ее осушением) / П.И. Фадеев. – Москва : Московский университет, 1969. – 274с.
1044111
  Королева О.Н. Песчаные почвы террас р. Чир в сталинском плане преобразования природы : Автореф... канд. биол.наук: / Королева О. Н.; ЛГУ. – Ворошиловоград, 1953. – 8 с.
1044112
  Якубов Т.Ф. Песчаные пустыни и полупустыни Северного прикаспия / Т.Ф. Якубов. – Москва : АН СССР, 1955. – 532с.
1044113
   Песчаные пустыни Северного Приаралья и пути их освоения. – Москва; Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1939. – 112с.
1044114
  Никитин С.А. Песчаные пустыни СССР / С.А. Никитин. – М-Л, 1939. – 112с.
1044115
  Жаколио Л. Песчаный город : трилогия : французский приключенческий роман : [ пер. с фр. ] / Л. Жаколио; Д. Жалило. – Пермь : Янус, 1993. – 352 с. – (Зеркальный лабиринт). – ISBN 5-87916-019-X
1044116
  Миноранский В.А. Песчаный медляк : (Морфология, цикл развития, экология, попул. структура, меры борьбы). / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1992. – 136с.
1044117
  Дубровский Ю.А. Песчаснки и природная очаговость кожного лейшманиоза / Ю.А. Дубровский. – Москва, 1978. – 184с.
1044118
  Тагор Р. Песчинка. Роман. / Р. Тагор. – Москва, 1959. – 222с.
1044119
  Григорян В. Песчинки / В. Григорян. – Ереван, 1974. – 68с.
1044120
  О"Нил Песы / О"Нил. – Москва
Т. 1. – 1971. – 464 с.
1044121
  Гнедич П.П. Песьи мухи. Из записок моего соседа Скалопендрова : В 2 т. / П.П. Гнедич. – Спб
Т. 1. – 1909. – 504 с.
1044122
  Колас Якуб Песьні-жальбы / Колас Якуб; Якуб Коляс. – Москва : Вільня, 1948. – 128 с.
1044123
  Пушча Я. Песьні на руінах / Я. Пушча. – Менск, 1929. – 174с.
1044124
  Багряна Е. Пет звезди / Елисавета Багряна. – София : Български писатели, 1953. – 120 с.
1044125
  Орфелин З. Петар Велики / Захариjа Орфелин. – Београд : Просвета
Кн. 1. – 1970. – 455 с. : ил.
1044126
  Орфелин З. Петар Велики / Захариjа Орфелин. – Београд : Просвета
Кн. 2. – 1970. – 424 с. : ил.
1044127
   Петар Драганов и Македониjа и македонците = Petar Draganov and Macedonia and the Macedonians : мегународен научен собир по повод 150-годишнината од раганьето на Петар Драганов одржан на 7-8 jуни 2007 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [ораганизационен одб.: Б. Ристовски (претседател) та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 366, [3] с. : ил. – Бібліогр. в кінці докл. та в прим. – ISBN 978-608-203-039-5
1044128
  Гауптман Г. Петер Брауер / Г. Гауптман. – Птгр., 1923. – 78с.
1044129
  Хитц К.Р. Петер в стране музыкальных инструментов / К.Р. Хитц. – М., 1965. – 80с.
1044130
  Хитц К.Р. Петер в стране музыкальных инструментов / К.Р. Хитц. – Москва : Музыка, 1990. – 78 с.
1044131
  Даудистель А. Петер Гиппель / А Даудистель ; Перевод Т.Л. – [Ленинград] : Изд. "Сеятель" ; [Тип. Торговой палаты], 1925. – 95 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : отдел художественной литературы / издатель Е. В. Высоцкий ; № 72-73)
1044132
  Гессе Г. Петер Каменщик / Г. Гессе. – Москва. – 160с.
1044133
  Полегаев Г. Петер Меддьеши // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.21. – ISSN 0234-1670


  [Петер Меддьеши - венгерский социалист, захвативший лидерство в борьбе за депутатское место.]
1044134
  Авермат Р. Петер Пауль Рубенс / Роже Авермат; [пер. с фр. Ю.Я. Яхниной ; послесл. Т.А. Седовой, с. 176-220. примеч. Н.В. Кирдиной]. – Москва : Искусство, 1977. – 222 с. : ил. – (Серия "Жизнь в искусстве")
1044135
  Рубенс П.П. Петер Пауль Рубенс. / П.П. Рубенс. – К, 1937. – с.
1044136
  Кирдина Н.В. Петер Пауьл Рубенс. / Н.В. Кирдина. – М., 1978. – 63с.
1044137
  Велиеин Б. Петербург-Москва / Б. Велиеин. – Москва-Ленинград, 1934. – 143с.
1044138
  Великин Б. Петербург-Москва. Постройка дороги 1842-1851 / Б. Великин. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1935. – 168с.
1044139
   Петербург-Петроград-Ленинград. – Л, 1977. – 113с.
1044140
   Петербург-Петроград-Ленинград в произведениях художников. – Москва, 1958. – 98с.
1044141
  Муратов Л.Г. Петербург -- Петроград -- Ленинград в историкореволюционном фильме / Л.Г. Муратов. – Л., 1977. – 14с.
1044142
  Хомутецкий Н.Ф. Петербург - Ленинград : ист.-архитектур. очерк / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1958. – 379 с.
1044143
   Петербург - Ленинград. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1044144
   Петербург - Ленинград. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 89 с.
1044145
   Петербург - Ленинград глазами художников : альбом. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 176 с.
1044146
  Комиссаров Б.Н. Петербург - Рио-де-Жанейро / Б.Н. Комиссаров. – Л., 1987. – 241с.
1044147
  Белый А. Петербург : Роман / А. Белый. – Москва : Художественная литература. – 389с.
1044148
  Белый Д. Петербург, 1916
1044149
  Кони А.Ф. Петербург / А.Ф. Кони. – Петербург : АТЕНЕЙ, 1922. – 80с.
1044150
  Гиляровский В.А. Петербург : [стихи] / Вл. А. Гиляровский ; обл. раб. Г. Гольц марка - Н. Лобанова. – Москва : Берендеи, 1922. – 30 с.


  На форзаце дарственная надпись от автора 1922 года
1044151
  Белый А. Петербург / А. Белый. – Берлин
2. – 1922. – 287с.
1044152
  Белый А. Петербург / А. Белый. – Москва, 1935. – 397с.
1044153
  Белый А. Петербург / А. Белый. – Москва, 1978. – 389с.
1044154
  Белый А. Петербург / А. Белый. – Москва, 1981. – 696с.
1044155
  Белый А. Петербург // Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – С. 269-565. – ISBN 5-7644-0156-9
1044156
  Белый А. Петербург / А. Белый. – Тула
1. – 1989. – 730с.
1044157
  Белый А. Петербург : роман в восьми главах с прологом и эпилогом / А. Белый; [Вступ. сл. Д.С. Лихачева]. – Киев : Дніпро, 1990. – 598 с. – ISBN 5-308-00815-9
1044158
  Белый А. Петербург : Роман / А. Белый. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 438с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00122-8
1044159
  Белый А. Петербург : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 349, [3] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-041999-9
1044160
  Белый А. Петербург : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 352с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-985-16-3597-5
1044161
  Белый А. Петербург : роман / Андрей Белый. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 435, [13] с. – Комментарии Л.К. Долгополова: с. 385-436. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02645-2
1044162
  Крылова Е. Петербург авангарда // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32. – ISSN 0869-8171


  Музей авангарда у Санкт-Петербурзі
1044163
  Маркова-Виноградская А.П. Петербург в конце 1961 г. : (Дневник). – [21] с. – Отд. оттиск
1044164
  Комелова Г.Н. Петербург в произведениях Патерсена / Г.Н. Комелова. – М., 1978. – 142с.
1044165
   Петербург в русской гравюре XVIII - начало XX века. – Москва : Советский художник, 1973. – [50] с.
1044166
   Петербург в русской поэзии. – Л, 1988. – 382с.
1044167
   Петербург в русском очерке 19 века. – Л, 1984. – 375с.
1044168
   Петербург гоголевского времени : каталог временной выставки. – Ленинград, 1984. – 39 с.
1044169
  Кантор В.К. Петербург Достоевского - непотонувшая Атлантида // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.117-124. – ISSN 0235-1188
1044170
  Анциферов Н. Петербург Достоевского / Анциферов Н.П. ; рис. М.В. Добужинского. – Петербург : Бронгауз-Ефрон, 1923. – 106 с.
1044171
  Бирон В.С. Петербург Достоевского / В.С. Бирон. – Л., 1991. – 44с.
1044172
   Петербург Достоевского [Електронний ресурс] : длина маршрута 4 км, продолжительность 2,5 часа : аудиоэкскурсия. – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 978-5-9677-0638-7


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. Санкт-Петербург - не только город дворцов и особняков. Великий Достоевский сделал город самостоятельным ...
1044173
   Петербург и губерния. – Л, 1989. – 160с.
1044174
   Петербург и его окрестности в чертежах и рисунках архитекторов. – Ленинград, 1972. – 43 с.
1044175
  Дмитриева О.О. Петербург как символ Русской Европы. Русская эмиграция в поисках скрывшейся Атлантиды петербургской культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.128-138. – ISSN 0042-8744
1044176
   Петербург конца XVIII -начала XIX в. в произведениях художника Б. Патерсена : каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Союзполиграфпром, 1972. – 13 с.
1044177
  Кузьменко Владимир Петербург Н. Гоголя и Т. Шевченко // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 59-61. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается специфика образного воплощения Петербурга, города и как столицы, в творчестве Николая Гоголя и Тараса Шевченко.
1044178
  Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях / Ю.Н. Беспятых. – Ленинград : Наука, 1991. – 278с.
1044179
   Петербург петровского времени. – Л, 1948. – 159с.
1044180
  Анциферов Н. Петербург Пушкина / Анциферов Н. ; под общ. ред. Влад Бонч-Бруевича ; Гос. лит. музей. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 64 с. : портр., ил.
1044181
  Бурлак В.Н. Петербург таинственный : История. Легенды. Предания / Вадим Бурлак. – Москва : Вече, 2008. – 384с., [ 8л. илл. ] : илл. – (Тайны знаменитых городов). – ISBN 978-5-9533-2769-5
1044182
  Афанасьев К.А. Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии : [антология] / [сост. и примеч. К.А. Афанасьева, В.В. Захарова, Б.Б. Томашевского ; Вступ. ст. В. Рождественского]. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 520 с.
1044183
  Полтавкин Георгий Петербург: герб и судьба : Герб // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 222-223 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1044184
  Уродков С.А. Петербурго-Московская железная дорога / С.А. Уродков. – Л., 1951. – 160с.
1044185
  Бондаревская Т.П. Петербургсий комитет РСДРП / Т.П. Бондаревская. – Л, 1975. – 327с.
1044186
  Смагина Г.И. Петербургская академия наук и провинциальные любители наук в ХVIII в. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 2. – С. 120-1139. – ISSN 0205-9606
1044187
   Петербургская Академия наук и Эстония. – Таллин : Валгус, 1978. – 223 с. : ил.
1044188
  Пунина И.Н. Петербургская артель художников / И.Н. Пунина. – Л, 1966. – 79с.
1044189
  Невская Н.И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1984. – 238 с.
1044190
   Петербургская ворожея. – М, 1991. – 668с.
1044191
  Фролов Э.Д. Петербургская историческая школа: традиции классицизма и последствия модернизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 136-148. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323


  Целью работы является проследить рождение, развитие и драматическую судьбу классицизма в России на материале Петербургской исторической школы. Автор начинает с определения самого явления классицизма, под которым надо понимать культурное течение в ...
1044192
  Спарк Э. Петербургская опера и ее мастера / Э. Спарк. – Л.-М., 1940. – 266с.
1044193
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1945. – 247с.
1044194
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – Испр. и доп. изд. – Киев, 1951. – 312с.
1044195
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1954. – 336с.
1044196
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1954. – 100с.
1044197
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М.-Л., 1961. – 331с.
1044198
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – Киев, 1988. – 254с.
1044199
  Басина М.Я. Петербургская повесть : докум. повесть о Н.В. Гоголе ; для сред. и ст. возраста / М.Я. Басина. – Ленинград : Детская литература ; Ленинградское отд-ние, 1974. – 237 с. : ил. – (По дорогим местам)
1044200
  Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского / О.Г. Дилакторская. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. – 351 с. – (Studiorum slavicorum monumenta ; T. 17). – ISBN 5-86007-139-6
1044201
   Петербургская стихотворная культура : материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов : [сб. статей] / [сост. и науч. ред. Е.В. Хворостьяновой]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2008. – 660, [2] с. : табл. – Памяти профессора Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Евгеньевича Холшевникова. – ISBN 978-59818-7288-4
1044202
  Таирова-Яковлева Петербургская украинистика: от истоков до современности // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-89. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена истории изучения Украины в Петербурге/Ленинграде от Н. Костомарова до современности. В статье приводятся биографии и даются характеристики основным исследователям, родившимся или работавшим в Петербурге/Ленинграде и занимавшимся ...
1044203
  Обозна В. Петербургская усадьба Горчаковых / В. Обозна, О. Дерев"янко // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 120-129. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1044204
  Делоне Б.И. Петербургская школа теории чисел / Б.И. Делоне. – Москва - Ленинград, 1947. – 422 с.
1044205
  Делоне Б.И. Петербургская школа теории чисел. : АН СССР / Б.И. Делоне. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 422с. – (Научно-популярная серия)
1044206
   Петербургские большевики в период первой русской революции. – Л, 1956. – 304с.
1044207
   Петербургские большевики в период подъема первой русской революции. – Л, 1955. – 608с.
1044208
   Петербургские встречи Пушкина. – Л, 1987. – 477с.
1044209
  Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. 1914-1919 / З.Н. Гиппиус. – М., 1991. – 318с.
1044210
  Успенский В.В. Петербургские зодчие. / В.В. Успенский. – Л, 1948. – 140с.
1044211
  Моренец Н.И. Петербургские казенные металлообрабатывающие заводы горного департамента в первой половине XIX столетия. (К истории машиностроения в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Моренец Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 13л.
1044212
  Жуйков Г.С. Петербургские марксисты и группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 328 с.
1044213
  Берлов С.Л. Петербургские математические олимпиады / С.Л. Берлов, С.В. Иванов, К.П. Кохась. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 608с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0083-7
1044214
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – М., 1934. – 480с.
1044215
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – Москва, 1992. – 558с.
1044216
  Гоголь Н.В Петербургские повести : Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель : Для неполной средней и средней школы / Н. В. Гоголь ; Рис. Н. Кузмина. – Москва ; Ленинград : Госиздат детской литературы НКП РСФСР, 1943. – 141 с., рис. – (Школьная библиотека)


  Авт. предисл., ред.: Кирпичников, Александр Иванович (1845-1903)
1044217
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1956. – 176с.
1044218
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1965. – 273с.
1044219
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 208с.
1044220
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 166с.
1044221
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1976. – 173с.
1044222
  Гоголь В Н. Петербургские повести / В Н. Гоголь. – Минск, 1976. – 175 с.
1044223
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Минск, 1976. – 175 с.
1044224
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 208с.
1044225
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 125 с.
1044226
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1981. – 206с.
1044227
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1990. – 210с.
1044228
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1991. – 205с.
1044229
  Гоголь Н.В. Петербургские повести : Невский проспект, Нос, Портрет, Шинель, Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь ; худож. Ю.И. Чарішников. – Киев : Грани-Т, 2008. – 180, [20] с. : ил. – Развернутый тит. л. – ISBN 978-966-465-073-8
1044230
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Николай Гоголь ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 302, [6] с. : ил. – Примеч.: с. 298-302. - Содерж. также: Миргород ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6065-5
1044231
  Пушкин А.С. Петербургские повести А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя / А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь. – Москва : Правда, 1986. – 152 с.
1044232
  Маркович В.М. Петербургские повести Гоголя / В.М. Маркович. – Л : Художественная литература, 1989. – 205с.
1044233
  Достоевский Ф.М. Петербургские повести и рассказы / Ф.М. Достоевский. – Л, 1973. – 783с.
1044234
  Зарецкий В.А. Петербургские повести Н.В. Гоголя / В.А. Зарецкий. – Саратова, 1976. – 89 с.
1044235
  Шарова Т.Г. Петербургские повести Н.В.Гоголя в литературно-критической борьбе 30-х -- начала 40-х гг.19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарова Т.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 17л.
1044236
  Губарев И.М. Петербургские повсести Гоголя / И.М. Губарев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 159с.
1044237
  Шустер У.А. Петербургские рабочие в 1905-1907 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Шустер У.А.; Лен. отд. Ин-та истории СССР и АН СССР. – Л., 1978. – 37л.
1044238
  Шустер У.А. Петербургские рабочие в 195-1907 гг. / У.А. Шустер. – Л, 1976. – 283с.
1044239
  Шурыгина А.П. Петербургские рабочие в революции 1905-1907 гг. / А.П. Шурыгина. – Л, 1955. – 32с.
1044240
  Семанов С.Н. Петербургские рабочие накануне первой русской революции / С.Н. Семанов. – Москва-Ленинград, 1966. – 172с.
1044241
  Крузе Э.Э. Петербургские рабочиев 1912-1914 годах / Э.Э. Крузе. – М.-Л, 1961. – 346с.
1044242
  Крестовский В.В. Петербургские тайны / В.В. Крестовский. – Москва
1. – 1996. – 656с.
1044243
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы : Роман в шести частях / В.В. Крестовский. – Москва : Правда
Ч.1-4. – 1990. – 732 с.
1044244
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 1. – 1990. – 704с.
1044245
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 2. – 1990. – 799с.
1044246
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы : Роман в шести частях / В.В. Крестовский. – Москва : Правда
Ч.IV гл.49-74 - VI. – 1990. – 768 с.
1044247
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – Пб., 1921. – 30с.
1044248
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1974. – 326с.
1044249
  Ломашвили П.Н. Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" -- зачаток марксистской партии в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ломашвили П.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1044250
   Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". – Архангельск, 1985. – 193с.
1044251
  Гиппиус З.Н. Петербургский дневник / З.Н. Гиппиус. – М., 1991. – 125с.
1044252
   Петербургский дневник театрала : еженедельная театрально-литературная газета. – Санкт-Петербург
Вып. 1-52. – 1904
1044253
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Новосибирск, 1951. – 312с.
1044254
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1952. – 300с.
1044255
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Новосибирск
2. – 1953. – 336с.
1044256
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Челябинск
2. – 1955. – 464с.
1044257
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Свердловск, 1979. – 448с.
1044258
   Петербургский комитет РСДРП. – Л, 1986. – 590с.
1044259
  Абпросимова Т.А. Петербургский комитет РСДРП/б/ : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Абпросимова Т.А.; ЛГУ. – Л, 1980. – 14л.
1044260
  Подколзин Борис Иванович Петербургский кружок князя А.И.Васильчикова и зарождение кооперативного кредита в России (60-70-ые годы 19 в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Подколзин Борис Иванович; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – л.
1044261
  Спасский И.Г. Петербургский монетный двор / И.Г. Спасский. – Л, 1949. – 72с.
1044262
  Сергеев А.Н. Петербургский посол: ист. роман. / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1980. – 296с.
1044263
   Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым = Peterburgsij sbornik / Nekrasov : В.Г. Белинский, Ф.М. Достоевский, Искандер [псевд. А.И. Герцена], А.И. Кронеберг, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.В. Никитенко, кн. В.Ф. Одоевский, И.И. Панаев, гр. В.А. Соллогуб, И.С. Тургенев. – факсимильное изд. – Leipzig : Zentralantiquariat, 1976. – [2], 560 с. : ил. – Обл. в лат. транслитерации: Peterburgsij sbornik / Nekrasov. - Факс. изд. На тит. л.: Спб.: тип. Э. Праца, 1846
1044264
  Кондакова Д.Ю. Петербургский текст в лирике Ю. Шевчука (на примере сборника "Сольник") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 293-297. – (Б-ка Ін-ту філології)
1044265
  Ростовцев Е.А. Петербургский университет 1905 г. в зеркале периодической печати / Е.А. Ростовцев, В.В. Андреева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 3-14. – ISSN 2070-9773
1044266
   Петербургский университет и революционное движение в России. – Ленинград, 1979. – 192 с.
1044267
  Костомаров Н. Петербургский университет начала 1860-х годов / Н. Костомаров. – [23] с. – Отд. оттиск
1044268
  Каменский А. Петербургский человек / А. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1936. – 225 с.
1044269
  Новик Д. Петербургское искусство ХХ века // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 108.
1044270
  Копылов Н.А. Петербургское направление Отечественной войны 1812 года. Швейцарские солдаты на полях России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 133-144. – ISSN 0130-3864
1044271
  Бистренко П.П. Петербургський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ, 1940. – 44 с.
1044272
  Гуренович М. Петербуржский живописец с сердцем Шопена // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 137-143. – ISSN 0234-1395


  Художник Ян Ционглинський
1044273
  Борисьонок Ю. Петербурзька германізація // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.84-88 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Деякі особливості політики Російської імперії щодо України
1044274
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Київ, 1947. – 327с.
1044275
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Доп. вид. – Київ, 1952. – 316с.
1044276
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Київ, 1961. – 296с.
1044277
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь : повісті / Олександр Ільченко. – Київ : Дніпро, 1975. – 516, [4] с.
1044278
  Багдасарян К. Петербурзьке оточення як чинник становлення Т. Шевченка-поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 261-269


  У статті розглядаються зв"язки з петербурзьким бомондом, які сприяли становленню Т. Шевченка як поета. В статье рассматриваются связи с петербургским бомондом, которые способствовали становлению Т. Г. Шевченко как поэта. The article overlooks ...
1044279
  Левицький В. Петербурзький текст української журналістики: Тарас Шевченко і часопис "Основа" // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 306-320. – ISBN 978-966-02-7586-7
1044280
  Пасько І.В. Петербурзькі адреси Тараса Шевченка: історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 242-242
1044281
  Гоголь М.В. Петербурзькі повісті / М.В. Гоголь. – К, 1959. – 252с.
1044282
  Гидони Г.И. Петергоф / Г.И. Гидони. – Л., 1931. – с.
1044283
   Петергоф. – Л, 1940. – 96с.
1044284
  Столпянский П.Н. Петергофская першпектива / П.Н. Столпянский. – С.-пб, 1923. – 70с.
1044285
   Петергофское совещание о проекте Государственной Думы под личным его императорского величества председательством : секретные протоколы. – Berlin : Eberhard Frowein Verlag. – XX, 220 с.
1044286
  Бредель В. Петерова наука / В. Бредель. – К., 1979. – 100с.
1044287
   Петефи в мировой культуре : материалы конференции. – Москва : Наука, 1975. – 158 с.
1044288
  Музичко О. Петиції українців Полтави, Чернігова та Одеси про відкриття кафедр українознавства в Одеському (Новоросійському) університеті (1905-1906 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 3-18. – ISSN 2306-4250
1044289
  Кудінов Д. Петиційна кампанія українських селян у 1905 р. (на матеріалах Лівобережної України) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 27-31
1044290
  Делямар Казимир Петиція до Сенату імперії з вимогою реформувати викладання історії // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 5-8. – ISBN 978-617-681-137-4


  Казимир Делямар - французький політик, сенатор, славіст, редактор впливового часопису "La Patrie", секретар Паризького географічного товариства, близький приятель французького імператора Наполеона III, першим з іноземців звернув увагу на фальшивий ...
1044291
  Димитров И. Петко Войвода / И. Димитров. – София, 1956. – 62с.
1044292
  Славейкова С. Петко Р. Славейков / С. Славейкова. – София, 1959. – 252с.
1044293
  Косев Д. Петко Рачев Славейков общественна и политическа дейност / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 289, [2] с.
1044294
  Баева С. Петко Славейков : живот и творчество / С. Баева ; Изд.на Българ. акад. на науките. – София : Изд.на Българ. акад. на науките, 1968. – 269 с.
1044295
  Георгиев Любен Петко Ю.Тодоров / Георгиев Любен. – София, 1961. – 148с.
1044296
  Абдукадырова И.Х. Петлевое дозиметрическое устройство для непрерывной и дистанционной регистрации поглощенной дозы смешанного гамма-нейтронного излучения реакторных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Абдукадырова И.Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
1044297
  Казаков Владимир Александрович Петлевые уравнения движения и свойства вильсоновского среднего в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казаков Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т теор. физики. – М., 1981. – 12л.
1044298
  Мионюк Н. Петлюра - журналіст і редактор / Н. Мионюк, Д. Миронюк // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 3. – С. 26-28


  У статті згадується про дисертаційне дослідження доктора філологічних наук професора Миколи Тимошика часопису Симона Петлюри "Украинская жизнь".
1044299
  Овчаренко Е. Петлюра вийшов на екран // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 14
1044300
  Литвин С. Петлюра и Пилсудский: нелегкий путь к пониманию // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 265-284. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1044301
  Литвин С. Петлюра і Пілсудський: нелегкий шлях до розуміння // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 261-280. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1044302
  Валер О. Петлюра й петлюрівщина // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 233, червень : червень. – С. 22-24
1044303
  Стрельський Г. Петлюра Симон Васильович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 124-12. – ISBN 9665290258
1044304
  Руденко Р.Г. Петлюра Симон Васильович / Р.Г. Руденко, В.В. Головченко // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 301-304. – ISBN 966-8088-02-6
1044305
  Степаненко М. Петлюра Симон Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7016-11-2
1044306
  Короткий В.А. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 524-526. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1044307
  Сюндюков І. Петлюра та Facebook. Нові шанси для історичної справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  Коментарі науковців. Вірші, присвячені Симону Петлюрі.
1044308
  Дем"янчук І. Петлюра та єврейські погроми // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 4-5
1044309
  Яковлєв А. Петлюра та Пілсудський: спільні цілі та погляди (1918-1921 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 354-357. – ISBN 978-966-493-651-1
1044310
  Тимошик-Сударикова Петлюріана паризького журналу "Тризуб" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 108-118


  У статті аналізується одна з провідних тем часопису - життя, діяльність та вшанування пам"яті засновника ""Тризуба"", одного з провідників Української революції Симона Петлюри. One of the leading themes of the magazine - the life, activity and ...
1044311
  Ананко Ж. Петлюрівський сотник, директор школи і вчитель Іван Юрченко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.3-9
1044312
  Богуславський О.В. Петлюрівщина як політичний феномен: полеміка на сторінках української еміграційної "лівої" преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 164-170


  Стаття присвячена дослідженню політичної полеміки у середовищі "лівих" течій міжвоєнної української еміграції в Європі та прихильників лінії С. Петлюри й очолюваного ним Державного центру УНР. Простежується не тільки еволюція політичного мислення, а й ...
1044313
  Шеф К. Петлюровская авантюра в октябре-ноябре 1921 года / К.Шеф. – Б.М. – С.163-200. – (вырезка)
1044314
  Кольцов М. Петлюровщина / Михаил Кольцов. – Петербург : Госиздат, 1922. – 43, [2] с.
1044315
  Зархин Л. Петлюровщина перед советским судом : (Дело "Союза Освобождения Украины") / Лев Зархин. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1930. – 52 с.
1044316
  Найман О.Я. Петлюрофілія як різновид українофобії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 61-67. – ISSN 0320-9466
1044317
  Сенченко І.Ю. Петля / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1925. – 40 с. – 1907-1975
1044318
  Акимова М. Петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 132-143. – ISSN 1728-8568
1044319
  Гласко Марек Петля : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 109-152
1044320
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 412с.
1044321
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
1044322
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
1044323
  Литвин А. Петля Корбута / А. Литвин, А. Сальникова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
1044324
   Петля Нестерова Петра Миколайовича // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-36 : фото
1044325
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1972. – 224с.
1044326
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1982. – 278с.
1044327
  Сименон Ж. Петр-латыш / Ж. Сименон. – Москва, 1991. – 160с.
1044328
  Корчмарь Я.И. Петр 1-й и его эпоха. / Я.И. Корчмарь. – К., 1937. – 105с.
1044329
  Щекотов Н.М. Петр 1 и царевич Алексей / Н.М. Щекотов. – Москва - Ленинград, 1943. – 12с.
1044330
  Порфирьев Е.И. Петр I - основоположник военного искусства русской регулярной армии и флота / Е.И. Порфирьев. – Москва, 1952. – 288с.
1044331
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – Москва
1. – 1940. – 432с.
1044332
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – Москва
2. – 1941. – 624 с.
1044333
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
3. – 1946. – 502 с.
1044334
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
4. – 1948. – 514 с.
1044335
  Богословский М.М. Петр I : Материалы для биографии / М.М. Богословский. – М.
5. – 1948. – 315 с.
1044336
  Шмаринов Д. Петр I : альбом рисунков на темы романа А. Толстого / Д. Шмаринов. – Москва : Искусство, 1950. – 25 ил.
1044337
  Базилевич К.В. Пётр I государственный деятель, преобразователь, полководец / К.В. Базилевич. – Москва : Издательство 9-я тип. Военного издательства в Ленинграде, 1946. – 56 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива. История СССР)
1044338
  Лапина И. Петр I и Алексей. Картина Н.Н.Ге. / И. Лапина. – Л., 1949. – 12с.
1044339
  Кафенгауз Б.Б. Петр I и его время / Б.Б. Кафенгауз. – Москва, 1948. – 174 с.
1044340
  Оларт Е. Петр I и женщины / Е. Оларт. – Киев, 1991. – 118с.
1044341
  Дмитрев А. Петр I и церковь. / А. Дмитрев. – М., 1931. – 88 с.
1044342
  Фирсов Н.Н. Петр III и Екатерина II. Первые годы ее царствования : опыт характеристик / Н.Н. Фирсов. – Петроград ; Москва : Издание Т-ва М.О. Вольф, 1915. – 108, [4] с., [1] л. портр. : фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1044343
  Янишевский М.Э. Петр Александрович Казанский. / М.Э. Янишевский. – с.
1044344
  Ушенин Х. Петр Александрович Кривоногов / Х. Ушенин. – М, 1965. – 50с.
1044345
  Пирумова Н.М. Петр Александрович Кропоткин / Н.М. Пирумова. – М., 1972. – 223с.
1044346
  Исакова О.В. Петр Александрович Ребиндер / О.В. Исакова. – М, 1958. – 124с.
1044347
  Кузьменко Р.И. Петр Александрович Ребиндер / Р.И. Кузьменко, И.А. Махрова. – Изд 2-е, доп. – М, 1971. – 184с.
1044348
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев -- выдающийся русский географ и путешественник (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; АН СССР, Ин-т геогр. – М., 1955. – 38л.
1044349
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев, 1808-1890. / В.В. Цыбульский. – Москва : Наука, 1988. – 218с.
1044350
  Островер Л.И. Петр Алексеев / Л.И. Островер. – Москва : Молодая гвардия, 1957
1044351
  Островер Л.И. Петр Алексеев / Л.И. Островер. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 224с.
1044352
  Струминский М.Я. Петр Алексеев в Якутской ссылке. / М.Я. Струминский. – Якутск, 1940. – 78с.
1044353
  Белосельский З. Петр Алексеевич Кропоткин : биографический очерк / З. Белосельский. – Санкт-Петербург : Изд. ОН. Поповой, 1906. – 46 с. – (Темы жизни : Еженедельное издание ; № 19)
1044354
  Маркин В.А. Петр Алексеевич Кропоткин, 1842-1921 / В.А. Маркин. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1044355
  Остромецкий А.А. Петр Алексеевич Олышев / А.А. Остромецкий. – М., 1952. – 63с.
1044356
  Кулакова Л.И. Петр Алексеевич Плавильщиков. / Л.И. Кулакова. – Москва-Л., 1952. – 104с.
1044357
   Петр Алексеевич Широков (1895-1944). : био-библиографический указатель. – Казань : [Татполиграф], 1955. – 32 c. – Библиогр.: с. 27-28
1044358
   Петр Андреевич Зайончковский : Библиографический указатель. – 2-е изд.перераб.и доп.кдевяностолетию со дня рождения. – Москва : Московский университет, 1995. – 64с.
1044359
  Смирнова Н.В. Петр Андреевич Земятченский / Н.В. Смирнова. – Москва, 1960. – 56с.
1044360
  Петровская В.И. Петр Андреевич Павленко. 1899-1951 / В.И. Петровская. – М., 1954. – 28с.
1044361
  Пасецкий В.М. Петр Анжу / В.М. Пасецкий. – Москва, 1958. – 40с.
1044362
  Ежов В.А. Петр Анисимович Моисеенко. / В.А. Ежов. – М, 1929. – 130с.
1044363
  Гарибджанян Г.Б. Петр Арвеладзе / Г.Б. Гарибджанян. – Тбилиси, 1970. – 50с.
1044364
  Мамедов А.Д. Петр Бабаев : (Биогр. очерк) / А. Мамедов ; Ин-т истории партии при ЦК КП Азербайджана - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Баку : Азернешр, 1988. – 89, [2] с. : ил.
1044365
  Мдивани Г.Д. Петр Багратон / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1949. – 144с.
1044366
  Бычваров Д М. Петр Берон / Д М. Бычваров, Бычварова Нелли. – Москва : Мысль, 1981. – 231 с. – (Мыслители прошлого)
1044367
   Петр Богачев. – Москва, 1988. – 32 с.
1044368
  Рыбаков Б.А. Петр Бориславич:поиск автора "Слова о полку игореве" / Б.А. Рыбаков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 286 с.
1044369
  Френкель В.Я. Петр Борисович Козловский / В.Я. Френкель. – Ленинград, 1978. – 142с.
1044370
  Петинова Е.Ф. Петр Васильевич Басин : 1793-1877 / Е.Ф. Петинова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 271 с. : ил., цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 205-228
1044371
   Петр Васильевич Васильев. – Москва : Советский художник, 1952. – 88 с.
1044372
  Шефов А.Н. Петр Васильевич Васильев / А.Н. Шефов. – М., 1973. – 83с.
1044373
   Петр Васильевич Зарицкий - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост. П.В. Зарицкий ; науч. ред. В.В. Андреев]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 91, [2] с. включ. обл., [10] л. ил. : ил., портр. – Имен. указ. : с. 88-90. – Библиогр. : с. 81-87. – ISBN 978-966-623-984-9
1044374
   Петр Васильевич Зарицкий (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка, Геолого-географический ф-т ; [ сост. : С.Р. Марченко ; науч. ред. В.В. Андреев ; библиогр. ред. С.Б. Глибицкая ]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 120 c., [ 16 ] с. илл.
1044375
   Петр Васильевич Митурич (1887-1956) : к 90-летию со дня рождения. Каталог выставки / Митурич, Выставка, Москва. произведений., 1978; Авт. вступ. ст. и сост.: Е. Жукова. – Москва : Советский художник, 1978. – 58 с.
1044376
   Петр Васильевич Митурич 1887-1956 : выставка произведений. Живопись. Графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1968. – 36 с.
1044377
  Поляк А.И. Петр Васильевч Елкин / А.И. Поляк. – Л., 1989. – 70с.
1044378
  Шихматов С.А. Петр Великий : Лирическое песнопение, в 8 песнях / Сочинил князь Сергей Шихматов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в тип. Шпора, 1810. – [8], 217, 50, 66с. – Конволют. Перепл. с: Ночь на размышления / Сергей Шихматов. - СПб.,1814 (49 с.) ; Ночь на гробах / С. Шихматов. - СПб., 1812 (66 с.)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1044379
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1908. – 157, [2] с., 4 л. ил., портр. ил., портр., факс. – (Русская быль ; № 3)
1044380
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 157, [2] с., 5 л. ил., портр. ил., портр., факс. – Конволют. - Пер.: Александр Первый / Т. Шиман. – (Русская быль ; № 3)
1044381
   Петр Великий : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
[Т. 1]. – 1947. – 433 с.
1044382
  Павленко Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – Москва, 1975. – 383 с.
1044383
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва : ИКПА. – ISBN 5-85202-021
Кн.1, 2. – 1990. – 422,1с.
1044384
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва
3. – 1990. – 409с.
1044385
   Петр Великий в анекдотах : Черты из жизни и деятельности / Под ред. Шевляков М., Щеголев Я. – (к 200-лет. юбилею Петербурга). – Санкт-Петербург : Изд-во Ив. Ив. Иванова, 1901. – 247 с.
1044386
  Петр Великий Петр Великий в его изречениях / Петр Великий. – Москва, 1991. – 111с.
1044387
  Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 0869-608Х
1044388
  Леонов В. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 229-232.


  Статья представляет собой опыт биографии первой государственной библиотеки-БАН, основаной Петром Великим в 1714 г.
1044389
  Буганов В.И. Петр Великий и его время / В.И. Буганов. – М. : Наука, 1989. – 192с.
1044390
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – М., 1920. – 120с.
1044391
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – М., 1920. – 115с.
1044392
  Либрович С. Петр Великий и женщины / С. Либрович. – Ярославль, 1991. – 62с.
1044393
  Васькин А.А. Петр Великий и Триумфальные ворота // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 8-10. – ISSN 1684-2618
1044394
  Соколовский И.В. Петр Великий как воспитатель и учитель народа / [Соч.] И.В. Соколовского. – Казань : Тип. Ун-та, 1873. – [4], 148, III с. – Перепеч. из "Учен. записок" Казанск. ун-та, 1873 г., № 4 и 5. – Библиогр. в примеч.
1044395
  Петров П.Н. Петр Великий, последний царь Московский и первый император (1672-1725) : биографический очерк П.Н. Петрова : [с прил. портр. имп. Петра Великого, грав. на стали с вернейшего портр., писан. Карлом Моором, по гравюре Якова Хубракена]. – Санкт-Петербург : Изд. Г. Гоппе, 1872. – 163 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф. без портр. , в экз. № 78547 отсут. с. 49-163


  Ил. : Мор де Карель (1656-1738), Гоубракен, Якобус (1698-1780)
1044396
  Павленко Н.И. Петр Великий. / Н.И. Павленко. – Москва, 1990. – 591с.
1044397
  Платонов С.Ф. Петр Великий. Личность и деятельность / С.Ф. Платонов. – Л., 1926. – 115с.
1044398
  Мордовцев Д.Л. Петр Великий. Начало славных дел / Даниил Мордовцев ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-684-4
1044399
  Сидоров А. Петр Вильямс : Живопись. Сценография / А. Сидоров. – Москва, 1980. – 136с.
1044400
   Петр Владимирович Вильямс. – Москва, 1953. – 138 с.
1044401
  Клюева Т.Ю. Петр Владимирович Вильямс. 1902-1947 / Т.Ю. Клюева. – М., 1956. – 39с.
1044402
  Сабсай П.В. Петр Владимирович Сабсай / П.В. Сабсай. – Москва, 1979. – 16с.
1044403
  Рогинская Ф.С. Петр Владимирович Сабсай. / Ф.С. Рогинская. – М., 1958. – 87с.
1044404
  Елисеева Н. Петр Гарчев (1923-2001) - украинский историк из Малого Буялыка // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 87-93. – ISSN 2218-0567


  Статья посвящается П.И. Гарчеву, украинскому ученому историку и педагогу, работавшему в разные периоды жизни в Сумах, Харькове, Запорожье, Симферополе и создавшему научные школы в области проблем истории Украины. Профессор, доктор исторических наук, П. ...
1044405
  Нахимовский М.И. Петр Глебович Ярков / М.И. Нахимовский. – Москва : Советский композитор, 1973. – 40 с.
1044406
   Петр Горюнов. – Москва, 1990. – 31с.
1044407
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский. – Москва, 1919. – 153с.
1044408
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский.. – Пб., 1921. – 88с.
1044409
  Кузнецов В.И. Петр Григорьевич Меликишвили (Меликов), 1850-1927: Химик / В.И. Кузнецов, Н.В. Небиеридзе. – Москва, 1985. – 224с.
1044410
  Плоткин С.Я. Петр Григорьевич Соболевский / С.Я. Плоткин. – М., 1966. – 128с.
1044411
  Самошин А.И. Петр Гришин, чекист. / А.И. Самошин. – Рязань, 1960. – 144с.
1044412
  Стийенский Р. Петр Дабшевич / Р. Стийенский. – Москва, 1943. – 47с.
1044413
  Покаржевский П.Д. Петр Дмитриевич Покажевский. / П.Д. Покаржевский. – М, 1977. – 15с.
1044414
  Беспалова Л.А. Петр Дмитриевич Покаржевский. / Л.А. Беспалова. – М., 1959. – 80с.
1044415
  Петропавловская Л.И. Петр Добрынин. Жизнь и подвиг / Л.И. Петропавловская. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 192 с. : ил.
1044416
  Витрук Н.В. Петр Емельянович Недбайло (1907-1974) / Н.В. Витрук, П.М. Рабинович // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-0769


  С 1959 г. и до конца жизни заведовал каф. теории государства и права в Киевском гос. ун-те . Его крупная научная заслуга - обоснование возрастания роли норм права в развитии общества
1044417
  Макаров Г.Н. Петр Заломов / Г.Н. Макаров. – Горький, 1972. – 159с.
1044418
  Страхов Н.И. Петр Замойский / Н.И. Страхов. – М : Художественная литература, 1976. – 350 с.
1044419
  Егоров А.А. Петр Замойский и его творчество. 1896-1958 / А.А. Егоров. – М : Московский рабочий, 1964. – 100 с.
1044420
  Запорожец М.К. Петр Запорожец / М.К. Запорожец. – Москва, 1960. – 56с.
1044421
   Петр Запорожец : Документы и материалы. – Винница : Винницкое областное книжно-газетное издательство, 1962. – 178 с., [1] л. портр. : ил.
1044422
  Мережковский Д.С. Петр и Алексей: Истр. роман. / Д.С. Мережковский. – Краснодар, 1990. – 430с.
1044423
  Даниш М. Петр и город Петра интересны словакам // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 98-100. – ISSN 0235-7089
1044424
  Мищенко Н. Петр и его команда / Н. Мищенко, Н. Задерей // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2013. – № 4 (26), апрель. – С. 98-107. – ISSN 2221-4542


  Последние 15 лет Петр Порошенко больше занимается политикой, чем бизнесом. Чья заслуга в том, что его бизнес процветает?
1044425
  Шугаев В.М. Петр и Павел. / В.М. Шугаев. – Иркутск, 1979. – 332с.
1044426
  Рысс Е.С. Петр и Петр / Е.С. Рысс. – Москва : Детская литература, 1974. – 383 с.
1044427
  Андрианов П.М. Петр и Полтава : (по поводу 200-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – 62, [2] с. ил., портр., карт.
1044428
  Жданов Л.Г. Петр и Софья / Л. Жданов. – Москва : АРМАДА, 1994. – 748, [3] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр Великий. - Загол. корешка: Петр Великий. - В кн. также: Д.Л. Мордовцев. Державный плотник ; П.Н. Петров. Балакирев. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-053-5
1044429
  Ростунов И.И. Петр Иванович Багратион / И.И. Ростунов. – М., 1957. – 252с.
1044430
  [Г.Л.И.] Петр Иванович Бартенев : некролог / [Г.Л.И.]. – [Б. м. : б. и.], 1912. – С. 1129-1137. – Отд. оттиск из: "Исторический вестник", № 12, 1912 г.
1044431
  Булгарин Ф. Петр Иванович Выжигин. – Санкт-Петербург, 1831. – 265 с.
1044432
   Петр Иванович Живаго 1883-1948. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
1044433
  Тарасов И.Д. Петр Иванович Зенцев. / И.Д. Тарасов, С.П. Зенцова. – Уфа, 1966. – 91с.
1044434
   Петр Иванович Кодьев. Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники = Peter Kodyev : моногр. сборник / составитель Елена Кодьева. – Киев : АлМакс, 2012. – 221, [2] с. : ил., фот. – Резюме англ.


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича у дарунок від упорядника книги З повагою 28 листопада Підпис 2013 р.
1044435
  Разумовская С.В. Петр Иванович Котов / С.В. Разумовская. – М.-Л, 1950. – 32с.
1044436
  Шпис К.В. Петр Иванович Лебедев / К.В. Шпис. – Москва, 1952. – 32с.
1044437
   Петр Иванович Леонтьев. – М, 1949. – 12 с.
1044438
   Петр Иванович Линицкий, профессор Киевской духовной академии : некролог и произнесенные при погребении речи // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 52 с. : 1 портр.
1044439
  Троицкая Т.Н. Петр Иванович Лисицын / Т.Н. Троицкая. – М, 1988. – 127с.
1044440
  Нестерова Н.М. Петр Иванович Лукирский. / Н.М. Нестерова. – М., 1959. – 41с.
1044441
  Киктенко Т.П. Петр Иванович Лященко 1876-1955 : библиографический указатель / Т.П. Киктенко, Е.И. Скокан; АН УССР. – Киев : Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1961. – 64 с. – (Ученые Украинской ССР)
1044442
  Львов П.И. Петр Иванович Львов : каталог выставки / П.И. Львов. – Москва, 1979. – 13 с.
1044443
  Тарасов Л.М. Петр Иванович Петровичев / Л.М. Тарасов. – М., 1951. – 32с.
1044444
  Круглый И.А. Петр Иванович Петровичев / И.А. Круглый. – Л, 1975. – 146с.
1044445
  Руднев В.В. Петр Иванович Петровичев. / В.В. Руднев. – Москва, 1979. – с.
1044446
   Петр Иванович Петровичев. 1874-1947. – М., 1959. – 31с.
1044447
   Петр Иванович Шолохов. – М, 1982. – 24с.
1044448
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и античное философское наследие. (Проблемы ареопагитика). / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1963. – 490с.
1044449
  Чачанидзе В.И. Петр Ивер и археологические раскопки Грузинского монастыря в Иерусалиме. / В.И. Чачанидзе. – Тбилиси, 1977. – 235с.
1044450
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и проблемы ареопагитики. / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1957. – 63с.
1044451
   Петр Илемницкий. – М., 1960. – 58с.
1044452
  Савицкий В. Петр Илемницкий. / В. Савицкий. – М., 1964. – 136с.
1044453
  Липаев И.В. Петр Ильич Чайковский : (биографический очерк) / Ив. Липаев. – Москва ; Лейпциг : Изд. П. Юргенсона, 1905. – 61 с.
1044454
  Черный О. Петр Ильич Чайковский / О. Черный, Е. Черная. – Минск : Молодая гвардия, 1944. – 63 с.
1044455
  Бугославский С.А. Петр Ильич Чайковский / С.А. Бугославский. – Москва, 1945. – 26 с.
1044456
  Кунин И.Ф. Петр Ильич Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва, 1953. – 48 с.
1044457
  Орлова Е.М. Петр Ильич Чайковский / Е.М. Орлова. – Москва : Музыка, 1980. – 271 с.
1044458
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1983. – 191с.
1044459
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1984. – 200 с.
1044460
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1990. – 220 с.
1044461
  Поляновский Г.А. Петр Ильич Чайковский. / Г.А. Поляновский. – Москва, 1954. – 62 с.
1044462
  Положишников Д.О. Петр Ипатов. (1887-1918. Биография одного из организаторов Советской власти и партизанского движения на Ставрополье). / Д.О. Положишников. – Ставрополь, 1954. – 48с.
1044463
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 143с.
1044464
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Москва, 1949. – 164с.
1044465
  Мавродин В.В. Петр І и петровская эпоха в оценке нашего современника / В.В. Мавродин. – Л., 1972. – 32с.
1044466
  Мавродин В.В. Петр І и преобразование России в первой четверти XVIII века / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1954. – 32с.
1044467
  Панов В.А. Петр І как полководец. / В.А. Панов. – М., 1940. – 126с.
1044468
  Фруменков Г.Г. Петр І на Севере. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1972. – 22с.
1044469
  Наумова Н.Н. Петр Капица / Н.Н. Наумова. – Л : Советский писатель, 1984. – 200 с.
1044470
  Дубинянская Я. Петр Капица: В любых обстоятельствах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  Петро Леонідович Капиця — фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
1044471
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1973. – 45с.
1044472
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт, 1805-1867 / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1985. – 63с.
1044473
  Алешкин А.В. Петр Кириллов : очерк творчества / А.В. Алешкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1974. – 155 с.
1044474
  Рясенцев Б.К. Петр Комаров / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1976. – 72 с.
1044475
  Гай А. Петр Комаров. Очерки жизни и творчества / А. Гай. – Хабаровск, 1956. – 176 с.
1044476
  Рыжова В.Ф. Петр Константинов / В.Ф. Рыжова. – М., 1981. – 88с.
1044477
  Гиндин А.М. Петр Красиков. Жизнь и революционная деятельность / А.М. Гиндин, Г.М. Гиндин. – Красноярск, 1972. – 279с.
1044478
  Востоков Е.И. Петр Кривоногов / Е.И. Востоков. – Москва, 1972. – 80с.
1044479
  Петухова О. Петр Кропоткин: за волю и анархию // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
1044480
  Чебаевский Н.Н. Петр Круглов. / Н.Н. Чебаевский. – Барнаул, 1982. – 79с.
1044481
  Финн К.Я. Петр Крымов / К.Я. Финн. – М, 1942. – 112с.
1044482
   Петр Кузьмич Анохин : воспоминания современников, публицистика. – Москва : Наука, 1990. – 282, [2] с., [1] л. портр. : ил. – (Ученые СССР. Очерки, воспоминания, материалы). – ISBN 5-02-003449-5
1044483
   Петр Кузьмич Анохин (1898-1974). – Москва : Наука, 1987. – 127 с, [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 13 ; Сер. биол. наук. Физиология)
1044484
  Курганов М.С. Петр Лаймен из Нексе. / М.С. Курганов. – Таллин, 1956. – 328с.
1044485
  Коркина А. Петр Леонарди: Докум. повесть. / А. Коркина. – Кишинев, 1980. – 136 с.
1044486
  Митурич П.В. Петр Митурич : основные даты жизни и творчества / П.В. Митурич. – Москва : Советский художник, 1972. – 136 с.
1044487
   Петр Митурич (1887-1956): Избранные рисунки к 100-летию со дня рождения. – Москва, 1988. – 88с.
1044488
  Никифораки Н.А. Петр Михайлович Боклевский 1816-1897 / Н.А. Никифораки. – Москва : Искусство, 1952. – 31 с.
1044489
  Верзилов А.В. Петр Михайлович Добровольский : (Биогр. очерк) / А.В. Верзилов. – Чернигов : Тип. Губ. земства, 1911. – 12 с., 1 л. портр. – Отт. из 8 в. "Тр. Черниг. арх. комис.", 1911
1044490
   Петр Михайлович Соложенкин. – Душанбе, 1981. – 165с.
1044491
  Шмельков П.М. Петр Михайлович Шмельков / П.М. Шмельков. – Москва : Изобразительное искусство, 1963. – [44] с.
1044492
  Козлов А.Н. Петр Михайлович Шмельков 1819-1890 / А.Н. Козлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 35 с.
1044493
  Хауптман П. Петр Могила // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 62-79. – ISBN 966-7077-60-8
1044494
  Голубев С.Т. Петр Могила и Исаия Копинский : Вступление Петра Могилы на Киевскую Митрополию и его отношения к Исаии Копинскому / [С. Голубев]. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1886. – С. 210-243. – Отд. оттиск: Православное обозрение. 1874. т. 1, с. 210-243 - Без обл. и тит. л. - Авт указ в конце статьи
1044495
   Петр Могила.Митрополит Киевский, 1877
1044496
   Петр Наумович Пинкисевич : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [24] с.
1044497
  Трунов К. Петр Нестеров / К. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 254 с.
1044498
  Трунов К.И. Петр Нестеров / К.И. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 208 с.
1044499
  Боргман И.И. Петр Николаевич Лебедев : [Некролог] / И. Боргман. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 28 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1912
1044500
  Боргман И. Петр Николаевич Лебедев / И. Боргман. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1912. – 28 с.
1044501
  Лукомская А.М. Петр Николаевич Лебедев / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1950. – 186с.
1044502
  Радунская И.Л. Петр Николаевич Лебедев / И.Л. Радунская. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Физика, №11/1991)
1044503
  Кравец Т.П. Петр Николаевич Лебедев и его творчество / Т.П. Кравец. – М.-Л, 1950. – 5-10с.
1044504
  Сердюков А.Р. Петр Николаевич Лебедев, 1866-1912 / А.Р. Сердюков. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
1044505
  Головин Г.И. Петр Николаевич Рыбкин / Г.И. Головин. – М.-Л., 1951. – 44с.
1044506
   Петр Николаевич Староносов : каталог. – Москва : Советский художник, 1966. – 12 с.
1044507
   Петр Николаевич Третьяков. – Москва : Наука, 1983. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 15)
1044508
  Смирнова Н.В. Петр Николаевич Чирвинский (1880-1955) / Н.В. Смирнова. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 96 с.
1044509
  Орлов В.И. Петр Николаевич Чирвинский XXV-летие (1902-1927) научной и преподавательской деятельности. : Биография, список научных трудов и юбилейное чествование. / В.И. Орлов, Н.Х. Платонов, препарат.студ.Сердюченко. – Новочеркасск, 1928. – 54с.
1044510
   Петр Осипович Потапов, 1882-1945. – Одесса, 1982. – 20с.
1044511
  Оссовский П.П. Петр Оссовский / П.П. Оссовский. – М., 1968. – 127с.
1044512
  Ольшевский В. Петр Оссовский / В. Ольшевский. – Москва, 1970. – 80с.
1044513
  Утков В.Г. Пётр Павлович Ершов / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1950. – 104 с.
1044514
  Шмигевский Н.В. Петр Павлович Ершов (1815-1869) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С.48-49
1044515
  Ярославцов А.К. Пётр Павлович Ершов, автор сказки "Конек-Горбунок" : Биографические воспоминания универ. товарища его, А.К. Ярославцова : С прил. литогр. портр. П.П. Ершова, снимка его почерка и рец., являвшихся с изд. его сказки "Конек-Горбунок". – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [4], 200, XII с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. факс.
1044516
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – 4-е изд. – Л., 1932. – 301с.
1044517
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л-М, 1932. – 546с.
1044518
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ленинград
Кн. 1-2. – 1934. – 557с.
1044519
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1934. – 288с.
1044520
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ленинград
Кн. 2. – 1934. – 275с.
1044521
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1934. – 132с.
1044522
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л., 1935. – 68с.
1044523
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1937. – 271с.
1044524
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 8-е изд. – Ленинград : Художня література
Кн. 1, 2. – 1938. – 636 с.
1044525
  Кафенгауз Б.Б. Петр Первый / Б.Б. Кафенгауз. – Ташкент, 1942. – 64 с.
1044526
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
3. – 1945. – 153с.
1044527
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
1. – 1946. – 200с.
1044528
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
2-3. – 1946. – 200с.
1044529
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / А.Н. Толстой. – Москва : Художня література
Кн. 1-3. – 1947. – 807 с.
1044530
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1953. – 788с.
1044531
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1958. – 658 с.
1044532
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1959. – 648с.
1044533
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1960. – 590с.
1044534
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Оренбург, 1961. – 835с.
1044535
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1964. – 664с.
1044536
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 2-3. – 1965
1044537
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1968. – 744с.
1044538
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Куйбышев, 1969. – 688с.
1044539
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Кишинев, 1970. – 648с.
1044540
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Л., 1971. – 679с.
1044541
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1972. – 648с.
1044542
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1972. – 736с.
1044543
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Орджоникидзе, 1972. – 762с.
1044544
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 3-е изд. – Фрунзе, 1973. – 764с.
1044545
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 4-е изд. – Фрунзе, 1974. – 764с.
1044546
  Петров А.П. Петр Первый / А.П. Петров. – Л., 1975. – 20с.
1044547
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 744с.
1044548
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1976. – 748с.
1044549
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва, 1977. – 590с.
1044550
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1979. – 664с.
1044551
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1979. – 328с.
1044552
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
2. – 1979. – 432с.
1044553
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1980
1044554
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск, 1981. – 607с.
1044555
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1981. – 672с.
1044556
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – К., 1982. – 482с.
1044557
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 654с.
1044558
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 511с.
1044559
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Ростов-на-Дону, 1983. – 734с.
1044560
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Алма-Ата, 1984. – 528с.
1044561
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1985. – 632с.
1044562
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – Москва : Художня література, 1985. – 831с. – (Школьная б-ка)
1044563
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ашхабад, 1986. – 718с.
1044564
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1986. – 765с.
1044565
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / А.Н. Толстой. – Саранск : Советская Россия, 1986. – 720с.
1044566
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва, 1986. – 720с.
1044567
  Толстой Н А. Петр Первый / Н А. Толстой. – Каунас, 1987. – 604с.
1044568
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1987. – 686 с.
1044569
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Пермь, 1987. – 602с.
1044570
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
1. – 1987. – 318с.
1044571
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
2. – 1987. – 430с.
1044572
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1988. – 686с.
1044573
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1989. – 687с.
1044574
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / Толстой А.Н. – Москва : Воениздат, 1989. – 590 с.
1044575
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман в 3 кн. / Аю Толстой. – Москва : Просвещение
Кн. 1. – 1989. – 272 с. : 1 л. портр.
1044576
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман в 3 кн. / А. Толстой. – Москва : Просвещение
Кн.2-3. – 1989. – 368 с.
1044577
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1990. – 635с.
1044578
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск
1. – 1990. – 587с.
1044579
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
1. – 1992. – 320с.
1044580
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
2. – 1992. – 399с.
1044581
  Толстой А. Петр Первый / Алексей Толстой. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 700 с. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-025526-9
1044582
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – Москва, 1983. – 144с.
1044583
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1989. – 175с.
1044584
  Коничев К.И. Петр Первый на Севере: повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано / К.И. Коничев. – Архангельск, 1984. – 367с.
1044585
  Толстой А. Петр Первый. Киносценарий / А. Толстой, Вл. Петров. – Москва, 1935. – 128с.
1044586
  Ивенский С.Г. Петр Петрович Белоусов / С.Г. Ивенский. – Л., 1959. – 39с.
1044587
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, Н.М. Нестерова. – М, 1954. – 114с.
1044588
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, А.П. Епифанова. – М, 1967. – 279с.
1044589
  Забоева Ия Васильевна и др. Петр Петрович Вавилов : Страницы библиографии крупного ученого-биолога, талантливого организатора науки / РАН; Уральское отд-ние; Коми научный центр; Сост.: И. В. Забоева, О. Н. Попова, В. М. Швецова. – Сыктывкар, 1994. – 56с. – (Люди науки ; Вып. 8)
1044590
  Кравченко К.С. Петр Петрович Кончаловский / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1949. – 36с.
1044591
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1956. – 4с.
1044592
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1958. – 31с.
1044593
   Петр Петрович Кончаловский / Кончаловский, , Петрович. Выставка произведений. Москва. Петр, 1976. – Москва, 1976. – 87с.
1044594
  Никольсий В.А. Петр Петрович Кончаловский. / В.А. Никольсий. – М, 1936. – 132,22с.
1044595
  Кончаловский П.П. Петр Петрович Кончаловский. / П.П. Кончаловский. – М., 1977. – 64с.
1044596
  Нестерова Н.М. Петр Петрович Лазарев (1878-1942). / Н.М. Нестерова. – М., 1958. – 128с.
1044597
  Леонов Н.И. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : (к столетию первого путешествия в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг.) / Н.И. Леонов. – Москва, 1957. – 48с.
1044598
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : Пособие для учащихся / И.В. Козлов. – Москва : Просвещение, 1983. – 96с. – (Люди науки)
1044599
  Чернявский В.И. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский как географ. : Автореф... канд. географ.наук: / Чернявский В.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1950. – 16 с.
1044600
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1827-1914 / И.В. Козлов, А.В. Козлова; Отв. ред. Мурзаев Э.М. – Москва : Наука, 1991. – 265с. – (Научно-биографическая серия)
1044601
   Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, его жизнь и деятельность. – Ленинград, 1928. – 265с.
1044602
  Застрожнов И.А. Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 57-69. – ISSN 0042-8779
1044603
  Мензбир М. Петр Петрович Сушкин 1866 - 1928 / М. Мензбир; АН СССР. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 12 с.
1044604
  Решетов А.М. Петр Петрович Шмидт (1869-1938) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 92-104. – ISSN 0869-1908
1044605
  Шагалов А.А. Петр Проскурин / А.А. Шагалов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 155 с.
1044606
  Аитов Б. Петр Радионов : очерк / Б. Аитов. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 24 с.
1044607
  Короткова Ольга Петр Рамус : Тема номера:Время рассудит // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-48 : Іл. – ISSN 1818-2968
1044608
  Иляхинский М.А. Петр Ремушев / М.А. Иляхинский, 1944. – 24с.
1044609
  Романов И.З. Петр Романовский / И.З. Романов. – М., 1984. – 160с.
1044610
   Петр Семенович Голубь. – Москва : Советский художник, 1957. – 63 с.
1044611
  Стефанович М.П. Петр Сергеевич Белинник -- Народный артист СССР / М.П. Стефанович. – К, 1960. – 31с.
1044612
  Стельмашенко М.А. Петр Скарга : (Историческое изследование) / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1912. – IV c., 328 с., II c.
1044613
  Дубровский П.П. Петр Скарга, езуит и проповедник польского короля Сигизмунда III / П.П. Дубровский. – [Б. м.]. – [211-220 c.]
1044614
  Архангельский В.В. Петр Смородин. [1897-1939] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с., [17] л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографическая ; вып. 1(535))
1044615
   Петр Соболевский. – М, 1969. – 14с.
1044616
  Карышева Т.И. Петр Сокальский: жизнь и творчество / Т.И. Карышева. – Москва : Советский композитор, 1984. – 200 с.
1044617
  Статьева П.М. Петр Старостин - бесстрашный солдат великих боев / П.М. Статьева. – Одесса, 1961. – 53с.
1044618
  Бинов М.Л. Петр Старостин / М.Л. Бинов. – Одесса, 1988. – 205с.
1044619
  Жердев В.В. Петр Степанович Шарварок и Византийские реминисценции в его росписях в церкви Рождества Христова во Флоренции // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 87-94. – ISSN 2226-2180
1044620
  Табачник В Д. Петр Столыпин / Д. Табачник, В. Воронин. – Харьков : Фолио, 2011. – 118, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5614-6
1044621
   Петр Тимофеевич Тронько : [Историк]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 55с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1044622
  Сазонова К.К. Петр Тимофеевич Фомин / К.К. Сазонова. – Ленинград, 1984. – 223с.
1044623
   Петр Тимофеевич Фомин. – Москва, 1986. – 64с.
1044624
  Трошин И И. Петр Федорович Гречкин / И.И. Трошин. – Волгоград : Организация союза художников РСФСР, 1974. – 24 с.
1044625
  Раневский И. Петр Федорович Кривонос. / И. Раневский. – М, 1938. – 16с.
1044626
   Петр Федорович Папкович 1887-1946. – Москва : Наука, 1987. – 95с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер.технических наук.Механика ; Вып.18)
1044627
  Ракова М.М. Петр Федорович Соколов. / М.М. Ракова. – М, 1952. – 31с.
1044628
   Петр Федорович Шпак - выдающийся министр и ученый эпохи расцвета геологии в Украине (к 85-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. IV-VII : фото. – ISSN 1682-721Х
1044629
  Шаталов Н.Н. Петр Федорович Шпак - выдающийся министр, ученый, человек (К 85-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136 : фото. – ISSN 0367-4290
1044630
   Петр Филиппович Свистов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125. – ISSN 0130-2906
1044631
  Касьяненко В.Г. Петр Францевич Лесгафт / В.Г. Касьяненко. – Киев, 1950. – 40с.
1044632
  Толстой Л.Н. Петр Хлебник : легенда в 5-ти картинах / Л.Н. Толстой. – Петроград : Изд Петроградского гос. театров, 1919. – 16 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от ред. СПб 1920 XI/4
1044633
  Петухова О. Петр Чаадаев: царский сумасшедший // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
1044634
  Евсеев Б.Т. Петр Чайковский, или Волшебное Перо : повесть-сказка / Борис Евсеев. – Москва : Белый Город, 2008. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1423-7
1044635
  Шапиро П.Е. Петр Шапиро / П.Е. Шапиро. – М., 1975. – 54 с.
1044636
  Разумовская С.В. Петр Шухмин / С.В. Разумовская. – Л, 1966. – 104с.
1044637
   Петр Юрьевич Пушистов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
1044638
  Вольфсон Ф.И. Петр Яковлевич Антропов / Ф.И. Вольфсон. – Москва, 1985. – 94с.
1044639
   Петр Яковлевич Анурин. Живопись : [каталог выставки] / Анурин Петр Яковлевич. Выставка живописи; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. Н.М. Иванова. – Москва : [б. и.], 1980. – [12] с., [7] л. ил. : портр.
1044640
  Степанова М.А. Петр Яковлевич Гальперин: жизненные и профессиональные ориентиры // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 5. – С. 96-109. – ISSN 0042-8841
1044641
  Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев / М. Жихарев. – 172-208, 9-54с.
1044642
  Тартаковский Б.С. Петр Ясько и его отряд / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1957. – 183с.
1044643
  Глоба А. Петр, Петр / А. Глоба. – Л, 1939. – 78с.
1044644
  Ліс А. Петра Сергіевіч / А. Ліс. – Минск, 1970. – 104с.
1044645
  Савельев Владимир Петра: путь "сквозь горлышко бутылки" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 72-73 : Фото
1044646
   Петравчук Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368. – ISBN 978-966-439-754-1
1044647
  Бледный С.Н. Петражицкий Л.И - создатель российской психологической теории права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.14-16
1044648
  Гриценко І.С. Петражицький Лев Йосипович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 162. – ISBN 978-966-06-0557-2
1044649
  Девятайкина Н. Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируется цикл диалогов из трактата первого гуманиста эпохи Возрождения Петрарки (1304-1374) на эстетические темы: "О великолепии строений" ("De magnificentia aedium), "О дорогой обстановке" ("De supellectili preciose"). "О коринфских ...
1044650
  Науменко Н. Петрарка і петраркізм в українській поезії ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1044651
  Алєксандрова О.В. Петрарка Франческо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 277-279. – ISBN 966-316-069-1
1044652
  Хлодовский Руф Игоревич Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гуманизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хлодовский Руф Игоревич; Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1044653
  Маркова М. Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 66-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1044654
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Каунас, 1949. – С. 5-20
1044655
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Вильнюс, 1950. – С. 5-19
1044656
  Прокофьев В.А. Петрашевский / В.А. Прокофьев. – М., 1962. – 336с.
1044657
  Возный А.Ф. Петрашевский и царская тайная полиция / А.Ф. Возный. – Київ : Наук. думка, 1985. – 139 с. – (Научно-популярная литература)
1044658
   Петрашевський Станіслав Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 15 : Станіслав Петрашевський. – С. 3-31.
1044659
  Буцик А.К. Петрашевці / А.К. Буцик. – К., 1962. – 91с.
1044660
   Петрашевцы. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина, 1907. – [5] , 160, 4 с. – Экз. № 47829 деф., без тит. л. и огриг. обл., описан по ген кат. – (Политические процессы Николаевской эпохи)
1044661
  Лейкина В. Петрашевцы / В. Лейкина. – М., 1924. – 148с.
1044662
   Петрашевцы. – М-Л
Т.2. – 1927. – 261с.
1044663
   Петрашевцы. – М-Л
Т.3. – 1928. – 389с.
1044664
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – Л., 1956. – 45с.
1044665
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – М., 1965. – 164с.
1044666
  Егоров Б.Ф. Петрашевцы / Б.Ф. Егоров. – Л, 1988. – 234с.
1044667
   Петрашевцы в воспоминаниях современников. – М-Л, 1926. – 295с.
1044668
  Семевский В.И. Петрашевцы и крестьянский вопрос / В.И. Семевский. – 205-220с.
1044669
  Усакина Т.И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов 19 века / Т.И. Усакина. – Саратов, 1963. – 160с.
1044670
   Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. – М, 1986. – 267с.
1044671
  Канн П.Я. Петрашевцы. / П.Я. Канн. – Л., 1968. – 45с.
1044672
  Мебзевишвили З.В. Петре Умикашвили - публицист и критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мебзевишвили З.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22 с.
1044673
   Петренко Петро Васильович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 203
1044674
   Петренко Петро Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 67. – ISBN 966-8352-11-4
1044675
   Петренко Петро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368-369. – ISBN 978-966-439-754-1
1044676
   Петренко Петро Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 200. – ISBN 978-617-7530-19-9
1044677
  Василенко С. Петренкове небо святої Софії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)


  "У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, що на території Національного заповідника "Софія Київська", відбулася презентація книги "Дивлюся на небо та й думку гадаю" в перекладах мовами світу (книга одного вірша), виданої ...
1044678
  Курганський В.М. Петрефізичні та геофізичні проблеми вивчення склоднопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу. : Автореф... д-ра геолог.наук: 04.00.05. / Курганський В. М.; КДУ. – Київ : Киевский университет, 1996. – 55л.
1044679
  Накоряков Н. Петрик-адмірал / Н. Накоряков. – Х.-Одеса, 1930. – 116с.
1044680
  Журахович С.М. Петрик і його мама : повість / С.М. Журахович. – Київ, 1964. – 45 с.
1044681
  Капустіна Н.І. Петриківський живопис - візитна картка Дніпропетровщини / Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 57-59
1044682
  Чуднівець А.С. Петриківський розпиз: сучасний стан, загрози, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 120-122
1044683
  Гарькава Т.А. Петриківський розпис : теорія та методика : підручник / Тетяна Гарькава ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 403, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 152-156. – ISBN 978-966-981-270-4
1044684
  Шеретюк Р.М. Петриківський розпис як ключовий елемент візуалізвції національного бренду // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 31-32
1044685
  Чуднівець А.С. Петриківський розпис як феномен української художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуднівець Анастасія Сергіївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1044686
  Рацибарська Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 6-11
1044687
  Глухенька Н.О. Петриківські декоративні розписи / Н.О. Глухенька. – К, 1965. – 45с.
1044688
  Глухенька Н.О. Петриківські майстри декоративного розпису / Н.О. Глухенька. – К, 1959. – 25с.
1044689
   Петриківські розписи. – Київ, 1973. – 104 с.
1044690
  Свинцов Є. Петрикова правда / Є. Свинцов. – К., 1970. – 50с.
1044691
  Глухенькая Н.А. Петриковка / Н.А. Глухенькая. – Днепропетровск, 1975. – 14с.
1044692
  Бунецкий Д. Петриковские "соцсети" // Сегодня. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 223). – С. 22-23
1044693
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 109-110
1044694
   Петрина Наталія Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 204 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1044695
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 213-214. – ISBN 978-966-439-961-3
1044696
   Петрина Наталія Василівна (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 119. – ISBN 966-95774-3-5
1044697
  Панцхава И.Д. Петрици / И.Д. Панцхава. – Москва : Мысль, 1982. – 128с. – (Мыслители прошлого)
1044698
   Петриченко Ніна Яківна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53
1044699
   Петричук Михайло Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 342 : фото
1044700
  Стеценко І.В. Петрі-об"єктне моделювання систем : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.13.06 / Стеценко Інна Вячеславівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1044701
   Петрів Тарас Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 230. – ISBN 978-966-2726-03-9
1044702
  Федотюк П.К. Петрів Хрест : роман та оповідання / Петро Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
1044703
  Франко І.Я. Петрії й Довбущуки : В двох частинах / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків, 1928. – 155с.
1044704
  Шеремет Е.М. Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов / Е.М. Шеремет, Е.В. Седова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 67-80 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1044705
  Костенко М.М. Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 9-31 : рис., табл. – Бібліогр.; 24 назв. – ISSN 1682-3591
1044706
  Кафенгауз Б.Б. Петро I і його час / Б.Б. Кафенгауз. – Київ, 1949. – 164 с.
1044707
   Петро Антонович Плевако // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 22-23


  Плевако Петро Антонович — громадський, політичний і церковний діяч, член Української Центральної Ради.
1044708
  Реброва Н. Петро Аркадійович Кочубей // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 195-203. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
1044709
  Ткачук О. Петро Болбочан - захисник української державності та жертва її дрібних авнтюристів та інтриганів при владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 13-14
1044710
   Петро Болбочан: повернення до Києва // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 1


  Відкриття пам"ятника заплановане на 4 жовтня у сквері Болбочана.
1044711
  Пахолко С. Петро Вавринович Терещук - славетний віденський різбяр першої половини XX ст. із села Вибудів на Тернопільщині / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 31-33. – ISSN 1811-542X
1044712
  Камолікова Ольга Петро Варшавець: "Ваш комфорт - наша задача" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 64-65 : фото
1044713
  Аксьонова Наталія Петро Васильович Іванов - корифей українського народознавства ( конференція до 170-річчя від дня народження, Харків, 1-2 грудня 2007 р.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1044714
  Горбач Юлія Петро Волиняк (Чечет ) - кореспондент митрополита Іларіона ( Івана Огієнка ) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 46-55
1044715
  Піскун В . Петро Врангель - людина честі й обов"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817
1044716
  Демков М.И. Петро Георгієвич Редкін // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-1258-2
1044717
  Пасічник Т. Петро Гордієнко : Епопея / Т. Пасічник. – Hью Йорк
2 : Рідний гомін. – 1957. – 240с.
1044718
  Пасічник Т. Петро Гордієнко: епопея / Т. Пасічник. – 2-ге вид. – Нью-Йорк
ч. 1. – 1964. – 180с.
1044719
  Лященко С.П. Петро Григорович Богач // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 38-41. – ISBN 966-7419-44-4
1044720
  Криловець Юрій Петро Григорович Редкін - фундатор методики географії / Криловець Юрій, Криловець Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 49-51. – Бібліогр. 6 назв
1044721
  Гродзинський М. Петро Григорович Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 59-61. – ISBN 966-7419-44-4
1044722
  Назарець В. Петро Гулак-Артемовський і Тарас Шевченко як фундатори української адресованої лірики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 34-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1044723
  Білик О. Петро Гулак-Артемовський і Харківська школа романтиків: спадкоємність традиції // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 18-21. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1044724
  Домановська М.Є. Петро Гулак-Артемовський і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1044725
  Рудянчук І. Петро Гулак-Артемовський на сторінках "Киевской старины" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 56-60. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1044726
  Поліщук В. Петро Гулак-Артемовський у студіях Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1044727
   Петро Данилович Сардачук : Надзвичайний і Повноважний Посол України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148. – ISSN 0869-3595
1044728
  Антонович В.Б. Петро Дорошенко / Володимир Антонович // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 191-195. – ISBN 5-7760-0493-4
1044729
  Чухліб Т.В. Петро Дорошенко / Тарас Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. – Сумарій укр., англ. – Бібліогр.: с. 61. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-09-9
1044730
  Журавльов Д.В. Петро Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 185-190. – ISBN 978-966-14-1182-0
1044731
   Петро Дорошенко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8137-97-6
1044732
  Степанков В.С. Петро Дорошенко і Бучацький договір 1672 року // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 58-60
1044733
  Барвінок Ю. Петро Дорошенко і Чигирин (1665-1676 роки) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 60-66
1044734
  Шекір М. Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні : (До 300-річчя з дня смерті Петра Дорошенка) / М. Шекір. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2001. – 162с. – ISBN 966-7298-85-Х
1044735
  Смолій В.А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с. : іл. – ISBN 978-617-569-051-2


  У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі ...
1044736
  Шурхало Д. Петро Дорошенко: від гетьмана обох берегів Дніпра до Вятського воєводи / Д. Шурхало, А. Саковська // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 64-65
1044737
  Степанков В. Петро Дорошенко: шлях до булави // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 308-350
1044738
   Петро Дурдинець: віхи життя видатного практика і науковця - подвижника створення комплексних лісових підприємств Карпат / М.Г. Адамовський, Н.І. Библюк, Ю.Ю. Туниця, Р.В. Шпек // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 254-256 : фото. – ISSN 1991-606X
1044739
  Строков Л.М. Петро Заковорот. / Л.М. Строков. – К., 1972. – 81с.
1044740
  Журавльов Д.В. Петро Іваненко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 211-214. – ISBN 978-966-14-1182-0
1044741
  Неїло І. Петро Іванов: розвідник народного духу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1044742
  Зелений Петро Петро Іванович Горовий / Зелений Петро; Науково-дослід інститут зеленої України. – Hю-Йорк : Укр. кооператива, 1949. – 91с. – (Видання Науково-дослідного інституту зеленої України / Під кер.ред. Івана Світа)
1044743
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 167-185


  "...Як створювалася фальсифікована історія".
1044744
   Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 157-172
1044745
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – C. 157-172
1044746
  Буткевич В.Г. Петро Іванович Калнишевський. До 300-річчя з дня народження // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – C. 144-153
1044747
  Іващук Л.А. Петро Іванович Рулін - перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 180-191
1044748
  Чорний О. і Чорна Е. Петро Ілліч Чайковський / О. і Чорна Е. Чорний. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 46с.
1044749
  Журавльов Д.В. Петро Калнишевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 253-256. – ISBN 978-966-14-1182-0
1044750
   Петро Калнишевський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 122-125. – ISBN 978-966-8137-97-6
1044751
  Білоцерківска А. Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 77-84
1044752
  Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32


  Подається оцінка постаті останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Дается оценка личности последнего кошевого атамана Запорожской Сечи П.Калны- шевского в исторических ...
1044753
  Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 161-170. – ISSN 0869-3595
1044754
  Осадча Юлія Петро Калнишевський останній кошовий Запорозької Січі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 6-9. – ISSN 1819-7329
1044755
  Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено дискусійні питання біографії Петра Калнишевського часів його перебування у Соловецькому монастирі. In the article are reflected the debatable biography"s questions of Petro Kalnyshevsky at the times of his stay in the Solovky"s ...
1044756
  Коцур Г.Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-027-6
1044757
  Блюміна І. Петро Капшученко - визнання в світі й на Батьківщині // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.158-159
1044758
  Ярема С. Петро Караманський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 218-221. – ISSN 0042-9422
1044759
  Ковалів Ю. Петро Карманський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 73-75. – ISSN 0236-1477
1044760
  Голомб Л. Петро Карманський про авангардні явища літератури і мистецтва початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 170-173
1044761
  Галкіна Я.В. Петро Карманський у полоні народницького канону (шевченкова поетика крізь призму "Молодої музи") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 20-24. – (Серія: Філологія)
1044762
  Гайда Л. Петро Кизименко - дослідник історії Запорізького козацтва у центральноукраїнському регіоні / Л. Гайда, О. Кизименко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 158-160. – ISBN 966-95758-1-8
1044763
  Осипов О.К. Петро Кирилович Нечипоренко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 137-142. – ISBN 966-594-644-7
1044764
  Салата Г. Петро Кіндратович Худяков (1858-1935) - вчений-механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф: до 160-річчя від дня народження // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-39. – ISSN 2079-2999
1044765
  Якушев В. Петро Кішка : "Ккраїнська душа" оборони Севастополя // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 39-41
1044766
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1954. – 32с.
1044767
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1957. – 55с.
1044768
  Байда Ю.В. Петро Козланюк / Ю.В. Байда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 176 с., [1] арк. портр.
1044769
  Баб"як П.Г. Петро Козланюк : метод.-бібліогр. матеріали до 60-річчя з дня народження / склад. П.Г. Баб"як ; М-во культури Укр. РСР, Львівська держ. наук. б-ка. – Львів, 1964. – 26 с.
1044770
  Качкан В.А. Петро Козланюк / В.А. Качкан. – К., 1980. – 149с.
1044771
  Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний : Молоді роки / П.М. Сас; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 287с. – ISBN 966-02-4172-0
1044772
   Петро Конашевич Сагайдачний // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 54-57. – ISBN 978-966-8137-97-6
1044773
  Панасюк К. Петро Конашевич_Сагайдачний в українській літературі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
1044774
  Апанович О. Петро Конвшевич-Сагайдачний // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 80-92
1044775
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - славетний фундатор сучасного інтегративного українознавства і засновник Інституту українознавства / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-30


  Пропонується бібліографічний покажчик праць академіка Петра Кононенка за 2000-2008 рр.
1044776
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - фундатор сучасного українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 16-23
1044777
  Кононенко П. Петро Кононенко: любити Україну - це знати її, будувати і захищати / розмову вів Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 4
1044778
  Заячук В.Я. Петро Контний - ботанік, етнограф, громадський діяч (з нагоди 120-річчя від дня народження) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 298-299 : фото. – ISSN 1991-606X
1044779
  Мельничук І. Петро Костянтинович Заморій / І. Мельничук, Є. Палієнко, П. Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 53-54. – ISBN 966-7419-44-4
1044780
  Колодний А. Петро Косуха - соціолог релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 699-706. – ISBN 978-617-696-609-8
1044781
   Петро Ксенофонтович Бонташ // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 70. – ISBN 978-966-924-219-8
1044782
  Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко / Б. Грінченко. – Харьків (Харків) : Друк. "Печатне діло", 1908. – 15 с. – Окр. відбиток з: Збірник Харківського історико-філологічного т-ва, вид. в пошану проф. М. Сумцова, т. 18, 1909
1044783
  Франко А.Д. Петро Курінний - дослідник стародавнього Львова / А.Д. Франко, О.О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 82-97. – ISSN 2078-1849
1044784
  Смілянець Л.В. Петро Курінний - фундатор Уманського краєзнавчого музею // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Суспільні науки")
1044785
  Опацький І. Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 31-36. – ISSN 1998-4634


  Незважаючі на обмеженість джерельної бази, українські вчені здійсніли вагомий внесок у дослідження біографії й організаційної діяльності П.П. Курінного. Аналізуються статті Н. Полонської-Василенко до ювілеїв вченого.
1044786
  Зозуля А. Петро Курінний: становлення наукових інтересів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 185-188. – ISBN 978-966-171-795-3


  П.П. Курінний - відомий український історик.
1044787
  Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина / С.О. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2006. – 90с. : іл.
1044788
  Шмигевський М.В. Петро Леонідович Капиця : експеримент, теорія, практика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
1044789
  Івашків Г. Петро Лінинський: сторінки біографії, збирацької роботи і творчості : до 90-ліття від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 727-738. – ISSN 1028-5091
1044790
  Козловський В.П. Петро Ліницький як апологет метафізики у "вік науки" // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 3-16. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 4). – ISSN 2617-1678
1044791
  Шупик-Мозгова Петро Ліницький: жіттєвий шлях і духовна спадщина / Шупик-Мозгова; Укр.центр духовно культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 202с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-02-3
1044792
  Хланта І.В. Петро Лінтур : Біобібліографічний покажчик / І.В. Хланта, І.М. Сенько; Закарпатська держ.обл.універсальна наукова б-ка; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород : Патент, 1999. – 83с. – ISBN 966-7400-05-1
1044793
  Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1044794
  Кравчук І.В. Петро Лодій, "Настанови логіки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена забутому філософському рукопису П. Лодія "Наставление Логики", написаному мислителем у Львівський період творчості (1782 - 1802). Вона включає переклад і аналіз цього рукопису. Дослідження даної проблематики проводиться вперше. This ...
1044795
  Алєксандрова О.В. Петро Ломбардський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 279-280. – ISBN 966-316-069-1
1044796
  Кравчук І.В. Петро Людій як представник української академічної філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.159-174
1044797
   Петро Магденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 204, січень : січень. – С. 19-20
1044798
   Петро Магро // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 28 : Петро Магро. – С.3-22
1044799
  Погребенник В. Петро Масляк - 60 // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 129-130
1044800
  Дуков В.М. Петро Миколайович Лебедев - видатний російський фізик / В.М. Дуков. – Київ, 1952. – 111 с.
1044801
  Клінченко В.В. Петро Миколайович Нестеров - видатний російський льотчик / В.В. Клінченко. – Київ, 1950. – 87с.
1044802
  Колодний А. Петро Могила - відроджувач українського православ"я // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 53-98. – ISBN 978-617-696-609-8
1044803
  Нікітенко Н. Петро Могила - ктитор Софії Київської // Україна 17 століття: суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам"яті професора Валерії Михайлівни Нічик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад."; Ред.-упоряд.: Л. Довга, Н. Яковенко; Редкол.: М. Попович, Є. Бистрицький,В. Брюховецький. – Київ : Критика, 2005. – С.387-392. – ISBN 966-7679-78-0
1044804
  Замлинський В. Петро Могила / В. Замлинський, В. Пащенко // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 255-265. – ISBN 5-319-01062-1
1044805
  Дзюба О. Петро Могила // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-20. – ISSN 1819-7329
1044806
  Нічик В. Петро Могила // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0130-7037


  Петро Могила був найвидатнішим церковним і культурним діячем України XVII століття, архимандритом Києво-Печерської Лаври, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, засновником Києво-Могилянської академії. Його діяльність була спрямована на ...
1044807
   Петро Могила // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 61-65. – ISBN 978-966-8137-97-6
1044808
  Голобуцький П.В. Петро Могила (1596-1647) : Бібліографічний покажчик / П.В. Голобуцький, МоісеєнкоН.І, З.І. Хижняк; НАНУ. Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 248 с. – ISBN 966-02-2851-1
1044809
  Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 328с.+16с вкл. – ISBN 5-7770-0700-7
1044810
   Петро Могила і Києво-Печерська лавра (Добірка матеріалів) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій / Національний Києво-Печерський заповідник. – Київ, 1998. – 1996-1997. – С. 5-110
1044811
  Микитась В. Петро Могила і Київський колегіум // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 71-92. – ISBN 978-611-01-1768-5
1044812
  Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 7-11. – ISSN 2309-9127
1044813
  Шевченко В. Петро Могила і українська філософія ХVІІ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.130-135
1044814
  Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський. – Київ : Мистецтво, 1997. – 304с. – ISBN 966-577-020-9
1044815
  Мікульонок І.О. Петро Нестеров - автор найвідомішої у світі петлі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1044816
   Петро Одарченко : портрет вченого і дослідника : статті, документи, листи. – Київ : Смолоскип, 1999. – 253 с. – ISBN 966-7332-07-1
1044817
  Гродзинський Д.М. Петро Олексiйович Дмитренко - один з основоположникiв агрохiмiї та живлення рослин в Українi ( до 100-рiччя вiд дня народження) / Д.М. Гродзинський, В.В. Швартау // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 456-458. – ISSN 0522-9310
1044818
  Арасланова С. Петро Олександрович Лашкарьов - дослідник давніх київських храмів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 123-125. – ISBN 978-966-95419-8-7
1044819
  Шевченко О.Т. Петро Олексійович Кропоткін як історик, теоретик та пропагандист анархізму // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 184-190
1044820
  Лиман С.И. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: харківський період науково-педагогічної діяльності (1851 - 1869) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 37-47
1044821
  Дюженко Ю.Ф. Петро Олексійович Левченко / Ю.Ф. Дюженко. – К, 1958. – 45с.
1044822
  Вітрук М. Петро Омелянович Недбайло - видатний український правознавець / М. Вітрук, П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1044823
  Усенко І.Б. Петро Омелянович Недбайло - вчитель наших вчителів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2219-5521
1044824
   Петро Омельянович Недбайло // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-924-219-8
1044825
  Рабінович П. Петро Омельянович Недбайло (до 100-річчя від дня народження) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 116. – ISSN 0132-1331


  П.О. Недбайло - завідувач кафедри теорії та історії держави і права (з 1959 р.)
1044826
   Петро Осадчук / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)
1044827
  Наєнко М. Петро Осадчук того дня був в ударі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 298-300
1044828
   Петро Осадчук: час випробувань // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
1044829
   Петро Павлович Захарченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 153-155. – ISBN 978-966-924-219-8
1044830
  Заєць В. Петро Панч : популярний критичний нарис / В. Заєць ; Інститут Тараса Шевченка, Кабінет радянської літератури. – [Харків] : Вид-во "Український робітник", 1929. – 64 с.
1044831
  Коваленко Б. Петро Панч / Б. Коваленко. – К, 1931. – 57с.
1044832
  Дузь І.М. Петро Панч / Іван Дузь. – Київ : Дніпро, 1968. – 133с. – (Літературний портрет)
1044833
  Дончик В.Г. Петро Панч / В.Г. Дончик. – Київ, 1971. – 176с.
1044834
  Дончик В.Г. Петро Панч : нарис життя і творчості Відомості про видання / В.Г. Дончик. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Дніпро, 1981. – 209с.
1044835
  Яровий О. Петро Перебийніc: "Без традиції не може бути митця" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 декабря (№ 49)


  "Стою у центрі родоводу... Прапрадід і праправнук водночас..." - пише в одному з віршів цей український поет. Його лірична філософія охоплює найширші обрії буття. Бо й самому довелося бувати високо над горизонтом - служив льотчиком... Небо і земля, ...
1044836
  Мельничук А. Петро Перебийніс: "Я люблю свій козацький рід" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
1044837
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
1. – 1935. – 395с.
1044838
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
Кн. 2. – 1935. – 336с.
1044839
  Толстой О.М. Петро Перший / О.М. Толстой. – К., 1953. – 599с.
1044840
  Гербільський Г.Ю. Петро Перший в Західній Україні / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1948. – 96с.
1044841
  Гриценко А.П. Петро Петрович Костюченко - перший Герой Соціалістичної Праці на Глухівщині: переваги та недоліки ідеології державних заохочень у СРСР // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 353-357. – ISSN 2218-4805
1044842
   Петро Петрович Толочко - вчений і громадянин // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
1044843
   Петро Печорний = Petro Pechorny : [альбом]. – Київ : Софія-А, 2005. – 111, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 111. – ("Наш час - наш простір". Серія книг / ред. М. Маричевський ; кн. 2). – ISBN 966-8684-23-0
1044844
  Порошенко П. Петро Порошенко для Gazeta Wyborcza // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 6-7


  Стаття Путіна не про історію. Це - політиний маніфест з погрозами сусідам.
1044845
   Петро Порошенко привітав Івана Дзюбу з днем народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 липня (№ 15). – С. 5
1044846
  Костюченко О. Петро Порошенко: Одним із локомотивів руху нашої оновленої європейської України є Острозька академія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Президент України взяв участь в урочистостях з нагоди 440-річчя найстарішого вишу Східної Європи.
1044847
  Сенюк С. Петро Прокопович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 189-193
1044848
  Герей В. Петро Прокопович: пастух бджолиної пасіки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 15
1044849
  Шевчук В. Петро Ротач (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 19-69. – ISBN 978-966-06-0729-3
1044850
  Клековкін О.Ю. Петро Рулін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 277-283. – ISBN 978-966-136-114-9
1044851
  Дьячок Л. Петро Рулін: шведський підданий і... перший український театрознавець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 14


  Онука репресованого діяча культури Лада Дьячок вважає, що справжнє знайомство з творчою спадщиною ще попереду.
1044852
  Прокоп Т. Петро Рум"янцев-Задунайський та Катерина II: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 10-15. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1044853
  Чабан М.П. Петро Савенко - вчений, хірург, знавець мінеральних вод / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 54, № 3. – С. 112-115. – ISSN 2308-2097
1044854
  Брехуненко В.А. Петро Сагайдачний і Богдан Хмельницький: спадкоємність та еволюція політичних концепцій еліти Війська Запорозького // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 19-22
1044855
  Савчук В.С. Петро Семенович Палько - ректор Дніпропетровського українського університету у м. Дніпропетровськ // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 170-178. – ISBN 978-966-383-522-8
1044856
  Астаф"єв О. Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 13-24. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розкрито рецепцію творів Петра Скарги в українській літературі ХVII ст., дискусію з українськими полемістами довкола вибору конфесії та символів віри, реакцію на його твори прибічників православ"я. W artykule otworzone recepcje utworуw Piotra ...
1044857
  Ігнатович Олександра Петро Скунць : Бібліограф. покажчик / Ігнатович Олександра. – Ужгород, 1997. – 160с.
1044858
  Ференц Н. Петро Скунць як літературний критик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1044859
  Конта Р.М. Петро Сливенко - перший дипломатичний представник України у Фінляндії / Р.М. Конта, В.В. Пилипенко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 89-90
1044860
   Петро Сльота: Альбом. – Київ, 1982. – 24с.
1044861
  Сорокіна К. Петро Сокальський як діяч Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії (1869-1871) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 39-46. – ISSN 2519-2523
1044862
  Демуз І.О. Петро Стебницький - один з активних учасників української революції 1917-1921 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 102-108. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1044863
  Миронець Н.І. Петро Стебницький – один із меценатів і співробітників газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 36-41


  На основі аналізу публікацій газети "Рада" та листування П. Стебницького з Є. Чикаленком розкрита його роль у житті газети як порадника у виробленні редакційної політики, у пошуку грошей на її видання, як одного з меценатів, який підтримував газету ...
1044864
   Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
1044865
  Старовойтенко І. Петро Стебницький і українське громадсько-політичне життя початку XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2410-25-9
1044866
  Демченко Т. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 98-125. – ISSN 2306-4250
1044867
   Петро Степанович Погребняк. 1900-1976 рр.. – К., 1978. – 60с.
1044868
  Журавльов Д.В. Петро Суховій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 199-202. – ISBN 978-966-14-1182-0
1044869
  Цвенгрош А. Петро Терещук - всесвітньовідомий скульптор з Тернопільщини // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0130-1799
1044870
   Петро Тимофійович Тронько = Petro Tymofiyovych Tron"ko. – Київ : НБУВ, 2000. – 106 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-1672-6
1044871
   Петро Тимофійович Тронько. – Київ : НБУВ, 2005. – 192 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-3678-6
1044872
  Кривошея Г.М. Петро Тимофійович Тронько / [Кривошея Г.М., Семилєтка Г.П., Скляренко Є.М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 215, [1] с. : іл., портр. – Авт., та назва сер. зазнач. на звороті тит арк. - На обкл. сер. лише: Видатні вихованці та педагоги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги / редкол.: Л.В. Губерський (голова) [та ін.])
1044873
  Ситник А. Петро Тимофійович Тронько (1915-2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 754-757. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1044874
  Сорока М. Петро Ткаченко. Кілька камінців з мозаїки його життя // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-25.
1044875
  Наєнко М. Петро Тодосьович Бойко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 327-329
1044876
  Середюк О. Петро Толочко. Підручник історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 березня (№ 11/12). – С. 12-13


  " 25 лютого... на телеканалі Інтер було презентовано творчо-біографічну відео-стрічку "Петро Толочко. Учебник истории". П. Толочка вважають одним із речников теорії радянсько-московських ідеологів, що Київська Русь - це "єдина колиска східних слов"ян".
1044877
   Петро Тронько - історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Національної історичної бібліотеки України : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Г. Єфіменко, Л. Вовк, М. Цінська та ін. ; авт. перед. сл. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська]. – Київ : Національна історична бібліотека, 2016. – 102, [2] с. – Покажчики: с. 94-101
1044878
  Калакура Я.С. Петро Тронько в інтер"єрі української радянської та пострадянської історіографій // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 124-134. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується роль і місце визначного українського історика та державного діяча П. Т. Тронька в українській радянській та пострадянській історіографіях.
1044879
  Кухарєва Н. Петро Тронько і Переяслав / Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 26-28
1044880
  Бондаренко П. Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 40-41. – ISSN 2222-5250
1044881
   Петро Тронько. Обереги моєї долі. Спогади / запис і публікація Анатолія Сєрикова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 30-54. – ISSN 0131-2685
1044882
  Раневский І. Петро Федорович Кривонос. / І. Раневский. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 12 с.
1044883
   Петро Федорович Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 156-157 : фото
1044884
   Петро Федорович Шпак (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 121-122 : фото
1044885
  Романюк М. Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА // Літопис Української Повстанської Армії / [ Відп. ред. П. Й. Потічний ]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-126, [ 2 ]. – (Серія "Події і люди" ; кн. 6). – ISBN 978-966-2105-12-4
1044886
  Романюк М. Петро Федун - "Полтаву" у лавах збройного підпілля ОУН // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 288-299
1044887
  Захарчук О. Петро Франко- організатор військової авіації в Західній Україні (1890-1941) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 50-60. – ISSN 0869-3595
1044888
  Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – ISSN 0130-1799
1044889
  Гриценко І.С. Петро Християнович Вітгенштейн / І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило (заст. голови), П.О. Бех, В.А. Бугров, С.А. Вижва, І.О. Лютий, В.П. Шевченко]. – Київ : Либідь, 2012. – 143 с. : фотоіл. – (Почесні члени Університету Святого Володимира). – ISBN 978-966-06-0615-9
1044890
  Чагаєв О.Р. Петро Чаадаєєв про шляхи розвитку Росії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 107-108
1044891
  Шаповал Ю. Петро Шелест // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 41-44. – ISSN 0130-7037


  Він народився 14 лютого 1908 року в селі Андріївка нині Харківської області. Коли підріс, працював водовозом, листоношею, вантажником, робітником на залізничній станції.У 1927 році вчився в Ізюмській радпартшколі, у 1928-у став членом ВКП(б). Згодом ...
1044892
  Шаповал Ю. Петро Шелест / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7012-15-2
1044893
  Шелест П.Ю. Петро Шелест : "Справжній суд історії ще попереду" : спогади, щоденники, документи, матеріали / Петро Шелест ; [колектив упоряд.: Ю. Шаповал (голова), В. Баран, Г. Юдинкова та ін.] ; переклад: Г. Аркушин, С. Крисак] ; заг. ред. та вступ Юрія Шаповала. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 1119, [1] с. : іл., портр. – Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 1103-1118. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-129-7
1044894
  Бажан О.Г. Петро Шелест і «двірцевий переворот» у Кремлі 1964 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 32-35. – ISSN 1996-5931
1044895
  Пащенко В.О. Петро Шелест проти Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-106


  У статті проаналізовано події, пов"язані з утисками Олеся Гончара з боку першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, котрі значно посилилися після виходу у світ роману "Собор"
1044896
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1044897
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1044898
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – ISSN 0130-5247
1044899
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 338-354. – ISBN 978-966-611-701-7
1044900
  Латиш Ю. Петро Шелест, Володимир Щербицький і Річард Ніксон: американський "слід" у відставці першого секретаря ЦК Компартії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суперечок серед керівників СРСР довкола візиту Президента США Р. Ніксона на долю першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. Проаналізовано публікацію в газеті "Вашингтон пост" статті Д. Андерсона, у якій на основі таємних матеріалів ЦРУ ...
1044901
  Бажан О. Петро Шелест: від директора столичного авіаційного заводу до першого заступника голови Київської міської ради // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 229-237. – ISBN 978-617-7399-39-0
1044902
  Шаповал Ю. Петро Шелест: життя та політична діяльність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 386-408. – ISBN 978-966-02-4851-9
1044903
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: в ім"я правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 15


  З приводу перевидання книги "Попід Золоті Ворота".
1044904
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: Над Простором і Часом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 13
1044905
  Войтович С. Петро Шумовський / С. Войтович, Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 203-208. – ISBN 966-7631-05-2
1044906
  Журавльов Д.В. Петро Юхимович Шелест // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 397-400. – ISBN 978-966-14-1182-0
1044907
  Адаскина Н.Л. Петров-Водкин / Адаскина Н.Л. – Москва : Изобраз. искусство, 1970. – 39 с. : ил. – ([Мастера советского искусства в собрании Государственной Третьяковской галереи])
1044908
   Петров-Водкин К.С., выставка произведений. – Л., 1978. – 83 с.
1044909
   Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Выставка произведения. – М., 1966. – 48с.
1044910
  Русаков Ю.А. Петров-Водкин. / Ю.А. Русаков. – Л., 1975. – 135с.
1044911
   Петров (Домонтович) Віктор Платонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 368. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1044912
  Короткий В.А. Петров (Домонтович) Віктор Платонович (1894-1969) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 115-116. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1044913
  Короткий В. Петров Віктор Платонович (В. Домонтович) (1894-1969) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 431-432. – ISBN 5-7707-1062-4
1044914
   Петров Ельмар Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 343 : фото
1044915
   Петров Ельмар Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1044916
   Петров Олексій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1044917
   Петров Степан Осипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 409. – ISBN 978-966-2726-03-9
1044918
   Петров, Аркадий Иванович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 24с.
1044919
   Петров, Георгий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 23с.
1044920
   Петров, Николай Филиппович. Выставка произведений. Ленинград. 1972. – Л., 1972. – 44с.
1044921
  Антонов С.П. Петрович : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Огонек, 1991. – 62, [1] с. – (Библиотека "Огонек")
1044922
   Петровичев П.И., Туржанский Л.В.. – М., 1960. – 13с.
1044923
   Петровичева Ольга Петровна: Живопись. Каталог выставки. – Москва, 1980. – 10 с.
1044924
  Славинський М. Петрові Кононенку - 80! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 2-5


  Петро Кононенко - знаний українознавець, своєрідний поет, прозаїк і драматург, головний редактор наукового часопису "Українознавство", член редакційної ради журналу "Дивосвіт", автор 40 монографій, понад 700 статей, які перекладено англійською, ...
1044925
   Петровка, 38. – М., 1971. – 276с.
1044926
  Семенов Ю.С. Петровка, 38. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1964. – 368с.
1044927
  Семенов Ю.С. Петровка,38; Огарева,6; Противостояние : Повести / Ю.С. Семенов. – Харьков,Ростов-на-Дону : Грампус Эйт; Феникс, 1997. – 560с. – (Перехват). – ISBN 5858805361
1044928
  Липман А. Петровская кунсткамера : Архитектурно-исторический очерк / А. Липман. – Москва ; Ленинград, 1945. – 50 с.
1044929
  Марлинский С.Я. Петровские "Ведомости" как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Марлинский С.Я.; Москов. гос. библиотеч. ин-т им. В.М.Молотова. – Одесса, 1950. – 18 с.
1044930
  Гольденберг Л.А. Петровские геодезисты и первый печатных план Москвы / Л.А. Гольденберг, А.В. Постников; зав. ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1990. – 160 с. – ISBN 5-247-01113-9
1044931
  Салиас Е.А. Петровские дни : ист. повесть / Е.А. Салиас // Императрица Фике / Вс.Н. Иванов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 495-720. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-109-4
1044932
  Бега Ф.Ф. Петровский / Ф.Ф. Бега, В.Г. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 319 с. – (Серия биографий ; 19 (374))
1044933
  Кононов В. Петровский город // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 0235-7089
1044934
  Семененко Н.П. Петровский графитоносный район УССР / Н.П. Семененко, Г.В. Жуков. – Киев, 1995. – 96с.
1044935
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – Ленинград, 1949. – 12 с.
1044936
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – 16. – Ленинград, 1959. – 14 с.
1044937
  Летин В.А. Петровский текст усадебных проектов середины XVIII века: аннинский Петергоф // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена интерпретации символических программ ахитектурно-паркового ансамбля Петергофа времени правления Анны Иоанновны. В центре внимания автора - реализация "петровского текста" - основы политического кредо императрицы - в пространстве этой ...
1044938
  Звонцов М В. Петровское / М В. Звонцов, . – Ленинград, 1977. – 22с.
1044939
  Доценко Т.С. Петровська Леся Євгенівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 211-212. – ISSN 2075-437X
1044940
  Марочко В. Петровський Григорій Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 327-330. – ISBN 978-617-642-388-1
1044941
  Гуржій І.О. Петровський Микола Неонович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 156-157
1044942
   Петровський Микола Неонович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 204-206. – ISBN 966-02-0537-6
1044943
  Стрельська Л.І. Петровський Микола Неонович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 271. – ISBN 96966-8060-04-0
1044944
   Петровський Микола Неонович (1894-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1044945
  Попов Н.В. Петровы. / Н.В. Попов. – Москва, 1936. – 63с.
1044946
  Селянгин О.Б. Петрогенез базальт-дацитовой серии в связи с эволюцией вулкано-структур / О.Б. Селянгин. – М., 1987. – 148с.
1044947
  Юеличенко Елена Петровна Петрогенез гнейсовых комплексов обрамления Корсунь-Новомиргородского и Новоукраинского массивов : Автореф... кандид. геолого-минералогическихнаук: 04.00.08 / Юеличенко Елена Петровна; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1997. – 25л.
1044948
  Хрусталева Г.К. Петрогенез и рудоносность девонского осадочно-вулканогенного комплекса междуречья Даут-Кубань (Северный Кавказ) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Хрусталева Г.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
1044949
  Никулина Э.А. Петрогенез и структурообразование в докембрии юго-западной части Украинского щита. / Э.А. Никулина. – К, 1991. – 102с.
1044950
   Петрогенез и эндогенный рудогенезё. – М., 1983. – 128с.
1044951
  Шумлянський Л.В. Петрогенез та формаційна належність Каменського масиву (північний захід Українського щита) : геологія / Л.В. Шумлянський, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Розглянуто особливості будови і речовинного складу одного з розшарованих перидотит-габроїнових масивів Волинського мегаблоку Українського щита. Особливу увагу приділено характеру розшарування - як марко-, так і ритмічній шаруватості. Каменський масив ...
1044952
  Маракушев А.А. Петрогенезис / А.А. Маракушев. – Москва : Недра, 1988. – 291с.
1044953
  Маракушев А.А. Петрогенезис и рудообразование (геохимические аспекты) / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1044954
  Кузнецов И.Е. Петрогенезис и титаноносность массивов дунит-пироксинит-габбровой формации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Кузнецов И.Е.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1044955
  Наседкин В.В. Петрогенезис кислых вулканитов / В.В. Наседкин. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
1044956
   Петрогенезис никеленосных габброидных интрузий Волынского мегаблока Украинского щита. – К., 1991. – 138с.
1044957
  Кутыев Ф.Ш. Петрогенезис под вулканами: (В свете изуч. базит-гипербазитовых включений в базальтах). / Ф.Ш. Кутыев, В.Н. Шарапов. – Москва : Недра, 1979. – 197с.
1044958
  Каниболоцкий П.М. Петрогенезис пород и руд Криворожского железорудного бассейна. / П.М. Каниболоцкий. – Черновцы, 1946. – 313с.
1044959
  Кашинцев Г.Л. Петрогенезис ультраосновного массива Рай-Из на Полярном Урале : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Кашинцев Г.Л.; МГУ. Геол. фак. Кафедра петрографии. – М., 1972. – 24л.
1044960
  Авченко О.В. Петрогенетическая информативность гранатов метаморфических пород / О.В. Авченко. – Москва : Наука, 1982. – 104 с.
1044961
  Котов Н.В. Петрогенетические взаимоотношения основных и щелочных пород / Н.В. Котов. – Л., 1984. – 132с.
1044962
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород Стенняк-Аксуйского района Восточно-Кокчетавского синклинария : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Виноградов Г. Ф.; КГУ, Каф-ра полезных ископаемых. – К., 1969. – 307л. – Бібліогр.:л.274-303
1044963
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород степняк -аксурийского района восточно-кончетавского синклионория : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Виноградов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1044964
  Зенько Т.Е. Петрогенетические особенности вулканических пород Юго-западной ветви девонского вулканического пояса центрального Казахстана : Автореф... канд. геолог.-минералог.наук: 04.00.08 / Зенько Т.Е.; МГУ. Геолог. фак., 1975. – 26л.
1044965
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранимтов Волынского пегматитного поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Дис... канд. геолог-минерал.наук: / Криволап Л.С.; КГУ. – К, 1971. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
1044966
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранитов Волынского пегматитового поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Криволап Л.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1044967
  Білоус О.І. Петрогенетичні особливості гранітоподібних порід Сущано-Пержанської зони Українського щита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1044968
  Короновский Н.В. Петрогеохимическая специализация и условия образования кислых вулканических пород Нижнечегемского вулканического района Эльбрусской области / Н.В. Короновский, В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1044969
   Петрогеохимические и структурные особенности гранитного массива Каменные могилы Восточного Приазовья : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Яновський, В.С. Емець, А.С. Михайлова, Н.Н. Рожко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 50-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1044970
  Толстой М.И. Петрогеохимические особенности гранитоидных образований Приазовья : проблемы региональных геохимических исследований / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-13 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1044971
  Шеремет Е.М. Петрогеохимические особенности гранитоидных формаций областей протерозойской тектономагматической активизации запада Восточно-Европейской платформы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 40-50 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены гранитоидные формации докембрийского (1,85 - 1,6 млрд. лет) субплатформенного магматизма Украинского щита, Белорусского кристаллического массива и Балтийского щита отождествляемые с протерозойской тектономагматической активацией (ТМА). ...
1044972
   Петрогеохимические особенности гранитоидов южной части Украинского щита / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Е.Н. Михайлова, Т.И. Семенюк, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 21-28 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1044973
  Павлов Г.Г. Петрогеохимические особенности основных пород габбро-анортозитовой формации Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 42-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1044974
  Гоньшакова В.И. Петрогеохимические особенности ультраосновных - щелочных пород Маймача-Котуйской провинции / В.И. Гоньшакова, Л.С. Егоров. – М., 1968. – 100с.
1044975
  Афанасьева И.М. Петрогеохимические особенности флишевой формации южного склона советских Карпат / Афанасьева И.М. ; отв. ред. Ткачук Л.Г. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 242 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 234-241 (149 назв.)
1044976
   Петрогеохімічні типи гранітоїдів Українського щита та їх структурно-геологічна належність / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, І.В. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 31-36. – (Геологія ; Вип. 17)


  Проведено петрогеохімічну типізацію гранітоїдних комплексів УЩ. Встановлено належність виділених петрогеохімічних типів гранітоїдів до певних типів тектонічних блоків та етапів їх озвитку, а також тенденцію якісної зміни петрогеохімічних типів у часі, ...
1044977
   Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів українського щита та деякі аспекти їх практичного використання : Довідник-навчальний посібник / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. та ін. Гожик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 329с. – ISBN 966-594-360-Х
1044978
  Окладников А.П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1974. – 125 с.
1044979
  Окладников А.П. Петроглифы Верхней Ладоги / А.П. Окладников. – Ленинград, 1977. – 323с.
1044980
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
1. – 1969. – 220с.
1044981
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
2. – 1970. – 264с.
1044982
  Михайлов Борис Петроглифы каменной могилы (семантика, хронология, интерпретация) / Михайлов Борис. – Изд-е 2, дополн. – Запорожье. Москва : Дикое поле.Ин-тут общегуманит.исследований, 1999. – 240с. – ISBN 966-7037-28-2; 5-88230-080-0
1044983
  Линевский А.М. Петроглифы Карелии / А.М. Линевский. – Петрозаводск
1. – 1939. – 194с.
1044984
  Савватеев Ю.А. Петроглифы Карелии / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1976. – 40с.
1044985
  Окладников А.П. Петроглифы Монголии / А.П. Окладников. – Ленинград, 1981. – 228с.
1044986
  Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола / М.А. Дэвлет. – М, 1980. – 272с.
1044987
  Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе / М.А. Дэвлет. – М, 1982. – 128с.
1044988
  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии / Я.А. Шер. – Москва, 1980. – 328 с.
1044989
  Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни / Е.А. Окладникова. – Новосибирск, 1984. – 111с.
1044990
  Окладников А.П. Петроглифы Средней Лены / А.П. Окладников, В.Д. Запорожская. – Ленинград, 1972. – 271с.
1044991
  Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 120с.
1044992
  Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии: Хобд-сомон (гора Тэбш) / А.П. Окладников. – Ленинград, 1980. – 271с.
1044993
  Воробьева Мария Петроглифы Чукотки : Культпоход // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 136 : Фото
1044994
  Окладников А.П. Петроглифы Чулутын-гола (Монголия) / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1981. – 183с.
1044995
  Носов А. Петрогліфи з долини р. Орхон (Монголія) / А. Носов. – Київ, 1928. – С. 135-142. – Окрема відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
1044996
  Бадер О.М. Петрогліфи Кам"яної Могили / О.М. Бадер. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т. 1, вип. 6. – 1949. – С. 297-322
1044997
  Михайлов Б.Д. Петрогліфи Кам"яної Могили : семантика, хронологія, інтерпретація / Б.Д. Михайлов; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 296с. – ISBN 966-608-487-2
1044998
  Грунт А.Я. Петроград - Москва, июль - ноябрь 1917 / А.Я. Грунт, В.И. Старцев. – Москва, 1984. – 280с.
1044999
   Петроград в дни Великого октября. – Л., 1967. – 551с.
1045000
  Носач В.И. Петроград в дни завершающих боев / В.И. Носач. – Л, 1972. – 104с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,