Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1045001
  Голод Р.Б. "Петрії і Довбущуки" І. Франка в парадигмі української літературної готики / Р.Б. Голод, І.В. Гросевич // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 5-11. – ISSN 2077-804X
1045002
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 2
1045003
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)
1045004
  Захаров Є. "Петро Григоренко дуже близький до нашого часу" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 14


  Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров - про заходи зі вшанування 110-річчя видатного українця.
1045005
   [Петро Мефодійович Ляшук] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 117-118. – ISSN 1684-7903


  "...29 серпня 1933 р. народився Петро Мефодійович Ляшук. Діапазон науковой та практичної діяльності різноплановий: ендокринологія, кардіологія, пульмонологія, неврологія, гастроентерологія. Окремою сторінкою плідної і багатогранної діяльності П.М. ...
1045006
   [Петро Семенович Авсенєв (1810-1852)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 59-60. – ISBN 966-95855-1-1
1045007
  Сименон Ж. Петр-латыш / Ж. Сименон. – Москва, 1991. – 160с.
1045008
  Касьяненко В.Г. Петр Францевич Лесгафт / В.Г. Касьяненко. – Киев, 1950. – 40с.
1045009
  Толстой Л.Н. Петр Хлебник : легенда в 5-ти картинах / Л.Н. Толстой. – Петроград : Изд Петроградского гос. театров, 1919. – 16 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от ред. СПб 1920 XI/4
1045010
  Петухова О. Петр Чаадаев: царский сумасшедший // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
1045011
  Евсеев Б.Т. Петр Чайковский, или Волшебное Перо : повесть-сказка / Борис Евсеев. – Москва : Белый Город, 2008. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1423-7
1045012
  Шапиро П.Е. Петр Шапиро / П.Е. Шапиро. – М., 1975. – 54 с.
1045013
  Разумовская С.В. Петр Шухмин / С.В. Разумовская. – Л, 1966. – 104с.
1045014
   Петр Юрьевич Пушистов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
1045015
  Вольфсон Ф.И. Петр Яковлевич Антропов / Ф.И. Вольфсон. – Москва, 1985. – 94с.
1045016
   Петр Яковлевич Анурин. Живопись : [каталог выставки] / Анурин Петр Яковлевич. Выставка живописи; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. Н.М. Иванова. – Москва : [б. и.], 1980. – [12] с., [7] л. ил. : портр.
1045017
  Степанова М.А. Петр Яковлевич Гальперин: жизненные и профессиональные ориентиры // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 5. – С. 96-109. – ISSN 0042-8841
1045018
  Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев / М. Жихарев. – 172-208, 9-54с.
1045019
  Тартаковский Б.С. Петр Ясько и его отряд / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1957. – 183с.
1045020
  Глоба А. Петр, Петр / А. Глоба. – Л, 1939. – 78с.
1045021
  Ліс А. Петра Сергіевіч / А. Ліс. – Минск, 1970. – 104с.
1045022
  Савельев Владимир Петра: путь "сквозь горлышко бутылки" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 72-73 : Фото
1045023
   Петравчук Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368. – ISBN 978-966-439-754-1
1045024
  Бледный С.Н. Петражицкий Л.И - создатель российской психологической теории права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.14-16
1045025
  Гриценко І.С. Петражицький Лев Йосипович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 162. – ISBN 978-966-06-0557-2
1045026
  Девятайкина Н. Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируется цикл диалогов из трактата первого гуманиста эпохи Возрождения Петрарки (1304-1374) на эстетические темы: "О великолепии строений" ("De magnificentia aedium), "О дорогой обстановке" ("De supellectili preciose"). "О коринфских ...
1045027
  Науменко Н. Петрарка і петраркізм в українській поезії ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1045028
  Алєксандрова О.В. Петрарка Франческо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 277-279. – ISBN 966-316-069-1
1045029
  Хлодовский Руф Игоревич Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гуманизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хлодовский Руф Игоревич; Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1045030
  Маркова М. Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 66-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1045031
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Каунас, 1949. – С. 5-20
1045032
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Ю. Балтушис. – Вильнюс, 1950. – С. 5-19
1045033
  Прокофьев В.А. Петрашевский / В.А. Прокофьев. – М., 1962. – 336с.
1045034
  Возный А.Ф. Петрашевский и царская тайная полиция / А.Ф. Возный. – Київ : Наук. думка, 1985. – 139 с. – (Научно-популярная литература)
1045035
   Петрашевський Станіслав Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 15 : Станіслав Петрашевський. – С. 3-31.
1045036
  Буцик А.К. Петрашевці / А.К. Буцик. – К., 1962. – 91с.
1045037
   Петрашевцы. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина, 1907. – [5] , 160, 4 с. – Экз. № 47829 деф., без тит. л. и огриг. обл., описан по ген кат. – (Политические процессы Николаевской эпохи)
1045038
  Лейкина В. Петрашевцы / В. Лейкина. – М., 1924. – 148с.
1045039
   Петрашевцы. – М-Л
Т.2. – 1927. – 261с.
1045040
   Петрашевцы. – М-Л
Т.3. – 1928. – 389с.
1045041
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – Л., 1956. – 45с.
1045042
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – М., 1965. – 164с.
1045043
  Егоров Б.Ф. Петрашевцы / Б.Ф. Егоров. – Л, 1988. – 234с.
1045044
   Петрашевцы в воспоминаниях современников. – М-Л, 1926. – 295с.
1045045
  Семевский В.И. Петрашевцы и крестьянский вопрос / В.И. Семевский. – 205-220с.
1045046
  Усакина Т.И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов 19 века / Т.И. Усакина. – Саратов, 1963. – 160с.
1045047
   Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. – М, 1986. – 267с.
1045048
  Канн П.Я. Петрашевцы. / П.Я. Канн. – Л., 1968. – 45с.
1045049
  Мебзевишвили З.В. Петре Умикашвили - публицист и критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мебзевишвили З.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22 с.
1045050
   Петренко Петро Васильович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 203
1045051
   Петренко Петро Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 67. – ISBN 966-8352-11-4
1045052
   Петренко Петро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368-369. – ISBN 978-966-439-754-1
1045053
   Петренко Петро Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 200. – ISBN 978-617-7530-19-9
1045054
  Василенко С. Петренкове небо святої Софії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)


  "У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, що на території Національного заповідника "Софія Київська", відбулася презентація книги "Дивлюся на небо та й думку гадаю" в перекладах мовами світу (книга одного вірша), виданої ...
1045055
  Курганський В.М. Петрефізичні та геофізичні проблеми вивчення склоднопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу. : Автореф... д-ра геолог.наук: 04.00.05. / Курганський В. М.; КДУ. – Київ : Киевский университет, 1996. – 55л.
1045056
  Накоряков Н. Петрик-адмірал / Н. Накоряков. – Х.-Одеса, 1930. – 116с.
1045057
  Журахович С.М. Петрик і його мама : повість / С.М. Журахович. – Київ, 1964. – 45 с.
1045058
  Капустіна Н.І. Петриківський живопис - візитна картка Дніпропетровщини / Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 57-59
1045059
  Чуднівець А.С. Петриківський розпиз: сучасний стан, загрози, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 120-122
1045060
  Гарькава Т.А. Петриківський розпис : теорія та методика : підручник / Тетяна Гарькава ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 403, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 152-156. – ISBN 978-966-981-270-4
1045061
  Шеретюк Р.М. Петриківський розпис як ключовий елемент візуалізвції національного бренду // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 31-32
1045062
  Чуднівець А.С. Петриківський розпис як феномен української художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуднівець Анастасія Сергіївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1045063
  Рацибарська Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 6-11
1045064
  Глухенька Н.О. Петриківські декоративні розписи / Н.О. Глухенька. – К, 1965. – 45с.
1045065
  Глухенька Н.О. Петриківські майстри декоративного розпису / Н.О. Глухенька. – К, 1959. – 25с.
1045066
   Петриківські розписи. – Київ, 1973. – 104 с.
1045067
  Свинцов Є. Петрикова правда / Є. Свинцов. – К., 1970. – 50с.
1045068
  Глухенькая Н.А. Петриковка / Н.А. Глухенькая. – Днепропетровск, 1975. – 14с.
1045069
  Бунецкий Д. Петриковские "соцсети" // Сегодня. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 223). – С. 22-23
1045070
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 109-110
1045071
   Петрина Наталія Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 204 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1045072
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 213-214. – ISBN 978-966-439-961-3
1045073
   Петрина Наталія Василівна (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 119. – ISBN 966-95774-3-5
1045074
  Панцхава И.Д. Петрици / И.Д. Панцхава. – Москва : Мысль, 1982. – 128с. – (Мыслители прошлого)
1045075
   Петриченко Ніна Яківна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53
1045076
   Петричук Михайло Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 342 : фото
1045077
  Стеценко І.В. Петрі-об"єктне моделювання систем : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.13.06 / Стеценко Інна Вячеславівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1045078
   Петрів Тарас Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 230. – ISBN 978-966-2726-03-9
1045079
  Федотюк П.К. Петрів Хрест : роман та оповідання / Петро Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
1045080
  Франко І.Я. Петрії й Довбущуки : В двох частинах / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків, 1928. – 155с.
1045081
  Шеремет Е.М. Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов / Е.М. Шеремет, Е.В. Седова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 67-80 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1045082
  Костенко М.М. Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 9-31 : рис., табл. – Бібліогр.; 24 назв. – ISSN 1682-3591
1045083
  Монич О. Петро-Павлівський монастир у селі Irhoc (Вільхівці) у XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 67-75. – ISSN 1998-4634


  У статті проаналізовано історію появи та розвитку Петро-Павлівського чоловічого монастиря в селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області. Предметно досліджуються окремі аспекти діяльності обителі у XVIII ст.: установчі документи, список ...
1045084
  Кафенгауз Б.Б. Петро I і його час / Б.Б. Кафенгауз. – Київ, 1949. – 164 с.
1045085
   Петро Антонович Плевако // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 22-23


  Плевако Петро Антонович — громадський, політичний і церковний діяч, член Української Центральної Ради.
1045086
  Реброва Н. Петро Аркадійович Кочубей // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 195-203. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
1045087
  Ткачук О. Петро Болбочан - захисник української державності та жертва її дрібних авнтюристів та інтриганів при владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 13-14
1045088
   Петро Болбочан: повернення до Києва // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 1


  Відкриття пам"ятника заплановане на 4 жовтня у сквері Болбочана.
1045089
  Пахолко С. Петро Вавринович Терещук - славетний віденський різбяр першої половини XX ст. із села Вибудів на Тернопільщині / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 31-33. – ISSN 1811-542X
1045090
  Камолікова Ольга Петро Варшавець: "Ваш комфорт - наша задача" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 64-65 : фото
1045091
  Аксьонова Наталія Петро Васильович Іванов - корифей українського народознавства ( конференція до 170-річчя від дня народження, Харків, 1-2 грудня 2007 р.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1045092
  Горбач Юлія Петро Волиняк (Чечет ) - кореспондент митрополита Іларіона ( Івана Огієнка ) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 46-55
1045093
  Піскун В . Петро Врангель - людина честі й обов"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817
1045094
  Демков М.И. Петро Георгієвич Редкін // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-1258-2
1045095
  Пасічник Т. Петро Гордієнко : Епопея / Т. Пасічник. – Hью Йорк
2 : Рідний гомін. – 1957. – 240с.
1045096
  Пасічник Т. Петро Гордієнко: епопея / Т. Пасічник. – 2-ге вид. – Нью-Йорк
ч. 1. – 1964. – 180с.
1045097
  Лященко С.П. Петро Григорович Богач // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 38-41. – ISBN 966-7419-44-4
1045098
  Криловець Юрій Петро Григорович Редкін - фундатор методики географії / Криловець Юрій, Криловець Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 49-51. – Бібліогр. 6 назв
1045099
  Гродзинський М. Петро Григорович Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 59-61. – ISBN 966-7419-44-4
1045100
  Назарець В. Петро Гулак-Артемовський і Тарас Шевченко як фундатори української адресованої лірики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 34-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1045101
  Білик О. Петро Гулак-Артемовський і Харківська школа романтиків: спадкоємність традиції // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 18-21. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1045102
  Домановська М.Є. Петро Гулак-Артемовський і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1045103
  Рудянчук І. Петро Гулак-Артемовський на сторінках "Киевской старины" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 56-60. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1045104
  Поліщук В. Петро Гулак-Артемовський у студіях Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1045105
   Петро Данилович Сардачук : Надзвичайний і Повноважний Посол України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148. – ISSN 0869-3595
1045106
  Антонович В.Б. Петро Дорошенко / Володимир Антонович // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 191-195. – ISBN 5-7760-0493-4
1045107
  Чухліб Т.В. Петро Дорошенко / Тарас Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. – Сумарій укр., англ. – Бібліогр.: с. 61. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-09-9
1045108
  Журавльов Д.В. Петро Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 185-190. – ISBN 978-966-14-1182-0
1045109
   Петро Дорошенко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8137-97-6
1045110
  Степанков В.С. Петро Дорошенко і Бучацький договір 1672 року // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 58-60
1045111
  Барвінок Ю. Петро Дорошенко і Чигирин (1665-1676 роки) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 60-66
1045112
  Шекір М. Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні : (До 300-річчя з дня смерті Петра Дорошенка) / М. Шекір. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2001. – 162с. – ISBN 966-7298-85-Х
1045113
  Смолій В.А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с. : іл. – ISBN 978-617-569-051-2


  У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі ...
1045114
  Шурхало Д. Петро Дорошенко: від гетьмана обох берегів Дніпра до Вятського воєводи / Д. Шурхало, А. Саковська // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 64-65
1045115
  Степанков В. Петро Дорошенко: шлях до булави // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 308-350
1045116
   Петро Дурдинець: віхи життя видатного практика і науковця - подвижника створення комплексних лісових підприємств Карпат / М.Г. Адамовський, Н.І. Библюк, Ю.Ю. Туниця, Р.В. Шпек // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 254-256 : фото. – ISSN 1991-606X
1045117
  Строков Л.М. Петро Заковорот. / Л.М. Строков. – К., 1972. – 81с.
1045118
  Журавльов Д.В. Петро Іваненко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 211-214. – ISBN 978-966-14-1182-0
1045119
  Неїло І. Петро Іванов: розвідник народного духу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1045120
  Зелений Петро Петро Іванович Горовий / Зелений Петро; Науково-дослід інститут зеленої України. – Hю-Йорк : Укр. кооператива, 1949. – 91с. – (Видання Науково-дослідного інституту зеленої України / Під кер.ред. Івана Світа)
1045121
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 167-185


  "...Як створювалася фальсифікована історія".
1045122
   Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 157-172
1045123
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – C. 157-172
1045124
  Буткевич В.Г. Петро Іванович Калнишевський. До 300-річчя з дня народження // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – C. 144-153
1045125
  Іващук Л.А. Петро Іванович Рулін - перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 180-191
1045126
  Чорний О. і Чорна Е. Петро Ілліч Чайковський / О. і Чорна Е. Чорний. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 46с.
1045127
  Журавльов Д.В. Петро Калнишевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 253-256. – ISBN 978-966-14-1182-0
1045128
   Петро Калнишевський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 122-125. – ISBN 978-966-8137-97-6
1045129
  Білоцерківска А. Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 77-84
1045130
  Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32


  Подається оцінка постаті останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Дается оценка личности последнего кошевого атамана Запорожской Сечи П.Калны- шевского в исторических ...
1045131
  Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 161-170. – ISSN 0869-3595
1045132
  Осадча Юлія Петро Калнишевський останній кошовий Запорозької Січі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 6-9. – ISSN 1819-7329
1045133
  Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено дискусійні питання біографії Петра Калнишевського часів його перебування у Соловецькому монастирі. In the article are reflected the debatable biography"s questions of Petro Kalnyshevsky at the times of his stay in the Solovky"s ...
1045134
  Коцур Г.Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-027-6
1045135
  Блюміна І. Петро Капшученко - визнання в світі й на Батьківщині // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.158-159
1045136
  Ярема С. Петро Караманський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 218-221. – ISSN 0042-9422
1045137
  Ковалів Ю. Петро Карманський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 73-75. – ISSN 0236-1477
1045138
  Голомб Л. Петро Карманський про авангардні явища літератури і мистецтва початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 170-173
1045139
  Галкіна Я.В. Петро Карманський у полоні народницького канону (шевченкова поетика крізь призму "Молодої музи") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 20-24. – (Серія: Філологія)
1045140
  Гайда Л. Петро Кизименко - дослідник історії Запорізького козацтва у центральноукраїнському регіоні / Л. Гайда, О. Кизименко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 158-160. – ISBN 966-95758-1-8
1045141
  Осипов О.К. Петро Кирилович Нечипоренко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 137-142. – ISBN 966-594-644-7
1045142
  Салата Г. Петро Кіндратович Худяков (1858-1935) - вчений-механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф: до 160-річчя від дня народження // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-39. – ISSN 2079-2999
1045143
  Якушев В. Петро Кішка : "Ккраїнська душа" оборони Севастополя // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 39-41
1045144
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1954. – 32с.
1045145
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1957. – 55с.
1045146
  Байда Ю.В. Петро Козланюк / Ю.В. Байда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 176 с., [1] арк. портр.
1045147
  Баб"як П.Г. Петро Козланюк : метод.-бібліогр. матеріали до 60-річчя з дня народження / склад. П.Г. Баб"як ; М-во культури Укр. РСР, Львівська держ. наук. б-ка. – Львів, 1964. – 26 с.
1045148
  Качкан В.А. Петро Козланюк / В.А. Качкан. – К., 1980. – 149с.
1045149
  Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний : Молоді роки / П.М. Сас; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 287с. – ISBN 966-02-4172-0
1045150
   Петро Конашевич Сагайдачний // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 54-57. – ISBN 978-966-8137-97-6
1045151
  Панасюк К. Петро Конашевич_Сагайдачний в українській літературі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
1045152
  Апанович О. Петро Конвшевич-Сагайдачний // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 80-92
1045153
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - славетний фундатор сучасного інтегративного українознавства і засновник Інституту українознавства / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-30


  Пропонується бібліографічний покажчик праць академіка Петра Кононенка за 2000-2008 рр.
1045154
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - фундатор сучасного українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 16-23
1045155
  Кононенко П. Петро Кононенко: любити Україну - це знати її, будувати і захищати / розмову вів Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 4
1045156
  Заячук В.Я. Петро Контний - ботанік, етнограф, громадський діяч (з нагоди 120-річчя від дня народження) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 298-299 : фото. – ISSN 1991-606X
1045157
  Мельничук І. Петро Костянтинович Заморій / І. Мельничук, Є. Палієнко, П. Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 53-54. – ISBN 966-7419-44-4
1045158
  Колодний А. Петро Косуха - соціолог релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 699-706. – ISBN 978-617-696-609-8
1045159
   Петро Ксенофонтович Бонташ // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 70. – ISBN 978-966-924-219-8
1045160
  Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко / Б. Грінченко. – Харьків (Харків) : Друк. "Печатне діло", 1908. – 15 с. – Окр. відбиток з: Збірник Харківського історико-філологічного т-ва, вид. в пошану проф. М. Сумцова, т. 18, 1909
1045161
  Франко А.Д. Петро Курінний - дослідник стародавнього Львова / А.Д. Франко, О.О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 82-97. – ISSN 2078-1849
1045162
  Смілянець Л.В. Петро Курінний - фундатор Уманського краєзнавчого музею // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Суспільні науки")
1045163
  Опацький І. Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 31-36. – ISSN 1998-4634


  Незважаючі на обмеженість джерельної бази, українські вчені здійсніли вагомий внесок у дослідження біографії й організаційної діяльності П.П. Курінного. Аналізуються статті Н. Полонської-Василенко до ювілеїв вченого.
1045164
  Зозуля А. Петро Курінний: становлення наукових інтересів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 185-188. – ISBN 978-966-171-795-3


  П.П. Курінний - відомий український історик.
1045165
  Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина / С.О. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2006. – 90с. : іл.
1045166
  Шмигевський М.В. Петро Леонідович Капиця : експеримент, теорія, практика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
1045167
  Івашків Г. Петро Лінинський: сторінки біографії, збирацької роботи і творчості : до 90-ліття від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 727-738. – ISSN 1028-5091
1045168
  Козловський В.П. Петро Ліницький як апологет метафізики у "вік науки" // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 3-16. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 4). – ISSN 2617-1678
1045169
  Шупик-Мозгова Петро Ліницький: жіттєвий шлях і духовна спадщина / Шупик-Мозгова; Укр.центр духовно культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 202с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-02-3
1045170
  Хланта І.В. Петро Лінтур : Біобібліографічний покажчик / І.В. Хланта, І.М. Сенько; Закарпатська держ.обл.універсальна наукова б-ка; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород : Патент, 1999. – 83с. – ISBN 966-7400-05-1
1045171
  Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1045172
  Кравчук І.В. Петро Лодій, "Настанови логіки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена забутому філософському рукопису П. Лодія "Наставление Логики", написаному мислителем у Львівський період творчості (1782 - 1802). Вона включає переклад і аналіз цього рукопису. Дослідження даної проблематики проводиться вперше. This ...
1045173
  Алєксандрова О.В. Петро Ломбардський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 279-280. – ISBN 966-316-069-1
1045174
  Кравчук І.В. Петро Людій як представник української академічної філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.159-174
1045175
   Петро Магденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 204, січень : січень. – С. 19-20
1045176
   Петро Магро // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 28 : Петро Магро. – С.3-22
1045177
  Погребенник В. Петро Масляк - 60 // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 129-130
1045178
  Дуков В.М. Петро Миколайович Лебедев - видатний російський фізик / В.М. Дуков. – Київ, 1952. – 111 с.
1045179
  Клінченко В.В. Петро Миколайович Нестеров - видатний російський льотчик / В.В. Клінченко. – Київ, 1950. – 87с.
1045180
  Колодний А. Петро Могила - відроджувач українського православ"я // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 53-98. – ISBN 978-617-696-609-8
1045181
  Нікітенко Н. Петро Могила - ктитор Софії Київської // Україна 17 століття: суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам"яті професора Валерії Михайлівни Нічик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад."; Ред.-упоряд.: Л. Довга, Н. Яковенко; Редкол.: М. Попович, Є. Бистрицький,В. Брюховецький. – Київ : Критика, 2005. – С.387-392. – ISBN 966-7679-78-0
1045182
  Замлинський В. Петро Могила / В. Замлинський, В. Пащенко // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 255-265. – ISBN 5-319-01062-1
1045183
  Дзюба О. Петро Могила // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-20. – ISSN 1819-7329
1045184
  Нічик В. Петро Могила // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0130-7037


  Петро Могила був найвидатнішим церковним і культурним діячем України XVII століття, архимандритом Києво-Печерської Лаври, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, засновником Києво-Могилянської академії. Його діяльність була спрямована на ...
1045185
   Петро Могила // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 61-65. – ISBN 978-966-8137-97-6
1045186
  Голобуцький П.В. Петро Могила (1596-1647) : Бібліографічний покажчик / П.В. Голобуцький, МоісеєнкоН.І, З.І. Хижняк; НАНУ. Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 248 с. – ISBN 966-02-2851-1
1045187
  Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 328с.+16с вкл. – ISBN 5-7770-0700-7
1045188
   Петро Могила і Києво-Печерська лавра (Добірка матеріалів) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій / Національний Києво-Печерський заповідник. – Київ, 1998. – 1996-1997. – С. 5-110
1045189
  Микитась В. Петро Могила і Київський колегіум // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 71-92. – ISBN 978-611-01-1768-5
1045190
  Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 7-11. – ISSN 2309-9127
1045191
  Шевченко В. Петро Могила і українська філософія ХVІІ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.130-135
1045192
  Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський. – Київ : Мистецтво, 1997. – 304с. – ISBN 966-577-020-9
1045193
  Мікульонок І.О. Петро Нестеров - автор найвідомішої у світі петлі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1045194
   Петро Одарченко : портрет вченого і дослідника : статті, документи, листи. – Київ : Смолоскип, 1999. – 253 с. – ISBN 966-7332-07-1
1045195
  Гродзинський Д.М. Петро Олексiйович Дмитренко - один з основоположникiв агрохiмiї та живлення рослин в Українi ( до 100-рiччя вiд дня народження) / Д.М. Гродзинський, В.В. Швартау // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 456-458. – ISSN 0522-9310
1045196
  Арасланова С. Петро Олександрович Лашкарьов - дослідник давніх київських храмів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 123-125. – ISBN 978-966-95419-8-7
1045197
  Шевченко О.Т. Петро Олексійович Кропоткін як історик, теоретик та пропагандист анархізму // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 184-190
1045198
  Лиман С.И. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: харківський період науково-педагогічної діяльності (1851 - 1869) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 37-47
1045199
  Дюженко Ю.Ф. Петро Олексійович Левченко / Ю.Ф. Дюженко. – К, 1958. – 45с.
1045200
  Вітрук М. Петро Омелянович Недбайло - видатний український правознавець / М. Вітрук, П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1045201
  Усенко І.Б. Петро Омелянович Недбайло - вчитель наших вчителів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2219-5521
1045202
   Петро Омельянович Недбайло // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-924-219-8
1045203
  Рабінович П. Петро Омельянович Недбайло (до 100-річчя від дня народження) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 116. – ISSN 0132-1331


  П.О. Недбайло - завідувач кафедри теорії та історії держави і права (з 1959 р.)
1045204
   Петро Осадчук / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)
1045205
  Наєнко М. Петро Осадчук того дня був в ударі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 298-300
1045206
   Петро Осадчук: час випробувань // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
1045207
   Петро Павлович Захарченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 153-155. – ISBN 978-966-924-219-8
1045208
  Заєць В. Петро Панч : популярний критичний нарис / В. Заєць ; Інститут Тараса Шевченка, Кабінет радянської літератури. – [Харків] : Вид-во "Український робітник", 1929. – 64 с.
1045209
  Коваленко Б. Петро Панч / Б. Коваленко. – К, 1931. – 57с.
1045210
  Дузь І.М. Петро Панч / Іван Дузь. – Київ : Дніпро, 1968. – 133с. – (Літературний портрет)
1045211
  Дончик В.Г. Петро Панч / В.Г. Дончик. – Київ, 1971. – 176с.
1045212
  Дончик В.Г. Петро Панч : нарис життя і творчості Відомості про видання / В.Г. Дончик. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Дніпро, 1981. – 209с.
1045213
  Яровий О. Петро Перебийніc: "Без традиції не може бути митця" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 декабря (№ 49)


  "Стою у центрі родоводу... Прапрадід і праправнук водночас..." - пише в одному з віршів цей український поет. Його лірична філософія охоплює найширші обрії буття. Бо й самому довелося бувати високо над горизонтом - служив льотчиком... Небо і земля, ...
1045214
  Мельничук А. Петро Перебийніс: "Я люблю свій козацький рід" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
1045215
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
1. – 1935. – 395с.
1045216
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
Кн. 2. – 1935. – 336с.
1045217
  Толстой О.М. Петро Перший / О.М. Толстой. – К., 1953. – 599с.
1045218
  Гербільський Г.Ю. Петро Перший в Західній Україні / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1948. – 96с.
1045219
  Гриценко А.П. Петро Петрович Костюченко - перший Герой Соціалістичної Праці на Глухівщині: переваги та недоліки ідеології державних заохочень у СРСР // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 353-357. – ISSN 2218-4805
1045220
   Петро Петрович Толочко - вчений і громадянин // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
1045221
   Петро Печорний = Petro Pechorny : [альбом]. – Київ : Софія-А, 2005. – 111, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 111. – ("Наш час - наш простір". Серія книг / ред. М. Маричевський ; кн. 2). – ISBN 966-8684-23-0
1045222
  Порошенко П. Петро Порошенко для Gazeta Wyborcza // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 6-7


  Стаття Путіна не про історію. Це - політиний маніфест з погрозами сусідам.
1045223
   Петро Порошенко привітав Івана Дзюбу з днем народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 липня (№ 15). – С. 5
1045224
  Костюченко О. Петро Порошенко: Одним із локомотивів руху нашої оновленої європейської України є Острозька академія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Президент України взяв участь в урочистостях з нагоди 440-річчя найстарішого вишу Східної Європи.
1045225
  Сенюк С. Петро Прокопович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 189-193
1045226
  Герей В. Петро Прокопович: пастух бджолиної пасіки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 15
1045227
  Шевчук В. Петро Ротач (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 19-69. – ISBN 978-966-06-0729-3
1045228
  Клековкін О.Ю. Петро Рулін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 277-283. – ISBN 978-966-136-114-9
1045229
  Дьячок Л. Петро Рулін: шведський підданий і... перший український театрознавець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 14


  Онука репресованого діяча культури Лада Дьячок вважає, що справжнє знайомство з творчою спадщиною ще попереду.
1045230
  Прокоп Т. Петро Рум"янцев-Задунайський та Катерина II: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 10-15. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1045231
  Чабан М.П. Петро Савенко - вчений, хірург, знавець мінеральних вод / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 54, № 3. – С. 112-115. – ISSN 2308-2097
1045232
  Брехуненко В.А. Петро Сагайдачний і Богдан Хмельницький: спадкоємність та еволюція політичних концепцій еліти Війська Запорозького // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 19-22
1045233
  Савчук В.С. Петро Семенович Палько - ректор Дніпропетровського українського університету у м. Дніпропетровськ // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 170-178. – ISBN 978-966-383-522-8
1045234
  Астаф"єв О. Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 13-24. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розкрито рецепцію творів Петра Скарги в українській літературі ХVII ст., дискусію з українськими полемістами довкола вибору конфесії та символів віри, реакцію на його твори прибічників православ"я. W artykule otworzone recepcje utworуw Piotra ...
1045235
  Ігнатович Олександра Петро Скунць : Бібліограф. покажчик / Ігнатович Олександра. – Ужгород, 1997. – 160с.
1045236
  Ференц Н. Петро Скунць як літературний критик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1045237
  Конта Р.М. Петро Сливенко - перший дипломатичний представник України у Фінляндії / Р.М. Конта, В.В. Пилипенко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 89-90
1045238
   Петро Сльота: Альбом. – Київ, 1982. – 24с.
1045239
  Сорокіна К. Петро Сокальський як діяч Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії (1869-1871) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 39-46. – ISSN 2519-2523
1045240
  Демуз І.О. Петро Стебницький - один з активних учасників української революції 1917-1921 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 102-108. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1045241
  Миронець Н.І. Петро Стебницький – один із меценатів і співробітників газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 36-41


  На основі аналізу публікацій газети "Рада" та листування П. Стебницького з Є. Чикаленком розкрита його роль у житті газети як порадника у виробленні редакційної політики, у пошуку грошей на її видання, як одного з меценатів, який підтримував газету ...
1045242
   Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
1045243
  Старовойтенко І. Петро Стебницький і українське громадсько-політичне життя початку XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2410-25-9
1045244
  Демченко Т. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 98-125. – ISSN 2306-4250
1045245
   Петро Степанович Погребняк. 1900-1976 рр.. – К., 1978. – 60с.
1045246
  Журавльов Д.В. Петро Суховій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 199-202. – ISBN 978-966-14-1182-0
1045247
  Цвенгрош А. Петро Терещук - всесвітньовідомий скульптор з Тернопільщини // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0130-1799
1045248
   Петро Тимофійович Тронько = Petro Tymofiyovych Tron"ko. – Київ : НБУВ, 2000. – 106 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-1672-6
1045249
   Петро Тимофійович Тронько. – Київ : НБУВ, 2005. – 192 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-3678-6
1045250
  Кривошея Г.М. Петро Тимофійович Тронько / [Кривошея Г.М., Семилєтка Г.П., Скляренко Є.М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 215, [1] с. : іл., портр. – Авт., та назва сер. зазнач. на звороті тит арк. - На обкл. сер. лише: Видатні вихованці та педагоги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги / редкол.: Л.В. Губерський (голова) [та ін.])
1045251
  Ситник А. Петро Тимофійович Тронько (1915-2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 754-757. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1045252
  Сорока М. Петро Ткаченко. Кілька камінців з мозаїки його життя // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-25.
1045253
  Наєнко М. Петро Тодосьович Бойко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 327-329
1045254
  Середюк О. Петро Толочко. Підручник історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 березня (№ 11/12). – С. 12-13


  " 25 лютого... на телеканалі Інтер було презентовано творчо-біографічну відео-стрічку "Петро Толочко. Учебник истории". П. Толочка вважають одним із речников теорії радянсько-московських ідеологів, що Київська Русь - це "єдина колиска східних слов"ян".
1045255
   Петро Тронько - історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Національної історичної бібліотеки України : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Г. Єфіменко, Л. Вовк, М. Цінська та ін. ; авт. перед. сл. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська]. – Київ : Національна історична бібліотека, 2016. – 102, [2] с. – Покажчики: с. 94-101
1045256
  Калакура Я.С. Петро Тронько в інтер"єрі української радянської та пострадянської історіографій // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 124-134. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується роль і місце визначного українського історика та державного діяча П. Т. Тронька в українській радянській та пострадянській історіографіях.
1045257
  Кухарєва Н. Петро Тронько і Переяслав / Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 26-28
1045258
  Бондаренко П. Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 40-41. – ISSN 2222-5250
1045259
   Петро Тронько. Обереги моєї долі. Спогади / запис і публікація Анатолія Сєрикова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 30-54. – ISSN 0131-2685
1045260
  Раневский І. Петро Федорович Кривонос. / І. Раневский. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 12 с.
1045261
   Петро Федорович Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 156-157 : фото
1045262
   Петро Федорович Шпак (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 121-122 : фото
1045263
  Романюк М. Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА // Літопис Української Повстанської Армії / [ Відп. ред. П. Й. Потічний ]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-126, [ 2 ]. – (Серія "Події і люди" ; кн. 6). – ISBN 978-966-2105-12-4
1045264
  Романюк М. Петро Федун - "Полтаву" у лавах збройного підпілля ОУН // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 288-299
1045265
  Захарчук О. Петро Франко- організатор військової авіації в Західній Україні (1890-1941) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 50-60. – ISSN 0869-3595
1045266
  Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – ISSN 0130-1799
1045267
  Гриценко І.С. Петро Християнович Вітгенштейн / І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило (заст. голови), П.О. Бех, В.А. Бугров, С.А. Вижва, І.О. Лютий, В.П. Шевченко]. – Київ : Либідь, 2012. – 143 с. : фотоіл. – (Почесні члени Університету Святого Володимира). – ISBN 978-966-06-0615-9
1045268
  Чагаєв О.Р. Петро Чаадаєєв про шляхи розвитку Росії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 107-108
1045269
  Шаповал Ю. Петро Шелест // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 41-44. – ISSN 0130-7037


  Він народився 14 лютого 1908 року в селі Андріївка нині Харківської області. Коли підріс, працював водовозом, листоношею, вантажником, робітником на залізничній станції.У 1927 році вчився в Ізюмській радпартшколі, у 1928-у став членом ВКП(б). Згодом ...
1045270
  Шаповал Ю. Петро Шелест / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7012-15-2
1045271
  Шелест П.Ю. Петро Шелест : "Справжній суд історії ще попереду" : спогади, щоденники, документи, матеріали / Петро Шелест ; [колектив упоряд.: Ю. Шаповал (голова), В. Баран, Г. Юдинкова та ін.] ; переклад: Г. Аркушин, С. Крисак] ; заг. ред. та вступ Юрія Шаповала. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 1119, [1] с. : іл., портр. – Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 1103-1118. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-129-7
1045272
  Бажан О.Г. Петро Шелест і «двірцевий переворот» у Кремлі 1964 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 32-35. – ISSN 1996-5931
1045273
  Пащенко В.О. Петро Шелест проти Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-106


  У статті проаналізовано події, пов"язані з утисками Олеся Гончара з боку першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, котрі значно посилилися після виходу у світ роману "Собор"
1045274
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1045275
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1045276
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – ISSN 0130-5247
1045277
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 338-354. – ISBN 978-966-611-701-7
1045278
  Латиш Ю. Петро Шелест, Володимир Щербицький і Річард Ніксон: американський "слід" у відставці першого секретаря ЦК Компартії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суперечок серед керівників СРСР довкола візиту Президента США Р. Ніксона на долю першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. Проаналізовано публікацію в газеті "Вашингтон пост" статті Д. Андерсона, у якій на основі таємних матеріалів ЦРУ ...
1045279
  Бажан О. Петро Шелест: від директора столичного авіаційного заводу до першого заступника голови Київської міської ради // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 229-237. – ISBN 978-617-7399-39-0
1045280
  Шаповал Ю. Петро Шелест: життя та політична діяльність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 386-408. – ISBN 978-966-02-4851-9
1045281
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: в ім"я правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 15


  З приводу перевидання книги "Попід Золоті Ворота".
1045282
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: Над Простором і Часом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 13
1045283
  Войтович С. Петро Шумовський / С. Войтович, Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 203-208. – ISBN 966-7631-05-2
1045284
  Журавльов Д.В. Петро Юхимович Шелест // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 397-400. – ISBN 978-966-14-1182-0
1045285
  Адаскина Н.Л. Петров-Водкин / Адаскина Н.Л. – Москва : Изобраз. искусство, 1970. – 39 с. : ил. – ([Мастера советского искусства в собрании Государственной Третьяковской галереи])
1045286
   Петров-Водкин К.С., выставка произведений. – Л., 1978. – 83 с.
1045287
   Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Выставка произведения. – М., 1966. – 48с.
1045288
  Русаков Ю.А. Петров-Водкин. / Ю.А. Русаков. – Л., 1975. – 135с.
1045289
   Петров (Домонтович) Віктор Платонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 368. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1045290
  Короткий В.А. Петров (Домонтович) Віктор Платонович (1894-1969) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 115-116. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1045291
  Короткий В. Петров Віктор Платонович (В. Домонтович) (1894-1969) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 431-432. – ISBN 5-7707-1062-4
1045292
   Петров Ельмар Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 343 : фото
1045293
   Петров Ельмар Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1045294
   Петров Олексій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1045295
   Петров Степан Осипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 409. – ISBN 978-966-2726-03-9
1045296
   Петров, Аркадий Иванович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 24с.
1045297
   Петров, Георгий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 23с.
1045298
   Петров, Николай Филиппович. Выставка произведений. Ленинград. 1972. – Л., 1972. – 44с.
1045299
  Антонов С.П. Петрович : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Огонек, 1991. – 62, [1] с. – (Библиотека "Огонек")
1045300
   Петровичев П.И., Туржанский Л.В.. – М., 1960. – 13с.
1045301
   Петровичева Ольга Петровна: Живопись. Каталог выставки. – Москва, 1980. – 10 с.
1045302
  Славинський М. Петрові Кононенку - 80! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 2-5


  Петро Кононенко - знаний українознавець, своєрідний поет, прозаїк і драматург, головний редактор наукового часопису "Українознавство", член редакційної ради журналу "Дивосвіт", автор 40 монографій, понад 700 статей, які перекладено англійською, ...
1045303
   Петровка, 38. – М., 1971. – 276с.
1045304
  Семенов Ю.С. Петровка, 38. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1964. – 368с.
1045305
  Семенов Ю.С. Петровка,38; Огарева,6; Противостояние : Повести / Ю.С. Семенов. – Харьков,Ростов-на-Дону : Грампус Эйт; Феникс, 1997. – 560с. – (Перехват). – ISBN 5858805361
1045306
  Липман А. Петровская кунсткамера : Архитектурно-исторический очерк / А. Липман. – Москва ; Ленинград, 1945. – 50 с.
1045307
  Марлинский С.Я. Петровские "Ведомости" как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Марлинский С.Я.; Москов. гос. библиотеч. ин-т им. В.М.Молотова. – Одесса, 1950. – 18 с.
1045308
  Гольденберг Л.А. Петровские геодезисты и первый печатных план Москвы / Л.А. Гольденберг, А.В. Постников; зав. ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1990. – 160 с. – ISBN 5-247-01113-9
1045309
  Салиас Е.А. Петровские дни : ист. повесть / Е.А. Салиас // Императрица Фике / Вс.Н. Иванов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 495-720. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-109-4
1045310
  Бега Ф.Ф. Петровский / Ф.Ф. Бега, В.Г. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 319 с. – (Серия биографий ; 19 (374))
1045311
  Кононов В. Петровский город // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 0235-7089
1045312
  Семененко Н.П. Петровский графитоносный район УССР / Н.П. Семененко, Г.В. Жуков. – Киев, 1995. – 96с.
1045313
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – Ленинград, 1949. – 12 с.
1045314
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – 16. – Ленинград, 1959. – 14 с.
1045315
  Летин В.А. Петровский текст усадебных проектов середины XVIII века: аннинский Петергоф // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена интерпретации символических программ ахитектурно-паркового ансамбля Петергофа времени правления Анны Иоанновны. В центре внимания автора - реализация "петровского текста" - основы политического кредо императрицы - в пространстве этой ...
1045316
  Звонцов М В. Петровское / М В. Звонцов, . – Ленинград, 1977. – 22с.
1045317
  Доценко Т.С. Петровська Леся Євгенівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 211-212. – ISSN 2075-437X
1045318
  Марочко В. Петровський Григорій Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 327-330. – ISBN 978-617-642-388-1
1045319
  Гуржій І.О. Петровський Микола Неонович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 156-157
1045320
   Петровський Микола Неонович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 204-206. – ISBN 966-02-0537-6
1045321
  Стрельська Л.І. Петровський Микола Неонович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 271. – ISBN 96966-8060-04-0
1045322
   Петровський Микола Неонович (1894-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1045323
  Попов Н.В. Петровы. / Н.В. Попов. – Москва, 1936. – 63с.
1045324
  Селянгин О.Б. Петрогенез базальт-дацитовой серии в связи с эволюцией вулкано-структур / О.Б. Селянгин. – М., 1987. – 148с.
1045325
  Юеличенко Елена Петровна Петрогенез гнейсовых комплексов обрамления Корсунь-Новомиргородского и Новоукраинского массивов : Автореф... кандид. геолого-минералогическихнаук: 04.00.08 / Юеличенко Елена Петровна; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1997. – 25л.
1045326
  Хрусталева Г.К. Петрогенез и рудоносность девонского осадочно-вулканогенного комплекса междуречья Даут-Кубань (Северный Кавказ) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Хрусталева Г.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
1045327
  Никулина Э.А. Петрогенез и структурообразование в докембрии юго-западной части Украинского щита. / Э.А. Никулина. – К, 1991. – 102с.
1045328
   Петрогенез и эндогенный рудогенезё. – М., 1983. – 128с.
1045329
  Шумлянський Л.В. Петрогенез та формаційна належність Каменського масиву (північний захід Українського щита) : геологія / Л.В. Шумлянський, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Розглянуто особливості будови і речовинного складу одного з розшарованих перидотит-габроїнових масивів Волинського мегаблоку Українського щита. Особливу увагу приділено характеру розшарування - як марко-, так і ритмічній шаруватості. Каменський масив ...
1045330
  Маракушев А.А. Петрогенезис / А.А. Маракушев. – Москва : Недра, 1988. – 291с.
1045331
  Маракушев А.А. Петрогенезис и рудообразование (геохимические аспекты) / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1045332
  Кузнецов И.Е. Петрогенезис и титаноносность массивов дунит-пироксинит-габбровой формации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Кузнецов И.Е.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1045333
  Наседкин В.В. Петрогенезис кислых вулканитов / В.В. Наседкин. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
1045334
   Петрогенезис никеленосных габброидных интрузий Волынского мегаблока Украинского щита. – К., 1991. – 138с.
1045335
  Кутыев Ф.Ш. Петрогенезис под вулканами: (В свете изуч. базит-гипербазитовых включений в базальтах). / Ф.Ш. Кутыев, В.Н. Шарапов. – Москва : Недра, 1979. – 197с.
1045336
  Каниболоцкий П.М. Петрогенезис пород и руд Криворожского железорудного бассейна. / П.М. Каниболоцкий. – Черновцы, 1946. – 313с.
1045337
  Кашинцев Г.Л. Петрогенезис ультраосновного массива Рай-Из на Полярном Урале : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Кашинцев Г.Л.; МГУ. Геол. фак. Кафедра петрографии. – М., 1972. – 24л.
1045338
  Авченко О.В. Петрогенетическая информативность гранатов метаморфических пород / О.В. Авченко. – Москва : Наука, 1982. – 104 с.
1045339
  Котов Н.В. Петрогенетические взаимоотношения основных и щелочных пород / Н.В. Котов. – Л., 1984. – 132с.
1045340
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород Стенняк-Аксуйского района Восточно-Кокчетавского синклинария : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Виноградов Г. Ф.; КГУ, Каф-ра полезных ископаемых. – К., 1969. – 307л. – Бібліогр.:л.274-303
1045341
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород степняк -аксурийского района восточно-кончетавского синклионория : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Виноградов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1045342
  Зенько Т.Е. Петрогенетические особенности вулканических пород Юго-западной ветви девонского вулканического пояса центрального Казахстана : Автореф... канд. геолог.-минералог.наук: 04.00.08 / Зенько Т.Е.; МГУ. Геолог. фак., 1975. – 26л.
1045343
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранимтов Волынского пегматитного поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Дис... канд. геолог-минерал.наук: / Криволап Л.С.; КГУ. – К, 1971. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
1045344
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранитов Волынского пегматитового поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Криволап Л.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1045345
  Білоус О.І. Петрогенетичні особливості гранітоподібних порід Сущано-Пержанської зони Українського щита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1045346
  Короновский Н.В. Петрогеохимическая специализация и условия образования кислых вулканических пород Нижнечегемского вулканического района Эльбрусской области / Н.В. Короновский, В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1045347
   Петрогеохимические и структурные особенности гранитного массива Каменные могилы Восточного Приазовья : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Яновський, В.С. Емець, А.С. Михайлова, Н.Н. Рожко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 50-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1045348
  Толстой М.И. Петрогеохимические особенности гранитоидных образований Приазовья : проблемы региональных геохимических исследований / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-13 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1045349
  Шеремет Е.М. Петрогеохимические особенности гранитоидных формаций областей протерозойской тектономагматической активизации запада Восточно-Европейской платформы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 40-50 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены гранитоидные формации докембрийского (1,85 - 1,6 млрд. лет) субплатформенного магматизма Украинского щита, Белорусского кристаллического массива и Балтийского щита отождествляемые с протерозойской тектономагматической активацией (ТМА). ...
1045350
   Петрогеохимические особенности гранитоидов южной части Украинского щита / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Е.Н. Михайлова, Т.И. Семенюк, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 21-28 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1045351
  Павлов Г.Г. Петрогеохимические особенности основных пород габбро-анортозитовой формации Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 42-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1045352
  Гоньшакова В.И. Петрогеохимические особенности ультраосновных - щелочных пород Маймача-Котуйской провинции / В.И. Гоньшакова, Л.С. Егоров. – М., 1968. – 100с.
1045353
  Афанасьева И.М. Петрогеохимические особенности флишевой формации южного склона советских Карпат / Афанасьева И.М. ; отв. ред. Ткачук Л.Г. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 242 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 234-241 (149 назв.)
1045354
   Петрогеохімічні типи гранітоїдів Українського щита та їх структурно-геологічна належність / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, І.В. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 31-36. – (Геологія ; Вип. 17)


  Проведено петрогеохімічну типізацію гранітоїдних комплексів УЩ. Встановлено належність виділених петрогеохімічних типів гранітоїдів до певних типів тектонічних блоків та етапів їх озвитку, а також тенденцію якісної зміни петрогеохімічних типів у часі, ...
1045355
   Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів українського щита та деякі аспекти їх практичного використання : Довідник-навчальний посібник / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. та ін. Гожик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 329с. – ISBN 966-594-360-Х
1045356
  Окладников А.П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1974. – 125 с.
1045357
  Окладников А.П. Петроглифы Верхней Ладоги / А.П. Окладников. – Ленинград, 1977. – 323с.
1045358
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
1. – 1969. – 220с.
1045359
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
2. – 1970. – 264с.
1045360
  Михайлов Борис Петроглифы каменной могилы (семантика, хронология, интерпретация) / Михайлов Борис. – Изд-е 2, дополн. – Запорожье. Москва : Дикое поле.Ин-тут общегуманит.исследований, 1999. – 240с. – ISBN 966-7037-28-2; 5-88230-080-0
1045361
  Линевский А.М. Петроглифы Карелии / А.М. Линевский. – Петрозаводск
1. – 1939. – 194с.
1045362
  Савватеев Ю.А. Петроглифы Карелии / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1976. – 40с.
1045363
  Окладников А.П. Петроглифы Монголии / А.П. Окладников. – Ленинград, 1981. – 228с.
1045364
  Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола / М.А. Дэвлет. – М, 1980. – 272с.
1045365
  Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе / М.А. Дэвлет. – М, 1982. – 128с.
1045366
  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии / Я.А. Шер. – Москва, 1980. – 328 с.
1045367
  Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни / Е.А. Окладникова. – Новосибирск, 1984. – 111с.
1045368
  Окладников А.П. Петроглифы Средней Лены / А.П. Окладников, В.Д. Запорожская. – Ленинград, 1972. – 271с.
1045369
  Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 120с.
1045370
  Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии: Хобд-сомон (гора Тэбш) / А.П. Окладников. – Ленинград, 1980. – 271с.
1045371
  Воробьева Мария Петроглифы Чукотки : Культпоход // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 136 : Фото
1045372
  Окладников А.П. Петроглифы Чулутын-гола (Монголия) / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1981. – 183с.
1045373
  Носов А. Петрогліфи з долини р. Орхон (Монголія) / А. Носов. – Київ, 1928. – С. 135-142. – Окрема відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
1045374
  Бадер О.М. Петрогліфи Кам"яної Могили / О.М. Бадер. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т. 1, вип. 6. – 1949. – С. 297-322
1045375
  Михайлов Б.Д. Петрогліфи Кам"яної Могили : семантика, хронологія, інтерпретація / Б.Д. Михайлов; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 296с. – ISBN 966-608-487-2
1045376
  Шамякин И. Петроград-Брест / Иван Шамякин;. – Москва, 1986. – 96 с.
1045377
  Шамякін І.П. Петроград-Брест : Історичний роман / І.П. Шамякін. – Київ : Дніпро, 1989. – 461с.
1045378
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 4 / И.П. Шамякин. – М., 1985. – 95 с.
1045379
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : исторический роман / пер. с белорус. Т. Шамякиной. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 464 с.
1045380
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 3 / И.П. Шамякин. – М., 1985
1045381
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : ист. роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1988. – 446 с.
1045382
  Грунт А.Я. Петроград - Москва, июль - ноябрь 1917 / А.Я. Грунт, В.И. Старцев. – Москва, 1984. – 280с.
1045383
   Петроград в дни Великого октября. – Л., 1967. – 551с.
1045384
  Носач В.И. Петроград в дни завершающих боев / В.И. Носач. – Л, 1972. – 104с.
1045385
  Малашкин С.И. Петроград. Записки Анания Жмурика : роман / С.И. Малашкин. – Москва
кн. 2. – 1967. – 456 с.
1045386
  Малашкин С.И. Петроград. Записки Анания Жмурика : роман / С.И. Малашкин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1968. – 671 с.
1045387
  Бабкин А.С. Петроградская большевистская организация в период разгрома третьего похода Антанты (1920г) : Автореф... канд. ист. наук: / Бабкин А.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 18с.
1045388
  Кругковская В.М. Петроградская городская дума в августе - ноябре 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Кругковская В.М.;. – Л., 1978. – 19л.
1045389
   Петроградская интеллигенция в 1917 году. – М., 1990. – 187с.
1045390
  Гутман М.Ю. Петроградская рабоче-крестьянская милиция в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гутман М.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 22 с.
1045391
  Сукновалов А.Е. Петроградская сторона / А.Е. Сукновалов. – Л., 1960. – 196с.
1045392
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – Москва, 1962. – 331с.
1045393
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – 2-е изд. – М., 1967. – 352с.
1045394
  Лифшиц В.А. Петроградская сторона. : повесть / В.А. Лифшиц. – Ленинград, 1947. – 216 с.
1045395
  Лифшиц В.А. Петроградская сторона. / В.А. Лифшиц. – 207. – Л., 1947. – 207с.
1045396
  Слепакова Н.М. Петроградская сторона. / Н.М. Слепакова. – Л., 1985. – 120с.
1045397
  Потехин М.Н. Петроградская трудовая коммуна (1918-1919 гг.) / М.Н. Потехин. – Л., 1980. – 143с.
1045398
  Шомракова И.А. Петроградские-ленинградские издательства художественной литературы (1917-1930 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шомракова И.А. ; Москов. полиграф. ин-т. – Москва, 1966. – 21 с.
1045399
  Камешков Б.Н. Петроградские большевики в Октябрьском вооруженном восстании (14 сентября - 26 октября 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Камешков Б.Н. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 18 с.
1045400
   Петроградские большевики в трех революциях. – Л., 1966. – 463с.
1045401
   Петроградские листовки гражданской войны 1918-1920 гг.. – Л., 1944. – 112с.
1045402
   Петроградский военно-революционный комитет. – Москва
2. – 1966. – 559с.
1045403
   Петроградский военно-революционный комитет. – Москва
3. – 1967. – 743с.
1045404
   Петроградский Военно-революционный комитет. – М.
1. – 1966. – 584с.
1045405
  Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября / Г.Л. Соболев; под ред. И.И. Минца. – Ленинград : Наука, 1985. – 311 с.
1045406
  Гоголевский Александр Владимирович Петроградский Совет в 1918-1920 гг. (Формирование, состав, структура) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гоголевский Александр Владимирович; Ленингр. отд-ние Ин-та Истории СССР. АН СССР. – Л., 1978. – 20л.
1045407
  Гоголевский А.В. Петроградский Совет в годы нгражданской войны / А.В. Гоголевский. – Л, 1982. – 198с.
1045408
  Токарев Ю.С. Петроградский Совет рабочих и солдатский депутатов в марте-апреле 1917 г. / Ю.С. Токарев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
1045409
   Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. – Л.
1. – 1991. – 665с.
1045410
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в мирный период революции (февраль -- июль 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Злоказов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
1045411
  Потехин М.Н. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в первый год диктатуры пролетариата. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Потехин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 42л.
1045412
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции / Г.И. Злоказов. – Москва, 1969. – 286с.
1045413
  Каверин В.А. Петроградский студент. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 295 с.
1045414
  Жовнір О.М. Петроградський період життя і діяльності шевченкознавця Павла Зайцева // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 159-165


  У статті йдеться про життя і діяльність шевченкознавця Павла Зайцева в Петрограді 1905-1917 рр.
1045415
  Архипенкова А.Я. Петрографии и некоторые вопросы генезиса эклогитов д.Шубило (Ю.Урал). : Автореф... наук: / Архипенкова А.Я.; МВ И ССО РСФСР. Моск. гос. унив. им,Ломоносова. – М., 1962. – 24л.
1045416
  Мизенс Г.А. Петрографическая характеристика девонских и нижнекаменноугольных терригенных образований юго-запада Западно-Сибирской плиты : (Вагай-Ишимская и Тобол-Убаганская структуры) / Г.А. Мизенс, Л.В. Кокшина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1513-1529 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1528-1529. – ISSN 0016-7886
1045417
  Арифджанов М.Х. Петрографическая характеристика и геохимические особенности верхнеюрской карбонатной форации юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минералогич. наук / Арифджанов М.Х. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1964. – 21 с.
1045418
  Левинсон-Лессинг Петрографическая экскурсия по реке Тагилу / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1905. – 40с.
1045419
  Цхелишвили М.С. Петрографическе, минералогические и геохимические особенности гранитоидов Храмского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.127 / Цхелишвили М. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1045420
  Белянкин Д.С. Петрографические исследования А.П. Карпинского и его направление в петрографии / Д.С. Белянкин, 1953. – 193-198с.
1045421
  Левинсон-Лессинг Петрографические исследования в Центральном Кавказе / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1904. – 39с.
1045422
  Шаповалова Г.А. Петрографические исследования спириферовых отложений юго-восточной Татарии / Г.А. Шаповалова. – М., 1951. – 92с.
1045423
   Петрографические исследования ультраосновных и щелочных пород Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
1045424
  Семененко Н.П. Петрографические исследования хребта Хамар-Дабан / Н.П. Семененко. – М.-Л., 1941. – 156с.
1045425
   Петрографические особенности и свойства углей. – М., 1962. – 380с.
1045426
  Аммосов И.И. Петрографические особенности и свойства углей / И.И. Аммосов. – Москва, 1962. – с.
1045427
  Ищенко А.М. Петрографические признаки углефикационной гаммы сапропелитов / А.М. Ищенко, 1943. – 53-56с.
1045428
  Лучицкий В.И. Петрографические провинции СССР : Учебное пособие для вузов / В.И. Лучицкий, Е.А. Кузнецов. – Ленинград : НТИ НКТП СССР, 1936. – 709с.
1045429
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – Л. – 152с.
1045430
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 3-е перераб. и доп. – Ленинград : НХТИ, 1927. – 137с.
1045431
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 5-е, испр. и доп. – Ленинград-Москва-Новосибирск : НКТП-ОНТИ, 1933. – 101с.
1045432
   Петрографические типы углей СССР. – Москва : Недра, 1975. – 247с.
1045433
   Петрографические формации и проблемы петрогенезиса. – М., 1964. – 211с.
1045434
  Тутберидзе Бежан Давидович Петрографические, минералогические и геохимические особенности неогено-антропогеновых вулканических образований Джавахетского хребта. (Юж. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Тутберидзе Бежан Давидович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 33л.
1045435
  Батурин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам / В.П. Батурин ; Акад. наук СССР ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1947. – 338 с. – Библиогр.: с. 320-335
1045436
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Л-М, 1932. – 472с.
1045437
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград-Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 416с.
1045438
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 447с.
1045439
   Петрографический словарь. – Москва : Недра, 1981. – 496с.
1045440
  Рыка В. Петрографический словарь / В. Рыка, А. Малишевская. – Москва : Недра, 1989. – 589с.
1045441
  Пельдаков И.С. Петрографический состав и его влияние на качественную характеристику углей Тонь-Усинского района Кузбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Пельдаков И.С.;. – 4 л.
1045442
  Коншин Г.И. Петрографический состав и ориентировка галечно-гравийного материала морей Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Коншин Г.И. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 24 с.
1045443
  Гайгалас А.И. Петрографический состав, морфология и ориентировка галек основных стратиграфических горизонтов морен плейстоцена Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гайгалас А.И. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 28 с.
1045444
  Чирвинский П.Н. Петрографическое исследование Дагестанских фосфоритов. Количественное содержание глауконита с малонесветайских фосфоритах Донской области / П.Н. Чирвинский. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена в Юрьеве, 1916. – [2], 17 с. – Пар. назв. и авт. на фр. яз.. - Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Александровского Донского Политехнического ин-та. 1916, Т. V, вып. 2, отд. III, с. 19-35


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
1045445
  Лучицкий В.И. Петрографическое исследование кристалических пород Баварского леса / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира Акц. Ова Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 303 с., 3 л. ил. : черт. ил. + Табл.3. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 427-729
1045446
  Прендель Р. Петрографическое исследование метеорита Гросс-Либенталь Р. Пренделя = Petrographische Untersuchungen des Meteoriten Grossliebental) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 6 c. : 1 рис.
1045447
  Чирвинский П.Н. Петрографическое исследование некоторых осадочных пород мелового возраста из окрестностей города Кисловодска / П.Н. Чирвинский ; ; Из кабинета Прикладной геологии Александровского Донского Полит. ин-та в Новочеркасске. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена в Юрьеве, 1913. – [4], 44 с. – Пар. назв. и авт. на нем. яз.. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Известия Александровского Донского Политехнического ин-та. 1913, Т. II, отд. II, с. С. 175-197


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора. Киев 15 июля 1913 г.
1045448
  Назаров П.П. Петрографическое исследование пород средней свиты Криворожской серии на центральном участке Саксаганской полосы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Назаров П.П. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 20 с.
1045449
  Кузнецова М.Н. Петрографическое сопоставление Курской и Саксаганской серии Яковлевского железорудных месторождений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова М.Н.; Криворож.горноруд.ин-т. – Кривой Рог, 1966. – 21л.
1045450
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л
1. – 1925. – 395с.
1045451
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л, 1931. – 556с.
1045452
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг. – 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП-СССР, 1933. – 460с.
1045453
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебник для вузов / Левинсон-Лессинг. – 4-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1935. – 495с.
1045454
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л-М, 1940. – 524с.
1045455
  Лучицкий В.И. Петрография / В.И. Лучицкий. – 6-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат
Т. 1. – 1947. – 332 с.
1045456
  Лучицкий В.И. Петрография / В.И. Лучицкий. – 6-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат
Т. 2. – 1949. – 439 с.
1045457
  Комизерко Н.И. Петрография : Уч. пос. для вузов / Н.И. Комизерко. – Москва, 1958. – 123с.
1045458
  Комизерко Н.И. Петрография : Уч. пос. для вузов / Н.И. Комизерко. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1967. – 127с.
1045459
  Заварицкий В.А. Петрография : Конспект лекций / В.А. Заварицкий. – Ленинград
Т. 1 : Изверженные горные породы. – 1969. – 118с.
1045460
  Заварицкий В.А. Петрография / В.А. Заварицкий. – Ленинград
2. – 1969. – 160с.
1045461
  Заварицкий В.А. Петрография / В.А. Заварицкий. – Ленинград
3. – 1969. – 146с.
1045462
   Петрография : Учебник. – Москва : Московский университет
Т.1. – 1976. – 384с.
1045463
   Петрография. – М.
3. – 1976. – 286с.
1045464
   Петрография : Учебник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т.2. – 1981. – 328с.
1045465
   Петрография. – Москва : МГУ, 1986. – 328с.
1045466
   Петрография. – Москва : МГУ
III. – 1986. – 288с.
1045467
  Заридзе Г.М. Петрография / Г.М. Заридзе. – Москва : Недра, 1988. – 478с.
1045468
  Маракушев А.А. Петрография / А.А. Маракушев. – Москва : МГУ, 1993. – 320с.
1045469
  Преображенский И.А. Петрография Азербайджана. / И.А. Преображенский. – Л., 1934. – 162с.
1045470
  Бабаев К.Л. Петрография Алтын-Тауского гранитоидного массива / К.Л. Бабаев; АН УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1954. – 53с.
1045471
  Свиридов В.В. Петрография вмещающих пород Урупских медноколчедановых месторождений на Северном Кавказе : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свиридов В.В.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1045472
   Петрография Восточной Сибири. – М.
1. – 1962. – 740с.
1045473
   Петрография Восточной Сибири. – М.
2. – 1962. – 448с.
1045474
   Петрография Восточной Сибири. – М.
3. – 1965. – 316с.
1045475
  Расулов Ш.К. Петрография гранитоидных пород Зиаэтдинских гор и их продуктов коры выветривания : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Расулов Ш.К.; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 27л.
1045476
  Белянкин Д.С. Петрография Грузии / Д.С. Белянкин, В.П. Петров. – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР, 1945. – 394с.
1045477
  Соколова Н.Н. Петрография девонских отложений Молотовского Приуралья и палеография времени их образования. / Н.Н. Соколова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 180с.
1045478
  Фролова Н.В. Петрография для геолого-разведочных техникумов. / Н.В. Фролова. – М.-Л., 1936. – 128с.
1045479
  Щербаков И.Б. Петрография докембрийских пород центральной части Украинского щита / И.Б. Щербаков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 279с.
1045480
   Петрография докембрия русской платформы : (труды первого регионального петрографического совещания по Европейской части СССР). – Киев : Наукова думка, 1970. – 439с.
1045481
  Данилович Ю.Р. Петрография домеловых метаморфических и осадочных пород Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – Киев : Наукова думка, 1978. – 187с.
1045482
   Петрография железисто-кремнистых формаций Украинской ССР / Н.П. Сенененко, И Н. Половко, Г.В. Жуков, Д В. Ладиева, А.А. Макухина. – Киев : АН УССР, 1956. – 536с.
1045483
  Михайлова Н.А. Петрография живетских отложений Урало-Волжской нефтеносной области и палеогеография времени их образования / Н.А. Михайлова. – Москва : АН СССР, 1956. – 160с.
1045484
  Скаржинская Т.А. Петрография и генезис пород метабазитовых свит Белозерского железорудного района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Скаржинская Т.А. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1045485
  Ситдиков Б.С. Петрография и геологическое строение кристаллического фундамента Татарской АССР и смежных с ней территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Ситдиков Б.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1045486
  Святоческая М.М. Петрография и геохимия галогенных пород Ангаро-Ленского солеродного бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Святоческая М. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 26л.
1045487
   Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана. – Ташкент : ФАН, 1966. – 175с.
1045488
  Хмарук Т.Г. Петрография и метаморфизм гнейсовомигматитовой толщи бассейна реки Токмак (Западное Приазовье) : Автореф... кандидата геолого-минералогич.наук: / Хмарук Т.Г.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 14л.
1045489
  Илларионов А.А. Петрография и минералогия железистых кварцитов Михайловского месторождения Курской магнитной аномалии / А.А. Илларионов. – М., 1965. – 164с.
1045490
   Петрография и минералогия кимберлитовых пород Якутии. – М., 1964. – 192с.
1045491
  Гриваков А.Г. Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород горного Крыма : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гриваков А.Г.; Мин-во геологии УССР. Ин-т минеральных ресурсов. – Симферополь, 1967. – 254л.
1045492
   Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : / Гриваков А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
1045493
  Кононов Ю.В. Петрография и минералогия Новомиргородского габбро-лабрадоритового массива и связанная с ним ильменитоносность : Дис... канд. геолог-минер.наук: / Кононов Ю.В.; АН УССР. ИН-т геологич. наук. – Киев, 1956. – 295л. – Бібліогр.:л.283-295
1045494
  Малышек В.Т. Петрография и плаеогеография нефтеносных отложений палеогена южного борта Азово-Кубанской впадины : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малышек В.Т.; Рост. гос. ун-т. – Краснодар, 1957. – 14л.
1045495
  Жовинский Э.Я. Петрография и постседиментационные изменения домезозойских осадочных пород подольского приднестровья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жовинский Э. Я.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1969. – 32л.
1045496
  Ситдиков Б.Б. Петрография и строение кристаллического фундаметна Татарской АССР / Б.Б. Ситдиков. – Казань, 1968. – 436с.
1045497
  Бондаренко В.Г. Петрография и строение складчатого основания равнинного Крыма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Бондаренко В.Г.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 20л.
1045498
  Кравченко Г.Л. Петрография и структура кристаллического основания западной и центральной части приазовского массива (Юго-вост. часть Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-менералогич.наук: / Кравченко Г.Л.; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1967. – 20л.
1045499
  Мандалян Р.А. Петрография и условия образования верхнеюрской (оксфорд-титон) вулканогенно-карбонатной формации северо-восточной части Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мандалян Р.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 23л.
1045500
  Полонская Б.Я. Петрография и фациальные особенности девонских отложений Куйбышевского Поволжья / Б.Я. Полонская. – Москва : АН СССР, 1956. – 135с.
1045501
  Еремин И.В. Петрография и физические свойства углей / И.В. Еремин, В.В. Лебедев, Д.А. Цикарев. – Москва : Недра, 1980. – 1264 с.
1045502
  Макашвили Р.И. Петрография интрузивных и жильных пород района Бардадзори : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макашвили Р. И.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1045503
  Филоненко Н.Е. Петрография искусственных абразивов / Н.Е. Филоненко, И.В. Лавров. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 91с.
1045504
  Заварицкий А.Н. Петрография Ишимского щелочного массива. / А.Н. Заварицкий, В.А. Заварицкий. – Москва, 1973. – 184с.
1045505
  Радкевич Е.А. и др. Петрография Карамазарских и Кураминских гор / Е.А.Радкевич, И.К. Никитин, И.А.Островский; АН СССР; Таджико-Памирская экспедиция. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 61 : Материалы экспедиции 1934г.Геохимическая станция Таджбазы АН СССР. – 1936. – 146с. : Ил. + 7 л. к.
1045506
  Томашев К. Петрография карбонатных пород верхней юры Кугитангтау. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Томашев К.; АН Туркм.ССР. Отд. физ.-техн. и хим. наук. Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1963. – 22л.
1045507
  Тимофеев В.М. Петрография Карелии / В.М. Тимофеев. – М.-Л.
Вып. 5. – 1935. – с.
1045508
  Мусаев А. Петрография комплекса базитов и гипербазитов Тамдынского горного массива и их рудоносность. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мусаев А.; АН УзССР.Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 25л.
1045509
  Лучицкий В.И. Петрография Крыма / В.И. Лучицкий. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 98с.
1045510
  Емельяненко П.Ф. Петрография магматичеких и метаморфических пород : Учеб. пособие для геол. спец. ун-тов / П.Ф. Емельяненко, Е.Б. Яковлева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 248с.
1045511
  Даминова А.М. Петрография магматических горных пород / А.М. Даминова. – Москва, 1967. – 232с.
1045512
  Кузнецов Е.А. Петрография магматических и метаморфических пород : Учебное пособие для вузов / Е.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1956. – 412с.
1045513
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1966
1045514
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1967
1045515
  Саранчина Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Саранчина, Н.Ф. Шинкарев. – Ленинград, 1967. – 324с.
1045516
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1969
1045517
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1970
1045518
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1973
1045519
  Сиротин К.М. Петрография магматических и метаморфических пород / К.М. Сиротин. – Саратов
1. – 1978. – 88с.
1045520
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Заридзе. – Москва : Недра, 1980. – 424с.
1045521
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1982
1045522
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород Грузии / Г.М. Заридзе. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 383 с.
1045523
  Саркисян С.Г. Петрография майковских и сарматских отложений Восточной Грузии и пелеогеография времени их образования / С.Г. Саркисян, Г.А. Шаповалова. – Москва : Изд-во АН СССР. – 300с.
1045524
  Султанов М.С. Петрография Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1967. – 184с.
1045525
  Ершов Э.Д. Петрография мерзлых пород / Э.Д. Ершов. – Москва, 1987. – 310с.
1045526
  Даминова А.М. Петрография метаморфических горных пород / А.М. Даминова. – М, 1977. – 72с.
1045527
   Петрография метаморфических и изверженных пород Алданского щита. – М., 1964. – 167с.
1045528
  Кикнадзе И.И. Петрография молодых иетрузивных пород района сел. Цана (Нижняя Сванетия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кикнадзе И.И.; АН Груз.ССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1045529
   Петрография неогеновых вулканических и гипабиссальных пород Советских Карпат. – Киев : АН УССР, 1955. – 248с.
1045530
  Грудинин М.И. Петрография Нюрундуканского и Довыренского габро-перидотитовых массиво. (Сев. Прибайкалье) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Грудинин М.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 22л.
1045531
   Петрография огнеупоров, шлаков и синтетических минералов. – Свердловск, 1968. – 195с.
1045532
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва, 1940. – 54с.
1045533
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород : Таблицы / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1940. – 63с. : Ил.
1045534
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 1. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1045535
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч.1. – 1940. – 407с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1045536
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 2 : Структура, текстура, окраска и описание главнейших типов осадочных пород. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1045537
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород / М.С. Швецов. – 3-е изд. – Москва : Гослеолтехиздат, 1958. – 416с.
1045538
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва : Недра
Т. 1 : Методы исследования осадочных пород. – 1968. – 500с.
1045539
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва : Недра
Т. 2 : Руководство по петрографии осадочных пород. – 1968. – 598с.
1045540
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400с.
1045541
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 3-е изд., перераб., и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 416с.
1045542
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования) : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Москва : Высшая школа, 1967. – 416с.
1045543
  Мильнер Г.Б. Петрография осадочных пород. / Г.Б. Мильнер. – М-Грозный-Л-Новосибирск, 1934. – 339с.
1045544
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород. / М.С. Швецов. – 2-е изд. – М-Л, 1948. – 388с.
1045545
  Висьневский Я.С. Петрография основных и ультраосновных пород Султан-Уиз-Дага / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1940. – 124с.
1045546
  Шванов В.Н. Петрография песчаных пород : (компонентный состав, систематика и описание минеральных видов) / В.Н. Шванов. – Ленинград : Недра, 1987. – 267с.
1045547
  Алиев А.Г. Петрография продуктивной толщи Кабристана / А.Г. Алиев ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Изд-во АН Азерб. ССР, 1947. – 155 с., [4] л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 149-153
1045548
  Гинзберг А.С. Петрография республики Армении / А.С. Гинзберг. – Вып.2. – Ленинград, 1934. – 128с.
1045549
  Мамедалиев А.М. Петрография саматских отложений Западного Азербайджана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедалиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1951. – 11 с.
1045550
  Алиев А.Г. Петрография сарматских отложений Западного Азербайджана / А.Г. Алиев ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Изд-во АН АзССР, 1949. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-153
1045551
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 127с.
1045552
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 324с.
1045553
   Петрография СССР. – Москва-Л.
Т. 5 : Петрография Карелии. – 1935. – 256с.
1045554
   Петрография СССР : Серия 2; Монографии. – Москва; Ленинград : Изд-в Ан СССР
Вып.2 : Месторождения глин СССР: Описание, состав, свойства и применение/А.Д.Федосеев, Ф.А.Зенькович. – 1937. – 663с.
1045555
   Петрография СССР. – М.-Л.
7. – 1937. – 140с.
1045556
   Петрография СССР. – М.-Л.
1. – 1938. – 184с.
1045557
   Петрография СССР. – М.-Л.
8. – 1939. – 98с.
1045558
   Петрография СССР : Серия 2; монографии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5 : Сборник анализов изверженных и метаморфических горных пород СССР (с 1927 по 1937г.)/Э.А.Струве. – 1940. – 590с.
1045559
  Дудаури О.З. Петрография субвулканических малых интрузий Болнисского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дудаури О.З.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
1045560
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
Т. 1. – 1986. – 282с.
1045561
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
2. – 1986. – 242с.
1045562
   Петрография Таджикистана : Памир. – Душанбе : Дониш
Том 2. – 1988. – 242с.
1045563
  Белянкин Д.С. Петрография технического камня / Д.С. Белянкин, Б.В. Иванов, В.В. Лапин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 584с.
1045564
   Петрография углей СССР. – Л., 1986. – 246с.
1045565
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
1. – 1964. – 447с.
1045566
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
2. – 1965. – 660с.
1045567
  Лучицкий В.И. Петрография Украины = Петрография СССР / В.И. Лучицкий, П.И. Лебедев. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 324 с. – (1.Региональная петрография ; 3)
1045568
   Петрография Урала. – Москва;Ленинград : АН СССР
Ч. 1. – 1937. – 140с.
1045569
  Даидбекова Эльмира Адильгиреевна Петрография флишевой формации Юго-Восточного Кавказа : Автореф... д-ра геол. минерал.наук: / Даидбекова Эльмира Адильгиреевна; Объедин. совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений А. – Баку, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1045570
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 1 : Петрография метаморфических пород докембрия Центрального Казахстана. – 1967. – 338с.
1045571
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 2 : Интрузивные формации основных и ультраосновных пород. – 1971. – 360с.
1045572
  Исамухамедов И.М. Петрография Чимганского массива / И.М. Исамухамедов. – Ташкент, 1947. – 59с.
1045573
  Акаев В.П. Петрография юрских отложений северного склона юго-восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Акаев В.П.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.губкина. – Баку, 1955. – 24л.
1045574
  Алиев А.Г. Петрография юрских отложений Юго-Восточного Кавказа / А.Г. Алиев, В.П. Акаева ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН СССР, 1957. – 209, [6] с., XIV л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 208-210
1045575
  Акаева В.П. Петрография юрских отложений юговосточного Кавказа / В.П. Акаева. – Баку, 1957. – с.
1045576
  Афият С.А. Петрография юрских эффузивов северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Афият С.А.; Азербайджанский ордена Труд. Красного Знамени индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1956. – 14л.
1045577
  Митрохин А.В. Петрография, геохимия и формационная принадлежность долеритов Бобринецкого дайкового пояса (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, Л.В. Шумлянский, Е.А. Вишневская // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 56-68. – ISSN 0204-3548
1045578
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород среднего преднепровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 127 / Хорошева Д.П. ; КГУ. – Днепропетровск, 1969. – 21 с.
1045579
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород Среднего Приднепровья. : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Хорошева Д.П.; Ин-т минеральных ресурсов. Днепропетровская группа отделов. – Днепропетровск, 1968. – 246л. – Бібліогр.:л.222-246
1045580
  Коляго С.С. Петрография, минералогия, геохимия и генезис Инского железорудного месторождения (Горный Алтай) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Коляго С.С.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 20л.
1045581
  Хвостова В.А. Петрография, минерология и геохимия метасоматитов, связанных с редкометальными пегматитами / В.А. Хвостова, И.А. Полетаев, В.Н. Липатов. – Москва : Наука, 1978. – 155с.
1045582
  Варлаков А.С. Петрография, петрохимия и геохимия гипербазитов Оренбургского Урала / А.С. Варлаков. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
1045583
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 3-е изд., перераб. – М.Л.
1,1-2. – 1932. – 256с.
1045584
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 3-е изд., перераб. – М.Л.
2,3. – 1932. – 220с.
1045585
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 4-е изд., доп. испр. – Москва-Ленинград-Новосибирск
1,1. – 1934. – 259с.
1045586
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 4-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград-Новосибирск
Ч. 2, 3. – 1934. – 230 с.
1045587
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – М.Л.
3. – 1937. – 344с.
1045588
  Лучицкий В.И. Петрография. / В.И. Лучицкий. – 5-е изд., перераб. – М.Л.
2,3. – 1938. – 303с.
1045589
  Заварицкий В.А. Петрография. / В.А. Заварицкий. – Л.
2. – 1961. – 352с.
1045590
  Заварицкий В.А. Петрография. / В.А. Заварицкий. – Л.
2. – 1961. – 233с.
1045591
  Вильямс Х. Петрография. Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Дж. Тернер, Ч.М. Гилберт. – Москва : Иностр.л-ра, 1957. – 426с.
1045592
  Вильямс Х. Петрография. Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 320 c.
1045593
  Вильямс Х. Петрография.Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1985. – 303с.
1045594
  Халилулла Х. Петрографияч вмещающих пород Айнакского меднорудного поля. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Халилулла Х.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1981. – 23л.
1045595
  Митрохин О.В. Петрографічне різноманіття та умови залягання гірських порід в районі Української антарктичної станції "Академік Вернадський" / О.В. Митрохин, В.Г. Бахмутов // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 132-134
1045596
   Петрографічний кодекс України. – Київ, 1999. – 80с. – ISBN 966-02-1204-6
1045597
  Вишневський А.С. Петрографічний нарис інтрузиву Сарибулацьких гранітів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 37-46 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1045598
  Митрохин О. Петрографічний склад комплексів анортозит-рапаківігранітної формації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-66. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В роботі визначені повний фаціальний та петрографічний склад анортозит-рапаківігранітної формації докембрію. Також виявлені індикаторні особливості речовинного складу та уточнений об"єм формації. Full facial and petrographic composition of Precambrian ...
1045599
  Нестеровський В.А. Петрографічний склад кристалічних порід району Антарктичної станціїї "Академік Вернадський" : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Нестеровський, С.О. Клещенко, О.М. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На основі кам"яного матеріалу, зібраного у другому Антарктичному рейсі НДС "Ернст Кренкель" - 1998 р. надано результати петрографічних досліджень корінних порід о. Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Виділено та описано різноманітні породи ...
1045600
  Нікітенко І.С. Петрографічні дослідження кам"яних стел і деталей поховальних споруд з округи Горішніх Плавнів на Полтавщині / І.С. Нікітенко, О.Б. Супруненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 243-248. – ISSN 2227-4952
1045601
  Кигим С.Л. Петрографічні і мінералогічні матеріали фірми "Krantz in Bonn" (Німеччина) у музейній збірці К.М. Скаржинської / С.Л. Кигим, Л.В. Чеботарьова, В.І. Старченко // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 75-82. – ISBN 978-966-8999-84-0
1045602
  Митрохин О. Петрографічні особливості гранітоїдів островів Бархани ((Аргентинські острови, Західна Антарктика) / О. Митрохин, О.Л. Марущенко // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 143-144
1045603
  Митрохин О. Петрографічні особливості та формаційна приналежність сублужних долерит-діабазових дайкових комплексів Українського та Балтійського щитів / О. Митрохин, А. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Особливості просторової та вікової поширеності протерозойських долерит-діабазових дайкових комплексів сублужного складу, сформованих на заключній стадії стабілізації фундаменту Східно-Європейської платформи, вивчені на прикладі Українського та ...
1045604
  Павлов Г.Г. Петрографія : підручник для студентів геол. спец. ВНЗ / Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 527, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 518-524. – Бібліогр.: с. 517. – ISBN 978-966-439-749-7
1045605
  Бобровник Д.П. Петрографія відкладів продуктивної товщі карбону Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну / Д.П. Бобровник; МВіССО УРСР. Львівськ. держ. ун-т. – Львів, 1960. – 122с.
1045606
  Митрохин О. Петрографія габро-долеритів Звіздаль-Заліської дайки / О. Митрохин, А. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-32. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Новітні дані про речовинний склад і мікроструктурні особливості гіпабісальних порід Звіздаль-Заліської дайки отрима-но на підставі ревізійного вивчення кернового матеріалу. Зроблено висновки про внутрішню будову, умови формування та формаційну ...
1045607
  Ткачук Л.Г. Петрографія домезозойських осадочних порід Поділля / Л.Г. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 128с.
1045608
  Афанасьєва І.М. Петрографія і вторинні зміни осадочних порід Мармароської зони та зони скель внутрішніх Карпат / І.М. Афанасьєва; АН УРСР. Ін-т геохімії і фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1970. – 171с.
1045609
  Грущинська О. Петрографія ксенолітів з гранітоїдів Малинського масиву рапаківі / О. Грущинська, О. Митрохин, О. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. О.І. Лукієнком) Авторами досліджені ксеноліти з гранітоїдів Малинського масиву рапаківі, розташованого в південно-східній частині складного Коростенського плутону. ...
1045610
  Молявко В.Г. Петрографія магматичних порід : Навчальний посібник / В.Г. Молявко, Г.Г. Павлов; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 210с. – 55Моля Шифр дубл. – ISBN 966-594-315-4
1045611
  Павлов Г.Г. Петрографія метаморфічних порід : Навчальний посібник / Г.Г. Павлов, В.Г. Молявко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-594-341-3
1045612
  Ткачук Л.Г. Петрографія північно-західної частини українського кристалічного масиву : (Ровенська область) / Л.Г. Ткачук. – ЛЬвів, 1948. – 162с.
1045613
  Сліпченко В.А. Петрографія та хімізм габро-діабазів Західного Приазовья / В.А. Сліпченко. – Київ : КДУ, 1956. – С. 87-99
1045614
  Сліпченко В.А. Петрографія та хімізм монцонітових порфіритів Західного Приазов"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 38-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1045615
  Митрохин О.В. Петрографія технічного каміння : навч. посібник / О.В. Митрохин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 147, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 144-147. – Бібліогр.: с. 141-143
1045616
   Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, В.М. Кадурін , Ю.Л. Гасанов, А.П. Гожик, О.В. Чепіжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 356 с. – ISBN 966-594-943-8
1045617
   Петрографія, мінералогія та потенційна рудоносність гранітоїдів Барчанс-Фордж (Аргентинські острови, Західна Антарктика) / О.В. Митрохин, В.Г. Бахмутов, О.Л. Марущенко, О.В. Андреєв, О.А. Хлонь // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 32-45. – ISSN 2519-2396
1045618
  Кушмурадов О. Петрографо-геохимические особенности гранитоидных массивов центральной части Северного Нуратау и их отношение к оруденению (Западный Узбекистан) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кушмурадов О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т геологии и геофизики АН УзССР им. Х.М.Абдуллаева. – М.-Ташкент, 1967. – 23л.
1045619
  Кузукян А.А. Петрографо-минералогическая характеристика и условия образования неогеновых отложений Приереванского района Армянской ССР. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Кузукян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
1045620
  Ходак Ю.А. Петрографо-минералогическая характеристика нижнекембрийских отложений Алданского района / Ю.А. Ходак. – Москва, 1961. – 119с.
1045621
  Саркисян С.Г. Петрографо-минералогические исследования верхнепермских и триасовых пестроцветных отложений Приуралья / С.Г. Саркисян. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 192с.
1045622
  Пилявский В.И. Петродворец / В.И. Пилявский. – Москва, 1949. – 64 с.
1045623
   Петродворец. – М., 1952. – 104с.
1045624
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова, А.Г. Раскин. – Ленинград ; Москва, 1954. – 120 с.
1045625
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова, А.Г. Раскин. – 2-е изд. – Ленинград ; Москва, 1955. – 128 с.
1045626
   Петродворец / Федорова И.Н. – М., 1955. – 80с.
1045627
   Петродворец. – М.-Л., 1959. – 63с.
1045628
  Федорова Н.Н. Петродворец / Н.Н. Федорова. – Ленинград, 1959. – 187 с.
1045629
  Архипов Н.И. Петродворец / Н.И. Архипов Н.И., А.Г. Раскин. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 40 с. с ил. : 31 с. ил.
1045630
  Архипов Н.И. Петродворец / Н.И. Архипов , А.Г. Раскин. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 331 с. с ил. : 1 л. ил.
1045631
   Петродворец. – Москва ; Ленинград, 1962. – 9 с.
1045632
   Петродворец. – Москва ; Ленинград, 1963. – 68 с.
1045633
  Ардикуца В.Е. Петродворец : историко-краеведческий очерк / В.Е. Ардикуца. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 236 с. – Библиогр.: с. 227-233
1045634
  Ардикуца В.Е. Петродворец : парки, фонтаны / В.Е. Ардикуца. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 216 с.
1045635
   Петродворец. – Л., 1968. – 63с.
1045636
  Ардикуца В.Е. Петродворец : путеводитель / В.Е. Ардикуца. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 192 с.
1045637
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1975. – 148с.
1045638
   Петродворец. – Л,, 1980. – 10с.
1045639
   Петродворец. – Л., 1981. – 32с.
1045640
   Петродворец. – 2-е изд. доп. перераб. – Ленинград, 1984. – 126 с.
1045641
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1984. – 191 с.
1045642
   Петродворец. – Ленинград, 1986. – 63 с.
1045643
  Раскин А.Г. Петродворец / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1988. – 190с.
1045644
   Петродворец Пригороды Ленинграда. – Л., 1982. – 218с.
1045645
  Соломатин В.И. Петроегнез подземных льдов / В.И. Соломатин. – Новосибирск, 1986. – 214с.
1045646
  Вижва С. Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних та карбонатних колекторів. Наведено результати визначення електричних параметрів та їх зв"язок з ємніс- ними властивостями ...
1045647
  Вижва С. Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища / С. Вижва, Д. Онищук, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних колекторів. Наведені результати визначення електричних параметрів та їх зв"язок з ємнісними властивостями пісковиків, алевролітів та ...
1045648
   Петроелектричні дослідження керну свердловини чорноморського шельфу / С. Вижва, М. Рева, А. Гожик, В. Онищук, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих теригенних колекторів. Наведені результати визначення питомого електричного опору та його зв"язок з ємнісними властивостями пісковиків одного ...
1045649
   Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів / С. Вижва, М. Рева, А. Гожик, В. Онищук, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-7. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) Розглядаються особливості методики та результати петроелектричних досліджень при вивченні складно побудованих карбонатних колекторів. Наведено результати визначення ...
1045650
  Вижва С.А. Петроелектричні дослідження порід-колекторів Добротвірської площі Волино-Поділля / С.А. Вижва, Д.І. Онищук, В.І. Онищук // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 122-124
1045651
   Петроелектричні параметри порід імпактних структур України / С.А. Вижва, В.А. Михайлов, Д.І. Онищук, І.І. Онищук // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 91-93
1045652
  Альтман Л.П. Петрозаводск - столица Карело-Финской ССР / Л.П. Альтман, Г.С. Невельштейн. – Москва, 1951. – 48с.
1045653
  Кийранен И.А. Петрозаводск / И.А. Кийранен. – Петрозаводск, 1955. – 100с.
1045654
  Мулло И.М. Петрозаводск / И.М. Мулло. – Петрозаводск, 1957. – 130с.
1045655
   Петрозаводск. – Петрозаводск, 1972. – 8с.
1045656
   Петрозаводск. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 12с.
1045657
  Мулло И.М. Петрозаводск / И.М. Мулло, Е.Д. Рыбак. – Петрозаводск, 1979. – 182с.
1045658
  Мазлис-Пресман Петрозаводск : Справочник / Мазлис-Пресман. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 154с.
1045659
  Невзорова Г.В. Петрозаводск. / Г.В. Невзорова. – М., 1950. – 31с.
1045660
  Пан А.М. Петрозимеческие особенности изверженных и метаморфических пород докембрия БССР / А.М. Пан, В.М. Борковская. – Минск, 1968. – 164с.
1045661
  Канн П.Я. Петрокрепость. / П.Я. Канн, Ю.И. Кораблев. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 318с.
1045662
  Рокачук Т.А. Петрологические аспекты люминесценции полевых шпатов / Т.А. Рокачук. – К, 1988. – 196с.
1045663
  Абдуллаев Р.Н. Петрологические и металлогенические особенности мезозойского вулканизма Малого Кавказа / Р.Н. Абдуллаев. – Баку, 1965. – 140с.
1045664
  Василенко В.Н. Петрологические и физико-химические особенности формирования кристаллических пород докембрия юго-восточной части Воронежской антеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Василенко В.Н.; Рост.гос.ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 30л.
1045665
   Петрологические исследования базитов островных дуг. – М., 1978. – 283с.
1045666
  Кекелиа С.А. Петрологические особенности, структура и рудоносность северной Абхазии (Груз. ССР.) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кекелиа С.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
1045667
  Томкеев С.И. Петрологический англо-русский толковый словарь / С.И. Томкеев. – В 2-х томах. – Москва : Мир
Т.1. – 1986. – 284с.
1045668
  Томкеев С.И. Петрологический англо-русский толковый словарь / С.И. Томкеев. – В 2-х томах. – Москва : Мир
Т. 2. – 1986. – 283с.
1045669
   Петрология-геохимические черты глубинной эволюции вещества кимберлитовой и базитовой магматических систем. – Якутск, 1985. – 200с.
1045670
   Петрология-минералогические исследования кристаллических пород. – Л., 1989. – 149с.
1045671
  Хуан Уолтер Петрология / Хуан Уолтер; пер. с англ. В В. Наседкина ; под ред. и с предисл. д-ра геол.-минералогич. наук А. П. Лебедева. – Москва : Мир, 1965. – 575 с. : 1 л. табл. : ил., карт.
1045672
   Петрология. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
1045673
   Петрология. – Москва : Наука, 1980. – 192с.
1045674
  Шеремет Е.М. Петрология / Е.М. Шеремет, В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1045675
  Маракушев А.А. Петрология / А.А. Маракушев. – Москва : Московский университет, 1988. – 309с. – ISBN 5-211-00123-0
1045676
  Митрохин А.В. Петрология "гибридных пород" Коростенского плутона анортозит-рапакивигранитной формации украинского щита / А.В. Митрохин, Е.В. Билан // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 102-117. – ISSN 0204-3548
1045677
  Кустарникова А.А. Петрология Акчинского интрузива : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Кустарникова А.А.; АН Узбек. ССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1958. – 19л.
1045678
  Хамидов М.Х. Петрология Ванчского гранитоидного интрузива (Памир) / М.Х. Хамидов; АН ТаджССР; Ин-т геол. – Душанбе : Дониш, 1967. – 276с. : Ил. – Библиогр.: с.268-274
1045679
  Грин Д.Х. Петрология верхней мантии / Д.Х. Грин, Э А. др. Рингвуд. – Москва : Мир, 1968. – 286с. – (Науки о Земле)
1045680
  Мушкин И.В. Петрология верхней мантии Южного Тянь-Шаня / И.В. Мушкин. – Ташкент, 1979. – 136с.
1045681
  Мнацаканян А.Х. Петрология верхнемеловой вулканической серии Северной Армении / А.Х. Мнацаканян. – Ереван, 1981. – 242с.
1045682
  Негрей Е.В. Петрология верхнепалеозойских гранитов Центрального Казахстана / Е.В. Негрей. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1045683
  Сиротин К.М. Петрология верхнепалеозойских гранитоидов / К.М. Сиротин. – Саратов, 1974. – 443с.
1045684
  Соболев Д.Н. Петрология Восточной части сложного Коростеньского плутона / Д.Н. Соболев. – Львов : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947. – 139с.
1045685
  Калиниченко Л.С. Петрология вторичных кварцитов массива Курпетай в Северном Прибалхашье : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Калиниченко Л.С. ; АН КазССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22 с.
1045686
  Томановская Ю.И. Петрология вулканогенных пород трапповой формации северо-запада Сибирской платформы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Томановская Ю.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1045687
  Горошников Б.И. Петрология высокоглиноземистых кристаллических пород докембрия Украины : Автореф. дис. ... докт. геол.минер. наук / Горошников Б.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
1045688
  Горошников Б.И. Петрология высокоглиноземистых кристаллических пород докембрия Украины / Б.И. Горошников. – Киев : Наукова думка, 1971. – 110с.
1045689
  Макаренко Н.А. Петрология габбро-синеит-нефелинсиенитовой ассоциации Мариинской тайги / Н.А. Макаренко, М.П. Кортусов. – Томск, 1991. – 306с.
1045690
  Морковкина В.Ф. Петрология гипербазитов Севанского хребта / В.Ф. Морковкина. – Москва : Наука, 1974. – 144с.
1045691
  Смоголюк Алла Григорьевна Петрология гипербазитов сурского района Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.08 / Смоголюк Алла Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1045692
  Смоголюк Алла Григорьевна Петрология гипербазитов Сурского района Украинского щита : Дис... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.08 / Смоголюк Алла Григорьевна; АН УССР. Ин-т геохимии и физ.минералов. – К., 1979. – 163л.
1045693
  Эдельштейн И.И. Петрология гипербазитов Тоболо-Иргизского района Южного Урала и особенности связанных с ним кор выветривания. / И.И. Эдельштейн. – М., 1968. – 200с.
1045694
  Шемякин В.М. Петрология гиперстеновых гранитоидов (интрузивных чарнокитов) Северной Карелии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 127 / Шемякин В. М.; Всес. науч. иссл. геол. ин-т. – Л., 1969. – 20л.
1045695
  Ферштатер Г.Б. Петрология главных интрузивных ассоциаций / Г.Б. Ферштатер. – М., 1987. – 231с.
1045696
  Лутц Б.Г. Петрология глубинных зон континентальной коры и верхней мантии / Б.Г. Лутц. – Москва : Наука, 1974. – 304с.
1045697
   Петрология глубокометаморфизованных комплексов. – Петрозаводск, 1983. – 104с.
1045698
  Надарейшвили О.Ш. Петрология гранитоидов и кристаллических сланцев района верховьев р.Малый Зеленчук (Северный Кавказ). : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Надарейшвили О.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1045699
   Петрология гранулитов Алданского щита. – Якутск, 1987. – 82с.
1045700
   Петрология гранулитовой фации Алданского щита. – М., 1973. – 231с.
1045701
  Лутц Б.Г. Петрология гранулитовой фации Анабарского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лутц Б.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по геол.-минералог., геофиз. и географ. наукам. – Новосибирск, 1962. – 20л.
1045702
  Лутц Б.Г. Петрология гранулитовой фации Анабарского массива. / Б.Г. Лутц. – М., 1964. – 124с.
1045703
   Петрология даек субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита / Л.В. Шумлянский, А.В. Митрохин, Ж.К. Дюшен, С.В. Богданова, Ш. Биллстрем, А.Н. Омельченко, Б. Багински // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 32-52. – ISSN 2519-2396


  "Серед різноманітних за віком та геохімічними особливостями дайкових порід Північно-Західного району Українського щита чітко виокремлюється група сублужних дайок основного складу, які відносять до ранньопротерозойського (1815-1740 млн рр.). ...
1045704
  Жабин А.Г. Петрология даек, силлов и трубок взрыва Маймеча-Котуйской провинции / А.Г. Жабин, Н.П. Сурина. – Москва, 1970. – 204 с.
1045705
  Мальков Б.А. Петрология дайковой серии щелочных габброидов Северного Тимана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мальков Б.А.; Рост. гос. ун-т. Ин-т геологии. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
1045706
  Мальков Б.А. Петрология дайковой серии щелочных габброидов. / Б.А. Мальков. – Л., 1972. – 128с.
1045707
  Шенгелиа Д.М. Петрология Дарьяльского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шенгелиа Д. М.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
1045708
  Мишкин М.А. Петрология докембрийских метаморфических комплексов Ханкайского массива Приморья / М.А. Мишкин. – Москва : Наука, 1969. – 184с.
1045709
  Моргунова А.А. Петрология докембрийских метаультрамафитов гридинского высокобарного комплекса (Карелия) / А.А. Моргунова, А.Л. Перчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 173-192 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 189-192. – ISSN 0016-7886
1045710
  Поправко К.А. Петрология докембрия бассейна нижнего течения р.Берды. (Зап. Приазовье). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Поправко К.А.; МВО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. Каф. минералогии. – Харьков, 1958. – 16л.
1045711
  Доминиковский Г.Г. Петрология докембрия Белоруссии / Г.Г. Доминиковский, Д.А. Доминиковская. – Минск, 1978. – 196с.
1045712
  Чаицкий В.П. Петрология древних гранитоидов и метаморфических пород области северо-западного погружения кристаллического ядра Большого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чаицкий В.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т. – Краснодар, 1966. – 20л.
1045713
  Коваленко Н.Г. Петрология железистых и вмещающих пород Конкской серии Конкско-Белозерской зоны. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Коваленко Н.Г.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1045714
  Маршинцев В.К. Петрология жильных образований кимберлитовой формации Якутии / В.К. Маршинцев, Ю.П. Барашков, В.В. Готовцев. – Якутск, 1989. – 140с.
1045715
  Коренбаум С.А. Петрология зон фильтрации термальных растворов / С.А. Коренбаум. – М., 1990. – 278с.
1045716
  Владыкин Н.В. Петрология и вещественный состав редкометалльных щелочных комплексов Южной Гоби (Монголия) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 545-568 : рис., табл. – Библиогр.: с. 567-568. – ISSN 0016-7886
1045717
   Петрология и возрастные рубежи раннемезозойских лампрофиров Горного Алтая / Е.А. Васюкова, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Г.Г. Павлова, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2001-2021 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2020-2021. – ISSN 0016-7886
1045718
  Вревский А.Б. Петрология и геодинамические режимы развития архейской литосферы : (На примере северо-восточной части Балтийского щита) / А.Б. Вревский; Отв. ред. Рундквист Д.В. – Ленинград : Наука, 1989. – 140с.
1045719
  Недашковский П.Г. Петрология и геохимия алданских рапакиви / П.Г. Недашковский, А.М. Ленников. – Москва : Наука, 1991. – 133с.
1045720
  Коваль П.В. Петрология и геохимия альбитизированных гранитов / П.В. Коваль. – Новосибирск : Наука, 1975. – 258с.
1045721
   Петрология и геохимия габброидов и пикритоидов Алтайской коллизионной системы герцинид: свидетельства активности Таримского плюма / С.В. Хромых, А.Г. Владимиров, А.Э. Изох, А.В. Травин, И.Р. Прокопьев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1648-1667 : рис., табл. – библиогр.: с. 1666-1667. – ISSN 0016-7886
1045722
  Стрижкова А.А. Петрология и геохимия гипабиссальных гранитоидов Центрального Сихотэ-Алиня / А.А. Стрижкова. – М., 1980. – 124с.
1045723
  Антипин В.С. Петрология и геохимия гранитоидов различных фаций глубинности / В.С. Антипин ; отв. ред. В.И. Коваленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1977. – 157 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 152-157
1045724
  Петрова З.И. Петрология и геохимия гранулитовых комплексом Прибайкалья / З.И. Петрова, В.И. Левицкий. – Новосибирск, 1984. – 201с.
1045725
  Бородин Л.С. Петрология и геохимия даек щелочно-ультраосновных пород и кимберлитов / Л.С. Бородин. – М, 1976. – 244с.
1045726
  Меликсетян Б.М. Петрология и геохимия интрузивных комплексов некоторых рудных районов Армянской ССР / Б.М. Меликсетян, Р.Л. Мелконян. – Ереван, 1976. – 284с.
1045727
   Петрология и геохимия кристаллических пород докембрия Белоруссии. – Минск, 1989. – 151с.
1045728
   Петрология и геохимия магматических формаций Памира и Гиссаро-Алая. – Душанбе, 1978. – 343с.
1045729
  Петров В.П. Петрология и геохимия метаморфических пород ладожской серии : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.127 / Петров В.П.; ЛГУ. – Апатиты, 1970. – 28л.
1045730
   Петрология и геохимия островных дуг и окраинных морей. – Москва, 1987. – 335с.
1045731
   Петрология и геохимия плутонических пород Северо-Западной части Тихого океана и их геодинамическая интерпретация / С.А. Силантьев, М.В. Портнягин, Е.А. Краснова, Ф. Хауфф, Р. Вернер, Е.А. Кузьмин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 195-213 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0016-7525
1045732
   Петрология и геохимия позднекембрийских интрузивных базитов Сибирской платформы. – Новосибирск, 1983. – 208с.
1045733
  Ситдиков Б.С. Петрология и геохимия пород кристаллического фундамента востока Русской платформы / Б.С. Ситдиков. – Казань, 1980. – 167с.
1045734
  Коваленко В.И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов / В.И. Коваленко. – Новосибирск : Наука, 1977. – 206с.
1045735
  Чупров В.В. Петрология и геохимия Харитоновского щелочного массива. (Зап. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Чупров В.В.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1045736
  Морозов Л.Н. Петрология и геохимия щелочных гранитоидов Холдерминского массива (Восточный Саян) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Морозов Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1967. – 18л.
1045737
   Петрология и геохимия щелочных метасоматических гранитов. – М., 1973. – 199с.
1045738
  Щербак Н.П. Петрология и геохронология докембрия западной части Украинского щита / Н.П. Щербак. – Киев : Наукова думка, 1975. – 271с.
1045739
   Петрология и корреляция кристаллических комплексов Восточно-Европейской платформы. – К., 1979. – 275с.
1045740
   Петрология и металлогения базитов. – Москва : Наука, 1973. – 251с.
1045741
  Ксенофонтов О.К. Петрология и металлогения габбро-диорит-гранитовой серии Зауралья / О.К. Ксенофонтов, Е.В. Давыдов. – Л., 1986. – 262с.
1045742
  Кашкай М.А. Петрология и металлогения Дашкесана и других железорудных месторождений Азербайджана / М.А. Кашкай. – М., 1965. – 888с.
1045743
   Петрология и металлогения магматических и метаморфических комплексов КМА и смежных районов. – Воронеж, 1983. – 187с.
1045744
  Юрк Ю Ю. Петрология и металлогения Уманского и Антоновского гранитных плутонов. Ч.1-2 : Дис... д-ра геол.-минералогич.наук: / Юрк Ю.Ю; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1951. – 364, 352л. – Бібліогр.:л.334-350
1045745
  Дубровский М.И. Петрология и металлогения Юовв-Оайвского гранитоидного комплекса. (Зап. часть Кольского п-ва) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дубровский М.И.; Воронежский гос. ун-т. АН СССР. Кольский филиал им. С.М.Кирова. – Апатиты, 1966. – 23л.
1045746
  Ярославцева Н.С. Петрология и метаморфизм базальтоидов Зеленокаменной зоны Мугоджар / Н.С. Ярославцева. – Алма Ата, 1984. – 172с.
1045747
   Петрология и минералогия базитов Сибири. – М., 1984. – 174с.
1045748
   Петрология и минералогия земной коры в верхней мантии. – Новосибирск, 1981. – 142с.
1045749
  Воловник Б.Я. Петрология и минералогия трапповой формации Волыно-Подолии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Воловник Б.Я. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1045750
  Остащенко Б.А. Петрология и оруденение центральнопайхойского базальтоидного комплекса / Б.А. Остащенко. – Ленинград : Наука, 1979. – 112с.
1045751
  Бабаходжаев С.М. Петрология и особенности гехимической специализации интрузивных комплексов Восточного Карамазара (Северный Таджикистан) / С.М. Бабаходжаев ; отв. ред. И.Х. Хамрабаев ; АН Тадж. ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1975. – 377 с.
1045752
   Петрология и петрохимия магматических и метаморфических пород Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 271с.
1045753
   Петрология и петрохимия магматических и метаморфических пород Казахстана и месторождений, с ними связанных. – Алма-АТа, 1987. – 103с.
1045754
   Петрология и петрохимия рудоносных магматических формаций. – М., 1981. – 359с.
1045755
   Петрология и полезные ископаемые Красноярского края. – Новосибирск, 1984. – 123с.
1045756
  Доминиковская Д.А. Петрология и проблемы генезиса ильменит-магнетовых руд Белоруссии / Д.А. Доминиковская, В.Г. Фоминых. – Минск, 1986. – 111с.
1045757
  Стрыгин А.И. Петрология и рудные формации докембрия Украинского щита. / А.И. Стрыгин. – К., 1978. – 258с.
1045758
  Бутурлинов Н.В. Петрология и рудоносность дайковых образований юга Украины / Н.В. Бутурлинов, М.М. Сторожева // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1045759
   Петрология и рудоносность индикаторных магматический формаций. – Москва : Наука, 1981. – 399с.
1045760
  Керимов Г.И. Петрология и рудоносность Кедабекского рудного узла : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов Г.И.; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т геологии им. акд. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
1045761
  Керимов Г.И. Петрология и рудоносность Кедабекского рудного узла / Г.И. Керимов. – Баку, 1961. – 156с.
1045762
  Хасанов А.Х. Петрология и рудоносность метасоматических комплексов Центрального Таджикистана / А.Х. Хасанов; М-во нар. образ. ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе : Дониш, 1976. – 250с. : Ил. – Библиогр.: с.233-249
1045763
  Щека С.А. Петрология и рудоносность никеленосных дунито-триктолитовых интрузий Станового хребта / С.А. Щека. – Москва : Наука, 1969. – 136с.
1045764
   Петрология и рудоносность природных ассоциаций горных пород. – М., 1982. – 281с.
1045765
   Петрология и структурный анализ кристаллических образований. – Ленинград : Наука, 1970. – 252с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1045766
  Феоктистов Г.Д. Петрология и условия формирования трапповых силлов / Г.Д. Феоктистов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 168с.
1045767
   Петрология и флюидный режим континентальной литосферы. – Новосибирск, 1988. – 183с.
1045768
  Митрохин А.В. Петрология и формационная принадлежность габбро-долеритов Рудня-Базарской интрузии (Волынский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, А.Н. Омельченко, А.А. Андреев // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 57-66. – ISSN 0204-3548


  У статті виконано порівняння з сублужними базитовими дайками східної частини Волинського мегаблоку та з габроїдами коростенського комплексу.
1045769
   Петрология и формационные деление докембрия Русской платформы. – К., 1966. – 148с.
1045770
  Тернер Петрология изверженных и метаморфических пород / Тернер, Дж. Ферхуген; Под ред. В.П. Петрова. – Москва : Изд-во ИЛ, 1961. – 592с.
1045771
   Петрология изверженных и метаморфических пород дна океана. – Москва : Мир, 1973. – 262с.
1045772
  Хьюджес Ч.Д. Петрология изверженных пород / Хьюджес Ч.Д. – Москва : Недра, 1988. – 319 с.
1045773
  Арзамасцев А.А. Петрология ийолит-уртитов Хибин и закономерности размещения в них залежей апатита / А.А. Арзамасцев, Т.Н. Иванава, А.Н. Коробейников ; отв. ред. О.Б. Дудкин ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1987. – 110 с. – Библиогр.: с. 104-109
1045774
  Фельдман В.И. Петрология импактитов / В.И. Фельдман. – М., 1990. – 298с.
1045775
  Азибеков Ш.А. Петрология интрузивов Араксинской тектонической зоны Малого Кавказа / Ш.А. Азибеков. – Баку, 1964. – с.
1045776
  Тихоненкова Р.П. Петрология калиевых щелочных пород / Р.П. Тихоненкова. – Москва : Наука, 1971. – 220с.
1045777
  Кицул В.И. Петрология карбонатных пород Ладожской формации : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Кицул В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Якутский филиал. – Якутск, 1961. – 23л.
1045778
  Бобриевич А.П. Петрология кимберлиов Якутии. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бобриевич А.П.; Якут геол.упр.Амакинская экспедиция. – М, 1963. – 45л. – Бібліогр.:с.43-45
1045779
  Францессон Е.В. Петрология кимберлитов / Е.В. Францессон. – Москва : Недра, 1968. – 200с.
1045780
  Бозин А.В. Петрология Кия-Шалтырского, Кургусульского и Горячегорского щелочных массивов (Кузнецкий Алатау) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бозин А. В.; Новос.ГУ, Уч. сов. по геол.-минерал. наукам. – Красноярск, 1968. – 24л.
1045781
  Халфин С.Л. Петрология Когтахского габбро-монцонит-сиенитового комплекса. / С.Л. Халфин. – Новосибирск, 1965. – 92с.
1045782
  Васько В.Н. Петрология комплекса докембрийских кристаллических пород в бассейне р. Ингула : Дис. ... канд. гелог.-минерал. наук / Васько В. Н. ; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 373л. – Бібліогр. : л. 362-373
1045783
  Личак И.Л. Петрология коростенского плутона / И.Л. Личак. – Киев : Наукова думка, 1983. – 246 с.
1045784
  Бурикова И.А. Петрология кремнекислых вулканитов раннегеосинклинальных вулканогенных формаций Южного Урала : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурикова И. А.; МГУ, Геол. фак., Каф. петрографии. – М., 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1045785
  Пап А.М. Петрология кристаллического фундамента Белоруссии и перспективы его рудоносности : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук : 04.00.08 / Пап А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Минск, 1974. – 39 с.
1045786
   Петрология литосферы и рудоносность. – Л., 1981. – 360с.
1045787
  Буссен И.В. Петрология Ловозерского щелочного массива / И.В. Буссен, А.С. Сахаров. – Л., 1972. – 296с.
1045788
  Ферштатер Г.Б. Петрология магматических гранитоидов : (на примере Урала) / Г.Б. Ферштатер, Н.С. Бородина. – Москва : Наука, 1975. – 288с.
1045789
  Саранчина Г.М. Петрология магматических и метаморфических пород / Г.М. Саранчина, Н.Ф. Шинкарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1973. – 392с.
1045790
   Петрология магматических комплексов южного склона Большого Кавказа (Вандамская зона). – Баку, 1991. – 200с.
1045791
  Хэтч Ф.Х. Петрология магматических пород / Ф.Х. Хэтч, А. Уэллс, М. Уэллс. – Москва : Мир, 1975. – 511с.
1045792
  Шарков Е.В. Петрология магматических процессов / Е.В. Шарков. – М., 1983. – 200с.
1045793
  Митрохин А.В. Петрология Малинского массива рапакиви (Коростеньский плутон) / А.В. Митрохин, С.В. Богданова, Е.В. Билан // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 66-82. – ISSN 0204-3548


  Приведены новейшие данные по петрологии Малинского массива гранитов рапакиви, расположенного в слабоизученной юго-восточной части Коростенского плутона.
1045794
  Доморацкий И.А. Петрология матаморфических и магматических пород южной части Украинского кристаллического массива : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Доморацкий И.А.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 30л.
1045795
  Швадус М.И. Петрология материнских гранитоидов. Фтор-редкометальных месторождений Западного Забайкалья / М.И. Швадус. – Новосибирск : Наука, 1980. – 69с.
1045796
  Мирская Д.Д. Петрология метабазитов района Кейв. (Кольский полуостров) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мирская Д.Д.; Воронежский гос. ун-т АН СССР. Кольский филиал им. С.М.Кирова. – Апатиты, 1966. – 22л.
1045797
  Маракушев А.А. Петрология метаморфических горных пород : Учебное пособие / А.А. Маракушев. – Москва : Московский университет, 1973. – 322с.
1045798
   Петрология метаморфических комплексов Большого Кавказа. – М., 1991. – 231с.
1045799
  Чхотуа Т.Г. Петрология метаморфических образований Большого Кавказа в пределах северо-западной части Абхазии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Чхотуа Т.Г.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1045800
  Мейсон Р. Петрология метаморфических пород / Р. Мейсон. – Москва : Мир, 1981. – 263 с.
1045801
  Берзенина Э.Ф. Петрология метаморфических пород и гранитоидов юго-восточной части Кировоградского блока. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Берзенина Э.Ф.; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 26л.
1045802
  Нагайцев Ю.В. Петрология метаморфических пород Ладожского и Беломорского комплексов / Ю.В. Нагайцев. – Ленинград, 1974. – 130с.
1045803
  Сизых А.И. Петрология метаморфических поясов Северного Прибайкалья / А.И. Сизых. – Новосибирск : Наука, 1985. – 121с.
1045804
  Зырянов В.Н. Петрология метасоматически измененных гранитоидов и щелочных пород Чингизской зоны / В.Н. Зырянов. – Москва : Наука, 1969. – 160с.
1045805
  Коваленко В.И. Петрология некоторых магматических и метасоматических пород Среднепалеозойского комплекса в северо-восточной Туве. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Коваленко В.И.; АН СССР. Ин-тут геохим. и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – Иркутск, 1965. – 29л.
1045806
  Шаракшинов А.О. Петрология нефелиновых сиенитов Витимского плоскогорья / А.О. Шаракшинов. – Новосибирск, 1975. – 155с.
1045807
  Абесадзе М.Б. Петрология нижнепалеозойских метаморфических сланцев Дзирульского кристаллического массива. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Абесадзе М.Б.; АН ГССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1969. – 33л.
1045808
  Исамухамедов И.М. Петрология нуратинского батолита / И.М. Исамухамедов. – Ташкент, 1955. – 472с.
1045809
   Петрология органических веществ в геологии горючих ископаемых. – М., 1987. – 332с.
1045810
  Гринсмит Дж. Петрология осадочных пород / Дж. Гринсмит. – Москва : Мир, 1981. – 253с.
1045811
  Авченко О.В. Петрология Охотского метаморфического комплекса / О.В. Авченко; АН СССР. Дальневосточн. научн. центр. Дальневосточн. геологич. ин-т. – Москва : Наука, 1977. – 95с.
1045812
  Попов В.К. Петрология палеоген-неогеновых вулканических космплексов. / В.К. Попов. – Владивосток, 1986. – 154с.
1045813
   Петрология палеозойских углей СССР. – М., 1975. – 216с.
1045814
  Ермолов П.В. Петрология пересыщенных кремнезёмом агпаитовых щелочных пород / П.В. Ермолов, А.Г. Владимиров, Н.И. Тихомирова. – Новосибрск : Наука, 1988. – 86 с.
1045815
  Сакиев К.С. Петрология пород офиолитов Кара-Арчинской зоны Северного Тянь-Шаня. / К.С. Сакиев. – Бишкек, 1991. – 182с.
1045816
  Варлаков А.С. Петрология процессов серпентинизации гипербазистов складчатых областей. / А.С. Варлаков. – Свердловск, 1986. – 192с.
1045817
  Цуканов В.А. Петрология раннедокембрийских гранитоидов / В.А. Цуканов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 163с.
1045818
  Шарков Е.В. Петрология расслоенных интрузий / Е.В. Шарков. – Ленинград : Наука, 1980. – 183с.
1045819
  Свириденко Л.П. Петрология Салминского массива гранитов рапакиви : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свириденко Л. П.; ЛГУ. – Петрозаводск, 1965. – 20л.
1045820
  Думбадзе Г.Д. Петрология Санчарского интрузива и вмещающих его толщ : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Думбадзе Г.Д. ; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1969. – 27 с.
1045821
  Щербаков И.Б. Петрология средней части Украинского щита : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.08 / Щербаков И.Б.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1974. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1045822
  Бердников М.Д. Петрология субщелочных гранитов и граносиенитов Павловского массива : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.127 / Бердников М.Д.; Новочеркасский политехн. институт. – Новочеркасск, 1971. – 24л.
1045823
   Петрология сульфидного магматического рудообразоваиня. – Москва : Наука, 1988. – 231с.
1045824
  Маракушев А.А. Петрология таежного железорудного месторождения в архее Алданской плиты : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Маракушев А.А.; АН СССР. Ин-т геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва, 1957. – 19л.
1045825
  Додин Д.А. Петрология траппов Восточного Хараелаха. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Додин Д.А.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Л, 1967. – 31л.
1045826
   Петрология трапповых интрузий правобережья нижнего течения Енисея. – М., 1964. – 238с.
1045827
   Петрология углей / Э. Штах, М.-Т. Маковески, М. Тейхмюллер, Г. Тейлор, Д. Чандра; Э. Штах, М.-П. Маковски, М. Тейхмюллер [и др.] ; пер. с англ. С.В. Глушнева [и др.] ; под ред. И.В. Еремина и Н.П. Гречишникова. – Москва : Мир, 1978. – 554 с., [1] л. ил. – Библиогр.: с. 514-538
1045828
  Игнатченко Н.А. Петрология углей карбона Днепровско-Донецкой впадины / Н.А. Игнатченко. – К., 1979. – 134с.
1045829
  Русанова О.Д. Петрология углей среднеазиатский месторождений. / О.Д. Русанова. – Ташкент, 1969. – 188с.
1045830
  Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита : Монография / И.Б. Щербаков; НАНУ; Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – Львов : ЗУКЦ, 2005. – 366 с. – ISBN 966-8445-15-5
1045831
  Юрк Ю.Ю. Петрология уманского и антоновского гранитных плутонов / Ю.Ю. Юрк. – Киев : Изд-во АН СССР, 1953. – 302с.
1045832
   Петрология флюидно-силикатных систем. – Новосибирск, 1987. – 139с.
1045833
  Галахов А.В. Петрология Хибинского щелочного массива / А.В. Галахов. – Ленинград : Наука, 1975. – 256с. + 10 вкладок
1045834
  Кецховели Д.Н. Петрология Цейского массива (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кецховели Д.Н.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 27л.
1045835
  Шемякин В.М. Петрология чарнокитоидов раннего докембрия / В.М. Шемякин. – Ленинград : Наука, 1988. – 230с.
1045836
  Гавашели Александр Максимович Петрология Чаухского массива : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.552.313 / Гавашели Александр Максимович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1045837
  Федосеев Г.С. Петрология Шиндинского гранитоидного плутона / Г.С. Федосеев. – М, 1969. – 92с.
1045838
   Петрология щелочного вулканогенно-интрузивного комплекса Алданского щита (мезозой). – Л., 1967. – 264с.
1045839
  Батиева И.Д. Петрология щелочных гранитоидов Кольского полуострова / И.Д. Батиева ; АН СССР, Кольск. филиал им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1976. – 224 с., [4] л. ил., [2] л. карт. : ил.
1045840
  Кривдик С.Г. Петрология щелочных пород украинского щита / С.Г. Кривдик, В.И. Ткачук. – К., 1990. – 408с.
1045841
  Билибин Ю.А. Петрология Ыллымахского интрузива. / Ю.А. Билибин. – Москва:Ленинград, 1947. – 240с.
1045842
  Мартынов Ю.А. Петрология эоцен-миоценовой контрастной формации Нижнего Приамурья / Ю.А. Мартынов. – Владивосток, 1983. – 142с.
1045843
  Дюжиков О.А. Петрология эффузивных траппов Норильского района. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 127 / Дюжиков О.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1045844
   Петрология, геохимия и металлогения докембрия юга Белоруссии. – Минск, 1974. – 171с.
1045845
   Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1990. – 235с.
1045846
   Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных комплексов юга Сибири. – Новосибирск, 1991. – 150с.
1045847
   Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, Е.А. Вишневская, В.А. Гаценко, Т.В. Митрохина, И.И. Михальченко, Л.В. Шумлянский // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 42-57. – ISSN 0204-3548
1045848
  Летников Ф.А. Петрология, геохимия и флюидный режим тектонитов / Ф.А. Летников. – Новосибирск, 1986. – 220с.
1045849
  Цуканов В.А. Петрология, диафторез и особенности металлогении обиточненского комплекса диоритов и тоналитов (Западное Приазовье) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Цуканов В.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 217, 17л. – Бібліогр.:л.1-17
1045850
  Цуканов В.А. Петрология, диафторез и особеннсти металлогении Обиточненского комплекса диотритов и тоналитов (Западное Приазовье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 127 / Цуканов В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
1045851
  Львов Б.К. Петрология, минералогия и геохимия гранитоидов Кочкарского района (Южный Урал) / Б.К. Львов. – Ленинград : ЛГУ, 1965. – 164с.
1045852
  Пожарицкая Л.К. Петрология, минералогия и геохимия карбонатитов Восточной Сибири / Л.К. Пожарицкая, В.С. Самойлов. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
1045853
   Петрология, минералогия и рудообразование в пределах Украинского щита. – К., 1984. – 116с.
1045854
  Бушляков И.Н. Петрология. минералогия и геохимия гранитоидов Верхисетского массива / И.Н. Бушляков. – М, 1976. – 340с.
1045855
  Кривдік С.Г. Петрологічні та геохімічні особливості сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Україна) / С.Г. Кривдік, Н.В. Безсмолова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1045856
  Гаценко В.О. Петрологія високотитанистих метабазитів та апобазитових метасоматитів Чемерпільської структури Голованівської шовної зони (Український щит) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.08 / Гаценко Віра Олексіївна ; НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1045857
   Петрологія габроїдів островів Анаграм (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика) / О.В. Митрохин, В.Г. Бахмутов, А.Г. Алексєєнко, Т.В. Митрохіна // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 69-83. – ISSN 2519-2396
1045858
  Орса В.І. Петрологія граніто-гнейсового комплексу Середнього Придніпров"я / В.І. Орса. – Київ : Наукова думка, 1973. – 170с.
1045859
  Безпалько Н.А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині / Н.А. Безпалько. – Київ : Наукова думка, 1970. – 163с.
1045860
   Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита / [С.Г. Кривдік та ін. ; ред. О.І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 208-214. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1084-0
1045861
  Варичев Олександр Станіславович Петрологія мезозойських вулканітів Українських Карпат : Автореф... канд. геол.-мінералог.наук: 04.00.08 / Варичев Олександр Станіславович; АН Украіни, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення. – К., 1994. – 21с.
1045862
   Петрологія Прутівського розшарованого габроїдного масиву (північний захід Українського щита) / В.Г. Молявко, С.О. Галій, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов, Л.В. Шумлянський, К.В. Когут // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 23-33. – (Геологія ; Вип. 14)


  У результаті детального вивчення особливостей складу порід та будови Прутівського нікеленосного інтрузивного масиву створено петрологічну модель його становлення. Доведено, що кристалізація порід масиву відбувалася в гіпабісальних умовах при ...
1045863
  Есипчук К.Е. Петролого-геохимичесике основы формационного анализа гранитоидов докембрия / К.Е. Есипчук. – К, 1988. – 261с.
1045864
  Шавишвили И.Д. Петролого-геохимические (Ti, Nb, Ta) особенности Мерисского инрузивного массива : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 121 / Шавишвили И.Д.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1045865
  Хамрабаев И.Х. Петролого-геохимические критерии рудоносности магматических комплексов / И.Х. Хамрабаев. – ТАшкент, 1969. – 212с.
1045866
  Лихойдов Г.Г. Петролого-геохимические особенности основных и ультраосновных пород гор Кульджуктау. : Автореф... Канд.геог-минерал.наук: / Лихойдов Г.Г.; Моск.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1045867
  Касьяненко А. Петролого-геохімічна характеристика чарнокітоїдів Літинської куполоподібної структури (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита) / А. Касьяненко, О. Пономаренко, О. Вишневський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 115-124. – ISSN 2078-6220


  Досліджено кристалічні породи Літинської куполоподібної структури, що розташована в центральній частині Гніванської синкліналі (Вінницький блок Дністерсько-Бузького ме-габлока Українського щита). Чарнокітоїди Літинської структури облямовані ...
1045868
  Дубина О.В. Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов"я (Україна) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 53-78. – ISSN 2519-2396


  "Розглянуто геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я, що просторово асоціюють із габро-сієнітовими і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла. Більшість карбонатитів ...
1045869
  Никишов К.Н. Петролого-минералогическая модель кимберлитового процесса / К.Н. Никишов. – Москва : Наука, 1984. – 213с.
1045870
  Наставко А.В. Петролого-минералогические особенности вулканитов центральной части Кузбасса : (Южная Сибирь) / А.В. Наставко, Е.В. Бородина, А.Э. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 435-449 : рис., табл. – Библиогр.: с. 448-449. – ISSN 0016-7886
1045871
  Гаврилова С.И. Петролого-минералогические особенности гипербазитов массива Пай-Ер / С.И. Гаврилова. – М., 1977. – 146с.
1045872
   Петролого-минералогические особенности пород и технических камней. – Москва : Наука, 1979. – 271с.
1045873
  Куликовский В.К. Петролого-структурная характеристика р-на бассейна рек Горного и Гнилого Тикичей : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куликовский В. К.; КГУ им. Т.Шевченко, геолог. фак. – К., 1951. – 195л. – Бібліогр.:л.190-195
1045874
  Куликовский В.К. Петролого-структурная характеристика района бассейнов рек Горного и Гнилого Тикичей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Куликовский В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 12л.
1045875
   Петромагнетизм и палеомагнетизм четвертичных лессово-почвенных отложений разреза Вязовок (Приднепровская низменность) / Д.В. Главацкий, Д.М. Кузина, Н.П. Герасименко, В.Г. Бахмутов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 186-193. – ISSN 0203-3100
1045876
  Печерский Д.М. Петромагнетизм и палеомагнетизм: справ. пособие / Д.М. Печерский. – М., 1985. – 128с.
1045877
   Петромагнетизм і палеомагнетизм субаеральних відкладів розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина) / Д. Главацький, В. Бахмутов, А. Богуцький, П. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Проведено петромагнітні та палеомагнітні дослідження лесово-ґрунтових розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина). Наведено розподіл магнітних параметрів уздовж літостратиграфічної колонки (природна залишкова намагніченість, магнітна ...
1045878
   Петромагнитая модель литосферы / Печерский Д.М. – К., 1994. – 175с.
1045879
   Петромагнитная характеристика магнитоактивного слоя земной коры Антарктического побережья района станции земной коры Антарктического побережья района станции "Академик Вернадский" / Б.Я. Савенко, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 92-106 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISSN 0203-3100
1045880
   Петромагнитные и палеомагнитные исследования лессово-почвенных разрезов - стоянок нижнего палеолита в долине Южного Буга (Меджибож, Головчинцы) / Д.В. Главацкий, В.Н. Степанчук, Д.М. Кузина, Поченко, В.В. Шпыра // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 3-37 : рис., табл. – Библиогр.: с. 26-30. – ISSN 0203-3100
1045881
  Дубинчик Э.Я. Петромагнитные исследования при изучении гранитоидных комплексов / Э.Я. Дубинчик, И.В. Розенталь. – Ленинград : Недра, 1980. – 104с.
1045882
  Сухорада А.В. Петромагнитные особенности и рудные минералы гранитоидов Приазовья : проблемы региональных геохимических исследований / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, Н.Ю. Лобанова // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 37-45 : Табл., схема. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1045883
   Петромагнитные особенности и рудные минералы гранитоидов Среднего Приднепровья : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, С.А. Новченко, Ю.А. Ямчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 71-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1045884
   Петромагнитные особенности и рудные минералы гранитоидов Среднего Приднепровья : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, С.А. Новченко, Ю.А. Ямчук, 1984. – С. 71-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика, ISSN 0203-5995 ; Вып. 11)
1045885
  Куни Э. Петропавловск-Камчатский. (К 225-летию основания города) / Э. Куни. – Москва, 1965. – 62с.
1045886
   Петропавловск. – Алма-АТа, 1985. – 208с.
1045887
  Пилявский В.И. Петропавловская крепость / В.И. Пилявский. – Ленинград ; Москва, 1950. – 96 с.
1045888
  Канн П.Я. Петропавловская крепость / П.Я. Канн. – Л., 1955. – 120с.
1045889
  Бастарева Л.И. Петропавловская крепость / Л.И. Бастарева, В.И. Сергеева. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 119 с. : ил.
1045890
  Пилявский В.И. Петропавловская крепость / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1967. – 223 с.
1045891
  Плюхин Е.В. Петропавловская крепость / Е.В. Плюхин. – Ленинград, 1971. – 128 с.
1045892
  Бастарева Л.И. Петропавловская крепость : путеводитель / Л.И. Бастарева, В.И. Сидорова. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 152 с. : ил. – Список лит.: с. 149-150
1045893
  Бастарева Л.И. Петропавловская крепость : путеводитель / Л.И. Бастарева, В.И. Сидорова. – 7-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 124, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 126
1045894
  Канн П.Я. Петропавловская крепость. / П.Я. Канн. – 2-е изд. – Л., 1957. – 294с.
1045895
  Степанов А.А. Петропавловская оборона. / А.А. Степанов. – Хабаровск, 1950. – 152с.
1045896
  Крамер Екатерина Петропавловские крепостные : такая жизнь. Санкт-Петербург / Крамер Екатерина, Крамер Александр, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 72-82 : Фото
1045897
  Щедрин Г.И. Петропавловский бой / Г.И. Щедрин. – Москва, 1975. – 132с.
1045898
  Заик-Новацкий Петропавловский палеовулкан предгорного Крыма / Заик-Новацкий, И.В. Соловьев, А.В. Сухорада // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-8. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 8)
1045899
  Кирилюк В.П. Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита) / В.П. Кирилюк, М.И. Богданова, Е.И. Савина // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 79-94 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 2519-2396
1045900
  Кирилюк П В. Богданова Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (Западная часть Украинского щита) Статья 3. Предполагаемый исходный состав и условия формирования комплекса / П В. Богданова Кирилюк, Е.И. Савина // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
1045901
  Гожик А.П. Петроплотностные и теплофизические особенности гранитоидных образований южной части Украинского щита / А.П. Гожик, Е.В. Санин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 40-51 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1045902
  Гожик А.П. Петроплотностные особенности пород формации диоритов, гранодиоритов и гранитов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 91-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1045903
  Толстой М.И. Петрорадиогеохимические типы гранитоидов Украинского щита : прикладные петрофизические исследования / М.И. Толстой, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 63-69 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1045904
  Горобець Марися Петрос // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 12-15 : фото
1045905
  Степанян Г.Х. Петрос Адамян / Г.Х. Степанян. – Ереван, 1956. – 147с.
1045906
   Петрос Арамович Байбуртян / Байбуртян Петрос Арамович. Выставка призведений; М-во культуры СССР, Союз художников СССР, Союз художников Армении, Гос. музей искусства народов Востока ; [сост. кат. Гоар Егишевна Хостикян]. – Москва : Советский художник, 1985. – [36] с., [1] л. портр.
1045907
  Кюркчян Г.М. Петрос Дурян : Автореф... канд. филол.наук: / Кюркчян Г.М.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1952. – 31 с.
1045908
  Кулишов Михаил Павлович Петротектоическое исследование горных пород Кривого Рога : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кулишов Михаил Павлович; Днепропетр. горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1955. – 16л.
1045909
  Кобранова В.Н. Петрофизика / В.Н. Кобранова. – Москва : Недра, 1986. – 391с.
1045910
  Добрынин В.М. Петрофизика : Учебник для вузов / В.М. Добрынин, Б.Ю. Вендельштейн, Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1991. – 368с.
1045911
   Петрофизика : в 3 кн. – Москва : Недра. – ISBN 5-247-01899-0
Кн. 1 : Горные породы и полезные ископаемые. – 1992. – 390 с.
1045912
   Петрофизика : в 3 кн. – Москва : Недра. – ISBN 5-247-01900-8
Кн. 2 : Техника и методика исследований. – 1992. – 255, [1] с. : ил.
1045913
   Петрофизика. – М.
3. – 1992. – 285с.
1045914
   Петрофизика геологический формаций. – Алма-Ата, 1988. – 220с. – (Балхашский сегмент)
1045915
  Романовский Н.П. Петрофизика гранитоидных рудно-магматических систем Тихоокеанского пояса / Н.П. Романовский. – М., 1987. – 190с.
1045916
   Петрофизика гранитоидов Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1987. – 237с.
1045917
   Петрофизика древних образований. – Апатиты, 1986. – 113с.
1045918
  Летников Ф.А. Петрофизика и геоэнергетика тектонитов / Ф.А. Летников, С.О. Балышев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 145с.
1045919
   Петрофизика кристаллических пород рудных райнов Кольского полуоострова. – Л., 1982. – 119с.
1045920
  Ханин А.А. Петрофизика нефтяных и газовых пластов. / А.А. Ханин. – М., 1976. – 295с.
1045921
  Авчян Г.М. Петрофизика осадочных пород в глубинных условиях / Г.М. Авчян, А.А. Матвеенко, З.Б. Стефанкевич. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
1045922
   Петрофизика осадочных пород чехла древних и молодых платформ и нефнегазоструктур на примере Зап.-Сиб.плиты и Сибирской платформы. – М., 1984. – 230с.
1045923
  Ващилов Ю.Я. Петрофизика поверхностных и глубинных образований северо-востока Азии / Ю.Я. Ващилов. – Москва, 1982. – 163с.
1045924
  Лукин А.Е. Петрофизика пород-коллекторов майкопской серии прикерченского шельфа (месторождение Субботина) / А.Е. Лукин, Н.В. Щукин, О.И. Лукина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-40 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1045925
   Петрофизика пород Западного Беломорья. – Петрозаводск, 1980. – 161с.
1045926
  Лазаренко В.Г. Петрофизика. / В.Г. Лазаренко, Ю.Б. Марин. – Л., 1974. – 128с.
1045927
   Петрофизическая характеристика осадочного покрова нефтегазоносных провинций СССР : Справочник. – Москва : Недра, 1985. – 193с.
1045928
  Свистун В.К. Петрофизическая характеристика формаций и групп Криворожского железорудного района / В.К. Свистун, П.И. Пигулевский, А.С. Кирилюк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 67-79 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1045929
  Соловьев Г.А. Петрофизическая характеристика эндогенных месторождений / Г.А. Соловьев. – М., 1984. – 161с.
1045930
  Курганский В.Н. Петрофизические и геофизические методы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа / В.Н. Курганский. – Київ, 1999. – 167с.
1045931
  Курганский В.Н. Петрофизические и геофизические проблемы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.05 / Курганский В. Н.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 254л. – Бібліогр.:л.233-254
1045932
  Распопова Мира Георгиевна Петрофизические исследования и их информативность в изучении геологического строения докембрийских образований : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Распопова Мира Георгиевна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
1045933
   Петрофизические исследования Карело-Кольского региона. – Петрозаводск, 1979. – 199с.
1045934
  Орлов Л.И. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа / Л.И. Орлов, Е.Н. Карпов, В.Г. Топорков. – Москва : Недра, 1987. – 216с.
1045935
   Петрофизические исследования на Урале. – Свердловск, 1987. – 107с.
1045936
   Петрофизические исследования на щитах и платформах. – Апатиты, 1985. – 118с.
1045937
  Орлова Л.В. Петрофизические исследования постдиагенетических изменений терригенных пород карбона Донбасса в связи с разведкой его глубоких горизонтов. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.21 / Орлова Л.В.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1045938
   Петрофизические исследования при высоких РТ-параметрах и их геофизические приложения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 247с.
1045939
   Петрофизические карты геологических формаций восточной части Балтийского щита. – Л., 1980. – 35с.
1045940
   Петрофизические карты геологических формаций территории СССР. – Л., 1981. – 60с.
1045941
  Карапетян Э.М. Петрофизические особенности кайнозойских отложений юго-западной састи Армяняской ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Карапетян Э. М.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 19л.
1045942
  Выжва С. Петрофизические особенности пород майкопской серии Крымско-Черноморского региона / С. Выжва, В. Михайлов, И. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-20. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Целью статьи является оценка петрофизических параметров пород-коллекторов традиционных и нетрадиционных источников углеводородов майкопской серии Крымско-Черноморского региона. Статья основывается на собственных экспериментальных исследованиях, ...
1045943
  Марморштейн Л.М. Петрофизические свойства осадочных пород при высоких давлениях и температурах / Л.М. Марморштейн. – Москва : Недра, 1985. – 190с.
1045944
  Элланский М.М. Петрофизические связи и комплексная интерпретация данных промысловой геофизики / М.М. Элланский. – Москва : Недра, 1978. – 215с.
1045945
  Кудрявцева М.Н. Петрофизические типы пород и закономерности их размещения в структуре Украинского щита / М.Н. Кудрявцева, А.Я. Дьячкова. – К, 1982. – 157с.
1045946
  Кудрявцева М.Н. Петрофизические типы пород кристаллического фундамента и проблема структуры Украинского щита. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Кудрявцева М.Н.; Ин-т.геол.наук АН УССР. – К, 1976. – 22л.
1045947
   Петрофизические характеристики некоторых угленосных осадочных пород Донбаса / В.П. Коболев, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 25-59 : Рис., табл. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0203-3100
1045948
   Петрофизический анализ возможности оперативного выделения коллекторов в неоднородных карбонатных разрезах / С.С. Златопольский, В.Н. Курганский, В.Н. Лахнюк, В.В. Храпак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 52-59 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 8)
1045949
  Толстой М.И. Петрофизический аспект оценки пригодности горных пород при выборе геологических хранилищ радиоактивных отходов / М.И. Толстой, В.М. Шестопалов, Л.И. Кузив // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 54-61 : Табл. – Бібліогр.: с. 61. – ISSN 0203-3100
1045950
  Пахомов М.И. Петрофизический метод выделения и оценки метасоматитов / М.И. Пахомов, В.И. Пахомов. – М., 1988. – 151с.
1045951
   Петрофизическое обеспечение подсчета запасов нефти и газа. – Тюмень, 1989. – 130с.
1045952
  Тульбович Б.И. Петрофизическое обеспечение эффективного извлечения углеводородов. / Б.И. Тульбович. – М., 1990. – 185с.
1045953
  Шеваров Дмитрий Петрофит : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-45. – ISSN 0012-6756
1045954
  Безродна І.М. Петрофізика : навч. посібник / І.М. Безродна, А.П. Гожик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-255. – ISBN 978-966-439-975-0
1045955
  Курганський В.Н. Петрофізична модель карбонатного колектора нафти та газу Афгано-Таджицької западини / В.Н. Курганський, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-70 : Рис. – (Геологія ; Вип. 12)


  На основі результатів петрофізичних досліджень зразків керна (в першу чергу ємкісних властивостей), їх узагальнення та аналізу обґрунтовується найбільш імовірна модель колектора, яка характерна для карбонатних порід палеоцену Афгано-Таджицької западини.
1045956
  Кузів Л. Петрофізична оцінка ізолюючих властивостей провідних петротипів гранітоїдів Житомирського комплексу Волинського мегаблоку Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Виконано петрофізичну оцінку деяких фізичних параметрів, що характеризують ступінь проникності основних петротипів житомирського комплексу Волинського мегаблоку Українського щита (УЩ). The petrophysical estimation of some physical characteristics of ...
1045957
  Толстой М. Петрофізична характеристика гранітоїдів з метою вибору об"єктів для захоронення радіоактивних відходів у межах Волинського мегаблоку Українського щита (УЩ) / М. Толстой, Л. Кузів, Н. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Питання захоронення радіоактивних відходів (РАВ) всебічно вивчається багатьма дослідниками. Тому оцінка петрофізичної придатності гірських порід для довготривалого розміщення в них РАВ має важливе значення. Цьому питанню досі ще не приділялось ...
1045958
  Шабатура О.В. Петрофізична характеристика основних петрогеохімічних типів гранітоїдів Східного Приазов"я : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Дано характеристику петрогеохімічних типів гранітоїдних порід Східного Приазов"я за їх фізичними властивостями та елементами спеціалізації. Викладено прогнозно-металогенічне значення виділених за петрофізичною характеристикою провідних петрогеохімічних ...
1045959
  Солодкий Є.В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Солодкий Євгеній Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1045960
  Солодкий Є.В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Солодкий Євгеній Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 138 арк. – Бібліогр.: арк. 125-138
1045961
  Шабатура О. Петрофізичні ознаки територіального визначення гранітоїдів пізніх стадій тектономагматичної активізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-34. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Гранітоїди пізніх етапів тектономагматичної активізації різної територіальної належності володіють рядом спільних фізичних характеристик обумовлених своєрідністю їх речовинного складу і будови. Насамперед в них проявляється спільна тенденція до ...
1045962
  Толстой М.І. Петрофізичні особливості основних петрогеохімічних типів гранітоїдів Українського щита та палеогеодинамічні умови їх формування : геологія / М.І. Толстой, А.П. Гожик, Ю.Л. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  На засадах генетичної петрофізичної класифікації охарактеризовано умови формування гранітоїдів Українського щита, з"ясовано найсуттєвіші процеси їх постпетрогенної переробки, проведено реонструкцію палеогеодинамічних умов формування.
1045963
  Чернов А. Петрофізичні параметри магматичних порід та їх умови утворення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 4-7
1045964
   Петрофізичні параметри нетрадиційних порід-колекторів Південного нафтогазового регіону / С.А. Вижва, В.А. Михайлов, Д.І. Онищук, І.І. Онищук // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 17-25. – ISSN 1684-2189


  Розглянуто особливості методики та результати петрофізичних досліджень складнопобудованих колекторів.
1045965
   Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпровсько-Донецької западини / С.А. Вижва, В.І. Онищук, І.І. Онищук, М.І. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 145-160 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
1045966
   Петрофізичні параметри порід, перспективних на сланцевий газ (ділянки східного сектору Дніпровсько-Донецької западини) / С.А. Вижва, В.А. Михайлов, Д.І. Онищук, І.І. Онищук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 145-157. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISSN 0203-3100
1045967
  Карпенко І. Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики / І. Карпенко, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 44-48. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Важливість вивчення фізичних властивостей органічної речовини в гірських породах значною мірою пов"язується з перспективами суттєвого збільшення видобутку сланцевого газу. Геофізична діагностика, у тому числі оцінка вмісту керогену в сланцегазових ...
1045968
  Федоришин С.Д. Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складнопобудованих колекторів теригенних розрізів (на прикладі нафтогазових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції та Дніпрово-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.32 / Федоришин С.Д. ; МОН України ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. + Додатки: л. 152-163. – Бібліогр.: л.164-178
1045969
  Федоришин С.Д. Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складнопобудованих колекторів теригенних розрізів (на прикладі нафтогазових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції та Дніпрово - Донецької западини) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Федоришин С.Д. ; М-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1045970
  Мураста В.А. Петрофізичні характеристики та параметри неоднорідності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Мураста Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 157-174
1045971
  Мураста В.А. Петрофізичні характеристики та параметри неоднорідності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Мураста Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1045972
   Петрохимическая зональность четвертичных островных дуг на северо-западе Тихого океана. – М., 1984. – 94с.
1045973
  Сокур Т.М. Петрохимическая характеристика и геодинамическая обстановка формирования песчаников верхнего венда юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-71 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1045974
  Гасанов Ю.Л. Петрохимическая эволюция гранитоидов южной части Украинского щита / Ю.Л. Гасанов, В.С. Сукач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1045975
   Петрохимическая эволюция магматических формаций. – Москва : Наука, 1990. – 236с.
1045976
  Марин Ю.Б. Петрохимическая эволюция фанерозойских гранитоидных формаций. / Ю.Б. Марин. – Л., 1983. – 151с.
1045977
  Лихачев В.А. Петрохимические и геохимические особенности докембрийских магматических комплексов юго-восточной части Воронежской антеклизы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Лихачев В.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 33л.
1045978
  Васько В.Н. Петрохимические методы исследований горных пород : Учебное пособие / В.Н. Васько, В.А. Слипченко, Т.Ф. Шелудько. – Київ : КГУро, 1981. – 88с.
1045979
  Васько В.Н. Петрохимические методы исследований горных пород / В.Н. Васько. – Київ, 1981. – 88 с.
1045980
  Ефремова С.В. Петрохимические методы исследования горных пород : Справочное пособие / С.В. Ефремова, К.Г. Стафеев. – Москва : Недра, 1985. – 511с.
1045981
  Омельченко А.Н. Петрохимические особенности амфиболитов Украинского щита / А.Н. Омельченко, Л.Л. Томурко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 43-58. – ISSN 2224-6487
1045982
  Толстой М.И. Петрохимические особенности гранитоидов Западного Забайкалья : проблемы региональных геохимических исследований / М.И. Толстой, И.М. Остафийчук, С.Б. Степченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 22-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1045983
  Малютин Р.С. Петрохимические особенности и рудоносность ультраосновных массивов офиолитовой формации Азербайджана. (Аевано-Карабах. складчатая зона) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малютин Р.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1045984
  Шевякова Э.П. Петрохимические особенности кристаллических пород фундамента Днепровско-Днецкой впадины / Э.П. Шевякова, В.Ф. Индутный. – Киев : Наукова думка, 1978. – 154с.
1045985
   Петрохимические особенности молодого вулканизма. – М., 1963. – 268с.
1045986
  Костенко Н.М. Петрохимические особенности постбелокоровичских дайковых базитов (Северо-Западная часть Украинского щита) / Н.М. Костенко, Б.Л. Высоцкий, Н.С. Супруненко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 107-117 : Табл., рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрен вещественный состав и петрохимические особенности наиболее молодых на северо-западе Украинского щита дайковых базитов (радиологический возраст по калий-аргоновому методу 1200-1230 млн. лет), рвущих отложения Белокоровичской структуры. ...
1045987
   Петрохимические особенности углеродистых сланцев в восточной части Буреинского массива и их благороднометалльная минерализация / А.И. Ханчук, В.Г. Невструев, Н.В. Бердников, В.П. Нечаев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 815-828 : рис., табл. – библиогр.: с. 826-828. – ISSN 0016-7886
1045988
   Петрохимия. – Новосибирск, 1984. – 156с.
1045989
  Сочава А.В. Петрохимия верхнего архея и протерозоя запада Витимо-Алданского щита / А.В. Сочава. – Л, 1986. – 142с.
1045990
  Малахов И.А. Петрохимия главных формационных типов ультрабазитов / И.А. Малахов. – Москва : Наука, 1983. – 223с.
1045991
  Скобелев В.М. Петрохимия и геохронология докембрийских образований Северо-Западного района Украинского щита / В.М. Скобелев. – Киев, 1987. – 137с.
1045992
  Скобелев В.М. Петрохимия и геохронология докембрийских пород северо-западного района украинского щита. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 04.00.02 / Скобелев В.М.; Ин-т геохимии и физики минаралов АН УССР. – К, 1984. – 22л.
1045993
   Петрохимия кайнозойской Курило-Камчатской вулканической провинции. – М., 1966. – 280с.
1045994
  Бородин Л.С. Петрохимия магматических серий / Л.С. Бородин; Отв. ред.В.В.Иванов. – Москва : Наука, 1987. – 260с.
1045995
   Петрохимия магматических формаций. – Л., 1991. – 228с.
1045996
  Котляр И.Н. Петрохимия магматических формаций Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. / И.Н. Котляр. – М, 1981. – 223с.
1045997
  Стефанова М Петрохимия магнитических пород. / М Стефанова, . – М, 1980. – 403с.
1045998
  Неелов А.Н. Петрохимия метаморфических комплексов юга Восточной Сибири / А.Н. Неелов, Р.И. Милькевич. – Л., 1979. – 312с.
1045999
   Петрохимия осадочных и вулканогенно-осадочных формаций докембрия. – Л., 1983. – 256с.
1046000
  Козлов В.Д. Петрохимия, геохимия и рудоносность гранитоидов Центрального Забайкалья / В.Д. Козлов, Л.Н. Сладковская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 253с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,