Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1050001
  Самойленко Л. "Підводна археологія очима студентів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти кафедри археології та музеєзнавства та аспірантка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків університету взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції Інституту археології Торуньського університету (Польща), присвяченої ...
1050002
  Савченко А.С. "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – С. 10-16. – ISSN 2310-9769
1050003
  Федорчук С. "Підводний" український Донбас / розмову вів Валерій Майданюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Про Донбас очима донецького політолога, громадського активіста і публіциста Станіслава Федорчука: про те, як диверсанти захопили регіон; про місцевих мешканців, які стали "ополченцями"; про тих, хто живучи в "ДНР", чекає на повернення України.
1050004
  Некряч Т. "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету


  У статті розглянуті шляхи збереження змістовно-жанрових, концептуально-стильових та формально-стилістичних рис оригіналу у пошуку відповідностей для категорії граматичного роду в українському художньому перекладі на матеріалі англомовних творів, ...
1050005
  Абліцов В. "Підгнило щось у Датськім королівстві" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "Думки-нотатки, що виникли після прочитання книги відомого економіста Олександра Савченка "Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради".
1050006
  Губерський Л. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  "Третє місце в командному заліку, здобутий Гран-прі і два десятки призерів - такий підсумок тривалої підготовки і напружених інтелектуальних зусиль нашої збірної" на Міжнародній студентській математичній конференції у м. Благоєвраді (Болгарія). Розмова ...
1050007
  Губерський Л.В. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" / беседу вів Ю, Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 вересня (№ 36)


  Інтерв"ю з ректором КНУТШ Л.В. Губерським
1050008
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу" // Освіта, 1996. – N63-64
1050009
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу..." : Інтерв"ю брала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Розмова з директором Інституту міжнародних відносин з приводу 5-річного ювілею Інституту Леонідом Губерським про здобутки та перспективи Інституту.
1050010
  Усатенко Т. "Підземна вічність поднесення" у дослідженнях В.Є. Куриленка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена вивченню процесів історичного розвитку території Сіверсько-Чернігівського Подесення археологом-дослідником Василем Єлисейовичем Куриленком, його ролі у розвитку української археологічної науки та музейної справи. Археологічні ...
1050011
  Мардарович С. "Підкаже тільки серце" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 133-136
1050012
  Проць О.С. "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 175-180


  У статті розглядається роман Франсуа Моріака «Підліток минулих часів», котрий є останнім романом письменника, опублікованим за його життя. Вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей вид жанру. Численні суперечності ...
1050013
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1050014
  Гапонюк М.М. Підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель у змінних умовах та наявних ризиків // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1050015
  Швагер Н.Ю. Підвищення безпеки та ефективності вибухових робіт при проведенні гірничих виробок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Швагер Н.Ю.; Мін-во освіти Укр.Криворізький техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
1050016
  Підлісецький Г.М. Підвищення віддачі основних фондів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький. – К, 1986. – 136с.
1050017
  Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1050018
  Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1050019
  Камзел О.А. Підвищення вмісту Х-вірусу картоплі в рослинах Solanum tuberosum при вирощуванні на грунті, контамінованому важкими металами / О.А. Камзел, О.В. Шевченко, І.Г. Будзанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних концентрацій солей важких металів у фунті на перебіг фіто вірусної інфекції. Окрема та комбінована дія вірусної інфекції та важких металів призводить до зменшення вмісту сумарного хлорофілу за рахунок зменшення концентрації ...
1050020
  Власенко Микола Вікторович Підвищення довговічності дизелів сільськогосподарських машин на стадії післяремонтної обкатки шляхом модифікування поверхонь тертя деталей трибохімічним методом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.11 / Власенко Микола Вікторович; Кіровогр. ін-тут сільськогосп. машинобудування. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1050021
  Кут О.В. Підвищення довговічності робочих органів трубопровідної арматури у системах промислового гідротранспорту феромагнітних корисних копалин : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.12 / Кут О.В.; Мі-во освіти України. Східно-український держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 23л.
1050022
  Лепеха Ольга Григорівна Підвищення довговічності сталевих канатів для підйомників шляхом їх раціонального обтиску в процесі виття : Автореф... канд. техніч.наук: 05.05.05 - 05.16.05 / Лепеха Ольга Григорівна; Харківськ. інженерно-педагог. ін-т. – Харків, 1993. – 24л.
1050023
  Рабінович С. Підвищення довіри до Конституційного судочинства в Україні: моральнісні та юридичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 120-122
1050024
  Томашевський Р.С. Підвищення достовірності контролю та діагностики біологічних об"єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Томашевський Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1050025
  Суботін О.В. Підвищення достовірності контролю технологічних параметрів і швидкості інформаційно-вимірювальних систем прокатних станів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Суботін О.В.; Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17л.
1050026
  Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
1050027
  Сафронов Олександр Сергійович Підвищення достовірності цифрових зображень на основі інформаційних технологій вбудованих ідентифікаторів у задачах електронного бізнесу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сафронов О.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1050028
  Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 20-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1050029
  Чаркіна Т.Ю. Підвищення доходів за рахунок впровадження туристичних перевезень // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6792
1050030
  Дмитренко Тетяна Володимирівна Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Дмитренко Т.В.; Українськ. наук.-дослідний ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1050031
  Савотченко О.М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам"янське, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1050032
  Ісаєва-Парцванія Підвищення екологічної безпеки при електрохімічній переробці свинцево-кислотних акумуляторів у силіційфлуорисих електролітах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 - екол. безпека / Н.В.Ісаєва-Парцванія; Донецький нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
1050033
  Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України / В. Покрищук, Т. Перегудова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-24
1050034
  Орлик О.В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 84-92. – ISSN 2308-1988
1050035
  Демиденко О.О. Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління / О.О. Демиденко, Ю.В. Слива // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 22-26. – ISSN 2307-4949
1050036
  Бугуцький О.А. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький, Л.Ф. Жигало. – Київ, 1967. – 256с.
1050037
  Киричок П.О. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном / П.О. Киричок, Р.Л. Тріщук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 4-19. – ISSN 2077-7264
1050038
  Фоменко Сергій Миколайович Підвищення експлуатаційних характеристик інструментальних матеріалів на основі нітриду кремнію нанесенням стійких проти спрацювання покриттів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Фоменко Сергій Миколайович; Ін-тут проблем матеріалозн. ім. І.М.Францевича. – К., 1997. – 21л.
1050039
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1050040
  Горупа В.В. Підвищення енергетичної ефективності та скорочення шкідливих викидів при використанні вуглеводневих та сумішевих палив в атмосферних пальниках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Горупа Василь Васильович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2021. – 27, [1] с. – Бібліогр.: 23 назви
1050041
  Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050042
   Підвищення енергоефективності системи опалення тваринницьких приміщень / С.В. Гайдукевич, Л.С. Колодійчук, М.В. Потапенко, Н.П. Семенова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 226-235 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1050043
  Фасолько Т.М. Підвищення ефективности матеріяльно-технічного забезпечення підприємства / Т.М. Фасолько, П.М. Сем"янчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 55-67. – ISSN 2078-9165
1050044
  Хамріт Мостефа Підвищення ефективності автономних напівпровідникових систем електропостачання на основі сонячних елементів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.09.12 / Хамріт Мостефа; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1050045
  Пермяков Олександр Анатолійович Підвищення ефективності агрегатних верстатів середнього розміру при виборі структури та управління проектними параметрами процесу різання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.06, 05.02.08 / Пермяков Олександр Анатолійович; Харківський політехн. ін-тут. – Харків, 1993. – 18л.
1050046
  Личенко І. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 77-85. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1050047
  Айварджі О.О. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Айварджі Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1050048
  Баль О.М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.06 / Баль Олена Миронівна ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1050049
  Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності вивчення математики : Організація творчої діяльності учнів / М.Д. Касьяненко. – Київ, 1980. – 144 с.
1050050
  Павлюк К.В. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 15-33. – ISSN 2414-3499
1050051
  Коваленко С.О. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах / С.О. Коваленко, Я.І. Ярцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1050052
  Гончар О.Д. Підвищення ефективності викладання зоології / О.Д. Гончар. – Київ, 1975. – 104с.
1050053
  Шайда В.П. Підвищення ефективності використання активних матеріалів магнітної системи в машинах постійного струму середньої потужності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Шайда В.П.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1050054
  Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1050055
   Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин / В.М. Джулій, Г.В. Гусляков, Ю.О. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 107-116. – ISSN 2524-0056
1050056
  Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1050057
  Балуков І.Т. Підвищення ефективності виробництва - важливе завдання одинадцятої п"ятирічки. / І.Т. Балуков. – Київ, 1982. – 48с.
1050058
  Хоменко Л.М. Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства / Л.М. Хоменко, С.В. Дідур // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 103-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1050059
  Слободюк Р.С. Підвищення ефективності виховання учнів у процесі вивчення фізики : пос. для вчит. / Р.С. Слободюк, З.В. Сичевська. – Київ : Радянська школа, 1980. – 112с.
1050060
   Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.100-110. – ISSN 1682-2366


  Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №3/1-4 від 27 лютого 2004 р.
1050061
  Гранкіна Вікторія Вікторівна Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних станцій) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.03 / Гранкіна В. В.; Харківськ. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1050062
  Лісний В.А. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій / В.А. Лісний, Т.М. Лісна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1050063
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
1050064
  Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1050065
  Кремнева К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050066
  Мостепанюк А.В. Підвищення ефективності державно-приватного партнерства в процесі розробки та реалізації ДПП-проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-966-188-219-4
1050067
  Квач М.Д. Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень сексуальної функції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Квач Микола Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр. : 5 назв
1050068
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
1050069
  Кустріч Л.О. Підвищення ефективності діяльності як основа розвитку логістичного підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1050070
  Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 150-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1607-4556
1050071
  Бондаренко М.О. Підвищення ефективності електронної технології та обладнання для фінішної обробки оптичних пластин під вироби мікрооптики : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.03.07 / Максим Олексійович Бондаренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1050072
  Лапоша М.Ю. Підвищення ефективності електрообладнання для випробувань високовольтних ізоляторів на допустимий рівень електромагнітних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лапоша Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1050073
  Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1050074
  Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат; Донецк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1050075
  Абабне О.А. Підвищення ефективності захисту інформації в комп"ютерних системах на основі використання стохастичних параметрів їх роботи : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Абабне О.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1050076
  Радіонов М.О. Підвищення ефективності здійсненя державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 136-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1050077
  Чубенко А. Підвищення ефективності і правового регулювання статусу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-115
1050078
  Вайсман В.О. Підвищення ефективності і процесу шліфування формотворюючих елементів інструментального оснащення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.08 / Вайсман В.О.; Одеський держ.політ.ун-т. – Одеса, 1996. – 16л.
1050079
  Ващишин С.Д. Підвищення ефективності керування вхідними параметрами процесу нанесення розчинів на овочеві культури / С.Д. Ващишин, Г.Б. Іноземцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1050080
  Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Михайлова Т.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 19 назв
1050081
  Фалалеєв А.П. Підвищення ефективності комбінованого шліфування деталей з твердого сплаву на автоматизованому обладнанні оптимізацією керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Фалалеєв А.П.; МО України. Севастополь. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1997. – 16л.
1050082
  Кузнєцов С.І. Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Кузнєцов С.І.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
1050083
  Баглей Р.Р. Підвищення ефективності корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 97-102. – ISSN 2308-1988
1050084
  Дубініна Г.М. Підвищення ефективності лікування хворих з вперше виявленим дисемінованим і поширеним раком передміхурової залози за допомогою комбінованої хіміогормональної терапії на основі мітоксантрону : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Дубініна Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050085
  Подольчак Н. Підвищення ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 61-69 : Табл., рис. – Бібліогр.21 назва. – ISSN 0131-775Х
1050086
  Бутенко В.Г. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 186-197. – ISSN 2414-4207


  У статті зазначено, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується значними змінами в економіці, політиці, суспільних відносинах актуальності набувають питання освіти, виховання, формування особистості, організації її ...
1050087
  Крапчатова Я. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій / Я. Крапчатова, О. Головко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 203-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1050088
  Галус О.М. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 123-151. – ISBN 966-642-171-2
1050089
  Гаєвський В.Р. Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень : монографія / В.Р. Гаєвський, В.З. Кочмарський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-154. – ISBN 978-966-327-383-9
1050090
  Колесникова Н. Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей / Н. Колесникова, Д. Бондаренко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 165-171. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1050091
  Нахайчук Олег Вікторович Підвищення ефективності одержання технологічних канавок на поверхнях отворів холодним пластичним деформуванням : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.05 / Нахайчук Олег Вікторович; Мін-во освіти України. Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 17л.
1050092
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1050093
  Климаш М.М. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Климаш М.М.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1050094
  Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050095
  Заярнюк П.М. Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Заярнюк Павло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1050096
  Онацький О.В. ПІдвищення ефективності передачі телефонних сигналів по цифоровим трактам методом вибіркової дискретизації : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Онацький О. В.; Держ. ком. зв"язку та інформ України, Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1999. – 16с.
1050097
  Кулик Галина Андріївна Підвищення ефективності передпосівної обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.09 / Кулик Галина Андріївна; Ін-тут цукрових буряків Укр. академії аграрних наук. – К., 1995. – 24л.
1050098
  Ярош Ярослав Дмитрович Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.08. / Ярош Я. Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1050099
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1050100
  Бобильов В.Є. Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління військами за рахунок застосування в її роботі засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил) / В.Є. Бобильов, Я.В. Мельник, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 19-22. – ISSN 2311-7249
1050101
  Панура Ю.В. Підвищення ефективності податкового адміністрування в контексті реформування фінансової системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 309--313. – ISSN 2222-4459
1050102
  Праховнік Н.А. Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів охорони праці на галузевому рівні. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Праховнік Н.А.; Мін. праці та соц. політики України. – К., 2000. – 20л.
1050103
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1050104
  Митник О.Я. Підвищення ефективності процесу навчання у ВНЗ: реалії та перспективи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 355-363. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1050105
  Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1050106
  Братковська К.О. ПІдвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-79. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1050107
  Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050108
   Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, О.С. Костильова, Т.Ю. Мартем"янова, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1050109
  Вялкова В.І. Підвищення ефективності розпізнавання мережевих атак за рахунок використання програмно-апаратної системи IPS / В.І. Вялкова, І.Ю. Войтенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 262-263
1050110
   Підвищення ефективності руйнування гірських порід за рахунок керованої суперпозиціх вибухових хвиль : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Тимофіїв С. Г,; Тимофіїв С. Г,; МО Укр. Криворізьк. гірничоруд. ін-т. – Кривий Ріг, 1994. – 22л.
1050111
  Щербань Володимир Валентинович Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Щербань В. В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1050112
  Єфіменко Г.П. Підвищення ефективності самоменеджменту за допомогою дистанційного навчання / Г.П. Єфіменко, К.О. Стогній // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 17-18
1050113
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
1050114
  Месель-Веселяк Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-26
1050115
  Малахова В.М. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і якості продукції / В.М. Малахова, Л.Ф. Скінтей; Степанюк А. – К., 1979. – 48с.
1050116
  Ахмаметьєва Г.В. Підвищення ефективності стеганоаналізу для цифрових зображень і відео : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ахмаметьєва Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050117
  Калита М.С. Підвищення ефективності суспільного виробництва і розвиток енергетики / М.С. Калита. – Київ, 1969. – 48с.
1050118
  Сохнич А.Я. Підвищення ефективності управління екологічною сферою сучасних міських агломерацій / А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук, О.В. Балуєв // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1050119
  Сівков В. Підвищення ефективності управління малим підприємництвом та державна підтримка йогг розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.79-89
1050120
  Пожуєва Т.О. Підвищення ефективності управління персоналом у ринкових умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-123. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1050121
  Худаш Л.С. Підвищення ефективності уроку з літератури / Л.С. Худаш. – Київ, 1974. – 140 с.
1050122
  Усенко С.М. Підвищення ефективності установок для обробки зернових в сильних електричних полях / С.М. Усенко, О.В. Науменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 188-194 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1050123
  Савенкова І.І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб"єктів із соматичними порушеннями // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 202-207. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1050124
  Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-85
1050125
  Фандєєва А.Є. Підвищення ефективності формування іншомовної писемної компетенції студентів технічних ЗВО / А.Є. Фандєєва, О.О. Чевичелова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1050126
  Нелюба В. Підвищення ефективності формування та використання капіталу України як необхідна умова інтеграції до Європейського Союзу // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 289-302. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1050127
   Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : Збірник матеріалів круглого, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.). – Чернігів, 2006. – 114с. – ISBN 966-502-335-7
1050128
  Крамар О.М. Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крамар Олег Михайлович ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1050129
  Микитенко В.І. Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Микитенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 79 назв
1050130
  Гетьман Оксана Олександрівна Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Гетьман О.О.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1050131
  Дейнеко Наталія Анатоліївна Підвищення ефективності функціонування пристроїв управління і захисту електротехнічних комплексів за рахунок удосконалення системи їх контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Дейнеко Н.А.; Дон. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1050132
  Семчинський К.В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 315-319. – ISSN 2076-1554
1050133
  Котенко А.М. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи України / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 45-46. – ISSN 2075-4892
1050134
  Велігоцький Д.О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Велігоцький Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1050135
  Ярош Т.П. Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термодинамічних та кінетичних закономірностей процесу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Ярош Т.П.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1050136
  Клятченко Я.М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Клятченко Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1050137
  Борисов Володимир Іванович Підвищення ефективноті вибухових робіт при розробці глибоких горизонтів залізорудних кар"єрів : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.15.03 / Борисов Володимир Іванович; Криворізьк. гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 27л.
1050138
  Абрамович І.О. Підвищення ефективості управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2/3 (70/71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569
1050139
  Іванов Віктор Андрійович Підвищення завадостійкості прийому сигналів в цифрових транкінгових системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Іванов В.А.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1050140
  Одіяненко О.В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одіяненко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050141
  Корецький Едуард Анатолійович Підвищення заводозахищеності систем дистанційного зондування атмосфери при використанні авторепресійних фільтрів подавлення акустичних завад : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.21 / Корецький Едуард Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 19л.
1050142
  Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 8


  "Українці повернулися до купівельної спроможності 2013 р. Офіційна статистика фіксує швидке зростання зарплат. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2017 р. сягнула 7104 грн, у першому кварталі 2018-го – 7974 грн, зокрема у ...
1050143
  Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1050144
  Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1050145
  Лаврись С.М. Підвищення зносостійкості титанового сплаву ВТ22 поверхневим деформаційно-дифузійним обробленням : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 / Лаврись Сергій Мирославович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1050146
  Савченко А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації / А. Савченко, А. Никифоров // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-34. – ISSN 0131-775Х
1050147
  Хлопяк С.В. Підвищення інвестиційної привабливості туристичного потенціалу регіону засобами спеціалізованого туризму / С.В. Хлопяк, С.С. Кравцов, В.В. Білик // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 100-106. – ISSN 2306-6806
1050148
  Давидюк О. Підвищення індивідуальної активності та активності громадян в боротьбі як відповідь на соціально-економічні виклики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 2411-6912 04
1050149
  Родіонова І.В. Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1050150
  Шевчук А. Підвищення капіталізації банківської системи україни шляхом макропруденційного регулювання національного банку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 190-211. – ISSN 2409-9260
1050151
  Козоріз М. Підвищення капіталізації як напрям запобігання кризовим ситуаціям в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1050152
  Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
1050153
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
1050154
  Ліфінцева Г.О. Підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти: моделі та підходи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 179-183. – ISBN 978-966-1555-63-0
1050155
  Безгласна Л.М. Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01; 13.00.05 / Безгласна Л. М.; Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 249л.
1050156
  Безгласна Лариса Михайлівна Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Безгласна Лариса Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1050157
  Антонович Мирослава Підвищення кваліфікації з комерційного права - потреба сьогодення // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.7
1050158
  Михайлов В.М. Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 119-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1050159
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1050160
  Яковенко О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: міжнародні аспекти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 41-47. – ISSN 2414-5076
1050161
  Хижняк В.В. Підвищення кваліфікації персоналу авіаційного пошуку і рятування на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів / В.В. Хижняк, А.В. Золокотський, В.Л. Шевченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2618-1614
1050162
  Третяк О.В. Підвищення кваліфікації професорів та викладачів: завдання, проблеми, перспективи // Київський університет, 2000. – № 7
1050163
  Сичова В. Підвищення кваліфікації фахівців у сфері соціальної роботи в контексті неперервної освіти / В. Сичова, Л. Хижняк, С. Вакуленко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 228-240. – ISSN 2618-0715
1050164
  Малих Сергій Вікторович Підвищення конкурентоздібності та якості товарів народного вжитку (на прикладі ливарного виробництва) : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.01 / Малих Сергій Вікторович; НАН України. Ін-т проблем ринку та економ. еколог. досліджень Мін-во освіти Укрїни. – Одеса, 1997. – 15л.
1050165
  Табенська О.І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільского туризму на основі інноваційних стратегій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 123-132. – ISSN 2411-4413
1050166
  Другов О.О. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах становлення постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 133-137. – ISBN 966-8958-05-5
1050167
  Заводовська І.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за допомогою аутсорсингу // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57.
1050168
  Дробязко С.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-31. – Бібліогр.: 6 назв
1050169
  Ордтквіст Д. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку системи організаційних знань / Д. Ордтквіст, М.В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 82-92. – ISBN 978-966-8177-75-0
1050170
  Решетникова Т.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та її вимір // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.50-54. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1050171
  Писаренко С.М. Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1050172
  Супіханов Б.К. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-49.
1050173
  Поліщук В.С. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств Хмельниччини // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 289-297 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1050174
  Телюра Н.О. Підвищення координованості та ефективності інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 31-35. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1050175
  Вовк Ігор Євгенович Підвищення корозійної стійкості обладнання ТЕС очисткою станційних вод від магнітосприймаючих продуктів корозії : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.14 / Вовк Ігор Євгенович; НАН України. Фізико-механіч. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1998. – 16л.
1050176
  Олійник І.В. Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 63-71. – ISSN 2227-2747
1050177
  Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1050178
  Євдокимова Т.О. Підвищення мінімальної заробітної плати: вплив на економічні показники / Т.О. Євдокимова, К.М. Рудь // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2410-87-7
1050179
  Петренко Н. Підвищення мотивації на заняттях з фізичного виховання в аграрному університеті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050180
  Бушма Олександр Володимирович Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв : Автореф. дис. ... канд.наук:05.12.20 / Бушма О.В.;НАНУ ін-тут фізики напівпровідн. – Київ, 2000. – 24 с.
1050181
  Рой М.М. Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування / М.М. Рой, В.Г. Ластовка, С.М. Клименко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 142-146. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
1050182
  Мороз Сергій Михайлович Підвищення надійності насосних станцій гідромеліоративних систем : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Мороз Сергій Михайлович; Укр. ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1994. – 22л.
1050183
  Матяш В О. Новохатній Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 143-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1050184
  Ахмед Підвищення надійності старіючих інформаційних управляючих комплексів шляхом оптимізації параметрів систем технічної діагностики : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.06 / Ахмед З.А. Шариф; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1050185
  Плетньов В.М. Підвищення надійності та безпеки використання технологічних автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Плетньов В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1050186
  Фірас М.Ф. Аль-Куран Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з"єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:05.05.06 / Фірас М.Ф. Аль-Куран; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.
1050187
  Мозек Євген Романович Підвищення несучої здатності обсадних колон при кріпленні пластичних порід (для умов північно-західної частини ДДЗ) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Мозек Євген Романович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 19л.
1050188
   Підвищення окладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня ...
1050189
   Підвищення окладів викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)
1050190
  Шедяков В.Є. Підвищення організаційної культури у сфері наукової творчості як чинник розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 62-73
1050191
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 80-84. – ISSN 2078-1687
1050192
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників. / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95-99. – ISSN 2078-1687
1050193
  Заєць В.А. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу / В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 26-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1050194
  Андрєєв А.І. Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.12.17 / Анатолій Іванович Андрєєв; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 31с. – Бібліогр.:70 назв
1050195
  Кільчицький Є Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій : Автореф...канд.техн.наук:05.12.02 / Кільчицький Є.В.;Укр.держ.акад.зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1050196
  Тарасенко Ігор Анатолійович Підвищення показників якості систем передачі інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Тарасенко І.А.; Укр. наук.- досл. ін-т зв"язку. – Київ, 2000. – 16 с.
1050197
   Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення МОН України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови КМУ № 22 від 11. 01.2018 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 695 від 10ю07.2019 р.).
1050198
  Ботвинко Володимир Петрович Підвищення працездатності інструменту з швидкоріжучих сталей шляхом комбінованого впливу електроіскрового легування та лазерної обробки : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.01 / Ботвинко Володимир Петрович; НАН України. Ін-тут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. – К., 1998. – 19л.
1050199
  Серкіз О.Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Серкіз О.Р.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1050200
  Липницький Андрій Олексійович Підвищення продуктивності озимого жита шляхом оптимізації азотного живлення і ретардантного захисту при інтенсивній технології його вирощування : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Липницький Андрій Олексійович; УААН. Ін-т землеробства. – К., 1993. – 20л.
1050201
  Іванов М.І. Підвищення продуктивності праці - основа інтенсифікації виробництва. / М.І. Іванов. – К., 1989. – 47с.
1050202
  Хотимченко М.М. Підвищення продуктивності праці - шлях до достатку / М.М. Хотимченко. – К, 1961. – 43с.
1050203
  Чухно А.А. Підвищення продуктивності праці і заробітна плата // Рад. Україна, 1956. – 15 червня
1050204
  Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорск : Вид-во ЦП Мін-во праці та соц.політики України, 2000. – 398с. – ISBN 966-95860-2-Х
1050205
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
1050206
  Тягур В.М. Підвищення просторового і енергетичного розділення космічних оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Тягур Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1050207
  Добровольська К.В. Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Добровольська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1050208
  Величко О.Б. Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 157-162. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1050209
  Мартинюк О.Г. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Мартинюк Олександр Григорович ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1050210
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
1050211
  Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 1561-4999
1050212
  Максимович З. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 3. – С. 31-37
1050213
  Єхилевський С.Г. Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов"язаному кисні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Єхилевський Степан Григорович ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1050214
  Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 39 назв
1050215
  Максимов М.В. Підвищення рівня безпеки екстплуатаціх АЕС із ВВЕР-1000 шляхом удосконалення автоматизації перевантаження ядерного палива : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.07 / Максимов М. В.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 38л.
1050216
  Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 66-70. – ISSN 1682-2366
1050217
  Спіцин Є. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови у вищій школі студентами немовних спеціальностей в умовах реалізації права студентів на академічну мобільність. Розглянуто важливість набуття знань, умінь і навичок з іноземної мови для здійснення ...
1050218
  Ільченко В. Підвищення рівня дотримання митних правил суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 66-71. – ISSN 2414-4436
1050219
  Забишний Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Забишний Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1050220
  Москальчук Н.М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Москальчук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1050221
  Гнибіденко І.Ф. Підвищення рівня життя, удосконалення системи соціального захисту, пенсійного забезпечення та зайнятості сільського населення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1050222
  Гарбариніна В.Ю. Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 180-187
1050223
  Черкашина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1050224
  Журавський В. Підвищення рівня науково- методичного забезпечення вищої юридичної освіти -шлях до європейської спільноти // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
1050225
  Гаман Т.В. Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 73-84. – ISSN 2078-9165
1050226
  Шевчук Л. Підвищення рівня сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів України (на матеріалі вивчення польського досвіду) // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 99-100. – ISBN 978-966-2249-24-8
1050227
  Байдулін В. Підвищення рівня фінансової грамотності громадян у розвинених країнах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
1050228
  Колб О Підвищення рівня юридичної освіти як один із заходів загального попередження злочинності в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.26-28. – ISBN 966-667-078-Х
1050229
  Супрун М.В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Супрун Михайло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1050230
  Калачиков О.Т. Підвищення родючості грунтів України / О.Т. Калачиков. – К., 1963. – 80с.
1050231
  Шкварчук Ю.М. Підвищення ролі заощаджень громадян у фінансуванні житлового будівництва // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.118-125
1050232
  Малолітнева В. Підвищення ролі наукових правових досліджень у модернізації господарського законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 43-46. – ISBN 978-966-02-8706-8
1050233
  Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1050234
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний контекст та закономірності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1050235
  Панченко Г.М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Панченко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1050236
  Хайнацький Д.С. Підвищення стійкості об"єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій / Д.С. Хайнацький, А.К. Гнатюк, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 140-144. – ISBN 978-966-641-732-2
1050237
  Гоцуленко В.М. Підвищення стійкості роботи систем нагнітання рідин чи при перетворенні теплоти в йнших форм енергії в напір потоку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Володимир Миколайович Гоцуленко; Дніпропетровський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2006. – 21с. – Бібліогр.:45 назв
1050238
   Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу МЦ / В.В. Бородай, В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, Н.І. Войцешина // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1050239
  Рибін Олександр Іванович Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09. 05 / Рибін О. І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 32 с.
1050240
  Влах Галина Іванівна Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Влах Г.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
1050241
  Луценко І.М. Підвищення точності вибору та ефективності використання силових трансформаторів розподільчих мереж / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1050242
   Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки / О.О. Ченчева, Є.Є. Лашко, О.А. Самусенко, В.Т. Щетинін, О.Ф. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1050243
  Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех Підвищення точності визначення характеристик телевізійних систем конролю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 19л.
1050244
  Качанов М.П. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Качанов М.П.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1050245
  Лесовий Леонід Васильович Підвищення точності вимірювання витрати та розрахунок витратомірів змінного перепаду тисків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Лесовий Леонід Васильович; Держ ун-тет Львівська політехніка. – Львів, 1994. – 17л.
1050246
  Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Терещенко Валерій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1050247
  Кім Н.Х. Підвищення точності вимірювання температури в інформаційно-вимірювальних системах моніторингу водних середовищ : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.16 / Кім Н.Х.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 19л.
1050248
  Чирка М.І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в нерівномірних теплових полях : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Чирка М.І.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 16л.
1050249
  Трембач Р.Б. Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Трембач Р.Б.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2000. – 16л.
1050250
  Саленко Олександр Федорович Підвищення точності гідрофікованих приводів подач верстатів з ЧПУ : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.01 / Саленко Олександр Федорович; КПІ. – К., 1994. – 21л.
1050251
  Вітер О.Ю. Підвищення точності перемножувачів напруг структурними методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Вітер О.Ю.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1998. – 15л.
1050252
  Солоха В.В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузлів на температурні деформації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Солоха В.В.; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 24л.
1050253
  Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1050254
  Михайленко С.В. Підвищення фіскальної ролі місцевих податків в формуванні доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 37-45. – ISSN 2313-8246
1050255
  Тулай О. Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / О. Тулай, А. Марчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1050256
  Полив"янчук А.П. Підвищення швидкодії та економічної ефективності використання систем екологічного діагностування дизелів-мікротунелів / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1050257
  Григор"єва Наталія Сергіївна Підвищення якості автоматичного складання пакетів магнітопроводів при обмеженні різноманітності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Григор"єва Н.С.; Київ. нац. ун-тет технологій та дизайну. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв.
1050258
   Підвищення якості бібліотечної роботи, спрямованої на розширення кола інтересів школярів.. – Харків, 1965. – 38 с.
1050259
  Березовська Світлана Петрівна Підвищення якості винограду шляхом оперативного управління його водним режимом при мікрозрошенні : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук: 06.01.08 / Березовська С.П.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут виногр. і вина "Магарач". – Ялта, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1050260
   Підвищення якості військової освіти на основі методу інтенсифікації / О.В. Білаш, Л.Д. Величко, Н.М. Гузик, Х.І. Ліщинська, О.С. Петрученко, Б.І. Сокіл // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050261
  Кузьмін Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю потребують вдосконалення регуляторної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1050262
  Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1050263
  Наумченко І.Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І.Л. Наумченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 139 с.
1050264
  Шпур О.М. Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1050265
  Жидок В.В. Підвищення якості національної системи вищої освіти на засадах компетентнісного підходу / В.В. Жидок, Ю.М. Ткач, А.О. Пінчук // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 134-137. – ISBN 978-966-7496-99-9
1050266
  Савельєва Т. Підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій / Т. Савельєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 99-101. – ISSN 1728-9343
1050267
  Червенець В.В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1050268
  Гринь Олександр Олександрович Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів : Авторф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Гринь О.О.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1050269
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1050270
  Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1050271
  Гевко І. Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів / І. Гевко, М. Пагута // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 11-15. – ISSN 2308-4634
1050272
   Підвищено стипендії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  З першого вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів підвищен.
1050273
  Півненко В. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів / В. Півненко, Є. Мірошніченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1050274
  Булавін Л.А. Підвищувати науковий та методичний рівень викладання фізики в вищих закладах освіти. В.1 / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан // Науковий вісник миколаївського державного пед.університету. – №1
1050275
  Мазур В. Підвищуємо кваліфікацію разом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Понад 12 років фірма "ІС" приділяє велику увагу взаємодії з освітньою сферою, докладаючи спільних зусиль для підготовки і перепідготовки потрібних в економіці кадрів. Саме тому Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка вже багато років співпраціює ...
1050276
  Єфремова Н. Підвищуємо педагогічну майстерність // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 20-21 : фото
1050277
  Казьміна Олена Підвищуємо показник гостинності України! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 59-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1050278
  Сищук О. Підвищуймо градус публікаційної активності! // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  І за чисельністю наукових співробітників, і за статтями у базі Scopus КНУ імені Тараса Шевченка далеко попереду своїх конкурентів. Але за кількістю публікацій на одного дослідника КНУ поки що на четвертій позиції. Про це на засіданні Вченої ради 3 ...
1050279
  Черленяк М.І. Підвідомчість господарським судам справ, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 326-330. – ISSN 1563-3349
1050280
  Ілієв І.В. Підвідомчість і підсудність адміністративних спорів по законодавству Республіки Болгарія // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.81-84
1050281
  Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1050282
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 79--82. – (0). – ISSN 2078-9165
1050283
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 53-59
1050284
  Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
1050285
  Кармаза О.О. Підвідомчість питань щодо захисту житлових прав громадян в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 170-173
1050286
  Кириченко А. Підвідомчість розгляду спорів щодо прав на об"єкти інтелектуальної власності: господарська чи адміністративна юрисдикція? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 329-331
1050287
  Татьков В. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 24-30
1050288
  Гвоздецький А. Підвідомчість спорів за участю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 386-388. – ISBN 978-617-7069-14-9
1050289
  Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.88-92. – ISSN 0132-1331
1050290
  Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено як теоретичним, так і практичним проблемам підвідомчості справ господарським судам України. Проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення поняття та сутності судової підвідомчості. Особливу увагу приділено співвідношенню ...
1050291
  Шкляр С.В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-149
1050292
  Угриновська О. Підвідомчість справ за скаргами громадян у сфері управлінської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.349-354. – Бібліогр.: 8н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1050293
  Пархомчук С.О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 272-276
1050294
  Німак М.О. Підвідомчість справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 87-88
1050295
  Поливач В. Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються останні законодавчі зміни, судова практика та правові позиції вищих судових інстанцій, спрямовані на врегулювання підвідомчості третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин, з позиції їх можливого практичного ...
1050296
  Шуляк Н. Підвідомчість судових справ щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок юридичний особам // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 93-102.
1050297
  Морозов Є. Підвідомчість судових справ, що виникають із земельних правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1050298
  Муза О.В. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції у контексті судово-правової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 343-353. – ISBN 978-617-7530-15-1
1050299
  Юрасов В.П. Підвідомчість цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1050300
  Калініченко О.О. Підводна парадигма українського козацтва // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 51-64. – ISSN 2077-9496
1050301
  Гриневич В. Підводна частина айсберга: роль Червоної Армії у боротьбі з українським повстанським рухом (1944 - 1945 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 107-139. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
1050302
  Прокоф"єв І. Підводне сяйво // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 70-72. – ISSN 0130-321Х
1050303
  Богоров В.Г. Підводний світ / В.Г. Богоров. – Львів, 1952. – 44 с.
1050304
  Гончаров С. Підводний човен ВМС України : яким йому бути? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 7 (121). – С. 22-23
1050305
  Колишній Підводний човен у добу сексі-твіттерів / Колишній, дипломат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 4


  "З легкої руки одного з перших послів сучасної України, дипломатичну установу любили порівнювати з підводним човном. Капітан і команда відрізані від суші-Батьківщини, зв"язок складний, довкола шторми, акули, ворожі кораблі у формі розвідувальних служб. ...
1050306
  Пестушко Валерій Підводні газопроводи : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10
1050307
  Томко Ю. Підводні камені заборони реклами ліків // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1050308
  Цукурова С. Підводні камені земельної реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1050309
  Бреус С. Підводні камені надання пільг окремим категоріям громадян // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 32
1050310
  Грибик Р. Підводні камені при укладенні угод із злиття та поглинання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 370-371
1050311
  Дмитрук А. Підводні рейси Александра Пушкіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 21. – ISSN 2518-7104


  Контр-адмірал Олександр Сергійович Пушкін (1929-1997). Писав вірші, картини маслом, займався музикою.
1050312
  Проценко Л. Підгайний Леонід Єрофійович (1899-17.XII.1950) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 234
1050313
  Марочко В. Підгайний Семен Олександрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 331. – ISBN 978-617-642-388-1


  Підгайний Семен Олександрович - український учений - історик, археограф, автор спогадів про українську інтелігенцію на Соловецьких островах, член-основоположник УРДП, 1948 року - перший з черги державний секретар реорганізованого ДЦ УНР. З 1943 року на ...
1050314
   Підгайці та Підгаєччина : 20-річчю відновлення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. Степан Колодницький ; [наук. ред.: О. Бойко, В. Слободян]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 767, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 741-767. – ISBN 978-966-457-133-0


  У прим. № 1690347 напис: Шановному добродієві Володимирові з великою повагою і подякою за працю у сфері відновлення історичної та національної памяті українців. Упорядник: Підпис. 17.10.2014 р. м. Підгайці
1050315
   Підгайчани в боротьбі за волю України : Історично-мемуарний збірник. – Тернопіль : Горлиця, 2000. – 624с.
1050316
  Чабаненко М. Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 181-185. – ISSN 1561-4999
1050317
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 1998. – 63, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 966-7544-00-1
1050318
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – (Вид. 2-ге). – Броди : Просвіта, 2009. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 966-7544-00-1
1050319
  Зозуля Д. Підгоріли : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 149-154
1050320
  Чобану Й.К. Підгоряни / Ион Чобану ;. – Київ, 1988. – 453 с.
1050321
  Денисенко Г. Підготовка "Зводу пам"яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 118-125
1050322
  Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. ін-т вивч. голокосту "Ткума". – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-272, в прим.: с. 148-162 та в кінці додатків. – ISBN 978-966-02-7332-0
1050323
  Давлєтов О.Р. Підготовка "Покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума". – (2-ге вид., допов.). – Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 155-169, 289-307 та в кінці окремих статей. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-167-7
1050324
  Куширець К.О. Підготовка "Рухом капітанів" Революції гвоздик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 116-119. – ISSN 2076-1554
1050325
  Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1050326
  Шевелюк Л.С. Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-84


  Статтю присвячено діяльності адвоката на стадії підготовки скарги до Європейського Суду з прав людини(ЄСПЛ), порядок звернення до ЄСПЛ за захистом від порушень з боку держави. Стаття містить інформацію про Європейську конвенцію із прав людини та ...
1050327
  Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 17-20
1050328
  Сальник І.В. Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1050329
  Плачинда Т.С. Підготовка аспірантів до педагогічної діяльності у ЗВО // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 978-966-698-290-5
1050330
  Стрельніков В. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 52-57. – ISSN 2075-1478


  "...У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001."
1050331
  Асатуров С.К. Підготовка бакалаврів з міжнародних відносин: історія, завдання, проблеми, перспективи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 44-45
1050332
  Сисоєв О. Підготовка бакалаврів з циркулярної економіки у республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 79-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050333
   Підготовка бакалаврів за програмою "екологічний туризм" в Житомирському національному агроекологічному університеті / П.М. Малярчук, О.Ф. Дунаєвська, О.Ю. Козловський, М.М. Світельський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 153-158


  Розглянуто систему підготовки бакалаврів за програмою "Екологічний туризм" напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування". Представлені програми підготовки, навчально-методична, позааудиторна робота на ...
1050334
  Брандибура І. Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 83-91. – ISSN 2075-1478
1050335
  Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 101108. – ISSN 2078-1016
1050336
  Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 22-24
1050337
  Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Дослідження має міждисциплінарний характер і проведено на стику теорії та історії бібліотечної освіти, професіології та педагогіки. Об"єктом вивчення є процес зародження та подальшої розбудови системи бібліотечної освіти в Німеччині, починаючи від XIX ...
1050338
  Єрмолаєва Г.А. Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 62-65. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741


  На базі Київського національного університету культури і мистецтв як теоретико-прикладної платформи розвитку бібліотечної освіти в Україні у лютому 2017 р. відбулось третє засідання Громадської експертної ради з питань бібліотечної освіти. Під час ...
1050339
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – Київ : Знання, 1999. – 158 с. – ISBN 966-7131-18-1
1050340
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2000. – 158с. – ISBN 966-620-028-7
1050341
  Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.41-48
1050342
  Сенюк А. Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20-30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 70-80. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму для культурно-освітнього розвитку болгарської етнічної групи України в 20–30-х роках ХХ ст., визнаються особливості організації та змісту навчального процесу. В результаті аналізу автор доводить, ...
1050343
  Тридід О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О. Тридід, В. Лукін // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 66-75. – Бібліогр. :21 назв. – ISSN 1605-2005
1050344
  Татарчук В. Підготовка в Київському політехнічному інституті фахівців для авіаційної промисловості СРСР в перше десятиріччя Радянської влади (1921-1930 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 19-32. – ISSN 2079-2999
1050345
  Зайцев Б. Підготовка в Харкові до ХІІ Археологічного з"їзду: документи свідчать / Б. Зайцев, А. Парамонов // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 30-38. – ISBN 966-625-040-3
1050346
  Черняєв В. Підготовка Вашингтонської конференції 1921 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 585-588. – ISBN 978-966-171-893-6
1050347
  Корж-Усенко Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 202-236. – ISBN 978-966-698-197-7
1050348
  Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336-342. – ISSN 2312-5993
1050349
  Сбруєв М.Г. Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 385-409. – ISBN 978-966-698-197-7
1050350
  Волкова Н. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1050351
  Гоцуляк К.І. Підготовка викладача до диференційованого навчання студентів економічних спеціальностей / К.І. Гоцуляк, О.І. Ємець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 375-381. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1050352
  Оніщук М. Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова судівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 6-10
1050353
  Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічний діяльності : [навч.-метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Педагогічна діяльність викладачів в умовах інформаційного суспільства ; Програмне забезпечення ; Інтернет-технології ; Дистанційна освіта ; Дистанційне навчання ; Електронні підручники. – Бібліогр.: с. 364–379. – ISBN 978-966-638-223-1
1050354
  Левківський Б.К. Підготовка викладачів для вищих навчальних закладів в умовах долучення до Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 54-56
1050355
  Бондаренко М.П. Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, сучасний стан та щляхи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 479-494
1050356
  Вовчаста Н.Я. Підготовка викладачів до забезпечення іншомовної професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 53-58. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1050357
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 34-37. – ISSN 1562-529Х
1050358
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 259-264
1050359
  Горпініч Т. Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 143-154. – ISSN 2312-5993
1050360
  Кузнецова О.Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 61-69. – ISSN 2312-0657


  Розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних працівників ...
1050361
  Колісник-Гуменюк Підготовка викладачів професійно-художнього профілю у Польщі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634
1050362
  Палаціо Лопес Хуан Підготовка викладачів середньої загальноосвітньої школи шляхом заочного навчання в Республіці Куба / д-р Хуан В. Лопес Палаціо // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 68-70. – (Серія історії ; № 18)
1050363
  Швець Г.Д. Підготовка викладачів української мови як іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1050364
  Школьний О.В. Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики / Олександр Володимирович Школьний // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 129-134. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглядається авторська система підготовки учнів української старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Описано основні структурні елементи цієї системи підготовки та принципи її практичної реалізації. Наведено спосіб ...
1050365
  Равлюк В.Г. Підготовка висококваліфікованих фахівців для освітнього процесу вишу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 132-134
1050366
  Бошицький Ю. Підготовка висококваліфікованих юристів - вимога сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Приклад використання сучасних методів навчання".
1050367
  Скрябін О. Підготовка вихованців до військової служби в Київському кадетському корпусі (1852-1917 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 281-286. – ISBN 978-617-7399-39-0
1050368
  Гончарук Н. Підготовка вищих керівних кадрів у сфері державної служби: синергетичний підхід / Н. Гончарук, О. Харченко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 202-210.
1050369
   Підготовка військ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 29-36
1050370
  Огороднік В.Ю. Підготовка військових кадрів для Служби безпеки Організації Українських Націоналістів (Бандери): 1944-1950 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 109-117. – ISBN 966-614-021-7
1050371
  Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан військових кадрів та проблеми кадрового забезпечення напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлено маловідомі аспекти підготовки кадрів для фронту напередодні та під час війни. It has been analyzed condition of ...
1050372
  Тичина І. Підготовка військових фахівців в Україні у XIX - на початку XX сторіччя // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 65-69
1050373
  Богунов С. Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції / С. Богунов, Н. Вавілова, Ю. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 43-56. – ISSN 2617-1775
1050374
  Телелим В.М. Підготовка військових фахівців у контексті сучасних форм і видів збройної боротьби / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 198-210


  У статті розглядаються основні тенденції розвитку світової цивілізації з характерними для неї кризовими явищами, напрями та інструментарій їх розв’язання. Узагальнюються сучасні підходи, форми та способи здійснення провідними країнами світу політики ...
1050375
  Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 285-299. – ISSN 2312-5993
1050376
  Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців: системний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1050377
  Медведєв Ю.Б. Підготовка військових фінансистів в умовах реформування української армії з переходом на контрактну основу комплектування / Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з підготовкою кадрів фінансово-кономічної служби української армії та їх місце і роль у виконанні вимог Державної програми з фінансового забезпечення реформування армії з переходом на контрактну основу ...
1050378
  Судак І.І. Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі / І.І. Судак, М.В. Борисюк // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 315-327. – ISSN 2221-5719
1050379
  Чистякова І. Підготовка військовослужбовців у закладах вищої освіти України / І. Чистякова, І. Драга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 196-205. – ISSN 2312-5993
1050380
   Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : Додаток до журналу "Практична психолог. та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 49с. – (Біб-чка соц.працівника/соц. педагогіка. Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). – ISBN 966-675-013-9
1050381
  Кашаба О.Ю. Підготовка вчителів-краєзнавців у 20 -х р. XX ст. в УСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 48-49
1050382
  Тішкова О.Ф. Підготовка вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тішкова Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1050383
  Барна Л.С. Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 31-36. – (Педагогіка ; № 2)
1050384
  Кульчицька Я. Підготовка вчителів до екологічної освіти школярів у Канаді: постановка проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 94-99. – ISSN 2077-1827
1050385
  Бойченко М.А. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями: досвід країн ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 108-110. – ISBN 978-966-698-290-5
1050386
  Самойлюкевич І.В. Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 313-323. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1050387
  Коцур С.Г. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коцур Сабіна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050388
  Корольова Л. Підготовка вчителів іноземної мови в університитетах Румунії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-644-365-9
1050389
  Войналович Н. Підготовка вчителів математики до проектної діяльності під час вивчення теорії ймовірностей / Н. Войналович, І.Ю. Погрібна // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 31-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050390
  Ломако Л. Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 114-118. – ISSN 1998-4634
1050391
  Рома О.Ю. Підготовка вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рома Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1050392
  Шацька О.П. Підготовка вчителів у системі дистанційної освіти Китаю // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1050393
  Тягло Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тягло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1050394
  Покрова С. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 192-198. – ISSN 2411-1317
1050395
  Кесер Т.Р. Підготовка вчителів української мови та літератури засобами технологій інтерактивного навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 248-269. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1050396
  Гайдай І. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 88-94. – ISSN 2078-1687
1050397
  Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1050398
  Мачача Ю.М. Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1985-1917 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  Автором статті здійснено аналіз проблеми підготовки вчителя до впровадження принципів роздільного виховання на матеріалах підручників з педагогіки М.І.Демкова, М.О.Олесницького, М.І.Пирогова.
1050399
  Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 172-175


  Під час проведення експеременту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів.
1050400
  Нос Л. Підготовка вчителя до професійної діяльності в полікультурному середовищі: канадський досвід // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 178-179
1050401
  Роєнко Л. Підготовка вчителя до розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 128-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1050402
  Хомич О. Підготовка вчителя початкових класів в Канаді та Україні: порівняльний аспект // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7263-79-0
1050403
  Фомін К.В. Підготовка вчителя початкової школи до організації діалогічного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Фомін Катерина Василівна ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1050404
  Климович Я.В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050405
  Новикова Н. Підготовка вчителя як необхідна умова розвитку системи шкільної біологічної освіти в Україні // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 123-136. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1050406
  Селіверстова К.Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 25-62. – ISSN 0320-9466
1050407
  Раткевичс А. Підготовка геодезичної основи для демаркації державного кордону / А. Раткевичс, А. Целмс, І. Кукуле // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1050408
  Плахотнік О.В. Підготовка геоекологів в університетах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 216-226. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Екологічна ситуація в Україні невпинно погіршується, як в окремих регіонах, так, в усій державі. Розв"язання екологічних проблем в Україні можливе лише за участю фахівців-екологів, яких на професійному рівні готують вузи. Визначається компетенція і ...
1050409
  Потульницький В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підгрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
1050410
   Підготовка гірничого інженера: школа - ВНЗ - підприємство : монографія / [В.С. Моркун та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015. – 244, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 223-243. – ISBN 978-966-132-022-1
1050411
  Бугайцов С.Г. Підготовка державних службовців і менеджерів онкологічної служби України - перспективний шлях підвищення ефективності державного управління системою надання онкологічної допомоги населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 14 назв
1050412
  Крижанівський В.П. Підготовка дипломатичних кадрів у національній системі вищої освіти // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 29-32
1050413
  Сітоленко В.С. Підготовка дисертаційних досліджень викладачами ХДАК (1991-2012 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 47-48
1050414
  Треніна А.С. Підготовка дитини до школи: декілька порад для батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 31 : фото
1050415
  Ящишин О.О. Підготовка дітей в сім"ї до вибору професії / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Знання, 1969. – 27 с.
1050416
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
1050417
   Підготовка до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка виходить на завершальну стадію // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 2


  Про підготовку до святкування 200-річчя Тараса Шевченка під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України розповів міністр культури України Леонід Новохатько
1050418
   Підготовка до державного іспиту з фізики : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
1050419
  Мінін Федір Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 32
1050420
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1050421
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний і видавничий аспекти (на матеріалах Парламентського вид-ва та відділу редакційної роботи Упр. правового забезпеч. Секретаріату Каб. Мін. : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Євгенія Володимирінв Мохнач-Галицька; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2006. – 234л. – Додатки л. 224-234. – Бібліогр.: л.202-223
1050422
  Пазюк С. Підготовка до життя в суспільстві // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про систему освіти Нідерландів.
1050423
  Шулікін Д. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За матеріалами прес-конференції з директором Українського центру оцінювання якості освіти. Вадим Карандій поінформував про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні та про підготовку до наступних етапів його ...
1050424
  Каневська Р. Підготовка до іспитів у розпалі : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Семінари по курсу історії філософії, логіки, політекономії та основ марксизму-ленінізму на філософському факультеті проходять змістовно. Студенти вдумливо і сумлінно готуються до зимової сесії.
1050425
   Підготовка до ленінського ювілею // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103. – (Серія права ; № 10)
1050426
  Таровита І. Підготовка до написання судження : (Урок в 11 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
1050427
  Бороденко О. Підготовка до обряду вінчання у XVIII - першій половині XIX ст. // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ, 2019. – № 87. – С. 38-54. – ISSN 2306-3548
1050428
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови : 8-9 клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-042-2
1050429
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови. 10-11клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-014-7
1050430
  Романишина Л.М. Підготовка до професійної діяльності майбутніх фармацевтів у процесі вивчення блоку хімічних дисциплін у системі коледж - медична академія / Л.М. Романишина, М.М. Лукащук // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 270-284. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1050431
  Волошина Л. Підготовка до реваншу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 4


  Гібридна війна триває в першу чергу на політичному та ідеологічному фронтах.
1050432
  Гапоненко Л.О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній взаємодії майбутніх практичних психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 13-17
1050433
  Школьний О. Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 189-199. – ISSN 2312-5993
1050434
  Гусєв Є.В. Підготовка до судового розгляду цивільних справ з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие в стадии подготовки к судебному разбирательству гражданских дел с иностранным элементом. Проанализировав соответствующую судебную практику, автор пришел к выводу, что применительно к гражданскому ...
1050435
  Ніколаєва С.Ю. Підготовка доктора філософії: загальна характеристика освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 3 (91). – С. 36-46. – ISSN 1817-8510
1050436
  Огієнко О.І. Підготовка докторів філософії в галузі освіти дорослих: досвід університетів США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 81-84. – ISBN 978-966-698-290-5
1050437
  Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашнікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 3
1050438
  Пожидаєва О.В. Підготовка докторів філософії із соціальної роботи до викладацької діяльності (на прикладі Академії праці, соціальних відносин і туризму) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 116-123. – ISSN 2414-5076
1050439
  Дубасенюк О. Підготовка докторів філософії у сфері педагогічної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 105-108. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1050440
  Матвієнко О.В. Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 56-62. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у виявленні суперечностей , наявних у цілях підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 Професійна освіта (документознавство)
1050441
  Розлуцька Г.М. Підготовка духовенства в умовах Мукачівської богословської школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 245-248. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1050442
  Сухотеріна Л.І. Підготовка економістів в Одеському політехнічному: рання історія // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 201-204. – ISBN 978-966-927-169-3
1050443
  Єщенко П.С. Підготовка економістів нової генерації - головне завдання кафедри економічної теорії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-37. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються питання підготовки економістів нової генерації, які відповідають вимогам як перехідного, так і ринкового етапу розвитку економіки держави.
1050444
  Сьомкіна Т.В. Підготовка економістів: інноваційний підхід / Т.В. Сьомкіна, О.В. Воскобоєва, С О. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 76-84. – ISSN 2415-8089
1050445
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило Положення про конкурсний відбір проектів-підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
1050446
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Установчу нараду "Науково-методологічні засади створення сучасного підручника" провели в Міністерстві освіти і науки й Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
1050447
  Тригуб І. Підготовка експертів у галузі освіти: досвід Східної Європи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 88-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050448
  Андронов В. Підготовка екстремальних психологів в контексті модернізації вищої освіти / В. Андронов, С. Лебедева, Л. Перелигіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 22-25. – ISSN 1562-529Х
1050449
  Бессараб А.О. Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті / А.О. Бессараб, І.Ю. Антоненко, В.І. Семенець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-84. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X


  Висвітлено особливості створення та використання електронних видань як одного із засобів забезпечення навчального процесу в університеті. Протестовано можливості створення електронного видання у форматі EPUB.
1050450
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343


  На прикладі факультетів журналістики Київськогоун-ту ім. Т.Г. Шевченка та Львівського ун-ту ім. І.Я. Франка простежено історію розвитку вищої освіти журналістів у період 1991-1993 рр.
1050451
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні Інституту журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1997-2000 р.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 67-71. – ISSN 1728-9343
1050452
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні: Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1997 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1050453
  Ільченко О.І. Підготовка журналістських кадрів у контексті утвердження моралі в українській журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 47-49


  Розглядається питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як однієї з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для успішної реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
1050454
  Мяловицька Н.А. Підготовка законопроекту як важлива стадія законотворчого процесу // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7166-33-5
1050455
  Волярська О.С. Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти : монографія / О.С. Волярська ; Нац. акад. пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-432. – ISBN 978-617-649-033-III
1050456
  Головань С.М. Підготовка захисту інформації в інформаційних системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 70-75
1050457
  Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1050458
  Щербатюк М.М. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії : (теорет. та практ. аспекти) : метод. посібник / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Талком, 2015. – 61, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978-617-7133-90-1
1050459
  Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1050460
   Підготовка і проведення виборчих кампаній. – 2-ге вид. – Київ : Інтертехнодрук, 2002. – 340с. – (Дайджест навчальних посібників Республ. партії США (за матеріалами експертів Міжнар. Республ. ін-ту США)). – ISBN 966-8026-01-2
1050461
  Макаров М.О. Підготовка і проведення партійних зборів / М.О. Макаров. – Львів, 1970. – 34с.
1050462
  Коваленко Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути? / Коваленко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2078-7782
1050463
  Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х -- перша половина 80-х рр ХХ ст) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Волкотруб Л. М.; НАН Укр., КПІ. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
1050464
  Волкотруб Людмила Миколаївна Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х - перша половина 80-х років ХХ ст.) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Волкотруб Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1050465
  Пушкар О.І. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" / О.І. Пушкар, О.В. Сергієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 228-235. – ISSN 2074-8922
1050466
  Шевченко Н.І. Підготовка іноземних громодян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991-2011рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 113-120


  В статті проаналізовано становлення та розвиток системи підготовки іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1991-2011 рр. Окрему увагу автор приділяє проблемам, з якими університету довелося зіткнутися в цій ...
1050467
  Данілова А.Д. Підготовка Інтернет-сторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів DOI, процес реєстрації індексів, підготовка пристатейних списків літератури та їх реєстрація // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1050468
  Даців Г. Підготовка ІТ-фахівців; потреби бізнесу і співпраця з університетами // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 72-85. – ISSN 1682-2366
1050469
  Сіроштан М. Підготовка кадрів XXI століття: сьогодення і перспективи : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-6
1050470
  Слюсаренко А.Г. Підготовка кадрів апарату управління в роки хрущовської "відлиги" у дослідженнях українських вчених / А.Г. Слюсаренко, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-158. – ISBN 966-614-021-7
1050471
  Мищак І. Підготовка кадрів архівістів в Україні у повоєнні роки (1944-1955) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.81-92. – ISBN 966-625-033-0
1050472
  Замлинський В.О. Підготовка кадрів архівістів на кафедрі джерелознавства та архівознавства Київського днржавного університету ім. Т.Г. Шевченка // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1984. – № 4 (186), липень - серпень. – С. 7-11. – ISSN 0320-9466
1050473
  Поліщук Л.С. Підготовка кадрів вищої кваліфікації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 133-139


  Про Спеціалізовану вчену раду на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, яку було створено у 1990 році.
1050474
  Станіславська І.М. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та магістратурі Інституту // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 499-500. – ISBN 978-966-02-8705-1
1050475
  Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1050476
  Щербань В.А. Підготовка кадрів для митних органів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.205-208. – ISSN 1609-0462
1050477
  Греченко В.А. Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930-1940 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 245-252. – ISSN 1999-5717
1050478
  Савельєва І.В. Підготовка кадрів для Національної поліції України як складова державної політики у сфері вищої освіти // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 72-82. – ISSN 2524-101X


  У статті охарактеризовані поняття "підготовка кадрів", "державна політика у сфері вищої освіти", визначено їх характерні ознаки та на цій підставі наведено правові та теоретичні засади визначення дефініції "підготовка кадрів для Національної поліції ...
1050479
  Гарбар Г. Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 49-55. – ISSN 2078-1016


  Розглядаються проблеми і перспективи підготовки в Україні фахівців для сфери туризму.
1050480
  Власенко В.М. Підготовка кадрів для туристичної індустрії в Чорногорії / В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, В.А. Нестеренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 59-66. – ISSN 2308-135X
1050481
  Грицяк Л.Д. Підготовка кадрів з освітнього менеджменту в умовах інтеграції до європейського науково-освітнього середовища // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 216-222
1050482
  Нефьодов Д. Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 pp.] у працях радянських науковців другої половини 1960-х - першої половини 1980-х pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 87-91. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1050483
  Артемов В.Ю. Підготовка кадрів іноземних правоохоронних органів та спеціальних служб / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 207-211


  Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається завданням і спрямованністю правоохоронних органів та спецслужб. Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних органів та спецслужб включає в себе стажування на робочому місці ...
1050484
  Гонтар О. Підготовка кадрів легкої промисловості в роки першої післявоєнної п"ятирічки // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 60-61
1050485
  Греченко В.А. Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917-1920 рр.) // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 20-24. – ISSN 1727-1584
1050486
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 282 л. + Додатки: л. 194-239. – Бібліогр.: л. 240-282
1050487
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1050488
  Машика Н.В. Підготовка кадрів туризму в Україні: компетентність фахівця в галузі туризму / Н.В. Машика, Ю.В. Машика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 196-200. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1050489
  Алексєєв В.М. Підготовка кадрового потенціалу нової формації // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 27-34. – ISSN 2311-6420
1050490
   Підготовка кандидата : (Посібник). – Київ : Міжн. республіканський ін-тут, 1997. – 48с.
1050491
  Оніщук М. Підготовка кандидатів на посаду судді - як загальнодержавне завдання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 6-12
1050492
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах України (1940-1985 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 88-97


  У статті розглядаються основні особливості організації підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в професійно-технічних навчальних закладах УРСР у 1940-1985 рр.
1050493
  Єжова О. Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (XI - початок XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 130-133. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
1050494
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20-50-і роки XX століття (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми дослідження історії професійно-технічної освіти України у 20-50-і рр. ХХ ст. Аналіз літературних та архівних джерел показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
1050495
  Ткаченко В.П. Підготовка керівників навчальних закладів в університетах Сполученого Королівства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 168-171. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено огляд університетів Сполученого Королівства, розглянуто напрями та освітні рівні за якими здійснюється підготовка керівників освітніх закладів.
1050496
  Бесчастний В. Підготовка керівників органів внутрішніх справ: інноваційний підхід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 42-43.
1050497
  Лунячек В.Е. Підготовка керівних кадрів для управління соціальними закладами за магістерськими програмами: теоретико-методологічне обгрунтування та IT-підтримка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
1050498
  Колган Т. Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до управління новою українською школою // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 90-100. – ISSN 2077-1827
1050499
  Богданов Є. Підготовка керівного складу у сфері цивільного захисту у 1980–2020 роках // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 48-63. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглянуто досвід організації підготовки керівних кадрів у сфері цивільного захисту в історичній ретроспективі 1980-2020 років. Для координації виконання заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків і ...
1050500
  Штепа О.В. Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто основні завдання та шляхи інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір. Визначені передумови та напрями підготовки конкурентоздатних фахівців, шляхи активізації мобільності студентів, які прагнуть продовжувати ...
1050501
  Медведь В.В. Підготовка конкурентоспроможних випускників в закладах освіти як підґрунтя формування професійної еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 125-130
1050502
  Жарова О.В. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах запровадження дуальної освіти у вищих технічних закладах освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1050503
  Бабенко Ж.В. Підготовка консолідованої інформації як напрям трансформації діяльності бібліотек // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 221-226. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1050504
  Зябрева С.Е. Підготовка кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів у позанавчальній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 275-279


  У статті розглянуто процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. В статье показан процесе подготовки кураторов академических групп по вопросу воспитания ...
1050505
  Жицька С.А. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів до професійно-комуникативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 13-20


  У статті розглядається значення використання методу комунікативних завдань для формування професійної комунікативної компетенції курсантів, а також роль особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземних мов.
1050506
  Плачинда Т. Підготовка курсантів льотних навчальних закладів з урахуванням негативних чинників майбутньої професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
1050507
  Литвин А. Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 10-15. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто напрями освітньої діяльності ВНЗ під час підготовки управлінських кадрів, яка має передбачати комплекс навчальних і виховних механізмів, у тому числі поза освітнього процесу.
1050508
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Бельгії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
1050509
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 302-311. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1050510
  Заслужена А.А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 85-95. – ISSN 2312-5993
1050511
  Толкова Т.М. Підготовка магістрів в дослідницьких університетах США // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 80-81


  У статті зроблено спробу проаналізувати особливості функціонування дослідницьких університетів в США. Розглянуто окремі аспекти практичної підготовки магістрів в дослідницьких університетах. Зазначено важливість створення дослідницьких університетів в ...
1050512
  Куковська Т.С. Підготовка магістрів в університетах США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-40
1050513
  Сурмін Ю. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект / Ю. Сурмін, Т. Крушельницька, Р. Науменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-49.
1050514
  Загородня Л.П. Підготовка магістрів для дошкільної галузі в зарубіжних країнах // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 29-36. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Представлено порівняльний аналіз освітніх програм, навчальних планів і процесу підготовки магістрів для дошкільної галузі в зарубіжних країнах. Виділено сильні і слабкі сторони підготовки керівників для закладів дошкільної освіти за спеціальністю ...
1050515
  Вітвицька С.С. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 172-179
1050516
  Бездрабко В.В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 67-78. – ISSN 0320-9466
1050517
  Богуш Л.А. Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 9-13. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1050518
  Стеблюк С. Підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у конспекті ступеневої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634
1050519
  Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 134-140. – ISSN 2308-4081


  У статті окреслено досвід модернізації магістратури з філологічних спеціальностей в Україні, США, Польщі, Росії. Доводиться, що підготовка магістрів перебуває на етапі пошуку освітніх стратегій, які дозволяють формувати єдиний освітній простір на ...
1050520
  Тревого І. Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів / І. Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 30-31. – ISSN 1819-1339


  "Десятирічна співпраця українських та німецьких вчених Інституту геодезії Львівської політехніки та факультету ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбург (Німеччина) знайшла продовження (вже протягом трьох років) у підготовці ...
1050521
  Гунько Л. Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1050522
  Третько В. Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 215-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1050523
  Барна Підготовка магістрів освіти : (історичний аспект) / Барна, , Марія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1050524
  Барна М. Підготовка магістрів освіти (історичний аспект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52.
1050525
  Сивий Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1050526
  Майборода В.К. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність / В.К. Майборода, В.М. Манько, Н.Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується еволюція магістерського руху, починаючи з XII ст., особлива увага приділена підготовці магістрів у дореволюційній Росії та Україні. Розглянуті проблеми та суперечності, що виникають у процесі реформування вищої освіти України в ...
1050527
  Клімішина А.Я. Підготовка майбутних учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клімішина Аліна Яківна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1050528
  Дербак О.А. Підготовка майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дербак Ольга Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1050529
  Томашевська М.О. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 95-98. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1050530
  Пригодій М. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційих технологій в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 30-36. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором розглянуто сучасний стан підготовки викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій".
1050531
  Якубчик Я. Підготовка майбутніх викладачів до профілактики насильства серед студентів як актуальна соціально-педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 211-213
1050532
  Філоненко О.В. Підготовка майбутніх викладачів ЗВО до науково-педагогічної творчості // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050533
  Щербакова К. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Щербакова, О. Брежнева // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1050534
  Філімонова Т.В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Філімонова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1050535
  Семчук Б.І. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Семчук Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1050536
  Ремньова А.Г. Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1050537
  Горбач В.В. Підготовка майбутніх вчителів до розв"язання педагогіних конфліктів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.27-34. – (Психологічні науки)
1050538
  Нос Л. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до врахування принципу наступності у процесі навчання англійської мови / Л. Нос, Г. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2706-6258
1050539
  Вітченко А. Підготовка майбутніх докторів філософії у вищій військовій школі, досвід, проблеми, шляхи вдосконалення // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 91-102. – ISSN 2617-1775
1050540
  Рибніков С. Підготовка майбутніх екологів до роботи в системі екологічного управління: удосконалення змісту навчання // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 66-75. – ISSN 2076-2410
1050541
  Алієв О. Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050542
  Горицька О.В. Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1050543
  Онищук С. Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С.77-82. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1050544
  Галущак І.Є. Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 90-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються основні поняття і категорії правового забезпечення сфери професійної діяльності. Здійснено теоретичний аналіз ролі правової культури особистості в умовах демократизації і гуманізації системи вищої освіти, особливості відображення ...
1050545
  Баглай В.І. Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 19-24. – ISSN 2074-8922


  "У наші часи в Німеччині, як і в інших країнах Західної Європи, склалася несприятлива демографічна ситуація, що викликана скороченням чисельності і «старінням» корінного місцевого населення. Це негативно вплинуло на результати роботи одного з ...
1050546
  Мефанік М.С. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мефанік Марія Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1050547
  Гура О. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти: проблеми та шляхи успішної реалізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 55-63. – ISSN 2312-5993
1050548
  Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-334. – ISBN 978-966-2538-31-1
1050549
  Авраменко Н.О. Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авраменко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1050550
  Бермас Л.І. Підготовка майбутніх лікарів до професійної міжкультурної комунікації / Л.І. Бермас, О.М. Бермас // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 20-21
1050551
  Манюк Л. Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації:базові поняття / Л. Манюк, Н. Кучумова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 52-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050552
  Замфереско О.В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Замфереско Олена Вікторівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1050553
  Георгінова Л.В. Підготовка майбутніх менеджерів в умовах формування міжкультурної комунікації / Л.В. Георгінова, О.В. Богданов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 26-31
1050554
  Черненко Н.М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності
1050555
  Басюк Л.В. Підготовка майбутніх педагогів виробничого навчання в умовах smart-освіти / Л.В. Басюк, Ю.Л. Лукашевич // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 39-41. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1050556
  Собченко Т.М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 159-167. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1050557
  Козлова В.А. Підготовка майбутніх педагогів інклюзивної освіти до професійної діяльності // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 112-117. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050558
  Мельник Т.А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в умовах студентоцентрованого навчання і викладання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 143-157. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1050559
  Стогній А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій на засадах випередженої освіти / Аліна Стогній // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 54-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті наведено можливі шляхи реалізації випереджаючої освіти на прикладі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій.
1050560
  Шиба А. Підготовка майбутніх перекладачів до професійного спілкування // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 308-311
1050561
  Тарасенко Р.О. Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в межах перекладацьких проектів із застосуванням САТ-системи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 122-127
1050562
  Батіщева Валентина Підготовка майбутніх першокласників до навчання в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
1050563
  Голопич І.М. Підготовка майбутніх поліцейських до професійного спілкування у вищих закладах зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голопич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1050564
  Горбач Н.Л. Підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в міжнародних миротворчих місіях // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.108-112
1050565
  Теглівец Л.В. Підготовка майбутніх практичних психологів до формування ефектиних ділових взаємовідносин з керівниками навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 750-766. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1050566
  Касярум С.О. Підготовка майбутніх психологів до застосування методів математичної статистики у практичній діяльності та дослідженнях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 50-55. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
1050567
  Бичко М.В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування медичного обладнання в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бичко Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1050568
  Байдюк Н.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних взаємин у молодіжному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Байдюк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 44 назви
1050569
  Білик Р.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Білик Руслана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1050570
  Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1050571
  Докучина Т.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному закладі освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 191-193. – ISBN 978-966-654-490-5
1050572
  Великжаніна Д.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Великжаніна Дар"я Василівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол.держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1050573
  Лехолетова М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності / М. Лехолетова, Т. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 135-144. – ISSN 2312-5993
1050574
  Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Добровіцька Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1050575
  Рідкодубська Г.А. Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в соціальній роботі" // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 232-247. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1050576
  Харцій О.М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління / О.М. Харцій, Т.О. Перевозна, С.В. Лубенець // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 40-44. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1050577
  Ячменик М. Підготовка майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності: розробка моделі та її експериментальна перевірка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 281-293. – ISSN 2312-5993
1050578
  Маракли Е.Ш. Підготовка майбутніх учителів-філологів у Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 126-133. – ISSN 2074-8167
1050579
  Якименко П.В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Якименко Поліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1050580
  Солона Ю.О. Підготовка майбутніх учителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Солона Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.; 26 назв
1050581
  Умерова Л.Р. Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 200-206. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1050582
  Шевченко Л.С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 180-190. – ISSN 1998-6939
1050583
  Кудря О. Підготовка майбутніх учителів до навчання учнів технології побутової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
1050584
  Сивачук Н.П. Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (на матер. філологічних ф-тів). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сивачук Н.П.; Ін-т педагогики АПН України. – К., 1997. – 24л.
1050585
  Онищенко Н. Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського / Н. Онищенко, О. Лиховид // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 76-84. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1050586
  Білоусова Л.І. Підготовка майбутніх учителів до проектування цифрових дидактичних візуальних засобів / Л.І. Білоусова, Н.В. Житєньова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: с. 12-13. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1050587
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1050588
  Височан Л.М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в сільській малокомплектній школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 33-39. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1050589
  Голуб О. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи / О. Голуб, А. Лесик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 279-288. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1050590
  Онищенко Н.П. Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 72-80. – ISSN 2227-2747
1050591
  Годованюк Т. Підготовка майбутніх учителів математики у країнах далекого зарубіжжя // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 10-20. – ISSN 2411-1317
1050592
  Поліщук Т. Підготовка майбутніх учителів математики у процесі вивчення математичних дисциплін з використанням пакету GeoGebra / Т. Поліщук, Г. Іщенко, Д. Возносименко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 111-118. – ISSN 2307-4914
1050593
  Кривошея Н.Б. Підготовка майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 100-108. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено актуальній проблемі мистецької педагогіки - підготовці майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Вивчаючи наукові пошуки дослідників, автор аналізує сучасний стан і окреслює ...
1050594
  Строілова Д.В. Підготовка майбутніх учителів основ здоров"я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Строілова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1050595
  Скрипай Т.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 243-248. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті висвітлюється спеціфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку засобами естетотерапії. Представлені естетотерапевтичні технології активізації пізнавальної діяльності ...
1050596
  Топольник Я. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Я. Топольник, В. Лазуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 158-170. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуті аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Звертається увагана те, що на сучасному етапі розвитку та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі відбувається транформація ...
1050597
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229л. + Додатки: л.192-229. – Бібліогр.: л.172-191
1050598
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1050599
  Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / А. Зимульдінова, Г. Філь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 89-95. – ISSN 2308-4634
1050600
  Шишенко В.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 244-252. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1050601
  Деньга Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи у сучасній школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 37-39. – ISBN 978-617-639-211-8
1050602
  Бобровицька С.Ф. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бобровицька Світлана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1050603
  Акімова О.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання / О.М. Акімова, О.О. Бабакіна, О.В. Кузнецова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 85-88. – ISSN 2304-5809
1050604
  Богданович В.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук (д-ра філософії) : 13.00.01 / Богданович Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1050605
  Кравцова А.О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравцова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1050606
  Третяк Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розв"язання дидактичних проблем (на основі педагогічних ідей І. Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 338-345. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1050607
  Люріна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури; розкрито авторську позицію щодо вирішення означеного процесу. Філософську основу екологічного імперативу становить ...
1050608
  Нікітченко Л. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін з використанням мультимедійних засобів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 63-70. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1050609
  Семеновська Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 85-93. – ISSN 1682-2366
1050610
  Клепар М. Підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід Великої Британії і Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 72-77. – ISSN 2308-4634
1050611
  Лалак Н. Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. На основі аналізу наукових джерел розкрито поняття “передовий педагогічний досвід”. Проведене дослідження засвідчило різні підходи ...
1050612
  Козак Л. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 136-142. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050613
  Кожушко С.П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичнй аспект : монографія / С.П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-425. – ISBN 978-966-434-317-3
1050614
  Пилипчук М. Підготовка майбутніх фахівців з перекладу в парадигмі діяльнісного підходу // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 274-282. – ISBN 978-617-646-477-8
1050615
  Юрчишин Ю.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії до соціальної адаптації дітей з церебральним паралічем як педагогічна проблема / Ю.В. Юрчишин, Т.І. Корзан, А.В. Гакман // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 183-190. – Бібліогр.: 30 назв.
1050616
  Гунько С. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з соціально дезадаптованими дітьми // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 121-126. – ISSN 2415-8143
1050617
  Рибінська Ю.А. Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-109. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1050618
  Зуєва Л.Є. Підготовка майбутніх юристів та кандидатів на посаду судді - загальнодержавне завдання сьогодення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7096-97-8
1050619
  Риженко О.В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до професійного самовиявлення в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Риженко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050620
  Гончарук В. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1050621
  Кривонос О.Б. Підготовка майбутнього вчителя до активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 70-72. – ISBN 978-966-698-283-7
1050622
  Гладун О.В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Гладун Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1050623
  Сафонова И. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності - важлива складова професійного зростання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 57-62. – ISSN 1682-2366
1050624
  Бакка Т. Підготовка майбутнього вчителя до навчання громадянської освіти в школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 75-80. – ISSN 2078-1016
1050625
  Бугрій О. Підготовка майбутнього вчителя до творчої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
1050626
  Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1050627
  Бодненко Т.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в Новій українській школі / Т.В. Бодненко, Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 57-61. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050628
  Ратушинська А.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 89-99. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1050629
  Мерва Л.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 250-254. – (Педагогіка ; № 2)
1050630
  Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-33. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті на основі аналізу вітчизняних досліджень обгрунтовується сутність поняття "подготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у навчально-виховному процесі школи".
1050631
  Турчак А.Л. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок учнів : навч.-метод. посібник / Турчак А.Л. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-163. – ISBN 978-966-7406-77-6
1050632
  Криворучко А.В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 141-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1050633
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
1050634
  Самойленко І.М. Підготовка матеріалів для виконання діагностичних та ситуаційних експертних досліджень зброї, патронів і слідів їх дії / І.М. Самойленко, В.П. Колонюк // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 687-695. – ISSN 0130-2655
1050635
  Пшенична Л. Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 137-150. – ISSN 2312-5993
1050636
  Калита П. Підготовка менеджерів в Україні // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 4). – С. 7
1050637
   Підготовка менеджерів міжнародних проектів для місцевої влади: польський досвід та його використання в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1050638
  Карташова Л. Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 57-63. – ISSN 2078-1016
1050639
  Герасимова І.В. Підготовка менеджерів у системі вищої освіти / І.В. Герасимова, Н.Є. Герасімова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
1050640
  Хміль В. Підготовка миротворців за стандартами Організації Об"єднаних Націй // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 305-315. – ISSN 2617-1775
1050641
  Сачук Ю. Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634
1050642
  Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
1050643
  Вовчик-Блакитна Підготовка молоді до сімейного життя / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (серия VII "Педагогическая" ; №14)
1050644
  Яненко А.С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 286-299. – ISSN 2218-4805


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка ( у 20-ті роки КІНО), викладачі: Т.А. Тутковський, В.Ю. Данилевич, О.П.Оглоблін, В.Г. Ляскоронський , О.П. Новицький, Ф.Л. Ернст, М. Зеров.
1050645
  Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366


  Автор доводить, що пдготовка навчальних видань (як друкованих, так і електронних) потребує контролю на всіх етапах їх створення. У статті розглядаються основні організаційні моменти, які з 2005 року застосовуються в Національному технічному ...
1050646
  Вербіцька О.І. Підготовка наукових видань в НАН України до відзначення шевченківських ювілеїв у 1961 р. та 1964 р. (за архівними джерелами) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 77-81. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Ще на початку діяльності Української академії наук до основних її завдань було віднесено розробку спадщини видатних діячів української культури. І цей напрям діяльності активно розвивався, попри складні політичні та історичні реалії, упродовж усіх ...
1050647
  Майборода В. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001-2012 рр.) / В. Майборода, Г. Лесик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 109-113. – ISSN 2078-1016
1050648
  Турутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Інституті вищої освіти АПН України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 113-119
1050649
  Савченко В.А. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів як умова економічного зростання // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Калініна С.П., Корж М.В., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (61). – С. 81-90. – ISSN 2521-6651
1050650
  Клапчук В.В. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації зі спортивної медицини, лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації в Україні // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 1992-7894
1050651
  Бугрій В.С. Підготовка наукових кадрів з історії в аспірантурі педагогічних інститутів України (30-70-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 12-19. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
1050652
  Попов М. Підготовка наукових кадрів у галузі публічного управління та адміністрування відповідно до принципів європейського простору / М. Попов, І. Матвєєнко, В. Комаровський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 2664-3618
1050653
  Мельник К.М. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру в 1953-1960 pp. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Історія ; вип. 39)


  Розглянуто питання формування, фінансування, підготовки наукових кадрів через аспірантуру в Україні в 50-ті рр., дається аналіз підготовки національних кадрів для української науки.
1050654
  Скопенко В.В. Підготовка наукових спеціалістів // Освіта України, 2002. – № 46
1050655
  Полушкіна Т.В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто кількісні й якісні показники щодо підготовки наукових кадрів та їх соціально-економічного становища в період 90-х рр. XX ст.
1050656
  Жиляєв І.Б. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7909-71-0
1050657
  Лісова Н. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у органах прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 66-69
1050658
  Корецька А.І. Підготовка науково-педагогічних кадрів : історичний і сучасний контекст // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 24-28.


  Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка.
1050659
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 251 л. – Бібліогр.: л. 180-251
1050660
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1050661
  Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано умови та результати роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук ХНЕУ за період з 2005 по 2010 рік.
1050662
   Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Луганському державному університеті внутрішніх справ : (1994 - 2007). – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 88с. – ISBN 978-966-2905-26-7
1050663
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення методичної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-998-9
1050664
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення навчальної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 131-135. – ISBN 978-966-439-998-9
1050665
  Жиленко М.В. Підготовка науково-педагогічного працівника до планування та забезпечення наукової та організаційної роботи у ЗВО // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 138-144. – ISBN 978-966-439-998-9
1050666
  Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
1050667
  Непийвода Н.Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 112-158. – ISBN 966-594-015-5
1050668
  Бар"яхтар В.Г. Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики / В.Г. Бар"яхтар, Ю.І. Горобець, А.В. Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С.49-55.
1050669
  Вижва С. Підготовка наукової еліти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-27. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується система підготовки науково-інноваційного потенціалу України на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1050670
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
1050671
  Бахуринська М.М. Підготовка органами контролю матеріалів та передача їх до правоохоронних органів держави про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 353. – ISBN 978-617-566-151-2
1050672
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
1050673
   Підготовка освітніх експертів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Державна служба якості освіти продовжує підготовку експертів для проведення інституційного аудиту.
1050674
  Карпенко В. Підготовка офіцерів-лідерів десантно-штурмових військ: досвід США для України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 144-153. – ISSN 2617-1775
1050675
  Рабійчук Л.С. Підготовка офіцерів в академії Берегової охорони США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 193-199
1050676
  Гребенюк Т.М. Підготовка офіцерів запасу. Сучасний стан // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 82
1050677
  Автушенко І. Підготовка офіцерських кадрів у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 368-373. – ISBN 978-617-7399-06-2
1050678
  Єжеєв Микола Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / Єжеєв Микола, Ніколаєнко Степан, Устименко Олександр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 314-323
1050679
  Кльоц Н.В. Підготовка охоронників : практ. посібник / Кльоц Н.В., Лисяк О.Л., Лєбєдев С.В. ; Охоронна компанія "Асгар" ; Центр спецпідготовки "Гал-Безпека" ; Підприємство "Центр СПБ". – Львів : [б. в.], 2018. – 342, [2] с. : іл. – На обкл. надзаг.: Група компаній "Гал-Безпека"
1050680
  Сокуренко В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Укр. революції / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2017. – 496, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 456-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-67-2
1050681
  Жданов А.О. Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою виборчою системою і відповідно перебудова партійно-політичної роботи / Жданов А.О. – Київ : Партвидав, 1937. – 32 с.
1050682
  Сташенко М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 30-32
1050683
  Гуз А. Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст.- початок ХХІ ст.) : еводюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100.
1050684
  Гуз Анатолій Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.): еволюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических юридических кадров для общеобразовательных учебных заведений Украины.
1050685
  Терьохіна Н.О. Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 405-412. – ISSN 2312-5993
1050686
  Завалевський Ю Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366


  Аналізується поняття " технології навчання та виховання", описується методика психолого-педагогічної підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій.
1050687
  Конограй І.В. Підготовка педагогів до інклюзивного навчання засобами віртуального навчального середовища // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 157-159. – ISBN 978-966-698-291-2
1050688
  Чернишов О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 12-14. – ISSN 0131-6788
1050689
  Чуткий А. Підготовка педагогів історичного профілю як ключове завдання у справі зміцнення української державності через сферу освіти // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 20-26
1050690
  Іщенко С.М. Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 48-51. – ISSN 2413-1571
1050691
  Мельник Н. Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 81-86
1050692
  Розовик Д.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для національної школи та працівників культурно-освітніх закладів України (1917-1920 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 57)


  Досліджується робота урядів України, громадських, культурних організацій з підготовки педагогів для національної школи та працівників культурних закладів у роки Української революції.
1050693
   Підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 109-120
1050694
  Фролова Н.Є. Підготовка педагогічних кадрів: досвід Фінляндії / Н.Є. Фролова, Р.С. Фролов, О.В. Голозубова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-966-698-291-2
1050695
  Пушкарьова Т.О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – .C. 71-78. – ISSN 2411-1317
1050696
  Швед Г. Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у спадщині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 162-165. – ISBN 978-617-7932-12-2
1050697
  Бойко Н.О. Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Київському інституті народної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 266-270. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Згадуються ректор М .І. Лобода, декан фак-ту соціального виховання Я.Ф. Чепіга, декан фак-ту професійної освіти С.А. Ананьїн.
1050698
  Сікорський П. Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції "Нова українська школа" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 80-86. – ISSN 2078-1016
1050699
  Берека В. Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до роботи з обдарованими дітьми // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-66
1050700
  Седляр М. Підготовка педагогічних працівників як актуалітет інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 213-217


  Розглядаються проблеми підготовки педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України та їх вплив на інноваційний розвиток економіки. Визначено, що якісна підготовка педагогічних кадрів є запорукою формування людського капіталу - основи ...
1050701
  Лю Яньші Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю / Лю Яньші, Г.Ю. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 162-170. – ISSN 2074-8922
1050702
  Стрельченко О.Г. Підготовка персоналу до міжнародних миротворчих місій (з досвіду корпусу карабінерів Італії) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 207-210.
1050703
  Караман О.Л. Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 77-85. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито досвід підготовки персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти, описано зміст та технології підготовки персоналу в межах двох моделей: концентричної, що полягає в ...
1050704
  Орос І.І. Підготовка персоналу підприємств для навчання робітників на виробництві у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 56-59. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050705
  Михальська В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект : підприємництво // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 49-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1050706
  Станчіене Д.М. Підготовка полікультурного вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США / Д.М. Станчіене, І.В. Козубовська, З.І. Мигалина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 186-190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1050707
  Завальнюк О.М. Підготовка правників у Кам"янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 324-342. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1050708
  Гурова К. Підготовка працюючих студентів у вищих навчальних закладах // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 51-53
1050709
  Кудінов Д. Підготовка проведення селянського з"їзду у Києві в 1906 році: до історіографії проблеми // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 208-215. – ISBN 978-966-95419-8-7
1050710
  Калганова О.Д. Підготовка проекту нормативно-правового акта: проблеми складення супровідних документів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 18-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1050711
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1050712
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки : арк. 213-222. – Бібліогр.: арк. 185-212
1050713
  Лиховид О.Р. Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 78-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1050714
  Фулей Е. Підготовка професійних суддів у Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1050715
  Сокол Є. Підготовка професіоналів-лідерів як завдання вищої школи // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 2616-3241


  "Сучасна життєва практика вимагає розробки, апробації й застосування інноваційних принципів і методів інженерної освіти з метою подолання розриву між університетською освітою і реальними потребами виробництва та вимогами роботодавців. Підготовка ...
1050716
  Радогуз С. Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито формування професорсько-викладацького корпусу Київського політехнічного інституту на етапі його становлення. Висвітлено роль директора інституту - В.Л. Кирпичова в цьому процесі. Вказано на особливості підбору та підготовки кваліфікованих ...
1050717
  Євтушенко І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено проблему підготовки психологів до роботи в системі освіти. Особливу увагу приділено забезпеченню психічного здоров"я майбутніх фахівців у процесі їх підготовки до професійної діяльності шляхом поєднання психокорекційних та виховних ...
1050718
  Василенко М.К. Підготовка репортерів до збирання фактажу методом "журналіст змінює професію" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 27-29


  У статті розгорнуто подано один із методів журналістського розслідування, що належить до аналітичних жанрів журналістських творів In the article it is presented one of the methods of journalistic investigation that belongs to analytical genre of ...
1050719
  Прощарук Г.П. Підготовка робітничих кадрів для промисловості / Г.П. Прощарук. – Київ, 1965. – 127с.
1050720
  Паржницький О.В. Підготовка робітничих кадрів у системі ПТО та ступінь її відповідності потребам регіонального ринку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 81-84
1050721
  Сайко Н.О. Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 60-64. – ISSN 2221-6316
1050722
  Гончаренко О. Підготовка соціальних працівників до гендерно чутливої соціальної роботи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 178-181. – ISBN 978-966-698-272-1
1050723
  Чубук Р.В. Підготовка соціальних працівників до формування сексуальної культури молоді як засобу профілактики статевої деморалізації // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 85-92. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до формування сексуальної культури молоді, оскільки деяка частина сучасної молоді втратила моральні орієнтири, у результаті чого відбувається деформація сексуальної поведінки. ...
1050724
  Стребкова Ю. Підготовка соціальних працівників у контексті цивільно-військової співпраці (гендерний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Резолюції Ради безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" та ряду суміжних резолюцій, що торкаються теми ґендерної взаємодії у сфері безпеки, обґрунтовано необхідність підготовки цивільних фахівців, які здатні вирішувати завдання і ...
1050725
  Шевченко Ж.М. Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 364-374. – ISSN 2074-8167
1050726
  Караванська М.Ю. Підготовка соціально-економічного реформування Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 50)


  Висвітлюються проекти Катерининських реформ в Україні та їх виконання генерал-губернатором П.О. Рум"янцевим.
1050727
  Глікін М. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації - фундамент розвитку України / М. Глікін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1682-2366


  Сєвєродонецький нац.ун-т ім. В.І. Даля
1050728
  Машкова Г. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з українознавства у відділі аспірантури ННДІУ 2004 - 2010 рр. // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 114-119
1050729
  Ляпіна О. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1050730
  Трохимець О.І. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1050731
  Войнаровський А. Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання / А. Войнаровський, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 19-21. – ISSN 2220-7481


  У статті проаналізовано можливості дистанційного навчання тренерів зі спортивної дисціпліни «Футбол» за допомогою новітніх інформаційних технологій. Зроблено графічне зображення методів освіти для створення інформаційних програм підготовки спеціалістів ...
1050732
  Чеховська-Белуга Підготовка спеціалістів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 353-459
1050733
  Андрощук Г. Підготовка спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: аналіз тенденцій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1050734
  Пінак Є. Підготовка Сполучених Штатів Америки до війни з Японією: плани та реальність // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131-139. – ISSN 2521-1706
1050735
   Підготовка спортивних журналістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка і Національний університет фізичного виховання та спорту Україи спільно готуватимуть спортивних журналістів. З промовами також виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор Інституту ...
1050736
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; міжнар. приватне право / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л.189-207
1050737
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1050738
  Гузь Л.Є. Підготовка справ про спадкування до судового розгляду / [Л.Є. Гузь, М.С. Лайкова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Faktor, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці ст. – ISBN 978-966-180-613-8
1050739
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 34-39. – (Право. Економіка. Управління)
1050740
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146
1050741
  Панченко С. Підготовка старшокласників до особистісної життєтворчості засобами психології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-23. – ISSN 0131-6788
1050742
  Кулішова Н.Є. Підготовка стереозображень для дитячих видань / Н.Є. Кулішова, О.О. Федоренко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 44-51. – ISSN 2077-7264
1050743
   Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [В.М. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-465. – ISBN 978-966-657-600-5
1050744
  Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
1050745
  Рудіна М.В. Підготовка студентів-філологів у технічних університетах: актуальність інтегративного підходу // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 32-42. – ISSN 2227-2747
1050746
  Косінова О.М. Підготовка студентів вищих навчальних закладів мистецтв як актуальний напрямок естетичного виховання в інформаційному суспільстві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 109-115. – ISSN 2226-2180
1050747
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
1050748
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
1050749
  Поліщук Олена Василівна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Поліщук Олена Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24л.
1050750
  Поліщук Олена Василійвна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно -прикладного мистецтва : Дис... канд. пед.наук : 13.00.01 / Поліщук Олена Василійвна ; КНУ. – Умань, 1996. – 245 л. – Бібліогр.: л. 177-246
1050751
  Гладюк Т.В. Підготовка студентів до Інтегровнного навчання учнів природничих дисциплін. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Гладюк Т.В.; Ін-т педагог. і психол.профес.освіти Акад.пед.наук України. – К, 1997. – 16л.
1050752
  Біда О.А. Підготовка студентів до пропедевтичного навчання молодших школярів технології рослинництва в умовах сільскої школи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Біда О.А.; Акад.пед.наук Укр. – К, 1996. – 24л.
1050753
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
1050754
  Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів магістратури до наукової діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.21-29. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1050755
  Пуляк О. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" як майбутніх начальників цивільного захисту навчальних закладів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 84-91. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті аналізуються особливості вивчення цивільного захисту студентами освітьо-кваліфікаційного рівня "магістр", висвітлені основні обов"язки начальників цивільного захисту навчальних закладів.
1050756
  Джгун Н. Підготовка студентів педагогічних ВУЗів до виховної роботи в школі: досвід КНР // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 147-154. – ISBN 978-966-2633-03-0
1050757
  Галан В.Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В.Д. Галан, В.Р. Кравчук, Г.В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 24-32. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1050758
  Шишова І. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки)
1050759
  Березан В. Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 160-173. – ISSN 2312-5993
1050760
  Нечипоренко К. Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-52. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз хмароорієнтованих сервісів. Визначено категорії хмароорієнтованих сервісів, а саме: хмаро орієнтовані сервіси для комунікації; для співпраці; для підвищення мотивації учнів до навчання; для дослідницької діяльності; для перевірки ...
1050761
  Пономаренко Н. Підготовка студентів спеціальності 061 журналістика ЗВО І-ІІ р.а. до впровадження медіаосвіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-272-1
1050762
  Кобрин О.П. Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчаня за кредитно-трансферною системою // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 258-260. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі узагальнено досвід кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ щодо впровадження і удосконалення інноваційних технологій навчання на всіх етапах навчального процесу з вивченням спецальності "Терапевтична стоматологія" студентами ...
1050763
  Шемендюк С.В. Підготовка студентів філологічних факультетів до використання засобів наочності як педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 155-157. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання засобів наочності студентами філологічних факультетів у навчанні учнів. Розглянуто основні характеристики засобів наочності та їх роль для підготовки студентів філологічних факультетів до ...
1050764
  Шульга З.П. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні / З.П. Шульга. – Київ, 1960. – 152с.
1050765
  Білобровко Т. Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2012. – Вип. 5. – С. 76-81. – ISBN 978-966-2748-22-3
1050766
  Регейло І. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1964-1989 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 269-284. – ISSN 2077-1827
1050767
  Нич. Т.В. Підготовка та використання фахівців вищої кваліфікації в Хмельницькій області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 164-165
1050768
  Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 383-387. – ISSN 1563-3349
1050769
  Олійник Я. Підготовка та захист дисертаційних досліджень із суспільної географії в Україні (історико-науковий аналіз) / Я. Олійник, С. Шевчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 3-18. – ISSN 2413-7154


  Актуальність історико-наукових досліджень у суспільній географії визначається методологічними засадами науки, оскільки ніколи раніше не ставилася мета вивчення усього її дисертаційного фонду у конкретно-історичному відношенні. Важливість такого ...
1050770
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
1050771
  Яненко А.С. Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) / А.С. Яненко, С.В. Тарнавська // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 363-367. – ISSN 2218-4805
1050772
  Новіков В. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів / В. Новіков, Ф. Грищенко, Ю. Кожедуб // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 55-59.
1050773
  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; МОНУ; Інс-т економіки і права "Крок". – Київ : Школа, 2004. – 560с. – ISBN 966-661-276-3
1050774
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
1050775
  Кравцова І. Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.148-156. – ISSN 2312-5993
1050776
  Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
1050777
  Прокоп"як В.Б. Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 163-176. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1050778
  Плотнікова К.Р. Підготовка тренерів-викладачів з водних видів спорту як психолого-педагогічна проблема // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 2 (169). – С. 36-42. – ISSN 2227-2747
1050779
  Анзін Р.О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 33-36


  Розглянуто процес виходу та підготовки українських компаній на міжнародні ринки капіталу, визначено учасників даного процесу та проаналізовано основні вимоги до бізнесу. Загалом процес первинного публічного розміщення компанії складний та ...
1050780
  Патриляк І. Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу директивних документів керівництва українського націоналістичного підпілля та командування повстанської армії спрямованих на підготовку боротьби в умовах реставрації радянського режиму. This article is dedicated to the ...
1050781
  Каграманян А.О. Підготовка університету до участі у програмах Еразмус+ / А.О. Каграманян, О.В. Кравченко // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 180-182
1050782
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 27-29. – ISSN 1562-529Х
1050783
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 59-62


  Щодо якості підготовки кадрів управлінців освітньої сфери.
1050784
   Підготовка успішної кар"єри // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "Інститут геології систематично працює з працедавцями, активно налагоджує та підтримує контакти зі своїми випускниками як помічниками для влаштування молодих спеціалістів.Формування у майбутнього геолога професійних знань, умінь і навичок неможливе без ...
1050785
  Савіна Т.В. Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 126-132. – ISSN 2306-6814


  "Обгрунтовано необхідність формування в Україні резерву керівників медичних закладів, наявність якого є найважливішою умовою наступності керівних кадрів та підвищення ефективності управління як медичним закладом, так і системою охорони здоров"я в ...
1050786
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
1050787
   Підготовка учнів до біологічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-89-X
1050788
  Чашечникова О.С. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / О.С. Чашечникова, Н.І. Одарченко, Н.М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 440-449. – ISSN 2312-5993
1050789
  Лунячек В.Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е. Лунячек, Т.В. Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 107-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1050790
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
1050791
  Матюша І.К. Підготовка учнів до продуктивної праці / І.К. Матюша. – К., 1964. – 110с.
1050792
  Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1957. – 23 с.
1050793
  Грінченко О.І. Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів / О.І. Грінченко, О.М. Саввіч // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 54-57. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1050794
   Підготовка учнів до хімічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-85-7
1050795
  Сергієнко Д.Л. Підготовка учнів з біології до практичної діяльності в соціалістичному сільському господарстві / Д.Л. Сергієнко. – К., 1952. – 172с.
1050796
  Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1050797
  Макарська Н.П. Підготовка фахівців-аграрників в Україні у першій половині XX століття як історико-педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 133-138. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються історико-педагогічні проблеми підготовки фахівців-аграрників у радянський період в Україні, визначаються основні аспекти досліджень та їхне значення для розвитку аграрної освіти.
1050798
  Левицька Н.М. Підготовка фахівців-гуманітаріїв у ВНЗ України на зламі ХІХ-ХХ ст. : досвід і проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 95-103.


  Так, у ІІ пол. ХІХ-на початку ХХ ст. на історико-філологічному фак-ті Ун-ту Св. Володимира працювала плеяда видатних істориків, які представляли Київську школу : М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-Запольський, Ф.Г. Міщенко, О.О. Котляревський, А.І. Покровський ...
1050799
   Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 376-379. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто суть екологічної освіти і виховання з позицій концепції сталого розвитку, проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які підтверджують потребу екологізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. Особливу увагу приділено ...
1050800
  Струкевич О. Підготовка фахівців-істориків: питання змісту навчального матеріалу у роботі з ними // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 71-77
1050801
  Ярема Н.П. Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка" / Н.П. Ярема, Ю.І. Голубінка, О.В. Ястребкова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – C. 79-82. – ISSN 2075-1893
1050802
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців-міжнародників у класичному університеті: традиції й виклики сьогодення : виступ у Дипломатичній академії [квітень 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-92. – ISBN 978-966-439-447-2
1050803
   Підготовка фахівців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти", яким передбачено впровадження форм документів, узгоджених з Умовами прийому на навчання ...
1050804
  Олійник Н. Підготовка фахівців агарної галузі в Україні та США: порівняльний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 263-273. – ISSN 2312-5993
1050805
  Каденюк О.С. Підготовка фахівців аграрного сектора громадськими товариствами Східної Галичини (1922 -1935 роки) / О.С. Каденюк, В.В. Сажко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 47-52. – ISSN 2075-1451
1050806
  Марченко О.О. Підготовка фахівців ВНЗ економічного профілю в контексті нових глобальних світоцивілізаційних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 104-109. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1050807
  Лянхун Ч. Підготовка фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китаю: методологічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 495-504. – ISSN 2312-5993
1050808
  Иванов С. Підготовка фахівців для винного туризму в національному університеті харчових технологій: традиції та перспективи / С. Иванов, Д. Басюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  Розглянуто модель підготовки фахівців для винного туризму в рамках спеціалізації за напрямом 6.140103 "Туризм".
1050809
  Сизоненко А. Підготовка фахівців для слідчих підрозділів за новим КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)
1050810
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 40-41 : Рис
1050811
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 55-58 : Рис.
1050812
  Дем"янчук О.Г. Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 455-457. – ISBN 978-966-683-402-0
1050813
  Зварич О.П. Підготовка фахівців до роботи з біженцями і внутрішньо перемещеними особами: зарубіжний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 62- 65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)


  Проаналізовано досвід підготовки фахівців у Центрі дослідження біженців при Оксфордському Університеті, принцип роботи якого побудований на забезпеченні постійної якості наукових академічних ресурсів колективу.
1050814
  Шевченко В. Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 340-350. – ISSN 2312-5993
1050815
  Загородня А. Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі: методологічний аспект. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1050816
  Григор"єва С.М. Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 100-102.
1050817
  Демуз І.О. Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 282-295. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1050818
  Шищенко П. Підготовка фахівців з екологічного менеджменту в нових соціально-економічних умовах в Україні / П. Шищенко, Л. Малишева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2000. – Червень (№ 22). – С. 6


  Нова спеціалізація екологічного менеджменту відкрилася на кафедрі географії України КНУ імені Тараса Шевченка.
1050819
  Макаришева Т. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності - важлива складова у розвитку України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 65-68


  "Згадується - Кодинець А.О., д.ю.н., доц. проф., кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1050820
  Кодинець А. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності: вимоги сучасності та європейський досвід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7. – С. 49-51
1050821
  Кияшко Г.А. Підготовка фахівців з інформатики: проблеми, здобутки та перспективи розвитку // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 55
1050822
  Проскура С.Л. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 72-88. – ISSN 1998-6939
1050823
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців з міжнародних відносин та зовнішньої політики в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 34-35
1050824
  Дяченко А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 2411-1317


  У статті здійснено аналіз особливостей підготовки фахівців з національного дизайну у закладах вищої освіти (ЗВО) Європи та США. Визначено, що британські навчальні заклади традиційно посідають найвищі місця у світових рейтингах ЗВО, які здійснюють ...
1050825
  Орлова Н. Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 139-150. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1050826
  Дудіна О.В. Підготовка фахівців з технічного перекладу в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудіна Оксана Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1050827
  Товажнянський Л. Підготовка фахівців з управління соціальними системами- виклик часу / Л. Товажнянський, О. Романовський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1562-529Х
1050828
  Кравчук Г.Т. Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 94-100. – ISSN 2413-1571
1050829
  Сокова М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 218-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1050830
  Грінберг Л.Ф. Підготовка фахівців інформаційного профілю: соціокультурний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 20-24. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у виявленні соціокультурних чинників трансформації бібліотечної професії та підготовки сучасних кадрів інформаційного профілю, які у подальшому перетворюватимуть систему інформаційно-бібліотечних комунікацій на стратегічно ...
1050831
  Попова А.І. Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто історико-педагогічні аспекти підготовки фахівців легкої промисловості в європейських країнах, зокрема країн західної та центральної Європи. Зосереджено увагу на актуальності вивчення проблеми підготовки фахівців легкої ...
1050832
  Матвієнко В.М. Підготовка фахівців на кафедрі міжнародних ороганізацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 9-13.
1050833
  Бородін Б.Ю. Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти / Б.Ю. Бородін, Семенова-Куліш // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 119
1050834
   Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – 182, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1050835
  Тулін К. Підготовка фахівців освітньої сфери у Бухарестському університеті Румунії // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 108-114. – ISBN 978-617-7986-82-8
1050836
  Цевельов О. Підготовка фахівців прикордонної служби у перспективах розвитку системи військової освіти / О. Цевельов, В. Муженко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 325-338. – ISSN 2617-1775
1050837
  Харламова Ю.Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об"єкт державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1050838
  Пірен М. Підготовка фахівців соціальних служб у галузі управлінської культури в Україні відповідно до сучасних викликів та змін // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 6-12. – (Гуманітарні науки)
1050839
  Логвиненко Т.О. Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 149-152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609


  У статті подається аналіз зарубіжного досвіду організації навчання магістрів соціальної роботи, зокрема створення і реалізації міжнародних, інтеркультурних програм підготовки фахівців соціальної сфери.
1050840
  Грипич С. Підготовка фахівців спеціальності "Культурологія" на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С. Грипич, О. Білявцева // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 101-107. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1050841
  Зленко А. Підготовка фахівців сфери документаційного забезпечення управління та інформаційної діяльності: історичні передумови та перспективи / А. Зленко, А. Іващенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 145-170. – ISSN 2518-7600


  Проаналізовано особливості освітніх програм закладів вищої освіти, за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа".
1050842
  Литвин Н.М. Підготовка фахівців торговельно–економічного профілю в умовах планової економіки 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 59-63. – ISSN 2076-1554
1050843
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання / О.В. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 74-76. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050844
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 126-129. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1050845
  Басиста І.В. Підготовка фахівців у галузі "Право" закладами вищої освіти МВС України: історичні передумови, сучасний стан та перспективи / І.В. Басиста, Д.І. Йосифович // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (7). – C. 8-14. – ISSN 2617-4162
1050846
   Підготовка фахівців у галузі просторового планування - важливе завдання сучасної географічної освіти / С. Бортник, Т. Лаврук, Л. Тимуляк, А. Олещенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 183-184. – ISSN 2306-5680
1050847
  Дубинський О.Ю. Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки / О.Ю. Дубинський, Ю.В. Ломжець // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 224-230
1050848
  Шолойко Н.В. Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1050849
  Коберник О. Підготовка фахівців християнської педагогіки у духовних навчальних закладах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 729-737. – ISBN 966-7379-92-11
1050850
  Середа І.В. Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 257-261. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
1050851
  Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – Київ, 1994. – 96с.
1050852
  Грачов О.Г. Підготовка цифрових моделей місцевості для потреб радіопланування : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-51 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв
1050853
  Копиця Л.П. Підготовка через аспірантуру наукових та науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються проблеми розвитку аспірантури, підготовки науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 рр. та її роль у розвитку науки
1050854
  Ковтунець В. Підготовка членів виборчих комісій з питань організації проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-26
1050855
  Мельников А.К. Підготовка юних важкоатлетів / А.К. Мельников. – К., 1977. – 107с.
1050856
  Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-118.
1050857
  Каткова А.Г. Підготовка юристів європейського рівня: теоретичні та практичні аспекти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 311-315. – ISSN 2218-5348
1050858
  Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 6-8
1050859
  Геєць І.В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 331-338. – ISSN 2306-9082
1050860
  Тимчик Г.С. Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 257-263
1050861
  Бойко І.С. Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 205-212
1050862
  Голосніченко І.П. Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об"єктивної необхідності фахівців нового спрямування // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 27-31
1050863
  Якименко О.Н. Підготовка, прийняття і введення в дію нового Цивільного законодавства і його загальна характеристика // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1050864
  Витриховська О.П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 361-366.
1050865
  Кічук Н.В. Підготовленість фахівця до професійної рефлексії у діяльності як параметр його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 15-19. – ISSN 2414-5076
1050866
   Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2228-93. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 22с. – (Системи оброблення інформації)
1050867
  Лапко Н. Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 5. – Бібліогр.: 1 назва
1050868
  Коломоєць Т. Підготовлено підручник "нового покоління" з адміністративного процесу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 1026-9932
1050869
  Цехмістрова Г. Підготовці фахівців готельного бізнесу - відкрити шлях! // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
1050870
  Табенська Т. Підготовче відділення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1050871
  Курач Т.М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 37-44


  У статті означені послідовні етапи проведення експертної оцінки і їх зміст щодо встановлення пріоритету властивостей географічних карт. Обгрунтовано вибір метода експертної оцінки (метод аналізу ієрархій Т. Сааті), визначені властивості карт ...
1050872
  Карлін О. Підготовчий курс // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 34-36. – ISSN 1726-3077


  На стадії підготовчого судового засідання надзвичайної важливості набувають ретельна підготовка як клопотання про повернення обвинувального акта прокурору, так і скарги на рішення, дії та бездіяльність слідчого і прокурора.
1050873
   Підготовчий факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 94-95. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1050874
  Табенська Т.В. Підготовчий факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 154-161.
1050875
  Табенська Т. Підготовчий факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Підготовчий факультет свою історію веде від робітничого факультету, який розпочав діяльність у 1920 р. Підготовчий факультет забезпечує підготовку громадян України з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання ...
1050876
   Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 6-7. – ISBN 966-8411-01-3
1050877
  Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
1050878
  Волкова Е. Підготовчі курси як перехідний етап до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 38-39
1050879
   Підгрунтові води. – Київ : Урожай, 1979. – 175 с.
1050880
  Тонне О.Ш. Підгрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 293-298. – (Філологічні науки ; № 1)
1050881
  Амоша О. Підгрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаєможії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
1050882
  Шнірельман В. Підгрунтя крові: новоязичники в поході // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 15-19
1050883
  Гуменюк О. Підгрунтя організованого студентства у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 5 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  У 1920 - 1930 роки країни Центрально-Східної Європи стають важливими осередками українського студентського руху. Відбувається організаційне становлення українського студентства. Польща займала одне з центральних місць для української молоді протягом ...
1050884
  Шевченко О.Т. Підгрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини XIX ст. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 176-183
1050885
  Бортник Н. Підгрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект / Н. Бортник, О. Корчинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 77-84. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1050886
  Кокнова Т.А. Підгрунтя сутнісного походження лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 75-79. – Бібліогр.: с. 77-78. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1050887
  Антонов С.П. Піддубенські частушки / С.П. Антонов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 64 с.
1050888
  Маляренко В. Підемо туди - не знаючи куди. Щодо тенденцій "реформування" українського судочинства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1050889
  Кочерга І. Підеш - не вернешся / І. Кочерга. – К, 1936. – 123с.
1050890
  Трипачук В.М. Піджак з Ліверпуля : гумор і сатира / Валерій Трипачук. – Львів : Каменяр, 1974. – 79 с.
1050891
  Вовняко Д. Піджаки проти погонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 50-54. – ISSN 1996-1561


  Вороже і презирливе ставлення діячів Центральної Ради до українського військового руху в 1917-1918 роках обернулося катастрофою для української державності.
1050892
  Заярний О. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв"язання проблем, пов"язаних з ...
1050893
  Жук Л.В. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-110. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1050894
  Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 31-37
1050895
  Краснова М.В. Підзаконно-нормативні засади здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-617-566-151-2
1050896
  Боровський О. Підзарядити людство. Нобелівську премію з хімії за 2019-й отримали творці літій-іонної батареї // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 5


  "9 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила імена переможців Нобелівської премії з хімії 2019 року. Її розділять між собою троє науковців, які в різний час доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей. На думку членів Нобелівського ...
1050897
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади та напрями и правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 327-333. – ISSN 1563-3349
1050898
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб"єктного складу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1050899
  Андрійченко Н.С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб"єкта фінансової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 41-46. – ISSN 2519-2353
1050900
  Лі Ке Підземна війна / Лі Ке, В.Х. Лі. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 252 с.
1050901
  Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
1050902
  Малишевська О.С. Підземне захоронення промислових стоків / О.С. Малишевська, Я.М. Семчук, О.Б. Бараненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1050903
  Середюк М.Д. Підземне зберігання газу : навч. посібник / М.Д. Середюк, Б.П. Савків ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4
1050904
  Димитрова Б. Підземне небо : В"єтнамский щоденник 1972 / Б. Димитрова. – Київ : Дніпро, 1973. – 109с.
1050905
  Лункевич В.В. Підземне царство : з 64 мал. / В.Лункевич, пер. В. Чикаленко. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Императорскаго уч. глухонемых, 1911. – 95 с. : з 64 малюнками. – (Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 64)
1050906
  Білоцерківець Н.Г. Підземний вогонь : поезії / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1984. – 80 с.
1050907
  Руденко В. Підземний Львів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 10


  Сторінки історії Львова.
1050908
   Підземний навігатор // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Йдеться про розроблену університетськими науковцями системи "Вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв"язку". В авторському колективі брали участь науковці двох факультетів геологічного та механіко-математичного. Серед них: А.Улітко, В. ...
1050909
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. 2. – 2009. – 588 с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-587
1050910
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. III. – 2011. – 809 с. : іл. – Бібліогр.: с. 802-807
1050911
  Стась А.О. Підземний факел : повість / А.О. Стась. – Львів : Каменяр, 1960. – 180 с.
1050912
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман / В.С. Близнець. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті" ; Вип. 3)
1050913
  Близнець В.С. Підземні барикади / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1977. – 317 с. : 4 л. іл.
1050914
  Вовк І.Ф. Підземні води / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
1050915
  Руденко Ф.А. Підземні води докембрійських порід північного крила Причорноморського Артезіанського басейну та їх роль в живленні підземних вод осадових відкладів / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
1050916
  Радько Н.Й. Підземні води Закарпатського внутрішнього прогину / Н.Й. Радько. – Київ : Наукова думка, 1975. – 186с.
1050917
   Підземні води західних областей України. – Київ : Наукова думка, 1968. – 316с.
1050918
   Підземні води крейдяних відкладів конксько-ялинської западини та деякі особливості їх формування / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
1050919
  Руденко Ф.А. Підземні води степової зони Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 46-56. – (Геології та географії ; № 8)
1050920
  Шестопалов В.М. Підземні води тріщинуватих кристалічних порід як резервне джерело питного водозабезпечення Вінниці (Україна) / В.М. Шестопалов, Б.Д. Стеценко, Ю.Ф. Руденко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 5-16 : рис. – Бібліогр.: с.16. – ISSN 1025-6814
1050921
  Грудинська І.Т. Підземні води Українського кристалічного щита (Полісся та Лісостеп) / І.Т. Грудинська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 110с.
1050922
  Варава К.М. Підземні води українського Полісся / К.М. Варава. – Київ : АН КРСР, 1959. – 127 с.
1050923
  Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття / О.Д. Штогрин. – К, 1963. – 139с.
1050924
  Варава К.М. Підземні води четвертинних відкладів платформеної частини України / К.М. Варава, І.Ф. Вовк, Г.М. Негода. – Київ : Наукова думка, 1973. – 135с.
1050925
  Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-66. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1050926
  Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. / Ф.А. Руденко. – Київ, 1979. – 48с.
1050927
  Прибилова В.М. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 37-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1050928
  Жолудєв С.В. Підземні газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: с.36. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1050929
  Кобець В.м. Підземні городи / В.м. Кобець. – К., 1989. – 47с.
1050930
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1971. – 243с.
1050931
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1971. – 203с. – (Романи та повісті ; 1971. Вип.5)
1050932
  Кістяковський В.В. Підземні і текучі води / В.В. Кістяковський. – Київ, 1936. – 48с.
1050933
  Музичко Олександр Підземні лабіринти Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1050934
  Ховалко А. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 301-306 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
1050935
  Кедун І.С. Підземні споруди ніжинського "грецького кварталу" на сучасному етапі дослідження // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 14-32. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Стаття присвячена останнім дослідженням підземних споруд на території "грецького кварталу" у м. Ніжин. В дослідженні аналізується наявна джерельна та історіографічна база й остаточно локалізується розташування Ніжинського грецького магістрату. Також ...
1050936
  Білоцерківець Н.Г. Підзмний вогонь / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1989. – 80с.
1050937
  Гаськевич В.Г. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні грунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 108-115. – ISSN 0868-6939
1050938
  Хітько В. Підібрати ключа. Вісім ключових рішень Верховного Суду з податкових спорів за 2018 рік // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (151), березень 2019 року. – С. 30-31. – ISSN 1991-5829
1050939
  Ружанський Ю. Підіймається пісня / Ю. Ружанський. – Харків, 1935. – 57 с.
1050940
  Іванчов Ф. Підіймається хлібороб / Ф. Іванчов. – Пряшів, 1954. – 132с.
1050941
  Плахта Д. Підіймаючись сходинками Дніпра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 9


  Чи здатне місто привабити українських туристів?
1050942
  Савін Г.М. Підйом з великих глибин. / Г.М. Савін, С.Т. Сергєєв. – К., 1966. – 54с.
1050943
  Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 12-17
1050944
  Коваленко А.Б. Підказ як об"єкт психолого-педагогічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-125. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття "підказ". Аналізується роль підказу а процесі формування творчого мислення як складової творчого тренінгу. Розрізняються різні види підказки та форми їх подачі.
1050945
  Бунятян К.П. Підкарпатська культура шнурової кераміки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-30. – ISSN 0235-3490
1050946
  Балабушевич Т.А. Підкарпатська Русь пізнього середньовіччя (XI-XV ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 10-14. – ISSN 1996-5931
1050947
  Гончаров Володимир Підкарпаття: туризм для "першого разу" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1050948
  Тешаєва Міла Підкилимна Персія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 72-80
1050949
  Чіп Б.М. Підкова : лірика / Борис Чіп. – Київ : Молодь, 1985. – 103 с.
1050950
  Стадниченко Ю.І. Підкова і якір : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Київ, 1982. – 136 с.
1050951
  Леонов В.П. Підкова на щастя / В.П. Леонов. – Киев, 1984. – 183 с.
1050952
   Підкова Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 206 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1050953
   Підкова Оксана Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 215-216. – ISBN 978-966-439-961-3
1050954
  Тищук М.Ф. Підкована жаба: Байки та гуморески / М.Ф. Тищук. – Львів : Каменяр, 1985. – 157с.
1050955
   Підкомітети, робоча група і перші законопроекти [Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення про створення підкомітетів, а також затвердив їхніх голів] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1050956
  Глазовий П. Підкопування : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 31-35
1050957
  Тішлер Я. Підкорена Європа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та інструменти, вже апробовані в СРСР.
1050958
  Цесевич В.П. Підкорення космосу / В.П. Цесевич. – Одеса : Одеське книж.вид-во, 1959. – 72 с.
1050959
  Романів А.С. Підкорення Монблану // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 42-45 : фото
1050960
  Товстоліс М.І. Підкорення пустинь і посушливих степів / М.І. Товстоліс. – Київ, 1951. – 92 с.
1050961
  Чечель Л. Підкорив комету. У Києві відкриють меморіальну дошку Климу Чурюмову, який ініціював назви малих планет "Кобзар" і "Каменяр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 3


  "Вже кілька років у Києві Товариство «Знання» України 19 лютого, у день народження, вшановує Клима Чурюмова, ученого, члена-кореспондента АН України, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, який понад 10 ...
1050962
  Константинівська О. Підкорила Париж і мережила думки // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 12


  Ольга Косач - перша дослідниця української орнаментики, журналістка і критик.
1050963
  Дячук С. Підкоритися не можна не коритися - де місце для коми? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
1050964
  Конашевич С. Підкорювач кримських вітрів: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 5
1050965
  Гречана О. Підкорювач медичних вершин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 8


  24 тарвня - 130 років від дня народження Олександра Богомольця
1050966
  Шмигевський М.В. Підкорювач науки вершин // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
1050967
  Чернега Ю. Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 144-149
1050968
  Снитко І.О. Підкурганні поховання некрополів хори Ольвії VI—V ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0235-3490
1050969
  Нізюрський Е. Підлиза / Е. Нізюрський. – Київ, 1958. – 123 с.
1050970
  Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : Життя, творчість та вшанування будителя галичан: Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В.Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 216с. – До 195-річчя від дня уродин. – ISBN 966-8265-86-8
1050971
  Мельник Альона Підлідна риболовля може бути безпечною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1050972
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 280


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
1050973
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 207 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1050974
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 216. – ISBN 978-966-439-961-3
1050975
  Чопич Б. Підлітки / Б. Чопич. – Київ, 1982. – 104с.
1050976
  Білоус О. Підлітки в полоні телеекрана. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 93-101.
1050977
   Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
1050978
  Нечерда В.Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середьої освіти : метод. посібник / В.Б. Нечерда, В.І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та тем. – ISBN 978-966-189-488-3
1050979
   Підлітки, які живуть або працюють на вулиці: актуальні акценти для ефективної профілактики ВІЛ (за результатами повторного соціально-поведінкового дослідження) : аналіт. звіт / [О. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. Олександра Яременка, Громад. організація. – Київ : Версо 04, 2011. – 112 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: Unicef. Єднаймося заради дітей. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8869-46-4
1050980
  Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення / О.А. Андрієць, А.В. Ринжук, О.І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 77-80. – ISSN 2413-550Х
1050981
  Москаленко В.В. Підліткова група як соціально-психологічний простір формування гендерної ідентичності особистості / В.В. Москаленко, К.В. Максьом // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 52-64. – ISSN 2412-1185
1050982
  Дубравська Н.М. Підліткова депресія: психологічний екскурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 66-68
1050983
  Савченко К. Підліткова залежність від комп"ютерних ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1050984
  Аксьонова С.Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія / С.Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-02-7959-9
1050985
  Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 33
1050986
  Романюк О.В. Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 73-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1050987
  Лисюк І.В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І.В. Лисюк, О.М. Христенко // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 2411-1597
1050988
  Зинич Ю.М. Підліток і незнайома копанія / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 25
1050989
  Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла / В.І. Тарасенко. – К., 1992. – 109с.
1050990
   Підліток: як йому допомогти. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-32-2
1050991
  Підлуцький О. Підлуцький Олекса: "Можете уявити спійманого на хабарі українського міністра, який накладе на себе руки?" / текст Таїсії Алексєєвої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 26 (429), 5 липня 2018. – С. 15-18
1050992
  Кір"янова О. Підлуцький Олексій Георгійович : [спогади] / Олена Кір"янова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 231-234. – ISBN 978-966-2726-03-9
1050993
  Козловський Роман Підляшшя: в гармонії з природою та... православ"ям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1050994
  Содомора П. Підмет і предмет у системі термінів Св. Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми Теології") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1050995
  Булаховський Л.А. Підмет і присудок в українській літературній мові : Лекція для студентів-заочників факультетів мови і літератури педагогічних інститутів / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочному навчанню вчителів. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1958. – 47с.
1050996
  Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 144-151
1050997
  Щур І. Підмова спілкування комп"ютерників: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 351-355
1050998
   Підмогильний Валер"ян Петрович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 215-224
1050999
  Хоркавий Р. Підмур"я / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 570 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 529-562. – ISBN 966-7280-09-8
1051000
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,