Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1047001
   "Процессы горения химической технологии и металлургии",. – Червоноголовка, 1973. – 137с.
1047002
  Басенко Р. "Прочанин католицького Ренесансу": становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 173-187. – ISSN 2312-5993
1047003
  Страшенко О.І. "Прочитайте тую славу" / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред.: Р. Коваль]. – Київ : Холодний Яр ; Український пріоритет, 2016. – 158, [2] с. : іл. – (Серія "Видатні українці" ; кн. 6). – ISBN 978-617-7398-03-4


  У пр. №1705210 напис: Бібліотеці славетного КНУ ім. Тараса Шевченка - перемагать і жить!. Підпис.
1047004
  Романюк О. "Прочитайте тую славу" Ольги Страшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 7


  Презентація книги "Прочитайте тую славу" про діячів визвольного руху різних епох Ольги Страшенко — української письменниці, бібліотекаря, літературознавця. Син – Лучканин Сергій Мирославович, доктор філологічних наук, професор Інституту філології ...
1047005
  Мукан А. "Прочитання Шевченка робить його вічним" / А. Мукан, В. Попов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  4 березня 2014 р. в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відбулася академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка", яку організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства.
1047006
  Христенко О.В. Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 83-89. – ISSN 2218-1199
1047007
  Фурман І.В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 31-36. – ISSN 2415-8089
1047008
  Усатенко О. Процес утвердження незалежності Республіки Македонія та політики сусідніх держав (1991- сер. 1990-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 144-146
1047009
  Цехмістро Н.Я. Процес утворення централізованих держав у Московії та країнах Західної Європи : порівняльно-історичний аналіз // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 127-140
1047010
  Шаров О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 417-432. – ISSN 1684-906Х
1047011
  Школова О.В. Процес фінансової санації в умовах антикризового управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1047012
  Залєток Н. Процес формування жіночого руху у Великій Британії як засобу боротьби за рівноправ"я в середині XIX - початку XXст. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 89-94
1047013
  Вербенець А. Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 54-59. – ISSN 2078-1687
1047014
  Миронюк Н. Процес формування Організації Об"єднаних Націй, як глобальної організації безпеки, в умовах Другої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 56-64. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1047015
  ПавлюкН Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 225-233
1047016
  Сукаленко Т.М. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста / Т.М. Сукаленко, К.В. Чужа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 531-537


  У статті розмежовано поняття "компетентність" і "професійна компетентність", розглянуто основні складові та шляхи формування професійної компетентності майбутнього фінансиста, які допоможуть йому краще засвоїти нову інформацію у виші та задовольнити в ...
1047017
  Самонова Т.Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 58-64. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1047018
  Білоус І.В. Процес формування ринку корпоративних облігацій України, його характерні аспекти та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 13-17
1047019
  Чушенко В. Процес формування соціально-організованого суспільства в україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 48-54. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1047020
  Байда Б. Процес формування сприятливого безпекового середовища для розвитку підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 3-11. – ISSN 2078-5860
1047021
  Романенко Є.О. Процес формування та напрями впровадження маркетингового механізму в систему державного управління / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 102-109. – ISSN 1993-6788
1047022
  Музичко О.Є. Процес формування україноцентричної моделі національної пам"яті у містах Північно-Західного Причорномор"я (друга половина XIX - початок XX ст.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 52-61
1047023
  Еліас Н. Процес цивілізації: Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / З нім. переклав О.Логвиненко; Норберт Еліас. – Київ : Альтернативи. – ISBN 966-7217-87-6
Т.1-2 : "La civilisation... n"est pas encore terminee" (Holbach, "Systeme Sociale", 1774). – 2003. – 672с.


  Еліас пропонує оригінальну концепцію людської цивілізації поєднуючі у стрункій теорії соціальних змін багаті відомості, одержані істориками антропологами, психологами та соціологами
1047024
   Процесc Веры Засулич. – С.-Пб. – 127с.
1047025
  Єгоров І. Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні / І. Єгоров, Н. Лінчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто процеси перетворень в українській економіці у роки незалежності в контексті шумпетеріансько концепції трансформації. Показано, що початкові параметри цих процесів були оцінені невірно, дії з управління змінами мали незавершений та ...
1047026
  Січкаренко Галина Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 89-98. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основе архивных источников раскрываются процессы реформирования высшего образования Украины в первой половине 1990-х гг. на фоне нарастания кризисных явлений в её системе. Рассматривается деятельность государственных органов управления ...
1047027
  Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 5-26. – ISSN 1811-9824
1047028
  Климентова О. Процеси вербальної об"єктивації концепту "сугестія" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 259-265


  У статті розглядається проблема формування семантичного наповнення концепту "сугестія" в діахронічному та синхронічному аспектах, аналізуються особливості його термінологічного використання в межах лінгвістичного дослідження релігійного дискурсу. В ...
1047029
  Рослий І.М. Процеси вивітрювання і водна ерозія на Донбасі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 124-127. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1047030
  Венгренівська М.А. Процеси виокремлення, специфікації комунікації за загальної тенденції глобалізації та питання перекладності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 22-27. – ISBN 966-581-476-1
1047031
  Гончар О. Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1047032
  Павліченко В.М. Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу на прикладі Туреччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-162. – ISSN 2219-5521
1047033
  Сьомін С. Процеси глобалізації в контексті адміністративної реформи в Україні / С. Сьомін, М. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 61-67
1047034
  Ситник М.Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1047035
  Ставицький А. Процеси глобалізації вимагають нової освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  В Інституті філології відбулося відеознімання шевченкознавчої лекції в рамках проекту телерадіоканалу "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка "Невідомий Шевченко". Про ключі до ліричних і малярських творів Кобзаря говорив поет, літературознавець, ...
1047036
  Норкіна О.Ф. Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті розглядається вплив процесів глобалізації на процеси формування та реального утвердження світової системи університетської освіти.
1047037
  Демидюк О.О. Процеси глобалізації на сучасному ринку рекламних послуг // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 32-34. – ISBN 978-617-7069-02-6
1047038
  Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні глобалізаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку рекламних послуг, визначено їх вплив та особливості прояву на рекламному ринку України. В статье рассмотрены современные процессы глобализации, которые происходят ...
1047039
  Каплунова Я.О. Процеси глобалізації у світовому туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 189-190. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1047040
  Канівець В.І. Процеси грунтотворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів = Процессы почвообразования в буроземно-лесной зоне и классификация буроземов = Processes of soil development in brownsoil-forest zone and classification of brownsoil : [монографічна зб. наук. пр.] / В.І. Канівець ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-34-9
1047041
  Буланова Н.М. Процеси декомунізації топоніміки Кам"янського - Дніпродзержинська: причини та наслідки // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-114. – ISSN 2409-4137
1047042
  Лукін В.В. Процеси демократиозації в політичному житті країн Західної Африки : Дис... Канд. іст.наук.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; Ін-т світово-економіки і міжнародних відносин. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1047043
  Лукін В.В. Процеси демократізації в політичному житті країн західної Африки. Витоки, Еволюція, Перспективи. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1995. – 23л.
1047044
  Солоненко І.І. Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльнирй аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-100
1047045
  Кочилкова Н.С. Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 47-51. – ISSN 2072-1692
1047046
  Тарасова В.В. Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 156-161


  У статті розглянуто особливості та причини процесів детермінологізації та транстермінологізація англійської фахової мови авіації, способи потрапляння термінів досліджуваної підмови в загальну мову, описано процес виникнення протилежного до ...
1047047
  Чайковський О.В. Процеси диференціації та інтеграції в сучасній аналітичній хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1047048
  Дергачова В. Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях / В. Дергачова, О. Згуровський // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 132-148. – ISSN 1684-906Х
1047049
   Процеси європеїзації України в окремих галузях = Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – 228, [2] с. : табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-98-0
1047050
  Коваленко Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1047051
  Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства / С.В. Устенко, Н.О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 169-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1047052
  Ємченко А.І. Процеси збудження в серці / А.І. Ємченко; Лабораторія фізіології тварин КДУ. – Київ, 1937. – С.299-344. – Окр.відбиток: КДУ Т.3, в.4, 1937. Наукові записки
1047053
  кріпаков Процеси злиття та поглинання у банківському секторі України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 440-441. – ISBN 978-966-188-219-4
1047054
  Процун Н.М. Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 248-255


  В статті досліджено погляди науковців стосовно розвитку процесів злиття та поглинання на протязі XX - XXI ст., визначено позитивні та негативні сторони впливу М&А на головні та приєднані компанії, зазначені основні фактори, що впливають на формування ...
1047055
  Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини, наслідки процесів злиття та поглинання, їх особливості в Україні. Are analyzed reasons, issues of processes merger and acquisition and its features in Ukraine.
1047056
  Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 188-195. – ISSN 1992-5514
1047057
  Малащук К.О. Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмів кінець XVIII - 60-х років XIX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 110-118.


  В статті висвітлюється питання зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмов у художніх текстах кінця XVIII-60-х років XIX ст. The article deals with processes of displacement of functional stylistic parameters of Old slavonisms ...
1047058
  Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1047059
  Бублясь В. Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій / В. Бублясь, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові дані про підвищену активність більшості процесів, які відбуваються в мікрогеодинамічних зонах, порівняно з фоновими ділянками. У першу чергу це стосується геомагнітного поля, електромагнітних і електричних полів, питомої активності ...
1047060
  Вільховий Ю. Процеси інституалізації в українському протестантизмі наприкінці XX - початку XXI ст. / Ю. Вільховий, П. Міхневич // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 629-638
1047061
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 192-197. – Бібліогр.: л. 171-191
1047062
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : автореф. дис.... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1047063
  Фищук І.М. Процеси інтернаціоналізації операцій ІРО в умовах трансформаційної економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 28-31
1047064
  Боголіб Т.М. Процеси капіталізації розвитку вишої освіти та університетської науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 84-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1047065
  Піскозуб З. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 124-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1047066
  Мельник А.В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом (Експеримент, моделювання) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мельник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1047067
  Петрова Ю.І. Процеси койнеїзації в сучасній арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 344-352


  Стаття присвячена процесу формування сучасних арабських усних регіональних койне як наддіалектних форм (на прикладі Каїра та Аммана). Окреслено загальні тенденції розвитку та типологічні риси арабських койне. Статья посвящена процессу формирования ...
1047068
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 38 с.
1047069
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Дис... доктор хім.наук: 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 370л. – Бібліогр.:л.329-350
1047070
  Сторонянська Ірина Зеновіївна Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі ...
1047071
  Старонянська І.З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – ISSN 1562-0905
1047072
  Міхель Р. Процеси конвергенції між країнами - членами ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1047073
  Квіренко Л.О. Процеси конвергенції та дивергенції в берлінському міському діалекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 248-253
1047074
  Калда Галина Станіславівна Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Калда Галина Станіславівна; Мін-во освіти та науки України. Техн. ун-тет поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький, 2000. – 36л.
1047075
  Карпенко В. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 19-28. – ISSN 2410-0919
1047076
  Жалоба І.В. Процеси культурної глобалізації та світові медіа / І.В. Жалоба, А.І. Вендель // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 70-81. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1047077
  Шехунова С.Б. Процеси літогенезу соленосних формацій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 97-111 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0367-4290
1047078
  Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці : посібник / М.В. Карташов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 56 с. – Бібліогр.: с. 4
1047079
  Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект : монографія / О.О. Денисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 192, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 156-169. – ISBN 978-966-02-6412-0
1047080
  Стебленко Л.П. Процеси міграції комплексу "дислокація-домішка" в кристалах кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 412-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі введено до розгляду поняття бар"єру міграції, який обумовлений енергією зв"язку в комплексі "дислокація-домішка" (Д-Д) та коефіцієнтом дифузії дефектів у даному комплексі. Встановлено залежність параметрів міграції комплексу Д-Д від ...
1047081
  Пословська А. Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 142-147. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1047082
  Ковальчук Є.П. Процеси на заряджених міжфазних межах : навч. пос. / Є.П. Ковальчук. – Київ : НМК ВО, 1991. – 143 с.
1047083
   Процеси набухання і розчинення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту з різною густиною щеплень / Т.Б. Желтоножська, О.В. Демченко, Л.Р. Куницька, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 52-59. – ISSN 0041-6045
1047084
  Картунов О.В. Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 252-257. – ISSN 2076-1554
1047085
  Наєнко Г.М. Процеси нормування староукраїнської наукової термінології першої половини XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються найважливіші процеси у терміносистемах часу їх становлення.
1047086
  Гедін М.С. Процеси одержавлення території Русі середини IX ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 6-9. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізуються погляди видатного українського історика М. Максимовича на роль князів Аскольда і Діра у формуванні і становленні державності на Русі в середині IX ст.
1047087
   Процеси окиснення та фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки щурів а хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, О.О. Кисіль, О.А. Лапоша, А.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження хронічної окремої та сумісної дії іонізуючої радіації (потужність дози 0,72 сГр/хв, до досягнення сумарної дози 0,3; 0,6 та 1,0 Гр) і кадмію (0,01 мг/л з питною водою, протягом 42, 84 та 145 діб) на інтенсивність дихання та ...
1047088
  Кононенко В.І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
1047089
  Кузнєцов М.А. Процеси пам"яті / М.А. Кузнєцов, О.І. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.131-146. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1047090
   Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 198-238. – ISBN 978-966-613-985-9
1047091
  Манькут С.С. Процеси перенесення в термічній плазмі дугового розряду між мідними електродами / С.С. Манькут, А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 358-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі методу Греда розраховані транспортні властивості термічної плазми як чистих газів (аргон, азот), так і газових сумішей із домішками міді при атмосферному тиску в діапазоні температур 5000 К - 15000К. Одержані результати порівнюються з даними, ...
1047092
  Баштовий Анатолій Іванович Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Баштовий А.І.; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1047093
  Двойнос Ярослав Григорович Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Двойнос Ярослав Григорович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 17л.
1047094
  Рево С.Л. Процеси перколяції в композиційних сумішах порошків фторопласту та термічно розширеного графіту / С.Л. Рево, К.О. Іваненко, Я.О. Подоба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 543-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив рівномірності розподілу наповнювача з термічно розширеного графіту в матриці з фторопласту на електропровідність композиційної суміші. Встановлені залежності процесів перколяції від рівномірності розподілу компонент у композиційних ...
1047095
   Процеси пероксидації ліпідів у ядерній фракції слизової шлунка за умов виразки / К. Лукашова, В. Ковальова, К. Дворщенко, А. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-69. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за дії етанолу та іммобілізаційного стресу у щурів відбувається пригнічення активності каталази в ядерній фракції клітин слизової оболонки шлунка при виразці. Вміст продуктів вільнорадикального пероксидного окиснення ліпідів у ядерній ...
1047096
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Куриленко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
1047097
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Куриленко І. М.; НАН України; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 141 - 164
1047098
  Мусієнко І.І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-153
1047099
   Процеси пренітизації в базитах Коростенського плутону / О. Зінченко, О. Митрохин, С. Савенок, А. Пічугін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано мінеральний склад продуктів зміни плагіоклазів у базитах Коростенського плутону за даними їхньо-го рентгенометричного та рентген-флуоресцентного дослідження. The mineral composition of plagioclase alteration products in Korosten ...
1047100
  Лахно В.А. Процеси прийняття рішень в умовах нечіткої вхідної інформації при визначенні параметрів уразливості інформаційних ресурсів / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 105-111


  У статті розглянута можливість застосування теорії нечітких множин при визначенні керуючих рішень пов"язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована методика оцінуи ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації ...
1047101
   Процеси реконструкції в українській промисловості. – Х., 1930. – 48с.
1047102
   Процеси релаксації та молекулярна рухливість в епоксидному полімері УП-632 / О.М. Сташкевич, А.В. Касперський, М.І. Шут, С.Г. Свечніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Механічними, динамічними та теплофізичними методами проведено дослідження процесів молекулярної рухливості при механічній та структурній релаксації в епоксидному полімері УП-632. Виявлено та проаналізовано чотири групи релаксаційних процесів. ...
1047103
  Слюсаренко О.Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних бар"єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слюсаренко О.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1047104
  Романова Т. Процеси реституції пам"яток культури України у 90-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 219-225. – ISSN 2077-7280
1047105
  Хорт І.В. Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-97. – ISSN 2219-5521
1047106
  Архірейський Д.В. Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 108-118. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1047107
  Маметова Л.Ф. Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1607-4556
1047108
  Козуб Г Ю. Процеси руйнування конструкцій із властомерів в тривимірній постановці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Козуб Ю.Г. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 1997. – 16 с.
1047109
  Гоцуляк В.М. Процеси самоорганізації українського соціуму у кризові періоди його історії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
1047110
  Бойко О. Процеси симуляції та роль симулякрів у сучасному житті // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.85-96. – ISSN 2075-1443
1047111
  Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / Олег Сербін, Світлана Галицька // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 58-74


  У статті розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності ...
1047112
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N- (5-меркапто - 1,3,4 - тіодіазол - 2-іл) - N" - пропілсечовинними групами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр.: л.149-163
1047113
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"- пропілсечовинними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1047114
  Григорська О. Процеси соціалізації економіки: форми прояву та критерії оцінювання // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 103-104
1047115
  Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 30-34. – ISSN 2415-8089
1047116
   Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. монографія / [Балакірєва О.М. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7426-6
1047117
  Горностаєв С.І. Процеси становлення громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз досвіду Польщі та України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 190-197
1047118
  Марушкевич І. Процеси становлення літературної норми української мови в перші десятиліття ХХ століття ( на матеріалі друкованих текстів 1900-1917 рр.) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
1047119
  Машкова І. Процеси становлення україномовної освіти та школи в Канаді після другої світової війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1047120
  Макки А.Ф. Процеси та обладнання переробки шламу розсолоочистки в виробництві кальцинованої соди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Алла Файяд Макки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1047121
  Мікульонок І.О. Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Мікульонок І.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1047122
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-447-0
Ч. 1. – 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-299
1047123
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-922-448-7
Ч. 2. – 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-415
1047124
  Демірський О.В. Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на робочих поверхнях розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Демірський Олексій Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1047125
  Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) / Дуда О.І.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1047126
  Межуєва І.Ю. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові / І.Ю. Межуєва, О.В. Кечеджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 167-179. – ISSN 2413-5593
1047127
  Гамалія В. Процеси термінотворення і просвітницька діяльність в Україні на зламі ХІХ - ХХ століть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-53


  У статті розглядаються перші роботи українських дослідників у галузі термінотворення. Особлива увага надається ролі товариства "Просвіта" та Науковго товариства ім. Т. Шевченка у розробці й популяризації української наукової термінології та освітній ...
1047128
  Бадзим Олександр Сергійович Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України / Бадзим Олександр Сергійович, Кривошапка Юлія Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні теоретичні та практичні підходи до процесів транскордонного злиття та поглинання. На основі зарубіжного досвіду проаналізовано доцільність вищезазначених процесів у фінансовому секторі України, а також виявлено позитивні ...
1047129
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їх розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 58-62. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1047130
  Сагач О.В. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 256-261. – Бібліогр.: 6 назв.
1047131
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1047132
  Мельник Т.М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг / Т.М. Мельник, М.М. Думікян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1047133
  Смирнов І.Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 15-21
1047134
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.197-222
1047135
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1047136
  Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 50-57
1047137
  Мостяєв О. Процеси трансформації та модернізації соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-56
1047138
  Нажмудінова О.М. Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 88-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження статистичних і метеорологічних характеристик формування туманів на АМСЦ Миколаїв в останнє десятиліття. Встановлений вплив місцевих умов та регіональних змін клімату на повторюваність туманів. In order to improve ...
1047139
  Шейко В.М. Процеси українізації в культурно-мистецькій та освітній галузях (1917-1920 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 40-53. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1047140
  Ільченко В.В. Процеси фазоутворення в системі ВаО-SiО2 / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов, В.В. Скурський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов формування барієвосилікатних фаз в системі ВаО-SiО[нижній індекс 2] на їх фізико-хімічні та електричні властивості. Термодинамічна стабільність сформованої фази лінійно залежить від співвідношення вихідних оксидів. При близьких ...
1047141
  Широкий Ю.В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Широкий Ю.В.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіалійний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1047142
  Січкаренко Г.Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 355-359. – ISSN 2076-1554
1047143
  Назаров О.М. Процеси формування тонких діелектричних та приповерхневих напівпровідникових шарів у кремнієвих структурах при нерівноважних впливах. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Назаров О.М.; АНУ ін-т фізики напівпроводників. – К, 1993. – 27л.
1047144
  Юзвяк К. Процеси формування хімічного складу вод у зонах аерації та сатурації / К. Юзвяк, СоловейТ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 123-131. – Бібліогр.: 7 назв
1047145
  Явкіна В.Г. Процеси формування якості питної водит в мережі водопостачання м. Чернівці / В.Г. Явкіна, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1047146
  Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Дисертація.... канд. фізико-математичних наук.Спец. 01.04.10- фізика напівпровідників і діелектриків / Черненко В.В., НАУ, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, КНУТШ. – Київ, 2005. – 170л. + Додатки: л.155-170. – Бібліогр.: л.143-155
1047147
  Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1047148
  Дундяк Ірина Миколаївна Процесійні ікони Західної України 17 - 19 ст. ( походження, іконографічні та художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Дундяк Ірина Миколаївна; Дудняк І.М.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1047149
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1047150
  Хрутьба В.О. Процесна модель управління програмою впровадження системи екологічного менеджменту / В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 189-199
1047151
  Портна О.В. Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
1047152
  Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 64-71
1047153
  Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 116-119. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поглибленню організаційних аспектів впровадження інформаційних систем управління підприємством. Обгрунтовано необхідність застосування процесного підходу до впровадження інформаційних систем управління. The article is devoted to ...
1047154
  Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 220-226. – ISSN 2309-1533
1047155
  Петрова М.В. Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості застосування процесного підходу в бібліотекознавчих дослідженнях управлінської проблематики. Використовуючи процесний підхід, визначено сукупність змістовного, організаційного і технологічного процесів як трьох обов"язкових ...
1047156
  Кубіній В.В. Процесний підхід до стратегічного управління / В.В. Кубіній, І.І. Рега // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1047157
  Кльоба Л.Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6814
1047158
  Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
1047159
  Горбик В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-149.
1047160
  Зайцев С. Процесний підхід у моделюванні структури органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43
1047161
  Тупкало В.М. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 3 (13). – С. 5-9


  Пропонований огляд має на меті розглянути cутьпроцесного підходу за ISO 9001 в Україні, вивчити іноземний досвідвпровадження СМЯ (система менеджменту якості) у сферу освіти, зокрема, на базі СДТУ, а також надати певні пропозиції щодо можливих підходів ...
1047162
  Петрова Л.Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-9


  В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Визначено, що впровадження процесно-орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію ...
1047163
  Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1047164
  Юриш Сергій Юрійович Процесорні алгоритми і вимірювачі частотно-часових параметрів електричних сигналів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Юриш Сергій Юрійович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
1047165
  Гульчак Ю.П. Процесорні засоби вимірювання та аналізу часових параметрів сигналів : Монографія / Ю.П.Гульчак; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-641-190-3
1047166
   Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
1047167
  Робинсон Т. Процесс – это ещё не результат. Учимся быть информационно грамотными / Тами Робинсон // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена обучению работе в библиотеке (повышению информационной грамотности студентов) как одной их главных составляющих непрерывного образования.
1047168
  Кемохлидзе Г.В. Процесс / Г.В. Кемохлидзе. – М, 1979. – 240с.
1047169
  Кафка Ф. Процесс : Роман; Замок: Роман; Новеллы и притчи; Из дневников / Ф. Кафка. – Москва : Радуга, 1989. – 574 с. – (Мастера современной прозы)
1047170
  Кафка Франц Процесс / Кафка Франц; Пер. с австр.Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 208с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00145-9
1047171
  Кафка Ф. Процесс : Роман / Франц Кафка. – Москва. Харьков : АСТ. Фоліо, 2004. – 316с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006985-5; 966-03-1140-0
1047172
   Процесс "Южного Рабочего" в Революционном Трибунале. – Одесса, 1918. – 80с.
1047173
  Левин Процесс (е, 2е) как метод исследования электронной структуры атомов, молекул. и твердого тела : Автореф... калю физ. мат.наук: 01.04.16 / Левин В. Г; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1047174
   Процесс 193-х [ста девяносто трех] : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 18 октября 1877 по 23 января 1878 г.] / с предисл. Вл. Каллаша. – Кишинев : Изд. В.М. Саблина, 1906. – [2], VI, 181 с.
1047175
  Бабкин Д.С. Процесс А.Н.Радищева / Д.С. Бабкин. – Москва; Ленинград, 1952. – 360 с.
1047176
  Масько В.А. Процесс абстрагирования и образования категорий физики. / В.А. Масько. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1047177
  Руадзе В.П. Процесс Адм. [Н.И.] Небогатова / В.П. Руадзе. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Народнаяч польза", 1907. – 274 с., 1 л. карт. фронт. (портр.), ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1047178
  Боровлев Александр Александрович Процесс адъективации в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Боровлев Александр Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1047179
  Боровлев А.А. Процесс адъективации страдательных причастий прошедшего времени в современном русском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Боровлев А.А.; Киевск. гос. универ. – К., 1984. – 202л.
1047180
  Ищенко А.М. Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ищенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
1047181
  Ищенко Александр Михайлович Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа. : Дис... КГУ им. Т.Г.Шевченконаук: 01.04.07 / Ищенко Александр Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1047182
  Мосидзе Ю.Л. Процесс ассимиляции (ороднения) слов французского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мосидзе Ю.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1047183
  Будная О.Г. Процесс атеистического воспитания младших школьников в современных условиях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Будная О. Г.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1047184
  Самойлов Ф.Н. Процесс большевистской фракции 4 Гос. думы. / Ф.Н. Самойлов. – М-Л, 1927. – 164с.
1047185
  Капташов Павел Ильич Процесс внедрения достижений педагогической науки в практику общеобразоватеьлной средней школы. (На материале Ростовской области) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Капташов Павел Ильич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики. АН СССР. – М., 1975. – 27л.
1047186
  Мосашвили Н.Т. Процесс возникновения стилистических антонимов и их семантическа структура. На материале публицистического стиля фран. языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.05 / Мосашвили Н.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1047187
  Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Злотников В.Г.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1966. – 16л.
1047188
  Монич К.И. Процесс воспитания гуманистических убеждений и гуманного поведения у учащихся старших классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Монич К.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 29л.
1047189
  Аргеткина К.М. Процесс воспитания гуманных чувств, убеждений и привычек поведения у учащихся 5-6 классов : Автореф... канд. пед.наук: / Аргеткина К.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Калининград, 1966. – 21л.
1047190
  Гребенюк О.С. Процесс воспитания мотивации изучения предметов естественно-математического цикла у учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенюк О. С.; АПН СССР. – М., 1975. – 34л.
1047191
  Суслов И.Ф. Процесс воспроизводства в колхозах. / И.Ф. Суслов, Н.Н. Хмелевский. – М, 1962. – 104с.
1047192
   Процесс воспроизводства в первичном звене народного хозяйства. – Ленинград, 1979. – 114с.
1047193
  Беренштейн Б.И. Процесс гидроэкструзии / Б.И. Беренштейн, Е.В. Трушин. – Москва, 1976. – 200 с.
1047194
  Краковский К.П. Процесс Гиллерсона // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1047195
  Константинов Г.А. Процесс глобализации и развитие доверительного управления ценными активами в странах континентально-европейского и англосаксонского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812-3805
1047196
  Глушкова Лариса Евгеньевна Процесс детерминологизации в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Глушкова Лариса Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1047197
  Федоринов В.А. Процесс ДНПВ: теория, технология, конструкции : Учебное пособие / В.А. Федоринов; МОНУ. Донбасская гос. машиностроительная академия. – Краматорск, 2003. – 316с. – ISBN 5-7763-1090-3
1047198
  Степаненко А. Процесс евразийской интеграции стран СНГ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
1047199
  Черкасов О.А. Процесс естественного мутирования и цитогенетический эффект некоторых аминокислот. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Черкасов О.А.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 23л.
1047200
  Райцес В.И. Процесс Жанны д"Арк. / В.И. Райцес. – М-Л, 1964. – 146с.
1047201
  Гасанов Бахшари Сары оглы Процесс заимствования и особенности освоения заимствованных слов в языке (на материалах тюркских лексических элементов в немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов Бахшари Сары оглы; МВ и ССО АССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 42л.
1047202
  Гудавичюс Э. Процесс закрепощения крестьян Литвы и его отражение в 1 Литовском Статуте (1529 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гудавичюс Э.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20с.
1047203
  Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. / А.М. Новиков. – М., 1986. – 288с.
1047204
  Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения : пер.с чешск. / Й. Лингарт. – Москва : Прогресс, 1970. – 685 с.
1047205
  Ягупов Василий Васильевич Процесс и технология военно-педагогических исследований в республике Польша : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василий Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.149-164
1047206
  Столяров В.И. Процесс изменения и закономерности его познания. : Автореф... канд.филос.наук: / Столяров В.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 16л.
1047207
  Попков Ю.В. Процесс инернационализации у народностей Севера. / Ю.В. Попков. – Новосибирск, 1990. – 200с.
1047208
  Султанов И.Р. Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 159-163. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1047209
   Процесс интенсификации социалистического расширенного воспроизводства. – Чебоксары, 1985. – 104с.
1047210
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1047211
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1047212
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развития мирового социалистического содружества : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02. / Предборский В.В.; КГУ. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.236
1047213
   Процесс коллективизации
2. – 1931. – 319с.
1047214
   Процесс контреволюционной организации меньшевиков. – М., 1931. – 472с.
1047215
  Мишин С.С. Процесс концентрации капитала в Бразилии. / С.С. Мишин. – М., 1972. – 290с.
1047216
  Лаппо Л.Л. Процесс концентрации производства и его противоречия в условиях современно капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Лаппо Л. Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ. науч. управл. социал. эконом. – М., 1972. – 22л.
1047217
  Стемпурский Ю.Н. Процесс космизации науки и его проявление в биологии и медицине. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стемпурский Ю.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1047218
  Седляк Ю. Процесс ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седляк Ю.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1963. – 16л.
1047219
  Лозинский С.Г. Процесс Людовика / С.Г. Лозинский. – Петроград : Книгоиздат "Новая эпоха" ; Типо-литогр. о-ва "Просвещение", 1917. – 40 с.
1047220
  Беркова К.Н. Процесс Людовика XVI / К.Н. Беркова. – Петербург, 1920. – 168с.
1047221
   Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. – М., 1960. – 168с.
1047222
  Малышев В.В. Процесс над мафией : (Мафия в Италии) / В.В. Малышев. – М., 1989. – 254с.
1047223
  Грама Д.К. Процесс над участниками Татарбунарского восстания / Д.К. Грама, Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1988. – 165с.
1047224
  Мансилья К.А. Процесс накопления капитала. (коммент. к 7-му отд. первого тома "Капитала" К.Маркса) / К.А. Мансилья. – М., 1961. – 86с.
1047225
  Бондаренко С.Б. Процесс научного обоснования современной университетской дидактики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 88-94. – ISSN 1026-955X


  На конкретном историческом материале проанализированы особенности процесса рационализации и научного обоснования важнейших идей, форм, принципов и методов университетской дидактики. Based on concrete historical materials, analyzed are peculiarities ...
1047226
  Майданов А.С. Процесс научного творчества : Философско-методологический анализ / А.С. Майданов. – Москва : Наука, 1983. – 560с.
1047227
  Майданов А.С. Процесс научного творчества / А.С. Майданов. – М, 1983. – 207с.
1047228
  Формэн Л. Процесс о государственной измене в Южно-Африканском Союзе / Л. Формэн, С. Сакс. – М., 1959. – 256с.
1047229
  Снегирев Л.Ф. Процесс о злоупотреблениях в Харьковских земельном и торговом банке : Судебноеследствие; Приговор палаты; Кассационные жалобы; Судебные премии / Л.Ф. Снегирев. – Санкт-Петербург : Печ. А.И. Снегиревой, 1903. – [1321] с. разд. паг. – Отд. оттиск из журн.: Судеб. драмы, 1903, кн. 2-6
1047230
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – М.
1. – 1981. – 640с.
1047231
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 1. – 1988. – 526 с.
1047232
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 381 с.
1047233
   Процесс обобществления производства в различных социально-экономических системах. – М., 1974. – 185с.
1047234
   Процесс обобществленя в услових развитого социализма. – Томск, 1982. – 201с.
1047235
  Васильченко В.Н. Процесс образования ДНК некоторых бактериофагов и влияние на него антибиотиков : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Васильченко В.Н. ; Харьк. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 21 с.
1047236
  Агде Г. Процесс образования кускового кокса / Г. Агде, Л. Линкер ; перев. с немец. Борца ; под.ред. В.С. Крыма ; Гос. Всесоюз. об"единение коксохимич. пром. "Союзкокс". – Харків : Техиздат, 1931. – 80 с.
1047237
  Кавалян Максим Аршамович Процесс образования первого единого государства на армянском нагорье и слияния аборигенных племен в IX - VI веках до н.э. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02. / Кавалян Максим Аршамович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 33л.
1047238
  Лигнау Н.Г. Процесс обрастания в море : (продолжение) / Н.Г. Лигнау. – Саратов : б. и.
3. – 1925. – 10 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русский гидробиологический журнал, т. 4, № 1-2, 1925 (с. 1-10)
1047239
  Оконь В. Процесс обучения / В. Оконь. – Москва, 1962. – 171с.
1047240
  Брунер Д. Процесс обучения / Д. Брунер. – М, 1962. – 84с.
1047241
  Арискин А.Т. Процесс обучения / А.Т. Арискин. – Ростов-на-Дону, 1966. – 24с.
1047242
  Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе / М.А. Данилов. – М, 1960. – 299с.
1047243
  Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – М., 1980. – 96с.
1047244
  Жерносеков Н.К. Процесс обучения и развития : (Проблемы дидактики) / Н.К. Жерносеков ; М-во просвещения РСФСР ; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1970. – 202 с.
1047245
  Капырин В.С. Процесс общественного развития и "теория стадий"Уолта Ростоу / В.С. Капырин. – Москва : Мысль, 1967. – 144 с.
1047246
  Ландсман И.М. Процесс окачествления отсубстантивных относительных прилагательных в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ландсман И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 21л.
1047247
  Ткебучава Ф.Г. Процесс ПN---e+e-N при низких энергиях и метод исследования электромагнитных и слабых формфакторов адронов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткебучава Ф.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1047248
  Попова Т.Г. Процесс перевода во взаимодействии культур // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – 197-204. – Библиогр.: С. 204; 6 назв. – ISSN 1606-951Х
1047249
  Присяжнюк О.Я. Процесс пиджинизации современного английского языка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 2219-4290
1047250
  Юрин Д.В. Процесс планирования народного хозяйства / Д.В. Юрин. – М, 1976. – 240с.
1047251
  Смирнов М.Т. Процесс познания в обучении / М.Т. Смирнов. – М., 1956. – 43с.
1047252
  Бадудин В.Т. Процесс понимания переносного значения басен школьниками (2-5 классы) : Автореф... канд.пед.наук: / Бадудин В.Т.; Моск. гос. пед ин-т им В.П.Потемкина. – М, 1953. – 16л.
1047253
  Котюков М. Процесс пошел. Глава ФАНО предпочитает прозрачность в деловых отношениях / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 6-7


  Когда объявили, что институты РАН, РАМН и РАСХН отдали под управление 36-летнего замминистра, не имеющего даже степени кандидата, научное сообщество возмутилось. Но через несколько недель заговорили, что, может, Михаил Котюков и не худший вариант, что ...
1047254
   Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. – М., 1971. – 127с.
1047255
   Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде. – Л., 1925. – 232с.
1047256
  Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы / С.М. Годник. – Воронеж, 1981. – 208с.
1047257
  Бичахчян С.А. Процесс преодоления внутрисоциальных различий рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бичахчян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31л.
1047258
  Лавриков Ю.А. и др. Процесс принятия оперативного решения в условиях автоматизированных систем управления / Ю.А. и др. Лавриков. – Л., 1986. – 72с.
1047259
  Кравченко Т.К. Процесс принятия плановых решений / Т.К. Кравченко. – М., 1974. – 183с.
1047260
  Катрич Сергей Владимирович Процесс принятия решений в управлении в условиях его автоматизации. (Орг.-правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Катрич Сергей Владимирович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1047261
  Цвятков Н. Процесс принятия решений в условиях современных политических процессов: концептуальные подходы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 1 (68). – С. 15-21. – ISSN 1812-2566
1047262
  Катрич С.В. Процесс принятия решений и АСУ. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 188с.
1047263
  Слюсаренко С.Н. Процесс проектирования промышленных изделий / С.Н. Слюсаренко, Р. Фрик. – Харьков, 1985. – 110с.
1047264
  Том П. Процесс производства вольфрамового порошка. / П. Том. – М., 1962. – 10с.
1047265
   Процесс производства капитала / Кокарев, А, , Ю.А. Комарницкий; Кокарев Н. А. – М., 1964. – 64с.
1047266
  Гандирук Сергей Никитович Процесс развития непосредственно-общественного характера производства : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Гандирук Сергей Никитович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
1047267
  Гебали В. Процесс реформирования ОБСЕ после решений встречи Совета министров в Бухаресте в 2001 г. // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 381-391. – ISBN 5-7712-0333-5
1047268
  Грецкий И.В. Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 93-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1047269
  Рабан З. Процесс сближения наций в ЧССР в период строительства и развития социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рабан З. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1047270
  Клочковская Р.Д. Процесс систематизации знаний и его структура. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Клочковская Р.Д.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1047271
  Нестеренко Г.В. Процесс скарнообразования месторождения Тырны-Ауз : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестеренко Г. В.; АН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М., 1959. – 20л.
1047272
  Кривоноженко А.Ф. Процесс советизации Петроградского университета в 1918-1922 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 104-108. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена рассмотрению хода советизации Петроградского университета в 19181922 гг. Особое внимание уделено выявлению позиций университета и власти в 1918 г. по проблеме университетской автономии, анализу инструментов по советизации вузов, ...
1047273
  Селиверстова Н.Н. Процесс создания социалистического базиса и его надстройки. : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Н.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1047274
  Лебедев П.Н. Процесс созднания материально-технической базы социализма и подготовка квалифицированных кадров в Польской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лебедев П. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1976. – 28л.
1047275
   Процесс социалистического накопления. – М., 1975. – 140с.
1047276
  Запольская В.В. Процесс социалистического производства / В.В. Запольская. – Воронеж, 1969. – 52с.
1047277
  Васюнин М.К. Процесс социалистического производства / М.К. Васюнин, Т.И. Трубицына. – Саратов, 1969. – 36с.
1047278
  Наумов Ф.С. Процесс социалистического производства / Ф.С. Наумов. – М., 1970. – 64с.
1047279
   Процесс социалистического производства. – Одесса, 1971. – 42с.
1047280
  Наконечная Л.А. Процесс социалистического производства / Л.А. Наконечная. – Ростов -на-Дону, 1973. – 39с.
1047281
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод. – М, 1977. – 74с.
1047282
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод. – М, 1989. – 343с.
1047283
   Процесс социалистического производства и экономические законы социализма. – Горький, 1979. – 192с.
1047284
  Гутник В.П. Процесс социалистического производства, его факторы и результаты / В.П. Гутник. – М., 1989. – 25с.
1047285
  Балуков И.Т. Процесс социалистического производства. / И.Т. Балуков. – Киев, 1978. – 174с.
1047286
  Балуков Иван Тимофеевич Процесс социалистического производства. : Автореф... д-ра эк.наук: 08.00.01 / Балуков Иван Тимофеевич; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1979. – 44л.
1047287
  Ошаровский Б.Я. Процесс социалистического произовдства / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1968. – 83с.
1047288
   Процесс социального исследования. – М., 1975. – 576с.
1047289
  Головей Василий Михайлович Процесс становления научно-материалистического мировоззрения в сознании верующих колхозного села (на материалах конкретно-социологических исследований западных областей Украины) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Головей Василий Михайлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 24л.
1047290
  Теунов М.К. Процесс становления сельских шариатских судов в Нальчикском округе в постоктябрьский период // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2007. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1812-8696
1047291
  Головей В.М. Процесс становлення науково-матеріалістичного світогляду у свідомості віруючих колгоспного села : Дис... канд. філос.наук: / Головей В.М.; КДУ. – К., 1972. – 240л. – Бібліогр.:л.223-240
1047292
  Россель Э. Процесс старения населения / Э. Россель. – М, 1968. – 510с.
1047293
  Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова / П.П. Кузьмин. – Л, 1961. – 348с.
1047294
  Колонтаров И.Х. Процесс твердения глинит-портландцемента в сульфатных средах : Автореф... канд. химич.наук: / Колонтаров И.Х.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1047295
  Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя / П.М. Якобсон. – Москва; Ленинград, 1934. – 135 с.
1047296
  Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие : Комплексный подход, опыт, поиски, перспективы / Б.С. Мейлах. – Москва : Искусство, 1985. – 318с.
1047297
  Костенко П.П. Процесс трудового воспитания в школе / П.П. Костенко. – Барнаул, 1966. – 208с.
1047298
  Кожурин Ф.Д. Процесс управления / Кожурин Ф.Д. – Москва, 1988. – 237 с.
1047299
   Процесс управления социалистическим общественным производством : Курс лекций. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 1. – 1978. – 248 с.
1047300
   Процесс управления социалистическим общественным производством. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 2. – 1978. – 175 с.
1047301
  Филист Георгий Михайлович Процесс урбанизации и его влияние на формирование атеистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филист Георгий Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 20л.
1047302
  Тягунова М.М. Процесс условной демократизации языка средств массовой коммуникации (на материале киевских русскоязычных газет) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 266-274. – ISBN 966-8906-05-5
1047303
  Глотова И.П. Процесс утраты южнорусских особенностей местными говорами в результате растворения их в национальном русском языке (На материале говоров Федоровского района Саратовской области) : Автореф... канд. филол.наук / Глотова И.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 л. – Бібліогр.:с.17
1047304
  Торндайк Э. Процесс учения у человека / Э. Торндайк. – М, 1935. – 160с.
1047305
   Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. – М., 1981. – 488с.
1047306
  Селиванова Н.Л. Процесс формирования коллективных отношений подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Селиванова Н.Л.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1979. – 18л.
1047307
  Жерносеков Н.К. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания / Н.К. Жерносеков. – Воронеж, 1973. – 310с.
1047308
  Михайлов С. Процесс формирования ОЕПБО в контексте трансатлантических отношений // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 33-62. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1047309
  Кондратович И.В. Процесс формирования основных законов и закономерностей элитологии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-88. – ISSN 1609-4646


  В статье произведен системный анализ понятия «наука» в современном научном знании, дано теоретико-методологическое обоснование элитологии как самостоятельной (неклассической) науки о социальной дифференциации и стратификации; науки о высшей страте в ...
1047310
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1047311
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1047312
   Процесс формирования региональных направленний вншенй политики великих держав в новое и новейшее время. – Горький, 1987. – 92с.
1047313
  Арсентьев Н.В. Процесс формирования советского промышленного рабочено класса в западных областях УССР (1946-1960 гг.) / Н.В. Арсентьев. – Ужгород, 1972. – 71с.
1047314
  Лигачева Алла Алексеевна Процесс формирования художественной идеи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лигачева Алла Алексеевна; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1047315
  Лигачева А.А. Процесс формирования художественной идеи. : Дис... Канд. фисоф. наук: / Лигачева А.А.; АН УССР.Ин-т фиософии. – К, 1976. – 126л. – Бібліогр.:л.1-10
1047316
   Процесс четырех. – Амстердам, 1971. – 634с.
1047317
  Эрлих П. Процесс эволюции / П. Эрлих, Р. Холм. – М, 1966. – 330с.
1047318
  Смилга Эдмундас Повило Процесс электрификации производства и его экономическая оценка в машиностроении. (На примере приборостроения и электротехн. пром-сти ЛитССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Смилга Эдмундас Повило; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1047319
  Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения / Л.А. Зеленов. – Москва, 1969. – 176с.
1047320
  Кафка Ф. Процесс. Замок : [пер. с нем.] / Франц Кафка. – Харьков ; Белгород : Книжный мир, 2008. – 604, [4] с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978-966-343-833-7
1047321
  Кафка Ф. Процесс. Новеллы. Письма. Современники о Франце Кафке / Ф. Кафка. – Москва : Олимп, Астрель, АСТ, 1999. – 592с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-7390-0728-3; 5-271-00221-7
1047322
  Кантеримиров Дзандар Салангариевич Процесса органического соединения умственного и физического труда / Кантеримиров Дзандар Салангариевич. – Алма-Ата, 1975. – 38с.
1047323
  Подоль С.Р. Процессия земной оси и приливы в геосферах как следствия вращения Земли : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 30-34 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1047324
  Смирнов И.Г. Процессі транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 86-89 : рис.
1047325
  Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1047326
  Сидорова Антонина Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / Сидорова Антонина, Курносова Олеся // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В работе определены место и роль процессных инноваций в развитии предприятий. Предложен авторский подход к определению процессных инноваций, к их классификации. Разработана концепция управления развитием предприятий на основе процессных инноваций.
1047327
  Сидорова А.В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 49-57. – ISSN 1993-6788


  Обобщены современные подходы к классификации инноваций, определены пути усовершенствования современной теории инноваций.
1047328
  Размарилова Н. Процессный подход // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 5 - 7. – ISSN 1727-4893
1047329
  Посылкина О.В. Процессный подход к логистическому обслуживанию клиентов фармацевтических предприятий в условиях менеджмента качества / О.В. Посылкина, О.Ю. Горбунова // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 52-57 : рис., фото
1047330
  Алтухов П.Л. Процессный подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1047331
  Рыжов В.А. Процессор проблемно-ориентированных диалоговых запросов / В.А. Рыжов. – М., 1989. – 28с.
1047332
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 224 с.
1047333
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium : Архитектура, интерфейс, програмирование / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 288с. – ISBN 5-8046-0043-5
1047334
   Процессоры и системы обработки сигналов. – К., 1991. – 69с.
1047335
  Назаров В.В. Процессуальная деятельность следователя по предупреждению преступлений. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Назаров В.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 17л.
1047336
  Малешин Д.Я. Процессуальная природа исполнительного производства: деятельностный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1047337
  Глотов А.В. Процессуальная самостоятельность следователя и его внутреннее убеждение в уголовном процессе / А.В. Глотов. – Балаклея : СіМ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7583-23-6
1047338
  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизвозстве / М.Л. Якуб. – Москва, 1981. – 144с.
1047339
  Евсеев А.П. Процессуальная форма в хозяйственном судопроизводстве: новые правила / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 166-174. – ISSN 0201-7245
1047340
  Джавадов І.А. Процессуальние аспект определения размера вреда, нанесенного нарушением земельного законодательства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-103.
1047341
  Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе / Р.В. Шагиева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 101, [2] с.
1047342
  Павлушина А.А. Процессуальное законодательство России и Беларуси: проблемы унификации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.58-63. – ISSN 0132-0769
1047343
  Браун В.А. Процессуальное и криминалистическое исследование сопоставления показаний с фактической обстановкой на месте : Автореф... канд. юрид.наук: / Браун В.А.; Каз. гос. ун-т. Кафедра советского уголовного процесса и криминалистики. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1047344
  Леднева О. Процессуальное измерение социализации личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1047345
  Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
1047346
  Шакаев Г.Б. Процессуальное обычное право казахов второй половины XIX и начала ХХ веков. : Автореф... канд. юрид.наук: / Шакаев Г.Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1047347
  Диденко Ф.К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах / Ф.К. Диденко. – Ярославль, 1977. – 62с.
1047348
  Батхиев Рашид Хусейнович Процессуальное положение народного судьи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Батхиев Рашид Хусейнович; МГУ. Юридическ. наук. – М., 1974. – 27л.
1047349
  Никулин В Г Процессуальное положение обвиняемого в советском уголовном кодексе : Автореф... канд. юр.наук: / Никулин В Г; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1953. – 14 с.
1047350
  Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве / Н.М. Васильченко. – Харьков, 1979. – 89с.
1047351
  Галкин И.С. Процессуальное положение подозреваемого / И.С. Галкин, В.Г. Кочетков. – Москва, 1968. – 63с.
1047352
  Сманов К.Д. Процессуальное положение подозреваемого, потерпевшего и обвиняемого в советском уголовном процессе. / К.Д. Сманов. – Фрунзе, 1971. – 76с.
1047353
  Воронин Эдуард Ионович Процессуальное положение следователя органов внутренних дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Воронин Эдуард Ионович; Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1047354
  Чехарин Е.М. Процессуальное положение советского прокурора в суде второй инстанции. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чехарин Е.М.; Москов. юрид. ин-т. – М., 1952. – 16л.
1047355
  Иванов А. Процессуальное право и Верховный суд: точки расставлены // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... О процедуре пересмотра дел ВСУ ".
1047356
  Рогожин А.И. Процессуальное право УССР в период военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1966. – 40с.
1047357
  Иойлева Г.В. Процессуальность и системность психического как неразрывная взаимосвязь осознанного и неосознанного // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 130-136. – ISSN 1811-0916
1047358
  Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования / Н.Г. Муратова. – Казань, 1989. – 116с.
1047359
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1972. – 270с.
1047360
   Процессуальные акты предварительного расследования. – 2-е. – М., 1978. – 248с.
1047361
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1991. – 237с.
1047362
   Процессуальные акты предварительного расследования: Примерные образцы. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 256 с.
1047363
  огли Джавадов Процессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 408-417. – ISSN 1563-3349
1047364
   Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отношений. – Ярославль, 1981. – 141с.
1047365
   Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе. – Волгоград, 1988. – 107с.
1047366
  Гущев В.Е. Процессуальные вопросы приостановления производства по уголовному делу на предварительном следствии и в суде. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Гущев В.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1047367
  Краснов Н.И. Процессуальные вопросы советского земельного права / Н.И. Краснов, И.А. Иконицкая. – М., 1975. – 151с.
1047368
  Соловьев А.Д. Процессуальные вопросы установления истины на предварительном следствии. (По матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.715 / Соловьев А.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с. – Бібліогр. : с. 43-44
1047369
  Финочко Ф.Д. Процессуальные гарантии в производстве дел об административных правонарушениях : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Финочко Ф.Д.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1047370
  Колош В.М. Процессуальные гарантии законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош В.М.; КГУ. – К., 1969. – 27л.
1047371
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. / П.П. Заворотько. – М., 1974. – 359с.
1047372
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебных решений : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Заворотько П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 45 с.
1047373
  Короткий Николай Николаевич Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Короткий Николай Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1977. – 235л. – Бібліогр.:л.200-235
1047374
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Научно-практическое пособие / Н.Н. Короткий. – Москва, 1981. – 96 с.
1047375
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии нерикосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Короткий Н.Н. ; КГУ , Юридич. фак-т. – Киев, 1977. – 25 с.
1047376
  Юрков Б.Н. Процессуальные гарантии прав граждан при рассмотрении и разрешении судом жалоб на действия административных органов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Юрков Б.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 20л.
1047377
  Колош Е.М. Процессуальные гарантии социалистической законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош Е.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1047378
  Радченко П.И. Процессуальные гарантии судебной защиты конституционного права на труд. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Радченко П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 15л.
1047379
   Процессуальные документы и деловые бумаги следователя. – Волгоград, 1973. – 239с.
1047380
  Газиянц Л.И. Процессуальные документы по гражданским делам / Л.И. Газиянц. – М., 1961. – 158с.
1047381
  Соловьев А.С. Процессуальные документы по гражданским делам / А.С. Соловьев. – М., 1974. – 144с.
1047382
  Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы. / К.А. Букалов. – Саратов, 1976. – 65с.
1047383
  Дораш Семен Георгиевич Процессуальные и методические основы криминалистической экспертизы письма в следственной и судебной практике Молдавской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Дораш Семен Георгиевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л.
1047384
  Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Доспулов Г.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1047385
  Качура А. Процессуальные лишения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 11, 13. – ISSN 1563-6755


  В процесуальных нормах не в полной мере предусмотрено обеспечение защиты и предоставление другой правовой помощи при обысках.
1047386
  Саркисов Г.С. Процессуальные меры предупреждения преступлений / Г.С. Саркисов. – Ереван, 1978. – 143с.
1047387
  Бугаевский А.А. Процессуальные новеллы : (Критические заметки) / А. Бугаевский. – Петроград : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1915. – 36 с.
1047388
  Тодыка Ю.Н. Процессуальные нормы в конституционном праве Украины / Ю.Н. Тодыка, А.П. Евсеев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
1047389
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – Москва, 1976. – 168с.
1047390
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве.. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Лучин В.О.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1971. – 21л.
1047391
   Процессуальные нормы и отношения в советском праве. – Воронеж, 1985. – 208 с.
1047392
  Голубева Н. Процессуальные основы внедрения электронного суда (обзор перспективного законодательства) // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 42-47
1047393
  Гадиров А. Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 286-290. – (Право. Економіка. Управління)
1047394
  Шляхов А.Р. Процессуальные основы производства криминалистической экспертизы / А.Р. Шляхов. – М., 1962. – 51с.
1047395
  Кобяков В.М. Процессуальные особенности производства по делам о хулиганстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кобяков В.М. ; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – Москва, 1971. – 23 с.
1047396
  Иванова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов / С.А. Иванова. – М, 1975. – 88с.
1047397
  Корнилов В.Н. Процессуальные особенности рассмотрения дел о растожении брака / В.Н. Корнилов. – М., 1984. – 69с.
1047398
  Талыбов К.Г. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и о признании брака недействительным (по материалам Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Талыбов К.Г.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 20л.
1047399
  Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / Н.И. Башкатов. – М, 1980. – 37с.
1047400
  Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел / Л.А. Грось. – Москва, 1985. – 75 с.
1047401
   Процессуальные особенности рессмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. – Казань, 1989. – 243с.
1047402
  Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / В.Д. Кайгородов. – Свердловск, 1987. – 68с.
1047403
  Гидулянова Е.Н. Процессуальные особености расследования контрабанды, совершенной несовершеннолетними // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.41-45
1047404
  Касаткина С.А. Процессуальные последствия признания обвиняемым уголовного иска по УПК РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 0132-0769
1047405
   Процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. – Свердловск, 1979. – 153с.
1047406
  Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участия СССР в международной борьбе с преступностью / А.И. Бастрыкин. – Л., 1985. – 100с.
1047407
  Розенблит С.Я. Процессуальные следственные акты / С.Я. Розенблит. – М., 1962. – 243с.
1047408
   Процессуальные средства реализации констутиционного права на судебную и арбитражную защиту. – Калинин, 1982. – 188с.
1047409
  Штефан М.И. Процессуальные средства, обеспечивающие социалистическим организациям защиту прав в гражданском судопроизводстве : Дис... д-ра юрид. наук / Штефан М.И.; МВ и ССО УССР; КГУ. Юридич. фак., каф. советского процессуального права. – Киев, 1973. – 389л. – Бібліогр.:л.1-43
1047410
  Васильев Л.М. Процессуальные сроки в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев Л.М.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – Грозный, 1972. – 20л.
1047411
  Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.П. Гуляев. – М., 1976. – 144с.
1047412
  Ширинский С.Ф. Процессуальные формы деятельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ширинский С.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
1047413
  Лебединская В.А. Процессуальные фразеологизмы современного русского языка: уч. пособие / В.А. Лебединская. – Челябинск, 1987. – 80с.
1047414
  Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. – М., 1984. – 175с.
1047415
  Кобернюк В. Процессуальный порядок освобождения лица от уголовной ответственности на основании примирения виновного с потерпевшим и уголовное производство на основании соглашения о примирении: проблемы соотношения по новому УПК Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-350. – ISBN 978-617-7069-14-9
1047416
  Копина А. Процессуальный порядок реализации права налогоплательщика на информацию. Процедура информирования налогоплательщиков // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 71-83. – ISSN 0132-0831
1047417
  Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 320 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-369-9
1047418
   Процессы автоматизированной обработки информации:. – Минск, 1990. – 111с.
1047419
   Процессы автоматического управления и обобщенное дифференцирование. – М., 1973. – 240с.
1047420
  Смирнов В.А. Процессы адаптации в развитии энергетики / В.А. Смирнов. – М., 1983. – 195с.
1047421
  Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. : курс лекций / Л.Б. Аристархова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 176с.
1047422
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 24л.
1047423
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1047424
  Шевчук Юрий Иванович Процессы архиезации лексики английского языка Великобритании. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевчук Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.192-193
1047425
  Филатов Владимир Аниканович Процессы ассимиляции диалектной лексики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Филатов Владимир Аниканович; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва, 1978. – 20л.
1047426
  Игонин С Г. Процессы атомного упорядочения в сплаве MgCd и их влияние на механические и физические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Игонин Г.С; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1047427
  Кобалава И.Д. Процессы аффрикатизации и дезаффрикатизации в иберийско-кавказских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобалава И.Д.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1959. – 19л.
1047428
  Савичев С.С. Процессы в автоматических системах. Уч. пособие. / С.С. Савичев. – Л., 1976. – 72с.
1047429
  Субботин Процессы в верхней мантии Земли и связь с ними строения земной коры. / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – К., 1964. – 136с.
1047430
   Процессы в водных растворах. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
1047431
  Мизун Ю.Г. Процессы в геосфере / Ю.Г. Мизун. – М., 1988. – 64с.
1047432
  Солунский В.И. Процессы в диффузионной зоне при взаимной диффузии в щелочногалоидных монокристаллах. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солунский В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 14 с.
1047433
  Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД / А. Лефевр. – М., 1986. – 566с.
1047434
  Альтшулер В.С. Процессы в кипящем слое под давлением / В.С. Альтшулер, Г.П. Сеченов. – Москва, 1963. – 215с.
1047435
   Процессы в низкотемпературной плазме и плазменные аппараты : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1983. – 156с.
1047436
  Галактионов В.А. Процессы в открытых диссипативных системах (Графическое исследование эволюции тепловых структур) / В.А. Галактионов. – Москва : Знание, 1988. – 31,1 с.
1047437
  Назарчук М.М. Процессы в суживающихся направляющих аппаратах газовых турбин при доктрических скоростях потока. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назарчук М.М.; АН УССР.Ин-т теплоэнергетики. – Киев, 1953. – 13 с.
1047438
  Щедрин В.А. Процессы в узлах нагрузки при самозапуске электрогдвигателей / В.А. Щедрин, В.М. Пупин. – Чебоксары, 1988. – 88 с.
1047439
   Процессы в условиях преобразования параметров электрической энергии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 160 с.
1047440
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при - распаде их ядер. : Дис... канд .физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бандурина Л.А.; АН УССР, ИН-т ядерн. исслед. Ужгор. отд. – Ужгород, 1987. – 85л. – Бібліогр.:л.68-76
1047441
  Бандурина Людмила Александровна Процессы в электронных оболочках атомов при бета-распаде их ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Людмила Александровна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1047442
  Курапов Ю.А. Процессы вакуумного рафинирования металлов при электронно-лучевой плавке. / Ю.А. Курапов. – Киев, 1984. – 165с.
1047443
  Архипов Ю.Р. Процессы взаимодействия в экономико-географических системах / Ю.Р. Архипов, Р.Г. Хузеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1980. – 151с.
1047444
  Хан Д.В. Процессы взаимодействия гумусовых веществ с минеральной частью почвы и значение их в формировании почвенной структуры. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Хан Д.В.; Всес.акад.с-х.наук. – М, 1966. – 40л.
1047445
  Тартаковский Виктор Константинович Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тартаковский Виктор Константинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 33 с.
1047446
  Тартаковский В.К. Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тартаковский В.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 314л. – Бібліогр.:л.291-314
1047447
   Процессы во внутренних атомных оболочках. – Москва : АН СССР, 1984. – 315с.
1047448
  Толмачев Ю.А. Процессы возбуждения в гелиевой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Толмачев Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1047449
  Ключарев А.Н. Процессы возбуждения и ионизации атомов при поглощении света (оптически возбужденные среды) / А.Н. Ключарев, Н.Н. Безуглов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 272с.
1047450
  Бичевин В.В. Процессы возбуждения и механизмы фото-и термостимулирования электронной эмиссии щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Бичевин В.В. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 24 с.
1047451
   Процессы воспроизводства и их моделирование. – Новосибирск, 1983. – 250с.
1047452
  Волощенко Андрей Михайлович Процессы второго порядка в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волощенко Андрей Михайлович; Моск. гос. унт им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1047453
  Караваева В.В. Процессы выделения и основные факторы дисперсионного упрочнения в стали ЭИ702 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Караваева В.В. ; Сиб. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те. – Томск, 1968. – 16 с.
1047454
  Купчишин А.И. Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 91.04.07 / Купчишин А. И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1983. – 287л.
1047455
  Купчишин Анатолий Иванович Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Купчишин Анатолий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 42 с.
1047456
  Федоров Л.Ф. Процессы генерации пара на атомных электростанциях / Л.Ф. Федоров, Н.Г. Рассохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 288 с.
1047457
  Говоров А.А. Процессы гидротермальных твердений шлаковых дисперсий / А.А. Говоров. – К, 1976. – 80с.
1047458
  Супрычев В.А. Процессы гипергенеза и минералогический состав четвертичных отложений Присивашья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Супрычев В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1047459
  Скоробогатов Н.М. Процессы глобализации в аграрной экономике Украины / Н.М. Скоробогатов, Т.И. Бондаренко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1047460
  Багратян Г. Процессы глобализации и возникновение мегаэкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 11-17. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1047461
  Арасланова С.С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена анализу влияния процессов глобализации на деятельность библиотек. Отмечено, что в условиях глобализации для библиотек перестают существовать физические, языковые, национальные границы. С помощью достижений Интернета социокультурные ...
1047462
  Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Модернізація латиноамериканської економіки
1047463
   Процессы глубинного петрогенезиса и минерагении в докембрии СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – 310с.
1047464
   Процессы горения в химической технологии в металлургии. – Черноголовка, 1975. – 291с.
1047465
  Паршков О.М. Процессы двухфотонного интеркомбиннационного поглощения и вынужденного рассеяния и возможность их использования для генерации инфракрасного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паршков О.М.; МВ и ССО РСФСР.Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1047466
   Процессы деклассирования в странах Востока. – М., 1981. – 268с.
1047467
  Азимов С.А. оглы Процессы дельтообразования рек западного побережья Каспийского моря и вопросы рационального использования природных ресурсов устьевых областей / С.А. оглы Азимов; Под ред.Б.С.Штеймана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 102с.
1047468
  Жуковский П.В. Процессы дефектообразвования и аморфизации монокристаллов полупроводниковых материалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.10 / Жуковский П. В.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 16л.
1047469
  Ергина Е.И. Процессы динамики и самовоспроизводства почв в ландшафтах Кримского Присивашья : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.И. Ергина, В.А. Михайлов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 290-296 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
1047470
   Процессы дифференцирования и регенерации у изолированных тканей и организмов растений. – Махачкала, 1986. – 156с.
1047471
  Угасте Ю.Э. Процессы диффузии и фазообразование в металлических системах / Ю.Э. Угасте, В.Я. Журавска. – Красноярск, 1985. – 110с.
1047472
   Процессы диффузии, дефекты структуры и свойства металлов. – Москва : Металлургия, 1972. – 221 с.
1047473
   Процессы диффузии, структура и совйства металлов. – М., 1964. – 188с.
1047474
  Казанцев А.М. Процессы дробления в поясе астероидов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 101-106. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  На примере двух семейств астероидов Эос и Фемиды оценена вероятность образования таких семейств в поясе астероидов в результате взаимных столкновении. Для объяснения существования семейств необходимо предположить большое (почти такое, как сейчас) ...
1047475
  Комарова Т.Ф. Процессы дыхания и гликолиза в мозгу куриных эмбрионов в зависимости от условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Комарова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1047476
  Поздняков А.А. Процессы естественного возобновления в пихтовых лесах междуречья рек Обь - Чая в связи с рубками главного пользования : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Поздняков А.А.; Сиб. отд-ние АН СССР. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
1047477
  Панин П.С. Процессы засоления и рассоления почв / П.С. Панин, И.Б. Долженко, В.И. Чуканов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 176с.
1047478
  Флемингс М. Процессы затвердевания : пер. с англ. / М. Флемингс. – Москва : Мир, 1977. – 419 с.
1047479
   Процессы и аппараты производств химических реактивов и особо чистых веществ. – М., 1984. – 167с.
1047480
  Касаткин А.Г. Процессы и аппараты промышленности органич. синтеза / А.Г. Касаткин, А.Н. Плановский. – М.
ч. 1. – 1939. – 492с.
1047481
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты тонкой химической технологии / Я.М. Брайнес. – М.-Л., 1934. – 454с.
1047482
  Судариков Процессы и аппараты урановых производств. / Судариков, Э.Г. Раков. – М., 1969. – 384с.
1047483
  Джемрек У.Д. Процессы и аппараты химико-металлургической технологии редких металлов. / У.Д. Джемрек. – М, 1965. – 355с.
1047484
  Киприанов А.И. Процессы и аппараты химико-механической технологии. / А.И. Киприанов. – Л., 1991. – 106с.
1047485
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – М., 1939. – 456с.
1047486
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – изд. 2-е. перераб. – М.-Л., 1947. – 596с.
1047487
  Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – М., 1960. – 552с.
1047488
  Плановский А.Н. и др. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. и др. Плановский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1962. – 847с.
1047489
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Волгоград, 1987. – 80с.
1047490
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Минск, 1988. – 172с.
1047491
   Процессы и аппараты эффектофотографии. – Л., 1972. – 279с.
1047492
   Процессы и закономерности метаморфогенного рудообразования. – К., 1988. – 179с.
1047493
  Черноусов Я.М. Процессы и закономерности углеобразования. / Я.М. Черноусов. – Киев, 1978. – 223с.
1047494
  Серов Н.К. Процессы и мера времени / Н.К. Серов. – Ленинград, 1974. – 191с.
1047495
  Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенеза / А.М. Асхабов. – Ленинград, 1984. – 165с.
1047496
  Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок = Processes and equipment in gas separation plants : учебное пособие / А.П. Врагов. – Сумы : Университетская книга, 2005. – 272 с. – ISBN 966-680-174-4
1047497
   Процессы и свойства вещества Земли. – М., 1981. – 173с.
1047498
  Павлов М.П. Процессы и судьбы : воспоминания военного прокурора / М.П. Павлов. – Киев, 1992. – 280 с.
1047499
   Процессы и типы урбанизации : тезмсы докладов. – Ленинград : РТП ГО СССР
Симпозиум К-20, Ленинград 21-26 июля 1976. – 1976. – 80 с.
1047500
  Никитин В.Д. Процессы и условия формирования месторождений керамических, слюдоносных и редкоземельных пегматитов и их поисковые признаки : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Никитин В. Д.; МВО ССР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1957. – 34л.
1047501
  Попов В.Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии. / В.Ф. Попов, Ю.Н. Горин. – М, 1988. – 254с.
1047502
  Браунштейн А.Е. Процессы и ферменты клеточного метаболизма : сборник статей / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 546 с.
1047503
  Шляпников Георгий Всеволодович Процессы излучения в молекулярных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Шляпников Георгий Всеволодович; Ин-т атомной энергии. – М., 1974. – 20л.
1047504
  Тютюнов И.А. Процессы изменения и преобразования почв и горных пород при отрицательной температуре / И.А. Тютюнов. – Москва, 1960. – 144с.
1047505
   Процессы изменения социальной структуры в советском обществе. – Свердловск
вып. 2. – 1967. – 212с.
1047506
  Щербак Е.Н. Процессы инновации в современном русском языке // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 349-357. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1047507
  Шихаев К.Н. Процессы интеграции в АСУ / К.Н. Шихаев. – М, 1982. – 224с.
1047508
  Кишка З. Процессы интеграции в географическом знании (философско-методологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Кишка З.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1047509
  Орлов А.В. Процессы интернационализации советского образа жизни / А.В. Орлов. – К., 1986. – 245с.
1047510
  Данилкин Н.П. Процессы ионизации и деионизации области F ионосферы в период солнечного затмения 1961 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилкин Н.П.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1047511
  Быдин Ю.Ф. Процессы ионизации и обмена электроном при столкновениях отрицательных ионов и быстрых атомов с атомами и молекулами газов в области низких энергий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; АН СССР. – Л, 1968. – 27л.
1047512
   Процессы ионизации с участием возбужденных атомов : труды всесоюзного семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 192с.
1047513
  Ерусалимский Б.Л. Процессы ионной полимеризации / Б.Л. Ерусалимский. – Л, 1974. – 256с.
1047514
  Малько В.А. Процессы карбоксилирования и продуктивность сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Малько В.А.; Укр. сельскохоз. акад. – К., 1971. – 25л.
1047515
  Кириллов О.И. Процессы клеточного обновления и роста в условиях стресса. / О.И. Кириллов. – М., 1977. – 119с.
1047516
  Волощук В.М. Процессы коагуляции в дисперсных системах / В.М. Волощук, Ю.С. Седунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 320с.
1047517
  Солдатов А.А. Процессы конверсионного типа в атомных и мехоатомных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солдатов А.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 20л.
1047518
  Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа : монография / Вадим Осин. – Днепропетровск : Лира, 2007. – 636 с. – Библиогр.: с. 597-630 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-122-0
1047519
   Процессы концентрации тория в земной коре. – М., 1987. – 100с.
1047520
  Андрияхин В.М. Процессы лазерной сварки и термообработки / В.М. Андрияхин. – Москва, 1988. – 171с.
1047521
  Канцер А.Н. Процессы лигнификации и некоторые пути повышения зимостойкости винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Канцер А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1047522
  Орлов Б.Н. Процессы макро- и микроциркуляции в организме / Б.Н. Орлов, В.Н. Крылов. – Горький, 1979. – 90с.
1047523
  Хоанг Шум Процессы максимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05 / Хоанг Шум ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 11 с.
1047524
  Хоанг Шум Процессы максимизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хоанг Шум; КГУ. – К., 1972. – 129л. – Бібліогр.:л.126-129
1047525
  Гихман И И. Процессы Маркова и некоторые задачи математической статистики. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гихман И.И,; Акад.наук Укр. ССР. – К, 1955. – 9л.
1047526
  Королюк В.С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 236 с.
1047527
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Литвин Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1047528
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.05 / Литвин Н.В.; МВ и ССО, КГУ. – К, 1986. – 1234л. – Бібліогр.:л.116-123
1047529
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : Дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.14 / Лозовый В.И.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 385л. – Бібліогр.:л.357-385
1047530
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лозовый В.И. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
1047531
   Процессы механической диффернциации обломочного материала в морских услоиях. – М., 1981. – 183с.
1047532
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1047533
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1988. – 167л. – Бібліогр.:л.166-167
1047534
  Гуревич А.Е. Процессы миграции подземных вод, нефтей и газов / А.Е. Гуревич. – Л., 1969. – 112с.
1047535
  Сорокин Е.М. Процессы миграции электронного возбуждения в фотосинтетическом аппарате растений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 091 / Сорокин Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1047536
  Трухин Анатолий Николаевич Процессы миграции энергии в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Трухин Анатолий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1047537
  Батюня Борис Владимирович Процессы множественного образования частиц в pp-, dd и dd - взаимодействиях при промежуточных энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Батюня Борис Владимирович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 18л.
1047538
  Волошин Сергей Антонович Процессы множественного рождения при взаимодействии адронов высоких энергий с атомными ядрами в партонной модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волошин Сергей Антонович; Моск. инженерно-физ. ин-т. – М., 1979. – 11л.
1047539
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 151с.
1047540
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 127с.
1047541
  Гулявцев В.П. Процессы молекулярного движения в сеточных полимерах олигоэфиракрилатов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.07 / Гулявцев В.П.; АН СССР. – М, 1973. – 23л.
1047542
  Котова Е.В. Процессы монополизации в экономике стран Востока. / Е.В. Котова. – М., 1990. – 241с.
1047543
  Тюрина Вера Ивановна Процессы морфологического дискретизма в системе времен и наклонений немецкого языка XIV-XVI веков в межуровневой интерпретации : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тюрина Вера Ивановна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 25л.
1047544
   Процессы на поверхности и в недрах Солнца. – Ленинград, 1987. – 194с.
1047545
  Восилюс Й.Й. Процессы на поверхности твердых тел, активируемые ионными пучками : монография / Й.Й. Восилюс, Л.Й. Пранявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 210 с.
1047546
  Мишин Д.Д. Процессы намагничивания и перемагничивания в магнетиках : Конспект лекций / Д.Д. Мишин; Калининск. гос. ун-т. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1973. – 150 с.
1047547
  Петров Игорь Николаевич Процессы намагничивания и размагничивания магнетитосодержащих горных пород при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 412 / Петров Игорь Николаевич; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1047548
  Парфенов В.В. Процессы намагничивания ферромагнетиков в области высоких магнитных полей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Парфенов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 26л.
1047549
   Процессы нефтеобразования в акватории Каспийского моря. – Москва, 1978. – 143с.
1047550
  Карбованец М.И. Процессы нуклонной перезарядки в нелинейной киральной динамике / М.И. Карбованец. – К., 1978. – 11с.
1047551
  Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV-XVII веках / С. Тухолка. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1909. – 70 с.
1047552
  Шумилов В А. Косарев Процессы обмена на границе океан - атмосфера : (Конспект лекций) / В А. Косарев Шумилов, В.Л. Лебедев. – Москва : Московский университет, 1973. – 205с.
1047553
  Гетманец О.М. Процессы образования --бозонов при высоких энергиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Гетманец О.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 14л.
1047554
  Иванов В.С. Процессы образования заряженных частиц в области у порога элементарной фотоионизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Иванов В.С. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 21 с.
1047555
  Пыж В.М. Процессы образования и W-мезонов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пыж В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1974. – 14л.
1047556
  Черняк Н.Б. Процессы образования и использования энергии в кровяных пластинках человека. : Автореф... доктор биол.наук: / Черняк Н.Б.; АМН СССР. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1047557
  Соколов В.А. Процессы образования и миграции нефти и газа. / В.А. Соколов. – М., 1965. – 276с.
1047558
  Столетний И.В. Процессы образования и распада промежуточных векторных W- и Z- бозонов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Столетний И.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 16л.
1047559
  Кривовяз И.М. Процессы образования прочных углеродистых материалов / И.М. Кривовяз. – Ташкент, 1970. – 152с.
1047560
  Заяц А.А. Процессы образования резонансов в -и -столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Заяц А.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1047561
  Боргман В.А. Процессы образования скрытого и видимого изображения в светочувствительных стеклах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Боргман В.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л.
1047562
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эрозии в связи с факторами физико-геологической обстановки нижнего приднепровья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Коваль В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 48л.
1047563
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эррозии в связи с факторами физико-геологической обстановки Нижнего Поднепровья : Дис... канд. геолог.наук: / Коваль В.А.; КГУ им т.Г.Шевченко, кафедра общей геологии. – К, 1954. – 391л. – Бібліогр.:л.381-391
1047564
  Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации: Литология и геохимия. / А.П. Лисицын. – М., 1978. – 392с.
1047565
  Пельтек Ч.Н. Процессы окисления и фосфорилирования в прорастающих семенах ячменя под влиянием гиббереллина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пельтек Ч.Н.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1967. – 23л.
1047566
  Блюмберг Э.А. Процессы окисления сжиженных газов как методы получения кислородсодержащих соединений. : Автореф... Доктора хим.наук: / Блюмберг Э.А.; АН СССР. – М, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1047567
  Невесский Е.Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря / Е.Н. Невесский. – Москва : Наука, 1967. – 256с.
1047568
   Процессы осадочного и вулканогенно-осадочного накопления цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 159с.
1047569
  Николаева С.П. Процессы палатализации губных и губно-зубных согласных в балкано-романских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева С. П.; ЛГУ, Каф. ромаской филол. – Л., 1968. – 20л.
1047570
  Тимохин Валерий Владимирович Процессы перезарядки и рождения адронов в дуальном подходе. : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин Валерий Владимирович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
1047571
  Тимохин В.В. Процессы перезарядки и рождения адронов в дульном подходе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин В.В. ; КГУ. – Киев, 1983. – 19 с.
1047572
  Рудяк В.И. Процессы переключения в нелинейных кристаллах / В.И. Рудяк. – Москва : Наука, 1986. – 248с.
1047573
  Давиденко И.И. Процессы перемагничивания информационных сред в пространственно-неодноразовых тепловом, световом и магнитном полях / Давиденко И.И. – Киев, 1992
1047574
  Ранжуров Н.Б. Процессы перемагничивания монокристалов трансформаторной стали в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Ранжуров Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1047575
  Кучеренко Н.Е. Процессы переметилирования в первичных механизмах биохимического действия радиации и некоторые пути их направленной модификации : 03. 00. 04: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук / Кучеренко Н.Е.; АН УССР. Ин-т биохимии. – Киев, 1976. – 43 с.
1047576
  Кафаров В.В. Процессы перемешивания в жидких средах. / В.В. Кафаров. – М.-Л., 1949. – 88с.
1047577
  Ораевский В.Н. Процессы переноса в анизотропной околоземной плазме / В.Н. Ораевский. – Москва : Наука, 1985. – 173 с.
1047578
   Процессы переноса в высокотемпературных и химически реагирующих потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1982. – 154с.
1047579
  Гольдштик М.А. Процессы переноса в зернистом слое. / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1984. – 163с.
1047580
  Степанов А.С. Процессы переноса в низкотемпературной плазме термоэмиссионного преобразования энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1047581
   Процессы переноса в одно- и двухфазных средах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1986. – 191с.
1047582
   Процессы переноса в однородных и неоднородных средах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 145с.
1047583
  Гринчик Н.Н. Процессы переноса в пористых средах, электролитах и мембранах / Н.Н. Гринчик. – Минск : ИТМО АН БССР, 1991. – 251 с.
1047584
  Федоровский А.Д. и др. Процессы переноса в системах газ - жидкость / А.Д. и др. Федоровский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255с.
1047585
   Процессы переноса в струйных и каналовых течениях. – Алма-Ата, 1986. – 82с.
1047586
  Соковишин Ю.А. Процессы переноса в струях несмешивающихся жидкостей / Ю.А. Соковишин. – Л, 1990. – 182с.
1047587
  Горлей П.Н. Процессы переноса в теллуре / П.Н. Горлей, В.С. Радченко, В.А. Шендеровский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280 с.
1047588
   Процессы переноса вблизи поверхности раздела океан -- атмосфера. – Л., 1974. – 239с.
1047589
  Чернега Д.Ф. Процессы переноса водорода в литейных алюминиевых и железоуглеродистых сплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.04 / Чернега Д.Ф.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1974. – 43л.
1047590
  Гудаев Олег Александрович Процессы переноса заряда в кристаллах и пленках германата висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гудаев Олег Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1047591
  Коен М.А. Процессы переноса заряженных частиц в ионосфере и плазмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Коен М.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23-24
1047592
  Жданов В.М. Процессы переноса и релаксации в молекулярных газах / В.М. Жданов, М.Я. Алиевский. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
1047593
  Лапидес И.Л. Процессы переноса и структурыне перкращения в группе амфиболов при повышенных температурах : Автореф... канд. физ.наук: / Лапидес И. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1969. – 22л.
1047594
   Процессы переноса тепла и массы при сушке различных материалов. – Минск, 1974. – 235с.
1047595
   Процессы переноса теплоты и вещества : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199с.
1047596
   Процессы переноса энергии в парах металлов : межведом. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 195с.
1047597
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 186 с.
1047598
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 122с.
1047599
  Шек Ю.Б. Процессы переноса энергии и фотохимические реакции в органических стеклах : Автореф... канд .физ матнаук: 056 / Шек Ю. Б.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1047600
  Дудник Е.Ф. Процессы переполяризации в монокристаллах ВаТіО3 и твердых растворах на его основе : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 049 / Дудник Е.Ф. ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
1047601
  Шнейдер Э.Я. Процессы переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, обладающих униполярностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шнейдер Э.Я.; Роств. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
1047602
  Янков В.И. и др. Процессы переработки волокнообразующих полимеров / В.И. и др. Янков. – М., 1989. – 318с.
1047603
  Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике / Е.З. Майминас. – М, 1971. – 390с.
1047604
  Мячкин В.И. Процессы подготовки землетрясений / В.И. Мячкин. – Москва : Наука, 1978. – 232с.
1047605
  Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / В.Р. Именитов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 504 с. – Библиогр.: с. 500-501
1047606
   Процессы подтопления застроенных территорий грунтовыми водами. – М., 1985. – 128с.
1047607
   Процессы познания в деятельности личности. – Ульяновск, 1988. – 140с.
1047608
   Процессы полимеризации и физико-химические методы исследования. – К., 1987. – 158с.
1047609
  Насирова Т.И. Процессы полумарковского блуждания. / Т.И. Насирова. – Баку, 1984. – 169с.
1047610
  Эль-Мосаллами С И.Х. Процессы поляризации и обмена при столконовении электронов и позитронов с атомами и ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эль-Мосаллами И.Х.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 8л.
1047611
  Сухинский А.Н. Процессы поляризации монокристаллов SbSI в слабых электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сухинский А.Н.; Днепропетровский гос. ун-т. – 14л.
1047612
   Процессы почвообразования и эволюция почв. – М., 1985. – 248с.
1047613
  Панин В.Е. Процессы превращений и основные факторы упрочения в ряде твердых растворов на основе меди : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Панин В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 24л.
1047614
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения веществ земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Дис... канд. геолого-мин.наук: / Рахимова И.Ш.; Львов. филиал ин-та геофизики. – Львов, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
1047615
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения вещества земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Рахимова И.Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1047616
  Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме / И.Н. Сливков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 256 с.
1047617
   Процессы прибрежно-морского россыпеобразования. – Москва : Наука, 1977. – 183с.
1047618
  Себестиан Г.С. Процессы принятия решений при распрознавании образов. / Г.С. Себестиан. – К., 1965. – 151с.
1047619
  Шура-Бура Процессы проведения в синцитиальных структурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шура-Бура Т.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1047620
  Чтян Гаянэ Гургеновна Процессы пространственной синхронизации биопотенциалов коры головного мозга у детей 4-5 лет при предъявлении и опознании предметов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Чтян Гаянэ Гургеновна; АН Арм.ССр. Ин-т физиологии им. Л.А.Орбели. – Ереван, 1978. – л. – Бібліогр.:с.19-20
1047621
  Кирсанов В.В. Процессы радиационного дефектообразования в металлах / В.В. Кирсанов, А.Л. Суворов, Ю.В. Трушин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.
1047622
   Процессы развития в языке. – М., 1959. – 196с.
1047623
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 77с.
1047624
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 96с.
1047625
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1969. – 36с.
1047626
   Процессы развития и методы исследования прибрежной зоны моря. – М., 1972. – 245с.
1047627
  Тагунова И.А. Процессы развития наднационального пространства в контексте формирования мирового образовательного пространства // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISBN 5-204-00454-8
1047628
  Хюбнер Ф. Процессы размола и сепарации в пылеприготовительных установках паровых котлов / Ф. Хюбнер. – М, 1963. – 36с.
1047629
  Мухамедиев Ш.А. Процессы разрушения в литосфере Земли / Ш.А. Мухамедиев. – М., 1990. – 203с.
1047630
  Дин Р. Процессы распада в клетке / Р. Дин. – Москва, 1981. – 120с.
1047631
   Процессы рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы. – Таллин, 1976. – 168с.
1047632
  Файфман М.П. Процессы рассеяния М-мезоатомов и образования М-мезомолекул в смеси изотонов водорода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Файфман М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – л.
1047633
  Ковбык А.А. Процессы растворения хлорного железа и свойства его растворов в неводных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Ковбык А.А.; Днепропетр.хим.-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 16л.
1047634
   Процессы реального кристаллообразования. – Москва : Наука, 1977. – 234 с.
1047635
   Процессы регенерации в онтогенезе растений. – Махачкала, 1991. – 98с.
1047636
  Бойченко А.А. Процессы региональной интеграции в мировой экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 70-94. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1047637
   Процессы регулирования в моделях экономических систем. – М., 1961. – 293с.
1047638
  Беллман Р. Процессы регулирования с адаптацией / Р. Беллман. – М., 1964. – 359с.
1047639
   Процессы релаксации в системе параметрически возбуждённых спиновых волн в ферритах : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Круценко, ЯИ.В, В.Б. Черепанов // Тезисы доклада Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1047640
  Пересунько Юрий Петрович Процессы рождения электронно-позитроных пар при больших передачах импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Пересунько Юрий Петрович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 20л.
1047641
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1. – 1975. – 268с.
1047642
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2. – 1975. – 438с.
1047643
  Дьяконенко Ю.П. Процессы роста и структурные особенности кристаллов, образующихся в аморфных пленках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконенко Ю.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
1047644
   Процессы роста кристаллов и пленок полупроводников : труды симпозиума. – Новосибирск : АН СССР, 1970. – 683с.
1047645
  Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
1047646
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука, 1981. – 277с.
1047647
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок : Сб.науч.трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 199с. – ISBN 5-02-028671-0
1047648
  Тарасов А.В. Процессы рудообразования в свинцово-цинковых месторождениях. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1979. – 131с.
1047649
  Перловский Л.И. Процессы с барионным обменом при высоких энергиях и квантовая теория поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Перловский Л.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1047650
  Сильвестров Д.С. Процессы с дискретной компонентой полумарковского типа / Д.С. Сильвестров. – К., 1977. – 50с.
1047651
  Житомирский И.С. Процессы с дискретным вмешательством случая : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житомирский И. С.; АН УССР, Физ. техн. ин-т температур. – Х., 1967. – 15л.
1047652
  Королюк Владимир Владимирович Процессы с независимыми превращениями с полумарковскими переключениями : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Королюк Владимир Владимирович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 107л.
1047653
  Королюк В.В. Процессы с независимыми приращениями с полумакровскими переключениями : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Королюк В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1047654
  Загребаев В.И. Процессы с перераспределением нуклонов и структура оптического потенциала : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.16 / Загребаев В.И.;. – Л, 1979. – 18л.
1047655
  Вайнштейн И А. Процессы с участием п-механов и гипотеза частичного сохранения аксиального тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Вайнштейн А.И; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1047656
  Никитин Д.И. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты бактерий : (Род Bdellovibrio) / Д.И. Никитин, Э.С. Никитина; АН СССР, Ин-т микробиологии. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
1047657
  Сенявский С.Л. Процессы сближения классов и социальных слоев советского общества в условиях развитого социализма / С.Л. Сенявский. – М., 1977. – 63с.
1047658
  Мартышеня В.В. Процессы сближения между умственным и физическим трудом в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 2038 / Мартышеня В.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
1047659
  Мазур А.И. Процессы сваркии пайки в производстве полупроводниковых приборов / А.И. Мазур, В.П. Алехин, М.Х. Шоршоров. – Москва, 1981. – 223 с.
1047660
  Адуцкевич Л.Б. Процессы семантизации лексики неродного языка (психолингвистическое исследование) / Адуцкевич Л.Б. – Минск, 1993. – 21 с.
1047661
  Дзадалиев Д.А. Процессы скарнообразования в Южно-Дашкесанском железорудном месторождении. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дзадалиев Д.А.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 31л.
1047662
  Баранник Виктор Петрович Процессы слабого взаимодействия с участием лептонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Баранник Виктор Петрович; Харьк. гос. ун-т. – Х, 1981. – 12л.
1047663
  Зименков Р.И. Процессы слияний и поглощений: опыт США и Россия // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 64-82. – ISSN 0321-2068
1047664
  Лисицын А.П. Процессы современного осадкообразования в Беринговом море. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1966. – 575с.
1047665
   Процессы современного рельефообразования в Сибири. – Иркутск, 1978. – 139с.
1047666
  Гаман-Голутвина Оксана Викторовна Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт : часть 1 // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 67-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1047667
  Гришина Т.В. Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 243-247. – ISSN 2073-9591


  В статье представлены результаты изучения процессов социального включения возрастных групп в Украине в сравнительной Европейской перспективе. Под социальным включением подразумевается многомерный процесс участия индивида или социальной группы в жизни ...
1047668
  Шолпо Г.П. Процессы стабилизации остаточной намагниченности горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шолпо Г.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
1047669
  Миколайчук А.Г. Процессы старения и окисления полупроводниковых пленок : учеб. пособие / А.Г. Миколайчук. – Львов : Вища школа, 1979. – 104 с.
1047670
  Мак-Даниель В И. Процессы столкновений в ионизированных газах : пер. с англ. / В И. Мак-Даниель. – Москва : Мир, 1967. – 832 с.
1047671
  Разиков К.Х. Процессы структурообразования в ориенатированных полимерных волокнах. : Автореф... канд.хим.наук: / Разиков К.Х.; МГУ. – М, 1962. – 15л.
1047672
  Маслов Валерий Викторович Процессы структурообразования при кристаллизации однофазных сплавов в сильно неравновесных условиях : автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Маслов Валерий Викторович ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
1047673
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 152 с.
1047674
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 99с.
1047675
   Процессы сульфатизации в цветной металлургии. – М., 1963. – 94с.
1047676
   Процессы тепло- и массообмена в криогенных системах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 132 с.
1047677
   Процессы тепло- и массообмена в мерзлых горних породах. – М., 1965. – 148с.
1047678
   Процессы тепло- и массообмена в элементах термооптических устройств : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1979. – 226с.
1047679
   Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. – М., 1978. – 247с.
1047680
   Процессы тепломассообмена в одно- и двухфазных системах. – Днепропетровск, 1988. – 128с.
1047681
   Процессы тепломассообмена в эенргетических установках. – Минск, 1990. – 160с.
1047682
  Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
1047683
  Коленчиц О.А. Процессы тепломассопереноса в лампах накаливания / О.А. Коленчиц, В.И. Алейникова, В.И. Туровская. – Минск, 1989. – 158 с.
1047684
  Балайка Б. Процессы теплообмена в аппаратах химической промышленности / Б. Балайка, К. Сикора. – М, 1962. – 352с.
1047685
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1047686
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1047687
   Процессы теплообмена в ожиженных и отвердевших газах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 136с.
1047688
   Процессы теплообмена в сопловых лопатках газовых турбин в натурных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Коржаницкий В. Н,; Коржаницкий В. Н,; АН УССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – К., 1964. – 13л.
1047689
  Лис Л. Процессы теплопередачи при входе летательного аппарата в плотные слои атмосферы / Л. Лис. – М., 1960. – 10с.
1047690
  Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. / А.П. Лисицын. – М., 1991. – 269с.
1047691
  Дружинин Г.В. Процессы технического обслуживания автоматизированных систем / Г.В. Дружинин. – М, 1973. – 272с.
1047692
  Суровцев Ю.С. Процессы типа фоторождения пи-мезонов на нуклонах и электромагнитная структура адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Суровцев Ю.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1047693
  Выскребенцева Э.И. Процессы тканевого дыхания в полостной жидкости тутового шелкопряда (Mombyx mori) в период метаморфоза : Автореф... канд. биол.наук: / Выскребенцева Э.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1957. – 22л.
1047694
  Васильев М.А. Процессы тпуска закаленных сталей, легированных некарбиднообразующими элементами : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев М.А.; КПИ. – К, 1967. – 20л.
1047695
  Смирнов Г И. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе : Окончание. Начало в №2, 2013 // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 83-89 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв
1047696
  Миронов В.В. Процессы трансформации культуры в глобализирующемся мире : коммукационный вектор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-25. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуются основные характеристики локальных культур
1047697
  Коровицына В Н. Процессы трансформации чешской семьи в середине XX – начале XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 194-205. – ISSN 0130-3864
1047698
  Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях. / Б.П. Устименко. – Алма-Ата, 1977. – 228с.
1047699
  Шварц К.К. Процессы тушения люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шварц К.К. ;. – Тарту, 1960. – 13 с.
1047700
  Алукер Э.Д. Процессы тушения радиолюминисценции щелочно-галлоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алукер Э. Д.; Физ. ин-т им. Лебедева АН СССР. – М., 1966. – 11л.
1047701
  Мухин Ю.В. Процессы уплотнения глинистых осадков / Ю.В. Мухин. – М., 1965. – 200с.
1047702
  Конева Н.А. Процессы упорядочения и механические свойства тройных сплавов на основе Ni3Fe : Автореф... кандидата физ.-математическихнаук: / Конева Н.А.; МВ ССО РСФСР. Томск. ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1047703
  Сендеров Э.Э. Процессы упорядочения каркасных алюмосиликатов / Э.Э. Сендеров. – М., 1990. – 207с.
1047704
  Харченко Д.О. Процессы упорядочения сложных систем : монография / Д.О. Харченко, В.О. Харченко. А.В. Дворниченко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-261. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1072-7
1047705
   Процессы управления в механических системах. – М., 1990. – 90с.
1047706
   Процессы управления и обработки информации. – Алма-Ата, 1982. – 147с.
1047707
   Процессы управления и устойчивость: Труды ХХХІ научной конференции факультета прикладной математики-процессов управления.1-7 апреля 2000 года. – Санкт-Петербург : НИИ Химии СПбГУ, 2000. – 556 с. – ISBN 5-7997-0201-8
1047708
  Абелишвили Т.Л. Процессы упругого рассеяния и передчи нуклона при столкновении ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абелишвили Т.Л.; М-во высш.и сред. спец образования УССР. – Харьков, 1962. – 10л.
1047709
   Процессы утомления и восстановления в деятельности организма. – К., 1958. – 352с.
1047710
  Абызов С.С. Процессы фиксации азота при компостировнии кислых торфов : Автореф. дис... канд. биол. наук / Абызов С.С. ; МВиССО РСФСР. – Москва, 1962. – 19 л.
1047711
  Мирошников Виктор Анатольевич Процессы фореза в магнитном и электрическом полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирошников Виктор Анатольевич; МФТИ. – Долгопрудный, 1981. – 16л.
1047712
   Процессы формирования и внетригодовой изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей Черного моря. – Севастополь, 1988. – 193с.
1047713
  Мехтиев Ш.Ф. Процессы формирования и преобразования состава нефти и газа в природе / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1985. – 143с.
1047714
  Кирюхин В.К. Процессы формирования иодных вод. / В.К. Кирюхин, В.М. Швец. – М., 1980. – 95с.
1047715
   Процессы формирования качества воды в питьевых водохранилищах. – М., 1979. – 146с.
1047716
  Лясковский М.И. Процессы формирования клеточной оболочки и полегание озимой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Лясковский М.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 28л.
1047717
   Процессы формирования лексики русского литературного языка. – Л., 1966. – 332с.
1047718
   Процессы формирования рельефа Сибири. – Новосибирск, 1987. – 184с.
1047719
   Процессы формирования скользящего разряда на диэлектрических подложках с потенциальным барьером / В.П. Шорин, О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; В.П. Шорин В.П., О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; Федеральная целевая программа "Гос. поддержка интеграции высшего образазования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы". – Москва : Логос, 2000. – 152с. – ISBN 5-88439-127-7
1047720
  Бояринов П.М. Процессы формирования термического режима глубоких пресноводных водоемов / П.М. Бояринов, М.П. Петров; Отв.ред.Н.Н.Филатов. – Ленинград : Наука, 1991. – 173с.
1047721
  Фомина М.В. Процессы формирования угроз экономической безопасности страны // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 54-59. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1047722
  Искаков Л.И. Процессы фотоионизации алифатических и ароматических аминов в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Искаков Л.И.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова. – М., 1973. – 13л.
1047723
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 346л. – Бібліогр.:л.311-346
1047724
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1047725
  Борисов Валерий Борисович Процессы хемоионизации при парных столкновениях возбужденных атомов в бестоковой плазме инертных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Борисов Валерий Борисович; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1047726
  Владимиров А.Д. Процессы экстраполяции в глазодвигательной системе. / А.Д. Владимиров, Е.Д. Хомская. – Москва, 1981. – 165с.
1047727
  Тихонов А.Н. Процессы электронного переноса в фотосинтез высших растений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Тихонов А. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1047728
   Процессы элементарных взаимодействий в атомах : сборник. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1985. – 208с.
1047729
  Нгуен Суан Нгиа Процессы эпитаксиального выращивания легированных структур на основе соединений А3Б5 и исследование их характеристик : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Нгуен Суан Нгиа; Национальная АН Украины, Ин-т физики полупроводников. – К., 1994. – 15л.
1047730
  Пензина Э.Э. Процессы, происходящие в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром, под действием рентгеновских лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пензина Э.Э.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 14л.
1047731
  Григорьев С.В. Процессы, стационарные относительно некоторой группы линейных преобразований, и решение линейных задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григорьев С.В. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 7 с.
1047732
   Процессы: Гласность и мафия: противостояние. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 192с.
1047733
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1047734
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 462 с. – ISBN 978-966-364-465-9
1047735
  Павлик П.М. Процесуальна документація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-364-839-2
1047736
   Процесуальна документація : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
1047737
  Сопронюк І. Процесуальна економія на стадії порушення кримінальної справи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 311-317. – ISSN 0132-1331
1047738
  Орел Ю.В. Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 79-87
1047739
  Кохановська О.В. Процесуальна наука як складова наукової роботи юридичного факультету Київського національного університету та участь студентів у перспективних наукових розробках // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 75-79
1047740
  Середа Григорій Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 38-42
1047741
  Скрябін О.М. Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики / О.М. Скрябін, Д.І. Криворучко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 253-260. – (Юридичні науки ; № 3)
1047742
  Ворона П.В. Процесуальна природа виконавчого провадження у системі права Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 118-130. – (Право. Економіка. Управління)
1047743
  Біденко М. Процесуальна регламентація оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.50-52
1047744
  Капустіна М.В. Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 108-113. – ISSN 1993-0917
1047745
  Саєнко С.І. Процесуальна роль протоколу про адміністративне правопорушення на стадії попереднього розслідування справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 202-208.
1047746
  Ткачук О.С. Процесуальна роль суду та сторін у здійсненні судочинства: еволюція національної моделі цивільного судочинства та перспективні вдосконалення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 127-146. – ISSN 2310-6166
1047747
  Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого в умовах реформованого кримінального процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-77


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1047748
  Михайленко О.Р. Процесуальна самостійність слідчого та її роль у забезпеченні законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье раскрыто содержание процессуальной самостоятельности следователей прокуратуры, МВД и КГБ. Анализируются некоторые спорные точки зрения. Вносятся предложения по усилению гарантий процессуальной самостоятельности следователей и по обеспечению ...
1047749
  Волошина В.К. Процесуальна самостійність слідчого як засада кримінального провадження // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-419-300-6
1047750
  Лисюк Ю.В. Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
1047751
  Касьяненко Л. Процесуальна фінансово-правова теорія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 50-54.
1047752
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
1047753
  Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ухвали суду, якими вирішуються питання про забезпечення доказів. Визначений зміст ухвали про забезпеченням/відмову у забезпеченні доказів, в тому числі із врахуванням особливостей кожного способу забезпечення доказів. Окрема увага ...
1047754
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч. 1 ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1047755
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч.1ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1047756
  Битяк Ю. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб"єктів владних повноважень / Ю. Битяк, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
1047757
  Приходько Х.В. Процесуальна форма муніципального управління в Україні: спроба концептуального аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-95.
1047758
  Самодін А.В. Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 194-201. – ISSN 2222-5374
1047759
  Щербак С. Процесуальна форма примусового виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 39-42
1047760
  Мельник С.М. Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.09 / Мельник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22 с. – Бібліогр.:с.19-20
1047761
  Мельник Сергій Миколайович Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Мельник Сергій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1047762
  Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 157-164
1047763
  Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : монографія / С.О. Короєд ; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. наук України. – Київ : Леся, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-97-0
1047764
  Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1047765
  Марченко Л.І. Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів аграрного коледжу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 66-68
1047766
  Добкін М. Процесуальне законодавство вимагає змін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-23


  Закон позбавив органи прокуратури процесуального права сприяти правосуддю
1047767
  Пашковська Т. Процесуальне законодавство: новації та пропозиції Ради з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 37
1047768
  Моїсєєв О.М. Процесуальне значення допиту експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 120-126. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто ситуації прийняття рішень в умовах тактичного ризику.
1047769
  Лічман Л. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 167-174. – ISSN 1026-9932
1047770
  Карпенко М.І. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження : (порівняльно-правова характеристика) / М.І. Карпенко, М.М. Чонка // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 178-186. – ISSN 2222-5374
1047771
  Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 409-416. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено різні погляди науковців з приводу виконання прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням; проаналізовано повноваження прокурора на досудовому слідстві, згідно з чинним законодавством та проектом КПК ...
1047772
  Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 516-520. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1047773
   Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи : наук.-практ. посібник / [Амелін О.В. та ін. ; редкол.: І.М. Козьяков та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 749, [1] с. : іл., табл., схеми. – Авт. зазн. на с. 744-749. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7220-29-8
1047774
  Голуб В. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: у контексті євроінтеграції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 32-42


  Розглядаються питання виокремлення ключових аспектів процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням. На основі аналізу зарубіжного досвіду виділено напрями вдосконалення вітчизняного процесуального керівництва в контексті євроінтеграції.
1047775
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Додатки: арк. 219-242. – Бібліогр.: арк. 191-218
1047776
  Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1047777
  Лошицький М.В. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 330-337. – ISSN 1563-3349
1047778
  Мірошніков І.Ю. Процесуальне положення прокурора в апеляційному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.169-174. – ISSN 0201-7245
1047779
  Лясковський Г.О. Процесуальне положення свідка в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 131-142. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются вопросы относящиеся к анализу прав, обязанностей и ответственности свидетелей в советском уголовном процессе. Анализ процессуального положения свидетелей дается на основе действующего уголовно-процессуального законодательства и ...
1047780
  Тищенко О.І. Процесуальне положення учасників судово­го розгляду при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 190-196. – ISSN 0201-7245
1047781
  Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1047782
  Шибіко В.П. Процесуальне становище обвинуваченого в стадії попереднього розслідування за кримінально-процесуальним правом НДР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 83-91. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье в сравнительно-правовом плане исследуется комплекс процессуальных прав, при помощи которых обвиняемый в уголовном процессе ГДР в стадии предварительного расследования, получает реальную возможность защищаться от выдвинутого против него ...
1047783
  Зінов"єва А.В. Процесуальне становище органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 6-11.
1047784
  Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.93-97. – ISSN 0132-1331
1047785
  Хотинська О Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.85-88. – ISSN 0132-1331
1047786
  Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.53-56. – ISSN 0132-1331
1047787
  Романюк Я.М. Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 5 (165). – С. 41-48
1047788
  Мельник І.С. Процесуальний аспект форми нотаріальної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 37-48
1047789
  Смітюх А. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 100-103
1047790
  Бурак В. Процесуальний зміст поняття трудового спору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1047791
  Лемешко О.М. Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 153-162. – ISSN 0201-7245
1047792
  Капліна О.В. Процесуальний механізм захисту прав людини в кримінальному судочинстві: шляхи вдосконалення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 248-250


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1047793
  Одосій О.Ю. Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову: окремі аспекти // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-40
1047794
  Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К. Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 2222-5374


  У статті у відповідності до чинного Кримінального процесуального кодексу України висвітлені такі запобіжні заходи: особисте зобов"язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
1047795
  Леоненко І.В. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30
1047796
  Тищенко О.І. Процесуальний порядок зміни і скасування запобіжного заходу у виді взяття під варту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1047797
  Астапенко О. Процесуальний порядок і правова регламентація подання доказів у порядку ч. 2 ст. 66 КПК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-81.
1047798
  Васильєва-Шаламова Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному прноцесі // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
1047799
  Логвінова М.В. Процесуальний порядок скасування усиновлення: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 21-29
1047800
  Коровайко Олександр Процесуальний порядок скороченого судового слідства: перспективи удосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 89-92
1047801
  Турман Н. Процесуальний порядокк реалізації відмови прокурора від підтримання державного обвинуваченняя в суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 101-105
1047802
  Демський Е. Процесуальний примус у правовій системі України: постановка проблеми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 50-62
1047803
  Кайдашев Р.П. Процесуальний статус Верховного Суду України як суб"єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 66-70. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1047804
  Андронов І.В. Процесуальний статус дитини у сімейних спорах // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-419-272-6
1047805
  Лисенко А.М. Процесуальний статус експерта та спеціаліста в судовому процесі // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1047806
  Теут З. Процесуальний статус засудженого в стадії вироку, ухвали, постанови суду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 130-133
1047807
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
1047808
  Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
1047809
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
1047810
  Бабич А.В. Процесуальний статус особи, яка вчинила злочин // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1047811
  Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 337-347. – ISSN 1026-9932
1047812
  Панасюк Т.І. Процесуальний статус потерпілого згідно з проектом Кримінально- процесуального кодексу України / Т.І. Панасюк, Т.С. Цвігун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 137-143
1047813
  Сольонова О.О. Процесуальний статус потерпілого: проблемні питання та шляхи вдосконалення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 139-145. – ISSN 2410-3594
1047814
  Абламський С.Є. Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 80-84. – ISSN 1727-1584
1047815
  Луцик В. Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН / В. Луцик, Г. Ніколайчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 175-179
1047816
  Тимошенко Ю.П. Процесуальний статус слідчого // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 165-169
1047817
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1047818
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Литвинчук О.І.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – 234с. + Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 175-193
1047819
  Сиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 104-107. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1047820
  Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1047821
  Перч В. Процесуальний статус сторони обвинувачення у підготовчому судовому провадженні / В. Перч, Л. Матієк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-65
1047822
  Бачун О. Процесуальний статус суб"єктів адміністративного судочинства: постановкапитання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1047823
  Скрипіна Ю.В. Процесуальний статус судового слідчого за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 121-126. – ISSN 0201-7245
1047824
  Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 113-117


  Стаття присвячена аналізу процесу медіації як спроби досягнути добровільного порозуміння (примирення) між потерпілим і правопорушником із метою відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди за допомогою неупередженої, підготовленої для ...
1047825
  Штефан А.С. Процесуальний юридичний факт і його ознаки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2220-1394
1047826
  Кухарєв О.Є. Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 33-37
1047827
  Угриновська О. Процесуальні аспекти виклику особи як відповідача у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 434-435. – ISBN 978-617-7069-17-0
1047828
  Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 16-19
1047829
  Гнап Д.Д. Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 71-78. – ISSN 2078-9165
1047830
  Легких В.В. Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 90-96. – ISSN 2310-9769
1047831
  Гордієнко Г. Процесуальні аспекти застосування позовної давності судами загальної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-53
1047832
  Гора М.А. Процесуальні аспекти захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 189-194. – ISBN 978-966-927-142-6
1047833
  Андрущенко Т.С. Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
1047834
  Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-139.
1047835
  Емішянц О.Б. Процесуальні аспекти функціонування особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-498-3
1047836
  Пугаченко О.Б. Процесуальні вимоги призначення та проведення економічних експертиз // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 207-215. – (Економічні науки ; вип. 26)
1047837
   Процесуальні гарантії в кримінальному провадженні України у контексті міжнародних стандартів // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 326-346. – ISBN 978-966-919-129-8
1047838
  Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються процесуальні гарантії цивільного судочинства. Пропонується їх визначення та розкривається сутність та значення в механізмі правового регулювання. В статье анализируются процессуальные гарантии гражданского судопроизводства. ...
1047839
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії виконання судових рішень в цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1047840
  Строков І.В. Процесуальні гарантії забеспечення прав і свобод особи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 355-363. – (Юридична ; Вип. 1)
1047841
  Башкатова В.В. Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 170-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1047842
  Заворотько П.П. Процесуальні гарантії недоторканності особи боржника в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1047843
  Маланюк А. Процесуальні гарантії прав і свобод особи, видачу якої вимагає іноземна держава // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.602-608. – Бібліогр.: 17 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1047844
  Сусло Д.С. Процесуальні гарантії правосуддя в СРСР / Д.С. Сусло. – Київ, 1981. – 48с.
1047845
  Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 2222-5374
1047846
  Льодіна О. Процесуальні диверсії у справах про банкрутство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 85-92
1047847
  Калакайло Р.І. Процесуальні дії на стадії оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил у позасудовому порядку // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 141-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено характеристиці процесуальних дій, які застосовуються уповноваженими посадовими особами Державної фіскальної служби України на стадії оскарження постанови митниці про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил. ...
1047848
  Прокопенко В.В. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил : монографія / В.В. Прокопенко, Р.І. Калакайло. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175. – ISBN 978-617-7096-38-1
1047849
  Гутаріна К.Ю. Процесуальні документи в адвокатській практиці: заява про апеляційне оскарження // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 46-47.
1047850
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-86-1
Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування / [Присяжнюк І. І., Севрук Ю.Г., Геселев О.В. та ін.]. – 2016. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 369-371. – Бібліогр.: с. 365-368
1047851
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-87-8
Т. 2 : Процесуальні документи прокурора у судовому кримінальному провадженні / [Присяжнюк І. І., Толочко О.М., Попов Г.В. та ін.]. – 2016. – 286, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 285-286. – Бібліогр.: с. 283-284
1047852
   Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В.В. Городовенко, В.О. Гринюк, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545, [3] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-588-3
1047853
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Київ : Атіка, 2008. – 616с. – ISBN 966-326-225-7
1047854
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
1047855
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / Фурсв С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1088с. – (Процесуальні науки;). – ISBN 978-966-8721-37-3
1047856
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
1047857
  Медведєва М.О. Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 108-109. – ISSN 2413-7189
1047858
  Лук"янець Д. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-121. – ISSN 0132-1331
1047859
  Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 65-69. – (0). – ISSN 2078-9165
1047860
  Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 111-114.
1047861
  Ганова Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження / Ганова, О. Ізотов // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 64-70. – ISSN 2311-6676
1047862
  Лук"янець Д. Процесуальні конструкції адміністративної відповідальності колективних суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-40.
1047863
  Яворський Б. Процесуальні можливості сторони захисту під час проведення слідчих дій необхідно вдосконалити // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 387-394. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1047864
  Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 53-56
1047865
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права
1047866
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10. – С. 137-144. – ISSN 2222-5374
1047867
  Навроцька В.В. Процесуальні наслідки перекваліфікації діяння, у результаті чого воно переходить до категорії справ з іншим видом обвинувачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-123. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1047868
  Вербановський В. Процесуальні наслідки укладення угод в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 437-439. – ISBN 978-617-7069-15-6
1047869
  Сергієнко Н.А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 147-153


  У науковій статті аналізуються процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду у випадках, якщо така угода була укладена: до звернення з позовом до господарського суду; під час розгляду господарського спору в суді.
1047870
  Котюк О.І. Процесуальні наукові принципи судової експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
1047871
  Познякова Т. Процесуальні норми бюжетного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.74-77
1047872
  Кондрат"єва Л.А. Процесуальні норми та правила розгляду справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 49-52. – (Правознавство ; Вип. 385)
1047873
  Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 4-7
1047874
  Шершньова В.О. Процесуальні основи діяльності слідчого під час провадження досудового слідства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 161-165
1047875
  Шехавцов Р.М. Процесуальні особливості відсторонення від посади під час досудового розслідування корупційних злочинів, вчинених окремою категорією службових осіб // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-300-6
1047876
  Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 77-84. – ISSN 2222-5374
1047877
  Глобенко Г. Процесуальні особливості закриття провадження у кримінальній справі щодо померлого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1047878
  Поливач Р. Процесуальні особливості залишення позову без розгляду на стадії апеляційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 378-379. – ISBN 978-617-7069-14-9
1047879
  Тарасенко Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 150-158. – ISSN 1026-9932
1047880
  Лєшукова І. Процесуальні особливості міжнародної співпраці слідчих органів внутрішніх справ України при розв"язанні питань про видачу (екстрадицію) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 175-179


  У статті досліджується сутність правового інституту видачі (екстрадиції) злочинців, порядок його застосування.
1047881
  Стецюк Б.Р. Процесуальні особливості надзвичайного правосуддя за часів Української Центральної Ради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 37-40
1047882
  Панталієнко Я. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 66-70
1047883
  Пудрик Н.С. Процесуальні особливості податково-правового регулювання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 16-19
1047884
  Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 110-117. – ISSN 1999-5717
1047885
  Смокович М. Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 200-211. – ISSN 1026-9932
1047886
  Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 383-384. – ISBN 978-617-7069-14-9
1047887
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 200-229
1047888
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1047889
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 190-215
1047890
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1047891
  Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1047892
   Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / В.В. Кривенко, І.П. Самсін, В.Л. Маринченко, О.Н. Панченко, М.І. Смокович, В.І. Співак; В.В. Кривенко, І.П.Самсін, В.Л.Маринченко, О.Н.Панченко, М.І.Смокович, В.І.Співак; Інститут приклад. гуманітар. досліджень; За ред. В.В. Кривенка. – Харків, 2006. – 351с. – ISBN 966-96408-3-0
1047893
  Єрохін В.В. Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження / В.В. Єрохін, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 109-113. – ISSN 1727-1584
1047894
  Волкотруб С.Г. Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 183-190. – ISSN 2078-9165
1047895
  Панасюк О.А. Процесуальні передумови організації проведення судового слідства судом першої інстанції в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 253-256. – ISBN 978-966-419-300-6
1047896
  Мінаєв М.М. Процесуальні питання відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок винесення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-38. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1047897
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Губська О.А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1047898
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Губська Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.208-216. – Бібліогр.: л.190-208
1047899
  Юрасов В.П. Процесуальні питання стягнення аліментів на дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 94-100
1047900
  Купрішин В.Ф. Процесуальні питання участі захисника у попередньму слідстві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 146-156
1047901
  Доманська М. Процесуальні питання щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-369. – ISBN 978-617-7069-14-9
1047902
  Колосов І.В. Процесуальні питання, пов"язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 207-213. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1047903
  Сізінцова Ю.Ю. Процесуальні питання, що використані в розслідуванні конфіденційної інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 420-423. – ISSN 1563-3349
1047904
  Циркаль В.В. Процесуальні підстави і криміналістичні умови участі спеціаліста в слідчій дії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 84-88. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы участия специалиста в следственных действиях. Отмечается, в частности, что в действующем УПК УССР, в отличие от УПК других союзных республик, предусмотрено участие специалиста во всех без исключения следственных ...
1047905
  Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-115
1047906
  Мінюков П.І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Мінюков П.І., Мінюков А.П. – Київ : Кондор, 2008. – 214с. – ISBN 966-7982-46-7
1047907
  Луньова О.С. Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 81-89. – ISSN 1999-5717
1047908
  Юрчишин В. Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1047909
  Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 189-197. – ISSN 1026-9932


  У цій статті розкрито характер та обсяг процесуальних повноважень суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. Аргументовано, що суд є суб"єктом доказування, який має повноваження на отримання доказів та їх використання для обґрунтування ...
1047910
  Назаренко О. Процесуальні права адвоката за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 50-53
1047911
  Титикало Р.С. Процесуальні права захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-88.
1047912
  Крижанівський В. Процесуальні права та обов"язки понятих у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 460-461. – ISBN 978-617-7069-15-6
1047913
  Лисик В. Процесуальні права учасників неміжнародних збройних конфліктів // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 138-146. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1047914
  Шевченко Д.В. Процесуальні правовідносини в сфері вирішення трудових спорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349
1047915
  Занфірова Т.А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-88. – Бібліогр.: 10 назв
1047916
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : [монографія] / О.Д. Квашук. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 2012. – 291, [1] с. – Додатки: с. 285-291. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-8759-50-5
1047917
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1047918
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 224, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 192-224
1047919
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1047920
  Коросташева І.М. Процесуальні стадії контрольнеої діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.45-50
1047921
  Зелінська Я. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві: проблеми пропущення та поновлення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 54-60
1047922
  Буга В.В. Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 55-60. – (0). – ISSN 2078-9165
1047923
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1047924
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 214л. + Додатки192-195. – Бібліогр.: л.196-214
1047925
   Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
1047926
  Зеленський С.М. Процесуальні та криміналістичні вимоги щодо використання поліграфа у кримінальному провадженні в Україні / С.М. Зеленський, І.С. Ткаченко // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 46-52. – ISSN 1992-4437
1047927
  Погорецький М.А. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : монографія / М.А. Погорецький, М.О. Ленко, Д.Б. Сергєєва ; за заг. ред. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-323-3
1047928
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : Монографія / П.Д. Біленчук. – Київ : Атіка, 1999. – 352с. – ISBN 966-95627-1-6
1047929
  Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-107.
1047930
  Скрипа Є.В. Процесуальні та психологічні особливості діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 335-359. – ISSN 2219-5521
1047931
  Сімакова-Ефремян Процесуальні та теоретичні проблеми комплексної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 113-122. – ISBN 966-8467-20-5
1047932
  Варфоломєєва Т.В. Процесуальні та техніко-криміналістичні питання використання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 29-33. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются некоторые процессуальные нормы и технико-криминалистические приемы, строгое соблюдение которых при получении производных вещественных доказательств гарантирует достоверность передаваемых с их помощью сведений, подчеркивает ...
1047933
  Мирошниченко Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні : монографія / Ю.М. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. – Харків : Панов А.М., 2017. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с.170-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-63-9
1047934
  Качмарик О.Б. Процесуальні форми вирішення цивільно-правових спорів: історія та сучасність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-137
1047935
  Бурлаков С. Процесуальні форми захисту майнових (виключних) авторських прав за законодавством України та Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 11-20.
1047936
  Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 165-172. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню ролі адвокатури в системі ефективного захисту прав людини в кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється процесуальним формам протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Зазначається, що ...
1047937
  Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
1047938
  Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві / Л. Давиденко, В. Куц // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-72.
1047939
  Губська О.А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-10.
1047940
  Братель О. Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 4-14
1047941
  Варфоломєєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.140-151
1047942
  Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 117-132. – ISSN 2226-4078
1047943
  Мойсеєнко Л. Процесуально-динамічний зміст проектування розв"язку творчих математичних задач // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.103-112. – ISBN 966-7411-88-5
1047944
  Шумило М.М. Процесуально-захисні правовідносини як механізм юрисдикційного захисту права на пенсію: теоретичні питання // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 141-149. – ISSN 2413-1342
1047945
  Штефан М.Й. Процесуально-правова природа окремого провадження : (до десятиріччя дії) / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 44-50. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуется процессуально-правовая природа дел особого производства, рассмотрение которых направлено на защиту охраняемых законом интересов граждан и социалистических организаций. По-новому исследуется вопрос о заинтересованных лицах. ...
1047946
  Німак М. Процесуально-правова природа справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 130-137. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1047947
  Саркісова Т.Б. Процесуально-правова форма екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 306. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 5-й розділ книги.
1047948
  Сарана С.В. Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов"язку та подання податкової звітності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 125-132. – ISSN 2306-9082
1047949
  Бутнев В.В. Процесуальные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 70-82
1047950
  Короєд С.О. Процесульна дія як первинний елемент цивільного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-206. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1047951
  Богдан И.В. Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 45-57. – ISSN 0131-7741
1047952
  Богдан І.В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1047953
  Варавва О. Прочани на могилі Т.Г.Шевченка : (матеріали з книжки відвідувачів могили за 19717-1921 роки) / Ол. Варавва. – 2-е вид. – Харьков : Державне видавництво України, 1930. – 55 с. – (Серія науково-популярна / Інститут Тараса Шевченка ; № 5)


  псевдоніми — Олекса Кобець, Олексій Воронин
1047954
  Казаков Ю.П. Прочанин / Ю.П. Казаков. – Київ : Художньої літератури, 1961. – 23 с.
1047955
  Михайлова Наталія Прочанин до Країни Мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 110-112 : фото
1047956
  О"Лір Прочанські пісні : поезії і переклади / Олена О"Лір. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 134-139. – ISBN 966-518-387-7
1047957
  Костенко Микола Прочерком ластівки : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 51-55
1047958
  Динцес Л.А. Прочерченный трипольский орнамент культуры А / Л.А. Динцес. – С. 15-26
1047959
  Омаров А.А. Прочес формирования и развития интернациональных трациций народов СССР и его значение в преодолении националистичесеких пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Омаров А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1972. – 20л.
1047960
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Ленинград, 1968. – 167с.
1047961
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1971. – 167с.
1047962
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л. : Детская литература, 1985. – 335 с.
1047963
  Валагин А.П. Прочитаем вместе / А.П. Валагин. – Москва : Просвещение, 1991. – 79 с.
1047964
  Танк Максим Прочитай и передай другому : стихи и поэмы / Танк Максим. – Москва : Воениздат, 1981. – 528 с.
1047965
  Пляшечук В.И. Прочитай перед дорогой. / В.И. Пляшечук. – К., 1976. – 217с.
1047966
  Леонтьєва-Галицька Прочитай себе. Конфлікт: поводьмося мудро // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
1047967
  Яворська О. Прочитане залишається // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 174-176. – ISSN 0868-4790
1047968
  Чуйко Н.В. Прочитання вчення про світ символів Г.С. Сковороди у контексті структурної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 61-63
1047969
  Прокопенко В.В. Прочитання Платона в російській філософії XIX-XX ст. // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.88-97. – ISSN 2076-7382
1047970
  Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе! // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Твір Ж. Батая "Неможливе" пропонує новий погляд на концепт письма у порівнянні з майже двохсотлітньою історією, впродовж якої фікційний суб"єкт виписував своє минуле. Спираючись на концепцію внутрішнього досвіду Ж. Батая та її філос. рецепцію М. ...
1047971
  Аграновский И.И. Прочитаны впервые / И.И. Аграновский. – Москва, 1968. – 110с.
1047972
  Метенько Б. Прочитати бібліотеку за ніч // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Віталій Колісниченко, студент Інституту міжнародних відносин, який першим оволодів технікою швидкісного читання, тепер навчає своїх однокурсників.
1047973
  Молочко И.С. Прочная кормовая база-решающее условие развития общественного животноводства / И.С. Молочко. – Минск, 1953. – 62с.
1047974
  Башкатов А.В. Прочнее всякого клинка / А.В. Башкатов. – К, 1981. – 160с.
1047975
  Алферов А. Прочнее стали / А. Алферов. – Уфа, 1954. – 263 с.
1047976
   Прочностные и динамические характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1988. – 162с.
1047977
  Паккас Р.Р. Прочностные свойства и субструктура никеля при деформации в широком диапозоне статических скоростей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Паккас Р.Р.; АН Эстон ССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1963. – 14л.
1047978
  Коновалов А.А. Прочностные свойства мерзлых грунтов при переменной температуре / А.А. Коновалов. – Новосибирск, 1991. – 90с.
1047979
   Прочность авиационных конструкций при повторных нагрузках, 1971. – 51с.
1047980
   Прочность деформированных металлов. – Киев, 1976. – 272с.
1047981
   Прочность и деформация материалов в неравномерных физических полях. – М.
вып. 2. – 1968. – 276с.
1047982
   Прочность и долговечность элементов кнструкций. – К., 1983. – 167с.
1047983
  Тимошенко С.П. Прочность и колебания элементов конструкций / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1975. – 704с
1047984
   Прочность и надежность констркций. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148 с.
1047985
   Прочность и надежность технических устройств. – К., 1981. – 191с.
1047986
   Прочность и надежность элементов конструкций. – К., 1982. – 160с.
1047987
   Прочность и недежность сложных систем. – К., 1979. – 203с.
1047988
   Прочность и пластичность. – М, 1971. – 459с.
1047989
   Прочность и пластичность металлов и сплавов. – М., 1985. – 88с.
1047990
  Тынный А.Н. Прочность и разрушение полимеров при воздействии жидких сред / А.Н. Тынный. – К., 1975. – 206с.
1047991
  Рабинович М.Х. Прочность и сверхпрочность металлов / М.Х. Рабинович. – М., 1963. – 198с.
1047992
  Маркелов Г.И. Прочность и устойчивость цилиндрической оболочки с упругим заполнителем при осевой перегрузке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Маркелов Г.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
1047993
  Тараторин Б.И. Прочность конструкций атомных станций. / Б.И. Тараторин. – М., 1989. – 247с.
1047994
  Пекарський Н.К. Прочность мерзлых грунтов при сдвиге и ее зависимость от текстуры. / Н.К. Пекарський. – М, 1963. – 108с.
1047995
  Перас А.Я. Прочность огнеупорной керамики и методы ее исследования. / А.Я. Перас. – Вильнюс, 1977. – 177с.
1047996
  Вациетис А.Р. Прочность пуансонов в штампах новой конструкции : Автореф... канд. техн.наук: / Вациетис А.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 18л.
1047997
  Барлет В.Д. Прочность рабочих органов горнотранспортных машин с гибкой связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Барлет В.Д. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков. – 6 с.
1047998
  Узина Р.В. Прочность связи резино-кордных систем и пути ее повышения : Автореф... доктора техн.наук: / Узина Р.В.; Научн.-исслед. физ.-хим. ин-т им Л.Я. Карпова). – Москва, 1964. – 36л.
1047999
  Орыняк И.В. Прочность трубопроводов с дефектами / И.В. Орыняк ; НАН Украины ; Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2012. – 444, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 421-441. – ISBN 978-966-00-1160-3
1048000
  Москаленко В.Н. Прочность элементов теплообменных устройств в условиях случайных пульсаций температур. / В.Н. Москаленко, В.В. Харионовский. – М., 1979. – 167с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,