Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1049001
  Бетко І. "Псалтирний" контекст української поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 124-127. – ISSN 0280-6336
1049002
  Шаблій О.А. "Псевдодрузі перекладача" в перекладній термінографії (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-147. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено основні проблеми сучасної лексикографії загалом та термінографії зокрема. Ідеться про нові можливості, які відкриваються для розвитку цих галузей завдяки доступу до термінологічних банків даних, розташованих в Інтернеті. Особливу увагу ...
1049003
  Савченко В. "Псевдоусмішка Мони Лізи": сучасна образотворчість – між артефактом і мистецьким витвором // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 106-114. – ISSN 2410-2601


  У статті пропонується герменевтичне тлумачення метафори "псевдоусмішка Мони Лізи", яку вводить Д. Каспіт у власній книзі "Кінець мистецтва", як образу парадоксального стану сучасної образотворчості: її природи, призначення, способів репрезентації та ...
1049004
  Грачев Виталий "Психику формирует любовь" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 118-119 : фото. – ISSN 1029-5828
1049005
  Шварцман К.А. "Психоанализ" и вопросы морали. / К.А. Шварцман. – М., 1963. – 32с.
1049006
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Т.К. Белащенко. – М., 1986. – 95с.
1049007
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Белащенко Т.К., Гусев М.П. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1986. – 95, [1] с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1049008
  Григорьянц А.Г. "Психологическая война" / А.Г. Григорьянц. – М, 1985. – 110с.
1049009
  Иванов А.А. "Психологическая война" империализма против освободившихся стран. / А.А. Иванов. – М., 1986. – 63с.
1049010
  Обухов А.Н. Пряное сырье СССР / А.Н. Обухов, Д.Л. Понпа. – М., 1937. – 188с.
1049011
  Глаубрехт Матиас Пряности. Раздел мира // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 124-131 : фото. – ISSN 1029-5828
1049012
  Плавинска Надежда Пряный аромат судьбы : жизненный путь / Плавинска Надежда, Чурилова Лиля, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 114-122 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1049013
  Рохлин Александр Пряный дух приключений : Автомоб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1049014
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1974. – 816с.
1049015
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1977. – 815с.
1049016
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1978. – 671с.
1049017
  Ши Рейчел Хартиган Прячась за полоски // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 44 : фото
1049018
  Кухарук Р. Пряшівська гілка української прози / Всеукраїнська спілка; Літературний форум творчості молоді; Роман Кухарук. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2003. – 24с. – ISBN 966-7833-74-7
1049019
   Прьлемы современной урбанизации. – М., 1972. – 239с.
1049020
  Шевченко Т. Псалми Давидові / Т. Шевченко, 1917
1049021
  Барадулін Ригор Псалми Давидові // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.33-36
1049022
  Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка / В. Домашовець. – Оттава, 1992. – 158 с.
1049023
   Псалмы Давидовы. – Киев : Дух і Літера, 2004. – 160с. – ISBN 966-7888-71-1
1049024
   Псалмы, переложенные на украинское наречие Михаилом Максимовичем // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 43 с.
1049025
   Псалтир / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; переклад новою укр. літературною мовою П.С. Морачевського ; підгот. до вид. Л.А. Гнатенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2015. – 196, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя завершення Псалтиря новою укр. літ. мовою Пилипа Семеновича Морачевського. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки української мови ; Серія канонічної літератури). – ISBN 978-966-02-7487-7
1049026
   Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – [1], 250, 17 арк. – До видання приплетено Великий Акафіст з видання Мінеї загальної, київської типографії С.Соболя, 1628 р.


  Формат 2°. Нумерація. Фоліація кириличними цифрами під наборною смугою справа. Шрифти: Друк в одну колонку, в дві фарби. Рядків - 17; 10 рядків - 127 мм. Сигнатури. Відсутні. Зошити [1]8-[32]8, всього 32 зошити, 256 арк. (250 ...
1049027
   Псалтир = Сія святая и богодухновенная книга ПСАЛТЫРЬ Блаженнаго Пророка и Царя ДАВЫДА… : Типомъ издана въ тіпографіи его Королевскаго Величества, Станіслава Августа … Въ бгоспасаемомъ граді Вілні, во обители святыя Живоначалныя Троицы, Чина стаго Васілія Великаго. Въ літо от миро_зданія 7288. – Вільнюс (Vilnius) : Друкарня Троїцького монастиря, 1780. – 64, 301, [1] арк.


  Формат 4°. Шрифти. Дзеркало набору 130х103 мм. Друк в одну колонку, в дві фарби. 17 рядків. 10 рядків - 81 мм. Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку лицьового боку аркушів. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "А", "А2" на ...
1049028
  Данилєнко І. Псалтирна поезія у культурному дискурсі європейських національних літератур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 139-145


  У пропонованій статті висвітлено роль Псалтиря як інтертекстуальної бази для розвитку ліричної поезії європейських національних літератур, включаючи українську
1049029
   Псалтырь. – Москва, 1774. – 666с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- дошки у шкірі з тисненн.
1049030
   Псалтырь. – М., 1991. – 300с.
1049031
  Сироїд О. Псальма "Царю Христе...": особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 232-242


  Стаття присвячена проблемі функціонування й інтерпретації української книжної страсної пісні «Царю Христе…» в усній традиції. Розглядаються записи цього твору ХІХ – поч. ХХ ст., які засвідчують процес його «вживання» в народний репертуар. У центрі ...
1049032
  Обручев Д.В. Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР : монография / Д.В. Обручев, Марк-Курик. – Таллин, 1965. – 306с.
1049033
  Бурковский И.В. Псаммофильные инфузории Кандалакшского залива (Белое море) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурковский И. В.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1049034
  Штиллинг Псевдо-изохроматические таблицы Штиллинга для исследования цветоощущения / Штиллинг. – К, 1934. – 8с.
1049035
  Саід Садек Абдалла Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Саід Садек Абдалла; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1049036
  Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 128-145. – ISBN 978-966-400-275-9
1049037
  Халлуф Ясин Псевдоалгебры и их представление. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Халлуф Ясин; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – л. – Бібліогр.:л.51-60
1049038
  Халлуф Я. Псевдоалгебры Ли и их представления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Халлуф Я.; Харьк. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 8 с.
1049039
  Гершкович Я.П. Псевдоархеологія на пострадянських просторах: неусвідомлена небезпека // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 110-118. – ISSN 0235-3490
1049040
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.172-190
1049041
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
1049042
  Скопенко В.В. Псевдогалогенидные комплексы цинка в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №1
1049043
  Матяс Д.М. Псевдогуманизм христианской проповеди "всеобщей любви" : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Матяс Д.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 21л.
1049044
  Николаенко Александр Федосеевич Псевдогуманизм экзистенциализма Ж.-П.Сартра : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Николаенко Александр Федосеевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1985. – 158л.
1049045
  Николаевнко А.Ф. Псевдогуманизм экзистенциализма Ж. -П. Сартра : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Николаевнко А. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1049046
  Гур Виктор Илларионович Псевдогуманизм этических взглядов западно-германских правых социал-демократов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Гур Виктор Илларионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 205л. – Бібліогр.:л.177-205
1049047
  Руденко В.В. Псевдодемократія чи неоавторитаризм (неопатримоніальний характер суспільних відносин посткомуністичної доби) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 112-119
1049048
  Бобочко В.М. Псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні четвертого порядку / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  побудовано рівномірну асимптотику розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку псевдодиференціальної точки звороту.
1049049
  Луцкий Я.А. Псевдодифференциальные операторы в пространствах обобщенных функций экспоненциального поведения на бесконечности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Луцкий Я.А. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1049050
  Данилов В.Г. Псевдодифференциальные операторы и разностные схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилов В.Г.; Моск. ин-т эклектронного машиностроения. – Москва, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1049051
  Шубин М.А. Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория. / М.А. Шубин. – М. : Наука, 1978. – 279с.
1049052
  Тейлор Майкл Псевдодифференциальные операторы. / Тейлор Майкл; Под ред. М.З.Соломяка. – Москва : Мир, 1985. – 469 с.
1049053
   Псевдодифферециальные операторы. – М., 1967. – 368с.
1049054
  Богатикова Ю.А. Псевдодокументальность как приём в художемтвенном тексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 62-72. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Лингвистические и культурологические аспекты перевода
1049055
  Хоменко І. Псевдоевристичний репортаж як засіб маніпулювання свідомоістю: лінгвістичний аспект // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 170-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Термін "псевдоевристичний репортаж" означає телевізійну чи радіовиставу, розиграну акторами за підготовленим заздалегідь сценарієм, але у формі, яку неможливо відрізнити від документальної розповіді з місця події. За допомогою псевдоевристичних ...
1049056
  Зоткін А. Псевдоіндивідуалізм та ньюпатерналізм в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 201-223. – ISBN 978-966-02-7294-1
1049057
  Лукієнко О. Псевдоконгломерати тетерівської серії Українського щита (за даними тектонофаціальних досліджень) / О. Лукієнко, В. Янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофіальних досліджень конгломератоподібних порід тетерівській серії (палеопротерозой) на Українському щиті. Приведено обгрунтування дислокаційного походження цих порід. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні ...
1049058
  Сушников Б.С. Псевдоконгуэнции оI-плоскостей в (2оІ+2)-мерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сушников Б.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1976. – л.
1049059
  Сосенко П. Псевдокульт сонця у "масовій культурі / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-300


  Досліджуються «соняшні» конструкції «масової культури». Псевдокульт сонця є провідним у маскульті; його виробляють і пропаґують, в першу чергу, масові підручники. Останні є своєрідними дисипативними структурами псевдодійсності, в яких відбувається ...
1049060
  Ніколова О. Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу української та російської літератур к. XVIII - I п. XIX ст. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 59-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1049061
   Псевдоморфні ряди автохтонних гранітоїдів / К. Свєшніков, Н. Костенко, А. Лисак, Ю. Гасанов, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Для автохтонних ультраметаморфічних гранітоїдів показано існування в природі шести псевдоморфних рядів: лейко-гранітоїдного, аляскітоїдного, кінцигітоїдного, плагіогранітоїдного, діоритоїдного й ендербітоїдного та розглянуті їх петрохімічні ...
1049062
  Твалчрелидзе А.А. Псевдоморфозы англезита по галениту из окрестностей сел. Огене-Кля в турецком Лазистане / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 71-72с.
1049063
  Конопкин А.М. Псевдонаука как когнитивный феномен в контексте современной философии науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 1 (60). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
1049064
  Суржик Л. Псевдонаука на потоці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 11


  "...Скандал навколо дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка Катерини Кириленко спалахнув із новою силою після того, як науковці виявили в тексті місця, що викликали в них гомеричний сміх. Ця ганебна історія, окрім усього, привернула ...
1049065
  Товарниченко В.О. Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 30-40. – ISSN 2072-1692
1049066
  Кузьмук О.С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 110-116
1049067
   Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы "круглого стола"). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.3-31. – ISSN 0042-8744
1049068
  Семенов Ю.С. Псевдоним / Ю.С. Семенов. – М., 1986. – 204с.
1049069
  Дунский Ю.Т. Псевдоним; Лукач / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – М., 1978. – 87с.
1049070
  Доброзракова Г. Псевдонимные юморески и фельетоны Сергея Довлатова: к вопросу атрибуции // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 21-53. – ISSN 0042-8795
1049071
  Вольпер И.Н. Псевдонимы В.И.Ленина. / И.Н. Вольпер. – Ленинград, 1965. – 112с.
1049072
  Вольпер И.Н. Псевдонимы В.И.Ленина. / И.Н. Вольпер. – Ленинград, 1968. – 159с.
1049073
  Бацько І.М. Псевдонім як новий міжгалузевий інститут законодавства у сфері оперативно-розшукових кримінально-процесуальних правовідносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-102.
1049074
  Щербакова Н.В. Псевдонім як одиниця вивчення корпусу українських онімів // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 61-65
1049075
  Собков Ю. Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мов: порівняльна характеристика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1049076
  Поліщук Я. Псевдонім, маска, гра: На прикладі творчості Юрія Шереха // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
1049077
  Третяк Н. Псевдонім, який прославив Мукачів // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 21. – ISSN 0868-9644


  Художник Міхай Мункачі
1049078
  Щербакова Н.В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 42-47
1049079
  Корнієнко І. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті національної культури / І. Корнієнко, В. Мельникова // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 183-189
1049080
  Мельничук О.П. Псевдоніми та криптоніми Дмитра Дорошенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 41)


  Досліджуються маловідомі й невідомі псевдоніми та криптоніми Д.І. Дорошенка, дається їх повний перелік, що має сприяти подальшому виявленню його праць, не врахованих бібліографією.
1049081
  Кобинець А.В. Псевдоніми та криптоніми на сторінках щоденника "Громадська думка"/"Рада" (1906-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 6 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На прикладі щоденника "Громадська думка" ("The public opinion) / "Рада" (The Council) подано детальну інформацію про широке використання публіцистами псевдонімів і криптонімів на початку ХХ століття.
1049082
  Павликівська Н.М. Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років XX століття: ОУН та УПА // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 14-18


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань укр. псевдонімії 20 ст. У ній розглядається неофіційний антропонімікон членів ОУН та учасників УПА за матеріалами експедиції (Івано-Франківська обл. 2005 р.).
1049083
  Собков Ю. Псевдоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 173-177. – ISSN 2307-633Х
1049084
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах оптимізації систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 121-121
1049085
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах синтезу структур лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються властивості лінійної системи при зміні елементів матриці.
1049086
  Донченко В.С. Псевдообернення в описі базових структур Евклідових просторів та задачах кластеризації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 66-67. – ISBN 978-966-188-165-4
1049087
  Донченко В.С. Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників / В.С. Донченко, О.В. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 128-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1049088
  Житецкий Л.С. Псевдообращение в задачах робастной стабилизации многомерных дискретных систем управления линейными и нелинейными статистическими объектами с ограниченными возмущениями / Л.С. Житецкий, К.Ю. Соловчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 57-70. – ISSN 0572-2691
1049089
  Шафиев Р.О. Псевдообращение операторов и некоторые приложения. / Р.О. Шафиев. – Баку, 1989. – 161с.
1049090
   Псевдоожижение. – М., 1991. – 397с.
1049091
  Гайсинский М.Н. Псевдооткртия в истории радиоактивности / М.Н. Гайсинский. – М., 1971. – 16с.
1049092
  Шкловский Антолий Григорьевич Псевдопотенциал и свойства системы электронов проводимости кристалла в квантующем магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкловский Антолий Григорьевич; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 18л.
1049093
  Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов : пер. с англ. / У. Харрисон. – Москва : Мир, 1968. – 368с.
1049094
  Кацнельсон А.А. Псевдопотенциальная теория кристаллических структур. / А.А. Кацнельсон, Л.И. Ястребов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 192с.
1049095
  Каим Сергей Данилович Псевдопотенциальная теория равновесия и кинетических свойств жидкометаллической поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Каим Сергей Данилович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
1049096
  Новожилова О.В. Псевдопричастия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новожилова О.В.; Москов. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 22л.
1049097
  Дядюшкін О.М. Псевдорелігійні організації як об"єкт дослідження соціології релігії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 11-15
1049098
  Дэвидсон И.Ф. Псевдосжижение твердых частиц / И.Ф. Дэвидсон, Д. Харрисон. – М, 1965. – 184с.
1049099
  Літовченко В.А. Псевдостійкість тривіального розв"язку задачі Коші з оператором дробового диференціювання Бесселя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 115-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Дано означення псевдостійкості тривіального розв"язку задачі Коші у просторі S"; доведено теорему про те, що тривіальний розв"язок задачі Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння з оператором дробового диференціювання Бесселя має ...
1049100
  Лефтерова О.М. Псевдототожність як умова реалізації образного компонента в авторському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Аналізується асоціативно-образний компонент як форма реалізації непрямих метакомпонентів. Розглядається один із типів логіко-мовних відносин, що складаються між АОА і об"єктом позамовної дійсності, до яких він апелює, що дає змогу виявити природу ...
1049101
  Джаман В.О. Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення / В.О. Джаман, К.В. Владійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 198-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1049102
  Бездетко П.А. Псевдоэксфолиативный синдром // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2309-8147
1049103
   Псекупские минеральные воды : (Горячий ключ). – Краснодар : Главная типография Кубполиграфа, 1928. – 31с.
1049104
  Одобеску А. Псеудо-кинегетикос / А. Одобеску. – Бухарест, 1984. – 46с.
1049105
  Алеиева А.А. Псефеллюсы Восточного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алеиева А. А.; АН УССР, Центр. респ. бот. сад. – К., 1980. – 22л.
1049106
  Чернов В.Г. Псефиты : Библиографический справочник / В.Г. Чернов. – Москва : Изд-во МГУ, 1986. – 372с.
1049107
  Чернов В.Г. Псефиты и их игеологическое значение / В.Г. Чернов. – М., 1982. – 71с.
1049108
  Чернов В.Г. Псефиты советских Карпат / В.Г. Чернов. – М., 1984. – 300с.
1049109
  Шведа Ю. Псефологія : навч. посібник / Юрій Шведа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 319-334. – Бібліогр.: с. 335-347. – ISBN 978-617-10-0132-9
1049110
  Длуговская Л. Псизологизм сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Длуговская Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 13 с.
1049111
  Теплов Б.М. Псизология / Б.М. Теплов. – 6-е изд. – М, 1952. – 256с.
1049112
  Гегечкори А.М. Псиллиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1984. – 294с.
1049113
  Гегечкори А.М. Псиллиды (Homoptera, Psyllidae) Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Гегечкори А.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 33л.
1049114
  Баева В.Г. Псиллиды или листоблошки (Homoptera, psylloidea) // Фауна Таджикской ССР / АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе : Дониш, 1985. – Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – С.5-327
1049115
  Гегечкори А.М. Псиллиды Колхиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1976. – 112с.
1049116
  Поддубный А.Г. Псиллиды юго-запада европейской части СССР / А.Г. Поддубный. – М, 1989. – 181с.
1049117
  Рождественский В.А. Психея / В.А. Рождественский. – Л., 1980. – 239с.
1049118
  Калашников В.Л. Психея // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 58-70. – ISSN 0042-8744
1049119
  Войтехович Р. Психея в творчестве М.Цветаевой: эволюция образа и сюжета / Роман Войтехович. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 165с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 15). – ISBN 9949-11-093-9
1049120
  Луис П. Психея. Роман / П. Луис. – Москва ; Ленинград, 1928. – 144 с.
1049121
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
1. – 1995. – 543с.
1049122
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
2. – 1995. – 523с.
1049123
   Психиатрический диагноз. – 2-е изд., перераб и доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 311 с.
1049124
   Психиатрический энциклопедический словарь. – Киев : МАУП, 2003. – 1200с. – ISBN 966-608-306-X


  Словарь являеться как толковым так и эпонимическим и этимологическим: в нем указано происхождение терминов и дано их обозначение в основном на латинском или гречиском языке
1049125
  Портнов А.А. Психиатрия : Учебник / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1965. – 278с.
1049126
  Портнов А.А. Психиатрия / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 468с.
1049127
  Кирпиченко А.А. Психиатрия / А.А. Кирпиченко. – 2-е изд. перераб.и доп. – Минск, 1989. – 380с.
1049128
  Куценок Б.М. Психиатрия и религия / Б.М. Куценок. – К., 1980. – 48с.
1049129
   Психиатрия на рубеже тысячелетий : Материалы научно-практической конференции психиатров юга России (с международным и Всероссийским участием): 21-23 декабря 1999, Росто-наДону, Россия. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 592с. – Посвящается 75-летию кафедры психиатрии Рост. гос. мед. ун-та; 250-летию города Ростова-на-Дону. – ISBN 5-86727-008-4
1049130
  Бехтерев В.М. Психика и жизнь / В.М. Бехтерев. – 2-е доп. и перераб. изд. – С.-Петербург : Коммерческая скоропечатня К.Л. Риккера, 1904. – [7], 206 с.
1049131
   Психика и интеллект обучаемого. – Томск, 1996. – 80с.
1049132
  Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я.А. Пономарев. – Москва : Политиздат, 1967. – 256 с.
1049133
  Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – Москва : Смысл, 1998. – 685с. – ISBN 5-89357-041-3
1049134
  Чуприкова Н.И. Психика и сознание как фунция мозга / Н.И. Чуприкова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1049135
  Фролова О.Ф. Психика и сознание. Уч. пособие. / О.Ф. Фролова. – М., 1975. – 127с.
1049136
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт; Общ. ред. А.Н.Леонтьева. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 144с.
1049137
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт. – М., 1959. – 144с.
1049138
  Рогинский Г.З. Психика человекообразных обезьян. / Г.З. Рогинский. – Л., 1945. – 63с.
1049139
  Бэкхерст Д. Психика, мозг и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – СМ . 50-65. – ISSN 0042-8744
1049140
  Шкуратов В.А. Психика. Культура. История / В.А. Шкуратов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 251с.
1049141
  Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное / А.Е. Шерозия. – Тбилиси, 1979. – 171с.
1049142
  Короленко Ц.П. Психифизиология человека в экстремальных условиях / Ц.П. Короленко. – Л, 1978. – 272с.
1049143
  Аар К. Психическая гигиена, общедоступно изложенная по сочинениям: доктора Бока, Беккереля, Фребеля и друг. / К. Аар. – 2-е испр. и доп. изд. – Казань : Лито- и типография К.А. Тилли, 1874. – III, 274 с.
1049144
  Боровский В.М. Психическая деятельность животных / В.М. Боровский. – М.-Л., 1936. – 324с.
1049145
  Мозжилин С.И. Психическая доминанта анимизма и персонификации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 67-73. – ISSN 0042-8744
1049146
  Детенгоф Ф.Ф. Психическая закалка / Ф.Ф. Детенгоф. – Ташкент, 1967. – 52с.
1049147
  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л, 1988. – 267с.
1049148
  Кириленко Т.С. Психическая напряженность и ее проявления в зависимости от особенностей деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Кириленко Т.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1049149
  Румянцева И.М. Психическая природа языка и речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1049150
   Психическая саморегуляция. – Алма-Ата
2. – 1974. – 419 с.
1049151
   Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. – Пермь, 1977. – 89с.
1049152
   Психическая саморегуляция в спорте. – Алма-Ата, 1977. – 110с.
1049153
  Клизовский А. Психическая энергия / А. Клизовский; Под ред. В.И.Войтко. – 2-е изд. – Рига : Виеда, 1990. – 68с.
1049154
  Вергун О.С. Психическая энергия как источник творческой активности // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 67-69
1049155
   Психически больной и гражданский закон. – Свердловск, 1992. – 94с.
1049156
  Десев Л. Психически климат в колектива / Л. Десев. – София, 1981. – 127с.
1049157
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 1 : Характер. – 1957. – 264 с. – Библиогр.: с. 260-263
1049158
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 2 : Способности. – 1960. – 303с.
1049159
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 1. – 1974. – 334с.
1049160
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 2. – 1976. – 342 с.
1049161
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 3 : Субъект. Переживание. Действие. Сознание. – 1981. – 326 с.
1049162
  Стрелков Ю.К. Психические процессы в операторском труде : спецкурс / Ю.К. Стрелков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, ф-т психологии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79
1049163
  Крживицкий Л. Психические расы: Опыт психологии народов / Крживицкий Л. – СПб, 1902. – 223 с.
1049164
  Прохоров А.О. Психические состояния и их проявления в учебном процессе / А.О. Прохоров. – Казань, 1991. – 165с.
1049165
  Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификаци и диагностика / Ю.Е. Сосновикова. – Горький, 1975. – 116с.
1049166
  Глоточкин А.Д. Психические состояния человека, лишенного свободы / А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков. – М, 1968. – 43с.
1049167
  Киршбаум Э.И. Психические состояния. / Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева. – Владивосток, 1990. – 144с.
1049168
   Психические характеристики деятельности человека-оператора. – Саратов, 1985. – 177с.
1049169
  Медведев Н.В. Психические явления в свете науки / Н.В. Медведев. – М, 1958. – 70с.
1049170
  Дубровский Д.И. Психические явления и мозг : Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики / Д.И. Дубровский. – Москва : Наука, 1971. – 386с.
1049171
  Жанэ П. Психический автоматизм / П. Жанэ. – Москва : Начало, 1913. – 454с.
1049172
  Булавинцов А.И. Психический желудочный сок у людей : диссертация / А.И. Булавинцов. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1903. – 123 с.
1049173
  Пелипенко А.А. Психический образ как компонент формирования смысла // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.130-142
1049174
  Гершун С.И. Психический процесс - ощущение / С.И. Гершун. – Фрунзе, 1986. – 45с.
1049175
  Сутормин А.И. Психический склад нации и тенденции его развития. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сутормин А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 19л.
1049176
   Психическое здоровье беженцев = Mental health of refugees. – Киев : Сфера, 1998. – 176с. – ISBN 966-7267-16-4
1049177
  Андреев И. Психическое здоровье человека / И. Андреев, Л. Назарова // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 5 (1641). – С. 131-146. – ISSN 0869-44435
1049178
  Сергиенко Виктор Иванович Психическое и социальное в духовном мире личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Сергиенко Виктор Иванович; МП УССР. Запорожский гос. пед. ин-т. – Запорожье, 1981. – 152л. – Бібліогр.:л.141-152
1049179
  Фролова О.Ф. Психическое и физиологическое. / О.Ф. Фролова. – М., 1964. – 48с.
1049180
  Леонтьев А.А. Психическое как "островки безопасности в гераклитовом потоке" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.11-30
1049181
   Психическое развитие воспитанников детского дома. – Москва, 1990. – 264 с.
1049182
  Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М, 1984. – 127с.
1049183
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца = Development in infancy / Т. Бауэр; под общ. ред. А.В. Запорожца и Б.М. Величковского ; пер. с англ. А.Б. Леоновой. – Москва : Прогресс, 1979. – 320с.
1049184
  Бауэр Психическое развитие младенца / Бауэр, Р. Дж. – М, 1979. – 320с.
1049185
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Т. Бауэр; Пер.с англ.А.Б.Леоновой;Под общ.ред.А.В.Запорожца. – Москва : Прогресс, 1985. – 320с.
1049186
   Психическое развитие младших школьников. – Москва, 1990. – 168 с.
1049187
  Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – Москва : Просвещение, 1967. – 196с.
1049188
  Валлон А. Психическое развитие ребенка. / А. Валлон. – Москва, 1967. – 196с.
1049189
  Володарская М.И. Психическое состояние личности при решении трудных задач : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Володарская М.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 15л.
1049190
   Психическое утомление. – М-Л, 1929. – 178с.
1049191
  Галникіна С.О. Психіатричні аспекти дерматологічної практики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 128-131
1049192
  Ван Ворен Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2) // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 4 (79). – С. 18-23
1049193
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 1 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049194
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 2 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049195
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 1 (3). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049196
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 2 (4). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049197
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 1 (5). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049198
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 2 (6). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049199
  Болтівець С. Психіка, вивірена вчинком // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 98-104. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1049200
  Луценко І.М. Психічна енергія й проблема читання думок / І.М. Луценко, 1908
1049201
  Козін О.П. Психічна культура і здоров"я / О.П. Козін. – К., 1990. – 45с.
1049202
  Осьмачка Т. Психічна розрядка : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 111-127. – ISSN 0130-1608
1049203
  Киркач В.Н. Психічна структура людини крізь призму поглядів Г.С. Сковороди та К.Д. Ушинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються головні ідеї філософської теорії Г.С. Сковороди, які в подальшому знайшли своє відображення у педагогічній творчості К.Д. Ушинського. Акцентується увага на понятті "щастя" і як його невід"ємній складовій - "праці". ...
1049204
  Чачко С.Л. Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 268-276. – ISBN 978-966-8063-99-49
1049205
  Лень В. Психічна хвороба: дискусійні питання щодо диференціації тяжкості ушкодження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 102-105


  Етапи становлення законодавства
1049206
  Москалець В.П. Психічне вигорання - реальність чи вигадка? / В.П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 58-65
1049207
  Булатевич Н.М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблему вигорання у професії вчителя. Проаналізовано зарубіжні дослідження з цієї проблеми. Описано причини, наслідки вигорання вчителя, шкали вимірювання даного феномена та програми подолання.
1049208
  Терлецька Л.Г. Психічне здоров"я особистості. Технологія самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 150с. – ISBN 966-594-514-9
1049209
  Баранівський В.Ф. Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 16-32. – ISSN 2222-5374
1049210
  Сивопляс Н.В. Психічний зміст соціальних взаємодій в гештальттерапевтичному аналізі (на прикладі роботи з клієнткою) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 222-232. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1049211
  Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів / О.В. Скрипченко. – К., 1974. – 104с.
1049212
  Колотій Н. Психічні віруси: невидима зброя інформаційних війн // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Термін "інформаційно-психологічна війна" вже досить міцно ввійшов у мовний вжиток політиків, соціологів, журналістів, психологів, у свідомість звичайних людей. Попри велике розмаїття даних про інформаційні війни, їх види, особливості, моделі, досі ...
1049213
  Богучарова О.І. Психічні властивості особистості онкохворих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Теоретичне та експериментальне дослідження зосереджено на специфічних властивостях особистості онкохворих, що відіграють важливу роль у дебюті раку.
1049214
  Летуновська І. Психічні особливості поетичного образу як визначник художньо-естетичної системи // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 78-85. – Бібліогр.: Літ.: с. 85; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
1049215
  Федор О.Т. Психічні проблеми в критичних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-9
1049216
  Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-215. – ISBN 978-617-7064-60-1
1049217
  Максименко К.С. Психічні стани та особистісна динаміка // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58
1049218
  Діомідова Н.Ю. Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 119-128. – ISSN 2226-4078
1049219
  Говорун Т.В. Психічні та поведінкові розлади: гендерний аспект // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.86-95
1049220
  Піскун О. Психічні травми Т.Осьмачки: витоки і наслідки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 74-79. – (Філологічні науки)
1049221
  Лебон Г. Психлогические законы эволюции народов / Густав Лебон ; пер. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко. – Санкт-Петербург : Журн. "Попул.-науч. б-ка",, 1906. – 152 с. – (Популярно-научная библиотека ; 1906, № 15)


  Авт. предисл. Панченко Владимир Кириллович, 1850
1049222
  Чубак А. Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 304-314. – ISSN 2310-0583


  Пропонується міждисциплінарний підхід до розгляду кризових ситуації, що склалися у життєтворчості видатних компози-торів – представників Віденської класичної школи Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена в контексті теорій Е. Еріксона та П. Горностая.
1049223
  Кулиш Л.Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи / Л.Ю. Кулиш. – К., 1982. – 208с.
1049224
  Пархета Я.В. Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 127-137. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1049225
  Лейбин В.М. Психоанализ : [учебник] / В.М. Лейбин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 576 с. : ил., портр. – Алф. указ.: с. 574-576. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-318-00586-1


  Содержание: Истоки возникновения и основные понятия психоанализа ; Структура психики, смысл и этиология неврозов ; Учение о бессознательном, ошибочниых действиях. толковании сновидений, страхе, сексуальности ; Техника лечения невротических ...
1049226
  Фрейд. З. Психоанализ детских неврозов / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 203 с.
1049227
   Психоанализ детского возраста. – Москва. – 143 с.
1049228
  Фрейд З Психоанализ детского страха / З Фрейд, 1913
1049229
  Лейбин Валерий Моисеевич Психоанализ и американский неофрейдизм (историко-философский анализ фрейдизма) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Лейбин Валерий Моисеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 42л.
1049230
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и детские неврозы = Zwei kinderneurosen / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-3
1049231
  Бенвенуто С. Психоанализ и закон. Итальянские психоаналитики, порядок и закон // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 67-75. – ISSN 2306-8922
1049232
  Уварова С. Психоанализ и закон: возвращение вытесненного // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 8-30. – ISSN 2306-8922
1049233
  Юнг К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойманн; Пер. с англ.: Г. Бутузов, О. Чистяков. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-036-5; 966-543-000-9
1049234
   Психоанализ и культура. – Москва : Юрист, 1995. – 623с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0051-0
1049235
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи = Eine Kindheifserinnerung des Leonardo da Vinci / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-4
1049236
  Бондаренко Л.И. и др. Психоанализ и культурология / Л.И. и др. Бондаренко. – Харьков, 1991. – 220с.
1049237
  Кутюрьи М. Психоанализ и невозможный субъект права / М. Кутюрьи, М.-Н. Годе // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 40-66. – ISSN 2306-8922


  Регулирование государством статуса психотерапевта и возможные последствия этого для психоанализа во Франции.
1049238
  Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
1049239
  Руткевич А.М. Психоанализ и религия / А.М. Руткевич. – М, 1987. – 62с.
1049240
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и теория сексуальности = Psychoanalyse und libidofheorie / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 218с. – ISBN 5-89329-071-8
1049241
   Психоанализ и учение о характерах. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1049242
  Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма / В.М. Лейбин. – Москва, 1977. – 246 с.
1049243
  Левчук Л.Т. Психоанализ и художественное творчество / Л.Т. Левчук. – Киев, 1980. – 159 с.
1049244
  Старовойтов В.В. Психоанализ и художественное творчество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 0235-1188
1049245
  Фромм Эрих Психоанализ и этика / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1993. – 415с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-02353-3
1049246
  Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 568с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000776-5
1049247
  Фромм Э. Психоанализ и этика. / Э. Фромм. – М., 1993. – 415с.
1049248
  Литвинский В.М. Психоанализ и язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-49. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1049249
  Васильева Н.Л. Психоанализ как метод научного исследования психической динамики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 192-200. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1049250
  Савченкова Нина Психоанализ как призвание и профессия // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.57-60
1049251
  Юран Айтен Психоанализ любви // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.84-119
1049252
  Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр. – Москва : Прогресс, 1993. – 176с. – ISBN 5-01-003916-8
1049253
  Юран Айтен Психоанализ тела или тело в поле языка // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.34-75
1049254
  Берстень А. Психоанализ Фрейда - царство логоса // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – 55-80
1049255
  Гербстман А.О. Психоанализ шахматной игры / А.О. Гербстман. – М, 1925. – 79с.
1049256
  Левчук Л.Т. Психоанализ: от бессознательного к "усталости от сознания" / Л.Т. Левчук. – Киев : Выща школа, 1989. – 181с. – ISBN 5-11-000434-X
1049257
  Мак-Вильямс Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание структуры личности в клиническом процессе : учеб. пособие по спец. "Психотерапия и медицинская психология" / Нэнси Мак-Вильямс ; пер.с англ. под ред. М.Н. Глущенко, М.В. Ромашкевича. – Москва : Независимая фирма "Класс", 2007. – 474, [3] с. – Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process / Nancy McWilliams. New York: The Guilford Press, 1994. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 445-472. – (Библиотека психологии и психотерапии / гл. ред. и издатель Л.М. Кроль ; вып. 49). – ISBN 5-86375-098-7
1049258
  Таранов С.В. Психоаналитическая и экзистенциалистская концепции человеческого существования. Пример П.Тиллиха // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-206. – ISSN 2077-8309
1049259
  Сторчак В.М. Психоаналитическая концепция религии К. Юнга и современность // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.138-152
1049260
  Афанасьев С.Г. Психоаналитические концепции творчества и восприятия искусства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 100-104. – ISSN 1684-2618
1049261
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 606 с.
1049262
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд.; Зигмунд Фрейд ; [ сост. : Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ]. – Минск : Попурри, 1999. – 608с. – ISBN 985-438-121-8
1049263
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост.: Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 2004. – 600, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в примеч. – ISBN 985-438-605-8
1049264
  Чеботарь Инна Психоаналитический дискурс украинской феминистической прозы // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.92-98
1049265
  Егоров О.Г. Психоаналитический метод в "таинственных повестях" И.С. Тургенева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 57-66. – ISSN 2310-4287
1049266
  Козлов А.С. Психоаналитический метод в американской критике и литературоведении 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Козлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 17л.
1049267
  Фрейджер Р. Психоаналитческие теории личности : Зигмунд Фрейд и постфрейдисты / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 154с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-305-4
1049268
  Інденко Н.О. Психоаналіз - провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим" / Н.О. Інденко, О.О. Шутько // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-93. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1049269
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1049270
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1049271
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
1049272
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1049273
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1049274
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1049275
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1049276
   Психоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 877-878. – ISBN 966-316-069-1
1049277
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1049278
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1049279
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1049280
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (11). – 2008
1049281
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (12). – 2009
1049282
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 2 (13). – 2009
1049283
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (14). – 2010
1049284
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (15) : Мазохизм. – 2011
1049285
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (16) : Homo interruptus. – 2012
1049286
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
№ 1 (17) : Женское и половые различия. – 2013
1049287
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (18). – 2015
1049288
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – 2016. – 302 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1049289
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (20), спецвипуск : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – 2016. – 182 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1049290
  Завілянський І.Я. Психоаналіз /фрейдизм/ на службі реакції / І.Я. Завілянський, В.М. Блейхер. – Київ, 1963. – 38с.
1049291
  Гірняк Андрій Психоаналіз Зигмунда Фройда як теорія, система і соціокультурне явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 33-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1049292
  Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : Посібник / Н.В. Зборовська. – Київ : Основи, 2003. – 392 с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-05-4


  У посібнику прозглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленного
1049293
  Дорофеєва М. Психоаналіз і переклад (німецько-російсько-українські паралелі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 140-146. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1049294
  Зборовська Н. Психоаналіз і проблема маргінального суб"єкта в українському дискурсі модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 125-134.
1049295
  Мегела І.П. Психоаналіз повісті Германа Гессе "Клайн і Вагнер" (між Еросом і Танатосом) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 41-52


  Стаття присвячена аналізу повісті Германа Гессе «Клайн і Вагнер»(1919р.), створеної в атмосфері душевної кризи письменника. Розглядаються психологічні аспекти сходження в «хаос душі» чиновника Фрідріха Клайна, який викрав державні кошти, свідомість ...
1049296
  Пригодій С.М. Психоаналіз роману Ф. Купера "Звіробій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.252-268. – ISBN 966-7825-78-7
1049297
  Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму: лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті аналізується поетична творчість М. Рильського 30-40-х років XX століття. Розглянуто стратегії соцреалістичного письма, особливості текстів-шифрів, в яких завуальовано представлені реальні біографічні події, індивідуальні враження і ...
1049298
  Матасова Ю. Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон "The dilettante" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній розвідці у річищі психоаналітичного та архетипного прочитання розглянуто оповідання Е. Вортон "The Dilettante". Результати дослідження потверджують наявність архетипного "двійництва" образів місіс Вервейн та Рут Гейнор, нарцисичну спрямованість ...
1049299
  Кожушко Тетяна Психоаналіз та релігія - різновиди стратегії осягнення свідомості людини в концепції Е. Фромма // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.25-29. – ISSN 1999-4966
1049300
  Собуцький М.А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено аналізові відображення надбань класичної французької літератури у психоаналітичній теорії Жака Лакана. Підкреслюються неявні взаємозв’язки, що вказують на вписаність Лакана у французьку рокайльну традицію.
1049301
  Забудько К. Психоаналіз у сучасному теоретико-літературному просторі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 130-134
1049302
  Шкіль Л.Л. Психоаналіз у творчому доробку Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується вплив психоаналізу на творчість французького філософа Мішеля Фуко, показано ставлення вченого до психоаналізу у різні періоди його творчості. Исследуется влияние психоанализа на творчество французского философа Мишеля Фуко, раскрывается ...
1049303
  Печарський А. Психоаналіз чи "соціалістичний антиреалізм" як альтернатива української белетристики в культурно-ідеологічному каноні радянського простору // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 125-130. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1049304
  Ващенко В.В. Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 25-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1049305
  Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості : (на прикладі роману ЛіниКостенко "Берестечко") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 264-271. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1049306
  Кузнецов Ю. Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131


  Розкрито методологічну цінність психоаналізу у вивченні художньої літератури. Обгрунтовано ефективність використання методів психоаналізу для вивчення внутрішнього світу письменника та героїв його літературних творів. Наведено приклад аналізу ...
1049307
  Моклиця М.В. Психоаналіз як методологія сучасного літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1049308
  Левчук Лариса Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : Навчальний посібник для студ.гуманіт.спеціальностей вищ.навч.закл. / Левчук Лариса. – Київ : Либідь, 2002. – 255с. – ISBN 966-06-0254-5


  Навчальний посібник відбиває логіку становлення психоаналізу, динаміку психо-аналітичних ідей в XX столітті, їх вплив на розвиток сучасного мистецтва, зокре-ма, експресіонізму та сюрреалізму. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих ...
1049309
  Лях Т. Психоаналітична інтерпретація новели Марка Черемшини "Парубоцька справа" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 70-74. – (Філологія ; Вип. 20)
1049310
  Бідюк О.В. Психоаналітична інтерпретація образу коня у романі Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 219-225. – ISSN 1729-360Х
1049311
  Ревуцька С. Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 208-214. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1049312
  Іванько О. Психоаналітична інтерпретація творчості В. Сосюри: поеми "Ваал", "Каїн", "Мойсей", "Христос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 123-129. – ISBN 966-7825-78-7
1049313
  Проценко О. Психоаналітична інтроспекція "Безодні" Євгена Пашковського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 112-118. – (Філологічні науки)
1049314
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і ії застосування в теорії кіно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 17.00.01- теорія та історія культури (філософські науки) / Брюховецька О.В.; НаУКМА. – Київ, 2005. – 207 л. – Бібліогр.: л. 190-207
1049315
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв
1049316
  Дроздовський Д. Психоаналітична модель інтерпретації українського символізму. До проблеми вивчення в середній школі драматичного етюду Олександра Олеся "По дорозі в Казку" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1049317
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості : досвід теоретичних модифікацій : дис. ... : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр. : л. 169-186
1049318
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1049319
  Цюп"як І.К. Психоаналітична новела Валер"яна Підмогильного в екзистенціальному контексті // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 209-217. – ISBN 978-966-551-315-5
1049320
  Печарський А. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 22-28. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено дослідженню психоаналітичної рецепції трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості". Новаторство творчості І. Франка відкриває системний підхід до інтерпретації теорій класичного психоаналізу (З. Фройд) та аналітичної ...
1049321
  Собуцький М.А. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в культурі античності та середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 221-226. – ISBN 966-581-295-6
1049322
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 6-13
1049323
  Хоменко І. Психоаналітичне дослідження біографії і творчої спадщини Михайла Коцюбинського: проблема верифікації (нотатки з приводу статті Соломії Павличко "Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Коцюбинськог") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 102-108.
1049324
  Тиховська О. Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в український міфології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 91-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1049325
  Дмитренко Ю. Психоаналітичний дискурс і поетична практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 84-89. – Бібліогр.: С. 89
1049326
  Чеботар Інна Психоаналітичний дискурс української феміністичної прози // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.99-105
1049327
  Міщенко М.М. Психоаналітичний дискурс: проблема мовної семантики та інтерпретація // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 57-59
1049328
  Рудкевич І. Психоаналітичний інструментарій і концепт гри у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 289-296
1049329
  Сподинюк А. Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля (дослідження за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується психоаналітичний аспект змалювання особистості головного героя роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" на ґрунті психодинамічної теорії З. Фройда. Роман розглядається як експеримент автора над персонажем як людиною ...
1049330
  Назаренко І. Психоаналітичні аспекти роману В.Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 240-244. – ISBN 966-8110-14-5
1049331
  Нестелєєва М. Психоаналітичні аспекти суїцидального дискурсу в українській прозі 20-30-х років ХХ століття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 52-55. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1049332
  Солодар М. Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 276-277
1049333
  Ємець О. Психоаналітичні моделі в художньо-інтелектуальній системі Панаса Мирного (на матеріалі оповідання "П"яница") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 264-272


  У статті на прикладі оповідання Панаса Мирного "П"яниця" проаналізовано та систематизовано основні психоаналітичні моделі в українській літературі ХІХ ст. В статье на примере рассказа Панаса Мирного "Пьяница" проанализированы и систематизированы ...
1049334
  Нестелєєв М.А. Психобіографічний аспект творчості В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 170-178. – ISBN 978-966-551-315-5
1049335
  Михида С.П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-133. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1049336
  Жаборюк О.А. Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0027-2833
1049337
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1049338
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1049339
  Равич-Щербо Психогенетика : Учебник / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0232-6
1049340
  Александров А.А. Психогенетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.А. Александров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-662-0
1049341
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-441-1 (Т.1)
Т. 1. – 2008. – 408с.
1049342
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
Т. 2. – 2008. – 336с.
1049343
  Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология : анализ источников индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А.Ю. Шварц, О.Б. Обухова, Т.В. Ахутина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.28-43. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1049344
  Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 0042-8841
1049345
  Исаев Д.Н. Психогигиена пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л, 1986. – 336с.
1049346
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е. Бачериков, П М. Добромиль Воронцов. – Киев : Здоровья, 1988. – 165с.
1049347
   Психогигиена учащихся. – М., 1980. – 47с.
1049348
  Гройсман А.Л. Психогигиена школьная / А.Л. Гройсман. – М, 1986. – 61с.
1049349
  Гехт К. Психогигиена. / К. Гехт. – М., 1979. – 176с.
1049350
  Чистякова М.И. Психогимнастика. / М.И. Чистякова. – 2-е изд. – М., 1995. – 158с.
1049351
  Жуковский И.М. Психогноселогические проблемы восприятия произведений киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Жуковский И. М.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1977. – 25л.
1049352
  Натадзе Р. Психограмма труда клопфериста и радиста / Р. Натадзе; Зак. Гос. Научно-исслед. ин-т оздоровл. и орган-и труда; Психо -технич. лаборатория. – Тифлис, 1933. – 72с.
1049353
  Пастух Б. Психографія в шатах слова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 97-101. – ISSN 0236-1477


  Йдеться про роман Степана Процюка "Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка". Автор подіє власну насамперед психоінтерпретацію історичній літературній персоні
1049354
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3


  У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03. Содержание: История, предмет и структура психодиагностики ; Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ; Психометрические ...
1049355
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 352с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1049356
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 352с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1049357
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-841-9
1049358
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
1049359
  Костромина С.Н. Психодиагностика в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18-30. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1049360
   Психодиагностика в социалистических странах : Психодиагностический бюллетень. – Братислава
Вып. 1 -VІ. – 1983. – 76с.
1049361
  Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. – М., 1989. – 79с.
1049362
  Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
1049363
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Здоровье, 1989. – 163 с.
1049364
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: Понятийный аппарат и методы исследования : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бурлачук Д.Ф.; КГУ. – К., 1989. – 38л.
1049365
  Карпов Ю.В. Психодиагностика познавательного развития учащихся. / Ю.В. Карпов, Н.Ф. Талызина. – М., 1989. – 38с.
1049366
  Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. – 48с. – ISBN 5-89239-035-7
1049367
  Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – М, 1984. – 199с.
1049368
   Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. – 205с.
1049369
   Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л., 1976. – 248с.
1049370
  Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И.Панов. – Москва, СПб : Питер, 2007. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-152-6
1049371
  Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
1049372
  Урсано Р. Психодинамическая психотерапия / Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. – ISBN 5-7066-064-Х
Вып. 3. – 1992. – 158с.
1049373
  Демчинский В.Ф. Психодинамическая функциональная модель человеческой самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 250-266. – ISSN 2073-8528
1049374
  Фурман Вікторія Психодинаміка особистісної рефлексії : від першопричин до механізмів здійснення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.112-119. – ISSN 1810-2131
1049375
   Психодинамічна парадигма та ії розвиток в Україні / Л.Я. Галушко, Н.В. Дметерко, І.В. Євтушенко, О.Г. Максименко, О.В. Педченко, О.М. Поляничко, Л.Г. Туз, О.М. Усатенко // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 51-62. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття звертає увагу психологів на новий підхід академіка НАПН України Т.С. Яценко щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики й динамики: перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не покладаючись на ...
1049376
  Дроздова Д.С. Психодинамічна теорія та методологія в авторських школах академіка НАПН України Т.С. Яценко / Д.С. Дроздова, Л.В. Драгола // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 79-80
1049377
  Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-136 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1049378
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
1049379
  Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
1049380
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
1049381
  Бевзюк І. Психодіагностика антикорупційної резистентності кандидатів на посаду прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 111-120
1049382
  Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1049383
  Плющ С.М. Психодіагностика масової свідомості: опитувальник соціально-психологічної терпимості / С.М. Плющ, Л.А. Царюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається можливість прогностичного використання показників соціально-психологічної терпимості з метою передбачення розвитку форм масової поведінки.
1049384
  Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 85-103. – ISSN 1810-2131
1049385
  Васильєв С.П. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців / С.П. Васильєв, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-16
1049386
  Опанасюк І.В. Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-103. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Досліджено феномен емоційного інтелекту та його прояви в старшому шкільному віці. Показано, що емоційний інтелект дає змогу старшокласнику зменшити вплив негативних переживань за рахунок контролю над ситуацією й власними емоціями. Проведено ...
1049387
  Федорців І.Я. Психодіагностика смислово-життєвих та ціннісних орієнтацій у курсантів під час навчаня у ВВНЗ // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 535-537
1049388
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.03 / Осьодло В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1049389
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Дис...канд.психолог.наук:19.00.03 / Осьодло Василь Ілліч; Військ.гуман.ін-тут.НАОУ. – Київ, 2001. – 207л. + Додатки:л.174-207. – Бібліогр.:л.158-173
1049390
  Морозов С.М. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування : Навчально-методичний посібник / С.М. Морозов, Л.В. Музичко, А.В. Тімакова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-39-5
Ч. 1. – 2004. – 222с.


  Розглянуті основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які cкладають об"єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи
1049391
   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
1049392
  Корнієнко О. Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  . У представленій статті приводяться індивідуально-психодіагностичні дані досліджень 2006-2009 рр. психосоматичного здоров"я студентів-дівчат (375 осіб) та юнаків (311 осіб) трьох факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ...
1049393
  Редькіна Г.М. Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів / Г.М. Редькіна, Л.М. Сорокіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1049394
  Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
1049395
  Терлецька Л.Г. Психодіагностограма як засіб підвищення надійності діагнозу і прогнозу в роботі психолога системи освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Запропоновано програму психодіагностичного обстеження особистості учасників взаємодії навчального процесу в середніх навчальних закладах. Побудова психодіагностограми припускає облік вікових особливостей особистості, новоутворень і проблем різних ...
1049396
   Психодрама и современная психотерапия = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
№ 1/2, январь - июнь. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1049397
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Л.С. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 199-212. – Бібліогр.: л. 180-198
1049398
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1049399
  Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено / Г. Лейтц. – Москва : Прогресс-Универс, 1994. – 352с. – ISBN 5-01-003899-4
1049400
  Горностай П. Психодрама: метод, можливості, перспектива // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.154-156. – ISBN 966-654-025-8
1049401
  Бартко О.А. Психоестетичний метод літературної критики в журналі "Українська хата": М. Сріблянський, М. Євшан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  На основі матеріалів літературної критики в журналі "Українська хата" дається аналіз психоестетичного методу, зокрема психоестетичної концепції М. Сріблянського і М. Євшана, в якій значне місце посідали питання психоісторії української нації і творення ...
1049402
  Шелухін В. Психоз автономії, або кінець літератури для філологів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 16
1049403
  Фінів О.Я. Психозахист і стресостійкість особистості: теоретико-емпіричний ракурс // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 258-268. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1049404
  Чистович А.С. Психозы и их лечение в свете учения И.П. Павлова / А.С. Чистович. – Л., 1952. – 24с.
1049405
  Портнов А.А. Психозы и религия / А.А. Портнов, М.И. Шахнович. – Л., 1967. – 96с.
1049406
  Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії XIX ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. – ISSN 2077-7450


  Автор розглядає проект психоісторії української літератури Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція результатів студій О.Забужко на стан особистісних ...
1049407
  Панченко В.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг стратегій як чинник соціальної зрілості студентів-випускників // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 22-31
1049408
  Тюптя О. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами / О. Тюптя, І. Парашів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.8-11
1049409
  Серьогін Ю.В. Психокорекція мовних розладів у дітей, що страждають на дитячий церебральний параліч // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 92-99. – ISBN 978-966-189-358-9
1049410
  Ипатов А. Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-54. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Цель - показать, что причины аутодеструктивных проявлений в общении у подростков не являются непреодолимыми преградами в их социализации. Методология - c целью создания программы психологической коррекции подростков с аутодеструктивным поведением был ...
1049411
  Зборовська Н.В. Психокритика як метод дослідження сучасної літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-217-0
1049412
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності : Наукове видання / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132с. – ISBN 966-7411-88-5
1049413
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
1049414
  Ревасевич Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1049415
  Мандель Б.Р. Психокультурология : новая наука или…? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  В статье делается попытка рассмотреть круг проблем, связанных с созданием новой отрасли знания – психокультурологии. Кроме исторического рассмотрения общих черт психологии и культурологии, автор пробует очертить основные категориальные положения ...
1049416
  Леонтьев А.А. Психолингвистика / А.А. Леонтьев. – Ленинград : Наука, 1967. – 118 с.
1049417
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; Под общ. ред. А.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1976. – 350с.
1049418
   Психолингвистика : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1984. – 367 с.
1049419
  Слобин Д. Психолингвистика = Psycholinguistics : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин; Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – 352с. – ISBN 5-484-00467-5
1049420
  Белянин В.П. Психолингвистика [Електронний ресурс] : или волшебные слова убеждения / В.П. Белянин. – Москва : Тривола Консалтинг Групп: Равновесие-медиа, 2004. – 1 CD. – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, дисковод 24-x CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, установить AcrobatReader.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1049421
   Психолингвистика за рубежом. – М., 1972. – 127с.
1049422
   Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. – М., 1972. – 232с.
1049423
   Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. – М., 1977. – 176с.
1049424
  Иванова Л.П. Психолингвистика как направление современного языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 328-339. – ISBN 978-966-188-123-4
1049425
  Грин Дж. Психолингвистика. Хомский и психология / Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой // Психолингвистика : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – с.221-352. – ISBN 5-484-00467-5
1049426
   Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Київ, 1979. – 248с.
1049427
  Снитко Е.С. Психолингвистическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-8188-08-X
1049428
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка на некторых ее моделей : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лазаренко К. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1049429
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка некоторые ее моделей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Лазаренко К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1049430
  Жучкова А. Психолингвистическая структура стихотворения Мандельштама "Стихи о неизвестном солдате" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 145-168. – ISSN 0042-8795
1049431
  Коршук Е.В. Психолингвистическая типология межьязыковой лексической интерференции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коршук Е. В.; БГУ. – Минск, 1987. – 17л.
1049432
  Кулиш Лариса Юлиановна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Кулиш Лариса Юлиановна ; КГУ. – Киев, 1954. – 48 с.
1049433
  Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю.А. Сорокин. – М., 1985. – 168с.
1049434
  Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В.П. Белянин. – М., 1988. – 121с.
1049435
  Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. – Москва, 1969. – 308с.
1049436
   Психолингвистические исследования. – Тверь, 1995. – 137с.
1049437
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – 159с.
1049438
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1983. – 160с.
1049439
   Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. – Калинин, 1988. – 165с.
1049440
   Психолингвистические исследования: звук, слово, текст. – Калинин, 1987. – 166с.
1049441
   Психолингвистические исследования: лексика, фонетика : сборник научных трудов. – Калинин, 1985. – 131 с.
1049442
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические механизмы воспитания иероглифических знаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Резаненко Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 27 с.
1049443
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические мехнизмы восприятия иероглифических знаков : Дис... канд. филол.наук: / Резаненко Владимир Федорович; КГУ. – Киев, 1978. – 173л. – Бібліогр.:л.162-173
1049444
  Биркун Л.В. Психолингвистические основы взаимодействия говорения и письма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19.,13.00.02 / Биркун Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 22л.
1049445
   Психолингвистические основы и методические закономерности обучения иноязычной речи. – Воронеж, 1984. – 115с.
1049446
  Носенко Э.Л. Психолингвистические основы организации контоля уровня владения устной речью / Э.Л. Носенко. – Днепропетровск, 1978. – 71с.
1049447
  Стриженко А.А. Психолингвистические основы социально ориентированного общения / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1981. – 101с.
1049448
  Роднева Инна Владимировна Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносисетмных языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Роднева Инна Владимировна; КГУ. – К, 1989. – 228л. – Бібліогр.:л.181-228
1049449
  Роднева И.В. Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносистемных языках (на матер. русск., англ., и франц. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Роднева И. В.; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
1049450
  Цвет Л.Я. Психолингвистические параметры обучения английскому языку в школе / Л.Я. Цвет. – Симферополь, 1987. – 66с.
1049451
   Психолингвистические проблемы грамматики. – М., 1979. – 100с.
1049452
  Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода / И.Э. Клюканов. – Калинин, 1989. – 76с.
1049453
   Психолингвистические проблемы семантики. – М., 1983. – 286с.
1049454
   Психолингвистические проблемы семантики. – Калинин, 1990. – 139с.
1049455
   Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. – Калинин, 1986. – 167с.
1049456
   Психолингвистические проблемы фонетики и лексики. – Калинин, 1989. – 157с.
1049457
  Королева М.А. Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (на матер. речевых ошибок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Королева М.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 26л.
1049458
  Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. – Москва, 1990. – 165 с.
1049459
  Лагута О.Н. Психолингвистический анализ цветописи Н.В.Гоголя / О.Н. Лагута, М.В. Работа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 13-29. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1049460
   Психолингвистический аспект овладения иноязычной речью. – Воронеж, 1982. – 163с.
1049461
  Нуриахметов А.К. Психолингвистический ассоциативный эксперимент // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 28-36


  В статье продставлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в одном из учреждений начального профессионального образования Российской Федерации. Автор анализирует специфику ассоциативного ряда обучающихся профессионального лицея.
1049462
  Роговой В.С. Психолингвистическое исследование гиперхарактеризации : Автореф... канд. филол.наук: / Роговой В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 19л.
1049463
  Бутакова Л.О. Психолінвістичне дослідження сприймання сучасного російськомовного документу методами семантичного диференціалу й "зустрічного тексту" / Л.О. Бутакова, О.Н. Гуц // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 40-58. – ISSN 2309-1797
1049464
  Нужна К.А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 163-169


  У статті схарактеризовано історію появи поняття "молодь" та причини виникнення молодіжного мовлення Франції, розглянуто психологічні та психолінгвальні особливості мовлення молоді, особливу увагу зосереджено на основних характеристиках мовлення ...
1049465
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
№ 12. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049466
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
№ 13. – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049467
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 14. – 2013. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049468
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 15. – 2014. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049469
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 16. – 2014. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049470
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 17. – 2015. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049471
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (1) : Психологія. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049472
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (2) : Мовознавство, соціальні комунікації. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049473
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (1) : Психологія. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049474
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (2) : Психологія. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049475
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (2) : Мовознавство. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049476
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (1) : Психологія. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049477
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (1) : Психологія. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049478
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (2) : Мовознавство. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1049479
   Психолінгвістика в Україні. 2006 рік : Збірка наукових робіт та аналітичний огляд подій, публікацій, зустрічей, що пройшли на теренах України у 2006 році, і які пов"язані з психолінгвістикою. – Кривий Ріг : ОНЮА, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-67-13-А
1049480
  Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес:проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63. – ISSN 0131-6788
1049481
  Побірченко Н.А. Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 116-123. – ISBN 978-617-7009-07-7
1049482
  Засєкіна Л.В. Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам"яті особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 70-82. – ISSN 2309-1797


  Представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми організації автобіографічної пам"яті з позиції психолінгвістичного підходу. Запропоновано комплексну психолінгвістичну діагностику організації автобіографічної пам"яті у сукупності ...
1049483
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Вид. дім "КМ Academia", 1993. – 111 с. – ISBN 5-77-07-5158-4
1049484
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Обереги, 1996. – 192 с. – ISBN 8104-0065-5
1049485
  Папіш В. Психолінгвістичне декодування новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 66-68
1049486
  Чан Баожу Психолінгвістичне дослідження китайської мови / Чан Баожу. – Пекін : Знання, 1990. – 295с. – Видання китайською мовою. – (Сучасна психологія)
1049487
  Фрідман О. Психолінгвістичний (морфологічний) аналіз характеристик буттєвого контексту авторського тексту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 115-122.
1049488
  Терехова Д.І. Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 343-347. – Бібліогр.: Літ.: с. 347; 5 п.


  Дослідження мовної свідомості за допомогою експеременту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. Також подано зіставний психологічний аналіз асоціативних полів ...
1049489
  Зозуля С. Психолінгвістичний аналіз новели Валерія Шевчука "Хованець" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 74-76. – ISBN 966-7653-03-5
1049490
  Лазаренко Г.С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 229-237. – ISSN 2309-1797
1049491
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1049492
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1049493
  Юрченко О. Психолінгвістичний зміст гетеровалентного перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 447-450. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1049494
  Гапченко О.А. Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 234-240


  У статті йдеться про сучасні підходи до вивчення білінгвізму. Білінгвізм розглядається як психічний феномен, що характеризується взаємодією перцептивних, когнітивних і афективних процесів. Статья посвящена современным подходам к изучению билингвизма. ...
1049495
  Мисан І.В. Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 33-45. – ISBN 978-617-7009-23-7
1049496
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 138-142. – ISBN 966-8188-08-X
1049497
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 138-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 142; 8 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1049498
  Хоменко І.А. Психолінгвістичні аспекти використання акустичного мистецтва як засобу міжнародної соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С.6-9


  Цю статтю присвячено інструментальній ролі акустичного мистецтва, зокрема, радіодрами та "гібридних" жанрів радіомовлення у галузі міжнародної соціальної комунікації. Проблему досліджено з позицій психолінгвістики. This article is devoted to the ...
1049499
  Кресан О.Я. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О.Я. Кресан, В.В. Власенко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 303-307. – ISSN 2219-4290
1049500
  Бащук А. Психолінгвістичні аспекти змісту політичного ПР-тексту // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 180-183
1049501
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1049502
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1049503
  Крилова-Грек Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політичний дискурс з психолінгвістичної точки зору, виокремлено складові, за якими здійснюється аналіз політичної комунікації, згідно з якими проаналізовано практичні матеріали політичного дискурсу. В статье рассматривается ...
1049504
  Чернявська Л.В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 303-310. – ISSN 2309-1797


  У статті здійснено огляд наукової парадигми соціопросторового комплексу медіадискурсу із врахуванням психолігвістиних аспектів його реалізації. Вказується на той факт, що дискурс слід розглядати як соціальний простір, що формується на основі ментальної ...
1049505
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні закономірності сприйняття тексту перекладачем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 300-304. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1729-360Х
1049506
  Анісімова О.А. Психолінгвістичні карти індивідуума // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються мовні особливості як суттєві та об"єктивні показники багатьох сторін психіки людини. Пропонується методика автоматичної побудови семантичної мережі за текстом.
1049507
  Попова Т.О. Психолінгвістичні кореляти концептів Добро і Зло // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 110-112. – ISBN 966-581-295-6
1049508
  Луценко О.І. Психолінгвістичні критерії інтерпретації вербалізованої художньої свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 360-365


  Розглядається психолінгвістичний підхід до вивчення ідіостилю письменника. Рассматривается психолингвистический подход к изучению идиостиля писателя. The psycholinguistic approach to analysis of a personal style of a writer is studied.
1049509
  Непмйвода Н.Ф. Психолінгвістичні методи аналізу текстів / Н.Ф. Непмйвода, Т.В. Скотникова // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 244-248


  Подано загальні відомості про сучасні методи аналізу текстових документів. З ними доцільно було б ознайомлювати майбутніх журналістів і редакторів. In the article it is given the general information concerning modern methods of analysis of text ...
1049510
  Кутуза Н.В. Психолінгвістичні методи дослідження рекламних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 80-84


  Статтю присвячено психолінгвістичним методам дослідження слоганів політичної, комерційної та соціальної реклами. Доведено актуальність методик оцінювання та асоціативного експерименту при виявленні впливової ефективності рекламних слоганів. The ...
1049511
  Ницполь В. Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 255-259. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1049512
  Микитюк У.О. Психолінгвістичні ознаки автопрезентації молоді в ICQ // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 51-59. – ISBN 966-594-304-3
1049513
  Безносюк О. Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності / О. Безносюк, В. Златніков // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 9-14. – ISSN 2410-0927
1049514
   Психолінгвістичні особливості багатомовності : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-763-5
1049515
  Макаренко О.М. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104-115. – ISSN 2309-1797


  У статті описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення. Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.
1049516
  Борисова Н. Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 15-23. – ISSN 2309-1797
1049517
  Папіш В. Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 183-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1049518
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / Сергій Засєкін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-263. – ISBN 978-966-500-609-0
1049519
  Шиковець С. Психолог - наша професія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 58-59
1049520
  Бородина В. Психолог в библиотеке - или библиотекарь-психолог? Проблемы специализации / Валентина Бородина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893


  О важности психологической составляющей в профессиональной подготовке библиотекарей.
1049521
  Труфанова Е.В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 14 (200). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
1049522
  Ткаченко О.А. Психолог на війні та після... : (наративні матеріали) : навч.-метод. посібник / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-966-929-424-1
1049523
  Саксакулм Тийт Иоханнесович Психолог на предприятии / Саксакулм Тийт Иоханнесович. – М., 1983. – 64с.
1049524
  Аргентов Ю.А. Психолог на промышленном предприятии / Ю.А. Аргентов. – Кемерово, 1988. – 142с.
1049525
  Реуцкий М.В. Психолог на рынке услуг // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 42-44


  Данное исследование является попыткой маркетингового анализа востребованности услуг психолога в современном обществе. Рассматриваются сезонные особенности спроса на услуги психолога, исходя из факторов внешней среды, динамики психофизиологических ...
1049526
  Ясень Микола Психолог Олексій Губко: "Наші пращури вживали двадцять тисяч слів" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 2-3 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1049527
  Филиппов А.В. Психолог советует наставнику / А.В. Филиппов. – М, 1986. – 127с.
1049528
  Яценко Т.С. Психологiчнi основи гpупової психокоpекцiї / Т.С. Яценко. – Київ : Либiдь, 1996. – 264с. – ISBN 5-325-00789-0
1049529
  Прибитько В.М. Психологи навчальних закладів навчаються діям у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31
1049530
  Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. – Москва, 1981. – 128с.
1049531
  Задирако П.С. Психологизм в западногерманской социологии : Автореф... канд. филос.наук: 01.04.08 / Задирако П.С.;. – Одесса, 1966. – 19л.
1049532
  Григорьян К.Н. Психологизм в романе "Господа Головлевы" / Григорьян К.Н. – М-Л, 1961. – 183-208 с.
1049533
  Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права / Г.И. Начкебия. – Тбилиси : Меридиани, 2000. – 100с. – ISBN 99928-22-56-2
1049534
  Слипчук А.А. Психологизм как константа индивидуального стиля Л.Н. Толстого (на материале трилогии "Детство. Отрочество. Юность") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 183-187


  Главной целью в трилогии "Детство. Отрочество. Юность" Л.Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, свою нерасторжимость ...
1049535
  Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М, 1988. – 174с.
1049536
  Исенов А.Х. Психологизм современной прозы : на материалах творчества Чингиза Айтматова / А.Х. Исенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 120 с.
1049537
  Рейнвальд Н.И. Психологич личности / Н.И. Рейнвальд. – М., 1987. – 200с.
1049538
  Зимняя И.А. Психологичесике аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М, 1978. – 160с.
1049539
  Лайнбарджер П. Психологическая война / П. Лайнбарджер. – М., 1962. – 350с.
1049540
   Психологическая война. – Москва, 1972. – 350 с.
1049541
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1983. – 288с.
1049542
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 320с.
1049543
  Толкунов Л.Н. Психологическая война "рыцарей" антикоммунизма / Л.Н. Толкунов. – М., 1982. – 64с.
1049544
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / В.Л. Артемов. – Москва, 1983. – 141с.
1049545
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / В.Л. Артемов. – Алма-Ата, 1984. – 136с.
1049546
  Марко М. Психологическая война и "чехословацкий эксперимент" / М. Марко. – М, 1972. – 165с.
1049547
   Психологическая война против мира. – Москва, 1987. – 191с.
1049548
   Психологическая война против реального социализма и актуальные задачи контрпропагандистской работы. – Берлин, 1986. – 211с.
1049549
  Чепелева Н.В. Психологическая герменевтика - наука о понимании // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-10


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1049550
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 119-138. – ISSN 2071-9788
1049551
   Психологическая диагностика : Проблемы и исследования. – Москва : Педагогика, 1981. – 232с.
1049552
   Психологическая диагностика : Учебное пособие. – Москва : Университет Российской академии образования, 1997. – 304с. – ISBN 5-204-00112-3
1049553
  Скребец В.А. Психологическая диагностика : Учебн. пособ. / В.А. Скребец. – Київ : МАУП, 1999. – 117с. – ISBN 966-7312-78-Х
1049554
   Психологическая диагностика детей и подростков. – Москва, 1995. – 360 с.
1049555
  Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития / В.А. Худик. – К, 1992. – 220с.
1049556
  Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Вища школа, 1978. – 143с.
1049557
  Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей. / В.Н. Дружинин. – Саратов, 1990. – 140с.
1049558
   Психологическая диагностика, ее проблемы и методы. – Москва, 1975. – 178 с.
1049559
  Эверик А.П. Психологическая инерция действия и ее роль в детском техническом творчестве. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.07 / Эверик А.П.; М-во просв.УССР НИИ психол.УССР. – К, 1985. – 19л.
1049560
  Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино / З. Кракауэр. – М., 1977. – 321с.
1049561
  Чудова Н.В. Психологическая классификация пользователей диалоговых систем / Н.В. Чудова. – М, 1989. – 23с.
1049562
  Алешина Ю.Е. Психологическая компетентность пропагандиста / Ю.Е. Алешина, Л.А. Петровская. – Москва, 1989. – 61с.
1049563
  Тутунджян О.М. Психологическая концепция Анри Валлона / О.М. Тутунджян. – Ереван, 1966. – 212с.
1049564
  Шаповалова О.Е. Психологическая культура будущих педагогов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование психологической культуры будущих учителей-дефектологов
1049565
  Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н.Н. Обозов. – Москва : Знание, 1986. – 48с.
1049566
  Петрова Ирина Викторовна Психологическая культура как средство развития информационной культуры будущих специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1049567
  Дубровина И. Психологическая культура личности // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-77. – ISSN 2071-9788
1049568
  Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. – М., 1985. – 224с.
1049569
   Психологическая наука в социалистических странах. – Москва : Наука, 1981. – 224с.
1049570
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1959. – 600с.
1049571
   Психологическая наука в СССР. – М.
2. – 1960. – 656с.
1049572
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1983. – 169с.
1049573
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 1. – 1997
1049574
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 2. – 1997
1049575
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2006
1049576
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2006
1049577
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1049578
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1049579
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1049580
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1049581
  Ломов Б.Ф. Психологическая наука и общественная практика / Б.Ф. Ломов. – М., 1974. – 48с.
1049582
   Психологическая наука и общественная практика. – М.
1. – 1983. – 169с.
1049583
   Психологическая наука и общественная практика / Ломов Б.Ф. – Москва
2. – 1983. – 172-316 с.
1049584
   Психологическая наука и педагогическая практика. – К., 1983. – 236с.
1049585
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 354с.
1049586
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 257с.
1049587
   Психологическая наука и практика. – М.
2. – 1987. – 186-354с.
1049588
  Степанова М.А. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0042-8744
1049589
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения.... Г. С. Костюка. – Київ
Ч.1 : Личность и ее становление. – 1990. – 2116с.
1049590
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения действительного члена АПН СССР Г. – Київ
Ч.2 : Познавательные процессы, обучение и психическое развитие. – 1990. – 171с.
1049591
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Доклады Всесоюз. конф. – Київ
Т.1. – 1991. – 184с.
1049592
   Психологическая наука, проблемы и перспективы. В 2-х т. : Доклады Всесоюз. конф., посвященной 90-летию Г.С.Костюка. – Київ
Т.2. – 1991. – 206с.
1049593
  Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Репкин В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1967. – 18л.
1049594
  Худадов Н.А. Психологическая подготовка боксера. / Н.А. Худадов. – М., 1968. – 160с.
1049595
  Ростунов А.Т. Психологическая подготовка к слуужбу в армии / А.Т. Ростунов. – Минск, 1986. – 181 с.
1049596
   Психологическая подготовка спортсменов различных видов спорта к соревнованиям. – М., 1968. – 168с.
1049597
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – М, 1975. – 128с.
1049598
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – Москва, 1979. – 134 с.
1049599
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : Учеб. пособие для студ. старших курсов психологических ф-тов и отд. ун-тов / А.Ф. Бондаренко. – Київ : Укртехпрес, 1997. – 216с. – ISBN 966-95128-0-8
1049600
  Давлетбаева З.К. Психологическая превенция и профилактика: понятийный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-6. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1049601
  Надирашвили Ш.А. Психологическая природа восприятия (с позиций теории установки) / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси, 1976. – 256с.
1049602
  Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания противоречий // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 0042-8841
1049603
   Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся. – К., 1989. – 252с.
1049604
  Залевский Г.В. Психологическая ригицности в норме и патология / Г.В. Залевский. – Томск, 1993. – 272с.
1049605
  Подольский А.И. Психологическая система П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.15-28. – ISSN 0042-8841
1049606
   Психологическая служба в вузе. – Казань, 1981. – 240с.
1049607
   Психологическая служба в высшей школе. – Новосибирск, 1981. – 119с.
1049608
   Психологическая служба в школе. – М., 1984. – 153с.
1049609
  Кала У.В. Психологическая служба в школе / У.В. Кала, В.В. Раудик. – М., 1986. – 79с.
1049610
  Хорнабуджели Б.В. Психологическая сторона вины / Б.В. Хорнабуджели. – Тбилиси, 1981. – 108с.
1049611
  Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о будущем") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.66-89. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1049612
   Психологическая теория коллектива. – М., 1979. – 239с.
1049613
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Вып. 1 : Анализ критики проф. Н.И. Палиенко : (Теория "внешних императивов"). – 1910. – 30 с.
1049614
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Вып. 2 : Критика профессора Р.М. Орженцкого. – 1910. – 40 с.
1049615
  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий; Пер. с польск. – Москва : Прогресс, 1979. – 504с.
1049616
   Психологическая типология : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
1049617
  Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Привалова И.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Чернышевского. – Саратов, 1995. – 18л.
1049618
  Онущенко В.А. Психологическая форма стражения и становление человеческого сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онущенко В. А.; МГУ,Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1049619
  Сосновикова Ю.Е. Психологическая характеристика безудержного типа и проблема состояний охранительного торможения у этого типа. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновикова Ю.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 13л.
1049620
  Курьянко Николай Иванович Психологическая характеристика восприятия иноязычной контекстной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Курьянко Николай Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1049621
  Атаев Т. Психологическая характеристика выдержки и ее развитие у школьников-подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: / Атаев Т.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 22л.
1049622
  Вертоградская Э.А. Психологическая характеристика грамматики иностранного языка как учебного предмета : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Вертоградская Э.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 с.
1049623
  Пушкин В.Н. Психологическая характеристика диспетчерского труда при телемеханическом управлении производственным процессом. : Автореф... Канд.пед.наук: / Пушкин В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л.
1049624
  Привалова Н.Я. Психологическая характеристика овладения белорусским языком как вторым.. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Привалова Н.Я.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1049625
  Пономаренко И.Л. Психологическая характеристика подростков с девиантным поведением // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.1-6
1049626
  Городенский И. Психологическая хрестоматия / И. Городенский. – Тифлис, 1909. – 922с.
1049627
  Чакъров Т. Психологически аспекти на културата / Тодор Чакъров. – София : Наука и изкуство, 1985. – 211, [1] c. – Библиогр.: с. 208-210 и в подстроч. примеч.
1049628
  Наумова Т.Н. Психологически ориентированные синтаксичксие теории / Т.Н. Наумова. – Саратов, 1990. – 174с.
1049629
  Жекова С. Психологически проблеми на учителскате професия / С. Жекова. – София, 1976. – 128с.
1049630
  Десев Л.Н. Психологически проблемы на възпитаниете / Л.Н. Десев. – София, 1977. – 184с.
1049631
   Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск : Наука, 1986. – 157с.
1049632
   Психологические аспекты буддизма. – 2-е изд. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1049633
  Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания / В.М. Быков. – Омск, 1975. – 43с.
1049634
  Битуев В.П. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Битуев В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 21 с.
1049635
   Психологические аспекты воспитания. – М., 1989. – 36с.
1049636
  Кулиш Л.Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Кулиш Л. Ю.; КГУ. – К., 1984. – 433л. – Бібліогр.:л.432-433
1049637
  Брылева И.Г. Психологические аспекты духовного развития личности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 105-108. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1049638
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть 1. Духовный интеллект // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 21-34. – ISSN 0205-9592
1049639
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть II. Духовные способности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 39-53. – ISSN 0205-9592
1049640
  Демина Л.Д. Психологические аспекты индивидуальной профадаптации / Л.Д. Демина. – Барнаул, 1990. – 82с.
1049641
  Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства / Резниченко И.М. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. – 165, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-166
1049642
  Гермикова Л.А. Психологические аспекты коммунистического воспитания личности / Л.А. Гермикова. – Ашхабад, 1990. – 173с.
1049643
   Психологические аспекты насилия в семье / М-во здравоохранения Украины, Упр. здравоохранением Одес. облгосадмин., Одес. обл. мед. центр психического здоровья, Одес. обл. центр медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье; [ред.-сост. Т.А. Ромицына]. – Одесса : Видавництво КП ОГТ, 2015. – 148, [1] с. : ил., табл. – На обл. ред.-сост. указ. как авт. – Библиогр.: с. 146-148. – ISBN 978-617-637-064-2
1049644
  Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – 2-еизд. – М, 1985. – 160с.
1049645
  Филиппов А.В. Психологические аспекты организации социалистического соревнования / А.В. Филиппов. – М, 1976. – 64с.
1049646
  Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.80-88. – ISSN 0042-8841
1049647
  Шадриков В.Д. Психологические аспекты расстановки кадров / В.Д. Шадриков. – М., 1974. – 64с.
1049648
  Рубахин В.Ф. Психологические аспекты управления / В.Ф. Рубахин, А.В. Филиппович. – Москва, 1973. – 64с.
1049649
  Собильская А.С. Психологические аспекты формирования этнокультурной идентичности личности // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1049650
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 89-99


  Статья посвящена описанию взаимосвязи и соотношения ситуаций перехода между мирами в сакральной истории личности, социума и мира. Особое внимание уделено специфике восточнославянских сакральных ситуаций.
1049651
  Исаева З.П. Психологические взгляды В.М.Бехтерева в дорефлексологический период его деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Исаева З.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1049652
  Никольская А.А. Психологические взгляды и научная деятельность П. П. Блонского : Автореф... канд. псиол.наук: / Никольская А. А.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1971. – 24л.
1049653
  Галушко Т.Е. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского : Дис... канд. пед.наук: / Галушко Т.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 420л.
1049654
  Люшина Л.Т. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. филос.наук: / Люшина Л.Т.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 21л.
1049655
  Петровский А.В. Психологические воззрения А.Н. Радищева : Автореф... кандид. педагогич.наук: / Петровский А.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – М., 1950. – 14л.
1049656
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И. Писарева : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шевцова Л. П. ; КГУ, Каф. психол. – Киев, 1953. – 13 c.
1049657
  Леонтьев А.Н. Психологические воззрения Л.С. Выготского / А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия. – Москва, 1956. – 36с.
1049658
  Данильченко М.Г. Психологические воззрения П.П. Блонского / М.Г. Данильченко. – Киев, 1970. – 96с.
1049659
  Пушкин В.Н. Психологические возможности человека / В.Н. Пушкин. – Москва, 1972. – 64 с.
1049660
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Київ,Москва : Рефл-бук, Ваклер, 2000. – 528с. – ISBN 966-543-058-0.5-87983-092-6
1049661
  Никифорова О.И. Психологические вопросы восприятия художественной литературы : Автореф... докт. психол.наук: / Никифорова О. И.; АПН СССР, НИИ психол. – М., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1049662
   Психологические вопросы обучения иностранцев русскому языку. – Москва : Московский университет, 1972. – 108 с.
1049663
  Харкевич В.Х. Психологические вопросы овладения фонетикой в процессе обучения английскому языку : Автореф... Канд.пед.наук: / Харкевич В.Х.; Мин-во просвещ.РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12л.
1049664
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе / Е.В. Заика. – Х., 1991. – 69с.
1049665
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.21-32
1049666
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.13-19
1049667
  Благонадежина Л.В. Психологические вопросы организации учебной деятельности школьников / Л.В. Благонадежина. – М., 1960. – 64с.
1049668
  Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного разбирательства гражданских дел : учеб. пособие / И.М. Резниченко. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1983. – 85, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1049669
  Щербак М.К. Психологические вопросы развития речи учащихся в школе. / М.К. Щербак. – М., 1953. – 96с.
1049670
  Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений / Г.Е. Залесский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 119с.
1049671
  Бондаровская В.М. Психологические вопросы эффективного обучения программистов : Автореф... канд. пед.(по психологии)наук: / Бондаровская В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1049672
  Полякова О.Б. Психологические детерминанты профессиональных деформаций // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 148-156. – ISSN 2073-8536
1049673
  Иванова Елена Феликсовна Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти : Автореф... доктора психол.наук: 19.00.01 / Иванова Елена Феликсовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 41л.
1049674
  Григорян К.К. Психологические закономерности ощущений и восприятий и их использование в культурно-просветительной работе. / К.К. Григорян, М.А. Севрюгина. – М, 1980. – 80с.
1049675
  Беляева Л.И. Психологические закономерности эмоций и чувств и их учет в работе клубов и библиотек / Л.И. Беляева. – М., 1978. – 66с.
1049676
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы зыковых контактов. – Калинин, 1984. – 160с.
1049677
  Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе. / Т.С. Серова. – Свердловск, 1988. – 227с.
1049678
  Лория А.П. Психологические и педагогические основы руководства чтением. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Лория А.П.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
1049679
   Психологические и педагогические особенности обучения студентов. – Москва, 1977. – 58с.
1049680
   Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань, 1977. – 296 с.
1049681
  Ашрафьян Изабелла Борисовна Психологические и психофизические исследования С.В.Кравкова : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Ашрафьян Изабелла Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М, 1973. – 26л.
1049682
   Психологические измерения. – М., 1967. – 196с.
1049683
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. – 211с.
1049684
  Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Наука, 1966. – 451с.
1049685
   Психологические исследования. – Пермь, 1969. – 106с.
1049686
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1973. – 403с.
1049687
   Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – М., 1979. – 232с.
1049688
   Психологические исследования общения. – Москва, 1985. – 344 с.
1049689
   Психологические исследования познавательных процессов и личности. – М., 1983. – 215с.
1049690
  Папкин А.И. Психологические исследования проявлений эмоциональной идетификации личности в коллективе : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Папкин А.И.; Моск.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1049691
   Психологические исследования творческой деятельности. – М., 1975. – 253с.
1049692
  Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. – Одесса, 1893. – 296с.
1049693
   Психологические концепции совершенствоания управления производственной организацией. – Тарту, 1977. – 135с.
1049694
  Мохова С.Б. Психологические коррляты общей и академической прокрастинации у студентов / С.Б. Мохова, А.Н. Неврюев
1049695
   Психологические критерии качества знаний школьников. – М., 1990. – 142с.
1049696
  Костицкий М.В. Психологические методы в борьбе с правонарушениями / М.В. Костицкий. – Киев, 1981. – 53с.
1049697
   Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. – М., 1988. – 192с.
1049698
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 180л. – Бібліогр.:л.113-121
1049699
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1986. – 208с.
1049700
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. – Москва : Питер, 1991. – 140 с.
1049701
  Леонтьев А.А. Психологические механизмы и пути воспитания умений публичной речи / А.А. Леонтьев. – М, 1972. – 39с.
1049702
  Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности / В.Г. Леонтьев. – Новосибирск, 1987. – 89с.
1049703
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-01031-0
1049704
  Бочкарев Леонид Львович Психологические механизмы музыкального переживания : Автореф... доктора психологич.наук: 19.00.01 / Бочкарев Леонид Львович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 44л.
1049705
   Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Х., 1970. – 264с.
1049706
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизации трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1987. – 82с.
1049707
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизация трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1985. – 96с.
1049708
   Психологические механизмы регуляции социального поведения. – Москва : Наука, 1979. – 335 с.
1049709
  Ждан А.Н. Психологические механизмы усвоения грамматики родного и иностранного языков / А.Н. Ждан, М.М. Гохлернер. – М., 1972. – 256с.
1049710
   Психологические механизмы целеобразования. – М., 1977. – 259с.
1049711
  Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.74-83. – ISSN 0042-8841
1049712
  Летов О.В. Психологические моменты научного познания в постпозитивистской философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 30-40. – ISSN 1560-7488
1049713
  Грин А.С. Психологические новеллы / А.С. Грин. – М., 1988. – 446с.
1049714
  Пономарева Р.А. Психологические оснговы совершенствования профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ / Р.А. Пономарева. – К, 1980. – 171с.
1049715
  Бессонова Т.И. Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 31-34
1049716
  Купрейченко А.Б. Психологические основания, механизмы и направления укрепления нравственности в обществе // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.106-110. – ISSN 0205-9592
1049717
  Бедный Г.З. Психологические основы анализа и проектирования трудовых процессов / Г.З. Бедный. – К., 1987. – 206с.
1049718
  Нечаев А.П. Психологические основы библиотечного дела / А.П. Нечаев. – М., 1922. – 16с.
1049719
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первокласников в процессе учебы : Автореф... канд. пед.наук: / Горбач М. С.; НИИ психологии. – К., 1952. – 20л.
1049720
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первоклассников в процессе обучения : Дис... канд. пед.наук: / Горбач М.С.; Научно-исслед. ин-т психологии. – К., 1952. – 236л. – Бібліогр.:л.220-235
1049721
  Крутецкий В.А. Психологические основы воспитания подростка в семье / В.А. Крутецкий. – Москва : [о-во "Знание" РСФСР], 1974. – 45 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет п пропаганде пед. знаний)
1049722
  Степанов А.А. Психологические основы дидактики учебного телевидения / А.А. Степанов. – Л., 1973. – 128с.
1049723
  Алхазишвили А.А. Психологические основы и общие закономерности обучения устной иностранной речи : Автореф... докт. филол.наук: / Алхазишвили А. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 37л.
1049724
  Щукин М.Р. Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения / М.Р. Щукин. – Москва, 1990. – 88с.
1049725
  Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. – Москва, 1968. – 136с.
1049726
  Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / И.В. Головнева. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 978-966-351-144-3
1049727
  Зимняя И.А. Психологические основы лекционной пропаганды / И.А. Зимняя. – М, 1981. – 64с.
1049728
  Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации / В.Ф. Рубахин. – Ленинград : Наука, 1974. – 296с.
1049729
  Ительсон Л.Б. Психологические основы обучения / Л.Б. Ительсон. – М.
1. – 1972. – 59с.
1049730
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения воинов сухопутных войск. / И.И. Малопурин. – М., 1983. – 272с.
1049731
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения танкистов. / И.И. Малопурин. – М., 1973. – 197с.
1049732
  Иванов П.И. Психологические основы обучения. / П.И. Иванов. – Ташкент, 1960. – 148с.
1049733
  Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков / Д.И. Фельдштейн. – М., 1982. – 224с.
1049734
  Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / В.Л. Васильев. – Волгоград, 1976. – 56с.
1049735
  Комарков В.С. Психологические основы очной ставки / В.С. Комарков. – Харьков, 1976. – 27с.
1049736
  Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш.А. Амонашвили. – Київ, 1991. – 110с.
1049737
  Крылов А.Н. Психологические основы педагогического мастерства учителя. / А.Н. Крылов. – М., 1989. – 37с.
1049738
  Жуйков С.Ф. Психологические основы повышения эффективности обучения младших школьников родному языку / С.Ф. Жуйков. – М., 1979. – 184с.
1049739
  Чирков В.И. Психологические основы подготовки кадров / В.И. Чирков. – Ярославль, 1988. – 48с.
1049740
   Психологические основы программированного обучения. – М., 1984. – 328с.
1049741
   Психологические основы профессионально-технического обучения. – М., 1988. – 142с.
1049742
  Чирска Я. Психологические основы профессионального обучения / Я. Чирска. – М., 1960. – 144с.
1049743
   Психологические основы профориентации в школе и ПТУ. – Ленинград, 1988. – 78 с.
1049744
  Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза / В.А. Семиченко. – Полтава, 1991. – 79с.
1049745
  Дудко В.А. Психологические основы процесса развития и преобразования личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 46-54. – ISSN 2073-8528
1049746
  Новикова Ю.В. Психологические основы процесса чтения у обучающегося читать / Ю.В. Новикова. – М., 1973. – 59с.
1049747
  Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. / Л.П. Доблаев. – Москва : Книга, 1970. – 72с.
1049748
   Психологические основы трудового воспитания школьников. – М., 1988. – 168с.
1049749
  Гурьянов Е.В. Психологические основы упражнений при обучении письму / Е.В. Гурьянов. – М., 1948. – 107с.
1049750
  Охитина Л.Т. Психологические основы урока / Л.Т. Охитина. – М., 1977. – 96с.
1049751
  Казанская В.Г. Психологические основы урока в среднем ПТУ / В.Г. Казанская. – М, 1987. – 62с.
1049752
  Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка / Б.В. Беляев. – М., 1964. – 136с.
1049753
  Шадрин В.М. Психологические основы формирования двигательного навыка / В.М. Шадрин. – Казань, 1978. – 176с.
1049754
   Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – М., 1981. – 224с.
1049755
  Ляудис В.Я. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников / В.Я. Ляудис, И.П. Нергурэ. – Москва, 1994. – 150 с.
1049756
  Ямпольский А.Е. Психологические основы формирования следственного мастерства. / А.Е. Ямпольский. – Волгоград, 1980. – 78с.
1049757
  Калошина И.П. Психологические основы формирования умений по разработке способов решения задач. (На материале техн. задач по обработке металлов резанием) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Калошина И.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1049758
   Психологические основы юридической деятельности. – Свердловск, 1984. – 53с.
1049759
  Деркач Г. Психологические особенности адаптации студентов к условиям жизни и обучения в Украине / Г. Деркач, В. Демченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 18-22. – ISSN 1562-529Х
1049760
  Ковалева Ирина Михайловна Психологические особенности больных депрессией непсихотического уровня и их назначение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Ковалева Ирина Михайловна; КУ им Т.Шевченко. – К, 1997. – 174л. – Бібліогр.:л.148-174
1049761
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего возраста : Дис... канд. пед.наук: / Жаворонко А.И.; Научно-исслед. ин-т психологии. – Киев, 1952. – 285л. – Бібліогр.:л.278-285
1049762
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жаворонко А.И. ; КГУ, 1953. – 17 с.
1049763
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтроля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1049764
  Фемяк А.Н. Психологические особенности воспитательно-образовательной работы над сочинениями с учащимися 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Фемяк А.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1049765
  Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к учению в педагогическом вузе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Левченко М. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1049766
  Леонов А.А. Психологические особенности деятельности космонавтов / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1971. – 255с.
1049767
  Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора / А.А. Леонтьев. – М, 1981. – 80с.
1049768
  Суворова В.В. Психологические особенности деятельности при скоростном точении : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Суворова В.В. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1049769
  Бухарцев Р.Г. Психологические особенности журналистского творчества / Р.Г. Бухарцев. – Свердловск, 1976. – 68с.
1049770
  Смирнова Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.17-25. – ISSN 0042-8841
1049771
  Вавилов Ю.П. Психологические особенности и основные факторы профессионального самоопределения старшеклассников средних школ. : Автореф... Канд.психол.наук: 21.967 / Вавилов Ю.П.; Ярославль.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1971. – 20л.
1049772
  Дьяконов И.Ю. Психологические особенности и эмоционально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8841
1049773
  Чернявская Т.П. Психологические особенности лидерства в бизнесе // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 260-270. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1049774
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1998. – 180л.
1049775
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.142-163
1049776
  Водолазский Б.Ф. Психологические особенности личности осужденного / Б.Ф. Водолазский. – Омск, 1982. – 32с.
1049777
  Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е.А. Шумилин. – М, 1979. – 152с.
1049778
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 200-206. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1049779
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 200-205. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1049780
  Караваева Е.А. Психологические особенности личностно ориентированного подхода в работе с леворукими детьми и подростками в учреждениях образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 100-108. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1049781
  Толстая А.Н. Психологические особенности мышления при решении невероятностных задач. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Толстая А.Н.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
1049782
  Филипюк Г.С. Психологические особенности наблюдений у детей дошкольного возраста. (На материале наблюдений природы детьми) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филипюк Г.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
1049783
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1973. – 144 с.
1049784
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1973. – С. 145-245
1049785
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – М., 1973. – 224с.
1049786
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – 2-е изд., испр. – М., 1983. – 207с.
1049787
  Иванова Гергина Енева Психологические особенности отношений ребенка дошкольного возраста в группе сверстников : Автореф. дис. ... канд. психол.наук : 19.00.07 / Иванова Гергина Енева ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23 с.
1049788
  Арамедова Айгозель Илжановна Психологические особенности оценки женщинами, страдающими параноидной шизофренией, отношений со своими детьми : Дисс....учен.степени канд.психологических наук: 19.00.04 / Арамедова Айгозель Илжановна; КУ имени Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 173л. – Библиогр.: л.157-173
1049789
  Степанов В.Г. Психологические особенности перцептивной деятельности школьников и учет их в учебно-воспитательной работе. / В.Г. Степанов. – М, 1989. – 81с.
1049790
  Алексеев А.М. Психологические особенности показания очевидцев / А.М. Алексеев. – Москва, 1972. – 104 с.
1049791
  Кочемировская Елена Алексеевна Психологические особенности понимания и переживания насилия младшими подростками и юношами (психосемантический подход) / Кочемировская Елена Алексеевна; Харьковск.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – 248л. + Приложения: л.209-248. – Библиогр.: л.190-208
1049792
  Елизарова Г.П. Психологические особенности понимания сложного предложения. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Елизарова Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 22л.
1049793
  Китов А.И. Психологические особенности принятия управленчиских решений / А.И. Китов. – Москва, 1983. – 63 с.
1049794
  Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска / В.М. Богданов. – Омск, 1984. – 32 с.
1049795
  Абашев Г.И. Психологические особенности процесса понимания иностранного художественого текста учащимися средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абашев Г.И. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1954. – 16 с.
1049796
  Божович Е.Д. Психологические особенности развития личности подростка. / Е.Д. Божович. – М., 1979. – 39с.
1049797
   Психологические особенности самодеятельеных подростково-юношеских групп. – М., 1990. – 159с.
1049798
   Психологические особенности самосознания подростка. – Киев, 1980. – 168 с.
1049799
   Психологические особенности самосознания подростка. – К, 1980. – 168с.
1049800
   Психологические особенности слабоуспевающих школьников. – М., 1984. – 184с.
1049801
  Матова М.А. Психологические особенности сложной скоростной деятельности человека. (Эксперим. исследование на материале спорта) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Матова М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1049802
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 35с.
1049803
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 34с.
1049804
  Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних / А.А. Закатов. – Волгоград, 1979. – 96с.
1049805
  Лаврищева Т.И. Психологические особенности творческого процесса П.И.Чайковского : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Лаврищева Т.И.; М-во просвещения Арм.ССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1049806
  Зюбин Л.М. Психологические особенности трудных учащихся профессионально-технических училищ / Л.М. Зюбин. – М., 1966. – 47с.
1049807
  Гуревич Ю.Г. Психологические особенности учебной деятельности / Ю.Г. Гуревич, С.В. Кошелева. – Иркутск, 1988. – 72с.
1049808
  Чо Чун Силь Психологические особенности учебных интересов у детей младшего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Чо Чун Силь; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 19л.
1049809
  Качарьян В.С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 382-385. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1049810
  Селезнева М.В. Психологические особенности формирования понятий по ботанике у учащихся 5-го класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Селезнева М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1049811
  Педько С.С. Психологические особенности формирования смыслового содержания графических знаков : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.03 / Педько С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 24 с.
1049812
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
1. – 1960. – 264с.
1049813
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
2. – 1960. – 304с.
1049814
  Самуйлова И.А. Психологические последствия репрезентации политической коммуникации в СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-107. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1049815
  Якобсон С.Г. Психологические пргоблемы этического развития детей / С.Г. Якобсон. – М., 1984. – 143с.
1049816
  Павлова М.А. Психологические предпосылки обучения двум языкам. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлова М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
1049817
  Невская Любовь Николаевна Психологические предпосылки обучения детей дошкольного возраста слитному чтению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Невская Любовь Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1049818
  Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста : Практическое пособие / А.М. Столяренко. – Москва : Юрайт, 2000. – 288с. – ISBN 5-85294-097-6
1049819
  Рожанская И.Д. Психологические принципы построения и использования электронных тренажеров : Автореф... канд. опсихол.наук: / Рожанская И. Д.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
1049820
  Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения / З.И. Калмыкова. – М., 1979. – 48с.
1049821
  Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С.3-12. – ISSN 0042-8841
1049822
  Яровая Ю.Н. Психологические причины мотивационного поведения человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.248-254. – ISSN 1811-0916
1049823
  Гильбух Ю.З. Психологические проблемы автоматизации управления производством / Ю.З. Гильбух. – К., 1973. – 39с.
1049824
  Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е. Кравцова. – М., 1991. – 150с.
1049825
  Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко. – Минск, 1976. – 175с.
1049826
  Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В.И. Лубовский. – М., 1989. – 101с.
1049827
   Психологические проблемы идеологической деятельности, межнациональных отношений. Практическая психология в спорте. Вопросы педагогической психологии : Тезисы докладов к VII сыезду Общества психологов. – Москва, 1989. – 146с.
1049828
  Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А. Шерковин. – Москва : Мысль, 1973. – 215 с.
1049829
  Леонов А.А. Психологические проблемы межпланетного полета / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1975. – 248с.
1049830
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – Москва : Просвещение, 1969. – 317с.
1049831
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. / П.М. Якобсон. – М., 1969. – 320с.
1049832
  Гичан И.С. Психологические проблемы наставничества / И.С. Гичан. – Киев, 1983. – 155с.
1049833
  Солнцева Г.Н. Психологические проблемы обеспечения безопасности информационных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-9. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1049834
   Психологические проблемы обучения : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 174с.
1049835
  Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. / Ю.И. Новик. – Минск, 1989. – 133с.
1049836
  Голубева И.В. Психологические проблемы рациональной организации труда работниц трикотажного производства : Автореф... канд. психол.наук: 21.962 / Голубева И.В.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1049837
  Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики / Ю.И. Ильченко. – Краснодар, 1990. – 79с.
1049838
  Матвеев М.Ю. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 103-109. – ISSN 0130-9765


  Зависимость имиджа библиотеки и ее сотрудников от отношения библиотекарей к имиджу своей профессии.
1049839
  Свенцицкий А.Л. Психологические проблемы социального планирования / А.Л. Свенцицкий. – Л, 1973. – 18с.
1049840
  Бугаева Н.М. Психологические проблемы суицида : Вопросы организации суицидологической превенции в крымском регионе. Профилактика суицида среди лиц, / Н.М. Бугаева. – Симферополь, 1997. – 12с.
1049841
  Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников / М.И. Смирнов. – Киров, 1992. – 66с.
1049842
   Психологические проблемы трудовой подготовки учащихся. Психология и высшая школа : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
1049843
  Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания / М.С. Шехтер. – М., 1967. – 220с.
1049844
  Вендров Е.Е. Психологические проблемы управления / Е.Е. Вендров. – Москва, 1969. – 160с.
1049845
  Кульга Л.Е. Психологические проблемы управления: конспект лекций по инж. и социальной психологии, читаемых студентам Дальневост. политехн. ин-та / Л.Е. Кульга. – Владивосток, 1975. – 35с.
1049846
  Сидоренков А.В. Психологические противоречия в малой группе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.41-50. – ISSN 0042-8841
1049847
  Картузанская Ц.С. Психологические профили нормальных школьников по данным исследований методом Г.И. Россолимо / Ц.С. Картузанская, А.Н. Мацкевич. – 91-105с.
1049848
  Морозов А.С. Психологические проявления личностных взаимоотношений членов группы : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Морозов А.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1049849
  Калошина И.П. Психологические пути повышения квалификации руководящих кадров / И.П. Калошина. – Рига, 1979. – 68с.
1049850
  Габдреев Рустеэм Вагизович Психологические резервы инженерной подготовки : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Габдреев Рустеэм Вагизович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 38 с.
1049851
  Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-15. – ISSN 0042-8841
1049852
  Коростылева Л .А. Психологические способности лиц, испытывающих затруднение при вступлении в брачные отношения : Автореф... канд .психол.наук: 19.00.01; 19.00.05 / Коростылева Л .А.; КГУ. – К., 1991. – 16л.
1049853
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
1049854
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
1049855
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00341-0
Том 1. – 1999. – 312с.
1049856
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00342-9
Том 2. – 1999. – 312с.
1049857
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Пер.Е.И.Рузера. – Москва : Алфавит, 1992. – 105с. – ISBN 5-7044-0006-Х
1049858
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Под общ. ред. В.Зелинского. – Санкт-Петербург : Ювента, Прогресс-Универс, 1995. – 716с. – ISBN 5-87399-035-2
1049859
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг. – Москва, 1996. – 715с.
1049860
  Юнг К. Психологические типы / К. Юнг. – Москва : Университетская книга, АСТ, 1998. – 720с. – ISBN 5882300428; 5237003133
1049861
  Юнг К.Г. Психологические типы. / К.Г. Юнг. – М. – 96с.
1049862
  Верди А. Психологические тренинги опасны? : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 86-95
1049863
  Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения / Е.В. Цуканова. – Киев, 1985. – 159с.
1049864
  Жутикова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни / Н.В. Жутикова. – М., 1990. – 255с.
1049865
  Лотова И.П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов вуза // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-63. – ISSN 0869-561Х
1049866
  Баслак Лидия Михайловна Психологические условия повышения эффективности трудового обучения подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Баслак Лидия Михайловна; МП УССР. Научно-исслед. ин-т психологии УССР. Научно-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1974. – 25л.
1049867
  Хо Нгок Дай Психологические условия формирования алгебраических понятий у младших школьников : Автореф. дис. ... канд. психологич. наук : 21967 / Хо Нгок Дай ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1049868
  Черненилов В.И. Психологические условия формирования трудовых скоростных действий. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Черненилов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психол. – М., 1976. – 25л.
1049869
  Ивончик Галина Фадеевна Психологические условиях формирования у работающей молодежи положительного отношения к учению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ивончик Галина Фадеевна; МН УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1981. – 23л.
1049870
  Верзина А. Психологические факторы оптимизации учебного процесса / А. Верзина, Л. Костель // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 154-161. – ISBN 978-2-919320-35-6
1049871
  Гобечия Ф.В. Психологические факторы поведения несовершеннолетних правонарушителей / Ф.В. Гобечия. – Тбилиси, 1979. – 83с.
1049872
  Польшин Александр Константинович Психологические факторы произвольной саморегуляции состояния (Инженерно-психологический аспект) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Польшин Александр Константинович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 21л.
1049873
   Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы / Г.С. Никифоров, Н.Е. Водопьянова, Р.А. Березовская, Е.С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 42-54. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1049874
  Ващенко Ю.А. Психологические факторы психосоматических расстройств (на материале язвенной болезни) : 19.00.04: Дис. ... канд. псхолог. наук / Ващенко Ю.А.; КУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.178-195
1049875
   Психологические факторы эмоциональной дезаптации у студентов / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Я.Г. Евдокимова, М.В. Москова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.16-26. – ISSN 0042-8841
1049876
  Кричевский Р.Л. Психологические фактры эффективности руководства первичным коллективом / Р.Л. Кричевский, А.В. Маржине. – Кишинев, 1991. – 126с.
1049877
  Гаврина Ю.С. Психологические характеристики корпоративного имиджа телеканала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 245-250. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1049878
  Демин А.Н. Психологические эффекты угрозы потери работы / А.Н. Демин, И.А. Петрова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 38-49. – ISSN 0205-9592
1049879
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
1. – 1973. – 57с.
1049880
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
2. – 1974. – 59с.
1049881
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
3. – 1975. – 159с.
1049882
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
5. – 1976. – 41с.
1049883
  Цветкова Л.С. Психологический анализ восстановления речевых функций при локальных поражениях мозга : Автореф... канд. пед.наук: / Цветкова Л. С.; АПН РСФСР, НИИ психол. – М., 1962. – 16л.
1049884
  Конфисахор А.Г. Психологический анализ геополитических процессов / А.Г. Конфисахор, В.В. Медведева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-42. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1049885
  Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме / Б.С. Братусь. – М., 1974. – 96с.
1049886
  Лебедева М.М. Психологический анализ имитационной игры : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Лебедева М. М.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1049887
  Пустовой Е.А. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности учащихся в трудовом обучении с использованием специальных учебных "конструкторов". : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Пустовой Е.А.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1049888
  Александровская В.Н. Психологический анализ культурных установок в философии Джозефа Хендерсона // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 80-86. – ISSN 2227-7242
1049889
  Воронин Николай Павлович Психологический анализ мотивов выбора рабочих профессий учащимися старших классов средних общеобразовательных школ : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Воронин Николай Павлович; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1974. – 27л.
1049890
  Грибанова А.К. Психологический анализ овладения детьми-дошкольниками операциями первоначального счета : Автореф... канд. пед.наук: / Грибанова А. К.; МВО СССР, ОГУ. – Одесса, 1955. – 16л.
1049891
  Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. / Д.Н. Завалишина. – М., 1985. – 221с.
1049892
  Гольнева В.А. Психологический анализ организованности старших школьников в использовании внеурочного времени : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Гольнева В.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 22л.
1049893
  Котовский А.И. Психологический анализ особенностей элементов проблемного обучения на занятиях по техническому моделированию в начальных классах : Автореф... канд. психол.наук: 190007 / Котовский А.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
1049894
  Хадаханэ Э.К. Психологический анализ подготовленности учащихся профессионально-технических училищ к рационализаторской деятельности. : Автореф... Канд.психол.наук: 967 / Хадаханэ Э.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 20л.
1049895
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков и способы педагогического воздействия на личность / Э.Ш. Натанзон. – Москва, 1968. – 207 с.
1049896
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика / Э.Ш. Натанзон. – М, 1991. – 124с.
1049897
  Солнцева Г.Н. Психологический анализ проблемы принятия решения / Г.Н. Солнцева. – М., 1985. – 78с.
1049898
  Корнилов Ю.К. Психологический анализ процесса решения физических задач учащимися старших классов средней школы : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Корнилов Ю.К.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 22л.
1049899
  Фридлянд И Психологический анализ процесса усвоения понятий школьниками. (Младш. школьный возраст) : Автореф... канд. пед.наук: / Фридлянд И,А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1049900
  Карпов А.В. Психологический анализ процессов принятия решения в деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1985. – 79с.
1049901
  Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач / Л.Л. Гурова. – Воронеж, 1976. – 327с.
1049902
  Потемкина Ф О. Потемкина Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 523, [2] с. : ил., табл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0362-4
1049903
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ роли классного коллектива в воспитании сознательного отношения школьника к учению : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Натанзон Э.Ш.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1049904
  Наенко Н.И. Психологический анализ состояния психической напряженности : Автореф... Канд.психол.наук: / Наенко Н.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 12л.
1049905
  Карпов А.В. Психологический анализ трудовой деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1988. – 78с.
1049906
  Калашникова М.М. Психологический анализ трудовой деятельности пионеров сельской школы : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Калашникова М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им.Н.К.Крупской. – М., 1965. – 18л.
1049907
  Страхов И.В. Психологический анализ урока / И.В. Страхов. – Саратов, 1968. – 40с.
1049908
  Шляхтер Е.Ф. Психологический анализ условий развития наиболее способных школьников старших классов : Автореф... канд. педаг. (по психологии)наук: / Шляхтер Е.Ф.; Московский гос. ун-т. Факультет психологии. – М., 1967. – 16л.
1049909
  Флоровский Ю.В. Психологический анализ формирования взглядов на дружбу и любовь у старшеклассников. (На материале русских и национальных школ Адыгейской автономной области) : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1967. – 19л.
1049910
  Вилюнас В.К. Психологический анализ эмоциональных явлений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вилюнас В.К.; МГУ. – М., 1974. – 25л.
1049911
  Матвеев Г.К. Психологический аспект вины советских юридических лиц / Г.К. Матвеев. – Москва, 1978. – [8] с. – Отд. оттиск из: Советское государство и право / АН СССР. - Москва, 1978. - № 8. - С. 39-47
1049912
   Психологический атлас человека / В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин; Под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651,[5]с. – (Психология человека от рождения до смерти). – ISBN 985-13-7636-1
1049913
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1995
1049914
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 1. – 1996
1049915
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 2. – 1996
1049916
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 3. – 1996
1049917
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 4. – 1996
1049918
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 5. – 1996
1049919
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 6. – 1996
1049920
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 2. – 1997
1049921
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 3. – 1997
1049922
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 1. – 1997
1049923
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 6. – 2005
1049924
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 4. – 2008
1049925
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 1. – 2008
1049926
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 5. – 2008
1049927
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 1. – 2009
1049928
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 6. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1049929
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 5. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1049930
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 3. – 2009
1049931
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 6. – 2010. – мова резюме англ., рос.
1049932
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 1. – 2010
1049933
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 2. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1049934
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 6. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1049935
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 3. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1049936
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1049937
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 3. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1049938
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 5. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1049939
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1049940
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 3. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1049941
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 1. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1049942
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 2. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1049943
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 1. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1049944
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 2. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1049945
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 4. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1049946
  Аристов Б.И. Психологический климат в коллективе / Б.И. Аристов. – Москва, 1973. – 64с.
1049947
  Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1989. – 224с.
1049948
  Ложкин Г.в. Психологический климат трудового коллектива / Г.в. Ложкин. – К., 1988. – 47с.
1049949
  Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса / Г.А. Зорин. – Гродно, 1986. – 71с.
1049950
  Кутько И.И. Психологический отбор операторов атомных электростанций : Метод. пособ. / И.И. Кутько, А.И. Долганов. – Энергодар : АЭС, 1997. – 54с. – Библиогр.С.:51-53
1049951
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора / А.А. Леонтьев. – Москва : Всесоюз. о-во "Знание", 1979. – 47 с. – (В помощь лектору, Общество "Знание" РСФСР / Науч.-метод. совет по теории и методике пропаганды, Моск. гор. орг. о-ва "Знание")
1049952
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы Университета лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Научно-метод. совет по пробл. лект. мастерства при Правл. Всесоюз. о-ва "Знание", Моск. город. орган. о-ва "Знание". – Москва
Вып. 8. – 1979. – 44 с.
1049953
  Баронин А.С. Психологический профиль убийц : Пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – Киев : ПАЛИВОДА, 2001. – 176с. – ISBN 966-95871-4-Х
1049954
  Варшава Б.Е. Психологический словарь / Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский. – Москва, 1931. – 206с.
1049955
   Психологический словарь. – Москва : Педагогика, 1983. – 448с.
1049956
   Психологический словарь. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 440с. – ISBN 5-7155-0720-0
1049957
   Психологический словарь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 640с. – ISBN 5-222-03026-1


  Содержит более 2,5 тысячи терминов, отвечающих современному состоянию психологии
1049958
  Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – (Психолог. наука -школе)
1049959
  Дружилов С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 42-51. – ISSN 0321-0383


  Реформирование вузов вызывает обострение социально-психологической ситуации на кафедрах, возникновение моббинга. Выделяют два вида моббинга: вертикальный - «боссинг», когда психологический террор исходит от начальника; горизонтальный - когда он исходит ...
1049960
  Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – Москва : Проспект, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-482-01446-2
1049961
  Левитов Н.Д. Психологическик особенности подростков / Н.Д. Левитов. – М, 1954. – 53с.
1049962
  Ладанов И.Д. Психологическме аспекты преодоления конфликтной ситуации в трудовых коллективах. / И.Д. Ладанов, В.П. Галицкий. – М, 1984. – 87с.
1049963
  Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. Кроник. – Київ : Наукова думка, 1984. – 207 с.
1049964
  Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М., 1982. – 63с.
1049965
  Журавлев А.Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 45-56. – ISSN 0205-9592
1049966
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1049967
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сергиенко В.И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1049968
  Ивашкин В.С. Психологическое изучение школьников / В.С. Ивашкин. – Владимир, 1990. – 109с.
1049969
  Владимиров Л.Е. Психологическое исследование в уголовном суде / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. – [4], VI, II, 291 с.
1049970
  Спиваковская А.С. Психологическое исследование игровой деятельности детей, страдающих шизофренией : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Спиваковская А.С. ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1049971
  Подшивайлова Л.И. Психологическое исследование проявлений перцептивно-мыслительных стратегий художника в произведении изобразительного искусства / Л.И. Подшивайлова, М.В. Кокарева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 242-252. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1049972
  Ходош Тибор Психологическое исследование трудовой деятельности человека в поточно-конвейерном производстве : Автореф... канд. пед. по психологиинаук: 731 / Ходош Тибор; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1049973
  Маруга Э.В. Психологическое исследование формирования речи на иностранном языке (на матер. значений неличных форм англ. глагола) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Маруга Э.В. ; МГУ. – Минск, 1971. – 26 с.
1049974
  Роговин М.С. Психологическое исследование: уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1979. – 66с.
1049975
  Немов Р.С. Психологическое консультирование : Учебник для студ.вузов / Р.С. Немов. – Москва : Владос, 2000. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00268-6
1049976
  Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-19. – ISSN 0042-8841
1049977
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении : Учеб.пособие / Н.В. Осьмаков. – Москва : Просвещение, 1981. – 144с.
1049978
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д.Н.Овсянико-Куликовский: уч. пособие / Н.В. Осьмаков. – М. : Просвещение, 1981. – 160 с.
1049979
  Замошкин Ю.А. Психологическое направление в современной буржуазной социологии / Ю.А. Замошкин. – М., 1958. – 63с.
1049980
  Иванова Л.П. Психологическое направление в языкознании // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 63-83. – ISBN 978-966-188-123-4
1049981
  Вдовенко Л.И. Психологическое наследие А.И. Герцена : Автореф... канд. пед.наук: / Вдовенко Л.И.;. – Киев, 1963. – 16л.
1049982
  Сливницкий Ю.О. Психологическое обеспечение автоматизированных систем человек-машина / Ю.О. Сливницкий. – Москва : Московский университет, 1989. – 112с. – ISBN 5-211-01155-4
1049983
   Психологическое обеспечение психического и физического здоровья человека : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 170с.
1049984
  Задорожнюк И.Е. Психологическое обеспечение системы математического образования / И.Е. Задорожнюк, М.Н. Заостровцева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 179-182. – ISSN 0042-8841
1049985
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций : Оперативное внедрение : учебное пособие / П.Я. Прыгунов. – Киев : КНТ, 2006. – 472 с. – (Мир глазами спецслужб). – ISBN 966-373-105-2
1049986
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение : учеб. пособие для практич. психологов и оперативных сотрудников правоохр. органов, руковод. коммерч. служб безопасности / П.Я. Прыгунов ; Global organisation of allied leadership ; Academy of open society security. – Изд. 2-е. – Киев : Липкан Е.С., 2012. – 185, [2] с. – Библиогр.: с. 182-185 и в конце глав. – ISBN 978-966-2439-32-8
1049987
  Караяни А.Г. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 55-66. – ISSN 2073-8536
1049988
  Ждан А.Н. Психологическое общество при Императорском Московском университете (1885-1922): этапы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  Выделены главные направления и основные периоды деятельности Московского психологического общества - первого в России профессионального объединения научных сил в области психологии и философии. Раскрыто его значение для последующего развития ...
1049989
  Петухов Валерий Викторович Психологическое описание визуальных способов решения задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Петухов Валерий Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 18л.
1049990
  Киселев А.Д. Психологическое основание уголовной ответственности / А.Д. Киселев. – Харьков : Типолитогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1903. – [2], II, 312 с.


  Аннотация: В учении Фейербаха и Грольмана, по данным положительного права, классической школы, эмпирической психологии и антрополого-криминалистической школы.
1049991
  Буравцева Н.В. Психологическое пространство личности в контексте проблем профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 234-240. – ISSN 1811-0916
1049992
  Локалова Н.П. Психологическое развитие как составляющая образования // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.27-41. – ISSN 0042-8841
1049993
  Крейдун Надежда Петровна Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Крейдун Надежда Петровна; ГОс. ком. СССР по народн. образованию Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
1049994
  Крейдун Н.П. Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Крейдун Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1049995
  Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Е.А. Климов. – М., 1986. – 78с.
1049996
  Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.32-45. – ISSN 0042-8841
1049997
  Анастази Анна Психологическое тестирование / Анастази Анна. – Москва, 1982. – 318с.
1049998
  Анастази Анна Психологическое тестирование / Анастази Анна, С. Урбина. – 7-е межд. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
1049999
  Анастази А. Психологическое тестирование = Psychological testing / А. Анастази, С.Урбина. – 7-е международное издание. – Москва, Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
1050000
  Новиков В.В. Психологическое управление производственной организацией /Настольная книга советского менеджера и практического психолога / В.В. Новиков, Ю.М. Забродин. – Москва, 1990. – 246с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,