Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
999001
  Іваницька С. "...Першорядне джерело для історії нашого духовного життя..." // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 153-157. – ISSN 0869-3595


  Рецензоване видання містить п"ятдесят шість послань Олександра Яковича Кониського 1893-1900 рр. до провідного діяча місцевої української громади, адвоката Іллі Людвиговича Шрага (1847-1919) з фондів Чернігівського історичного музею. Листи подають ...
999002
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С. 11
999003
  Рудик С. "Перший комісар" Шевченкової могили // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 79-81
999004
  Мельник І. "Перший крок до громадянського суспільства" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 10
999005
  Іваннікова Л. "Перший крупний жіночий внесок в етнографію": Софія Чернявська // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 56-64. – ISSN 0130-6936
999006
  Ткачук М. "Перший муж на Галицькій Русі" / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 135-136


  Іван Могильницький (1777/1778-1831) - український освітній і церковний діяч, мовознавець, крилошанин Перемишльської капітули УГКЦ з 1817 р., опікун шкіл Перемишльської єпархії, один з провісників національного відродження в Галичині.
999007
  Капсамун І. "Перший про Владу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 2


  У день свого 85-річчя перший президент України Леонід Кравчук презентує нову авторську книгу.
999008
  Угас Х. "Перший світ" та корупція / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 99). – С. 8-9


  Розмова з екс-прокурором Перу Хосе Угасом, який ув"язнив президента-корупціонера.
999009
  Мотузок Л. "Перший сніг" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 99-100
999010
  Ларіонов М. "Першим скаржникам приготуватися: новели у процедурі оскарження результатів податкових перевірок / М. Ларіонов, К. Добрєва // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 січня (№ 3). – С. 44-45
999011
  Романків Л. "Перші диски, які мистворили, купив Стів Возняк. Згодом він зробив перший комп"ютер... Ілише потім Стів Джобс розвинув технологію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 182). – С. 5


  Розмова з Любомиром Романківим - ученим у галузі електроніки, провідним науковцем компанії ІВМ у галузі комп"ютерних технологій, винахідником. Портрет українця Любомира Романківа висить поряд з іншими винахідниками, зокрема Стівом Джобсом у Залі ...
999012
  Печеранський І.П. "Перші кроки" православної духовно-академічної філософії в творчості Ф.Ф. Сидонського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 77-90
999013
  Алєксандрова О.В. "Першооснови теології", "Начала теології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 145-146. – ISBN 966-316-069-1
999014
  Леопарди Д. "Песни и отрывки" : Полное собрание стихотворений ; С портр. Леопарди / Леопарди ; Пер. Ив. Тхоржевский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 166 с., 1 л. портр.
999015
  Дельта П.С. [Перші роздуми / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас. – Афіни : Ерміс, 1991. – 252 с., 24 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 3])
999016
  Цибульський І.І. Перший день весни / І.І. Цибульський. – К, 1987. – 151с.
999017
  Глюк Мішель Перший день творіння : поема (фрагменти) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 150-155. – ISSN 0320 - 8370
999018
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118.
999019
  Гай-Нижник Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-118. – Бібліогр.: с. 111-118


  На основі архівних документів та спогадів безпосередніх учасників українського державотворення часів національно-визвольних змагань 1917-1921 років висвітлено принципи укладання та основні показники першого в новітній історії України державного бюджету ...
999020
   Перший державний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка 1919-1931. – Х, 1931. – 63с.
999021
  Вишня Остап Перший диктант : Оповідання для мол. шк. віку / Вишня Остап. – Київ : Дитвидав, 1962. – 32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Домашня б-чка школяра)
999022
  Чабан М.П. Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 1. – С. 124-131. – ISSN 2308-2097


  До 180-річчя від дня народження В.Т. Скрильникова.
999023
  Шлапак Я. Перший доктор наук - програміст. 8 грудня - 100 років від дня народження Катерини Логвинівни Ющенко-Рвачової (1919-2001), українського вченого в галузі кібернетики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 12
999024
   Перший доктор Спеціалізованої вченої ради : [Леонід Леонідович Кістерський] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142-145
999025
  Чухно А.А. Перший досвід / А.А. Чухно, В.Г. Чепінога // Екон. Рад. України., 1967


  Рец. на зб.: Господарська реформа в дії.
999026
  Галушко О.А. Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 63-67. – ISSN 2224-0586
999027
  Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918) : довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2012. – 138, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 966-550-245-Х
999028
  Шутак Л. Перший досвід проведення державного іспиту з "української мови за професійним спрямуванням" / Л. Шутак, Г. Навчук, А. Ткач // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 53-56. – ISSN 2078-1016
999029
  Савка І.Г. Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 177-178. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені основні моменти в ході імплементації права на академічну мобільність серед учасників освітнього процесу в БДМУ згідно з новими регламентуючими документами в цьому напрямі."
999030
  Артьоменко В.В. Перший досвід симуляційного навчання студентів шостих курсів медичних факультетів / В.В. Артьоменко, В.М. Носенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 96-98. – ISSN 1681-2751
999031
  Бурлєєва М. Перший дослідник Голодомору на Вінниччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 13


  Ілля Гаврилович Шульга — український історик, доктор історичних наук (з 1965 року), професор (з 1987 року). Перший дослідник Голодомору 1932—1933 рр. на Вінниччині та Поділлі.
999032
  Смоляр А. Перший друкований відгук про поезії Володимира Самійленка // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 605-608. – ISBN 966-7679-57-8
999033
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
999034
  Сищук Олексій Перший друкований прогноз написав українець // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77


  Серед багатьох українців, котрі здобували освіту й займалися науковою діяльністю, вирізняється постать Юрія Михайловича Котермака - вченого, просвітника, першого українського автора друкованої книжки, провідного фахівця Болонського університету. В ...
999035
  Селіванов А. Перший етап - складний початок підготовки змін до Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 22-23
999036
  Нахлік Є. Перший етап (1871 - середина 1876 р.) // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 12-20. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
999037
  Худіш П.М. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 – квітень 1946 рр. (за матеріалами чеських архівів) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 61-72. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
999038
  Безручко Олександр Перший етап реформи кіноосвіти 1934 року // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 346-358. – ISSN 1997-4264
999039
  Ширяєв Т. Перший європейський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.


  Історія будівництва готелю "Європейський" у Києві.
999040
  Шот М. Перший європейський міністр охорони здоров"я // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С. 20-21
999041
  Самбор Б. Перший єпископ землі Володимирської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 10 (154), травень. – С. 6
999042
  Ніколаєв Олексій Перший з-поміж рівних : Роман / Ніколаєв Олексій. – Дніпропетровськ : УкО ІМА-прес, 2000. – 152с. – ISBN 966-7179-54-0
999043
   Перший з"їзд геологів України // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 109-110
999044
  Волін М. Перший з"їзд КП(б)У / М. Волін. – Київ : Пролетарій, 1929. – 88 с. – (Історія КП(б)У в з"їздах та конференціях / ІСТПАРТ ЦК КП(Б)У)
999045
  Рядніна У. Перший з"їзд КП(б)У / У. Рядніна, 1957. – с.
999046
  Грін О.О. Перший з"їзд народних комітетів Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 142-148. – ISSN 1563-3349
999047
  Ковальчук В.Ф. Перший з"їзд офіцерів України - каталізатор розвалу імперіїї СССР / Володимир Ковальчук. – Київ : Спілка офіцерів України, Київська міська організація СОУ, 2017. – 16, [1] с.. включ. обкл : портр.
999048
  Королівський С. Перший з"їзд Рад України / С. Королівський. – Київ, 1947. – 47 с.
999049
  Королівський С.М. Перший з"їзд Рад України / С.М. Королівський. – К, 1957. – 100с.
999050
  Богуславський О. Перший з"їзд українських журналістів США і Канади (30-31 жовтня 1965 р.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 38-48. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
999051
  Шевченко В.О. Перший за велінням долі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 43-46 : фото
999052
  Малко Р. Перший засів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 39 (463), 30.09-06.10.2016 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Ким представлений Майдан у парламенті.
999053
  Лавринович Олександр Володимирович Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Лавринович: "Якщо вищі посадові особи не виконують конституційних приписів, це означає, що держава є тяжкохворою й вплинути на ситуацію можуть : [інтерв"ю з першим заступником Голови Верховної Ради України О.В. Лавриновичем] / Лавринович Олександр Володимирович, Бушанський Валентин; бесіду вели: С. Писаренко, В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 6-9
999054
   Перший захист подвійних німецько-українських дипломів геодезистами-магістрами / К. Третяк, І. Тревого, С. Савчук, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 51-53. – ISSN 1819-1339
999055
  Лещух Р. Перший західно-український геолог Юліан Медвецький : до 95-річчя від дня смерті / Р. Лещух, Й. Свинко // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 129-136. – Бібліогр.: 66 н. – ISSN 0131-2634


  Ю. Медвецький - перший учений Галичини, який запровадив використання геології разом з технічною наукою для промислового розвитку краю. Його справедливо можна назвати засновником української науково-практичної геології. Наукову діяльність Ю. Медвецького ...
999056
  Савченко Ф.Я. Перший збірник українських пісень Максимовича, 1827–1927 / Федір Савченко; Всеукр. акад. наук. – Київ : [Б. в.] ; (Держтрест ”Київ-Друк”, 1-ша фото-літо-друк.), 1928. – 57 с., [1] арк. портр. – Окр. віб.: Україна. 1927, кн.6


  На тит. стор. дарчий надпис: ВПов. Акад. М.П. Василенкові 17. 1. 28
999057
  Казьмирчук Г.Д. Перший збройний виступ против царизму (до 150-річчя повстання декабристів) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 14-16. – ISBN 978-966-171-565-2
999058
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 190-223
999059
  Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної революції 1917-1921 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Швидченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
999060
  Терещенко Ю. Перший і другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 20-21
999061
  Терещенко Ю. Перший і Другий гетьманат в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 18-19
999062
  Терещенко Ю. Перший і другий Гетьманати в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 20


  Козаки та державотворці: прорив у майбутнє.
999063
  Кожушний О. Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 246-253
999064
  Музичук А. Перший із українських модерністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 11


  Згадаймо забутого українського письменника Гната Михайличенка.
999065
  Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій / Анатолій Горовий. – Київ : Наш час, 2008. – 144с. – На обкл.: Початок іконописання в Київській Русі. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-53-7
999066
  Бутрин М.Л. Перший інтернаціонал / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1964. – 14с.
999067
  Сумний С. Перший іспит / С. Сумний, О. Ясний. – Х., 1931. – 260с.
999068
  Гудзь В.В. Перший історіографічний етап дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 34-36. – ISBN 966-2980-20-2
999069
  Шишов А. Перший кавалер святого Георгія, підполковник Федір Фабриціан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45 : фото
999070
  Лозинський К. Перший Київський митрополит Михаїл // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
999071
  Лозинський Костянтин Перший Київський Митрополит Михаїл : до 1020-ліття хрещення Київської Руси-України // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-9644
999072
  Мазур В. Перший київський нотаріус // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 14


  "Першим міським нотаріусом став мценський купець Василь Лук"янов. У середині XVIII століття внутрішній устрій Російської імперії не встигав за зростанням території держави. Землями, що не дуже давно потрапили під московський скіпетр, управляли за ...
999073
  Тереверко О. Перший класик української художньої прози // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 48). – С. 21


  Григорій Квітка-Основ"яненко не уявляв своє життя без України. 240 років від дня народження видатного українського прозаїка, драматурга, журналіста, літературного критика й культурно-громадського діяча.
999074
  Романова А. Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації / А. Романова, О. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 42-48. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
999075
  Лаврівська І. Перший козак в Америці : Оповідання для молоді / І. Лаврівська. – Торонто : Гомін України, 1975
999076
  Каркач П. Перший коментар нового Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 5-7
999077
  Чубик Юлія Перший конгрес закордонних дослідників історії Польщі // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 224-227
999078
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотворчих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 5
999079
  Вольвач П. Перший конгрес українців Криму: його місце та роль у державотвочих процесах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 5


  До 25-ліття від дня проведення.
999080
  Замлинський В.О. Перший конституційний акт України (Конституція Пилипа Орлика) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 145-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
999081
  Храмов В.В. Перший Кримський експериментальний обчислювальний GRIG-ресурс: створення і перші результати випробувань і експлуатації / В.В. Храмов, О.О. Судаков, М.В. Кононов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-111. – ISSN 1028-9763
999082
  Хоперія В. Перший крок – done // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Для проведення іспиту співробітники кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» на чолі із доцентом О. Канцер розробили 350 тестових завдань, які імпортували у програму Assistаnt та запропонували студентам для попередньої ...
999083
  Стрельський Г. Перший крок відродження української державності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 211


  "Для підтвердження своїх повноважень Центральна рада скликала 5-7 квітня 1917 р. Український національний конгрес."
999084
  Ребошапка І. Перший крок до пізнання творчості Тараса Шевченка в Румунії // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-606-745-014-9


  "В історії культурно-літературних румунсько-українських відносин 1952-й рік став поворотним, знаменним і знаковим. До цього спричинилися нові після-воєнні умови, в яких запанували міждержавне добросусідство, співпраця, взаємоповага і спонука до ...
999085
  Костюк Є.Ю. Перший крок до слави. Гумор і сатира. / Є.Ю. Костюк. – К., 1977. – 223с.
999086
   Перший крок назустріч мрії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : фото


  Про співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка та Тиврівського ліцею-інтернату для обдарованих дітей.
999087
  Бахін С. Перший Курултай // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  У грудні 1917 році проведений перший Курултай кримськотатарського народу – національного зібрання. Зазначена дата є однією з найбільш визначних в історії Криму та кримськотатарського народу.
999088
  Карпенко М.О. Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича в інтерпретації А.Й. Багмут // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 168-180. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про ранню наукову розвідку А.Й. Багмут, присвячену виявленню в архівах оригіналу першого листа П. Шафарика до М. Максимовича та його аналізові. Підкреслено пріоритет дослідниці у віднайденні цього листа. Зазначено важливість знахідки, адже в ...
999089
  Гуцуляк М. Перший листопад 1918 р. на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – Київ : Либідь, 1993. – 408 с. – Репринтне відтворення вид. 1973 р.
999090
  Мишко Д.І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 14-24
999091
  Громенко С. Перший Майдан. 25 років Революції на граніті / С. Громенко, Л. Бондарук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 11


  25 років тому в Києві відбулася студентська акція протесту, що отримала назву Революція на граніті. Тоді політики не виконали повністю вимог молоді, тож Україна досі платить високу ціну за збереження незалежності.
999092
  Іванченко Наталка Перший Межигірський фестиваль у Нью-Петрівцях під Києвом // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 2-3
999093
  Дацків І. Перший мир у світовій війні 1914 - 1918 рр. Умови підписання Брест-Литовського мирного договору між Українською Народною Республікою і Четверним союзом // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 46-68
999094
  Пахомов Д.А. Перший мистець : Повість з часів кам"яної доби / Д.А. Пахомов ; Переклад В. Щербаненка. – Харків : Держвидав України ; З першої Деpж. дpук.,, 1922. – 115 с. : мал. – Пояснення до малюнків: с. 114-115
999095
  Самбор Б. Перший митрополит України-Руси // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 169-175. – ISBN 966-7060-92-6
999096
  Задерей Н.М. Перший міжнародний математичний форум пам"яті академіка Михайла Кравчука (до сторіччя від дня народження, 1992 рік) / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7021-58-1
999097
   Перший міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології", 02-03 червня 2011 року = Первый международный семинар "Медицинская физика-современное состояние, проблемы, пути развития. Новейшие технологии" = First international workshop "Medical physics-the current status, problems, the way of development. High technologies" : матеріали доповідей / [КНУТШ ; Швед. регулюючий орган (SSM)]. – Київ, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
999098
  Довбня В. Перший міністр внутрішніх справ Української Народної Республіки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19.
999099
  Гончар Б. Перший міністр закордонних справ незалежної України : О. Шульгін // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 332-352. – ISBN 966-7522-09-1
999100
  Ващук Л.В. Перший Міністр закордонних справ О.Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 201-205. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
999101
  Ящук Ю. Перший міністр закордонних справ УНР Олександр Шульгин: "Між Сходом і Заходом ми твердо обрали Зпхід" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 122). – С. 10
999102
  Пуряєва Н. Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 130-141. – ISSN 1682-3540
999103
  Пуряєва Н.В. Перший молитовник українською мовою в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 64-73. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
999104
  Бекетова В.М. Перший музей в Катеринославі // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 6-7


  До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького.
999105
  Шуткевич О. Перший на Поділлі, другий в Україні. До 100-ліття заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 20


  "Гетьманат Павла Скоропадського надав Поділлю можливість вийти в освітньому плані на високий рівень і стати на один щабель із Харковом, Катеринославом (нині Дніпро), Одесою та навіть Києвом. Уже влітку 1918 року розпочалося повсюдне відкриття ...
999106
  Кривко Я. Перший на Україні театр // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – С. 21


  До 220-річчя від часу його заснування, що минає в 1971 р.
999107
  Приліпко І. Перший навчальний посібник з української текстології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  Перший навч. посібник з укр. текстології, в основу якого ліг багатолітній досвід роботи автора з архівними матеріалами, рукописною і друк. спадщиною класиків вітчиз. літ., викладацька праця в Київському національному ун-ті імені Тараса Шевченка. На ...
999108
   Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" : (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22
999109
   Перший національний форум для об"єднаних територіальних громад // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 2 червня (№ 88). – С. 6


  Серед спікеров форуму - А.М. Мірошниченко, проф. кафедри земельного та аграрного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, д-р юрид. наук, заслужений юрист України, В.В. Рєзнікова, завідувач кафедри господарського права КНУ імені Тараса Шевченка, д-р ...
999110
   Перший начальник Генерального штабу РСЧА маршал Радянського Союзу О.І.Єгоров. – К, 1936. – 48с.
999111
  Гетьман О.Г. Перший нобеліат в галузі літератури - французький поет Рене Франсуа Арман Сюллі-Прюдом (Рене Прюдом) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 2 обкл.
999112
  Леськів І.Я. Перший обласний музейний форум у заповіднику // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 136-137


  18 червня 2013 року на базі Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж" відбувся Перший обласний музейний форум "Музейний простір Хмельниччини".
999113
   Перший обчислювальний кластер оновлено // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...У нашому університеті модернізовано перший в Україні обчислювальний кластер, який успішно працює з 1999 року і є одним з найпотужніших в Україні".
999114
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4
999115
  Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко ; [пер. з фр. Т. Цимбала]. – 3-тє вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4


  У пр. №1704919 напис: Пану Сергійчуку з найкращими побажаннями від автора. Підпис. Мішель Терещенко. 7 /2/ 2016
999116
   Перший омбудсман у світі з"явився в ...Полтаві // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 40-41. – ISSN 1726-3077


  історія і сучасність інституту Уповноваженого з прав людини
999117
  Герасименко В. Перший онлайн-курс з культурології // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  У січні стартує онлайн-курс факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова "Культурологія для всіх".
999118
  Меншун В.І. Перший освітній заклад у системі Національної академії наук та його ректор // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 10-14. – ISSN 0868-8117
999119
  Терех М.І. Перший палац К.Г. Розумовського в Батурині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 215-217. – ISSN 2218-4805
999120
  Чернов А. Перший патріарх української церкви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 квітня (№ 15). – С. 12


  Полтавська земля щедра великими людьми. Багатьма іменами визначних політичних, військових, культурних і церковних діячів прославила вона Україну. Тісними родинними узами пов"язаний із ним першоієрарх Української православної церкви в США, перший ...
999121
  Филипович П.П. Перший переклад з Шевченка російською мовою / П. Филипович. – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 11 с.
999122
  Котенко Т. Перший перекладач Євангелії українською мовою Пилип Морачевський / Т. Котенко, В. Шендеровський // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 102-111


  Пилип Семенович Морачевський (псевд.- Хвилимон Галузенко) (* 26 (14) листопада 1806 — † 26 вересня 1879) — український письменник, педагог, поет-романтик, філолог, перекладач.
999123
  Нетецька Є.В. Перший переспів псалмів українською літературною мовою Т.Г. Шевченком // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 80-81
999124
  Скотинянська С. Перший період "культурної революції" в Китаї та його наслідки (1966 - 1969 рр.) / С. Скотинянська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 113-118
999125
  Овчаренко П.М. Перший період Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / П.М. Овчаренко, С.Н. Саженок. – Київ, 1962. – 136 с.
999126
  Бурім Д. Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 - 1931) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 157-172


  За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини.
999127
   Перший піврік існування Української Академії Наук у Києві на начерк її праці до кінця 1919 року / Видання Української Академії наук. – Київ : Українське наукове товариство, 1919. – 176, XCV с.


  Зі змісту: Звідомлення пpо діяльність Укpаїнської Академії Hаук у Київі до 1 січня 1920 pоку. Згаслі вулкани Укpаїни: (Пpомова на пеpшому pічному вpочистому засіданню Академії) / П. Тутковський. - В кн. також: Закон пpо заснування Укpаїнської Академії ...
999128
  Набока С. Перший підручник з "історії України" для студентів-іноземців Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Сергій Набока // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 143-144. – ISBN 978-966-171-154-8
999129
  Буркинський Борис Перший підручник з інноваційної діяльності : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 49. – ISSN 1810-3944
999130
  Онопрієнко В. Перший підручник з морської геологи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  (рецензія на підручник О.Ю. Митропольського, О.М.Іванік "Основи морської геологіїї)
999131
  Соломаха А. Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 120-122. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
999132
  Рябухо О.М. Перший підручник з теорії Галуа слов"янськими мовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз першого підручника слов"янською мовою з теорії Галуа - монографії професора Київського університету Св. Володимира Михайла Ващенка-Захарченка та проведено порівняльний аналіз його з іншими тогочасними працями відомих математиків, ...
999133
  Андрущенко Віктор Петрович Перший підручник із методики викладання правознавства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 124
999134
  Плата Л. Перший пішов // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Чехи не знають, чи є Богдан Данилишин невинним, але вони дали йому притулок
999135
  Бутовченко К. Перший Податковий форум // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "...Юридичні аспекти оподаткування".
999136
   Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 189, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-183. – ISBN 978-966-2538-56-4
999137
  Ясь О. Перший поміж братчиків. Оманливий дороговказ месіанізму // Багатоликий Микола Костомаров / О.В. Ясь. – Київ : Либідь, 2018. – С. 67-98. – ISBN 978-966-06-0757-6


  М. Костомаров був співзасновником та активним учасником слов"янофільсько-українського київського об"єднання "Кирило-Мефодіївське братство". У 1847 році за участь в українофільському братстві М. Костомарова арештовують.
999138
  Пилипенко В.В. Перший посол Фінляндії в Україні (до біографії Германа Гуммеруса) / В.В. Пилипенко, Й. Ремі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-62. – (Історія ; вип. 45)
999139
  Майоров М.К. Перший постріл : гуморески / М.К. Майоров ; під ред. О. Вишні. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 64 с.
999140
  Кір"яков О. Перший похід Беотійського союзу на Спарту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню зовнішньої політики Беотійського союзу після битви при Левктрах. У центрі уваги автора події військової кампанії 370-369 рр. до Р. Х. Це була важлива історична подія, оскільки це перша військова кампанія, де спартанські воїни ...
999141
  Томашівський Ст. Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину : (Два місяцї української політики 1648 р.). – Львів : З друкарнї Наукового Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 151 с.
999142
  Пріцак Л.Д. Перший похід Богдана Хмельницького на Молдавію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1608-0599


  Татарський похід на Модавію в 1650 р. та участь у ньому Війська Запорозького з гетьманом Б. Хмельницьким
999143
  Гайворонська Г.А. Перший поцілунок / Г.А. Гайворонська. – Донецк, 1988. – 23с.
999144
  Дмитрієв А. Перший правопорядок в історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.142-146. – ISSN 0132-1331


  Вестфальский мир 1648р. між Священною Римською імперією та Францією і Швецією
999145
  Посунько О.М. Перший предводитель Катеринославського дворянства К. Лалош: сюжети до біографії крізь призму судового процесу // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 16-22. – ISBN 978-966-981-185-1
999146
  Пирожков С.І. Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам"яті академіка НАН України О.О. Созінова) / С.І. Пирожков, В.А. Вергунов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 83-87. – ISSN 1027-3239
999147
   Перший президент Академії наук України : 150 років від дня народження В.І. Вернадського // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Відзначити ювілей В.І. Вернадського зібралися на онлайн-конференцію представники трьох вишів України та Росії, у стінах яких працював вчений: МДУ, КНУТШ, Таврій.НУ. Про київський період його життя розповів ректор КНУТШ Леонід Губерський. Згадав і про ...
999148
  Дічек Н. Перший Президент Академії. До 90-річчя від дня народження Миколи Ярмаченка // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3


  Академії педагогічних наук.
999149
  Карамаш С. Перший Президент України був студентом нашого університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Михайла Грушевського, його книги, заборонені радянською владою, а нині вони знову вертаються до нащадків: До 130-річчя від дня народження.
999150
  Ситник К. Перший президент Української Академії наук. З нагоди 145-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0372-6436
999151
  Мрака І.Б. Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 65-76. – ISSN 0130-5247
999152
  Нічик В. Перший професор геброїстики в Києво-Могилянській академії. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.71-92.
999153
  Івашків В. Перший професор кафедри української словесності // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С.125-131. – ISSN 0868-4790


  Яків Федорович Головацький - майбутній очільник каф. української словесності Львівського ун-ту.
999154
  Марценюк О Р. Перший професор юридичного факультету університету Св. Володимира // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-61
999155
  Задорожна О. Перший Псалом Давидів в інтерпретації Івана Франка (лінгвостилістичний аналіз) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 98-103. – ISSN 0201-419
999156
  Золотар В.А. Перший радянський закон про розподіл і найом жилих приміщень на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 76-80. – (Серія права ; № 8)


  В статье дан краткий анализ первого советского закона о распределении и найме жилых помещений на Украине, в котором провозглашались общие принципы жилищной политики украинского советского государства. Все содержание этого закона проникнуто заботой ...
999157
  Клименко Н.І. Перший радянський підручник з криміналістики (до 50-річчя виходу в світ) / Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 74-81. – (Серія права ; № 17)


  В статье показана роль И.Н. Якимова, одного из известных советских ученых-криминалистов 20-60-х годов, доктора юридических наук, профессора, в разработке теоретических основ советской науки криминалистики и создании первого учебника по криминалистике.
999158
  Бордуляк Т. Перший раз / Т. Бордуляк. – К., 1926. – 73с.
999159
  Галушко Д. Перший раз на чаті. / Д. Галушко. – Х., 1929. – 59с.
999160
  Тищенко Алла Перший раз у перший клас, або налаштуйте дитину на навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
999161
  Білоус О. Перший ректор [Київського університету]: 205 р. тому народився Михайло Максимович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2009. – 16 жовтня (№ 41). – С. 8
999162
  Марков П.Г. Перший ректор Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 82-87. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
999163
  Козак С. Перший ректор Київського університету Михайло Максимович - основоположник романтизму в Україні // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 43-44
999164
  Задонцева І.С. Перший ректор Київського університету Михайло Олександрович Максимович / І.С. Задонцева, С.В. Зверховська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – 3 с. окл.
999165
   Перший ректор Михайло Олександрович Максимович (1804-1873) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Є портрет.
999166
  Кузнєцов В. Перший ректор Одеського державного університету Матвій Харитонович Фарбер (1892 - 1942) / В. Кузнєцов, Н. Кузнєцова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 135-142. – ISBN 978-617-7046-59-1
999167
  Сухотерна Л.І. Перший ректор Політехнічного інституту А.О. Нілус - видатний вчений в галузі артилерії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 66-74. – ISSN 2415-7422


  У жовтні 2018 року виповнюється 100 років від дня заснування Одеського політехнічного інституту (зараз - Одеський національний політехнічний університет).
999168
  Ротте С.В. Перший ректор Черкаського інженерно-технологічного інституту / С.В. Ротте, Н.М. Пшенишна // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 382-384
999169
  Наєнко М. Перший рік без Миколи Томенка... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 302-304
999170
   Перший рік НУШ: підсумки і перспективи / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
999171
  Тудев Лодонгійн Перший рік республіки / Тудев Лодонгійн. – К., 1985. – 135с.
999172
  Ковпік С. Перший рімейк Михайла Старицького


  У статті проаналізовано з точки зору поетики перший рімейк М. Старицького "Чорноморці", першотекстом якого була п"єса Я. Кухаренка "Чорноморський побит". Порівняльний аналіз п"єс
999173
  Фігурний Ю.С. Перший розділ. Історіографія, джерельна база та наукова періодизація // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 7-14
999174
  Мордвінцев В. Перший російський історик // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 126-127


  Про В.М. Татищева
999175
  Швецов К.І. Перший російський підручник з математики / К.І. Швецов. – Київ, 1959. – 71с.
999176
  Горбач Олекса Перший рукописний українсько-латинський словник Арсенія Корецького-Сатановського та Єпіфанія Славинецького = De manuscripto primi ucraino-latini vocabularii Arsenii Korec"kyj-Satanovs"kyj et Epiphanii Slavynec""kyj typis nunc mandato / Горбач Олекса. – Рим=Romae : Укр. катол. унів.ім.св.Климентія=Universit. catholicae Ucrain.S.Clementis Papae, 1968. – 335с. – (Праці філос.-гуманіст.фак.Укр.катол.унів.ім.св. Климента Папи ; Т.3)
999177
   Перший світовий конгрес вільних українців = First world congress of free ukrainians : матеріяли. – Вінніпег ; Ню Йорк ; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1969. – 479 с., [1] арк. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.- На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
999178
   Перший світовий конгресс українських юристів (18-23.10.1992). – К, 1994. – 254с.
999179
  Савка А.М. Перший сезон Львівської філармонії (1902-1903 рр.) у контексті філармонічного руху : автореф. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Савка А.М. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
999180
  Бажан О. Перший секретар ВУЧК / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 197-205. – ISSN 2222-5250


  Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова.
999181
  Ніколаєнко Р. Перший серед перших // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24 : Кол. фото. – ISSN 0130-5212


  Бессарабському ринку - 90 років
999182
  Гелей С. Перший систематизований аналіз історіософії Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 16-25. – ISSN 1563-3977
999183
  Хорунжий А.М. Перший слід : оповідання / А.М. Хорунжий. – Львів, 1963. – 80 с.
999184
  Шкляр В.М. Перший сніг : повісті, оповідання / Василь Шкляр. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228 с.
999185
  Мопассан Гі де Перший сніг : новели : пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро, 1985. – 323 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 48)
999186
  Божик Є.Д. Перший сніп. / Є.Д. Божик. – Київ, 1983. – 256с.
999187
  Верстюк В.Ф. Перший союз Н. Махна з Радянською владою // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 61-95
999188
  Тимочко І.В. Перший спалах : [роман] / Іолана Тимочко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 243, [1] с. – ISBN 978-966-8618-56-9


  Поман «Перший спалах» – поєднання психологічного й містичного роману з елементами фантастики. Це експериментальний твір із кількома сюжетними лініями, вставними історіями, нелінійною розповіддю та різними розповідними техніками, що дозволяє заглибитися ...
999189
  Ковальський В. Перший спортивний український сайт uaSport.net // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 74-78. – ISBN 966-95840-5-1
999190
  Станіслав О.В. Перший ступінь динаміки синтаксичної когезії у сучасній французькій мові (на матеріалі художньої оповіді) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 207-215. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "За законами діалектики, когезія (як і будь-яка інша форма, явище, процес) розвивається, оновлюється, видозмінюється, перебуває у постійному русі, динаміці. Як наслідок, може знаходитися в сильній / слабкій / нейтральній позиції абощо. Метою нашої ...
999191
  Шамрай А.П. Перший твір нової української літератури ("Енеїда" І.П.Котляревського) / А.П. Шамрай. – К., 1951. – 44с.


  На тит. стор. № 262837 автограф автора.
999192
  Щербаківський Д. Перший театральний будинок у Києві і його садиба / Д. Щербаківський. – Київ, 1925. – 27с.
999193
  Гарасим Я.І. Перший теоретик української фольклористики та його концепція культурно-історичної школи // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 57-73. – ISBN 978-966-346-596-8
999194
  Іванченко Р. Перший том ЕСУ вийшов! // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.12-13


  ЕСУ - Енциклопедія Сучасної України
999195
  Озерова Н.Г. Перший том Словника української мови у 20-ти томах / Н.Г. Озерова, В.А. Широкова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
999196
  Коваль А. Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 166-179. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
999197
  Дзюба І. Перший трудовий ювілей // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-7
999198
   Перший у Новому світі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 50-53 : фото
999199
  Ярошенко О. Перший у світі завод без викидів со2 запустили в Німеччині // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Шведсько-швейцарська компанія ABB Ltd повідомила, що її підприємство в Люденшайді, Німеччина, у травні стало першим у світі заводом, який узагалі не викидає в повітря вуглекислого газу. Він може стати моделлю наслідування для майбутніх промислових ...
999200
  Антоненко А. Перший у світі Музей Кобзаря святкуватиме ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 10


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка, перший музей Кобзаря, створений 1928 року.
999201
  Зень Т. Перший у світі пам"ятник "Пластунам, що не зламали своїх присяг" // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2012. – Ч. 2 (170). – С. 12-15
999202
  Кравченко Я. Перший у списку..."Розстріляного Відродженн" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 24


  До 140-річчя від дня народження Олександра Мурашка.
999203
  Ільницький В. Перший у Центральній Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 3


  Українські і китайські науковці відкриють надсучасний Центр геномних досліджень на базі Ужгородського національного університету.
999204
  Стіль А. Перший удар / А. Стіль. – Київ : Художня література, 1953. – 412с.
999205
  Андрущенко В. Перший українець у Європі. 170 років від дня народження Михайла Драгоманова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 103
999206
  Ємець Т. Перший українець у космосі : (до 80-річчя Павла Поповича) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 218-220. – ISBN 966-8126-27-0
999207
  Музичко О. Перший українознавчий та козакознавчий текст одеського історика Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 97-108. – ISBN 978-617-7261-66-6
999208
  Рокіцький О. Перший україномовний переклад Біблії (до 110 річниці) / О. Рокіцький, Н. Рокіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 234-248. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
999209
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах Чорним морем.
999210
  Семена М. Перший український адмірал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 8


  Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорізьких козаків у походах по Чорному морю.
999211
  Семена М. Перший український адмірал. Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорозьких козаків у походах Чорним морем // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 264-281. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
999212
  Корсунь А. Перший український академік-астроном : До 130-річчя від дня народження О.Я. Орлова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436
999213
  Ситий І. Перший український архітектор // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 103-105.
999214
  Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 - 1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с.
999215
   Перший український біохімічний з"їзд : Тези доповідей, 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 456с.
999216
   Перший український біохімічний з"їзд 10-16 червня. – Чернівці, 1965. – 39с.
999217
  Вирва О.Є. Перший український досвід використання подовжуваних неінвазивно модульних ендопротезів для лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами довгих кісток / О.Є. Вирва, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 5-10. – ISSN 0030-5987
999218
  Губар А. Перший український ієрарх Канади // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 179


  Будка Микита Михайлович.
999219
   Перший український космічний форум // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 85-89. – ISSN 1027-3239


  З 17 по 20 вересня 2018 р. в Києві відбувся І Український космічний форум.
999220
   Перший український музей науки / за інф. МОН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  В Україні буде створено перший Музей науки восени 2018 року, за адресою вул. Антоновича, 180.
999221
   Перший український Музей науки планують відкрити в Києві восени 2018 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)


  Його розташують у Києві, у приміщені за адресою вул. Антоновича, 180.
999222
  Матвійчук О. Перший український палеоботанік / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 126-127. – ISSN 0869-3595


  Рогович Опанас Семенович - у 1855 р. отримав посаду ординарного професора ботаніки Ун-у Св. Володимира, а після виходу у відставку Р.Е. Траутфеттера, очолив кафедру ботаніки.
999223
  Долішній М. Перший український підручник з історії економічної теорії : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С.89-90. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
999224
  Махун С. Перший український політолог : прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим / Сергій Махун // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 208-212. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
999225
  Генсірук С. Перший український професор американського університету. До 120-річчя від дня народження Неприцького-Грановського // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 34.
999226
  Надашкевич В. Перший український стоматолог-мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 60-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
999227
  Федорчак Т. Перший український театр для дітей та юнацтва: архів починає говорити = До 90-річчя Першого українського театру для дітей та юнацтва // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 2/3 (27/28). – С. 48-60
999228
  Трачук Т.А. Перший український теоретик публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 139-140


  У статті розглянуто наукові доробки патріарха українського журналістикознавства Володимира Здоровеги. The article distinguishes the achievements of Patriarch of Ukrainian journalism studies – Volodymyr Zdorovega.
999229
  Чернова О. Перший український університет у м. Батурині 1760 р. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 441-453.
999230
  Моісєєва Т. Перший український часопис в Австралії: особливості становлення та специфіка розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 145-153


  Аналізуються причини й умови виникнення першої газети української діаспори в Австраліі, досліджуються етапи розвитку "Вільної думки", концепція видання та його тематично-змістові акценти. Tetyana Moiseeva. The first Ukrainian edition in Australia: ...
999231
   Перший український. Отоларинголог Олександр Пучківський: від розквіту до розстрілу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час звіту гуманітарного блоку Кабміну щодо виконання Програми діяльності уряду міністр освіти і науки України С. Квіт презентув основні напрями діяльності міністерства.
999232
  Сівіцька С. Перший українсько-бельгійський воркшоп: результати співпраці ПолтНТУ з бельгійськими вартнерами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та університет Монсу провели у Бельгії україно-бельгійський воркшоп для студентів архітектурних факультетів.
999233
  Красовицький М.Ю. Перший урок демократії / М.Ю. Красовицький. – К., 1990. – 45с.
999234
  Васільчук Валентина Перший урок у курсі "Основи економіки" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 32-35
999235
  Рахель Ю. Перший успіх антиіділівської коаліції / Ю. Рахель, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  Узяття Мосула серйозне обмежує можливості Москви в тиску на Київ.
999236
  Айтматов Ч.Т. Перший учитель. Повісті гір і степів : [для серед. і ст. шк. віку] / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. А. Осипчука, І. Щербини ; редкол.: В.Я. Андрущенко та ін. ; вступ. ст.: П. Сердюк ; іл. та портр. худож. З.В. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1967. – 229 с., [5] л. іл. – (Шкільна бібліотека)
999237
  Стельмашевська О. Перший фестиваль української музики у Швеції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 12. – ISSN 2519-4429
999238
  Зворський С. Перший форум бібліотечної спільноти незалежної України (до 25-річчя І Всеукраїнського конгресу бібліотекарів) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 18-20
999239
  Івашина Наталія Перший французько-український колоквіум, присвячений українському козацтву // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 356-357
999240
  Овчаренко Е. Перший художній фільм про Стуса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 12


  Заборонений (фільм, 2019) - український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України - Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою. Режисером фільму виступив Роман ...
999241
  Кулик В.Г. Перший цвіт. / В.Г. Кулик. – Х., 1973. – 47с.
999242
  Грязнов Д. Перший Центр інновацій MICROSOFT в Україні - в нашому університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Стів Балмер, голова корпорації Microsoft, відвідав Україну і провів низку зустрічей з пешими особами держави, підписав Меморандум про взаєморозуміння з урядом, а також зустрівся з професорами та студентами Київського університету тапідписав угоду з ...
999243
  Заворотько П.П. Перший цивільно-процесуальний кодекс УРСР і виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-53. – (Серія права ; № 8)


  В статье рассматриваются основные черты исполнения судебных решений по первому ГПК УССР (1924 г.); раскрывается социалистический демократизм принципов построения органов исполнения и процессуальных форм их деятельности; анализируются нормы права, ...
999244
  Захарченко В. Перший цикл індустріального розвитку (1785-1845) і формування промислових територіальних систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
999245
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст / Ю.Д. Дмитрієв. – Київ, 1971. – 216с.
999246
  Дмитрієв Ю.Д. Перший чекіст. / Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1977. – 215с.
999247
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1930. – 64с.
999248
  Єфімов В. Перший червоноармієць / В. Єфімов. – Х-Одеса, 1932. – 68с.
999249
  Вербицький С. Перший Чигиринський похід / С. Вербицький, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 33-40


  Висвітлюється підготовка Османської імперії, Росії з Лівобережної Гетьманщини до воєнних дій та перебіг основних подій Першого Чигиринського походу турецько-татарських військ.
999250
  Сенченко Микола Перший Чорноморський книжковий фестиваль у Тбілісі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
999251
  Степовик Д. Першим визнав автокефальність Української Православної Церкви уряд УНР // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 01 (241), січень. – С. 7
999252
  Фещенко Є. Першим описав Голодомор. У Києві презентували книжку про британського журналіста Гарета Джонса // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 10


  Двомовну збірку «Гарет Джонс. Ціна правди» презентувало у Києві видавництво «Жнець». До книжки увійшли вибрані статті та хроніка життя і пам’яті британського журналіста Гарета Джонса, який після відвідин України першим в іноземній пресі розповів про ...
999253
   Першим шприцам - 350 років. Історичні нотатки до ювілею / Галушко, .А., В.В. Петриченко, С.А. Петриченко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 4 (533). – С. 22-23
999254
  Анощенко М.Д. Першими в світі : нариси про пріоритет нашої Батьківщини в галузі авіації та повітроплавання / М.Д. Анощенко ; за ред. генерал-майора авіації Героя Радянського Союзу І.І. Євсев"єва. – Київ : Держтехвидав, 1952. – 324 с.
999255
  Перегуда В. Першими козаками-характерниками були жінки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 2519-4429
999256
   Першин Павло Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
999257
  Гончар Б.М. Першинга експедиція // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 285. – ISBN 966-316-045-4
999258
  Плахтій М.П. Перші "логічні машини" в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 140-142
999259
   Перші 365 днів : Конструктивний погляд на хід економічних реформ в Україні в 2000 році. – Київ, 2001. – 65с.
999260
  Канівець В.В. Перші барикади : п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Мистецтво, 1984. – 342 с.
999261
  Тронько П. Перші барикади війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 2222-5250
999262
  Геращенко М. Перші бібліографічні пам"ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Мета публікації—розглянути найдавніші бібліографічні пам"ятки як складники культурної спадщини держави для поглибленого вивчення у ВНЗ історичного розділу вітчизняного бібліографознавства. У статті надано книгознавчу інформацію про теологічні ...
999263
  Лучка Л.М. Перші бібліотеки Катеринослава // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 146-153. – ISSN 2409-4137
999264
  Бенчук В.О. Перші бої за Іловайськ у серпні 2014 року / В.О. Бенчук, В.М. Грицюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (31). – С. 37-54
999265
  Соловей Л. Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 303-306. – ISBN 978-966-95419-8-7
999266
  Нечипоренко Микола Перші в країні створили програму, витратили мільйони гривень і багато сил на її втілення / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 14-17


  Дніпропетровська обласна рада нинішнього скликання зініціювала створення обласного музею місцевого самоврядування. Відкрити його мають намір уже до кінця поточного року.
999267
   Перші в Україні професійні сервісні апартаменти = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 97 : Іл.
999268
  Онищенко В.А. Перші важливі ботанічні території (ІРА) України / В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 4-5
999269
  Кравченко П. Перші весняні перемоги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  На факультеті навчання іноземних громадян відбувся Міжнародний день спорту - йому присвятили змагання зі стрітболу. Вони пройшли між командами "КНР та "Україна". Фортуна всміхнулася команді Китайської Народної Республіки, зірковий склад якої - Тун ...
999270
  Чорновол І. Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р.(до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 63-67. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Впродовж 19–22 березня 1866 р. Галицький крайовий сейм ухвалив серію законів про громадське самоврядування, зокрема–“Закон про громади”. 12 серпня того ж року цей пакет отримав цісарську санкцію. Невдовзі відбулися вибори, внаслідок яких почали ...
999271
   Перші вибори ректора // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  19 жовтня 2015 року в університеті відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства. 23 жовтня 2015 року Міністр освіти і науки України ...
999272
   Перші вибори ректора відбулися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 2 : фото


  19 жовтня 2015 року в КНУ відбулися вибори ректора. Уперше в історії вишу очільника обирала вся університетська громада - викладачі, науковці, працівники установи та представники студентства.
999273
  Колесников О.В. Перші вибори старост в об"єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 62-69
999274
   Перші випускники // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про перший випуск студентів-магістрів Інституту високих технологій . Є фото.
999275
  Радул О.С. Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 219-227. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
999276
  Радзімовський Б. Перші відомості з мікрофлори долішної Десни / Б. Радзімовський, 1927. – С. 49-59. – Окр. відбиток
999277
  Щербакова Ю. Перші відомості про гриби та грибоподібні організми природного заповідника "Древлянський" / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого мікологічного обстеження природного заповідника "Древлянський". Аналіз таксономічної структури показав, що 36 зареєстрованих видів є представниками 32 родів, 24 родин, 14 порядків, 9 класів та 3 відділів. Три ...
999278
  Зикова М.О. Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку "Синевир" / М.О. Зикова, В.В. Джаган, І.О. Дудка // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 5. – С. 510-515. – ISSN 0372-4123


  У результаті мікологічного обстеження НПП "Синевир" у 2009, 2013 та 2014 рр. було виявлено 39 видів дискоміцетів, що належать до трьох класів (Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes), чотирьох порядків (Helotiales, Orbiliales, Pezizales, ...
999279
  Дармостук В.В. Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби національних природних парків "Нижньосульський" та "Пирятинський" / В.В. Дармостук, Ю.А. Ходосовцева, О.Є. Ходосовцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (41). – C. 9-20. – (Серія: Біологія). – ISSN 2077-1746
999280
  Іванов О.Ф. Перші вільні демократичні вибори в НДР та їх історична роль / О.Ф. Іванов, О.П. Вольська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 56)


  У даній статті зроблено спробу розглянути одну із важливих подій, яка вплинула на хід, форми та теми об"єднання Німеччини - перші демократичні вибори в НДР.
999281
  Геращенко М. Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки як важливе джерело документальної пам"яті України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано перші вітчизняні друковані бібліографічні пам"ятки від появи книгодрукування до кінця XVIII століття; проаналізовано історію їхнього створення та значення для опанування історичного розділу вітчизняного бібліографознавства.
999282
  Бережинський В.Г. Перші вітчизняні статутні бойові документи / В.Г. Бережинський, Д.В. Маліков; Український ін-т воєнної історії. – Киев : Український ін-т воєнної історії, 2004. – 46с.
999283
  Тіщенко В. Перші Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам"яті професора В.П. Колмакова / В. Тіщенко, О. Хлопчик // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 79-82. – ISSN 1561-4999
999284
   Перші Герої незалежної України // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2017. – 23 серпня (№ 33). – С. 5


  Першого Героя України (із врученням ордена Держави) отримав керівник НАНУ Борис Патон - наприкінці 1998-го. Першого героя з врученням ордена "Золота Зірка" - Олександр Галуненко, льочик-випробовувач
999285
  Райківський І.Я. Перші Грабовецькі читання "Академік Володимир Грабовецький - вчений, громадський діяч" (Всеукраїнська наукова конференція, 6 грудня 2016 р.) / І.Я. Райківський, О.І. Єгрешій // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 251-254. – ISSN 2312-1165


  "4 грудня 2016 р. виповнився рік, як пішов з життя відомий український науковець, історик-краєзнавець, громадський діяч Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015 рр.). В умовах панування партійно-тоталітарного режиму в Україні середини і другої ...
999286
  Носенко О.Є. Перші грози / О.Є. Носенко. – Київ, 1956. – 332 с.
999287
   Перші два роки соціялістичної п"ятирічки в роботі Дніпропетровської Міської Ради роб., сел. і червоноарм. депутатів : (Матеріяли до звіту Міської Ради XII скликання), за час березень 1929 р. - жовтень 1930 р., 1936. – 106 с.
999288
  Кулик Н. Перші дванадцять // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
999289
  Варгатюк С.В. Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 44-46. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
999290
   Перші дні роботи на колгоспному майдані. – Х, 1935. – 55с.
999291
  Каманін Л.Ю. Перші дослідники Далекого Сходу. / Л.Ю. Каманін. – Київ : Радянська школа, 1951. – 215с.
999292
  Корунець І. Перші достовірні переклади в Україні (коротко ретроспект у перекладознавчу історію) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 251-258. – ISSN 0320 - 8370
999293
  Гайдаржи М.М. Перші етапи онтоморфогенезу сукулентних рослин родини Асфоделових // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  На базі колекції сукулент них рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна вивчено перші етапи онтогенезу рослин родів Алое, Гатерія і Гавортія. Досліджено стадію проростка, ювенільний та іматурний стан рослин. Проведено порівняльний аналіз ...
999294
  Чуприна К. Перші жіночі приватні заклади Полтавської губернії (ХІХ - початку ХХ століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 221-227. – ISSN 2075-1478
999295
   Перші жнива. – Одеса, 1982. – 200с.
999296
  Погорецький М. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі / М. Погорецький, І. Ізарова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню передумов запровадження перших загальноєвропейських процедур захисту цивільних прав, які стали результатом гармонізації цивільного процесу в державах - членах ЄС. Розвиток спільного ринку, що був запроваджений в ЄС, ...
999297
  Шеремет М.С. Перші загони : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1939. – 78 с.
999298
   Перші Зарембівські читання : матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження укр. історика та пам"яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003), м. Київ, 23 січня 2007 р. : [ зб. статей ]. – Київ, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8999-11-6
999299
  Кисельов Й.М. Перші заспівувачі / Й.М. Кисельов. – Київ, 1964. – 389с.
999300
  Федорова А.І. Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 162-173. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
999301
  Гаврильченко О.Ф. Перші згуки : збірник поэтичніх творів / Ф. Гаврильченко. – видавець Г.І. Ганжа. – Ташкент : Электродрук. Л.М. Федоровой, 1913. – 46 с. : мал.
999302
  Орзіх М. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших конституційних перетворень // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1561-4999
999303
  Любарська А. Перші знавці Китаю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 624-632. – ISBN 978-966-579-271-0
999304
   Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні / Ю.В. Щербакова, В.В. Джаган, М.О. Зикова, Д.О. Бороменський, О.С. Коломоєць // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 74, № 3. – С. 288-292. – ISSN 0372-4123
999305
  Гелюта В.П. Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Walld) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні / В.П. Гелюта, В.В. Джаган, О.О. Сенчило // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 64-69. – ISSN 1605-6574
999306
  Гелюта В.П. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales). / В.П. Гелюта, О.О. Кравчук // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 39-45. – ISSN 0372-4123
999307
  Удовиченко П.П. Перші зовнішньополітичні акти уряду Радянської України / П.П. Удовиченко, 1957. – с.
999308
  Александрова Г. Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв"язків // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 127-134
999309
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 18
999310
  Терещенко Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь у добу Володимира Великого та Ярослава Мудрого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 21
999311
  Нудьга Г. Перші київські магістри й доктори // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 32-34
999312
  Харитонов Є. Перші кодифікації цивільного законодавства в україні ХХ і ХХІ століть: збереження старого чи початок нового права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.61-72
999313
  Щербак В. Перші козацькі реєстри // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 239-251. – ISBN 966-95452-3-8
999314
  Ганжа І.Х. Перші колективні господарства на Україні / І.Х. Ганжа. – К., 1960. – 152с.
999315
  Хільчевський В.К. Перші комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер на Волині у 1975 р. - початок формування наукової школи гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 64-71. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризовано комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер у Волинській області (починаючи з 1975 р.), виконані вперше в Україні експедицією кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету, які започаткували формування наукової ...
999316
  Васильєва Р.Р. Перші комсомолки / Р.Р. Васильєва. – Київ : Веселка, 1974. – 248 с.
999317
   Перші конкурси Нацфонду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Національний фонд досліджень оголосить конкурс наукових і науково-технічних проєктів "Наука для безпеки людини та суспільства" з 12 травня та орієнтовно з 18 травня - конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених".
999318
  Собко В. Перші краплини дощу : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 305с.
999319
  Щербак А.І. Перші кроки / А.І. Щербак. – Київ, 1958. – 251с.
999320
  Патриляк І. Перші кроки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  У третій частині "Журналу міністерства народної освіти" за 1834 р. міститься "Коротка інформація про стан університету св. Володимира", яка фіксує скромні "стартові можливості" університету, з якими він зробив свої перші кроки. Автор документа ...
999321
  Квіт С. Перші кроки / розмову вела Крістіна Коляда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 8


  Новий міністр освіти Сергій Квіт - про пріоритетні задачі, співпрацю зі студентами та реформування вищої освіти в Україні.
999322
  Цимбал Я. Перші кроки "Молодняка". Неслухняний Олекса Влизько // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 162-163. – ISSN 0130-321Х
999323
  Друянова Є.О. Перші кроки в англійській мові : книга для читання та розв. навичок усної мови для учнів 5-7 кл. серед. шк. і учнів молод. клас. шкіл з викладанням ряду предм. анг. мовою / Є.О. Друянова, Р.Б. Фейгіна; упоряд. – Київ : Радянська школа, 1967. – 144с.
999324
  Шудрик І.О. Перші кроки в науку майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Сміта Кукзнеця // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 317-324
999325
  Бойчук Т.М. Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.) / Т.М. Бойчук, А.А. Мойсей // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 2 (78). – C. 241-267. – ISSN 1684-7903


  "...У статті робиться спроба аналітичного та синтезувального підходів до висвітлення історії розвитку Чернівецького державного медичного інституту в 1946-1951 рр.".
999326
  Сенчевський В.О. Перші кроки в теорію ймовірностей / В.О. Сенчевський. – Харків : Основа, 2008. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 11 (71)). – ISBN 978-966-333-967-2
999327
  Панасюк Р. Перші кроки В. Винниченка для організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського (серпень - вересень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 244-245. – ISBN 978-966-623-745-6
999328
  Беланюк М.В. Перші кроки відновлення роботи органів юстиції на визволеній від нацистів території України (1943 - 1944 рр.) / М.В. Беланюк, Т.В. Вронська // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 129-140. – ISSN 2616-6798
999329
  Нечаїв С. Перші кроки відродженої "Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 7
999330
  Шаров О. Перші кроки вступної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про особливості вступної кампанії розповідає директор департаменту вищої освіти МОН України О. Шаров.
999331
  Гайдуцький І.П. Перші кроки входження транснаціональних корпорацій в СНД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-70.
999332
  Сергійчук В. Перші кроки дипломатичної діяльності Івана Виговського // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 214-226. – ISBN 966-7522-12-1
999333
  Явна Перші кроки до Європи, а відкриваємо світ / Явна, , Ірина // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 24-26
999334
  Гопко Г. Перші кроки до правди / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 6


  Про значення слухань "Німецька історична відповідальність перед Україною".
999335
  Василенкова-Полонська Перші кроки єврейської колонізації в південній Україні : (з студій над історією колонізації) / Н. Василенкова-Полонська ; Всеукраїнська АН. – У Київі : [З друк. Всеукраїнської АН ], 1929. – 34 с.
999336
  Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 34-35 : рис.
999337
  Ширман Н.Т. Перші кроки з кінокамерою. / Н.Т. Ширман. – К., 1978. – 151с.
999338
  Іваненко К. Перші кроки з реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
999339
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного / Д. Окийченко. – К., 1960. – 236с.
999340
  Окийченко Д. Перші кроки Миколки Підберезного : повість про диниство / Д. Окийченко. – Київ : Веселка, 1976. – 312 с.
999341
  Мукомела О. Перші кроки міжнародної журналістики в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 61-66. – ISBN 966-294-186-0
999342
  Гаврилюк Ю. Перші кроки на дорозі до Української Республіки // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  100 років від проголошення української державності.
999343
  Мінгазутдінов О.Ф. Перші кроки на науковій ниві // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 59-60


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
999344
  Кондратьєв Р.І. Перші кроки на шляхустворення пан"європейської кодифікації приватного права / Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 64-66. – (Право. Економіка. Управління)
999345
  Литвин О.К. Перші кроки Радянської України в культурному будівництві // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 53-59. – (Серія історії ; № 18)
999346
   Перші кроки реалізації успішного співробітництва медичного захисту населення та військовослужбовців військових формувань у зоні АТО / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.Д. Волошин, О.Ю. Шуригін, В.В. Вороненко // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (22). – С. 37-47. – ISSN 2312-7104
999347
  Калакура Я. Перші кроки реорганізації архівної справи в підросійській Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Я. Калакура, І. Войцехівська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 238-247. – ISBN 966-02-2554-7
999348
  Вітман К.М. Перші кроки реформування моделі етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
999349
  Трубенко Л.Б. Перші кроки соціалістичного руху в Галичині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
999350
  Бутурлим О. Перші кроки співпраці держаудитслужби з експертною місією ТАІЕХ // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 48-49
999351
  Машков А.Д. Перші кроки становлення методології права у вітчизняній юридичній науці / А.Д. Машков, Г.О. Дубов // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 318-324. – ISBN 978-966-349-240-7
999352
  Королюк В.С. Перші кроки творчості разом з Б.В. Гнєденком // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 85-89. – ISSN 1029-4171


  Борис Володимирович Гнєденко (1912-199) - советский математик, специалист по теории вероятностей, математической статистике, вероятностным и статистическим методам, член-корреспондент (1945) и академик (1948) АН УССР.
999353
  Лященко М.Я. Перші кроки у програмуванні / М.Я. Лященко, І.Ф. Следзінський. – Київ : Вища школа, 1993. – 103 с.
999354
  Воронін В.М. Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0320-9466
999355
  Бабіна О.І. Перші кроки українізації шкільної освіти в Україні у 1917-1919 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглядаються питання становлення національної освіти в Україні після революції (1917-1919 рр.). Аналізуючи матеріали Архіву органів Вищої влади, автор висвічує актуальні питання того часу - відсутність української школи, українських вчителів, ...
999356
  Миронова Г. Перші кроки україністики в Брненському університеті // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 11-22. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
999357
  Промська О. Перші кроки української метабібліографії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-36. – ISSN 1029-7200
999358
  Явір В.А. Перші кроки формування законодавчої бази реінтеграції тимчасово окупованих територій України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-79. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
999359
  Щербак А.І. Перші кроки. / А.І. Щербак. – К., 1967. – 231с.
999360
  Каранда Марина Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.120-122. – ISSN 0235-7941
999361
  Завісько Н. Перші курси нової музики в Україні // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 185-188. – ISSN 2224-0926


  "Зовсім недавно музичне життя української культури відзначилося новою, значною і помітною подією – Першими київськими міжнародними майстер-класами нової музики «Cours». Подія ця могла б і не вийти за рамки «звичних» та «буденних», якби подібний ...
999362
  Клок В. Перші локальні органи польської влади на території Галичини (осінь-зима 1918 р.) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 84-104. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
999363
  Машевський О. Перші машиноборці. Рух луддистів у Англії на початку XIX століття : Вкладка № 7(43). - С. 1-4 // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – липень (№ 13). – С. 1-4


  У статті проаналізовано перебіг руху луддистів у 1811-1813 рр.; з"ясовано, яким чином луддистський рух знайшов відображення в художній літературі; охарактеризовано діяльність неолуддистів.
999364
  Литвиненко З. Перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка / З. Литвиненко, Н. Дуцник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 351-362. – ISSN 1026-9932


  15 листопада 2013 р. в конференц-залі Торгово-промислової палати України пройшли перші Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка – організатора міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Міжнародні арбітражні читання зібрали ...
999365
   Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали. – Київ. – ISBN 966-660-124-9
Вип.1. – 2003. – 274 с.
999366
  Зайцев П. Перші місяці в Україні (1843 р.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 22-23. – ISSN 1814-5078


  Подорож Тараса Шевченка в Україну.
999367
  Десятніков Олександр Перші монети правління короля-нумізмата (монети Королівства Італії 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
999368
  Янковий В. Перші на території України заклади вищої технічної освіти як каьалізатори науково-технічного розвитку регіонів // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 243-249
999369
  Пушкарьов К.М. Перші на фініші. / К.М. Пушкарьов. – К., 1965. – 72с.
999370
  Тищенко-Сірий Перші наддніпрянські українські масові політичні газети 1909-1912 рр. / Юрій Тищенко-Сірий. – Нью-Йорк : Укр.-амер. видавниче т-во, 1952. – 22 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
999371
  Дояр Л. Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
999372
  Рудько М.П. Перші народницькі гуртки на Україні (1872-1873 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101-111. – (Серія історії та права ; № 7)
999373
  Кулага М. Перші наслідки іспитів на юридичному факультеті : (Успішно закінчимо іспитову сесію !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На юридичному факультеті студенти перших трьох курсів склали іспити. Багато з них мають оцінки "відмінно", але є й погані оцінки. Партійна, комсомольска та профспілкова організації повинні враховувати всі недоліки, що виявились під час сесії.
999374
  Різун В. Перші наукові паростки // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 4
999375
  Іваннікова Л. Перші наукові публікації фольклору Півдня України в 60-х роках ХІХ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 534-541. – ISSN 1028-5091
999376
  Дубов В. Перші національні уряди України у 1917 -1920 роках // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11. – ISSN 0130-7037
999377
  Кабачинський М.І. Перші начальники військових навчальних закладів м. Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 257-271. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
999378
  Струнина Л. Перші недільні школи в Києві // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 595-610
999379
  Мозгова Н.Г. Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 123-127
999380
   Перші номери. – К, 1974. – 64с.
999381
  Чухліб Т. Перші одесити - запорозькі козаки на чолі з Олександром Суворовим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 12-14. – ISSN 1814-5078


  Незважаючи на знищення української вольниці (Запорозької Січі), російський уряд не збирався відмовлятися від військових послуг козацтва, яке завсякчас славилось не лише перемогами на суші, а й успішними операціями на морі. А тому ще на початку ...
999382
  Вольвач П. Перші ознаки українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 4-5
999383
   Перші організаційні збори Ради молодих учених НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3
999384
   Перші орденоносці. – К, 1973. – 289с.
999385
  Болбат Т. Перші осередки Народного Руху України за перебудову на сході України // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
999386
  Проценко Г.Д. Перші осінні та останні весняні снігопади на Україні / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Н.Б. Даниленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 29)
999387
  Ламонова О. Перші офорти Олександра Івахненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
999388
  Павлюк М. Перші очільники "Просвіти" - Анатоль Вахнянин і Юліян Лаврівський / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7


  До 150-ліття створення товариства "Просвіта" в Галичині.
999389
  Сіренко О.А. Перші палінологічні дані з характеристики пліоценових відкладів центральної частини Українського щита // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
999390
  Грушинська А. Перші пам"ятники Тарасові Шевченку в Західній Україні / Адріана Грушинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 11-13. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
999391
  Лоссовський І. Перші переговори за 66 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 204). – С. 11


  Про що домовилися лідери КНР і Тайваню?
999392
  Чистяк Д. Перші перекладацькі кроки Альони Кос // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-340. – ISBN 978-2-919320-35-6
999393
  Онищенко О.М. Перші перекладачі творів Т.Г. Шевченка на німецьку мову // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 403-408. – ISBN 966-581-388-9
999394
  Кралюк Е.В. Перші переклади біблійних книг українською мовою. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 5. – С. 50-55. – Бібліографія: 11 назв. – ISSN 0042-9422
999395
  Ґабор Перші періодичні видання українських панфутуристів (1922-1924 рр.): візуальні особливості, мистецьке та ідеологічне спрямування // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 42-57. – ISSN 2524-0331


  Досліджено зображальну специфіку і творче й ідеологічне спрямування перших пресодруків українських панфутуристів - "Семафор у Майбутнє" (1922), "Катафалк Искусства" (1922) та "Гонг Комункульта" (1924) як складової частини українського пресового і ...
999396
  Мокін Б.І. Перші підсумки / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 531 с. – ISBN 966-641-082-6
999397
   Перші підсумки // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Про хід роботи над проектом QUAERE розповів представник його національного координатора Віталій Кухарський (Львівський національний університет імені Івана Франка).
999398
  Сорока О. Перші підсумки і наслідки виходу України на міжнародні ринки позичкового капіталу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
999399
  Цесевич В.П. Перші підсумки міжнародного геофізичного року. / В.П. Цесевич. – Київ, 1959. – 52с.
999400
  Соколова С.О. Перші підсумки Міжнародного проєкту: досвід і здобутки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 52-66. – ISSN 1682-3540


  "У статті схарактеризовано основні результати проєкту, щойно завершеного співробітниками Інституту української мови НАН України в співпраці з міжнародними партнерами. Участь у проєкті дала змогу провести статистично достовірне масове опитування з ...
999401
  Кучмій О.П. Перші підсумки співробітництва України та Ради Європи: 1996 - 2009рр. / О.П. Кучмій, Є. Огризко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 70-73
999402
  Муравйов В.Б. Перші пісні. / В.Б. Муравйов. – Ужгород, 1978. – 168с.
999403
  Шевера М. Перші подвижники музейної справи на Полтавщині: Рецензія на видання В. Cамородова та С. Кигим "Наукові постаті природознавства та музейництва Полтавщини (XIX-XX ст.)" / М. Шевера, С. Клименко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 148-150. – ISSN 2219-7516


  "Наукова публікація присвячена організаторам та перших керівникам Полтавського природничо-історичного музею (тепер Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського), відомим науковцям-натуралістам та музеєзнавцям М. Олеховському, М. Ніколаєву та ...
999404
  Собчук В. Перші покоління шляхетського роду Болбасів - Розтоцьких / В. Собчук, І. Тесленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 267-278. – (Серія історична ; Вип. 44)
999405
  Хададова М.В. Перші польові щоденники Б.О. Тимощука (1946 рік) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 300-302. – ISBN 978-966-02-5554-8
999406
  Усенко П. Перші постріли Османської імперії на Великій війні (1914 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-61. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У контексті морських акцій розвідкою висвітлено обставини атаки турецьких есмінців проти одеського порту 16 (29) жовтня 1914 р. В контексте морских акций исследованием освещены обстоятельства атаки, предпринятой турецкими эсминцами против одесского ...
999407
  Лепявко С.А. Перші походи Семерія Наливайка (червень - липень 1594 р.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 123-127. – ISBN 5-7702-0775-2
999408
  Чигирик І.І. Перші правила для студентів Університету Святого Володимира як джерело вивчення соціально-правового становища студенства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 212-219. – ISBN 966-614-021-7
999409
  Бездрабко В.В. Перші практики з документами або передумови народження знань про документ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 136-143
999410
  Колтачихіна О.Ю. Перші праці з космології в Україні (20-30-і рр. XX ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 138-139
999411
  Мазур В. Перші представники роду Острозьких: захисники православно-русинської ідеї // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Зі зникненням із політичної карти Галицько-Волинського князівства естафету захисника православного населення Південно-Західної Русі підхопило Велике князівство Литовське. "Як зазначав ще український історик Володимир Антонович, ця держава, стрімко ...
999412
  Машкевич С. Перші проекти міського транспорту в Києві (друга половина ХІХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-43. – ISSN 2309-9356


  У статті розповідається про ранні спроби заснування підприємств міського громадського транспорту в Києві: омнібуси й диліжанси, що працювали, нереалізовані проекти будівництва конки, а також проект Аманда Струве, який призвів до створення в Києві ...
999413
  Мах П.П. Перші промені : поезії / П.П. Мах. – Київ : Молодь, 1958. – 36 с.
999414
  Букет Є. Перші просвітяни столиці // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25-31 липня (№ 29). – С. 7


  Реєстр членів Київського товариства "Просвіта". Почесний член - Антонович Володимир.
999415
  Чистяк Д. Перші проталини : поезії, переклади / Дмитро Чистяк ; [ред. Д. Чередниченко]. – Київ : Київський університет, 2006. – 108, [2] с. : іл. – ISBN 966-594-813-X
999416
  Зелінський А.Л. Перші Птоломеї і формування монархічної ідеології: традиції, запозичення, інновації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 232-254. – ISBN 978-966-02-5736-8
999417
  Федін К. Перші радощі. / К. Федін. – Київ, 1954. – 332с.
999418
  Долинський О.В. Перші радянські публікації угод царизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 129-137. – (Серія історії ; № 14)
999419
  Мощенко К.В. Перші редактори "Основи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 2-5


  "В Україні працює багато видавництв: великих і маленьких, таких, що мають неабияку підтримку з боку МОНУ, та таких, що видають навчальну літературу, спираючись тільки на власний професіоналізм, талант і досвід своїх авторів. 26 червня «Основа» ...
999420
   Перші результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі. За перший місяць тестової роботи системи виші подали до неї 109 справ, з яких МОН уже оприлюднило 79.
999421
  Шатохіна С. Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ / С. Шатохіна, В. Андрук, А. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі вперше зроблена оцінка астрометричних та фотометричних результатів обробки оцифрованих зображень по платівкам телескопу ПДА. Оцифровка платівок виконана на сканері Microtek ScanMaker 9800XL TMA. Обробка зображень зроблена в пакеті ...
999422
  Меньшов О.І. Перші результати атмомагнітного контролю стану довкілля на прикладі міста Київ // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 178-184


  Досліджено пилову фракцію як індикатор забруднення атмосферного повітря.
999423
  Кавурка В.В. Перші результати дослідження листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) Національного природного парку "Великий луг" (Запорізька область, Україна) / В.В. Кавурка, К.К. Голобородько // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 61-66. – ISSN 2226-4272
999424
  Чурюмов К.І. Перші результати досліджень ядра комети 67P/Чурюмова-Герасименко та оточуючої його атмосфери космічною місією "Розетта" / К.І. Чурюмов, М.В. Мельник // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-86
999425
  Меньшов О. Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція) / О. Меньшов, П. Кампс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 27-32. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією із найбільших загроз для сталого функціонування сучасного європейського міста є його забруднення важкими металами та іншими небезпечними для здоров"я людини хімічними сполуками. Формування та накопичення небезпечних для людини речовин та важких ...
999426
   Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних / Л.М. Даценко, М. Говоров, В.В. Путренко, Н.М. Пашинська // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 46-52 : фото, мал. – ISSN 2311-9780
999427
  Клещонок В.В. Перші результати спостережень з астрономічним телевізійним комплексом "Спалах" для реєстрації швидкоплинних процесів / В.В. Клещонок, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-101. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Представлено астрономічний телевізійний комплекс "Спалах" із часовою роздільною здатністю в 40 мс і точністю визначення часу 50 мс. Наведено результати перших спостережень із цим комплексом проходження Меркурія по диску Сонця й покриття зорі SAO 138917 ...
999428
  Скриник О. Перші результати та перспективи метеорологічних спостережень в обсерваторії на горі Піп Іван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-88. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Чорногора є найвищим гірським хребтом в Українських Карпатах. Тут розташовані шість вершин з висотою понад 2000 м над рівнем моря. Масив є кліматичним бар"єром для мас повітря по лінії північний захід - південний схід. Його вивчення має велике значення ...
999429
  Чашечникова О.С. Перші результати участі України у міжнародних моніторингових дослідженнях з математики / О.С. Чашечникова, А.О. Макєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 82-90. – ISBN 978-966-473-145-1


  У статті розглянуто проблему проведення міжнародних моніторингових досліджень, зокрема TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Аналізуються результати участі України у цих дослідженнях у порівнянні з іншими країнами та вплив їх ...
999430
  Кралюк П.М. Перші ренесансні гуманісти. Григорій Саноцький та Філіп Буонакорсі Каллімах // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 143-145. – ISBN 978-966-373-777-5


  Автори сучасних підручниках з історії філософії в Україні, коли ведуть мову про ренесансних гуманістів на українських землях, як правило, починають їхній перелік з особи Юрія Дрогобича (? – 1492). Останній народився в Україні. Проте основну частину ...
999431
  Пастернак Я. Перші розкопи на "Золотому Тоці" у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1939. – [11] с. – Окр. відбиток з : "Сучасне й минуле", № 1, 1939 р.
999432
  Білий І.О. Перші розстані. / І.О. Білий. – К., 1984. – 164с.
999433
  Житецький І. Перші роки "Київської Старини" та М.І. Костомаров / [Подав Іг. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 97-120. – Бібліограф. в подстрок примітках


  На с. 97 дарчий надпис: На добрую память П.П. Кудрявцеву
999434
  Рансмайр Крістоф Перші роки вічності (Гробар із Гальштатта) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 128-132. – ISSN 0320 - 8370
999435
  Васьків М.С. Перші романи О. Гончара як результат творчого пошуку й еволюції // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 16-25. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  У статті розглядається процес формування романного мислення і майстерності О. Гончара на прикладі його романів 40-50-х рр.
999436
  Мисечко О.Є. Перші романо-германські відділення в університетах України: проекти і їх реалізація // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 1817-8510


  У ун-ті Св. Володимира проф. каф. західноєвропейської літератури М.П. Дашкевич у листопаді 1900 р. звернувся до іст.-філологічного фак-та з листом-проханням відновити утворення романо-германського відділення.
999437
  Котов В.Н. Перші російські благовістителі свободи / В.Н. Котов. – Київ, 1975. – 47 с.
999438
  Шевчук О. Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 216-227. – ISSN 2413-7065
999439
   Перші серед "білих" хакерів // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Команда "білих" хакерів з КПІ ім. Ігоря Сікорського визнана кращою в 2016 році серед понад 12 тисяч команд з усього світу в сфері кібер-безпеки за версією CTF-time (Capture the flag).
999440
  Ткач Д.І. Перші серед перших (до десятиріччя встановлення українсько-угорських стосунків) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 213-224. – ISBN 966-7196-06-2
999441
  Демченко М.В. Перші соціал-демократичні гуртки в Одесі і їх діяльність в справі поширення марксизму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается возникновение первых социал-демократических кружков и групп в Одессе в начале 90-х годов XIX века их деятельность в деле распространения марксистских идей среди революционной интелигенции и передовых рабочих г. Одессы.
999442
  Черномаз І.Ш. Перші соціалістичні перетворення в промисловості України (листопад 1917 - квітень 1918) / І.Ш. Черномаз; І.К.Рибалко. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1967. – 216 с.
999443
  Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільськ. бідноти та їх роль у здійсненні перших соц. перетворень / М.Д. Березовчук. – К, 1976. – 149с.
999444
  Кальницька Ю.С. Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 30-43. – ISBN 978-966-8063-99-49
999445
  Маєвська А.А. Перші справи Міжнародного кримінального суду // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 195-200. – ISSN 0201-7245
999446
  Келестин М.В. Перші спроби міжнародно-правового регулювання світового ринку цукру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 96-101. – ISSN 2220-1394
999447
  Бернадська Н. Перші спроби осмислення роману як жанру викладачами Університету Святого Володимира // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 64-66. – ISSN 0130-5263
999448
  Кінзерська Ю. Перші спроби попрацювати // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Чи легка професія журналіста і чи достатньо тільки бажання їм бути? Враженнями про проведення першої студентської практики діляться студенти Інституту журналістики.
999449
  Шмігер Т.В. Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 298-304


  Автор розглядає рецепцію давньої української літератури в англійських перекладах упродовж XVIII-XIX сторіч. Зібрано джерела про переклади релігійних, епічних та поетичних жанрів української літератури ХІ-XVIII сторіч. Подано інформацію про ...
999450
  Бернадська Н.І. Перші спроби створення концепції історичного роману в українському літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 45-50. – ISBN 966-8188-10-1
999451
  Балінський Б.І. Перші стідії морфогенезу в тварин / Б.І. Балінський. – 2-ге перероб. і доп. вид. – К, 1936. – 190с.
999452
  Подорлова В.Ф. Перші театри Харківщини як підгрунтя виникнення музичного театру в місті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 218-225
999453
  Бездрабко Валентина Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье освещается история создания первых в области документоведения терминологических словарей. Анализируются основные положения их формирования и содержание, а также приводится общая характеристика ГОСТ 16487-70 "Делопроизводство и архивное дело. ...
999454
  Абліцов В. Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що, на жаль, залишилося поза увагою авторів : До 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 18-19


  Публікація присвячена видатному митцю й педагогу Миколі Бурачеку (1871-1942), котрий увійшов до історії вітчизняної культури як піонер шевченкознавства
999455
  Хмелевський В. Перші українські авіатриси // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 21


  "Поліна Осипенко і Валентина Гризодубова у вересні 1938 року стали національними героїнями."
999456
  Джус О. Перші українські вчителі у північноамериканських громадах: проблеми підготовки й організації освітньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
999457
  Вовк І. Перші українські друкарі і стародруки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 4 (894), квітень. – C. 191-206. – ISSN 0868-4790
999458
  Мойса В. Перші українські емігранти до Канади були з Вашківців // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 20 лютого (ч. 3/4). – С. 8
999459
  Ніженець А. Перші українські журнали // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 200, вересень : вересень. – С. 23-25
999460
  Шульгіна А. Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавлерідзе // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 69-75. – ISSN 1728-6875
999461
  Гоменюк І. Перші українські морпіхи: вірні завжди // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 35-39
999462
  Семенюк І. Перші українські письменники Румунії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 265-274
999463
   Перші українські проповідники і їх твори = De exordiis praedicationis Ucrainorum. – Вид.2-е. – Рим : Universita Cattoliсa Ucraina, 1973. – 188с. – (Видання Українського катол. унів. ; Т.35)
999464
  Ревегук В. Перші українські юнацькі організації Полтавщини на початку XX століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 2 (25). – С. 189-195. – ISSN 2075-1222
999465
  Сухобокова О. Перші українці - на американському континенті // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 1-9


  Проблема формування української діаспори у США, Канаді та країнах Латинської Америки.
999466
  Ларіна Т.С. Перші університети : природничонаукові та медичні дослідження / Т.С. Ларіна, М.М. Самардак, ЯІ В. Ушак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 44-49.


  Першим західноєвропейським університетом став Болонський (Італія; університетський статус набув у 1158 р.), другим - Оксфордський, третім - Парізкий.
999467
   Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках. – Київ, 2007. – 36 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-966-96853-0-8
999468
  Іваннікова Л.В. Перші фіксації фольклору Запорожжя в описах мандрівників XVI–XVIII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 58-67. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
999469
  Бондаренко Г.В. Перші французькі поетичні переклади з японської та перекладацька діяльність Юдіт Гот"є (1845-1917) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 1608-0599
999470
  Соколовський О. Перші хоробрі / О. Соколовський. – К., 1928. – 204с.
999471
  Соколовський О.О. Перші хоробрі : романи, повість / О.О. Соколовський. – Київ : Дніпро, 1986. – 544 с.
999472
  Сидоренко О. Перші часописи для дітей у Радянській Україні (1921-1925) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 40-48


  Досліджуються видання для дітей в Україні у перші роки становлення радянської влади. Аналізуються тематика та жанрові особливості публікацій. The article deals with the periodicals for children in Ukraine in the first years of the Soviet Union ...
999473
   Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф.; Нац. худож. музей України, [Фонд сприяння розвитку Нац. худож. музею України] ; [координатор вид. Ю. Литвинець]. – Київ : Артанія Нова, 2006. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-8914-06-6
999474
  Усенко П. Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.). // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 351-370
999475
  Немкович О.М. Перші шевченкознавчі розвідки Станіслава Людкевича в контексті української культури кінця ХIХ – початку ХХI століть // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 51-60
999476
   Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 24


  15 грудня 2000 року в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходили Перші щорічні збори Української асоціації міжнародного права.
999477
  Лисанюк В.Г. Перші ягоди сезону / В.Г. Лисанюк. – К., 1992. – 47с.
999478
  Лубчак В. Перші. Українські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 11


  Як літературні альманахи спростовують претензійні "зазіхання" сепаратистів на схід та південь України.
999479
  Полянська Н.І. Першій в країні: історія та сьогодення відділу "Україніка" / Н.І. Полянська, О.М. Дмитрієва // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 22-38


  На тлі історії Харкова кінця XIX - початку XX ст. висвітлюються передумови створення відділу "Україніка".
999480
  Чебикін А. Першій в Україні академії мистецтв - 100 років! / розмову вела Ольга Лагутенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 24


  Розмова з ректором Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури А.В. Чебикіним.
999481
   Першій світовій війні присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті пройшла Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна: події, наслідки, уроки". У її роботі взяли участь 40 науковців з України, Латвії, Польщі. Конференцію відкрив вітальним словом в.о. декана А.М. Пижик. На пленарному ...
999482
  Руденко Ю. Першій українській гімназії в Києві - 100 років / Ю. Руденко, А. Шевченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
999483
   Першість ДСТ "Наука" по волейболу // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Були проведені змагання на першість ДСТ " Наука" по волейболу на спортивному майданчику "Наука". В змаганні брали участь 10 жіночих і 11 чоловічих команд від вишів м.Києва. В результаті змагань наша жіноча команда зайняла 1-ше місце. Команда ...
999484
   Першість з танцювальної аеробіки // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  18 квітня у спортивному комплексі КНУТШ відбулася спартакіада між усіма факультетами та інститутами Університету, у котрій брала участь і команда ІМВ.
999485
   Першість із шахів // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8 : фото


  У приміщенні спорткомплексу відбулася першість Голосіївського району м.Києва з шахів серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а.. Перемогу здобула збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка, почесне ІІ місце посіла команда Національного ...
999486
  Качмар М. Першоакт світотворення в українських етіологічних легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 192-201
999487
  Білоус І. Першовересень у Голосієві // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 97). – С. 9


  Національний університет біоресурсів і природокористування розпочав 122-й навчальний рік.
999488
  Гур"єва Ольга Першовитоки голодомору: хлібозаготівельна повинність колгоспів України 1931 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
999489
  Козар К.В. Першовитоки сприйняття жінки та проблеми її розуміння у християнській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 15-16


  У статті здійснюється спроба з"ясування походження християнського розуміння жінок та проблеми його інтерпретації. Доводиться, що загострення експлікації та тлумачення природи жінки у християнстві, її сутності та місця у тогочасному суспільстві, ...
999490
  Гордієнко Л. Першовідкривач важкої води (до 110-річчя з дня народження академіка Олександра Бродського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 191-195. : Фото. – ISBN 966-7060-76-4
999491
  Безручко О.В. Першовідкривач кінематографічних талантів В. І. Івченко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-84


  Івченко Віктор Іларіонович (1912-1972) - укр. кінорежисер. Народний артист України (1960). Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Працював режисером Українського драмат. театру ім. М. Заньковецької (1937—1953), режисером Київської ...
999492
  Круглєня І. Першовідкривач Х - променів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 21


  Іван Пулюй - феноменальний фізик з українським корінням.
999493
  Довбня А. Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 2308-9636
999494
   Першовірш. – К, 1984. – 168с.
999495
   Першого декана пам"ятаємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  З нагоди 90-річчя від дня народження українського вченого й педагога, першого декана ф-ту кібернетики, акад. Івана Івановича Ляшка на ф-ті кібернетики відкрито меморіальну дошку.
999496
  Добриніна О. Першого квітня найкраще сміятися в Одесі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Профком університету допоміг нашим студентам спільно з туристичною фірмою відсвяткувати славнозвісні одеську "Гуморину".
999497
  Кравченко О. Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всеросийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 97-109
999498
  Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії : Навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Л.А. Ситниченко; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 176 с. – ISBN 5-325-00125-6
999499
  Клименко Т. Першоджерела про голод 1932-1933 рр. (за документами державного архіву Черкаської області) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 150-152
999500
  Клименко Т. Першоджерела про Голод 1932 - 1933 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-294


  За документами Державного архіву Черкаської області.
999501
  Мельник Є. Першоджерела русів // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 69-94


  Мовна розвідка етимології слова "Русь", "русини"
999502
  Щербакова О.А. Першоджерела свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших виданнях "Книг житій святих" (1700,1716 і 1759 рр.): порівняльний аналіз приміткових посилань і коментарів = (на прикладі "Житія Святаго Равноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 459-473


  У статті досліджено першоджерела свідчень про святу царицю Єлену в найдавніших виданнях "Книг житій святих". В статье исследованы первоисточники свидетельств о святой царице Елене в древнейших изданиях "Книг житий святых". In this article the ...
999503
  Баран А.М. Першоджерела сучасної системи освіти: Я.А. Коменський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 64-65
999504
  Лубчинський А.А. Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи непу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 110-114. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
999505
  Запаско Я.П. Першодрукар Іван Федоров / Я.П. Запаско. – Львів, 1964. – 112с.
999506
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Київ, 1964. – 35с.
999507
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1975. – 151с.
999508
  Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1983. – 155с.
999509
   Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні /16-е - перша половина 17-го ст./ : Збірник документів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 343с.
999510
  Нікіфорова О. Першодрукар, який зажив слави у Львові // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Іван Федоров, засновник першої друкарні.
999511
  Пятаков І.С. Першоелемент літератури / І.С. Пятаков. – Київ, 1967. – 100 с.
999512
  Нікітенко М. Першозрами Києва у розбудові давньоруської державності // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 29-66
999513
  Лисенкова В.В. Першокатегоріальність поняття "людина" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.4-10. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
999514
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор Ігор Анісімов у ...
999515
   Першокурсники отримали сертифікати Академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулося чергове вручення сертифікатів про закінчення навчання за авторизованим курсом компанії Cisco Systems. Декан факультету професор І. Анісімов у присутності завідувача кафедри ...
999516
  Мостова І.М. Першокурснику : Поради психолога. Навчальне видання / І.М. Мостова. – Київ : Тандем, 2000. – 76с. – ISBN 966-7145-23-9
999517
  Козій Г. Першому в Україні музею просто неба - 45 // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 128-134


  Рейтингами укр. музеїв просто неба Переяславський музей архітектури та побуту найчастіше називають найрізноманітнішим, найкомпактнішим та найзатишнішим в Україні
999518
  Танана Р. Першому народному музею Кобзаря - 120 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 75-78. – (Філологічні науки)
999519
  Челпанов Г. Першоначало буття (із книги "Вступ до філософії") : [уривки] / Георгій Челпанов // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 382-388. – ISBN 966-524-093-5
999520
  Ткачук М. Першооснова змісту. Літературний портрет Миколи Зимомрі / Микола Ткачук ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т літ. ім. Тараса Шевченка НАН України. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 246, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 78-238. – ISBN 978-617-595-049-4
999521
  Подолян М.П. Першооснови журналістської творчості : конспект лекцій / М.П. Подолян ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Центр вільної преси, Фундація "Суспільність". – Київ : Центр вільної преси, 1997. – 73, [2] с. – До 50-річчя інституту журналістики. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-7181-02-2
999522
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-049-7
Т.1. – 2005. – 420с.
999523
  Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В.Ф. Паламарчук. – Київ : Освіта України. – ISBN 966-8847-08-3
Т.2. – 2005. – 504с.
999524
  Нікітченко М.С. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 176-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Описано мови та досліджено семантичні властивості таких логік. Розглянуто різні ...
999525
  Нікітченко М.С. Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 190 : Комп"ютерні науки. – С. 16-22. – ISSN 1996-5931
999526
  Фурдичко О.І. Першопостаті Українського лісівництва : Нариси до лісової історії / О.І. Фурдичко, В.Д. Бондаренко. – Львів : БІБЛЬОС, 2000. – 372с. – ISBN 966-95351-2-3
999527
  Писаренко Ю. Першопочатки Києва: наукові уявлення та народна традиція // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.43-51. – ISSN 0869-3595
999528
  Кульчицький С. Першопочатки радянської українізації // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 64-76. – ISSN 1819-7329
999529
  Баумейстер Андрій Олегович Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) : Дис....канд.філософ.наук:09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.182-196
999530
  Горкавенко Т.В. Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06018-1-06018-4. – ISSN 2077-6772
999531
   Першопринципне моделювання електронних і пружніх властивостей дефектного кремнію / І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, Т.Л. Цареградська, О.І. Плющай // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 3. – С. 529-542. – ISSN 1816-5230
999532
   Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe-Zr / І.В. Плющай, В.А. Макара, О.І. Плющай, Т.В. Волкова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
999533
   Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – С. 04030-1-04030-5. – ISSN 2077-6772
999534
  Горкавенко Т.В. Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї / Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 65-71. – ISSN 1025-6415
999535
  Матейко Н. Першопричини адиктивної поведінки особистості з позиції духовної психотерапії // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 59-65. – ISSN 2312-1246
999536
   Першопричини невиконання рішень національних судів України // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 2-37
999537
  Санченко А. Першопроходець із Ніжина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 14


  Про навколосвітню експедицію українця Юрія Лисянського та його літературний спадок.
999538
  Тучинський Б.Г. Першопроходець сучасних обчислень - киянин Сергій Авраменко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 1-8. – ISSN 2518-7104
999539
  Семенченко М. Першопроходець у мистецтві та житті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 8-9


  "У селі В"язовому відкрили сучасний музей видатного художника Миколи Стороженка."
999540
  Голота Т. Першопроходець цивілізацій // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 46


  "Мінойський Крит із його таємницями вважали історично нерозплутаним клубком. Так було доти, поки зародки наукового відкриття не вербалізувалися із хаотичних записів Юрія Мосенкіса в глобальне дослідження, репрезентоване цією книгою".
999541
  Грибовський В. Першопроходець Чорноморії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Як запорожець Мокій Гулик відкрив Кубань для України.
999542
  Головко О.М. Першопроходці, фундатори історико-правової науки в Україні, їх учні та послідовники / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 45-146. – ISBN 978-966-342-404-0
999543
  Білаш О. Першопроходцям завжди непросто // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 6-8


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
999544
  Ван Юй Першопрочитання теми Турандот китайським композитором Вей Мінглюном у сичуанській національній опері // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 190-214. – ISSN 2310-0583
999545
  Кирилюк С.Д. Першорядність "мовчазного" персонажа у прозі Михайла Коцюбинського // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 175-188. – ISSN 2306-2908


  Пошук нових кутів зору на тексти українського класика М. Коцюбинського. Визначення внутрітекстової комунікації між суб’єктами у творах письменника. Мовчання як важливий антропологічний чинник. Перехід від "старої" естетики до творчої самореалізації.
999546
  Колісниченко А. Першостихія води у творчості Харта Крейна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 133-139. – ISBN 966-7773-70-1
999547
  Белевцова С.О. Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 48-53
999548
  Шабі С.В. Першоступеневість символіки магічних чисел у мові української казки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 53-60
999549
   Першосуще // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 853. – ISBN 966-316-069-1
999550
  Лопушанська О.М. Першотвір і множинність перекладів (на матеріалі вірша "Каменярі" Івана Франка та його німецькомовних інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 315-319. – ISSN 1729-360Х
999551
  Коптілов В.В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / Віктор Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215с.
999552
  Науменко Н.В. Першотвір письменника як літературний образ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 304-311
999553
  Пруниця С.Ю. Першотравень на Закарпатті / С.Ю. Пруниця. – Ужгород, 1989. – 86с.
999554
  Павленко Марина Першотравневе моє перше вересня = Щоденник неправильної вчительки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 65-76. – ISSN 0868-4790
999555
  Малаков Д. Першотравневий мітинг біля університету // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. Серед натовпу - німецькі солдати та українські поліцаї.
999556
  Галата С. Першохідці - STEM // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
999557
  Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньоїполітики - відродження довіри до вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016


  З виступу на колегії Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2010 р.
999558
   Першочергове зарахування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На громадське обговорення МОН вносить проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 ро. № 417." У цьому проєкті на реалізацію положень Закону України від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ "Про ...
999559
   Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України / Г.О. Кульчицька, В.І. Павлишин, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 3-8. – ISSN 0204-3548


  Три першочергові завдання стоять перед регіональною мінералогією України: перевизначення мінеральних видів відповідно до змін у номенклатурі, затвердження нормативних українських назв мінералів і розширення бази даних мінералів України. Нині в світі ...
999560
  Крищенко Д.В. Першочергові заходи досягнення європейського рівня конкурентноспроможності економіки України / Д.В. Крищенко, Є.М. Комарова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 102-110


  У статті пропонується план заходів для першочергових кроків із покращення конкурентоспроможності української економіки з урахуванням проекту ЄВРО-2012 та сприятливих можливостей для побудови "економіки знань". Окремий наголос робиться на доцільності ...
999561
  Павлова А.М. Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 329-334. – ISSN 2309-1533
999562
  Міронов С.В. Першочергові питання розвитку кримінального права, вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність у сфері питань реформування кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 478-480. – ISBN 978-966-458-403-3
999563
  Афанасьев Н.М. Перыве залпы / Н.М. Афанасьев. – Москва, 1967. – 168с.
999564
  Банников А.Г. Перые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василий Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
999565
   Перый Всесоюзный съезд колхозников. – М.-Л, 1933. – 352с.
999566
   Перый день нового мира. – Таллин, 1970. – 260с.
999567
  Васюкова Т.Т. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных Якутии / Т.Т. Васюкова, С.В. Миронов. – Новосибирск, 1991. – 199с.
999568
   Перья Жар-Птицы. – Свердловск, 1978. – 127с.
999569
  Ходжес Глен Перья с секретом. Секрет пингвина / Ходжес Глен, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 104-117 : фото
999570
  Абдашев Ю.Н. Перья фламинго : повесть / Ю.Н. Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1968. – 200 с.
999571
  Олейник С.И. Пес Барбос и необычный кросс : Фейлетоны / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1968. – 192с.
999572
  Ісраєлян В. Пес вірменина, турецький кінь і вуйко Пето : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 215-220. – ISSN 0320 - 8370
999573
  Туманян О. Пес и кот : сказки для детей / Ованес Туманян; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1969. – 56 с.
999574
  Руденко Д.Ф. Пес і ковбаса. / Д.Ф. Руденко. – К., 1970. – 63с.
999575
  Тищук Микола Федорович Пес і мікрофон: Сатира й гумор / Тищук Микола Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 59с.
999576
  Пестка Войчех Пес із шапочкою в зубах : дідівська оповідка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
999577
  Ліврага Ріцці Хорхе Пес на ім"я Моассі / Хорхе А. Ліврага Ріцц; З іспанської переклав В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2005. – 120с. – Парал. тит. арк. іспанською мовою. – ISBN 966-96463-1-6
999578
  Баши Салим Пёс Одиссея : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 104-211. – ISSN 1130-6545
999579
  Врочек Ш. Пес с ушами-крыльями // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 108-121. – ISSN 1728-8568
999580
  Наровчатов С.С. Пес, девчонка и поэт. Стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1965. – 32с.
999581
  Чжао Песенка Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1952. – 56с.
999582
  Шевченко О.Ф. Песенка о Колумбах / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1966. – 64с.
999583
  Жуховицкий Л.А. Песенка о любви и печали / Л.А. Жуховицкий. – М., 1990. – 380с.
999584
  Чжао Песенки Ли Ю-цая / Чжао, Шу-Ли. – М., 1974. – 183с.
999585
  Ерзакович Б.Г. Песенная культура казахского народа / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1966. – 402с.
999586
   Песенная панорама. – Москва
Вып. 3. – 1987. – 62 с.
999587
  Цветкова С.О. Песенная техника проповеди Миры Баи: подступы к исследованию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 81-89. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
999588
   Песенник. – М, 1940. – 96с.
999589
   Песенник. – М, 1947. – 128с.
999590
   Песенник. – М, 1948. – 128с.
999591
   Песенник. – Москва, 1952. – 160 с.
999592
   Песенник. – М, 1953. – 160с.
999593
   Песенник. – М, 1956. – 280с.
999594
   Песенник. – Москва, 1956. – 303 с.
999595
   Песенник. – М, 1957. – 280с.
999596
   Песенник. – М, 1958. – 280с.
999597
   Песенник. – М, 1959. – 255с.
999598
   Песенник. – М, 1960. – 255с.
999599
   Песенник. – М, 1962. – 255с.
999600
   Песенник. – М, 1963. – 343с.
999601
   Песенник. – Москва, 1963. – 412 с.
999602
   Песенник. – М, 1964. – 343с.
999603
   Песенник. – М, 1965. – 343с.
999604
   Песенник. – М, 1971. – 95с.
999605
   Песенник. – М, 1973. – 95с.
999606
   Песенник. – Москва, 1974. – 343с.
999607
   Песенник. – М, 1974. – 95с.
999608
   Песенник. – Москва, 1976. – 350с.
999609
   Песенник. – Москва, 1981. – 240с.
999610
   Песенник. – Москва, 1982. – 238с.
999611
   Песенник. – М, 1984. – 256с.
999612
   Песенник. – М, 1985. – 255с.
999613
   Песенник пионера. – Москва, 1965. – 118 с.
999614
   Песенник пионера. – Москва : Музыка, 1987. – 96 с.
999615
   Песенник"75. – М, 1975. – 96с.
999616
   Песенник"79. – М, 1979. – 96с.
999617
   Песенник"81. – М, 1981. – 96с.
999618
   Песенник"82. – М, 1982. – 96с.
999619
   Песенник"83. – М, 1983. – 92с.
999620
   Песенник"85. – М, 1985. – 64с.
999621
   Песенник"86. – М, 1986. – 64с.
999622
  Полуянов П. Песенник. / П. Полуянов. – Вып.4. – М., 1954. – 64с.
999623
   Песенники для молодежи. – М, 1948. – 118с.
999624
  Уманец В.А. Песенное и хоровое творчество украинских советских композиторов (массовые песни, хоры) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Уманец В.А.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.А. Рыльского. – Киев, 1970. – 35л.
999625
  Поликанов А.А. Песенное сердце : очерк жизни и творчества Михаила Васильевича Исаковского / А. Поликанов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 141, [3] c. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
999626
  Бельская Л.Л. Песенное слово / Л.Л. Бельская. – Москва : Просвещение, 1990. – 142 с.
999627
  Сидельников Песенное творчество А.В. Кольцова и народная поэзия / Сидельников, С.М. Клюев. – Москва, 1959. – 32 с.
999628
  Покровская Л.А. Песенное творчество гагаузов : Автореф... канд. филол.наук: / Покровская Л.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
999629
  Темирбекова К.З. Песенное творчество казахов Сомиречья : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Темирбекова К.З.; Ин-т ист. искусств. – М., 1966. – 16л.
999630
  Микушев А.К. Песенное творчество народа коми / А.К. Микушев. – Сыктывкар, 1956. – 124с.
999631
  Шулежкова С.Г. Песенные крылатые выражения (18 в. - середина 40-х годов 20 в.) : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Магнитогорский педагогический институт. – Магнитогорск. – ISBN 5711400177
Вып. 2. – 1993. – 156с.
999632
  Алферов В.Г. Песенный край : стихи и песни / В.Г. Алферов. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1981. – 71 с.
999633
  Кулькин Е.А. Песенный причал / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1980. – 175с.
999634
  Гвоздев М.П. Песенный репертуар современной белорусской деревни. (По материалам Речицкого и смежных с ним районов Гомел. обл.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Гвоздев М.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1965. – 16л.
999635
   Песенный фольклор Мезени. – Ленинград : Наука, 1967. – 368с.
999636
  Кутырева-Чубаля Галина Песенный язык и семантика: критерии метра, рифмы, интонации (на белорусском материале) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 4-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
999637
  Сенгор Л.С. Песень ночи и солнца / Л.С. Сенгор. – А, 1965. – 102с.
999638
   Песец, лисица, енотовидная собака. – М., 1985. – 160с.
999639
  Лавров Н.П. Песец. / Н.П. Лавров. – М., 1932. – 56с.
999640
  Кочевих Олег Песець - це наше життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
999641
  Коринфский Аполлон Песи голи : стихотворения 1806-1808 гг. / Аполлон Коринфский. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. К.Л. Пентковский], 1909. – 96 с.


  Хуж. рис.: Спасский, Василий Васильевич (1873-1924)
999642
  Ірасек А. Песиголовці / А. Ірасек. – Харків-К, 1930. – 328с.
999643
  Ірасек А. Песиголовці : історичний роман / Алоїс Ірасек ; Пер.[с чеської] і передмова Натана Рибака. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 312 с. : іл. – (Бібліотека слов"янської літератури)
999644
  Косуха П.І. Песимізм - соціальна філософія релігії / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 48с.
999645
   Песиміст: руки геть від депутата! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 7. – ISSN 0130-5212
999646
  Кривоносов А.Ф. Пескариная уха / А.Ф. Кривоносов. – Москва, 1980. – 383с.
999647
   Пески. – М., 1989. – 79с.
999648
   Пески веков. – М., 1970. – 368с.
999649
   Пески времён // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 50-51 : фото
999650
  Шелдон С. Пески времени / С. Шелдон. – Москва, 1995. – 694с.
999651
  Шульмейстер Ю.А. Пески горят / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1977. – 191с.
999652
  Шаманский И.Л. Пески Западной Сибири. Анализ потребления, ресурсы, перспективы использования и выявления новых месторождений формовочных, стекольных. строительных песков и песчано-гравийной смеси. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Шаманский И.Л.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Тоск.ордена Труд.Красн.Знам.полит.ин-т. – Новосибирск, 1962. – 26л.
999653
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – Л., 1930. – 108с.
999654
  Керн Э.Э. Пески и овраги / Э.Э. Керн. – М.-Л., 1931. – 108с.
999655
  Петтиджон Ф. Пески и песчаники / Ф. Петтиджон, П. Поттер, Р. Сивер. – Москва : Мир, 1976. – 535с.
999656
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – Москва, 1969. – 230с.
999657
  Малвихилл У. Пески Калахари / У. Малвихилл. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1984. – 216с. – (Рассказы о странах Востока)
999658
  Дубянский В.А. Пески Среднего Дона и использование их в сельском и лесном хозяйстве / В.А. Дубянский. – М, 1949. – 232с.
999659
  Флоровский А.М. Пески УССР, их закрепление и хозяйственное освоение / А.М. Флоровский, В.Н. Костомаров. – Киев : АН УССР, 1953. – 64с.
999660
  Арнагельдыев А. Пески Центральной части Каракумов, их подвижность и меры борьбы с ней / А. Арнагельдыев; под ред. Б.А. Федоровича ; АН ТССР, ин-т пустынь. – Ашхабад : Ылым, 1979. – 121 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 113-120 (92 назв.)
999661
  Жумашов А. Пески Юго-Западного Туркменистана и их освоение / А. Жумашов. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 144с.
999662
  Илит В. Песме / В. Илит. – Београд, 1964. – 149с.
999663
  Jакшит Тура Песме / Jакшит Тура. – Београд : Рад, 1999. – 173с. – (Дом и школа). – ISBN 86-09-00657-3
999664
  Франко И. Песме / И. Франко; избрао, превео и предговор написао Лука Хаjдуковичь. – Нови Сад : Српско-украjинско друштво Алфаграф, 2007. – 160 с. : портр. – Текст парал. українською та сербсько-хорватською мовами. – (Библиотека "Словенска лира" ; кньига 1). – ISBN 978-86-83681-35-8
999665
  Раикович С. Песме. / С. Раикович. – Београд, 1978. – 317 с.
999666
  Клюев Н.А. Песнеслов / Н.А. Клюев. – Петрозаводск, 1990. – 239с.
999667
  Беранже Песни / Беранже. – М, 1919. – 86с.
999668
  Голодный М.С. Песни / М.С. Голодный. – Москва, 1939. – 47с.
999669
  Саят-Нова Песни / Саят-Нова. – Москва : Художественная литература, 1939. – 96 с.
999670
   Песни. – Сталинград, 1941. – 164с.
999671
   Песни. – Л.-Москва, 1944. – 60 с.
999672
   Песни. – Л.-М., 1945. – 169с.
999673
   Песни. – Владивосток, 1946. – 48с.
999674
   Песни : приложение № 3 к сборнику "Красноармейская эстрада". – Москва, 1946. – 35 с.
999675
   Песни. – Вглгоград, 1947. – 94с.
999676
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1947. – 328с.
999677
   Песни. – Владимир, 1950. – 80 с.
999678
  Михалков С.В. Песни / С.В. Михалков. – Москва, 1952. – 80с.
999679
  Лебедев Песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1953. – 144с.
999680
  Жаров А.А. Песни / А.А. Жаров. – Л., 1953. – 87с.
999681
   Песни. – Челябинск, 1955. – 72с.
999682
   Песни. – Л., 1955. – 64с.
999683
   Песни. – Сталинград, 1955. – 436с.
999684
   Песни. – Красноярск, 1957. – 135с.
999685
   Песни. – Новосибирск, 1957. – 223с.
999686
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 336с.
999687
   Песни. – Благовещенск, 1958. – 335с.
999688
  Беранже Песни / Беранже, Пьер-Жан. – М, 1958. – 64с.
999689
  Батырай Омар оглы Песни / Омар оглы Батырай; пер. с даргин. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 127 с.
999690
  Батырай Омар оглы Песни / Омар оглы Батырай; пер. с даргин. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 111 с.
999691
  Зимина Т.И. Песни / Т.И. Зимина. – Москва, 1972. – 175с.
999692
  Беранже Песни / Пьер-Жан Беранже ; [сост. вступ. ст. и прим. С. Брахман]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 543 с. : 10 л. цв. ил. – В изд. также: Стихотворения/ Огюст Барбье ; Песни / Пьер Дюпон. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
999693
  Дюпон Пьер Песни // Песни / Беранже, Пьер-Жан. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 391-506. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 69 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
999694
  Бернарт Песни / Бернарт, де. – Москва, 1979. – 311с.
999695
  Беранже П.-Ж. Песни : пер. с фр. / П.Ж. Беранже ; [худож. Ю. Коннов]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 111 с. : портр. – Миниатюрное издание в суперобл.
999696
  Беранже Пьер Жан Песни / Беранже Пьер Жан. – Москва, 1980. – 317 с.
999697
  Беранже Пьер Жан Песни / Беранже Пьер Жан. – М, 1985. – 319с.
999698
  Беранже Пьер Жан Песни : пер. с французского / Беранже Пьер Жан. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 126 с.
999699
  Визбор Ю. Песни / Ю. Визбор. – Москва, 1989. – 71с.
999700
  Николаев И.Ю. Песни / И.Ю. Николаев. – Москва, 1989. – 64с.
999701
  Паулс Р.В. Песни / Р.В. Паулс. – Л., 1991. – 79с.
999702
  Соколов М.Е. Песни А.С. Пушкина и крестьян Саратовской губернии о Стеньке Разине / М.Е. Соколов. – Саратов : Типо-лит. Ф.Е. немирова, 1902. – [4], VIII, 17 с.
999703
  Токтомушев А. Песни Ала-Тоо / Абдырасул Токтомушев ; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 231 с.
999704
  Поротов Г.Г. Песни Алнея / Г.Г. Поротов, В.В. Косыгин. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 34с.
999705
  Ерошин И.Е. Песни Алтая / И.Е. Ерошин. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1961. – 152 с.
999706
   Песни Амура. – Хабаровск, 1979. – 126с.
999707
  Петров А. Песни Андрея Петрова / А. Петров. – Л., 1991. – 80с.
999708
   Песни ансамбля "Битлз". – К., 1990. – 85с.
999709
   Песни аратов. – М., 1973. – 215с.
999710
   Песни Байкала. – Улан-Уде, 1945. – 64с.
999711
   Песни бардов. – Л., 1989. – 80с.
999712
   Песни бардов. – Л., 1990. – 80с.
999713
   Песни безымянных певцов. – Махачкала, 1960. – 418с.
999714
   Песни Белгородской обл.. – Белгород, 1958. – 74с.
999715
  Джусуев С. Песни белых вершин : стихи / Сооронбай Джусуев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1984. – 102 с.
999716
  Богданова Г.Н. Песни Беранже в переводе Тхоржевских : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова Г. Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
999717
  Бобо Юнус Песни Бобо Юнуса / Бобо Юнус. – Сталинабад, 1950. – 156 с.
999718
   Песни боевые. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 100 с.
999719
   Песни боевых походов. – Иваново, 1943. – 176с.
999720
  Лебедев П.Ф. Песни боевых походов / П.Ф. Лебедев. – Саратов, 1986. – 398с.
999721
  Райнис Я. Песни борьбы и мужества / Я. Райнис. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 44 с.
999722
  Гаджиева З.З. Песни борьбы и побед / З.З. Гаджиева. – Махачкала, 1980. – 106с.
999723
   Песни борьбы и протеста. – М., 1977. – 128с.
999724
   Песни борьбы и свободы : к 100-летию празднования 1 Мая / [вступ. ст. Р. Рождественского ; сост. Я. Богданова ; ил. А. Бегака]. – Москва : Книга, 1989. – 158 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00151-X
999725
  Маркин П.Г. Песни бронзовых сосен / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1975. – 168с.
999726
  Окуджава Б. Песни Булата Окуджавы / Б. Окуджава. – Москва : Музыка, 1989. – 224 с.
999727
  Джуманбульбуль-оглы Э. Песни Бульбуля : избранное / Э. Джуманбульбуль-оглы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства
3. – 1977. – 390 с.
999728
   Песни былого. – М., 1986. – 319с.
999729
   Песни былых времен. – Ташкент, 1961. – 422с.
999730
   Песни в боях за Черноморье и Крым. – Киев, 1988. – 341 с.
999731
  Джамбул Песни в Москве : стихи / Джамбул. – Москва, 1947. – 139 с.
999732
  Николюкин И.К. Песни в поле. / И.К. Николюкин. – М, 1979. – 93с.
999733
  Шошин В.А. Песни в пути / В.А. Шошин. – Л., 1955. – 71с.
999734
   Песни В. Высоцкого // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 36-40.
999735
   Песни вайнахов. – Грозный, 1972. – 178с.
999736
  Тряпкин Н.И. Песни великих дождей. / Н.И. Тряпкин. – М., 1965. – 139с.
999737
  Сазонов А. Песни весеннего ручья / А. Сазонов. – Саратов, 1969. – 60с.
999738
   Песни ВОВ. – Киров, 1945. – 44с.
999739
  Джамбул Песни войны. / Джамбул; пер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 84 с.
999740
  Бусуйок А. Песни восхода и заката : стихи / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. Л.Беринского. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 103 с.
999741
  Шамбинаго С.К. Песни времени царя Ивана Грозного : исследование / С. Шамбинаго. – Сергиев Подас : Тип. И.И. Иванова, 1914. – [2], XII, 303 с.
999742
  Ризо Х. Песни гафиза / Х. Ризо. – Сталинабад, 1953. – 40с.
999743
   Песни гнева. – М., 1961. – 64с.
999744
  Сурков А.А. Песни гневного сердца / А.А. Сурков. – Ярославль, 1944. – 375с.
999745
   Песни голубых долин. – Горно-Алтайск, 1963. – 170с.
999746
  Гамзатов Р. Песни гор / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Бахнов и др. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 64 с.
999747
  Плиев Х. Песни гор : стихотворения и поємы / Х. Плиев; пер. с осет. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 152 с.
999748
  Гамзатов Р. Песни гор : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Киев : Молодь, 1982. – 295 с.
999749
  Гамзатов Р. Песни гор : стихотворения и поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Киев : Молодь, 1989. – 199 с.
999750
  Гамзатов Р.Г. Песни гор. Письмена. Патимат : кн. стихотворений / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1983. – 402 с.
999751
   Песни горцев. – М., 1939. – 256с.
999752
  Дрожжин С.Д. Песни гражданина / С.Д. Дрожжин. – М., 1974. – 311с.
999753
   Песни гребенских казаков. – Грозный, 1946. – 315с.
999754
  Лейтес Р.Э. Песни Грига / Р.Э. Лейтес. – М., 1967. – 191с.
999755
   Песни Грузии. – Тбилиси, 1961. – 158с.
999756
  Ольхон А. Песни дальнего севера / А. Ольхон. – Ируктск, 1946. – 75 с.
999757
  Суздалев Г.М. Песни деревянных журавлей. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1969. – 60с.
999758
  Хилл Д. Песни Джо Хилла / Д. Хилл. – Москва, 1966. – 95с.
999759
   Песни для русского народного хора с сопровождением баяна. – М., 1951. – 64с.
999760
   Песни для сельской художественной самодеятельности. – Сталинград, 1948. – 76с.
999761
   Песни для хоровых кружков. – Иваново, 1937. – 32с.
999762
  Ишутинова Л.В. Песни дождей / Л.В. Ишутинова. – Киров, 1981. – 31с.
999763
   Песни друзей. – М., 1957. – 128с.
999764
  Паликова А.К. Песни желанной свободы / А.К. Паликова. – Новосибирск, 1978. – 141с.
999765
   Песни живших до нас. – Нальчик, 1966. – 190с.
999766
  Кудашкин И. Песни журавлиного неба : стихи и поэма / Иван Кудашкин; пер. с мордов.-мокша И.Рыжикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 56 с.
999767
  Веселкова-Кильштет М.Г. Песни забытой усадьбы / [соч.] М.Г. Веселковой-Кильштет. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Д. Смирнова], 1911. – 95 с.
999768
  Пушкин А.С. Песни западных славян Пушкина : с портр. автора и 2-мя ил. – Москва : Изд. А.Я. Панафидина ; Тип. И.Я. Полякова, 1900. – 40 с. : ил., потр. – (Иллюстрированная Пушкинская библиотека ; № 4)


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
999769
   Песни зарубежных друзей. – М., 1960. – 96с.
999770
  Матов В.Н. Песни земли / В.Н. Матов. – М., 1958. – 388с.
999771
  Жалсараев Д. Песни земли : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1975. – 159 с.
999772
  Карасев А.И. Песни золотой сосны / А.И. Карасев. – Пенза, 1963. – 71с.
999773
  Вилакази В Б. Песни зулуса. / В Б. Вилакази, . – Москва, 1962. – 95с.
999774
  Перец И.-Л. Песни и баллады : песни и баллады / И.-Л. Перец. – Вильно, 1927. – 214 с.
999775
   Песни и думы. – М., 1941. – 99с.
999776
   Песни и думы. – Ашхабад, 1955. – 176с.
999777
  Шевченко Т.Г. Песни и думы Кобзаря Т.Г. Шевченко : сборник стихотворений в пер. И. Белоусова, И. Бибикова, Н. Гербеля и др. : с портр. – [2-е изд.]. – Москва : Изд. кн. склада М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1916. – 64 с., портр., ил. : портр. на обл. – С. 5-6: Т.Г. Шевченко / Н. Васин


  Ред.: Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930); Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848-1930); Мей, Лев Александрович (1822-1862) Ред.: Вересаев, В.В., Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930)
999778
   Песни и думы Советской Украины. – М., 1951. – 336с.
999779
  Колпакова Н.П. Песни и люди: О рус. нар. песне / Н.П. Колпакова. – Л., 1977. – 135с.
999780
  Джамбул Песни и поэмы : пер. с казахского / Джамбул ; Худож. А. Морозов-Лас. – [Москва] : Советский писатель, 1938. – 128 с., 1 вкл. л. ил.
999781
  Глоба А. Песни и поэмы / А. Глоба. – М, 1969. – 232с.
999782
   Песни и романсы А. Вертинского : песенник. – Ленинград : Советский композитор, 1991. – 127 с.
999783
  Мерзляков А.Ф. Песни и романсы А. Мерзлякова / Мерзляков А.Ф. – Москва, 1988. – 110 с.
999784
   Песни и ромнсы русских поэтов. – М.-Л., 1965. – 1120с.
999785
  Минаев Д.Д. Песни и сатиры и комедия Либерал в пяти действиях / Д.Д. Минаев. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1878. – [2], 524, III с.
999786
   Песни и сказки. – Ростов-на-Дону, 1947. – 56с.
999787
  Сумцов Н.Ф. Песни и сказки о живом мертвеце / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 19 с.
999788
  Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области / сост.: А.П. Анисимова ; под ред. [и с предисл.] Э.В. Померанцевой. – Пенза : Книжное издательство, 1953. – 280 с.
999789
   Песни и сказки пушкинских мест. – Л.
вып. 1. – 1979. – 256 с.
999790
   Песни и сказки Ярославской обл.. – Ярославль, 1958. – 360с.
999791
  Беззубова Ф.И. Песни и сказы / Ф.И. Беззубова. – Саранск, 1955. – 68 с.
999792
  Ионов А.В. Песни и сказы Донбасса. / А.В. Ионов. – Сталино, 1960. – 346с.
999793
   Песни и сказы рыбаков. – Астрахань, 1952. – 172 с.
999794
  Чуркин А.Д. Песни и стихи / А.Д. Чуркин. – Л, 1938. – 100с.
999795
  Высоцкий В.С. Песни и стихи / В.С. Высоцкий. – Київ, 1993. – 383с.
999796
  Лебедев Песни и стихотворения / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1960. – 266с.
999797
  Бобровский В.П. Песни и хоры Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 31 с.
999798
   Песни и частушки. – Саратов, 1956. – 264с.
999799
   Песни и частушки брянских партизан. – Брянск, 1963. – 32с.
999800
  Гаврилюк А.А. Песни из Березы / А.А. Гаврилюк. – Москва, 1954. – 208 с.
999801
  Даян К. Песни из долини Ак-Идели / К. Даян; авториз. пер. с башк. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1951. – 96 с.
999802
   Песни из кинофильмов. – Пермь, 1958. – 44с.
999803
  Макаревич А. Песни из репертуара "Машина времени" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 42-45.
999804
   Песни из репертуара Анны Герман. – Київ, 1987. – 66с.
999805
  Долматовский Е.А. Песни из советских кинофильмов / Е.А. Долматовский. – М., 1949. – 70с.
999806
   Песни из советских кинофильмов. – М., 1951. – 104с.
999807
   Песни индийского народа о восстании. – М., 1958. – 91с.
999808
  Тихонов Николай Семенович Песни каждого дня / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255с.
999809
   Песни казаков-некрасовцев. – Ростов-на-Дону, 1947. – 175с.
999810
  Варавва И.Ф. Песни казаков Кубани / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1966. – 326с.
999811
   Песни казахских степей. – М.-Л., 1951. – 384с.
999812
   Песни Латинской Америки. – М., 1976. – 144с.
999813
   Песни Латинской Америки. – 2-е. – Москва, 1981. – 192с.
999814
   Песни Латинской Америки. – 3-е. – Москва, 1985. – 190 с.
999815
  Сеидов Р. Песни Лебаба : сборник стихов / Рахмет Сеидов; пер. с туркм. Г.Веселкова. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 80 с.
999816
  Бахтин В.С. Песни Ленинградской области. Записи 1957-1977 г. / В.С. Бахтин. – Л, 1978. – 232с.
999817
   Песни липецких просторов. – Липецк, 1962. – 120с.
999818
  Крестовский В.А. Песни лунатиков / В.А. Крестовский. – Л., 1990. – 63с.
999819
  Куде-Яр А. Песни любви / А. Куде-Яр. – Петроград : Изд. Петром Прокофьевым, 1917. – [2], 243, V с.
999820
  Арман А.Т. Песни любви : стихи / Арам Арман ; пер. с арм. Н. Адамян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 52 с., [1] л. портр.
999821
  Махмуд Песни любви : стихи / Махмуд из Кахаб-Росо; пер. с авар. – Москва, 1959. – 79 с.
999822
  Видьяпати Песни любви / Видьяпати. – Москва, 1977. – 256с.
999823
   Песни любимой Отчизны. – Красноярск, 1952. – 398с.
999824
  Широбоков С.П. Песни людей. / С.П. Широбоков. – Ижевск, 1968. – 111с.
999825
  Шама О. Песни льда и камня // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 36 (260), 3 октября 2019. – С. 60-64
999826
  Эмин Г. Песни мира : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 128 с.
999827
  Апухтин А.Н. Песни моей Отчизны : Стихи. Проза / Алексей Николаевич Апухтин ; предисл. послесл. Р.В. Иезуитовой ; худож. М.Г. Рудаков. – Тула : Приокское книжное издательство, 1985. – 335 с., [1] л. портр. : ил. – (Отчий край)
999828
  Дудин М.А. Песни моему времени / М.А. Дудин. – М.
1. – 1986. – 359с.
999829
  Дудин М.А. Песни моему времени / М.А. Дудин. – М.
2. – 1986. – 358с.
999830
   Песни молодежи. – Х, 1943. – 31с.
999831
  Ошанин Л.И. Песни молодежи / Л.И. Ошанин. – М, 1950. – 144с.
999832
   Песни молодежи. – М, 1950. – 400с.
999833
   Песни молодежи. – М, 1953. – 400с.
999834
   Песни молодежи. – Горький, 1970. – 304с.
999835
  Бедюров Б.Я. Песни молодого маймана / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1975. – 61 с.
999836
   Песни молодости. – Горький, 1968. – 304с.
999837
   Песни молодости. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1989. – 127 с.
999838
   Песни молодости нашей. – Горький, 1971. – 78 с.
999839
  Осинин В.С. Песни на дорогах / В.С. Осинин. – М, 1960. – 94с.
999840
  Гингольд Л.Д. Песни на камнях Бастилии. / Л.Д. Гингольд. – М., 1970. – 116с.
999841
   Песни на стихи Рождественского. – М, 1982. – 224с.
999842
   Песни над Болвою. – М, 1959. – 32с.
999843
   Песни над Волгою. – Горький, 1964. – 80с.
999844
   Песни над Вяткой. – Киров
2. – 1966. – 80с.
999845
   Песни над Вяткой. – Киров, 1969. – 80с.
999846
   Песни над Доном. – Ростов, 1980. – 190с.
999847
   Песни над Невой. – Л, 1962. – 29с.
999848
   Песни над Обью. – Л, 1982. – 158с.
999849
   Песни над Окой и Днестром. – Москва, 1982. – 151 с.
999850
  Иванов А.М. Песни над садами / А.М. Иванов. – Волгоград, 1962. – 116с.
999851
  Муртазов Б.А. Песни над Тереком : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское кн. изд-во, 1957. – 135 с.
999852
  Брадле В.А. Песни над целиной. / В.А. Брадле. – М., 1960. – 54с.
999853
  Осипов А.Г. Песни народа коми / А.Г. Осипов. – Сыктывкар, 1964. – 44 с.
999854
  Авдеев И.И. Песни народа манси / И.И. Авдеев ; под общ. ред. И.Н. Попова. – Омск : Омоблгиз, 1936. – 127 с.
999855
   Песни народов Дагестана. – М, 1970. – 582с.
999856
   Песни народов Кавказа. – М, 1939. – 88с.
999857
   Песни народов мира. – М, 1969. – 88с.
999858
   Песни народов Северного Кавказа. – Москва, 1976. – 560 с.
999859
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1933. – 192 с.
999860
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1935. – 366 с.
999861
  Глоба А. Песни народов СССР / А. Глоба. – Москва, 1947. – 815 с.
999862
  Чичков Ю.М. Песни нашего сердца. / Ю.М. Чичков. – М., 1976. – 112с.
999863
   Песни нашей Родины. – М, 1939. – 90с.
999864
   Песни нашей Родины. – Тюмень, 1953. – 200 с.
999865
   Песни нашей Родины. – М, 1955. – 144 с.
999866
   Песни нашей Родины. – М, 1957. – 543с.
999867
   Песни нашей Родины. – М, 1962. – 160с.
999868
   Песни нашей юности. – М, 1967. – 48с.
999869
   Песни наших дней. – Москва, 1974. – 239 с.
999870
   Песни наших дней. – М, 1982. – 238с.
999871
   Песни наших дней. – Москва, 1985. – 240 с.
999872
  Силичи Л. Песни не остаются неспетыми / Л. Силичи. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 136 с.
999873
  Блейк У. Песни Невинности и Опыта, показывающие два противоположных состояния человеческой души = Songs of innocence and experience shewing the two contrary states of the human soul / [Уильям Блейк] ; пер. с англ. Александра Матвеева ; [вводное сл. А.П. Торопцева ; коммент.: А.И. Матвеева и др.]. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская обласная и Московская городская организации Союза писателей России, 2009. – 220, [3] с. : ил. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 217
999874
  Борисенко А. Песни невинности и песни опыта: О новых переводах "Винни-Пуха" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.237-265. – ISSN 1130-6545
999875
  Лонгфелло Г.У. Песни неволи / Г.У. Лонгфелло. – Птгр, 1919. – 16с.
999876
   Песни новой Даурии. – М, 1954. – 44 с.
999877
   Песни ногайцев, 1949. – 73 с.
999878
  Драгоманов М.П. Песни о "Королевиче" : читал в годичном собрании отдела 17 февраля 1874 г. д. член М.П. Драгоманов. (Посвящается А.Н. Пыпину) // Фольклористичний дискурс наукової діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : навч. посібник / О.Л. Оверчук. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 197-215. – ISBN 978-966-439-950-7
999879
   Песни о Волге. – М, 1951. – 83с.
999880
   Песни о Гильеме Оранджском. – Москва, 1985. – 575 с.
999881
  Сумцов Н.Ф. Песни о госте Терентии и родственные им сказки / Н.Ф. Сумцов. – Москва : Высоч. утв. Т-во Скоропеч. А.А. Левенсона, 1892. – 13 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из: Этнографического обозрения. 1892 , № 1, с. 106—119
999882
   Песни о донском крае. – Ростов-на-Дону, 1976. – 72с.
999883
  Флярковский Г А. Песни о мужестве / Г А. Флярковский, . – М, 1977. – 132с.
999884
   Песни о солдатских шенелях. – М., 1970. – 63с.
999885
  Лысогорский О. Песни о солнце и земле / О. Лысогорский. – Москва, 1945. – 152с.
999886
  Бабаев М.Б. Песни о счастье : стихи / М.Б. Бабаев; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1958. – 88 с.
999887
   Песни о тебе, Караганда. – Алма-Ата, 1985. – 190с.
999888
  Вапцаров Н. Песни о человеке / Н. Вапцаров. – Москва, 1952. – 128с.
999889
  Вапцаров Н.Й. Песни о человеке = Песни за човека / Никола Вапцаров ; [пер. с болг. О. Шестинского ; Н. Федоренко ; сост. и коммент. В. Викторова, худож. А. Платонов]. – Москва : Книга, 1989. – 350 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00148-X
999890
  Сурков А.А. Песни о человечестве / А.А. Сурков. – Москва, 1961. – 174с.
999891
  Эмин Г. Песни об Армении : избр. стихи / Георг Эмин ;. – Москва : Прогрес, 1979. – 205 с.
999892
  Гончарова Л.Н. Песни окарины / Л.Н. Гончарова. – Минск, 1981. – 55 с.
999893
  Магдеев М.С. Песни остаются : роман, повести / Мухаммет Магдеевпер ; с татар. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1988. – 397 с.
999894
  Рубинштейн Л.В. Песни остаються навсегда. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1977. – 127с.
999895
   Песни отцов допоем. – Москва, 1968. – 137 с.
999896
  Чангмарин К. Песни Панамы / К. Чангмарин. – М, 1963. – 111с.
999897
  Ольшевский А. Песни первой французской революции / А. Ольшевский. – М.-Л., 1934. – 808с.
999898
  Кауфман Л.С. Песни первых лет Октября / Л.С. Кауфман. – Москва : Советский композитор, 1969. – 35 с.
999899
   Песни Печоры. – М, 1963. – 460 с.
999900
   Песни победы. – М, 1942. – 66с.
999901
  Дорохов Г. Песни победы / Г. Дорохов, К. Массалитинов. – Воронеж, 1945. – 23с.
999902
   Песни победы. – М, 1964. – 137с.
999903
  Мороз Р.Н. Песни побережья / Р.Н. Мороз. – М., 1986. – 92с.
999904
  Григорьева Н.А. Песни под солнцем. / Н.А. Григорьева. – Курск, 1961. – 99с.
999905
  Рычкова Ольга Песни подмосковных славян : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 3-5. – ISSN 0132-2036
999906
  Шумаков Н.Ф. Песни полей / Н.Ф. Шумаков. – М, 1981. – 78с.
999907
  Лосев П.Ф. Песни поэта / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1966. – 88 с.
999908
  Копылова М.Л. Песни поются для радости / М.Л. Копылова. – Йошкар-Ола
1. – 1991. – 32с.
999909
   Песни Приморья. – Тула, 1956. – 56с.
999910
  Болотин С.Б. Песни простых людей. / С.Б. Болотин, Т.С. Сикорская. – Москва, 1954. – 404с.
999911
  Бедный Д. Песни прошлого / Д. Бедный. – Петербург : Изд-во Петроград. Совета Раб. и Красню Депутатов, 1919. – 32с.
999912
   Песни пяти материков. – Москва, 1977. – 335 с.
999913
  Пильх Е. Песни пьющих : Главы из романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С.189-207. – ISSN 1130-6545
999914
  Маяковский В. Песни рабочим. / В. Маяковский. – Москва : Изд-во "Долой неграмотность", 1925. – 98 с.
999915
   Песни радио и кино. – Москва
227. – 1977. – 27с.
999916
   Песни радио и кино. – Москва
228. – 1977. – 27с.
999917
   Песни радио и кино. – Москва
229. – 1977. – 27с.
999918
   Песни радио и кино. – Москва
230. – 1977. – 32с.
999919
   Песни радио и кино. – Москва
231. – 1977. – 29с.
999920
   Песни радио и кино. – Москва
232. – 1977. – 25с.
999921
   Песни радио и кино. – Москва
233. – 1977. – 26с.
999922
   Песни радио и кино. – Москва
234. – 1977. – 26с.
999923
   Песни радио и кино. – Москва
235. – 1977. – 26с.
999924
   Песни радио и кино. – Москва
236. – 1977. – 26с.
999925
   Песни радио и кино. – Москва
237. – 1977. – 26с.
999926
   Песни радио и кино. – Москва
238. – 1977. – 26с.
999927
   Песни разлук и встреч. – М, 1968. – 183с.
999928
  Деляну Л. Песни разных времен / Л. Деляну; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
999929
   Песни разных лет. – М, 1962. – 152с.
999930
   Песни разных лет. – Москва, 1983. – 96 с.
999931
  Ошанин Л.И. Песни разных лет / Л.И. Ошанин. – М, 1990. – 239с.
999932
  Дервиш М. Песни рассвета / М. Дервиш. – М., 1970. – 31с.
999933
   Песни революции. – М, 1917. – 32с.
999934
   Песни революционного подполья. – М, 1977. – 86с.
999935
  Шелехов М.М. Песни родильного отделения / М.М. Шелехов. – М., 1990. – 142с.
999936
   Песни Родины. – Горький, 1951. – 242с.
999937
   Песни Родины. – Киров, 1952. – 456с.
999938
   Песни Родины. – Омск, 1953. – 96с.
999939
   Песни Родины моей. – Ленинград : Музыка, 1987. – 216 с.
999940
   Песни Родины моей. – Л, 1988. – 216с.
999941
  Пулат А. Песни родного края : стихи / А. Пулат; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 74 с.
999942
  Ачкасов А. Песни русских писателей о воле / Алексей Ачкасов. – Москва : Изд.Д.П. Ефимова, 1902. – 160 с.
999943
  Ачкасов А. Песни русских писателей о воле / Алексей Ачкасов. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд.Д.П. Ефимова ; [Типо-лит. ""Рус. т-ва печ. и изд. дела], 1904. – 180 с.
999944
   Песни русских поэтов. – Ленинград : Советский писатель, 1950. – 536 с.
999945
   Песни русских поэтов. – Л, 1957. – 523с.
999946
   Песни русских поэтов. – Л, 1973. – 354с.
999947
   Песни русских поэтов. – Ленинград
Т. 1. – 1988. – 662с.
999948
   Песни русских поэтов. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 662с.
999949
   Песни русских рабочих (18 - начало 20 в.). – Л, 1962. – 523с.
999950
  Языков Н.М. Песни русского поэта: стихи, письма / Н.М. Языков. – Тула, 1986. – 367с.
999951
  Садовников Песни Самарского края. / Садовников. – 267с.
999952
   Песни свободной Албании. – Москва, 1953. – 104 с.
999953
  Соломос Д. Песни свободы : пер. с новогр. и с итал. / Дионисиос Соломос. – Москва : Художественная литература, 1964. – 183 с. : ил.
999954
   Песни Севера. – М, 1947. – 118с.
999955
  Васнецов Песни Северо-Восточной России, записанные в Вятской губернии в 1868-1894 гг. / Васнецов, . – Киров, 1949. – 244с.
999956
  Эули С. Песни сердца / С. Эули. – Тбилиси, 1945. – 95с.
999957
  Аннаклыч Н. Песни сердца : стихи / Нури Аннаклыч. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 72 с. – (Декада туркменской литературы и искусства)
999958
  Сеитов Х. Песни сердца : стихи и поэмы / Ходжабек Сеитов ; пер. с каракалпак. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1956. – 103 с.
999959
  Жанэ К.Х. Песни сердца : стихи / К.Х. Жанэ. – Майкоп, 1957. – 102 с.
999960
  Сулейманов А. Песни сердца / А. Сулейманов. – Махачкала, 1959. – 150 с.
999961
  Кымытваль А.А. Песни сердца : стихи / Антонина Кымытваль; переводы. – Магадан : Кн. изд-во, 1962. – 66 с.
999962
  Жариков Л. Песни сердца / Л. Жариков. – Москва, 1985. – 271с.
999963
  Куштум Н.А. Песни сердца. / Н.А. Куштум, 1962. – 108с.
999964
  Вавилин М.Д. Песни сигудэка : стихи / М.Д. Вавилин; пер. с коми-перм. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 40 с.
999965
  Иванов А.М. Песни синих горизонтов / А.М. Иванов. – Ташкент, 1976. – 103с.
999966
  Скиталец С.Г. Песни Скитальца. / С.Г. Скиталец. – М, 1919. – 112с.
999967
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – 355с.
999968
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Москва : О-во любителей российской словесности ; В тип. А Семкина
[Ч. 1, вып. 4] : Богатыри Илья Муромец. – 1862. – [4], 138, [2], CXCIV, [4], II с., 192 стб. – Экз. деф.


  Ч. 1, вып. 1—4. М., 1860—1862; ч. 2, вып. 5—7. М., 1863—1868; ч. 3, вып. 8—10. М., 1870—1874;
999969
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева
[Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – 1863. – 190, CXLIII, [5], [32] с. – Приложения: с. I-CXLIII. Указатель к изданию песен, собранных П.В. Киреевским: с. [1-32, стлб. 193-252]. - Конволют. Препл с. вып. 6 (1864) и вып.7 (1868)
999970
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева
[Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – 1863. – 190, CXLIII, [5], [32] с. – Приложения: с. I-CXLIII. Указатель к изданию песен, собранных П.В. Киреевским: с. [1-32, стлб. 193-252]
999971
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. Вып. 6 / Изд. О-вом любителей русской словесности // Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева, 1863. – [Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – [4], 212 с.
999972
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским. Вып. 7 / Изд. О-вом любителей русской словесности // Песни собранные П.В. Киреевским / П.В. Киреевский. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. Бахметева, 1863. – [Вып. 5] : Песни былевые. 1 : Новгородские. 2 : Княжеские. – [6], 62, [4], 214, XV с.
999973
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / под pед. и с доп. П.А. Безсонова. – Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Москва : В тип. Бахметева ; в Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 9 : Восемнадцатый век в русских исторических песнях после Петра I. – 1872. – [2], 420, 92, LI с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
999974
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / под pед. и с доп. П.А. Безсонова. – Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Москва : В Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 10 : Наш век в русских исторических песнях. – 1874. – [2], 492, II с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
999975
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским / Изданы О-вом любителей pос. словесности. – Изд. 2-е, значительно испр. и доп. П. Безсоновым. – Москва : В Унив. [тип.] (Каткова)
Вып. 4 (дополнительный) : Богатыри Илья Муромец, Никита Иванович, Поток, Ставр Годинович, Соловей Будимирович [и др.]. – 1879. – [2], 341, II с. – Из содержания: Отд. 6. Песни Малоpусские (на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии). - Ост. pазделы на рус. яз. - Дополнения к 8-му и 9-му вып. песней: с. I-XLVII
999976
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В. Киреевским : новая серия / под pед. действительных членов Общ. академика В.Ф. Миллера и проф. М.Н. Сперанского ; [Вступ. статьи: В.Ф. Миллера и М. Сперанского]. – Изданы О-вом любителей pос. словесности при Императорском ун-те. – Москва : Печтаня А.И. Снегиревой
Вып. 1 : (Песни обрядовые). – 1911. – 10, [2], LXXIII, 553, [2] с. : с портр. И.В. Кириевского. – Экз. №38152 дефктный: отсутствует тит. л., стр. 10, [2], I-XLIII и портр.
999977
  Киреевский П.В. Песни собранные П.В.Киреевским. – Изд. О-вом любителей русской словесности. – Москва : В тип. А. Семена
Вып. 3 : Богатыри: Иван гостиный сын; Иван Годинович, Данило Ловчанин, Дунай Иванович [и др.]. – 1861. – [2], 124, XXXVI, [1] с. – Приложения к 3-му вып. песен, собранных П.В. Киреевским: с. I- XXXVI
999978
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Москва : В тип. А. Семкина
Ч. 1 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1861. – 524 с. разд. паг. – Изд. указ. в предисл. "От издателей" : П. Бессонов, Д. Хомяков


  Содерж: Время до Владимира. Богатыри старшие; Время Владимирово. Богатыри Киевские; Удальцы Новгородские; Москва; Песни былевые - княжеские, молодецкие, безыменные
999979
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Москва : В тип. А. Семкина
Ч. 2 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1862. – [4], 354, CCCLXXIV с.


  На тит. л. экз. № 136233 печать - Киевский музей Имп. Николая I
999980
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : (собственность собирателя) : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Петрозаводск : Изд. Олонецкого губ. стат. комитета ; В губ. тип.
Ч. 3 : Народные былины , старины и побывальщины. – 1864. – [4], 462, LXXI с. – Экз. в разных тип. переплетах
999981
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : [в 4 ч.] / [сост.] П. Н. Рыбников ; [изд., авт. предисл.] П. Безсонов, Д. Хомяков. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова ; В тип. Имп. акад. наук
Ч. 4 : Народные былины , старины, побывальщины, песни, сказки, поверья, заговоры и т. п. / [авт. предисл. Орест Миллер]. – 1867. – [4], 462, LXXI с.
999982
  Рыбников П.Н. Песни собранные П.Н. Рыбниковым : с портр., биогр. и указателем. : [в 3 т.] / под ред. [и с предисл.] А.Е. Грузинского. – 2-е изд. – Москва : Изд. ф. "Сотрудник школ" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1. – 1909. – [2], CII, 512 c., [1] л. портр. – С. VII-LX: "П. Н. Рыбников. (1831-1885). А. Е. Грузинский"


  Содерж: Время до Владимира. Богатыри старшие; Время Владимирово. Богатыри Киевские; Удальцы Новгородские; Москва; Песни былевые - княжеские, молодецкие, безыменные Ред.: Грузинский Алексей Евгеньевич (1858-1930)
999983
   Песни советских композиторов. – Москва : Молодая гвардия
В. 1. – 1951. – 336 с.
999984
  Шанин М.А. Песни советского народа как средство патриотического воспитания учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Шанин М.А.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
999985
  Гурвич Л. Песни советской молодёжи / Л. Гурвич. – М., 1937. – 318с.
999986
  Прудковский П.Н. Песни Советской страны / Прудковский П.Н. – 3-е, доп. – Воронеж : Воронежск. обл. кн-во, 1950. – 331, [9] с.
999987
   Песни солнечного леса. – М, 1989. – 469с.
999988
   Песни ста поэтов : японская антолигия. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1905. – (Маленькая антология, издаваемая под редакцией Н. Новича ; № 2)
999989
   Песни Сталинградской битвы. – Москва, 1985. – 223 с.
999990
   Песни степей. – М, 1940. – 588с.
999991
   Песни столетий. – М
1. – 1964. – 442с.
999992
   Песни столетий. – М
2. – 1964. – 540с.
999993
   Песни столетий. – М
3. – 1964. – 521с.
999994
   Песни страны гор. – Махач-Кала, 1947. – 90 с.
999995
   Песни страны певцов : Из тадж. нар. поэзии. – Душанбе : Ирфон, 1972. – 354 с.
999996
  Поротов Г.Г. Песни страны Уйкоаль : песни, стихи, поэмы / Г.Г. Поротов. – Москва : Современник, 1975. – 112 с.
999997
  Шевченко Т.Г. Песни Тараса Шевченко / В пер. Ив. Белоусова, С. Дрожжина, Л. Мея... и др.; [Под ред. В.В. Вересаева] ; Моск. о-во грамотности. – Москва : Моск. ком. грамотности ; Моск. о-во грамотности, 1911. – ІV, 40 с. : портр. на обл. – С. 3-11: Тарас Григорьевич Шевченко / Ив. Белоусов. - Изд. без тит. л.


  Ред.: Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930); Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848-1930); Мей, Лев Александрович (1822-1862) Ред.: Вересаев, В.В., Белоусов, Иван Алексеевич (1863-1930)
999998
   Песни Терека. – Москва, 1987. – 199 с.
999999
   Песни Терского казачества / от Моск. муз.-этногр. комис. – [Владикавказ], 1891. – С. 93-154. – Отд. оттиск из: Терский сборник : приложения к Терскому календарю / под ред. Т.А. Вертепова на 1891 г., вып. I; "Песни терского казачества", отд. 2, с. 105–106


  Вып. 1-3 выходили в 2-х кн.; 2-ые книги имеют загл. "Терский сборник", и, как и последующие выпуски "Терского сборника", являются приложением к "Терскому календарю" Ред.: вып. 1, 2, 12, 17: П. Стефановский; вып. 20-21: подъесаул М.А. Караулов; вып. ...
1000000
  Хузангай П. Песни Тилли : стихи и поэмы / П. Хузангай; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш кн. изд-во, 1975. – 144 с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,