Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
995001
  Пищик В.И. "Потеря" традиционной субъектности поколений как феномен трансформации ментальности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.20-27. – ISSN 0205-9592
995002
  Бекузарова Ю.И. "Потерянный Нью-Йорк", или феномен утопического сознания в романе Пола Остера "Стеклянный город" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 112-117. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
995003
  Рейда Р.М. "Потойбічний бенкет": набори глеків у похованнях Черняхівської культури / Р.М. Рейда, А.В. Гейко, С.В. Сапєгін // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-39. – ISSN 0235-3490
995004
  Голубев Г.Н. "Потомкам для известия" / Г.Н. Голубев. – М., 1986. – 255с.
995005
  Дубровик А. "Потрібен коридор безпеки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 4-5


  "День" дослідив: як кримчанам, які залишаються жити на анексованій території в статусі громадянина України, захистити своє майно, роботу і право на освіту своїх дітей та що влада в Києві може зробити, аби допомогти цим людям.
995006
  Козак С. "Потрібна активізація українознавчих сил" / розмовляла Анна Коженьовська-Бігун // Наше слово. – Варшава, 2012. – 11 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з професором, завідувачем кафедри української філології Варшавського ун-ту (1990 - 2008), почесним доктором КНУ імені Тараса Шевченка Степаном Козаком.
995007
  Ландсбергіс Вітаутас "Потрібна ініціатива та енергія" / розмову вела Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 5


  Перший лідер незалежної Литви Вітаутас Ландсбергіс - про боротьбу литовців за самостійність, суспільство вільних людей, інформаційний фронт і небезпеки з боку Росії.
995008
  Щерба О. "Потрібно більше добрих новин з України" / розмовляла Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 10


  Посол в Австрії Олександр Щерба - про те, як боротися з російською пропагандою в ЄС.
995009
   "Потрібно було у молоді забрати прапор" [з листів М. Холодного до Г. Бурсова. Публікація Г. Бурсова] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 4-5
995010
  Груба О. "Потрібно донести Україну в Євпропу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 2


  Дослідниця з Італії Джована Броджі представила у Львові дві свої книжки з україністики.
995011
  Сербенська О. "Потрібно плекати у поколіннях любов до свого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 14


  Заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка - про "особливості" викладання предметів україністики за радянських часів та сучасного Шевченка.
995012
  Пушкарук Н. "Потужний сигнал агресору" / Н. Пушкарук, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 3


  Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо порушення прав людини в Криму.
995013
  Шпик І. "Потужний удар по стереотипах та міфах" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 14


  Директор Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка про тісне переплетіння історичних доль Болгарії та України, відображене у книзі "Сестра моя, Софія..."
995014
  Наєнко М. "Похилив своє чоло супроти кормиги московського панславізму" або Полеміка О. Огоновського та І. Нечуя-Левицького з О. Пипіним // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 201-207. – ISBN 978-966-439-809-8
995015
  Мунтян А.А. "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 86-95. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В поетиці О.Поупа серед важливіших принципів неокласицизму значну роль відіграє уявлення про витонченість, елегантність, гармонічність композиції та стилю. При цьому поет, делікатно експериментуючи з різноманітними поетичними формами, звертається й до ...
995016
  Шепелюк О.А. "Похмурий туризм": суть поняття, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 241-243. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
995017
  Шмаков С.А. ...Потехе час / С.А. Шмаков. – М, 1975. – 95с.
995018
  Самаракіс А. [Потрібна надія : збірка оповідань / Антоніс Самаракіс. – 50-е вид. – Афіни : Елевтерудакіс, 1997. – 71 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-200-006-6
995019
  Рязанцева Т.М. „Походження Русі” О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 224-231. – ISBN 966-8474-40-6
995020
  Шаргородська А. «Потомки запорожців» О. Довженка в контексті розвитку української драми 30-50-х років: аспекти типології і поетики // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 185-196. – ISBN 966-587-057
995021
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико-хімічних систем / Б.І. Бондаренко, В.К. Безуглий. – Київ : Академперіодика, 2002. – 125с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-19-9
995022
  Марчук М. Потенціалізм як "перспектива" філософії Хосе Ортеги-і -Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 35-102. – ISBN 978-966-423-392-4
995023
  Сургайло М.Л. Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сургайло Марія Леонідівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
995024
  Господаренко Г.М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г.М. Господаренко, О.В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
995025
  Місевич М.А. Потенційна конкурентоздатність високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
995026
  Петров Я. Потенційна лібералізація відносин щодо надрокористування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Як отримати право на користування надрами ".
995027
  Бусол О.Ю. Потенційна небезпека штучного інтелекту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 121-128
995028
  Дорошенко І.В. Потенційна ревальвація китайського юаня: наслідки для світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 63-69
995029
  Різник С.М. Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 133-138. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються закономірності синтаксичного й семантичного поєднання слів у процесі конструювання речення. Досліджуються елементи обов"язкового і можливого оточення конституента речення. Впроваджуються і дефініюються терміни "потенційна ...
995030
  Коноваленко Т.В. Потенційне членство України в НАТО в контексті вибору її "безпекових" парадигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 90-96
995031
  Кравцова І.В. Потенційний механізм другої хвилі глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 216-217
995032
  Гогіташвілі Г. Потенційний ризик чинників виробничого середовища у професійній діяльності працівників банківських установ : банки України / Г. Гогіташвілі, В. Цапко, В. Лапін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр: 15 назв
995033
  Годуєва К.І. Потенційний та реальний конфлікт інтересів у контексті антикорупційного законодавства України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7220-89-2
995034
  Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Бібліогр.: л. 114-137
995035
  Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
995036
   Потенційні властивості геохімічних ландшафтів для переходу радіоцезію з грунту по харчових ланцюгах до людини та безпека населення / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, О.О. Ліхошерстов, О.П. Чабан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
995037
  Чорний С.Г. Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології / С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
995038
  Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
995039
  Сащук І.М. Потенційні загрози безпеці інформації в автоматизованих системах / І.М. Сащук, С.І. Болобан, Р.М. Жовноватюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні властивості інформації та автоматизованої системи відносно впливу на які рекомендується розглядати загрози безпеки інформації; проаналізовано вплив потенційних навмисних і випадкових загроз безпеки інформації, що викликані ...
995040
  Кокарева Е.О. Потенційні можливості евристичного навчання для творчого саморозвитку майбутніх педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 71-76. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто евристичне навчання як засіб формування творчої освітньої діяльності майбутніх педагогів, їх ефективного саморозвитку.
995041
  Пластун В. Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 57-63. – ISSN 2310-2624
995042
  Корнієнко В"ячеслав Потенційні можливості пам"яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складової екскурсійного маршруту "Гетьманська столиця" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 230-234. – ISBN 966-7865-75-4
995043
  Меньшеніна А.Є. Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 38-42. – ISSN 2077-1800


  статті аналізується значення демократії крізь призму концепції інформаційного суспільства, як сучасної теорії та практики суспільного розвитку. Сучасний науково-технічний прогрес, посилення ролі знань та інформації справляє вплив на суспільні ...
995044
  Воловоденко Л.В. Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі енергетичного потенціалу регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 9 (239), вересень. – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
995045
  Остряніна Н.Ю. Потенційні можливості України у напрямку створення спеціальних економічних зон / Н.Ю. Остряніна, А.К. Данилюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 202-208
995046
  Vazhenina O. Потенційні можливості фразеологічних одиниць у химерно-художніх текстах // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 85-88. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
995047
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу
995048
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-328. – ISBN 978-617-7069-17-0
995049
  Короткевич О.В. Потенційні ризики зниження податкового навантаження в умовах запровадження Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 25-29


  Стаття присвячена аналізу та оцінці наслідків запроваджених Податковим кодексом України механізмів по стимулюванню інвестиційно-інноваційного розвитку економіфки та їхнього впливу на доходну частину бюджету з урахуванням термінів їх дій. Наведено ...
995050
  Коваль О.П. Потенційні ризики та загрози запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 36-38
995051
  Шкарлет С.М. Потенційно-факторне обгрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 206-211 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-0712
995052
   Потенціометричне визначення кобальту за допомогою гексаціаноферату (ІІІ) у присутності 2,2`-дипіридилу / В.І. Симоненко, Т.Г. Мацюк, В.Б. Іщенко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 34)


  Реакція кобальту(ІІ) з гексаціанофератом(ІІІ) у присутності 2,2`-дипіридилу, що відбувається при pH 3,5-4, використана для потенціометричного визначення кобальту в нікелевому електроліті.
995053
  Жолос О.В. Потенціююча дія Са2+ на інозітол 1,4,5-трисфосфат-індуковане вивільнення Са2+ в гладеньком"язових клітинах тонкої кишки морської свинки // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 59-69. – ISSN 1023-2427
995054
  Наєнко М. Потепління 60-х і спроба остаточного відродження в 90-х роках // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 261-312. – ISBN 966-580-009-4
995055
  Виноградов И.И. Потери-один человек / И.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 416с.
995056
  Виноградов И.И. Потери-один человек / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 520с.
995057
   Потери в промышленности САСШ.. – Л.-М., 1931. – 306с.
995058
  Каминский Л.С. Потери в прошлых войнах (1756-1918 гг.) / Л.С. Каминский, С.А. Новосельский. – М., 1947. – 211с.
995059
  Касумов Фикрет Касум оглы Потери вещества и образование релятивистских объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Касумов Фикрет Касум оглы; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 10л.
995060
  Савельев Владимир Потери клиентов компенсируют? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 40-41 : Фото
995061
  Соболев Г.Л. Потери Ленинградского университета в годы Великой Отечественной войны / Г.Л. Соболев, М.В. Ходяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 14-23. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
995062
  Каврайский В.В. Потери науки / В.В. Каврайский, 1947. – С. 226-231. – Зміст: А.В. Граур. М.Н.Карбасников; Окремий відбиток з "Изветия Всесоюзн. географ. общества", 1947
995063
  Белоконь И.П. Потери науки. Памяти А.В.Жуковского / И.П. Белоконь, 1957. – 419-421с.
995064
  Лебедев А.Г. Потери от вредных насекомых в США и в России / А.Г. Лебедев. – Киев, 1919. – 24 с.
995065
  Меррил Д. Потери перевода : Стихи // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 103-106. – ISSN 0012-6756
995066
  Зайцев Л.Н. Потери протонов и проблема прогнозироапния радиационных полей на ускорителях выких энекргий : Автореф... д-ра. тех.наук: 01.04.01 / Зайцев Л.Н.;. – Дубна, 1977. – 29л.
995067
  Добрин Ю.Г. Потери рабочего времени в промышленности и пути их устранения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добрин Ю.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 22л.
995068
  Рейдерман Ф.Д. Потери рабочего времени и их устранение на основе НОТ. (По материалам пром. предприятий Свердл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рейдерман Ф.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 17л.
995069
  Жадан С. Потери, которые делают нас счастливыми : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 4 (1032 ). – С. 163-179. – ISSN 0130-7673
995070
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – М., 1960. – 375с.
995071
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Горький, 1981. – 319с.
995072
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Фрунзе, 1986. – 778с.
995073
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : роман / Р.Л. Стивенсон. – Одесса : Маяк, 1986. – 318с.
995074
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : роман / Р.Л. Стивенсон. – Одесса : Маяк, 1987. – 318с.
995075
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : рассказы, повести / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда, 1987. – 477с. – (Мир приключений)
995076
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Одесса, 1989. – 318с.
995077
  Снегирев В Потерпевшие крушение в стране шелка и роз / В Снегирев, . – М.-Л., 1930. – 510с.
995078
  Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / Л.В. Франк. – Душанбе, 1977. – 237с.
995079
  Альперт С.А. Потерпевший в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Альперт С.А.; Харьковск. юрид. ин-т им. Л.М.Кагановича. – Харьков, 1952. – 20 с.
995080
  Матевосян Г.А. Потерпевший в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Матевосян Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 21л.
995081
  Савицкий В.М. Потерпевший в советском уголовном процессе. / В.М. Савицкий, И И. Потеружа, . – М., 1963. – 171с.
995082
  Мудрак И.В. Потерпевший в уголовном производстве: проблемы защиты прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 321-324. – ISSN 2219-5521
995083
  Савинов В.Н. Потерпевший в уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Савинов В. Н.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1978. – 17л.
995084
  Кишиев Алхас Халыг оглы Потерпевший на дознании и предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 12715 / Кишиев Алхас Халыг оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
995085
  Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном процессе / В.А. Дубривный. – Саратов, 1966. – 100с.
995086
  Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1964. – 139с.
995087
   Потерпевший от преступления. Сб. ст.. – Владивосток, 1974. – 216с.
995088
  Михайліченко Т. Потерпіла особа при вчиненні злочину, що передбачений статтею 197 КК України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 43-45
995089
  Гошовський М.І. Потерпілий в кримінальному процесі України / М.І. Гошовський, О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 192с. – ISBN 966-7302-03-2
995090
  Циганюк Ю.В. Потерпілий в кримінальному роцесі країн континентальної правової системи та України: порівняльно-правове дослідження // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 119-125
995091
  Павлік О. Потерпілий в системі кримінально-внконавчих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 103-107.
995092
  Гребьонкін А. Потерпілий від втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-103
995093
  Шевченко М. Потерпілий від злочинів проти журналістів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 241-243
995094
   Потерпілий від злочину : (міждисциплінарне правове дослідження): монографія / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, М.В. Сенаторов, В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко та ін.; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг ред.: Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 364с. – ISBN 978-966-8759-45-1
995095
  Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : Монография / М.В. Сенаторов; За ред. В.І. Борисова; Ін-т вивчення проблем злочинності; Академії правових наук України. – Харків, 2006. – 208с. – Парал. тит. стр. рос. та англ. мовами. – ISBN 966-458-003-1
995096
  Борисов В. Потерпілий від злочину як соціальний суб"єкт кримінально-правової охорони // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 100-107. – ISSN 1026-9932
995097
  Сенаторов М. Потерпілий від злочину: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
995098
  Присяжнюк Т.І. Потерпілий від злочину: проблеми правового захисту / Т.І. Присяжнюк; НАНУ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-364-522-3
995099
  Буряк К.М. Потерпілий у злочині перешкоджання законній професійній діяльності журналіста // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 19-27. – ISSN 2408-9257
995100
  Аленін Ю. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання / Ю. Аленін, І. Гловюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 112-119. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню кримінально-процесуального статусу потерпілого на основі положень КПК України 2012 р. Розглянуто порядок набуття процесуального статусу потерпілого, виокремлено проблемні аспекти цього порядку. Детально розглянуто порядок ...
995101
  Блажівський Євген Потерпілий у складах злочинів, які встановлюють відповідальність // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 5-12
995102
  Плисюк Н.М. Потерпілий у складі умисного вбиства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 93-101. – ISSN 2078-9165
995103
  Володавська О. Потерпілий як кваліфікуюча ознака зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 135-138
995104
  Пилипенко Є.В. Потерпілий як обов"язкова ознака перешкоджання законній діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 92-101. – ISSN 2524-0323
995105
  Рибалка О. Потерпілий як суб"єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 176-179
995106
  Ляпунова Н. Потерпілий як суб"єкт кримінальних правовідносин / Н. Ляпунова, І. Митрофанов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 87-92.
995107
  Давиденко С. Потерпілий як суб"єкт кримінально-процесуального доказування при обранні, зміні та скасуванні запобіжних заходів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 256-265.
995108
  Шаповалова Л.І. Потерпілий як суб"єкт кримінально-процесуальної діяльності в судових стадіях кримінального процесу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповалова Л.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ МВС України. – Київ, 2001. – 209 л. – Додатки: л.203-209. – Бібліогр.: л.186-203
995109
  Гайворонська І. Потерпілий, як сторона примирення в справах публічного обвинувачення у кримінально-процесуальному праві України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 346-351. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
995110
  Синенький Ю. Потерті скалки / Юрій Синенький. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-7833-83-6
995111
  Суркова Л.П. Потеря массы, переменность периодов и эффект Барра у затменных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Суркова Л.П.; ОГУ. – Одесса, 1973. – 16л.
995112
  Бонч-Бруевич Потеря нами Галиции в 1915 году / Бонч-Бруевич. – М.
ч. 1. – 1920. – 120с.
995113
  Андреева Е. Потеря трудового потенциала России. Анализ смертности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-65
995114
   Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и практика.. – М., 1991. – 423с.
995115
  Дмитриев И.С. Потеря электроно быстрыми многозарядными ионами в газообразных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев И.С.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 11л.
995116
  Завадский Марк Потерявшиеся острова / Завадский Марк, Виллафранки Виджей // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 46-63 : фото
995117
  Абелль К. Потерянная мелодия : [Пьеса] / К. Абелль ; [Пер. с дат. Ю. Яхниной] ; [Послеслов. Вл. Матусевича]. – Москва : Искусство, 1960. – 103 с.
995118
  Гонейм М.З. Потерянная пирамида / М.З. Гонейм. – М., 1959. – 120с.
995119
  Лацис В.Т. Потерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 312 с.
995120
  Лацис В.Т. Потерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. В.Долошенко и Д.Дмитриева. – Рига : Лиесма, 1979. – 312 с.
995121
  Мирный П. Потерянная сила : Роман / П. Мирный; Пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1948. – 368с.
995122
  Папазян В. Потерянная справедливость : повести и рассказы / В. Папазян; перевод. – Ереван : Айастан, 1972. – 208 с.
995123
  Гринев В.Б. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины / В.Б. Гринев, А.С. Гугель; МАУП. – Киев : МАУП, 2001. – 432с. – ISBN 966-608-141-5
995124
  Миронова Д.Д. Потерянное детство / Д.Д. Миронова. – М., 1959. – 55с.
995125
  Адамбеков С. Потерянное золото, или... Невеста под огнем : роман / Садыкбек Адамбеков ; [пер. с каз. Ю. Плашевского]. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 368 с. : ил.
995126
  Адамбеков С. Потерянное золото, или... Невеста под огнём : роман / Садыкбек Адамбеков ; [пер. с каз. Ю.Плашевского ; худож. Б. Калистратов]. – Алма-Ата, 1979. – 368 с. : ил.
995127
  Краснова Н.П. Потерянное кольцо / Н.П. Краснова. – М., 1986. – 109с.
995128
  Вейзенборн Г. Потерянное лицо / Г. Вейзенборн. – Москва, 1959. – 98с.
995129
  Бондаренко Б.Е. Потерянное мной / Б.Е. Бондаренко. – М, 1973. – 272с.
995130
  Черненко Г. Потерянное первенство // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 6 (945). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  На Западе прочно закрепилось убеждение, что радио изобрёл итальянец Гульельмо Маркони. И всё потому, что А,С. Попов не позаботился взять патент на своё великое изобретение.
995131
  Караджале И.Л. Потерянное письмо / И.Л. Караджале. – М, 1974. – 270с.
995132
  Караджале И.Л. Потерянное письмо. Рассказы // Стихотворения : пер. с рум. / В. Александри. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 339-556. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 126 ;Серия вторая. Литература XX века)
995133
  Нексе М.А. Потерянное поколение / М.А. Нексе. – М, 1961. – 512с.
995134
  Линке П. Потерянное поколение в мастерской будущего (Три очень личных наблюдения по поводу одного неоконченного события) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 1. – С. 86-90. – ISSN 0235-1188
995135
  Кетелаури С.Х. Потерянное сокровище / С.Х. Кетелаури. – Тбилиси, 1977. – 239с.
995136
  Ренье-де А. Потерянное счастье / А. Ренье-де. – Ленинград, 1925. – 132с.
995137
  Шубинский Валерий Потерянные возможности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 212-217 : фото
995138
  Григорян О. Потерянные письма : стихи, поэмы / О. Григорян. – Москва, 1985. – 79 с.
995139
  Паустовский К.Г. Потерянные романы / К.Г. Паустовский. – Калуга, 1962. – 254 с.
995140
  Карпентьер А. Потерянные следы : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Л. Синявской. – Москва : Художественная литература, 1964. – 326 с.
995141
  Джумагельдиев Т. Потерянный : роман / Т. Джумагельдиев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 254 с.
995142
  Джумагельдыев Т. Потерянный : роман / Т. Джумагельдыев. – Москва, 1987. – 509 с.
995143
  Волосков В.В. Потерянный "зоопарк" / В.В. Волосков. – Москва, 1968. – 47с.
995144
   Потерянный город Z : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 114-121
995145
  Житинский А.Н. Потерянный дом, или Разговоры с милордом / А.Н. Житинский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 584с.
995146
  Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир : (история одного ранения) / А.Р. Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 124 с.
995147
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; пер. с литов. В. Чепайтиса ; ил. В.В. Юркунас-мл. – Москва : Советский писатель, 1974. – 560 с. : ил.
995148
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; пер. с лит. В. Чепайтиса. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета)
Кн.1, 2. – 1977. – 96 с. : ил.
995149
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; пер. с литов. В. Чепайтиса. – Москва : Художественная литература, 1980. – 556 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии)
995150
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; [пер. с литов. В. Чепайтиса]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 496 с. : портр.
995151
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича ; [худож. В. Сорокин]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1987. – 508 с.
995152
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Москва : Известия. – (Библиотека "Дружбы народов" : в 15 т.)
Т. 1, кн. 3. – 1991. – 397, [1] с. : ил.
995153
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Москва : Известия. – (Библиотека "Дружбы народов" : в 15 т.)
Т. 2, кн. 4 : послесл. Л. Теракопян, с. 445-462. – 1991. – 461, [2] с. : ил.
995154
  Уоллес Э. Потерянный миллион / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 279с.
995155
  Мильтон Джон Потерянный рай / Джон Мильтон ; пер с англ. Арк. Штейнберга. – Москва : Художественная литература, 1982. – 414 с.
995156
  Мильтон Джон Потерянный рай и Возвращенный рай : поэмы Джона Мильтона : с 50 картинами Густава Дорэ : пер. с англ. А. Шульговской : с англ. текстом / Мильтон Джон. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – XVIII, 334 с.
995157
  Клугер Д. Потерянный рай шпионского романа // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.168-175. – ISSN 1728-8568
995158
  Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец / Джон Мильтон ; [вступ. статья А. Аникста (с. 5-24) ; примеч. И. Одаховской ; ил. Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 573 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 45 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
995159
  Арбузов А.Н. Потерянный сын / А.Н. Арбузов. – Москва : Искусство, 1961. – 96 с.
995160
  Прибытков В.С. Потерянный экипаж / В.С. Прибытков. – М, 1965. – 288с.
995161
  Тука Тина Потеряный рай // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 74-75 : фото
995162
  Просецкий Э.П. Потерять и найти. / Э.П. Просецкий. – Москва, 1984. – 317с.
995163
  Лавриненко Анна Потеряшка : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 100-119. – ISSN 0130-7673
995164
  Бенелли Сем Потеха за потеху : lраматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; перевод М. Чайковского. – [Москва] : [ Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°], 1911. – 80 с. – Пер. также под загл. "Ужин шуток"
995165
  Никитин Ю.З. Потехе час / Ю.З. Никитин. – М, 1980. – 175с.
995166
  Лифшиц В.А. Потехе час. / В.А. Лифшиц. – М., 1972. – 152с.
995167
   Потешки. Считалки. Небылицы.. – М., 1989. – 347с.
995168
  Стукало В.І. Потижневі плани вивчення розділів і тем програми предмета "Захист Вітчизни" учнямит 10-х і 11-х класів (2005-2008 навчальний рік) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-46 : табл.
995169
   Потік = Flow : [фотоальбом] / Іван Чернічкін, Валентин Бо, Юрій Салабай, Марія Войнова. – Київ : Бланк-Прес, 2012. – 190, [2] с. : фотоіл. – Текст парал. укр.. англ. – ISBN 978-966-8843-14-3
995170
  Чорнобривець С.А. Потік життя : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 416 с.
995171
  Колісник С. Потік життя як матеріал для творчості


  Аналізуючи листування В. Винниченка з Є. Чикаленком, М. Коцюбинським та М. Горьким, з"ясуватицентральні компоненти епістолярію письменника, простежити еволюцію творчого і політичного становлення видатного діяча України
995172
  Джигіта А. Потік свідомості та іманентний час у феноменологічної концепції Едмунда Гусерля // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 17-22. – ISSN 0321-0499
995173
  Соболь В. Потік спогадів, документів, вражень у формі руху смислів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 20-32. – ISSN 1728-9572


  Аналіз хроніки-епопеї Валерія Шевчука "На березі часу", зокрема частини "Мій Житомир. Світ перед очима".
995174
  Іващенко І. Потойбіч дзеркала: до питання про умови можливості нерефлексійної теорії самосвідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 6-29. – ISSN 0235-7941
995175
  Дроздовський Д.І. Потойбічні загадки польського Геракліта // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 36-41. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Якщо астрономи стверджують, що у Всесвіті є пропорційність і хаотичність (причому хаотичність — це нелінійна функція Всесвіту, на відміну від пропорційності), то щось подібне можна сказати і про тексти Віткевича-Віткаци, які теж є цілковито ...
995176
  Сорока П. Потойбічні сльози


  Іван Марчук у шаржах Миколи Дмітруха.
995177
  Бочаров Д.О. Потойбіччя процесуального: гра, ритуал, міф : матеріали для самостійної роботи / Дмитро Бочаров;Державна митна служба України, Академія митної служби України;Затверджено науково-методичною радою Академії митної служби України, Протокол № 3 від 12.12.2006. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 50 с.
995178
  Сулейман Н. Поток / Н. Сулейман. – М., 1986. – 197с.
995179
  Чернобрывец С.А. Поток жизни : роман / С.А. Чернобрывец; авториз. пер. с укр. Л. Михаловской ; [ил. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Советский писатель, 1957. – 276 с., 1 л. ил.
995180
  Карпман Д.Б. Поток рассеяния ротора турбргенератора с продольно-поперечным возбуждением / Д.Б. Карпман. – Киев, 1984. – 27с.
995181
  Гончар И. Поток создания. Юридический бизнес на Украине создавали студенты и молодые преподаватели международного частного права // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 19 февраля (№ 9). – С. 23. 24. – ISSN 1563-6755


  Про создание рынка юридических услуг на Украине, это были студенты факультета международных отношений и международного праваКГУ им. Т. Шевченка и преподаватели во главе с тогда доцентом кафедры международного частного права, а ныне профессором и ...
995182
  Макарова Е.А. и др. Поток солнечного излучения / Е.А. и др. Макарова. – Москва : Наука, 1991. – 396 с.
995183
  Корзун Ксения Поток туристов в Таиланд из стран СНГ упал: какие меры предпринимают туроператоры и отели? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
995184
  Мышкин Н.П. Поток электричества в поле наэлектризованного острия и его действие на диэлектрике / Н.П. Мышкин. – Варшава : Тип. Акц. О-ва С. Оргельбранда сыновей, 1900. – 89 с., 3 л. ил. : черт.
995185
   Поток энергии Солнца и его изменения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 558 с.
995186
  Пантиелев А.Н. Поток. / А.Н. Пантиелев. – М., 1956. – 542с.
995187
  Нирала С.Т. Поток. / С.Т. Нирала. – М., 1961. – 232с.
995188
  Гиззат Т. Потоки / Т. Гиззат. – Казань, 1954. – 288 с.
995189
  Герасим"юк В.Д. Потоки / В.Д. Герасим"юк. – К, 1986. – 119с.
995190
  Гулій В.М. Потоки "молодих вуглеводнів" і катастрофічні явища під час розробки вугільних і нафтогазових родовищ / В.М. Гулій, Г.Д. Лепігов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 112-127. – ISSN 1682-3591
995191
  Форд Потоки в сетях / Форд, Д.Р. Фалкерсон. – Москва, 1966. – 276 с.
995192
  Григорьева А.С. Потоки водяного пара в атмосфере над Европейской территорией СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Григорьева А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 15л.
995193
  Баберцян Р.П. Потоки заряженнях частиц и распределение потенциала в разряде типа Пеннинга при низких давлениях : Автореф... канд.физ-матнаук: / Баберцян Р.П.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
995194
  Елисеев Э.Н. Потоки идей и закономерности развития естествознания. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1982. – 300с.
995195
  Садовников В.И. Потоки информации в системах управления / В.И. Садовников, В.Л. Эпштейн. – Москва, 1974. – 240 с.
995196
  Іващенко О.А. Потоки капіталу в контексті проблеми платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 95-101


  В статті проаналізовані теоретичні засади та економічні моделі руху капіталів в контексті проблеми дефіциту платіжних балансів.
995197
  Беляева И.П. Потоки коротковолновой радиации к склонам : Автореф... кандидата геогр.наук: / Беляева И.П.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1965. – 18л.
995198
  Смагин А.В. Потоки метана в холодное время года: оценка методом закрытых камер / А.В. Смагин, Н.А. Шнырев, Н.Б. Садовникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 227-234 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
995199
  Смагин А.В. Потоки метана в холодное время года: распределение и массоперенос в снежном покрове болот / А.В. Смагин, Н.А. Шнырев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 943-951 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
995200
  Пришляк О.О. Потоки Морса-Смейла на торі з діркою / О.О. Пришляк, А.А. Прус // Proceedings of the International geometry center / Ed. Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 1. – С. 47-58. – ISSN 2072-9812
995201
  Антонова Л.А. Потоки мягких электронов в верхней атмосфере и их роль в образовании ионосферы : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Антонова Л.А.;. – М, 1965. – 8л.
995202
  Самойлов Юрий Потоки на Израиль: предсказуемый многократный рост // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
995203
  Іксанов О.М. Потоки на мережах (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 46 с. + Додаток: с. 43-44. – Бібліогр.: с. 45
995204
  Ауслендер Л. Потоки на однородных пространствах / Л. Ауслендер. – Москва : Мир, 1966. – 208 с.
995205
  Гимпельсон В.Е. Потоки на российском рынке труда: 2000-2012 гг. / В.Е. Гимпельсон, А.В. Шарунина // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 3. – С. 313-348 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
995206
   Потоки рассеяния урановых месторождений. – Москва : Атомиздат, 1979. – 136с.
995207
  Федотова Т.А. Потоки робочої сили на ринку праці // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 12-20. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
995208
  Сокіл Василь Потоки сил / Василь Сокіл. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1933. – 114 с.
995209
  Фейгельсон Потоки солнечного излучения и облака / Фейгельсон, Л.Д. Краснокутская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 157с.
995210
  Полєвич О. Потоки техногенних грунтових вод, визначення шляхів їх руху та створення на них штучних геохімічних бар"єрів / О. Полєвич, О. Чуєнко, І. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-72. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Потоки техногенних ґрунтових вод являють собою проблему світового масштабу, оскільки вони є джерелом та розповсюджувачем багатьох шкідливих та токсичних елементів, що надходять до довкілля. Техногенні потоки ґрунтових вод включаються у гіпергенні цикли ...
995211
  Попов В.Ю. Потоки фінансових ресурсів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 78-86. – Бібліогр.: с. 78-82


  Українська економіка характеризується як мало відкрита. Дефіцит інвестиційних ресурсів супроводжується відтоком фінансового капіталу. Аналіз потоків фінансових ресурсів дає змогу визначитися з недоліками національного господарського механізму й ...
995212
  Янтовский Е.И. Потоки энергии и эксергии / Е.И. Янтовский. – М., 1988. – 143с.
995213
  Черняк О.І. Потокові методи і засоби повнофункціональної побітової арифметики зі зменшеними витратами обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Черняк Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницьк. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
995214
  Ахмад Махсин Хайлан Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в IP/MPLS - мережах з підтримкою технології Traffic Engineering : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмад Махсин Хайлан ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
995215
  Арус Кінан Мохамад Потокові моделі та метод багатоадресної та відмовостійкої маршрутизації в мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Арус Кінан Мохамад ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
995216
  Алі Салем Алі Потокові моделі та метод балансування черг на маршрутизаторах мультисервісних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Алі Салем Алі ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
995217
  Йенсен П.А. Потоковое программирование / П.А. Йенсен, Д.В. Барнес. – Москва : Радио и связь, 1984. – 391 с.
995218
  Адельсон-Вельский Потоковые алгоритмы / Адельсон-Вельский Г.М., Дипиц Е.А., Карзанов А.В. ; АН СССР, М-во приборостроения, средств автоматизации и систем упр. СССР, Ин-т проблем упр. – Москва : Наука, 1975. – 119 с. : ил. – Список лит.: с. 116-117
995219
  Малашенко Ю.Е. Потоковые задачи анализа уязвимости многопродуктовых сетей / Ю.Е. Малашенко, Н.М. Новикова. – М., 1989. – 65с.
995220
  Мостовой Сергей Васильевич Потоковые модели в задачах оптимальной оценки параметров сейсмических полей : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мостовой Сергей Васильевич; АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И.Суботина. – К., 1982. – 32л.
995221
  Барышев М.И. Потом была победа / М.И. Барышев. – М, 1968. – 368с.
995222
  Барышев М.И. Потом была Победа / М.И. Барышев. – М., 1986. – 414с.
995223
  Митюрин Дмитрий Потом и кровью : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 50-57 : Фото
995224
  Браиловский А.М. Потом мы успеем устать / А.М. Браиловский. – Минск, 1963. – 221с.
995225
  Сафьян З. Потом наступит тишина. / З. Сафьян. – М., 1988. – 334с.
995226
  Яновський Ю. Потомки : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1940. – 66 с.
995227
  Чилая С.Е. Потомки : роман-хроника / С.Е. Чилая. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
995228
  Лиокумович Т.Б. Потомки А.С.Пушкина в Белоруссии / Т.Б. Лиокумович. – Минск, 1991. – 92с.
995229
  Мернова Мария Потомки арийцев // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 14 : фото
995230
  Сысоева С.В. Потомки богов Неба и Земли // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 103-109. – ISSN 1681-7559
995231
  Уве-Альбиг Йорг Потомки волка : Собаки. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 79-86 : Фото. – ISSN 1029-5828
995232
  Орлова Р. Потомки Гекельберри Фина / Р. Орлова. – М., 1964. – с.
995233
  Киржнер А.Б. Потомки Геракла. / А.Б. Киржнер, Д.Б. Киржнер. – Пермь, 1991. – 261с.
995234
  Златкевич Л.Л. Потомки Гефеста / Л.Л. Златкевич. – Тбилиси, 1974. – 107с.
995235
  Довженко О.П. Потомки запорожців / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1967. – 135с.
995236
  Биркенгоф А.Л. Потомки землепроходцев / А.Л. Биркенгоф. – М., 1972. – 222с.
995237
  Никаноров А.В. Потомки коммунаров / А.В. Никаноров. – М, 1964. – 48с.
995238
  Реутский П.И. Потомки Коргачина / П.И. Реутский. – Иркутск, 1962. – 63 с.
995239
   Потомки Корчагина. Очерки.. – М., 1961. – 144с.
995240
  Мордашов И.С. Потомки легендарного Левши / И.С. Мордашов. – Тула, 1968. – 175 с.
995241
  Яровая А. Потомки майя // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 9. – С. 66
995242
  Рахтанов И.А. Потомки Маклая: докум. повесть. / И.А. Рахтанов. – М., 1977. – 207с.
995243
  Рахтанов И.А. Потомки Маклая: повесть. / И.А. Рахтанов. – М.-Л., 1954. – 88с.
995244
  Янковский В.Ю. Потомки Нэнуни / В.Ю. Янковский. – М., 1986. – 320с.
995245
  Анищенков Н.Д. Потомки Павла Власова / Н.Д. Анищенков. – Москва, 1967. – 152с.
995246
  Дьяков Б.А. Потомки Прометея / Б.А. Дьяков. – М, 1985. – 335с.
995247
  Бубенок О.Б. Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI - XIV вв.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 15-40. – ISSN 1608-0599
995248
  Владко В.Н. Потомки скифов : роман / В.Н. Владко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 368 с.
995249
  Владко В.Н. Потомки скифов. Аргонавты Вселенной : романы / В.Н. Владко. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 619 с.
995250
  Платонов А.П. Потомки Солнца / А.П. Платонов. – М., 1974. – 592с.
995251
  Платонов А.П. Потомки Солнца / А.П. Платонов. – М., 1987. – 428с.
995252
  Хрящев В.В. Потомки Сусанина / В.В. Хрящев. – Кострома, 1953. – 68с.
995253
  Хапов Юрий Потомки Тургенева = рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-86
995254
   Потомки царя Давида : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 8-18 : Фото
995255
  Монами Ливия Потомки Чингисхана // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 78-94 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
995256
  Брюн С. Потомки Ярослава - государи крестоносцев // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0235-7089


  Забытые династические связи Киевской Руси
995257
  Байджиев М. Потомок белого барса : повесть / М. Байджиев. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 64 с.
995258
  Малышев Э.И. Потомок динозавров: Фант. рассказы, повесть, роман. / Э.И. Малышев. – М., 1989. – 186с.
995259
  Тарутин О.А. Потомок Мансуровых / О.А. Тарутин. – Л., 1987. – 414с.
995260
  Левандовский А.П. Потомок Микеланджело / А.П. Левандовский. – Москва : Политиздат, 1991. – 336с.
995261
  Левандовский А.П. Потомок Микеланджело: Повесть о Ф. Буонарроти / А.П. Левандовский. – М., 1990. – 334с.
995262
   Потомок поэта и прорицателя Томаса Лермонта // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 31
995263
  Уралов Т.Т. Потомок Прометеев / Т.Т. Уралов. – Одесса, 1967. – 292с.
995264
  Москвкин В.Ф. Потомок седьмой тысячи / В.Ф. Москвкин. – М, 1967. – 384с.
995265
  Москвкин В.Ф. Потомок седьмой тысячи / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1976. – 624с.
995266
  Новокшонов И. Потомок Чингисхана // По ту сторону / В.П. Кин. – Новосибирск, 1988. – С. 173-309
995267
  Новокшенов И.М. Потомок Чингисхана. / И.М. Новокшенов. – М., 1966. – 195с.
995268
  Новокшенов И.М. Потомок Чингисхана. Роман / И.М. Новокшенов. – 2-е изд. – Улан-Удэ, 1969. – 196с.
995269
  Петров Д.Ф. Потомство без отцов / Д.Ф. Петров. – Новосибирск, 1976. – 126с.
995270
   Потомство юбиляра // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.31-34.
995271
  Клаз И.С. Потомству в пример / И.С. Клаз. – Минск, 1978. – 143с.
995272
  Стволинский Ю.М. Потомству в пример. / Ю.М. Стволинский. – Симферополь, 1957. – 135с.
995273
  Спехов Е.В. Потому что верю / Е.В. Спехов. – М., 1979. – 159с.
995274
  Иванов Сергей Потому что круглая Земля... : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 134-135 : Іл., карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
995275
  Глушко М.В. Потому что люблю / М.В. Глушко. – Київ, 1962. – 318с.
995276
  Белинский Я. Потому что люблю / Я. Белинский. – Москва, 1968. – 80с.
995277
  Пинчук А.Ф. Потому что люблю. -- (Хочу жить. -- Много -- мало). Повести. / А.Ф. Пинчук. – М., 1973. – 304с.
995278
  Зайцев И.Л. Потому что люблю... / И.Л. Зайцев. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1960. – 160 с.
995279
  Кожемякин В.И. Потому что люблю... / В.И. Кожемякин. – Москва, 1984. – 64с.
995280
  Ошанин Л.И. Потому что мне восемнадцать / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 238с.
995281
  Шуйская Г.Г. Потому, что люблю / Г.Г. Шуйская. – К, 1989. – 125с.
995282
  Донев К. Потомци на Ботев и Левски / К. Донев. – София, 1959. – 348с.
995283
  Фотев М. Потомците на кат / М. Фотев. – Копіе, 1966. – 371с.
995284
  Добрынин В.Ф. Потонувшие материки / В.Ф. Добрынин. – Москва; Петроград : Из-во Френкель Л.Д., 1923. – 144с.
995285
  Гауптман Г. Потонувший колокол : немецкая сказка-драма Гергарт Гауптмана / Пер. Евгении Колышкевич под ред. [и с предисл.] Сергея Городецкого. – Санкт-Петербург : Изд. Шиповник, 1909. – 168 с. – (Универсальная библиотека ; № 49-50)
995286
  Слынько П.П. Потоотделение и проницаемость кожи человека / П.П. Слынько. – Киев, 1973. – 255с.
995287
  Трубицына Г.А. Потоотделение у человека в покое и при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: / Трубицына Г.А.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1965. – 16л.
995288
  Сенкевич Г. Потоп : Роман / Г. Сенкевич; Пер. с польского. – Москва : Художня література. – (Б-ка исторического романа)
Т. 1. – 1970. – 720с.
995289
  Сенкевич Г. Потоп : Роман / Г. Сенкевич; Пер. с польского. – Москва : Художня література. – (Б-ка исторического романа)
Т. 2. – 1970. – 646с.
995290
  Десноес Е. Потоп : роман / Едмундо Десноес ; [пер. з іспан. В. Хазін]. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 223 с.
995291
  Сенкевич Г. Потоп / Г. Сенкевич. – М.
1. – 1987. – 701с.
995292
  Сенкевич Г. Потоп / Г. Сенкевич. – М.
2. – 1987. – 667с.
995293
  Сенкевич Г. Потоп / Г. Сенкевич. – Москва : Эй-Ди-Лтд. – ISBN 5-85869-011-4
Кн.1. – 1993. – 589с.
995294
  Сенкевич Г. Потоп / Г. Сенкевич. – Москва : Эй-Ди-Лтд. – ISBN 5-85869-012-2
Кн. 2. – 1993. – 555с.
995295
  Бергер Геннінг Потоп : п"єса на 3 дії // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 151-190
995296
  Ле Клезіо Жан Марі Гюстав Потоп : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 35-145. – ISSN 0320 - 8370
995297
  Павличко Д.В. Потоп : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2010. – 110, [2]с. – ISBN 978-966-500-315-1
995298
  Галан В.Э. Потоп. / В.Э. Галан. – Бухарест, 1960. – 48с.
995299
  Мосашвілі І. Потоплене каміння. Драма / І. Мосашвілі. – К., 1952. – 92с.
995300
  Бурлака Ф.М. Потоплені пороги : роман-хроніка / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1966. – 452 с.
995301
  Дгебуадзе О. Потопленная "Чайка" : повесть / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1975. – 383 с.
995302
  Хасимото М. Потопленные / М. Хасимото. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 230 с.
995303
  Мосашвили И. Потопленные камни : драма в 4-х д. / И. Мосашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Искусство, 1952. – 112 с.
995304
  Ершов Н.М. Поторопи весну / Н.М. Ершов. – Москва, 1971. – 190 с.
995305
  Демкович-Добрянський Михайло Потоцький і Бобжинський - Цісарські намісники Галичини 1903-1913 / Демкович-Добрянський Михайло; Укр. катол. унів. – Рим : Укр. катол. унів., 1987. – 131с. – (Видання Українського католицького університету св. Климента папи ; Т.59)
995306
   Потоцькі // Видатні поляки в історії України / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Солдатенко В.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – С. 10-53. – ISBN 978-966-2588-09-5
995307
  Усенко П. Потоцькі, без яких не було б "Софіївки" // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-32. – ISSN 1728-6875


  Національний дендрологічний парк "Софіївка" - парк, науково-дослідний інститут Нац. академії наук України. "Софіївка" є пам"ятником краєвидного типу світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII — першої пол. XIX ст.
995308
  Дяченко С.М. Поточково-проективні зображення маркованих сагайдаків : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дяченко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л.144-150
995309
  Дяченко С.М. Поточково-проективні зображення маркованих сагайдаків : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Дяченко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
995310
  Попович Н.В. Поточна ідентифікація об"єктів керування у виробництві розведеної азотної кислоти / Н.В. Попович, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 76-77. – ISBN 978-966-622-803-4
995311
  Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2014 році


  Проаналізовано стан українського книговидання станом на грудень 2014 року за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками. Наведено статистичні дані щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм власності, ...
995312
  Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році (станом на 1 грудня) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стан українського книговидання станом на 1 грудня 2016 року за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками. Наведено статистичні дані щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм ...
995313
  Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2017 році (станом на 1 грудня) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 12-19. – ISSN 2076-9326
995314
  Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2016 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 3-9. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стан українського книговидання у першому півріччі 2016 року за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальними ознаками. Наведено статистичні дані щодо випуску книг і брошур вітчизняними видавництвами різних форм ...
995315
  Буряк С. Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
995316
  Нюкша Ю.П. Поточная линия для реставрации книг. / Ю.П. Нюкша. – М., 1976. – 48с.
995317
  Алексеев В.А. Поточная организация жилищного строительства в рассредоточенных пунктах с применением укрупненных комплексных бригад : Автореф... канд. техн.наук: / Алексеев В. А.; Акад. строит. и архит. УССР. – К., 1963. – 27л.
995318
  Афанасьев В.А. Поточная организация строительства / В.А. Афанасьев. – Ленинград, 1990. – 302с.
995319
  Вилегжанына Т. Поточне комплектування - один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 4. – с. 4-7.
995320
   Поточне наукове життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 96-98. – (Серія права ; № 6)


  Про наукову роботу відділу правознавства юридично-економічного факультету КДУ у 1963 р.
995321
  Дорошенко І.В. Поточний стан економіки України, перспективи та прогноз подальшого розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-222. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
995322
  Курдидик Н.І. Поточний стан і перспективи синдикованого кредитування банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 287-293. – ISSN 2222-4459
995323
  Саіт-Аметов Поточний стан та перспективи розвитку торгівельних відносин України та Канади / Саіт-Аметов, С.В. Зіньковський, Є.Є. Пахниць // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 180-185
995324
  Шельман Т.М. Поточні дебати в соціології журналістики за книгою Брайана МакНейра "Новини і журналістика Об’єднаного Королівства" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 105-109


  Здійснено аналіз трьох підходів до проведення дебатів у соціології журналістики, які визначає Брайан Мак -Нейр у книзі "Новини і журналістика Об"єднаного Королівства". Окреслено суть інформаційної підтримки та впливу політики на журналістику Великої ...
995325
  Тряпкин А.И. Поточные линии по первичной обработке тряпья. / А.И. Тряпкин. – М., 1976. – 17с.
995326
  Барташев Л.В. Поточные методы организации производства в машиностроении / Л.В. Барташев. – Москва, 1960. – 48 с.
995327
  Гапошкин Ф. Поточный метод в промышленности СССР / Ф. Гапошкин. – М., 1946. – 80с.
995328
  Гавриш І.П. Потрактування долі в малій прозі М.М. Цуканової // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 177-182. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
995329
  Толочко О. Потрапили історію / О. Толочко, Н. Яковенко // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-25


  Колишній голова українського парламенту В. Литвин має "звичку привласнювати чужі тексти". "Було б, однак, помилкою просто звинуватити п. Литвина в банальному плагіаті. ...щоб заслужити славне ім"я плагіятора, треба спершу бути автором, нехай і ...
995330
  Дмитрієнко Інна Потрапити в рабство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-34. – ISSN 0130-5212
995331
  Пагутяк Г.В. Потрапити в сад : роман / Г.В. Пагутяк. – Київ : Молодь, 1989. – 219 с.
995332
  Сергійчук Б. Потрапити до десятки // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-43


  Вибори в Туреччині та перспективи розвитку українсько-турецьких відносин
995333
  Матросова Е. Потреба в дорослій реакції / Е. Матросова, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)


  Чи відчуває влада відповідальність за життя людей, яких спровокувала на протест проти мовного законопроекту? А опозиція?
995334
  Сухачов Станіслав Потреба в праці як базовий елемент соціального механізму функціонування трудових відносин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.14-22. – ISSN 1999-4966
995335
  Зайцев Ю. Потреба використання практики Європейського суду з прав людини. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-19
995336
  Корсак Ю. Потреба вищої школи у ноофілософії як засобі формування нової цивілізованості молоді // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 65-72. – ISSN 1682-2366


  Стаття висвітлює нещодавно створені перші екобезпечні технології (ноотехнології), які станут гарантом сталого розвитку.
995337
  Тимошек Т. Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 40-44
995338
  Надюк З.О. Потреба державного регулювання " інтернет - медицини" як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 85-86. – Бібліогр.: 9 назв
995339
  Ключковський Ю. Потреба зміни виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-11.
995340
   Потреба людини у землі


  Інтерв"ю з деканом юридичного факультету Київського націоналдьного університету ім. Т.Г. Шевченка
995341
  Савченко Р.О. Потреба підприємств у системі управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
995342
  Городницький А.В. Потреба реактуалізації Модерного проекту "суспільний договір" у практичній філософії ХХІ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 138-142. – ISSN 2076-1554
995343
  Бондарчук Д. Потреба реформування інституту народних засідателів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-617-7069-17-0
995344
  Краснякова А.О. Потреба самореалізації як детермінанта політичної активності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.166-174. – ISBN 978-966-8063-85-7
995345
  Рябчук М.Ю. Потреба слова / М.Ю. Рябчук. – Київ, 1985. – 223 с.
995346
  Маслійчук В. Потреба у шляхетській освіті. Вихідці з України у Сухопутному кадетському корпусі часів Розумовських (1740-ві - 1764 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 17-21. – ISSN 1998-4634
995347
  Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
995348
  Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
995349
  Надольний М.І. Потреби / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 303-304. – ISBN 966-642-073-2
995350
  Квітка К. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні / К. Квітка. – К., 1925. – 12с.
995351
  Лазаренко В. Потреби дітей-сиріт в сфері соціальної інтеграції та працевлаштування / В. Лазаренко, К. Луб"яна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-47. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті презентовані результати дослідження потреб дітей-сиріт у соціальній інтеграції та працевлаштуванні, а також форм роботи соціальних інститутів, які надають допомогу громадянам в скрутних життєвих ситуаціях. В статье презентованы результаты ...
995352
  Галаган В. Потреби законодавчого забезпечення діяльності з розслідування злочинів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-136.
995353
  Радько О.В. Потреби і виробництво при соціалізмі / О.В. Радько. – Київ, 1971. – 47с.
995354
  Скубашевська О. Потреби і реалії інноваційного розвитку освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С.105-116
995355
  Чорна Н. Потреби людини і продовольча безпека // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 207-212. – ISSN 1818-2682
995356
  Макбрайд Дж. Потреби навчання українських суддів та адвокатів з питань Європейської конвенції з прав людини / Джеремі МакБрайд. – Київ : Істина, 2011. – 56 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України"
995357
  Ієрусалимов І.О. Потреби практики як основа криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 176-186.
995358
  Горенко А.І. Потреби працівників в умовах інноваційного розвитку // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 142-148. – (Економічні науки)
995359
  Бахін В.П. Потреби слідчої практики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
995360
  Бахін В.П. Потреби слідчої практики / В.П. Бахін. – К, 1993. – 56с.
995361
  Пугач А.В. Потреби та інтереси - витоки рекламної діяльності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 59-66


  В статті розглядається реклама та її роль як джерела інформації і сучасного інструменту мобілізації людських ресурсів для задоволення потреб та інтересів. Рекламна діяльність,що формує новий тип відносин в суспільстві і новий тип особистості. The ...
995362
  Кульчицький Б.В. Потреби у контексті еволюції економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.168-172. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
995363
  Михайлова К. Потреби, мотиви та вподобання працівників страхової сфери у 2009 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-51 : рис. – ISSN 1810-7923
995364
  Романов А.А. Потребители и рынок образовательных услуг / А.А. Романова, Н.В. Тихомирова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 14-20. – ISSN 1726-667Х
995365
  Давыдов С.Г. Потребители медиа: опыт типологизации / С.Г. Давыдов, Т.А. Немудрова // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С.74-81. – ISSN 1562-2495
995366
  Козак Э. Потребители электричества : Моторы, лампы и нагревательные приборы / Э. Козак, Ф. Хоппе. – 2-е изд. – Москва
Кн. 4. – 1930. – 104 с.
995367
   Потребитель в законе. – М., 1995. – 340с.
995368
  Анджапаридзе Г.А. Потребитель? Бунтарь? Борец? / Г.А. Анджапаридзе. – Москва, 1982. – 190с.
995369
  Анджапаридзе Г.А. Потребитель? Бунтарь? Борец? / Г.А. Анджапаридзе. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 269с.
995370
  Маляр Надежда Ивановна Потребительная стоимость продуктов труда в экономике развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маляр Надежда Ивановна; Ин-т экономики. – К., 1982. – 22л.
995371
   Потребительная стоимость продуктов труда при социализме. – М., 1978. – 247с.
995372
  Ткаченко А.А. Потребительная стоимость товара и проблема качества продукции при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Ткаченко А.А.; ХГУ. – Х., 1969. – 28л.
995373
  Тотомианц В.Ф. Потребительные общества / В.Ф. Тотомианц. – М. – 156с.
995374
  Степанов И.П. Потребительные общества и рабочий класс / И.П. Степанов. – Москва, 1920. – 56с.
995375
  Склянников В.П. Потребительные свойства текстильных товаров. / В.П. Склянников. – М, 1982. – 160с.
995376
  Халилов А.И. Потребительская кооперация Азербайджанской ССР в период восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Халилов А.И.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 43л.
995377
  Матусевич В.А. Потребительская кооперация в агропромышленном комплексе страны. / В.А. Матусевич. – М., 1980. – 176с.
995378
  Кассау У.Т. Потребительская кооперация в Великобритании. / У.Т. Кассау. – М., 1928. – 298с.
995379
  Хейсин М.Л. Потребительская кооперация в Германии, Австрии и Италии / М.Л. Хейсин. – Птгр, 1918. – 144с.
995380
  Бучаев Г.А. Потребительская кооперация в годы строительства социализма в Дагестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бучаев Г.А.; Дагестанск.гос.ун-т. – Махачкала, 1968. – 24л.
995381
  Смирнова К.Н. Потребительская кооперация в период строительства коммунизма. (На материалах потреб. кооперации Калуж. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Смирнова К.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 22л.
995382
  Климов А.П. Потребительская кооперация в системе развитого социализма / А.П. Климов. – М., 1980. – 207с.
995383
  Каноатов Бобокул Потребительская кооперация в системе социалистического расширенного воспроизводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Каноатов Бобокул; Ростовский гос .ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
995384
  Василенко Н.М. Потребительская кооперация в системем социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Василенко Н.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 28 с.
995385
   Потребительская кооперация в СССР. – М., 1962. – 154с.
995386
   Потребительская кооперация в СССР за 3 квартал 1924-25 г.. – М., 1925. – 61с.
995387
  Шелия Ш.К. Потребительская кооперация Грузинской ССР в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Шелия Ш. К.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1973. – 33л.
995388
   Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. – Москва, 1927. – 273с.
995389
   Потребительская кооперация за 5лет Советской власти. – Харків, 1923. – 203с.
995390
  Вахитов К.И. Потребительская кооперация и строительство социализма в бывших национально-колониальных окраинах Росси : Автореф... канд. экон.наук: 00.03 / Вахитов К.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 25л.
995391
  Литвиненко С.В. Потребительская кооперация на селе / С.В. Литвиненко, Н.В. Чугаевский. – Киев, 1988. – 70с.
995392
  Бедрий Д.А. Потребительская кооперация на современном этапе / Д.А. Бедрий. – К, 1975. – 36с.
995393
  Бендерский Г.А. Потребительская кооперация на хлебном рынке / Г.А. Бендерский. – М., 1928. – 99с.
995394
  Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР / Я.А. Кистанов. – М, 1951. – 420с.
995395
  Расулева Санобар Потребительская кооперация Узбекистана в период развитого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.03 / Расулева Санобар; МВ и ССО УзССР. Ташкентский ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1980. – 24л.
995396
  Кроон Х.А. Потребительская кооперация Эстонии в условиях буржуазного строя и при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: / Кроон Х.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1962. – 18л.
995397
  Ростовцева Л.И. Потребительская культура: между гедонизмом и аскетизмом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.87-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
995398
  Зяблюк Р.Т. Потребительская стоимость в экономическом учении марксизма и перестройка хозяйственного механизма / Р.Т. Зяблюк. – М., 1989. – 174с.
995399
  Азгальдов Г.Г. Потребительская стоимость и её измерение / Г.Г. Азгальдов. – Москва : Экономика, 1971. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-166
995400
  Андреев С.И. Потребительская стоимость и социальная эффективность основных фондов / С.И. Андреев. – Казань, 1980. – 104с.
995401
   Потребительская стоимость продуктов труда при социализме : Материалы научной сессии. – Москва : Экономика, 1978. – 248 с.
995402
  Василевский А.К. Потребительская стоимость: качество, цена, спрос / А.К. Василевский. – Киев, 1983. – 159 с.
995403
  Сомов Ю.С. и Федоров М.В. Потребительские качества / Ю.С. и Федоров М.В. Сомов. – М., 1969. – 219 с.
995404
   Потребительский кредит. – М., 1983. – 63с.
995405
  Покидова Елена Потребительский кредит : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-40 : Фото
995406
  Захаров В.С. Потребительский кредит в СССР / В.С. Захаров. – М., 1986. – 80 с.
995407
  Емельянова И.В. Потребительский кредит при капитализме и его влияние на положение трудящихся : Автореф... канд. экон.наук: / Емельянова И.В.; ВЦСПС Высшая школа профдвижения. – М., 1967. – 0л.
995408
  Шохин А.Н. Потребительский рынок / А.Н. Шохин. – М., 1989. – 63с.
995409
  Баракаев Х. Потребительский спрос сельского населения в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Баракаев Х.; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1969. – 21л.
995410
  Ткачева Таисия Потребительский экстремизм в турбизнесе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 48-49
995411
  Митоян А.А. Потребительское поведение семей: дифференциация, динамика, классификация. / А.А. Митоян. – М., 1990. – 142с.
995412
  Лахно В.В. Потребительское поведение современного студенчества: модели и практики // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 162-167. – ISBN 1993-5560


  Соціологічне осмислення споживчої поведінки студентів.
995413
  Батаева Е.В. Потребительство и анти-потребительствов образовательных практиках современных студентов // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 278-288. – ISSN 1993-5560


  "Проанализирована проблема консьюмеризации современного образовательного пространства в соотношении с концепцией социального инфантилизма. Рассмотрены некоторые тезисы концепций потребительства Ж. Бодрийяра и З. Баумана в контексте изучения ...
995414
  Спасибенко С.Г. козлова Потребительство: социально-психологические основы, пути преодоления / С.Г. козлова Спасибенко. – Москва : Знание, 1986. – 61с.
995415
  Комиссаров П.Н. Потребкооперация, ее достижения и достатки / П.Н. Комиссаров. – М., 1925. – 74с.
995416
  Ольденберг К. Потребление / К. Ольденберг. – Птгр., 1924. – 124с.
995417
  Елизаров В.Г. Потребление алюминия в капиталистических странах после второй мировой войны. / В.Г. Елизаров. – М, 1961. – 108с.
995418
  Ремезов Н.П. Потребление и круговорот азота и зоьлных элементов в лесах Европейской части СССР / Н.П. Ремезов. – М, 1959. – 284с.
995419
  Донченко Е.А. Потребление и развитие личности / Е.А. Донченко. – К., 1982. – 112с.
995420
  Вольман Л. Потребление и уровень жизни в Соединенніх Штатах Северной Америки / Л. Вольман. – Москва-Ленинград, 1930. – 87с.
995421
  Фролова Н.Т. Потребление и формирование личности. (Опыт социально-психол. исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Фролова Н.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каферда науч. коммунизма. – М., 1969. – 23л.
995422
  Паленова А.М. Потребление как фактор экономического роста в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Паленова А.М.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
995423
  Чикова В.М. Потребление кислорода севанским усачем / В.М. Чикова. – Ереван, 1957. – 77-78 с.
995424
   Потребление промышленных товаров. – М., 1930. – 156с.
995425
  Евсеев В.И. Потребление услуг непроизводственной сферы / В.И. Евсеев. – К., 1987. – 116с.
995426
  Новиков В.Н. Потребление услуг непроизводственной сферы. /На примере учреждений длительного отдыха/. / В.Н. Новиков. – К., 1977. – 155с.
995427
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 1. – 1968. – 59с.
995428
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 2. – 1968. – 92с.
995429
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 3. – 1968. – 70с.
995430
   Потребление черных металлов в СССР. – М.-Л., 1940. – 344с.
995431
  Агаев У.Б. Потребление, вынос и возврат зональных элементов и азота хлопчатником в связи с почвенными процессами. : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Агаев У.Б.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 31л.
995432
  Мотяшов В.П. Потребляющий мир:за и против / В.П. Мотяшов. – М, 1976. – 271 с.
995433
  Лукьянов А.С. Потребности - занятость - управление / А.С. Лукьянов. – Таллин, 1990. – 141с.
995434
  Леонтьев А.Н. Потребности / А.Н. Леонтьев. – М, 1971. – 40с.
995435
  Радаев В.В. Потребности : социально-экономическая сущность и закономерности развития / В.В. Радаев. – М, 1974. – 47с.
995436
  Саркисян Г.С. Потребности и доход семьи / Г.С. Саркисян, Н.П. Кузнецова. – М., 1967. – 176с.
995437
  Гринько Игорь Александрович Потребности и их место в системе производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гринько Игорь Александрович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 22л.
995438
  Лисовина Е.Н. Потребности и платежеспособный спрос - институциональный аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 87-92. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
995439
  Евсеев В.П. Потребности и потребительство. / В.П. Евсеев. – М., 1986. – 61,3с.
995440
   Потребности и потребление в условиях развитого социализма. – Уфа, 1984. – 145с.
995441
  Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности / В.С. Магун. – Л., 1983. – 176с.
995442
  Куцоконь Н.П. Потребности и способности человека как субъекта деятельности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Куцоконь Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
995443
  Куцоконь Н.П. Потребности и способности человека как субъекта деятельности : Дис... канд. филол.наук: 09.00.01 / Куцоконь Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
995444
   Потребности и спрос в развитом социалистическом обществе. – М., 1979. – 141с.
995445
  Радаев В.В. Потребности как экономическая категория социализма / В.В. Радаев. – М, 1970. – 223с.
995446
  Михайлов Н.Н. Потребности личности: проблемы формирования / Н.Н. Михайлов. – Челябинск, 1981. – 99с.
995447
  Гребенников Р.В. Потребности личности: программноцелевой подход / Р.В. Гребенников. – Минск, 1978. – 223с.
995448
  Гасанов А.Т. Потребности населения в молоке и молочных продуктах и пути их удовлетворения / А.Т. Гасанов. – Махачкала, 1988. – 85с.
995449
  Мочалов Б.М. Потребности развитого социалистического общества / Б.М. Мочалов. – М, 1975. – 64с.
995450
  Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности / Н.В. Иванчук. – М, 1986. – 190с.
995451
  Безвершук Ж.А. Потребности, вкусы, мода / Ж.А. Безвершук. – К, 1987. – 120с.
995452
   Потребности, доходы, потребление. – М., 1979. – 240 с.
995453
   Потребности, интересы, стимулы в хозяйственном механизме социалистического общества. – Л., 1983. – 216с.
995454
  Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. / В.С. Марцин. – Львов, 1982. – 207с.
995455
  Чернявский У.Г. Потребности, спрос, товарооборот / У.Г. Чернявский. – М, 1971. – 215с.
995456
  Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности : Актуальные проблемы исторического материализма / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [3] с.
995457
  Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. / Д.А. Кикнадзе; под ред. В. Г. Афанасьева. – Москва : Мысль, 1968. – 146, [4] с.
995458
  Баранова Л.Я. Потребности.Доходы. Потребление / Л.Я. Баранова, А.И. Левин. – М, 1988. – 349с.
995459
  Бехар Ж. Потребностите и комунистическото възпитание / Ж. Бехар. – София, 1980. – 207с.
995460
  Кудрицкая С.Е. Потребность в А-витаминноактивных препаратах для животноводства УССР и пути ее удовлетворения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кудрицкая С.Е. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 19 с.
995461
   Потребность в бумаге и картоне. – М., 1932. – 118с.
995462
  Дьяков Л. Потребность в великом: Мария Башкирцева // Новый Акрополь. – Москва, 2005. – № 10. – С. 42-46.
995463
  Благодатская В.М. Потребность в витаминах у дрожжей в лаг-фазе, в период активного размножения и их аккумуляция клетками. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Благодатская В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
995464
  Фальцман В.К. Потребность в средствах производства / В.К. Фальцман. – М, 1975. – 239с.
995465
  Перерва П.Г. Потребность в электротехнических средствах автоматизации / П.Г. Перерва. – Харьков, 1991. – 143с.
995466
  Каверин С.Б. Потребность власти. / С.Б. Каверин. – М., 1991. – 62с.
995467
  Полиньски Данель Потребность как категория исторического материализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полиньски Данель; МГУ. Филос. фак. – М., 1973. – 25л.
995468
  Марченко Т.А. Потребность как социальное явление. / Т.А. Марченко. – М, 1990. – 127с.
995469
  Михайлов Н.Н. Потребность как социологическая категория / Н.Н. Михайлов. – Челябинск, 1974. – 58с.
995470
   Потребность развивающихся стран в специалистах. – М., 1977. – 80с.
995471
  Лебединская В.Н. Потребность сахарной свеклы в минеральных удобрениях на серой оподзоленной почве в связи с последействием навоза : Автореф... канд. с. х.наук: / Лебединская В. Н.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л.
995472
   Потребность человека в витаминах. – М., 1966. – 287с.
995473
  Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке / В.А. Сухомлинский. – М, 1978. – 93с.
995474
  Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1981. – 93с.
995475
  Баерюнас В. Потребность, производство и перспективы развития потребительской тары в Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08594 / Баерюнас В.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 18 с.
995476
  Чернявский У.Г. Потребность, товарооборот, потребление материальных благ / У.Г. Чернявский. – М, 1981. – 270с.
995477
  Шебіко В.П. Потребує удосконалення процесуальне оформлення залучення до кримінального провадження його основних учасників // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
995478
  Терпигорев С.Н. Потревоженные тени / С.Н. Терпигорев. – М.-Л., 1959. – 632с.
995479
  Терпигорев С.Н. Потревоженные тени / С.Н. Терпигорев. – М, 1988. – 558с.
995480
  Гончарова О.А. Потревоженный / О.А. Гончарова. – Тула, 1984. – 214с.
995481
   Потреление и спрос в СССР. – Л., 1935. – 200с.
995482
  Бабій С.О. Потривожені птахи : поезії / С.О. Бабій. – Львів : Каменяр, 1990. – 86 с.
995483
  Бадрак В. Потрібен - прорив, або Як реформувати оборону і безпеку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 32). – С. 4-5
995484
  Литвин В. Потрібен діалог: Із виступу Голови Верховної Ради України за підсумками обміну думками з приводу виборів 31 жовтня // Сільські вісті, 2004. – 4 листопада


  [На сесії Верховної Ради України]
995485
  Шпіцер В. Потрібен закон про державну мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 6-7
995486
  Яцунь О. Потрібен суспільний діалог / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які стоять перед освітянами, право на страйк, участь у формуванні сучасного законодавства і допомогу армії розповідає голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.
995487
  Матвєєв Г.К. Потрібна книга / Г.К. Матвєєв, Д.В. Заїкіна, О.А. Підопригора // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
995488
  Юрчишин В. Потрібна книга завжди з"являється в потрібний час : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 140-141. – ISSN 0131-775Х
995489
  Перепелиця Г. Потрібна не декларативна, а реальна політика // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.25-26


  Україна - НАТО
995490
  Вовканич С. Потрібна нова філософія буття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 20-33. – ISSN 1728-9572
995491
  Гресь А. Потрібна няня! / Анна Гресь. – Харків : Основа, 2009. – 188, [1] с : іл., табл. – (Для турботливих батьків). – ISBN 978-966-333-975-7
995492
   Потрібна особистість. – К., 1990. – 141с.
995493
  Грабовський С. Потрібна теледеколонізація! / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 17, 19


  Реальний національний продукт має становити понад 50%, водночас україномовна продукція на загальнонаціональних телеканалах - не менше, ніж 3/4.
995494
  Шулікін Д. Потрібне нове законодавство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У столиці відбулося перше засідання Ради ректорів переміщених вищих навчальних закладів, де розглянули концепцію проекту закону України, який регламентуватиме життя тимчасово переміщених вишів.
995495
  Соколов Б. Потрібний контакт із людьми... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 жовтня (№ 192/193). – С. 9


  Таємниці новітньої історії Росії та етапи біографії Володимира Путіна.
995496
  Квіт С. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2 лютого (№ 5). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
995497
   Потрібні фахівці з питань реформ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ. Конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби відбудеться з 12.10.2017 до 27.10.2017 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10. Документи ...
995498
  Рудницький Т.В. Потрібно вивести управління на новий рівень? Згадайте про "управлінський облік"! // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 257-263. – ISSN 0321-0499
995499
  Кот Н. Потрібно жити! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 27-28 : фото
995500
  Томенко М. Потрібно зупинити війну між політикою та журналістикою : Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] до укр. політиків, громад. діячів, представників ЗМІ // Голос України, 2003. – 3 червня


  З приводу ситуації зі свободою слова в Україні
995501
  Івшина Л. Потрібно повертати собі українську культуру в повному обсязі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 18


  У Донецькому національному університеті, який восени 2014 року перебазувався до Вінниці, обговорюють ініціативу щодо перейменування вишу.
995502
  Шевчук Ю. Потрібно робити ставку на інтелект на високі технології. Парламентська хроніка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 88). – С. 1-2


  Верховна Рада розглянула блок законопроектів з питань інтелектуальної власності.
995503
  Капраль М. Потрійна альтернатива: військова служба Дмитра Вишневецького у Польсько-Литовській, Московській державах та Османській Туреччині // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 301-309. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
995504
  Бовсунівська Т. Потрійна сакральна символізація у романі "Жінка в дзеркалі" Е.-Е. Шмітта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 115-126


  У статті йдеться про особливості сакралізації образу жінки в романі сучасного французького письменника Е.-Е. Шмітта, яка полягає у трикратному сюжетному та образному повторенні ідеї служіння, винятковості та обраності. Засобами паралелізму та ...
995505
  Король Д.О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
995506
  Левченко И.Н. Потрогай бомбу рукой / И.Н. Левченко. – Москва, 1968. – 239с.
995507
  Чаицкий В.П. Потрология древних гранитоидов и метаморфических пород области северо-западного погружения кристаллического ядра Большого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Чаицкий В.П.; Ростов н/Д гос. ун-т. – Краснодар, 1966. – 20л.
995508
  Видрашку Ф.К. Потру Гроза / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1976. – 304с.
995509
  Чайковская Анна Потрясатель сцены // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 116-124 : фото. – ISSN 1029-5828
995510
   Потсдам = Путеводитель по городу Потсдам. – Потсдам, 1967. – 64с.
995511
  Белецкий В.Н. Потсдам 1945 / В.Н. Белецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 342с.
995512
  Белецкий В.Н. Потсдам и современность. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1975. – 63с.
995513
  Гончар Б.М. Потсдамське побачення 1910 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 333-334. – ISBN 966-316-045-4
995514
  Хай Р.М. Поттер "Наказание охотника" / Хай Р.М. – Ленинград : Изд-во гос. эрмитажа, 1959. – 16 с. : илл. – На обл. автор не указан
995515
  Станіславська К.І. Поттеріана як феномен медіа-простору // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 113-120. – ISSN 2077-9542


  Поттеріана - фільми і книги про Гаррі Поттера.
995516
  Толмачов А. Потужна база із синтезу ідей до сполук // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 33/34). – С. 3 : фото


  ."...Науково-навчальний хіміко-біологічний центр КНУ імені Тараса Шевченка (Хімбіоцентр) створено у березні 2009 року шляхом реорганізації з Науково-виробничого хіміко-біологічного центру, який існував з 2002 року. Сьогодні це один із провідних ...
995517
  Жулинський М. Потужна енергія "творчого неспокою". Професорові Ростиславу Радишевському - 60 // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 7-13. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Про вченого у галузі полоністики, чл.-кореспондента НАН України (2009), д-ра філолог. наук, зав. каф. полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2000 р), проф. Р.П. Радишевського.
995518
   Потужна сила рідного слова. – Полтава : РІК, 2005. – 444с. – На тит. арк.: До 100-ліття виходу в світ перших українськомовних видань Східної України. – ISBN 966-8270-06-1
995519
  Білик О. Потужний вчений глибинної ерудиції, інтелігентності і моральної гідності. Штрихи до портрета члена-кореспондента НАНУ А.В. Анісімова / О. Білик, В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С.4-7. – ISSN 0868-8117


  Декан факульету кібернетики КНУТШ.
995520
   Потужний потенціал : [Конгрес "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті"] / прес-довідка МІОК "Львівська політехніка" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 44. – ISSN 0868-9644
995521
  Сидорчук М. Потужний поштовх розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 2


  Про міжнаодну конференцію, яа відбулася 14 травня з нагоди святкування 20-річчя Програми "Темпус-Україна@20", організована МОН України.
995522
  Рудько С. Потужний ресурс / С. Рудько, В. Сокол // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 6-7


  Про Восьмий міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті". Організатор: Компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Цьогоріч у роботі форуму взяли участь ...
995523
  Непорожний П.С. Потужні гідроелектростанції та їх роль в електрифікації Української РСР / П.С. Непорожний. – Київ, 1958. – 48с.
995524
  Таран Н.Ю. Потужність розвитку фотосинтетичного апарату та врожайність рослин озимої пшениці за дії бензиламінопурину та пероксиду водню / Н.Ю. Таран, В.О. Стороженко, Л.М. Бацманова; О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2014. – Т. 46, № 5 (271). – С. 413-419. – ISSN 2308-7099
995525
  Ільченко Н.В. Потурбуйтесь про заходи безпеки при використанні електрообігрівачів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 26-27
995526
  Саар А. Потуристскому маршруту Таллин-Клоога / А. Саар. – Таллин, 1966. – 128с.
995527
  Коган А.Б. Потусторонние "мессии" / А.Б. Коган, В.И. Табачников. – Днепропетровск, 1979. – 216с.
995528
  Гинзбург Л.В. Потусторонние встречи / Л.В. Гинзбург. – М., 1990. – 303с.
995529
  Шевченко А. Потяг "ЄДП" рушив, а Україна залишилася на платформі / А. Шевченко, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 12


  22 квітня - deadline подачі до Єврокомісії Дорожніх карт участі в Європейському дослідницькому просторі (ЄДП) від країн-членів та асоційованих країн. Україна не подала своєї Дорожньої карти. І це, фактично, означає відмову від виконання ст. 375 Угоди ...
995530
   Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці : Книга-ХХІ
Балканський експрес. – 2007. – 192 с.
995531
  Шляхова Валерія Потяг до Тибету : вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 110-118 : Фото
995532
  Птахів Семен Потяг за ціною літака. Тепер по Україні? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
995533
  Самойлов Юрий Потяг як альтернатива літакові? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 18-23 : фото. – ISSN 1998-8044
995534
  Птахів Семен Потяг як альтернатива літаку? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
995535
  Птахів Семен Потягом до Медики. А через кордон? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
995536
  Грабович Г. Потьомкінська евроінтеграція // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 8-12


  "Болонський процес:pro & contra для України".
995537
  Серебрякова А.А. Поукосные и пожнивные посевы смесей однолетних кормовых культур в предлесной и лесостепной зонах Северной Осетии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серебрякова А.А.; Сев.-Осет. с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1965. – 39л.
995538
  Чертов А.Г. Поуляризация физики учеными Московского университета (с середины XIX века до Октябрьской революции). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чертов А.Г.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1955. – 16л.
995539
  Кирюшкина В.В. Поуп, Гомер и английский романтизм: предчувствие новой эстетики в культуре Просвещения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
995540
   Поурочна програма для студентів спортивного навчального відділення з біатлону. – К., 1997. – 28с.
995541
   Поурочно-тематическое планирование занятий по физической культуре для 9-10 кл.. – М., 1968. – 52с.
995542
  Максаковский В.П. Поурочное планирование по курсу "Экономическая и социальная география мира" (Х класс) : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 68-69 : Фото. – ISSN 0016-7207
995543
   Поурочные методические разработки по фонетике. – Куйбышев, 1955. – 28с.
995544
  Пружина К.Ф. и др. Поурочные методразрвботки текстов по специальности для слушателей краткосрочных курсов / К.Ф. и др. Пружина. – Киев, 1977. – 34с.
995545
  Тимофеева Л.В. Поурочные планы по теме "Фонетика" / Л.В. Тимофеева. – Москва : Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 32 с.
995546
  Тимофеева Л.В. Поурочные планы по теме "Фонетика". 5 класс. / Л.В. Тимофеева. – М., 1956. – 32с.
995547
  Тюрина К.Ф. Поурочные разработки по русскому языку для 4 класса начальной школы / К.Ф. Тюрина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1956. – 140с.
995548
   Поурочные разработки по черчению. – М., 1956. – 351с.
995549
  Полянская С.К. Поурочный французско-русский словарь по биологии. Уч. пособие / С.К. Полянская. – М., 1972. – 42с.
995550
  Писаренко А.Я. Поурочный французско-русский словарь по химии. / А.Я. Писаренко. – М., 1972. – 40с.
995551
  Бугославский С.А. Поучение еп. Луки Жидяты по рукописям XV-XVII вв. / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. 1913, т. 18, кн. 2


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
995552
   Поучение святительское к новоставленному иерею. – Варшава. – с.
995553
   Поучения. – Фрунзе, 1980. – 208с.
995554
  Иоан Златоуст Поучения.... – 2-е. – М., 1912. – 410с.
995555
  Шадрин А.И. Поучительная история / А.И. Шадрин. – М., 1977. – 270с.
995556
   Поучительные истории о подишахе Акбаре и его советнике Бирбале. – М., 1976. – 156с.
995557
  Платон Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским и Свято-Троицкая Сергиевы Лавры священно-архимандритом проповеданные в разных местах. – Москва
17. – 1797. – 418с.
995558
  Платон Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским и Свято-Троицкая Сергиевы Лавры священно-архимандритом проповеданные в разных местах. – Москва
18. – 1798. – 414с.
995559
  Платон митрополит Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским, и Св.-Троицкия Сергиевы Лавры священно-архимандрита проповеданныя в разных местах. – Москва : В университетской типографии у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия
Т. 16. – 1797. – 387 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра, заставка
995560
  Трухнов Г.М. Поучительные уроки истории : Три советско-германских договора (1922-1926 гг.). / Г.М. Трухнов. – Минск, 1979. – 183с.
995561
  Примаков Е.М. Поучительный урок / Е.М. Примаков, Р.А. Арутюнов. – М, 1957. – 56с.
995562
  Платон митрополит Поучительныя слова святейшаго правительствующаго синода преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским, и Св.-Троицкия Сергиевы Лавры св.-архимандритом проповеданныя. – Москва : В Московской типографии
Т. 14. – 1792. – 650 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка
995563
  Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні : фінанси підприємств / Ю.О. Долгоруков, Н.І. Редіна, О.М. Кужман // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 129-138. – Бібліогр.: 6 назв
995564
  Гурьева Л.С. Пофессионал и специлист: руководитель современных организационных условиях / Л.С. Гурьева. – Томск, 1989. – 130с.
995565
  Барышников Владимир Тимофеевич Пофсоюзные организации Азербайджана в борьбе за повышение культурно-технического уровня рабочих (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Барышников Владимир Тимофеевич; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1974. – 26л.
995566
  Біков Д. Похвала авантюристу : 285 лет тому назад 2 апреля 1725 года, родился Казанова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 34-37. – ISSN 0234-1670
995567
  Эразм Роттердамский Похвала глупости : Сатира Эразма Роттердамского / предисл. и пер. (с лат.) А. Кирпичникова, проф. Харьк. ун-та. – Юрьев : Тип. С. Орлова, 1884. – [2], XXXII, 5-126 с.
995568
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский ; Пер. с предисл., введ. и примеч. П.Н. Ардашева, проф. Юрьев. ун-та. – 2-е изд., испр. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1903. – 165 с.
995569
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – М, 1958. – 291с.
995570
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – Москва : Художественная литература, 1960. – 167с.
995571
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – Москва, 1983. – 239с.
995572
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – М, 1991. – 464с.
995573
  Еразм Роттердамський Похвала глупоті / Еразм Роттердамський. – Київ : Дніпро, 1981. – 165 с.
995574
  Еразм Роттердамський Похвала глупоті, або похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським. Домашні бесіди / Еразм Роттердамський. – Київ : Основи, 1993. – 319с. – ISBN 5-7707-3315-2
995575
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев. – Москва, 1988. – 350 с.
995576
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1989. – 381 с.
995577
  Захаров Похвала Екатерине Великой. – Спб., 1802. – 125с.
995578
  Ющук І. Похвала звертанню // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263


  Найбільша духовна потреба й розкіш для людини - спілкування.
995579
  Майданська С.В. Похвала землі / С.В. Майданська. – К, 1981. – 64с.
995580
  Сагач Г. Похвала істинному красномовству - риториці любові
995581
  Сагач Галина Похвала Істинному Красномовству - риториці любові
995582
   Похвала книге : мысли и высказывания / составитель М.Я. Телепин ; [худож. Вл. Медведев]. – Москва : Книга, 1978. – 254 с. – Миниатюрное издание
995583
  Поляк Мартин Похвала Мартина Поляка Юркові Прохаську з нагоди вручення премії імені Фридриха Гундольфа 16 травня 2008 року у Львові // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 29-30
995584
  Динеков П. Похвала на старата българска литература / П. Динеков. – София, 1979. – 496с.
995585
  Колосов М.М. Похвала недругу / М.М. Колосов. – М., 1986. – 223с.
995586
  Карамян М. Похвала осени / М. Карамян. – Тбилиси, 1965. – 96с.
995587
  Иваниченко Ю.Я. Похвала Разуму / Ю.Я. Иваниченко. – К., 1990. – 124с.
995588
  Балашов Д.М. Похвала Сергию / Д.М. Балашов. – Москва, 1993. – 95с.
995589
  Лебанидзе Г.И. Похвала скромности / Г.И. Лебанидзе. – Тбилиси, 1977. – 116с.
995590
  Камінський І. Похвала сміхові / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 40. – ISSN 0320-8370
995591
  Гумбрехт Г.У. Похвала спортивній красі = In praise of athletic beauty / Ганс Ульрих Гумбрехт ; [пер. з англ. М. Бистрицька ; наук. ред. О. Панич ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 214, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Словн. спорт. термінів: с. 211-214. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-283-6
995592
  Рубакин А.Н. Похвала старости / А.Н. Рубакин. – М., 1966. – 268с.
995593
  Земцова Юлия Похвала страху : Психология / Земцова Юлия, Рудаков Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 124-133 : Фото. – ISSN 1029-5828
995594
  Фоняков И.О. Похвала точности / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1977. – 224с.
995595
  Лободовський Ю. Похвала Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
995596
  Шелов-Коведяев Похвала учителю // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.227-230. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов.
995597
  Жукова А.С. Похвала человечку. Учите детей рисовать. / А.С. Жукова. – М., 1971. – 78с.
995598
  Принада Н. Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 35-41. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
995599
  Воеводин Е.В. Похвали день вечером / Е.В. Воеводин. – Москва, 1976. – 336с.
995600
  Сагач Г.М. Похвальне красномовство : Практичний посібник / МОУ; Ін-т змісту і методів навчання; Г.М. Сагач. – Київ : ІЗМН, 1996. – 156с. – ISBN 5-7463-9328-0
995601
  Слабошпицький М. Похвальне слово Євгенові Товстусі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 105-106. – ISSN 0208-0710
995602
  Сисин Ф. Похвальне слово Ігореві Шевченку // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 44


  Ігор Шевченко — американський науковець українського походження. Візантиніст і палеославіст, професор класичної філології Гарвардського університету. 1999 — наукова премія Міжнародної фундації О. і Т. Антоновичів за дослідження "Україна між Сходом і ...
995603
  Міленіна М. Похвальний текст: моделі і рівні аналізу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 410-415


  Статтю присвячено системному підходу в аналізі поховального тексту як знакової системи. Розглянуто існуючі моделі до вивчення поховального тексту і специфіку кореляції танатології та літератури. The article is devoted to systematic approach of ...
995604
  Эразм Роттердамский Похвальное слово глупости / Эразм Роттердамский. – Москва; Ленинград, 1931. – 239с.
995605
   Похвальное слово графу Федору Евстафиевичу Ангельту,. – С.Пб., 1794. – 24с.
995606
  Зубчанинов Г.Ю. Похвальное слово императору Петру Великому отцу Отечества, мудрому преобразователю России / Сочиненное гатчинским первой гильдии купцом Григорьем Зубчаниновым 1811 года // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 155 с.
995607
  Юштін К.Е. Похибка вимірювання об"єктів з фазовою анізотропією динамічним Мюллер-поляриметром з модуляцією фазового зсуву / К.Е. Юштін, О.П. Толочин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В представленій роботі проведено оптимізацію параметрів динамічного Мюплер-поляриметра з модуляцією фазового зсуву одночасно в зондуючому та приймальному каналах для аналітичного розрахунку похибки вимірювання кожного елементу матриці Мюллера ...
995608
  Масюк С.В. Похибки берксонівського типу в дозах опромінення та їх вплив на оцінку радіаційних ризиків / С.В. Масюк, С.В. Шкляр, О.Г. Кукуш // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 119-126. – ISSN 2304-8336


  В роботі за допомогою імітаційного стохастичного моделювання досліджено вплив похибок Берксона в дозах опромінення щитоподібної залози на оцінку ризиків радіоіндукованих стохастичних ефектів. Показано, що наявність похибок у дозах призводить до ...
995609
  Колосов В.І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Колосов В.І.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
995610
  Гавриленко О. Похибки й девіації соціально-рецептивної інформації у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 197-201


  У статті досліджуються помилки у ЗМІ і причини їхнього виникнення, роль редактора у виправленні помилок, перешкоди у сприйнятті тексту, проблеми верстки і формування інформаційного повідомлення. Також виокремлюються так звані усвідомлювані приховані ...
995611
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в 3 ч. / Луи Буссенар ; [пер. с фр. В. Финка]. – Москва : Государственное издательство Детской литературы, 1957. – 519 с. : іл. – (Библиотека приключений ; Т.9)
995612
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Баку, 1958. – 519с.
995613
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1958. – 472с.
995614
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Кишинев, 1982. – 286с.
995615
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
995616
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1982. – 382с.
995617
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382 с.
995618
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
995619
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1982. – 384с.
995620
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 383с.
995621
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1983. – 382с.
995622
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Стройиздат, 1985. – 479с.
995623
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ашхабад, 1987. – 415с.
995624
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Сыктывкар, 1990. – 412с.
995625
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Калининград, 1992. – 448с.
995626
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – М., 1992. – 461с.
995627
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Республика, 1992. – 382с.
995628
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Киев : Глобус, 1993. – 271с.
995629
  Жуков Борис Похитители геномов : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 110-115 : Фото
995630
  Толкунов А.Л. Похитители разума / А.Л. Толкунов. – М., 1980. – 96с.
995631
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1981. – 239с.
995632
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1982
995633
  Воронов Н.П. Похитители солнца / Н.П. Воронов. – Москва, 1990. – 478с.
995634
  Савченко В.И. Похитители сутей / В.И. Савченко. – Москва, 1988. – 372 с.
995635
  Савченко В.И. Похитители сутей: фантаст. повести. / В.И. Савченко. – К., 1989. – 372с.
995636
  Холланд Дженнифер Похититель генов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 35 : Фото
995637
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1966. – 312с.
995638
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1981. – 439с.
995639
  Томас П. Похититель сердец. / П. Томас. – Смоленск, 1994. – 464с.
995640
  Лорд Э. Похиценные годы / Э. Лорд. – М, 1995. – 352с.
995641
  Харэль И. Похичение палача : Записки разведчиков / И. Харэль. – Киев : Данком, 1992. – 226с.
995642
  Урнов Д.М. Похищение белого коня, или Следы ведут дальше / Д.М. Урнов. – М., 1983. – 192с.
995643
  Твен М. Похищение белого слона / М. Твен. – Москва, 1944. – 64с.
995644
   Похищение быка в Куальнге. – М., 1985. – 495с.
995645
  Жукровський В. Похищение в Тютюрлистане / В. Жукровський. – Л., 1956. – 184с.
995646
  Федин К. Похищение Европы / К. Федин. – Москва, 1934. – 99с.
995647
  Федин К.А. Похищение Европы / К.А. Федин. – М, 1987. – 581с.
995648
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1934. – 248с.
995649
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 115с.
995650
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 295с.
995651
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – М, 1979. – 574с.
995652
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – Куйбышев, 1989. – 591с.
995653
  Нитобург Э.Л. Похищение жемчужины. / Э.Л. Нитобург. – М., 1968. – 232с.
995654
  Стрелкова И.И. Похищение из провинциального музея / И.И. Стрелкова. – М., 1980. – 271с.
995655
   Похищение лотосов. – М., 1972. – 128с.
995656
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1935. – 883с.
995657
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1989. – 579с.
995658
  Цугулиева Е.А. Похищение Мадины / Е.А. Цугулиева. – Грозный, 1962. – 111с.
995659
   Похищение на тысяче островово. – СП, 1991. – 256с.
995660
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1961. – 502с.
995661
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1-2. – 1962. – 840с.
995662
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины
Кн. 1, 2. – 1986. – 819с.
995663
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Радянська школа. – ISBN 5-330-00757-7
Кн. 1, 2. – 1990. – 573с.
995664
  Серебрякова Г.И. Похищение огня. : роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1961. – 485с.
995665
  Кристи А. Похищение премьера / А. Кристи. – М, 1990. – 220с.
995666
  Котов А.А. Похищение Прозерпины. / А.А. Котов. – М, 1961. – 160с.
995667
  Шрайер В. Похищение свободы : Повести / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1989. – 400с.
995668
  Буланцев С.Ф. Похищение Танцующего Шивы / С.Ф. Буланцев. – Москва, 1990. – 126,2с.
995669
  Аваков Р.М. Похищение умов / Р.М. Аваков, В. Гаврилюк ; АН СССР, Науч. совет по комплексной проблеме "Рабочий класс и массовые общедемократ. движения в капиталист. странах в условиях соврем. науч.-техн. революции", Ин-т междунар. раб. движения. – Москва : Наука, 1970. – 164 с.
995670
  Булычев Кир Похищение чародея / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 624с.
995671
  Булычев Кир Похищение чародея. / Булычев Кир. – М., 1987. – 124с.
995672
  Уэлс Г.Д. Похищенная бацилла / Г.Д. Уэлс, 1946. – 64 с.
995673
  Башаев М. Похищенная девушка : повесть / М. Башаев; пер. с лакск. А.Поповского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 198 с.
995674
  Водолазкин Е. Похищенная Европа // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-76. – ISSN 1812-1896


  Незалежність Косово
995675
  Атабаев М. Похищенная смерть : стихи и поэма / М. Атабаев; пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1968. – 32 с. : ил.
995676
  Лу П. Похищенная улыбка // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.180-191. – ISSN 1560-4233


  История похищения в 1911 году из парижского музея Лувр "Джоконды (Мона Лиза)" Леонардо да Винчи
995677
   Похищенное письмо. – М., 1990. – 686с.
995678
  По Э.А. Похищенное письмо: Рассказы. / Э.А. По. – Тула, 1989. – 222с.
995679
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; авториз. пер. с бурят. Н.Рыбко. – Москва : Советский писатель
1. – 1959. – 403 с.
995680
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
1-2. – 1960. – С. 408-424
995681
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
1. – 1967. – 368 с.
995682
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – 2-е. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
2. – 1967. – 407 с.
995683
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман-трилогия / Д. Батожабай; пер. с бурят Н.Рыбако. – Москва : Современник, 1973. – 598 с.
995684
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман-трилогия / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 560 с.
995685
  Батожабай Д. Похищенное счастьу : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – 1-е. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
3. – 1967. – 399 с.
995686
  Горбовский А.А. Похищенные умы / А.А. Горбовский. – М, 1969. – 61с.
995687
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Москва ; Ленинград, 1947. – 488 с.
995688
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1966. – 495с.
995689
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1984. – 201с.
995690
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1987. – 510с.
995691
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 207с.
995692
  Омонье С. Похищенный автобус / С. Омонье. – Москва, 1972. – 86с.
995693
  Стивенсон Р.Л. Похищенный. Катриона / Роберт Луис Стивенсон. – Москва : Правда, 1986. – 477 с. – (Мир приключений)
995694
  Том А. Похід "Красіна" / А. Том; Пер. Ольга Василенкова. – Харків : Держвидав України, 1930. – 175с.
995695
  Пінчук Я. Похід армії Карла XII на Слобідську Україну: відображення події в щоденнику шведського фенріка Роберта Петре // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 117-127
995696
   Похід бережливих. – К., 1983. – 72с.
995697
  Гурбик А. Похід військ Раднотської коаліції на Варшаву та повернення в Україну (1657 рік) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 281-307
995698
  Кулик І. Похід Денікіна і його розгром. / І. Кулик. – К., 1940. – 56с.
995699
  Журба Г. Похід життя : [збіpка] / Галина Журба. – Київ : Сяйво, 1919. – 150 с. – (Видавництво "Сяйво" ; [№ 18, pік вид-ва 2, pічник № 2])


  Зміст: Hад скибою; Смеpк; Жуpавлі; В ясний день; Солов"ї; Чеpешні; Свято; Коняка; Гістеpія; Похід життя; Пісня на одній стpуні.
995700
  Мороз В.Н. Похід за культуру / В.Н. Мороз, М.А. Карпов. – К., 1960. – 53с.
995701
  Донцов Д. Похід Карла 12 на Україну : the campaign of Charles 12 (of Sweden) in Ukraine / Д. Донцов. – 4-е вид. – Лондон : Вид-во Союзу Українців у В. Брітанії, 1955. – 40 с., [ 1 ] арк. портр.
995702
  Рибак Н. Похід колон : Книга поезій / Н. Рибак. – Полтава : Рух, 1933. – 67с.
995703
  Столярчук І. Похід Матіос до Януковича є доказом нашого пострадянського стану // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С. 38-40


  Про найпомітніші події 2011 року в українській літературі розповідає Віктор Неборак
995704
  Зубалій М.Д. Похід місцями слави радянського народу / М.Д. Зубалій. – К, 1980. – 80с.
995705
  Корінець С. Похід Пилипа Орлика 1711 року на Правобережну Україну // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 58-63
995706
  Половинчак Ю.А. Похід проти українства на межі  XIX - XX ст.: газета „Киевлянин" про український театр // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 123-128
995707
  Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 129-138. – ISBN 978-966-2276-63-3
995708
  Сорока В Ю. Похід Сагайдачного на Москву. 1618 / Ю.В. Сорока ; [худож.-оформлювач: І.М. Алексеєва]. – Харків : Факт, 2016. – 119, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-637-813-5
995709
  Процик П. Похід у забуття // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 22-25


  До 90-річчя листопадового 1921 року рейду Повстанської Армії УНР в Україну.
995710
  Ковпак С.А. Похід у Карпати / С.А. Ковпак. – Київ-Харків, 1944. – 23с.
995711
  П"янков Є.О. Похід умільців / Є.О. П"янков. – Дніпропетровськ, 1970. – 74с.
995712
  Корбут Анна Похід. Грузія моєї мрії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 54-59 : фото
995713
  Рижов Ю.М. Похідна / Ю.М. Рижов. – Київ, 1969. – 33с.
995714
  Рижов Ю.М. Похідна та її застосування / Ю.М. Рижов. – К, 1977. – 34с.
995715
  Лященко М.Я. Похідна та її застосування / М.Я. Лященко. – К., 1985. – 153с.
995716
  Штим Т. Похідний позов в акціонерних товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7069-14-9
995717
  Челебій-Кравченко Похідний позов в Україні: вимоги до суб"єкта подання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 435-436
995718
  Набережнєва Т.Є. Похідний фразеологізм у його типологічних та генетичних зв"язках // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 302-306
995719
  Попов Ю. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 55-65
995720
   Похідні [...]-діамінопіримідинів для сорбційно-спектроскопічного визначення Pt(II) / І.М. Ковтуник, О.Б. Воловенко, О.А. Запорожець, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 152
995721
   Похідні 1 H-ізохромен-1-ону як аналітичні реагенти / Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147
995722
  Шапошник А.В. Похідні 3-2(2-піридил)-5-феніл-1,2,4-триазолу як перспективні реагенти для визначення Pd(II) / А.В. Шапошник, Б.В. Захарченко, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 32
995723
   Похідні 3-арилпропеніліден-1H-ізоіндол-3-аміну - нові ратіометричні флуоресцентні зонди / А.Я. Чемний, Р.П. Линник, А.І. Кисіль, О.А. Заполрожець, З.В. Войтенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 39
995724
   Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону / О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, З.В. Нагорна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1025-6415
995725
   Похідні 7-гідроксикумарину - нові флуоресцентні реагенти / Р.П. Линник, В.С. Москвіна, Ю.І. Шепелева, О.С. Юшкевич, О.А. Запорожець, В.П. Хиля // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 54-55
995726
  Петко Кирил Ігоревич Похідні аніліну з фторовмісними замісниками та модулятори калієвих каналів клітини на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Петко Кирил Ігоревич; НАН України. Ін-т органічної хімії. – К., 1998. – 16л.
995727
  Марків В.Я. Похідні від структурного типу AuCu[нижній індекс 3] в системах P3M-Mn-Ga (P3M=Dy, Ho, Er, Tm, Lu) / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методами рекурентного аналізу досліджені сплави складів P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3] (х=0…0,80) і P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3-х] (х=0…0,80), де Р3М - Dy, Ho, Er, Tm або Lu. Встановлено, що на ...
995728
  Щур Ю.І. Похідні групи ОУН-р та земельне питання (1941 рік) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 322-326. – ISBN 978-966-668-405-2
995729
  Ревегук В.Я. Похідні групи ОУН у Кременчуці (1941-1944) // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 350-357. – ISBN 978-966-428-305-9
995730
  Міненко П. Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії / П. Міненко, Р. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему та встановлено межі надійного обчислення похідних дискретно заданого поля. Розроблено відповідні методичні прийоми, теоретичні методи та практичні рекомендації, що поліпшують якість розв"язку обернених задач гравіметрії і ...
995731
  Черниш Т.О. Похідні з афективно-етичним значенням у гнізді післ. *pekti // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – ISBN 966-581-373-0
995732
  Білан Ю. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні / Ю. Білан, Я. Газда, Б. Годжішевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 331-340 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
995733
  Федорів М.І. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 288-293. – ISSN 2311-0821
995734
  Ханін В.А. Похідні імідазоліну як нові інлгібітори кислих водоемульсійних середовищ. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.14 / Ханін В.А.; Харків політ.ін-т. – Харків, 1993. – 22л.
995735
  Жигун Т. Похідні прикметники на -с"к-ий та -н-ий: структурні особливості інтерфіксів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 43-54. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізується консонантно-вокалічна структура інтерфіксів у прикметниках на -с"к-(ий) та -н-(ий), виявляються їхні типологічні особливості та межі варіативності
995736
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144 л. – Бібліогр.: л. 127-144
995737
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корольова Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
995738
  Комаровська А. Похідні утворення від чеських назв дерев і кущів: ботанічна кольористика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 219-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
995739
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти-онтологія моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
995740
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 183-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
995741
  Вишняк І.Є. Похідні фінансові інструменти в стратегічних рішеннях компанії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 58-64. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
995742
  Васильченко З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 32-43. – ISSN 1605-2005
995743
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : теорія і практика / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 50-55 : Табл.
995744
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : слово практикам / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 8-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
995745
  Редькін О.С. Похідні фінансові інструменти в управлінні телекомунікаційною компанією : банківська справа / О.С. Редькін, Н.А. Хрущ, Н.В. Прудка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 113-121 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
995746
  Петришин Л. Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Економіка АПК ; № 21(1))
995747
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С.О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-307. – ISBN 978-966-483-687-3
995748
  Матевосян Г.И. Похмелье : повести и рассказы / Г.И. Матевосян; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Художественная литература, 1989. – 605 с.
995749
  Гандзюра П.П. Похмура осінь / П.П. Гандзюра. – Київ, 1962. – 423с.
995750
  Чорнолуцька Тетяна Похмурий майдан - 2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0130-5212
995751
  Міленіна М.М. Поховальна культура в типологізаційному осмисленні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 171-179


  У статті подано огляд спроб типологогізації поховальної семіосфери і моди- фікацій поховального тексту через етнологічний, лінгвістичний, археологічний, соціологічний дискурс. Розглянуто підходи до аналізу поховального тексту і реко- нструкції ...
995752
  Розинка Н.О. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 54-60. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасні поховальні обряди кримських татар. Необхідно підкреслити, що саме ці обряди збереглися найкраще. Мусульманська традиція мала великий вплив на обряди кримських татар.
995753
   Поховальний обряд давнього населення України. – К., 1991. – 187с.
995754
  Снитко І.О. Поховальний обряд населення хори Ольвії IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 25-34. – ISSN 0235-3490
995755
  Петречко О. Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поховальному обряду римлян та його еволюції у добу принципату. This article considers the Roman"s funeral rites and their evolution under the Principate.
995756
   Поховальні пам"ятки "міста Ярослава" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 28-41. – ISBN 978-966-8550-71-3
995757
  Тендітна Н. Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка) / Н. Тендітна, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 131-140. – ISSN 2411-6548
995758
  Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі "околичної" шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX - XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 241-264. – (Серія історична ; Вип. 44)
995759
  Фіцак І. Поховальні традиції жителів міст Прикарпаття в ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 89-93
995760
  Небесна З. Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 59-64
995761
  Вертієнко Г.В. Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
995762
  Чайковський Анатолій Похований біля Верховної Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
995763
  Коваленко О. Похований німецьким генералом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  З Олександра Бєляєва не вийшло священника, натомість він став батьком радянської науково-фантастичної літератури.
995764
  Воропай Л.І. Поховані голоценові грунти заплав Середнього Придністров"я та іх палеогеографічне значення / Л.І. Воропай, М.О. Куниця, В.І. Левицький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 103-112 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
995765
  Кокотюха А. Поховання Аделі : [оповідання] / Андрій Кокотюха // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 323-459 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
995766
  Вікторова П. Поховання вагітної жінки з розкопок церкви Різдва Богородиці Десятинної: палеопатологічні аспекти // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 2312-9697
995767
  Аксьонов Віктор Степанович Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії Р.Сіверський Донець (за матеріалами салтівских грунтових могильників). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Аксьонов Віктор Степанович; НАН Украіни. Ін-т археології. – К., 2000. – 20л.
995768
  Маярчак Сергій Петрович Поховання і розвиток поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено загальній характеристиці поховань й аналізу розвитку поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я за матеріалами досліджень на Хмельниччині.
995769
  Потильчак О.В. Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 53с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-43 та у підрядк. прим. – ISBN 966-660-169-3
995770
  Потильчак О. Поховання інтернованих японців на території України (1946-1949 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 122-134
995771
  Малеев Ю.М. Поховання культури кулястих амфор на Хмельниччині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 98-103. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье публикуются материалы исследования гробницы культуры шаровидных амфор близ с. Горбасив Летичевского района Хмельницкой области. Описываются конструкция гробницы, погребальный обряд, сопроводительный инвентарь.
995772
  Назаренко М.Й. Поховання на могилі : (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – Київ : Сварог, 2006. – 688 с. – (Серія "Неофіційно" / [упоряд. серії: В. Пузій, Р. Шевчук]). – ISBN 966-8970-06-3
995773
  Добросердова Л.О. Поховання останків І.Іскри та В.Кочубея в Києво-Печерській лаврі // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.76-77
995774
  Бартош Алла Поховання П.А. Столипіна у Києво-печерській Лаврі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-23 : фото
995775
  Зозуля Сергій Поховання представників родини Де ля Флізів в Україні: до проблеми локалізації // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-8999-16-1
995776
  Шелехань О.В. Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – C. 15-28. – ISSN 2227-4952
995777
  Капсамун І. Поховати - не значить забути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 березня (№ 50). – С. 4-5


  У Києві попрощалися з журналістом Георгієм Гонгадзе...зі сторони жертви і зі сторони "замовників".
995778
  Пришелец А.И. Поход / А.И. Пришелец. – М., 1942. – 40с.
995779
  Городской Я.З. Поход / Я.З. Городской. – Львов, 1948. – 130с.
995780
  Шмидт А. Поход / А. Шмидт. – М., 1958. – 347с.
995781
   Поход "Малыгина". – Москва-Ленинград : Земля и фабрика, 1929. – 199с.
995782
  Гайдар Т.А. Поход "Невы" вокруг Европы / Т.А. Гайдар. – М., 1955. – 47с.
995783
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1951. – 80с.
995784
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1955. – 63с.
995785
  Шнейдеров В.А. Поход "Сибирякова" / В.А. Шнейдеров. – М., 1933. – 208с.
995786
  Канторович Л.В. Поход "Сибирякова" / Л.В. Канторович. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. – 16 с. : ил.
995787
  Громов Б. Поход "Сибирякова" / Б. Громов. – Москва : Советская литература, 1934. – 256 с.
995788
   Поход "Челюскина". – Москва
1. – 1934. – 471с.
995789
   Поход "Челюскина". – Москва
2. – 1934. – 472с.
995790
  Громов Б. Поход "Челюскина" / Б. Громов. – Москва : Художня література, 1935. – 67 с. – (Роман-газета ; 7)
995791
  Ужанков А.Н. Поход 1185 г. Игоря Святославича на половцев в контексте Священного Писания и древнерусского предания // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 64-71. – ISSN 2071-9574
995792
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – М.-Л., 1962. – 384с.
995793
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – Москва, 1993. – 272с.
995794
  Успенский В.Д. Поход без привала. / В.Д. Успенский. – М, 1977. – 398с.
995795
  Рубан В. Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву : с подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и именным списком бывших при том: Сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Издал в свет Василий Рубан. – В Санктпетербурге : [Б. и.], 1773. – 226 с. – На корешке: Поход боярина Шеина


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тиснн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
995796
  Шопов А. Поход в завтрашний день / А. Шопов. – София, 1977. – 223с.
995797
  Ковпак С.А. Поход в Карпаты / С.А. Ковпак. – М., 1944. – 24с.
995798
  Сегюр Поход в Москву в1812 году. / Сегюр, граф. де. – М, 1911. – 223с.
995799
  Травен Б. Поход в Страну Каоба / Б. Травен. – М, 1959. – 255с.
995800
  Гейсман П.А. Поход Вел. Кн. Димитрия Иоаннвича Донского от Москві к Дону и сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. : Сообщ. ... в собр. чл. Киев. отд. Рус. воен.-ист. о-ва 7 февр. 1911 г.] / П.А. Гейсман, засл. проф. Николаев. воен. акад. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Русского воен.-ист. об-ва ; [Тип. окр. штаба], 1913. – [2], 32 с., 1 л. ил. + 1 л. карт. в конверте. – Библиогр.: "Важнейшие источники и пособия" (с. 32)


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
995801
  Оливье Ж. Поход викингов / Ж. Оливье. – Москва, 1963. – 191с.
995802
  Хапаев Вадим Поход Владимира на Корсунь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 102-104. – ISSN 0235-7089
995803
  Тухачевский М.Н. Поход за Вислу / М.Н. Тухачевский. – М., 1992. – 317с.
995804
  Мальцев О.М. Поход за Дунай. / О.М. Мальцев. – Баку, 1960. – 420с.
995805
  Солодовников И.В. Поход за культуру производства / И.В. Солодовников. – М., 1969. – 96с.
995806
  Алдан-Семенов Поход за последним "тигром" : об И.Я. Строде и С.С. Вострецове / Алдан-Семенов. – Москва : Политиздат, 1975. – 112 с. – (Герои Советской Родины)
995807
  Соловьев В.М. Поход за утраченной волей / В.М. Соловьев. – М., 1990. – 63с.
995808
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А. И. Деникин ; Под ред. П. Е. Щеголева ; Обложка: Л. С. Х[ижинский]. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; [Л. : Тип. им. Н. Бухарина], 1928. – 107 с.
995809
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А.И. Деникин. – М., 1990. – 101-169с.
995810
  Мишин Д.Е. Поход императора Юлиана Отступника на Персию (363 г.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 0869-1908
995811
  Письменный А. Поход к Босфору : повесть / А. Письменный. – Москва, 1946. – 128 с.
995812
  Лихарев Б.М. Поход к фиордам. / Б.М. Лихарев. – Л., 1947. – 67с.
995813
  Баталов Э.Я. Поход Маркузе против марксизма. / Э.Я. Баталов. – М., 1970. – 140с.
995814
  Деникин А.И. Поход на Москву : ("Очерки русской смуты") / Ген. А.И. Деникин ; Ред. П.Е. Щеголева ; Предисл. Л. Китаева. – Москва : Федерация ; [Артель писателей "Круг"], 1928. – 316 с.
995815
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1989. – 287с.
995816
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – К., 1990. – 287с.
995817
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1991. – 302с.
995818
  Меркулов А.Г. Поход на рубеж земли / А.Г. Меркулов. – М., 1966. – 251с.
995819
  Дерр Г. Поход на Сталинград / Г. Дерр. – М, 1957. – 140с.
995820
  Голицын П. Поход на Хиву // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 14-29. – ISSN 1681-9012


  Історія Середньої Азії
995821
  Анисимов С.С. Поход на Эльбрус / С.С. Анисимов. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 69с. – (Библиотека по географии для средней школы)
995822
  Папен Филипп Поход на юг : Вьетнам. Поход на юг. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
995823
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Свердловск, 1966. – 186с.
995824
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Пермь, 1973. – 201с.
995825
  Де-Ла-Флиз Доминик Поход Наполеона в Россию в 1812 году / Де-Ла-Флиз. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1912. – 145 с., 7 л. ил. – (1812 год. Мемуары современников и очевидцев)
995826
   Поход Наполеона в Россию и бегство его из оной. С всеми важнейш. историч. происшествиями, и достопамятнейш. переменами, случившимися к славе России, знаменитых ее полководцев и храбрых воинов. – Москва, 1813. – 91с.
995827
  Орлов С.С. Поход продолжается / С.С. Орлов. – Л., 1948. – 102с.
995828
  Майоров А.В. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в Польшу? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 36-48. – ISSN 0042-8779
995829
  Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси / С.В. Цветков ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : БЛИЦ, 2010. – 250, [1] с. : ил. – Имен. и геогр. указатели: с. 238-249. - Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 224-228 и в примеч. в конце гл. – (Кельты и Славяне). – ISBN 978-5-86789-409-2
995830
  Пайчадзе Г.Г. Поход русских войск на побережье Каспийского моря 1722-1723 гг. и Грузия. : Автореф... канд. ист.наук: / Пайчадзе Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
995831
   Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. – М., 1964. – 540с.
995832
  Обрадович С. Поход. / С. Обрадович. – М.-Л., 1928. – 136с.
995833
  Меженський В. Походження Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція на Південному сході України та перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Інтродукований в умовах Південного Сходу України *Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. Становить інтерес для декоративного садівництва. Вперше визначено біохімічний склад його плодів. Запропоновано пояснення морфологічних відмінностей трьох існуючих ...
995834
   Походження англійської мови в контексті історії британської культури / М.А. Болобан [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. – Київ ; Умань : Жовтий, 2010. – 85, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-525-033-4
995835
  Корашевський А. Походження багатства та причини злиднів // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 9-11


  Книжки Вів"єн Форестер і Матта Рідлі.
995836
  Дарвін Ч. Походження видів / Ч. Дарвін; Переклад з російської. – Київ; Харків, 1949. – 444 с.
995837
  Дарвін Ч. Походження видів через природний добір або збереження описаних порід у боротьбі за життя. / Ч. Дарвін, 1936. – 674с.
995838
  Рубель Вадим Анатолійович Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е.-14 ст. н.е.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук:07.00.02 / Рубель В.А.; НАНУ; Інститут сходознавства ім. А. Кримськьго. – Київ, 1999. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
995839
  Киселевич Л.С. Походження Всесвіту // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 7
995840
  Вовк І.Ф. Походження гідросфери Землі / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
995841
  Обручев В.О. Походження гір і материків. / В.О. Обручев. – К., 1950. – 31с.
995842
  Зубко А. Походження давньоруської гривні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується походження гривні - головної одиниці вагової і грошової системи Київської Русі. На підставі вивчення археологічних джерел характеризуються основні типи гривні. Вивчається система контролю мір ваги в Київській Русі. The article ...
995843
  Войтович Л. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 13-44. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
995844
  Чернецький Є. Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольських герба Дембно) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 326-342


  У статті аналізується генеалогія дрібношляхетського роду Добровольських герба Дембно. На цьому прикладі відслідковується переселення у XVIII ст. волинської шляхти на терени майбутнього Радомишльського повіту Київської губернії, зокрема, до ...
995845
  Момрик А. Походження етнонімів козаки та черкаси в історіографічних джерелах XVI - XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 154-158. – ISBN 966-95758-1-8
995846
  Поляков І.М. Походження життя. / І.М. Поляков. – К.., 1936. – 127с.
995847
  Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика жіночих імен, які використовувалися в князівській династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Жіночі імена в князівській династії досліджуються в контексті традицій родової антропонімії, а також у взаємозв"язку з процесом ...
995848
  Родіонов С.П. Походження залізної руди та способи її обробки / С.П. Родіонов. – Київ, 1947. – 31с.
995849
  Левін Б.Ю. Походження Землі і планет : стенограма лекції / Б.Ю. Левін. – Київ : Знання, 1951. – 24 с.
995850
  Криводубський В.Н. Походження і генерація магнітних полів небесних тіл // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 20-30. – ISSN 1607-2855
995851
  Живачівський А. Походження і закріплення військово-ленної тимарної системи в Османській державі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 72-77. – ISSN 1728-9343
995852
  Ковальов С.І. Походження і класова суть християнства / С.І. Ковальов. – К, 1953. – 32с.
995853
  Гагарін О.П. Походження і класова суть християнства / О.П. Гагарін. – Київ, 1954. – 24с.
995854
   Походження і реакційна сутність релігійних вірувань. – К., 1959. – 23с.
995855
  Антоненко В.Г. Походження і реакційна суть релігії / В.Г. Антоненко. – Київ, 1958. – 36с.
995856
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – К, 1951. – 48с.
995857
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – Київ, 1964. – 76с.
995858
  Русанівський В.М. Походження і розвиток східнослов"янських мов. / В.М. Русанівський. – К., 1980. – 64с.
995859
  Маркевич О.П. Походження і розвиток тваринного світу. / О.П. Маркевич. – К., 1954. – 200с.
995860
   Походження і сутність релігійної обрядовості. – Чернівці, 1965. – 24с.
995861
  Юрченко В. Походження і традиції святкування дня Семена на київських базарах // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7399-06-2
995862
  Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 4-16


  26 лют. 2013 р. у межах проєкту Ірини Фаріон "Від книги до мети" відбулася презентація унікальної монографії проф. Михайла Худаша "Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств". "Він створив ...
995863
  Боровський Я.Є. Походження Києва : історіографічний нарис / Я.Є. Боровський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 152 с.
995864
  Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ-ХІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика особових імен, які використовували князівські династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Традиції князівської родинної антропонімії досліджуються у взаємозв"язку з процесом історичного, соціального і культурного розвитку ...
995865
  Настюк Походження князівської влади у східних слов"ян / Настюк, АА // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 157-164. – ISSN 1563-3349
995866
  ТОпачевський Походження кон"югат і типи статевого процесу у них. / ТОпачевський. – 32-35с.
995867
  Береговий П.М. Походження культурних рослин / П.М. Береговий. – Київ, 1958. – 24с.
995868
  Білоніжка П. Походження лангбейніту в покладах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 126-133. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
995869
  Плісецький М.С. Походження людини / М.С. Плісецький. – Львів, 1945. – 20с.
995870
  Плисецький М.С. Походження людини / М.С. Плисецький. – К., 1946. – 27с.
995871
  Мазурмович Б.М. Походження людини / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
995872
  Третьяков Д.К. Походження людини / Д.К. Третьяков. – К., 1946. – 23с.
995873
  Підоплічко І.Г. Походження людини / І.Г. Підоплічко. – Київ, 1954. – 56с.
995874
  Сусла І. Походження людини за П. Тейяром де Шарденом // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 42-46
995875
  Бречак І.М. Походження людини: міфи і факти / І.М. Бречак. – К, 1985. – 49с.
995876
  Безуглий А.М. Походження матеpикiв i океанiв. / А.М. Безуглий; Комітет в справах культурно-освітних установ при раді міністрів УРСР. – Київ : АH УРСР, 1951. – 16,/4/с.
995877
  Калашников В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.107-113. – ISSN 1561-4999
995878
  Роптанов І.І. Походження мови в контексті української історії : (Реферативне викладення) / Ігор Роптанов. – Вінниця : Зодчий, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7993-10-8
995879
  Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів, 1990. – 141с.
995880
  Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 142 с.
995881
  Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
995882
  Писаренко Діана Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
995883
   Походження назви "Україна" // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 112-116. – ISBN 978-966-00-1476-3
995884
  Скляренко В.Г. Походження назви варяг // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 0027-2833
995885
  Чорний О.В. Походження назви Єлисаветград // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 112-119. – ISBN 978-966-927-169-3
995886
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
995887
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь. 4 // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
995888
  Склярено В.Г. Походження назви Русь. 6 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-25. – ISSN 0027-2833
995889
  Карпенко Ю.О. Походження назви Україна - загальної і власної // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 81-89. – ISBN 966-02-0225-3
995890
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
995891
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
995892
  Лис С. Походження образу козака Мамая в українській міфології та народному мистецтві. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 238-242. – ISSN 2078-0850
995893
   Походження писемності у східних слов"ян // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 137-156. – ISBN 978-966-00-1476-3
995894
  Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації : (до витоків індоєвропейської прамови) / В.Г.Таранець; МО України; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перер. і доп. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 116с. – ISBN 966-549-269-1
995895
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 159 с.
995896
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – Х., 1925. – 124 с.
995897
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 176с.
995898
  Степанюк Ф. Походження роду Радзивілів та їхні зв"язки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 132-136
995899
  Машталер Г.А. Походження рослинного і тваринного світу. / Г.А. Машталер. – К., 1952. – 40с.
995900
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут історії. – Київ : Наукова думка, 1968. – 224с. : карт. – Бібліогр.: с.200-221
995901
  Пріцак О. Походження Русі = The origin of Rus" old Scandinavian Sagas and Old Scandinavia : Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія / Ред. кол.: О.Пріцак, О.Мишанич, Я.Ісаєвич, І.Шевченко; Авториз. переклад. В.Шовкун, П.Таращук, О.Галенко. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; Т. 3 ; Студії). – ISBN 966-513-215-6
Т. 2. – 2003. – 1304 с. – У виданні парал. тит. арк. англ. мовою
995902
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела / О. Пріцак. – Київ : Обереги. – ISBN 9665131001
Т. 1. – 1997. – 1080 с.
995903
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандінавські джерела (крім саг) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 17-20
995904
  Полак І.Ф. Походження світів / І.Ф. Полак. – Х, 1936. – 110с.
995905
  Лесів В. Походження світу в світлі фундаментальної і альтернативної науки : Дослідження з власної ініціативи / В. Лесів. – Новояворівськ, 2001. – 102 с.
995906
  Панов А.Н. Походження світу й життя на Землі. / А.Н. Панов. – Х., 1929. – 131с.
995907
  Проценко О. Походження свободи : (Осмислення витоків та розвитку концепції громадського сусппільства) / О. Проценко, В. Чепинога. – Київ : Смолоскип, 1996. – 142с. – ISBN 1-889240-13-3
995908
  Ганул А. Походження сербського полковника Івана Хорвата та його діяльність до переселення на територію України // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 447-449. – ISBN 978-966-171-893-6
995909
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1955. – 171с.
995910
  Носко О.А. Походження сленгу люнфардо та його адаптація в іспанській мові Аргентини


  Присвячено дослідженню в іспанській мові Аргентини специфічного сленгу - люнфардо, що є кримінальним жаргоном шахрайського світу. Основними об"єктами дослідження є походження, специфіка утворення та функціонування люнфардо в мові нижчих верств ...
995911
  Фурсова Л.І. Походження слів-запозичень у підмові економіки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.104-107. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
995912
  Халимоненко Г.І. Походження слів кеса, кисет, кишеня та карман // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 165-171. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Пропонуються етимології тюркських за походженням слів, пояснюється шлях входження їх в українську мову.
995913
  Халимоненко Г.І. Походження слів чембір та чимбурка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується етимологія тюркських за походженням слів "чембір", "чинбурка" та "чимбур". Широко використовується матеріал слов"янських та тюркських мов. Розглядаються шляхи та причини входження тюркізмів в українську мову.
995914
  Баран В.Д. Походження слов"ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 139с. – Бібліогр.: с.138-139. – ISBN 5-12-002110-7
995915
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 3-тє вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
995916
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
995917
  Брайчевський М. Походження слов"янської писємності / М. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 966-518-114-9
995918
  Халимоненко Г. Походження слова ЧУМАК
995919
  Залізняк Л. Походження східних слов"ян // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
995920
  Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 3-18. – ISSN 1028-5091
995921
  Проць Н.В. Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 22-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
995922
  Клименко Ю Походження та етапи розвитку предикативних прикметників в давній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У даній статті проаналізовано найбільш валідні гіпотези походження предикативних прикметників у залежності від їх семантики та типу відмінювання. Визначено найбільш продуктивні джерела поповнення мовленнєвої прикметникової лексики в давній японській ...
995923
  Гоман Ю.О. Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
995924
  Гоман Юрій Олексійович Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л. 168-188
995925
  Андрієєвський В.В. Походження та історичний розвиток теорії судового захисту. Різновиди судового порядку розгляду кримінальних справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-164
995926
  Ямпольский К.И. Походження та класова суть іудейських свят і обрядів. / К.И. Ямпольский. – К., 1961. – 48с.
995927
  Огар В.В. Походження та поширення деяких збагачених органічною речовиною нижньокам"яновугільних товщ Доно-Дніпровського прогину // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 37-38
995928
  Куліш І.В. Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
995929
  Сегеда Сергій Походження та рання етнічна історія слов"ян // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
995930
  Сегеда Сергій Походження та ранньоетнічна історія слов"ян // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена возникновению славянской культурно-языковой общности.
995931
  Войтанік І.В. Походження та розвиток займенників в англійській мові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 111-119.
995932
  Булаховський Л.А. Походження та розвиток мови / Л.А. Булаховський, 1925. – 100с.
995933
  Ковтун І.І. Походження та розвиток української судової термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 41-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
995934
  Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 17-23. – ISSN 1818-5754
995935
  Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок У Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються версії походження колегії весталок у Стародавньому Римі, зроблено наголос на реформаторській діяльності Нуми Помпілія. Крім того, розглянуті особливості соціального становища весталок як осіб з повною право- та дієздатністю, а ...
995936
  Петрук Я.В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 180-185. – ISSN 2076-1554
995937
  Дорошенко О.М. Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 105-107. – ISBN 966-2980-20-2
995938
  Гуйванюк М. Походження та структура української інтелігенції Покуття (кінець XIX - поч. XX ст.): просопографічний аналіз // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 61-67
995939
  Трубенко Л.Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-264. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Висвітлюються погляди О. Терлецького щодо походження й сутності держави та права, а також розкривається ідея єдиного українського народу.
995940
  Шилов Ю.О. Походження та сутність писанкарства // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 52-60. – ISBN 978-966-8999-84-0
995941
  Ямпольський К.Й. Походження та суть іудаізму. / К.Й. Ямпольський. – К., 1957. – 31с.
995942
  Шульга І.К. Походження тваринного світу / І.К. Шульга. – Київ, 1959. – 96с.
995943
  Жовта Н.М. Походження тексту народної казки: проблематика співвідношення лінгвістичних аспектів // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 28-37. – ISBN 978-2-919320-34-9
995944
  Халимоненко Г. Походження терміна "бунчук"


  На матеріалі тюркської лексики висвітлюється походження слова "бунчук". The word "bunchuk" on the base of turkish languages have been considered.
995945
  Буткевич В. Походження терміна "міжнародне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 3-73


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
995946
  Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – Київ : Наукова думка, 1991. – 266 с.
995947
  Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Київ : Фенікс, 1992. – 192 с.
995948
  Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк; Ін-т українознавства. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1996. – 80с.
995949
  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y - ДНК - генеалогії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 166-170
995950
  Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича
995951
  Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
995952
  Поставний В.В. Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 401-409. – ISSN 2312-5993


  Дискусія Максимович - Погодін увійшла в історію мовознавчої науки як перша полеміка між двома підходами - українським та великоруським - до вивчення української історії та походження й розвиток української мови.
995953
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи і правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко]. – Київ : Академія, 2001. – 148, [4] с. – Бібліогр.: с. 125-133 та в підрядк. прим. – (Платону це б сподобалось...). – ISBN 966-580-082-5
995954
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи та правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид., доп. – Київ : Арістей, 2004. – 180 с. – ISBN 966-8458-43-5


  Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусії та Європейської Росії, про походження слов"ян
995955
  Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Леонід Залізняк. – Київ : Темпора, 2008. – 104с. : іл. – (Likbez - Абетка). – ISBN 978-966-8201-36-3
995956
  Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
995957
  Іншакова І.О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов"янській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 39-46. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається походження форманта -ота (-ета), досліджується розвиток його функцій у праслов’янській мові, проаналізовані похідні, що мотивуються різними частинами мови.
995958
  Вілкул Т.Л. Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 144-176. – ISSN 0130-5247
995959
  Супрун А.Д. Походження явища дуальності динаміки у квазічастинок екситонного типу / А.Д. Супрун, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 554-565. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з"ясовані головні причини походження дуальності властивостей у квазічастинок екситонного типу. Показано, що вона пов"язана з нетотожністю хвильового та механічного імпульсів. Співвідношення між ними складніше, ніж співвідношення де-Бройля. ...
995960
  Хаврук Я. Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов"янських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 125-130
995961
  Бабич О.І. Походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 138-144


  Досліджується походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби. The origin, education level and situation of the Kyiv Pechersk scholars (high-educated persons) during the pre-Mongolian period are ...
995962
  Лебедєва Н. Походження, розвиток та сучасний склад театральної термінологічної системи англійської мови / Н. Лебедєва, В. Костюк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 42-45
995963
   Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
995964
  Прушківська Емілія Василівна Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Прушківська Емілія Василівна, Переверзєва Анна Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
995965
  Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
995966
  Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
995967
   Походи і екскурсії з учнями. – Київ, 1964. – 159с.
995968
  Міндлін Е.Л. Походи криголама "Красин" / Е.Л. Міндлін. – Харків-Одеса, 1937. – 188с.
995969
  Плахонін А. Походи Святослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 97-102. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
995970
  Чеботарев М. Походная строгость. / М. Чеботарев. – М., 1969. – 48с.
995971
  Шмидт Б.А. Походная сумка / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1962. – 90с.
995972
  Артемов Н. Походные костры / Н. Артемов. – Вильнюс, 1976. – 86с.
995973
  Занадворов В. Походные огни / В. Занадворов. – Свердловск, 1945. – 77с.
995974
  Молчанов-Сибириский Походный дневник / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1956. – 100с.
995975
  Бензин А. Походный дневник / А. Бензин. – М., 1968. – 87с.
995976
  Галич А.А. Походный марш / А.А. Галич. – М., 1957. – 100с.
995977
  Комовский А.Г. Походный справочник. / А.Г. Комовский. – Л., 1946. – 35с.
995978
  Добревски Д. Походът / Д. Добревски. – София, 1961. – 68 с.
995979
  Гуревич А.Я. Походы викингов / А.Я. Гуревич. – Москва, 1966. – 183с.
995980
  Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках. / А.В. Суворов. – М., 1990. – 478с.
995981
  Халиков Л.И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств (на примере Казанского государственного университета культуры и искусств) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0130-9765
995982
  Бережинский В.Г. Походы Киевской Руси на Каспий / В.Г. Бережинский; Начн.- исслед. центр гуман. проблем Вооруженных Сил Украини. – Київ, 2000. – 25с.
995983
  Кузенков П.В. Походы Олега и Игоря на Константинополь - общее и особенное // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 234-241. – ISBN 978-966-2276-63-3
995984
  Фатеев М.К. Походы по литературным местам / М.К. Фатеев. – Москва, 1960. – 46с.
995985
  Дмитриев Э.Г. Походы по местам славы. / Э.Г. Дмитриев, В.В. Шляков. – М., 1986. – 176с.
995986
  Богданович М.И. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции / сост. М.И. Богданович, чл. Воен.-учен. ком., Имп. Воен. акад. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Веймара, 1882. – [2], IV, II, 294, [1] с., 4 л. карт., план.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
995987
  Симион А. Похождение / А. Симион. – Бухарест, 1967. – 38с.
995988
  Попов В.Г. Похождение двух горемык. / В.Г. Попов. – Л, 1978. – 192с.
995989
   Похождение принцессы Гуланданы и принца Барама. – Тбилиси, 1983. – 138с.
995990
  Миньков К.И. Похождение Синекурова. / К.И. Миньков. – Брянск, 1957. – 157с.
995991
  Петухова О. Похождение юмориста Гашека // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
995992
  Коркищенко А.А. Похождения деда Хоботьки. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1959. – 68с.
995993
  Станюкович К.М. Похождения одного матроса / К.М. Станюкович. – М., 1991. – 477с.
995994
  Евдокимов Д.В. Похождения российского Картуша / Д.В. Евдокимов. – Москва, 1990. – 132-272с.
995995
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
995996
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
995997
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – Москва, 1989. – 445 с.
995998
  Кеведо Ф. Похождения хитреца Паблоса / Ф. Кеведо. – М, 1976. – 96с.
995999
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – М., 1975. – 262с.
996000
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль: Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1992. – 222с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,