Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
992001
  Прігаріна-Тхоржевська "Передсвято" в структурі календарної обрядовості слов"янських та фінно-угорських народів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 74-76
992002
  Касьянова О. "Передчуття Майдану: сторінками Кобзаря" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи завідувача кафедри історії української літератури та шевченкознавства Оксани Сліпушко, директора Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Інституту філології Оксани Данильченко та за підтримки ...
992003
  Моисеева Д.П. "Переживаемое пространство" в паремиях Валле-д"Аосты (на франкопровансальском материале) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
992004
  Здоров А. "Переживаємо часи страшні, хоч і величні…": штрихи до біографії Антона Лютницького / А. Здоров, М. Гриценко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 79-82. – ISSN 2222-5250


  Лютницький Антон Ульянович — український і російський метеоролог та етнограф, жертва політичних репресій.
992005
  Бучма О.Є. "Переживання", "удавання" та "відчуження" в прийомах акторської гри театру ляльок // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 161-165
992006
  Мерніков Г.І. "Перезавантаженн" відносин США та РФ: наслідки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 130-138
992007
  Рябінін Євген "Перезавантаження" пріоритетів США на пострадянському просторі. Ера нової моделі американської дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 24-27
992008
  Кременюк В.А. "Перезагрузка" и дальше: перспективы российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 5-18. – ISSN 0321-2068
992009
  Лиховид І. "Перезмінка" ректорів. Звільнення Валерія Запорожана в Одеському національному медуніверситеті порушило проблему якості керування вишами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 141)


  "Мітинги під ректоратом, блокування роботи комісії Міністерства охорони здоров"я, звинувачення в корупції та відновлення на посаді через суди - така катавасія стає частиною життя деяких університетів. Чотири роки тому подібні події охопили Національний ...
992010
  Журба Т. "Перейти межу мовчання я змогла лиш завдяки нерозірваним зв"язкам з рідною землею" / спілкувався Василь Бондар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 січня (№ 3/4). – С. 14
992011
  Сюндюков І. "Перекази старовини глибокої" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 301-309. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Захар Беркут" Івана Франка: романтична легенда чи актуальна історична реальність?
992012
  Головко Т. "Переказую те, що справді говорилося" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 91). – С. 6


  "Центр "Академія" видав вибрані оповідання періоду раннього модернізму відомого Агатангела Кримського".
992013
  Жодані І. "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 184 -188.
992014
  Жодані І "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С 184-188.
992015
  Філіпчук Г. "Перекладаючи" Дію Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3-4
992016
  Rimbaud A. [Переклад вибраних поезій] / Arthur Rimbaud; (traductions ukrainiennes des vers faites par O. G. Krushynska // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 302-307
992017
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
992018
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
992019
  Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 26-30. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1810-3944
992020
   Передові тенденції теорії інформації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулася потужна міжнародна конференція "Передові тенденції теорії інформації" - 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Організаторами від Університету виступили ...
992021
  Скадовська М. Передові технології в лінгвістичних дослідженнях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  На базі факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, ...
992022
  Буланик О.В. Передові технології в Україні: проблеми створення та перспективи використання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 353-356. – ISBN 978-617-7069-02-6
992023
  Приятельчук А.А. Передовое естествознание на Украине в конце XIX - начале XX в. в борьбе против идеализма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
992024
   Передовое решение Амадеус для авиакомпании "Аэросвит" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 2 [прилож.]
992025
   Передовой колхоз Подмосковья. – М, 1966. – 80с.
992026
  Мигель Н.Х. Передовой лесхоз / Н.Х. Мигель. – М.-Л, 1952. – 64с.
992027
  Кондрашук П.К. Передовой машинист льнообрабатывающих машин / П.К. Кондрашук. – Москва : Госиздат, 1954. – 10 с.
992028
  Шерман Д.С. Передовой нивелировщик Н.А. Броновицкий / Новаторы топографо-геодезического производства ; Д.С. Шерман. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 19 с.
992029
   Передовой опыт - в основу перестройки школы. – Чебоксары, 1960. – 100с.
992030
   Передовой опыт - в практику партийной работы. – К, 1977. – 419с.
992031
  Клюев В.В. Передовой опыт - всем / В.В. Клюев. – М., 1976. – 48с.
992032
  Гавриленко А.И. Передовой опыт - пятилетке / А.И. Гавриленко, Г.Д. Чоста. – М., 1986. – 94с.
992033
   Передовой опыт в птицеводстве. – Саратов, 1962. – 16с.
992034
  Новикова В.Т. Передовой опыт в социалистическом сельском хозяйстве / В.Т. Новикова. – М., 1949. – 88с.
992035
  Батышев А.С. Передовой опыт в учебном процессе в средних профтехучилищах / А.С. Батышев. – М, 1983. – 175с.
992036
   Передовой опыт вечерних школ. – Ленинград, 1973. – 51с.
992037
  Конохова В.П. Передовой опыт возделывания риса / В.П. Конохова. – Москва, 1979. – 64 с.
992038
  Архангельская Н.С. Передовой опыт выращивания высоких урожаев картофеля / Н.С. Архангельская, А.И. Тамман. – Москва, 1956
992039
   Передовой опыт выращивания высоких урожаев сена и семян многолетних трав. – М, 1953. – 32с.
992040
   Передовой опыт издания картографической продукции. – Москва : Недра, 1978. – 65 с.
992041
   Передовой опыт комплексного управления качеством. – М, 1979. – 176с.
992042
  Домышлинец Г.А. Передовой опыт мастеров хлопководства Северного Таджикистана : Автореф... канд. с.-х.наук: / Домышлинец Г.А.; Азербайдж. с.-х. ин-т. – Кировобад, 1966. – 22л.
992043
   Передовой опыт на экране. – Куйбышев, 1967. – 40с.
992044
   Передовой опыт организации социалистическго соревнования. – М, 1979. – 128с.
992045
  Линде Э.В. Передовой опыт организации управления промышленным производством и проблемы повышения эффективности его распространения : Автореф... канд. экон.наук: / Линде Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1967. – 16л.
992046
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1978. – 224с.
992047
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1979. – 256с.
992048
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1977. – 192с.
992049
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Учебное пособие для специалистов и хозяйственных руководителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Правда, 1978. – 208 с.
992050
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1979. – 208с.
992051
  Волков С.П. Передовой опыт посева зернобобовых культур на полях страны / С.П. Волков. – Москва, 1962. – 8с.
992052
  Хомчук А.А. Передовой опыт прудовых рыбоводных хозяйств / А.А. Хомчук. – Минск, 1954. – 36с.
992053
   Передовой опыт работы бригад и звеньев комплексной механизации. – Кишинев, 1970. – 18с.
992054
   Передовой опыт работы бухгалтеров колхозов и совхозов. – М, 1974. – 147с.
992055
  Кулявин В.И. Передовой опыт разведочного бурения на нефть и газ в Украинской ССР. Из опыта организ. соревнов. бригад и ударников ком. труда / В.И. Кулявин, В.Н. Поняковский. – К., 1963. – 47с.
992056
   Передовой опыт социалистического хозяйствования. – М, 1981. – 262 с.
992057
  Ростишевский В.И. Передовой опыт тароремонтных предприятий Госснаба СССР / В.И. Ростишевский. – М, 1976. – 96с.
992058
  Гомон Г.Ф. Передовой опыт участников ВСХВ Украинской ССР : павильон "Украинская ССР" на ВСХВ / Г.Ф. Гомон, А.А. Лаппо. – Киев : Госсельхозиздат, 1958. – 172 с.
992059
  Шкурко С.И. Передовой опыт хозяйствования и соревнования / С.И. Шкурко. – М., 1980. – 176с.
992060
  Шкурко С.И. Передовой опыт: организация изучения и внедрения / С.И. Шкурко, О.М. Крапивин. – М., 1982. – 64с.
992061
  Ермаков Александр Дмитриевич Передовой производственный опыт - важнейший фактор повышения производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермаков Александр Дмитриевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
992062
  Горелых А.Г. Передовой производственный опыт - важный фактор НТП / А.Г. Горелых. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
992063
  Пегливанян С.Г. Передовой производственный опыт как экономическая категория социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Пегливанян С.Г.; Рост.гос.ун-т. – Новочеркасск, 1970. – 21л.
992064
  Приходченко О.И. Передовой производственный опыт: управление, эффективность, перспективы / О.И. Приходченко, С.В. Локтев. – Минск, 1989. – 84с.
992065
   Передовой стахановский опыт в социалистическом сельском хозяйстве. – М, 1950. – 844с.
992066
  Марыганов И.В. Передовой характер советской военной науки / И.В. Марыганов. – М., 1953. – 152с.
992067
   Передовые колхозы в борьбе за 8 миллиардов пудов зерна. – М, 1940. – 196с.
992068
  Хачатрян И.К. Передовые колхозы Советской Армении в годы 4 пятилетки восстановления и развития народного хозяйства : Автореф... канд.ист.наук: / Хачатрян И.К.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
992069
  Чураков Н. Передовые люди совхоза "Лиелупе". / Н. Чураков. – Рига, 1948. – 120с.
992070
  Бунимович Д.З. Передовые методы работы фотоателье / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 44с.
992071
  Подобед С.П. Передовые методы стимулирования повышени я качетсва и эффективности производства / С.П. Подобед. – Минск, 1982. – 189с.
992072
  Поляков И.А. Передовые отечественные биологи о наследовании организмами приобретаемых свойств / И.А. Поляков. – Москва, 1952. – 32 с.
992073
  Гусейнов С.М. Передовые писатели Азербайджана 19 века в борьбе против исламской религии и фанатизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов С.М.; АН Азерб.ССР.Ин-т.литер-ры. – Баку, 1954. – 15л.
992074
  Литовченко Г.Р. Передовые приемы повышения продуктивности овцеводства / Г.Р. Литовченко. – Москва, 1955. – 32с.
992075
   Передовые румынские мыслители 18-19 вв.. – М, 1961. – 704с.
992076
  Сафразбекян И.Р. Передовые сказки Туманяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафразбекян И.Р. ; АН Арм. ССР, ин-т лит. – Ереван, 1963. – 19 с.
992077
   Передовые технологии для "Star Alliance" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
992078
  Коврижкин С. Передовые технологии и новые материалы в военно-ориентированных отраслях промышленности Японии / С. Коврижкин, И. Тимонина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 8-92
992079
   Передовые учителя Омской области о своем опыте. – Омск, 1952. – 96с.
992080
  Азбель Б.М. Передовые формы организации труда в строительстве / Б.М. Азбель ; Акад. строит. и архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т орг., механиз. и техн. помощи строит. "НИИОМТП", Высш. инж. курсы. – Москва : Госстройиздат, 1961. – 39 с.
992081
  Владимиров В.М. Передплата цифрових видань у США, Канаді, Великобританії та Росії: спроби та перші результати // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 3-9


  У статті розглядаються перші результати надзвичайно важливого для сучасних ЗМІ явища - спроби перевести електронні видання на розповсюдження через передплату. Перші результати як у провідних світових виданнях, так і в місцевих газетах США, Канади, ...
992082
  Соколов В. Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 15-25. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються семантичні ознаки терміна «передплатник» та особливості його використання у бібліотечній діяльності в Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано основні історичні чинники формування змісту даного поняття. Досліджуються ...
992083
  Соколов В.Ю. Передплатники публічних бібліотек та вартість бібліотечних послуг в Україні в середині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 39-46. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
992084
  Вялкова І.О. Передплатні друковані видання Донецької області (2002—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 104-107


  У статті проаналізовано передплатні друковані видання Донецької області 2002- 2011 рр. За видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження тощо. The author in the article analyses prepaid printed materials of Donetsk region of 2002 - 2011 ...
992085
   Передплату продовжили // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство продовжує передплату на міжнародні наукометричні бази даних та для всіх державних і комунальних вишів та наукових установ України. Низка закладів також отримає доступ до нових аналітичних інструментів. Відповідний наказ МОН був підписаний ...
992086
  Павловська Г. Передпологові звичаї та обряди в сучасності // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-171-893-6
992087
  Сендецький В.М. Передпосівне оброблення насіння соняшнику регуляторами росту і його вплив на формування врожайності в умовах Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 175-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
992088
  Главацька Л. Передпоховальні звичаї та обряди населення східної Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 639-651
992089
  Перепилиця В. Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорозькій області / В. Перепилиця, Л. Савіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х
992090
   Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
992091
  Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
992092
  Гайдученко В.В. Передранковий сплеск / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1986. – 110 с.
992093
  Сліпушко О. Передренесансні ідеї "Моління" Данила Заточника у творчості романтика Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 184-188
992094
  Зельцер В. Передреформна економіка : формування промислового капіталізму й підготування реформ / В. Зельцер та А. Гайсінвоіч. – Харків : ДВОУ ; Вид-во "Пролетар", 1931. – 152 с. – (Бібліотечка з історії народів СРСР / за ред. М. Мебеля, В. Невського та С. Піонтковського)
992095
  Білорус О. Передромантичне та романтичне в американському романі другої половини 20 століття (за романом У. Персі "Ланселот") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 203-213
992096
  Казанжи О. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста
992097
  Казанжи Олександра Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста


  Естетика преромантизму у творчості письменника трактується як виразник української ментальності. З"ясовується жанрова своєрідність од В. Капніста, відмінних від класичного канону й позначених передромантичними тенденціями. У віршовому доробку митця ...
992098
  Мінко Є. Передсмертне життя перфомансу // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 48-49


  Маріна Абрамович — сербська артистка, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах вона досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.
992099
  Матвійчук М.М. Передумова виникнення нових, вищих форм соціалістичного змагання і передових методів праці в роки другої п"ятирічки // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 16-18
992100
  Шевчук В.Р. Передумова та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
992101
  Медведська Л.Є. Передумови "гендерної революції" 1725 року в Росії: темпоральний аспект // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 175-177. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
992102
  Осмоловська О. Передумови "Революції троянд" у Грузії / О. Осмоловська, І. Михайленко // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 3-7
992103
  Набока С.В. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-171-569-0


  У статті проаналізовані основні фактори і причини експансії вікінгів, розглянуто соціально-економічні та політичну картину життя країн Європи, Скандинавії та Київської Русі у IX - XI ст. З"ясовано, що основним чинником "раптового вибуху активності ...
992104
  Мовчан О.П. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України / О.П. Мовчан, І.Л. Желдак // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 134-137. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
992105
  Дишлева А.М. Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного довіду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 24, грудень. – С. 89-94


  У статті проаналізовано антикрозове бюджетно-податкове регулювання в країнах Балтії, Польщі, Канаді та США. Досліджено передумови реалізації антикризової бюджетно-податкової політики держави. Визначено основні переваги та недоліки реалізації ...
992106
  Статєєва В. Передумови Валуєвського циркуляра // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4
992107
  Чугаєв О.А. Передумови валютної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 95-96
992108
  Тугай Олексій Анатолійович Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва / Тугай Олексій Анатолійович, Осипова Анастасія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 200-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
992109
  Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
992110
  Фазан В. Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 146-150. – ISSN 2075-1478
992111
  Цибульський В.І. Передумови Визвольної війни українського народу середини XVII ст. в англомовній історіографії (1945 - 1990 рр.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 106-110. – ISBN 5-7702-0775-2
992112
  Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Прездента України в період 1991- 2007 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 92-95.
992113
  Паєнтко Тетяна Василівна Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено передумови використання апарату інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, сутність фінансового інституту і його роль у фінансовій системі.
992114
  Бабін Б.В. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
992115
  Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 37-52. – ISSN 2221-5719
992116
  Виговська Н.А. Передумови виненкнення конвергентних медіа в сучасних реаліях розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 35-40. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку суспільства, що зумовили виникнення конвергентних медіа, взаємозв"язок розвитку Інтернету та мультимедійних технологій з новими потребами аудиторії, зміни у сприйнятті медіа як джерела інформації, ...
992117
  Петрова І.П. Передумови виникнення адміністративного права як правовій галузі // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7293-17-9
992118
  Ковальчук І.П. Передумови виникнення антропогенної геоморфології / І.П. Ковальчук, О.В. Колтун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 3-7. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
992119
  Новікова І.Е. Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині XIX ст. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 41-48.
992120
  Піцишин М. Передумови виникнення дитячої літератури на Україні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 167-169
992121
  Макуха О. Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 173-178. – ISSN 1992-5557
992122
  Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд характерних правових ознак розвитку перестрахування та його актуального стану. В статье анализируются ...
992123
  Блажевич Н.О. Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 110-116. – ISSN 2076-1554
992124
  Медвідь Ф.М. Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 148-155. – ISSN 2415-7422


  Ідею проведення з"їздів природознавців на території колишньої Російської імперії запропонував професор Київського університету К. Ф. Кесслер. У роботі товариств активну участь брали І. І. Мечніков, І. М. Сєченов, О. О.Ковалевський, І. І. Шмальгаузен, ...
992125
  Шпарага Т.І. Передумови виникнення і сучасний стан хасидського паломництва в Україні / Т.І. Шпарага, М.М. Михалюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
992126
  Слободян О.Н. Передумови виникнення і теоретичні аспекти екологічного менеджменту в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 57-61. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
992127
  Куян І.Л. Передумови виникнення ідеї суверенітету в політичній думці Західної Європи і сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
992128
  Культенко О.В. Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, О.В. Венгуренко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 318-324. – ISSN 1563-3349
992129
  Буга В. Передумови виникнення й історичний розвиток процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 118-121
992130
  Волга А.Є. Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
992131
  Бережной А.І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 242-246. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
992132
  Савчук Мирослав Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-232.
992133
  Дмитрик Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-69. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
992134
  Коваленко Є.Я. Передумови виникнення культури індустріального менеджменту // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 11-24. – ISSN 2226-2180
992135
  Гриценко Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов"язанні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 65-71. – ISSN 2308-9636
992136
  Журба В.В. Передумови виникнення музичного стилю bebop // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 218-222. – ISSN 2312-4679


  "У статті використаний системний підхід, а також застосовані методи порівняння та узагальнення. Наукова новизна. В результаті проведеного дослідження вперше в українському музикознавстві були виділені та дослідженні передумови виникнення музичного ...
992137
  Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфдікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 72-74
992138
  Соколовська Г. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 42-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
992139
  Юсупов В.В. Передумови виникнення основ криміналістичних знань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 363-373. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
992140
  Артюх О. Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 21-34. – ISSN 2409-9260
992141
  Ігнатуша А. Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина XIX ст.-1917р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 63-74. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
992142
  Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
992143
  Кушерець Д.В. Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 49-52. – ISSN 2220-1394
992144
  Смусь А.Г. Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 219-222


  Стаття є спробою здійснити глибокий аналіз передумов, функціонування та особливостей виникнення в мас-медійному просторі України такого явища, як релігійний контент. Здійснивши наукове опрацювання документів трьох найбільших християнських деномінацій, ...
992145
  Откидач В.М. Передумови виникнення рок-музики в молодіжному середовищі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 185-192. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
992146
  Ковалевич Л.В. Передумови виникнення сецесіонізму в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сепаратизм і його крайня форма – сецесіонізм – явище, яке потенційно присутнє у будь-якій поліетнічній державі. Сепаратизм активізується за певних умов, під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з політичними та соціокультурними ...
992147
  Рябоконь Є.О. Передумови виникнення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1170-1172. – ISBN 978-966-667-341-4
992148
  Урсу Н.О. Передумови виникнення сучасного мистецтвознавчого осередку Кам"янця-Подільського (XIX - початку XX ст.) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 166-174
992149
  Лепетан І.М. Передумови виникнення та ведення екологічного обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
992150
  Манжура О.В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-9. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
992151
  Гармашова Ю.О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України. Наведено умовну періодизацію історичного розвику ринку фінансових послуг. Запропоновано характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг.
992152
  Мазуренко В.Г. Передумови виникнення та особливості подвійних фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 90-109
992153
  Гончарук О.В. Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 66-70


  Інтеграційний розвиток європейської спільноти, тенденції до гармонізації норм законодавства країн Європейського Союзу і процеси наднаціоналізації норм права ЄС призводять до появи нових галузей у європейському праві, що потребують окремого висвітлення, ...
992154
  Жильцова О.П. Передумови виникнення та розвитку ліможської розписної емалі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 238-242. – ISSN 2226-3209
992155
  Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови утворення сучасних міжнародних організацій. Виділено етапи розвитку та формування міжнародних організацій від стародавнього світу до сучасності. Вивчено вплив зовнішніх факторів на порядок утворення міжнародних організацій. ...
992156
  Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвитку нових форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 228-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
992157
  Максимович С. Передумови виникнення та становлення ідеї прав та свобод людини в українській правовій та політичній думці Княжої доби // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 85-102. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
992158
  Дзвінчук О.М. Передумови виникнення та становлення першого загальноукраїнського часопису на канадських теренах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 151-154
992159
  Федишин Ю. Передумови виникнення та формування сучасної науки управління // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 180-183. – ISSN 2078-5860
992160
  Савчук С.В. Передумови виникнення та формування юридичної соціології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.27-33. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
992161
  Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію виникнення та розвитку неформальної економіки як найбільшого сектора тіньової економіки. Проаналізовано функціональні форми тіньової економіки.
992162
  Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 19 назв
992163
  Олійник Я.Б. Передумови виникнення територій з критичною екологічною ситуацією / Я.Б. Олійник, Н.В. Корнилова // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 128-134.
992164
  Петренко В.В. Передумови виникнення тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 101-103
992165
  Санталова С.О. Передумови виникнення, розвитку та поширення в Україні особливо небезпечних захворювань населення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 41-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
992166
  Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню передумов та необхідності виокремлення стратегічного управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Досліджено економічну сутність і призначення стратегічного управлінського обліку та обґрунтовано його важливість для ...
992167
   Передумови виокремлення освітології у самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання сферои освіти в Україні (В. Луговий, В. Огнев"юк, А. Фурман) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2748-97-0
992168
  Царик І.М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 102-107
992169
  Тригуб О.В. Передумови виходу державних банків на ринок проблемних активів // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2076-4561
992170
  Остащук В. Передумови відкриття вищих навчальних закладів в період румунської адміністрації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 254-266. – ISSN 2409-9260
992171
  Співак Р.В. Передумови впровадження іпотеки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 142-149
992172
  Кільдюшкіна Ольга Передумови впровадження медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 130-132
992173
  Гладких Д.М. Передумови впровадження та перспективи реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 204-208. – ISSN 2222-4459
992174
  Печена В.І. Передумови впровадження юбіквітних міні-атласів в туристичну сферу України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 65-67
992175
  Копійка В.В. Передумови вступу Греції до ЄС та його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.3-13
992176
  Бача Ю. Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.27-29. – ISBN 966-8110-14-5
992177
  Строкач І.І. Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 2219-5521
992178
  Крупеня І. Передумови гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фактори гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій. Аналіз частоти конфліктів у період з 1950 р. по 2001р. дає підстави вважати, що ефективність управління країнами АСЕАН безпекових питань в ПСА напряму ...
992179
  Кучерук Д.Г. Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 386-390. – (Право. Економіка. Управління)
992180
  Брязгунов Ю. Передумови Голодомору 1932-1933 рр. На Воронежчині та його наслідки // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 88-92
992181
  Брязгунов Ю. Передумови Голодомору 1932 - 1933 рр. на Воронежчині та його наслідки // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 150-160
992182
  Колосюк В.В. Передумови державного обов"язкового особистого страхування громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 273)
992183
  Івченко Є.А. Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 4-10. – ISSN 2409-1944
992184
  Костюк Х.Ф. Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 59-65. – ISSN 1728-6875
992185
  Корбозерова Н.М. Передумови для змін у мові та мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 244-250. – ISBN 966-594-420-7
992186
  Будько І.Р. Передумови для інноваційного розвитку системи вищої професійної освіти в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 245-254. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
992187
  Ольшанченко Володимир Передумови договірної відповідальності держави перед підприємцями // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 37-41
992188
  Шпортюк Н.Л. Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 166-171. – ISSN 2310-0974


  Висвітлено особливості історичного розвитку концепцій вчених розвинених країн Європи і США щодо такого інструменту управління виробничими і соціальними процесами в господарській сфері життя суспільства, як менеджмент. Акцентовано увагу на необхідні ...
992189
  Кирилюк М.І. Передумови екологізації географічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.
992190
  Шпак Л.О. Передумови економічного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 45-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
992191
  Семененко О.В. Передумови економічної стійкості підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 221-227. – ISSN 1993-0259
992192
  Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 249-254
992193
   Передумови ефективного мотивування працівників / Л. Ліпич, О. Хілуха, М. Кушнір, В. Загоруйко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 32-39. – ISSN 2411-4014
992194
  Мусіна Л.А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 10-16
992195
  Топтигіна Н.М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н.М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 110-114. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
992196
  Мельник Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
992197
  Бак Г. Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 15-19. – ISSN 1818-2682


  Інноваційна діяльність виступає необхідним елементом у розвитку компанії в сучасних умовах адаптації до зовнішнього середовища.
992198
  Литвиненко В. Передумови закріплення права на індивідуальний страйк у трудовому законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 48-50
992199
  Редень В.В. Передумови запровадження обов"язкового медичного страхування / В.В. Редень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-78
992200
  Городецька О.О. Передумови запровадження органічної технології вирощування пшениці озимої / О.О. Городецька, О.С. Городецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 42-48. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
992201
  Свірко С.В. Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 3 (41). – С. 55-61. – ISSN 1994-1749
992202
  Степанюк А.А. Передумови зародження міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 69-78. – ISSN 0201-7245
992203
  Бабійчук С.М. Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 19-21. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
992204
  Єфіменко Л.В. Передумови зародження нотаріату в українському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 12-20
992205
  Гордієнко Н.М. Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 127-133. – ISSN 2077-1800
992206
  Бойко І.Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
992207
  Фіть Л.В. Передумови заснування черкаського видавництва "Сіяч" (1917 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 28-32


  Досліджено загальне становище української книговидавничої справи після подій Лютневої революції, розкрито ситуацію в Черкасах після зазначених подій, проаналізовано перші кроки черкаського видавництва "Сіяч". Investigational thematic range of editions ...
992208
  Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці / С.В. Сахнюк, А.О. Клєвцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-88. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
992209
  Бевзенко В.М. Передумови захисту в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7293-17-9
992210
  Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 29-33
992211
  Боклан Н. Передумови здійснення комплексної оцінки інформаційного забезпечення системи управління підприємством / Н. Боклан, І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан інформатизації економіки та необхідність застосування перспективних інформаційних технологій. Установлено необхідність та передумови здійснення комплексної оцінки ефективності інформаційного забезпечення системи управління ...
992212
  Мельничук Н.С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх поширення у Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-59. – ISSN 2219-5521
992213
  Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" / В. Іванов, О. Іванов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-37. – ISSN 0868-9644


  Композитор Дмитро Бортнянський
992214
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0868-9644
992215
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
992216
  Іванов Володимир Передумови і Post Scriptum авторства: : "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов, // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 0868-9644
992217
  Апчел О.А. Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 203-214
992218
  Гончаренко В.Г. Передумови і завдання використання кібернетики у кримінальному судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье даются принципиальные предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность кибернетического моделирования и эвристического ...
992219
  Стецюк В.В. Передумови і зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-33. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Викладено передумови становлення нового прикладного напрямку геоморфологічних досліджень - еколого-геоморфологічних. З"ясовано їхню індженерно-геоморфологічну базу, головні теоретико-методологічні підходи, ознаки системності еколого-геоморфологічного ...
992220
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у післявоєнний період // Фінанси України, 1997. – №2
992221
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у постсоціалістичних країнах // Вісник Нацбанку України, 1997. – №5
992222
  Шаповалов О.О. Передумови і особливості прояву сучасної фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 282-291
992223
  Коляда І. Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / І. Коляда, М. Петриченко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 15-21
992224
  Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-84. – ISSN 0131-775Х
992225
  Сторонянська І.В. Передумови і стратегічні пріоритети смарт-спеціалізації регіону / І.В. Сторонянська, М.І. Мельник, І.В. Лещух // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 12 назв
992226
  Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
992227
  Сергієнко Т.Л. Передумови і фактори становлення соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Визначено передумови та фактори становлення і розвитку соціальних служб для молоді; проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для ...
992228
  Філіпенко А.С. Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 31-36
992229
  Лаврук Т.М. Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Т.М. Лаврук, О.Г. Голубцов, С.С. Бортник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 227-239. – ISSN 2308-135X
992230
  Резнік Н.П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 115-119.
992231
  Шовкун І. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
992232
  Янковська Л.А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 228-234. – ISSN 1993-6788
992233
  Шендеровський К.С. Передумови інституалізації соціально значущих медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 138-146


  Стаття присвячується визначенню передумов інституалізації соціально значущих медіа. The article is dedicated to the problem of identification of the preconditions of institutionalization of socially important media. Статья посвещена вопросам ...
992234
  Шендеровський К.С. Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-49


  статті розглянуто передумови інституціалізації медіакомунікацій у сфері вирішення соціальних проблем. The article analyzes the preconditions of institutionalization of media communications in the sphere of solving of social problems. В статье ...
992235
  Валіулліна З.В. Передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6806
992236
  Шендеровський К.С. Передумови інститущалізації комунікацій бізнес-компаній та соціуму при вирішенні соціальних проблем // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 45-52


  Статтю присвячено питанням взаємодії бізнес-комнаній та соціальних груп, соціуму; інституціалізації комунікацій бізнес-компаній щодо вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the issue of interaction of business companies and social ...
992237
  Семеген І Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему / І Семеген, А.А. Левко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 135-140. – ISSN 2221-755X
992238
  Фомішин С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-305. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
992239
  Копійка В.В. Передумови інтеграційних процесів у Західній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається місце та роль Західної Європи в системі міжнародних відносин у післявоєнний період, причини та фактори, що сприяли розвитку інтеграційних процесів у регіоні. The article represents an attempt to research the role and position of Western ...
992240
  Кручок С.І. Передумови іпотечного кредитування // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0868-8532
992241
  Вернадський Георгій Передумови й безпосередні причини російської революції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 362-385
992242
  Брусєнцева О. Передумови й можливості участі України в міжнародних економічних зв"язках // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 319-328. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
992243
  Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 209-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
992244
  Коцан Н. Передумови й чинники виникнення та функціонування монастирів Рівненщини / Н. Коцан, А. Сергійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 14-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
992245
  Рябовал Л. Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 182-187. – ISSN 2663-5313
992246
  Лейберюк О.М. Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
992247
  Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 143-147. – ISBN 966-581-295-5
992248
  Кушніков В. Передумови конфлікту в Нагорному Карабаху // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 145-149. – ISBN 978-966-171-793-9
992249
  Хавронюк М.І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 137-145
992250
  Одинець І. Передумови криміналізації маніпулювання на фондовому ринку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 95-103. – ISSN 2306-9082
992251
  Южека Р. Передумови криміналізації посягань на життя журналістів у зв"язку з їх професійною діяльністю в історичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 243-244
992252
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, контакти з європейцями тощо. В статье рассматриваются предпосылки возрождения и ...
992253
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 311-318. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, навчання груп студентів в інших арабських країнах, контакти з європейцями тощо. The ...
992254
  Ярошинський О. Передумови національної революції на Волині ( до виходу монографії автора "Волинь у роки української національної революції XVII ст.") // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 405-418
992255
  Петраківська Н.П. Передумови оптимізації управління транскордонними басейновими геосистемами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 180-188. – Бібліогр.: 18 назв
992256
  Підлісний П. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П. Підлісний, А. Брайковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
992257
  Філіпенко А.С. Передумови переорієнтації гривні на валютну зону євро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 97-100. – (Європейські дослідження)
992258
  Лисак О.Л. Передумови пероністського перевороту в Аргентині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 128-131. – ISSN 2076-1554
992259
  Спринсян В.Г. Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 53-60


  Аналізуються передумови підготовки менеджерів-документознавців у вищих навчальних закладах України в період інформатизації суспільства. Описано вплив принципів випереджуючої освіти, динамізму, фундаменталізації, інформатизації та прогностичності на ...
992260
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
992261
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
992262
  Грицюк А.Г. Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 112-120. – ISSN 2414-4207
992263
  Рожко О.Д. Передумови посилення ризиків стабільності державних фінансів в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 94-95. – ISBN 978-966-2188-36-3
992264
  Буткевич О.В. Передумови походження міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 76-90. – ISBN 978-966-2609-51-6
992265
  Потульницький Г. Передумови появи козацького чинника у зовнішній політиці Франції за правління Людовіка XV // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 93-104


  Однією з найяскравіших сторінок історії міжнародних відносин Франції за правління Людовіка XV (1715-1774) та Людовіка XVI (1774-1791) стали відносини з Російською імперією. Саме в контексті французько-російського антагонізму у політичних комбінаціях ...
992266
  Корцуб П. Передумови появи свінгу, як жанру оркестрової джазової музики // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-9
992267
  Філіпенко О. Передумови появи феномену науково-художнього осмилення минулого в рецепції Докії Гуменної // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 157-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
992268
  Мицик В.В. Передумови появи, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, яка набула чинності для України 1 травня 1998 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються передумови, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., що набула чинності для України 1 травня 1998 р., державна політика щодо корінних народів і національних меншин. The author ...
992269
  Вергунов В.А. Передумови появи, становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 14-28


  Згадуються учені: П.А. Власюк, О.В. Леонтович, Д.К. Третьяков, М.Г. Холодний, та ін. С. 22-23
992270
  Штефан А. Передумови права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 80-85
992271
  Іванов О. Передумови приєднання Росії до Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 105-113. – ISSN 1728-9343
992272
  Кольбенко А. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 146-150. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
992273
  Богомазова В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 50-58.
992274
  Дашевська О.В. Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією / О.В. Дашевська, І.В. Тараненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 183-196


  В статті проведений порівняльний аналіз економічних переваг від реалізації зони вільної торгівлі та митного союзу між Україною та Росією. Автори охарактеризували політико-історичні передумови створення інтеграційного об’єднання на просторі СНД. ...
992275
  Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС / А.І. Мокій, Н.Ю. Федоришин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 144-153.
992276
  Кирій В.П. Передумови реалізації угод сек"юритизації українськими банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 427-429. – ISBN 978-966-188-219-4
992277
  Дорошенко Ю.О. Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області) / Ю.О. Дорошенко, К.Б. Мирошнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 285-292. – ISSN 2077-3455
992278
  Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.64-79. – ISSN 1605-2005
992279
  Корніенко П.С. Передумови регулювання роботи залізничного транспорту України в період правління гетьмана П. Скоропадського // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 74-76. – ISBN 966-660-151-6
992280
  Шибірін О.Я. Передумови регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
992281
  Булах І.В. Передумови реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 444-450. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
992282
  Коптюх Ю.В. Передумови реформування духовно-навчальних закладів у Київській єпархії (кінець XVIII ст.-початок ХІХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 38-43.
992283
  Тимцуник В. Передумови реформування радянського державного управління в повоєнний період (історико - теоретичний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
992284
  Селятенко О.В. Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті виявлено причинно-наслідкові зв"язки між умовами, що склалися на теренах Російській імперії в Херсонській губернії, та розвитком акушерської освіти наприкінці XIX - на початку XX ст. Серед об"єктивних передумов, що сприяли розвитку акушерської ...
992285
  Вознюк Є.В. Передумови розвитку гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 149-159


  В статті розглядаються основні аспекти гендерної рівності в Україні після розвалу Радянського Союзу. Аналізуються як досягнення України, так і перепони, з якими їй довелося зіштовхнутися, на шляху до встановлення гендерної рівності.
992286
  Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 11-14
992287
  Махсма М.Б. Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення / М.Б. Махсма, В.М. Гаврилов, С.Д. Волощук // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 72-81 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
992288
  Пудичева Г.О. Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 128-134. – ISSN 2313-4569
992289
  Демко В.С. Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 90-97. – ISSN 1562-0905
992290
  Давиденко О.П. Передумови розвитку і розміщення виробництва оздоблювальних матеріалів з природного каменю на Україні / О.П. Давиденко, Є.А. Писарєв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
992291
  Старицька О. Передумови розвитку інституту захисту прав споживачів за часів Польсько-Литовського князівства // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 104-105
992292
  Божко В.В. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів / В.В. Божко, В. Кажукаускас, С.А. Федосов // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міркування щодо можливостей розвитку конкурентоспроможних університетів світового рівня та потреби активізації інноваційного розвитку.
992293
  Дудіна О.В. Передумови розвитку магістерської підготовки з технічного перекладу в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 238-242. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
992294
  Магомедова А.М. Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 375-379
992295
  Швиденко О.М. Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 114-119. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сутність поняття "електронне сільське господарство" як нової предметної області, що зосереджена на зміцненні сільськогосподарського розвитку завдяки вдосконаленню інформаційних і комунікаційних процесів. Показано, що впровадження мобільних ...
992296
  Пльонцак Н.В. Передумови розвитку нового ремісництва в Хмельницькій області: суспільно-географічне дослідження // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-966-285-399-5
992297
  Тарангул Л.Л. Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні / Л.Л. Тарангул, А.М. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 358-365. – ISSN 2222-4459
992298
  Безуглий В.В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 43-51


  Розглянуті основні особливості розміщення культурно-історичних рекреаційних ресурсів по території Італії. Виявлені основні можливості пізнавального туризму в країні. Рассмотрены основные особенности размещения культурно-исторических рекреационных ...
992299
  Калмиков Г. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 71-84. – ISSN 2309-1797
992300
  Ярошенко В.І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 199-204
992301
  Ткаченко О.О. Передумови розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 52-58. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
992302
  Саковець О.В. Передумови розвитку рекреації й туризму в Рожищенському районі Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
992303
  Міщук Г. Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / Г. Міщук, О. Олійник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-32
992304
  Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-48
992305
  Кочкіна Н. Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами / Н. Кочкіна, В. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку світового ринку реклами загалом та ринку вірусної реклами зокрема. Визначено темпи зростання рекламних витрат по країнах світу. Показано місце українського сегменту рекламного ринку. Розраховано показник його ...
992306
  Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 89-96. – (Економічні науки)
992307
  Олійник О. Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
992308
  Кістерський Л.Л. Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 85-88. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
992309
  Савчук І. Передумови розвитку транспортної інфраструктури Київської міської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено роль передумов у розвитку транспортної інфраструктури столиці України. Автор сформулював методологічні підходи до них. Проведено комплексний географічний опис передумов розвитку транспортної інфраструктури Київської міської агломерації. ...
992310
  Землякова А.О. Передумови розвитку фестивального туризму в Криму // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 244-247
992311
  Литвин К. Передумови розгортання народознавчої діяльності священиків Чернігівської єпархії наприкінці XIX - початку XX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 234-250. – ISBN 978-617-689-214-4
992312
  Савченко Р.О. Передумови розробки стандартів управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
992313
  Барікова А. Передумови систематизації права електронних комунікацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 308-309
992314
  Шендеровський К.С. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 89-95


  Стаття присвячується питанням становлення та розвитку соціальної компетенції медіапрацівників у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to the problem of formation and development of social competence of media workers in the ...
992315
  Жмурко Н. Передумови стабільності валютної політики Китаю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено історичні аспекти та особливості виникнення китайської національної валюти, розглянуто функції та завдання Народного банку Китаю, досліджено характер економіки та міжнародної діяльності Китайської Народної Республіки як основного чиннику ...
992316
  Гречко А. Передумови сталого розвитку регіонів України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 140-146. – ISSN 2411-5215
992317
  Моргун М.В. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М.В. Моргун, Т.С. Лушкавнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 84-89. – ISSN 0321-0499
992318
  Стасюк Л.А. Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 50-55. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
992319
  Борисенко О.М. Передумови становлення дизайну 1850-1930-х років в Галичині // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 166-170. – ISSN 2520-6419


  "Висвітлено основні передумови становлення дизайну в Галичині: розглянуто художньо-промислову діяльність другої половини ХІХ – першої третини XX ст., громадські об.єднання та товариства, які ставили проблему естетизації промислової продукції. ...
992320
  Мандюк О. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 36-41.
992321
  Вернигора Л.В. Передумови становлення і перший етап розвитку економічної науки в Київському університеті : (до 160-річчя заснування кафедри політичної еконмії та статистики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-12. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання розвитку економічної науки в Київському університеті на етапі становлення кафедри політичної економії та статистики.
992322
  Тумак О.М. Передумови становлення і розвитку методики навчання англійської мови на Буковині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 209-212. – Бібліогр.: с. 211-212. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
992323
  Кудрявцев І.В. Передумови становлення і розвитку профспілкового руху в Україні: історично-правовий аспект // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 277-284. – ISBN 978-617-625-000-5
992324
  Трошкіна К. Передумови становлення інституту громадянства в УНР // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 28-34. – ISSN 2524-0129
992325
  Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 329-342. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена розгляду причин утворення в політичній системі СРСР та УРСР нового політичного інституту — інституту президентства. Зроблено спробу дослідити, що саме спонукало політичну еліту погодитися на впровадження цієї нової гілки влади, яка ...
992326
   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
992327
  Вербиленко Г. Передумови становлення історико-географічних досліджень в Україні // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 175-182
992328
  Лісовіна О.М. Передумови становлення маркетингу як науки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.132-135. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
992329
  Гончар В. Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 27-32. – ISSN 2414-4436
992330
  Левицька Л.А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
992331
  Потапенко В.І. Передумови становлення принципу самостійності судової влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 126-136
992332
  Потапенко В. Передумови становлення принципу самостійності судової влади за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
992333
  Височан О.С. Передумови становлення ренти як облікової категорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 32-39. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
992334
  Словська І Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.134-136. – ISSN 0132-1331
992335
  Ізарова І.О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 139-143. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена дослідженню передумов становлення та розвитку European Civil Procedure – наднаціонального законодавства, що сформувалося в результаті гармонізації цивільного процесу в європейських державах-членах ЄС для вирішення цивільних та ...
992336
  Мартіросян Л. Передумови становлення та розвитку вищої освіти у Європі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 8-14. – (Серія : Педагогічні науки ; № 8 (257)). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано діяльність вищої ланки освіти в епохи античності та середньовіччя.
992337
  Бабійчук С. Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 33-45. – ISSN 2312-5993
992338
  Кириченко Т.М. Передумови становлення та розвитку правового регулювання розірвання трудового договору за п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 421-432. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
992339
  Коваленко Є.О. Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні / Є.О. Коваленко, О.О. Гревцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
992340
  Корольова Н. Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 108-110
992341
  Попова В.В. Передумови становлення управління корпоративного сектору національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
992342
  Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 127-134. – ISSN 2411-4413
992343
  Шевченко О.О. Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 60-67. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
992344
  Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 159-168 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
992345
  Ларкін М. Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 254-257. – ISSN 2307-8049
992346
  Демченко С.Ф. Передумови створення модельних господарських судів та визначення їх критеріїв // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається досвід створення модельних судів в Україні, аналізуються підходи до розкриття їх сутності, пропонується новий підхід до її розкриття, що базується на методології системного аналізу.
992347
  Левченко І.М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 10-14. – ISSN 2076-1554


  У дослідженні аналізуються ідеї, проблеми, конкретні підходи до становлення та організації Київського, Новоросійського та Харківського науково-природничих товариств. Розкрита історична зумовленість розвитку прогресивних ідей членів науково-природничих ...
992348
  Клименко А.В. Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам"яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 29-33. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
992349
  Мархонос С.М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 92-100. – ISBN 978-966-598-999-8
992350
  Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 52-60
992351
  Костенко О.О. Передумови створення сільськогосподарської кафедри в Університеті Святого Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 171-176. – ISBN 966-614-021-7
992352
  Левченко Л.Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-181. – ISSN 0320-9466
992353
  Загороднюк В.Є. Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 120-127. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено аналізу спеціалізованих дитячих каналів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС", які вийшли в український телевізійний простір у квітні та серпні 2012 року відповідно. Розглядаються передумови появи, особливості функціонування, контент та реклама ...
992354
  Мельничук А.Л. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру / А.Л. Мельничук, А.О. Бодіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-45
992355
  Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: на 6 пунктів
992356
  Мишляєв Т.Ю. Передумови сучасної політичної ситуації в Бельгії: історія конфліктів і компромісів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
992357
  Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування Української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-74. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
992358
  Горохолінська І.В. Передумови та генеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 171-181
992359
  Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально-економічної доктрини ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу передумов виникнення та процесу розвитку класичної соціально-економічної доктрини ісламу. This article is presented the analysis of foundations and genesis of establishing and development of classical social-economical ...
992360
  Козюк В.В. Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 40-58 : табл., рис. – Бібліогр.:22 назв. – ISSN 0131-775Х
992361
  Борчук С.М. Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 223-233. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
992362
  Трофименко А.В. Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
992363
  Безбородова Т.В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
992364
  Гончарова В.Г. Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
992365
  Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
992366
  Циганова Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 121-127.
992367
  Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
992368
  Дзьобань О.П. Передумови та зміст правового негілізму // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
992369
  Атаманова Ю.Є. Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 20-31
992370
  Дутчак А.А. Передумови та історія виникнення онлайн-телебачення в Україні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 272-286. – ISSN 1998-6912
992371
  Цзінсюй Ду Передумови та історія розвитку ідеї формування підприємницької компетентності молоді в Китаї // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 275-286. – ISSN 2077-1827
992372
  Ткач Катерина Передумови та концепти реформ англійського цивільного судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 120-126
992373
  Вірченко В.В. Передумови та методи недружнього поглинання суб"єктів господарювання / В.В. Вірченко, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 236-244
992374
  Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
992375
  Серебрянський Д. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України / Д. Серебрянський, А. Зубрицький // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 12 (214). – С. 20-26. – ISSN 2310-2624
992376
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19.
992377
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19
992378
  Борисова Т.М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 154-163
992379
  Борисова Т. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 171-182
992380
  Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 22 назв.
992381
  Безбородова Т.В. Передумови та напрями реформування податкової системи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано стан системи оподаткування в Україні. Визначено основні проблеми та недоліки системи оподаткування, які спричинили необхідність прийняття Податкового кодексу.
992382
  Сидор І.Л. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І.Л. Сидор, Т.М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 11-16
992383
  Полонський Д. Передумови та наслідки Кришталевої ночі 1938 р. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 52-57. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1


  "Кришталева ніч" — "ніч битого скла" — назва першої, цілеспрямованої та керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 9 на 10 ...
992384
  Вірченко В.В. Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 98-102
992385
  Шни Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Шни, рков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 68-77
992386
  Намонюк Ч.І. Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства. - // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 442-446. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу основних передумов та причин тісного зближення Російської Федерації та Сирії, а також дослідженню результатівта можливих наслідків втручання Росії у внутрішні справи Сирії, підтримки режиму Башара аль–Асада та виявленню ...
992387
  Хомутенко В. Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 120-133
992388
  Бурега В.В. Передумови та обставини відкриття Київської духовної семінарії у 1817 р. (до 200-річчя Київської духовної семінарії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 145-153
992389
  Іванік О.М. Передумови та основні моменти створення підсистеми аналізу геологчного середовища для геологічних інформаційних систем магістральних трубопроводів / О.М. Іванік, А.Г. Михайленко, В.В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми створення підсистеми аналізу геологічного середовища для ГІС магістральних трубопроводів. Показано, що методичною основою аналізу геологічного середовища має стати комплексна інтегральна оцінка умов геологічного середовища зі ...
992390
  Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 139-146. – ISSN 2221-1055
992391
  Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються передумови та особливості реінжинірингу в банку. Визначені передумови реінжинірингу банківської діяльності. Виявлені особливості банківської діяльності та напрямки їх впливу на реінжиніринг в банку. Визначені види реінжинірингу за ...
992392
  Повстенюк Н.Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної настабільності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 123-138
992393
  Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 20-29
992394
  Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 246-253.
992395
  Кубко В.П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування іміджу вищого навчального закладу. Мета: дослідження особливостей формування, моніторингу і підтримки (корекції) іміджу, його вплив на цільові групи та конкурентоспроможність навчального закладу. ...
992396
  Коженьовські Л. Передумови та перешкоди розвитку підприємництва у Польщі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-60
992397
  Пробоїі О.А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / О.А. Пробоїі, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
992398
  Кляпець М. Передумови та перспективи запровадження податку на виведений капітал в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 157-158
992399
  Дудченко М.А. Передумови та перспективи інтеграції України в Європейський Союз / М.А. Дудченко, А.Ю. Ярмаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
992400
  Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
992401
   Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д. Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова, О.М. Нікіпелова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 67-70. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
992402
  Стафійчук В.І. Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області / В.І. Стафійчук, П.М. Данильченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 102-110. – Бібліогр.: 10 назв.
992403
  Каракулова І.С. Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають їх становленню. In article examines modern conditions and prospects of the development non-government pension fund. It ...
992404
  Кульчицька Е.А. Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390-395. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості функціонування в Україні інноваційних структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та ...
992405
  Харсун Л.С. Передумови та перспективи транспортного забезпечення зовнішньоторговельних потоків між Україною та країнами Євросоюзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 84.
992406
  Чехович Т.В. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню проблемних питань виникнення міжнародно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Статья посвящена определению проблемных вопросов возникновения международно-правовой ответственности на ...
992407
  Алмашій В.В. Передумови та початок діяльності двосторонніх міждержавних українсько-словацької та українсько-угорської комісій з питань національних меншин, освіти і культури в першій половині 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 78-84. – (Історія ; Вип. 20)
992408
   Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
992409
  Рогатіна Л.П. Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону / Л.П. Рогатіна, О.В. Гуріна, М.С. Михайлов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
992410
  Іванченко О. Передумови та причини виникнення Королівства Сербів, Хорватів, Словенців (КСХС) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 131-132
992411
  Булка О. Передумови та причини вступу Мексики до НАФТА // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 112-119. – ISSN 1998-4634
992412
  Зіньковський С.О. Передумови та причини економічної реформи 1957 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
992413
  Бойко О.Д. Передумови та причини революції гідності (спроба комплексного аналізу) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 199-223. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
992414
  Бойко О.Д. Передумови та причини Революції гідності (спроба комплексного аналізу). Частина 2 // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 206-233. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
992415
  Павлішина Л.Ф. Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 1608-0599
992416
  Петрочко Ж.В. Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 3 (100). – С. 33-41. – ISSN 2304-0629
992417
  Павліха Н.В. Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько-польського економічного співробітництва / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
992418
  Тимків А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 1818-5754
992419
   Передумови та сутність інтерактивного навчання / Г. Гапоненко, Н. Гапоненко, С. Гапоненко, В. Родіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 60-66. – ISSN 2617-1775
992420
  Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267-274. – ISSN 0321-0499
992421
  Вонсович Олександр Сергійович Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 228-235
992422
  Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 29-35. – ISSN 1561-4999
992423
  Богданович І.І. Передумови та фактори взаємодії України і ЄС у європейському науковому просторі // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 188-216. – ISBN 978-966-2075-11-3
992424
  Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 39-41. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
992425
  Афтанділянц М.В. Передумови та чинники кластеризації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 9-14
992426
  П"ятковська О.Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
992427
  Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 126-133
992428
  Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні передумови та чинники в контексті їхнього впливу на територіальну організацію логістичних систем. Shown human-geographic conditions and factors in connection with their influence on spatial organization of logistical ...
992429
  Савич І. Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 150-159. – ISSN 2078-5860
992430
  Абрамова В. Передумови та шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у діяльності судового експерта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
992431
  Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 151-158.
992432
  Пістун М.Д. Передумови територіального розвитку великого міста / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін, В.О. Гуцал // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-9. – (Географія ; Вип. 32)
992433
  Бажан О.Г. Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 102-106. – ISSN 1996-5931
992434
  Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 108-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
992435
  Сазонець І.Л. Передумови трансформації системи охорони здоров"я та матеріальне забезпечення її працівників / І.Л. Сазонець, І.Я. Зима // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 122-125. – ISSN 2306-6814
992436
  Дубницький В.І. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / В.І. Дубницький, С.О. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
992437
  Славов Л.Л. Передумови успішної дискурсивної діяльності мовної особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-449. – Бібліогр.: Літ.: 448-449; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
992438
  Сиротюк О. Передумови успішної реалізації інноваційних технологій інтерактивного навчання на заняттях із "Безпеки життєдіялності" та "Цивільного захисту" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 216-230. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
992439
  Рудич Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 18-22. – ISSN 0868-8117
992440
  Кольбенко А. Передумови утворення держави Ізраїль у першій половині XX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 84-90. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
992441
  Філей Ю.В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоукраїнському праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 426-432. – ISSN 1563-3349
992442
  Бедик Я. Передумови утворення Народного Руху України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-0
992443
  Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 35-40.
992444
  Мельник І. Передумови формування в Україні інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
992445
  Шестак Т.Г. Передумови формування господарсько-економічної культури в державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 187-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
992446
  Худіковська В.А. Передумови формування деревообробного кластера Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 171-174. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9276
992447
  Спрінсян В.Г. Передумови формування документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-57


  Обґрунтовується необхідність формування у структурі сучасного документознавства самостійного наукового напрямку - документаційний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджментута зміст термінів "керування/управління документацією", ...
992448
  Кудріна О.Ю. Передумови формування економіки знань в регіонах України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 128-132. – (Серія "Економіка")
992449
  Жукова Г. Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
992450
  Рижикова Н.І. Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 237-245. – (Економічні науки)
992451
  Грабовська І. Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed.
992452
  Коробка В.М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 38-42. – ISSN 2312-4903
992453
  Федулова Л.І. Передумови формування інтеграційного механізму інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 45-53. – ISSN 2309-1533
992454
  Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 140-142
992455
  Ніколаєнко С.М. Передумови формування кластерних об"єднань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
992456
  Зеленько Г.І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 64-84
992457
  Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту "подорож" у новогрецькій поезії 20 сторіччя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 385-390


  Статтю присвячено виявленню передумов становлення концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ сторіччя; розглянуто фактори, які сприяли становленню мотиву подорожування як основного компонента грецької етнолінгвокультурної свідомості, виявлено ...
992458
  Іллар К.Я. Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 120-124. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
992459
  Петриняк А.Я. Передумови формування маркетингової концепції управління ринку мінеральних вод // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 79-84
992460
  Приятельчук О.А. Передумови формування методів кросскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 207-214.
992461
  Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О.В. Ілляшенко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
992462
  Жук Микола Васильович Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз основних проблем розвитку інноваційного процесу в Україні та визначено організаційні механізми й інструменти формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки.
992463
  Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1993-6788
992464
  Бондар В.С. Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 193-204. – ISSN 2524-0323
992465
  Зінченко О.А. Передумови формування позитивного іміджу регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 141-145. – ISSN 2222-0712
992466
  Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1144-1152. – ISSN 1028-5091
992467
  Синенко О. Передумови формування систем обліку об"єктів державної власності та результати їх впровадження / О. Синенко, В. Мудра // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 9. – С.20-29.
992468
  Пахода С.С. Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
992469
  Корж Н.В. Передумови формування соціального капіталу / Н.В. Корж, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 263-270. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
992470
  Шелдагаєва Г.О. Передумови формування сучасного викладача англійської мови: соціальний фактор, лінгвальні та екстралінгвальні чинники // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 229-238. – ISSN 2227-2844
992471
  Білоус А.В. Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 217-220


  В статті "Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ" особливості електронної галузі індустрії ЗМІ, а також вплив соціальних медіа на суспільство. В статье "Предпосылки формирования и основные ...
992472
  Петроє О.М. Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 90-99. – ISSN 1681-116Х
992473
  Попадинець Н.М. Передумови формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 89-95. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
992474
  Давимука С.А. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 12-21. – ISSN 1562-0905
992475
  Атрошенко К.Ф. Передумови формування та сучасний стан машинобудівного комплексу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 134-136
992476
  Осипов В.М. Передумови формування транскордонних морських кластерів в рамках єврорегіону "Чорне море" / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 153-155
992477
  Бабенко О.В. Передумови формування українського законодавства по пікетуванню у радянський період / О.В. Бабенко, С.Я. Вавженчук // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 180-187. – ISBN 978-617-7625-74-1
992478
  Сачук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 43-46
992479
  Плєшакова Н.А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 30-34
992480
  Квасова О.Г. Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 16-24. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті визначено роль володіння усного мовлення іноземною мовою та актуальність розробки інструментів для вимірювання його рівня. Проаналізовані роботи зарубіжних учених із визначення компонентного складу усного мовлення та конструкту тесту із ...
992481
  Галенко С.М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 20-23
992482
  Кадобний Т.Б. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 - червні 1941 року / Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, К.М. Мельникова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
992483
  Кочіш К. Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного атласу Угорщини" / К. Кочіш, Ж. Немеркені, К. Коваль // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 61-63. – ISSN 1561-4980
992484
  Андрійчук Віктор Григорович Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні : Автореф... доктора економічнихнаук: 08.05.00 / Андрійчук Віктор Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 57л.
992485
  Андрійчук В.Г. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання Україні (Світогосподарські аспекти) : 08.05.00:Дис.... докт. економ.наук / Андрійчук В.Г.; КУ ім.Т.Шевченка, ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 640л. – Бібліогр.: С.425-640
992486
  Головко Л.В. Передумови, фактори і особливості розвитку АПВ на радіаційно забруднених територіях (на матеріалах Київської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 147-151. – ISBN 966-7293-90-4
992487
  Вовченко Н.О. Передусім - віра у власні сили // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-25 : фото
992488
  Ткаченко В. Передусім - підручники для школи / спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту модернізації змісту освіти Володимир Ткаченко прокоментував питання підручникотворення.
992489
  Кононенко Т.П. Передфілософські уяви давніх греків // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-316-069-1
992490
  Орач О.Ю. Передчуття / О.Ю. Орач. – Донцьк, 1971. – 88с.
992491
   Передчуття. – К, 1979. – 256с.
992492
  Ігнатенко М.І. Передчуття : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
992493
  Степаненко Олена Передчуття Авалону: пісеньки для Михася / Степаненко Олена. – Київ : Смолоскип, 2000. – 76с. – ISBN 966-7332-34-9
992494
  Талалаєвський М.А. Передчуття весни : лірика / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 143 с.
992495
  Масло М.К. Передчуття весни : поезії / М.К. Масло. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 64 с.
992496
   Передчуття весни : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-129 : Фото
992497
  Перебийніс П.М. Передчуття дороги : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1975. – 182 с.
992498
  Томенко М. Передчуття і засторога... // Українське слово, 2003. – 13-19 листопада


  Перспективи діяльності блоку В. Ющенка "Наша Україна" в умовах загострення політ. ситуації в країні напередодні президент. виборів: Бесіда з членом штабу блоку "Наша Україна", головою Ком. Верховної Ради з питань свободи слова та мас. інформації
992499
  Ненцінський А.Й. Передчуття польоту: поезії / А.Й. Ненцінський. – К., 1980. – 75с.
992500
  Гуцало Є.П. Передчуття радості : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 424 с.
992501
  Гуцало Є.П. Передчуття радості. Дівчата на виданні : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1971. – 205 с. – (Романи та повісті ; Вип. 12)
992502
   Передчуття свята : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-13 : Фото
992503
  Недін Л.М. Передчуття свята : казки та оповідки, вірші і пісні / Лариса Недін ; [іл.: С.С. Грамм, С.О. Гордійчук ; муз. тексти Л.Й. Левченко (Бутуханової)]. – Київ : Криниця, 2015. – 159, [1] с. : кольор. іл., ноти. – ISBN 978-966-243416-3
992504
  Крищенко В.Д. Передчуття слова : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 126 с.
992505
  Гореликова А. Переезжий домовой // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1728-8568
992506
  Зімовін О. Переживаємо особисті кризи на роботі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 91-94
992507
  Максименко С.Д. Переживание как категориальная основа современной общей и медицинской психологии // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 65-70. – ISBN 978-966-189-358-9
992508
  Аничков С.В. Переживание органов и культура тканей вне организма / С.В. Аничков, Н.Г. Хлопин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 100 с. – Библиогр.: ил. – (Наука о жизни)
992509
  Полунин Алексей Васильевич Переживания времени : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.01 / Полунин Алексей Васильевич; КГУ. – К, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.169-185
992510
  Шугаев В.М. Переживания читающего человека / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 319с.
992511
  Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження : [монографія] / О.В. Полунін. – Київ : Гнозіс, 2011. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358. – ISBN 978-966-8840-91-3
992512
  Кириленко Т.С. Переживання особистості: втрата і пошук гармонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до аналізу переживань у вітчизняній психологічній літературі: традиційний С.Л. Рубінштейна; переживання як діяльність Ф.Е. Василюка; суб"єктивність переживань як переживання само зміни в межах вчинкової психології В.А. ...
992513
  Льовочкіна О.В. Переживання самотності підлітками та його вплив на якість життя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 211-219. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
992514
  Льовочкіна О. Переживання самотності у підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз підходів до проблеми переживання самотності. Виокремлено базове визначення поняття "самотність", що розглядається як психічний стан людини, який відображує переживання своєї окремості, суб"єктивної неможливості або небажання відчувати ...
992515
  Полунін Олексій Васильович Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі хвилинного інтервалу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
992516
  Ложкін Г.В. Переживання: структура та механізми / Г.В. Ложкін, І.Л. Моначин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 1-6
992517
  Кантор В.К. Переживая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих ( с приложением их переписки ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 114-135. – ISSN 0042-8744
992518
  Эквенси С. Переживи мир / С. Эквенси. – Москва, 1980. – 224с.
992519
  Софійчук М. Пережите / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8519-45-1
992520
  Шумук Данило Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв"язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України ( 1921-1981 рр ) / Шумук Данило. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 432с. – ISBN 966-7018-24-5
992521
  Войтко А. Пережити Армагеддон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 5


  "Шанс пережити ядерну війну і не дати знищити світ все-таки існує. Президент Трамп ще раз оцінив своє урочисте вбрання напередодні прийняття присяги : з-під рукавів традиційного піджака Brioni (неодмінно американського пошиття) виглядали сніжно-білі ...
992522
  Шерр Джеймс Пережити важкі часи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 28-38
992523
  Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2213-81-2
992524
  Жотев Д. Пережиті оповідання / Д. Жотев. – К, 1978. – 115с.
992525
  Александров Г.А. Пережиткам прошлого - нет! / Г.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 88 с.
992526
  Амантурлин Ш.Б. Пережитки анимизма, шаманства, ислама и атеистическая работа : (метод. материалы) / Ш.Б. Амантурлин ; М-во просвещения КазССР, Респ. учеб.-метод. каб. по высш. и сред. спец. пед. образованию. – Алма-Ата : [б. и.], 1977. – 134 с.
992527
  Чочиев Алан Резоевич Пережитки военно-демократического уклада в общественном быту Осетин в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Чочиев Алан Резоевич; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1979. – 22л.
992528
  Шанидзе А.Г. Пережитки диалекта EV в географических именах Грузии / А.Г. Шанидзе, 1941. – 761-768с.
992529
  Капустин Н.С. Пережитки древних религиозных верований и борьба с ними / Н.С. Капустин. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1968. – 60 с.
992530
  Катаев А. Пережитки ислама и пути их преодоления / А. Катаев. – Черкесск, 1968. – 46с.
992531
  Вотинцев Д.А. Пережитки капитализма в сознании людей в условиях перехода от социализма к коммунизму и пути их преодоления : Автореф... канд. философ.наук: / Вотинцев Д.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М,, 1954. – 16л.
992532
  Ковалевський Б.П. Пережитки капіталізму в свідомості людей та шляхи іх подолання / Б.П. Ковалевський, О.А. Лисенко. – К, 1960. – 112с.
992533
  Робакидзе А. Пережитки коллективной охоты у рачинцев / А. Робакидзе. – Тбилиси, 1941. – 1-204с.
992534
  Балаев М.А. Пережитки культа *святых* в Азербайджане. : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Балаев М.А.; АН АзССР. – Баку, 1970. – 24л.
992535
  Крижанівський А.С. Пережитки майбутнього / А.С. Крижанівський. – К., 1991. – 335с.
992536
  Даулетияров С.К. Пережитки мусульманских верований на юге Казахстана и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даулетияров С.К.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философии и социологии стран Востока. – Москва, 1969. – 23л.
992537
  Рохлин С.Д. Пережитки низкопоклонства перед иностранщиной и их преодоление в Советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Рохлин С.Д.; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1950. – 24 с.
992538
  Исламов А.А. Пережитки первобытнообщинного (материнско-родового) уклада у чеченцев и ингушей. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Исламов А.А.; АН ГрузССР. Ин-тут истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 19л.
992539
  Эйюбов И.А. Пережитки прошлого в быту, пути и средства их преодоления. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эйюбов И.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1981. – 20л.
992540
  Борисов А.Г. Пережитки прошлого в сознании и поведении людей и пути их искоренения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Борисов А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Волгоградский гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Волгоград, 1975. – 17л.
992541
  Невлева Инна Михайловна Пережитки религиозной психологии и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Невлева Инна Михайловна; ТГУ. – Ташкент, 1976. – л.
992542
  Кудряшов Г.Е. Пережитки религиозных верований чуваш и их преодоление. / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1961. – 164с.
992543
  Джиоев И.Н. Пережитки родового стря в Юго-Осетии накануне Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Джиоев И.Н. ; МГУ , Экон. фак. , Каф. полит. экономии. – Москва, 1963. – 22 с.
992544
  Альтман М.С. Пережитки рядового строя в собственных именах у Гомера / М.С. Альтман. – Ленинград, 1936. – 165с.
992545
  Раджабов Г.А. Пережитки сельско-общинного быта в дореволюционном Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Г.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1966. – 29л.
992546
  Садыков А.И. Пережитки семейной общины в Восточном Азербайджане в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Садыков А. И.; АзГУ. – Баку, 1970. – 26л.
992547
  Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири / А.М. Золотарев. – Л., 1934. – 52с.
992548
  Тупик О.О. Пережитки язичництва в сучасній Україні (на прикладі Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 55)


  Розглядаються залишки язичницьких традицій в сучасних віруваннях та обрядах Закарпаття.
992549
  Церетели А. Пережитое : автобиографич. повесть / А. Церетели; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – 2-е изд. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 144 с.
992550
  Осмоналиев К. Пережитое : повесть и рассказы / К. Осмоналиев; Пер . с кирг. Т.Калякиной. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1959. – 131 с.
992551
  Вайрас-Рачкаускас Пережитое / Вайрас-Рачкаускас; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1959. – 295 с.
992552
  Мицишвили Н. Пережитое / Н. Мицишвили. – Тбилиси, 1963. – 200с.
992553
  Дьяков Б.А. Пережитое / Б.А. Дьяков. – М, 1987. – 734с.
992554
  Файтельберг Р.О. Пережитое / Р.О. Файтельберг. – Одесса, 1991. – 175с.
992555
  Кельсиев В.И. Пережитое и передуманное : воспоминания Василия Кельсиева. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1868. – [4], 443 с.
992556
  Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / Владимир Вернадский. – Москва : Вагриус, 2007. – 320с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0515-9
992557
  Сталь А. Пережитое и передуманное студентом, врачем и профессором : (Быль) / А. Сталь. – С.-Петербург : Типография журн. Практич. Мед. (В.С. Эттингер), 1908. – VII, 216 с.
992558
  Мельников Ю Пережитое мгновение / Ю Мельников. – М., 1985. – 119с.
992559
   Пережитое, сокровенное.. – М., 1970. – 32с.
992560
  Сандалов Л.М. Пережитое. / Л.М. Сандалов. – М, 1961. – 192с.
992561
  Еремеев К.С. Пережитое. / К.С. Еремеев. – Петрозаводск, 1964. – 243с.
992562
  Маяковская Л.В. Пережитое. Из воспоминаний о В.Маяковском. / Л.В. Маяковская. – Тбилиси, 1957. – 112 с.
992563
  Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905-1906 гг. / Н.С. Таганцев. – Птгр., 1919. – 224с.
992564
  Мирошин Л.А. Пережитые были / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1957. – 44с.
992565
  О"салливан М. Пережить Brexit - уроки небольших государств / М. О"салливан, Д. Скиллинг // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Выход Великобритании из Евросоюза для входящих в состав Соединенного Королевства стран (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) означает перспективу выбора нового экономического пути. Англии и Уэльсу придется пережить все перипетии процесса ...
992566
  Белоголовцев Никита Пережить зиму : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
992567
  Чичко С. Пережить Холокост // Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2006. – № 5. – С. 26-34. – ISBN 966-8169-90-4


  Психологічні дослідження
992568
  Борисенко З. Перезавантаження АМКУ, або Чому потрібні зміни до Закону "Про Антимонопольний комітет України"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
992569
  Коваль О. Перезавантаження по-корейськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "Лідери двох Корей - Кім Чен Ин і Мун Чже Ін - провели саміт у Пхеньяні, столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Президент Південної Кореї востаннє відвідував столицю КНДР 11 років тому. Цього разу три дні, з 18 до 20 вересня, ...
992570
  Кротінов В.О. Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 151-158. – ISSN 2220-1394
992571
  Фокусов Наум Перезагрузка системы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 90-91 : фото
992572
  Мурахвер Ю.Е. Перезарядка при атомных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурахвер Ю.Е.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1964. – 8л.
992573
  Аблеев В.Г. Перезарядка ядер гелия-з в тритоны на углероде и водороде и водороде с возбуждением - изобар в мишении при энергиях от 7 до 11 Гэв. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Аблеев В.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 15 с.
992574
  Бурда Л. Перезахоронення останків Сірка у 1967 - 2000 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 253-255. – ISBN 966-650-037-X
992575
  Салига Т. Перезва Д. Павличка з прологом І. Франка до поеми "Мойсей" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 8-9
992576
  Салига Т. Перезва Д. Павличка з Прологом І.Франка до поеми "Мойсей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 6-7
992577
  Салига Т. Перезва Д. Павличка із прологом І.Франка до поеми "Мойсей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 16-17
992578
  Штонь Г. Перезви поетів // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 747-752. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "В есеї «Апологія поета» П’єр Жан Жюв на румовищах останньої Усесвітньої війни висловив сміливе загалом припущення, що «для кожної національної поезії і для кожного поета надзвичайно виросли «можливості» поетичного слова: реально, хоч і не легко, ...
992579
  Богданов В.А. Перезвон / В.А. Богданов. – Челябинск, 1972. – 160с.
992580
  Захаров И.А. Перезвоны / И.А. Захаров. – Красноярск, 1979. – 31с.
992581
  Хведорович М. Перезвоны бора / М. Хведорович. – М, 1972. – 111с.
992582
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть I / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 1. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188
992583
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть II / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188


  Реформа системы высшего образования в России давно созрела и перезрела. Она ведется преимущественно как оптимизация по сугубо экономическим критериям. Данная работа содержит эскиз действий, которые способны скорректировать преобразования в связи с ...
992584
  Баранова Е.П. Переинтерпретация сейсмических материалов ГСЗ и гравитационное моделирование по профилям 25, 28 и 29 в Чорном и Азовском морях / Е.П. Баранова, Т.П. Егорова, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 124-144 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
992585
  Мордвінцев В.М. Переїзд князів Глинських на російську службу в кінці XV - XVI століття (за даними родовідної пам"яті про князів Глинських) / В.М. Мордвінцев, О.О. Казаков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 35)


  На основі різноманітних джерел розкриваються стосунки родини князів Глинських з московським двором у кінці XV - на початку XVI ст.
992586
  Руденко А. Переїзна освіта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 28


  У Канаді курсує пересувний музей навчального туру "Голодомор" - автобус, оснащений найсучаснішими мультимедійними технологіями.
992587
  Суханов Александр Перейдя Тростниковое море... / Суханов Александр, Вихрань Виктор // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 38-51 : Іл., карта
992588
  Акимова А.А. Перейма : повесть / А.А. Акимова; Акимрва А.А. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 248 с.
992589
   Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – 99, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр в кінці ст.
992590
   Перейменування вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кіровоградський національний технічний університет офіційно перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет. Про це йдеться у наказі МОН від 27 жовтня 2016 року № 1291.
992591
  Кравченко Л. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області / Л. Кравченко, Ю. Романюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-189. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (27)). – ISSN 978-966-7425-97-56
992592
  Романюк Ю. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 49-50. – (Бібліотека Інституту філології)
992593
  Черевичний Г. Перейменування вулиць Києва в контексті формування сучасної української ідентичності // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 300-304. – ISBN 978-617-7399-29-1
992594
  Гирич Я.М. Перейменування міст України у зв"язку з процесом декомунізації (2015-2016 рр.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 95-101. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
992595
  Кравченко Л. Перейменування сучасних українських ойконімів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 135-151. – ISSN 0320-3077


  "Розглянуто 32 назви українських міст до процесу декомунізації та після нього. Визначено провідні принципи та мотиви номінації перейменованих об’єктів, серед яких чільне місце посідає відновлення історичної пам’яті, оскільки більше двох третин ...
992596
  Тараненко О.С. Перейми / Ольга Тараненко. – Харків : Федорко, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7298-90-7


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
992597
  Глушко Г. Перейміть славу! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119


  Переяслав-Хмельницький відзначає 1100 років. Місто-музей, місто-заповідник
992598
  Горбачев М.С. Перейстрока - партия - социализм / М.С. Горбачев. – Москва, 1989. – 14с.
992599
  Дудин В. Перейти в поступление // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 16 мая (№ 20). – С. 26. – ISSN 1563-6755


  Чем запомнится вступительная кампания-2017 для желающих получить юридическое образование.
992600
  Стоун Р. Перейти грань : Роман / Р. Стоун. – Москва : Новости, 1995. – 432 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 570200910Х
992601
  Капсамун І. Перейти за Збруч... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)


  Історик Владислав Гриневич презентував свою нову історичну книжку «Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр.»
992602
  Пантиелев А.Н. Перейти Иртыш. / А.Н. Пантиелев. – М., 1971. – 48с.
992603
  Горобець Олександр Перейти Йордан : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35 : Фото
992604
  Добрева Николина Перейти на новый уровень // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 65 : фото
992605
  Погодин Р.П. Перейти речку вброд / Р.П. Погодин. – М., 1979. – 479с.
992606
  Лебедько С. Перейти Рубікон // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
992607
  Остролуцька Л. Перейти Рубікон: зберегти іпримножити краще, бути готовими до рішучих змін // Світ. – Київ, 2018. – Вересень (№ 35/36). – С. 1-2


  "Готуючись до 100-літнього ювілею НАН України, науковці осмислюють "дорожню карту" на нове століття". В статті згадується "...що дослідження в галузі молекулярного магнетизму здійснюється у тісній співпраці з іншими науковими установами НАН України, ...
992608
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
992609
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
992610
  Дембіцький І.М. Перейшли на грошову оплату праці / І.М. Дембіцький. – Львів, 1959. – 16с.
992611
  Шервашидзе В. Перек, или "Отпечаток отсутствующего" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
992612
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 14-15
992613
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 4-5
992614
  Тершаковець М. Переказ про Кия, щека і Хорива та їх сестру Либедь : (Епізод із українсько-германських взаємин давньої доби)”, 1928. – С. 399-425. – Окр. відб.: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського, 1928
992615
  Чавдаров С.Х. Переказ у школі / С.Х. Чавдаров, наук. співр. Київ. наук.-досл.Ін-ту педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1936. – 32 с.
992616
  Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
992617
  Розсоха Л. Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 13-20. – ISSN 0130-6936
992618
  Демянчук І. Перекази старинного сьвіта / Під зарядом К. Бернарского. – У Львові : З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руского Товариства педагогічного ; Ч.145.)
1 : Нїн і Семіраміда; Піраміда Хеопса; Дедаль і Ікар, Мавзольс і Артемізия. – 1908. – 44 с.
992619
  Дем"янчук І. Перекази старинного сьвіта. – У Львові : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руського Т-ва Педагогічного ; Ч. 150)
[Ч.] 2 : Родийский кольос ; Фаетон ; Оpфей ; Філимон і Бавкида ; Казка пpо Гігеса ; Мелямпус. – 1911. – [1], 60 с. : іл.
992620
  Кравець В. Переказний вексель та проблема неплатежів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
992621
  Іванішин П. Перекаладцький світ Петра Скунця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5/6 (1013/1014). – С. 238-247. – ISSN 0320 - 8370
992622
  Егоров П.А. Перекат / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1985. – 128с.
992623
  Кондратьев Н Е. Перекати-поле : роман / Н Е. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 224с.
992624
  Капаев И С. Перекати-поле : стихи и поэмы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
992625
  Дроздов И.В. Перекати-поле. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1964. – 38с.
992626
  Бакельманс Л. Перекатиполе / Л. Бакельманс. – Л., 1928. – 166с.
992627
  Сорокин Л.М. Перекаты / Л.М. Сорокин. – Свердловск, 1956. – 78с.
992628
  Семакин В.К. Перекаты / В.К. Семакин. – М., 1963. – 124с.
992629
  Замятин Е.Н. Перекаты / Е.Н. Замятин. – М, 1977. – 78с.
992630
  Коротаев В.В. Перекаты / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1980. – 159с.
992631
  Сафар Перекаты : стихотворения / Ашур Сафар ;. – Москва : Современник, 1983. – 111 с.
992632
  Буляков Д.М. Перекаты : повести и рассказы / Д.М. Буляков; пер. с башк. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1988. – 284,2 с.
992633
  Парфентьев В.И. Перекаты времени : стихи / В.И. Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 120с.
992634
  Тресков А.С. Перекаты. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1973. – 231с.
992635
  Яган И.П. Перекаты. / И.П. Яган. – М., 1980. – 351с.
992636
  Ярошинська Є.І. Перекиньчики : повість / Евгенія Ярошинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1903. – 195, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 54)
992637
  Ювченко Анатолий Петрович Перекиси на основе 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5 и 3-метилбутин-ола-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ювченко Анатолий Петрович; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
992638
  Вольнов И.И. Перекиси, надперекиси и озониды щелочных и щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1964. – 124с.
992639
  Вадзюк С.Н. Перекисне окислення дліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Вадзюк С.Н.; НАН Укр. ін-т фізіології. – Київ, 1993. – 40 с.
992640
   Перекисне окиснення ліпідів в клітинах печінки та тонкої кишки за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію / С.В. Хижняк, Л.І. Степанова, О.А. Вечеря, В.Н. Орендаренко, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 32)


  Визначення вмісту початкових та кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у результаті сумісної дії кадмію (0,5 мг/кг) та іонізуючої радіації (у дозі 1 або 2 Гр) свідчить про активацію за цих умов протікання ПОЛ у тканинах печінки та ...
992641
   Перекисне окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при гострому запаленні у суглобах / М.К. Ашпін, А.І. Воєйков, Є.В. Тіхова, О.В. Табурець, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 22-22
992642
  Дворщенко К. Перекисне окиснення ліпідів у субклітинних фракціях слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментально викликаної виразки / К. Дворщенко, С. Вакал, У. Савко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов експериментальної виразки шлунка найбільш інтенсивно відбувались процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріальній фракції слизової оболонки шлунка щурів. It fixed that at experimental stomach ulcer most intensively lipid ...
992643
  Дворщенко К. Перекисне окиснення у органах травного тракту за умов стресової виразки шлунка / К. Дворщенко, С. Вакал, С. Береговий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов стресової виразки зростає інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка, печінці та підшлунковій залозі щурів. Найбільше накопичення продуктів пероксидації ліпідів за умов дії стресу ...
992644
  Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / В.А. Барабой, В.Э. Орел, И.М. Карнаух; Отв. ред. Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 252с. – Библиогр.: с. 240-253. – ISBN 5-12-002486-6
992645
  Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. – Москва : Наука, 1972. – 252 с. : ил., табл.
992646
  Куликов В.Ю. Перекисное окисление липидов и холодовой фактор. / В.Ю. Куликов. – Новосибирск, 1988. – 189с.
992647
  Балясова Дина Павловна Перекисные соединения европия и гадолия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Балясова Дина Павловна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
992648
  Здешнева Г.Ф. Перекисные соединения некоторых лантинидов как промежуточные продукты при каталитическом разложении НО : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Здешнева Г.Ф.;. – М., 1968. – 14л.
992649
  Комарова Н.В. Перекисные соединения тербия, тулия и галлия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Комарова Н.В.; Химико-технол. ин-т. – М., 1977. – л.
992650
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1983. – 135с.
992651
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1980. – 159с.
992652
  Шамб У.К. и др. Перекись водорода / У.К. и др. Шамб. – Москва, 1958. – 578 с.
992653
   Перекись водорода и перекисные соединения.. – Л.-М., 1951. – 476с.
992654
   Перекись водорода. Библиограф. указ. журн. и патент. лит. за 1967 г., 1968. – 47с.
992655
  Репкина З.Е. Перекись водорода. Библиографический указатель журнальной и патентной литературы за 1965 г. / З.Е. Репкина, 1966. – 38с.
992656
  Добрынина Т.А. Перекись лития / Т.А. Добрынина. – М, 1964. – 52с.
992657
  Чередниченко О.І. Переклад - важлива сфера функціонування і розвитку української мови // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 18-26. – ISSN 0207-8287
992658
  Березіна В. Переклад - міст між мовними світами? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С. 43-53. – ISSN 0235-7941
992659
  Радчук В.Д. Переклад - рушій чи гальмо? // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 26-31. – ISSN 0207-8287
992660
  Новаліс Переклад // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 434. – ISBN 978-966-8558-97-4
992661
  Зарубенко Т. Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 11-19
992662
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
992663
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
992664
  Кальниченко О.А. Переклад vs адаптація / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 68-81. – ISBN 978-966-8558-97-4
992665
  Михайленко О.О. Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 233-238.
992666
  Єнчева Г.Г. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 44-52


  У cтатті висвітлено особливості перекладу англійських термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації, визначено головні способи та прийоми їхнього перекладу українською мовою. В статье отображены особенности перевода ...
992667
  Балдирева А.Є. Переклад авторських порівнянь в творах П.Г. Вудхауза // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
992668
  Денисенко Н.В. Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 38-41
992669
  Великодська О.О. Переклад англійських присудків в аспектуальній формі українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 42-49


  У статті проаналізовані відмінності у вживанні дієслівних форм в англійській та українській мовах та випадки необхідності застосування трансформацій присудка при перекладі англійських художніх текстів українською мовою. В статье проанализованы ...
992670
  Швець Н.В. Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 94-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
992671
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-5-5 (Ч.1)
Ч.1 : Граматичні труднощі. – 2001. – 272с.
992672
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-2-0 (Ч.2)
Ч.2 : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 2001. – 304с.
992673
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: Посібник з англ.мови і перекладу для студ.вищ.навч.закладів / Карабан В.І. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 562с. – ISBN 966-7890-01-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів
992674
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан; Крабан В.І. – Вид. 4-е, виправл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 574, [2] с. : табл. – Вид. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7890-01-5
992675
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : грамат. труднощі, лексичні, термінол. та жанрово-стиліст. проблеми / Карабан В.І. – Вид. 5-те, випр. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 651, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-382-704-9
992676
  Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики


  Аналізуються різні способи перекладу англійської освітньої лексики на українську мову: транслітерація, семантичне калькування, аналоги, усталені еквіваленти, а також позначки як додатковий засіб для передачі освітньої лексики. Автор подає визначення ...
992677
  Черноватий Л.М. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності : патенти, знаки для товарів та послуг : [навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти] / [Л.М. Черноватий, С.О. Царьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Укр. та англ. мовами. – (Dictum Factum / ред. Л.М. Черноватий, В.І. Карабан ; Thanslation course). – ISBN 978-966-382-304-1
992678
   Переклад англомовної громадсько-політичної літератури : Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Т.В. Ганічева, І.П. Ліпко.; За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 272с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – (Dictum Factum). – ISBN 966-8609-83-2
992679
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-130-6
992680
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : книга для викладача : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 99, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-245-7
992681
   Переклад англомовної економічної літератури : Економіка США : загальні принципи : Навчальний посібник для студ. взо, що навчаються за екон. спеціальностями та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 496 с. – На тит. арк. : До 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – (Dictum factum). – ISBN 966-8609-09-3
992682
   Переклад англомовної економічної літератури : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
992683
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : книга для викладача : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харк. нац. ун-ту / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 143, [1] с. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-302-7
992684
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : [навч. посібник для студентів вищих закладів освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 270, [2] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-301-0
992685
   Переклад англомовної психологічної літератури : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за психол. спец. та спец. "Переклад" / [Л.М. Черноватий та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана та Т.Б. Хомуленко. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 511, [1] с. : табл. – До 80-річчя Харк. психол. шк. і 40-річчя Каф. теорії та практики прекладу англ. мови Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Dictum Factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-379-9
992686
  Боровинський І. Переклад англомовної романтичної поезії як особливого способу світосприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 22-24


  Стаття досліджує особливості перекладу романтичних поезій українською мовою. Проаналізовано специфіку відтворення романтичних образів із визначенням відповідного кола перекладацьких проблем. Статья исследует особенности перевода романтических поэзий ...
992687
  Черноватий Л.М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 291, [5] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7. – (Dictum Factum. Translation course). – ISBN 966-8609-84-0
992688
   Переклад англомовної юридичної літератури = Dictum factum translation course : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. та спец. "Переклад". – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 448с. – Шифр дубл. 42 Пере. – ISBN 966-96073-0-2
992689
   Переклад англомовної юридичної літератури : [навч. посібник для студ. вищ. заклад. юрид. спец. та спец. "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 655, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum Factum). – ISBN 966-382-007-1
992690
   Переклад англомовної юридичної літератури : посібник для студентів вищ. закл. освіти / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 279, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Переклад англомовної літератури. Юридична література. - На обкл. також: Translation course. - Авт. зазнач. в кінці книги. - До 50-річчя пер. від-ня Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 278. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-563-2
992691
  Чала Ю.П. Переклад антономастичних утворень в художній прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 48-52
992692
  Ласінська Т.А. Переклад архаїзованої групи дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 76-80


  У статті ми дослідили особливості перекладу англійських архаїчних дієслів українською мовою. Розглядаються найбільш вдалі лексичні трансформації, що трапляються в українських перекладах. Запропоновано шкалу оцінки перекладу архаїчних дієслів, яка ...
992693
  Кошарний К.Ю. Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 140-143. – Бібліогр.: 18 назв.
992694
  Кононенко І.В. Переклад вільних та стійких словосполучень в економічних текстах (на матеріалі німецьких економічних періодичних видань та підручників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 484-489


  У статті розглядається загальна характеристика вільних та стійких словосполучень, а також деякі інші випадки, які зустрічаються в німецькій мові і також належать до стійких висловів. Особлива увага приділяється словосполученням, які зустрічаються в ...
992695
  Галкіна О.Ю. Переклад власних назв з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 203-204
992696
  Амеліна С. Переклад галузевих текстів (на матеріалі технічної підмови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 23-26. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
992697
  Дейкун О.П. Переклад гіперболи як ключового стилістичного прийому оригіналу (на матеріалі науково-фантастичного роману Е. Берджеса "Механічний апельсин") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 161-165. – ISSN 2520-6397


  Присвячено вивченню способів перекладу українською мовою гіпербол, які спільно з порівнянням, синекдохою, прозопопеєю, епітетом і метафорою аб- сурду утворюють образний рівень індивідуально-авторської картини світу Ентоні Берджеса у філософському ...
992698
  Матюша В.І. Переклад гри слів у драматичних творах: втрати і досягнення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 252-256
992699
  Михайленко В.В. Переклад дискурсивного маркера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 323-328. – ISSN 1729-360Х
992700
  Здражко А.Є. Переклад дитячої літератури: "очуження" чи "одомашнення" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 549-552
992701
  Кур"янова М.О. Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 290-296. – ISBN 966-581-388-9
992702
  Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 241-248


  У статті розглядаються два основних підходи до перекладу драми, "текстовий" та "сценічний", і наголошується, що адекватність досягається завдяки збереженню авторського задуму у мовленнєвій формі, пристосованій до вимог театру. Перекладач виступає ...
992703
  Буднікова Л. Переклад економічної термінології (на матеріалі словацької та української мов) // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 177-184. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5
992704
  Жодані І. Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк "Мандаля" і "Казці про вершника" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 220-227. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
992705
  Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
992706
  Сандюк І.В. Переклад заголовків німецькомовних суспільно-політичних текстів ЗМІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 268-272


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу німецьких заголовків у публіцистичних текстах. Особлива увага приділяється лексико-граматичним та стилістичним особливостям заголовків, а також специфіці та труднощам перекладу. В статье ...
992707
  Поворознюк Р.В. Переклад звертань у протокольних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 200-204. – ISBN 966-594-420-7
992708
  Просалова В. Переклад і варіація як фоорми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М. Рільке українськими поетами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 106-114. – ISSN 1728-9572
992709
  Просалова В. Переклад і варіація як форми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 224-231.
992710
  Некряч Т.Є. Переклад і культура / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 32-37. – ISBN 966-581-476-1
992711
  Некряч Т. Переклад і культура: особистісний вимір


  Стаття наголошує на необхідності для фахового перекладача постійно підвищувати свою ерудицію і культурний рівень, без чого неможливі ані якісний результат, ані подальший розвиток мови перекладу. Ставиться питання про грамотну професійну орієнтацію ...
992712
  Радчук В.Д. Переклад і логіка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-70. – ISSN 0027-2833
992713
  Радчук В. Переклад і логіка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 39-44. – ISSN 0130-5263
992714
  Дайнеко В.В. Переклад і міжмовні відповідності / В.В. Дайнеко, Г.Е. Мірам // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Педагогічні науки. – С. 67-70
992715
  Дем"янюк А.А. Переклад із лінгвістичної та психологічної точок зору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 173-185


  У статті розглядаються лінгвістичні та психологічні аспекти процесу перекладу. This article investigates linguistic and psychological aspects of the process of translation.
992716
  Шаблій О.А. Переклад інтерпретативних юридичних текстів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 148-157. – ISBN 978-617-640-052-3
992717
  Решетило І. Переклад інтертекстуальних елементів у кінорецензіях // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 276-286. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано кінематографічні рецензії на предмет виявлення інтертекстуальних одиниць та визначено їхні форми, функції і ступінь їх відтвореності при перекладі. Розглянуто можливості збереження їхніх функцій.
992718
  Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 293-302


  Досліджується роль інтертекстуальних елементів та особливості їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим). Исследуется роль интертекстуальных элементов и особенности их перевода ...
992719
  Поворознюк Р.В. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "ОПІВНІЧНІ ДІТИ") / Р.В. Поворознюк, А.А. Саволоцька // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 310-318. – ISSN 2075-437X


  Наукову розвідку присвячено ролі інтертекстуальних елементів та особливостям їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим).
992720
  Ласінська Т.А. Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 39-45
992721
  Михайленко О.О. Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 135-140. – Бібліогр.: 61 назв.
992722
  Базік І.І. Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовами / І.І. Базік, Т.М. Корольова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 20-29. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Стаття присвячена розгляду жанрових особливостей китайськомовних казок та відтворенню їхніх художніх характеристик при перекладі українською та англійською мовами. У роботі визначено когнітивно-лінгвістичні особливості китайськомовних казок у ...
992723
  Софієнко І.В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 42-49


  Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу кінокомедій українською мовою. Були з"ясовані як загальнопоширені, так і виключно українські засоби створення та відтворення ефекту комічного, що побутують в українському комедійному кіноперекладі.
992724
  Кропінова Т.В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об"єкта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 407-412. – Бібліогр.: Літ.: с.412; 8 п. – ISSN 1729-360Х
992725
  Науменко О.В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема "Розмальована завіса") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 48-56


  У статті розглянуто колороніми у перекладацькому аспекті. Визначено способи та труднощі відтворення кольороназв. Матеріалом дослідження слугує роман англійського письменника XX століття Сомерсета Моема "Розмальована завіса".
992726
  Слободський Р. Переклад комп"ютерних термінів сфери кібербезпеки з арабської мови українською // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості перекладу специфічної лексики у сфері кібербезпеки з арабської мови українською. Головну увагу зосереджено на розгляді способів перекладу комп"ютерних термінів у цій сфері. Матеріалом дослідження послужили арабські тексти, які ...
992727
  Вишневська С.В. Переклад контекстуально залежних прислів"їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 154-160


  У статті досліджено особливості перекладу контекстуально залежних прислів’їв з італійської мови на українську. Проаналізовано специфіку їх відтворення у перекладі твору Джанні Родарі «Старі Прислів’я» порівняно з існуючими способами перекладу ...
992728
  Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навч. посібник / С.Б. Фокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 119, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 113-118
992729
  Максименко О.В. Переклад конференцій: европейські норми та українські реалії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 234-238
992730
  Кудрявцева А. Переклад Корану та етнографія повсякденності / А. Кудрявцева, Ю. Резван // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 62-70. – ISSN 0130-6936
992731
  Чала Ю. Переклад культурно-маркованих поетонімів: соціосеміотичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 335-338
992732
  Ткаченко О. Переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 173-176. – Бібліогр.: С. 176
992733
  Мірошниченко Л. Переклад Лесі України: непереборні підозри текстолога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 108-113. – ISSN 0236-1477
992734
  Лєпухова Н.І. Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 129-142. – ISSN 2311-2697
992735
  Кривонога Т. Переклад лінгвокультурних елементів (на матеріалі англомовних публікацій з таматики "Сім"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 116-117
992736
  Лєпухова Н. Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 133-142. – ISBN 966-7773-70-1
992737
  Лєпухова Н.І. Переклад медичних абревіатур і скорочень з німецької мови українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 105-110


  У цій статті розглядаються типи скорочень, що використовуються у німецькомовних медичних текстах, та способи їх відтворення українською мовою. Теоретичний матеріал містить велику кількість прикладів для ілюстрації та аргументування своєї точки зору. В ...
992738
  Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 96-100. – Бібліогр.: С. 100; 13 назв
992739
  Коломієць С.С. Переклад метафоричних термінів у науково-технічному дискурсі / С.С. Коломієць, Г.В. Шрам // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 253-257. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
992740
  Орлова І.С. Переклад міжнародних договорів у світлі когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 185-194. – ISBN 966-581-589-Х
992741
  Молодід Т.К. Переклад на українську мову старослов"янізмів, використаних В.І. Леніним у його працях / Т.К. Молодід, С.А. Воробйова // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 108-110
992742
  Радзієвська С.О. Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 402-407


  У статті запропоновано визначення нанонаукового терміна, окреслено класифікацію термінів залежно від їхніх структурно-семантичних особливостей, а також розглянуто переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів. В статье предлагается определение ...
992743
  Єржиківська Н. Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті аналізується поезія К. Бальмонта "Лебідь", що увійшла до збірки "В безмежності" (1895). Розглянуто його український переклад, виконаний Н. Лівицькою-Холодною. Простежено функціонування символу лебедя в міфології та світовій (Горацій, А. ...
992744
  Волкогон Н.Л. Переклад національно-маркованих експресивних засобів (на матеріалі іспаномовної прес-реклами) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Найбільш діяльною вважається реклама, що апелює до національної культури, складові якої (пісні, література) визначають своєрідність певної національності. Максимальна експресія досягається через використання конотації (яка ґрунтується на фонових ...
992745
  Корчагіна О. Переклад неологізмів німецької мови зі сфери нанотехнології та квантово-молекулярної архітектури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 55-57
992746
  Мартинюк В. Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 383-386. – ISSN 2309-4389
992747
  Пірог І.І. Переклад непрямих мовленнєвих актів з німецької мови на українську / І.І. Пірог, Д.О. Сапко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 470-475
992748
  Кур"янова М. Переклад німецьких еліптичних речень у науково-технічній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 147-151
992749
  Любчук Н.В. Переклад німецьких етнокультурних фразеологізмів українською мовою


  Розглядаються співвідношення німецьких етнокультурних фразеологізмів з їх українськими фразеологічними еквівалентами та способи їх перекладу українською мовою.
992750
  Альшева А. Переклад німецької вікіпедії як шлях до розширення UAnet // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 42-48


  У статті розглянуто перспективи українського сегменту Інтерненту, знаного як UAnet. Пропонуються шляхи розвитку найвідомішої онлайн-енциклопедії Вікіпедія заради збільшення присутності української мови в Інтернеті. Увага акцентується на перекладі ...
992751
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; МОНУ ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 328л. + Додатки : л.240-328. – Бібліогр. : л.205-239
992752
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.16. - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
992753
  Ясинецька О.А. Переклад нової англомовної конверсійної метафорики українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 363-367
992754
  Шаблій О.А. Переклад нормативних юридичних скорочень ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 216-220. – ISBN 978-617-640-052-3
992755
  Касяненко Д.С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 329-335


  У статті проаналізовано сучасний стан перекладу нормативно-правових текстів ЄС офіційними мовами Євросоюзу та українською мовою, висвітлено підходи до організації роботи перекладачів в інституціях ЄС. Статья посвящена анализу современного состояния ...
992756
  Григоренко О.В. Переклад патентних описів США і Великобританії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 295-301
992757
  Карагодін Р. Переклад Першого Литовського статуту англійською мовою з історико-лінгвістичної перпективи: Карл фон Льове як перекладач статуту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 57-62. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (31)). – ISBN 978-966-7425-97-5
992758
  Муляр С.П. Переклад поезії Т. Шевченка російською мовою (концептуальний аналіз) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 290-300
992759
  Ткаченко С. Переклад поезії та поезія перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 6
992760
  Мельниченко І.В. Переклад поеми Йозефа Сватоплука Махара „На Голгофі”, здійснений Євгеном Маланюком, у контексті чесько-українських літературних взаємин // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 299-306. – ISBN 966-8474-40-6
992761
  Жмаєва Н.С. Переклад політичного дискурсу: комунікативно-функціональний та лінгвістичний аспекти (на матеріалі перекладів з англійської мови німецькою) / Н.С. Жмаєва, Т.М. Корольова, О.В. Попова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 96-104. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті розглядається специфіка перекладу англомовного політичного дискурсу німецькою мовою у комунікативно-функціональній та лінгвістичній площинах. Результати дослідження констатують тісну кореляцію між стратегією перекладу та добором відповідних ...
992762
  Шаблій О.А. Переклад процесуально-правової документації // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 124-147. – ISBN 978-617-640-052-3
992763
  Лагодич М. Переклад Святого Письма національними мовами: історичний та культурологічний виміри // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 16. – С. 57-66. – ISSN 2310-0923
992764
  Гонта І.А. Переклад складних та складнопохідних слів у творах Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 140-144. – Бібліогр.: С. 144; 6 назв
992765
  Ісіченко А.П. Переклад слів з нечітким лексико-граматичним значенням / А.П. Ісіченко, О.Л. Ушакова // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 50-50
992766
  Тєлєжкіна О.О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 256-261
992767
  Чернишова Ю. Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу


  Аналізуються функції релігійного дискурсу, які зумовлюють основні проблеми перекладу сучасних християнських текстів : репрезентативна та комунікативна. Виокремлюються стратегії перекладу, які дозволяють відтворити ці засадничі функції релігійного ...
992768
  Кальниченко О.А. Переклад та поширення знань: на прикладі середньовічного латинського перекладу / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 272-293. – ISBN 978-966-8558-97-4
992769
  Хоню В. Переклад та редагування сценаріїв, титрів і субтитрів неігрових фільмів у контексті соціальної комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 70-76


  Розглянуто складні випадки перекладу і редагування перекладних сценаріїв, титрів і субтитрів неігрового кіно, проаналізовано помилкове слововживання як комплексну проблему соціальної комунікації та якості підготовки фахівців (драматургів, сценаристів, ...
992770
  Панченко О.І. Переклад творів Чарльза Діккенса як зразок перекладацької майстерності // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 125-129


  Йдеться про лінгвістичні ознаки творчості Ч. Діккенса та вдалі варіанти її перекладів російською мовою.
992771
  Андрущенко І. Переклад твору Фридриха Ніцше "Ранкова зоря" / І. Андрущенко, А. Богачов, В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 115-119. – ISSN 2522-9338
992772
   Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою : три базові угоди у галузі прав людини : книга для викладача / [Л.М. Черноватий, Т.В. Ганічева, Н.В. Зінукова та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 175, [1] с. – До 50-річчя перекладацького від-ня Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: International bill of human rights. – (UTTU SERIES). – ISBN 978-966-382-581-6
992773
   Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою : три базові угоди у галузі прав людини : [навчальний посібник] / [Л.М. Черноватий, Т.В. Ганічева, Н.В. Зінукова та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 265, [1] с. : іл. – До 50-річчя перекладацького від-ня Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: International bill of human rights. – (UTTU SERIES). – ISBN 978-966-382-580-9
992774
  Палєй Т.А. Переклад текстів спортивної тематики: особливості та різновиди / Т.А. Палєй, О.В. Огороднікова // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 91-97. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна статті полягає у дослідженні та аналізі стилістичних особливостей перекладу тексту спортивної тематики різних стилів мовлення та виявленні специфіки перекладацької діяльності. Висновки. У результаті проведеного дослідження різновидів ...
992775
  Пєтухова О.В. Переклад терміна "решетка" в українській термінології металознавства // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 80-87


  Представлено переклад та тлумачення російськомовного терміна "решетка" у словникових статтях різного призначення
992776
  Мельниченко О.Г. Переклад термінологічних одиниць правового дискурсу в європейському суді із прав людини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 444-457. – ISSN 2520-6397


  Досліджується проблематика перекладу в Європейському суді з прав людини, зокрема, досліджено різницю понять "decision" і "judgment", а також "order" і "ruling", які подекуди можуть спричиняти розбіжності в пере- кладі. Висловлено окрему думку щодо ...
992777
  Маленко О.О. Переклад у вивченні української мови. Теоретичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 30 (322). – С. 34-37


  У школьному курсу української мови переклад посідає окреме місце як вид роботи з пошуку відповідних лексичних, граматичних, стилістичних засобів при відтворенні змісту повідомлення, створенного іншою,найчастіше російською, мовою.
992778
  Тетеріна О. Переклад у концепції національної літератури Івана Франка
992779
  Кальниченко О.А. Переклад у Стародавньому Римі (III ст. до н. е. - V ст. н. е.) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 147-169. – ISBN 978-966-8558-97-4
992780
  Колодый Б.М. Переклад українських видільних часток французькою мовою // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 344-349. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
992781
  Плющ Б.О. Переклад української книги і нові платформи розширення літературних горизонтів за межі англосфери: перспективи та можливості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 207-212


  У статті здійснено аналіз динаміки представлення української книги в англомовному континуумі, а саме в США, розглянуто перспективи та можливості популяризації перекладів українського інтелектуального продукту в реальному та віртуальному просторі. В ...
992782
  Ємельянова Є.С. Переклад української наукової термінології: актуальні проблеми і тенденції // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 201-208. – ISBN 978-617-619-161-2
992783
  Яковенко С.П. Переклад українською мовою англомовної термінологічної лексики у галузі вікової психології / С.П. Яковенко, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 290-295. – ISBN 978-966-285-555-5
992784
  Будянський А.І. Переклад українською мовою англомовної термінологічної лексики у галузі психології / А.І. Будянський, І.М. Каминін // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 39-51. – ISBN 978-966-285-555-5
992785
  Юркевич О. Переклад філософських текстів в Україні : історія і сучасність / О. Юркевич, Н. Бевз // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.236-253. – ISSN 2075-1443
992786
  Паніч Олексій Переклад філософських термінів : філософія і технологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 32-48. – ISSN 0235-7941
992787
  Седлерова А.І. Переклад філософської повісті Вольтера "Кандід" і формування творчої позиції В. Підмогильного // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 565-570
992788
  Данкевич Т.М. Переклад фразеологізмів англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 446-451


  У статті розглянуто визначення терміна "фразеологія", "фразеологізм" та види фразеологізмів в англійській мові, проаналізовано шляхи перекладу фразеологізмів, визначено особливості їх перекладу.
992789
  Атмаджа Е. Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з української мови на турецьку / Е. Атмаджа, Р. Гоздаш // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 3-15. – ISSN 1682-671Х
992790
  Швець Л.А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 293-300


  У статті розглянуті основні проблеми передачі фразеологізмів у кінотексті, розкрито специфіку їх перекладу. Висвітлено прийоми перекладу англійських фразеологізмів на матеріалі телесеріалу "Теорія великого вибуху".
992791
  Куликова В. Переклад французьких фітонімів: культорологічний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 182-187. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
992792
  Лащик Н.М. Переклад художнього тексту та інтерпретація (літературознавчий аспект) / Н.М. Лащик, А.М. Кучера // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 198-204. – (Слово). – ISSN 2304-7402
992793
  Загородня Л.З. Переклад числових форм англійських родових іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 2783-277
992794
  Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів : (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.А. Шаблій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр. та нім. мовами. – Бібліогр.: с. 213-222 та в кінці розд. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-025-2
992795
  Шабуніна В.В. Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 220-226
992796
   Переклад як (не) порозуміння. Термінологічна дискусія / А. Богачов, А. Вахтель, В. Верлока, І. Іващенко, С. Іващенко, В. Кебуладзе, О. Комар, А. Леонов, О. Панич, Д. Сепетий, О. Хома, Т. Фостяк, В. Циба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 68-93. – ISSN 0235-7941
992797
  Дем"янюк А.А. Переклад як акт міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 136-141. – Бібліогр.: с. : 141; 4 поз.


  У статті розглядаються культурологічні аспекти проблему перекладу. The article investigates cultupological ashects of the process of translation.
992798
  Бриська О. Переклад як вияв неокласичного напряму української культури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 163-170. – ISSN 2078-340X
992799
  Стріха М. Переклад як джерело й перспектива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 5


  Хто оберігає членів уряду від необхідності слухати українською мовою виступ єврокомісара Фюле?
992800
  Сушко З. Переклад як естетична інтерференція художнього тексту / З. Сушко, О. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 305-312. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
992801
  Бойчук Н.В. Переклад як засіб міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 140-147


  Статтю присвячено питанням перекладу, як важливого засобу спілкування між індивідами, які розмовляють різними мовами та належать до різних культур. Стаття аналізує переклад як міжмовне комунікативне явище. Процес перекладу визначений мовними ...
992802
  Рудницька Н. Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 48-53. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
992803
  Чернишова Ю. Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 324-331


  У статті на матеріалі праць італійського філософа Доменіко Єрволіно, присвячених осмисленню сутності та завдань перекладу в сучасному світі, аналізується концепція "мовної гостинності". В статье на материале работ итальянского философа Доменико ...
992804
  Яцкевич І.І. Переклад як лінгвокультурна адоптація тексту (на матеріалі перекладу латинською мовою "Літопису Молдавської землі" Мирона Костіна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 391-395
992805
  Воїнов В.В. Переклад як метаморфоз / В.В. Воїнов, І.В. Малиновська


  Поняття перекладу розглянуто на тлі становлення постнекласичного методологічного напрямку. Новітні розробки в таких дослідженнях сприяли формуванню теорії тотальності, яка описує явища як цілісності, що здатні до самодетермінування. Переклад ...
992806
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в український літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. (компаративний дискурс) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. – Бібліогр.: л. 189 - 206
992807
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. ( компаративний дискурс ) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О. Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
992808
  Бистрова О. Переклад як національна форма рецепції (українізація творів Гете та Достоєвського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 316-325. – ISSN 2411-4758
992809
  Мошковська Л.М. Переклад як невід"ємна частина євроінтеграції в умовах сучасної незалежної України // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 74-75
992810
  Косинська Ю.В. Переклад як об’єкт авторського й професійного редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано види редагування перекладних текстів залежно від учасників міжмовної комунікації. На основі положень теорії авторського й літературного редагування проаналізовано значення й супідрядність етапів удосконалення друготвору ...
992811
  Тетеріна О.Б. Переклад як проблема загальнолітературна: І. Франко в контексті сучасної компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 203-209
992812
  Бурда-Лассен Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 318 л. + Додатки: л. 228-318. – Бібліогр.: л. 195-227
992813
  Бурда-Лассен Олена Василівна Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
992814
  Євтушенко О.І. Переклад як спосіб та форма міжкультурної комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 60-62. – ISSN 2521-1218
992815
  Ткаченко А.О. Переклад як турнір (із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 278-288
992816
  Гриценко О. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 27-41. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
992817
  Горський В. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 123-128. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
992818
  Чередниченко О.І. Переклад. Культура. Ідентичність / Олександр Чередниченко. – Київ : Заславський О.Ю., 2017. – 223, [1] с. – Текст укр., частк. фр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-632-077-7
992819
  Кебуладзе Вахтанг Переклад. Топос. Етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 22-31. – ISSN 0235-7941
992820
  Кальниченко О.А. Переклад: категорія класична, прототип чи кластер? / О.А. Кальниченко, О В. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 293-305. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Що ми розуміємо під перекладом? Чим відрізняється переклад від споріднених явищ (переспіву, переказу, твору за мотивами тощо)? Якого роду це поняття: класична категорія/категорія-прототип/ кластер? Чим переклади відрізняються від не-перекладів або, ...
992821
  Касьянова О. Переклад: спеціальність чи маргінальна література? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 5


  Таку тему запропонував для обговорення на черговому засіданні об"єднання критиків у Будинку письменників України голова об"єднання Михайло Наєнко.
992822
  Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування / М.С. Зарицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 120с. – ISBN 966-611-327-9
992823
  Подміногін В.О. Переклад: тенденція та традиція // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 346-354. – ISBN 978-966-8558-97-4
992824
  Омельченко В.Ю. Переклад: чинник розвитку філософської мови ("аура смислів мозаїки життєсвіту" В. Беньяміна & поетична мова "вражень" С. Малярме) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 41
992825
  Альшева А. Перекладаємо німецьку Вікіпедію, або і Хто ж тепер автор? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 395-396
992826
  Даниленко Л.І. Перекладаємо чеською : Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції: Навчальний посібник / Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 49с.
992827
  Васильченко Андрій Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 138-147. – ISSN 0235-7941
992828
  Савченко Ю.М. Перекладання податків в контексті формування фіскальної політики держави // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 43-49. – ISSN 2306-0050
992829
  Пригодій С.М. Перекладацька аберація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 404-414. – Бібліогр.: Літ.: с. 414; 14 назв
992830
  Сегол Р.І. Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 470-476. – ISSN 2311-0821


  "Міжкультурна комунікація відіграє провідну роль у сучасному глобалізованому світі. Основою спілкування між різномовними комунікантами, які прагнуть до більшої єдності в продукуванні комунікаційних одиниць й масової культури, є створення інформаційних ...
992831
  Мельникова Д. Перекладацька діяльність В. Стуса: авторська позиція у перекладі ліричного твору Редьярда Кіплінга "IF" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
992832
  Прокопчук Ю. Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
992833
  Піскун О. Перекладацька діяльність Зінаїди Тулуб на тлі українського перекладацтва "розстріляного відродження" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 268-283. – ISBN 978-966-493-297-1
992834
  Смольницька О. Перекладацька діяльність І. Франка: компаративістський аналіз архетипних систем давньоукраїнського та скандинавського мислення
992835
  Качуровський І. Перекладацька діяльність Михайла Ореста // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 136-147
992836
  Пилипей О.В. Перекладацька діяльність Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – C. 167-171


  Ідеться про перекладацьку діяльність як одну з граней творчості Осипа Маковея, вказано з яких мов і твори яких авторів перекладав. Зазначено вплив І. Франка на становлення О. Маковея як перекладача. Речь идёт о переводческой деятельности О. Маковея, ...
992837
  Стріха М. Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка / М. Стріха, М. Альошина


  У рамках "культурного повороту" у перекладознавстві розглянуто перекладацьку діяльність Бориса, Марії та Насті Грінченків. Показано, що в умовах дії офіційної заборони на друк перекладів українською мовою (до 1905 р.) і подальших вельми обмежених ...
992838
  Балаклицький М. Перекладацька діяльність у книжковій публіцистиці українських протестантів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 65-78


  Переклади Біблії національними мовами - тяжке завоювання протестантської цивілізації. У статті показано масштаб проекту з актуалізації (шляхом перекладу) біблійного тексту в українській культурі й суспільстві, а також річна діяльність Українського ...
992839
  Гладушина Р.М. Перекладацька діяльність у контексті когнітивної транслятології // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN BIB-ID 83558
992840
  Глуховська Н.А. Перекладацька діяльність як складова фахової підготовки майбутніх філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 86-87
992841
  Маркелова А.А. Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії українських шістдесятників : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Маркелова Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. – Бібліогр.: арк. 186-197
992842
  Маркелова А.А. Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії українських шістдесятників : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Маркелова Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
992843
  Луцак А.І. Перекладацька інтерпретація поезії Стефана Малларме // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 173-178
992844
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 249 л. – Додатки: л. 218-249. – Бібліогр.: л. 193-217
992845
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
992846
  Веремко-Бережний Перекладацька клептоманія чи текстовий тероризм? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 206-212. – ISSN 0320 - 8370
992847
  Поворознюк Р.В. Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 91-105


  Стаття присвячена зіставленню основних теоретичних моделей перекладацької компетенції, їх структурі й функціональним особливостям. Окреслена ніша фахового різновиду компетенції медичного перекладача, обгрунтована її специфіка й перспективи ...
992848
  Павличко Я. Перекладацька мозаїка : переклади // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 203-210. – ISSN 08-68-4790-12


  Поетично-перекладацька мозаїка Ярослави Павличко європейського засягу: Микола Купрєєв, Сергій Панізник, Мирослав Валек, Баба Тагір, Сальвадоре Квазимодо, Джузеппе Унгаретті, Гельмут Тільгнер, Галина Посвятовська, Юзеф Озга-Міхальські, Жак Превер.
992849
  Сєргєєва О.В. Перекладацька помилка у методиці викладання перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 114-116
992850
  Заболотна Т. Перекладацька рецепція крізь призму сучасної української поезії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 13-20. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
992851
  Маркелова А. Перекладацька рецепція образу Тараса Шевченка у поезіях українських шістдесятників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 269-274


  Наукова розвідка присвячена особливостям перекладацької рецепції та виражальним можливостям перекладу в процесі відтворення англійською мовою художньо-культурного простору вірша Віталія Коротича "Триптих", центральним образом якого є Тарас Григорович ...
992852
  Вишневська О. Перекладацька рецепція творості Шевченка у польській літературі XIX століття / О. Вишневська, О. Поліха // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 20-25. – ISSN 2306-028X
992853
  Закордонець Г. Перекладацька спадщина М. Рильського як невід"ємна частина взаємозбагачення культур // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 72-74
992854
  Тьопенко Ю.А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю.А. Тьопенко, Ю.Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 184-189. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті йдеться про постмодерністські новації у царині художнього перекладу, які дають підставу для дискусій щодо доцільності глибокої доместикації першотвору на догоду сучасним культурним запитам читача. Наводяться міркування щодо бачення ...
992855
  Балабін В.В. Перекладацьке супроводження як основа лінгвістичного забезпечення військ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 122-123
992856
  Нич О.Б. Перекладацький аспект бурлескної семантики англійської мови / О.Б. Нич, Л.В. Серман // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 175-183. – (Слово). – ISSN 2304-7402
992857
  Плющ Б.О. Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 76-90


  Стаття має на меті розгляд перекладацького диспаритету в перекладі української прози англійською та німецькою мовами з позицій наративно-комплексного й соціологічного підходів, із акцентом на перекладочознавчому аспекті перекладу. Целью статьи ...
992858
  Косів Г. Перекладацький доробок Віри Річ: загальний огляд перекладів творів українських письменників // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 235-239. – ISSN 2078-340X
992859
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура : До 100-літнього ювілею майстра // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 185-190. – ISSN 0320 - 8370
992860
  Зимомря М. Перекладацький доробок Івана Франка в контексті міжкультурного простору // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 232-241
992861
  Астаф"єв О.Г. Перекладацький доробок Ігоря Качуровського / у контексті художніх традицій київської школи неокласиків/ // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 147-152
992862
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра)


  У статті висвітлено деякі сторони творчої діяльності Миколи Лукаша, пов"язані з перекладом творів романських літератур. Наголошено на значенні його досвіду для розбудови українського поетичного перекладу. Ключові слова: Микола Лукаш, поетичний ...
992863
  Астаф"єв О. Перекладацький доробок Ростислава Радишевського // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 229-234. – ISSN 0320-8370
992864
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 279 л. + Додаток: л. 230 - 279. – Бібліогр.: л. 186 - 229
992865
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
992866
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Косів Г.М.; Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 224с. – Бібліогр.: л.183 - 224
992867
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Косів Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
992868
  Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 318-330. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1728-9572


  У статті представлено різні погляди на метод перекладу і здійснено спробу визначити основні риси творчого методу М. Лукаша, його місце в історії українського перекладу. Translator method of Mykola Lookash. The article presents different views on ...
992869
  Зимомря М. Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-231. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Зроблено спробу розкрити особливості перекладацького світу Івана Франка з проекцією на дискурс культурологічної стратегії - визначальній складовій естетичної концепції творця.
992870
  Ребрій О.В. Перекладацький скоропис / О.В. Ребрій; Dictum factum; Під. ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 112с. – Обкладинка на іноземній мові. – ISBN 966-8213-03-3
992871
  Некряч Т. Перекладацькі виклики відтворення тропів у політичній риториці / Т. Некряч, Р. Довганчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто способи відтворення в перекладі стилістичних засобів, які використовуються в політичних виступах, а саме, в інавгураційній промові президента США Дж.Ф. Кеннеді. На відміну від схем, - актуалізованих відхилень на рівні форми, тропи - ...
992872
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 172-175. – ISBN 966-7890-03-1
992873
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
992874
  Некряч Т. Перекладацькі парадокси Володимира Набокова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 209-213
992875
  Прибатень Ю.А. Перекладацькі помилки при відтворенні заголовків художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 89-93
992876
  Джандоєва П.В. Перекладацькі прийоми і трансформації, що використовуються в науково-технічному перекладі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 468-481
992877
  Софієнко І.В. Перекладацькі рішення при відтворенні мовленнєвих помилок (на матеріалі роману Дж.С. Фоера "Все ясно") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 217-224


  Стаття присвячена відтворенню мовленнєвих помилок у перекладі на матеріалі роману Дж. С. Фоера "Все ясно". З"ясовано причини та характер помилок у мові оригіналу, а також засоби їх відтворення у мові перекладу. Статья посвящается воспроизведению ...
992878
  Уманець Р.С. Перекладацькі рішення при відтворенні українських реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 576-583


  Статтю присвячено аналізу відтворення реалій у художньому перекладі німецькою мовою на матеріалі роману "Солодка Даруся" М. Матіос. Розглядаються та аналізуються перекладацькі рішення, прийняті при відтворенні реалій, визначаються найпоширеніші способи ...
992879
  Некряч Т.Є. Перекладацькі стратегії відтворення власних імен як форманту сюжету у драматичному творі (на матеріалі автоперекладів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 123-127.
992880
  Дейкун О.П. Перекладацькі стратегії відтворення змісту англомовних статей БІ-БІ-СІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 53-56


  Цю статтю присвячено аналізу інформаційних повідомлень сайту новин Бі-Бі-Сі, зокрема використанню стратегій під час перекладу статей українською мовою. Доведено, що перекладацькі трансформації є ключовим засобом досягнути еквівалентності та належної ...
992881
  Копильна О.М. Перекладацькі стратегії відтворення історичних алюзій у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 96-99.
992882
  Тетеріна О. Перекладацькі стратегії Михайла Старицького та Олени Пчілки в контексті концепції національної 2-ї половини XIX - початку XX ст. // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 315-339. – ISBN 978-966-920-067-9
992883
  Швець Н.В. Перекладацькі трансформації в українському перекладі роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 101-108. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
992884
  Єнчева Г. Перекладацькі трансформації та деформації у художньому перекладі / Г. Єнчева, Є. Фірсова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 47-57. – ISSN 2413-3094
992885
  Шаблій О.А. Перекладацькі трансформації у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 194-215. – ISBN 978-617-640-052-3
992886
  Білоус Н. Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 19-28. – ISSN 2413-3094
992887
  Рожина О. Перекладач-просвітник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 98-104


  Про роль українського поета, публіциста і критика П. Грабовського у популяризації і перекладі світової літератури
992888
  Невинна К. Перекладач реалій (на прикладі твору Юрія Андруховича "Дванадцать обручів") // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 101-110
992889
  Костіна Л. Перекладач у кримінальному процесі України: проблеми реалізації функцій та напрямки вдосконалення процесуального становища у новому Кримінально-процесуальному кодексі // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 91-95
992890
  Гриценко М.В. Перекладач у ситуації перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 336-345


  Стаття присвячена дослідженню ситуації перекладацької дії, у якій перекладач виступає активним учасником і несе відповідальність за реалізацію кросовер-потенціалу художнього твору та здійснює переклад з урахуванням особливостей обраної читацької ...
992891
  Касяненко Д.С. Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації / Д.С. Касяненко, В.В. Коржик // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 240-245


  У статті досліджено специфіку діяльності перекладачів у суді в країнах Європейського Союзу та в Україні, необхідні компетенції та компетентність перекладача, вимоги до кваліфікації. В статье исследуется специфика работы переводчиков в суде в странах ...
992892
  Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 16-20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
992893
  Подміногін В.О. Перекладачі - творці писемностей: Месроп Маштоц // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 174-181. – ISBN 978-966-8558-97-4
992894
  Гнатенко Л.А. Перекладачі, писці та редактори Пересопницького Євангелія 1556-1561 років // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 273-282. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
992895
   Перекладаючи Кейнса / В. Кебуладзе, Т. Білоус, О. Кочерга, Г. Лозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 112-115. – ISSN 2522-9338
992896
  Зленко Григорій Перекладено з Олівії Шрейнер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 12-13 : Фото
992897
  Шевченко О.П. Переклади / О.П. Шевченко. – К, 1970. – 39с.
992898
  Іванюш І. Переклади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 212-216
992899
  Рильський М.Т. Переклади : [поетичні переклади] / Максим Рильський ; [упоряд. І. Скакун ; передм. К. Москальця]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 586, [6] с. – ISBN 978-966-7015-95-4
992900
  Москаленко М. Переклади 1920-1930-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 19-31. – ISSN 0236-1477
992901
  Пасічник О.С. Переклади БІблії архімандрита Макарія (Глухарьова) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 81
992902
  Зінченко А. Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919-1921 рр. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 147-156. – ISSN 2413-7065
992903
  Ленгстон Г"юз Переклади віршів Ленгстон Г"юз та Василя Симоненко / Ленгстон Г"юз, В. Симоненко; переклад О.Б. Шарко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 323-326
992904
  Казакевич О. Переклади Євангелія у контексті формування української ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 22-27


  У статті розглядається поява перших перекладів Євангелія українською мовою, їхнє значення для формування української ідентичності та політика Російської імперії стосовно спроб запровадження україновних перекладів Святого Письма. В статье ...
992905
  Затуливітер В. Переклади з архіву // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 168-192. – ISSN 0868-4790
992906
  Українка Леся Переклади з Генріха Гейне / Леся Українка ; [укладач Л.І. Міщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львів. держ. ун-ті, 1981. – 93 с. : 8,5х6 см. – Мініатюрне видання
992907
  Поліщук Н. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 174-197. – ISSN 0320 - 8370


  Дослідження фонду Next Page здійснене в рамках проекту Book Platform, що фінансується Європейським Союзом та реалізується у межах програми "Культура" Східного партнерства.
992908
  Братчук О. Переклади з української мови польською мовою з 1991 до 2012 = Дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 261-280. – ISSN 0320 - 8370


  Спільне слов"янське етнічне і мовне коріння, спільні мотиви народної творчості, елементи прикладного мистецтва, схожі вірування та звичаї, династичні зв"язки та багатовікова спільна історія створили підвалини для розвитку українсько-польських взаємин. ...
992909
  Осока С. Переклади і власні вірші // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (450), березень 2019. – С. 54-55
992910
  Шкурка М. Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії" у творчості Юрія Татаренка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 154-158. – ISSN 2075-1222
992911
  Осовецька Л.С. Переклади Івана Франка з німецько-швейцарської літератури // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 29-30
992912
  Цісик А. Переклади Ідилій Теокріта // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 162-163. – ISSN 0868-4790
992913
  Кінджибала О.С. Переклади корейських казок українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 204-207
992914
  Родик К. Переклади літератури з іноземний мов українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 238-252. – ISSN 0320 - 8370
992915
  Киба В.В. Переклади літературно-художніх та публіцистичних творів на сторінках альманахових видань 1920-1930- років: рівень інтерпетації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 102-110. – Бібліогр.: С. 110; 14 назв


  Про особливості розвитку літературного процесу 1920-1930-х рр. XX ст.: характе- ризуються альманахові видання, журнали та мистецькі часописи різнопланових літературних угруповань.
992916
  Дворніков А.С. Переклади Миколи Лукаша в полісистемі української літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 545-548
992917
  Дворніков А. Переклади Миколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень


  Стаття присвячена вивченню творчості Миколи Лукаша у світлі досліджень постколоніального напряму у перекладознавстві. Висвітлюються основні принципи напряму, розкривається поняття "третього простору", проводиться аналіз перекладу балади Ф.Шиллера з ...
992918
  Федунович-Швед Переклади Миколи Лукаша як джерело відтворення українсько-німецьких лексичних зв"язків // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 334-337. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  На матеріалі перекладів Миколи Лукаша проаналізовано вживання слів, запозичених із німецької мови, що широко представлені у пам’ятках староукраїнської мови та сучасних лексикографічних джерелах. Встановлено стилістичні особливості германізмів. ...
992919
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 7 : Переклади. Поезія. – 2007. – 240 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані сонети: Ф. Петрарка ; Поезії: М. Лермонтов, О. Пушкін, Є. Баратинський, П. Вяземський. - Назва серіїї зазнач. в інших томах
992920
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 8 : Переклади поезій. Вірші. Спогади-есе. Фото. – 2008. – 232 с. : фотоіл., іл., портр. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: І. Бунін, В. Набоков
992921
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 9 : Переклади. А. Фет. Поезія. Миттєвості. Фото. – 2010. – 320 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: А. Фет, О. Пушкін, поети XX ст.
992922
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Геращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 10 : Переклади. А. Фет. Cпогади-есе. Статті. Вірші. – 2012. – 232 с. : іл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії А. Фета: статті, авторські вірші, фото
992923
  Боронь О.В. Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 34-38
992924
  Іванишин П. Переклади Петра Скунця: біографічно-герменевтичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 70-75. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
992925
  Гнатенко Л.А. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) / Л.А. Гнатенко, Т.І. Котенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 154-177. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
992926
  Кияк Т. Переклади поезії Тараса Шевченка німецькою мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 305-310


  У статті розглянуто віхи поширення творчості Тараса Шевченка в німецькомовному ареалі, зіставлено переклади окремих віршів різними митцями з позиції множинності перекладу, проілюстровано вагомість спадку письменника для популяризації української ...
992927
  Зарицька Т. Переклади поезії Тараса Шевченка початку ХХІ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 275-283


  У статті розглядаються переклади поезій Тараса Шевченка початку ХХІ століття літераторами Сходу - Кім Сук Воном, Хан Чжон Сук, Тудорою Арнаут. В статье рассматриваются переводы поэзий Тараса Шевченко начала ХХІ столетия литераторами Востока - Ким Сук ...
992928
  Іщук-Пазуняк Переклади поезій Стуса // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 380-384. – ISBN 978-966-355-044-2
992929
  Крушинська О.Г. Переклади поезій французького символізму та формування дискурсу символізму в українській поезії на межі XIX-XX століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 219-231


  У статті йдеться про лінгвопоетичні особливості українських перекладів поезій французького символізму межі ХІХ- ХХ століть та роль перекладів у формуванні дискурсу символізму в українській поезії. В статье речь идет о лингвопоетических особенностях ...
992930
   Переклади російської поезії : [матеріали до спецкурсів і семінарів з перцепції поет. мовлення]. – Київ : Київський університет, 2003. – 28, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-594-378-2
992931
  Карабович Т. Переклади Тараса Шевченка польською мовою // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 15. – С. 10. – ISSN 0027-8254
992932
  Дорогая А.М. Переклади творів Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 140-142
992933
  Кушнір О.В. Переклади у пресі як форма міжкультурної комунікації між українцями та словаками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 75-79. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті простежено розвиток перекладацької діяльності на сторінках української та словацької преси протягом двох останніх століть, визначено роль перекладу у міжкультурному спілкуванні.
992934
  Кирчів Р. Переклади українських пісень на польську мову // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 312-317
992935
  Плющ Б.О. Переклади української постколоніальної прози в європейському контексті: комплекс пережитого // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 393-400


  У статті здійснено аналіз англомовних та німецькомовних перекладів української постколоніальної літератури з позицій відтворення специфіки її третього простору, а також особливості репрезентації комплексу пережитого у європейському контексті. В статье ...
992936
  Дмитришин І. Переклади французькою із української мови (1991-2012) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 192-199. – ISSN 0320 - 8370
992937
  Міфсад Іммануель Переклади... - це паспорт письменника, що засвідчує особу митця на всіх континентах, де тільки є читач: : [інтерв"ю з відомим мальтійським письменником І. Міфсадом] / Міфсад Іммануель, Дроздовський Дмитро; розмовув вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-164. – ISSN 0320 - 8370
992938
  Соболь В. Перекладна барокова література другої половини XVII-XVIII століття як складова літісторії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 74-85. – ISBN 978-966-171-312-2
992939
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 267л. + Додаток 300л. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.219-267
992940
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
992941
  Зорівчак Роксолана Перекладна література для дітей як чинник формування особистості // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3-9
992942
  Фокін С.Б. Перекладна література з іспанської та української мов як корпус перекладознавчих досліджень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 203-206. – ISBN 966-581-373-0
992943
  Сліпушко О. Перекладна література Києворуської держави: європейська модель і київська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 43-74. – ISBN 978-617-7442-64-5
992944
  Сліпушко О.М. Перекладна література Київської Русі // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 10-27. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
992945
  Кралюк П.М. Перекладна література філософського характеру // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 97-102. – ISBN 978-966-373-777-5


  У кінці Х ст. християнство остаточно утвердилося на Русі, ставши державною релігією. Помітну роль у цьому процесі відіграли вихідці з Болгарії. Наближеною особою до київського князя Володимира, якого традиційно вважають «хрестителем Русі», був ...
992946
  Марченко Т.А. Перекладна література як джерело вивчення української лексики // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – С. 19-26. – ISSN 2077-804X
992947
  Дроздовський Д. Перекладна література: точка неповернення // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 78-81. – ISSN 0130-321Х
992948
  Кутна Ю.Б. Перекладна румейська література // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 86-92


  У статті робиться огляд румейських перекладів творів української, російської та інших літератур, виконаних протягом ХХ століття румейськими літераторами. Підкреслюється значення перекладів для збереження та розвитку румейського діалекту новогрецької ...
992949
  Деркач Б.А. Перекладная українська повість ХVII-XVIII століть / Б.А. Деркач. – Київ, 1960. – 148с.
992950
  Лінькова Д.В. Перекладне і не перекладне у засобах портретизації персонажів в англо-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 450-457


  У статті розглянуті слова на позначення зросту та статури, які можуть важливим компонентом творення образу літературного героя. Досліджені перекладацькі тактики, які застосовані для їх відтворення у перекладі. В статье рассмотрены слова для ...
992951
  Яценко Н. Перекладне термінознавство в Україні кінця ХХ - початку ХХІ ст.
992952
  Мойсієнко А. Перекладний сонет у творчості Ігоря Качуровського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 388-396. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
992953
  Ходзінська О.В. Перекладні картографічні видання : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-32 : Мал.
992954
  Пастушенко Л.І. Перекладні трансформації барокового поетичного концепту "людина" // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 225-229
992955
  Альшева А. Перекладність гіпертексту: нарис проблематики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 303-307. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
992956
  Білоус Н. Перекладність німецькомовних теологічних текстів у теоретико-теологічному дискурсі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 307-311. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
992957
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-213-3
992958
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студентів ВНЗ / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Чернівці : Букрек, 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598, 605-620. – ISBN 978-966-399-560-1
992959
  Чередниченко О. Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів)


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The artіcle hіghlіghts the maіn ...
992960
  Чередниченко О. Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 12-24


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The article highlights the main ...
992961
  Шаблій О.А. Перекладознавствче зіставлення текстів німецько-українських угод // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 104-123. – ISBN 978-617-640-052-3
992962
  Теплий І. Перекладознавча концепція Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-83. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Висвітлено перекладознавчу концепцію І. Франка на тлі його величезного творчого доробку як перекладача. У широкому філософсько-культурологічному контексті показано значущість його внеску у розбудову Української держави, а дослідження естетичних засад ...
992963
  Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз - теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія / Тарас Шмігер ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 508, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 455-487. – Бібліогр.: с. 386-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0245-6
992964
  Нікіфорова О. Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 24-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
992965
  Наняк Ю.О. Перекладознавчий аналіз мовної особистості (на матеріалі образу Марти з трагедії Й.В. Гете "Фауст" та її українських і англомовних перекладів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 280-284. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
992966
  Синьо В.В. Перекладознавчий аналіз типових текстів лісівництва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 197-201
992967
  Лобода Ю.А. Перекладознавчий аспект у підходах до трактування мовної експресії у політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 191-197.
992968
  Теплий І. Перекладознавчий дискурс Івана Франка (на матеріалі слов"янських мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 129-146. – ISSN 0203-9494
992969
  Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 289-296. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
992970
  Вергун Л.І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 62-67. – ISBN 966-581-481-8
992971
  Гон М.О. Перекладознавчі аспекти англомовного політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 89-96


  The paper purports to suggest a number of ways of translating specific rhetorical devices used in the Anglo-American political discourse including the look into the functions of Shakespeare"s words, Biblical phrases, literary allusions, phraseological ...
992972
  Калустова О.М. Перекладознавчі аспекти категорії числа іменників (на матеріалі іспанської та української мов)


  Розглядаються значення форм числа в розрядах конкретних, абстрактних іменників та іменників на означення речовини, релевантні для перекладознавчого аналізу, та зазначаються їх можливі перекладацькі співвідношення.
992973
  Шиянова І. Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 332-341


  У статті розглядаються деякі аспекти теорії функціональної перспективи речення в контексті перекладу. Основну увагу зосереджено на проблемах, пов"язаних із частковою теорією іспансько-українського перекладу. В статье рассматриваются некоторые аспекты ...
992974
  Булаховська Ю. Перекладознавчі міркування на польсько-українському матеріалі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 406-411


  У цій статті розглядаються поруч проблеми перекладознавства і в розрізі теоретичному, й історико-літературному на прикладі перекладів українських літераторів Дмитра Павличка й Станіслава Шевченка із польської поезії нашої доби (зокрема, Станіслава ...
992975
  Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 170-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто деякі перекладознавчі проблеми, які проф. Ю. Жлуктенко піднімав у своїх роботах з теорії та критики перекладу. Зокрема, автор статті зупиняється на понятті еквівалентності в перекладі, а також розглядає важливість збереження в перекладі ...
992976
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-518. – ISBN 978-966-439-405-2
992977
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 496 с. – Бібліогр.: с. 463-486. – ISBN 978-966-439-406-9
992978
  Гоголь М.В. Переклады з Н. Гоголя [Перелади з М. Гоголя] : (два розмаитных зразкы) / переклад Олени Пчилки [псевд.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
992979
  Терен В.В. Переклик : вірші та поема / Віктор Терен. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
992980
  Чернецький І.І. Переклик : поезії / І.І. Чернецький. – Київ, 1988. – 86 с.
992981
  Руденко М.Д. Переклик друзів : поезії / М.Д. Руденко. – Київ, 1954. – 248 с.
992982
  Зотов В.Н. Перекличка / В.Н. Зотов. – Ленинград, 1972. – 71с.
992983
  Кравченко-Бережной Перекличка / Кравченко-Бережной. – Мурманск, 1978. – 216с.
992984
   Перекличка веков: размышления. Суждения. Высказывания. – М., 1990. – 443с.
992985
   Перекличка времен: сб. стихов сов. и болг. поэтов. – М., 1989. – 446с.
992986
  Тихонов Николай Семенович Перекличка героев / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Воениздат, 1970. – 295с.
992987
   Перекличка друзей. Сб. стихов. – М., 1964. – 168с.
992988
  Моро А.М. Перекличка лет : стихи / Артур Моро ;. – Саранск : Морд. кн. изд-во, 1966. – 64 с.
992989
   Перекличка над Кокшагой. Сб. стихов. – Йошкар-Ола, 1967. – 111с.
992990
   Перекличка поколений. Сб.. – М., 1967. – 399с.
992991
  Гордон Э. Перекличка степей / Э. Гордон. – Москва, 1932. – 103 с.
992992
  Шраговиц Е. Перекличка трех поэтов: Окуджава, Георгий Иванов, Тютчев // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 206-212. – ISSN 0321-1878
992993
  Кузнецов Феликс Феодосьевич Перекличка эпох : Очерки, статьи, портреты / Кузнецов Феликс Феодосьевич. – Москва : Современник, 1976. – 416с. : портр.
992994
  Кубатьян Георгий Перекличка, тождество и сходство : О переводческой практике А. Ахматовой и Б. Пастернака // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 10. – С. 191-198. – ISSN 0012-6756
992995
  Славнин И. Перекличка. / И. Славнин. – Иркутск, 1970. – 44с.
992996
   Перекличка. Пять книг стихов. – Ростов, 1978. – с.
992997
   Перекличка: стихи. – Сыктывкар, 1966. – 84с.
992998
   Перекличка: стихи. – М., 1967. – 336с.
992999
   Перекличка: стихи. – Ярославль, 1972. – 208с.
993000
   Перекличка: стихи. – М., 1984. – 222с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,