Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
993001
   "Освітні студії" у Київській політехніці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  В Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулося урочисте відкриття "Освітніх студій Гретера і Криванека" - проекту-переможця ...
993002
  Шумарова Н. "Освіту не "отримують", а здобувають". А вислів "здобути світ" означає, що людина добилася всесвітнього визнання" / розмову вела Д. Горская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 8 июня (№ 99). – С. 14


  Зав. каф. мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка проф. Наталія Шумарова, про те як перекладається на українську мову словосполучення " отримувати освіту ".
993003
  Ачкіназі Б. "Освічений авсолютизм" у Португалії XVIII ст. і діяльність Себастьяна Жозе Помбала // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 43-47
993004
  Коваленко О.Б. "Освічений гетьманат" Кирила Розумовського (до постановки проблеми) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 186-192. – ISBN 5-7702-0775-2
993005
  Макарова Е.Г. "Освободите слона" (Воспитание средствами искусства) / Е.Г. Макарова. – М., 1985. – 80с.
993006
  Данилов Д.А. "Осевое время" телесности как способа достижения мистических переживаний в восточных и западных эзотерических традициях в 12-14 веках н.э. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 211-213
993007
  Степаненко М. "Оселя, де здавна живуть любов і пам"ять" (Із життя Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка) / М. Степаненко, Л. Ольховська // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 132-148. – ISBN 966-7653-03-5
993008
  Остролуцкая А. "Осенний цикл" : стихи // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 132
993009
  Поліщук Г. Освітнє середовище вищої школи як фактор формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 142-156. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
993010
  Савчук Б. Освітнє середовище університету: методологічний дискурс у контексті складання міжнародних рейтингів / Б. Савчук, Д. Міщук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 60-64. – ISSN 2308-4634
993011
  Колишко О.М. Освітнє читання як джерело формування у психолога компетенцій розуміння і прийняття "іншого" // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 84-97. – ISSN 2520-6265
993012
  Божук Л. Освітні аспекти в українському зарубіжжі: концептуальні підходи та практика втілення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 131-139
993013
  Ковальська С. Освітні аспекти навчання безпритульних // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 86-90. – ISSN 2226-3012


  Безпритульність є суспільним явищем, яке проявлене однаково як у Польщі, так і у всьому світі. Незважаючи на безперервний розвиток цивілізації, безпритульність не меншає, а тільки навпаки зростає. Підіймаючи тематику безпритульності, слід мати на увазі ...
993014
  Шаховська А. Освітні аспекти сталого розвитку України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 152-155. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 2). – ISSN 2519-254X
993015
  Кузьмінський Є. Освітні аспекти формування єдиного біоенергетичного простору України / Є. Кузьмінський, К. Щурська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 79-84. – ISSN 2078-1016
993016
  Часнікова Олена Освітні веб-ресурси як засіб розвитку фахової компетентності вчителів, що викладають курс "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 41-43. – Бібліогр.: 7 назв
993017
  Підмогильна Н.В. Освітні вектори у сфері видавничої справи та редагування / Н.В. Підмогильна, О.В. Терханова // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 20. – С. 67-72. – ISSN 2617-1813


  Про факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
993018
  Силадій І. Освітні виклики в процесах українського державотворення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 182-188. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
993019
  Сергієнко С.С. Освітні виміри мовної політики в УССР (20-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Історія ; вип. 42)


  Простежуються основні тенденції мовної політики в УСРР 20-х років у загальному контексті національно-культурних перетворень. Виокремлено основні проблеми мовної українізації, розкривається її суспільно-політична суть та шляхи практичної реалізації
993020
  Баккер Стівен Освітні вимірювання : що повинен знати кожен учитель...а також кожен чиновник, який визначає політику в освітній галузі // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 30-37.
993021
  Бабовал Н.Р. Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 58-63. – ISSN 2309-1533
993022
  Щирба В.С. Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу / В.С. Щирба, М.О. Мястковська, О.В. Щирба // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 66-68. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
993023
  Андрущенко В. Освітні вимірювання: наука і практична діяльність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 17-24. – ISSN 2078-1016
993024
  Лісогор Л. Освітні детермінанти розвитку людських ресурсів в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
993025
  Гриньків А.П. Освітні дискурси практики рефлексивного мислення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 319-322. – ISSN 2076-1554
993026
  Гордієнко Н.М. Освітні заклади інтернатного типу як агенти кумуляції соціалізаційного потенціалу суспільства : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Гордієнко Наталія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
993027
  Захарченко О. Освітні заклади по підготовці фахівців-аграріїв в період нацистської окупації України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 63-70. – ISSN 1998-4634
993028
  Канівець А. Освітні зорі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 12 (192), грудень. – С. 14-17. – ISSN 1726-3077


  Щодо вдосконалення юридичної освіти.
993029
  Почапська О.І. Освітні ідеали Івана Огієнка та радянська студентська періодика: інформаційний вакуум як стратегічна домінанта радянської пропаганди (на матеріалі аналізу газети Кам"янець-Подільського державного університету "Радянський студент") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 216-221. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
993030
  Легенький М.І. Освітні ідеї Нового часу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 326-330. – ISSN 2306-9082


  Розглядається проблема генещису розуміння освіти в історичній ретроспективі. Акцентовано увагу на освітніх концепціях Нового часу. Проводиться порівняння між цією епохою та часами Середньовіччя. Визначено освітні наукові постулати того часу.
993031
  Паламарчук Н. Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 44-52. – ISSN 2413-7065
993032
  Тищенко Т. Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 16-24. – ISSN 2075-1478
993033
  Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу якості загальної освіти (досвід США) : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-68. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
993034
  Харазішвілі Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування яксті освіти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-6912 02
993035
  Денисюк О. Освітні індикатори якості загальної середньої освіти (на прикладі загальної середньої освіти) / О. Денисюк, Н. Титаренко // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 85-93
993036
  Чорнойван Я.В. Освітні ініціативи віри Багаї: підліткові групи в розрізі результатів авторського соціологічного дослідження (літо-осінь, 2013 р.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 89-91
993037
  Караманов О. Освітні ініціативи музеїв для розвитку міжкультурної комунікації // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 343-357. – ISBN 978-617-10-0283-8


  До "...прогресивних методів викладання, організації суб"єкт-суб"єктивної взаємодії між [...] викладачем і студентом значна увага приділяється новим способам передачі й популяризації знань про людину, природу і техніку. Особлива роль тут належить ...
993038
   Освітні інновації / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2748-97-0
993039
  Янкович О. Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 115-119
993040
  Янкович О. Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 94-98
993041
  Барабась Д. Освітні інновації та їх імплементація в Україні. / Д. Барабась, Д. Джафаров, І. Шпак // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 3 (235). – C. 35-54. – ISSN 2409-9260


  Розглянуто поширені у вищій освіті України інноваційні методи навчання, виділено властиві вітчизняній освітній галузі недоліки їх застосування. Узагальнення найцікавіших досягнень світової спільноти у сфері вищої освіти доповнено аналізом перспективних ...
993042
   Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог. – Київ : Стилос, 2003. – 336 с.
993043
  Артикуца Н.В. Освітні інновації у контесті євроінтеграційних процесів // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 15-24.
993044
  Лозова О. Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 164-169. – ISSN 2226-3012
993045
  Линьова І.О. Освітні інновації у системі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 34-39. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
993046
  Поморова Н.А. Освітні інновації у сучасній вищій школі // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-330-237-9
993047
  Соколова І.В. Освітні інновації: реалії сьогодення та контури майбутнього // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.171-174. – ISBN 978-966-698-191-5
993048
  Галів М. Освітні інституції Дрогобича наприкінці XVIII - 70-х рр. XIX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 45-62. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Шкільництво Дрогобича окресленого періоду й досі видається недостатньо вивченим. Дослідникам відомо про існування у місті василіанської гімназії у 1775–1784 рр., нормальної школи, низки парафіяльних шкіл, військової школи та міської (згодом державної) ...
993049
  Сагуйченко В.В. Освітні інституції у досвіді марксистської теоретичної рефлексії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 199-208. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
993050
   Освітні інтернет-ресурси : Інформаційний довідник. – Київ : Освіта України, 2005. – 202с. – ISBN 996-7965-15-5
993051
   Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – 313, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-397-5
993052
  Ворона М.І. Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 34-41. – ISSN 2311-6420


  "У статті наведено визначення терміну «освітній кластер», проаналізовано характерні особливості деяких всесвітньовідомих освітніх кластерів, запропоновано класифікацію освітніх кластерів світу. Виявлено основні світові тенденції кластеризації освітньої ...
993053
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 4. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993054
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 5/6. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993055
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 7/8/9. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993056
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Світоч, 2011-
№ 10/11/12. – 2011. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993057
   Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
№ 1/2/3. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф.збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993058
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 4/5/6. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993059
   Освітні коментарі : щомісячник. – Київ : Світоч, 2011-
№ 7/8/9. – 2012. – До № 2 2011 р. назва " Коментар до інф. збірн. Мін-ва освіти і науки Укр."
993060
  Малишева А.А. Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 191-197. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
993061
  Білінець М.Ю. Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
993062
  Драган О. Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зарубіжний досвід фінансування вищої освіти у формі надання переваги і обмеження розвитку інститутів освітнього кредитування. Foreign experience of financing of higher education in form grant of educational credits limitations of ...
993063
  Мозохіна Є. Освітні курси полонених українців у таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) 1914-1918 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-31. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості діяльності освітніх курсів у таборі полонених українців Фрайштадт під час Першої світової війни. Аналізуються форми і методи просвітницької роботи Просвітнього відділу СВУ в згадуваному таборі. В данной статье ...
993064
  Кудрявцев П. Освітні мандрівки вихованців Київської академіїї за кордон у 18 ст. // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 467-479.
993065
  Зензіна Г.О. Освітні мережеві ресурси в галузі журналістики та видавничої справи:особливості змістового наповнення та дизайну // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 229-235


  У статті розглянуто поняття мережевого освітнього ресурсу, його важливість для орієнтації студен тів в інформаційному просторі, основні вимоги до дизайну та контенту, критерії відповідності освітніх ресурсів стандартам. Подано переваги наявності ...
993066
  Заєць В.Г. Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 163-167


  У статті розглядаються форми оволодіння мовно-мовленнєвими знаннями засобами тексту міжпредметного змісту. Різні моделі навчання української мови забезпечують інтеграцію знань. Вивчення та закріплення знань мовних одиниць через текст інтенсифікує ...
993067
  Бондарець О.В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі // Магістеріум : [збірник наукових праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 71 : Культурологія. – С. 36-42. – ISSN 1996-9872
993068
  Багратіон-Мухранська Освітні можливості світової мережі інтернет та їх використання в Україні та світі: короткий аналіз // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-11. – (Бібліотека Інституту філології)
993069
  Гилюн О.В. Освітні мотивації студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 102-104. – ISSN 2077-1800
993070
  Хмелевська О.М. Освітні новації: масштабування та інституційні практики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 114-131. – ISSN 2072-9480
993071
   Освітні обміни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Стартував конкурс освітніх обмінів між закладами Львівської та Луганської областей.
993072
  Філіна І.О. Освітні орієнтири філософії та науки // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
993073
  Шевцов А.Г. Освітні основи реабілітології / А.Г. Шевцов ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки та психології. – Київ : Леся, 2009. – 483, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 461-481. – ISBN 966-8126-39-4
993074
  Лодатко Є.О. Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму / Є.О. Лодатко, М.І. Лук"янова // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 1 (18). – С. 6-10
993075
  Просянчук В. Освітні парадигми сучасної вищої освіти та професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук, Л. Герганов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються сучасні освітні парадигми підготовки в навчальних закладах фахівців вищого та професійно-технічного кваліфікаційного рівнів для морегосподарського комплексу в руслі реформування національної системи освіти.
993076
   Освітні парадигми та освітня практика / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 57-66. – ISBN 978-966-2748-97-0
993077
  Зязюн І.А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 22-27. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
993078
  Стародуб Н. Освітні переваги КНУ в Туреччині // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Підготовче відділення КНУ представляло Університет на міжнародній освітній виставці у Туреччині "Освіта і переваги університетів". Українська компанія "Стаді Велл" стала для нашого Університету партнером, що забезпечив організаційно-технічний супровід ...
993079
  Ільїна Г. Освітні перспективи інноваційного суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 211-213. – ISSN 2078-5860
993080
  Ющенко В. Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1682-2366
993081
  Ющенко Віктор Освітні перспективи України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – ISSN 1682-2366


  Президент України Віктор Ющенко визначає основні перспективи розвитку освіти в Україні на початку нового навчального року.
993082
  Шик В. Освітні послуги - це потужний інвестиційний проект: інтерв"ю з тимчасово виконуючим обов"язки директора Українського державного центру міжнародної освіти / бесіду вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Навчання в країні іноземних студентів - один з найприбутковіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що приносить гроші не лише ВНЗ, а й державі.
993083
  Коцур С.Г. Освітні послуги в Австрії: досвід для України // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 91-104. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
993084
  Терепищий С. Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджуються головні тенденції сучасної зарубіжної та вітчизняної освіти. Базуючись на дослідженнях в сфері філософії, педагогіки, економіки та політології, автор аналізує нову роль вчителя та учня в системі освітніх послуг. У ході ...
993085
  Голоденко І.О. Освітні послуги в системі об"єктів цивільних прав за законодавством України та Німеччини // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 47-53. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
993086
  Чумакова І. Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об"єкт внутрішнього контролю / І. Чумакова, Ю. Кравченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14). – С. 32-40. – ISSN 2411-5215
993087
  Кічук Я. Освітні послуги закладів вищої освіти в умовах викликів сьогодення: актуалізація підготовки сімейних лікарів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 39-45. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
993088
  Артюхов А. Освітні послуги на ринку: формування моделі "якість освіти - підприємницький університет - соціально-економічний вплив" // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 290-300. – ISSN 2078-5860
993089
  Карпенко О.В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України / О.В. Карпенко, В.В. Вербова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 87-94


  На основі наявної джерельної базі проаналізовано сучасну систему освіти Швейцарії. Розглянуто процеси реформування державного управління сферою освітніх послуг. Узагальнено позитивний досвід реформування академічних ступенів.
993090
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
993091
  Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 213-225. – Бібліогр.: л. 189-212
993092
   Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / [Кізілов О.І., Лісніча Т.В., Розгон О.В.] ; Східноукр. Фонд соц. досліджень ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т соц.-гуманітар. досліджень ; Міжнар. Фонд "Відродження". – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
993093
  Яковенко Г.Г. Освітні практики дворянства у творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 29-35. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505
993094
  Листопад О. Освітні пріоритети інноваційного розвитку США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 132-134
993095
  Клочак О.З. Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Республіки Польща (2002-2012 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 285-289. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
993096
  Васильченко Р.В. Освітні пріоритети формування світоглядної культури у суспільстві ризику // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 2012-219. – (Філософія ; вип. 39)
993097
  Нижник В. Освітні проблеми київських дівчат у пореформений період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування жіночої освіти у пореформений період у м. Києві. Розглянуто навчальну діяльність вищих жіночих закладів, зокрема Київських вищих жіночих курсів, вищих жіночих курсів Жекуліної та Фребелівського жіночого педагогічного ...
993098
  Цибульов П. Освітні програми для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1608-6422
993099
  Заячук Ю. Освітні програми ЄС та можливості для викладача українського університету // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 5-19. – ISSN 2411-1317
993100
  Вербицька С. Освітні програми міжнародних організацій як предмет порівняльно-педагогічного дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2249-24-8
993101
  Кожолянко А. Освітні програми українсько-буковинської спільноти у Канаді // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 27-29
993102
  Шулікін Д. Освітні програми: недоліки і рекомендації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 14 червня (№ 22). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
993103
  Галата С. Освітні програми: роль роботодавців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Чи потрібні роботодавці для формування та реалізації освітніх програм? Як і для чого залучати представників бізнесу до участі в освітньому процесі? Ці та інші запитання викладачів університетів відповили члени Нацагентства під час онлайн-вебінару.
993104
  Кравченко Т.М. Освітні пропозиції як забезпечення вимог ринку праці з підготовки маркетологів у Великобританії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 59-63. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
993105
  Глузман О.В. Освітні ресурси вищої освіти в Україні : методологічні основи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 78-86. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття присвячена модернізації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній Республіці Крим.
993106
  Вишневський О. Освітні реформи і проблема подолання "Лівізни" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 7
993107
   Освітні реформи: закон про вищу освіту / С. Квіт, І. Совсун, В. Тацій, В. Головко, І. Цепенда; записав Д. Грузинський // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...8 квітня ВРУ зробила перший крок до розширення автономії ВНЗ. У першому читанні парламент ухвалив законопроект № 1187-2 "Про вищу освіту". До остаточного затвердження документа в професійному освітянському середовищі почалося маштабне обговорення ...
993108
   Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / [Беднарська Н. та ін.] ; за ред. В. Кременя [та ін.] ; М-во освіти та науки України, Нац. акад. пед. наук України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 457. – Бібліогр.: с. 450-454, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-31-4
993109
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти".
993110
  Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 36-45. – ISSN 2226-3012


  У статті здійснено освітологічний аналіз реформування й модернізації вищої освіти в Україні; розкрито освітологічний зміст понять "реформування освіти" й "модернізація освіти"; обгрунтовано загальні причини реформування й модернізації сфери освіти; ...
993111
  Іванова Ю.М. Освітні ризики при підготовці екстремальних психологів: особистісний аспект / Ю.М. Іванова, А.О. Макаров // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 133-136. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
993112
  Хмелевська О.М. Освітні ризики у контексті людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
993113
   Освітні робочі програми в навчально-методичному супроводі вивчення дисциплін у закладах вищої освіти (аналітичний огляд) / М.М. Яцура, А.М. Гамарник, Б.І. Рачій, Д.В. Ємельянова, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 82-89. – ISSN 2414-5076
993114
  Глоба О. Освітні сільськогосподарські заклади Харківської губернії (друга пол. XIX - поч. XX ст.): науково-практична діяльність з агрономії та підготовки спеціалістів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 51-58. – ISSN 1998-4634


  Встановлено передумови заснування навчальних сільськогосподарських закладів і висвітлено їхню організацію та навчальну діяльність.
993115
   Освітні співпраця України й Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
993116
  Ковалюк Т. Освітні стандарти для ІТ-галузі та їхній зв"язок із професійними стандартами / Т. Ковалюк, О. Чайковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
993117
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки ІТ-фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.45-51. – ISSN 1562-529Х
993118
  Морозова Т. Освітні стандарти підготовки фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 23-30. – ISSN 1562-529Х
993119
  Голубенко О. Освітні стандарти чи навчальні плани? / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 1682-2366
993120
  Голубенко Олександр Освітні стандарти чи навчальні плани? / Голубенко Олександр, Морозова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 56-58, 60-63. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізуються чинна методика розробки освітніх стандартів для вищої школи. Особливу увагу зосереджено на моделі професійної підготовки - найбільш дискусійному складнику освітньо-професійної програми.
993121
   Освітні стежки Василя Стефаника (до 150-річчя з дня народження письменника) / Г. Білавич, О. Довгий, Б. Савчук, І. Білавич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
993122
  Овчарук О. Освітні стратегії доступу до ІКТ // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 125-126. – ISBN 978-966-2249-24-8
993123
  Литвинова Т.Ф. Освітні стратегії та соціальна відповідальність дворянства Лівобережної України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 26-36. – ISBN 978-966-551-327-8


  Представлено зміни в освітніх стандартах і стратегіях соціальної еліти Лівобережної України дореформеного часу, форми їх реалізації, практики корпоративної участі у наданні можливостей отримання знань вихідцями з малозабезпечених дворянських сімей, а ...
993124
  Мусієнко І.І. Освітні стратегії формування національних інтересів у добу глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 117-120. – ISSN 2077-1800


  Особлива увага приділена проблемам освітньої безпеки.
993125
  Лисенко Т. Освітні студії українців в німецьких університетах: проблеми пошуку та ідентифікації // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 23-24
993126
  Фурман В. Освітні сценарії : сутність, композиція, принципи створення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 174-192. – ISSN 1810-2131
993127
  Шнирков О. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-206. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто основні напрями розвитку навчальних та наукових досліджень на кафедрі світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
993128
  Шнирков О.І. Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 121, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912
993129
  Богашов О. Освітні та професійні вимоги до членів дільничих виборчих комісій в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 11-15.
993130
   Освітні технології : Навчально-методичний посібник. – Київ : А.С.К., 2001. – 256с. – ISBN 966-539-304-9
993131
  Осадчий І.Г. Освітні технології для сільської школи : матеріали Всеукраїнського проекту АПН України "Педагоги-новатори в Україні" ; Сторінка 5 ; 3 грудня 2009 р., м. Київ / Осадчий І.Г. ; АПН України ; Журнал Директор школи, ліцею, гімназії" ; Відділ освіти Ставищенської РДА Київської обл. – Київ : Журнал Директор школи, ліцею, гімназії, 2009. – 42с.
993132
  Дерев"янко О. Освітні технології і викладання філологічних дисциплін // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 26-30
993133
  Гурый Б.Б. Освітні технології як фактор формування соціального капіталу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С.71-78. – ISSN 1993-5560
993134
  Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання : навч. посібник / Н.О. Терентьєва // Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
993135
  Бєлова І. Освітні традиції Волині : проблеми і перспективи в контексті національної системи освіти // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 33-40. – ISSN 0042-9422


  Історія Кременецького ліцею, бібліотеки.
993136
  Литвинова Т. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 52-63. – ISBN 966-7679-64-0
993137
   Освітні традиції, перевірені часом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 83)


  До ювілею Донецького державного університету внутрішніх справ.
993138
  Огай М. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність / М. Огай, Н. Романчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
993139
  Шагала Л.Б. Освітні трансформації як передумова формування системного характеру українського шкільництва у Польщі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 123-127. – ISSN 2304-5809
993140
  Сіткар В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: гендерний аспект / В. Сіткар, Н. Сіткар, С. Сіткар // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 50-54. – ISBN 978-617-595-103-3
993141
  Рахманов О.А. Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 45-54. – ISSN 1681-116Х
993142
   Освітні центри "Крим-Україна" та "Домбас-Україна" допомагають абітурієнтам з тимчасово окупованих територій здобути фахову українську освіту // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 4
993143
   Освітні чинники переважують політичні. Наші аргументи щодо Закону "Про освіту" профільний міністр виклала у штаб-квартирі НАТО // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 2


  "Закон імплементує європейські цінності в національну систему освіти, зокрема положення, які дають змогу національним меншинам вивчати свою мову та навчатися нею. Водночас закон закріплює роль державної мови "як інструмента соціальної єдності й ...
993144
  Шевченко С.О. Освітній аудит вищої школи - сучасний інструмент державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 168-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, специфіка та особливості процедури освітнього аудиту та його значення у державно-громадському механізмі управління якістю вищої освіти. Обгрунтовується необхідність створення аудиторських агентств та запровадження аудиторських ...
993145
  Мазурик О.В. Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 159-162. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
993146
  Богосвятська А.І. Освітній веб-квест з літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35


  Веб-квест (webquest) - нова технологія навчання. Проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи ін. навчальну ...
993147
  Лантінова Г.С. Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 223-235. – (Філософія ; вип. 44)


  У статті здійснюється аналіз освітнього виміру та культурних смислів грошей. У перехідний період розвитку суспільства економічна освіта та виховання актуалізується в якості економіко-психологічної адаптації, що детермінується особливостями ставлення та ...
993148
  Триняк В М. Освітній вимір інтеркультурної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
993149
  Брацун І.Л. Освітній вимір соціальної інженерії // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 3-10. – ISSN 2663-0265
993150
   Освітній дискурс. Гуманітарні науки = Educational Discourse : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ : Гілея
  вип. 5. – 2018. – 125, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
993151
   Освітній дискурс. Гуманітарні науки = Educational Discourse : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ : Гілея
  вип. 4 (3-4). – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
993152
  Радчук Г. Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 15-21. – ISSN 2078-1687
993153
  Гунаба С.О. Освітній ідеал людини крізь призму "колективних уявлень" епохи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 243-252. – ISSN 2072-1692
993154
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі модерну // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 179-185
993155
  Марченко О.В. Освітній ідеал у філософському вимірі права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 10-17. – ISSN 2078-3566
993156
   Освітній імператив суспільного розвитку : наукова монографія / [Каленюк І.С. та ін. ; за заг. ред. І.С. Каленюк] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-49-3
993157
   Освітній імпульс із Китаю // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Наприкінці жовтня делегація Інституту Конфуція КНУ відвідала м. Чанчунь у КНР, де взяла участь у роботі щорічної звітної конференції Інститутів Конфуція Цзіліньського університету. Захід відбувся за активної підтримки Міністерства освіти Китаю, ...
993158
   Освітній канал ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "У Закарпатській облдержадміністрації розповіли про запуск проєкту з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання".
993159
  Маркозова О.О. Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного суспільства // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 54-58. – ISSN 2073-803X
993160
  Усик В.І. Освітній кластер як основа формування інформаційної економіки й економіки знань // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 149-154. – ISSN 2222-0712
993161
  Стойчик Т.І. Освітній кластер як форма соціального партнерства // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 183-198. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
993162
  Симоненко А.М. Освітній комплекс адміністративної області як об"єкт дослідження суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 150-159. – Бібліогр.: 7 назв
993163
  Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження / В.В. Стецький; Львівський державний университет.Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. – Львів : ЛОHМІО, 1998. – 112с. – ISBN 966-7119-15-7
993164
  Олійник Я.Б. Освітній комплекс Миколаївської області: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич, К.В. Яворська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 65-74. – ISSN 2308-135X
993165
  Дудун Т.В. Освітній комплекс України та напрями його картографування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 30-37. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2311-9780
993166
  Олійник Я. Освітній комплекс Херсонської області: сучасний стан і перспективи розвитку / Я. Олійник, Т. Нич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розкрита сутність освітнього комплексу Херсонської області як цілісного суспільно-географічного утворення. Висвітлено значення, роль і місце освітнього комплексу в економічному і соціальному розвитку території. Виявлено найважливіші чинники формування ...
993167
  Нич Т.В. Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 160-168. – Бібліогр.: 2 назв.
993168
  Телешман В.І. Освітній комплекс Чернівецької області та перспективи його розвитку / В.І. Телешман, Я.Б. Олійник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 156-162. – ISSN 2308-135X
993169
  Ватковська М.Г. Освітній контекст самореалізації особистості // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.69-72
993170
  Горбань Т.Ю. Освітній контекст українського національно-культурного відродження 1917-1920-х рр.: історіографія проблеми / Т.Ю. Горбань, М.В. Марчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 30-43
993171
  Кузан Г. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі / Г. Кузан, Н. Гордієнко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 81-85. – ISSN 2308-4634
993172
  Пчелінцева І. Освітній кредит // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
993173
  Яровенко Т.С. Освітній кредит як форма інвестицій у сфері освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 19-23. – ISSN 2308-1988
993174
  Андрущенко В. Освітній ландшафт європейського простору та Україна // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 43-64. – ISBN 978-966-931-159-7
993175
  Полторак В. Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 24-29. – ISSN 2077-5105


  Обговорюються питання підготовки фахівців державними та недержавними ВНЗ, протиріччя між потребами народного господарства у фахівцях певних спеціальностей та орієнтаціями молоді на вибір найбільш прийнятних для неї напрямів вищої освіти. Аналізуються ...
993176
  Братаніч Б. Освітній маркетинг у контексті глобалізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 103-110
993177
  Колесник А.О. Освітній маркетинг у соціальному контексті постіндустріалізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
993178
  Колесник А.О. Освітній маркетинг як посткласичний феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 95-99
993179
  Гриценко Є.О. Освітній медіапростір // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 32-42. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
993180
  Барабаш Ю.Г. Освітній менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Г. Барабаш, Р.М. Пріма, Ц.Й. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 446, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-642-7
993181
  Зелінська Г.О. Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 93-96


  У статті висвітлюється питання розвитку та використання інноваційного регіонального освітнього менеджменту, зокрема в освітніх сферах.
993182
  Бойко А. Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога / А. Бойко, Л. Кравченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 43-50. – ISSN 2075-1478
993183
  Товканець О.С. Освітній менеджмент як філософія соціального управління // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 98-101. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
993184
   Освітній міст українсько-канадського партнерства // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1, 3


  В нашому університеті відбувся організований Спілкою ректорів України спільно з Канадським бюро міжнародної освіти семінар "Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти". У роботі семінару взяли участь Є. Сулима, В. Кремень, ...
993185
   Освітній модуль "Основи стратегії сталого розвитку в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 14 : фото
993186
  Маковська О.А. Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 80-89. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
993187
   Освітній омбудсмен // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 1
993188
   Освітній омбудсмен: "Як захистити права учасників освітнього процесу під час карантину"? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 2
993189
  Рябовол Л.Т. Освітній омбудсмен: місце і роль в системі освіти в Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 16/18 (584/586), червень 2020 р. – С. 6-9
993190
  Семеновська Л. Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 17-25. – ISSN 2075-1478
993191
  Волкова Н.В. Освітній потенціал в контексті інноваційного розвитку регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 45-49. – (Економічні науки)
993192
  Страшко І.В. Освітній потенціал подкастингу: філософсько-педагогічний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 268-273. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються філософсько-педагогічні аспекти використання подкастингу в сучасній мовній освіті. Мета даної публікації - визначити освітній потенціал подкастингу стосовно процесів модернізації системи мовної освіти; проаналізувати його з позицій ...
993193
  Бичкова С. Освітній потенціал розвитку країн: міжнародні порівняння на основі статистичних індикаторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  На основе использования информации ВЭФ, ПРООН, ОЭСР исследованы межстрановые различия по характеристикам образования, обеспечивающим конкурентоспособность и уровень развития стран, сформированы группы стран ОЭСР и их партнеров, значимо различающихся ...
993194
  Мокляк В.М. Освітній потенціал філософських засад академічної свободи // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 7-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
993195
  Рибак Г.І. Освітній потенціал як основа інноваційного розвитку України: міжнародне порівняння // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
993196
  Рибак Г.І. Освітній потенціал як основа інноваційного розвитку України: міжнародне порівняння // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 71-75. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
993197
  Філь Ю.С. Освітній проект християнських місій Північної Індії у ХІХ ст. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 161-174. – ISSN 1682-671Х
993198
  Нечитайло І.С. Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 73-81. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі організації освітнього простору сучасного вищого навчального закладу. Зроблено спробу сформувати цілісне бачення цього простору через призму соціологічних уявлень щодо того, яким він має бути, щоб результати освітнього ...
993199
  Марченко О.В. Освітній простір епохи Середньовіччя: проекція символічної реальності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.100-106
993200
  Саяпіна С. Освітній простір ЗВО як чинник особистісно-професійного саморозвитку майбутнього фахівця / С. Саяпіна, М. Тимошенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 125-139. – ISSN 2077-1827
993201
  Петренко Н.В. Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
993202
  Кузь О. Освітній простір мультикультуралізму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – 104-108. – ISSN 1682-2366
993203
  Бойко О.П. Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 41-46. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
993204
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
993205
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., анг. мовами
993206
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., анг. мовами
993207
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 6. – 2015. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
993208
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 9. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
993209
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 10. – 2017. – 203 с. – Резюме укр., англ. мовами
993210
   Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014-. – ISSN 2409-9244
Вип. 11. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., англ. мовами
993211
  Стецький В. Освітній простір, географія освіти // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-36-1
993212
  Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя : монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-617-204-7
993213
  Цимбалару А.Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 41-50. – ISSN 2411-1317
993214
   Освітній процес - сучасними засобами // Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 2021. – Дод. до газ. Вересень (№ 7)


  Про мультимедійні технології в освіті.
993215
  Фазан В. Освітній процес в духовних навчальних закладах православних лавр України (ХVІІІ - поч. ХІХ ст.). // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 148-156. – ISSN 2075-1478
993216
   Освітній процес в системі післядипломної освіти / О.В. Боброва, М.М. Долженко, І.В. Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, С.В. Поташев, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 546-555. – ISSN 2227-7404
993217
   Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних фахівців / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, В.В. Капечук, М.О. Іванців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
993218
  Міщенко М.М. Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 60-66. – ISSN 2072-1692
993219
  Мірошниченко А.А. Освітній процес та синергетична методологія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 477-481. – ISSN 2076-1554
993220
  Соколовська Л.А. Освітній процес у колегіумах України XVIII - початку XIX століття: організація та структура // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 139-143. – ISSN 2076-1554
993221
  Галів М. Освітній процес у Львівському державному педагогічному інституті (1944-1953): організаційні та змістові аспекти / М. Галів, О. Свйонтик, М. Ющишин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 11-18. – ISSN 2308-4634
993222
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Утворення світової освітньої мережі, Болонський процес як система ( європейського, національного та інституціонального рівнів ) реформа вищої школи вмотивовують спільні для світового співтовариства проблеми підготовки педагогічних кадрів.
993223
  Дем"яненко Н. Освітній процес: траекторія розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  Становлення педагогічної компетентності. ( Продовження. Початок див. у № 41-42 від 26 вересня - 3 жовтня).
993224
  Сафонова В.Є. Освітній ресурс як форма створення і накопичення людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-152. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
993225
  Куклін О. Освітній ризик-менеджмент - вимога часу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 181). – С. 7


  Сучасна вища школа потребує системи управління, орієнтованої на врахування всіх можливих викликів.
993226
  Крейдун Н.П. Освітній ризик: індивідуально-психологічні прояви / Н.П. Крейдун, О.А. Невоєнна, Л.М. Яворовська // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 24-27. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
993227
  Рябцева Н. Освітній рівень дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як фактор впливу на формування трудових ресурсів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
993228
  Деркач С. Освітній рівень населення Київщини на рубежі XX–XXI століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 124-129. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються зміни в освітньому рівні населення Київщини за даними переписів населення 1989 та 2001 року, наданими Головним управлінням статистики у Київській області. Крім того, дослідження грунтується на результатах опитування жителів ...
993229
  Яременко М. Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х рр. (на прикладі Глухівської протопопії) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 269-298. – ISBN 978-966-8846-19-9
993230
  Кагамлик С. Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 124-128


  У статті аналізуються окремі аспекти процесу духовно-інтелектуального становлення української православної церковної еліти XVII - XVIII ст.: специфіка і обставини навчання в Києво-Могилянській академії та європейських вищих навчальних закладах, ...
993231
  Малиш Л.О. Освітній рівень української молоді крізь призму вимог ринку праці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
993232
  Дегтярьов С. Освітній рівень цивільних службовців у першій половині XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 33-39. – ISSN 0869-3595


  Дросліджується комплекс заходів уряду Російської імперії у першій половині XVIII ст., що мали на меті дати певну професійну підготовку чиновникам для їхньої служби у цивільних державних установах через створення відповідних навчальних закладів та ...
993233
  Томчук Н.В. Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 168-174
993234
  Ковалюк Т.В. Освітній стандарт з напряму "Комп"ютерні науки" як інструмент підготовки кваліфікованих фахівців для ІТ-галузі економіки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
993235
  Шилкіна А.О. Освітній туризм в Австралії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 76-82
993236
  Лучко К.Є. Освітній туризм в контексті взаємодії: Україна - Польща // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 265-268


  Тези присвячені вивченню феномену освітнього туризму з України до Польщі.
993237
  Криніцький М.Г. Освітній туризм в Республіці Корея // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 161-164
993238
  Лєсіна І. Освітній форпост українського півдня відзначив своє перше сторіччя [Херсонський державний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 228). – С. 5
993239
  Політова О. Освітній центр мистецького простору: нові здобутки [Київська дитяча академія мистецтв] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 40-46. – ISSN 1682-2366
993240
  Хоменко О. Освітній чин національного письменства, або дещо про тяглість загроженої традиції / О. Хоменко, С. Тараторіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-118
993241
  Нич Т.В. Освітній чинник стратегії місцевого розвитку (на прикладі мережі опорних закладів освіти) / Т.В. Нич, О.М. Трусій // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 43-52. – ISSN 2308-135X
993242
  Щербатюк О. Освітній чинник у міжкультурних комунікаціях і проблеми етнозбереження // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 142-149. – ISBN 966-7586-04-09
993243
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Вип. № 1 (1). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
993244
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Вип. № 1 (2). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
993245
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-
Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
993246
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-. – ISSN 2617-8532
Вип. № 3 (4). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
993247
   Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017-. – ISSN 2617-8532
Вип. № 1 (5). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
993248
  Дем"яненко Н. Освітня геронтологія // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-30 січня (№ 3/4). – С. 3


  Кафедра педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова розпочала спільний із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, державною установою "Інститут геронтології імені Д. Ф. ...
993249
  Багрій М. Освітня громадська діяльність західноукраїнських письменників-педагогів (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 90-97. – ISSN 2308-4634
993250
  Парадуха В.А. Освітня діяльність василіанських монастирів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - 30 рр. ХІХ століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.16-19
993251
  Буцька О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788
993252
  Міхно О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 1 (87). – С. 54-57


  Устатті висвітлено педагогічні погляди Лесі Українки, що сформувалися у процесі освітньої діяльності поетеси в репетиторському, просвітницькому та методичному напрямах
993253
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ. – Київ, 1998. – 191 л. – Бібліогр.:л.180-191
993254
  Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Микола Самійлович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 23л.
993255
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету в дискурсі законодавчо-правових регулятивів: аналітико-історіографічний огляд проблеми // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 2. – С. 57-63. – (Педагогічні науки)
993256
  Черняк С. Освітня діяльність Київського університету крізь призму викладання наук (1834-1837) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 253-258. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)


  Проаналізовано освітню діяльність Київського Імператорського університету Св. Володимира крізь призму викладання наук. Визначено головні напрями функціонування освітньої установи (філологічний, природничий, юридичний, фізико-математичний)
993257
  Гурський В.А. Освітня діяльність М.І. Пирогова у Київському навчальному окрузі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 110-112


  У статті зроблено спробу проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність М.І. Пирогова в Україні.
993258
  Іваненко О. Освітня діяльність поляків на теренах Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX ст.) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 355-361. – ISBN 978-617-7046-59-1


  Згадується, як у грудні 1898 року в одній із університетських аудиторій Університету св. Володимира відбулося зібрання близько 800 студентів різних національностей на підтримку відкриття у Варшаві пам"ятника А. Міцкевичу всупереч забороні ...
993259
  Брояковський О. Освітня діяльність польських "хлопоманів" на Правобережній Україні 50 - 60-х років XIX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 69-72. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
993260
  Синяк С. Освітня діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 125-134
993261
  Ткачук А. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні напередодні освітніх реформ в Російській імперії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 257-268. – ISBN 978-966-7379-86-5
993262
  Грицюк О. Освітня діяльність та внесок у педагогіку І. Огієнка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 142-146. – ISBN 978-617-640-146-9
993263
  Пилипенко В.В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Олександра Івановича Строніна (1826-1889 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пилипенко Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
993264
  Марушкевич А.А. Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М.Ф. Володимирського-Буданова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 5-10. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
993265
  Машкова І. Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто процеси становлення і розвитку україномовної освіти в Канаді з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Проаналізовано проблеми організації україномовної професійної педагогічної освіти в періоди росту, диференціації та консолідації ...
993266
  Саламаха М.П. Освітня діяльність чину св. Василія Великого на Правобережній Україні кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 170-180. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6


  У статті розглянуто особливості освітньої діяльності ченців Василіянського Чину на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., охарактеризовано основні засоби, які використовувалися ними для розвитку та поширення освіти на цих теренах, ...
993267
  Колесник І. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 295-302
993268
  Култаєва М.Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 23-29. – ISSN 2304-06294
993269
  Перехрест О.Г. Освітня і культурна діяльність Генеральної військової канцелярії у другій половині XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 168-170. – ISBN 5-7702-0775-2
993270
  Сміянова О.А. Освітня і наукова діяльність Д.І. Яворницького в ракурсі повсякденності наприкінці ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 192-200. – ISSN 2312-2587
993271
  Фіданян О. Освітня карта Києва: зона спільної відповідальності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 13


  "... Є. Стаття 30 нового закону "Про освіту" наголошує: всі освітні установи повинні оприлюднити інформацію про надходження і використання коштів. Міністр освіти Лілія Гриневич оголосила дедлайн: 1 грудня 2017 р. Але важливо не просто відкрити дані, ...
993272
  Литвтненко Т.М. Освітня компонента ефективності участі України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 43-45
993273
  Теліженко О.М. Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходу / О.М. Теліженко, В.О. Лук’янихін, Н.О. Байстрюченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – C. 67-76. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
993274
  Довбня В.М. Освітня концепція Г. Ващенка у філософському вимірі модерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 194-204
993275
  Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 225-232. – ISSN 2072-1692
993276
  Колосюк І.А. Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 194-205


  Аналізується антропологічна проблематика філософської культурології як важливого компоненту єдиного педагогічного процесу.
993277
  Беззубко Л. Освітня міграція в Україні / Л. Беззубко, К. Топчій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 217-223. – ISSN 2409-8892
993278
  Шепель Т.В. Освітня міграція студентської молоді: виклики та наслідки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 104-110. – ISSN 2222-4459
993279
  Куценко В.І. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти / В.І. Куценко, Н.П. Руденко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 123-130. – ISSN 1562-0905
993280
  Любіцева О.О. Освітня міграція: Україна в системі загальних трендів / О.О. Любіцева, І.В. Кочеткова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 61-69. – ISSN 2308-135X
993281
   Освітня мобільність та партнерство // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 33/34). – С. 3


  "...30 українських університетів одержали змогу поліпшити свої освітні прогами у шести сферах завдяки Еразмус+. Робота здійснюватиметься у межах восьми проектів, які перемогли на конкурсі програми "Розвиток потенціалу вищої освіти з 2017 р.", ...
993282
  Оксамитна С.М. Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів / С.М. Оксамитна, Л.В. Хоменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1996-5931
993283
  Оксамітна С. Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 14-21. – ISSN 1562-529Х
993284
  Левін Р.Я. Освітня нерівність як бар"єр висхідної мобільності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 80-90. – ISSN 1681-116Х
993285
  Бородіна Н.В. Освітня парадигма Аристотеля: чи повинно навчання бути засмученням? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
993286
  Зущик Ю. Освітня політика - 2013: несподіванок не буде // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 1). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Нещодавні кадрові рішення гарантують освіті імунітет від серйозних потрясінь. Подія номер один, яка відбулася наприкінці року – перепризначення Дмитра Табачника міністром освіти, науки, молоді та спорту. Ще одне кадрове рішення, яке вплине на освіту – ...
993287
  Гальпєріна В.О. Освітня політика / В.О. Гальпєріна, В.Л. Савельєв // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 413-414. – ISBN 978-966-2748-30-7
993288
  Прокопенко Л. Освітня політика в Україні в другій половині XIII -XV ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 3-11.
993289
  Марчук М. Освітня політика в Україні в умовах національно-культурного відродження: етнонаціональні аспекти (1917 - кінець 1920 років) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
993290
  Антонюк Т.Д. Освітня політика в Україні періоду 20-х – початку 30-х рр. XX століття : монографія / Т.Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 220-226. – Бібліогр.: с. 198-217 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
993291
  Антонюк Т. Освітня політика в Україні періоду становлення радянської освітньої парадигми (20-ті - поч.30-х рр. ХХ ст.) : Т.Антонюк // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-97
993292
  Кабаченко Н. Освітня політика в Україні: випадок соціальної роботи // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 179-186. – ISBN 978-966-518-677-9


  "...Соціальна робота як напрям освіти була започаткована в нашій країні в 1994 р. у межах проекту "Впровадження вищої освіти у сфері соціальної роботи в Україні", але досі ця освітня галузь має долати проблеми, зумовлені невизначеністю її статусу".
993293
  Шестопал Ю.М. Освітня політика в Україні: фактори впливу на якість механізмів її управління // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 191-201. – (Серія "Управління" ; вип. 3/4)
993294
  Прокопенко Л. Освітня політика Давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С.3-13.
993295
  Руда О. Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918-1924 роках // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 232-246. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
993296
  Шліхта І.В. Освітня політика Другої Речі Посполитої як джерело західноукраїнського націоналізм // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554


  Західноукраїнський націоналізм міжвоєнного періоду є унікальним явищем. Варто лише звернути увагу на факт успішності націоналістичної ідеології в українському середовищі Другої Речі Посполитої, який не має аналогів в історії українського націоналізму. ...
993297
  Соколова І. Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 143-149. – ISSN 2226-3012
993298
  Полухін А.В. Освітня політика і національна безпека України // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 320-329. – ISSN 2075-0781


  Розглянуто світові тенденції розвитку освіти та освітньої політики держав в умовах глобалізації, особливості та місце освіти України на міжнародному ринку освітніх послуг. Беручи до уваги, що проблеми національної безпеки стоять сьогодні в центрі уваги ...
993299
  Бєляков С.А. Освітня політика і управління освітою // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-2748-30-7
993300
  Нагірняк А.Я. Освітня політика німецької окупаційної військової влади на території Західної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 211-215. – ISSN 0321-0499
993301
  Трубчик О. Освітня політика польської влади на бєларуській території громадянського управління східних земель (лютий 1919 року - вересень 1920 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 58-62. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню освітньої політики польської влади на окупованій бєларуській території. Проблема східного кордону стала ареною політичних дискусій серед польської делегації на Паризькій мирній конференції. Суперництво між федератами та ...
993302
  Кожина А. Освітня політика радянської влади (1920-ті рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 47-50. – ISSN 1998-4634
993303
  Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на Правобережжі України у XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена показові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у ХІХ ст. На основі аналізу архівних матеріалів та законодавчих актів простежено та виявлено основні фактори, які впливали на формування та трансформацію ...
993304
  Маріуц І. Освітня політика США у ХХІ столітті // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 138-139
993305
  Шульга Н.Д. Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозв"язок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 140-143. – ISSN 2306-6814
993306
  Мельник Я.В. Освітня політика України на сучасному етапі інтеграції освіти України до європейської освітньої системи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 36-37
993307
  Матвієнко Н. Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917 - 1920 рр. ): новітня історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 145-148


  У статті розглядається історіографічний аспект політики національних урядів у галузі освіти в період Української революції 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты политики национальных правительств в области образования в ...
993308
  Шеверун Н. Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середньої освіти // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 79-84
993309
  Огнев"юк В. Освітня політика як державний пріоритет // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 59-65. – ISSN 2226-3012


  Запропоновано реформи освіти, які будуть спрямовані на створення умов для повноцінного розвитку особистості через механізм рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості життя людини та створення конкурентоспроможного суспільства; визначено, що ...
993310
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
993311
   Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-966-2748-97-0
993312
  Александров В. Освітня послуга // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.53-60. – ISSN 0131-775Х
993313
  Подольська Є.А. Освітня послуга: проблеми якості вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 130-134. – ISSN 1993-5560
993314
  Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 1. – С. 156-164
993315
  Калюга К.В. Освітня правова політика в умовах створення нового покоління правозахисників: філософський аспект / К.В. Калюга, О.В. Юнацький // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
993316
  Ткаченко О.А. Освітня практика в теоретико-методологічному форматі "справа життя" (на прикладі професійної підготовки психологів) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 88-99. – Бібліогр. в кінці ст.
993317
  Артемова Л.В. Освітня програма "Методологія та організація роботи над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора філософії" з галузі знань 01 - Освіта, спеціальності 015 - Професійна освіта, спеціалізації "Педагогіка вищої школи" // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 7-32. – ISSN 2219-438X
993318
  Краснобаєва-Чорна Освітня програма "Прикладна лінгвістика Applied Linguistics" (со "бакалавр" і со "магістр"): досвід моніторингу / Краснобаєва-Чорна, Г. Ситар // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 17-24. – ISSN 2307-0544
993319
  Корнілова Т.Б. Освітня програма курсів підвищення кваліфікації // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 195-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
993320
  Клос Л.Є. Освітня програма магістра із спеціальності "Соціальна робота" у контекст здоров"язбережувальної діяльності фахівця // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 249-260. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
993321
  Цимбалару А.Д. Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 84-91. – ISSN 2411-1317
993322
  Карпець Л. Освітня реальність інформаційного суспільства : монографія / Любов Карпець ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : Оберіг, 2015. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 303-325. – ISBN 978-966-8689-36-9
993323
  Карпець Л.А. Освітня реальність: знання - інформація - знання // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 78-85
993324
  Касаткіна О. Освітня революція як одна з передумов розвитку суспільства знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
993325
  Мащенко Н.В. Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 89-92. – ISSN 2076-1554
993326
  Міщанин В.В. Освітня реформа Закарпатської України (1944-1946 рр.): перехід на радянські стандарти // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))


  Йдеться про реформування освіти в період Народної Ради Закарпатської України. Головний акцент зроблено на дослідженні питання поступового переходу на радянську систему навчання та виховання: запровадження перехідних, а з 1944/1945 навчального року і ...
993327
  Гудима Л.М. Освітня реформа ЗУНР // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – C. 187-190. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
993328
  Тімар Т.Б. Освітня реформа та інституційна компетентність / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 54-83. – ISBN 966-7007-96-3
993329
  Луканська Г. Освітня реформа: за держзамовлення доведеться змагатися // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 171). – С. 6
993330
  Пастушенко Р. Освітня реформа: обіцяного два роки чекають // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2016. – № 1. – С. 3-12


  Більшість політичної еліти вважає, що реформувати освіту "не на часі".
993331
  Бичков"як О.В. Освітня система Польщі крізь призму шкільних реформ в Україні // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 34-39. – ISSN 2410-3071
993332
  Волков С. Освітня система України в кроскультурному полі сучасності та інтеграція до європейського культурного простору // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 165-176. – ISBN 978-966-2241-15-0
993333
  Дзира О. Освітня система української діаспори Канади у міжвоєнний період // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 198-211
993334
  Зязюн Л. Освітня система Франції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.70-74. – ISSN 0131-6788
993335
  Лебедь Г.М. Освітня складова змісту фахової підготовки майбутніх програмістів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С.149-152. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
993336
  Ковальчук Ін.М. Освітня складова культурних закладів (музеї Латвії) / Ін.М. Ковальчук, Ір.М. Ковальчук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 132-135. – ISSN 2522-493Х
993337
  Скиба Г.В. Освітня складова людського потенціалу України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та шляхи покращення / Г.В. Скиба, К.М. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 67-70. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Визначено, що інтеграція української освіти повинна відбуватися в контексті відповіді на вимоги зовнішніх змін, до яких відноситься глобалізація, інформаційна революція.
993338
  Гальків Л.І. Освітня складова людського потенціалу: фінансово-статистичний та працересурсний ракурси / Л.І. Гальків, Л.В. Галаз, М.М. Бігус // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 11-21. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 5, N 2). – ISSN 2522-1639
993339
  Регейло І.Ю. Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії / І.Ю. Регейло, Н.В. Базелюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 214-227. – ISSN 2411-1317
993340
  Кірін Р.С. Освітня складова у кадровому забезпеченні IP-експертизи / Р.С. Кірін, В.М. Коротаєв, В.Л. Хоменко // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6. – С. 55-66. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
993341
  Токарський Т.Б. Освітня складова у соціально-економічній моделі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 28-30. – ISSN 2306-6806


  Акцентовано на потребі інтенсифікації інтегрування України як європейської держави у єдиний європейський освітянський простір.
993342
  Левків В.І. Освітня складова формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
993343
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 189-219. – Бібліогр.: арк. 168-188
993344
  Білодід В.М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Білодід Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
993345
  Лапок В.Г. Освітня стратегія щодо викоренення незаконного використання дитячої праці в Україні / В.Г. Лапок, І.І. Цушко // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.64-66
993346
  Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 21-26
993347
  Лось В.Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 75-90. – ISBN 966-02-3854-1
993348
  Стратійчук Я. Освітня тематика на сторінках газети "Вінниччина" (2011 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 305-309


  У статті окреслено специфіку подачі матеріалів на освітню тематику та їх жанрові особливості у газеті «Вінниччина» за 2011 рік. In the articleoutlined the specifics of presenting materials concerning education and genre features in the newspaper ...
993349
  Нежива О. Освітня традиція у сучасній проблематиці німецької філософії освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С . 480-484. – ISBN 978-617-7009-09-1
993350
  Якимова Н. Освітня траєкторія людини в XXI столітті: вплив поведінкових чинників / Н. Якимова, О. Томчук, Н. Кобідзе // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Брич В.Я. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Бронєвіч Е. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 25. – С. 147-153. – ISSN 2522-185X
993351
  Сєряков С.О. Освітня трансформація Львівської єзуїтської школи в 1660-х рр.: міфи і реальність // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 30-39. – ISSN 2218-0567
993352
  Шлапак Ю. Освітня функція бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 231-238
993353
  Лещенко О.А. Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 22-27. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
993354
  Колянчук О. Освітня, пресова та видавнича діяльність української еміграції в Польщі у 20-х роках XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 119-138. – ISSN 2616-7948


  "Оскільки до перебування численної групи українських утікачів влада у Польщі ставилися як до тимчасового стану, вже з кінця 1920 року в Тарнові розпочали діяльність еміграційні структури уряду УНР. На початку 1921 рр. в усіх таборах для інтернованих ...
993355
  Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств : (друга половина 19 - поч. 20 ст.) / Л.Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 192 с. – ISBN 966-7615-02-2
993356
  Пащук І.П. Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 186-188. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
993357
  Матвійчук А. Освітньо-виховна матриця екологічної деонтології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
993358
  Левчук М.А. Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу "Волынские епархиальные ведомости" (1867–1917) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 244-248


  Досліджується морально-етична проблематика православного часопису "Волынские епархиальные ведомости". Увагу зосереджено на висвітленні освітньо-виховного аспекту видання. Moral-ethical problems of Orthodox edition "Volyn Diocesan News" are ...
993359
  Дмитрук Я. Освітньо-виховна робота серед представників національних меншин у Збройних силах Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-21. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено політику військового керівництва Польщі в освітньо-виховній сфері, яка проводилася серед представників національних меншин у збройних силах у 1918-1939 рр. Автор розкриває основні причини здійснення освітньо-виховної роботи серед ...
993360
  Мічуда В. Освітньо-виховне значення географічного краєзнавства // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 93-100. – ISSN 2308-5126
993361
  Габовда А.М. Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця.. / А.М. Габовда, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 75-78. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
993362
  Главацька О.Л. Освітньо-виховне спрямування творів Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 134-136. – ISSN 1810-2131
993363
  Бойко С.М. Освітньо-виховний ідеал Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 136-138
993364
  Лучанінова О.П. Освітньо-виховний простір закладу вищої освіти як фактор духовної безпеки студентської молоді. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 86-97. – ISSN 2220-6310
993365
  Вайда Л. Освітньо-виховні інновації як соціально-педагогічне явище: до проблеми термінологі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
993366
  Осова О. Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 94-99. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов, які полягають у зміні ролі викладача, що передбачає організацію педагогічної суб’єк-суб’єктної взаємодії з високим ступенем інтенсивності ...
993367
  Скільський Д.М. Освітньо-виховні проблеми у творах Т.Г. Шевченка // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 5-11. – ISSN 2304-06294
993368
  Заюков І. Освітньо-економічний аспект демографічного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 52-55. – ISSN 1728-9343
993369
  Богданець-Білоскаленко Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я.Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
993370
  Білик О.М. Освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 268-275


  Проаналізовано освітньо-культурне середовище вищого навчального закладу та його компоненти стосовно процесу соціалізації іноземних студентів.
993371
  Прищепа О.П. Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України (кінець XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Прищепа Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
993372
  Фаріон І.Д. Освітньо-культурний дискурс руської (української) мови в ХIV-ХVII ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 176-184
993373
  Піскун В. Освітньо-культурні чинники діяльності Центральної Ради як підгрунтя поступу українства у XX столітті // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 300-306. – ISBN 966-7060-54-1
993374
  Редько В.Г. Освітньо-методичні ресурси для профільного навчання іноземних мов у новій українській школі. / В.Г. Редько, А.І. Козлова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 104-107. – ISSN 2411-1317
993375
  Біловус Л. Освітньо-мовний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (1947-1990 pp.) / Л. Біловус, С. Іванова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
993376
  Пірен М.І. Освітньо-мотиваційний потенціал демократичного державотворення в Україні / М.І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Акад. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 253, [1] с. – Зміст, анотація парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 153-170. – ISBN 978-617-7611-88-1
993377
  Смачило В.В. Освітньо-наукова діяльність в Україні: диференціація, нюанси та точки перетину критеріальних вимог / В.В. Смачило, В.П. Халіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 26-31. – ISSN 1562-529Х
993378
  Довбня В. Освітньо-наукова діяльність Г.Ващенка на тоі суспільних процесів // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 202-211. – ISSN 2075-1443
993379
  Надольний І.Ф. Освітньо-наукова діяльність філософського факультету Київського університету // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 1-9. – ISSN 0130-5719
993380
  Гаращук О. Освітньо-наукова парадигма сталого розвитку продуктивних сил України / О. Гаращук, В. Куценко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2016. – № 3 (7). – С. 135-141. – ISSN 2411-5215
993381
  Черевичний Г.С. Освітньо-науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 139-145. – ISSN 2076-1554
993382
  Андрейцев В. Освітньо-наукові правничі школи: феноменологічні та гносеологічні аспекти / В. Андрейцев // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
993383
  Дякова О.В. Освітньо-наукові та культурно-мистецькі здобутки української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 470-486
993384
  Качмар В. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 216-231. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
993385
  Ковалишин О.І. Освітньо-просвітницька діяльність наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ковалишин Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
993386
  Кушнір В.А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 128-134. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
993387
   Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Кафедрі країнознавства і туризму ННІМВ НАУ - 10 років!. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-598-999-8
993388
  Майєр Н.В. Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 36-40. – ISSN 1817-8510


  У публікації представлено освітньо-професійну програму для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього рівня "магістр" за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література (французька) галузі ...
993389
   Освітньо-професійна програма та технологія підготовки парамедиків у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.А. Гудима, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 3 (83), додаток. – С. 6-14. – ISSN 1681-2751
993390
  Курило І. Освітньо-професійна стратифікація як домінанта соціальних відмінностей та її роль у людському розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв
993391
  Семів Л.К. Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 3-7. – ISSN 2071-4653
993392
  Курило І. Освітньо-професійні ресурси як чинник соціальної диференціації населення // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 53-56. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1728-6220
993393
  Кічера В.В. Освітньо-релігійна діяльність реформованих василіанських монахів на Закарпатті у 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 130-134. – (Історія ; Вип. 22)
993394
  Плахотнік О.В. Освітньо-розвиваючі функції сучасної природознавчої освіти / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 260-265


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
993395
  Скриньковський Р. Освітньо-фаховий потенціал Львівської області в контексті інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-44. – Бібліогр.: 14 назв
993396
  Скриньковський Р.М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу: оцінювання впливу стану та розвиок у контексті покращення інвестиційної привабливості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
993397
  Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 69-74. – ISSN 2078-1016


  Наголошується на підвищенні суспільного значення ролі філософії освіти у виборі стратегії модернізації національної освітньої системи у XXI ст. Доведено необхідність ураховувати глобальні технологічні зміни, такі, як масова поява досконалих роботів і ...
993398
  Проценко О. Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті / О. Проценко, О. Мельниченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 37-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
993399
  Огнев"юк В. Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 44-51. – ISSN 0131-6788
993400
  Огнев"юк В. Освітологія / В. Огнев"юк, С. Сисоєва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  У світовому науковому обігу все частіше вживається термін "едукологія" (у Росії - "образованиеведение") для окреслення комплексної науки про освіту.
993401
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ., польською мовами
993402
   Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 742, [1] с. – Бібліогр.: с. 727-742 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-30-7
993403
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., польською мовами
993404
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ., польською мовами
993405
   Освітологія : підготовка експертів у галузі освіти : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва, О.Б. Жильцов та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф., дійс. чл. НАПН України В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-72-7
993406
   Освітологія = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 4. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
993407
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 5. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
993408
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 6. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
993409
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
№ 7. – 2018. – 164 с. – Резюме укр., англ., польською мовами
993410
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2226-3012
№ 8. – 2019. – 116 с. – DOI 10.28925/2226-3012 - Резюме укр., англ., польською мовами
993411
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2226-3012
№ 9. – 2020. – 127, [1] c. – DOI 10.28925/2226-3012 - Резюме укр., англ., польською мовами
993412
   Освітологія = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2226-3012
№ 10. – 2021. – 105 с. – DOI 10.28925/2226-3012 - Резюме укр., англ., польською мовами
993413
   Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. Освіченість кожного як критерій освіченості суспільства. Характеристика поняття "Homo edycatus" (В. Огнев"юк) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-966-2748-97-0
993414
   Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. Сутність поняття "міждисциплінарне наукове знання". Освітологічна підготовка. Складові освітологічної підготовки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-2748-97-0
993415
  Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна: проблема завдань, об"єкта, предмета, методу // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 110-116. – ISBN 978-966-654-520-9
993416
   Освітологія як системна теорія і практика освіти. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх суперечностей, механізмів прогресу, методів управління / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 90-96. – ISBN 978-966-2748-97-0
993417
   Освітологія: витоки наукового напряму : [монографія] / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2012. – 334, [2] с. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 978-966-2748-15-4
993418
   Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посібник / [В.О. Огнев"юк та ін.] ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем, розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-57-4
993419
  Абдуліна І. Освіту та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності - на міжнародний рівень // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.59-61. – ISSN 1608-6422
993420
  Гревцева Тамара Освітяни в резиденції посла Японії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13
993421
  Макушинська Н. Освітяни домовилися про обмін студентами й науковцями // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 3


  Співпраця з китайськими університетами.
993422
  Шулікін Д. Освітяни незламні у війні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  18 серпня 2022 року відбудеться міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція "Освіта, освітяни - незламні у війні".
993423
   Освітяни про мову й культуру: Микола Тимошик // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 5. – С. 21
993424
   Освітяни Таджикистану в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію освітян із Таджикистану у складі: ректор Таджиц. ун-ту проф. Мухаммадюсуф Імомов, ректор Російсько-Таджиц. (Слов"янського) ун-ту проф. Нуралі Саліхов та ректор Хорокського держ. ун-ту проф. Імоморбек ...
993425
  Кулик В. Освітяни українського зарубіжжя у Києві // Український форум. – Київ, 2000. – 15 - 25 квітня (№ 15/16). – С. 7


  21 квітня у Києві розпочав роботу щорічний семінар з українознавчих дисциплін для вчителів освітніх закладів українського зарубіжжя.
993426
  Лукашевич М.П. Освітянин у сучасному комунікаційному просторі: аналіз соціологічних моделей комунікаційної поведінки / М.П. Лукашевич, В.І. Рябченко // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 128-138
993427
  Орел А.Л. Освітянка вікторіанскої доби: лінгвокукльтурологічний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 40-45. – ISSN 2308-6912


  Вікторіанська епоха стала періодом формування гендерних стереотипівта водночас боротьби з ними. Динамізм цього періоду виявляється не тільки у соціальних змінах, політичних реформах та наукових відкриттях, але й у неоднозначному ставленні до жінки. ...
993428
  Прокопенко Л.Л. Освітянська діяльність Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 60-69
993429
  Кушніренко І.К. Освітянська зоря Михайла Фоменка : життя і творчість / Іван Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. – 132, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-573-084-3
993430
  Скакальська І. Освітянська інтелігенція Західної Волині та її роль у формуванні державницької еліти українського народу у міжвоєнний період XX ст. / І. Скакальська, І. Швалюк // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 28-31


  На основі вивчення архівних матеріалів і спеціальної літератури простежено роль викладацького складу українських освітніх закладів Західної Волині у підготовці кадрів та формуванні державницької еліти народу першої половини ХХ ст.
993431
  Білоус В. Освітянська книгозбірня - територія інклюзивного простору // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 17-20. – ISSN 2518-7341


  Досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо обслуговування користувачів з проблематики інклюзивної освіти та представлено результати створення своєрідної інклюзивної бібілотеки.
993432
  Назарко С.О. Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 128-130. – ISSN 2306-6806
993433
  Лопушинский І. Освітянська мовна політика розвинених країн світу : стан і статус (порівняльний аспект) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.152-160
993434
  Коваленко О.М. Освітянська політика України та Польщі щодо національних меншин (2000-2005 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 34-39. – ISSN 2077-1800


  Польська мова вивчається в Київському національеному університеті ім. Т. Шевченка та інш.
993435
  Проценко В. Освітянська профспілка в УСРР у першій половині 1920-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 335-339. – ISBN 978-966-171-893-6
993436
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр. : становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"їзду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 31-36. – ISSN 2076-1554
993437
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920-х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з"ізду в Харкові) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 43-48. – ISSN 2076-1554
993438
  Проценко В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920-х рр.: підпорядкування більшовицькій владі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 54-58. – ISSN 2076-1554
993439
  Проценко В.В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 57-62. – ISSN 2076-1554
993440
   Освітянська спільнота і громадськисть обговорюють реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами конференції "Реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України") // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 2-4.
993441
  Короденко М. Освітянська стежка довжиною в сто років // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 1, 11. – ISSN 2219-5793
993442
  Реєнт О. Освітянське краєзнавство як загальнодержавна справа // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7399-17-8
993443
  Реєнт О. Освітянське краєзнавство як один із пріоритетних напрямів діяльності Національної спілки краєзнавців України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 40-43
993444
   Освітянський безвіз // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 7-14 листопада (№ 44/46). – С. 2


  У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочався "День кар"єри ЄС". Захід має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар"єрні можливості для молоді у європейському вимірі. Під час заходу ...
993445
  Опришко В. Освітянський детектив, обо Чим завершилось звільнення декана юридичного факультету столичного економічного університету / розмову вів С. Демський // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 11


  Понад два з половиною року тривала боротьба за торжество і силу права проти дій адміністрації КНЕУ, пов"язаних із незаконним звільненням з посади декана юридичного факультету Віталія Опришка.
993446
  Шумілова А.В. Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
993447
  Кундеус О.М. Освітянський простір України та євроінтеграція // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 56-58


  Інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення і впровадження нових підходів. Це з одного боку , дасть змогу Україні розвивати власні сильні сторони й усунути слабкі місця, не відмовляючись від національних рис та особливостей ...
993448
  Пономаренко Л. Освітянські бібліотеки для педагогіки, психології, освіти // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 3). – С. 7


  12 травня у рамках Всеукраїнського фестивалю науки 2021 та до Дня науки в Україні ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського провела науково-методичний онлайн-семінар.
993449
  Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Людмила Біла, Анна Копилова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті аналізується діяльність провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України.
993450
  Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються можливості використання інтернет-медіапорталів, відомих як соціальні мережі.
993451
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
993452
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
993453
   Освітянські відомості : Науково-методичний популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
993454
  Лещинська С. Освітянські погляди Івана Франка щодо музичного фольклору українців // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 304-308
993455
  Горнецкі В.В. Освітянські реформи на Закарпатті під владою Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 8 (297), грудень : Історичні науки. – С. 108-116. – ISSN 2227-2844
993456
  Білоус В. Освітянській книгозбірні на Поділлі - 105 років // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 51-52. – ISSN 2518-7341


  Представлені важливі моменти діяльності Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у контексті історії держави, освіти, університету та бібліотечної справи. Відображені проблеми, тенденції та перспективи ...
993457
  Грищенко П. Освіченість як загальнолюдська цінність // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 159-160
993458
  Андрусишин Б. Освіченість, виплекана духовністю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 209-214. – ISSN 0869-3595
993459
  Жбанова Ю.П. Освободившиеся страны / Ю.П. Жбанова. – К., 1979. – 151с.
993460
  Цаголов К.М. Освободившиеся страны / К.М. Цаголов. – М, 1981. – 270с.
993461
  Мнацаканян М.О. Освободившиеся страны / М.О. Мнацаканян. – М., 1983. – 64с.
993462
  Ирхин Ю.В. Освободившиеся страны / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 64с.
993463
  Илларионов С.И. Освободившиеся страны / С.И. Илларионов. – Москва, 1987. – 260с.
993464
   Освободившиеся страны. – Киев, 1988. – 221с.
993465
   Освободившиеся страны Азии. – М, 1987. – 260с.
993466
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1979. – 159с.
993467
  Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы / К.Н. Брутенц. – М, 1982. – 310с.
993468
   Освободившиеся страны в периходный период. – М, 1987. – 278с.
993469
   Освободившиеся страны и международное право. – Москва : Международные отношения, 1987. – 261с.
993470
  Искандеров Ахмед Ахмедович Освободившиеся страны к 2000 году. / Искандеров Ахмед Ахмедович. – М., 1986. – 69с.
993471
  Лукичев Г.А. Освободившиеся страны: использование ресурсов в целях развития / Г.А. Лукичев. – Москва, 1990. – 153с.
993472
  Лучинова С.М. Освободившиеся страны: классовая сущность и движущие силы революционно-демократических преобразований / С.М. Лучинова. – М., 1987. – 121с.
993473
  Старостин Б.С. Освободившиеся страны: общество и личность. / Б.С. Старостин. – Москва, 1984. – 286с.
993474
  Лощенкова Наталия Васильевна Освободившиеся страны: проблемы тенденции развития : Рек. библиогр. указ. / Лощенкова Наталия Васильевна, Янович Марина Львовна. – Москва : Книга, 1983. – 143с.
993475
  Косухин Н.Д. Освободившиеся страны: трудности роста / Н.Д. Косухин. – М., 1989. – 63с.
993476
  Фаризов И.О. Освободившиеся страны: экономические проблемы / И.О. Фаризов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
993477
  Щавлев Н.Ф. Освободители / Н.Ф. Щавлев. – Москва, 1978. – 120с.
993478
   Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902/1904 : Дипломатически документи. – София : Наука и изкуство, 1978. – 591 с.
993479
  Георгиев Г. Освободителната война 1877-1878 : енциклопедичен справочник / Г. Георгиев. – София : Държавно издателство "Д-р Петър Берон", 1986. – 190, [2] с.
993480
  Тодоров П. Освободителните борби на добруджа добруджанската революционна организация 1925-1940 / П. Тодоров. – София : Св. Климент Охридски, 1992. – 380 с.
993481
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
1. – 1983. – 490с.
993482
  Силянов Х. Освободителните борби на Македония / Х. Силянов. – София
2. – 1983. – 609с.
993483
  Михарес А. Освободитель / Аугусто Михарес ; [пер. с исп. А. Борисова]. – Москва : Глобус, 2011. – 552 с. – Библиогр.: с. 543-551. – ISBN 978-5-8155-0221-5
993484
  Мутагиров Д.З. Освободитель человечества / Д.З. Мутагиров. – Л., 1981. – 224с.
993485
  Василенко И.А. Освободительная борьба болгарского народа против фашизма в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Дис... наук: / Василенко И. А.;. – К., 1949. – 247л.
993486
  Марянович Иоцо Освободительная борьба и народная революция в Югославии / Марянович Иоцо. – Москва, 1956. – 126с.
993487
  Осипова Т.С. Освободительная борьба Ирландского народа против английской колонизации / Т.С. Осипова. – Москва, 1962. – 206 с.
993488
  Хан М. Освободительная борьба корейского народа в годы японского протектората. / М. Хан. – М., 1961. – 72с.
993489
  Котенко Н.А. Освободительная борьба молдавского народа против турецких поработителей и укрепление русской молдавской дружбы (1768-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Котенко Н.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 23л.
993490
  Кулаковский В.М. Освободительная борьба народных масс Правобережной Украины против социального и национального гнета в первой половине XVIII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулаковский В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
993491
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. – М, 1985. – 495с.
993492
   Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия 1865-1875. – М, 1988. – 440с.
993493
  Хазанов А.М. Освободительная борьба народов Восточной Африки после второй мировой войны. / А.М. Хазанов. – М, 1962. – 327с.
993494
  Ичалов Г.Х. Освободительная борьба народов Дагестана с иноземными завоевателями в XIII-XIV вв.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ичалов Г.Х.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1975. – 14л.
993495
   Освободительная борьба против фашизма. – М, 1983. – 300с.
993496
  Бродский Ефим Аронович Освободительная борьба советских патриотов в фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... доктора ист.наук: / Бродский Ефим Аронович; Ин-т истории АН СССР. – М., 1965. – 36л.
993497
   Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К, 1954. – 350с.
993498
   Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. – Москва, 1965. – 462 с.
993499
  Славин Г.М. Освободительная война в Югославии / Г.М. Славин. – М., 1965. – 152с.
993500
  Прицкер Д.П. Освободительная война испанского народа (1936-1939 гг.) и агрессивная политика империалистических государств. : Автореф... канд. истор.наук: / Прицкер Д.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
993501
  Шустов К.С. Освободительная война на Кубе / К.С. Шустов. – Москва, 1970. – 92с.
993502
  Петровский Н.Н. Освободительная война Украинского и Белорусского народа / Н.Н. Петровский, 1946. – с.
993503
  Подорожный Н.Е. Освободительная война украинского народа (1648-1654) / Н.Е. Подорожный. – Москва : Воениздат, 1939. – 85, [2] с.
993504
   Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – Днепропетровск, 1983. – 52 с.
993505
  Бухало Г.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов в современной польской историографии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Бухало Г.В. ; АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с.
993506
  Ростунов И.И. Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов и воссоединение Украины с Россией / И.И. Ростунов, А.В. Карасев. – Серия 1 №3. – Москва : Знание, 1954. – 40с.
993507
  Голобуцкий В.А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648-1654 гг.) / В.А. Голобуцкий. – М., 1954. – 160с.
993508
  Эльфонд Я.А. Освободительная война украинского народа против гнета шляхетской Польши и присоединение Украины к Русскому государству : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Эльфонд Я.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 22 с.
993509
   Освободительная война украиского народа против немецких оккупантов, 1937. – 659с.
993510
  Шепелев И.С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве / И.С. Шепелев. – Пятигорск, 1957. – 559с.
993511
  Рубцов Ю.В. Освободительная миссия Советских вооруженных сил в Европе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 43-50. – ISSN 0130-3864
993512
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во второй мировой войне. – Москва, 1985. – 640 с.
993513
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. – М, 1974. – 502с.
993514
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. – Москва, 1974. – 517 с.
993515
  Антосяк А.В. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне / А.В. Антосяк. – Москва, 1984. – 64с.
993516
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. / М.И. Семиряга. – М., 1970. – 48с.
993517
   Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил на Балканах. – М, 1989. – 262с.
993518
  Дубинский А.М. Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке / А.М. Дубинский. – М, 1966. – 594с.
993519
  Штеменко С.М. Освободительная миссия Советской Армии / С.М. Штеменко. – М, 1975. – 64 с.
993520
  Туривненко Н.И. Освободительная миссия Советской Армии в Болгарии (сентябрь 1944 года) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Туривненко Н.И.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28л.
993521
  Семиряга М.И. Освободительная миссия Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. / М.И. Семиряга. – М., 1984. – 64с.
993522
   Освободительная миссия советской Армии и спасение узников нацизма. – М, 1985. – 32с.
993523
  Ковалевский А.Л. Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.) : С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в 1858-1861 гг. / Александр Ковалевский. – Юбилейное издание к 19 февраля 1911 года. – Киев : Изд. автора ; Типо-литограф. Губернского правл., 1911. – XIV, [2], 84 с., 6 л. портр. : портр.


  [Л.] Освободительная реформа Императора Александра II и осуществление ее в пределах Черниговской губернии (1858-1861 г.г.): С 12 портр. и рис., на отд. л. и прил. списка дворян Черниговской губернии – важнейших деятелей крестьянской реформы в ...
993524
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в I четверти XVIII века : автореф. дис. ... докт.истор. наук / Арутюнян П.Т. – Ереван, 1951. – 39 с.
993525
  Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века / Арутюнян П.Т. ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 304 с. – Библиогр.: с. 285-293
993526
  Стратонов Е.И. Освободительное движение в истории России / Ем. Стратонов. – Москва : Тип. "Рус. голоса" (Н.Л. Казецкого), 1906. – 26 с.
993527
  Тишков Валерий Александрович Освободительное движение в колониальной Канаде / Тишков Валерий Александрович. – Москва : Наука, 1978. – 384 с.
993528
  Тишков В.А. Освободительное движение в колониальной Канаде : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Тишков В.А. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1979. – 49л.
993529
   Освободительное движение в Латинской Америке. – М, 1964. – 428с.
993530
   Освободительное движение в России. – Саратов
№ 9. – 1979
993531
  Дьяков В.А. Освободительное движение в России 1825-1861 гг / В.А. Дьяков. – М, 1979. – 288с.
993532
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : исторические очерки Л. Барриве [псевд.] / Л. Барриве. – Москва : Тип. Русского Товарищества, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. : ил. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
993533
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – Москва : Тип. Рус. Т-ва, 1909. – 180, [1] с., 5 л. портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
993534
  Барриве Л. Освободительное движение в царствование Александра Второго : Исторические очерки Л. Барриве [псевд.] ; с рис. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование" [Тип. Рус. Т-ва], 1911. – 154, [1] с., 6 л. ил., портр. ил. – Область заглавия: Общественное движение при императоре Александре II. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 146
993535
  Кривошапова С.А. Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1982. – 256 с.
993536
  Муджири А.Н. Освободительное движение народов колониальных и зависимых стран как прямой резерв пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Муджири А.Н.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1953. – 16л.
993537
  Атаев Х. Освободительное движение туркмен в Иране (1917-1925) / Атаев Х. ; отв. ред. П.П. Вушев ; АН Туркмен. ССР, Ин-т истории. – Ашхабад : Ылым, 1970. – 128 с.
993538
  Цыганкова Э.Н. Освободительное движение угнетенных и освободившихся народов как фактор развития общемировой революционной борьбы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Цыганкова Э.Н. ; МГУ , Филос. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 15 с.
993539
  Писарев Ю.А. Освободительное движение югославянских народов Австро-Венгрии. 1905-1914. / Ю.А. Писарев. – Москва, 1962. – 420с.
993540
  Сенкевич И.Г. Освободительное движение... / И.Г. Сенкевич. – М, 1959
993541
   Освободительное движение.... – Саратов
№ 10. – 1981
993542
  Зубков А.Ю. Освободительное и демократическое движение в североамериканских колониях Великобритании накануне войны за независимость (1763-1775 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Зубков А.Ю.; Ин-тут всеобщей истории АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
993543
  Мирошевский В.М. Освободительные движения в американских колониях Испании / В.М. Мирошевский. – Москва-Ленинград, 1946. – 155с.
993544
   Освободительные движения народов Австрийской империи : возникновение и развитие. Конец XVIII в. - 1849 г. – Москва : Наука, 1980. – 609, [3] с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
993545
   Освободительные движения народов Австрийской империи : период утверждения капитализма. – Москва : Наука, 1981. – 464 с. – Библиогр.: с. 548-589. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму : Проблемы истории и культуры / ред. совет серии: Д.Ф. Марков (председатель) и др.)
993546
  Еголин А. Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX века / А. Еголин. – Л : Советский писатель, 1946. – 413 с.
993547
   Освободтельная миссия. – М, 1971. – 518с.
993548
   Освобожденето на България и литературата. – София, 1978. – 388с.
993549
  Трусов И. Освобождение / И. Трусов. – Москва, 1936. – 254с.
993550
  Зырянов В.Е. Освобождение / В.Е. Зырянов. – Барнаул, 1958. – 143с.
993551
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 260с.
993552
  Караславов Г. Освобождение / Г. Караславов. – София, 1978. – 78с.
993553
  Бондарев Ю.В. Освобождение / Ю.В. Бондарев. – М, 1985. – 224с.
993554
  Читадзе З.А. Освобождение Аджарии от турецко-османского господства и введение русского управления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Читадзе З.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26 с.
993555
  Иман-заде Саида Освобождение азербайджанки - одно из важнейших завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иман-заде Саида; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 20л.
993556
  Брагинский М.И. Освобождение Африки. / М.И. Брагинский. – Москва, 1962. – 196с.
993557
  Акалович Н.М. Освобождение Белорусии: люди и подвиги / Н.М. Акалович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 239 с. : ил.
993558
   Освобождение Белоруссии. – М, 1970. – 744с.
993559
   Освобождение Белоруссии. – М, 1974. – 799с.
993560
  Плотников Ю.В. Освобождение Белоруссии / Ю.В. Плотников. – М., 1984. – 125с.
993561
  Лочмель И.Ф. Освобождение Белоруссии от белопольских оккупантов / И.Ф. Лочмель. – Минск, 1939. – 52с.
993562
  Тодоров Н. Освобождение Болгарии от османского ига / Н. Тодоров. – София : Пресс, 1987. – 40 с.
993563
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1953. – 323с.
993564
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М
1. – 1961. – 716с.
993565
   Освобождение Болгарии от турецкого ига. – М, 1964. – 647с.
993566
   Освобождение Болгарии от турецкого ига : 1878-1879. – Москва : Наука
Т. 3 : Борьба России и болгарского народа за создание болгарского государства. – 1967. – 479 с.
993567
   Освобождение Венгрии. – Будапешт, 1975. – 192с.
993568
  Малахов М.М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии / М.М. Малахов. – М., 1965. – 295с.
993569
   Освобождение Венгрии от фашизма. – Москва, 1965. – 264 с.
993570
  Немеш Д. Освобождение Венгрии. / Д. Немеш; Гейгер Б.Я. – М., 1957. – 278с.
993571
  Зайдель А.Н. Освобождение внутриатомной энергии / А.Н. Зайдель. – 2-е доп. изд. – Л., 1946. – 76с.
993572
  Френкель Я.И. Освобождение внутриатомной энергии / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 123 с.
993573
   Освобождение городов. – М, 1985. – 598с.
993574
  Шпаро О.Б. Освобождение Греции и России / О.Б. Шпаро. – М., 1965. – 280с.
993575
  Ершов А.Г. Освобождение Донбасса / А.Г. Ершов. – М, 1973. – 240с.
993576
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Карпов А.А.; КГУ. – К., 1965. – 272л. – Бібліогр.:л.252-271
993577
  Карпов А.А. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (июль-сентябрь 1943 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпов А. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с.
993578
   Освобождение духа. – М, 1991. – 351с.
993579
  Сингер П. Освобождение животных / П. Сингер; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2002. – 136с. – (Охрана дикой природы ; Вып.29)
993580
  Жученко И.Я. Освобождение Закарпатской Украины от немецко-фашистских захватчиков (авг.-ноябрь 1944 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Жученко И.Я. ; АН УССР, Ин-т ист. – Киев, 1970. – 28 с.
993581
  Трактуев М.И. Освобождение Западной Украины : Шестой удар Советской Армии (1944 г.) / М.И. Трактуев. – Москва : Военное издательство, 1954. – 78 с.
993582
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ананийчук В.Б. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
993583
  Ананийчук В.Б. Освобождение западных областей Украины от немецко-фашистской оккупации : Дис. ... канд. ист. наук / Ананийчук В.Б. ; КГУ. Кафедра истории СССР. – Киев, 1967. – 328 л. – Бібліогр. : л. 303-321
993584
  Гефтер М. Освобождение Киева / М. Гефтер, М. Грановский, В. Яворский. – Киев, 1948. – 92 с.
993585
  Возненко В.В. Освобождение Киева (осень 1943 г.) / В.В. Возненко, Г.М. Уткин. – Москва, 1953. – 176 с.
993586
  Гречко А.А. Освобождение Киева. / А.А. Гречко. – К., 1973. – 95с.
993587
   Освобождение Кореи. – Москва : Наука, 1976. – 336 с. : ил.
993588
  Варгин Николай Федорович Освобождение Красной Армией Сибири от власти Колчак и иностранных интервентов (август 1919 - март 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгин Николай Федорович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 19л.
993589
   Освобождение крестьян : деятели реформы ; [сборник статей]. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1911. – XXXII, 342 с., [10] л. портр.


  Содержание: Император Александр II и реформа 19 февраля 1861 года / А. Кизеветтер. Основные течения правительственной и общественной мысли во время разработки крестьянской реформы / А. Корнилов. Граф Павел Дмитриевич Киселев / Ю. Готье. Великий ...
993590
   Освобождение крестьян : [сборник статей]. – [Санкт-Петербург] : Жизнь для всех, 1911. – [2], 330 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.


  Содерж.: Манифест 19 февраля 1861 года. Борьба крестьян за свое освобождение / И. Игнатович. Борьба с крепостничеством в русской художеств. литературе / В. Евгениев. Выработка крестьянской реформы 19 февраля и главные ее участники / А.А. Корнилов. ...
993591
  Семенов Н. П. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II : хроника деятельности Комиссии по крестьянскому делу / [Cоч.] Н.П. Семенова. – Санкт-Петербург : Bздание Меркурия Елеазаровича Комарова
Т. 1 : Первый период занятий. – 1889. – XIX, 846 с., [1] л. портр.


  Содерж.: Тайная канцелярия при Петре Великом; Самуил Вымороков, проповедник явления антихриста; Камер фрейлина Гамильтон; Петр I как юморист На тит. л. экз. № 103665 печать Л.П. Рашкович
993592
  Семенов Н.П. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. – Санкт-Петербург : Тип. В. В. Комарова, 1894
993593
  Чешихин В.Е. [Ветринский Ч.] Освобождение крестьян и русские писатели : Общедоступный исторический очерк / Ч. Ветринский [псевд.] (Вас. Е. Чешихин) ; Моск. о-во грамотности. – Москва : Задруга, 1913. – 126 с. ил., портр.
993594
   Освобождение крестьян на Западе и история поземельных отношений в Германии : статьи из Handworterbuch der Staatswissenschafte / пер. проверен Н. Водовозовым и С. Булгаковым. – Москва : Изд. М.и. Водовозовой ; Тип. А.Г. Кольчугина, 1897. – VIII, 323 с.
993595
  Никифоров Н., Шиманский М. Освобождение крестьян от крепостной зависимости : 1861-1911. / Н. Никифоров и М. Шиманский. – Изд. Киевского Учебного Округа. – Киев : Изд. Киевского Учебного Округа ; Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1911. – 32 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
993596
  Добржинский Г. Освобождение Крыма / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 88с.
993597
  Козлов Н. Освобождение Крыма / Н. Козлов. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 80 с.
993598
  Коротков И.С. Освобождение Крыма / И.С. Коротков, Г.А. Колтунов. – М., 1959. – 102с.
993599
  Карвялис В.А. Освобождение Литовской ССР от гитлеровской оккупации / В.А. Карвялис. – Вильнюс, 1975. – 240с.
993600
  Пушкарев В.М. Освобождение МРНК из изолированных ядер зародышей пшеницы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Пушкарев В.М.; АН УССР.Ин-т биохим.. – К, 1982. – 20л.
993601
  Минасян М.М. Освобождение народо Юго-Восточной Европы / М.М. Минасян. – 967. – Москва : Военное издательство, 1967. – 504 с. + + приложение
993602
  Толстой Л.Н. Освобождение народов : (письмо индусу) / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника". – 16 с. – (Посредник ; № 1224)
993603
  Хейвуд Г. Освобождение негров. / Г. Хейвуд. – М., 1950. – 284с.
993604
   Освобождение новгорода 25 лет. – Москва, 1969. – 136с.
993605
  Бакатин В.В. Освобождение от иллюзий / В.В. Бакатин. – Кемерово : Кн. изд-во, 1992. – 181 с., [8] л. ил.
993606
  Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. / С.И. Зельдов. – Москва, 1982. – 137с.
993607
  Дурманов Н.Д. Освобождение от наказания по советскому праву / Н.Д. Дурманов. – Москва, 1957. – 80с.
993608
  Хан-Магомедов Освобождение от наказания по советскому праву. : Лекция / Хан-Магомедов; Под общ. ред. Ю.И. Ляпунова. – Москва, 1964. – 47с.
993609
  Сухоруков Г.К. Освобождение от ответственности по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Сухоруков Г.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 17л.
993610
  Иванова Н.Б. Освобождение от страха / Н.Б. Иванова. – М : Правда, 1989. – 46 с.
993611
  Грошевой Ю.М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства / Ю.М. Грошевой. – Х, 1979. – 82с.
993612
  Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву / Г.Д. Коробков. – М, 1981. – 72с.
993613
  Виттенберг Г.Б. Освобождение от уголовной ответственности и наказания с применением мер общественного воздействия. : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.715 / Виттенберг Г.Б.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 38л.
993614
  Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания / В.В. Скибицкий. – К, 1987. – 181с.
993615
  Скибицкий Василий Васильевич Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Скибицкий Василий Васильевич; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев, 1987. – 341л. – Бібліогр.:л.321-341
993616
  Скрибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания как форма реализации ответственности за преступление. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Скрибицкий В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 35л.
993617
  Чугаев Александр Петрович Освобождение от уголовной ответственности с передачей дел в товарищеский суд : Автореф... канд. юрид.наук: / Чугаев Александр Петрович; МГУ. Юрид. фак. – М., 1964. – 17л.
993618
  Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищейский суд / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1964. – 95с.
993619
  Новомбергский Н.Я Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России : Лекции, читанные в Русской Высшей школе общественных наук в Париже / Н. Новомбергский. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – VIII, 303 с. – Библиогр.: "Важнейшая литература" (с. 299-302)


  На тит. л. экз.№ 9820 личная подпись: Из кн. В.Ф. Яновск. Севастополь; На тит. л. экз. № 43744 дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Никифоровичу Александренко от автора
993620
  Ананьев И.М. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков : (К 40-летию) / Ананьев И.М. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63 (9 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; 2)
993621
  Казаков П.Д. Освобождение Правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1974. – 41с.
993622
  Воробьев Ф.Д. Освобождение Правобережной Украины. / Ф.Д. Воробьев. – Москва, 1945. – 48с.
993623
  Вентцель К.Н. Освобождение ребенка / К.Н. Вентцель. – Москва : Тип. торгового дома А.П. Печковский, П.А. Буланже и К*, 1906. – 15 с. – (Библиотека "Свободного воспитания" / Под ред. И. Горбунова-Посадова)
993624
  Грушевский М.С. Освобождение России и украинский вопрос : статьи и заметки / Мих. Грушевский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – VIII, 294 с.
993625
  Тарле Е. Освобождение России от нашествия Наполеона / Е. Тарле. – Москва, 1938. – 16с.
993626
  Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига / Ю.Г. Алексеев. – Л. : Наука, 1989. – 220с.
993627
  Цыба А.И. Освобождение Северного Казахстана от интервентов и белогвардейцев : Автореф... канд. ист.наук: / Цыба А. И.; АН Казах.ССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
993628
  Лопачев А.М. Освобождение Северного Сахалина / А.М. Лопачев. – Дальневост, 1989. – 111с.
993629
  Слепакова Н.М. Освобождение снегиря. / Н.М. Слепакова. – Л., 1978. – 80с.
993630
  Свердлов Ф.Д. Освобождение Советских Прибалтийских республик / Ф.Д. Свердлов ; к 40-летию. – Москва : Знание, 1984. – 62 с. – (Защита Отечества ; №8)
993631
   Освобождение Советской Прибалтики. – Москва, 1984. – 33с.
993632
  Гуревич Б.П. Освобождение Тибета / Б.П. Гуревич. – М., 1958. – 212с.
993633
  Хрущев Н.С. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины : доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР на VI сессии Верховного Совета УССР, 1 марта 1944 года в г. Киеве / Н.С. Хрущев. – Москва : Огиз ; Госполитиздат, 1944. – 56 с.
993634
  Хрущев Н. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства Советской Украины // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 33-48. – ISSN 0869-44435


  Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров Украинской ССР тов. Н. С. Хрущева на VI сессии Верховного Совета УССР 1 марта 1944 года в городе Киеве.
993635
  Пастухов А.А. Освобождение Украины ( к 40-летию) / А.А. Пастухов. – М., 1984. – 64с.
993636
  Горбунов-Посадов И.И. Освобождение человека : поэма о двадцатом веке / И. Горбунов-Посадов. – [Москва] : [17-я Гос. типография]
Кн. 1 : Золото, железо, кровь или любовь?. – 1918. – 112 с. – В экз. 112 с., по Большой советской энциклопее, 208 с.?
993637
   Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украиских фронтов. – М, 1970. – 676с.
993638
  Дернберг С. Освобождение. Год 1945. Свидетельство очевидца / С. Дернберг. – М, 1978. – 206с.
993639
   Освобождението 1877-1878. – София, 1958. – 514 с.
993640
   Освобождението 1878 : Спомени. – София : Български писател, 1978. – 1000 с.
993641
  Георгиев Г. Освобождението и атнокултурното развитие на българския народ 1877-1900 / Г. Георгиев. – София, 1979. – 266с.
993642
   Освобождението на България. – София, 1982. – 302с.
993643
  Христов Х. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878 / Х. Христов. – София, 1968. – 256 с.
993644
   Освобождението на България и развитието на българската народна култура. – София, 1978. – 311с.
993645
   Освобождението на България от турско иго 1878-1958 : Сборник статии. – София : Българската комунистическа партия, 1958. – 687 с.
993646
   Освобождението на България. Кореспонденции и материали на руския печат. – София : Наука и изкуство
Т. 1 : Отзвукът от Априлското Въстание в Русия 1876. – 1988. – 452 с.
993647
  Бриль М Освобожденная Западная Укрина / М Бриль. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 31 с.
993648
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля : повесть / Степан Чернобривец ; авт.пер. с укр. А. Константинова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 239 с.
993649
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с.
993650
  Рымкевич В. Освобожденная земля / В. Рымкевич. – Москва, 1952. – 79 с.
993651
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Иваново, 1954. – 224 с.
993652
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1965. – 518 с.
993653
   Освобождённая земля. – Москва, 1945. – 55с.
993654
  Тартаковер С.Г. Освобожденные шахматы / С.Г. Тартаковер. – Л., 1926. – 220с.
993655
  Толлер Э. Освобожденный Вотан / Э. Толлер; М-Л. – М-Л, 1925. – 66с.
993656
  Луначарский А.В. Освобожденный Дон Кихот / А.В. Луначарский. – М, 1922. – 149с.
993657
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 1. – 1828. – [2], XLIV, 290 с., 1 л. портр. (фронт.), 9 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993658
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : поема Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзликиным ; в. 2 ч. – Москва : В унив. тип.
Ч. 2. – 1828. – 340 с., 11 л. рис.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993659
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим / [соч.] Т. Тасса ; перевод С. А. Раича. – Москва : В тип. Августа Семена
Ч. 3. – 1828. – 268 с.


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993660
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)
Ч. 1. – 1900. – XIII, 256 с. – Конволют. - Пер.: Освобожденный Иерусалим, т. 2 и т. 3


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993661
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 2 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 226 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993662
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим. Ч. 3 : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Минь // Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо ; в 3 ч. / Тассо Торквато. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – Ч. 1. – 231 с. – (Дешевая библиотека ; № 208-210)


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993663
  Тассо Торквато Освобожденный Иерусалим : Поэма Торквато Тассо / В новом полн. стихотвор. пер. В.С. Лихачева; С портр. Т. Тассо и 60 ил. Э. Матанья. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.А. Каспари
Ч. 1. – 1910. – 322 с. стп., ил., портр. – Беспл. прил. журн. "Родина"


  Описание: "Освобожденный Иерусалим" Торквато Tacco — поэтическое сказание о первом крестовом походе и завоевании Святого града христианами. Эпопея повествует о подвигах и чудесах, любовных приключениях рыцарей и высоких примерах добродетели и ...
993664
  Тассо Освобожденный Иерусалим, ироическая поэма итальянскаго стихотворца Тасса. Переведена с французскаго Михайлом Поповым. – Издание второе. – Москва : В типографии Компании типографической
Часть первая. – 1787. – 270с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
993665
  Чечеткина О.И. Освобожденный Китай / О.И. Чечеткина. – Москва, 1950. – 136с.
993666
  Уэллс Г.Д. Освобожденный мир / Г.Д. Уэллс. – Москва. – 312 с.
993667
  Ильинский Л.Я. Освобожденный сокол / Л.Я. Ильинский. – Воронеж, 1929. – 136 с.
993668
   Освобожденный труд. – Х, 1923. – 407с.
993669
   Освобождието на България. – София, 1970. – 178 с.
993670
  Казаков П.Д. Освобожение правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1983. – 40с.
993671
  Сван Том Освоение Borland C++ 4,5. Практический курс / Сван Том; Пер. с англ. Н.М.Ручко, А.А.Мокринцева. – Киев : Диалектика, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-8930-1
993672
  Гусев В.С. Освоение Internet : Краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва : Диалектика, 2004. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
993673
  Гусев В.С. Освоение Internet : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
993674
  Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель / В.С. Гусев. – Москва-Санкт-Перербург-Киев : Диалектика, 2003. – 304с. – ISBN 5-8459-0467-6


  Для тех кто делает первые шаги в Internet
993675
  Сван Т. Освоение Java с помощью Visual J++ / Том Сван. – Киев : Диалектика, 1997. – 512с. – ISBN 966-506-104-6
993676
  Краснов М.П. Освоение арктических месторождений нефти и газа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 116-130
993677
  Кисилев А.А. Освоение богатств Кольского полуострова в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
993678
  Дворов И.М. Освоение внутриземного тепла / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – М., 1984. – 161с.
993679
  Подольный Р.Г. Освоение времени / Р.Г. Подольный. – Москва, 1989. – 141 с.
993680
  Леснов П.А. Освоение выработанных торфянников Горьковской области в лесохозяйственном производстве : Автореф... канд. с/хнаук: / Леснов П.А.; Горьковский с/х ин-т, 1964. – 16л.
993681
   Освоение глубин океана. – М, 1971. – 320с.
993682
  Бутяева Т.Д. Освоение горных склонов под сады / Бутяева Т.Д. – Москва, 1962. – 12 с.
993683
  Манеев А.П. Освоение заторфованных территорий для градостроительства / А.П. Манеев. – М., 1981. – 194с.
993684
  Цыба М.М. Освоение и сельскохозяйственное использование осушненных болот низинного и переходного типа южной Карелии : Автореф... канд. с. х.наук: / Цыба М. М.; Лен. с. х. ин-т. – Петрозаводск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
993685
  Козлов В.С. Освоение и эксплуатация глубоких скважин насосным способом / В.С. Козлов, Г.И. Кузнецов. – М., 1954. – 32с.
993686
   Освоение и эксплуатация нефтяных месторождений Татарии. – Казаньб, 1973. – 206с.
993687
  Мозговой В.И. Освоение иноязычной топонимии в русском языке XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мозговой В.И.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 20л.
993688
  Кравченко П.А. Освоение как форма отношения к философскому наследию : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кравченко П.А.; Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
993689
  Шубин В.Ф. Освоение каштановых почв Поволжья. / В.Ф. Шубин. – М., 1959. – 136с.
993690
  Базыкин В.В. Освоение космического пространства : тематика, метод. указания и аннотир. указатель основной литературы к лекциям / Базыкин В.В. ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1961. – 64 с. : ил.
993691
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1971. – 556с.
993692
   Освоение космического пространства в СССР. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
993693
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1973. – 302с.
993694
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1974. – 224с.
993695
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 302с.
993696
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 414с.
993697
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1977. – 204с.
993698
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1978. – 263с.
993699
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1988. – 204с.
993700
   Освоение космического пространства в СССР. 1978. – Москва, 1980
993701
   Освоение космического пространства в СССР. 1980. – Москва, 1982
993702
   Освоение космического пространства в СССР. 1980: космос - науке и народному хозяйству : по материалам печати. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
993703
   Освоение космического пространства в СССР. 1981. – Москва, 1983
993704
   Освоение космического пространства в СССР.1975. Космос - науке и народному хозяйству : По материалам печати. – Москва : Наука, 1977. – 239с.
993705
  Урсул А.Д. Освоение космоса / А.Д. Урсул. – Москва, 1967. – 238с.
993706
   Освоение космоса и проблемы экологии / Урсул А.Д. – Кишинев, 1990. – 269с.
993707
  Постышев В.М. Освоение космоса и развивающиеся страны : (международно-правовые проблемы) / В.М. Постышев; Отв. ред. В.С.Верещетин. – Москва : Наука, 1990. – 187 с.
993708
   Освоение культуры и духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л, 1981. – 160с.
993709
  Тимофеев Н.В. Освоение лесных богатств / Н.В. Тимофеев. – М. : Лесн. пром-сть, 1979. – 145с.
993710
  Пенясов Г.П. Освоение луговых среднестолбчатых солончаковых солонцов в зоне сухих степей Северного Казахстана : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Пенясов Г.П.; АН Молдав. ССР. – Симферополь, 1968. – 18л.
993711
  Поляков Б.В. Освоение малых рек и изучение гидрологического режима. / Б.В. Поляков. – М., 1946. – 68с.
993712
  Добрецов В.Б. Освоение минеральных ресурсов шельфа / В.Б. Добрецов. – Ленинград : Недра, 1980. – 272с.
993713
  Брагина З.В. Освоение модульной организации учебного процесса / З.В. Брагина, В.Н. Ерщов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт модульной организации учебного процесса по направлению «Бизнесинформатика».
993714
  Акименко А.Д. Освоение непрерывной разливки стали / А.Д. Акименко. – Ленинград, 1960. – с.
993715
  Анисимов Ю.П. Освоение новой продукции : орг.-экон. пробл. / Анисимов Ю.П., Лисовцева Л.Н. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-188
993716
  Берзон Н.И. Освоение новой техники : хозрасчетная система / Н.И. Берзон, А.С. Паламарчук. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Экономика и организация производства ; № 5)
993717
  Меркин Р.М. Освоение новых предприятий / Р.М. Меркин, Г.В. Николаева. – М., 1975. – 199с.
993718
  Цагурия М. Освоение новых предприятий и новой техники в тяжелой промышленности / М. Цагурия. – М - Л, 1934. – 123с.
993719
   Освоение новых территорий. – Березники, 1985. – 148с.
993720
   Освоение новых хозяйственных территорий в восточных районах РСФСР : сборник. – Новосибирск : Наука, 1987. – 104 с.
993721
  Пупков К.А. Освоение операционной системы uwix / К.А. Пупков. – М, 1994. – 112с.
993722
  Акиньшин Н.С. Освоение персонального компьютера / Акиньшин Н.С., Россинский К.Ю., Андросов М.С. – Москва : Радио и связь, 1995. – 152 с.
993723
  Петренко Е.В. Освоение подземного пространства / Е.В. Петренко. – М, 1988. – 148с.
993724
  Степанян И.Т. Освоение понятия " политический дискурс" в профессиональной подготовке студентов факультета журналистики // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х
993725
   Освоение природных ресурсов Забайкалья : сборник. – Новосибирск : Наука, 1985. – 120 с.
993726
   Освоение пустынных и горных территорий Казахстана. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1987. – 184 с.
993727
  Кузнецов Н.Т. Освоение рек нашей Родины / Н.Т. Кузнецов. – Москва, 1954. – 96с.
993728
  Землянский Ф.Т. Освоение ресурсов морских вод. / Ф.Т. Землянский. – К., 1981. – 124с.
993729
  Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки, до конца XIX в. / А.И. Алексеев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 269-279
993730
  Алексеев А.И. Освоение русского Дальнего Востока, конец ХIХв.-1917 г. / А.И. Алексеев, Б.Н. Морозов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1989. – 221, [3] с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 205-211
993731
  Костанов А.И. Освоение Сахалина русскими людьми / А.И. Костанов. – Южно-Сахалинск, 1991. – 152с.
993732
  Славин С.В. Освоение севера Советского Союза / С.В. Славин. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 206с.
993733
  Никитин Н.И. Освоение Сибири в 17 веке / Н.И. Никитин. – М, 1990. – 143с.
993734
   Освоение Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1968. – 248с.
993735
  Бадулин И.В. Освоение склонов балок под кормовые культуры : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Бадулин И.В. ; М-во с.-х. РСФСР; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ленинград, 1960. – 20 с.
993736
  Борисов А.В. Освоение травопольной системы земледелия в колхозе имени В.М. Молотова Красноуфимского района / А.В. Борисов. – Свердловск, 1952. – 22 с.
993737
  Анисимов Н.И. Освоение целинных и залежных земель - крупный резерв увеличения производства зерна / Анисимов Н.И. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 80 с.
993738
   Освоение целинных и залежных земель. – М, 1954. – с.
993739
  Винокурлва Р.Ф. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане /1954-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винокурлва Р.Ф.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 20л.
993740
  Сошнева Е.Б. Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 119-126. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
993741
  Куликов В.И. Освоение целины -- дело огромного исторического значения: Материал в помощь лектору. / В.И. Куликов. – М., 1979. – 31с.
993742
  Фазылов М.С. Освоение целины в Казахстане и его роль в укреплении дружбы народов (1954-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фазылов М.С.; Казах. гос. ун-т. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
993743
  Белоновская И.Д. Освоение эвристических приемов и методов решения задач студентами экономических специальностей / И.Д. Белоновская, Л.Г. Шабалина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются эвристические методы и приемы решения задач студентами экономических специальностей. Дается классификация эвристических приемов и рекомендуемые действия по их применению. Анализируется взаимосвязь эвристических приемов и формируемых ...
993744
  Сольский С.В. Освоение экологически опасных территорий строительством / С.В. Сольский, Е.В. Николайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 26-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
993745
   Освоение, разработка морских месторождений и транспортировка нефти и газа. – Рига, 1988. – 155с.
993746
  Курпе О.Г. Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки Х52М для подальшого виробництва труб згідно з вимогами APІ-5L, на стані 1700 ПрАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" / О.Г. Курпе, В.В. Кухар, О.М. Шебаніц // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 65-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1995-0519
993747
  Ковальова А. Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 201-212. – ISSN 0320-9466
993748
  Карпунь І. Освоєння інвестицій у сфері науки і технологій / І. Карпунь, А. Яблонська // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.186-197. – (Економічні науки ; Вип. 5)
993749
  Петров В.П. Освоєння космосу / В.П. Петров, П.П. Юревич. – Київ, 1963. – 169с.
993750
  Демченко О.І. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну / О.І. Демченко. – Київ, 1959. – 112с.
993751
  Кислюк Л. Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 112-122. – ISBN 978-966-493-304-6
993752
  Чуйко О. Освоєння практик у системі освітньої підготовки соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розробки сучасних освітніх моделей підготовки фахівців у галузі "соціальна робота". Викладається основний зміст, принципи і способи упровадження професійно-орієнтованих практик як середовища розвитку особистісної зрілості ...
993753
  Рой М.М. Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів / М.М. Рой, В.Г. Ластовка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
993754
  Калверт Ч. Освой самостоятельлной программирование в Windows за 21 день / Ч. Калверт. – Москва, 1995. – 496с.
993755
  Роуз Карла Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 часа / К. Роуз. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 416 с. – ISBN 5-8459-0064-6
993756
  Пейн К. Освой самостоятельно ASP.NET за 21 день / Крис Пейн; Пер. с англ.: В.Г. Барышникова, А.В. Ковалевского, И.В. Константинова, С.А. Храмова, М.В. Шпырко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 832с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно). – ISBN 5-8459-0280-0


  Новый програмный продукт, предназначенный для создания динвмических Web-страниц и Web-приложений. Для пользователей средней и высокой квалификации
993757
  Джонс Б. Освой самостоятельно C за 21 день / Брэдли Л. Джонс, Питер Эйткен; Пер. с англ. В.Л. Бродового. – 6-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2003. – 800с. : илл. – ISBN 5-8459-0492-7


  Подробно описан синтаксис и стандартные средства языка. Даны рекомендации по применению профессиональных приемов и подходов программирования
993758
  Либерти Д. Освой самостоятельно C++ : 10 минут на урок / Джесс Либерти; Пер. с англ. Я.К. Шмидского. – 2-е издание. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 352 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0621-0
993759
  Колберн Р. Освой самостоятельно CGI- программирование за 24 часа : Учебное пособие / Р. Колберн; Пер. с англ. А.В.Ковалевского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 368с. – (Руководство для начинающих). – ISBN 5-8459-0119-7
993760
  Виссер С. Освой самостоятельно DB2 Universal Database за 21 день / Сьюзен Виссер, Билл Вонг. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 528с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0624-5


  Для студентов, преподавателей и специалистов.
993761
  Оузьер Д. Освой самостоятельно Delphi 2 : Полное руководство для самостоятельного обучения: Пер. с анг. / Д. Оузьер, С. Гробман, С. Батсон; Под ред. В.Тимофеева. – Москва : Бином, 1997. – 624с. – На обл.: Эффективный поэтапный процесс обучения. Примеры создания законченных приложений. – (Club Computer). – ISBN 5-89350-050-4
993762
  Снелл Нэд Освой самостоятельно Internet за 24 часа = Teach yourself Internet in 24 hours / Снелл Нэд; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 400с. – ISBN 5-8459-0232-0
993763
  Монкур Майкл Освой самостоятельно JavaScript 1.3 за 24 часа : Учеб. пособие / Монкур Майкл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 304с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0102-2
993764
  Визерспун Крэг и Колетта Освой самостоятельно Linux за 24 часа / Крэг и Колетта Визерспун. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0169-3


  Описан процесс установки операционной системы Linux и подготовки ее к работе. Книга позволит преодолеть сложности изучения Linux и получить надежные знания и навыки работы с этой операционной системой
993765
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Office 2000 за 24 часа : Учебн.пособие / Г. Перри; Пер.с англ. – М.,СП-б.,К. : Вильямс, 2000. – 368с. – ISBN 5-8459-0059-X
993766
  Дэвис П.Т. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Server за 21 день / Питер Т. Дэвис, Барри Д. Льюис. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 832с. – ISBN 5-8459-0083-2
993767
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Windows ME за 24 часа / Грег Перри. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 320с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0190-1


  Для начинающих пользователей, все секреты Windows ME
993768
  Стил Хайди Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа / Стил Хайди; Пер. с англ., научн. редактирование и илл. Варакин А.С. – Москва,Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8459-0058-1; 0-672-31442-8
993769
  Фултон Дж. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000. 10 минут на урок : Учеб. пособие / Дж. Фултон; Пер.с англ. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 224c. – ISBN 5-8459-0045-Х
993770
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа : Учебное пособие / Б. Сосински, Дж. Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2000. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
993771
  Пирс Клинтон Освой самостоятельно Perl за 24 часа = Teach yourself perl in 24 hours / Пирс Клинтон; Пер.с англ. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 384с. – ISBN 5-8459-0097-2
993772
  Лейнингем И. ван Освой самостоятельно Python за 24 часа / Иван ван Лейнингем; Пер. с англ. В.Д. Лузина, О.Н. Ревы. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0198-7


  Цель книги - обучение основам объектно-ориентированного программирования на языке Python
993773
  Плю Рональд Р Освой самостоятельно SQL за 24 часа / Рональд Р Плю, Стефенс Райан. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0112-Х
993774
  Шмуллер Джозеф Освой самостоятельно UML за 24 часа / Шмуллер Джозеф. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0265-7


  Вы познакомитесь с основами унифицированного языка моделирования и научитесь с его помощью создавать диаграммы
993775
  Чепмен Д. Освой самостоятельно Visual C++.NET за 21 день / Д. Чепмен. – Дэвис Чепмен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 720 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-8459-0337-8


  Пошаговое руководство по освоению инструментальных средств Visual C++.NET и всевозможных мастеров этой среды
993776
  Фокселл Д.Д. Освой самостоятельно Visusl Basic .NET за 24 часа / Джеймс Фокселл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 416с. – ISBN 5-8459-0304-1


  24 практических занятия для начинающих пользователей
993777
  Шеперд Деван Освой самостоятельно XML за 21 день = Teach yourself XML in 21 day / Шеперд Деван; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0272-X
993778
  Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Teach yourself object oriented programming in 21 days / Синтес, , Антони; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0281-9
993779
  Харрис Л. Освой самостоятельно программирование OLE за 21 день / Л. Харрис. – Москва, 1995. – 464с.
993780
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 816с. – ISBN 5-8459-0056-5; 0-672-31515-7
993781
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. В.А.Коваленко. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 832с. – ISBN 5-8459-0221-5
993782
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach Yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти ; [пер. с англ. и редакция В.А. Коваленко]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 832 с. – ISBN 5-8459-0221-5
993783
  Либерти Дж. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C## in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. В.А. Коваленко]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 784 с. – ISBN 5-8459-0926-0
993784
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. и ред. В.А. Коваленко ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 767, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Teach yourself C++ in 21 days / J. Liberty, B. Jones. Indianapolis: Sams publ., 2005. - Предм. указ.: с. 757-767. – ISBN 978-5-8459-0926-8
993785
  Рэй Д. Освой самостоятельно системное администрирование Unix за 21 день : Учеб. пособ. / Д. Рэй, В. Рэй. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Вильямс, 2000. – 608 с. – ISBN 5-8459-0057-3
993786
  Коновець О. Освячений добрим серцем // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 113-114. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
993787
  Марусик В. Освячений маминою молитвою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 11


  Пам"яті Яреми Гояна.
993788
  Гоян Я. Освячені іменем Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 263-265
993789
  Сологуб В.П. Освячення любов"ю / В.П. Сологуб. – К., 1978. – 519с.
993790
  Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 33-37. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
993791
   Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1909год. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1905. – 30 с. – Один экз. без обл.
993792
  Де-Пелляпорк де-ла-Фит Освящение русской церкви в Париже : Письмо в редакцию "Православного обозрения", 1861. – [6] с. – Отд.отт. : "Православное обозрение", №9, 1961, с. 689-694
993793
  Введенский Д. Освящение Троицкого соборного храма в Ипатиевской обители, в связи с произведенными в нем ремонтом и реставрацией. – [10] с. – Отд.отт.
993794
  Каминский М.С. Осевая линия / М.С. Каминский. – М. : Московский рабочий, 1979. – 304 с.
993795
   Осевые насосы. – Москва, 1961. – 36с.
993796
  Романенко Ю.В. Осевые символы идентичности в государственной атрибутике : монография / Романенко Ю.В. ; Классический приват. ун-т, Ин-т европ. студий и сравнит. политологии фонда Эберта (Республика Молдова). – Киев : Меркьюри-Подолье, 2017. – 295, [1] с. : табл. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-617-530-157-8
993797
  Погорельский П.В. Оседание кочевников и развитие животноводства / П.В. Погорельский. – Алма-Ата, 1949. – 147с.
993798
  Бхаттачария Б. Оседлавший тигра / Б. Бхаттачария. – М, 1956. – 256с.
993799
  Калашников М. Оседлай молнию! / Максим Калашников, Юрий Крупнов. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2003. – 380, [2] с. – (Великие противостояния ; Америка против России). – ISBN 5-17-019696-2
993800
  Басараб В. Оседланные горы : повести / Василь Басараб ; авториз. пер. с укр. Г. Ашаниной ; худож. А. Ременник. – Москва : Советский писатель, 1985. – 431 с. : ил.


  Содерж.: Оседланные горы; Коронное село.
993801
  Абрамишвили Т.А. Оседланный Гермес : сказка / Т.А. Абрамишвили ; [ил.: Л. Гудиашвили]. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 64 с., [3] л. ил. : ил.
993802
  Зорин Виталий Оседлать Эверест // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 92-99 : Фото
993803
  Козловский А.А. Оседлое население Южного Поднедпровья в 9-14 в. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Козловский А.А.; АН УССР. – К, 1982. – 18л.
993804
  Крылов И.А. Осел и мужик / И.А. Крылов. – Хабаровск, 1947. – 8с.
993805
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1967. – 16с.
993806
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 16с.
993807
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1983. – 16с.
993808
   Осел на именинах. – Минск, 1989. – 237с.
993809
  Грабоус В.О. Осел на посаді : Байки, гуморески / В.О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1991. – 77с.
993810
  Ткач М.М. Осел у шкірі лева / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 11, [1] с.
993811
  Шабатин П.Ю. Осел, Кріт, Лисиця та інші... / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1956. – 125-163с.
993812
  Іщенко Н. Оселедець в аптеці // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Як російськомовна пропаганда сприяла епідемії в Латвії.
993813
  Бойко К. Оселедцева жадоба : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 200-205
993814
  Павлов П.Й. Оселедцьові роду Alosa Північно-Західної частини Чорного моря / П.Й. Павлов. – К, 1959. – 254с.
993815
   Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу = Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union / Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди) [та ін.] ; наук. ред.: О.О. Кагало та Б.Г. Проць. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 277, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-655-027-3
993816
  Білоус Л.Ф. Оселищна концепція у вирішенні проблеми збереження Bison bonasus в Європі та Україні / Л.Ф. Білоус, М.В. Рябовіл // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
993817
  Лунгу Р. Оселя казок / Р. Лунгу. – Київ, 1982. – 88 с.
993818
  Орлова Н. Оселя на Козиному болоті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка у Києві на провулку Шевченка, 8-а (колишнє урочище "Козине болото").
993819
  Клименко Н. Оселя Шевченкового духу : Національному музеєві Тараса Шевченка - 60 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 154-157. – ISSN 0131-2561
993820
   Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. – София : Издателство на Българската Академия на науките, 1988. – 574 с.
993821
   Осемдесет години от плевенската епопея. – София, 1960. – 159с.
993822
   Осемдесет години Софийски университет "Климент Охридски". – София, 1969. – 36с.
993823
  Галішин О.З. Осеметричний геометрично нелінійний термов"язкопружнопластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.01.04 / Олександр Закір"янович Галішин; НАН України; Ін-т механіки ім.С.П.Тимошенка. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв
993824
  Година Н.И. Осенины / Н.И. Година. – Челябинск, 1981. – 120с.
993825
  Хохлов Н С. Осенины: стихи. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1977. – 223с.
993826
  Воронько П.М. Осениця : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 142с.
993827
  Сидоренко В.П. Осені без весіль / В.П. Сидоренко. – Київ, 1985. – 335 с.
993828
   Осеннее дежавью : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 132-134 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
993829
  Румарчук Л.И. Осеннее купанье / Л.И. Румарчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103 с.
993830
  Васильев Е.М. Осеннее повреждения сахарной свеклы гусеницами совок из рода Mamestra / Е.М. Васильев. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1904. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1904 г.
993831
  Алешин Н.П. Осеннее равноденствие : повести и рассказы / Н.П. Алешин. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 240 с. : ил.
993832
  Храмов Е.Л. Осеннее равноденствие : Стихи / Е.Л. Храмов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 88с.
993833
  Бубнис В. Осеннее равноденствие. Час судьбы : романы / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 655 с.
993834
  Зверев О.Е. Осеннее сияние / О.Е. Зверев. – М., 1984. – 112с.
993835
  Ребряну В. Осеннее утро. / В. Ребряну. – Бухарест, 1964. – 40с.
993836
  Козин В.Е. Осенней ночью / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1949. – 88с.
993837
  Полонский Р.Ф. Осенние акварели: Романы. / Р.Ф. Полонский. – М., 1991. – 397с.
993838
  Жуков В.С. Осенние версты / В.С. Жуков. – Ярославль, 1970. – 271с.
993839
  Авдеев В.Ф. Осенние дали : повести, рассказы / В.Ф. Авдеев ; [худож. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 479 с. : ил.
993840
  Жарких К. Осенние дары природы на зиму / К. Жарких. – Л, 1990. – 32с.
993841
  Халилецкий Г.Г. Осенние дожди / Г.Г. Халилецкий. – М., 1974. – 231с.
993842
  Байджиев М.Т. Осенние дожди : рассказы и повести / Мар Байджиев. – Москва : Художественная литература, 1985. – 319 с.
993843
   Осенние дожди. – М, 1986. – 220с.
993844
  Попов Н.В. Осенние дымы: повести / Н.В. Попов. – Москва, 1990. – 294с.
993845
  Сергеев Д.Г. Осенние забереги / Д.Г. Сергеев. – М., 1967. – 134с.
993846
  Логинов В.Н. Осенние звезды / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1957. – 106с.
993847
   Осенние и зимние экскурсии в природу. – М, 1947. – 103с.
993848
  Варламов Е.П. Осенние игры / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1978. – 39с.
993849
  Перовский Н.М. Осенние костры / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1969. – 48с.
993850
  Певнев Ф.П. Осенние костры : Роман / Ф.П. Певнев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312с.
993851
  Ботвинник С.В. Осенние костры / С.В. Ботвинник. – Л., 1974. – 95с.
993852
  Мирошниченко Н.Д. Осенние костры / Н.Д. Мирошниченко. – Донецк, 1981. – 31с.
993853
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – М, 1967. – 320с.
993854
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1970. – 315с.
993855
  Ланкаускас Р. Осенние краски земли : повести и новеллы / Ромуальдас Ланкаускас; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1963. – 202 с.
993856
  Крутов Ю.П. Осенние лады / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1972. – 72с.
993857
  Никитин С.К. Осенние листья / С.К. Никитин. – М, 1964. – 126с.
993858
  Одоховская И.А. Осенние листья = Осіннє листя : стихи / И.А. Одоховская. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 68 с. : ил. – Текст книги на укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-389-331-0
993859
  Никонов В.Г. Осенние листья. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1970. – 123с.
993860
  Латышев М.Т. Осенние люди / М.Т. Латышев. – М, 1989. – 146с.
993861
  Бернадский В.А. Осенние мажоры : стихи / Василий Бернадский ; [худож. С. Борисова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 80 с. : ил.


  Циклы: Осенние мажоры; Чеканы памяти.
993862
  Кузмин М. Осенние озера : Вторая книга стихов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1912. – 233, [18] с.
993863
  Погодин Р.П. Осенние перелеты / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 383с.
993864
  Махфуз Н. Осенние перепела / Н. Махфуз. – М., 1965. – 112с.
993865
  Азимов С. Осенние письма : рассказы : пер. с узб. / С. Азимов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
993866
  Гонтарь А.Ю. Осенние покосы : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр.. – Москва : Советский писатель, 1982. – 199 с.
993867
  Муратов И.Л. Осенние признания : стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 135 с.
993868
  Метс А.А. Осенние прогулки / А.А. Метс. – Таллин, 1970. – 64с.
993869
  Софронов А.В. Осенние просеки / А.В. Софронов. – М., 1984. – 376с.
993870
  Шевченко М.П. Осенние радости / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1981. – 279с.
993871
  Ноздрев В.Ф. Осенние раздумья / В.Ф. Ноздрев. – М, 1979. – 159с.
993872
  Биишева З.А. Осенние раздумья : стихи и поэмы : пер. с башк. / Зайнаб Биишева ; худож. А. Яркина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 142 с. : ил.
993873
  Ольгин А. Осенние светофоры / А. Ольгин. – Таллин, 1979. – 103с.
993874
   Осенние сельскохозяйственные работы в единой трудовой школе. – М, 1919. – 104с.
993875
  Карпичков В. Осенние сны / Виталий Карпачов. – Киев : [б. и.], 2010. – 66 с. : ил.
993876
  Ковусов А. Осенние соловьи : стихотворения и поэмы / А. Ковусов. – Москва, 1985. – 255 с.
993877
  Головенчиц М.Е. Осенние травы / М.Е. Головенчиц. – Л., 1979. – 111с.
993878
  Наджми Н. Осенние тропы : стихи, баллады, поэма / Назар Наджми ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
993879
  Чулков Г. Осенние туманы / Г. Чулков. – Москва, 1916
993880
  Траат М. Осенние фуги : стихотворения / Матс Траат ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 111 с.
993881
  Гуреев А.И. Осенние цветы : Повести / А.И. Гуреев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 421с.
993882
   Осенние цветы. – Фрунзе, 1978. – 536 с.
993883
  Сооронбаева З. Осенние цветы / З. Сооронбаева. – Фрунзе, 1979. – 190 с.
993884
  Камышко И.А. Осенние цветы. / И.А. Камышко. – Л., 1990. – 214 с.
993885
   Осенние цикады. – М, 1981. – 286с.
993886
  Латынин Л.А. Осенние часы / Л.А. Латынин. – М, 1983. – 96с.
993887
  Атаджанов А. Осенние этюды : [стихи] / А. Атаджанов; Атаджаков А. ; пер. с туркм. О. Омитриева ; худож. А. Катин. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
993888
  Унт М. Осенний бал : роман / Мати Унт ;. – Москва, 1982. – 320 с.
993889
   Осенний безвременник : (сборник). – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478с. – (Зарубежный детектив)
993890
  Григорьев И.Г. Осенний букет. / И.Г. Григорьев. – Чебоксары, 1984. – 127с.
993891
  Геловани М. Осенний вечер / М. Геловани. – М, 1967. – 32с.
993892
  Новотрясов В.В. Осенний внутренний прилив в прибрежной зоне Японского моря / В.В. Новотрясов, С.П. Захарков, Д.В. Степанов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 64-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
993893
  Мельниченко И.М. Осенний гром / И.М. Мельниченко. – Сталино, 1958. – 48с.
993894
  Марков А.Я. Осенний гром / А.Я. Марков. – М, 1961. – 160с.
993895
  Хаит Д. Осенний гром / Д. Хаит. – Москва : Политиздат, 1968. – 271 с.
993896
  Каирбеков Б.Г. Осенний диалог / Б.Г. Каирбеков. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 56 с.
993897
  Ягуб Муса Осенний диалог : стихи / Ягуб Муса; Муса Якуб ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 56 с.
993898
  Латынин Л.А. Осенний дневник / Л.А. Латынин. – М, 1986. – 92с.
993899
  Григулис А.П. Осенний дождь : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. А.Передреева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
993900
  Зеегер Б. Осенний дым. / Б. Зеегер. – М, 1985. – 384с.
993901
   Осенний жаворонок. – М, 1978. – 96с.
993902
  Возовиков В.С. Осенний жаворонок / В.С. Возовиков. – Москва, 1980. – 303с.
993903
  Решетников Л.В. Осенний звездопад: Изб. стихотворения. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 255с.
993904
  Пим Б. Осенний квартет / Б. Пим. – М, 1981. – 287с.
993905
  Малькин А. Осенний костер : стихи и поэма / Александр Малькин ; пер. с морд.-мокша И.Рижикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 78 с.
993906
  Жуков А.Н. Осенний крик журавлей / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 271с.
993907
  Красноперов П.П. Осенний кросс / П.П. Красноперов. – М., 1983. – 46с.
993908
  Марков А.Я. Осенний луч / А.Я. Марков. – М, 1986. – 253с.
993909
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Москва, 1980. – 66,5с.
993910
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Ленинград, 1985. – 359с.
993911
  Луговая С.А. Осенний мой апрель / С.А. Луговая. – Фрунзе, 1982. – 46с.
993912
  Железняк В.С. Осенний мотив / В.С. Железняк. – Архангельск, 1982. – 222с.
993913
  Соколов А.И. Осенний настой. / А.И. Соколов. – М., 1968. – 95с.
993914
  Гарновский В.В. Осенний озера / В.В. Гарновский. – Архангельск, 1969. – 95с.
993915
  Кизилов М.Г. Осенний паром : Повести / М.Г. Кизилов. – Москва, 1991. – 320 с.
993916
  Латкин А.Г. Осенний перевал / А.Г. Латкин. – М, 1984. – 176с.
993917
  Шевелев А.А. Осенний перекресток. / А.А. Шевелев. – Л, 1984. – 126с.
993918
  Чухин С.В. Осенний перелет : стихи / С.В. Чухин. – Архангельск : Северо-Западное кн.изд., 1979. – 80 с.
993919
  Бораненков Н.Е. Осенний призыв / Н.Е. Бораненков. – М., 1979. – 224с.
993920
  Котенко Н.Н. Осенний разговор. / Н.Н. Котенко. – М, 1982. – 62с.
993921
  Гуков О.Я. Осенний рев олений / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1981. – 261с.
993922
  Гарднер Дж. Осенний свет / Дж. Гарднер. – М, 1981. – 429с.
993923
  Перепелка В.И. Осенний свет / В.И. Перепелка. – Л., 1981. – 224с.
993924
  Мамаев В.М. Осенний свет / В.М. Мамаев. – Кемерово, 1985. – 63с.
993925
  Качинская Л.Я. Осенний свет / Л.Я. Качинская. – Волгоград, 1990. – 301с.
993926
  Зайцев Б.К. Осенний свет / Б.К. Зайцев. – Москва, 1990. – 541с.
993927
  Прасолов А.Т. Осенний свет. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1976. – 131с.
993928
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1978. – 144с.
993929
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Москва, 1987. – 254с.
993930
  Сазонов А.А. Осенний сев / А.А. Сазонов. – Саратов, 1980. – 79 с.
993931
  Кашпуров И.В. Осенний снег / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1969. – 136с.
993932
  Иванов А.П. Осенний сон : Рассказы / А.П. Иванов. – Москва, 1986. – 235с.
993933
  Зорин Л.Г. Осенний юмор / Л.Г. Зорин. – М., 1986. – 221с.
993934
  Роя И. Осенний яблоневый цвет : стихотворения и поэма / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 95 с.
993935
  Юфит М.И. Осенним днем в парке / М.И. Юфит. – Москва, 1980. – 576 с.
993936
  Орлов Б.Н. Осенним утром / Б.Н. Орлов. – М., 1981. – 112с.
993937
  Дубнова С.С. Осення свирель : стихи / София Дубнова. – Санкт-Петербург : Тип. жур. "Сатирикон", 1911. – 138, [5] с.
993938
   Осенняя ... Пора! А на морском побережье легкий бриз. Бархатная Европа. Охота на охоту : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 102-105 : Іл.
993939
  Ширшов Б.В. Осенняя баллада / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1973. – 205с.
993940
  Ячменева Е.С. Осенняя береза / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1974. – 236с.
993941
  Адрианов А.П. Осенняя борьба с вредителями полей / А.П. Адрианов. – Москва ;Ленинград : Трест "Киевпечать", 1930. – 32 с. – (Библиотечка по борьбе с вредителями)
993942
  Гроссман В.С. Осенняя буря / В.С. Гроссман. – Москва, 1965. – 78с.
993943
   Осенняя выставка московских художников. – М, 1966. – 156с.
993944
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1962. – 92с.
993945
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1971. – 64с.
993946
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1972. – 48с.
993947
   Осенняя выставка произведений московских художников. – М, 1977. – 84с.
993948
   Осенняя выставка работ художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1965. – 32с.
993949
  Клюкина Полина Осенняя жигалка : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 73-84. – ISSN 0130-7673
993950
   Осенняя жизнь птиц. / А Промптов, Н, , . – М-Л, 1926. – 71с.
993951
  Галамбош Л. Осенняя звезда. / Л. Галамбош. – М., 1963. – 215с.
993952
  Бородин Л. Осенняя мелодия : поэзия: стихотворения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2332
993953
  Петров В.П. Осенняя метель : првести / Михаил Петров;. – Москва : Современник, 1986. – 187 с.
993954
   Осенняя пастораль : И другие романы финских писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 734с. – (Б-ка финской лит-ры)
993955
  Далидович Г.В. Осенняя перекличка : повести / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. И.Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 344 с.
993956
  Гончарова Т.А. Осенняя песня / Т.А. Гончарова. – Омск, 1963. – 38с.
993957
  Вольнов А. Осенняя полоса / А. Вольнов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 271 с.
993958
  Шостко В.В. Осенняя работа / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1977. – 103с.
993959
  Цаголова Н.А. Осенняя радуга / Н.А. Цаголова. – Л, 1978. – 80с.
993960
  Каралийчев А. Осенняя сказка / А. Каралийчев. – Москва, 1980. – 48с.
993961
  Павлова Е.Е. Осенняя скрипка : рассказы, воспоминания / Е.Е. Павлова. – Ярославль : Верхне-Волжское издательство, 1980. – 222 с.
993962
  Бергман И. Осенняя соната : киноповести : пер. с англ. и швед. / Ингман Бергман ; сост. Б. Ерхова, Н. Пальцева ; предисл. Н. Пальцева. – Москва : Известия, 1988. – 253, [2] с. : ил. – (Б-ка журн. "Иностранная литература")
993963
  Кава В.И. Осенняя стежка : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1981. – 286 с.
993964
  Козловский Я.А. Осенняя страда / Я.А. Козловский. – М, 1979. – 255с.
993965
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1970. – 246с.
993966
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – М., 1976. – 207с.
993967
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1985. – 399с.
993968
  Васильев С.А. Осенняя тетрадь / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 78с.
993969
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР : Таблицы для определения растений, цветущих осенью / П.Ф. Маевский; Под ред. В.В. Алехина. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 124с.
993970
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва, 1961. – 151с.
993971
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский // Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / П.Ф. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – [2], 130 с. : ил.
993972
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский. – 6-е изд. – Москва : Изд. Учебного маг. "Начальная школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, (бывш. М.Н. Лаврова ), 1887. – [2], 130 с. : ил.
993973
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих осенью / Сост. П. Маевский ; [Предисл. Б. Федченко]. – 6-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. – 138 с.
993974
  Плигинский В.Г. Осенняя экскурсия в окрестностях Харькова / В.. Плигинский // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 6 с. : ил.
993975
  Лиханов А.А. Осенняя ярмарка. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1972. – 368с.
993976
  Горбунов А.К. Осенцы / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1980. – 95с.
993977
  Суслопарова Ф.А. Осень - свадебная пора / Ф.А. Суслопарова. – М., 1972. – 159с.
993978
  Ба Цзинь Осень : пер. с китайского / Ба Цзинь ; Б.Г. Мудрова. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 528 с.
993979
  Прилежаева М.П. Осень / М.П. Прилежаева. – Москва, 1977. – 224с.
993980
  Грехова Н.М. Осень / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1978. – 79с.
993981
  Божич Ю. Осень "Талибана" // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 35 (725), 03.09.2021. – С. 20-24. – ISSN 2075-7093
993982
  Щербина И.Г. Осень 1993 года: правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.17-23
993983
  Рожков Е.Ф. Осень без любви / Е.Ф. Рожков. – М, 1980. – 304с.
993984
  Матковски Д. Осень белых голубей / Д. Матковски. – Москва : Советский писатель, 1980. – 526 с.
993985
  Матковски Д. Осень белых голубей : романы / Думитру Матковски ; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 415 с.
993986
  Щеглов Л.С. Осень в Алма-Ате / Л.С. Щеглов. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
993987
  Цветнов А.И. Осень в Белецком / А.И. Цветнов. – Горький, 1960. – 188с.
993988
   Осень в Болдине [Ізовидання] : [комплект открыток]. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 8 л. : 8 откр.
993989
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
993990
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Москва : Современник, 1983. – 575 с.
993991
  Иноземцева Т.Н. Осень в ладонях / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 48с.
993992
  Шугаев В.М. Осень в Майске. / В.М. Шугаев. – М., 1967. – 96с.
993993
  Волокитин Н.И. Осень в Мысах / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1983. – 312 с.
993994
  Виан Борис Осень в Пекине : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.;Сост. и предисл. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1997. – 544c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-035-3 (т.1)
993995
  Сальковский В.А. Осень в Плетневе / В.А. Сальковский. – Смоленск, 1961. – 127с.
993996
  Мазинани Осень в поезде : роман / Мазинани, Мухаммад-Казем // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 195-222. – ISSN 1130-6545
993997
  Хруцкий Э.А. Осень в Сокольниках / Э.А. Хруцкий. – М, 1984. – 304с.
993998
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – М, 1972. – 287с.
993999
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1986. – 78с.
994000
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Воронеж, 1955. – 248с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,