Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
993001
  Канцедал Л. "Поспішаю написати вам кілька слів": із епістолярію родини Драгоманових


  У статті акцентується увага на епістолярії родини Драгоманових як цінному джерелі до наукової біографії Михайла Драгоманова та Олени Пчілки. Здійснено порівняльний аналіз філологічного матеріалу в "Автобіографії" та "Спогадах" Олени Пчілки й ...
993002
  Яременко М.В. "Посполиті" в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 14-18. – ISSN 1996-5931
993003
  Иноземцев Владислав Леонидович "Постамериканский мир": мечта дилетантов и непростая реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0131-2227
993004
   "Постать гетьмана Івана Виговського та події Конотопської битви 1659 року в історії та історіографії" : Всеукраїнський науково-практичний семінар // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (92). – С. 31.


  Співорганізаторами семінару виступили Інститут історії України НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У роботі семінару взяли участь науковці Київського національного университету імені Тараса Шевченка.
993005
  Собко О. "Постать Стуса може стати сильним елементом нової концепції вишу" / О. Собко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 2, 10


  3 листопада Донецький національний університет розпочав новий навчальний рік у Вінниці.
993006
   "Поствиборчий" розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. та ін. Авксентьєв; В.П. Кіпень, І.Я. Тодоров, Г.О. Коржов, І.М. Доля, М.В. Авксентьєв та ін.; Донец. Ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецьк : ДІСДПА, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-639-318-3
993007
  Бузгалин А.В. "Постиндустриальное общество" - тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.26-43. – ISSN 0042-8744
993008
  Бирюков Александр "Постиндустриальный мир" или "постиндустриальный миф" ? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.59-70. – ISSN 0869-44435
993009
  Юрченко Е.А. "Постіндустріальне" чи "неотрадиційне" суспільство? Погляд на постсучасність у контексті органічного розвитку індоєвропейської традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
993010
  Богачов Р.М. "Постіндустріальний розвиток" та "інформаційна економіка" як спроби втілення ліберальної доктрини у XX-XXI столітті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
993011
  Альварт Єнні "Постколоніальний синдром" і Тарас Шевченко як місце пам"яті // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 223-231. – ISBN 978-617-578-126-5
993012
  Кураташвілі А А. "Посткомуністичні трансформації: хибна інтерпретація реальних політичних і соціально-економічних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 120-127
993013
  Осадча Л.В. "Постмодерна людина": зрадництво тіла чи віднайдення себе через образ // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 60-62
993014
  Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 104-117. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
993015
  Орджоникидзе С. По-сталински бороться за процветание нашей Родины / С. Орджоникидзе. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 48 с.
993016
  Радугина Т.Н. Пособие по аналитическому чтению на французском языке / Т.Н. Радугина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 207 с.
993017
   Пособие по аналитическому чтению на французском языке для 5-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1971. – 220 с.
993018
   Пособие по аналитическому чтению на французском языке для 5-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1977. – 176 с.
993019
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Ленинград, 1974. – 231 с.
993020
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Москва, 1985. – 224с.
993021
  Быстрова М.К. Пособие по английскому языку / М.К. Быстрова. – Москва : МГУ, 1979. – 104с.
993022
  Воробьева В.П. Пособие по английскому языку для аспирантов. / В.П. Воробьева, М.В. Чижевская. – Пермь, 1974. – 68с.
993023
   Пособие по английскому языку для внеаудиторных занятий для средних специальных учебных заведений. – Москва : Высшая школа, 1979. – 214 с.
993024
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 256с.
993025
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 239с.
993026
  Кованов Т.Ф. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / Т.Ф. Кованов. – Минск, 1971. – 254 с.
993027
   Пособие по английскому языку для радиоэлектронных и инженерно-физических вузов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 139 с.
993028
   Пособие по английскому языку для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 149 с.
993029
  Бурдин Л.С. Пособие по английскому языку для студентов-этнографов / Л.С. Бурдин. – М., 1985. – 115с.
993030
   Пособие по английскому языку для студентов 2 - 3 курсов строительных вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 159 с.
993031
  Бахчисарайцева М.Э. Пособие по английскому языку для энергетических вузов / М.Э. Бахчисарайцева, В.А. Каширина. – Изд. 2-е доп. – М, 1972. – 142с.
993032
  Бекиш Пособие по биологии для абитуриентов медицинских институтов / Бекиш, О.-Я.Л, Н.С. Гурина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 383 с. : ил.
993033
  Алликметс К. Пособие по внеаудиторному чтению / К. Алликметс, А. Родима. – Тарту, 1974. – 249с.
993034
  Бондарь Н.З. Пособие по выбору и расчету вспомогательного оборудования флотационных фабрик / Н.З. Бондарь. – Орджоникидзе, 1977. – 45с.
993035
  Галай И.П. Пособие по географии для поступающих в вузы / И.П. Галай, Є.Н. Мешечко, С.И. Сидор. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 448с.
993036
  Молчанова И.Д. Пособие по грамматике немецкого языка / И.Д. Молчанова. – Москва, 1977
993037
  Валова М.В. Пособие по грамматике французского языка. / М.В. Валова. – Ленинград, 1965. – 39с.
993038
  Городецкий В.Д. Пособие по дендрологии для Средней Азии / В.Д. Городецкий. – Москва; Ташкент, 1934. – 323 с.
993039
   Пособие по долгосрочным прогнозам стока горных рек в весенне-летний период. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 74с. – Библиогр.: с.: 73-74
993040
  Аширова Ю.А. Пособие по домашнему чтению для студентов английского отделения / Ю.А. Аширова, др. и. – Ашхабад, 1976. – 116с.
993041
   Пособие по домашнему чтению на английском языке. – Москва : Высшая школа, 1979. – 115с.
993042
  Байбуртян Р.С. Пособие по домашнему чтению на английском языке для студентов V курса / Р.С. Байбуртян. – М., 1974. – 44с.
993043
   Пособие по изучению лексики немецкой общественно-политической литературы. – Свердловск
Ч. 1. – 1970. – 51 с.
993044
  Гонсалес М.Л. Пособие по испанскому языку для второго курса / М.Л. Гонсалес. – М.
3. – 1968. – 108с.
993045
  Довнар-Запольский М.В. Пособие по истории московского периода. – Киев : Изд. студентов Ун-та св. Владимира и слушательниц Высш. жен. курсов ; Типо-лит. "Прогресс", 1911. – [314] с. разд. паг. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.


  Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926. Л., 1978. Вып. 2. С. 105; Обозрение преподавания в Ун-те св. Владимира на 1912-1913 учеб. год. По историко-филол. фак. Киев, 1912. С. 15
993046
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 335с.
993047
   Пособие по истории СССР для поступающих в вузы. – Москва
1. – 1975. – 192 с.
993048
  Володченко К.Г. Пособие по колонковому бурению / К.Г. Володченко. – Москва, 1949. – 326с.
993049
  Вознесенский И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке для участников и организаторов научных конференций / И.Б. Вознесенский. – Ленинград : Наука, 1981. – 305 с.
993050
  Алмазов И.В. Пособие по курсу "Аэрофотосъемка" : учебное пособие для студентов 4 курса аэрофотогеодезической специальности / И.В. Алмазов; Ред. Прилепский А.Н. – Москва
Гиростабилизирующие аэрофотоустановки. – 1975. – 47 с.
993051
  Филиппович З.Я. Пособие по латинскому языку / З.Я. Филиппович, 1965
993052
  Герасимов Н.И. Пособие по литературе. Для поступающих на гуманит. фак. МГУ / Н.И. Герасимов. – М., 1972. – 231с.
993053
  Зорин В.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. : Автореф... канд. пед.наук: / Зорин В.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 8л.
993054
  Тупчий Н.А. Пособие по медицынской латыни / Н.А. Тупчий. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 159 с.
993055
  Артюшенко В.И. Пособие по монтажу радиоаппаратуры / В.И. Артюшенко. – Київ, 1967. – 336с.
993056
  Богатырева Г.Д. Пособие по научному стилю речи / Богатырева Г.Д. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1986. – 195 с.
993057
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи : Для говорящих на испанском языке / Н.С. Власова. – Москва : Русский язык, 1991
993058
  Голованова Л.З. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев гуманитарных специальностей подготовительного факультета / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1983. – 44с.
993059
   Пособие по немецкому языку. – Москва, 1973. – 238 с.
993060
  Васильева Г.А. Пособие по немецкому языку / Г.А. Васильева. – Москва : Высшая школа, 1976. – 120 с.
993061
  Бондарь С.Н. Пособие по немецкому языку / С.Н. Бондарь. – М, 1977. – 126с.
993062
  Аншакова М.С. Пособие по немецкому языку / М.С. Аншакова, Л.П. Половникова. – Саратов, 1977. – 87с.
993063
  Токова М.В. Пособие по немецкому языку / М.В. Токова. – Киев : Вища школа, 1985. – 129 с.
993064
  Борковский Б.П. Пособие по немецкому языку для 1 курса / Б.П. Борковский. – Минск, 1968. – 45с.
993065
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для старших курсов юридических вузов / А.А. Бормотова. – М, 1977. – 191с.
993066
  Архипова И.А. Пособие по немецкому языку для студентов и аспирантов философских факультетов / И.А. Архипова. – Москва, 1987. – 192с.
993067
  Былинович В.Н. Пособие по немецкому языку для студентов стоительдных специальдностей вузов / В.Н. Былинович, С М. Венскович, . – Минск, 1990. – 179 с.
993068
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для юридических вузов и факультетов / А.А. Бормотова. – Москва, 1983. – 79 с.
993069
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению. Изучающее чтение: (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 287с.
993070
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению: Изучающее чтение. (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 287с.
993071
  Гижицкий А.М. Пособие по определению астрономических пунктов / А.М. Гижицкий. – Л., 1955. – 167с.
993072
  Безуглый А.М. Пособие по пpактическим pаботам куpса общей геологии / А.М. Безуглый; МВО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 179с.
993073
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу / Булгакова Л.Н. – Москва : Русский язык, 1988. – 332 с.
993074
  Герман Б.Г. Пособие по переводу научных текстов на немецком языке : Геология / Б.Г. Герман, Е.С. Троянская; Отв. ред. Троянская Е.С. – Москва : Наука, 1967. – 223с.
993075
  Вульферт И.И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста / И.И. Вульферт. – Москва, 1959. – 260с.
993076
  Вульферт И.И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста / И.И. Вульферт. – Москва, 1961. – 262с.
993077
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский / Л.Н. Булгакова, С.В. Дятлова. – М., 1990. – 78с.
993078
  Воробьева В.П. Пособие по переводу химической литературы. / В.П. Воробьева, Э.М. Русанова. – Пермь
2. – 1968. – 188с.
993079
  Бурлакова В В. Пособие по письменной практике. (Англ. яз.) / В В. Бурлакова. – Ленинград, 1962. – 216с.
993080
  Бэдэрэу Дионисий Пособие по развитию навыков устной речи / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1975. – 48с.
993081
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Б.Г. Анпилогова, Э.Ю. Сосенко, Н.К. Федяевская. – Москва : Русский язык, 1975. – 136 с.
993082
  Антрушина Г.Б. Пособие по развитию навыков устной речи : учебное пособие / Г.Б. Антрушина. – Москва : Просвещение, 1987. – 125 с.
993083
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва, 1966. – 127с.
993084
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва, 1979. – 128с.
993085
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи к учебнику русского языка для подготовит. фак-тов / Б.Г. Анпилогова. – Москва
1. – 1965. – 154с.
993086
  Бурлак А.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / А.И. Бурлак, Д.Г. Бурлак. – Москва, 1966. – 152с.
993087
  Арбекова Т.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Т.И. Арбекова. – Москва, 1984. – 207с.
993088
  Бутюгина С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке с применением технических средств / С.А. Бутюгина. – М., 1976. – 255с.
993089
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке (для неязыковых вузов). – Москва : Высшая школа, 1978. – 120 с.
993090
   Пособие по развитию навыков устной речи по теме"Научная конференция". – Москва : Высшая школа, 1976. – 65 с.
993091
  Батура С.М. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка для неязыковых вузов / С.М. Батура, Н.М. Полозов. – Москва, 1966. – 174с.
993092
  Бун И.Л. Пособие по развитию навыков устной речи. Немецкий язык / И.Л. Бун. – М., 1961. – 131с.
993093
  Алликметс К. Пособие по развитию речи / К. Алликметс, А. Родима. – изд. 2-е. – Тарту
1. – 1976. – 126 с.
993094
  Алликметс К.П. Пособие по развитию речи / К.П. Алликметс. – Тарту
2. – 1977. – 86 с.
993095
  Вишнякова Л.Г. Пособие по развитию речи для иностранных учащихся / Л.Г. Вишнякова, Н.И. Плотникова. – Москва, 1988. – 92с.
993096
  Алликметс К. Пособие по развитию речи для студентов филологического факультета / К. Алликметс. – 2-е изд. – Тарту
2. – 1979. – 84 с.
993097
  Артемюк Н.Д. Пособие по разговорному немецкому языку / Н.Д. Артемюк, В.В. Шлыкова. – Москва, 1966. – 276с.
993098
  Горькова В.И. Пособие по реферированию и редактированию научно-технической литературы / В.И. Горькова, Т.В. Муранивский. – М, 1964. – 268с.
993099
  Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку / Д.Э. Розенталь. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2008. – 416 с. – (Поступающим в вузы). – ISBN 978-5-488-01491-6
993100
  Шмидт Н.Э. Пособие по русскому языку для начинающих. Для иностранцев / Н.Э. Шмидт, А.В. Фролкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 160с.
993101
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – Ленинград, 1963. – 282с.
993102
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1967. – 283с.
993103
  Годлинник Ю.И. Пособие по синонимике английского языка. / Ю.И. Годлинник. – М-Л, 1965. – 256с.
993104
  Булохов А.Г. Пособие по судебно-бухгалтерской экспертизе / А.Г. Булохов. – Москва, 1941. – 75с.
993105
  Арехов В.З. Пособие по техническому черчению / В.З. Арехов. – Минск, 1962. – 106с.
993106
  Арехов В.З. Пособие по техническому черчению / В.З. Арехов. – Минск, 1995. – 96с.
993107
   Пособие по трудовому законодательству: КЗоТ, законы, нормативные акты и разъяснения : По состоянию на 28 октября 1998г. – Харьков : Оригинал, 1998. – 544с. – ISBN 966-7102-50-5
993108
  Миньяр-Белоручев Пособие по устному переводу : (записи в последовательном переводе) для институтов и факультетов иностранных языков / Р.К. Миньяр-Белоручев. – Москва : Высшая школа, 1969. – 189 с.
993109
  Туровер Г.Я. Пособие по устному переводу с испанского языка для институтов и факультетов иностранных языков / Г.Я. Туровер. – Москва : Высшая школа, 1967. – 262 с.
993110
  Бекетт Роналд Пособие по уходу за мумией : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 78-80 : Фото
993111
  Белобжецкий И.А. Пособие по учету и отчетности на промышленном предприятии / И.А. Белобжецкий, А.С. Бражник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1978. – 303с.
993112
  Гомонова А.И. Пособие по физике : учебник / А.И. Гомонова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 331 с.
993113
  Павленко Ю.Г. Пособие по физике для поступающих в вузы / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1975. – 183 с.
993114
  Братусь Б.В. Пособие по фонотеке для иностранных студентов-филологов. / Б.В. Братусь, Л.А. Вербицкая. – Москва, 1983. – 117 с.
993115
   Пособие по фотограмметрии : Автоматизация стереосоставления карт, радарграмметрия, элементы космической фотограмметрии. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
993116
  Воевода В.М. Пособие по фотограмметрическим работам при геологическом дешифровании. / В.М. Воевода. – Москва, 1967. – 104с.
993117
  Васильцова А.И. и др. Пособие по французскому языку для 1 курса / А.И. и др. Васильцова. – Москва, 1966. – 100с.
993118
  Ананьина Г.А. Пособие по французскому языку для химико-технологических вузов / Г.А. Ананьина. – Москва, 1967. – 112 с.
993119
  Свердлов Л.А. Пособие по чтению для студентов-иностранцев творческих вузов / Л.А. Свердлов. – Л., 1985. – 160 с.
993120
  Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу / Н.Д. Артемюк, К.В. Логинова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 239с.
993121
  Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу / Н.Д. Артемюк. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-017-9
ч.2. – 1999. – 168с.
993122
  Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу / Н.В. Мелихова. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-016-0
Ч.1. – 1999. – 152с.
993123
  Голованова Л.З. Пособие по языкознанию для студентов-иностранцев / Л.З. Голованова, С.А. Янковая. – М., 1973. – 86с.
993124
  Сокольский В.В. Пособие при изучении внешней истории римского права / Сост. В. Сокольский, орд. проф. Демид. – Ярославль : Изд. книгопр. Н. Кокуева, 1877. – 167 с. – Отд. отт.: Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея", 1876, с. 11
993125
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 4-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова ; [Тип. М.Г. Волчанонова]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1889. – [4], 442 с.
993126
  Тимофеев Константин Пособие при изучении истории русской словесности. – Санкт-Петербург, 1890. – 304 с.
993127
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 2 : Новый период. Отд. 1. (От Ломоносова до Карамзина). – 1896. – [4], 291, [1] с.
993128
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 5-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1896. – [4], 246, [2] с.
993129
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 8-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. И.Я. Полякова]
Ч. 1 : Древний и средний период. – 1897. – [4], 372, [4] с.
993130
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. О.И. Лашкевич и К*]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1897. – [2], 455, [1] с.
993131
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 6-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Я. Полякова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1897. – [4], 246, [6] с.
993132
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Т-во скоропеч. А.И. Левенсон (1905)]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1899. – [4], 246, [5] с.


  На тит. л.фамилия: Турчинович
993133
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 11-е изд., (стереотип.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1907. – [6], IV, 535 с.
993134
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 12-е изд. (без перемен с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1909. – VIII, 464 с.
993135
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 14-е изд. (без пер. с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1915. – [6], VIII, 464, [3] с.
993136
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 15-е изд. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1915. – [6], IV, 535 с.
993137
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1917. – VIII, 456 с.
993138
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1917. – [2], IV, 576 ? с. – Экз. без окончания


  На тит. л.фамилия: Турчинович
993139
  Каблуков Н.А. Пособие при местных статистических обследованиях. / Н.А. Каблуков. – 2-е изд., доп. – М., 1920. – 151с.
993140
  Грунский Н.К. Пособие при практических занятиях по истории русского языка / Н.К. Грунский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – 52 с. – Отд. оттиски из "Ученых записок Императорского Юрьевского университета", 1911 г.
993141
  Ушаков Д.Н. Пособие при слушании курса морфологии русского языка. / Д.Н. Ушаков. – М., 1922. – 11с.
993142
  Прудникова И.Р. Пособие про французкому языку / И.Р. Прудникова, Л.Ф. Баранова. – М., 1982. – 127с.
993143
  Врублевский В.И. Пособие проходчику горизонтальных и наклонных горных выработок. / В.И. Врублевский. – Київ, 1959. – 440с.
993144
  Фоменков А.П. Пособие радиомеханику по ремонту телевизоров / А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 304 с.
993145
   Пособие разведчику-наблюдателю артиллерии. – 2-е испр. изд. – М., 1945. – 88с.
993146
  Щербина В.А. Пособие физкультурному руководителю. / В.А. Щербина. – Киев, 1990. – 124с.
993147
   Пособие: как возместить убытки. – М., 1991. – 72с.
993148
  Азарова Е.Г. Пособия многодетным и одниноким матерям и на детей малообеспеченным семьям : [учеб. пособие для сред. учеб. заведений и курсов повышения квалификации рук. работников системы соц. обеспечения] / Е.Г. Азарова, В.С. Сазонов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 127 с.
993149
  Проценко К.В. Пособия на детей малообеспеченным семьям / К.В. Проценко. – М., 1976. – 56с.
993150
  Фролова Е.П. Пособия на детей: порядок назначения и выплаты. / Е.П. Фролова, Ю О. Бирюлева, . – М., 1981. – 62с.
993151
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – М., 1944. – 44с.
993152
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – М., 1950. – 64с.
993153
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – М., 1956. – 147с.
993154
  Батыгин С К. Пособия по государственному социальному страхованию / С К. Батыгин, Г.С. Симоненко. – М, 1978. – 319с.
993155
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию / К.С. Батыгин, Г.С. Симоненко. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1987. – 318с.
993156
  Батыгин К. Пособия по государственному социальному страхованию. Коммент. к действующ. законодательству / К. Батыгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
993157
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию. Коммент. к действующему законодательству / К.С. Батыгин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1962. – 320с.
993158
  Иванова Р.И. Пособия по социальному обеспечению / Р.И. Иванова. – М, 1977. – 80с.
993159
  Фролова Е.П. Пособия по социальному страхованию и социальному обеспечению. / Е.П. Фролова, Л.А. Егорова. – М., 1986. – 173с.
993160
   Пособия Эрнст Янг по составлению бизнес-плана. – 2-е изд. – М., 1995. – 222с.
993161
  Оболонский Н.А. Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании Вещественных доказательств / [соч.] Н.А. Оболонского, , проф. судеб. медицины в Ун-те Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1894. – [2], XVI, 568, [20] с., 11 л. ил. ил. – Библиогр.: "Руководства" (с. 566-568)
993162
  Перминов П.В. Посол III класса / П.В. Перминов. – М., 1992. – 296с.
993163
   Посол Аргентини в університеті / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Ліла Ролдан Васкес Де Муан відвідала університет.Гостей приймав ректор академік Леонід Губерський. У ході зустрічі обговорювалися питання двостороннього гуманітарного співробітництва, у розмові взяв участь ...
993164
   Посол Бельгії - гість КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1


  До університету завітав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс разом із першим секретарем посольства паном Жаном де Ланнуа. Ректор КНУ академік Леонід Губерський і проректор з науково-педагогічної роботи ...
993165
  Лебідь Н. Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер: "В українців є відчуття свободи, і це мені дуже подобається" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 22 (175). – С. 10-13
993166
  Бессмертных А. Посол великой державы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625


  К 90-летию А.Ф. Добрынина.
993167
  Дідок В. Посол виступив перед студентами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Інформація про зустріч Повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в України докт. Александра Арно та публічна лекція для студентів ун-ту на тему: "Східна Європа: досвід двадцяти років".
993168
  Шуйський І. Посол грузинської культури Георгій Наморадзе. Як сталінська система ламала "бійців літературного фронту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Культурним зближенням український і грузинський народи значною мірою зобов"язані подвижникам, які, всупереч логіці подій, багато чого досягли, залишаючись при цьому в тіні. Автор студентських нотаток — "листів з Києва", адресованих читачам Тифліса, ...
993169
  Горобець Олександр Посол Європи : Профі-тур / Горобець Олександр, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 14-15 : Іл.
993170
  Касьянова О. Посол Єгипту нагородив студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  4 грудня в Єгипетському центрі Інституту філології відбулося нагородження переможців конкурсу есе на тему "Яким я бачу Єгипет", проведеного Посольством Арабської Республіки Єгипет за участі Надзвичайного та Повноваженого Посла Єгипту в Україні Усама ...
993171
  Сидоренко Посол ЄС і Санта-Клаус : VIP-клуб / Сидоренко, ВІктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-15 : Фото
993172
  Ли Посол из будущего / Ли, Янг-Гу; беседу вела Анна Павленко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 41 (170), 10 ноября 2017. – С. 46-48


  "Новейшая история Республики Корея - наглядное пособие для Украины. Пример, который демонстрирует, что в мире нет таких ям, из которых невозможно выбратьтся в течение одного поколения."
993173
  Пиган М. Посол Ирана: "Мы успешны благодаря санкциям" : актуально // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  В этом году исполняется 20 лет украинско-иранским дипломатическим отношениям.
993174
   Посол Індії - гість університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Раджив К. Чандер, який зустрівся з ректором Л. Губерським, проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П. Бехом, директором Інституту міжнародних ...
993175
   Посол Ісламської республіки Іран в Україні відвідав університет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Наш університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар Гасемі-Аліабаді. Високого гостя прийняв ректор університету академік Леонід Губерський. У дружній розмові було обговорено перспективи співпраці в ...
993176
   Посол Канади спілкувався з журналістами // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук зустрівся зі студентами. Він прочитав лекцію на тему: "Комунікація в сучасних дипломатичних відносинах", у ході якої пояснив особливості взаємовідносин дипломатів із ...
993177
   Посол Китаю в університеті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  ВІдбулася зустріч ректора ун-ту акад. Л. Губерського з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжаном Сіюнем.
993178
  Мельничук А. Посол мертвых : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 86-130. – ISSN 0012-6756
993179
  Абернон"д Посол мира. Страницы из дневника лорда д"Абернона. (Берлин, 1920—1926 гг.) : Берлин 1920-1926 гг. / Абернон"д; д"Абернон ; [пер. Н.М.Сегаль]. – [Москва] : Гос. со.- экономич. изд-во
Т.1 : От Спа (1920 г.) до Рапалло (1922 г.). – 1981. – 216 с.
993180
  Мінгареллі Юг Посол Мінгареллі : " В інтересах ЄС мати стабільну, захищену і успішну Україну" / розмову вела Олена Ремовська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 5


  Європейський Союз продовжить надавати підтримку Україні, незважаючи на політичні зміни усередині країн-членів ЄС. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Юг Мінгареллі .
993181
  Жуковский Н.П. Посол нового мира / Н.П. Жуковский. – М., 1978. – 318с.
993182
  Омельченко Т. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський: "Серед поляків мене цікавить особистість Лєха Валєнси" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 14-17
993183
  Пєкло Я. Посол Польщі Ян Пєкло: "Ми розуміємо, що безпека України - це і наша безпека, як безпека Польщі - це й безпека України" / розмову вели Микола Сірук, Ігор Сюндюков, Вадим Лубчак, Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 6-7
993184
   Посол республіки Польща - наш гість / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Надзвичайний і Поважний Посол Респрубліки Польща Яцек Ключковський відвіда Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У ході розмови посла з ректором університету академіком НАН України Леонідом Губерським порушувалися питання дальшого ...
993185
  Хохлов Геннадий Посол страны вечного лета : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 16-22. – Библиогр.: Фото
993186
   Посол Туреччини відвідав університет / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Надзвичйний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлен Меріч відвідав КНУТШ. Пана Посла приймав ректор КНУ академік Леонід Губерський. У зустрічі брали участь проректор КНУ з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та ...
993187
  Косів Г. Посол української культури. Віра Річ: "Я вивчила українську, щоб перекладати Ш*евченка..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
993188
  Наєнко М. Посол української поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 35). – С. 11


  Поетичний шлях Людмили Скирди.
993189
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Москва, 1973. – 463 с.
993190
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Київ : Дніпро, 1979. – 520 с.
993191
  Малик В.К. Посол Урус-Шайтана / В.К. Малик. – Київ : Молодь, 1968. – 240 с.
993192
  Шутова Наталья Посол Шри-Ланки Виратунга Удаянга: "Спасобо, что вы меня воспитали" : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 74-75 : Фото
993193
  Кулиев К.М. Посол эмира : роман / К.М. Кулиев. – Москва
кн.2, 3. – 1980. – 318 с.
993194
  Кулиев К.М. Посол эмира: трилогия; Запаздалое раскаяние: роман / К.М. Кулиев; пер. с туркм. – Москва, 1989. – 831 с.
993195
  Кузан Маріанна Посол Японії в Україні Муцуо Мабучі: Борщ - не російська, а українська страва // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 14 (63). – С. 4-7
993196
  Плебейский О.Л. Посолонь / О.Л. Плебейский. – Челябинск, 1969. – 88с.
993197
   Посольская книга по связям России с Англией 1613-1614 гг.. – М., 1979. – 244с.
993198
   Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями), 1588-1594 гг.. – М., 1988. – 194с.
993199
   Посольская книга по связям России с Ногайской ордой, 1489-1508 гг.. – М., 1984. – 100с.
993200
  Нефедьев В.Е. Посольская сторона / В.Е. Нефедьев. – Иркутск, 1987. – 208с.
993201
  Семенов Игорь Посольский обычай Кремля // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
993202
  Сабанин А.В. Посольское и консульское право / А.В. Сабанин. – М.-Л., 1930. – 342с.
993203
  Федорук Я.О. Посольства кримського хана Мегмеда Гірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 37-50. – ISSN 0130-5247
993204
  Денисенко В. Посольства та міжнародні угоди як засіб "варварської дипломатії" (за матеріалами античних писемних джерел) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98.
993205
  Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. / П.П. Бушев. – М., 1978. – 288с.
993206
  Любовцова Н.М. Посольство в Каракорум: Ист. повесть (об А.Невском). / Н.М. Любовцова. – Волгоград, 1981. – 159с.
993207
  Черкасов П.П. Посольство герцога де Монтебелло в России (1858-1864 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 157-178. – ISSN 0130-3864
993208
  Туранли Ф.Г. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена"ї


  Розглядаються українсько-османські міждержавні зносини, козацьке посольство до Багчесараю, угода між Кримським ханством та Україною, документальне підтвердження ставлення гетьмана до ісламської релігії, а також національно-визвольна боротьба ...
993209
  Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 307-317 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0209-8
993210
  Лобко С.И. Посольство князя Н.В. Репнина в Турцию (1775-1776) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 55-68. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
993211
  Богданова Светлана Посольство Латвии способствует развитию туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 58
993212
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 60с.
993213
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 54с.
993214
  Гончарова Т.Н. Посольство Франции и светская жизнь Санкт-Петербурга в первой половине ХIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 141-147. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
993215
  Гублиа Г. Посох : лирика / Георгий Гублиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1966. – 94 с.
993216
  Поскребышев О.А. Посох / О.А. Поскребышев. – М., 1985. – 175с.
993217
  Гази А. Посох : стихотворения / А. Гази; пер. с дарг. – Москва : Современник, 1986. – 125 с.
993218
  Астафьев В.П. Посох памяти / В.П. Астафьев. – Москва, 1980. – 367с.
993219
  Чернецов Алексей Посох просветителя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 56-57 : фото
993220
  Суздалев Г.М. Посох. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1980. – 142с.
993221
  Сухов Ф.Г. Поспевают ягоды. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1956. – 111с.
993222
  Нефедотв Н.Н. Поспехин приехал в город. -- (Посылка с того света. -- Сны снятся долго). / Н.Н. Нефедотв. – М., 1967. – 46с.
993223
  Степаненко В.И. Поспеши за мечтой / В.И. Степаненко. – Ростов-на-Дону, 1966. – 176с.
993224
  Герцензон Б.М. Поспеши, Юлиус! / Б.М. Герцензон, Э. Малев. – М., 1965. – 127с.
993225
  Горяинов А.Н. Поспишил Алексей Осипович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 281
993226
  Бедзик Ю.Д. Поспішай у юність : Повісті, оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 30с.
993227
  Морозова В. Поспішаймо творити добро / В. Морозова, О. Шамрай // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 2


  До 80-ї річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного українського педагога-новатора, народного вчителя, академіка Національної академії педагогічних наук України.
993228
  Абросимова Н.С. Поспішайте творити добро / Н.С. Абросимова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 141с. – (Перебудова: ні кроку назад!)
993229
  Руккас А. Посполите придушення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Відсутність підтримки українцями польського Листопадового повстання 1830-1831 років пришвидшила поразку поляків у війні проти Російської імперії. У 1831-1832 роках закрито Віленський університет та Кременецький ліцей. Натомість 1834-го в Києві ...
993230
  Шумский С.Б. Посреди белой ночи / С.Б. Шумский. – М., 1986. – 163с.
993231
  Калинин Г.М. Посреди зеленого поля / Г.М. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 279 с.
993232
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
993233
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
993234
  Лебедев В.А. Посреди России / В.А. Лебедев. – М., 1982. – 397с.
993235
  Панов Б.К. Посреди степей : роман / Б.К. Панов. – Воронеж
1. – 1983. – 352с.
993236
  Панов Б.К. Посреди степей: Роман. / Б.К. Панов. – Воронеж
2. – 1980. – 271с.
993237
  Сорокин В.В. Посреди холма / В.В. Сорокин. – М., 1983. – 424с.
993238
  Кропоткин Л.И. Посредине жизни / Л.И. Кропоткин. – М, 1978. – 96с.
993239
  Леви А. Посредине пути / А. Леви. – М., 1990. – 237с.
993240
  Демьянов А.И. Посредине России / А.И. Демьянов. – М., 1988. – 140с.
993241
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1986. – 493с.
993242
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1989. – 333с.
993243
   Посредник. – Київ, 2000
993244
   Посредник. – Київ, 2001
993245
  Каменков В.С. Посредник в хозяйственном процессе, его полномочия и порядок назначения // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 166-171
993246
  Касальс П. Посредник: роман / П. Касальс. – М., 1988. – 302с.
993247
  Богуславская З.Б. Посредники / З.Б. Богуславская. – М., 1981. – 304с.
993248
  Езерская Г.П. Посредники / Г.П. Езерская. – Тула, 1984. – 101с.
993249
  Полищук Л. Посредники между частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции? / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-123. – Бібліогр.: с. 106-110, 113, 115, 118-119. – ISSN 0042-8736
993250
  Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94.
993251
  Подколзин Н. Посреднические усилия Организации исламской конференции по прекращению ирано-иракской войны // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 206-220
993252
  Удинцев В.А. Поссессионное право / Вс. Удинцев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [2], VIII, 224, [2] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1896
993253
  Барр С. Поссыпи головоломок / С. Барр. – Москва : Наука, 1987. – 413 с.
993254
  Твалчрелидзе А.А. Пост-вулканические минералы из Шагалы-Калагерана / А.А. Твалчрелидзе. – 25-33с.
993255
  Пазинич В.Г. Пост-гляціальні умови південно-західної Канади та басейну Дніпра : Монографія / В.Г. Пазинич; КНУТШ; Географічний факультет. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-340-162-1
993256
  Козловский Роман Пост-Египет: последствия для массовых направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 66-69 : Фото. – ISSN 1998-8044
993257
  Дідух Л.В. Пост-капіталістична політія в технократичному проекті П. Дракера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 72-75
993258
  Семчинський К.В. Пост-конфліктне примирення в Україні: особливості та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 64-74. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
993259
  Лильо Б. Пост №12 / Б. Лильо. – М., 1962. – 160с.
993260
  Матусевич И.К. Пост №26: (Воспоминания б. кремлев. курсанта). / И.К. Матусевич. – Киев, 1989. – 117с.
993261
  Виноградов Иван Пост №9 : Рассказы / Виноградов Иван; Илл. Ю Ребров. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – (Библиотечка журн."Советский воин" ; № 1(236))
993262
  Сушков Борис Александрович Пост Владивосток / Сушков Борис Александрович. – Владивосток, 1958. – 27с.
993263
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1967. – 246с.
993264
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1971. – 246с.
993265
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів : Каменяр
Кн.3. – 1973. – 192с.
993266
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1975. – 246с.
993267
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1977. – 246с.
993268
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1979. – 246с.
993269
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1980. – 246с.
993270
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1981. – 246с.
993271
   Пост імені Ярослава Галана. – 9. – Львів, 1982. – 246с.
993272
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1982. – 174с.
993273
  Фесуненко И.С. Пост Леонардо / И.С. Фесуненко. – М., 1974. – 223с.
993274
  Канторович Л. Пост номер девять / Л. Канторович. – Ленинград, 1936. – 171 с.
993275
  Андреев Павел Пост номер один : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 42-47 : Фото
993276
  Клевалина Наталия Поставившая мир на голову : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 166-173 : Фото
993277
  Орджоникидзе С. Поставим строительство на новые, стахановские рельсы / С. Орджоникидзе. – М., 1935. – 24с.
993278
  Орджонікідзе С. Поставимо будівництво на нові, стахановські рейки / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 24с.
993279
  Щур Едуард Поставимося до ВАКу без жаху й переляку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 6-7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
993280
  Джонсон Пол Поставити Путіна на місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 3
993281
  Сергейчук В. Поставить на землю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранцев, и как следствие, ставки на развитие рынка земли - это всего лишь вопрос времени.
993282
  Глибицкая Нина Константиновна Поставка и иные договорные формы сбыта рыбного товара : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Глибицкая Нина Константиновна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 24л.
993283
  Багиров А.Я. Поставка товаров / А.Я. Багиров. – М., 1980. – 111с.
993284
   Поставка товаров в торговле. – Москва, 1965. – 220 с.
993285
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1973. – 272 с.
993286
  Болдырев Н Ю. Поставка товаров народного потребления / Н Ю. Болдырев, . – М, 1984. – 143с.
993287
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1986. – 272 с.
993288
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1987. – 272 с.
993289
  Хоменко Н.А. Поставки американских вооружений в Центральную Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 84-88
993290
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг) : Дис... канд. ист.наук: 17.00.05 / Ладывир А. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 251л. – Бібліогр.:л.232-251
993291
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ладывир А.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 26л.
993292
  Холтом Пол Поставки озброєнь до Вірменії та Азербайджану у 2007-2011 рр. // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 267-274. – ISBN 978-966-2050-00-4
993293
  Власенкова Л.И. Поставки по договорам / Л.И. Власенкова, В.И. Попова. – Москва, 1986. – 63 с.
993294
  Грачева Ирина Поставленный во славу солнца...Накануне 1000- летия Ярославля // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
993295
  Журавчак В. Поставлення на престол Симеона Бекбулатовича (Задуми Івана Грозного) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 460-462. – ISBN 978-966-171-893-6
993296
  Гончарова О.Е. Поставтомобиль для постчеловека // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 12-14
993297
  Бестужева-Лада Поставщики Высочайшего двора. Фаберже // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 9. – С. 14-29


  Вряд ли найдется мало-мальски образованный человек, которому не была бы знакома фамилия Фаберже. Изделия этой фирмы отличались не столько ценой (иногда позволить себе купить безделушку "от Фаберже" мог и среднеоплачиваемый служащий), сколько ...
993298
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених B-дикетонатів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Врещ В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. + Додатки: л.183-196. – Бібліогр.: л.156-182
993299
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених В-дикетонатів : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.:02.00.01 - неорг. хімія / Врещ В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
993300
   Постали із забуття. Репресовані залізничники (1919-1953). – Київ : Транспорт України, 2001. – 176 с. – ISBN 966-7098-19-2
993301
  Гайовий Г. Постамент для пам"ятника з окрушин навколородинної та колежанської хроніки / Гриць Гайовий; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-95592-7-2
993302
  Фішман Ігор Постання методософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 45-51. – ISSN 1810-2131
993303
  Ємець Т. Постання модерної нації у XIX ст. у контексті цивілізаційного вибору українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У епоху національного відродження у XIX столітті українство здійснило цивілізаційний вибір на користь націєтворення у рамках загальноєвропейського націєтворчого процесу, всупереч великодержавній асимеляторській політиці у Російькій імперії. ...
993304
  Фриланд Х. Постання нової еліти // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 4-9
993305
  Амельченко О.Є. Постання проблеми набуття звички у філософії Блеза Паскаля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 6-8
993306
  Киридон А. Постання Української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917-1920 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 118-131. – ISSN 0869-3595
993307
  Щербак В.О. Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 9-15. – ISSN 1996-5931
993308
   Постанова 4 Пленуму ЦК ВЛКСМ на доповідь тов. Косарева Про роботу ворогів народу всередині комсомолу.. – К., 1937. – 16с.
993309
   Постанова III (звітно-виборчої) конференцію Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України : від 27 лютого 2013 р. // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 64-65


  У звіті КМО НСКУ було наголошено, що значна увага приділялась організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка на базі тих установ, з якими співпрацює Спілка.
993310
  Чайковський А.Ф. Постанова вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС -- бойова програма крутого піднесення тваринництва / А.Ф. Чайковський. – Киев, 1954. – 96с.
993311
   Постанова Верховної Ради СРСР про зміну масштабу цін і заміну грошей які нині є в обігу, новими грішми. – Київ, 1960. – 87с.
993312
   Постанова Верховної Ради України Про Регламент Верховної Ради України (від 16 березня 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України : Нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Київ, 2006. – № 23. – С. 838-876. – ISSN 0320-7978
993313
  Гуцалюк О.М. Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 142-149. – ISSN 2222-4459
993314
   Постанова Кабінету Міністрів України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3
993315
   Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 3. – ISSN 2311-9780
993316
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру"
993317
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3-8. – ISSN 2311-9780
993318
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру"
993319
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3. – ISSN 2311-9780
993320
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 "Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 3-4
993321
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011р. № 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3 : Табл.
993322
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадас"тру : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3
993323
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 800 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
993324
   Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 979 "Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3
993325
  Азаров М. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 192 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
993326
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного ... // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 3-4. – ISSN 2311-9780
993327
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3
993328
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-5
993329
   Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 693 "Про призначення Сосси Р.І. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
993330
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Поряку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 12-16
993331
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 "Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перенайменування гкографічних об"єктів" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-5
993332
   Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 3-11
993333
   Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об"єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5
993334
   Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 3-5
993335
  Жебров Б.М. Постанова колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України / Б.М. Жебров, Г.Ф. Труханов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 2-3
993336
   Постанова колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 4-8
993337
   Постанова об"єднаного пленуму Одеської міської й міськпарткому про план капітальних робіт по комунальному господарству та ремонт житлового фонуд на 1935 рік.. – Одеса, 1935. – 27с.
993338
   Постанова пленуму вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 року № 8 // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 182-202. – ISSN 2227-796X
993339
  Смокович М. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" від 30 вересня 2013 року № 11 / М. Смокович, Н. Богданюк // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 281-303. – ISSN 2227-796X
993340
  Темкіжев Х. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов"язаних з виборчим процесом" / Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 211-238. – ISSN 2227-796X
993341
   Постанова Пленуму Центрального Комітету КП(б) України 15-16 грудня 1949 року.. – К., 1949. – 24с.
993342
   Постанова Пленуму ЦК КПРС про антипартійну групу Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.. – К., 1957. – 15с.
993343
   Постанова Ради Міністрів СРСР про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання завдань по вирощуванню молодняка, збереженню дорослої худоби і підвищенню продуктивності тваринництва в колгосп. – К., 1950. – 12с.
993344
   Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про доставку поліграфічними підриємствами обов"язкових примірників видань друку до книжкової палати УРСР.. – Х., 1940. – 6с.
993345
   Постанова РНК УСРР про організацію в Україні державних університетів (10 березня 1933 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 526-527. – ISBN 978-966-189-081-6
993346
  Котюжинська Т. Постанова судам не указ. Так само, як і рішення Європейського суду // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 66-72
993347
   Постанова ЦК КПРС про підготовку до святкування 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції.. – К., 1957. – 15с.
993348
  Лосев А.В. Постановеление февральского пленума ЦК КПСС - дальнейшее творческое развитие марксистско-ленинской теории социалистического переустройства сельского хозяйства / А.В. Лосев. – Воронеж, 1958. – 24с.
993349
   Постанови 13 Всеукраїнського з"їзду Рад. – Київ, 1935. – 22 с.
993350
   Постанови 2-го пленуму Запорізької МРПС (12 листопада 1932 року). – Запоріжжя, 1932. – 13с.
993351
   Постанови 2-ї Сесії Центрального Виконавчого Комітету 4-го склику 27, 28, 29 липня 1929 року.. – Тираспіль : Видання Оргінстру ЦВК та РНК, 1929. – 31с.
993352
   Постанови 3-го пленуму Херсонського Міськпаркому (23-25 січня 1931 р.). – Херсон, 1931. – 48с.
993353
   Постанови 3-го поширеного пленуму Вінницького обласного комітету ЛКСМУ.. – Вінниця, 1933. – 30с.
993354
   Постанови 3 з"їзду КПЗУ: повне видання.. – Х., 1929. – 197с.
993355
   Постанови 4 Пленуму Всеукраїнського комітету с.р.хіміків 10-13 травня 1930 р.. – Х., 1930. – 47с.
993356
   Постанови 5 Пленуму Київського Обкому КП(б)У 27-28 лютого 1935 р.. – К., 1935. – 32с.
993357
   Постанови VI Пленуму Молотовського райкому КП(б)У м. Києва від 27 березня 1946 року. – Київ, 1946. – 11 с.
993358
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2004
993359
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2004
993360
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2004
993361
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2004
993362
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2004
993363
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2004
993364
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2004
993365
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2004
993366
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2004
993367
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2004
993368
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2004
993369
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2004
993370
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2005
993371
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2005
993372
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2005
993373
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2005
993374
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2005
993375
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2005
993376
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2005
993377
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8/9. – 2005
993378
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10/11. – 2005
993379
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2005
993380
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2006
993381
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2006
993382
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2006
993383
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2006
993384
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2006
993385
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2006
993386
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2006
993387
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2006
993388
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2006
993389
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2006
993390
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2006
993391
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2006
993392
   Постанови грудневого Пленуму ЦК КПРС 1956 року.. – К., 1956. – 16с.
993393
   Постанови другої сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР VII скликання. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(у)б, 1936. – 40 с.
993394
   Постанови з"їздів та конференцій ВКП(б) про кооперацію., 1926. – 35-78с.
993395
   Постанови липневого Пленуму ЦК КПРС 1955 року.. – К., 1955. – 32с.
993396
   Постанови об"єднаного Пленуму Дніпропетровського обласного Комітету КП(б)У та обласного Виконавчого Комітету.. – Дніпропетровськ, 1934. – 31с.
993397
   Постанови партії та Радянської влади про колгоспне будівництво.. – Миколаїв, 1930. – 24с.
993398
   Постанови партії та уряду до весняної засівної кампанії 1933 року.. – Х., 1933. – 124с.
993399
   Постанови партії та уряду до весняної засівної кампанії 1934 року.. – Х., 1934. – 216с.
993400
   Постанови партії та уряду про політосвіту (основні директиви партії та уряду з питань роботи на селі).. – К., 1940. – 64с.
993401
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд. С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 624 с. – ISBN 978-966-437-320-0
993402
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2014. – 676 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
993403
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 736 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
993404
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 858, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-320-0
993405
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 869, [3] с. – ISBN 978-966-437-320-0
993406
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 513, [3] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-432-0
993407
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 609, [3] с. – ISBN 978-966-437-432-0
993408
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні справи, сімейні та житлові відносини, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 576 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-212-8
993409
   Постанови пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. – К., 1946. – 54с.
993410
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-260-3
Т.1 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності. Роз"яснення Плен. – 2000. – 328с.
993411
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-271-9
Т.2 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Постанови Пленуму Верховного С. – 2000. – 328с.
993412
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998) : Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-40-7
993413
   Постанови пленуму Верховного Суду України 1972 - 2002 : Офіційне видання. – Київ : А.С.К., 2003. – 560с. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-8291-20-4
993414
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-667-261-5
993415
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. : В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с. – ISBN 978-966-437-161-9
993416
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : станом на 3 вересня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 449, [1] с. – ISBN 978-611-01-0395-4
993417
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : (офіційний текст) / [упоряд.: Рожнова В.В., Сизоненко А.С., Удалова Л.Д.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452, [4] с. – ISBN 978-966-437-273-9
993418
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних, господарських та адміністративних справах : станом на 21 трав. 2013 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 465, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0397-8
993419
   Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 352 с. – ISBN 966-667-180-8


  Для суддів, працівників юридичних служб, адвокатів, науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів
993420
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіційний текст) / [упоряд., вступ. сл.: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 659, [1] с. – ISBN 978-966-437-212-8
993421
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд., авт. вступ. сл.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 814, [2] с. – ISBN 978-966-437-212-8
993422
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Скіф, 2007. – 492с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-00-6
993423
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ відп. за вип. Толстінов П.Л. ]. – 3-є вид., змінене. і доп. – Київ : СКІФ, 2008. – 504с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-58-9
993424
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [відп. за вип. Толстінов П.Л.]. – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Скіф, 2009. – 533, [3] с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-64-0
993425
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ упоряд. П.С. Берзін ]. – Київ : Скіф, 2010. – 392 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-65-7
993426
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 336с.
993427
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 2-ге вид., стер. – Київ : Скіф, 2007. – 304 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-02-2
993428
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 4-те вид., змін. та доп. – Київ : Скіф, 2009. – 408 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-54-1
993429
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972-2003) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 271с.
993430
   Постанови Пленуму Верховного Суду України: цивільні, господарські справи, трудові спори / [упоряд. С.А. Кузьмін]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 416 с. – ISBN 978-966-437-212-8
993431
  Україна. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Пленум. Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011-2013). Правові висновки у цивільних справах : офіц. ред. : [збірник] / [упоряд.: Д.Д. Луспеник, О.С. Ткачук]. – Київ : Союз юристів України, 2013. – 766, [1] с. – ISBN 978-617-657-000-4
993432
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б) України 20-23 лютого 1952 р.. – К., 1952. – 48с.
993433
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б)У 16-18 листопада 1950 р.. – К., 1950. – 40с.
993434
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КП(б)Уу 28-29 червня 1949 р.. – К., 1949. – 48с.
993435
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Вересень 1965 р.. – К., 1965. – 12с.
993436
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Червень 1963 р.. – К., 1963. – 32с.
993437
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 13-14 вересня 1938 р.. – К., 1938. – 15с.
993438
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 3-5 лютого 1941 р.. – К., 1941. – 32с.
993439
   Постанови президії Всеукр. Центрального Комітету незаможних селян.. – Х., 1931. – 8с.
993440
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах адміністративної юрисдикції : станом на 15 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 208, [2] с. – ISBN 978-611-01-0378-7
993441
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції : станом на 15 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 232, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0377-0
993442
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах цивільної юрисдикції : станом на 3 грудня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 465, [1] с. – ISBN 978-611-01-0376-3
993443
  Панкратова Г.М. Постанови ЦК ВКП(б) з ідеологічних питань і завдання історичної науки : стенограма публічної лекції / Г.М. Панкратова ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ, 1950. – 46 с.
993444
  Черепанов Д.Д. Постановка вопроса "религиозного отречения" в раннем романе Й. фон Эйхендорфа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 122-128. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
993445
  Ковров А.Э. Постановка вопроса о свободе воли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 34-47. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
993446
  Левидов И.И. Постановка голоса и функциональные расстройства голосового аппарата : опыт научных предпосылок к методике обучения пению / И.И. Левидов. – Ленинград : Тритон, 1928. – 120 с.
993447
  Бэтс Джэймс Постановка голоса у детей = Voices culture for children : практическое руководство для воспитания и предохранения голосов мальчиков и девочек в период школьного учения : с диагр. и рисунками / Джемс Бэтс, дир. и основатель Лонд. колледжа для хоровых певцов ; пер. с англ. П.П. Мироносицкого. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Народное образование" ; Синод. тит., 1909. – 40 с., 1 л. фронт. (ил). ил. – (Учительская библиотека по вопросам школьного воспитания и обучения ; Вып. 15)


  Пер. Мироносицкий, Порфирий Петрович (1867-1927)
993448
   Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники / С.В. Ленков, В.О. Браун, Ю.В. Березовская, В.А. Осыпа, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 42-47


  В статье разрабатываются формализованные постановки задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложного объекта радиоэлектронной техники. Производится их анализ, определяются пути и возможности их решения. Рассмотренные постановки ...
993449
  Хижняк В.В. Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-39
993450
  Тутова О. Постановка задачі раціоналізації транспортно-економічних зв"язків у нафтогазовому комплексі України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.115-123. – ISSN 1562-0905
993451
  Шевченко В.Л. Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння / В.Л. Шевченко, Д.І. Рабчун // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 89-94. – ISSN 1997-9568


  У статті запропонована формалізація та постановка задачі ресурсної оптимізації комплексів програмних засобів захисту інформації, що функціонують в умовах динамічного інформаційного функціонування з використанням теорії адаптивного управління та ...
993452
  Мосєєнков Ю.Б. Постановка задачі та структура асимптотичних розв"язків при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань в збурених системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються одномірні слабонелінійні крайові задачі неавтономного типу та слабонелінійні змішані крайові задачі автономного типу при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань. При постановці вище зазначених крайових задач ...
993453
  Доленко Г.О. Постановка задачі управління фінансовими потоками для уникнення справи про банкрутство // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 67
993454
  Белеванцев В.И. Постановка и описание исследований сложных равновесий в растворах / Белеванцев В.И. ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1987. – 79 с. – Библиогр.: с. 75-78
993455
  Касымов С.М. Постановка и применение оптимизационных задач календарного планирования серийного и мелкосерийного производства в машиностроении. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Касымов C. М.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарн. наукам. – Новосибирск., 1970. – 17л.
993456
  Горелова Н.Г. Постановка и решение на ЭВМ задачи упорядочения : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Горелова Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1978. – 28л.
993457
  Ибрагимов К.Ш. Постановка и решение некоторых оптимальных задач разработки нефтяных месторождений с применением метода линейного программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов К.Ш.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 8л.
993458
  Аввакумов В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операций : [учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов] / В.Г. Аввакумов. – Киев : Вища школа, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 238
993459
   Постановка индивидуального прогноза у больных раком шейки матки.. – Л., 1980. – 14с.
993460
  Иванов А.И., Кучерявый О.И., Николаев А.Н., Челюсткин И.А., Яговд И.Ф. Постановка классных опытов по физике : Ч. [1]-2 / А.И. Иванов, О.И. Кучевский [и др.]. – Рига : [Типо-лит. Шнакенбург]
Ч. 2. – 1914. – [2], 118 с., 2 л. ил.
993461
  Коварж І.В. Постановка крайових задач та задач Коші для рівнянь параболічного типу з запізненням / І.В. Коварж, А.Ф. Іванов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постановку крайової задачі для рівняння з розподіленими параметрами параболічного типу з чистим запізненням. The boundary problem setting is considered for parabolic partial equations with pure delay. It is development of idea of obtaining ...
993462
   Постановка крайових задач. Зведення рівнянь до канонічного вигляду : навально-метод. посібник з дисципліни "Рівняння матем. фізики". – Київ : Київський університет, 2005. – 48 с.
993463
   Постановка курсов психологии на заочных отделениях педагогических институтов: метод. рекоменд.. – М., 1978. – 49с.
993464
  Попов Н.П. Постановка лабораторных исследований по анализу минерального сырья в Чехословацкой республике. / Н.П. Попов. – М., 1959. – 41с.
993465
   Постановка математики в школе 1 ступени. СБ. ст.. – Москва, 1930. – 63 с.
993466
  Груздова Т.В. Постановка на баланс об"єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 137-147 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
993467
  Грищук Р. Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак / Р. Грищук, В. Охрімчук // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 276-282. – ISSN 2225-5036


  Кібернетична безпека сьогодні є наріжним каменем безпеки комп"ютерних систем та мереж. Разом з питаннями забезпечення технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інформаційної ...
993468
  Вейнберг Б.П. Постановка общих практических занятий по физике в Новороссийском университете. – [Одесса], 1905. – 10 с. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 6, 1905 г.
993469
  Мурадян Норик Оханович Постановка преподавания западноевропейских языков в Московской Лазаревском иснституте восточных языков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мурадян Норик Оханович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
993470
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах Коммунистической партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бычатин В.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22
993471
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах КПСС : Дис... канд. ист.наук: / Бычатин В. Е.; КГУ. – К., 1965. – 331л. – Бібліогр.:л.I-XXX
993472
  Бокал Г.В. Постановка проблеми онтологічного статусу універсали в філософському спадку Боеція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
993473
  Давидченко Сергій Олександрович Постановка проблеми суб"єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.149-169
993474
  Лобода Ю.П. Постановка проблеми та напрями дослідження правової традиції: логіко-методологічний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 108-112. – ISSN 1563-3349
993475
  Храмова С.И. Постановка проблемы восприятия художественного текста в литературно-критическом наследии В.А. Жуковского // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 128-133. – ISBN 978-966-171-217-0
993476
  Тарасова Ю. Постановка проблемы уголовно-правового обеспечения борьбы с терроризмом в Росийской Федерации: эффективность или ее иллюзия? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-106
993477
   Постановка русского произношения иностранцами: метод. рекоменд.. – К., 1984. – 96с.
993478
  Черкасов Р.С. Постановка стереометрических задач в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Черкасов Р.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 16 с.
993479
  Тараненко І.В. Постановка стратегічних цілей організації у контексті вимог інноваційної конкуренції та стійкого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 328-334. – ISSN 0321-0499
993480
  Терещенко В.М. Постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для тіл кусково-однорідної структури // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у тілі кусково-однорідної структури. Визначаюча система рівнянь являється роздільною відносно температури та переміщень і розв"язується методом ...
993481
  Лавренчик В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов : [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / В.Н. Лавренчик. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 272 с. : граф.
993482
  Крылов А.И. Постановка целей обучения географии в дистанционном курсе : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
993483
   Постановка экономических задач и их решение на ЭВМ: метод. рекоменд.. – Л., 1988. – 16с.
993484
  Седых Л.Г. Постановки, решения и исследования математических задач, моделирующих некоторые свойства биомолекулярных систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.009 / Седых Л.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.10
993485
   Постановление 10 Пленума ВЦСПС.. – М., 1940. – 8с.
993486
   Постановление 13 Всеукраин. съезда Советов. – Киев, 1935. – 24 с.
993487
   Постановление 2 областной отчетно-выборной конференции добровольного спортивного общества "Труд" г. Пермь.. – Пермь, 1960. – 11с.
993488
   Постановление 2 Пленума Днепропетровского Обкома профсоюза работников культуры 28 мая 1965 г.. – Днепропетровск, 1965. – 8с.
993489
   Постановление 7 съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений " О стратегии модернизации высшего образования" // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
993490
   Постановление восьмого пленума ЦК ВЛКСМ., 1939. – 16с.
993491
   Постановление Восьмой сессии Генерального Совета Всемирной федерации профсоюзов. – М., 1956. – 48с.
993492
   Постановление второго Пленума ЦК ВЛКСМ 25-29 сентября 1936 г.. – М., 1936. – 27с.
993493
   Постановление июльского пленума ЦК КПСС 1955 года.. – М., 1955. – 32с.
993494
   Постановление Коллегии Народного Комиссариата тяжелой промышленности., 1933. – с.
993495
   Постановление научно-технической конференции и коордуинационного совещания по вопросам комплексного использования горючих газов Украины.. – К., 1958. – 20с.
993496
   Постановление о порядке координации издания научно-технической литературы в стране.. – М., 1963. – 24с.
993497
   Постановление о проведении областного смотра, посвящ. 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на лучшую постановку рабботы по науч.-технич. информации и пропаганде, способству. – К., 1977. – 28с.
993498
   Постановление О совместных научно-исследовательских работах в области вычислительной техники.. – М., 1981. – 35с.
993499
   Постановление пленума Владивостокского городского совета РК и КД по отчетному докладу управления Владивостокского трмвая., 1935. – 14с.
993500
   Постановление Пленума центрального Комитета КП(б) Украины 15-16 декабря 1949 г.. – К., 1949. – 24с.
993501
   Постановление пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1949 г.. – К., 1949. – 48с.
993502
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 26 марта 1965 года.. – М., 1965. – 41-46с.
993503
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970 года.. – М., 1970. – 50-62с.
993504
   Постановление Президиума Верховного Совета СССР об утверждении инструкции о порядке представления многодетных матерей к присвоению высшей степени отличия - звания "Мать-героиня", награждению орденам. – М., 1982. – 16с.
993505
  Столяренко В.П. Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС - боевая программа дальнейшего развития социалистического сельского хозяйства / В.П. Столяренко. – К, 1954. – 16с.
993506
   Постановление Совета Киевского отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества, с участием г.Начальника Края и представителей: Духовного и Военного ведомств и Министерств Внутренних дел иНародного Просвещения, 1913. – 10 с. – Экз. без тит.л.
993507
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 15с.
993508
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 16с.
993509
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 12с.
993510
   Постановление Совета Министров СССР о дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка, сохранению взрослого скота и повышению продуктивности животноводства. – К., 1950. – 12с.
993511
   Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центр. Комитета ВКп(б) о мерах по улучшению сбора, переработки и использовании лома черных металлов.. – 17с.
993512
   Постановление совещания по физиологии и экологии роста растений, состоявшегося в гор. Львове 2-10 июня 1958 года.. – Львов, 1958. – 8с.
993513
   Постановление Съезда народных депутатов СССР об усилении борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – 7с.
993514
   Постановление Центрального Комитета Венгерской Партии Трудящихся от 31 октября 1953 года. – Будапешт, 1953. – 15с.
993515
   Постановление Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии о работе в области строительства коллективных хозяйств и сельскохозяйственных товариществ., 1951. – 64с.
993516
   Постановление ЦК Венгерской партии трудящихся и Совета министров Венгерской Народной Республики о развитии сельскохозяйственного производства.. – Будапешт, 1954. – 63с.
993517
   Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года "Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца" : материалы обсуждения. – Москва : Сов. композитор, 1958. – 64 с.
993518
   Постановления 1-й Статистической Конференции при Центральном статистическом управлении, состояв. 19-24 окт. 1918.. – 18с.
993519
   Постановления 1-й статистической конференции при Центральном статистическом управлении, состоявшейся 19-21 октября 19*15 г. / РСФСР, Центральное стат. управление. – Минск : 8-я гос. тип., 1918. – 18 с.
993520
   Постановления 12 Пленума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М., 1944. – 32с.
993521
   Постановления 12 Пленума ЦК ВЛКСМ.. – М., 1944. – 16с.
993522
   Постановления 16 Всероссийского съезда Советов. 15-23 января 1935 г.. – М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 64 с.
993523
   Постановления 4 Пленума Республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений УССР 31 марта - 1 апреля 1950 г.. – К., 1950. – 19с.
993524
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС 28.04. - 15.05.1937 г.. – Москва, 1937. – 29 с.
993525
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС об улучшении работы профсоюзных организаций по руководству социалистическим соревнованием., 1951. – 16с.
993526
   Постановления 8 съезда Российского Союза ректоров : 8-9 июня 2006г. – Москва, 2006. – 66с.
993527
   Постановления 9 Всероссийск. съезда Советов., 1921. – 44с.
993528
   Постановления III Пленума Комиссии Советского Контроля при СНК СССР. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 23 с.
993529
   Постановления III сессии ЦИК СССР 5 созыва и Речь М.И.Калинина на заключительном заседании сессии.. – М.-Л. : ОГИЗ - Советское законодательство, 1931. – 48 с.
993530
   Постановления III Съезда Советов Союзов ССР (май 1925 г.). – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 64 с.
993531
   Постановления VII Съезда Советов Союзов ССР (28 янв.-6 февр.1935 г.) и постановления Первой сессии ЦИК Союза ССР VII созыва 7-8 февраля 1935 г.. – [Москва] : Гос. изд-во, 1935. – 56 с.
993532
   Постановления XI Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1924. – 24 с.
993533
   Постановления XII Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1925. – 45 с.
993534
   Постановления XXIV-го очередного Прилукского уездного земского собрания 1888 года и доклады Земской управы с приложениями к ним. – Прилуки : Типо-Литография Я.М.Линкова, 1888. – 263 с.
993535
   Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года.. – М., 1956. – 16с.
993536
  Рехтина И.В. Постановления Европейского Суда по правам человека: проблемы применения и исполнения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-16. – ISSN 1812-3910
993537
   Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 1981-88 гг.. – М., 1989. – 448с.
993538
   Постановления КПСС и Советского Правительства об охране здоровья народа.. – М., 1958. – 339с.
993539
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 13. – Л., 1973. – 66с.
993540
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 17. – Л., 1977. – 88с.
993541
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 19. – Л., 1981. – 90с.
993542
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 24. – Л., 1989. – 74с.
993543
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – Л., 1991. – 63с.
993544
   Постановления Междведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий по юре и мелу палеогену и неогену СССР.. – М., 1968. – 57с.
993545
   Постановления партии и правительства о школе.. – М., 1939. – 104с.
993546
  Победкин А.В. Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации как форма толкования и преодаления пробелов уголовно-процессуального права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
993547
   Постановления пленума Верховного Суда РСФСР.. – М., 1967. – 168с.
993548
   Постановления Пленума Центрального Комитета КПСС. июнь 1963 года.. – М., 1963. – 32с.
993549
   Постановления пленума ЦК Венгерской партии трудящихся 18-21 июля 1956 года. – Будапешт, 1956. – 48с.
993550
   Постановления пленумов ВЦСПС одиннадцатого созыва. 1954-1958.. – М., 1961. – 160с.
993551
  Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам / Д.М. Чечот. – М, 1958. – 166с.
993552
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР и ЦИК СССР о школе.. – Новосибирск, 1936. – 95с.
993553
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – М., 1936. – 84с.
993554
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Воронеж, 1937. – 61с.
993555
   Постановления ЦК ВКП(б) о школе.. – 114с.
993556
   Постановления ЦК ВКП(б) от 2.04.1930 "О льготах для колхозников".. – М.-Л., 1930. – с.
993557
   Постановления ЦК ВКП(б), СНК и ЦИК СССР о начальной, средней и высшей школе.. – Курск, 1936. – 107с.
993558
   Постановления январского Пленума ЦК КПСС 1961 года. – Москва, 1961. – 31с.
993559
  Тютюгін В.І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В.І. Тютюгін, О.В. Капліна, І.А. Тітко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 42-45
993560
  Давидченко Сергій Олександрович Постановнка проблеми суб`єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
993561
  Толмачева Е.Б. Постановочная этнографическая фотография: источниковедческий подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
993562
  Нагачевська О. Постапокаліптичний роман США на межі ХХ-ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 298-305. – ISBN 966-7773-70-1
993563
  Ирд Каарел Постараемся поймать чудо / Ирд Каарел. – Ленинград : Искусство, 1967. – 324 с.
993564
  Хмелик Н.А. Постарайся попасть по кольцу / Н.А. Хмелик. – М, 1985. – 70с.
993565
  Чвертко Л.А. Постаріння населення регіону як фактор формування трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 158-161
993566
  Литвиненко Г. Постархетипні структури вираження складових народної свідомості у пісенному фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189


  У статті аналізується архетипно-образний пласт поетичної народної пам’яті, подається еволюція наукового осмислення проблеми. У статті виявляються ознаки побуту, які відображають важливу роль у створенні образної моделі українського життя. The article ...
993567
  Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
993568
  Кипнис С.С. Постатейно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. / С.С. Кипнис, П.Я. Трубников. – М., 1971. – 567с.
993569
  Абова Т.Е. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Т.Е. Абова, Л.В. Андреева, Е.Б. Аникина и др. ; под ред.: Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина и др. ; Ин-т гос-ва и права РАН. – Москва : Юрайт, 2006. – 1038 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 5-94879-574-8
993570
  Дашкевич Я. Постаті = Personages. Essays on persons in histiry, politics and culture : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; [упоряд.: М. Капраль, Г. Сварик, І. Скочиляс]. – 2-е вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. – 808с. – ISBN 978-966-441-031-8
993571
  Цибулько В. Постаті : із книги "Політикон" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 131-138.
993572
  Підлуцький О. Постаті 20 століття / Олекса Підлуцький. – Київ : Тріада-А, 2004. – 118с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 966-8290-01-1
993573
  Підлуцький О. Постаті 20 сторіччя / Олекса Підлуцький. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 268с. – (Бібліотека газети "Дзеркало"). – ISBN 978-966-378-049-9
993574
   Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 116 с.
993575
  Рева Л. Постаті Великої Волині: Максим Рильський в історії української та світової культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
993576
  Приліпко І.Л. Постаті галицьких священників кінця ХІХ - початку ХХ століття в художній інтерпретації Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 215-229. – ISSN 2520-6346
993577
   Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується. – ISBN 978-966-439-696-4
993578
  Багрій Т.М. Постаті державних діячів Чехословаччини (1918-1938 рр.) у новітній чеській та словацькій історіографії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
993579
  Підлуцький О. Постаті епохи / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
993580
  Скупейко Л.І. Постаті і тексти (з історії української літератури) : [ збірник статей ] / Лукаш Скупейко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Волинський національний ун-т ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; [ відп. ред. Г.М. Сивокінь ]. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-486-1
993581
  Хохуляк В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
993582
  Аксьонова Н.В. Постаті й поступи української етнології крізь погляди на сусідні народи // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 415-417. – ISBN 978-954-322-848-5


  Рецензія на наукове видання: З любов"ю до народів. Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка. З нагоди 80-річчя від дня народження / Упор. та заг. ред. В.А. Старкова. - К.: Медобори, 2013. - 356 с.
993583
   Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні.. – К., 1995. – 150с.
993584
  Лотоцький О. Постаті українського громадянства 90-х років. Проф. В.Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 377-380 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
993585
  Подолян Н.П. Постать // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 37-42
993586
  Довбиш Н. Постать Адольфа Гітлера очима Сальвадора Далі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 252-255. – ISBN 978-966-171-783-0
993587
  Шум О. Постать Анни-Галі Горбач в українсько-німецькому художньому перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 438-442. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
993588
  Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  На основі друкованих матеріалів досліджено біографічний нарис З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів письменника. Визначено місце Б. Лепкого в історії української культури.
993589
  Ткачук А.І. Постать Богдана Хмельницького в творчому доробку Людвіга Кубалі // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2079-682X
993590
  Задорожна Л.М. Постать Богдана Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 21-24
993591
  Присяжнюк Ю. Постать Богдана Хмельницького у сучасній білоруській дидактичній історії // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 19-22. – ISBN 978-966-493-651-1
993592
  Тихомир В.П. Постать Богдана Хмельницького у творчості Т. Г. Шевченка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 125-129
993593
  Ведмідь Л.А. Постать В"ячеслава Чорновола у світлі офіційної політики вшанування пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 243-250
993594
  Стахієва Н.В. Постать В. Перетца у царині театрознавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 125-130. – ISSN 2312-4679
993595
  Шевченко Т. Постать В.В. Тарновського молодшого в світлі національного романтизму другої половини XIX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 26-48. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Особливою сторінкою діяльності В.В. Тарновського є відомості про те, що на його гроші за кордоном для друку українських книжок було влаштовано типографію. Світ побачило багато унікальних видань, зокрема, альбом В. Антоновича та В. Беца "Исторические ...
993596
  Якименко О.В. Постать В.Винниченка та інших діячів Революційної Української партії у спогадах Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про діяльність Революційної Української партії. Акцентується увага на постаті В. Винниченка та інших членів партії, які відіграли видатну роль у політичній історії України. The article deals with the activities of the Revolutionary ...
993597
  Вахніна Л.К. Постать В.І. Григоровича в українській славістичний фольклористиці // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 19-26. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
993598
  Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
993599
  Біляцька В.П. Постать Валер"яна Підмогильного в контексті літератури 20-30-х років ХХ століття в оцінці І. Дзюби // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 152-157. – ISBN 978-966-551-315-5
993600
  Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії : монографія / О.І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-333-9
993601
  Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 259-264
993602
  Ведмідь Л.А. Постать Василя Стуса в національній пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 233-239
993603
  Куцевол О. Постать Великого Кобзаря в бібліографічному полі літературної шевченкіани
993604
  Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
993605
  Багратіон-Мухранська Постать вкатажків-розбійників в ітсорії, фольклорі та літературі (шотландсько-українські паралелі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISBN 966-8188-10-1
993606
  Ємець Т.М. Постать Володимира Вернадського у роботах українських дослідників // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 243-251
993607
  Островий В.М. Постать Володимира Герановича в українській історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554
993608
  Стахієва Н. Постать Володимира Миколайовича Перетца на терені мистецтвознавства // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 38-45. – ISSN 0236-4832


  З культурологічної точки зору висвітлено творчий спадок видатного науковця—Володимира Миколайовича Перетца. Вперше здійснено огляд його діяльності на терені мистецтвознавства—як дослідника й знавця пам"яток мистецтва, автора мистецтвознавчих праць, ...
993609
   Постать Володимира Роменця і тенденції розвитку психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 181-182. – ISSN 1810-2131
993610
  Ткаченко Р. Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін" : спільне і відмінне


  Стаття є порівняльним аналізом центральних персонажів у романах В. Домонотовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін". В основу диференціації покладено концепцію людини, грунтовану на загальносвітових філософсько-естетичних уявленнях ХХ ст.
993611
  Колесник І.О. Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 72-75. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 30). – ISBN 966-7631-15-Х


  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості вчителя зверталися такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л.Губерський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кушерець, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. ...
993612
  Діденко І. Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 44-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
993613
  Харченко Н. Постать Г.С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ґрунтовний аналіз публікацій провідних науковців України у галузі психологічної науки, в яких висвітлене питання змістового наповнення основних робіт Г.С. Костюка як вченого. Розглянута позиція вченого стосовно проблемних питань ...
993614
  Подоляка Н.С. Постать Г.С. Чирікова в українській національній бібліографії другої половини XIX століття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 157-162. – ISBN 966-7352-66-8


  Усебічно аналізується бібліографічний покажчик Г.С. Чиркова "Указатель книг и брошюр".
993615
  Байло Андрій Постать генерала Мирона Тарнавського в українській мемуаристиці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 38-41
993616
  Ковальчук Н.Д. Постать гетьмана Іван Мазепи в сяйві українського бароко / Н.Д. Ковальчук, Н.Ю. Кривда // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.89-94
993617
  Соловйова Г.В. Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 161-167. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі інформації з листів папських нунціїв ідеться про основні віхи життя й політичної кар"єри гетьмана Івана Виговського. Описується обрання його на гетьманський уряд, українсько-московська війна 1658-1659 рр., відставка І. Виговського та ...
993618
  Король Л.П. Постать гетьмана Петра Дорошенка в історичному романі В. Чемериса "Без права повернення" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-100. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
993619
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 114-119
993620
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11.
993621
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ"я // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-123. – Бібліогр.: с.123(31п.)
993622
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці раннього та західноєвропейського християнства // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 113-120
993623
  Концур-Карабінович Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 64-66. – ISSN 2076-1554
993624
  Козубенко Л. Постать Григорія Сковороди в поезіях І. Драча, Б. Олійника та Л. Костенко // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 21-24


  Аналіз художньо-тематичного погляду на постать Г. Сковороди як символу непокореного народу в творах поетів-шістдесятників.
993625
  Циганик М. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 229-236. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
993626
  Жулинський М. Постать для Вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 49). – С. 6


  22 березня Україна прощається з Лесем Танюком.
993627
  Шліхта І. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 283-296. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
993628
  Гурдуз А.І. Постать Е. Хемінгуея в оповіданні Рея Бредбері "Машина до Кіліманджаро" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 29-30. – Бібліогр. в кінці ст.
993629
  Омельченко В.Ю. Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 22-27


  Є. Трубецькой був адептом школи природного права, як і М. Хлебніков, М. Ренненкампф. Відповідно продовжує традицію вітчизняної філософсько-правової школи Університету Св. Володимира, започаткованої К. Неволіним.
993630
  Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
993631
  Куценко Ю.Ю. Постать і спадщина М. Драгоманова в українській історіографії: стереотипи й канон // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 139-147. – ISSN 0130-5247
993632
  Менжулін В.І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 73-78. – ISSN 1996-5931


  З початку ХХІ ст. в Україні істотно зросла кількість академічних публікацій, у яких згадано ім"я почесного члена Київської духовної академії Івана Олексійовича Сікорського (1842-1919). Предметом цієї статті є аналіз змісту й особливостей сприйняття та ...
993633
  Корсик Ю. Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 410-437. – ISSN 1992-5514


  Генрик Семирадський (1843-1902) - польський та російський художник, представник польського академізму.
993634
  Ольшевський І. Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999-2005 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 34-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
993635
  Шпорт В. Постать і творчість Семена Скляренка на сторінках Черкаської періодики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
993636
  Стахевич Г. Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 264-276


  "...Висвітлюється життєвий і творчий шлях одного з найяскравіших віртуозів-піаністів ХІХ ст. І. Мошелеса. Шляхом аналізу критичного доробку Р. Шумана розкриваються особливості виконавського й композиторського стилю І. Мошелеса. Надається історична ...
993637
  Матрос О.О. Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 441-444. – ISSN 2309-9127
993638
  Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічноїконцепці ї І.Я.Франка.
993639
  Кароєва Т.Р. Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 73-77. – ISBN 978-966-353-452-7
993640
  Лавренчук В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : Художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
993641
  Лавренчук Володимир Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
993642
  Мельник О. Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 202-206
993643
  Єрмак О.П. Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 114-119. – ISSN 2075-1451
993644
  Савчук Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 17-31. – ISSN 2078-6077
993645
  Артеменко Л. Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
993646
  Кирчів Р. Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 90-96. – ISSN 2225-5095


  Ізмаїл Іванович Срезневський - філолог-славіст, фольклорист, етнограф, видавець, один з засновників харківського гуртка українських поетів-романтиків.
993647
  Гудзь Л. Постать Іоанна Максимовича в культурі українського бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 76-80


  Творчість талановитого барокового письменника та видатного культурного діяча Іоанна Максимовича довгий час не знаходила поцінування як серед сучасників автора, так і серед літераторів наступних поколінь. Ґрунтовна поема «Богородице, Діво, радуйся» ...
993648
  Мушкетик Л. Постать казкаря в оповідальній традиції Українських Карпат // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 141-152. – ISBN 978-80-89755-32-5
993649
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 442л. – Бібліогр. : л. 395-442
993650
  Ломачинська І.М. Постать лідера в християнській традиції : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Ломачинська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
993651
  Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби


  У статті на основімемуарно-документальних матеріалів досліджено деякі аспекти рецепції та інтерпретації критиками-шістдесятниками літературознавчих праць професора Н. Кузякіної, авторитетної дослідниці української драматургії ХХ ст. Увагу акцентовано ...
993652
  Ромащенко Л. Постать літописця в сучасній історичній прозі як спосіб реалізації філософської концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 106-116. – (Філологічні науки)
993653
  Шилюк Л.О. Постать М. Грушевського в історії України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 263-267. – ISSN 0321-0499
993654
  Василенко В. Постать М. Хвильового в документах ОДПУ УСРР: 1927 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 157-160. – ISBN 978-966-171-795-3
993655
  Цимбал І.В. Постать М.Г. Холодного у контексті національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 260-267


  Розглянуто внесок вітчизняного науковця, академіка НАН УРСР, заслуженого діяча науки М.Г. Холодного в історію української науки та його величезний духовний потенціал.
993656
  Іванова В. Постать М.І. Драгомирова у працях військових істориків // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 157-160. – ISSN 2076-1554
993657
  Клебан Л. Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 81-88. – ISSN 0130-528Х
993658
  Козій О. Постать матері у ліричних повістях І. Чендея: реалістичні та модерні елементи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 105-113. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
993659
  Осьмак Н. Постать Микола Цертелєва в українській фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 380-385


  У статті "Постать Михайла Цертелєва в українській фольклористиці розглянуто діяльність визначного фольклориста М.Цертелєва, як репрезентанта романтично-народницького підходу та є попередником М.Максимовича - засновника наукової школи. Своєю науковою ...
993660
  Гуренко Л.О. Постать Миколи Вороного у вирі кризи європейського мистецтва кінця XIX - початку XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 89-94. – ISSN 2225-7586
993661
  Горенко В. Постать Миколи Лукаша - генеального українського перекладача // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 72-75
993662
  Василенко В. Постать Миколи Хвильового в документах ОДПУ - НКВС: 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 30-32. – ISBN 978-966-171-783-0
993663
  Сергійчук В. Постать Митрополита Андрея Шептицького в українському національному житті // Державник, мислитель, богослов : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького, 2 листопада 2004 року / За ред. В. Сергійчука; КНУТШ, Центр українознавства, Патріархія Укр. греко-катол. церкви. – Київ : Укр. видав. спылка, 2005. – С.5-21. – ISBN 966-7060-97-7
993664
  Вільховий Ю.В. Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
993665
  Луньо Є. Постать митрополита Йосифа Сліпого у розповіді співкамерника з Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1004-1016. – ISSN 1028-5091
993666
  Маринович М. Постать митрополита Шептицького у нелінійному просторі історичного часу // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 188-194. – ISBN 966-378-031-2
993667
  Лінник Ю. Постать митрополіта Володимира в становленні української православної церкви московського патріархату // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 114-124. – ISSN 2075-1443
993668
  Тельвак Віталій Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57. – Бібліогр. в кінці ст.
993669
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-57.
993670
  Тельвак В.В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ-ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 67-83. – ISSN 0130-5247
993671
  Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії XX століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 200-243. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  В статті згадується Антонович В. Б. - професор Київського університету з 1878.
993672
  Бундак О.А. Постать Михайла Грушевського на сторінках "Українського селянина" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 291-297. – ISBN 978-966-353-435-0
993673
  Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-114.
993674
  Пустовіт В.Ю. Постать Михайла Коцюбинського в українській історико-біографічній прозі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 94-99. – ISSN 2077-804X
993675
  Черниш А. Постать Михайла Слабошпицького на тлі вісімдесятницької реальності
993676
  Павлова О. Постать музеєзнавця А.Ф. Луньова в контексті образотворчого мистецтва (до 95-річчя від дня народження) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 207-212. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
993677
  Гриневич В. Постать О. Довженка крізь призму "Щоденника" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 64-68
993678
  Свинаренко Н.О. Постать О.Г. Лібермана у сучасній історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 200-206. – (Історія та географія ; вип. 48)


  Овсій Григорович Ліберман — український радянський економіст. Автор концепції (Косигінської) економічної реформи 1965 року.
993679
  Дяченко О.В. Постать О.Я. Кониського: історіографічний та джерелознавчий аспекти вивчення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 129-137. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
993680
  Добріян Д. Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 71–80. – ISSN 2309-9356
993681
  Колесник Р.С. Постать Остапа Тарнавського у поетичному перекладі (на матеріалі німецько-російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 390-394


  На основі аналізу перекладів віршів Г. Гессе, С. Ґеорге визначено аспекти впливу особистості перекладача на результат поетичного перекладу, проаналізовано мовно-стилістичні особливості перекладацького методу О. Тарнавського, а саме: відхід від смислу ...
993682
  Кондратьєва Д. Постать П. Куліша в сучасній українській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 501-504. – ISBN 978-966-171-783-0
993683
  Пустовіт В.Ю. Постать Павла Чубинського в українській мемуаристиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С 89-91
993684
  Єрмоленко С.Я. Постать Пантелеймона Куліша в лінгвостилістичному вимірі української літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 29 (249). – С. 18-22
993685
  Кондратьєва Д.А. Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі / Д.А. Кондратьєва, Н.Р. Темірова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 27-29. – ISBN 978-966-493-834-8
993686
  Денисова Т. Постать Папи Римського Івана Павла II у фалеристичних пам"ятках з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 10-12. – ISSN 1811-542X
993687
  Корінець С.О. Постать Пилипа Орлика в сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 55-56
993688
  Ряско Л. Постать Порфирія Мартиновича в історії української фольклористики XIX-початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 127-133. – ISBN 966-02-3167-9
993689
  Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 51-55. – ISSN 2222-5250
993690
  Павлішин Л.Ф. Постать прем"єр-міністра Сігеру Йосіди та його внесок у розвиток післявоєнної парламентської системи Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 1608-0599
993691
  Ярмошик І. Постать Прецлавва Лянцкоронського в польській та українській історіографіях // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 78-83. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
993692
  Білоцерківська А. Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 569-579. – ISSN 2224-9516


  У статті розглядається історіографічний аналіз опублікованих джерел, що безпосередньо або частково стосуються постаті одного з відомих в Україні вчених-аграріїв професора А. Г. Терниченка (1882–1927), який у свій час зробив значнийвнесок у розвиток ...
993693
  Коломієць Н.А. Постать професора Павла Смирнова крізь призму історіографічних досліджень // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 155-157
993694
  Ламарш Кароліна Постать рибалки : проза
993695
  Зайдлер Н. Постать С. Палія в художньому осягненні Людмили Старицької-Черняхівської / Н. Зайдлер, В. Зотова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 41-44
993696
  Поляк О.В. Постать С. Чавдарова в діяльності Київського державного університету імені Тараса Шевченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 72-75. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто науково-педагогічну спадщину Сави Христофоровича Чавдарова й особливості й використання в системі середньої та спеціальної освіти. Наголошено на актуальності його праць з методики викладання української мови для створення нових ...
993697
  Іваницька С.Г. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці / С.Г. Іваницька, Т.В. Єрмашов // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 282-308


  Метою статті є висвітлення інтерпретацій, які існують в українській пострадянській гуманітаристиці, щодо публіцистичної спадщини Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939) - журналіста, літературного критика, літературознавця, редактора, видавця, ...
993698
  Біліченко А. Постать Сильвестра Гогоцького у вітчизняних архівних документах і матеріалах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 92-104. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано документи і матеріали архівних фондів, які містять невідомі широкому загалу відомості про життєвий і творчий шлях декана історико-філологічного факультету (1862-1863) Університету Св. Володимира С. Гогоцького.
993699
  Палій А. Постать славетного кошового отамана Сірка в діяннях і оцінках сучасників // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 34-40. – ISSN 0130-7037
993700
  Шевченко В. Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.239-244. – ISBN 978-617-7009-24-4
993701
  Футала В. Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам"яті // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 56-73
993702
  Руденко Л. Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 130-144. – ISBN 978-617-640-162-9
993703
  Федунь М. Постать Степана Смаль-Стоцького на тлі українського життя першщої половини ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 66- 70. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено проблемі мемуаристики С. Смаль-Стоцького, зокрема його працям про Бодуена де Куртене, Омеляна Поповича і власне дитинство у Немолові.
993704
  Нагірний М. Постать Т. Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 207-209
993705
  Мирошкіна Н. Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
993706
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності Б.Д. Грінченка на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-328-5


  Показано, що в період перебування на Катеринославщині Б.Д. Грінченко неодноразово звертався у своїй діяльності до постаті Т. Г. Шевченка. У центрі уваги праця "Листи з України Наддніпрянської", в якій висвітлено важливі проблеми історичної місії ...
993707
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянщини 60-х рр. XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 44-57. – ISBN 978-966-551-327-8
993708
  Талабірчук О. Постать Т.Г. Шевченка на сторінках журналу "Дукля" (1990-2013 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 227-232. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
993709
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у житті та діяльності Є.Х. Чикаленка // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 45-53. – ISBN 978-966-551-327-8
993710
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщини М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. укр. істор. та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 4-14. – ISBN 978-966-551-341-4


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани.
993711
  Світленко С.І. Постать Т.Г. Шевченка у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 17-26. – ISBN 978-966-383-522-8


  Показано основні історіографічні віхи драгомановської шевченкіани. В "Автобиографической заметке" (1883) М. Драгоманов зазначав вплив Т.Г. Шевченка на українське студентство Університету св. Володимира в Києві, яка мріяла про встановлення в Україні ...
993712
  Шкабко С. Постать та діяльність Леоніда Кучми в оцінці сучасників // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 180-182. – ISBN 978-966-171-783-0
993713
  Старшова О. Постать та іпостасі митця: романтичне в постмодернізмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 55-63
993714
  Петруньок Н.І. Постать та спадщина Пола Феєрабенда у дискусіях щодо релятивізації наукового знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 42-44
993715
  Фігурний Ю. Постать Тараса Шевченка (кінець XX - початок XXI ст.) на прикладі книг О. Бузини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – C. 279-282
993716
  Кононенко А. Постать Тараса Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 208-218


  Пропонована стаття представляє Т. Шевченка не тільки поетом, а й великим скульптором, який своєю творчістю постійно надихає людей на створення зримих образів не тільки йому, а і його персонажам. Що підтверджується великої кількістю пам"ятників Т. ...
993717
  Клименко Т.А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 73-77. – ISSN 0320-9466
993718
  Грабівська Г.І. Постать Тараса Шевченка в інтерпритації Івана Франка на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – C. 99-111. – ISSN 2520-6346
993719
  Бежнар Г.П. Постать Тараса Шевченка в контексті досліджень Володимира Винниченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 193-195
993720
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 273-277


  У статті аналізується оцінка постаті Т. Шевченка, зроблена Б. Грінченком у листах та шевченкознавчих розвідках. Б. Грінченко виступив проти спроб "побороти новонароджений культ" Кобзаря, продовживши започатковану українськими інтелектуалами традицію ...
993721
  Рева-Лєвшакова Постать Тараса Шевченка в культурі неореалістів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 108-116. – ISSN 2312-6809
993722
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
993723
  Стус Д.В. Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 80-83
993724
  Крупка В. Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 23-26
993725
  Беззуб Ю. Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892--1893 років // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 48-54
993726
  Гладир Ю. Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
993727
  Зайцева А. Постать Тараса Шевченка у творчості Олени Пчілки // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 165-172. – ISBN 978-966-02-7586-7
993728
  Гончарук Т. Постать Тараса Шевченка у філософських інтенціях Олександра Кульчицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 80-83
993729
  Майборода Н.В. Постать Тараса Шевченка як естетичне мірило у ліричних творах кінця XIX - початку XX сторліття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 100-105. – ISBN 966-72-77-79-8
993730
  Пилипенко Р.Є. Постать Тараса Шевченка як культурний феномен у німецькомовних дискурсах // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 263-278. – ISBN 978-966-439-715-2
993731
  Дяченко-Лисенко Любов Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість...
993732
  Дяченко-Лисенко Постать Тараса Шевченка: геніальність - це приреченість...
993733
  Літвінчук Л.Й. Постать Тараса Шевченка: український вимір "Галактики Гутенберга" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 214-215
993734
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії : (на матеріалі трагедії В.Богданка "Іван Мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
993735
  Ромащенко Л. Постать українського гетьмана в польській драматургії (на матеріалі трагедії В. Богданка "Іван мазепа" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 123-128
993736
  Григоренко О.П. Постать Устима Кармалюка в науковому доробку подільського історика Валерія Дячка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 27-35
993737
  Свириденко О.О. Постать учителя у творчій спадщині Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 91-93. – (Серія "Педагогічні науки")
993738
  Нарівська В. Постать філолога на тлі покоління // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 7-14. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Про письменника, доктора філології, професора, декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Михайла Наєнко.
993739
  Сидор А. Постать фланера у французькій літературній традиції XVIII-XIX ст. Бодлерівський фланер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-132. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Досліджено постать фланера в контексті французької літератури XVIII–XIX ст. та зроблено спробу охарактеризувати суспільно-культурний феномен фланерства. На прикладах літературних творів проаналізовано єволюційний шлях від звичайного любителя міської ...
993740
  Шевчук О. Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 139-150
993741
  Мазипчук М. Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 87-90. – ISSN 2309-9356


  Крізь призму діяльності Ю. Коцюбинського аналізуються особливості реалізації політики радикальних соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки. Розкриваються особливості функціонування державно-адміністративного апарату республіки. На ...
993742
  Кучер В. Постать Ю. Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 років) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 121-128
993743
  Кучер В. Постать Ю.Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917-1921 рр.) та сучасних українських дослідників // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 122-129
993744
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
993745
  Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
993746
  Дмитрук О. Постать Юрія Косача на шпальтах часопису "Неділя" (Ашаффенбург)


  Подано огляд публікацій газети "Неділя" ("The Sanday - Ukrainian Weekly, Український незалежний часопис, Ашаффенбург, друга пол. 40-х - перша половина 50-х років ХХ століття), темою яких був мМУР, життєва і творча доля його діячів, особливо Юрія Косача
993747
  Мазипчук М. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 214-217. – ISBN 978-966-171-795-3
993748
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 151-162
993749
  Лучук О. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 151-162. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
993750
  Галич В. Постать Юрія Яновського в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 45-51
993751
  Свірчевська Ю.А. Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 164-168


  В статті проаналізовано можливості поставок скрапленого природного газу (СПГ) в Україну для вирішення проблеми диверсифікації джерел і маршрутів поставок природного газу з ціллю забезпечення енергетичної безпеки країни. В статье проанализировано ...
993752
  Батюк В. Постбиполярная ретроспектива мирового порядка // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 80-88. – ISSN 1728-2756
993753
  Лукин А. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 17-29. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0131-2227
993754
  Суботін А.А. Постбіполярна структура міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 16-22.
993755
  Мотиль О. Постваймарська Росія та виклик для Европи // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 8-10
993756
  Котова Н.С. Поствращательные изменения условно-рефлекторной деятельности у человека в динамике тренировки к вращательной нагрузке : Автореф... канд. биол.наук: / Котова Н.С.; Ин-т филологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18л.
993757
  Гриневич Л. Постгеноцидне безпам"ятство // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 5-7
993758
  Замятин Д.Н. Постгеография: капитал(изм) географических образов // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10 (366). – C. 3-14. – ISSN 0132-1625
993759
  Ковальчук М.В. Постглобальний безпековий простір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 34-40. – ISSN 2222-4459
993760
  Пазинич В.Г. Постгляціальна перебудова долини Хоролу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 232-236. – Бібліогр.: 6 назв
993761
  Пазинич В.Г. Постгляціальні явища та ландшафти Полісся - походження озер та параболічних дюн // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 109-120 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
993762
  Барабаш Т. Постготичні особливості письма міських канцелярій Руського воєводства XVI - XVII ст.: типологія та хронологія (на матеріалах ЦДІЛ України у Львові) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 17-22


  Досліджено постготичні та змішані (постготично-гуманістичні) стилі письма, що їх вживали в міських канцеляріях Руського воєводства в XVI–XVII ст.
993763
  Соболєвський П.А. Постграйсівська прагматика. Теорія релевантності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Теорія Релевантності є однією з провідних теорій, яка опікується пізнанням. ЇЇ перевага, в першу чергу, полягає у забезпеченні психологічно адекватного аналізу спілкування. Вона знайшла своє застосування у галузі вербальної комунікації та спілкуванні. ...
993764
  Андрієнко О.В. Постдемократія як відповідь на світоглядну кризу сучасності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.96-100. – ISSN 1728-3671
993765
  Логвиненко Н.В. Постдиагенетические изменения осадочных пород / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Наука, 1968. – 92с.
993766
  Штомпель Г.О. Постдипломна діяльність у стратегії поступу країни // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 61-69. – ISSN 2304-06294


  З огляду на глобальний приріст наукоємних послуг запропоновано принципи і функції постдипломної діяльності, згідно з якими завдяки освітньої, дослідницької та інноваційної складових зростає спеціалізований людський капітал, підприємливість і зайнятість ...
993767
  Жебровская О.О. Постдипломное образование учителей географии в Санкт-Петербурге : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 37-42 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
993768
  Александров О.Л. Постдіагенетичні зміни порід карбону Ольховатської площі Донбасу як індикатор геодинамічних умов епохи рудоутворення / О.Л. Александров, К.І. Деревська, В.О. Шумлянський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
993769
  Жарекешев И.Х. Постдокторантура как этап повышения квалификации научного работника // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 12, декабрь. – С. 1104-1108. – ISSN 0869-5873
993770
  Стеценко Т.В. Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 193–198. – ISSN 2222-4459
993771
  Балашова А. Постекономічна суспільна формація - об"єктивні закономірності розвитку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-68. – ISSN 1810-3944
993772
  Дашкевич Н.П. Постепенное развитие науки истории литератур и современныя ее задачи : Вступительная лекция в курс истории литературы Н. Дашкевича. – Киев : Университетская типография (И. И. Завадскаго), 1877. – 37 с.
993773
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть II : Религия классического мира и первая половина греческой философии. – 1860. – VIII, 429 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
993774
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть III : Вторая половина греческой философии и общий взгляд на характер этой философии. – 1860. – VI, 362 с.
993775
  Новицкий О.М. Постепенное развитие философских учений в связи с развитием языческих верований : в 4 ч. / соч. Ор. Новицкаго. – 1860-1861. – Киев : В университетской типографии
Часть IV : Религия и философия Александрийскаго периода. – 1861. – VIII, XX, 384 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
993776
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов И. Н.; БГУ. – Минск, 1966. – 16л.
993777
  Максимов И.Н. Постепенное сближение колхозной собственности с общенародной. / И.Н. Максимов. – Минск, 1965. – 74с.
993778
  Ларионова Т.В. Постепенный переход от социализма к коммунизму / Т.В. Ларионова, П.М. Пономарев. – М., 1964. – 71с.
993779
  Лацис В.Т. Постерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. В.Долошенко и Д.Дмитриева. – Рига : Лиесма, 1978. – 312 с.
993780
  Карху Э. Постигать оригинал // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 7-22


  Литературный финский язык.
993781
  Марц Д. Постигая GMAT : [с приложениями : пособие] / Джефф Марц. – Москва : Живой язык, 2003. – 415, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Ориг. изд.: Cracking the GMAT / G. Martz, 2001. – (The Princeton Review). – ISBN 5-8033-0123-X
993782
  Дзиган Е.Л. Постигая героику времени / Е.Л. Дзиган. – М., 1975. – 79с.
993783
  Ильинский И.М. Постигая идеал / И.М. Ильинский. – М., 1981. – 63с.
993784
  Гузь О. Постигая образ героя, управляемого идеей : Рекомендации к изучению романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М.Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52.
993785
  Гузь Ольга Постигая образ героя, управляемого идеей : рекомендации к изучению романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" по методике учебного диалога (в свете концепции М.М. Бахтина) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-52. – Бібліогр. в кінці ст.
993786
   Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского [Электронный ресурс] : [документальный фильм : хронометраж 50 мин.] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 1 электрон. опт. диск
993787
   Постигая революцию: Димитров и молодежь.. – М., 1982. – 271с.
993788
  Киреева А.Д. Постигая тайны совершенства. / А.Д. Киреева. – Саратов, 1989. – 118с.
993789
  Пуппо И.П. Постижение / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1981. – 94с.
993790
  Родионов А В. Постижение / А В. Родионов. – Харьков, 1982. – 55с.
993791
  Этвуд М. Постижение / М. Этвуд. – М, 1985. – 335с.
993792
  Сосин О.Г. Постижение / О.Г. Сосин. – М., 1988. – 493с.
993793
  Горбачев В.В. Постижение / В.В. Горбачев. – М. : Советская Россия, 1989. – 477 с.
993794
  Расули М.М. Постижение Востока / М.М. Расули. – Ташкент, 1988. – 212с.
993795
  Шагалов А.А. Постижение времени / А.А. Шагалов. – Москва, 1981. – 64 с.
993796
  Колов С.П. Постижение времени / С.П. Колов. – М., 1986. – 46с.
993797
  Апресян Г Р. Постижение добра / Г Р. Апресян, . – Москва, 1986. – 207с.
993798
  Даен Л.А. Постижение доброты / Л.А. Даен. – К., 1984. – 134с.
993799
  Задорожный Г.В. Постижение духовно-нравственного производства как фундаментальный тренд человекомерности хозяйствовидческих размышлений и университетского образования // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 5-12
993800
  Тойнби А.Дж. Постижение истории : Сборник / А.Дж. Тойнби; Сост.А.П. Огурцов. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1991. – 736с. – ISBN 5-01-001638-0
993801
  Корнетов Г.Б. Постижение истории российского образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0869-561Х
993802
   Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы : Учеб. пос. для студ. магистр., аспир.,слуш. систем. повыш. квалиф. высш. учеб. завед. – Минск : БГУ, 2002. – 291с. – ISBN 985-445-757-5
993803
  Рейхерт Л.А. Постижение кота / Л.А. Рейхерт. – Л., 1990. – 174с.
993804
  Калинин А.К. Постижение красоты: творч. портр. армейс. мастеров шахмат. композиции / А.К. Калинин. – М., 1990. – 160с.
993805
  Приходько В.А. Постижение лирики / В.А. Приходько. – М. : Детская литература, 1988. – 237 с.
993806
  Шкавро Л.Г. Постижение любви / Л.Г. Шкавро. – М, 1987. – 91с.
993807
  Крылова Маргарита Постижение миров : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 114-117 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
993808
  Дуэль И.И. Постижение океана / И.И. Дуэль. – М, 1984. – 301с.
993809
  Идашкин Ю.В. Постижение подвига: рассказы о творчестве Ю.В. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1980. – 158с.
993810
  Дюжев Ю.И. Постижение правды / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1987. – 181 с.
993811
  Парпара А.А. Постижение пространства : стихи / А.А. Парпара. – Москва : Советский писатель, 1979. – 94с.
993812
  Шевченко О.Ф. Постижение Родины / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1973. – 97с.
993813
   Постижение родства: рассказы современных советских писателей о природе. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 381с.
993814
  Куликовская-Романова Постижение России : дневники и беседы, 1991-2011 / Ольга Николаевна Куликовская-Романова ; [ред.-сост. А.Ю. Хвалин] ; [Благотвор. фонд им. Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны]. – Москва : Кругъ, 2012. – 255, [1] с., [24] с. фотоил. – В рамках программы празднования 400-летия Династии Романовых. – ISBN 978-5-7396-0226-8
993815
  Голдин Владислав Постижение России № 2. Историки об эмиграции: что сделано и что делать // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 7-13. – ISSN 0235-7089
993816
  Сонин А.С. Постижение совершенства: (Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия) / А.С. Сонин. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
993817
  Канашкин В.А. Постижение современности / В.А. Канашкин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1979. – 223 с.
993818
  Станюта А.А. Постижение человека. Творчество Достоевского 1840-1860-х годов / А.А. Станюта. – Минск, 1976. – 160 с.
993819
  Борейко В.Е. Постижение экологической теологии / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2000. – 88с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.16). – ISBN 966-7555-15-1
993820
   Постижение: социология, социал. политика, экон. реформа. Сб.. – М., 1989. – 590с.
993821
  Тульчинский Г.Л. Постимперская культура как ресурс и барьер инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С. 51-72. – ISSN 0235-1188
993822
  Мелешкина Е.Ю. Постимперские пространства: Особенности формирования государств и наций // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 10-29. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1776
993823
  Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм / В.Н. Прокофьев. – Москва : Искусство, 1973. – 74 с. : ил.
993824
  Степаненко В.П. Постиндрустриализм и "жизненный мир". / В.П. Степаненко. – К., 1992. – 96с.
993825
  Хайтун С.Д. Постиндустриальная нравственная революция и ее экономическая (кейнсианская) первооснова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0042-8744
993826
  Лукьянчикова Н.П. Постиндустриальная экономика - экономика инноваций // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 1993-3541
993827
  Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
993828
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №11
993829
  Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины // Экономика Украины, 2001. – №12
993830
   Постиндустриальное общество - новые инструменты развития / А.А. Любич, Поленок, СП, Ю.А. Ратушин // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 28-38
993831
  Дмитренко Н.В. Постиндустриальное общество: пути развития // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 505-515
993832
  Хайтун С. Постиндустриальное общество: станет ли эта западная модель будущим всего мира? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 100-124. – ISSN 0207-3676
993833
  Бляхман Л.С. Постиндустриальный капитализм: вызовы модернизации и уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 18-30. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
993834
  Ракитов А.И. Постинформационное общество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 12. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188


  В статье подвергается критике концепция постиндустриального общества Д. Белла. Понятия «общество образования», «общество знания», «супериндустриальное общество», «информационное общество» (ИО) не исключают друг друга, а являются различными проекциями ...
993835
  Тульчинский Г.Л. Постинформационное общество, недоверие и новые идентичности / Г.Л. Тульчинский, А.А. Лисенкова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С.30-35. – ISSN 2073-9702


  В статье акцентировано внимание на некоторых особенностях современного массового информационного общества, на снижении доверия и доминировании межличностного доверия короткого радиуса, формирующегося не только в клановых и этнических общностях, но и в ...
993836
  Бахтияров О.Г. Постинформационные технологии: Введение в психонетику / О.Г. Бахтияров. – Киев, 1997. – 155с.
993837
   Постійна комісія УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України 1918-1933 : Документи. Матеріали. Дослідження. – Київ : НБУВ, 2003. – 688с. – ISBN 966-02-2559-8
993838
  Ляшко С.М. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 42-81


  У статті проаналізована в соціальному, культурологічному, політичному, наукознавчому та інших аспектах "колективна біографія" співробітників Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України, що діяла у складі УАН-ВУАН у 1919-1933 ...
993839
  Василенко В.А. Постійне Представництво Ради міністрів УРСР при Раді Міністрів Союзу РСР як орган зовнішніх зносин Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 68-73. – (Серія права ; № 6)


  Постоянное представительство Совета Министров УССР при Совете Министров Союза ССР играло и играет важную роль в осуществлении суверенитета и международной правосубъективности УССР. В настоящее время Постоянное Представительство, с одной стороны, ...
993840
  Аношина Н.Т. Постійний нейтралітет у міжнародному праві: приклад Швейцарії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 141-146. – ISSN 0132-1331
993841
  Чорний В.Л. і Чудовський В.М. Постійний супутник капіталізму / В.Л. і Чудовський В.М. Чорний. – К., 1973. – 121с.
993842
  Галик В. Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у дрогобицькій головній школі та дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 33-40. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
993843
  Доленко І.П. Постійні комісії Верховної Ради УРСР / І.П. Доленко. – К, 1972. – 78с.
993844
  Завадка Й. Постійні комісії Львівської Міської Ради. / Й. Завадка, В Ткаченко. – Львів, 1956. – 44с.
993845
  Карлов О.О. Постійні комісії сільських і селищних Рад / О.О. Карлов. – Київ, 1970. – 54с.
993846
  Атаманчук Г.В. Постійні коммісії рад - органи повноважні / Г.В. Атаманчук. – Львів, 1967. – 100с.
993847
  Мельниченко Р. Постійні міжнародні проекти. Програма стажування в Європейському парламенті // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 158-182. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Завдяки соціальному проекту Міжнародного правового центру "EUCON" студенти юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали можливість проходити стажування в Європейському парламенті .
993848
  Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у літературі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 12. – С. 63-64
993849
  Слабошпицький М. Постійно впізнавальний Тарас Салига та його робота
993850
  Монастирський Є.О. Постійно діючі вибобничі наради / Є.О. Монастирський. – Київ, 1965. – 83с.
993851
  Зленко А.Н. Постійно поліпшувати діяльність місцевих Рад депутатів трудящих / А.Н. Зленко. – Київ, 1958. – 36с.
993852
  Бабанко В. Постійну увагу - соціально незахищеним // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-62
993853
  Вишневський Я.Л. Постіль / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Зміст: Народження ; Постіль ; Про брехню... ; Рейтинг емоцій ; Невірність ; Тест. – ISBN 978-617-526-440-9


  Для Бібліотеки. Janusz L. Wisniewski. 24/5/2013.
993854
  Русанова М.І. Постімперська геостратегія Великої Британії: глобальна стратегія Кінгстона-Маклорі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 429-437
993855
  Павельчук І. Постімпресіонізм в Україні. Історичний атавізм чи ідеалістична скерованість національного менталітету? // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 76-79. – ISSN 0130-1799


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві. Виник у 1880-х рр. Художники прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. Перша новаторська виставка у Києві "Ланка" (1908) викликала ...
993856
  Міщенко Г. Постімпресіоністичні візії Миколи Калашника // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 100-105. – ISSN 0042-9422
993857
  Мельник Т.М. Постіндустріальна економіка: основні ознаки та конкурентні переваги // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі порівняння основних параметрів до індустріального, індустріального та постіндустріального типів суспільства подається характеристика інформаційної економіки, розглядаються її конкурентні переваги та вплив на сектори і види економічної ...
993858
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення в Україні // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2001. – № 12. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
993859
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 11. – С.42-49. – ISSN 0131-775Х
993860
  Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – Київ : Логос, 2003. – 632 с. – ISBN 966-581-393-5
993861
  Білорус О.Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 7-18. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
993862
  Павлов О. Постіндустріальна модель зайнятості сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 8-14
993863
  Богданова Н.Г. Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 180-182. – ISSN 2076-1554
993864
  Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо? Результати українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 11


  "...Технологічні новації швидко пронизують усі сфери життя, і час стає найдорожчим економічним ресурсом. Відтак, роботодавці дедалі вимогливіше підходять до підготовки кандидатів на працевлаштування. У відповідь освітній ринок пропонує все більше нових ...
993865
  Біляцький С. та інш. Постіндустріальна трансформація світової економіки // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-24
993866
  Петренко М.П. Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 69-72
993867
  Кудінова А. Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
993868
  Михайлин І.Л. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство Д. Белла // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 94-101. – ISBN 978-966-680-459-7
993869
  Захарчук О.І. Постіндустріальне рабство в контексті критичної соціальної теорії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 46-48
993870
  Іванов О.Ф. Постіндустріальне суспільство / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301-302. – ISBN 966-642-073-2
993871
  Кудря І.Г. Постіндустріальне суспільство як прелюдія третього міленіуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
993872
  Сильчук С.М. Постіндустріальне суспільство: метаморфози людських уподобань // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-49
993873
   Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М.В. Палійчук, Є.І. Крижанівський, Я.С. Витвицький, В.П. Петренко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
993874
  Гончаренко О. Постіндустріальний розвиток національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 68-70. – ISSN 1993-0259
993875
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові комплекси : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54
993876
  Пестушко Валерій Постіндустріальні промислові парки : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
993877
  Давидова І.О. Постіндустріальні тенденції зайнятості в умовах трансформацій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 221-225
993878
  Добровольська А.Б. Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 61-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
993879
  Смаль В.В. Постіндустріальні форми територіальної організації виробництва: огляд основних концепцій : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-35. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
993880
  Солом"янюк П.Г. Посткапітал: методологічні підходи до дослідження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 56-69


  У статті здійснено спробу обґрунтувати суть категорії "посткапіталу", і категорії постіндустріального суспільства. У зв"язку з цим робляться деякі висновки щодо стратегії ринкових трансформацій в Україні. The attempt to ground essence of category of ...
993881
  Гладкова А.И. Посткастрационные нарушения экстеро- и интероцептивных вазомоторных рефлексов и вопросы их терапии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гладкова А.И. ; М-во высш. и сред. спец.образования. – Харьков, 1962. – 16 с.
993882
  Дэвидсон П Посткейнсианская школа в макроэкономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 82-101. – ISSN 0042-8736
993883
  Теслер Г. Посткібернетика. Зміна парадигм чи щось більше? // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 64-72. – ISSN 1819-7329
993884
  Пожарська Посткіотський процес у наші дні / Пожарська, А.-О.Ю // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 43-45
993885
  Честнов І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
993886
  Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації : монографія / Олена Постол. – Київ : Академія, 2015. – 285, [3] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 262-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-464-2
993887
  Паталаха Е.И. Постколлизионный дайковый комплекс Украинского щита - геодинамический аспект // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
993888
  Ралахи Ф. Постколониалные многоукладные общества "третьего мира" как особый тип социально-экономических систем : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.11 / Ралахи Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
993889
  Ралахи Франсуа Постколониальные многоукладные общества третьего мира как особый тип социально-экономических систем : Дис... канд. фил.наук: 09.00.11 / Ралахи Франсуа; КУ. – Киев, 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.162-185
993890
  Сидоренко О. Постколоніалізм і українська історіографія // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 123-125
993891
  Долід В. Постколоніалізм: до проблеми визначення сутності категорії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 20-21
993892
  Кузін В.В. Постколоніальна концепція культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 44-47
993893
  Поліщук Я. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 87-98
993894
  Кобчінська О.І. Постколоніальна критика як інструмент аналізу франко-магрибської прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 84-89
993895
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі


  Виступ професора П. Білоус під час семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
993896
  Білоус П. Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі
993897
  Брацка М. Постколоніальне прочитання літератури українсько-польського пограниччя XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
993898
  Жигун С. Постколоніальне прочитання прози "Ланки" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 225-232. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті здійснено спробу виявити антиколоніальний дискурс у новелах "Фауст" Г.Косинки, "Комуніст" В.Підмогильного, у повістях "Печатка" і "Смерть" Б.Антоненка-Давидовича. Доводиться, що прозаїки "Ланки" стверджували право українців на власний виклад ...
993899
  Ющук І. Постколоніальне суспільство і мова викладання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 42-53. – ISSN 1682-2366
993900
  Кравченко О.В. Постколоніальний дискурс національної культури та політики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 15-24
993901
  Грабовська І. Постколоніальний дискурс та проблема гендерної толерантності транзитивного українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 253-255


  Аналізується специфіка проявів толерантності в сучасному українському суспільстві крізь призму гендерної проблематики.
993902
  Гундорова Т. Постколоніальний маланхолійний ressentiment // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 103-117. – ISBN 978-966-8518-96-6
993903
  Шакірова С. Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 123-146. – ISBN 978-617-578-126-5
993904
  Ніколаєнко О.О. Постколоніальний процес і Україна: у пошуках ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 126-136
993905
  Рябчук М. Постколоніальний синдром : спостереження / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 233-234. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-66-5
993906
  Даниленко В. Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років ХХ століття
993907
  Хомеча Н.А. Постколоніальний суб"єкт у поезії Юрія Андруховича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
993908
  Дроздовський Д. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 267-273. – ISSN 0320-8370
993909
  Кузін В.В. Постколоніальні студії в Україні: спроба постмодерної експлікації культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 58-60
993910
  Доній В.С. Постколоніальні студії в українському літературознавстві // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 322-325. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
993911
  Троян С. Постколоніальні студії Е.Саїда у контексті "постмодерністського виклику" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 74-80. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  У статті проаналізовано основні положення постколоніалізму й орієнталізму. Розкрито головні риси постколоніальних студій і їхні особливості на прикладі аналізу фундаментальних положень праць Едварда Саїда.
993912
  Юрчук О. Постколоніальні студії: теоретичні зауваги // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
993913
  Шкандрій М. Постколоніяльний складник дискурсу України // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-30
993914
  Шкаратан Овсей Посткоммунистические общества Европы и Азии = Цивилизационный контекст развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С.79-92. – ISSN 0869-44435
993915
   Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание : Коллективная монография. – Харьков : ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004. – 418с. – ISBN 966-623-266-9
993916
  Мельниченко Б. Посткомуністична конституція Чеської Республіки як передумова євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 3-6
993917
  Мілова М.І. Посткомуністична опозиція: особливості становлення (на прикладі Болгарії і України) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 615-622. – ISSN 1563-3349
993918
  Корсак Р. Посткомуністична трансформація правової системи Чеської Республіки // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 75-78. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
993919
  Кравець Г.В. Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 54-63
993920
  Зечаровский И.Э. Посткреминальдное поведение / И.Э. Зечаровский. – Иркутск, 1993. – 128с.
993921
  Григорьев Л. Посткризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций / Л. Григорьев, С. Плаксин, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 25-43. – Бібліогр.: с. 25, 29, 38. – ISSN 0042-8736
993922
  Гладков И.С. Посткризисная эволюция международной торговли // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 2074-6040
993923
  Макогон Ю.В. Посткризисная экономика Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 73-78. – ISSN 1729-7206
993924
  Кравченко И. Посткризисное регулирование мировой экономики: человеческие ресурсы и миграция // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 176-182. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Рассмотрен мегаэкономический аспект поведения рабочей силы как фактора, уравновешивающего мировую экономику.
993925
  Худякова Л. Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном уровне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
993926
  Шавшуков В.М. Посткризисные импрративы развития глобальной финансовой системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-40. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
993927
  Арбатова Н. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227


  Аналізуються існуючі в Європейському союзі підходи до методу і можливим моделям європейської інтеграції в посткризовий період. Окремо розглядаються варіанти гнучкої інтеграції, заснованої на поєднанні федералістського і міжурядового методів.
993928
  Бергер Я. Посткризисный Китай в глобальной экономике // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 27-42. – ISSN 0869-44435
993929
  Козюк В. Посткризова глобальна монетарна нестабільність // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-251. – ISSN 1684-906Х
993930
  Петкова Л.О. Посткризова динаміка світового інвестиційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 31-32
993931
  Черняк В.К. Посткризова економіка: капіталізм "з людським обличчям" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-17. – ISSN 1728-6220
993932
  Юрій С. Посткризова стабілізація економіки: можливості та інструменти / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
993933
  Кузнецов О.В. Посткризова трансформація глобального фінансового середовища // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 140-147


  Проаналізовано напрями трансформації глобального фінансового середовища у посткризовий період. Досліджено перспективи інтеграції країн з ринками, що розвиваються, у глобальну фінансову систему. Обгрунтовано необхідність розширення кола резервних валют ...
993934
  Дмитренко М.Й. Посткризова філософія розвитку глобальної економіки: вектори трансформації / М.Й. Дмитренко, М.М. Свічинський // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 7-13


  Розглядається сучасний стан глобальної економіки в контексті змін її філософії в середині економічної теорії та їх впливу на перехід на нову платформу посткризового економічного розвитку.
993935
  Кузнецов О. Посткризове посилення англо-американського глобального лідерства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 74-84. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
993936
  Каплюченко Т. Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: генеза правового механізму регулювання // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 203-209. – ISSN 1561-4999
993937
  Луців Б. Посткризовий модернізаційний шлях України в глобалізаційному вимірі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 202-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
993938
  Полунєєв Ю.В. Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-11


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
993939
  Запаранюк Т. Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 1164-170. – ISSN 1818-5754
993940
  Говорун Д.А. Посткризові зміни політики винагороди праці у фінансових установах: Україна та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 55-62
993941
   Посткризові кризи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0372-6436


  Про статтю нобелівського лауреата з економіки 2001 р. Джозефа Стігліца, який розмірковує над тим, що людство, прагнучи вирішити дрібні насущні проблеми, забуває про більш глобальні загрози, ставить під питання майбутнє світової політики і економіки.
993942
  Білоус І.В. Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 100-106 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
993943
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 11-23
993944
  Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 3-18 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв
993945
  Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение / Р.А. Сабитов. – Томск, 1985. – 193с.
993946
  Филимонов О.В. Посткриминальный контроль / О.В. Филимонов. – Томск, 1991. – 179с.
993947
  Харитонов А.Л. Постладожские деформации в гранито-гнейсах куполовидных структур Северного Приладожья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Харитонов А.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 18л.
993948
  Крохмальний Р. Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 76-88. – ISSN 2225-5095
993949
  Копотун Н.І. Постлісабонська Європа: іміджеві зміни та подальше позиціонування ЄС на міжнародній арені // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 113-116. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
993950
  Левченюк Є.В. Постлюдина та постлюдство: особливості прояву // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 152-161. – ISSN 2072-1692


  В статті розглянуті сучасні умови розвитку людини. Встановлено, що відбувається новий еволюційний етап формування особистості, де основними детермінантами її творення є інформатизація та технологізація суспільства, що, в свою чергу, спричиняє ...
993951
  Озадовська Л.В. Постлюдина як феномен сучасної науки і філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 92-102
993952
  Ільїн В. Постлюдина. Перспективи гуманізму // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – С. 119-125.
993953
  Серебряков В.А. Постмагматическая история гранитов / В.А. Серебряков. – Москва : Недра, 1972. – 161с.
993954
  Зациха Б.В. Постмагматическая минерализация Приазовья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Зациха Б.В. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 25 с.
993955
   Постмагматические образования Зангезурского рудного района. – Ереван, 1987. – 199с.
993956
  Андрієць Т. Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-28. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817
993957
  Семенов Л.С. Постмагническое оруденение западной части междуречья Нижней и Подаменной Тундгусок и условия его образования. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 133 / Семенов Л.С.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
993958
  Ніколаєнко Н. Постмайданний розвиток України у 2014-2016 рр.: загальна характеристика й основні тенденції в контексті агресії Російської Федерації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 104-109. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
993959
  Гончарук В.П. Постмайданні тенденції розвитку партійної системи України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 154-156
993960
  Жеребкін М.С. Постмарксистська теорія дискурсу Ернесто Лаклау і Шанталь Муф: новий погляд на політичні процеси у країнах колишнього СРСР? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ключові поняття постмарксистської теорії дискурсу Е.Лаклау и Ш.Муф та намічаються підходи до застосування постмарксистської методології до аналізу пострадянських політик, зокрема фенмену політичної мобілізації мас підчас ...
993961
  Дубина О.О. Постметафізична свідомість: аналіз Юргена Габермаса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 78-79
993962
  Габермас Ю. Постметафізичне мислення. Філософські статті. Розділ 1. Повернення до метафзики? // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 68-102
993963
  Рохман Б.М. Постметафізичний дискурс про свободу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 200-201
993964
  Єфименко В.А. Постмоденістський колаж та дискурсивні стратегії в романі Реймонда Федермана "На Ваш розсуд" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 299-303
993965
  Данилова Т.В. Постмодерн: pro et contra. Соціально-історичний і культурологічний дискурс 50-80-х років XX століття // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 81-87. – ISSN 2227-7242
993966
  Сембе К.А. Постмодерна трансформація мотиву подорожі у романі К. Пері Россі "Корабель дурнів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 267-273


  У статті розглянута постмодерна актуалізація мотиву подорожі та деякі аспекти реміфологізаці цього кочового топосу світової культури. На матеріалі роману уругвайської авторки Крістіни Пері Россі "Корабель дурнів" проаналізована смислотворча функція ...
993967
  Муращенко С.Р. Постмодерна філософія та некласична фізика: спільні шляхи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 191-193
993968
  Голубєв М.І. Постмодерне суспільство як продукт глобалізації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 28-29
993969
  Оленева Е.А. Постмодернизм как направление критической теории международных отношений // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 14-16
993970
  Шостак О. Постмодерний кітч як шлях до вияву національної ідентичності у творчості Джералда Візенора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 244-257. – ISSN 2413-3094


  У статті окреслено використання іронічного кітча у романі «Духи» письменника корінного походження Джералда Візенора. Визначається важливість кітчу у творчості корінних письменників як форми пародіювання мейнстримної культури та розуміння історії США. ...
993971
  Бенюк О.Б. Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфганга Вельша // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 201-208. – ISSN 2225-7586
993972
  Полєтуха І.О. Постмодерний наратив роману Я. Бохенського "Овідій Назон - поет" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 115-119. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  В романі відомого польського письменника, уродженця Львова, Яцека Бохенського яскраво змальована трагічна доля uеніального поета Публія Овідія Назона.
993973
  Анцыферова О. Постмодернистская полемика об античности : Донна Тартт vs Аллан Блум // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 263-275. – ISSN 0042-8795
993974
  Шинкаренко В.Д. Постмодернистское конструирование реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 95-101. – ISSN 2077-1800
993975
  Лук"яненко Д. Постмодерні альтернативи образу Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 58-63. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статі розглянуто варіанти інтерпретації образу Григорія Сковороди в аспекті деканонізації, найбільш яскраво представленої в квазібіографічному романі Володимира Єшкілєва «Усі кути трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди». Тенденція ...
993976
  Козачинська В.В. Постмодерні експлікації суб’єкта: номадологічний проект хронополітики (від Дельоза до Атталі) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 207-216. – ISSN 2077-8309
993977
  Багірова Л. Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 145-150. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
993978
  Тіхомірова О. Постмодерні тенденції в романі Умберто Еко "Ім"я рози" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 6 (409). – C. 47-51
993979
  Орлова Т.В. Постмодернізація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 302-303. – ISBN 966-642-073-2
993980
  Бернадська Н. Постмодернізм і "пам"ять жанру" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 12-18. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті досліджуються постмодерністські трансформації прози, роману зокрема, зумовлені як орієнтацією на традицію, так і її запереченням або деструкцією. В статье исследуются постмодернистские трансформации прозы, романа в частности, обусловленные ...
993981
  Бернадська Н. Постмодернізм і "пам"ять жанру"
993982
  Міллікен Д. Постмодернізм і професіоналізм у вищій освіті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-71. – ISSN 1682-2366
993983
  Германова Постмодернізм і християнство: проблема взаємодії (огляд концепцій) / Германова, Діас Е.В. де // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 115-124. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
993984
  Марцовенко С.І. Постмодернізм у зарубіжній та українській літературі на матеріалі романів Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" та Ю. Андруховича "Дванадцять обручів"
993985
  Задорожна О. Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ - початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постмодернізм як літературне та культурне явище кінця ХХ - початку ХХІ ст. Postmodernism as literary and cultural phenomenon in the end of the 20th century- beginning of the 21st century is considered.
993986
  Палій О.П. Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 288-302. – ISSN 2075-437X


  У статті в історико-теоретичному аспекті описуються особливості постмодерністської парадигми як світоглядної і художньої системи, характнризуються філософські та методологічні основи постмодернізму.
993987
  Постол О.Є. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 242-247


  Здійснено політологічний аналіз постмодернізму як сучасної соціокультурної реальності. Висвітлюються його прояви і характеристики, зв’язок із глобалізацією, вплив на націю-державу як суспільно-політичний проект модерної доби, трансформацію влади у ...
993988
  Боринштейн Є.Р. Постмодернізм як цінністне підгрунтя духовної культури української молоді / Є.Р. Боринштейн, О.І. Лопуга // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 25-31. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
993989
  Шувалова І.Л. Постмодернізм. Утома. Втеча // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
993990
  Рилова О.Ю. Постмодерністська концепція освіти М. Фуко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 173-175
993991
  Гурбанська С.О. Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 350-353


  У статті розглянуто наукові здобутки у вивченні постмодернізму як сучасного типу художньої комунікації, узагальнено й систематизовано різні наукові підходи до вивчення постмодерністської моделі світу в художньому дискурсі; окреслено основні риси ...
993992
  Ємчук Т.Б. Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
993993
  Чудовська-Кандиба Постмодерністськае бачення рекламних практик // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 309-313. – ISBN 978-966-171-387-0
993994
  Бабелюк О.А. Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 18-24. – ISBN 978-966-2668-24-7
993995
  Монахова Т.В. Постмодерністський кітч у лінгвістиці // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 74-81


  Запропоновано лінгвістичне осмислення поняття кітч та визначено ключові ознаки постмодерністського кітчу: інтертекстуальність, іронічні метафори, ритмізація тексту, суржик-кітч тощо.
993996
  Євтушенко С. Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 109-115. – ISSN 2078-340X


  Досліджено постмодерністські експерименти англійського письменника Пітера Акройда. Особливу увагу приділено роману “Журнал Віктора Франкенштейна” та твору англійської письменниці початку ХІХ ст. Мері Шеллі “Франкенштейн, або Сучасний Прометей” як ...
993997
  Зозуля О.В. Постмодерністські концепції пародії: основні проблемні підходи і дискусії // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С . 25-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
993998
  Соболєвський Я.А. Постмодерністські мотиви в "трансгресивній прозі" Чака Паланіка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 177-179
993999
  Динниченко Т. Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда "Фальшивомонетники" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – C. 80-87. – ISSN 2078-340X
994000
  Вишеславський Г. Постмодерністські тенденції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 1980-х - початку 1990-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 93-146. – ISBN 978-966-8911-9
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,