Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
996001
  Наєнко М. "Похилив своє чоло супроти кормиги московського панславізму" або Полеміка О. Огоновського та І. Нечуя-Левицького з О. Пипіним // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 201-207. – ISBN 978-966-439-809-8
996002
  Мунтян А.А. "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 86-95. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В поетиці О.Поупа серед важливіших принципів неокласицизму значну роль відіграє уявлення про витонченість, елегантність, гармонічність композиції та стилю. При цьому поет, делікатно експериментуючи з різноманітними поетичними формами, звертається й до ...
996003
  Шепелюк О.А. "Похмурий туризм": суть поняття, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 241-243. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
996004
  Вечер-Щербович "Похождения " здравого смысла / Вечер-Щербович. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 193 с.
996005
  Бернштейн И.А. "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1971. – 102с.
996006
   "Похождения хитроумного Алеу", и другие сказки Камбоджи. – М., 1967. – 335с.
996007
  Щегельський В. "Похоронна перепустка" або звичай класти (кидати) гроші покійнику на "той світ" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 457-463


  Автор статті, досліджуючи світоглядні уявлення українців про похоронний обряд, а саме «перепустку на той світ», розглядає протистояння народних звичаїв християнсько-церковним канонам, базуючись на основі розвідок попередників та фондових матеріалів ...
996008
  Ковальчук Г.И. "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Г.И. Ковальчук, Н.В. Заболотная // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
996009
  Бичук Ш. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головну соціологічну працю М. Грушевського "Початки громадянства (генетична соціологія)". Висвітлено причини й фактори створення соціальності, виникнення та існування людського суспільства. Розглянуто розвиток поглядів на початок суспільного ...
996010
  Гулько Лідія "Початкова географія для народніх шкіл" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  Цю книжку Степана Рудницького Музеєві книги і друкарства України подарував у вересні 2007 року Михайло Андрійович Грузов, за фахом лікар-ендокринолог, за покликом душі - книголюб. У такий спосіб чоловік вклонився світлій пам"яті Степана Львовича ...
996011
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
996012
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
996013
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
996014
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
996015
  Рязанцева Т.М. „Походження Русі” О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 224-231. – ISBN 966-8474-40-6
996016
  Белинский А.И. По-хозяйски / А.И. Белинский. – М., 1963. – 32с.
996017
  Колчанова Е.И. По-хозяйски, по-деловому / Е.И. Колчанова, П.А. Чуркин. – Киров, 1988. – 80с.
996018
  Эразм Роттердамский Похвала глупости : Сатира Эразма Роттердамского / предисл. и пер. (с лат.) А. Кирпичникова, проф. Харьк. ун-та. – Юрьев : Тип. С. Орлова, 1884. – [2], XXXII, 5-126 с.
996019
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев. – Москва, 1988. – 350 с.
996020
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1989. – 381 с.
996021
  Захаров Похвала Екатерине Великой. – Спб., 1802. – 125с.
996022
  Ющук І. Похвала звертанню // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263


  Найбільша духовна потреба й розкіш для людини - спілкування.
996023
  Майданська С.В. Похвала землі / С.В. Майданська. – К, 1981. – 64с.
996024
  Сагач Г. Похвала істинному красномовству - риториці любові
996025
  Сагач Галина Похвала Істинному Красномовству - риториці любові
996026
   Похвала книге : мысли и высказывания / составитель М.Я. Телепин ; [худож. Вл. Медведев]. – Москва : Книга, 1978. – 254 с. – Миниатюрное издание
996027
  Поляк Мартин Похвала Мартина Поляка Юркові Прохаську з нагоди вручення премії імені Фридриха Гундольфа 16 травня 2008 року у Львові // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 29-30
996028
  Динеков П. Похвала на старата българска литература / П. Динеков. – София, 1979. – 496с.
996029
  Колосов М.М. Похвала недругу / М.М. Колосов. – М., 1986. – 223с.
996030
  Карамян М. Похвала осени / М. Карамян. – Тбилиси, 1965. – 96с.
996031
  Иваниченко Ю.Я. Похвала Разуму / Ю.Я. Иваниченко. – К., 1990. – 124с.
996032
  Балашов Д.М. Похвала Сергию / Д.М. Балашов. – Москва, 1993. – 95с.
996033
  Лебанидзе Г.И. Похвала скромности / Г.И. Лебанидзе. – Тбилиси, 1977. – 116с.
996034
  Камінський І. Похвала сміхові / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 40. – ISSN 0320-8370
996035
  Гумбрехт Г.У. Похвала спортивній красі = In praise of athletic beauty / Ганс Ульрих Гумбрехт ; [пер. з англ. М. Бистрицька ; наук. ред. О. Панич ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 214, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Словн. спорт. термінів: с. 211-214. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-283-6
996036
  Рубакин А.Н. Похвала старости / А.Н. Рубакин. – М., 1966. – 268с.
996037
  Земцова Юлия Похвала страху : Психология / Земцова Юлия, Рудаков Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 124-133 : Фото. – ISSN 1029-5828
996038
  Фоняков И.О. Похвала точности / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1977. – 224с.
996039
  Лободовський Ю. Похвала Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
996040
  Шелов-Коведяев Похвала учителю // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.227-230. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов.
996041
  Жукова А.С. Похвала человечку. Учите детей рисовать. / А.С. Жукова. – М., 1971. – 78с.
996042
  Принада Н. Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 35-41. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
996043
  Воеводин Е.В. Похвали день вечером / Е.В. Воеводин. – Москва, 1976. – 336с.
996044
  Сагач Г.М. Похвальне красномовство : Практичний посібник / МОУ; Ін-т змісту і методів навчання; Г.М. Сагач. – Київ : ІЗМН, 1996. – 156с. – ISBN 5-7463-9328-0
996045
  Слабошпицький М. Похвальне слово Євгенові Товстусі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 105-106. – ISSN 0208-0710
996046
  Сисин Ф. Похвальне слово Ігореві Шевченку // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 44


  Ігор Шевченко — американський науковець українського походження. Візантиніст і палеославіст, професор класичної філології Гарвардського університету. 1999 — наукова премія Міжнародної фундації О. і Т. Антоновичів за дослідження "Україна між Сходом і ...
996047
  Міленіна М. Похвальний текст: моделі і рівні аналізу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 410-415


  Статтю присвячено системному підходу в аналізі поховального тексту як знакової системи. Розглянуто існуючі моделі до вивчення поховального тексту і специфіку кореляції танатології та літератури. The article is devoted to systematic approach of ...
996048
  Эразм Роттердамский Похвальное слово глупости / Эразм Роттердамский. – Москва; Ленинград, 1931. – 239с.
996049
   Похвальное слово графу Федору Евстафиевичу Ангельту,. – С.Пб., 1794. – 24с.
996050
  Зубчанинов Г.Ю. Похвальное слово императору Петру Великому отцу Отечества, мудрому преобразователю России / Сочиненное гатчинским первой гильдии купцом Григорьем Зубчаниновым 1811 года // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 155 с.
996051
  Юштін К.Е. Похибка вимірювання об"єктів з фазовою анізотропією динамічним Мюллер-поляриметром з модуляцією фазового зсуву / К.Е. Юштін, О.П. Толочин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В представленій роботі проведено оптимізацію параметрів динамічного Мюплер-поляриметра з модуляцією фазового зсуву одночасно в зондуючому та приймальному каналах для аналітичного розрахунку похибки вимірювання кожного елементу матриці Мюллера ...
996052
  Масюк С.В. Похибки берксонівського типу в дозах опромінення та їх вплив на оцінку радіаційних ризиків / С.В. Масюк, С.В. Шкляр, О.Г. Кукуш // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 119-126. – ISSN 2304-8336


  В роботі за допомогою імітаційного стохастичного моделювання досліджено вплив похибок Берксона в дозах опромінення щитоподібної залози на оцінку ризиків радіоіндукованих стохастичних ефектів. Показано, що наявність похибок у дозах призводить до ...
996053
  Колосов В.І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Колосов В.І.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
996054
  Гавриленко О. Похибки й девіації соціально-рецептивної інформації у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 197-201


  У статті досліджуються помилки у ЗМІ і причини їхнього виникнення, роль редактора у виправленні помилок, перешкоди у сприйнятті тексту, проблеми верстки і формування інформаційного повідомлення. Також виокремлюються так звані усвідомлювані приховані ...
996055
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в 3 ч. / Луи Буссенар ; [пер. с фр. В. Финка]. – Москва : Государственное издательство Детской литературы, 1957. – 519 с. : іл. – (Библиотека приключений ; Т.9)
996056
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1958. – 472с.
996057
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Баку, 1958. – 519с.
996058
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Кишинев, 1982. – 286с.
996059
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 383с.
996060
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1982. – 384с.
996061
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382 с.
996062
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
996063
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
996064
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1982. – 382с.
996065
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1983. – 382с.
996066
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Стройиздат, 1985. – 479с.
996067
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ашхабад, 1987. – 415с.
996068
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Сыктывкар, 1990. – 412с.
996069
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Калининград, 1992. – 448с.
996070
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Республика, 1992. – 382с.
996071
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – М., 1992. – 461с.
996072
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Киев : Глобус, 1993. – 271с.
996073
  Жуков Борис Похитители геномов : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 110-115 : Фото
996074
  Толкунов А.Л. Похитители разума / А.Л. Толкунов. – М., 1980. – 96с.
996075
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1981. – 239с.
996076
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1982
996077
  Воронов Н.П. Похитители солнца / Н.П. Воронов. – Москва, 1990. – 478с.
996078
  Савченко В.И. Похитители сутей / В.И. Савченко. – Москва, 1988. – 372 с.
996079
  Савченко В.И. Похитители сутей: фантаст. повести. / В.И. Савченко. – К., 1989. – 372с.
996080
  Холланд Дженнифер Похититель генов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 35 : Фото
996081
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1966. – 312с.
996082
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1981. – 439с.
996083
  Томас П. Похититель сердец. / П. Томас. – Смоленск, 1994. – 464с.
996084
  Лорд Э. Похиценные годы / Э. Лорд. – М, 1995. – 352с.
996085
  Харэль И. Похичение палача : Записки разведчиков / И. Харэль. – Киев : Данком, 1992. – 226с.
996086
  Урнов Д.М. Похищение белого коня, или Следы ведут дальше / Д.М. Урнов. – М., 1983. – 192с.
996087
  Твен М. Похищение белого слона / М. Твен. – Москва, 1944. – 64с.
996088
   Похищение быка в Куальнге. – М., 1985. – 495с.
996089
  Жукровський В. Похищение в Тютюрлистане / В. Жукровський. – Л., 1956. – 184с.
996090
  Федин К. Похищение Европы / К. Федин. – Москва, 1934. – 99с.
996091
  Федин К.А. Похищение Европы / К.А. Федин. – М, 1987. – 581с.
996092
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1934. – 248с.
996093
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 115с.
996094
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 295с.
996095
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – М, 1979. – 574с.
996096
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – Куйбышев, 1989. – 591с.
996097
  Нитобург Э.Л. Похищение жемчужины. / Э.Л. Нитобург. – М., 1968. – 232с.
996098
  Стрелкова И.И. Похищение из провинциального музея / И.И. Стрелкова. – М., 1980. – 271с.
996099
   Похищение лотосов. – М., 1972. – 128с.
996100
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1935. – 883с.
996101
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1989. – 579с.
996102
  Цугулиева Е.А. Похищение Мадины / Е.А. Цугулиева. – Грозный, 1962. – 111с.
996103
   Похищение на тысяче островово. – СП, 1991. – 256с.
996104
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1961. – 502с.
996105
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1-2. – 1962. – 840с.
996106
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины
Кн. 1, 2. – 1986. – 819с.
996107
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Радянська школа. – ISBN 5-330-00757-7
Кн. 1, 2. – 1990. – 573с.
996108
  Серебрякова Г.И. Похищение огня. : роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1961. – 485с.
996109
  Кристи А. Похищение премьера / А. Кристи. – М, 1990. – 220с.
996110
  Котов А.А. Похищение Прозерпины. / А.А. Котов. – М, 1961. – 160с.
996111
  Шрайер В. Похищение свободы : Повести / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1989. – 400с.
996112
  Буланцев С.Ф. Похищение Танцующего Шивы / С.Ф. Буланцев. – Москва, 1990. – 126,2с.
996113
  Аваков Р.М. Похищение умов / Р.М. Аваков, В. Гаврилюк ; АН СССР, Науч. совет по комплексной проблеме "Рабочий класс и массовые общедемократ. движения в капиталист. странах в условиях соврем. науч.-техн. революции", Ин-т междунар. раб. движения. – Москва : Наука, 1970. – 164 с.
996114
  Булычев Кир Похищение чародея / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 624с.
996115
  Булычев Кир Похищение чародея. / Булычев Кир. – М., 1987. – 124с.
996116
  Уэлс Г.Д. Похищенная бацилла / Г.Д. Уэлс, 1946. – 64 с.
996117
  Башаев М. Похищенная девушка : повесть / М. Башаев; пер. с лакск. А.Поповского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 198 с.
996118
  Водолазкин Е. Похищенная Европа // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-76. – ISSN 1812-1896


  Незалежність Косово
996119
  Атабаев М. Похищенная смерть : стихи и поэма / М. Атабаев; пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1968. – 32 с. : ил.
996120
  Лу П. Похищенная улыбка // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.180-191. – ISSN 1560-4233


  История похищения в 1911 году из парижского музея Лувр "Джоконды (Мона Лиза)" Леонардо да Винчи
996121
   Похищенное письмо. – М., 1990. – 686с.
996122
  По Э.А. Похищенное письмо: Рассказы. / Э.А. По. – Тула, 1989. – 222с.
996123
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; авториз. пер. с бурят. Н.Рыбко. – Москва : Советский писатель
1. – 1959. – 403 с.
996124
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
1-2. – 1960. – С. 408-424
996125
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
1. – 1967. – 368 с.
996126
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – 2-е. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
2. – 1967. – 407 с.
996127
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман-трилогия / Д. Батожабай; пер. с бурят Н.Рыбако. – Москва : Современник, 1973. – 598 с.
996128
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман-трилогия / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 560 с.
996129
  Батожабай Д. Похищенное счастьу : роман / Д. Батожабай; пер. с бурят. Н.Рыбко. – 1-е. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд.
3. – 1967. – 399 с.
996130
  Горбовский А.А. Похищенные умы / А.А. Горбовский. – М, 1969. – 61с.
996131
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Москва ; Ленинград, 1947. – 488 с.
996132
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1966. – 495с.
996133
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1984. – 201с.
996134
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1987. – 510с.
996135
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 207с.
996136
  Омонье С. Похищенный автобус / С. Омонье. – Москва, 1972. – 86с.
996137
  Стивенсон Р.Л. Похищенный. Катриона / Роберт Луис Стивенсон. – Москва : Правда, 1986. – 477 с. – (Мир приключений)
996138
  Том А. Похід "Красіна" / А. Том; Пер. Ольга Василенкова. – Харків : Держвидав України, 1930. – 175с.
996139
  Пінчук Я. Похід армії Карла XII на Слобідську Україну: відображення події в щоденнику шведського фенріка Роберта Петре // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 117-127
996140
   Похід бережливих. – К., 1983. – 72с.
996141
  Гурбик А. Похід військ Раднотської коаліції на Варшаву та повернення в Україну (1657 рік) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 281-307
996142
  Кулик І. Похід Денікіна і його розгром. / І. Кулик. – К., 1940. – 56с.
996143
  Журба Г. Похід життя : [збіpка] / Галина Журба. – Київ : Сяйво, 1919. – 150 с. – (Видавництво "Сяйво" ; [№ 18, pік вид-ва 2, pічник № 2])


  Зміст: Hад скибою; Смеpк; Жуpавлі; В ясний день; Солов"ї; Чеpешні; Свято; Коняка; Гістеpія; Похід життя; Пісня на одній стpуні.
996144
  Мороз В.Н. Похід за культуру / В.Н. Мороз, М.А. Карпов. – К., 1960. – 53с.
996145
  Донцов Д. Похід Карла 12 на Україну : the campaign of Charles 12 (of Sweden) in Ukraine / Д. Донцов. – 4-е вид. – Лондон : Вид-во Союзу Українців у В. Брітанії, 1955. – 40 с., [ 1 ] арк. портр.
996146
  Рибак Н. Похід колон : Книга поезій / Н. Рибак. – Полтава : Рух, 1933. – 67с.
996147
  Столярчук І. Похід Матіос до Януковича є доказом нашого пострадянського стану // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С. 38-40


  Про найпомітніші події 2011 року в українській літературі розповідає Віктор Неборак
996148
  Зубалій М.Д. Похід місцями слави радянського народу / М.Д. Зубалій. – К, 1980. – 80с.
996149
  Корінець С. Похід Пилипа Орлика 1711 року на Правобережну Україну // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 58-63
996150
  Половинчак Ю.А. Похід проти українства на межі  XIX - XX ст.: газета „Киевлянин" про український театр // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 123-128
996151
  Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 129-138. – ISBN 978-966-2276-63-3
996152
  Сорока В Ю. Похід Сагайдачного на Москву. 1618 / Ю.В. Сорока ; [худож.-оформлювач: І.М. Алексеєва]. – Харків : Факт, 2016. – 119, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-637-813-5
996153
  Процик П. Похід у забуття // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 22-25


  До 90-річчя листопадового 1921 року рейду Повстанської Армії УНР в Україну.
996154
  Ковпак С.А. Похід у Карпати / С.А. Ковпак. – Київ-Харків, 1944. – 23с.
996155
  П"янков Є.О. Похід умільців / Є.О. П"янков. – Дніпропетровськ, 1970. – 74с.
996156
  Корбут Анна Похід. Грузія моєї мрії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 54-59 : фото
996157
  Рижов Ю.М. Похідна / Ю.М. Рижов. – Київ, 1969. – 33с.
996158
  Рижов Ю.М. Похідна та її застосування / Ю.М. Рижов. – К, 1977. – 34с.
996159
  Лященко М.Я. Похідна та її застосування / М.Я. Лященко. – К., 1985. – 153с.
996160
  Штим Т. Похідний позов в акціонерних товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7069-14-9
996161
  Челебій-Кравченко Похідний позов в Україні: вимоги до суб"єкта подання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 435-436
996162
  Набережнєва Т.Є. Похідний фразеологізм у його типологічних та генетичних зв"язках // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 302-306
996163
  Попов Ю. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 55-65
996164
   Похідні [...]-діамінопіримідинів для сорбційно-спектроскопічного визначення Pt(II) / І.М. Ковтуник, О.Б. Воловенко, О.А. Запорожець, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 152
996165
   Похідні 1 H-ізохромен-1-ону як аналітичні реагенти / Ю.П. Бас, Р.П. Линник, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147
996166
  Шапошник А.В. Похідні 3-2(2-піридил)-5-феніл-1,2,4-триазолу як перспективні реагенти для визначення Pd(II) / А.В. Шапошник, Б.В. Захарченко, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 32
996167
   Похідні 3-арилпропеніліден-1H-ізоіндол-3-аміну - нові ратіометричні флуоресцентні зонди / А.Я. Чемний, Р.П. Линник, А.І. Кисіль, О.А. Заполрожець, З.В. Войтенко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 39
996168
   Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону / О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, З.В. Нагорна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1025-6415
996169
   Похідні 7-гідроксикумарину - нові флуоресцентні реагенти / Р.П. Линник, В.С. Москвіна, Ю.І. Шепелева, О.С. Юшкевич, О.А. Запорожець, В.П. Хиля // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 54-55
996170
  Петко Кирил Ігоревич Похідні аніліну з фторовмісними замісниками та модулятори калієвих каналів клітини на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Петко Кирил Ігоревич; НАН України. Ін-т органічної хімії. – К., 1998. – 16л.
996171
  Марків В.Я. Похідні від структурного типу AuCu[нижній індекс 3] в системах P3M-Mn-Ga (P3M=Dy, Ho, Er, Tm, Lu) / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методами рекурентного аналізу досліджені сплави складів P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3] (х=0…0,80) і P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3-х] (х=0…0,80), де Р3М - Dy, Ho, Er, Tm або Lu. Встановлено, що на ...
996172
  Щур Ю.І. Похідні групи ОУН-р та земельне питання (1941 рік) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 322-326. – ISBN 978-966-668-405-2
996173
  Ревегук В.Я. Похідні групи ОУН у Кременчуці (1941-1944) // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 350-357. – ISBN 978-966-428-305-9
996174
  Міненко П. Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії / П. Міненко, Р. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему та встановлено межі надійного обчислення похідних дискретно заданого поля. Розроблено відповідні методичні прийоми, теоретичні методи та практичні рекомендації, що поліпшують якість розв"язку обернених задач гравіметрії і ...
996175
  Черниш Т.О. Похідні з афективно-етичним значенням у гнізді післ. *pekti // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – ISBN 966-581-373-0
996176
  Білан Ю. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні / Ю. Білан, Я. Газда, Б. Годжішевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 331-340 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
996177
  Федорів М.І. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 288-293. – ISSN 2311-0821
996178
  Ханін В.А. Похідні імідазоліну як нові інлгібітори кислих водоемульсійних середовищ. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.14 / Ханін В.А.; Харків політ.ін-т. – Харків, 1993. – 22л.
996179
  Жигун Т. Похідні прикметники на -с"к-ий та -н-ий: структурні особливості інтерфіксів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 43-54. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізується консонантно-вокалічна структура інтерфіксів у прикметниках на -с"к-(ий) та -н-(ий), виявляються їхні типологічні особливості та межі варіативності
996180
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144 л. – Бібліогр.: л. 127-144
996181
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корольова Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
996182
  Комаровська А. Похідні утворення від чеських назв дерев і кущів: ботанічна кольористика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 219-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
996183
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти-онтологія моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
996184
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 183-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
996185
  Вишняк І.Є. Похідні фінансові інструменти в стратегічних рішеннях компанії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 58-64. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
996186
  Васильченко З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 32-43. – ISSN 1605-2005
996187
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : теорія і практика / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 50-55 : Табл.
996188
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : слово практикам / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 8-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
996189
  Редькін О.С. Похідні фінансові інструменти в управлінні телекомунікаційною компанією : банківська справа / О.С. Редькін, Н.А. Хрущ, Н.В. Прудка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 113-121 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
996190
  Петришин Л. Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Економіка АПК ; № 21(1))
996191
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С.О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-307. – ISBN 978-966-483-687-3
996192
  Матевосян Г.И. Похмелье : повести и рассказы / Г.И. Матевосян; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Художественная литература, 1989. – 605 с.
996193
  Гандзюра П.П. Похмура осінь / П.П. Гандзюра. – Київ, 1962. – 423с.
996194
  Чорнолуцька Тетяна Похмурий майдан - 2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0130-5212
996195
  Міленіна М.М. Поховальна культура в типологізаційному осмисленні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 171-179


  У статті подано огляд спроб типологогізації поховальної семіосфери і моди- фікацій поховального тексту через етнологічний, лінгвістичний, археологічний, соціологічний дискурс. Розглянуто підходи до аналізу поховального тексту і реко- нструкції ...
996196
  Розинка Н.О. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 54-60. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасні поховальні обряди кримських татар. Необхідно підкреслити, що саме ці обряди збереглися найкраще. Мусульманська традиція мала великий вплив на обряди кримських татар.
996197
   Поховальний обряд давнього населення України. – К., 1991. – 187с.
996198
  Снитко І.О. Поховальний обряд населення хори Ольвії IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 25-34. – ISSN 0235-3490
996199
  Петречко О. Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поховальному обряду римлян та його еволюції у добу принципату. This article considers the Roman"s funeral rites and their evolution under the Principate.
996200
   Поховальні пам"ятки "міста Ярослава" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 28-41. – ISBN 978-966-8550-71-3
996201
  Тендітна Н. Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка) / Н. Тендітна, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 131-140. – ISSN 2411-6548
996202
  Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі "околичної" шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX - XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 241-264. – (Серія історична ; Вип. 44)
996203
  Фіцак І. Поховальні традиції жителів міст Прикарпаття в ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 89-93
996204
  Небесна З. Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 59-64
996205
  Вертієнко Г.В. Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
996206
  Чайковський Анатолій Похований біля Верховної Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
996207
  Коваленко О. Похований німецьким генералом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  З Олександра Бєляєва не вийшло священника, натомість він став батьком радянської науково-фантастичної літератури.
996208
  Воропай Л.І. Поховані голоценові грунти заплав Середнього Придністров"я та іх палеогеографічне значення / Л.І. Воропай, М.О. Куниця, В.І. Левицький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 103-112 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
996209
  Кокотюха А. Поховання Аделі : [оповідання] / Андрій Кокотюха // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 323-459 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
996210
  Вікторова П. Поховання вагітної жінки з розкопок церкви Різдва Богородиці Десятинної: палеопатологічні аспекти // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 2312-9697
996211
  Аксьонов Віктор Степанович Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії Р.Сіверський Донець (за матеріалами салтівских грунтових могильників). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Аксьонов Віктор Степанович; НАН Украіни. Ін-т археології. – К., 2000. – 20л.
996212
  Маярчак Сергій Петрович Поховання і розвиток поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено загальній характеристиці поховань й аналізу розвитку поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я за матеріалами досліджень на Хмельниччині.
996213
  Потильчак О.В. Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 53с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-43 та у підрядк. прим. – ISBN 966-660-169-3
996214
  Потильчак О. Поховання інтернованих японців на території України (1946-1949 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 122-134
996215
  Малеев Ю.М. Поховання культури кулястих амфор на Хмельниччині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 98-103. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье публикуются материалы исследования гробницы культуры шаровидных амфор близ с. Горбасив Летичевского района Хмельницкой области. Описываются конструкция гробницы, погребальный обряд, сопроводительный инвентарь.
996216
  Назаренко М.Й. Поховання на могилі : (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – Київ : Сварог, 2006. – 688 с. – (Серія "Неофіційно" / [упоряд. серії: В. Пузій, Р. Шевчук]). – ISBN 966-8970-06-3
996217
  Добросердова Л.О. Поховання останків І.Іскри та В.Кочубея в Києво-Печерській лаврі // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.76-77
996218
  Бартош Алла Поховання П.А. Столипіна у Києво-печерській Лаврі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-23 : фото
996219
  Зозуля Сергій Поховання представників родини Де ля Флізів в Україні: до проблеми локалізації // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-8999-16-1
996220
  Шелехань О.В. Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – C. 15-28. – ISSN 2227-4952
996221
  Капсамун І. Поховати - не значить забути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 березня (№ 50). – С. 4-5


  У Києві попрощалися з журналістом Георгієм Гонгадзе...зі сторони жертви і зі сторони "замовників".
996222
  Пришелец А.И. Поход / А.И. Пришелец. – М., 1942. – 40с.
996223
  Городской Я.З. Поход / Я.З. Городской. – Львов, 1948. – 130с.
996224
  Шмидт А. Поход / А. Шмидт. – М., 1958. – 347с.
996225
   Поход "Малыгина". – Москва-Ленинград : Земля и фабрика, 1929. – 199с.
996226
  Гайдар Т.А. Поход "Невы" вокруг Европы / Т.А. Гайдар. – М., 1955. – 47с.
996227
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1951. – 80с.
996228
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1955. – 63с.
996229
  Шнейдеров В.А. Поход "Сибирякова" / В.А. Шнейдеров. – М., 1933. – 208с.
996230
  Канторович Л.В. Поход "Сибирякова" / Л.В. Канторович. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. – 16 с. : ил.
996231
  Громов Б. Поход "Сибирякова" / Б. Громов. – Москва : Советская литература, 1934. – 256 с.
996232
   Поход "Челюскина". – Москва
1. – 1934. – 471с.
996233
   Поход "Челюскина". – Москва
2. – 1934. – 472с.
996234
  Громов Б. Поход "Челюскина" / Б. Громов. – Москва : Художня література, 1935. – 67 с. – (Роман-газета ; 7)
996235
  Ужанков А.Н. Поход 1185 г. Игоря Святославича на половцев в контексте Священного Писания и древнерусского предания // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 64-71. – ISSN 2071-9574
996236
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – М.-Л., 1962. – 384с.
996237
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – Москва, 1993. – 272с.
996238
  Успенский В.Д. Поход без привала. / В.Д. Успенский. – М, 1977. – 398с.
996239
  Рубан В. Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву : с подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и именным списком бывших при том: Сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Издал в свет Василий Рубан. – В Санктпетербурге : [Б. и.], 1773. – 226 с. – На корешке: Поход боярина Шеина


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тиснн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
996240
  Шопов А. Поход в завтрашний день / А. Шопов. – София, 1977. – 223с.
996241
  Ковпак С.А. Поход в Карпаты / С.А. Ковпак. – М., 1944. – 24с.
996242
  Сегюр Поход в Москву в1812 году. / Сегюр, граф. де. – М, 1911. – 223с.
996243
  Травен Б. Поход в Страну Каоба / Б. Травен. – М, 1959. – 255с.
996244
  Гейсман П.А. Поход Вел. Кн. Димитрия Иоаннвича Донского от Москві к Дону и сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. : Сообщ. ... в собр. чл. Киев. отд. Рус. воен.-ист. о-ва 7 февр. 1911 г.] / П.А. Гейсман, засл. проф. Николаев. воен. акад. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Русского воен.-ист. об-ва ; [Тип. окр. штаба], 1913. – [2], 32 с., 1 л. ил. + 1 л. карт. в конверте. – Библиогр.: "Важнейшие источники и пособия" (с. 32)


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
996245
  Оливье Ж. Поход викингов / Ж. Оливье. – Москва, 1963. – 191с.
996246
  Хапаев Вадим Поход Владимира на Корсунь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 102-104. – ISSN 0235-7089
996247
  Тухачевский М.Н. Поход за Вислу / М.Н. Тухачевский. – М., 1992. – 317с.
996248
  Мальцев О.М. Поход за Дунай. / О.М. Мальцев. – Баку, 1960. – 420с.
996249
  Солодовников И.В. Поход за культуру производства / И.В. Солодовников. – М., 1969. – 96с.
996250
  Алдан-Семенов Поход за последним "тигром" : об И.Я. Строде и С.С. Вострецове / Алдан-Семенов. – Москва : Политиздат, 1975. – 112 с. – (Герои Советской Родины)
996251
  Соловьев В.М. Поход за утраченной волей / В.М. Соловьев. – М., 1990. – 63с.
996252
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А. И. Деникин ; Под ред. П. Е. Щеголева ; Обложка: Л. С. Х[ижинский]. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; [Л. : Тип. им. Н. Бухарина], 1928. – 107 с.
996253
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А.И. Деникин. – М., 1990. – 101-169с.
996254
  Мишин Д.Е. Поход императора Юлиана Отступника на Персию (363 г.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 0869-1908
996255
  Письменный А. Поход к Босфору : повесть / А. Письменный. – Москва, 1946. – 128 с.
996256
  Лихарев Б.М. Поход к фиордам. / Б.М. Лихарев. – Л., 1947. – 67с.
996257
  Баталов Э.Я. Поход Маркузе против марксизма. / Э.Я. Баталов. – М., 1970. – 140с.
996258
  Деникин А.И. Поход на Москву : ("Очерки русской смуты") / Ген. А.И. Деникин ; Ред. П.Е. Щеголева ; Предисл. Л. Китаева. – Москва : Федерация ; [Артель писателей "Круг"], 1928. – 316 с.
996259
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1989. – 287с.
996260
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – К., 1990. – 287с.
996261
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1991. – 302с.
996262
  Меркулов А.Г. Поход на рубеж земли / А.Г. Меркулов. – М., 1966. – 251с.
996263
  Дерр Г. Поход на Сталинград / Г. Дерр. – М, 1957. – 140с.
996264
  Голицын П. Поход на Хиву // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 14-29. – ISSN 1681-9012


  Історія Середньої Азії
996265
  Анисимов С.С. Поход на Эльбрус / С.С. Анисимов. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 69с. – (Библиотека по географии для средней школы)
996266
  Папен Филипп Поход на юг : Вьетнам. Поход на юг. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
996267
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Свердловск, 1966. – 186с.
996268
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Пермь, 1973. – 201с.
996269
  Де-Ла-Флиз Доминик Поход Наполеона в Россию в 1812 году / Де-Ла-Флиз. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1912. – 145 с., 7 л. ил. – (1812 год. Мемуары современников и очевидцев)
996270
   Поход Наполеона в Россию и бегство его из оной. С всеми важнейш. историч. происшествиями, и достопамятнейш. переменами, случившимися к славе России, знаменитых ее полководцев и храбрых воинов. – Москва, 1813. – 91с.
996271
  Орлов С.С. Поход продолжается / С.С. Орлов. – Л., 1948. – 102с.
996272
  Майоров А.В. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в Польшу? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 36-48. – ISSN 0042-8779
996273
  Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси / С.В. Цветков ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : БЛИЦ, 2010. – 250, [1] с. : ил. – Имен. и геогр. указатели: с. 238-249. - Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 224-228 и в примеч. в конце гл. – (Кельты и Славяне). – ISBN 978-5-86789-409-2
996274
  Пайчадзе Г.Г. Поход русских войск на побережье Каспийского моря 1722-1723 гг. и Грузия. : Автореф... канд. ист.наук: / Пайчадзе Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
996275
   Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. – М., 1964. – 540с.
996276
  Обрадович С. Поход. / С. Обрадович. – М.-Л., 1928. – 136с.
996277
  Меженський В. Походження Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція на Південному сході України та перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Інтродукований в умовах Південного Сходу України *Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. Становить інтерес для декоративного садівництва. Вперше визначено біохімічний склад його плодів. Запропоновано пояснення морфологічних відмінностей трьох існуючих ...
996278
   Походження англійської мови в контексті історії британської культури / М.А. Болобан [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. – Київ ; Умань : Жовтий, 2010. – 85, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-525-033-4
996279
  Корашевський А. Походження багатства та причини злиднів // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 9-11


  Книжки Вів"єн Форестер і Матта Рідлі.
996280
  Дарвін Ч. Походження видів / Ч. Дарвін; Переклад з російської. – Київ; Харків, 1949. – 444 с.
996281
  Дарвін Ч. Походження видів через природний добір або збереження описаних порід у боротьбі за життя. / Ч. Дарвін, 1936. – 674с.
996282
  Рубель Вадим Анатолійович Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е.-14 ст. н.е.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук:07.00.02 / Рубель В.А.; НАНУ; Інститут сходознавства ім. А. Кримськьго. – Київ, 1999. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
996283
  Киселевич Л.С. Походження Всесвіту // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 7
996284
  Вовк І.Ф. Походження гідросфери Землі / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
996285
  Обручев В.О. Походження гір і материків. / В.О. Обручев. – К., 1950. – 31с.
996286
  Зубко А. Походження давньоруської гривні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується походження гривні - головної одиниці вагової і грошової системи Київської Русі. На підставі вивчення археологічних джерел характеризуються основні типи гривні. Вивчається система контролю мір ваги в Київській Русі. The article ...
996287
  Войтович Л. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 13-44. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
996288
  Чернецький Є. Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольських герба Дембно) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 326-342


  У статті аналізується генеалогія дрібношляхетського роду Добровольських герба Дембно. На цьому прикладі відслідковується переселення у XVIII ст. волинської шляхти на терени майбутнього Радомишльського повіту Київської губернії, зокрема, до ...
996289
  Момрик А. Походження етнонімів козаки та черкаси в історіографічних джерелах XVI - XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 154-158. – ISBN 966-95758-1-8
996290
  Поляков І.М. Походження життя. / І.М. Поляков. – К.., 1936. – 127с.
996291
  Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика жіночих імен, які використовувалися в князівській династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Жіночі імена в князівській династії досліджуються в контексті традицій родової антропонімії, а також у взаємозв"язку з процесом ...
996292
  Родіонов С.П. Походження залізної руди та способи її обробки / С.П. Родіонов. – Київ, 1947. – 31с.
996293
  Левін Б.Ю. Походження Землі і планет : стенограма лекції / Б.Ю. Левін. – Київ : Знання, 1951. – 24 с.
996294
  Криводубський В.Н. Походження і генерація магнітних полів небесних тіл // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 20-30. – ISSN 1607-2855
996295
  Живачівський А. Походження і закріплення військово-ленної тимарної системи в Османській державі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 72-77. – ISSN 1728-9343
996296
  Ковальов С.І. Походження і класова суть християнства / С.І. Ковальов. – К, 1953. – 32с.
996297
  Гагарін О.П. Походження і класова суть християнства / О.П. Гагарін. – Київ, 1954. – 24с.
996298
   Походження і реакційна сутність релігійних вірувань. – К., 1959. – 23с.
996299
  Антоненко В.Г. Походження і реакційна суть релігії / В.Г. Антоненко. – Київ, 1958. – 36с.
996300
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – К, 1951. – 48с.
996301
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – Київ, 1964. – 76с.
996302
  Русанівський В.М. Походження і розвиток східнослов"янських мов. / В.М. Русанівський. – К., 1980. – 64с.
996303
  Маркевич О.П. Походження і розвиток тваринного світу. / О.П. Маркевич. – К., 1954. – 200с.
996304
   Походження і сутність релігійної обрядовості. – Чернівці, 1965. – 24с.
996305
  Юрченко В. Походження і традиції святкування дня Семена на київських базарах // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7399-06-2
996306
  Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 4-16


  26 лют. 2013 р. у межах проєкту Ірини Фаріон "Від книги до мети" відбулася презентація унікальної монографії проф. Михайла Худаша "Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств". "Він створив ...
996307
  Боровський Я.Є. Походження Києва : історіографічний нарис / Я.Є. Боровський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 152 с.
996308
  Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ-ХІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика особових імен, які використовували князівські династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Традиції князівської родинної антропонімії досліджуються у взаємозв"язку з процесом історичного, соціального і культурного розвитку ...
996309
  Настюк Походження князівської влади у східних слов"ян / Настюк, АА // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 157-164. – ISSN 1563-3349
996310
  ТОпачевський Походження кон"югат і типи статевого процесу у них. / ТОпачевський. – 32-35с.
996311
  Береговий П.М. Походження культурних рослин / П.М. Береговий. – Київ, 1958. – 24с.
996312
  Білоніжка П. Походження лангбейніту в покладах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 126-133. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
996313
  Плісецький М.С. Походження людини / М.С. Плісецький. – Львів, 1945. – 20с.
996314
  Мазурмович Б.М. Походження людини / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
996315
  Третьяков Д.К. Походження людини / Д.К. Третьяков. – К., 1946. – 23с.
996316
  Плисецький М.С. Походження людини / М.С. Плисецький. – К., 1946. – 27с.
996317
  Підоплічко І.Г. Походження людини / І.Г. Підоплічко. – Київ, 1954. – 56с.
996318
  Сусла І. Походження людини за П. Тейяром де Шарденом // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 42-46
996319
  Бречак І.М. Походження людини: міфи і факти / І.М. Бречак. – К, 1985. – 49с.
996320
  Безуглий А.М. Походження матеpикiв i океанiв. / А.М. Безуглий; Комітет в справах культурно-освітних установ при раді міністрів УРСР. – Київ : АH УРСР, 1951. – 16,/4/с.
996321
  Калашников В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.107-113. – ISSN 1561-4999
996322
  Роптанов І.І. Походження мови в контексті української історії : (Реферативне викладення) / Ігор Роптанов. – Вінниця : Зодчий, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7993-10-8
996323
  Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів, 1990. – 141с.
996324
  Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 142 с.
996325
  Писаренко Діана Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
996326
  Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
996327
   Походження назви "Україна" // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 112-116. – ISBN 978-966-00-1476-3
996328
  Скляренко В.Г. Походження назви варяг // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 0027-2833
996329
  Чорний О.В. Походження назви Єлисаветград // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 112-119. – ISBN 978-966-927-169-3
996330
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
996331
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь. 4 // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
996332
  Склярено В.Г. Походження назви Русь. 6 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-25. – ISSN 0027-2833
996333
  Карпенко Ю.О. Походження назви Україна - загальної і власної // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 81-89. – ISBN 966-02-0225-3
996334
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
996335
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
996336
  Лис С. Походження образу козака Мамая в українській міфології та народному мистецтві. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 238-242. – ISSN 2078-0850
996337
   Походження писемності у східних слов"ян // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 137-156. – ISBN 978-966-00-1476-3
996338
  Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації : (до витоків індоєвропейської прамови) / В.Г.Таранець; МО України; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перер. і доп. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 116с. – ISBN 966-549-269-1
996339
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 159 с.
996340
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – Х., 1925. – 124 с.
996341
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 176с.
996342
  Степанюк Ф. Походження роду Радзивілів та їхні зв"язки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 132-136
996343
  Машталер Г.А. Походження рослинного і тваринного світу. / Г.А. Машталер. – К., 1952. – 40с.
996344
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут історії. – Київ : Наукова думка, 1968. – 224с. : карт. – Бібліогр.: с.200-221
996345
  Пріцак О. Походження Русі = The origin of Rus" old Scandinavian Sagas and Old Scandinavia : Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія / Ред. кол.: О.Пріцак, О.Мишанич, Я.Ісаєвич, І.Шевченко; Авториз. переклад. В.Шовкун, П.Таращук, О.Галенко. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; Т. 3 ; Студії). – ISBN 966-513-215-6
Т. 2. – 2003. – 1304 с. – У виданні парал. тит. арк. англ. мовою
996346
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела / О. Пріцак. – Київ : Обереги. – ISBN 9665131001
Т. 1. – 1997. – 1080 с.
996347
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандінавські джерела (крім саг) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 17-20
996348
  Полак І.Ф. Походження світів / І.Ф. Полак. – Х, 1936. – 110с.
996349
  Лесів В. Походження світу в світлі фундаментальної і альтернативної науки : Дослідження з власної ініціативи / В. Лесів. – Новояворівськ, 2001. – 102 с.
996350
  Панов А.Н. Походження світу й життя на Землі. / А.Н. Панов. – Х., 1929. – 131с.
996351
  Проценко О. Походження свободи : (Осмислення витоків та розвитку концепції громадського сусппільства) / О. Проценко, В. Чепинога. – Київ : Смолоскип, 1996. – 142с. – ISBN 1-889240-13-3
996352
  Ганул А. Походження сербського полковника Івана Хорвата та його діяльність до переселення на територію України // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 447-449. – ISBN 978-966-171-893-6
996353
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1955. – 171с.
996354
  Носко О.А. Походження сленгу люнфардо та його адаптація в іспанській мові Аргентини


  Присвячено дослідженню в іспанській мові Аргентини специфічного сленгу - люнфардо, що є кримінальним жаргоном шахрайського світу. Основними об"єктами дослідження є походження, специфіка утворення та функціонування люнфардо в мові нижчих верств ...
996355
  Фурсова Л.І. Походження слів-запозичень у підмові економіки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.104-107. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
996356
  Халимоненко Г.І. Походження слів кеса, кисет, кишеня та карман // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 165-171. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Пропонуються етимології тюркських за походженням слів, пояснюється шлях входження їх в українську мову.
996357
  Халимоненко Г.І. Походження слів чембір та чимбурка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується етимологія тюркських за походженням слів "чембір", "чинбурка" та "чимбур". Широко використовується матеріал слов"янських та тюркських мов. Розглядаються шляхи та причини входження тюркізмів в українську мову.
996358
  Баран В.Д. Походження слов"ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 139с. – Бібліогр.: с.138-139. – ISBN 5-12-002110-7
996359
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 3-тє вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 154 с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
996360
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
996361
  Брайчевський М. Походження слов"янської писємності / М. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 966-518-114-9
996362
  Халимоненко Г. Походження слова ЧУМАК
996363
  Залізняк Л. Походження східних слов"ян // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
996364
  Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 3-18. – ISSN 1028-5091
996365
  Проць Н.В. Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 22-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
996366
  Клименко Ю Походження та етапи розвитку предикативних прикметників в давній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У даній статті проаналізовано найбільш валідні гіпотези походження предикативних прикметників у залежності від їх семантики та типу відмінювання. Визначено найбільш продуктивні джерела поповнення мовленнєвої прикметникової лексики в давній японській ...
996367
  Гоман Юрій Олексійович Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л. 168-188
996368
  Гоман Ю.О. Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
996369
  Андрієєвський В.В. Походження та історичний розвиток теорії судового захисту. Різновиди судового порядку розгляду кримінальних справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-164
996370
  Ямпольский К.И. Походження та класова суть іудейських свят і обрядів. / К.И. Ямпольский. – К., 1961. – 48с.
996371
  Огар В.В. Походження та поширення деяких збагачених органічною речовиною нижньокам"яновугільних товщ Доно-Дніпровського прогину // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 37-38
996372
  Куліш І.В. Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
996373
  Сегеда Сергій Походження та рання етнічна історія слов"ян // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
996374
  Сегеда Сергій Походження та ранньоетнічна історія слов"ян // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена возникновению славянской культурно-языковой общности.
996375
  Войтанік І.В. Походження та розвиток займенників в англійській мові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 111-119.
996376
  Булаховський Л.А. Походження та розвиток мови / Л.А. Булаховський, 1925. – 100с.
996377
  Ковтун І.І. Походження та розвиток української судової термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 41-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
996378
  Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 17-23. – ISSN 1818-5754
996379
  Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок У Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються версії походження колегії весталок у Стародавньому Римі, зроблено наголос на реформаторській діяльності Нуми Помпілія. Крім того, розглянуті особливості соціального становища весталок як осіб з повною право- та дієздатністю, а ...
996380
  Петрук Я.В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 180-185. – ISSN 2076-1554
996381
  Дорошенко О.М. Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 105-107. – ISBN 966-2980-20-2
996382
  Гуйванюк М. Походження та структура української інтелігенції Покуття (кінець XIX - поч. XX ст.): просопографічний аналіз // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 61-67
996383
  Трубенко Л.Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-264. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Висвітлюються погляди О. Терлецького щодо походження й сутності держави та права, а також розкривається ідея єдиного українського народу.
996384
  Шилов Ю.О. Походження та сутність писанкарства // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 52-60. – ISBN 978-966-8999-84-0
996385
  Ямпольський К.Й. Походження та суть іудаізму. / К.Й. Ямпольський. – К., 1957. – 31с.
996386
  Шульга І.К. Походження тваринного світу / І.К. Шульга. – Київ, 1959. – 96с.
996387
  Жовта Н.М. Походження тексту народної казки: проблематика співвідношення лінгвістичних аспектів // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 28-37. – ISBN 978-2-919320-34-9
996388
  Халимоненко Г. Походження терміна "бунчук"


  На матеріалі тюркської лексики висвітлюється походження слова "бунчук". The word "bunchuk" on the base of turkish languages have been considered.
996389
  Буткевич В. Походження терміна "міжнародне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 3-73


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
996390
  Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – Київ : Наукова думка, 1991. – 266 с.
996391
  Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Київ : Фенікс, 1992. – 192 с.
996392
  Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк; Ін-т українознавства. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1996. – 80с.
996393
  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y - ДНК - генеалогії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 166-170
996394
  Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича
996395
  Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
996396
  Поставний В.В. Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 401-409. – ISSN 2312-5993


  Дискусія Максимович - Погодін увійшла в історію мовознавчої науки як перша полеміка між двома підходами - українським та великоруським - до вивчення української історії та походження й розвиток української мови.
996397
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи і правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко]. – Київ : Академія, 2001. – 148, [4] с. – Бібліогр.: с. 125-133 та в підрядк. прим. – (Платону це б сподобалось...). – ISBN 966-580-082-5
996398
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи та правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид., доп. – Київ : Арістей, 2004. – 180 с. – ISBN 966-8458-43-5


  Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусії та Європейської Росії, про походження слов"ян
996399
  Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Леонід Залізняк. – Київ : Темпора, 2008. – 104с. : іл. – (Likbez - Абетка). – ISBN 978-966-8201-36-3
996400
  Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
996401
  Іншакова І.О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов"янській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 39-46. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається походження форманта -ота (-ета), досліджується розвиток його функцій у праслов’янській мові, проаналізовані похідні, що мотивуються різними частинами мови.
996402
  Вілкул Т.Л. Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 144-176. – ISSN 0130-5247
996403
  Супрун А.Д. Походження явища дуальності динаміки у квазічастинок екситонного типу / А.Д. Супрун, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 554-565. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з"ясовані головні причини походження дуальності властивостей у квазічастинок екситонного типу. Показано, що вона пов"язана з нетотожністю хвильового та механічного імпульсів. Співвідношення між ними складніше, ніж співвідношення де-Бройля. ...
996404
  Хаврук Я. Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов"янських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 125-130
996405
  Бабич О.І. Походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 138-144


  Досліджується походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби. The origin, education level and situation of the Kyiv Pechersk scholars (high-educated persons) during the pre-Mongolian period are ...
996406
  Лебедєва Н. Походження, розвиток та сучасний склад театральної термінологічної системи англійської мови / Н. Лебедєва, В. Костюк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 42-45
996407
   Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
996408
  Прушківська Емілія Василівна Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Прушківська Емілія Василівна, Переверзєва Анна Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
996409
  Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
996410
  Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
996411
   Походи і екскурсії з учнями. – Київ, 1964. – 159с.
996412
  Міндлін Е.Л. Походи криголама "Красин" / Е.Л. Міндлін. – Харків-Одеса, 1937. – 188с.
996413
  Плахонін А. Походи Святослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 97-102. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
996414
  Чеботарев М. Походная строгость. / М. Чеботарев. – М., 1969. – 48с.
996415
  Шмидт Б.А. Походная сумка / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1962. – 90с.
996416
  Артемов Н. Походные костры / Н. Артемов. – Вильнюс, 1976. – 86с.
996417
  Занадворов В. Походные огни / В. Занадворов. – Свердловск, 1945. – 77с.
996418
  Молчанов-Сибириский Походный дневник / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1956. – 100с.
996419
  Бензин А. Походный дневник / А. Бензин. – М., 1968. – 87с.
996420
  Галич А.А. Походный марш / А.А. Галич. – М., 1957. – 100с.
996421
  Комовский А.Г. Походный справочник. / А.Г. Комовский. – Л., 1946. – 35с.
996422
  Добревски Д. Походът / Д. Добревски. – София, 1961. – 68 с.
996423
  Гуревич А.Я. Походы викингов / А.Я. Гуревич. – Москва, 1966. – 183с.
996424
  Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках. / А.В. Суворов. – М., 1990. – 478с.
996425
  Халиков Л.И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств (на примере Казанского государственного университета культуры и искусств) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0130-9765
996426
  Бережинский В.Г. Походы Киевской Руси на Каспий / В.Г. Бережинский; Начн.- исслед. центр гуман. проблем Вооруженных Сил Украини. – Київ, 2000. – 25с.
996427
  Кузенков П.В. Походы Олега и Игоря на Константинополь - общее и особенное // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 234-241. – ISBN 978-966-2276-63-3
996428
  Фатеев М.К. Походы по литературным местам / М.К. Фатеев. – Москва, 1960. – 46с.
996429
  Дмитриев Э.Г. Походы по местам славы. / Э.Г. Дмитриев, В.В. Шляков. – М., 1986. – 176с.
996430
  Богданович М.И. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции / сост. М.И. Богданович, чл. Воен.-учен. ком., Имп. Воен. акад. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Веймара, 1882. – [2], IV, II, 294, [1] с., 4 л. карт., план.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
996431
  Симион А. Похождение / А. Симион. – Бухарест, 1967. – 38с.
996432
  Попов В.Г. Похождение двух горемык. / В.Г. Попов. – Л, 1978. – 192с.
996433
   Похождение принцессы Гуланданы и принца Барама. – Тбилиси, 1983. – 138с.
996434
  Миньков К.И. Похождение Синекурова. / К.И. Миньков. – Брянск, 1957. – 157с.
996435
  Петухова О. Похождение юмориста Гашека // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
996436
  Гашек Я. Похождения бравого соладата Швейка / Я. Гашек. – М., 1990. – 734с.
996437
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1958. – 767с.
996438
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Москва : Художественная литература, 1967. – 671с.
996439
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1972. – 744с.
996440
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1977. – 463с.
996441
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1979. – 752с.
996442
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Харьков, 1980. – 630 с.
996443
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Казань, 1982. – 528с.
996444
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1982. – 416с.
996445
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Барнаул, 1983. – 423с.
996446
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Владивосток, 1984. – 575с.
996447
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 1. – 1985. – 456 с.
996448
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т. 2. – 1985. – 299 с.
996449
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Минск, 1986. – 702с.
996450
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Алма-Ата, 1988. – 559 с.
996451
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка : Роман. В 2 кн. / Кн.2; Пер. с чеш.; Ярослав Гашек. – Харьков : Фолио, 2002. – 384с. – (Мировая классика). – ISBN 966-03-1549-Х
996452
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во времена мировой войны / Я. Гашек. – М., 1987. – 589с.
996453
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Казань, 1956. – 839с.
996454
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Свердловск, 1957. – 751с.
996455
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч1-2. – М.
1. – 1963. – 507с.
996456
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч.3-4. – М.
2. – 1963. – 342с.
996457
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ижевск, 1989. – 557с.
996458
  Коркищенко А.А. Похождения деда Хоботьки. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1959. – 68с.
996459
  Богров Г.И. Похождения Ерухима : рассказ из жизни кантониста / Г. Богров. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1903. – 100 с.
996460
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1935. – 661 с.
996461
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Минск, 1957. – 797с.
996462
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – М., 1990. – 766с.
996463
  Конн В. Похождения космической проститутки / В. Конн. – М., 1990. – 16с.
996464
  Вигорь Ю.П. Похождения Куковерова / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1990. – 301с.
996465
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус / А.Н. Толстой. – Архангельск, 1980. – 191с.
996466
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус : Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1989. – 254с.
996467
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1955. – 408с.
996468
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1956. – 408с.
996469
  Станюкович К.М. Похождения одного матроса / К.М. Станюкович. – М., 1991. – 477с.
996470
  Комаров В.Л. Похождения рослин / В.Л. Комаров. – К.-Х., 1948. – 208с.
996471
  Евдокимов Д.В. Похождения российского Картуша / Д.В. Евдокимов. – Москва, 1990. – 132-272с.
996472
  Васькин А. Похождения русского Мюнхгаузена. Перечитывая графа Ростопчина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 151-192. – ISSN 0042-8795


  Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) - русский гос. деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия, ...
996473
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – [Ленинград] : ГИХЛ. – (Дешевая библиотека ОГИЗа)
Ч. 1. – 1934. – 136 с.
996474
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3. – 1935. – 406с.
996475
  Иванов Вс.В. Похождения факира / Всеволод Иванов ; Худож. Л. Эппле. – Москва : Советский писатель
Ч. 3. – 1935. – 365 с.
996476
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : Правда, 1990. – 704 с.
996477
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
996478
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
996479
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – Москва, 1989. – 445 с.
996480
  Кеведо Ф. Похождения хитреца Паблоса / Ф. Кеведо. – М, 1976. – 96с.
996481
  Кузнецов О.А. Похождения хитрого Соленопсиса / О.А. Кузнецов. – М., 1991. – 125с.
996482
   Похождения хитроумного Алеу, и другие сказки Камбоджи. – М., 1973. – 327с.
996483
  Булгаков М.А. Похождения Чичикова : повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 гг. / М.А. Булгаков. – Москва : Современник, 1990. – 590с. – ISBN 5-270-01093-3
996484
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души / Н.В. Гоголь
996485
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души : Поэма / Текст по последней редакции академика Н.С.Тихонравова. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф.Маркса, 1901. – 572 с. : ил. – Рис. вне теста


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк / [Соч.] Ч. Ветринского. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести и комедии; Сцены и наброски. Т. 3. Похождения Чичикова или Мертвые души. Т. 4. Ганц Кюхельгартен; Идиллия; Италия; Непогода; Выбранные места из ...
996486
  Лесовая И. Похождения шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 149-181. – ISSN 0131-8136
996487
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 123-156. – ISSN 0131-8136
996488
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 138-167. – ISSN 0131-8136
996489
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 131-154. – ISSN 0131-8136
996490
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – М., 1975. – 262с.
996491
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль: Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1992. – 222с.
996492
  Мельничук О.С. Похождення мови у висвітленні класиків марксизму-ленінізму / О.С. Мельничук. – Київ, 1952. – 48 с.
996493
  Кочиев Т. Похожи горы на людей / Т. Кочиев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
996494
  Гельман З. Похожи ли японцы на евреев? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 30-32. – ISSN 0234-1670
996495
  Тюгель Ханне Похожие на пришельцев : природа / Тюгель Ханне, Меккес Оливер, Оттава Николь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 106-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
996496
  Волгин С. Похожий на меня - еще не я / С. Волгин. – Ташкент, 1984. – 288с.
996497
  Котляров Б.И. Похожий на отца... / Б.И. Котляров. – К, 1962. – 157с.
996498
  Шкляревский И.И. Похолоданье / И.И. Шкляревский. – М., 1975. – 128с.
996499
  Истру Б. Похорна : поэма / Б. Истру; пер. с молдав. С.Шервинского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 95 с.
996500
  Франко І.Я. Похорон // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 49 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
996501
  Франко І.Я. Похорон / Іван Франко. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – 49 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 30)
996502
  Шахназарян Н. Похорон : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 194-205. – ISSN 0320 - 8370
996503
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
996504
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Дніпро, 1988. – 570 с. – (Романи і повісті)
996505
  Білик І. Похорон богів : Історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-539-477-0
996506
  Терещук Г. Похорон Володимира Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 18-20
996507
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 13 с.
996508
  Тичина П.Г. Похорон друга / Павло Тичина. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 11 с.
996509
  Тичина П.Г. Похорон друга : поема / Павло Тичина. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 27 с.
996510
  Терещук Г. Похорон Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 15
996511
  Коровченко С. Похорон Ігоря Качуровського : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 328-332
996512
  Смоленський П. Похорон різуна = Pochowek dla rezuna / Павел Смоленський; переклад з пол. Андрія Бондаря. – Київ : Наш час, 2007. – 152с. – (Класика світового репортажу). – ISBN 978-966-8174-83-4
996513
  Петренко П. Похорон Т.Г.Шевченка / П. Петренко, 1929. – 19 с.
996514
  Геращенко М.Г. Похорони людяності / М.Г. Геращенко. – К, 1997. – 17с.
996515
  Кониський О.Я. Похорони Тараса Шевченка : (наpис до біогpафії) / Написав О.Я. Кониський. – У Львові (Львів) : Коштом pед. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 20 с.
996516
  Богатирьова К. Похоронна тема в одах українських поетів XVIII - першої третини XIX століть // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 17-19
996517
  Кинг С. Похоронная компания / С. Кинг. – Владивосток, 1991. – 431с.
996518
  Изворин А. Похоронный звычай у подк. Русинов / А. Изворин. – Унгваръ, 1942. – 17с.
996519
  Сегень А.Ю. Похоронный марш / Сегень А.Ю. – Москва, 1988. – 364 с.
996520
  Рен П.К. Похороны викинга: Роман / П.К. Рен. – М., 1992. – 159с.
996521
  Бекназар-Юзбашев Похороны кассандр / Бекназар-Юзбашев. – М., 1969. – 208с.
996522
  Филд В. Похороны петуха / В. Филд. – Москва, 1938. – 40 с.
996523
  Ковалів С.М. Похресник і інші повідання / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка., під зарядом К. Беднарського], 1909. – 195 с. : іл.


  Зміст: Мій похресник; Два днї в Івановій хаті; Андрій Кременяк; Суд; Свій по званю; Навправцї; Сїльський лїкар; Зваричі; Перемащений Петро; Дїд Карита; Поломаний Кальвін; Ян Кабатек; Поступ; Колядники; Добре заробив; З кількох тисяч один.
996524
   Похудеть - это приказ! : art of Healthcare // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 26-32 : Фото
996525
  Насонова Алла Поцелуи с неандертальцами, пчелы-футболисты и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 89 : фото
996526
  Секунд И. Поцелуи. // Стихотворения / Эразм Роттердамский. – Москва : Наука, 1983. – С. 215-237. – (Литературные памятники)
996527
  Янковская О. Поцелуй // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-137.
996528
  Джин Я. Поцелуй воды // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С.99-103. – ISSN 0012-6756
996529
  Пуиг М. Поцелуй женщины-паука : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С.64-223. – ISSN 1130-6545
996530
  Вайдман Л.Л. Поцелуй Иуды / Л.Л. Вайдман. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 136 с.
996531
  Хэйр Д. Поцелуй Иуды : Пьеса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 134-199. – ISSN 1130-6545
996532
  Левин А. Поцелуй перед смертью / А. Левин. – Элиста, 1990. – 146-335с.
996533
  Пендлтон Д. Поцелуй смерти = A kiss of death / Дон Пендлтон // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
996534
   Поценье. – Воронеж, 1981. – 172с.
996535
  Коханова І.О. Поцифрування та мікрофільмування як засоби зберігання документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 85-92


  Висвітлюється процес створення електронних копій документів і мікроформ як один із засобів зберігання оригіналів документів. Зазначаються їх переваги та недоліки.
996536
   Поцілуй надію : спецрепортаж. Південна Африка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 32-36 : Фото
996537
  Кочан І.Г. Поцілунок Іуди / І.Г. Кочан. – К, 1949. – 217с.
996538
  Колодійчук Є.С. Поцілунок опівночі / Є.С. Колодійчук. – К., 1986. – 159с.
996539
  Моріак Ф. Поцілунок, дарований прокаженому / Ф. Моріак. – Київ : Основи, 1994. – 364с. – ISBN 5-77-05609-8
996540
  Зорівчак Р. Поцінувач і популяризатор англомовної літератури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 154-163. – ISSN 0868-4790
996541
  Лукьяненко А.М. Почаевский сборник Киевской Духовной академии Молдаво-Болгарской редакции XVI века со стороны своего языка / А.М. Лукьяненко. – Санкт-Петербург : Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1905. – [2], 62 с.
996542
  Ричков П.А. Почаївська Свято-Успенська Лавра / П.А. Ричков, П.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 136с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-133-6
996543
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу: характеристика нових джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються нові джерела дослідження історії Почаївського духовного осередку - візитаційні описи, які дають можливість дослідити розбудову монастиря, реконструювати його бібліотеку, персональний склад насельників обителі, діяльність шкіл і ...
996544
  Марушкевич А.А. Почаївський монастир як культурно-освітній осередок в Україні (за матеріалами праць І. Огієнка - митрополита Іларіона) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему культурно-освітньої діяльності Почаївського монастиря, в якому в XIX cт. функціонувала народна, а також реміснича школи, які згодом були переорганізовані у церковно-приходську, школу іконопису для здібної молоді. Монастир здобув ...
996545
  Андріюк А.В. Почаївський музей атеїзму / А.В. Андріюк. – Львів, 1962. – 43 с.
996546
  Яцюк Г. Почаївський музей атеїзму / Г. Яцюк. – Львів, 1970. – 60с.
996547
  Заболотна Н.В. Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 49-65. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
996548
  Заболотна Н.В. Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 70-79. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
996549
  Гончаренко Г. Почайна - повернення літописної річки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 31-40. – ISBN 978-617-7399-06-2
996550
  Богатов К.В. Почайна: геополітичне значення як архітектурна домінанта // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 222-226. – ISSN 2077-3455
996551
  Радчун Г. Почалось з арешту Антоні / Г. Радчун. – К., 1974. – 120с.
996552
  Слипачук А. Почасова оплата труда. Установление тарифной ставки за час роботы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 7. – С. 30-35.
996553
  Ермичева Н.Г. Почасовая оплата труда в высшей школе: справоч. пособие / Н.Г. Ермичева. – Л., 1988. – 88с.
996554
  Майко А.Ф. Почати з себе / А.Ф. Майко. – К, 1988. – 189с.
996555
  Моралес Хусто Ліпе Почати спочатку : оповідання-медитація // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 189-191. – ISSN 0320 - 8370
996556
  Поліщук М.С. Початкава і середня освіта на Правобережній Україні : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук М.С. ; КДУ. – Київ, 1974. – 220 л.
996557
  Підгорна Л. Початки "романтичної доби" української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 45-49
996558
   Початки артилерії в Україні (XIV-XVII ст.) / подав І.К. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 56-64
996559
  Ботушанський В. Початки буковинської еміграції до Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 77-82. – ISBN 1-55195-156-8
996560
  Глушко М. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-131. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто початки вживання й утвердження в українському народознавстві англійського за походженням терміна "фольклор", його первісне значення та відмінність від таких понять, як "етнографія", "усна народна словесність", "народна поезія" тощо. ...
996561
  Млиновецький Р. Початки визвольної боротьби українського народу // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.32-36 : Фото


  До 85-річчя проголошення Української Центральної ради
996562
  Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 128-133


  Стаття присвячена аналізу історії започаткування вищої медичної освіти для жінок в Україні, яку розглянуто на прикладі діяльності Медичного відділення Київських вищих жіночих курсів (згодом - Жіночого медичного інституту в Києві). Показано складнощі та ...
996563
  Костриця М.Ю. Початки волинського краєзнавства (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 14-25. – ISBN 966-7626-11-3
996564
  Картель Л.М. Початки географії : Посыбник для вчителыв / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 111с.
996565
  Грушевський М.С. Початки громадянства : (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 224-229. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці, подані у цьому номері журналу, присвячені розмірковуванням М. Грушевськогонад історичним розвитком суспільства. Чи може суспильство розвиватися за певими законами? Якщо ці законі існують, то чи можна застосувати їх до суспільства? Автор ...
996566
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-37. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного знання. ...
996567
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціольогія) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
996568
  Грушевський М.С. Початки громадянства: генетична соціологія // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340-343. – ISBN 966-613-240-0
996569
  Греченко В. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр. / В. Греченко, О. Ярмиш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
996570
  Попов П.М. Початки друкарства у слов"ян. / П.М. Попов. – К..., 1924. – 35с.
996571
  Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 116-119


  У статті здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у контексті ...
996572
  Свенцицький І. Початки книгопечатаня / І. Свенцицький, 1924
996573
  Бабич О. Початки книжкової справи у Києво-Печерському монастирі // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 25-30.
996574
  Брайчевський М. Початки книжності // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 129-152. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
996575
  Фесенко В. Початки металургійної промисловості на Україні : (Перша домна Луганського заводу) / В. Фесенко, 1932. – С. 231-256. – Окр. відб. - Монографія В. Фесенка про робітництво Луганського ливарного заводу залишається невиданою


  Він опублікував декілька нарисів з історії міста та ливарного заводу, а саме: “Архів Луганського ливарного заводу (1795–1887)” у “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”, т. ХХІ–ХХІІ; “Перша домна Луганського ливарного заводу”, Луганськ, 1930; ...
996576
  Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збірання і вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.27-36. – ISSN 0130-6936
996577
  Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографічні оцінки ранніх наукових робіт М. Грушевського. Показано зацікавленість першими роботами молодого вченого українських, польських і російських спеціалістів. Виявлено основні тенденції оцінних інтерпретацій його наукових ідей ...
996578
  Потапюк Лілія Початки національного відродження на західно-українських землях у першій половині XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 87-92
996579
  Ревегук В. Початки національного культурно-освітнього відродження на Полтавщині (доба Центральної Ради) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 90-98. – ISBN 966-7653-03-5
996580
  Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
996581
  Кондратюк С.В. Початки парламентаризму в Київській Русі: історіографічно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 73-82. – (Юридична ; Вип. 2)
996582
  Ілієвські П.Х. Початки писемності у слов"ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов"янські торговельні і культурні контакти) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3--8


  Резюме доповіді на міжнародній науковій конференції, що відбулася під час Днів науки Македонії в Україні (червень 2006р.) в м. Сімферополі, відомого славіста академіка МАНМ Петера Хр. Ілєвські. Містить оригінальну концепцію початків слов"янської ...
996583
  Степура І. Початки радіо та роль радіоаматорського руху в розвитку радіомовлення в СРСР // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 34-39
996584
  Пилипович Т.Г. Початки релігії: багатоманітність їх концептуального витлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
996585
   Початки роздору боротьби на Волині : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
996586
  Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 28-41. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI-VII ст.
996587
  Буланов Антон Початки с грибами / Буланов Антон, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 120-122 : рис.
996588
  Горобець О. Початки систематичних досліджень Арктики // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 250-252. – ISBN 978-966-171-783-0
996589
  Поліщук Г.Х. Початки сонячної системи / Г. Х. Поліщук. – Київ, 2006. – 20с.
996590
  Ферков О.В. Початки та історія грецької віри і церкви в Угорщині: історіографія проблеми / О.В. Ферков, Гергель Баранді // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 275-282. – (Історія ; Вип. 25)
996591
  Прокоп"як І. Початки театральної шевченкіани в Галичині (друга половина XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 162-168. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
996592
  Задорожна А.В. Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 204-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
996593
  Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей / М.І. Жалдак. – Київ : Радянська школа, 1978. – 143 с.
996594
  Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.137-140
996595
  Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистецтв. Центр. держ. істор. архів у Львові УАД. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224с. – ISBN 966-7022-26-9
996596
  Падюка Н. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 435-458. – ISSN 1591-6223
996597
  Возняк Михайло Початки української комедії : ( 1619-1819 ). – Львів : [Hакладом Видавн. Спілки "Всесвіт" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1919. – 251 с. + Замітки: С. 241-245. – Словаpець [тлумач.] С. 246-248. – Бібліогр.: Приписки [список літ.]: С. 171-179. – ("Всесвітня бібліотека" / під редакцією Івана Калиновича ; №19)


  В кн. уpив. з твоpів Я. Гаватовича, І.Г. Hекpашевича, М. Довгалевського, Юpія [Геоpгія] Кониського, біогр. відомості пpо авт. та віpш "Яpмаpок" І.Г. Некрашевича. – Зpазки інтеpмедій, діяльогів і віpш: с. 180-240. Еслібріс - Галіна Сидоренко, Григорія ...
996598
  Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-228


  У статті зроблено огляд перших досліджень, присвячених феномену української народної іграшки та гри, проаналізовано функціональні особливості української народної дитячої ігрової культури.
996599
  Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 3-15
996600
  Зінкевич Р.Д. Початки формування Армії УНР восени 1917 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 107-119. – ISSN 0321-0499
996601
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 6
996602
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 1, 9
996603
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 9
996604
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 9
996605
   Початківцям. Хаф"єль (Норвегія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 18 : фото
996606
  Ластовський В. Початкова абетка для початківців-істориків // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 103-105. – ISBN 978-966-171-414-3
996607
  Матяшук В. Початкова військова освіта за рубежем: позитивний досвід // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 35-42
996608
  Сохін М.П. Початкова військова топографія / М.П. Сохін. – К., 1936. – 99с.
996609
  Курило О. Початкова граматика української мови. / О. Курило. – 12-те вид.
1. – 1927. – 134с.
996610
  Ніжинський М.П. Початкова і середня загальна освіта [в Києві в першій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 325-335
996611
  Казьмрчук М. Початкова освіта в Київській губернії середини XIX - початку XX ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 20-22
996612
  Тополевський В.Ю. Початкова педагогічна культура акторської майстерності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 212-217
996613
  Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції / Ю.Г. Козловський. – К, 1982. – 174с.
996614
  Лисенко-Єржиківська Початкова фаза культурно-філософської парадигми феномену шістдесятників // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 84-96


  Розглядається історико-культурний і літературнй контекст виникнення шістдесятництва як літературного явища
996615
  Баранов П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 4-те вид., стереотип. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 188 с.
996616
  Цінгер А.В. Початкова фізика : посібник / А.В. Цінгер. – 2-ге вид., доп. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 391 с.
996617
  Дорошкевич Б.К Початкова хімія : Для селян-хазяїв, позашкільної освіти та нижчих с[ільсько]-г[осподаpських] шкіл ; З додатком статтей пpо позашкільну освіту на Вкpаїні та методи постановки досвідів ; з 30 малюнками / Б. Дорошкевич. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 54, IV с. : мал. – Позашкільна освіта на Укpаїні: с. 48-54. – Бібліогр. [літ. з хімії]: с. 47
996618
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1995
996619
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1995
996620
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1995
996621
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1995
996622
   Початкова школа. – Київ
№ 5/6. – 1995
996623
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1995
996624
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1995
996625
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1995
996626
   Початкова школа. – Київ
№ 10/11. – 1995
996627
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1995
996628
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1996
996629
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1996
996630
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1996
996631
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1996
996632
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1996
996633
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1996
996634
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1996
996635
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1996
996636
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1996
996637
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1996
996638
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1996
996639
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1996
996640
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1997
996641
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1997
996642
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1997
996643
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1997
996644
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1997
996645
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1997
996646
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1997
996647
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1997
996648
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1997
996649
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1997
996650
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1997
996651
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1997
996652
  Казьмирчук М.Г. Початкова школа в с. Кальнику: соціальний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1728-3671
996653
  Затуливітер В.І. Початкова школа: Кн. віршів. / В.І. Затуливітер. – К., 1988. – 221с.
996654
  Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані аналітичні моделі гравітаційного поля та горизонтально-шаруватого геологічного середовища з кількома густинними межами розділу шарів під поверхнею. Модель поля отримана з рівняння сили тяжіння, що випливає з розгляду плоского нормального ...
996655
  Леньо Т. Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 61-74


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на зміни, викликані новими умовами існування в модерному індустріально-інформаційному суспільстві, на середину ХХ ст. у бойківсько-закарпатському весіллі ще залишилась самобутньою ...
996656
  Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
996657
  Пилипенко Д.О. Початковий етап реалізації проекту "Скам"янілості України" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 26-28


  Ініціатором проекту "Скам"янілості України" виступив самоврядний студентський орган - Наукове товариство студентів та аспірантів геологічного факультету КНУТШ. За головну мету проекту було поставлено популяризацію і вивчення природознавчої напуки ...
996658
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
996659
  Кузьменко О.П. Початковий етап розслідування масових заворушень : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьменко Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Кривий Ріг, 2017. – 225 арк. – Додатки: арк. 189-225. – Бібліогр.: арк. 169-188
996660
  Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 63-72
996661
   Початковий етап розслідування фальшивомонеництва: порушення кримінальної справи, обставини, які необхідно встановити. Взаємодія суб"єктів розслідування / Мацишин, С, , А.В. Старушкевич // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-68.
996662
  Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується початковий етап співпраці України та Ради Європи в 1992-1995 рр., визначаються основні зовнішньополітичні орієнтири незалежної України. В статье исследуется начальный этап сотрудничества Украины и Совета Европы, определяются основные ...
996663
  Нестеренко Б Л. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 29-34. – (Правознавство ; Вип. 273)
996664
  Кралюк П. Початковий етап у розвитку філософської думки в Київській духовній академії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 395-397. – ISBN 978-966-2254-74-7
996665
  Григоращенко О. Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В.Ф. Снігового // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 111-113. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
996666
  Балушок В. Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичнній культурі українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 7-16. – ISSN 0130-6936
996667
  Івакін В.Г. Початковий етап християнізації в Києві (за даними поховального обряду X ст.) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2276-63-3
996668
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 7-е вид. – Київ : Держвидав України
Ч.2 : Азія, Африка, Америка й Австралія. – 1928. – 155с.
996669
  Іванов Г. Початковий курс географії / Г. Іванов. – 3-е вид., стереотип. – Харків-Київ : Держвидав України
Ч.1. – 1929. – 120с.
996670
  Стеценко К.Г. Початковий курс навчання дітей нотного співу : (методіко-дідактичні матеpіяли) / К. Стеценко. – Київ : Вид. Т-ва "Вернигора" ; [Дpук. Т-ва "Веpнигоpа"], 1918. – 32 с. : мал. до тексту [ноти]: с. 31-32. – (Шкільна бібліотека ; Ч. 10)
996671
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1970. – 446с.
996672
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1973. – 244с.
996673
  Леонтьєв Л.А. Початковий курс політичної економії / Л.А. Леонтьєв. – 2-е, перероб. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 480 с.
996674
  Ростовцев С.І. Початковий курс практичних вправ з анатомії рослин / С.І. Ростовцев. – Х, 1931. – 192с.
996675
  Вагнер Ю.Н. Початковий курс природознавства / Ю Вагнер ; Пеpеклад з pосійської мови. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни
Ч. 3 : Людина й тваpини. – 1923. – 92 с. : мал.
996676
   Початковий курс української мови. – К., 1993. – 60с.
996677
   Початковий курс філософїі. – К., 1966. – 280с.
996678
  Іванов П.Ф. Початковий період журналістської діяльності Івана Франка // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 24-26
996679
  Попов П.Н. Початковий період книгодрукування у слов"ян : (IV Міжнародний зізд славістів. Доповіді. ІУкрашський комітет славістів. АН УРСР) / П.Н. Попов. – Київ : Вид. АН УРСР, 1958. – 35 с.
996680
  Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів. / В.К. Котирло. – К, 1985. – 48с.
996681
  Ластовецький С. Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891 - 1905 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 200-205. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
996682
  Гурвіц Ю.О. Початкові відомості з геометрії / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – Х.-К., 1933. – 64 с.
996683
  Ковтун С.М. Початкові етапи онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо початкових етапів онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh. Подано морфологічний опис насіння та проростків, простежено динаміку розвитку проростків, зазначено лінійні параметри насіннєвого матеріалу та умови зберігання. It is ...
996684
  Жила А. Початкові етапи онтогенезу та розмноження Veltheimia bracteata Harv. ex Baker (Hyacinthaceae Batsch) in vivo та in vitro / А. Жила, Р. Іванников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкові етапи морфогенезу Veltheimia bracteata Harv. ex Baker. Встановлені типові структури листкової серії, що формується за перший рік вегетації сіянця. Описані процеси розмноження дослідного виду in vivo та in vitro. Veitheimia ...
996685
  Рудік Г. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex sity / Г. Рудік, Т. Мультян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень початкових етапів розвитку Stashys alpina L., St. cretica L., St. lanata Jacq., Salvia coccinea Etlinger, S. glutinosa L., S. sclarea L. Надано детальну характеристику латентного та прегенеративного (віргінільного) ...
996686
  Нечитайло В.А. Початкові етапи постембріонального періоду онтогенезу Lilium martagon L. у природі та в умовах культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
996687
  Іванишин П. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
996688
  Коваль І.П. Початкові стадії взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою субмоношаром хрому / І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 10 3 літрів кубічних при кімнатній температурі за допомогою методів електронної ...
996689
  Грунський М.К. Початкові сторінки слов"янського письменства / Микола Грунський. – [Київ], 1930. – 3-31 с. – Окр. відбиток: Україна: Науковий Журнал Українознавства : розвідки й замітки / Під ред. акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930, січень-лютий
996690
  Парновський С. Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто початкові функції світності, які описують розподіл світності галактик у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому континуумі при нульовому віці спалаху, для вибірки 800 галактик з активним зореутворенням. ...
996691
  Петренко І.М. Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 11-16. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
996692
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
996693
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с.
996694
  Басенко К.Я. Початок : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1982. – 583 с.
996695
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
996696
  Шупта-В"язовська Початок "Журналу" Тараса Шевченка: особливості творчого труда письменника // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 86-96. – ISSN 2312-6809
996697
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
996698
  Наєнко М. Початок XX століття: пошук методології // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 352-358. – ISBN 978-966-00-1565-4
996699
  Владиченко Л.Д. Початок XX століття: формування діалогічної думки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 22-23
996700
  Скіра Ю.Р. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 82-87. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
996701
  Патриляк І. Початок антигітлерівського повстання ОУН (б). Проблеми датування // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 628-645. – ISBN 978-966-97201-1-5
996702
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
996703
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
996704
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
996705
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
996706
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
996707
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
996708
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
996709
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
996710
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
996711
  Бурак Олена Початок вишуканого відпочинку в європейському потязі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото. – ISSN 1998-8044
996712
  Вєтров І. Початок відродження машинобудівної галузі в Україні 1943 - 1945 рр.: основні тенденції та проблеми / І. Вєтров, О. Сушко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 688-699. – ISBN 978-966-97201-1-5
996713
  Огаренко В.М. Початок відродження недержавного сектора вищої школи в Україні // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 141-147. – (Серія "Історичні науки")
996714
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
996715
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
996716
  Гирич І. Початок галицького і наддніпрянського сепаратизму. М. Грушевський як каталізатор українського відокремлення від Росії і Польщі // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 293-296. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
996717
  Маттеус Ю. Початок Голокосту та війна проти Радянського Союзу // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 164-188. – ISBN 978-966-2214-11-6
996718
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
996719
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
996720
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
996721
  Свілас С. Початок діяльності Білоруської РСР та Української РСР в ЮНЕСКО // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 45-49. – (Історичні науки)


  На основі архівних документів, мемуарів, радянської та сучасної історіографії розглянуто вступ і перший досвід участі Білоруської РСР і Української РСР в діяльності ЮНЕСКО. Виявлено причини, умови та обставини вступу республік до Організації, позицію ...
996722
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
996723
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
996724
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
996725
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
996726
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
996727
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
996728
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
996729
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
996730
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
996731
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
996732
  Пархоменко В. Початок історично-державного життя на Україні. / В. Пархоменко. – Х., 1925. – 55с.
996733
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
996734
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
996735
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
996736
  Геєць М. Початок катастрофи 1941-го / М. Геєць, Л. Легасова, О. Лисенко // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – C. 10-24. – ISBN 978-617-7158-08-9
996737
  Завгородня Г.Я. Початок Києво-Печерського друкарства 1616 - 1624 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 90-91. – ISBN 966-7671-23-2
996738
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
996739
  Безручко О. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
996740
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
996741
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
996742
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
996743
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
996744
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
996745
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
996746
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
996747
  Пилипчук О.Я. Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 168-181. – ISSN 2415-7422
996748
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
996749
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
996750
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
996751
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
996752
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
996753
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
996754
  Богачов А. Початок новочасної герменевтики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 134-145. – ISSN 2410-2601
996755
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
996756
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
996757
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
996758
  Кемінь Г. Початок Першої світової війни в австрійській літературі (за мотивами збірки оповідань Германа Блюменталя "Галичина. Вал на Сході") // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Герман Блюменталь (1880–1942) з Болехова, маловідомий галицький письменник, у науковій розвідці про якого дослідниця Гання Кемінь простежує біографію митця крізь призму Першої світової війни. Мабуть, найвідомішою його збіркою є "Галичина. Східний вал".
996759
  Ільченко А.П. Початок політичної кар"єри Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 192-201. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
996760
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
996761
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
996762
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
996763
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 80с.
996764
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
996765
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
996766
  Деміда М.А. Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 3/4 (54)). – ISSN 1813-338Х
996767
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 100-106
996768
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
996769
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
996770
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
996771
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
996772
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
996773
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
996774
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
996775
   Початок української колонізації Канади // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 9
996776
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
996777
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
996778
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
996779
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
996780
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
996781
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
996782
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
996783
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
996784
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
996785
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
996786
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
996787
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
996788
   Почва и ее охрана. – Москва : Знание, 1980. – 96с. – (Знание ; № 4 ; Человек и природа)
996789
  Адамов Н.П. Почва и ее происхождение : курс для сред. учеб. заведений и для самообразования / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [2], 225 с. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших трудов, рекомендуемых как пособие при изучении почв России" (14 назв.)
996790
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – Изд. 2-е. – Л, 1926. – 23с.
996791
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
996792
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – М, 1952. – 96с.
996793
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
996794
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
996795
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
996796
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
996797
  Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 112-121. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
996798
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
996799
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
996800
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
996801
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
996802
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
996803
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
996804
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
996805
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
996806
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
996807
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
996808
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
996809
  Томилова В.Н. Почвенная зоология. / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
996810
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
996811
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный, 1933. – С. 321-329
996812
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
996813
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
996814
  Кириллова В.А. Почвенная карта Европейской России 1900 года как источник информации для агроэкологической оценки земель центральных губерний (исторический аспект) / В.А. Кириллова, И.О. Алябина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-12 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11-12. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
996815
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
996816
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-Бекман. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120с.
996817
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
996818
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
996819
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
996820
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
996821
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева, 1939. – С. 1063-1072
996822
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1958. – 142с.
996823
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
996824
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова. – Ашхабад, 1990. – 156с.
996825
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
996826
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
996827
  Федоров М.В. Почвенная микробиология : учебн. пособие / М.В. Федоров. – Москва : Советская наука, 1954. – 484с.
996828
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
996829
  Пошон Ж. и Баржак Г Почвенная микробиология / Ж. и Баржак Г Пошон. – М., 1960. – 560с.
996830
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
996831
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
996832
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
996833
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
996834
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
996835
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
996836
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
996837
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
996838
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
996839
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
996840
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100с.
996841
   Почвенная фауна Северной Европы. – М., 1987. – 174с.
996842
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – М., 1964. – 176с.
996843
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
996844
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
996845
  Шабаев В.П. Почвенно-агрохимические аспекты ремедиации загрязненной свинцом серой лесной почвы при внесении стимулирующих рост растений ризосферных бактерий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 601-611 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
996846
   Почвенно-агрохимические и экологические проблемы формирования высокопродуктивных агроценозов : Тезисы докладов. – Пущино, 1988. – 249с.
996847
   Почвенно-биогеоценологические исследования на Северо-Завадном Кавказе. – Пущино, 1990. – 159с.
996848
   Почвенно-биогеоценотические исследования в лесных биогеоценозах. – М., 1980. – 160с.
996849
   Почвенно-биоклиматическое районирование СССР. – Л., 1959. – 36с.
996850
  Федорко А.А. Почвенно-биологические основы создания древесно-кустарниковых насаждений разных конструкций на песчано-ракушечных накоплениях. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.04 / Федорко А.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 24л.
996851
  Липшиц С.Ю. Почвенно-ботанические исследования и проблема сельского хозяйства в Центральной части долины реки Камчатки / С.Ю. Липшиц, Ю.А. Ливеровский. – М.-Л., 1937. – 220с.
996852
   Почвенно-генетическое районирование: принципы, задачи, структура, приложение / И.И. Лебедева, С.В. Овечкин, Т.В. Королюк, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 715-727 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
996853
   Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиск полезных ископаемых. – Москва : МГУ, 1964. – 236с.
996854
   Почвенно-географические исследования и использование аэрофотосъемки в картировании почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 260с.
996855
  Зонн И.С. Почвенно-географические особенности оросительных мелиораций дельтовой равнины р. Ефрат : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Зонн И.С.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 24л.
996856
   Почвенно-географический ландшафт и ландшафтно-геохимические исследования в зоне БАМ. – Новосибирск, 1980. – 183с.
996857
  Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии / М.А. Глазовская. – Москва, 1952. – 232 с.
996858
  Шокальская З.Ю. Почвенно-географический очерк Африки. Условия почвообразования, почвы и их распределение. / З.Ю. Шокальская. – М.-Л. : Издательство АН СССР, 1948. – 408с.
996859
  Герасимов И.П. Почвенно-географический очерк песчаных районов Приаралья / И.П. Герасимов, Е.В. Лобова. – Москва; Ленинград, 1932. – 50 с.
996860
  Урусевская И.С. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1020-1035 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
996861
  Андрианова Г.А. Почвенно-геохимическая провинция Центральной Якутии с континентальным засолением почв над многолетней мерзлотой : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 121 / Андрианова Г.А. ; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского АН СССР. – Москва, 1971. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
996862
  Ковда В.А. Почвенно-геохимические показатели нефтеносности недр / В.А. Ковда, П.С. Славин. – Москва : АН СССР, 1951. – 72с.
996863
  Баер Р.А. Почвенно-гидрогеологические аспекты повышения эффективности использования орошаемых земель степных регионов СССР : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 44-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
996864
  Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей / А.М. Глобус. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 428 с. – монография
996865
  Тюремнов С.И. Почвенно-грунтовые условия южного участка Джафарханской опытной станции и его засоление. / С.И. Тюремнов. – М, 1928. – 75с.
996866
  Безруких Валентина Алексеевна Почвенно-климатические ресурсы Красноярского Причулымья : Автореф... канд. географ. наук: 01.00.01 / Безруких Валентина Алексеевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 20с.
996867
   Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск, 1978. – 122с.
996868
   Почвенно-лесоводственные исследования почв на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1977. – 120с.
996869
  Шелаев А.Ф. Почвенно-мелиоративная характеристика Северо-Западной части Голодной степи : Автореф... канд. с. х.наук: / Шелаев А. Ф.; АН УзССР, Ин-т почвовед. – Ташкент, 1950. – 13 с.
996870
   Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемого земледелия. – Кишинев, 1978. – 86с.
996871
  Попов А.А. Почвенно-мелиоративные условия Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов А.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 29л.
996872
  Яковлева Е.А. Почвенно-мелиоративные условия восточной части Присулакской низменности ДАССР и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Яковлева Е.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
996873
  Хакимов Ф.И. Почвенно-мелиоративные условия опутынивающихся дельт / Ф.И. Хакимов. – Пущино, 1989. – 217с.
996874
  Орлова М.А. Почвенно-мелиоративные условия современной (Казалинской) дельты Сыр-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Орлова М.А. ; М-во высш. образования , Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
996875
   Почвенно-мелиоративный прогноз юга Томской обл.. – Томск, 1983. – 208с.
996876
  Розанов Б.Г. Почвенно-растительные ресурсы Бирмы и их использование : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Розанов Б.Г. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1964. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
996877
  Скиба В.В. Почвенно-химическая характеристика органического вещества бурых лесных почв Украинских Карпат. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Скиба В.В.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 22л.
996878
   Почвенно-химический мониторинг фоновых территорий. – М., 1989. – 87с.
996879
  Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 85с. – ISBN 5-211-04019-8
996880
  Вальков В.Ф. Почвенно-экологические аспекты виноградарства / В.Ф. Вальков, А.П. Фиськов. – Ростов-на-Дону, 1992. – 112с.
996881
   Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур. – К., 1991. – 172с.
996882
  Войтюк М.М. Почвенно-экологические условия произростания кедра корейского в природном ареале и при интродукции на европейской территории России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 626-632 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
996883
  Гаврик П.А. Почвенно-экологические условия районов распространения эндемической гматурии крупного рогатого скота в Закарпатской области УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гаврик П.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докуачева. – Харьков, 1956. – 19л.
996884
  Самошкин В.И. Почвенно микробиологические условия произростания клевера при безотвальном рыхлении подзолистой почвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Самошкин В.И.; Академия сельхоз. наук. – Л., 1969. – 26л.
996885
  Самойлов И.И. Почвенное питание растений. / И.И. Самойлов. – М, 1958. – 32с.
996886
  Востокова Л.Б. Почвенное районирование и бониировка почв Рязанской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Востокова Л.Б.; МГУ. – М., 1972. – 36л.
996887
   Почвенное районирование СССР. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1960. – 240с.
996888
   Почвенное районирование СССР : Вып. ІІ. – Москва : МГУ, 1961. – 268с.
996889
  Мишустин Е.Н. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – М., 1974. – 251с.
996890
   Почвенные безпозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. – М., 1986. – 309с.
996891
   Почвенные безпозвоночные рекрационных ельников Подмосковья. – М., 1989. – 224с.
996892
  Курчева Г.Ф. Почвенные беспозвоночные Советского Дальнего Востока / Г.Ф. Курчева. – М, 1977. – 132с.
996893
  Зенова Г.М. Почвенные водоросли / Г.М. Зенова, Э.А. Штина. – М., 1990. – 78с.
996894
  Базова Галина Александровна Почвенные водоросли Восточного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 030005 / Базова Галина Александровна; АН ТаджССР ОТд-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 25л.
996895
  Базова Г.А. Почвенные водоросли высокогорий Памира / Г.А. Базова; Коган Ш.И. – Душанбе : Дониш, 1978. – 172с.
996896
  Бут В.П. Почвенные водоросли Западного Памира / В.П. Бут. – Душанбе, 1975. – 149с.
996897
  Алексахина Т.И. Почвенные водоросли лесных боигеоценозов / Т.И. Алексахина, Э.А. Штина. – Москва : Наука, 1984. – 150 с.
996898
  Поцене Ч. Почвенные водоросли преобладающих типов почв Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Поцене Ч.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л.
996899
  Новичкова-Иванова Почвенные водоросли фитоценозов Сахаро-Гобийской пустынной области / Новичкова-Иванова. – Л, 1980. – 255с.
996900
  Голлерьбах М.М. Почвенные водоросли. / М.М. Голлерьбах, Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1969. – 228с.
996901
   Почвенные глинисто-солевые образования in situ и ex situ / Г.В. Харитонова, Е.В. Шеин, М.А. Пугачевский, В.С. Комарова, З.Н. Тюгай, А.С. Манучаров, Т.Д. Ри // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-21 : рис. – Библиогр.: с. 19-20. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
996902
  Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока / Л.Н. Егорова. – Л., 1986. – 192с.
996903
  Ермекова Б.Д. Почвенные грибы и обыкновенная корневая гниль колосовых зерновых / Б.Д. Ермекова. – Алма-Ата, 1988. – 141с.
996904
  Каневская И.Г. Почвенные грибы, разрушающие целлюлозу и некоторые ее производные, имеющие промышленное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Каневская И.Г.; АН СССР. Ботак. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 19л.
996905
  Глушакова А.М. Почвенные дрожжевые сообщества в условиях агрессивной инвазии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 221-227 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
996906
  Бабьева И.П. Почвенные дрожжи : Учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / И.П. Бабьева, С.Е. Горин. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 78с.
996907
  Данияров Ю.Р. Почвенные жесткокрылые целинных и новоосвоенных земель северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Данияров Ю.Р.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 20л.
996908
  Тюлин В.В. Почвенные и агрохимические карты колхозов и совхозов / В.В. Тюлин, М.В. Рассохин. – Киров, 1964. – 11с.
996909
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – М-Л, 1930. – 280с.
996910
  Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды / А.Ф. Лебедев. – 4-е изд. – М-Л, 1936. – 316с.
996911
  Кричмар М.С. Почвенные и климатические ресурсы Одесской области, их наиболее рациональное использование для дальнейшего развития виноградарства и повышения качества его продукции. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кричмар М.С.; М-во с.-х. МолдССР. Кишинев. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1961. – 16л.
996912
   Почвенные исследования БССР. – Минск, 1959. – 188с.
996913
   Почвенные исследования в Казахстане. – Алма Ата, 1964. – 180с.
996914
  Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. / Л.И. Прасолов. – Птгр., 1923. – 63с.
996915
  Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт / И.Ф. Садовников. – Москва : Сельхозиздат, 1953. – 160с.
996916
  Фриев Т.А. Почвенные карты / Т.А. Фриев. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 61с.
996917
  Маттсон С. Почвенные коллоиды. / С. Маттсон. – М., 1938. – 432с.
996918
  Келейникова С.И. Почвенные личинки жуков-чернотелок (Tenebrionidae) фауны СССР : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Келейникова С.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
996919
  Артюховский А.К. Почвенные мермитиды / А.К. Артюховский. – Воронеж, 1990. – 156с.
996920
  Андреюк Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование / Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.Н. Дульгеров. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000235-8
996921
  Локтионов П.Д. Почвенные насекомые Дона / П.Д. Локтионов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 143с.
996922
   Почвенные организмы как компоненты биогеоценоза. – Москва, 1984. – 243с.
996923
  Степанов И.Н. Почвенные прогнозы. / И.Н. Степанов. – М, 1979. – 83с.
996924
  Николюк В.Ф. Почвенные простейшие СССР. / В.Ф. Николюк, Ю.Г. Гельцер. – Ташкент, 1972. – 311с.
996925
  Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах / И.Н. Скрынникова. – М., 1961. – 248с.
996926
  Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. / Ю.Г. Гельцер. – Москва, 1985. – 78с.
996927
  Дзюин Г.П. Почвенные растворы дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв Удмурской АССР : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Дзюин Г.П.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Москва, 1971. – 27л.
996928
  Сухоребрый А.А. Почвенные растворы лесных и лесостепных ландшафтов северной части Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-80 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
996929
   Почвенные ресурсы и сельское хозяйство центра Европейской России в конце ХVIII века / И.О. Алябина, А.А. Голубинский, В.А. Кириллова, Д.А. Хитров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1302-1313 : рис. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0032-180Х
996930
   Почвенные условие и эффективность применения удобрений в Западной Сибири. – Омск, 1988. – 122с.
996931
  Канивец И.И. Почвенные условия и рост многолетних садовых насажений. / И.И. Канивец. – Кишинев, 1960. – 544с.
996932
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва-Ленинград, 1931. – 438с.
996933
  Рэссель Э.Дж. Почвенные условия и рост растений / Э.Дж. Рэссель; Пер. с 5-го англ. изд. В.А. Сидякиной, А.М. Шесминцева, В.П. Кочеткова. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 385с.
996934
  Рассел Э.Д. Почвенные условия и рост растений. / Э.Д. Рассел. – 4-е изд. – М., 1955. – 624с.
996935
  Зайцев Б.Д. Почвенные условия местопроизростания сосны и ели / Б.Д. Зайцев. – М.-Л., 1931. – 96с.
996936
   Почвенные факторы продуктивности сосняков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 238с.
996937
  Дурынина Е.П. Почвенные фитопатогенные грибы / Е.П. Дурынина, Л.Л. Великанов. – М., 1984. – 108с.
996938
  Пономаренко А.В. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав / А.В. Пономаренко, М.В. Ханин. – Ростов н/Д, 1987. – 46с.
996939
   Почвенные членистоногие Украинских Карпат. – К, 1988. – 242с.
996940
  Крюков П.А. Почвенные, иловые и горные растворы. : Автореф... доктор хим.наук: / Крюков П.А.; АН СССР. Ин-тут геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
996941
  Ландина М М. Почвенный воздух / М М. Ландина, . – Новосибирск, 1992. – 167с.
996942
  Канивец И.И. Почвенный гриб триходерма лигнорум / И.И. Канивец, А.В. Омельчук, Е.Г. Харитон; ВНИИ сахарной промышленности НКПП СССР. – Киев, 1940. – 55с.
996943
  Новогрудский Д.М. Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1959. – 96с.
996944
  Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание / А.М. Шульгин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 108с.
996945
  Лавров А.П. Почвенный очерк Заунгузских Каракумов / А.П. Лавров. – Ашхабад, 1973. – 89с.
996946
  Клопотовский Б.А. Почвенный очерк Ленкоранской леснй опытной станции (долина реки Вашару) / Б.А. Клопотовский. – Баку, 1933. – 99с.
996947
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс и почвенные поглощенные катионы, как основа генетической почвенной классификации = Der adsorbierende Bodenkomplex und die adsorbierten Bodenkationen als Grundlage der genetischen Dodenklassifikation / К.К. Гедройц. – Ленинград, 1925. – 35с.
996948
  Гедройц К.К. Почвенный поглощающий комплекс растение и удобрение : Ст. и материалы по опытам на Долгопрудном опытном поле НИУ за 1930-1933гг. / К.К. Гедройц; НИУ НКТП; под общ. ред Ф.Н.Германова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 343 с.
996949
  Годлин М.М. Почвенный покров Виннцкой с.-х. опытной станции : по данным обследованиям 1924-1925 гг. / М.М. Годлин. – Винница
вып. 1. – 1928. – 20 с.
996950
  Гальвидите Д. Почвенный покров Жемайтийской возвышенности как компонент физико-географического комплекса : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гальвидите Д. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
996951
  Руднева Е.Н. Почвенный покров Закарпатской области. / Е.Н. Руднева. – М., 1960. – 230с.
996952
  Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара : Учебн. пособ. для вузов / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1977. – 248с.
996953
  Щетинина А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии / А.С. Щетинина. – Саранск, 1988. – 198с.
996954
   Почвенный покров Казахстана. – Алма Ата, 1934. – 95с.
996955
  Чарыев М.К. Почвенный покров Кизыл-Арватской подгорной равнины Туркменской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыев М.К.; Казан. гос. ун-т. – Ашхабад, 1957. – 17л.
996956
  Годлин М.М. Почвенный покров Козаровичской поймы р.Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 2. – 1928. – 44 с.
996957
  Кречетов П.П. Почвенный покров космодрома Байконур и его устойчивость к техногенному воздействию / П.П. Кречетов, Т.В. Королева, О.В. Черницова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-24 : рис., табл. – Библиогр.: с. 22-23. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
996958
  Розов Н.Н. Почвенный покров мира / Н.Н. Розов. – Москва, 1979. – 288 с.
996959
  Бобровник В.П. Почвенный покров нагорных лесов на гранитных породах Северного и Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Бобровник В. П.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1975. – 28л.
996960
  Афанасьев Я.Н. Почвенный покров северо-востока Брянской губернии. / Я.Н. Афанасьев. – Горки, 1926. – 57с.
996961
  Корсунов В.М. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири / В.М. Корсунов. – Новосибирск, 1988. – 165с.
996962
  Смирнова Л.Г. Почвенный покров юга лесостепи Среднерусской возвышенности на фоне внутривековых климатических изменений / Л.Г. Смирнова, Н.С. Кухарук, Ю.Г. Чендев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 775-784 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
996963
  Шакури Б.К. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б.К. Шакури ; [ред. Ш.Б. Шакури]. – Баку : [МВМ], 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., азерб., англ. – ISBN 978-9952-29-026-8
996964
   Почвите и нивното искористуванье = Soils and their exploitation : симпозиум по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Горги Филиповски : зборник на трудови. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 317, [1] с. : сл. – ISBN 9989-649-73-1
996965
  Филиповски Горги Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Филиповски Горги; Уред. К. Мицевски ; МАHУ. – Ckopje : МАНУ. – ISBN 9989649340
Т. 3 : Класа камбични почви со А-(В)-С и елувиjално-илувиjални почви со А-Е-В-С тип на профилот. – 1997. – 520 c.
996966
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониja = Soils of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; МАНУ. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-59-6
Т. 4 : Хидроморфни почви. – 1999. – 548 c.
996967
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-15-4
Т. 1 : Педогенетски фактори и класа на почви со (А)-С и (А)-R тип на профилот. – 1995. – 264 с., 5 табл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
996968
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа = Soils of the Republic оf Macedonia / Г. Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-18-9
Т. 2 : Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-R тип на профилот. – 1996. – 313 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
996969
  Филиповски Г. Почвите на Република Македониjа / Горги Филиповски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-101-27-2
Т. 6 : Антропогени почви (антропосоли). – 2004. – 253, [ 1 ] с. : таб. – Парал. тит. арк. англ. мовою
996970
  Калугин Н.А. Почвовед в поле / Н.А. Калугин. – Самара, 1926. – 90с.
996971
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Общее земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 3-е, пересм. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 648с.
996972
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 4-е, пересмот. и дополн. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1938. – 448с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
996973
  Вильямс В.Р. Почвоведение : Земледелие с основами почвоведения / В.Р. Вильямс. – Изд. 5-е. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1947. – 456с.
996974
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – М.-Л., 1951. – 436с.
996975
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение / И.Ф. Гаркуша. – 4-е испр. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1954. – 424с.
996976
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение : учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений / И.Ф. Гаркуша. – Ленинград; Москва : Сельхозиздат, 1962. – 448 с.
996977
  Роде А.А. Почвоведение : Учебн. для вузов / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 480с.
996978
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1988. – 400 с.
996979
   Почвоведение. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1988. – 367с.
996980
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 1999
996981
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2000
996982
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2001
996983
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 9. – 2001
996984
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 10. – 2001
996985
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 11. – 2001
996986
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 12. – 2001
996987
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 1. – 2002
996988
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 2. – 2002
996989
   Почвоведение. – Москва : Наука, 1899-. – ISSN 0032-180Х
№ 3. – 2002
996990
   Почвоведение в Казахстане. – Алма Ата, 1973. – 175с.
996991
   Почвоведение и проблемы сельского хозяйства. – Воронеж, 1979. – 152с.
996992
  Глазовская М.А. Почвоведение с географией почв : методиеские указания для студентов-заочников 3-х и 4-х курсов географических факультетов государственных университетов / М.А. Глазовская, С.В. Головенко. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1965. – 90 с.
996993
  Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники : учебное пособие для землеустроительных институтов и факультетов / И.Ф. Голубев. – Москва : Колос, 1964. – 400 с.
996994
   Почвоведение с основами геоботаники. – М, 1991. – 447с.
996995
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша. – Москва-Ленинград, 1963. – 259с.
996996
  Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии : учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов / И.Ф. Гаркуша, М.М. Яцюк. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368 с.
996997
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1935. – 128с.
996998
  Вильямс В.Р. Почвоведение. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 472с.
996999
  Костычев П.А. Почвоведение. (1, 2 и 3 части) / П.А. Костычев. – М.-Л., 1940. – 224с.
997000
  Роде А.А. Почвоведение. Уч. пособие. / А.А. Роде. – М.-Л., 1955. – 524с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,