Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
996001
  Величко Е. "Ольвийские" золотые украшения из коллекции Б.И. и В.Н. Ханенко (по материалам Музея исторических драгоценностей Украины) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 65-82. – ISSN 1998-4634


  Стаття присвячена аналізу ювелірних виробів з колекції Б.І. і В.Н. Ханенків, придбаних ними як «ольвійські», які зараз зберігаються у філії Національного музею історії України – Музеї історичних коштовностей України. На даний момент у зібраннях музею ...
996002
  Дзюба С. "Ольга, дружина Пікассо" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Психолого-культурологічна повість Тетяни Сидоренко "Ольга, дружина Пікассо".
996003
  Волков Т. "Ольстерська політика" Лейбористської партії Великої Британії (1971-1974) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 69-74
996004
  Волков Т. "Ольстерська політика" Лейбористської партії Великої Британії (1971-1974) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 384-388. – ISBN 978-966-171-793-9
996005
  Волков Т. "Ольстерська проблема" та британсько-ірландські відносини часів прем"єрства Тетчер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-16. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються британсько-ірландські відносини часів прем"єрства Тетчер, коли Консервативна партія Великої Британії була правлячою. Розкривається суть даних відносин. Проаналізовано їх вплив на вирішення міжобщинних протиріч в Північній ...
996006
  Шварцман М.Е. "Омека" как инструмент коллективного создания электронной библиотеки / М.Е. Шварцман, О.П. Найдин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – март. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  В рамках работы по созданию Электронной библиотеки произведений великих русских учёных ХVII–XIX вв. перед исполнителями проекта ставилась задача разработки такой технологии организации ресурса, чтобы он мог быть использован небольшим коллективом ...
996007
  Зущик Ю. "Омолодження" Кабміну. // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 серпня (№ 33)


  Молодіжна рада (МР) при Кабміні створена постановою КМУ № 673 20 червня поточного року. Кілька тижнів тому раду очолив МОНмолодьспорту Дмитро Табачник. А з третього серпня комісія МОНмолодьспорту проводить конкурс, який відбере талановиту й ...
996008
   "Омолодить" асфальт. Отработанное моторное масло - в дело // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 59
996009
  Бондарева О. "Омріяна ієрофанія" української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 7-21. – ISBN 966-8547-61-6
996010
  Гривінський Р. "Омріяний край" Лілі Хайд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 15


  Британська письменниця і журналістка представила в Києві роман про депортацію кримських татар.
996011
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили !..."(Скасування кріпаччини в Російській імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 9-15
996012
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили!..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 5-12


  Скасування кріпаччини в Російській імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб.
996013
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили..." (скасування кріпаччини в Російській Імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 1-8
996014
  Тимофеевский Александр "Он ищет читателя..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 2. – С. 65-74. – ISSN 0131-8136
996015
  Григорьев А. "Он начал русскую физиологию" / А. Григорьев, Н. Григорьян // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 0869-7078


  180 лет со дня рождения выдающегося ученого И.М. Сеченова.
996016
  Шемшученко Владимир "Он сидит за столом..." : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 3. – С. 91-98. – ISSN 0131-8136
996017
  Семенов Ю. "Он убил меня под Луанг-Прабангом". / Ю. Семенов. – Москва, 1970. – 224с.
996018
  Коляда І. "Он умел метко наблюдать народный обычай, схватывая его существенные черты" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 9-14


  П.П. Чубинський: науково-культурницька та громадська діяльність.
996019
  Танасійчук М. "Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела". Тараса Шевченка любила княгиня Варвара Рєпніна // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 4 березня (№ 9). – С. 21


  "Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Репнину, - писав Тарас Шевченко в щоденнику 1857-го. - Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилась в ханжество, чего я прежде не замечал". 10 ...
996020
  Мурашов А.А. "Они все отсидели", или Что отражается в зеркале слова // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14.


  Кримінальний жаргон в сучасній російській мові як дзеркало соціальних переваг
996021
  Щеглова Е. "Они молчат - свидетели беды..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0042-8795
996022
   "Они питали мою музу". – М, 1986. – 253с.
996023
  Мещеряков Александр "Они просто ведут себя по-человечески" : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
996024
   "Онлайн-образование - мощный инструмент, который способен расширить возможности для молодого поколения". Фонд Виктора Пинчука стал глобальным партнером ведущей образовательной онлайн-платформы Coursera // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 17 мая (№ 83). – С. 2
996025
  Шичанина Ю.В. "Онлайн" и "фриланс" философствование // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 56-64. – ISSN 0235-1188
996026
  Ковальова Т.В. "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр.(на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто образ людини у подорожніх нарисах, надрукованих у журналах "Всесвіт" і"Червоний шлях" за 1925-1932 рр. З"ясовано соціально-портретну типологію персонажів, представлених у подорожніх нарисах. The article studies the image of a ...
996027
   [Оніщенко Наталія Миколаївна] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 264-265. – ISSN 1993-0909


  Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України.
996028
   о-Метакрильні похідні деяких оксимів : хімія / О.Ю. Колендо, Сиромятніков, , В.В. Фанда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
996029
  Возняк Т. О-мовлення місця / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 467, [1] с., [1] арк. іл., склад. втроє : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – ISBN 978-966-378-529-5
996030
  Федотов А.Н. О-нитрофенилциклопропаны в синтезе гетероциклических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Федотов А.Н.; МГУ. – М., 1980. – 27л.
996031
  Крижицький С.Д. Ольвiя - щаслива (античне мiсто-держава на узбережжi Пiвденного Бугу) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 1605-9875
996032
  Январев Э.И. Ольвийский причал / Э.И. Январев. – Киев, 1991. – 246 с.
996033
  Крыжицкий С.Д. Ольвия -- память тысячелетий: Очерк. / С.Д. Крыжицкий, Н.А. Лейпунская. – Одесса, 1982. – 119с.
996034
  Фармаковский Б.В. Ольвия / Б.В. Фармаковский. – Москва : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1915. – 36 с.
996035
   Ольвия. – Киев : Изд. АН УССР
Т. 1 : [Отчеты и материалы за 1935-36 гг. и исследования]. – 1940. – 304 с., 22 вкл. л. ил. и черт. : ил., черт., план
996036
  Крыжицкий С.Д. Ольвия : историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов / С.Д. Крыжицкий. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192 с.
996037
  Росляков Ольвия и ее искусство / Росляков, Н. – Одесса, 1991. – 117с.
996038
   Ольвия и ее округа. – К., 1986. – 136с.
996039
   Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху / Под ред. Гайдукевича В.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1956. – № 50 : Ольвия и Нижнее Побужье в античную епоху / Под ред. Гайдукевича В.Ф. – С. 1-279, рис. 6 вкл. рис.
996040
  Соколов Г.И. Ольвия и Херсонес (ионическое и дорическое искусство) / Г.И. Соколов. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. – 570с. – ISBN 5-87245-037-0
996041
   Ольвия.. – К., 1959. – 80с.
996042
   Ольвия.. – М.-Л., 1964. – 378с.
996043
   Ольвия.. – К., 1975. – 247с.
996044
  Леви Е.И. Ольвия: Город эпохи эллинизма / Е.И. Леви. – Л., 1985. – 152с.
996045
  Славін Л.М. Ольвійська агора // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 26-34. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
996046
  Івченко А.В. Ольвійський земляний склеп елліністичного часу // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – C. 46-54. – ISSN 0235-3490
996047
  Гаврилюк Н.О. Ольвійський форум ІІ // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 138-139. – ISSN 0235-3490
996048
  Кралюк П.М. Ольвійські орфіки та бореїки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-373-777-5


  Проблеми життя та смерті, посмертного існування, що осмислювалися в філософському аспекті, викликали помітну зацікавленість у жителів Північного Причорномор"я, зокрема, в ольвіополітів. У Ольвії були знайдені ретельно оброблені кістяні пластинки з ...
996049
  Шевченко Т.М. Ольвійські погруддя-фіміатерії // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 54-58. – ISBN 978-617-578-222-4
996050
  Славін Л.М. Ольвія / Л.С. Славін ; АН УРСР, Інститут історії матеріальної культури. – Київ : Вид АН УРСР, 1938. – 88 с., 2 л. карт. : іл. – (Науково-популярна)
996051
  Чемерис В. Ольвія / В. Чемерис. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 384 с.
996052
  Чемерис В. Ольвія / В. Чемерис. – Київ : Дніпро, 1985. – 275 с.
996053
  Чемерис В. Ольвія : роман / Валентин Чемерис. – Київ : Дніпро, 1990. – 477 с. – (Бібліотека історичної прози)
996054
  Чемерис В. Ольвія / В. Чемерис. – Київ, 1993. – 384 с.
996055
  Чемерис В.Л. Ольвія : роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4647-5
996056
  Чемерис В. Ольвія : роман / Валентин Чемерис. – Київ : Техніка, 2013. – 410, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-575-215-8
996057
  Магомедов Б.В. Ольвія і варвари в пізньоантичний період // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 0235-3490
996058
  Шеін С.С. Ольвія та Македонія. Спірні питання скіфського походу Зопіріона у Північне Причорномор"я // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-38. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
996059
  Ковалів Ю. Ольга-Олександра Дучимінська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 102-107. – ISSN 0236-1477
996060
  Дэлано Л.Э. Ольга / Л.Э. Дэлано. – М, 1962. – 112с.
996061
  Качура Я.Д. Ольга / Я.Д. Качура. – Москва : Советский писатель, 1965. – 247 с.
996062
  Геник С. Ольга (християнське ім"я - Олена) // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 175 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
996063
   Ольга Акулина, Виктор Губко, Алла Зингер, Ирина Лотова, Николай Наседкин, Елена Шаховская, Иван Шаховский : живопись, графика, скульптура : кат. выст. – Москва : Совецкий художник, 1990. – 72 с.
996064
  Жекулина О.А. Ольга Анатольевна Жекулина / О.А. Жекулина. – М, 1977. – 22с.
996065
  Шутко О. Ольга Антонівна Подоляк - суддя з високим рівнем відповідальності за свою діяльність // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 190-192


  Подоляк О.А. з 1967 по 1972 роки навчалася на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У статті згадуються викладачі юридичного факультету П.О.Недбайло, Є.В.Назаренко, О.А.Підопригора, І.Г.Побірченко, ...
996066
  Большевиков П.К. Ольга Афанасьевна Варенцова : [биогр. очерк. о русской женщине-большевичке] / П.К. Большевиков, Г.И. Горбунов. – Москва : Политиздат, 1964. – 64 с., [2] л. ил.
996067
  Колосов М.П. Ольга Афанасьевна Варенцова (Старый большевик. 1862-1950) / М.П. Колосов. – Иваново, 1952. – 87с.
996068
  Андрусяк І. Ольга Басараб як борець за права і свободи українського народу: історико-правові та ґендерні аспекти / І. Андрусяк, І. Перів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 69-76. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
996069
  Шульський М.Г. Ольга Бачинська – відома жінка-кооператор ХХ століття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 282-286. – ISSN 2308-1988
996070
  Вернер Р. Ольга Бенарио : История отважной жизни / Рут Вернер ; [Авториз. пер. с нем. В. Славуцкой]. – [Москва] : Молодая гвардия, 1964. – 381 с., 2 л. ил. : ил.
996071
  Банк Н.Б. Ольга Берггольц / Н.Б. Банк. – М.-Л. : Советский писатель, 1962. – 171 с.
996072
  Цурикова Г.М. Ольга Берггольц. / Г.М. Цурикова. – Л., 1961. – 51 с.
996073
  Горак Р. Ольга Білинська - найзагадковіша з Франкових обраниць // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 112-126. – ISSN 0131-2561
996074
   Ольга Біляєва // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 136-138
996075
  Кочерба Е.Л. Ольга Благовидова / Е.Л. Кочерба. – К, 1973. – 61с.
996076
  Рог Е. Ольга Богомолец: миссия выполнима : литературный взгляд // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 164-167. – ISSN 0131-8136
996077
  Богомолець О. Ольга Богомолець: "Жінка в політиці - це конструктивна сила українського суспільства" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
996078
  Богомолець О. Ольга Богомолець: "Нарешті я відчуваю себе коханою, що можу боротися за країну" / спілкувалась Н. Влащенко // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2017. – № 10 (160), октябрь. – С. 74-79
996079
  Лебедева В.Е. Ольга Булгакова / В.Е. Лебедева. – М., 1990. – 63с.
996080
  Андрієнко К.Е. Ольга Бутакова: родовід художниці в контексті шевченкознавства // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 30-33


  Бутакова Ольга Миколаївна — російська художниця. Дружина Олексія Бутакова. Тарас Шевченко познайомивс з нею 10 березня 1858 у місті Владимирі, про що зробив щапис у "Щоденнику". Ще раз вони зустрілися у Петербурзі. Поет подарува, надписавши, їй свого ...
996081
   Ольга Василівна Богдан // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 152-153. – ISBN 978-966-924-219-8
996082
  Ткачук М. Ольга Василівна Коцко / Михайло Ткачук. – Львів : Каменяр, 1970. – 111 с.
996083
   Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 68с. – Шифр. дубл. 012(Сухомлинська) Сухо. – (Академіки АПН України. Вип. 8)
996084
  Сидельников В.М. Ольга Васильевна Ковалева / В.М. Сидельников. – Москва : Музыка, 1964. – 48 с.
996085
  Лобачев М. Ольга Викторова / М. Лобачев. – Сталинград, 1956. – 296с.
996086
  Матяш І. Ольга Водолажченко - історик, архівіст, ..."ворог народу" // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.161-176 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
996087
  Позмогова Л.П. Ольга Генкина. / Л.П. Позмогова. – Горький, 1963. – 116с.
996088
   Ольга Георгіївна Солодухова : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Б-ка ; [упоряд.: О.Г. Тищенко, О.К. Гайко ; вступ. ст.: Л.В. Степаненко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2016. – 39, [1] с. : портр. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 9)
996089
  Дацюк Г. Ольга Герасим"юк: "Таких людей, як Опанас Сластіон, більше немає в цілому світі!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 1, 8-9
996090
   Ольга Гречина. – М., 1981. – 12с.
996091
  Громова О. Ольга Громова:"Подарочный маркетинг - эффективный инструмент прямой коммуникации компании с потребителями" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 24-25
996092
   Ольга Демидова : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1989. – [32] с.
996093
  Нечай П.Є. Ольга Диптан / П.Є. Нечай. – Київ, 1960. – 56с.
996094
  Яновская О.Д. Ольга Дмитриевна Яновская / О.Д. Яновская. – Москва, 1983. – 27с.
996095
  Ежихина О. Ольга Ежихина, Татьяна Иванова , Маргарита Требоганова. / О. Ежихина. – М, 1983. – 24с.
996096
  Бондин А.П. Ольга Ермолаева : [роман] / А.П. Бондин ; ил. А. Казанцев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1965. – 267 с. : ил. – (Избранные произведения уральских писателей к пятидесятилетию Великого Октября)
996097
  Курчавов И.Ф. Ольга и Сергей / И.Ф. Курчавов. – М, 1973. – 237с.
996098
  Курчавов И.Ф. Ольга и Сергей / И.Ф. Курчавов. – М, 1981. – 256с.
996099
  Григорян Н. Ольга Іванова :"Шлях до успіху лежить через навчання" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 169-175
996100
  Ундалова Василиса Ольга Кабо. Загадка для всех : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 34-37 : Іл., фото
996101
  Когут Л. Ольга Кобилянська : Альманах у памятку її сороколятньої письменницької діяльности (1887-1927) / Зладив Лев Когут. – Чернівці : Накл. ювилейного коміт. ; [Друк. Ф. Ганіцький], 1928. – 314 с.
996102
  Бабишкін О.К. Ольга Кобилянська : [життя і творчість] : стенограма публічної лекції / О.К. Бабишкін ; Т-во для поширення політичних та наукових знань Україн. РСР. – Київ : Київ. обл. друкарня, 1950. – 36 с. : портр.
996103
  Бабишкін О.К. Ольга Кобилянська : Літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 80 с.
996104
   Ольга Кобилянська : бібліографічний покажчик. – Київ : АН УССР, 1960. – 112 с.
996105
   Ольга Кобилянська. – Вінниця, 1963. – 218с.
996106
  Бабишкін О.К. Ольга Кобилянська : нарис про життя і творчість / О.К. Бабишкін. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1963. – 192 с. – На обкл. автор не вказ.
996107
  Томашук Н.О. Ольга Кобилянська / Н.О. Томашук. – Київ, 1969. – 237 с.
996108
  Лещенко М.П. Ольга Кобилянська / М.П. Лещенко. – К., 1973. – 173с.
996109
  Погребенник Ф.П. Ольга Кобилянська / Ф.П. Погребенник. – К., 1988. – 47с.
996110
  Гузар З.П. Ольга Кобилянська / З.П. Гузар. – К, 1990. – 165с.
996111
   Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народження : бібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [уклад.: Н.І. Горюнова та ін. ; наук. ред. Я.Б. Мельничук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 439, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Буковина")
996112
  Ковалів Ю. Ольга Кобилянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 84-85. – ISSN 0236-1477
996113
   Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. – К., 1963. – 559с.
996114
  Микосянчик Ю. Ольга Кобилянська і Богдан Лепкий: факти відомі та невідомі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 11/12 (841/842). – С. 129-134. – ISSN 0868-4790
996115
  Мизак Н. Ольга Кобилянська і отець Костянтин Балицький - "Апостол черні" / Н. Мизак, А. Яремчук // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 134-146. – ISBN 966-7109-34-8
996116
  Коваленко О.К. Ольга Кобилянська і російська література / О.К. Коваленко. – К, 1959. – 36с.
996117
  Вознюк В. Ольга Кобилянська і українська еміграція (на матеріалах Чернівецького літературно-меморіального музею О. Кобилянської) // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 356-360. – ISBN 1-55195-156-8
996118
  Вознюк В. Ольга Кобилянська і українці Канади та США // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 350-361


  Аналіз матеріалів основного фонду Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської.
996119
  Пелех М. Ольга Кобилянська об"єднала дві країни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-31 грудня (№ 46)
996120
  Тимошик М. Ольга Кобилянська про бездуховність і манкрутство українців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 10, 11


  Розмова з пам"ятником як різновид Інтерв"ю. Розмову з пам"ятником Ользі Кобилянській у Чернівцях провів і записав Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор КНУТШ, член національних спілок письменників і журналістів
996121
  Тимошик М. Ольга Кобилянська про бездуховність і манкуртство українців : розмова з пам"ятником О. Кобилянській у Чернівцях / провів і записав М. Тимошик // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 10-11


  "Розмова з пам"ятником як різновид інтерв"ю" - ця тема заінтригувала й загострила увагу професора, журналіста й письменника, завід. каф. видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Миколу Тимошика під час його ...
996122
  Мельничук Я. Ольга Кобилянська у зв"язках з "людьми чину" - українськими діячами першої третини XX ст. // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 9-12
996123
  Рудько І. Ольга Кобилянська у світлі вітчизняної бібліографії (до 155-річчя від дня народження письменниці) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  У статті охарактеризовано опубліковані бібліографічні джерела інформації та персональні бібліографічні посібники про видатну українську письменницю кінця ХІХ – початку ХХ століть Ольгу Кобилянську
996124
  Бернадська Н. Ольга Кобилянська. "Через кладку". Спроба жанрової характеристики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 4-13
996125
  Шестопал П.Л. Ольга Кобилянська. (Основні питання творчості) : Дис... канд. філолог.наук: / Шестопал П.Л.;. – Кам"янець-Подільский, 1949. – 298, 13л. – Бібліогр.:л.1-13
996126
  Ходакова В.А. Ольга Кобилянська. Повість "Людина" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 40-43
996127
  Вахрушева О. Ольга Кобилянська. Соціально-психологічна повість "Земля" - глибоке психологічне трактування в ній проблем людини і землі, злочину і кари // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11 ( 139 ) листопад. – С. 56-58
996128
  Комишанченко М.П. Ольга Кобилянськаа : (до сторіччя з дня народження) / М.П. Комишанченко. – Київ, 1963. – 48 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
996129
  Шестопал П.Л. Ольга Кобылянская. (Основные вопросы творчества). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шестопал П.Л.;. – Киев, 1952. – 16 с.
996130
   Ольга Константиновна Нечаева . 1860-1926. – Ленинград, 1928. – 157с.
996131
  Косенко Юлія Ольга Костьорна, директор комплексу Platium SPA & Resort: "Для успіху потрібна безумовна віра, бажання та наполегливість!" // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 32-37 : фото
996132
  Шевчук В. Ольга Кочерга, Віктор Кубайчук та інші // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 353-357. – ISBN 978-966-06-0729-3
996133
   Ольга Куликова, Сергей Малютин, Александр Чичкин / Куликова, Выставка, Москва. произведений., 1982. – М., 1982. – 31с.
996134
  Новоселицька Л.М. Ольга Кусенко: Народна артистка СРСР. / Л.М. Новоселицька, НОвоселицька. – К., 1983. – 84с.
996135
  Туровская М.И. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. 1868-1959 / М.И. Туровская. – М., 1959. – 245с.
996136
  Солодовников А.В. Ольга Лепешинская / А.В. Солодовников. – Москва : Искусство, 1983. – 212 с.
996137
  Паламарчук Лариса Ольга Литвинчук: "Успіх - це виснажлива праця, радість творення" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22 : Фото
996138
   Ольга Майсурян. – Ереван, 1961. – 96 с.
996139
  Малышева О.В. Ольга Малышева, заслуженный художник РСФСР / О.В. Малышева. – М., 1984. – 40с.
996140
   Ольга Марківна Серьогіна : [некролог] / колектив ДНТБ України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41
996141
  Філончук Зоя Ольга Мовчан: "Успіх моїх учнів - моє натхнення" = Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 12 : Фото
996142
  Черемська О.С. Ольга Муромцева про традиції запозичування в сучасній українській літературній мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 94-106. – ISSN 2312-0665
996143
   Ольга Петрівна Блик // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 126
996144
  Наумчук В.М. Ольга Петрівна Діденко - етнограф, археолог, краєзнавець (з особистого неопублікованого етнографічного архіву) / В.М. Наумчук, В.М. Хілобок // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 84-85
996145
   Ольга Петрова : Бібліографічний покажчик. – Київ : КМ Академія, 2001. – 85с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-158-0
996146
   Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик : у 2-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка ; [уклад. : Н. Казакова, О. Кордюкова]. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2012. – 151, [3] с., [3] с. фотоіл. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. : В.П. Моренець (голова), В.Є. Панченко, Л.І. Кострова та ін.)
996147
  Смирна Л. Ольга Петрова на мистецькій та життєвій сцені // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0130-1799
996148
   Ольга Сенюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 3


  Ольга Дмитрівна Сенюк — перекладач з германських мов.
996149
  Абрамова А.В. Ольга Сергеевна Малютина. / А.В. Абрамова. – Москва : Советский художник, 1961. – 68 с. : репрод.
996150
  Слоньовська О. Ольга Слоньовська: "Я створила перший справжній в українській літературі метажанр" / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 грудня (№ 44). – С. 12-13


  Про найважливішу літературну премію в Україні й все інше, з нею пов"язане.
996151
  Задорожний Микола Ольга Сухомлинська: "Кожна освічена людина має знати ази педагогіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 2-3 : Фото
996152
  Ильин М. Ольга Тимофеевна Алексеева. Звеньевая колхоза им. 1 Мая Целинского района. / М. Ильин. – Ростов -на-Дону, 1946. – 47с.
996153
  Килюшик І. Ольга Токарчук про Україну і для України // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 25 жовтня (№ 43)
996154
  Родик К. Ольга Токарчук: ігри з часом // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 225-232. – ISSN 0320-8370
996155
  Ковнатор Р.А. Ольга Ульянова / Р.А. Ковнатор. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1971. – 135 с.
996156
  Комарницька М Т. Ольга Феодосіївна Ріпецька (22.04.1918-14.04.2011) / М Т. Комарницька, // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 99-103. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
996157
   Ольга Филипповна Якушко : К 70-летию со дня рождения; Библиографический указатель. – Минск, 1990. – 60с.
996158
  Мессер Р.Д. Ольга Форш / Р.Д. Мессер. – Л., 1955. – 212с.
996159
  Луговцов Н.П. Ольга Форш / Н.П. Луговцов. – Л., 1961. – 52с.
996160
   Ольга Форш в воспоминаниях современников. – Л., 1974. – 392с.
996161
  Тамарченко А.В. Ольга Форш. Жизнь, личность, творчество / А.В. Тамарченко. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1966. – 351с.
996162
  Тамарченко А.В. Ольга Форш. Жизнь, личность, творчество / А.В. Тамарченко. – Изд. 2-е, доп. – Л, 1974. – 519с.
996163
   Ольга Хорошковська : До 65-річчя від дня народження. – Київ, 2004. – 34с.
996164
   Ольга Юліанівна Кобилянська. – Львів, 1953. – 20 с.
996165
  Иванов А С. Ольга Яковлева / А С. Иванов. – Москва, 1983. – 159с.
996166
  Бондарчук Я. Ольга Яновська // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 291-295. – ISBN 966-7631-05-2
996167
  Чйон Г. Ольга, перша християнка на київському престолі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 43-46. – ISBN 978-966-432-087-7
996168
   Ольга. Исторический отрывок. Российское сочинение. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1803. – 101с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На титул арк.- видавн. марка
996169
  Гнатюк О. Ольгерд Бочковський: "Я звинувачую!" / О. Гнатюк, М. Чех // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 30 листопада (№ 37). – С. 7


  Ольгерд Бочковський - український соціолог, політолог і етнолог, один із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин першої половини 20 століття; педагог, публіцист і громадський діяч. Бочковський назвав ключову проблему ...
996170
  Правдивець С. Ольгерд Гедимінович - великий литовський князь // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 193-196. – ISBN 978-966-171-90295
996171
  Гриневич Т. Ольгерд Гурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 5-20. – ISSN 0320-9466
996172
   Ольгерд Леонардович Эйнор : (100 лет со дня рождения) / [ ред.-сост. В. Огарь ]. – Киев : "Конус-Ю", 2008. – 56 с. : илл. – ISBN 978-966-96961-1-3
996173
  Культяпов Н. Ольгин остров : повесть / Николай Культяпов. – Нижний Новгород : РИГ АТИС ; АТИС, 2001. – 468 с. – ISBN 5-94091-001-7


  Повесть "Ольгин остров" включает в себя 17 тысяч слов, начинающихся с буквы "О". Роман "Приключения пехотинца..." состоит из 86 тысяч слов, начинающихся с буквы "П".
996174
  Шереметьев И.А. Ольгинский кордон. / И.А. Шереметьев. – Краснодар, 1956. – 251с.
996175
  Бодрухин В. Ольговичі й Давидовичі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.10-14
996176
   Ольговський Сергій Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 348-349. – ISBN 978-966-439-754-1
996177
  Короткий В.А. Ольденбурзький Олександр Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 266. – ISBN 966-06-0393-2
996178
  Жулинський М. Ольжич і Теліга - вища ліга // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 8-9


  Вони поети й речники культурного націоналізму.
996179
  Геник С. Ольжич Олег // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 176-177 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
996180
  Курас І. Ольжич Олег Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 279-280. – ISBN 966-642-207-7
996181
  Мельник Л. Ольжич у Львові // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 218–228. – ISSN 0041-6061
996182
  Хоменко О. Ольжич у перспективі трьох зустрічей // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 1-2
996183
  Сороковський А. Ольжич як науковець // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 218–223. – ISSN 0041-6061
996184
  Лазор-Кандиба Ольжич, яким я його знала // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 72-80. – ISSN 0041-6061
996185
  Грицай О. Ольжич: людина і поет (спомин) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 94-95. – ISSN 0041-6061
996186
   Ользі Олександрівні Любіцевій - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
996187
  Черевченко А.И. Ольский тракт. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1981. – 87с.
996188
  Бирюков И.Д. Ольстер - горящая земля / И.Д. Бирюков. – Москва : Политиздат, 1975. – 96 с. – (Популярная библиотечка "Актуальные вопросы международной жизни")
996189
  Бирюков И.Д. Ольстер : кризис британ. империалист. политики, 1968-1984 гг. / И.Д. Бирюков. – Москва : Мысль, 1985. – 260 с. – Библиогр.: с. 252-259
996190
  Михалев П.Ф. Ольстер. Факты о нарушении прав человека в Северной Ирландии / П.Ф. Михалев. – М, 1978. – 63с.
996191
  Чепоров Э.А. Ольстер: время остановилось? / Э.А. Чепоров. – Москва, 1985. – 178 с.
996192
  Полякова Е.Ю. Ольстер: истоки трагедии / Е.Ю. Полякова. – Москва : Наука, 1982. – 167с.
996193
  Бєлова А.Д. Ольфактивний всесвіт: аромати і відчуття в мистецтві, мові та дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 53-54. – ISSN 2520-6397


  Посвящена изучению способов передачи запаха в современном искусстве, дискурсе, коммуникации. В фокусе внимания имена существительные и прила- гательные, семантически соотносимые с явлением запаха, а также коммуни- кативные стратегии, используемые ...
996194
  Кудинов В.Г. Ольховатская история. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1984. – 175с.
996195
  Гуро И.Р. Ольховая аллея : Повесть о Кларе Цеткин / И.Р. Гуро. – Москва : Политиздат, 1973. – 415с. – (Пламенные революционеры)
996196
  Гуро И.Р. Ольховая аллея / И.Р. Гуро. – 2-е изд. – М., 1976. – 415с.
996197
  Гуро И. Ольховая аллея / И. Гуро. – М., 1989. – 397с.
996198
  Уварова Л.З. Ольховка слушает / Л.З. Уварова. – Москва, 1959. – 222с.
996199
   Ольшаны - некрополь русской эмиграции : [путеводитель] / [под ред. : М.В. Добушевой, В.В. Крымовой]. – Прага : Русская традиция, 2011. – 276 с. : фотоил. – ISBN 978-80-905145-0-8
996200
   Ольшевський Сергій Валентинович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 334 : фото
996201
  Сокольский Ю.М. Омагниченная вода : правда и вымысел / Ю.М. Сокольский. – Ленинград : Химия, 1990. – 143 с.
996202
  Герасимов О.Г. Оман / О.Г. Герасимов. – Москва : Мысль, 1975. – 48 с. : 4л. ил. – (У карты мира)
996203
  Горобець Ірина Оман без оман / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 108-115 : фото
996204
  Видеман Шарлотта Оман зрения : Путешествие / Видеман Шарлотта, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 42-56 : Фото. – ISSN 1029-5828
996205
  Мелихов И.А. Оман между прошлым и настоящим / И.А. Мелихов. – М., 1979. – 64с.
996206
  Шоманн Штефан Оман. Аравия для начинающих / Шоманн Штефан, Хефлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 62-69 : фото. – ISSN 1029-5828
996207
  Пендраковська Саша Оман. Білі люди пустелі : спецрепортаж. Оман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-94 : Фото, карта
996208
  Горобець Ірина Оман. Мечеть імені Султана / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 94-103 : фото
996209
  Рубанов Сергей Оман. На родине Синдбада // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 42-51 : фото
996210
  Андреев Андрей Оман. Сокровище Аравии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 56-63 : фото
996211
  Міщенко Катерина Омана осені : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 0868-4790


  Вірші
996212
  Шаханов М.Ш. Омана цивілізації (Сага про мораль епохи). Остання таємниця Чингизхана : ("Передсмертны тривоги тирана" з роману в поемах "Космоформула караючої пам"яті") / М.Ш. Шаханов; Пер. з рос.В.Г.Ковтун, М.М.Меднікова. – Київ : МАУП, 2001. – 224с. – ISBN 966-608-090-7
996213
  Махінчук М.Г. Омангора : роман / Микола Махінчук. – Київ : КИТ, 2022. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-2279-93-1


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
996214
  Ісіченко І. Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату "Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnich", 1628) / Ісіченко І. (архієпископ) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
996215
  Смєлянський Ю. Оманлива "вигода" Союзної держави. Чим небезпечна для Білорусі нова програма економічної інтеграції з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Москва і Мінськ розпочали новий етап реалізації проєкту "Союзної держави". Судячи з публікацій у ЗМІ, під час непублічних переговорів російська та білоруська сторони домовилися у вересні про програму подальшого поглиблення економічної інтеграції ...
996216
  Подолянин Р. Оманлива ілюзія подібності // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.59-63. – ISSN 0132-084Х
996217
  Грицюта Н.М. Оманлива реклама як історико-соціальний феномен порушення професійної етики та суспільної моралі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 37-44


  Аналізується проблема оманливої реклами з точки зору її розвитку як неетичної масової комунікації. На думку автора, оманлива реклама є потужною маніпулятивною технологією, що має свої генетичні ко­рені. Сутність порушення нею морально-етичних основ ...
996218
  Красна О. Оманлива реклама як форма недобросовісної конкуренції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 268-269
996219
  Бакалінська О. Оманлива реклама: тенденції правового регулювання в Україні та світі // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-41
996220
  Іолкін Я. Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.115-117. – ISSN 0132-1331
996221
  Якубович М. Оманська література: досвід перекладача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – C. 5-7. – ISSN 0320-8370
996222
  Тогузаков Касым Омар Сибирский : роман в стихах / Касым Тогузаков; пер. с каз. В.Савельева. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 172 с.
996223
  Леонов Н.С. Омар Торрихос / Н.С. Леонов. – Москва, 1990. – 237с.
996224
  Лозієв П. Омар Хайям - вільнодумець (1040-1123) / П. Лозієв. – 18 с.
996225
  Скобельська О. Омар Хайям - цар філософів Сходу і Заходу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 8-13
996226
  Алиев Р.М. Омар Хайям / Р.М. Алиев, М.Н. Османов ; Акад. наук СССР. – Москва : АН СССР, 1959. – 143 с. – (Научно- популярная серия)
996227
  Фицджеральд Э. Омар Хайям : Рубаи / Э. Фицджеральд; Эдвард Фитцджеральд ; пер. О. Румер. – Москва : Берег, 1965. – 39 с.
996228
  Султанов Ш.З. Омар Хайям / Ш.З. Султанов, К.З. Султанов. – Москва, 1987. – 316 с.
996229
  Лозеев П.Н. Омар Хайям в источниках и русских стихотворениях переводах : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лозеев П.Н. ; Сталинабадский гос. пед. ин-т. – Сталинабад, 1952. – 18 с.
996230
   Омар Хайям в кругу мудрости : Сборник. – Сімферополь : Реноме, 1999. – 384с. – ISBN 966-7198-32-4
996231
   Омар Хайям в созвездии поэтов : Антология восточной лирики. – Санкт- Петербург : Кристалл Невский клуб, 1997. – 583с. – (Библиотека мровой литературы). – ISBN 5-85366-079-9
996232
  Шамсиддинов Д.Ш. Омар Хайям о природе общих понятий / Д.Ш. Шамсиддинов. – Душанбе, 1968. – 36 с.
996233
  Морочник С. Омар Хайям, его жизнь и творчество / С. Морочник. – Сталинабад, 1948. – 13-43с.
996234
  Косачкова Н.Е. Омар Хайям. Проблема атрибуции Рубаи : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.06 / Косачкова Н. Е. ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1985. – 19 с.
996235
  Громова Т. Омар Хайям: безбожник, гуляка, царь философов // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 4-12. – ISSN 1812-867Х
996236
  Белов В. Омар Хайям: истины священное вино // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 120-138. – ISSN 1819-6268


  Омар Хайям (1048-1131) - перський поет, математик, філософ.
996237
  Белов В. Омар Хайям: истины священное вино // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 26-43. – ISSN 1819-6268


  "Поэт, философ, математик, астроном, царедворец… Омар Хайям при жизни был признан великим ученым и мудрецом, его называли «Царь ученых» – почетное звание, которое до него употребляли только по отношению к Ибн Сине. Но время почти стерло воспоминания и ...
996238
  Воронов Н.В. Омар Эльдаров / Н.В. Воронов. – Москва, 1990. – 143 с.
996239
  Іллюк М. Омбудсман - медіатор і посередник між людиною та державою // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Валерія Лутковська презентувала Стратегічний план діяльності на наступні 4 роки.
996240
  Верлос Н.В. Омбудсман в механізмі захисту прав людини в Україні: пошук ефективної моделі в контексті запозичення зарубіжного досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 23-32. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
996241
  Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини:проблеми формування і розвитку у світі і в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.44-48. – ISSN 0132-1331


  міжнародний аспект
996242
  Карпачова Н. Омбудсман України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0132-1331
996243
  Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 16-22. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції "Роль практики ЄСПЛ у ...
996244
  Чепульченко Т.О. Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 154-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
996245
  Павловска-Данева Омбудсмен как особій вид контроля над органами управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.105-110. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
996246
  Кикіш С. Омбудсмен у захисту прав людини: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 26-27
996247
  Рудь Ю.М. Омбудсмен як гарант забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-13.
996248
  Нагірний М.Д. Омела : гумористичні і сатиричні вірші, байки / Микола Нагірний // Авторитетний дзвін / В.О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – С. 34-43
996249
  Кравчук П. Омела = Історія однієї драми : проза: фрагменти з роману // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-85. – ISSN 0208-0710
996250
  Павличко Д.В. Омела : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 156, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-605-018-6


  У пр. № 1734908 напис: Київському Університету ім. Т. Шевченка Д. Павличко
996251
  Усцький І.М. Омела біла (Viscum album L.) в м. Харкові: поширення та заходи щодо обмеження // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 262-270. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
996252
  Горак І. Омелян Волох. Український воєначальник // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Березень (№ 5). – С. 12-17
996253
  Мазурик О. Омелян Мазурик (з нагоди виставки в УВУ) / впровід. сл. Володимира Янева // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 1985. – 30 : Омелян Мазурик (з нагоди виставки в УВУ). – С. 1-15
996254
  Годис В. Омелян Мазурик і його іконостас у церкві св. Володимира в Парижі // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 120-124
996255
  Білецький Л. Омелян Огоновський / Л. Білецький ; Укр. вільна акад. наук. – Вінніпег, 1950. – 69 с.
996256
  Горький Максим Омелян Пиляй / Горький М. – б. м. : Укр. робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека "Красного письменства" ; № 113)
996257
  Платаш Л. Омелян Попович - буковинський діяч кінця XIX - початку XX століття // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 105-116. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
996258
   Омелян Прицак // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 94. – ISSN 0236-1477
996259
   Омелян Пріцак - історик модерної України // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 185-199. – ISBN 978-966-8978-46-3
996260
  Гумницька Н. Омелян Пріцак - творець світової україністики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 червня (№ 112/113). – С. 14-15
996261
   Омелян Пріцак. Біобібліографічний покажчик, 1937-2018 : [покажч. наук. та публіцист. праць] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Ю.М. Кочубей ; редкол.: Ю.М. Кочубей (голова) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019. – 107, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 89-102. – ISBN 978-966-02-8776-1
996262
   Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси = Omeljan Pritsak: Biography. Legacy. Research interests : до 100-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук.-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака ; [редкол.: О. Бубенок та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2021. – 289, [1] с. : портр., іл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-28-1
996263
  Труба Р. Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця XIX - першої третини XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 28-32
996264
   Омеляну Івановичу Кулиничу - 75 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 79
996265
  Баско С. Омелько : дитяча повість / С. Баско. – Харьков : ДВУ, 1928. – 59 с.
996266
  Баско С. Омелько : дитяча повість / С. Баско. – Харьков ; Киев : ДВУ, 1930. – 64 с.
996267
  Кулиняк Данило Омелько Пугач - національний герой України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 64-66. – ISSN 0130-7037
996268
  Катренко О.М. Омелько Цуциня : оповіданє Олександра Катренка. – Львів : Накл. А. Хойнацького ; з друк. В.А. Шийковського, 1899. – 143 с.
996269
   Омельчук Людмила Леонідієвна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 73-75. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
996270
  Децик Р. Омельян Терлецький - історик школи М. Грушевського // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 50-62.
996271
   Омельяновський Михайло Еразмович (1904-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 349. – ISBN 978-966-439-754-1
996272
   Омен. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – 384 с. – Содерж.: Знамение / Д. Зельцер. Дэмьен / Ж. Ховард. Последняя схватка / Г. Макгил. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
996273
   Омен. – К, 1993. – 432с.
996274
  Григорьев А.Н. Омерта - значит закон молчания / А.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 175 с.
996275
  Баланаева Н.А. Омеханизме реакционной диффузии при окислении металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Баланаева Н.А.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 21л.
996276
   Омикс: "Морское путешествие" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 30-32 : фото
996277
  Усик Світлана Оминайте отруйні ягоди! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 2-4 : фото
996278
  Дзюбенко-Мейс Оминаючи "граблі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 листопада (№ 222). – С. 9


  Кілька тез про гуманітарну політику України. Якою вона має бути.
996279
  Князький О.М. Оминути не смію / Князький О.М. – Ужгород, 1988. – 71 с.
996280
  Мирнов В.В. Омическое сопротивление и скин-эффект в неоднородной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.47 / Мирнов В.В.; АН СССР. Сиб. отд.... – Новосибирск, 1971. – 16л.
996281
   Омичи в боях за Родину. – Омск, 1971. – 80с.
996282
  Ніконова А.О. Омічні контакти типу Me-SiC для напівпровідникових приладів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Ніконова А.О.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
996283
  Дмитрієв В.С. Омічні та інжектуючі бар"єрні переходи до арсеніду галію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дмитрієв Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
996284
  Меерсон А.М. Омметры постоянного тока / А.М. Меерсон. – Москва - Ленинград, 1954. – 120 с
996285
  Сазонова Я. Омовлення аксіологічного дистанціювання в текстах ЗМІ на політично чутливу тематику / Я. Сазонова, Т. Гонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
996286
  Шкіцька І.Ю. Омовлення невербального реагування адресата на маніпуляцію позитивом у художньому дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 172-187. – ISSN 2312-0665
996287
  Каммерер П. Омолаживание и долговечность / П. Каммерер. – Петербург-Берлин : Военная Типография Шт. Р.-К. К. А., 1922. – 59 с.
996288
   Омолаживающая обрезка плодовых деревьев. – Минск, 1964. – 28с.
996289
  Пилипчук Д. Омолодження НАТО. Про що (не)вдалося домовитися в Лондоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 6


  "Лідери країн - членів НАТО відзначили 70-річчя Північноатлантичного альянсу в Лондоні - місті, де 1949 року було відкрито першу штаб-квартиру організації. Символізм вибору британської столиці, однак, полягав не тільки в цьому: Велика Британія ...
996290
  Губеладзе І. Омолоджувальні "клітини" для науки / розмовляла Оксана Миколюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 серпня (№ 141). – С. 11


  Розмова з головою Ради молодих учених НАПН України Іриною Губеладзе про те як допомогти новому поколінню учених утриматися в інститутах та лабораторіях.
996291
   Омоложение : сборник статей. – Москва-Петроград : 1-я Образцовая типография М.С. Н. Х., 1923. – 236, [33] с.
996292
  Палладин А.В. Омоложение / А.В. Палладин. – Харьков : Типо-литография издательства Путь Просвещения при Н.К.П. У.С.С.Р., 1923. – 88, [1] с.
996293
   Омоложение : второй сборник статей. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1-я Образцовая типография
Второй сборник статей. – 1924. – 147 с.
996294
  Василевский Л.М. Омоложение / Л.М. Василевский. – Москва, 1927. – 158 с.
996295
   Омоложение в России. – Ленинград : Государств. тип. им. Евг. Соколовой, 1924. – 144 с.
996296
  Воронов С.М. Омоложение пересадкой половых желез / С.М. Воронов. – Ленинград : Практическая медицина, 1924. – 144 с.
996297
  Пустотин В. Омоложение украинских брендов: как правильней? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 24-30. – ISSN 1606-3732
996298
  Пелевин В.О. Омон Ра. Желтая стрела : [ роман и повесть ] / Виктор Пелевин. – Москва : Вагриус, 2003. – 240с. – (Поколение XYZ). – ISBN 5-9560-0087-2
996299
  Тростянская З.К. Омонимические - ЕD формы в английском языке / З.К. Тростянская. – Киев, 1975. – 53 с.
996300
  Богомольникова Н.А. Омонимические отношения в собственных наименованиях (на примере топонимии Гомельщины) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 68-73. – ISSN 2522-493Х
996301
  Истомина В.В. Омонимические соответствия фразем и переменных словосочетаний в русском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 660 / Истомина В.В. ; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 17 с.
996302
  Добровольская Н Т. Омонимичное словосочетание Aller + infinitif и возможности отграничения аналитической временной формы от свободного словосочетания : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Добровольская Т.Н. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 20 с.
996303
  Тунгатаров Джакуб Омонимичные аффиксы в казахском языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.06 / Тунгатаров Джакуб; МВ ССО КазССР. Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
996304
  Гасанов Асрат Али оглы Омонимия в азербайджанском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Гасанов Асрат Али оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1980. – 40л.
996305
  Колесников Н.П. Омонимия в предложении и вопросы ее устранения. (На материале рус. яз.) : Автореф... д-ра филол.наук: 660 / Колесников Н.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
996306
  Супрун Н.И. Омонимия и ее соотношение с полисемией в современном немецком языке. (На матер. безаффиксных глаголов). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Супрун Н.И.; Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 22л.
996307
  Бобчинец Л.И. Омонимия и полисемия в терминологии азартных игр в испанском языке // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 97-106. – ISSN 2413-5593
996308
  Новиков Л.А. Омонимия имен существительных в современном русском литературном языке, возникающая в результате распада полисемии и связанная с категорией числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Л.А.; Москов. гос. пед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 18л.
996309
  Чернышев А.Г. Омонимия лексико-грамматических подклассов "процессных" и "предметных" существительных и методы ее формального разрешения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.681 / Чернышев А.Г.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
996310
  Яцюк Татьяна Александровна Омонимия частиц со словами других частей речи современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яцюк Татьяна Александровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 20л.
996311
  Мусабаева З.М. Омонимы в "Дивану лугат-ит тюрк" Махмуда Кашгарского. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Мусабаева З.М.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1975. – 51л. – Бібліогр.:с.50-71
996312
  Бекджанва Р. Омонимы в киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бекджанва Р.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 30л.
996313
  Шалунц Р.Н. Омонимы в современном армянском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 661 / Шалунц Р.Н. ; АН АрмССР. ин-т яз. – Ереван, 1972. – 24 с.
996314
  Третьякова К.В. Омоніми-ад"єктиви в латинській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 536-539. – Бібліогр.: Літ.: с. 539; 10 п. – ISSN 1729-360Х
996315
  Козирєва З.Г. Омоніми в словниках зведеного типу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 213-219. – ISSN 2311-0821
996316
  Голянич М.І. Омонімічні слова з коренями мов- та каз- у сучасній українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 58-63. – ISSN 0320-3077
996317
  Саттарова З.М. Омонімічні явища в кримськотатарській мові (омографи та омофони) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі однієї та декількох частин мови дається визначення явищ омографії та омофонії в кримськотатарській мові. Аналізується специфіка тотожності та відмінності кримськотатарських омографів та омофонів.
996318
  Швайка О.М. Омонімія або полісемія: нові погляди на стару проблему // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 226-233.
996319
  Смірнова О.В. Омонімія дієслів подвійної форми з першим компонентом durch- у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 205-209. – ISSN 1729-360Х
996320
  Васильченко В. Омонімія компонентів фразеологічних одиниць: етнокультурний контекст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 31-35. – ISSN 0130-5263
996321
  Марченко Н.В. Омонімія регіональних німецьких топонімів слов"янського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 91-97. – ISBN 966-594-420-7
996322
  Цюпа М.А. Омонімія та акронімія у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 380-388. – ISBN 978-966-581-885-4
996323
  Сінько О.М. Омонімія у давньогрецьких діалектах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 327-332.
996324
  Гусак І. Омонімія як засіб лексикалізації фрагментованих лексичних одиниць (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 53-57. – ISBN 966-581-550-4
996325
  Навроцька І. Омонімія як результат розпаду семантичної єдності полісемічного іменника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 207-211. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
996326
  Кузьменко Г.І. Омонімія: аспектологія, проблематика. Філологічна розвідка з лексикології та стилістики / Г.І. Кузьменко; КНУТШ; За ред. Л.І.Шевченко. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с. – ISBN 966-594-115-1
996327
  Белов Вячеслав Леонидович Оморфазы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белов Вячеслав Леонидович; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 21л.
996328
  Кійко С. Омоформія в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 42-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 59-60; Літ.: С. 60; 14 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
996329
  Безпрозваний В. Омрі Ронен: поетика інтертексту // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 44-45. – ISSN 1563-6461


  Професор Мічиганського університету Омрі Ронен. "З іменем Ронена пов"язано започатковану Тарановським традицію інтертекстуального підходу до творчости Мандельштама."
996330
  Глушко Ю.В. Омріяна країна дітей Одина / Юрій Глушко. – Київ : Наш час, 2008. – 208 с. – На обкл.: Готи на теренах України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-900-8174-92-6
996331
  Глушко Ю.В. Омріяна країна дітей Одина / Юрій Глушко. – Київ : Наш час, 2008. – 208 с. : іл. – На обкл.: Готи на теренах України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-900-1530-08-8
996332
  Усач Г.Д. Омріяний дім : лірика / Г.Д. Усач. – Одеса : Маяк, 1984. – 126 с.
996333
  Пилипенко Г Омріяний Зурбаган // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.56-61.


  [Пуерто-Рико. Дорожні нариси. ]
996334
  Джонсон Б. Омріяний Рим = The dream of Rome / Боріс Джонсон. – Харків : Vivat, 2020. – 254, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Jonson B. The dream of Rome. London: Harper Perennial, 2007. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-855-4
996335
  Тютюн В. Омріяні плани фронтового степу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 27 липня - 2 серпня (№ 30). – С. 5


  Керівництво УРСР, очільники України Незалежної завжди перебували в московському силовому полі. Воно складалося з комуністичного диктату, мафіозного впливу і пропаганди. Тому, відвідуючи міста Донецького басейну та південні області, вони говорили на ...
996336
   Омск. – Омск, 1967. – 59с.
996337
  Юрасова М.К. Омск / М.К. Юрасова. – Омск, 1972. – 312 с.
996338
  Кондриков Б.В. Омск в годы революции 1905-1907 годов / Б.В. Кондриков. – Омск, 1955. – 28 с.
996339
   Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917-1919 г.г.). – Омск, 1947. – 239с.
996340
  Ухтоский Д. Омск и омичи / Д. Ухтоский. – Москва, 1967. – 136 с.
996341
  Никифоров П.Ф. Омская милиция в первые годы советской власти / П.Ф. Никифоров. – Омск, 1959. – 120 с.
996342
  Шакин А.М. Омская обл. в послевоенные годы / А.М. Шакин. – Омск, 1953. – 64с.
996343
  Шакин А.М. Омская областная партийная организация в борьбе за подъем народного хозяйства в период первой послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шакин А.М.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
996344
   Омская область. – Омск, 1963. – 204с.
996345
  Шакин А.М. Омская область в послевоенные годы / А.М. Шакин. – Омск, 1953. – 64 с.
996346
   Омская область за 50 лет. – Омск, 1968. – 284с.
996347
   Омская организация РСДРП. – Омск, 1956. – 264с.
996348
  Красных М.В. Омские большевики в годы гражданской войны / М.В. Красных. – Омск, 1947. – 64с.
996349
  Коршунова Н. Омский авангардист // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-69


  Виктор Иванович Уфимцев (1899-1964) - одна из самых крупных фигур в искусстве Узбекистана. Он был "самым революционным, самым левым художником Азиатской России"
996350
   Омский государственный драматический театр. – Омск, 1974. – 43 с.
996351
   Омский государственный ордена трудового красного знамени драматический театр. – Омск, 1976. – 44 с.
996352
   Омский государственный педагогический институт. – Омск, 1973. – 70с.
996353
   Омский государственый медицинский институт. – Омск : Зап.-Сиб. кн.изд-во, 1971. – 46 с.
996354
  Яневская С.В. Омский драматический / С.В. Яневская. – Омск, 1975. – 128 с.
996355
   Омский музей изобразительных искусств. – Ленинград, 1980. – 144с.
996356
   Омский обл. музей изобразительных искусств. – Омск, 1975. – 12с.
996357
   Омский областной музей изобразительных искусств. – Л, 1986. – 146с.
996358
   Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова за 30 лет, 19218-1948. – Омск, 1948. – 105 с.
996359
   Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, 1918-1968. – Омск, 1968. – 58 с.
996360
  Казакова С.М. Омско-Тарское Прииртышье в позднем эоцене и олигоцене : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Казакова С.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 15л.
996361
  Мелвилл Г. Ому / Г. Мелвилл. – Москва, 1960. – 278 с.
996362
  Смирнов В.В. Омули Байкала / В.В. Смирнов, И.П. Шумилов. – Новосибирск, 1974. – 160 с.
996363
  Полухин Ю.Д. Омут / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1961. – 109 с.
996364
  Шестаков П.А. Омут / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1986. – 414 с.
996365
  Сурилов А. Омут : ист. роман / Алексей Сурилов. – Одесса : Южная Пальмира, 1995. – 264 c. : портр. – ISBN 5-8086-0091-X
996366
  Ржевин М.М. Омутня / М.М. Ржевин. – Москва, 1971. – 62 с.
996367
  Шур М.Ю. Омфацитовый парадокс в перидотитах мантии / М.Ю. Шур, А.Л. Перчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 1987-1999 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1996-1999. – ISSN 0016-7886
996368
  Підгурний І.С. Он-лайн редактори в сучасному дизайні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 187-188
996369
  Пуголовок К. Он-лайн сообщества как элемент дистанционного обучения / К. Пуголовок // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1562-529Х


  Под понятием - "он-лайнсообщества"(Online Communities) - подразумеваются группы людей, объединенных какой-то целью или хобби и общающихся через Интернет
996370
  Стиль А. Он без ума от масла / А. Стиль. – Москва, 1965. – 48с.
996371
  Кулида С. Он был "первым". Врач и ученый Яков Бардах создал в Одессе бактериологическую лабораторию и скорую помощь // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29/1. – С. 3


  Бардах Яков Юльевич (Юдович, Иудович) (1857-1929) - российский и советский бактериолог, врач и педагог, основатель и руководитель первой бактериологической станции Российский империи в Одессе.
996372
  Тельке В. Он был один / В. Тельке. – Л., 1973. – 222с.
996373
   Он был первым : Воспоминания. Публицистические заметки. Документы. – Москва : Воениздат, 1984. – 431 с.
996374
  Редец В. Он был сильнее / В. Редец. – Москва, 1965. – 384с.
996375
  Демидович Л. Он был титулярный советник / Л. Демидович. – Кишинев, 1969. – 156с.
996376
  Щербаков Р.Н. Он был Учителем по призванию... : (к 100-летию со дня рождения Л.Д. Ландау) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
996377
  Жежера В. Он был ярым украинцем, но несколько смягчеенного типа" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 54-57


  Дмитро Дорошенко домігся приєднання Криму до України
996378
  Джамал С. Он вернулся : роман / С. Джамал. – Казань : Татарское кн. изд., 1969. – 247 с.
996379
   Он вернулся к тебе, Россия!. – М, 1959. – 80с.
996380
   Он видел новый мир // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 31-44.


  Микола Реріх
996381
  Гиленсон Б.А. Он видел рождение нового мира / Б.А. Гиленсон. – Москва, 1962. – 80 с.
996382
  Смольников И.Ф. Он вольность хочет проповедовать : стораницы жизни П.Чаадаева / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1975. – 174 с.
996383
   Он воспел родную Украину / Крымский центр гуманитарных исследований // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 25-26
996384
   Он воспел родную Украину / Крымский центр гуманитарных исследований // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 25-26
996385
   Он всех нас позвал в космос. – М, 1986. – 412с.
996386
  Каширская В.Б. Он вчера не вернулся из боя... / В.Б. Каширская, Т.Г. Шубина. – М., 1987. – 190с.
996387
  Степаненко Я. Он выбрал свободу // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 5 (267), 10 марта 2015. – С. 4-10. – ISSN 1811-8984


  Борис Немцов.
996388
  Андреев В. Он должен жить : рассказы и очерки : пер. с болгарского / Андреев В. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1960. – 191 с. – (Библиотека "Болгария" ; 8)
996389
  Горчаков О.А. Он же капрал Вудсток / О.А. Горчаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с.
996390
   Он жив. – Л, 1924. – 64с.
996391
   Он жив. – Л, 1925. – 64с.
996392
  Бражнин И.Я. Он живет рядом : повести / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 280 с. : ил.
996393
  Володарская Л. Он жил для Англии и мира ("Каин" Байрона в русских переводах) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 428-450
996394
  Кладт А.П. Он землю родную пошел защищать / А.П. Кладт. – М, 1964. – 96с.
996395
  Кладт А.П. Он землю родную пошел защищать / А.П. Кладт. – М, 1966. – 96с.
996396
  Визгунова Ю.И. Он изменил лицо мексиканской левой // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 10. – С. 39-49. – ISSN 0044-748Х


  Арнольдо Мартинес Вердуго - политический деятель Мексики.
996397
  Акшевский И.М. Он любил эту землю : повесть о наркоме, неправедно осужденном, сосланном и, вероятно, расстреляном, не получившем после своей смерти пяди родной земли на могилу : о наркоме земледелия БССР Д.Ф. Прищепове / И.М. Акшевский. – Минск, 1991. – 125 с.
996398
  Веселов А. Он любит жену и королеву // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 33-39.
996399
  Калугин Ю.А. Он между нами жил... / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 278 с.
996400
  Михайловский Н.Г. Он мерил жизнь особой меркой / Н.Г. Михайловский. – М, 1977. – 111с.
996401
  Багразян Г.С. Он найдет свою дорогу : повесть / Г.С. Багразян ; [ил. А. Папикян]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 200 с. : ил.
996402
  Козлова О. Он нам нужен как никогда... О модернизации образования в России в контексте "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 44. – ISSN 1727-4893
996403
   Он написал про царскую любовь // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 72-76.


  Римський-Корсаков М.А.
996404
  Ромашов А.П. Он находит истину / А.П. Ромашов. – М, 1970. – 80с.
996405
  Марьяновский В.А. Он не был в Каракасе. / В.А. Марьяновский. – М, 1962. – 158с.
996406
  Марьяновский В.А. Он не был в Каракасе. / В.А. Марьяновский. – 2-е изд. – М, 1965. – 160с.
996407
  Азимзаде Ю.А. Он не был чужим : повесть и рассказы : пер. с азерб. / Ю.А. Азимзаде ; ил. А.И. Пауков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 303 с. : ил.
996408
   Он не считал себя героем. – М, 1969. – 279с.
996409
  Ардаматский В.И. Он об этом напишет : повесть / В.И. Ардаматский. – Рига : Латгосгиздат, 1948. – 156 с.
996410
  Попова Л.В. Он остался девятнадцатилетним : Рассказы о брате / Л.В. Попова. – Донецк : Донбас, 1986. – 93, [2] с., [6] л. ил.
996411
  Жебит А. Он пел "в тоске, на незабытом языке" // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 55-61. – ISSN 0235-7089


  Поет Валерій Перелешин та Росія.
996412
  Усов В.Н. Он пережил свою эпоху... // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 2. – С. 39-48. – ISSN 1681-7559


  Останній імператор Китаю Пу І
996413
   Он покорил Париж... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 12-20.


  Сергей Павлович Дягилев
996414
  Быстрова Марина Он покорил Париж... : великие имена // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 82-90


  Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева"
996415
   Он похож на свою родину : Земляки о Шукшине. – Барнаул, 1989. – 248 с.
996416
  Маркович Д.В. Он присягал ; На Волчьем хуторе : Рассказы Марковича / Пер. [с малорос.] В.И. Строменко. – Москва : Тип. О-во распространения полез. кн.,, 1903. – 32 с. – (Издание Общества распространителей полезных книг : Серия рассказов "От Божбьего ока не укроешься" ; № 14)
996417
  Пономарева Т.А. Он пришел издалека / Т.А. Пономарева. – М., 1991. – 471с.
996418
  Пулинович Я. Он пропал без вести : проза: пьеса в одном действии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 4. – С. 148-174. – ISSN 0130-6405
996419
  Кент Л.Э. Он путешествовал с Магелланом / Л.Э. Кент. – М, 1984. – 143с.
996420
  Чейз Д.Х. Он свое получит. / Д.Х. Чейз. – Москва, 1990. – 206с.
996421
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский. – Москва : Детгиз, 1960. – 174 с.
996422
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 463 с.
996423
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог : повести / В.И. Ардаматский. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1967. – 535 с.
996424
  Залата Д Ф. Он сделал все, что мог / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1984. – 127с.
996425
  Цуккер-Шиллинг Эрвин Он служил своему классу. / Цуккер-Шиллинг Эрвин. – М., 1974. – 247с.
996426
   Он создал первый университет / под общ. ред. В.А. Садовничего. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 120 с. : фотогр., ил. – 300 лет М.В. Ломоносову. - Кн. без тит. листа. – ISBN 978-5-211-06300-6
996427
  Дурян Л. Он спускается с солнца : поэма / Л. Дурян; пер. с арм. Н.Егоровой. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1989. – 77 с.
996428
  Барашев Р. Он ставил опыты на себе / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 января - 6 февраля (№ 5). – С. С 1-2


  5 фев. 1859 г. - 155 лет назад появился на свет украинский и советский микробиолог и эпидемиолог, основоположник отечественной бактериологии Николай Гамалея.
996429
  Бархоленко А.Ф. Он увидел / А.Ф. Бархоленко. – Челябинск, 1988. – 220с.
996430
  Львов В.Е. Он указал путь к звёздам / В.Е. Львов. – М., 1961. – 92с.
996431
  Драгунский В.Ю. Он упал на траву... / В.Ю. Драгунский. – М., 1963. – 155с.
996432
  Драгунский В.Ю. Он упал на траву... / В.Ю. Драгунский. – М., 1989. – 61с.
996433
  Цурканов Г.В. Он хотел добра людям. Штрихи к портрету В.В. Щербицкого // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 4-9
996434
  Игнатьев Н. Он, и только он - первый // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 4-10


  «Старт ракеты-носителя 8К72 с объектом «Восток-3А» № 3, на борту которого находился пилот Ю. А. ГАГАРИН, был произведен 12 апреля в 9 часов 6 минут 59 секунд по Московскому времени. В 9 часов 18 мин. 28 секунд объект был выведен на орбиту и отделен от ...
996435
  Юфит М.И. Он, ты и я. / М.И. Юфит. – Москва, 1990. – 539с.
996436
  Джонсон Р. Он. Глубинные аспекты мужской психологии / Р. Джонсон. – Харьков-Москва : Фолио- Ин-т общегуманитарных исследований, 1996. – 186с. – (Современная психология: теория и практика). – ISBN 5-88230-038-Х
996437
  Степанова С. Она - Мать и Дева. "Сикстинская Мадонна" Рафаэля // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 34-36, 64. – ISSN 0130-7045


  Этот алтарный образ был заказан Рафаэлю в 1512 г. по просьбе монахов бенедиктинского монастыря в г. Пьяченца для главного алтаря церкви Святого Сикста, где хранились мощи этого святого и святой Варвары. Входивший в церковь видел издалека алтарную ...
996438
  Федоров Николай Она - мужчина! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 90-95 : фото
996439
  Винокуров Е.М. Она : стихи о любви / Е.М. Винокуров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 190 с.
996440
  Винокуров Е.М. Она / Е.М. Винокуров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 175с.
996441
  Хаггард Г.Р. Она : Роман / Г.Р. Хаггард. – Москва, 1991. – 107с.
996442
  Ленч Л.С. Она была красивая женщина / Л.С. Ленч. – Москва, 1984. – 48с.
996443
  Рот Ф. Она была такая хорошая / Ф. Рот. – Москва, 1971. – 288с.
996444
  Назаренко М.А. Она зовет / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1962. – 204с.
996445
  Лагорио Д. Она и кошки. / Д. Лагорио. – М, 1991. – 282с.
996446
  Санд Жорж Она и он : Роман / Санд Жорж : Україна, 1992. – с. 232-400. – (Эхо великой любви)
996447
  Пищулин А. Она и они : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 44-50. – ISSN 0321-1878
996448
  Беляускас А. Она любила Паулиса : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Д. Кыйв ; [худож. В. Сальников]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 278 с. : ил.
996449
  Беляускас А. Она любила Паулиса : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Д. Кыйв. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 271 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
996450
  Неклюдова О.С. Она не могла ошибиться / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 139с.
996451
  Вершинина М. Она поет грустные песни // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 7. – С. 48-55
996452
  Брэеску Г. Она поклялась... : юморист. рассказы : пер. с рум. / Георге Брэеску ; [предисл. А. Попова ; ил. С. Семенова]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 334, [1] с. : ил. – ISBN 5-280-00622-X
996453
  Луковский И.В. Она уехала / И.В. Луковский. – Москва, 1952. – 36с.
996454
  Хаггард Г.Р. Она. Аэша. Перстень царицы Савской : Сб. рассказов / Г.Р. Хаггард. – Санкт-Петербург : Тайм-Аут, 1992. – 439 с. – ISBN 5859900228
996455
  Роледер Г. Онанизм. Причины, сущность, предупреждение, лечение, 1904
996456
  Тютюнник Ю.Г. Онаслеживание – пример социальных постнеклассических практик // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 37-48. – ISSN 2077-8309
996457
  Тютюнник Ю.Г. Онаслеживание ландшафта / Ю.Г. Тютюнник ; Центр памаятниковед. НАНУ и Укр. о-ва охраны памятников ист. культ. – Київ : Київський університет, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-8999-24-6
996458
  Ревера Б. Онацький Дометій // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 215. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
996459
  Геник С. Онацький Євген // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 178 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
996460
  Іваницька Л.В. Онацький Євген Доментійович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 308-311. – ISBN 978-966-8653-95-7
996461
  Жернаков Н.К. Онашка / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1965. – 63с.
996462
   Онгонитовые дайки Восточного Казахстана и специфика их рудоносности / Б. Дьячков, М. Мизерная, С. Айтбаева, А. Мирошникова, О. Кузьмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Рассматривается геотектоническая позиция, возраст, особенности вещественного состава и рудоносности поздне-палеозойских дайковых поясов Восточного Казахстана. Более ранняя группа даек и гипабиссальных малых интрузий ...
996463
  Коваленко В.И. Онгониты-субвулканические аналоги редкометальных литий-фтористых гранитов / В.И. Коваленко. – М, 1976. – 127с.
996464
  Донченко О. Ондатра / О. Донченко. – Харків, 1931. – 104 с.
996465
  Лавров Н.П. Ондатра / Н.П. Лавров. – Москва, 1931. – 32с.
996466
  Васильев В.В. Ондатра / В.В. Васильев. – Москва, 1947. – 88с.
996467
  Берестенников Д.С. Ондатра : [биология, организация промысла и заготовок, соврем. состояние и перспективы ондатроводства на Украине] / Д.С. Берестенников, А.И. Гизенко, В.М. Самош ; Акад. наук УкрССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1969. – 90 с. : ил.
996468
  Татаринов К.А. Ондатра в західних областях УРСР і перспективи її використання / К.А. Татаринов. – 241-245с.
996469
  Генерозов В.Я. Ондатра и ее акклиматизация на Соловецких островах / В.Я. Генерозов. – Соловки, 1927. – 75с.
996470
  Сонхо Х. Ондоль становится культурным достоянием нации // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 3 : Прелюдия к миру: массовая культура сближает Юг и Север. – С. 34-39. – ISSN 1738-8252


  Ондоль, система отопления полов, являющаяся примером традиционного умения корейцев обращаться с огнём, с давних пор оказывала глубокое влияние на их образ жизни. В наши дни обычаи домохозяйства, сформированные много веков назад, продолжают существовать ...
996471
  Никитин М.М. Ондуляторное излучение / М. М. Никитин, В. Я. Эпп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 149, [2] с. – ISBN 5-283-03911-0
996472
  Карапетян Г.Г. Ондуляторное изучение в волноводах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Карапетян Г. Г.; АН Арм.ССР, Ин-т радиофизики и этектроники. – Аштарак, 1978. – 15л.
996473
  Гунн Г.П. Онега впадает в Белое море / Г.П. Гунн. – Москва : Мысль, 1968. – 134 с
996474
  Богословский Б.Б. Онего / Б.Б. Богословский, Ю.М. Георгиевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 116-117
996475
   Онего. – Петрозаводск, 1980. – 47с.
996476
  Горышин Г.А. Онего сегодня и завтра / Г.А. Горышин. – Ленинград, 1981. – 136с.
996477
  Вигдорович П.С. Онегострой : повесть / П. Вигдорович. – [Харьков] : Пролетарий ; [В 1-ой тип. изд"Пролетарий" ], 1928. – [3], 404с. – ([Изюранные романы и повести для рабочих школьных библиотек])
996478
  Кикинов Д.Б. Онеженские ветры / Д.Б. Кикинов. – Москва, 1957. – 87 с.
996479
  Морозов Константин Алексеевич Онежская флотилия в годы гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1920) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Морозов Константин Алексеевич ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 23 с.
996480
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 3-е. – М.-Л.
3. – 1940. – 615с.
996481
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – Архангельск
1. – 1949. – 736с.
996482
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – М.-Л.
2. – 1950. – 812с.
996483
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – М.-Л.
3. – 1951. – 671 с.
996484
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Архангельск, 1983. – 336с.
996485
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 года : в 2 т. / А.Ф. Гильфердинг. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Памятники русского народного творчества / под общ. ред. М.К. Азадовского ; АН СССР, Фольклорная комис. при Ин-те этнографии)
Т. 2 : Кижи - Выгозеро. – 1938. – 712 с.
996486
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года : в 3 т. – 2-е изд. ; 1894-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 1 : (с портр. А.Ф. Гильфердингом). – 1894. – XXII, 597 с., 1 л. фронт. (портр.). – С. VI-XXII: Александр Федорович Гильфердинг / К. Бестужев-Рюмин. - Отд. оттиск из: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 59-61


  Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829-1897)
996487
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года : в 3 т. – 2-е изд. ; 1894-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : (с 2-мя портр. Онежских рапсодов и напевами былин). – 1896. – [2], IV, 710 с., 4 л. портр., нот. – Отд. оттиск из: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 59-61. - Экз. в разных тип. переплетах
996488
  Кустов П.П. Онежские рассветы / П.П. Кустов. – М., 1968. – 127с.
996489
  Молчанов И.В. Онежское озеро / И.В. Молчанов; Под ред.С.И.Руденко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 208с.
996490
   Онежское озеро. – Петрозаводск, 1975. – 166с.
996491
  Поборчая И.П. Онейрические мотивы А. Кушнера // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 55-61. – (Русская филология ; № 4 (59) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
996492
  Лангер Ф. Они-мои братья / Ф. Лангер. – М., 1979. – 192с.
996493
   Они - панфиловцы. – Фрунзе, 1968. – 169с.
996494
  Михалков С.В. Они без маски : [альбом] / С.В. Михалков ; рис. М. Абрамова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 84 с. : ил.
996495
  Стоянов Л.Д. Они боролись за счастье. / Л.Д. Стоянов. – Днепропетровск, 1985. – 200с.
996496
  Исбах Александр Абрамович Они боролись за Францию / Исбах Александр Абрамович. – Москва, 1960. – 142с.
996497
   Они борются за мир. – Смоленск, 1952. – 88с.
996498
  Сбойчаков М.И. Они брали рейхстаг / М.И. Сбойчаков. – Москва, 1973. – 240 с.
996499
  Руденко В.И. Они будут шахтерами. / В.И. Руденко. – Донецк, 1962. – 47с.
996500
  Волков Александр Они были "ольмеками" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 53-62. – ISSN 0130-1640
996501
  Гаджиев Б. Они были в Дагестане / Б. Гаджиев. – Махачкала, 1963. – 59 с.
996502
   Они были ваши ровесники. – Москва, 1965. – 318с.
996503
  Гурвич С.С. Они были на Дону : краеведческие очерки / С.С. Гурвич. – Ростов -на-Дону, 1960. – 104 с.
996504
  Савченко М.М. Они были на Кубани / М.М. Савченко. – Краснодар, 1974. – 111с.
996505
  Савченко М.М. Они были на Кубани / М.М. Савченко. – Краснодар, 1982. – 160с.
996506
  Спассе С. Они были не одни / С. Спассе. – М, 1958. – 303с.
996507
  Зурков И. Они были не одни / И. Зурков. – М., 1961. – 304с.
996508
   Они были первыми. – Саранск, 1958. – 207с.
996509
   Они были первыми. – Сталино, 1959. – 273с.
996510
  Стрельцова А.Л. Они были первыми / А.Л. Стрельцова. – Ташкент, 1960. – 56с.
996511
  Нафигов Р.И. Они были первыми / Р.И. Нафигов, А.Я. Литвин. – Казань, 1963. – 20с.
996512
   Они были первыми. – Якутск, 1984. – 192с.
996513
   Они были первыми. – М, 1989. – 237с.
996514
  Врублевский Александр Они были первыми : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 62-65 : Фото
996515
  Юдин Ю.И. Они в памяти народной. / Ю.И. Юдин. – Элиста., 1970. – 100с.
996516
   Они видели все // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-60 : фото
996517
  Шапкин Н.И. Они воевали в разведке / Н.И. Шапкин. – Петрозаводск, 1992. – 128с.
996518
  Курбатов В.Н. Они воевали на Прибалтийском: Повести, очерки. / В.Н. Курбатов. – М., 1985. – 232с.
996519
  Сапрыкин Юрий Они все страдают / Сапрыкин Юрий, Овчинникова Наталья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 60-65 : фото
996520
  Корзун Л.И. Они всегда впереди. / Л.И. Корзун. – М., 1963. – 88с.
996521
   Они встречались с Лениным. – Алма-Ата, 1968. – 307с.
996522
   Они встречались с Марксом. – М, 1958. – 31с.
996523
  Никитин И. Они вступают в жизнь / И. Никитин. – М, 1952. – 416с.
996524
   Они выбрали СССР. – М, 1987. – 206с.
996525
  Ху Ке Они выросли в боях / Ху Ке. – Москва, 1952. – 92 с.
996526
  Пичугин Н.А. Они вышли на рассвете / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1971. – 174с.
996527
  Соловьев А.К. Они действовали под разными псевдонимами / А.К. Соловьев; Под ред. С.М. Симонова. – Минск : Навука і тэхніка, 1994. – 200 с. : схема
996528
   Они должны жить. – М, 1984. – 64с.
996529
   Они должны жить. – М, 1987. – 62с.
996530
   Они должны жить. – М, 1990. – 63с.
996531
  Маккаммон Роберт Они жаждут : Роман / Маккаммон Роберт; Пер.с англ.О.Э.Колесникова. – Москва : АСТ, 1998. – 640с. – ISBN 5-15-000871-0
996532
  Потапов В.Н. Они ждут армагеддона / В.Н. Потапов. – Алма-Ата, 1976. – 88с.
996533
  Бартошевич Э.М. Они ждут конца мира / Э.М. Бартошевич, Е.И. Борисоглебский. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 127 с.
996534
  Мастюкова Е.М. Они ждут нашей помощи. / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина. – М., 1991. – 160с.
996535
   Они живут в памяти народной. – Москва, 1969. – 300 с.
996536
  Ардаматский В.И. Они живут на земле : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Военгиз, 1949. – 216 с.
996537
  Ирошникова И.И. Они живут на соседней улице / И.И. Ирошникова. – М, 1964. – 128с.
996538
  Старикович С.Ф. Они живут не только в заповеднике / С.Ф. Старикович. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с.
996539
  Онегов А.С. Они живут рядом со мной / А.С. Онегов. – М, 1989. – 236с.
996540
  Ширяев В.Л. Они живут рядом. / В.Л. Ширяев. – Ярославль, 1961. – 64с.
996541
  Волк И.И. Они живут среди нас / И.И. Волк. – Москва, 1960. – 71с.
996542
  Берггольц О. Они жили в Ленинграде : пьеса в 4 действиях, 9 картинах / О. Берггольц, Г. Макогоненко. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 112 с.
996543
  Кондратьев В.А. Они жили для тебя / В.А. Кондратьев. – М, 1964. – 208с.
996544
  Алещенко Н.М. Они защищали Одессу / Н.М. Алещенко. – Москва : ДОСААФ, 1965. – 184 с. : ил.
996545
  Алещенко Н.М. Они защищали Одессу / Н.М. Алещенко. – 2-е перераб., доп. изд. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 192 с. : ил.
996546
  Борисенков В.М. Они защищали Родину / В.М. Борисенков. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 238 с.
996547
  Задонский А Н. Они знали Ленина / А Н. Задонский, . – Москва, 1969. – 48с.
996548
  Михалков С.В. Они и мы / С.В. Михалков, 1952. – 48с.
996549
  Суменов Н.М. Они и мы / Н.М. Суменов. – М., 1989. – 53с.
996550
  Горюхина Э.Н. Они и я / Э.Н. Горюхина. – М., 1977. – 96с.
996551
  Мишура С.К. Они идут в жизнь. / С.К. Мишура. – Киев, 1958. – 315с.
996552
  Мишура С.К. Они идут в жизнь. / С.К. Мишура. – Киев, 1960. – 319с.
996553
  Зелеранкий Н.Я. Они идут впереди. / Н.Я. Зелеранкий. – М., 1956. – 120с.
996554
  Сонин А.Н. Они идут на смену / А.Н. Сонин. – Иваново, 1951. – 72с.
996555
   Они из гвардии Октября. – М, 1977. – 247с.
996556
  Ауэрбах Т.Д. Они изучают иностранные языки / Т.Д. Ауэрбах ; (на обл.: Нар. ун-т., Пед. фак.). – Москва : Знание, 1965. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-63
996557
  Демидов В. Они крестили и крестят моря и океаны // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – C. 1, 6-7, 14


  Вряд ли сегодня люди, совершающие круиз на огромных многопалубных теплоходах, знают, что "совершать круиз" столетия назад на военно-морском сленге означало "пойти пошляться помрям, посмотреть, где что плохо лежит, и забрать себе"... "Крейсер" - ...
996558
  Лавров И.М. Они летели к облакам / И.М. Лавров. – Чита, 1958. – 199с.
996559
  Халифман И.А. Они летят по заданию. / И.А. Халифман. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511с.
996560
  Дмитрук Игорь Они любят море и ветер / Дмитрук Игорь, Мельник Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 16-17 : Іл.
996561
  Горский В. Они нам мешают / В. Горский, М. Юнусилау. – Махачкала, 1964. – 22с.
996562
  Волошин О. Они не готовы за это платить // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 29. – С. 44-48


  Американське суспільство невразливе для вірусу популізму, вважає Карл Роув, головний конструктор двох виборчих кампаній Д. Буша-молодшого
996563
  Токак Х. Они не дождались утра : рассказы / [сост. З. Элдем ; пер. с тур. О. Онар]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 205, [3] с. – Сер. осн. в 2011 г. – (Библиотека турецкой литературы). – ISBN 978-985-6981-72-5
996564
  Дорофеев А.М. Они не должны исчезнуть / А.М. Дорофеев, С.Ф. Сюборова. – Минск, 1987. – 200с.
996565
  Беллер Г.А. Они не искали алмазов : [повести] / Георгий Беллер ; послесл. Б. Ряховского ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 254 с. : ил.
996566
  Тутык А.А. Они не могли иначе / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1969. – 208с.
996567
  Афанасьев А.В. Они не молчали : (о сопротивлении в годы культа личности Сталина) : сборник / сост. А.В. Афанасьев : [предисл. В.Т. Логинова]. – Москва : Политиздат, 1991. – 446, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-250-01110-1
996568
  Виноградов И.Н. Они не пропали без вести / И.Н. Виноградов. – Москва, 1965. – 80с.
996569
  Бродский Е.А. Они не пропали без вести : не сломленные фашист. неволей / Е.А. Бродский. – Москва : Мысль, 1987. – 460, [1] с., [16] л. – Библиогр. в примеч.: с. 363-373
996570
  Смолич Ю.К. Они не прошли : Роман / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. В.Я. Тарсис. – Минск : Гослитиздат, 1947. – 328с.
996571
  Гонсалес Каскорро Они не прошли / Гонсалес Каскорро. – М., 1963. – 102с.
996572
  Смолич Ю.К. Они не прошли : Роман / Ю.К. Смолич; Пер.с укр. Е.М. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
996573
  Воронец И.И. Они не сдались / И.И. Воронец. – Фрунзе, 1967. – 120с.
996574
   Они не стали на колени. – Минск, 1966. – 347с.
996575
  Белоусов А.И. Они не уйдут / А.И. Белоусов. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1967. – 103 с. – (Библиотека путешествий и приключений ; Вып. 32)
996576
  Жилин П.И. Они несут слово партии в массы / П.И. Жилин. – М, 1960. – 64с.
996577
  Воронов Н.П. Они нуждаются в защите / Н.П. Воронов. – Чебоксары, 1979. – 166с.
996578
   Они нуждаются в защите. – Хабаровск, 1987. – 157с.
996579
   Они обрели голос. – М, 1981. – 272с.
996580
  Медведев Р.А. Они окружали Сталина / Р.А. Медведев. – Томск, 1990. – 280с.
996581
  Медведев Р.А. Они окружали Сталина / Р.А. Медведев. – М, 1990. – 349с.
996582
   Они освобождали Донбасс. – Донецк, 1963. – 188с.
996583
   Они освобождали Закарпатье. – Ужгород, 1965. – 172с.
996584
   Они освобождали Закарпатье. – Ужгород, 1968. – 272с.
996585
  Панченко А. Они остановили время // Сегодня. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 71). – С. 30-31


  История киевской фотографии.
996586
  Сафаров М.М. Они остаются молодыми : Комсомольская быль / М.М. Сафаров, Р.А. Ляндрес. – [Харьков] : [Прапор], 1965. – 136 с. : ил.
996587
  Сафаров М.М. Они остаются молодыми / М.М. Сафаров, Р.А. Ляндрес. – Харьков, 1969. – 190с.
996588
  Прокофьев Д.Г. Они остаются подругами / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1965. – 255с.
996589
  Прокофьев Д.Г. Они остаются подругами / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1976. – 207с.
996590
   Они остаются с нами. – М
Кн. 1. – 1987. – 463с.
996591
   Они остаются с нами. – М
Кн. 2. – 1987. – 415с.
996592
  Даскалов С.Ц. Они отдали жизнь за республику / С.Ц. Даскалов. – Москва, 1949. – 48 с.
996593
  Сапаров А.В. Они отстояли Ленинград / А.В. Сапаров. – М, 1965. – 48с.
996594
   Они отстояли мир. – Днепропетровск, 1985. – 398с.
996595
  Зубов Н.И. Они охраняли Ленина / Н.И. Зубов. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 240с.
996596
  Платонов В.В. Они первыми приняли удар / В.В. Платонов. – Москва, 1963. – 151с.
996597
  Платонов В.В. Они первыми приняли удар / В.В. Платонов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1969. – 128с.
996598
  Уткин Г.М. Они первыми форсировали Днепр. / Г.М. Уткин. – М., 1962. – 133с.
996599
  Кьера Э. Они писали на глине. / Э. Кьера. – М., 1984. – 135с.
996600
  Вуден Кеннет Они плачут, когда другие смеются / Вуден Кеннет. – Москва, 1981. – 303с.
996601
   Они победили : уроки компаний, преодолевших кризис / [ сост. Тарнавский В. и др. ]. – Киев : Стандарт, 2008. – 212 с. – (Библиотека журнала "Управление компанией" ; Книга 2). – ISBN 978-966-8961-15-1
996602
   Они победили смерть. – М, 1959. – 255с.
996603
   Они победили смерть. – М, 1961. – 343с.
996604
   Они победили смерть. – М, 1966. – 542с.
996605
   Они победили смерть (Об узниках фашистских лагерей) : Краткий рекомендательный список лит-ры. – Москва, 1964. – 16 с.
996606
  Борисов Н.В. Они повторили подвиг Сусанина / Н.В. Борисов. – Москва : Просвещение, 1969. – 112 с. : ил. – (Библиотека школьника / Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР)
996607
  Борисов Н.В. Они повторили подвиг Сусанина : кн. для учащ. / Н.В. Борисов. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 189, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 190
996608
  Винокуров К. Они покоряют природу / К. Винокуров, С. Гегузин. – Москва, 1949. – 80с.
996609
  Орлова В.П. Они порвали с религией / В.П. Орлова. – Орджоникидзе, 1976. – 115 с.
996610
  Зак Л.М. Они представляли народ Франции / Л.М. Зак. – М, 1977. – 279с.
996611
  Попов В.А. Они приближали рассвет. / В.А. Попов. – 2-е изд. – Краснодар, 1983. – 144с.
996612
  Мельников П.И. Они придут завтра / П.И. Мельников. – Якутск, 1970. – 256с.
996613
  Гржимек Б. Они принадлежат всем : (Борьба за животный мир Африки) / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1965. – 121с.
996614
  Морозов С.Т. Они принесли крылья в Арктику: док. повестьь / С.Т. Морозов. – Москва, 1979. – 173с.
996615
  Низова А.М. Они пришли в школу / А.М. Низова. – М., 1967. – 160с.
996616
  Пристли Д.Б. Они пришли к городу / Д.Б. Пристли. – Москва-Л., 1943. – 116с.
996617
  Йенсен Й. Они пришли с юга / Й. Йенсен. – Москва, 1964. – 192с.
996618
  Лаврентьев В.В. Они продолжают путь / В.В. Лаврентьев. – М., 1957. – 203с.
996619
   Они прославили Родину. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 183с.
996620
   Они прославили Ставрополье. – Ставрополь, 1962. – 136с.
996621
  Голованов С.И. Они рядом с нами / С.И. Голованов. – Тамбов, 1963. – 56 с.
996622
  Букин Н.И. Они с Рыбачьего / Н.И. Букин. – Москва, 1967. – 88с.
996623
   Они слушали Ленина. – М, 1988. – 221с.
996624
  Преображенский Н.А. Они слышат вновь. / Н.А. Преображенский. – Москва : Знание, 1965. – 16 с.
996625
  Борисихин Ф.Я. Они спешили домой : рассказы / Ф.Я. Борисихин. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1967. – 44 с.
996626
  Виноградов В.И. Они сражались вдали от Родины / В.И. Виноградов. – Москва, 1968. – 176 с.
996627
  Гвазава-Санадзе Они сражались за Днепр / Гвазава-Санадзе. – Тбилиси, 1984. – 152с.
996628
   Они сражались за Лениград. – Л, 1946. – 344с.
996629
  Мельников И. Они сражались за родину - за Речь Посполиту // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 163-172. – ISSN 1606-0219


  Неизвестные страницы обороны Брестской крепости в сентябре 1939 года.
996630
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1943. – 63с.
996631
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1944. – 47с.
996632
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1945. – 135с.
996633
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1945. – 132с.
996634
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1945. – 110с.
996635
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Краснодар, 1946. – 90с.
996636
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов, 1946. – 120с.
996637
   Они сражались за Родину. – Иркутск, 1946. – 48с.
996638
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1959. – 203с.
996639
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1959. – 67с.
996640
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 261с.
996641
   Они сражались за Родину. – Днепропетровск, 1965. – 76с.
996642
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1966. – 439с.
996643
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1971. – 238с.
996644
   Они сражались за Родину. – Київ, 1975. – 18с.
996645
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 200с.
996646
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Краснодар, 1983. – 332с.
996647
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 207с.
996648
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 256с.
996649
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 213с.
996650
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину : главы из романа ; Наука ненавести : рассказ ; Судьба человека :рассказ / М. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 205 с. : ил.
996651
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину : главі из романа / Михаил Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288 с.
996652
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Днепропетровск, 1986. – 237с.
996653
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину. Наука ненависти. Судьба человека / Михаил Шолохов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 272 с. : 1 л. портр.
996654
  Филь А.М. Они сражались за Родину... / Александр Филь, Дмитрий Кузьменко ; [науч. ред. Лысенко А.Е.]. – Киев : Типография Диапринт. – (Летопись войны). – ISBN 978-966-8886-12-6
[Кн. 2]. – 2010. – 200 с. : фото. – На обор. тит. листа : Вторая книга из серии "Летопись войны" "Они сражались за Родину ...", посвящена 65-летию Великой Победы
996655
   Они сражались с фашизмом. – М, 1988. – 430с.
996656
  Игнатиус В. Они среди нас / В. Игнатиус. – Алма-Ата, 1961. – 73с.
996657
   Они среди нас. – Алма-Ата, 1977. – 367с.
996658
  Либединский Ю.Н. Они стали гвардейцами / Ю.Н. Либединский. – М., 1950. – 48с.
996659
  Недосекин Р.К. Они стали рабочими / Р.К. Недосекин. – М., 1957. – 110с.
996660
  Павлова М.И. Они станут мастерами полей и ферм / М.И. Павлова. – М., 1965. – 110с.
996661
  Мусьяков П.И. Они стояли насмерть / П.И. Мусьяков. – Москва, 1963. – 149с.
996662
  Сизоненко А.И. Они строили отношения наших стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 044-748Х


  Роль и место представителей российского и мексиканского политического, культурного и научного мира в становлении отношений между Россией и Мексикой в течении XIX- XX вв.
996663
  Булычев Кир Они уже здесь / Булычев Кир
2. – 1992. – 344,2с.
996664
  Поповский А.Д. Они узнали друг друга: повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1978. – 784с.
996665
  Булкин С.П. Они умирали стоя. / С.П. Булкин. – Донецк, 1973. – с.
996666
  Руденко Б. Они учат летать самолеты // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
996667
  Ползикова-Рубец Они учились в Ленинграде / Ползикова-Рубец. – Москва-Л : Детгиз, 1948. – 192 с.
996668
  Ползикова-Рубец Они учились в Ленинграде / Ползикова-Рубец. – Л, 1954. – 168с.
996669
  Руденская М.П. Они учились с Пушкиным. / М.П. Руденская, С.Д. Руденская. – Л., 1976. – 296с.
996670
   Они что, действительно это едят? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 38-42 : фото
996671
  Иштван Д. Они шагают в завтра. Очерки о бригадах соц. труда Венгерской Нар. Республики / Д. Иштван. – М., 1967. – 112с.
996672
  Абашин Н.Б. Они шли впереди / Н.Б. Абашин ; худож. Е.И. Селезнев. – Москва : ДОСААФ, 1986. – 269 с. : ил.
996673
  Инфантьев В.Н. Они шли рядом / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1961. – 206с.
996674
  Соколов В.Д. Они шли рядом: рассказы / В.Д. Соколов. – Москва, 1977. – 206с.
996675
  Капица П.И. Они штурмовали Зимний / П.И. Капица. – Л., 1957. – 309с.
996676
  Капица П.И. Они штурмовали Зимний / П.И. Капица. – Л., 1958. – 299с.
996677
  Маврин В.Ю. Ониевые производные лактонов и третичных амидов в реакциях с фосфитами / Маврин В.Ю. – Казань, 1989. – 16 л.
996678
  Яремчук В. Оникій Малиновський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 228-238. – ISBN 966-7631-05-2
996679
  Берзін П.С. Оникій Олексійович Малиновський - вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 591-623. – ISBN 978-617-7020-05-8
996680
  Берзін П. Оникій Олексійович Малиновський - вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 108-132. – ISSN 2308-9636
996681
  Иванова Н.И. Оним Москва как русская лингвоментальная категория // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 56-62
996682
  Ковалева Е.В. Онимизация как способ номинации эргонимов (на примере названий парикмахерских и салонов красоты) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 274-279
996683
  Мудрова Н.В. Онимная игра в оригинале и переводе сказки Л. Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 188-193. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
996684
  Немировская А.Ф. Онимная лексическая парадигма в поэме В. Маяковского "Облако в штанах" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 34-37. – ISSN 2307-4558
996685
  Скоробогатова Е.А. Онимные пары в лирике Марины Цветаевой: к вопросу о поэтической филологии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье рассматривается функция художественного осмысления фактов языка и художественного творчества как одна из важнейших функций употребления онима в поэтическом тексте нового времени. Рассмотрены устойчивые онимные пары, функционирующие в поэзии ...
996686
  Голикова О.Н. Онимы и апеллятивы в поэтических номинативных рядах // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 28-32. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті комплексно описано особливості функціонування онімів в структурі номінативного ряду. Аналізуються ефекти виразності, що виникають на основі рядів такого типу. Висунуто та на прикладах доведено гіпотезу про естетичне значення онімів як членів ...
996687
  Скворцова Е.Л. Ониси Ёсинори - теоретик японской эстетики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 12. – С. 98-109. – ISSN 0235-1188
996688
  Зорина Л.И. Онисим Егорович Клер, 1845-1920 / Л.И. Зорина. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
996689
   Онисько Юрій Терентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 335 : фото
996690
  Яцишин В. Онишкевич Гнат (Ігнатій) Денисович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 215-217. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
996691
   Онищенко Володимир Пилипович // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 159 : фото
996692
   Онищенко Марія Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 180 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
996693
   Онищенко Марія Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 190. – ISBN 978-966-439-961-3
996694
   Онищенко Олексій Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 348-349. – ISBN 978-966-439-754-1
996695
   Онищук Василь Варфоломійович - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160-161. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 75 років з дня народження Онищука Василя Варфоломійовича - кандидата технічних наук (гідротехнік), співробітника НДС гідроекології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському ...
996696
   Онищук Василь Варфоломійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 95
996697
   Онищук Василь Варфоломійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 181-182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
996698
   Онищук Василь Варфоломійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 190-191. – ISBN 978-966-439-961-3
996699
   Онищук Василь Варфоломійович (1942) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 103-104. – ISBN 966-95774-3-5
996700
  Дергач Д. Онім "Іван Франко" в українських мас-медіа: функціональні параметри // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 395-403. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
996701
  Цілина М.М. Оніми в романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 219-227. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто тематичні групи власних назв у романі П. Куліша "Чорна рада". З"ясовано їхні структуру і походження, здійснено спробу всебічного аналізу таких найменувань. Найчисленнішими групами власних назв у романі є антропоніми й топоніми. Менш ...
996702
  Крупеньова Т. Оніми у драматургії Лесі Українки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 356-359. – ISBN 966-8110-14-5
996703
  Семененко О.Ю. Оніми у ролі операторів функції неозначено великої кількості (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 118-122. – ISSN 2307-4558
996704
  Ільченко І. Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 337-340
996705
  Дергач Д.В. Оніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 213-217
996706
  Дергач Д.В. Оніми як об"єкт лінгвістичного дослідження
996707
  Андрєєва Т.М. Оніми як ресурс для неологізації у ФБ-коментарях // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 122-145. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена вивченню словотвірних процесів, що відбуваються в текстах коментарів соціальної мережі Facebook (ФБ), де як дериваційний ресурс використано онім на позначення публічної особи, - Зеленського, - яке зазнало з цією метою різнопланових ...
996708
  Синиця А.С. Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 383-389


  У статті здійснено аналіз онімів з позиції когнітивної лінгвістики. Подано огляд мовознавчих праць, присвячених природі цього явища. Оніми розглядаються як приклади "живого слова", як частини внутрішнього лексикону мовця.
996709
  Осташ Р.І. Онімізація апелятивів у процесі ойконімотворення // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 211-219. – ISBN 978-966-02-4236-4
996710
  Цілина М. Онімізація і трансонімізація як словотвірні акти в назвотворенні М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 226-233. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто різні типи ономастичного словотворення у драматургії Марка Кропивницького: онімізацію, трансонімізацію й онімотрансонімізацію. Усі виявлені оніми означено терміном “літературна ономастика” або “поетоніми”. У контексті досліджуваних ...
996711
  Варбанець Т.В. Онімія віртуальних світів електронних ігор // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 61-66. – ISSN 2307-4558
996712
  Качановська Т.О. Онімія сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських перекладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 43-44, Літ.: 23 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поетику пропріальних одиниць в оригіналі та перекладі поетичних творів у рамках жанру сонета. Основну увагу приділено вивченню особливостей організації знімного простору цих творів, а також специфіки відтворення онімів у перекладах.
996713
  Дуйчак М. Онімія українського етносу Східної Словаччини. Історія і сучасність // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 123-133. – ISBN 978-80-89755-32-5
996714
  Колесник Н.С. Онімія української народної пісні : монографія / Наталя Колесник ; [відп. ред. Скаб М.С.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 326-367. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7096-92-3
996715
  Варбанець Т.В. Онімна специфіка назв квестів в електронних іграх // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 73-76. – ISSN 2307-4558
996716
  Сагірова О.М. Онімний компонент у грецькій фразеології // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008. – Вып. 12. – С. 163-167. – ISSN 2077-1932
996717
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт китайськомовного Інтернету: ергонімне коло // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 102-107
996718
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт українського Інтернету // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 83-89. – ISBN 978-966-399-637-0
996719
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі ( на матеріалі української, іспанської, англійської мов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 413-423. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 355-412
996720
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі ( на матеріалі української, іспанської, англійської мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
996721
  Карпенко М.Ю. Онімний простір інтернету : монографія / М.Ю. Карпенко ; [відп. ред. Голубенко Л.М.]. – Одеса : КП ОГТ, 2017. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-617-637-121-2
996722
  Петренко О.Д. Онімний простір казки Роалда Дала "The Minpins" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 310-314. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
996723
  Шотова-Ніколенко Онімний простір романів Юрія Яновського / Г.В. Шотова-Ніколенко. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-318-843-0
996724
  Діц В.О. Онімний простір роману Юрія Винничука "Мальва Ланда" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 267-272. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
996725
  Бачинська Г.В. Онімний простір у творчості Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 37-39. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
996726
  Трофимова Н. Онімні асоціати комерційної реклами // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 106-109. – ISBN 978-617-689-397-4
996727
  Лупол А.В. Онімні домінанти в ідіолекті В. Стуса // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 76-82. – ISSN 2307-4558
996728
  Пригодій С.М. Оніризм води й землі в романі Н. Готорна "Мармуровий Фавн" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 291-295. – ISBN 966-638-08406
996729
  Война М. Оніризм як проекція буття у новелістиці Цань Сюе // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 210-219


  У статті досліджуються оповідання сучасної китайської письменниці Цань Сюе, зокрема, наявні у них оніричні стани як спосіб вираження дійсності. Внутрішній світ головних героїнь і різноманітні стани їхньої психіки проаналізовано на прикладі оповідань ...
996730
  Пашняк Т. Онірична інтертекстуальність у східних поемах Байрона // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 115-125. – Бібліогр.: Літ.: с.125; 17 п. – ISBN 966-638-152-4
996731
  Кошелюк О. Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 131-139. – ISSN 2304-9383
996732
  Букрієнко А. Онірична парадигма творчості Міядзави Кендзі (за матеріалами оповідання "Вечір залізницею Чумацького шляху") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 110-113
996733
  Анцибор Д. Онірична парадигма у фольклорі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 55-59. – ISSN 2225-5095
996734
  Наумовська О. Онірична семантика простору смерті у фольклорі в контексті дискретності історичного тла // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 64-71


  У статті здійснено спробу простежити зародження і розвиток світоглядних уявлень, пов"язаних із вірою в продовження життя після смерті, а також їх відображення в усній народній творчості через мотив сну героя. The article attempts to trace the ...
996735
  Острянко О. Онірична символіка в поезії Емілі Дікінсон // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 103-110. – ISBN 966-638-152-4
996736
  Ільницький Д. Оніричне і реальне: психологія художньої творчості у концепціях Івана Франка і Богдана Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 132-147. – ISSN 0130-528Х


  Зіставлено погляди Івана Франка та Богдана Ігоря Антонича на проблему психології художньої творчості, зокрема на оніричний аспект творчого процесу.
996737
  Кобчінська О.І. Оніричне розкодування его героя у романі Тахара Бен Джеллуна "Дитина піску" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 193-197


  Роман Т. Бен Джеллуна "Дитина піску" був написаний на основі правдивої історії насамперед як бунт проти соціального поневолення жінки в Марокко, здобувши немало цікавих прочитань та інтерпретацій літературознавців і критиків
996738
  Сіренко С. Оніричний вимір урізького тексту Галини Пагутяк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 82-86. – ISSN 2307-2261
996739
  Іванова О. Оніричний дискурс та оніричній досвід Пастернака-лірика: автобіографізм та автоінтертекстуальность // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С.58-66. – Бібліогр.: Літ.: с. 66; 10 п. – ISBN 966-638-152-4
996740
  Климець М. Оніричний дискурс у хорватському фантастичному оповіданні // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 478-485. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті на прикладі творів відомих хорватських письменників А.Г. Матоша та А. Цесареца аналізуються особливості функціонування сновидних картин у художньому тексті, досліджується типологія сновидіння, встановлюється архетипна основа сну персонажа
996741
  Дмитренко В.І. Оніричний простір повісті "Смерть" Б. Антоненка-Давидовича // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
996742
  Мітроусова Т.В. Оніричний простір роману Дж. Джойса "Улісс" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 217-224
996743
  Дибовська О. Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 47-54. – ISSN 0236-1477
996744
  Лазаренко Т. Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено актуалізацію оніричних елементів у новелістиці сучасних індіанських авторок США. Розглянуто рівні реалізації авторками в текстах новел оніричних образів та об"єктів, а також охарактеризоване створення письменницями ...
996745
  Пономаренко Г. Оніричні елементи в поезіях Т. Шевченка та Б. Грінченка // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 126-129. – ISBN 966-638-152-4
996746
  Юсипенко М. Оніричні елементи як основа композиційно-змістової будови міні-роману // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 223-228. – ISSN 2078-340X


  Розвідка покликана репрезентувати актуалізацію оніричних елементів у англомовних міні-романах Ю. Тарнавського. Розглянуто різні рівні реалізації сновидінь та нереальних ситуацій у аналізованих текстах, а також описано функції оніричних елементів з ...
996747
  Анцибор Д. Оніричні наративи: особливості побутування та критерії виділення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості побутування оніричних наративів у повсякденних практиках комунікації. Приділяється увага питанню виділення критеріїв фольклорності для таких текстів, перевіряються на релевантність моделі організації тексту (В. Шмід, П. ...
996748
  Андрійченко Н.М. Онірія у творах М. Гоголя та Е. По: психоаналіз та архетипологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 9-14. – ISBN 966-8188-10-1
996749
  Вергун А.Р. Оніхогрифоз, ускладнений інкарнацією нігтя: особливості хірургічної елімінації та комплексного лікування // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 61-67. – ISSN 1681-276Х
996750
  Бештифрант О. Онко : поезії / Оверкій Бештифрант. – Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2013. – 143, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-617-564-016-6
996751
  Парнес В.А. Онковирусы / В.А. Парнес. – Москва, 1986. – 175с.
996752
   Онкогенные вирусы. – Москва, 1983. – 224с.
996753
  Агеенко А.И. Онкогены и канцерогенез / А.И. Агеенко. – Москва : Медецина, 1986. – 256 с.
996754
  Романів М.П. Онкогінекологічна патологія в структурі захворюваності та смертності населення України // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 20-24. – ISSN 1681-276Х
996755
   Онкология : Словарь-справочник. – Київ : Наукова думка, 1992. – 264с. – ISBN 5-12-001393-7
996756
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 1 (43). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996757
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 2 (44). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996758
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 3 (45). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996759
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 4 (46). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996760
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 13, № 1 (47). – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996761
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 13, № 2 (48). – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996762
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 1 (55). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996763
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 2 (56). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996764
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 4 (58). – 2013. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
996765
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 3 (57). – 2013. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
996766
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 2 (60). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996767
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 3 (61). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996768
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 4 (62). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996769
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 1 (59). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996770
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 4 (66). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
996771
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 1 (63). – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996772
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 3 (65). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
996773
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 2 (64). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
996774
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 3 (69). – 2016. – С. 161-240. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996775
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 1 (67). – 2016. – 80 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996776
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 2 (68). – 2016. – С. 81-160. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996777
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 4 (70). – 2016. – С. 241-336. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996778
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун [и др.]. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 1 (71). – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996779
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 3 (73). – 2017. – С. 153-224. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996780
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 2 (72). – 2017. – С. 89-152. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996781
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины ; Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев : София, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 4 (74). – 2017. – С. 225-296. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996782
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 1 (75). – 2018. – 72 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996783
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [та ін.]. – Киев : Морион, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 4 (78). – 2018. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
996784
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 2 (76). – 2018. – С. 73-160. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996785
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 3 (77). – 2018. – С. 161-228. – Резюме англ. мовою та мовою статті
996786
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 1 (79). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
996787
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 2 (80). – 2019. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
996788
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 3 (81). – 2019. – 272 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
996789
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; гл. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 4 (82). – 2019. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
996790
   Онкология = Oncology : науково-практичний журнал : дод. до журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; гл. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 22, № 3/4 (85/86). – 2020. – 160 с. – Додаток до журналу "Experimentel oncology" - Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
996791
  Євтушенко О.І. Онкологічна проктологія : навч. посібник / Євтушенко О.І. – Київ : Вістка, 2012. – 387, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8875-84-7
996792
  Базика Д.А. Онкологічні ефекти Чорнобильської катастрофи у віддаленому 35-річному післяаварійному періоді / Д.А. Базика, А.Є. Присяжнюк // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 133-139. – ISSN 2413-7944
996793
  Новіцька К.В. Онкологічні захворювання населення Кіровоградської області: масштаби, тенденції, чинники // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 102-112
996794
   Онкологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, О.Ю. Попович та ін.] ; за ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича. – Київ : Медицина, 2013. – 542, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 539-542. – ISBN 978-617-505-206-8
996795
   Онкологія = Oncology : науково-практичний журнал / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України ; ТОВ "Моріон" ; голов. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, І.М. Воєйкова, І.Й. Галайчук, [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 23, № 4 (90). – 2021. – 240 с. – До 2021р. див. "Онкология" - Резюме укр., англ. мовами
996796
   Онкологія = Oncology : науково-практичний журнал / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України ; голов. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, І.Й. Галайчук, Р. Гвамічава [та ін.]. – Київ : ТОВ "Моріон", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 23, № 1/2 (87/88). – 2021. – 64 с. – До 2021р. див. "Онкология" - Резюме укр., англ. мовами
996797
  Стадник О.М. Онкологія та радіологія у Львові: від перших кроків до становлення / О.М. Стадник, О.В. Тріль // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 2015. – Т. 23, вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1027-3204
996798
   Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів : навчальний посібник для студентів вищих медичних навч. закладів III-IV рівня акредитації / [Бердова Г.Г. та ін.] ; за ред. В.Ф. Чехуна ; НАН України ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ : Здоров"я України, 2010. – 768 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров"я України"). – ISBN 978-966-2165-28-9
996799
  Муцениеце А.Я. Онкотропизм вирусов и проблема виротерапии злокачественных опухолей / Муцениеце А.Я. ; [предисл. чл.-кор. АМН СССР, проф. М.К. Ворошилова]. – Рига : Зинатне, 1972. – 443 с., [3] л. ил. – Библиогр.: с. 404-426
996800
  Притика Ю.Д. Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 186-195. – ISSN 1993-0909
996801
   Онлайн-база для юристів // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "У рамках Німецько-українського року мов 2017/2018 ГО «Німецько-український правознавчий діалог» у співпраці з Центром німецького права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, а також низкою німецьких партнерських організацій розробляє проект ...
996802
   Онлайн-бронирование на сайте сервиса по бронированию отелей в Интернете horse / А.В. Алямкина, В.М. Кицис, С.А. Тесленок, К.С. Тесленок // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Цель. Цель статьи заключается в анализе технологических особенностей онлайнбронирования на примере системы Horse21. Методика. Использованы такие методы исследования, как: системный, анализ литературных и интернет-источников, сравнительный, ...
996803
  Птахів Семен Онлайн-букінг продовжується... поступово // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
996804
  Руви Джейсон Онлайн-игры : Экранное время. Общество // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 50-64 : Фото. – ISSN 1029-5828
996805
  Череп А.В. Онлайн-інструменти для ведення бізнесу / А.В. Череп, В.В. Конєв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 31-38. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
996806
  Наторіна А.О. Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 2222-0712
996807
  Ситник Р. Онлайн-комунікація. 7 порад, як установити контакт з учнями // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 76-81
996808
  Островська Л. Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 76-87. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
996809
  Воробьева Е.А. Онлайн-конференции как способ взаимодействия власти и общества в сети // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 243-248. – ISSN 1606-951Х
996810
  Кондратьєв М. Онлайн-кредит: що про це думає ВС // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 16
996811
  Задорожний Б.А. Онлайн-курси як тенденція сучасної освіти / Б.А. Задорожний, Є.О. Соловей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 47-48
996812
   Онлайн-механизм внутригосударственной академической мобильности / А.П. Клемешев, В.А. Смирнов, А.Ю. Шутов, Гаман-Голутвина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  В условиях интернационализации образования и меняющегося образовательного пространства в России вопрос организации академической мобильности встает все острее, становясь проблемой, имеющей общегосударственное значение. В статье предлагается, опираясь ...
996813
  Гуйтур М. Онлайн-мобілізація наукових (науково-педагогічних) працівників на модернізацію економіки України / М. Гуйтур, В. Коноваленко, А. Коловський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 107-118. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються можливості електронної системи підтримки прийняття рішень для перетворення знання та практичного досвіду в онлайн-консультації. Показані шляхи отримання науковими (науково-педагогічними) працівниками доходу від використання ...
996814
   Онлайн-можливості для всіх / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
996815
  Олійник О.В. Онлайн-навчання в умовах дистанційної освіти бібліотечних фахівців у США // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 153-167. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються зміст і призначення онлайн-навчання в умовах застосування комп"ютерних та Інтернет-технологій в університетах США. Аналізуються моделі онлайн-навчання в контексті дистанційної освіти; характеризуються акредитовані онлайнові навчальні ...
996816
   Онлайн-навчання задля кращої якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 16. – ISSN 2219-5793
996817
  Бакиров В.С. Онлайн-опрос в системе социологического мониторинга высшей школы Украины / В.С. Бакиров, А.И. Кизилов, И.В. Даниленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 275-280. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
996818
  Єлісєєва О. Онлайн-освіта: порівняльний аналіз онлайн-платформ для навчання в світі / О. Єлісєєва, Є. Єлісєєв // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 219-225. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
996819
  Тимошенко Ю. Онлайн-освіта: продуктивні смисли для модернізації традиційних університетських студій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 235-241. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
996820
  Білий А.К. Онлайн-підготовка студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація" з органічної хімії: поточний стан, перспективи впровадження / А.К. Білий, О.Ю. Воскобойнік, С.І. Коваленко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 26-30. – ISSN 1681-2751
996821
  Розум Анна Онлайн-полис становится реальностью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1998-8044
996822
  Керамишева К. Онлайн-послуги Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: сучасні підходи та перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 14-15. – ISSN 2076-9326
996823
   Онлайн-проект КНУ відвідали слухачі 62 країн // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  "Завершився перший масовий онлайн-курс проекту "Університет онлайн" КНУ імені Тараса Шевченка - ""Бренд-менеджмент" Андрія Длигача".
996824
   Онлайн-революция на рынке тревел-услуг // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
996825
  Маранчак М.М. Онлайн-репутація бібліотеки в період пандемії Сovid-19 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2409-9805
996826
   Онлайн-ресурс для захисту прав // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі, хто бажає перевірити на прозорість певний ВНЗ або ж повідомити широкому загалу про факт порушення власних прав у вузі, можуть скористатися онлайн-ресурсом Profrights.org. За задумом авторів проекту - фахівців аналітичного центру CEDOS, ...
996827
   Онлайн-ресурси для вивчення та вдосконалення української мови / підготувала С. Ковальчук // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 28-31
996828
   Онлайн-ризики: запобігти і допомогти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
996829
   Онлайн-семінар філософів КНУ і МДУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4 : фото


  "...Студенти філософського факультету взяли участь у міжнародному онлайн-семінарі О. Д. Смирнової (кафедра логіки філософського факультету МДУ імені М. В. Ломоносова). Тема семінару - роль логіко-семантичних методів в аналізі філософських проблем, ...
996830
  Думанська Т.В. Онлайн-сервіси для дистанційного навчання математики студентів вишів: переваги і недоліки // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 44-48. – ISSN 2413-1571
996831
  Шелестова А. Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в інтернеті") // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 97-103. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Запропоновано застосування безкоштовних онлайн-додатків як альтернативи спеціальному програмному забезпеченню, необхідному для виконання практичних завдань на заняттях з навчальної дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті", що викладається студентам ...
996832
  Андрєєва Н. Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов / Н. Андрєєва, Ю. Дем"янова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 1 (77). – С. 56-60. – ISSN 1817-8510
996833
  Курова Г.І. Онлайн-тестування як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів 1-2 курсів / Г.І. Курова, Т.В. Лішневська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 164-169. – ISBN 978-966-927-534-9
996834
  Хороманьска А. Онлайн-урегулирование споров в польском уголовно-процесуальном праве - будощность или утопия? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 218-223. – ISSN 2227-796X


  В статье представлены рассуждения на тему возможностей применения онлайн-урегулирования споров в уголовном праве. На примере медиации предпринята попытка разъяснения принципов урегулированиия споров онлайн. Кроме представления правовых урегулирований ...
996835
  Станкова Т. Онлайн-щоденник не загубиш. Експеримент Сарненської гімназії може стати загальнодержавною практикою // Україна молода. – Київ, 2020. – 17-18 квітня (№ 34). – С. 13


  Бути чи не бути електронним щоденникам? Це запитання я поставила директору Сарненської гімназії, що на Рівненщині, Тамарі Шепель, на що вона без вагань відповіла: «Звичайно, бути! Адже це можливість зробити впевнений крок вперед у розвитку освітнього ...
996836
  Василина Н.В. Онлайн врегулювання спорів: досвід країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 563-569. – ISBN 978-966-316-449-6
996837
  Самойлов Юрій Онлайн допомагає у кризі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
996838
   Онлайн змінює обличчя галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
996839
  Алексанян А.С. Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 229-233. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
996840
  Ярмоліцька Н.В. Онлайн освіта: європейський досвід та вітчизняні здобутки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 214-216


  Упродовж останніх десятиліть спостерігається інтенсивна модернізація та вдосконалення спеціальних технологій у системі освіти через дистанційне навчання й в Україні. Розвиток технологій спрямовує систему освіти до переходу на новий рівень, в якому ...
996841
   Онлайн платформа Rакета в Україні - впевнений старт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 22-25 : фото. – ISSN 1998-8044
996842
  Наковалова Ольга Онлайн по-европейски // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 38-40 : фото
996843
  Костик М.В. Онлайн послуги та ресурси американських та німецьких наукових бібліотек // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 48-53. – ISBN 978-617-531-209-4
996844
  Бойченко М.А. Онлайн програми магістерської підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю: американський досвід // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 69-73. – ISBN 978-966-285-311-7
996845
  Моісеєва Т. Онлайн проти офлайну // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 травня (№ 92). – С. 4


  "...Що краще: офлайн чи онлайн? Наскільки реально вчитися, засмагаючи біля басейну, і як роботодавці ставляться до онлайн дипломів? Виживуть традиційні університети чи за кілька десятків років їх витіснять онлайн-курси?".
996846
   Онлайн репетитор // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 6


  Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка успішно реалізує освітній соціальний проект "Онлайн-репетитор". Портал "Академія" пропонує безкоштовну і всебічну підготовку до ЗНО, відкриті онлайн-курси, навчальні програми, методичні ...
996847
  Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 41-43. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено огляд освітніх онлайн ресурсів для бібліотекарів, на яких можна навчатись дистанційно, щоб застосовувати в фаховій діяльності. Курси, що запропоновані, безкоштовні та легкі у засвоюванні.
996848
  Востоцька І. Онлайн ресурси як засоби мотивації студентів до занять фізичним вихованням у системі дистанційного навчання / І. Востоцька, О. Головченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 26-35. – ISSN 2312-5993
996849
  Шелестова А.М. Онлайн сервіси як перспективні та альтернативні засоби навчання студентів ВНЗ України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 2409-9805


  У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів здобуття практичних ІТ-навичок студентами вишів за спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Мета роботи. У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів ...
996850
  Цувіна Т.А. Онлайн суди та онлайн вирішення спорів у контексті міжнародного стандарту доступності правосуддя: міжнародний досвід // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 62-79. – ISSN 2224-9281
996851
  Дрокіна Н.І. Онлайн трансляція як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 83-86. – ISBN 978-9934-571-51-0
996852
  Бичков О. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  1 липня 2013 року в Україні стартував експериментальний проект КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет".
996853
  Рик О. Онлайн фокусоване інтерв"ю. Переваги та недоліки // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 331-333
996854
  Каратаєва М.В. Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 312-322


  Стаття досліджує конвергенцію засобів різних семіотичних систем у сучасній віртуальній комунікації компанії Chanel. На матеріалі онлайнової відео-книги здійснено аналіз можливостей та особливостей комбінування тексту, звуку, графічної інформації, ...
996855
  Гол Д. Онлайнова журналістика = Online Journalism / Джим Гол ; пер. з англ. К. Булкін. – Київ : К.І.С., 2005. – 344 с. – ISBN 966-8039-68-8
996856
  Потятиник Б. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 178-181. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано особливості трансформацій онлайнових ЗМІ та професійні межі інтернет-журналістики.
996857
  Бєлая О. Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі) / О. Бєлая, І. Товкач // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 684-693. – ISSN 2224-9516


  Уперше в архівній галузі України запропоновано здійснювати онлайнове документоведення за допомогою функціоналу DMS Polidar системи "ПОЛІДАР". Розглянуто функціональні можливості комплекту розроблених інструментів, орієнтованих на архівну сферу у формі ...
996858
  Каратаєва М.В. Онлайновий відео-журнал Louis Vuitton як новий жанр віртуальної реклами: infotainment & edutainment // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 83-97


  Стаття присвячена дослідженню нового жанру віртуальної реклами - онлайнового відео-журналу, який виник під впливом сучасних технологій і має характерні риси інформаційного, освітнього та розважального жанрів. Досліджено особливості когнітивних ...
996859
  Лобузіна К.В. Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 273-284. – ISSN 2222-4203
996860
  Сейдаметова С. Онлайнові навчальні системи як засіб формування компетентності учнів і студентів / С. Сейдаметова, С. Терещенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 94-98. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано технології компетентнісного підходу в навчанні інформатики на прикладі за-стосування елементів самоосвіти й дистанційного навчання. З’ясовано, що формування компетентно-стей учнів обумовлено реалізацією не тільки певного змісту освіти, ...
996861
  Остафійчук Т. Онлайнові послуги бібліотек - місцевій громаді Вітовщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 9-11
996862
  Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 20-21. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-377X


  У статті висвітлено досвід роботи онлайнової інформаційно-довідкової служби "Бібліотечний консультант" бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".
996863
  Галаган Л. Онлайнові ресурси президентських бібліотек світу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 44-52
996864
  Чабан Л. Онлайнові фокус-групи як сучасний інструментарій реалізації заходів адвокатування конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 12-18
996865
  Добрая Н. Онлайновое сервисное обслуживание для обеспечения информационных потребностей украинской науки и образования (на примере Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) / Н. Добрая, Л. Коновал, Е. Корнилова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2018. – Вып. 16. – С. 63-75. – ISSN 2224-1825
996866
  Капочкина И.П. Онлайновые информационные ресурсы научной библиотеки МИФИ / И.П. Капочкина, В.О. Ким // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 25-46. – Бібліогр. в кінці ст.
996867
  Зуев А. и др. Онлайновые сообщества в "новой экономике" // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.15-22. – ISSN 0131-2227
996868
  Калиберда Н.Ю. Онлайновый информационный сервис в научной библиотеке / Н.Ю. Калиберда, Е.А. Корнилова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 99-111. – ISSN 2224-1825


  В статье отражены результаты исследования эффективности онлайн-сервиса "Виртуальная справка" в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского.
996869
  Білик І.І. Онлайнфандрайзинг як основний інноваційний інструмент неприбуткових організацій // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 200-205. – ISSN 2707-5710
996870
  Потапов Владимир Оно уже ездит : НЕ задавайте вопросов водителю! Его здесь нет // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
996871
   Оно! Озеро чудовищ! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 76-79 : фото
996872
  Нагорний О. Оновити рАМКУ // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 18-19
996873
  Вітович І. Оновити, щоб не оновлювати. Президент Азербайджану переобрав собі новий, цілком лояльний парламент // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 5


  "У неділю, 9 лютого, в Азербайджані відбулися позачергові парламентські вибори, які були ініційовані правлячою партією «Ені Азербайджан» («Новий Азербайджан»), яку очолює президент країни Ільхам Алієв. Представники правлячої партії пояснили потребу в ...
996874
  Жебокрицький В.А. Оновлена Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1975. – 119с.
996875
  Слома В. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.57-59
996876
   Оновлена зала - місце зустрічей // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 6


  "Оновлений інтер"єр конференційної зали в Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича став результатом успішної співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка з партнерськими комерційними організаціями. Офіційне відкриття ...
996877
  Цюпа І.А. Оновлена земля : нариси й оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 168 с.
996878
  Козланюк П.С. Оновлена земля / П.С. Козланюк. – Львів, 1953. – 199 с.
996879
  Славинський П. Оновлена земля / П. Славинський. – Львів, 1974. – 584 с.
996880
  Заболотний Г.М. Оновлена Конституція - основа демократії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 33-36.
996881
  Уварова Г.Ш. Оновлена навчальна програма з географії для основної школи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 4-7 : табл.
996882
  Олійник Д.І. Оновлена парадигма європейської політики в контексті розгортання інтелектуальної мережевої інфраструктури // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-28. – ISSN 2616-9460
996883
  Макаруха З. Оновлена політика Східного партнерства: більше адаптованадо амбіцій та потреб країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угодупро асоціацію? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1026-9932
996884
  Максименко Н.В. Оновлене фізико-географічне районування Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко, К.Ю. Різник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 20-32. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
996885
  Фурса С.Я. Оновлене цивільне судочинство: концепції вчених та законодавча регламентація / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 38-44
996886
  Степаненко Р. Оновлений "зелений" тариф: додаткове зелене світло для альтернативної енергетики? // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 30-31


  "... Аналіз законодавчих спроб стимулювати виробництва електроенергетики з альтернативних джерел".
996887
   Оновлений графік ЗНО - 2020 // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793
996888
  Петрик О. Оновлений Закон України "Про аудиторську діяльність": яким йому бути? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-45
996889
  Пащенко К. Оновлений законодавчий підхід до інституту судових витрат в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 41-46. – ISSN 2220-1394
996890
   Оновлений зал музею НАН України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 29 : фото. – ISSN 1998-8044
996891
  Безверхий К.В. Оновлений звіт з єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування: новації законодавства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 43-51. – ISBN 978-617-571-134-7
996892
  Сюта Г. Оновлений зміст і статус терміна "цитата" в сучасній стилістиці // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 66-71. – ISSN 0201-419
996893
   Оновлений корпус // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Новий рік академічна спільнота Львівського університету розпочала із відкриття відремонтованого навчального корпусу.
996894
   Оновлений край. – Київ, 1972. – 234с.
996895
  Шуклына Н.Г. Оновлений підручник з конституційного права України / Н.Г. Шуклына, О.В. Совгиря // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 81-82
996896
  Луцик Р.В. Оновлений підхід до теорії фізичних процесів в середовищах з пам"яттю / Р.В. Луцик, Ю.Л. Ментковський // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 19-26. – ISSN 1023-2427
996897
  Луцик Р.В. Оновлений підхід до теорії фізичних процесів в середовищах з пам"яттю / Р.В. Луцик, Ю.Л. Ментковський // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 22-31. – ISSN 1023-2427
996898
  Мовчан Р. Оновлений погляд на Григорія Косинку, або Роздуми на полях // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 110-114. – ISSN 0236-1477
996899
  Ющук І. Оновлений правопис // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 27-30
996900
   Оновлений склад [Атестаційної колегії МОН] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство затвердило оновлений склад Атестаційної колегії МОН - відтепер він налічує усього 13 осіб. До складу колегії увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: ректор, доктор філософських наук, професор Леонід Губерський, професор Олексій ...
996901
  Травлєєв А.П. Оновлений склад Наукової Ради з проблем грунтознавства Національної академії наук України / А.П. Травлєєв, В.А. Горбань // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 5-16. – ISSN 1684-9094
996902
   Оновлений Цивільний кодекс створюватиме доволі широкий правовий спектр можливостей для українців / Н. Кузнєцова, А. Довгерт, В. Калакура, О. Кот, О. Кохановська, Р. Майданик, М. Хоменко; розмовляла Наталя Яременко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 63). – С. 1, 4-6
996903
  Ковальова К.І. Оновлені навчальні програми з географії та проблеми шкільної географічної освіти // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7069-75-8
996904
  Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
996905
  Грицик Н.ю. Оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Н.ю. Грицик, С.Г. Мельничук // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 190-204. – ISSN 2310-9734
996906
  Мороз В. Оновлені Правила адвокатської етики: тиск чи стандарти? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 15
996907
  Клочков В. Оновлені Правила адвокатської етики: тиск чи стандарти? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 17
996908
  Малієнко Ю. Оновлені програми з історії України 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення / Ю. Малієнко, О. Гурська // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 125-136. – ISSN 2411-1309
996909
  Погребенник В. Оновлені сторінки призабутої літературної спадщини // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 19-20
996910
  Веліканов В.Я. Оновлені стратиграфічні схеми нижнього і верхнього венду України / В.Я. Веліканов, В.Г. Мельничук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 43-56 : рис. – Бібліогр.: с. 54-56. – ISSN 0367-4290
996911
  Нижник І.Й. Оновлення : поезії / І.Й. Нижник. – Львів, 1976. – 79 с.
996912
  Куліченко А. Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ ст.: погляди А. Флекснера // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 3-18. – ISSN 2312-5993
996913
   Оновлення бази експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки оновлює базу експертів для розгляду наукових (науково- технічних) робіт (звітів про виконання зазначених робіт), що подаються для участі в конкурсах МОН та які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. До участі ...
996914
  Долежан В. Оновлення виборного законодавства: на користь чи на шкоду? / В. Долежан, С. Василюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-38. – ISSN 0132-1331
996915
  Грушецький Я.І. Оновлення виразної мови класичного театру ляльок у пошуках українських режисерів останньої чверті XX століття // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 48-54. – ISSN 2077-9542
996916
   Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні : монографія / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за заг. ред. А.Б. Гриняка, О.О. Кота, М.Д. Пленюк ; Нац. акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : [б. в.], 2020. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 484-487. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7087-86-0


  У пр. № 1742912 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найщирішими побажаннями успіху від авторського колективу. 14.04.2021. Підпис.
996917
  Авер"янов Вадим Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 4-10.
996918
  Соломенна Т.В. Оновлення Європейського Союзу та перспективи подолання євроскептичних тенденцій // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 54-62. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
996919
  Пономаренко В. Оновлення жанру історичного роману "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 101-109. – ISSN 2415-8828


  У статті проаналізовано характерні риси стилю В. Шкляра - автора історичного роману "Чорний Ворон". Окреслено особливості жанру історичного роману, способи оновлення відтворення історичних подій у творі, риси художнього історизму автора, проаналізовано ...
996920
  Соловйов В.Г. Оновлення загальних засад господарського судочинства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 182-186


  У статті досліджуються та аналізуються принципи господарського судочинства. У період реформування господарського процесу існує можливість для обговорення конституційних засад господарського судочинства з їх подальшим закріпленням у новому ...
996921
   Оновлення Закарпаття. – Ужгород, 1963. – 86с.
996922
  Демиденко А. Оновлення законів та екологічної парадигми. З чого починати післявоєнне відновлення довкілля? // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Лютий (№ 5/6)


  При Оперативному штабі Держекоінспекції працює Робоча група (РГ) з розроблення методик і порядку обрахування збитків, заподіяних довкіллю внаслідок російської агресії. На думку учасників групи, українське законодавство має прогалини, які можуть ...
996923
  Кодинець А. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
996924
  Галинська К.Ю. Оновлення законодавства України з питань забезпечення інформаційного правопорядку // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 132-136


  Статтю присвячено визначенню засобів оновлення законодавства з питань забезпечення інформаційного правопорядку. Визначаються проблеми сучасного законодавства. Акцентується увага на необхідності його модернізації. Формулюються пропозиції та рекомендації ...
996925
  Кохановська О. Оновлення законодавства України у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти / О. Кохановська, А. Кодинець // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-14. – ISSN 1608-6422
996926
  Максимов С. Оновлення закону про оцінку майна: чому потрібні зміни? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 22. – ISSN 1992-9277
996927
  Голосніченко І.П. Оновлення змісту адміністративного права та псевдозамінники в його предметі регулювання / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
996928
  Онопрієнко В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна проблема // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016
996929
  Бєлкіна С.Д. Оновлення змісту інженерно-технічної освіти в умовах інформатизації промисловості // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 15-22. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Висунуто гіпотезу про можливість розробки технології проектування змісту освітньо-професійної підготовки майбутніх інженерів на основі узагальненого об"єкта професійної діяльності інженера як об’єкта наукового дослідження і добору відповідних ...
996930
  Білик В.В. Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 77-80
996931
  Неліпа Д.В. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 51-57. – ISSN 2310-2837


  У статті проаналізовано профілі професійної компетентності посад державної служби слухачів спеціальності "Державна служба" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, шо сприятиме ефективному оновленню змісту навчальних програм, ...
996932
  Неліпа Д.В. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу спеціальних вимог до рівня професійної компетентності особи у профілях професійної компетентності посад державної служби визначено рейтинг знань, умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов"язків. Запропоновано ...
996933
  Кірдан О. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 2706-6258
996934
  Пухтецька А.А. Оновлення змісту та значення принципів адміністративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 23-28. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто концептуальні пропозиції щодо оновлення змісту принципів адміністративного права України, критикується висловлений у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині підхід щодо розкриття змісту принципів адміністративного права в ...
996935
  Шехавцова С.О. Оновлення змісту фахової підготовки майбутніх учителів у контексті формування суб"єктності // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 77-84. – ISSN 2227-2747
996936
  Бабешко О. Оновлення змісту фізичного виховання у вищих навчальних закладах. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.46-51. – ISSN 1682-2366
996937
  Головко М. Оновлення змісту: предмети мовно-літературної галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, зокрема, йшлося про ключові питання оновлення змісту навчання предметів мовно-літературної галузі.
996938
  Сєргєєва О. Оновлення змісу, форм і засобів навчального процесу підготовки майбутніх перекладачів у Великій Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-2633-03-0
996939
  Мурашевич К.Г. Оновлення ідейно-художніх пошуків: нові теми та форми китайської поезії "4 травня" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 136-151. – ISSN 1682-671Х
996940
  Андрієвська О. Оновлення імперії знань // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 11-14


  Розвиток вищої освіти в Україні в 90-х рр. XX ст.
996941
  Іванова Н. Оновлення інфраструктурного потенціалу України: модернізаційний аспект // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 9-17. – ISSN 2411-5215


  "У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурного потенціалу України з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного ...
996942
  Запунна Є.О. Оновлення історичного міського середовища міста Буськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 133-141 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
996943
  Науменко Н. Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній українській поезії // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 18-24
996944
  Ковалів Ю.І. Оновлення комедії у драматургії О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 21-26. – ISBN 978-966-171-250-7
996945
  Пухтинський М. Оновлення Конституції України та регулювання суспільних відносин у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-28.
996946
   Оновлення Конституції як завершення революції / [А. Барікова, К. Давиденко, Я. Журба, Ю. Кириченко, І. Коліушкота ін. ; керівник проекту С. Кіщенко] ; Міжнар. фонд "Відродження" ; Міжнар. центр перспект. досліджень ; Центр політико-правових реформ. – Київ : МЦПД, 2015. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
996947
  Гай-Нижник Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 8-15. – ISSN 2413-7065
996948
  Бенедисюк С. Оновлення концесійного законодавства / С. Бенедисюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 5
996949
  Терещенко С. Оновлення лексикону освітньої сфери // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 167-176. – ISSN 0201-419


  Висвітлено питання активної трансформації лексикону освітньої сфери. Визначено актуалізовані групи лексики досліджуваного дискурсу та найбільш продуктивні шляхи їх поповнення. відзначено проблеми адаптації чужомовних сліві понять, неусталеність їхнього ...
996950
  Дячек В.І. Оновлення машинно-тракторного парку України за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
996951
  Карпо К. Оновлення методологічних принципів дослідження політичної участі громадян в умовах діджиталізації демократичного політичного процесу // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 153-162. – ISSN 2519-4518
996952
  Чумакова І.Ю. Оновлення механізмів прозорості і підзвітності комунальних підприємств в умовах децентралізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 30 назв
996953
  Миленька Г.Д. Оновлення мовної характеристики сценічного образу в контексті просвітницької теорії мімезісу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-113. – ISSN 2226-3209


  У статті розглянуто погляди Г.Е.Лессінга на один з основних засобів виразності акторського мистецтва – мовно-інтонаційну характеристику сценічного образу.
996954
   Оновлення на Хевізі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 44 : фото
996955
  Коберник С.Г. Оновлення навчальних програм як необхідна умова розвитку географічної освіти в основній школі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 48-52. – Бібліогр.: 10 назв.
996956
   Оновлення науково-методичних підходів до побудови полікритеріальної системи адміністрування діяльністю підприємств-стейкхолдерів проєктів / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, В.О. Поколенко, Н.М. Петруха, Ю.А. Чуприна, О.М. Хоменко // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 218-233. – ISSN 2786-7269
996957
  Задоя К.П. Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 32-35


  У статті автор аналізує зміни в нормативній класифікації кримінальних правопорушень за законодавством України, Казахстану та Іспанії.
996958
  Ніколаєнко Оновлення освітнього і наукового процесу - наше найперше завдання / Ніколаєнко, О // Освіта України, 2005. – 27 травня


  Вступне слово міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на Всеукраїнському педагогічному форумі що відбувся у м.Полтаві
996959
  Ніколаєнко С. Оновлення освітнього і наукового процесу - наше найперше завдання // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1682-2366
996960
  Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201, [47] л. + Додатки: л. 201- [247]. – Бібліогр.: л. 182-200
996961
  Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
996962
  Лазебник Л.Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 62-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
996963
  Кузьменко О.В. Оновлення парадигми змісту адміністративного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
996964
  Тимошенко Р.І. Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 6-11. – ISSN 2304-2699
996965
  Аржевітін С.М. Оновлення підходів до обгрунтування антикризової монетарної політики України / С.М. Аржевітін, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 14 назв
996966
   Оновлення положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6 (214). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
996967
  Кармаліта М.В. Оновлення правової доктрини у зв"язку із зміною пріоритетів сучасної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 61-64. – ISBN 978-966-7166-36-6
996968
  Сліденко І. Оновлення правової системи України в контексті доктрини легіспруденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 2310-6158
996969
  Юхновська Вікторія Оновлення простору в настрої Італії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 100 : фото
996970
  Козацька І.В. Оновлення процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти Україні (1984-1990 рр.) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 123-129. – ISSN 2519-2361


  Стаття є продовженням ряду публікацій, на сторінках яких досліджуємо питання підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України. Звертаємо увагу на актуальність для системи педагогічної освіти сьогодення тих процесів, що ...
996971
  Барладін О.В. Оновлення річкових навігаційних карт на р.Дніпро за космічними знімками високої просторової розрізненості / О.В. Барладін, П.Д. Ярошук // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7650-87-1
996972
  Бардік М. Оновлення розписів Великої Лаврської церкви у першій половині XIX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 16-25. – ISSN 0131-2685
996973
  Лазарева А. Оновлення символів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 29 (453), 22-28.07.2016 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Чи реально запобігати терористичним актам? Французи шукають відповідь.
996974
  Загородній А. Оновлення системи науки України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 18, № 2 (100), березень- квітень. – C. 2-3. – ISSN 1819-7329
996975
  Богдан Т.П. Оновлення системи фіскальних правил в Європейському союзі та перспективні напрями їх реформування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (326). – С. 48-64. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
996976
  Бурлай Т. Оновлення соціального виміру Євросоюзу: причини, підходи ЄС та орієнтири для України // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-83 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
996977
  Пьохов В. Оновлення стандартів вищої освіти в Україні: важливий елемент ефективного розвитку держави / В. Пьохов, В. Шевчук // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7768-17-2
996978
  Стасюк О. Оновлення стандарту дошкільної освіти через призму педагогічних ідей Софії Русової в сучасному закладі дошкільної освіти // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 48-51. – ISBN 978-617-7932-12-2
996979
  Резнікова О. Оновлення Стратегії національної безпеки України у контексті нових викликів і загроз // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 12-13. – ISSN 2313-559X
996980
  Левицька Л. Оновлення судової системи як запорука національної безпеки України // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 291-299. – ISBN 978-617-7638-06-2
996981
  Березовська І. Оновлення Східного партнерства: перспективи для асоційованих країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 88-91. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано перспективи розвитку Східного партнерства, підкреслено, що оголошення Євросоюзом широких стратегічних консультацій щодо майбутнього цієї політики разом із перспективою проведення в червні 2020 року чергового, шостого, саміту ...
996982
  Макарець Ю.С. Оновлення тестових технологій - запорука підвищення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 151-157. – ISSN 2311-2697


  У статті-рецензіїпроаналізованаінноваційна праця Д.Ю. Сизонова та О.О. Злотник-Шагіної "Українська мова та література: тестовий комплекс" для абітурієнтів та тих, хто самостійно опановує українську мову та літературу. In the article-review the ...
996983
  Абдаллах Р.А. Оновлення топографічних карт Іраку масштабу 1:50000 за знімками, отриманими із супутника IKONOS / Р.А. Абдаллах, Б.В. Четверіков // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 50. – ISSN 0130-1039
996984
  Пархоменко М.М. Оновлення традицій / М.М. Пархоменко. – К., 1978. – 314с.
996985
  Сабадош Г. Оновлення української прози 20-30-х років XX ст. і творчість Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-66. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті виділяються основні новаторські ознаки літературного процесу першиї джесятиліть XX ст. та розглядається творчість Д. Бузька в його контексті. Мистецька спадщина письменника характером художніх пошуків зайняла належне місце у масштабах ...
996986
  Щербина В. Оновлення ЦК України і правове регулювання господарської діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
996987
  Сюндюков І. Оновлення. Реформи. Наступність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 2


  Анатолій Загородній - новий президент Національної академії наук України.
996988
   Оновлено перелік суб"єктів, якими в умовах воєнного стану проводиться держреєстрація юросіб та ФОП // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 23. – ISSN 1992-9277
996989
   Оновлено переляк галузей знань і спеціальностей // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 7/8). – С. 1


  До Переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей.
996990
   Оновлюємо дорожню карту до Європейського дослідницького простору // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 2


  У перші 100 днів діяльності Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета у сфері науки та інновацій були здійснені важливі кроки для забезпечення процедури долучення України до наступної рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та ...
996991
   Оновлюється українське село. – Київ, 1985. – 136 с.
996992
  Доломан Є.М. Оновляється земля : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1953. – 144 с.
996993
  Вербов С. Оновні проблеми міжнародного космічного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 77-82.
996994
  Жукова Л.Ф. Оновные вопросы правового регулирования труда рабочих и служащих в народно-демократической Чехословацкой республике : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова Л. Ф.; Ин-т парав АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
996995
  Барышников А.П. Оновы композиции : одобрено ... в качестве учебн. пособ. для художествен.-ремеслен. училищ / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – Москва : Трудрезервиздат, 1951. – 191 с. : ил.
996996
  Фираго В.П. Оновы проектирования технологических процессов и приспособлений / В.П. Фираго. – М, 1963. – 531с.
996997
  Ариф Джамиль Оглы Гулиев Оновых вызовах и угрозах национальной безопасности государства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 275-278
996998
  Устименко И.А. Ономасиологический аспект семантической конденсации в русском словообразовании // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 127-134. – (Філологія)
996999
  Шахова Е.М. Ономасиологическое наполнение языкового смысла "пространство" в современном русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 197-199
997000
  Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в грамматике / В.П. Даниленко. – Иркутск, 1990. – 347с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,