Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1000001
  Сарапин В. "...По-нашому і про нас писати...": "Наталка Полтавка" Івана Котляревського як національна художня опозиція до водевілю "Казак-стихотворец" Олександра Шаховського // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 124-133. – ISSN 2075-1222
1000002
  Фінберг Л. "Помаранчева звитяга". На запитання анкети часопису відповідають: Т. Возняк, О. Гнатюк, Є. Захаров, Й. Зісельс, О. Ірванець, В. Кіпіані, М. Коцюбинська, М. Маринович, О. Пасхавер, Є. Рашковський, В. Речицький, Є. Сверстюк, Д. Стус, О.М. Шполянський // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 46-94
1000003
  Щербенко Е. "Помаранчева революція" : гідність у здобутті інститутів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 91-100. – ISBN 978-966-02-5496-1
1000004
  Шведа Юрій "Помаранчева революція" в контексті теорії "хвиль демократизації" С. Гантінгтона : Текст англійською мовою. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-131. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1000005
  Грідіна І. "Помаранчева революція" в Україні в засобах масової інформації США та Російської Федерації / І. Грідіна, В. Іванченко // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 246-256. – ISSN 2079-1828
1000006
  Бортніков В.І. "Помаранчева революція" на Волині: Історія. Факти. Документи / В.І. Бортніков. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 224с. – ISBN 966-361-058-1
1000007
  Виговська Т.В. "Помаранчева революція" та її вплив на громадянську зрілість українського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 389-395. – (Право. Економіка. Управління)
1000008
  Рубан Ю. "Помаранчева революція": стратегічна оцінка в контексті європейської перспективи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0372-6436
1000009
  Переходько Я. "Помаранчевий" міф революції: історичний погляд // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 326-328. – ISBN 978-966-171-893-6
1000010
   "Помаранчевий" промоушен : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 114 : Іл.
1000011
  Міяковський В. "Помийниця": Українська гумористична часопись 1863 р.. – [Київ], 1919. – 33 с. – Окр. відбиток з: Наше минуле. - К., 1919. - Ч. 1/2. - С. 73-122. - Перепл. у єдину одиницю зберігання 2 примірника відбитку


  Міяковський, В. "Помийниця": Українська гумористична часопись 1863 р. / В. Міяковський // Наше минуле. - К., 1919. - Ч. 1/2. - С 73-77.
1000012
  Калєніченко Л.І. "Помилка" та "омана": аналіз співвідношення понять // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 36-40. – ISSN 2078-3736
1000013
   "Помилковий" Закон "Про основи державної мовної політики" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1000014
  Прядко І. "Помилковишукування" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 28
1000015
  Сенчук І. "Поминки Фіннеганові" Джеймса Джонса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 284-291
1000016
  Лизанчук В.В. "Помисел чистий мати" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 168-179
1000017
  Лизанчук В. "Помисел чистий мати" // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.18-25
1000018
  Сивкова І. "Поміж безоднями наш шлях..." : (Концептуальні аспекти повістей М. Чернявського) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 116-127. – (Філологічні науки)
1000019
  Унгурян О. "Помню: зима, метель, а Курбас приходит на репетицию без шапки - отдал ее букинисту за несколько редких книг..." // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 29 марта (№ 44). – С. 10


  Исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося украинского режиссера, педагога, теоретика театрального искусства Леся Курбаса.
1000020
  Вергун В.В. "Помоги Земле Русской!" // Дельфис / Благотворительный Фонд "Дельфис". – Москва, 2004. – № 4. – С. 3-9
1000021
  Сяргава-Петерсон "Помогите!" и другие рассказы. / Сяргава-Петерсон. – Таллин, 1963. – 240с.
1000022
   "Помор-тур", Архангельск. На северных просторах : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27 : Фото
1000023
  Рыбаков В.Б. "Помощь" освободившимся странам в политике и стратегии империализма / В.Б. Рыбаков, Л.В. Степанов; Под ред. Л.В.Степанова. – Москва : Наука, 1964. – 222, [2] c.
1000024
  Бойцов В.В. "Помощь", как одна из форм экономической экспансии США в Юго-Восточную Азию : Автореф... канд. ист.наук: / Бойцов В. В.; МГУ. – М., 1967. – 25л.
1000025
  Могильницька Галина "Понад Кругами - вічність у сурми сурмить!" : до Дня пам"яті героїв Крут / Могильницька Галина, А. Панченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
1000026
  Маков О. "Понад пекельністю земною..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 19


  Про нову поему Дмитра Шупти "Коломийські дівчатка".
1000027
  Пендзикіс Н.Г. [Померлий та воскресіння / Нікос Гавриїл Пендзикіс. – 3-є вид., 2-е перевид. – Афіни : Агра, 1987. – 153 с. – Видання новогрецькою мовою
1000028
  Фёдоров А.О. «Помощь зала», или в чём феномен библиотечного блогинга // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июнь. – С. 27-29. – ISSN 1726-6726


  Актуальность библиотечного блогинга возрастает с каждым днём. И если поначалу он был создан как инструмент общения, позиционирования своего мнения, размещения информации о себе, и нередко сотрудники делали блог своей личной страничкой, то теперь ...
1000029
  Карпенко-Карый (Тобилевич) По-над Днипром [По-над Дніпром] : драматычни картыны в 5 одминах / И.К. Карпенко-Карый // Пидпанкы [Підпанки] : трагедія в 5-ти діях, 7-ми картинах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Киев : тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899
1000030
  Карпенко-Карий (Тобылевич) По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни кртыны в 5 одминах / И.К. Карпенко-Карый // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 91 с.
1000031
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / И.К. Карпенко-Карый (Тобилевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1899. – 91 с. – Окр. відбиток з: Киевская старина, 1899, кн. 2. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1000032
  Карпенко-Карий (Тобілевич) По-над Днипром [По-над Дніпром] : Дpаматычни каpтыны в 5 одминах / И.К. Карпенко-Карый // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 91 с.
1000033
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карый (Тобилевыч). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 102 с. – Конволют складають 12 випусків серії "Книгарня журнала "Киевская старина" з №14 до № 25. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)


  Конволют складають 12 випусків серії "Книгарня журнала "Киевская старина" з №14 до № 25: 1. Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый. - Выд. 5, поправлене. - 41 с. - ([Книгарня журнала "Киевская старина", № ...
1000034
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карый (Тобилевыч). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 102 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)


  Конволют складають 12 випусків серії "Книгарня журнала "Киевская старина" з №14 до № 25: 1. Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый. - Выд. 5, поправлене. - 41 с. - ([Книгарня журнала "Киевская старина", № ...
1000035
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. По-над Дніпром : Драматичні картини в 5-ти діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1923. – 95 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 1)
1000036
  Кротевич Е.М. По-над Славутичем-Днепром / Е.М. Кротевич. – Москва, 1960. – 422 с.
1000037
  Усцелемова М.В. По-над Юрмычем деревня. / М.В. Усцелемова. – Свердловск, 1977. – 135с.
1000038
  Ткаченко П.М. По-научному вести партийную пропаганду / П.М. Ткаченко. – Л, 1964. – 72с.
1000039
   По-новому.. – М., 1960. – 239с.
1000040
  Пахльовська О. Помаранчева Італія в трьох епізодах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 36. – ISSN 1996-1561
1000041
  Мотиль О. Помаранчева криза в демократичній перспективі // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 2
1000042
  Будько Євген Помаранчева міс : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 18-24 : Іл.
1000043
  Чорногуз О.Ф. Помаранчева Одісея : оповідання / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1968. – 187 с.
1000044
  Бурдяк В.І. Помаранчева революція в Україні та її сприйняття світовою спільнотою // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 101-106. – ISBN 966-8063-10-4
1000045
  Фісун О. Помаранчева революція і демократична консолідація // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 52-58.
1000046
  Щербенко Е. Помаранчева революція і нігілізм // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 71-75
1000047
  Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада / А.С. Гальчинський; Ін-т стратегіч. оцінок. – Київ : Либидь, 2005. – 368с. – ISBN 966-06-0380-0
1000048
  Розумний Я. Помаранчева революція і спадщина Київської Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 лютого (ч. 7/8)
1000049
  Розумний Ярослав Помаранчева революція і спадщина Київської Русі (коментар) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 195-196
1000050
  Романова В. Помаранчева революція як етап трансформації політичного режиму в Україні // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 65-70
1000051
  Присяжнюк Юрій Помаранчева революція як поворотний пункт становлення іміджу української держави / Присяжнюк Юрій, Слободянюк Ірина // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 216-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1000052
  Речицький В. Помаранчева революція, блакитна реформа... // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-21
1000053
   Помаранчева революція: внутрішній та зовнішній аспекти. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2005. – 80 с.
1000054
  Тимошенко Ю. Помаранчеве Різдво України // День. – 2004. - 24 груд.


  [ "Помаранчева" революція в УКраїні: Ст. співголови коаліції "Сила народу"]
1000055
   Помаранчевий бант : Хроніка політичної кризи в Україні, осінь 2004. – Варшава : Центр східних досліджень, 2005. – 123 с.
1000056
  Солодкий Сергій Помаранчевий день календаря. Чи варто відзначати п"яту річницю Майдану? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 14-16
1000057
  Євтух В. Помаранчевий дух свободи: епізоди української осені 2004 року : Збірка документів та статей / В. Євтух; КНУТШ. – Київ, Херсон, 2005. – 150с.
1000058
  Михайлюта О. Помаранчевий репортаж / Олександр Михайлюта. – Київ, 2005. – 48 с.
1000059
  Александрова Г.А. Помежів"я (українське порівняльне літературознавство кінця XIX - першої третини XX століття) : монографія / Галина Александрова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 415 с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-966-439-281-2
1000060
  Пашуто В.Т. Помезания. "Помезанская правда" как ист. источник изучения обществ. и полит. строя Помезании XIII-XIV вв. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1955. – 184с.
1000061
  Шульга Я. Поменник Пустинно-Миколаївського монастиря як джерело з історії паломництва та шанування монастирських святинь: географічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 45-47
1000062
   Поменник Софії Київської : Публікація рукописної пам"ятки другої половини 18-першої чверті 19 ст. – Київ, 2004. – 262с. – ISBN 966-02-3172-5
1000063
  Кузьмук О.С. Поменники у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 267-273
1000064
   Помер відомий етнограф Олексій Доля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 10
1000065
   Помер відомий німецький письменник Зігфрід Ленц // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 17
1000066
   Помер Володимир Дорошенко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – С. 12
1000067
   Помер доктор Юрій Русов // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 26


  Юрій Олександрович Русов — український біолог, іхтіолог Румунії. Представник української науки в еміграції. Дійсний член НТШ.
1000068
   Помер Іван Багряний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – С. 2, 10
1000069
   Помер Лев Туркевич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 28-29


  Лев Іванович Туркевич - український композитор, диригент, шахіст.
1000070
  Чапленко В. Помер Левко Чикаленко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 184, травень : травень. – С. 26-27
1000071
   Помер Михайло Васильович Ситник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – С. 1, 17-18


  Михайло Васильович Ситник — український поет, журналіст, гуморист.
1000072
   Помер Михайло Горинь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С.2
1000073
  Волиняк П. Помер Михайло Стечишин // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 30-31


  Стечишин Михайло — український письменник-прозаїк, поет, байкар, публіцист, громадський діяч у Канаді.
1000074
  Гординський С. Помер Олександр Архипенко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 15
1000075
   Помер Осип Зінкевич / співробітники "Смолоскипа" в Україні // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 1
1000076
   Помер перший депутат-українець до Канадського парлсменту Михайло Лучкович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 281, червень : червень. – С. 15
1000077
   Помер Степан Бандера // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – С. 19-21
1000078
   Помер Хома Семенович Рябокінь // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 157, лютий : лютий. – С. 26


  Хома Рябокінь — український математик родом із Полтавщини. В еміграції викладав в Массачусетському університеті.
1000079
  Барнов В.З. Померкший ореол / В.З. Барнов. – Тбилиси, 1962. – 353с.
1000080
  Сірук М. Померла велика жінка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  "Маргарет Тетчер допомогла зруйнувати комунізм, який перетворився на смертоносну систему..."
1000081
  Гудима Д. Померла людина як суб"єкт права (нетривіальні думки) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 260-265. – ISSN 0132-1331
1000082
  Кіраль С. Померла Олена Гнідан - науковець-галичанка з душею, відданою Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 листопада - 1 грудня (№ 47). – С. 12-13
1000083
   Померні в містах України за причинами смерти в 1926-27 рр.. – Х., 1930. – 86с.
1000084
  Кря К. Померти в раю за 99 франків. Ми знаємо це про рекламний бізнес : критика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 175-177


  Рецензія на роман франц. письменника Фредеріка Бегбедера автор Каченятко Кря (студ. Ін-ту журналістики) розвиває свої концепції антиглобалізму.
1000085
  Дроздовський Д. Померти за життя, або "Живіший од живих і мертвіший од мертвих" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1000086
  Гуменюк О. Померти серед "своїх" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 8 липня (№ 27)


  Доля Всеволода Петріва, військового і громадського діяча, педагога, генерал-хорунжого Армії УНР.
1000087
  Чорний М.Ф. Померти, щоб жити : повість / М.Ф. Чорний. – Київ : Молодь, 1987. – 165 с.
1000088
  Шимкевич В.М. Помеси и ублюдки / В.М. Шимкевич. – С-Пб-М. – 40 с.
1000089
  Пирко В.А. Поместное хозяйство в Перемышльской земле в первой половине XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Пирко В.А. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 24 с.
1000090
  Бабкин М.А. Поместный собор 1917-1918 гг. : вопрос о совести православной паствы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-61. – ISSN 0042-8779
1000091
  Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия средних веков : очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе в средние века / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1909. – 376 c., LV с., карты. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; III)
1000092
  Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия средних веков / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : [б. и.], 1913. – 414 c., карты
1000093
  Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия средних веков : очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе в средние века / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1913. – 412 c., карты. – на обл. книги указан 1906 г. издания. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; III)
1000094
  Макарьев И.С. Пометки Горького на книгах начинающих писателей / И.С. Макарьев. – Москва; Ленинград, 1932. – 54 с.
1000095
  Макарьев И.С. Пометки Горького на книгах начинающих писателей / И.С. Макарьев. – М : Советский писатель, 1957. – 78 с.
1000096
  Литвинов С.Я. Помехи в измерениях при кароттаже нефтяных скважин / С.Я. Литвинов, С.М. Аксельрод. – Баку : Гостоптехиздат, 1953. – 52с.
1000097
   Помехи в цифровой технике - 74. – с.
1000098
  Вольфбейн С.П. Помехи при передаче дискретной информации / С.П. Вольфбейн, Н.Г. Векслер. – Київ, 1973. – 172с.
1000099
  Шехтман Г.А. Помехи технического характера при скважинных сейсмических исследованиях и способыих подавления / Г.А. Шехтман. – М., 1975. – 41с.
1000100
  Скородумов С.А. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура / С.А. Скородумов, Ю.П. Обоишев. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 174 с.
1000101
  Маригодов В.К. Помехоустойчивая обработка информации / В.К. Маригодов. – Москва : Наука, 1983. – 200с.
1000102
  Лозинский Л.Д. Помехоустойчивая передача информации в АСУ / Л.Д. Лозинский. – М.
1. – 1973. – 203с.
1000103
  Кириллов Н.Е. Помехоустойчивая передача сообщений по линейным каналам со случайно изменяющимися параметрами. / Н.Е. Кириллов. – Москва, 1971. – 256 с.
1000104
  Некрасов Э.М. Помехоустойчивая система шахтных радиоволновых исследований / Э.М. Некрасов. – Новосибирск, 1990. – 140с.
1000105
  Самойленко С.И. Помехоустойчивое кодирование / С.И. Самойленко. – М, 1966. – 239с.
1000106
  Дмитриев В.И. Помехоустойчивое кодирование в системах передачи данных / В.И. Дмитриев, В.В. Хромов. – Л., 1988. – 80с.
1000107
   Помехоустойчивое кодирование и надженость ЭВМ. – М., 1987. – 192с.
1000108
  Бояринов И.М. Помехоустойчивое кодирование числовой информации / И.М. Бояринов. – Москва : Наука, 1983. – 195 с.
1000109
  Анисимов А.В. Помехоустойчивое префиксноу кодирование с помощью нижнего (2, 3)-представления чисел / А.В. Анисимов, И.А. Завадский // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 3-17. – ISSN 0023-1274


  Предлагается бинарное помехоустойчивое кодирование с помощью представления чисел в двухбазисной системе с основанием 2 и 3. Исследованы свойства (2, 3)-кода и возможности корректирования одной или двух ошибок.
1000110
  Комиссаров Ю.А. Помехоустойчивость и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств / Ю.А. Комиссаров, С.С. Родионов. – Киев, 1978. – 208 с.
1000111
  Зюко А.Г. Помехоустойчивость и эффективность систем связи / А.Г. Зюко. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1963. – 320 с.
1000112
  Оганов Т.А. Помехоустойчивость инвариантного приема импульсных систем / Т.А. Оганов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 175 с.
1000113
  Максимов М.В. Помехоустойчивость многоканальных командных радиолиний управления. / М.В. Максимов. – Москва, 1970. – 344 с.
1000114
  Ивахненко А.Г. Помехоустойчивость моделирования / А.Г. Ивахненко, В.С. Степашко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 214с.
1000115
  Вуль В.А. Помехоустойчивость наносекундных цифровых узлов / В.А. Вуль. – Ленинград, 1977. – 148с.
1000116
   Помехоустойчивость приема пространственно-временных сигналов. – Воронеж, 1982. – 163с.
1000117
  Валиев Т.А. Помехоустойчивость систем передачи данных с дискретным накоплением. / Т.А. Валиев. – Ташкент, 1969. – 112с.
1000118
  Теплов Н.Л. Помехоустойчивость систем передачи дискретной информации / Н.Л. Теплов. – Москва : Связь, 1964. – 359 с.
1000119
  Фомин А.Ф. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений / А.Ф. Фомин. – Москва : Советское радио, 1975. – 352 с.
1000120
  Красильников Н.Н. Помехоустойчивость телевизионных устройств : Флуктуационные шумы в телевидении / Н.Н. Красильников. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1961. – 267 с.
1000121
   Помехоустойчивость типового тракта обнаружения сигналов / Н.Г. Гаткин, В.А. Геранин, М.И. Карновский, Л.Г. Красный. – Киев : Техніка, 1971. – 204 с.
1000122
  Наумов Ю.Е. Помехоустойчивость устройств на интегральных схемах / Ю.Е. Наумов. – М., 1975. – 215с.
1000123
  Мельников Ю.Н. Помехоустойчивость, надёжность и кибернетика / Ю.Н. Мельников. – Москва, 1966. – 48с.
1000124
   Помехоустойчивые коды. – М., 1989. – 63с.
1000125
  Злотник Б.М. Помехоустойчивые коды в системах связи / Б.М. Злотник. – М., 1989. – 229с.
1000126
  Завадский И.А. Помехоустойчивые коды переменной длины на основе конечных автоматов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 43-51. – ISSN 0023-1274
1000127
   Помехоустойчивые устройства систем управления летательными аппаратами. – Москва, 1989. – 304 с.
1000128
  Крылов В.Н. Помехоустойчивый метод обучения многослойного персептрона в пространстве гиперболического вейвлет - преобразования / В.Н. Крылов, Г.Ю. Щербакова, Ю.Ю. Козина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 77-81
1000129
  Анастасьев А.Н. Помечено временем / А.Н. Анастасьев. – Москва : Искусство, 1977. – 197 с.
1000130
  Гильман Я М. Помещение и оборудование сельских библиотек / Я М. Гильман, . – М., 1954. – 44с.
1000131
  Кабытов П. Помещик села Чулпановки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Деятельность Столыпина как помещика
1000132
  Юрчук Клара Ивановна Помещичье промышленное предпринимательство в России в первой половине XIX века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Юрчук Клара Ивановна ; АН УССР , Ин-т истории. – Черновцы, 1974. – 24 с.
1000133
  Островский М.М. Помещичье хозяйство Петербургской губернии в конце 19 - начале 20 в. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Островский М.М.; Ленингр.отдел.ин-та истории СССР АН СССР. – Ленинград, 1980. – 22л.
1000134
  Богородицкая Н.А. Помещичьи крестяьне Нижегородской губернии в первой половине XIX века (По материалам Симбилейского имения графов Орловых-Давыдовых) : Автореф... канд. ист.наук: / Богородицкая Н. А.; Горьк. ГУ. – Горький, 1966. – 23л.
1000135
  Тихонов Юрий Александрович Помещичьи крестьяне в России : Феодальная рента в 17-18 в. / Тихонов Юрий Александрович. – Москва : Наука, 1974. – 335
1000136
  Шевченко М.М. Помещичьи крестьяне Воронежской губернии накануне и в период падения крепостного права : Автореф... канд .ист.наук: / Шевченко М. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1956. – 23л.
1000137
  Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения / И.И. Игнатович. – М., 1910. – 310с.
1000138
  Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения / И.И. Игнатович. – Ленинград, 1925. – 405 с.
1000139
  Захарова Л.Ф. Помещичьи крестьяне Нижегородской губернии и их классовая борьба во второй половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: / Захарова Л.Ф.; Горьк. гос. ун-т. Каф-ра истории СССР. – Горький, 1955. – 22л.
1000140
  Федоров В.А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России конца XVIII - первой половины XIX в. / В.А. Федоров. – М., 1974. – 308с.
1000141
  Федоров В.А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России накануне падения крепостного права. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 571 / Федоров В.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 32 с.
1000142
  Тасева Галина Константиновна Помещичья вотчина нечерноземной полосы России в конце XVIII - первой половине XIX века (по материалам Сидоровского вотчинного правления Орловых и Паниных) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Тасева Галина Константиновна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 23л.
1000143
  Сретенский Л.В. Помещичья вотчина нечерноземной полосы России во второй половине XVIII века. : Автореф... канд. ист.наук: / Сретенский Л.В.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1960. – 23л.
1000144
  Русов Н.Н. Помещичья Россия по запискам современников : с картинками, исполненными фото-тинто-гравюрой / сост. Н.Н. Русов. – Москва : Изд. Моск. книгоиздат. Т-ва "Образование", 1911. – 176 с., 5 л. ил.
1000145
  Алпатьев А.В. Помидоры / А.В. Алпатьев. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1950. – 135 с. : ил.
1000146
  Алпатьев А.В. Помидоры / А.В. Алпатьев. – Изд. 3-е, исправ. и дополн. – Москва : Московский рабочий, 1953. – 148с.
1000147
  Алпатьев А.В. Помидоры / А.В. Алпатьев. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 148 с. : ил.
1000148
  Хуторський П. Помилився / П. Хуторський, 1930
1000149
  Безпалов Ф.Д. Помилка : жарт на 1 дію / Ф.Д. Безпалов. – Катеринослав : Вид. С.С. Мурликін ; Друк Губеніяльного земства, 1918. – 18 с.
1000150
  Скляренко С.Д. Помилка : Роман / С.Д. Скляренко. – Харків; Київ : Лім, 1933. – 180с.
1000151
  Прокопенко Ю.Т. Помилка агента / Ю.Т. Прокопенко. – К, 1977. – 175с.
1000152
  Дібровенко М.Ф. Помилка баби Килини / М.Ф. Дібровенко. – Київ, 1946. – 45с.
1000153
  Глазовий Андрій Помилка ван Меєгерена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 82-85 : фото
1000154
  Гудзь В. Помилка влади чи геноцид: визначення характеру голоду 1932-1933 рр. в УРСР у сучасній історіографії / В. Гудзь, В. Гудзь // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 301-303. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
1000155
  Таврійський Б. Помилка гетьмана Скоропадського, або Про історичні паралелі між листопадом 1918-го і листопадом 2013-го в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 грудня (№ 231). – С. 4
1000156
  Соколов Б. Помилка Єльцина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 11


  Американська бібліотека Білла Клінтона розсекретила низку документів, що належать до періоду з 21 квітня 1996-го по 31 грудня 1999 року.
1000157
  Мелих Б. Помилка за кримінальним правом: історично-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-350. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1000158
  Константинов Ю.І. Помилка магістра / Ю.І. Константинов. – К., 1987. – 44с.
1000159
  Поліщук О.Л. Помилка Олексія Алексєєва / О.Л. Поліщук. – Київ, 1965. – 220с.
1000160
  Ходченко П.С. Помилка Онисіі / П.С. Ходченко. – Київ, 1960. – 20 с.
1000161
  Рибак Н.С. Помилка Оноде де Бальзака : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1940. – 343с.
1000162
  Рибак Н.С. Помилка Оноде де Бальзака : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1946. – 251с.
1000163
  Рибак Н.С. Помилка Оноде де Бальзака : Роман / Н.С. Рибак. – Вид. доп. і випр. – Київ : ДЛВ, 1956. – 340с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1000164
  Рибак Н.С. Помилка Оноде де Бальзака : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро, 1972. – 437с.
1000165
  Ющенко В. Помилка польських політиків - застосування риторики про "літри крові" і підрахунки мертвих душ / розмову вела Христина Заник // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 22 липня (№ 29)
1000166
  Ковтун І. Помилка професора Кіма : оповідання / І. Ковтун : Державне видавництво України, 1929. – 52 с.
1000167
  Горяча Н.М. Помилка Свана ( Кілька нотаток до образу Свана в романі М. Пруста "У пошуках втраченого часу")


  Розглядається образ Шарля Свана та його місце у перспективі роману М. Пруста "У пошуках втраченого часу". Особлива увага звертається на роль цього образу в розкритті однієї з провідних тем роману - теми мистецтва та митця.
1000168
  Браун Йоганна Помилка скульптора в гармонополісі : оповідання / Браун Йоганна, Браун Гунтер // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 107-115. – ISSN 0208-0710
1000169
  Лук"яненко О.П. Помилка судді Терницького / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 176 с.
1000170
  Коструба А. Помилка як дефект правоприпиняючого правочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 234-235. – ISBN 978-617-7069-14-9
1000171
  Іщенко Ю. Помилка як підстава інновацій // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.133-139
1000172
  Мостепан М.О. Помилки в аргументативному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1000173
  Бондажевська Л.С. Помилки в аргументації як евристики та аргументи // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 169-173. – ISSN 2076-1554
1000174
  Дубнов Я.С. Помилки в геометричних доведеннях / Я.С. Дубнов. – К, 1956. – 64с.
1000175
  Марітчак Т. Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.466-471. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1000176
  Гриднєва Л.М. Помилки в написанні українських прізвищ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.112-115. – ISBN 966-614-021-7
1000177
  Поляков Б.М. Помилки законодавця в Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-107.
1000178
  Поляков Б.М. Помилки законодавця в Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-101.
1000179
  Дубовий К.В. Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 33-38. – ISSN 2077-804X
1000180
  Корсак Костянтин Помилки і науковці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 8-9
1000181
  Бортняк А.А. Помилки Колумба / А.А. Бортняк. – Київ, 1991. – 111 с.
1000182
  Бобошко О.М. Помилки під час кваліфікації злочинів проти громадської безпеки // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 9-16. – ISBN 966-594-258-3
1000183
  Лисенко Ю.В. Помилки при використанні інтернаціональної лексики у публіцистичних текстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Аналізуються типові помилки при вживанні інтернаціональної лексики у публіцистичних текстах, подається їхня класифікація, розкривається механізм і причини виникнення.
1000184
  Лисенко Ю.В. Помилки при використанні метафор у публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-51. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті розглядаються основні помилки при використанні метафор у публіцистичному стилі та причини їх виникнення.
1000185
  Дзейко Ж.О. Помилки при застосуванні правил і засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 23-35.
1000186
  Бугай І.В. Помилки при складанні фінансової звітності та шляхи їх подолання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.41-47. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1000187
  Курдюк О.О. Помилки та їх види // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 195-199.


  Досліджено феномен помилок, проаналізовано різнопланові класифікації порушень норм створення і сприйняття текстових повідомлень, розглянуто особливості сприймання і нормативного відтворення тексту, а також психологічний механізм здійснення помилкових ...
1000188
  Богатко Помилки та порушення закону які допускаються під час розслідування злочинів неповнолітніх / Богатко, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 68-77
1000189
   Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації / Р.М. Ляхович, М.Я. Джус, Я.М. Кіцак, О.Г. Нецюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 27-29. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті розглянуто труднощі та типові помилки під час проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі, вказано основні причини їх виникнення та озвучено нові сучасні методики реанімаційних заходів, які сприятимуть ...
1000190
  Міцай З.В. Помилки та хитрощі застосування аргументів у юридичній практиці // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 186-188
1000191
  Федорчук С.В. Помилки та швидкість переробки інформації у операторів електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 121-126. – (Серія "Біологічні науки")
1000192
  Палій М. Помилки у визначенні міри покарання в кримінально-правових санкціях (постановка проблеми) / М. Палій, Є. Назимко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 113-116
1000193
  Марітчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види та процесуальні способи усунення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.44-50. – ISSN 0132-1331
1000194
  Коваленко О. Помилки філософа-педагога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про Павла Петровича Блонського - психолога і педагога. Закінчивши історико-філософський ф-тет Київського університету (був учнем О. М. Гілярова), з 1908 провадив викладацьку і наукову роботу, з 1913 - приват-доцент.
1000195
  Ласковські М. Помилки, викликані "критичними датами", та їх вплив на комп"ютеризовану економіку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 335-339. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1000196
  Лисенко Ю. Помилки, спричинені явищами омонімії та паронімії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 269-278. – (Журналістика ; Вип. 4)
1000197
  Холод О. Помилки, що спричинені ефектом змушеного логічного контролю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 264-270. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1000198
  Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.94-100
1000199
  Гапочка В. Помилкове викладення ознак корисної моделі, яке призводить до визнання її промислово непридатною // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 11-16. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1000200
  Ракіта І.А. Помилкове сприйняття свідками події злочину // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 240-245. – ISSN 0201-7245
1000201
  Кириченко М.С. Помилковість і переконливість оманливого погляду на реальність феноменологічна анонімність ідеології (за мотивами творчості С. Жижека) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 137-144
1000202
  Хигерович Р. Помилован каторгой / Р. Хигерович. – М., 1970. – 176с.
1000203
  Хигерович Р.И. Помилован каторгой / Р.И. Хигерович. – 3-е изд., доп. – М., 1986. – 254с.
1000204
  Карим М. Помилование : повесть / пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1987. – 197 с.
1000205
  Карим Мустай Помилование : Роман-газета / Карим Мустай. – Москва
23-24. – 1988. – 128с.
1000206
  Ванцак Б.С. Помилования не прошу. / Б.С. Ванцак. – Москва, 1986. – 188с.
1000207
  Чеккеріні С. Помилуваний смертю / С. Чеккеріні. – К, 1967. – 181с.
1000208
  Чеккеріні С. Помилуваний смертю : Повісті та роман / С. Чеккеріні. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 290с.
1000209
  Карім М. Помилування / М. Карім. – К., 1989. – 461с.
1000210
  Карім М. Помилування / М. Карім. – М., 1989. – 298с.
1000211
  Литвиненко О. Помилування в Україні та Європі: порівняльно-правова характеристика // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 230-232. – ISBN 978-966-2609-68-4
1000212
  Чулінда Л.І. Помилування у системі загальнолюдських цінностей // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 48-50
1000213
  Гагун А.А. Помилування як інститут кримінального права: його зміст та характерні ознаки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 140-146. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
1000214
  Мойсик В.Р. Помилування як правовий інститут // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 4 (116). – С. 35-43
1000215
  Мойсеєнко В.М. Помилувати не можна стратити / В.М. Мойсеєнко. – Київ : Вища школа, 2011. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 368-373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-642-445-X
1000216
  Ушакова Елена Помимо нас : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 52-54. – ISSN 0130-7673
1000217
  Жулинський М.Г. Поминаймо в скорботі, але не в гніві : Українсько-полський конфлікт на Волині 1943-1944рр. / Микола Жулинський. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2003. – 44с. – ISBN 966-8064-87-9
1000218
  Фольварочний В. Поминальна неділя : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 30-55. – ISSN 0868-4790
1000219
  Ноотебоом К. Поминальний день / К. Ноотебоом; З нідерландської переклав Я.Довгополий. – Київ : Юніверс, 2002. – 270с. – 809 тНоот Шифр дубл. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-60-0
1000220
   Поминальні дні Биківні (травень, 1938 р.) / Всеукраїнське т-во політичних в"язнів і репресованих ; Держ. міжвідомча комісія у справах увічнення пам"яті жертв і політичних репресій ; Комісія Київради з питань поновлення прав реабілітованих ; автор-упоряд. М. Роженко. – Київ, 2008. – [ 48 ] с.
1000221
   Поминка по Александр Александровиче Котляревском. – Киев : В университетской тип., 1881. – [4], 96 с.


  Содержание: А.А. Котляревский: Некролог П.И. Аландского; Поминальные речи: П.И. Аландского, И.Н. Жданова, Н.П. Дашкевича; Список сочинений А.А. Котляревского / Сост. Н. Дашкевич
1000222
  Шереметев С. Поминки. – Москва : Синодальная типография, 1914. – 8 с.
1000223
  Зупанчич Б. Поминки / Б. Зупанчич. – М., 1964. – 245с.
1000224
  Зупанчич Б. Поминки / Бено Зупанчич // Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / М. Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – С. 443-353. – (Библиотека югославской литературы)
1000225
  Каманин И. Поминки по А.А. Востокове, 1891. – [5 с.]. – Отд.оттиск
1000226
  Каманин И. Поминки по А.А.Востокове. / И. Каманин. – 307-311с.
1000227
  Жизневский А.К. Поминки по Иване Андреевиче Крылову : Читанов в заседании Тверской ученой архивной коммиссии А.К. Жизневским. – Тверь : Тип. Губернского правления, 1895. – [2], 16 с.
1000228
  Степович А.И. Поминки по Л.К. Лазаревичу, сербском писателе : читана на заседании Ист. о[-ва] Нестора Летописца, 24 февр. 1891 г. / [А. Степович] // Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А.И. Степович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – 9 с. – Библиогр. в примеч.
1000229
  Кулаковский Ю.А. Поминки по Павле Ивановиче Аландском : Вступительная лекция, читанная на Высших Женских. курсах 16 января 1884 года / Юлиан Кулаковский. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1884. - Экз. № 42369, дефектный, на тит. листе вырван автограф
1000230
  Сухотин П. Поминки поэту. / П. Сухотин. – М., 1922. – 32с.
1000231
   Поминки Т.Г. Шевченка в сороковую годовщину смерти поєта 26 февраля 1901 г. : [Памяти Тараса Григорьевича Шевченко (По поводу 40-летия со дня смерти)] / Сост. А. Т-ый [псевд.]Андриевский, Алексей Александрович. – Одесса : Тип. Одесский листок, 1901. – 9 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1957. Т. 1. С. 60.


  На обл. дарств. надпись: Дорогой племяннице .... Сергей Николаевич Щербань на память о "Кобзаре". 14 марта 1901 Одесса. Ан. Андриевский
1000232
   Поминки Тараса Григорьевича Шевченка 25-го февраля 1879 года в Одессе : [Сборник] / Сост. А.Т. [псевд.] - Андириевский Алексей Александрович. – Одесса : Тип. Новорос. телеграфа, 1879. – 63 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1957. Т. 1. С. 60


  Содерж.: Предисловие / А.Т. Биографический очерк / С.Е. Поминки Т.Г. Шевченка; Т.Г. Шевченка; О струнах тарасовой кобзы / А.Т.
1000233
  Матєйчик М. Помирати треба натще : розділи з автобіографічного роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 111-158. – ISSN 0320 - 8370
1000234
  Барабаш О. Помідори : Поради, як зібрати добрий урожай. 45 рецептів консервування, соління, приготування страв / О. Барабаш, В. Хареба, С. Гутиря. – Київ : Знання, 1993. – 32с. – (Город, сад, дача ; 3)
1000235
  Цибулько Володимир Поміж ангелів і партизанів : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 167-171
1000236
  Михаєвич М.А. Поміж вовками. / М.А. Михаєвич. – Харків, 1957. – 151с.
1000237
  Фенчак М. Поміж двома світами : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 10-14. – ISSN 0868-4790
1000238
  Стебницький П.Я. Поміж двох революцій : Нариси політичного життя за р.р. 1907-1918 / Павло Стебницький (П. Смуток). – У Київі : Вид. Т-ва "Час", друк. Т-ва "Час", 1918. – 288 с.
1000239
  Слабошпицький М. Поміж дерев і людей, наодинці з собою (Евген Гуцало:літературна біографія на тлі епохи) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-143. – ISSN 0208-0710
1000240
  Аумюллєр М. Поміж дослідженням формалізму та історією ідей : (про сприйняття Потебні західним літературознавством) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 141-159. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1000241
  Бай О. Поміж земним та небесним: рецепція поетичного світу Данила Братковського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 11-16. – ISSN 2306-028X
1000242
  Яворницький Д.І. Поміж панами : Малюнки з життя / Д.І. Яворницький (Д.И. Эварницкій). – Екатеринославль : Тип. и Цинкогр. Г. Берс ; [Типо-Литогр. Губерн. Правл.], 1911. – 283 с., 1 арк. іл. – На обкладанці: Д.И. Яворницький і Д.И. Эварницький


  Зміст: Котячий хутір і его счасливе панство; Собачий хутір і его вельможний пан Цуцало; Бідна і беззаступна вдова княгиня Башмачка; Камергер Семен Іванович Карючка; Великі земські діячі, або пани Сонцелови; Закохана пара, або пан Борзак та пані ...
1000243
  Яструбецька Г. Поміж світів і сяяння світил // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман Василя Слапчука "Поміж світів і сяяння світил".
1000244
  Коломієць В.Р. Поміж чуттями і дивами : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1969. – 143 с.
1000245
  Малацай І.В. Помірковані політичні сили у словацькому національному русі другої половини XIX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 87-94. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1000246
  Корнацький В.М. Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією / В.М. Корнацький, І.Л. Ревенько // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 4 (74). – C. 59-64. – ISSN 2224-0713
1000247
  Вудгавз П.Дж. Поміт це зробить / П.Дж. Вудгавз. – Харків, 1931. – 384с.
1000248
  Рогожа М.М. Помітний внесок у дослідження історії зоології // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 47-51. – ISSN 2077-9496
1000249
   Поміч учителю в справі національного виховання учнів / Видання Секретарства справ освітніх. – Київ : Друк. наслідн. Кругля, 1918. – 51 с. – Нет в списках АН
1000250
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
1000251
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
1000252
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
1000253
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
1000254
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
1000255
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
1000256
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2002
1000257
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2002
1000258
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2002
1000259
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
1000260
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
1000261
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
1000262
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
1000263
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
1000264
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
1000265
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
1000266
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
1000267
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
1000268
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
1000269
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
1000270
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
1000271
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
1000272
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
1000273
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
1000274
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
1000275
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
1000276
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2004
1000277
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
1000278
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
1000279
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
1000280
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
1000281
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
1000282
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
1000283
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
1000284
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
1000285
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
1000286
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
1000287
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
1000288
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
1000289
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
1000290
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2005
1000291
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
1000292
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
1000293
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
1000294
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
1000295
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
1000296
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
1000297
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
1000298
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
1000299
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
1000300
   Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2006
1000301
   Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд виступила в університеті // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 1 : фото


  Під час свого чергового візиту до України помічник Державного секретаря США Вікторія Нуланд завітала до КНУ імені Тараса Шевченка. Представниця зовнішньополітичного відомства США говорила про найболючіші питання сьогодення. Ректор університету Леонід ...
1000302
  Костров М.М. Помічник екологічного інспектора / М.М. Костров, О.І. Бондар, В.Д. Солодкий. – Київ : ДЕА, 2009. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-8578-13-7
1000303
  Радченко О.М. Помічник судді суду загальної юрисдикції: шляхи удосконалення правового статусу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 11-16
1000304
  Шевчук М.С. Помічники парткомів / М.С. Шевчук. – К., 1962. – 44с.
1000305
  Гандзій О. Помічники Петра І кради корабельні деталі в голландських майстрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 9 (362), 9 березня 2017. – С. 7
1000306
  Артинов М.М. Помічниця наша-стінгазета / М.М. Артинов. – Київ, 1987. – 107с.
1000307
  Монбио Д. Поміщики в науці. Як наукові видання отримали феодальні права? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 37-40. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1608-6422
1000308
  Темірова Н.Р. Поміщицьке господарство Правобережної України в II половині XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Присвячено специфіці поміщицького господарства Правобережної України в II половині XIX - на початку XX ст.
1000309
  Горбаньов Валерій Вікторович Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Горбаньов В.В.; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1000310
  Литвинова Т. Поміщицькі інструкції другої половини XVIII ст. ("должности дворовых людей" Г.А. Полетики) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 46-56.
1000311
  Еременко А.И. Помни войну / А.И. Еременко. – Донецк, 1971. – 295с.
1000312
  Колосов С.Н. Помни имя свое / С.Н. Колосов. – М., 1976. – 104с.
1000313
  Яцинявичюс Л. Помни начало : романы, повести / Л. Яцинявичюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1988. – 511 с.
1000314
  Овалов Л.С. Помни обо мне : Документальная повесть / Л.С. Овалов. – Москва : Политиздат, 1967. – 192с.
1000315
  Бети М. Помни Рубена / М. Бети. – М., 1978. – 406с.
1000316
   Помни тяхното детство!. – София, 1959. – 100с.
1000317
   Помни: вперед шагая, единством мы сильны. – М., 1978. – 413с.
1000318
   Помним Тарановку и Соколово. – Х., 1980. – 231с.
1000319
   Помним Тарановку и Соколово. – 2-е изд., доп. – Х., 1986. – 254с.
1000320
   Помнит вся Россия. – Л., 1964. – 79с.
1000321
   Помнит Днепр-река. – Минск, 1986. – 142с.
1000322
   Помнит мир спасенный. – Новосибирск, 1970. – 352с.
1000323
   Помнит мир спасенный. – М., 1985. – 302с.
1000324
  Гусаковский Иосиф Ираклиевич Помните - вы сержант! / Гусаковский Иосиф Ираклиевич. – М, 1961. – 55с.
1000325
  Нарижный Б.Н. Помните о нас! / Б.Н. Нарижный, Б.В. Пендюр. – М., 1985. – 88с.
1000326
  Сатармина Светлана Помнить все : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
1000327
  Тричков К. Помниш ли, Пирин Планино / К. Тричков. – София, 1983. – 495с.
1000328
  Тричков К. Помниш ли, Пирин Планино / К. Тричков. – София : Народна младеж
Кн. 2. – 1986. – 380 с.
1000329
  Макнот Д. Помнишь ли ты... : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1998. – 480с. – (Страсть). – ISBN 5-237-00993-Х
1000330
  Аминов Помнишь ли ты? / Аминов, Магомед-Загид. – Москва, 1975. – 111 с.
1000331
  Кальман В. Помнишь ли ты? / В. Кальман. – М., 1989. – 173с.
1000332
  Хонинов М. Помнишь, земля смоленская... : роман / Михаил Хонинов; авториз пер. с калм. Ю.Карасева. – Москва : Воениздат, 1977. – 318 с.
1000333
  Бабенко А.Г. Помножена сила гектара / А.Г. Бабенко. – К, 1972. – 32с.
1000334
  Соболь Валентина Помножені часом світи (факсиміле діаріуша Пилипа Орлика за 1724 рік та копія анонімних польських палеографів: порівняльний аналіз) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 3-12. – ISSN 1728-9343
1000335
  Казакова Р.Ф. Помню / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советская Россия, 1974. – 239 с.
1000336
  Шестинский О.Н. Помню и люблю / О.Н. Шестинский. – Л., 1981. – 109с.
1000337
  Золотухин В. Помню и люблю : дневники // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 4. – С. 19-25.
1000338
  Золотухин В. Помню и люблю // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 18-33.
1000339
  Золотухин В. Помню и люблю : дневники // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 1. – С. 13-40.
1000340
  Золотухин В. Помню и люблю : дневники // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 18-53.
1000341
   Помню имя свое. – Симферополь, 1988. – 316с.
1000342
  Баренбойм Е. Помню их такими / Е. Баренбойм. – Рига, 1969. – 248с.
1000343
  Головина Н.И. Помню тебя / Н.И. Головина. – М., 1980. – 192с.
1000344
  Астафьев В.П. Помню тебя, любовь / В.П. Астафьев. – Пермь, 1963. – 150с.
1000345
  Ушаков М.Т. Помню. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1971. – 112с.
1000346
  Сабуров А. Помню... / А. Сабуров. – М., 1969. – 47с.
1000347
  Половинкин В.В. Помню.Стихи и поэма / В.В. Половинкин. – Горький, 1970. – 79с.
1000348
  Бурсов И.Т. Помня о любви / И.Т. Бурсов. – Минск, 1980. – 79с.
1000349
  Яковенко В.П. Помнят березы. / В.П. Яковенко. – К., 1965. – 86с.
1000350
   Помнят степи донские. – Ростов-на-Дону, 1967. – 339с.
1000351
   Помогай твоему Лейпцигу, который тебе нравится!. – Лейпциг, 1968. – 30 с.
1000352
  Самченко Е. Помогаю жить / Е. Самченко. – Москва, 1987. – 171 с.
1000353
  Жуховицкий Л.А. Помоги своей судьбе / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Политиздат, 1987. – 349с.
1000354
  Соколов П.П. Помоги себе сам / П.П. Соколов, Ю.Н. Герасимов. – М., 1991. – 238с.
1000355
  Соколов П.П. Помоги себе сам / П.П. Соколов, Ю.Н. Герасимов. – М., 1992. – 238с.
1000356
  Сарычева З.А. Помоги себе сам : третья глава - конспект 1,2 книг "Трансферинг реальности" Вадима Зеланда (2006) составлен автором книги "Помоги себе сам" / З.А. Сарычева. – Киев : Винбаад, 2008. – 248 с. – ISBN 966-7738-44-8
1000357
  Черепанов С.И. Помоги себе сам. / С.И. Черепанов. – Челябинск, 1978. – 360с.
1000358
  Ермаков П.Н. Помоги себе сам: психология и техника реал. самообороны / П.Н. Ермаков. – Ростов -на-Дону, 1991. – 45с.
1000359
  Жукова А.С. Помогите смешным рисункам! Книжка для родителей. / А.С. Жукова. – М., 1966. – 100с.
1000360
   Помогут ли новинки сделать революцию в туризме? : С ветерком и комфортом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 51 : Фото
1000361
  Артемьев С. Помогут ли новому президенту звездочеты? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 35. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670


  Президентські вибори в Пакистані
1000362
  Гаганова В.И. Поможем отстающим догнать передовых / В.И. Гаганова. – М., 1959. – 40с.
1000363
  Алексеева О.В. Поможет "построить" текст и "нарисовать" картины : Функциональный подход к изучению глагола // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 2. – С.12-15.
1000364
  Кучерявенко Н.П. Поможет ли Крыму и Севастополю предлагаемая помощь российских ученых (финансово-правовой аспект) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 274-280. – ISSN 2224-9281
1000365
  Строчлик Нина Поможет ли океан спасти Калифорнию от засух. Питьевая вода из глубин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 42-43 : фото
1000366
  Эме М. Помолвка / М. Эме. – Л, 1979. – 359с.
1000367
  Шугаев В.М. Помолвка в Боготоле: повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – Москва, 1984. – 381с.
1000368
  Симиренко Л.П. Помология / Л.П. Симиренко. – Киев
1. – 1961. – 580с.
1000369
  Симиренко Л.П. Помология / Л.П. Симиренко. – Киев
2. – 1962. – 638с.
1000370
  Симиренко Л.П. Помология / Л.П. Симиренко. – Киев
3. – 1963. – 555с.
1000371
  Симиренко Л.П. Помология : в 3-х т. / Л.П. Симиренко. – 2-е изд. – Киев
Т. 1. – 1972. – 434 с.
1000372
  Симиренко Л.П. Помология : в 3-х т. / Л.П. Симиренко. – 2-е изд. – Киев
Т. 2. – 1972. – 502с.
1000373
  Симиренко Л.П. Помология : в 3-х т. / Л.П. Симиренко. – К.
Т. 3. – 1973. – 424
1000374
   Помология БССР. – Минск, 1978. – 144с.
1000375
  Тулаева С.А. Поморская идея: возникновение и развитие // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0869-5415
1000376
  Тулаева С.А. Поморская идея: возникновение и развитие // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0869-5415
1000377
   Поморская сага. – М., 1984. – 559с.
1000378
  Шергин Б.В. Поморские были и сказания / Б.В. Шергин. – М, 1957. – 272с.
1000379
  Шергин Б.В. Поморские были и сказания / Б.В. Шергин. – М, 1971. – 207с.
1000380
  Жернаков Н.К. Поморские ветры / Н.К. Жернаков. – М, 1969. – 187с.
1000381
  Быкова М.С. Поморские лоции как ценный источник картографической информации по Белому морю. Карты поморов : картография / М.С. Быкова, Н.А. Павлович // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-24 : Рис., карти. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7126
1000382
  Дрежинин В.Г. Поморские палеографы 18 столетия. / В.Г. Дрежинин. – Пг., 1921. – 66с.
1000383
  Жернаков Н.К. Поморские повести / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1980. – 382с.
1000384
   Поморцев Борис Николаевич. Выставка живописи. Москва. 1981. – М., 1981. – 13с.
1000385
  Шергин Б.В. Поморщина-корабельщина / Б.В. Шергин. – М, 1947. – 244с.
1000386
  Карамзин Б.Н. Поморы / Б.Н. Карамзин. – Ростов -на-Дону, 1950. – 112с.
1000387
  Богданов Е.Ф. Поморы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск
1. – 1973. – 192с.
1000388
  Бернштам Т.А. Поморы / Т.А. Бернштам. – Ленинград, 1978. – 176с.
1000389
  Богданов Е.Ф. Поморы / Е.Ф. Богданов. – М, 1979. – 397с.
1000390
  Богданов Е.Ф. Поморы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск
1, 2, 3. – 1982. – 590с.
1000391
  Ананьев Г.А. Поморы / Г.А. Ананьев. – Москва, 1984. – 271с.
1000392
  Омельчук Б.А. Поморянський замок у воєнних діях на Львівщині (кінець XV - XVII ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 33-39. – ISSN 0321-0499
1000393
  Смирнов В.А. Поморье / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1974. – 111с.
1000394
  Куроптеева А.Я. Поморье и Архангельск - база российских полярных исследований : география. Из истории географических исследований / А.Я. Куроптеева, О.А. Шунина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 19-22 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7207
1000395
   Помочь можно живым : сборник фантастики. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 478с. – (Школа Ефремова)
1000396
  Баллек В. Помощник / В. Баллек. – М, 1980. – 366с.
1000397
  Вальзер Р. Помощник / Р. Вальзер. – Москва, 1987. – 462с.
1000398
  Леонов Ю.П. Помощник автоматики / Ю.П. Леонов. – М, 1961. – 120с.
1000399
  Духота Т.Г. Помощник киномеханика / Т.Г. Духота. – М., 1964. – 272с.
1000400
  Маккейб П. Помощник мясника : роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-105. – ISSN 1130-6545
1000401
  Волков К.П. Помощник Первого / К.П. Волков. – Ташкент, 1990. – 415с.
1000402
  Иваницкий В.Ю. Помощник радиолюбителя / В.Ю. Иваницкий. – Москва, 1967. – 224 с.
1000403
  Аринчин Н.И. Помощник сердца / Н.И. Аринчин. – Москва, 1984. – 64с.
1000404
  Гурбанов Б.С. Помощь бакинских рабочих азербайджанской деревне в годы коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурбанов Б.С.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1954. – 28л.
1000405
  Гаджи-заде Ш.Ш. Помощь бакинского пролетариата трудящимся Дагестана в борьбе за установление Советской власти под водительством великого русского народа (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджи-заде Ш.Ш.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 22л.
1000406
  Лемешонок В.И. Помощь белорусского народа Красной Армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков на территории Белоруссии (сентябрь 1943 - июль 1944 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Лемешонок В.И.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1965. – 23л.
1000407
   Помощь библиотек сельскохозйственному производству. – М., 1959. – 98с.
1000408
  Топузлу Г.Н. Помощь братских союзных республик сельскому хозяйству Молдавской ССР /1940-1958гг./ / Г.Н. Топузлу. – Кишинев, 1981. – 195с.
1000409
  Азизбекова П.А. Помощь великого русского народа в восстановлении нефтяной промышленности Азербайджана (1921 - 1923 гг.) : Автореф... канд. ис.наук: / Азизбекова П.А.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 19л.
1000410
  Рожнатовский Б.Н. Помощь военных советов и политорганов советской армии в восстановлении и развитии народного хозяйства Укр. ССР(1943-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Рожнатовский Б. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1000411
  Уолтерс Пэт Помощь картографа. Картограф спешит на помощь / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 70-71 : фото
1000412
  Варенов В.И. Помощь Красной Армии в развитии колхозного строительства 1929-1933 г. / В.И. Варенов. – Москва, 1978. – 176с.
1000413
  Амирханова-Кулиш Помощь Красной Армии в социалистическом строительстве в Азербайджане / Амирханова-Кулиш, З.Г. Зульпукаров. – Москва, 1981. – 184 с.
1000414
  Ткачева Л.И. Помощь Красной Армии трудящимся Украинской ССР в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Ткачева Л.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1969. – 23 с.
1000415
  Хеншель Ута Помощь крылатым : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 69-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1000416
  Меньшутин В.П. Помощь молодой семье: заметки психолога / В.П. Меньшутин. – М., 1987. – 203с.
1000417
  Николаев Андрей Помощь не опоздает! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 76 : фото. – ISSN 1998-8044
1000418
  Долгополов Николай Николаевич Помощь политорганов и партийных организаций Советской Армии местным партийным и советским органам Латвийской ССР в восстановлении и развитии народного хозяйства в период 1944-1950 годов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Долгополов Николай Николаевич ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 16 с.
1000419
  Крючкова И. Помощь при рождении ребенка // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 88-92.
1000420
  Смагин Б.И. Помощь приходит вовремя. / Б.И. Смагин. – М., 1968. – 128с.
1000421
  Агаев А.Р. Помощь рабочего класса в колхозного крестьянства Туркменистана Фронту в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Агаев А.Р.; Ан АзССР. – Баку, 1963. – 31л.
1000422
  Волчок Г.И. Помощь рабочего класса деревне в укреплении колхозного строя (1933 - июня 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Волчок Г.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
1000423
  Васильев В.В. Помощь рабочего класса колхозному крестьянству в подъеме сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васильев В.В.; КГУ. – К, 1984. – 23л.
1000424
  Васильев В.В. Помощь рабочего класса колхозному крестьянству в подъеме сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васильев В.В.; КГУ. – К, 1984. – 23л.
1000425
  Васильев В.В. Помощь рабочего класса колхозному крестьянству в подъеме сельского хозяйства : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васильев В. В.; Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь, 1984. – 245л.
1000426
  Федоровский А. Помощь развитию во внешней стратегии Китая, Республики Корея и Японии / А. Федоровский, К. Вода // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 82-91. – ISSN 0131-2227
1000427
  Рукавишников Е.Н. Помощь российских моряков пострадавшим от землетрясения в Мессине в 1908 году // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 127-135. – ISSN 0869-5687


  Одним з найстрашніших лих в історії міста Мессіни став могутній землетрус, що трапився вранці 28 грудня 1908 року. У порятунку Мессіни і тисяч життів її мешканців найдіяльнішу участь взяли моряки російського флоту
1000428
  Темникова К.Я. Помощь русского народа украинскому народу в восстановлении промышленности Донбасса (1943-1950 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Темникова К.Я.; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 289л.
1000429
  Ковалев В.Е. Помощь со стороны ученического коллектива учителям в организации учебного труда учащихся (7 класс) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ковалев В.Е. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-тут теории и истории педагогики. – Москва, 1954. – 15 с.
1000430
  Мишин В.Ф. Помощь Советского правительства и народов союзных республик Казахстану в освоении целинных и залежных земель (1954-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мишин В.Ф.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории КазССР. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1000431
  Король А.С. Помощь Советского Союза в возрождении и консолидации антифашистко-демократический шл.Восточной Германии (1945-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Король А. С.; БГУ. – Минск, 1977. – 24л.
1000432
  Ивакин В.И. Помощь Советского Союза Народной Республике Болгарии в борьбе за упрочение национальной независимости. : Автореф... канд. истор.наук: / Ивакин В.И.; МП РСФСР. Моск. обл. пед.ин-тут. – Москва, 1951. – 16 с.
1000433
  Якубовский Н.А. Помощь советского тыла партизанам / Н.А. Якубовский. – Минск, 1973. – 206с.
1000434
  Вардапетян А.В. Помощь Советской России Армянской ССР. (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вардапетян А.В.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1957. – 23л.
1000435
  Мухамед В.Ю. Помощь СССР Афганистану в осуществлении пятилетних планов экономического развития. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мухамед В.Ю.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1974. – 30л.
1000436
  Шарый В.И. Помощь СССР в создании вооруженных сил Народной Республики Мозамбик. 1964-1991гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-20. – ISSN 0321-0626
1000437
  Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне 1937-1941 / Б.А. Бородин. – М, 1965. – 200с.
1000438
  Ли Гуаньцюнь Помощь СССР Китаю в разработке ядерного оружия в 1950-х гг. / Ли Гуаньцюнь, Фан Тинтин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 132-136. – ISSN 0042-8779
1000439
  Грачев С. Помощь СССР народам Чехословакии в их борьбе за свободу и независимость. (1941-1945 гг.) / С. Грачев. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 237с.
1000440
  Брицкий П.П. Помощь стран социализма в подготовке кадров для освободившихся государств / П.П. Брицкий. – Львов, 1986. – 180с.
1000441
  Раттер М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М, 1987. – 420с.
1000442
  Касович Ю.О. Помощь Украине и Казахстану как инструмент реализации геостратегических планов США // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 31-35. – ISSN 2070-9773
1000443
  Кантор Л.М. Помощь французского народа испанским беженцам во Франции в 1936-1939 гг. / Л.М. Кантор. – Ярославль, 1971. – 184с.
1000444
  Салтыков М.Е. Помпадуры и помпадурши. / М.Е. Салтыков. – М., 1935. – 285с.
1000445
  Салтыков-Щедрин Помпадуры и помпадурши. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1984. – 448с.
1000446
  Салтыков-Щедрин Помпадуры и помпадурши. / Салтыков-Щедрин. – М., 1985. – 447с.
1000447
  Сергеенко М.Е. Помпеи / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1949. – 316с.
1000448
  Кривченко В.И. Помпеи / В.И. Кривченко. – Москва, 1981. – 221 с.
1000449
  Кривченко В.И. Помпеи / В.И. Кривченко. – 2-е изд. доп. – Москва, 1985. – 224 с.
1000450
  Ржанников Дмитрий Помпеи Востока : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 42-47 : Фото
1000451
  Коваль А. Помпей Великий на війні із Серторієм: причини призначення та надані повноваження // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 476-479. – ISBN 978-966-171-893-6
1000452
  Коваль А. Помпей Страбон: ненависний герой Союзницької війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 4–11. – ISSN 2309-9356
1000453
  Кулаковский Ю.А. Помпейская стенная живопись (соч. Мау). [Рецензия] : Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji. von August Mau (mit 20 Tafeln in Einer Mappe), [раздел: Критика и библиография]. – [Киев], 1883. – С. 391-398. – Отд. оттиск: Университетские известия. Неофициальная часть, 1883, дек. с. 391-398. - Автор указан в конце текста
1000454
  Осипов Е. Помпиду - Брежнев. Документы из французских архивов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 106-121. – ISSN 0130-9625
1000455
  Измайлов А.А. Помрачение божков и новые кумиры : Книга о новых веяниях в литературе: Леонид Андреев, Арцыбашев, Бальмонт, Брюсов, Блок, Городецкий, Вячеслав Иванов, Гиппиус, Мережковский, Федор Сологуб, Каменский, Минский, Андрей Белый, Осип Дымов, Кузмин, Сергеев-Ценский, Ауслэндер / А.А. Измайлов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – VIII, 251
1000456
  Гарборг А. Помста : (оповідання) / Арне Гарборг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1000457
  Гжицький В.З. Помста / В.З. Гжицький. – Львів, 1960. – 60с.
1000458
  Харчук Б.М. Помста : повість та новели / Б.М. Харчук. – Київ : Веселка, 1970. – 279 с.
1000459
  Кохан В.І. Помста / В.І. Кохан. – Ужгород, 1981. – 189с.
1000460
  Бойко Віктор Помста : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 16-24. – ISSN 0130-1608
1000461
  Ємельянов В. Помста (Політичні судові процеси на Ніжинщині у ІІ половині 20-х рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.107-115
1000462
  Суходольський О.Л. Помста або загублена доля : драма в 4-х действиях, с песнием, хорами и танцами. Хмара, драма в 5-ти действиях, с песнием, хорами и танцами. Обе песни в одном томе, с портретом автора / Алексей Львович Суходольский. – Ростов -на-Дону : Изд. автора ; Тип. М.М. Фонштейн, 1902. – 103 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 105115 дефектний, без портрета автора


  На книзі екслібріс: Exlibris: бібліотеки "Рух"
1000463
  Панцерний Я. Помста Абрама Генделя / Я. Панцерний. – Одеса, 1929. – 23с.
1000464
  Глинчак В. Помста Данила Струка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 19


  "5 квітня 1990 року в одній з осель у місті Торонто зібралася весела компанія - на іменини. Поки іменинник ділить святковий торт, гамірне товариство співає "Многая літа", в кадрах аматорського фільмування проходять обличчя знаних у діаспорі, а тепер ...
1000465
  Елимчук В. Помста духу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 81-94. – ISSN 0235-7941


  Стаття про радянську гуманітарну наукову думку за умов несвободи, цензури, ідеологічного нагляду. Згадуються викладачі КДУ: А.О. Білецький, О.І. Білецький, І.К. Білодід, Ю.Ю. Кондуфор, студент В.Л. Скуратівський, філософське відділення ...
1000466
  Меламуд Б. Помста звідника : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 192-218
1000467
  Устьянцева К. Помста неминуча // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 171-204
1000468
  Муляр Ю. Помста попелюшки : проза:сучасна історія // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 46-53. – ISSN 0130-321Х
1000469
  Ткач Д.В. Помста Сапун-гори : Повісті та оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 377с.
1000470
  Щербатюк І.А. Помста як вид агресії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 212-214. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1000471
  Мирошниченко А.К. Помста як мотив вчинення злочину // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 82-84. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1000472
  Вальбе Б. Помяловский / Б. Вальбе. – Москва, 1936. – 264с.
1000473
  Ямпольский И.Г. Помяловский Н.Г. / И.Г. Ямпольский. – Л. : Советский писатель, 1968. – 268 с.
1000474
  Короткий В.А. Помяловський Іван Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 268. – ISBN 966-06-0393-2
1000475
  Москвитин А.М. Помяни добром / А.М. Москвитин. – М, 1982. – 159с.
1000476
   Понад 100 українських вишів та наукових установ МОН отримали доступ до Scopus та Web of Science // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
1000477
  Вус Р. Понад 90 % американських сержантів мають вищу освіту // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 46). – С. 17
1000478
  Барабаш-Никифоров Понад берегами Північного Полярного моря / Барабаш-Никифоров, 1929. – 96с.
1000479
  Вишневський Л.М. Понад Бугом камінь білий. / Л.М. Вишневський. – Одесса, 1986. – 200с.
1000480
  Симоненко П. Понад вітрами. Григорій Чечет. / П. Симоненко. – К., 1968. – 164с.
1000481
   Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 / [Держ. Ком. архівів України та ін.] ; вид. підгот. Мирослава Мудрак ; [альб. упоряд. М. Мудрак за участи О. Павлової ; відп. ред. О. Федорук]. – Київ : Критика, 2008. – 174, [2] с. : іл., портр. – Покажч. імен: с. 174-175. – Бібліогр.: с. 165-171. – ISBN 966-8978-16-1


  Доробок художників, які працювали у часи між світовими війнами за межами СРСР (передусім у Польщі та Чехословаччині), в радянській історіографії українського мистецтва трактували тенденційно, а частіше попросту замовчували. Творчість книжкових графіків ...
1000482
  Бернштерне-Бернзон Понад наші сили : драма в двох діях / Бернштерне-Бернзон. – Берлин : Галицька Накладня, 1930
1000483
  Тихий Наум Миронович Понад озимим полем: Вірші та поеми / Тихий Наум Миронович. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 151с.
1000484
  Гацула Д.І. Понад Осиковою / Д.І. Гацула. – Донецк, 1967. – 104с.
1000485
  Львов В.А. Понад півсторіччя в авангарді науки та освіти / В.А. Львов, О.В. Барабанов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Радіофізичний факультет.
1000486
  Волохін В.М. Понад Прутом - постріли... / В.М. Волохін. – Київ, 1980. – 120 с.
1000487
  Рябчук М. Понад ресентиментами // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 9-12


  Монографія Василя Кучабського "Західна Україна у конфлікті з Польщею та більшовизмом, 1918 - 1923".
1000488
  Кротевич Є.М. Понад Славутичем-Дніпром / Є.М. Кротевич. – Київ, 1963. – 312с.
1000489
  Кротевич Є.М. Понад Славутичем Дніпром / Є.М. Кротевич. – Київ, 1955. – 335 с.
1000490
  Тинченко Я. Понад усе вони любили Україну... / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 13


  "Скільки молодих українців вступили у смертельний двобій з російсько-більшовицькою ордою в січні 1918 року? Якими були втрати? Як склалася подальша доля тих, хто вижив". На ці питання відповідає історик, заступник директора Національного ...
1000491
  Квіт С. Понад часом / С. Квіт. – Київ, 1999. – 38 с.
1000492
  Хилько М.І. Понадморалізм філософського методу Миколи Бердяєва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 3-10
1000493
  Бірманс Й. Понадструми в уставах високої напруги / Й. Бірманс. – Харків-Київ : ДВОУ Технічне видавництво, 1932. – 447 с.
1000494
  Шлыгин А.И. Понарошке и по правде / А.И. Шлыгин. – Москва, 1979. – 25 с.
1000495
  Улітко А.Ф. Пондеромоторна взаємодія сталих магнітів та механічні напруження на їх поверхнях / А.Ф. Улітко, О.К. Радченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 138-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи точний розв"язок задачі про взаємодію двох ідентичних циліндричних сталих магнітів, в роботі досліджені механічні напруження, які виникають на поверхнях магнітів та знайдено їх сили відштовхування та притягання.
1000496
  Мышкин Н.П. Пондеромоторное действие и вид поля Круксовой трубки, испускающей Х-лучи / Н.П. Мышкин. – 8 с.
1000497
  Мышкин Н.П. Пондеромоторное действие и вид поля Круксовой трубки, испускающей Х-лучи : (предварительное сообщение) / [соч. Н.П. Мышкина]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Демакова], 1899. – 12 с.
1000498
   Пондеромоторное действие электромагнитного поля : теория и приложения. – Москва : Советское радио, 1975. – 231 с.
1000499
  Шапиро В.Е. Пондеромоторные и магнитоупругие эффекты в резонансных электромагнитных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шапиро В.Е.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т физики. – Карасноярск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1000500
  Вронський Б.П. Поневолена юність. Становище молоді в США. / Б.П. Вронський. – Київ, 1951. – 167с.
1000501
  Коннеллі Дж. Поневолений університет. Совєтизація вищої освіти у Східній Німеччині, Чехії та Польщі, 1945-1956 = Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956 / Джон Коннеллі ; [пер. з англ.: Я.В. Кравченко, Я.В. Одинець, І.Є. Склокіна ; ред.: В.В. Кравченко, Л.О. Радченко]. – Харків : ФО-П Рибалка Д.Л., 2011. – 540, [2] с. : табл. – Пер. вид.: John Connelly. Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956. London, 2000. - Назва обкл.: Поневолений університет. - Імен. покажч.: с. 513-540. – Бібліогр.: с. 467-490, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2319-05-7
1000502
  Бочковський Г.-І. Поневолені народи царської імперії іх національне відpодженє та автономічні пpямуваня : (До національної спpави в Росії) / Г. Бочковський. – [Відень] : Hакладом вид-ва ["Політична б-ка"], 1916. – 223 с. – (Політична бібліотека / під pед. М. Залїзняка)
1000503
  Портнов А. Поневолені університети // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 15-17
1000504
  Дещинський Л.Є. Поневолення України більшовицькою системою та припинення її репрезентації на міжнародній арені у першій половині XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 97-106. – ISSN 0321-0499
1000505
  Васильев А.Н. Понедельник-день тяжёлый / А.Н. Васильев. – Москва, 1961. – 310с.
1000506
  Васильев А.Н. Понедельник-день тяжёлый / А.Н. Васильев. – Москва, 1967. – 368с.
1000507
  Хирен З.А. Понедельник -- вторник / З.А. Хирен. – М., 1964. – 63с.
1000508
  Воеводин Е.В. Понедельник - пятница / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1976. – 336с.
1000509
  Стругацкий А.Н. Понедельник начинается в субботу / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Фрунзе, 1987. – 496с.
1000510
  Стругацкий А.Н. Понедельник начинается в субботу / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 318с.
1000511
  Стругацкий А.Н. Понедельник начинается в субботу / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 317с.
1000512
  Стругацкий А. Понедельник начинается в субботу / А. Стругацкий, Б. Стругацкий; Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Terra Fantastica. – ISBN 5-7921-0710-9
Том 5. – 2007. – 736с.
1000513
  Стругацкий А Понедельник начинается в субботу.Сказка о Тройке(2экз.) / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 608с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5784103172
1000514
  Муромская Е. Понедельник по-английски // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 80-93. – ISSN 1812-867Х
1000515
   Понежа (Давидова) Олена Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 351 : фото
1000516
   Понежа Григорій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 350 : фото
1000517
  Косицький М.М. Понежа Григорій Васильович (до шістдесятиріччя з дня народження) // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 117-119. – ISSN 1023-2427
1000518
  Ples Helena Понемногу обо всем : Podrecznik do nauki jezyka rosyjskiego dla studentow wyzszych uczelni / Ples Helena, Bruzda Grazyna. – Krakow. – ISBN 83--7271-056-X
T.3. – 2001. – 202s.
1000519
  Вышеславцева Т. Понесло течением / Т. Вышеславцева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 384с.
1000520
  Штриттматтер Э. Пони Педро / Э. Штриттматтер. – М, 1960. – 96с.
1000521
  Халдей О.А. Понижение критических напряжений размножения дислокаций при многократном нагружении : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Халдей О.А. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 15 с.
1000522
  Домбровский В.В. Понижение порядка систем оценивания и управления / В.В. Домбровский. – Томск, 1994. – 175с.
1000523
  Григорьев В.М. Понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками. / В.М. Григорьев. – М., 1955. – 232с.
1000524
  Вайнберг Я В. Пониженная одарённость в свете социально-биологических факторов / Я В. Вайнберг, . – Москва, 1929. – 190с.
1000525
  Ребиндер П.А. Понизители твердости в бурении. / П.А. Ребиндер. – М.-Л., 1944. – 199с.
1000526
  Воложин С.И. Понимаете ли вы Пушкина? / С.И. Воложин. – Одесса : Негоциант, 1998. – 86с. – ISBN 996-7423-03-4
1000527
  Хелус З. Понимаете ли вы ученика? / З. Хелус. – М, 1987. – 158с.
1000528
  Богат Е.М. Понимание / Е.М. Богат. – Москва : Политиздат, 1983. – 358 с.
1000529
  Богат Е.М. Понимание / Е.М. Богат. – 2-е изд. – М, 1986. – 358с.
1000530
  Федоровская О Понимание государства в работах Гегеля / О Федоровская, Б // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 295-307. – ISSN 2077-8309
1000531
  Машков А. Понимание государства Людвигом фон Мизесом в контексте проблемы пределов государственного вмешательства в общественные отношения // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 3-6
1000532
  Скороходова Т.Г. Понимание Другого в философии Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.141-151. – ISSN 0042-8744
1000533
  Адамьянц Т.З. Понимание и взаимопонимание как определяющий фактор построения конструктивного взаимодействия // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 214-222. – ISSN 2073-8528
1000534
  Рабокоровка А. Понимание и интерпретация как фундаментальные концепты иконологии Э. Панофского // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 59-70. – ISSN 2410-2601
1000535
  Брудный А А. Понимание и общение / А А. Брудный, . – М, 1989. – 63с.
1000536
  Знгаков В.В. Понимание и переживание террористической угрозы / В.В. Знгаков, Е.М. Турок // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 58-69. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1000537
  Макарычев С.П. Понимание и противоречие / С.П. Макарычев. – Красноярск, 1990. – 143с.
1000538
  Фаваз К Х.М. Понимание имени существительного и его категория учениками младших классов школ Арабской Республики Египет. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Фаваз Х.М.К.; Киев. пед. ин-т. – К., 1975. – 27л.
1000539
   Понимание историзма и развития в языкознании первой половины Х1Х века. – Л., 1984. – 303с.
1000540
   Понимание как логико-гносеологическая проблема. – К., 1982. – 272с.
1000541
  Белякова Е.Г. Понимание как механизм смыслоориентированного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 247-252. – ISSN 1811-0916
1000542
  Фазылзянова Г. Понимание как мыследеятельностная практика // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.23-27. – ISSN 2073-9702
1000543
  Езова С. Понимание как предпосылка результативной деятельности // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 30-31. – ISSN 0869-4915


  Современная автоматизированная система "MARK - SQL" относится к числу ключевых инструментов обеспечения учебного процесса. Новый программный модуль "Книгообеспеченность" был разработан для предостваления пользователями АИБС эффективного инструмента ...
1000544
  Пономарь Лариса Владимировна Понимание как творческий процесс : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарь Лариса Владимировна; КГУ. – Киев, 1991. – 122л. – Бібліогр.:л.108-122
1000545
  Пономарь Л.В. Понимание как творческий процесс. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарь Л.В.; КГУ им. Т,Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1000546
  Минигалиева М.Р. Понимание как феномен психологического консультирования: условия, трудности, уровни и циклы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 123-134. – ISSN 2073-8536
1000547
  Дзюра А.И. Понимание как философская и психологическая проблема // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-69. – ISSN 0235-1188
1000548
  Прайсман Б.Д. Понимание младшими школьниками мотивов поведения литературных персонажей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Прайсман Б.Д. ; НИИ психологии. – Киев, 1953. – 15 с.
1000549
  Прайсман Б.Д. Понимание младшими школьниками мотивов поведения литературных персонажей : Дис... канд.пед.наук: / Прайсман Б.Д.;. – Киев, 1953. – 286л. – Бібліогр.:л.256-267
1000550
  Гурович Л.М. Понимание образа литературного героя детьми старшего дошкольного возраста. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гурович Л.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1973. – 29л.
1000551
  Малинина В.И. Понимание образной речи детьми младшего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Малинина В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1000552
  Ткачова Ю. Понимание патриотизма и долга перед Отечеством представителями латинофильской группы интеллектуалов Византии Палеологовской эпохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 379-382. – ISBN 978-966-171-783-0
1000553
  Пегачева З.А. Понимание предложения. : Автореф... канд.пед.наук: / Пегачева З.А.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
1000554
  Блинникова С.Л. Понимание противоречий и система целей в процессе структурирования субъектом жизненного опыта // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 47-59. – ISSN 0205-9592
1000555
  Шадриков В.Д. Понимание развития в культурно-исторической психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 15-32. – ISSN 2073-8528
1000556
  Рожковська В.Н. Понимание реальности в средневековой философии // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 41-42
1000557
  Марюков А.М. Понимание свободы Эпиктетом и современные проблемы психологии личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 64-70. – ISSN 0042-8841
1000558
  Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход / А.А. Залевская. – Калинин, 1988. – 96с.
1000559
  Коновалов И.А. Понимание учебного текста в зарубежной психологии: основные проблемы и итоги исследований // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 152-165. – ISSN 0042-8841
1000560
  Роздобудько В.М. Понимание учителем личности учащегося : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Роздобудько В. М.; НИИ педагог. УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1000561
  Бобров А.С. Понимание школьниками 7-8 классов причинных связей между физическими явлениями : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бобров А.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
1000562
  Петровский В. Понимание Я: по ту сторону "порочного круга" // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 27-50. – ISSN 2071-9788
1000563
  Знаков В.В. Понимание, постижение и экзистенциальный опыт // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 0042-8841
1000564
  Шкаруба Л.М. Понимание, Слово, "охота за смислом" в культуре Ислама // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 3-7.
1000565
  Панизовская Г.И. Понимать друг друга / Г.И. Панизовская. – Л., 1984. – 62с.
1000566
  Захарова Л.Н. Понимать друг друга... / Л.Н. Захарова. – М., 1987. – 173с.
1000567
  Гудзик И.Ф. Понимать сущность материала о языке // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 3. – С. 11-14
1000568
  Ионин Л.Г. Понимающая социология. / Л.Г. Ионин. – М., 1979. – 207с.
1000569
  Шелудченко О. Поні бігає по колу? Біле братство - Вогняна Біблія - АллатРА // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 13


  Біле братство, Вогняна Біблія, АллатРА… Здається, ці явища не мають нічого спільного. Принаймні громадська спілка "Міжнародний громадський рух "АллатРА" виникла майже на 25 років пізніше, ніж Біле братство ЮСМАЛОС, а Вогняна Біблія взагалі не відома ...
1000570
  Мініч А.П. Понняття етичної раціональності в сучасній філософії господарства : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Мініч А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. – Бібліогр. : л. 174-185
1000571
  Мініч А.П. Понняття етичної раціональності в сучасній філософії господарства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мініч А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1000572
   Понови проучувана на іугоисточна Европа. – Скопіе, 1981. – 362 с.
1000573
  Весела Н.О. Поновлений статус наук комунікативного типу в підготовці журналістів / Н.О. Весела, Ю.Ю. Гаврилова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 17-18
1000574
  Федоренко В. Поновлення авторитету Конституційного Суду України як запорука ефективного функціонування держави / В. Федоренко, С. Різник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 1026-9932
1000575
  Манжура Н. Поновлення в громадянстві України як підстава набуття громадянства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 63-65.
1000576
  Морозова С.Є. Поновлення на роботі керівників державних та комунальних підприємств: проблеми правозастосування та судової практики / С.Є. Морозова, О.В. Ступак // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 74-91. – ISSN 2310-6166
1000577
   Поновлення програми EUREKA в Україні / П. Смертенко, В. Солнцв, В. Шовкалюк, Д. Чайка, І. Кульчицький // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 9/10). – С. 4


  Про європейську інноваційну науково-технічну програму "EUREKA" в Україні.
1000578
  Морозов Є. Поновлення процесуальних строків на оскарження судового рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1000579
  Морозов Є. Поновлення строку на оскарження рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1000580
  Сиротюк М.І. Поновлювані джерела енергії : навчальний посібник / М.І. Сиротюк ; МОНУ ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 248 с.
1000581
  Гошовський Я.О. Поновна соціалізація депривованої особистості: макро- й мікрочинники та синергетичний підхід // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 65-76


  У статті йдеться про соціально-психологічні особливості ресоціалізації як поновної соціалізації депривованої особистості. Розкрито специфіку задіяння ресоціалізаційних зусиль для надання психореабілітаційної допомоги особис-тості, яка перебуває в ...
1000582
   Пономарев В.И., Выставка произведений. Смоленск. 1984.. – Смоленск, 1984. – 30с.
1000583
  Мамалига А. Пономарів Олександр Данилович : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 242-245. – ISBN 978-966-2726-03-9
1000584
  Короткий В. Пономарьов Степан Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 244-247. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1000585
  Шебек Н.В. Понорама "Оборона Севастополя". / Н.В. Шебек. – Симферополь, 1970. – 112с.
1000586
  Михед О. Понтиїзм. Казки кінця світу : недитяча книга : [оповідання] / Олександр Михед. – Львів : Кальварія, 2015. – 211, [5] с. : іл. – На обкл. назва: Понтиїзм. – ISBN 978-617-7192-00-7
1000587
  Кривоносов Ю. Понтий Пилат // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0130-1640


  Пилат как главный герой романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Особенности работы писателя над этим образом.
1000588
  Яновская Л. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри. В зеркалах булгаковедения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-72. – ISSN 0042-8795
1000589
  Сидиропуло П.П. Понтийцы / П.П. Сидиропуло. – М, 1991. – 448с.
1000590
  Богомазов В.М. Понтифик из Латинской Америки в центре внимания // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 25-34. – ISSN 0044-748Х
1000591
  Сморчков А.М. Понтифики и собрания граждан в эпоху Римской республики // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-66. – ISSN 0321-0391
1000592
  Рамишвили И.Ш. Понтическая флора Западной Грузии по данным палинологического анализа : монография / И.Ш. Рамишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 134с.
1000593
  Франчук В.П. Понтические отложения восточной части Украинского Причерноморья и особенности их закарстованности : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Франчук В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. общей геологии. – Киев, 1953. – 240л. – Бібліогр.:л.231-240
1000594
  Андрусов Н. Понтический ярус / Н. Андрусов. – Петроград : Типогр. АО"Кадима", 1917. – 41с. : 3 таб. – Отд. оттиск из: Геология России/Изд. Геологич. комитета, 1917, Т.4, Ч.2, Вып.2
1000595
  Векилов Б.Г. Понтический ярус восточного Азербайджана / Б.Г. Векилов. – Баку, 1962. – 223с.
1000596
  Гожик П.Ф. Понтичні прісноводні молюски півдня України і Молдови / П.Ф. Гожик. – Київ, 2002. – 98 с. – ISBN 966-7731-10-3
1000597
  Таращенко П.П. Понтонный мост / П.П. Таращенко. – М., 1991. – 300с.
1000598
  Долматовский Е.А. Поныри / Е.А. Долматовский. – М., 1946. – 8с.
1000599
  Калюта А.Б. Понягтя та особливості адміністративної юрисдикції в митних органах України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 201-207. – ISSN 1563-3349
1000600
  Поступной А.Н. Поняли ли мы суть Болонского процесса? // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 26-35


  Болонский процесс - это вызов. Вызов планетарного масштаба. Но, увы, не нам. Это заявка Евросоюза на мировое лидерство. Для тогт чтобы понять, чего нам ждать от болонского процесса, стоило бы вдуматься : а чего ждут от него страны Евросоюза.
1000601
  Войшвилло Е.К. Понятие / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1967. – 286с.
1000602
  Ратникова Е.В. Понятие "Библиотечное пространство": сущность и особенности бытования // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 8-17
1000603
  Абдылдаев Т.А. Понятие "вид" в современной биологии / Т.А. Абдылдаев ; АН КиргССР, Ин-т философии и права, Каф. философии Киргосмединститута. – Фрунзе : Илим, 1971. – 232 с.
1000604
  Ковтун А.Л. Понятие "возможного мира" в работах С. Крипке // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 45-51. – ISSN 2077-1800
1000605
  Лазарев С.С. Понятие "время" и геологическая летопись земной коры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.77-89. – ISSN 0042-8744
1000606
  Хомизури Г.П. Понятие "геосинклиналь" в трудах отечественных геологов. (Ист. анализ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 580 / Хомизури Г.П.; АН БССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1972. – 16л.
1000607
  Биджиева Понятие "государство Гегеля" / Биджиева, КМ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1000608
  Бурлачук Л.Ф. Понятие "диагностический объем" в концепции измеренной индивидуальности / Л.Ф. Бурлачук, С. Станиславский // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.4-9. – (Психологічні науки)
1000609
  Косенко Т.С. Понятие "дивалог" в современной системе образования / Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 246-253. – ISSN 1811-0916
1000610
  Галицкая И.А. Понятие "духовно-нравственное воспитание" в современной педагогической теории и практике / И.А. Галицкая, И.В. Метлик // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 10. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х


  Уточнение содержания любого понятия еще со времен Платона требует нахождения для него "умного места" в системе других понятий. В статье делается попытка уточнения содержания понятия "духовно-нравственное воспитание", с тем чтобы оно более продуктивно ...
1000611
  Ценцеря С.В. Понятие "инновационной личности" в современной научной теории // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 142-147


  В статье предпринята попытка раскрытия механизмов соприкосновения и взаимовлияния таких составляющих современного бытия, как качества личности и эффективность деятельности. Автор идет от анализа сущности понятий «личность» и «инновация» к контексту их ...
1000612
  Пуховской Д.А. Понятие "иностранец" в правоотношениях в России XVII - начала XX века. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринята попытка проследить генетику понятия "иностранец" в системе русского права, дается краткий обзор теоретико-правовых взглядов на понятие "иностранец" в России XVII - начала XX в., приводятся мнения известных российских цивилистов - ...
1000613
  Степанова О.К. Понятие "интеллигенция": судьба в символическом пространстве и во времени // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.46-53. – ISSN 0132-1625
1000614
  Александров Д.В. Понятие "интерес" в современной западной социологии // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8 (364). – С. 57-67. – ISSN 0132-1625
1000615
  Пирожков Г.П. Понятие "историческая территория" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0016-7207
1000616
  Федорищенко А.И. Понятие "категория". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Федорищенко А.И.; РГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 24л.
1000617
  Загурская М.А. Понятие "класс" в работах Платона "Государство" и Аристотеля "Политика" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 18-20
1000618
  Лапшина А.В. Понятие "коммуникативная компетентность" и пути ее формирования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 4. – С. 191-194. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена анализу понятия "коммуникативная компетентность". Особое внимание при этом уделяется сравнительному анализу коммуникации и общения как двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, характеризующихся проявлением активности ...
1000619
  Тимофеев Д.В. Понятие "конституция" в России первой четверти XIX века // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 120-132. – ISSN 0869-0499
1000620
  Филоненко Иван Степанович Понятие "Мир" в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филоненко Иван Степанович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 23л.
1000621
  Штенников В. Понятие "музыкальное произведение" // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 58-63. – ISSN 0201-7059
1000622
  Розов Н.Х. Понятие "научная школа" и проблема финанасирования науки в России // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 8. – С. 102-106. – ISSN 0869-561Х
1000623
  Смирнова Н.Ф. Понятие "национальное сознание" // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.115-125
1000624
  Рыжий В.И. Понятие "незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации" // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 102-106. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1000625
  Леонова О.А. Понятие "образовательное пространство" и его реальная интерпретация // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1000626
  Амирова М.А. Понятие "общепризнанные принципы и нормы международного права" в целях применения для защиты прав человека в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 1812-3910
1000627
  Еременко Ю.В. Понятие "одаренность": проблемы интерпретации, восприятия, социальной поддержки // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 321-328. – ISSN 1993-5560


  "Рассмотрены различные подходы к исследованию одаренности. Проанализирована многозначность термина «одаренность», подчеркнута многоаспектность проблемы целостного подхода к сфере способностей. Cформулировано определение понятия одаренности как ...
1000628
  Яцкевич В.В. Понятие "оптимальное" и проблема принятие решения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1000629
  Савотина Н.А. Понятие "парадигма" и его статус в педагогике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 3-10. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыты причины многообразия парадигм в воспитании. Определены требования к научному статусу парадигмы, обоснованы современные парадигмы воспитания, определяющие направление перспектив развития воспитания в "новой школе".
1000630
  Титов В.Д. Понятие "позиции" в логических исследованиях Леона Петражицкого // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 123-125
1000631
  Минаева А.А. Понятие "правовой режим земель" и его значение в земельном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.98-109. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1000632
  Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и в новое время / А.В. Ахутин. – Москва, 1988. – 205с.
1000633
  Яворский Д.Р. Понятие "природа" и проблема солидарности в философии Т. Гоббса и Дж. Локка // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 2 (57). – С. 3-14. – ISSN 1560-7488
1000634
  Курто О.М. Понятие "русские харбинцы" и его современное значение // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 131-145. – ISSN 0869-5415
1000635
  Орлова Василина Понятие "свобода" в истории философской мысли // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С.65-76. – ISSN 0869-44435


  О предыстории трактовки понятия в немецкой классической философии
1000636
  Жумагулов М. Понятие "связь" / М. Жумагулов. – Бишкек, 1991. – 178с.
1000637
  Прилуцкий А.М. Понятие "секта": основные значения и правомерность употребления / А.М. Прилуцкий, А.К. Погасий // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.164-170
1000638
  Москвин В.П. Понятие "символ": опыт параметрического анализа // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Выявлена система значений слова "символ", построена типология символов, рассмотрены таксономические связи данного понятия, что дало возможность уточнить его содержание.
1000639
  Олещенко М.С. Понятие "симулякр" в творчестве Тит Лукреция Кара // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 102-108. – ISSN 2227-7242
1000640
  Дунаев А.Л. Понятие "система" и "порядок" в историографии международных отношений: трудности интерпретации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 4-22. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000641
  Старжинский В.П. Понятие "состояние" и его методологическая роль в физике / В.П. Старжинский. – Минск, 1979. – 88с.
1000642
  Старжинский В.П. Понятие "состояние" и его методологическая функция в физической науке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Старжинский В.П.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 23л.
1000643
  Симанов А.Л. Понятие "состояние" как философская категория / А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1982. – 127с.
1000644
  Мельникова М.С. Понятие "социальная сеть" в социологических теориях и интернет-практиках / М.С. Мельникова, И.П. Яковлев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 254-257. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
1000645
  Прокофьев А.В. Понятие "социальная справедливость" в истории этической мысли (к вопросу об исторических изменениях типологии справедливости) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-53. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1000646
  Оспанов С.И. Понятие "Социальная структура" : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Оспанов С.И.; Ан СССР.Ин-т социологических исслед. – Москва, 1980. – 19л.
1000647
  Поздняк С.Н. Понятие "учебная деятельность" в методике обучения географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 36-38. – ISSN 0016-7207
1000648
  Поздняк С.Н. Понятие "учебная деятельность" в методике обучения географии. (Окончание. Начало см. в № 6 за 2006 г.) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 39-41 : Карти. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1000649
  Маркевич В.П. Понятие "фация" / В.П. Маркевич. – Москва : АН СССР, 1957. – 89с.
1000650
  Базалук О.А. Понятие "эволюция" в науке и философии // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 37-53. – ISSN 2072-1692


  Предметом исследования является понятие "эволюция". Автор рассматривает смысл, который вкладывают в понятие "эволюция" современные космологические, биологические, нейробиологические и философские эволюционные теории (модели, концепции). Особое внимание ...
1000651
  Можегова А.А. Понятие "экстремистская организация": проблемы уголовно-правовой терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 96-104. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1000652
  Касатов А.А. Понятие proprietas в трактате Генри де Брактона "О законах и обычаях Англии" (к вопросу рецепции римского права) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье на материале трактата известного английского юриста XIII в. Генри де Брактона "О законах и обычаях Англии" рассматривается концепция "собственности" (proprietas). В работе показано, что исторически в английском "общем" праве термин proprietas ...
1000653
   Понятие агглютинации и агглютинативного типа языка. – Л., 1961. – 53с.
1000654
  Агеев О.Г. Понятие административной ответственности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 124-127. – ISSN 1684-2618
1000655
  Амоша А.И. Понятие акционерной собственности в системе политэкономического и институционального подходов / А.И. Амоша, Л.И. Тараш // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 100-107. – Бібліогр.:14 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1000656
  Нартова-Бочавер Понятие аутентичности в зарубежной психологии личности: история, феноменология, исследования // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 18-29. – ISSN 0205-9592
1000657
  Моздаков Александр Юрьевич Понятие безопасности в классической и современной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-25. – Бібліогр.: с. 18-19, 21-25. – ISSN 0042-8744
1000658
  Чудинов Понятие бесконечности и современное естествознание / Чудинов, , Е.Л. Мокрушин. – М, 1971. – 72с.
1000659
  Гайденко В.П. Понятие беспредельного и его связь с проблемой времени. (На материале философии пифагорейцев и Платона) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гайденко В.П.; Ин-т философии АН СССР. Сектор диалект. материализма. – М., 1970. – 14л.
1000660
  Райкова Д.Д. Понятие в свете теории отражения. : Автореф... канд.филос.наук: / Райкова Д.Д.; М-во просвещения РСФСР. – ИМ, 1954. – 16л.
1000661
  Хозова Людмила Васильевна Понятие в системе теоретического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хозова Людмила Васильевна; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 19л.
1000662
  Щенникова Л.В. Понятие вещного права в аргументации российских цивилистов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 361-372. – ISSN 1995-4190


  "Предложенное разработчиками проекта второго раздела ГК РФ определение субъективного вещного права и объективно возникший период ожидания его законодательного подтверждения создали как возможность, так и практическую необходимость его более детальной ...
1000663
  Русанова Н.Е. Понятие возраста в демографии и современное старшее поколение // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (60). – С. 63-71. – ISSN 1561-7785
1000664
  Чугайнова Ю.И. Понятие воли в раннем и позднем периодах философии Л. Витгенштейна // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 91-96. – (Философия ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1000665
  Полторак А.И. Понятие вооруженных сил (комбатов) в международном праве : Автореф... канд.юрид.наук: / Полторак А.И. – Москва, 1949. – 26 с.
1000666
  Казарян В.П. Понятие времени в структуре научного знания. / В.П. Казарян. – М., 1980. – 175с.
1000667
  Туровская С.В. Понятие времени и пространства в творчестве М.Б. Туровского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.106-114
1000668
  Шемонаев Т. Понятие времени.в различных хроно-логиках смеха // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 39-47. – ISSN 2410-2601
1000669
  Кремянский В.И. Понятие гиперструктуры и некоторые проблемы системного исследования. / В.И. Кремянский. – Москва, 1971. – 20с.
1000670
   Понятие гипертекста: дефиниции и основная терминология // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2005. – Вип. 4 : ПРофессиональные коммуникации в информационном обществе. – С. 136-148.
1000671
  Прадивлянная Л.Н. Понятие гипотипозиса как элемента словесной живописи в литературном тексте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 85-90


  Статья посвящена анализу гипотипозиса в сюрреалистических стихотворениях английского поэта Дэвида Гаскойна. Уточнено понятие гипотипозиса в современной науке, его виды.
1000672
  Кравцов Б.П. Понятие государства и права / Б.П. Кравцов. – Москва, 1967. – 54с.
1000673
  Перепелица М.А. Понятие государственного органа специальной финансовой компетенции и содержание его властвующих полномочий // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 133-143. – ISSN 0201-7245
1000674
  Гончаров В.В. Понятие государственной власти и его формализация в законодательстве Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1000675
  Назарова Н.А. Понятие гражданского судопроизводства дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
1000676
  Назарчук А.В. Понятие делиберативной политики в современном политическом процессе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 99-103. – ISSN 0321-2017
1000677
  Куликов Л.А. Понятие детерминизма в марксистско-ленинской философии / Л.А. Куликов. – М., 1973. – 112с.
1000678
  Шаталович И.В. Понятие детерминизма: к проблеме определения и классификации // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 189-196
1000679
   Понятие деятельности в философской науке. – Томск, 1978. – 224с.
1000680
  Мамедов В. Понятие дифференциации ответственности за налоговіе преступления // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 46-52.
1000681
  Рутковский Б.А. Понятие доверия в марксистской этике : Автореф... канд. филос.наук: / Рутковский Б.А.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1967. – 20л.
1000682
  Власов Ф. Понятие доверия в экономике и российские проблемы / Ф. Власов, Е. Колотовкина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 67-98. – ISSN 0207-3676
1000683
  Козлов А.С. Понятие доказательства в арбитражном процессе / А.С. Козлов. – Иркутск, 1980. – 47с.
1000684
  Абдуллоев П.С. Понятие доказательства в уголовно-процессуальном праве России (актуальные вопросы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 79-89. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000685
  Бибило В.Н. Понятие доказывания в уголовном процессе // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 318-333. – ISSN 0202-6342
1000686
  Светлов А.Я. Понятие должностного лица по советскому уголовному праву / А.Я. Светлов, С.В. Трофимов // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный, научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1976. – № 41. – С. 86-95
1000687
  Лещенко М.В. Понятие дополнительного выпуска акций и основные принципы его правового регулирования // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст.
1000688
  Кузьмин В А. Понятие естественного права (к проблеме правопонимания) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.10-11
1000689
  Панин А.В. Понятие естественнонаучного закона и его познавательное значение. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Панин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 22л.
1000690
  Поройко М.С. Понятие законности в свете проблем российского правового идеализма // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 28-32. – ISSN 1812-3805


  Основная идея данной статьи заключается в том, чтобы отграничить правовой идеализм как негативное явление правовой культуры от российского идеализма естественно-правовой школы и показать влияние наиболее важных элементов естественно-правового идеализма ...
1000691
  Богданова О. Понятие защиты, субъекты права на защиту и формы защиты интеллектуальных авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 0201-7059
1000692
  Зеленецькцй В.С. Понятие и види компонентного состава уголовного дела // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 3-14.
1000693
  Иванова А.Е. Понятие и виды бюджетных полномочий Украины и ее территориальных громад // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1000694
  Швецова-Водка Понятие и виды документальной коммуникации // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-31. – ISSN 0130-9765
1000695
  Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-37. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1000696
  Сабанин С.Н. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности или наказания / С.Н. Сабанин, А.Я. Тупица. – Свердловск, 1987. – 56с.
1000697
  Минбалеев А.В. Понятие и виды рекламы как объекта информационных правоотношений // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 9-12.


  В статье дается правовая характеристика рекламы посредством анализа имеющегося в этой сфере законодательства. Отмечается отсутствие единого и точного понятия «реклама» в юридической науке. Представляется, что сегодня рекламу необходимо рассматривать ...
1000698
  Липинский Д.А. Понятие и виды функций юридической ответственности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.11-17
1000699
  Абдуллаев Ф. Понятие и границы интерпретационной деятельности Конституционного Суда // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 8-14
1000700
  Кузнецов В.И. Понятие и его структуры : методологич. анализ / В.И. Кузнецов. – К., 1997. – 236с.
1000701
  Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений / С.А. Тарарухин. – К., 1990. – 61с.
1000702
  Толстой В.С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Толстой В.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1966. – 15л.
1000703
  Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в советском праве / Я.М. Яковлев [отв. ред. Ю.П. Касаткин] ; Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, юр. ф-т. – Сталинабад, 1960. – 42 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1000704
  Кондрашев А.А. Понятие и классификация конституционных деликтов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 56-72. – ISSN 0131-8039
1000705
  Воронов И.А. Понятие и классификация следов преступлений в сфере использования компьютеров // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 204-211.
1000706
  Баранов Г.С. Понятие и образ в структуре социальной теории / Г.С. Баранов. – Томск, 1991. – 172с.
1000707
  ПлеканА.М Понятие и основные источники советского хозяйствнного права / ПлеканА.М. – Рига, 1973. – 35с.
1000708
  Чихарев И.А. Понятие и основные концепции многоуровневого управления в мирополитическом дискурсе / И.А. Чихарев, М.А. Рамонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-16. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1000709
  Савка Т. Понятие и основные моменты правоспособности // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 156-159
1000710
  Молодцов А.С. Понятие и основные направления уголовной политики и участие общественности в борьбе с преступностью / А.С. Молодцов, Е.В. Благов. – Ярославль, 1987. – 50с.
1000711
  Марченко М.Н. Понятие и основные особенности источников права Европейского союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-14. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000712
  Гончаров А.А. Понятие и основные предпосылки развития информационного предпринимательства // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 46-51. – ISSN 1728-8878
1000713
  Мирошниченко Ю. Понятие и основные факторы национальной безопасности Украины // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 89-104. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1000714
  Мельников Н.Н. Понятие и особенности правового режима земли имущества крестьянского (фермерского) хозяйства по законодательству России и стран СНГ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 55-63. – ISSN 0132-0769
1000715
  Прокопенко В.В. Понятие и особенности таможенных правоотношений // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 8-13.
1000716
  Святошнюк А.Л. Понятие и правовая природа аутсорсинга в гражданском праве Украины // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 303-310. – ISBN 978-966-927-142-6
1000717
  Высоцкий Д. Понятие и правовые признаки инноваций // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 97-101.
1000718
  Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности / Е.А. Крашенинников; Мин-во общ.и профес.образования РФ.Ярославский гос. ун-тет им. П.Г.Демидова. – Ярославль, 1997. – 87с. – ISBN 5230205237
1000719
  Меркулов Е.С. Понятие и предмет международного налогового права: спорные вопросы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.91-103. – ISSN 1811-9018
1000720
  Безуглов А.А. Понятие и предмет советского строительства / А.А. Безуглов. – М, 1988. – 80с.
1000721
  Ломакин Д.В. Понятие и признаки акционерного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-80. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000722
  Чумаченко А. Понятие и признаки контрафакта в связи с вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
1000723
  Сулипов Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 49-52. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
1000724
  Маркунцов С.А. Понятие и принципы уголовно-правовой политики // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-39. – ISSN 1812-8696
1000725
  Степанищенко О.В. Понятие и природа политических ценностей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 284-292. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1000726
  Пяткин В.Н. Понятие и роль правовых фикций в праве Древнего Рима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 7. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805
1000727
  Булатов С.Я. Понятие и система особенной части уголовного права Союза ССР и Казахской ССР. / С.Я. Булатов. – Алма-Ата, 1962. – 45с.
1000728
  Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. / П.А. Фефелов. – Свердловск, 1970. – 144с.
1000729
  Некипелов П.Т. Понятие и система хозяйственных преступлений по советскому уголовному праву / П.Т. Некипелов. – Ростов-на-Дону, 1963. – 160с.
1000730
  Резников Л.О. Понятие и слово / Л.О. Резников. – Л., 1958. – 124с.
1000731
  Воронин Л.Г. Понятие и слово в свете марксистко-ленинского учения о единстве мышления и языка : Дис... канд. филос.наук: / Воронин Л. Г.; Ин-т пов. квал. препод. маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 143л. – Бібліогр.:л.I-VI
1000732
  Воронин Л.Г. Понятие и слово в свете марксистско-ленинского учения о единстве мышления и языка : Автореф... канд. философ.наук: / Воронин Л.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
1000733
  Крохина Ю. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 56-65. – ISSN 0132-0831
1000734
  Кулиев И.О. оглу Понятие и содержание термина "безопасность" / И.О. оглу Кулиев, С.Х. кызы Муршудова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 173-180. – ISSN 1563-3349
1000735
  Стеблянко А.Л. Понятие и содержание управления деятельностью райотдела внутренних дел. / А.Л. Стеблянко. – Киев, 1973. – 34с.
1000736
  Канат Алин Понятие и содержание экономического механизма местного государственного управления // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 219-226. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1000737
  Каюмова А.Р. Понятие и содержание юрисдикции в доктрине международного и внутригосударственного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 164-177. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие юрисдикции, ее соотношения с компетенцией и функциями государства. Классификация государственной юрисдикции на виды по различным основаниям.
1000738
  Валах В.В. Понятие и состав имущества: анализ законодательства и судебной практики // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 355-375. – ISBN 978-966-927-140-2
1000739
  Губерская Н.Л. Понятие и структура административной процедуры // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 76-82. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047


  Раскрыто содержание понятия "административная процедура". Дан анализ структуры административной процедуры, выделены и охарактеризованы её основные элементы. Здійснено змістовий аналіз поняття "адміністративна процедура". Проаналізовано структуру ...
1000740
  Манько Ю.В. Понятие и структура групповой деятельности (методолого-теоретический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Манько Ю.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1976. – 14л.
1000741
  Аюпова З.К. Понятие и структура правовой системы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 23-26. – ISSN 1812-3805
1000742
  Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процессе / Ю.Н. Прокофьев ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Иркутск. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1978. – 76, [3] с. – Библиогр.: с. 75-77
1000743
  Кузнецова М.В. Понятие и сущность источников права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805
1000744
  Хазов Е.Н. Понятие и сущность конституонных гарантий прав и свобод человека и гражданина // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 21. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1000745
  Степин А.Б. Понятие и сущность международных стандартов защиты частного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 1 (64). – С. 5-7. – ISSN 1812-3910
1000746
  Петросян В.К. Понятие и сущность ноократического общества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.45-61. – ISSN 0042-8744
1000747
  Папрыгин Е.С. Понятие и сущность особых правовых режимов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1000748
  Джавадов И.А. Понятие и сущность охрани земель в правовых системах зарубежных стран // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 293-297
1000749
  Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 0132-0769
1000750
  Голоденко И.А. Понятие и сущность юридического лица // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 301-321. – ISBN 978-966-927-140-2
1000751
  Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. / Н.Г. Иванов. – Саратов, 1991. – 127с.
1000752
  Джаффаров Э.А. Понятие и характеристика хулиганства по уголовному кодексу Азербайджанской Республиеъки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 8-10
1000753
  Письменський Е.А. Понятие и цели судимости // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 83-90.
1000754
  Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности / А.Н. Тарбагаев. – Красноярск, 1986. – 120 с.
1000755
  Гоголь Е.С. Понятие и элементы миграционной политики Европейского Союза / Е.С. Гоголь, В.В. Константинова // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 76-80. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1000756
  Кузьмин В.П. Понятие и юридическая сущность информации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 4-9.


  В статье дается теоретическое осмысление понятия «информация», его юридической сущности и основных характеристик в контексте формирования информационного общества и единого информационного пространства. Делается акцент на том, что создание единой ...
1000757
  Гальченко О. Понятие идентификации в теории З. Фрейда // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 106-115. – ISSN 2071-9788
1000758
  Пошивайлова А.В. Понятие избирательного спора: теория вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1000759
  Комков О.А. Понятие интерпретации в историко-культурном контексте европейской герменевтики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 50-58. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1000760
  Гришкин И.И. Понятие информации. Логико-методол. аспект / И.И. Гришкин. – Москва, 1973. – 230с.
1000761
  Козюберда В.И. Понятие исправления и перевоспитания лиц, осужденных к лишению свободы, и закрепление результатов их исправления после освобождения. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Козюберда В.И.; Саратов.юрид.ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1000762
  Квижинадзе Р.Е. Понятие истины и альтернативы в теории познания. / Р.Е. Квижинадзе. – Тбилиси, 1977. – 139с.
1000763
   Понятие истины и критика неопозитивистской концепции Карнапа. – Рига, 1966. – 48с.
1000764
  Воронина М.Ф. Понятие источников (форм) права в теории государства и права и в юридических отраслевых науках // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1000765
  Ланкин В.Г. Понятие как образование смысла и образовательное призвание философии / В.Г. Ланкин, Т.В. Сурина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 33-41. – ISSN 1811-0916
1000766
  Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1989. – 238с.
1000767
  Саная К.Д. Понятие как форма отражения / К.Д. Саная. – Тбилиси, 1977. – 116 с.
1000768
  Зайналов Ш М. Понятие квартирной кражи и ответственность за её совершение по мусульманскоиу праву (историко- правовая ретроспектива) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.57-60
1000769
  Кравцова М.А. Понятие киберпреступности и её признаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 320-325. – ISSN 2219-5521
1000770
  Духовской М.В. Понятие клеветы , как преступления против чести частных лиц, по русскому праву : Исследование М.В. Духовского. – Ярославль : Тип. Губ. земской управы, 1873. – [8], 255 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея,. 1873, кн. 4-5. – Библиогр. в примеч.
1000771
  Смирнов А.В. Понятие колхозного правоотношения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Смирнов А.В. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. юридический фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1000772
  Лебедева С.В. Понятие коммуникации в теории общества Никласа Лумана // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 146-155. – ISBN 978-966-177-064-4
1000773
  Горьков Н.В. Понятие конституционно-правовой ответственности в избирательном праве // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 169-178. – ISSN 1684-2618
1000774
  Николаева О.В. Понятие концептуального пространства в методологии языкознании // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 186-196. – Библиогр.: С.: 194-196 + 5; 53 + 5 назв. – ISSN 1606-951Х
1000775
  Залыженко В.А. Понятие культуры и системный подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-222. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1000776
  Павлов В.М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования / В.М. Павлов. – Л., 1985. – 299с.
1000777
  Линский С.С. Понятие лексической нормы и лексикографическая практика в английском языкознании 16-18 вв. / С.С. Линский. – Днепропетровск, 1973. – 104с.
1000778
  Карпенко М.В. Понятие лидерства в контексте социогуманитарного знания // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С.17-20. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1000779
  Иванова Л.П. Понятие лингвистического метода // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 243-252. – ISBN 978-966-188-123-4
1000780
  Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде ; пер с англ. Н.И. Ринго ; под ред. Н.Н. Моисеева и С.А. Орловского. – Москва : Мир, 1976. – 165 с. – (Матнматика. Новое в зарубежной науке / ред. серии: А.Н. Колмогоров, С.П. Новиков)
1000781
  Майданский А. Понятие личности в культурно-исторической психологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 11 (1629). – С. 77-92. – ISSN 0869-44435
1000782
  Иванников В.А. Понятие личности в психологии // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 5. – С. 125132. – ISSN 0042-8841
1000783
  Ужогов А.В. Понятие личности в социологическом анализе познания природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ужогов А.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 21л.
1000784
  Джеммер М. Понятие массы в классической и современной физике : перевод / М. Джеммер. – Москва : Прогресс, 1967. – 254с.
1000785
   Понятие материи в марксистской философии. – Пермь, 1977. – 163с.
1000786
  Березовский П.И. Понятие материи в системе категории диалектического материализма / П.И. Березовский. – Красноярск, 1982. – 189с.
1000787
  Винокуров Ю.Е. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3 (72). – С. 12-14. – ISSN 1812-3910
1000788
  Васечко А.А. Понятие международного договора в правовой системе России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 1812-3910
1000789
  Пазюк А.В. Понятие международного информационного права как комплексной отрасли современного международного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 233-241


  В статье речь идет о международном информационном праве как комплексной отрасли современного международного права, а также о роли международно-правовых норм в регулирования трансграничных информационных отношений.
1000790
  Оганесян С.М. Понятие международных стандартов прав человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 1812-3910
1000791
  Иванченков Ю.В. Понятие местного самоуправления в конце XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 16. – С. 33-38. – ISSN 1812-3805
1000792
  Солдатов В.И. Понятие метода и методологии в диалектическом материализме : Автореф. дис. ... доктор филос. наук : 620 / Солдатов В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 36 с.
1000793
  Федоров Г. Понятие методологии и особенности некоторых социологических методов познания государства и права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 17-26. – ISSN 1810-308X
1000794
  Джулай Ю.В. Понятие методологической функции философии: эволюция и проблемы // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1000795
  Сорокина О.Ю. Понятие миротворчества и развитие полномочий Совета Безопасности ООН в этой области // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 6 (60). – С. 65-72. – ISSN 1812-8696
1000796
  Дробницкий О.Г. Понятие морали / О.Г. Дробницкий. – Москва, 1974. – 388с.
1000797
  Майданский А.Д. Понятие мышления у Ильенкова и Спинозы // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.165-173. – ISSN 0042-8744
1000798
  Чибинев В.М. Понятие налогов в истории налогового права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.5-8
1000799
  Шепенко Р.А. Понятие налоговых поощрений в международных налоговых правилах // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 69-76. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1000800
  Воловик В.И. Понятие научного процесса // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 78-82
1000801
  Данилевич А.С. Понятие национального и международного спортивного права // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 250-265. – ISBN 978-985-518-189-8
1000802
  Токтомушев Р. Понятие недвижимого имущества в праве Украины // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 150-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1000803
  Дорожкин Александр Михайлович Понятие неопределенности в естествознании. (Гносеол. проблемы) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Дорожкин Александр Михайлович; АН СССР. Ин-т философии. Отдел филос. вопр. естествознания. – М., 1978. – 21л.
1000804
  Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-51. – Бібліогр.: 16 н.
1000805
  Соловьев А.В. Понятие несчастното случая на производстве // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 68-74. – ISSN 0201-7245
1000806
  Теркулов В.И. Понятие о внутренней форме. Семантическое модефицирование // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 66-71.
1000807
  Волков Ю.Е. Понятие о диалектическом и историческом матерализме / Ю.Е. Волков. – Москва, 1964. – 64с.
1000808
  Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве / иссл. Л. Кассо. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1898. – [4], 415 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  В 1898 году Кассо защитил докторскую диссертацию на тему «Понятие о залоге в современном праве». Как и магистерская диссертация, она была защищена в Университете Св. Владимира в Киеве и издана в 1899 году в Юрьеве. Диссертация была посвящена ...
1000809
  Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве / Л.А. Кассо ; [вступ. ст.: В.С. Ем, Е.С. Рогова ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 1999. – 283, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 283 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-89398-025-5
1000810
  Селдушева О.В. Понятие о лексике и лексикологии. Слово и его лексическое значение : урок русского языка в 5 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 49-53
1000811
  Лосский Николай Понятие о личности по В.Н. Лосскому // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 36-38
1000812
  Вострикова М.В. Понятие о нормах русской речи // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 41-42. – ISSN 1684-2618
1000813
  Климчук А.Б. Понятие о пещере и некоторые проблемные вопросы теоретической спелеологии : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 18-21. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
1000814
  Самарская Е.А. Понятие о практики у К. Маркса и современные дискуссии / Е.А. Самарская. – М., 1977. – 224с.
1000815
  Черкашина О.В. Понятие обладания свободой воли // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 88-95. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1000816
   Понятие образа жизни. 36-й съезд КПСС. – Москва, 1985. – 38с.
1000817
  Симоненко Т.И. Понятие образования в герменевтическом опыте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 38-42. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1000818
  Леонова О.А. Понятие образовательное пространство и его региональная интерпретация // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0869-561Х
1000819
  Кропотова Н.В. Понятие образовательных услуг как содержательно-терминологическая новация // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 12-17


  Статья посвящена проблемам интерпретации понятия образовательных услуг и выявления их особенностей как содержательной базы модернизации образовательной деятельности высшей школы. Показана взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных услуг ...
1000820
  Спекторский Е.В. Понятие общества в античном мире. Этюд по семантике обществоведения / Е.В. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1911. – 27 с.
1000821
  Мельников А.С. Понятие общества в экзистенциальной социологии Майкла Вейнштейна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 36-40. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1000822
  Караваев Г.Г. Понятие общественного бытия / Г.Г. Караваев. – Л., 1984. – 87с.
1000823
  Полищук Владимир Дмитриевич Понятие общественного бытия: Становление, содержание, сущность: (Методологический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полищук Владимир Дмитриевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1000824
  Апресян Р.Г. Понятие общественной морали . Послесловие к дискуссии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.60-72. – ISSN 0042-8744
1000825
  ЦелищевВ.В Понятие объекта в модальной логике / ЦелищевВ.В. – Новосибирск, 1978. – 174с.
1000826
  Молчанов Ю.Б. Понятие одновременности в классической и релятивистской физике. : Автореф... канд. филос.наук: / Молчанов Ю.Б.; Ин-т филос. АН СССР. Сектор филос. вопросов естествознания. – М., 1965. – 15л.
1000827
  Дубовицкий В.Н. Понятие органа исполнительной власти // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 55-69. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1000828
  Сафонова Е.Ю. Понятие организационного договора в законодательстве отдельных стран (на примере США, Великобритании, Австралии, Индии, Турции) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 90-92. – ISSN 1684-2618
1000829
  Петренко О.В. Понятие параграфемы в современной лингвистике // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 217-220. – (Бібліотека Інституту філології)
1000830
  Кривень Е.А. Понятие политического в работах А. Бадью и Ж. Рансьера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 35-38
1000831
  Борисенков А.А. Понятие политического влияния // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 14-21. – ISSN 1812-8696
1000832
  Формизано Р.П. Понятие политической культуры // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.111-146. – ISSN 1560-8913
1000833
  Сургуладзе Е.Г. Понятие поля в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Сургуладзе Е.Г.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 17л.
1000834
  Донченко А.Г. Понятие порнографии в российском уголовном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 186-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1000835
  Карапейчик И.Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-25. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1000836
  Довбуш Р.А. Понятие потребности в свете общесоциологической теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Довбуш Р.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
1000837
  Луковская Д.И. Понятие прав человека: многообразие подходов. Проблема универсальности прав человека // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1000838
  Катков М.М. Понятие права удержания в римском праве / Исследование М.М. Каткова. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1910. – [8], 177 с. – Библиогр.: "Лексические и библиографические данные" (с. 9-37)


  Из книг З.О. профессора Университета Св. Владимира (1856-1906 г.) Александра Васильевича Романовича-Славатинского (3 07.1832- 25.08.1910 г.)
1000839
  Катков М.М. Понятие права удержания в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 307-334. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1000840
  Бондарев А.С. Понятие правовой культуры // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 13-17. – ISSN 1813-100X


  В статье предложен оригинальный взгляд на важное и спорное юридическое понятие - "правовая культура".
1000841
  Бондарев А.С. Понятие правовой культуры // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье предложен оригинальный взгляд на важное и спорное юридическое понятие - "правовая культура". The article presents original view to the important and controversial legal concept - legal culture".
1000842
  Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству / И.С. Самощенко. – Москва, 1963. – 286 с.
1000843
  Румянцева В.Г. Понятие правоохранительной функции государства в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Румянцева, С.П. Шатилов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
1000844
  Самарин Анатолий Николаевич Понятие практики в философии абстрактного гуманизма. (Критический анализ материалов журнала "Праксис" и примыкающих к нему изданий) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Самарин Анатолий Николаевич; МГУ. Философский фак-т. – М., 1972. – 20л.
1000845
  Хамидов А.А. Понятие превращенной формы в марксистской диалектике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Хамидов А.А.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1977. – 28л.
1000846
  Печенкин А.А. Понятие предрасположенности и научный реализм // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 70-82. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1000847
  Куринов Б.А. Понятие преступление по советскому уголовному праву. / Б.А. Куринов, Н.Ф. Кузнецова. – М., 1962. – 32с.
1000848
  Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве / А.А. Герцензон. – М., 1955. – 56с.
1000849
  Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
1000850
  Мерзляков Н.С. Понятие преступления против человечества. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мерзляков Н.С.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений МИД СССР. – Москва, 1952. – 19 л.
1000851
  Гришаев П.И. Понятие преступления. Причины преступности / П.И. Гришаев. – М., 1960. – 68с.
1000852
  Гришанин П.Ф. Понятие преступной организации и ответственность ее участников по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Гришанин П.Ф.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 21 с.
1000853
  Дурманов Н.Д. Понятие преступности / Н.Д. Дурманов. – М.-Л., 1948. – 311с.
1000854
  Тишкевич И.С. Понятие приготовления и покушения в советском уголовном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Тишкевич И.С.; Минский юрид. ин-т. Каф. уголовного права. – Минск, 1953. – 16 с.
1000855
  Вівчаренко О.А. Понятие приказного производства в хозяйственном судопроизводстве // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 184-190
1000856
  Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. / В.Г. Смирнов. – Л., 1957. – 129с.
1000857
  Румянцева В.Г. Понятие принципа права в контексте законотворческого процесса / В.Г. Румянцева, Ю.Е. Ширяев // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 6-7. – ISSN 1812-3805
1000858
  Яворский Д.Р. Понятие природы в философии И. Канта : социокультурный подтекст // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.3-10. – ISSN 1560-7488
1000859
  Чечин М.Н. Понятие природы в эволюционном учении Ж.Б..Ламарка / М.Н. Чечин. – Алма Ата, 1965. – 136с.
1000860
  Сударев Ю.М. Понятие пространства в математике / Ю.М. Сударев. – М., 1974. – 62с.
1000861
  Баталов А.А. Понятие профессионального мышления / А.А. Баталов. – Томск, 1985. – 228 с.
1000862
  Соколов А.В. Понятие профессиональной интеллигентности // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-12. – ISSN 1560-7968


  О библиотечной интеллигентности.
1000863
  Соколовский Ю.И. Понятие работы и закон сохранения энергии / Ю.И. Соколовский. – Москва, 1962. – 343 с.
1000864
   Понятие развития и актуальные проблемы теории социального прогресса. – Пермь, 1987. – 152с.
1000865
  Гайденко П.П. Понятие рациональности в социологии М. Вебера // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 63-83. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1000866
  Котенко Г.А. Понятие революции в творчестве Ханса Фрайера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 85-86
1000867
  Гнетнев А.И. Понятие рейдерства в актуальном политическом контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-99. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000868
  Бытко Ю.И. Понятие рецидива преступлений / Ю.И. Бытко. – Саратов, 1978. – 75с.
1000869
  Ниедре А.И. Понятие рецидива преступлений и уголовная ответственность рецидивистов (Исслед. по матер. ЛатвССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Ниедре А. И.; Латв.ГУ. – Рига, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1000870
  Каськов А.В. Понятие самопрезентации: теоретический анализ // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 91-99. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1000871
  Туманова Л.Б. Понятие свободы и необходимости в философии истории Гегеля : Автореф... канд. философс.наук: 622 / Туманова Л.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1970. – 26л.
1000872
  Новинский И.И. Понятие связи в диалектическом материализме и вопросы биологии. : Автореф... доктор филос.наук: / Новинский И.И.; Каф. философии АН СССР. – М., 1963. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1000873
  Новинский И.И. Понятие связи в марксистской философии / И.И. Новинский. – М, 1961. – 200с.
1000874
  Кузнецова А.И. Понятие семантической системы языка и методы её исследования / А.И. Кузнецова. – Москва, 1963. – 59с.
1000875
  Мыхальнюк О.В. Понятие семейного договора и его место в договорной системе Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 456-488. – ISBN 978-617-566-164-2
1000876
  Шахматов В.П. Понятие семейного права / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1978. – 38с.
1000877
  Коваль О.А. Понятие силы у Лейбница в свете учения Декарта о субстанциях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-22. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1000878
  Перепелица М.А. Понятие системи субьектов финансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 121-127. – ISSN 0201-7245
1000879
  Кучинская О. Понятие системы принципов уголовного процесса // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 38-41. – ISSN 1810-308X
1000880
  Сулейменова Э.Д. Понятие смысла в современной лингвистике / Э.Д. Сулейменова. – Алма-Ата, 1989. – 160с.
1000881
  Сорокин В.В. Понятие совести в правовом измерении // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 2-6. – ISSN 1812-3805


  Никто не может заставить человека признать что-нибудь, захотеть подумать - тут законы государства бессильны, однако право действует через совесть. Право не останавливается на границе внутреннего мира человека, как считается в секулярной юридической ...
1000882
  Бурмистров С.Л. Понятие сознания в философии Шанкары // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 84-98. – ISSN 0236-2007
1000883
  Ракитянский Н.М. Понятие сознания и менталитета в контексте политической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-102. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1000884
  Лухманова А.В. Понятие солидарности в политико-правовом учении А. Смита // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805


  В эпоху мирового кризиса, вызванного не только материальными, но и духовными деформациями, актуализируется проблема солидарности общества.
1000885
  Мовчан И.П. Понятие социального пространства и времени в свете учения Ф. Энгельса о формах движения материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1000886
  Шаповалов В.Ф. Понятие социальной справедливости в концепциях европейской христианской демократии / В.Ф. Шаповалов, С.С. Воронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1000887
  Фэрис Э. Понятие социальных установок // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 37-45. – ISSN 1606-951Х
1000888
  Лаврухин С.В. Понятие способа совершения преступления // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 21-29. – ISSN 1993-0917


  Проаналізовано традиційну криміналістичну концепцію способу вчинення злочину.
1000889
  Малешин Д.Я. Понятие стадии в исполнительном производстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.110-120. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1000890
  Герасименко Н.А. Понятие степени напряженностигерма сложного синтаксического целого / Н.А. Герасименко, И.С. Папуша // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 51-59. – ISSN 0130-9730
1000891
  Тульчинская Тамара Ильинична Понятие структуры в современной биологической науке. (Методол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Тульчинская Тамара Ильинична; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 18л.
1000892
  Чекурин В.П. Понятие структуры и его формирование в учении о мозге. (Филос. анализ). : Автореф... канд. филос.наук: / Чекурин В.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 21л.
1000893
  Уськин А.С. Понятие структуры и системы языка. / А.С. Уськин. – Чебоксары, 1975. – 157с.
1000894
  Рулько Е.Т. Понятие структуры международного права (методологические аспекты) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 74-77. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
1000895
  Конума Ю. Понятие суперлексемы и аспектуальная характеристика японского глагола // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 67-89. – Библиогр.: Лит.: С. 88-89;. – ISSN 0373-658Х
1000896
  Морозова Г.В. Понятие темпо-ритма сценического действия / Г.В. Морозова. – М., 1968. – 48с.
1000897
  Матчанова З.Ш. Понятие терроризма в современном российском законодательстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
1000898
  Калпин А Понятие транспортного права и его место в системе российского права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 69-74. – ISSN 0132-0769
1000899
  Ткачевский Ю.М. Понятие условного осуждения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.36-52. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1000900
  Надирашвили Ш.А. Понятие установки в общей и социальной психологии / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси, 1974. – 170с.
1000901
  Малышкин Е.В. Понятие ученого незнания Кузанца и статус памяти в картезианском проекте науки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 23-33. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1000902
  Костецкий М.И. Понятие фигурации у Норберта Элиаса // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 126-130. – ISSN 0132-1625
1000903
  Бакеш М. Понятие финансового права в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 42-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1000904
  Гепнер Ю.Р. Понятие фонетического закона о предикативности и модельности как вграмматических категориям / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1958. – 58с.
1000905
  Кутин Е.О. Понятие холдингов в росийском и зарубежном законодательстве // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 75-84. – ISSN 1684-2618
1000906
  Гарамамедли Ясин Алы оглы Понятие художественного характера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гарамамедли Ясин Алы оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1000907
  Голодзе О.А. Понятие цели в философии и кибернетике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Голодзе О.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 24л.
1000908
  Блауберг И.В. Понятие целостности и его роль в научном познании / И.В. Блауберг, Б.Г. Юдин. – Москва, 1972. – 48с.
1000909
  Хайбрахманов Р.Р. Понятие ценной бумаги в теории российского гражданского права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1000910
  Маркова Е. Понятие Центральной и Восточной Европы: проблемы идентификации группы государств в целях сравнительного правоведения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 5-15. – ISSN 1812-7126


  В статье предложено решение вопросов о самом понятии Центральной и Восточной Европы и корректного наименования этого региона, а также проблемы принадлежности отдельных стран к этой группе государств.
1000911
  Мчедлов М.П. Понятие цивилизации в марксистско-ленинской теории / М.П. Мчедлов. – М., 1979. – 63с.
1000912
  Чернов В.М. Понятие члена семьи нанимателя жилого помещения и характер его прав на жилую площадь / В.М. Чернов. – Томск, 1971. – 16с.
1000913
  Гродзинский М.Д. Понятие чувствительности геосистем в проблеме их устойчивости (на примере массива Карадаг в Крыму) // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
1000914
  Богатуров А.Д. Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 8-19. – ISSN 0321-2017
1000915
  Столяров Ю.Н. Понятие электронный фонд: дискуссионные вопросы // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 80-89. – ISSN 0130-9765


  В статье представлен аналитический обзор публикаций, посвященных вопросам тождественности и отличий таких понятий, как: "информационный ресурс", "электронный ресурс", "электронный документ". Особое внимание уделено термину "электронный библиотечный ...
1000916
  Атаян Э.Р. Понятие элементарной синтаксической структуры / Э.Р. Атаян. – Ереван, 1964. – 95с.
1000917
  Уртаева Э.Б. Понятие энергетической дипломатии и интересы России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
1000918
  Галанин Д.Д. Понятие энергии в курсе физики семилетней школы / Д.Д. Галанин. – Москва ; Ленинград, 1947. – 72 с.
1000919
  Розенблат-Рот Понятие энтропии в теории вероятностей и его применения в теории передачи информации по каналм связи : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розенблат-Рот М.; МГУ. – М., 1956. – 6л.
1000920
  Забаев И. Понятие этики в работе М.Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". Опыт его применения в анализе хозяйственной этики современного русского православия // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 173-187. – ISSN 1822-5136
1000921
  Иванова О.В. Понятие юридической ответственности в эпоху Петра I // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1000922
  Федорова В.Г. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно-охранительная природа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 87-92. – ISSN 0132-0769
1000923
  Юрьева Ж.А. Понятие языковой личности в современном лингвистическом дискурсе // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 96-100. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1000924
  Федотова М.А. Понятие языковой личности и направления ее изучения // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 141-146
1000925
  Крамник А.Н. Понятие, виды и действие административно-деликтных норм // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 60-70. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
1000926
  Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров: учеб. пособие / С.А. Голощапов. – М., 1980. – 88с.
1000927
  Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров: учеб. пособие / С.А. Голощапов. – М.
ч. 1. – 1984. – 81с.
1000928
  Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений : Автореф... канд. юр.наук: / Жордания И. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 17л.
1000929
  Самойлова М.В. Понятие, осуществление и защита права личной собственности граждан. / М.В. Самойлова. – Калинин, 1978. – 84с.
1000930
  Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники советского процессуального права. / В.К. Пучинский. – М., 1966. – 52с.
1000931
  Гришаев П.И. Понятие, предмет, метод и система советского уголовного права / П.И. Гришаев, Б.В. Здравомыслов. – М., 1961. – 31с.
1000932
  Котюргин С.И. Понятие, принципы и формы административно-процессуальной деятельности милиции / С.И. Котюргин. – Омск, 1973. – 73с.
1000933
  Бобылев А.И. Понятие, принципы и функции права // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.4-15. – ISSN 1811-9018
1000934
  Таций В.Я. Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений / В.Я. Таций. – Харьков, 1974. – 40с.
1000935
  Каиржанов Е.К. Понятие, структура и виды профилактики преступлений. / Е.К. Каиржанов. – Караганда, 1986. – 71с.
1000936
  Высоцкий Д.Е. Понятие, структура и субъекты национальной инновационной системы // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 16-25. – ISSN 1681-6277
1000937
  Овдієнко Я. Понятие, сущность и проблемы реализации учредительной функции Верховной Радой Автономной Республики Крым // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 110-113.
1000938
  Амиров М.Г. Понятие, сущность и содержание государственного суверенитета как принципа конституционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С.18-23. – ISSN 1812-8696
1000939
  Котова А.А. Понятий як суб"єкт кримінально-процесуальної діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 42-45
1000940
  Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики: Логико-метол. пробл. / И.М. Кантор. – М., 1980. – 158с.
1000941
  Заец А.В. Понятийно-терминологический инструментарий страхового дела : учебно-справочное пособие / Заец А.В., Титова Т.И., Харьковская Л.В. ; М-во образования и науки Украины ; Восточноукраинский нац. ун-т. – Луганск : [СНУ], 2001. – 80 с.
1000942
  Илюшин И.А. Понятийное и эмоциональное в системе публицистической аргументации (на мат. публицистики В.И.Ленина 1914-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Илюшин И.А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 18л.
1000943
  Илюшин И.А. Понятийное и эмоциональное в системе публицистической аргументации. : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Илюшин И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 17л.
1000944
  Ячин С.Е. Понятийное мышление в структуре сознательной деятельности / С.Е. Ячин. – Владивосток, 1988. – 154с.
1000945
   Понятийные категории и их языковая реализация. – Л., 1989. – 159с.
1000946
   Понятийный аппарат науки советского гражданского права и процесса и терминология законодательных актов. – Тверь, 1991. – 157с.
1000947
  Кальман А.Г. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь) / А.Г. Кальман, И.А. Христич; Под ред. В.В. Голины; Ин-т изучения проблем преступности; Акад. правовых наук Украины. – Харків, 2005. – 272 с. – ISBN 966-8319-32-X
1000948
  Вершинина И.А. Понятийный аппарат социологической урбанистики: критический анализ // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 75-85. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье вычленяются и концептуализируются основные проблемы, а также выявляются методологические подходы современной социологической урбанистики. Дается обзор становления и развития понятийного аппарата современной урбанистики. Делается вывод о ...
1000949
  Смирнов Д.В. Понятия " очевидность" и "истина" в философии Иоанна Дунса Скота // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.84-96. – ISSN 0236-2007
1000950
  Бытко Ю.И. Понятия "вина" и "виновность" в нормах УК и УПК РФ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 71-75. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1000951
  Щекина Л.И. Понятия "движение" и "развитие" и их роль в изучении физических процессов / Л.И. Щекина. – Москва, 1970. – 148с.
1000952
  Лиховид Т.Ф. Понятия "информация" и "документ" в интерпретации западных специалистов // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 4 (393). – С. 33-38. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена проблеме соотношения понятий "документ" и "информация", выработке их определений в европейской и американской библиотечно-информационной науке. Рассматриваются точки зрения зарубежных специалистов, прежде всего М. Бакленда и Б. Фроманна.
1000953
  Алексеев В.А. Понятия "обременение" и "ограничение" в законодательстве о недвижимом имуществе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 1684-2618
1000954
  Антонян М.А. Понятия "перформанс" и "performance art" в англоязычной и русскоязычной культурах // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 128-134. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1000955
  Розин В.М. Понятия "предмет" и "объект" (методологический анализ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 85-96. – ISSN 0042-8744
1000956
  Егоров А.А. Понятия "элементы" и "структура" и их связь с категорией закона : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Егоров А.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 20 с.
1000957
  Селезнев А.И. Понятия абстрактного, топологического и метрического пространств / А.И. Селезнев. – Горький, 1966. – 16 с.
1000958
  Летягова Т.В. Понятия духовной сферы : краткий словарь / Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 160 c. – ISBN 5-89349-783-X
1000959
  Мочалов И.И. Понятия естественного тела и природного явления В.И. Вернадского // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 20-23. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1000960
  Зеленецкий В.С. Понятия и виды факторов, обусловливающих защиту уголовных дел от преступных посягательств // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-32.
1000961
  Пузиков П.Д. Понятия и их определения / П.Д. Пузиков. – Минск, 1970. – 72с.
1000962
  Кричевский И.Р. Понятия и основы термодинамики / И.Р. Кричевский. – Москва : ГНТИ, 1962. – 443 с.
1000963
  Кричевский И.Р. Понятия и основы термодинамики / И.Р. Кричевский. – 2-е изд.,пересмотр. и доп. – Москва : Химия, 1970. – 440с.
1000964
  Курилова А.Д. Понятия и средства красноречия в интерпретации российских рукописных риторик XVIII века на латинском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 54-62. – ISSN 0130-9730
1000965
  Овчинников Н.Ф. Понятия массы и энергии в современной физике и их философское значение : Автореф... канд. филос.наук: / Овчинников Н. Ф.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1950. – 13л.
1000966
  Овчинников Н.Ф. Понятия мыссы и энергии в их историческом развитии и философском значении / Н.Ф. Овчинников. – М., 1957. – 184с.
1000967
  Герье В. Понятия о власти и о народе в наказах 1789 года : [речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета 12-го янв. 1884 г. ординарным проф. В. Герье] / В. Герье. – Москва : В универ. тип. (М. Катков), 1884. – [4], 143, [1] c.
1000968
  Карманов А.П. Понятия общественно-экономической офрмации и исторической эпохи в логическом и историческом аспектах исследования общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карманов А. П.; Хар.ГУ. – Х., 1975. – 26л.
1000969
  Онищук И.Ю. Понятия прецедентности и интертекстуальности в романах-триллерах о вампирах // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 114-119
1000970
  Солдатов А.В. Понятия пространства и времени в структуре естественнонаучной теории / А.В. Солдатов. – Л., 1981. – 72с.
1000971
   Понятия советской криминологии. – М., 1985. – 98с.
1000972
  Лазарев В.С. Понятия умственного действия и его формирования в теориях П.Я.Гальперина и В.В.Давыдова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-128. – ISSN 0042-8841
1000973
   Понятия, принципы, категории. – Л., 1975. – 197с.
1000974
  Вінциславська М.В. Поняті та їх роль у виконавчому провадженні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349


  У статті досліджено інститут понятого та недоліки існування його у виконавчому процесі.
1000975
  Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-87. – Бібліогр.: 9 назв
1000976
  Яценко Т.В. Понятійна основа концептуальної опозиції Good-Bad (на основі роману К. Паоліні "Ерагон") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 461-466


  Дана стаття присвячена дослідженню етичної понятійної основи концептів GOOD-BAD та аналізу основних когнітивних характеристик вживання даних понять у дитячому романі-фентезі. Данная статья посвящена исследованию этической понятийной основы концептов ...
1000977
  Попова Н.М. Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, А.А. Чернова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 357-363


  Статтю присвячено розробці методології вивчення понятійної складової лінгвокультурних концептів на матеріалі іспанської мови, що стає підґрунтям для формування його асоціативних зв"язків у концептуальній картині світу носіїв мови та перетворює ...
1000978
  Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов"язань з відшкодуванням шкоди, заподіяної без вини завдавача // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 106-109. – ISSN 0132-1331
1000979
  Загородиш С.А. Понятійна характеристика договору про професійну підготовку у вищому навчальному закладі // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 40-61.
1000980
  Жадько К.В. Понятійне визначення механізмів державного управління міжнародним туризмом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 72-76. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1000981
  Твердохлєб М.Ю. Понятійне поле дослідження проблем аксіології парламентської діяльності в теорії державного управління // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 123-126
1000982
  Тимченко Є.П. Понятійне поле любові у мовній картині світу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 120-126. – ISBN 966-581-102-9
1000983
  Гінда О. Понятійне поле теоретичної фольклористик (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – С.32-42. – (Серія філологічна ; Вип. 31)
1000984
  Рудик В. Понятійний апарат в системі соціальних виплат // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 78-82
1000985
  Дрогозюк К. Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 18-23
1000986
  Ференц О. Понятійний апарат інституту юрисдикції загальних судів: проблеми розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 177-179.
1000987
  Ференц О. Понятійний апарат інституту юрисдикції загальних судів: проблеми розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 149-152.
1000988
  Тростюк Зоя Аполлінаріївна Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України : Монографія / Тростюк Зоя Аполлінаріївна; Київськ. ін-тут внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2003. – 144с. – ISBN 966-8074-28-9
1000989
  Тростюк Зоя Аполлінаріївна Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Тростюк Зоя Аполлінаріївна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2000. – 315л. – Бібліогр.:л.160-315
1000990
  Щербина В. Понятійний апарат охоронної функції трудового права та її структура // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.31-33
1000991
  Лавріненко О.В. Понятійний апарат принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-38


  У сатті проаналізовано сутність, ознаки та місце системи локального правового регулювання у структурі механізму регулювання трудових відносин.
1000992
  Пашко П.В. Понятійний апарат системи забезпечення митної безпекоспроможності : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 62-68 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1000993
  Старовойтенко О.А. Понятійний апарат системного підходу в туризмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 183-185. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано основні етапи і положення системного підходу, які необхідно враховувати при дослідженні структури туризму як цілісного системоутворення. Визначено елементи понятійного апарату цього дослідження та особливості його застосування.
1000994
  Колотуха О.В. Понятійний апарат суспільно-географічного дослідження спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 15-18. – Бібліогр.: 7 назв.
1000995
  Краус Н.М. Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 111-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1000996
  Попович В. Понятійний апарат як засіб відображення міждісциплінарного характеру тіньової економіки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.142-153
1000997
  Дідковський С.В. Понятійний зміст тренінгу освітнього консультування (досвід методологічного конструювання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Подано досвід конструювання навчального змісту тренінгу консультантів. Проаналізовано поняття соціально-психологічної діяльності, управління, проектування, консультування та освітнього консультування. Як методологічний засіб конструювання ...
1000998
  Балясова Ю.В. Понятійний контекст категорії "тотальність" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 49-67. – ISSN 2077-8309
1000999
  Наєнко М. Понятійний літературознавчий апарат: термінологія чи концепція? (не тільки у зв"язку з десятиліттям філологічного семінару // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 7-12
1001000
  Дорменєв В. Понятійний складник концепту "радість" у німецькій та англійській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 75-79. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,