Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
990001
  Янюк Н. "Посадові" і "службові" особи у національному закондавстві: проблеми розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 180-184. – ISSN 0132-1331
990002
  Зборовська К.Б. "Посередник" чи "посередність"? Антропологічний концепт natura media у філософії Миколи Кузанського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 16-18
990003
  Узунова Н. "Посередники" і кінець соціально-епістемологічного дискурсу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 46-48. – ISSN 2414-5823
990004
  Шумило С. "Посилати русинів, схильних до благочестя, на Афон" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 13


  Роль Святої Гори в історії культури і духовності України.
990005
  Траппетт Даг "Посилення російської агресії зустріне еквівалентну відповідь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 5


  Гостем Літньої школи журналістики став посол Австралії. Серед учасників: Тетяна Літвінчук, Дар"я Трапезнікова, Наталія Пушкарук - Київський національний університет імені Т. Шевченка.
990006
  Тимошенко Ю. "Посівна": до,після і замість : бесіда з Прем"єр-міністром України // Дзеркало тижня. – 2005. - 16-22 квіт.
990007
  Нечай П. "Посланець господа" / П. Нечай. – Київ, 1937. – 48 с.
990008
  Голейзовский Н.К. "Послание иконописцу" Иосифа Волоцкого и его адресат - Дионисий : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Голейзовский Н.К.; АН СССР, ин-т славяновед. и балканистики. – Москва, 1970. – 31л.
990009
  Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 94-98. – ISSN 0868-4790
990010
  Портнов А.В. "После встречи с Януковичем, понял, что контактировать нам больше не надо" / записал Д. Коротков // Вести. – Киев, 2014. – 14 октября (№ 185). – С. 6-7


  Екс-перший заступник голови Адміністрації президента в інтерв"ю "Вістям" розповів про зустріч з Януковичем в ніч з 21 на 22 лютого. Андрій Портнов був одним з ключових в часи Майдану. В березні проти А. Портнова ввели санкції у вигляді заморожування ...
990011
  Долгий В.Г. "После казни прошу..." / В.Г. Долгий. – Москва, 1972. – 40с.
990012
  Теодорович Сергей "Послевкусие" после дискусии : Крайняя степень доверия. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 50-51 : Фото
990013
  Сперанский В.И. "Последние письма и статьи" В.И.Ленина и современные проблемы социализма : учеб.-метод. пособие / В.И. Сперанский. – Москва : МГУ, 1990. – 87с.
990014
  Казандзакіс Нікос [Посвята в греки / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 506 с. – Видання новогрецькою мовою
990015
  Дракондаїдіс Ф. [Послання : повчальна оповідь / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1990. – 161 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0216-1
990016
  Сурков В.В. Порядок предосталения жилых помещений / В.В. Сурков, П.Н. Дятлов. – К., 1977. – 134с.
990017
  Андреев Н.И. Порядок престолонаследия в России с основания Русского государства до ныне благополучно царствующего Императора Александра II : с указанием родословной: 1) дома Рюриковичей и 2) дома Романова и с точным указанием всех главных событий Русского государства : настольная книга хронологии, необходимая для руководства каждому: вельможе, простолюдину и ученому / [губ. секретарь Николай Иванович Андреев]. – Москва : Тип. т. Рис, 1874. – 35, [1] с., [6] л. портр. – Авт. указан в конце текста
990018
  Якимчук М.К. Порядок призначення і звільнення Генерального прокурора України як, гарантія реалізації принципу незалежності прокуратури // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-24.
990019
  Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. / В.І. Прокопенко. – К, 1996. – 176с.
990020
   Порядок прийому на навчання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України пропонує до громадського обговорення проект наказу про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (наказ Міністерства освіти і науки від ...
990021
  Нівня М.І. Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 275-280
990022
  Савіщенко В.М. Порядок присудження наукових ступенів в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 178-186. – ISSN 2078-3566


  Здійснено правовий аналіз порядку присудження наукових ступенів в університетах. У процесі дослідження з"ясовано сутність поняття "науковий ступінь"; визначено особливості правового регулювання порядку присудження наукових ступенів в університетах; ...
990023
  Сахаров П.Д. Порядок проведения землеустройства совхозов. / П.Д. Сахаров. – М., 1963. – 87с.
990024
  Свердлик З.М. Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-53
990025
  Свиридов М.К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении от наказания. Уч. пособие. / М.К. Свиридов. – Томск, 1972. – 136с.
990026
  Камышев В.Г. Порядок разрешения трудовых споров. / В.Г. Камышев. – М., 1961. – 63с.
990027
  Шаульский Ю.И. Порядок разрешения хозяйственных споров в органах государственного арбитража. / Ю.И. Шаульский. – К., 1978. – 62с.
990028
  Николаева Л.А. Порядок разрешеня трудовых споров по законодательству о труде рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд .юр.наук: / Николаева Л. А.; АН СССР, Ин-т права. – М., 1954. – 16л.
990029
  Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / В.И. Смолярчук. – Москва, 1969. – 32 с.
990030
  Казакевич Н.Н. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / Н.Н. Казакевич. – М, 1975. – 95с.
990031
  Пилипенко А.Я. Порядок рассмотрения трудовых споров / А.Я. Пилипенко. – Кишинев, 1985. – 144с.
990032
  Толкунова В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров и исполнния решений по ним / В.Н. Толкунова. – М., 1980. – 88с.
990033
  Скобелкин В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров. / В.Н. Скобелкин. – М., 1959. – 32с.
990034
  Кафтановская А.М. Порядок рассмотрения трудовых споров. / А.М. Кафтановская. – М., 1975. – 79с.
990035
  Лаговиер Н. Порядок рассмотрения уголовных дел в народном суде / Н. Лаговиер. – Москва, 1939. – 96с.
990036
  Дорофеев С.Б. Порядок реакции при разложении озона, поглощённого активированым углём / С.Б. Дорофеев. – Новосибирск, 1983. – 6с.
990037
  Кравчук В. Порядок реалізації права на вихід із господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
990038
  Черкашина К.Ф. Порядок реалізації програми фінансового оздоровлення та її ефективність // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 288-294. – ISSN 1729-7036
990039
  Бєліков О. Порядок реєстрації прав власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 81-88
990040
   Порядок рождения хаосов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 18 : фото
990041
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-96. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються значення міжнародних длговорів та інших міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний ...
990042
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається значення міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" та Регламенту ...
990043
  Сербіна А. Порядок розгляду справ у Конституційному Суді України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 11-16
990044
  Мартинців А.М. Порядок розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 102-108
990045
  Гасско Б.Є. Порядок розгляду трудових конфліктів. / Б.Є. Гасско. – Х., 1930. – 158с.
990046
  Ткач А.П. Порядок розгляду трудових спорів / А.П. Ткач. – К., 1977. – 32с.
990047
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С.95-97
990048
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 75-76.
990049
   Порядок розміщення коштів на депозитних рахунках // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  Уряд затвердив механізм розміщення державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за ...
990050
  Полянський П.М. Порядок розрахунку залежного допуску // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 169-178 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
990051
   Порядок розробки та обгрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (Проект Державної комісії України по запасах корисних копалин) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-74. – ISSN 1726-5428
990052
  Каримов С.К. Порядок роста нормы производственных частичных сумм ряда фурье и теоремы вложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Каримов С. К.; Моск. пед. ин-т. – М., 1979. – 11л.
990053
  Смолин Юрий Николаевич Порядок роста резольвентных ядер линейных интегральных уравнений Вольтерра с почти-периодическими ядрами и запаздываниями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смолин Юрий Николаевич; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
990054
  Немец Г.П. Порядок синтаксических единиц в предложении и контексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Немец Г.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 23 с.
990055
   Порядок складання декларації про доходи страховика // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.80-86
990056
   Порядок складання декларації про прибуток банківської установи // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.69-80
990057
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.48-69
990058
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.86-101
990059
  Коломієць В.Т. Порядок слів у чеській прозі першої половини ХІХ ст : Дис... канд.філолог.наук: / Коломієць В.Т.; Академія наук Української РСР. Ін-т мовознавства ім О.О.Потебні. – Київ, 1949. – 300л. – Бібліогр.:л.295-298
990060
  Кондратьєва О.В. Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 233-240


  У статті проаналізовано роль порядку слів у відтворенні комунікативної структури речення під час перекладу англомовної наукової прози українською мовою. В статье проанализирована роль порядка слов при передаче коммуникативной структуры предложенияв ...
990061
  Смелянский А.М. Порядок слов / А.М. Смелянский. – М., 1988. – 55с.
990062
  Гужанов Сергей Иванович Порядок слов в адъективно-субстантивных фраземах современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гужанов Сергей Иванович; Росторвский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18л.
990063
  Нехайчик Ф.Ф. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях с притяжательными местоимениями в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нехайчик Ф.Ф. ; ХГУ. – Харьков, 1967. – 21 с.
990064
  Лапов Б.С. Порядок слов в белорусском языке на материале памятников XV-XVII в.в. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапов Б. С.; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1955. – 18л.
990065
  Шубик С.А. Порядок слов в древневерхненемецком языке. (Место глагола в повествовательном предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шубик С.А.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1964. – 20л.
990066
  Габриелян П.М. Порядок слов в немецеом и армянском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Габриелян П.М.; АН Арм.ССр. Ин-т языка. – Ереван, 1963. – 27л.
990067
  Миллер Е.Н. Порядок слов в немецком и русском языках / Е.Н. Миллер. – Алма-Ата, 1977. – 84 с.
990068
  Попова З.Д. Порядок слов в предложении. Метод. пособие / З.Д. Попова. – Воронеж, 1965. – 28с.
990069
  Мусаев О.И. Порядок слов в предложениях английского и азербайджанского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев О.И.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 30л.
990070
  Крючкова Л.С. Порядок слов в простом двусоставном предложении с прямым дополнением. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.09.01 / Крючкова Л.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
990071
  Бобырева М.М. Порядок слов в простом и сложном предложении во французском языке / М.М. Бобырева. – Москва : Наука, 1965. – 170 с.
990072
  Фоминых Валентина Наумовна Порядок слов в простом независимом повествовательном предложении в английском языке XIV - XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фоминых Валентина Наумовна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
990073
  Калякина-Каледина Порядок слов в простом предложении гагаузского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Калякина-Каледина Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 19л.
990074
  Порите Т.Г. Порядок слов в простом предложении современного латышского литературного языка. (Место определения и дополнения в простом предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Порите Т.Г.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 24л.
990075
  Юсифли Ш.В. Порядок слов в простых предложениях в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Юсифли Ш.В. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1965. – 28 с.
990076
  Демесинова Н.Х. Порядок слов в простых предложениях русского и казахского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Демесинова Н. Х.; АН Каз.ССР, Ин-т языка и литер. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
990077
  Евтихова И.М. Порядок слов в простых распространенных предложениях на примере немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена изучению сходств и различий немецкого и крымскотатарского языков в области синтаксиса. Объектом исследования послужил порядок слов в простых распространенных предложениях. Результаты проведенной работы способствуют углубленному ...
990078
  Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке / И.И. Ковтунова. – М., 1969. – 232с.
990079
  Колесников Н.П. Порядок слов в русском предложении и синтаксическая омонимия: Уч.пособ. по соврем.рус.яз.для студ.журн. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1984. – 45с.
990080
  Сиротинина О.Б. Порядок слов в русском языке / О.Б. Сиротинина. – Саратов, 1965. – 172с.
990081
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1976. – 216с.
990082
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1983. – 193с.
990083
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 2-е изд. – М, 1984. – 237с.
990084
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1986. – 231с.
990085
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 3-е изд. – М, 1986. – 237с.
990086
  Сиротина О.Б. Порядок слов в русском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Сиротина О.Б.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 35л.
990087
  Лобанова Н.А. Порядок слов в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1976. – 142с.
990088
  Скворцова Г.Л. Порядок слов в русском языке. / Г.Л. Скворцова. – М, 1986. – 60с.
990089
  Лазаркевич М.В. Порядок слов в современном английском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Лазаркевич М.В.; 1-й Ленингр. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1951. – 24л.
990090
  Стаховский Н.Н. Порядок слов в современном русском литературном языке / Н.Н. Стаховский. – Львов, 1960. – 27с.
990091
  Сафиуллина Ф.С. Порядок слов в современном татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафиуллина Ф.С. ; Казан. ГУ. – Казань, 1966. – 21 с.
990092
  Власова Л.Д. Порядок слов в стихотворном языке А.С.Пушкина : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Власова Л.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
990093
  Кедис Бирута Вольдемаровна Порядок слов в субстантивных словосочетаниях в английском и латышском языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Кедис Бирута Вольдемаровна; Латв. гос. ун-т им. Петра СТучки. – Рига, 1969. – 36л.
990094
  Коломиец В.Т. Порядок слов в чешской прозе первой половины XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коломиец В.Т. ; Академия наук Украинской ССР, Институт языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1950. – 15 с.
990095
  Аполлонская Т.А. Порядок слов и его речевая реализация : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Аполлонская Т.А. ;. – Ленинград, 1976. – 19 с.
990096
  Брагина А.Ф. Порядок слов и интонация как факторы изменений в структуре немецкого предложения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Брагина А.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 24л.
990097
  Мельничук А.С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках / А.С. Мельничук. – Киев, 1958. – 64с.
990098
  Лосева Л.М. Порядок слов как средство организации текстов монологической речи / Л.М. Лосева. – Одесса, 1969. – 131с.
990099
  Бадикян Х.Г. Порядок слов простого предложения в современном армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бадикян Х.Г.; АН Арм ССР Ин-т языка. – Ереван, 1967. – 32л.
990100
   Порядок совершения нотариальных действий. – Киев, 1987. – 366с.
990101
  Сколько Л.В. Порядок спадкування в Німеччині: нотаріальний і судовий // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-15


  Розкрито компетенцію суду і нотаріуса щодо вирішення правових питань, пов"язаних зі спадкуванням, акцент ззроблено на процедурі медіації, яку проводить нотаріус у спадкових справах у Німеччині. Сформульовано поняття "порядок спадкування" та виділено ...
990102
  Гончарова А.В. Порядок спадкування за правом представлення у законодавстві деяких іноземних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 170-173.
990103
  Скок Л.В. Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 363-367. – ISSN 2219-5521


  У статті проведено порівняльний аналіз матеріального законодавства Німеччини та України щодо спадкування майна та нормативні акти Німеччини, які визначають і розмежовують компетенцію нотаріусів та суддів з оформлення спадкових прав. Проаналізовано ...
990104
  Мостовий А. Порядок справляння митних платежыв // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 22-25
990105
  Балинець О.В. Порядок створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 31
990106
  Ковдій Т.О. Порядок створення непідприємницьких організацій за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
990107
  Шпуганич І. Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 166-174. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
990108
  Винар Л. Порядок створення юридичних осіб публічного права, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48
990109
  Баулін О. Порядок та межі застосування примусу під час освідування особи у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 40-50
990110
  Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
990111
  Скуляк І.А. Порядок та особливості провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 110-115.
990112
  Намєткін О. Порядок та строки винесення постанов про стягнення з боржника виконавчого збору / О. Намєткін, О. Дем"яненко // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 86-89.
990113
  Кравчук В. Порядок та строки розрахунку з учасником у разі його виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51.
990114
  Мороз С.А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальни закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 106-110. – ISSN 2306-6814


  У статті подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та ...
990115
  Мороз В.М. Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394


  Подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та розглядаються ...
990116
  Остафійчук М.М. Порядок та умови звільнення зі служби осіб за вчинення дій, що дискредитують звання працівника органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 181-194.


  Розглянуто особливості порядку та умов звільнення осіб зі служби за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
990117
  Бутовский А.Н. Порядок удостоверения правоспособности участвующих в акте лиц : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 108-111
990118
  Великанова М.М. Порядок укладання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 12-15
990119
  Діковська І.А. Порядок укладання договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 707-711. – ISBN 978-966-667-341-4
990120
  Кохановська Н.С. Порядок укладання договору та його припинення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1148. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
990121
  Білоус О.С. Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 57-64
990122
  Шишка О. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 18-22
990123
  Мороз М.В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / М.В. Мороз, О.В. Мороз // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 137-142. – ISSN 2311-4894
990124
  Мережко О. Порядок укладення міжнародних міжурядових та міжвідомчих договорів у законодавстві та практиці України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 78-81


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
990125
  Смолин Я. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 184-190
990126
  Волохов О.С. Порядок укладення та імплементації міжнародних договорів державами-учасницями СНД // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 312-316
990127
  Діковська І.А. Порядок укладення, сторони та зміст // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 660-667. – ISBN 978-966-667-341-4
990128
  Анісімова Н. Порядок утримання та сплати військового податку // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 56-58. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
990129
  Петрусенко Т.В. Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 44-49. – ISSN 1726-6726


  Руководство "Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями" (далее - Руководство) разработано Российской библиотечной ассоциацией (РБА) в целях содействия внедрению одноименного документа, утвержденного ...
990130
  Шамхалов А.С. Порядок учета налоговых рисков при совершении сделок с объектами интеллектуальной собственности // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 281-286. – ISBN 978-966-927-257-7
990131
  Олексин А.Г. Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 216-220. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
990132
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов как конституционно-правовая категория // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
990133
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов: к истории вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
990134
  Иванова Н.А. Порядок формирования и состав земских учреждений в Тамбовской губернии в 1865-1868гг: историко- правовой аспект // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.201-210. – ISSN 1608-8794
990135
  Семчик В.І. Порядок формирования и структура производственных фондов межхозяйственных предприятий // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 423-436. – ISBN 978-617-7021-00-0
990136
  Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управления. / В.М. Манохин. – М., 1963. – 184с.
990137
  Белоусова Маргарита Порядок формирования продукта : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-35 : Фото
990138
  Перепелиця М.М. Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС / М.М. Перепелиця, К.А. Володько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 75-85. – ISSN 1999-5717
990139
  Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 47-54
990140
  Шаповалов В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 0132-1331
990141
  Овчіннікова О.О. Порядок формування обліково - анлітичної інформації про орендні операції підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 443-445. – ISBN 978-617-7069-02-6
990142
  Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-15
990143
  Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.37-47. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
990144
  Помазан О. Порядок чи хаос у сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області) / О. Помазан, Т. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто сучасні проблеми планування розвитку територій з акцентом на природничу складову у комплексній оцінці території. In the article examines modern problems of planning the development of the territories with an emphasis on the natural ...
990145
   Порядок, правила и методы составления рабочих таблиц классификации по УДК. – М., 1984. – 16с.
990146
  Лизанчук В. Порятуймо українську журналістику! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 3


  Автор статті вважає, що "перетворення галузі знань "06 Журналістика" в галузь знань "06 Комунікативістика" зводить нанівець функції журналістики, до яких належать інформування, вираження і формування громадянської думки, просвітницька пропаганда, ...
990147
  Лазоркін В. Порятунок армії - військова реформа // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 30-32
990148
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 172-234
990149
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
990150
  Михайлюк М. Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 75-84. – ISSN 1998-4634
990151
  Подобєд П. Порятунок у годину смерті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 48 (265). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Серед тих, хто допомогав іншим вижити під час Голодомору, були місцеві керівники, педагоги, лікарі та багатодітні матері.
990152
  Локтев В.М. Порятунок у фундаментальності // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С.16-26. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
990153
  Елин И.М. Посади дерево / И.М. Елин. – Челябинск, 1981. – 79с.
990154
  Шальман Т.М. Посади для фахівців з реклами : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-136. – ISBN 978-966-437-485-6
990155
  Смик Г.К. Посади калину. / Г.К. Смик. – К., 1978. – 160с.
990156
  Белохонов И. Посади свое дерево / И. Белохонов. – Москва : Советская Россия
Ч. 1 : На пороге судьбы. – 1971. – 288с.
990157
  Васильев В.И. Посадка деревьев и кустарников / В.И. Васильев. – Москва-Ленинград, 1950. – 32с.
990158
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 42 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 5, отт. 2


  С автографом автора: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от автора
990159
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 48 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 7, отт. 2


  С автографом автора
990160
  Пустовіт В.А. Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 137-143. – ISSN 1609-0462
990161
  Стукаленко В.А. Посадова особа як суб"єкт адміністративної відповідальності за правопорушення. що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 24-29. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
990162
  Пуданс-Шушлебіна Посадова особа як суб"єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 258-265. – ISSN 1563-3349
990163
  Котнюк Ю. Посадові злочини на митному кордоні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
990164
  Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 28с.
990165
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції. Освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 240 с. – На обкл.: Освітні заклади; Бібліотечна справа; Музейні заклади; Заклади культури та дозвілля. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-98-1
990166
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – (3-тє вид., стереотипне). – Київ : КНТ, 2009. – 232 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-359-3
990167
  Табала О. Посадові особи акціонерного товариства // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
990168
  Кравчук В. Посадові особи юридичних осіб // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 6-12
990169
  Воронов Ф.И. Посадочные явления в лессах Приташкентского района / Ф.И. Воронов. – Ташкент, 1940. – 90с.
990170
   Посадочный по телефону от Emirates // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
990171
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века / П.П. Смирнов. – М.-Л.
1. – 1947. – 490с.
990172
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л., 1947. – 490с.
990173
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л.
1. – 1947. – 490с.
990174
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л.
2. – 1948. – 738с.
990175
  Чистjак Д. Посакувана градина = Надсадний сад / Дмитро Чистjак ; превод на макед. jазик: Ана Багрjана. – Штип : Центар за културна инициjатива, 2013. – 79 с. – ISBN 978-608-65357-5-9
990176
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – М., 1974. – 182с.
990177
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – Саратов, 1975. – 128с.
990178
  Виноградова О.В. Посбия по беременности и родам женщинам -членам колхозов / О.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 51с.
990179
  Тафрова М. Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски За една пътуваща изложба / М. Тафрова, Р. Иванов // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 55-69. – ISSN 0861-847Х
990180
  Морозов Г.С. Посветлело / Г.С. Морозов. – Л., 1987. – 141с.
990181
  Тимошенко Ю. Посвиборчий синдром квазісепаратизму: 2004 рік // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2004. – Кн. 12. – С. 4-9. – ISSN 0042-9422
990182
  Кириченко Г. Посвист Овлура // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 103-114. – ISSN 0208-0710
990183
  Морозова В.О. Посвідка на проживання / В.О. Морозова. – К., 1984. – 208с.
990184
  Заіка Ю. Посвідчення "секретного " заповіту // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-46
990185
  Сєрая А. Посвідчення довіреності складеної від імені кількох осіб: теорія і практика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 357-358
990186
  Ольщанецька О.Б. Посвідчення договорів оренди // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 321-329. – ISSN 1563-3349
990187
  Мельник І.С. Посвідчення доручень - нова нотаріальна дія чи термінологічна помилка? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядається питання правильного тлумачення і застосування термінології деяких інститутів цивільного права України в законодавстві про нотаріат.
990188
  Панкулич В. Посвідчення заповіту подружжя: матеріальний та процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 227-229
990189
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 233 л. – Бібліогр.: л. 209-233
990190
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
990191
  Фурса С. Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти / С. Фурса, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається правовий статус виконавця заповіту як суб"єкта спадкових відносин та процесуальний порядок і процедура вчинення нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту. Проаналізована ...
990192
  Гошовська Я.А. Посвідчення шлюбного договору як форма реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-17


  У статті розглядаються особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору як форми реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі. Проводиться аналіз теоретичних положень, а також національного та іноземного законодавства в частині правового ...
990193
  Мах П.П. Посвіт : поезії / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1979. – 104 с.
990194
  Скуратівський В.Т. Посвіт / В.Т. Скуратівський. – К., 1988. – 172с.
990195
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1995
990196
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1995
990197
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1995
990198
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 4. – 1995
990199
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1996
990200
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1996
990201
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1996
990202
  Гірник П.М. Посвітається : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
990203
  Усов Н.И. Посвы Саратовской области / Н.И. Усов. – Саратов, 1946. – 21с.
990204
  Рубан Л.Д. Посвята / Л.Д. Рубан. – К., 1988. – 129с.
990205
   Посвята в студенти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Напередодні 1 вересня на фак-х і в інститутах університету відбулися святкові заходи з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Першими відсвяткували філософи.
990206
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 77-81.


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського. Розуміння паратексту допомагає в сприйнятті його поезії, прози та драматургії. In the article considered the dedication ...
990207
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 81-85


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського.
990208
  Кулик Н. Посвячений в українство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного науковця Володимира Перетца, чий внесок у становлення українознавства в широкому розумінні й формування національної спільноти українських учених - у розумінні буквальному - є неоціненним. "...у Києві, він стає "екстраординарним ...
990209
   Посвячували в студенти XXI століття... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 28). – С. 2 : фото


  За традицією напередодні Дня знань посвячував у студенти XXI століття своїх новобранців філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Із напутнім словом звернувся до першокурсників та вручив їм студентські квитки декан факультету, професор Михайло ...
990210
  Кабардинская Посвящается 25-летию автономии Кабарды. / Кабардинская, АССР. – Нальчик, 1946. – 395с.
990211
  Окуджава Б.Ш. Посвящается вам / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 143с.
990212
   Посвящается Льву Николаевичу Митрохину (материалы заседания) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 16-37. – ISSN 0042-8744
990213
  Грудинина Н.И. Посвящается молодости / Н.И. Грудинина. – Л., 1970. – 79с.
990214
  Калве А. Посвящается прошедшей осени : повести / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 304 с.
990215
  Биллури А. Посвящение : сборник стихов / А. Биллури. – Москва, 1970. – 96 с.
990216
  Рождественский Р.И. Посвящение / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 176с.
990217
  Капутикян С.Б. Посвящение : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Детская литература, 1979. – 223 с.
990218
  Соколов-Микитов Посвящение / Соколов-Микитов. – М., 1982. – 158с.
990219
  Сорокин В.В. Посвящение / В.В. Сорокин. – М., 1982. – 367с.
990220
  Фаиз А.Ф. Посвящение / А.Ф. Фаиз. – Москва, 1983. – 32 с.
990221
   Посвящение. – М., 1990. – 461с.
990222
  Медреш Е. Посвящение / Е. Медреш. – Харьков : Фолио-Принт, 1998. – 64с.
990223
  Лазарев О.Б. Посвящение в "прожектористы". / О.Б. Лазарев. – М., 1965. – 93с.
990224
  Беднарский Владимир Посвящение в гудлакеры // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 86-91 : фото
990225
  Криничная Н.А. Посвящение в колдуны: историко-этнографическая основа русских мифологических рассказов о передаче-усвоении эзотерических знаний // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.10-22. – ISSN 0869-5415


  [Вредоносная магия.]
990226
  Довгун А.И. Посвящение в прекрасное / А.И. Довгун. – Челябинск, 1965. – 45с.
990227
  Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику / В.Т. Поляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
990228
   Посвящение в режиссеры. – Москва : Искусство, 1987. – 239 с.
990229
  Романов А.А. Посвящение в родню / А.А. Романов. – М., 1967. – 55с.
990230
  Полухин Ю.Д. Посвящение в рыцари / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1974. – 223с.
990231
  Синеглазова М.А. Посвящение в студенты как средство коммунистического воспитания молодежи / М.А. Синеглазова, В.Н. Елахов. – Москва, 1979. – 29с.
990232
  Софронов А.В. Посвящение Дону / А.В. Софронов. – Ростов н/Д, 1981. – 111с.
990233
  Рубцов Н.М. Посвящение другу / Н.М. Рубцов. – Л., 1984. – 254с.
990234
   Посвящение Н.В.Гоголю. – М., 1987. – 48с.
990235
  Козлова Ольга Посвящение экс-отшельнику : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 152-159 : Іл.
990236
  Трынский Славчо Посвящение. / Трынский Славчо. – София, 1971. – 194с.
990237
  Реглер Г. Посев / Г. Реглер. – М., 1937. – 367с.
990238
  Реглер Г. Посев / Г. Реглер. – М., 1937. – 367с.
990239
  Бальдыш Г.М. Посев и всходы: Страницы жизни Н.И.Вавилова. / Г.М. Бальдыш. – Москва : Знание, 1983. – 192с. – (Творцы науки и техники)
990240
   Посев озимых культур. – Л., 1953. – 16с.
990241
  Федотов Я.Ф. Посев семенами лучших районированных сортов - важный фактор повышения урожайности. / Я.Ф. Федотов. – Чебоксары, 1953. – 12с.
990242
   Посевные площади 1937 г.. – Москва, 1938. – 276с.
990243
   Посевные площади СССР. – М., 1936. – 403с.
990244
   Посевные площади СССР. – М.-Л., 1939. – 334с.
990245
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 1. – 1957. – 516 с.
990246
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 2. – 1957. – 504 с.
990247
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1976. – 543с.
990248
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1986. – 441с.
990249
  Алексеев Е.К. Посевы в БССР однолетних люпинов на семена, удобрения и корм / Е.К. Алексеев. – Минск, 1952. – 48с.
990250
  Илус В. Посевы ветра : роман / В. Илус; пер. сэст. Р.Минны. – Москва : Советский писатель, 1972. – 318 с.
990251
  Величко В.А. Посевы солнца / В.А. Величко. – Москва, 1961. – 280с.
990252
  Любавский М.К. Поседные бояре в Жмудской земле в XVI веке. – 11 с.
990253
  Прошин С.М. Посеешь ветер... / С.М. Прошин. – М., 1980. – 496с.
990254
   Посеешь характер - пожнешь судьбу. – Л., 1967. – 88с.
990255
   Посеймье. – Воронеж, 1983. – 164с.
990256
  Збенович В.Г. Поселение Бернашевка на Днестре: (К происхождению трипол. культуры) / В.Г. Збенович. – Киев, 1980. – 179с.
990257
  Храпунов И.Н. Поселение в Барабановской Балке : (по результатам раскопок 2004 -2006 гг.) / И.Н. Храпунов, В.П. Власов, А.В. Смокотина ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2007. – 54, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 21—23. – ISBN 978-966-336-112-3
990258
   Поселение в Барабановской Балке = Barabanovskaya ravine settlement : (по результатам раскопок 2007-2008 гг.) / И.Н. Храпунов, В.П. Власов, А.В. Смокотина, М.С. Шапцев ; Ист.- археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2009. – 130, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. — Текст: рус., англ. – Библиогр.: с. 56—61 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-336-293-0
990259
  Цвинария И.И. Поселение Гуандра / И.И. Цвинария. – Тбилиси, 1978. – 57с.
990260
  Мелюкова А.И. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка / А.И. Мелюкова. – М., 1975. – 259с.
990261
  Глонти Л.И. Поселение куро-араксской культуры : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Глонти Л.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 30л.
990262
  Аскаров А.А. Поселение Кучуктепа / А.А. Аскаров, Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1979. – 112с.
990263
  Хлобыстин Л.П. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье / Л.П. Хлобыстин. – Ленинград, 1976. – 65с.
990264
  Баран В.Д. Поселение первой половины I тысячилетия н. э. у с. Черепин Львовской области : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Баран В.Д.; АН УССР. – Львов, 1958. – 16с.
990265
  Янитс Л.Ю. Поселение эпохи неолита и раннего металла в приустье. / Л.Ю. Янитс. – Таллин, 1969. – 282с.
990266
  Хынку И.Г. Поселения XI-XIV веков в Оргеевских кодрах Молдавии / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 116с.
990267
  Пряхин А.Д. Поселения Абашевской общности / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1976. – 168с.
990268
  Мурадова Э.А. Поселения архаического Дахистана / Э.А. Мурадова. – Ашхабад, 1991. – 144с.
990269
  Шилов М.Н. Поселения большой песчанки и природная очаговость чумы на Северном Устюрте и в предустюрте : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Шилов М.Н.; Научно-исследоват. противочумный ин-т "МИКРОБ". – Саратов, 1969. – 30л.
990270
  Кудиркене Р.К. Поселения в природном ландшафте Литвы. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.01 / Кудиркене Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
990271
   Поселения древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 166с.
990272
   Поселения Древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 168с.
990273
  Борзияк И.А. Поселения древнекаменного века на северо-западе Молдавии / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1981. – 136 с.
990274
   Поселения и жилища древних племен Южного Урала. – Уфа, 1983. – 144с.
990275
  Чибиров Л.А. Поселения и жилища осетин. : Автореф... канд. истор.наук: / Чибиров Л.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 34л.
990276
  Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа / В.П. Кобычев. – Москва, 1982. – 195с.
990277
  Будина О.Р. Поселения и жилище Северной Албании (XIX-ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Будина О. Р.; АН СССР, Ин-т этнограф. им. Миклухо-Маклая. – М., 1968. – 30л.
990278
  Динесман Л.Г. Поселения и норы млекопитающих как объект палеоэкологического изучения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.097 / Динесман Л.Г.; АН СССР. – Москва, 1969. – 32л.
990279
   Поселения каменного века и раннего металла в Карелии. – Петрозаводск, 1982. – 136с.
990280
  Лозе И.А. Поселения каменного века Лубанской низины / И.А. Лозе. – Рига, 1988. – 209с.
990281
  Пряхин А.Д. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1982. – 159с.
990282
  Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии / Ш.Р. Пидаев. – Ташкент, 1978. – 144с.
990283
  Пилипко В.Н. Поселения Северо-Западной Бактрии / В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко. – Ашхабад Ылым, 1985. – 216 с.
990284
  Бондарь Н.Н. Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы / Н.Н. Бондарь. – Киев : Вища школа при КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1974. – 176с.
990285
   Поселения срубной общности. – Воронеж, 1989. – 196с.
990286
  Бадер О.Н. Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 99 : Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. – С. 1-196, рис.
990287
   Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – № 20 : Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. – С. 1-175, илл.
990288
  Асанов Ю.Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев во второй половине XIX - 40 годах ХХ века. : Автореф... наук: 576 / Асанов Ю.Н.; АН ГССР. Инст. истории, археолог. и этнограф. им.И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 20л.
990289
  Зыков Ф.М. Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов, ХIХ - нач. ХХ в. / Ф.М. Зыков. – Новосибирск, 1986. – 99с.
990290
  Маруневич М.В. Поселения, жилище и усадьба гагаузов Южной Бессарабии в XIX начале XX в. / М.В. Маруневич. – Кишинев, 1980. – 168 с.
990291
  Пилипчук Я.В. Поселення "Кипчацького степу": кочові ставки чи міста? // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 133-155. – ISSN 1682-671Х
990292
  Баран Володимир Поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 248-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур.
990293
  Бунятян К.П. Поселення городоцько-здовбицької культури неподалік Острога / К.П. Бунятян, О.А. Позіховський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-101. – ISSN 0235-3490
990294
  Пряхін Ю. Поселення греків з Архіпелагу в Керчі-Єнікале (кінця ХVІІІ-середини XIX ст.) / Юрій Пряхін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-118
990295
  Бєляєва С.О. Поселення Дніпровського Лівобережжя X-XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі) / С.О. Бєляєва, А.І. Кубишев; НАНУ. Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1995. – 112с. – ISBN 5-12-004294-5
990296
  Васильчук В. Поселення німецьких колоністів на Півдні України наприкінці ХVIII- початку ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.37-41
990297
  Баран В.Д. Поселення перших століть нашої ери біля села Черепин / В.Д. Баран. – Київ, 1961. – 100с.
990298
  Рачковський Г. Поселення Середнього Полісся (середина XIX- середина XX ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 57-87. – (Серія історична ; Вип. 43)
990299
  Самолюк В.О. Поселення стжижовської культури на р. Іква на Волині // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-72. – ISSN 0235-3490
990300
  Черновал Д. Поселення трипільської культури Бернашівка 1 // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 68-69. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
990301
  Шульга Ігор Поселення українців у Саратовському Надволжі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 282-284
990302
  Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) : монографія / Ніколаєць Ю.О. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 187, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6656-8
990303
  Насунов Д.И. Поселенцы / Д.И. Насунов. – М, 1977. – 78с.
990304
  Травинка В. Посели в своем сердце любовь / В. Травинка. – М, 1996. – 213с.
990305
  Кауров Б.А. Поселки выходят на большак. / Б.А. Кауров. – М., 1962. – 176с.
990306
  Димаров А.А. Поселковые истории / А.А. Димаров. – М., 1986. – 589с.
990307
  Мусатова А.И. Поселковые клещи Alektorobius tholozani papillipes Birula, 1895 -- переносчики клещевого возвратного тифа и меры борьбы с ними в Узбекистане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатова А.И.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 17л.
990308
  Рябчук Г.Ф. Поселковый совет депутатов трудящихся / Г.Ф. Рябчук. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 67 с.
990309
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1988. – 332,2с.
990310
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 246,2с.
990311
  Фолкнер У. Поселок : Роман / Уильям Фолкнер; Пер с англ. Б.Бошняка, В.Хинкиса. – Харьков : Фолио, 1998. – 383с. – (Вершины). – ISBN 966-03-0432-3
990312
  Кулиш С.Л. Поселок Альфа / С.Л. Кулиш. – Ташкент, 1971. – 136с.
990313
  Шустер В.М. Поселок Глубокое. / В.М. Шустер. – Новосибирск, 1967. – 48с.
990314
   Поселок на краю Галактики : сб. научной фантастики. – Москва : Наука, 1989. – 368 с. – (Библиотека журнала " Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007778-Х
990315
  Брайдер Ю.М. Поселок на краю Галактики / Ю.М. Брайдер, Н.Т. Чадович. – Минск, 1989. – 221с.
990316
  Сказбуш Н.И. Поселок на трассе / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1980. – 230с.
990317
  Саутолл А. Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1971. – 176с.
990318
  Лацис В.Т. Поселок у моря : книга 2-я дилогии / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. З Федоровой. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 451 с.
990319
  Ожешко Э. Поселянка : повесть Э. Ожешко // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 64 с.
990320
  Маццарелла Мерете Посему я плохо говорю по-фински = Кто такой финский швед? : фрагменты книги "Линии между звездами " // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 233-247. – ISSN 1130-6545
990321
  Клименко А.А. Посеные и посадочные машины и машины для внесения удобрений / А.А. Клименко. – Москва, 1964. – 44с.
990322
  Кацнельсон А.І. Посеред бурі. / А.І. Кацнельсон. – К, 1963. – 141с.
990323
  Тучинський Б.Г. Посеред середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
990324
  Прасад Э. Посередине // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2017. – Вып. 54, № 1 : Парадоксы роста. – С. 30-33. – ISSN 1020-8151


  Юань укрепляет свои позиции, но не будет играть главенствующую роль.
990325
  Андрусяк В. Посередники не пройдуть: тренди боротьби з ухиленням від оподаткування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 14-15
990326
  Рєзнікова В.В. Посередництво в господарському обороті України: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 100-109
990327
  Рєзникова В. Посередництво в економіці та господарському праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 74-77
990328
  Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-139.
990329
  Єрмак В.В. Посередництво груп інтересів у сучасній політиці (мереживий підхід) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 164-174
990330
  Рєзнікова В. Посередництво на страховому ринку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 275-282. – ISSN 0132-1331
990331
  Пиц Т.Б. Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 374-379. – ISBN 978-966-2303-00-1
990332
  Рєзнікова В. Посередництво та посередницькі правовідносини в господарському обороті України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
990333
  Рєзнікова В.В. Посередництво та представництво як суміжні правові категорії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 55-68
990334
  Чубрикова О.О. Посередництво у врегулюванні конфліктів як напрям сучасної зовнішньої політики Туреччини // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 283-286. – ISSN 2076-8982
990335
  Біленкова Ю.С. Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 373-376. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
990336
  Білостоцька В.О. Посередницька діяльність в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 35-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
990337
  Равчина Т. Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 75-83. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
990338
  Чубрикова О.О. Посередницька діяльність у врегулюванні конфліктів у концепції сучасної зовнішньої політика Туреччини // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 248-254. – ISBN 978-966-136-196-5
990339
  Дирда А.О. Посередницька роль України у придністровському конфлікті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 569-578
990340
  Васильєва В.А. Посередницькі послуги в системі цивільно-правових договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 256-263. – ISSN 1563-3349
990341
  Расшивалов Д. Посередницькі послуги у страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема потенційного конфлікту інтересів між страховим брокером, його принципалом (страхувальником) і страховиком. Зазначає ться, що, за певних умов, страховий брокер може потенційно бути або провідником або джерелом ...
990342
  Лисенкова В.В. Посередність як антитеза філософському способу життя й філософській творчості // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 104-112
990343
  Гонца І.С. Посесивні назви населених пунктів Черкащини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 100-104. – ISBN 966-8188-07-1
990344
  Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 272-286. – ISBN 978-966-02-4236-4
990345
  Васильченко Н.А. Посессивность в ракурсе референции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко Н.А.; Моск. гос. лингивист. ун-т. – М, 1991. – 23л.
990346
  Дорский Г.Ю. Посессионное право в последней четверти XIX- начало ХХ в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
990347
   Посетите КНР, Монгольскую Народную Республику, Демократическую Республику Вьетнам, КНДР. – 32с.
990348
  Матушевский Ф.П. Посетители могилы Т.Г. Шевченка / Ф. Матушевский. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 2], 28 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1903, № 2, с. 267-294
990349
  Саймак Клиффорд Дональд Посетители. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1993. – 447с.
990350
  Баумгартен М. Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путешествие Мартына Баумгартена Немецкой империи дворянина и кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвращение оттуда в Германию, : содержащее в себе, описаниние сих стран... : в 3 кн. / на рос. яз. переведено и для пользы общества издано Васильем Рубаном. – В Санкт-Петербурге : Печатано в типографии Корпуса Чужестранных Единоверцев, 1794. – X, 282 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра
990351
  Стругацкий А.Н. Посещение / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 253с.
990352
  Баулин П. Посещение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 15-16
990353
  Костюшко-Валюжинич Посещение Их Императорскими Величествами музея и раскопок в Херсонесе 18-го сентября 1902 г. / Костюшко-Валюжинич. – Севастополь : Тип.Д.О.Харченко, 1904. – 14с. : Ил.2
990354
  Славянин В.П. Посещение мира. / В.П. Славянин. – М., 1985. – 215с.
990355
  Киреев Р.Т. Посещение: Повести. / Р.Т. Киреев. – М., 1977. – 359с.
990356
  Соколов В.Н. Посещение: стихи / В.Н. Соколов. – М., 1992. – 111с.
990357
  Гончар Б.М. Посибілісти // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 26-27
990358
  Щукин М.Н. Посидели, поговорили / М.Н. Щукин. – Москва, 1980. – 112с.
990359
  Яковченко В.И. Посиделки / В.И. Яковченко. – М., 1970. – 158с.
990360
  Езикеева Г. Посиделки у семейного очага : перспективные формы массовой работы / Галина Езикеева, Елена Тесля // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0869-4915


  О массовой работе муниципальных библиотек Омской области (Россия).
990361
  Полубатко Н.С. Посидення ролі держави в умовах глобальної економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.161-167. – Бібліогр. в кінці ст.
990362
  Тарасов В.Н. Посиди на камне у дороги... / В.Н. Тарасов. – Новосибирск, 1981. – 271с.
990363
  Капутикян С. Посиди, послушай : стихи / С. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1969. – 56 с.
990364
  Капутикян С.Б. Посиди, послушай / С.Б. Капутикян. – Москва, 1980. – 72с.
990365
  Замов Наиль Калимович Посик вывода в исчеслении предикатов и возможности ограничения сложности теромв в выводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Замов Наиль Калимович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ни). – Казань, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
990366
  Турчин Є.В. Посилений закон великих чисел для послідовностей випадкових величин з просторів Орліча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримано посилені закони великих чисел для послідовностей незалежних випадкових величин з простору Орліча та для послідовностей від"ємно залежних [фі]-субгауссівських випадкових величин. There have been proved strong laws of large numbers for ...
990367
   Посилення боротьби з піратством може стати законом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 58. – ISSN 1608-6422
990368
  Коташевський О. Посилення боротьби із корупцією і органзованою злочиністю вимагає удосконалення законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 82-85
990369
  Семенюк Е.П. Посилення взаємодії наук в умовах розвинутого соціалізму. / Е.П. Семенюк, Н.Л. Попова. – Київ, 1983. – 48с.
990370
  Шевченко К. Посилення взаємозалежності між розвитком системи мотивації праці й економічним потенціалом машинобудівних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
990371
  Сафонов В.В. Посилення виховної функції пропаганди безаварійної роботи та охорони праці / В.В. Сафонов, Е.Є. Стрежекуров, В.В. Заліщук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
990372
  Шевченко О.Ю. Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-6
990373
  Скулиш Є.Д. Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 90-97
990374
  Нестерова К.Ю. Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 204-206. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
990375
  Ластовецький А. Посилення відповідальності посадових та службових осіб: формування паритетності відносин влади та підприємців // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.72-76
990376
  Романюк Б.В. Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 94-102. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто питання удосконалення правових основ забезпечення ефективної протидії організованій злочинності, яка є внутрішнім чинником, що негативно впливає на стан національної безпеки України.
990377
  Зайковський А.А. Посилення гарантій моральних інтересів обвинуваченого у векторі еволюції досудового провадження // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-33.
990378
  Наумкіна С.М. Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі / С.М. Наумкіна, О.С. Білоусов // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 143-151. – (Думка). – ISSN 2304-7410
990379
  Мельник Е. Посилення громадсько-педагогічного руху в Україні за рідну мову і національну школу (початок 20 століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65
990380
   Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : збірник матеріалів міжнародної конференції, 16 травня 2011 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. О.О. Котелянець]. – Київ : НІСД, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-554-146-2
990381
  Мандибура В.О. Посилення експлуатації праці в Україні як чинник пригнічення національного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 331-341. – ISBN 966-7958-13-2
990382
  Кордюк Н.І. Посилення енергетичної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 71-77. – (Серія економічна ; вип. 1)
990383
  Миленький Д.С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 37-44
990384
  Стеценко Т.О. Посилення ефективності соціально-економічного захисту працюючих в умовах загострення конкуренції на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 340-347
990385
  Докаш О.Ю. Посилення ідеологічного контролю сталінського тоталітарного режиму над політико-культурним простором західних областей УРСР (друга половина 40-х початок 50-х років XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 51-60. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
990386
  Дорохов М.С. Посилення ідеологічної складової виховання військовослужбовців – вимога часу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 259-266


  Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної основи. Ідеологічна багатоманітність ні означає відсутність будь-якої ролі держави в ідеологізації суспільства. Суспільні перетворення без ідеологічного забезпечення ...
990387
  Пазізіна С. Посилення імпортозалежності економіки України та перспективи розвитку імпортозаміщення в посткризовий період // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 412-421. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано основні причини посилення залежності України від товарного імпорту.
990388
  Шаблиста Л.М. Посилення інвестиційної складової державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-99. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Обгрунтовується необхідність виділення бюджету розвитку і перетворення його в інструмент зростання інвестицій і економічного підйому.
990389
  Гук Н.А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 125-130. – ISSN 1993-6788
990390
  Михайловська О.В. Посилення інтелектуальної активності в умовах глобалізації інформаційного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 25-27
990391
  Гламазда П. Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2. – С. 29-34
990392
  Солярж І.Г. Посилення конкурентних позицій авіаційної галузі України у контексті світових глобальних змін // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7069-02-6
990393
  Дмитренко Л.О. Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 31-36


  Досліджено основні закономірності розвитку машинобудування України, виявлено сильні та слабкі сторони цієї галузі, проведено аналіз можливостей та загроз та запропоновані практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських ...
990394
  Власюк О.С. Посилення конкурентоспроможності національної економіки - рушійна сила соціально-економічних реформ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-70.
990395
  Предборський В.А. Посилення конкурентоспроможності національної економіки як стратегія детінізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглядаються конкурентно-ринкові засади розвитку як системна стратегічна передумова модернізації (реформування), детінізації вітчизняної економіки.
990396
  Геліх А.К. Посилення конкурентоспроможності українських виробників суднобудівної галузі на ринках країн Європи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 27-35


  У статті аналізуються сучасні тенденції світового ринку суднобудування. Характеризується місце українських суднобудівників на світовій арені та важливість посилення їх конкурентоспроможності для України. Автор надає рекомендації щодо підвищення ...
990397
  Мануілов О.В. Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно- податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 77-87. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Україні в умовах макроекономічної динаміки, теоретичні засади її ефективності, недоліки поточної грошово-кредитної та монетарної політик, зазначені в Основних засадах ...
990398
  Надюк З.О. Посилення координаційної функції виконавчої влади у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
990399
  Бутенко А.І. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (638). – С. 70-81. – ISSN 0131-775Х
990400
  Кравець В.Г. Посилення магнітомпедансного ефекту в нанокрісталічному сплаві Co59Fe5Ni10Si11B15 / В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 209-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджено посилення магнітоїмпедансного ефекту шляхом термічної і лазерної обробок аморфного сплаву Co59Fe5Ni10Si11B15. За допомогою магнітооптичних вимірів показано, що в результаті лазерної і термічної обробок аморфних металевих сплавів відбуваються ...
990401
  Кофанова О. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто впровадження у педагогічний процес професійної підготовки майбутніх екологів деяких інноваційних засобів, зокрема проблемно-дослідницького підходу та інформаційно-комунікаційних технологій.
990402
  Іляш О.І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О.І. Іляш, М.В. Капериз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 167-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
990403
  Щербина Л.Ф. Посилення мотивації самозміни при наркоманії // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-24
990404
  Бутирський О. Посилення негативного іміджу України на Заході у зв"язку з політичною кризою // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.39-42
990405
  Калакура Я.С. Посилення провідної ролі робітничого класу - закономірність будівництва комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1983. – 49с.
990406
  Дьомін Ю. Посилення прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ про товарну контрабанду - крок до посилення економічної безпеки держави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
990407
  Лиско Н. Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
990408
  Мирошниченко Ю.М. Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 3 (127). – С. 41-47
990409
  Горяна Л.Г. Посилення процесуальної сторони формування у студентської молоді екологічної культури та здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15 : фото
990410
  Мамутов В. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-94. – ISSN 0132-1331
990411
  Ковальчук А.Т. Посилення регулюючого потенціалу фінансового права в публічних правовідносинах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-53
990412
  Атаманенко С.В. Посилення регулятивних елементів в імміграційній політиці США в останній чверті XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 229-238
990413
  Роменська К.М. Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
990414
  Бойко С.І. Посилення ринкової орієнтації системи управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-45. – (Економіка ; Вип. 47)


  Проаналізовано визначальні тенденції реструктуризації системи управління підприємством. Адаптацію перехідної системи управління визначено як фактор ринкової трансформації.
990415
  Рижков М.М. Посилення ролі PR-технологій в сучасних міжнародних відносинах / М.М. Рижков, А.Ю. Карпець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 287-290
990416
   Посилення ролі адвокатури – основний лейтмотив діяльності робочої групи з підготовки змін до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 276-280
990417
  Пшик Б. Посилення ролі банківського кредиту у фінансуванні інноваційних проектів у сфері енергозбереження / Б. Пшик, М. Вознюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 157-163. – ISSN 2078-5860


  Стаття присвячена визначенню ролі та значення банківського кредитування у реалізації інноваційних проектів у сфері енергозбереження. Проаналізовано досвід кредитування в Україні проектів з підвищення енергоефективності. Запропоновано низку практичних ...
990418
  Король В. Посилення ролі банківського сектору в забезпеченні сталого розвитку національної економіки та її регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 100-104. – ISSN 1818-2682
990419
  Онищук Я.В. Посилення ролі запозичень у доходах державного бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-43
990420
  Олійник О.. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 59-80 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
990421
  Захарін С.В. Посилення ролі корпоративних структур у розвитку інноваційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 117-126
990422
  Бодюк А.В. Посилення ролі органів державної податкової служби в удосконаленні податкової політики : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 70-74. – Бібліогр.: 2 назви
990423
  Сазонець І.Л. Посилення ролі ТНК: позитивні та негативні наслідки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 122-127
990424
  Ерфан Є.А. Посилення ролі транспортно-логістичної складової ринкової інфраструктури у розвитку економічної співпраці прикордонних регіонів / Є.А. Ерфан, У.І. Гурчумелія // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-92. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
990425
  Любкіна О. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-13. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні ризики, притаманні фінансовим системам у після кризовий період, обгрунтовано необхідність зміни існуючих систем регулювання та нагляду за фінансовими ринками, та систематизовано основні тенденції щодо реформування ...
990426
  Чухно А.А. Посилення соціальної орієнтації виробництва // Під прапор. ленінізму, 1988. – №10
990427
   Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : Аналітична доповідь та рекомендації. – Київ : К.І.С., 2006. – 160с.
990428
  Савлук С.М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 38-46. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
990429
  Предборський В.А. Посилення тінізації вітчизняної економіки як вірогідний наслідок її вступу до СОТ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 77-81.
990430
  Мельник А.М. Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
990431
  Петрусенко І. Посилено відповідальність за порушення права інтелектуальної власності // Вісник податкової служби України / Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-37
990432
  Святоцький О. Посилити позитивний вплив на розвиток вітчизняної правничої науки - головне завдання наукової ради та редколегії журналу "Право України" у ювілейному 2017 році // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1026-9932
990433
  Мунтян В.Л. Посилити правову охорону грунтів / В.Л. Мунтян. – Окр. відб. із зб. Радянське право, № 3. 1963, 1963. – 19-25с.
990434
  Мазур Л. Посилити роботу з позаспілковою молоддю ! : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
990435
  Рапіна Л. Посилювати реальний інноваційний вплив на освіту і все суспільство // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – квітень (№ 4). – С. 1, 2


  4 квітня у НАПН України відбулися Загальні збори. У їх роботі взяли участь міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти України Лілія Гриневич, представник Адміністрації Президента України Василь ...
990436
  Романюк Ю. Посилюється агресивність радіорекламних текстів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-31
990437
  Лизанчук В. Посилюймо інформаційно-психологічну безпеку в умовах гібридної війни Росії проти України! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 2
990438
  Щудро А.А. Посилюючи партійний вплив. / А.А. Щудро. – К., 1986. – 72с.
990439
  Борисов Й. Посильмо обороноздатність нашої країни / Й. Борисов. – Х., 1931. – 14с.
990440
  Карабан В"чеслав Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову : Граматичні труднощі / Карабан В"чеслав. – Київ : Політична думка. – (Tempus). – ISBN 966-95174-3-5
Ч. І. – 1997. – 299с.
990441
  Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / Карабан В.І. ; КНУТШ. – 2-е вид., виправ. – Київ
Ч. 1 : Граматичні труднощі. – 1999. – 249 с.
990442
  Нагула Г.Є. Посібник автолюбителя / Г.Є. Нагула. – Київ, 1958. – 287с.
990443
  Колісник П.І. Посібник для виконання практичних і лабораторних завдань з курсу метеорології і кліматології / П.І. Колісник. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 105с.
990444
   Посібник для власників земельних часток та майнових паїв. – Київ
Вип. 2. – 1999. – 64с.
990445
  Гаєвська Н. Посібник для вчителя і учня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 57. – ISSN 0130-5263


  Рецензія
990446
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – К, 1958. – 296с.
990447
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 4-е вид. – К, 1967. – 296с.
990448
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 5-е вид. – К, 1972. – 304с.
990449
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-11 класах / С.П. Левченко. – Київ : Радянська школа, 1963. – 292 с.
990450
  Кривошея Г.П. Посібник для майбутніх журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 230


  (Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації: Навчальний посібник)
990451
   Посібник для молодіжних громадських організацій. – Київ, 2003. – 252 с. – Збірник видано за підтримки Держ. комітету України у справах сім"ї та молоді. – ISBN 966-8175-00-Х
990452
  Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 2000. – 192с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-057-7
990453
   Посібник для практичних занять з біології. – К., 1959. – 219с.
990454
  Галас К.Й. Посібник для практичних занять з історичної граматики української мови / К.Й. Галас, П.М. Лизанець. – Ужгород, 1966. – 136с.
990455
  Вендт В.П. Посібник для простішого якісного аналізу отрут і добрив, застосованих у сільському господарстві / В.П. Вендт, М.Л. Щербеліс; Під ред. Гундера О.Й. – Київ; Харків, 1937. – 56с.
990456
  Палієнко Г.Д. Посібник для ревізійної комісії колгоспу / Г.Д. Палієнко, Г.С. Енкелес. – К, 1960. – 92с.
990457
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічнох хімії. / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – К., 1960. – 204с.
990458
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічнох хімії. / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – К., 1971. – 278с.
990459
  Залевська В.Ю. и др. Посібник для студентів 2 курсу філософського факультету / В.Ю. и др. Залевська. – Київ, 1973. – 82с.
990460
   Посібник для студентів з педагогіки. – Київ
4. – 1969. – 106с.
990461
   Посібник для студентів з педагогічної практики. – Київ
3. – 1968. – 110с.
990462
   Посібник до лабораторних занять із курсу "Загальна цитологія та гістологія". – 2-ге вид., виправл. й доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 259 с. – ISBN 966-306-101-5
990463
  Таран А.С. Посібник до лабораторних та практичних занять з інженерної геології. / А.С. Таран. – Х., 1958. – 103с.
990464
  Нечипорук О.Ю. Посібник до лабораторного практикуму з "Функціональної електроники" / Нечипорук О.Ю., Зависляк І.В. ; КНУТШ. – Київ : [Академпрес]
Ч. 2. – 2010. – 40 с.
990465
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 1 : Оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє природне середовище. – 2002. – 160 с.
990466
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 2 : Оцінка впливів проектованої діяльності на повітряне середовище. – 2002. – 220 с.
990467
   Посібник єпархіяльного єпископа : Права та обов"язки єпархіяльного єпископа згідно з Кодексом Канонів Східних Церков та партикулярним правом Української Греко-Католицької Церкви. – Львів : Свічадо, 2002. – 84с. – ISBN 966-561-270-0
990468
  Браун Посібник з аналізу державної політики / Браун, Пол. – Київ : Основи, 2000. – 243с. – ISBN 966-500-505-07
990469
  Мансі Є. Посібник з англійської мови для підготовки до іспиту (101 розмовна тема) / Є. Мансі. – Київ : Оріяни, 2000. – 272c. – ISBN 966-7373-42-8
990470
   Посібник з англійської мови для студентів-юристів / В.П. Сімонок, Т.І. Костюченко, Т.В. Олійник, Т.М. Фоменко, Л.О. Шишкіна; [В.П. Сімонок та ін.] ; за заг. ред. проф. В.П. Сімонок ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2005. – 263, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 260-261. – ISBN 966-8467-39-6
990471
   Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України : (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку / С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; Міжн. ділові та технічні консультанти, Інк.; Агенство США з Міжнародного розвитку. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Укрпапір, 2002. – 472с. – Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. – ISBN 966-96216-0-9; 966-96216-1-7
990472
   Посібник з великого практикуму курсу фізіології і біохімії рослин. – Київ
1. – 1973. – 164с.
990473
  Гилка У.Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств : для студ. спеціальності "Менеджмент організацій" для самостійної роботи студ. данної та заоч. форм навчання / Гилка У.Л., Клочко Ю.О. ; МОНУ ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технол. – Київ : ДУІКТ, 2009. – 56с.
990474
  Колеснікова Л.І. Посібник з вступно-фонетичного курсу з німецької мови як другої іноземної для студентів початкових курсів факультетів іноземних мов / Колеснікова Л.І., Максименко Н.А. ; МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДППМ, 2009. – 132 с.
990475
   Посібник з граматики англійської мови для студ. 1 курсу фак-ту романо-германської філології. – К.
1. – 1974. – 28с.
990476
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 228с. – ISBN 966-8387-03-1
990477
  Самсонова А.З. Посібник з граматики французької мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.З. Самсонова; МОНУ; Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Кондор, 2006. – 160с. – ISBN 966-351-031-5
990478
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 232с. – ISBN 966-8387-03-1
990479
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 232с. – Французькою та українською мовами. – ISBN 966-8387-94-4
990480
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Лисенко ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 232 с. : табл. – ISBN 966-8387-94-4
990481
  Раєвський М.А. Посібник з експлуатації автомобіля "Жигулі" / М.А. Раєвський, А.В. Райченко. – Київ, 1983. – 112с.
990482
  Іноземцев С.І. Посібник з електрифікації сільського господарства / С.І. Іноземцев. – Київ-Харків, 1947. – 363 с.
990483
   Посібник з ендокринології : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер"ян, О.М. та ін. Приступюк; [П.М. Боднар та ін.] ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, проф. П.М. Боднара та акад. АПН України, проф. С.Д. Максименка. – Київ : Здоров"я, 2004. – 180, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179. – ISBN 5-311-01310-9
990484
  Корнєєв О.П. Посібник з зоогеографії / О.П. Корнєєв, О.Б. Кістяківський. – Київ, 1956. – 138с.
990485
  Кістяківський О.Б. Посібник з зоогеографії / О.Б. Кістяківський, О.П. Корнєєв. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1968. – 133с.
990486
   Посібник з історії середніх віків. – К., 1956. – 343с.
990487
  Чернявський С.Д. Посібник з курсу опору матеріалів / С.Д. Чернявський. – Київ, 1958. – 140 с.
990488
   Посібник з лізингу : навч. посібник / Богодухов Д.О. [ та ін. ] ; наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
990489
   Посібник з медичної вірусології : Навчальний посібник для лікарів-інтернів та курсантів інститутів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1995. – 368с. – ISBN 5-311-00855-5
990490
  Панченко Є. Посібник з менеджменту нового покоління9 : Критика і бібліографія // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
990491
  Вахромєєв С.А. Посібник з мінераграфії : Учбовий посібник / С.А. Вахромєєв. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1959. – 251с.
990492
  Поттер Д. Посібник з незалежної журналістики / Дебора Поттер ; [відп. ред. Джордж Клак ; укр. пер.: Ярослав Пилинський ; Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 64 с. : іл.
990493
   Посібник з німецької мови / Г.Г. Левченко, В.А. Лук"янова, Н.О. Цисарчук, Л.С. Бойко, К. Гофман, Х. Дрешер; Левченко Г.Г. – Київ : Вища школа, 1993. – 183 с.
990494
   Посібник з німецької мови для студентів 2-го та 3-го курсів філософського факультету. – К., 1970. – 101с.
990495
  Рот А.В. і Павленко К.М. Посібник з питань законодавства та оплати праці медичних і фармацевтичних працівників / А.В. і Павленко К.М. Рот. – К., 1968. – 362с.
990496
   Посібник з питань імплементації угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, 1999. – 100с.
990497
   Посібник з питань свободи вираження. – Київ : Інформаційний прес-центр IREX ПроМедіа, 1999. – 224с.
990498
  Безклубов О.Н. Посібник з плавання для студентів : (методична розробка) / О.Н. Безклубов. – Київ, 1972. – 20 с.
990499
  Погребенник Я.М. Посібник з практики німецької мови : навчальний посібник / Я.М. Погребенник, А.М. Іоненко. – Київ : Вища школа, 1979. – 111 с.
990500
   Посібник з практики усного та писемного мовлення = A practical guide to learning English : навч. посібник з англ. мови як другої іноземної для студентів ІІІ курсу ф-ту перекладачів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ. – ISBN 978-966-638-316-0
Ч. 2 : / [уклад.]: Пасічник Т.Д., Бойко А.О., Гриневич О.Л., Зацерковний О.А. ; [ред. Питер Янг]]. – 2016. – 340, [2] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. уклад. частини зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 338-340
990501
  Владова О.В. Посібник з практики усної німецької мови : Посібник / О.В. Владова. – Київ : Вища школа, 1983. – 152 с.


  Посібник складається з 19 тематичних розділів. До кожного розділу входить основний навчальний текст і вправи до нього, а також неадаптований художній текст. Побудований за принципом мовної наочності навчальний матеріал сприятиме рецептивному і ...
990502
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. – ISBN 966-306-085-4
990503
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. біолог. фак-ів. ун-ів / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. : іл., табл. – ISBN 966-306-085-4
990504
  Сидоренко С.І. Посібник з практичного курсу англійської мови : для студ. 4-5 курсів з другою спец. "англійська мова" / С.І. Сидоренко; ЖДПУ ім. І. Франка. – Житомир, 2000. – 172с. – ISBN 966-7603-12-1
990505
   Посібник з практичної граматики англійської мови = English grammar for advanced learners : для студентів ІІ курсу / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т ; [уклад.]: Кукса І.М., Яценко Л.М., Аненко Н.І. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт.На обкл. всі дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-638-326-9
990506
   Посібник з розвитку громад : практичний посібник для небайдужих / А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; [А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; редкол.: Н. Балдич та ін.]. – Київ : ЛАТ & К, 2007. – 458с. – На тит. арк.: Демократизація України: програма малих проектів. – ISBN 966-2944-11-7
990507
  Кривошеєв О.В. Посібник з розмовної практики / О.В. Кривошеєв, Л.М. Бишенко, Ю.І. Неженцев. – Київ, 1991. – 159с.
990508
  Єнакієва К.В. Посібник з розмовної практики німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ, 1964. – 146с.
990509
  Рейнолдс Е. Посібник з розробки виборчих систем / Міжнар. ін-тут демократії та сприяння виборам; Переклад Г.Сеник та ін.; Ендрю Рейнолдс, Бен Рейллі. – Київ, 2003. – 168с. – ISBN 966-8321-12-X
990510
  Гаврилів О.С. Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2013. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-7045-18-1
990511
  Бугір М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики : Навчальний посібник / М.К. Бугір. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 176с. – ISBN 966-562-175-0
990512
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.М. Левчук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 130, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-622-497-5
990513
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 161, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-622-789-1
990514
  Мясников С.П. Посібник з фізики для вступників до вузів : пер. з рос. / С.П. Мясников, Т.М. Осанова. – Київ : Вища школа, 1969. – 183 с.
990515
  Комірна Є.В. Посібник з французської мови : для студентів І курсу філологічних факультетів університетів / Є.В. Комірна, О.П. Самойлова; Мін-во освіти та науки України.Київ.держ.лінгвістиний ун-тет. – Київ : КДЛУ, 2000. – 480с. – ISBN 966-7443-91
990516
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Касьяненко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1970. – 304с.
990517
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1970. – 346с.
990518
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Кас`яненко. – Видання 3-є, перероб.і допов. – Київ : Радянська школа, 1974. – 318с.


  Псібник розрахований на підготовку до конкурсних іспитів у вузи. У ньому вміщено матеріал з усіх тем курсу хімії, задачі, вправи та приклади розв"язування типових задач.
990519
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 415 с.
990520
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 3-е вид. – Київ : Вища школа, 1980. – 415с.
990521
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Касьяненко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 288 с.
990522
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко; Пер.з рос.Н.В.Демиденко;іл. – Київ : А.С.К., 2000. – 480с. – ISBN 966-539-233-6
990523
  Надаховська Н.І. Посібник з хірургії : навч.-метод. посібник для студентів вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Н.І. Надаховська. – Київ : Здоров"я, 2001. – 133, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01212-9
990524
   Посібник з хронології історії середніх віків. – К., 1950. – 88с.
990525
   Посібник з хронології історії стародавнього світу. – К., 1950. – 64с.
990526
  Міщенко Л.А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" = Literarische Ubersetzung. Studiengang "Theorie und Praxis des Ubersetzens" /L.A. Mishchenko, O.M. Turshchenko : Німецькою мовою / Міщенко Л.А., Турченко О.М. ; М-во освіти та науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 176 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7890-41-4
990527
  Кирилов В.І. Посібник заводському електрику / В.І. Кирилов. – Київ, 1968. – 172 с.
990528
   Посібник із вивчення дубровницько-далматинської літератури епохи відродження : (для студентів-кроатистів другого курсу). – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 54с.
990529
  Ківа І. Посібник із незручних запитань // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 липня (№ 116). – С. 7


  "Вони б і мухи не скривдили: Воєнні злочинця на суді в Гаазі" - новинка хорватської письменниці Славенки Дракуліч.
990530
  Терно С.О. Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) : Навчальний посібник / С.О. Терно; МОНУ;ЗДУ. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 56с.
990531
  Сміт Д.К. Посібник книговидавця = A guid to book publishing / Дейтус К. Сміт молодший ; [пер. з англ. В. Звиняцьковський ; ред. перекладу, продюсер, дизайн: Г. Клюкін]. – Київ : Любіть Україну, 1999. – 192, [1] с., включ. обкл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с.186-188. – ISBN 966-7141-01-2
990532
  Слюсаренко В.В. Посібник користувача комплекту "Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки" / Слюсаренко В.В., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 84 с. : іл., табл.
990533
  Огородник І. Посібник новітньої генерації // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Схвальна рецензія на навчальний посібник з історії науки.
990534
   Посібник по апробації сільськогосподарських культур. – К.-Х.
1. – 1940. – 240с.
990535
  Руднєв Д.Ф. Посібник по боротьбі з короїдами в ялинових лісах Карпат. / Д.Ф. Руднєв. – К., 1965. – 80с.
990536
  Лавров Ф.І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості. / Ф.І. Лавров. – К., 1951. – 32с.
990537
  Артюшенко В.І. Посібник по монтажу радіоапаратури / В.І. Артюшенко. – Київ, 1966. – 272 с.
990538
   Посібник по підготовці лабораторних і семінарських занять з хімії для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 144с. – ISBN 966-7459-53-5
990539
   Посібник по сільському господарству. – К.-Х., 1946. – 1270с.
990540
   Посібник по сільському господарству для керівних працівників обл. і районних організацій, директорів МТС, голів колгоспів і фахівців сільського господарства. – К.-Х.
2. – 1949. – 828с.
990541
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 1 : Адаптивне землеробство. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
990542
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 2 : Селекція і насінництво польових культур. – 2013. – 340 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Присвячується 100-річчю селекц.-генет. ін-ту - НЦНС НААНУ
990543
   Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2006-
Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – 2016. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
990544
   Посібник українського хлібороба : науково-практичний збірник / Ін-т мікробіолог. вірусолог. ім. Д.К. Заболотного НАН України ; Ін-т фізіолог. рослин і генетики НАН України ; Ін-т с.-г. мікробіолог. та агропромисл. вир-ва НААН України [та ін.] ; ред. І.П. Конюшенко. – Київ, 2006-
Т. 1 : Біологізація землеробства. – 2017. – 301 с. – Резюме укр., англ. мовами
990545
   Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981-1990 рр.. – К., 1993. – 122с.
990546
  Галич О.А. Посівальники доби : Література рідного краю / О.А. Галич. – Луганськ : Знання, 2003. – 132с. – ISBN 966-7915-64-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
990547
  Лімонт А.С. Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2311-1828
990548
  Алєксандрова О.В. Посідоній з Апамеї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 161-162. – ISBN 966-316-069-1
990549
   Посіли друге місце // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... На базі спортивного комплексу НУФВСУ відбулися змагання з плавання ХІІ Універсіади м. Києва серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. У змаганнях взяли участь 10 команд. Збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка в загальному заліку посіла ІІ ...
990550
   Посіли перше місце // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Студенти економічного факультету посіли 1 місце в національному фіналі міжнародного конкурсу в галузі стратегічного менеджменту Global Management Challenge (GMC). Команда (у складі : Д. Головчук, М. Ткаченко, І. Потапенко, В. Ігнатюк, Т. Пасажка) ...
990551
  Гнатюк Н.Ю. Посіяла жито : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1978. – 70 с.
990552
  Турелик Г.З. Посіяний промінь / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1970. – 78с.
990553
  Ли П.Ф. Поски месторождений полезных ископаемых, связанных с корами выветривания / П.Ф. Ли. – Л., 1983. – 216с.
990554
   Посла України в Туреччині нагородили "Премією Дружби" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 70 : фото


  Оргкомітет міжнародної олімпіади з турецької мови в Україні нагородив Сергія Корсунського, посла України у Туреччині, що сприює зміцненню стосунків між двома державами, "Премією Дружби".
990555
  Савко У. Послаблення кислотопродукуючої функції шлунка як фактор, що сприяє розвитку патології дванадцятипалої кишки / У. Савко, К. Дворщенко, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз сучасної наукової літератури за період 1976-2013 років, яка присвячена розгляду тривалого прийому кислотосупресуючих препаратів як фактора, що сприяє виникненню ентеропатій. Результати аналізу показали, що послаблення ...
990556
  Бриль Ю.Г. Посланец / Ю.Г. Бриль. – М., 1990. – 324с.
990557
  Миняйло В.А. Посланец к живым. / В.А. Миняйло. – М., 1970. – 471с.
990558
  Миняйло В.А. Посланец к живым: Кровь моего сына: Романы. / В.А. Миняйло. – Москва, 1975. – 688с.
990559
  Дугинец А.М. Посланец непокоренных / А.М. Дугинец. – М, 1979. – 271с.
990560
  Чистов Б.Н. Посланец партии / Б.Н. Чистов, М.А. Жохов. – М., 1980. – 158с.
990561
  Поплавський П.І. Посланець / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 239 с.
990562
  Шабалін Г.П. Посланець від Владимирова : документальна повість / Г. Шабалін, А. Михайленко. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1976. – 100 с.
990563
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 439 с.
990564
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1973. – 382 с.
990565
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
990566
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
990567
  Брежнев Л.И. Послание Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Советао СССР Л.И. Брежнева второй специальной сессии Генеральной Ассамблеии ООН / Л.И. Брежнев. – М., 1982. – 8с.
990568
  Две Ирины Послание землянам с планеты Ядивод / Две Ирины. – Киев : Знание Украины, 1991. – 96 с.
990569
   Послание Ивана Грозного. – М.-Л., 1951. – 715 с.
990570
  Чохели Годердзи Послание к елям : рассказы / Чохели Годердзи; авториз. пер. с груз. А.Абуашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 192 с.
990571
  Хоменко М.М. Послание Карадага / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2013. – 31, [1] с. – ISBN 978-966-2783-10-0
990572
  Кирпиченко В.Н. Послание любви и нежности Гамаля Ал-Гитани / В.Н. Кирпиченко, Д.А. Мубаракова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 65-67. – ISSN 0321-5075
990573
  Лопарев Х. Послание митрополита Кирилла / Х. Лопарев, 1892
990574
  Лопарев Х.М. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме : неизданный памятник литературы XII века / сообщение Хрисанфа Лопарева ; О-во любителей древней письменности // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 36 с.
990575
  Фримен Ричард Остин Послание со дна моря : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.243-262. – ISSN 1130-6545
990576
  Эминеску М. Послания / М. Эминеску. – Бухарест, 1979. – 45с.
990577
   Послания Гедемина. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 200 с. – Текст и тит. л. парал на рус., лит. яз
990578
  Волоцкий И. Послания Иосифа Волоцкого / И. Волоцкий. – Москва-Ленинград, 1959. – 391с.
990579
   Послания. Слова. Речи : В 6 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-29-0
Т.6. – 2004. – 928с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
990580
   Послания. Слова. Речи : В 7 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харьков : Майдан. – ISBN 966-372-002-6
Т.7. – 2005. – 628с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
990581
  Шевченко Т.Г. Посланіє = Uzenet / Тарас Шевченко ; [ упоряд . : Я. Хортяні, Н. Драгоманова ]. – [ Будапешт : Т-во Укр. культури в Угорщині ], 1999. – 271 с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 963 039 884 2
990582
  Панин Михаил Посланник бессмертия : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 58-65 : Фото
990583
  Качкан В. Посланник на ниву слова : Іван Липа в освітленні нових історичних джерел та матеріалів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 182-202. – ISSN 1028-5091
990584
  Виногоров Н.А. Посланник партии / Н.А. Виногоров. – Минск, 1970. – 271с.
990585
   Посланник Петра I на Востоке. – М., 1986. – 156с.
990586
  Молостнов М Г. Посланник планеты Альбос / М Г. Молостнов, . – Красноярск, 1969. – 86с.
990587
  Асим М. Посланник Хорезма / М. Асим. – Ташкент, 1974. – 112с.
990588
  Мдивани Г.Д. Посланники вечности / Г.Д. Мдивани. – М, 1971. – 110с.
990589
  Завгородній І.П. Послання "Апостола Правди і Науки з Чернечої гори до нації і людства / І.П. Завгородній. – Одеса : ВМВ, 2004. – 56 с. – ISBN 966-8286-17-0
990590
  Кожушний О. Послання Варнави: схолії до українськомовного перекладу / Олег Кожушний // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 148-153. – ISSN 0320-3077
990591
   Послання від бізнесу до державної влади України. – Київ, 2006. – 48с. – ISBN 966-594-811-3
990592
   Послання до Діогнета / Київська духовна академія ; [авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв]. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. : іл. – (Пам"ятки давньохристиянської писемності). – ISBN 978-966-2371-14-7
990593
  Пеннінг А.Дж. Послання до римлян. Народна біблія / Армін Дж. Пеннінг; [переклад з англ. мови]. – Київ, 2006. – 264с.
990594
   Послання Папи Івана Павла 2. – Львів : Літопис, 2001. – 288с. – ISBN 966-7007-50-6
990595
  Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0130-5247
990596
  Русина Олена Володимирівна Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток XV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто унікальну богословську пам"ятку, яка репрезентує вкрай бідну літературну традицію XV ст., - розлоге послання, адресоване у 1476 р. папі Сіксту IV київським митрополитом Мисаїлом і групою церковних і світських достойників. Текст ...
990597
   Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") / [уклад. А.В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-554-106-6
990598
   Послання Президента України до Верховної Ради України : Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. – Київ : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. – 472 с. – ISBN 966-7773-66-3
990599
   Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році : Офіційне видання. – Київ, 2001. – 404с. – ISBN 966-7773-08-6
990600
  Жиляєв І.Б. Послання Президента України як інструмент державної політики // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 24-34.
990601
  Жиленко І.В. Послання прп. Феодосія Печерського про латинян // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 100-112
990602
  Широбоков В. Послання світовій медицині / розмовляли Юрій Віленський, Вікторія Яснопольська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 9


  Київські вчені-мікробіологи Д. Янковський, В. Широбоков та Г. Димент видали фундаментальну працю "Мікробіом".
990603
  Шарварок О. Послання Старого // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0208-0710
990604
  Маринат О. Посланці: Роман. / О. Маринат. – К., 1978. – 253с.
990605
  Ляховский П.Р. Посланцы Большой земли / П.Р. Ляховский. – Минск, 1973. – 103с.
990606
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 215 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
990607
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – 2-е, испр. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1989. – 260 с. : ил. – Миниатюрное издание
990608
  Попов Сергей Посланцы из неведомых краев : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 24-32 : Фото
990609
  Тананаева Л.И. Посланцы Клементинума = о деятельности чешских миссионеров-иезуитов в странах Нового Света в XVI - XVIII вв. : история религии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 75-85. – ISSN 044-748Х
990610
   Посланцы партии. – М., 1967. – 335с.
990611
   Посланцы партии. – М., 1970. – 206с.
990612
  Молчанов А А. Посланцы погибших цивилизаций / А А. Молчанов, . – М., 1992. – 188с.
990613
  Панн Л. После // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 6. – С. 203-211. – ISSN 0321-1878


  О поэзии Олега Вулфа
990614
  Кашлев Ю.Б. После 14000 войн / Ю.Б. Кашлев. – Москва, 1976. – 191с.
990615
  Дынин И.М. После Афганистана / И.М. Дынин. – М, 1990. – 141с.
990616
  Погодин Н.Ф. После бала / Н.Ф. Погодин. – Москва. – 106с.
990617
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Тула, 1975. – 15с.
990618
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1977. – 46с.
990619
  Толстой Л.Н. После бала = Пiсля балу = Apre"s le bal = After the ball = Nach dem Ball : рассказ / Лев Толстой ; [худож. С.Ф. Адамович]. – Київ : Дніпро, 1978. – 243 с. : цв. ил. ; 11х7 см. – Текст на рус., укр., фр., англ. и нем. яз. - Миниатюрное издание в футляре
990620
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Саранск, 1978. – 72с.
990621
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 63с.
990622
   После бала. ІХ международная премия "Лидеры туриндустрии" : "Ну пусть придут другие, пусть они сделают то же самое..." Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 10 : Фото
990623
  Радов Г.Г. После Белгорода / Г.Г. Радов. – М., 1972. – 78с.
990624
  Давыдов Э.М. После бессонной ночи : роман-симфония / Э.М. Давыдов; пер. с татар. М.Авакумовой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 95 с.
990625
  Йыэрюют Яак После большого мороза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 94-97. – ISSN 0012-6756
990626
  Иванов Ф.И. После боя. / Ф.И. Иванов. – Тюмень, 1963. – 54с.
990627
  Хазанович Ю.Я. После боя. Рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1943. – 111с.
990628
  Гаврутто П П. После бури / П П. Гаврутто, . – М., 1959. – 331с.
990629
  Беркеши А. После бури / А. Беркеши. – М, 1961. – 335с.
990630
  Люден В. После бури : стихи и поэмы / В. Люден; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 64 с.
990631
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М., 1982. – 528с.
990632
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М. : Современник, 1986. – 702 с.
990633
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель
Кн.2. – 1986. – 429 с.
990634
  Залыгин С.П. После бури : (начало) / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 78с.
990635
  Залыгин С.П. После бури : (окончание) / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 63с.
990636
  Залыгин С.П. После бури : Роман / С.П. Залыгин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 638с.
990637
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М., 1988. – 462с.
990638
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Известия
Кн.2. – 1988. – 400с.
990639
  Мустафин Г. После бури : роман / Г. Мустафин; пер. с каз. Н.Кузьмина и Х.Узденбаева. – Москва : Художественная литература, 1989. – 413 с.
990640
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергетические альтернативы будущего биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 273-283. – ISSN 2074-4447
990641
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергизм биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 266-273. – ISSN 2074-4447
990642
  Кузнецов Ю.П. После вечернего боя / Ю.П. Кузнецов. – М., 1989. – 109с.
990643
  Старков В.В. После вешней воды / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1979. – 208с.
990644
  Ананьев А.А. После войны / А.А. Ананьев. – Москва, 1969. – 238с.
990645
  Сурков А.а. После войны / А.а. Сурков. – М., 1972. – 271с.
990646
  Лесной Николай После войны : Вьетнам. Взгляд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 104-109 : Іл. – ISSN 1029-5828
990647
  Уксусов И.И. После войны. / И.И. Уксусов. – Л., 1954. – 372с.
990648
  Рубен Б.С. После войны. / Б.С. Рубен. – М, 1963. – 165с.
990649
  Кудис Д.К. После войны. / Д.К. Кудис. – Горький, 1976. – 319с.
990650
  Черемных И.З. После войны. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1986. – 205с.
990651
  Малыгина Н.П. После войны. (Повести и рассказы) / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1975. – 192с.
990652
  Трофимов Ф.А. После войны: повести. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1979. – 656с.
990653
  Еремин А.А. После восстания / А.А. Еремин. – Горький, 1958. – 335с.
990654
  Гроссман В.А. После восстания / В.А. Гроссман. – Вологда, 1967. – 189с.
990655
   После встречи. – Алма-Ата, 1985. – 255с.
990656
  Карманов Д. После выборов - перед выбором : Последний шанс для Пакистана // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-50.
990657
  Мусаев М. После выстрела : роман / М. Мусаев. – Москва : Современник, 1973. – 175 с.
990658
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" / Алдан-Семенов. – Москва, 1986. – 496 с.
990659
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" / Алдан-Семенов. – Москва, 1990. – 420с.
990660
  Семин Л.П. После выстрела. / Л.П. Семин. – Л., 1971. – 224с.
990661
  Жилкина Е.В. После вьюги / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1980. – 77с.
990662
  Землянский А.Ф. После града / А.Ф. Землянский. – Москва, 1965. – 235с.
990663
  Грибачев Н.М. После грозы : стихотворения / Н.М. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1952. – 122с.
990664
  Дворянов Ф.М. После грозы / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1952. – 174с.
990665
  Алтайский К.Н. После грозы / К.Н. Алтайский. – Москва, 1957. – 130 с.
990666
  Чепижный А.К. После грозы / А.К. Чепижный. – К, 1958. – 110с.
990667
  Новиков С.Н. После грозы / С.Н. Новиков. – М., 1967. – 72с.
990668
  Белов М. После грозы / М. Белов. – Чебоксары, 1980. – 300 с.
990669
  Сайгин М.Л. После грозы. / М.Л. Сайгин. – Саранск, 1970. – 148с.
990670
   После гудка заводского.... – Харьков, 1961. – 56с.
990671
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1971. – 272 с.
990672
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Ленинград, 1985. – 476с.
990673
  Турунтаев В.Ф. После детства / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1980. – 319с.
990674
  Толстых А.В. После детства / А.В. Толстых. – М., 1982. – 96с.
990675
  Орлов В.В. После дождика в четверг / В.В. Орлов. – М., 1969. – 372с.
990676
  Каренц В. После дождя / В. Каренц. – Ереван, 1956. – 67с.
990677
  Назир Х. После дождя : рассказы / Х. Назир; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во худ. лит., 1968. – 80 с.
990678
  Попов С.А. После дождя / С.А. Попов. – Сыктывкар : Коми, кн.изд.- во, 1969. – 144 с.
990679
  Павлов Ю.Н. После дождя / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1972. – 80с.
990680
  Ференчук А.Н. После долгих лет / А.Н. Ференчук. – М, 1971. – 285с.
990681
  Зеленский В.И. После долгих разлук / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1981. – 286с.
990682
  Стойков А. После заката абстракцианизма / А. Стойков. – М, 1974. – 159с.
990683
  Камянов В.И. После затишья: Повесть. / В.И. Камянов. – М. : Советский писатель, 1983. – 264 с.
990684
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 183 с.
990685
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 183с.
990686
  Бриедис Л. После Иванова дня : стихи / Л. Бриедис; пер. с латыш. Л.Осиповой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 125 с.
990687
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом / Г.С. Фиш. – М, 1970. – 222с.
990688
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом ; Повесть о двух побегах ; Так это было ; Клятва / Г.С. Фиш. – М, 1974. – 415с.
990689
  Цыганков П.А. После Кавказского кризиса: мировой порядок и внешняя политика России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 29-34. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
990690
  Бойко В.Я. После казни. / В.Я. Бойко. – М., 1975. – 349с.
990691
  Савельева М. После Канта / М.Ю. Савельева. – Киев : Парапан, 2006. – 152с. – ISBN 966-8210-37-9
990692
   После книги. – Таллин, 1977. – 100с.
990693
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – М., 1989. – 255с.
990694
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – 2-е изд. – М., 1991. – 555с.
990695
  Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы : очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV - первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва : Квадрига, 2011. – 243, [2] с., [1] л. карт. + 1 геогр. указ. (6 с., включ. обл.). – Имен. указ.: с. 230-247. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исторические исследования / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле", Высшая шк. экономики нац. исслед. ун-т). – ISBN 978-5-91791-073-4
990696
  Катериничев Петр После лета = Пять рассказов о любви // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 62-78. – ISSN 0131-8136
990697
  Храпова Л.Е. После ливня / Л.Е. Храпова. – М, 1971. – 152с.
990698
  Сарыг-оол С.А. После ливня : стихи и поэмы / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
990699
  Стамов А. После ливня : повести / Асанбек Стамов; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
990700
  Балашов В.Ф. После лицея / В.Ф. Балашов. – Свердловск, 1977. – 261с.
990701
  Смуровский Иван После лыж : Из дневника женщины : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 0321-1878
990702
  Асорина Е. После любви : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 119-131
990703
  Кучма Л.Д. После майдана : Записки президента, 2005-2006, Киев - Конча-Заспа / Леонид Кучма. – Киев; Москва : Довира; Время, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-9691-0094-7
990704
   После Марко Поло. – Москва, 1968. – 237с.
990705
  Поло После Марко Поло : Путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий / Поло, , Марко. – Москва : Наука, 1968. – 237с.
990706
  Гудзенко С.П. После марша / С.П. Гудзенко. – Л, 1947. – 66с.
990707
  Глотов В.И. После марша / В.И. Глотов. – Львов, 1953. – 104с.
990708
  Филатов Л.И. После мачта: о футболе последних лет. / Л.И. Филатов. – М., 1987. – 187с.
990709
  Помченко Ю.П. После метельной ночи / Ю.П. Помченко. – Москва, 1984. – 287с.
990710
  Терентьев Н.Т. После молнии... : пьесы / Н.Т. Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 415 с.
990711
  Осиповис А. После музыки / А. Осиповис. – Питтсбург, 1991. – 158 с.
990712
  Глазов Г.С. После нас / Г.С. Глазов. – Львов, 1968. – 192с.
990713
  Буренков В.М. После нас придут другие : (рассказы и повесть) / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 220 с.


  Ах ты Копа, Копа-озеро! ; Долгуша ; Нелетная погода ; В день ярмарки ; Град ; Прыжок через черную воду ; Гуси ; Немножко больше ; Встречи; Последний отпуск зимой ; Нинон, моя Нинетта ; Эти счастливые дни ; Встань, парень, встань! ; После ...
990714
  Дюсоше Жиль После нас хоть песок : Экология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
990715
  Томан Й. После нас хоть потоп. / Й. Томан. – М., 1973. – 623с.
990716
  Тацкий Ф. После некролога : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 46-50
990717
  Лацис В.Т. После ненастья / В.Т. Лацис. – Москва, 1964. – 270 с.
990718
  Колягин М.Ф. После ночи - утро / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1965. – 95с.
990719
   После освобождения.... – София, 1978. – 124с.
990720
  Романов Н.А. После отбоя / Н.А. Романов. – М., 1977. – 367с.
990721
  Сандалов Л.М. После перелома / Л.М. Сандалов. – М., 1983. – 240с.
990722
  Щербань А.М. После Победы. / А.М. Щербань. – М., 1981. – 128с.
990723
  Корнеев Н.Ю. После полудня / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1965. – 79с.
990724
  Ковальджи К.В. После полудня : Стихи / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
990725
  Кейн И. После полуночи / И. Кейн. – М, 1938. – 179с.
990726
  Олдридж После потерянного поколения / Олдридж, , Джон. – М., 1981. – 239с.
990727
  Рассадин С.Б. После потопа. / С.Б. Рассадин. – М. : Правда, 1990. – 46 с.
990728
  Кристи А. После похорон / А. Кристи. – Минск, 1991. – 426с.
990729
  Кожевникова Н.В. После праздника / Н.В. Кожевникова. – М., 1988. – 381с.
990730
  Жихарев О.В. После премьеры : Повесть, рассказы / О.В. Жихарев. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 160с.
990731
  Коваленко Р.М. После приговора / Р.М. Коваленко, Г.В. Бородин. – Рига, 1974. – 86с.
990732
  Иващенко А.З. После пыльных пожаров / А.З. Иващенко. – Москва, 1976. – 86с.
990733
  Нариньяни С.Д. После пятой свадьбы / С.Д. Нариньяни. – М., 1956. – 63с.
990734
  Васильев Б.П. После работы / Б.П. Васильев. – Свердловск, 1986. – 142с.
990735
  Партин В.Н. После работы. / В.Н. Партин. – Свердловск, 1965. – 40с.
990736
  Сорокин М.П. После разлуки / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1978. – 236с.
990737
  Горулев Н.А. После разлуки / Н.А. Горулев. – Минск, 1982. – 350с.
990738
  Примеров Б.Т. После разлуки : стихи / Б.Т. Примеров. – М., 1983. – 79с.
990739
  Воробьев В.Г. После разлуки / В.Г. Воробьев. – Ленинград, 1988. – 335с.
990740
  Кириченко П.В. После рейса / П.В. Кириченко. – М., 1982. – 159с.
990741
  Вирдборг Й. После рождения // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 208-224. – ISSN 1130-6545
990742
  Медведев Ф.Н. После России / Ф.Н. Медведев. – Москва, 1992. – 462 с.
990743
  Королев И.Т. После сахарной свеклы / И.Т. Королев. – Воронеж, 1938. – 72с.
990744
  Канивец В. После свадьбы / В. Канивец. – Рига, 1956. – 96с.
990745
  Кожевников И.С. После свадьбы / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1959. – 72с.
990746
  Гранин Д.А. После свадьбы : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 478с.
990747
   После свадьбы. – Ставрополь, 1987. – 270с.
990748
  Шим Э.Ю. После свадьбы жили хорошо. / Э.Ю. Шим. – М., 1991. – 601с.
990749
  Айтматов Ч. После сказки (Белый пароход) / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1978. – 620 с.
990750
  Леонидов Г.Б. После смены... / Г.Б. Леонидов. – М, 1964. – 98с.
990751
  Ободовская И.М. После смерти Пушкина: Неизвестные письма. / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – М., 1980. – 380с.
990752
  Федосеенко В.К. После смерча : роман / В.К. Федосеенко. – Минск : Юнацтва, 1985. – 208 с.
990753
  Ивардава Д. После спектакля : стихи / Д. Ивардава; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 67 с.
990754
  Хорошковский В. После СССР: Украина - новый рубеж / Валерий Хорошковский. – Киев, 1998. – 244с. – ISBN 966-7342-01-8
990755
  Шмелев О.М. После суда / О.М. Шмелев. – М., 1986. – 61с.
990756
  Щеголев П.П. После термидора / П.П. Щеголев. – Ленинград, 1930. – 176с.
990757
  Ибука М. После трёх поздно / М. Ибука. – М., 1991. – 191с.
990758
  Еременко В.Н. После университетов. М. Горький в Нижнем Поволжье / В.Н. Еременко. – Волгоград, 1968. – 128 с.
990759
  Рядченко И.И. После урагана / И.И. Рядченко. – М., 1969. – 47с.
990760
  Копылова Н.А. После уроков / Н.А. Копылова. – Москва : Просвещение, 1989. – 76 с.
990761
  Ермаков А.В. После уроков. Рассказы / А.В. Ермаков. – Сыктывкар, 1965. – 48с.
990762
  Шаталова Н. После фейерверка. Российско-германский год науки вывел ученых двух стран на новый уровень сотрудничества // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Инновации в сфере материаловедения, инженерии и энергетики стали главной темой выступления президента Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) Маттиаса Кляйнера на торжественной церемонии открытия цикла лекций лауреатов премии им. Готфрида ...
990763
  Каррильо С. После Франко - что? Испания: действительность и перспективы / С. Каррильо. – Москва, 1966. – 80с.
990764
  Александрович Юрий После Чехова : Очерк молодой литературы последнего десятилетия 1898-908 / Ю. Александрович [псевд.]. – Москва : Книгоиздат. "Общественная польза", 1908. – [8], 256 с.
990765
  Кондрашова М.М. После шести часов вечера : Сборник очерков / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1955. – 168с.
990766
  Сапрыкин В.С. После школы - в школу / В.С. Сапрыкин. – Киев, 1987. – 48с.
990767
  Бахтин П.М. После школы / П.М. Бахтин. – М, 1958. – 255с.
990768
  Краузе Г. После школы / Г. Краузе. – М., 1971. – 127с.
990769
  ФигнерВ.Н После Шлиссельбурга / ФигнерВ.Н. – Л., 1925. – 183с.
990770
  Глассман А. После Эболы // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 2 : Африка. Подъемы и спады роста. – С. 25. – ISSN 1020-8151


  Африканские страны добились определенного успеха в совершенствовании своих систем здравоохранения, однако изъяны остаются.
990771
  Эвергетов И. После эмпиризма / И. Эвергетов. – Л, 1925. – 98с.
990772
  Каскевич Э.П. Послеаварийные режимы настроенных электропередач : Автореф... канд. тех.наук: / Каскевич Э.П.; Новосиб. электротех. ин-т. – Новосибирск, 1963. – 22л.
990773
  Ефремов И.В. Послевоенна "Правда" в борьбе за народность советской литературы (1945-1953 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ефремов И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
990774
  Гурвич Є. Послевоенная Америка / Є. Гурвич. – Москва, 1937. – 479с.
990775
  Сарьян С.М. Послевоенная армянская советская литература / С.М. Сарьян. – Ереван, 1956. – 201с.
990776
  Макаров А.Г. Послевоенная весна / А.Г. Макаров. – Л, 1983. – 24с.
990777
  Борисенко Татьяна Послевоенная жизнь Германии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089
990778
  Налоев З.М. Послевоенная кабардинская поэзия / З.М. Налоев. – Нальчик, 1970. – 156с.
990779
  Ордалиев С. Послевоенная казахская советская драматургия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ордалиев С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1956. – 17л.
990780
  Суванбеков Дж Послевоенная киргизская литература о колхозной деревне. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суванбеков Дж; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 14л.
990781
  Фалькнер С.А. Послевоенная коньюктура мирового хозяйства / С.А. Фалькнер. – Москва, 1922. – 34с.
990782
  Тихвинский С. Послевоенная нормализация российско-японских отношений и ее противники в Японии и за океаном // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-90. – ISSN 0130-9625
990783
  Марков А.П. Послевоенная политика Японии в Азии и Китае 1945-1977 / А.П. Марков. – М, 1979. – 277с.
990784
  Ведина В.П. Послевоенная польская проза / В.П. Ведина. – Київ, 1991. – 307с.
990785
  Касаткина Л.М. Послевоенная прогрессивная литература и творчество К.С. Причард : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Касаткина Л.М. ; МГУ. – Москва, 1955. – 16 с.
990786
  Оганесян М.А. Послевоенная проза Г. М. Маркова : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесян М. А.; Моск. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
990787
  Володарский Л.М. Послевоенная пятилетка в действии / Л.М. Володарский. – Москва, 1947. – 96с.
990788
  Линецкий В.Н. Послевоенная Румыния / В.Н. Линецкий. – М., 1947. – 23с.
990789
  Хакимова Х. Послевоенная узбекская комедия (к проблеме кофликта). : Автореф... канд.филол.наук: / Хакимова Х.; Ан УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1964. – 22л.
990790
  Хансен Элвин Послевоенная экономика США (ее характеристика и проблемы) / Хансен Элвин. – Москва : Прогресс, 1966. – 176с.
990791
  Минаржик Павел Послевоенная эмиграция в античехословацкой политике США, 1948-1956 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.05 / Минаржик Павел; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
990792
  Эйдус Х.Т. Послевоенная Япония. / Х.Т. Эйдус. – М., 1947. – 24с.
990793
  Хван До Ен Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства КНДР / Хван До Ен. – М, 1958. – 111с.
990794
  Поляк Г.Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства / Г.Б. Поляк. – М., 1986. – 168с.
990795
  Маньковский Б.С. Послевоенное политическое и государственное устройство Германии. Лекция / Б.С. Маньковский. – Москва, 1947. – 24с.
990796
  Ковалев И.В. Послевоенное развитие железнодорожного транспорта / И.В. Ковалев. – М, 1946. – 64с.
990797
  Струков Н.А. Послевоенное развитие колхозного производства Ростовской области. : Автореф... канд.экон.наук: / Струков Н.А.; М-во высш.образования СССР.Моск.фин.ин-т. – М, 1955. – 16л.
990798
  Рощин А.А. Послевоенное урегулирование в Европе / А.А. Рощин. – М, 1984. – 294с.
990799
  Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты / А.С. Мулярчик. – М, 1980. – 279с.
990800
  Потапов И.Н. Послевоенные доктрины и развитие флотов империалистических государств / И.Н. Потапов. – М., 1966. – 260с.
990801
  Дурденевский В.Н. Послевоенные конституции Запада / В.Н. Дурденевский. – Л.
1. – 1924. – 167с.
990802
  Дурденевский В.Н. Послевоенные конституции Запада / В.Н. Дурденевский. – Л.
2. – 1924. – 168с.
990803
  Гурко-Кряжин Послевоенные мировые конфликты / Гурко-Кряжин. – М., 1924. – 125с.
990804
   Послевоенные переписи населения. – М., 1957. – 343с.
990805
  Мендельсон Л.А. Послевоенные проитворечия капиталистического хозяйства / Л.А. Мендельсон. – М., 1947. – 40с.
990806
  Лопырев Н.Т. Послевоенные романы Джека Линдсея / Н.Т. Лопырев. – Москва, 1959. – 68 с.
990807
  Манукян С.А. Послевоенные романы Джека Линдсея (1948-1962 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Манукян С.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 21л.
990808
  Твардовский А.Т. Послевоенные стихи. 1945-1952 / А.Т. Твардовский. – М., 1952. – 112с.
990809
  Рыскин М.В. Послевоенный капиталистический рынок асбеста : Автореф... канд. экон.наук: / Рыскин М. В.; МГИМО. – М., 1968. – 22л.
990810
  Джексон Д. Послевоенный мир. / Д. Джексон. – М, 1937. – 247с.
990811
  Щербаков Н.Г. Послевоенный панафриканизм : начало пути // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – . 94-107. – ISSN 0869-1908


  V Панафриканський конгрес був проведений в 2005 р. Панафриканізм — ідейно-політичний рух, спочатку (кінець XIX — початок XX століття) з метою об"єднання негрів і африканців для боротьби проти расового гноблення; з 1950-х років — рух за визволення всіх ...
990812
  Калантарян Р.Б. Послевоенный пятилетний план развития промышленности Армянской ССР и его выполнения : Автореф... кандид. экономич.наук: / Калантарян Р.Б.; Ереванский гос. университет им. В.М.Молотова. Кафедра нархозпланирования и отраслевой экономики. – Ереван, 1951. – 37 с.
990813
  Шварцштейн И.В. Послевоенный рынок сахара капиталистических стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шварцштейн И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 23 с.
990814
  Волков В.О. Послевоенный рынок целлюлозы капиталистических стран : Автореф... канд. эконом.наук: / Волков В.О.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1967. – 21л.
990815
  Кудряшова А.А. Послевоенный советский роман о Великой Отечественной войне. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудряшова А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 17л.
990816
  Климов Н.С. Послевоенный советский фельетон. : Автореф... канд. филолог.наук: / Климов Н.С.; Казах. гос. ун-тет. Фил. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
990817
  Матушанский Г. Послевузовская подготовка научно-педагогических кадров в России: ретроспективный взгляд / Г. Матушанский, Г. Завада // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-56. – ISSN 0869-3617


  Казанский гос. энергетический ун-т
990818
  Давыдов О.М. Послевузовское образование менеджера на основе принципов Гемба Кайдзен / О.М. Давыдов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 178-182. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-0916


  "Гемба кайдзен"(hemba kaizen) - два японских иероглифа, приблизительный перевод которых таков: "непрерывное совершенствование процесса производства"
990819
   Послевузовское профессиональное образование : состояние, проблемы и тенденции развития / С.И. Пахомов, Н.И. Аристер, В.А. Венсковский, В.А. Гуртов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 8-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты повышения эффективности системы послевузовской подготовки научных кадров. Обозначен ряд объективных проблем, присущих российской системе послевузовского образования. Сформулированы основные условия, системные ...
990820
  Михайлова Е.И. Последействие систематического применения некоторых гербицидов на жизнедеятельность микроскопических водорослей в почве. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Михайлова Е.И.; ВНИИ с.-х. Микробиологии. – Л., 1975. – 25л.
990821
  Заяц А.Н. Последействие химической мелиорации на луговых солонцах Среднего Приднепровья и ее влияние на почву и корневое питание растений : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.532 / Заяц А.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
990822
  Меркулов А.А. Последение капли воды / А.А. Меркулов. – Сталинабад, 1960. – 43с.
990823
  Шевелев А.С. Последений подвиг Луи Пастера / А.С. Шевелев, Р.Ф. Николаева. – Москва, 1988. – 110с.
990824
  Дубянская Татьяна Последий приют падишахов : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 6-14 : Фото
990825
  Грин Э. Послединй стог сена. / Э. Грин. – Л., 1947. – 186с.
990826
  Грин Э. Послединй стог сена. / Э. Грин. – Орел, 1952. – 164с.
990827
  Вульфсон Б.Л. Последипломное образование на Западе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-81. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждаются цели и задачи последипломной подготовки специалистов. Представлены общие и специфические для европейских стран и США принципы и формы повышения квалификации и переподготовки дипломированных работников, как госслужащих, так и ...
990828
  Захарчук А.Г. Последипломное обучение сотрудников гериатричесих медико-социальных служб: компетентносный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 160-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
990829
  Стойков А. Последната им дума / А. Стойков. – София, 1948. – 288с.
990830
  Малаховский К.В. Последная подопечная / К.В. Малаховский. – М., 1977. – 144с.
990831
  Фельди П. Последная попытка : пер. с венг. / П. Фельди. – Москва, 1960. – 81 с.
990832
  Росляков В.П. Последнаяя война / В.П. Росляков. – М., 1987. – 462с.
990833
  Астахов Е.Е. Последнего года не будет / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1964. – 240с.
990834
  Клусович С.Л. Последнее богослужение / С.Л. Клусович, В.Н. Яковлева. – Алма-Ата, 1965. – 214с.
990835
  Гросвальд М.Г. Последнее великое оледенение территории СССР / М.Г. Гросвальд. – Москва : Знание, 1989. – 47 с. – (Науки о Земле)
990836
  Дубин Борис Последнее восстание интеллектуалов / Дубин Борис, Карон Жиль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 112-125 : фото
990837
   Последнее действие. – Львов, 1961. – 388с.
990838
  Пеунов В.К. Последнее дело Коршуна / В.К. Пеунов. – Сталино, 1955. – 179с.
990839
  Сергеев П.С. Последнее донесение / П.С. Сергеев. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1965. – 104с.
990840
  Голубев Ф.М. Последнее желание / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1968. – 174с.
990841
  Игумнов Д. Последнее желание : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 38-50. – ISSN 0132-2036
990842
  Сапковский А. Последнее желание. Меч Предназначения : Фантастические романы / А. Сапковский; Пер. с польского Е.Вайсброта. – Москва : АСТ, 2000. – 640с. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-002001-5
990843
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова (страницы истории) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
990844
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова (страницы истории) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
990845
  Толок В.Т. Последнее задание Курчатова. К 100-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 90-103.
990846
  Хавкин О.А. Последнее звено / О.А. Хавкин. – М., 1986. – 141с.
990847
  Генералов М. Последнее императорское пасхальное яйцо Фаберже // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 212-214. – ISSN 0234-1395
990848
  Пассарр А.А. Последнее камлание : повесть / А.А. Пассарр, пер. с нанайск. – Хабаровск : Советская Россия, 1969. – 144 с.
990849
  Гельман З. Последнее колено // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2011. – № 31 (1195). – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Могут ли афганские пуштуны считаться одним из потерянных колен израилевых? Индийский историк Навраз Джаат Африди, пуштун по происхождению, защитивший докторскую диссертацию в Университете Лахнау на севере Индии, отвечает на этот вопрос безусловно ...
990850
  Жумадилов К. Последнее кочевье : роман / К. Жумадилов; пер. с каз. А.Самойленко. – Алма-Ата : Зазушы
1. – 1980. – 352 с.
990851
  Лангенхайм Джонни Последнее кочевье / Лангенхайм Джонни, Морган Джеймс // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 72-84 : фото
990852
  Почивалин Н.М. Последнее лето / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1969. – 144с.
990853
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 606с.
990854
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 127с.
990855
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман./Окончание/ / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 126с.
990856
  Симонов К.М. Последнее лето : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Известия, 1974. – 606с.
990857
  Почивалин Н.М. Последнее лето / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1988. – 380с.
990858
  Гессе Г. Последнее лето Клингзора / Г. Гессе. – Москва, 1986. – 192 с.
990859
  Сяйся Є. Последнее лето. / Є. Сяйся. – М., 1986. – 272с.
990860
  Жилин А.П. Последнее наступление (июнь 1917 г.) / А.П. Жилин. – Москва, 1983. – 103с.
990861
  Телевич А.Л. Последнее наступление войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 1-2. – ISSN 0321-0626


  11 листопада - День пам"яті загиблих в Першій світовій війні
990862
   Последнее новшество : сборник. – Москва : Профиздат, 1991. – 302с. – (Антология мировой фантастики и приключений)
990863
  Антевс Э. Последнее оледенение / Э. Антевс. – Баку; Москва, 1935. – 144с.
990864
  Закиев Х.Я. Последнее оледенение Большого Кавказа / Х.Я. Закиев. – Ростов : Ростовского университет, 1969. – 124с.
990865
  Чеботарева Н.С. Последнее оледенение Европы и его геохронология / Н.С. Чеботарева, И.А. Макарычева. – Москва : Наука, 1974. – 216с.
990866
  Калашников И.К. Последнее отступление / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1961. – 500 с.
990867
  Калашников И.К. Последнее отступление / И.К. Калашников. – М. : Советская Россия, 1976. – 384 с.
990868
  Тохтамов Т. Последнее письмо отца : повести / Т. Тохтамов; пер. с уйгур. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 122 с.
990869
  Бартлетт Р. Последнее плавание "Карлука" / Р. Бартлетт. – Сокращ.пер.с англ. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 190с. – (Полярная библиотека)
990870
  Жакмьен Р.Ф. Последнее плаванье старой "Мэри" : повесть / Р.Ф. Жакмьен. – Калининград : Кн. изд-во, 1988. – 332 с.
990871
  Брилон Д.Я. Последнее подполье В.И. Ленина. Июль-24 октября 1917 года. / Д.Я. Брилон. – М., 1970. – 84с.
990872
  Никитин П.Е. Последнее подполье В.И.Ленина / П.Е. Никитин. – Л, 1978. – 120с.
990873
  Васильчиков С.А. Последнее пополнение / С.А. Васильчиков. – Тула, 1967. – 164с.
990874
  Васильчиков С.А. Последнее пополнение / С.А. Васильчиков. – Тула, 1973. – 167с.
990875
  Круговов В.И. Последнее построение / В.И. Круговов. – Л, 1985. – 96с.
990876
  Гейл Р.П. Последнее предупреждение / Р.П. Гейл, Т. Хозер. – М., 1990. – 223с.
990877
  Кючарьянц В. Последнее пророчество Мессинга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 12. – С. 24-27. – ISSN 0130-7045
990878
  Кочарьянц В. Последнее пророчество Мессинга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
990879
  Евсеева С.Г. Последнее прощание / С.Г. Евсеева. – Минск, 1983. – 78с.
990880
  Ливингстон Д. Последнее путешествие в Центральную Африку : Дневники, которые вел в Центральной Африке с 1865 года по день смерти / Д. Ливингстон. – Москва : Мысль, 1968. – 495с.
990881
  Симонайтите Е.Ю. Последнее путешествие Кунялиса : роман / Е.Ю. Симонайтите. – Москва : Советский писатель, 1974. – 286 с.
990882
  Итокава К. Последнее путешествие Льва Толстого // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 1 (67). – С. 94-96.
990883
  Емцев М.Т. Последнее путешествие полковника Фосетта / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – М., 1965. – 223с.
990884
  Бунин И.А. Последнее свидание : избранное / И.А. Бунин. – Минск : Мастацька література, 1978. – 320 с.
990885
  Алиев М.А. Последнее слово / М.А. Алиев. – Москва, 1960. – 17 с.
990886
  Купер С.А. Последнее слово / С.А. Купер. – Ленинград, 1962. – 855 с.
990887
  Ваксберг А.И. Последнее слово / А.И. Ваксберг. – Москва, 1986. – 239с.
990888
  Соколов А. Последнее слово // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.138-145. – ISSN 1728-8568
990889
   Последнее слово о польском вопросе в России. – Berlin : In Commission bei B. BEHR"S Duchhandlung, 1869. – 72 с.
990890
  Крым А. Последнее слово убийцы : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 3. – С. 4-29. – ISSN 0131-8136
990891
  Кружинов В.М. Последнее сражение Ермака / В.М. Кружинов, З.Н. Сокова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
990892
  Стаут Р. Последнее средство / Р. Стаут. – М, 1990. – 238с.
990893
  Женевуа М. Последнее стадо / М. Женевуа. – Ленинград, 1972. – 176с.
990894
  Элли Р. Последнее танго в Париже : [роман] / Роберт Элли // Вуайеры. Свидетели любви : [романы] / Г. Саттон. – Минск : Белфакс, 1993. – C. 221-319 : ил. – (Стрелы Амура). – ISBN 5-7815-16271
990895
  Игнатенко Настя Последнее убежище монархов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 52-61
990896
  Байков Н. Последнее утро / Н. Байков. – М., 1989. – 95с.
990897
  Грачев А. Последнее шале с краю // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.22. – ISSN 0137-0723


  Размещение основных органов ООН на берегах Женевского озера.
990898
  Шалагинов В.К. Последние / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1973. – 144 с.
990899
  Петкявичус В. Последние век покаяния : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1991. – 490 с.
990900
  Каныгин Ю.М. Последние времена : Новая парадигма истории / Ю.М.Каныгин. – Киев : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-319-120-1
990901
  Евгеньев-Максимов Последние годы "Современника" 1863-1866 / Евгеньев-Максимов, Г. Тизенгаузен. – Ленинград : Художественная литература, 1939. – 344 с.
990902
  Яновский-Максимов Последние годы Багрова-внука. / Яновский-Максимов. – М, 1966. – 215с.
990903
  Каманин И.М. Последние годы самоуправления Киева по Магдебургскому праву / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 91 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1888. – Библиогр. в прим.
990904
  Железняк В.С. Последние годы Федора Достоевского / В.С. Железняк. – Вологда : Северо-Западное кн. изд-во, 1983. – 142 с.
990905
  Сабольчи Б. Последние годы Ференца Листа / Б. Сабольчи. – Будапешт, 1959. – 140с.
990906
  Соловьев В.С. Последние Горбатовы / В.С. Соловьев. – М., 1992. – 343с.
990907
  Розен А.Г. Последние две недели. Прения сторон / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 528с.
990908
  Шквариков В.В. Последние день / В.В. Шквариков. – М, 1945. – 92с.
990909
  Розен А.Г. Последние дне недели. / А.Г. Розен. – М-Л, 1965. – 314с.
990910
  Востоков П.Е. Последние дни : Повесть / Петр Востоков. – Київ : Оріяни, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7373-37-1
990911
  Гринер В.С. Последние дни бабьего лета. / В.С. Гринер. – М., 1977. – 88с.
990912
  Трояновский П.И. Последние дни Берлина. / П.И. Трояновский. – М., 1945. – 62с.
990913
  Розанов Г.Л. Последние дни Гитлера / Г.Л. Розанов. – Ташкент, 1961. – 120с.
990914
  Розанов Г.Л. Последние дни Гитлера / Г.Л. Розанов. – Москва, 1961. – 120с.
990915
  [Аммосов А. ] Последние дни жизни и кончина Александра Сергевича Пушкина : Со слов б. его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса / [А. Аммосов]. – Санкт-Петербург : Изд. Исакова ; В тип. Гогенфельдена и К*, 1863. – 70 с., 1 л. факс. – Авт. указан в конце текста. - Экз. в разных пер.
990916
  Костомарова А. Последние дни жизни Николая Ивановича Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-19
990917
   Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, изображенные по сказанию всех четырех евангелистов. – Репринт. изд. – М.
1. – 1991. – 147с.
990918
  Грен Л. Последние дни Иерусалима / Л. Грен. – М., 1993. – 419-571с.
990919
   Последние дни императорской власти. – Минск, 1991. – 110с.
990920
  Блок А. Последние дни императорской власти : по неизданным документам составил Александр Блок / Александр Блок. – Москва : Захаров, 2005. – 160 с., [16] с. илл. – ISBN 5-8159-0476-7
990921
   Последние дни Колчаковщины. – М.-Л., 1926. – 231с.
990922
  Семенов Ю.С. Последние дни Маяковского : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 479 с. – (Дело №). – ISBN 978-5-235-03008-4
990923
  Хадзис Д. Последние дни нашего городка / Д. Хадзис. – М, 1963. – 322с.
990924
  Бульвер Последние дни Помпеи. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 448с.
990925
  Булвер-Литтон Последние дни Помпей / Булвер-Литтон. – Москва, 1965. – 365 с.
990926
  Бульвер-Литтон Последние дни Помпей / Бульвер-Литтон. – М., 1988. – 768с.
990927
  Бульвер-Литтон Последние дни Помпей. / Бульвер-Литтон. – М., 1985. – 351с.
990928
  Игнатьев О.К. Последние дни португальской империи / О.К. Игнатьев. – М., 1976. – 94с.
990929
   Последние дни Романовых. – М., 1991. – 495с.
990930
   Последние дни Романовых. – Свердловск, 1991. – 298с.
990931
  Чемесов О.Г. Последние дни старой армии / О.Г. Чемесов. – М, 1926. – 245с.
990932
  Мишев М. Последние дни царской власти (с выписками из писем бывшей царицы к Николаю). / М. Мишев. – М., 1923. – 56с.
990933
  Юнг-Штиллинг Г. Последние дни Юнга Штиллинга, или шестая книжка его жизни, начатая им самим, а оконченная внуком и зятем его. – Санктпетербург : В Морской типографии, 1818. – 103с. : грав.портр


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
990934
   Последние достижения в клинической иммунологии. – М., 1983. – 496с.
990935
   Последние достижения в области атомно-абсорбционного анализа : материалы к краткосрочному семинару. – Ленинград : Ленинградский Дом научно-технической пропаганды
Ч. 1. – 1969. – 66с.
990936
   Последние достижения в области атомно-абсорбционного анализа : материалы к краткосрочному семинару. – Ленинград : Ленинградский Дом научно-технической пропаганды
Ч. 2. – 1969. – 55с.
990937
   Последние достижения в области клинической вирусологии. – Москва, 1980. – 240с.
990938
   Последние достижения химии изоксазола / А.В. Галенко, А.Ф. Хлебников, М.С. Новиков, В.В. Пакальнис, Н.В. Ростовский // Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 2015. – Т. 84, № 4. – С. 335-377. – ISSN 0042-1308
990939
  Славятинский Н. Последние драмы Шиллера // Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва ; Ленинград, 1949. – Т. 5. – С. VІІ-ХХХІІ
990940
  Гинда В. Последние жертвы войны // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 21 (509). – С. 62-64


  Операція "Вісла". Депортація українців.
990941
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1959. – 186с.
990942
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1968. – 496с.
990943
  Бондарев Ю.В. Последние залпы / Ю.В. Бондарев. – М, 1986. – 190с.
990944
  Бондарев Ю.В. Последние залпы; Тишина / Ю.В. Бондарев. – М, 1980. – 556с.
990945
  Пермяк Е.А. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1969. – 184с.
990946
  Пермяк Е.А. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1972. – 205с.
990947
   Последние записи в дневнике В.И. Вернадского // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-28. – ISSN 0869-6322
990948
  Анхель М.де Последние знамена / М.де Анхель. – Москва, 1988. – 415с.
990949
  Чегодаев А.Е. Последние из архозавров. / А.Е. Чегодаев. – М., 1991. – 62с.
990950
   Последние из деревянных могикан // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 52-56 : Фото
990951
  Пахомов Евгений Последние из махаутов / Пахомов Евгений, Блум Стив // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 112-119 : фото
990952
  Беликов А.П. Последние Иллирийские войны Римской республики // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 131-136. – ISBN 978-966-86-03-89-1
990953
  Токарчук О. Последние истории : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.3-122. – ISSN 1130-6545
990954
  Погодин М.П. Последние исторические толки / М.П. Погодин. – 110-126с.
990955
  Прибылов П.М. Последние каникулы / П.М. Прибылов. – Москва, 1982. – 31с.
990956
  Жданов В.А. Последние книги Л.Н. Толстого : Замыслы и свершения / В.А. Жданов. – Москва : Книга, 1971. – 256с.
990957
  Руднева Л.С. Последние листригоны: Роман. / Л.С. Руднева. – 2-е изд. – М., 1983. – 254с.
990958
  Розанов В.В. Последние листья / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 320с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00277-3
990959
  Симонов Р.А. Последние математические учебники А. Ю. Давыдова / Р.А. Симонов. – Москва, 1958. – 32 с.
990960
  Нар-Дос Последние могикане : рассказы / Нар-Дос; пер. с арм. – Тифлис : Закгиз, 1935. – 133 с.
990961
  Кудашев В.М. Последние мужики. / В.М. Кудашев. – 3-е изд. – М, 1965. – 586с.
990962
  Кудашев В.М. Последние мужики. / В.М. Кудашев. – М, 1978. – 527с.
990963
  Краминов Д.Ф. Последние окопы / Д.Ф. Краминов. – М., 1977. – 95с.
990964
  Мурильо Хосе Последние олени Анд / Мурильо Хосе. – М., 1988. – 185с.
990965
  Данилевич Л.В. Последние оперы Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Данилевич. – Москва, 1961. – 280с.
990966
  Некрасов Н.А. Последние песни / Н.А. Некрасов. – Москва : Наука, 1974. – 325с. – (Академия наук СССР. Литературные памятники)
990967
  Фосколо Уго Последние письма Джиакопо Ортиса // Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – С. 230-328. – (История молодого человека ХІХ столетия)
990968
  Ленин В.И. Последние письма и статьи / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 60 с.
990969
  Майоров С.М. Последние письма и статьи В.И. Ленина / С.М. Майоров. – М, 1970. – 95с.
990970
   Последние письма с фронта. 1942 г.. – Москва
Т. 2. – 1991. – 530 с.
990971
  Журавлев Андрей Последние почести слонов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.42 : Фото
990972
  Лорд Джеффри Последние приключения Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда в иных мирах ; Кн. 2). – ISBN 5-900299-43-0
990973
  Мищенко Ф. Последние раскопки Шлимана на месте Трои / Ф. Мищенко. – 16с.
990974
  Стефанович Ю.А. Последние рассказы. / Ю.А. Стефанович. – М, 1990. – 317с.
990975
  Долинин А.С. Последние романы Достоевского / А.С. Долинин. – Москва-Ленинград, 1963. – 344с.
990976
  Чеприн Ю.П. Последние рубежи / Ю.П. Чеприн. – М, 1948. – 45с.
990977
  Матавуль Симо Последние рыцари : Избранная проза / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1972. – 446с.
990978
  Алексиевич С.А. Последние сведетели / С.А. Алексиевич. – Москва, 1985. – 175с.
990979
  Щербина В.И. Последние следы казачества в Правобережной Украине / В.И. Щербина. – 5с. – Отд.оттиск из: Труды 11 Археологического съезда в Киеве, Т.2
990980
  Дельбланк Свен Последние слова : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 219-249. – ISSN 1130-6545
990981
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Ленинград, 1933. – 39с.
990982
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Ленинград
2. – 1933. – 34с.
990983
  Павлов И.П. Последние сообщения по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 48с.
990984
  Бахшиев Д.Ю. Последние статьи В.И. Ленина / Д.Ю. Бахшиев. – Москва, 1951. – 32с.
990985
  Стеллиферовская Е.Н. Последние статьи и письма В.И.Ленина. / Е.Н. Стеллиферовская. – М., 1982. – 64с.
990986
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : КН. изд-во, 1973. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
990987
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1975. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
990988
  Лермонтов М.Ю. Последние стихи / М.Ю. Лермонтов ; [сост. и авт. предисл. П. Селегей]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1982. – 95 с. : ил., факс. – Миниатюрное издание
990989
  Гиппиус З.Н. Последние стихи 1914-1918 / З.Н. Гиппиус. – М., 1991. – 32с.
990990
  Капиева Н.В. Последние стихи Лермонтова / Н.В. Капиева, 1947. – 25 с.
990991
  Гиппиус З.Н. Последние стихи. 1914-1918 / Зинаида Гиппиус. – Москва : Огонек ; Терра - Книжный клуб, 2008. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
990992
  Франс А. Последние страницы [Диалоги с розой] / А. Франс. – Ленинград ; Москва, 1926. – 94 с.
990993
  Брюсов В.Я. Последние страницы из дневника женщины / В.Я. Брюсов. – М., 1991. – 61с.
990994
  Исабаев Калмухан Последние сутки / Исабаев Калмухан; пер. с каз. Ф.Жанузаковой. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 208 с.
990995
   Последние тенденции экономического развития в мире и России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 64-99. – ISSN 0207-3676
990996
  Митлянский Филипп Последние удары Тевтонского меча / Митлянский Филипп, Поповский Максим, Китаев Родион // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 92-100 : фото
990997
  Лиханов А.А. Последние холода / А.А. Лиханов. – М., 1988. – 381с.
990998
  Стиль А. Последние четверть часа / А. Стиль. – М., 1967. – 184с.
990999
  Шатилов Н.И. Последние шаги к Победе / Н.И. Шатилов. – М., 1981. – 192с.
991000
  Бой Последние язычники Европы : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Горбунов Евгений // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,