Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
723001
  Павличко Я. "...крізь усі перепони віщі і вічні слова": "Кобзар" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 154-157. – ISSN 0868-4790
723002
  Вестфаль К.Р. "Критика чистого разума" Канта и аналитическая философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 148-165. – ISSN 0042-8744
723003
   "Критика чистого разума" Канта и современость. – Рига : Зинатне, 1984. – 286 с.
723004
  Кушаков Ю.В. "Критика чистого розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 452-458. – ISBN 966-316-069-1
723005
   "Критика" (1928-1935). Хронологічний та систематичний покажчик змісту журналу / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: Н.О. Кикоть, О.А. Ляшенко ; передм. О. Сінченко]. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2019. – 191 с. – Алф. покажч.: с. 168-189. – Бібліогр. в підрядк. прим.
723006
  Прокопов Д.Є. "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка тлумачення Кантової філософії у дослідженнях Ніколая Гартмана. Автор визначає місце Н. Гартмана з-поміж представників "метафізичної інтерпретації" Кантової філософії, вказує на головні положення, що кладуться ним в ...
723007
  Сегол Р. "Критичне мислення для освітян" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Курс із такою назвою, створений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за підтримки Чеської республіки в межах програми Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Проведено шість конференцій у різних містах України. Перші дві ...
723008
  Гарет "Критичний підхід і вільне висловлення думок є вирішальним для демократії в Європі" / Гарет, О"Нейл; бесіду вела О. Романенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "Європейська рада докторантів і молодих учених (Євродок) є неурядовою організацією зі штаб-квартирою у Брюсселі. Вона об"єднує національні організації докторантів і молодих учених з 35 країн Європи, що репрезентують інтереси молодих учених на ...
723009
  Сюндюков І. "Крихт не потребую!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 вересня (№ 165). – С. 6


  Фільм про Василя Стуса на перехресті думок.
723010
  Зав"язкін О. "Крихти на ножі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0208-0710
723011
  Гончар Олександр "Кришталева ніч": міф і реальність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
723012
  Прокаева В. "Крізь людський біль проступає вселюдське" (О. Гончар) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 34-36


  Зіставлення трагедії Й.В. Гете "Фауст" і поеми Т. Шевченка "Катерина"
723013
  Антонишин С. "Крізь хащі віків" : критика // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710


  Олег Святославич, син Київського князя Святослава, онук великого Ярослава Мудрого, князь Чернігівський і Тмутараканський, полоняник хозар і Візантії, вигнанець з отчої землі... Хто він, названий автором «Слова о полку Ігоревім» Гориславичем? У романі ...
723014
  Зек Б. "Крім Бандери, були й інші такі, як Олег Штуль" / розмовляла Наталія Малімон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 184). – С. 11


  Провідний науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек відкриває малознані сторінки української історії.
723015
  Дочинець М. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 23


  Цьогорічний лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець - про свободу творчості і ...Майдану.
723016
  Баранська Л.Б. "Крім творця, ні на небі, ні на землі немає інших конструкторів...": концептуальний теонім "Бог" у романі Марії Матіос "Букова земля" // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 14-19. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
723017
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
723018
  Зятьєв С. "Кров людська лилася ріками..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 5


  Із 1927-го до 1990 року радянською владою було заарештовано понад мільйон осіб, більшість із яких було засуджено чи розстріляно.
723019
   [Критико-библиографический отдел], 1909. – С. 169-204. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. обозр.", № 1-2, июнь, 1909 г.
723020
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
723021
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
723022
  Шах-Паронианц Л.М. Критик-самобытник Аполлон Александрович Григорьев : (к XXXV летию со дня его смерти) ; Биографический очерк : с портретом / Л.М. Шах-Паронианц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1899. – 170, IV с., 1 л. фронт. (портр.)
723023
   Критика современного антикоммунизма. – Л, 1972. – 76с.
723024
  Драгилев С М. Критика современного империализма в курсп политической экономии / С М. Драгилев, . – М, 1961. – 127с.
723025
   Критика современного ривизионизма. – Воронеж, 1972. – 125с.
723026
   Критика современного философского фидеизма. – Рига, 1975. – 266с.
723027
   Критика современной буржуазной и ревизионистской идеологии. – М, 1975. – 275с.
723028
   Критика современной буржуазной и реформистской историографии. – М, 1974. – 223с.
723029
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1963. – 183с.
723030
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1978. – 256с.
723031
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1988. – 164 с.
723032
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1989. – 221с.
723033
   Критика современной буржуазной идеологии 1971-1983. – Рига, 1985. – 257с.
723034
   Критика современной буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Москва
Ч.1. – 1980. – 256 с.
723035
   Критика современной буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Москва
Ч.2. – 1980. – 196 с.
723036
   Критика современной буржуазной истоориографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – Рязань, 1988. – 153с.
723037
   Критика современной буржуазной историографии всеобщей истории : сборник научн. труд. – Караганда : КарГУ, 1984. – 156с.
723038
   Критика современной буржуазной историографии государства и права. – М, 1987. – 153с.
723039
  Алексеев В.В. Критика современной буржуазной историографии индустриального освоения Сибири : учеб. пособие / В.В. Алексеев, К.И. Зубков ; МВ и ССО РСФСР, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [Б. и.], 1985. – 88 с.
723040
  Гулиев В.Е. Критика современной буржуазной политико-правовой идеологии / В.Е. Гулиев. – Москва, 1979. – 43с.
723041
  Блюмин И.Г. Критика современной буржуазной политической экономии Англии / И.Г. Блюмин. – М, 1953. – 380с.
723042
  Блюмин И.Г. Критика современной буржуазной политической экономии Англии / И.Г. Блюмин. – М, 1953. – 380с.
723043
   Критика современной буржуазной политэкономии. – Москва, 1977. – 583 с.
723044
  Коновалова Л.В. Критика современной буржуазной психологии морали. / Л.В. Коновалова. – М., 1986. – 63с.
723045
   Критика современной буржуазной социологии. – М
2. – 1976. – 217с.
723046
   Критика современной буржуазной социологии искусства. – М, 1978. – 272с.
723047
   Критика современной буржуазной теоретической социологии. – М, 1977. – 279с.
723048
   Критика современной буржуазной теории права. – М, 1969. – 288 с.
723049
  Богомолов А.С. Критика современной буржуазной философии / А.С. Богомолов. – М., 1963. – 47с.
723050
   Критика современной буржуазной философии : (Учеб.-метод. пособие для студентов-заочников Кишиневского ун-та). – Кишинев : [б. и.], 1966. – 23 с.
723051
   Критика современной буржуазной философии. – М, 1982. – 198с.
723052
   Критика современной буржуазной философии в курсе диалектического материализма : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1975. – 270 с.
723053
   Критика современной буржуазной философии и социологии. – М, 1961. – 272с.
723054
   Критика современной буржуазной философии и социологии. – М, 1963. – 214с.
723055
   Критика современной буржуазной эстетики. – Москва, 1968. – 119с.
723056
  Мирзоева Ш.Ш. Критика современной реакционной буржуазной эстетики / Ш.Ш. Мирзоева. – Баку, 1960. – 84с.
723057
  Докукин В.И. Критика современных антимарксистких экономических теорий. Уч. пособие / В.И. Докукин. – Москва, 1969. – 288с.
723058
  Докукин В.И. Критика современных антимарксистских экономических теорий. Уч. пособие / В.И. Докукин. – Москва, 1974. – 359с.
723059
   Критика современных буржуазных воззрений в курсе исторического материализма. – М, 1975. – 295с.
723060
   Критика современных буржуазных демографических концепций. – Москва : Статистика, 1976. – 95с.
723061
   Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций в процессе преподавания научного коммунизма : сборник статей. – Казань : Казанский университет, 1985. – 152 с.
723062
   Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций по проблемам мирового революционного процесса : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1979. – 343 с.
723063
   Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций по проблемам строительства социализма и коммунизма. – Москва : Высшая школа, 1980. – 327 с.
723064
  Корнеев П.В. Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций человека. / П.В. Корнеев. – Москва, 1981. – 136 с.
723065
   Критика современных буржуазных и реформистских фальсификаторов марксизма-ленинизма. – Москва : Политиздат, 1980. – 440 с.
723066
  Васильев Н.В. Критика современных буржуазных и реформистских экономических теорий. / Н.В. Васильев. – Москва, 1969. – 56с.
723067
   Критика современных буржуазных идеологических концепций. – М, 1985. – 138с.
723068
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
723069
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
723070
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
723071
   Критика современных буржуазных концепций в курсе истории КПСС. – Киев, 1986. – 319с.
723072
   Критика современных буржуазных концепций в курсе научного коммунизма. – М, 1974. – 383с.
723073
  Корнеев М.Я. Критика современных буржуазных концепций личности / М.Я. Корнеев. – Москва, 1975. – 64 с.
723074
  Жамин В.А. Критика современных буржуазных концепций мировой системы социалистического хозяйства / В.А. Жамин, С.Л. Костанян. – М., 1985. – 152с.
723075
   Критика современных буржуазных концепций обучения и воспитания. – М, 1977. – 94с.
723076
  Гринберг Л.Г. Критика современных буржуазных концепций справедливости. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1977. – 171с.
723077
  Бодров В.И. Критика современных буржуазных концепций экономического развития СССР / В.И. Бодров. – К, 1987. – 47с.
723078
  Гринберг Л.Г. Критика современных буржуазных социально-этических концепций. / Л.Г. Гринберг. – М., 1978. – 64с.
723079
  Грзал Л. Критика современных буржуазных социологических теорий / Л. Грзал. – Москва, 1976. – 248с.
723080
  Губин В.Д. Критика современных буржуазных теорий творчества / В.Д. Губин. – Харьков, 1981. – 168с.
723081
  Губин В.Д. Критика современных буржуазных теорий творчества / В.Д. Губин. – Харьков : Вища школа, 1981. – 168с.
723082
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1970. – 304с.
723083
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1970. – 304с.
723084
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1978. – 288 с.
723085
   Критика современных буржуазных фальсификаций истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 288 с.
723086
  Малахов Н.Я. Критика современных буржуазных формалистических течений в искусстве / Н.Я. Малахов. – М., 1965. – 79с.
723087
   Критика современных буржуазных экономических теорий. – М, 1958. – 96с.
723088
  Борев Ю.Б. Критика современных буржуазных эстетических концепций / Ю.Б. Борев. – М., 1977. – 173с.
723089
  Дробницкий О.Г. Критика современных буржуазных этических концепций / О.Г. Дробницкий, Т.А. Кузьмина. – Москва, 1967. – 383с.
723090
   Критика современных буржуазных, реформистских и ревизионистских экономических теорий. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 192 с.
723091
  Венцковский Л.Э. Критика современных направлений буржуазной философии науки / Л.Э. Венцковский. – Москва, 1979. – 66с.
723092
   Критика современных немарксистских концепций философии науки. – М, 1987. – 238с.
723093
   Критика современных немарксистских концепций человека. – М, 1986. – 58с.
723094
  Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада / Е.Г. Балагушкин. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 286 с. – Библиогр.: с. 280-284
723095
  Бахитов М.Ш. Критика современных тенденций антикоммунизма / Бахитов М.Ш. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 151 с. – (Научно-популярная серия)
723096
  Гальчинский А.С. Критика современных фальсификаций "Капитала" / А.С. Гальчинский. – Киев, 1987. – 32с.
723097
  Мухіна І.Г. Критика соціально-культурних перетворень у радянському суспільстві у поглядах М. Бердяєва, С. Л. Франка, І. О. Ільїна: онтологічні та аксіологічні аспекти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 133-142. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
723098
  Оржеховський С.П. Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Оржеховський Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
723099
  Кант И. Критика способности суждения / Иммануил Кант; пер. Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Попов, 1898. – 390 с.
723100
  Кант И. Критика способности суждения / И. Кант ; [вступ. ст., коммент.: А.В. Гулыга]. – Москва : Искусство, 1994. – 365, [3] с. – Указ. имен: с. 167. – Библиогр. в коммент.: с. 362-366 и в подстроч. примеч. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-02324-9
723101
  Вишинський С. Критика субраціональності і психологічних теорій у філософії традиціоналізму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 120-128. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6
723102
  Фойтик Я. Критика субъективизма и релятивизма социологии Макса Вебера и его последователей : Автореф... канд. филос.наук: / Фойтик Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 20л.
723103
  Григорян А.Г. Критика субъективистского понимания метода в буржуазной социологии США : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1964. – 38л.
723104
  Богомолов А.С. Критика субъективно-идеалистической философии Д. Беркли : лекция : Беркли Джордж, о нем / А.С. Богомолов. – Москва : [б. и.], 1959. – 44 с.
723105
   Критика сучасних антимарксистських концепцій, 1968
723106
  Васильєва Р.Х. Критика сучасних буржуазних і опортуністичних фальсифікацій економіки розвинутого соціалізму / Р.Х. Васильєва. – Київ : Знання, 1974. – 48с.


  У брошурі дається критика антимарксистських трактувань соціалізму і закономірностей його розвитку, доводиться неспроможність буржуазних, ревізіоністських та націоналістичних фальсифікацій економики розвинутого соціалізму.
723107
  Алексюк А.М. Критика сучасних буржуазних концепцій виховання / А.М. Алексюк. – Київ : Знання, 1977. – 47с. – (Педагогічна ; VI ; 4)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
723108
  Васильєва Р.Х. Критика сучасних буржуазних концепцій соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1968. – 208с.
723109
  Вергун В.А. Критика сучасних буржуазних концепцій соціально-економічного прогнозування / В.А. Вергун. – Київ : Знання, 1984. – 48с. – (с.3"Економіка:наука,управління,практика" ; №11)


  На основі критичного аналізу новихробіт буржуазних авторів розкривається наукова неспроможність антимарксистських теорій про суть науково-технічної революціїі та її соціально-економічні наслідки.Аналізуються причини виникнення футурології. Піддаються ...
723110
  Курганський В.О. Критика сучасних буржуазних концепцій сутності людини / В.О. Курганський. – Київ, 1971. – 95с.
723111
   Критика сучасних буржуазних та опортуністичних теорій в курсі політичної економії соціалізму. – Київ : Вища школа, 1974. – 202 с.
723112
  Степаненко В.П. Критика сучасних буржуазних теорій класового миру / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 130с.
723113
  Волошина Т.В. Критика сучасних буржуазних теорій податків і державного кредиту / Т. Волошина // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 87-88. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются некоторые буржуазные теории налогов и кредитов, отражающие поверхностную сторону явлений, но не затрагивающие глубинных процесс сов. экономики капиталистического государства, которые послужили причиной кризисных явлений в ...
723114
  Марчук В.П. Критика сучасних буржуазних теорій права / В.П. Марчук, Н.С. Прозорова, В.В. Хірсін. – Київ : Знання України, 1981. – 48 с. – (Юридична / Т-во "Знання" УРСР ; № 9 ; Сер. 13)
723115
  Чухно А.А. Критика сучасних теорій заробітної плати // Науковий щорічник КДУ, 1958
723116
  Кажурін О.В. Критика сучасного мистецтва у Ортеги-і-Гассета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
723117
  Мельник Л.Г. Критика сучасної буржуазної методології історії / Л.Г. Мельник, 1966
723118
   Критика сучасної буржуазної філософії в курсі діалектичного матеріалізму : навчальний посіб. – Чернівці, 1975. – 58 с.
723119
  Бочарова Н. Критика сучасної системи інтелектуальної власності: нобелевський лауреат Д. Стігліц : (до 75-річчя з дня народження) // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 21-29. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1608-6422
723120
  Безп"ятчук Ж. Критика та переосмислення філософії символічних форм Ернста Касирера як шлях до реанімації гуманізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 101-112. – ISSN 0235-7941
723121
  Яцентюк В.В. Критика та сучасні концепції природного права // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-419-279-5
723122
  Наєнко М. Критика творчості і постаті Тараса Шевченка як "Чорна археологія" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 161-165. – ISBN 978-966-439-809-8
723123
  Угринович Д.М. Критика теологических концепций "мертвого бога" / Д.М. Угринович. – М, 1973. – 64с.
723124
  Доля В.Е. Критика теологического понимания свободы / В.Е. Доля. – Львов, 1973. – 224с.
723125
  Доля В.Е. Критика теологического понимания свободы / В.Е. Доля. – Львів : Львовский университет, 1973. – 219с.
723126
  Скибицкий М.М. Критика теологической фальсификации мировоззренческого значения естествознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Скибицкий М.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 18л.
723127
  Захаров В.И. Критика теоретических и методологических основ современного ревизионизма : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
723128
  Захаров В.И. Критика теоретических и методологических основ современного ревизионизма / В.И. Захаров. – Москва, 1960. – 147с.
723129
   Критика теоретических концепций Мао Цзе-дуна. – М, 1970. – 293с.
723130
   Критика теоретических концепций Мао Цзе-дуна. – М, 1974. – 200с.
723131
  Кошевой И.И. Критика теоретических основ антикоммунизма периода румынской буржуазно-фашистской оккупации Бессарабии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кошевой И.И.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
723132
  Грудулис А.Я. Критика теоретических основ буржуазной "социальной инженерии" : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Грудулис А.Я.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
723133
  Коровиков В.И. Критика теоретических основ и социологических теорий современной буржуазной географии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коровиков В.И. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
723134
   Критика теоретических основ маоизма. – Москва, 1973. – 293с.
723135
  Дяченкод В.К. Критика теоретических основ неотомистского учения о естественном праве : Автореф. дис. ... rанд. филос. наук : 625 / Дяченкод В.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 c.
723136
  Кошарный С.А. Критика теоретических основ современной философской герменевтики : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кошарный С.А.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
723137
  Давидюк Г.П. Критика теории "единого индустриального общества" / Г.П. Давидюк. – Минск, 1968. – 232с.
723138
  Михеев В.И. Критика теории "постиндустриального общества" / В.И. Михеев. – М., 1971. – 48с.
723139
  Иконникова Г.И. Критика теории "постиндустриального общества" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Иконникова Г.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской филос. – М., 1971. – 18л.
723140
  Альтер Л.Б. Критика теории "регулируемого капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1957. – 48с.
723141
  Бовш В.И. Критика теории "Стадий развития"общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бовш В. И.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1965. – 23л.
723142
  Абдуллин Я.Г. Критика теории государства Каутского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Абдуллин Я.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1957. – 16 с.
723143
  Ибрагимов Х А. Критика теории и практики буржуазной журналистики / Х А. Ибрагимов. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1985. – 40 с.
723144
  Каратаева Л.Ю. Критика теории и практики буржуазной журналистики / Л.Ю. Каратаева. – Свердловск, 1987. – 99с.
723145
   Критика теории и практики маоизма : (Сборник статей из периодитеской печати социалистических стран). – Москва : Изд. "Мысль" ; Партиздат София, 1973. – 251 с.
723146
   Критика теории и практики маоизма : Реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1977. – 292 с. – (Международная информационная система по общественным наукам)
723147
  Романов А.В. Критика теории индукции Дж. Ст. Милля и ее философских предпосылок : Автореф... канд. филос.наук: / Романов А. В.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
723148
  Чорны И. Критика теории конвергенции двух экономических систем. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чорны И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л.
723149
  Кемеров В.Е. Критика теории мотивации в современной американской социаологии : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кемеров В.Е.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 21л.
723150
  Скайсгирис Р.П. Критика теории познания Бертрана Бассела. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скайсгирис Р.П.; ин-т философии Акад.наук СССР. – М, 1961. – 16л.
723151
  Шашкевич П.Д. Критика теории познания Канта. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шашкевич П.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 16л.
723152
  Корнеева Анна Ивановна Критика теории познания неопозитивизма : Автореф... доктора философ.наук: / Корнеева Анна Ивановна; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 30л.
723153
  Ильичев Н.М. Критика теории познания экзистенциализма Ж.-П.Сартра : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Ильичев Н.М. ; КГУ , Философ. фак-т. – Киев, 1970. – 16 с.
723154
  Ильичев Н.М. Критика теории познания экзистенциализма. Ж.-П.Сартра : Дис... канд. философ.наук: / Ильичев Н.М.; КГУ. Кафедра истории философии. – Киев, 1969. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
723155
  Левшин Л.В. Критика теории стоимости английских буржуазных экономистов / Л.В. Левшин. – М, 1961. – 244с.
723156
  Павлов В.П. Критика теорий "классового мира" в США / В.П. Павлов. – М., 1963. – 207с.
723157
   Критика теорий "регулируемого капитализма". – М, 1959. – 179с.
723158
  Гальперин С.И. Критика теорий биологизации человека / С.И. Гальперин. – Л, 1960. – 52с.
723159
  Хафизов Р.Х. Критика теорий государственного регулирования капиталистической экономики / Р.Х. Хафизов. – М, 1961. – 168с.
723160
  Корф Г. Критика теорий культуры Макса Вебера и Герберта Маркузе. / Г. Корф. – М., 1975. – 64с.
723161
  Осадчая И.М. Критика теорий милитаризации народного хозяйства в США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадчая И.М.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
723162
   Критика теорий современных буржуазных экономистов : Под ред. И.Н. Дворкина / С.А. Далин, А.В. Аникин, Ю.Я. Ольсевич, Я.Н. Гузеватый. – Москва : Издательство экономической литературы, 1963. – 212 с.
723163
   Критика теорий современных буржуазных экономистов. – М, 1966. – 248с.
723164
   Критика теорий современных буржуазных экономистов. – М, 1966. – 248с.
723165
  Дворкин И.Н. Критика теорий современных буржуазных экономистов / И.Н. Дворкин. – Москва, 1971. – 230с.
723166
  Бабкіна О.В. Критика теорії конвергенції з питань держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 93-96. – (Серія права ; № 17)


  Статья посвящена критике основных положений, выдвигаемых теоретиками конвергенции в области государства и права. Спекулируя на проблемах научно-технической революции, буржуазные идеологи стремятся стремятся доказать возможность развития буржуазной и ...
723167
  Сердюк П. Критика теорії конкуренції спеціальних кримінально-правових норм // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 68-72.
723168
  Прокопов Д Критика теорії природного права та ідеї "правової першості" у представників правового позитивізму // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 385-344. – ISBN 978-966-171-358-0
723169
  Ротар Н.Ю. Критика теорії рефлексивного модерну в сучасній політичній науці // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 132-147. – ISSN 2522-4050
723170
  Гордіца К.А. Критика теорії цінності К. Маркса українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 242-255. – ISSN 0320-4421
723171
  Григор О. Критика тоталітаризму як режиму протистояння народів і культур // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 394-401
723172
  Сикора В.Д. Критика трактовок капиталистического и социалистического способов производства в буржуазных теориях "индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сикора В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
723173
  Макаров Б.И. Критика троцкизма по вопросам строительства социализма в СССР / Б.И. Макаров. – М, 1965. – 104с.
723174
  Куликова Н.Н. Критика утилитаристских концепций морали / Н.Н. Куликова. – М., 1981. – 64с.
723175
  Умаров М. Критика учения Корана о труде и морали : Автореф... канд. философ.наук: / Умаров М.; Ин-т народов Азии АН СССР. Ин-т философии и права АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 21л.
723176
  Гельфонд Критика учения Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием в отечественной религиозно-философской мысли конца ХІХ - начала ХХ в. : три основных аргумента / Гельфонд, (Клюзова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.121133. – ISSN 0042-8744
723177
  Пшиготижев И.Ш. Критика учения М.Хайдеггера о языке. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Пшиготижев И.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 17л.
723178
  Черненко В.А. Критика учения Эриха Фромма о религии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Черненко В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. филос. – Л., 1970. – 22л.
723179
  Раєвський О.М. Критика Ушинським сучасної йому західноєвропейської психології // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 99-110. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
723180
  Балаценко М. Критика Ф. Достоєвським правового нігілізму в романі "Злочин і кара" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 20
723181
  Дишлевий П.С. Критика Ф. Енгельсом натурфілософського підходу до природничих наук / П.С. Дишлевий, Ю.М. Ломсадзе, А.І. Уйомов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
723182
  Наджафова З.Г. Критика Ф. Энгельсом антропологизма и современный энвайроментализм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
723183
  Ручкина Г.Ф. Критика Ф.Энегльсом антропологизма "истинных социалистов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Ручкина Г.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 26л.
723184
   Критика фальсификаторов истории и теории марксистско-ленинской философии : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1979. – 343 с.
723185
  Петров А.П. Критика фальсификации аграрно-крестьянского вопроса в трех русских революциях / А.П. Петров. – Москва, 1977. – 399с.
723186
  Шкундина Галина Григорьевна Критика фальсификации буржуазными идеологами процессов расцвета и сближения наций, народностей СССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкундина Галина Григорьевна; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1981. – 25л.
723187
  Поджио Делия Григорьевна Критика фальсификации деятельности Коммунистической партии по образованию СССР (1917-1922 гг.) в современной буржуазной историографии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 001 / Поджио Делия Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра истории КПСС естественных фак-тов. – Киев, 1972. – 25 с.
723188
  Жарков М.Г. Критика фальсификации истории Великой Октябрьской социалистической революции и поражения контрреволюции в годы гражданской войны в западногерманской историографии послевоенного периода. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Жарков М.Г.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 23л.
723189
  Иванов Н.Л. Критика фальсификации истории социалистического строительства в БССР (1921-1937 гг.). / Н.Л. Иванов. – Минск, 1980. – 175 с.
723190
  Стокяло В.А. Критика фальсификации католическими идеологами исторического материализма / В.А. Стокяло. – Киев, 1980. – 215с.
723191
  Чернобаева Т.П. Критика фальсификации тактики большевиков по отношению к Учредительному собранию в англо-американской буржуазной историографии. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чернобаева Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
723192
  Бодров В.Г. Критика фальсификации экономики развитого социализма в буржуазных теориях экономических систем. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бодров В.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.1-17
723193
  Филатов В.П. Критика фальсификаций истории КПСС. / В.П. Филатов. – М., 1970. – 144с.
723194
   Критика фальсификаций национальных отношений в СССР. – М, 1984. – 495с.
723195
  Романовский Н.В. Критика фальсификаций роли ленинской партии в трех революциях / Н.В. Романовский. – Москва, 1979. – 284с.
723196
  Романовский Н.В. Критика фальсификаций руководящей роли КПСС в обществе развитого социализма / Н.В. Романовский. – Москва, 1981. – 92 с.
723197
  Богуславський О.В. Критика фашизму і націонал-соціалізму на сторінках друкованого органу організації українських націоналістів "розбудова нації" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-109. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
723198
   Критика феноменологических направлений современной буржуазной философии. – Рига, 1981. – 230 с.
723199
   Критика феноменологического направления современной буржуазной философии : [Сб. статей]. – Рига : Зинатне, 1981. – 231 с.
723200
  Болебрух А.Г. Критика феодально-крепостнического строя в трудах русских и украинских просветителей. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
723201
  Марк А. Критика фетишизму в творчості Маркса / А. Марк. – Х., 1931. – 152с.
723202
  Ендовицкий В.Д. Критика философии американского критического реализма. / В.Д. Ендовицкий. – М., 1968. – 104с.
723203
  Чесноков Г.Д. Критика философии истории Арнольда Тойнби : Автореф... канд. филос.наук: / Чесноков Г.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории зарубеж. философии. – М., 1964. – 14с.
723204
  Моисеев П.И. Критика философии М. Бакунина и современность / П.И. Моисеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1981. – 175 с.
723205
  Вереденникова Л.М. Критика философии науки Гастона Башляра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Вереденникова Л.М. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 12 с.
723206
  Белимов А.Ф. Критика философских и социально-этических концепций идеологии баптизма и меннонитства : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Белимов А.Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
723207
  Баженов А.К. Критика философских и социологических воззрений А. Касо : Автореф... канд. филос. наук: / Баженов А.К ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 20 с.
723208
  Кутлунин А.Г. Критика философских и социологических воззрений Ортеги-и-Гассета : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кутлунин А.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 22л.
723209
  Орнатский Б.В. Критика философских и социологических основ идеологии австромарксизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Орнатский Б.В. ; Ленангр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 15 с.
723210
  Лычковский Р.А. Критика философских истоков ревизии марксистской теории отчуждения. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Лычковский Р.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
723211
  Соболь Ольга Николаевна Критика философских концепций американской "культурной антропологии" : Автореф... канд. филос. наук: 09.00.03 / Соболь Ольга Николаевна; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 28с.
723212
  Соболь О.Н. Критика философских концепций американской "культурной антропологии" / О.Н. Соболь. – К, 1978. – 99с.
723213
  Лисицын Ю.П. Критика философских основ некоторых теорий и направлений медицины в капиталистических странах // Проблема причинности в медицине / Кербиков О.В. – Москва, 1967
723214
  Долгов К.М. Критика философских основ неотомизма : Автореф... канд. философ.наук: / Долгов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1967. – 16с.
723215
  Чертков А.Б. Критика философских основ православия / А.Б. Чертков. – Москва, 1978. – 63с.
723216
  Попов С.И. Критика философских основ современного ревизионизма. / С.И. Попов. – М., 1973. – 112с.
723217
  Шварцман К.А. Критика философских основ современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1973. – 64с.
723218
  Соколова Римма Ивановна Критика философских основ социал-реформизма в ФРГ : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.03 / Соколова Римма Ивановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 22л.
723219
  Попов С.И. Критика философских социологических и этических концепций западногерманских правых социалистов. : Автореф... доктор филос.наук: / Попов С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
723220
  Калинин Ю.А. Критика философско-идеалистических основ современного православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1987. – 101с.
723221
  Голосенко И.А. Критика философско-исторических и социологических концепций Питирима Сорокина : Автореф... канд. филос.наук: / Голосенко И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
723222
  Горнев Г.П. Критика философско-методологических основ неопсихоаналитической концепции Э.Эриксона : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Горнев Г. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 22л.
723223
  Фартушный А.А. Критика философско-социологических аспектов идеологии клерикализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фартушный А.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
723224
  Мухачев В.В. Критика философско-социологических воззрений Герлберта Маркузе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Мухачев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 19л.
723225
  Володин В.М. Критика философско-этической концепции личности французского персонализма : Автореф... канд. философ.наук: / Володин В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 23л.
723226
  Савич М.Б. Критика философского ревизионизма в вопросе противоречий общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: / Савич М. Б.;. – Саратов, 1965. – 19л.
723227
  Гарбузов А.С. Критика философской антропологии Арнольда Гелена : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Гарбузов А.С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 18л.
723228
   Критика философской апологии религии. – К, 1985. – 278с.
723229
  Воронкова Л.П. Критика философской догматики православия / Л.П. Воронкова. – Москва, 1984. – 61с.
723230
  Круглов С.М. Критика філософії дрібнобуржуазного анархізму Герберта Маркузе / С.М. Круглов. – К, 1974. – 119с.
723231
  Юровская Э.П. Критика формализма в буржуазной эстетике современной Франции / Э.П. Юровская. – М., 1977. – 62с.
723232
  Семенов И.С. Критика формалистского обоснования индуктивных выводов в логике Д.С. Милля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
723233
  Климин И.И. Критика французской буржуазной историографии ленинской аграрной политики Коммунистической партии (1917-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Климин И.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
723234
  Курцин И.Т. Критика фрейдизма в медицине и физиологии / И.Т. Курцин. – Москва, 1965. – 296с.
723235
  Браун К.-Х. Критика фрейдо-марксизма / К.-Х. Браун. – М., 1982. – 270с.
723236
  Церцвадзе Л.М. Критика фрейдовского понимания искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Церцвадзе Л. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 29л.
723237
  Зуев Ю.П. Критика христианского культа страдания. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Зуев Ю.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1970. – 21л.
723238
  Донцов И.А. Критика христианского православного "учения" о личном самоусовершенствовании : Автореф... канд. философ.наук: / Донцов И.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра философии и научн. коммунизма. – Казань, 1966. – 20л.
723239
  Семенюк В.А. Критика христианского учения о смысле и высшей цели человеческой жизни. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Семенюк В.А.; АН БССР.Ин-т филос.и права. – Минск, 1968. – 24л.
723240
  Пасика В.М. Критика христианского эволюционизма Тейяра де Шардена : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Пасика В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1968. – 14л.
723241
  Коняев П.Г. Критика христианской концепции истины. (На материалах рус. православного богословия) : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Коняев П.Г.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 30л.
723242
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса / А.В. Краснов. – М., 1966. – 72с.
723243
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса. : Автореф... канд. филос.наук: / Краснов А.В.; Ин-тут науч. атеизма. – М., 1966. – 15л.
723244
  Фоменко А.К. Критика христианской концепции нравственного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Фоменко А.К.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектора государства и права. – К., 1968. – 22л.
723245
  Баженов Владимир Владимирович Критика христианской концепции справедливости : Автореф... канд.филос.наук: 090006 / Баженов Владимир Владимирович; Моск. обл пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1976. – 24л.
723246
  Охріменко Ю.М. Критика християнських поглядів на особу / Ю.М. Охріменко. – Київ, 1964. – 174с.
723247
  Малышев М.А. Критика ценностно-нормативного подхода к анализу социальных явлений в современной американской буржуазной социологии : Автореф... кадн. филос.наук: 622 / Малышев М.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л.
723248
  Слотердайк Петер Критика цинічного розуму = Kritik der zynischen Vernunft / Слотердайк Петер; Пер.з німецької А.Богачова. – Київ : Тандем, 2002. – 544с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-7145-42-5
723249
  Авенариус Р. Критика чистого опыта в популярном изложении А. Луначарского : новая теория позитивного идеализма (Holzapfel. Panideal) / Рихард Авенариус. – Москва : Изд. С. Дороватовский и А. Чарушников, 1905. – X, 206, [1] с.
723250
  Кант И. Критика чистого разума / Кант; пер. с нем. [и предисл.] Н. Лосского. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VIII, 464 с.
723251
  Кант Иммануил Критика чистого разума / Кант; пер. с нем. [и предисл.] Н. Лосского. – 2-е изд. – Петроград : тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – VIII, 464 с.
723252
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер. с нем. Н.О.Лосского. – Санкт-Петербург : ТАЙМ-АУТ, 1993. – 478с. – ISBN 5-85990-074-0
723253
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Минск : Литература, 1998. – 960с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-396-7
723254
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Сімферополь : Реноме, 1998. – 528с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
723255
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер.с нем.Н.О.Лосского. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 672с. – (Выдающиеся мыслители). – ISBN 5-222-00461-9
723256
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь : Реноме, 2003. – 464с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
723257
  Кант Иммануил Критика чистого разума.. – Спб., 1897. – 113с.
723258
  Кант Іммануїл Критика чистого розуму / Кант Іммануїл; Пер. з нім. та примітки І. Бурковського; Передмова Анатолія Лоя. – Київ : Юніверс, 2000. – 504с. – ISBN 966-7305-32-5
723259
  Александрова Р.И. Критика эволюционной этики / Р.И. Александрова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, Каф. марксистско-ленинской философии. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1975. – 192 с.
723260
  Кувакин В.А. Критика экзистенциализма Бердяева / В.А. Кувакин. – Москва, 1976. – 205с.
723261
  Чалин М.Л. Критика экзистенциализма К.Ясперса. : Автореф... канд. филос.наук: / Чалин М.Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – М., 1959. – 16л.
723262
  Стрельцова Г.Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1974. – 127с.
723263
  Трухина Анна Андреевна Критика экзистенциалистской концепции познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Трухина Анна Андреевна; М-во просвещения РСФСР. Московский областной пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 17л.
723264
  Латынина А.Н. Критика экзистенциалистсокй интерпретации Достоевского : Автореф... канд. филос.наук: / Латынина А. Н.; МГУ, Филос.фак. – М., 1969. – 18л.
723265
  Ольсевич Ю.Я. Критика экологической критики / Ю.Я. Ольсевич, А Гудков. – Москва : Мысль, 1990. – 213с.
723266
  Позднякова Э.Д. Критика экономических воззрений лидеров французской социалистической партии (СФИО) : Автореф... кандидата экон.наук: / Позднякова Э.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 17л.
723267
  Худокормов Александр Георгиевич Критика экономических воззрений современного французского ревизионизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Худокормов Александр Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 19л.
723268
  Мигель Рамон Торрес Перес Критика экономических концепций "кубинологии" : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мигель Рамон Торрес Перес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 162л. – Бібліогр.:л.138-162
723269
  Никитин С.М. Критика экономических теорий "планирования" капиталистической экономики / С.М. Никитин. – М, 1962. – 151с.
723270
  Уваров В.П. Критика экономических теорий австрийских правых социалистов (период 2-го и 3-го этапов общего кризиса капитализма) : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров В.П.; АН БССР Ин-т экономики. – Минск, 1964. – 29л.
723271
  Полянский Ф.Я. Критика экономических теорий анархизма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1976. – 301с.
723272
  Шеин А.И. Критика экономических теорий правых лейбористов Англии / А.И. Шеин. – Москва, 1975. – 200 с.
723273
  Дворкин И.Н. Критика экономических теорий правых социалистов / И.Н. Дворкин. – Москва, 1959. – 468с.
723274
  Рындина М.Н. Критика экономических теорий ревизионистов. / М.Н. Рындина. – М, 1960. – 68с.
723275
  Свиридова З.П. Критика экономического учения А.Маршалла : Автореф... канд. экон.наук: / Свиридова З. П.; АН СССР, ин-т эконом. – Москва, 1950. – 13 л.
723276
  Макаров Б.И. Критика экономической платформы троцкизма (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров Б. И.; АОН при ЦК КПСС,Каф. экон. – М., 1966. – 16л.
723277
  Мережинская Елена Юрьевна Критика экстерналистской методологии социально-исторического познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мережинская Елена Юрьевна; КГУ им.Т.Шеченка. – К., 1983. – 213л. – Бібліогр.:л.204-213
723278
  Олесницкий М. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова. – Киев : Тип. Императорского ун-та Св. Владимир Н.Т., 1899. – 37 с.
723279
  Олесницкий М.А. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова / М. Олесницкий. – [Киев] : [Киев. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1899. – 37 c. – Биб. опис. осущ. с помощью Интернета
723280
  Мережинская Е.Ю. Критика эктерналистской методологии социально-исторического познания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Мережинская Е.Ю. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
723281
  Тавадзе Г.Ш. Критика эмпиристического понимания истины и теория познания Б.Рассела : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Тавадзе Г.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
723282
  Алексеева Г.Д. Критика эсеровской концепции Октябирьской ревоюции / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1989. – 313с.
723283
  Прозерский В.В. Критика эстетики философского натурализма. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Прозерский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
723284
  Бломквист Е.Б. Критика эстетических воззрений Андре Мальро. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Бломквист Е.Б.; Моск.ин-т.Философ.фак-т. – М, 1971. – 26л.
723285
  Куликова И.С. Критика эстетических концепций современного буржуазного искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1976. – 65с.
723286
  Торшилова Е.М. Критика эстетической концепции Герберта Рида. : Автореф... канд. филос.наук: / Торшилова Е.М.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. маркс.-лен. эстетики. – М., 1965. – 16л.
723287
  Коник В.В. Критика эсхатологии свидетелей Иеговы: очередные пророчества о конце мира / В.В. Коник. – Москва, 1976. – 55с.
723288
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Бренман Р.А.; Объединен. совет ин-т философии и ин-та гос. и права. – Киев, 1969. – 28л.
723289
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Бренман Р.А.; АН УССР... – К., 1970. – 28л.
723290
  Гайдис А.А. Критика этического учения современного католицизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдис А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
723291
  Шушенашвили Г.Г. Критика этического формализма Канта. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шушенашвили Г.Г.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1971. – 23л.
723292
  Кузьмина Т.А. Критика этической концепции "неоородоксального" протестантизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузьмина Т.А. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1965. – 22 с.
723293
  Суворова Д.Г. Критика этнопсихологических концепций современной буржуазной социологии.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Суворова Д.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
723294
  Гаджиєв В.В. Критика Я. Хінтіккою "Трихотомії Фреге" (теоретико-ігровий підхід) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 77-79
723295
  Істоміна О.М. Критика явища споживання у французькому новому романі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 170-174
723296
  Яровий О. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 34-35. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
723297
  Пунченко О.П. Критика як метод формування екологічної свідомості та вирішення екологічних суперечностей // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
723298
  Суходуб Т. Критика як функція філософії та умова інтелектуальних дискусій у суспільстві // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 149-160. – ISBN 966-8797-20-5
723299
  Ковалева Алла Дмитриевна Критика"советологических"интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Дис... канд ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Алла Дмитриевна; КГУ. – К, 1987. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
723300
  Димитров Г.Г. Критика, идеология, журналистика / Г.Г. Димитров. – София : Наука и изкуство, 1987. – 205 с.
723301
   Критика, претензія, вибачення. Як попередити конфлікти з гостями та клієнтами // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 50-54 : фото
723302
  Залыгин С.П. Критика,публицистика / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1987. – 383 с.
723303
  Цанев Г. Критика. / Г. Цанев. – София, 1961. – 536с.
723304
  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан ; упорядкув., передм. та прим. Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – 658 с. – ISBN 966-500-081-0
723305
  Новиченко Л. Критика: проблеми й турботи // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 342-351. – ISBN 978-966-00-1462-6
723306
  Моторнюк І. Критика: проблеми майстерності // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 368-378. – ISBN 978-966-00-1462-6
723307
  Стус Д. Критика: соТВОРЕНИЕ контекста // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.192-194. – ISSN 0131-8136


  Украинское литературоведение и литературная критика 1985-1995гг. в пересмотре и анализе литературного процесса советского периода и пересмотре оценок процессов и творчества отдельных писателей предыдущих литературных эпох в украинской литературе. ...
723308
  Дорошенко І. Критика: чи всі проблеми розв"язані? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 378-385. – ISBN 978-966-00-1462-6
723309
  Радев Р. Критике неотомизма / Р. Радев. – Москва, 1975. – 448с.
723310
  Соколов Н.И. Критики и литература / Н.И. Соколов. – Л., 1977. – 183с.
723311
  Конончук Т. Критики про драму театру // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Публікація про засідання творчого об"єднання критиків Київської організації НСПУ, на якому йшлося про сучасну драматургію
723312
   Критики ХІХ века о класиках русской литератуы. – Ростов-на-Дону, 1974. – 288 с.
723313
  Радзієвська Т.В. Критико-аналітичний компонент у дискурсі історико-філологічних студій XIX ст.: текстотворення і прагматика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-42. – ISSN 0027-2833


  "Пропонується комплексна лінгвопрагматична характеристика текстів критико-аналітичного спрямування - так званих розборів, які у складі славістичного дискурсу другої половини ХІХ ст. репрезентували динамічні норми рецензування. Аналіз грунтується на ...
723314
  Володкевич Н. Критико-библиографическая заметка Н.Н. Володкевича : Dr. Karl Elbs. Die Synthetischen Darstellungsmethoden der Kohlenstoffverbindungen. Erster Band. 1899. Zweiter Band. 1. Abtheilung. 1890 // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 10 c.
723315
  Алексеев П. Критико-библиографическая заметка профессора П. Алексеева // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [6] с.
723316
  Иконников В.С. Критико-библиографический обзор литературы русской истории за 1874-1876 гг. / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завдского)
[Вып.] 2 : (Периодические издания, ученые записки, сборники). – 1880. – [124] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878-1879 (с. 155-278)
723317
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [3] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723318
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 4 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 40 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723319
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [5] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723320
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VI : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 45 с.
723321
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VII : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 47-89
723322
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VIII : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 42 с.
723323
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 6 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 45 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723324
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 7 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723325
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 8 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723326
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 9 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 53 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723327
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. X : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 139-180
723328
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 10 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723329
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. XII : I-XVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 93-141
723330
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 11 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 47 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723331
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 13 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 48 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723332
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 14 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 39 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723333
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. XV : I-XVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 139-174
723334
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 15 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 36 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723335
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 16 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 52 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
723336
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографи. / С.И. Маслов. – К., 1918. – 17с.
723337
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии. 1 / С.И. Маслов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 17 с.
723338
  Александровский Г. Критико-библиографический обзор трудов по русскому богатірскому єпосу / Г. Александровский. – Ревель (Таллинн) : Печ. в тип. "Ревельских известий", 1898. – 129, 78b-119, 14 с. разд. паг. – Издание журн. "Гимназия"
723339
   Критико-библиографический обзор убебной литературы по истории на русском языке с 1890-1912 г. : учебники по русской литературе. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – XII, 165 с. – Предисловие П.Н. Ардашева переплетено в конце книги
723340
  Флоринский Т.Д. Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1898 г. - Конволют. Перепл. с 13 отд. оттисками той же работы.
723341
  Маслов С.И. Критико-биографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
1. – 1918. – [2], 17 с.


  На обл. дарств. надпись: В Библиотеку Киевского Археологического ин-та. Маслов
723342
  Голубовский П.В. Критико-биографический обзор трудов по древнейшему периоду Русской истории. Гл. III : критико-библиографический обзор // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 13-80


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
723343
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 1, вып. 1-21 : А. – 1889. – XXII, 992 с. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
723344
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 2 (вып. 22-30) : Бабаджанов - Бензенгр. – 1891. – 442 с.
723345
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И.А. Ефрона)
Т. 3 : Бенни - Боборыкина. – 1892. – [10], 444, [18] с.
723346
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 4 : Отдел 1 : Боборыкин - Богоявленский. Отдел 2 : Материалы для критико-биографического словаря русских писателей и ученых. Вавилов - Введенский. – 1895. – 212 с.
723347
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : С алф. указ. ко всем 5 т. – 1897. – XV, 466 с. – Библиогр.: С алфавитным указателем ко всем 5 т.
723348
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : с алф. указ. ко всем 6 т. – 1897. – X, 465 с.
723349
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С. Венгеров. – 2-е совершенно перераб. изд. – Петроград : Т-во художественной печати
Т. 1 (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и первые о них справки (Аарон - Куликов) : с табл. групповых портр. – 1915. – LXX, 436 с. : 18 л. портр. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
723350
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – LXIX, 112 с. : С 6 табл. групповых портр
723351
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 2) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – 113-272 с. : С 7 табл. групповых портр
723352
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 3) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – 273-436 с. : С 6 табл. групповых портр
723353
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых / С. Венгеров. – 2-е изд., перераб. – Петроград
2. – 1916. – 128с.
723354
  Нелюбин Г. Критико-биографический этюд. – Санкт-Петербург, 1902. – 247 с.
723355
  Литовченко А. Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы / А. Литовченко, О. Нехаенко // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 16-23. – ISSN 2306-3974
723356
  Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией : Восстановление текста, пер., коммент. и сравнение с др. правовыми памятниками, в частности - с Русскою Правдою / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1910. – XII, 266 с.
723357
  Дідух А.Я. Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2014. – Т. 50, № 2 (296). – С. 50-59. – ISSN 0375-8990
723358
  Шестопалова Т. Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 317-320
723359
  Радев И. Критическа вечерня / И. Радев. – София : Български писател, 1990. – 300 c.
723360
  Давыдова М.И. Критическая библиография... есть ли она? // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1560-7968
723361
  Гнида Е.С. Критическая влажность торфяных почв : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гнида Е.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 26 с.
723362
  Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 31-52. – ISSN 1998-1775
723363
  Ливанова Т.Н. Критическая деятельность русских композиторов / Т.Н. Ливанова. – М.-Л., 1950. – 103с.
723364
  Вакилов А.Н. Критическая динамика неупорядоченных систем и ее численное моделирование методов Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вакилов А.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1994. – 16л.
723365
  Булавин Л.А. Критическая изотерма раствора изомасляная кислота - тяжелая вода / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко // УФЖ, 1990. – №8


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
723366
  Новикова Е. Критическая интерпретация в мемуарах русской эмиграции 1920-40-х годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 40-46. – ISBN 966-594-431-2
723367
  Разеев Д.Н. Критическая интерпретация кантовской аналитики телеологической способности суждения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.74-87. – ISSN 0235-1188
723368
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 1. – 1936. – 730 с.
723369
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 2. – 1936. – 560 с.
723370
   Критическая литература о произведениях А.Н. Островского : Вып. 1-4 : с портр. и биограф. очерком / сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 3 : (1868-1873 гг.) ; Статьи: В. буренина, А. Суворина, А.И. Селина, А. Плещева и др. – 1906. – VIII, 392 с.


  Содержание т.: Вып. 1 : (1852-1859 гг.). - 1906. - VII, 389 с., 1 л. портр.; Вып. 2 : (1860-1867 гг.). - 1906. - V, 377 с.; Вып. 3 : (1868-1873 гг.). - 1906. - VIII, 392 с.; Вып. 4 : (1874-1892 гг.). - 1907. - [2], 423 с.
723371
   Критическая литература о произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина : с портр. и биографическим очерком Н. Ф. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 2 : (1864-1875 гг.). – 1905. – VI, 327 с.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
723372
  Денисюк Н. Критическая литература о произведениях Н.Г. Чернышевского : С портр., биогр. очерком и примеч. Н. Денисюк / Сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 1. – 1908. – X, 336 с. – Вышел только вып. 1
723373
   Критическая литература об А.Н. Островском
1. – 389с.
723374
  Раковская Н.М. Критическая модель Н. Страхова (диалог с учителем) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 31-41. – ISSN 2312-6809


  Актуализация изучения наследия Н. Страхова связана с противоречивостью суждений о его критической рефлексии в современном литературоведении. Имя Н. Страхова не заняло должного места в системе литературоведческих исследований. До сегодняшнего времени не ...
723375
  Чертков А.Б. Критическая оценка философских основ религиозной морали / А.Б. Чертков. – Москва, 1979. – 64с.
723376
  Жеребкин М.С. Критическая правовая теория и антидискриминационное право // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 40-44. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
723377
  Волковинская В.А. Критическая составляющая феноменологической социологии Альфреда Шютца // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 362-370
723378
  Литовченко А. Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 24-29. – ISSN 2306-3974
723379
  Костылев О.Л. Критическая статья на уроке литературы / О.Л. Костылев. – Ленинград, 1967. – 192с.
723380
  Титаренко Евгений Максимович Критическая температура : Повести: Для ст.школ.возраста / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1978. – 174с.
723381
  Голик А.З. Критическая точка / А.З. Голик (Днепропетровск0, 1940. – [7] c. – Отд. оттиск из: Успехи физических наук, 1940, Т.23, вып.1. – Библиогр.: Бибилиогр.: Литература: с. 73 (11 назв)
723382
   Критическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1988. – 152с.
723383
   Критически изследвания върху съвременната буржоазна философия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 2. – 1989. – 172 с.
723384
   Критически изследвания върху съвременната буржоазна философия и социология. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1983. – 193 с.
723385
  Славов И. Критически резонанси. / И. Славов. – София, 1983. – 235с.
723386
  Бенбасат А. Критически срещи в минало и сегашно време : в минало и сигашно времени / А. Бенбасат. – София : Народна младеж, 1991. – 204 с.
723387
  Терц П. Критические анализ буржуазной доктрины о неизменности обстоятельств в праве международных договоров // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 42-47. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
723388
  Фейгин Г. Критические аргументы антиглобалистов и перспективы развития национальных хозяйственных систем в условиях глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 45-65. – ISSN 0207-3676
723389
  Шварев Ю.И. Критические беседы об апостольских мифах. / Ю.И. Шварев. – Воронеж, 1981. – 107с.
723390
  Фисенко В.В. Критические двухфазные потоки / В.В. Фисенко. – Москва : Атомиздат, 1972. – 159 с.
723391
  Зенгер Г.Э. Критические заметки / Г.Э. Зенгер. – Харьков : Тип."Печатное дело", 1913. – 18 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества
723392
  Зенгер Г.Э. Критические заметки : Памяти Ф.Е. Корша / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1915. – [1], 201-240 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1915
723393
  Быховская С.Л. Критические заметки // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 167-177
723394
  Зенгер Г.Э. Критические заметки к тексту эпиграмм Конрада Цельтиса / [соч.] Г.Э. Зенгера. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1911. – 119 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1911, отд. класс. филол.
723395
  Дорошкевич А.К. Критические заметки о преподавании древней русской литературы : (для педагогов-практикантов) / А.К. Дорошкевич. – Москва : Синодальная тип., 1915. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник
723396
  Андрусов Н.И. Критические заметки о русском неогене. – Киев : Тип. Имп. Ун-та. Св. Владимира, Акц. О-во Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 54 с. – Отд. оттиск из Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей, т. 21
723397
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 184с.
723398
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 119 с.
723399
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу : В.И. Ленин. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1973. – 248 с. – Текст парал. на рус. и калм. яз. - Миниатюрное издание
723400
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1974. – 111с.
723401
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1978. – 111с.
723402
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1979. – 111с.
723403
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1982. – 111с.
723404
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1984. – 93с.
723405
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1990. – 108с.
723406
  Щерба Л.В. Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 233-251
723407
  Зенгер Г.Э. Критические замечания к сборнику проф.Вержбовского "Политические стихи и предсказания, сатиры и пасквили XVIвека" / Г.Э. Зенгер. – 21 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
723408
  Феофанов А.Н. Критические замечания на некоторые пункты "Правил подработки..." // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 9-13. – ISSN 0041-5804
723409
  Лозицкая Н.И. Критические замечания об одном методе оценки эффективных факторов Ланде / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 38-45. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Анализируется метод Соланки - Стенфло, позволяющий по наблюдениям солнечного спектра оценивать эмпирически эффективные факторы Ланде.
723410
  Пришляк Д.А. Критические значения функции на замкнутой крутой / Д.А. Пришляк, М.В. Лосева // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 75
723411
  Ситников А.Б. Критические и стандартные показатели состояния мигрирующих веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 83-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
723412
  Венелин Ю.И. Критические исследования об истории болгар : с прихода Болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или покорения Болгарии Великим Князем Русским, Святославом / Ю.И. Венелин. – Москва : В типографии Николая Степанова, 1849. – III, 342, VI с.
723413
  Ойзерман Т.И. Критические историко-философские заметки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 136-146. – ISSN 0042-8744
723414
  Шаповал Б.С. Критические концентрации мицилообразования и солюбилизирующая способность бинарных смесей анионных поверхностно-активных веществ. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаповал Б.С.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1967. – 16л.
723415
  Прахов А.В. Критические наблюдения над формами изящных искусств / соч. Андриала Прахова, действ. чл. Герм. археол. ин-та в Риме ... – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Русского Археологического о-ва ; Тип. Имп. Академии наук
Вып. 1 : Зодчество Древнего Египта. – 1880. – [4], VIII, 103 с., 20 л. ил. : ил., табл.
723416
  Григолюк Э.И. Критические нагрузки трехслойных цилиндрических и конических оболочек / Э.И. Григолюк, П.П. Чулков. – Новосибирск, 1966. – 224 с.
723417
  Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии США ХХ века / В.В. Согрин; Отв ред. Г.П. Куропятник. – Москва : Наука, 1987. – 268 с.
723418
  Фабрициус В. Критические начала задачи определения орбит по трем наблюдениям / В. Фабрициус. – 141 с.
723419
  Капиева Н Критические новеллы / Н Капиева. – М., 1969. – 144с.
723420
  Тэн И. Критические опыты / И. Тэн; Перев. под ред. В. Чуйко. – 291-458 с.
723421
  Гаршин Е.М. Критические опыты : Испорченная жизнь : [Биогр. и письма Ф.М. Достоевского]; Наши духовные отцы; Поэзия Я.П. Полонского; Драмы Островского, как основа народного репертуара; ; Русская драма на новом пути; Русская литература за 1886 год / Евгений Гаршин. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Стасюлевича, 1888. – XII, 260 с.
723422
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / [соч.] А. Павлова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении наград гр. Уварова
723423
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / А Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Извлечено из: Отчет о присуждении наград гр. Уварова, № 19
723424
  Романов К.К. (Великий князь) Критические отзывы : [Литературно-критические статьи о русской поэзии за 1905-1913 г.г.] / К.Р. – Петроград : [Тип. "Сельского Вестника"], 1915. – [2], 449 с.
723425
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236 с.
723426
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
723427
  Батюшков Ф.Д. Критические очерки и заметки о современниках : в 2 т. / Э.Д. Батюшков. – 1900-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга бывш. Мелье и К*
Ч. 2. – 1902. – XXVI, 296, IV, [2] с.
723428
  Ла-Барт Ф. де Критические очерки по истории романтизма. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго
1. – 1908. – 57с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф. Кн. без тит.л.
723429
   Критические очерки по философии Канта. – Киев, 1975. – 365 с.
723430
   Критические параметры делящихся материалов и ядерная безопасность. – М, 1984. – 175с.
723431
   Критические параметры систем с делящимися веществами и ядерная безопасность. – Москва, 1966. – 226 с.
723432
  Вернидуб М.Ф. Критические периоды в развитии яиц и личинок рыб и их практическое значение / М.Ф. Вернидуб, канд. биолог. наук. – Ленинград, 1949. – С. 69-98. – Библиогр.: Литература с. 97-98


  На с. 1 дарственная надпись: В библиотеку Киевского Ун-та автор
723433
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – Москва, 1932. – 168 с.
723434
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – Москва
2. – 1934. – 284 с.
723435
  Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на вторый том истории князя Щербатова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Корпуса чужестранных единоверцев, 1794. – 479 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра, корінець з тисн., картон
723436
  Болтин Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том истории князя Щербатова. – СПб, 1793. – 353 с.
723437
  Нойман О Критические простые числа эллиптических кривых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нойман О ; МГУ. – Москва, 1966. – 6 с.
723438
  Зелинский В.А. Критические разборы "Дворянского гнезда" и "Накануне" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – 4, 230 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева
723439
  Зелинский В.А. Критические разборы "Записок охотника" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 171 с. – Перепечатано без изменений из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
723440
  Зелинский В.А. Критические разборы повести И.С. Тургенева "Рудин" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
723441
  Зелинский В.А. Критические разборы романа "Дым" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. И.И. Пашкова, 1907. – IV, 98 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
723442
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Новь" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Типо-лит. В. Рихтер, 1905. – [4], 188 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
723443
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1909. – IV, 150 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
723444
  Ивашов А. Критические размышления на тему организации противодействия пандемии COVID-19 в США : есе // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7768-14-1
723445
  Дюбо Критические размышления о поэзии и живописи / Дюбо, Жан-Батист. – М, 1976. – 767с.
723446
   Критические разъяснения о древних русских монетах. – Спб, 1807. – 275с.
723447
   Критические разъяснения о древних русских монетах.. – В Санкт-Петербурге : Изданные Императорскою Академиею Наук, 1807. – 275с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
723448
  Чуковский К. Критические рассказы / К. Чуковский. – СПб
1. – 1952. – 235с.
723449
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. ("Современник" 1854-1861 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1893. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан


  Чернышевский, Николай Гаврилович; Пушкин, Александр Сергеевич Гоголь, Николай Васильевич Тургенев, Иван Сергеевич Островский, Александр Николаевич Толстой, Лев Николаевич Салтыков, Михаил Евграфович
723450
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. : ("Современник" 1854-1861 гг.). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1895. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан
723451
  Протопопов М.А. Критические статьи / М. Протопопов. – Москва : Изд. С. Скирмунта, 1902. – [4], 500 с.


  На экз. № 25254 печать-фамилия Петр Павлович Кудрявцев
723452
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894)
723453
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи. - Конволют. - Пер. Критические статьи (1861-1894), Киев, 1902, т. 2
723454
  Белинский В.Г. Критические статьи : "Герой нахего времени" : стихотворения / В.Г. Белинский. – Москва ; Пг. : ГИЗ, 1923. – 227 с. – (Классики русской литературы ; 62)
723455
  Соллертинский И.И. Критические статьи / И.И. Соллертинский. – Л., 1963. – 182с.
723456
  Бородин А.П. Критические статьи / А.П. Бородин. – 2-е изд. доп. – М, 1982. – 88с.
723457
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894). Т. 2 / Н. Страхов // Критические статьи / Н.Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – [2], II, 434, II с.
723458
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894) / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1902. – [2], II, 434, II с.
723459
  Философов Д.В. Критические статьи и заметки, 1899-1916 / Д.В. Философов ; [сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева ; отв. ред. В.В. Полонский] ; Учреждение РАН ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : ИМЛИ РАН, 2010. – 680 с. – Библиогр.: с. 644-658. – ISBN 978-5-9208-0329-0
723460
  Егунова Н.А. Критические статьи и литературные пародии Теккерея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егунова Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
723461
  Абрамович А.Ф. Критические статьи и очерки о творчестве сибирских писателей / А.Ф. Абрамович. – Иркутск : Книжное издательство, 1958. – 214 с.
723462
  Шелгунов Н.В. Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]
723463
   Критические статьи о произведениях Максима Горького : Михайловский, Скабичевский, Меньшиков, Минский, Поссе, Оболенский, Боцяновский, Игнатов, Геккер, А.Б., С.М. – Санкт-Петербург : Изд. С. Гринберга ; Склад изд. у Стасюлевича ; [Тип. А.Г. Александрова в Бендерах], 1901. – XVI, 254 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. № 292895 деф., отсутств.: обл., тит. л., с. I-XVI, 254 и 1 л. фронт. (портр.)
723464
  Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885) / Н. Страхов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – [2], XX, 484 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894). - Экз. № 109057 дефектный, отс. с. I-,XX. - Экз. в разных тип. переплетах. На обл. назв.: Критические стати
723465
  Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии. Из наследия конца десятых - начала тридцатых годов / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 300 с.
723466
  Серебряная И.Б. Критические суждения о языке русской литературы первой половины XIX в. как лингвистический источник // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 82-95. – ISSN 0373-658Х
723467
  Кемпбелл А. Критические токи в сверхпроводниках : Пер.с англ. / А. Кемпбелл, Д. Иветс. – Москва : Мир, 1975. – 332с.
723468
  Михеева М.Н. Критические токи и критические магнитные поля сверхпроводящих пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михеева М.Н.; Физ.-техн. ин-т низких температур АН УССР. – Харьков, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.14
723469
  Верещагин В.Г. Критические токи сверхпроводящих сплавов в продольном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Верещагин В.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
723470
  Ермаков Виктор Иванович Критические точки функций Грина для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермаков Виктор Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
723471
  Султанова З.Т. Критические точкий линейных систем случай трехкратного вырождения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Султанова З.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 5л.
723472
  Жирмунский А.В. Критические уровни в процессах развития биологических систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Москва : Наука, 1982. – 180 с. : табл., ил. – Библиогр.: 359 назв
723473
  Жирмунский А.В. Критические уровни в развитии природных систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Ленинград : Наука, 1990. – 223 с. : ил., табл. – Библиогр.: 398 назв.
723474
  Буренин В.П. Критические этюды / [соч.] В. Буренина. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1888. – [4], 398, [1] с.
723475
  Арсентьев Критические этюды по русской литературе / Арсентьев
1. – 351с.
723476
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 1. – 1888. – V, 350 с. – Экз. деф., отсутств.: ориг. обл., тит. л. с. I-V
723477
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 2. – 1888. – [2], 357, [3] с.
723478
   Критические явления (актуальные проблемы физики). – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
723479
  Киро С.А. Критические явления в дисперсных гетерогенных системах со стадийным образованием конечных продуктов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Киро С.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
723480
  Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах / М.А. Анисимов. – Москва : Наука, 1987. – 270, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-268. – (Современные проблемы физика)
723481
  Гагарина А.Б. Критические явления в реакции жидкофазного окисления углеводородов в присутствии ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: / Гагарина А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 11л.
723482
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 1 : Метод термодинамического разложения. – 1976. – 99 с.
723483
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 2 : Системы с несколькими упорядоченными подрешетками. – 1976. – 102 с.
723484
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 3 : Методы теоретического анализа. – 1976. – 102 с.
723485
  Шварц А.В. Критические явления высшего порядка в тройных системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шварц А.В. ; Гос.науч-исслед. и проект. ин-т азотной и пром-ти и продуктов органического синтеза. – Москва, 1971. – 22 с.
723486
  Алехин А.Д. Критические явления жидкость-пар в гравитационном поле : дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 01.04.14 / Алехин Александр Давыдович ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1994. – 296 л. – Библиогр.: л. 248-281
723487
  Мельниченко Ю.Б. Критические явления и коллективные процессы в полуразбавленных системах полимер -- растворитель. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.19 / Мельниченко Ю.Б.; Ан УССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1991. – 36л.
723488
   Критические явления и флюктуации в растворах. – Москва : АН СССР, 1960. – 192 с.
723489
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
723490
  Володин Юрий Емельянович Критические явления нетепловой природы в реакциях окисления на платине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Володин Юрий Емельянович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
723491
  Абдикаримов Б.Ж. Критические явления парообразования и расслоения в пространственно неоднородных системах : дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 285 л. – Библиогр.: л. 250-285
723492
  Шляпникова Ирина Александровна Критические явления при ингибированном окислении полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шляпникова Ирина Александровна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
723493
  Широков Сергей Сергеевич Критический анализ "Духовного сионизма" Ахад Гаама : Автореф... канд. филоc.наук: 09.00.02 / Широков Сергей Сергеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
723494
  Добреньков В.И. Критический анализ авангардистских тенденций в современной протестантской идеологии / В.И. Добреньков. – Москва, 1975. – 64с.
723495
  Кочегарова А.Д. Критический анализ аксиологичесих установок современного русского православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кочегарова А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 18л.
723496
  Аппатов С.И. Критический анализ американской буржуазной историографии : концепции вост.-европ. политики США / Аппатов С.И., Коваль И.Н. – Киев ; Одесса : Высшая школа, 1984. – 142 с. – Библиогр.: с. 127-141 (365 назв.)
723497
  Гущина В.А. Критический анализ аналитической эстетики / В.А. Гущина. – М., 1986. – 110с.
723498
  Куликов Андрей Александрович Критический анализ британского консерватизма в XX веке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 58-68. – Бібліогр.: с. 59-68. – ISSN 0042-8744
723499
  Степаненко В.А. Критический анализ буржуазной теорий инфляции : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Степаненко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 41 с. – Бібліогр.:с.37-41
723500
  Ибрагимов И Т. Критический анализ буржуазных и реформистских концепций "качества жизни". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов Т.И.оглы; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1979. – 22л.
723501
   Критический анализ буржуазных социологических концепций : Социология и идеол. борьба. – Москва, 1981. – 173 с.
723502
  Маслов П.П. Критический анализ буржуазных статистических публикаций. / П.П. Маслов. – М., 1955. – 479с.
723503
   Критический анализ буржуазных теорий и практики управления. – Москва : Прогресс, 1980. – 272 с.
723504
  Хартман В.Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными и разработками / В.Д. Хартман. – М, 1979. – 407с.
723505
  Степаненко Владимир Афанасьевич Критический анализ буржуазных теорий инфляции : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Степаненко Владимир Афанасьевич; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубежных стран. – К., 1981. – 400л. – Бібліогр.:л.376-400
723506
   Критический анализ буржуазных теорий модернизации. – М, 1985. – 240с.
723507
  Кутушев В.Г. Критический анализ буржуазных теорий управления: Лекция. / В.Г. Кутушев. – Хабаровск, 1988. – 21с.
723508
  Базаров Александр Владимирович Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Базаров Александр Владимирович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
723509
  Базаров А.В. Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Дис... канд. экон .наук: 08.00.01 / Базаров А.В.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 219 л. – Бібліогр.:л.195-219
723510
   Критический анализ деятельности современных монополий. – Москва : Московский университет, 1985. – 110 с.
723511
  Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в США / Г.Д. Дмитриев. – М., 1987. – 102с.
723512
  Ткачук П.К. Критический анализ идеалистических и метафизических трактовок информационных процессов / П.К. Ткачук, В.А. Гордилов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
723513
  Окулова Л.А. Критический анализ идейно-политических концепций движения протеста молодежи ФРГ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Окулова Л. А.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
723514
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.03 / Бычко А.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
723515
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Дис... докт. филос.наук: 09.00.03 / Бычко А. К.; КИСИ. – К., 1985. – 372л.
723516
  Попов А.С. Критический анализ идеологии корпоративизма (на материалах Чили). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попов А.С.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
723517
  Сергеев Н.В. Критический анализ интернационализации советской социалистической культуры накануне и в период Великой Отечественной Войны. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Сергеев Н.В.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1990. – 17л.
723518
  Яковлев Виктор Глебович Критический анализ интуитивизма во французской буржуазной философии истории (А.Бергсон, Ш.Пеги) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яковлев Виктор Глебович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 17л.
723519
  Рачин Евгений Иванович Критический анализ категорий "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рачин Евгений Иванович; АН СССР. Ин-т философии. Сектор истории марксистско-ленинской философии. – М., 1978. – 17л.
723520
  Овсиенко Ф.Г. Критический анализ католической "теологии труда" / Ф.Г. Овсиенко. – М, 1984. – 63с.
723521
  Романенко Л.М. Критический анализ классиками марксизма-ленинизма учения О. Бланки о революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Романенко Л. М.; МГУ. – Москва, 1988. – 21 с.
723522
  Кантеров Я И. Критический анализ клерикальных фальсификаций научного атеизма / Я И. Кантеров. – Москва, 1983. – 64с.
723523
  Копаница Михаил Максимович Критический анализ концепции "коммунистического христианства" современного русского православия : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Копаница Михаил Максимович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. унив. им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 47л.
723524
  Шургачиева М.Ц. Критический анализ концепции знания в философии французского структурализма (на матер. филос. и антропологич. трудов к.Леви-Срос). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургачиева М.Ц.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
723525
  Попова А.Е. Критический анализ концепции мифотворчества в современной буржуазной эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Попова А.Е. ; АН УССР, Ин-т философии
723526
  Любимова Б Т. Критический анализ концепции нормативности ценности в буржуазной философии и социологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Любимова Т.Б,; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 21л.
723527
  Румянцева Т.Г. Критический анализ концепций "человеческой агрессивности". / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1982. – 128с.
723528
  Чайковская Мария Андреевна Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Чайковская Мария Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
723529
  Чайковская М.А. Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Чайковская М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
723530
  Гиви И.Г. Критический анализ логических теорий значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гиви И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 42л.
723531
  Клюев Н.Н. Критический анализ мелкобуржуазной революционности в странах Латинской Америки (60-70-е гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клюев Н.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 19л.
723532
  Фоминых Мария Потаповна Критический анализ методологических основ глоосематической теории языка : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фоминых Мария Потаповна; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
723533
  Седнев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца 19 - начала 20 веков. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Седнев В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 18л.
723534
  Сиднев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца XIX - начала ХХ веков. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.0 / Сиднев В.А.; КГУ. – К., 1975. – 18л.
723535
  Стешенко Н.В. Критический анализ методологических оснований концепции З. Фрейда о бессознательном в его отношении к физиологическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
723536
  Шегута Михаил Андреевич Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржазной философии ХІХ-ХХ вв. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Шегута Михаил Андреевич; Ворошиловград. гос. пед. ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.184-199
723537
  Шегута М.А. Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржуазной философии XIX-ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Шегута М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 21 с.
723538
  Задорожний А.В. Критический анализ мондиалистских политико-правовых концепций // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 40-44. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
723539
  Эфендиева Н.М. Критический анализ натурфилософии Эррола Харриса / Н.М. Эфендиева. – Баку, 1978. – 103с.
723540
  Зайцева М.И. Критический анализ некоторых концепций фрацузской буржуазной социологии труда : Автореф... канд. философ.наук: / Зайцева М.И.; АН СССР.Ин-т философии. – Москва, 1965. – 20л.
723541
  Лебединский В.А. Критический анализ некоторых немарксистких концепций значения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебединский В. А.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1967. – 21л.
723542
   Критический анализ некоторых теорий и концепций в медицине буржуазных стран. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с.
723543
   Критический анализ немарксистских теорий в курсе философии : методические рекомендации. – Киев, 1989. – 167 с.
723544
  Гончаренко М.В. Критический анализ нововведений в законодательстве Украины о благотворительных организациях (хозяйственно-правовой аспект) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 22-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
723545
  Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистических и платонистских тенденций в современной логике / Е.Е. Ледников. – Киев, 1973. – 223с.
723546
   Критический анализ понимания общества и личности в православии. – Казань, 1985. – 91с.
723547
  Гуреева А.В. Критический анализ прагматистской эстетики Д.Дьюи / А.В. Гуреева. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 56 с.
723548
  Петров Василий Викторович Критический анализ проблемы несоизмеримости в современной "философии науки" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петров Василий Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
723549
  Стараньчак Ю. Критический анализ проблемы свободы и освобождения Польши : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.03 / Стараньчак Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 53 с.
723550
  Юзеф Стараньчак Критический анализ проблемы свободы и освобождения труда в католической философии Польши : Дис... док-ра филос.наук: 09.00.03 / Юзеф Стараньчак; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 416л. – Бібліогр.:л.387-416
723551
  Табачковский В.Г. Критический анализ проблемы соотношения личностного и надличного в философии французского персонализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Табачковский В.Г.; АН УССР... – К., 1971. – 28л.
723552
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
723553
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (Теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
723554
  Братанич Б.В. Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (теоретико-методологический аспект исследования). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Б.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
723555
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций нации и национальные отношения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вилков В.Ю.; КГУ. – К., 1987. – 17л.
723556
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций наций и национальных отношений (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: / Вилков В. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
723557
  Пазилова В.П. Критический анализ религиозно-философского учения Н. Ф. Федорова / В.П. Пазилова. – М., 1985. – 135с.
723558
  Козырева А.К. Критический анализ религиозного решения проблемы веры и знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Козырева А.К. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
723559
  Селиванов В.Н. Критический анализ современного развития государственного управления в США. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 37л.
723560
  Агаян П.Ц. Критический анализ современных буржуазных концепций философской аргументации / П.Ц. Агаян ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 180 с.
723561
   Критический анализ современных буржуазных социологических концепций. – М, 1979. – 180с.
723562
  Федотов О.К. Критический анализ современных криминологических концепций США и Англии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.718 / Федотов О.К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
723563
  Шери Т. Критический анализ современных теорий "африканского социализма" : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Шери Т.; Ун-т дружб. народ. – М., 1972. – 27л.
723564
  Яркина Т.Ф. Критический анализ состояния и тенденций развития буржуазной педагогики в ФРГ / Т.Ф. Яркина. – М., 1979. – 215с.
723565
  Кондаков Е.М. Критический анализ социально-психологических концепций источников международных конфликтов и путей их предотвращения : Автореф... канд. философ.наук: / Кондаков Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 17л.
723566
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мирук Степан Якимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
723567
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мирук Степан Якимович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
723568
  Вализаде Данат Разакович Критический анализ социальной культуры постиндустриального общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 2073-9702
723569
  Карпинская Р.С. Критический анализ социобиологии / Р.С. Карпинская, С.А. Никольский. – М., 1985. – 64с.
723570
  Краснухина Е.К. Критический анализ социологии Ж.Гурвича : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Краснухина Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 19л.
723571
  Попков В.В. Критический анализ стратегии буржуазного идеологического воздействия на сознание молодежи капиталистических стран. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попков В.В.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ,. – М., 1980. – 23л.
723572
  Годубович В.И. Критический анализ теистических и социально-этических концепций евангельских христиан-баптистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Годубович В.И.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 24л.
723573
  Багиров Анар Рамиз оглы Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 6-15. – ISSN 2413-1342
723574
  Воронкова Людмила Петровна Критический анализ теологической антропологии Р.Нибура : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Воронкова Людмила Петровна; МГУ. Филос. фак. – М., 1977. – 23л.
723575
  Боровикова Ольга Николаевна Критический анализ теории и практики малых групп в буржуазной педагогике и школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Боровикова Ольга Николаевна; АН пед. СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 18л.
723576
   Критический анализ теории и практики менеджмента. – Москва : Прогресс, 1976. – 431с. – (Новое в управлении производством за рубежом ; 10)
723577
  Еремеев Леонид Андреевич Критический анализ теории и художественной практики французского "нового романа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Еремеев Леонид Андреевич; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 24л.
723578
  Луганская К.Ф. Критический анализ теории классов и классовой борьбы в социальной философии Р.Арона : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Луганская К.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 23л.
723579
  Овчаренко Виктор Иванович Критический анализ теории личности психоаналитической системы З.Фрейда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Овчаренко Виктор Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
723580
  Феоктистов А.М. Критический анализ теории полилинейного и замкнутого развития культур. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Феоктистов А.М.; КГУ. – К., 1975. – 25л.
723581
  Грищенко Александр Михайлович Критический анализ теории символической культры Э.Кассирера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Грищенко Александр Михайлович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1977. – 21л.
723582
  Феоктисов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Феоктисов А.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 206л. – Бібліогр.:л.1-18
723583
  Феоктистов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур (истор.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Феоктистов А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
723584
  Карапетян А.А. Критический анализ философии Канта / А.А. Карапетян. – Ереван, 1958. – 568с.
723585
  Любивый Я.В. Критический анализ философии культуры Томаса Элиота / Я.В. Любивый. – К., 1982. – 108с.
723586
  Пичушков В.В. Критический анализ философии языка Л.Витгенштейна : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Пичушков В.В.; МГУ. Филос. фак. – М., 1968. – 12л.
723587
  Подорога Валерий Александрович Критический анализ философии языка Т.В.Адорно : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подорога Валерий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 22л.
723588
  Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства / А.К. Бычко. – Київ : Вища школа, 1985. – 149с.
723589
  Берлинский П.В. Критический анализ философских основ французской генетической психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Берлинский П.В.; М-во народного обр.Молд.ССР. – 20л.
723590
  Вачиадзе Г.Н. Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР : Автореф... д-р ист.наук: 07.00.10 / Вачиадзе Г.Н.; МГУ. – М, 1978. – 30л.
723591
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
723592
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; Киевский гос. ун-т. – К., 1986. – 203л. – Бібліогр.:л.163-187
723593
  Силичев Д.А. Критический анализ эстетики Микеля Дюфрена. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Силичев Д.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1973. – 23л.
723594
  Граблеа А.Н. Критический анализ эстетической концепции Ганса Зедльмайра : Автореф... канд.филос.наук: / Граблеа А. Н.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 22л.
723595
  Колясников Иван Николаевич Критический анализ эстетической концепции русского конструктивизма (проблема формы и функции) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.04 / Колясников Иван Николаевич; МГУ. Философский фак-т. – М., 1972. – 24л.
723596
  Галинская И.Л. Критический анализ этики утилитаризма: англо-американские исследования 1970-1980 гг. / И.Л. Галинская. – М., 1984. – 46с.
723597
  Марченко Алексей Васильевич Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России канца Х1Х-начала ХХ века : Дис... канд.философ.наук: 09.00.05 / Марченко Алексей Васильевич; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1989. – 207л. – Бібліогр.:л.189-207
723598
  Марченко А.В. Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России конца XIX - начала ЗЗ века : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Марченко А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
723599
  Скромненко С.М. Критический взгляд на статью [О.И. Сенковского] под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения / Соч. Сергия Скромненки [псевд.]. – Москва : В унив. тип., 1834. – [2], 74 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, т. 3, с. 117. - Экз. дефектный, без обложки
723600
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка : повести / А. Лийвес. – Москва : Советский писатель, 1979. – 192 с.
723601
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка / А. Лийвес. – Москва, 1979. – 192с.
723602
  Моргун О.В. Критический дискурс-анализ материалов русской периодической печати о государственных переворотах в Османской империи (1807–1808 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 125-132. – ISSN 2077-7280
723603
  Раковская Н.М. Критический дискурс К. Леонтьева (к постановке проблемы) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 319-323
723604
   Критический ежегодник "Современник". – М, 1979. – 431с.
723605
  Зенгер Г.Э. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. – Киев, 1886. – С. 6-10
723606
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. И.А. Баландина
Ч. 1 : Биографические сведения о Ф.М. Достоевском ; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского ; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. – 1901. – XII, 204, [4] с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
723607
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского. Ч. 2 : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский // Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. И.А. Баландина, 1901. – Ч. 1 : Биографические сведения о Ф.М. Достоевском ; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского ; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. – VIII, 196 с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
723608
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 3 : "Идиот"; "Бесы"; "Подросток"; Речь Ф.М. Достоевского об А.С. Пушкине. – 1907. – VIII, 552 с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
723609
  Манн Ю.В. Критический метод В.Г. Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Манн Ю.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1964. – 23л.
723610
  Петренко Г.И. Критический момент / Г.И. Петренко. – М, 1962. – 48с.
723611
  Стабавой Ю.М. Критический момент. / Ю.М. Стабавой. – Москва : Искусство, 1959. – 30 с.
723612
  Слизик Л.Н. Критический обзор барбарисов СССР и близкородственных зарубежных видов. : Автореф... канд.биол.наук: / Слизик Л.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1964. – 11л.
723613
  Плеске Ф.Д. Критический обзор млекопитающих и птиц Колького полуострова / [соч.] Ф.Д. Плеске, учен. хранителя Зоол. музея Акад. наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук, 1887. – [2], XX, 536 с. – Приложение к т. LVI Записок Императорской Академии наук. – Библиогр.: "Перечень литературы" (с. 1-21)
723614
  Каринский М.И. Критический обзор последнего периода Германской философии / [Соч.] М. Каринского. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Департамента Уделов, 1873. – [4], 333 с.
723615
  Спасский Георгий Критический обзор пъесы "Царь Иудейский". – Полтава, 1915. – 56 с.
723616
  Карпов Г. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8-е генваря 1654 - 30-е мая 1672 года / Соч. Геннадия Карпова. – Москва : Тип. Грачева и К°, 1870. – [4], 183 с.
723617
  Суханов К.Н. Критический очерк гносеологии интуиционизма / К.Н. Суханов. – Челябинск, 1973. – 228с.
723618
  Мейстер Г.К. Критический очерк основных понятий генетики / Г.К. Мейстер. – Москва: Ленинград, 1934. – 204 с.
723619
  Аллахвердян С.Д. Критический очерк социологического номинализма / С.Д. Аллахвердян ; АН АрмССР, Ин-т философии и права. – Ереван : АН АрмССР, 1978. – 98 с.
723620
  Рыбаковас В. Критический очерк теоретических оснований и методологии буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рыбаковас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
723621
  Прозерский В.В. Критический очерк эстетики эмотивизма / В.В. Прозерский. – М., 1983. – 175с.
723622
  Блинов А.И. Критический период истории Соединенных Штатов Америки. Реконструкция / А.И. Блинов. – Красноярск, 1957. – 211с.
723623
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений к недостаточному водоснабжению / Ф.Д. Сказкин. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 52с.
723624
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве / Ф.Д. Сказкин. – Ленинград : Наука, 1971. – 120с.
723625
  Батаева Е.В. Критический подход в современной социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 56-62. – ISSN 1993-5560
723626
   Критический рационализм. – Москва, 1981. – 309с.
723627
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – Москва, 1974. – 375с.
723628
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 359с.
723629
   Критический реализм в литературах западных и южных славян.. – Москва : Наука, 1965. – 340 с.
723630
  Измайлов В Н. Критический реализм в русской литературе 19 века / В Н. Измайлов, . – Л., 1957. – 47 с.
723631
  Стонис Ю. Критический реализм в художественной прозе А.Венуолиса 1917-1940 гг. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Стонис Ю. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
723632
  Горбунов Н.К. Критический реализм драматургии А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Н. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
723633
  Штейн А.Л. Критический реализм и русская драма XIX века / А.Л. Штейн. – М., 1962. – 398с.
723634
  Маникас П.Т. Критический реализм и социальная теория // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.3-13. – ISSN 0132-1625
723635
  Ходжсон Дж. Критический реализм и экономическая наука // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-8736
723636
  Флоровская О.В. Критический реализм новелл Мопассана : Автореф... канд. филол.наук: / Флоровская О.В.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
723637
  Мазецкий Г.П. Критический реализм Теодра Драйзера : Автореф... канд. филол.наук: / Мазецкий Г. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1955. – 16л.
723638
   Критический реализм ХХ века и модернизм. – Москва : Наука, 1967. – 289 с.
723639
  Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Райкрофт. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т психоанализа, 1995. – 250с. – ISBN 5-88787-001-Х
723640
  Алиев Р.М. Критический текст "Голестана" Са"ди : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
723641
  Асадуллаев С. Критический текст поэмы "Лайли и Маджнун" Абдулло Хотифи и сопоставление этой поэмы с одноименной поэомй Хилоли. : Автореф... наук: / Асадуллаев С.; Тадж. гос. унив. – Душанбе, 1963. – 18л.
723642
  Нестеров А.Е. Критическмя опалесценция растворов полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеров А. Е.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Ленинград, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
723643
  Красильщик И.М. Критическое выступление г. Шевырева : ответ И.М. Красильщика. – Кишинев : Типо-лит. Ю.И. Гузика, 1913. – 8 с. – Без тит. л. - Сельскохозяйственные монографии нашего бюро по энтомологии
723644
  Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки / А.А. Фурсенко. – Л, 1974. – 347с.
723645
  Астафьев А.И. Критическое исследование современной системы финансов западных государств : Прил. 2 [к кн. "О современном военном искусстве"] / Соч. Ген. штаба полк. Астафьева, состоящего при Николаев. акад. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. арт. упр., 1863. – [2], 38 с. – Из журн. "Промышленность"
723646
  Кузнецов В.Н. Критическое исследование философии Жан-Поля Сартра : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Кузнецов В.Н.; МГУ. – М, 1973. – 48л.
723647
  Конверский А.Е. Критическое мышление : учебник для студентов учеб. заведений высш. образования всех спец. / А.Е. Конверский ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Центр учебной литературы, 2021. – 367, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 364-367 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-611-01-2395-2
723648
  Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. пособие / А.В. Тягло; М-во образования и науки Украины, Центр усовершенствования соц. образования. – Харьков : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2001. – 210 с. – ISBN 966-623-105-0
723649
  Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 66-75. – ISSN 1728-2756
723650
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.Г. [Гогоцкий]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 156, [VII] с. – Конволют. Перепл. с: 11 оттисками и вырезками
723651
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе церкви / С.Г. [Гогоцкий] // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 87 с.
723652
  Колесникова А Т. Критическое осмысление проблемы антисемитизма в современном христианском богословии на примере вероучения Украинской Реформированной Православной Церкви (УРПЦ) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 149-152
723653
  Булавин Л.А. Критическое поведение плотности системы 3 метил-пиридин-тяжелая вода вблизи точки расслоения. // Физика жидкого состояния., 1988. – №16


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
723654
  [Вейнберг Л.О.] Критическое пособие : Сборник выдающихся статей русской критики за 100 лет : (Киреевский ... Айхенвальд) : в 5 т. / Сост. преп. Лазар. ин-та и Торг. шк. Бирж. о-ва в Москве Л.О. Вейнберг. – 1913-1915. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина. – (Для школы и самообразования)
Т.5, вып. 1 : О Белинском. – 1915. – 299 с. : портр. – Отд. оттиск
723655
  Венелин Ю. Критическое разложение всех имен Аттилина семейства и прочих, так называемых, гуннских его вельмож, о которых только упоминает Приск, в своих путевых записках. – [Москва] : [Б. и.], 1888. – IV, 5-30 с. – С. I-IV: Пролог. - В конце текста авт.: д. чл. Юрий Венелин. - Без тит. л. и обл.
723656
  Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.107-115. – ISSN 0042-8744
723657
  Авенариус М.П. Критическое состояние тел. / [соч.] Проф. М.П. Авенариуса. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 14 с. черт. – Ж-л элемен. мат-ки изд.В.П.Ермаковым, проф. Ипер.ун-та Св.Владимира; Отд.оттиск.нап.рос.мов.стар.орф. – (Журнал элементарной математики, изд. В.П. Ермаковым, профессором Императорского университета Святого Владимира)
723658
  Шиманская Е.Т. Критическое состояние чистых веществ. / Е.Т. Шиманская, Ю.И. Шиманский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 40с.
723659
   Критички методи и толкуваньа = Critical methods and interpretations / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Витомир Митевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-230-6
Т. 1 : / приред., стручна ред. и предговор акад. К. Кулавкова. – 2018. – 434, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 411-415


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
723660
   Критички методи и толкуваньа = Critical methods and interpretations / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Витомир Митевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-231-3
Т. 2 : / приред., стручна ред. акад. К. Кулавкова. – 2018. – 457, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 417-452 та в кінці ст.


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
723661
  Пригодій С.М. Критична бірсіана США 1910-х років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 208-214


  Стаття має на меті висвітлити суперечливу американську критику творчості А.Бірса у перших декадах минулого сторіччя. В статье освещается противоречивая американская критика творчества А.Бирса в первые декады прoшлого века. The article focuses on ...
723662
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 73-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
723663
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області
723664
  Кулик В.В. Критична інфраструктура в системі виробничих і фінансово-економічних взаємозв"язків "витрати -випуск" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 89-108 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
723665
  Кудряшов В.П. Критична інфраструктура та фінансова безпека // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 29 назв
723666
  Вечканова Е. Критична історія Нортропа Фрая: Pro et Contra // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 6-25. – (Серія: Філологія)
723667
  Пригодій С.М. Критична історія роману Е. Вортон "Дім сміху" (1910-1930 роки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 440-451


  У статті висвітлюється критична полеміка 1910-1930-х років довкола роману Е. Вортон "Дім сміху"
723668
  Іваненко С.М. Критична культурологічна публіцистика Людвіга Гаріга про відносини "регіон-федерація-Європа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглядається висвітлення відносин "регіон-федерація-Європа" у публіцистиці Людвіга Гаріга (Саарланд), який визначає прикмети регіонального розвитку спільноти як утілення глобальних процесів і наголошує на непересічності внеску малих регіонів ...
723669
  Зеров М. Критична література про Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 22-23. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
723670
  Копань Л.Ю. Критична маса : оповідання / Л.Ю. Копань. – Київ : Молодь, 1985. – 160 с.
723671
   Критична маса в докторантурі: між європейською політикою та місцевими проблемами / В. Канцер, Г. Кучурян, І. Холбан, І. Мінчуне // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 63-73. – ISSN 0374-3896
723672
  Кравчук П.Ф. Критична межа / П.Ф. Кравчук. – К., 1985. – 184с.
723673
  Морозова Т.В. Критична методологія Х. Уайта // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 26-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 26 (5 назв). – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
723674
  Решетняк В. Критична напруга переходу Фредерікса в нематичній рідкокристалічній комірці, наповненій фероелектричними наночастинками / В. Решетняк, Т. Слуцкін, С. Шелестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Ключовою характеристикою електрооптичних явищ у рідкокристалічних системах є критична напруга переходу Фредерікса. Нещодавні експериментальні дослідження рідкокристалічних колоїдних систем сегнетоелектричних наночастинок з сильним зчепленням на ...
723675
  Зражевська Н.І. Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті виокремлено й охарактеризовано основні засоби критичного аналізу медіакультури Франкфуртської школи, що дає змогу більш чітко уявляти механізми аналітико-синтетичного критичного підходу, правильно використовувати категорії, положення, ...
723676
  Радіонова І.О. Критична педагогіка\народна (популярна) освіта: від демаркації до коаліції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 19-30. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
723677
  Алексюк І.А. Критична програма Стросона щодо расселівського тлумачення визначених дескрипцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз критичної програми Стросона щодо тлумачення Расселом висловлювань із визначеними дескрипціями. Представлен анализ критической программы Стросона относительно толкования Расселом высказываний с определенными дескрипциями. The ...
723678
  Бернадська Н.І. Критична рецепція "якості" сучасної прози: парадокси і несподіванки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 94-97. – ISBN 978-966-171-217-0
723679
  Захарченко М.С. Критична рецепція ідей Людвіга Вітгенштайна (на прикладі робіт Юргена Габермаса) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116


  У статті виявлено впливи філософії Людвіга Вітгенштайна на представників комунікативної філософії. Автор звертається до термінології Шанталь Муф і розрізняє представників контекстуалістської та універсалістської позицій. In the article found out ...
723680
  Бугай С. Критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 156-163. – ISBN 978-966-171-312-2
723681
  Антоновська М.А. Критична рецепція повістей Т. Шевченка: традиція та перспективи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 13-17. – (Б-ка Ін-ту філології)
723682
  Філіпова О. Критична рецепція преси на сторинках сатирично-гумористичного часопису "Страхопудъ" (Відень; Львів, 1863-1905 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 176-188. – ISSN 1561-6224
723683
  Козаченко Я.І. Критична рецепція Роберта Фроста у США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 201-209


  У статті розглядаються критична рецепція поезії Роберта Фроста кінця ХІХ сторіччя, 30-50 рр., 60-80 рр., 90 рр. - наш час
723684
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
723685
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
723686
  Мєшкова В.Л. Критична щільність популяцій комах-листогризів на дубі звичайному / В.Л. Мєшкова, Ж.І. Бережненко, О.М. Кукіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
723687
  Башкирова О.М. Критичне бачення жіночої ментальної пам"яті жінки (на матеріалі романів Любові Голоти та Марини Гримич) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 162-170. – ISBN 978-966-171-217-0
723688
  Терно С.О. Критичне мислення - сучасний вимір суспільнознавчої освіти / Сергій Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-653-208-7
723689
  Тягло О.В. Критичне мислення : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Тягло. – Харків : Основа, 2008. – 189с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 1(61)). – ISBN 978-966-495-110-1
723690
  Конверський А.Є. Критичне мислення : підручник для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец. / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-617-673-804-6
723691
  Конверський А.Є. Критичне мислення : підручник для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец. / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1946-7


  У пр. № 1740777 напис: Дорогому Леонідові Васильовичу ! З Щирим Серцем та найкращими побажаннями ! З повагою . Підпис. 21.08.20 р.
723692
   Критичне мислення на уроках української мови та літератури / [ упоряд. М.І. Крайня ]. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(63)). – ISBN 978-611-00-0054-3
723693
  Петрасова А. Критичне мислення та школа XXI століття / А. Петрасова, А. Химинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 191-196. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
723694
  Пометун О.І. Критичне мислення як педагогічний феномен // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 89-98. – ISSN 2411-1317
723695
  Горохова І.В. Критичне мислення як предмет філософського дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 56-67
723696
  Конаржевська В.І. Критичне мислення як складова формування комунікативних якостей військового лідера / В.І. Конаржевська, А.Є. Сіренко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 90-99. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
723697
  Дудар С.К. Критичне мислення як спосіб пошуку нових ідей та фундаментальна мета сучасної юридичної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 43-47. – ISBN 978-617-7638-01-7
723698
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення як стратегія мислення // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 182-184
723699
  Ляшенко О.І. Критичне мислення як технологія компетентнісного навчання фізики / О.І. Ляшенко, С.І. Терещук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-165. – ISSN 1563-3713
723700
  Савельєв В.Л. Критичне мислення як умова продуктивної освіти / В.Л. Савельєв, В.В. Ільїн // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 126-135
723701
  Козаченко Н.П. Критичне мислення: гранічні підходи та оптимальні шляхи // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 165-178. – ISSN 2076-7382
723702
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
723703
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 171-185
723704
  Купцова Т. Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 80-82


  Подано критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій. Доведено, що вона є похідною від гендерної ідеології суспільства й формується під впливом традиційних поглядів на чоловічу роль, сучасних економічних реалій та соціальної ...
723705
  Примакова О.В. Критичне переосмислення О.М. Щербиною вчення І. Канта про річ у собі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
723706
  Симчич М. Критичне порівняльне видання текстів Теофана Прокоповича і Георгія Кониського про нескінченність і їхніх наявних українських перекладів // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 41-121. – ISSN 2075-6461
723707
  Корж Н.В. Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
723708
  Лєсєв І.В. Критичний аналіз геополітичної концепції Челлена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-296. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
723709
  Кучухідзе А. Критичний аналіз європейської політики України 2010 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 37-38
723710
  Безверхий К. Критичний аналіз інтегрованої звітності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 126-139. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
723711
  Государська О.В. Критичний аналіз класичних моделей перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 17-25. – ISSN 2077-804X
723712
  Прокопчук С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 161-170. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
723713
  Федорова В.О. Критичний аналіз моделей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти / В.О. Федорова, М.Л. Шуляк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 152-157. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
723714
  Савченко С.М. Критичний аналіз наявного методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6806
723715
  Пікашова Т.Д. Критичний аналіз неовіталістського розуміння співвідношення емпіричного та теоретичного в розвитку біологічних знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
723716
  Котюк І. Критичний аналіз оцфіційних визначень доказів / І. Котюк, О. Котюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
723717
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.176-187
723718
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18л.
723719
  Прушковська І. Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 402-408


  У статті проаналізовано інтерпретацію турецькою мовою поеми "Катерина" тАраса Шевченка. Основну увагу приділено особливостям передачі рими й ритмомелодики першотвору, а також реаліям оригуналу і способам їхньої передачі мовою перекладу
723720
  Тихомиров О. Критичний аналіз підходів до розуміння порівняльного правознавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
723721
  Сєднєв В.А. Критичний аналіз поглядів неокантіанців Росії на співвідношення філософського і фізико-математичпого знання
723722
  Похресник А. Критичний аналіз пропозицій-2017 Римського клубу щодо "нової філософії" і "нового просвітництва" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 34-41. – ISSN 2078-1016
723723
  Бушанський В. Критичний аналіз російських політико-історичних уявлень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 243-265
723724
  Кузенко О. Критичний аналіз структуралізму: постструктуралізм, деконструктивізм, неоструктуралізм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 67-68
723725
  Колісник Г.М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
723726
  Діденко Л.В. Критичний аналіз таємниці світу Г. Кониським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
723727
  Худоба К. Критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності "затрат" і "витрат" в економічній теорії та бухгалтерському обліку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 117-121. – ISSN 1728-9343
723728
  Бернюков А.М. Критичний аналіз теорії інтегративної юриспруденції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 145-148
723729
  Честнов І. Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигма посткласичної теорії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 84-90. – ISSN 2227-7153
723730
  Януш О.Б. Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 317-323. – Бібліогр.: Літ.:с. 317; 7 п.
723731
  Усов Д.В. Критичний дискурс "суспільної угоди" Д. Г"юма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 67-72
723732
  Бочко М. Критичний дискурс у статтях Ф. Коваля про українську культуру // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 135-138


  У статті йде мова про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Аналізуються статті, в яких Федір Коваль порушує окремі питання української народнопоетичної ...
723733
  Руденко Л.Г. Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92 / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
723734
  Лебідь-Гребенюк Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-45


  Статтю присвячено комплексному дослідженню полеміки Т. Шевченка з опонентами та його автокоментарів до власної творчості, їх залежність від функціонування критичного коментаря у традиції української літератури
723735
  Ясь О. Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 209-227
723736
  Білоус Д.Г. Критичний момент : сатира та гумор / Д.Г. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 79 с.
723737
  Храмова В.Л. Критичний начерк філософії Карла Поппера. III // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 34-47. – ISSN 0374-3896
723738
  Терещенко О. Критичний огляд грецької жіночої прози // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
723739
  Швець Ю.О. Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 79-83 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
723740
  Чухно А.А. Критичний огляд підходів до проблем розподілу / А.А. Чухно, А.В. Серебряков // Критика сучас. концеп. з питань розвитку економіки: Тез. допов. і виступ на респ. наук. конф., 1968
723741
  Дзера І.О. Критичний погляд на зміни до ст. 16 Цивільного кодексу України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 40-45
723742
  Шерр Д. Критичний погляд на професіоналізацію вармії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-77
723743
  Охріменко О.А. Критичний погляд на ринок корпоративних облігацій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: на 10 пунктів
723744
  Шиманська О.Т. Критичний показник степені [бета] для параметра порядку SF6 / О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонований авторами новий підхід до аналізу експериментальних даних по густинах співіснуючих фаз поблизу критичної точки був застосований до експериментальних результатів дослідження SF[нижній індекс 6]. Знайдена величина критичного індексу [бета] ...
723745
  Култаєва М.Д. Критичний потенціал німецької філософської педагогіки як критика і самокритика освітніх реалій: німецький досвід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 3-15. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
723746
   Критичний реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774-776. – ISBN 966-316-069-1
723747
  Доманицький В. Критичний розслід над текстом "Кобзаря" : друкувалося в журналі "Кіевская Старина". – У Київі (Київ) : Дpук. т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 365 с.


  Псевдоніми — Василь Вітер, Звенигородец, Колодянин, В. Колодянський, Василь Потребитель; криптоніми: В. Д., Д., В. Д-ий, В. Д-ій, В. Д-й, В. Д-кий, В. Дом., Доман., В. Дом-ий, В. Д-ький, Н. Т., W. D.
723748
  Абдула А.І. Критичний розум та теорія раціональності // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 100-107. – ISSN 2076-7382
723749
   Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України / А. Халатов, А. Долінський, Д. Костенко, А. Боцула // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 0372-6436
723750
  Альохін О.Д. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі / О.Д. Альохін, А.К. Дорош, Є.Г. Рудніков. – Київ : Політехніка, 2008. – 404 с. – ISBN 978-966-585-063-2
723751
  Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
723752
  Юриняк Анатоль Критичним пером = Book reviews and articles / Юриняк Анатоль; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег
ч.3. – 1989. – 320с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
723753
  Дудка М.Л. Критичні властивості магнетиків: вплив структурного безладу, анізотропії, фрустрацій : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Дудка Максим Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 29 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
723754
  Булавін Л.А. Критичні властивості рідин / Л.А. Булавін; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7653-04-6
723755
  Булавін Л.А. Критичні властивості розчинів полімерів : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, В.В. Клепко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-384-7
723756
  Доленго М.В. Критичні етюди / М. Доленго [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 71 с. – (Критична бібліотека)
723757
  Острик М.М. Критичні етюди / М.М. Острик. – Київ, 1970. – 181с.
723758
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 152с.
723759
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 150с.
723760
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 100с.
723761
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 133с.
723762
  Речицький В. Критичні зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)" // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – С. 2
723763
  Яковлєв Є.О. Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 34-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721X
723764
  Шиманський Ю.І. Критичні індекси та амплітуди в температурній залежності показника заломлення CO2 поблизу критичної точки. І. / Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська, С.Ю. Єськова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 526-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено статистичний аналіз температурної залежності показника заломлення рідкої та газової фаз СО[нижній індекс 2] поблизу критичної точки (дані [14], серія І) з метою вивчення форми кривої співіснування та встановлення значень критичних індексів. ...
723765
  Наєнко М. Критичні наскоки на Тараса Шевченка як "Чорна археологія" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 527-529. – ISBN 978-617-7480-77-7
723766
  Головащенко С.І. Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – C. 65-78. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 2). – ISSN 2617-1678
723767
  Михайленко О.Р. Критичні погляди щодо деяких положень реформування органів прокуратури України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-18.
723768
  Височан О.С. Критичні події при визнанні доходів і витрат в міжнародній теорії бухгалтерського обліку / О.С. Височан, О.О. Височан // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 46-48. – ISBN 978-611-01-0721-1
723769
  Альохін О.Д. Критичні показники і відповідні їм малі критичні показники 3-вимірних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 445-448. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі нерівностей для величин критичних показників введені відповідні до них малі критичні показники. За допомогою рівнянь, які пов"язують їх між собою, розраховані їх величини, а також величини самих критичних показників флуктуаційної ...
723770
  Султангалієв Д.О. Критичні потенціали філософії культури Георга Зіммеля // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 39-46. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
723771
  Куца О.П. Критичні рефлексії І.Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 149-154. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
723772
  Вєдров О. Критичні соціальні науки між двома формами знання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 62-73. – ISSN 0235-7941
723773
  Задорожна Л. Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Показано, що П. Куліш зображення народного характеру визначає як осьовий феномен літератури, а головною рисою характеру українця вважає високий рівень національної свідомості. The author claims that Peter. Kulish considered representation of the ...
723774
   Критичні статті з української літератури. 10 клас. Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-171-8
723775
   Критичні статті з української літератури.11 клас: Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-181-5
723776
  Боднарук А.В. Критичні та нелінійні властивості магнітних нанопорошків та магнітоактивних еластомерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боднарук Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
723777
  Діденко В.І. Критичні таксони роду Lotus L (Fabaceae Lindl.) / В.І. Діденко, О.С. Абдулоєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано критичні таксони роду Lotus L. (Fabaceae Lindl.) Проаналізовано точки зору різних дослідників стосовно об"єму роду Lotus L. загалом та таксономічного статусу окремих його видів. The description of critical taxons of genus Lotus L. ...
723778
  Величко О.Ф. Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави / О.Ф. Величко, О.І. Затинайко, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-30
723779
  Клеопов Ю.Д. Критичні уваги до де-яких рослин української флори / Ю.Д. Клеопов. – с.
723780
  Макаров Д.Г. Критичні умови існування фотоіндукованого спін-переорієнтаційного переходу у площині (001) фотомагнетика зі змішаною магнітною анізотропією / Д.Г. Макаров, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель змішаної анізотропії для випадку опромінення фотомагнетика Y[нижній індекс 3]Fe[нижній індекс 5-х]Si[нижній індекс х]O[нижній індекс 12] лінійно-поляризованим світлом у площині (001). Досліджено вплив критичних параметрів ...
723781
  Калюжна Н.Г. Критичні чинники та перспективи відновлення світової економіки в умовах глобальної рецесії COVID-19 / Н.Г. Калюжна, Т.К. Ковтун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 39-46. – ISSN 2222-4459
723782
  Булавін Л.А. Критичні явища в неоднорідних системах : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 90 с. – ISBN 966-594-090-2
723783
   Критичні явища в полімерних розчинах та гелях. Ч.ІІ / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клапко, В.В. Шилов // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
723784
  Абдікарімов Б.Ж. Критичні явища пароутворення та розшарування у просторово неоднорідних системах : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Абдікарімов Бахитхан Жунайдович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
723785
  Альохін Олександр Давидович Критичні явища рідина-пара в гравітаційному полі : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.14 / Альохін Олександр Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
723786
  Булавін Л.А. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі : [монографія] / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-275. – ISBN 978-966-00-1173-1
723787
   Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 336 с. + Додаток: с. 272-314. – Бібліогр.: с. 315-335. – ISBN 978-966-182-100-1
723788
  Булавін Л.А. Критичні явища у рідинах : навч. посібник / Л.А. Булавін. – Київ : Київський університет, 1997. – 174 с., іл. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 171-174. – ISBN 966-594-011-2
723789
  Мороз Л. Критичність мислення як чинник зниження рівня тривоги в умовах інформаційно-психологічної війни / Л. Мороз, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовується можливість та доцільність застосування екологічного підходу для розуміння психічного стану населення, яке вважає себе потерпілим внаслідок інформаційно-психологічної війни, яку ведуть проти України ЗМІ РФ. На індивідуальному рівні ...
723790
  Десятник В.О. Критично-правове мислення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 2219-5521
723791
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2219-5521
723792
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 19-23. – ISSN 2219-5521
723793
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: природа наукового знання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 2219-5521
723794
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: прогрес науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2219-5521
723795
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: теорії науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
723796
  Кулиняк Н. Критично-публіцистична діяльність Антіна Рудницького (сторінками галицької преси першої третини XX століття) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 61-73. – ISSN 2310-0583
723797
  Возовикова Т. Критично о критериях. У депутатов свой взгляд на эффективность вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 11 октября (№ 41). – С. 6


  Менее чем через два месяца, 20 ноября, Минобрнауки обещает опубликовать результаты очередного мониторинга эффективности вузов. Однако согласие в оценке критериев, по которым определяется результативность работы учреждений ВПО, в обществе так и не ...
723798
   Критичноглибинні двоярусні грунторозпушувачі : монографія / С.В. Кравець, М.П. Скоблюк, О.В. Стіньо, Р.В. Зоря ; [за заг. ред. С.В. Кравця] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-193. – ISBN 978-966-327-384-6
723799
  Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности. / А.И. Липкина, Л.А. Рыбак. – М., 1968. – 142с.
723800
  Михальчук Сергей КРИТография лета : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-77 : Фото
723801
  Микитась М.В. Криторіальний підхід оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 277-287. – ISSN 2077-3455
723802
   Критська гостинність готелів Aldemar : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 70-71
723803
   Критська ідилія : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 34-35 : Фото
723804
  Горпенюк Максим Критська олія потекла в Україну : гастрономічний путівник // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38 : Фото
723805
  Гофман А Е.Т. Крихітка Цахес / Ернст Теодор Амадей Гофман; у перекладах з німецької С. Сакидона, Є. Поповича. – Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 320с. – (Книги, які здолали час). – ISBN 966-7047-60-1
723806
  Джуда Б. Крихка імперія = Fragile empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin : як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна / Бен Джуда ; [пер. з англ.: П. Білак, С. Мензелевський]. – Київ : Медуза, 2015. – 414, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: Newhaven ; London : Yale University press, 2013. – Бібліогр.: с. 409-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-15-3
723807
  Бельченко Наталя Крихкий вербарій споконвічний : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 85-94. – ISSN 0208-0710
723808
  Давидюк А.В. Крихкий горішок / А.В. Давидюк, О.М. Пальті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104


  Мова йде про мобільний телефон.
723809
  Тесленко К.М. Крихкий лід / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1989. – 310с.
723810
  Іщенко Н. Крихкий мир Балкан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 11


  Белград міг планувати вторгнення в Косово.
723811
  Дячишин Б. Крихти живого часу Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 18-19
723812
  Якимович Б. Крихти споминів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 194-195. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
723813
  Слапчук В. Крихти хліба у бороді Конфуція : Фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 173. – С. 3-54
723814
  Забаштанський В.О. Крицею рядка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Веселка, 1977. – 32 с.
723815
  Ребро П.П. Криця : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Дніпро, 1975. – 199 с.
723816
  Миценко М.П. Криця / М.П. Миценко. – Київ, 1976. – 336 с.
723817
  Малтынский Г.М. Кричат стрижи. Рассказы : рассказы / Г.М. Малтынский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 72с. – (Короткие повести и рассказы)
723818
  Елисеев Г.П. Кричащие батальоны. / Г.П. Елисеев. – М., 1967. – 128с.
723819
   Кричевський Василь Григорович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 110-111
723820
  Сапеляк С.П. Кричі часу / Степан Сапеляк. – Харків : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-2406-13-9
723821
  Харчиков А.Т. Кричу и бегу / А.Т. Харчиков. – Тула, 1991. – 426с.
723822
  Сухочев А.С. Кришан Чандар / А.С. Сухочев; Суворова А.А. – М., 1983. – 232с.
723823
   Кришна : Его увлекательная жизнь, учение, мысли, афоризмы; все лучшие из его наследия с комментариями; полный словарь Кришны с пояснениями. – Минск : Современное слово, 2004. – 352с. – ISBN 985-443-404-4
723824
  Лук"янчук Г. Кришталева чаша кобзаря Віктора Лісовола // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 13


  15 липня у Вишгороді було встановлено меморіальну дошку відомому бандуристу, композитору Віктору Лісоволу.
723825
  Страшко А.С. Кришталеве джерело : поезії / А.С. Страшко. – Харків : Прапор, 1976. – 71 с.
723826
  Талько Оксана Кришталевий експеримент : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-136 : Фото
723827
  Босак М.В. Кришталевий журавлик / Босак М.В. – Львів, 1988. – 102 с.
723828
  Бузько Д. Кришталевий край : науково-фантастичний роман / Д. Бузько. – Київ : Молодь, 1959. – 140 с.
723829
   Кришталевий ювілей : жииття як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 138-139 : Фото
723830
  Волошин І.І. Кришталеві вогні : оповідання, нариси / І.І. Волошин. – Київ : Дніпро, 1974. – 204 с.
723831
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1970. – 371 с.
723832
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1976. – 372 с.
723833
   Кришталеві небеса. – Київ : Веселка, 1966. – 204с.
723834
  Талько Оксана Кришталеві послання : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120 : Фото
723835
   Кришталеві роси : поетична антологія Київщини : [ поетично-науковий довідник ]. – Київ : Міленіум, 2007. – 544с. – До 1100-річчя першої літописної згадки про Переяслав. До 75-річчя Київської області. – ISBN 966-80-63-41-2
723836
  Кирпичникова І.П. Кришталеві таємниці / І.П. Кирпичникова. – К., 1975. – 87с.
723837
  Герасимчук В. Кришталь душі і слова Тетяни Майданович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 6-7


  Штрихи до літературного портрета поетеси: До 60-річчя від дня народження.
723838
   Кришталь Олександр Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 32. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
723839
   Кришталь Олександр Пилипович (1908-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-754-1
723840
  Замлинський В. Криштоф Косинський // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 225-232. – ISBN 5-319-01062-1
723841
  Журавльов Д.В. Криштоф Косинський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 83-86. – ISBN 978-966-14-1182-0
723842
  Іващенко О. Криштоф Косинський і житомирська земля // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 110-112. – ISBN 966-95758-1-8
723843
  Виесе С. Кришьян Барон : (150 лет со дня рождения) : [пер. с лат.] / С. Виесе. – Москва : Знание, 1985. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия ; N 6 : Литература)
723844
  Виесе С. Кришьянис Барон : история жизни : [и деятельности выдающегося собирателя латыш. фольклора] / Саулцерите Виесе. – Рига : Лиесма, 1985. – 155 с. : ил, 9 л. ил.
723845
  Сергієнко О.М. Крищенко К.Є. Проблеми регіональної диференціації грошових доходів населення в регіонах та підвищення рівня життя // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 141-151
723846
   Крігер Герман Абрамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 121-123. – ISBN 978-617-573-038-6
723847
  Івченко Володимир Крізь біль реальний і уявний. Новий погляд на творчий шлях Миколи Гоголя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 22-25 : Фото
723848
  Микитин Т.Д. Крізь бурі : іст. повісті / Т.Д. Микитин. – Львів, 1976. – 320с.
723849
  Савицький Й.Т. Крізь бурі і грози / Савицький Й.Т. – Київ, 1966. – 224 с.
723850
  Рильський М.Т. Крізь бурю й сніг / М.Т. Рильський. – Київ, 1925. – 78с.
723851
   Крізь бурю часу. – К., 1982. – 296с.
723852
  Гірник М.А. Крізь відстані : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1969. – 78 с.
723853
  Мацибок-Стародуб Крізь відстані і роки : [випускники КДУ ім. Т. Г. Шевченка] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-27 червня (№ 23/25). – С. 3


  Минуло - п"ятдесят, як вони у 1969 році приїхали в Україну навчатись на факультеті кібернетики КДУ ім. Т.Г. Шевченка з Німецької демократичної республіки.
723854
  Черній В. Крізь відстані й роки : невигадані історії / Віталій Черній ; [ред. та упоряд.: В. Бойко]. – Київ : Вітчизна, 2010. – 189, [3] с. – ISBN 978-966-8623-16-5
723855
  Свєнціцька В. Крізь віки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 478-491. – ISSN 0206-8001


  Гордість Львівського музею українського мистецтва є збірки давньоруського та давньоукраїнського мистецтва і культури 11-18, частково 19 ст.
723856
   Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві 12-20 ст. = Через века. Киев в изобразительном искусстве 12-20 столетий = Through the Ages. Kiev in 12th-20th century visual arts. – Київ : Мистецтво, 1982. – 336 с.
723857
  Сосюра В. Крізь вітри і роки : Поезії / В. Сосюра. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 131с.
723858
  Поволоцький Г.Ф. Крізь віхолу / Г.Ф. Поволоцький. – К., 1989. – 362с.
723859
  Іванов З. Крізь вічко замка : поезії / Захарі Іванов ; авториз. пер. з болг. Віктора Мельника. – Вінниця : Твори, 2020. – 85, [3] с. – Сер. засн. 2020 р. – (Поети Болгарії ; [вип. 2]). – ISBN 978-966-949-653-9
723860
  Клименко О.П. Крізь вогонь і сльози = Through the fire and tears : альбом / Випущено на замовлення Держ. комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга". – Київ : Прес-КІТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-611-528-002-5
723861
  Табачник Д. Крізь гарячі комсомольські серця // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
723862
  Пухняк-Олыйник Оксана. Камоликова Ольга Крізь гортензіїву Бретань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-95 : фото
723863
  Лісовська М.П. Крізь громовицю / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1961. – 199с.
723864
  Пильненький С.О. Крізь десятиліття / С.О. Пильненький. – К, 1973. – 118с.
723865
  Дмитерко Л.Д. Крізь дні і ночі : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1968. – 247 с.
723866
  Крохмальний Р. Крізь епохи та світи: трансфінурація і трансферність як форми когерентності художнього образу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 28-37. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні - погляд на тексти української літератури крізь призму пошуку справжнього обличчя національної культури; виявлення глибинних зв"язків міфологічного і концептуального. Зроблено спробу довести позитивність методу інтерпретації тексту на ...
723867
   Крізь кінооб"єктив часу. – Київ, 1970. – 318с.
723868
  Пастернак Ю. Крізь комин на волю : спомини в"язня нім. концтаборів / Юрій Пастернак. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 236, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2018-0
723869
  Андрієвич М.А. Крізь лет років : оповідання, новели / М.А. Андрієвич; Андріевич М.А. ; [худ. С.І. Іванов]. – Ужгород : Карпати, 1987. – 110 с.
723870
  Терещенко М.С. Крізь лет часу / М.С. Терещенко. – К., 1974. – 166с.
723871
  Воскресенська З.І. Крізь льодяну імлу / З.І. Воскресенська. – Київ, 1966. – 159с.
723872
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Дніпропетровськ, 1972. – 135 с.
723873
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1975. – 79 с.
723874
  Гончаренко Е. Крізь мармурові скелі Джойсових оповідань: "Після перегонів" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 260-263. – ISSN 0320-8370
723875
  Головко Т. Крізь муки - з любов"ю і правдою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Художньо-документальна повість "Любов і муки Магди Хоманн", авторами якої є Сергій Сай-Боднар та Петер Хоманн. Обох цих людей - заслуженого журналіста України та німецького історика єднають кровні узи та спільна благородна мета - увічнення пам"яті ...
723876
  Череватенко Л. Крізь непрозірний час : поезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 686-701.
723877
  Веркалець М. Крізь орієнт - до рідних оберегів : (до 125-річчя народження А. Кримського) / Михайло Веркалець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 67-80. – (Журналістика ; Вип. 3)
723878
  Бобюк А.Т. Крізь осикову борону / А.Т. Бобюк. – Львів, 1961. – 44с.
723879
  Мороз В.Л. Крізь пам"ять : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1982. – 72 с.
723880
  Доломан Є.М. Крізь пасма літ : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 88 с.
723881
   Крізь патину часу. Відроджене минуле : каталог виставки, відреставрованих творів декорат.-ужиткового мистец. з музейних колекцій України. – Київ : ННДРЦУ, 2005. – 183, [1] с. : іл. – Резюме англ. – ISBN 966-8275-03-9
723882
  Василів-Базюк Крізь пекло на землі!.. : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2012. – 506, [2] с. – ISBN 978-966-399-468-0
723883
  Черкес Н. Крізь перешкоди тоталітаризму неопалимою купиною української ідентичності // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 264-269. – ISBN 978-617-7196-23-4
723884
  Ворпок Х. Крізь поетику онейричного простору: семантика та поетика вертикалі у прозі Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 584-595
723885
  Савич І.С. Крізь полярні завої : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 61 с.
723886
  Совачова Г. Крізь пориви життя // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 220-230. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
723887
  Рупнік Ж. Крізь постімперські терни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 21 (341). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Французький дослідник повоєнної Східної Європи Жак Рупнік: "Коли імперія розвалюється, потрібні десятиліття, щоб установився новий порядок і настала стабілізація".
723888
  Александрович-Павличко Крізь призму біографічного аспекту: Віра Свєнціцька -відомий музейник і дослідник українського сакрального мистецтва // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 188-195. – ISBN 978-966-651-576-9
723889
  Кабаненко І. Крізь призму державного лідерства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 листопада (№ 212). – С. 5


  Індустріальний погляд на впровадження стандартів НАТО в Україні.
723890
  Довгань М. Крізь призму десятиліть: Чернівецькій обласній бібліотеці – 80 // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 44-46. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюється діяльність однієї з провідних книгозбірень краю - Чернівецької обласної бібліотеки на різних історичних етапах. Зокрема, створення та функціонування структурних підрозділів, динаміку формування фондів, еволюцію форм і методів ...
723891
  Зарудня І. Крізь призму діалогу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 23-25
723892
  Кузьменко В. Крізь призму душі і серця // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 95-98. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Колінько О. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ - початку ХХ ст.
723893
  Островський С. Крізь призму закону до питання про реабілітацію батька Віктора Медведчука : Документи і коментарі / Семен Островський. – Броди : Просвіта, 2003. – 48с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 2). – ISBN 966-7544-14-1
723894
  Нехайчук Д.В. Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
723895
  Кобченко К. Крізь призму історичної пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Про проект "Сталінізм та націонал-соціалізм: історичне вивчення та осмислення в Німеччині й Україні", здійснений КНУ імені Тараса Шевченка спільно з партнерським університетом м. Констанц. Керували проектом з українського боку доцент історичного ...
723896
  Головко Т. Крізь призму історії людства. Звідки, як і чому виникли нерівності між народами // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 3. – ISSN 2519-4429
723897
  Бандрівський Д.Г. Крізь призму літ / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1969. – 119 с.
723898
   Крізь призму прадавнього роду // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "Вийшла з друку книга "Сулими: спадщина предків" журналістки й науковця, випускниці нашого університету Людмили Сулими. В ній подано воєнну історію Центральної та Східної Європи, хроніки подій і персоналій (представників прадавнього роду герба Sulima) ...
723899
  Кривецька О. Крізь призму спогадів і прагнень // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Київський інститут міжнародних відносин (до 3 грудня 1990 р. - кафедра міжнародних відносин і міжнародного права) був свідком важливих подій державного значення. Професор Г.М. Цвєтков відіграв вирішальну роль у відновленні факультету міжнародних ...
723900
  Литвинець В. Крізь призму судової практики. Поновлення договорів оренди землі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 20-21
723901
  Тарахан М. Крізь призму творчості Василя Кричевського // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 40-41
723902
  Коцарев О. Крізь призму фактів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 31


  У збірнику статей "Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації" Ігор Гирич переосмислює визначну постать нашої історії.
723903
  Мирошниченко М.М. Крізь призму часу / М.М. Мирошниченко. – Київ, 1988. – 32с.
723904
  Ятченко В. Крізь проминальне - до вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 липня (№ 131). – С. 6


  Про нові грані наших прадавніх текстів у книжках Вадима Пепи.
723905
  Грищенко О.В. Крізь простори часу: до проблеми історичної пам"яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
723906
  Гедін С. Крізь пустині Азиї / С. Гедін. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского
Ч. 2 : В країні гробової тишини. (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52 с.
723907
  Гедін Свен Крізь пустинї Азиї. – Львів : З друк Науковго Т-ва імені Шевченка / Виданє Руского Т-ва педагогічного ; Ч. 124
Т. 2 : В країні гробової тишини (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52с. : з іл.
723908
  Ярмолюк М.Я. Крізь рожевий туман : повісті / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2016. – 390, [2] с. – ISBN 978-966-655-844-5


  В пр. №1711813 напис: Гордості Пустохи - Володимиру Сергійчуку, з повагою, на добро та прочитання. 23.04.2017 р.
723909
  Головач П.Р. Крізь роки : роман / П.Р. Головач. – Київ, 1963. – 379 с.
723910
  Килимник О.В. Крізь роки / О.В. Килимник. – Київ, 1968. – 228с.
723911
  Головач П.Р. Крізь роки : роман / П.Р. Головач. – Київ, 1972. – 400 с.
723912
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки : вибрані статті / Є.Г. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1979. – 304 с. : іл.
723913
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм ; упоряд. І.Є. Гітович. – Київ : Дніпро, 1987. – 396, [2] с. : іл., портр.
723914
  Храмченко К. Крізь роки знову в Зірки. Історія "Yurcash" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Юрко Юрченко — український співак, композитор, лідер гурту "Юркеш". Заслужений артист України (2009).
723915
  Москаленко А. Крізь роки і відстані // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 7-13
723916
  Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи / Г.М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-2256-15-4
723917
  Зимомря М. Крізь сад письменницьких портретів / М. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 431-436. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
723918
  Степанюк Б.П. Крізь сльози любові : поема / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 74 с.
723919
  Стебельський Степан ("Хрін") Крізь сміх заліза : (Хроніки) / Стебельський Степан ("Хрін"), Конопадський Олекса ("Островерх") // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. П.Й. Потічний. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2000. – Том 30 : Крізь сміх заліза/ С.Стебельський, О. Конопадський. – с.1-550. – ISBN 966-95674-2-4; 0-920092-42-X
723920
  Різник Л. Крізь сміх, крізь сльози // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
723921
  Андрієвський Л. Крізь спогади - до сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С.9, 11


  Презентація книжки В. Корнійчука "Портрет хору з мозаїки. Маестро Анатолій Авдієвський" ("Криниця", 2012)
723922
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1982. – 418 с.
723923
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ
Кн. 2. – 1987. – 565 с.
723924
  Буткевич В. Крізь судово-правові лабіринти до осягнення положень ст. 6 Європейської конвенції з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 7-74
723925
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1956. – 112с.
723926
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1957. – 108 с.
723927
  Дереч Д.Г. Крізь тенета : повість / Д.Г. Дереч. – Київ, 1957. – 336 с.
723928
  Адаменко Н. Крізь терени до зірок // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7638-00-0
723929
  Кіслова Вікторія Крізь терни до життя (Інтерв"ю з мамою дитини з особливими потребами Т.В.Шубською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 39-40
723930
  Короткий В. Крізь терни до зірок : 160-літній поступ Київського університету / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 5-24. – ISBN 5-7707-1061-6
723931
  Буркут К. Крізь терни до зірок. Катерина Білокур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 13


  Подорож до батьківщини видатної української художниці.
723932
  Гінтов П. Крізь терни до... Борткевича / П. Гінтов, О. Найдюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 55). – С. 7


  Чому зі "скрипом" на Батьківщину повертається музика "останнього українського романтика".
723933
  Поліщук В. Крізь терни часу і спокус // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 16-17


  До 90-річчя з дня народження Миколи Негоди.
723934
   Крізь терни... : Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні. – Харків, 2001. – 356с. – ISBN 966-7557-32-4
723935
  Слюсаревський М. Крізь тихий дощ і буревії / розмову вела Лідія Лісова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5). – С. 4


  Розмова з науковцем, поетом, лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка 2021 року Миколою Слюсаревським.
723936
  Василенко М. Крізь трохи прочинені двері в день. Дещо суб"єктивні враження від прочитаного // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 183-190. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Миколу Рачук.
723937
  Тараканова А. Крізь усе життя // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Роки навчання на юридичному факультеті стали незабутніми для випускників 1956 року. Характерний для них вогник щирих розмов, піднесений настрій, жагу до знань, повагу до викладачів та дух академізму вони змогли пронести крізь усе життя. А найціннішими ...
723938
  Ламонова О. Крізь чарівне скло // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710


  Вітражний розпис укр. художниць Маріанни Острогляд та Оксани Шапкаріної
723939
  Карпенко В.О. Крізь шторми / В.О. Карпенко. – К., 1981. – 120с.
723940
  Токмань Г. Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 84-98. – ISSN 0236-1477
723941
  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого і жіночого одягу / Л.П. Цибенко. – Київ : Техніка, 1992. – 160 с.
723942
  Саско О.І. Кріминально-правовий захист від ненадання допомоги хворому медичним працівником // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 228-231. – ISBN 978-966-940-085-7
723943
   Кріогелі полівінілового спирту та хітозану, зшиті глутаровим альдегідом / Є.В. Діхтярук, В.В. Паєнтко, О.К. Матковський, С.О. Алексєєв // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 18
723944
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
723945
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
723946
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
723947
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
723948
  Крайнюкова Н.В. Кріогенні наноструктури у відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Крайнюкова Ніна Василівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
723949
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
723950
  Гольцев А.М. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання / А.М. Гольцев, М.П. Петрушко, В.І. Піняєв ; НАНМ України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Київ : Наукова думка, 2020. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 97-109. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1757-3
723951
  Тихвинська О.О. Кріоконсервування, тривимірне культивування і ранозагоювальна дія мезенхімальних стромальних клітин у середовищах на основі плазми крові : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Тихвинська Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
723952
  Білецький В.С. Кріоліт (- мінерал класу галогенідів, флуоридів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7305-4
723953
  Чиж М.О. Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних захворювань / М.О. Чиж, І.В. Бєлочкіна, Ф.В. Гладких // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 127-149. – ISSN 2708-7166
723954
   Кріохірургія первинного раку молочної залози комбінована з інтраопераційною ін"єкцією металенового фарбника під контролем ультразвуку / М.М. Корпан, О О. Сушко Литвиненко, В.М. Лещенко, Б.П. Сандомирський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 124-133 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
723955
  Самолевська О. Кріпак і вільний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)


  Ювілейні заходи з вшанування пам"яті Павла Тичини тривали рік під гаслом "Я - молодий". Григорій Гладинюк пройшов шлях від кріпака до купця першої гільдії. Підприємець, котрий одним із перших розпочав готельний бізнес у столиці. Меценат, чиї дари ...
723956
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
723957
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
723958
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
723959
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
723960
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
723961
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
723962
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
723963
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
723964
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
723965
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
723966
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
723967
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
723968
  Матвєєв В.О. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції культурно-релігійного діалогу : монографія / Матвєєв В.О. – Київ : Міленіум, 2005. – 224, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-224. – ISBN 966-8063-90-Х
723969
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
723970
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
723971
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
723972
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
723973
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
723974
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
723975
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
723976
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
723977
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1985. – 183 с.
723978
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
723979
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
723980
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
723981
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
723982
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
723983
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
723984
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 133-134
723985
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
723986
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
723987
  Шкляр В. Кров кажана : роман [про народження демона] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 268, [3] с. : іл. – На обкл.: Український бестселер. - Обережно, ненормативна лексика. – ISBN 978-966-14-4815-4
723988
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
1. – 1957. – 664с.
723989
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
723990
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
723991
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
723992
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
723993
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
723994
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
723995
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
723996
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
723997
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
723998
  Торба В. Кров Майдану як пролог окупації / В. Торба, В. Наливайченко, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 5
723999
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
724000
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,