Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
723001
  Гордієнко О.О. "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 196-199. – ISSN 2076-1554
723002
  Онищенко В. "Мalarz i zebrak" з Криниці // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 360-364


  Ім"я лемківського художника-примітивіста Никифора (Єпіфанія) Дровняка (1895-1968) можна побачити у "Світовій енциклопедії наївного мистецтва" (Лрондон, 1984). Мав принаймні 10 імен, під якими фігурував у мистецтвознавчих книжках цілого світу
723003
  Ільницький Д. "Мабуть, мій дім не тут" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 4-8. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєпис Богдана Ігоря Антонича - українського письменника, есеїста, літературознавця.
723004
  Ільницький М. "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин)
723005
  Орльонок Т. "Мавзолей " імені Путіна / розмову вели Валентин Торба, Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 10-11


  "Історія Росії зазвичай завжди була "служницею" влади - спробуй напиши щось, коли поруч стоїть чекіст із наганом".
723006
  Неїло І. "Мавка" І.Я. Франка у контексті етнографічно-фольклорних записів П.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 216-220. – ISBN 966-594-298-0
723007
  Кульчинський Р. "Мавпочки" в журналістиці. Чому в наших ЗМІ немає цікавих матеріалів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 12-13
723008
  Гребнев Л. "Мавр" возвращается? А он и не приходил... (к дискуссии о значимости научного наследия К.Маркса) : (Окончание) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2004. – № 10. – С. 55-69. – Библиогр.: на 27 пунктів. – ISSN 0042-8736
723009
  Ерман Г. "Мавританський синдром" повернення військових еліт до влади в Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 61-64
723010
  Голобородько В. "Магазини позакривалися. Хліба ніде було купити" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 37 (240). – С. 36-40


  Український поет Василь Голобородько вивіз із Луганська недописані вірші.
723011
  Шалагінов Б.Б. "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  Розглянуто філософсько-естетичні погляди митця в плані філософії І. Канта, Й.Г. Фіхте и Ф. Гемстергейса, що в них відбилася. Проаналізовано твори "Учні в Саїсі", "Генріх фон Офтердінген". Головну увагу приділено аналізу "казки Клінгсора".
723012
  Подар Ю.А. "Магічний реалізм" і "химерна проза" : протистояння чи взаємодія? // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 397-404


  Визначено фундаментальні концепти "магічного реалізму" та "химерної прози", умовність, автентичність, міфологічний світогляд, експерименти з формою, часом та простором, які дозволяють говорити про взаємодію літературних явищ
723013
  Камалдінова А. "Магічні" предмети ісламського світу на прикладі пам"яток Львівського музею історії релігії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 680-689
723014
   "Магнитная потенциальная яма" - эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем. – Киев : Наукова думка, 1991. – 335с.
723015
  Піципьос Я. [Мавпа Ксуф, або Мораль століття / Яковос Піципьос ; за ред. Насоса Ваєнаса. – Афіни : Нефелі, 1995. – 187, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 52 ; Класика грецької прози XIX ст.]). – ISBN 960-211-218-2
723016
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565-1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 2 (продовжен.) : 1670-1799. – 376 с. – Видання новогрецькою мовою
723017
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Пецаліс-Діомідіс Т. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 1 (продовження) : (1565-1670). – 1981. – 404 с. – Видання новогрецькою мовою
723018
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 8-е вид. – Афіни : Естія. – ISBN 960-05-0054-1
Т. 1 : (1565-1670). – 1991. – 318 с. – Видання новогрецькою мовою
723019
  Елітіс О. [Магія Пападіямантіса / Одісей Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – 136, [2] с. – В книзі також: Антологія / А. Пападіямандис. - Видання новогрецькою мовою
723020
  Кувшинов С. М-learning – новая реальность образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-78. – ISSN 0869-3617
723021
  Джафаров Г Д. М.-Ф.Ахундов. / Г Д. Джафаров. – М., 1962. – 207с.
723022
  Пчилка Олена М.П. Старицкий (Памяти товарища) / Олена Пчилка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 50с. – Отд. оттис из: Киевская старина. 1904, т. 85, кн. 5, с. 400
723023
  Сумцов Н.Ф. М.П. Старицкий, как драматург : (из области литературных споров) (I - VIII) / Н.Ф. Сумцов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1909. – 16 с. – Отд. оттис из: Изв. отд. рус. языка и словестности Импер. Акад наук. 1908, т. 13, кн. 3, с. 70-85
723024
  Сокирко А.Г. М.П. Старицький / А.Г. Сокирко. – Київ, 1960. – 172с.
723025
  Горелов О.И. М.П. Томский : страницы политической биографии / О.И. Горелов. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
723026
  Гамалія В.М. М.П. Чирвинський - один з основоположників зоотехнічної науки / В.М. Гамалія, П С. Руда // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 52-56
723027
  Голлербах Э.Р. М.П.Бобышов.Живопись и театр. / Э.Р. Голлербах, М. Янковский. – Л, 1928. – 74с.
723028
  Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 238л. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: л.181 - 230
723029
  Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий А.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: 4 назв.
723030
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов-дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.06 / Козуб Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
723031
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Козуб Лариса Василівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 238 л. – Бібліогр.: л. 199 - 238
723032
  Заславский Д. М.П.Драгоманов : (К истории украинского национализма) / Д.О. Заславский ; Всес. О-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. Истор.-рев. биб-ка. Восп., исллед., документы и др. мат. из истории рев. прошлого России. – Москва, 1934. – 240 с.
723033
  Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. / О.Ф. Скакун. – Харьков : Основа, 1993. – 144с.
723034
   М.П.Лазарев.. – М.
2. – 1955. – 712с.
723035
   М.П.Лазарев.. – М.
3. – 1961. – 579с.
723036
   М.П.Мусоргский в воспоминаниях современников. – М., 1989. – 319с.
723037
  Туманина Н.В. М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество. / Н.В. Туманина. – М.-Л., 1939. – 240с.
723038
  Бабоченок П.А. М.П.Одинцов:(Воен. летчик, дважды Герой Сов. Союза) / П.А. Бабоченок. – Свердловск, 1985. – 206с.
723039
   М.П.Сердюк. – К., 1939. – 15с.
723040
  Куриленко И.М. М.П.Старицький / И.М. Куриленко. – Киев, 1960. – 64с.
723041
  Пушкіна О.В. М.П.Чаплін.Історико-психологічний потртрет покоління. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Пушкіна О.В.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
723042
  Погребенник Ярослав Дмитриевч М.Рыльский - переводчик французской поэзии и поэтической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Погребенник Ярослав Дмитриевч; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 19л.
723043
  Фаминцын А.С. М.С. Воронин : Некролог : (с портретом) / А.С. Фаминцын. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1904. – 13 с. – Авт. указ. в конце: Некролога. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического музея Императорской Академии наук, 1904, вып. 2. - Портрет отсутствует. – Библиограф.: Спиок трудов акад. Михаила Степановича Воронина / сост. В. А. Траншелем (с. 8-13) /


  Список трудов М.С. Воронина: Траншель Владимир Андреевич (1868-1942)
723044
  Захарова О.Ю. М.С. Воронцов и Одесса : исторические очерки о духовной, культурной, политической и экономической жизни Одессы 20 - 50-е годы 19 столетия / О.Ю. Захарова. – Симферополь : Оригинал - М, 2007. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8933-01-1
723045
   М.С. Горбачев в Нью-Йорке, 6-8 дек. 1988 г. : документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
723046
  Секиринский Д.С. М.С. Горбачев, перестройка и американское общество: 1985-1991 годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 95-110. – ISSN 0869-5687
723047
  Иваницкая С.Г. М.С. Грушевский в годы Первой мировой войны: аспекты общественно-политической и публицистической деятельности // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 109-118
723048
   М.С. Грушевський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 137. – ISSN 0374-3896
723049
  Сохань П.С. М.С. Грушевський і Аcademia : Ідея, змагання, діяльність / П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ, 1993. – 322 с. – ISBN 5-7702-0552-0
723050
  Сарбей В.Г. М.С. Грушевський і сучасність // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 157-174
723051
  Колесник В.Ф. М.С. Грушевський про В.Б. Антоновича як історика України / В.Ф. Колесник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-105. – (Історія ; вип. 33)


  Здійснено аналіз поглядів М.С. Грушевського на дослідницьку діяльність В.Б. Антоновича в галузі історії України.
723052
  Петришина Л. М.С. Грушевський про роль жінки в історії України // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 318-324. – ISBN 966-7060-35-7
723053
  Ідзьо Віктор М.С. Грушевський про українське питання у Росії в період I російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 258-261
723054
  Мацько Л.І. М.С. Грушевський про українську мову як державотворчий чинник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 152-164. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадуються М.Драгоманов, А.Кримський, М. Костомаров. Т. Шевченко.
723055
  Воронов В.І. М.С. Грушевський як дослідник давньоруських літописів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 154-165. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
723056
  Деміденко Н.М. М.С. Грушевський: деякі аспекти концепції державотворення (до 150-річчя від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 407-411. – ISSN 2218-4805
723057
  Власенко Л.В. М.С. Жукова - яскрава представниця романтичної групи // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Статтю присвячено дослідженню творчості видатної письменниці початку першої половини XIX століття. Проаналізовано етапи становлення творчого шляху М. С. Жукової. Визначено основні мотиви і сюжети творчої спадщини авторки. Введення до наукового обігу ...
723058
  Кареев Н.И. М.С. Корелин как историк гуманизма / Н.И. Кареев. – [13] с. – Вырезка из: Русская мысль, 1900, т. 5 (с. 100—112)
723059
  Левандовський Л.І. М.С. Лєсков і українська література / Л.І. Левандовський. – Київ : Дніпро, 1980. – 192 с.
723060
  Матвеев-Бодрый М.С. Мандриков / Матвеев-Бодрый Н.Н. – Магадан, 1957. – 72 с.
723061
  Михальский Е.Н. М.С. Ольминский как литературный критик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михальский Е.Н. ; КГУ. – Киев, 1967. – 16 с.
723062
  Шляков К.Ф. М.С. Сергушев / К.Ф. Шляков. – Горький, 1971. – 95с.
723063
  Підкошаная О.М. М.С. Стрілецький (1885-1967) - фахівець у сфері будівельних конструкцій та мостобудування // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 63-70. – ISSN 2415-7422
723064
  Підкошаная О.М. М.С. Стрілецький та його науково-технічна школа у проектуванні та спорудженні мостів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (48). – С. 40-49. – ISSN 2077-9496
723065
  Стрельський Г.В. М.С. Тишкевич і перша дипломатична місія УНР у Ватикані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 305-312. – ISBN 966-7196-06-2
723066
   М.С. Хрущов і Україна : матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7702-0903-8
723067
  Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов на Україні / Ю.І. Шаповал. – К., 1990. – 45с.
723068
  Соболев Ю.В. М.С. Щепкин / Ю.В. Соболев. – М, 1933. – 160с.
723069
  Гриц Т.С. М.С. Щепкин : летопись жизни и творчества / Т.С. Гриц. – Москва : Наука, 1966. – 872 с.
723070
  Земенков Б.С. М.С. Щепкин в Москве / Б.С. Земенков. – М., 1966. – 128с.
723071
  Филиппов В.А. М.С. Щепкин и его роль в истории русского театра / В.А. Филиппов. – М, 1938. – 112с.
723072
   М.С.Горбачев в Свердловской области, 25-27 апр. 1990 г.. – М., 1990. – 63с.
723073
  Верстюк В.Ф. М.С.Грушевський / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. – Київ : Либідь, 1996. – 144 с.
723074
  Мазур О.Я. М.С.Грушевський і Союз визволення України в документах російської жандармерії / О.Я. Мазур, І.Г. Патер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 31-35. – ISSN 0321-0499
723075
  Біла Н.М. М.С.Грушевський про український національний рух у Галичині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 212-215. – ISSN 0321-0499
723076
  Шаповал Ю.І. М.С.Грушевський у дзеркалі справи-формуляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.140-161. – ISSN 0130-5247
723077
  Микиртичан Г.Л. М.С.Маслов (1885-1961): Педиатр. / Г.Л. Микиртичан. – Москва, 1990. – 174с.
723078
   М.С.Нароков. – М, 1949. – 12с.
723079
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 256с.
723080
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность. (1863-1933) / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – М., 1962. – 240с.
723081
  Погудин В.И. М.С.Ольминский.. / В.И. Погудин. – Л., 1965. – 34с.
723082
  Рустамов Т.Т. М.С.Ордубади - журналист (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Рустамов Т.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 26л.
723083
  Эфрос Н.Е. М.С.Щепкин / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 7с.
723084
   М.С.Щепкин. – Курск, 1938. – 63с.
723085
  Бурачек М. М.Самокиш. / М. Бурачек. – Х., 1930. – 42с.
723086
  Логвіненко Н. М.Стельмах: компетентнісний підхід до з"ясування самобутнього світу творчості письменника : На 3-й сторінці обкладинки легенда "Мак цвіте"


  У статті розглядаються особливості побудови тематичного блоку "Михайло Стельмах" авторського підручника з української літератури для 7 класу та методика вивчення творів письменника "Чотири броди. Частина I", "Мак цвіте" на компетентнісних засадах.
723087
  Посохова Л.Ю. М.Т. Каченовський та Харківський колегіум // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 114-117. – ISBN 966-544-258-9
723088
  Пригоровський В. М.Т. Рильський - гімназист // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 40-41. – ISSN 0130-7037
723089
  Бутрин М.Л. М.Т. Рильський / М.Л. Бутрин. – Львів, 1965. – 31с.
723090
   М.Т. Рильський : бібліографічний покажчик, 1907-1965. – Київ : Наукова думка, 1970. – 517, [3] с.
723091
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) - організатор освітянської справи в Наддніпрянщині // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2005. – № 5. – С. 37-52. – (Історія та археологія ; Вип. 13)
723092
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) та П.О. Куліш: сторінки взаємовідносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 138-160. – ISBN 966-551-178-5
723093
  Звиревич В.Т. М.Туллий Цицерон как историк философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Звиревич В.Т.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л.
723094
  Олійник Т.І. М.Туллій Ціцерон - вершина римського красномовства / Т.І. Олійник. – Київ : Либідь, 1990. – 87 с. – ISBN 5-11-001600-3
723095
  Войтович А.И. М.Тэтчер и Р.Рейган в воспоминаниях современников: политические портреты // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 97-108. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
723096
  Гамид Рза Оглы Мамед-Заде М.Ф. Ахундов и Восток : Автореф... докт. филол.наук: / Гамид Рза Оглы Мамед-Заде; АН АзССР. Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1967. – 75л.
723097
  Алиев А. М.Ф. Ахундов и театр / А. Алиев. – Баку, 1966. – 108с.
723098
  Алиева А.А. М.Ф. Ахундов и театр : к сценич. истории драматургии / А. А. Г. Алиева ; М-во культуры АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Азернешр, 1974. – 108 с., [40] л. фот. : ил. – Азерб. театр. о-во
723099
  Семейкин Н. М.Ф. Берлинский, бывший ученик и учитель Киевской духовной академии и его учено-литературная деятельность / Н. Семейкин. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1916. – [4], 230 с. – Отт. из журн. "Тр. Киев. духов. акад."
723100
  Гончаров О. М.Ф. Берлинський і Київський університет / О. Гончаров, А. Петровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується роль відомого педагога та дослідника історії міста Києва М.Ф. Берлинського в організації роботи першопочаткового правління Імператорського університету Св. Володимира. Значна увага приділяється заходам, які здійснювало правління ...
723101
  Попельницька Олена Олексіївна М.Ф. Біляшівський - перший директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена діяльності відомого українського етнографа, мистецтвознавця, археолога, музеєзнавця Миколи Федотовича Біляшівського на посаді директора Київського художньо-промислового і наукового музею у 1902-1917 рр.
723102
  Попельницька О.О. М.Ф. Біляшівський - першй директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – ISSN 0130-5247
723103
   М.Ф. Біляшівський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 134-135. – ISSN 0374-3896
723104
  Шемета Ю.М. М.Ф. Владимирський-Буданов: до історії наукової кар"єри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 110-112. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються основні етапи наукової кар"єри М.Ф. Владимирського-Буданова.
723105
  Баштовая Л.С. М.Ф. Кравчук: "Моя любовь - Украина и математитка" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 2-5
723106
  Мушкало І.Ю. М.Ф. Мельников-Разведенков (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 120-121. – ISSN 0374-3896
723107
  Стефанський В.Л. М.Ф. Носовський - засновник Дніпропетровської наукової школи стратиграфії та палеонтології Кайнозою України // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 25-28. – ISSN 2415-7848


  Викладено відомості про наукову школу стратиграфії та палеонтології Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Описано наукову діяльність та біографію її засновника – Михайла Федоровича ...
723108
  Микитенко О. М.Ф. Сумцов як дослідник сербських мотивів балади про "сестру-отруйницю" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 98-110
723109
  Григорьєв М.В. М.Ф. Сумцов: діяльність в Харківському історико-філологічному товаристві / М.В. Григорьєв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 214-219. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-623-336-3
723110
  Трубенко А.І. М.Ф. Тарасенко як філософ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття заснована на виступі на конференції і присвячена ролі М.Ф. Тарасенка як марксиста.
723111
  Закиев И.Ш. М.Ф.Ахундов и книжная культура Азейбарджана : Автореф... канд филол.наук: / Закиев И.Ш.; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1971. – 20л.
723112
  Эминов Р.М. М.Ф.Ахундов и развитие прогрессивной общественно-политической и философской мысли в Иране в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Эминов Р.М.; АН АзССР.Отдел.общест.наук.Ин-т филос.и права. – Баку, 1971. – 39л.
723113
  Садыхов М.З. М.Ф.Ахундов и русская литература. / М.З. Садыхов. – Баку, 1986. – 235с.
723114
  Гамидова А.М. М.Ф.Нагиев. Биобиблиография / А.М. Гамидова, С.М. Алиев. – Баку, 1968. – 144с.
723115
  Грицук В. М.Фриш і Ф.Дюрренматт на українській сцені // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.138-142
723116
  Гайдай Т. М.Х. Бунге - видатний вітчизняний учений і реформатор // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-77. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
723117
  Журавель В.І. М.Х. Бунге - видатний дослідник трудового права другої половини ХІХ ст. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 270-274. – ISBN 978-617-7133-95-6
723118
  Маслов А.О. М.Х. Бунге - видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується еволюція теоретичних поглядів - від позицій економічного лібералізму до "київської психологічної школи" - видатного вітчизняного економіста М. Бунге, а також його діяльність як практика ринкового реформування в Україні та ...
723119
  Тодорюк О.Б. М.Х. Бунге (1823-1895) як фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 205-213


  У статті висвітлюється життя та діяльність визначного вітчизняного фінансиста, економіста і державного діяча, який відіграв особливу роль у розвитку Російської імперії як держави.
723120
  Дмитренко А.П. М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито відображення віх життєвого шляху та творчої біографії М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва. The article exposes main periods of M. Bunge"s life and creative biography in the documents of Kyiv"s state archive.
723121
  Гражєвська Н.І. М.Х. Бунге про роль та функції держави в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню поглядів відомого вітчизняного вченого-економіста та державного діяча ХІХ ст. М.Х. Бунге на роль держави у розбудові інституційних засад ринкового господарювання та виявленню можливостей їх застосування для вирішення ...
723122
  Гайдай Т. М.Х. Бунге як теоретик і практик ринкового реформування вітчизняної фінансової системи у другій половині ХІX ст. / Т. Гайдай, В. Кудлак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 13-25. – ISSN 1605-2005
723123
  Кудлак В.Я. М.Х. Бунге: ідеолог і практик ринкового реформування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-88. – ISBN 966-614-021-7
723124
  Глушицька Н.Ю. М.Х. Бунге: теорія та практика взаємодії держави та приватного сектору в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і функціонування державного корпоративного сектору економіки в контексті історичного досвіду видатного економіста М.Х. Бунге The peculiarities of formation and functions public and corporate sector of ...
723125
  Вільчинська С.В. М.Хвильовий як містичний «революціонер» (Літературний простір антропорефлексивного досвіду) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 280-309. – ISSN 2077-8309
723126
  Жидков Г.В. М.Шибанов / Г.В. Жидков. – Москва, 1954. – 60с.
723127
  Бассаргин Б.А. М.Шкетан. О жизни и творчестве писателя. / Б.А. Бассаргин. – Йошкар-Ола, 1960. – 120 с.
723128
  Ли Вилорий Николаевич М.Шолохов и корейская литература. (К вопросу о традициях М.Шолохова в творчестве Ли Гиёна и Чхон Себона) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ли Вилорий Николаевич; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 20л.
723129
   М.Щетинин: скоро на Алтае будут и пятизвездочные отели : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 78-80
723130
   М.Эминеску. – М, 1960. – 67с.
723131
  Винокур І.С. М.Ю. Брайчевський - вчений і громадянин // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 14-19
723132
  Григорак М.Ю. М.Ю. Григорак: " Эти прогнозы будут определять долгосрочные направления развития логистики в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 23-26 : табл.
723133
   М.Ю. Лермонтов. – Одесса. – 47с.
723134
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : "Цетральная " типо-лит. М.Я. Минкова, 1897. – 63 с.
723135
  Дюнькин Н.И., Новиков А.И. М.Ю. Лермонтов : биография и разбор его главных произведений / сост. Н.И. Дюнькин и А.И. Новиков ; Под ред. Владимира Рябова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Ив. Загряжского ; [Тип. В. Безобразова и К*, В. О.], 1908. – 47 с.


  Сост.: Новиков, Александр Иванович (1861-1913) Авт. предисл., ред.: Рябов, Владимир А.
723136
  Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов : Поэт сверхчеловечества / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – [2], 88 с.
723137
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Электропечатня К.А. Четверикова, 1912. – 63 с.
723138
  Федоровский П.Я. М.Ю. Лермонтов : (из области забытых литературных интересов) / П.Я. Федоровский, (дир-р Златопольской гимназии). – Киев : Изд. кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский"], 1914. – 46 с.


  Из предисл.: Предлагаемый... критич. этюд о М.Ю. Лермонтове был напеч. мной в 1891 г. в газ. "Кавказ"
723139
  Семенов Л.П. М.Ю. Лермонтов : Статьи заметки / Леонид Семенов. – Москва : [Тип. В.М. Саблина]
[Т.] 1. – 1915. – [8], 294с.


  Содержание: Судьба поэта. - 15 июля 1914 г. (из записной книжки). - Юбилей М. Ю. Лермонтова. - Лермонтов и Огарев. Заметки
723140
   М.Ю. Лермонтов. – М., 1939. – 24с.
723141
   М.Ю. Лермонтов. – Л., 1941. – 50 с.
723142
  Вишневский К.Д. М.Ю. Лермонтов / К.Д. Вишневский. – Пенза, 1959. – 24 с.
723143
  Борщевский Ф.М. М.Ю. Лермонтов / Ф.М. Борщевский, М.М. Сидоренко. – Запорожье, 1964. – 29 с.
723144
   М.Ю. Лермонтов. – К., 1964. – 7с.
723145
   М.Ю. Лермонтов : рекомендательный указатель литературы и методические материалы в помощь библиотекарю. – Ленинград : [б. в.], 1964. – 232 с. – К 150-летию со дня рождения поэта
723146
   М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1964. – 126с.
723147
   М.Ю. Лермонтов. – Л. : Наука, 1979. – 431 с.
723148
   М.Ю. Лермонтов. – Рязань, 1980. – 104 с.
723149
   М.Ю. Лермонтов (1841-1941). – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1941. – 112 с.
723150
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Пенза, 1960. – 375 с.
723151
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1964. – 582, [1] с.
723152
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1972. – 568 с.
723153
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672 с.
723154
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672с.
723155
  Иванова Т.А. М.Ю. Лермонтов в Подмосковье / Т.А. Иванова. – М : Московский рабочий, 1962. – 96 с.
723156
   М.Ю. Лермонтов в русской критике. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Художественная литература, 1955. – 302 с.
723157
   М.Ю. Лермонтов в русской критике : сб. статей. – Москва : Советская Россия, 1985. – 288 с. – (Школьная библиотека)
723158
  Багрий А.В. М.Ю. Лермонтов в юбилейной литературе 1914 года : Библиографический обзор с указателем / А.В. Багрий. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 51 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения за 1915 г.
723159
  Андреев-Кривич М.Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария / Андреев-Кривич С.А. ; [послесл. Л. Озерова] ; Кабард.-Балкар. ин-т истории, филологии и экономики. – Нальчик : Эльбрус, 1979. – 202 с., 2 л. ил. : портр.
723160
  Попов А.В. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : рекомендованная библиография с приложением хронологической канвы кавказской биографии поэта / А.В. Попов. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 52 с.
723161
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : Стихи. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 282, [4] с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре. – ISBN 5-7644-0223-9
723162
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и современность / И.Я. Заславский. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 124 с.
723163
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и украинская поэзия / И.Я. Заславский. – Киев : Вища школа, 1977. – 205, [3] с.
723164
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1964. – 59 с.
723165
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1981. – 206 с.
723166
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1969. – 105 с.
723167
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1969. – с. 105-254.
723168
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – 196 с.
723169
   М.Ю. Лермонтов.. – М., 1945. – 71с.
723170
   М.Ю. Лермонтов.. – Ставрополь, 1960. – 318 с.
723171
   М.Ю. Лермонтов. Временник Государствернного музея "Домик Лермонтова". – Пятигорск, 1947. – 79 с.
723172
   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. – Москва-Ленинград, 1941. – 312с.
723173
   М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. – Воронеж, 1964. – 263 с.
723174
  Архипов В.А. М.Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия / В.А. Архипов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 472 с.
723175
   М.Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. – Москва, 1939. – 88 с.
723176
   М.Ю. Лермонтов.Проблемы идеала. – Куйбышев, 1989. – 171 с.
723177
  Дзевелюк А.В. М.Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 375-385
723178
  Овсянико-Куликовский Д.Н. М.Ю.Лермонтов : К столетию со дня рождения великого поєта / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова ; [Тип. т-ва "Общественная польза"], 1914. – 141 с., 1 л. портр. (фронт.)
723179
  Сушкова Е.А. М.Ю.Лермонтов / Е.А. Сушкова, 1934. – 446 с.
723180
  Белинский В.Г. М.Ю.Лермонтов / В.Г. Белинский. – Л. : Художественная литература, 1940. – 257 с.
723181
  Белов П. М.Ю.Лермонтов / П. Белов. – Сталинград, 1941. – 56 с.
723182
  Заславський І.Я. М.Ю.Лермонтов / І.Я. Заславський. – Київ, 1950. – 36 с.
723183
  Іванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Іванов. – Київ : Художньої літератури, 1952. – 152 с.
723184
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1952. – 91 с.
723185
  Тихомирова Татьяна Дмитриевна М.Ю.Лермонтов / Тихомирова Татьяна Дмитриевна. – Москва, 1975. – 92с.
723186
  Мохаммад Хан М.Ю.Лермонтов в английском и американском литературоведении. (С конца XIX в. до наших дней) : Автореф... канд. филол.наук: / Мохаммад Хан; МГУ. – М., 1971. – 27л.
723187
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников и его письмах. / С.В. Шувалов. – Москва : Изд. Т-во "В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых", 1923. – 128, II с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н. Л. Бродского, А. Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н. П. Сидорова ; Вып. 2)
723188
  Хачапуридзе Н.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачапуридзе Н.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 20л.
723189
  Барамидзе М.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературной критике : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе М.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
723190
   М.Ю.Лермонтов в переводе Эриха Вайнерта. – 46с.
723191
  Ковалевская Е.А. М.Ю.Лермонтов в портретах, иллюстрациях, документах / Е.А. Ковалевская, В.А. Мануйлов. – Ленинград, 1959. – 396с.
723192
  Рез З.Я. М.Ю.Лермонтов в школе / З.Я. Рез. – 2-е изд. – Л., 1963. – 224с.
723193
   М.Ю.Лермонтов в школе. – Москва : Просвещение, 1976. – 254 с.
723194
  Воскресенская Н. М.Ю.Лермонтов К 125-летию со дня рождения 1814-1939 / Н. Воскресенская. – Москва, 1939. – 40с.
723195
  Іофанов Д.М. М.Ю.Лермонтов. / Д.М. Іофанов. – К., 1947. – 112 с.
723196
  Николаева М.Ф. М.Ю.Лермонтов. / М.Ф. Николаева. – Ставрополь, 1947. – 108с.
723197
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. 1814-1841 / В.А. Мануйлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1958. – 160 с.
723198
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Биография. Пособие для уч-ся / В.А. Мануйлов. – Москва-Л. : Просвещение, 1964. – 183 с.
723199
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Шувалов. – Москва ; Ленинград : Госиздат (Напеч. в Москве), 1925. – 192 с. – (Критико-биографическая серия)
723200
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / В.А. Мануйлов. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
723201
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Иванов. – Москва : Просвещение, 1964. – 399 с.
723202
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Семинарий. / В.А. Мануйлов. – Л., 1960. – 460 с.
723203
  Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов.Биографии / Н.Л. Бродский. – М
1. – 1945. – 347 с.
723204
  Хан-Магомедов М.Я. Гинзбург / Хан-Магомедов. – Москва, 1972. – 182 с.
723205
  Булаховська Ю.Л. М.Я. Калинович; Л.А. Булаховський; М.Т. Рильський // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – C. 9-12
723206
  Сунцова И М.Я. Каменович / И Сунцова. – К.
723207
  Кочетков В.В. М.Я. Острогорский о роли партий в демократиченском государстве: к вопросу о конституционализации институтов // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 804-814. – ISSN 1812-8696
723208
  Клименко Н. М.Я. Сегай - видатний вчений-криміналіст і експерт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається життєвий шлях відомого вченого-криміналіста України М.Я. Сегая. Надається аналіз основних напрямів його наукової діяльності. Рассматривается жизненный путь известного ученого-криминалиста Украины М.Я. Сегая. Дается анализ основных ...
723209
  Клименко Н.І. М.Я. Сегай - відомий експерт-криміналіст і вчений // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2014. – Вип. 59. – С. 511-521. – ISSN 0130-2655
723210
  Ткаліч Т.І. Мiжнаpоднi оpганiзацiї: мiсце та pоль у багатостоpонньому економічному співробітництві / Т.І. Ткаліч, Я.В. Коваленко, О.В. Максютенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
723211
  Рут Френклін Мiжнаpодна тоpгiвля та iнвестицiї : Пер.з англ.із змінами та доп. / Рут Френклін, Філіпенко Антон; Hаук.ред.А.Філіпенка,Д.Олесневич. – Київ : Основи, 1998. – 743с. – ISBN 966-500-190-6
723212
  Гаскевич Д.Л. Мiжнародна наукова конференцiя "Вiд палеолiту до козацької України" до 100-рiччя Дмитра Яковича Телегiна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 128-130. – ISSN 0235-3490


  Окремий блок доповідей був присвячений внеску Д.Я. Телегіна у дослідження мезоліту України, радіовуглецеве датування, навчання майбутніх археологів у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.
723213
   Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.Г. Самойленко, І.М. Конет, Ю.В. Теплінський // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  Конференція була присвячена 75-річчю від дня народження д-ра. фіз.-мат. наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Д. І. Мартинюку. Співорганізатором наукового форуму був КНУ імені Тараса ...
723214
  Петришин Р.І. Мiжнародна наукова конференцiя "Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях" / Р.І. Петришин, І.М. Черевко // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Черевко І.М., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 6, № 3/4. – С. 6-7. – ISSN 2309-4001


  17-19 вересня 2018 р. в рамках святкування 50-рiччя Факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситет iменi Юрiя Федьковича вiдбулася мiжнародна наукова конференцiя "Сучаснi проблеми математики та її застосування в ...
723215
  Бондарчук В.Г. Мiнеpальнi багатства УРСР. : Стеногpама публiчної лекцiї / В.Г. Бондарчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : АH УРСР, 1948. – 24с.
723216
  Гонтарева І.В. Мiра системної ефективності діяльності підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 80-84. – ISSN 1683-1942
723217
  Шкіль М.І. Мiсце пiдручника з математики у пiзнавальнiй дiяльностi учнiв i студентiв / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Серія 1 : Фізико-математичні науки ; вип. 13 (1)). – ISSN 2415-7910
723218
  Teterina L.M. Мultilingual experiments in Рaul Мuldoon’s poetry // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – P. 166-171. – ISSN 2313-500Х


  The article is focused on the study of multilingual experiments in the poetic texts of Paul Muldoon – one of the most formally innovative poets writing in English today. Multilingualism as a poetic practice is interpreted by linguists and literary ...
723219
  Станку Х. Ма"дула / Х. Станку. – Бухарест, 1966. – 48с.
723220
   МАCUP Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
723221
  Дурчовски Т. Маjчина душичка / Траjко Дурчовски. – Охрид : Летра, 2003. – 60 с. – ISBN 9989-115-02-8
723222
  Байкін Ф.Ф. Маpальне обличчя pадянської людини / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 40с. – (тов-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 1 ; 22)
723223
   Маадай-Кара. – М., 1973. – 474с.
723224
  Калкин А.Г. Маадай-Кара / А.Г. Калкин. – Горно-Алтайск, 1979. – 271с.
723225
   Маадай-Кара. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
723226
  Патон Б.Е. МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-52. – ISSN 0372-6436
723227
  Волобуева В.И. Маастрихт - неогеновые отложения восточной части Корякского нагорья / В.И. Волобуева, Л.Л. Красный. – Москва, 1979. – 84с.
723228
  Мартинов А.Ю. Маастрихтський договір 1992 // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 430. – ISBN 978-966-02-8303-9
723229
  Паламарчук М.В. Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 70-72
723230
  Левтонова Ю.О. Мабини / Ю.О. Левтонова. – М, 1970. – 84с.
723231
  Лобанцова С.Н. МАБР: помощь малоимущим слоям населения // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 044-748Х


  Міжамериканський банк розвитку (МАБР)
723232
  Губар А. Мав адресу - Сибір // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 177-178


  Єпископ Яків Чулаївський (1889-1933).
723233
  Постникова Е. Мавель : Современная сказка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 42-50.
723234
   Мавзолей Баркалая-де-Толли. – Таллин, 1957. – 35 с.
723235
  Семенов Л. Мавзолей Борга-Каш / Л. Семенов. – Владикавказ, 1928. – 18 с.
723236
  Котырев А.Н. Мавзолей В.И.Ленина.Проектирование и строительство / А.Н. Котырев. – М, 1971. – 183с.
723237
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – Москва, 1963. – 84с.
723238
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 192 с. : ил.
723239
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [3-е доп. изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 89 с., [24] л. ил. : ил.
723240
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 5-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 99 с. : ил.
723241
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 6-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с. : ил.
723242
  Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1930. – 22с.
723243
  Третяков С.Л. Мавзолеят в Плевен / С.Л. Третяков. – София, 1967. – 18с.
723244
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" : 10 клас
723245
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"
723246
  Щипківський Г. Мавка : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 52-69. – ISSN 0130-321Х
723247
  Чхеідзе Н. Мавка та Маруся Чурай. Порівняння двох жіночих образів в українській літературі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 50-62
723248
   Мавка: подорож Європою й Америкою // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила Мавка - героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної індустрії. У Бордо, 9 ...
723249
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 170-183. – (Серія філологічна ; Вип. 45)


  До 800-річчя з дня народження видатного поета, філософа Мавляна Джелаледдін Румі
723250
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 457-478. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  800-річчя з дня народження видатного поета, мислителя та філософа Джелаледдіна Румі.
723251
  Мазур Андрій Мавпи в законі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 66-69 : Фото
723252
  Кириченко М.С. Мавпи, щури, І. Кант в прагненні справедливості, щастя, трансцензуса: травма реальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 130-132
723253
  Джекобс В. Мавпяча лапка : Неймовірне оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 186-192. – ISSN 0320 - 8370
723254
  Мирзаян Г. Мавр vs Биллари // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 6. – С. 40-42


  Передвиборча кампанія в США :афроамериканець Джон Маккейн і Хіларі Клінтон
723255
  Корн В. Мавр и лондонские грачи. : роман / Вильмос и Ильзе Корн ; [Пер. с нем. В. Курелла и Вс. Розанова]. – Москва : Детская литература, 1964. – 368 с.
723256
  Корн В. Мавр и лондонские грачи: Роман. / В. Корн, И. Корн. – М., 1987. – 383с.
723257
  Корн В. Мавр і лондонські граки / Вільмос та Ільза Корн ; Пер. з нім. Марко Зісман. – Київ : Веселка, 1966. – 359 с.
723258
  Шютт П. Мавр сделал свое дело... / П. Шютт. – М, 1985. – 304с.
723259
  Лебедева Н.Б. Маврикий - островное государство в Индийском океане / Н.Б. Лебедева. – М., 1991. – 63с.
723260
  Большов И.Г. Маврикий / И.Г. Большов. – Москва : Мысль, 1986. – 108с : Фото. – (У карты мира)
723261
  Токарева З.И. Маврикий : Справочник / З.И. Токарева ; РАН, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 103 с. – ISBN 5-02-017340-1
723262
  Аршинник Татьяна Маврикий и подданные : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 86-92 : Іл.
723263
   Маврикий. В краю вечного лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
723264
  Бурлуцкий Андрей Маврикий. В поисках рая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 58-63 : фото
723265
  Гробець Іван Маврикий. Рай на вулкані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 30-39 : фото
723266
  Исакина Юлия Маврикий. Сахарный остров // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 64-69 : фото
723267
  Симонова Екатерина Маврикий: дорогое удовольствие, но оно того стоит! : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 74-75
723268
  Ермоленко Алла Маврикий: мал золотник, да дорог // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 72-79 : фото
723269
  Матвієнко В.М. Маврикій, Республіка Маврикій // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 430-431. – ISBN 978-966-02-8303-9
723270
   Маврикій. Рай для мільйонерів та зірок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-101 : фото
723271
  Горобець Марися Маврикій. Та сама Країна Чудес : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-62 : Фото
723272
   Маврикій. Я ваш батлер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 50-57 : фото
723273
  Кашин Ю.С. Мавритания / Ю.С. Кашин. – Москва : Мысль, 1976. – 60с. : ил. – (У карты мира)
723274
  Ковальска-Левицка Мавритания / Ковальска-Левицка. – М, 1981. – 303с.
723275
  Вавилов В.В. Мавритания / В.В. Вавилов. – Москва : Мысль, 1989. – 122с. – (У карты мира)
723276
  Лаврентьев С.А. Мавритания: история и современность / С.А. Лаврентьев, В.М. Яковлев. – М., 1986. – 63с.
723277
  Якупов В. Мавритания: страна контрастов // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2009. – № 3, май (1430). – С. 26-31
723278
  Завадовский Ю.Н. Мавританский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1981. – 80с.
723279
  Хомяк М. Маврицій Горн (1917-2000): штрихи до біографії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 523-537. – ISSN 2078-6077
723280
  Вассерман Я. Мавріцієва справа / Я. Вассерман. – Київ, 1929. – 400с.
723281
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – М.Л., 1930. – 28с.
723282
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – М., 1932. – 16с.
723283
  Моэм В.С. Маг / В.С. Моэм. – М, 1991. – 190с.
723284
  Дыховичный В.А. Маг и универмаг / В.А. Дыховичный. – М, 1948. – 48с.
723285
   Маг. The Magician : Сборник рассказов. – Москва : АЙРИС-пресс. Рольф, 2001. – 208с. – (Английский клуб ; Домашнее чтение). – ISBN 5-7836-0466-6
723286
  Маг Маг. Сборник фантастических рассказов = Magician. Easy reading / Маг; Сост. Н.И. Кролик. – Москва : Высшая школа, 1990. – 78 с.
723287
  Силенко Л. Мага Віра( РУHВіра) : Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософі , історі / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1998. – 1192с. – ISBN 966-513-110-9
723288
  Силенко Л. Мага віра: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії / Л. Силенко, 1979. – с.
723289
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю / В.А. Потиевский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 272с. – ("Роман-газеты" для юношества)
723290
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю: повести. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1989. – 334с.
723291
   Магаданский мамонтенок : Mammuthus primigenius (Blumenbach). – Ленинград : Наука, 1981. – 295с.
723292
  Карташова Л.А. Магадаскар: политика малагасизации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 191-195. – ISSN 0130-3864
723293
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.1. – 1995. – 350с.
723294
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.2. – 1995. – 350с.
723295
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 1 : Физические и исторические материалы землеведения. – 1852. – IV, 757, [VI] с.
723296
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 2 : Воззрения на природу А. Гумбольта и Идеи о сравнительном землеведении Карла Риттера. – 1853. – VIII, 606 с. – С 17 рис.
723297
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 4, ч. 1 : Собрание старых и новых путешествий. – 1855. – VIII, 595 с.
723298
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 6, ч. 2 : Собрание старых и новых путешествий. Путешествие Александра Кастена по Лапландии, северной России и Сибири (1838-1844, 1845-1849). – 1860. – IV, 495 с.
723299
  Добриніна О. Магазин на всі смаки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про невеличкий, але дуже зручний магазинчик у Червоному корпусі ун-ту.
723300
  Гросман Л. Магазин на площади / Л. Гросман. – Москва, 1967. – 111с.
723301
   Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание сочинений принадлежащим к сим трем наукам, заключающее в себе важные и любопытные предметы оных, равно как и употребление премногих их. – Москва
4. – 1788. – 412 с.
723302
  Боронь О. Магазин фарб "Коло Академії худеожаств" (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
723303
   Магазины Киева. – К., 1994. – 140с.
723304
  Асланов Э.Г. Магазины самообслуживания / Э.Г. Асланов. – Київ, 1980. – 32с.
723305
  Забара І. МАГАТЕ: 50 років міжнародно-правового регулювання атомної діяльності // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 61-66. – ISSN 1814-3385
723306
  Марочко В. Маггерідж Малколм // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 251-252. – ISBN 978-617-642-388-1


  Маггерідж Малкольм, Muggeridg Malcolm (1903 - 1990)- британський журналіст, дослідник Голодомору
723307
  Вовк Ф.К. Магдаленьске майстерство на Україні / написав Хведор Вовк. – У Львові (Львів) : Накладом товариства,з друк. Наук.Тов.ім.Шевченка, 1902. – 13(3) с. – Окре. відбиток з: Записки Наукового Товариства ім.Шевченка, т. ХLVI
723308
  Гримич Марина Магдалинки : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 148с. – ISBN 966-663-076-1
723309
  Круглова Т.А. Магдебургкое право в Киеве: поиск точки отсчета / Т.А. Круглова. – Київ : Знання, 1999. – 34 с. – ISBN 966-618-006-5
723310
  Крижявичюс В.С. Магдебургские города Литвы во второй половине XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Крижявичюс В.С.; АН ЛитССР. Ин-тут истории. – Вильнюс, 1978. – 20л.
723311
  Багалей Д.И. Магдебургское право в Левобережной Малороссии / Д.И. Багалей. – Печатается на основаніи постановленія Имперю Моск. Арх.Общ-ва, 1892. – 55 с. – Отд. оттиск


  Статья основывается на неизданных материалах, извлеченных автором из Харьковского исторического архива, библиотеки покойного професора А.О.Кистяковского и отчасти из московских хранилищ
723312
  Анисимов А.П. Магдебургское право и его значение для развития правовой системы Западной Руси // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается процесс формирования и содержание памятников права западных русских земель. На примере магдебургского права показаны механизмы влияния немецких правовых актов на западнорусское право, сложившееся на землях, вошедших после ...
723313
  Прозоровська Л.В. Магдебурзьке право - основа розвитку місцевого самоврядування в Україні в XIII - XVI столітті // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 219-222. – ISBN 978-966-190-861-0
723314
  Мельник Л.Г. Магдебурзьке право / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 229. – ISBN 966-642-073-2
723315
  Кобилецький М. Магдебурзьке право в Гетьманщині // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 159-162.
723316
  Мовчан Н. Магдебурзьке право в Києві у вітчизняній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 515-518. – ISBN 978-966-171-783-0
723317
  Русина О. Магдебурзьке право в пізньосередньовічному Києві (ХV - початок ХVІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.78-81 : Фото. – ISSN 1607-6451
723318
  Філінюк А.Г. Магдебурзьке право в суспільному та соціально-економічному розвитку Поділля XVIII – першої половини ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, А.Б. Задорожнюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 184-202. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
723319
  Комарніцька А.С. Магдебурзьке право в Україні: витоки, сутність // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 21-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
723320
   Магдебурзьке право в Україні: пам"ять і практика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  У межах "Сезонів" "Дня" у МІМ (міжнародному інституті менеджменту) та програми "Самоосвіта online" науковці та селещні голови Чернігівщини, Вінниччини, Львівщини та Івано-Франківщини говввввворитимуть про "ген самоврядування".
723321
  Мануілова К.В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 33-40. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
723322
  Верстюк В.В. Магдебурзьке право за Гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9


  У статті проаналізовано внесок М. Костомарова в дослідження особливостей функціонування магдебурзького права в козацькій Україні за гетьманату Б. Хмельницького.
723323
  Сацький П. Магдебурзьке право на територіях Лівобережної України: уроки історії / П. Сацький, І. Приянчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 15


  Регіональний розвиток у державі відбувається навколо великих і культурно значимих міст і не завше навколо адміністративних центрів областей. Прикладами таких міст є Кам"янець-Подільський, Маріуполь у мирний час, Кременчук, Умань... Відповідно, розвиток ...
723324
  Домбровський О. Магдебурзьке право на Україні та його вплив на суспільно-політичне життя // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-966-2710-90-8
723325
  Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 103-105


  Стаття присвячена вивченню питання, пов"язаного з історією магдебурзького права на Поділлі. Автором підкреслюється важливість та актуальність дослідження даної проблеми з огляду на відсутність серйозних праць та розвідок в цій області. Der Artikel ...
723326
  Делімарський Р.Є. Магдебурзьке право у Києві / Р.Є. Делімарський. – К, 1996. – 144с.
723327
  Махінько А.І. Магдебурзьке право у Києві: історико-правовий аспект // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 165-168
723328
  Кобилецький М. Магдебурзьке право у країнах Центральної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 72-79. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
723329
  Горська О. Магдебурзьке право у Львові та Києві другої половини XVI - першої половини XVII ст.: порівняльний аспект // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 177-179. – ISBN 978-966-493-651-1
723330
  Вовчанська В.В. Магдебурзьке право у місті Львові // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 410-413. – ISBN 978-966-438-135-9
723331
  Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело кодифікації українського права (XVIII - початок XIX ст.) // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 253-269. – ISSN 2082-4939
723332
  Маринчак Є.С. Магдебурзьке право як історична основа становлення місцевого самоврядування в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 21-23. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
723333
  Андрейцев В.І. Магдебурзьке право: соціально-правові витоки та особливості застосування на землях України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 17-25. – ISSN 2078-9165
723334
  Гирич І.Б. Магдебурзьке серце Києва / Ігор Гирич ; [голов. ред. Світлана Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 84, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "Твій Київ"). – ISBN 978-966-06-0671-5
723335
  Павко А. Магдебурське право як форма місцевого самоврядування у Києві // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-107.
723336
  Білоус Н. Магдебурські привілеї Бишева та його власники // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 58-63. – ISSN 2222-5250
723337
   Магдэбургскае права на Магілеушчыне : зборнік навуковых матэрыялау / ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" ; Магілеская абласная арганізацыя ; Грамадская ініцыятыва "Еурапейскі усход Беларусі" ; [уклад.: Пушкін І.А., Агееу А.Р.]. – Магілеу : МДУХ, 2015. – 110, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-985-6985-45-7
723338
  Кунин К.И. Магеллан / К.И. Кунин. – Москва, 1940. – 303с.
723339
  Берхорст Ральф Магеллан = Биография / Берхорст Ральф, Мишер Олаф // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 219-234 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
723340
  Будний В. Магеллан українського модерну. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.122-128. – ISSN 0868-4790
723341
  Панченко В. Магеллан Шевченко // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Взявши Тараса Шевченка у подорож до Аральського моря, капітан Алєксєй Бутаков збагатив художню спадщину Кобзаря кількома десятками замальовок. Через це казахи називають Шевченка родоначальником казахського живопису
723342
  Палієнко Лариса Магеллан: земні та зоряні відкриття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 44-48
723343
  Лем С. Магелланово облако / С. Лем. – Москва, 1963. – 381с.
723344
  Чубур В.В. Магелланово поле / В.В. Чубур. – К, 1991. – 102с.
723345
  Карагулов Б. Магелланы Вселенной / Б. Карагулов. – Фрунзе, 1981. – 119 с.
723346
  Луначарский А.В. Маги / А.В. Луначарский. – М, 1919. – 66с.
723347
  Крыжановская В.И. Маги / В.И. Крыжановская. – Рига, 1992. – 158с.
723348
  Крыжановская В.И. (Рочестер) Маги : роман / В.И. (Рочестер) Крыжановская. – Киев, 1995. – 210 с.
723349
  Власова Н.Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории. Биография Гуань Лу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 24-31. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
723350
  Власова Н.Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории. Биография Гуань Лу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227
723351
  Зигнер Давид Маги Африки = Проклятие чародеев : Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
723352
   Маги на стадионе. – Москва, 1979. – 167 с.
723353
  Шулембаев К.Ш. Маги, боки и действительность / К.Ш. Шулембаев. – Алма-Ата, 1975. – 127с.
723354
   Магидсон Адриана Соломоновна. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 24с.
723355
  Дюма А. (отец) Магикане Парижа. / А. (отец) Дюма. – 2-е изд. – Кишинев
1. – 1992. – 399,2с.
723356
  Загоскин М.В. Магистр / М.В. Загоскин. – Иркутск, 1981. – 346с.
723357
  Мидянин В. Магистр // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 39-61. – ISSN 1728-8568
723358
   Магистр вежливых наук, или Путешествие в страну Патафию. – М., 1991. – 191с.
723359
  Пирсон Б. Магистр делового администрирования = The Shorter MBA. A Practical Apporoach to Business Skills : Краткий курс. Пер. с англ. / Б. Пирсон, Н. Томас. – Москва : Альпина ИД, 2001. – 218c. + CD-ROM. – ISBN 5-89684-018-7
723360
  Романенко С.А. Магистр социологии по-украински: виртуализация образования // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 173-176. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
723361
  Аристов В. Магистр Фаустус. Фаустианские мотиви в романах "Мастер и Маргарита" и " Доктор Фаустус" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 60-102. – ISSN 0042-8795
723362
  Кратохвил М.В. Магистр Ян / М.В. Кратохвил. – Л., 1963. – 380с.
723363
  Лупан А.П. Магистрали : стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 167 с.
723364
  Кривонос П.Ф. Магистрали жизни / П.Ф. Кривонос. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 190 с.
723365
  Майоров Я.М. Магистрали мужества / Я.М. Майоров. – М, 1982. – 191с.
723366
  Марчук Г.И. Магистрали прогресса / Г.И. Марчук. – М, 1985. – 255с.
723367
  Белоусов И.Е. Магистраль / И.Е. Белоусов. – М, 1977. – 109с.
723368
   Магистраль. – М., 1977. – 160с.
723369
  Павлович В.Ю. Магистраль / В.Ю. Павлович. – Минск, 1979. – 112 с.
723370
  Барабашов В.М. Магистраль / В.М. Барабашов. – М, 1985. – 224с.
723371
   Магистраль Донбасс-Москва. – Х., 1932. – 95с.
723372
  Писарев В.В. Магистраль дружбы / В.В. Писарев. – Киев, 1978. – 103с.
723373
  Абрамцев А.Т. Магистраль дружбы / Абрамцев А.Т. – Ашхабад, 1983. – 210с.
723374
  Карцев А.Д. Магистраль. / А.Д. Карцев. – Москва, 1937. – 640с.
723375
  Карцев А.Д. Магистраль. / А.Д. Карцев. – Москва, 1962. – 560с.
723376
  Медель В. Магистральные дороги постоянного тока / В. Медель. – Москва : ОГИЗ-Гострансиздат, 1931. – 266 с.
723377
  Дементьев Н.И. Магистральные свойства моделей экономической динамики с потреблением / Н.И. Дементьев. – Новосибирск, 1991. – 165с.
723378
  Медунов С.Ф. Магистральный путь развития села. / С.Ф. Медунов. – М, 1976. – 200с.
723379
  Макеенко М.М. Магистральный путь развития сельского хозяйства / М.М. Макеенко. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
723380
  Пинский Л.Е. Магистральный сюжет : Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Гарсиан, В. Скотт / Л. Пинский ; [сост. Е.М. Лысенко ; вст. ст. А.А. Аникста]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 410 с.
723381
  Симонов В.М. Магистральный эффект в качественной теории динамических систем с последействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Симонов В.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
723382
  Мозер Д.В. Магистранты КарГТУ на практике в Германии по программе DAAD / Д.В. Мозер, Г.О. Исаинова, А.Д. Каранеева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 55-58 : фото. – ISSN 0016-7126
723383
  Бойко И. Магистратура в Санкт-Петербургском государственном университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0869-3617
723384
  Глинер Р.Е. Магистратура для инженера // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-34. – ISSN 1726-667Х
723385
  Таранова Т.Н. Магистратура как средство формирования интеллектуального капитала вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 25-28.


  В статье обосновываются требования к организации подготовки специалистов в сфере высшего профессионального образования в условиях магистратуры, при этом магистратура рассматривается в контексте практического механизма наращивания интеллектуального ...
723386
  Кантор В.К. Магическая провокация. "Огненный ангел»" Брюсова в контексте Серебряного века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 132-135. – ISSN 0042-8744
723387
  Пронин М.А. Магическая сила порнографии: герменевтика механизма влияния // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 77-82. – ISSN 0235-1188
723388
  Кузнецов Н.В. Магические и мифологические истоки морального сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-64. – ISSN 0235-1188
723389
  Постников М.М. Магические квадраты / М.М. Постников. – Москва, 1964. – 84 с.
723390
   Магические места : свидетельства // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 92-101 : фото. – ISSN 1029-5828
723391
  Оуэн Н. Магические метафоры. 77 историй для учителей, терапевтов и думающих людей / Ник Оуэн ; [пер. с англ. Е. Рачковой ; под ред. И. Колесниковой]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 318, [1] с. – Библиогр.: с. 312-315. – (Как стать психологом). – ISBN 5-04-008946-5
723392
  Бессер-Зигмунд Магические слова. / Бессер-Зигмунд. – Санкт-Петербург, 1996. – 224с.
723393
  Рытхэу Ю.С. Магические числа : роман и повести / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 428 с.
723394
  Мартынов Ф.Т. Магический кристалл / Ф.Т. Мартынов. – Свердловск, 1971. – 172с.
723395
   Магический кристалл : Новеллы, повести, эссе писателей ГДР: сборник/ пер. с нем. – Москва : Радуга, 1988. – 544 с.
723396
  Кириллина Е. Магический Маркес // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 10 (249). – С. 44-49. – ISSN 1811-8984


  Габриэль Гарсиа Маркес.
723397
  Клемм В. Магическое бегство : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 130-139. – ISSN 0130-6545
723398
  Торбриц Петр Магическое исцеление : тема номера: Как победить боль / Торбриц Петр, Родеро Кристина Гарсия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 86-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
723399
  Кастанеда М.Р. Магическое путешествие с Карлосом Кастанедой = A magical journey with Carlos Castaneda / Маргарет Раньян Кастанеда ; [пер. с англ. С. Алексеев ; ред. В. Смирнов ; худож. К. Розонов]. – Красноярск : МиФ, 1998. – 239, [1] с. – ISBN 5-14739-780-4
723400
  Ильин В.В. Магия денег : история, философия, жизнь : монографія / В.В. Ильин ; Нац. банк Украины ; Ун-т банковского дела. – Киев : УБД НБУ, 2011. – 590, [2] с. – Библиогр.: с. 579-585. – ISBN 978-966-484-119-8
723401
  Бахтияров Б.И. Магия звуков / Б.И. Бахтияров. – Минск, 1984. – 141с.
723402
  Бахтияров Б.И. Магия звуков / Б.И. Бахтияров. – 2-е изд. перераб. – Минск, 1987. – 142с.
723403
  Кулишова М. Магия зеленых кристаллов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 70-93. – ISSN 1812-867Х


  Смарагди.
723404
  Пяничук О. Магия и демократизация заупокойного культа Древнего Египта (2130-1991 гг. до н. э.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 57-63
723405
  Мухин Н. Магия и колдовство у ассиро-вавилонян / Н. Мухин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 23 с.
723406
  Филатова В.Ф. Магия и народное православие // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 70-81. – ISSN 0236-2007


  Исследователи народной религиозности подчеркивают неоднородность народного православия и народной культуры
723407
  Гессе Г. Магия книги / Г. Гессе. – Москва, 1990. – 237с.
723408
  Пигалев А.И. Магия осознанного намерения в современных стратегиях управления реальностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36-46. – ISSN 0042-8744
723409
  Куликов Дмитрий Магия острова каменных исполинов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 74-79 : фото
723410
  Диппель Тинка Магия первозданности. Тайна простора / Диппель Тинка, Ганцхорн Ральф // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 52-60 : фото. – ISSN 1029-5828
723411
  Ольшанский Т. Магия спорта / Т. Ольшанский. – М., 1989. – 286с.
723412
  Морозова Ю. Магия танца // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-15. – ISSN 1818-2968
723413
  Дяченко М. Магия театра : повести и рассказы / Марина и Сергей Дяченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 235, [5] с. – (Еврокон-2005: лучшие писатели-фантасты Европы). – ISBN 978-966-03-5140-0
723414
  Свиридов А.А. Магия финансов: инвестиции : Украинское издание для страны Русов / А.А. Свиридов; Нац. безоп. и геополитика России; Центр Русско-тюркской Славянской Ведической Цивилизации. – Аркаим; Москва; Челябинск, 2004. – 352с.
723415
  Рубанов Сергей Магия фьордов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 64-69
723416
  Владимиров А.В. Магия цвета. / А.В. Владимиров, Н.Ф. Осипов. – Москва, 1965. – 271с.
723417
  Парамонова К.К. Магия экрана / К.К. Парамонова. – М., 1987. – 112с.
723418
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 1 : Історико-філософські студії. – 1998
723419
   Магістеріум : магістерські програми: літературознавчі студії. – Київ, 1998-
Вип. 3. – 2000
723420
   Магістеріум : магістерські програми: літературознавчі студії. – Київ, 1998-
Вип. 4. – 2000
723421
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7321-81-9
Вип. 5 : Культурологія. – 2000
723422
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-
Вип. 6 : Археологічні студії. – 2001
723423
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-. – ISBN 966-7321-65-7
Вип. 7 : Історичні студії. – 2001
723424
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 8 : Літературознавчі студії. – 2002
723425
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-
Вип. 9 : Історико-філософські студії. – 2002
723426
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 10 : Політичні студії. – 2002
723427
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 11 : Археологічні студії. – 2003
723428
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-. – ISBN 966-518-226-9
Вип. 12 : Культурологія. – 2003
723429
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 13 : Історико-філософські студії. – 2004
723430
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 14 : Економічні студії. – 2004. – мова резюме англ. та укр.
723431
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 1998-
Вип. 15 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – 2004
723432
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Видавничий дім"КМ Академія", 1998-
Вип. 16 : Природничі науки. – 2004
723433
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-
Вип. 17 : Історичні студії. – 2004
723434
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 18 : Економічні студії. – 2005. – резюме англ. та укр. мовами
723435
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-. – ISBN 966-518-226-9
Вип. 19 : Культурологія. – 2005
723436
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 20 : Археологічні студії. – 2005
723437
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 21 : Літературознавчі студії. – 2005
723438
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 22 : Журналістика. – 2006
723439
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 23 : Історико-філософські студії. – 2006
723440
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – 2006. – мова резюме англ. та укр. мовами
723441
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-
Вип. 26 : Культурологія. – 2007
723442
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 27 : Археологічні студії. – 2007
723443
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 28 : Історичні студії. – 2007
723444
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 29 : Літературознавчі студії. – 2007
723445
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 30 : Історико-філософські студії. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
723446
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 31 : Політичні студії. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
723447
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 33 : Хімічні науки. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
723448
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 1998-
Вип. 34 : Культурологія. – 2009. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
723449
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 35 : Економічні студії. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
723450
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-
Вип. 36 : Археологічні студії. – 2009. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
723451
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 37 : Мовознавчі студії. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
723452
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 38 : Літературознавчі студії. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
723453
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 39 : Історико-філософські студії. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
723454
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 40 : Хімічні науки. – 2010. – резюме укр.. англ. мовами
723455
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 42 : Культурологія. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
723456
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 44 : Економічні студії. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
723457
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 45 : Археологічні студії. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
723458
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 46 : Політичні студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
723459
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 47 : Історико-філософські студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
723460
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 48 : Літературознавчі студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
723461
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 50 : Мовознавчі студії. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
723462
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 51 : Хімічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
723463
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 52 : Культурологія. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
723464
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 53 : Археологічні студії. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
723465
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 55 : Історико-філософські студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
723466
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 56 : Економічні студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
723467
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 57 : Мовознавчі студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
723468
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 58 : Політичні студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
723469
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 54 : Історичні студії. – 2015. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
723470
   Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 59 : Культурологія. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
723471
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 60 : Археологічні студії. – 2015. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
723472
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 61 : Літературознавчі студії. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., англ. мовами
723473
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 62 : Мовознавчі студії. – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
723474
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 63 : Хімічні науки. – 2016. – 91 с. – Резюме укр., англ. мовами
723475
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: С.О. Кисельов, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 64 : Політичні студії. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
723476
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 65 : Історико-філософські студії. – 2016. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
723477
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 66 : Мовознавчі студії. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
723478
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 67 : Археологічні студії. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
723479
   Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 68 : Культурологія. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
723480
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 69 : Літературознавчі студії. – 2017. – 105 с. – Резюме укр., англ. мовами
723481
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 70 : Археологічні студії. – 2018. – 94, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
723482
   Магістеріум : [збірник наукових праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 71 : Культурологія. – 2018. – 79, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
723483
  Шульга В. Магістерська дисертація М. Драгоманова (до історії життя та діяльності М. Драгоманова у Женеві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 419-432. – ISBN 978-966-579-271-0
723484
  Тимошенко Л.В. Магістерська дисертація Миколи Костомарова "О причинах и характере унии в Западной России" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 88-92. – (Історія ; вип. 56)


  На основі широкого кола джерел, у тому числі і віднайдених автором, аналізується знищена царизмом перша дисертація Миколи Костомарова, присвячена Берестейській унії. З"ясовано причини її знищення, зроблено спробу сучасної історіографічної оцінки праці, ...
723485
   Магістерська ієрогліфами? // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 3


  На базі Сумського національного аграрного університету відкриють Центр високих технологій у сільському господарстві. Така можливість передбачена Меморандумом, який укладено між очільниками вишу та представниками Інституту прикладної фізики НАН України ...
723486
  Пшенична Л.В. Магістерська підготовка - своєрідний феномен формування іміджу майбутнього менеджера // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 206-235. – ISBN 978-966-698-252-5
723487
  Бідюк Н. Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та український досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 111-118. – ISSN 2308-4081


  У статті здійснено аналіз проблеми професійного становлення молодих дослідників в умовах магістерської підготовки. на основі вивчення літературних та документальних джерел. Обгрунтовано необхідність використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду ...
723488
   Магістерська програма "Європейська економіка та інтеграція" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 164с.
723489
   Магістерська програма "Європейська політика" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 228с.
723490
   Магістерська програма "Європейське право" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 284с.
723491
   Магістерська програма "Європейські комунікації" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 82с.
723492
   Магістерська програма "Податкове адміністрування та контроль" : для студ. спеціальності 8.050114 / Ю.Б. Іванов, М.С. Дороніна, О.М. Тищенко, О.О. Бандурка, Л.Ф. Кондусова, П.С. Тютюнник, Г.М. та ін. Дорожкіна; МОНУ; ХНЕУ; За ред. Ю.Б. Іванова; Авт.: Іванов Ю.Б., Дороніна М.С., Тищенко О.М., Бандурка О.О., Кондусова Л.Ф., Тютюнник П.С., Дорожкіна Г.М. та ін. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 268с. – ISBN 966-676-128-9
723493
  Бажал Ю. Магістерська програма з економічної теорії в Україні: концепція форми і змісту // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-83 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
723494
  Кондратенко Л. Магістерська робота в німецькому виші / Л. Кондратенко, І. Сагалянов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  У 2009 році для здійснення діяльності з напрямів наукового та освітнього співробітництва на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту експерементальної паталогії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН ...
723495
  Гриценко І.С. Магістерська робота: вимоги, порядок підготовки та захисту : навч.-метод. посібник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ ; Харків : Золота миля, 2017. – 57, [1] с. : табл. – Бібліогр в підрядк. прим.
723496
  Поручник А.М. Магістерський диплом - запорука кар"єрного росту! // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 40-41.


  Центр магістерської підготовки - провідний структурний підрозділ Київського нац. економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
723497
  Ушмарова В.В. Магістерський ступінь у європейських та національній рамках кваліфікацій: аналіз дескрипторів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 224-234


  "У статті проаналізовано сумісності дескрипторів другого (магістерського) рівня кваліфікацій у Європейських та Національній кваліфікаційних рамках. З’ясовано наповнення результатів освіти – професійних знань, умінь, компетенцій – як основи для ...
723498
  Даценко І. Магістерський та докторський диспут в Росії др. пол. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 126-128
723499
  Венгренівська М. Магістерські дослідження з перекладу і сучасна французька художня література // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-37. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Присвячено магістерським дослідженням з перекладу сучасної французької художньої літератури. This article deals with the master"s translation"s researches and the modern French literature.
723500
  Ковальський М.П. Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет / М.П. Ковальський, С.А. Авросимова // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 313-333. – (Нова серія ; вип. 5/6)
723501
  Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 49-52. – ISSN 2076-9326
723502
  Крилова С.А. Магістерські програми "Філософська антропологія та психоаналіз" і "Філософська публіцистика, філософське мистецтво і арт-терапія": досвід кафедри філософської антропології НПУ імені М. Драгоманова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 14. – ISSN 2414-5823
723503
   Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення. – Харків : ХНЕУ
Ч.1. – 2005. – 488с.
723504
   Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення. – Харків : ХНЕУ
Ч.2. – 2005. – 368с.
723505
  Мельничук Д. Магістерські програми: сучасні тенденції / Д. Мельничук, П. Лакида, С. Зібцев // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 березня (№ 13)


  Делегація Національного університету біоресурсів і природокористування України на чолі з ректором академіком Д.О. Мельничуком перебувалі в одному з найвідоміших університетів США - Єльському.
723506
  Корець М. Магістр-викладач технічних дисциплін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
723507
  Онищенко О. Магістр - за семестр = Ноу-хау чиновників від освіти - навчання за економваріантом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 лютого (№ 6). – С. 12


  Найпрогресивніша ідея, реалізована за старою радянською звичкою для галочки, може перетворитися на потворну карикатуру. Свіжий приклад того, як хорошу, загалом, ідею можна зарубати, роблячи все "не за розумом", — організація міжнародної академічної ...
723508
  Третяк О.В. Магістр - звучить гордо // Освіта, 1999. – №46
723509
  Третяк О.В. Магістр - звучить гордо! // Освіта, 1999. – № 46
723510
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 2 (16). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723511
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 1 (17). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723512
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 1 (19). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723513
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-
№ 2 (20). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723514
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 1 (21). – 2019. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723515
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. медичний ін-т" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 2 (22). – 2019. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
723516
  Лисенко Н Магістр педагогіки:реалії та перспективи // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.79-87. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
723517
  Малиновська Т. Магістр японської філології Вікторія Король стала переможницею Всесвітнього конкурсу кімоно // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)
723518
  Кривонос П.Ф. Магістралі життя / П.Ф. Кривонос. – Київ : Політвидав України, 1974. – 239 с.
723519
  Чухно А.А. Магістралі науки (проблеми розвитку наукових досліджень) // Радянська освіта, 1984. – 5 жовтня
723520
  Гордієнко А.Т. Магістралі прогресу і тупики "деідеологізації" / А.Т. Гордієнко. – К, 1975. – 244с.
723521
  Тичина П.Г. Магістралями життя : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 159 с.
723522
  Павличко Д.В. Магістралями слова. / Д.В. Павличко. – Київ, 1977. – 311с.
723523
  Пилипенко О. Магістраль його життя. До 100-річчя від дня народження академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-63. – ISSN 0372-6436


  Учений, який запачаткував нові напрями в загальній механіці та механіці деформівного твердого тіла.
723524
  Захарченко О.Г. Магістральний напрям. / О.Г. Захарченко. – Одеса, 1978. – 87с.
723525
  Голян В.А. Магістральні напрями формування інституціонального середовища природокористування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 10 назв
723526
  Ляшенко І.М. Магістральні траєкторії еколого-економічної системи в умовах обмежень на викиди парникових газів / І.М. Ляшенко, А.М. Онищенко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 94. – ISBN 978-966-188-165-4
723527
  Батечко Н.Г. Магістратура в системі вищої освіти України : проблеми і перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 76-83. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
723528
  Сахно М. Магістратура в системі вищої педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 164-166. – ISBN 978-966-644-324-6
723529
  Приходько Я.М. Магістратура з історії в США: навчальний процес та місце в системі вищої освіти // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 304-316. – ISBN 978-966-623-661-9
723530
  Туренко В.Е. Магістратура з філософії: західноєвропейський контекст та виклики для України // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 20-21. – ISSN 2414-5823
723531
  Воскобойнікова-Гузєва Магістратура зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" - нові можливості та особливості вступу // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 36-38
723532
  Наливайко В. Магістратура на контракті? Мінфін хоче відмінити бюджетне фінансування навчання на магістратурі, Гройсман проти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 111). – С. 2
723533
  Супрун М.В. Магістратура як форма підготовки високопрофесійних науково-педагогічних кадрів для ВНЗ України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 33-37. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто проблему підготовки високопрофесійних науково-педагогічних кадрів для ВНЗ. Запропоновано будувати систему магістерської підготовки з урахуванням вимог суспільства, неодмінних особистісних характеристик і обов"язкових компетенцій ...
723534
  Третяк О.В. Магістратура: до проблем визначення її ролі та місця в багатоступневій системі підготовки фахівців з вищою освітою // Міжнародна наукова-методична конф. "Вища технічна освіта: проблеми магістратури". Тези доповіді
723535
  Загірняк Д.М. Магістратура: освітній прагматизм вищих навчальних закладів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 67-78. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
723536
  Растригіна А. Магістратура: проблеми та перспективи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 17-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Аналіз тенденцій розвитку магістратури,окреслення підходів, що задають програму діяльності даної інституції та визначення можливостей її ефективного функціонування у відповідності до потреб сьогодення, складає мету даної статті.
723537
  Ковалів І. Магістратурі потрібне ЗНО // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 січня (№ 8). – С. 4


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка. Бакалаври, які вступатимуть на гуманітарні спеціальності, соціальні й поведінкові науки, замість іспиту складатимуть незалежне оцінювання з іноземної мови.
723538
  Купалова Г. Магістри з Казахстану стажувалися на економічному факультеті / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про стажування магістрів Карагандин. економічного університету (Казахстан) на базі німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Ініціатором та керівником цієї програми виступив декан економ. ...
723539
  Супрун-Яремко Магічна влада диригентських рук (до творчого портрета Василя Яциняка) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 133-141. – ISSN 2224-0926
723540
  Михайлова Ю.С. Магічна Прага Міхала Айваза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 29-32
723541
  Тарасюк Н. Магічна сила колискових пісень // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 82-84
723542
  Климіша О.Д. Магічна сила: Гумор та сатира / О.Д. Климіша. – К., 1986. – 75с.
723543
  Гоцалюк А.А. Магічна функція культу вогню та води в календарній обрядовості в контексті української культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 129-132
723544
  Шуляк С.А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі українських народних замовлянь : дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.01 / Шуляк Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Умань, 2017. – 586 арк. – Бібліогр.: арк. 413-502
723545
  Шуляк С.А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі українських народних замовлянь : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.01 / Шуляк Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 101 назва
723546
   Магічний Гоголь : у Києві і Москві презентували "Петербурзькі повісті" в ілюстраціях Юрія Чаришнікова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10. – ISSN 0868-9644
723547
  Книш Г.А. Магічний кристал : Роман / Г.А. Книш. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 384с.
723548
  Обуховський В. Магічний кристал // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Під рубрикою: "Фантастика стає реальністю" проф. радіофізичного факультету розповідає про наукові дослідження в галузі електроніки: програмні засоби, комп"ютери тощо.
723549
  Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства. / В. Панченко. – Кіровоград, 1995. – 233с.
723550
  Куєвда О. Магічний реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 122-125. – ISSN 0130-321Х


  Умовна назва модерністської течії в літературі Латинської Америки.
723551
  Ковалів Ю.І. Магічний реалізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 445-446. – ISBN 978-966-02-8303-9
723552
  Федосій О.О. Магічний реалізм у малій прозі Володимира Даниленка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 271-276


  У статті акцентовано увагу на формуванні жанрової парадигми оповідання. Подано жанри багатьох різновидів оповідання у 30–60 рр. ХІХ ст. Розглянуто темпоритм оповідної манери зображуваного, знакові чинники формування жанрових моделей прози Володимира ...
723553
  Сидор О. Магічний світ // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 468-474. – ISSN 0206-8001
723554
  Сап"янова Л.Ю. Магічні аспекти народного весілля та подружнього життя в Україні: від давнини до сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 46-47
723555
  Чураченко Ю.Б. Магічні доміно-квадрати // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1029-4171
723556
  Соколова А. Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 275-279
723557
  Потеряйко І.Й. Магічні квадрати / І.Й. Потеряйко. – Київ, 2005. – 126с.
723558
  Адамус Т. Магічні практики на території гетьманщини та на підросійських землях України у XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-63


  Дослідження магічних практик у XVIII ст. на Лівобережжі
723559
  Климов Василь Магічні птахи Африки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 118-122 : фото
723560
  Ганус Д. Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-полського пограниччя: від народження до хрещення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 80-85. – ISSN 0130-6936
723561
  Кожолянко Г. Магічність буковинської Маланки : традиції та сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 98-106. – ISSN 0130-6936


  Свято Маланки відмічають напередодні Нового року (31 грудня за старим стилем, 13 січня за новим), ще його називають Щедрим вечором, або Щедрою (Другою) кутею
723562
  Кожолянко Георгій Магічність буковинської Маланки: традиції та сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 98-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
723563
  Пастух Б. Магічність прозових експериментів (роман Віталія Левуна "Закон писання на чиїсь долі") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 19-26. – ISSN 0130-528Х


  Проінтерпретовано сучасний український роман 90-х років. В аналізі дослідник притримується думки, що текст Віталія Левуна певною мірою є герметичним. оман "Закон писання..." вивчається комплексно: залучено концепти постмодерного літературознавства
723564
  Гладких М.І. Магія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 229. – ISBN 966-642-073-2
723565
  Джигир Ю. Магія великих чисел / спілкувався Максим Короденко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 6-7


  Розмова з заступником міністра фінансів України Ю. Джигіром про історію становлення фінансування освітньої галузі від так званого "ручняка" (ручного управління до прозорих і зрозумілих формул.
723566
  Курочкін О. Магія вивертання кожуха у весільному обряді // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936


  "З якої причини теща вбралася у овчини.
723567
  Тараненко А.В. Магія дитячих почуттів в українській прозі 70-80-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 122-130. – ISBN 978-966-551-315-5


  На матеріалі окремих оповідань та повістей українських письменників ІІ пол. ХХ століття - В. Кави, А. Дрофаня, В. Медвідя, В. Мальця - проаналізовано почуттєву енергетику внутрішнього світу дитини
723568
  Болтарович З. Магія дій, предметів, чисел // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 22-26. – ISSN 1814-5078


  Як складова частина традиційно-побутової культури народна медицина втілює багатий життєвий досвід і певний аспект світогляду українського народу. Від народної медицини веде свої витоки наукова медицина.
723569
  Яців Р. Магія доброти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  Малярство Емми Андієвської для багатьох глядачів становить суцільну естетичну загадку.
723570
  Тримбач С. Магія Івана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 22


  Акторові і режисерові І.Миколайчуку нині виповнилося б 76 літ.
723571
  Славинський М. Магія клинопису. Поетичний часопростір Павла Мовчана: пролегомени // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 14-15


  Збірка віршів П. Мовчана "Сіль".
723572
  Корсунь Дмитро Магія кольору // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Живопис Ганни Криволап
723573
  Гоц Л.С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 79-87
723574
  Хрущ Т. Магія любові / Тамара Хрущ. – [Б. м. : б. в., 2017. – 48 с.


  У пр. №3429BR напис: Володі Сергійчуку від автора з глибокою вдячністю за доленосну роль, яку ти відіграв в моїй творчій біографії. P.S. Збірка видана з творчого благословення нашої однокурсниці Олі Кобець. Підпис. 27.05.2017
723575
  Василенко Г. Магія метаморфозу лірики Миколи Воробйова в англомовній інтерпретації // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 324-331. – ISBN 978-617-639-227-9
723576
  Лисюк Н. Магія міської оселі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 214-221
723577
  Сєрякова І.І. Магія невербальної комунікації : навчальний посібник / І.І. Сєрякова ; МОНУ. – 2-ге вид. зі знінами та доп. – Київ : Освіта України, 2009. – 161с. – На облк. авт. та назва англ. мовою: Iryna I. Seryakova. Magic of nonverbal communication. – ISBN 978-966-188-045-9
723578
  Мала Юлія Магія ночі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 12-16 : фото
723579
  Кері П. Магія сліз = The chemistry of tears : [роман] / Пітер Кері ; [пер. з англ. В.Г. Горбатько]. – Харків : Фоліо, 2015. – 348, [4] с. – Пер. вид.: The chemistry of tears / Peter Carey, 2012. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Австралія). – ISBN 978-966-03-7207-8
723580
  Жайворонок В.В. Магія слова - обрядові мовні формули на етнокультурному тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 0027-2833
723581
  Глушко О. Магія слова й особистості // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 133-140


  Про К.С. Серажим.
723582
   Магія старого міста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 43 : Фото
723583
  Святовець В.Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського : Текст лекції / В.Ф. Святовець; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 52 с.
723584
  Кагарлицький М. Магія чарівности // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 8


  Про Ларису Архипівну Руденко та її життя, перелите у спів.
723585
  Магдалова К. Магія червоного сітла // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 7. – С.21-22
723586
  Дячишин Б. Магія читання (рефлексії) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
723587
  Бурлака Г. Магія щирості // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
723588
  Габор В. Магія, що залишається назавжди // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 168-169. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
723589
  Білецький В.С. Магма // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 447. – ISBN 978-966-02-8303-9
723590
  Петров В.П. Магма и генезис магматических горных пород / В.П. Петров. – Москва : Недра, 1972. – 135с.
723591
  Ниггли П. Магма и ее продукты / П. Ниггли. – М.-Л.
1. – 1946. – 435с.
723592
  Іванішин П. Магма і бунт: Модус національної боротьби у ліриці Ігоря Павлюка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С.116-125. – ISSN 0042-9422
723593
   Магма малоглубинных камер. – Москва : Наука, 1970. – 200с.
723594
  Михайлов В.А. Магматизм вулкано-тектонических структур южной части Восточно-Сихотэ- Алинского вулканического пояса / В.А. Михайлов. – Владивосток, 1989. – 172с.
723595
   Магматизм глубинных разломов в главных типах структур земной коры. – Новосибирск, 1976. – 72с.
723596
  Заридзе Г.М. Магматизм Грузии и связанные с ним рудообразования / Г.М. Заридзе, Н.Ф. Татришвили. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 254 с.
723597
  Богатиков О.А. Магматизм докембрия Западной Латвии / О.А. Богатиков, А.П. Биркис. – Москва : Наука, 1973. – 138 с.
723598
  Шумара О.А. Магматизм западной части Яккабагских гор. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шумара О.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
723599
   Магматизм Земли и Луны. – Москва : Наука, 1990. – 214с.
723600
  Шнюкова Е.Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, горного Крыма и Скифской плиты = Magmatism in the junction zone of the Western Black Sea, Мountainous Crimea and Scythian Рlatform / Е.Е. Шнюкова ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2016. – 234, [6] с., [8] л. ил. : ил., табл. – Парал. тит. л., рез. англ. – Библиогр.: с. 226-235. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1531-9
723601
  Цветков А.А. Магматизм и геодинамика Комадорско-Алеутской островной дуги / А.А. Цветков. – М, 1990. – 322с.
723602
   Магматизм и глубинное строение земной коры Средней Азии. – Ташкент, 1982. – 298с.
723603
  Сирин Н.А. Магматизм и его металлогенические особенности на Приполярном и Полярном Урале / Н.А. Сирин. – М, 1962. – 288с.
723604
   Магматизм и металлогения европейского северо-востока СССР. – Сыкытывкар, 1982. – 164с.
723605
   Магматизм и металлогения Карпато-Балканской и Кавказской складчатых областей = (Проблемная комиссии 9 многостороннего сотрудничества Академий наук соц. стран. – М., 1984. – 120с.
723606
   Магматизм и металлогения Монгольской Народной Республики = Совместная советско-монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. Труды, вып.4. – Москва : Наука, 1971. – 152с.
723607
  Ельянов А.А. Магматизм и металлогения платформенных областей многоэтапной активации / А.А. Ельянов, Г.В. Андреев. – Новосибирск, 1991. – 164с.
723608
   Магматизм и металлогения рудных районов Тувы. – Новосибирск, 1992. – 137с.
723609
   Магматизм и металлогения Северной Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 173с.
723610
   Магматизм и металлогения Северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. – Сыктывкар, 1978. – 129с.
723611
   Магматизм и металлогения Таджикистана. – Душенбе, 1968. – 192с.
723612
   Магматизм и метаморфизм зоны БАМ и их роль в формировании полезных ископаемых. – Новосибрск : Наука, 1983. – 192 с.
723613
   Магматизм и метаморфизм как индикаторы геодинамического режима островных дуг. – М., 1982. – 2249с.
723614
   Магматизм и метаморфизм Южного Урала. – Уфа, 1980. – 66с.
723615
   Магматизм и метаморфические образования Восточного Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1968. – 208с.
723616
  Исамухамедов И.М. Магматизм и некоторые вопросы металлогении юго-западных отрогов Гиссарского хребта / И.М. Исамухамедов. – Ташкент, 1962. – 400с.
723617
  Салихов Д.Н. Магматизм и оруденение зоны ранней консолидации Магнитогорской эвгеосинклинали / Д.Н. Салихов, Г.Н. Пшеничный. – Уфа, 1984. – 112с.
723618
  Салихов Д.Н. Магматизм и оруденение позднего палеозоя Магнитогорского мегасинклинория. / Д.Н. Салихов, П.Г. Бердников. – Уфа, 1985. – 94с.
723619
  Абдуллаев Х.М. Магматизм и оруднение Средней Азии / Х. М. Абдуллаев ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : Фан, 1960. – 148 с., [3] л. карт. : ил., карты. – Библиогр.: с. 125-146
723620
  Рудич К.Н. Магматизм и особенности тектонического строения хребта Сарычева. (Яно-Колымская складчатая область). / К.Н. Рудич. – М., 1959. – 184с.
723621
  Недумов И.Б. Магматизм и пегматитообразование / И.Б. Недумов. – М., 1975. – 235с.
723622
   Магматизм и полезные ископаемые. – Москва : Наука, 1975. – 203с.
723623
   Магматизм и полезные ископаемые Северо-Восточно Кореи и Юга Приморья. – М., 1966. – 224с.
723624
  Хамрабаев И.Х. Магматизм и постмагматические процессы в Западном Узбекистане. / И.Х. Хамрабаев. – Ташкент, 1958. – 472с.
723625
  Фролова Т.И. Магматизм и преобразование земной коры активных окраин / Т.И. Фролова, Л.Л. Перчук, И.А. Бурикова. – Москва : Недра, 1989. – 260с.
723626
  Ненашев Н.И. Магматизм и развитие рудно-магматических узлов Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – Новосибирск, 1979. – 142с.
723627
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 127 / Лазаренко Э.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
723628
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 2 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 174л.
723629
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 2 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 176-283л.
723630
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 3 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 284-483л. – Бібліогр.:л.467
723631
   Магматизм и рудные полезные ископаемые Европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 126 с.
723632
   Магматизм и рудные полезные ископаемые европйского северо-востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 126с.
723633
   Магматизм и рудоносность Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 272с.
723634
   Магматизм и рудоносность Калба-Нарымской зоны Восточного Казахстана. – М., 1982. – 248с.
723635
   Магматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1974. – 220 с.
723636
  Таусон Л.В. Магматизм и рудообразование : Девятнадцатое чтение им. В.И. Вернадского 12 марта 1977 года / Л.В. Таусон. – Москва : Наука, 1979. – 36с.
723637
   Магматизм и связь с ним полезных ископаемых. – М., 1955. – 484с.
723638
   Магматизм и связь с ним полезных ископаемых : Труды первого всесоюзного петрографического совещания. – Москва : АН СССР, 1955. – 483 с.
723639
   Магматизм и связь с ним полелзных ископаемых. – М., 1960. – 784с.
723640
   Магматизм и тектоника океана. – М., 1990. – 317с.
723641
   Магматизм и эндогенная мателлогения Западной части Алтае-Саянской складчатой области. – Новокузнецк, 1987. – 143с.
723642
  Гулян Э.Х. Магматизм и эндогенное оруденение северного склона Баргушатского хребта Армянской ССР : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Гулян Э.Х.; Ереван. гос. мед. ун-т. – Ереван, 1966. – 28с. – Бібліогр.:с.27-28
723643
   Магматизм и эндогенное рудообразование. – М., 1976. – 188с.
723644
  Павлюк М.І. Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої / М.І. Павлюк, А.П. Медведєв // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-31
723645
  Павлюк М. Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої / М. Павлюк, А. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Мезозойські магматичні утворення на території України поширені в фундаменті Закарпатського прогину, на південному схилі складчастих Карпат, у зонах насувів Мармароського масиву на Рахівську та Буркутську зони. Це не одноманітний генетично єдиний набір ...
723646
   Магматизм і флюїдизатно-експлозивні прояви неовулканізму в зв"язку з рудоносністю Прикарпатських структур / Г.М. Яценко, С.М. Бекеша, О.В. Гайовський, І.Г. Яценко // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 60-61
723647
  Шнюкова Е.Е. Магматизм как фактор рельефообразования Ломоносовского подводного массива (континентальный склон Черного моря) / Е.Е. Шнюкова, А.А. Пасынков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 74-79 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
723648
   Магматизм метаморфизм и оруденение. – Фрунзе, 1978. – 276с.
723649
  Лутц Б.Г. Магматизм подвижных поясов ранней Земли / Б.Г. Лутц. – М., 1985. – 216с.
723650
  Ляшкевич З.М. Магматизм Припятско-Днепровско-Донецкого палеорифта / З.М. Ляшкевич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 174с.
723651
   Магматизм рифтов (петрология, эволюция, геодинамика) : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 215с.
723652
   Магматизм рудных районов Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 175с.
723653
   Магматизм рудных районов и узлов (Приморье). – Владивосток, 1988. – 139с.
723654
  Баскина В.А. Магматизм рудоконцентрирующих структур. / В.А. Баскина. – Москва : Наука, 1982. – 260с.
723655
   Магматизм Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 167с.
723656
   Магматизм Северо-Востока СССР. – М., 1973. – 244с.
723657
   Магматизм Северо-Западной части горного Крыма. – Ленинград : Из-во университета, 1968. – 110с.
723658
   Магматизм северо-западной части Крыма. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1968. – 111 с.
723659
   Магматизм складчатого обрамления юго Сибирской платформы. – Улан-Удэ, 1981. – 103с.
723660
   Магматизм складчатых и платформенных регионов СССР (Алтае-Саянской и Верхояно-Чукотской складчатых областей и Русской платформы). – Л., 1981. – 215с.
723661
  Баскина В.А. Магматизм Тетюхинского района (Южного Приморье) и закономерности развития некоторых вулкано-плутонических формаций. / В.А. Баскина. – М., 1965. – 212с.
723662
  Светов А.П. Магматизм шовных зон Балтийского щита / А.П. Светов, Л.П. Свириденко. – Л., 1991. – 199с.
723663
   Магматизм Юго-Восточной Камчатки и его связь с процессами тектонической активизации. – М., 1965. – 152с.
723664
   Магматизм, метаморфизм и геохронология докембрияВосточно-Европейской платформы и связи с крупномасштабным картированием. – Петрозаводск, 1987. – 217с.
723665
   Магматизм, метаморфизм и металлогения севера Урала и Пай-Хоя. – Сыктывкар, 1972. – 130с.
723666
   Магматизм, метаморфизм и оруденение в геологической истории Урала. – Свердловск, 1974. – 212с.
723667
   Магматизм, метаморфизм и оруденение Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 167с.
723668
   Магматизм, метаморфизм и рудоносность Южного Урала. – Уфа, 1975. – 224с.
723669
   Магматизм, метаморфизм, металлогения западного склона Урала. – Уфа, 1976. – 120с.
723670
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 552с.
723671
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 364с.
723672
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 427с.
723673
   Магматизм, метасоматизм и литология рудных узлов Восточной и Южной Якутии. – Якутск, 1981. – 139с.
723674
   Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли. – М.
1. – 1972. – 233с.
723675
   Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли : Труды IV Всесоюзного петрографического совещания. – Москва : Наука
Ч.2. – 1972. – 217с.
723676
  Каденский А.А. Магматическая геология передового хребта Северо-Западного Кавказа / А.А. Каденский. – М.-Л. : АН СССР, 1956. – 291с.
723677
  Татришвили Н.Ф. Магматическая деятельность в Грузии в допалеозое и палеозое / Н.Ф. Татришвили. – Тбилиси, 1948. – 287с.
723678
  Бевзенко П.Е. Магматическая эволюция ложа и складчатого обрамления Тихоло океана / П.Е. Бевзенко. – Москва : Наука, 1979. – 320с.
723679
  Богатиков О.А. Магматическая эволюция островных дуг / О.А. Богатиков, А.А. Цветков; Отв.ред. Ю.И.Дмитриев. – Москва : Наука, 1988. – 247с.
723680
   Магматические горные породы = Классификация. Номенклатура. Петрография / Богатиков О.А. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 367с.
723681
   Магматические горные породы. – М.
1, ч.2. – 1983. – 369-768с.
723682
   Магматические горные породы = Классификация. Номенклатура. Петрография. – Москва : Наука
2. – 1983. – 769 с.
723683
   Магматические горные породы. – М., 1984. – 415с.
723684
   Магматические горные породы = Щелочные породы. – Москва : Наука, 1984. – 415с.
723685
   Магматические горные породы. – М., 1985. – 486с.
723686
  Кортусов М.П. Магматические горные породы / М.П. Кортусов. – Томск, 1986. – 203с.
723687
   Магматические горные породы. – М., 1987. – 439с.
723688
   Магматические горные породы = Ультраосновные породы. – Москва : Наука, 1988. – 508 с.
723689
  Дэли Р.А. Магматические горные породы и из происхождение / Р.А. Дэли. – М, 1920. – с.
723690
   Магматические и метаморфические комплексы Восточной Сибири. – Иркутск, 1974. – 182с.
723691
   Магматические и метаморфические комплексы Дальнего Востока СССР. – Хабаровск, 1967. – 236с.
723692
  Гайлюс Р.П. Магматические и метаморфические комплексы докембрия Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Гайлюс Р.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
723693
   Магматические и метаморфические комплексы Казахстана : Труды 2-го Казахстанского петрографического совещания. – Алма-Ата : Наука
Т. 1. – 1976. – 256с.
723694
   Магматические и метаморфические комплексы Северо-Востока СССР. – Магадан, 1979. – 164с.
723695
  Чернышева В.И. Магматические и метаморфические породы дна Индийского океана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чернышева В.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. петрографии. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
723696
   Магматические и метаморфические породы дна океана и их генезис. – Москва : Наука, 1983. – 217с.
723697
   Магматические и метаморфические породы океанической коры. – М., 1983. – 246с.
723698
   Магматические и метаморфические формации Армянской ССР. – Ереван, 1980. – 331с.
723699
   Магматические и метаморфические формации в истории Земли. – Новосибирск : Наука, 1986. – 206с.
723700
   Магматические и метаморфические формации Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 205с.
723701
   Магматические и метаморфические формации Урала : Руководство для студенческих практик. – Москва : Московский университет, 1987. – 188с.
723702
  Оганесян М.А. Магматические и метасоматические горные породы Аркадзорского рудного поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оганесян М.А.; Ер.ГУ. – Е., 1971. – 20л.
723703
  Горжевский Д.И. Магматические и рудные формации / Д.И. Горжевский, В.Н. Козеренко, Р.М. Константинов. – Москва : Недра, 1986. – 211с.
723704
   Магматические и рудные формации хребта Улахан-Тас. – Якутск, 1988. – 200с.
723705
   Магматические источники даек и жил Мончетундровского массива (Балтийский щит): результаты изотопно-геохронологических и геохимических исследований / Л.И. Нерович, Т.Б. Баянова, П.А. Серов, Д.В. Елизаров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 605-624 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
723706
   Магматические комплексы Восточной Сибири. – Новосибирск, 1979. – 120с.
723707
   Магматические комплексы Горного Алтая. – Новосибирск, 1986. – 57с.
723708
  Алексеев А А. Магматические комплексы зоны хребта Урал-Тау / А.А. Алексеев ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1976. – 170 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 161-168
723709
   Магматические комплексы и рудные месторождения Забайкалья. – Улан-Удэ, 1986. – 210с.
723710
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 167с.
723711
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 215с.
723712
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 220с.
723713
   Магматические комплексы Северо-Востока СССР. – Курск, 1980. – 184с.
723714
   Магматические комплексы Среднего и Южного Урала. – Свердловск, 1982. – 112с.
723715
  Свешникова Е.В. Магматические комплексы центрального типа / Е.В. Свешникова. – Москва : Недра, 1973. – 184с.
723716
  Кондратенко А.К. Магматические комплексы центральной части Ленской провинции и их металлогеническая специализация / А.К. Кондратенко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
723717
  Ефремова С.В. Магматические линии и кольца Земли / С.В. Ефремова. – Москва : Недра, 1986. – 83с.
723718
  Рудич К.Н. Магматические образования центральной части цепи Сарычева и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Рудич К.Н. ; Геологоразвед. упр. Дальстроя МЦМ СССР. Науч.-метод. отдел. – Магадан, 1956. – 12 с.
723719
  Фарбер А.И. Магматические очаги вулканов / А.И. Фарбер. – Новосибирск, 1974. – 88с.
723720
   Магматические породы. – М-Л
1. – 1948. – 204с.
723721
   Магматические породы Дальнего Востока. – Владивосток, 1973. – 265с.
723722
   Магматические рудные месторождения. – Москва : Недра, 1973. – 208с.
723723
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1969. – 427с.
723724
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск
1. – 1969. – 344с.
723725
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1971. – 444с.
723726
   Магматические формации. – М., 1964. – 312с.
723727
   Магматические формации. – Л., 1983. – 259с.
723728
   Магматические формации активных окраин континентов = (на примере юга Дальнего Востока). – Москва : Наука, 1980. – 188с.
723729
   Магматические формации Алтае-Саянской складчатой области. – М., 1965. – 268с.
723730
   Магматические формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Л., 1985. – 175с.
723731
  Афанасьев Г.Д. Магматические формации и общие проблемы геологической петрологии / Г.Д. Афанасьев. – Москва : Наука, 1981. – 514с.
723732
   Магматические формации и петрология магматических горных пород. – Новосибирск, 1981. – 166с.
723733
   Магматические формации и рудоносность базит-гипербазитов Кольского полуострова. – Апатиты, 1980. – 150с.
723734
   Магматические формации и фации Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 336с.
723735
   Магматические формации Кавказа и юга Восточно-Европейской платформы / Афанасьев Г.Д. – Москва : Наука, 1977. – 322с.
723736
  Гордиенко И.В. Магматические формации палеозоя Саяно-Байкальской горной области / И.В. Гордиенко, Г.В. Андреев, А.Н. Кузнецов. – Москва : Наука, 1978. – 220с.
723737
   Магматические формации раннего докембрия территории СССР : В 3-х кн. – Москва : Недра
Кн. 1 : Магматизм древнейшего докембрия. – 1980. – 285с.
723738
   Магматические формации раннего докембрия территории СССР : В 3-х кн. – Москва : Недра
2 : Магматизм подвижных поясов раннего докембрия. – 1980. – 283с.
723739
   Магматические формации раннего докемрия территории СССР : Орогенный и субплатформенный магматизмраннего докембрия. – Москва : Недра
Кн. 3. – 1980. – 266с.
723740
   Магматические формации складчатых областей Сибири, проблемы их происхождения, рудоносности и картирования. – Новосибирск, 1981. – 265с.
723741
   Магматические формации складчатых регионов. – Элиста, 1975. – 173с.
723742
   Магматические формации СССР : В 2-х т. – Ленинград : Недра
Т. 1. – 1979. – 319с.
723743
   Магматические формации СССР : В 2-х т. – Ленинград : Недра
Т. 2. – 1979. – 279 с.
723744
  Семенов Д.Ф. Магматические формации тихоокеанских складчатых областей. / Д.Ф. Семенов. – М., 1982. – 168с.
723745
  Кузебный В.С. Магматические формации Юго-Западного Алтая и их металлогения / В.С. Кузебный. – Алма-Ата, 1975. – 342с.
723746
   Магматические формации, вопросы их проихождения и рудоносности. – Новосибирск, 1976. – 128с.
723747
   Магматические формации, метаморфизм, мемаллогения Урала. – Свердловск, 1969. – 290с.
723748
   Магматические формации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1968. – 92с.
723749
  Свешников К.И. Магматические форомации палеозойско-мезозойского этапа активизации северо-западной части Алдано-Витимского щита (Кодаро-Удоканский район) и сопоставление их с аналогичными формациями сопредельных те : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Свешников К. И.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1974. – 22л.
723750
   Магматические, метаморфические формации Средней Азии и петрологические критерии их рудоносности. – Ташкент, 1983. – 195с.
723751
  Рейф Ф.Г. Магматический процесс и вольфрамовое оруденение / Ф.Г. Рейф, Е.Д. Бажеев. – Новосибирск, 1982. – 158с.
723752
  Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення (петрографія, петрологія, методи досліджень) : підручник / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 426 с. : іл. + Додаток: с. 385-422. – Бібліогр.: с. 382-384. – ISBN 978-966-613-790-9
723753
  Левашев Г.Б. Магматогенная геохимия олова и вольфрама. / Г.Б. Левашев. – М., 1978. – 144с.
723754
   Магматогенно-рудные системы. – Владивосток, 1979. – 167с.
723755
   Магматогенно-рудные системы. – М., 1986. – 254с.
723756
  Бобохов А.С. Магматогенные брекчии и брекчиевидные породы кислого состава девона западного крыла Магнитогорского синклинория и взаимооношения их с колчеданным оруденением. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Бобохов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
723757
  Бобохов А.С. Магматогенные брекчии кислого состава колчеданных месторождений Южного Урала / А.С. Бобохов; АН СССР. Башкирский филиал. Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1976. – 128с.
723758
  Бекмухаметов А.Е. Магматогенные железорудные формации / А.Е. Бекмухаметов. – Москва : Недра, 1987. – 213 с.
723759
  Шарпенок Л.Н. Магматогенные кольцевые структуры / Л.Н. Шарпенок. – Ленинград : Недра, 1979. – 231с.
723760
   Магмообразование и его отражение в вулканическом процессе. – Москва : Наука, 1977. – 266с.
723761
  Задерей Н. Магнат-популист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 26-29


  Державний діяч Таїланду Таксин Чинават.
723762
  Ричардс Э. Магнат : Роман / Э. Ричардс; Пер. с англ. С.H.Макарцева. – Москва : АСТ, 1997. – 448с. – (Интрига). – ISBN 5150003069
723763
  Кривошея І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 205-209. – ISBN 966-7865-75-4
723764
  Кривошея І. Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст.: еволюція стосунків / І. Кривошея, Л. Шачковська // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 154-157. – ISBN 966-7865-75-4
723765
  Чухліб Т. Магнати та козаки: чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 56-61
723766
  Чухліб Т. Магнати та козаки:чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 34-39
723767
  Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. (Социально-экономическое развитие) / В.А. Маркина. – Киев : Киевский университет, 1961. – 236с.
723768
  Козловский Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVІІІ в. / Козловский, Г. – Минск, 1974. – 182с.
723769
  Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юго Волыни в XVIII в. / А.И. Баранович. – М., 1955. – 184с.
723770
  Балабушевич Татьяна Аркадьевна Магнатское хозяйство Русского воеводства Речи Посполитой в конце 30-х-в начале 70-х годов XVIII столетия : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Балабушевич Татьяна Аркадьевна; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1975. – 24л.
723771
  Оггер Г. Магнаты... / Г. Оггер. – М., 1985. – 346с.
723772
  Михайлов Д.А. Магнезиально-кальциевые рудоносные метасоматиты докембрия / Д.А. Михайлов; АН СССР. Ин-т геологии и геохронологии докембрия. – Ленинград : Наука, 1973. – 141с. : Ил. – Библиогр.: с.135-140
723773
  Шабынин Л.И. Магнезиально-скарновые железорудные месторождения / Л.И. Шабынин. – М., 1978. – 232с.
723774
  Вайвад А.Я. Магнезиальные вяжущие вещества / А.Я. Вайвад. – Рига, 1971
723775
   Магнезиальные горные породы. – М., 1951. – 80с.
723776
  Рыбников В.А. Магнезит. / В.А. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1961. – 3-40с.
723777
  Каржаув Т.К. Магнезиты соляных отложений Западного Узбекистана. / Т.К. Каржаув. – Ташкент, 1978. – 64с.
723778
  Барьяхтар В.Г. Магнетизм - что это? / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 205 с.
723779
  Авенариус М.П. Магнетизм. – 247с. – Стеклографич. изд.
723780
  Стонер Э. Магнетизм : пер. с англ. / Э. Стонер; Дорфман Я.Г. – Москва; Ленинград : 1С-Паблишинг, 1932. – 176 с.
723781
  Вонсовский С.В. Магнетизм : Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1971. – 1032 с.
723782
  Аннаев Р.Г. Магнетизм / Р.Г. Аннаев ; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 324 с.
723783
  Вонсовский С.В. Магнетизм / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
723784
  Авенариус М.П. Магнетизм [Лекции по физике] / [Авенариус]. – Б. м. : б. и.
Лекция 29-56. – 1886. – 160, 247с. – Экз. без обл., тит. л. и подстроч. прим.. - Стеклографич. изд.
723785
   Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко ; [ред.: Є.В. Бондарчук, Л.П. Юрченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : Академперіодика, 2003. – 207, [1] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8002-58-Х
723786
   Магнетизм аморфных систем : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1981. – 448 с.
723787
  Холодов Ю.А. Магнетизм в биологии / Ю.А. Холодов. – Москва, 1970. – 97с.
723788
  Пушков Н.В. Магнетизм в космосе / Н.В. Пушков. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
723789
  Еремин Н.И. Магнетизм в технике / Н.И. Еремин, П.М. Елчин. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 96 с.
723790
  Братунь Р.А. Магнетизм века : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Художественная литература, 1977. – 239 с. – (Библиотека советской поэзии)
723791
  Меньшов О. Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-32. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан проблеми магнітних досліджень ґрунтів на сучасному етапі розвитку. Наведено приклади магнітних досліджень ґрунтів забруднених територій для розв"язання природоохоронних завдань. Досліджено роль магнетотактичних бактерій як джерел ...
723792
  Осипов Ю.Б. Магнетизм глинистых грунтов / Ю.Б. Осипов. – М, 1978. – 200с.
723793
  Заяц-Комарова Магнетизм горных пород и палеомагнетизм / Заяц-Комарова, А.П. Зазимко. – Киев, 1970. – 216с.
723794
  Ремизовский В.И. и др. Магнетизм горных пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских и Командорских островов : Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. и др. Ремизовский; АН ССС; Дальневост. научн. центр.; Сахалин. компл. НИИ; Северо-Вост. компл. НИИ. – Южно-Сахалинск, 1983. – 58с.
723795
  Ремизовский В.И. Магнетизм горных пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских островов: Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. Ремизовский. – Южно-Сахалинск, 1983. – 60с.
723796
  Нагата Такези Магнетизм горных пород. / Нагата Такези; Под ред. Г.Н.Петровой. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1956. – 226с.
723797
   Магнетизм гранитоидов Ятранского тектонического блока Украинского щита : прикладные петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Заика-Новацкий, Н.И. Гузий, Ю.В. Науменко, В.А. Гаценко, В.Е. Пархоменко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 87-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
723798
  Сухорада А.В. Магнетизм гранітоїдів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Геології ; № 13)
723799
  Почтарев В.И. Магнетизм Земли и космического пространства / В.И. Почтарев. – Ленинград : Наука, 1966. – 144с.
723800
   Магнетизм и минералогия природных ферримагнетиков / Г.П. Кудрявцева, В.К. Гаранин, В.А. Жиляева, В.И. Трухин; Г.П. Кудрявцева, В.К. Гаранин, В.А. Жиляева, В.И. Трухин. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 294 с. – Библиогр.: с. 271-292
723801
  Лазаренко Э.А. Магнетизм и рудные образования Советских Карпат : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Лазаренко Э.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
723802
   Магнетизм и условия образования изверженных горных пород. – Москва : Наука, 1975. – 288с.
723803
  Гуденаф Д. Магнетизм и химическая связь : Пер.с англ. / Д. Гуденаф. – Москва : Металлургия, 1968. – 328с.
723804
  Миткевич В.Ф. Магнетизм и электричество : с 144 рис. / В.Ф. Миткевич, проя. СПб. Политехн. ин-та Имп. Петра Великого. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1912. – VI, [2], 258 с.
723805
  Ергалиева Р. Магнетизм казахской природы в пейзажах великого Кобзаря Тараса Шевченко // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 146-155. – ISBN 978-966-920-140-9
723806
   Магнетизм кимберлитов и траппов. – М., 1989. – 165с.
723807
   Магнетизм личности, 1906
723808
  Брюховецька Л. Магнетизм Мерзлікіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Цього тижня в столичному Домі кіно згадували українського режисера і кіноактора Миколу Мерзлікіна (1936—2006). 80-річчю з дня його народження присвячений вихід книги "Микола Мерзлікін: пошук досконалості" (упорядник Валерія Чайковська). Це проект ...
723809
  Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1973. – 279с.
723810
  Белов К.П. Магнетизм на Земле и в Космосе / К.П. Белов, Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1983. – 192 с.
723811
  Долгинов Ш.Ш. Магнетизм планет / Ш.Ш. Долгинов. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
723812
  Меньшов А.И. Магнетизм природных объектов нефтегазоперспективных территорий Западной Украины / А.И. Меньшов, Р.С. Кудеравец, И.А. Чоботок // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 25-33. – ISSN 2409-9430
723813
  Попов С.А. Магнетизм сланців північного схилу ДДЗ і його зв"язок з петрофізичними параметрами та вмістом вуглеводнів / С.А. Попов, А.П. Чернов, І.І. Аширова // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 126-127
723814
  Чачхиани З.Б. Магнетизм сплавов и соединений тория. / З.Б. Чачхиани. – Тбилиси, 1986. – 307с.
723815
  Іванчук В.Г. Магнетизм у Всесвіті / В.Г. Іванчук. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
723816
   Магнетизм університетського простору // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Вулиці зарясніли вишиванками - травень у розпалі. Тенденція вбиратися в автентичну українську одежину третього четверга останнього місяця весни за кілька років перетворилася на Всесвітній день вишиванки. У Києві чи Торонто, Мінську чи Кейптауні ...
723817
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 138 л. – Додатки: л. 127-138. – Бібліогр.: л. 115-126
723818
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
723819
  Жеребцов И.П. Магнетизм, электромагнитная индукция, экранирование / И.П. Жеребцов. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 12 с.
723820
  Киренский Л.В. Магнетизм. / Л.В. Киренский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Наука, 1967. – 196с.
723821
  Нагаев Э.Л. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями / Э.Л. Нагаев. – Москва : Наука, 1988. – 231 с.
723822
  Павлов Д.И. Магнетитовое рудообразование при участии экзогенных хлоридных вод / Д.И. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 246с.
723823
   Магнетитовые руды Кустанайской области и пути их использования. – Москва : АН СССР, 1958. – 491 с.
723824
  Стебновская Ю.М. Магнетиты железорудных месторождений / Ю.М. Стебновская. – Киев : Наукова думка, 1985. – 104с.
723825
  Фрейсенон Ж. Магнетометри для измерения магнитного поля Земли, основанный на явлении ядерного парамагнитного резнанса с использованием динамической поляризации ядер. / Ж. Фрейсенон, И. Соломон, 1962. – 31с.
723826
  Санников Н.И. Магнетометрические исследования в области производства железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Санников Н.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1968. – 14л.
723827
  Розенблат М.А. Магнетоника / М.А. Розенблат. – М., 1967. – 262с.
723828
  Каленков Сергей Геннадьевич Магнетооптические неустойчивости в электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Каленков Сергей Геннадьевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
723829
  Сизов Ф.Ф. Магнетооптические эффекты Фарадея и Фогта в применении к полупроводникам / Ф.Ф. Сизов, Ю.И. Уханов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180с.
723830
  Богод Ю.А. Магнетосопротивление полуметаллов Вi и SB : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богод Ю. А.; АН УССР, Физ.техн. ин-т низких темпер. – Х., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
723831
  Макаров В.И. Магнетохимические исследования активных масс железо-никелевых аккумуляторво. : Автореф... канд. техн.наук: / Макаров В. И.; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 17л.
723832
  Крутанидзе Р.Ш. Магнетохимические исследования комплексов Мп(ІІ) и Мп(ІІІ) с азометиновыми лигандами.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крутанидзе Р.Ш.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии. – М., 1980. – 24л.
723833
  Черняковский Ф.П. Магнетохимическое исследование кристаллов трифенилметановых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняковский Ф.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 19л.
723834
  Логинов Г.М. Магнетохимическое исследование некоторых нестехиометрических окислов и сульфидов титана и ванадия. : Автореф... канд.хим.наук: / Логинов Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 15л.
723835
  Васильев Я.В. Магнетохимическое исследование нестехиометрических окислов титана и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Я.В.; ЛГУ. – Л, 1965. – 29л.
723836
  Гроссманн Г. Магнетохимическое исследование окислов железа, их твердых растворов в окиси магния, окислов ванадия (VO1,5=VO2,5) и твердых растовров VO2=TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: / Гроссманн Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
723837
  Кузнецова М.Н. Магнетохимическое исследование системы никель-силикагель : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова М.Н.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
723838
  Блинов Л.Н. Магнетохимическое исследование стеклообразованных полупроводниковых сплавов на основе мышьяка, фосфора и селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Блинов Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 13л.
723839
  Лукиных Н.Л. Магнетохимическое исследование твердых растворов изоморфного замещения Nio-MgO, CoO-MgO, MnO-MgO и NiO-CbO. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Лукиных Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
723840
  Карлин Р. Магнетохимия / Р. Карлин. – М, 1989. – 399с.
723841
  Сальников Ю.И. и др. Магнетохимия и радиоспектроскопия координационных соединений / Ю.И. и др. Сальников. – Казань, 1989. – 123с.
723842
  Цукерблат Б.С. Магнетохимия и радиоспктроскопия обменных кластеров / Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. – Кишинев, 1983. – 280с.
723843
  Эллерт О.Г. Магнетохимия некоторых новых классов полиядерных соединений переходных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эллерт О.Г.; АН СССР.Инт общей и неорганич.химии. – М, 1981. – 26л.
723844
  Убоженко О.Д. Магнетохимия некоторых соединений ванадия (III) и (IV) с аномальными магнитными свойствами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Убоженко О.Д.; Моск. физ--техн. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
723845
  Энден Н.М. Магнетохимия твердых растворов некоторых окислов железа, марганца и хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Энден Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 15л.
723846
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1949. – 284с.
723847
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1958. – 457с.
723848
  Шубс М.Н. Магнетронные генераторы / М.Н. Шубс, 1955. – 142с.
723849
  Фиск Д. Магнетроны / Д. Фиск. – М, 1948. – 259с.
723850
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 1. – 1950. – 420 с.
723851
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 2. – 1951. – 472 с.
723852
   Магниево-литиевые сплавы. – М., 1980. – 139с.
723853
   Магниевые сплавы. – М., 1978. – 224с.
723854
   Магниевые сплавы : Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1978. – 232 с.
723855
   Магниевые сплавы. – М.
2. – 1978. – 296с.
723856
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы для работы при повышенных температурах / М.Е. Дриц. – М., 1964. – 232с.
723857
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы и перспективы их использования в народном хозяйстве / М.Е. Дриц. – М., 1959. – 40с.
723858
  Свидерская З.А. Магниевые сплавы, содержащие неодим / З.А. Свидерская, Л.Л. Рохлин. – М., 1965. – 140с.
723859
  Рохлин Л.Л. Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. / Л.Л. Рохлин. – М, 1980. – 191с.
723860
  Магницкий К.П. Магниевые удобрения / К.П. Магницкий. – М., 1952. – 112с.
723861
  Соколинский А.Г. Магниевые ультразвуковые линии задержки / А.Г. Соколинский, Ю.М. Сухаревский. – М, 1966. – 231с.
723862
  Шкляев Ю.Н. Магний в жизни растений / Ю.Н. Шкляев. – М., 1981. – 95с.
723863
  Ремизов В.Д. Магний в красноземных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Ремизов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра агрохимии. – М., 1969. – 25л.
723864
  Тайц А.Ю. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве / А.Ю. Тайц. – М., 1978. – 72с.
723865
  Винтер З. Магнистр Кампанус / З. Винтер. – Москва, 1953. – 567с.
723866
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – М, 1964. – 220с.
723867
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – Москва, 1972. – 157с.
723868
  Сендер Р.Х. Магнит / Р.Х. Сендер. – М., 1937. – 64с.
723869
  Балашов Э.В. Магнит : Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1987. – 287с.
723870
  Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 187 с.
723871
  Багрийчук А.С. Магнитгные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта / А.С. Багрийчук, А.А. Крючин, Ю.А. Куницкий // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1560-9189


  В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта.
723872
  Машковцев В.И. Магнитка - моя судьба / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1979. – 176с.
723873
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
1 : Поэзия Магнит-горы / сост. В.Г. Кондратковская. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание
723874
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
2 : Школа рабочего братства / авт. очерка Г.К. Дмитрин. – 1979. – 205 с. – Миниатюрное издание
723875
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
3 : Созвездие славы / текст подгот. М.Е. Чурилин, Р.М. Степакова. – 1979. – 97 с. – Миниатюрное издание
723876
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
4 : Строки истории / сост.: З.В. Шестакова, Р.В. Перемыкина. – 1979. – 157 с. – Миниатюрное издание
723877
  Нехамес И.М. Магнитка кует здоровье / И.М. Нехамес. – М., 1983. – 64с.
723878
  Афонина Р.Г. Магнитная активность и геомагнитные вариации в период суббури на разных фазах ее развития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Афонина Р.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. – М, 1972. – 16л.
723879
  Арутюнян Н.П. Магнитная анизотропия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Н.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 16 л.
723880
  Щурова А.Д. Магнитная анизотропия гексагональных ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Щурова А.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
723881
  Федосеева Н.В. Магнитная анизотропия гематита и гематитосодержащих горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Федосеева Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 15л.
723882
  Ковригин В.И. Магнитная анизотропия и гистеризис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ковригин В.И.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
723883
  Ковригинд В.И. Магнитная анизотропия и игстерезис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Ковригинд В.И.; АН СССР. – Красноярск, 1970. – 14л.
723884
  Дмитриевский А.С. Магнитная анизотропия и магнитострикция урановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Дмитриевский А.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
723885
  Коваленко Г.В. Магнитная анизотропия и ошибка наклонения вектора естественной остаточной намагниченности осадочных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
723886
  Пынько Г.П. Магнитная анизотропия монокристаллических пленок железа, никеля и кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Пынько Г.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
723887
  Штраубе Э. Магнитная анизотропия никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Штраубе Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
723888
  Робинсон Д.Ф. Магнитная видеозапись : теория и практика / Д.Ф. Робинсон. – Москва : Связь, 1980. – 320 с.
723889
  Душкин С.С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С.С. Душкин, В.Н. Евстратов. – М, 1986. – 144с.
723890
  Тюхненко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхненко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 22л.
723891
  Тюхтенко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхтенко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 179л.
723892
  Слынько В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько В.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1982. – 20л.
723893
  Антропов В.А. Магнитная восприимчивость и электронная структура бинарных сплавов кобальта и никеля с некоторыми нормальными металлами при высоких температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07. / Антропов В.А.;. – Свердловск, 1976. – л.
723894
  Сингер В.В. Магнитная восприимчивость и электронная структура некоторых взаимных растворов 3-переходных металлов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сингер В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – л.
723895
  Химматкулов Фармон Магнитная восприимчивость и электронная структура сплавов кобальта с хромом, марганцем, церием и самарием при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Химматкулов Фармон; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
723896
  Водяницкий Ю.Н. Магнитная восприимчивость как индикатор загрязнения тяжелыми металлами городских почв (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-20. – Библиогр.: 55 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
723897
  Кушнир П.И. Магнитная восприимчивость монокристаллов Mg Se и некоторых твердых растворов на основе халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кушнир П.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
723898
  Мельник В.М. Магнитная восприимчивость некоторых полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Мельник В.М. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с.
723899
  Цмось В.М. Магнитная восприимчивость некоторых соединений II-VI и твердых растворов на их основе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Цмось В.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1973. – 12 с.
723900
  Аминов Т.Г. Магнитная восприимчивость некоторых соединений урана и плутония : Автореф... канд. хим.наук: / Аминов Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1966. – 11л.
723901
  Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов / С.А. Павлович. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 110с.
723902
   Магнитная восприимчивость песчаников центральной части Днепровско-Донецкой впадины и ее связь с емкостно-фильтрационными параметрами / С.И. Шепель, Л.А. Рыбак, Н.А. Кондратьева, С.П. Старук, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 110-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
723903
  Орлюк М.И. Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины / М.И. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 78-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISSN 0203-3100
723904
  Зырянов А.С. Магнитная восприимчивость твердых и расплавленных галогенидов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов А.С.; Уральский науч. ценр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1973. – 26л.
723905
  Печников В.С. Магнитная вязкость горных пород, ее закономерности и методика изучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печников В.С.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
723906
  Бай Ши-и Магнитная газодинамика и динамика плазмы : Пер. с англ. / Бай Ши-и. – Москва : Мир, 1964. – 301 с.
723907
   Магнитная гидродинамика. – М., 1954. – 184с.
723908
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 132 с.
723909
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 246 с.
723910
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Мир, 1964. – 80 с.
723911
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Атомиздат, 1978. – 142 с.
723912
  Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика / Ю.А. Бирзвалк. – Москва, 1979. – 64с.
723913
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика : Учебн. пос. для студ. вузов, обучающихся по гр. направлений и спец. "Механика" / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 327с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-94010-370-7
723914
  Глухих В.А. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике / В.А. Глухих, А.В. Тананаев, И.Р. Кириллов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 262, [2] с. – Библиогр.: с. 258-263
723915
  Мейер Р. Магнитная гидродинамика и нагревание тел при полете с большими сверхзвуковыми скоростями / Р. Мейер, 1959. – 16 с.
723916
  Замбран А.П. Магнитная гидродинамика капиллярных явлений в жидких металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Замбран А.П.; АН Латв. ССр. Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1967. – 19л.
723917
  Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
723918
  Брановер Г.Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред / Г.Г. Брановер, А.Б. Цинобер. – Москва, 1970. – 378с.
723919
  Кирко И.М. Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах / И.М. Кирко, Г.Е. Кирко. – Москва : Наука, 1982. – 136 с.
723920
  Краузе Ф. Магнитная гидродинамика средних полей и теория динамо : пер. с англ. / Ф. Краузе, К.-Х. Рэдлер. – Москва : Мир, 1984. – 314 с.
723921
  Богородский А.Ф. Магнитная гидромеханика : Учеб.пособие / А.Ф. Богородский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 148 с.
723922
  Машковцев В.И. Магнитная гора / В.И. Машковцев. – М., 1986. – 189с.
723923
  Зацепин Н.Н. Магнитная дефектоскопия / Н.Н. Зацепин, Л.В. Коржова. – Минск, 1981. – 208 с.
723924
   Магнитная запись. – Москва, 1966. – 356 с.
723925
  Макурочкин В.Г. Магнитная запись в вычислительной технике / В.Г. Макурочкин. – Москва, 1968. – 174 с.
723926
  Парфентьев А.И. Магнитная запись в кинотехнике. / А.И. Парфентьев. – М., 1957. – 278с.
723927
  Гитлиц М.В. Магнитная запись в системах передачи информации. / М.В. Гитлиц. – М., 1978. – 304с.
723928
  Корольков В.Г. Магнитная запись звука / В.Г. Корольков. – М.-Л, 1949. – 88с.
723929
   Магнитная запись звука. – Москва, 1956. – 398 с.
723930
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – Москва, 1981. – 161 с.
723931
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 229 с.
723932
  Лазарев В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. / В.И. Лазарев, В.И. Пархоменко. – М.-Л., 1963. – 87с.
723933
  Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений / Л.Г. Лишин. – Москва, 1979. – 117 с.
723934
   Магнитная запись электрических сигналов. – Москва, 1967. – 280 с.
723935
  Почепа А.М. Магнитная звукозапись / А.М. Почепа. – Минск : Беларусь, 1979. – 176 с.
723936
  Высоцкий М.З. Магнитная звукозапись кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1960. – 288с.
723937
   Магнитная и оптическая спектроскопия минералов и горных пород. – Казань, 1974. – 120с.
723938
  Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
723939
   Магнитная квантовая акустика. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
723940
   Магнитная комиссия, учрежденная при имп.Академии наук для организации магнитной съемки России. – С-Пб. – 28с.
723941
  Селезнев В.Н. Магнитная кристаллографическая анизотропия монокристаллов ферритов, синтезированных на основе литиевой шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Селезнев В.Н.; АН СССР.Сиб.отдел. – Красноярск, 1970. – 20л.
723942
  Рубинштейн Б.Е. Магнитная кристаллографическая анизотропия ферримагнитных гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Б.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1968. – 19л.
723943
  Мазо Я.А. Магнитная лента / Я.А. Мазо. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 134 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 892)
723944
  Альтрихтер Э Магнитная лента. Свойства и применение носителей информации / Э Альтрихтер. – Москва, 1959. – 298с.
723945
  Еремин Н.И. Магнитная металлография в металлофизических процессах : Автореф... д-ра техн.наук: / Еремин Н.И.; Уральск. филиал АН СССР. – Свердловск, 1961. – 30л.
723946
  Нодиа М.З. Магнитная микросхемка в районах Степанавана / М.З. Нодиа, 1938. – 124с.
723947
  Мочалов В.Д. Магнитная микроэлектроника / В.Д. Мочалов. – Москва : Советское радио, 1977. – 366 с.
723948
  Крутиховская З.А. Магнитная модель и структура Земной коры Украинского щита / З.А. Крутиховская. – К., 1982. – 216с.
723949
  Бакаржиева М.И. Магнитная модель кимберлитовой трубки / М.И. Бакаржиева, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 182-190 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
723950
   Магнитная модель литосферы Европы. – К., 1990. – 165с.
723951
  Изюмов Ю.А. Магнитная нейтронография / Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. – Москва : Наука, 1966. – 532 с.
723952
  Пашкевич И.К. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 64-80 : рис. – Библиогр.: с. 77-80. – ISSN 0203-3100
723953
  Миненко В.И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем / В.И. Миненко. – К., 1970. – 167с.
723954
  Шаронов Ю.А. Магнитная оптическая активность и ее применение для изучения гемсодержащих белков. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 03.00.02 / Шаронов Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 46л.
723955
  Кирюшин А.В. Магнитная проницаемость ферро- и парамагнетиков на оптических частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.00 / Кирюшин А.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
723956
  Фазлеев Н.Г. Магнитная релаксация в проводниках с парамагнитными примесями при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фазлеев Н.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 22л.
723957
  Федоренко А.Н. Магнитная сейсмическая запись / А.Н. Федоренко. – М., 1964. – 147с.
723958
  Ворожцов С.Б. Магнитная система фазотрона спространственной вариацией поля. 9-5591 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Ворожцов С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
723959
  Жиляков С.М. Магнитная структура диамагнитно-разбавленных кубических ферримагнетиков / С.М. Жиляков, Е.П. Найден. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 225 с. – ISBN 5-7511-0277-0
723960
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 12 с.
723961
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 11 с.
723962
  Бураихин В.А. Магнитная структура тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бураихин В. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Красноярск, 1961. – 14л.
723963
   Магнитная структура ферромагнетиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 514с.
723964
  Еремеев И.С. Магнитная техника автоматики и кибернетики (основы построения логических и счетно-решающих устройств) / И.С. Еремеев, В.С. Подлипенский. – Киев, 1970. – 407с.
723965
  Орлюк М.И. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 136-151 : Карта, рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISSN 0203-3100
723966
  Лесневский Р.М. Магнитно-диодно-транзисторные логические элементы повышенного быстродействия на сердечниках из пермаллоевой ленты / Р.М. Лесневский. – М., 1965. – 59с.
723967
  Сорокин О.В. Магнитно-концентрированный эффект и его использование для исследования свойств поверхности полупроводника. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин О.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
723968
   Магнитно-минералогические и палеомагнитные исследования красноцветов. – Казань, 1989. – 131с.
723969
  Гребинский А.С. Магнитногидродинамические волны в неоднородной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гребинский А.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 7 с.
723970
  Былина Э.А. Магнитное и каталитическое исследование платины. адсорбированной силикагелем и некоторыми другими носителями : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Былина Э.А. ; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12 с.
723971
  Данилюк Ю.Л. Магнитное исследование валентных состояний ионов титана и некоторых примесных ионов в титанате бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилюк Ю.Л.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленин. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
723972
  Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата. / А.В. Сандуляк, И.М. Федоткин. – М, 1983. – 87с.
723973
  Деркач В.Г. Магнитное обогащение слабомагнитных руд / В.Г. Деркач. – Москва, 1954. – 296с.
723974
  Торопов В.С. Магнитное оперативное запоминающее устройство с управлением на ферритдиодных элементах / В.С. Торопов. – М, 1965. – 48с.
723975
  Зубарев В.Ф. Магнитное поле / В.Ф. Зубарев. – Кемерово, 1974. – 70с.
723976
  Золотцев С.А. Магнитное поле / С.А. Золотцев. – М., 1980. – 111с.
723977
   Магнитное поле в электрических машинах. – Рига, 1965. – 232с.
723978
  Сохниаидзе Г.А. Магнитное поле Грузии и его геологическая интерпретация. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сохниаидзе Г.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
723979
  Ангенхейстер Г.Г. Магнитное поле Земли / Густав Генрих Ангенхейстер, Ю. Бартельс ; пер. с нем. М.П. Доброхотовой ; под ред. М.П. Доброхотова, В.И. Пришлецова. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-152 и в подстроч. примеч.
723980
  Яновский Б.М. Магнитное поле Земли / Б.М. Яновский. – Ленинград, 1967. – 48с.
723981
  Русаков О.М. Магнитное поле Земли в мезозое / О.М. Русаков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
723982
  Почтарев В.И. Магнитное поле Земли и фигура геоида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Почтарев В.И.; Лен. гос. ун-т., 1948. – 3 с.
723983
   Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита / М.И. Бакаржиева, А.В. Марченко, Т.В. Розыган, Е.П. Гадяцкая, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 19-34 : рис. – Библиогр.: с. 32-34. – ISSN 0203-3100
723984
  Ерофеев Л.Я. Магнитное поле и природа аномалий на месторождениях золота / Л.Я. Ерофеев. – Томск, 1989. – 156с.
723985
  Котов В.А. Магнитное поле и электрические токи солнечных пятен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010302 / Котов В.А. ; МГУ , Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1973. – 14 с.
723986
  Алекницкий Ю.Г. Магнитное поле изохронного циклотрона У-120М с глубокой регулировкой энергии : Автореф... канд. техн.наук: / Алекницкий Ю. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
723987
  Нодиа М.З. Магнитное поле Кавказского перешейка / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1939. – 64с.
723988
  Иоффе А.Ф. Магнитное поле катодных лучей : Доложено в заседании Физического отд. Русского физико-химического общества. 14 сентября 1910 г. – Спб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Физико-Химического Общества. Физический отдел, № 1, 1911 г.
723989
  Иванович М. Магнитное поле намагниченных цилиндрических конфигураций магнитных систем ускорителей заряженных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Иванович М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 11л.
723990
  Кондаков Г.В. Магнитное поле поэта / Г.В. Кондаков. – Барнаул, 1976. – 152 с.
723991
  Серебровская Е.П. Магнитное поле сердца : публицистика / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лабиринт, 1987. – 251с.
723992
  Саркисян Л.А. Магнитное поле электронной модели изохронного протонного циклотрона с жесткой фокусировкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян Л. А.; ОИЯИ, Лаб. ядерн. проблем. – Дубна, 1968. – 19л.
723993
  Касьяненко Л.Г. Магнитное поле, океан и мы / Л.Г. Касьяненко, А.Н. Пушков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 190с.
723994
  Широков В.С. Магнитное поле. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1980. – 144с.
723995
  Трухин Владимир Ильич Магнитное последействие в горных породах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Трухин Владимир Ильич; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1974. – 33л.
723996
  Турпанов Игорь Александрович Магнитное последействие и дополнительные потери в кремнистом железе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Турпанов Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
723997
  Кончаловская Н.П. Магнитное притяжение. / Н.П. Кончаловская. – М., 1976. – 143с.
723998
  Корниенко Э.Н. Магнитное сверхтонкое взаимодействие для примесных атомов 119Sn в упорядоченных ферро- и антиферромагнитных сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Корниенко Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
723999
   Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вычислений / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, А.В. Марченко, И.М. Орлюк, И.М. Иващенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 73-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 82-83. – ISSN 0203-3100
724000
  Кузнецов В.Д. Магнитное управление электрошлаковым процессом / В.Д. Кузнецов, Н.К. Казаков, Л.М. Шальда. – Киев : Вища школа ; Изд. при Киевском ун., 1987. – 64 с. – (Ученые Украины - народному хозяйству)
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,