Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
723001
  Грабовська С. "...Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 34-37


  Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу"
723002
  Салига Т. "...Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом..." (Марко Боєслав) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 166-188. – ISBN 978-966-2248-94-4
723003
  Павличко Я. "Моє захоплення Білоруссю почалося давно..." / розмовляв Ігнат Шичко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 12
723004
  Жукова А. "Моє серце належить Україні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-22. – ISSN 1562-3238


  Георгій Стабовий
723005
  Пасічник О. "Моє серце не тут, моя дума не тут! Вони ген, на Подоллі, над Збручем..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 23-29. – ISSN 0130-5263
723006
  Бойко В. "Моє слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 24-27
723007
  Паличко Б. "Може , через п"ять років житиму в Шанхаї, а може, буду міністром культури в Україні" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 24-26
723008
  Шкробинець Ю.В. "Може, в Лету не кане ім"я ..." : поезії / Юрій Шкробинець. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-671-127-7
723009
  Кралюк П. "Може, тепер до політиків дійде..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 4


  Розмова з українським письменником Петром Кралюком про його творчість, про сучасну прозу взагалі.
723010
  Чорна Н.В. "МожливІ світи" у постмодерному художньому дискурсі Х.Л. Борхеса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 233-237. – Бібліогр.: Літ.: С. 237 : 8 поз. – ISBN 966-8188-08-X
723011
  Бриних М. "Можливо, викладати класику в школі й не варто" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Про літературну критику як рудимент минулого та про чинники, що вливають на інтерес до читання.
723012
  Килимник Ю. "Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Віктора Баранова.
723013
  Бавзалук Д. "Можна і треба інакше" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 7


  Деякі думки, висловлені під час і після "Національного діалогу" з Ларисою Івшиною у "Львівській політехніці".
723014
  Божко С. "Можна лише служити нації, або чужій московській, або своїй - Україні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 4


  У Києві встановлено пам"ятник поетесі і учасниці ОУН Олені Телізі.
723015
  Сергеева Елена "Можно" и "нельзя" нового закона : Посленовогодний сюрприз. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 10 : Фото
723016
  Браун С. "Мозаика" и "Всемирная паутина" для доступа в Internet / С. Браун; Пер. с англ. – Москва : Малип, 1996. – 168с. – ISBN 5-88547-032-4
723017
  Білик Н.Л. "Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-153. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі рoмaнy cyчacнoгo cербcькoгo nрoзaїкa Miлеmu Прoдaнoвuчa "Caд y Венеції" y cmammi вucвimлюєmьcя nрumaмaннuй cербcькoмy nocmмoдернicmcькoмy рoмaнy дocвiд мoделювaння в xyдoжньoмy nрocmoрi лimерamyрнoгo mвoрy cмucлoвoї aкmuвнocmi мucmецmвa ...
723018
  Кобринская И.Я. "Мозговые тресты" / И.Я. Кобринская. – М, 1986. – 63с.
723019
  Беляева Н. "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнительный анализ / Н. Беляева, Д. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
723020
  Самуйлов С.М. "Мозговые центры" демократов и республиканцев: сравнение подходов к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
723021
  Самуйлов С. "Мозговые центры" Обамы и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 11 (1606). – С. 173-188. – ISSN 0869-44435
723022
  Супян В.Б. "Мозговые центры" США : их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 1 (481). – С. 4-28. – ISSN 0321-2068


  В статье представлен анализ эволюции бесприбыльных исследовательских организаций США, так называемых «мозговых центров». В частности, рассмотрена история их создания, тематическая специализация, идеологическая ориентация и направления деятельности. ...
723023
  Кришталь О. "Мозок треба використовувати за призначенням" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 6-7


  Академік Олег Кришталь - про ілюзію свідомого вибору, механізм та змагання людини і штучного інтелекту.
723024
  Матевосян Грант "Мои мимолетные поцелуи..." : Рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 0012-6756
723025
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1979. – 320с.
723026
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1983. – 320с.
723027
  Невская Т. "Мои пятьсот трупов лежат..." / Т. Невская, О. Морозова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0235-7089


  Горцы Северного Кавказа и Красная армия.
723028
  Гарин-Михайловский "Мои скитания", и другие рассказы / Гарин-Михайловский. – Москва, 1960. – 208с.
723029
  Четрикашвили М.М. "Мои университеты" М. Горького : Автореф... канд. филолог.наук: / Четрикашвили М.М.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 15 с.
723030
  Шутенко Ю. "Мої дівчатка грають на сексофоні..." : еротична поезія Миколи Луговика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
723031
  Ткаченко І. "Мої дні течуть тепер серед степу..." : "Степ" як психологема в новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
723032
  Панченко В. "Мої зв"язки з Україною - то єдина кровоносна система..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 18-22. – ISSN 1996-1561


  Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем.
723033
  Бар"яхтар В. "Мої ідеали і чотири мої праці". // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
723034
  Марчук І. "Мої картини живі, я з ними розмовляю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 червня (№ 22). – С. 12


  Марчук Іван Степанович — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
723035
  Булгаков М. "Мой бедный, бедный мастер..." : Полное собрание редакций и вариантов романа "Мастер и Маргарита" : Черный маг. Копыто инженера. Вечер страшной субботы. Великий канцлер. Фантастический роман. Золотое Копье. Князь тьмы и др. / Михаил Булгаков ; издание подготовил Виктор Лосев ; научн. ред. Б.В. Соколов. – Москва : Вагриус, 2006. – 1006с. – ISBN 978-5-9697-0364-3
723036
  Кучера П. "Мой зов - дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 184-198. – (Серія "Філологія" , Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізуються форми феноменологічної рефлексії і методи подолання кризи літературної мови на прикладі віршів М. Цвєтаєвої і Р. М. Рільке; аналізується їх особиста кореспонденція; приділяється увага феноменологічній філософії Едмунда Гуссерля ...
723037
  Дімула К. [Моє останнє тіло : поезії / Кікі Дімула. – Афіни : Стигмі, 1998. – 100 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-011-9
723038
  Дамвер"їс Я. [Мої критяни / Яніс Дамвер"їс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 115, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 41]). – ISBN 960-211-098-8
723039
  Коваленко П.Т. Моє знайомство з Лесею Українкою / П.Т. Коваленко, 1958. – [6] с. – Окремий відбиток
723040
  Баєв Б.Ф. Моє і наше. / Б.Ф. Баєв. – К., 1960. – 40с.
723041
  Парахневич М.П. Моє і твоє дитинство : повісті / М.П. Парахневич. – Київ, 1984. – 112 с.
723042
  Бровченко В.Я. Моє імення - комсомол : поезії / В.Я. Бровченко. – Херсон, 1960. – 56 с.
723043
  Бараташвили М. Моє квавілеті. (Квіти кохання) / М. Бараташвили. – Київ, 1968. – 103с.
723044
  Субтельний О. Моє лишається моїм, а твоє віднині - твоїм. Історичний вимір асиметричних взаємин України з Росією // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-46. – ISSN 0868-8273
723045
  Кулініч О. Моє місто - Токіо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 14
723046
  Войновський П. Моє найвище щастя : Спомини / П. Войновський. – Львів : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 304с. – ISBN 966-7601-00-5
723047
  Скальська У. Моє недовге знайомство з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 85-89. – ISSN 0868-4790
723048
  Стадниченко Ю.І. Моє неспокійне серце : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1961. – 103 с.
723049
  Абрагам Петер Моє одруження з принцесою : повість / Абрагам Петер; пер. з нім. Наум Фірсель. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 176 с.
723050
   Моє перше знайомство з журналом "Слово і час" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 0236-1477
723051
  Коробчук П. Моє покоління - вільне, занадто вільне, розхристане / Спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 8


  Розмова з українським поетом та прозаїком Павлом Коробчуком про його творчий шлях, сучасну українську белетристику
723052
  Горбатов Б.Л. Моє покоління / Б.Л. Горбатов. – К., 1970. – 342с.
723053
  Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
723054
  Караванський С. Моє ремесло : поезії / Святослав Караванський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1981. – 184 с.
723055
  Рудик С.К. Моє рідне село = My native village / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 177, [1] с., [48] с. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-071-8


  До Наукової бібліотеки ім. Максимовича. 18.04.13. Підпис
723056
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
723057
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження українського Генія // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 122-124. – ISSN 1992-8149


  Велич і значення Тараса Шевченка для українського народу.
723058
  Михайлюк І.А. Моє село / І.А. Михайлюк. – Ужгород, 1986. – 213с.
723059
  Нагнибіда М.Л. Моє серце в степах : Книга поезій / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127с.
723060
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 179 с. – Перепл. разом з: Дорога / Стефаник, 1901. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел; Осїнь; Шкода; Hовина; Сама саміська; Лан; Вечіpня година; Моє слово; ...
723061
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905. – 112 с. : портр. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел;
723062
  Стефаник В.С. Моє слово : Вибрані твори / В.С. Стефаник. – Київ : Молодь, 1950. – 164с. – У кн. стаття: Василь Стефаник / С.А. Крижанівський
723063
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1971. – 96с.
723064
  Стефаник В. Моє слово : Новели та оповідання для серед.та старш.шкільн.віку / В. Стефаник. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – ISBN 5-301-00821--8
723065
  Стефаник Василь Моє слово : Новели, оповідання, автобіогр. та критичні матеріали, витяги з листів:Для середн.та старшого віку / Стефаник Василь; Упоряд.:передм. Л.Дем"янівської. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2000. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0049-3
723066
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали, витяги з листів. Для середнього та старшого шкільного віку / В.С. Стефаник; Упор., передмова і примітки Л. Дем"янівської. – Київ : Веселка, 2001. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0161-9
723067
   Моє Тернопілля = My Ternopil region : [науково-популярне видання] / [голов. ред. Я. Буяк ; фото: Е. Кислинський та ін. ; пер. англійською: Л. Бабій, В. Бурдяк]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 199, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 196. – ISBN 978-966-2061-21-5
723068
  Ясинецька-Єгорова Моє щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 60-61. – ISSN 2518-7341


  Пропонуємо Вам своєрідну літературну історію-сповідь молодого бібліотекаря, яка власним прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною та найчудовішою в світі. Можливо ця сповідь буде використана вами задля популяризації цієї чудової ...
723069
  Сом М.Д. Моєї радості сльоза : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 113 с.
723070
  Шаповал Микола Терентійович Моєї радості тепло : Поезії / Шаповал Микола Терентійович; Іл. Ю.І. Киянський. – Харків : Прапор, 1976. – 79с. : іл.
723071
  Марченко О.А. Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А.Г. Наумовця) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1027-3239


  2 січня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого i організатора науки, відомого у світі фахівця в галузі фізичної електроніки i фізики поверхні, віце-президента НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця.
723072
  Алчевська Х.О. Моєму краю : Поезиї Христі Алчеської. – Чернівці : Hакл. Ростислава Заклинського ; [Дpук. Т-ва "Руська Рада"], 1914. – 31 с. – (Всеукраїнська бібліотека ; Ч. 7)


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
723073
  Федорова О.В. Можайск. / О.В. Федорова. – М., 1981. – 288с.
723074
  Успенский В.Д. Можайское направление. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 159с.
723075
  Сысоева Э.М. Можгинский дом культуры / Э.М. Сысоева. – Ижевск, 1967. – 17с.
723076
  Голубенко Іван Може вміститися сльоза... : Мати й Україна: з народних джерел, з українських поезій / Голубенко Іван. – Київ : Ін-тут громадянського суспільства, 2002. – 176с. – ISBN 966-7672-32-8
723077
  Єщенко М. Може, згрішила // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 42
723078
  Пилипчук Д. Може, то лиш мені... : Поезії / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2004. – 112с. – ISBN 966-504-249-1
723079
  Латур Бруно Можем ли мы вернуться на Землю? : часть 1. 1861-1911. Эпоха великих научных и технологических открытий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 20-32 : фото
723080
  Дессенс А. Можем ли мы изменить климат? / А. Дессенс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119с.
723081
  Розин В.М. Можем ли мы проектировать себя сами ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.8-26. – ISSN 0235-1188
723082
  Арабаджи М.Б. Может ли возникнуть астрономия в обществе слепых от рождения? (визуальные образы как основание "Ultimate reality") // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 4-6
723083
   Может ли Германия победить? : Ресурсы и стремления ее народа по наблюдениям американца ; (Пер. с англ.). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 144 с.
723084
  Брутенец К.Н. Может ли Европа сказать "нет" американскому патронажу? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 41-69. – ISSN 0130-3864
723085
  Писсаридес К. Может ли жесткость заработных плат объяснить волатильность безработицы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается неспособность классических моделей поиска и подбора объяснить циклическую волатильность доли принятых на работу безработных. Автор – лауреат Нобелевской премии в области экономики 2010 г. – показывает, что процесс создания ...
723086
  Бесчетникова С.В. Может ли искусство быть деструктивным? (Антиутопический дискурс в раннем творчестве Виктора Ерофеева) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 271-280. – ISBN 966-581-617-9
723087
  Маккибен Билл Может ли Китай стать зеленым? Китай: зеленый или черный? / Маккибен Билл, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 134-147 : фото
723088
   Может ли крыса быть ищейкой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 199 : Іл.
723089
  Пономаренко В.В. Может ли машина мыслить: точка зрения кибернетики и философии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 179-181. – ISBN 978-966-622-589-7
723090
   Может ли машина учить?. – Горький, 1963. – 40с.
723091
   Может ли фаранг стать ламой? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 62-66 : фото
723092
  Гаврилов Л.А. Может ли человек жить дольше? / Л.А. Гаврилов. – М., 1985. – 124с.
723093
  Борисов П.М. Может ли человек изменить климат / П.М. Борисов. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
723094
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... : повесть / С.А. Андреев-Кривич. – Москва : Детская литература, 1974. – 207 с.
723095
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... / С Андреев-Кривич, . – Архангельск, 1986. – 334с.
723096
  Токмакова И. Может, нуль не виноват? / И. Токмакова. – Москва : Малыш, 1984. – 80 с.
723097
  Бей Маисса (Алжир) Может, поговорим о чем-нибудь другом... : рассказ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 74-77. – ISSN 0321-5075


  Алжирська жіноча література
723098
  Жуховицкий Л.А. Может,редко встречаемся? / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72 с.
723099
  Бахнов В.Е. Можете жаловаться! / В.Е. Бахнов, Я. Костюковский. – М, 1951. – 48с.
723100
  Устинов С.Л. Можете на меня положиться / С.Л. Устинов. – М., 1986. – 206с.
723101
   Можжевеловое настроение : наш week end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-49 : Фото
723102
  Димчевский Н.В. Можжевеловый корень / Н.В. Димчевский. – М., 1983. – 63с.
723103
  Семакин В.К. Можжевельник / В.К. Семакин. – Ижевск, 1956. – 80с.
723104
  Шильдебаева Кулян Можжевельник / Шильдебаева Кулян. – М., 1986. – 125с.
723105
  Туулик Ю.К. Можжевельник выстоит и в сушь : роман, повести, эссе / Ю.К. Туулик. – Москва : Советский писатель, 1976. – 175 с.
723106
  Басюк Віктор Можлива еволюція Росії і національна безпека США та України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220
723107
  Лазуренко Д.В. Можливе утворення конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі нейтронної зірки / Д.В. Лазуренко, В.М. Горкавенко, А.В. Тугай // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 177-180
723108
  Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016


  Зроблено прогноз майбутнього і вказані бажані зміни вищої освіти в умовах початку третьої технологічної революції. Досліджено причини особливої виразності явища автоматизації суспільства у Швеції.
723109
  Оппоков В Є. Можливий вплив ... / В Є. Оппоков
№3. – 1935. – с.
723110
  Брижик Л.С. Можливий механізм впливу електромагнітного випромінювання на перенесення зарядів у біосистемах / Л.С. Брижик, А.А. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 9-18. – ISSN 1023-2427
723111
  Соляник Г.І. Можливий механізм домінування метастатичних клітин гетерогенної пухлини // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 59-64. – ISSN 1023-2427
723112
  Косицький М.М. Можливий механізм передачі енергії у молекулярних системах у рамках моделі зв"язаних заряджених осциляторів / М.М. Косицький, СкурськийС.І, О.П. Демченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 72-82. – ISSN 1023-2427
723113
  Перетятко Г.В. Можливий негативний вплив ЗМІ на моральну свідомість людей в Україні: правові проблеми протидії // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина. – Львів, 2010. – Праворозуміння крізь призму герменевтики / Дудаш Т.І. – С. 68-75. – (Сер.1 Дослідження та реферати ; вип. 23). – ISBN 978-966-547-345-9
723114
  Пономаренко О. Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України / О. Пономаренко, О. Юшин, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено інформацію про основні типи промислових відходів та їх можливу класифікацію. Подана оцінка перспектив повторного використання промислових відходів гірничовидобувних підприємств. The articles discusses information about the basic ...
723115
  Мосенкіс Ю.Л. Можливі додаткові принципи між родинних порівняльно-історичних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-128. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Досліджуються додаткові принципи компаративних досліджень мов різних родин (на доповнення до принципів, розроблених О.С. Мельничуком). Пропонується враховувати можливість давніх редуплікаційно-дисиміляційних процесів розвитку структури коренів у мовах ...
723116
  Одосій О. Можливі економічні наслідки формування зони вільної торгівлі між Україною а Європейським Союзом для вітчизняного агропродовольчого сектору // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 307-317. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
723117
  Нагірна В.П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В.П. Нагірна, І.Г. Савчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 71-83. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
723118
  Березницька Н.О. Можливі зміни берегів у Дністровському лимані під впливом відносного здіймання рівня Чорного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
723119
  Вишньов В. Можливі зміни в американській ядерній доктрині після президентських виборів 2008 року у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 36-38
723120
  Ревера О.З. Можливі зміни стоку Дністра під впливом господарської діяльності / О.З. Ревера, С.Г. Кочубей, С.С. Левківський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
723121
  Гудима Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 238-242. – ISSN 1026-9932


  14 травня 2015 р. у залі засідань ученої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з ініціативи судді Європейського суду з прав людини у відставці, заступника голови Конституційної Комісії з питань прав, свобод та обов"язків людини і ...
723122
  Бєгун В.В. Можливі кроки вирішення завдань регулювання безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 5 назв
723123
  Масюк Т.В. Можливі механізми дії енкефалінів на секреторну функцію печінки / Т.В. Масюк, Є.М. Решетнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Проаналізовано можливі механізми реалізації гіпохолеретичних ефектів опіоїдних пептидів - лей- і мет-енкефалінів на секреторну функцію печінки. Наведена модель "регуляторного каскаду" енкефалінів і власні експрериментальні дані свідчать, що регуляторні ...
723124
  Зелінська М. Можливі моделі розвитку інституту президенства в Україні // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-78.
723125
  Рязанова Н. Можливі напрями використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
723126
  Смокович М. Можливі напрями удосконалення виборчого та процесуального законодавства України / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 4-11.
723127
  Кобута І.В. Можливі наслідки для АПК від інтеграції України до митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 33-39. – ISSN 1993-6788
723128
  Вишневський В.П. Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ : податки / В.П. Вишневський, О.В. Лук"яненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
723129
  Мадяр Р. Можливі наслідки реалізації євроінтеграційної стратегії України та роль транскордонного співробітництва в активізації даного процеса // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 44-52. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
723130
  Фабрика А.А. Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
723131
  Козьменко Л.С. Можливі наслідки фінансової кризи для промислового регіону // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 100-103
723132
  Капітоненко М. Можливі підсумки можливої агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 8


  Початок Росією війни з Україною покладе край одразу декільком політичним проектам.
723133
  Приймаченко В.В. Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
723134
  Калінчук О. Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 58-60. – (Політичні науки)
723135
  Бербенець О.В. Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 57-60. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто необхідність впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Обгрунтовано, чому саме з ЄС. Визначено виклики і можливі ризики та шляхи їх подолання, а також виділено переваги і можливості ...
723136
  Кагановська О.М. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 52-57. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
723137
  Вишньов В.М. Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 21-24
723138
  Баклан К. Можливі сценарії розвитку ситуації в Афганістані та Центральній Азії після 2014 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 92-95
723139
  Іванова О.Ю. Можливі типи білінгвізму у сучасних двомовних суспільствах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 86-91
723140
  Ступак С. Можливі фактори впливу на діяльність ОКУ в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 19-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
723141
  Родіна О.Е. Можливі шляхи захисту від рейдерів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 102-103.
723142
  Бєліков О. Можливі шляхи протидії рейдерським захопленням // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-119.
723143
  Прокопенко О.В. Можливість аномальної температурної залежності порога чутливості мікрохвильового детектора на основі магнітних наноструктур в області низьких температур / О.В. Прокопенко, Д.І. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано шумові властивості мікрохвильового детектора на основі тунельних магнітних наноструктур (МНС), керованих спін-поляризованим струмом, в області низьких температур. Показано, що за умови використання у зазначених МНС матеріалів з достатньо ...
723144
  Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-13. – Бібліогр.: 11 н.
723145
  Кулик В.В. Можливість визначення коефіцієнта нафтонасиченості за допомогою узгодженого комплексу стаціонарних нейтронних методів / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  На основі виконаних теоретичних, експериментальних і свердловинних досліджень показано принципову можливість визначення коєфіцієнта нафтонасиченості порід-колекторів узгодженим комплексом нейрон-нейтронного каротажу за повільними, надтепловими і ...
723146
  Андрійчук В. Можливість використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
723147
  Рєзнікова Н. Можливість виникнення валютних криз в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 3-6
723148
  Репіло Ю.Є. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249


  Подано опис явища корупції в системі вищої військової освіти та можливих загроз, з якими вищі військові навчальні заклади, у зв"язку з цим можуть зіткнутися. Для аналізу джерел інформації застосовано метод контент-аналізу. При цьому, за об"єкти ...
723149
  Росоховатський І.М. Можливість відповіді : Науково-фантастичні повісті та оповідання / І.М. Росоховатський. – Київ : Молодь, 1986. – 271с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
723150
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-33
723151
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 82-87.
723152
  Палатний Т.П. Можливість впливу фокусованим ультразвуком на структури мозку через черепну кістку щура / Т.П. Палатний, В.А. Трушина, А.К. Барицький, Ю.П. Горго // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 115-123. – ISSN 1023-2427
723153
  Кузьмін П.В. Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів,як передумова геоекономічного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 117-118
723154
  Ястремська І. Можливість дезінтеграції Пакістану як фундоментальна загроза системі безпеки Південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 137-140
723155
  Валкевич О.М. Можливість діалогу як форми інтелектуального бунту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 106-108
723156
  Раданович Н.М. Можливість з"ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 285-291. – ISSN 2306-9082
723157
  Науменко М.А. Можливість заміни ПДВ в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62. – Бібліогр.: на 11 пунктів
723158
  Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
723159
  Макаренко О.М. Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку / О.М. Макаренко, Р.С. Довгий // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 1 (113). – С. 19-24. – ISSN 2077-4214
723160
  Будз В.П. Можливість застосування концепту "самоорганізація" для аналізу суспільних явищ // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 30-32
723161
  Ромащенко І. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-110. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі наукових джерел та прикладів судової практики з"ясовується можливість застосування цивільно-правових способів захисту у публічно-правових відносинах. В статье на основе научных источников и примеров судебной практики выясняется ...
723162
  Ромащенко І. Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання про можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності, в тому числі конституційно-правовими та адміністративно-правовими способами захисту. Автором встановлюються критерії віднесення способів ...
723163
  Логвинов М.В. Можливість і дійсність / М.В. Логвинов. – Київ, 1960. – 40с.
723164
  Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в европейському просторі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 9-12. – ISSN 2078-1016


  Одним із головних завдань сьогодення є впровадження ефективних технологій підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття. Аксіологією такої підготовки має слугувати загальна ціннісна платформа європейського світу, а узгодженні норми, які ...
723165
  Давиденко О.П. Можливість і доцільність поглиблення спеціалізації Української РСР по виробництву будівельних матеріалів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 101-109 : Табл.
723166
  Ступницький О. Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 136-147


  Зазначено, що основним джерелом утворення і накопичення нелегальних капіталів в Україні є ухилення від сплати податків.
723167
  Клевцов А.І. Можливість і технічна реалізація (на прикладі архітектурно-будівельної науки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
723168
  Сергеєва О.Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
723169
  Мокринська З.В. Можливість наближення в"єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у В"єтнамі. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової практики. Здійснено аналіз етапів створення системи в"єтнамських ...
723170
  Спасибо І. Можливість набуття права власності на об"єкти самочинного та незавершеного будівництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
723171
  Шелейко О.В. Можливість набуття терористичними угрупованнями ядерної зброї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 778-779. – ISSN 2076-1554
723172
  Уельбек М. Можливість острова : роман / Мішель Уельбек; [пер. з франц. І.С. Рябчия]. – Харків : Фоліо, 2007. – 414с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3778-7
723173
   Можливість отримання сходинок Шапіро з оптимальними параметрами для джозефсонівських контактів, включених у резонатор поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фізичні основи виникнення на вольт-амперній характеристиці (ВАХ) джозефсонівського контакту сходинки Шапіро. Проаналізовано можливість отримання сходинки Шапіро з оптимальними характеристиками. Визначено умови, що відповідають максимуму ...
723174
   Можливість передачі вірусу тютюнової мозаїки насінню соняшника залежно від терміну зберігання / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, Л.В. Свиридовська, С.М. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 33)


  Доведено можливість передачі насінню соняшника вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Встановлено, що при тривалому зберіганні насіння створюється загроза розповсюдження вірусів у природних умовах. Виявлено кореляцію між терміном зберігання та концентрацією ...
723175
  Богачов Андрій Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 5-21. – ISSN 0235-7941
723176
  Борейко В. Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 1729-7206
723177
  Шишкін В. Можливість покладення на працівників повної матеріальної відповідальності // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 15-18.
723178
  Малеєв А.К. Можливість права як визначальної риси людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 60-61
723179
  Литвинегнко О. Можливість реалізувати себе - стовідсоткова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Звернення випускника Військового інституту КНУТШ до першокурсників.
723180
  Філіпова Г. Можливість реконструкції стінних розписів храму Миколи Притиски в Києві за аналогією Всіхсвятської церкви Києво-Печерської Лаври // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 440-442. – ISBN 978-966-171-795-3
723181
  Мартинчук К.О. Можливість реформування ортодоксальних релігій згідно феміністичних уявлень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 115-117
723182
  Дмитрук О.Ю. Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва / О.Ю. Дмитрук, А.О. Сторожук, Кс.М. Мішалова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
723183
  Ковальчук Я.В. Можливість розширення кола фізичних осіб, які мають право на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-154
723184
  Карпов Н.С. Можливість та допустимість компромісу у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-54.
723185
  Тугай А.В. Можливість утворення вакуумного конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі астрофізичних об"єктів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 136-139. – (Серія : Ракетно-космічна техніка ; вип. 17, т. 2). – ISSN 9125-0912
723186
  Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 51-59
723187
  Степура Є.А. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 100-104
723188
  Коротич В.О. Можливості : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1970. – 235 с.
723189
  Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
723190
  Петров Д. Можливості Базель ІІ для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками / Д. Петров, М. Помазанов // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 5-7
723191
  Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп"ютерного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 351-363


  У статті акцентуються проблеми викладання сучасних інформаційних технологій у перекладацькій діяльності. Дослідження виконане на матеріалі мережевих засобів.Увага приділяється моливостям та ефективності використання веб-браузерів у галузі перекладу для ...
723192
  Рабінович П. Можливості вдосконалення законодавчого запезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / П. Рабінович, Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.16-27
723193
  Лондар О.С. Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 31-38
723194
  Карпов О.Н. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 549-553. – ISSN 1563-3349
723195
  Перепелиця В. Можливості вивчення динаміки реального ВВП в Україні / В. Перепелиця, Варфоломєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
723196
  Женжера С.В. Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В. С. Стьопіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 264-274


  Стаття присвячена дослідженню можливостей застосування концепції тео- ретичного знання В. С. Стьопіна для філософсько-методологічного аналізу стру- ктури теоретичних моделей у суспільствознавстві в умовах формування постне- класичного типу ...
723197
  Балик У.О. Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
723198
  Орлова Н. Можливості використання боргових цінних паперів для активізації інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 138-144.
723199
  Мазепа І.П. Можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з граматики англійскої мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 188-190. – (Педагогічні науки)


  У статті визначається роль комп"ютеризованого навчання у вивченні іноземної мови; описуються можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з громатики англійської мови, зокрема, використання комп"ютера як засобу ...
723200
  Козак І.В. Можливості використання географії персоналій у вихованні учнів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
723201
  Стойка О.Я. Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 269-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
723202
  Сошко Н.В. Можливості використання зарубіжного досвіду підвищення ефективності місцевого оподаткування для України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 98-99. – ISBN 978-966-2188-36-3
723203
  Захматов В.Д. Можливості використання імпульсної захисної техніки для підтримки громадського порядку / В.Д. Захматов, С.Г. Івахненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-24 : фото
723204
  Мельник А.В. Можливості використання космічних знімків при оновленні топографічних карт різних масштабів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 211-215


  В даній роботі розглядаються можливості інтеграції нових технологій, що з’являються, особливо зображень, отриманих за космічними знімками із супутників, та програмних засобів автоматичного визначення змін на місцевості, у вирішенні питань оновлення ...
723205
  Пархоменко Г.О. Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) : фотограмметрія і дистанційне // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
723206
  Грищенко А.І. Можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-79 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
723207
  Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідженя інституту покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 89-93
723208
  Соболєвський П.А. Можливості використання моделі теорії ігор в галузі прагматики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 169-175


  Теоретико - ігрова прагматика - це відносно молода галузь формальної прагматики, що має тенденції до стрімкого розвитку. Основною логікою пояснення прагматичних феноменів в моделі теорії ігор є те, що прагматичні ситуації розглядаються в якості гри між ...
723209
  Суярко В.Г. Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини / В.Г. Суярко, І.К. Решетов, К.О. Безрук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
723210
  Гончаренко В.Г. Можливості використання психоаналізаторів у судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 40-47. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы широкого внедрения в уголовное судопроизводство средств и методов инструментального исследования психофизиологических параметров личности. Обосновывается допустимость применения психоанализаторов с процессуальных и ...
723211
  Куценко С.Ю. Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 145-157. – ISSN 2078-0133
723212
  Кобан О.Г. Можливості використання соціологічного підходу Євгена Ерліха у здійсненні правосуддя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 4 (150). – С. 56-62. – ISSN 2312-1831
723213
  Рабінович С.П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 162-171. – ISSN 1993-0909
723214
  Іванова Н.О. Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету) / Н.О. Іванова, М.Г. Настюк, В.В. Нікоряк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 51-60. – ISSN 2306-5680
723215
   Можливості використання у кримінальному судочинстві мікрооб"єктологічної інформації : Методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 108 с.
723216
  Галанець В.Г. Можливості використання факторингу та форфейтингу в операціях кредитування сільськогосподарських товаровиробників / В.Г. Галанець, ДенисюкЛ.І // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-25. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
723217
  Холодняк К.В. Можливості використання хмарних технологій для управління персоналом ВНЗ // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 84-86. – ISBN 978-617-645-230-0
723218
  Берегуля О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
723219
  Таран Я.А. Можливості впливу представників української діаспори в Республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 133-135


  The issue deals with the problem of researching the Ukrainian Diaspora peculiar place through the context of national interests of Ukraine because nowadays there is the great potential of using Ukrainian Diaspora representatives for maintenance the ...
723220
  Мірошник О. Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду студента // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 73-78
723221
  Черненко Т.В. Можливості впливу України на російський інформаційний простір // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 95-103
723222
  Степанкова Т. Можливості впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з огляду на європейський курс України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 29. – ISSN 1728-6220
723223
   Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм / В.В. Щербак, О.О. Толмачов, О.В. Кундиус, А.А. Абдурасулов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 128-133. – ISSN 1992-4437
723224
  Петринка Людмила Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. 12 назв
723225
  Долгушин В.П. Можливості двопозиційної системи пасивної локації по точності виміру дальності до джерела випромінювання / В.П. Долгушин, В.В. Вишнівський, В.М. Лоза // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 45
723226
  Крупський В.С. Можливості державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні під час економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 184-189. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
723227
  Мельніков А. Можливості дослідження цінностно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 52-73. – ISSN 1563-3713


  У статті окреслено перспективидосліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиціїекзистенціальноїсоціології. Основні з цих перспектив, що спираються на відповідні теоретичні котегорії співвідносяться із помежовою ситуацією, ...
723228
   Можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій / О.А. Машков, А О. Кононов, В.П. Пастушенко, Д.В. Довжук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 101-104


  В статті приводяться результати дослідження можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій, заснованих на введенні апаратної надмірності, перерозподілі ...
723229
  Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
723230
  Деркач Д. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / Д. Деркач, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 119-127. – ISSN 0201-758Х
723231
  Шаповал М. Можливості застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38
723232
  Колісник І.В. Можливості застосування досвіду Мексики з управління регіональним розвитком туризму в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 280-283
723233
  Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 96-102. – ISSN 2072-9480
723234
  Білякович Л. Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу / Л. Білякович, О. Чорна // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 131-140. – ISSN 1992-5514
723235
  Чабанна М.В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 7-13
723236
  Юрченко О. Можливості застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної системи захисту промислової власності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 160-172
723237
  Мірошніченко О.В. Можливості застосування обмежувачів в приймальному тракті РЛС виявлення маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
723238
  Мороз С.О. Можливості застосування поняття "культурний капітал" в емпіричних соціологічних дослідженнях // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 195-205
723239
  Колосов О.Є. Можливості захисту прав на технічне ноу-хау у практиці вітчизняних вишів / О.Є. Колосов, Ю.М. Кузнєцов // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 80-101
723240
  Іванець І. Можливості захисту цивільних прав в Європейському Суді з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 213-217
723241
  Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 32-37


  Стаття присвячена визначенню шляхів збереження потенційних можливостей підприємств малого бізнесу в Україні. Ways to save the potential capabilities of small enterpn"ses in Ukraine are determined in the article.
723242
  Шевчишен А. Можливості збирання доказів і розшуку при здійсненні окремих негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 177-185. – ISSN 1026-9932
723243
  Ісаченко О.П. Можливості землеустрою щодо управління територіями, розташованими поблизу водних об"єктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 27-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
723244
   Можливості землі Польської. – К., 1973. – 107с.
723245
  Кизим М.О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.Ю. та інш. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 6-25. – ISSN 2222-0712
723246
  Василюк О. Можливості і напрями співпраці громадськості та органів прокуратури у питанні охорони об"єктів, що не підлягають приватизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 64-67
723247
  Бондаренко О.М. Можливості і необхідність інтеграції розподілу за працею і власність в ринковому механізмі заробітної плати // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 183-187


  Розкривається необхідність і показані шпяхи поєднання розподілу за працею і власністю в ринковому механізмі оплати найманих працівників із врахуванням специфічних трансформаційних умов економіки України. The necessity and possibility of combining ...
723248
  Кредісов А. Можливості і перспективи корпоративного ВНЗ // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 34-40
723249
  Капітоненко М. Можливості і ризики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 5


  Ще раз про українсько-американський альянс.
723250
  Третяк О.Г. Можливості інженерної сейсмічної розвідки : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 81-84. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
723251
  Шендеровський К.С. Можливості інституціалізації комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 268-275


  Стаття присвячена розгляду можливостей дослідження інституціалізації комунікацій. The article is devoted to institutionalization of communications. Статья посвещена рассмотрению возможностей исследования институциализации коммуникаций.
723252
  Гетьман І. Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 62-71. – ISSN 1993-0909
723253
  Швайка О.М. Можливості інтеграції лінгвістики для побудови німецького семантичногополя "zahlen" (платити) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 165-174. – ISBN 966-581-498-2
723254
  Герасимчук Т.В. Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 25-30. – ISSN 2304-4470
723255
  Бондаренко Е. Можливості Інтернету як джерела еколого-географічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні можливості мережі Інтернет як джерела еколого-географічної інформації. Визначено його особливості, переваги та недоліки, що істотно впливають на пошук та застосування інформації в геоінформацій-ному еколого-географічному ...
723256
  Зайцев Н.Г. Можливості інформатизації / Н.Г. Зайцев. – Київ, 1991. – 31 с.
723257
  Ольхович-Новосадюк Можливості інформаціних технологій у навчанні іноземних мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 240-245. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
723258
  Гура К.О. Можливості кількісного аналізу магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 97-103. – (Геологія ; Вип. 14)


  Запропонована розробка трансформації параметра геомагнітного поля [Дельта]Т в його прямовисну складову Z[нижній індекс а] з метою уможливлення кількісного аналізу магнітних аномалій.
723259
  Попова Л. Можливості компараторного методу при вивченні викопних Sciuridae, розглянуті на прикладі середньоплейстоценових Spermophilus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-19. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вперше застосовано компараторний метод до викопних решток Spermophilus. Показано, що середньоплейстоценовий ховрах з місцезнаходження Меланчин потік займає проміжне положення між Spermophilus pygmaeus і S. odessanus і виявляє риси пристосування до ...
723260
  Марчак В.Я. Можливості комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення обмеженої осудност // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-103. – (Правознавство ; Вип. 385)
723261
  Ткачук Т. Можливості конкурентної розвідки у процесі роботи з відкритими джерелами інформації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 29-35.
723262
  Романюк Ростислав Можливості консенсусу української еліти щодо вступу України до НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22. – ISSN 1728-6220
723263
  Тальянчук Л.С. Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 126-131. – ISSN 1992-4437
723264
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-667-078-Х
723265
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-44
723266
  Харазішвілі Ю.М. та інші Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 193-202. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
723267
  Величко О.П. Можливості логістики у менеджменті персонала // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 44-49. – (Економічні науки)
723268
  Клочков В.В. Можливості методології дослідження екзистенційних аспектів проблемності людського буття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – с. 285-294. – ISSN 2077-8309
723269
  Токарева Н.М. Можливості моделювання особистісних конструктів засобами діалогово-феноменологіччної гештальт-терапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 196-204. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
723270
  Линник Н. Можливості модернізації виборчого процесу через електронні механізми // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 32-33
723271
  Ткач О.І. Можливості неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 65-66
723272
  Аббасов Н.А. Можливості непрямої діагностики легеневої гіпертензії, порушення скоротливої функції міокарду і деякі методи терапії хворих з хронічним легеневим серцем : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.26 / Аббасов Н.А.; Мін-во охорони здоров"я України, НДІ фтизиатрії і пульмонології ім. Ф. Яновського. – Київ, 1992. – 32 с.
723273
  Лоссовський І.Є. Можливості ООН і план "Б" врегулювання військово-політичної кризи на Донбасі // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 158-166. – ISBN 978-966-02-7953-7
723274
  Курило В.С. Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів / В.С. Курило, Г.П. Щука // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747
723275
  Шедяков В.Є. Можливості оптимізації розвитку та використання людського чинника в національної моделі політичної модернізації країни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 111-123
723276
  Меньшов О. Можливості педомагнітної інтерпретації та моделювання для підвищення ефективності магнітометричних досліджень / О. Меньшов, Р. Хоменко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-43. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості застосування інформації про магнетизм грунтового покриву при детальних магнітометричних дослідженнях та педомагнітному моделюванні. Наведено приклади розподілів досліджених магнітних та магнітометричних параметрів у грунтовому ...
723277
  Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід бразильського банку розвитку) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 20-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
723278
  Пасмор Н.П. Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 130-141. – ISBN 966-7352-60-9


  Аналізуються структурні та якісні зміни в технології індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах.
723279
  Применко В.І. Можливості повітряних суден цивільної авіації з перевезень у випадках виникнення надзвичайних ситуацій / В.І. Применко, В.А. Лук"янчиков, А.В. Лук"янчиков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
723280
  Давиденко О.П. Можливості поліпшення територіального розміщення виробництва місцевих стінових матеріалів по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 74-81 : Табл.
723281
  Хрупов Є.В. Можливості посилення прагматизму росі1йського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 11-15. – ISSN 1728-6220
723282
  Сурмін Ю. Можливості постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-12
723283
  Папков Б. Можливості практичної реалізації ризик-менеджменту в завданнях електроенергетики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 64-76. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
723284
  Лозицький В.Г. Можливості прискореної фотометрії спектрограм з допомогою автоматизованого мікрофотометра МФ-2 / В.Г. Лозицький, В.П. Горішняк // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 54-55
723285
  Сердюк Ж.М. Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі XIX - XX ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 44-52. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
723286
  Твердоступ Христина Можливості психологічного супроводу рекреантів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – с.170-173. – ISSN 1810-2131
723287
   Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод у РЛС виявлення маловисотиих цілей / В.П. Долгушин, О.М. Хомяков, О.В. Мірошніченко, Ю.А. Довгань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – Бібліогр.: С. 22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
723288
  Звенигорецький Р.І. Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 150-154. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито необхідність практичного впровадження дорадництва з питань економіки та фінансів, збуту і торгівлі та інших аспектів. Опрацьовано шляхи та виділено першочергові кроки для практичного впровадження дорадчої діяльності. Раскрыта необходимость ...
723289
  Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 77-98. – ISSN 1563-3713
723290
  Лазаришина І.Д. Можливості регулятивної функції економічного аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 144-145. – ISBN 978-611-01-0721-1
723291
  Предко О.І. Можливості релігії в світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 21-30
723292
   Можливості ретроспективної дозиметрії на основі епр-спектроскопії гамма-опроміненої смоли і кори сосни звичайної (pinus sylvestris L.) / Є.Є. Єсиркенов, І Сержант, , Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено ЕПР-спектр опромінених, та неопромінених зразків смоли і кори сосни звичайної для з"ясування можливостей їх використання як об"єкти ретроспективної дозиметрії. Показано, що радіаційні виходи гамма-індукованих вільних радикалів є у 2-3 рази ...
723293
  Шедяков В.Є. Можливості рефлексивної модернізації: роль соціальної організації людського капіталу в запобіганні ризиків розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 260-271
723294
  Слюсар О.П. Можливості розвитку актуального мистецтва в Україні на прикладі біоарту / О.П. Слюсар, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 307-314. – ISSN 2077-3455


  Розглядаються можливості розвитку актуального медіа-мистецтва в умовах українських мистецьких реалій через порівняння з розвитком напрямку у світі.
723295
  Остапенко Т.Г. Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки / Т.Г. Остапенко, К.В. Більковець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2409-1944
723296
  Трошихін В.О. Можливості розвитку дитини. / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – К., 1972. – 119с.
723297
  Давиденко О.П. Можливості розвитку і розміщення виробництва будівельного вапна по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 103-110 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
723298
  Галюк І.Б. Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 122-125
723299
  Омельяненко К.Д. Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-96. – Бібліогр.: 7 назв.
723300
  Сосновскі Ришард Можливості самодостатнього розвитку територіальних громад: польський досвід реформ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 1728-6220
723301
  Кіндзерський Ю.В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.52-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
723302
  Таран Я. Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 166-169
723303
  Кулик С. Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 9-20. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості спортивної дипломатії як складової частини публічної дипломатії. Проаналізовано спільне та відмінне в спорті й дипломатії, що сприяло виникненню феномену спортивної дипломатії. Виділено найвідоміші історичні види спортивної ...
723304
  Дроник І. Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається різновиди цінних паперів, які пов"язані з іпотекою. Аналізуються ризики у титульному страхуванні. Відзначається роль страхових компаній на ринку іпотечних облігацій. In the article examined varieties of securities which are ...
723305
  Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку ХХІ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
723306
  Корабльова Н. Можливості сучасних дискурсів у виробництві "людини соціальної" / Н. Корабльова, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.150-157. – ISBN 966-7653-02-8
723307
  Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський, Л.А. Волощук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 179-184. – ISSN 1818-5797
723308
  Салига П. Можливості сучасного мережевого електронного видавництва в епоху WEB // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Сучасна ідеологія мережі WEB 2.0 дозволяє електронним видавництвам отримувати прибутки, майже не витрачаючи кошти на підтримку видань. Сайти розвиваються синергетично за рахунок користувачів, що самостійно створюють контент та управляють ним. Видавцю ...
723309
  Закревський Д.В. Можливості та досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод / Д.В. Закревський, Я.С. Пилипюк, А.Й. Сергієнко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
723310
  Протченко С.М. Можливості та доцільність контрактної форми трудового договору із співробітниками окремих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 150-155. – (Юридична ; Вип. 1)
723311
  Рицарева Є. Можливості та небезпеки інвестування в акції інтернет-компаній / Є. Рицарева, Є. Обухова, Є. Огородніков // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 13-16
723312
  Васютинський В.О. Можливості та обмеження дослідження механізмів колективного самовизначення спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 77-86. – ISBN 978-966-8063-84-3
723313
  Осташко Т. Можливості та обмеження застосування захисних заходів для сільськогосподарської продукції в рамках СОТ : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 4-6 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
723314
  Яковенко І. Можливості та передумови застосування обов"язкового страхування в Україні // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-34
723315
  Ястребова Г.С. Можливості та передумови українського "економічного дива" / Г.С. Ястребова, Л.О. Чаговець, О.Г. Баликов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 167-173. – ISSN 2222-0712
723316
  Панченко Т. Можливості та перспективи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  На факультеті кібернетики регулярно влаштовують зустрічі з відомими провідними фахівцями IT-індустрії (у тому числі випускниками факультету). На цих заходах студенти можуть дізнатися про тенденції розвитку галузі "з перших вуст", безпосередньо ...
723317
  Волк С.В. Можливості та перспективи використання мережі Інтернет в якості інструменту конструювання ідентичності // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 48-55. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
723318
  Клименко О.А. Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 412-421
723319
  Криворучко Т.В. Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5/6 (19/20). – С. 21-30. – ISSN 2311-6420


  Визначено, що ключовими проблемами, пов"язаними із впровадженням інновацій, є: скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; ...
723320
  Лукащук О.С. Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 212-216. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті обгрунтовується застосування феноменологічного підходу у контексті соціологічного вивчення вищої освіти.
723321
  Гармаш Д. Можливості та потенціал російського ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-31 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
723322
  Дуда Б.Ю. Можливості та ризики монетарного меркантилізму у вітчизняній економіці // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 192-198. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
723323
  Чукаєва І.К. Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну / І.К. Чукаєва, В.Е. Лір, В.А. Рамазанов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
723324
  Кузьома О. Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу торговельного та інвестиційного співробітництва України доведено пріоритетність європейського інтеграційного вектора і обґрунтовано недоцільність поглиблення інтеграційних відносин у Східному напряму. Based on the analysіs of the ...
723325
  Федоренко І.П. Можливості та шляхи розвитку національної інноваційної системи в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 110-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
723326
  Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 157-167. – ISSN 1684-906Х
723327
  Лондар С.Л. Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні / С.Л. Лондар, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 26-43. – ISSN 2305-7645
723328
  Гетьман Володимир Можливості туристичної діяльності національного природного парку Синевир // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-43
723329
  Кириченко Ю.О. Можливості удосконалення новітньої концепції предмета і системи юридичних наук : Наукова робота / Кириченко Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д.; МВСУ. – Одеса, 2004. – 188с.
723330
  Поліщук С.М. Можливості удосконалення поняття та класифікації криміналістичної зброї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 567-573. – ISSN 1563-3349
723331
  Корнєєв В.В. Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В.В. Корнєєв, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 7-10
723332
  Троцький Я.О. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 114-120
723333
  Березянко Т.В. Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія) / Т.В. Березянко, Л.Ф. Литвинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
723334
  Тищенко М.В. Можливості формалізації контексту засобами формальної діалектики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та оцінюються можливості формалізації контексту аргументації за допомогою засобів формальної діалектики. Основна увага зосереджується на лінгвістичному рівні контексту та різних типах комунікаційної активності. В статье ...
723335
  Полоса О.І. Можливості формалізації площі і конфігурації сільських населених пунктів / О.І. Полоса, О.М. Смирнов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 58-64 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
723336
  Білега О.В. Можливості формування конкуренстоспроможності мережевих структур кластерного типу в економіці України / О.В. Білега, Т.В. Смелянець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
723337
  Кравченко Л. Можливості хімічної експертизи наркотичних речовин та оцінка її висновків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.102-110
723338
  Ткаченко Ю.Ф. Можливості ядерно-фізичних методів виявлення центрів реперів / Ю.Ф. Ткаченко, Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
723339
  Номанова З.Н. Можливості, межі, наслідки застосування інституційної теорії в моделюванні професіоналізації державно-управлінської діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
723340
  Озадовська Л. Можна бути чи не бути філософом, але не можна бути поганим філософом // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-14
723341
  Чурюмов К. Можна на будь-який небезпечний астероїд послати боєголовки і на ракетах посадити. Потім - підірвати // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 41 (344), 27 жовтня 2016. – С. 26-27


  Астроном Клим Чурюмов помер через два тижні після завершення космічної місії "Розетта".
723342
  Вільцанюк І. Можна писати і говорити без остраху, але тільки про те, що у нас свобода слова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 1 червня (№ 93). – С. 3


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Права журналістів: європейський та національний контекст", що відбулася в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Присутні обговорили основні проблеми журналістики.
723343
  Пияшева Л.И. Можно ли быть немножко беременной? / Л.И. Пияшева. – Минск, 1991. – 142с.
723344
  Андреев И.Л. Можно ли жениться на внучке? (антропономические парадоксы африканского менталитета). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.73-88. – ISSN 0042-8744
723345
  Ярузельский В. Можно ли избежать введения военного положения в Польше в 1981 году? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-121. – ISSN 0130-3864
723346
  Целищев В.В. Можно ли изучать современную философию без чтения серьезных книг? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.177-180. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
723347
  Осипов А.Г. Можно ли использовать понятие "расизм" в качестве аналитической категории ? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.140-151. – ISSN 0869-0499
723348
  Зотиков А. Можно ли коллекционировать доносы? // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 10-13
723349
  Беспалько В.П. Можно ли купить инновации? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема модернизации современной России на основе инновационного развития ее экономики. Раскрывается решающая роль образования в этих процессах. Показана необходимость перехода от традиционной академической школы к школе ...
723350
  Напалков А.В. Можно ли моделировать работу мозга? / А.В. Напалков, Н.А. Чичварина. – М., 1966. – 48с.
723351
  Новиков Ю.В. Можно ли накормить человечество? / Ю.В. Новиков. – М., 1983. – 207с.
723352
  Колташов В. Можно ли ожидать улучшения глобальной экономической конъюнктуры? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 66-72
723353
  Каланж Б. Можно ли определить библиотековедение? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.76-87. – ISSN 0869-608Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
723354
  Миртов А.В. Можно ли писать "по Гроту"? : к вопросу об искажении русской речи академиком Яковом Карловичем Гротом / А.В. Миртов, преп. 1 Петрогр. гимназии и Смольного ин-та. – Петроград : Издание Н.П. Карбасникова, 1916. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
723355
   Можно ли победить алергию? Нелегкое дыхание / Булдыгтна Анастасия, Бахман Клаус, Криг Сузанна, Лангер Фред, Майшев Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 40-54 : фото. – ISSN 1029-5828
723356
  Залесский М.З. Можно ли подрасти / М.З. Залесский. – М, 1987. – 96с.
723357
   Можно ли предвидеть будущее? : (по материалам философ. семинара VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 1957 г.). – Москва, 1958. – 72 с. – (Серия 2 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 31-32)
723358
  Мелюхин С.Т. Можно ли предвидеть будущее? / С.Т. Мелюхин. – М., 1966. – 48с.
723359
  Торшилова Е.М. Можно ли проверить алгеброй гармонию / Е.М. Торшилова. – М, 1988. – 208с.
723360
  Лигачева Н. Можно ли противостоять политической зависимости СМИ в современной Украине // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.51-55
723361
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – Ленинград : Химия, 1984. – 231 с.
723362
  Гофман К. Можно ли сделать золото? : мошенники, обманщики и ученые в истории химических элементов / К. Гофман; под ред. Ю.Н. Кукушкина. – 2-е изд, стереот. – Ленинград : Химия, 1987. – 230 с.
723363
  Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-36 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
723364
   Можно ли спрогнозировать цунами? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 170 : Іл.
723365
  Львов С.Л. Можно ли стать Робинзоном? / С.Л. Львов. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 111с.
723366
  Внуков В. Можно ли стрелять на сто километров / В. Внуков. – Москва, 1935. – 54с.
723367
  Хлебникова Т.А. Можно ли считать компьютер фотограмметрическим (измерительным) прибором? // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0016-7126
723368
   Можно ли увидеть музыку? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 81 : Іл.
723369
  Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьника / С.С. Левитина. – М, 1980. – 93с.
723370
   Можно ли управлять предприятием вместе?. – М., 1990. – 294с.
723371
  Князев Ю. Можно ли усовершенствовать капитализм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 20-34. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматриваются причины жизнеспособности капитализма, переход к более справедливой системе распределения богатства и другие аспекты трансформации этого строя, обусловившей его выживаемость. Указываются современные тенденции и возможные будущие ...
723372
  Поляков А. Можно поздравить? На “Карте российской науки” обнаружились инновации. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 4


  Очередной разговор о “Карте российской науки” состоялся в рамках ежегодной научно-практической конференции “SCIENCE INDEX 2013: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”, прошедшей на днях на площадке МГИМО. Планы Минобрнауки ...
723373
  Дзюба С. Можновладці не розуміють, що в літературу потрібно так само вкладати кошти, як, наприклад, у спорт / Розмову записав Василь Слапчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 8


  Розмова з українським письменником Сергієм Дзюбою про міжнародний проект "Вірші Сергія і Тетяни Дзюби 50-ма мовами світу"
723374
  Головко А. Можу : Повісті і оповідання / А. Головко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
723375
  Головко А. Можу / А. Головко. – 3-е вид. : ДВУ, 1929. – 363с. – (Б-ка українських письменників)
723376
   Мозаика. – Нальчик, 1970. – 168с.
723377
  Антони А. Мозаика / А. Антони. – Бухарест, 1984. – 47с.
723378
  Марков А.С. Мозаика / А.С. Марков. – Волгоград, 1984. – 165с.
723379
  Костюрин Д.Л. Мозаика / Д.Л. Костюрин. – М., 1986. – 94 с.
723380
  Подгорный С.Н. Мозаика / С.Н. Подгорный. – Днепропетровск, 1990. – 237с.
723381
  Маркуша А.М. Мозаика для делового человека / А.М. Маркуша. – М, 1992. – 222с.
723382
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 80 с.
723383
   Мозаика и живопись Древнего Киева. – Ленинград, 1982. – 16 с.
723384
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 95с.
723385
  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву / Т.А. Матвеева. – 4-е изд., перераб и доп. – М., 1989. – 141с.
723386
   Мозаика и фрески Софии Киевской. – Киев, 1971. – 20с.
723387
  Меликсетян А.С. Мозаика из дерева / А.С. Меликсетян. – Москва, 1969. – 158 с.
723388
  Барсегян А.М. Мозаика любви : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 440 с.
723389
  Бунин М.С. Мозаика М.В.Ломоносова "Полтавская баталия" / М.С. Бунин. – М.-Л., 1961. – 96с.
723390
  Терехин Л.С. Мозаика осени / Л.С. Терехин. – М., 1990. – 126с.
723391
  Лямин И.В. Мозаика по дереву : (практическое руководство) / И.В. Лямин. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1961. – 60, [3] с.
723392
  Кравченко Г.С. Мозаика прошлого / Г.С. Кравченко. – М., 1971. – 144с.
723393
  Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых / Г. Клеменс. – Москва : Мир, 1984. – 160 с.
723394
  Рондон Гарсиа Мозаика традиций Кубы, или Мудрость на каждый день // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 104-107. – ISSN 0044-748Х


  Анализируется сборник кубинских пословиц и поговорок, юмора, анекдотов, веселых комплиментов-пиропо и загадок, переведенных автором на русский язык.
723395
  Заславский Р. Мозаика характеров и судеб // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2016. – № 11/12. – С. 177-195. – ISSN 0131-8136
723396
  Гаспаров Э.М. Мозаика. Книга для чтения на нем. яз. / Э.М. Гаспаров. – М., 1968. – 142с.
723397
  Топоров А.М. Мозаика: Из жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых / А.М. Топоров. – Киев, 1985. – 127с.
723398
  Абу Фараш Юсеф Абдулахман Мозаичная карта VI в. в г. Мадаба (Иордания) как объект туризма // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 202-204. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-631-331-6
723399
  Ларионов А. Мозаичное искусство античности // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 2-26


  Зарождение искусства напольной мозаики относится к глубокой древности - к периоду архаики в Древней Греции и к еще более раннему периоду на востоке Средиземноморья, то есть примерно к 8 – 7 в. до н.э. Обладающие высокими эксплуатационными качествами, ...
723400
  Ягошин В.И. Мозаичность степной растительности предгорий северного макросклона Киргизского хребта. / В.И. Ягошин. – Фрунзе, 1985. – 193с.
723401
   Мозаичные болезни сахарной свеклы. – К., 1930. – 288с.
723402
  Буланин В.Д. Мозаичные работы по дереву. / В.Д. Буланин. – М., 1981. – 181с.
723403
  Зінчук С.С. Мозаїка / С.С. Зінчук. – Київ, 1969. – 55с.
723404
  Ярулліна Е. Мозаїка авторських мікрообразів, інкрустована кримськотатарською етнографією : (за твором М. Коцюбинського "На камені") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 34-38. – ISBN 966-7773-70-1
723405
  Німенко А.В. Мозаїка вікон : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1983. – 87 с.
723406
  Ільницький М.М. Мозаїка доріг / М.М. Ільницький. – Львов, 1980. – 88с.
723407
  Скалій Р. Мозаїка спогадів про Марію Капніст // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1562-3238
723408
  Гримич М. Мозаїка старосвітської Слобожанщини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 21


  Рецензія на книгу Арсена Зінченка "Цвіт півонії".
723409
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1975. – 59с.
723410
   Мозаїка та фрески Софії Київської. – Київ, 1980. – 52с.
723411
   Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни : навч. посібник з практики іспанської мови. – Київ : Ленвіт, 2003. – 223, [1] c. : іл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 966-7043-69-X
723412
  Корнелюк Ю. Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Сучасний стан мистецької спадщини / Ю. Корнелюк, С. Кот // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 140-143. – ISSN 0131-2685
723413
  Коренюк Ю.О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору = Mozaics of St. Michael"s Golden-Domed Сathedral : [каталог] / Ю. Коренюк ; [наук. ред. Є.І. Архипова ; передм.: Л. Новохатько, Д.Ф. Теффт]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 203, [1] с. : кольор. іл., фотогр. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 198-203 та на полях. – ISBN 978-966-187-217-1
723414
  Корнєва Л. Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства") / Л. Корнєва, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 100-108. – ISSN 2075-1486
723415
  Доній Н.Є. Мозаїчність нудьгування С. К"єркегора: сучасний дискурс соціальної девіталізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 22-27
723416
  Холопов Г.К. Мозайка / Г.К. Холопов. – Л., 1973. – 246с.
723417
  Макаров Ю.С. Мозамбик / Ю.С. Макаров. – М., 1959. – 47с.
723418
  Галант Г.Е. Мозамбик / Г.Е. Галант. – Москва : Мысль, 1974. – 240с.
723419
  Яковлев В.С. Мозамбик / В.С. Яковлев. – М, 1980. – 152с.
723420
   Мозамбик. – Прага, 1982. – с.
723421
  Горячев Ю.А. Мозамбик цель - свобода / Ю.А. Горячев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 127 с.
723422
  Хазанов А.М. Мозамбик: время перемен / А.М. Хазанов. – М, 1979. – 64с.
723423
  Кулик С. Мозамбик: Фотоальбом. / С. Кулик. – Москва, 1981. – 136 с.
723424
  Кулик С.Ф. Мозамбикские сафари. / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1986. – 223с.
723425
  Гаузер Г. Мозг-гигант / Г. Гаузер. – М., 1966. – 283с.
723426
   Мозг. – М., 1984. – 279с.
723427
  Ротенберг В.С. Мозг / В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко. – М., 1989. – 238с.
723428
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.2. – 1929. – 258с.
723429
  Шапошников Б.М. Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.-Л.
Кн.3. – 1929. – 380с.
723430
  Козловский Борислав Мозг в пробирке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
723431
  Пэч Мартин Мозг в разрезе. Анатомия ума / Пэч Мартин, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
723432
  Холодов Ю.А. Мозг в электромагнитных полях / Ю.А. Холодов. – М., 1982. – 121с.
723433
  Курепина М.М. Мозг животных: Методы физиологич.исследований. / М.М. Курепина. – М., 1981. – 148с.
723434
  Хомская Е.Д. Мозг и активация / Е.Д. Хомская. – М., 1972. – 382с.
723435
  Данилов И.В. Мозг и внешняя среда / И.В. Данилов. – Л, 1970. – 160с.
723436
  Эндрю А. Мозг и вычислительная машина / А. Эндрю. – М, 1967. – 95с.
723437
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) / [Соч.] проф. Г. Челпанова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 566 с.
723438
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе ; (Публич. лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 году) Проф. Г. Челпанова. – 3-е изд. – Киев : Кн. магазин Просяниченко, 1906. – XII, 368 с.
723439
  Челпанов Г.И. Мозг и душа : Критика материализма и очерк современных учений о душе. – 6-е изд. – Харьков : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, Москва- наследн. Бр. Салаевых", Петрог; [Тип-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К], 1918. – 319 с.
723440
  Аркин Е.А. Мозг и душа / Е.А. Аркин. – 3-е доп. изд. – Москва, 1925. – 119с.
723441
  Жирмунская Е.А. Мозг и его работа / Е.А. Жирмунская. – Москва, 1948. – 64 с.
723442
  Казанский А.М. Мозг и его работа / А.М. Казанский. – Тула, 1954. – 40с.
723443
  Лешли К.С. Мозг и интеллект / К.С. Лешли; Под ред. Л.С. Выготского. – Москва : Соцэкгиз, 1933. – 222 с.
723444
  Цветкова Л.С. Мозг и интеллект : нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности / Л.С. Цветкова. – Москва : Просвещение ; Учебная литература, 1995. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-09-004989-0
723445
  Вершинин Б.И. Мозг и обучение / Б.И. Вершинин. – Томск, 1996. – 76с.
723446
  Батуев А.С. Мозг и организация движений / А.С. Батуев, О.П. Тиров. – Л, 1978. – 139с.
723447
  Иванов-Муромский Мозг и память / Иванов-Муромский. – К, 1987. – 134с.
723448
  Иванов Е.М. Мозг и природа субъективного. / Е.М. Иванов. – Саратов, 1990. – 120с.
723449
  Корчажинская В.И. Мозг и пространственное возсприятие / В.И. Корчажинская, Л.Т. Попова. – Москва, 1977. – 87с.
723450
  Розенблюм Е.А. Мозг и психика / Е.А. Розенблюм. – М., 1951. – 24с.
723451
  Соколов Е.Н. Мозг и психика / Е.Н. Соколов. – М., 1952. – 60с.
723452
  Меринг Т.А. Мозг и психика / Т.А. Меринг. – М., 1965. – 47с.
723453
  Бойко Є.І. Мозг и психика / Є.І. Бойко. – Москва, 1969. – 192с.
723454
   Мозг и психическая деятельность. – М., 1984. – 280с.
723455
  Делякур Жан Мозг и разум / Делякур Жан; Пер. с франц. Е.Ерёменко. – Киев : Факт, 1999. – 96с. – ("Что я знаю?"). – ISBN 966-7274-49-7
723456
  Бару А.В. Мозг и слух = Bpain and hearing : О нарушени слуха при локальном поражении головного мозга / А.В. Бару, Т.А. Карасева; Под общ. ред.: А.Р.Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 106с. – (Нейропсихологические исследования ; Вып. 3)
723457
  Настев Г. Мозг и сознание / Г. Настев, Р. Койнов. – Москва, 1966. – 92 с.
723458
  Дельгадо Х. Мозг и сознание / Х. Дельгадо. – Москва, 1971. – 264с.
723459
   Мозг и сознание. – М., 1990. – 191с.
723460
  Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.67-79. – ISSN 0042-8744
723461
  Фролов Ю.П. Мозг и труд. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1960. – 184с.
723462
  Гуляев П.И. Мозг и электронная машина / П.И. Гуляев. – Л., 1960. – 47с.
723463
  Хомская Е.Д. Мозг и эмоции: нейропсихол. исслед. / Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова. – М, 1992. – 179с.
723464
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – М., 1963. – 528с.
723465
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 528с.
723466
  Егоров Ю.В. Мозг как объемный проводник / Ю.В. Егоров, Г.Д. Кузнецова; В.С.Русинов. – Москва : Наука, 1976. – 127с.
723467
   Мозг как орган мышления. – СПб. – 68с.
723468
  Шпенглер Т. Мозг Ленина / Т. Шпенглер. – Санкт-Петербург, 1994. – 343 с.
723469
  Козловський Борислав Мозг под арестом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : рис. – ISSN 1029-5828
723470
  Краузе Г. Мозг против компьютера? / Г. Краузе. – Кишинев, 1982. – 160с.
723471
  Курцин И.Т. Мозг раскрывает свои тайны / И.Т. Курцин. – М, 1965. – 72с.
723472
  Блинков С.М. Мозг человека в цифрах и таблицах / С.М. Блинков, И.И. Глезер. – Л, 1964. – 471с.
723473
  Напалков А.В. Мозг человека и искусственный инетеллект / А.В. Напалков, Л.Л. Прагина. – М., 1985. – 121с.
723474
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы : в 2 т. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Т. 2 : Нейропсихологический анализ сознательной деятельности. – 1970. – 495 с.
723475
  Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе / Э.Г. Симерницкая. – М., 1985. – 190с.
723476
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. / А.Р. Лурия. – Москва, 1963. – 480 с.
723477
  Блуменау Л.В. Мозг человека.Анатомо-физиологическое введение в клинику нервных и душевных болезней / Л.В. Блуменау. – 2-е изд. – М.Л., 1925. – 368с.
723478
  Несвадба Й. Мозг Эйнштейна. Науч.-фантастич. рассказы. / Й. Несвадба. – Москва, 1965. – 391 с.
723479
  Арбиб Майкл Мозг, машина и математика / Арбиб Майкл. – Москва, 1968. – 224с.
723480
  Фейгенберг И.М. Мозг, психика, здоровье / И.М. Фейгенберг. – М, 1972. – 111с.
723481
  Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум. – М, 1988. – 246с.
723482
  Глебов Р.Н. Мозг, синапсы и передача информации / Р.Н. Глебов. – М., 1984. – 64с.
723483
  Ярыжко В. Мозги на прилавке, или куплю диплом // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009. – № 2 (2). – С. 18-21


  Почем корочки для народа?
723484
  Кучаев А.Л. Мозговая косточка / А.Л. Кучаев. – М., 1973. – 159с.
723485
  Москаленко Ю.Е. Мозговое кровообращение: Физ.-хим. приемы изуч. / Ю.Е. Москаленко. – Л., 1988. – 159с.
723486
   Мозговые механизмы психофизиологических состояний. – Л., 1989. – 151с.
723487
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 90с.
723488
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 92с.
723489
  Глезерман Т.Б. Мозговые функции у детей : Нейропсихол. апекты / Т.Б. Глезерман. – М., 1983. – 240с.
723490
  Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений : учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений, обучающихся по направлению 540400 (050400) - "Социально-экономическое образование" / А.П. Панфилова ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2007. – 320с. – (Экономика и управление). – ISBN 978-5-9765-0174-4
723491
  Ларина В. Моздок / В. Ларина, И. Бежанов. – Орджоникидзе, 1970. – 180с.
723492
  Аршавский Ю.И. Мозжечок и управление ритмическими движениями / Ю.И. Аршавский. – Москва, 1984. – 165с.
723493
  Мелик-Мусьян Мозжечок кошки / Мелик-Мусьян. – Ленинград, 1980. – 100 с.
723494
  Рохлін Л.Л. Мозкова гігієна партактиву. / Л.Л. Рохлін. – Х, 1930. – 204с.
723495
   Мозкова нейродинаміка у жінок в різні фази менструального циклу при перегляді афективних зображень / К. Максимович, В. Кравченко, С. Крижановський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено електричну активність головного мозку при пред"явленні зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) з різним емоційним забарвленням у жінок в різні фази менструального циклу. Показано, що сприйняття обстежуваними жінками ...
723496
  Горська С. Мозковий центр галузі: ритмічність і впевненість // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 2-3


  4 квітня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України, присвячені діяльності установи в 2012 році та завданням на 2013 рік. Науковці обговорили виголошену Президентом НАПН, академіком В. Кременем звітну доповідь та ...
723497
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 326, [106] л. – Додатки: 106 л. – Бібліогр.: л. 274-325
723498
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
723499
   Мозок Галина Максимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
723500
  Челпанов Г.І. Мозок і душа: критика матеріалізму і нарис сучасних вчень про душу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277-281. – ISBN 966-613-240-0
723501
  Макарчук М. Мозок його та її // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Наукова стаття зав. кафедри фізіології людини і тварини Інституту біології.
723502
  Рякін А.М. Мозок людини як відображувальний прилад особливого виду - орган мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
723503
  Поппер Я. Мозоли и медали: О Л.Данеке. / Я. Поппер. – М., 1979. – 160с.
723504
   Мозырь. – Мозырь, 1957. – 64с.
723505
  Фишер Р.Д. Мои 6 памятных партий / Р.Д. Фишер. – М, 1972. – 271с.
723506
  Куликов Н.А. Мои апрели / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1979. – 80с.
723507
  Абуков М. Мои аульчане : рассказы и очерки : переводы / Микаил Абуков ; ил.: Ф.Г. Джанахай. – Махачкала, 1963. – 132 с. : ил.
723508
  Мудунов А.А. Мои аульчане / А.А. Мудунов. – М., 1980. – 303с.
723509
  Прейнгальтерова Г Мои бенгальские друзья / Г Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 168 с.
723510
  Прейнгальтерова Г. Мои бенгальские подруги / Г. Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 166, [2] с.
723511
  Эркай Никул Мои березы : лирика / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1976. – 271 с.
723512
  Почивалин Н.М. Мои Большие Хутора / Н.М. Почивалин. – М, 1980. – 448с.
723513
  Краснов Н.С. Мои великие люди / Н.С. Краснов. – М., 1988. – 253с.
723514
  Лавриненков В.Д. Мои воздушные бои / В.Д. Лавриненков. – М., 1943. – 32с.
723515
  Шанин М. Мои восемнадцать : проза: рассказ-асберг // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 143-148. – ISSN 0012-6756
723516
  Перец И.-Л. Мои воспоминания / И.-Л. Перец. – Вильно. – 134 с.
723517
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Берлин. – 254с.
723518
  Буслаев Ф.И. Мои воспоминания / Буслаев Ф.И. – Изд. В.Г. Фон-Бооля. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 387с. – с портретом автора
723519
  Головин К.Ф. Мои воспоминания : в 2 т. / К. Головин. – Санкт-Петербург : Тип. Колокол
Т. 1 : (до 1881 г.). – 1908. – VIII, 386 с.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
723520
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой, 1933. – 262с.
723521
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1941. – 248 с.
723522
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов ; Акад. наук Союза ССР. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1942. – 238, [1] с. : табл.
723523
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1943. – 264 с.
723524
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Москва, 1945. – 555с.
723525
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1946. – 264 с.
723526
  Конджария В.З. Мои воспоминания / В.З. Конджария. – Сухуми, 1956. – 100с.
723527
  Малинин М.А. Мои воспоминания / М.А. Малинин. – Чебоксары, 1957. – 19с.
723528
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1957. – 336с.
723529
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – 2-е изд. – М., 1961. – 312с.
723530
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музгиз, 1962. – 127 с.
723531
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва, 1963. – 288с.
723532
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 456с. – (Литературные мемуары)
723533
  Блонский П.П. Мои воспоминания / П.П. Блонский. – М, 1971. – 175с.
723534
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – Москва, 1980. – 711с.
723535
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – М, 1980. – с.
723536
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Бекман-Щербина. – Москва : Музыка, 1982. – 112 с.
723537
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1983. – 256с.
723538
  Шихлинский А. Мои воспоминания / А. Шихлинский. – Баку, 1984. – 300 с.
723539
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – М., 1987. – 463с.
723540
  Бенуа А. Мои воспоминания : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1, 5-02-012723-Х
Кн. 1 - 3. – 1990. – 711с.
723541
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1992. – 397 с.
723542
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва
2. – 1992. – 381с.
723543
  Капица С. Мои воспоминания / Сергей Капица. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 272с. – ISBN 978-5-8243-0976-8


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
723544
  Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917) / Князь Михаил Владимирович Голицын. – Москва : Русскій міръ ; Жизнь и мысль, 2007. – 768с. : илл. – (Семейные хроники : Голицыны). – ISBN 978-5-8455-0064-9
723545
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников. – Ленинград, 1926. – 168 с.
723546
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников, 1927. – 238с.
723547
  Жемчужников Л. Мои воспоминания из прошлого // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 261-278


  Спогади про Куліша
723548
  Людендорф Э. Мои воспоминания о войне / Э. Людендорф. – М.
1. – 1923. – 325с.
723549
  Леттов-Форбек Мои воспоминания о восточной Африке / Леттов-Форбек. – М., 1927. – 323с.
723550
  Шах В. Мои воспоминания. / В. Шах. – М., 1960. – 102с.
723551
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – М., 1963. – 380с.
723552
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – Л., 1979. – 480с.
723553
  Крылов А.Н. Мои воспоминания. / А.Н. Крылов. – 8-е изд. стер. – Л., 1984. – 477с.
723554
  Бенуа А. Мои воспоминания. : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1; 5-02-012724-8
Кн. 4 и 5. – 1990. – 743с.
723555
  Кузминская Т. Мои воспоминания.(О графине Марии Николаевне Толстой). – Санкт-Петербург, 1914. – 54 с.
723556
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминанияиз прошлого / Л.М. Жемчужников. – Л, 1970. – 446с.
723557
  Смирнов С.В. Мои встречи : cnb[b / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 188с.
723558
  Смирнов С.В. Мои встречи : стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 240 с.
723559
  Ульянов Н.П. Мои встречи / Н.П. Ульянов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1959. – 174с.
723560
  Кенен В. Мои встречи с Лениным / В. Кенен. – М, 1960. – 55с.
723561
  Поляновский Г.А. Мои встречи с Н.А.Обуховой. / Г.А. Поляновский. – М., 1971. – 109с.
723562
  Ульянов Н.П. Мои встречи. Воспоминания. / Н.П. Ульянов. – М., 1952. – 248с.
723563
  Дракохруст А.А. Мои вы годы - эшелоны... / А.А. Дракохруст. – Минск, 1975. – 255с.
723564
  Жилин И.А. Мои гарнизоны / И.А. Жилин. – М, 1980. – 78с.
723565
  Бек А.А. Мои герои / А.А. Бек. – Москва, 1967. – 459с.
723566
  Шутенко Г.К. Мои глаза. / Г.К. Шутенко. – Минск, 1961. – 46с.
723567
  Ушаков Н.Н. Мои глаза. / Н.Н. Ушаков. – К., 1972. – 95с.
723568
  Рождественский Р.И. Мои года / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 32с.
723569
  Дремов И.А. Мои годы / И.А. Дремов. – М., 1979. – 110с.
723570
  Петров И.М. Мои границы / И.М. Петров. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
723571
  Бальцежак Я. Мои двадцать лет / Я. Бальцежак. – М, 1967. – 128с.
723572
  Зархи А.Г. Мои дебюты / А.Г. Зархи. – Москва : Искусство, 1985. – 287 с.
723573
  Ахундзаде Дильбер Мои дни с Мушфиком / Ахундзаде Дильбер. – Баку, 1981. – 135 с.
723574
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – Л, 1958. – 170с.
723575
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – М, 1972. – 440с.
723576
  Абдурашитов Р.Х. Мои дороги : [альбом] / Р.Х. Абдурашитов ; [авт. текста и сост. М. Мелик-Саядян]. – Москва : Советский художник, 1985. – 35 с. : ил. – (Художник и мир. Живопись)
723577
  Дымов З.А. Мои дорогие друзья / З.А. Дымов. – М, 1985. – 255с.
723578
  Куликов Б.Н. Мои дорогие люди. -- (Память сердца. -- День поминовения). / Б.Н. Куликов. – М., 1975. – 272с.
723579
  Робертс Н. Мои дорогие мужчины : роман / Нора Робертс ; [ пер. с англ. И.Л. Файнштейн ]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-003828-3
723580
  Кабиров Л. Мои дорогие соседи. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 54с.
723581
  Линецкая Р. Мои друзья-китаянки / Р. Линецкая. – Новосибирск, 1960. – 80с.
723582
  Езерский С.Н. Мои друзья -- ученики. / С.Н. Езерский. – М, 1965. – 47с.
723583
  Гайдовский Г.Н. Мои друзья - моряки / Г.Н. Гайдовский. – М., 1956. – 180с.
723584
  Василенко И.Д. Мои друзья / И.Д. Василенко. – Москва, 1946. – 211с.
723585
  Афанасьев А.П. Мои друзья / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1950. – 36с.
723586
  Алга А.Е. Мои друзья / А.Е. Алга. – Чебоксары, 1950. – 104 с.
723587
  Косцинский К.В. Мои друзья / К.В. Косцинский. – Л., 1954. – 198с.
723588
  Рождественский И.Д. Мои друзья / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1954. – 111с.
723589
  Пагирев Г.В. Мои друзья / Г.В. Пагирев. – Л, 1958. – 147с.
723590
  Падерин И.Г. Мои друзья / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 48с.
723591
  Корнейчук А.Е. Мои друзья : Комедия в 2-х д. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1970. – 45с.
723592
  Рябинин Б.С. Мои друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1976. – 319с.
723593
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – Ленинград, 1970. – 104с.
723594
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – М., 1976. – 96с.
723595
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 3-е, дораб. – М., 1985. – 80с.
723596
  Кропачева М.В. Мои друзья комсомольцы / М.В. Кропачева. – Л, 1951. – 232с.
723597
  Каранович А.Г. Мои друзья куклы / А.Г. Каранович. – М., 1971. – 175с.
723598
  Пажетнов В.С. Мои друзья медведи / В.С. Пажетнов. – М., 1985. – 142с.
723599
  Журдан-Моранж Мои друзья музыканты / Журдан-Моранж. – М., 1966. – 266с.
723600
  Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216с. – ISBN 978-5-88337-033-4
723601
  Грищенко П.Д. Мои друзья подводники / П.Д. Грищенко. – Л, 1966. – 141с.
723602
  Фиш Г.С. Мои друзья скандинавы / Г.С. Фиш. – М, 1968. – 303с.
723603
   Мои друзья.. – Томск. – 72с.
723604
  Андреев Л.Н. Мои записки : [рассказ] / Леонид Андреев. – Berlin : Ladyschnikow ; (Druck der Spamerschen buchdr. in Leipzig), 1908. – 87 с. – Загл. на рус. и нем. яз.
723605
  Сучков Л.С. Мои зарницы. / Л.С. Сучков. – Якутск, 1967. – 40с.
723606
  Герасимов И.П. Мои зарубежные путешествия / И.П. Герасимов. – Москва : Географгиз, 1959. – 184с
723607
  Ламбрианов Г.Ф. Мои заставы / Г.Ф. Ламбрианов. – Иркутск, 1973. – 15с.
723608
  Наджми Н. Мои звезды / Н. Наджми. – Уфа, 1963. – 152с.
723609
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1942. – 88с.
723610
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – М., 1946. – 72с.
723611
  Цагараев М.Н. Мои земляки : рассказы и повесть / М.Н. Цагараев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 277 с.
723612
  Шинкуба Б.В. Мои земляки. / Б.В. Шинкуба. – М., 1953. – 132с.
723613
  Шинкуба Б. Мои земляки. / Б. Шинкуба. – Тбилиси, 1958. – 104с.
723614
  Стрыгин А.В. Мои земляки. / А.В. Стрыгин. – М., 1977. – 96с.
723615
  Кобзев И.И. Мои знакомые / И.И. Кобзев. – М., 1956. – 112с.
723616
  Кошелев Николай Васильевич Мои знакомые / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1957. – 135с.
723617
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – Горький, 1958. – 52с.
723618
  Шапиро Л.В. Мои знакомые / Л.В. Шапиро. – Петрозаводск, 1961. – 55с.
723619
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : рассказы, повесть / Ш. Абдыраманов ; пер. с киргиз. С. Виленского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 182 с. : ил.
723620
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : повести ; пер. киргиз. / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 304 с. – В изд. также : Хочу быть человеком / Касымбеков Т. ; Девушка с юга / Бобулов К.
723621
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – М., 1977. – 240с.
723622
  Буртынский А.С. Мои знакомые / А.С. Буртынский. – М., 1985. – 304с.
723623
  Марина В.И. Мои знакомые. Очерки. / В.И. Марина. – Иркутск, 1954. – 156с.
723624
  Попов Н.И. Мои знакомые. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1960. – 82с.
723625
  Вышеславский Л.Н. Мои известия / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1962. – 187с.
723626
  Капутикян С.Б. Мои истоки / С.Б. Капутикян. – Москва, 1972. – 32 с.
723627
  Шнейдеров В.А. Мои кинопутешествия / В.А. Шнейдеров. – М., 1973. – 96с.
723628
  Кострев Н. Мои китайские дневники / Н. Кострев. – 4-е изд. – Л., 1932. – 200с.
723629
  Яцук М. Мои координаты / М. Яцук. – Минск, 1971. – 64с.
723630
  Ломиа К. Мои корабли : стихотворения / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1981. – 238 с.
723631
  Кабаков М.В. Мои корабли / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 76 с.
723632
  Шилов К.В. Мои краски - напевы / К.В. Шилов. – Саратов, 1979. – 150с.
723633
  Климов В.В. Мои крылья / В.В. Климов. – Пермь, 1982. – 81с.
723634
  Мандрик А.К. Мои Курилы / А.К. Мандрик. – Южно-Сахалинск, 1960. – 38с.
723635
  Крутецкий А.К. Мои ленинградцы / А.К. Крутецкий. – Москва, 1971. – 192 с.
723636
  Алехин А.А. Мои лучшие партии / А.А. Алехин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1928. – 1928с.
723637
  Смирнов С.В. Мои лучшие строки / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 271с.
723638
  Петров В.И. Мои любимые / В.И. Петров. – Воронеж, 1963. – 266с.
723639
  Киреев Р.Т. Мои люди: Роман. / Р.Т. Киреев. – М,, 1980. – 302с.
723640
  Мопассан Г. Мои маленькие путешествия. Неизданные воспоминания // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.240-269. – ISSN 0130-6545
723641
  Гарибальди Дж. Мои мемуары / Дж. Гарибальди. – М, 1931. – 196с.
723642
  Бекназар-Юзбашев Мои меридианы / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1971. – 96с.
723643
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1954. – 202с.
723644
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – М., 1961. – 206с.
723645
  Андреева Е.И. Мои мосты / Е.И. Андреева. – Москва, 1976. – 96с.
723646
  Сергиенко Е.П. Мои мосты / Е.П. Сергиенко. – М., 1983. – 272с.
723647
  Горб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Горб. – М., 1976. – 127с.
723648
  Вайнруб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Вайнруб. – Москва, 1988. – 260с.
723649
  Дементьев В.В. Мои односельчане / В.В. Дементьев. – Вологда, 1952. – 47с.
723650
  Ахвердов А. Мои олени / А. Ахвердов. – Баку, 1960. – 114 с.
723651
  Батюшков К.Н. Мои пенаты / К.Н. Батюшков. – М, 1982. – 128с.
723652
  Алексеев М. Мои первые встречи с Н.К. Гудзием // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 322-324. – ISBN 5-7707-1061-6
723653
  Доминго П. Мои первые сорок лет / П. Доминго. – Москва : Радуга, 1989. – 303 с.
723654
  Маркова М.М. Мои первые шаги в английском / М.М. Маркова. – Л, 1968. – 60с.
723655
   Мои первые шаги в чтении. – М., 1990. – 94с.
723656
  Джалиль М. Мои песни / М. Джалиль. – Москва, 1966. – 206 с.
723657
  Кудаш С. Мои песни : стихи / С. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
723658
  Коваленко Г.М. Мои печали / Г.М. Коваленко. – М, 1990. – 30с.
723659
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1974. – 119с.
723660
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1977. – 198с.
723661
  Эдер Б.А. Мои питомцы. / Б.А. Эдер. – М., 1955. – 151с.
723662
  Мильчаков В.А. Мои позывные -- "Россиия". / В.А. Мильчаков. – Ташкент, 1956. – 263с.
723663
  Марченко А.Т. Мои показания. / А.Т. Марченко. – М, 1991. – 267с.
723664
  Водопьянов М.В. Мои полеты / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1945. – 40с.
723665
  Востров Н.Н. Мои полномочия / Н.Н. Востров. – Ярославль, 1967. – 48с.
723666
  Трешников А.Ф. Мои полярные путешествия / А.Ф. Трешников. – Москва : Мысль, 1985. – 476с.
723667
  Мальгин Тимофей Семенович Мои посещения кладбища. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии Наук, 1809. – 284 с. – Авт. уст. по интернет-поиску


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
723668
  Эверс Г.Г. Мои похороны ; Оригинальная коллекция; Почему Арно Фальк влюбился; Границы : [рассказы] / Г.Г. Эверс ; Пер. Зин. Львовского. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. – 58, [2] с. – 7 беспл. прил. к № 23 журн. "Сатирикон". – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" : Иностр. юмор)
723669
  Раковская Э.М. Мои приоритеты и интересы в служении географии в течение полувека сменялись : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 45-47. – ISSN 0016-7207
723670
  Кемери С. Мои прогулки с Анатолем Франсом / С. Кемери. – М.-Л, 1928. – 205с.
723671
  Кайтанов К. Мои прыжки. / К. Кайтанов. – М.-Л., 1938. – 128с.
723672
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 274с.
723673
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. / В.А. Обручев. – М., 1963. – 288с.
723674
  Щербаков Д.И. Мои путешествия. / Д.И. Щербаков. – Л., 1954. – 198с.
723675
  Куренцов А.И. Мои путешествия. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1973. – 624с.
723676
  Филатов В.П. Мои пути в науке. / В.П. Филатов. – Одесса, 1955. – 164с.
723677
  Ферсман А.Е. Мои путишествия / А.Е. Ферсман. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 150с.
723678
  Ауэрбах Е. Мои рассказы / Е. Ауэрбах. – Москва, 1958. – 80с.
723679
  Ауэрбах Е.Б. Мои рассказы / Е.Б. Ауэрбах. – Москва, 1962. – 215с.
723680
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1951. – 176 с.
723681
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1952. – 32 с.
723682
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 160 с.
723683
  Татарикова Г.И. Мои родные / Г.И. Татарикова. – Воронеж, 1974. – 94с.
723684
  Ханзадян С.Н. Мои родные и соседи. / С.Н. Ханзадян. – М., 1959. – 301с.
723685
  Карпов Е.В. Мои родственники. Рассказы. / Е.В. Карпов. – Сталинград, 1959. – 123с.
723686
  Толчанов И.М. Мои роли / И.М. Толчанов; Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова ; [предисл. П. Маркова]. – Москва : Искусство, 1961. – 112 с.
723687
  Плотников Н.С. Мои роли / Н.С. Плотников. – М., 1972. – 55с.
723688
  Ерубаев С. Мои сверстники / С. Ерубаев. – Алма-Ата, 1964. – 139с.
723689
  Джатиев Т.И. Мои седые кудри / Т.И. Джатиев. – Москва, 1972. – 360 с.
723690
  Александров Л.А. Мои семнадцать... / Л.А. Александров. – Свердловск, 1986. – 348с.
723691
  Черви А. Мои семь сыновей / А. Черви. – Москва, 1956. – 128 с.
723692
  Нуайме М. Мои семьдесят лет / М. Нуайме. – М, 1980. – 237с.
723693
  Гиляровский В.А. Мои скитания / В.А. Гиляровский. – Вологда, 1958. – 256с.
723694
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – М., 1987. – 477с.
723695
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – Минск, 1987. – 413с.
723696
  Гофман Г.Б. Мои современники / Г.Б. Гофман. – М, 1982. – 424с.
723697
  Кравченко Н.А. Мои современники / Н.А. Кравченко; Українська академія аграрних наук. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 104с. – ISBN 966-540-154-8
723698
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 440с.
723699
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
723700
  Приставкин А.И. Мои современники. / А.И. Приставкин. – М., 1960. – 120с.
723701
  Коптелов А.Л. Мои современники. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1963. – 158с.
723702
  Аскад Мухтар Мои сограждане / Аскад Мухтар. – Москва, 1951. – 120с.
723703
  Зиборов Е.А. Мои сограждане / Е.А. Зиборов. – Тула, 1967. – 156с.
723704
  Кадыров П. Мои сокровища : повесть / П. Кадыров. – Ташкент, 1962. – 85 с.
723705
  Колотилов Н.Ф. Мои соседи / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 68с.
723706
  Кулиев К. Мои соседи / К. Кулиев. – Нальчик, 1957. – 123 с.
723707
  Герасимов И.А. Мои соседи / И.А. Герасимов. – Кишинев, 1958. – 222с.
723708
  Халфина М.Л. Мои соседи. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1964. – 71с.
723709
  Скакбаев М. Мои соседи: повести и рассказы / М. Скакбаев. – Алма-Ата, 1985. – 334с.
723710
  Токаев А. Мои спутники : Повести и рассказы / А. Токаев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 231 с.
723711
  Некрасова К.А. Мои стихи / К.А. Некрасова. – М, 1976. – 175с.
723712
  Емельянов А.В. Мои счастливые дни / А.В. Емельянов. – Москва, 1983. – 398 с.
723713
  Сапожникова Людмила Владимировна Мои Тарасовы пути / Сапожникова Людмила Владимировна. – Кызылорда : Тумар, 2001. – 296с. – ISBN 9665-457-25-5
723714
  Срезневский Б.И. Мои тезисы / Б.И. Срезневский. – М, 1928. – 32-46с.
723715
  Пеллико Сильвио Мои темницы : Записки Сильвио Пеллико : в 2 ч. / Пер. пополненный крат. биогр. авт., соч. г-м Де Латур и ист. замечаниями П. Марончелли. – Санкт-Петербург : Издатель Ев. С. ; Тип. отд. корпус внутренней стражи
Ч. 1. – 1836. – XLVIII, 221 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
723716
  Пришвин М.М. Мои тетрадки / М.М. Пришвин, 1948. – 240с.
723717
  Глотов В.И. Мои товарищи / В.И. Глотов. – Львов, 1940. – 96с.
723718
  Львов М.Д. Мои товарищи / М.Д. Львов. – М., 1945. – 75с.
723719
  Кубанский Г.В. Мои товарищи / Г.В. Кубанский. – Л, 1947. – 199с.
723720
  Порфирьев Б.А. Мои товарищи / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1947. – 104с.
723721
  Дайреджиев В.Л. Мои товарищи / В.Л. Дайреджиев. – М., 1953. – 184с.
723722
  Курочкин В.С. Мои товарищи / В.С. Курочкин. – М, 1958. – 191с.
723723
  Гайдар А.П. Мои товарищи / А.П. Гайдар. – М., 1961. – 647с.
723724
  Мартьянов И.В. Мои товарищи. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1950. – 59с.
723725
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – Изд. 2-е. – М, 1924. – 60с.
723726
  Мартынов А. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – М.-Птгр, 1932. – 76с.
723727
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Москва : Московский рабочий. – 35 с. – (Роман-газета ; № 1 (13))
723728
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1927. – 156с.
723729
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – 3-е изд. – Москва; Ленинград, 1929. – 192с.
723730
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Горький : ОГИЗ, 1944. – 110 с.
723731
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Саратов, 1948. – 127с.
723732
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1953. – 135с.
723733
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Горький, 1980. – 214с.
723734
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1984. – 126с.
723735
  Горький М. Мои университеты / М. Горький, 1988. – с.
723736
  Федоровская О. Мои университеты // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2008. – № 9 (29). – С. 104-107. – ISSN 1991-8348
723737
  Долинина Н.Г. Мои ученики и их родители / Н.Г. Долинина. – М., 1959. – 95с.
723738
  Хантер Беверли Мои ученики работают на компьютерах / Хантер Беверли. – Москва, 1989. – 223с.
723739
  Волчек Я.И. Мои учителя / Я.И. Волчек. – Москва, 1963. – 159с.
723740
  Земская Е.А. Мои учителя : из воспоминаний филолога // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 0373-658Х
723741
  Чегодаев А.Д. Мои художники / А.Д. Чегодаев. – М., 1974. – 333с.
723742
  Березина А.С. Мои четвероклассники / А.С. Березина. – Москва, 1976. – 95с.
723743
  Зверев М.Д. Мои четвероногие друзья / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1967. – 239с.
723744
  Розов В.С. Мои шестидесятые / В.С. Розов. – М, 1969. – 379с.
723745
  Чичибабин Б.А. Мои шестидесятые. / Б.А. Чичибабин. – Киев, 1990. – 277с.
723746
  Пинчук Л.Р. Моим детям -- вместо завещания. / Л.Р. Пинчук. – М., 1978. – 111с.
723747
  Пинчук Л.Р. Моим детям -- вместо завещания. / Л.Р. Пинчук. – 2-е изд. – М., 1980. – 208с.
723748
  Бакалдин В.Б. Моим друзьям / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1952. – 110с.
723749
  Высоковский К.И. Моим друзьям / К.И. Высоковский. – Ленинград, 1954. – 48с.
723750
  Макарочкина Н.А. Моим друзьям / Н.А. Макарочкина. – Владимир, 1960. – 48с.
723751
  Кузнецов Ф.С. Моим друзьям / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1964. – 64с.
723752
  Квитко Л.М. Моим друзьям : стихи / Л.М. Квитко. – Москва, 1980. – 303 с.
723753
  Гордон И.Б. Моим землякам / И.Б. Гордон. – Одесса, 1965. – 48с.
723754
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 1 : Разбор рецензии В.К. на "Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности (Универ. известия. Киев, 1869 г.), помещенной в Православном обозрении 1869 года / В. К. – 1870. – [2], 100 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870
723755
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 2 : Возражения на рецензию г. Бильбасова о сочинении: "Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории", напечатанную в Университетских известиях 1870, № 3. – 1870. – [2], 102, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870. – Библиогр.: "Список книг, взятых нами из Университетской библиотеки, во время составления докторской диссертации"


  Бильбасов, Василий Алексеевич
723756
  Пришвин М.М. Моим молодым друзьям / М.М. Пришвин. – М., 1973. – 319с.
723757
  Парфенов Л.И. Моим ровесникам / Л.И. Парфенов. – Владимир, 1955. – 64с.
723758
  Шогенцуков А.А. Моим современникам : стихи и поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-в, 1957. – 72 с.
723759
  Ованесян Р.К. Моим товарищам по счастью : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 125 с.
723760
  Девин И.М. Моим товарищам по счастью : стихи / И.М. Девин. – Саранск : Морд. кн. изд., 1953. – 92 с.
723761
  Круглова А.И. Моим юным друзьям / А.И. Круглова. – Л, 1958. – 78с.
723762
  Мелехин П.Л. Моими глазами / П.Л. Мелехин. – М, 1966. – 108с.
723763
  Баумейстер А.О. Моисеево различение или рождение религиозной нетолерантности // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 10-16. – ISSN 2414-5823
723764
  Франко І.Я. Моисей : Поэма с предисл. автора / Иван Франко ; просмотренный авт. перев. со 2-го укр. изд. П. Дятлова. – Вена : Изд. Г. Дятлова ; Тип. Ад. Гольццтаузена, 1917. – 88 с. – (Библиотека пленника : Образцы украинской литературы ; Сер. 1, № 1)
723765
  Франко И.Я. Моисей / И.Я. Франко. – Харьков : Пролетарий, 1927. – 112с.
723766
   Моисей : Жизнь. Учение. Мысли, афоризмы. – 2-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 288с. – ISBN 985-443-429-Х
723767
  Мантурова Т.Б. Моисей Абрамович Вайнман. / Т.Б. Мантурова. – Л., 1984. – 167с.
723768
  Рабинович М.А. Моисей Азриелевич Рабинович / М.А. Рабинович. – М., 1978. – 11с.
723769
  Седаков Э.С. Моисей в Египте / Э.С. Седаков. – М, 1991. – 283с.
723770
   Моисей Горациевич Зельдович -- профессор Харьковского университета : Библиогр. указ. – Харьков, 1989. – 24с.
723771
  Чезза Л. Моисей Ефимович Гамбурд. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 22с.
723772
  Вогман М.В. Моисей как правитель в раннераввинистической литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-152. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
723773
  Ургалкина Н.А. Моисей Спиридонович Спиридонов / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1975. – 48с.
723774
  Бушуева С.К. Моисси / С.К. Бушуева. – Л, 1986. – 187с.
723775
  Пелитев Х. Моите атентатори : Избрани разкази. Фейлетони. Приказки за хора и животни. Пътеписи / Х. Пелитев. – София, 1977. – 244 с.
723776
  Касил Л. Моите мили момчета. Командосите от рибарски затон / Л. Касил. – София. – 206с.
723777
  Чилингиров С. Моите съвременници / С. Чилингиров. – София, 1955. – 295с.
723778
  Волошина Л. Моіва еліт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 87). – С. 5


  Україноцентричність, україноорієнтованість, національна самосвідомість - все це має стати ознаками успіху в Україні.
723779
  Болдирєв І. Мої "Грундріссе" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-90. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
723780
  Курбанов В. Мої "зустрічі" з Тарасом Шевченком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 338-347
723781
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 15
723782
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 10-11
723783
  Мушинка Микола Мої взаємини з Олексою Мишаничем в останні роки його життя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
723784
  Забашта В. Мої вчителі та друзі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 64-116. – ISSN 0131-2561
723785
  Коваленко І.М. Мої вчителі та керівники, соратники та учні // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 13-20. – ISSN 0868-6904
723786
  Чурсіна В. Мої вчителі у Харкові // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – ISSN 0130-1799
723787
  Сіренко М. Мої два Івани Семеновичі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 15


  Бувальщини й небилиці. Нечуй-Левицький. Козловський.
723788
  Кучер В.С. Мої друзі / В.С. Кучер. – Харків : Український робітник, 1935. – 89 с.
723789
  Кравчук П.І. Мої друзі і знайомі / П.І. Кравчук. – К., 1986. – 255с.
723790
  Зарудний М.Я. Мої земляки : повість / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 164 с.
723791
  Сетон Томпсон Ернест Мої знайомі. / Сетон Томпсон Ернест. – К., 1925. – 253с.
723792
  Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 429. – ISBN 966-7272-00-1
723793
  Сетон-Томпсон Ернест Мої знакомі. Нариси з життя звірів, які я знав. / Сетон-Томпсон Ернест. – Львів-Київ, 1925. – 277 с.
723794
  Керда О. Мої знання - мій капітал / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2010. – 488 с.
723795
  Росоховатський І. Мої зустрічі з інопланетянами // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2003. – № 5. – С.1-4
723796
  Горинь Б. Мої зустрічі з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С.126-128. – ISSN 0868-4790
723797
  Барановський Г.О. Мої зустрічі з С.П. Корольовим // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 60-65..


  Матеріали присвячені 100-летію ювілею від дня народження академіка С.П. Корольова
723798
  Ячейкін Ю.Д. Мої і чужі таємниці / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1989. – 242 с.
723799
  Щурат В.Г. Мої листи : [Збіpка поезій] / В. Щурат. – [Львів] : Вид. М. Заячківського ; [З наpодова дpук. Ст. Манєцкого і Спілки. Під заpядом В. Годака], 1898. – 69, III с. – (Артистично-літературні новини ; Кн. 1)


  В кн. також пеp. віpшів В. Гюго, Ф.І. Тютчева, Ш. Петефі, Д. Каpдуччі, К. Тетмайєpа, К.Д. Бальмонта, М. Конопніцької, H. Ленау, Р. Беpнса, Д.Д. Ахшаpумова, Гафіза, М.О. Hекpасова. (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра ...
723800
  Ле І. Мої листи : (1941-1944) / І. Ле. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 227 с.
723801
  Квітковський Денис Мої міркування : Збірник публіцистичних творів 1963-1969 рр. / Квітковський Денис; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА. За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 648 с. – ISBN 966-7018-00-8
723802
  Квітковський Д. Мої міркування : Збірник публіцистичних творів / Д. Квітковський; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА ; За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-22-9
Ч. 2. – 1998. – 544 с.
723803
  Коротя-Ковальська Мої найдорожчі ювіляри. До 70-річчя Марії та Івана Миколайчуків // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 17-18. – ISSN 1562-3238
723804
  Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях. За спогадами минулих літ : наукові видання музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовець ; [упор. Крайчук Ю. ; наук. ред. і авт. вступної ст. Королько А.] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, значно допов. та ілюстроване. – Івано-Франківськ, 2011. – 286 с. : іл. – На тит арк. : Присвячую колективу Винниківського історико-краєзнавчого музею за подвижницьку працю в ім"я збереження пам"ятників історії та культури рідного міста та його околиць
723805
  Гаман В. Мої незрадливі супутниці : Дещо із творчих записних книжок / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 504с. – ISBN 966-581-474-5
723806
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-67-3
Том 1. – 2004. – 336 с.
723807
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина; Ін-тут літератури ім. Т.Шевченка НАН України; Центр Європ. гуманіт. досліджень НАУКМА. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-68-1
Том 2. – 2004. – 386с.
723808
  Тишовницький О.М. Мої пам"ятки = My mementos : фрагменти спогадів, статті, промови, листи, документи, світлини тощо / О.М. Тишовницький. – Льос Анхелес, 1974. – 518 с.,[18 л.] : іл.
723809
  Лукасевич Михайло Мої пацієнти. Роздуми хірурга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 26-28 : Фото
723810
  Шкіль Микола Мої педагогічні університети. Автобіографічна повість. Дану повість присвяченою своїй дружині Катерині Тодосівні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47)


  Автобіографічна повість видатного українського математика і видатного організатора освіти Миколи Івановича Шкіля - " Мої педагогічні університети". Присвячено 80 - річчя.
723811
  Романюк Августин Мої піонiрські пригоди в Канаді : Автобіографія Августина Романюка / Романюк Августин. – Вінніпег : Canadian Farmer, 1958. – 228с. : іл.
723812
  Сивокінь Григорій Мої постуніверситети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 106-107. – ISSN 0236-1477
723813
  Колаковський Л. Мої правильні погляди на все = Moje sluszne poglandy na wszystko / Лешек Колаковський ; пер. з польськ. Сергія Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 280 с. – ISBN 966-518-334-6
723814
  Іларіон Мої проповіді / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Частина 1. – 1973. – 185 с.
723815
  Підгурська М.В. Мої роздуми над "Кобзарем" Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 101-102. – ISSN 1810-2131
723816
  Смольницька Г. Мої роздуми над новелою Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.21-23. – ISSN 0130-5263
723817
  Карась О.М. Мої розмови з віруючими / О.М. Карась. – Донецьк, 1969. – 30с.
723818
  Балог К.Ф. Мої роси і зорі / К.Ф. Балог. – Ужгород, 1988. – 59с.
723819
  Пилипчук Д. Мої рубаї / Дмитро Пилипчук. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 208с. – Шифр. дубл. 8ут. Пили. – ISBN 978-966-8207-83-9
723820
  Матвієнко І. Мої спогади : [1941р. - до п"ятиріччя Великої Вітчизняної війни - 1946 р.] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 червня (№ 20). – С. 2


  Бійці - студенти і викладачі згадують минулі дні.
723821
  Ревич А. Мої спогади // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 9 травня (№ 14). – С. 2


  Спогади студента А.Ревича про охорону великого залізничного вузла від повітряного нальоту.
723822
  Дорошенко Д. Мої спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 200. – ISBN 966-7272-00-1
723823
  Кричевська-Росандіч Мої спогади / Катерина Кричевська-Росандіч. – Київ : Родовід, 2006. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 966-7845-29-X
723824
  Столяревська О.В. Мої спогади // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 33


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П. Спогади ...
723825
  Говда І. Мої спогади й роздуми / І. Говда ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-193-031-4
723826
  Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 419-421. – ISBN 966-7272-00-1
723827
  Дубовий І.Н. Мої спогади про Щорса / І.Н. Дубовий. – 20с.
723828
  Русова С. Мої спомини (1861-1879) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 135-175
723829
  Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) / Л.Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.: В.Р. Адамський] ; Хмельн. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 209-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-029-2
723830
  Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле 1901 - 1914 рр. / Д. Дорошенко. – Винипег, 1949. – 168с.
723831
  Тобілевич С.В. Мої стежки і зустрічі / Софія Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 476 с. : 30 л. іл.
723832
  Сингаївський М.Ф. Мої сторони світу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 111 с.
723833
  Кравченко Є.С. Мої сучасники / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 180 с.
723834
  Смолич Ю.К. Мої сучасники : Літературно-портретні нариси / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 376с.
723835
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / Микола Садовський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 44 с. – на обкл.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. - Передрук із журн.: Літ.-Наук. Вістник
723836
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
723837
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
723838
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
723839
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
723840
  Дорошко П.О. Мої тривоги : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1964. – 79 с.
723841
   Мої улюблені казки. – К., 1993. – 128с.
723842
  Горький Максим Мої університети / Горький М. – [ Харків ] : Вид-во "Пролетрій". – 150 с.
723843
  Горький М. Мої університети / М. Горький. – Харків; Київ, 1933. – 208с.
723844
  Івшина Л. Мої університети / Лариса Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2006. – 204 с. : фотоіл. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-8152-09-2
723845
  Наулко В. Мої університети // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-54


  В автобіографічній статті розглядаються основні етапи життєвого і творчого шляху відомого українського вченого, професора Київського славістичного університету, доктора історичних наук, член-кор. НАН України Всеволода Івановича Наулка. Випускник КНУТШ, ...
723846
  Гнєденко Б.В. Мої університетські роки // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
723847
  Мікколя И. Мої харківські спогади. / И. Мікколя. – 3-4с.
723848
  Стрілець О.О. Мої! : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 87 с.
723849
  Green Julien Моїra : Roman / Green Julien. – Paris : Plon, 1964. – (Le livre de poche)
723850
  Мицик Ф.О. Моїй землі / Ф.О. Мицик. – К., 1962. – 82с.
723851
  Майоров М.К. Моїм адресатам : збірка гуморесок / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1985. – 136 с.
723852
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом : (до сторіччя від дня народження Марка Боєслава) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 143-152. – ISSN 0868-4790
723853
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 203-215. – ISSN 1028-5091
723854
  Герасименко Ю.Г. Моїм однодумцям : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 95 с.
723855
  Нванкво Нкем Мой "мерседес" больше / Нванкво Нкем. – М., 1979. – 155с.
723856
  Горюхина Э.Н. Мой 9 "В" / Э.Н. Горюхина. – М., 1972. – 94с.
723857
   Мой адрес - Советский Союз : песенник / [сост.: Б. Чип]. – Киев : Молодь, 1976. – 154, [5] с. – Миниатюрное издание
723858
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Мой Азербайджан / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1972. – 31с.
723859
  Тригони М. Мой арест в 1881 году // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 76-77
723860
  Хурюгский Т. Мой аул / Т. Хурюгский. – М, 1959. – 68с.
723861
  Адалло А. Мой аул / А. Адалло. – Москва, 1969. – 79 с.
723862
  Королевич К. Мой бедный Эд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 227-231. – ISSN 1728-8568
723863
  Гилевич Н.С. Мой белый день : стихи и поэмы / Н.С. Гилевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
723864
  Невинная В.А. Мой берег / В.А. Невинная. – Тула, 1967. – 64с.
723865
  Молчанов И.Н. Мой берег / И.Н. Молчанов. – М., 1974. – 94с.
723866
  Берилов Н.Т. Мой берег / Н.Т. Берилов. – Донецк, 1976. – 47с.
723867
  Лебедев Е.А. Мой Бессеменов / Е.А. Лебедев. – М., 1973. – 151с.
723868
  Вольф С.Е. Мой брат-боксер и ласточки / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1966. – 144с.
723869
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете / А.Г. Алексин. – Москва, 1983. – 384 с.
723870
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Минск, 1988. – 430с.
723871
  Ступин Е.С. Мой брат. Докум. повесть / Е.С. Ступин. – Тула, 1968. – 113с.
723872
  Стиблова В. Мой братишка / В. Стиблова. – М., 1985. – 142с.
723873
   Мой Бродский [Електронний ресурс] : читает Михаил Казаков. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0215-6


  Михаил Михайлович Казаков сіграл более 60 ролей в кино, на его счету около 30 режиссерских работ, но все же, по словам артиста : "... актерство мое началось и вот уже полвека продолжается только благодаря стихам". В єтот диск вошли произведения Иосифа ...
723874
  Соколовская Н.П. Мой Вавилон / Н.П. Соколовская. – М., 1979. – 112с.
723875
  Бетаки В. Мой вальс : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0321-1878
723876
  Хаммер Арманд Мой век - двадцатый. Пути и встречи / Хаммер Арманд; Пер. с англ. Салливан Г. – Москва : Прогресс, 1988. – 301с.
723877
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – Москва : Политиздат, 1971. – 368с.
723878
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – М., 1972. – 368с.
723879
  Ушаков Н.Н. Мой век / Н.Н. Ушаков. – М., 1973. – 480с.
723880
  Турсун-заде М. Мой век : стихи и поэма / М. Турсун-заде. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
723881
  Решетников Л.В. Мой век : стихотворения / Л.В. Решетников. – М., 1979. – 220с.
723882
  Сысойков М.П. Мой век / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1981. – 174с.
723883
  Никольский С.М. Мой век / С.М. Никольский. – Москва : ФАЗИС, 2005. – 320с. – ISBN 5-7036-0099-5
723884
   Мой век, мои друзья и подруги. – М, 1990. – 735с.
723885
  Коненков С.Т. Мой век: воспоминания / С.Т. Коненков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 383с.
723886
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Чита, 1954. – 500с.
723887
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – М., 1957. – 591с.
723888
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – М., 1959. – 616с.
723889
  Краснов Н.С. Мой верный аист / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1978. – 237с.
723890
  Позднеев А.А. Мой верный товарищ / А.А. Позднеев, 1951. – 64с.
723891
  Яковлев Ю. Мой верный шмель / Ю. Яковлев. – М., 1969. – 256с.
723892
  Пастернак Б.Л. Мой взгляд на искусство : сборник / Б.Л. Пастернак. – Саратов : Саратовский университет, 1990. – 288с. – ISBN 5-292-00771-4
723893
  Коберидзе К. Мой виноградник : рассказы / К. Коберидзе. – Москва : Советский писатель, 1976. – 238 с.
723894
  Ляховчук В.И. Мой выбор / В.И. Ляховчук. – М., 1990. – 300с.
723895
  Шеварднадзе Э.А. Мой выбор / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1991. – 331с.
723896
  Буков Е.Н. Мой Вьетнам : стихи / Е.Н. Буков. – Кишинев. : Лумина, 1968. – 75 с.
723897
  Сергиевский Александр Мой Гарибальди // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 188-197. – ISSN 1609-5359
723898
  Квателадзе И. Мой генерал : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0012-6756
723899
  Костомаров В.Г. Мой гений, мой язык: Размышления языковеда в связи с обществ. дискус. о яз. / В.Г. Костомаров. – М., 1991. – 63с.
723900
  Томас Дилан Мой герой на руке своей оголяет нерв : новые переводы стихов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673
723901
  Шостка В.В. Мой голос / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1963. – 116с.
723902
  Шамкенов А. Мой голос / А. Шамкенов. – Алма-Ата, 1981. – 256с.
723903
   Мой город- герой. – Тула, 1979. – 110с.
723904
  Северов П.Ф. Мой город / П.Ф. Северов. – К.-Х., 1935. – 96с.
723905
  Сульдин К.Н. Мой город / К.Н. Сульдин, М.И. Шушарин. – Челябинск, 1969. – 98с.
723906
  Карпова Н.И. Мой город : кн. стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1981. – 60с.
723907
  Маричева В.И. Мой город на заре : очерк / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1980. – 190с.
723908
  Шестаков К.И. Мой город родной / К.И. Шестаков. – Самара, 1990. – 278с.
723909
  Северцев С.Л. Мой Гулистан / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1985. – 463с.
723910
  Бахтия И. Мой Гюлистан / И. Бахтия. – Алма-Ата, 1958. – 127 с.
723911
  Власов Н. Мой Дагестан / Н. Власов. – Махачкала, 1956. – 57с.
723912
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва
2. – 1968. – 93 с.
723913
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1972. – 423 с.
723914
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1974. – 384 с.
723915
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1974. – 292 с.
723916
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1977. – 431 с.
723917
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1985. – 438 с.
723918
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1986. – .
723919
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Махачкала
1-2. – 1989. – 411с.
723920
  Щипахина Л.В. Мой двадцатый век / Л.В. Щипахина. – М., 1984. – 47с.
723921
  Сазонов Г.К. Мой дед Захар Нерчинск / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1973. – 125 с.
723922
  Аксельрод Ю.С. Мой дед Лев Троцкий и его семья / Юлия Аксельрод. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 445, [3] с., [4] л. фотоил. – Библиогр.: с. 445-446. – (Личный взгляд : воспоминания, материалы, документы). – ISBN 978-5-227-04169-2
723923
  Ивашева П.А. Мой день : [рассказ] / П.А. Ивашева. – 2-е изд. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 16 с. : ил. – На обл. номер изд. № 22. - Без тит.л. описан по обл.
723924
  Стефанова Мой день / Стефанова, дЛ. – М, 1962. – 72с.
723925
  Асеков И. Мой день / И. Асеков. – Москва, 1963. – 103с.
723926
  Соболев М. Мой Диоген // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.109-124. – ISSN 0321-1878
723927
  Ошерович Г.Ш. Мой добрый клен / Г.Ш. Ошерович. – М, 1962. – 105с.
723928
  Каштанов А.Л. Мой дождь / А.Л. Каштанов. – Минск, 1982. – 254с.
723929
  Смирнов О.П. Мой дом - на Востоке / О.П. Смирнов. – М., 1962. – 336с.
723930
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1974. – 384с.
723931
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : Роман / В.Г. Кузьмин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464с.
723932
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – М, 1990. – 397с.
723933
  Хаидов А. Мой дом - пустыня: Повести и рассказы / А. Хаидов. – Ашхабад, 1987. – 245с.
723934
  Гранцева Н.А. Мой дом - Россия с видом на Неву / Н.А. Гранцева. – Ленинград, 1979. – 80с.
723935
  Осмонов А. Мой дом : стихи / А. Осмонов; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1950. – 156 с.
723936
   Мой дом. – Красноярск, 1961. – 80с.
723937
  Колас Якуб Мой дом : избрання лирика / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 111 с.
723938
  Завальнюк Л.А. Мой дом / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1966. – 70с.
723939
  Жупанов И.Л. Мой дом / И.Л. Жупанов. – Тула, 1967. – 63с.
723940
  Колас Якуб Мой дом : избранная лирика / Колас Якуб. – Москва, 1972. – 207 с.
723941
  Антропова И.А. Мой дом / И.А. Антропова. – Київ, 1973. – 40с.
723942
  Долгополов Ю.С. Мой дом / Ю.С. Долгополов. – М., 1983. – 62с.
723943
  Джангазиев М. Мой дом в золотой долине : стихи и поэмы / М. Джангазиев. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 236 с.
723944
  Никулина М.П. Мой дом и сад / М.П. Никулина. – Свердловск, 1969. – 56с.
723945
   Мой дом на Красной Пресне. – М, 1979. – 281с.
723946
  Ленк Дж. Мой домашний аудиовидео комплекс / Дж. Ленк. – Москва, 1994. – 320 с.
723947
  Збанацкий Ю.О. Мой дорогой друг : Рассказы: Для средн. шк. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 64с.
723948
  Никитин Г.М. Мой друг- Моцарт / Г.М. Никитин. – М, 1975. – 61с.
723949
  Турчинская А.Ф. Мой друг - Ашхабад / А.Ф. Турчинская. – М., 1960. – 531с.
723950
  Финн К.Я. Мой друг / К.Я. Финн. – М, 1930. – 152с.
723951
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : рассказы и повести / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 246 с.
723952
  Друнина Ю.В. Мой друг / Ю.В. Друнина. – М, 1965. – 111с.
723953
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : повесть / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 135 с.
723954
  Цветкова Н. Мой друг / Н. Цветкова. – М., 1973. – 47с.
723955
  Расих Атилла Мой друг : роман / Расих Атилла; пер. с татар. А.Чехова. – Москва : Современник, 1973. – 230 с.
723956
  Казанский В.И. Мой друг / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
723957
  Цаголов В.М. Мой друг Бибо / В.М. Цаголов. – Орджоникидзе, 1962. – 91с.
723958
  Ошанин Л.И. Мой друг Борис : Три повести в стихах / Л.И. Ошанин. – Москва : Воениздат, 1972. – 110с.
723959
  Левитин М.З. Мой друг верит / М.З. Левитин. – Москва, 1989. – 284 с.
723960
  Перле А. Мой друг Генри Миллер : Роман / Пер. с агл. Л. Житковой; Альфред Перле. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 352с. – ISBN 5-267-00626-2
723961
  Кружков Н.Н. Мой друг Иван Титов / Н.Н. Кружков. – Москва, 1972. – 143с.
723962
  Милль Пьер Мой друг Кубик / Пьер Милль ; Пер. с фр. Е. Трутовской ; С пред. Л. Козловского. – 2-е изд. – Петроград : Задруга, 1918. – VIII, 124 с.
723963
  Кузнецов Н.В. Мой друг лайка / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1962. – 288с.
723964
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1973. – 256 с.
723965
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1981. – 223 с.
723966
  Сименон Ж. Мой друг Мегрэ / Ж. Сименон. – Одесса, 1989. – 323с.
723967
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
723968
  Чейшвили Р.Б. Мой друг Нодари : роман / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1968. – 271 с.
723969
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
723970
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
723971
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
723972
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
723973
   Мой друг рядом. – М, 1981. – 270с.
723974
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
723975
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
723976
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : Повесть / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00578-1
723977
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
723978
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
723979
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – М., 1980. – 238с.
723980
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
723981
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
723982
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – М., 1971. – 328с.
723983
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
723984
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – М., 1963. – 47с.
723985
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – М., 1964. – 294с.
723986
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
723987
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
723988
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц. – М.-Л., 1928. – 104с.
723989
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
723990
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
723991
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
723992
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1963. – 178с.
723993
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
723994
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
723995
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
723996
  Алимбаев М. Мой Казахстан / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
723997
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
723998
  Лебедев Мой календарь / Лебедев, -Кумач. – М., 1939. – 112с.
723999
  Трутнева Е. Мой календарь / Е. Трутнева. – Молотов, 1947. – 66с.
724000
  Зиедонис И.Я. Мой камень не спит : стихотворения / И.Я. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,