Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
723001
  Козлюк Л.П. "Краєзнавчий атлас для шкіл Львівського, Станіславського і Тернопільського воєводств" Е.Ромера і Т. Шуманського : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 43-48 : Мал. – Бібліогр.: 17 назв
723002
  Ларина Е.И. "Кража - это вечный наш обычай": умыкание невесты у российских казахов / Е.И. Ларина, О.Б. Наумова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 3-20. – ISSN 0869-5415
723003
  Лиховид І. "Країна в смартфоні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 9


  Чи готові до глобальної діджиталізації ІТ-сектор, державні органи та суспільство?
723004
  Данилова О.Є. "Країна дощу" / О.Є. Данилова, А. Швентицкієне // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 36-41 : фото
723005
  Фінкельштейн Б. "Країна фей" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/12 (1125/1128). – С. 282-287. – ISSN 0320-8370


  Оповідання.
723006
  Реєнт О. Краєзнавство - міцний фундамент історичної пам"яті: нумізматика в системі історичного краєзнавства // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 9-10
723007
   Краєзнавство : науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1993. – заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723008
   Краєзнавство : науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1/2. – 1994. – заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723009
   Краєзнавство : науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1/4. – 1995. – заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723010
   Краєзнавство : науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1/4. – 1999. – заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723011
   Краєзнавство : науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1/2. – 2000. – заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723012
   Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; заснований 1927 року, репресований у 1930 році; відроджений 1993 року
723013
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; заснований 1927 року, репресований у 1930 році ; відроджений 1993 року
723014
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
№ 2 (79). – 2012. – 178 с. – заснований у 1927р., репресований у 1930р., відроджений у 1993р. ;резюме укр., рос., англ. мовами
723015
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
№ 1 (82). – 2013. – 237 с. – Заснован у 1927р., репресований у 1930р., відроджений у 1993р. ;Резюме укр., мовою
723016
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 3 (84). – 2013. – 217 с. – Заснований у 1927р., репресований у 1930р., відроджений у 1993р. ;Резюме укр. мовою
723017
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 4 (85). – 2013. – 297 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами. - Заснований у 1927 р., репресований у 1930 р., відроджений у 1993 р.
723018
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 1 (86). – 2014. – 235 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р. - Резюме укр., рос., англ. мовами
723019
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 1/2 (90/91). – 2015. – 292 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р. - Резюме укр., рос., англ. мовами
723020
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 3/4 (92/93). – 2015. – 333 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р. - Резюме укр., рос., англ. мовами
723021
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 1/2 (98/99). – 2017. – 304 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р. - Резюме укр., рос., англ. мовами
723022
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 2 (103). – 2018. – 184 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р.
723023
   Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 1993-. – ISSN 2222-5250
№ 3 (104). – 2018. – 252 с. – Заснован у 1927 р., репресований у 1930р., відроджений у 1993 р.
723024
   Краєзнавство : наук. журнал : 1927-2017 : системат. покажчик змісту / НАН України, Ін-т історії України ; Нац. спілка краєзнавців України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [заг. ред.: О. Реєнт ; упоряд.: О. Михайлова]. – Київ : [б. в.], 2019. – 399, [1] с. – Покажчики: с. 285-399. – ISBN 978-617-7399-27-7
723025
  Гончаров О. Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов) / О. Гончаров, А. Петровський, С. Куций // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 323-327. – ISSN 2222-5250
723026
   Краєзнавство в бібліотеці.. – К., 1965. – 41с.
723027
  Пінчук Ю. Краєзнавство в творчості українського історика Федоро Павловича Шевченка / Ю. Пінчук, С. Батуріна // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 102-108.
723028
  Реєнт О.П. Краєзнавство в Україні: історичні традиції і стратегія розвитку / Олександр Реєнт ; НАН України, Міжвідомча координац. рада з питань краєзнавства при Президії НАН України, Нац. спілка краєзнавців України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – 292 с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Національна спілка краєзнавців України). – ISBN 978-617-7736-84-3
723029
  Матвіенко-Гарнага Краєзнавство і краєзнавча робота / Матвіенко-Гарнага. – Харків, 1930. – 51с.
723030
  Кречуняк Ю. Краєзнавство і музейна спрва на Верховинщині: історія і сучасний стан // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 55-60
723031
  Крачило М.П. Краєзнавство і туризм / М.П. Крачило. – Київ : Вища школа, 1994. – 191с.
723032
  Омельченко Ю.А. Краєзнавство історичне / Ю. Омельченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 214-215. – ISBN 966-642-073-2
723033
   Краєзнавство на Коростенщині.. – Коростень, 1930. – 40с.
723034
  Тронько П.Т. Краєзнавство на межі тисячоліть // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.4-19. – ISBN 966-7653-2-Х
723035
  Жванко Л.М. Краєзнавство Слобожанщини : навчальний посібник / Л.М. Жванко ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. акад. міського господарства. – Харків : Монограф, 2011. – 384 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 370-374. – ISBN 978-966-876-619-0
723036
  Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні духовності та культури / П.Т. Тронько. – Київ, 1994. – 108с.
723037
   Краєзнавство Черкащини : вип. 1–10 : [з 1990 до 2014 р.] : анот. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Черкас. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; [уклад.: А.П. Іржавська, О.З. Спилка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 96 с. – Предм.-темат. покажч.: с. 56–74. - Імен. покажч.: с. 75–80. – (Серія Історична ; вип. 5)
723038
  Берека В. Краєзнавство як життєвий поклик науковця // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8
723039
  Прус І.Т. Краєзнавство як засіб виховання радянського патріотизму / І.Т. Прус. – Київ : Знання, 1983. – 48 с.
723040
  Громко Т.В. Краєзнавство як регіональний компонент у професійній підготовці майбутнього фахіівця / Т.В. Громко, О.К. Данилюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 71-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
723041
  Тронько П. Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-10
723042
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2000
723043
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
Січень (№ 1). – 2001
723044
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 2. – 2001
723045
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 3. – 2001
723046
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 4. – 2001
723047
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 5. – 2001
723048
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 6. – 2001
723049
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ
№ 7. – 2001
723050
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Січень (№ 1). – 2019. – 69 с.
723051
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Травень (№ 5). – 2019. – 69 с.
723052
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Червень (№ 6). – 2019. – 69 с.
723053
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Липень (№ 7). – 2019. – 69 с.
723054
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Серпень (№ 8). – 2019. – 69 с.
723055
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Вересень (№ 9). – 2019. – 69 с.
723056
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Жовтень (№ 10). – 2019. – 69 с.
723057
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Грудень (№ 12). – 2019. – 69 с.
723058
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020
723059
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Січень - лютий (№ 1/2). – 2021
723060
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Березень - квітень (№ 3/4). – 2021
723061
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Травень - червень (№ 5/6). – 2021
723062
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Липень - серпень (№ 7/8). – 2021
723063
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Вересень - жовтень (№ 9/10). – 2021
723064
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2021
723065
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Січень - лютий (№ 1/2). – 2022
723066
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Березень - квітень (№ 3/4). – 2022
723067
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Травень - червень (№ 5/6). – 2022
723068
   Краєзнавство. Географія. Туризм. – Киев
Вересень - жовтень (№ 9/10). – 2022
723069
   Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир. – ISBN 078-966-1663-08-3
Вип. 1. – 2009
723070
  Сінкевич Є. Краєзнавці досліджують історію Херсонщини / Є. Сінкевич, Т. Братченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 220-221. – ISSN 2222-5250
723071
   Краєзнавці України. : (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Київ. Кам"янець-Подільський. – ISBN 966-8102-24-X
Т.1. – 2003. – 272с.
723072
   Краєзнавці Черкащини : біобібліогр. довідник : 25-річчю Незалежності України присвячується / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [упоряд.: В.М. Мельниченко, Г.М. Голиш ; редкол.: В.М. Мельниченко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 219, [1] с. : іл. – Анотація англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2783-85-8
723073
  Горобець О. Краєзнавча бібліографія в сучасному інформаційному просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 26-27. – ISSN 1811-377X


  Стаття висвітлює досвід краєзнавчої діяльності бібліотеки, систему роботи, досягнення, здобутки колективу та перспективи.
723074
  Книш А. Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам"яті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Представлено краєзнавчий бібліографічний доробок Наукової бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
723075
  Михайлова О.В. Краєзнавча бібліографія: пошук балансу між традиціями та інноваціями // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 614-621. – ISBN 978-966-452-103-8
723076
   Краєзнавча діяльність бібліотек : Методичний посібник. – Київ, 2002. – 208с.
723077
  Ковальова А.Г. Краєзнавча діяльність бібліотек закладів вищої освіти // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 315-316. – ISBN 978-966-8308-26-0
723078
  Загородна Н. Краєзнавча діяльність бібліотеки (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 71-76. – ISBN 978-966-423-674-1
723079
  Костриця М.Ю. Краєзнавча діяльність волинського губернського статистичного комітету // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 26-52. – ISBN 966-7626-11-3
723080
  Стельмах І. Краєзнавча діяльність громадських музеїв Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 72-75
723081
  Ковальчук Г. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек Східної України: збереження традиій, пошук нового / Г. Ковальчук, Н. Полянська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 28-31. – ISSN 1811-377X
723082
  Комарницький О.Б. Краєзнавча діяльність студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 20-30-х рр. XX ст. // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 57-64.


  На початку 20-х рр. у Київському ІНО функціонував студентський гурток вивчення природи, що став наступником гуртка дослідників природи, який працював в Університеті св. Володимира з 1907 р. Гуртківці працювали у 5 секціях: зоологічній, ботанічній, ...
723083
  Бойко Н. Краєзнавча діяльність Ю.С. Виноградського у 1945 - 1965 роках // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 187-194. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
723084
  Бажан О. Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР") // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 26-31
723085
  Удод О. Краєзнавча освіта у закладах вищої освіти України: стан, проблеми, перспективи // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7399-17-8
723086
  Зеленін С.М. Краєзнавча підготовка туриста. / С.М. Зеленін. – К, 1972. – 101с.
723087
  Прус І.Т. Краєзнавча робота в школі / І.Т. Прус. – К., 1984. – 112с.
723088
  Каширін Г. Краєзнавча робота масової бібліотеки / Г. Каширін. – К., 1960. – 39с.
723089
   Краєзнавча робота районної бібліотеки. – К., 1960. – 20с.
723090
  Вербовий О. Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича / О. Вербовий, Г. Савченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 154-158


  Проаналізовано наукову діяльність В.М. Базилевича на ниві українського краєзнавства. Висвітлено основні напрямки краєзнавчих студій науковця та його практичний внесок у вивчення та збереження історичних пам"яток України. В.М. Базилевич - професор ...
723091
  Кушнаренко Н.М. Краєзнавча функція бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 76-82. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується сутність краєзнавчої функції бібліотек регіонального і місцевого рівнів.
723092
  Кушнаренко Н.М. Краєзнавча цінність документа: глобалізація в глобальному бібліотечно-інформаційному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 96-100. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується система ознак краєзнавчої цінності документів як унікального інтелектуального ресурсу бібліотек України та складової глобального бібліотечно-інформаційного простору.
723093
  Борщ М. Краєзнавча Шевченкіана України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 145-146. – ISSN 2222-5250


  24 - 25 жовтня 2014 року в шевченківському національному заповіднику у Каневі відбулася XIII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Краєзнавча Шевченкіана України", присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Доктор ...
723094
  Яровенко Т. Краєзнавче літературознавство як складник літературознавчої науки // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 31-38
723095
  Маньковська Р.В. Краєзнавчий аспект в культурологічній освіті України (з досвіду викладання культурології) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 136-138
723096
  Олішевська Ю.А. Краєзнавчий аспект дослідження населення та істоиико-етнографічних районів України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 120-123. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто особливості краєзнавчих досліджень населення України та формування історико-етнографічних районів. Визначено головні напрями аналізу структури населення і його етнічного складу. Запропоновано вивчення історико-етнографічних районів України ...
723097
  Скриль І. Краєзнавчий аспект туристсько-рекреаційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядається краєзнавство як область наукового пізнання і сфера практичної діяльності. Основну увагу приділено туристсько-краєзнавчій діяльності серед учнівської молоді Харківського регіону, визначено її основні форми, проблеми та перспективи ...
723098
  Грома Володимир Краєзнавчий аспект у системі географії культури України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 32-34. – Бібліогр.: 6 назв
723099
   Краєзнавчий вісник : газета Броварської центральної районної бібліотеки. – Бровари
травень (№ 13). – 2013. – 4 с.
723100
  Щвець Микола Краєзнавчий гурток як засіб формування компетентності учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-27
723101
  Берека В.Є. Краєзнавчий доробок А.І. Димінського // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 123
723102
  Скорохватова А. Краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України": історичні передумови, концептуальні засади, стан реалізації / А. Скорохватова, О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 105-113. – ISSN 2224-9516


  Викладено історичні передумови започаткування у 2014 р. Національною історичною бібліотекою України Проекту "Бібліотечно-культурологічний зведений інтегрований краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України"". Сформульовано основні ...
723103
   Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. – 242с. – ISBN 966-8098-17-Х
723104
  Тишкевич К.І. Краєзнавчий інформаційний ресурс бібліотек України для юнацтва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у вивченні краєзнавчої інформації, забезпечення доступу до інформаційного ресурсу краю, його інтеграції й популяризації серед місцевих громад. Розглянуто питання ролі краєзнавчого інформаційного ресурсу в бібліотеках України для ...
723105
   Краєзнавчий календар пам"ятних дат на 2016 рік / Житомир. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл. ; [упоряд.: Махорін Г.Л. ; авт. текстів: Махорін Г.Л., Васильчук С.К.]. – Житомир : Євенок О.О., 2016. – 54, [2] с., [4] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-617-7265-54-1
723106
  Дмитрян Т.В. Краєзнавчий КВК "Рідний край, де ми живемо, Кіровоградщиною звемо" (8-9 клас) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
723107
  Кушнір В. Краєзнавчий компонент у навчально-виховному процесі: з досвіду роботи / В. Кушнір, Н. Петрова // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 49-63. – ISBN 978-617-7399-17-8
723108
  Забіянов Є. Краєзнавчий контент в е-бібліотеках США // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 90-98. – ISSN 1029-7200
723109
  Забіянов Є.В. Краєзнавчий контент як популяризатор наукових бібліотек Одещини у віртуальному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 58-64. – ISSN 2409-9805
723110
  Лисак Т.К. Краєзнавчий матеріал як одна із ланок у формуванні загальнокультурних цінностей // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 128-132. – (Історія та географія ; вип. 48)
723111
  Глоба Т. Краєзнавчий медіаосвітній проєкт "Флешбук "Усна оповідь колишнього запорожця Микити Коржа" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 16-17


  методи та форми діяльності бібліотек; краєзнавство; ФЛЕШБУК
723112
  Скавронський П.С. Краєзнавчий музей "Старофлотські казарми" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 25-30 : фото
723113
  Дефорж Г.В. Краєзнавчий музей в житті та діяльності академіка ВУАН М.В. Павлової (Гортинської) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 64-69. – ISSN 2077-9496
723114
  Криловець М. Краєзнавчий принцип виховання дітей у педагогічній спадшині Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 117-119. – ISBN 978-617-7932-12-2
723115
  Кочергін І.О. Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 267-274. – ISBN 966-551-159-9
723116
  Гальчак С.Д. Краєзнавчий рух на Вінниччині в умовах незалежності України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 58-64
723117
   Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2006-2010 : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О.В. Михайлова ; ред. Т.С. Кудласевич ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2012. – 123, [1] с. – Імен покажч.: с. 103-115. - Геогр. покажч.: с.116-118. - Покажч. установ: с. 119-123. – ISBN 978-966-2622-09-6
723118
  Морозюк В. Краєзнавчі візерунки / Володимир Морозюк. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. – 180, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8098-36-6


  У пр. №1702620 напис: Бібліотеці Національної спілки журналістів України. Хай щастить! Член НСЖУ - Підпис
723119
  Шевченко М. Краєзнавчі документи: пріоритетний об"єкт оцифрування" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Наголошено, що створення електронних копій краєзнавчих документів має становити пріоритетний напрям в діяльності вітчизняних ОУНБ
723120
  Шевченко М. Краєзнавчі дослідження академіка Костянтина Григоровича Воблого // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 81-85. – ISSN 2222-5250
723121
  Карасьов М. Краєзнавчі дослідження Василя Махна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Про роман В. Махна "Вічний календар".
723122
  Клименко Т.А. Краєзнавчі дослідження за документами Державного архіву Черкаської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 51-59
723123
  Конта Р. Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 17-25. – ISSN 2222-5250
723124
  Свищ О. Краєзнавчі дослідження Івана Крип"якевича // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 176-186. – ISSN 2078-6077
723125
  Шипко Л. Краєзнавчі дослідження Михайла Бережкова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
723126
  Шипко Л. Краєзнавчі дослідження Михайла Миколайовича Бережкова // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 100-107
723127
  Соловей О.Г. Краєзнавчі дослідження про Волинь та пропаганда туризму на сторінках часопису "Наша Батьківщина" (1937-1939 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 181-185. – (Історія та географія ; вип. 48)
723128
  Гончаров О. Краєзнавчі дослідження професора Г.Д. Казьмирчука (до 75-річчя від дня народження) / О. Гончаров, М. Казьмирчук // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 72-78. – ISSN 2222-5250
723129
  Кузнецова М.М. Краєзнавчі електронні ресурси публічних бібліотек України: корпоративний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 169-179. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається корпоративний підхід до формування краєзнавчих електронних ресурсів. Аналізується сучасний стан інформаційних ресурсів з краєзнавства в міських публічних бібліотеках України в мережі Інтернет.
723130
  Вовк О. Краєзнавчі конференції молодих учених на історичному факультеті Харківського університету: історія і досягнення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 150-160. – ISSN 2077-7280


  "Важливою подією у розвиткові історичного краєзнавства в Україні стала поява "Історії міст і сіл Української РСР", створеної під керівництвом академіка П.Т. Тронька".
723131
  Сіментов Ю.Я. Краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини : Посібник для вчителів / Ю.Я. Сіментов, М.Т. Яцура. – Київ : Радянська школа, 1968. – 170с.
723132
  Хомич В.І. Краєзнавчі матеріали на уроках української літератури (відтворення сюрреалістичної дійсності у творчості ніжинського поета С. Коноваленка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 328-331
723133
  Водяник Л.Ю. Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 152-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
723134
  Похилевич Л.І. Краєзнавчі праці / Л.І. Похилевич. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 340с. – +2 карти-вкладки. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). – ISBN 978-966-8545-14-6; 978-966-8545-88-7
723135
  Волошінська Н. Краєзнавчі ресурси Національної історичної бібліотеки України (за результатами дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 10-14
723136
  Горб К.М. Краєзнавчі ресурси туризму: сутність, складові, групи та блоки / К.М. Горб, М.В. Корнєєв, З.В. Бойко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
723137
  Каушлієв Г. Краєзнавчі студії вітчизняних мандрівників в Криму (30-50-ті рр. XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 2222-5250
723138
  Литвин М. Краєзнавчі студії Івана Крип"якевича / М. Литвин, Т. Литвин // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 362-371. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Іван Петрович Крип"якевич (1886–1967) був не лише дослідником важливих віх історії та культури України, але й теоретиком і практиком історичного краєзнавства, активним мандрівником. Народився вчений у Львові в сім"ї вихідця з Холмщини отця Петра ...
723139
  Лимар А.О. Краєзнавчі студії Матвія Номиса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 23-30. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
723140
  Нагайко Т. Краєзнавчі студії Навчально-наукового центру усної історії ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди" // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 68-78. – ISBN 978-617-7399-17-8
723141
  Сердюк В.А. Краєзнавчі та родознавчі флоеми / Владислав А. Сердюк. – Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант. – (Серія "Родовід Сердюків" ; [кн. 3]). – ISBN 978-617-7970-46-9
1. – 2021. – 299, [2] с.
723142
  Дмитрук В. Краєзнавчі форуми на Волині та Києві: реалії та проекти розвитку / В. Дмитрук, Є. Букет // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 186-190. – ISSN 2222-5250


  Київська міська організація краєзнавців України (голова правління - доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. П. Гончаров) уклала ряд угод із провідними установами, організаціями та закладами про співпрацю в краєзнавчій ...
723143
   Краєзнавчі читання на Херсонщині // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27
723144
  Реєнт О.П. Краєзнавчі ювілеї: історія, реалії, перспективи // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 5-22. – ISBN 978-617-7009-52-1
723145
  Скрипник Г. Краєзнавчо-етнографічні студії Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 206-212. – ISSN 2313-8505
723146
  Костриця М. Краєзнавчо-просвітницька діяльність Никанора і Петра Абрамовичів // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 197-198
723147
  Філончук З.В. Краєзнвчі читання "Природно-заповідний фонд Херсонщини: стан, проблеми, перспективи". // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 42 : фото
723148
  Ляліна Т.С. Краєнавча тематика в опублікованих матеріалах щомісячника "Русская старина" // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 144-150


  Дослідження присвячене систематизації, узагальненню та аналізові публікацій щомісячника "Русская старина", присвячених вивченню історії міста Кіровограда (Єлисаветграда).
723149
  Лондон Д. Кража / Д. Лондон. – М, 1955. – 108с.
723150
  Астафьев В.П. Кража : повесть : для сред. и ст. школьного возраста / В.П. Астафьев ; худож. В.М. Харламов. – Красноярск : Книжное издательство, 1983. – 246 с.
723151
  Чубков Ю.Д. Кража / Ю.Д. Чубков. – 2-е изд. – Л, 1989. – 32с.
723152
  Тариканов Д.В. Кража в судебной практике ФРГ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 133-157. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
723153
  Шупкин Александр Кража газа по-китайски : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-28 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
723154
  Шикунов В.С. Кража и ответственность / В.С. Шикунов. – Минск, 1971. – 120с.
723155
  Фигль-Мигль Кража молитвенного коврика // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 6. – С. 98-132. – ISSN 0321-1878
723156
  Астафьев В.П. Кража. Последний поклон : для ст. шк. возраста / В.П. Астафьев. – Москва : Просвещение, 1990. – 444 с. – (Школьная библиотека)
723157
  Бышевский Ю.В. Кражи и их предупреждение / Ю.В. Бышевский. – Омск, 1979. – 28с.
723158
  Brazgunow Ales Краіны усходу ў беларускай літаратуры 12-17 стагоддзяў // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 3 (36). – С. 57-75. – ISSN 1640-7806
723159
  Сюндюков І. Краї "Імперії Зла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 20


  Президент Рейган і вдячність українців.
723160
  Гончаров О.П. Краї України: загальна характеристика // Основи краєзнавства : підручник для студентів закл. вищ. освіти / Л.В. Баженов, Г.В. Бондаренко, В.Є. Голубко, О.П. Гончаров, О.Б. та ін. Коваленко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – С. 122-178. – (Національна спілка краєзнавців України). – ISBN 978-617-7736-85-0
723161
   Країн багато - планета єдина : Конкурс // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-53
723162
  Пастухов В. Країна - на межі нервового зриву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  Росія, схоже, вже відмовилася від європейського вибору.
723163
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 1. – 2009
723164
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 2. – 2009
723165
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 3. – 2009
723166
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 1 (4). – 2010
723167
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 2 (5). – 2010
723168
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 3 (6). – 2010
723169
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 4 (7). – 2010
723170
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 5 (8). – 2010
723171
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 6 (9). – 2010
723172
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 7 (10). – 2010
723173
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 8 (11). – 2010
723174
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 9 (12). – 2010
723175
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 10 (13). – 2010
723176
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 11 (14). – 2010
723177
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 12 (15). – 2010
723178
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 13 (16). – 2010
723179
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 14 (17). – 2010
723180
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 15 (18). – 2010
723181
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 16 (19). – 2010
723182
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 17 (20). – 2010
723183
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 18 (21). – 2010
723184
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 19 (22). – 2010
723185
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 20 (23). – 2010
723186
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 21 (24). – 2010
723187
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 22 (25). – 2010
723188
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 23 (26). – 2010
723189
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 24 (27). – 2010
723190
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 25 (28). – 2010
723191
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 26 (29). – 2010
723192
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 27 (30). – 2010
723193
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 28 (31). – 2010
723194
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 29 (32). – 2010
723195
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 30 (33). – 2010
723196
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 31 (34). – 2010
723197
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 32 (35). – 2010
723198
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 33 (36). – 2010
723199
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 34 (37). – 2010
723200
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 35 (38). – 2010
723201
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 36 (39). – 2010
723202
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 37 (40). – 2010
723203
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 38 (41). – 2010
723204
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 39 (42). – 2010
723205
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 40 (43). – 2010
723206
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 41 (44). – 2010
723207
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 42 (45). – 2010
723208
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 43 (46). – 2010
723209
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 44 (47). – 2010
723210
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 45 (48). – 2010
723211
   Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
№ 46 (49). – 2010
723212
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 1 (54). – 2011
723213
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 2 (55). – 2011
723214
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 3 (56). – 2011
723215
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 4 (57). – 2011
723216
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 5 (58). – 2011
723217
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 6 (59). – 2011
723218
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 7 (60). – 2011
723219
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 8 (61). – 2011
723220
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 9 (62). – 2011
723221
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 10 (63). – 2011
723222
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 11 (64). – 2011
723223
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 12 (65). – 2011
723224
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 13 (66). – 2011
723225
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 14 (67). – 2011
723226
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 15 (68). – 2011
723227
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 16 (69). – 2011
723228
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 17 (70). – 2011
723229
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 18 (71). – 2011
723230
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 19 (72). – 2011
723231
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 20 (73). – 2011
723232
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 21 (74). – 2011
723233
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 22 (75). – 2011
723234
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 23 (76). – 2011
723235
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 24 (77). – 2011
723236
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 25 (78). – 2011
723237
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 26 (79). – 2011
723238
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 27 (80). – 2011
723239
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 28 (81). – 2011
723240
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 29 (82). – 2011
723241
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 30 (83). – 2011
723242
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 31 (84). – 2011
723243
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 32 (85). – 2011
723244
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 33 (86). – 2011
723245
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 34 (87). – 2011
723246
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 35 (88). – 2011
723247
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 36 (89). – 2011
723248
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 37 (90). – 2011
723249
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 38 (91). – 2011
723250
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 39 (92). – 2011
723251
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 40 (93). – 2011
723252
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 41 (94). – 2011
723253
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 42 (95). – 2011
723254
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 43 (96). – 2011
723255
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 44 (97). – 2011
723256
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 45 (98). – 2011
723257
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 46 (99). – 2011
723258
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 47 (100). – 2011
723259
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 48 (101). – 2011
723260
   Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
№ 49 (102). – 2011
723261
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2009-
№ 50 (103). – 2011
723262
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (104). – 2012
723263
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (105). – 2012
723264
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (106). – 2012
723265
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 4 (107). – 2012
723266
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 5 ( 108 ). – 2012
723267
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 6 (109). – 2012
723268
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 7 (110). – 2012
723269
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 8 (111). – 2012
723270
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 9 (112). – 2012
723271
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 10 (113). – 2012
723272
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 11 (114). – 2012
723273
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 12 (115). – 2012
723274
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 13 (116). – 2012
723275
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 14 (117). – 2012
723276
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15 (118). – 2012
723277
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 16 (119). – 2012
723278
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 17 (120). – 2012
723279
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 18 (121). – 2012
723280
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 19 (122). – 2012
723281
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 20 (123). – 2012
723282
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 21 (124). – 2012
723283
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 22 (125). – 2012
723284
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 23 (126). – 2012
723285
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 24 (127). – 2012
723286
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 25 (128). – 2012
723287
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 26 (129). – 2012
723288
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 27 (130). – 2012
723289
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 28 (131). – 2012
723290
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 29 (132). – 2012
723291
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 30 (133). – 2012
723292
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 31 (134). – 2012
723293
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (135). – 2012
723294
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 33 (136). – 2012
723295
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 34 (137). – 2012
723296
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 35 (138). – 2012
723297
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 36 (139). – 2012
723298
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 37 (140). – 2012
723299
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 38 (141). – 2012
723300
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 39 (142). – 2012
723301
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 40 (143). – 2012
723302
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 41 (144). – 2012
723303
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 42 (145). – 2012
723304
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 43 (146). – 2012
723305
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 44 (147). – 2012
723306
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 45 (148). – 2012
723307
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 46 (149). – 2012
723308
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 47 (150). – 2012
723309
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 48 (151). – 2012
723310
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 49 (152). – 2012
723311
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 50 (153). – 2012
723312
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (154). – 2013
723313
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (155). – 2013
723314
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (156). – 2013
723315
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 4 (157). – 2013
723316
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 5 (158). – 2013
723317
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 6 (159). – 2013
723318
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 7 (160). – 2013
723319
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 8 (161). – 2013
723320
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 9 (162). – 2013
723321
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 10 (163). – 2013
723322
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 11 (164). – 2013
723323
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 12 (165). – 2013
723324
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 13 (166). – 2013
723325
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 14 (167). – 2013
723326
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15(168). – 2013
723327
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15 (168). – 2013
723328
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 16 (169). – 2013
723329
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 17 (170). – 2013
723330
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 18 (171). – 2013
723331
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 19 (172). – 2013
723332
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 20 (173). – 2013
723333
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 21 (174). – 2013
723334
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 22 (175). – 2013
723335
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 23 (176). – 2013
723336
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 24 (177). – 2013
723337
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 25 (178). – 2013
723338
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 26 (179). – 2013
723339
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 27 (180). – 2013
723340
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 28 (181). – 2013
723341
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 29 (182). – 2013
723342
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 30 (183). – 2013
723343
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 31 (184). – 2013
723344
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (185). – 2013
723345
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (187). – 2013
723346
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 33 (186). – 2013
723347
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 34 (187). – 2013
723348
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 35 (188). – 2013
723349
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 36 (189). – 2013
723350
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 38 (191). – 2013
723351
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 39 (192). – 2013
723352
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 40 (193 ). – 2013
723353
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 41 (194 ). – 2013
723354
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 42 (195). – 2013
723355
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 43 (196 ). – 2013
723356
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 44 (197). – 2013
723357
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 45 (198). – 2013
723358
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 46 (199). – 2013
723359
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 47 (200). – 2013
723360
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 48 (201). – 2013
723361
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 49 (202). – 2013
723362
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 50 (203). – 2013
723363
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (204). – 2014
723364
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (205). – 2014
723365
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (206). – 2014
723366
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 4 (207 ). – 2014
723367
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 5 (208). – 2014
723368
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 6 (209). – 2014
723369
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 7 (210). – 2014
723370
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 8 (211). – 2014
723371
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 9 (212). – 2014
723372
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 10 (213). – 2014
723373
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 11 (214). – 2014
723374
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 12 (215 ). – 2014
723375
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 13 (216). – 2014
723376
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 14 (217). – 2014
723377
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15 (218). – 2014
723378
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 16 (219). – 2014
723379
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 17 (220). – 2014
723380
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 18 (221). – 2014
723381
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 19 (222). – 2014
723382
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 20 (223). – 2014
723383
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 21 (224). – 2014
723384
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 22 ( 225). – 2014
723385
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 23 ( 226). – 2014
723386
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 24 ( 227). – 2014
723387
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 25 ( 228). – 2014
723388
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 26 ( 229). – 2014
723389
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 27 (230). – 2014
723390
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 28 (231). – 2014
723391
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 29 (232). – 2014
723392
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 30 (233). – 2014
723393
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 31 (234). – 2014
723394
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (235). – 2014
723395
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 33 (236). – 2014
723396
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 34 (237). – 2014
723397
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 35 (238). – 2014
723398
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 36 (239). – 2014
723399
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 37 (240). – 2014
723400
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 38 (241). – 2014
723401
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 39 (242). – 2014
723402
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 40 (243). – 2014
723403
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 41 (244). – 2014
723404
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 42 (245). – 2014
723405
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 43 (246). – 2014
723406
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 44 (247). – 2014
723407
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 45 (248). – 2014
723408
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 46 (249). – 2014
723409
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 47 (250). – 2014
723410
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 48 (251). – 2014
723411
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 49 (252). – 2014
723412
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 50 (253). – 2014
723413
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (254), 8 січня 2015. – 2015
723414
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (255), 15 січня 2015. – 2015
723415
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (256), 22 січня 2015. – 2015
723416
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 4 (257), 29 січня 2015. – 2015
723417
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 5 (258), 5 лютого 2015. – 2015
723418
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 6 (259), 12 лютого 2015. – 2015
723419
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 7 (260), 19 лютого 2015. – 2015
723420
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 8 (261), 26 лютого 2015. – 2015
723421
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 9 (262), 5 березня 2015. – 2015
723422
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 10 (263), 12 березня 2015. – 2015
723423
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 11 (264), 19 березня 2015. – 2015
723424
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 12 (265), 26 березня 2015. – 2015
723425
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 13 (266), 2 квітня 2015. – 2015
723426
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 14 (267), 9 квітня 2015. – 2015
723427
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15 (268), 16 квітня 2015. – 2015
723428
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 16 (269), 23 квітня 2015. – 2015
723429
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 17 (270), 30 квітня 2015. – 2015
723430
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 18 (271), 7 травня 2015. – 2015
723431
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 19 (272), 14 травня 2015. – 2015
723432
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 20 (273), 21 травня 2015. – 2015
723433
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 21 (274), 28 травня 2015. – 2015
723434
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 22 (275), 4 червня 2015. – 2015
723435
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 23 (276), 11 червня 2015. – 2015
723436
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 24 (277), 18 червня 2015. – 2015
723437
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 25 (278), 25 червня 2015. – 2015
723438
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 26 (279), 2 липня 2015. – 2015
723439
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 27 (280), 9 липня 2015. – 2015
723440
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 28 (281), 16 липня 2015. – 2015
723441
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 29 (282), 23 липня 2015. – 2015
723442
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 30 (283), 6 серпня 2015. – 2015
723443
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 31 (284), 13 серпня 2015. – 2015
723444
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (285), 20 серпня 2015. – 2015
723445
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 33 (286), 27 серпня 2015. – 2015
723446
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 34 (287), 3 вересня 2015. – 2015
723447
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 35 (288), 10 вересня 2015. – 2015
723448
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 36 (289) 17 вересня 2015. – 2015
723449
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 37 (290), 24 вересня 2015. – 2015
723450
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 38 (291), 1 жовтня 2015. – 2015
723451
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 39 (292), 8 жовтня 2015. – 2015
723452
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 40 (293), 15 жовтня 2015. – 2015
723453
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 41 (294), 22 жовтня 2015. – 2015
723454
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 42 (295), 29 жовтня 2015. – 2015
723455
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 43 (296), 5 листопада 2015. – 2015
723456
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 44 (297), 12 листопада 2015. – 2015
723457
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 45 (298), 19 листопада 2015. – 2015
723458
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 46 (299), 26 листопада 2015. – 2015
723459
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 47 (300), 3 грудня 2015. – 2015
723460
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 48 (301), 10 грудня 2015. – 2015
723461
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 49 (302), 17 грудня 2015. – 2015
723462
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 50 (303), 24 грудня 2015. – 2015
723463
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (304), 6 січня 2016. – 2016. – 50 с.
723464
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (305), 14 січня 2016. – 2016. – 50 с.
723465
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (306), 21 січня 2016. – 2016. – 50 с.
723466
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 4 (307), 28 січня 2016. – 2016. – 50 с.
723467
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 5 (308), 4 лютого 2016. – 2016. – 50 с.
723468
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 6 (309), 11 лютого 2016. – 2016. – 50 с.
723469
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 7 (310), 18 лютого 2016. – 2016. – 50 с.
723470
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 8 (311), 25 лютого 2016. – 2016. – 50 с.
723471
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 9 (312), 3 березня 2016. – 2016. – 50 с.
723472
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 10 (313), 10 березня 2016. – 2016. – 50 с.
723473
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 11 (314), 17 березня 2016. – 2016. – 50 с.
723474
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 12 (315), 24 березня 2016. – 2016. – 50 с.
723475
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 13 (316), 31 березня 2016. – 2016. – 50 с.
723476
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 14 (317), 7 квітня 2016. – 2016. – 50 с.
723477
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 15 (318), 14 квітня 2016. – 2016. – 50 с.
723478
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 16 (319), 21 квітня 2016. – 2016. – 50 с.
723479
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 17 (320), 28 квітня 2016. – 2016. – 50 с.
723480
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 18 (321), 5 травня 2016. – 2016. – 50 с.
723481
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 19 (322), 12 травня 2016. – 2016. – 50 с.
723482
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 20 (323), 19 травня 2016. – 2016. – 50 с.
723483
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 21 (324), 26 травня 2016. – 2016. – 50 с.
723484
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 22 (325), 2 червня 2016. – 2016. – 50 с.
723485
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 23 (326), 9 червня 2016. – 2016. – 50 с.
723486
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 24 (327), 16 червня 2016. – 2016. – 50 с.
723487
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 25 (328), 23 червня 2016. – 2016. – 58 с.
723488
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 26 (329), 7липня 2016. – 2016. – 50 с.
723489
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 27 (330), 14 липня 2016. – 2016. – 50 с.
723490
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 28 (331), 21 липня 2016. – 2016. – 50 с.
723491
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 29 (332), 28 липня 2016. – 2016. – 50 с.
723492
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 30 (333), 4 серпня 2016. – 2016. – 50 с.
723493
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 31 (334), 18 серпня 2016. – 2016. – 50 с.
723494
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 32 (335), 25 серпня 2016. – 2016. – 50 с.
723495
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 33 (336), 1 вересня 2016. – 2016. – 50 с.
723496
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 34 (337), 8 вересня 2016. – 2016. – 50 с.
723497
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 35 (338), 15 вересня 2016. – 2016. – 50 с.
723498
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 36 (339), 22 вересня 2016. – 2016. – 50 с.
723499
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 37 (340), 29 вересня 2016. – 2016. – 50 с.
723500
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 38 (341), 6 жовтня 2016. – 2016. – 50 с.
723501
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 39 (342), 13 жовтня 2016. – 2016. – 50 с.
723502
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 40 (343), 20 жовтня 2016. – 2016. – 50 с.
723503
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 41 (344), 27 жовтня 2016. – 2016. – 50 с.
723504
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 42 (345), 3 листопада 2016. – 2016. – 50 с.
723505
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 43 (346), 10 листопада 2016. – 2016. – 50 с.
723506
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 44 (347), 17 листопада 2016. – 2016. – 50 с.
723507
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 45 (348), 24 листопада 2016. – 2016. – 50 с.
723508
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 46 (349), 1 грудня 2016. – 2016. – 50 с.
723509
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 47 (350), 8 грудня 2016. – 2016. – 50 с.
723510
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 48 (351), 15 грудня 2016. – 2016. – 50 с.
723511
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 49 (352), 22 грудня 2016. – 2016. – 50 с.
723512
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
50 (353), 29 грудня 2016. – 2016. – 66 с.
723513
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 1 (354), 12 січня 2017. – 2017. – 50 с.
723514
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 2 (355), 19 січня 2017. – 2017. – 50 с.
723515
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
№ 3 (356), 26 січня 2017. – 2017. – 50 с.
723516
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 4 (357), 2 лютого 2017. – 2017. – 50 с.
723517
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 5 (358), 9 лютого 2017. – 2017. – 50 с.
723518
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 6 (359), 16 лютого 2017. – 2017. – 50 с.
723519
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 7 (360), 23 лютого 2017. – 2017. – 50 с.
723520
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 8 (361), 2 березня 2017. – 2017. – 50 с.
723521
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 9 (362), 9 березня 2017. – 2017. – 50 с.
723522
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов.ред.: В. Рубан [та ін.]. – Київ, 2009-
№ 10 (363), 16 березня 2017. – 2017. – 50 с.
723523
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов.ред.: В. Рубан [та ін.]. – Київ, 2009-
№ 11 (364), 23 березня 2017. – 2017. – 50 с.
723524
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 12 (365), 30 березня 2017. – 2017. – 50 с.
723525
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 13 (366), 6 квітня 2017. – 2017. – 50 с.
723526
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 14 (367), 13 квітня 2017. – 2017. – 50 с.
723527
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 15 (368), 20 квітня 2017. – 2017. – 50 с.
723528
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 16 (369), 27 квітня 2017. – 2017. – 50 с.
723529
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 17 (370), 4 травня 2017. – 2017. – 50 с.
723530
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 18 (371), 11 травня 2017. – 2017. – 50 с.
723531
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 19 (372), 18 травня 2017. – 2017. – 50 с.
723532
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 20 (373), 25 травня 2017. – 2017. – 50 с.
723533
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 21 (374), 1 червня 2017. – 2017. – 50 с.
723534
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – 2017. – 66 с.
723535
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 24 (377), 22 червня 2017. – 2017. – 50 с.
723536
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 25 (378), 29 червня 2017. – 2017. – 50 с.
723537
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 26 (379), 6 липня 2017. – 2017. – 50 с.
723538
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 27 (380), 13 липня 2017. – 2017. – 50 с.
723539
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 28 (381), 20 липня 2017. – 2017. – 50 с.
723540
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 29 (382), 27 липня 2017. – 2017. – 50 с.
723541
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 30 (383), 3 серпня 2017. – 2017. – 50 с.
723542
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 31 (384), 18 серпня 2017. – 2017. – 50 с.
723543
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 32 (385), 23 серпня 2017. – 2017. – 50 с.
723544
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 33 (386), 31 серпня 2017. – 2017. – 50 с.
723545
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 34 (387), 7 вересня 2017. – 2017. – 50 с.
723546
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 35 (388), 14 вересня 2017. – 2017. – 50 с.
723547
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 36 (389), 21 вересня 2017. – 2017. – 50 с.
723548
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 37 (390), 28 вересня 2017. – 2017. – 50 с.
723549
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 38 (391), 5 жовтня 2017. – 2017. – 50 с.
723550
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 39 (392), 12 жовтня 2017. – 2017. – 50 с.
723551
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 40 (393), 19 жовтня 2017. – 2017. – 50 с.
723552
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 41 (394), 26 жовтня 2017. – 2017. – 50 с.
723553
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 42 (395), 2 листопада 2017. – 2017. – 50 с.
723554
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 43 (396), 9 листопада 2017. – 2017. – 50 с.
723555
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 44 (397), 16 листопада 2017. – 2017. – 50 с.
723556
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 45 (398), 23 листопада 2017. – 2017. – 50 с.
723557
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 46 (399), 30 листопада 2017. – 2017. – 50 с.
723558
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 47 (400), 7 грудня 2017. – 2017. – 50 с.
723559
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 48 (401), 14 грудня 2017. – 2017. – 50 с.
723560
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 49 (402), 21 грудня 2017. – 2017. – 50 с.
723561
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 50 (403), 28 грудня 2017. – 2017. – 66 с.
723562
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 1 (404), 11 січня 2018. – 2018. – 50 с.
723563
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 2 (405), 18 січня 2018. – 2018. – 50 с.
723564
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 3 (406), 25 січня 2018. – 2018. – 50 с.
723565
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 4 (407), 1 лютого 2018. – 2018. – 50 с.
723566
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 5 (408), 8 лютого 2018. – 2018. – 50 с.
723567
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 6 (409), 15 лютого 2018. – 2018. – 50 с.
723568
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 7 (410), 22 лютого 2018. – 2018. – 50 с.
723569
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 8 (411), 1 березня 2018. – 2018. – 50 с.
723570
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 9 (412), 7 березня 2018. – 2018. – 50 с.
723571
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 10 (413), 15 березня 2018. – 2018. – 50 с.
723572
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 11 (414), 22 березня 2018. – 2018. – 50 с.
723573
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 12 (415), 29 березня 2018. – 2018. – 50 с.
723574
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 13 (416), 5 квітня 2018. – 2018. – 50 с.
723575
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 14 (417), 12 квітня 2018. – 2018. – 50 с.
723576
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 15 (418), 19 квітня 2018. – 2018. – 50 с.
723577
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 16 (419), 26 квітня 2018. – 2018. – 50 с.
723578
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 17 (420), 3 травня 2018. – 2018. – 50 с.
723579
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 18 (421), 10 травня 2018. – 2018. – 50 с.
723580
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 19 (422), 17 травня 2018. – 2018. – 50 с.
723581
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 20 (423), 24 травня 2018. – 2018. – 50 с.
723582
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 21 (424), 31 травня 2018. – 2018. – 50 с.
723583
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 22 (425), 7 червня 2018. – 2018. – 50 с.
723584
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 23 (426), 14 червня 2018. – 2018. – 50 с.
723585
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 24 (427), 21 червня 2018. – 2018. – 50 с.
723586
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 25 (428), 27 червня 2018. – 2018. – 50 с.
723587
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 26 (429), 5 липня 2018. – 2018. – 50 с.
723588
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 27 (430), 12 липня 2018. – 2018. – 50 с.
723589
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 28 (431), 19 липня 2018. – 2018. – 50 с.
723590
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 29 (432), 26 липня 2018. – 2018. – 50 с.
723591
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 30 (433), 9 серпня 2018. – 2018. – 50 с.
723592
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 31 (434), 16 серпня 2018. – 2018. – 50 с.
723593
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 32 (435), 23 серпня 2018. – 2018. – 50 с.
723594
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 33 (436), 30 серпня 2018. – 2018. – 50 с.
723595
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 34 (437), 6 вересняя 2018. – 2018. – 50 с.
723596
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 35 (438), 13 вересня 2018. – 2018. – 50 с.
723597
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 36 (439), 20 вересня 2018. – 2018. – 50 с.
723598
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 37 (440), 27 вересня 2018. – 2018. – 50 с.
723599
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 38 (441), 4 жовтня 2018. – 2018. – 50 с.
723600
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 39 (442), 11 жовтня 2018. – 2018. – 50 с.
723601
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2009-
№ 40 (443), 18 жовтня 2018. – 2018. – 50 с.
723602
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 41 (444), 25 жовтня 2018. – 2018. – 50 с.
723603
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 42 (445), 1 листопада 2018. – 2018. – 50 с.
723604
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 43 (446), 8 листопада 2018. – 2018. – 50 с.
723605
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 44 (447), 15 листопада 2018. – 2018. – 50 с.
723606
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 45 (448), 22 листопада 2018. – 2018. – 50 с.
723607
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 46 (449), 29 листопада 2018. – 2018. – 50 с.
723608
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 47 (450), 6 грудня 2018. – 2018. – 50 с.
723609
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : "Видавничий ДІМ "Нова інформація, 2009-
№ 48 (451), 13 грудня 2018. – 2018. – 50 с.
723610
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 49 (452), 20 грудня 2018. – 2018. – 50 с.
723611
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Нова інформація, 2009-
№ 50 (453), 27 грудня 2018. – 2018. – 66 с., включ. обкл.
723612
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 1 (454), 10 січня 2019. – 2019. – 50 с., включ. обкл.
723613
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 2 (455), 17 січня 2019. – 2019. – 50 с., включ. обкл.
723614
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 3 (456), 24 січня 2019. – 2019. – 50 с., включ. обкл.
723615
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 4 (457), 31 січня 2019. – 2019. – 50 с., включ. обкл.
723616
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 5 (458), 7 лютого 2019. – 2019. – 50 с.
723617
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 6 (459), 14 лютого 2019. – 2019. – 50 с.
723618
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 7 (460), 21 лютого 2019. – 2019. – 50 с.
723619
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 8 (461), 28 лютого 2019. – 2019. – 50 с.
723620
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 9 (462), 7 березня 2019. – 2019. – 50 с.
723621
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 10 (463), 14 березня 2019. – 2019. – 50 с.
723622
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 11 (464), 21 березня 2019. – 2019. – 50 с.
723623
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 12 (465), 28 березня 2019. – 2019. – 50 с.
723624
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 13 (466), 4 квітня 2019. – 2019. – 50 с.
723625
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 14 (467), 11 квітня 2019. – 2019. – 50 с.
723626
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 15 (468), 18 квітня 2019. – 2019. – 50 с.
723627
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 16 (469), 25 квітня 2019. – 2019. – 50 с. включ. обкл.
723628
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 17 (470), 2 травня 2019. – 2019. – 50 с., включ. обкл.
723629
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 18 (471), № 19 (472), 16 травня 2019. – 2019. – 66 с.
723630
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нива інформація", 2009-
№ 20 (473), 23 травня 2019. – 2019. – 50 с.
723631
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нива інформація", 2009-
№ 21 (474), 25 травня 2019. – 2019. – 50 с.
723632
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 22 (475), 6 червня 2019. – 2019. – 50 с.
723633
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 23 (476), 13 червня 2019. – 2019. – 50 с.
723634
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 24 (477), 20 червня 2019. – 2019. – 50 с.
723635
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 25 (478), 27 червня 2019. – 2019. – 50 с.
723636
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 26 (479), 4 липня 2019. – 2019. – 50 с.
723637
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 27 (480), 11липня 2019. – 2019. – 50 с.
723638
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 28 (481), 18 липня 2019. – 2019. – 50 с.
723639
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 29 (482), 25 липня 2019. – 2019. – 50 с.
723640
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 30 (483), 1 серпня 2019. – 2019. – 50 с.
723641
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 31 (484), 8 серпня 2019. – 2019. – 50 с.
723642
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 32 (485), 15 серпня 2019. – 2019. – 50 c.
723643
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 33 (486), 22 серпня 2019. – 2019. – 50 с.
723644
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 34 (487), 5 вересня 2019. – 2019. – 50 с.
723645
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 35 (488), 12 вересня 2019. – 2019. – 50 с.
723646
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 36 (489), 19 вересня 2019. – 2019. – 50 с.
723647
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 37 (490), 26 вересня 2019. – 2019. – 50 с.
723648
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 38 (491), 3 жовтня 2019. – 2019. – 50 с.
723649
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 39 (492),10 жовтня 2019. – 2019. – 50 с.
723650
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 2009-
№ 40 (493), 17 жовтня 2019. – 2019. – 50 с.
723651
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 41 (494), 24 жовтня 2019. – 2019. – 50 с.
723652
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 42 (495), 31 жовтня 2019. – 2019. – 50 с.
723653
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 43 (496), 7 листопада 2019. – 2019. – 50 с.
723654
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 44 (497), 14 листопада 2019. – 2019. – 51, [1] c.
723655
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 45 (498), 21 листопада 2019. – 2019. – 50 с.
723656
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 46 (499), 28 листопада 2019. – 2019. – 50 с.
723657
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 47 (500), 5 грудня 2019. – 2019. – 50 с.
723658
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 48 (501), 12 грудня 2019. – 2019. – 50 с.
723659
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Видавничий дім "Нова інформація", 2009-
№ 49 (502), № 50 (503), 19 грудня 2019. – 2019. – 66 с.
723660
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 1 (504), № 2 (505), 16 січня 2020. – 2020. – 58 с.
723661
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 3 (506), 23 січня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723662
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 4 (507), 30 січня 2020. – 2020. – 50 с.
723663
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 5 (508), 6 лютого 2020. – 2020. – 50 с.
723664
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 6 (509), 13 лютого 2020. – 2020. – 50 с.
723665
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 7 (510), 20 лютого 2020. – 2020. – 50 с.
723666
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 8 (511), 27 лютого 2020. – 2020. – 50 с.
723667
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 9 (512), 5 березня 2020. – 2020. – 50 с.
723668
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 10 (513), 12 березня 2020. – 2020. – 50 с.
723669
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 11 (514), 19 березня 2020. – 2020. – 50 с.
723670
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 12 (515), 26 березня 2020. – 2020. – 50 с.
723671
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 13 (516), 2 квітня 2020. – 2020. – 50 с.
723672
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 14 (517), 9 квітня 2020. – 2020. – 50 с.
723673
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 15 (518), 16 квітня 2020. – 2020. – 50 с.
723674
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 16 (519), 23 квітня 2020. – 2020. – 50 с.
723675
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 17 (520), 30 квітня 2020. – 2020. – 50 с.
723676
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 18 (521), 7 травня 2020. – 2020. – 50 с.
723677
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 19 (522), 14 травня 2020. – 2020. – 50 с.
723678
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 20 (523), 21 травня 2020. – 2020. – 50 с.
723679
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 21 (524), 28 травня 2020. – 2020. – 50 с.
723680
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 22 (525), 4 червня 2020. – 2020. – 50 с.
723681
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 23 (526), 11 червня 2020. – 2020. – 50, [1] c.
723682
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 24 (527), 18 червня 2020. – 2020. – 50, [1] c.
723683
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 25 (528), 25 червня 2020. – 2020. – 50, [1] c.
723684
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 26 (529), 2 липня 2020. – 2020. – 50 с.
723685
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 27 (530), 9 липня 2020. – 2020. – 50, [1] c.
723686
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 28 (531), 16 липня 2020. – 2020. – 50, [1] c.
723687
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 29 (532), 23 липня 2020. – 2020. – 50 с.
723688
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 30 (533), 6 серпня 2020. – 2020. – 50 с.
723689
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 31 (534), 13 серпня 2020. – 2020. – 50 с.
723690
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 32 (535), 20 серпня 2020. – 2020. – 50 с.
723691
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 33 (536), 27 серпня 2020. – 2020. – 50 с.
723692
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 34 (537), 3 вересня 2020. – 2020. – 50 с.
723693
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 35 (538), 10 вересня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723694
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 36 (539), 17 вересня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723695
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 37 (540), 24 вересня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723696
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 38 (541), 1 жовтня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723697
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 39 (542), 8 жовтня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723698
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 40 (543), 15 жовтня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723699
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 41 (544), 22 жовтня 2020. – 2020. – 50 с., включ. обкл.
723700
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 42 (545), 29 жовтня 2020. – 2020. – 50 с.
723701
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 43 (546), 5 листопада 2020. – 2020. – 50 с.
723702
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 44 (547), 12 листопада 2020. – 2020. – 50 с.
723703
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 45 (548), 19 листопада 2020. – 2020. – 50 с.
723704
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 46 (549), 26 листопада 2020. – 2020. – 50 с.
723705
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 47 (550), 3 грудня 2020. – 2020. – 50 с.
723706
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 48 (551), 10 грудня 2020. – 2020. – 50 с.
723707
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 49 (552), 17 грудня 2020. – 2020. – 50 с.
723708
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 50 (553), 24 грудня 2020. – 2020. – 66 с., включ. обкл.
723709
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 1/2 (554/555), 14 січня 2021. – 2021. – 58 с.
723710
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 3 (556), 21 січня 2021. – 2021. – 50 с.
723711
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 4 (557), 28 січня 2021. – 2021. – 50 с.
723712
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 5 (558), 4 лютого 2021. – 2021. – 50 с.
723713
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 6 (559), 11 лютого 2021. – 2021. – 50 с.
723714
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 7 (560), 18 лютого 2021. – 2021. – 50 с.
723715
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 8 (561), 25 лютого 2021. – 2021. – 50 с.
723716
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 9 (562), 4 березня 2021. – 2021. – 50 с.
723717
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 10 (563), 11 березня 2021. – 2021. – 50 с.
723718
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 11 (564), 18 березня 2021. – 2021. – 50 с.
723719
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 12 (565), 25 березня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723720
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 13 (566), 1 квітня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723721
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 14 (567), 8 квітня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723722
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 15 (568), 15 квітня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723723
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 16 (569), 22 квітня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723724
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 17 (570), 29 квітня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723725
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 18/19 (571/572), 13 травня 2021. – 2021. – 58 с., включ. обкл.
723726
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 20 (573), 20 травня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723727
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 21 (574), 27 травня 2021. – 2021. – 50 с.
723728
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 22 (575), 3 червня 2021. – 2021. – 50 с.
723729
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 23 (576), 10 червня 2021. – 2021. – 50 с.
723730
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 24 (577), 17 червня 2021. – 2021. – 50 с.
723731
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 25 (578), 24 червня 2021. – 2021. – 50 с.
723732
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 26 (579), 1 липня 2021. – 2021. – 50 с.
723733
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 27 (580), 8 липня 2021. – 2021. – 50 с.
723734
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 28 (581), 15 липня 2021. – 2021. – 50 с.
723735
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 29 (582), 22 липня 2021. – 2021. – 50, [1] c.
723736
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 30 (583), 5 серпня 2021. – 2021. – 50 с.
723737
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 31 (584), 12 серпня 2021. – 2021. – 50 с.
723738
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 32 (585), 19 серпня 2021. – 2021. – 58 с.
723739
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 33 (586), 26 серпня 2021. – 2021. – 50 с.
723740
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 34 (587), 2 вересня 2021. – 2021. – 50 с.
723741
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 35 (588), 9 вересня 2021. – 2021. – 50 с.
723742
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 36 (589), 16 вересня 2021. – 2021. – 50 c., включ. обкл.
723743
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 37 (590), 23 вересня 2021. – 2021. – 50 с.
723744
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 38 (591), 30 вересня 2021. – 2021. – 50 с.
723745
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 39/40 (592/593), 7 жовтня 2021. – 2021. – 58 с., включ. обкл.
723746
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 41 (594), 21 жовтня 2021. – 2021. – 50 с., включ. обкл.
723747
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 42 (595), 28 жовтня 2021. – 2021. – 50 с.
723748
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 43 (596), 4 листопада 2021. – 2021. – 50 с.
723749
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 44 (597), 11 листопада 2021. – 2021. – 50 с.
723750
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 45 (598), 18 листопада 2021. – 2021. – 50 с.
723751
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 46 (599), 25 листопада 2021. – 2021. – 50 с.
723752
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 47 (600), 2 грудня 2021. – 2021. – 50 с.
723753
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 48 (601), 9 грудня 2021. – 2021. – 50 c.
723754
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 49 (602), 16 грудня 2021. – 2021. – 50 с.
723755
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 50 (603), 23 грудня 2021. – 2021. – 58 с., включ. обкл.
723756
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 1/2 (604/605), 13 січня 2022. – 2022. – 65, [1] c., включ. обкл.
723757
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 3 (606), 20 січня 2022. – 2022. – 50 с.
723758
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 4 (607), 27 січня 2022. – 2022. – 50 с.
723759
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 5 (608), 3 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
723760
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 6 (609), 10 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
723761
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 7 (610), 17 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
723762
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 8 (611), 24 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
723763
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 9 (612), 7 квітня 2022. – 2022. – 50 c.
723764
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 10 (613), 14 квітня 2022. – 2022. – 50 с.
723765
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 11 (614), 21 квітня 2022. – 2022. – 50 с.
723766
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 12/13 (615/616), 28 квітня 2022. – 2022. – 50 с.
723767
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 14 (617), 5 травня 2022. – 2022. – 50 с.
723768
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 15 (618), 12 травня 2022. – 2022. – 50 с.
723769
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 16/17 (619/620), 19 травня 2022. – 2022. – 58 с.
723770
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 18 (621), 26 травня 2022. – 2022. – 50 с.
723771
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 19 (622), 2 червня 2022. – 2022. – 50 c.
723772
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 20/21 (623/624), 9 червня 2022. – 2022. – 50 с.
723773
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : Нова Інформація, 2009-
№ 22 (625), 16 червня 2022. – 2022. – 50 с.
723774
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 23 (626), 23 червня 2022. – 2022. – 50 c.
723775
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 24/25 (627/628), 30 червня 2022. – 2022. – 50 с.
723776
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 26 (629), 7 липня 2022. – 2022. – 50 с.
723777
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 27 (630), 14 липня 2022. – 2022. – 50 с.
723778
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 28 (631), 21 липня 2022. – 2022. – 50 с.
723779
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 29 (632), 28 липня 2022. – 2022. – 50 с.
723780
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 30 (633), 4 серпня 2022. – 2022. – 50 с.
723781
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 31 (634), 11 серпня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723782
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 32 (635), 18 серпня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723783
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 33 (636), 25 серпня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723784
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 34 (637), 1 вересня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723785
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 35 (638), 15 вересня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723786
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 36 (639), 22 вересня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723787
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 37 (640), 29 вересня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723788
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 38 (641), 6 жовтня 2022. – 2022. – 50 с.
723789
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 39 (642), 13 жовтня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723790
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 40 (643), 20 жовтня 2022. – 2022. – 48, [2] c., включ. обкл.
723791
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 41 (644), 27 жовтня 2022. – 2022. – 50 с., включ. обкл.
723792
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 42/43 (645/646), 10 листопада 2022. – 2022. – 58 с., включ. обкл.
723793
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 44/45 (647/648), 24 листопада 2022. – 2022. – 56, [1] c.
723794
   Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; в.о. ред. О. Снігур. – Київ : [б. в.], 2009-
№ 46/50 (649/653), 29 грудня 2022. – 2022. – 58 с., включ. обкл.
723795
  Сірук М. Країна "фантазерів" і реальних справ, або Чому Грузія в реформуванні країни більше наблизилася до ЄС, ніж Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)


  Голова парламенту автономної республіки Аджарія Леван Варшаломідзе - випускник Київського інституту міжнародних відносин КНУТШ. Країна стає майданчиком для перенесення виробництв з Туреччини. Серед найбільших інвесторів Грузії - США, ОАЕ, ...
723796
  Карім М. Країна Айгуль. / М. Карім. – К., 1971. – 86с.
723797
  Кравченко В. Країна Аркадага Туркменистан переживає "епоху щастя" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Після того як Росія через схему "Росукренерго" перервала прямі поставки туркменського газу в Україну, офіційний Київ згадує про Туркменистан нечасто. І робить іще одну помилку. Туркменистан, що має одні з найбільших у світі запасів нафти й газу, ...
723798
  Столяров Г.П. Країна Басків // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 41-44
723799
  Майборода Наталія Країна басків. Знайди 10 відмінностей : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 126-134 : Фото
723800
  Васильєв О. Країна без науки - країна без майбутнього // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-47. – (Політичні науки)
723801
  Шаталова О.О. Країна безпеки (Година спілкування) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 13-16 : фото
723802
  Непомнящий Михайло Країна велетнів : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 98-100 : Іл.
723803
  Шевельов А. Країна Великих Кішок // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.78-81.


  [Тянь-Шань. Дорожні нариси. ]
723804
  Петрук В.І. Країна Великочудія : Нова концепція походження народів без міфічної "колиски" / В.І. Петрук. – Київ : Логос, 1998. – 96с. – ISBN 966-581-058-8
723805
  Мо Янь Країна вина = The republic of wine : роман / Мо Янь ; [пер. з кит. М.В. Савченко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 524, [4] с. – Пер. з вид.: The republic of wine / Mo Yan. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Китай). – ISBN 978-966-03-7270-2
723806
  Мустафаєв Ф. Країна вогнів / Ф. Мустафаєв. – К., 1977. – 134с.
723807
  Петренко Є. Країна втраченої надії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня (№ 25). – С. 5


  Еритрея - одна з найбільш таємничих держав світу.
723808
   Країна гір долає круті перевали // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 17-21


  Республіка Таджикистан за 20 років незалежності (1991-2011 рр.)
723809
  Семена М. Країна двох конституцій // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 1812--514Х
723810
  Наумова Надія Країна де сходить сонце // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-9. – ISSN 1814-5078
723811
  Новікова К. Країна дерева бажань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Як далеко пішла Грузія від наших стереотипних уявлень про неї.
723812
  Дойль А.К. Країна див / А.К. Дойль. – Київ, 1929. – 282с.
723813
  Новікова К. Країна з анекдоту? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Ми майже нічого не знаємо про Молдову та її мешканців. Усю інформацію черпаємо здебільшого з популярних некоректних анекдотів.
723814
  Самійленко О.М. Країна закутої свободи / О.М. Самійленко. – Київ, 1965. – 56 с.
723815
  Кораблін С. Країна застиглих реформ. До 30-річчя Вашингтонського консенсусу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 6


  "За сумного збігом обставин на нього припадає 10-річчя початку глобальної кризи 2008-2009 рр. і 20-річчя серпневого дефолту в Росії (1998 г.). Обидва ці події залишили глибокий слід у вітчизняній історії, запам"яталися валютними, фінансовими і ...
723816
  Грабан В. Країна зеленого світла // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 20 вересня (№ 38). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Спомин про Теодора Кузяка.
723817
  Штанько С. Країна Злагода Віктора Веретенникова / Сергій Штанько. – Київ : Академвидав, 2015. – 94, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-087-5
723818
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2001-
№ 5/6. – 2002. – 55, [1] с.
723819
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
723820
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 2/3. – 2003
723821
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
723822
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 4/5. – 2003
723823
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 6. – 2003
723824
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 7. – 2003
723825
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 8. – 2003
723826
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 9. – 2003
723827
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 10. – 2003
723828
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
723829
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
723830
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
723831
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004
723832
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 6 (19). – 2004
723833
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004
723834
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
723835
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
723836
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
723837
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
723838
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
723839
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
723840
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
723841
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 5. – 2005
723842
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
723843
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 7. – 2005
723844
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 8. – 2005
723845
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
723846
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 10. – 2005
723847
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006. – 60 с.
723848
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 2/3. – 2006
723849
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
723850
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 5. – 2006
723851
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ, 2001-
№ 6. – 2006
723852
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7. – 2006. – 47 с.
723853
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 8. – 2006. – 47 с.
723854
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9. – 2006. – 47 с.
723855
   Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 10. – 2006. – 47 с.
723856
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1. – 2008
723857
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 2. – 2008. – 48 с.
723858
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 3. – 2008. – 48 с.
723859
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 4. – 2008. – 48 с.
723860
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 5. – 2008. – 48 с.
723861
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6. – 2008. – 64 с.
723862
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7. – 2008. – 48 с.
723863
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 8. – 2008. – 56 с.
723864
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (60). – 2008. – 56 с.
723865
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1 (61). – 2009. – 48 с.
723866
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 2/3 (62). – 2009. – 56 с.
723867
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 4 (63). – 2009. – 47 с.
723868
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 5 (64). – 2009. – 48 с.
723869
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6 (65). – 2009. – 56 с. – До 175-ти річчя університету ім.Тараса Шевченка
723870
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7 (66). – 2009. – 48 с.
723871
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 8 (67). – 2009. – 48 с.
723872
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (68). – 2009. – 60 с.
723873
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1 (69). – 2010. – 48 с.
723874
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 2/3 (70). – 2010. – 60 с.
723875
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 4 (71). – 2010. – 60 с.
723876
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 5 (72). – 2010. – 48 с.
723877
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6 (73). – 2010. – 48 с.
723878
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7/8 (74). – 2010. – 56 с.
723879
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (75). – 2010. – 60 с.
723880
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1 (76). – 2011. – 48 с.
723881
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 2/3 (77). – 2011. – 60 с.
723882
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 4/5 (78). – 2011. – 60 с.
723883
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6 (79). – 2011. – 48 с.
723884
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7 (80). – 2011. – 48 с.
723885
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 8 (81). – 2011. – 48 с.
723886
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (82). – 2011. – 56 с.
723887
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1 (83). – 2012. – 48 с.
723888
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 2 (84). – 2012. – 48 с.
723889
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 3 (85). – 2012. – 48 с.
723890
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 4 (86). – 2012. – 48 с.
723891
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 5 (87). – 2012. – 48 с.
723892
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6 (88). – 2012. – 48 с.
723893
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7 (89). – 2012. – 48 с.
723894
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 8 (90). – 2012. – 48 с.
723895
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (91). – 2012. – 48 с.
723896
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 1/2 (92). – 2013. – 60 с.
723897
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 3/4 (93). – 2013. – 64 с.
723898
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 5 (94). – 2013. – 48 с.
723899
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 6 (95). – 2013. – 48 с.
723900
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 7/8 (96 ). – 2013. – 64 с.
723901
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
№ 9/10 (97 ). – 2013. – 60 с.
723902
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 1 (98). – 2014. – 48 с.
723903
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 2 (99). – 2014. – 48 с.
723904
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 3 (100). – 2014. – 48 с.
723905
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 4/5 (101). – 2014. – 56 с.
723906
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 6 (102). – 2014. – 48 с.
723907
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 7/8 (103). – 2014. – 60 с.
723908
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : Майбутнє, 2001-
№ 9/10 (104). – 2014. – 64 с.
723909
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 1/2 (115). – 2016. – 56 с.
723910
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 3/4 (116). – 2016. – 61 с.
723911
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 5 (117). – 2016. – 48 с.
723912
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 6/7 (118). – 2016. – 60 с.
723913
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 8 (119). – 2016. – 48 с.
723914
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 9 (120). – 2016. – 48 с.
723915
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2001-
№ 10 (121). – 2016. – 48 с.
723916
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 1/2 (122). – 2017. – 60 с.
723917
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 3 (123). – 2017. – 49 с.
723918
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 4/5 (124). – 2017. – 60 с.
723919
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6 (125). – 2017. – 48 с.
723920
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 7/8 (126). – 2017. – 60 с.
723921
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 9/10 (127). – 2017. – 60 с.
723922
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 1/2 (128). – 2018. – 60 с.
723923
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 3/4 (129). – 2018. – 60 с.
723924
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 5 (130). – 2018. – 48 с.
723925
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ : Основа-принт, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6 (131). – 2018. – 48 с.
723926
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ : Основа-принт, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 7/8 (132). – 2018. – 64 с.
723927
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ : Основа-принт, 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 9/10 (133). – 2018. – 64 с.
723928
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 1 (134). – 2019. – 48 с., включ. обкл.
723929
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 2/3 (135). – 2019. – 56 с.
723930
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 4/5 (136). – 2019. – 56 с.
723931
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6 (137). – 2019. – 48, [1] с.
723932
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 7/8 (138). – 2019. – 56 с.
723933
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 9/10 (139). – 2019. – 56 с.
723934
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 1 (140). – 2020. – 48 с., включ. обкл.
723935
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 2/3 (141). – 2020. – 60 с.
723936
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 4/5 (142). – 2020. – 60 с.
723937
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6 (143). – 2020. – 48 с., включ. обкл.
723938
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 7/8 (144). – 2020. – 60 с.
723939
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 9/10 (145). – 2020. – 60, [1] с.
723940
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 1 (146). – 2021. – 48, [1] с.
723941
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 2/3 (147). – 2021. – 60, [1] с.
723942
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 4/5 (148). – 2021. – 56, [1] с.
723943
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6/7 (149). – 2021. – 52, [1] c.
723944
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 8/9 (150). – 2021. – 56, [1] с.
723945
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 10 (151). – 2021. – 48, [1] c.
723946
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 4/5 (153). – 2022. – 60 с., включ. обкл.
723947
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 6/7/8 (154). – 2022. – 56 c., включ. обкл.
723948
   Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ : Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-. – ISSN 2518-7104
№ 9/10 (155). – 2022. – 64 с., включ. обкл.
723949
  Огульчанський О.Я. Країна інкурів; Як ми шукали скарб / О.Я. Огульчанський. – Київ : Веселка, 1971. – 200 с.
723950
  Іваничук Р. Країна ірредента : політичний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 50-109.
723951
  Іваничук Р. Країна ірредента : політичний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 9-169.
723952
  аль-Халебі Країна козаків / аль-Халебі, Булос, ібн-аз-Заїма. – Київ : Козаки, 1995. – 86с. – ISBN 5-8238-0396-6
723953
  Откаленко М.П. Країна кхмерів / М.П. Откаленко, Ю.А. Седих. – Київ : Знання, 1969. – 32с.
723954
  Власенко Анастасія Країна Левіафанія : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 72-75 : Фото
723955
   Країна магнолій чекає на тебе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Квітень (№ 4)


  Ботанічний сад імені В. Фоміна.
723956
  Неживий О. Країна має винести судовий вирок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 137-142. – ISSN 08-68-4790-1


  Про один із реальних шляхів вирішення проблеми Гути Пеняцької. Вже традиційно, починаючи з 2018 року, головні звинувачення українців лунають із виголошуваних у Гуті Пеняцькій і Варшаві від імені президента Польщі Анджея Дуди щорічних звернень. Його ...
723957
  Крижанівський С.А. Країна майстрів : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1932. – 64 с.
723958
  Сищук О. Країна малих справ / Олексій Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 13 (250). – С. 13-15


  Учасники парламентських слухань на тему : "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів". Думка ректора КНУТШ Л. Губерського. Є фото.
723959
  Супруненко Володимир Країна Махновія : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 142-145 : Фото
723960
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження : у 3 кн. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4193-5
Кн. 1. – 2015. – 372, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 368-372
723961
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4194-2
Кн. 2. – 2015. – 318, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-318
723962
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : іст. дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4195-9
Кн. 3. – 2015. – 317, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316
723963
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4194-2
Кн. 2. – 2017. – 318, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-318
723964
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4193-5
Кн. 1. – 2018. – 372, [3] с. : портр. – Бібліогр.: с. 368-371
723965
  Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія : іст. дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4195-9
Кн. 3. – 2019. – 317, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 310-316
723966
  Скрипка О. Країна мрій Олега Скрипки / розмову вела Світлана Лагуз // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 5 травня (№ 18). – С. 10. – ISSN 0027-8254
723967
  Ігнатьєв С. Країна мрій. В України є шанс відбудувати зруйновані міста й економіку в прогресивному форматі / бесіду вела Л. Салімонович // Україна молода. – Київ, 2023. – 7 червня (№ 23)


  Життя в Україні вже ніколи не буде колишнім, але його новий формат повністю залежить від того, яку саме модель розвитку оберемо після перемоги. Можна залатати розбомблену рашистами інфраструктуру й кульгати далі за старим звичаєм, а можна нарешті ...
723968
  Чунаєв О. Країна мрійників, країна вчених: Інвестиційно-інноваційний розвиток промислового комплексу: стан та перспективи // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-50
723969
  Толочко П. Країна невивчених уроків // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-96. – ISSN 1812--514Х
723970
  Тесленко І. Країна невтрачених можливостей // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 179). – С. 9


  Сільське господарство Туреччини, якісно розвиваючись, "підтягує" і промисловість, і будівництво, і туризм.
723971
  Самойлов Юрій Країна орлів: вдалий початок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
723972
  Синенко Країна Офір / Синенко, І. – К., 1959. – 511с.
723973
  Синенко Країна Офір / Синенко, І. – К., 1967. – 484с.
723974
  Барабаш К. Країна переможної байдужості. Нездатність Росії до емпатії позбавила її майбутнього // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 51 (631), 20-26.12.2019. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
723975
   Країна піонерія. – Київ : Музична Україна, 1987. – 224 с.
723976
  Дроздовський Д.І. Країна піску // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 138-144. – ISBN 978-966-2171-97-6


  Країна Оман.
723977
   Країна Рад -- надія наша. – К., 1977. – 91с.
723978
   Країна Рад за XX років. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літ-ри УРСР, 1937. – 63 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
723979
  Кудаш С.Ф. Країна рідна : вибране / С.Ф. Кудаш. – Київ : Дніпро, 1974. – 199 с.
723980
  Рибак Н.С. Країна роботи : Поезії / Н.С. Рибак. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 50с. – (Б-ка колгоспника)
723981
  Кінг С. Країна розваг = Joyland : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. Олени Любенко]. – 3-тє вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 317, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: King S. Joyland : a novel. New York: HardCaseCrime, 2013. – ISBN 978-966-14-7041-4
723982
  Платов Л.Д. Країна семи трав : повість / Л.Д. Платов. – Київ : Веселка, 1990. – 288 с.
723983
  Велс Г.Д. Країна сліпих / Г.Д. Велс. – Київ. – 135с.
723984
  Кавабата Ясунарі Країна снігу : Оповідання й повісті / Кавабата Ясунарі. – Київ : Дніпро, 1976. – 223 с.
723985
  Кавабата Я. Країна снігу. Тисяча журавлів : Повісті / Я. Кавабата. – Київ : Основи, 2000. – 262 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-047-0
723986
  Кавабата Я. Країна снігу. Тисяча журавлів : Повісті / Ясунарі Кавабата; Пер. з япон. І.Дзюб. – 3-те вид. – Київ : Основи, 2003. – 262с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-047-0
723987
  Маценко І.В. Країна твоя неозора / І.В. Маценко. – К., 1986. – 67с.
723988
  Худицький В. Країна третього світу: конвеєр і зарплати, нижчі, ніж у Китаї // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 9


  "Рік тому в селі Підрясне, що за кілька кілометрів від Львова, відкрили завод ТОВ "Фуджікура Аутомотів Україна Львів" — підприємство так званих викруткових технологій. Участь у його відкритті президента Петра Порошенка засвідчила: в Україну прийшов ...
723989
  Літвінко Катерина Країна трьох морів : Ізраїль // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 74-79 : Фото
723990
  Лещенко Л.О. Країна трьох тисяч островів / Л.О. Лещенко. – Київ, 1963. – 48с.
723991
  Капіруліна С.Л. Країна тюльпанів і вітряків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 38-43 : фото
723992
  Креншо Пол Країна ураганів : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 157-161. – ISSN 0320 - 8370
723993
  Мора Ф. Країна хмар / Ф. Мора. – К., 1966. – 272с.
723994
   Країна шібеніц і карніх эскпэдыцый.. – Менск, 1932. – 74с.
723995
  Гудзевата Марина Країна Шкіперія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 130-135 : фото
723996
  Вирган І. Країна щастя / І. Вирган. – Київ, 1951. – 252 с.
723997
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Країна як бренд. Національний бренд "Україна" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 220-228
723998
  Конєчна Й. Країна, в якій побував папа // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 9-11
723999
  Любка А. Країна, в якій починаються і не закінчуються Балкани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 15


  Історія Болгарії.
724000
  Вітович І. Країна, поділена навпіл. У Північній Македонії кандидат у президенти переміг в першому турі з перевагою лише в кілька тисяч голосів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 5


  "У день українських виборів, 21 квітня, у Північній Македонії вперше після перейменування країни теж обирали президента. Згідно з оприлюдненими в понеділок Державною виборчою комісією результатами, які наводить інформагенція «Макфакс», жоден iз ...
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,