Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
727001
  Васьків М. "Кулак" У. Самчука: між мистецтвом і публіцистикою, традицією та її оновленням // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 108-115. – ISBN 978-966-2248-94-4
727002
  Каленська М. "Кулінаротерапія" / розмову вела Анна Данильчук // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 16-17


  Фудблогер, гастрономічний експерт Марія Каленська - про гастрономічні здобутки людства під час локдаунів та смачні мандрівки Україною і Великобританєю.
727003
  Міллер Н.В. "Куліша знав як друга дитинства..." До 200-ліття від дня народженння П.О. Чуйкевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  "Хоча Петро Чуйкевич на став відомим письменником, як його друг Панько Куліш, та все ж він залишив слід в історії України як фольклорист, етнограф, співавтор М. Максимовича <...>".
727004
  Гривінський Р. "Культ Слабошпицького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 31


  Ювелейний вечір видатного письменника та літературознавця Михайла Слабошпицького.
727005
  Наєнко М. "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 227-237. – ISBN 978-966-920-140-9
727006
  Романченко В.І. "Культивування мови" в країнах ЄС (на прикладі Німеччини та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С.170-173. – Бібліогр.: Літ.: С.173; 8 поз.
727007
  Довга Л. "Культура всеосяжна" - культура неосягнута // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 131-161. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Рец. на кн.: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Вища школа, Т-во "Знання", 1999. - 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. ...
727008
  Пидоненко Д.М. "Культура довіри" як соціально-психологічний феномен українського та польського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 118-120
727009
   Кукрыниксы. – Москва, 1955. – 64с.
727010
   Кукрыниксы : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1959. – 84, [73]с.
727011
   Кукрыниксы : каталог произведений выставки. – Москва : Советский художник, 1962. – 18, [17] с.
727012
  Осмоловский Ю.Э. Кукрыниксы / Ю.Э. Осмоловский. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 80 с.
727013
   Кукрыниксы [Изоматериал] : пейзажи [худ.-кукр.: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов; Н.А. Соколов. – Москва : Советский художник, 1965. – 4 с., 24 л. : 24 открытки + 1 обл. + тект. вклад.
727014
  Кукрыниксы. Кукрыниксы втроем / Кукрыниксы.; Сост.: И.Л. Верховцев. – Москва : Советский художник, 1975. – 296 с.
727015
   Кукрыниксы. Выставка произведений.. – М, 1976. – 40с.
727016
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. О поджидателях войны : карикатуры кукрыниксы / Кукрыниксы.; Ред.: С. Швецов. – М, 1957. – 88с.
727017
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. Политическая сатира / Кукрыниксы.; Сост. и авт. ст.: А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1973. – [136] с.
727018
  Ходжер Г.Г. Куку летели на юг / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1963. – 87с.
727019
  Короткий В.А. Кукулевич-Сакцинський Іван / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 205. – ISBN 966-06-0393-2
727020
   Кукурудза -- цінна кормова і продовольча культура.. – К, 1955. – 72с.
727021
  Томашевський Д.П. Кукурудза / Д.П. Томашевський. – Київ, 1970. – 364с.
727022
   Кукурудза допоможе випередити США.. – К, 1959. – 168с.
727023
  Фільов Д.С. Кукурудза на Дніпропетровщині / Д.С. Фільов, І.С. Прокапало. – Дніпропетровськ, 1956. – 60с.
727024
  Шевченко А.С. Кукуруза / А.С. Шевченко. – М, 1963. – 407с.
727025
  Белозоров А.Т. Кукуруза в Сибири / А.Т. Белозоров. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 5 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 8)
727026
  Уоллес Г. Кукуруза и ее возделывание / Г. Уоллес, Е. Брессман. – М, 1954. – 220с.
727027
   Кукуруза и ее улучшение.. – М, 1957. – 557с.
727028
  Федоров Д.В. Кукуруза и сорго : Практическое руководство к возделыванию, уборке и использыванию. – Санкт-Петербург, 1914. – 196 с. – (Сельскохозяйственная библиотека)
727029
   Кукуруза на силос и зерно.. – М, 1954. – 20с.
727030
  Кудина Ж.Д. Кукурузный мотылек в условиях лесостепи УССР и микробиологический метод борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кудина Ж.Д. ; Укр.с-х. академия. – Киев, 1966. – 15 с.
727031
  Влахов Туше Кукуш и неготово историческо минало / Влахов Туше. – София, 1963. – 114с.
727032
   Кукуш Олександр Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165-166. – ISBN 978-966-439-757-2
727033
   Кукуш Олександр Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
727034
  Мішура Ю.С. Кукуш Олександр Георгійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 33. – ISBN 978-966-02-7998-8
727035
  Приставкин А.И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца / Анатолий Приставкин. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 254, [2] с. – (Наши ночи и дни для Победы, 1945-2015). – ISBN 978-5-386-07865-2
727036
  Хаким С. Кукушка : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Беляева. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1986. – 30 с.
727037
  Терентьев Н. Кукушка все кукует / Николай Терентьев ;. – Чебоксары, 1967. – 240 с.
727038
  Мальчевский А.С. Кукушка и ее воспитатели. / А.С. Мальчевский. – Л., 1987. – 263с.
727039
  Крылов И.А. Кукушка и орел / И.А. Крылов. – Ленинград : "Советский художник", 1947. – 8 с.
727040
  Крылов И.А. Кукушка и петух / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
727041
  Солодников Г.Н. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? : Лирические повести и миниатюры / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1968. – 172 с.
727042
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Т. Тагиров. – Уфа, 1981. – С. 189-282
727043
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Современник, 1984. – 191 с.
727044
  Романюк А.С. Кукушкин горицвет / А.С. Романюк. – Тула, 1989. – 333с.
727045
  Маларчук Г. Кукушкин камень : повесть / Георге Маларчук ; пер. с молд.К.Ковальджи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 151 с.
727046
  Смирнов В.М. Кукушкин лен / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1977. – 159с.
727047
  Овчарова Н.Г. Кукушкин лен / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1978. – 371с.
727048
  Герасимов П.С. Кукушкин перелет / П.С. Герасимов. – М., 1980. – 94с.
727049
  Минин И.А. Кукушкин рай. / И.А. Минин. – Пермь, 1984. – 256с.
727050
  Солоухин В.А. Кукушкин сын / В.А. Солоухин. – Москва, 1969. – 240с.
727051
  Петкевич И.Г. Кукушкины дети / И.Г. Петкевич. – Л, 1991. – 158с.
727052
  Массаров Н.Д. Кукушкины дети: Юмор. рассказ. / Н.Д. Массаров. – Симферополь, 1980. – 128с.
727053
  Поведенок Н.Г. Кукушкины слезки: Роман, рассказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1988. – 224с.
727054
  Батырбаев Т.Б. Кукушонок : повесть ... для сред. и старшего школьного возраста / Батырбаев Т.Б. ; пер. с марийск. А.И. Смирнова ; ил. А.С. Бакулевский. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 64 с. : ил.
727055
  Збанацкий Ю. Кукуют кукушки : Роман: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Детская литература, 1981. – 432с.
727056
  Джансугуров И. Кулагер : стихи и поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 135 с.
727057
  Міджлі О. Кулагін Андрій Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 10 : Андрій Кулагін. – С. 3-29.
727058
  Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1979. – 124с.
727059
  Никитин И.С. Кулак / И.С. Никитин. – М. – 85с.
727060
  Кіцера О. Кулак Вовкохода, або витівки комп"ютерного перекладача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 200-202. – ISSN 0868-4790
727061
  Архангельский А.Г. Кулак и радио / Архангельский А.Г. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 48 с., [1] л. ил.
727062
  Филатов И. Кулак на знамени // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-49. – ISSN 1812-867Х


  Історія Китаю кінця ХІХ ст.
727063
  Мельников Е.З. Кулаки Пифагора / Е.З. Мельников. – М., 1979. – 221с.
727064
   Кулаков & Папірна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 30 : Кулаков Олексій. Папірна Наталія. – С. 3-22
727065
   Кулаковский.. – Якутск, 1964. – 88 с.
727066
  Бандура Г.О. Кулаковський Віталій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 39. – ISBN 978-966-02-7998-8
727067
  Левінець Р.П. Кулаковський Юліан Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 228. – ISBN 96966-8060-04-0
727068
  Денисенко О. Кулаковський Юліан Андрійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 304-308. – ISBN 966-02-3529-1
727069
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
727070
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855 - 1919) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 200. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
727071
  Банников А.Г. Кулан / А.Г. Банников. – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 121с.
727072
  Сотников В.Л. Кулан / В.Л. Сотников. – Алма-Ата, 1986. – 90с.
727073
  Соломатин А.О. Кулан и его реакклиматизация в СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соломатин А.О.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
727074
  Бескин О.М. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика : статьи / Осип Бескин. – [Москва] : Изд. Коммунистической академии ; (Тип. изд. Комакад), 1930. – 73, [1] с. – (Коммунистическая Академия, секция Литературы искусств и языка : Боевые вопросы комммунистической критики / Ком. акад. Секция литературы, искусств и языка)
727075
  Гвоздев Р. Кулачество-ростовщичество его общественно-экономическое значение / Р. Гвоздев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Гарина, 1898. – [4], 161 с.
727076
  Івченко Б. Кулачні бої "стінка на стінку" в Харкові від XIX до XXI століття: традиції і трансформації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 25-29. – ISSN 2313-8505
727077
  Донченко О. Кулемет / О. Донченко. – Київ, 1973. – 14 с.
727078
  Короткий В. Кулжинський Іван Григорович (1803-1884) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 419. – ISBN 5-7707-1062-4
727079
  Вергунов В.А. Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880-1947) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 34-38 : фото
727080
  Ананд М.Р. Кули = Coolie : кн. для тения на англ. яз. в 10 кл. сред. шк. / М.Р. Ананд ; Адапт. ; примеч. и слов. З.Э. Наумовой, Б.Л. Костелянца. – Москва : Просвещение, 1984. – 110 с., ил. – (Читаем поанглийски)
727081
  Адам Ш.А. Кули. Усадьба господина Фуада / Адам Шафи Адам ; пер. с суахили Л. Ганкина ; предисл. Е. Мячиной. – Москва : Радуга, 1986. – 260, [2] с. : ил. – (Современная зарубежная повесть)
727082
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1967. – 112с.
727083
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
727084
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Горький : Волгл-Вятское книжное издательство, 1985. – 192 с.
727085
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1985. – 104с.
727086
  Фесенко Г. Кулик-плавунець на Київському озері // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (142), липень - серпень - вересень. – С. 45-47
727087
  Жадько В. Кулик Іван Юліанович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 494-495. – ISBN 978-966-8567-14-8
727088
   Кулик Олексій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245-246. – ISBN 978-966-439-754-1
727089
  Пилипенко А.Ю. Кулик Олексій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 57. – ISBN 978-966-02-7998-8
727090
   Кулик Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 287 : фото
727091
   Кулики в СССР: распространение, биология и охрана: (Материалы третьего совещ. "Распространение, биология и охрана куликов", 29-30 окт. 1987 г.). – М., 1988. – 174с.
727092
  Шухов Н. Кулики фауны Омской области и сопредельных районов. / Н. Шухов. – Омск, 1948. – 12с.
727093
  Бутурлин С.А. Кулики, чайки, чистики, рябки и голуби / С.А. Бутурлин. – Москва-Л.
1. – 1934. – 255с.
727094
   Куликово поле. – М., 1980. – 43с.
727095
   Куликово поле. – М., 1982. – 144с.
727096
  Кириллин В. Куликово поле : взгляд через столетия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0235-7089
727097
   Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв. : [сборник статей] / С.И. Андреев, И.В. Болдин, А.М. Воронцов, А.В. Григорьев, В.Н. и др. Гурьянов; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: А.В. Воронцов, М.И. Гоняный, В.П. Гриценко ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Гос. исторический музей. – Тула : ИНФРА, 2005. – 271 с. : илл., табл. – ISBN 5-93869-057-9
727098
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : в 2-х т. / А.А. Аванесова, З.Г. Артемкина, А.Н. Бессуднов, И.Е. Бирюков, О.В. и др. Блинкова; Аванесова А.А. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Власта. – ISBN 5-900998-13-4
Т. 1 : Природа. Археология. Музейное дело. – 2003. – 400 с. : илл., табл.
727099
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. / С.И. Андреев, И.В. Болдин, В.Н. Гурьянов, С.И. Демидов, Л.Н. и др. Дзиговская; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Тульский полиграфист. – ISBN 5-88422-331-5
Т. 2 : Археология. История, этнография, искусствоведение. – 2003. – 448 с. : илл., табл.
727100
  Сиповский В.Д. Куликовская битва : [8 сент. 1380 г.] / сост. В.Д. Сиповский. – Санкт-Петербург : Тип. (бывш.) А.М. Котомина, 1880. – [2], 20 с., 1 л. ил. : ил. – Перед загл.: 500 лет назад
727101
  Ивлев А. Куликовская битва / А. Ивлев. – Москва, 1938. – 32с.
727102
  Федоров Б.В. Куликовская битва / Б.В. Федоров. – Москва, 1939. – 64 с.
727103
  Каргалов В.В. Куликовская битва / В.В. Каргалов. – Москва, 1980. – 125с.
727104
  Кирпичников А.Н. Куликовская битва / А.Н. Кирпичников. – Л., 1980. – 124с.
727105
   Куликовская битва. – М., 1980. – 318с.
727106
  Буганов В.И. Куликовская битва / В.И. Буганов. – Москва, 1980. – 112с.
727107
  Мавродин В.В. Куликовская битва / В.В. Мавродин. – Москва, 1980. – 63 с.
727108
  Буганов В.И. Куликовская битва / В.И. Буганов. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 112с.
727109
  Костомаров Н.И. Куликовская битва / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 47, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-51-6
727110
  Ашурков В.Н. Куликовская битва 1380-1955 / Ашурков В.Н. – Тула : Книжное издательство, 1955. – 56с. – Библиогр.: с. 55-56
727111
   Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. – М., 1983. – 312с.
727112
   Куликовская битва в литературе и искусстве. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
727113
  Карышковский П.О. Куликовская битва. / П.О. Карышковский. – Москва, 1955. – 64с.
727114
  Федоров Б.В. Куликовська битва / Б.В. Федоров. – К., 1939. – 63с.
727115
  Заремба С.З. Куликовська битва та її історичне значення / С.З. Заремба. – Київ : Наукова думка, 1980. – 104с.
727116
  Соболевский В.И. Куликолоноское месторождение и его оптический флюорит : С очерком месторождений флюорита за границей и в СССР / В.И. Соболевский, А.В. Сарычева, Е.Н. Смолянский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1936. – 224с.
727117
  Соболевский В.И. Куликолонское месторождение и его оптический флюорит / В.И. Соболевский. – М - Л, 1936. – 224с.
727118
  Губа Н.И. Кулинария / Н.И. Губа, Б.Г. Лазарев. – 2-е стер. – К, 1987. – 262с.
727119
  Губа Н Кулинария / Н Губа, , Б.Г. Лазарев. – 3-е стер. – К, 1989. – 262с.
727120
   Кулинария. – М., 1994. – 310с.
727121
   Кулинария для всех. – М., 1988. – 541с.
727122
   Кулинария для всех. – М., 1989. – 541с.
727123
  Литвина И.И. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам / И.И. Литвина. – Санкт-Петербург, 1995. – 318с.
727124
   Кулинария как искусство : Особенности китайской кухни // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 18. – ISSN 1727-4893
727125
  Кучеренко Елена Кулинария от классика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 78-81 : фото
727126
  Шишлакова С.И. Кулинарная мудрость в минутах / С.И. Шишлакова. – М, 1992. – 157с.
727127
  Аникина Наталья Кулинарная сказка Евразии : art of choice // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 22-25 : Фото
727128
  Портнова-Шаховская Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь / Портнова-Шаховская, Е.А. Кастрица // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 278-283
727129
   Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : все о вкусной и полезной пище. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2006. – 1DVD. – системные требования : DVD for Windows ; IBM PC : MS Windows 98 SE и выше, процессор Celeron/Pentium, 64 Мбайт ОЗУ, DVD-ROM, SVGA 600x800? мышь, MS Internet Explorer 5.0.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Современная мультимедиа - энциклопедия)


  Здесь собрана самая большая коллекция рецептов на любой вкус и на все случаи жизни : 6400 статей 5000 иллюстраций 160 видеофрагментов более 300 рецептов коктейлей мгновенный подбор рецептов по времени приготовления и ингредиентам 500 кулинарных ...
727130
  Людковская Анна Кулинарное братство бывших врагов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 142-147 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
727131
   Кулинарное искусство садовода. – Київ : Либідь, 1994. – 160с. – ISBN 5-325-00298-8
727132
  Аникин Андрей Кулинарное ожерелье старого Станислава // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 58-63 : фото
727133
  Казакова Инга Кулинарные законы : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 168 : Іл.
727134
   Кулинарные рецепты. – М., 1991. – 446с.
727135
   Кулинарные рецепты. – 3-е изд. стер. – М., 1991. – 334с.
727136
   Кулинарные рецепты национальных кухонь СССР и зарубежных стран. – М., 1990. – 95с.
727137
   Кулинарные рецепты: из "Книги о вкусной и здоровой пище". – М., 1957. – 335с.
727138
   Кулинарные рецепты: из "книги о вкусной и здровой пище". – М., 1987. – 335с.
727139
  Ляховская Л.П. Кулинарные секреты / Л.П. Ляховская. – Л., 1988. – 192с.
727140
  Шульман З.Е. Кулинарные советы, секреты хитрости / З.Е. Шульман. – Киев, 1992. – 32 с.
727141
  Михайлов В.С. Кулинарный калейдоскоп / В.С. Михайлов. – М, 1991. – 351с.
727142
   Кулинары предлагают. – Свердловск, 1990. – 207с.
727143
  Козаченко Ю.В. Кулинич Григорій Логвінович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 68-69. – ISBN 978-966-02-7998-8
727144
  Разумов П.И. Кулисные пары / П.И. Разумов. – Куйбышев, 1951. – 16с.
727145
  Горин-Горяйнов Кулисы / Горин-Горяйнов. – Л, 1940. – 280с.
727146
  Гусев А. Кулисы из подсолнчника на севере Казахстана / А. Гусев, Ф. Ким. – Алма-Ата, 1954. – 20с.
727147
  Тинькова Галина Куличи, блины, пасхи ... : Рецепты старин. кухни / Тинькова Галина. – Москва : СП Вся Москва, 1990. – 59с.
727148
  Чорна С. Кулі НКВС влучали в серце нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 5 серпня (№ 147). – С. 1, 16
727149
  Сєрошевський В. Кулі. / В. Сєрошевський. – Х-Одеса, 1930. – 56 с.
727150
  Коцур Л. Кулідж Джон Калвін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 228-234. – ISBN 978-617-751-922-4
727151
   Кулік Сергій Миколайоіич (1941-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246. – ISBN 978-966-439-754-1
727152
   Кулінарія - теж творчість // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8 : фото


  На географічному факультеті відбувся традиційний захід – презентація кухонь народів світу. Студенти ІІІ курсу кафедри країнознавства та туризму в рамках вивчення дисципліни "Технології обслуговування в туризмі" ознайомили присутніх із сировинною базою, ...
727153
  Старовойт Л.Я. Кулінарія / Л.Я. Старовойт. – К., 1991. – 270с.
727154
  Маслов Л.О. Кулінарія. / Л.О. Маслов. – К., 1954. – 259с.
727155
  Попова Н.М. Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 273-283. – Бібліогр.: Літ.: с. 282-283; 14 п.


  Досліджується кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин. З погляду когнітивної лінгвістики метафора є засобом перенесення простих концептів зі сфери кулінарії в складну для розуміння та інтерпретування сферу людських ...
727156
  Коваленко Владислав Кулінарне шоу: елементи розваги та залучення гостей // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 34-39 : фото
727157
  Ковпік С. Кулінарний патріотизм в оповіданні Михайла Старицького "Вареники" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 133-140. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
727158
  Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.101-106. – Бібліогр.: 13 назв.
727159
  Лоза П. Кулінарний туризм на Лемківщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24 вересня (№ 39). – С. 8. – ISSN 0027-8254
727160
  Улітіна О. Кулінарні вироби як нетипові об"єкти авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 17-23. – ISSN 2308-0361
727161
  Подпрятов Г.І. Кулінарні властивості бульб різних сортів картоплі / Г.І. Подпрятов, А.Ю. Давиденко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
727162
  Шестакова Е. Кулінарні реаліті-шоу в контексті літературної культури: подолання поетикою реалізму постмодерністської естетики // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 122-152. – ISBN 978-966-933-136-6


  На матеріалах польських, українських та російських проектів.
727163
  Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 175-180
727164
  Астаф"єв О.Г. Кулінич Андрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 75. – ISBN 978-966-02-7998-8
727165
   Кулінич Андрій Васильович (1921-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246. – ISBN 978-966-439-754-1
727166
  Жадько В. Кулінич Григорій Григорович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 495. – ISBN 978-966-8567-14-8
727167
   Кулінич Микола Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-966-439-754-1
727168
  Степаненко М. Кулініч Андрій Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7016-11-2
727169
   Кулініч Григорій Логвинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-754-1
727170
   Кулініч Григорій Логвинович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 141. – ISBN 978-617-7530-19-9
727171
  Федорук О. Куліш і Забіла : До історії особистих взаємин та літературних взаємооцінок // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 411-431
727172
  Міяковський В.В. Куліш і Квітка, 1918. – [5] с. – Окр. відбиток: Наше Минуле, Київ, 1918, с. 26—31
727173
  Житецький І. Куліш і Костомаров : (Недруковане листування 1860-70 рр.) / Ігнат Житецький // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 39-65. – Бібліограф. в подстрок примітках


  На с. 39 дарчий надпис: Многоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву на добрую память И. Житецкий 8/IX 927
727174
  Дорошкевич О.К. Куліш і Милорадович / О.К. Дорошкевич. – Київ, 1927. – 120с.
727175
  Дудко В. Куліш і Тургенєв : Два відгуки про Куліша у листах Тургенєва: питання генези // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 431-459
727176
  Міяковський В.В. Куліш і цензура / В.В. Міяковський, 1918. – [7] с. – Окр. ввдб.: Наше Минуле, Київ, 1918, № 2, с. 99—106
727177
  Стех Марко Роберт Куліш і чорт // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 27-31
727178
  Стех Марко Роберт Куліш і чорт: демонічні підтексти ранніх комедій драматурга // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 3-23. – ISSN 0236-1477
727179
   Куліш Ірина Миколаївна : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад.: І.В. Некоз ; наук. ред.: Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 39, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 36-37. – Бібліогр.: с. 29-34. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 29)
727180
   Куліш Лариса Юліанівна (1931-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-754-1
727181
   Куліш М. "Мина Мазайло" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-94-Х
727182
  Курас І. Куліш Микола Гурович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 258-259. – ISBN 966-642-207-7
727183
  Семенюк Г.Ф. Куліш Микола Гурович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 79. – ISBN 978-966-02-7998-8
727184
   Куліш Микола Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 47. – ISBN 966-8352-11-4
727185
   Куліш Микола Полікарпович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247-248. – ISBN 978-966-439-754-1
727186
  Булавін Л.А. Куліш Микола Полікарпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 80. – ISBN 978-966-02-7998-8
727187
  Ткаченко Куліш П.О / Ткаченко. – Київ, 1927. – с.
727188
  Курас І. Куліш Пантелеймон Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 259-261. – ISBN 966-642-207-7


  Український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії. Активно сприяв розвиткові української літературної мови, науки, філософії, історії. Автор першої фонетичної абетки для української ...
727189
  Короткий В. Куліш Пантелеймон Олександрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 133-137. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
727190
   Куліш Пантелеймон Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 436-437. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
727191
  Побірченко Н.С. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 334-345. – ISBN 966-06-0367-3
727192
   Куліш Пантелеймон. : Матеріали і дослідження. – Львів : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 414с. – ISBN 966-7379-11-6
727193
  Мова Василь Куліш, байда і козаки : Інтермед.до драми П.Куліша "Байда" з додат.листа В.Мови до В.Гнилосирова і драми П.Куліша "Байда,князь Вишневецький" / Мова Василь; Укр.вільна академія у США.Ред.Ю.Шевельова і В.Чумаченка. – Hью Йорк, 1995. – 284с. – ISBN 0916381102
727194
  Возняк М.С. Куліш, як редактор "Причепи" Левицького / М.С. Возняк. – Львов, 1928. – 54с.
727195
  Зеров М. Куліш: "Михайло Чарнышенко" та "Україна" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 190-194. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
727196
  Зеров М. Куліш: "Чорна рада" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 194-201. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
727197
  Погребенник В. Кулішева дума про велич і славу України // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-7.
727198
  Бетко І. Кулішева Хуторянка. Стилізоване наслідування Загула з Пісні Пісень Соломона // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 87-91. – ISSN 0280-6336
727199
  Владимирова В. Кулішезнавчі дослідження Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 26-32. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
727200
  Сааді Ш. Кулліят : Збірка творів / Ш. Сааді; Пер. з фарсі та вступ. ст. М.В.Попова. – Київ, 2004. – 180с.
727201
  Кругляк Ю.О. Кулонівська блокада та одноелектронний транзистор у рамках концепції "знизу - вгору" сучасної наноелектроніки та в традиційній концепції "згори - вниз" / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 3. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459
727202
  Багинский Владимир Мечеславович Кулоновское взаимодействие в узкощелевых проводниках полуметаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.10 / Багинский Владимир Мечеславович; АН УССР Ин-т полупроводников. – К, 1975. – 16л.
727203
  Попов В.И. Кулоновское возбуждение ядер редкоземельных элементов альфа-частицами с энергией 14-20 МЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1962. – 9л.
727204
  Тер-Антонян Кулоновы и осцеляторные межбазисные разложения в нерилятивистской квантовой механике : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 15л.
727205
  Инкин А.А. Кулонометрические методы определения цистеина и цистина, меченных серой-35. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Инкин А.А.; МЗ СССР. Ин-тут биофизики. – М., 1973. – 23л.
727206
  Зозуля А.П. Кулонометрический анализ / А.П. Зозуля. – Ленинград : Химия, 1968. – 160 с.
727207
  Степаненко В.Е. Кулонометрический детектор для газовой хроматографии и примеры его применения. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Степаненко В.Е.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
727208
  Агасян П.К. Кулонометрический метод анализа / П.К. Агасян, Т.К. Хамракулов. – Москва : Химия, 1984. – 168с. – (Методы аналитической химии)
727209
  Басов В.Н. Кулонометрическое титрование : методы аналит. химии / В.Н. Басов, Т.А. Джафарова ; отв. ред. П.К. Агасян ; АН ТуркменССР, Ин-т химии. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 204 с.
727210
  Кропивницкая Р.Х. Кулонометрическое титрование и его применение в анализе иодидов четвертичных аминов и аммониевых эфиров - лекарственных препаратов. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кропивницкая Р.Х.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1971. – 15л.
727211
   Култура и масово съзнание. – София, 1982. – 239с.
727212
   Култура, съвременност, личност: Емпирични социологически изследования. – София, 1981. – 132с.
727213
  Божилов И. Културата на средновековна България / И. Божилов. – София : Абагар Холдинг, 1996. – 199 с. – (Малка историческа библиотека). – ISBN 954-584-191-5
727214
   Културата на средновековния търнов : науч. сесия, посветена на 800-годишнината от възстановяването на българската държава Велико Търново, октомври 1985. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 213, [3] с.
727215
  Боби Г. Културен парадокс : приод кон проблемите на социокултурното интегриранье на Албанците мегу двете светски воjни / Гани Боби ; [прев.: Б. Ходжа, В. Морина]. – Скопje : Магор, 2001. – 210, [1] с. – (Едициjа: Современа мисла). – ISBN 9989-851-27-1
727216
  Рогач Миjатовичь Културна дипломатиjа и идентитет Србиjе / Льильана Рогач Миjатовичь ; Факултет драмских уметности, Институт за позориште филм, радио, телевизиjу. – Београд : Clio, 2014. – 200, [4] c. – Библиогр.: с. 179-192. – (Едициja "Култура. Уметност. Медиjи" ; Кн. бр. 24). – ISBN 978-86-82101-52-9


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
727217
  Радева М. Културната политика на българската буржоазна държава 1885-1908 / Мария Радева. – София : Наука и изкуство, 1982. – 246 с.
727218
   Културная среда и духовное формирование личности. – Ташкент, 1981. – 156с.
727219
  Велики К. Културни връзки между Българи и Румъни / К. Велики. – София : Извори, 1945. – 28, [4] с.
727220
  Панов Александър Културни проблеми на българското литературно развитие / Панов Александър. – София : ИК "Александър Панов", 1998. – 190с. – ISBN 954-455-022-4
727221
  Панчев І. Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 123-129. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті концепти "праця" й "дім" як складові концептосфери соціалістичного періоду розвитку Болгарії. Окремо акцентується девальвація праці в ціннісній системі суспільства. Дім розглядається в його іпостасях НЕ-рідного дому. В данной ...
727222
   Културно развитие на българската държава краят на XII-XIV век = Търновска книжовна школа 4 : четвърти международен симпозиум Велико Търново, 16-18 октомври 1985 г. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 431 с.
727223
  Шабатин П.Ю. Кулунда : подорожні записи / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1983. – 223 с.
727224
   Кулундинский канал: Ландшафт.-индикацион. оценка природ. условий в зоне влияния и прогноз их изменений. – Иркутск, 1985. – 193с.
727225
  Балозян Д.Р. Кулхантинг як інструмент визначення сучасних напрямків розвитку в маркетингу / Д.Р. Балозян, В.В. Мірошник // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-863-8
727226
  Кулик Н. Кулюня. До річниці смерті Катерини Грушевської // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
727227
  Пшеничний Ю. Куля № 188. Останній путь Валер"яна Підмогильного // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 933-939. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
727228
  Стаут Р. Куля для боса // Божий світильник. : Повісті / Е. Квін. – Київ : Молодь, 1992. – С. 69-111. – ISBN 5-7720-0763-7
727229
  Гандзій О. Куля застряє біля серця, всі органи залишаються неушкодженими // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 7 (360), 23 лютого 2017. – С. 46-50
727230
  Тригубенко В.В. Кулябка Семен Петрович (Сильвестр) (1704-1761) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 188-191. – ISBN 966-06-0367-3
727231
  Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (сев. группа) / Р.Л. Неменова. – Сталинбал, 1956. – 192с.
727232
  Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения / С.В. Максимов. – Москва, 1982. – 238 с.
727233
  Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения рассказанные С. максимовым : с 105 отдельными картинками и рис. в тексте, рисованными художниками А.Н. Нищенковым и А.Н. Шурыгиным и резаными на дереве Эд. К. Даммюллером, П.З. Куренковым и др. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.Н. Плотникова, 1873. – [4], 292, V с., 24 л. цв. ил. : ил.


  Худ.-ил.: Доммюллер, Эдуард Карлович (1833-1889)
727234
  Максимов С.В. Куль хлеба: Рассказы и очерки / С.В. Максимов. – Ленинград, 1987. – 654 с.
727235
  Лесаж А.Р. Кульгавий біс / А.Р. Лесаж. – Київ : Дніпро, 1982. – 262 с.
727236
  Ванаг Ю.Г. Кульгавий вовк : оповідання. (З книги "Лісова пісня") / Ю.Г. Ванаг; пер. з латиш. П. Загребельного. – Київ : Дніпро, 1965. – 91 с.
727237
  Алфераки С.Н. Кульджа и Тянь-Шань : путевые заметки / [соч.] Сергея Алфераки,. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1891. – [2], II, [2], 192, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Императорского Русского географического общества. т. XXIII, № 2 / под ред. П.П. Семенова. - Экз. в разных тип. переплетах


  На обл. № 258795 дарств надпись: Его Превосходительству Ивану Ивановичу Мамонтову в знак признания и преданностиот автора. 10 ноября 1916. Петроград
727238
  Шудря Є. Кульжинський Сергій Климентійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 22-24. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
727239
  Лозинский А.А. Кульминационный этап гражданских войн во Франции 16 веке : Автореф... Доктора ист.наук: / Лозинский А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1978. – 31 л.
727240
  Борисов С.Л. Кульмінація державотворчої діяльності українського козацтва у 90-х роках ХVI століття / С.Л. Борисов; МОУ. Нац. педагог. ун-тет ім.М.Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 1999. – 35 с. – ISBN 966-7722-11-2
727241
  Гусак П. Кульмінація західної філософської теології та етики у творчості Йозефа Зайферта // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 213-224. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті йдеться про спроби філософської думки, що їх робили від ранніх століть християнської історії, випрацювати власне розуміння Найвищого Буття (у філософській термінології, що відповідає поняттю "Бог" в теології), та емансипуватися від ...
727242
  Суржик Л. Кульова порука = Історія захисту докторської дисертації І. Дячук як відображення системи атестації наукових кадрів у країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 24). – С. 1, 12


  Від думки "чорного" опонента залежить не тільки доля багатолітньої наук. праці, а й доля самого дослідника Випадок, про який піде мова, - безпрецедентний: "чорні кулі" отримали не тільки здобувач, а й спеціалізована вчена рада, а також офіційні ...
727243
  Легеза В.П. Кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором та його амплітудно-частотна характеристика / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної віброзахисної системи "кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором - рухоме несуче тіло" з використанням метода граничного балансу визначено амплітудно-частотну характеристику. Крім цього чисельно ідентифіковано функціональну залежність ...
727244
  Протасова О.І. Кульові структури G-просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кульова структура - це трійка (Х, Р, В), де Х, Р - непорожні множини і для всіх х[належить]Х, [альфа належить]Р визначена підмножина В(х, [альфа]) множини Х, що називається кулею радіуса [альфа] з центром в точці х. Вивчаються кульові структури, ...
727245
  Донська М.Д. Кульський Леонід Адольфович - відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 139-143. – ISSN 2076-1554
727246
  Горошко О.О. Кульський Олександр Лепнідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7998-8
727247
  Дереш Л. Культ : Роман / Л. Дереш. – Львів-Київ : Кальварія; Книжник, 2002. – 208с. – ISBN 966-663-032-Х
727248
  Дереш Л. Культ : [роман] / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2006. – 206, [2] с. – (Бібліотека журналу " Четвер"). – ISBN 966-663-027-3
727249
  Мостова Л. Культ "Книжної мудрості" в "Ізборнику" Святослава 1073 року // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 69-77. – ISSN 2312-6809
727250
  Ганошенко Ю.А. Культ алкоголю в творчості У. Самчука // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 25-27. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Під час прочитання ряду творів У. Самчука виникає відчуття певного лейтмотиву, що йде, створюючи особливу систему взаєиовідносин між персонажами та об"єднуючи окремі романи за однією темою. Це лейтмотив нетрадиційного сприйняття алкоголю. Простеженню і ...
727251
  Герасим П. Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор"ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 129-133


  Досліджується й аналізується вивчення культу Аполлона в Північному Причорномор"ї. Аполлон був одним із найшановніших богів античної Греції та Боспорського царства. В Північному Причорномор"ї культ Аполлона Лікаря був дуже популярним. Ряд вчених ...
727252
  Герасим П.В. Культ Аполлона на Боспоре: историографический очерк // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 20-24. – ISSN 1680-2721
727253
  Дульман П. Культ Бандеры начался еще до Ющенко // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 12 (1131). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
727254
  Сінкевич Н. Культ Богородиці в домініканських монастирях Волині як важливий елемент духовного життя та місіонерської діяльності ордену в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-52. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності культу Богородиці у домініканських монастирях на Волині від аналогічних культів у корінних польських землях. The differences of the cult of the Virgin in Dominican monasteries in Volynia from the similar cults in the radical ...
727255
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в давній період на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 209-213
727256
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в Київській Русі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 209-214
727257
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 183-187
727258
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України в українознавчому вимірі // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 31-34
727259
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України. Джерельна база питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 123-128
727260
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А.О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 182-209
727261
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бондаренко Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
727262
  Бондаренко А. Культ воїна - звіра в козацьку добу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 220-223
727263
  Іващеннко Микола Культ Вроцлава // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 92-99 : фото
727264
  Кобозева Алиса Культ вуду. Вуду резать, вуду бить : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 108-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
727265
  Аграфонов Петр Геннадьевич Культ Геракла в Херсонесском государстве (IV в. до н.э. - III в. н.э.) : Автореф... наук: 07.00.06 / Аграфонов Петр Геннадьевич; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. исторический факультет. – Москва, 1999. – 22л.
727266
  Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии : (эволюция верований и культов селенгин. бурят) / Л.Л. Абаева; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук. – Москва : Наука, 1992. – 139, [3] с. – Библиогр.: с. 130-138
727267
  Вахрамеєва Г.В. Культ Деметри на Боспорі: VI - I ст. до н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Вахрамеєва Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 35 назв
727268
  Герасим П. Культ Деметри та греко-варварські етнокультурні контакти в Північному Причорномор"ї: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59
727269
  Вахрамеєва Г.В. Культ Деметри у сакральному житті Боспору (VI—I cт. до н. е.) // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 8–15. – ISSN 2309-6608
727270
  Галько О. Культ дерева в українській весняно-літній календарній обрядовості // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 399-401
727271
  Соколова З.П. Культ животных в религиях / З.П. Соколова. – Москва, 1972. – 214с.
727272
  Горбачова В. Культ Зеоса Ксеніоса в елліністичну добу за "грецькими романами" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 325-327. – ISBN 978-966-171-90295
727273
  Скопенко В.В. Культ знань і висока ерудиція - кредо Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-10.
727274
  Исраелян А.Р. Культ и верования в Армении в эпоху поздней бронзы (по археол. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Исраелян А.Р.; АН АрмССР. Ин-тут истории. – Ереван, 1968. – 29л.
727275
  Чертков А.Б. Культ и его роль в религии / А.Б. Чертков. – Москва, 1975. – 64с.
727276
  Гончарова Любовь Сергеевна Культ и религиозная традиция в философии культуры В. В. Розанова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.20-22. – ISSN 2073-9702
727277
  Сила-Новицкая Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика / Сила-Новицкая. – М., 1990. – 204с.
727278
  Онацький Є. Культ і символіка сонця у віруваннях українського народу // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 170-176. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
727279
  Гордієнко Г. Культ калини // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 46-47
727280
  Степанова О.А. Культ католицьких ікон у туристичній галузі України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679
727281
  Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 293-301. – ISSN 2310-3310
727282
  Гришин М.В. Культ красоты в японской культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 31-37. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается культ красоты как фундаментальный принцип японской культуры. Культурные феномены, заимствованные из других культур, японская культура перерабатывала в соответствии со своим мировосприятием. Показано, как на первый план в японской ...
727283
  Горова Ю. Культ лицарства в українській і польській літературі романтизму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 160-169. – ISBN 966-95452-9-3
727284
  Садиков Р.Р. Культ Луда/Керемета к закамских удмуртов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 102-114. – ISSN 0869-5415


  Образ божества Луд - Хазяїна дикої природи
727285
  Соколова З.П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сибири. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-62. – ISSN 0869-5415
727286
  Георгадзе Д.Г. Культ мертвых в горной Восточной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00 / Георгадзе Д.Г.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1977. – 27л.
727287
  Костянтинова С. Культ мови в культурі середовища / С. Костянтинова, А. Пономаренко, С. Яременко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 252-254
727288
  Умебаясі М. Культ пращурів в календарній обрядовості японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 65-70
727289
  Фіцич Н. Культ предків : нетуристичні звичаї України / Наталка Фіцич ; [фото: Р. Альмухамедов, А. Павлинів, С. Цимбал]. – Харків : Фоліо, 2017. – 167, [7] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-03-7958-9


  У пр. № 1721764 напис: Шановному Володимиру Сергійовичу на добру згадку Наталка Фіцич. Підпис. 24.11.2018
727290
  Таланчук О.М. Культ предків у народнопоетичній традиції (від давнини до сучасності) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 192-195. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються фольклорні мотиви і народні вірування про потойбічне життя, які збереглись у народних уявленнях до нашого часу.
727291
  Катаока Х. Культ предків українців та японців у міфологічній семантиці води // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 91-96. – ISBN 966-95452-3-9


  Розвідка Хіросі Катаока присвячена зіставленню міфологічної семантики на матеріалі українського та японського фольклору. Розглядаючи міфологічну модель води, автор торкається проблеми морфологічної генези зв"язку культу води з культом предків, ...
727292
  Будько Євген Культ предків, або Своє царство Наталки Фіцич // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 118-122 : фото
727293
  Жмудовська О. Культ предків, який рятує // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 16


  Телеведуча Наталка Фіцич разом з етнографом, директором Центру фольклору й етнографії Інституту філології КНУ імені Т. Шевченка Олексієм Долею та знімальною групою за рік об"їздили всю Україну. Результат подорожі - цикл документальних телепрограм і ...
727294
  Дженкинс Марк Культ предков. Последние из каменного века / текст: Дженкинс Марк; фото: Тоунгсин Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 127-143 : фото
727295
  Васильченко Ю. Культ привычек : [как создать привычки, ведущие к цели] / Юрий Васильченко. – Киев : Академвидав, 2019. – 141, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-572-115-5
727296
  Олар А. Культ разума и культ верховного существа во время французской революции / А. Олар. – Ленинград, 1925. – 235 с.
727297
  Луньо Є. Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 890-907. – ISSN 1028-5091
727298
  Герасим П. Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор"я: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 92-96
727299
  Сорочук Л. Культ родючості в календарно-обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарно-обрядовій поезії. Розкриваються складові культу родючості: культ рослинності, культ зерна і насіння, їх символіка, що вироблялася ...
727300
  Лозко Галина Культ Сварога в слов"ян = емпіричні матеріали до компаративно-релігієзнавчої реконструкції // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 1999-4966
727301
  Марченко Ю.Г. Культ света / Ю.Г. Марченко. – Новосибирск, 1990. – 216 с.
727302
  Пожоджук Д. Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості історико-етнографічної Волині // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 19-33. – ISSN 2664-4282
727303
  Питулич В. Культ святителя в сербській народній традиції // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
727304
  Сінкевич Н. Культ святих могилянського часу у "Патериконі" Сильвестра Косова // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 76-84. – (Несторівські студії)
727305
  Гольдциэр И. Культ святых в исламе / И. Гольдциэр. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1938. – 180 с.
727306
  Басилов В.Н. Культ святых в исламе / В.Н. Басилов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва : Мысль, 1970. – 144 с.
727307
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхлжденте обычая "Юбилей" у древних евреев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2009. – № 4 (85). – С. 80-82. – ISSN 1680-4325
727308
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхождение обычая "Юбилей" у древних евреев // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2008. – Т. 2, № 2. – С. 26-28
727309
  Прусова М.А. Культ смерти в русской романтической поэзии / М.А. Прусова. – Симферополь : Крымский Архив, 1999. – 137,[ 2] с. – Библиогр.: с. 127-136. – ISBN 5-7780-0657-8
727310
  Дудин А. Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2077-7280
727311
  Гуманенко Л. Культ сонця в календарних обрядах кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 42-47. – Бібліогр.: С. 47
727312
  Павленко П. Культ споживацтва в сучасному християнстві: "теологія процвітання" як інструмент упровадження секулярного християнства // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 148-156. – ISSN 2523-4234
727313
  Леньо П. Культ Сталіна на Закарпатті (в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 139-145. – ISSN 2313-8505
727314
  Пашук В. Культ Тараса Шевченка: початок творення // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 121-124. – ISSN 0868-4790
727315
  Лукашевич Д.С. Культ техніки як феномен модерного суспільства (за працею О.Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
727316
  Ящуржинский Хр. Культ хлеба в малорусских колядках Ящуpжинского Хp.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 9 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1893, т. 43, декабрь (№ 12), с. 408-416. - Кн. на pус. яз. стар. орф., в кн. укp. наp. колядки. изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
727317
  Степина Ольга Геннадьевна Культ чтения : о важности создания привлекательного имиджа библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В прошлом году руководители общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области побывали на стажировке в Финляндии.
727318
  Садиленко М. Культ Шевченка на Чорноморії / М. Садиленко. – Харків, 1930. – 48с.
727319
  Пилипович В. Культ Шевченка у Перемишлі // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 21-23
727320
  Андрушкевич А. Культ Шостаковича // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.48-50. – ISSN 0131-0097
727321
  Дмитриев В. Культбригада / В. Дмитриев. – Пенза, 1946. – 70 с.
727322
  Сінкевич Н. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 207-230. – ISBN 978-966-8846-19-9
727323
  Кривохатько Г.А. Культивари Thuja occidentalis L.: біологічні та екологічні особливості, перспективи використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Кривохатько Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
727324
  Баумейстер А. Культивація слабкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Кандидат філософських наук, викладач КНУТШ Андрій Баумейстер про те, що державні керманичі ведуть політику розподілу, а не створення потенціалу.
727325
  Уралов М. Культивирование IN VITRO возбудителя гименолепидоза мышевидных грызунов и человека - Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (Cestoda: Cyclophyllidea) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уралов М. ; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
727326
   Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. – Ташкент, 1971. – 147с.
727327
  Тоом Я.В. Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевой промышленности. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Тоом Я.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
727328
   Культивирование коллекционных штаммов водорослей. – Л., 1983. – 152с.
727329
  Ивченко В.М. Культивирование микобактерий туберкулеза в тканевых культурах, полученных из некоторых тканей взрослых кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
727330
   Культивирование микроорганизмов : (среды, режимы, способы, аппаратура). – Рига : Зинатне, 1969. – 183 с.
727331
  Позмогова И.Н. Культивирование микроорганизмов в переменных условиях / И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1983. – 103с.
727332
  Чепурнов А.В. Культивирование рыб Черного моря в замкнутых установках / А.В. Чепурнов. – К, 1989. – 18с.
727333
   Культивирование тихоокеанских беспозвоночных и водорослей. – М., 1987. – 190с.
727334
  Цареградская И.В. Культивирование хлебопекарных дрожжей непрерывным методом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цареградская И.В. ; Лен. хим. фарм. ин-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
727335
  Шибалова Татьяна Артемовна Культивирование, ультраструктура и цитохимия кокцидий кур : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Шибалова Татьяна Артемовна; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по болезням птиц. – Л., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
727336
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
727337
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
727338
  Супрунович А.В. Культивируемые беспозвоночные / А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров. – К., 1990. – 261с.
727339
  Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения / Г.Н. Котуков. – Киев, 1974. – 175с.
727340
  Ступницький В.О. Культивування банана карликового (Musa папа Lour.) в регульованих умовах / В.О. Ступницький, О.В. Сидоренко, В.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано оптимальні параметри агротехнології вирощування банана карликового в регульованих тепличних умовах.
727341
  Белеля С.О. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України : монографія / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 443, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 312-342. – ISBN 978-617-7363-56-8
727342
  Федорова Є. Культивування громадськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до Євроінтеграції // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 176-182. – ISSN 2308-4081
727343
  Бобрицька В. Культивування здоров"я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-16. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний перебіг розвитку наукової думки щодо культивування здоров"я в різні часи - від епохи Відродження дотепер (період ХІV-ХХІ ст.); обґрунтовано, що звернення до проблеми культивування здоров"я сучасної людини, потребує перегляду ...
727344
  Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся : практ. рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України [та ін.]. – Львів : Камула, 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-966-433-127-9
727345
  Мазур Т. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано рідкісний, реліктовий та зникаючий рід Euryale Salisb. Наведено ареал сучасного поширення виду Euryale ferox Salisb. Досліджено періоди та стани онтоморфогенезу в умовах культури захищеного та відкритого ґрунтів помірної зони ...
727346
   Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини / К.М. Білоткач, О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, Л.М. Коршун, А.І. Салюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано режим культивування вакцинного штаму ротавірусу на насадці із стрічок поліетиленової плівки, що дозволяє одержувати вірусовмісну рідину із титром SA-11 не меншим за 7,5 Ig ТЦД50/мл. We have optimized a process ofrotavirus cultivation on ...
727347
  Алі С.Г. Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі спінальних гангліїв неонатальних поросят : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Алі Сабіна Гульзарівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 20 с. – Біблііогр.: 11 назв
727348
  Філіпов В.Ю. Культивування хлоріридовірусу комарів роду Aedes cinereus у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella / В.Ю. Філіпов, О.В. Ногарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано можливість культивування хлоріридовірусу комара Aedes cinereus, виділеного з природних водойм Київської області, у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella. Удосконалено метод очистки хлоріридовірусу й проведено ...
727349
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Дис. ... докт. біолог. наук: 03.00.05 / Черняк Володимир Максимович; Тернопільський держ.педагог. ун-тет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 612 л. + Додатки: л. 2 - 50. – Бібліогр.: л. 552 - 612
727350
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Черняк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
727351
  Головкин Б.Н. Культигенный ареал растений / Б.Н. Головкин. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
727352
  Айрапетян Г. Культова архітектура вірмен в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 43-45. – ISBN 978-966-171-893-6
727353
  Третяк К.О. Культова архітектура кримських татар (за матеріалами етнологічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання розвитку культової архітектури кримських татар. Розглядаються типи споруд, їх характерні риси, сучасний стан відродження сакрального зодчества.
727354
  Мокроусов А. Культовая картина. Алтарь и вотивная картина от Дуччо до Перуджино // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-23
727355
  Стельмашевська О. Культовий роман Любка Дереша екранізують // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Містична драма "Трохи пітьми або На краю світу" починає свою кіноісторію.
727356
  Казакевич Г.М. Культові предмети з малобіганського скарбу в контексті розвитку кельтської релігії (II-I століття до нашої ери) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено двом кельтським бронзовим статуеткам, знайденим поблизу с. Мала Бігань (Закарпатська обл., Україна). Проаналізовано дані предмети в широкому контексті кельтської релігії. Автор стверджує, що, незважаючи на деякі індивідуальні риси статуеток, ...
727357
  Рябець О.Є. Культові споруди Волинської області та їх використання в туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 286-288
727358
  Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 246-258. – ISSN 2227-4952
727359
  Голембіовська-Тобіаш Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 23-44. – ISSN 2078-6093
727360
  Шевченко В. Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 31-40. – ISSN 2306-3548
727361
  Винников А.З. Культовые комплексы Маяцкого селища : материалы раскопок / А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев. – Воронеж : [Б. и.], 1991. – 190 с.
727362
  Вахонеев В. Культовый квартал VI-IV вв. до н.є. в центральной части Мирмекия // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 44-46


  Археологічне вивчення боспорського містечка Мірмекій
727363
   Культорганизатор. – М., 1966. – 272с.
727364
  Опачко М.В. Культорологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 197-201 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
727365
  Сидоренко Віктор Дмитрович Культорологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сидоренко В.Д.; Мін-во культури і мистецтв України; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
727366
  Щедрін А.Т. Культорологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості : Автореф. дис. ... доктора культурології: 26.00.01 / Щедрін А.Т.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 24 назв.
727367
  Кравчук Л.В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 72-73. – ISSN 2076-1554
727368
   Культпоход как метод культурной революции. – М., 1930. – 123с.
727369
  Луначарский А.В. Культпоход комсомола / А.В. Луначарский. – М, 1929. – 31с.
727370
  Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге / Л.А. Терентьева. – Саратов, 1967. – 84с.
727371
  Алексеева Светлана Вениаминовна Культпросвет идет в поход : передвижные библиотеки и книгоноши в Карелии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Передвижные библиотеки и книгоноши позволяли приблизить книгу к населению и с меньшими затратами добиться наибольшего успеха в деле продвижения книги и знаний в массы.
727372
   Культработа профсоюзов : Материалы 1-й Киевской Окружной Культконференции Профсоюзов, 30 ноября - 2 декабря 1925 г. – К. : Издание К.О.С.П.С., 1926. – 210 с.
727373
  Малышева А.С. Культтовары (Товароведение). / А.С. Малышева. – М., 1976. – 280с.
727374
  Карасев Б.А. Культтурно-воспитательная работа советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: / Карасев Б. А.; МВО СССР, Ин-т нар. хоз., Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 18 с.
727375
  Тронько П.Т. Культура - всенародне надбання / П.Т. Тронько. – К., 1977. – 155с.
727376
  Петряков Г.В. Культура - всенародное достояние / Г.В. Петряков. – Москва, 1974. – 192 с.
727377
  Лісовий В.С. Культура - ідеологія - політика / В.С. Лісовий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7018-14-8
727378
  Султанов Ф.В. Культура - общенародное достояние / Ф.В. Султанов. – М., 1985. – 159с.
727379
  Палмер Роберт Культура - один з найпотужнших економічних секторів Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-8
727380
  Хексельшнаудер Э. Культура - связующее звено? / Э. Хексельшнаудер, Э. Йон. – М, 1988. – 155с.
727381
   Культура - суспільство - особистість : курс лекцій: [ навчальний посібник ] / А. Ручка, Н. Костенко, О. Злобіна, В. Танчер, С. та ін. Макеєв; Ручка А., Костенко Н., Злобіна О., Танчер В., Макеєв С. та ін.; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; [ за ред. Л. Скокової ]. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 396с. – ISBN 966-02-3891-6
727382
  Монтекьярі А. Культура - туризм - еногастрономія: триєдність для розвитку італійського туризму / А. Монтекьярі, О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 45-47
727383
  Каган М.С. Культура - философия - искусство / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М, 1988. – 63с.
727384
   Культура - цивилизация - человек: мат. Регион. филос. чтений молодых ученых. Ферган, 6-7 сент. 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 139с.
727385
  Іванцова І.В. Культура / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219. – ISBN 966-642-073-2
727386
   Культура : Новая общность преображенного человечества
№ 1. – 2004
727387
  Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
727388
  Попович М.В. Культура : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
727389
  Стьопін В. Культура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 16-25. – ISSN 1810-2131
727390
  Попович М.В. Культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 95-101. – ISBN 978-966-02-7998-8
727391
  Вейлэ К. Культура "безкультурных" народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – VII, 100 с.
727392
  Степанова О.А. Культура "мови тіла" у християнському ритуалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 10-18. – ISSN 2225-7586
727393
  Вандишев В.М. Культура "чужого" як спроба узагальнення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 18-20
727394
  Кавун Л. Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 160-168. – ISSN 2415-8828
727395
  Костюк І. Культура XXI століття у полоні міфологій: причини та перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 37-46. – ISSN 0236-4832
727396
  Колесников А.И. Культура авокадо / А.П. Колесников, проф., д-р сельхоз. наук. – Москва : Сельхогиз, 1950. – 96 с., 2 л. ил. : ил.
727397
  Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы Культура Азербайджана в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1980. – 23л.
727398
  Чередниченко А.П. Культура активного политического действия / А.П. Чередниченко. – М., 1986. – 221с.
727399
  Довгополова Г.Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX - початку XXI століття : монографія / Довгополова Ганна Геннадіївна ; [наук. ред. Сбруєва А.А.] ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-968-243-2
727400
  Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1977. – 224с.
727401
  Пучков А.А. Культура антикварных несходств : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
727402
   Культура античного мира : Сб. ст. к сорокалетию науч. деят. В.Д. Блаватского. – Москва, 1966. – 299 с.
727403
  Обельченко О.В. Культура античного Согла: По археол. данным, VII в. до н.э. -- VII в. н. э. / О.В. Обельченко. – Москва, 1992. – 253 с.
727404
  Балух В.О. Культура Античності / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 631, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 590-627. – Бібліогр.: с. 550-589. – ISBN 978-966-482-039-1
727405
   Культура Аргентины. – М. : Наука, 1977. – 368с.
727406
  Гладких М.І. Культура археологічна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219-220. – ISBN 966-642-073-2
727407
  Пичикян И.Р. Культура Бактрии / И.Р. Пичикян. – Москва, 1991. – 339 с.
727408
  Тютин М.Г. Культура батата / М.Г. Тютин. – М., 1955. – 46с.
727409
  Кузнецов В.Н. Культура безопасности = Culture of security. Sociolodical research : Социологическое исследование / В.Н. Кузнецов; Ин-тут стратегич. исслед. междунар. общ.фонда. – Москва : Наука, 2001. – 320 с. – (За нашу и Вашу безопасность). – ISBN 5-02-013271-3
727410
   Культура безопасности как проблема философии образования / Б.Н. Кагиров, Н.Н. Краснова, Е.В. Ушакова, С.А. Какмашев, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 14-25. – ISSN 1811-0916
727411
  Горлинський В.В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.124-135
727412
  Асламова Л.І. Культура безпеки кожного - гарантія розвитку нації / Л.І. Асламова, В Є. Куліч // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 6-10. – ISBN 978-966-999-173-7
727413
  Скалецький Ю. Культура безпеки на АЕС / Ю. Скалецький, О. Насвіт, В. Бєляєв // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 119-132.
727414
   Культура безпеки на ядерних об"єктах України : Науково-методологічний посібник / [Скалецький Ю.М., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Кравцов В.І., Грицак Н.І.; за заг. ред. В.П. Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 112с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-36-1
727415
  Гончаренко Є.В. Культура безпеки польотів державної авіації України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглядаються проблемні питання зростання основних показників аварійності в авіації Збройних Сил України. Метою статті є покращення ефективності забезпечення безпеки польотів у державній авіації України шляхом упровадження поняття «культура ...
727416
  Прохорова В.В. Культура безпеки розвитку – культура комунікаціювання як основа інтелектуалізації управлінського процесу / В.В. Прохорова, С.А. Мушникова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 142-148. – ISSN 2222-0712
727417
  Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 17-22. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
727418
  Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К., 1965. – 90с.
727419
  Вейлэ К. Культура бескультурных народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – Изд. 2. – Москва-Петроград : Типография имени Н. Бухарина, 1924. – 142 с.
727420
  Брысякин С.К. Культура Бессарабии, 1918-1940 / С.К. Брысякин. – Кишинев, 1978. – 252 с.
727421
   Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие Х-ХІІІ вв.. – Москва, 1985. – 216 с.
727422
  Юнак В.Г. Культура болгарської спільноти півдня України: тенденції розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 120-127
727423
   Культура Боливии. – Москва, 1986. – 246 с.
727424
   Культура боліт. – Львів, 1965. – 179 с.
727425
  Євсютин В. Культура болот / В. Євсютин. – Харьков, 1930. – 136 с.
727426
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л, 1921. – 68с.
727427
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Москва;Ленинград : Гос. сельскохозяйственное изд-во РСФСР
Вып. 1 : Болотоведение. – 1931. – 68с. : Ил. – На обкл. назва: Болотоведение
727428
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л
3. – 1931. – 68с.
727429
  Дханда Лейла Культура бонсай / Дханда Лейла. – Москва, 1990. – 126 с.
727430
   Культура Бразилии : сб. ст. – Москва, 1981. – 272 с.
727431
   Культура бронзового века Восточной Европы : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1983. – 165 с.
727432
  Бабій Л.Т. Культура буржуазного суспільства і духовний світ людини / Л.Т. Бабій. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (21 назв). – (Сер. 2 Теорія і практика наук. комунізму)
727433
   Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в процессе взаимодействия с культурами других советских народов). – Москва, 1983. – 222 с.
727434
  Ураков Б. Культура Бухарского оазиса второй половины I тыс. до н.э. и первой половины I тыс. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Ураков Б.; МГУ. – Москва, 1982. – 22л.
727435
  Ахунов Б.К. Культура быта и ее значение в духовном развитии личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахунов Б.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 21л.
727436
  Лукин Ю.А. Культура в борьбе идей / Ю.А. Лукин. – Москва, 1985. – 279с.
727437
  Кантор В.И. Культура в быту / В.И. Кантор. – Москва, 1963. – 32с.
727438
  Левашова С.А. Культура в быту молодежи / С.А. Левашова, М.С. Харченко. – Москва, 1960. – 39с.
727439
   Культура в законі : Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – Київ, 1998. – 100 с. – ISBN 966-95394-2-0
727440
  Луначарский А.В. Культура в капиталистическую эпоху : (Доклад, сделанный в Центральном Клубе Московского Пролеткульта имени Ф.И. Калинина) / А. Луначарский. – Москва : Всероссийский Пролекульт, 1923. – 56 с.
727441
  Куць О.А. Культура в контексті французького структуралістсько-постструктуралістського дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 268-275
727442
  Мухаметшин Ф. Культура в международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0130-9625
727443
   Культура в общественной жизни. – Москва : Мысль, 1976. – 244с.
727444
   Культура в общественной системе социализма: Теорет. и методол. пробл. Сб. ст.. – М., 1984. – 221с.
727445
  Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах ХХ-ХХІ ст. : монографія / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 377, [1] с. – Імен. покажч.: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-452-267-7
727446
   Культура в Польше. – Варшава. – 96 с.
727447
  Черных А. Культура в пятилетке / А. Черных. – Москва : Госиздат, 1929. – 272 с. – (Библиотека журнала "Коммунистическая революция" / Орган Агитпропа ЦК ВКП(б))
727448
  Смаглюк Т.Г. Культура в роки війни. Освіта і наука. Література // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 49-53
727449
   Культура в Румынской Народной Республике - всенародное достояние. – Бухарест, 1952. – 69 с.
727450
   Культура в советском обществе. Проблемы и перспективы развития. – Москва, 1988. – 191 с.
727451
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1995
727452
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1995
727453
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1995
727454
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1995
727455
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1995
727456
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1995
727457
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1996
727458
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1996
727459
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1996
727460
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1996
727461
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1996
727462
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1996
727463
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1997
727464
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1997
727465
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1998
727466
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1998
727467
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1998
727468
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1998
727469
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1999
727470
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1999
727471
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1999
727472
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1999
727473
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1999
727474
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1999
727475
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 2000. – ISSN 0206-5231
727476
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2000
727477
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2000
727478
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2000
727479
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2000
727480
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2000
727481
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2000
727482
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2001
727483
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2001
727484
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2001
727485
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2001
727486
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2001
727487
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2001
727488
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2002
727489
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2002
727490
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2002
727491
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2002
727492
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2002
727493
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2002
727494
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2003
727495
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2003
727496
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2003
727497
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2003
727498
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2003
727499
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2003
727500
   Культура в странах Азии и Африки : Вопр. теории и практики : сб. ст. – Москва, 1989. – 229 с.
727501
  Стеценко В. Культура в термінах від "А" до "Я" : Навч. посібник / Валерій Стеценко; МОіНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 208с.
727502
  Яворська С.Ф. Культура в умовах нових соціальних змін початку XX ст. в теоретичному осмисленні класиків соціології: К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 131-136. – ISSN 2077-1800
727503
  Коган Л.Н. Культура в услвоиях НТР / Л.Н. Коган, О.В. Ханова. – Саратов, 1987. – 151с.
727504
  Середюк И.И. Культура вашей квартиры / И.И. Середюк. – К, 1967. – 152с.
727505
   Культура Венесуэлы: сб. ст.. – М., 1984. – 248с.
727506
  Червінська Т. Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 117-120
727507
  Микитюк О.Р. Культура вживання номена "Україна" в текстах Дмитра Донцова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 171-180. – ISSN 2313-4437
727508
  Готовский Л.А. Культура взаимоотношений личности и общества // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 15-17
727509
  Крайнікова Т.С. Культура видання: дефініція, структура та чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 134-138


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; визначено головні складники культури видання (змістова культура, культура художньо-технічного оформлення та техноло гічного виконання видання, бібліографічна культура, ...
727510
   Культура Византии IV - первая половина VII в. – Москва : Наука, 1984. – 726с.
727511
   Культура Византии вторая половина VII- ХII в. – Москва : Наука, 1989. – 680с. – ISBN 5-02-008955-9
727512
   Культура Византии, IV - первая половина VII в.. – М., 1984. – 725с.
727513
   Культура Византии, XIII - первая половина XV в. : К XVIII Междунар. конгр. византистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). – Москва, 1991. – 637 с.
727514
  Грабовська О.В. Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 129-133. – ISBN 978-966-353-452-7
727515
  Горина Л. Культура вина в Китае: вдохновение и радость, пронесенные сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 66-89. – ISSN 1812-867Х
727516
  Савчук С. Культура вини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 442-451. – ISSN 2227-7153
727517
  Паницкий В.В. Культура винограда на песках юго-востока Европейской территории СССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Паницкий В.В.; Мин. культуры СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 19л.
727518
  Негруль А.М. Культура винограда. / А.М. Негруль. – 2-е изд. – М., 1958. – 247с.
727519
  Кондрашова-Діденко Культура виробництва: сутність, типи, використання / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 60-65
727520
  Поліщук І.П. Культура відносин в розвинутому соціалістичному суспільстві / І.П. Поліщук. – К., 1978. – 48с.
727521
  Єфименко В.В. Культура Відродження // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 273-303. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
727522
  Лілоян Г.Ц. Культура відродження Вірменії / Г.Ц. Лілоян. – Київ, 1981. – 223с.
727523
   Культура Візантії // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 84-109
727524
  Лосев І.В. Культура Візантії // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 201-229. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
727525
  Титар О.В. Культура візуального сприйняття образу і філософія кольору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 250-254. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
727526
  Піча В.М. Культура вільного часу / В.М. Піча. – Львів, 1990. – 149 с.
727527
  Гаюк І. Культура вірменської діаспори України: історичний дискурс / Ірина Гаюк. – Львів : Простір-М, 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 447-487. – ISBN 978-617-7746-38-5
727528
   Культура военного мышления. – М., 1991. – 287с.
727529
  Дукельский Владимир Юрьевич Культура возвращается домой : открывая границы, преодолевая барьеры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Культура сегодня безнадежно запуталась и потеряла ориентиры. Вариантов немного: или она станет непременным участником социально-экономического развития, или превратится в некоего отшельника, если не сказать беженца из современного мира.
727530
   Культура Возрождения и общество : сб. ст. – М., 1986. – 230с.
727531
  Назаров И.Т. Культура воли / И.Т. Назаров. – Л., 1928. – 79с.
727532
  Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. / Е.В. Завадская. – М., 1977. – 168с.
727533
   Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Сб. ст.. – Л., 1978. – 240с.
727534
  Шапошников И.И. Культура высадков сахарной свеклы / И.И. Шапошников; Наркомснаб СССР. – Харьков : Изд-во наркомснаба УССР, 1934. – 224 с.
727535
  Мертц А.А. Культура высших сортов табака. : Практическое руководство к выращиванию и обработке высшых сортов табака : с оригинальными чертежами : [Ч. 1-2] / сост. на основании полувекового опыта А.а. Мертц. – [Санкт-Петербург] : Изд. П.П. Сойкина. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
[Ч. 1]. – 1913. – 128 c.
727536
  Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ - ХІІІ ст. / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 22-29
727537
  Семыкина Л.И. Культура гвоздики ремонтантной. / Л.И. Семыкина. – Фрунзе, 1983. – 22с.
727538
  Дроздовський Д. Культура Гедройця: пошук діалогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 14


  Наприкінці липня виповнилося 110 років від дня народження Єжи Гедройця - польського публіциста, політика, мемуариста, засновника й редактора журналу Kultura. Могилянське видавництво "Дух і Літера" підготувало видання, спрямоване на пошук відповідей на ...
727539
  Киященко Н.И. Культура гражданского общества // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-66. – ISSN 0042-8744
727540
  Копелькиевский Г.В. Культура гречихи / Г.В. Копелькиевский. – Москва, 1960. – 96 с.
727541
  Савицький К.А. Культура гречки на Україні. / К.А. Савицький. – К., 1963. – 204с.
727542
  Саракун Л.П. Культура громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 47-48
727543
  Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 80-83
727544
  Шарашенидзе Д.С. Культура груши Внутренней Кахитии (Шада-Кахети). : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шарашенидзе Д.С.; Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1957. – 28л.
727545
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
727546
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
727547
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
727548
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
727549
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
727550
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
727551
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
727552
  Демченко Л.Д. Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – С. 130-136. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (91)). – ISSN 2310-2837
727553
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
727554
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
727555
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
727556
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
727557
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
727558
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
727559
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
727560
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
727561
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
727562
   Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – 380, [4] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-9876-4
727563
  Кривда Н.Ю. Культура діаспори як екзистенційний проект: спроба вивчення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 16-21. – (Серія "Філософія")
727564
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
727565
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1977. – 295с.
727566
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – 2-ге вид.. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1977. – 296 с.
727567
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
727568
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
727569
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
727570
  Подоляка Н.С. Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 157-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано ситуації, які виникали в процесі ділового спілкування партнерів у видавничому бізнесі. Окреслено комунікативну роль, функ- ції, принципи роботи редактора у формуванні ефективного комунікатив- ного середовища редакційно-видавничого ...
727571
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
727572
  Грищенко В.С. Культура доби Просвітництва // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 327-353. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
727573
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
727574
  Звєкова В. Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 82-86. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
727575
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 3)
Ч. 1 : Каменный век. – 1913. – [4], 139 с. : ил. – С 42 рис. в тексте
727576
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 5)
Ч. 3 : Железный век. – 1914. – [2], 100, [1] с. : ил. – С 35 рис. в тексте
727577
  Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-966-927-534-9
727578
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
727579
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
727580
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
727581
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
727582
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
727583
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
727584
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
727585
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
727586
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
727587
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
727588
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
727589
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
727590
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
727591
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
727592
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
727593
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
727594
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
727595
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
727596
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
727597
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
727598
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
727599
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
727600
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
727601
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
727602
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
727603
   Культура единого советского народа : по материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1982 г.). – Москва, 1982. – 208с.
727604
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
727605
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
727606
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
727607
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
727608
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
727609
   Культура животных клеток. Методы. – Москва, 1989. – 332с.
727610
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
727611
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
727612
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
727613
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
727614
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
727615
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
727616
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
727617
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
727618
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
727619
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва : Наука, 1987. – 350,1 с.
727620
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
727621
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
727622
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
727623
  Аванесова І.А. Культура захисту споживачів платіжних послуг при переході права власності на валютні цінності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 113-125 : рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
727624
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
727625
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
727626
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
727627
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
727628
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
727629
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
727630
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
727631
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
727632
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
727633
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
727634
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 355 с. : ил.
727635
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
727636
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / Антропова В.В. ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Ленинград : Наука, 1971. – 216 с. : ил.
727637
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села : ист.-этногр. очерк по материалам Зубово-Полян. р-на Мордов. АССР / В.А. Балашов; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1975. – 168 с. : ил.
727638
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
727639
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
727640
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
727641
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
727642
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского крестьянства / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1963. – 224с.
727643
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1968. – 568с.
727644
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
727645
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
727646
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
727647
  Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья / Л.М. Сабурова. – Л., 1967. – 280с.
727648
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко. – Ленинград, 1979. – 36 с.
727649
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
727650
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
727651
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебн. пособ. / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94 с.
727652
  Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. – 271с.
727653
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
727654
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
727655
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
727656
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
727657
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
727658
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
727659
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
727660
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
727661
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
727662
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
727663
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
727664
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
727665
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
727666
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
727667
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
727668
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
727669
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
727670
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
727671
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
727672
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
727673
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
727674
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
727675
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
727676
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
727677
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
727678
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
727679
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
727680
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
727681
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
727682
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
727683
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
727684
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
727685
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке; Пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
727686
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
727687
  Ханова О.В. Культура и деятельность. / О.В. Ханова. – Саратов, 1978. – 75с.
727688
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
727689
  Орлов В.Н. Культура и досуг / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 80с.
727690
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
727691
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
727692
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
727693
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
727694
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
727695
  Гасанов А. Культура и идеология // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 399-407
727696
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
727697
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
727698
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
727699
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
727700
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
727701
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
727702
   Культура и искусство античного мира : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1971. – 132 с.
727703
   Культура и искусство античного мира : Путеводитель. – Ленинград, 1974. – 192 с.
727704
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов; ред.:А.А. Аль. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
727705
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1956. – 70с.
727706
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1963. – 199с.
727707
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
727708
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1980. – 480с.
727709
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
727710
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран.. – Москва, 1953. – 32 с.
727711
   Культура и искусство Византии IV-XI вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв.. – М., 1957. – 69с.
727712
   Культура и искусство Византии: Науч. конф. Ленинград. 1975.. – Л., 1975. – 48с.
727713
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
727714
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
727715
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
727716
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
727717
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : для детей среднего возраста / К.С. Горбунова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 50 с.
727718
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : путеводитель по выставке / К.С. Горбунова. – 2-е доп. изд. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 64 с.
727719
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
727720
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
727721
   Культура и искусство западноевропейского средневековья: мат. науч. конф. (1980). – М., 1981. – 422с.
727722
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв.. – М., 1956. – 28с.
727723
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока, сб. ст.. – Л., 1975. – 136с.
727724
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
727725
   Культура и искусство Китая.. – М., 1952. – 40с.
727726
   Культура и искусство Китая.. – М., 1956. – 44с.
727727
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ.. – Л., 1963. – 146с.
727728
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в.. – М., 1952. – 42с.
727729
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – Москва., 1979. – 191с.
727730
  Измайлова Т.А. Культура и искусство Переднего Востока : для детей старшего школьного возраста / Т.А. Измайлова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1960. – 72 с.
727731
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / Афанасьева В.К., Зеймель Е.В. – Ленинград : [б. и.], 1971. – 16 с. – (Гос. Эрмитаж)
727732
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
727733
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
727734
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
727735
   Культура и искусство России XIX в. : Новые материалы и исследование. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174с.
727736
   Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исслед. Сб. ст.. – Л., 1981. – 151с.
727737
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
727738
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
727739
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
727740
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
727741
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая. / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова. – Л., 1939. – 40с.
727742
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
727743
   Культура и искусство Этрурии. Кат. выст.. – Ленинград, 1972. – 95 с.
727744
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника. 1970-1971 уч. г.). – М., 1970. – 72с.
727745
  Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межуев. – Москва, 1977. – 199 с.
727746
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
727747
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
727748
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
727749
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 235с.
727750
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 36с.
727751
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1969. – 56с.
727752
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1972. – 228с.
727753
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
727754
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
727755
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко. – Москва, 1986. – 301 с.
727756
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
727757
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
727758
  Баллер Э.А. Культура и мораль / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1979. – 62 с.
727759
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261 с.
727760
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
727761
  Рачков П.А. Культура и наука: лекции по спецкурсу для студ. / П.А. Рачков. – М., 1981. – 32с.
727762
  Орлов В.Н. Культура и научно-технический прогресс / В.Н. Орлов. – Л., 1974. – 124с.
727763
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
727764
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
727765
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
727766
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
727767
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
727768
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
727769
  Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М, 1971. – 216с.
727770
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
727771
  Боголюбова Е.В. Культура и общество / Е.В. Боголюбова. – Москва, 1978. – 232 с.
727772
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
727773
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
727774
  Ручинская О.А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Culture and society of greek cities of the Northern Black Sea coast (VI BC - IV AD) / О.А. Ручинская, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Обществ. орг. Харьк. гор. о-во греков "Гелиос". – Харьков : Майдан, 2017. – 284, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-372-735-6
727775
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
727776
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
727777
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
727778
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
727779
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
727780
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
727781
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
727782
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
727783
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
727784
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
727785
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
727786
  Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности / К.С. Сарингулян. – Ереван, 1986. – 158с.
727787
  Тэнасе А Культура и религия / А Тэнасе, . – Москва, 1975. – 127с.
727788
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
727789
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
727790
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин Владимир Семенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 181 л. – Библиогр. : л. 155-181
727791
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
727792
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
727793
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
727794
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
727795
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
727796
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
727797
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
727798
  Иоффе И.И. Культура и стиль : система и принципы социологии искусств. Литература, Живопись, Музыка натурального товарно-денежного индустриального хозяйства / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1927. – 368 с.
727799
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
727800
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
727801
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
727802
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
727803
   Культура и ценности : Сб. науч. труд. – Тверь : ТГУ, 1992. – 149, [2] с.
727804
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
727805
  Лависс Е., Рамбо А. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
727806
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
727807
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
727808
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
727809
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
727810
  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – Москва, 1973. – 343с.
727811
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
727812
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
727813
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – Москва : Наука, 1988. – 101с.
727814
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
727815
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
727816
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
727817
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
727818
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
727819
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
727820
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
727821
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
727822
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
727823
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
727824
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
727825
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
727826
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
727827
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
727828
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
727829
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
727830
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
727831
   Культура і життя. – Київ, 2000
727832
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
727833
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
727834
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
727835
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
727836
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
727837
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
727838
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
727839
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
727840
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
727841
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
727842
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
727843
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
727844
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
727845
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
727846
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
727847
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
727848
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
727849
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
727850
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
727851
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
727852
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
727853
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
727854
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
727855
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
727856
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
727857
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
727858
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
727859
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
727860
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
727861
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
727862
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
727863
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
727864
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
727865
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
727866
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
727867
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
727868
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
727869
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
727870
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
727871
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
727872
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
727873
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
727874
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
727875
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
727876
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
727877
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
727878
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
727879
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
727880
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
727881
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
727882
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
727883
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
727884
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
727885
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
727886
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
727887
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
727888
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
727889
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
727890
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
727891
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
727892
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
727893
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
727894
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
727895
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
727896
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
727897
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
727898
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
727899
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
727900
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
727901
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
727902
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
727903
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
727904
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 січня (№ 2/3). – 2018. – 32 с.
727905
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
727906
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
727907
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
727908
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
727909
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
727910
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
727911
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
727912
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
727913
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
727914
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
727915
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 жовтня ( № 43 ). – 2018. – 16 с.
727916
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
727917
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
727918
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
727919
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
727920
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
727921
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 червня (№ 26). – 2018. – 16 с.
727922
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
727923
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
727924
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 серпня (№ 35). – 2018. – 16 с.
727925
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
727926
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 серпня (№ 31/33). – 2019. – 16 с.
727927
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Листопад - грудень (№ 44/52). – 2019. – 32 с.
727928
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 липня (№ 13). – 2020. – 16 с.
727929
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 лютого (№ 3). – 2020. – 16 с.
727930
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 серпня (№ 15). – 2020. – 16 с.
727931
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 травня (№ 9). – 2020. – 16 с.
727932
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 жовтня (№ 19). – 2020. – 16 с.
727933
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
727934
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 червня (№ 12). – 2020. – 16 с.
727935
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
727936
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 травня (№ 10). – 2020. – 16 с.
727937
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 жовтня (№ 20). – 2020. – 16 с.
727938
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 липня (№ 14). – 2020. – 16 с.
727939
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
727940
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12-26 лютого (№ 3/4). – 2021. – 16 с.
727941
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14-28 травня (№ 9/10). – 2021. – 24 с.
727942
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
727943
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
№ 19/24, жовтень - грудень 2021. – 2021. – 24 с.
727944
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 квітня (№ 8). – 2021. – 16 с.
727945
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 лютого (№ 1/2). – 2022. – 24 с.
727946
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
727947
  Салата Г.В. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації / Г.В. Салата, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є дослідження ролі культури в процесі передачі та сприйняття інформації. Висновки. Міжособистісна та міжгрупова комунікація здійснюється в умовах значних культурних розходжень її учасників. Ці культурні відмінності істотно впливають на ...
727948
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
727949
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
727950
  Коваленко Є.Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 2226-3209
727951
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
727952
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів : 7-8 груд. 2017 р. / М-во культури України, Нац, акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.Х. Литвин (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
727953
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
727954
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
727955
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
727956
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
727957
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
727958
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
727959
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
727960
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
727961
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
727962
   Культура і спільнота у становленні педагога / К. Кларк, Т. Кошманова, І. Зязюн, Флоріо-Руйен, С. та ін. Черепанова; [К. Кларк та ін.] ; за ред. Крістофера Кларка (США) і Тетяни Кошманової (Україна) ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 407, [1] с. – Авт.зазнач, у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-023-8
727963
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
727964
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
727965
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
727966
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
727967
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
727968
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
727969
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
727970
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
727971
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
727972
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
727973
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
727974
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
727975
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
727976
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
727977
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
727978
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
727979
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727980
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727981
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727982
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727983
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727984
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727985
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727986
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727987
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727988
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727989
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727990
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2018. – 346, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
727991
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2021. – 250 с. – Резюме укр., англ. мовами
727992
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
727993
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
727994
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 168-175
727995
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Х. Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
727996
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
727997
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
727998
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
727999
  Зінченко О.А. Культура інноваційних кластерів як іміджева компонента регіонального розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 19-27. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
728000
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,