Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
725001
  Пантелеев А.Д. "Молниеносный легион": христианская легенда и реальность. Марк Аврелий и христиане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 143-149. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
725002
  Сахончик С.Д. "Молниеносный Перун Севера".Истоки историографии полководческой деятельности М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 63-67. – ISSN 0321-0626
725003
  Козаченко В.П. "Молния" : повести / В.П. Козаченко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 687 с.
725004
  Краснікова Ю. "Молода Україна" - "промінь надії" Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 109-114


  Досліджується діяльність Олени Пчілки як редакторки та видавця першого в Східній Україні дитячого журналу "Молода Україна"". Особлива увага звертається на авторський колектив, ситуацію з передплатою цього унікального видання. The activity of Olena ...
725005
  Ковальчук В. "Молода" історична школа та соціальний напрям в економічній теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
725006
  Ковалев Ю.В. "Молодая Америка" / Ю.В. Ковалев. – Л, 1971. – 120с.
725007
   "Молодая гвардия Страны Советов". Каталог. – М., 1978. – 96с.
725008
   "Молодая гвардия". – М., 1943. – 48с.
725009
   "Молодая гвардия" : Список рекоменд. лит-ры о Краснодонской подпольной комсомольской орг-ии. – Луганск, 1959. – 40 с.
725010
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1974. – 223с.
725011
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Донецк, 1982. – 159с.
725012
   "Молодая гвардия" в поэзии. – 4-е изд., перераб. – Донецк, 1985. – 148с.
725013
  Охлопков Н.П. "Молодая гвардия" по роману А.Фадеева / Н.П. Охлопков. – Тамбов, 1947. – 61с.
725014
  Полякова Л.В. "Молодая гвардия" Ю. Мейтуса / Л.В. Полякова. – Москва : Музгиз, 1954. – 76 с.
725015
   "Молодая гвардия", путеводитель. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1973. – 63с.
725016
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература / Р.Ю. Данилевский. – Ленинград, 1969. – 168с.
725017
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература (Из истории русско-немецких литературных отношений первой половины XIX века) : Автореф... канд. фило.наук: / Данилевский Р.Ю.; АН СССР Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1965. – 21л.
725018
  Улюра А. "Молодая проза": конструкт, концепт, проект // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
725019
  Куликов Ю.В. "Молодая Россия". Некоторые вопросы рев. тактики периода первой рев. ситуации в России 1859-1861 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов Ю.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1954. – 15л.
725020
   "Молоде обличчя України" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про всеукраїнський фотоконкурс "Молоде обличчя України", який проведено з метою підтримки талановитої молоді. Фіналісткою його стала студентка ННЦ "Інститут біології" Олеся Табунець.
725021
  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою проведених робіт було встановлення просторових і генетичних зв"язків вуглеводневих концентрацій з системами мантійних розломів і зон сучасних та древніх рифтів. При дослідженнях використовувались геодинамічні моделі формування основних ...
725022
  Різун В.В. "Молодий журналіст" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.5
725023
  Гуменюк С. "Молодий я, молодий..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-45. – ISSN 0130-5263


  Літературна композиція, присвячена 110-й річниці з дня народження Павла Тичини
725024
  Яблонська Галина "Молоді - молодим" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142
725025
   "Молоді науковці - географічній науці" : Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею КНУШТ (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128с.
725026
   "Молоді науковці - географічній науці" : матеріали наукової конференції, (Київ, 24-25 жовтня 2007 р.). – Київ : Обрії, 2007. – 188с.
725027
  Соколова Світлана "Молодість"38": фільм судили як цілісність : гарних задумів, робіт операторів та актуальності українських стрічок для відзнак виявилось недостатньо... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
725028
   "Молодой герой современной советской литературы". – Л., 1965. – 24с.
725029
  Духан Я.С. "Молодость жива!" / Я.С. Духан. – Л., 1970. – 38с.
725030
  Анистратенко В.В. Моллюски Азовского моря / В.В. Анистратенко, И.А. Халиман, О.Ю. Анистратенко ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена, Ин-т геол. наук [и др.]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 170, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-166. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1112-0
725031
   Моллюски Белого моря. – Л., 1987. – 324с.
725032
  Десятик И.И. Моллюски Белорусского Поозерья, их роль в биологической продуктивности озер : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Десятик И. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 23л.
725033
  Коробков И.А. Моллюски бучакской и киевской свит Южной Украины / И.А. Коробков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 96с.
725034
  Салибаев Г.Х. Моллюски верхней части ханабадских и сумсарских слоев Таджикской и Ферганской депрессий / Г.Х. Салибаев ; Акад. наук Таджикской ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 126 с., [34] с. – Библиогр.: с. 120-124
725035
  Романов Л.Ф. Моллюски и фораминиферы мезозоя Днестровско-Прутского междуречья : монография; Аммониты и милиолиды юрских отложений / Л.Ф. Романов, М.М. Данич; Под ред.: Каптаренко-Черноусовой О.К., Ямниченко И.М. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1971. – 216с.
725036
  Линдгольм В.А. Моллюски из слоев торфяника близ села Льялова, Московского уезда, содержащих стоянку неолитического человека / В.А. Линдгольм. – 85-90с.
725037
  Попова С.М. Моллюски кызылгирской свиты Горного Алтая / С.М. Попова, Е.В. Девяткин, Я.И. Старобогатов; Отв. ред. Мартинсон Г.Г. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
725038
  Рошка В.Х. Моллюски меотиса северо-западного Причерноморья / В.Х. Рошка; Отв. ред. Собецкий В.А. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 284с.
725039
  Бадзошвили Ц.И. Моллюски мэотиса Западной Грузии / Ц.И. Бадзошвили; АН Грузинской ССР, Ин-тут палеобиологии им. Давиташвили Л.Ш. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 145с.
725040
  Саладжюс В.Ю. Моллюски ордовикских и силурийских отложений Южной Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Саладжюс В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 28 с.
725041
  Татишвили К.Г. Моллюски позднего эоцена и раннего олигоцена Ахалцихской депрессии / К.Г. Татишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 206с.
725042
  Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. – Москва-Ленинград, 1952. – 376с.
725043
  Квалиашвили Г.А. Моллюски семейства Cardiidae Гурийского горизонта Западной Грузии / Г.А. Квалиашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 120с.
725044
  Макаренко Д.Е. Моллюски среднего эоцена платформенной Украины / Д.Е. Макаренко, В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1982. – 168с.
725045
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины / И.М. Барг, Ю.Д. Степаняк ; [науч. ред. Д.Е. Макаренко ]. – Днепропетровск : Монолит, 2005. – 195, [1] с. : ил., схемы, карты. – Библиогр.: с. 181-194. – ISBN 966-7455-36-X


  У пр. № 1698923 напис: Дорогому Толе от автора с любовью. 7.XII.05. Подпись
725046
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Барг И.М.; МВССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
725047
  Гожик П.Ф. Моллюски четвертичных (антропогеновых) отложений террас Прута / Гожик П.Ф., 1965. – с. 150-156. – Отд. отт из Мат. по четв. периоду Украины (К 7 конгр. ИНКВА в США)
725048
  Милашевич К.О. Моллюски, собранные во время экскурсии С.А.Зернова на миноносце № 264 на реке Дунай с 28 июня по 3июля 1907 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – С. 991-996. – Отд. оттиск из:"Известия Императорской Академии Наук", 1908 г.
725049
  Мусхелишвили Л.В. Моллюсковая фауна сармата Западной Грузии / Л.В. Мусхелишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 132с.
725050
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1955. – 304с.
725051
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1978. – 447с.
725052
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 319с.
725053
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 300с.
725054
  Бирукова Е. Молнейка. Лесная сказка / Е. Бирукова. – М., 1923. – 39с.
725055
  Дружинин Ю.Д. Молниевик. / Ю.Д. Дружинин. – Владивосток, 1971. – 63с.
725056
  Костинский Александр Молниеносная жизнь эльфов и гномов : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 30-36
725057
  Кулман Линда Молниеносная загадка : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 46 : Фото
725058
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет / С.П. Бородин. – М., 1973. – 407с.
725059
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет / С.П. Бородин. – М., 1976. – 542с.
725060
  Мирмухсин М. Молнии в ночи : роман / М. Мирмухсин. – Ташкент, 1966. – 200 с.
725061
  Венецкий С.И. Молнии в печах / С.И. Венецкий. – Москва, 1991. – 47с.
725062
  Коршунов А.Ф. Молнии в руке / А.Ф. Коршунов. – Л., 1967. – 80с.
725063
   Молнии и гвоздики : стихи соврем. сов. и зарубеж. поэтов / в пер. А. Кравченко ; [вступ. ст. Б.И. Олейника]. – Донецк : Донбас, 1983. – 118 с. – Миниатюрное издание
725064
   Молнии и лотосы. – М., 1975. – 558с.
725065
   Молнии и лотосы : Индийская лирика XX века. – Москва : Наука, 1975. – 558с.
725066
  Эфенди-Заде Молния / Эфенди-Заде. – Л., 1949. – 24с.
725067
  Шевченко О.Ф. Молния / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1963. – 67с.
725068
  Козаченко В.П. Молния : Повесть: Для детей / В.П. Козаченко; Пер. с укр. Э. Хайтиной. – Москва : Воениздат, 1969. – 291с. – (Б-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
725069
  Юман М.А. Молния / М.А. Юман. – Москва : Мир, 1972. – 327с.
725070
  Козаченко В.П. Молния : Повести / В.П. Козаченко; Пер. с укр. И. Бронникова. – Москва : Известия, 1975. – 733с. – (Б-ка "Дружбы народов")
725071
  Василевская Г.О. Молния в ночи / Г.О. Василевская. – Минск, 1965. – 192 с.
725072
   Молния в сердце. – Тула, 1976. – 176с.
725073
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 64с.
725074
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 271с.
725075
  Стекольников И.С. Молния и гром / И.С. Стекольников. – 3-е, перераб. – Москва, 1954. – 96с.
725076
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – М.Л., 1946. – 40с.
725077
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Иркутск, 1947. – 40с.
725078
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – М., 1947. – 47с.
725079
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – М., 1951. – 72с.
725080
  Стекольников И. и др. Молния и защита от ее действия / И. и др. Стекольников. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 90 с.
725081
  Главач А. Молния и человек. / А. Главач. – Алма-Ата, 1989. – 169с.
725082
  Теннов В. Молния Техаса / В. Теннов. – М., 1960. – 30с.
725083
  Салига Т. Молода весна осінньої пори // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 10-11


  Есе про львівського поета Миколу Петренка.
725084
   Молода Галичина. – Львів, 2001
725085
   Молода гвардія. – К., 1958. – 18с.
725086
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Джерело, 1968. – 624с.
725087
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : П"єса / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Мистецтво, 1976. – 100 с.
725088
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1980. – 544 с.
725089
   Молода гвардія України, 1944. – 70с.
725090
  Орленко Я. Молода генерація JOURN... Студенти-журналісти у Запоріжжі позмагалися за знання кращого в країні "буквенного" революціонера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 2


  У Запорізькому національному університеті, з 20 по 23 листопада проходив фінал Всеукраїнського конкурсу "Революція буквами". Конкурс відбувся в рамках відзначення десятиліття факультету журналістики Запорізького національного університету. Переможницею ...
725091
  Дмитерко Л. Молода земля : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1935. – 96 с.
725092
  Губерський Л.В. Молода зміна української дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 21-25. – ISBN 966-7522-12-1
725093
   Молода людина-господар на землі. – К., 1985. – 89с.
725094
   Молода Муза. – К., 1989. – 320с.
725095
   Молода муза Січеславщини : Поезії. – Павлоград, 1998. – 30с.
725096
  Гак А. Молода напруга / А. Гак. – Полтава, 1933. – 277с.
725097
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 1996
725098
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 2. – 1996
725099
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 1996
725100
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 1996
725101
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 5. – 1996
725102
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 6. – 1996
725103
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 9. – 1996
725104
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 1-889240-25-7
№ 7. – 1997
725105
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 10. – 1999
725106
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 11. – 1999
725107
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 12. – 1999
725108
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 13. – 1999
725109
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
Спецвипуск : Україна: вибір моделі розвитку. – 2000
725110
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 2000
725111
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 2000
725112
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 2000
725113
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2001
725114
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2001
725115
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2001
725116
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2002
725117
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2002
725118
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (24). – 2002
725119
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2002
725120
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2003
725121
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2003
725122
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2003
725123
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2003
725124
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2004
725125
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2004
725126
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2004
725127
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2004
725128
   Молода нація : Альманах. Спецвипуск. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Помаранчева революція. – 2005
725129
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2005
725130
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2005
725131
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2005
725132
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення. – 2006
725133
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2006
725134
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – 2006
725135
   Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (48). – 2008
725136
   Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4 (49). – 2008
725137
   Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – 2011
725138
  Павленко П. Молода Німеччина / П. Павленко. – Київ, 1952. – 92с.
725139
  Петренко М.Є. Молода осінь : поезії / М.Є. Петренко. – Київ, 1984. – 151 с.
725140
  Кравець И. Молода перемога / И. Кравець. – Харків-Одеса, 1932. – 59с.
725141
   Молода пісня. – Дніпропетровськ, 1965. – 134с.
725142
  Грач В. Молода премія імені Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 2


  Цьогорічними лауреатими премії імені Олеся Гончара стали: К. Красножон (с. Вишневе), Є. Люба (Полтава), О. Харун (Івано-Франківськ), С. Божок (Чернігівщина).
725143
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – К., 1985. – 101с.
725144
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – 2-ге вид., допов. – К., 1988. – 107с.
725145
   Молода сім"я в Україні: проблеми становлення та розвитку : Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-7902-43-9
725146
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 1, 2. – 2016. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725147
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 3, 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725148
  Буряк В.Д. Молода трава / В.Д. Буряк. – Дніпропетровськ, 1986. – 190 с.
725149
  Франко І.Я. Молода Україна / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом українсько-руської видавничої спілки. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 4)
Ч. 1 : Провідні ідеї й епізоди. – 1910. – VІ, [1], 143, [8] с.


  Зміст.: З остатнїх десятилїть XIX в.; Дещо про перше всенароднє віче у Львові; Між своїми: Епізод із взаємини між Галичанами й Українцями 1897 р. - В кн. також вірші Г. Ібсена та П.-Ж. Беранже в пер. І.Я. Франка
725150
  Гуревич З. Молода Україна / З. Гуревич. – Х., 1928. – 120с.
725151
   Молода Україна : журнал Української Демократичної Молоді. – Торонто. – ISSN 0026-9042
Рік 40, ч. 396. – 1990
725152
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
725153
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
725154
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
725155
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 4. – 2003
725156
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
725157
  Кулік В. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива : Дослідження / Віталій Кулік, Тетяна Голобуцька, Олексій Голобуцький. – Київ : Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 460с. – ISBN 966-7332-38-1
725158
  Пресіч О. Молода українська поетеса Ольга Пресіч (розмова про творчість) : інтерв"ю / вела бесіду Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 21-24. – ISBN 966-7379-16-7
725159
  Кравченко А.Є. Молода українська проза / А.Є. Кравченко. – К., 1990. – 47с.
725160
  Ершин А. Молодая академия / А. Ершин. – Л, 1935. – 121с.
725161
  Брычков А.Р. Молодая Америка / А.Р. Брычков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 256с.
725162
   Молодая Ангара. – Иркутск, 1955. – 112с.
725163
   Молодая Беларусь. – М., 1952. – 288с.
725164
  Клейнборт Л.М. Молодая Белоруссия / Л.М. Клейнборт. – Минск, 1928. – 508с.
725165
   Молодая Бельгия
1. – 255с.
725166
  Балла Д. Молодая Венгрия / Д. Балла. – Будапешт, 1970. – 124с.
725167
  Верховская П Н. Молодая Волга / П Н. Верховская. – Ленинград, 1957. – 443с.
725168
   Молодая Волга. – Ярославль, 1978. – 208с.
725169
  ЛЬвов Молодая Вселенная / ЛЬвов. – Л., 1969. – 387с.
725170
  Хомяков О.М. Молодая вселенная. / О.М. Хомяков. – Свердловск, 1962. – 110с.
725171
   Молодая гвардия. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1943. – 368с.
725172
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
725173
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
725174
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 64с.
725175
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 72с.
725176
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 470с.
725177
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 327с.
725178
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 479с.
725179
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 466с.
725180
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
725181
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
725182
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
725183
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
725184
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
725185
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
725186
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
725187
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 296с.
725188
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 264с.
725189
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 544с.
725190
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 466с.
725191
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1954. – 544с.
725192
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1956. – 587с.
725193
  Королькова Е.И. Молодая гвардия / Е.И. Королькова. – М, 1956. – 112с.
725194
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1957. – 587с.
725195
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1964. – 587с.
725196
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 765с.
725197
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Л, 1967. – 600с.
725198
   Молодая гвардия. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1969. – 368с.
725199
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1972. – 656с. – (Школьная библиотека)
725200
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1973. – 584с.
725201
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1973. – 575с.
725202
   Молодая гвардия. – Изд. 4-е доп. – Донецк, 1973. – 359с.
725203
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1974. – 584с.
725204
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1976. – 709с.
725205
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1976. – 640с.
725206
   Молодая гвардия. – К., 1976. – 23с.
725207
   Молодая гвардия. – Донецк, 1977. – 360с.
725208
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1977. – 709с.
725209
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1977. – 709с.
725210
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1978. – 656с.
725211
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1979. – 645с.
725212
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1979. – 544 с.
725213
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1980. – 567с.
725214
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1981. – 567с.
725215
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Современник, 1983. – 669с.
725216
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1985. – 353с.
725217
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1985. – 609с.
725218
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – К, 1985. – 609с.
725219
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1986. – 645с.
725220
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
1. – 1986. – 353с.
725221
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
2. – 1986. – 353с.
725222
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1987. – 559с.
725223
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1989. – 345с.
725224
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1990. – 543с.
725225
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с. – (Библиотека учителя)
725226
  Фадеев А. Молодая гвардия / А. Фадеев. – Донецк : Донбасс, 1990. – 542с.
725227
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1995
725228
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1995
725229
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1995
725230
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1995
725231
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1995
725232
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1995
725233
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1995
725234
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1995
725235
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1995
725236
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1995
725237
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1995
725238
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1995
725239
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1996
725240
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1996
725241
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1996
725242
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1996
725243
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1996
725244
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1996
725245
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1996
725246
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1996
725247
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1996
725248
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1996
725249
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1996
725250
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1997
725251
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1997
725252
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1997
725253
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1997
725254
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1997
725255
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1997
725256
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев ; [вступ. сл. Косюка О.П.]. – Київ : Україна, 2012. – 607, [1] с. – ISBN 978-966-524-411-0
725257
  Боровикова В.Н. Молодая Гвардия : Путеводитель по музею г. Краснодара / В.Н. Боровикова, И.И. Григоренко, Э.З. Ершов. – Донецк : Донбасс, 1966. – 140с.
725258
   Молодая гвардия труда. – М., 1978. – 239с.
725259
   Молодая Германия. – Одесса, 1926. – 424с.
725260
   Молодая Грузия. – М., 1935. – с.
725261
  Барановская Е.К. Молодая жена / Е.К. Барановская. – Л., 1982. – 64с.
725262
  Сангаджиева Б. Молодая звезда : стихи / Б. Сангаджиева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 79 с.
725263
  Тойбаев М. Молодая звезда. / М. Тойбаев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399 с.
725264
  Городской Я.З. Молодая земля / Я.З. Городской. – К., 1950. – 176с.
725265
  Кубанский Г. Молодая земля / Г. Кубанский. – М, 1960. – 104с.
725266
  Килленс Д.О. Молодая кровь : роман / Джон О. Килленс ; пер. с англ. В. Лиманской ; пред. Поля Робсона. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 576 с. : іл.
725267
   Молодая литература возрождённого народа. – М., 1958. – 222с.
725268
  Понтоппидан Г. Молодая любовь : Идиллия / Генрик Понтоппидан ; Пер. с дат. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русского т-ва, 1908. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 122)
725269
   Молодая молдавская новелла. – Кишинёв, 1974. – 319с.
725270
   Молодая Монголия. – М., 1961. – 175с.
725271
   Молодая Москва. – М., 1947. – 135с.
725272
  Третьякова Л.С. Молодая музыкальная Россия / Л.С. Третьякова. – М., 1985. – 208с.
725273
  Кулаковский Молодая Польша / Кулаковский. – 248с.
725274
   Молодая проза Прибалтики. – М., 1989. – 413с.
725275
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
1. – 1980. – 608с.
725276
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
2. – 1981. – 608с.
725277
   Молодая проза Черноземья. – Воронеж, 1989. – 395с.
725278
  Неверов А.В. Молодая проза: время, проблемы, герой. / А.В. Неверов. – М., 1985. – 64с.
725279
  Глаголева Н.А. Молодая режиссура советского кино. / Н.А. Глаголева. – М., 1973. – 48с.
725280
   Молодая русистика Украины : материалы Всеукраинской науч. студенческой конф., (19-20 мая 2011 года) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Укр. ; Межд. фонд "Русский мир" (Москва) ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; [гол. ред. В.І. Теркулов ; ред. рада : Т.М. Марченко, О.В. Жарікова, С.А. Комаров та ін.]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 236 с.
725281
   Молодая русистика: традиции и перспективы : материалы Международной научной конференции, 21-22 мая 2009 года / МОНУ ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; [ редкол.: В.И. Теркулов ( гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 160 с.
725282
   Молодая семья. – М., 1977. – 96с.
725283
   Молодая семья. – М., 1978. – 64с.
725284
   Молодая семья. – Киев, 1991. – 313с.
725285
  Мацковский М.С. Молодая семья в большом городе / М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. – М., 1986. – 46с.
725286
  Зубенко Л.А. Молодая семья в системе атеистического воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Зубенко Л.А.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
725287
   Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе. – Свердловск, 1990. – 159с.
725288
  Шахматов В.П. Молодая семья: жизнеспособность, демография, право / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1985. – 128с.
725289
  Юрков А.А. Молодая смена рабочего класса. / А.А. Юрков. – Л., 1970. – 39с.
725290
   Молодая смена: социальные аспекты школьной реформы. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 156, [4] с.
725291
  Барбакова К.Г. Молодая советская интеллигенция / К.Г. Барбакова, В.А. Мансуров. – М, 1981. – 39с.
725292
  Рукавишников И. Молодая Украина / И. Рукавишников
5. – 259с.
725293
  Келбакиани Г. Молодая учительница / Г. Келбакиани. – М, 1954. – 108с.
725294
  Рекемчук О.Е. Молоде-зелене. / О.Е. Рекемчук. – К., 1963. – 184с.
725295
  Онищенко Володимир Молоде бароко / Онищенко Володимир, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-143 : фото
725296
   Молоде вино : Антологія поезії. – Київ : Смолоскип, 1994. – 232с. – (Творча асоціація "500"). – ISBN 0-914834-74-6
725297
  Яцків М. Молоде вино грониться / М. Яцків. – Львів, 1958. – 40с.
725298
  Гаман В.П. Молоде літо : повісті та оповідання / Віктор Гаман. – Київ : Молодь, 1979. – 237 с.
725299
  Антонюк С.М. Молоде покоління Польщі / С.М. Антонюк, П. Калениченко. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1960. – 95с.


  У цій книжці розповідається про героїчні революційні традиції польської молоді, її участь у визвольній боротьбі проти гітлерівських загарбників. Центральне місце займає матеріал про діяльність молодіжних оранізацій за соціалістичні перетворення в ...
725300
  Гурбанська А. Молоде покоління у творчості поетів "Празької школи" та в рецепції Леоніда Куценка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 60-79. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
725301
  Шульга І.В. Молоде поповнення / І.В. Шульга. – К., 1965. – 30с.
725302
  Волошин И.И. Молодеет земля / И.И. Волошин. – Москва, 1955. – 204с.
725303
  Страшнов С.Л. Молодеет и лад баллад / С.Л. Страшнов. – М, 1991. – 157с.
725304
  Гельбах Н. Молодеж в дни Отечественной войны / Н. Гельбах. – Горький, 1942. – 32с.
725305
  Степанов А.Я. Молодежи - атеистические знания и убежденность / А.Я. Степанов. – Петрозаводск, 1975. – 48с.
725306
  Акимов Ф.И. Молодежи - идейную убежденность / Ф.И. Акимов. – Киев, 1987. – 31с.
725307
  Кузьмин Б.В. Молодежи - мировоззренческую закалку / Б.В. Кузьмин. – К, 1984. – 48с.
725308
  Песин Я.Е. Молодежи - о семейном законодательстве / Я. Е. Песин, М. К. Азимов. – Ташкент, 1987. – 64 с.
725309
  Сатурин В.М. Молодежи - правовые знания / В.М. Сатурин. – К., 1987. – 48с.
725310
  Маяковский В. Молодежи / В. Маяковский. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 208с.
725311
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 159с.
725312
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 211с.
725313
   Молодёжи. – М.-Л., 1947. – 263с.
725314
  Русанов А. Молодежи о борьбе за режим экономии / А. Русанов. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1926. – 55 с.
725315
  Шахматов В.П. Молодежи о браке и семье / В.П. Шахматов. – М, 1979. – 127с.
725316
  Семенова Б.А. Молодежи о Великой Октябрьской социалистической революции. / Б.А. Семенова. – М., 1947. – 91с.
725317
  Яглинг Б.Л. МОлодежи о вооруженных силах СССр. / Б.Л. Яглинг. – М., 1947. – 68с.
725318
  Кравцов Б. Молодежи о выборах в местные Советы / Б. Кравцов, Н. Фарберов. – М., 1947. – 71с.
725319
  Андрианов И.И. Молодежи о жилищном законодательстве / И.И. Андрианов. – Москва, 1990. – 239с.
725320
   Молодежи о коммунистической морали. – Л, 1974. – 367с.
725321
  Болтачева С.И. Молодежи о комсомоле : Рек. указ. лит. / С.И. Болтачева. – Москва : Книга, 1978. – 110с.
725322
   Молодёжи о комсомоле. – М., 1968. – 96с.
725323
   Молодежи о КПСС : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 119с. – (Навстречу 26-му съезду КПСС)
725324
  Бестужев-Лада Молодежи о научно-технической революции / Бестужев-Лада. – М., 1970. – 40с.
725325
   Молодёжи о научном коммунизме. – М, 1975. – 96с.
725326
  Рузакова Р.Г. Молодежи о нашей партии / Р.Г. Рузакова. – М, 1972. – 112с.
725327
   Молодёжи о новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1962. – 49с.
725328
   Молодёжи о Партии. – М., 1974. – 60с.
725329
   Молодёжи о Партии. – М., 1978. – 48с.
725330
   Молодёжи о Партии. – М., 1979. – 48с.
725331
   Молодёжи о Партии. – М., 1984. – 128с.
725332
  Бугаев Е.И. Молодежи о партии. / Е.И. Бугаев. – 4-е изд. доп. – М., 1979. – 367с.
725333
   Молодёжи о первой русской революции. – М., 1955. – 280с.
725334
   Молодежи о политической экономии. – М., 1987. – 221 с.
725335
  Мацко А.Н. Молодежи о Программе КПСС / А.Н. Мацко, В.Ф. Кушнер. – Минск, 1988. – 208с.
725336
  Иванов Л.К. Молодежи о профтехобразовании / Л.К. Иванов. – М., 1974. – 64с.
725337
   Молодёжи о революционной перспективе мирового развития. – К., 1986. – 15с.
725338
  Зарайченко В.Е. Молодежи о семейной жизни / В.Е. Зарайченко. – Москва, 1984. – 39 с.
725339
  Сулейменов М.К. Молодежи о семье и о правах членов сеьи / М.К. Сулейменов. – Алма-Ата, 1981. – 127с.
725340
  Кравцов И.В. Молодежи о Советских Вооруженных Силах / И.В. Кравцов, А.И. Трепалин. – М., 1979. – 127с.
725341
   Молодёжи о Советских Вооружённых Силах. – М., 1975. – 126с.
725342
   Молодёжи о Советской Армии. – М., 1952. – 304с.
725343
  Пешехонов Ю.В. Молодежи о советской экономике / Ю.В. Пешехонов. – М., 1987. – 159с.
725344
  Васильченко В.Н. Молодежи о советском законодательстве / В.Н. Васильченко, Л.В. Васильченко. – Киев, 1985. – 302с.
725345
  Овчинникова Г.Ф. Молодежи о советском трудовом законодательстве / Г.Ф. Овчинникова. – К., 1982. – 72с.
725346
  Вайнштейн М.П. Молодежи о театре / М.П. Вайнштейн. – Москва, 1980. – 174с.
725347
  Корбут Е.В. Молодежи о теннисе. / Е.В. Корбут. – М., 1957. – 104с.
725348
  Зятькова Л.И. Молодёжи о философии / Л.И. Зятькова. – М., 1971. – 93с.
725349
  Хакимов А. Молодежи о художественном наследедии народов Узбекистана / А. Хакимов. – Ташкент, 1975. – 30с.
725350
  Вийранд Т. Молодежи об искусстве / Т. Вийранд. – Таллин, 1990. – 2058с.
725351
   Молодёжи об искусстве. – М., 1973. – 190с.
725352
  Гусейнов А.А. Молодежи об общественном прогрессе / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 126с.
725353
  Запесоцкий А.С. Молодежная дискотека / А.С. Запесоцкий. – М, 1988. – 101с.
725354
  Бариловская В. Молодёжная инициатива. Волонтёры в библиотеках Великобритании / Вера Бариловская // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893
725355
   Молодежная культура. – Горький, 1990. – 68с.
725356
  Сикевич З.В. Молодежная культура: "за" и "против": Заметки социолога / З.В. Сикевич. – Л., 1990. – 204с.
725357
  Ганичев В.Н. Молодежная печать / В.Н. Ганичев. – Москва, 1976. – 286с.
725358
  Хочунская Людмила Викторовна Молодежная печать как средство нравственного воспитания аудитории : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Хочунская Людмила Викторовна; МГУ. – М., 1981. – 19л.
725359
  Тимошик Н.С. Молодежная печать Украины: структура, управление, функционирование на современном этапе (1985-1990 гг) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тимошик Н. С.; КГУ. – К., 1991. – 20л.
725360
   Молодёжная политика. – К.
1. – 1992. – 57с.
725361
   Молодёжная политика. – К.
2. – 1992. – 238с.
725362
  Елишев С.О. Молодежная политика религиозных сект и новообразований в Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 104-118. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Проведена типологизация религиозных сект и новообразований в России. Введены понятия "тоталитарная секта", "деструктивный культ", "антисистема" и выделены их основные черты. Рассматриваются особенности осуществления молодежной политики религиозных сект ...
725363
  Смирнов В.А. Молодежная политика: опыт системного описания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (359). – С. 72-80. – ISSN 0132-1625
725364
  Шостак М.И. Молодежная пресса Грузии (1905-1925 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Шостак М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 21л.
725365
  Индриков А.А. Молодежная среда: проблема социокультурного диссонанса // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 2073-9702


  Культурный кризис в России обрекает молодежь на жизнь в мире техностандарта и духовной утилитарности с поставленным на поток производством штампованных форм бытия и сознания. Борьба против "диктатуры стандарта" канализируется в сетевом "культурном ...
725366
  Корженко А.Л. Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском возрасте // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.80-89. – ISSN 0042-8841
725367
  Ростовская М.А. Молодежная субкультура как сфера трансформации семейных ценностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 194-198. – ISSN 1606-951Х
725368
   Молодёжная художественная самодеятельность. – Пхеньян, 1953. – 171с.
725369
   Молодёжная эстрада. – Ростов -на-Дону, 1946. – 69с.
725370
   Молодёжная эстрада. – М.
24. – 1948. – 88с.
725371
  Тимошенко А.Г. Молодежное движение а США : История и современ. пробл. / А.Г. Тимошенко, Е.И. Косенко. – Томск : Том. гос. ун-т им. В.Куйбышева, 1988. – 179с.
725372
  Шур В.Г. Молодежное движение в Бангладеш / В.Г. Шур. – М., 1983. – 133с.
725373
  Коровина Э.Ф. Молодежное движение в Латинской Америке в борьбе за единство своих рядов / Э.Ф. Коровина. – М.
1. – 1977. – 101с.
725374
  Луков В.А. Молодежное движение в социалистическом обществе / В.А. Луков. – М., 1987. – 220с.
725375
  Зинько Елена Васильевна Молодежное движение в УССР в 20-е годы (Исторический анализ литературных источников 20-х - 30-х годов) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зинько Елена Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
725376
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение в Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 270л. – Бібліогр.:л.207-229
725377
  Красильников А.С. Молодежное движение развивающихся стран / А.С. Красильников. – М., 1982. – 40с.
725378
   Молодёжное движение социалистических стран. – М., 1976. – 285с.
725379
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
725380
   Молодёжное общежитие. – К., 1988. – 92с.
725381
  Григорчук П.С. Молодежное пролетарское движение на Украине в 1917 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Григорчук П.С. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1971. – 24 с.
725382
  Тищенко А.А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов / Антонина Анатольевна Тищенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 34-51


  О работе молодежной секции Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
725383
   Молодёжные диспут. – М., 1965. – 56с.
725384
  Косолапов В.И. Молодежные диспуты / В.И. Косолапов. – М., 1974. – 46с.
725385
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько, А.Н. Силантьев. – М., 1988. – 367с.
725386
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько. – М., 1990. – 352с.
725387
  Чернышев В.С. Молодежные обряды / В.С. Чернышев. – Днепропетровск, 1980. – 102с.
725388
  Юстеньянц К.А. Молодежные объединения Африки / К.А. Юстеньянц. – М, 1970. – 32с.
725389
  Туркатенко А. Молодежные субкультуры сегодня: попытка энциклопедии // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0130-1640
725390
   Молодёжные частушки. – Воронеж, 1959. – 96с.
725391
  Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 219с.
725392
  Кирсанов А.В. Молодежный диспут. / А.В. Кирсанов. – М., 1985. – 142с.
725393
  Россихина М.Ю. Молодежный жаргон в немецкой лексикографии XIX - начала XX века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 96-103. – ISSN 0130-9730
725394
   Молодежный жилой комплекс. – Москва, 1987. – 173 с.
725395
   Молодежный календарь - 84. – Москва, 1983. – 128 с.
725396
   Молодежный календарь - 85. – М., 1984. – 127 с.
725397
   Молодёжный календарь. – М., 1965. – 112с.
725398
   Молодёжный календарь. – М., 1966. – 112с.
725399
   Молодёжный календарь. – М., 1967. – 112с.
725400
   Молодёжный календарь. – М., 1970. – 112с.
725401
   Молодёжный календарь. – М., 1972. – 110с.
725402
   Молодёжный календарь. – М., 1975. – 111с.
725403
   Молодёжный календарь. – М., 1976. – 129с.
725404
   Молодёжный клуб и воспитание политической культуры. – М., 1989. – 21с.
725405
  Измайлов К.Н. Молодёжный культурный центр и проблемы перестройки клубной работы / К.Н. Измайлов. – М., 1988. – 60с.
725406
   Молодёжь-89. – М., 1989. – 231с.
725407
   Молодёжь-наше будущее. – М., 1974. – 383с.
725408
   Молодёжь-пятилетке. – Иркутск, 1976. – 187с.
725409
  Минеев П.Д. Молодежь -- активная сила движения народов за мир и дружбу / П.Д. Минеев. – М., 1955. – 48с.
725410
  Архипов В.А. Молодёжь - источник трудовых ресурсов / В.А. Архипов. – Москва : Экономика, 1986. – 126 с.
725411
  Алимов Ю.И. Молодежь - надежда Африки / Ю.И. Алимов, А.А. Титов. – Москва, 1971. – 48 с.
725412
  Боряз В.Н. Молодежь / В.Н. Боряз. – Л., 1973. – 155с.
725413
  Иконникова С.Н. Молодёжь / С.Н. Иконникова. – Л., 1974. – 166с.
725414
   Молодёжь. – М., 1978. – 255с.
725415
   Молодёжь. – М., 1979. – 143с.
725416
  Кузнецова Э.Е. Молодежь : социальные предпосылки экономической активности / Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-51. – ISSN 044-748Х
725417
   Молодёжь 70-х. – М., 1973. – 119с.
725418
  Белоусов Л.В. Молодежь Аппенин : выбор в борьбе / Л.В. Белоусов, А.И. Ковылов. – М, 1987. – 174с.
725419
  Зимянин М. Молодежь Белорусии борется / М. Зимянин. – М, 1942. – 61с.
725420
  Голлан Д. Молодежь в английской промышленности. / Д. Голлан. – М, 1938. – 216с.
725421
  Линдеман Е.В. Молодежь в библиотеках: как привлечь и удержать // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-6726
725422
  Минеев П.Д. Молодежь в борьбе за мир / П.Д. Минеев. – М., 1953. – 120с.
725423
   Молодёжь в борьбе за мир. – М., 1951. – 43с.
725424
  Мошняга В.П. Молодежь в борьбе за мир и социальный прогресс / В.П. Мошняга. – М, 1981. – 231с.
725425
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Еремин. – М., 1977. – 263с.
725426
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Еремин, П.Ф. Исаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1984. – 285с.
725427
  Минц Г.И. Молодежь в зеркале социологии. / Г.И. Минц, И.Д. Чечетина. – Рига, 1980. – 237с.
725428
  Воробьев Г.Г. Молодежь в информационном обществе / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1990. – 255с.
725429
  Беляева Молодежь в информационном пространстве: чтение и цифровая среда (на примере студенчества Орловской области) / Беляева, , Надежда Евгеньевна // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4. – С. 41 - 45. – ISSN 0869-608Х
725430
  Янаев Г.И. Молодежь в классовой борьбе. / Г.И. Янаев. – М., 1977. – 175с.
725431
  Волгин Б.Н. Молодежь в науке / Б.Н. Волгин. – Москва, 1971. – 64с.
725432
  Зудов И.А. Молодежь в науке и технике / И.А. Зудов, Н.С. Слепцов. – М., 1981. – 143с.
725433
  Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины / Т.А. Бернштам. – Ленинград, 1988. – 274с.
725434
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
1. – 1984. – 198с.
725435
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
2. – 1984. – 384с.
725436
  Лунин Б.В. Молодежь в осаде / Б.В. Лунин. – Якутск, 1967. – 116с.
725437
   Молодёжь в процессах обновления советского общества. – М., 1989. – 132с.
725438
  Вершловский С.Г. Молодёжь в пути / С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина. – Москва, 1971. – 175с.
725439
  Мельник В.И. Молодежь в пятидесятничестве / В.И. Мельник. – Львов, 1992. – 196 с.
725440
   Молодёжь в революции. – Петроград, 1922. – 656с.
725441
  Ковалева Т.В. Молодежь в системе управления / Т.В. Ковалева, В.А. Мансуров. – М, 1988. – 46с.
725442
   Молодёжь в современной идеологической борьбе. – М., 1979. – 138с.
725443
  Базаркина Р.С. Молодежь в социалистическом строительстве в Западной Сибири, 1926-1937 гг. / Р.С. Базаркина. – Новосибирск : Наука,Сибирское отд-е, 1986. – 128 с.
725444
  Яковлев Рафаил Яковлевич Молодежь в социальном развитии деревни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Яковлев Рафаил Яковлевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализированный совет Д 113.08.06. – М., 1979. – 16л.
725445
   Молодёжь в СССР и за рубежом. – М., 1975. – 230с.
725446
   Молодежь в трудовом коллективе : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1986. – 165 с.
725447
  Бражко А.Л. Молодежь в управлении обществом. / А.Л. Бражко, В.М. Свининников. – М., 1973. – 64с.
725448
   Молодёжь в условиях разрядки международной напряжённости. – М., 1977. – 63с.
725449
   Молодёжь в цирке. – М., 1957. – 31с.
725450
  Капица С М. Молодёжь великого Китая / С М. Капица, . – М., 1953. – 160с.
725451
  Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак / В.А. Сысенко. – М., 1986. – 255с.
725452
  Чередниченко Г.А. Молодежь вступает в жизнь / Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин. – М., 1985. – 240с.
725453
  Иконниква С.Н. Молодёжь вступает в жизнь / С.Н. Иконниква, В.Т. Лисовский. – Л., 1969. – 40с.
725454
   Молодёжь города Ленина. – Л., 1968. – 158с.
725455
  Козырев Ю.Н. Молодежь Грузии : (Социально-демографическое исследование) / Ю.Н. Козырев. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 172 с.
725456
   Молодёжь Дагестана в борьбе за установление советской власти. – Махачкала, 1961. – 40с.
725457
  Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода / М.В. Каргалова. – М., 1990. – 215с.
725458
  Худавердян В.Ц. Молодежь Запада 80-х: идеол. борьба и междунар. молодеж. движение. / В.Ц. Худавердян. – М., 1986. – 62с.
725459
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Запада выбирает свободу / Ю.Н. Антрушин. – Москва, 1985. – 159с.
725460
  Александрович Г.С. Молодежь Запада: пути и судьбы / Г.С. Александрович. – Ленинград, 1977. – 246с.
725461
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Западной Европы в борьбе за мир и европейскую безопасность / Ю.Н. Антрушин. – Москва, 1975. – 48с.
725462
   Молодёжь и актуальные проблемы исторической науки. – К., 1989. – 344с.
725463
   Молодёжь и атеизм. – М., 1971. – 148с.
725464
   Молодёжь и атеизм. – М., 1974. – 72с.
725465
  Чечот Д.М. Молодежь и брак / Д.М. Чечот. – Л, 1976. – 104с.
725466
   Молодежь и высшее образование в социалистических странах. – М., 1984. – 142с.
725467
   Молодёжь и демократизация. – Л., 1989. – 35с.
725468
   Молодёжь и демократизация советского общества. – Минск, 1990. – 131с.
725469
  Аксенова Т.В. Молодёжь и закон / Т.В. Аксенова. – Минск, 1983. – 50с.
725470
  Лошкарев М.Д. Молодежь и защита социалистического Отечества / М.Д. Лошкарев. – Киев, 1981. – 255с.
725471
  Федотов О.К. Молодежь и капиталистическая действительность. / О.К. Федотов. – Л., 1976. – 40с.
725472
  Борман Р. Молодежь и любовь / Р. Борман. – М, 1975. – 160с.
725473
  Хвостов А.А. Молодежь и молодежное движение арабских стран / А.А. Хвостов, А.Л. Юрков. – М, 1989. – 96с.
725474
   Молодёжь и мораль. – М., 1969. – 44с.
725475
   Молодёжь и наука. – Ростов -на-Дону, 1976. – 279с.
725476
   Молодежь и научно-технический прогресс. – М., 1982. – 100с.
725477
   Молодежь и научно-технический прогресс : Тезисы докладов конференции молодых ученых АН МССР, посвященной 60-летию образования СССР(3-4 ноября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 270 с.
725478
   Молодежь и научно-технический прогресс : Библиогр. указ. лит., поступ. в центр. б-ки Москвы в 1983 г. – Москва, 1985. – 210с.
725479
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – М., 1973. – 189с.
725480
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – М.
1. – 1974. – 77с.
725481
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – Минск, 1989. – 173с.
725482
   Молодёжь и научно-технический прогресс в СССР. – М., 1971. – 70с.
725483
  Сюньков Г.К. Молодежь и научно-технический прогресс. / Г.К. Сюньков. – К., 1987. – 48с.
725484
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Молодёжь и нравственность / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1993. – 175с.
725485
   Молодёжь и образование. – М., 1972. – 431с.
725486
  Константиновский Д.Л. Молодёжь и образование / Д.Л. Константиновский. – М., 1977. – 160с.
725487
  Козлов А.А. Молодежь и образование: проблемы перестройки / А.А. Козлов. – М., 1989. – 31с.
725488
  Роговин В.З. Молодежь и общественный прогресс / В.З. Роговин. – Москва, 1974. – 64с.
725489
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1965. – 23с.
725490
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1969. – 48с.
725491
  Цыбульник В.В. Молодежь и общество / В.В. Цыбульник. – К., 1990. – 173с.
725492
   Молодёжь и Октябрь. – М ., 1977. – 32с.
725493
   Молодёжь и планета : Молодежь в соц. и буржуаз. обществах. Духовная культура советского человека. Латинская Америка вчера и сегодня: Беседы о книгах. – Москва : Книжная палата, 1988. – 77с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 90). – ISBN 5-7000-0039-3
725494
  Осипов П.П. Молодежь и право / П.П. Осипов, В.Ф. Хохлов. – Л, 1972. – 84с.
725495
   Молодежь и проблемы современной художественной культуры. – Л., 1990. – 147с.
725496
  Скурлатов В.И. Молодежь и прогресс / В.И. Скурлатов. – М., 1980. – 223с.
725497
  Стукало С.Н. Молодежь и рабочие профессии / С.Н. Стукало, В.С. Небоженко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 121с.
725498
  Андреев А. Молодежь и рабочий класс / А. Андреев. – С, 1974. – 48с.
725499
  Мухамеджаном М.М. Молодежь и революция / М.М. Мухамеджаном. – М., 1972. – 357с.
725500
  Титлинов Б.В. Молодежь и революция из истории революционного движения среди учащейся молодежи духовніх и средних учебніх заведений 1860-1909 г.г. / Б.В. Титлинов. – Л. : ГИЗ, 1925. – 166с.
725501
  Олещук Ф.Н. Молодежь и религия / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1938. – 56с.
725502
   Молодёжь и реформирование общества. – М.-Х., 1993. – 299с.
725503
   Молодёжь и свободное время при капитализме. – М., 1985. – 215с.
725504
   Молодежь и свободное время при социализме. – М., 1984. – 202с.
725505
   Молодёжь и советское законодательство. – М., 1977. – 686с.
725506
  Федоров Г.Т. Молодежь и современная идеологическая борьба / Г.Т. Федоров. – К., 1979. – 182с.
725507
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 128с.
725508
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 80с.
725509
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 121с.
725510
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 118с.
725511
   Молодёжь и социализм. – Москва, 1967. – 94с.
725512
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 72с.
725513
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 72с.
725514
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 164с.
725515
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 56с.
725516
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 64с.
725517
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 84с.
725518
  Переведенцев В.И. Молодежь и социально-демографические проблемы СССР / В.И. Переведенцев. – М, 1990. – 150с.
725519
  Казаков Н. Молодежь и специалисты / Н. Казаков. – Л, 1929. – 30с.
725520
   Молодежь и творчество. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 356с.
725521
  Лукашевич Н.П. Молодежь и труд: проблемы производственной адаптации / Н.П. Лукашевич. – Харьков, 1987. – 184с.
725522
  Лесохина Л.Н. Молодежь и учеба / Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина. – М., 1988. – 62с.
725523
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1977. – 254с.
725524
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1982. – 430с.
725525
  Ховрин Михаил Викторович Молодежь как объект современной идеологической борьбы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ховрин Михаил Викторович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
725526
  Емельянов Д.А. Молодежь как объект философского исследования // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 47-50. – ISSN 1684-2618
725527
  Фролов С. Молодежь как основной репродуктивный потенциал // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-45.
725528
  Винокуров А.Д. Молодежь капиталистического мира и футурология / А.Д. Винокуров. – Минск, 1979. – 136с.
725529
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
725530
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
725531
   Молодёжь крупного индустриального центра. – Нижний Тагил, 1974. – 54с.
725532
   Молодежь Латинской Аменики (80-е годы). – Москва, 1989. – 50 с.
725533
  Иванов В.Н. Молодежь Ленинграда в боях за Родину / В.Н. Иванов. – М., 1942. – 92с.
725534
  Зиновьев А.П. Молодежь мира в борьбе против фашизма / А.П. Зиновьев. – М, 1975. – 40с.
725535
  Кашлев Ю.Б. Молодежь мира сегодня / Ю.Б. Кашлев. – М., 1966. – 64с.
725536
  Смирнов И. Молодежь Москвы в социалистическом соревновании / И. Смирнов. – Москва, 1948. – 107с.
725537
   Молодёжь на вахте мира. – Челябинск, 1951. – 92с.
725538
  Савельев М. Молодежь на защите советского Заполярья / М. Савельев. – М, 1943. – 48с.
725539
  Фидаров К. Молодежь на мирном фронте / К. Фидаров. – Орджоникидзе, 1969. – 64с.
725540
  Козлов И.Д. Молодежь на стройках братства. / И.Д. Козлов. – М., 1979. – 45с.
725541
  Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
725542
  Иконникова С.Н. Молодежь о себе, о своих сверсниках : (социологическое исследование) / С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 132, [4] с.
725543
  Иконниква С.Н. Молодёжь о себе, о своих сверстниках / С.Н. Иконниква, В.Т. Лисовский. – Л., 1969. – 136с.
725544
   Молодежь о философии. – М., 1990. – 61 с.
725545
   Молодёжь оперной сцены Большого театра. – М., 1952. – с.
725546
  Полякова Л.В. Молодежь оперной сцены Большого театра. / Л.В. Полякова. – М., 1952. – 112с.
725547
   Молодёжь планеты голосует за мир. – М., 1985. – 32с.
725548
   Молодёжь под игом фашизма, 1937. – 48с.
725549
  Котляр А.Э. Молодежь приходит на производство / А.Э. Котляр. – Москва, 1978. – 80с.
725550
   Молодёжь Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1952. – 74с.
725551
  Захарова Т.В. Молодежь села сегодня. / Т.В. Захарова. – Л., 1979. – 16с.
725552
  Паскарь А.А. Молодежь села: реальность и перспектива / А.А. Паскарь. – Кишинев, 1990. – 103с.
725553
  Костюк В.Г. Молодежь Сибири: образование и выбор профессии / В.Г. Костюк. – Новосибирск, 1980. – 193с.
725554
   Молодёжь советского кино, 1938. – 96с.
725555
  Науменко Г.Ф. Молодежь Советской Украины / Г.Ф. Науменко. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 24 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных
725556
  Науменко Г.Ф. Молодежь социалистического города: быт, традиции, обычаи / Г.Ф. Науменко; АН УССР, Ин-т искусствознания, этнографии и фольклора. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155 с.
725557
  Оськин А. Молодежь социалистического содружества / А. Оськин. – Москва, 1985. – 39 с.
725558
   Молодёжь СССР. – М., 1990. – 255с.
725559
   Молодежь Страны Советов : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1981. – 207с.
725560
   Молодежь Страны Советов. – М., 1986. – 206с.
725561
   Молодёжь страны Советов. – М., 1947. – 551с.
725562
   Молодёжь страны Советов. – М., 1970. – 96с.
725563
   Молодёжь Страны Советов. – М., 1972. – 240с.
725564
   Молодёжь Тувы. – Новосибирск, 1988. – 191с.
725565
   Молодежь Украины. – Киев, 1992. – 158с.
725566
   Молодежь Украины. – Киев, 1993. – 156с.
725567
   Молодёжь Чехословакии. – Прага, 1947. – 69с.
725568
  Тебин Н. Молодежь Японии : без амбиций и цели в жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  В Японіїї молоде покоління не хоче робити кар"єру
725569
   Молодёжь, её интересы, стремления, идеалы. – М., 1969. – 431с.
725570
   Молодёжь, мир, фестиваль. – М., 1985. – 287с.
725571
   Молодежь, наука, производство. – Кишинев, 1984. – 284с.
725572
   Молодёжь, наука, производство. – Кишинёв, 1986. – 304с.
725573
   Молодёжь, НТР, капитализм. – М., 1979. – 288с.
725574
   Молодежь, религия, атеизм. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
725575
  Константиновский Д.Л. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования / Д.Л. Константиновский, Е.С. Попова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 37-48. – ISSN 0132-1625


  В статье представлены данные об устремлениях молодежи в отношении образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их реализации. Выявлено, что молодежь предпочитает поступление в вузы другим вариантам образовательной траектории, это ...
725576
   Молодёжь, труд и закон. – М., 1975. – 239с.
725577
  Зеленков Б.И. Молодежь, труд, дисциплина. / Б.И. Зеленков, С.Н. Рохмистров. – М, 1974. – 64с.
725578
  Андреенкова Н.В. Молодежь,труд,технический прогресс / Н.В. Андреенкова. – Москва, 1980. – 37с.
725579
  Цыбин Ю.Е. Молодежь. Досуг. Музыка : у микрофона - дискжокей / Ю.Е. Цыбин, В.Л. Голубев. – Минск : Университетское, 1988. – 125с. – (Студенческая библиотека)
725580
  Старченко Т.Е. Молодежь: вехи социальной зрелости / Т.Е. Старченко. – Львов, 1988. – 261с.
725581
  Сатурин В.М. Молодежь: доверие и ответственность / В.М. Сатурин. – К., 1984. – 127с.
725582
  Решетов П.Н. Молодежь: идеология, политика: Социально-критич. очерк. / П.Н. Решетов. – М., 1975. – 192с.
725583
  Костаки Г.И. Молодежь: морально-правовой потенциал личности / Г.И. Костаки, И.Г. Батку. – Кишинев, 1989. – 223с.
725584
  Бура Н.А. Молодежь: права и свободы в зеркале двух миров. / Н.А. Бура, Ю.И. Ныпорко. – К., 1986. – 49с.
725585
  Орловский Ю.П. Молодежь: трудовые права и обязанности / Ю.П. Орловский. – М., 1985. – 190с.
725586
  Люфанов Е.Д. Молодецкий курган / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1980. – 294с.
725587
  Брычков А.Р. Молоджь США: от нигилизма к политике / А.Р. Брычков. – М., 1974. – 143с.
725588
   Молодий Азербайджан. – Х.-Одеса, 1930. – 212с.
725589
  Чефранов О. Молодий безвірник / О. Чефранов. – Х., 1930. – 335с.
725590
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 1. – 2001
725591
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 2. – 2001
725592
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 3. – 2001
725593
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 4. – 2001
725594
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 5. – 2001
725595
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 6. – 2001
725596
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 7. – 2001
725597
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 8. – 2001
725598
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 9. – 2001
725599
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 10. – 2001
725600
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 11. – 2001
725601
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 12. – 2001
725602
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 13. – 2001
725603
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 14. – 2001
725604
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 15. – 2001
725605
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 16. – 2001
725606
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 17. – 2001
725607
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 18. – 2001
725608
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 19. – 2001
725609
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 20. – 2001
725610
  Гдаль Г. Молодий вітер. / Г. Гдаль. – К., 1981. – 64с.
725611
  Готорн Н. Молодий Гудман Браун / з англійської переклав Олександр Артамонов // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 183-191. – ISSN 0320-8370
725612
   Молодий день. – Ужгород, 1979. – 160с.
725613
  Белогривцева А.А. Молодий журналіст як мовна особистість в сучасній журналістиці // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 332-339


  У статті виокремлено складники мовної особистості молодого журналіста, зазначено основні аспекти вивчення текстів та шляхи, що забезпечують підвищення рівня мовної культури.
725614
  Плаксин А. Молодий математик / А. Плаксин. – Х, 1930. – 106 с.
725615
  Шалиганова А. Молодий працівник наукових бібліотек України (за материалами всеукраїнського дослідження) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 6 - 12. – ISSN 1811-377X
725616
  Павличко Д. Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 45-46


  У світі 1384 пам"ятники Тарасові Шевченку. Про те, як постав Кобзар на високому п"єдесталі у Варшаві, розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (1999–2002 рр.), Герой України поет Дмитро Павличко.
725617
  Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний колектив / О.Г. Мороз. – К., 1981. – 48с.
725618
  Коваль Л. Молодий фахівець шукає робоче місце // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 4
725619
   Молодий Харків. – Х., 1963. – 200с.
725620
   Молодий юрист : газета юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ
Квітень, № 1. – 2010. – 20 с.
725621
   Молодий юрист : інформаційний вісник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
№ 2, квітень. – 2012. – 32 с. – Заходи, присв"ячені св"яткуванню 178-річчя юрид. ф-ту
725622
  Тельнюк С.В. Молодий я, молодий... : Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925) / С.В. Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 417с. : іл.
725623
  Марусик Т. Молодий, могутній і сучасний : Пам"яті Володимира Івасюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 115-117. – ISSN 0868-4790
725624
   Молодик на 1843 г., 1843
725625
   Молодик на 1844, 1843
725626
   Молодик на 1844, 1844
725627
   Молодик на 1844 г., 1843
725628
   Молодик, на 1844 год, укpаинскій литеpатуpный сбоpник, издаваемый И. Бецким. – Харьков : [Изд. И.Е. Бецкий] ; В униветситетской тип., 1843. – 283 с. : портр. + 7 л. литограф. снимков прилож., 1 л. план г. Харькова. – Hа тит. аpк. пpиміт.: В пользу Хаpьковскаго Детскаго пpіюта


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
725629
  Воробьев Ю.Д. Молодильная поляна / Ю.Д. Воробьев. – Ставрополь, 1980. – 110с.
725630
  Чепурко Богдан Молодильні яблука : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
725631
  Брежнєв Л.І. Молодим - будувати комунізм / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 500с.
725632
   Молодим виборцям. – К., 1947. – 116с.
725633
  Лубченко І.Ф. Молодим господарям землі / І.Ф. Лубченко. – К., 1985. – 128с.
725634
  Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство / В.І. Кисіль. – Киев, 1990. – 47с.
725635
  Лучик Ю. Молодим у нас дорога...куди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ. "Якось Вацлава Гавела запитали: "Навіщо ви здійснюєте люстрацію і даєте недосвідченим владу в руки - вони ж нічого не вміють?" Він відповів: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу".
725636
   Молоді-ідейний гарт. – К, 1986. – 80с.
725637
  Максименко Г.Д. Молоді - комуністичну ідейність / Г.Д. Максименко. – Київ, 1976. – 48с.
725638
  Ілляш М.М. Молоді - марксистсько-ленінський світогляд / М.М. Ілляш. – К., 1976. – 46с.
725639
  Солдатенко І.М. Молоді - науковий світогляд / І.М. Солдатенко. – К., 1967. – 47с.
725640
  Костюк М. Молоді - про військовослужбовців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про співпрацую ветеранської організації Військового інституту з київською гімназією № 19 "Межигірська", де стало традицією в День захисника Вітчизни проведення "Уроків мужності". У цьому році такий урок провів викладач Військового інституту Микола ...
725641
  Кривошей Ю.Ю. Молоді - традиції героїв / Ю.Ю. Кривошей. – К., 1973. – 46с.
725642
  Гордієнко Л.М. Молоді - трудовий гарт / Л.М. Гордієнко. – К, 1982. – 48с.
725643
   Молоді автори Перця. – Київ, 1952. – 64 с.
725644
  Оношенко Є.М. Молоді актори українського кіно / Є.М. Оношенко. – Київ, 1966. – 147с.
725645
  Казіміров О. Молоді будівники. / О. Казіміров. – К., 1954. – 195с.
725646
  Вишня Остап Молоді будьмо! : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1951. – 80с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
725647
  Терюханова І. Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи їх подолання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10
725648
   Молоді вишнівці. – Дніпропетровськ, 1966. – 134с.
725649
  Касьянова О. Молоді вчені-славісти Європи зібралися в Києві // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  "В Інституті філології пройшла Міжнародна конференція Європейського товариства молодих учених-славістів POLYSLAV". Організатор конференції - кафедра сучасної української мови Інституту.
725650
   Молоді вчені - про прикладні фізику // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася 13-та міжнародна конференція мололих учених з прикладної фізики. Наукові матеріали конференції публікуються англійською мовою; частина усних доповідей виголошена англійською мовою.
725651
   Молоді вчені отримуватимуть гранти Президента України за наукові дослідження // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 31/32). – С. 1


  На засіданні КМУ 21 серпня 2013 р. схвалено проект розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік."
725652
  Позняк В.Т. Молоді вчителі і друг. / В.Т. Позняк. – К, 1960. – 60с.
725653
  Логунова М.М. Молоді господарі країни / М.М. Логунова, С.М. Чирков. – К., 1981. – 120с.
725654
   Молоді господарі країни. – К., 1987. – 110с.
725655
   Молоді господарі країни. – К., 1988. – 127с.
725656
  Миценко М.П. Молоді грози / М.П. Миценко. – Харків, 1963. – 142 с.
725657
   Молоді знову хочуть бути інженерами. Під час брифінгу в Кабміні міністр освіти і науки України Дмитро Табачник підбив попередні підсумки вступної кампанії - 2013 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 2219-5793
725658
  Обрамбальський В. Молоді кардіологи з Європи й Азії навчаються в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов представницький міжнародний семінар "Польовий курс з вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для навколишнього середовища".
725659
  Сокоренко Л. Молоді комсомольці : [Комсомольське життя] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 травня (№ 16). – С. 4


  Молоді комсомольці, відчуваючи, що КСМ організація цікавиться їх життям і контролює їх роботу, докладають богато зусиль, щоб випрадати високе звання члена Ленінської Комуністичної Спілки Молоді.
725660
  Чопей І.Ю. Молоді ластівки. / І.Ю. Чопей. – Ужгород, 1972. – 43с.
725661
  Смолій В. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В. Смолій, В. Степанков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 серпня (№ 140/141). – С. 11
725662
  Смолій В.А. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В.А. Смолій, В. Степанков // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 232-244. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
725663
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн; Пер. з нім. Ю.Лісняк. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с.
725664
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – К., 1980. – 568с.
725665
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – Київ, 1982. – 576с.
725666
  Франко І.Я. Молоді літа Мирона : Збірка оповідань / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 66с.
725667
  Міняйло В.О. Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ, 1981. – 216 с.
725668
   Молоді люди, які вживають ін"єкційні наркотики : поінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка. Аналіт звіт за результатами опитування спож. ін" єкційних наркотиків у рамках проекту... / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.Р. Артюх, Н.А. Дмитрук, М.М. Семенова; Авт. кол.:Балакірєв О.М. та ін.Пред-во ЮНІСЕФ в Україні; Держ. центр соц. служб для мол.; Укр.ін-т соц досід. – Київ, 2001. – 64с. – Автори вказані на звороті титульного листа
725669
  Шеремет М.С. Молоді месники : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1949. – 116 с.
725670
   Молоді міста Донбасу. – Донецьк, 1967. – 106с.
725671
   Молоді науковці - географічній науці : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
725672
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
Вип. 4. – 2008. – 380 с.
725673
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
Вип. 5. – 2009. – 224 с.
725674
   Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
Вип. 10. – 2014. – 228 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Молоді науковці - географічній науці" : тези доповідей. – Бібліогр. в кінці ст.
725675
  Стадний Є. Молоді науковці - за реформи. Академіки не проти, але... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "...14 квітня відбулася сесія Загальних зборів НАН України, в яких уперше з правом ухвального голосу брали участь представники колективів наукових установ. Загальні збори ухвалили нову редакцію статуту академії".
725676
   Молоді науковці Києва об"єднуються // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся з"їзд делегатів наукових товариств вищих навчальних закладів міста Києва. Основна мета з"їзду - підтвердження намірів наукових товариств створити Молодіжну громадську організацію "Асоціація наукових товариств міста ...
725677
  Ващуленко О.С. Молоді науковці НАН України : стан та перспективи // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 34-41. – ISSN 0374-3896


  Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.
725678
   Молоді незалежні держави. – К., 1964. – 366с.
725679
  Троїцький Є.С. Молоді незалежні країни: шляхи розвитку і боротьба ідей / Є.С. Троїцький. – Київ, 1981. – 170с.
725680
  Кириченко Ю. Молоді правники зійдуться в інтелектуальному протистоянні / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  В листопаді стартував Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького. Організатором заходу виступає Міністерство юстиції спільно з інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.Серед суддій конкурсу професор кафедри європейського та порівняльного ...
725681
   Молоді про атеїзм. – К., 1972. – 165с.
725682
   Молоді про атеїзм. – Вид. 2-е, доп. – К., 1974. – 197с.
725683
   Молоді про атеїзм. – К., 1979. – 208с.
725684
   Молоді про атеїзм. – К., 1984. – 256с.
725685
   Молоді про вибір професії : Рекоменд. покажч. літ. – Київ, 1975. – 60с.
725686
   Молоді про Збройні Сили СРСР. – К., 1987. – 51с.
725687
  Амброзюк С.Й. Молоді про місячинк скотарства / С.Й. Амброзюк. – Х., 1930. – 31с.
725688
   Молоді про Радянську Армію. – К., 1952. – 296с.
725689
  Бабич Є.К. Молоді про Радянську Армію / Є.К. Бабич, Г.П. Межевич, В.В. Патока. – К., 1978. – 70с.
725690
  Гусейнов А.А. Молоді про суспільний прогрес / А.А. Гусейнов. – К, 1968. – 147с.
725691
  Гнатик Б.І. Молоді пульсари та магнетари як джерела космічних променів найвищих енергій // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 43
725692
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 28-35
725693
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 49-54
725694
  Ірванець Олександр Молоді та наймолодші // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 96. – ISSN 0130-5212
725695
   Молоді українські політики початку 21 століття. – Київ : Молодіжна Альтернатива. – (Молоді політики)
Ч.2. – 2003. – 116с.
725696
   Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-285-302-5
Вип. 7. – 2016. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725697
  Ульянченко М. Молоді фізики на конференції : [VII наукова студенська конференція] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 10 квітня (№ 9). – С. 2
725698
  Кіпріанов А.І. Молоді хіміки : [По університету] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 травня (№ 16). – С. 2


  Основним завданням в проведенні теоретичних конференцій є охоплення їх роботою значно більшої кількості слухачів та доповідачів.
725699
   Молоді художники України. – К., 1966. – 19с.
725700
  Каплун В.М. Молодіє наше село / В.М. Каплун, А.М. Жарков. – К., 1972. – 138с.
725701
  Іллюк Н. Молодіжна "додипломна" журналістика в Україні як об"єкт впливу фахової та масової медіа-освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – С. 113-117
725702
   Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів : науково-практична конференція, 19-22 квітня 2005 р.: тези. – Київ : ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 128с.
725703
  Бузало П. Молодіжна злочинність - специфічне соціально-правове явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 104-109
725704
  Власенко Л. Молодіжна періодика України та аудиторія // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 91-96
725705
   Молодіжна політика в Україні. – К., 1993. – 79с.
725706
  Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф. Головатий. – К., 1993. – 235с.
725707
  Чугаєвський В.Г. Молодіжна політика й соціальна робота : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 127с. – ISBN 966-594-667-6
725708
  Балицька Ю.О. Молодіжна політика Конгресу українців Канади як перспектива розвитку в майбутньому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 188-190
725709
  Цибульник В.В. Молодіжна політика на Україні / В.В. Цибульник. – Київ, 1990. – 109с.
725710
  Касьян О. Молодіжна політика Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 119-120
725711
  Галайко Б. Молодіжна політика Української військової організації (1920-1928) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 112-127
725712
  Цвих В.Ф. Молодіжна політика: ідеологічне забезпечення // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-72
725713
  Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 83-89. – ISSN 2078-1016
725714
  Полковенко В.В. Молодіжна преса України у Вітчизняній війні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 45-52. – (Серія журналістики ; № 15)


  Тематика украинских молодежных газет периода Великой отечественной войны.
725715
  Тимошик Микола Степанович Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985-1990 роки) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Тимошик Микола Степанович; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1991. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
725716
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 роки) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
725717
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 152л. – Бібліогр.:л.135-152
725718
  Тимошик М. Молодіжна преса: людське обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 20


  Як радянські "комсомолки" змушують замислитися над сучасними проблемами журналістики.
725719
  Виткалов Володимир Молодіжна проблематика у наукових дослідженнях / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
725720
  Стегній І.І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 106-109


  Досліджується феномен молодіжної регіональної журналістики на прикладі діяльності студії "Шанс" при газеті "Життя Лебединщини" (м. Лебедин на Сумщині). Проаналізовано зміст та оформлення тематичної сторінки, досліджено такі явища, як провінціалізм ...
725721
   Молодіжна субкультура : вплив на формування особистості / Т.В. Селецька, Т.О. Сливінська, С.І. Небот, Т.І. Гіштимулт // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.58-66
725722
  Шапошникова І.В. Молодіжна субкультура в сучасному соціо-культурному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
725723
  Онищук С. Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 88-92
725724
  Павелків В.Р. Молодіжна субкультура та її вплив на процес ідентифікації особистості // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 112-118. – ISBN 978-617-601-117-0
725725
  Заїка О.М. Молодіжна субкультура як складова української національної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 159-161
725726
  Айріян К.Б. Молодіжна тематика програм в українському телепросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 158-161


  У статті наведено результати наукового дослідження молодіжної тематики українських телепрограм. Проаналізовано різножанрові розважальні програми для молоді на провідних українських телеканалах. The article presents the results of scientific research ...
725727
  Астахова О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 14 назв
725728
   Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літ. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109. – (Молоді автори)
725729
  Астахова О.В. Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 58-61
725730
  Бойко А.К. Молодіжне безробіття як правовий феномен // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 51-58. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
725731
  Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
725732
  Волкова О.М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 125-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
725733
  Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 118-123. – ISSN 0201-758Х
725734
  Коробчук Ю.Л. Молодіжне кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32
725735
  Орлов А. Молодіжне радіомовлення у системі медіаосвіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.135-142. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
725736
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України. – Харків
Вип. 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725737
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України ; редкол.: К.Д. Гурова, Н.Ю. Олійник, В.А. Афанасьєва [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ
Вип. 2. – 2016. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725738
   Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – Київ, 1993. – 117 с.
725739
  Рожнова А.П. Молодіжний контент "Нового каналу" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 258-265
725740
   Молодіжний мітинг // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На площі перед фізичним факультетом біля пам"ятника викладачам, співробітникам, студентам і аспірантам університету відбувся молодіжний мітинг з нагоди 65-річчя Великої Перемоги.
725741
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 16 : Фізичне виховання і спорт. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725742
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 17 : Фізичне виховання і спорт. – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
725743
  Вахула М. Молодіжний націоналістичний рух на Західній Україні (1948-1950) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 209-217
725744
  Внучко С.М. Молодіжний політичний екстремізм в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 91-93
725745
  Камінська А. Молодіжний ринок праці в Україні, проблемний аспект // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 20-21
725746
  Онікієнко В.В. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення / В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2003. – 160с. – ISBN 966-02-3148-2
725747
  Торжевський М.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 24-28
725748
  Терно А.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 87-95. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
725749
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80- х -початок 90- х) : Дис... канд іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 227л. – Бібліогр.:л.193-214
725750
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
725751
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (Друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.07 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
725752
   Молодіжний рух в Україні : Тематико-фактографічний покажчик. – Київ
Вип.1. – 1993. – 28 с.
725753
  Коцур В. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. XX ст.) / В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 99-106
725754
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.1. – 1998. – 252с.
725755
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.2. – 1998. – 336с.
725756
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х років XX ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 107-113


  Стаття присвячена висвітленню питання молодіжного руху в Україні перед проголошенням незалежності в Україні. Студенти КДУ ім. Т.Г. Шевченка брали активну участь в обговоренні всіх важливих наукових, культурних, суспільно-політичних та економічних ...
725757
  Зінько О.В. Молодіжний рух в УСРР в 20-і роки (історіографічний аналіз літературних джерел 20-х--30-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Зінько О.В.; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
725758
  Колибаб"юк С. Молодіжний рух Галичини кінця XIX - 30-х років XX ст. у сучасних наукових дослідженнях України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 95-101. – ISSN 1728-9343
725759
  Редзюк В. Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 69-74
725760
  Шахов В.А. Молодіжний рух і боротьба ідеологій / В.А. Шахов. – К, 1979. – 48с.
725761
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 247-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Початок 1990 р. в Україні ознаменувався низкою студентських акцій за деідеологізацію і демілітаризацію навчального процесу. Так, 20-21 лютого 1990 р. з ініціативи УСС в навчальних закладах Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Донецька, Києва, Львова, ...
725762
  Шипко Г. Молодіжний рух у Німеччині // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 74-78
725763
  Задорожний О.О. Молодіжний рух у процесі українського державотворення // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 157-159
725764
   Молодіжний рух у регіонах України. – Київ, 2005. – 39с.
725765
  Зіньков Р. Молодіжний рух у США // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 69-73
725766
   Молодіжний рух України. – К.
1. – 1996. – 200с.
725767
  Титаренко Л.М. Молодіжний сегмент ринку праці в системі національної економіки / Л.М. Титаренко, С.В. Малюга // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
725768
  Кравченко Валентина Леонідівна Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.09.01 / Кравченко В.Л.; Нац. акад. наук України; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
725769
  Столярчук О.В. Молодіжний сленг та літературна норма (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 216-218. – ISSN 2219-4290
725770
  Кондратюк О.В. Молодіжний сленг у сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 162-165


  У статті досліджено молодіжний сленг у мовленні засобів масової інформації, спрямованих на молодіжну аудиторію. Виявлено основні завдання та особливості сленговживання у цих виданнях. Окреслено окремі аспекти історичного розвитку соціодіалекту. Подано ...
725771
  Столяр М.Ю. Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 119-126
725772
  Мельник А.П. Молодіжний сленг як засіб посилення експресії в перекладі сучасних мультфільмів (на матеріалі перекладу українською та німецькою мовами англомовного мультфільму "Мадагаскар-2") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 418-424
725773
  Бернацька С.М. Молодіжний сленг: реалії життя / С.М. Бернацька, А.С. Домрачева // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 158-164. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
725774
  Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 118-122. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
725775
  Войцехівська О. Молодіжний, інтерактивний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33
725776
   Молодіжні вечори. – К., 1946. – 43с.
725777
   Молодіжні вечори. – К., 1955. – 400с.
725778
   Молодіжні вечори. – К., 1957. – 292с.
725779
   Молодіжні вечори. – К., 1958. – 267с.
725780
  Дунець В.Б. Молодіжні громадські організації - середовище формування політичної культури молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 101-103
725781
  Шваб М.А. Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 32-36. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
725782
   Молодіжні дебати в Мілані // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  Студент економічного факультету Денис Бабаєв представив наш Університет та країну на форумі European Youth Debate 2017, що проходив у Мілані (Італія). Куратор Дениса у рамках участі в дебатах - доцент кафедри економічної кібернетики Ганна ...
725783
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 215-248. – Бібліогр.: л. 174-214
725784
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
725785
  Тарасюк Н.М. Молодіжні клуби за інтересами. / Н.М. Тарасюк. – К., 1984. – 89с.
725786
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 276-280
725787
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – C. 173-179
725788
   Молодіжні НУО в Україні та світі. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 104с.
725789
  Трофим"як Б.Є. Молодіжні об"єднання Східної Галичини в добу імперіалізму (1862-1914) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 184-206
725790
  Кравчук В.М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві питання вдосконалення правового регулювання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
725791
  Молоткіна В. Молодіжні організації в Україні в політкультурному просторі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 105-111. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується молодіжний рух в полікультурному просторі України в 1920-і роки. Показано, що характерною рисою молодіжного руху в даний період була велика кількість організацій різних напрямів. Поряд з власне українськими молодіжними ...
725792
  Зброжко О. Молодіжні осередки руху опору на Західній Україні в 40-50 роках XX ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 43-55
725793
  Лащук Ю.Ю. Молодіжні субкультури: проблема толерантності / Ю.Ю. Лащук, В.Ю. Головей // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 44-48. – ISSN 1729-360Х
725794
  Верба І. Молодій українській дипломатії присвячується // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 111-113.


  [Рецензія]: Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 р.р.: Монографія.- К.: К.І.С., 2006. - 312 с.
725795
  Гальбе М. Молодість : драма кохання в 3-х діях / Макс Гальбе ; Пер. с нем. – [Київ] : Т-во "Грунт" ; Книгарня "Дніпрове слово", 1918. – 83 с. – (Театральна бібліотека ; № 1)
725796
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – Харків, 1929. – 188с.
725797
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 200с.
725798
   Молодість. – Х., 1939. – 66с.
725799
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ
1. – 1945. – 197 с.
725800
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 168 с.
725801
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1949. – 352 с.
725802
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – К., 1950. – 448с.
725803
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1952. – 604 с.
725804
   Молодість. – К., 1958. – 311с.
725805
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1962. – 552 с.
725806
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1964. – 552 с.
725807
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1966. – 544 с.
725808
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1970. – 480с.
725809
   Молодість. – Київ, 1970. – 92с.
725810
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1976. – 520с.
725811
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1985. – 512с.
725812
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1989. – 509с.
725813
  Кетзе Джон Максвелл Молодість : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 34-76. – ISSN 0320-8370
725814
  Первомайський Л.С. Молодість брата : роман у віршах / Л.С. Первомайський. – Київ, 1947. – 253 с.
725815
  Бондаренко О.Ф. Молодість віку / О.Ф. Бондаренко. – Донецьк, 1980. – 32с.
725816
  Напалков С.М. Молодість вільного В"єтнаму / С.М. Напалков. – К., 1962. – 103с.
725817
  Майорчик В.Л. Молодість древньої Полтави / В.Л. Майорчик. – Х, 1974. – 178с.
725818
  Лазаревський Гліб Молодість Лесі Українки : Біографічне оповідання / Лазаревський Гліб. – Вінніпег : Український голос, 1943. – 61с.
725819
  Старицький М.П. Молодість Мазепи / М.П. Старицький. – Київ, 1997. – 984с.
725820
   Молодість мила, ти щастя моє. – К., 1977. – 111с.
725821
  Шамрай Є.Ф. Молодість на все життя / Є.Ф. Шамрай. – К., 1965. – 39с.
725822
  Лазебник Ю Молодість народного Китаю / Ю Лазебник. – К., 1959. – 168с.
725823
   Молодість наша, співай. – К., 1951. – 256с.
725824
  Лащенко Г. Молодість Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 15
725825
  Мілєр Євген Молодість славних людей / Мілєр Євген; Перекл.з французького В.Завадська. – [2е видання]. – Hю-Йорк : Говерля, 1960. – 260 с. : іл. – На обкл.назва:"Молодість славних людей"
725826
  Мілер Є. Молодість славних людий / Е. Мілер. – Львів ; Київ, 1924. – 260 с.
725827
  Овчарук О.В. Молодість тестує якість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 61
725828
  Рокитко А.І. Молодість, опалена війною. Рокитко Анастасія Іванівна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Рокитко Анастасія Іванівна про юність та молодість в роки Великої вітчизняної війни. Спогади.
725829
   Молодість, пісню співай. – К., 1970. – 189с.
725830
  Дрозд І.А. Молодість. / І.А. Дрозд. – К., 1979. – 64с.
725831
  Бойченко О. Молодітсть / О. Бойченко. – Львів, 1946. – 168 с.
725832
   Молодіц голоси. – Братіслава, 1956. – 176с.
725833
   Молодіц голоси. – Пряшев, 1958. – 151с.
725834
  Шевчук Г.І. Молодіють міста і села над Збручем / Г.І. Шевчук. – Львів, 1967. – 112 с.
725835
  Сейфуллина Л.Н. Молодняк / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 189с.
725836
   Молодняцький літературний альманах. – Х., 1936. – 196с.
725837
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Москва, 1962. – 74с.
725838
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Л., 1976. – 440с.
725839
  Тангрыкулиев К. Молодо-зелено : повести / К. Тангрыкулиев. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
725840
  Михалевич А.В. Молодо - не зелено / А.В. Михалевич. – М., 1962. – 32с.
725841
   Молодова І. Уникальное мустьерское поселение на Среднем Днестре. – М., 1982. – 239с.
725842
   Молодогвардейцы. – Донецк, 1981. – 122с.
725843
   Молодогвардейцы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1985. – 120с.
725844
  Шевелева Е.В. Молодое лето / Е.В. Шевелева. – Москва, 1968. – 62с.
725845
   Молодое лето. – Алма-Ата, 1985. – 224с.
725846
  Зяблова Г.Г. Молодое лицо планеты / Г.Г. Зяблова, Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1963. – 62с.
725847
  Абишев А. Молодое поколение : повесть / А. Абишев ; авториз. пер. с каз. Г. Шариповой. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 168 с.
725848
  Титма Микк Харриевич Молодое поколение / Титма Микк Харриевич, Саар Эллу Арнольдовна. – М. : Мысль, 1986. – 254с.
725849
  Калашников М.Ф. Молодое поколение и религия: опыт конкретно-социальн. и социально-психол. исследования / М.Ф. Калашников. – Пермь, 1977. – 312с.
725850
  Рапохин А.А. Молодое поколение интернационалистов / А.А. Рапохин. – М, 1961. – 176с.
725851
  Мошняга В.П. Молодое поколение интернационалистов / В.П. Мошняга. – М, 1972. – 183с.
725852
  Кучеренко М.М. Молодое поколение рабочего класса СССР: Процесс формирования и воспитания 1917-1979 гг. / М.М. Кучеренко. – М., 1979. – 189с.
725853
  Кадацкий Е.М. Молодое пополнение рабочего класса / Е.М. Кадацкий. – Киев, 1982. – 49с.
725854
   Молодожены. – М., 1985. – 92с.
725855
  Яковлева Г.В. Молодожены / Г.В. Яковлева. – Минск, 1989. – 94с.
725856
  Лодб Т.А. Молодой библиотекарь ХХІ: итоги работы межрегионального форума молодых // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 22 (136). – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
725857
  Гордеев А.Н. Молодой Бояркин / А.Н. Гордеев. – Иркутск, 1988. – 208с.
725858
  Бушен А.Д. Молодой Верди : Рождение оперы. Роман / А.Д. Бушен. – Ленинград : Музыка, 1989. – 367с.
725859
  Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества / Д. Лукач. – М., 1987. – 614с.
725860
  Апухтина В.А. Молодой герой в советской прозе / В.А. Апухтина. – Москва, 1971. – 48с.
725861
   Молодой герой советской литературы. – Саратов, 1964. – 12с.
725862
  Глинкин П.Е. Молодой герой советской литературы / П.Е. Глинкин. – М : Просвещение, 1980. – 80 с.
725863
  Алексеев В.В. Молодой герой современной советской прозы / В.В. Алексеев. – Ленинград, 1975. – 20с.
725864
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1980. – 408с.
725865
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1986. – 382с.
725866
   Молодой город в районах нового освоения Севера. – Свердловск, 1989. – 100с.
725867
   Молодой Дагестан. – Махачкала, 1947. – 69с.
725868
  Розеншильд К.К. Молодой Дебюсси / К.К. Розеншильд. – Москва : Музгиз, 1963. – 144 с.
725869
  Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский / В.Я. Кирпотин. – М., 1947. – 376с.
725870
  Байдебура П.А. Молодой запев / П.А. Байдебура. – М., 1968. – 288с.
725871
  Якимович Т.К. Молодой Золя / Т.К. Якимович. – Киев : Киевский университет, 1971. – 210с.
725872
  Мансуров В.А. Молодой интеллигент развитого социалистического общества. / В.А. Мансуров, К.Г. Барбакова. – М., 1981. – 189с.
725873
  Кудрин Ф.Р. Молодой коммунист. / Ф.Р. Кудрин. – Л., 1989. – 68с.
725874
  Десницкий А.В. Молодой Крылов / А.В. Десницкий. – Л, 1975. – 154с.
725875
  Батурин Н.Ф. Молодой лед : любовн. роман / Н.Ф. Батурин; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 166 с.
725876
  Иванский А.И. Молодой Ленин / А.И. Иванский. – Москва, 1964. – 760с.
725877
   Молодой Ленинград. – Л., 1988. – 496с.
725878
   Молодой Ленинград. – Л., 1989. – 380с.
725879
   Молодой Ленинград 1971. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 302, [2] с.
725880
  Ковачевич В. Молодой лес : роман / Велько Ковачевич ; Пер. с сербо-хор. В.Н. Сатарова ; Под ред. Ю.В. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1973. – 168 с.
725881
  Кавачевич В. Молодой лес / В. Кавачевич. – М, 1973. – 168с.
725882
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1976. – 415с.
725883
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1986. – 479с.
725884
  Лимонов Э. Молодой негодяй : Роман / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 366с. – ISBN 5-94278-344-6
725885
  Иванов А.А. Молодой порыв / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1972. – 79с.
725886
  Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство / М.И. Гиллельсон. – Л., 1974. – 226с.
725887
  Алексеева В.Г. Молодой рабочий / В.Г. Алексеева. – Москва, 1983. – 222с.
725888
   Молодой рабочий : Становление социально активной личности. – Москва : Советская Россия, 1986. – 172 с.
725889
  Бляхман Л.С. Молодой рабочий 70-х годов : социальный портрет / Л.С. Бляхман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
725890
   Молодой рабочий в бригаде: проблемы воспитания. – Киев : Наукова думка, 1989. – 271с.
725891
  Калкей Г.А. Молодой рабочий и его свободное время / Г.А. Калкей; под ред.В.И. Болгова. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 72, [4] с.
725892
  Коган Л.Н. Молодой рабочий и культура / Л.Н. Коган, В.П. Поляничко. – М., 1975. – 127с.
725893
  Демин В.П. Молодой режиссер приходит в театр / В.П. Демин. – М, 1982. – 112с.
725894
  Гагарин А.С. Молодой руководитель в трудовом коллективе / А.С. Гагарин, В.Ф. Кармацкий. – Свердловск, 1990. – 143с.
725895
  Турин Л.Б. Молодой самбист / Л.Б. Турин. – М., 1970. – 208с.
725896
   Молодой семье. – Новосибирск, 1985. – 96с.
725897
  Котырло В.К. Молодой семье о воспитании детей / В.К. Котырло. – К, 1981. – 48 с.
725898
  Ляховская Л.П. Молодой семье о кулинарии / Л.П. Ляховская. – М., 1990. – 343с.
725899
  Адамовский Г.А. Молодой синий свет / Г.А. Адамовский. – Фрунзе, 1971. – 152с.
725900
  Черный О.Е. Молодой Скрябин / О.Е. Черный. – Москва, 1974. – 229с.
725901
  Синельников М.Х. Молодой современник в литературе / М.Х. Синельников. – М., 1963. – 47с.
725902
  Левицкая А.Г. Молодой социалистический город и культура его населения : Автореф... канд. филос.наук: / Левицкая А. Г.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
725903
  Жуганов А.В. Молодой специалист: путь к творческой зрелости / А.В. Жуганов. – М, 1987. – 206с.
725904
   Молодой театр. – К., 1991. – 315с.
725905
  Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
725906
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой : Автореф... канд. филол.наук: / Купреянова Е.Н.; АН СССР. Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1953. – 21л.
725907
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1956. – 216с.
725908
  Островский А. Молодой Толстой в записях современников. / А. Островский. – Л., 1929. – 498с.
725909
  Мураталиев М. Молодой тынар : повести, рассказы / М. Мураталиев. – Фрунзе : Мектеп, 1986. – 164 с.
725910
   Молодой Узбекистан. – Ташкент, 1951. – 132с.
725911
   Молодой уралец. – Катав-Ивановск, 1958. – 119с.
725912
  Стрелкова И.Б. Молодой ученый в библиотечной сфере: ценностная мотивация и профессиональная востребованность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765
725913
  Камышанова Л.К. Молодой ученый. Каким ему быть? / Л.К. Камышанова, Ю.А. Суслов. – Л., 1978. – 32с.
725914
   Молодой учитель в системе непрерывного образования. – Москва, 1987. – 97с.
725915
  Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г. Борисова. – М, 1983. – 80с.
725916
  Веленгурин Н.Ф. Молодой Фадеев / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1972. – 192с.
725917
  Егоров К.Я. Молодой хлеб / К.Я. Егоров. – Львов, 1969. – 88с.
725918
  Косяк Р.И. Молодой хозяйке / Р.И. Косяк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1991. – 190с.
725919
  Кошелев Михаил Петрович Молодой хозяйке / Кошелев Михаил Петрович. – Симферополь, 1991. – 270с.
725920
  Меркулов А.А. Молодой человек / А.А. Меркулов. – Астрахань
1. – 1954. – 152с.
725921
   Молодой человек. – Молотов, 1955. – 160 с.
725922
  Ивантер Н.А. Молодой человек / Н.А. Ивантер. – М, 1963. – 103с.
725923
  Яковлев Ю.Я. Молодой человек отрправляется в путь / Ю.Я. Яковлев. – М., 1959. – 79с.
725924
  Ямпольский Б.С. Молодой человек. / Б.С. Ямпольский. – М., 1963. – 282с.
725925
  Козлов А.А. Молодой человек: становление образа жизни / А.А. Козлов, А.В. Лисовский. – Москва : Политиздат, 1986. – 168с.
725926
  Сиссон Р.Э. Молодой Шекспир / Р.Э. Сиссон. – М, 1978. – 141с.
725927
  Романенко М.І. Молодому боксерові / М.І. Романенко. – К., 1966. – 164с.
725928
  Кузнецов Ю.М. Молодому депутату / Ю.М. Кузнецов. – М., 1973. – 110с.
725929
  Озолин Н.Г. Молодому коллеге / Н.Г. Озолин. – М., 1988. – 286с.
725930
   Молодому поколінню-комуністичну загартованість. – К., 1970. – 195с.
725931
  Приходько И.А. Молодому предпринимателю / И.А. Приходько. – М., 1991. – 189с.
725932
  Златоустовский Б.В. Молодому рабочему о традициях русского рабочего класса / Б.В. Златоустовский. – М., 1948. – 116с.
725933
  Лукс В.К. Молодому сівачеві : поезії / В.К. Лукс. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 47 с.
725934
   Молодому учителю : Сборник документов и нормативных актов. – Москва : Просвещение, 1986. – 416с.
725935
   Молодому учителю. – К., 1988. – 297с.
725936
  Железнов П.И. Молодости верен / П.И. Железнов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
725937
  Проймин К.Д. Молодость -- не награда. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1966. – 223с.
725938
   Молодость. – М., 1935. – 313с.
725939
   Молодость. – М., 1938. – 160с.
725940
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1946. – 311с.
725941
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1948. – 316с.
725942
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1948. – 157с.
725943
   Молодость. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
725944
   Молодость. – М.-Л., 1949. – 256с.
725945
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1949. – 267с.
725946
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1950. – 392с.
725947
   Молодость. – М., 1950. – 112с.
725948
  Иванов Ю. Молодость / Ю. Иванов. – Ставрополь, 1951. – 56с.
725949
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Орел, 1952. – 364с.
725950
  Абатуров К.И. Молодость : сборник очерков / К.И. Абатуров. – Кострома : Облгиз, 1952. – 116 с.
725951
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1953. – 542с.
725952
   Молодость. – Петрозаводск, 1953. – 88с.
725953
   Молодость. – Черкесск, 1954. – 148с.
725954
   Молодость. – Кишинёв, 1956. – 104с.
725955
   Молодость. – Баку, 1958. – 173с.
725956
   Молодость. – Саранск, 1958. – 154с.
725957
  Машковцев В.И. Молодость / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1960. – 48с.
725958
   Молодость. – Кишинёв, 1962. – 191с.
725959
   Молодость. – М., 1963. – 110с.
725960
   Молодость. – Кишинёв, 1964. – 243с.
725961
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1964. – 712с.
725962
   Молодость. – Киров, 1965. – 56с.
725963
  Нексе М.А. Молодость / М.А. Нексе. – Л, 1967. – 375с.
725964
   Молодость. – Киров, 1969. – 80с.
725965
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1972. – 712с.
725966
   Молодость. – Ставрополь, 1974. – 135с.
725967
  Кутзее Дж.М. Молодость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.5-29. – ISSN 1130-6545
725968
   Молодость в пути. – М., 1961. – 119с.
725969
   Молодость в пути. – Казань, 1964. – 84с.
725970
  Батакова Ирина Молодость в сиропе / Батакова Ирина, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 120-123 : фото
725971
   Молодость в строю. – М., 1978. – 199с.
725972
  Рыбалко Н.А. Молодость вверяем сыновьям / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1975. – 135с.
725973
  Равич Н.А. Молодость века / Н.А. Равич. – М, 1967. – 358с.
725974
  Равич Н.А. Молодость века. Война без фронта / Н.А. Равич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 614с.
725975
  Косенко А.Ф. Молодость дается только раз: Повести. / А.Ф. Косенко. – Саранск, 1984. – 223с.
725976
   Молодость древнего города. – Казань, 1978. – 272с.
725977
   Молодость древней Монголии. – М., 1964. – 263с.
725978
  Куняев Б.И. Молодость зовет / Б.И. Куняев. – Рига, 1952. – 48с.
725979
  Петров В.К. Молодость и сила / В.К. Петров. – М., 1988. – 48с.
725980
  Штеренберг В.Е. Молодость ищет пути / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1963. – 168с.
725981
  Муталлип Молодость как молния / Муталлип, л. – М., 1976. – 32с.
725982
   Молодость командира. – М., 1959. – 32с.
725983
  Герасимов В.П. Молодость комиссара / В.П. Герасимов. – М., 1987. – 156с.
725984
  Понсон Молодость короля Генриха IV : в 2 т. / Понсон дю Террайль. – Ставрополь : Кавказский край. – (Ряд исторических романов)
Т. 1. – 1992. – 495 с.
725985
  Старицкий М. Молодость Мазепы. Руина / М. Старицкий; Сост., предисл. H.В. Левчик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 984с. – ISBN 966-7276-00-7
725986
  Эристин Э. Молодость Марыкчана / Э. Эристин. – М, 1974. – 191с.
725987
  Велюгин А. Молодость мира : стихи / А. Велюгин; пер. с белорус. – Ленинград : Молодая гвардия, ЛО, 1950. – 195 с.
725988
   Молодость мира в произведениях участников Международной творческой мастерской молодых художников 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
725989
  Бавин Л.В. Молодость Миразучуля / Л.В. Бавин, Н.Н. Гринев. – Ташкент, 1962. – 176с.
725990
  Искандер Фазиль Молодость моря / Искандер Фазиль. – Москва, 1964. – 111 с.
725991
  Краснов Г.В. Молодость не повторяется / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1978. – 288с.
725992
   Молодость планеты : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 111с.
725993
   Молодость поёт. – Петрозаводск, 1956. – 96с.
725994
   Молодость поколений. – Воронеж, 1968. – 304с.
725995
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 240с.
725996
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1962. – 520с. – (Б-ка истор. романов народов СССР)
725997
  Варавва И.Ф. Молодость сабли / И.Ф. Варавва. – Москва, 1974. – 244с.
725998
   Молодость страны. – Москва, 1984. – 280с.
725999
   Молодость страны. Каталог. – М., 1976. – 108с.
726000
  Кузнецов В.Н. Молодость у костра. Стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1968. – 175с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,