Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
726001
  Кабанков Ю.Н. "Кто служит ветром...". / Ю.Н. Кабанков. – М, 1986. – 139с.
726002
  Наєнко М. "Кто сшил костюм?", або українська наука перед катастрофою // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голв. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2014. – № 2 (31). – С. 104-106. – ISSN 2075-1222
726003
  Наєнко М "Кто сшил костюм?, або Українська наука перед катастрофою // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 485-488. – ISBN 978-617-7993-01-7
726004
  Богданова О. "Кто тут прав, кто виноват...решить не берусь...": "Отцы и дети" Тургенева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-80. – ISSN 0042-8795
726005
  Хонін В.М. "Куб мотивів" суб"єктів міжнародних інтеракцій. Координата перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 85-99. – ISSN 2308-6912


  Простір міжнародних взаємодій завжди достатньо складно організований. Його складають просторово-відокремлені сегментарні ряди, секторально-галузеві ансамблі та комплекси, що в своїй сукупності і складають конфігурацію реальних систем міжнародних ...
726006
  Грабовський С. "Кубанський вузол" і головний біль Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
726007
  Горин А.О. "Кубинский вопрос" в американо-аргентинских отношениях в 1961 г. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 48-52. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
726008
  Лукашенко Л. "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної України: наспів та контекст // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 50-55. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Розвідка присвячена наспіву, приуроченому до новорічного обряду «Кугутання», який донедавна побутував на теренах Підляшшя, Західної Берестейщини та Західної Волині. Коротко описано історію фіксації та досліджень обряду, ареал побутування творів, що ...
726009
  Лавренченко Мария "Куда ты ведешь нас?" 10 мифов об Иване Сусанине // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 126-131 : фото
726010
  Скочко Н. "Куди біжить дорога?" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Документальний фільм "Євген Гуцало. Куди біжить дорога".
726011
  Базилевський В. "Куди не кинь, підстеріга чужизна..." / Спілкувався В. Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 4-5


  Розмова з поетом, критиком, публіцистом В. Базилевським про його творчий шлях, українську еліту
726012
  Плетенчук Н. "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв"язку життєвої та художньої філософії Уласа Самчука // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.445-451. – ISBN 966-7053-09-1
726013
  Полякова Лариса Васильевна "Кузница" в литературном движении 1920-1932 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полякова Лариса Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 23л.
726014
  Сидоренко Н.М. "Кузя" ( - дитячий журнал) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 17. – ISBN 978-966-02-7998-8
726015
  Романенко І. "Кузьма та піонерський галстук" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
726016
   "Куинджи и его ученики", выставка.. – Л, 1973. – 56с.
726017
  Литвин В. "Куй железо, пока горячо!": Беседа с Председателем Верховной Рады Украины // Киевский вестник, 2004. – 4 марта
726018
   (Кузнєцова Наталія Семенівна) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 174


  Наукова рада та редакційна колегія журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" вітає з Днем народження члена наукової ради та редакційної колегії журналу Кузнєцову Наталію Семенівну.
726019
  Кубанев В.М. [Кто знает, что значит любить?] : лирический дневник / Василий Кубанев ; [вступ. ст. А.М. Абрамова ; худож. А.В. Старилов]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 111 с. – Миниатюрное издание
726020
  Чельцов И.А. К-Тривиальные расслоения на унилинейчатых многообразиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Российская АН. – М., 1998. – 8л.
726021
  Гранин Д.А. Кто-то должен : повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 256с.
726022
  Робер Ж. Кто-то за дверью / Жак Робер ; [пер. с фр. Н. Нолле] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 193-318 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
726023
  Шириков В.Л. Кто-то помнит... / В.Л. Шириков. – Москва, 1989. – 330с.
726024
  Мдивани Г.Д. Кто виноват / Г.Д. Мдивани. – М, 1951. – 80с.
726025
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Петрозаводск, 1954. – 216с.
726026
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1969. – 192с.
726027
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1969. – 232с.
726028
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Л., 1976. – 256с.
726029
  Герцен А.И. Кто виноват : роман; Повести; Рассказы / А.И. Герцен; Вст. ст. Э. Бабаева. – Москва : Художественная литература, 1979. – 351 с. – (Класски и современники ; Русская классическая литература)
726030
  Щербаков Е. Кто виноват в потерях СССР во Второй мировой войне или Чего не понимают восстановители истории войны // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 135-139. – ISSN 0201-7083
726031
  Тихонов Павел Иванович Кто виноват? Короткие басни / Тихонов Павел Иванович. – Ярославль : Кн. изд., 1962. – 30с.
726032
  Герцен А.И. Кто виноват? Повести. Рассказы / А.И. Герцен. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
726033
  Бобылева С.И. Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны / С.И. Бобылева, Т.Л. Петрова // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 82-103
726034
  Москаленко А.З. Кто воздержался?.. / А.З. Москаленко, В.И. Андриянов. – Киев, 1987. – 185с.
726035
  Суханов Е.А. Кто возместит причиненный ущерб? / Е.А. Суханов. – М., 1989. – 126с.
726036
  Храпов В.Е. Кто воспитывает воспитателя? / В.Е. Храпов. – Москва, 1988. – 191 с. – В кн. статья: Труд души / Олещук Ю.Ф., с. 93-191
726037
  Леенсон И.А. Кто впереди по Нобелевским премиям? // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-61. – ISSN 1727-5903
726038
  Бикмашев В.А. Кто вправе отменить казнь? / В.А. Бикмашев, В.Н. Яловая // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
726039
  Хазри Н. Кто вспомнит меня : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1965. – 96 с.
726040
  Сухенко К.М. Кто Вы, snowperson, he, she, it ? / К.М. Сухенко, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 452-456. – ISBN 966-7890-03-1
726041
  Сухенко К.М. Кто вы, snowperson, he, she, it? / К.М. Сухенко, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
726042
  Таксами Ч.М. Кто вы, айны?: очерк истории и культуры. / Ч.М. Таксами, В.Д. Косарев. – М., 1990. – 318с.
726043
  Черкасов Петр Кто вы, Астольф де Кюстин? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089
726044
  Мейснер Г.О. Кто вы, доктор Зорге? / Г.О. Мейснер. – М., 1966. – 150с.
726045
  Кривошеина А. Кто вы, кельты? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 1818-2968


  Як виник цей народ, звідки прийшов?
726046
   Кто вы, менеджер HoReCa? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 50-51 : Фото
726047
  Капитонова Наталия Кто вы, мистер Браун? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
726048
  Оганесян А. Кто вы, мистер Теффт? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 128-130. – ISSN 0130-9625
726049
  Багоцкий С.В. Кто вы, профессор Ломоносов? // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 1727-5903
726050
  Баландин Р.К. Кто вы, рудокопы России ? / Р.К. Баландин. – М, 1990. – 47с.
726051
  Туголуков В.А. Кто вы, юкагиры? / В.А. Туголуков. – М., 1979. – 152с.
726052
  Петрович Н.Т. Кто вы? / Н.Т. Петрович. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 240 с.
726053
  Петрович Н.Т. Кто вы? / Н.Т. Петрович. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1974. – 240 с.
726054
  Холланд Дженифер Кто выживет? Кому повезет? / Холланд Дженифер, Сартури Джоул // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 142-151 : фото
726055
  Белоусов В.М. Кто главнее? : рассказы о рабочих профессиях : [для сред. и ст. возраста] / В.М. Белоусов. – Ленинград : Детская лит-ра : Ленинградское отд-ние, 1979. – 190 с. : ил.
726056
  Белоусов В.М. Кто главнее? : рассказы о рабочих профессиях : [для сред. и ст. шк. возраста] / В.М. Белоусов. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Детская лит-ра, Ленинградское отд-ние, 1985. – 190 с. : ил.
726057
  Каграманов Ю.М. Кто готовит апокалипсис / Ю.М. Каграманов. – М, 1988. – 118с.
726058
  Булатов А. Кто готовит сценарии конфликтов в Крыму7 // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 36-39
726059
  Сводос Г. Кто дал вам музыку? / Г. Сводос. – М., 1972. – 144с.
726060
  Воскобойников М.Г. Кто дал эвенкам солнце / М.Г. Воскобойников. – Иркутск, 1972. – 242с.
726061
  Польская Л.И. Кто делает кино? / Л.И. Польская. – М., 1987. – 206с.
726062
  Юрский С.Ю. Кто держит паузу / С.Ю. Юрский. – Москва : Искусство, 1989. – 318с.
726063
  Юрский С.Ю. Кто держит паузу. / С.Ю. Юрский. – Л., 1977. – 175с.
726064
  Карасаева В.Е. Кто детский сад сторожит? / В.Е. Карасаева. – К, 1984. – 31с.
726065
  Романов В.И. Кто должен возмещать ущерб / В.И. Романов. – Л., 1980. – 88с.
726066
  Гавриленко В.Н. Кто дорог мне / В.Н. Гавриленко. – Х., 1964. – 215с.
726067
  Арсеньев В. Кто есть кто : альбом / В. Арсеньев; авт. текста: А.Б. Пумпянский; ред.: А.Ю. Стеркин. – Москва : Советский художник, 1986. – 6 с.
726068
  Матюхин С.Л. Кто есть кто / С.Л. Матюхин. – Свердловск, 1991. – 110с.
726069
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-270-7
Т. 1 : А - Й. – 1997. – 736 с.
726070
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-271-2
Т. 2 : К - О. – 1997. – 736 с.
726071
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-272-3
Т. 3 : П - Я. – 1997. – 736 с.
726072
   Кто есть кто : Ученые Чувашского гос. университета имени И.Н. Ульянова.(Опыт справочника). – Чебоксары : Чувашский университет, 1999. – 123с. – ISBN 5-7677-0325-6
726073
  Сумаруков Г.В. Кто есть кто в "Слове о полку Игореве" / Г.В. Сумаруков. – Москва : Московский университет, 1983. – 144 с.
726074
   Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : Справочник. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ГПНТБ России. – ISBN 5-85638-019-3
Т.1. – 2001. – 404с.
726075
   Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : Справочник. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ГПНТБ России. – ISBN 5-85638-019-3
Т.2. – 2001. – 802с.
726076
   Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ : Справочник. – Изд. 3-е доп.и испр. – Москва : ГПНТБ России, 1999. – 283с. – ISBN 5-85638-019-3
726077
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
1. – 1992. – 197с.
726078
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
2. – 1992. – 295с.
726079
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
3. – 1992. – 181с.
726080
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
4. – 1992. – 241с.
726081
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
5. – 1992. – 197с.
726082
  Комей Джоан Кто есть кто в истории евреев : от 135 г. Р,Х. / Комей Джоан. – 2-е изд., подгот. Лавинией Кон-Шербок. – Москва : Внешсигма, 1998. – 528с. – ISBN 5-86290-308-9
726083
   Кто есть кто в Крыму. Персоналии. Структуры = Хто є Хто в Криму : альманах. – Симферополь : Таврич. издат. Дом, 2000-
2002 - 2003. – 2003
726084
   Кто есть кто в культуре Эстонии. – Таллин, 1996. – 223с.
726085
   Кто есть кто в мировой политике. – Москва : Политиздат, 1990. – 559с.
726086
   Кто есть кто в российско-германских отношениях. 1991-2011 / [пред. ред. совета: В.С. Ягья ; рук. группы пер. Л.Н. Григорьева]. – Санкт-Петербург : [б. и., 2011. – 290, [1] с. : ил. – (Петербургский диалог = Petersburger dialog). – ISBN 978-5-9903443-1-0
726087
  Алексеев А. Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки / А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров. – Москва : Останкино, 1991. – 320 с.
726088
   Кто есть кто в современной культуре : эксклюзивные биографии: многотомное издание / Н.И. Шадрина, М.М. Плисецкая, С.М. Семенов, Р.В. Пигарев, Н.Н. Аловерт, Т.Э. и др. Батагова; [ авторы и составители: Н.И. Шадрина, М.М. Плисецкая, С.М. Семенов, Р.В. Пигарев, Н.Н. Аловерт, Т.Э. Батагова и др.; глав. ред. С.М. Семенов ]. – Москва : Межд. объединенный биограф. центр; МК- Периодика. – ISBN 5-93696-007-3
Вып. 1. – 2006. – 784с.
726089
   Кто есть кто в современной культуре : эксклюзивные биографии: многотомное издание. – Москва : Межд. объединенный биограф. центр; МК- Периодика. – ISBN 5-93696-010-2
Вып. 2. – 2007. – 736с.
726090
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-17-3
Книге 1. – 2000. – 188 с.
726091
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев. – ISBN 966-7953-06-8
Т. 2 : 2001-2002. – 2001. – 304с.
726092
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев : Украинский издательский консорциум. – ISBN 966-7953-17-3
Вып.3. – 2002. – 280 с.
726093
   Кто есть кто на туристском рынке : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-17 : Фото
726094
  Горин Г.И. Кто есть кто? / Г.И. Горин. – Москва, 1978. – 192 с.
726095
  Шатько Е.И. Кто ждет тебя? / Е.И. Шатько. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 240 с.
726096
  Комов В.Е. Кто же богаче? (Статьи и очерки). / В.Е. Комов. – М., 1973. – 224с.
726097
  Гусев М. Кто же будет править всемирной уммой // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
726098
  Баттал С.В. Кто же восьмой? : повесть / С.В. Баттал ; пер. с татар. Е. Имбовиц. – Москва : Советская Россия, 1974. – 85 с.
726099
  Баттал С. Кто же восьмой? : повесть / Салих Баттал ; пер. с татар. Е. Имбовиц. – 2-е изд., испр. – Москва : Советская Россия, 1979. – 96 с.
726100
  Дюкло Жак Кто же они, коммунисты? / Дюкло Жак. – М, 1973. – 152с.
726101
  Сагателян М.Р. Кто же убил Джона Кеннеди? / М.Р. Сагателян. – Москва, 1972. – 174 с.
726102
   Кто живет в мертвом море? // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 137 : Фото
726103
  Чиладзе Т.И. Кто живет на звездах : рассказы и повести / Тамаз Чиладзе ; авториз. пер. с груз. А. Беставашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
726104
  Зюбин Л.М. Кто за это в ответе? / Л.М. Зюбин. – Л., 1966. – 40с.
726105
  Белоусов В.М. Кто зажигает "Радугу"? : науч.-худож. кн. : для сред. и ст. возраста / В.М. Белоусов. – Ленинград : Детская лит-ра : Ленинградское отд-ние, 1980. – 141 с. : ил.
726106
  Мельников Н.А. Кто зажигает звёзды / Н.А. Мельников. – М., 1972. – 160с.
726107
  Юдасин Л.С. Кто зажигает сигнальные огни. / Л.С. Юдасин. – М, 1960. – 210с.
726108
  Юдасин Л.С. Кто зажигает сигнальные огни... / Л.С. Юдасин. – Москва, 1959. – 210с.
726109
  Пархомовский Э.Я. Кто зажигает фонари / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 237с.
726110
  Оганесян А. Кто защитит христиан Востока? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 34-36. – ISSN 0130-9625


  За последние семь лет количество случаев физической расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке увеличилось на 309%.
726111
  Мишвеладзе Р.А. Кто здесь хозяин? : новеллы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 320 с.
726112
  Гребенщиков Б.Б. Кто здесь? = Who"s there? : альбом / Борис Гребенщиков. – Одесса : Астропринт, 2019. – 111, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-927-538-7
726113
  Журий И.Г. Кто и где видел тороидальную звезду? / И.Г. Журий. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 36с.
726114
  Четвериков С.Б. Кто и как делает политику США / С.Б. Четвериков. – М, 1974. – 240с.
726115
  Малицкий Б.А. Кто и как должен оценивать научные результаты ученого // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 34-53. – ISSN 0374-3896
726116
  Рихтер Е. Кто и как жил на земле Эстонии / Е. Рихтер. – Таллин, 1996. – 96с.
726117
  Разумович Н.Н. Кто и как правит в Латинской Америке / Н.Н. Разумович. – Москва, 1967. – 264с.
726118
  Александров С.В. Кто и как пытается подорвать союз революционных сил / С.В. Александров, Е.С. Троицкий. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 152 с. – (В помощь агитатору и политинформатору)
726119
  Резник С.Д. Кто и как руководит аспирантами. Результаты мониторинга деятельности научных руководителей : Результаты мониторинга деятельности научных руководителей / С.Д. Резник, С.Н. Макарова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 65-72. – ISSN 1026-955X


  Представлены результаты мониторинга деятельности научных руководителей аспирантов в вузах. Внимание уделено качествам и компетенциям научных руководителей, организации руководства группой аспирантов, координации и контролю их деятельности, а также ...
726120
  Цейтлин И. Кто и как управляет Японией / И. Цейтлин. – Москва : Военное издательство, 1939. – 61 с.
726121
  Поппє А. Кто и когда строил каменную Софию в Киеве? // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (52). – С. 17-24. – ISSN 2071-9574
726122
   Кто и сколько зарабатывает на подготовке к тестированию // Деловая столица. – Киев, 2013. – 18 ноября (№ 46). – С. 27


  "...Впечатляют расценки и на вузовские подготовительные курсы. К примеру, в Национальном университете им. Т. Шевченко подготовка к тестированию по одному предмету обойдется в 3,1 тыс. грн...".
726123
  Савицкий П.Н. Кто и что делает русскую культуру "провинциальной"? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 0235-1188
726124
  Достян Р.М. Кто идет? / Р.М. Достян. – Л, 1958. – 139с.
726125
  Ястребова Светлана Кто из животных самый умный, да? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 80-83 : фото
726126
  Степная А.Ф. Кто ищет, тот найдет / А.Ф. Степная. – М., 1961. – 144с.
726127
  Аграновский В.А. Кто ищет... : повести, очерки, заметки / В.А. Аграновский. – Москва : Совецкий писатель, 1988. – 544 с.
726128
  Лавренченко Мария Кто к нам с мечом придет... 11 мифов об Александре Невском // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 106-111 : фото
726129
  Бурмистрова Т.Ю. Кто клевещет на советский народ / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – Л., 1985. – 111с.
726130
  Покидова Елена Кто кого - старый арендатор или новый собственник?.. : Рэкет в туризме. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 34-36
726131
  Сафронов Виталий Кто кого : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 103 : Іл.
726132
  Шрагин В. Кто командует американской армией / В. Шрагин. – М., 1952. – 96с.
726133
   Кто кому угрожает. – М, 1981. – 87с.
726134
  Храмова Елена Кто куда, а я в библиотеку : хроника одного дня // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 8. – ISSN 1727-4893
726135
  Храмова Елена Кто куда, а я в библиотеку : хроника одного дня // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 8. – ISSN 1727-4893
726136
  Зернов В.А. Кто лидирует в сфере образования на постсоветском пространстве? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1726-667Х
726137
  Трифонова Г.И. Кто лучше знает и помнит? : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 48. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
726138
   Кто лучше страхует туристов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 20-21 : Фото. – ISSN 1998-8044
726139
   Кто лучший в авиации? : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 15 : Фото. – ISSN 1998-8044
726140
   Кто лучший в авиации? Точка зрения туристических компаний // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 33. – ISSN 1998-8044
726141
  Домбровский А.И. Кто любит меня / А.И. Домбровский. – М., 1979. – 223с.
726142
  Вибе Ф.И. Кто меня оклеветал? / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1964. – 65с.
726143
  Гладкий Ю.Н. Кто меняет глобальный климат: homo sapiens, природа или... шарлатаны от науки? // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-11. – Бібліог.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
726144
  Мо Мо Инья Кто мне поможет? / Мо Мо Инья. – Москва, 1980. – 144 с.
726145
  Карпов М.П. Кто может быть членом партии / М.П. Карпов. – Москва, 1978. – 59с.
726146
  Катков В. Кто может провести реструктуризацию промышленного предприятия // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 5-9.
726147
  Тетюев С.В. Кто может участвовать в допросе несовершеннолетних по уголовным делам в качестве педагога? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 67-76. – ISSN 0132-0769
726148
  Абишев А. Кто мой отец? : сб. пьес / А. Абишев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 272 с., [1] л. портр.
726149
  Булычев В.Н. Кто мы? / В.Н. Булычев. – М., 1989. – 158,1с.
726150
   Кто мы?. – Ставрополь, 1991. – 266с.
726151
  Штрбанова С. Кто мы? Книга о жизни, клетках и ученых / С. Штрбанова. – Москва : Прогресс, 1984. – 138с.
726152
  Виноградова Виктория Кто на новенького? : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 66 : фото
726153
  Вилленброк Харальд Кто накормит мир : экономика / Вилленброк Харальд, Лейтхольд Руди, Тюгель Ханна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
726154
  Болотин А.Ю. Кто нам ломает крылья / А.Ю. Болотин. – Москва, 1990. – 45с.
726155
   Кто написал "Тихий Дон" ?. – М, 1989. – 192с.
726156
  Дмитрук А. Кто написал Пьесы Шекспира? : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 79-80 : Іл.
726157
  Попок В.Б. Кто нас накормит? / В.Б. Попок. – Кемерово, 1990. – 125с.
726158
  Мойлайнен Таня Кто наставил викингам рога. Рогатый миф // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 60 : фото
726159
  Беляев В.С. Кто не боится молний : повести и рассказы / В.С. Беляев ; [ил. Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1971. – 395 с. : ил.
726160
  Полькен К. Кто не молчит, тот должен умереть / К. Полькен, Х. Сцепоник. – М., 1982. – 384с.
726161
  Полькен К. Кто не молчит, тот должен умереть = Факты против мафии / К. Полькен, Х. Сцепоник. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 380с.
726162
  Кондакова Н.П. Кто не работает -тот не ест / Н.П. Кондакова. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 31с.
726163
  Шандра В.А. Кто не работает, тот не ест / В.А. Шандра. – Свердловск, 1961. – 56с.
726164
  Устинов С.Л. Кто не спрятался. / С.Л. Устинов. – М., 1991. – 160с.
726165
  Макбэйн Э. Кто ненавидит полицеских // Вечный сон / Р. Чандлер. – Харьков : Рубикон, 1995. – С. 376. – (Игра без правил). – ISBN 5-7707-7852-0
726166
  Астафьев Т.Д. Кто обгонит солнце? / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1986. – 223с.
726167
  Шкирманков Ф.В. Кто обидел медведя? / Ф.В. Шкирманков. – Минск, 1990. – 174с.
726168
  Ребров В. Кто обрезал "Антонову" крылья // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. В 4


  "31 мая исполнился 71 год со дня основания в Киеве исследовательского конструкторского бюро (ныне ГП «Антонов»), где генеральным конструктором был назначен Олег Антонов. О достижениях авиастроительной отрасли до 2005 г. и о нынешнем состоянии завода мы ...
726169
  Куусберг П. Кто он был? : повести, рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
726170
  Семенов Г.В. Кто он и откуда / Г.В. Семенов. – Москва, 1968. – 255с.
726171
  Медведев А.Н. Кто он? / А.Н. Медведев. – М : Искусство, 1968. – 126 с.
726172
  Арнштам Л. Кто она? / Л. Арнштам, Б. Чирсков. – Москва, 1943. – 127с.
726173
  Носик Б.М. Кто они были, дороги? / Б.М. Носик. – М, 1973. – 271с.
726174
   Кто они? : от Адама до Мухаммада, мир Им : вера мусульманина / Духовное управление мусульман Украины. – 9-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2010. – 44 с. – (Ислам для всех)
726175
   Кто Они? : от Адама до Мухаммада, мир Им : Вера мусульманина. – Изд. 4-е. – Киев : Аль-Иршад, 2006. – 48 с. – (Серия "Ислам для всех")
726176
  Киреев А.П. Кто оплатит "звездные войны?" / А.П. Киреев. – М., 1989. – 261с.
726177
  Лазарев А. Кто опоздал. тот не увидел // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-22


  На месте знаменитого токийского театра Кабуки вырастет огромная стеклянная призма : четыре нижние этажа займут театральные помещения, оборудованные по последнему слову техники.
726178
  Асеевский А.И. Кто организует и направляет международный терроризм? : из послужного списка ЦРУ / А.И. Асеевский. – Москва : Политиздат, 1982. – 112 с.
726179
  Чейз Д.Х. Кто останется жив - будет смеяться : [романы] / Джеймс Хэдли Чейз ; [перевод с англ. Г.А. Григорьев ; сост. Г.М. Залашко]. – Минск : Киноцентр, 1992. – 448 с. – Содерж. романы: Перемените обстановку ; Кто останется жив - будет смеяться ; Ты должен быть обманут. – (Криминальный роман ; т. 2). – ISBN 5-7240-0011-4
726180
  Федосеев Семен Кто остановит танки? : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 174-181 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
726181
  Самуйлов С.М. Кто отвечает в Вашингтоне за внешнюю и военную политику // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068
726182
  Кронгауз М. Кто отвечает за русский язык // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 10. – С. 154-161. – ISSN 0012-6756


  Останнім часом часто замість літературної мови лінгвісти кажуть про стандартні варіанти мови. Російська мова була більш цілісною до розпаду Радянського Союзу. Це означає, що з"явилися більш-менш офіційні "іноземні" варіанти російської мови. В ...
726183
  Измайлов Иван Кто отравил птиц? : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 158 : Іл.
726184
  Волынка Г.И. Кто отстоял возможность философии - Гераклит или Кант? / Г.И. Волынка, В.А. Дорошкевич, Н.Г. Мозговая // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
726185
  Назаренко М.А. Кто передвигает камни / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1974. – 360с.
726186
  Гуро И. Кто пил воду из Зеравшана... / И. Гуро. – М., 1959. – 62с.
726187
  Баннов Б.Г. Кто пирует во время чумы / Б.Г. Баннов, Е.М. Кавелина. – М, 1983. – 79с.
726188
  Бернандт Г.Б. Кто писал о музыке : биобиблиогр. словарь муз. критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюц. России и СССР / Г.Б. Бернандт, И.М. Ямпольский. – Москва : Советский композитор
Т. 1 : А - И. – 1971. – 356 с.
726189
  Бернандт Г.Б. Кто писал о музыке : биобиблиогр. словарь муз. критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюц. России и СССР / Г.Б. Бернандт, И.М. Ямпольский. – Москва : Советский композитор
Т. 2 : К-П. – 1974. – 313 с.
726190
  Шмид Д. Кто победил во Второй мировой? Во Франции все меньше вспоминают о роли России // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 7-13 июня (№ 23). – С. 3


  "Отсутствие Владимира Путина на грядущем праздновании лидерами ведущих держав дня высадки союзных войск в Европе станет свидетельством стирания из памяти большинства французов понимания масштабного самопожертвования России в годы Второй мировой войны. ...
726191
  Богданова Светлана Кто поддержит малый бизнес при обращении в банк? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 12-14
726192
   Кто подрывает Олимпийские идеалы. – М, 1984. – 68с.
726193
  Денисов Роман Кто поедет в Буковель? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 44-47 : фото
726194
  Голуб И. Кто получил дивиденды?: (Беседы о языке) // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0028-1263


  О грамматической форме сказуемого в русском языке
726195
  Журавлев Андрей Кто пользуется биокомпасом. Когда компас не работает // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 79 : фото
726196
   Кто помирит физиков с лириками? // Наука и жизнь : Научно-популярное издание / ЧП "Детская литература". – Киев, 2007. – № 2
726197
  Диб М. Кто помнит о море / М. Диб. – М., 1989. – 413с.
726198
  Метелкин Н. Кто помог ариям завоевать Европу и весь мир? // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 4. – С. 52-57


  Приблизно в IV столітті до н.е. на території сучасної України поселились арії
726199
  Майский И.М. Кто помогал Гитлеру / И.М. Майский. – Москва, 1962. – 198 с.
726200
  Война В.А. Кто поможет Вилли Ломену? / В.А. Война. – Москва, 1967. – 102с.
726201
  Камов Сергей Кто поможет истратить деньги : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-25 : Фото
726202
   Кто построил дом?. – М, 1977. – 48с.
726203
   Кто построил первый пароход? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 76 : Іл.
726204
  Гескин В.М. Кто посягает на олимпийский огонь? / В.М. Гескин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 173с.
726205
  Толстой Л.Н. Кто прав? : из неоконченой повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника ; "Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 31 с. – (Издания Л.Н. Толстого, изданные "Посредником" ; № 943)
726206
  Тютчев Ф.Ф. Кто прав? / Ф.Ф. Тютчев. – М., 1985. – 512с.
726207
  Тютчев Ф.Ф. Кто прав? / Ф.Ф. Тютчев. – М., 1990. – 461с.
726208
  Корнилов Ю.Э. Кто правит Америкой / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М. : Политиздат, 1986. – 336с.
726209
   Кто правит Америкой ?. – Ростов -на-Дону, 1940. – 171с.
726210
   Кто правит Англией. – Ростов -на-Дону, 1940. – 143с.
726211
  Моисеева Н. Кто правит Нью-Йорком? Исторический опыт конца XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 70-72
726212
  Боцманов Андрей Кто превратил Марка Антония в крокодила. Крокодил и Клеопатра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 45 : фото
726213
  Бондаренко И. Кто придет на "Мариине" / И. Бондаренко. – М, 1984. – 223с.
726214
  Юрьева Вера Кто придумал Неда Келли? : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 48-57 : Фото
726215
  Борейко В.Е. Кто придумал новогоднюю елку // Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов / В.Е. Борейко. – в.3. – К., 1996. – С. 61-63
726216
  Шенгелия Вера Кто придумал президента // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 84-90 : фото
726217
   Кто придумал пульт дистанционного управления? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 147 : Фото
726218
  Матвиенко Марина Кто придумал щелкунчика. Не Чайковский и не Гофман. Крепкий орешек // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 48-54 : фото
726219
  Захаренко М. Кто примет эстафету? : по результатам исследования проблем молодых кадров / Марина Захаренко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 14 (152). – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Автор рассказывает о проведенном исследовании "Молодые в библиотечном деле", раскрывающем кадровую ситуацию в библиотеках.
726220
  Бахманн Клаус Кто принес жизнь на Землю? Кометная лихорадка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
726221
  Бронз И.Л. Кто пытается реформировать адвокатуру Украины? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 37-39.
726222
  Юров Ю.М. Кто раз увидел. / Ю.М. Юров. – М., 1978. – 318с.
726223
  Песенко М.И. Кто развенчает "королеву" / М.И. Песенко. – Донецк, 1990. – 134с.
726224
  Корф Анастасия Кто ревет белугой. Белухи северные русалки // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 62-68 : фото
726225
  Домбровский А.И. Кто рядом чувствует плечо / А.И. Домбровский. – М., 1971. – 112с.
726226
   Кто с мечом. – М, 1973. – 126с.
726227
  Шмаринов А.Д. Кто с мечом / А.Д. Шмаринов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 128 с.
726228
   Кто с мечом. – М, 1975. – 158с.
726229
  Мавродин В.В. Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет / В.В. Мавродин. – Москва, 1972. – 319с.
726230
  Рябчук М. Кто самая крупная рыба в украинском пруду? Новый взгляд на отношения меньшинства и большинства в постсоветском государстве // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 3. – С. 98-123. – ISSN 1810-228Х
726231
  Мошковская Э.Э. Кто самый добрый / Э.Э. Мошковская. – М, 1975. – 21с.
726232
  Катрич И. Кто сегодня готовит врачей завтрашнего дня // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 11-17 января (№ 2). – С. 24


  "...В течение последних трех лет в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца внедряются новые формы обучения будущих врачей, приобретается самое современное оборудование, расширяются международные связи".
726233
  Семина Н.В. Кто сегодня за рулем?. / Н.В. Семина. – М., 1989. – 48с.
726234
  Дыховичный В.А. Кто сеет ветер... / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – Москва : Советский писатель, 1952. – 83 с.
726235
  Пушков В.Д. Кто сеет ветер... / В.Д. Пушков. – М, 1957. – 399с.
726236
  Горышин Г.А. Кто сидит у костра / Г.А. Горышин. – Л., 1968. – 127с.
726237
  Островой С.Г. Кто сильнее всех? / С.Г. Островой. – Москва, 1963. – 127с.
726238
   Кто сильнее: человек или природа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
726239
  Мартыненко А. Кто сказал "король"? = Июль юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 4-10 июля (№ 27). – С. 6


  3 июля - 65 лет со дня рождения Виктора Колотова, футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР; 8 июля исполняется 305 лет со дня Полтавской битвы; 9 июля - 355 лет назад - началась Конотопская битва; 12 июля - 120 лет со дня рождения писателя и ...
726240
  Дружинин В.Н. Кто сказал, что я убит? / В.Н. Дружинин. – М, 1969. – 174с.
726241
  Триппель Катя Кто следующий? / Триппель Катя, Лунд Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
726242
  Поволяев В.Д. Кто слышал крик аиста / В.Д. Поволяев. – М., 1981. – 544с.
726243
  Зеленин Д. Кто сменит Ольмерта? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 31/32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Ехуд Ольмерт (народ.у 1945 р.) — ізраїльський політ. і громад. діяч, дванадцятий прем"єр-міністр Ізраїля (з 14 квіт.2006; в даний час продовжує виконувати обов"язки після відставки 21 верес.2008), лідер партії Кадіма (січ.2006 — 30 лип.2008). У зв"язку ...
726244
  Конецкий В.В. Кто смотрит на облака / В.В. Конецкий. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 347 с.
726245
  Кашин В.А. Кто содержит буржуазное государство? / В.А. Кашин. – Москва, 1986. – 207с.
726246
  Никитюк З. Кто создал ангела? // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 5 (166), май. – С. 66-71


  Анна-Вікторія Геман-Тухольська або просто Анна Герман — польська естрадна співачка і авторка пісень.
726247
  Деникин А.И. Кто спас советскую власть от гибели / А.И. Деникин. – Москва : Студ. "ТРИТЭ" ; Альм. "Рос. архив", 1991. – 32 с. – В изд. также: Причины неудачи вооружённого выступления белых /А.А. фон Лампе. - на обл.: Трагедия Белой армии / А.И. Деникин, А.А. фон Лампе
726248
   Кто спас советскую власть от гибели : Избранное Деникина Антона // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 178-181 : Іл.
726249
  Заика Анатолий Кто спасет красавицу Лыбедь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 6-21 : Іл., карти
726250
  Мирзаян Г. Кто спасет Сомали // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 17 (606). – С. 76-78. – ISSN 1812-1896
726251
  Романов Б. Кто сражался с русским народом : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0131-2332
726252
  Андреева О. Кто стал и. о. ректора медуниверситета Богомольца // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 23 февраля (№ 28). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  "Громом среди ясного неба прозвучала новость о том, что Минздрав отстранил от обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову. Формальным поводом для этого стал срыв назначенного на 20 февраля экзамена "Крок 1. ...
726253
  Златогоров М.Л. Кто стоит рядом / М.Л. Златогоров. – М., 1962. – 128с.
726254
  Незнанский Ф. Кто стреляет последним : Роман / Ф. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 1996. – 480с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-7841-0083-1
726255
  Стрельников Б.Г. Кто стрелял в шерифа? / Б.Г. Стрельников. – М., 1976. – 48с.
726256
  Олещук Ф. Кто строит церкви в СССР / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1929. – 95 с.
726257
  Миль А.А. Кто стучится в дверь ко мне / А.А. Миль. – М., 1978. – 80с.
726258
  Дюбессе-Шатлен Лор Кто судит военных преступников? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
726259
  О"Тул Кто так строит? : история / донжоны Ирландии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 52-54 : Фото
726260
  Боровинский А.И. Кто такая ELIS? / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726


  Пока пользователи продолжают мечтать о функциональных электронных библиотеках, разработчики пытаются оптимизировать старые и создавать новые продукты, учитывая тренды последних лет: всеобщую мобилизацию, возрастающую роль интерактивного контента в ...
726261
   Кто такая Кали? : Вопрос-ответ // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 121 : Фото
726262
  Леонтьев А. Кто такие "национал-социалисты" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 64с.
726263
  Полтава П. Кто такие бандеровцы и за что они борются. / П. Полтава. – 3-е изд., доп. – Дрогобыч, 1995. – 66с.
726264
  Мишке В.К. Кто такие латышские буржуазные националисты. / В.К. Мишке. – Рига, 1956. – 152с.
726265
  Ипантов А.Н. Кто такие меннониты / А.Н. Ипантов. – Алма-Ата, 1977. – 127с.
726266
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские / М.М. Шейнман. – М, 1941. – 104с.
726267
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские и кому они служат / М.М. Шейнман. – Москва, 1937. – 23с.
726268
  Граждан В.Д. Кто такие пятидесятники / В.Д. Граждан. – Алма-Ата, 1965. – 112с.
726269
  Ласкавый Л. Кто такие сектанты и что я видел у сектантов / Л. Ласкавый. – 4-е изд. – Одесса : Бип, 1930. – 43 с.
726270
   Кто такие сквайры? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 120 : Іл.
726271
   Кто такие троглодиты // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 209 : Іл.
726272
  Носков Н.Д. Кто такой Лев Толстой / Н.Д. Носков. – С-П. – 37с.
726273
  Бродский А.И. Кто такой Молчок / А.И. Бродский. – К, 1985. – 16с.
726274
  Чандра К. Кто такой Нарендра Моди // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 14-20 апреля (№ 15). – С. А. 5


  "19 марта невысокий человек с выбритой головой, облаченный в оранжевые монашеские одеяния, был приведен к присяге и занял пост главного министра индийского штата Уттар-Прадеш — крупнейшего региона Индии, по численности населения дающего фору России. ...
726275
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – М. – 42с.
726276
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – Спб.-М. – 42с.
726277
  Галкин Ю.Ф. Кто там стучит? / Ю.Ф. Галкин. – Архангельск, 1967. – 212с.
726278
  Кикнадзе А.В. Кто там стучится в дверь? / А.В. Кикнадзе. – М, 1976. – 314с.
726279
  Вольф С.Е. Кто там ходит так тихо в траве / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1971. – 240с.
726280
  Кобликов В.В. Кто там? / В.В. Кобликов. – Калуга, 1964. – 154с.
726281
  Журахович С.М. Кто твой друг : повесть / С.М. Журахович. – Москва : Политиздат, 1967. – 175 с.
726282
  Рыбинец В.Р. Кто твой друг / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1977. – 120с.
726283
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть : [для ст. возраста] / В.П. Беляев ; ил. В. Высоцкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 224 с. : ил.
726284
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1972. – 223 с. : ил.
726285
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть : [для ст. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [предисл. А. Белова] ; рис. В. Высоцкого. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1982. – 224 с. : ил.
726286
  Беляев В.П. Кто тебя предал? Козыри монаха Григория. Грешница. Чудотворная : повести / Владимир Беляев ; А. Ананьев ; Н. Евдокимов ; В. Тендраков. – Калининград : Книжное изд-во, 1986. – 512 с.
726287
  Шевченко М.П. Кто ты на земле / М.П. Шевченко. – М, 1976. – 189с.
726288
  Шевченко М.П. Кто ты на земле / М.П. Шевченко. – М, 1988. – 271с.
726289
  Кондратов А.М. Кто ты, Адам? / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 56с.
726290
  Шапошникова С.С. Кто ты, Ленька? / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1967. – 112с.
726291
  Беселия А.Я. Кто ты, лирический герой? / А.Я. Беселия. – Сухуми, 1979. – 61с.
726292
  Греков Ю.Ф. Кто ты, марка? / Ю.Ф. Греков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1980. – 89с.
726293
  Давидович В.Е. Кто ты, человечество? : теорет. портрет / В.Е. Давидович, Р.Я. Аболина. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 172, [4] с. – (Б-ка "Университет молодого марксиста")
726294
  Цеслюк В.И. Кто убил Анатолия Вердеша? : (докум. повесть) / Цеслюк В.И. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 162 с.
726295
  Познер В. Кто убил Бэррела? / В. Познер. – М, 1953. – 164с.
726296
  Быков М. Кто убил Лермонтова? // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . июль. – С. 52-57


  Ответ, казалось бы, очевиден. 27 июля 1841 г. в нескольких верстах от Пятигорска у подножия горы Машук состоялась дуэль. Отставной майор Николай Мартынов, выстрелив из пистолета, нанес поручику Тенгинского пехотного полка Михаилу Лермонтову смертельное ...
726297
  Эрлихман Вадим Кто убил Мэрлин = Мэрилин: гибель богини // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 131-137 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
726298
  Варгас Л.М. Кто убил Паломино Молеро? / Л.М. Варгас. – Москва, 1989. – 190с.
726299
  Яллоп Дэвид Кто убил папу римского? / Яллоп Дэвид. – М., 1986. – 308с.
726300
  Ефимов И. Кто убил президента Кеннеди? / И. Ефимов. – М, 1991. – 334с.
726301
  Логинов Д. Кто убил человека с золотым носом? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-45


  Тихо Браге - датський астроном, астролог, алхімік епохи Відродження
726302
  Булгаков В.И. Кто угрожает миру / В.И. Булгаков, Ю.М. Чернецовский. – Л., 1983. – 72с.
726303
  Дорошенко В.С. Кто угрожает миру / В.С. Дорошенко. – К, 1985. – 88с.
726304
  Семина Н.В. Кто ускорит НТР? / Н.В. Семина. – М., 1988. – 48с.
726305
  Дюркгейм Э. Кто хотел войны? : очерк дипломатических переговоров, предшествовавших войне / Э.Дюркгейм и Э.Дени ; перевод С.И. Штейн. – Москва, 1914. – 88 с. – (Очерки и материалы по истории войны / под ред. Э. Лависс)
726306
   Кто хочет - тот добьется. – Молотов, 1956. – 63с.
726307
   Кто хочет - тот добьется. – Пермь, 1964. – 128с.
726308
  Дикштейн С.Р. Кто чем живет / Дикштейн. – Орел : Изд. Красная книга, 1924. – 52 с.
726309
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Советский писатель, 1954. – 540 с. : ил.
726310
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Советский писатель, 1956. – 480 с.
726311
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Владивосток : Примор. кн. изд., 1957. – 468 с.
726312
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Воениздат, 1959. – 451 с.
726313
  Булгакова Н. Кто шагает впереди. Национальный рейтинг вузов вновь возглавил МГУ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  Первую ступеньку опубликованного на днях третьего ежегодного Национального рейтинга российских вузов, составленного “Интерфаксом” и “Эхом Москвы”, как и в прошлом году, занял Московский госуниверситет им. М.В.Ломоносова, лидирующий с большим отрывом. ...
726314
  Хайдар Куррат уль-Айн Кто шел с нами до рассвета / Хайдар Куррат уль-Айн. – М, 1983. – 317с.
726315
  Соколова А.И. Кто это Диззи Гиллеспи? / А.И. Соколова. – Л., 1978. – 141с.
726316
  Филоненко И.Е. Кто я на земле? / И.Е. Филоненко. – М, 1987. – 314с.
726317
  Тиллих П. Кто я такой? (Автобиографическое эссе) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.160-172. – ISSN 0042-8744
726318
  Санчес И.Р. Кто я? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 9. – С.202-217. – ISSN 1130-6545
726319
  Федоров И. Кто явился из "Вервольфа"?. : Фантастический очерк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 162-175. – ISSN 1728-8568
726320
  Сквиренко Г.П. Кто, если не ты? / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1975. – 220с.
726321
  Герт Ю.М. Кто, если не ты?.. / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1964. – 557с.
726322
  Соколова И.Ю. Кто, как и зачем измеряет ВВП // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 41-56. – ISSN 0321-2068
726323
  Заседа И.И. Кто,как и почему бороется против Олимпиад / И.И. Заседа. – Киев, 1983. – 48с.
726324
  Бабкин П.В. Кто? Когда? Почему? Происхождение названий на карте области / П.В. Бабкин. – Магадан : Книжное изд-во, 1965. – 163 с. : ил., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 152-157
726325
  Штакельберг А.А. Ктыри (Asilidae) Петроградской губернии / А.А. Штакельберг. – Пб., 1922. – 21с.
726326
  Рихтер В.А. Ктыри (Diptera, Asilidae) Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Рихтер В. А.; Зоо. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
726327
  Колпакова Н.П. Ку-ка-ре-ку! Песенки и сказки / Н.П. Колпакова. – Москва, 1974. – 63с.
726328
  Борисенко В.Й. Куpс укpаїнської iстоpiї : З найдавніших часів до ХХ століття: Навч.посіб.для студ.ВНЗ / В.Й. Борисенко. – Київ : Либідь, 1996. – 616с. – ISBN 5325007793
726329
   Куайн (Quine) Вілард ван Орман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 779-781. – ISBN 966-316-069-1
726330
  Квашенко Мария Куала-Лампур : Новый Вавилон. Мегаполис // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 90-104 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
726331
  Горобець Марися Куала-Лампур. Вавилон ХХІ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 74-82 : фото
726332
  Горобець Ірина Куала-Лумпур. Азія майбутнього / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
726333
  Гомес Куаутемок, последний властитель Царства ацтеков / Гертрудис Гомес де Авельянеда; Пер. с исп. [предисл. и примеч.] М. Былинкиной; [Иллюстрации Б. Косульникова]. – Москва : Худож. лит., 1990. – 349, [1] с. – ISBN 5-280-01258-0 (В пер.)


  Исторический роман. Моктесума, верховный властитель Царства ацтеков, веря в легенду о приходе «Белого бога», открыл свои владения малочисленным войскам испанского конкистадора Эрнана Кортеса. После убийства Моктесумы его племянник Куатемок, ставший ...
726334
  Локоткова-Тернова Куб УПКОИН: новый взгляд на управлениесистемой интракоммуникаций в организации // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 233-244. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
726335
  Хиль М. Куба - да! Янки - нет. / М. Хиль. – М., 1961. – 283с.
726336
  Норс Д. Куба - надежда континента / Д. Норс. – М, 1961. – 103с.
726337
  Івашкевич Л.С. Куба - острів Свободи і свобода від неписьменності // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
726338
  Дарусенков О.Т. Куба - остров созидания / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1975. – 255 с.
726339
  Дарусенков О.Т. Куба - первое социалистическое государство западного полушария / О.Т. Дарусенков. – М, 1977. – 84 с.
726340
  Рока Б. Куба - свободная территория Америки / Б. Рока. – М, 1961. – 151с.
726341
   Куба - член СЭВ. – М, 1984. – 47с.
726342
  Зенцова А.И. Куба / А.И. Зенцова; Под. ред. Рубинштейна М.И. – Москва : Географиз, 1952. – 37с. – (У карты мира)
726343
   Куба. – М, 1961. – 68с.
726344
   Куба. – М, 1961. – 36с.
726345
  Никифоров Б.С. Куба / Б.С. Никифоров. – М, 1973. – 415с.
726346
   Куба // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 1 : Карта
726347
   Куба . Историко-этнографические очерки. – М, 1961. – 600с.
726348
   Куба .Справочная карта. – Москва, 1975. – с.
726349
   Куба : опыт общественного развития. – М, 1979. – 237с.
726350
   Куба : строительство социализма. – М, 1983. – 288с.
726351
  Новожилов С. Куба : Фидель ушел, да здравствует Фидель! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
726352
   Куба : четверть века по пути социалистического созидания. – К, 1984. – 230с.
726353
  Попов Г. Куба Libre // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 37. – С. 56-58


  Американо-кубинські відносини
726354
  Обыден К.М. Куба в борьбе за свободу и независимость / К.М. Обыден. – М., 1959. – 95с.
726355
   Куба в международном социалистическом разделении труда. – М, 1986. – 146с.
726356
  Владимиров В.Х. Куба в международных отношениях / В.Х. Владимиров. – Москва : Международные отношения, 1984
726357
  Гриневич Э.А. Куба в мировой политике / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1984. – 576с.
726358
  Шустов К.С. Куба в планах империализма США до и после американо-испанской войны (1895-1902 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов К.С.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – АЛма-Ата, 1963. – 27л.
726359
   Куба в советской печати. – М, 1963. – 76с.
726360
   Куба в цифрах. – М, 1972. – 104с.
726361
   Куба далеко -Куба рядом. – Одесса, 1983. – 88с.
726362
  Біленко Василь Куба з ромом : спецрепортаж. Куба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 96-99 : Фото
726363
  Борейко А.В. Куба и Венесуэла: взаимовыгодное сотрудничество в социально-экономической сфере // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 61-71. – ISSN 0044-748Х
726364
  Кузнецов Д.В. Куба и общественное мнение США // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 044-748Х
726365
  Шустов К.С. Куба и экспансионистская политика США в эпоху империализма (1895-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Шустов К.С.; Алма-Атин. ин-т нар. хоз. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1967. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
726366
   Куба идет вперед. – М, 1962. – 12с.
726367
  Гонионский С.А. Куба идет вперед / С.А. Гонионский. – М., 1962. – 32с.
726368
  Ларин Е.А. Куба конца XVIII -- первой трети XIX века. / Е.А. Ларин. – М., 1989. – 270с.
726369
  Велехов Леонид Куба напротив Кубы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 56-74 : фото
726370
  Ігнатьєв П. Куба після закінчення "холодної війни" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 34-37. – (Політичні науки)
726371
  Ефимов А.В. Куба планирует национальную экономику / А.В. Ефимов, А. Анчишкин. – Москва, 1963. – 80с.
726372
  Дарусенков О.Т. Куба строит социализм / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1976. – 64с.
726373
  Тепер Ефим Маркович Куба строит социализм : К 12-й годовщине нар. рев.: Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1979. – 14с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 66)
726374
  Боровський О. Куба Трампу не люба. CША запроваджують обмежувальні заходи щодо острова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 45). – С. 5
726375
  Князева Елена Куба. В общем котле / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 76-78 : фото
726376
   Куба. Гавана. Така сальса, що вам і не снилося! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-125 : Фото
726377
  Васильков И. Куба. Гаити; Ямайка. Доминиканская республика. Пуэрто-Рико / И. Васильков. – Москва : Географгиз, 1958. – 24с. – (Страны Америки. Географическая серия)
726378
   Куба. Дами з сигарами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 42-43 : фото
726379
  Літвінко Катерина Куба. Де в сигари ноги? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 42-48 : фото
726380
  Герасименко Арсеній Куба. Екзоти і раритети // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 86-93 : фото
726381
  Дудкін Іван Куба. Зелений алігатор : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 16-19
726382
  Симмес Патрик Куба. Зеленый социализм : тема номера / Симмес Патрик, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 66-77. – ISSN 1029-5828
726383
  Телевной Игорь Куба. Кубинские мотивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 64-69 : фото
726384
  Чалабов Константин Куба. Машины времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 48-55 : фото
726385
   Куба. На Острові свободи танцюють усі! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75 : фото
726386
  Шульц Роланд Куба. Назад в будущее : тема номера / Шульц Роланд, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-61. – ISSN 1029-5828
726387
   Куба. Наслаждайтесь, ведь вы - звезда! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 40-41 : фото
726388
  Майборода Наталя Куба. Острів пригоди - 2 : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 50-56 : Фото
726389
  Майборода Наталія Куба. Острів пригоди : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 106-112 : Фото
726390
   Куба. От Колумба до Кастро : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 64. – ISSN 1029-5828
726391
  Воронин Євген Куба. Подорож у часі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 26-31 : фото
726392
   Куба. С новой силой - куда? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 62-63. – ISSN 1029-5828
726393
  Біленко Василь Куба. Свобода в стилі ретро / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-112 : фото
726394
   Куба. Седьмой конгресс международной организации архитекторов : Гавана, Куба - сентябрь 1963 г. – Gabana : UIA, 1963. – 118 с. – (Архитектура в развивающихся странах)
726395
  Будько Євген Куба. Сім міст, або Рейд автобусних піратів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 20-38 : Фото
726396
   Куба. Социалистическая республика : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 98-107 : Карта
726397
  Малєй Антоніна Куба. Як Фідель Кастро пригостив мене шоколадкою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 98-101
726398
   Куба.Отраслевая и территориальная структура хозяйства в условиях социалистической интеграции. – М, 1989. – 142с.
726399
   Куба: "Ці люди мають високу концепцію краси" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7674-01-5
726400
  Владимиров В.Х. Куба: 20 лет новой внешней политики / В.Х. Владимиров, В.Г. Костин. – Москва : Международные отношения, 1980. – 240 с.
726401
  Каспрук Віктор Куба: 50 років "демократії" Фіделя Кастро // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
726402
  Бекаревич А.Д. Куба: внешнеэкономические отношения / А.Д. Бекаревич ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1970. – 222 с. – Библиогр.: с. 215-219
726403
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
726404
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
726405
  Манасов М.А. Куба: дорогами свершений / М.А. Манасов. – М, 1988. – 131с.
726406
  Рубцов В. Куба: Заметки из дневника. / В. Рубцов. – Рига, 1984. – 135с.
726407
  Космина В. Куба: інституційні струси у XX столітті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-37. – (Історичні науки)
726408
  Абреу Р.Х. Куба: канун революции / Рамиро Х. Абреу ; пер. с исп. М.С. Зубаткина ; под ред. [и с послесл.]: О.Т. Дарусенкова ; [предисл. К. Рафаэля Родригеса]. – Москва : Прогресс, 1987. – 301, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 283-291
726409
  Колесников Н.С. Куба: народное образование и подготовка национальных кадров, 1959-1979. / Н.С. Колесников. – Москва, 1980. – 367с.
726410
  Пащук В.В. Куба: переможна хода революціі / В.В. Пащук. – Київ, 1988. – 47с.
726411
  Гриневич Э.А. Куба: путь к победе революции / Э.А. Гриневич. – Москва, 1975. – 239с.
726412
  Пащук В.В. Куба: революция и внешняя политика / В.В. Пащук. – Киев, 1989. – 315с.
726413
  Гавриков Ю.П. Куба: страницы истории / Ю.П. Гавриков. – Москва, 1979. – 167с.
726414
  Бекаревич А.Д. Куба: строительство социализма : идеол. аспекты / А.Д. Бекаревич, В.А. Бородаев, К.О. Лейно ; отв. ред. В.В. Вольский ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1988. – 254, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 181-190. – ISBN 5-02-010694-1
726415
  Миржанова С.Ф. Кубалякский говор башкирского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Миржанова С.Ф.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 21л.
726416
   Кубани славные сыны. – Краснодар, 1963. – 415с.
726417
  Білецький В.С. Кубаніт ( - мінерал ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 611. – ISBN 978-966-02-7305-4
726418
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1967. – 254с.
726419
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1969. – 80с.
726420
  Багов П.М. Кубано-зеленчукские говоры кабардино-черкесского языка : Автореф... канд. филолнаук: / Багов П.М.; АН ГрузССР Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1967. – 20л.
726421
  Николаева Н Кубано-Терское междуречье в эпоху ранней и средней бронзы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Николаева Н, А.; ЛГУ. – Л., 1987. – 17л.
726422
  Гелдыш А А. Кубано-Черноморская партийная организация в борьбе за восстановление народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гелдыш А.А,; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Ростов н/Д, 1960. – 20л.
726423
  Берия М.В. Кубано-Черноморский областной ревком в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Берия М.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
726424
  Турыгин В.В. Кубанская кухня / В.В. Турыгин. – 3-е изд. – Краснодар, 1988. – 156с.
726425
  Мирошниченко Г.И. Кубанская повесть / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1952. – 232с.
726426
  Коновалов А. Кубанская станица / А. Коновалов, А. Бакурский. – Краснодар, 1957. – 52с.
726427
  Слуцкий А. Кубанская тема в украинской периодике: библиографический аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 124-136. – ISSN 1728-9572
726428
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1935. – 462с.
726429
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1955. – 446с.
726430
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Краснодар, 1973. – 432с.
726431
   Кубанские зори. – Краснодар, 1955. – 96с.
726432
   Кубанские исторические чтения : III Всерос. с международным участием науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 20 июня 2012 г.) : [материалы] / Краснодар. центр науч.-техн. информации (ЦНТИ) - Филиал ФГУ "Рос. энергет. агентство" ; Европ. акад. естеств. наук (г. Ганновер, ФРГ) [и др. ; отв. ред.: Курусканова Н.П., Улезко Б.В.]. – Краснодар : Изд-во Краснодарского центра науч.-техн. информации, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. и в конце ст. – ISBN 978-5-91221-124-9
726433
  Юренев Р.Н. Кубанские казаки / Р.Н. Юренев. – М, 1950. – 44с.
726434
  Бабаевский С.П. Кубанские повести / Бабаевский С.П. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1956. – 264 с. : ил.
726435
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 288с.
726436
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 285с.
726437
  Ференчук А.Н. Кубанские рассказы / А.Н. Ференчук. – М, 1958. – 235с.
726438
  Суханова Е.Р. Кубанские рыбец и шемая и биологические основы их воспроизводства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Суханова Е.Р.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
726439
  Попов В.А. Кубанские сказки. / В.А. Попов. – Краснодар, 1969. – 350с.
726440
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1953. – 184с.
726441
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1961. – 332с.
726442
   Кубанские станицы. – М, 1967. – 356с.
726443
   Кубанский государственный университет. – Краснодар, 1979. – 18с.
726444
  Миненкова Вера Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45
726445
  Широков Валентин Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование / Широков Валентин, Корольков Константин // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 46-48
726446
   Кубанский каравай. – Москва : Современник, 1972. – 414, [2] с.
726447
  Васильев П.И. Кубанский колхоз имени Ленина / П.И. Васильев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1953. – 126с.
726448
  Караваев А. Кубанский колхоз миллионер / А. Караваев. – Москва, 1939. – 64с.
726449
   Кубанский коровай. – М, 1972. – 415с.
726450
  Чумаченко В. Кубанский краевед - украинофил В.Н. Орел: вехи жизни и творчества // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 139-155. – ISSN 1728-9572
726451
  Чурсина В. Кубанский фольклор и современные процессы трансформации // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 271-278. – ISSN 1728-9572
726452
  Соколов Г.В. Кубанский хлебороб Михаил Клепиков. / Г.В. Соколов. – М., 1977. – 224с.
726453
  Куценко И.Я. Кубанское казачество / И.Я. Куценко. – Краснодар, 1990. – 381с.
726454
  Бурдун В.Н. Кубанское казачество в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626
726455
  Варавва И.Ф. Кубанское лето / И.Ф. Варавва. – Москва, 1959. – 123с.
726456
  Супрун-Яремко Кубанська музична фольклористика: етапи становлення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С.11-18. – ISSN 0130-6936
726457
  Білокінь С.І. Кубанська операція // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 522-524. – ISBN 966-00-0025-1
726458
  Супрун-Яременко Кубанська трагедія українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
726459
  Польовий Ренат Кубанська Україна / Польовий Ренат. – Київ : Діокор, 2002. – 304с. – ISBN 966-96038-5-4
726460
  Задорожний М.П. Кубанська Україна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 25-34 : фото
726461
  Задорожний М.П. Кубанська Україна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 28-39 : фото. – Бібліогр.: 26 назв.
726462
  Коваль Р. Кубанське ім"я на українських прапорах // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Січень (число 1). – С. 1
726463
  Коваль Р. Кубанський ватажок Холодного Яру // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 10


  Уваров Федір (н. 1919? ) — військовий діяч часів Громадянської війни 1918-1922 років; повстанський отаман Херсонщини та Холодного Яру.
726464
  Пукіш В. Кубанський вибір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Під час свого перебування на Кубані в 1902-1904 роках майбутній отаман УНР Симон Петлюра заклав основи співпраці, котрим не судилося перерости в міждержавні.
726465
  Вертій О. Кубанський материк української духовности // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 14-15
726466
  Костенко Павло Кубанські-чорноморські козаки й Україна / Павло Костенко ; Українська народна республіка. – Винниця на Поділлю : Вид. Народнього Міністерства преси й пропаганди У.Н.Г., 1919. – 23 с.
726467
  Супрун-Яременко Надія Кубанські зразки чумацької піснетворчості : етнос, культура // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 0130-6936
726468
  Шурхало Д. Кубанські козаки - українці // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 22-24
726469
  Стрижак О. Кубанці-чорноморці (історико-етно-мовно-тереновий аспект) // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 369-371
726470
   Кубанцы XXV съезду КПСС. – Краснодар, 1976. – 55с.
726471
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 4-11
726472
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 29-30
726473
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 13-19
726474
  Хохлов Н С. Кубань-река. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1972. – 81с.
726475
  Богданова Светлана Кубань - лидер во всех смыслах : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 56-58 : Фото
726476
  Соколов Г.В. Кубань - река быстрая. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1969. – 166с.
726477
   Кубань - стройкам коммунизма. – Краснодар, 1953. – 88с.
726478
  Лісовий П. Кубань / П. Лісовий. – Харків, 1928. – 100с.
726479
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 7. – 1980
726480
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 8. – 1980
726481
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 9. – 1980
726482
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 10. – 1980
726483
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 11. – 1980
726484
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1980
726485
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 1. – 1981
726486
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 2. – 1981
726487
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1981
726488
   Кубань. – Краснодар
№ 1. – 1982
726489
   Кубань. – Краснодар
№ 2. – 1982
726490
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 3. – 1982
726491
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 4. – 1982
726492
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 5. – 1982
726493
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 6. – 1982
726494
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 7. – 1982
726495
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 8. – 1982
726496
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 9. – 1982
726497
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 10. – 1982
726498
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 11. – 1982
726499
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1982
726500
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 1. – 1983
726501
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№№ 2,3,4,5. – 1983
726502
   Кубань. – Краснодар
№ 6. – 1983
726503
   Кубань. – Краснодар
№ 7. – 1983
726504
   Кубань. – Краснодар
№ 8. – 1983
726505
  Чумаченко В. Кубань в житті і творчості Симона Петлюри // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 79-89. – ISSN 1728-9572
726506
  Петренко І. Кубань в зовнішній політиці Української Держави П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 246-247. – ISBN 978-966-623-745-6
726507
   Кубань в советской художественной литературе. – Краснодар, 1961. – 82с.
726508
  Авраменко А. Кубань как историко-географический регион // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 47-80
726509
  Подкопаев В.С. Кубань моя / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1959. – 136с.
726510
  Софронов А.В. Кубань моя / А.В. Софронов. – Краснодар, 1981. – 283с.
726511
  Богданова Светлана Кубань намерена стать туристской Меккой : Осваивать туристско-ререационные зоны предполагается в три этапа. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 60-61 : Фото
726512
  Чичкина Светлана Кубань привлекает инвесторов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 62-63 : Фото
726513
   Кубань родная. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1957. – 354с.
726514
  Горицвіт С. Кубань стала на захист української балачки // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2012. – 1-21.8.2012 (ч. 22/24). – С. 24-25
726515
  Білий Д.Д. Кубань, козацтво і Україна в історико-політичній концепції Василя Мови (Лиманського) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 18-22. – ISSN 1728-3671
726516
  Кривенок Я.И. Кубань, река весенняя. Очерки : очерки / Я.И. Кривенок. – Москва : Правда, 1962. – 48с. – (Библиотека "Огонек" ; №14)
726517
  Кубатьян Григорий Кубань. Китайцы на Кубани. Китайский агропром / Кубатьян Григорий, Алексей и Александра Бушовы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 92-103 : фото. – ISSN 1029-5828
726518
  Вержиковский В.П. Кубаторные формулы от осциллирующих функций для областей сложной формы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Вержиковский В.П.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
726519
  Коротич В.А. Кубатура яйца / В.А. Коротич. – М., 1978. – 222с.
726520
  Коротич В.О. Кубатура яйця : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1977. – 136 с.
726521
  Кузьменко В.А. Кубатурные формулы Гауссова типа и конечная проблема моментов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Кузьменко В.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 9л.
726522
  Салихов Г.Н. Кубатурные формулы для многомерных сфер. / Г.Н. Салихов. – Ташкент, 1985. – 102с.
726523
  Акопян Гагик Гургенович Кубатурные формулы для областей с вырожденными углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Акопян Гагик Гургенович; АН СССР. Сибирское отд-ние ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
726524
  Хаитов И Т. Кубатурные формулы с заданием производных : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Хаитов Т.И,; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета.по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
726525
  Магометов А.А. Кубачинский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1963. – 342с.
726526
  Титенков И.С. Кубенская нельма / И.С. Титенков. – М. : Рыбное хозяйство, 1961. – 52с.
726527
   Кубенское озеро. – Л, 1974. – 32с.
726528
  Колобродов А. Кубик Рубика и славянская душа Зеерсона : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 125-137. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Королевский гамбит", "Остров", "Отважная Марта".
726529
  Климовицкая Ирина Кубики : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 6-19. – ISSN 0321-1878
726530
  Елбаева М.В. Кубино-американский национальный фонд и его деятельность в отношении Кубы (1981-2009) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-88. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
726531
   Кубинская новелла ХХ века. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 514с.
726532
   Кубинская повесть. – Москва : Прогресс, 1976. – 159с
726533
   Кубинская поэзия. – М, 1959. – 183с.
726534
   Кубинская публицистика : Сборник. – Москва : Прогресс, 1981. – 464с. – (Библиотека кубинской литературы)
726535
  Норт Д. Кубинская революция / Д. Норт. – М, 1960. – 43с.
726536
  Ле Риверенд Кубинская революция : зависимость и революция / Ле Риверенд. – Москва : Прогресс, 1970. – 255 с.
726537
   Кубинская революция 30-х годов, ее последние два года. / Табарес, де Реаль, , А. Хосе. – М., 1974. – 422с.
726538
  Сантистебан Пон С Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сантистебан Пон С Фаусто Энрике; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
726539
  Сантистебан Понс Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сантистебан Понс Фаусто Энрике; КГУ. – К., 1987. – 182л. – Бібліогр.:л.161-182
726540
   Кубинская энография. – М, 1983. – 120с.
726541
   Кубинские народные сказки. – М, 1966. – 295с.
726542
   Кубинские рассказы. – М, 1957. – 128с.
726543
  Гринева О. Кубинский балет : азбука стилей // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 2-15
726544
  Леучсенринг Э.Г. Кубинский народ в борьбе против империализма США / Э.Г. Леучсенринг. – М., 1968. – 272с.
726545
   Кубинский рассказ ХХ века. – М, 1981. – 335с.
726546
  Божич Ю. Кубинский цугцванг // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 17/18 (573), 27.04.2018. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Рауль ушел, но дело Кастро живет. Надолго ли?
726547
  Сумбатзаде А.С. Кубинское восстание 1837 г. / А.С. Сумбатзаде ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 124 с.
726548
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
726549
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
726550
  Скляренко О. Кубинське лоббі як чинник формування зовнішньої та внутрішньої політики США (1960-ті рр. - початок XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 42-43
726551
  Ільченко Володимир Кубинський трикутник : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 66-67 : Фото
726552
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
726553
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
726554
   Кубинські народні казки. – К, 1988. – 134с.
726555
  Джозеф Кубинській ядерний кризі - 50 / Джозеф, Най-молодший // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  Цього місяця минає 50 років Кубинській ракетній кризі — тим 13 дням жовтня 1962 року, коли світ перебував, напевно, щонайближче до ядерної війни. Президент Джон Ф. Кеннеді публічно попередив Радянський Союз не розміщувати ворожі ракети на території ...
726556
   Кубинцам разрешили покупать скороварки и даже компьютеры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 12-13. – ISSN 0234-1670


  Перша реформа на острові при новому главі держави (Рауль Кастро)
726557
   Кубинцы объявили бойкот всему миру : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
726558
  Манин Ю.И. Кубические формы. Алгебра, геометрия, арифметика / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1972. – 304 с.
726559
  Лучка Л. Кубишкіна Світлана Василівна - мудрий керівник, досвідчений фахівець, надзвичайна особистість // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 55-56. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Кубишкіній Світлані Василівні у зв"язку з 55-річним ювілеєм професійної діяльності та 30-річчям на посаді директора Наукової наукової бібліотеки Дніпропетровського нац. університету ім.Олеся Гончара.Висвітлено життєвий та професійний ...
726560
  Бур"ян О. Кубізм : мистецька майстерня // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х


  Кубізм - революційна течія в образотворчому мистецтві початку XX ст., яка передувала абстрактному мистецтву. Його засновники Ж. Брак і П. Пікассо, захоплювалися роботами П. Сезанна і були натхненні його спробою створити об"ємну структуру на поверхні ...
726561
  Хак Кубічне моделювання несправностей для аналізу якості тестів при проектуванні цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Хак Х.М.Джахірул; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
726562
   Кубічний дифосфат вольфраму (IV) / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, В.Я. Зуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 35)


  Фазоутворення у системі NH4H2PO4-WO3 визначено залежно від вихідного співвідношення P2O5/WO3 температурного режиму та відновного середовища розплаву. Проведено синтез дифосфату вольфраму (IV). На основі рентгенографічних даних знайдено параметри ...
726563
  Настасьєва Н.П. Кубічні сплайни дефекту два та їх застосування до крайових задач / Н.П. Настасьєва, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У роботі досліджено властивості кубічних сплайнів дефекту 2. Розглянуто їх застосування до знаходження наближеного розв"язку крайової задачі для нелінійного диференціального рівняння нейтрального типу.
726564
  Малевич К. Кубо-футуризм // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 637-646.
726565
   Кубовые красители на хлопчатобумажном волокне.. – М., 1938. – 14с.
726566
   Кубок. – Москва, 1975. – 240с.
726567
  Шиллер Ф. Кубок / Ф. Шиллер. – Москва, 1986. – 157с.
726568
  Северянин И. Кубок / И. Северянин. – М., 1990. – 417с.
726569
  Железняк Александр Кубок Америки : Регата // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 112-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
726570
   Кубок газеты "Молот" по футболу 1948 г.. – Ростов -на-Дону, 1948. – 30с.
726571
  Кешоков А.П. Кубок неба : стихи и поэма / Алим Кешоков; пер. с кабард. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 134 с.
726572
  Поперенко Л. Кубок олімпіади в оптиків // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Студенти кафедри оптики фізичного факультету нашого університету взяли участь у 8-ій Всеросійській студентській олімпіаді з оптотехніки (м. Санкт-Петербург). Наша команда у складі Т. Ганулі, Ю. Гирки, Р. Данила та С. Поліщука посіли 3 місце в ...
726573
  Шильдкрет К.Г. Кубок орла / К.Г. Шильдкрет. – Москва
Кн. 3. – 1935. – 399с.
726574
  Бігун Е. Кубок переможців у нас // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про I чемпіонат України з гандболу, який пройшов улітку на базі спорткомплексу КНУ імені Тараса Шевченка, на який з"їхалися гравці з гандболу світового рівня. З ініціативою провести чемпіонат виступила завідувачка кафедри фізичного виховання та спорту ...
726575
   Кубок полный надежд. – К., 1975. – 95с.
726576
  Чернишова Т. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Відбувся особисто-командний Кубок ректора університету серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". По закінченні змагань ректор Л.В. Губерський урочисто нагородив учасників та організаторів пам"ятними призами, дипломами, ...
726577
   Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Відбувся 3-й Кубок ректора з більярду. В командному змаганні перше місце зайняв Інститут міжнародних відносин, друге - Військовий інститут, третє поділили юридичний та філософський факультети. В особистому заліку перше місце виборов Олександр Курилко ...
726578
  Дзюба П. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  В Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся головний турнір року - особисто-командний Кубок ректора серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". Володарем Кубка став О.О. Безносюк (ВІКНУ), друге місце посів Д.Д. Татаринов (ІМВ) і ...
726579
  Чернишова Т. Кубок ректора з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Відбулися змагання серед професорсько-викладацького складу на Кубок ректор, присвячені Євро-2012.
726580
   Кубок СССР по футболу 1950 года.. – М., 1950. – 47с.
726581
   Кубок СССР по футболу 1951 года.. – М., 1951. – 48с.
726582
   Кубок СССР по футболу.. – М., 1965. – 72с.
726583
   Кубок.. – М., 1958. – 224с.
726584
   Кубок.. – М., 1970. – 224с.
726585
   Кубок.. – Москва, 1990. – 223с.
726586
  Гриник Є. Кубометри вирубують - "зелень" стрижуть. Як недоброчесні науковці продають заповідні ліси // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 листопада (№ 107)


  Існує такий термін - академічна доброчесність. Ви, певно, не раз чули його в контексті науковців із купленими науковими регаліями. Але проблеми академічної доброчесності в Україні набагато ширші за плагіаторські дисертації, виконані методом ...
726587
  Бендюк Н. Кубофутуризм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 10/12. – С. 166-171. – ISSN 0130-321Х
726588
  Кашуба-Вольвач Кубофутуризм О. Богомазова: Стилістичні особливості творів 1914-1916 років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8911-9
726589
  Хабибуллин М.М. Кубрат-хан : роман / М.М. Хабибуллин; пер. с татар. В.Тублина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 584 с.
726590
  Маландій О. Кувала зозуля : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 2000. – 208с. – ISBN 5-308-01731-Х
726591
  Волгин С. Кувалдин и его сын / С. Волгин. – Ташкент, 1958. – 419с.
726592
  Плахтін І.О. Кували щастя ми ключі : повісті / І.О. Плахтін. – Київ : Дніпро, 1964. – 396 с.
726593
  Длин Н.А. Кувейт / Н.А. Длин, Л.С. Зверева. – Москва : Мысль, 1968. – 48с. – (У карты мира)
726594
  Михин В.Л. Кувейт / В.Л. Михин. – Москва : Мысль, 1984. – 120с.
726595
  Мелкумян Е.С. Кувейт в 60-80-е годы / Е.С. Мелкумян. – М., 1989. – 172с.
726596
  Зверева Л.С. Кувейт. / Л.С. Зверева. – М., 1964. – 111с.
726597
  Князев А.Г. Кувейт. / А.Г. Князев. – М., 1982. – 64с.
726598
  Шагаль В.Э. Кувейтская проза / В.Э. Шагаль, Е.В. Кухарева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
726599
  Хренков А. Кувейтские реалии и надежды // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0321-5075
726600
  Сергуненков Б.Н. Кувшин / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1980. – 174с.
726601
  Владимирова Ада Кувшин синевы / Владимирова Ада. – Москва, 1922. – 17с.
726602
  Дубына Д.В. Кувшинковые Украины / Д.В. Дубына. – Киев : Наукова думка, 1982. – 230с.
726603
   Кувшинський Микола Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 141
726604
   Кувшинський Микола Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
726605
   Кувшинський Микола Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 241-242. – ISBN 978-966-439-754-1
726606
  Кьору П.И. Кувынтельник русо-молдавнеск / П.И. Кьору. – Тиришполя, 1930. – 220с.
726607
  Бианки В.В. Кувырк и другие рассказы / В.В. Бианки. – Калуга, 1960. – 238с.
726608
  Глазков М.И. Кувырком с Олимпа / М.И. Глазков. – Ярославль, 1975. – 192с.
726609
  Канторович Лев Куган Торгоев / Канторович Лев. – Ленинград : Советский писатель, 1937. – 129 с.
726610
  Чедвик Дуглас Кугуары. Пумы - призраки / Чедвик Дуглас, Уинтер Стив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 92-107 : фото
726611
  Жоль К.К. Куда бредет пилигрим / К.К. Жоль, Д.И. Выдрин. – Киев, 1988. – 231с.
726612
  Шутова Наталья Куда будет склоняться горнолыжный турпоток : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 54-57 : Фото
726613
  Копьев Н.Я. Куда ведет "святая" тропа. / Н.Я. Копьев. – Петрозаводск, 1968. – 81с.
726614
  Жерневская И.И. Куда ведет аллея сфинксов / И.И. Жерневская, Л.В. Ласкина. – М, 1963. – 119с.
726615
  Видаль Э Ж. Куда ведет Китай группа Мао Цзе-дуна / Э Ж. Видаль, . – Москва, 1967. – 300с.
726616
  Кирьянов О.В. Куда ведет КНДР молодой лидер? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 8 (673). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
726617
  Крутогоров Ю.А. Куда ведет Нептун / Ю.А. Крутогоров. – М., 1990. – 270с.
726618
  Жуков В.Г. Куда ведет политика Мао / В.Г. Жуков. – М., 1967. – 56с.
726619
  Волчков В.Е. Куда ведет та дорога / В.Е. Волчков. – Благовещенск, 1988. – 112с.
726620
  Потапов М. Куда ведет экономическая интеграция в Восточной Азии? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 59-73. – ISSN 0131-2227
726621
  Костюк В.Н. Куда ведут вещи, свойства и отношения? // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 197-204. – ISBN 978-966-318-900-0
726622
  Пенкин М.С. Куда ведут декаденты. / М.С. Пенкин. – М, 1963. – 134с.
726623
  Тибушкин П.В. Куда ведут дороги / П.В. Тибушкин. – Куйбышев : Кн. изд., 1964. – 436 с.
726624
  Мир Джалал Куда ведут дороги : повесть и роман / Мир Джалал ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 447 с.
726625
  Мир Джалал Куда ведут дороги. : повесть и роман / Мир Джалал. – Москва : Советский писатель, 1966. – 411 с.
726626
  Мукерджи Ш. Куда ведут дороги... / Ш. Мукерджи. – М., 1981. – 112с.
726627
  Беркова Н.М. Куда ведут следы легенды / Н.М. Беркова. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 94 с. : ил. – (По родным просторам)
726628
   Куда ведут следы.. – Л, 1988. – 61с.
726629
  Иойрыш А.И. Куда ведут следы... / А.И. Иойрыш, Б. Сергеев. – 2-е изд. – М, 1965. – 152с.
726630
  Лазарев Г. Куда ведут ступени профессионального образования? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-3617
726631
  Ветчинов И.А. Куда ведут теории "Рыночного социализма" / И.А. Ветчинов. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 142с.


  В книге критикуются разнообразные модели адептов "рыночного социализма".С позиций марксистско-ленинской теории автор рассматривает позиции западных экономистов по проблемам конкурентно-рыночного регулирования пропорций общественного производства при ...
726632
  Лебедев А.А. Куда влечет тебя свободный ум / А.А. Лебедев. – Москва : Детская литература, 1982. – 176 с.
726633
  Якименко Л.Г. Куда вы, белые лебеди?.. / Л.Г. Якименко. – М, 1968. – 288с.
726634
  Чугаевский Ю.В. Куда движется физика? Солитон от кванта до нечистой силы / Ю.В. Чугаевский. – Кишинев : Штиинца, 1995. – 128 с. – ISBN 5-376-01991-8
726635
  Ясперс К. Куда движется ФРГ? / К. Ясперс. – М., 1969. – 224с.
726636
  Шир Луна Куда движутся три четверти Земли. Движущиеся картинки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 44 : фото
726637
  Зернов С.А. Куда девается зимой султанка в Черном море : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / [соч.] С.А. Зернова // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
726638
  Йорн Ауф дем Кампе Куда девать отходы АЭС? Куда все это девать? / Йорн Ауф дем Кампе, , Бишофф Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 106-121 : фото. – ISSN 1029-5828
726639
  Лиферов А.П. Куда дрейфуют украинское образование и наука? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 59-70.


  Взгляд на состояние 18 лет после распада СССР.
726640
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – М, 1984. – 248с.
726641
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – Минск, 1986. – 249с.
726642
  Захаров М.Ф. Куда зовут "братья во Христе" / М.Ф. Захаров. – Симферополь, 1978. – 62с.
726643
  Эрлих А.И. Куда зовут ракеты / А.И. Эрлих. – М, 1963. – 462с.
726644
   Куда зовут речные дали.. – М, 1988. – 48с.
726645
  Емельянов Валерий Куда и зачем едут в Польшу : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-65 : Фото
726646
   Куда и зачем едут люди.. – М, 1979. – 111с.
726647
  Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М., 1979. – 134с.
726648
  Романовский Н.В. Куда идет "Sociology on The Move" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – C. 79-89. – ISSN 0132-1625


  В статье рассмотрены процессы развития современной социологии. Обьективные различия ее положения в регионах мира создают фон столкновений социологов по проблемам науки и общества. Ведущую роль при этом играет вовлеченность социологов в формирование ...
726649
  Клод А. Куда идет американский империализм / А. Клод. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 305, [2] с.
726650
  Раш Г. Куда идет Западная Германия? / Г. Раш. – М., 1965. – 140с.
726651
  Курц Х.Д. Куда идет история экономических учений: медленно двигается в никуда? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-25. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
726652
   Куда идет комсомол?. – М, 1990. – 221с.
726653
  Хенкин В.Л. Куда идет король... / В.Л. Хенкин. – М., 1979. – 159с.
726654
  Петровский П. Куда идет НАТО? / П. Петровский, В. Дедушкин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-57. – ISSN 0130-9625
726655
  Сотников В. Куда идет Пакистан? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 137-146. – ISSN 1998-1813
726656
  Кушин М.А. Куда идет перестройка: вопросы и ответы / М.А. Кушин. – Минск, 1990. – 150с.
726657
   Куда идет российская культура? (материалы "круглого стола") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-59. – ISSN 0042-8744


  Особое внимание в выступлениях уделено роли и месту рос. культуры в общемировом культурном контексте, взаимовлиянию традиционалистских и техногенных культур в эпоху глобализации. Участники дискуссии отмечают резкий контраст между технологическим ...
726658
  Авдуевский В.С. Куда идет советская космонавтика? / Авдуевский В.С., Лесков Л.В. – Москва : Знание, 1990. – 63, [1] c. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4/1990 ; Космонавтика, астрономия). – ISBN 5-07-001274-6
726659
  Гагкуев Р. Куда идет социологическое образование? / Р. Гагкуев, Т.Ю. Богомолова, В.А. Ядов // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2004. – № 10. – С.8-15. – ISSN 1726-667Х
726660
  Жаров К. Куда идет Турция - по следам Ататюрка или к исламизации // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
726661
  Кайо Ж. Куда идет Франция? Куда идет Европа? / Ж. Кайо ; Пер. с фр. А. Сперанского ; Вводная ст. М. Павловича. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Тип. "Красный печатник"], 1923. – 208 с. – (Библиотека современных мемуаров)
726662
  Казанцев А. Куда идет Центральная Азия: Меняющиеся роли глобальных игроков в перспективе до 2020 г. // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 6 (252). – С. 44-54. – ISSN 1998-1813
726663
  Шахназаров Г.Х. Куда идет человечество / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1985. – 192 с.
726664
  Уолтон Д. Куда идет Южная Африка / Д. Уолтон. – Москва, 1948
726665
  Сенкевич Г. Куда идешь : роман / Г. Сенкевич; пер. с пол. Е. Лысенко; послесл. и прим. А. Столярова. – Москва : Правда, 1986. – 608 с. : ил.
726666
  Сенкевич Г. Куда идешь = Quo vadis : роман / Г. Сенкевич; [пер. с пол. Е. Лысенко ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 605, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. пол. – ISBN 83-03-02771-9
726667
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 605с.
726668
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1993. – 496с.
726669
  Хинт А. Куда идешь товарищ директор? : пьеса в 5-ти карт. / Ааду Хинт. – Таллин : Эстон. гос. издат., 1950. – 90 с.
726670
  Гуревич П.С. Куда идёшь человек? / П.С. Гуревич. – М,, 1991. – 46с.
726671
  Эггерт Ф. Куда идешь, Германия? / Ф. Эггерт. – М., 1968. – 328с.
726672
  Моргун Ф. Куда идешь, Украина? : Национальная идея, родной язык и украинка / Федор Моргун. – 3-е изд., доп. – Полтава : Полтавский литератор, 2005. – 484с. – ISBN 966-8304-41-1
726673
   Куда идут российские вузы. Двухступенчатое высшее образование // Обучение в России и за рубежом / ЗАО "Издательский дом "МНЕМО". – Москва, 2007. – № 5. – С.13-16.
726674
  Валько И. Куда летишь, журавлик? / И. Валько. – Москва, 1973. – 174с.
726675
  Валько И.В. Куда летишь, журавлик? / И.В. Валько. – Изд. 2-е. – Москва, 1978. – 175с.
726676
  Доронин Алексей Куда любят ездить американцы и где отдыхают россияне : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 26-27 : Фото
726677
   Куда мы идем? : Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств..... Сборник статей и ответов. – Москва : Изд. "Заря", 1910. – VI, 177 с.
726678
  Боделан Р.Б. Куда мы идем? : эссе / Руслан Боделан. – Одесса : Астропринт, 2019. – 178, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-477-8
726679
  Ивлев В.М. Куда мы идем?: состояние и перспективы соц.-эконом. развития нашей страны / В.М. Ивлев. – Новосибирск, 1990. – 64с.
726680
  Пшеничников В.Л. Куда не идут поезда. / В.Л. Пшеничников. – М., 1979. – 159с.
726681
  Помозов Ю.Ф. Куда ни поеду, куда ни пойду / Ю.Ф. Помозов. – М., 1987. – 283с.
726682
  Яган И.П. Куда ни поеду, куда ни пойду... / И.П. Яган. – Челябинск, 1989. – 220с.
726683
  Тригуб В. Куда НКВД подевал 4676 молдован? // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 8-9
726684
  Кузнецова Л.И. Куда плывут материнки / Л.И. Кузнецова. – М., 1962. – 118с.
726685
  Эбралидзе Р. Куда плывут облака? / Р. Эбралидзе. – М, 1960. – 72с.
726686
  Ульяновский Ю. Куда поведет Францию Николя Саркози? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Новий президент Франції
726687
  Лейтхольд Руди Куда податься бедному ягуару? : природа / Лейтхольд Руди, Уинтер Стив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 42-51 : Фото. – ISSN 1029-5828
726688
   Куда поехать в 2021? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 18-19 : фото
726689
   Куда поехать зимой.. – М, 1934. – 144с.
726690
  Архангельская О. Куда поехать летом : справочник ЦС ОПТЭ для рабочего отпускника / сост. О. Архангельская, Е. Лукашова. – Москва : Физкульткра и туризм, 1934. – 224 с.
726691
  Дебрин И.И. Куда поехать на охоту. / И.И. Дебрин. – М., 1951. – 173с.
726692
   Куда пойти работать и учиться в городе Ставрополе.. – Ставрополь, 1971. – 120с.
726693
   Куда пойти учиться. – Москва, 1956. – 215с.
726694
   Куда пойти учиться. – Москва, 1957. – 270с.
726695
   Куда пойти учиться. – Москва, 1959. – 272с.
726696
   Куда пойти учиться. – Москва, 1960. – 264с.
726697
   Куда пойти учиться. – Кишинев, 1967. – 204с.
726698
   Куда пойти учиться. – Москва, 1974. – 96с.
726699
   Куда пойти учиться. – М, 1991. – 64с.
726700
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 1. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726701
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 2. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726702
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 3. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726703
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 4. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726704
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 5. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726705
   Куда пойти учиться : всеукраинский журнал. – Киев
№ 6. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726706
   Куда пойти учиться.. – Москва, 1951. – 176 с.
726707
   Куда пойти учиться.. – М, 1951. – 96с.
726708
   Куда пойти учиться.. – М, 1954. – 135с.
726709
   Куда пойти учиться.. – Кишинев, 1968. – 211с.
726710
   Куда пойти учиться?. – Москва, 1990. – 80с.
726711
  Чичкина Светлана Куда пойти учиться? Выбор вуза : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 36-37
726712
  Неделина А. Куда поступить, чтобы найти работу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 29 января (№ 5)
726713
   Куда поступить, чтобы с работой быть // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 16 травня (№ 103). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Новый ретинг "Компас" показал, в каких вузах можно получить знания, которые действительно востребованы на рынке труда. Первая тройка: "КПИ", КНУ имени Тараса Шевченка, КНУЭУ имени В. Гетьмана.
726714
  Пестушко Валерий Куда пропали звезды?! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54
726715
  Герасимов Е.Н. Куда речка течет / Е.Н. Герасимов. – М., 1966. – 216с.
726716
  Медведев Ю.М. Куда спешишь, муравей? // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. – (Роман-газета для юношества ; 10). – ISBN 5-280-02212-8
726717
   Куда стоит отправиться в 2022 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 26-30 : фото
726718
  Воробьев Е.З. Куда ступала нога человека / Е.З. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95 с.
726719
  Новиков И.Д. Куда течет река времени? / И.Д. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 238 с.
726720
  Торчинский О. Куда ты скачешь, гордый конь? // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 45.


  Коні та живопис
726721
  Хотимский Б.И. Куда тянутся ветви / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 246с.
726722
  Ефремов А.Е. Куда тянутся щупальца НАТО / А.Е. Ефремов. – М, 1985. – 127с.
726723
  Кравченко И.Н. Куда уводят рабочих США лидеры АФТ-КПП. / И.Н. Кравченко. – М., 1975. – 120с.
726724
  Башенко Е. Куда уже не приеду / Е. Башенко. – Донецк, 1969. – 84с.
726725
  Волхонская Л.В. Куда улетели ласточки? : Повесть / Л.В. Волхонская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 216с.
726726
  Ябжанов Б.Н. Куда ускакал конь : повесть / Балдан Ябжанов ; авториз. пер. с бурят. Э.Сафонова. – Москва : Современник, 1974. – 135 с.
726727
  Курский И. Куда уходят дни / И. Курский. – М, 1978. – 173с.
726728
   Куда уходят чемпионы?. – Москва, 1980. – 223 с.
726729
  Шометт Куда шишмаревцу податься? : Аляска. Климат / Шометт, Ги-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 136-142 : Фото. – ISSN 1029-5828
726730
  Трестиень А.Н. Куда? / А.Н. Трестиень. – Бухарест, 1974. – 48с.
726731
  Акимушкин И.И. Куда? и как? / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1965. – 263 с.
726732
   Кударские пещерные палеолитические стоянки в Юго-Осетии.. – М, 1980. – 182с.
726733
  Аравин П.В. Куддус Кужамьяров : [композитор] / П.А. Аравин. – Москва : Советский композитор, 1962. – 47 с. : ил. – Список произведений композитора К. Кужамьярова: с. 43-46
726734
  Насыри И. Кудей : роман, повесть / Имай Насыри; пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 306 с.
726735
  Фалатов Ю.Н. Кудесник Подмосковья / Ю.Н. Фалатов. – М, 1967. – 304с.
726736
  Лоренс М. Кудесники / М. Лоренс. – Москва, 1988. – 445 с.
726737
   Кудесники в мире органики. – М, 1984. – 47с.
726738
  Козлов М.М. Кудесники у духовному та громадському житті східних слов’ян язичницької та ранньохристиянської доби // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 25-30
726739
  Радауцан С.И. Кудесница алмазоподобных полупроводников / С.И. Радауцан. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 102с.
726740
  Полянская Н.В. Кудесницы шашек.. / Н.В. Полянская. – М., 1988. – 193с.
726741
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва : Изд. и тип. В.С. Суворина, 1882. – [4], 444, II с.
726742
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника в 3-х книгах / Н.И. Костомаров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 408 с.
726743
  Костомаров М.І. Кудеяр : Історична повість / М.І. Костомаров. – Львів, 1928. – 264с.
726744
  Абрамов И.В. Кудеяр : роман / И.В. Абрамов ; [худож. А.С. Макаров]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1988. – 269, [1] с. : ил. – (Приокская проза)
726745
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва, 1989. – 254 с.
726746
  Александров Ю.А. Кудеяров стан : повесть : для сред. и старш. школьного возроста / Александров Ю.А. – Воронеж : Центр.-Черноземное книжное издательство, 1965. – 202 с.
726747
  Мамиева И.В. Кудзаг Дзесов / И.В. Мамиева. – Владикавказ, 1990. – 223с.
726748
  Жерневська І.І. Куди веде алея сфінксів / І.І. Жерневська, Л.В. Ласкіна. – К, 1965. – 191с.
726749
  Прилипко О. Куди ведуть сліди біженців // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 10


  Чому перемога талібів у Афганістані викликала емоційний шок і прикувала увагу мільйонів людей на всіх континентах?
726750
  Мудрий М. Куди ви українці?..- я йду до вас!!! Не дайте гонгу вдарить - Продали! : іст. живопис та поезії Миколи Мудрого. – Київ : [б. в.], 2011. – [32] с. : іл. – Без тит. арк.
726751
  Андрощук Ф. Куди віє вітер? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 6


  Скандинавський флюгер і незаконне розкрадання культурної спадщини України.
726752
  Голуб А. Куди вказує роза вітрів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 39 (567), 28.09-4.10.2018. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Чи багато українці знають про НАТО та як відрізняються їхні настрої щодо Альянсу від настроїв європейських сусідів.
726753
   Куди вступити найскладніше? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Топ-10 спеціальностей із найвищим прохідним балом у 2017 році.
726754
  Малімон Н. Куди втікає Світязь? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 140). – С. 9


  Зміління найглибшого в Україні озера загрожує екологічною катастрофою півночі Волині.
726755
  Ботанова К. Куди входить Фортінбрас (Роздуми про шизонарцисизм) // Критика. – Київ, 2000. – Вересень, (число 9). – С. 22-23


  Книга Оксани Забужко "Хроніки від Фортінбраса" відкриває проблему гендерних стереотипів і тоталітарних заборон минулого.
726756
   Куди діваються наші податки? Бюджет як криве дзеркало українських реформ / К. Жаліло, А. Максюта, А. Дешко, С. Ковалівська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 7


  "Понад третина ВВП України розподіляється через державний бюджет. Тобто призначення цих коштів визначається і контролюється не безпристрасними механізмами ринку, а рішеннями законодавців і діями чиновників різного рівня. Рух бюджетних коштів ...
726757
  Колодійчук Є.С. Куди зникла жінка? / Є.С. Колодійчук. – К., 1987. – 221с.
726758
   Куди і ким спрямована національна університетська освіта і наука? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Відкрите звернення до державного керівництва.
726759
   Куди й навіщо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 110-117 : фото
726760
  Горбатенко В. Куди й навіщо йдемо? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 111). – С. 7


  "Уже стало аксіомою, що еклектичне копіювання будь-яких систем зазвичай зумовлює стагнацію в певній галузі або й у загальнонаціональному масштабі. Зазначене, зокрема, стосується намагання Міністерства освіти і науки України форсованими ...
726761
  Лєсной В. Куди йде Росія? // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
726762
  Неєжмаков П.І. Куди йде світова метрологія? : (за результатами аналізу європейських програм і документів) / П.І. Неєжмаков, Ю.Ф. Павленко, Ю.Ю. Буняєва // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
726763
  Масляк П. Куди йде Україна: геостратегічний прогноз футуролога // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 10


  Петро Масляк, проф. КНУ ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук про циклічність розвитку подій в Україні та остаточне подолання пострадянського етапу.
726764
  Плачинда С.П. Куди йдемо? : публіцистичні роздуми / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 94 с.
726765
  Кононенко П. Куди йдемо? (рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна. Куди йдемо?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-47. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817
726766
  Григорук М.І. Куди йдеш, Україно? : відгуки, огляди, рецензії / Микола Григорук. – Київ : Український письменник, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 256-277. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-574-2
726767
  Гайдуцький І. Куди йдуть кіотські гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 12


  Паризька кліматична конференція: досягнення та упущення. Наприкінці 2015 р. в Парижі відбулася 21-ша Міжнародна конференція ООН з питань клімату. На конференції глави делегацій усіх країн узгодили текст Угоди, спрямованої на скорочення викидів ...
726768
  Сапожникова О. Куди йти вчитися? допомагає підготовче відділення // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5 : фото


  "...Одним із видів профорієнтаційної роботи підготовчого відділення [КНУ імені Тараса Шевченка], крім інформаційної та роз"яснювальної, стали зустрічі з викладачами та науковцями факультетів та інститутів університету, яких ми запрошуємо для ...
726769
  Кравець Н. Куди летить двоголовий орел // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Політолог Надія Кравець: "Путін початку 2000-х років не є Путіним ниніщньої декади".
726770
   Куди мандрують українці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
726771
  Макаров Ю. Куди несе тебе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Російський фактор: задовольнити імперські комплекси й захопити рештки власності.
726772
  Хаустов В. Куди переміщується столиця світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Починаючи з 2000 р., КНР майже у 20 разів збільшила обсяги свого патентування, тоді як США збільшили відповідні обсяги трохи більш ніж в 1,9 разу. Україна відстає від світових лідерів у сотні разів за показниками патентної активності. Донедавна ...
726773
  Осадчук Б. Куди піде Україна після виборів? - запитують західні оглядачі і роблять різні прогноси // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19
726774
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 1. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726775
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 2. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726776
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 3. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726777
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 4. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726778
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 5. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726779
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 6. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
726780
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726781
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726782
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726783
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726784
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726785
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 3. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726786
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726787
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726788
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
726789
  Колесник С. Куди пливе ескадра? : роздуми письменника : памфлет / Степан Колесник. – Київ : Український письменник, 1993. – 93, [3] с. – ISBN 5-333-01291-1
726790
  Кавуненко Олександр Куди плинеш, сивий Славуто? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 8


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
726791
  Коваль Н. Куди повертається Франція? Дилема духу і літери у франко-російському діалозі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 6


  "Франція повертається" - останніми місяцями це гасло поступово впліталося в промови президента Емманюеля Макрона та його міністрів, аж поки не пролунало на весь світ під час економічного форуму в Давосі. Поки посутня реформа Європейського Союзу на час ...
726792
  Калинчук Д. Куди подівся генерал Натієв? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Виходець із Аджарії, командувач Окремої Запорізької дивізії Олександр Натієв присвятив найкращі роки своєї військової кар"єри боротьбі за незалежність України.
726793
  Грузін В. Куди поділися кияни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 6


  "У щорічному дослідженні Київ помістили в десятку найменш придатних для життя міст — 131-ше місце зі 140. Кожна душа прагне хороших новин. Особливо восени, коли за вікном дощ і сльота. Але приходять погані. Виявляється, нас ніхто більше не любить, ...
726794
   Куди поїхати у травні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 46-47 : фото
726795
  Сухомлинський В.О. Куди поспішали мурашки / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1981. – 20 с.
726796
  Лосєв І. Куди привів Росію Путін : Сумні підсумки урядування "найкращого" президента великого сусіда // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 16-25.
726797
  Сотня Ю. Куди прямує електричка : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 11/12. – С.73-82. – ISSN 0130-321Х
726798
  Колесник А. Куди прямує наш "космічний корабель"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Космос не такий уже й далекий. До нього всього годину подорожі, якщо ваше авто спроможне рухатися вертикально вгору. У такій довгостроковій справі як космічна діяльність не варто очікувати конкретних цифр за конкретний період. Тому й можемо лише ...
726799
  Петренко Є. Куди прямує ОДКБ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 5
726800
  Ніколаєв Є. Куди прямує система атестації наукових кадрів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 12


  "За словами директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрія Шевцова, мета нового розпорядку – якнайшвидше вирішення питань впровадження нових положень у сфері захисту дисертацій і присудження наукових ступенів, ...
726801
  Бутейко А.Д. Куди прямує Україна / А.Д. Бутейко. – Київ : Юридична книга, 2001. – 56с. – ISBN 966-7791-16-5
726802
  Родик К. Куди прямуємо: версія письменника і політолога // Україна молода. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 11). – С. 13


  Про роман Юрія Щербака "Час тирана". Десь посередині роману «Час тирана» раптом спливає вислів Мак’явеллі з 1513 року: «Щоб дізнатися, що повинно статися, досить простежити, що було».
726803
  Озден Хакан Куди рухається зовнішня політика Туреччини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 8
726804
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 113-116. – ISBN 978-966-2133-74-5
726805
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика"? // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-37. – ISBN 978-966-439-809-8
726806
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика"? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7480-77-7
726807
  Карасьов М. Куди рухається молода проза? // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 58-59


  В оповіданні Марина Єщенко "Поговори зі мною, Колю" ділиться своєю історією.
726808
  Грицак Я. Куди рухається світ : [статті та есеї] / Ярослав Грицак. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Грані-Т, 2015. – 190, [2] с. – Сер. засн. 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-399-9
726809
  Сосса Р.І. Куди рухається українська геодезія та картографія? / Р.І. Сосса, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 6-12. – ISSN 2311-9780
726810
  Кулішенко А. Куди тече стипендії ріка? // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Про роль і соціальне значення стипендії для студента.
726811
  Самчук У. Куди тече та річка ? [Електронний ресурс] / У. Самчук; студія "Книга вголос"; макет О. Федько;читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 1.Великий похід 2.День Божий 3.Світе тихий 4.Будні 5.За землю 6.Купіть мене 7.На Різдво 8.Там, де казка родиться 9.По там той бік добра 10.Велике літо 11.Прийди і пий воду життя даром 12.Найбільше щастя 13.Прийшла ...
726812
  Глушко О.К. Куди ти йдеш, Україно? : нариси, есе, журналістські розслідування : практ. посібник / Олександр Глушко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 258, [1] с. – (Бібліотека Університету "Україна" : Відновимо правду про Україну / редкол.: Таланчук П.М. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-388-417-2
726813
  Єфремов О.Є. Куди тягнуться щупальця НАТО / О.Є. Єфремов. – К., 1987. – 111с.
726814
  Опанащук П.В. Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901 - 1906 гг.: региональное измерение: монография / Д.И. Кудинов. - Сумы: 000"Печатный дом "Папирус", 2013. - 160 с. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 87-90. – ISSN 2227-183Х


  Рецензія на книгу.
726815
   Кудін В"ячеслав Олександрович (1925-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
726816
   Кудін Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
726817
  Ляшко С.І. Кудін Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 632. – ISBN 978-966-02-7305-4
726818
  Залізняк Л.Л. Кудлаївська культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 636. – ISBN 978-966-02-7305-4
726819
  Лавров И.М. Кудлатая хорошая собака / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1970. – 248с.
726820
  Браиловский С.Н. Кудоярова пещера : (рассказ-предание) / Сергей Браиловский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-новицкого, 1894. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
726821
  Шамшурин В.А. Кудрина / В.А. Шамшурин. – Москва, 1984. – 80с.
726822
  Колыхалов В.А. Кудринская хроника / В.А. Колыхалов. – Новосибирск, 1984. – 334 с.
726823
  Колыхалов В. Кудринская хроника : повести / Владимир Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 412 с.
726824
  Янковська О. Кудрицький Анатолій Вікторович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 106. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
726825
   Кудруна. – Москва : Наука, 1983. – 399 с. – (Литературные памятники)
726826
   Кудруна. – М., 1984. – 399с.
726827
   Кудруна. – Москва : Наука, 1984. – 399с.
726828
  Аляєв Г.Є. Кудрявцев (Кудрявцев-Платонов) Віктор Димитрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1030-1031. – ISBN 966-316-069-1
726829
   Кудрявцев Володимир Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 126-129. – ISBN 978-617-573-038-6
726830
  Бойко А.А. Кудрявцев Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
726831
  Проценко Л. Кудрявцев Петро Павлович (24.VIII.1868-27.VI.1940) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 258
726832
  Проценко Л. Кудрявцев Петро Павлович [24.VIII.1868-27.VI.1940] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 258. – ISBN 978-611-01-1405-9
726833
   Кудрявцева Людмила Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
726834
  Теркулов В.І. Кудрявцева Людмила Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
726835
  Бойко А.А. Кудрявцєв Петро Павлович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 266-272. – ISBN 966-551-090-8
726836
  Хаританович Э. Кудрявый вяз. / Э. Хаританович. – Л., 1946. – 483с.
726837
  Кузнецов Е Кудыкины горы / Е Кузнецов. – М., 1991. – 285с.
726838
   Кужелев Эдуард Петрович. – Саратов, 1962. – 8с.
726839
   Кузбас. Между Москвой и Владивостоком. Туризм на земле Кузнецкой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-46 : Фото
726840
  Харит Я. Кузбасс / Я. Харит. – Новосибирск, 1933. – 36с.
726841
  Колобков М.Н. Кузбасс / М.Н. Колобков. – Новосибирск, 1939. – 72с.
726842
   Кузбасс : Альбом. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 116с. : Ил.
726843
   Кузбасс в годы Великой Отечественной войны : сб. науч. тр. – Кемерово, 1986. – 136с.
726844
   Кузбасс в шестой пятилетке. – Кемерово, 1956. – 127с.
726845
   Кузбасс. Результаты переписи городского населения 1931 г.. – Новосибирск, 1931. – 44с.
726846
  Костюковский В.В. Кузбасс: жаркое лето 89-го: хроника, документы Впечатления очевидца. Размышления публициста / Виктор Владимирович Костюковский. – Москва : Современник, 1990. – 202 с.
726847
  Александров С.И. Кузбасс: стратегия социально-экономической реконструкции / С.И. Александров, Г.Н. Рачко, Ю.А. Фридман ; отв. ред. А.Г. Гранберг ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука, 1991. – 186 с.
726848
  Никитин М.А. Кузбасские записи / М.А. Никитин. – М, 1953. – 192с.
726849
  Лисенко В.М. Кузема Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 657. – ISBN 978-966-02-7305-4
726850
  Трубенко А.І. Кузен (Cousin) Віктор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 610-611. – ISBN 966-316-069-1
726851
  Бальзак Оноре де Кузен Понс / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. И. Татариновой. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 312 с.
726852
   Кузенко Володимир Федорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 65-66. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
726853
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н. Яковлевой ; примеч. И. Лилеевой ]. – Калуга : Знамя, 1957. – 448 с.
726854
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта. Полковник Шабер. Обедняя безбожника : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак. – Краснодар : Книжное издательство, 1988. – 491, [2] с.
726855
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд.и [тип.] "Донская речь", 1904. – 47 с.
726856
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; [Тип. Г.М. Пуховича], 1905. – 37 с.
726857
  Майн М. Кузнец-удалец : стихи / Макс Майн ; вольн. пер. с мар. Е.Благининой. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с.
726858
  Сунь Ли Кузнец и плотник / Сунь Ли. – М., 1963. – 83с.
726859
  Толкиен Джон Роналд Руэл Кузнец из большого Вуттона / Толкиен Джон Роналд Руэл; Пер. с англ. Ю. Нагибина, Е. Гиппиус. – Москва : Советский композитор, 1992. – 32 с.
726860
  Петерс Я.Я. Кузнец кует на небе : повесть о Р.Паулсе. лит. портреты, эссе / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1988. – 283 с.
726861
  Омоллон С. Кузнец Кюкюр / Суорун Омоллон; пер. с якут. – Москва, 1937. – 104 с.
726862
  Сивцев-Омоллон Кузнец Кюкюр / Сивцев-Омоллон. – М, 1960. – 88с.
726863
  Келлер Г. Кузнец своего счастья : [новелла] / Готфрид Келлер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 35 с.
726864
  Козлов Григорий Кузнец степной морали : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 24-38 : Іл., карта
726865
  Черниченко Ю.Д. Кузнец, пахарь и мельник / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1982. – 80с.
726866
  Позин Я.С. Кузнецк / Я.С. Позин. – Саратов, 1979. – 55с.
726867
  Чуднов Г.М. Кузнецкие были / Г.М. Чуднов. – Тула, 1989. – 222с.
726868
  Кушникова М.М. Кузнецкие дни Федора Достоевского / М.М. Кушникова. – Кемерово, 1990. – 102 с.
726869
   Кузнецкий Алатау - горы, которые удивляют всегда : География и экология. Региональная география / Ю.П. Иванов, М.Ф. Адаменко, В.Г. Осипов, Т.А. Иванова, И.В. Гуляев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 39-41 : Фото, карта
726870
  Чураков А.Н. Кузнецкий Алатау. / А.Н. Чураков. – Л., 1932. – 1-119с.
726871
  Чураков А.Н. Кузнецкий Алатау. / А.Н. Чураков. – М.-Л., 1935. – с.
726872
  Хренов И. Кузнецкий металлургический гигант / И. Хренов. – М, 1931. – 14с.
726873
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост : Роман / С.А. Дангулов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 551с.
726874
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1973. – 112с.
726875
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1975. – 487с.
726876
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1978. – 607с.
726877
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 525с.
726878
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 559с.
726879
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 527с.
726880
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 399с.
726881
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 367с.
726882
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 716с.
726883
   Кузнецкий угольный бассейн. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 200с.
726884
   Кузнецкий угольный бассейн. – М., 1959. – 391с.
726885
  Зелкин И.И. Кузнецкий угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зелкин И.И.; МН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 18л.
726886
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва-Ленинград. 1981. Каталог выставки. – Москва, 1981. – 24с.
726887
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва. 1977. Каталог выставки. – М., 1977. – 9с.
726888
   Кузнецов Геннадій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
726889
   Кузнецов Геннадій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
726890
   Кузнецов М.. – М., 1964. – 20с.
726891
   Кузнецов Павел Никитич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 61-62 : фото. – ISSN 0016-7126
726892
  Майданик Р.Н. Кузнецова Наталія Семенівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 684. – ISBN 978-966-02-7305-4
726893
  Шапошникова В.Д. Кузнецовская хроника / В.Д. Шапошникова. – М., 1974. – 213с.
726894
  Торохов Б.М. Кузнецы / Б.М. Торохов. – М, 1973. – 261с.
726895
  Голованов Я.К. Кузнецы грома / Я.К. Голованов. – М., 1964. – 112с.
726896
  Копытин В.Я. Кузнецы. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1957. – 96с.
726897
  Дангулов С.А. Кузнецький міст : Роман / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1976. – 498 с.
726898
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – К, 1979. – 447с.
726899
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро, 1986. – 606 с.
726900
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1969. – 96с.
726901
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1974. – 95с.
726902
  Миронер Ф.Е. Кузнечик / Ф.Е. Миронер. – Москва, 1979. – 88с.
726903
  Бей-Биенко Кузнечиковые : подсем. листовые кузнечики /Phaneropterinae/ / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1954. – С. 1-387
726904
  Линц В.П. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка / В.П. Линц, Л.Ю. Максимов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1988. – 286 с.
726905
  Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли, 9-13 вв. / М.Ф. Гурин. – Минск, 1987. – 140с.
726906
  Гопак Владимир Дмитриевич Кузнечное ремесло славян Днепровско-Днестровского лесостепного междуречья в VI-XIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Гопак Владимир Дмитриевич ; АН УССР , Ин-т археологии. – Киев, 1976. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
726907
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 46. – ISBN 966-8352-11-4
726908
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-754-1
726909
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 51. – ISBN 966-7024-23-1
726910
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 167. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
726911
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
726912
   Кузнєцова Нінель Федорівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-617-573-038-6
726913
  Михальчук А.К. Кузница военных финансистов. / А.К. Михальчук. – М., 1988. – 320с.
726914
   Кузница педагогических кадров. – Уфа, 1974. – 30с.
726915
   Кузница Победы : очерки и воспоминания. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 463 с.
726916
  Табышалиев Салморбек Табышалиевич Кузница подготовки кадров : История Киргизского государственного университета / Табышалиев Салморбек Табышалиевич; Киргизский государственный университет. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 264с.
726917
   Кузница пропагандистских кадров. – М, 1965. – 108с.
726918
  Дунаев Г.С. Кузница рабочих кадров / Г.С. Дунаев, А.А. Штейнберг. – Новосибирск, 1967. – 103с.
726919
  Бахтизин Н.Р. Кузница сельскохзозяйственных кадров / Н.Р. Бахтизин, Р.А. Богданов. – Уфа, 1972. – 232с.
726920
  Руженцев С. Кузница силовиков // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.32-35


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
726921
  Винсонно Шарлотт Кузницы богов и духи преисподней : Мифы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 98-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
726922
  Примаченко І. Кузні еліт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Елітні зарубіжні університети: Стенфордський університет.
726923
  Шпак В. Кузня вільнодумства [до 180 річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 19 липня (№ 129). – С. 21
726924
  Литвин В. Кузня знань, правди й гуманізму. // Сільські вісті, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (16 верес. 2004 р.)
726925
  Чухно А.А. Кузня кадрів (Про підготовку наукових кадрів в КДУ) // Веч. Київ, 1967
726926
  Діпген Е. Кузня німецької єдності // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.34-39 : Фото. – ISSN 1607-6451
726927
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ
№ 2, грудень. – 1928. – 48 с.
726928
   Кузня стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Головна мета "Sikorsky Challenge" - створення "конвеєру стартапів", завдяки використанню потенціалу ...
726929
  Ремизов А.М. Кузовок / А.М. Ремизов. – 400с.
726930
  Винниченко В. Кузь та Грицунь / В. Винниченко. – Харків : Дpук. "Печатник", 1915. – 24с.
726931
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
726932
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 32с. – (Масова художня бібіліотечка)
726933
  Александрова Т. Кузька в новой квартире : повесть-сказка / Татьяна Александрова ; ил.: Р. Чайко, М. Грана. – Москва : Детская литература, 1977. – 48 с. : ил.
726934
   Кузьма Андрианович Андрианов. – Москва : Наука, 1978. – 216 с.
726935
  Фостій І.П. Кузьма Демочко - журналіст, редактор, мистецтвознавець : наук.-докум. нарис / Іван Фостій ; [ред.-упоряд. В.К. Демочко] ; "Книга Пам"яті України", Чернів. обл. від-ня. – Чернівці : Букрек, 2011. – 316, [4] с. : портр., фот. – До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-399-371-3


  Спогади журналістів, письменників, науковців: Коцур А., Гусар Ю., Колодій В., Мельничук Б., Бабух В., Т. Севернюк, І. Агатій, М. Ревуцький, В. Михайловський, Р. Пилипчук
726936
  Головченко Б.С. Кузьма Иванович Лапкин / Б.С. Головченко. – Ташкент, 1984. – 24с.
726937
  Костылев В.И. Кузьма Минин / В.И. Костылев. – Ленинград, 1939. – 136 с.
726938
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1943. – 23с.
726939
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1944. – 32с.
726940
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – Куйбышев, 1945. – 22с.
726941
  Оськин Г.И. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский / Г.И. Оськин, А.В. Карасев. – Москва, 1951. – 92 с.
726942
  Данилевский В. Кузьма Минин. - Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – Иркутск, 1946. – 52с.
726943
  Костылев В.И. Кузьма Минин: главы из романа / В.И. Костылев. – Москва, 1940. – 48с.
726944
  Костылев В.И. Кузьма Минин: Народная драма / В.И. Костылев, Т. Лондон. – Москва-Л., 1942. – 127с.
726945
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Кострома, 1948. – 338с.
726946
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1986. – 314с.
726947
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1988. – 352с.
726948
  Вишневський Д.Д. Кузьма на Марсі. / Д.Д. Вишневський. – Киев, 1968. – 135с.
726949
  Емельянов А.В. Кузьма Овражный : очерки / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.Шуртакова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 93 с.
726950
   Кузьма Петров-Водкин [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский художник, теоретик искусства и писатель Кузьма Петров-Водкин сформировал особую художественно-теоретическую систему, где главную роль играет принцип "сферической перспективы", который позволяет, изображая натуру в ракурсах сверху и сбоку, ...
726951
  Саченко И.И. Кузьма Чорный -- журналист, публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Саченко И. И.; БГУ. – Минск, 1970. – 23л.
726952
  Адамович А.М. Кузьма Чорный : уроки творчества : [пер. с белорус.] / А. Адамович. – Москва : Художественная литература, 1977. – 187 с. : ил.
726953
  Мойсієнко А.К. Кузьменко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 697. – ISBN 978-966-02-7305-4
726954
  Огнев В. Кузьменко меняет профессию / В. Огнев. – Челябинск, 1979. – 87с.
726955
  Бугрим В.В. Кузьменко Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 700. – ISBN 978-966-02-7305-4
726956
   Кузьменко Олег Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 165. – ISBN 978-966-2726-03-9
726957
  Макара В.А. Кузьменко Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 702. – ISBN 978-966-02-7305-4
726958
   Кузьменко Петро Павлович (1923-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 244. – ISBN 978-966-439-754-1
726959
  Шудря Є. Кузьмин Євген Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 31-33. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
726960
   Кузьмин Михаил Иванович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 849 : фото. – ISSN 0016-7886
726961
  Шуртаков С.И. Кузьминские сады / С.И. Шуртаков. – М, 1967. – 339с.
726962
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 59-60
726963
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 117-118 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
726964
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 122. – ISBN 978-966-439-961-3
726965
   Кузьминська Олена Костянтинівна (1954-1997) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 65. – ISBN 966-95774-3-5
726966
   Кузьмінський Анатолій Іванович : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ; авт. вступ. ст. М.Б. Євтух ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 56 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.11)
726967
  Акимов П. Куинджи - художник света // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 40-46.
726968
  Манин В.С. Куинджи / В.С. Манин. – М., 1976. – 207с.
726969
  Воронова О.П. Куинджи в Петербурге / О.П. Воронова. – Ленинград, 1986. – 238с.
726970
  Гиневский Александр Куинджи и хлеб сорок шестого : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 74-87. – ISSN 0321-1878
726971
  Неведомский М.П. Куинджи. / М.П. Неведомский. – М., 1937. – 105с.
726972
  Фурса С.Я. Куйбіда Роман Олексійович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 47. – ISBN 978966-97130-0-1
726973
  Дубинский-Мухадзе Куйбышев / Дубинский-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303с. – (Жизнь замечательных людей)
726974
   Куйбышевская и Сталинградская ГЭС -- крупнейшие стройки пятой пятилетки.. – Л, 1953. – 8с.
726975
   Куйбышевская лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 1. – 1985. – 103 с.
726976
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 4. – 1985. – 176 с.
726977
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кг. изд-во
Вып. 1, кн. 5. – 1985. – 176 с.
726978
  Мышенцев Н.П. Куйбышевская областная партийная организация в борьбе за развитие нефтедобывающей промышленности в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мышенцев Н.П.; Куйбышев.гос.ун-т. – Куйбышев, 1967. – 26л.
726979
  Акимов Н.Н. Куйбышевская областная партийная организаця в борьбе за технический прогресс в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Акимов Н.Н. ; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 22 с.
726980
  Токарев А.М. Куйбышевская область - район большой химии / А.М. Токарев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1964. – 44 с.
726981
   Куйбышевская область. – Куйбышев, 1967. – 644 с.
726982
   Куйбышевская область навстречу 23 съезду КПСС : Краткий рекомендательный список лит-ры в помощь пропагандистам, агитаторам, культпросветучреждениям. – Куйбышев, 1966. – 10 с.
726983
  Александрова Т.А. Куйбышевская область.Экономическо-географический очерк / Т.А. Александрова. – Куйбышев, 1953. – 184с.
726984
   Куйбышевские писатели.. – Куйбышев, 1967. – 126с.
726985
   Куйбышевский гидроузел.. – Л, 1939. – 16с.
726986
   Куйбышевский комсомол в хронике дат и событий ц/в помощь комсомольскому активисту, лектору, агитатору.. – Куйбышев, 1968. – 28с.
726987
   Куйбышевский оперный.. – Куйбышев, 1981. – 287с.
726988
   Куйбышевский художесвенный музей.. – М, 1955. – 192с.
726989
   Куйбышевский художественный музей.. – Л, 1961. – 104с.
726990
  Боровкова Т.Н. Куйбышевское водохранилище : Краткая физико-географическая характеристика / Т.Н. Боровкова, П.И. Никулин, В.М. Широков. – Куйбышев, 1955. – 92с.
726991
  Лукин А.В. Куйбышевское водохранилище и пути его заселения рыббами. / А.В. Лукин. – Казань, 1955. – 16с.
726992
   Куйбышевское водохранилище.. – Ленинград, 1983. – 213с.
726993
  Новиков Д. Куйпога : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 0130-7673
726994
   КУК оголошує отримувачів Шевченківської медалі та українсько-канадської нагороди молодого провідника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 листопада (№ 46). – С. 9


  Конгрес Українців Канади радий оголосити отримувачів медалі імені Тараса Шевченка, найвищої форми визнання, яку може присвоїти Конгрес Українців Канади, і Українсько-канадської Нагороди молодого провідника.
726995
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 174с.
726996
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1961. – 320с.
726997
  Думбадзе Н. Кукарача : повесть / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 102 с.
726998
  Думбадзе Н. Кукарача : рассказы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1989. – 603 с.
726999
  Токмакова И. Кукареку : сказки : для дошк. возраста / Ирина Токмакова; худож. Л. Токмаков. – Москва : Малыш, 1980. – 79 с.
727000
  Білецький В.С. Кукеїт ( - мінерал, гідроксилалюмосилікат літію з групи хлориту) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 24. – ISBN 978-966-02-7998-8
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,