Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
726001
   "Молодость страны". – Кишинёв, 1977. – 26с.
726002
   "Молодые учёные- 50-летию ВЛКСМ" : Тезисы докл. второй научно-теоретической конференции Москворецкого района / 14-17 января 1969 г./ / Московский институт народного хозяйства; Комитет ВЛКСМ. – Москва, 1968. – 81с.
726003
   "Молодые художники Болгарии". Каталог. – М., 1975. – 20с.
726004
   "Молодые художники Сибири". Каталог. – Омск, 1973. – 51с.
726005
   "Молодь НАН - за реформу науки, а не бюджетний дерибан" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 4


  Вчені протестували проти закладених в проекті державного бюджету на 2016 рік планів Мінфіну оперативно "злити" в одну структуру НАНУ та низку галузевих академій.
726006
  Веркор "Молчание моря" и другие рассказы / Веркор. – Москва, 1959. – 102с.
726007
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою" 155 років Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 24-25
726008
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою..." : 150 років тому Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 28-29
726009
  Жиленко Т.А. "Молюсь за тех и за других!" : устный литературный альманах, посвященный М.А. Волошину // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 64-73
726010
  Завершенова Е.Ю. "Молюсь о даре душевного усилия": мысли и настроения Л.С. Выготского в 1917 - 1918 гг. // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 112-133. – ISSN 0042-8841
726011
  Диба А. "Моля Вкраїно, мій ти раю..." : Матеріали до біографії письменника-плеядівця Мусія Кононенка / А. Диба, А. Чернов // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 55-68. – ISBN 978-966-2410-26-6
726012
  Землянська А. "Момент існування" у ранніх оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 188-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
726013
  Ананьева Е. "Момент Мейджора" для Гордрона Брауна // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 17-31. – ISSN 0130-9625


  74-й прем"єр-міністр Великобританії з 27 червня 2007 р.
726014
  Басалаєва Є. "Моменти істини" Богодара Которовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 12). – С. 11


  Богодар Которович - один із засновників сучасної української скрипкової школи.
726015
  Козлов Григорий "Мона Лиза" - путь звезды : Загадки Истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 164-176 : Іл.
726016
  Кононенко Т.П. "Монадологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 360-361. – ISBN 966-316-069-1
726017
  Сюндюков І. "Монархи Нідерландів будуть завжди разом із народом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 9


  Про те, чому Голландія шанує свої традиції й політичну систему.
726018
  Ши Р. "Монах" последний зиндзя : знаменитый ист. триллер о таинств. боевых искусствах Востока / Р. Ши. – Санкт-Петербург : Берсерк, 1993. – 544 с. – (Тайны Востока)
726019
  Потемкина Л.Я. "Монахиня" Дидро и пути становления французского социального романа в 20-х - 50-х годах XVIII века. : Автореф... наук: / Потемкина Л.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1961. – 17л.
726020
  Абдукаримов Э. "Монгол зураг" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 55-63


  "Монгол зураг" - жанр монгольського живопису
726021
  Розенштейн В.А. Молодость / В.А. Розенштейн. – М, 1932. – 60с.
726022
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1946. – 272 с.
726023
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1949. – 352 с.
726024
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1950. – 383 с.
726025
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Москва, 1953. – 384 с.
726026
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Київ, 1955. – 420 с.
726027
  Браун Н.Л. Молодость / Н.Л. Браун. – Л., 1960. – 62с.
726028
  Толис П. Молодость : Повести и рассказы / П. Толис. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
726029
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – М., 1978. – 430с.
726030
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – К., 1982. – 319с.
726031
  Глухов Б.А. Молодость / Б.А. Глухов. – М, 1986. – 93с.
726032
  Богданович Л.А. Молодость в старости / Л.А. Богданович. – М, 1984. – 126с.
726033
  Данилов Б.Г. Молодость в шинели : стихи / Б.Г. Данилов. – Йошкар-Ола, 1985. – 87 с.
726034
  Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера / Ю.М. Шпрыгов. – М., 1984. – 320с.
726035
  Труханов В.И. Молодость Донбасса. / В.И. Труханов. – Сталино, 1952. – 64с.
726036
  Авакян Р. Молодость древнего города : Рус. писатели о Ереване : [очерк] / Авакян Р.А. – Ереван : Айастан, 1968. – 78 с. – Библиогр. в примеч.: с. 72-76
726037
  Забелин И.М. Молодость древней науки / И.М. Забелин. – Москва : Просвещение, 1967. – 112с.
726038
  Сухотин А.К. Молодость и горизонты науки / А.К. Сухотин. – Новосибирск, 1973. – 223с.
726039
  Бестужев-Лада Молодость и зрелость / Бестужев-Лада. – М., 1984. – 207с.
726040
  Киселев А.Н. Молодость и зрелость полководца / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 118с.
726041
  Швалев В.Н. Молодость и сердце. / В.Н. Швалев. – М., 1981. – 176с.
726042
  Репин И. Молодость искусства / И. Репин, Я. Айзеньерг. – Ашхабад, 1965. – 200с.
726043
  Козловский Ю.М. Молодость Крапоткина / Ю.М. Козловский. – Хабаровск, 1983. – 145с.
726044
  Вышеславский Л.Н. Молодость мира / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1951. – 188с.
726045
  Лихарев Б.М. Молодость мира. / Б.М. Лихарев. – М.Л., 1963. – 292с.
726046
  Маяковский В.В. Молодость мира. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
726047
  Чепуров А.Н. Молодость моя / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1956. – 122 с.
726048
  Андриасов М.А. Молодость наша опаленная / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 528с.
726049
  Харитонов В. МОлодость наша. / В. Харитонов. – М., 1958. – 174с.
726050
  Кочетов В.А. Молодость с нами : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 496с.
726051
  Квитко М.М. Молодость сердца / М.М. Квитко. – К, 1983. – 191с.
726052
  Могилевский Б.Л. Молодость Сеченова / Б.Л. Могилевский. – М, 1976. – 352с.
726053
   Молодость Сибири. – М., 1980. – 191с.
726054
  Щербаков Г.П. Молодость старого завода / Г.П. Щербаков. – Челябинск, 1990. – 111с.
726055
   Молодость страны. – Москва, 1978. – 12с.
726056
  Шаховская Л.Д. Молодость Цезаря Октавиана Августа : эпоха Цезарей : [роман] / Л.Д. Шаховская. – Москва : Кром ; Книга и бизнес, 1994. – 443, [4] с. – (Римская история). – ISBN 5-7119-0076-5


  Борису Васильевичу по случаю Юбилея с наилучшими пожеланиями. 1997.03.28. Подпись.
726057
   Молодость, дружба, мир. – Ташкент, 1978. – 152с.
726058
  Гуммер И.С. Молодость, прожитая дважды / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1972. – 159с.
726059
  Пластикова Л.С. Молодость, прожитая дважды / Л.С. Пластикова. – Волгоград, 1972. – 159 с.
726060
  Чичибабин Б.А. Молодость. / Б.А. Чичибабин. – М., 1963. – 91с.
726061
   Молодость. Труд. Романтика. – М., 1985. – 183с.
726062
  Черніков І.Ф. Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 1608-0599
726063
  Малкина И.Л. Молодцы твои ребята / И.Л. Малкина. – Л., 1955. – 132с.
726064
  Хігерович Р.І. Молодший брат / Р.І. Хігерович. – Київ, 1983. – 164 с.
726065
  Щербина А.О. Молодший брат : оповідання / А.О. Щербина; Анатолій Щербіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
726066
  Слабошпицький М. Молодший брат (Михайло Орест) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-109. – ISSN 0208-0710
726067
  Скуинь З. Молодые / З. Скуинь. – М., 1961. – 110с.
726068
  Скуинь З. Молодые / З. Скуинь. – М., 1967. – 339с.
726069
  Новикова М.И. Молодые / М.И. Новикова. – Симферополь, 1985. – 208с.
726070
   Молодые антифашисты. – Москва, 1978. – 238 с.
726071
   Молодые артисты Ленинграда. – Л., 1945. – 80с.
726072
  Ступников И.В. Молодые артисты ленинградского балета / И.В. Ступников. – Л., 1968. – 56с.
726073
  Лисовский Н.К. Молодые борцы революции / Н.К. Лисовский. – М., 1987. – 110с.
726074
  Марек И. Молодые борцы. / И. Марек. – Л., 1955. – 172с.
726075
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1/2. – 2004
726076
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 3/4 : Сибирь. – 2004
726077
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Омская область. – 2004
726078
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7/8. – 2004
726079
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Конкурсы. – 2004
726080
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11/12. – 2004
726081
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
726082
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 2. – 2005
726083
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
726084
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2005
726085
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5\6 : Екатеринбург: карьера. имидж. – 2005
726086
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 7 : Сибирь. – 2005
726087
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2005
726088
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9\10 : Пермская область. – 2005
726089
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11\12. – 2005
726090
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2006
726091
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 2/3 : В преддверии Форума молодых библиотекарей России. – 2006
726092
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2006
726093
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвып. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Социальные вопросы. – 2006
726094
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7. – 2006
726095
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2006
726096
   Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Сибирь. – 2006
726097
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11. – 2006
726098
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 12. – 2006
726099
  Меркушин В.И. Молодые гвардейцы пятелтки / В.И. Меркушин, В.К. Чантурин. – М., 1975. – 64с.
726100
   Молодые геосинклинали Тихоокеанского пояса, их вулканогенные и рудные формации. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
726101
   Молодые герои-защитники Ленинграда. – Л., 1964. – 40с.
726102
   Молодые гидротермально изменённые породы и минералы Камчатки и Курильских островов. – М., 1969. – 192с.
726103
   Молодые годами, зрелые духом. – Рязань, 1963. – 64с.
726104
  Недосекин Р.К. Молодые годы / Р.К. Недосекин. – Калинин, 1954. – 96с.
726105
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1957. – 683с.
726106
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Минск, 1983. – 524с.
726107
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1988. – 637с.
726108
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Волгоград, 1989. – 575с.
726109
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1990. – 589с.
726110
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1991. – 589с.
726111
  Михайлов М.М. Молодые годы ленинградского балета / М.М. Михайлов. – Л., 1978. – 150с.
726112
  Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева / Н.Н. Фатов. – Москва, 1924. – 366с.
726113
  Груздев И.А. Молодые годы Максима Горького по его рассказам / И.А. Груздев. – Ленинград : Детская литература, 1954. – 176с. – (Школьная библиотека)
726114
  Демченко А.А. Молодые годы Н.Чернышевского / А.А. Демченко. – Саратов, 1989. – 238с.
726115
   Молодые годы С.В. Рахманинова. – Л.-М., 1949. – 188с.
726116
  Хентова С.М. Молодые годы Шостаковича. / С.М. Хентова. – Л.-М.
1. – 1974. – 333с.
726117
   Молодые голоса. – Смоленск, 1948. – 64с.
726118
   Молодые голоса. – Калуга, 1949. – 98с.
726119
   Молодые голоса. – Ярославль, 1950. – 44с.
726120
   Молодые голоса. – Свердловск, 1951. – 152с.
726121
   Молодые голоса. – Чкалов, 1951. – 32с.
726122
   Молодые голоса. – Краснодар, 1952. – 70с.
726123
   Молодые голоса. – Куйбышев, 1952. – 84с.
726124
   Молодые голоса. – Ижевск, 1954. – 60с.
726125
   Молодые голоса. – Улан-Удэ, 1954. – 115с.
726126
   Молодые голоса. – Тбилиси, 1955. – 54с.
726127
   Молодые голоса. – Нальчик, 1957. – 127с.
726128
   Молодые голоса. – Ростов, 1959. – 96с.
726129
   Молодые голоса. – Алма-Ата, 1960. – 72с.
726130
   Молодые голоса. – Симферополь, 1966. – 135с.
726131
  Баранова Г.И. Молодые голоса / Г.И. Баранова. – М, 1966. – 128с.
726132
   Молодые голоса. – М., 1968. – 43с.
726133
   Молодые голоса. – Смоленск, 1969. – 32с.
726134
   Молодые голоса. – Л., 1969. – 64с.
726135
   Молодые голоса. – Петрозаводск, 1977. – 103с.
726136
   Молодые голоса. – М., 1981. – 542с.
726137
  Суичмезов А.М. Молодые города Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 294с.
726138
  Поздняков Э.А. Молодые государства Азии и Африки в ООН. / Э.А. Поздняков. – М, 1971. – 149с.
726139
   Молодые государства Карибского бассейна. – М., 1981. – 179с.
726140
  Хантер Эван Молодые дикари. / Хантер Эван. – М., 1990. – 192с.
726141
   Молодые живописцы 70-х годов. – Москва, 1979. – 40с.
726142
  Куашев Б.И. Молодые журавли : стихи и поэма / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Нальчик : Эльбрус, 1971. – 128 с.
726143
   Молодые звёздные комплексы. Астроклимат. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с.
726144
  Холопов П.Н. Молодые и возникающие звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
726145
  Терез Постел Молодые и лишенные норм: идеологическое рекрутирование западных экстремистов Аль-Каидой // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 113-134. – ISSN 1812-1101
726146
  Кугель С.А. Молодые инженеры. / С.А. Кугель, О.М. Никандров. – М., 1971. – 207с.
726147
  Соловьев С.П. Молодые интрузии и контактовый метаморфизм рудоносного района Тырны-ауз / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1940. – 161с.
726148
   Молодые исследователи. – Ленинград, 1936. – 124 с.
726149
  Пельрен И. Молодые кабаны. / И. Пельрен. – Л, 1970. – 120с.
726150
  Алтухова Г.А. Молодые кадры - будущее современной библиотеки // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 69-73. – ISSN 0869-6020


  Рецензія на кн.: Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко ; предисл. Ю.Н.Столярова. - СПб. : Профессия, 2013. - 238 с.
726151
  Абасова Э.Г. Молодые композиторы Азербайджана : [справочник] / Абасова Э.Г. ; Союз советских композиторов АзССР. – Баку : Аздетгиз, 1961. – 72 с. : ил.
726152
  Волков С.М. Молодые композиторы Ленинграда / С.М. Волков. – Ленинград-Москва, 1971. – 104с.
726153
  Арзамасцева А Молодые люди / А Арзамасцева, Л. Савельев. – Рига, 1954. – 24с.
726154
  Бек А.А. Молодые люди / А.А. Бек, Н.В. Лойко. – Москва, 1954. – 343с.
726155
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1958. – 356с.
726156
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1967. – 536с.
726157
   Молодые люди. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
726158
  Черноскулов А.Т. Молодые люди / А.Т. Черноскулов. – М, 1975. – 343с.
726159
  Яковлев В.Ф. Молодые люди в браке / В.Ф. Яковлев. – М, 1983. – 48с.
726160
  Смеляков Я.В. Молодые люди. / Я.В. Смеляков. – М., 1968. – 55с.
726161
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1962. – 623с.
726162
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1966. – 623с.
726163
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Кишинев, 1988. – 702с.
726164
   Молодые мастера декоративного искусства. – Л., 1959. – 96с.
726165
   Молодые мастера искусства. – М.-Л., 1938. – 380с.
726166
   Молодые мастера Эстонии. – Таллин, 1985. – 52с.
726167
  Слезин А.А. Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
726168
   Молодые московские художники. – М., 1988. – 12с.
726169
   Молодые музыканты. – М.-Л., 1949. – 136с.
726170
   Молодые мы. – М., 1966. – 303с.
726171
   Молодые новаторы = Рассказы об опыте молодых стахановцев Ленинграда. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 84 с.
726172
  Виноградова Татьяна Валентиновна Молодые о библиотечном деле : чем их привлечь и как удержать? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Быстрое старение библиотечных коллективов вызывает тревогу. Мало молодых кадров и в библиотеках Пермского края. Еще меньше оснований для оптимизма. Вряд ли удастся ответить на три вечных русских вопроса: кто в этом виноват? с чего начать? что делать? ...
726173
   Молодые о молодых. – М, 1974. – 351с.
726174
   Молодые о молодых. – М., 1976. – 223с.
726175
   Молодые о молодых. – М., 1979. – 270с.
726176
   Молодые о молодых. – М., 1981. – 255с.
726177
   Молодые орденоносцы. – М., 1935. – 188с.
726178
  Корнеев А.И. Молодые партизаны Смоленщины. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1946. – 102с.
726179
  Борисов С. Молодые патриоты : [Очерки о боевой работе молодежи в годы гражд. войны и юношеские годы вождей большевист. партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников] / С. Борисов. – Москва : Гос воениздат, 1938. – 40 с.
726180
  Юлина Э.И. Молодые певцы Ленинграда / Э.И. Юлина. – Л., 1968. – 48с.
726181
   Молодые писатели в ГДР. – Берлин, 1957. – 31с.
726182
   Молодые платформы и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1975. – 194с.
726183
  Чочиа Н.Г. Молодые плиты СССР в связи с их нефтегазоносностью. / Н.Г. Чочиа. – Л., 1982. – 62с.
726184
  Дружинин И.А. Молодые побеги. / И.А. Дружинин. – М, 1964. – 146с.
726185
   Молодые поэты арабских стран. – М., 1965. – 152с.
726186
   Молодые поэты Белоруссии. – М., 1979. – 143с.
726187
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1959. – 152с.
726188
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1968. – 190с.
726189
   Молодые поэты Венгрии. – М., 1972. – 151с.
726190
   Молодые поэты Грузии. – Тбилиси, 1951. – 118с.
726191
   Молодые поэты Закавказья. – М., 1981. – 207с.
726192
   Молодые поэты Индии. – М., 1960. – 160с.
726193
   Молодые поэты Индонезии. – М., 1965. – 134с.
726194
   Молодые поэты Испании. – М., 1975. – 96с.
726195
   Молодые поэты Кипра. – М., 1971. – 136с.
726196
   Молодые поэты Кубы. – М., 1963. – 104с.
726197
   Молодые поэты Ленинграда. – М., 1984. – 223с.
726198
   Молодые поэты Молдавии. – М., 1977. – 111с.
726199
   Молодые поэты Монголии. – М., 1973. – 143с.
726200
   Молодые поэты Москвы. – М., 1983. – 255с.
726201
   Молодые поэты Объединённой Арабской Республики. – М., 1968. – 112с.
726202
   Молодые поэты Прибалтики. – М., 1979. – 175с.
726203
   Молодые поэты Румынии. – М., 1966. – 167с.
726204
   Молодые поэты Северной Осетии. – М., 1952. – 112с.
726205
   Молодые поэты Средней Азии. – М., 1982. – 240с.
726206
   Молодые поэты Турции. – М., 1974. – 111с.
726207
   Молодые поэты Украины. – М., 1980. – 175с.
726208
   Молодые поэты Украины. – М., 1989. – 158с.
726209
   Молодые поэты Югославии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 159с. – (Молодые поэты мира)
726210
  Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учереждения для их исправления, с обозрением русских учереждений / [соч.] А.Ф. Кистяковского, орд. проф. в ун-те Св. Владимира, доктора угол. права. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадзкого), 1878. – III, 213, X с. – На л. 2 после тит.: Посвящаю Родителю моему в день пятидесятилетнего юбилея пастырского его служения с чувством глубочайшей благдарности
726211
   Молодые разные. – Ростов -на-Дону, 1963. – 311с.
726212
  Лотис Т.И. Молодые режиссеры советского кино / Т.И. Лотис. – М., 1981. – 47с.
726213
   Молодые режиссёры советского кино. – Л., 1962. – 386с.
726214
  Пасынков Л. Молодые рыбаки. / Л. Пасынков. – М., 1931. – 239с.
726215
  Демьянов И И. Молодые сады / И И. Демьянов, . – Л., 1954. – 68с.
726216
  Шифман С.Г. Молодые связисты / С.Г. Шифман. – М, 1956. – 456с.
726217
  Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625
726218
   Молодые силы. – Новосибирск, 1951. – 187с.
726219
   Молодые силы. – Новосибирск
3. – 1954. – 176с.
726220
   Молодые советские художники. – М., 1979. – 174с.
726221
   Молодые советские художники. – М., 1982. – 168с.
726222
  Макаренко Т.С. Молодые специалисты библиотек: инициативная деятельность и профессиональные коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка". – Москва, 2011. – № 2 (22). – С. 205


  Анализ положения в кадровом молодежном секторе библиотечной сферы на современном этапе.Опыт российских библиотек.
726223
  Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на работу // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 169-171. – ISSN 1993-3541


  Приводятся результаты экспертного опроса, проведенного в Иркутской области в 2009 г., и рассматриваются статистические данные о распространенности предъявления работодателями к соискателям требований о наличии диплома вуза и трудового стажа. The ...
726224
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 0869-608Х
726225
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0869-608Х
726226
  Зубок Ю.А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке труда / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5 (373). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625


  Критерием эффективности подготовки и использования высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. За последние десятилетия доля выпускников вузов, работающих по ...
726227
  Асеев Н.Н. Молодые стихи / Н.Н. Асеев. – Москва, 1928. – 90с.
726228
  Дрозденко В.И. Молодые строители коммунизма. / В.И. Дрозденко. – М., 1957. – 118с.
726229
  Цветков Л.А. Молодые строители социалистической промышленности / Л.А. Цветков. – М.-Л., 1930. – 64с.
726230
  Карчевцев О.А. Молодые строят коммунизм. / О.А. Карчевцев. – Л., 1972. – 20с.
726231
  Мещеряков Ю.А. Молодые тектонические движения и эрозионно-аккумулятивные процессы Северо-западной части Русской равнины / Ю.А. Мещеряков. – М, 1961. – 88с.
726232
   Молодые Ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 1947. – 63с.
726233
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1973. – 207с.
726234
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1974. – 75с.
726235
   Молодые учёные. – Душанбе, 1980. – 205с.
726236
   Молодые учёные вузов г. Иркутска в 11 пятилетке. – Иркутск, 1983. – 96с.
726237
   Молодые учёные и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. – Кемерово, 1981. – 208с.
726238
   Молодые учёные и специалисты народному хозяйству. – Томск, 1983. – 187с.
726239
   Молодые ученые и специалисты Томской области в девятой пятилетке : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Томск
Секция радиофизики и оптики. – 1975. – 185 с.
726240
   Молодые учёные и специалисты Томской области в девятой пятилетке. – Томск, 1975. – 110с.
726241
  Михайлова Т.В. Молодые ученые и специалисты: кадры, информация и инновации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Беседа за круглым столом членов Совета ректоров высших учебных зведений и Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Раскрывается деятельность молодежного общественного объединения за прошедший учебный год.
726242
   Молодые учёные и студенты-науке. – Кемерово, 1989. – 190с.
726243
   Молодые учёные и студенты Алтайского университета науке и производству. – Барнаул, 1978. – 59с.
726244
   Молодые учёные Московского университета. – М., 1980. – 56с.
726245
  Максимова М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 97-105. – ISSN 0131-2227
726246
   Молодые ученые Харьковщины - 2007 : программа и материалы конференции молодых ученых, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 92с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-57-3
726247
   Молодые ученые Харьковщины - 2008 : программа и материалы конференции молодых ученых, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация.Совет ректоров Харьковского региона. Народная украинская академия ; ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. – Харьков : НУА, 2008. – 148с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-74-0
726248
   Молодые ученые Харьковщины - 2009 : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
726249
   Молодые филологи Беларуси - 96 : Сборник статей. – Минск : Красико- принт, 1997. – 94с. – ISBN 985-6261-19-8
726250
   Молодые хозяева земли. – Иваново, 1958. – 299с.
726251
   Молодые художники Белоруссии. Каталог выставки. – М., 1989. – 127с.
726252
   Молодые художники ГДР Каталог. – М., 1963. – 19с.
726253
   Молодые художники ГДР. Каталог выставки. – М., 1966. – 21с.
726254
   Молодые художники Закавказья. – М., 1959. – 85с.
726255
  Костин В.И. Молодые художники и проблемы советской живописи / В.И. Костин. – М.-Л., 1940. – 79с.
726256
  Копбосинова Р. Молодые художники Казахстана. / Р. Копбосинова. – Алма-Ата, 1972. – 47с.
726257
   Молодые художники Киргизии. – Москва, 1979. – 95с.
726258
   Молодые художники Киргизии. Каталог выставки. – М., 1975. – 22с.
726259
   Молодые художники Молдавии. Каталог выставки. – М., 1979. – 38с.
726260
   Молодые художники Монголии. Каталог выставки. – М., 1976. – 6с.
726261
   Молодые художники Москвы. – М., 1957. – 127с.
726262
   Молодые художники Москвы. – Ленинград, 1963. – 8с.
726263
   Молодые художники о Родине. – М., 1985. – 199с.
726264
   Молодые художники советского театра. – М., 1983. – 63с.
726265
   Молодые художники Таджикистана. – М., 1981. – 38с.
726266
  Березкин В.И. Молодые художники театра / В.И. Березкин. – М, 1981. – 56с.
726267
   Молодые художники Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 94с.
726268
   Молодые художники Украины. – Москва, 1985. – 63с.
726269
   Молодые художники, окончившие творческие мастерские Академии художеств СССР. – М., 1969. – 32с.
726270
   Молодые художники. Таджикистан. – Москва, 1987. – 143с.
726271
  Алимбаев А.А. Молодым - атеистическую убежденность / А.А. Алимбаев. – Москва, 1980. – 55с.
726272
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 736с.
726273
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 2-е доп. изд. – М., 1978. – 527с.
726274
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – М.
2. – 1982. – 1-400с.
726275
   Молодым безбожникам. – М., 1924. – 285с.
726276
  Коберидзе К. Молодым борцам / К. Коберидзе. – М., 1952. – 72с.
726277
  Кронов А.Ф. Молодым избирателям о равноправии / А.Ф. Кронов. – М, 1937. – с.
726278
  Паршин С.А. Молодым любителям авиационной и ракетной техники / С.А. Паршин. – М., 1974. – 43с.
726279
  Паршин С.А. Молодым любителям телевидения, звукозаписи и электромузыкальных инструментов / С.А. Паршин. – М., 1974. – 40с.
726280
   Молодым наследовать мир. – М., 1968. – 240с.
726281
  Теплицкий А.Х. Молодым новааторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – Киев, 1980. – 111с.
726282
  Теплицкий А.Х. Молодым новаторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – 2-е испр. доп. – Киев, 1987. – 104с.
726283
  Марчук Г.И. Молодым о науке / Г.И. Марчук. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 302с.
726284
  Долматовский Е.А. Молодым поэтам / Е.А. Долматовский. – М., 1981. – 127с.
726285
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям / С.А. Паршин. – М., 1974. – 86с.
726286
  Шимулис П.А. Молодым родителям : Справочник / П.А. Шимулис, А.А. Винграс; Пер. с литовск. Э.Артисюк. – Москва-Каунас : Квадрат-Аиета, 1992. – 347с.
726287
  Кичина И.А. Молодым родителям о воспитании / И.А. Кичина. – Свердовск, 1976. – 105 с.
726288
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 118с.
726289
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1979. – 167с.
726290
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 172с.
726291
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 2-е изд. – Бишкек, 1991. – 219с.
726292
  Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и обязанностях / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 110 с.
726293
  Барвінок Г. Молодыча боротьба [Молодича боротьба] / Г. Барвинок. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отд. коpпуса жандаpмов, 1899. – [2], 19 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 3)
726294
  Сорока Б.М. Молодята : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1957. – 138 с.
726295
  Серіщев Я.М. Молодь - активна сила в боротьбі за комунізм / Я.М. Серіщев. – К., 1975. – 143с.
726296
  Гуць М.І. Молодь - головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.85-90
726297
  Беляєва Т.Є. Молодь - майбутнє планети : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Беляєва. – Київ, 1983. – 32с.
726298
  Ющенко В. Молодь - на боці правди // Без цензури, 2004


  [Виступ канд. на пост Президента України на Студент. вічі 16 жовт. 2004 р. Київ, Контрактова площа]
726299
  Нгуєн Хоанг Ань. Молодь в системі соціально-економічного розвитку країни (із досвіду В"єтнаму) / Нгуєн Хоанг Ань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 209-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
726300
   Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
726301
  Білоусова Н. Молодь взялася за агітацію енергозбереження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Роботи семи українських студентів ляжуть у основу соціальної реклами...
726302
  Шайхалієва Ю. Молодь за ЄС / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  В приміщенні комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності студенти КНУ імені Т. Шевченка та "Всеукраїнська Асамблея молоді" провели круглий стіл з питань відносин Україна - ЄС у контексті підписання Угоди про асоціацію.
726303
   Молодь за Україну в Об"єднаній Європі та НАТО : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об"єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь": [за матеріалами конференції, що проходила 12-14 серпня 2006 р. в смт. Сонячногірське АР Крим]. – Київ, 2006. – 130с.
726304
  Твердохліб В.Ю. Молодь Західної України у боротбі за возз"єднання. 1919-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1983. – 134с.
726305
   Молодь змінює світ! [Електронний ресурс] : [збірка пісень] / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ГроЛіс, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) : іл. – На етикетці: 50-ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет 1966-2016. - Заголовок з етикетки диску


  Зміст: 1. Ода ТНЕУ; 2. Ми-українці; 3. Молитва; 4. Отвіться, дзвони; 5. Я горда тим, що українка; 6. Лицарі України; 7. Віримо в краще; 8. Україні; 9. Моя сорочка-вишиванка; 19. Моя земля; 11. Зелен-гай; 12. Веснянки; 13. Любов твоя, ...
726306
  Мигович І.І. Молодь і атеїзм / І.І. Мигович. – Київ, 1972. – 48с.
726307
  Багмет М.С. Молодь і відродження національної самосвідомості / М.С. Багмет. – К., 1992. – 162с.
726308
  Ніколаєнко Р. Молодь і державна мова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 65-66). – С. 3


  Інститут журналістики, Товариство української мови КНУ імені Тараса Шевченка провели VI Міжвузівську науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", присвячену проблемам функціонування, розвитку української мови і мовної політики в Україні. Зі ...
726309
   Молодь і дозвілля. – К., 1994. – 125с.
726310
  Тараненко Г.Г. Молодь і євроінтеграційні імперативи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 258-267
726311
   Молодь і закон. – Київ
1. – 1992. – 60с.
726312
   Молодь і закон. – Київ
2. – 1992. – 49с.
726313
  Косенко Г.І. Молодь і ідеологічна боротьба на сучасному етапі. / Г.І. Косенко, І.І. Литвинець. – К., 1970. – 32с.
726314
  Булатецький Ю.Ю. Молодь і міжнародна політика. / Ю.Ю. Булатецький. – К., 1973. – 179с.
726315
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
726316
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
726317
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
726318
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
726319
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2004
726320
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 7. – 2004
726321
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 8. – 2004
726322
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
726323
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу, 2000-
№ 10. – 2004
726324
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 11. – 2004
726325
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 12 спецвипуск : Бізнес-кредит. – 2004
726326
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 1. – 2005
726327
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
726328
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2005
726329
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
726330
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
726331
  Гребенюк Л.І. Молодь і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-201. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про розробку та захист колективного проекту "Молодь і політика" учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
726332
  Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 70-95. – ISSN 1810-2131
726333
  Кульпінський В.Л. Молодь і Ради / В.Л. Кульпінський. – К., 1983. – 33с.
726334
  Номеровський П.Я. Молодь і радянське суспільство / П.Я. Номеровський. – Київ, 1968. – 93с.
726335
   Молодь і радянський закон. – К., 1972. – 120с.
726336
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 11 (94), листопад. – 2012
726337
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 12 (95), грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726338
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 1 (96), січень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726339
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 2 (97), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726340
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 3 (98), березень. – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726341
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 4 (99), квітень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726342
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 5 (100), травень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726343
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 6 (101), червень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726344
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 7 (102), липень. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726345
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (103), серпень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726346
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (104), вересень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726347
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (105), жовтень. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726348
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (106), листопад. – 2013. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726349
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (107), грудень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726350
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (108), січень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726351
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (109), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726352
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (110), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726353
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (111), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726354
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (112), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726355
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (113), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726356
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (114), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726357
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (115), серпень. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726358
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (116), вересень. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726359
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (117), жовтень. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726360
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (118), листопад. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726361
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (119), грудень. – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726362
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (120), січень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726363
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (121), лютий. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726364
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (122), березень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726365
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (123), квітень. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726366
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (124), травень. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726367
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (125), червень. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726368
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (126), липень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726369
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (127), серпень. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726370
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (128), вересень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726371
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (129), жовтень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726372
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (130), листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726373
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (131), грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726374
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (132), січень. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726375
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (133), лютий. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726376
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (134), березень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726377
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (135), квітень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726378
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (136), травень. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726379
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (137), червень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726380
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (138), липень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726381
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (139), серпень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726382
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (140), вересень. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726383
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (141), жовтень. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726384
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (142/143), листопад - грудень. – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726385
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (144), січень. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726386
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (145), лютий. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726387
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (146), березень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726388
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (147), квітень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726389
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (148), травень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726390
  Марушкевич А. Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкриваються актуальні погляди Івана Огієнка щодо володіння молоді українською мовою. Звертається увага на якості, які формуються у молодих людей засобами рідної мови. Аналізуються рідномовні обов"язки окремих категорій фахівців. Наголошується на ...
726391
  Мудрак Л. Молодь і Слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 3


  Звіт за (березень - грудень 2015 р.) Лесі Мудрак, секретаря НСПУ з роботи з молодими авторами.
726392
   Молодь і суспільний прогрес. – К., 1970. – 263с.
726393
  Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні ( національно-етнічний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 120-129
726394
  Гайдабура В. Молодь іде за людьми жертовної вдачі (Лідія Крушельницька та Студія Мистецького Слова в Нью-Йорку) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 100-104. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
726395
  Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 60-64. – ISSN 2078-5860
726396
  Зоська Я.В. Молодь на ринку праці України: технології працевлаштування / Я.В. Зоська, Л.О. Скідін // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 35-38
726397
   Молодь на стадіони!. – К., 1963. – 122с.
726398
  Шманько Г.І. Молодь нової Угорщини / Г.І. Шманько. – К, 1967. – 90с.
726399
  Миколюк О. Молодь обирає військові професії. Держава майже удвічі збільшила замовлення на підготовку таких фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 163). – С. 8


  61 військовий, який отримав поранення в АТО, вступив на заочну форму навчання за цивільними спеціальностями. Зокрема, це Харківський ун-т повітряних сил, Академія сухопутних війск, Військовий інститут КНУ ім.Т Шевченка та інш.
726400
  Магерамов Ч.М. Молодь осетровых Среднего Каспия и осетровое хозяйство бассейна : Автореф... канд. биолнаук: / Магерамов Ч. М.; АН АзССР, От-ние биол. наук, Объе. сов. – Баку, 1967. – 23л.
726401
   Молодь планети в боротьбі за мир, дружбу і солідарність. – К., 1987. – 108с.
726402
  Поціпух О. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету видавничої справи та редагування КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
726403
  Соловйова К. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету реклами та зв"язків із громадськістю КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
726404
  Решетов П.М. Молодь робить вибір: Становище і боротьба молоді капіталістичніх країн Заходу проти імперіалізму, за мир, демократію і соціальний прогрес. / П.М. Решетов. – К., 1980. – 105с.
726405
  Федоров Г.Т. Молодь та ідеологічна боротьба / Г.Т. Федоров. – Київ, 1981. – 48с.
726406
  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
726407
  Скаржинська В. Молодь у боротьбі за соціалізм. / В. Скаржинська. – К., 1948. – 52с.
726408
   Молодь у борьбі проти фашизму і війни. – К., 1938. – 189с.
726409
  Голубєва І.Є. Молодь у відтворенні населення: теоретико-методичні підходи дослідження // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 140-145
726410
  Михальченко І. Молодь у Європі. Як заохочується активне суспільне життя? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 5 : фото


  22 жовтня 2015 року у Києві відбулася міжнародна конференція з розвитку громадянської активності молоді. Конференція є заключним етапом Двостороннього Литовсько-Українського проекту співпраці "Формула активного громадянина Європи" (розвиток ...
726411
   Молодь у науці [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 22 : цв.фото.
726412
  Сопілко І.М. Молодь у юридичній науці / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 194-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061


  У статті узагальнені результати Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум». Автори проаналізували головні результати наукових досліджень молодих вчених і студентів, вивчили участь молодих правників ...
726413
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
726414
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
726415
   Молодь України. – Київ, 2000
726416
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
726417
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
726418
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
726419
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
726420
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
726421
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
726422
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
726423
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
726424
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
726425
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
726426
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
726427
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
726428
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
726429
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
726430
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
726431
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
726432
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
726433
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
726434
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
726435
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
726436
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
726437
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
726438
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
726439
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
726440
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
726441
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
726442
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
726443
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
726444
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
726445
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 листопада (№ 33/34). – 2014. – 8 с.
726446
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
726447
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
726448
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 червня (№ 19/20). – 2014. – 8 с.
726449
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 березня (№ 9/10). – 2014. – 8 с.
726450
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
726451
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 вересня (№ 35/36). – 2015. – 8 с.
726452
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
726453
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 січня (№ 3/4). – 2015. – 8 с.
726454
  Паніна Н. Молодь України : структура цінностей , соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – с5-26.
726455
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
726456
  Самойленко В. Молодь України на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 172-174
726457
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
726458
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
726459
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-
Вип. 5 : Збірник наукових публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – 1996
726460
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-. – ISBN 966-7530-13-2
Вип. 7 : Збірник наукових публікацій за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. – 1998
726461
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; Вип. 29)
726462
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
726463
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
726464
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
726465
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
726466
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
726467
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
726468
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
726469
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
726470
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
726471
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
726472
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
726473
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
726474
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
726475
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
726476
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
726477
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
726478
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
726479
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
726480
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
726481
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
726482
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
726483
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
726484
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
726485
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
726486
  Бекет С. Молой : Роман / Самюель Бекет; З франц. пер. П.Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
726487
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
726488
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
726489
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12 с.
726490
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
726491
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
726492
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
726493
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
726494
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
726495
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
726496
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
726497
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – ISBN 5-86068-013-9
726498
  Безыменский А.И. Молот и меч / А.И. Безыменский. – М, 1962. – 223с.
726499
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
726500
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
726501
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
726502
  Помяловский Н.Г. Молотов / Н.Г. Помяловский. – Л-М, 1931. – 232с.
726503
   Молотов В.М.. – Ленинград, 1938. – 16 с.
726504
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
726505
   Молотов В.М.. – Москва, 1940. – 15 с.
726506
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за под"ем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1952. – 16л.
726507
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92с.
726508
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М., 1949. – 88с.
726509
  Купрін О.І. Молох / О.І. Купрін. – К, 1952. – 104с.
726510
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Челябинск, 1953. – 80с.
726511
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1973. – 423с.
726512
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
726513
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
726514
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
726515
  Коломейцев Н.В. Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – 44с. – У брошурі також: Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха
726516
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 82-83
726517
   Молочко Анатолій Миколайович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 232-233. – ISBN 978-966-455-058-8
726518
   Молочко Анатолій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161-162 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
726519
   Молочко Анатолій Миколайович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 182-183


  У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і картографії. Кандидатська дисертація «Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря» захищена в 1989 р. Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне моделювання, ...
726520
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 91-92. – ISBN 966-95774-3-5
726521
  Евтушенко Е. Молочко для Женечки / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 45-49
726522
   Молочная инженерия: ничего лишнего : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 33 : Фото
726523
  Филиковский С.И. Молочная продуктивность и некоторые показатели углеводно-жировоо обмена при раздаивании коров чернопестрой породы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филиковский С.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 20л.
726524
  Вильде Э.Ю. Молочник из Мяєкюлы : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллинн : Эст. госиздат, 1960. – 194 с.
726525
   Молочников Борис Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320 : фото
726526
  Гловацька О. Молочні продукти - користь чи шкода? (Методичні рекомендації населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 29-35 : фото
726527
  Романенко І.Н. Молочно-м"ясний радгосп / І.Н. Романенко, І.Ф. Шеремет. – К.-Х., 1940. – 135с.
726528
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
726529
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города ( на примере г. Киева) // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
726530
   Молочно-фруктовые прохладительные напитки. – К., 1990. – 164с.
726531
   Молочное животноводство в совхозе "Караваево". – М., 1954. – 152с.
726532
  Галиева Р.С. Молочнокислые бактерии - антогонисты Bacillus sentericus, возбудителя картофельной болезни хлеба : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Галиева Р.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
726533
  Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии в эпифитной микрофлоре растений некоторых областей УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нестеренко О. А.; АН УССР, Ин-т микробил. и вирусло. – К., 1964. – 21л.
726534
  Квасников Е.И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко. – Москва : Наука, 1975. – 389 с. : табл., ил. – Библиогр.: 26 назв.
726535
  Подгорский В.С. Молочнокислые бактерии рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Подгорский В.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1967. – 22л.
726536
  Беренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Беренц, В.Н. Козлов. – М, 1981. – 128с.
726537
  Бренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Бренц, В.Н. Козлов. – М, 1989. – 128с.
726538
  Краснова Елена Молочные реки в Белом море. Белые реки в Белом море / Краснова Елена, Ващенко Богдана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 50 : фото
726539
  Никульшин И.Е. Молочные реки, кисельные берега. / И.Е. Никульшин. – М, 1978. – 221с.
726540
  Леонтьев А. Молочный брат : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 60-64. – ISSN 0130-7673
726541
  Потапова А.В. Молочный зуб дракона Тишки / А.В. Потапова. – К., 1993. – 210с.
726542
  Осипов Е.В. Молочный козел / Е.В. Осипов. – Рязань, 1962. – 96с.
726543
  Тудор С. Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив / С.Й. Тудор. – Львів : Вікна, 1930. – 79 с.
726544
  Супруненко В.П. Молчаливая вода кяриза / В.П. Супруненко. – М., 1987. – 173с.
726545
  Логинов Д. Молчаливая красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 77-89


  Биография французской актрисы Катрин Денев.
726546
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1971. – 199с.
726547
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1974. – 162с.
726548
  Дейниченко Г.В. Молчаливое семейство : Владыки капиталистического мира / Г.В. Дейниченко. – Москва : Политиздат, 1975. – 48 с.
726549
  Земцова Юлия Молчаливые рыбаки. Мастер рыбалки / Земцова Юлия, Нигге Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
726550
  Новикова А.А. Молчаливые собеседники / А.А. Новикова. – М., 1987. – 205с.
726551
  Таскер П. Молчаливый гром : Роман / Питер Таскер; Пер. с англ. О.А. Фирсова. – Москва : Центрполиграф, 1995. – 286с. – На обл. : Блестящий триллер о современной Японии. – (Мастера). – ISBN 5-7001-0224-2
726552
  Кристи Брайан Молчаливый зоопарк. Вечная жизнь / Кристи Брайан, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 118-135 : фото
726553
  Юдалевич М.И. Молчана / М.И. Юдалевич. – Барнаул., 1967. – 120с.
726554
  Анциферов Н. Молчание - не золото / Н. Анциферов. – Сталино Донбасс, 1960. – 38с.
726555
  Чернов Е.Е. Молчание / Е.Е. Чернов. – Куйбышев, 1967. – 52с.
726556
  Мазурин Г.А. Молчание / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1971. – 64с.
726557
  Зумакулова Т.М. Молчание : стихи / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 199 с.
726558
  Будаков В.В. Молчание / В.В. Будаков. – Воронеж, 1982. – 271с.
726559
  Луганцева Татьяна Игоревна Молчание в тряпочку : Повесть / Татьяна Луганцева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06484-2
726560
  Ковалев Д.М. Молчание гроз / Д.М. Ковалев. – Москва, 1964. – 119 с.
726561
  Малева В.Л. Молчание и крик : повести / В.Л. Малева. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 239 с.
726562
  Малеева В. Молчание и крик. / В. Малеева. – Кишинев, 1974. – 382с.
726563
  Ованесян Р.К. Молчание моря : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
726564
  Веркор Молчание моря / Веркор. – Москва, 1990. – 554с.
726565
  Кожухова О.К. Молчание неба : избранное / О.К. Кожухова. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 479с.
726566
  Острирова Е.С. Молчание опустевших гробниц: древние культуры Западной Мексики / Е.С. Острирова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-92. – ISSN 0044-748Х
726567
  Полуян П. Молчание пирамид и блеск алмазов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
726568
  Харрис Т. Молчание ягнят / Т. Харрис. – М, 1993. – 401с.
726569
  Эндо Сюсаку Молчание. Самурай : романы ; пер. с япон. / Сюсаку Эндо. – Москва : Радуга, 1989. – 445 с.
726570
  Неруда П. Молчанье -- не золото / П. Неруда. – Москва, 1972. – 191 с.
726571
  Атанасов Г. Молчат только мертвые / Г. Атанасов. – Москва, 1991. – 139с.
726572
  Гушер А. Молчать и медлить больше нельзя // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075


  Проблема неврегульованих конфліктів і непризнаних республік в політиці Росії і в пострадянському просторі
726573
  Экхаут Л. Молчать нельзя! / Л. Экхаут. – М., 1966. – 332с.
726574
  Близнец В.С. Молчун / В.С. Близнец. – М, 1978. – 335с.
726575
  Луптаков В.С. Молчун. / В.С. Луптаков. – Ульяновск, 1961. – 30с.
726576
  Чернышев А.И. Молчун. / А.И. Чернышев. – Рига, 1971. – 222с.
726577
  Еловских В.И. Молчунья / В.И. Еловских. – Свердовск, 1964. – 92с.
726578
   Молю прощения: Очерки, рассказы, стихи.. – М., 1990. – 349с.
726579
  Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв.
726580
  Давидов А.І. Молюски - друзі, молюски - вороги / А.І. Давидов. – К., 1975. – 48с.
726581
  Новицький О.Ю. Молюски Вінницькоі та Кам"янець-Подільськоі області / О.Ю. Новицький. – 152с.
726582
  Макаренко Д.Е. Молюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Макаренко Д. Е.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 36л.
726583
   Молявко Григорій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 100-101. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
726584
  Клепиков Максим Моль Земли : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 8-16 : Іл.
726585
  Халваши Ф. Мольба. Стихи / Ф. Халваши. – Тбилиси, 1980. – 190с.
726586
  Мокульский С.С. Мольер : проблемы творчества / С.С. Мокульский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 249 с.
726587
  Мокульский С.С. Мольер / С.С. Мокульский. – Москва, 1936. – 368с.
726588
  Сигал Н.А. Мольер / Н.А. Сигал. – Л, 1958. – 39с.
726589
  Гликман И.Д. Мольер / И.Д. Гликман. – Москва-Ленинград, 1966. – 279с.
726590
  Бояджиев Г.Н. Мольер / Г.Н. Бояджиев. – Москва, 1967. – 555с.
726591
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – М, 1970. – 126с.
726592
  Бордонов Ж. Мольер / Ж. Бордонов. – М., 1983. – 415с.
726593
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – 2-е изд. – М, 1988. – 142с.
726594
  Цебрикова М.К. Мольер его жизнь и произведения / М.К. Цебрикова // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 77 с.
726595
  Зерчанинов А.А. Мольер и классицизм / А.А. Зерчанинов, 1938. – [18] с.
726596
  Бояджиев Мольер на советской сцене / Бояджиев, ГН. – Москва, 1971. – 47с.
726597
  Барро М.В. Мольер, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.В. Барро / с портр. Мольера, грав. в Лейпциге Геданом. – Москва : Тип. И.Г. Салова, 1891. – 79 с., 1 л. портр. – Библиогр.: 16 назв. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
726598
  Альбиг Мольер. "Зоолог людей" / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
726599
  Приходько Г.П. Мольный объем расплавов двойных солевых смесей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Приходько Г.П. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
726600
  Давиденко Я.І. Мольовнича Полтавщина : путеводитель по заповедникам и памятникам природы / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1982. – 124 с.
726601
  Дмитрієнко Інна Мольфари не зупинили повінь // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0130-5212
726602
  Могильний Л.П. Мольченко Василь Пилипович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 63 : фото
726603
  Задорожный Олег Мома: жевать нельзя выплевывать : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 86-88 : Іл.
726604
  Котлярчук Андрій Момбаса. Між саваною та океаном : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 68-74 : Фото
726605
  Етвуд М. Момент / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 44. – ISSN 0320-8370
726606
  Кричун П. Момент визнання в обліку доходу за будівельним контрактом: підходи, принципи, критика, перспектива // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
726607
  Оніщук Ю.В. Момент виконання податкового обов"язку: проблеми теорії та практики // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 25-28.
726608
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
726609
  Кузнецова Н. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 202-206. – ISBN 978-966-306-020-4
726610
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-72
726611
  Дьоміна О.О. Момент виникнення прав за правочинами, що підлягають державній реєстрації: еволюція законодавчого підходу / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-89
726612
  Яремова І.В. Момент виникнення права власності на цінні папери // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 223-227
726613
  Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 87-91.
726614
  Співак М.В. Момент виникнення та припинення особистих немайнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 336-342. – ISSN 1563-3349
726615
  Кучма О.Л. Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 527-531. – ISBN 978-966-521-631-5
726616
  Романюк Я.М. Момент вчинення правочину та його правове значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 36-40
726617
   Момент Давутоглу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Новий президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначає лояльного прем"єра.
726618
  Боровик Г.А. Момент истины / Г.А. Боровик. – М, 1981. – 110с.
726619
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1985. – 558с.
726620
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1986. – 428с.
726621
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1989. – 254с.
726622
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1989. – 428с.
726623
  Богомолов В.О. Момент истины : повесть, роман / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 475с.
726624
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – Москва : Патриот, 1990. – 447с.
726625
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – Новосибирск, 1990. – 428с.
726626
  Богомолов В.О. Момент истины : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 428с.
726627
  Попов Василий Момент истины : Олимпиада // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
726628
  Авдеенко С.И. Момент истины : жизнь и смерть Евгения Кушнарева / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 155, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7218-06-6
726629
  Богомолов В.О. Момент истины (В авгусе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – М., 1988. – 413с.
726630
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – М., 1988. – 414с.
726631
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / Владимир Богомолов. – Москва : Вагриус, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-9697-0398-8
726632
  Богомолов В.О. Момент истины. (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Харьков : Прапор, 1984. – 375с.
726633
  Коломиец Р. Момент истины. Режиссер Резникович : Страницы театрального романа / Р. Коломиец. – Киев : Альтерпресс, 2001. – 176 с. – (Театр и судьбы). – ISBN 966-542-098-4; 966-542-148-4
726634
  Богомолов В.О. Момент истины: Избранное / В.О. Богомолов. – М., 1981. – 527с.
726635
  Богомолов В.О. Момент істини / В.О. Богомолов. – К., 1988. – 465с.
726636
   Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права. – Київ, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-8189-44-9
726637
  Карпенко Віталій Момент істини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 255-258. – ISSN 0869-3595
726638
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка.
726639
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка. Олександр Доценко - військовий діяч, історик визвольних змагань, публіцист, підполковник Армії УНР. У 1919–1920 роках — ад"ютант головного отамана Симона Петлюри.
726640
  Валентирова К. Момент наукової об"єктивності в контексті музейної культурно-освітньої діяльності на прикладі репрезентації історії інквізиції // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 562-563. – ISBN 978-966-171-783-0
726641
  Хилюта В.В. Момент окончания хищения в доктрине уголовного права: практика применения теоретических концепций // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 97-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
726642
  Безклубий І.А. Момент переходу права власності за договором купівлі-продажу з торгів / І.А. Безклубий, Є.М. Глущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-70.
726643
  Клепар Г. Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
726644
  Кравчук В. Момент переходу права на частку в статутному капіталі господаського товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-63.
726645
  Цуладзе Я. Момент повернення до істини: Геополітика Кавказу в умовах становлення нового світового порядку // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-83. – ISSN 0868-8273
726646
  Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
726647
  Кравчук В. Момент припинення корпоративних відносин у разі виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-103.
726648
  Будько Євген Момент слави : весь світ - тевтр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 90-91 : Фото, карта
726649
  Іваненко О. Момент спокою // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.45
726650
  Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-53
726651
  Раскин А.Б. Моментальные биографии. / А.Б. Раскин. – М., 1959. – 63с.
726652
  Кореневский Д.Г. Моментальные уравнения и проблема их замыкания дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. / Д.Г. Кореневский. – К.
1. – 1973. – 37с.
726653
  Єфіменко С.В. Моменти першого досягнення рівня процесом, що є склеєним з двох процесів броунівського руху на прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто моменти [тау з нижнім індексом а] першого досягнення деякого рівня узагальненим дифузійним процесом, визначеним як результат склеювання двох одновимірних процесів броунівського руху. Одержано явний вид міри [Пі] із формули Леві-Хінчина для ...
726654
  Іксанов О.М. Моменті результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів гpaничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти, випадковий cтeneнeвий ряд, заміна міри. For ...
726655
  Семєйко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 155-160. – ISSN 0868-6904


  Стаття є продовженням статтi М.Г. Семейко, Моментнi мiри змiшаних емпiричних випадкових точкових процесiв i маркованих точкових процесiв в компактних метричних просторах. 1, Теор. ймовiр. та матем. статист. 88 (2013), 144-156. Дослiдженi моментнi мiри ...
726656
  Семейко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 144-156. – ISSN 0868-6904


  Moment measures of the mixed empirical random point processes and marked point processes are investigated using probability generating functions of the random counting measures.
726657
  Іксанов О.М. Моментні результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів граничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти; випадковий степеневий ряд; заміна міри. For ...
726658
  Нікітін А.В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертових просторах з допомогою моментних рівнянь. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений в ...
726659
  Ковтун І.І. Моментні рівняння для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами, одержано замкнені системи для знаходження моментів розв"язку.
726660
  Мустафин Н.Н. Моментно-кинетический метод описания турбулентных течений несжимаемой жидкости / Н.Н. Мустафин. – М., 1988. – 21с.
726661
  Калайда О.Ф. Моментно-локальні квадратурні формули // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано квадратурні формули для інтегралів від добутку функцій за інформацією про співмножники в точках та за моментами співмножників.
726662
  Мкртчян С.Т. Моментные метрики и их применения к исследованию устойчивости в задачах характеризации распделений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мкртчян С.Т.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 12л.
726663
  Фарзан Р.Х. Моментные уравнения в аэродинамике разреженных газов с внутренними степенями свободы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Фарзан Р.Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
726664
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1970. – 312 с.
726665
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1977. – 511 с.
726666
  Мазалов В.В. Моменты остановки и управляемые случайные блуждания / В.В. Мазалов, С.В. Винниченко. – Новосибирск, 1992. – 103с.
726667
  Горина Л. Момидзи - осень в японском стиле // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 102-107. – ISSN 1812-867Х
726668
  Короткий В.А. Моммзен Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 168-169. – ISBN 966-06-0393-2
726669
  Сребров З. Момчил сходит с гор / З. Сребров. – София, 1960. – 146с.
726670
  Полегаев Г. Момчило Перишич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Момчило Перишич - сербский вице-премьер.]
726671
   МОН - у трійці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Міністерство освіти і науки потрапило до трійки лідерів найефективніших міністерств України. Про йдеться у рейтингу, представленому Vox Ukraine.
726672
   МОН впроваджує електронний документообіг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 3. – ISSN 1682-2366
726673
   МОН зобов"язало викладачів шкіл та вишів розмовляти виключно українською // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 7


  МОН оприлюднило лист з вимогою викладати та спілкуватися у навчальних закладах українською мовою.
726674
   МОН і НАН України обговорили питання взаємодії у сфері наукової діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
726675
  Вітер О. МОН обіцяє: у школах буде чисто, тепло і сито // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 6
726676
   МОН планує змінити умови прийому до вищих навчальних закладів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 45). – С. 6
726677
   МОН просить скоригувати навчальні плани, щоб бакалаври встигли скласти ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 51). – С. 4


  "...З огляду на запровадження вступу до магістратури через зовнішнє незалежне оцінювання вишам доведеться скоригувати навчальні плани для бакалаврів. Про це йдеться у листі МОН від 10 березня, розміщеному на офіційному сайті відомства".
726678
   МОН співпрацюватиме з розробником бібліографічної та реферативної бази даних SCOPUS // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  21 березня міністр освіти і науки України С. Квіт і голова правління компанії "Elsevir B.V."(Короліство Нідерландів) Йонг Сук Чі підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством та компанією "Ельсевір"
726679
   Мона Лиза в Большом Яблоке : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 20-26 : Фото
726680
  Озерська О. Мона поведінка начальника і підлеглого в японському діловому спілкуванні: лінгвістичний і соціокультурний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано вживання певних лексико-граматичних конструкцій в ситуаціях ділового спілкування начальника і підлеглого в Японії. Розглянуто ситуації звіту про роботу, донесення інформації, висловлення власної думки, відмови у формальних стосунках ...
726681
  Бойченко І.В. Монада історична / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251-252. – ISBN 966-642-073-2
726682
  Калев Давид Аструк Монадный формализм и его применение в электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калев Давид Аструк; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 13л.
726683
  Юрченко Е.А. Монадологічний підхід до аналізу мікроцивілізаційних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 113-122. – ISSN 2077-8309
726684
  Шабшай Л.Л. Монако и гоголь-моголь / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1970. – 109с.
726685
  Уемов А.И. Монарные атрибутивные системные параметры в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 24-36. – ISBN 978-966-318-900-0
726686
  Милль Пьер Монарх : [повести и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Л. Савельева. – Ленинград : Мысль, 1926. – 173 с.
726687
   Монархи Европы : Судьбы династий. – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 1. – 1997. – с.1-280. – Ксерокопия в 2-х частях
726688
   Монархи Европы : Судьбы династий. . – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 2. – 1997. – с. 283-623. – Ксерокопия в 2-х частях
726689
  Зак Л.А. Монархи против народа / Л.А. Зак. – Москва, 1966. – 376с.
726690
  Рыжов К.В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. – Москва : Вече, 2007. – 576с. : илл. – ISBN 978-5-9533-2680-3


  В книге помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удивительных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николай II
726691
   Монархи. Престол в наследство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 80-87 : фото
726692
  Ивонина Л.И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII - начале XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 104-117. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается процесс превращения западноевропейских территориальных или региональных княжеств в королевства, а их правителей - в королей.
726693
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий ; с картографической таблицей / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 395 с., 1 л. карт.
726694
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – X, 405 с., 1 л. карт. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 2)
726695
  Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. Александров; Институт востоковедения РАН. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 544с. – ISBN 5-8018-0073-5
726696
  Цветков Василий Монархисты + масоны = Мифы и реалии Русского политического совещания в Париже // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 16-18. – ISSN 0235-7089
726697
   Монархисты. : Статьи В.Шульгина. – Изд."РОССИЯ". – Екатеринодар : Электропечатная И.М.Дицмана
Вып.1. – 1918. – 24с.
726698
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность : в 4 ч. / Лев Тихомиров. – Москва : Унив. тип.
Ч. 4 : Монархическая политика. – 1905. – [2], XVI, 318, [2] с.
726699
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; Ред.: А.Н.Буханов, Р.Е.Алейников; Вступ. статья: С.М. Сергеев; Именной указ.: А.В. Ефремов. – Москва : Облиздат, Алир, 1998. – 672с. – ISBN 5-89653-012-9
726700
  Омельянчук И.В. Монархические "Академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 г.г.) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 87-92.
726701
  Галас М.Л. Монархические идеологемы Русского зарубежного съезда 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
726702
  Балыбердин Ю.А. Монархические организации Вятско-Камского региона в период первой российской революции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
726703
  Селевич Ю.Л. Монархические традиции на украине в XX в. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2011. – № 3 (58). – С. 68-72


  Скоропадские - послоедняя монархическая династия Украины
726704
  Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия XX века глазами писателя Мирослава Крлежи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0132-1366
726705
  Фроме К. Монархия или республика? / К. Фроме. – С-Пб. – 497с.
726706
  Савельева М.Ю. Монархия как форма самоопределения личности : российский опыт становления феномена "сакральное" / М.Ю. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-8210-48-8
726707
  Папенко Н.С. Монархізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252. – ISBN 966-642-073-2
726708
  Тукаленко І. Монархізм як спосіб легітимації влади в консервативній теорії В"ячеслава Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст соціально-філософської та політологічної концепції В. Липинського.
726709
  Закіров М.Б. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 95-100
726710
  Корзенюк Ю.О. Монархічна концепція В"ячеслава Липинського крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 121-123
726711
  Лернатович В. Монархічна концепція Липинського у сучасній українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 209-214. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Монархізм Липинського і сучасний лібералізм розглядаються як ймовірні домінантні течії суспільного життя в Україні
726712
  Чорногор Я. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 43-52
726713
  Іванько І. Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст. / І. Іванько, К. Колесников // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 73-76
726714
  Папенко Н.С. Монархія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252-253. – ISBN 966-642-073-2
726715
  Папенко Н.С. Монархія конституційна / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
726716
  Сухонос В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 119-123
726717
  Дочев Данко Монархо-фашизмът срещу народата съпротива 1941-1944 / Дочев Данко. – София, 1983. – 201с.
726718
  Тихий Б. Монастир Бернардинів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 24-27. – ISSN 0131-2685
726719
  Васильєв М.Г. Монастир і військова влада під час спорудження Києво-Печерської фортеці // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.12-16. – ISBN 966-518-051-7
726720
  Малишева Ірина Монастир Монсеррат: Чорна Богородиця і хор ангелів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 70-72 : фото
726721
   Монастир Скит = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.


  У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
726722
  Саламаха М.П. Монастирі василіанського чину в політиці російського уряду наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Чин святого Василія Великого (ЧСВВ), Василіянський Чин святого Йосафата і Отці Василіяни - один з основних монаших орденів Української греко-католицької церкви.
726723
  Каліновський В. Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 143-148
726724
  Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
726725
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
726726
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр. : л.170-189
726727
  Віроцький В.Д. Монастирі та храми землі сіверської : До 900-річчя Новгород-Сіверського князівства / В.Д. Віроцький, А.А. Карнабіда, В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 230с. – Бібліогр.:с.229-230. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-127-1
726728
  Ломачинська І.М. Монастирі України / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
726729
  Непотенко І. Монастирі Чернігова - нерухомі об"єкти культурної спадщини - у період становлення радянської влади (1920-ті роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 155-161. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
726730
  Глибовець В.Л. Монастирі як туристичні об"єкти (на прикладі міст столичного району) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 133-134
726731
  Лопата П. Монастирі, собори і церкви у мистецтві Т. Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 березня (число 9). – С. 10-11
726732
   Монастирський Володимир Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 270. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
726733
  Горбаченко Т.Г. Монастирські і соборні бібліотеки як фактори збереження християнської писемної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про роль церкви у збереженні писемної культури в Україні.
726734
  Кагамлик С. Монастирські стряпчі КиєвоПечерської лаври XVIII століття у відстоюванні інтересів обителі // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 46-61. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
726735
  Содоль В.А. Монастыри Молдавской ССР в 1945-1948 годах: экономическая деятельность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 59-68. – ISSN 0132-1366
726736
  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 15-16 веках / И.У. Будовниц. – Москва, 1966. – 392с.
726737
  Смолина О.О. Монастыри Слобожанщины: динамика художественного образа : монография / О.О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Северодонецк : ВНУ им. В. Даля, 2016. – 298, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-170. – ISBN 978-617-11-0053-4
726738
   Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда.. – К., 1994. – 80с.
726739
   Монастырская школа: Повести.. – М., 1986. – 238с.
726740
  Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. / М.В. Кукушкина. – Л., 1977. – 223с.
726741
  Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. / И.А. Булыгин. – М., 1977. – 327с.
726742
  Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в 17 в. : О сущности и формах феодально-крепостн. отношениях / Н.А. Горская. – М. : Наука, 1977. – 365с.
726743
  Войкулеску В. Монастырские утехи. / В. Войкулеску. – Москва, 1971. – 304с.
726744
  Горчаков М.И. Монастырский приказ. (1649-1725 г.) : Опытов историко-юридического исследования / [Соч.] Свящ. М. Горчакова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля, 1868. – [2], 296, 159 с. – Экз. № 175417 дефектный, отсут. с. 257-296, 1-159


  Имеется электронная копия в РГБ
726745
  Шаляпин О С. Монастырское заключение в Византии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.29-31
726746
  Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI-XVII веков / Б.Д. Греков. – Л., 1924. – 183с.
726747
  Малахиева-Мирович Монастырское. / Малахиева-Мирович. – М., 1923. – 48с.
726748
  Амнуэль П. Монастырь // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 75-124. – ISSN 1728-8568
726749
  Колупаев В.Е. Монастырь на острове Сан-Ладзаро // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 43-51. – ISSN 1681-7559


  Одним из центров восточной культуры в Европе является Сан-Ладзаро дельи Армени - монастырь, расположенный на острове Сан-Ладзаро в Венецианской лагуне. Остров был дарован городом общине армян-католиков в вечное владение в 1717 г.
726750
  Залесова-Докторова Монастырь Сан-Реми : проза: глава из романа "Живи, как раньше" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 42-61. – ISSN 0321-1878
726751
  Гессе Г. Монах / Герман Гессе ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 44)
726752
  Пушкин А.С. Монах / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 56с.
726753
  Соболь В. Монах в Мадриде. Отзвуки готического романа Мэтью Г. Льюиса "Монах" в пьесе А.С. Пушкина "Каменный гость" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 75-84. – ISSN 2310-4287
726754
  Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
726755
  Ши Р. Монах: время драконов / Р. Ши. – С.-Пб., 1993. – 512с.
726756
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. -- Рассказы о людях необычайных. / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1957. – 563с.
726757
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайних / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1988. – 560с.
726758
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Орджоникидзе, 1951. – 331с.
726759
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Калининград, 1958. – 190с.
726760
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – М., 1984. – 525с.
726761
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист / Д. Дидро. – М.-Л., 1961. – 543с.
726762
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин : пер. с фр. / Д. Дидро; [вступ. статья (с. 5-28) и примеч. Л. Воробьева ; ил.: Л. Корчемкин]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 495 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 53 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
726763
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин / Д. Дидро. – Москва : Правда, 1984. – 544с.
726764
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его Хозяин / Д. Дидро. – Киев : Политиздат, 1986. – 528 с.
726765
  Марусин Мирослав Монаший устав св. Теодора Студита на Україні = Constitutio monachorum S-ti Theodori Studitae in Ucraina / Марусин Мирослав; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1995. – 88с. – (Праці Греко-катол. богослов. акад.=Opera Graeco-catholicae acad.theol. ; Т.82)
726766
  Вовчок Марко Монашчине кохання / Вовчок Марко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
726767
  Котлярчук Андрій Монблан. Колиска альпінізму : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-49 : Фото
726768
  Лапин Б. Монгол / Б. Лапин, З. Хацревин. – М., 1938. – 48с.
726769
  Кубанов Р.А. Монголи на землях Південної Русі (ХІІІ ст.) : монографія / Р.А. Кубанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 227, [1] с. – Додатки: с. 193-202. – Бібліогр.: с. 203-227. – ISBN 978-966-617-293-1
726770
  Раскин А.П. Монголия : Рек.указ.литературы / ГПБ; А.П.Раскин, Н.В.Цапкин. – Москва, 1977. – 94с.
726771
  Потемкина И.И. Монголия / Потемкина И.И. – Москва : Мысль, 1988. – 142 с. – (У карты мира)
726772
   Монголия : 100 вопросов и ответов : Справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 205с.
726773
  Якушев С. Монголия в современной системе международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0131-2227
726774
   Монголия в трудах ученых Восточной Сибири : Библиогр. указ.(1974-1982). – Иркутск : Изд-во Иркутск.ун-та, 1988. – 139с.
726775
  Куликаускене Н.В. Монголия в трудах ученых Восточной Сибири. Библиогр. указ. (1946-1973 гг.) / Н.В. Куликаускене, В.Л. Кензина. – Иркутск, 1975. – 102 с.
726776
  Далай Ч. Монголия в ХІІІ-XIV веках / Ч. Далай. – М., 1983. – 232с.
726777
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – М.-Пг, 1923. – 679с.
726778
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 328с.
726779
  Козлов П.К. Монголия и Кам : Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899-1901) / Под ред. Козлова В.П. – 2-е изд. – М, 1947. – 437с. : Карти
726780
  Козлов П.К. Монголия и Кам / П.К. Козлов. – 2-е изд., сокр. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 438с.
726781
  Пржевальський Н.М. Монголия и страна тангутов : Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии / Н.М. Пржевальський. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 333с.
726782
  Михалев А.В. Монголия как национализирующееся государство: опыт постсоветских транформаций // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 193-207. – (Политология). – ISSN 1998-1776
726783
  Майский И.М. Монголия накануне революции / И.М. Майский. – 2-е перераб. изд. – М, 1960. – 311с.
726784
  Майский И.М. Монголия накануне революция / И.М. Майский. – 2-е, перераб. издание. – М, 1959. – 312с.
726785
  Гунгаадаш Б. Монголия сегодня : Природа. Людина. Хозяйство / Б. Гунгаадаш; Пер. с монгольского Дубинина А.Б., Ринчин А.Р. – Москва : Прогресс, 1969. – 288 с : Карти
726786
  Родионов В.А. Монголия, которую мы не знали // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 185-189. – ISSN 0321-2017
726787
  Гольман М.И. Монголия. Демократы снова у власти // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
726788
  Гольман М.И. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 43-46. – ISSN 0321-5075
726789
  Гайдай Игорь Монголия. Метаморфозы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 81-91 : Фото
726790
  Ридле Габриэла Монголия. На родине Чингизхана. Чингисхан: второе пришествие? / Ридле Габриэла, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 66-79 : фото. – ISSN 1029-5828
726791
  Круглов Леонид Монголия. Площадь Пржевальского : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 166-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
726792
   Монголия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 108-109 : Фото
726793
  Халимоненко Г. Монголізми в українській мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених з монгольської мови. Предлагаются этимологии ряда слов, заимствованных из монгольського языка. This article deals with etymology of words from Mongolian language.
726794
  Крушельницький С. Монголія / С. Крушельницький. – Х., 1930. – 123с.
726795
  Отрощенко І.В. Монголія, Китай, Росія та Урянхайське питання (1917 - 1919 роки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 181-194. – ISSN 2409-904X
726796
  Отрощенко І.В. Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-78. – ISSN 1608-0599
726797
  Отрощенко І.В. Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-65. – ISSN 1608-0599
726798
  Мельниченко Настя Монголія. Бідні нащадки великого хана // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 20-23 : фото
726799
  Занвилевич А.Н. Монголо-Забайкальская щелочногранитоидная провинция / А.Н. Занвилевич; Изох Э.П. – М, 1985. – 232с.
726800
   Монголо-ойратский героический эпос.. – М., 1923. – 255с.
726801
  Батсайхан О. Монголо-русское соглашение 1912 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0869-1908
726802
  Пустовит Т.Н. Монголо-татарское иго: миф или действительность? : Проблемы взаимоотношений Руси и Орды в цикле истории романов Д. Балашова "Государи Московские" // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-10
726803
  Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь XIIIв / В.В. Каргалов. – Москва, 1966. – 135с.
726804
  Кувшинов В.А. Монголо-татарское нашествие на Центральную Европу и Священная Римская империя. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 19л.
726805
  Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти VIII ст.: загальний огляд джерельної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 239-244


  На основі письмових джерел - повідомлень японських, монгольських, корейських та китайських авторів ХІІІ ст., аналізується проблема монголо-японських військових конфліктів того часу. Висвітлюється проблема причин та наслідків військових походів військ ...
726806
  Насонов А.Н. Монголы и Русь / А.Н. Насонов. – Москва-Ленинград, 1940. – 178с.
726807
  Майоров А.В. Монголы на Западе: тайная дипломатия Фридриха II // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 16-44. – ISSN 0042-8779
726808
  Викторова Л.Л. Монголы. / Л.Л. Викторова. – Москва, 1980. – 224с.
726809
  Шинкарев Л.И. Монголы. / Л.И. Шинкарев. – М., 1981. – 256с.
726810
  Мухаметов Ф. Монгольская "Яса" и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
726811
  Дудин П.Н. Монгольская Алашанская Республика как политический проект 1940-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 33-42. – ISSN 0869-1908
726812
  Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII-XV вв. / А.П. Григорьев. – Л., 1978. – 136с.
726813
  Бира Ш. Монгольская историография / Ш. Бира. – М., 1978. – 320с.
726814
  Михайлов Г.И. Монгольская литература / Г.И. Михайлов. – М, 1960. – 223с.
726815
  Благовещенский М.Н. Монгольская народная республика / М.Н. Благовещенский. – М., 1950. – 24с.
726816
  Огин П. Монгольская Народная Республика / П. Огин. – М., 1939. – 56с.
726817
  Мурзаев З.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / З.М. Мурзаев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 314с.
726818
  Мурзаев Э.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : ОГИЗ, 1952. – 472с.
726819
  Демдов С.С. Монгольская Народная Республика / С.С. Демдов. – М, 1952. – 56с.
726820
  Якимова Т.А. Монгольская Народная Республика / Т.А. Якимова. – М, 1956. – 55с.
726821
  Малаев М.К. Монгольская Народная Республика / М.К. Малаев. – М., 1958. – 30с.
726822
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика / Е.П. Баврин, М.В. Мещеряков. – М., 1961. – 152с.
726823
  Овдиенко И.Х. Монгольская Народная Республика / И.Х. Овдиенко. – М., 1963. – 152с.
726824
  Титков Василий Иванович Монгольская Народная Республика : Общество, экономика, государство, право / Титков Василий Иванович. – М. : Юридич. лит-ра, 1971. – 104с.
726825
   Монгольская Народная Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1971. – 438с.
726826
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : Справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1976. – 112с.
726827
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : Справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1981. – 126с.
726828
   Монгольская Народная Республика. – Москва : Прогресс, 1981. – 463 с.
726829
   Монгольская Народная Республика : Справочник.. – М., 1986. – 438с.
726830
   Монгольская Народная Республика : эффективность братского сотрудничества.. – М., 1984. – 30с.
726831
  Кривоносова Л.Н. Монгольская Народная Республика в послевоенный период развития по пути к социализму. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривоносова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
726832
  Матвеева Г.С. Монгольская Народная Республика в системе социалистической экономической интеграции / Г.С. Матвеева. – М., 1987. – 244с.
726833
  Викторов С. Монгольская Народная республика. / С. Викторов, Н. Халхин. – Москва, 1936. – 62с.
726834
  Перлин Б.Н. Монгольская Народная Республика. / Б.Н. Перлин. – М., 1941. – 76с.
726835
  Цапкин Н.В. Монгольская Народная Республика. / Н.В. Цапкин. – М., 1948. – 112с.
726836
  Варгин Н. Монгольская Народная Республика. / Н. Варгин. – Москва : Воениздат, 1949. – 112с. – (Политическая география)
726837
  Чумичев Д.А. Монгольская Народная Республика. / Д.А. Чумичев. – М., 1971. – 63с.
726838
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1974. – 144с.
726839
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1984. – 232с.
726840
  Черноярова А.А. Монгольская Народная Республика. / А.А. Черноярова. – Иркутск, 1985. – 116с.
726841
  Смородинцева А.Ф. Монгольская народная республика. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Смородинцева А.Ф.; Киевский гос. педагогический институт им. Горького. – К., 1950. – 18л.
726842
   Монгольская Народная Республика. 1921-1961.. – М., 1961. – 248с.
726843
   Монгольская Народная Республика. Сборник статей.. – М., 1952. – 399с.
726844
  Попов И.А. Монгольская народно-революционная партия в борьбе за построение основ социализма в МНР. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 16л.
726845
   Монгольская народно-революционная партия. Съезд (19; 1986; Улан-Батор).. – М., 1986. – 168с.
726846
   Монгольская народно-революционная партия. Съезд, 18-й. Улан-Батор. 1981.. – М., 1982. – 168с.
726847
  Грек Т.В. Монгольская портретная живопись первой половины XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Грек Т. В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 22л.
726848
   Монгольская поэзия. Сборник. – М., 1957. – 191с.
726849
  Хаутала Р. Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-122. – ISSN 1608-0599
726850
  Хохлов Н.П. Монгольские дали: очерки. / Н.П. Хохлов. – М., 1977. – 144с.
726851
   Монгольские заброды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 104-111 : фото
726852
   Монгольские источники о Даян-хане.. – М., 1986. – 133с.
726853
   Монгольские народные пословицы и поговорки.. – М., 1962. – 86с.
726854
  Дамдинсурэн Цэдэм Монгольские рассказы / Дамдинсурэн Цэдэм. – Л, 1949. – 131с.
726855
  Неклюдов С.Ю. Монгольские сказания о Гесере / С.Ю. Неклюдов, Ж. Тумурцерен. – М., 1982. – 373с.
726856
   Монгольские сказки.. – М., 1962. – 239с.
726857
   Монгольские сказки.. – М., 1967. – 264с.
726858
  Тодаева Б.Х. Монгольские языки и диалекты Китая / Б.Х. Тодаева. – Москва : Восточная лит-ра, 1960. – 136 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под ред. Г.П, Серд.ченко)
726859
   Монгольский археологический сборник.. – М., 1962. – 112с.
726860
   Монгольский лингвистический сборник / Тодаева Б.Х. – М., 1985. – 156с.
726861
  Матвеева С Г. Монгольский революционный союз молодёжи / С Г. Матвеева, . – М., 1983. – 248с.
726862
  Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция / И.Т. Зограф. – М, 1984. – 147с.
726863
  Бадарч Д. Монгольско-русский разговорник / Д. Бадарч. – М., 1989. – 222с.
726864
  Лувсандэндэв А. Монгольско-русский словарь / А. Лувсандэндэв. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 716 с.
726865
  Лебединский Т.А. Монгольское иго : Очерк Т. Лебединского. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1900. – 114 с. – Экз. без ориг. обл. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтер и М.В. Довнар-Запольского)
726866
   Монгольское литературоведение на современном этапе.. – М., 1980. – 27с.
726867
  Герасимович Л.К. Монгольское стихосложение / Л.К. Герасимович. – Л, 1975. – 128с.
726868
  Отрощенко І.В. Монгольська держава і церква (1921-1924 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
726869
  Гладстерн О.М. Монгольська політика тимчасового російського уряду / Ол. Гладстерн. – [Харків], 1929. – С. 154-171. – Окр. відб. з: Східний світ, 1928, № 5


  На обкл. дарчий надпис: Професоровы Фед. Яновському в знак товариськоъ памьяты выд автора 26.VI.1929
726870
  Пилипчук Я. Монгольське завоюваня Південної Русі // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.43-45
726871
  Сергеєв М.В. Монгольський вплив у формуванні російської національної ідеї: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 63-71
726872
  Огнєва О.Д. Монгольський світ в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133. – ISSN 1608-0599
726873
  Гринів О. Монгольський цезаропапізм з ядерною бомбою, або Чому Московія не має майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 4-5
726874
  Кожушко А.В. Монгольські завоювання доби Чингісхана очима сучасних подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 219-227
726875
   Монгольські прислів"я та приказки.. – К., 1977. – 114с.
726876
  Тодаева Б.Х. Монгорский язык : исследование, тексты, словарь / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1973. – 390 с.
726877
  Ин-Сук Ча Мондиализация нашего дома : к философии мирной жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.20-28. – ISSN 0042-8744
726878
  Шугаевский В.А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в 17 веке. / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1918. – 47с.
726879
  Десятников О. Монета останнього шведського короля Норвегії (монети Швеції Оскара ІІ, 1901-1907 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
726880
  Лившиц А.Я. Монетаризм / А.Я. Лившиц. – М., 1983. – 75с.
726881
  Фещенко В.М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 9 (71). – С. 3-6
726882
  Юхименко П.І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П.І.Юхименко. – Київ : Кондор, 2006. – 312с. – ISBN 966-351-049-8
726883
  Юхименко П.І. Монетаристські ідеї в контексті актуальних проблем теорії і практики "нових класиків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-88. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Подано теоретичні аспекти розвитку монетаризму "новими класиками" і зроблено спробу аналізу їх практичної значимості для України. Дано характеристику ідей "нових класиків" в контексті актуальних проблем теорії і практики, розглянуто механізм досягнення ...
726884
  Кузьома О. Монетарна аолітика Європейського центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 63. – Бібліогр.: 4 назви
726885
  Полозенко Д.В. Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 2 (244). – С. 36-42. – ISSN 2221-1055
726886
  Лихолат С.М. Монетарна концепція економічної рівноваги інфраструктури ринку / С.М. Лихолат, Ю.А. Цибанєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 389-393. – ISBN 5-7763-2435-1
726887
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 22-25
726888
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 20-21
726889
  Ушакова Н.Г. Монетарна пастка" економічного росту у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 448-451
726890
  Коррес Дж. та інш. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою: вивчення ситуацій у Чехії, Угорщині та Польщі // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.107-114. – ISSN 1684-906Х
726891
  Попов В.Ю. Монетарна політика в реаліях української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 66-75. – Бібліогр.: с. 67-68, 70, 74-75


  Окреслено загальні риси витоків та проаналізовано причини суперечностей монетарної політики сучасної України. Статистичні дані руху коштів досліджуються за методикою порівняння з макроекономічними показниками. Конкретизуються макроекономічні наслідки ...
726892
  Корольова В. Монетарна політика в Україні: досвід та перспективи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 215-222.
726893
   Монетарна політика в умовах економічного зростання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – 172 с.
726894
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-43.
726895
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 40-43. – Бібліогр.: 13 назв
726896
  Кузьома О. Монетарна політика Європейського Центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 55-56. – Бібліогр.: 1 назва
726897
  Лагутін В. Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16. – ISSN 0131-775Х
726898
  Юхименко П. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 58-68. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
726899
  Козюк В. Монетарна політика країн Центрально-Східної Європи: євроконвергенція та макрофінансова вразливість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 47-58. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
726900
  Адамик Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
726901
   Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах [ та ін. ] ; Нац. банк України. – Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 404 с. – На обкл. та на тит. арк. авт.: В.С. Стельмах. – ISBN 978-966-484-044-3
726902
  Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1605-7988
726903
  Сегеда Л.М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 402-409. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
726904
  Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 3-6 : Табл., рис.
726905
  Лук"яненко І.Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
726906
  Бакалець О.А. Монетарна політика УНР та української держави у 1917-1918 рр. / О.А. Бакалець, О.І. Курок // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 81-90. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
726907
  Рокоча В.В. Монетарна політика центральних банків ринково розвинених країн: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглядаються питання оформлення дій центральних банків як суб"єктів монетарної політики у ринковихкраїнах. Аналізується рівень економічної свободи центральних банків в різних країнах та виконання ними функції визначення кількості грошей в обігу. ...
726908
  Михайлюк Р. Монетарна політика центрального банку та вплив на фінансову стійкість банківської системи країни // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 68-75. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
726909
  Кричевська Т. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 4-11. – ISSN 1810-3944
726910
  Паливода К.В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зрастання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 99-109. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
726911
  Сігайов А.О. Монетарна політика як складова системи фінансового програмування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 3-6


  Подається стислий опис системи фнансового програмування у відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом.
726912
  Розинка Л.О. Монетарна політика як чинник економічної безпеки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 112-116
726913
  Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні вспекти : навч. посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". – Київ : НаУКМА, 2017. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-2410-83-9
726914
  Рудик Н.В. Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
726915
  Гальчинський А. Монетарна складова стратегії економічного розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
726916
  Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-23
726917
  Маневич В. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ Российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-93. – ISSN 0042-8736
726918
  Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсоветской России // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.426-38. – ISSN 0042-8736
726919
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
726920
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
726921
  Панков Д.А. Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений / Д.А. Панков, Л.С. Маханько // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 14 (IV). – С. 17-26. – ISSN 2306-0050
726922
  Котова О.В. Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
726923
  Гриценко А.А. Монетарне забезпечення економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості економічної і монетарної динаміки у 1992-2003 роках. Розкрито напрямки і шляхи підвищення рівня монетизації та їх зв"язок з основними параметрами економічного зростання. In the article is analysed features of economic and ...
726924
  Аржевітін С.М. Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 319-326. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
726925
  Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
726926
  Ватаманюк О.З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-24
726927
  Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
726928
  Лисенко Р. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / Р. Лисенко, С. Ніколайчук, А. Сомик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
726929
  Пруський О. Монетарні аспекти інтеграції УКраїни в європейський валютний простір // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 114-121. – ISBN 966-654-157-2
726930
  Шевчук В.О. Монетарні аспекти конкурентоспроможності: український контекст / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 75-82.
726931
  Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризових явищ на світових фінансових ринках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
726932
  Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблеми забезпечення глобальної фінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39.
726933
  Загарій В.П. Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
726934
  Юхименко П.І. Монетарні важелі уряду і підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 62)


  Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку міжнародної конкуренції, їх практичне значення для України. Охарактеризовано основні монетаристські важелі уряду та механізми досягнення високої конкурентоспроможності в умовах перехідної економіки.
726935
  Хорошковський В.І. Монетарні виклики в умовах зростання / В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
726936
  Хорошковський В. та інш. Монетарні витоки цінової стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-141. – ISBN 966-73-53-51-Х
726937
  Філіпенко А. Монетарні відносини в епоху становлення індустріалізму // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 7-14. – ISBN 966-654-172-6
726938
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в європейському економічному просторі : Дис....канд.економічних наук.Спец. 08.05.01 / Кузьома Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 225л. + Додатки: л.197-225. – Бібліогр.:л.180-197
726939
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в Європейському економічному просторі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Кузьома О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
726940
  Шевчук В.О. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук, Н.І. Черкас // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 67-75.
726941
   Монетарні інструменти макроекономічного регулювання в США // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 31-33
726942
  Токар В.В. Монетарні інструменти національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 66-69
726943
  Бабійчук Т. Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 115-120. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто підходи до визначення системи грошово-кредитних регуляторів банківської інвестиційної діяльності в Україні.
726944
  Дорошенко І. Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні / І. Дорошенко, І. Анкудович // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
726945
  Назарага І.М. Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз можливості застосування монетарних моделей для визначення обмінного курсу гривня/долар США в умовах української економіки. Ключові слова: монетарна модель, обмінний курс. The analysis of monetary models application to the definition ...
726946
  Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 3-7
726947
  Козюк В. Монетарні режими та макрофінансова вразливість у сировинних економіках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 58-73. – ISSN 1818-5754
726948
  Козюк В. Монетарні реформи після азійської та глобальної фінансової кризи у компаративній перспективі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 60-69. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проведено аналіз реформ у сфері монетарної політики та глобальних фінансів після Азійської та глобальної фінансової криз у компаративній перспективі. Стверджується, що навіть у випадку відмінностей в теоретичному й прикладному характері заходів із ...
726949
  Біла С.О. Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 84-90. – ISSN 2306-546X
726950
  Шаров О. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 12-19. – Бібліогр.: 25 назв
726951
  Циганова Н.В. Монетарні фактори макроекономічної стабільності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 519-523
726952
  Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 363-372. – ISSN 1993-6788
726953
  Дерюгина Е. Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов / Е. Дерюгина, А. Пономаренко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 119-127. – ISSN 0042-8736
726954
  Загреба М. Монети Австрійської імперії (Франц-Йозеф І (1848-1916 рр.), Карл І (1916-1918 рр.) / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45. – ISSN 1811-542X
726955
  Загреба М. Монети Австрійської імперії 1848-1891 рр. / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-45. – ISSN 1811-542X


  Франц-Йозеф (1848-1981рр.)
726956
  Загреба Максим Монети Білорусі 1996-2006 / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 34-45. – ISSN 1811-542X
726957
  Зубко А. Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV-ХV століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Визначено роль генуезьких колоній у Криму в транзитній торгівлі країн Європи з країнами Сходу в ХІV-ХV ст., окреслено конкретні маршрути, якими проходив Великий Шовковий шлях, наведено відомості про карбування монет у генуезьких колоніях Криму, подано ...
726958
  Десятніков О. Монети держави, що була князівством і царством (монети Болгарії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 37-40. – ISSN 1811-542X
726959
   Монети Європи // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 34-37. – ISSN 1811-542X
726960
  Загреба Максим Монети Європи 1918-1945 рр. / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 35-45. – ISSN 1811-542X
726961
  Яценко Сергій Монети Молдови 1993-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 42-45. – ISSN 1811-542Х
726962
  Яценко Сергій Монети Словаччини 1939-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
726963
  Барашкова О. Монети України як експонати міжнародних виставок // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
726964
  Шостопал А. Монети ХІV ст. карбовані на Поділлі // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 1811-542X
726965
  Яценко Сергій Монети Чехії 1939-1945; 1993-2006 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
726966
  Загреба М. Монети Чехословаччини 1918-1993 рр. / М. Загреба, С. Яценко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 1811-542X


  Закінчення. Початок у № 1, 2007
726967
  Магомедов Б. Монети як джерело вивчення історії племен Черняхівської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
726968
  Вожжов А.П. Монетизация экономики Украины как фактор экономического развития / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 222-230


  У статті розглянуті рівні монетизації економік України і ряду країн, показано взаємозв"язок між розвитком країни і рівнем монетизації її економики з можливістю безінфляційного насичення грошовою масою національної економіки.
726969
  Мушмов Н.А. Монетитъ и печатитъ на българскитъ царе / Н.А. Мушмов. – София, 1924. – 199с.
726970
  Заєць. О. Монеті, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 39-40
726971
  Зубко А. Монетна вага в Арабському халіфаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія монетної справи в Арабському халіфаті, походження норм ваги арабських монет, співвідношення одиниць монетної і торгової ваги в арабській грошово-ваговій системі. Дана характеристика скарбів арабських монет як цінного ...
726972
  Поздняков Алексей Викторович Монетная система и денежное обращение в западных провинциях Римской империи при Августе и Тиберии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.77.73 / Поздняков Алексей Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. факультет. – М., 1980. – 23л.
726973
  Папуша А. Монетний двір НБУ: 10 років розвитку : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 18-22
726974
  Бєлашов В.І. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.) / В.І. Бєлашов, А.М. Клюєв // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 127-132. – ISSN 2218-4805
726975
  Войтюк Т.С. Монетні та змішані скарби періоду середньовіччя чи XV - XVII ст. Південно-Східної Волині в колекціях Острозького державного історико-культурного заповідника, Кременецького історичного та Волинського обласного краєзнавчого музеїв // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 164-168
726976
  Анохин В.А. Монетное дело Боспора / В.А. Анохин. – Київ, 1986. – 178с.
726977
  Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора 6-2 в. до н.э. / Д.Б. Шелов. – М., 1956. – 222с.
726978
  Раджабли А.М. Монетное дело в сефевидском государстве. : Автореф... канд.ист.наук: / Раджабли А.М.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
726979
  Фролова Н.А. Монетное дело и денежное обращение Боспора в 68/69 - 210 гг. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Фролова Н.А.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1967. – 15л.
726980
  Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербайжане 12-15 вв / М.А. Сейфеддини. – Баку
2. – 1981. – 244с.
726981
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н. э. - IV в. до н.э.) : Автореф... докт.наук: / Карышковский П.О.; ЛГУ. – Л., 1969. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
726982
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Coinage and monetary circulation in Olbia (6th century B.C.- 4th century A.D.) / П.О. Карышковский. – Одесса : А.С.Фридман, 2003. – 684с. – ISBN 966-96181-0-Х
726983
  Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса / В.А. Анохин. – Київ, 1977. – 175с.
726984
  Котляр Н.Ф. Монетное обращение и денежный счет на территории Украины эпохи феодализма (VIII-XVIII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 579 / Котляр Н.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1972. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
726985
  Дундуа Г.Ф. Монетное обращение и торгово-экономические связи Грузии 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дундуа Г.Ф. ; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1965. – 16 с.
726986
  Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (У в. до н.э. - ХІІІ в. н.э.). / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1987. – 131с.
726987
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку
4. – 1949. – 116с.
726988
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку
7. – 1957. – 124с.
726989
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку
9. – 1966. – 124с.
726990
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку
9. – 1966. – 124с.
726991
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии / И.Л. Джалаганиа. – Тбилиси, 1980. – 142с.
726992
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии / И.Л. Джалаганиа. – Тбилиси, 1982. – 134с.
726993
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св.Владимира В.Завадского
II. – 1893. – С. 19-44. – Отд. отт. из : Университетские известия за 1893 г.
726994
  Массон М.Е. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1933. – 18с.
726995
  Юрукова Й. Монетосеченето на Градовете в Долна Мизия и Тракия II-III в. Хадрианопол = Чеканка монет в городах Нижней Мезии и Фракии II-III вв.=Lemonnayage des villes en Mesie Inferieure et en Thrace pendant le II-e - III-e s. Hadrianopolis / Й. Юрукова. – София : Българската академия на науките, 1987. – 268 с. : ил.
726996
  Федоров-Давыдов Монеты - свидетели прошлого / Федоров-Давыдов. – М., 1985. – 176с.
726997
  Чураков Д. Монеты "русской короны" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089


  Сторительство Российского имперского пространства языком нумизматики.
726998
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов. – Баку
1. – 1959. – 79с.
726999
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов. – Баку
2. – 1963. – 159с.
727000
  Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья / В.А. Анохин. – Київ, 1989. – 128с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,