Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
729001
  Коровайченко Ю. " КоСяК" - не у вищій освіті, а в бажанні шукати "пятий кут у кімнаті" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Директор Департаменту вищої освіти Ю. Коровайченко коментує статтю Оксани Онищенко " КоСяК" у вищій освіті?", яка була надрукована в газеті " Дзеркало тижня. Україна " № 8 від 1 березня 2013 року : про умови прийому до ВНЗ, державне замовлення й ...
729002
   "КоСяК" не у вищій освіті, а в бажанні шукати "5 кут у кімнаті" // Інформаційний вісник з питань освіти : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013. – № 4. – С. 43-47


  Нещодавно у газеті Дзеркало тижня. Україна." № 8 від 1 березня 2013 року була опублікована стаття Оксани Онищенко ""КоСяК" у вищій освіті?". У статті розповідається про подані до ВРУ законопроекти про вищу освіту. МОН України роз"ясняє деякі пункти, ...
729003
  Онищенко О. "КоСяК" у вищій освіті? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 1, 12


  Україну намагаються штовхати назад, до васальної залежності та ручного керування, низької якості, корупції та безправ"я. Тому ми й маємо три проекти закону про вищу освіту і лише два шляхи її реформування: консервативний (№1187, який студенти називають ...
729004
  Любарський Р. "Котел" : научно-фантастическая повесть // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 64-74
729005
  Шамраєва В.М. "Котлета по-київськи": США і дезінтеграція СРСР // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 187-216. – ISBN 978-966-8689-34-5
729006
  Свириденко О.М. "Котляревщина" як бурлескна практика та її елементи в епістолярній романтичній манері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 113-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
729007
  Кархут Ю. "Кохайте жінку" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
729008
  Чернов А. "Кохайте щиро правдоньку..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 15


  До 190-річчя Леоніда Глібова.
729009
  Тинченко Я. "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Царская армия в творчестве Т.Г. Шевченко // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 3/4 (81), март - апрель : Искусство и революция. – С. 50-62 : фото. – ISSN 2222-436X


  Военная тематика в художественном наследии Т.Г. Шевченко.
729010
  Гуменюк В. "Кохання в стилі бароко" Ярослава Стельмаха на сцені Кримського академічного українського музичного театру = До 60-річчя від дня народження драматурга // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 123-131. – ISSN 1997-4264


  Ярослав Михайлович Стельмах (1949-2001) - укр. дитячий письменник, драматург, кіносценарист, перекладач. Син письменника Михайла Стельмаха.Закінчив Київ. педагог. інститут іноземних мов, Вищі літературні курси в Москві, аспірантуру
729011
  Руа С. "Кохання під ялинку" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/12 (1125/1128). – С. 288-304. – ISSN 0320-8370


  Оповідання Сюзанни Руа із Канади.
729012
  Лілік О.О. "Кохань багато, і прагнень ще більше": моделі любовних стосунків у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 79-86. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
729013
  Чистяк Д. "Кочурфест" відкриває Ірпінь і Україну світові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 22
729014
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники-перекладачі - для України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 243-247. – ISSN 0320-8370


  "10-13 жовтня в Ірпені та Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів "Кочур-Фест". У заходах фестивалю візьмуть участь провідні світові письменники й перекладачі. Метою фестивалю є популяризація української літератури в ...
729015
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники - перекладачі - для України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
729016
  Семенюк Олена "Кошик мудрості" як структуроутворюючий елемент уроку : (з практики вивчення п"єси-казки С. Маршака "Дванадцять місяців") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-31
729017
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
729018
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
729019
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
729020
   [Костянтин Воблий. Кінець ХІХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 643 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
729021
   [Костянтин Воблий] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
729022
  Кононенко М.П. [Костянтин Григорович Воблий] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 205. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
729023
  Козловський В.І. [Котляревський Олександр Олександрович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 606-607. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
729024
  Бондар Л. «Кохання без тями» (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці І. Франка «Із днів журби») // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 0236-1477
729025
  Минутко И.А. Костры на площадях.. / И.А. Минутко. – Тула, 1965. – 190с.
729026
  Мусатов А. и Чачко М. Костры на сопках / А. и Чачко М. Мусатов. – Москва, 1950. – 272 с.
729027
  Норкин А.Н. Костры над Мокшей : стихи / Александр Норкин ; пер. с мордов.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 78 с.
729028
  Галимов Ш. Костры над плесами / Ш. Галимов. – Архангельск, 1969. – 128с.
729029
  Кутуй Р. Костры надежд. / Р. Кутуй. – Казань, 1965. – 72с.
729030
  Чендей И.М. Костры не гаснут / И.М. Чендей. – Москва, 1962. – 234 с
729031
  Кауров Б.А. Костры не гаснут. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1958. – 139с.
729032
  Павлов А.Е. Костры осени: повести / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1978. – 296с.
729033
  Сухов Ю.Д. Костры памяти. / Ю.Д. Сухов. – Свердловск, 1985. – 127с.
729034
  Селянкин О.К. Костры партизанские / О.К. Селянкин. – 2-е изд. – Пермь, 1987. – 585с.
729035
  Тельканов С.А. Костры походные / С.А. Тельканов. – М., 1959. – 48с.
729036
  Куклин В.И. Костры походные. / В.И. Куклин. – Барнаул, 1965. – 99с.
729037
  Филимонов П.А. Костры рыбацкие / П.А. Филимонов. – К, 1956. – 175с.
729038
  Курлов С.Я. Костры сторожевые / С.Я. Курлов. – Тула, 1974. – 72с.
729039
  Гребцов И. Костры у дорог / И. Гребцов. – Красноярск, 1958. – 108с.
729040
  Неведрова Е.Н. Костры у курганов: Стихи. / Е.Н. Неведрова. – Воронеж, 1980. – 47с.
729041
   Костры. (поэзия и проза). – Уфа, 1965. – 224с.
729042
   Костры. Стихи. – М., 1966. – 320с.
729043
  Кривенко Е.И. Костры. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1957. – 55с.
729044
   Костры: сб. повестей и рассказов. – М., 1986. – 445с.
729045
   Костюк Галина Георгіївна (11.04.1946-08.09.2017) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 137-139. – ISSN 0374-3896
729046
  Романюк М. Костюк Григорій Олександрович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 153-155. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
729047
   Костюк Григорій Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 356. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
729048
  Курас І. Костюк Григорій Силович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 456-458. – ISBN 966-642-207-7
729049
   Костюк Нінель Трохімівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 137. – ISBN 978-617-7530-19-9
729050
   Костюк Нінель Трохімівна (1926-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 227-228. – ISBN 978-966-439-754-1
729051
  Держко І. Костюк Платон Григорович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 157-159. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
729052
   Костюк Платон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 281 : фото
729053
   Костюк Платон Григорович (1924-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228. – ISBN 978-966-439-754-1
729054
  Макарчук М.Ю. Костюк Платон Григорович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 390-391. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Біолог.
729055
  Цілик Іра Костюм : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 126-139
729056
  Скорик А.П. Костюм "советских казаков" на Дону в 1930-х годах // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 0869-5415
729057
  Філановський Г.Ю. Костюм XX століття : наук.-худож. книжка для серед. та ст. шк. віку / Григорій Філановський, Олександра Супрун ; худож. І. Ком"яхова. – Київ : Веселка, 1990. – 126, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – ISBN 5-301-00518-9
729058
  Шарая Костюм в России XVIII- начала XX вв. / Шарая, Е.Ю. Моисеенко. – Л., 1962. – 50с.
729059
   Костюм в России первой четверти XVIII века. – Л., 1984. – 20с.
729060
  Кікоть А.А. Костюм в українській культурі: гендерні репрезентації : автореф. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кікоть А.А. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назв.
729061
   Костюм для концерта. – М., 1970. – 48с.
729062
  Кікоть А.А. Костюм і тілесність у семіотичному аспекті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 68-78
729063
  Липская В.М. Костюм как знаковая характеристика человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 72-76. – ISSN 2073-9702
729064
  Белявіна Валентина Костюм міського населення Білорусі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 85-91. – ISSN 0130-6936
729065
  Кікоть А.А. Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 40-49. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
729066
   Костюм на сцені і подіумі : V Всеукр. мистец. проект театр. художників України "Театр без театру" : [каталог] / М-во культури України, Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України, Ukrainian Fashion Week ; [передм.: С. Васильєв, О. Клековкін ; фото: В. Босак, С. Владикін, І. Несміянова]. – Київ : ІПСМ НАМ України, 2016. – 69, [3] с. : іл.
729067
  Кузнецова В.А. Костюм на экране / В.А. Кузнецова. – Л., 1975. – 147с.
729068
   Костюм народов Средней Азии: Ист.-этногр. очерки. – М., 1979. – 240с.
729069
  Гопкало О.В. Костюм населення культури Черняхів-Синтана-де-Муреш : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Гопкало Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 29 назв
729070
  Бережинский В.Г. Костюм половецкого воина // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 34-47. – ISSN 1608-0599
729071
  Рибалко С.Б. Костюм та костюмна поведінка у класичній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 1608-0599
729072
  Федина О. Костюм як національно виразний символ культури сучасного українського суспільства // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 245-251. – ISSN 0236-4832
729073
  Кікоть А.А. Костюм: поняття, структура та функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 168-177
729074
  Харвуд Рональд Костюмер / Харвуд Рональд. – Москва, 1987. – 85 с.
729075
  Фіалко О. Костюмні гарнітури скіфських амазонок // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 21-27. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
729076
  Рибалко С.Б. Костюмні традиції архіпелагу Рюкю: кін XIX - початок XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 157-165
729077
  Терен В.В. Костюмчик до осені / В.В. Терен. – К, 1989. – 188с.
729078
  Шульгина А.Н. и др. Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов / А.Н. и др. Шульгина. – М., 1974. – 111с.
729079
  Шульгина А.Н. и Томилина Л.П. Костюмы для художественной самодеятельности / А.Н. и Томилина Л.П. Шульгина. – М., 1976. – 168с.
729080
   Костюмы к танцам народов СССР. – Л., 1964. – 128с.
729081
  Лаков Н.А. Костюмы к танцам народов СССР / Н.А. Лаков. – М., 1964. – 128с.
729082
  Ходес-Поляновская Костюмы литературных героев / Ходес-Поляновская, Н.К. Бронзафт. – Киев, 1971. – 104с.
729083
  Сидоренко Н.М. Костюченко Олекса (Олександр) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 749. – ISBN 978-966-02-7304-7
729084
  Фурса С.Я. Костюченко Олена Юріївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42-43. – ISBN 978966-97130-0-1
729085
  Ермаков И.М. Костя-египтянин / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1969. – 215с.
729086
  Кахана М.Г. Костя Гынгаш : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1958. – 480 с.
729087
  Шорин Н. Костя Трофимов / Н. Шорин. – Горький, 1958. – 176с.
729088
  Кралюк П.М. Костянтин-філософ на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-966-373-777-5


  Херсонес фігурує і в розповідях про Констянтина-Кирила – «апостола слов’ян» та творця слов’янської азбуки. Із житійної літератури відомо, що походив цей діяч з міста Солунь (сучасні Тесалоніки), яке знаходилося на межі між грецьким та слов’янським ...
729089
  Скубашевський С. Костянтин Балабанов - природжений лідер // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 54-58. – ISBN 978-966-2008-29-6
729090
   Костянтин Борисович Яцимирський : бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1996. – 262 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 5-12-004844-7
729091
  Кисіль В.В. Костянтин Буревій: у пошуках національної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 183-189. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Автор статті проаналізував особливості формування національної ідентичності в К. Буревія - яскравого представника укр. літератури 1920 - поч. 1930 рр. Становлення К. Буревія як національно свідомого українця відбувалося під час навчання в школі. ...
729092
   Костянтин Вікторович Рибасов (нар. 1958) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 179. – ISBN 966-594-277-8
729093
  Злупко С.М. Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 459-460. – ISBN 966-346-208-6
729094
   Костянтин Воблий (1876-1947) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 352-353 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
729095
   Костянтин Горський (1859-1924) = Konstanty Gorski (1859-1924) : міжнародна науково-творча конференція "Пам"яті Костянтина Горського" : (до 150-річчя від дня народження] / [Аладова Р.М. та ін. ; редкол.: Л.М. Авраменко та ін. ; наук ред. І.Я. Лосієвський ; пер. М. Манова] ; Ген. Консульство Респ. Польща в Харкові ; "Польський Дім" у Харкові ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського [та ін.]. – Харків : Майдан, 2009. – 248, [1] c. : іл., фотогр. – Дані на тит. арк. парал. укр. та пол. мовами.- Авт. зазнач. на с. 224-226. – Бібліогр.: с. 212-219. – (Польський альманах = Almanach Polski ; 4). – ISBN 978-966-372-329-7
729096
  Корецький Л.М. Костянтин Григорович Воблий - фундатор Української економіко-географічної школи : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-9. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 43)


  Проаналізовано творчий доробок і внесок К.Г. Воблого у розвиток економічної географії в Україні.
729097
  Ровнер О.С. Костянтин Григорович Воблий / О.С. Ровнер. – Київ, 1968. – 78 с.
729098
  Лисоченко І.Д. Костянтин Григорович Воблий // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць / Акад. наук Української РСР, Центральна наукова б-ка ; [відп. ред. М.П. Візир]. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 24-33
729099
  Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблій-видатний український економіко-географ / М.Д. Пістун; НАН України. Інститут географії; За ред. Л.Г. Руденка. – Київ, 2006. – 34 с. – ISBN 966-594-748-6
729100
  Михайлов М.М. Костянтин Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 55 с.
729101
  Берегова О.М. Костянтин Данькевич. Парадокси творчої біографії // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 110-125. – ISSN 2522-4190


  "Метою статті є прагнення привернути увагу до постаті Костянтина Данькевича через акцентування особливих, специфічних, а подеколи й суперечливих моментів творчої біографії митця. Одним із перших великих злетів Данькевича-композитора вважається його ...
729102
   Костянтин Дмитрович Ушинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 119 с. : ил.
729103
  Демков М.И. Костянтин Дмитрович Ушинський // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 54-62. – ISBN 5-7763-1258-2
729104
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський - основоположник теорії реактивного руху / М.С. Арлазоров. – Київ : Держтехвидав, 1953. – 126 с.
729105
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський : його життя та діяльність (1857-1935) / М.С. Арлазоров. – пер. з 2-го, випр. та доп. вид. – Київ : Держтехвидав, 1962. – 147 с. – Бібліогр.: с. 146
729106
  Огієнко І. Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : Історично-літературна монографія / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь
1. – 1970. – 327 с.
729107
  Скрипнюк О. Костянтин Іванович Острозький - видатний полководець, державний діяч і патріот Батьківщини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 205-212. – ISSN 0132-1331
729108
   Костянтин Іванович Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8137-97-6
729109
  Москаленко Леся Костянтин Кінель: У Таїланді я був понад 50 разів : обличчя туризму / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-43
729110
  Короткий В.А. Костянтин Костянтинович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 264. – ISBN 966-06-0393-2
729111
  Матійко М.М. Костянтин Костянтинович Хрєнов / М.М. Матійко. – К., 1963. – 69с.
729112
  Мазурок О.С. Костянтин Матезонський - дядько Михайла Драгоманова? / Олег Мазурок ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Каф. нової і новітньої історії та історіографії. – Ужгород : РІК - У, 2021. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7868-95-7
729113
  Пилипчук О.Я. Костянтин Миколайович Посьєт (1819-1899): життя та діяльність (до 200-річчя від дня народження) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 56-63. – ISSN 2415-7422


  Російський вчений, адмірал.
729114
  Короткий В.А. Костянтин Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 135. – ISBN 966-06-0393-2
729115
  Грушевський М. Костянтин Михальчук // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 54-55. – ISSN 0869-3587
729116
  Стельмашенко О.О. Костянтин Мясков / О.О. Стельмашенко. – Київ : Музична Україна, 1981. – 48 с.
729117
  Мар"ямова А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямова. – К., 1938. – 16с.
729118
  Мар"ямов А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямов. – Київ, 1938. – 16 с.
729119
  Грищук П.І. Костянтин Олексійович Гура - півстоліття у Київському університеті! / П.І. Грищук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 165-168 : фото. – Бібліогр.: с. 168. – ISSN 0203-3100
729120
   Костянтин Олексійович Неволін // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 37-43. – ISBN 978-966-924-219-8
729121
  Берлянт О.М. Костянтин Олексійович Салищев - видатний вчений та організатор картографічної науки // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-45. – Бібліогр.: 8 назв
729122
  Гандзій О. Костянтин Острозький розбив військо татар // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 27 січня (№ 4)


  "Оточують села і виставляють по чотири сторожові пости довкола. Цілу ніч підтримують вогнища, щоб котрийсь із селян не втік. Потім грабують, палять і вбивають усіх, хто чинить опір. Хто здався, забирають із собою. Не тільки чоловіків і жінок із ...
729123
  Артамонова Н. Костянтин Паустовський про театральний світ Михайла Булгакова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (465), липень - серпень 2020. – С. 51-53
729124
  Дружбинський В. Костянтин Паустовський. Повернення до Києва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 11


  Із роду Сагайдачних. Костику Паустовському було 6 років, коли 1898 р. з батьками, сестрою та двома старшими братами він переїхав до Києва. "Паустовські, нащадки запорізьких козаків, тішили свою гордість переказом, цілком достовірним, що їхнім предком ...
729125
  Ціон В. Костянтин Паустовський: "Максим Рильський як істинний українець не зміг мені вибачити мого ставлення до гайдамаків..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 32). – С. 6
729126
  Пасемко І. Костянтин Петрович Маковійський - поетичний самородок // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 299-303
729127
  Піскорський К. Костянтин Піскорський : [альбом] / К. Піскорський; [упоряд.: О. Новікова ; ред.: М. Волощак, А. Палагнюк ; фото: В. Куделя]. – Київ : Родовід, 2006. – 130, [6] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 125 та на полях. – ISBN 966-7845-27-3
729128
  Рахно К. Костянтин Рахно: "Українці - дуже старовинний народ, і гончарство доводить нашу неповторність" / Олександр Данилець // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 7 серпня (№ 152). – С. 5
729129
  Гаврилюк Ю. Костянтин Симінський - український академік з милейчицьким родоводом // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 3 (145). – С. 34-35. – ISSN 1230-2759
729130
  Никифорак М.В. Костянтин Томащук-перший ректор Чернівецького університету: юрист, політик, педагог // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 19-23. – (Правознавство ; Вип. 273)
729131
   Костянтин Трофимович = Konstantin Trofimovitch Biobibliographical guide : Біобібліографічний показчик. – Львів. – (Українська бібліографія ; Ч.11 ; Нова серія). – ISBN 966-613-269-9
2-ге вид., доповнене. – 2003. – 152с.
729132
   Костянтин Трутовський. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з тект. на укр., рос., анг., франц., нім, та ісп. мовами]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл.
729133
  Довбня В. Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 231-245
729134
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ, 1960. – 48 с.
729135
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Мистецтво, 1964. – 80 с.
729136
  Михайлов В. Костянтин Феофілактов і проблема артезіанського водопостачання Києва / В. Михайлов, О. Кошляков, О. Нікіташ // Ми і Президент : Міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-63.
729137
  Соколова Л. Костянтин Ціолковський // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 5-20. – ISBN 978-966-2082-09-8
729138
  Корнієнко В. Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 411-422. – ISSN 2310-3310
729139
  Марочко В. Костянтин Штепа - дослідник "античної й християнської демонології" / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 231-238. – ISBN 966-675-240-9
729140
  Кострова М. Костянтина Малицька у видавничому русі Львова кінця XIX - початку XX ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 75-89. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
729141
  Якубовська Марія Степанівна Костянтина Малицька у літературному житті кінця ХІХ - початку ХХ століття : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Якубовська Марія Степанівна; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 16л.
729142
   Костянтинович Володимир Миколайович (1872-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216. – ISBN 978-966-439-754-1
729143
  Коваль Р. Кость Блакитний // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Травень (число 5)


  100 років від дня загибелі отамана Степової дивізії, українського військового діяча, Головного отамана Холодного Яру.
729144
   Кость Блакитний, отаман Степової дивізії : збірник документів і спогадів / [Г.С. Гребенюк, Р.М. Коваль, В.В. Коротенко, О.О. Маслак]. – Київ : Незборима нація : Просвіта, 1997. – 97 с. – ISBN 5-85500-056-5
729145
  Ковалів Ю. Кость Герасименко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 64-66. – ISSN 0236-1477
729146
  Орленко П. Кость Горбаль і спроба перевести українську мову на латину // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 231. – ISSN 0869-3587
729147
  Кащенко А. Кость Гордієнко-Головко / А. Кащенко. – Катеринослав, 1917. – 60с.
729148
  Кащенко А. Кость Гордієнко-Головко. На руїнах Січі. Про гетьмана Сагайдачного / Адріан Кащенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 89, [1] c. – ISBN 978-611-01-1434-9
729149
  Пономарчук І. Кость Гордієнко - кошовий отаман славного Війська Запорозького Низового // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 16-17
729150
  Зінченко О.І. Кость Гордієнко / О.І. Зінченко. – К, 1987. – 174с.
729151
  Журавльов Д.В. Кость Гордієнко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 233-236. – ISBN 978-966-14-1182-0
729152
   Кость Гордієнко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8137-97-6
729153
   Кость Григорович Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1972. – 55 с.
729154
  Шостак Маргарита Кость Гуслистий та Микола Петровський про становлення Київської Русі як "спільного початкового періоду" в історії українців, росіян та білорусів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 258-261
729155
  Гончар Г. Кость Гуслистий: роль у створенні київського скансену // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 349-353. – ISBN 978-966-95419-8-7
729156
  Мезенцев К.В. Кость Дубняк як український економіко-географ : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Географія ; Вип. 43)


  Викладено основні наукові погляди К. Дубняка як економіко-географа. Визначено напрямки його досліджень - краєзнавчий та районний.
729157
  Дузь І. Кость Котко // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 216-234. – ISBN 5-333-00586-9
729158
  Лавро К.Т. Кость Лавро : [худож. альб.] / Кость Лавро ; [голов. ред. Віргініюс Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 95, [1] с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-617-516-013-8


  Нове видання - це альбом кращих робіт талановитого українського художника, члена спілки художників України Костя Лавро. Його ілюстрації до книжок для дітей та юнацтва відомі читачам у всьому світі, адже митець співпрацює з провідними видавництвами ...
729159
  Остафійчук К. Кость Левицький - адвокат, доктор права, публіцист, політик // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 171-174
729160
  Тищик Б. Кость Левицький - видатний галицький Державно-політичний та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 147-158. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
729161
  Райківський І. Кость Левицький - видатний український діяч // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)


  Кость Левицький - багатолітній лідер найбільш впливової й масової західноукраїнської партії - Української національно-демократичної партії (УНДП), від якої неодноразово обирався послом до Галицького крайового сейму та австрійського парламенту.
729162
  Андрусяк Т.Г. Кость Левицький - правник і просвітитель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 2219-5521
729163
  Стечишин А.В. Кость Левицький - творець національного інституту жандармерії ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 115-122. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
729164
  Бойко І. Кость Левицький / І. Бойко, Л. Шевчук // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 214-215
729165
  Стечишин А.В. Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 70-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
729166
  Щербань Д. Кость Маковійський - поетичний самородок із Люботина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 8 серпня (№ 29/30). – С. 14


  Пам"яті товариша.
729167
  Власенко В. Кость Мацієвич - вчений-агроном і дипломат // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 32-35. – (Історичні науки)
729168
  Ульяновський В. Кость Михальчук та діячі київської "Старої Громади" через призму "жіночих спогадів" // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 428-482
729169
  Вербова О.С. Кость Паньківський - фундатор кооперативно-економічної науки в Галичині // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 296-302. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
729170
  Витанович Ілля Кость Паньківський : Ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу(15.04.1855-16.11.1915) / Витанович Ілля. – Hью-Йорк : Товариство Українських Кооператорів, 1954. – 48с.
729171
  Болонова Л. Кость Тесленко у спогадах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 344-347. – ISSN 1728-9572
729172
  Самофалов М. Кость Штепа: молоді роки (1896-1920 рр.) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3595
729173
  Самофалов М. Кость Штеппа - співробітник Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-56. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим взаєминам відомих українських дослідників Михайла Грушевського і Костя Штеппи у 1920-х рр. The article is devoted to the scientific relations of Michail Grushevskiy and Kostya Shteppy the famous Ukrainian researchers in 1920th.
729174
  Казакевич Г. Кость Штеппа – дослідник релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 33-38


  Стаття присвячена науковій діяльності історика, етнолога та релігієзнавця Костя Штеппи (1896 - 1958) та його дослідженням релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя. Статья посвящена научной деятельности историка, этнолога и ...
729175
  Самофалов М. Кость Штеппа: роки еміграції (1943-1958) / Михайло Самофалов // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-31. – Бібліогр. в кінці ст.
729176
  Верба І. Кость Штеппа: роки окупації (1941-1943) / І. Верба, М. Самофалов // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 101-116
729177
  Кадомська М. Костьол св. Антонія Падунського, село Стара Котельня на Житомирщині // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 129-146. – ISBN 978-966-579-271-0
729178
  Тимофеева Е.К. Косуля / Е.К. Тимофеева. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 224 с.
729179
  Тагирова А. Косуля : стихи / Аниса Тагирова ; ;. – Москва : Современник, 1985. – 63 с.
729180
  Смирнов М.Н. Косуля в Западной Забайкалье / М.Н. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 190с.
729181
  Кисилев А.А. Косуля на Урале : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кисилев А.А.; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1979. – 23л.
729182
   Косуха Петро Іванович (1935-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228. – ISBN 978-966-439-754-1
729183
  Кочнева К. Косыгинский призыв : Кадры советского министерства на начальном этапе реформы 1965 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 105-108. – ISSN 0235-7089
729184
  Тефова Е.Л. Косые отображения в проективных пространствах и их положения в неевклидовой и линейчатой геометрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тефова Е. Л.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
729185
  Вьюнник Л.И. Косые паруса / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1976. – 94с.
729186
  Пицкель Б.С. Косые произведения и метрические инварианты типа энтропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Пицкель Б.С.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 7л.
729187
  Горбовский Г.Я. Косые сучья. Третья книга стихов / Г.Я. Горбовский. – М.-Л., 1966. – 107с.
729188
  Аттетков А.В. Косые ударные и детонационные волны : учеб. пособ. / А.В. Аттетков, В.С. Соловьев ; Гос. комитет СССР по народ. образованию ; под ред. В.С. Соловьева. – Москва : Изд-во МВТУ, 1989. – 36 с. : ил.
729189
  Журавлев В.А. Косынки моей матери / В.А. Журавлев. – М., 1986. – 172с.
729190
  Котляр Павел Косяки на реакторе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 88-91 : фото
729191
  Паустовский К.Г. Кот-ворюга / К.Г. Паустовский. – Москва, 1962. – 16 с.
729192
  Паустовский К.Г. Кот-ворюга / К.Г. Паустовский. – Москва, 1980. – 32 с.
729193
  Немченко В. Кот-Д"Ивуар на пути к миру // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59. – ISSN 0321-5075


  Країна в Африці
729194
  Филиппов В.Р. Кот-д"Ивуар: факторы электорального конфликта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 26-33. – ISSN 0321-5075
729195
  Кристи Агата Кот в голубятне / Кристи Агата. – Киев. – (Новые переводы: детектив ; [Вып. 2]). – ISBN 5-87272-010-6
Вып. 2. – 1993. – 213 с. – В кн. также: По ту сторону занавеса/Э.Д.Биггерс (с.130-213)
729196
  Дрипе А. Кот в мешке : повесть / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Лубей. – Рига : Лиесма, 1983. – 350 с.
729197
  Комов В.Е. Кот в мешке. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1972. – 222с.
729198
  Перро Ш. Кот в сапогах / Ш. Перро. – Л, 1979. – 16с.
729199
   Кот и лиса.. – М, 1984. – 12с.
729200
  Кальвино И. Кот и полицейский / И. Кальвино. – Москва, 1964. – 432с.
729201
  Прашкевич М Г. Кот на дереве. / М Г. Прашкевич, . – М., 1991. – 237с.
729202
  Зарубина Тата Кот наоборот // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 112-118 : фото
729203
   Котарбінський (Kotarbinski) Тадеуш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774. – ISBN 966-316-069-1
729204
  Воронов Н.П. Котел / Н.П. Воронов. – Москва, 1982. – 352с.
729205
  Князева Елена Котел народов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 62-63 : фото
729206
  Бабиков Ю.Н. Котел под Тамаровкой / Ю.Н. Бабиков, И.А. Самчук. – М, 1967. – 96с.
729207
  Каттнер Г. Котел с неприятностями : Рассказ // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 3. – С. 55-60.
729208
  Довгуша Г.Д. Котельва / Г.Д. Довгуша, Р.І. Шевяенко, М.А. Шило. – 2-ге вид., допрацьов. – Харків : Прапор, 1987. – 98 с.
729209
   Котельников Олександр Петрович (1865-1944) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228-229. – ISBN 978-966-439-754-1
729210
  Стырикович Котельные агрегаты. / Стырикович, Катковская, Е.П. Серов. – М.-Л., 1958. – 487с.
729211
   Котельные и турбинные установки энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт.. – М, 1979. – 680с.
729212
  Якутенко Ирина Котенок от дизайнера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 92-95 : фото
729213
  Остер Г.Б. Котенок по имени Гав : сказочные истории / Г. Остер. – Минск ; Москва : Планета детства ; АСТ ; Астрель, 2006. – 64с. : илл. – ISBN 985-13-8601-4
729214
  Кейсельман В.Р. Котерапия и практика консультирования / В.Р. Кейсельман ; [науч. ред. Н.Ф. Калина]. – Киев : Ваклер : Альтерпресс, 2001. – 182, [1] с. : ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 175-182. – ISBN 966-543-066-1
729215
  Тригубенко В.В. Котермак (Дрогобич) Юрій (бл. 1450-1494) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 33-37. – ISBN 966-06-0367-3
729216
  Ковінька О.І. Коти і котячи хвости / О.І. Ковінька. – Київ, 1964. – 327с.
729217
  Рут Т. Коти та собаки : проза: сумна казка на дві дії // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 104-125. – ISSN 0130-321Х
729218
  Панчук М.І. Котигоренко Віктор Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 17. – ISBN 978-966-02-7305-4
729219
  Кожелянко В. Котигорошко : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 156с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-663-006-0
729220
   Котигорошко : [українська казка] / [переказала Ю. Дворецька ; худож. Ю. Сплавник ; голов. ред. Н. Слюсаренко]. – Київ : Наш час, 2015. – [26] с. – (Серія "Равлик"). – ISBN 978-966-1530-72-9
729221
  Старовойт І.М. Котигорошко: про дитинство в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Автобіографічні твори Григора Тютюнника, які від перших публікацій за радянського режиму вважали "дитячою літературою", виявилися великими творами "серйозної" післявоєнної української літератури. За останнє десятиліття здійснюється спроба знову ...
729222
  Старовойт І. Котигорошко: про тілесний спомин в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С.131-144. – ISBN 978-966-02-6024-5
729223
   Котигорошко: українська народна казка.. – К, 1985. – 33с.
729224
  Лотоцький А. Котигорошок / А. Лотоцький. – Львів, 1946. – 68с.
729225
  Белый А. Котик Летаев / Андрей Белый. – Петербург : Эпоха, 1922. – 292 с.
729226
  Терен В.В. Котилася горошина / В.В. Терен. – К, 1985. – 95с.
729227
  Глібов Л.І. Котилася тарілочка : Вірші і загадки: Для дошк. віку / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1981. – 16с.
729228
  Махно В. Котилася торба = Horn of plenty : проза / Василь Махно. – Київ : Критика, 2011. – 364, [4] с. – Парал. тит. арк. – ISBN 978-966-8978-54-8
729229
  Боярунець Ю.О. Котилася торба з високого горба : поезії / Ю.О. Боярунець. – Київ : Молодь, 1991. – 21 с. – (Перша книжка поета)
729230
  Чудинов П.К. Котилозавры из верхнепермских красноцветных отложений Приуралья : Автореф... канд. биол.наук: / Чудинов П.К.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1954. – 12л.
729231
  Фесенко В. Котилося яблучко, або Кілька кадрів з історії взаємодії кінематографа і літератури Франції // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.174-185. – ISSN 0320 - 8370


  [Від 1906 до 1990-х рр.]
729232
  Пахолко Степан Котильон - відзнака-оберіг в українських військових формуваннях періоду національно-визвольної боротьби 1916-1950 років / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
729233
   Котівка. Кн. М.П. Урусова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 249-250
729234
  Парфенов А. Котлас. / А. Парфенов, А. Старцев. – Архангельск, 1959. – 96с.
729235
  Хоботова Любов Котлета американской мечты / Хоботова Любов, Суслов Роман, Манохина Ксения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 118-121 : фото
729236
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Удмударья, 1987. – 192с.
729237
  Платонов А.П. Котлован : избранная проза / А. Платонов. – Москва : Книжная палата, 1988. – 320с. – (Популярная библиотека)
729238
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Барнаул, 1989. – 524с.
729239
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Удмударья, 1989. – 587с.
729240
  Платонов А.П. Котлован : сборник / Андрей Платонов. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-032285-5
729241
  Платонов А.П. Котлован; Ювенильное море (Море юности) : Повести / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 192с.
729242
  Гусаков Т.Ю. Котловина озера Неро: социально-экономическая трансформация // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 198-201. – ISBN 978-966-285-361-2
729243
  Хільчевський В.К. Котлуй (- річка у Таращанському районі Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 22. – ISBN 978-966-02-7305-4
729244
   Котлякову Владимиру Михайловичу - 80 лет : поздравляем юбиляра // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0016-7126
729245
  Блащук С. Котляр Микола Федорович / С. Блащук, А. Плдахонін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 232-235. – ISSN 0130-5247
729246
  Ткаченко А.Ф. Котляревкий Александр Александрович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 464. – ISBN 966-8458-30-3
729247
  Лаптева Л.П. Котляревский Александр Александрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 193-194
729248
  Скорина Людмила Петровна Котляревский и Вергилий (Проблемно-тематические и композиционно-сюжетные связи "Энеид" Котляревского и Вергилия) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Скорина Людмила Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.183-195
729249
  Скорина Л.П. Котляревский и Вергилий (проблемно-тематические и композиционно-сюжетные связи "Энеид" Котляревського и Вергилия. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.01.03.,10.02.14 / Скорина Л.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
729250
  Грабович Г. Котляревський - з масками і без // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)


  "Знайомі апорії і тактичне штукатурство не без дещиці катексису."
729251
  Куліш П. Котляревський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 32-61
729252
  Тарасова Н. Котляревський і Вергілій // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 83-85. – ISBN 966-7576-01-9
729253
  Зеров М. Котляревський і Осипов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 10-11. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
729254
  Ковальов Д. Котляревський і Ютейні - перші будителі модерних націй у Наддніпрянській Україні й Фінляндії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 15


  "Доба революційних змін у Європі наприкінці XVIII - початку ХІХ століття привнесла в культуру багатьох народів континенту нові погляди на старі речі. Просвітництво і Романтизм, які тривалий час опонували одне одному на Заході (Франція, Пруссія, Велика ...
729255
   Котляревський І. "Енеїда". "Наталка Полтавка" : Біографія письменника. Стислий переказ творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Ліітературна кримница). – ISBN 966-7382-87-7
729256
  Геник С. Котляревський Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 104-105 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
729257
  Дука М.В. Котляревський Олександр Олександрович / М.В. Дука, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 218. – ISBN 96966-8060-04-0
729258
   Котляревський Олександр Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 357. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
729259
  Стельмашова А. Котляревський Олександр Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 285-286. – ISBN 966-02-3529-1
729260
  Любовець Н.І. Котляревський Олександр Олександрович // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 242-243. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
729261
  Чмир О.Р. Котляревський Олександр Олександрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 218-219. – ISSN 2075-437X


  Доктор слав"янознавства, член-кор. АН. З 1875 р. - ординарний професор по кафедрі слав"янської філології в Київському університеті до 1881 р.
729262
  Степаненко М. Котляревський Олександр Олександрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 128-129. – ISBN 978-617-7016-11-2
729263
  Чмир О.Р. Котляревський Олександр Олександрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-201. – ISSN 2075-437X
729264
  Александрова Г. Котляревський Олександр Олександрович / Г. Александрова, П. Ротач // Шевченківська енциклопедія. Тарас Шевченко та його сучасники : [містить 941 ст.] / [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; наук. ред.: О.П. Яковина, В.Л. Смілянська за участі О.І. Стужук, Д.О. Єсипенка, Р.Б. Харчук ; відп. ред.: О. Боронь ; бібліогр.: О.О. Козак]. – Київ : Ліра-К, 2021. – С. 249-250. – ISBN 978-617-520-093-3
729265
   Котляревський Олександр Олександрович (1837-1881) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229. – ISBN 978-966-439-754-1
729266
  Зеров М. Котляревщина 40-50-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 41-49. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
729267
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Білецький-Носенко // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 25-29. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
729268
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Гулак-Артемовський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 29-35. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
729269
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – М., 1950. – 224с.
729270
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – 2-е, переработ. и доп. – М., 1954. – 272с.
729271
  Коток В.Ф. Котнституція СРСР / В.Ф. Коток, Купріц, Я. – К., 1952. – 224с.
729272
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 223. – ISBN 96966-8060-04-0
729273
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 29. – ISBN 978-966-02-7305-4
729274
   Котов Віктор Никифорович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229. – ISBN 978-966-439-754-1
729275
  Жадько В. Котова Олена Костівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 466-467. – ISBN 978-966-8567-14-8
729276
  Грибоедова Г.Л. Котовск / Г.Л. Грибоедова. – Одесса, 1963. – 119с.
729277
  Дубровин В.Ф. Котовск / В.Ф. Дубровин, К.Д. Смолин. – Кишинев, 1974. – 32с.
729278
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Москва-Ленинград, 1937. – с.
729279
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Кишинев, 1950. – 288с.
729280
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – М.-Л., 1953. – 208с.
729281
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1961. – 607с.
729282
  Четвериков Б. Котовский / Б. Четвериков. – Кн.2. – Москва
Эстафета Жизни. – 1964. – 464 с.
729283
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М
1. – 1968. – 614с.
729284
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – Кн.1-2. – М
2. – 1968. – 463с.
729285
  Ананьев Г.А. Котовский / Ананьев Г.А. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 206 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографическая. Основана в 1933 г. / М. Горький ; вып. 4 (623))
729286
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1986. – 634с.
729287
  Барсуков М. Котовський / М. Барсуков ; пер. С. Карабай. – Харків : ДВУ, 1929. – 59 с.
729288
  Шмерлінг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлінг. – К., 1938. – 223с.
729289
  Шмерлинг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлинг. – К., 1954. – 160с.
729290
  Тардов М.С. Котовський. / М.С. Тардов. – К., 1940. – 86с.
729291
  Есауленко А.С. Котовцы - кавалеры Золотой Звезды / А.С. Есауленко, В.Л. Цетлин. – Кишинев, 1967. – 62с.
729292
   Котовцы. – Кишинев, 1979. – 183с.
729293
  Иванова Г.Д. Котоку - революционер и литератор / Г.Д. Иванова. – Москва, 1959. – 128 с.
729294
  Шаферова Л.А. Котор ХІІ - начала XV веков : соц.-экон. отношения южнодалматин. города / Шаферова Л.А. – Красноярск : : Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. – 188 с. – Библиогр.: с. 186-188 и в примеч.: с. 153-186
729295
  Михеев М.П. Которая ждет / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1966. – 96с.
729296
  Русс А. Которая никому // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-70. – ISSN 0130-7673
729297
  Філянський М. Которкий путівник / М. Філянський. – Х, 1928. – 351с.
729298
  Беликов А. Который час / Беликов А. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 104 с. : рис.
729299
  Кудрявцев В.Д. Который час в Каире? / В.Д. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
729300
  Гольдин З.Д. Который час? / З.Д. Гольдин. – М., 1965. – 51с.
729301
  Рейн Е. Который час? // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 10. – С.96-105. – ISSN 0130-7673
729302
  Ердаков Л.Н. Который час? О том, как животные и растения соблюдают режим дня / Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1979. – 59 с. – (Рассказы сибирских ученых)
729303
  Шаронов В.В. Который час? Простейшие способы определения времени по Солнцу, Луне и звездам с помощью самодельных приборов / В.В. Шаронов. – Ленинград : Научн. книгоиздательство, 1929. – 64 с.
729304
  Панова В.Ф. Который час?: Книга для чтения с комментарием на французском языке и словарем. / В.Ф. Панова. – Москва, 1990. – 166с.
729305
  Волошина Т.В. Котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn. Встановлено зв"язок котранзитивності піднапівгрупи із її Sn - нормальністю. Cotransitive subsemigroups of the full transformation semigroup Тn are described. The relations of a ...
729306
  Корбозерова Н.М. Котрастивний аналіз приголосних фонем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 122-129. – ISSN 2413-5593
729307
  Халимоненко Г. Котрою ж мовою розмовляв та писав князь Володимир? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 6-7
729308
  Островский Г.С. Котсис. Художник 1836-1877. / Г.С. Островский. – М., 1963. – 38с.
729309
   Коттедж. – Ленинград, 1990. – 63 с.
729310
  Глуховский М.З. Котуйканская кольцевая структура: возможное свидетельство масштабного импактного события на севере Сибирского кратона / М.З. Глуховский, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 3-26 : рис. – Библиогр.: с. 23-26. – ISSN 0016-7886
729311
  Артюшков А. Котурн и маски : Эврипид, Плавт, Теренций в худож. пер. / А. Артюшков. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – [6], 382, [2] с.


  Содерж.: Ион / [соч.] Еврипида; Циклоп / [соч.] Еврипида; Домовой / [соч.] Плавта. Евнух / [соч.] Теренция
729312
  Вели Н. Котхла-Ярве : экскизы к портрету / Н. Вели. – Таллин : Периодика, 1989. – 62с.
729313
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 7с.
729314
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 79с.
729315
  Кипшидзе Ц.Ш. Котэ Макашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кипшидзе Ц.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузин. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1975. – 29л.
729316
  Гугугшвили Э.Н. Котэ Марджанишвили / Э.Н. Гугугшвили. – Тбилиси, 1962. – 40 с.
729317
  Гугушвили Н Э. Котэ Марджанишвили / Н Э. Гугушвили, . – М, 1979. – 400 с.
729318
   Котюк Володимир Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-754-1
729319
   Котюк Іван Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
729320
  Ахтирська Н.М. Котюк Іван Ілліч // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 41. – ISBN 978-966-02-7305-4
729321
  Фурса С.Я. Котюк Олександр Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 53. – ISBN 978966-97130-0-1
729322
  Киселевский В.Е. Котята / В.Е. Киселевский. – Ростов -на-Дону, 1988. – 1988с.
729323
  Мишаткин Ю.И. Котька Галкин - великий выдумщик : Три истории для читателей не старше шестнадцати / Ю.И. Мишаткин; [ил.: А. Блох]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 142 с. : ил.
729324
   Коуровская тетрадь. – 2-е изд. – Новосибирск, 1967. – 36с.
729325
   Коуровская тетрадь. – 3-е изд. – Новосибирск, 1969. – 64с.
729326
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1979
729327
   Коуровская тетрадь. – 8-е изд. – Новосибирск, 1982. – 116с.
729328
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1986. – 132с.
729329
   Коуровская тетрадь. – 11-е изд. – Новосибирск, 1990. – 125с.
729330
  Диденко Н.В. Коуч-менеджмент как средство управления персоналом / Н.В. Диденко, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 36-39
729331
  Чайковська О.М. Коуч-технології в освітньому процесі // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 199-202
729332
  Слободянюк Н.А. Коучинг - эффективный инструмент управления человеческим капиталом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 137-143. – ISSN 2226-8820
729333
  Кирлик Н.В. Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
729334
  Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Эрик Парслоу, Моника Рэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 204с. – (Практическая психология). – ISBN 5-88782-233-3
729335
  Борова Т.А. Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 61-64


  Проаналізовано поняття коучингу як сучасної технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Виокремлено основні етапи становлення коучингу, описано інструментарій формування коучингової компетентності у керівників і ...
729336
  Фокс М. Коучинг изменений: оптимизация организационных процессов // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 29-31.
729337
  Дяків О. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера / О. Дяків, Ю. Хрустальова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
729338
  Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства / О.М. Коваленко, Н.П. Воробйова, І.М. Вінічук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (216). – С. 80-87. – ISSN 2522-1620
729339
  Аванесова Н. Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів / Н. Аванесова, О. Гетьман, Ю. Сергієнко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 108-112. – ISSN 1562-529Х
729340
  Захарова О.В. Коучинг як ефективний інструмент нагромадження людського капіталу підприємства / О.В. Захарова, Ю.О. Тарасенко, Е.В. Коляда // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2020. – С. 33-44. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (28)). – ISSN 2078-1628
729341
  Подольчак Н.Ю. та інш. Коучинг як мистецтво підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 147- 153. – ISSN 1993-6788
729342
  Поберезська Г.Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 99-107. – ISSN 2077-7264
729343
  Кочубей А. Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ / А. Кочубей, З. Сасюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 33-37. – ISSN 2308-4634
729344
  Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-39
729345
  Громова Х. Коучинг як стиль управління // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-52.
729346
  Турчин А. Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови / А. Турчин, І. Цар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 321-329. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
729347
  Примак И. Коучинг: upgrade личности? // Управление компанией. – Киев, 2004. – № 9. – С. 15-25
729348
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 9 : фото
729349
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 12 : фото
729350
  Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова ; [ред. укр. тексту Л.М. Гарань]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-521-582-0
729351
  Вінтюк Ю.В. Коучінг у професійній підготовці майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 31-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці ...
729352
  Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 173-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
729353
  Пауль А.А. Коуэн С.М. Социально-экономические детерминанты межэтнических браков и межэтнической дружбы // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 128-134. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
729354
  Аликуклов З.А. Кофактор, общий для молибденосодержащих ферментов: нитратредуктазы бактероидов клубеньков люпина и ксантидоксидазы молока : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Аликуклов З.А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1979. – 28л.
729355
  Долгопят Е. Кофе : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 84-94. – ISSN 0130-7673
729356
  Петрова Ю. Кофе и счет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 27-35. – ISSN 0131-8136
729357
   Кофейное путешествие : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 106-107 : Іл.
729358
  Миловидова Елена Кофейный бум: напиток №1 в мире. Какой кофе любят в разных странах и почему? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 52-55 : фото
729359
   Кофейный пояс мира : Кофе-клуб // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-79 : Іл.
729360
  Муратов П. Кофейня / П. Муратов. – Москва, 1922. – 64с.
729361
  Карпентер Мюррей Кофемания набирает обороты. Запахло жареным // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 56-57 : фото
729362
  Лобжанидзе А.А. Коференция Российской ассоциации учителей географии в Краснодарском крае : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
729363
  Мартыненко А.А. Кофермент А и процессы ацетилирования в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Мартыненко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 26 c.
729364
  Грансберг А.Х. Кофи Антибам. / А.Х. Грансберг. – М., 1976. – 56с.
729365
  Юрьев Г.П. Кофигуративный ум исповедника Луки Войно-Ясенецкого // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 334-341. – ISSN 1606-951Х


  Архиепископ Лука ( Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961) - проф. медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 г. - архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии первой степени. ...
729366
  Білецький В.С. Кофініт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 43. – ISBN 978-966-02-7305-4
729367
  Кононов В.И. Кофлер Л. Социология идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 234-246. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
729368
  Гастон Ж. Коффи. Действительный роман Чернокожего. / Ж. Гастон. – Л., 1924. – 111с.
729369
  Семашко Н.А. Кох. Вирхов / Н.А. Семашко. – Москва, 1934. – 168 с.
729370
  Кирпа І. Кохайтеся, чорнобриві. За шість місяців цього року населення України зменшилось відразу на 122, 5 тисячі осіб // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 11
729371
  Мельниченко Т.Й. Кохан-зілля / Т.Й. Мельниченко. – Київ, 1987. – 98 с.
729372
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чатерлей = Lady Chatterley"s Lover / Д.Г. Лоуренс; Пер. з англ.С.Павличко. – Київ : Основи, 1999. – 462с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-141-8
729373
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлі : Роман / Девід Лоуренс; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Д.Радієнко. – Харків : Фоліо, 2005. – 382с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2893-1
729374
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинках та етюдах : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-18-8
Кн. 1 : Возлюбленик муз і грацій. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : портр., іл.
729375
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинках та етюдах : кохані жінки Тараса Шевченка : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-19-5
Кн. 2 : І темної ночі... і ласки дівочі. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр.
729376
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинах та етюдах : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-20-1
Кн. 3 : Як русалки місяць ловлять. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. фот. : іл.
729377
  Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 966-524-136-2
729378
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [ пер. з польської Н.В. Сняданко ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4595-9
729379
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
729380
  Іванова Н.В. Кохання - це життя чи смерть? / Н.В. Іванова, М.А. Перменова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 10-15


  Жіночі долі у творах М. Коцюбинського "Дорогою ціною" та В. Шекспіра "Ромео і Джульєта"
729381
  Чубський П. Кохання в житті Шевченка та Куліша // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 20-35. – ISBN 978-966-493-248-3
729382
  Чемерис Валентин Кохання в Україні : Повість / Чемерис Валентин. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-51-7
729383
  Жигун С.В. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників "Ланки") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 20-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
729384
  Красножон К. Кохання до смерті. Матей Вішнєк, "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті"; вистава київського театру-студії "Міст" : критика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 275-279
729385
  Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 19-24


  Проблема демонізації жінок в літературі. Твори Валерія Шевчука та Оксани Забужко.
729386
  Талалай Р. Кохання з першого погляду // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 0585-8365
729387
  Кісіль Олександр Кохання з першого погляду. Секрети фотосесії готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 48-53 : фото
729388
  Забашта Ю.Ф. Кохання здатне здолати будь які перешкоди... навіть гравітацію!? // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 65. – ISSN 1605-9875
729389
  Баган О. Кохання і дух позитивізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  Про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка "Перехресні стежки" і Болеслава Пруса "Лялька"
729390
  Лемко І. Кохання і смерть : (Львів, 1594 р.) / Ілько Лемко ; [художники: І. Качор, М. Качор]. – Львів : Апріорі, 2009. – 128 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-10-8
729391
  Угрин Т. Кохання кольору розлуки / Т. Угрин. – Львів, 1994. – 110 с.
729392
  Милашевська З.М. Кохання мужніх / З.М. Милашевська. – Київ, 1976. – 148 с.
729393
  Мозолевський Б.М. Кохання на початку осені : вірші та поеми / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 134 с.
729394
  Прилюк Д.М. Кохання не залишу : художньо-документальні оповіді, новели / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1980. – 168 с.
729395
  Коваленко В. Кохання поета і агентки НКВС // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 16 вересня (№ 18). – С. 9


  "Марія, дружина відомого українського поета Володимира Сосюри, регулярно писала доноси на свого чоловіка."
729396
  Коляда І. Кохання супрематиста. Жінки у житті Казимира Малевича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (201), травень 2018. – С. 37-40
729397
  Патика М. Кохання Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13


  У 29 років Тарас Шевченко пережив два найяскравіші романи.
729398
  Коляда І. Кохання у долі Володимира Івасюка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Квітень (№ 7). – С. 5-10
729399
  Коляда І. Кохання у житті Миколи Лисенка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 40-45
729400
  Кравчук Р. Кохання у житті Тараса // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 8-11


  Дослідження теми любові в житті Тараса Шевчека.
729401
  Мельникова А.С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 24-28
729402
  Даниленко П. Кохання чи виживання: знову про шлюбні договори // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 12-13
729403
  Литвинюк Л.О. Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 177-183


  Присвячено дослідженню соціальних, морально-естетичних проблем поеми Івана Перепеляка "Остання любов гетьмана" у висвітленні аспектів національної проблематики.
729404
  Наумова О.О. Кохання як експеримент у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 393-398. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
729405
  Клочков І.В. Кохання як єдність людського духу з екзистенцією природного та космічного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
729406
  Колінько О.П. Кохання як таїна буття в новелістиці українських і російських письменників межі XIX-XX ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 66-71. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
729407
   Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам підкорювати світ / упоряд. Тетяна Лебедєва ; [художнє оформ. О.Я. Остапов ; відп. за вип. В. Соловйова]. – Київ : Кліо, 2018. – 189, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7023-65-3
729408
  Слапчук В. Кохання, Дао і марципани : проза / Василь Слапчук. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 221, [3] с. – ISBN 978-617-7398-93-5
729409
  Черкаська Г. Кохання, народжене в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14


  У 1847 р. другий і третій благодійні концерти Ференца Листа проходили в колонному залі Університету Св. Володимира.
729410
  Криштопа О. Кохання, секс і смерть - гарантовані : Роман / Криштопа Олег. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 256с. – ISBN 966-8321-99-5
729411
  Дубина О. Кохання. Влада. Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 8


  Що штовхнуло гетьмана Мазепу перейти на бік шведського короля?
729412
  Сянь Чжан Коханням забутий куточок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 149-158. – ISSN 0320 - 8370
729413
   Кохановська Олена Велеонінівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
729414
  Майданик Р.А. Кохановська Олена Велеонінівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 50. – ISBN 978-966-02-7305-4
729415
  Андрухович Ю. Коханці Юстиції : параіст. роман у 8 з половиною сер. / Юрій Андрухович. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-97679-2-9
729416
  Золотоноша Л.А. Кохати - це талант : поезія / Лілія Золотоноша. – Львів : Сполом, 2020. – 171, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-919-517-3


  У пр. № 1747344 напис: Шановному професору Наєнкові від прихильниці і учениці і автора /підпис/
729417
   Кохаю ту квітку маленьку : тематична антологія : [вибрані поезії] / упоряд. Анненкова Л.М. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2016. – 222, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-627-088-1


  Збірка вміщує близько 200 авторів: Шевченко Т.Г., Вороний М.К., Чупринка Г.А., Клен Ю., Сосюра В.М., Мазуренко Г.С., Воронько П.М., Веретенников О.А., Зайвий О.Ф., Гуцало Є.П., Сокульський І.Г., Миколаєнко М.А., Костенко Л.В., Крищенко Б.І., Бурлаков ...
729418
  Дроздов А. Кохейлан IV. / А. Дроздов. – Москва, 1931. – 191с.
729419
  Короткий В.А. Кохер Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 300-301. – ISBN 966-06-0393-2
729420
  Амонов А.Ш. Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 28-31. – ISSN 0044-4650
729421
  Андрєєв О.А. Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості в гострому періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Андрєєв Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
729422
  Марксоо А.Х. Кохтла-Ярве / А.Х. Марксоо. – Таллин, 1959. – 26с.
729423
   Коцан Наталія Несторівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-48-4
729424
   Коцаренко Микола Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
729425
   Коцаренко Микола Якович (1941-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230-231. – ISBN 978-966-439-754-1
729426
  Квалиашвили Г.А. Коцахурский (онкофоровый) горизонт Грузии : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Квалиашвили Г.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 18 с.
729427
  Кушнір І. Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. XIX - поч. XX ст. (французько-українсько-латвійський контекст) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 218-227. – ISSN 2078-340X


  Досліджено концепт землі в літ. кін. 19 – поч. 20 ст. на прикл. роману Е. Золя “Земля”, повісті О. Кобилянської “Земля” і драми Р. Блауманіса “Індрани”. Все, що відбувається у творах, ілюстує непорушний зв’язок людини і землі. Персонажі показані ...
729428
  Сахарук О. Коцептуальні засади забезпечення соціального розвитку територіальної громади органами місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7069-14-9
729429
   Коцур А. Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку ХХ ст.:Полілог учених і епох: Монографія / І.О. Демуз. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич о.м., 2014. - 681 с. с. 138 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С.
729430
  Казьмирчук Г.Д. Коцур Анатолій Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 224. – ISBN 96966-8060-04-0
729431
  Колесник В.Ф. Коцур Анатолій Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 22-24 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Коцур Анатолій Петрович - доктор історичних наук, професор.
729432
   Коцур Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
729433
   Коцур Галина Георгіївна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7107-25-4
729434
  Казьмирчук Г. Коцур Галина Георгіївна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 137-138. – ISBN 978-617-7107-52-0
729435
  Коцюбинская-Ефименко Коцюбинский в Крыму / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1962. – 40с.
729436
  Катола О. Коцюбинська Михайлина Хомівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 228-230. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
729437
  Приходько Ф.А. Коцюбинський - новеліст / Федір Антонович Приходько. – Харків : Прапор, 1965. – 290 с., [4] арк. іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
729438
  Колесник П.Й. Коцюбинський - художник слова / П.Й. Колесник ; АН Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 536 с.


  На екз. № 1513766 дарчий надпис: Дорогому Григорію Давидовичу Вервесу на добрую память 30.V.64. автор
729439
  Коцюбинський Михайло Коцюбинський : збірка статтів за ред. Ол. Дорошкевича / Коцюбинський Михайло; Інститут Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав "Література і мистецтво "
Т.1. – 1931. – 285 с.


  Ред.: Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946)
729440
  Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 508-542. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
729441
   Коцюбинський М., Горький М. Листування. – К.-Х., 1929. – 78с.
729442
  Бутрин М.Л. Коцюбинський М.М. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1963. – 17с.
729443
  Геник С. Коцюбинський Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 106-107 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
729444
  Марочко В. Коцюбинський Юрій Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 214. – ISBN 978-617-642-388-1
729445
  Самойленко О.О. Кочаков Б.М. і його дослідження походження Російського законодавчого документа XIX-XX ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 50-56. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
729446
  Задорожна Л.М. Кочар Рачія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 71. – ISBN 978-966-02-7305-4
729447
  Фурса С.Я. Кочар"янц Рафаель Гевондович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11-13. – ISBN 978966-97130-0-1


  Кафедра правосуддя була створена в червні 1988 року на базі раніше існуючої кафедра радянського процесуального права (1968-1985 рр.) Фото кафедри радянського процесуального права 1975 рік, екзаменаційної комісії.
729448
  Губерський Л.В. Кочарян Роберт // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 690. – ISBN 966-316-039-X
729449
  Нава С.С. Кочевая культура в экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2073-9702


  В статье автор анализирует элементы, составляющие экзистенциальную тодологию исследования культуры, разработанную Г.Д. Гачевым. Это – пространство и время, вертикаль и горизонталь, мужское и женское, растительный или животный символизм, генезис или ...
729450
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Федерация, 1931. – 210с.
729451
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград; Москва : ГИХЛ, 1933. – 152с.
729452
  Адаров А. Кочевники : стихи и поэмы "Зеленая ветка" и "Гоби-Алтай"] : авториз. пер. с алт. / Аржан Адаров ; [ил.: Ю.И. Селиверстов]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 88 с. : ил.
729453
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ;пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 720 с.
729454
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 684 с.
729455
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1986. – 220 с.
729456
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1986. – 222 с.
729457
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1986. – 229 с.
729458
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 672 с.
729459
  Марков Г.Е. Кочевники Азии / Г.Е. Марков. – М, 1976. – 320с.
729460
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы в X-XIV веках : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Федоров-Давыдов Г.А. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1966. – 38 с.
729461
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / Федоров-Давыдов. – М., 1966. – 274с.
729462
  Асеев И.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья / И.В. АсеевИ.И. Кириллов, Е.В. Ковычев ; отв. ред. В.Е. Медведев ; АН СССР, Ин-т ист. филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сиб. отделение, 1984. – 201 с. – Библиогр.: с. 136-152
729463
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – Москва, 1957. – 128с.
729464
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – М., 1961. – 143с.
729465
   Кочевники на границах Хорезма. – М, 1979. – 192с.
729466
  Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – № 136 : Кочевники на пути в Индию. Труды Таджикской археологической экспедиции / Мандельштам А.М. – С. 1-232
729467
  Братченко С.Н. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце : (по материалам исслед. 1978 г. Донецкой экспедиции Ин-та археологии) / С.Н. Братченко, М.В. Квитницкий, М.Л. Швецов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2012. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-149. – ISBN 978-966-02-6580-6


  У пр. № 1717325 напис: Шановному Ростиславу Всеволодовичу з глибокою повагою від автора. 24.01.2013 р. Підпис.
729468
  Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья / А.О. Добролюбский. – К, 1986. – 137с.
729469
  Плетнева С.А. Кочевники южно-русских степей IX-XIII вв. (По археологическому материалу и письменным источникам) : Автореф. дис. ...канд. ист. наук / Плетнева С.А. – Москва, 1952. – 16 с.
729470
  Комаров А.Н. Кочевники. / А.Н. Комаров. – К., 1990. – 221с.
729471
  Щербакова Т.А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т.А. Щербакова., Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т культурного наследия АН Молдовы, 2008. – 138 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 4). – ISBN 978-9975-66-105-8
729472
  Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХУІІ - начале ХХ века. / С.Е. Толыбеков. – Алма-Ата, 1971. – 634с.
729473
  Исмаил-заде Д.И. Кочевое хозяйство и процесс оседания кочевников Азербайджана в ХІХ веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаил-заде Д.И.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1962. – 16л.
729474
  Тимохин Д.М. Кочевые и оседлые народы государства Хорезмшахов в период монгольского нашествия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 0869-1908


  Хорезмшах - титул феодальних правителів Хорезма
729475
  Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. – Київ : Абрис, 1999. – 196, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-531-064-X


  У виданні вміщено вибрані наукові твори автора за 1998-2008 рр., присвячені найбільш важливим і все ще не до кінця вирішеним питанням історії Києва і Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Написані на основі аналізу писемних і археологічних джерел, вони відбивають ...
729476
  Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья ХV - ХVII вв. / Т.И. Султанов. – Москва, 1982. – 132 с.
729477
  Демин Михаил Кочевье : стихи / Михаил Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 103 с., 1 л. портр.
729478
  Воинов А.А. Кочевье / А.А. Воинов. – Иркутск, 1972. – 232с.
729479
  Соломатов В.И. Кочевье : стихи / В.И. Соломатов. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1977. – 80 с.
729480
  Айзеншарф А.Н. Кочевье : стихи / А.Н. Айзеншарф. – Кишинёв : Лит. артистикэ, 1977. – 139 с.
729481
  Шаповалов В.И. Кочевье / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1979. – 52с.
729482
  Сулейманлы М. Кочевье : роман, повести / Мовлуд Сулейманлы ; пер. с азерб. Т.Калякиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
729483
  Гольцман Я.Я. Кочевье. / Я.Я. Гольцман. – М., 1987. – 172с.
729484
   Коченевская школа общественных профессий. – Новосибирск, 1961. – 56с.
729485
   Кочерга І."Ярослав Мудрий". "Свіччине весілля" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 1999. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-013-0
729486
  Семенюк Г.Ф. Кочерга Іван Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 74. – ISBN 978-966-02-7305-4
729487
  Халимоненко Г.І. Кочерган Юлія Федорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 75-76. – ISBN 978-966-02-7305-4
729488
  Кочергіна Т.І. Кочергін Сергій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 76-77. – ISBN 978-966-02-7305-4
729489
  Кочергін С.В. Кочергіна Тетяна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 77. – ISBN 978-966-02-7305-4
729490
  Шмаков Ю.І. Кочеров Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 78. – ISBN 978-966-02-7305-4
729491
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
729492
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
729493
  Закруткин В.А. Кочетовцы / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1969. – 147с.
729494
  Котлярчук Андрій Кочівники Заполяр"я : Modus vivend! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-112 : Фото
729495
  Володарець-Урбанович Кочівницькі елементи з ареалу пеньківських старожитностей басейну рік Сули та Ворскли // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 49-52


  "У статті розглянуто пам’ятки пеньківської культури з кочівницькими елементами, досліджені в Полтавській області. Ці старожитності представлені житлобудівною традицією та поховальними пам’ятками. Хронологічно вони поділяються на два періоди: ранній ...
729496
  Нариньяни С.Д. Кочка зрения / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 6 с.
729497
  Рудич Т.О. Кочова складова населення Середнього Подніпров"я (Правобережжя) давньоруської доби за матеріалами антропології // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0235-3490
729498
  Жданович О. Кочовий вектор зовнішньої політики Візантії в другій половині VI ст.( на основі свідчень Менандра Протектора) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
729499
  Одрін О.В. Кочовики й торгівля зерном у Надчорномор"ї VI-III ст. до н. е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.85-98. – ISSN 0130-5247
729500
  Комар О. Кочові народи Півдня України у VII - середині XI ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 224-257. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
729501
  Єнко Я. Кочубеївська садиба як осередок культури та духовності на Полтавщині у XIX столітті // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 182-187. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
729502
  Золотайко Г.І. Кочубеївські дуби: історичні факти, міфи і легенди // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 90-97. – ISBN 978-966-7723-82-8
729503
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 1. – 1937. – 72 с.
729504
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 2. – 1937. – 60 с.
729505
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1948. – 276с.
729506
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 352с.
729507
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1951. – 284с.
729508
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва : Советская Россия, 1958. – 267 с.
729509
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва, 1974. – 256 с.
729510
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Воениздат, 1974. – 256с. – (Советский военный роман)
729511
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 270с.
729512
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1986. – 237с.
729513
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Современник, 1987. – 239с.
729514
  Первенцев А.А. Кочубей // Чапаев : роман / Д.А. Фурманов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – С. – (Отчизны верные сыны)
729515
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1991. – 267с.
729516
  Сторожевский Н.К. Кочубей и Искра : Историческая монография / Соч. Н.Г. Сторожевского. – Житомир : типо-лит. М. Дененмана, 1890. – [2], 68 с.
729517
  Андриан Архимандрит Кочубей и Искра, герои мученики за Родину Православную, соседи П.А.Столыпина по месту погребения в Киево-Печерской Лавре. / Архимандрит Адриан. – [Киев] : [Тип. Е.А.Синькевича], 1912. – 48 с. : 9 ил. в тексте
729518
  Маленька Т.Ф. Кочубей Юрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7305-4
729519
  Клейменова Ольга Кочубей, птах співучий // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 68-72


  Графік, наділений скрупульозністю ювеліра, Микола Кочубей існує в багатошаровому світі, безкінечно реанімуючи його деталі. Дослідницька увага до них - лише частка того, що в цьому разі зветься індивідуальним стилем. А от віртуозне поєднання традиції та ...
729520
  Жадько В. Кочугур Леонід (Леонтій) Якович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 469. – ISBN 978-966-8567-14-8
729521
  Процик М. Кочур Григорій Порфирович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 230-234. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
729522
  Чистяк Д. КочурФест. Закордонні письменники-перекладачі - для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
729523
  Отрада Н.К. Кочуют зеленые звезды / Н.К. Отрада. – Волгоград, 1965. – 42с.
729524
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1976. – 255с.
729525
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1983. – 288с.
729526
  Снегова И.А. Кочующее солнце / И.А. Снегова. – М., 1981. – 94с.
729527
  Беляев И.С. Кочующий трубач : сатирическая поэма / И.С. Беляев. – Симферополь : Крым, 1964. – 29 с. : ил.
729528
  Ларина Елена Кош-Агачские казахи-мигранты / Ларина Елена, Наумова Ольга // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 44-65. – ISSN 1727-1770
729529
  Астаф"єв О.Г. Кошарська Галина Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
729530
  Гребінь В.В. Кошача (- річка у Березівському, Ширяївському та Іванівському районах Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
729531
  Сергеева Е. Кошачий стиль Луиса Уэйна, или Заслуги кота Питера // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.67-77.


  Художник Луіс Уейн
729532
  Куллэ В. Кошачий уют : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
729533
  Москвин Н.Я. Кошачий характер / Н.Я. Москвин. – Харьков. – 150с.
729534
  Непомнящий Н.Н. Кошачье царство: домашние и дикие животные / Н.Н. Непомнящий. – Москва, 1993. – 190с.
729535
  Давыдов Д. Кошва в кумышке = Народная медицина в татарском селе в 1920-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0235-7089
729536
   Кошелек. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1858. – 141 с. – Факс. изд. 1774 год.
729537
  Новиков Н.И. Кошелек : Еженедельный журнал. Воспроизведение издания 1774 г. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1900. – 81 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
729538
   Кошелек. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина
№ 329. – 1900. – 81 с. – Факс. изд. 1774 год.
729539
  Крянгэ И. Кошелек с двумя денежками : сказка / Ион Крянгэ; пер. с молд. Е.Златовой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 30 с.
729540
   Кошеленко Віктор Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
729541
  Астаф"єв О.Г. Кошелівець Іван Максимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7305-4
729542
  Онищенко Надія Кошелівецькі читання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 106. – ISSN 0236-1477
729543
  Перевезенцев Сергей Кошель на царство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 106-112 : фото
729544
   Кошель смеха (Сатирический сборник). – Чебоксары, 1969. – 184с.
729545
  Дука М.В. Кошик Олександр Кузьмич / М.В. Дука, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 225. – ISBN 96966-8060-04-0
729546
  Капелюшний В.П. Кошик Олександр Кузьмич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
729547
   Кошик Олександр Кузьмич (1905-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
729548
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 56-57
729549
   Кошик Юрій Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 112-113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
729550
  Палієнко Е.Т. Кошик Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
729551
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
729552
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 62-63. – ISBN 966-95774-3-5
729553
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
729554
   Кошик Юрій Олександрович (1936–1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
729555
  Рижов С.М. Кошилівське поселення (Кошилівці-Обоз) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
729556
  Чернецький Є. Кошиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6
729557
  Геник С. Кошиць Олександр // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 108 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
729558
  Непомнящий Н.Н. Кошка в вашем доме / Н.Н. Непомнящий. – М., 1990. – 228с.
729559
  Пестушко В. Кошка действительно лечит : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 73 : Іл.
729560
  Токарева В. Кошка на дороге / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 400 с. – (Очарованная душа). – ISBN 5-04-000396-X
729561
  Успенская Т.Л. Кошка на промокашке : Повести / Т.Л. Успенская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
729562
  Уильямс Т. Кошка на раскаленной крыше / Т. Уильямс. – М., 1979. – 113с.
729563
  Нечаев Сергей Кошка с собакой против повара : наполеоника // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 82-90 : Фото
729564
  Яр А. Кошка хвойной, колючей породы : стихотворения и рассказы / Ангелина Яр. – Санкт-Петербург ; Киев : Алетейя ; Бизнесполиграф, 2012. – 108, [4] с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 978-5-91419-742-8 ; 978-966-1645-81-2
729565
  Киплинг Р. Кошка, гулявшая сама по себе. / Р. Киплинг. – Москва, 1983. – 26с.
729566
  Зарубина Тата Кошка, которой негде гулять // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 108-115 : фото
729567
  Грасс Г. Кошки-мышки / Г. Грасс. – Пер. с нем. – М. : Радуга, 1985. – 412с.
729568
  Магда Е. Кошки-мышки по-нормандски // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 22 (838), 22 ноября 2019 года. – С. 12. – ISSN 2305-3364
729569
   Кошки - 2 : Египет. Африка. Греция. Дикие кошки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-87 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
729570
  Хаузер А. Кошки / А. Хаузер. – Бухарест, 1970. – 40с.
729571
  Зарубина Тата Кошки высокого полета // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 104-111 : фото
729572
  Маршак С.Я. Кошкин дом / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 80с.
729573
  Гребінь В.В. Кошківка ( - річка в Іванівському районі Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 103. – ISBN 978-966-02-7305-4
729574
   Кошляков Володимир Миколайович (1922-.2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-966-439-754-1
729575
  Коваленко Ю. Кошляков и пустота // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 0131-0097


  Художник Валерій Кошляков
729576
   Кошляков Олексій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
729577
  Вижва С.А. Кошляков Олексій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7305-4
729578
  Куюн А. Кошмар із вулиці Володимирської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 8


  "У другій половині листопада трейдери скрапленого газу заговорили про труднощі з митним оформленням імпорту. Ближче до кінця місяця чутки набули конкретних обрисів: Енергетична митниця за дорученням СБУ розпочала гальмувати ряд трейдерів, що в ...
729579
   Кошмарное лето - 2007: европейский турбизнес в нокауте : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8 : Фото
729580
  Биррел Х. Кошмарный сон. Золотой век университетов подходит к концу // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 47 : Мир в 2021. – С. 102


  Прошедший год оказался непростым для первокурсников. Многим студентам было отказано в общежитии. Другие не смогли въехать в страну, в которой мечтали учиться. А тех, кому все же удалось, ожидали посвящение в первокурсники по Zoom и строгие правила ...
729581
  Винтер Р. Кошмары Америки / Р. Винтер. – Москва, 1973. – 248с.
729582
  Самман Гада Кошмары Бейрута / Самман Гада. – Москва, 1987. – 400с.
729583
  Воиску Э. Кошмары и мечты / Э. Воиску. – Москва, 1985. – 224с.
729584
   Кошова Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
729585
   Кошова Світлана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
729586
  Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М.М. Гернета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті відображено соловецьке ув"язнення кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського та його висвітлення у дослідженні М.М. Гернета "Історія царської тюрми". The article shows the Solovetsky imprisonment of Zaporozhian ataman P. Kalnyshevsky ...
729587
  Демуз І. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 189-190


  У біобібліографічному покажчику Г. Г. Коцур вперше акумульовано практично весь науковий доробок, що стосується постаті П. Калнишевського. Покажчик відрізняється чіткою, логічною структурою, скрупульозним викладом матеріалу, шанобливим відношенням до ...
729588
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Іван Сірко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 226-248. – ISBN 978-966-373-429-3
729589
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Петро Калнишевський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 364-385. – ISBN 978-966-373-429-3
729590
   Кошрабадский гранитный массив в Узбекистане: петрогенезис, металлогения и геодинамическая обстановка формирования / Д.Л. Конопелько, Ю.С. Бискэ, К. Куллеруд, Р. Зельтманн, Ф.К. Диваев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1987-2000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1998-2000. – ISSN 0016-7886
729591
  Якимчук Н. Кошти бюджету як об"єкт права власності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 68-75
729592
   Кошти для галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793
729593
   Кошти для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти, передбачених у державному бюджеті".
729594
   Кошти ЄС - на нашу освіту // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
729595
   Кошти за пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 листопада (№ 204)
729596
  Гвоздю С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
729597
  Лобанова А. Кошти комерційних банків у фінансуванні інноваційних проектів технологічних парків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 78-80 : Рис. – ISSN 1605-2005
729598
  Русанюк З. Кошти на депозитному рахунку нотаріуса: що варто знати? // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 22-23
729599
   Кошти на енергоефективність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь сім українських вишів. Грантову Угоду з ЄІБ підписала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах ...
729600
   Кошти на квантові технології


  "...новий механізм фінансування в проекті Quantum Technologies. З бюджетом понад 37 млн. євро, в тому числі з урахуванням коштів з боку ".
729601
   Кошти на моніторинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Кабмін профінансує участь України у Програмі оцінювання PISA та впровадження Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної".
729602
  Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-103
729603
  Kopж T.I. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 434-440. – ISSN 1563-3349
729604
  Гуляшки А. Коштовний камінь. / А. Гуляшки. – Київ, 1958. – 140с.
729605
   Коштовність клану Форте // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 58-61 : фото
729606
  Приходнюк О.М. Коштовності з с.Коробчине на Дніпропетровщині / О.М. Приходнюк, Л.М. Чурилова // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.96-105. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
729607
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 7
729608
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 1,4-5
729609
  Козирєва Т. Коштом Євросоюзу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  У Львові стартував проєкт "Pinsel.Munich". Співробітництво Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Баварського національного музею.
729610
  Сергійчук В.І. Коштом цієї нашої рани здобуто українську державну самостійність // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 252-254. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 75-річчя проголошення Карпатської України як держави нашого народу.
729611
  Шулікін Д. Кошторис галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про нове в законодавчих актах, які безпосередньо стосуються фінансування галузі освіти і науки в 2015 році.
729612
   Кошторис галузі: проект бюджету - 2020 / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
729613
   Кошторис НКЗС на 1926-27 рік. – Х., 1927. – 307с.
729614
  Шулікін Д. Кошторис освіти і науки: що в проєкті? // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 37/38)
729615
  Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних усанов і організацій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 60-66 : табл.
729616
  Монаєнко А.О. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів на освіту та науку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
729617
  Рожков Г.С. Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 122-124
729618
  Сластников Н.С. Кошурниковы. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1972. – 263с.
729619
  Опарина Нина Кощей: разбор по косточкам / Опарина Нина, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 92-95 : фото
729620
   Кощунственная охота католиков на лисиц в православном храме. – Почаев : Тип. Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 8 с.
729621
  Хомякова А.Н. Коэволюция природы и человека как главное условие рациональной организации общества // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.105-114. – ISSN 1684-2618
729622
  Барбанова С.А. Коэволюция экологии и экономики в постиндустриальный период // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 1728-8878
729623
  Головин В.Г. Коэн С. Атомная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 264-269
729624
  Головин В.Г. Коэн С. Военная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 277-280
729625
  Дымент Д.А. Коэрцитивная разрешимость линейных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дымент Д.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 7л.
729626
  Аносов В.П. Коэрцитивная разрешимость первой краевой задачи для линейного эллиптического уравнения второго порядка в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аносов В.П.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
729627
  Арбузова И.А. Коэрцитивная сила и тонкая кристаллическая структура сплавов на железной основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арбузова И.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т металлофизики. – К., 1956. – 11л.
729628
  Хачоян А.В. Коэффициент (константа) скорости неравновесных химических реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Хачоян А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
729629
  Перемыслов А.С. Коэффициент будущего / А.С. Перемыслов. – Новосибирск, 1968. – 200 с.
729630
  Рубцов И.А. Коэффициент вредности пшеничного трипса. / И.А. Рубцов. – 41-46с.
729631
  Егоров М.А. Коэффициент дисперсности почвы при различных условиях / М.А. Егоров. – Х., 1926. – 15с.
729632
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – М., 1982. – 253с.
729633
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 253с.
729634
  Чернышев И.П. Коэффициент надежности / И.П. Чернышев. – Л., 1966. – 184с.
729635
  Гришпан Аркадий Захарович Коэффициент некоторых классов однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гришпан Аркадий Захарович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 12л.
729636
  Котельников А.К. Коэффициент отражения в электрических линиях / А.К. Котельников, 1923. – С. 176-182
729637
  Федоренко В.А. Коэффициент полезного действия корма у карпов украинской чешучатой породы при сезонном и круглогодичном интенсивном выкармливании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.551 / Федоренко В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 24л.
729638
  Троцевич Ф.Н. Коэффициент полезного действия рупорного электродинамического громкоговорителя : Автореф... кандид. технич.наук: / Троцевич Ф.Н.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский заочный индустриальный институт. – Ленинград, 1950. – 8 с.
729639
  Митрофанов С. Коэффициент Рузвельта // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 18-21


  125-річчя з дня народження Франкліна Рузвельта (1882-1945), президента США (1933-1945)
729640
  Белоусов А.П. Коэффициент шума / А.П. Белоусов, Ю.А. Каменецкий; К.И. Алмазов-Долженко, Ю.А. Каменецкий. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109 (30 назв.)
729641
  Бутыльский Ю.Т. Коэффициент шума транзисторов П-403 и П-411 на частотах от 0-15 до 60 Мгц / Ю.Т. Бутыльский. – Л., 1962. – с.
729642
  Сумская Н.Р. Коэффициенты активности пара- и мета- нитрофенолов и их анионов в водно-солевых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Сумская Н.Р.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1974. – 18л.
729643
  Авидон В.П. Коэффициенты для минералогических и петрохимических пересчетов / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1976. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160
729644
  Гамрат-Курек Коэффициенты затрат и экономическая оценка качества продукции / Гамрат-Курек. – Рига, 1977. – 102с.
729645
  Шорников С.И. Коэффициенты испарения оксидов, содержащихся в расплавах Ca-Al-включений в хондритах // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1110-1119 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1118-1119. – ISSN 0016-7525
729646
   Коэффициенты капиталоемкости в цветной металлургии США. – М., 1963. – 60с.
729647
  Годунов С.К. Коэффициенты Клебша-Гордана и специальные функции для решения инвариантных уравнений : учеб. пособие / С.К. Годунов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1979. – 83 с.
729648
  Варшалович Д.А. Коэффициенты Клебша-Гордона / Д.А. Варшалович. – Ленинград, 1972. – 59с.
729649
  Керимов Гюльмирза Агаджан оглы Коэффициенты Клебша-Гордона трехмерной и четырехмерной группы Лоренца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Керимов Гюльмирза Агаджан оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
729650
  Гаврилюк А.Н. Коэффициенты Клобка-Гордона / А.Н. Гаврилюк. – К., 1971. – 20 с.
729651
  Кузюра А.В. Коэффициенты межфазового распределения редких элементов в карбонатно-силикатных материнских средах алмазов и парагенных включений (эксперимент при 7.0-8.5 ГПа) / А.В. Кузюра, Ю.А. Литвин, Т. Джеффрис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 286-299 : рис., табл. – Библиогр.: с. 296-299. – ISSN 0016-7886
729652
  Зельманович И.Л. Коэффициенты ослабления рассеяния и лучевого давления. / И.Л. Зельманович, К.С. Шифрин. – Л.
3. – 1968. – 432с.
729653
   Коэффициенты перевода единиц измерения физико-технических величин : Справочник. – Москва, 1967. – 40 с.
729654
  Соколова И.А. Коэффициенты переноса и моменты интегралов столкновения высокотемпературного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Соколова И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1972. – 25л.
729655
  Кротов В.Г. Коэффициенты разлоений по базисам функциональных пространств и представлений измеримых функций рядами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кротов В.Г.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
729656
   Коэффициенты распределения в сложных полупроводниковых системах. – Ташкент, 1987. – 145 с.
729657
  Коренман Я.И. Коэффициенты распределения органических соединений: Справочник. / Я.И. Коренман. – Воронеж, 1992. – 336с.
729658
  Антипин В.С. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах = Distribution coefficients of rare elements in magmatic rocks / В.С. Антипин, В.И. Коваленко, И.Д. Рябчиков ; отв. ред. Л.В. Таусон, О.А. Богатиков ; в надзаг.: АН СССР, Совмест. сов.-монг. н.-и. геол. экспедиция, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, ... – Москва : Наука, 1984. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-251
729659
  Андрианов П.И. Коэффициенты расширения грунтов при замерзании; Температуры замерзания грунтов / П.И. Андрианов. – Москва-Ленинград, 1936. – 54с.
729660
  Петров С.М. КП в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму в предвоенные годы / С.М. Петров. – Москва, 1955. – 96с.
729661
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 220). – 2016. – 16 с.
729662
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 175). – 2016. – 16 с.
729663
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 червня (№ 128). – 2016. – 16 с.
729664
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 229). – 2016. – 16 с.
729665
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 231). – 2016. – 16 с.
729666
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 мая (№ 112/113). – 2016. – 16 с.
729667
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 августа (№ 135). – 2017. – 16 с.
729668
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 170). – 2017. – 16 с.
729669
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 ноября (№ 188). – 2017. – 16 с.
729670
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 171). – 2017. – 16 с.
729671
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 июля (№ 116). – 2017. – 16 с.
729672
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 июля (№ 118/119). – 2017. – 16 с.
729673
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 сентября (№ 159). – 2017. – 16 с.
729674
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 81/82). – 2017. – 16 с.
729675
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 181). – 2017. – 16 с.
729676
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
01 августа (№ 109). – 2018. – 16 с.
729677
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 ноября (№ 160). – 2018. – 32 с.
729678
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 ноября (№ 161). – 2018. – 16 с.
729679
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 143). – 2018. – 16 с.
729680
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
02 августа (№ 110). – 2018. – 32 с.
729681
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 августа (№ 111). – 2018. – 16 с.
729682
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 июля (№ 92). – 2018. – 16 с.
729683
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 144). – 2018. – 16 с.
729684
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 апреля (№ 48). – 2018. – 16 с.
729685
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 мая (№ 63). – 2018. – 32 с.
729686
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 апреля (№ 49). – 2018. – 16 с.
729687
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 октября (№ 145). – 2018. – 32 с.
729688
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 декабря (№ 178). – 2018. – 16 с.
729689
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 93). – 2018. – 16 с.
729690
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 сентября (№ 127). – 2018. – 16 с.
729691
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 128). – 2018. – 16 с.
729692
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 июля (№ 94). – 2018. – 32 с.
729693
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 179). – 2018. – 16 с.
729694
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 октября (№ 146). – 2018. – 16 с.
729695
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5-12 апреля (№ 50). – 2018. – 32 с.
729696
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 апреля (№ 51). – 2018. – 16 с.
729697
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 ноября (№ 162). – 2018. – 16 с.
729698
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 декабря (№ 180). – 2018. – 32 с.
729699
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 95). – 2018. – 16 с.
729700
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июня (№ 78). – 2018. – 16 с.
729701
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-13 сентября (№ 129). – 2018. – 32 с.
729702
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 августа (№ 112). – 2018. – 16 с.
729703
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 июня (№ 79). – 2018. – 32 с.
729704
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 декабря (№ 181). – 2018. – 16 с.
729705
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 ноября (№ 163). – 2018. – 16 с.
729706
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 сентября (№ 130). – 2018. – 16 с.
729707
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 ноября (№ 164). – 2018. – 32 с.
729708
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 июня (№ 80). – 2018. – 16 с.
729709
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 августа (№ 113). – 2018. – 16 с.
729710
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 августа (№ 114). – 2018. – 32 с.
729711
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
09 ноября (№ 165). – 2018. – 16 с.
729712
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9 октября (№ 147). – 2018. – 16 с.
729713
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 октября (№ 148). – 2018. – 16 с.
729714
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 115/116). – 2018. – 16 с.
729715
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 октября (№ 149). – 2018. – 32 с.
729716
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 сентября (№ 131). – 2018. – 16 с.
729717
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 декабря (№ 182). – 2018. – 16 с.
729718
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 декабря (№ 183). – 2018. – 16 с.
729719
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 132). – 2018. – 16 с.
729720
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 октября (№ 150). – 2018. – 16 с.
729721
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-20 сентября (№ 133). – 2018. – 32 с.
729722
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 ноября (№ 166). – 2018. – 16 с.
729723
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 декабря (№ 184). – 2018. – 32 с.
729724
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 июня (№ 82). – 2018. – 16 с.
729725
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 декабря (№ 185). – 2018. – 16 с.
729726
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 167). – 2018. – 16 с.
729727
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 сентября (№ 134). – 2018. – 16 с.
729728
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 июня (№ 83). – 2018. – 32 с.
729729
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 июня (№ 84). – 2018. – 16 с.
729730
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 ноября (№ 168). – 2018. – 32 с.
729731
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15-22 марта (№ 38). – 2018. – 32 с.
729732
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 66). – 2018. – 16 с.
729733
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 мая (№ 67). – 2018. – 16 с.
729734
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 ноября (№ 169). – 2018. – 16 с.
729735
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 августа (№ 117/118). – 2018. – 32 с.
729736
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 июля (№ 100). – 2018. – 16 с.
729737
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 151). – 2018. – 16 с.
729738
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 мая (№ 68). – 2018. – 32 с.
729739
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 апреля (№ 55). – 2018. – 16 с.
729740
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 мая (№ 69). – 2018. – 16 с.
729741
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 апреля (№ 56). – 2018. – 16 с.
729742
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 декабря (№ 186). – 2018. – 16 с.
729743
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 июля (№ 101). – 2018. – 16 с.
729744
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 сентября (№ 135). – 2018. – 16 с.
729745
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 136). – 2018. – 16 с.
729746
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 июля (№ 102). – 2018. – 16 с.
729747
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 июня (№ 85). – 2018. – 16 с.
729748
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 декабря (№ 187). – 2018. – 16 с.
729749
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 153). – 2018. – 16 с.
729750
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19-26 апреля (№ 57). – 2018. – 32 с.
729751
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 апреля (№ 58). – 2018. – 16 с.
729752
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 ноября (№ 170). – 2018. – 16 с.
729753
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 декабря (№ 188). – 2018. – 32 с.
729754
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 86). – 2018. – 16 с.
729755
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июля (№ 103). – 2018. – 16 с.
729756
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20-27 сентября (№ 137). – 2018. – 32 с.
729757
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 сентября (№ 138). – 2018. – 16 с.
729758
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 июня (№ 87). – 2018. – 32 с.
729759
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 декабря (№ 189/190). – 2018. – 16 с.
729760
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 ноября (№ 171). – 2018. – 16 с.
729761
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 ноября (№ 172). – 2018. – 32 с.
729762
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 июня (№ 88). – 2018. – 16 с.
729763
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 70). – 2018. – 16 с.
729764
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 мая (№ 71). – 2018. – 16 с.
729765
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 февраля (№ 28). – 2018. – 16 с.
729766
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 августа (№ 119/120). – 2018. – 32 с.
729767
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 ноября (№ 173). – 2018. – 16 с.
729768
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 155). – 2018. – 16 с.
729769
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 июля (№ 104). – 2018. – 16 с.
729770
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 апреля (№ 59). – 2018. – 16 с.
729771
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 мая (№ 72). – 2018. – 32 с.
729772
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 мая (№ 73). – 2018. – 16 с.
729773
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля (№ 60). – 2018. – 16 с.
729774
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля (№ 105). – 2018. – 16 с.
729775
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 сентября (№ 139). – 2018. – 16 с.
729776
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября - 1ноября (№ 156). – 2018. – 32 с.
729777
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября (№ 152). – 2018. – 16 с.
729778
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 октября (№ 157). – 2018. – 16 с.
729779
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 сентября (№ 140). – 2018. – 16 с.
729780
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июля - 2 августа (№ 106). – 2018. – 32 с.
729781
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 89/90). – 2018. – 16 с.
729782
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 апреля - 3 мая (№ 61). – 2018. – 32 с.
729783
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 апреля (№ 62). – 2018. – 16 с.
729784
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июля (№ 107). – 2018. – 16 с.
729785
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября - 4 октября (№ 141). – 2018. – 32 с.
729786
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 ноября (№ 174). – 2018. – 16 с.
729787
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 декабря - 3 января (№ 191/192). – 2018. – 32 с.
729788
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 декабря (№ 193). – 2018. – 16 с.
729789
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 175). – 2018. – 16 с.
729790
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 сентября (№ 142). – 2018. – 16 с.
729791
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 августа (№ 121/122). – 2018. – 16 с.
729792
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 июня - 5 июля (№ 91). – 2018. – 32 с.
729793
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 марта (№ 45). – 2018. – 16 с.
729794
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа (№ 123/124). – 2018. – 16 с.
729795
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 ноября - 6 декабря (№ 176). – 2018. – 32 с.
729796
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 158). – 2018. – 16 с.
729797
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 ноября (№ 177). – 2018. – 16 с.
729798
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 августа - 6 сентября (№ 125). – 2018. – 32 с.
729799
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 августа (№ 126). – 2018. – 16 с.
729800
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 мая (№ 75). – 2018. – 32 с.
729801
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября (№ 159). – 2018. – 16 с.
729802
   КП в Украине. – Київ, 1925-
№ 52 : 11 апреля. – 2018. – 16 с.
729803
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
№ 53 : 12-19 апреля. – 2018. – 32 с.
729804
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 54 : 13 апреля. – 2018. – 16 с.
729805
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 64 : 10-17 мая. – 2018. – 32 с.
729806
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 65 : 11 мая. – 2018. – 16 с.
729807
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 76 : 1 июня. – 2018. – 32 с.
729808
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 81 : 12 июня. – 2018. – 16 с.
729809
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 96 : 10 июля. – 2018. – 16 с.
729810
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 97 : 11 июля. – 2018. – 16 с.
729811
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 98 : 12-19 июля. – 2018. – 32 с.
729812
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 99 : 13 июля. – 2018. – 32 с.
729813
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 108 : 31 июля. – 2018. – 16 с.
729814
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 октября (№ 142/145). – 2020. – 32 с.
729815
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 июля (№ 93/94). – 2020. – 32 с.
729816
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 сентября (№ 126/129). – 2020. – 32 с.
729817
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 марта (№ 31). – 2020. – 16 с.
729818
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 декабря (№ 177/180). – 2020. – 32 с.
729819
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 марта (№ 32). – 2020. – 16 с.
729820
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 февраля (№ 15). – 2020. – 16 с.
729821
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июня (№ 47/49). – 2020. – 32 с.
729822
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
05-11августа (№ 107/110). – 2020. – 32 с.
729823
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 марта (№ 33). – 2020. – 32 с.
729824
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 февраля (№ 16). – 2020. – 16 с.
729825
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 ноября (№ 161/164). – 2020. – 32 с.
729826
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 34). – 2020. – 16 с.
729827
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 февраля (№ 17). – 2020. – 32 с.
729828
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 августа (№ 111/114). – 2020. – 32 с.
729829
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 февраля (№ 18). – 2020. – 16 с.
729830
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 июля (№ 95/98). – 2020. – 32 с.
729831
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 января (№ 1/2). – 2020. – 32 с.
729832
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 сентября (№ 130/133). – 2020. – 32 с.
729833
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 декабря (№ 181/184). – 2020. – 32 с.
729834
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 июня (№ 50/65). – 2020. – 32 с.
729835
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 февраля (№ 19). – 2020. – 16 с.
729836
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 марта (№ 35). – 2020. – 16 с.
729837
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 марта (№ 36). – 2020. – 32 с.
729838
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 февраля (№ 20). – 2020. – 16 с.
729839
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-18 октября (№ 146/149). – 2020. – 32 с.
729840
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 - 19 ноября (№ 165/168). – 2020. – 32 с.
729841
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 августа (№ 115/118). – 2020. – 32 с.
729842
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 февраля (№ 21). – 2020. – 32 с.
729843
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 марта (№ 37). – 2020. – 16 с.
729844
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 февраля (№ 22). – 2020. – 16 с.
729845
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21мая (№ 41/42). – 2020. – 32 с.
729846
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 января (№ 3). – 2020. – 16 с.
729847
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 октября (№ 150/152). – 2020. – 32 с.
729848
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 января (№ 4). – 2020. – 16 с.
729849
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 января (№ 5). – 2020. – 32 с.
729850
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 июля (№ 99/102). – 2020. – 32 с.
729851
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 сентября (№ 134/137). – 2020. – 32 с.
729852
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 января (№ 6). – 2020. – 16 с.
729853
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 марта (№ 38). – 2020. – 16 с.
729854
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 декабря (№ 185/188). – 2020. – 32 с.
729855
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 февраля (№ 23). – 2020. – 16 с.
729856
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-28 июня (№ 66/75). – 2020. – 32 с.
729857
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 февраля (№ 24). – 2020. – 16 с.
729858
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 марта (№ 39/40). – 2020. – 32 с.
729859
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 ноября (№ 169/172). – 2020. – 32 с.
729860
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 февраля (№ 25). – 2020. – 32 с.
729861
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 августа (№ 119/122). – 2020. – 32 с.
729862
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 мая (№ 43/44). – 2020. – 32 с.
729863
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 февраля (№ 26). – 2020. – 16 с.
729864
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 января (№ 7). – 2020. – 16 с.
729865
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 января (№ 8). – 2020. – 16 с.
729866
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 октября (№ 153/156). – 2020. – 32 с.
729867
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 июля (№ 103/106). – 2020. – 32 с.
729868
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 января (№ 9). – 2020. – 32 с.
729869
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 января (№ 10). – 2020. – 16 с.
729870
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 сентября - 1 октября (№ 138/141). – 2020. – 32 с.
729871
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-21 декабря (№ 189/191). – 2020. – 32 с.
729872
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июня - 2 июля (№ 76/92). – 2020. – 32 с.
729873
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 27). – 2020. – 16 с.
729874
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 февраля (№ 28). – 2020. – 16 с.
729875
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 ноября - 3 декабря (№ 173/176). – 2020. – 32 с.
729876
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 февраля - 5 марта (№ 29). – 2020. – 32 с.
729877
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 августа - 3 сентября (№ 123/125). – 2020. – 32 с.
729878
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 мая - 4 июня (№ 45/46). – 2020. – 32 с.
729879
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля (№ 30). – 2020. – 16 с.
729880
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 января (№ 11). – 2020. – 16 с.
729881
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 января (№ 12). – 2020. – 16 с.
729882
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 октября - 5 ноября (№ 157/160). – 2020. – 32 с.
729883
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 января - 6 февраля (№ 13). – 2020. – 32 с.
729884
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января (№ 14). – 2020. – 16 с.
729885
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 декабря 14 января (№ 192). – 2020. – 32 с.
729886
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 августа (№ 115). – 2019. – 32 с.
729887
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 мая (№ 65). – 2019. – 32 с.
729888
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 октября (№ 151). – 2019. – 32 с.
729889
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июля (№ 99). – 2019. – 32 с.
729890
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 апреля (№ 51). – 2019. – 32 с.
729891
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 сентября (№ 135). – 2019. – 32 с.
729892
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 декабря (№ 187). – 2019. – 32 с.
729893
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 июня (№ 84). – 2019. – 32 с.
729894
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 ноября (№ 171). – 2019. – 32 с.
729895
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 марта (№ 36/9). – 2019. – 32 с.
729896
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 февраля (№ 20). – 2019. – 32 с.
729897
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 августа (№ 119/31). – 2019. – 32 с.
729898
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 мая (№ 66). – 2019. – 32 с.
729899
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 октября (№ 155). – 2019. – 32 с.
729900
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 января (№ 1/2). – 2019. – 32 с.
729901
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 апреля (№ 55). – 2019. – 32 с.
729902
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11- 18 июля (№ 103). – 2019. – 32 с.
729903
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 сентября (№ 139). – 2019. – 32 с.
729904
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 декабря (№ 191). – 2019. – 32 с.
729905
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 июня (№ 88). – 2019. – 32 с.
729906
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 ноября (№ 175). – 2019. – 32 с.
729907
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 марта (№ 39). – 2019. – 32 с.
729908
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 февраля (№ 24). – 2019. – 32 с.
729909
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 августа (№ 123/32). – 2019. – 32 с.
729910
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 мая (№ 71). – 2019. – 32 с.
729911
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 октября (№ 159). – 2019. – 32 с.
729912
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 января (№ 7). – 2019. – 32 с.
729913
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 апреля (№ 59). – 2019. – 32 с.
729914
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 июля (№ 107). – 2019. – 32 с.
729915
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 сентября (№ 143). – 2019. – 32 с.
729916
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 декабря (№ 195). – 2019. – 32 с.
729917
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 июня (№ 92). – 2019. – 32 с.
729918
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 ноября (№ 179). – 2019. – 32 с.
729919
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 марта (№ 43). – 2019. – 32 с.
729920
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 февраля (№ 28). – 2019. – 32 с.
729921
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 августа (№ 127/33). – 2019. – 32 с.
729922
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 мая (№ 76). – 2019. – 32 с.
729923
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 октября (№ 163). – 2019. – 32 с.
729924
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 января (№ 12). – 2019. – 32 с.
729925
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля - 2 мая (№ 63). – 2019. – 32 с.
729926
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля - 1 августа (№ 111). – 2019. – 32 с.
729927
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 декабря - 2 января (№ 199). – 2019. – 32 с.
729928
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 сентября - 3 октября (№ 147). – 2019. – 32 с.
729929
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июня - 4 июля (№ 96). – 2019. – 32 с.
729930
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября - 5 декабря (№ 183). – 2019. – 32 с.
729931
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля - 7 марта (№ 38/8). – 2019. – 32 с.
729932
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 марта - 4 апреля (№ 47). – 2019. – 32 с.
729933
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа - 5 сентября (№ 131). – 2019. – 32 с.
729934
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 мая - 6 июня (№ 80). – 2019. – 32 с.
729935
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября - 7 ноября (№ 167). – 2019. – 32 с.
729936
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января - 7 февраля (№ 16). – 2019. – 32 с.
729937
  Петрова Г.А. КП СССР и вопросы литературы и искусства / Г.А. Петрова. – Москва, 1971. – 55с.
729938
  Шульга И.В. КП Украины - организатор помощи рабочего класса колхозному крестьянству в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики (1953-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульга И.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 19 с.
729939
  Бова А.П. КП Украины в борьбе за выполнение требования Устава КПСС о развитии самокритики и критики снизу. : Дис... канд. истор.наук: / Бова А.П,; Инст. повышения квалификации преподав. маркс.-лен. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279 л. – Бібліогр.:л.1-16
729940
  Пономаренко Г.Я. КП Украины во главе политической и трудовой активности рабочего класа Донбасса в период построения фундамента социализма : Дис... д-ра. ист.наук: / Пономаренко Г.Я.; Донецкий политех. и-т. – Донецк, 1971. – 558л.
729941
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Липень. – К, 1978. – 56с.
729942
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Март. – К, 1978. – 32с.
729943
  Шульга І.В. КП України - організатор допомоги робітничого класу колгоспному селянству в дальшому розвитку сільського господарства республіки (1953-1955 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шульга І.В.; КДУ. Каф. історії КПРС. – К., 1959. – 254, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
729944
   КП України. З"їзд 27. 1986. Київ. – Київ, 1986. – 133 с.
729945
   КП України. З"їзд, 25-й. Київ. 1976. – К, 1976. – 473с.
729946
   КП Эстонии, ЦК. Торжественное заседание, посвященное 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 1977. – Таллин, 1978. – 50с.
729947
  Гусаров К В. КП(б) У -- организатор и руководитель Всеукраинской секции Международной организации помощи борцам революции и деятельность МОПР в республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гусаров В.К. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 21 с.
729948
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Климко М.С.; МВО СССР. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1951. – 258л. – Бібліогр.:л.246-256
729949
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Климко М.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 29 с.
729950
  Сердюк В.З. КП(б) Украины в период окончания иностранной военной интервенции и гражданской войны и перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (ноябрь 1920 - март 1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сердюк В.З. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
729951
  Бакуменко П.І. КП(б) України в боротьбі за зміцнення Радянської влади на селі (1921-1923 рр.) : дис... канд. іст. наук / П.І. Бакуменко ; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1952. – 322 л. – Бібліогр.: л. 307-322
729952
   КП(б)У в резолюциях ее съездов и конференций. – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – V, [3], 422, [5] с.
729953
   КП(б)Украины. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. – Київ, 1991. – 241 с.
729954
  Бакуменко П.И. КП/б/ Украины в борьбе за укрепление Советской власти в деревне /1921-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакуменко П.И.; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
729955
  Липило П.П. КПБ -- организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. / П.П. Липило. – Минск, 1959. – 259с.
729956
  Шкляр Е.Н. КПБ - организтор социалистического соревнования в промышленности республики (1926-41 гг.) / Е.Н. Шкляр. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 272с.
729957
  Кюнрих Х. КПГ в борьбе против фашистской диктатуры 1933-1945 гг. / Х. Кюнрих. – М., 1986. – 260с.
729958
  Киселиновский С. КПГ и македонското национално прашане (1919 - 1940) / С. Киселиновский; Стоjан Киселиновски ; Гл. уред. Божин Павловски. – Скопіе : Мисла, 1981. – 183 с.
729959
  Ничипорович А.А. КПД зеленого листа / А.А. Ничипорович. – Москва, 1964. – 46с.
729960
  Ховратович И.П. КПЗБ - руководитель борьбы трудящихся западной Белоруссии за свое социальное и национальное освобождение в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ховратович И.П.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 22л.
729961
  Глинская Т.Ю. КПЗБ - руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии 1924-1928 гг. / Т.Ю. Глинская. – Минск, 1965. – 200с.
729962
  Савинец В.А. КПЗУ -- организатор и руководитель национально-освободительной борьбы трудящихся за воссоединение с Советской Украиной (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савинец В. А.; Льв. ГУ. – Львов, 1969. – 24л.
729963
  Сахарчук И.М. КПЗУ -- организатор и руководитель революционно-освободительной борьбы трудящихся Западной Украины (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сахарчук И. М.; КГУ. – К., 1970. – 19л.
729964
  Пилипив Любовь Кирилловна КПЗУ - организатор и руководитель революционной деятельности МОПР на западноукраинских землях (1925-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипив Любовь Кирилловна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1974. – 30л.
729965
   КПЗУ - організатор революційної боротьби : Спогади колишніх членів Комуністичної партії Західної України. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1958. – 316 с.
729966
  Лиховодов В.І. КПІ - від першого кроку до першого випуску / В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, Е.В. Лиховодова; Нц.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 104с. – ISBN 966-504-236-Х
729967
   КПІ - колиска інженерної освіти і науки в Україні / М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, В.О. Константинов, В.М. Сторчеус, І.В. Малінкін; Нац.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 149 с. – ISBN 966-504-007-3
729968
   КПІ - Укроборонпрому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" на замовлення Державного концерну "Укроборонпром" випустив першу групу слухачів за програмою підвищення кваліфікації "Впровадження стандартизації та системи менеджменту якості на ...
729969
   КПІ знову перший у рейтингу "ТОП-200 Україна" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 40. – ISBN 978-966-622-690-0


  Перше місце у рейтингу поділили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014 р.).
729970
   КПІ отримав ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказом Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич від 17 серпня 2016 року Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" присвоєно ім"я його колишнього студента, видатного авіаконструктора 20 століття І. І. ...
729971
   КПІ та "Львівська політехніка" приєднується до ENHANCE Alliance // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
729972
   КПІ. Крізь роки : Історичний огляд 6 етапів / Любомудрова А.Л.,Лиховодов В.І.,Лиховодова О.В. – Київ, 1997. – 147с
729973
   КПІ. Перше століття. Политехническій институтъ императора Александра 2 въ Кіевъ : історичний огляд / [ авт.-упоряд.: В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, О.В. Лиховодова; за заг. ред. М.З. Згуровського ]. – Київ : Такі справи, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-96222-9-8
729974
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 1992-9277
729975
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
729976
  Савчук В.М. Кпроблеме перехода от чувственного познания к логическому : Автореф... канд. филос.наук: / Савчук В. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
729977
  Литвиненко В.Ф. КПРС - вихователь комуністичної ідейності молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1978. – 159с.
729978
   КПРС - керівна і організуюча сила комуністичного будівництва. – К, 1975. – 157с.
729979
  Гольнєв М.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила в боротьбі за побудову комунізму / М.С. Гольнєв. – Київ, 1959. – 48с.
729980
   КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського народу в будівництві комунізму : покажчик літератури. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 63с.
729981
  Мултих Г.М. КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1978. – 64с.
729982
  Калакура Я.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила розвинутого соціалістичного суспільства / Я.С. Калакура. – Київ, 1979. – 64 с.
729983
  Бєлоусов С.М. КПРС - натхненник і організатор комуністичного будівництва на Україні / С.М. Бєлоусов ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 60 с.
729984
  Кравчук М.І. КПРС - натхненник і організатор перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / М.І. Кравчук. – Київ, 1975. – 48с.
729985
   КПРС - організатор братерського співробітництва народів СРСР. – К, 1982. – 344с.
729986
  Буцько М.О. КПРС - організатор всенародної допомоги трудящим західних областей УРСР у відбудові і дальшому розвитку народного господарства (1944-1950 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. з Збірника наукових праць викладачів і аспірантів каф, 1960. – [12] с.
729987
   КПРС - організатор і натхненник соціалістичного змагання у промісловості України. – Київ : Політвидав України, 1975. – 285 с.
729988
  Лось В.Є. КПРС - організатор культурного співробітництва народів СРСР у період будівництва комунізму / В.Є. Лось. – К, 1977. – 150с.
729989
  Шморгун П.М. КПРС - партія інтернаціоналістів-ленінців / П.М. Шморгун. – Київ, 1973. – 48с.
729990
  Мултих Г.М. КПРС - партія інтернаціоналістів / Г.М. Мултих. – Київ, 1976. – 104с.
729991
  Василенко В.К. КПРС - політичний керівник радянського народу / Василенко В.К. – Київ, 1976. – 48с.
729992
  Позняк В.Т. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / В.Т. Позняк, М.Г. Язвинський. – Київ, 1978. – 28с.
729993
  Мінгазутдінов А.Ф. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / А.Ф. Мінгазутдінов. – Київ, 1978. – 28 с.
729994
  Ющенко Д М. КПРС в період розгорнутого будівництва комунізму. / Д М. Ющенко, В.С. Ханенко. – Київ, 1962. – 130с.
729995
  Сергієнко П.П. КПРС і вдосконалення політичної культури розвинутого соціалізму / П.П. Сергієнко. – Київ, 1984. – 48с.
729996
  Комладзе В.С. КПРС і Радянський уряд про підготовку молоді до суспільної діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 13)
729997
   КПРС і розвиток науково-технічної революції на селі. – К, 1978. – 159с.
729998
   КПРС і творча активність мас. – К, 1980. – 384с.
729999
   КПРС про комсомол і молодь : Збірник резолюцій і рішень з"їздів, конференцій і постанов ЦК 1917-1956. – Київ : Молодь, 1958. – 378 с.
730000
  Штанько Л.Т. КПРС про роль організаторської діяльності вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 10-13. – (Серія історії ; № 14)
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,