Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
728001
  Лейбов Роман " Лирический фрагмент " Тютчева: жанр и контекст / Лейбов Роман. – Тарту, 2000. – 139с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809). – ISBN 9985-56-465-0
728002
  Дударев Василий "Лиса в деревянных башмаках" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089


  Отто фон Бісмарк про О.М. Горчакова.
728003
  Ишанходжаев Ш. "Лисан ат-тайр" Алишера Навои. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишанходжаев Ш.; АН УзССР. Ин-тут языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1966. – 30л.
728004
  Палладиева М. "Лисицкий бор" на Волге / М. Палладиева, Н.Р. Семячкин. – М, 1951. – 40с.
728005
  Палладиева М.В. "Лисицкий бор" на Волге / М.В. Палладиева, М.И. Иофьев. – М, 1955. – 78с.
728006
  Эрастов Евгений "Лист тополиный качается в небе дрожащем" : Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 11 (646). – С. 26-30. – ISSN 0132-2036
728007
  Круглікова М. "Лист у минуле" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 109
728008
  Прокопов Д.Є. "Листи про естетичне виховання людини" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 468-471. – ISBN 966-316-069-1
728009
  Науменко В. "Листування - це найтяжчий жанр" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 4/6. – С. 171-173. – ISSN 0130-1608
728010
  Рачас А. "Литва була розвиненішою за Фінляндію до 1939 року" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 5 (208). – С. 31-33


  Чому литовці добиваються суду над військовими, які керували розгоном протестів у Вільнюсі 1991-го, розповідає журналіст Артур Рачас.
728011
  Януконіс Марюс "Литва готова допомагати Україні захищати свою країну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)


  Посол Литви в Україні Марюс Януконіс поділився з "літньошколярами" литовським досвідом інтеграції, безпеки й оборони.
728012
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 6
728013
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 квітня (№ 15/16). – С. 7
728014
  Феденко П. (Лист до редакції) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 24-25


  Чи міг би Гоголь написати твори українською мовою?
728015
   [Лист Міністру культури і туризму В.В. Вовкуну] / П.П. Кононенко, Коротя-Ковальська, В.К. Борисенко, О.В. Семенюченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 220-221
728016
  Калас Н. [Лист та світло / Ніколаос Калас. – Афіни : Ікарос, 1998. – 125 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7721-34-9
728017
  Петру С. [Листи з Амстердаму / Стаматіс Петру ; за ред. Ф. Ілліу. – Афіни : Ерміс, 1976. – 114 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
728018
   [Листи Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької] / коментарі Лариси Буряк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 163-207. – ISSN 0130-5247
728019
  Рогачев А.А. Лирические версты: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1982. – 111с.
728020
  Блок А. Лирические драмы : Балаганчик. Король на площади. Незнакомка. – СПб. : Шиповник, 1908
728021
   Лирические и шуточные песни стран народной демократии. – М.
1. – 1955. – 140с.
728022
  Дорогов Р.М. Лирические истории / Р.М. Дорогов. – М., 1967. – 172с.
728023
  Ящуржинский Хр. Лирические малорусские песни, преимущественно свадебные, сравнил с великорусскими песнями Х. Ящуржинский. – Варшава : Тип. М. Земкевича и В. Ноаковского, 1880. – [2], IV, 127 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник. Экз. № 135184 дефектный, без обл. и тит. стр., описан по РГБ


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
728024
   Лирические народные песни. – Л., 1955. – 440с.
728025
   Лирические песни. – Горький, 1965. – 223с.
728026
   Лирические песни. – М., 1990. – 651с.
728027
   Лирические песни с сопровождением баяна. – Москва
Вып. 14. – 1973. – 138с.
728028
   Лирические песни с сопровождением баяна. – Москва, 1975. – 118с.
728029
   Лирические песни с сопровождением баяна. – М., 1977. – 139с.
728030
  Николаев Н В. Лирические рассказы / Н В. Николаев. – Тюмень, 1963. – 52с.
728031
  Капнист В.В. Лирические сочинения Василия Капниста. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Ф. Дрехслера, 1806. – 258 с. : ил., 1 л.фронт.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри, заставка, кінцівка.
728032
  Ваншенкин К.Я. Лирические стихи / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1953. – 83с.
728033
  Капутикян С.Б. Лирические стихи : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1955. – 78 с.
728034
  Смирнов С.В. Лирические стихи / С.В. Смирнов. – Москва, 1958. – 255с.
728035
  Юшкин В.Ю. Лирические стихи. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1959. – 56с.
728036
  Рубцова Л.Г. Лирические стихи. / Л.Г. Рубцова. – Красноярск, 1960. – 88с.
728037
  Добролюбов Н.А. Лирические стихотворения : [Собрание литературных, журнальных и других заметок] / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 47 с.
728038
  Гораций Флакк Квинт Лирические стихотворения Квинта Горация Флакка / пер. П.Ф. Порфилова. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Типо-лит. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1902. – [8], 214, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Текст стихотворений на лат. яз.


  Пер.и авт. предисловия: Порфиров, Петр Федорович (1870-1903)
728039
  Шаховский Б.М. Лирические странички / Б.М. Шаховский. – М, 1966. – 48с.
728040
  Савельев Ю. Лирические строки / Ю. Савельев. – Саратов, 1955. – 24с.
728041
  Орлов Б.Г. Лирические строки / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1962. – 84с.
728042
  Рогачев А.А. Лирические строки. / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1961. – 64с.
728043
  Хвостов Лирические творения. – Санкт-Петербург, 1810. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
728044
  Хвостов Д. И. Лирические творения, 1810
728045
  Байрамов Курбан Фарман оглы Лирический герой в поэзии Самеда Вургуна : Автореф... канд. филол,наук: 10.01.02 / Байрамов Курбан Фарман оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1979. – 26л.
728046
  Лурье А.Н. Лирический герой в поэмах Маяковского. / А.Н. Лурье. – Л., 1972. – 47 с.
728047
  Юдкевич Л.Г. Лирический герой Есенина. / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1971. – 210 с.
728048
  Чеботарева А. Лирический герой и "Век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921-1925 годов" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 36-44. – ISSN 2075-1486
728049
  Соколова Д.В. Лирический герой Н.С. Гумилева: воин, путешественник, маг или эстет? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 63-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
728050
  Кирпель И.И. Лирический герой современной поэмы / И.И. Кирпель. – К., 1977. – 172с.
728051
  Караев А. Лирический герой современной туркменской поэзии (1956-1964 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Караев А.; АН Туркм.ССР, От-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1966. – 21л.
728052
  Хаустов Л.И. Лирический горизонт / Л.И. Хаустов. – Л, 1972. – 111с.
728053
  Чежегова И. Лирический дар Кубы // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 213-224


  Поезія Куби.
728054
  Соколовская С.М. Лирический дневник / С.М. Соколовская. – Кемерово, 1963. – 108с.
728055
  Скворцов К.В. Лирический дневник / К.В. Скворцов. – М, 1991. – 286с.
728056
  Григорьева Н.А. Лирический дневник. / Н.А. Григорьева. – Курск, 1957. – 62с.
728057
  Нефедов П.П. Лирический дневник. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1962. – 96с.
728058
  Вильчинский В.Н. Лирический марш / В.Н. Вильчинский. – Київ, 1960. – 64с.
728059
  Сидоренко Н.Н. Лирический округ / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1969. – 158с.
728060
  Некрасов Г.А. Лирический репортаж / Г.А. Некрасов. – Л., 1986. – 183с.
728061
  Ляпина Л.Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840- - 1860-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ляпина Л.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1977. – 12л.
728062
  Бройтман С.Н. Лирический эпос В.Луговского : Автореф... канд. филол.наук: / Бройтман С.Н.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 21л.
728063
  Пицкель Ф.Н. Лирический эпос Маяковского / Ф.Н. Пицкель. – М : Наука, 1964. – 196 с.
728064
  Матиев К. Лирическое в искусстве как эстетическое явление / К. Матиев. – Фрунзе, 1971. – 149с.
728065
  Банкетов А.М. Лирическое и эпическое в современной советской поэме : автореф. ... канд. филол. наук / Банкетов А.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 18 с.
728066
  Гелин Лу Лирическое как художественная универсалия и его значение в музыкальном искусстве: к постановке проблемы // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 43-51. – ISSN 2077-9542
728067
  Гарнакерьян А.Г. Лирическое наступление / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов, 1963. – 94с.
728068
  Панченко Н.В. Лирическое наступление. / Н.В. Панченко. – Калуга, 1960. – 130с.
728069
   Лирическое начало и его функции в художественном произведении. – Владимир, 1989. – 109с.
728070
  Захарченко В.Д. Лирическое отступление / В.Д. Захарченко. – Москва, 1967. – 152с.
728071
  Магауин М.М. Лирическое отступление / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1986. – 539с.
728072
   Лирическое стихотворение. – Л., 1974. – 154 с.
728073
  Кудасова В.В. Лирическое творчество Ап.Григорьева и поэзия Ал.Блока. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Кудасова В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 19л.
728074
  Юсов А.А. Лирник Гребень / А.А. Юсов. – Москва : Советский композитор, 1961. – 47 с.
728075
  Боржковский В. Лирники / В. Боржковский. – С. 653-708. – (Вырезка из Киевской Старины)
728076
   Лирске народне песме. – Београд, 1970. – 148с.
728077
  Гонзага Т.А. Лиры : чилийские письма / Томас Антонио Гонзага ; пер. с порт. Инны Тыняновой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 175 с. : іл.
728078
  Силаев А.Я. Лиры звон кандальный / А.Я. Силаев. – Липецк, 1963. – 163 с.
728079
   Лиры и трубы. – М., 1961. – 351с.
728080
   Лиры и трубы. – М., 1973. – 351с.
728081
   Лиры и трубы. – К., 1976. – 335с.
728082
   Лиры и трубы. – К., 1981. – 335с.
728083
   Лиры и трубы. – Свердловск, 1984. – 319с.
728084
   Лиры и трубы : Русская поэзия XVIII в. Для среднего школьного возраста. – Київ : Веселка, 1984. – 319с.
728085
  Франко І. Лис Микита, 1891
728086
  Франко І.Я. Лис Микита / З німецького пеpеpобив Іван Фpанко ;. – Львів : Hакладом Руського Т-ва Пед. ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка gід заpядом К. Беднаpського], 1902. – XV, 141, [2] с. : мал. – В кн. також літеpатуpозн. pозвідка "Хто такий "Лис Микита" і відки pодом?". - Передмова до третього і четвертого видання / Івана Франко. – (Виданє Руского Педагогічного Товариства ; [Кн.] 100)
728087
  Франко І.Я. Лис Микита / З нїмецького пеpеpобив Іван Фpанко. – Вінниця : Вид. кооперат. видавнич. Т-ва "Наука" ; Друк. Т-ва "Просвіта", 1920. – 125 с.
728088
  Франко І.Я. Лис Микита / з нім. пер. Іван Франко. – Jersey City : З лрукарні "Свободи", 1920. – 144 с. : іл. – Exlibris: From the library of Dr. E Mrs. T. Olesijuk
728089
  Франко І.Я. Лис Микита / З нім. перероб. І.Я. Франко. – (Укр. Соц. Рад. Респ.). – [Харків] : Всеукр. Держ. Вид-во ; 11-а Рад. друк., 1921. – 160 с. – (Концентр книжок для дичячого читання ; № 4, ч. 1)
728090
  Тодосів В. Лис Микита / за Гете переказав В. Тодосів ; ілюстрував П. Лапин. – Харків ; Київ : Рух, 1925. – 96 с.
728091
  Франко І.Я. Лис Микита / І.Я. Франко. – Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні, 1937. – 149с.
728092
  Франко І.Я. Лис Микита : Казка для мол. і сер. шк. віку / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1981. – 104с.
728093
  Франко І.Я. Лис Микита / І.Я. Франко. – Київ, 1984. – 128с.
728094
  Франко І.Я. Лис Микита / І.Я. Франко. – Київ, 1991. – 128 с.
728095
  Франко І. Лис Микита = Fox Mykyta / Іван Франко; Переклав на англ. мову Богдан Мельник; Іл. Е.Козак. – 2-й наклад. – Toronto : The Basilian press, 2001. – [26],238с. : іл. – Текст парл. англ. та укр. мовами. - На обкл.: Ivan Franko"s Ukrainian classic. – ISBN 5-7935-0046-12
728096
  Франко І.Я. Лис Микита. Коли ще звірі говорили : Дитячі поезії / І.Я. Франко. – Київ, 1928. – 312с.
728097
  Дочинець М.І. Лис у винограднику : роман / Мирослав Дочинець. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 288, [2] с. – ISBN 978-966-2151-37-4


  Роман Мирослава Дочинця про чоловіка незвичайної долі й унікального хисту, який шукає в провінції свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. Роман читається на одному подиху, залишаючи відчуття подарованої долею ...
728098
  Примачук Ю. Лис, який ходив по лезу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 11


  Едуард Шеварднадзе.
728099
  Тесноглидек Р. Лиса-плутовка / Р. Тесноглидек. – Прага, 1983. – 158с.
728100
  Крылов И.А. Лиса-строитель / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
728101
  Любар М.Й. Лиса гора : роман : у 2 кн. / Михайло Любар. – Ужгород : Патент. – ISBN 978-617-589-127-8
Кн. 1. – 2017. – 599, [1] с. : портр.
728102
   Лиса и девочка. – Москва : Детская литература, 1980. – 20 с.
728103
   Лиса и дрозд. – М., 1984. – 8с.
728104
   Лиса Патрикеевна. – М., 1991. – 128с.
728105
  Михалков С.В. Лиса, Бобер и др. / С.В. Михалков. – Москва, 1960. – 176с.
728106
  Плачинда С. Лисавета Гулевичівна / Плачинда С., Колісниченко Ю. – Київ : [б. в.], 1997. – 40 с. – (Бібліотека українця)
728107
  Чернецький Є. Лисенки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)


  Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть стовпом українства в Російській імперії був композитор, науковець, громадський діяч Микола Віталійович Лисенко (1842 — 1912). Він належав до відомого козацького роду, серед членів якого були навіть генеральні ...
728108
  Вакулюк П.Г. Лисенківщина / Вакулюк П.Г. – Київ, 1998. – 37 с.
728109
  Вакулюк П.Г. Лисенківщина / П.Г. Вакулюк; Держ. комітет лісового гос-ва України, Укр. центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового гос-ва "УКРЦЕНТРКАДРИЛІС". – Київ : Укрцентркадриліс, 2001. – 80с.
728110
  Русов О. Лисенко - науковий дослідник законів української музики / О. Русов. – 10 с.
728111
  Семененко Н. Лисенко - Стеценко: триста років на двох! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 грудня (№ 227)


  Віртуальний ювілей двох визначних діячів української музичної культури — Миколи Лисенка, 170-ліття від дня народження якого широко відзначається в Україні впродовж нинішнього року, і його талановитого учня — Кирила Стеценка, 130-річчя якого минає ...
728112
   Лисенко Володимир Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 294 : фото
728113
   Лисенко Володимир Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 294-295 : фото
728114
   Лисенко Володимир Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 265. – ISBN 978-966-439-754-1
728115
   Лисенко Микола Віталійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 33-34. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
728116
  Короткий В. Лисенко Микола Віталійович (1842-1912) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 421-422. – ISBN 5-7707-1062-4
728117
   Лисенко Олександр Якимович (1925-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 265. – ISBN 978-966-439-754-1
728118
  Короткий В. Лисенко Остап Миколайович (1885-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 423. – ISBN 5-7707-1062-4
728119
  Бахтинський Ф. Лисенко та студенти (спомини старого студента) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 184-186. – ISBN 5-7707-1062-4
728120
  Гродзинський Д.М. Лисенко Трохим Денисович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 221. – ISBN 978-966-02-7999-5
728121
   Лисенко Юрій Васильович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 171. – ISBN 978-966-2726-03-9
728122
  Кузнецова О.О. Лисенкознавчі праці Василя Витвицького до 1939 року // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 233-237. – ISSN 2312-4679
728123
  Ирошников И.И. Лисий хвост / И.И. Ирошников. – Москва, 1961. – 136с.
728124
  Вальдгауер О.Ф. Лисипп. / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 49с.
728125
  Аристофан Лисистарата / Аристофан. – Петроград : Сабашникові, 1923. – 143 с.
728126
   Лиситченко Віктор Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 295-296 : фото
728127
   Лиситченко Тамара Єгорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 296 : фото
728128
  Юдин В.Г. Лисица Дальнего Востока СССР. / В.Г. Юдин. – Владивосток, 1986. – 280с.
728129
  Крылов И.А. Лисица и виноград / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
728130
  Крылов И.А. Лисица и виноград / И.А. Крылов. – Москва, 1978. – 16с.
728131
  Поволяев В.Д. Лисица на пороге : Повести / В.Д. Поволяев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 366с.
728132
  Хьюз Р. Лисица на чердаке / Р. Хьюз. – М, 1977. – 640с.
728133
  Хьюз Р. Лисица на чердаке / Р. Хьюз. – М, 1979. – с.
728134
  Хьюз Р. Лисица на чердаке / Р. Хьюз. – Кишинев, 1981. – 544 с.
728135
  Хьюз Р. Лисица на чердаке. Деревянная пастушка : Романы / Р. Хьюз. – Москва : Прогресс, 1987. – 654с. – (Политический роман)
728136
  Земцова Юлия Лисицы на Камчатке : лисья жизнь. Россия / Земцова Юлия, Шпиленок Игорь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 158-167 : фото. – ISSN 1029-5828
728137
   Лисиця Михайло Павлович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Некролог. Фізик-оптик, акад. НАНУ Лисиця М.П. (1921-2012). Про нього.
728138
   Лисиця Михайло Петрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 46-47
728139
  Корнєєв О.П. Лисиця на Україні / О.П. Корнєєв. – К., 1956. – с.
728140
  Копейко Г.М. Лисичанск / Г.М. Копейко. – Донецк, 1968. – 76с.
728141
   Лисиченко (Лісіченко) Віталій Костянтинович (1922-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 265-266. – ISBN 978-966-439-754-1
728142
   Лисиченко Георгій Віталійович 29.06.1947 - 20.03.2018 // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 88 : фото. – ISSN 1684-2189
728143
  Франко І.Я. Лисичка-кума : Казка для дошкільного віку / І.Я. Франко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1962. – 16с.
728144
  Білоусенко О. Лисичка-сестричка / О. Білоусенко : Образки Віктора Цимбала. – Львів : Світ дитини; Друк. ОО. Василіян у Жовкві, 1928. – 144 с. – (Діточа бібліотека ; Кн. 80)
728145
  Веприцкая Л. Лисичка-сестричка / Л. Веприцкая. – Москва, 1966. – 18с.
728146
  Пришвин М.М. Лисичкин хлеб : (избранное) / М.М. Пришвин ; [худож. Б. Лапшин]. – Москва : Современник, 1979. – 303 с. : цв. ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
728147
  Пришвин М.М. Лисичкин хлеб / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 32с.
728148
  Франко І.Я. Лисишина челядь : Оповідання / Іван Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 32 с.
728149
   Лискун Ефим Федорович. – М., 1948. – 64с.
728150
   Лисов Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 266. – ISBN 978-966-439-754-1
728151
  Парнікоза І.Ю. Лисогір"я - урочище в плині часу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 9/10 (68)
728152
  Парнікоза І.Ю. Лисогір"я - урочище в плині часу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
728153
  Парнікоза І.Ю. Лисогір"я - урочище в плині часу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
728154
  Парнікоза І.Ю. Лисогір"я - урочище в плині часу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)
728155
  Лащенко А. Лисогірський форт - забута сторінка воєнної історії Києва // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 200-204. – ISBN 978-617-7399-29-1
728156
   Лисогор Сергій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 64-65
728157
   Лисогор Сергій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 128-129 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
728158
   Лисогор Сергій Миколайович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 71. – ISBN 966-95774-3-5
728159
   Лисогору Сергію Миколайовичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
728160
   Лисогору Сергію Миколайовичу - 80! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 79. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  27 листопада 2016 року виповнюється 80 років з дня народження доцента кафедри гідрології та гідроекології, кандидата географічних наук Сергія Миколайовича Лисогора.
728161
  Двинских-Бадалян Лисохвост луговой и синегибридная люцерна, как компоненты скороспелой двухукосной полевой травосмеси и их взаимоотношения в травосмеси : Автореф... канд. биол.наук: / Двинских-Бадалян Е.Н.; Горьковский с.-х. ин-т. – Горький, 1954. – 14л.
728162
  Рудакова М.Н. Лисохвост луговой, его систематическое положение, морфологические и биологические особенности и значением для полевых травосмесей. : Автореф... канд. биол.наук: / Рудакова М.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.-Горький, 1953. – 20л.
728163
   Лисоченко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 296-297 : фото
728164
  Киплинг Р. Лиспет. Рассказы. / Р. Киплинг. – Л., 1968. – 487с.
728165
  Васильева Лариса Лиссабон. Город где сбываются желания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 66-71 : фото
728166
  Ткачуковский Даниил Лиссабон. Город на семи ветрах // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 74-79 : фото
728167
  Кашкин С.Ю. Лиссабонский договор - новый этап развития права Европейского Союза // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 0132-0769
728168
  Мещерякова О.М. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и проблема структуры Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 12-16. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена Лиссабонскому договору (Договору о реформе). Европейский Союз - это интеграционное сообщество, которое, безусловно, предполагает, что его участниками и создателями являются суверенные государства. В статье на примере анализа норм ...
728169
  Мещерякова О.М. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и суверенитет государств-членов ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 5-7. – ISSN 1812-3910


  О важнейшей для интеграционных сообществ проблеме - вопросу о соотношении наднациональности в Европейском Союзе.
728170
  Погорельская С. Лиссабонский договор : проблемы политической консолидации ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-54. – ISSN 0131-2227
728171
  Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 54-76. – ISSN 0235-5620
728172
  Потемкина О.Ю. Лиссабонский договор: Реформа пространства свободы, безопасности и правосудия как шаг к углублению политической интеграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 102-127. – ISSN 0235-5620
728173
  Зверева Татьяна Лиссабонский трамплин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 48 (1119). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
728174
  Вайскопф Ф. Лисси / Ф. Вайскопф. – Москва-Ленинград, 1964. – 247с.
728175
  Фоменко М. Лист-автобіографія // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 17-19


  Микола Фоменко — український композитор, піаніст, музичний критик і педагог. В 1951 емігрував у США, де працював проф. Українського Музичного Інституту в Нью-Йорку. Концертував з дружиною-сопрано Ізабеллою Орловською. Як музикознавець багато працював ...
728176
  Горбач Є. Лист-анкета зі спогадами про навчання / підготувала до друку О. Сторчай // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 256-259. – ISSN 2413-4767
728177
  Жулинський М. Лист-враження про далеко не останнє творче звершення Миколи Ільницького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 19 вересня (№ 35/36). – С. 4-5
728178
  Ясь О. Лист-клопотання М. Костомарова до міністра народної освіти, графа Д. Толстого про дозвіл студіювати архівні матеріали з "Истории Пугачевского бунта" та офіційна відповідь. (До життєпису кабінетного вченого початку 1870-х років) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 943-946. – (Нова серія ; вип. 21/22)


  До життєпису кабінетного вченого початку 1870-х років.
728179
  Жулинський М. Лист-роздум про роман-дослідження Євгена Шморгуна "Громове дерево" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 8-9
728180
  Любомир Лист-співчуття блаженнішого Любомира до камерленго Святої Римської Церкви Едуардо Мартінеса Сомало з приводу смерті Святійшого Отця Івана Павла ІІ // Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів, 2005. – № 5. – С. 62-64. – ISBN 966-7094-42-1
728181
  Мильштейн Я.И. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз, 1958. – 84 с.
728182
  Гаал Д.Ш. Лист / Д.Ш. Гаал. – М., 1977. – 320с.
728183
  Гаал Д.Ш. Лист / Д.Ш. Гаал. – М., 1986. – 413с.
728184
   Лист "Старої Громади" до Михайла Драгоманова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 130. – ISBN 966-7272-00-1
728185
  Шевчук В. Лист 139-ти // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 357-360. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Лист-протест 139-ти, Київський лист — громадський лист на ім"я Леоніда Брежнєва, Олексія Косигіна та Миколи Підгорного з вимогою припинити практику протизаконних політичних судових процесів.
728186
  Ієронім Стридонський Лист 57. До Паммахія про найкращий спосіб перекладу // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 368-394. – ISBN 978-966-8558-97-4


  " Основним джерелом, що засвідчує внесок Єроніма в теорію перекладу, є лист До Паммахія, що відомий під назвою De optimo genere interpretandi, а також передмова до його перекладу Хроніки Євсевія Кесарійського, листи До Вігланція та До Паммахія і ...
728187
  Єфремов С. Лист без конверта // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Лист Юрію Коцюбинському. З грудня 1917 Ю. Коцюбинський був членом першого радянського уряду України. Боровся за встановлення влади більшовиків в Україні.
728188
  Гон М. Лист В. Липинського до Я. Сліпанського: до питання про роль політичних еліт // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 107-108. – ISSN 2305-9389
728189
  Хвойка В.Ч. Лист В.Ч. Хвойки до Ф.К. Вовка / упорядник Л.В. Кулаковська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 172-176. – ISSN 2227-4952


  Оригінал листа Вікетія Х войки до Федора Вовка. Я ким чином і звідки він попав до нас, вочевидь, залишиться таємницею. У листі-відповіді йдеться про розкопки Кирилівської стоянки, яку В. Хвойка досліджував у 1894—1900 рр. Ф. Вовк тоді мешкав у Парижі. ...
728190
  Масенко Л. Лист Василя Стуса до Андрія Малишка: історія нездійснимої спроби діалогу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 6
728191
  Пулінець П.В. Лист від батька / П.В. Пулінець. – К, 1974. – 55с.
728192
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича в Російську Академію наук від 8 січня 1902 року (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 234. – ISBN 966-7272-00-1
728193
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Афанасія Бичкова (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 238. – ISBN 966-7272-00-1
728194
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Володимира Ламанського (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 277. – ISBN 966-7272-00-1
728195
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Костянтина Бестужева-Рюміна (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 238. – ISBN 966-7272-00-1
728196
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Михайла Максимовича від 16 грудня 1872 року (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 283-284. – ISBN 966-7272-00-1
728197
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Михайла Юзефовича [1870-і рр.] (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 321. – ISBN 966-7272-00-1
728198
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Олександра Лашкевича (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 277. – ISBN 966-7272-00-1
728199
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Олександра П"ятковського від 29 січня 1889 року (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 319. – ISBN 966-7272-00-1
728200
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Олександра Потебні від 9 березня 1882 року (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 319. – ISBN 966-7272-00-1
728201
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Федора Вовка від 11/24 вересня 1902 р. (копія) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 252. – ISBN 966-7272-00-1
728202
  Антонович В.Б. Лист Володимира Антоновича до Федора Комінського (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 273. – ISBN 966-7272-00-1
728203
  Горак Я. Лист Володимира Садовського до Філарета Колесси // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 123-133. – ISSN 2224-0926
728204
  Тронько П.Т. Лист Володимиру Щербицькому // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 84-85. – ISSN 0131-2685


  "Прошу реабілітувати мене в очах громадськості".
728205
  Войтович О.В. Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – C. 7-14. – ISSN 0320-9466
728206
  Шевченко В. Лист головного отамана Симона Петлюри до військового міністра Миколи Юнаківа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Публікація має на меті відкрити для широкого загалу документальне та епістолярне джерело до історії діяльності українського уряду в екзилі на ниві дипломатії та міжнародного співробітництва. Симон Петлюра, як голова Директорії УНР у своєму листі до ...
728207
  Уварова П. Лист графіні П.Уварової імператорові Миколі ІІ з приводу Херсонеса // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.42-43. – ISSN 0131-2685
728208
  Лур"є С.Я. Лист грецького хлопчика. / С.Я. Лур"є. – К., 1957. – 48с.
728209
  Ленін В.І. Лист до американських робітників / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 36с.
728210
  Ленін В.І. Лист до американських робітників / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 27 с.
728211
  Ленін В.І. Лист до американських робітників / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 32с.
728212
  Ленін В.І. Лист до американських робітників / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 24с.
728213
  Міцкевич А. Лист до братів галичан / А. Міцкевич. – 65с.
728214
  Калінін М.І. Лист до виборців ленінградської міської виборчої округи / М.І. Калінін. – К., 1946. – 12с.
728215
  Петлюра С. Лист до генерал-хорунжого Миколи Удовиченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 68-76
728216
  Белінський В.Г. Лист до Гоголя / В.Г. Белінський. – К., 1948. – 35с.
728217
  Лубківський Р. Лист до Дмитра Павличка у справах філологічних (і не тільки) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 281-284
728218
  Лубківський Р. Лист до Дмитра Павличка у справах філологічних (і не тільки). Слово, виголошене 27 вересня 2004 р. на ювілейному літературно-музичному вечорі Дмитра Павличка в Національній опері України // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-617-7201-57-0
728219
  Ленін В.І. Лист до з"їзду / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 31 с.
728220
  Пастушенко Л.Т. Лист до запитання : оповідання / Л.Т. Пастушенко. – Одеса : Маяк, 1985. – 144 с.
728221
  Григорович В.І. Лист до Йосипа Максимовича Бодянського // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 4-7. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
728222
  Драч І.Ф. Лист до калини : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1990. – 283 с.
728223
  Драч І.Ф. Лист до калини : поезії / І.Ф. Драч; передмова Д. Павличка. – Київ : Веселка, 1994. – 288 с. – (Шкілька бібліотека)
728224
  Литвин В. Лист до народних депутатів. // Голос України, 2004. – 20 січня


  Голова Верховної Ради України направив особисто кожному нар. депутатові листа, в якому викладає своє бачення ситуації, що склалася у парламенті, та інформує про заходи, які вживались ним для нормалізації роботи законодав. органу держави
728225
  Тюрін Ілля Лист до О.І. Солженіцина / пер. з рос. Г. Рябий // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 213-214. – ISSN 0320 - 8370
728226
  Габович О. Лист до першого заступника Міністра освіти і науки України І. Совсун / О. Габович, В. Зажигалов, В. Кузнєцов // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 198-201. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...Одним з наслідків колективного листа (додається) на ім"я Прем"єр-міністра, якого останній згодом направив до МОНу для підготовки відповіді, була неофіційна зустріч В. Кузнєцова з О. Якименком 4 липня 2014 року. На підставі цієї, підкреслюємо ще ...
728227
  Ленін В.І. Лист до робітників і селян України з приводу перемог над Денікіним / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1979. – 37 с. : 7 арк. іл.
728228
  Драгоманов М. Лист до Степана Смаль-Стоцького від 5 січня 1888 року : [фрагмент] // Юрій Федькович у спогадах сучасників / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд., передм. та примітки Лідії Ковалець]. – Чернівці : Чернігівський національний педагогічний університет, 2017. – С. 225-226. – ISBN 978-966-423-407-5
728229
  Почепцов Г.Г. Лист до тебе. Розповідь про 26 з"їзд КПРС / Г.Г. Почепцов. – К, 1982. – 14с.
728230
  Плоткін Г.Д. Лист до ЦК / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1969. – 143 с.
728231
  Ленін В.І. Лист до членів партіі більшовиків / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 15с.
728232
  Жулинський М. Лист до Юрія Мушкетика як роздуми про його творчість із нагоди 80-річчя // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 177-184. – ISSN 0208-0710
728233
   Лист Ейнштейна на 100 тисяч доларів // Світ. – Київ, 2018. – Квітень (№ 13/14). – С. 4
728234
  Гордієнко Д. Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 143-155. – ISSN 2310-3310
728235
  Каганов В.І. Лист з Індії. Про індійського математика Срінівасу Рамануджана // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 10-18
728236
  Ширак Ж. Лист з Парижа // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  На імя ректора університету В.В. Скопенка прийшов лист від Президента Франції Жака Ширака з щирою подякою за прийом, який виявили йому в університеті, та за успішну зустріч із студентами.
728237
  Хоменко В. Лист Закордонного Комітету Української партії соціалістів-революціонерів "До Голови Української Центральної Ради пана Михайла Грушевського" // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 455-471. – ISBN 978-966-02-8731-0
728238
  Коляда І. Лист запорожців турецькому султану: Іван Сірко, Ілля Рєпін, Олександр Мурашко, Михайло Старицький
728239
  Биба Є. Лист запорожців турецькому султану: Іван Сірко, Ілля Рєпін, Олександр Мурашко, Михайло Старицький / Є. Биба, І. Коляда // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-14


  Історичний науково-популярний нарис.
728240
  Ленівов А. Лист запорозьких козаків до турецького султана // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – С. 17-22
728241
  Френкель И.Л. Лист зеленый / И.Л. Френкель. – Москва, 1954. – 96с.
728242
  Виеру Г. Лист зеленый : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1982. – 191 с.
728243
  Кутуй Р.А. Лист земли: Стихи. / Р.А. Кутуй. – М., 1980. – 270с.
728244
  Житецький І. Лист і вірші Свидницького про селянські екзекуції / [Подав Іг.П. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 94-98. – Бібліограф. в подстрок примітках
728245
  Вагилевич І. Лист І. Вагилевича до М. Максимовича // Пам"ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.) : хрестоматія / М-во освіти України ; Дніпропетр. держ. ун-т ; під ред. А.Г. Болебруха. – Дніпропетровськ : Видавництво ДДУ, 1995. – С. 328-332. – ISBN 5-86400-344-1
728246
  Павленко С. Лист І. Мазепи з Ромнів до С. Лещинського / С. Павленко, О. Циганок // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 78-87


  У статті йдеться про перехоплений росіянами лист І. Мазепи до польського короля С. Лещинського (грудень 1708 р.). Послання використовувалося Петром І у своєму агітаційному маніфесті, де гетьман звинувачувався у зраді не тільки царя, а й українського ...
728247
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Лист І.К.Тобілевича до М.П. Старицького / Карпенко-Карий (Тобілевич); [Передмова:] Олександер Кисіль. – [Київ, 1925. – 12 с. – Окр. відбиток з: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 5, 1925
728248
  Льоннгрен Т.П. Лист Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 115-124. – ISSN 1682-3540


  Видатний український мовознавець Іван Зілинський, якому належать одна з перших обргунтованих класифікацій українських діалектів і науковий опис фонетики українських говірок, майже в кожній своїй праці висловлює глибоку вдячність першому професорові ...
728249
  Грицаєнко С. Лист із АТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 15


  Про кадрову неміч силовиків. Витоки і можливості подолання.
728250
  Зленко Г. Лист із Перекопа. Сторінки біографії Миколи Гоголя : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 12-13
728251
  Шутяк Г. Лист із Пряшева: Наша молодість прекрасна як київські каштани / Г. Шутяк, М. Гиряк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Випускники КНУТШ із Словаччини з вдячністю про роки навчання в університеті прислали свої спогади, як дарунок до хроніки славного Київського університету, зокрема, його біологічного, географічного та хімічного факультетів та факультету журналістики.
728252
  Єськова М. Лист козаків турецькому султану в музичних версіях Р. Глієра та Д. Шостаковича // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 240-248. – ISSN 2310-0583
728253
  Максимович М. Лист М.О. Максимовича до попечителя Київського учбового округу щодо переведення з Московського університету в Київський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 90. – ISBN 5-7707-1061-6
728254
  Житецький І. Лист М.О. Максимовича до Т.Г. Шевченка, 1860-го року : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Іг. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 141-143. – Бібліограф. в подстрок примітках
728255
  Сартаков С.В. Лист Мебиуса / С.В. Сартаков. – М., 1982. – 64с.
728256
  Ветемаа Э. Лист Мебиуса : роман / Э. Ветемаа. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 254 с.
728257
  Бабков І. Лист Мілошеві про поезію, неприсутність і прощання з Европою // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 42-44
728258
   Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України " Щодо офіційних друкованих видань" №1/9-174 від 12.03.2012р. / П.М. Куліков // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)
728259
   Лист Міністерства охорони здоров"я України. Інформаційний лист з питань оплати праці в комунальних некомерційних підприємствах (10.12.2019 р. № 10-13/47637/2-19) // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 174-175. – ISSN 2072-084X
728260
  Голота Л. Лист на згадку Михайлові Слабошпицькому з нагоди виходу четвертого тому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 4


  Презентація четвертого тому мемуарної прози Михайла Слабошпицького "З присмеркового дзеркала".
728261
  Плавник А.Л. Лист на камне / А.Л. Плавник. – Баку, 1947. – 62с.
728262
  Цвейг С. Лист незнайомої / С. Цвейг. – Львів : Ізмарагд, 1928. – 103с.
728263
  Цвейг Ст Лист незнайомої / Цвейг Ст : Західна Україна, 1928. – 56с.
728264
  Цвейг С. Лист незнайомої : Новели / С. Цвейг; Пер. з нім. Василя Бобинського. – Київ : Дніпро, 1968. – 184с.
728265
  Цвейг С. Лист незнайомої : Новели / С. Цвейг. – Київ : Дніпро, 1981. – 263с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 35)
728266
  Цвейг С. Лист незнайомої : новели : пер. з нім. / Стефан Цвейг ; [передм. Д.В. Затонського] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. - Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-4679-6
728267
  Цвейг С. Лист незнайомої : пер. з нім. / Стефан Цвейг ; [передм. Д.В. Затонського] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-4679-6
728268
  Шевчук В. Лист Пилипа Орлика до Стефана Яворського // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 153-174
728269
   Лист подяки // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  На ім"я ректора університету Л. Губерського надійшов лист із Росії від В. Титова, інваліда-спинальника з подякою розробникам роботизованого пристрою "Екзоскелетон", завдяки якому він зміг самостійно рухатися. Автор висловлює щиру подяку адміністрації ...
728270
   Лист подяки // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Посольство Республіки Болгарія в Україні надіслало директору Інституту філології Г. Семенюку лист, в якому засвідчує подяку і повагу студенткам спеціальності "Болгарська філологія", які пройшли практику в Консульській службі Посольства Республіки ...
728271
   Лист попечителя Київського учбового округу з проханням до М.О. Максимовича взяти на себе керівництво Київським університетом // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 91. – ISBN 5-7707-1061-6
728272
   Лист попечителя Київського учбового округу ректору університету Св. Володимира М.М. Цитовичу від 1 серпня 1917 р. про надання університету автономії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 385. – ISBN 5-7707-1062-4
728273
   Лист Президентові України Віктору Ющенку // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...Сподіваємося, що позитивні зміни в країні торкнуться й наукової сфери, якій ми присвятили більшість свого життя. Зокрема, хотілося би вірити, що цим змінам сприятиме діяльність робочої групи з розроблення концепції розвитку наукової сфери, ...
728274
   Лист Прем"єр-міністрові України Арсенію Яценюку // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...Метою цього листа є звернути Вашу увагу на багаторічну практику вкрай неефективного використання урядом України багатомільярдних (у гривнях) коштів на підтримку наукових досліджень та спонукати Вас ініціювати певні заходи в цій галузі, які може ...
728275
  Максимович М. Лист про філософію // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 397-401
728276
   Лист Професійної спілки працівників охорони здоров"я України про оплату праці найманих працівників (25.06.2020 р. № 05-07/149) // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 176-178. – ISSN 2072-084X
728277
  Верба І. Лист професора Олександра Оглоблина до митрополита Андрея Шептицького (29 вересня 1942 р.) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 212-213. – ISBN 5-7702-0810-4
728278
  Фаріон І. Лист Путіна: інструкція перемоги України над Москвою. Послухай ворога - і зроби навпаки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
728279
  Толкин Р Д.Р. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки : перевод с англ. / Джон Роналд Руэл Толкин ; [сост. В. Бабенко ; худож. Г. Бернштейн]. – Москва : РИФ, 1991. – 298, [5] с. – (Волшебный фонарь). – ISBN 5-85950-009-2
728280
  Толкин Джон Роналд Руэл Лист работы Мелкина, и другие волшебные сказки / Толкин Джон Роналд Руэл; Худож. Г.Бернштейн. – Москва : РИФ, 1992. – 298с. – (Волшебный фонарь). – ISBN 5-85950-009-2


  Содерж: Хоббит, или Туда и Обратно; Лист работы Мелкина; Фермер Джайлс из Хэма; Кузнез из Большого Вуттона; О волшебных сказках
728281
  Кононенко Петро Лист сину Сашку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14
728282
  Толстой Л. Лист студентові про право = Лев Толстой: "Головна причина аморальності людей - це той жахливий обман, який називається правом" // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 17


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
728283
   Лист товаришеві Сталіну від колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, трактористів і трактористок МТС Кам"янець-Подільської області. – Київ : Вид-во ЦК КП(б)У "Комуніст", 1938. – 8 с.
728284
   Лист у вічність. Спогади про Юрія Яновського. – Київ : Дніпро, 1980. – 349 с.
728285
  Сюндюков І. Лист у майбутнє. До 300-річчя ухвалення Конституції Пилипа Орлика // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 619-625. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
728286
  Забіяка І. Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 222-230. – ISSN 2616-7948
728287
  Іванюха Т.В. Лист у системі жанрів духовної публіцистики ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 133-137


  У статті розглянуто публіцистичний жанр листа в контексті інших жанрів духовної публіцистики ХХ ст. на матеріалі "Місіонерських листів" сербського діяча Миколи Велимировича. In the article the epistolary genre is considered in the context of other ...
728288
   Лист Центрального Комітету КПРС ЦК Компартії Китаю від 15 червня 1964 р.. – Київ, 1964. – 30с.
728289
  Солженіцин О. Лист четвертому з"їздові радянських письменників // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23-25
728290
  Волиняк П. Лист Юрія Косача // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 107, грудень : грудень. – С. 25, 27-28
728291
  Музичко О. Лист Ялтинця К. Войтенка до одесита М. Комарова - матеріал до дослідження соціальної бази українського національного руху на Півдні України // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2012. – Вип. 13. – С. 239-246. – ISBN 978-966-389-291-8
728292
  Стасов В.В. Лист, Шуман и Берлиоз в России / В.В. Стасов. – М, 1954. – 163с.
728293
  Цалик С. Листа можна було відправити з аптеки // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 2 (105). – С. 54-57


  Сто років тому номери телефонів у Києві були тризначні.
728294
   Листая вечные страницы. – М., 1983. – 272с.
728295
  Шлычков Л.А. Листая времени страницы / Л.А. Шлычков. – Ярославль, 1983. – 159 с.
728296
   Листая летопись дружбы народов.. – Кишинев, 1970. – 176с.
728297
  Табачник Д. Листая старую тетрадь расстрелянного генерала... // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 6-12 декабря (№ 49). – С. F 1-2


  В издательстве "Фолио" вышла объемная книга фотографий из личного фотоальбома выдающегося полководца генерала от кавалерии графа Федора Келлера (1857-1918). Уникальная архивная находка из фондов Центрального гос. кинофотофоноархива Украины им. Г.С. ...
728298
  Хелемский Я.А. Листва / Я.А. Хелемский. – М, 1972. – 119с.
728299
  Кошель Петр Агеевич Листва / Кошель Петр Агеевич. – Минск, 1979. – 79 с.
728300
  Васильева Л.Н. Листва / Л.Н. Васильева. – Москва, 1980. – 318с.
728301
  Виеру И. Листва : стихи / И. Виеру; пер. с молд. М.Фидьштейна. – Москва : Советский писатель, 1981. – 96 с.
728302
  Дроздов В.Г. Листва календаря / В.Г. Дроздов. – Л., 1978. – 95 с.
728303
  Кац З.М. Листва. / З.М. Кац. – Харьков, 1975. – 95с.
728304
  Сазонов В.Н. Лиственитизация и оруденение / В.Н. Сазонов. – М., 1975. – 172с.
728305
  Кашкай М.А. Листвениты, их генезис и классификация / М.А. Кашкай, Ш.И. Аллахвердиев. – Баку, 1965. – 144с.
728306
  Данилов С.П. Лиственница : рассказы и повести / С.П. Данилов; пер. с якут. С.Виленского. – Москва : Советский писатель, 1974. – 246 с.
728307
  Данилов С.П. Лиственница : повести и рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1978. – 318 с.
728308
  Дылис Н.В. Лиственница Восточной Сибири и Дальнего Востока / Н.В. Дылис. – М, 1961. – 211с.
728309
  Стюарт Е.К. Лиственница за моим окном. / Е.К. Стюарт. – Новосибирск, 1968. – 103с.
728310
  Никитин К.Е. Лиственница на Украине / К.Е. Никитин. – К, 1966. – 332с.
728311
  Яночкина Н.П. Лиственница. / Н.П. Яночкина. – М, 1980. – 80с.
728312
  Пешков В.С. Лиственницы в культурах западных областей Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Пешков В.С. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1965. – 24 с.
728313
  Кранец М. Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / Мишко Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – 658 с. – В изд. также: В деревне / И. Потрч (с. 217-439) ; Поминки / Б. Зупанчич (с. 443-657). – (Библиотека югославской литературы)
728314
  Пономарев Н.А. Лиственницы СССР / Н.А. Пономарев. – М., 1934. – 346с.
728315
  Куприянов Н.В. Лиственнично-сосновые леса и культуры лиственницы в Горьковской области. Ботан. лесоводств. характеристика : Автореф... канд. биол.наук: / Куприянов Н.В.; МГУ. биол.-почв. фак. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
728316
  Онучин В.С. Лиственничные леса бассейна р.Каа-Хем и ведение хозяйства в них : Автореф... канд. с. х.наук: / Онучин В. С.; Ин-т леса и древес. Сиб. от-ния АНСССР. – Красноярск, 1964. – 23л.
728317
  Изюмский П.П. Лиственные леса УССР / П.П. Изюмский. – Х., 1978. – 184с.
728318
  Уткин А.И. Лиственные леса Центральной Якутии (экология, типология, особенности роста) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уткин А.И. ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград, 1965. – 22 с.
728319
  Овсянников В.Ф. Лиственные породы / В.Ф. Овсянников. – Владивосток, 1931. – 376с.
728320
  Андреев М.В. Лиственный свет : [стихи] / Михаил Андреев ; [худож. Ю. Боярский, Т. Санкина]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 31 с. – (Молодые голоса)
728321
  Астаф"єв О. Листвяний дзвін : поезії / Астаф"єв О. – Львів : Каменяр, 1981. – 63 с.
728322
   Листериоз животных. – М, 1972. – 116с.
728323
  Матюх Н.Д. Листи / Н.Д. Матюх. – Х., 1985. – 46с.
728324
  Максимович М.О. Листи / М.О. Максимович; Михайло Макcимович ; [упоряд. і вступ. стаття В. Короткого]. – Київ : Либідь, 2004. – 312 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
728325
  Пулюй І.П. Листи : епістолярна спадщина / І.П. Пулюй; збір, упорядкування, пояснення та "Слово до читача" Ольги Збожної. – Тернопіль : Воля, 2007. – 544 с., 18л. іл. : іл., фото. – ISBN 978-966-8569-46-3
728326
  Гончар О.Т. Листи / передмова В. Яворівського; вступ. слово Я. Оксюти; післямова Р. Лубківського; [ упорядники: В. Гончар, Я. Оксюта; ред. Г. Лукова ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 432с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-213-Х
728327
  Прилюк Д. Листи 1941,1943-1944 рр. / Дмитро Прилюк; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред В.В. Різуна; Уклад., передм., І. Забіяки. – Київ, 2005. – 152с.
728328
  Шалак О. Листи А. Димінського до О. Кістяківського // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-69. – ISSN 0130-6936
728329
  Василюк О.Д. Листи А. Кримського до В. Левицького // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 23/24. – С. 28-39. – ISSN 1682-671Х
728330
  Василюк О.Д. Листи Агатангела Кримського до Володимира Гнатюка // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2005. – № 29/30. – С. 24-41. – ISSN 1682-671Х
728331
  Єнсен А. Листи Альфреда Єнсена до Михайла Грушевського / уклад.: В.В.Тельвак, І.Б.Гирич // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 133-145. – ISSN 0130-5247


  Автори статті уперше опублікували листи А Єнсена до М. Грушевського. Епістолярій висвітлює малознані контакти вчених упродовж 1909-1914 рр.
728332
   Листи Анатолія Калиновського до Дмитра Нитченка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 7/8. – С. 138-150. – ISSN 0130-1608
728333
  Михайлова О. Листи Андрія Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві (кінець 1919 - квітень 1920 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 229-252. – ISBN 978-966-02-6038-2
728334
  Горбатюк М. Листи Андрія Ніковського до Миколи Аркаса як джерело до вивчення історії одеської і миколаївської "Просвіт" // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 246-256
728335
  Горбатюк М. Листи Андрія Ніковського до Симона Петлюри (1920-1921 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 68-101
728336
  Сторчай О. Листи Антоніни Іванової до Оксани Павленко 1926-1929 років: нові свідчення та подробиці з творчого життєпису мисткині // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 107-132. – ISSN 1728-6875


  До публікації було підготовлено епістолярій відомої художниці-бойчукістки Антоніни Іванової 1926-1929 років у супроводі вступної статті і коментарів, де авторкою було здійснено спробу визначити дати написання листів.
728337
  Чернієнко В. Листи Артима Хомика до Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 302-313. – ISSN 0130-528Х
728338
  Ворскло В. Листи без адреси = Letters without address : вибрані поезії / Віра Ворскло. – Торонто : Гомін України, 1967. – Парал. тит. арк. англ.
728339
  Лук"яненко О.П. Листи без конвертів / О.П. Лук"яненко. – К., 1961. – 69с.
728340
  Корнацький І. Листи Бориса Вальха до сина навесні та влітку 1941 року // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 60-62. – ISBN 978-966-02-8998-7
728341
  Маркс К. Листи в майбутнє / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1969. – 175с.
728342
  Швець В.С. Листи в окопи : повість у новелах / В.С. Швець. – Київ, 1985. – 206 с.
728343
  Гордієнко Д.С. Листи В. Бузескула до М. Бережкова // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 311-317. – ISSN 2309-6608


  В статті згадуються науковці Київського університету О. Покровський, В. Перетц та С. Єфремов.
728344
  Василюк О.Д. Листи В. Перетца до А. Кримського у фондах Інституту рукопису НБУВ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
728345
  Бухбіндер Н. Листи В.Б. Антоновича до А.Н. Пипіна // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 233-234 : фото. – ISBN 966-7272-00-1


  Подано два листи В.Б. Антоновича: 1) лист від 04.06.1885 - с. 233-234; 2) лист від 07.11.1885 - с. 234.
728346
  Вернадський В.І. Листи В.І. Вернадського до академіка М.П. Василенка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 671-710


  Про К.Г. Воблого. - С. 482.
728347
  Шаповал А.І. Листи В.М. Перетца до С.О. Єфремова у фондах Інституту архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 152-154. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "31 січня 2015 р. виповнилося 145 років від дня народження Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) – історика літератури, мовознавця, мистецтвознавця, академіка Петербурзької (з 1914) і Української академій наук (з 1919), який відіграв значну роль ...
728348
  Степаненко М. Листи Василя Бережного до Олеся Гончара (1946-1986) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 264-276. – ISSN 2075-1222
728349
  Горленко В. Листи Василя Горленка до Панаса Мирного / В. Горленко. – Київ, 1928. – 108с.
728350
  Забіяка І. Листи Василя Горленка: основна тематика // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 265-272. – ISBN 5-7702-0821-X
728351
  Горак І. Листи Василя Равлюка до Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 234-237. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
728352
  Калинець І. Листи Василя Стуса до Стефи Шабатури / І. Калинець, Т. Семаник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 166-171. – ISSN 0868-4790
728353
  Шаповал А.І. Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 220-241. – ISSN 0320-9466
728354
  Гайдабура В. Листи від Віри Левицької // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 79-89. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
728355
   Листи відомих особистостей і шанувальників творчості Лідії Шевело (Худаш Л.С.) (1962-2010) / [упоряд. Лідія Шевело (Л.С. Худаш)]. – Львів : Кобзар, 2011. – 319, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-559-158-4
728356
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Анатолія Половцева за 1890 рік (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 318. – ISBN 966-7272-00-1
728357
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Бориса Грінченка за 1898-1901 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 254-256 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728358
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Бориса Познанського за 1869-1904 роки // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 312-318. – ISBN 966-7272-00-1
728359
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Василя Гнилосирова за 1865-1890 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 253-254. – ISBN 966-7272-00-1
728360
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Володимира Іконникова за 1881-1895 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 270-273 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728361
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Дмитра Багалія за 1880-1902 роки (автографи та копії) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 226-236 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728362
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Катерини Мельник за 1881-1903 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 284-309 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728363
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Катерини Скаржинської за 1888-1898 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 320. – ISBN 966-7272-00-1
728364
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Лучицького за 1887-1890 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 283. – ISBN 966-7272-00-1
728365
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Миколи Біляшівського за 1891-1902 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 238-239. – ISBN 966-7272-00-1
728366
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Миколи Костомарова за 1883 рік (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 274-275 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728367
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Миколи Мурзакевича за 1875-1878 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 310-311. – ISBN 966-7272-00-1
728368
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Миколи Петрова за 1883-1897 (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 311-312 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728369
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Митрофана Довнар-Запольського за 1895-1900 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 270. – ISBN 966-7272-00-1
728370
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Михайла Грушевського за 1889-1900 роки (автографи Антоновича та інших осіб) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 256-270. – ISBN 966-7272-00-1
728371
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського за 1891-1901 роки // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 237-238. – ISBN 966-7272-00-1
728372
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Олександра Кістяківського за 1876 р. та недатовані (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 274 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728373
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Олександра Котляревського за 1878-1881 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 275-276. – ISBN 966-7272-00-1
728374
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Олександра Лазаревського за 1883-1895 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 276-277 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728375
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Ореста Левицького за 1902 рік та недатовані (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 282-283 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728376
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Сергія Гамченка за 1886-1893 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 252-253. – ISBN 966-7272-00-1
728377
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Тимофія Флоринського за 1897 рік (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 320-321. – ISBN 966-7272-00-1
728378
  Антонович В.Б. Листи Володимира Антоновича до Феофана Лебединцева за 1881-1886 роки (автографи) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 277-282. – ISBN 966-7272-00-1
728379
  Мицик Ю. Листи Володимира Антоновича і Миколи Сумцова до Якова Новицького / Ю. Мицик, Л. Іванникова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 74-85.
728380
  Горак Я.. Листи Володимира Божейко та її родини до Станіслава Людкевича // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 271-311. – ISSN 2524-0315
728381
   Листи Володимира Винниченка до Івана Манила // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 16
728382
  Винниченкова Р. Листи Володимира Винниченка до Михайла Ситника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 6


  Останні 25 років В. Винниченко мешкав і працював у французькому місті Мужен. В еміграції письменник не розривав зв"язків з українцями - колегами по перу. Листування з поетом М. Ситником (191-1959), який після Другої світової війни жив у Німеччині, а ...
728383
  Панькова С. Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 385-431. – (Нова серія ; вип. 16/17)
728384
   Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930). – Львів, 2004. – 156с. : іл. – (Епістолярій). – ISBN 966-02-3260-8
728385
  Єрмоленко О. Листи Ганни Барвінок до Іллі Шрага / О. Єрмоленко, Н. Коцюбинська // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 129-140. – ISSN 0208-0710
728386
   Листи Ганни Барвінок до Іллі Шрага // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 149-161. – ISSN 0208-0710
728387
   Листи Ганни Барвінок до Іллі Шрага // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.150-173. – ISSN 0208-0710
728388
   Листи Ганни Барвінок до Іллі Шрага // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С.178-188. – ISSN 0208-0710
728389
   Листи гетьмана І.Мазепи до державних діячів Речі Посполитої (1703-1708 рр.) (переклад зі старопольської та латини Ю. Мицика та О. Циганок) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 94-102
728390
   Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 90-93
728391
  Ластовський В.В. Листи графа О.О. Бобринського до В.Б. Антоновича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 144-145. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується листування О.О. Бобринського й В.Б. Антоновича щодо розвитку археологічної науки.
728392
  Неживий О. Листи Григора Тютюнника до дружини: проблеми текстології // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 3-10. – ISBN 966-7773-70-1
728393
  Журжа І.В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об"єднань України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 242-257. – ISSN 0320-9466
728394
  Герасименко Н.О. Листи Д.І. Багалія: з епістолярної спадщини О.М. Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-122. – ISSN 0130-5247
728395
  Стариков Г. Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 434-475. – (Нова серія ; вип. 15)
728396
  Меженко Ю. Листи до Антона Крушельницького // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 153-162. – ISBN 966-02-2330-7
728397
  Олійник О. Листи до Богдана-Ігоря Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 104-112. – ISSN 0868-4790
728398
  Олійник О. Листи до Богдана Ігоря Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 104-112. – ISSN 0868-4790
728399
  Василишин О. Листи до Бориса Харчука як джерело вивчення біографії письменника та духовних запитів доби // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (165), січень. – С. 14-18
728400
  Липинський В.К. Листи до братів-хліборобів : про ідею і організацію українського монархізму / В"ячеслав Липинський ; Ін-т Східноєвропейських досліджень НАНУ ; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського ; ред. Ярослав Пеленський. – Київ ; Філадельфія, 1995. – 16, XLVIII, 470 с., портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Повне зібрання творів, архів, студії : [у 25 т.] / ред. Ярослав Пеленський ; Т. 6, кн. 1 ; Твори : політологічна секція). – ISBN 5-7702-1127-X
728401
  Липинський В. Листи до братів-хліборобів : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 474-482. – ISBN 966-524-093-5
728402
  Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 147-149. – ISBN 978-966-668-480-9
728403
   Листи до В.Земляка, М.Лісового
728404
  Коцюбинський М.М. Листи до Володимира Гнатюка / Михайло Коцюбинський. З пеpедмовою і поясненями Володимиpа Гнатюка. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; [Дpук. "Дїла"], 1914. – 167 с. : поpтp., фот. – Прим. дефектні: бракує стор. 1-27 - пеpедмова і поясненя Володимиpа Гнатюка (ліквідовані). – (Бібліотека "Діла" / під. ред. В. Панейка)
728405
  Меженко Ю. Листи до Володимира Дорошенка // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 61-134. – ISBN 966-02-2330-7
728406
  Ковальчук П.І. Листи до живих / П.І. Ковальчук. – Львів, 1988. – 274с.
728407
  Літневський Г.Є. Листи до запитання. Поезії. / Г.Є. Літневський. – К., 1979. – 56с.
728408
  Ребро П.П. Листи до земляків : поезії / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 111 с.
728409
   Листи до і від Кистяківського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 33-35.
728410
  Драгоманов М.П. Листи до Ів. Франка і инших / М. Драгоманов ; видав [уклад., авт. передм. та приміт.] Іван Франко. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського]. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки. Сер. 1 ; Ч. 104/105)
[Ч. 1] : 1881-1886. – 1906. – 11, 260, [7] с. – Примірник дефектний, бракує стор.257-260, [7]. - Окр. листи рос. мовою та латин. шрифтом


  В кн. листи до І.Я. Франка, Д., М. Максимяка, Петербуржця, Прихильного [М.В. Ковалевський], Б. Бачинського, Галичанина, деяких орг. та ст. "До суду земльаків" [про взаємовідносини з ред. газет], а також лист І.С. Тургенєва до М.П. Драгоманова
728411
  Драгоманов М.П. Листи до Ів. Франка і инших / М. Драгоманов ; видав [уклад., авт. передм. та приміт.] Іван Франко. – Львів : [Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – ([Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки. Сер. 1] ; [Ч. 112])
[Ч. 2] : 1887-1895. – 1908. – VI, 431, [9] с. – Окр. листи рос. - Додаток: с. 303-423. - Примірник № 203523 дефектний, без тит. арк.


  В кн. листи до І.Я. Франка, М.І. Павлика, О.Я. Кониського, Б.К., В.М. Навроцького та деяких орг., ст. "В справі реформи нашойі правописі", "Попівство й народній прогресс в Австр. Русі", "Балтійскі Нїмцї", а також ст. Ф.В. Волховського "Правдиве слово ...
728412
  Меженко Ю. Листи до Івана Кревецького // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 144-152. – ISBN 966-02-2330-7
728413
  Меженко Ю. Листи до Івана Крип"якевича // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 173-186. – ISBN 966-02-2330-7
728414
  Горак Я. Листи до Івана Франка та спогади про нього Кирила Трильовського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 199-311. – ISSN 0130-528Х


  Уперше в повному обсязі з коментарем опубліковано 26 листів до Івана Франка та спогади про письменника Кирила Трильовського. Згадується професор КУ - Драгоманов М.
728415
  Діденко Л. Листи до Карла Васильовича Болсуновського в документальних фондах Білоцерківського краєзнавчого музею // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 184-191
728416
  Крисенко Д. Листи до Конгресу В.Дж. Клінтона як джерело дослідження історії політики США щодо Іраку в 1993 - 2001 рр. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 147-149. – ISBN 978-966-485-045-9
728417
  Черінь Г. Листи до Лицаря. 1946-1949 / Ганна Черінь. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 103, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-518-590-1
728418
  Квітка-Основ"яненко Листи до любезних земляків / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Губ. тип., 1839. – 48с.
728419
  Куліш Пантелеймон Листи до М.Д. Білозерського / Куліш Пантелеймон; Львівське вид. Ін-ту літератури ім.Т.Г. Шевченка ; упоряд. вступ. стаття й коментарі О. Федорука. – Нью-Йорк ; Львів : Вид-во М.П. Коць, 1997. – 224 с. – (Літературні пам"ятки). – ISBN 966-02-0313-6
728420
  Кочур Г.П. Листи до М.О.Новикової. 1970–1973 // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 100-148
728421
  Сокульський І.Г. Листи до Марієчки : вибране листування (1981-1987) / І.Г. Сокульський; Архів-музей українського самвидаву. – Київ : Смолоскип, 2000. – 92с. – ISBN 1-889240-40-0
728422
  Меженко Ю. Листи до Марії Деркач // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 187-213. – ISBN 966-02-2330-7
728423
   Листи до Марка Вовчка. – К
1. – 1979. – 479с.
728424
   Листи до Марка Вовчка. – К
2. – 1979. – 555с.
728425
  Марченко В.В. Листи до матері з неволі / Валерій Марченко ; [упоряд. Н.М. Смужаниця (Марченко)]. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 472 с., [14] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 5-7707-5837-6
728426
  Багалій Д.І. Листи до мене проф. В.Б. Антоновича, як материал до його біографії. – [Б. и.] : [Б. и.]. – 126-139 c.
728427
  Меженко Ю. Листи до Мирослава Мороза // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 241-248. – ISBN 966-02-2330-7
728428
  Меженко Ю. Листи до Михайла Возняка // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 61-134. – ISBN 966-02-2330-7
728429
  Меженко Ю. Листи до Михайла Гуменюка // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 233-240. – ISBN 966-02-2330-7
728430
  Гончарук Т. Листи до одесита Михайла Комарова з Петербургу, Москви, Кубані та інших регіонів Російськоїімперії поза межами України, як прояв консолідації національного руху на зламі ХІХ та ХХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 120-130. – ISSN 2519-2523
728431
  Коцюбинський М. Листи до Олександри Аплаксіної = Letters to Oleksandra Aplaksina / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. В. Панченка ; підготування текстів А. Диби та ін.]. – Київ : Критика, 2008. – 639, [1] c., [24] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 581-621. – Бібліогр. в комент.: с. 337-580 та в підрядк. прим. – (Серія "Відкритий архів" / редкол.: Сергій Білокінь [та ін.]). – ISBN 966-8978-22-6
728432
   Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. / [упоряд., передм., прим., комент. М.І. Степаненко]. – Київ : Сакцент Плюс. – ISBN 978-966-8583-69-8
Кн. 1 : (1946-1982). – 2016. – 734, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 733 та в підрядк. прим.
728433
   Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. / [упоряд., передм., прим., комент. М.І. Степаненко]. – Київ : Сакцент Плюс. – ISBN 978-966-8583-70-4
Кн. 2 : (1983-1995). – 2016. – 735, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 573-734. – Бібліогр.: с. 572
728434
  Бейліс В. Листи до Омеляна Пріцака і Андрія Портнова // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 475-480. – ISSN 2078-659X
728435
  Вахнянин А.К. Листи до Панталеймона Куліша (1869 р.) / Анатоль Вахнянин ; Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Киpило Студинський. – У Львові (Львів) : Hакладом Вид. Печатня В. А. Шийковського. – 120 с., 1 аpк. поpтp.
728436
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репринтне видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 1 : За 1953 р. (ч.1-10) : за 1954. – 1994. – Підшивка
728437
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репринтне видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 1 : За 1953 р. (ч.1-10) : за 1954 р. (ч. 1-12) : за 1955 р. (ч.1-12) : за 1956 р. (ч.1-12) : за 1957 р. (ч.1-12). – 1994. – Підшивка
728438
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репринтне видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 2 : За 1958 р. (ч. 1-12) : за 1959 р. (ч. 1-12) : за 1960 р. (ч.1-3). – 1994. – Підшивка
728439
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репринтне видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 3 : За 1960 р. (ч. 4-12) : за 1961 р. (1-12) : за 1962 р. (ч. 1/2). – 1994. – Підшивка
728440
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репринтне видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 4 : За 1962 р. (ч. 3-12) : за 1963 р. (ч. 1-12). – 1994. – Підшивка
728441
   Листи до приятелів = Letters to friends. – Репр. видання. – Ню-Йорк : [Ключі]
Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – 1994. – Підшивка
728442
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк : Ключі
Ч. 12 (34), Грудень. – 1955
728443
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 1 (47 - P. 5), Січень. – 1957
728444
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 2 (48 - P. 5), Лютий. – 1957
728445
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 3 (49 - P. 5), Березень. – 1957
728446
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 4 (50 - P. 5), Квітень. – 1957
728447
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 6 (52 - P. 5), Червень. – 1957
728448
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк : Ключі, 1953-
Ч. 7 (53 - P. 5), Липень. – 1957
728449
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 8 (54 - P. 5), Серпень. – 1957
728450
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 10 (56 - P. 5), Жовтень. – 1957
728451
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 11 (57 - P. 5), Листопад. – 1957
728452
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
Ч. 12 (58 - P. 5), Грудень. – 1957
728453
   Листи до Приятелів = Letters to friends. – Newark : Ключі
Рік 12, ч. 135-136, (кн. 5-6). – 1964
728454
  Бабич Є. Листи до приятелів. Книжки 1-176 (1953-1968) : Систематичний покажчик змісту / Є. Бабич, В. Патока; Нац. парламентська біб-ка України ; Наукове тов-во ім. Шевченка. – Київ- Нью-Йорк : Одигітрія, 2002. – 162 с. – ISBN 966-95501-4-9
728455
  Бродський Йосиф Листи до римського друга : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 5-7. – ISSN 0320 - 8370
728456
  Кульчицький Б. Листи до себе / Болеслав (Борис) Кульчицький. – Київ : Таля, 2009. – 264 с.
728457
  Підгородецький О. Листи до сина : збірка есеїв і статтей / О. Підгородецький; мгр. Олександер Підгорецький. – Торонто : [б. в.], 1978. – 206 с. : портр.
728458
  Стус В. Листи до сина [Електронний ресурс] : літературно - музична композиція "Василь Стус. Листи до сина" / Василь Стус, передм. Дмитра Стуса, авт. композиц. О. Биструшкін [ та ін. ] ; ДІВІДІ КЛУБ Україна. – Київ : Василь Стус, правонаступники, 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску


  За книгою Василя Стуса "Листи до сина". За підтримки Віталія Кличка.
728459
   Листи до Т.Г. Шевченка. 1840-1861. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1962. – 332 с.
728460
   Листи до Тараса Шевченка // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 308-319. – ISBN 978-966-500-300-7
728461
  Меженко Ю. Листи до Ярослава Дашкевича // Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – С. 215-232. – ISBN 966-02-2330-7
728462
   Листи Докії Гуменної до Дмитра Нитченка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 166-189. – ISSN 0130-1608
728463
   Листи Докії Гуменної до Дмитра Нитченка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 177-188. – ISSN 0130-1608
728464
  Казьмирчук Г. Листи Є.С. Авербух / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 217-223. – ISBN 978-966-02-4425-2
728465
   Листи Євгена Чикаленка з еміграції до Сергія Єфремова (1923-1928 рр.). – Київ, 2003. – 108с. – ISBN 966-02-3256-X
728466
  Галаган В.Я. Листи жінок періоду Великої Вітчизняної війни як важливе історичне джерело // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 74-79. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
728467
  Хаданович А. Листи з-під ковдри / Андрей Хаданович ; [ пер. з білоруської : С. Жадана, І. Лучука, Д. Матіяш та ін. ]. – Київ : Факт, 2002. – 84с. – ISBN 966-664-054-6
728468
  Папакін Г.В. Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 81-111. – ISSN 0320-9466
728469
  Хаданович А. Листи з Білоруси // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-50. – ISSN 0585-8365
728470
  Павленко А.А. Листи з війни : (незакінчений репортаж з передової, 1942-1943) / Адольф Павленко. – Київ : [б.в.], 2007. – 103, [1] с. : фотогр.
728471
  Доде А. Листи з вітряка / А. Доде. – Київ, 1926. – 64с.
728472
  Маринович М. Листи з волі / Мирослав Маринович, Семен Глузман, Зиновій Антонюк. – Київ : Сфера, 1999. – 391, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 395-396 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Дух і літера" / редкол.: М. Рябчук [та ін.]). – ISBN 966-7267-63-6
728473
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 48с.
728474
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 40с.
728475
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1947. – 44 с.
728476
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1953. – 48 с.
728477
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 124с.
728478
  Ленін В.І. Листи з далека / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 76с.
728479
  Нагнибіда М.Л. Листи з дороги / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 79с.
728480
  Кравчук П.І. Листи з Канади / П.І. Кравчук. – Київ, 1976. – 247с.
728481
  Павличко Соломія Листи з Києва 12 травня 1990 - 2 квітня 1991 / Павличко Соломія. – Київ : Основи, 2000. – 160с. – Шифр дубл. – ISBN 966-500-067-5
728482
  Павличко Соломія Листи з Києва 12 травня 1990 - 2 квітня 1991 = Latters From Kyiv 12 May 1990 - 2 April 1991 / Павличко Соломія. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2001. – 160 с. – ISBN 966-500-067-5
728483
  Кіяновська М. Листи з Литви / Листи зі Львова : [вірші-листи] / Маріанна Кіяновська, Мар"яна Савка ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 139, [5] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-327-4
728484
   Листи з минулого. Дванадцять листів Василя Єрмакова до Бориса Букреєва // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 135-147. – ISSN 0206-8001
728485
  Василевська В. Листи з Парижа і Рима / В. Василевська; ер. з польськ. Д.Гринька. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 104 с.
728486
  Козаченко В.П. Листи з патрона : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1967. – 319с.
728487
  Козаченко В.П. Листи з патрона. Цикл повістей про "Блискавку" : В 2-х т. / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Біла пляма. Яринка Калиновська. Листи з патрона. – 1973. – 696с.
728488
  Козаченко В.П. Листи з патрона. Цикли повістей про "Блискавку" : В 2-х т. / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Ціна життя. Гарячі руки. Блискавка. – 1973. – 535с.
728489
  Козаченко В.П. Листи з патрона. Яринка Калиновська : Повісті / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 484с.
728490
  Василевська В. Листи з Рима / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 68 с.
728491
  Гривачевський Б.Є. Листи з Соловків / Б.Є. Гривачевський. – К., 1992. – 88с.
728492
  Грінченко Б.Д. Листи з Укpаіни Hаддніпpянської П. Ваpтового (Б. Гpінченка). – Друковано на "Буковині за рр. 1892-1893". – [У Київі (Київ)] : [Друк. Губерн. Правл.,], 1917. – 180 с. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 22)
728493
  Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської / Борис Грінченко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 63, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-45-0
728494
   Листи з фашистської каторги. – К, 1947. – 159с.
728495
   Листи з Харкова = Lettere da Kharkov : голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932-1933 роки. – Харків : Фоліо, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-03-4063-3
728496
   Листи з хутора : лист 1 і 2 : про городи й села // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 30 с. – (Сільська бібліотека)
728497
   Листи з хутора : лист 3 : чого стоїть Шевченко, яко поет народний // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 17 с. – (Сільська бібліотека)
728498
   Листи з хутора : лист 4 : про злодія у селі Гаківниці // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 29 с. – (Сільська бібліотека)
728499
  Куліш П. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 1 - 2 : Про городи й села. – 1861. – 30 с. – У виданні авт. не вказ.
728500
  Куліш П.О. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 3 : Чого стоїть Шевченко, яко поет народній. – 1861. – 30 с. – У виданні авт. не вказ.
728501
   Листи з хутора : лист 5 : хто такий хуторянин // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 13 с. – (Сільська бібліотека)
728502
  Куліш П. Листи з хутора. – Санкт-Петербург : з друк. П.А. Куліша
Лист 5 : Хто такий хуторянин. – 1862. – 13 с. – У виданні авт. не вказ.
728503
  Окуневський Я. Листи з чужини / Яpослав Окуневский ; [пеpедм. Д.Я. Лукіяновича]. – Львів : Hаклад А. Хойнацкого ; Виданє Д. Лукіяновича ; [З дpук. В.А. Шийковского]
Т. 2 : . – 1902. – 265, [1] с.
728504
  Окуневський Я. Листи з чужини / Ярослав Окуневський. – Київ : Темпора, 2009. – 517, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8201-53-0
728505
  Горак Р. Листи Заклинських до Івана Франка / Р. Горак, Б. Чудійович // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 270-301. – ISSN 0130-528Х
728506
  Грипас В.В. Листи зі штемпелем краба. / В.В. Грипас. – Дніпропетровськ, 1987. – 197,1с.
728507
  Коцюбинська М. Листи і люди : роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 582 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-378-129-7
728508
  Чумаченко М. Листи і нотатки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 79-85. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
728509
  Архієреєв С. Листи і нотатки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 88-92. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
728510
  Єпик Л.І. Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919-1920 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 12-17. – ISSN 2227-183Х
728511
  Мицик Ю.А. Листи І.М. Каманіна до М.С. Грушевського // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 209-212
728512
  Якобчук Н. Листи І.М. Каманіна до П.Я. Стебницького (1908-1910) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 246-261
728513
  Горинь В. Листи Івана Крип"якевича до Михайла Грушевського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 373-378. – ISBN 966-02-2209-2
728514
  Винар Л. Листи Івана Крип"якевича до Олександра Оглоблина // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 416-420. – ISBN 966-02-2209-2
728515
  Пулюй Іван Листи Івана Пулюя до Ганни Барвінок // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.85-110
728516
   Листи Івана Світличного до рідних та друзів : Публікація листів, вступ та коментарі Наталії Загоруйко
728517
   Листи Івана Сірка : Матеріали до українського дипломатарію; Джерела до історії українського козацтва. – Київ, 1995. – 84с. – ISBN 5-7702-0430-3
728518
   Листи Ігоря Костецького до Богдана Бойчука : витоки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 232-285
728519
  Кисіль О. Листи й вірші підпоручника Вдовиченка : (1820) / О. Кисіль. – [28] с.
728520
  Тупчієнко-Кадирова Листи й листівки М. Крушельницького і Є. Петрової до Ю. Мейтуса і О. Васильєвої // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 211-228. – ISSN 2306-4250
728521
  Канівець В.В. Листи коханої : оповідання / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 293 с.
728522
  Канівець В.В. Листи коханої : оповідання / В.В. Канівець. – Київ, 1987. – 533 с.
728523
  Славін Л.М. Листи Л.М. Славіна до М.Я. Рудинського / упорядник Л.В. Кулаковська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 177-182. – ISSN 2227-4952


  "... Кабінету антропології. У 1934 р. був заарештований, працював на лісоповалі (Котлас), у 1939-1944 рр. працював у Вологодському краєзнавчому музеї. У 1944-1958 рр. - старший науковий співробітник, вчений секретар, завідувач відділом археології ...
728524
  Контаровський Ф. Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського : (1765-1767) / Ф. Контаровський. – 28с.
728525
  Ленін В.І. Листи Леніна Горькому. / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 134с.
728526
  Кониський О. Листи Леоніда Глібова і Степана Носа до Ол. Кониського / О. Кониський. – 114-124с.
728527
  Тельвак В.В. Листи Леопольда Карла Гетца до Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 244-254. – ISSN 0320-9466
728528
  Василюк О.Д. Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 1608-0599
728529
  Подиряко О.П. Листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської: до проблеми осмислення особистості адресантки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 111-115. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
728530
  Старков В. Листи Луки Гарматія до Михайла Грушевського (1900 - 1910) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 229-260. – ISBN 978-966-02-8732-7
728531
  Гураль О. Листи Людмили Старицької-Черняхівської до Олександра Черняхівського 1939 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 517-526. – (Нова серія ; вип. 19/20)
728532
  Гураль О. Листи Людмили Старицької до батьків (1880-ті - початок 1890-х років) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 746-769. – (Нова серія ; вип. 21/22)
728533
  Мицик Ю. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 41 : Історичні науки. – С. 83-88.
728534
  Коцюбинський М.М. Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1938. – 341с.
728535
  Мицик Ю. Листи М. Могилянського до М. Грушевського / Ю. Мицик, В. Денис // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.108-119
728536
  Мицик Ю. Листи М. Січинського до М. Грушевського / Ю. Мицик, І.Ю. Тарасенко, Т.М. Шестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 64-67. – ISSN 1996-5931
728537
  Музичко О.Є. Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466
728538
  Ткаченко І.В. Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 323-346. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
728539
  Толстова Л.В. Листи М.І. Мурашка до І.М. Терещенка як джерело до вивчення художнього життя Києва кінця XIX - початку XX століть // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 241-246. – ISBN 966-96726-3-6
728540
  Вальо М. Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942-1943 р.р.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 464-494. – ISSN 1561-6223
728541
  Коваль-Фучило Листи Марка Азадовського до Філарета Колесси / Коваль-Фучило, Р. Залеська // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 951-965. – ISSN 1028-5091
728542
   Листи Марка Вовчка : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Листи, 1850-1871. – 1984. – 399с.
728543
  Вовчок Марко Листи Марка Вовчка : у 2 т. / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1984. – 624 с.
728544
  Старовойтенко І.М. Листи Миколи Аркаса до видавця щоденної української газети "Рада" Євгена Чикаленка // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 261-274
728545
  Гирич І. Листи Миколи Галія до Володимира Дорошенка з архіву УВАН (США). До історії виходу першої посмертної книги публіцистики Михайла Грушевського (Нью-Йорк, 1960 р.) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 397-475. – ISBN 978-966-02-8732-7
728546
  Сторчай О. Листи Миколи Прахова до Олени Язєвої // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 92-110. – ISSN 1728-6875
728547
  Дзюбан Р. Листи Митрополита Андрея Графа Шептицького до Олександра Бачинського : (з фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Р. Дзюбан, О. Канчалоба // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 398-433. – ISSN 2524-0315
728548
  Климчак М. Листи Митрополита Андрея Шептицького та його подорожі до Америки (з архіву Українського Національного Музею в Чікаго) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 122-127. – ISSN 0042-9422
728549
  Шаповал А. Листи Михайла Антоновича до Володимира Міяковського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 101-131. – ISSN 0869-3595
728550
  Тельвак В. Листи Михайла Грушевського до Аркадія Лященка // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 439-454. – ISBN 978-966-02-8731-0
728551
   Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933). – Львів, 2004. – 153с. – (Епістолярій). – ISBN 966-02-3259-4
728552
  Тельвак В. Листи Михайла Грушевського до Михайла Сперанського (1924-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 787-798. – (Нова серія ; вип. 21/22)
728553
  Грушевський М. Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока / вступна стаття й публікація В.Тельвака // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 3 (540), травень - червень. – C. 184. – ISSN 0130-5247


  Про М. Грушевського у вступній статті. - С. 184-188.
728554
  Тельвак В. Листи Михайла Грушевського з рукописного відділу Інституту російської літератури РАН // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 410-438. – ISBN 978-966-02-8731-0
728555
  Горбатюк М. Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацьких відносин у 1921 році / М. Горбатюк, О. Жукова
728556
  Горбатюк М. Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацькі відносини у 1921 році / М. Горбатюк, О. Жукова // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 3-60. – ISSN 2306-4250


  Вперше публікуються листи дипломатичного представника УСРР у Чехословаччині Михайла Левицького до Голови РНК і народного комісара закордонних справ УСРР Християна Раковського.
728557
  Ліман Г. Листи Михайла Оппокова до Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 317-328
728558
  Богдашина О.М. Листи Н.Д. Полонської-Василенко до О.Д. Багалій-Татаринової / О.М. Богдашина, І.В. Верба // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 171-194. – ISBN 966-7077-60-8
728559
  Драгоманов М.П. Листи на Hаддніпpянську Укpаїну / М. Драгоманів. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. М. Заїздного], 1917. – 123, [4] с


  На примірнику № 1513446 екслібрис: Григорія Вервеса і Галини Сидоренко
728560
  Герліга М.А. Листи на радіо: характеристика авторів та проблематика текстів (на матеріалі листів, адресованих на Національне радіо України, авторську програму Володимира Різуна «Право на слово», 2002-2003 рр.) / М.А. Герліга, А.В. Різун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 143-162


  У статті аналізуються соціальні, психологічні, комунікаційні характеристики авторів листів до радіопрограми "Право на слово" та проблематика текстів. Social, psychological, communication characteristics of the authors of the letters, which were sent ...
728561
  Малишко А.С. Листи на світанні : книга поезій / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 102 с.
728562
   Листи Надії Світличної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 191-237
728563
  Сидорчук Т. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій"(1970-1971) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 60-74. – (Нова серія ; вип. 19/20)
728564
  Новійчук В. Листи Наталії Полонської-Василенко до Серафими Яворницької // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
728565
  Кравченко В.В. Листи О. Ф. Бичкова до Д. І. Багалія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 5-11. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
728566
  Половникова С. Листи О.Ф. Кістяківського до О.І. Ханенка // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.74-81
728567
  Медуниця М.М. Листи одної адресатки. / М.М. Медуниця. – К, 1973. – 222с.
728568
  Старовойтенко І. Листи Олександра Волошина до Євгена Чикаленка (1920-ті роки) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 293-311
728569
  Кавунник В. Листи Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського (1894 - 1914) / В. Кавунник, С. Панькова // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 175-409. – ISBN 978-966-02-8731-0
728570
  Рахно О. Листи Олександра Русова до Іллі Шрага // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 142-147


  Опубліковано 3 листи (1907 - 1911 рр.).
728571
   Листи Олекси Кобця (Варавви) до Дмитра Нитченка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 157-174. – ISSN 0130-1608
728572
  Зіневич Н. Листи Олексія Бараникова до Агатангела Кримського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 161-166. – ISSN 0869-3595
728573
  Мицик Ю.А. Листи Олени Апанович до Юрія Назаренка // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 281-293. – ISSN 2222-4203
728574
   Листи Ольги Кобилянської до Антоніни Шаповал // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – С. 123-125
728575
  Кобилянська О. Листи Ольги Кобилянської до Антоніни Шаповалової // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1957. – Рік 5, Грудень, число 12 (60). – С. 240-241
728576
   Листи Ольги Мак до Віталія Мацька
728577
  Тихолоз Н. Листи Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 114-121. – ISSN 0868-4790
728578
  Зимомря М. Листи Оскара Ашбота до Івана Франка / М. Зимомря, Р. Горак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 430-437. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Уперше публікуємо листи угорського славіста Оскара Ашбота до Івана Франка в справі написання та видання його огляду історії української літератури для угорського енциклопедичного видання.
728579
  Марченко Л. Листи остарбайтерів в системі німецького пропагандистського забезпечення вербування трудових ресурсів України (1941 - 1944 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 48-49
728580
  Тельвак В.В. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 212-226. – ISSN 0320-9466


  Уперше публікуються листи німецького вченого Отто Гетча до Михайла Грушевського, в яких обговорюються питання рецензування і перекладу праць львівського історика з метою їх популяризації, а також залучення українських діячів до видання журналу ...
728581
  Грабовський П.А. Листи П. Грабовського до Б. Грінченка / П.А. Грабовський; [зібрав авт.] Олександр Кісєльов. – Б. м : б. в., 1940. – С. 231-293. – Окр. відб.: Укр. літературознавство. 1940, № 5/6, с. 231–293
728582
  Куліш П.О. Листи П. Куліша до М. Погодіна (1842-1851) / П.О. Куліш; [публікація Ф.Я. Савченка]. – Львов, 1929. – 26 с. – Окр. відбиток з: Збірник філологічної секції Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові, т. 22, ч. 1, 1929
728583
  Єфименко П.П. Листи П.П. Єфименка до І.Г. Шовкопляса / упорядник Л.В. Кулаковська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 183-197. – ISSN 2227-4952


  "... Кілька років тому Галина І ванівна Шовкопляс, дочка І .Г. Шовкопляса передала в Археологічний музей І А листи П.П. Єфименка до І.Г. Шовкопляса. Петро Петрович Єфименко (1884—1969) академік АН УРСР, фахівець з первісної археології, зокрема, ...
728584
  Амеліна Л. Листи Павла Третьякова до Сергія Світославського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 107-114. – ISSN 1728-6875
728585
  Вільховий Я П. Листи Паші Яблунівни / Я П. Вільховий. – Київ, 1939. – 47 с.
728586
  Петро Великий Листи Петра Великого до А.М. Сінявского / Петро Великий; Подав Стефан Томашівський. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 46 с. – Без обк. і тит. с.
728587
  Содомора А. Листи Плінія Молодшого: дивитись - і бачити // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 288-307. – ISSN 0868-4790
728588
  Несін А. Листи померлого Віслюка / А. Несін. – К., 1970. – 304с.
728589
  Пйовене Г. Листи послушниці / Г. Пйовене. – К, 1965. – 160с.
728590
  Кірієнко О. Листи представників родини Старицьких до Михайла Комарова як просопографічне джерело // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 185-197. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Михайло Федорович Комаров (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар) (1844 1913) — український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф. Брат публіциста Олександра Комарова.
728591
  Герцен О.І. Листи про вивчення природи / О.І. Герцен. – К., 1947. – 223с.
728592
  Лихачов Д.С. Листи про добре і прекрасне / Д.С. Лихачов. – К., 1988. – 139с.
728593
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – Київ, 1980. – 32с.
728594
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – К., 1987. – 55с.
728595
  Хоменчук О. Листи про мовне питання в Медіа. / О. Хоменчук, Л. Хандріга // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-39.
728596
  Ленін В.І. Листи про тактику з додатком "Про завдання пролетаріату в даній революції". / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 30с.
728597
  Степула Н. Листи самому собі - Юрій-Бача // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 256-259. – ISBN 966-7379-16-7
728598
  Бача Юрій Листи самому собі / Бача Юрій. – Братіслава; Пряшев : Слов"янське прогресивне вид-во в Братіславі;Відд.української літ-ри в Пряшеві, 1997. – 326с. : портр. – ISBN 80-88854-27-Х
728599
   Листи Святослава Гординського до Остапа Тарнавського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 101-103. – ISSN 0868-4790
728600
  Галик В. Листи священника Івана Кузіва до Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 186-194. – ISBN 966-7379-92-11
728601
  Старовойтенко І.М. Листи Сергія Шелухина до Євгена Чикаленка // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 222-244. – ISBN 966-531-142-5
728602
  Пахолок З. Листи спадкоємниці інтелектуальних аристократів Константини Малицької до Марії Грінченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 215-230. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
728603
  Бугаєва О.В. Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 37-53
728604
  Шевченко Т.Г. Листи Т.Г.Шевченка / Т.Г. Шевченко. – 343с.
728605
  Мазепа І. Листи та вірші / Іван Мазепа; Редкол.: М. Жулинський та ін.; Передмова "Живий голос Івана Мазепи" М. Слабошпицького. – Київ, 1991. – 74с. – У виданні також: Мазепа - будівничий/ А. Макаров
728606
  Подолинський С.А. Листи та документи / Сергій Подолинський; Центральний держ. історичний архів України, м. Київ; упоряд.: Р. Сербин, Т. Слюдикова. – Київ, 2002. – 422с. – ISBN 966-625-010-1
728607
  Тупчієнко-Кадирова Листи та листівка від виконавців-співаків до Ю.С. Мейтуса: аналіз документної інформації та визначення відносин між суб"єктами листування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 467-476. – ISSN 2222-4203
728608
   Листи так довго йдуть : Знадоби архіву Лесі Українки в Слов"янській бібліотеці у Празі. – Київ : Просвіта, 2003. – 308с. – ISBN 966-7551-71-7
728609
   Листи темних людей. – Київ : Дніпро, 1987. – 271 с. – (Вершини світового письменства)
728610
  Грінчак В.Я. Листи у безсмертя : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
728611
   Листи у вічність // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2014. – № 1 (67). – C. 9-25
728612
  Якубівський М. Листи у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4, 12, 15


  Нещодавно Валерію Марченку виповнилося б 70. "Валерій Марченко - випускник філологічного факультету Київського університету 1970 року. І, безперечно, національний герой українського народу, його світоч. На фасаді того "жовтого" корпусу університету, ...
728613
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [голов. ред.: О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-481-910-4
728614
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [гол. ред. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-481-747-6
728615
  Голда Д.М. Листи у вічність українського генетика Миколи Тарнавського : (до 100-річчя від дня народження М.Д. Тарнавського та 70-річчя першої його публікації про вплив ДНК на генетичні процеси) / Д.М. Голда, А.І. Потопальський, В.А. Кацан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 177-183. – ISSN 1023-2427
728616
  Гирич І. Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського / І. Гирич, О. Тодійчук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 633-671. – (Нова серія ; вип. 8/9)
728617
  Дудко О.О. Листи українців на батьківщину про відновлення держави як історичне джерело (березень 1917 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 24-26. – (Історія ; вип. 41)


  Розглядаються листування українців, які свідчать про спілкування між Українською Національною Радою та Українською Центральною Радою.
728618
  Бураков Ю.В. Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 33-44. – ISSN 2313-5603
728619
  Старовойтенко І. Листи Федора Шульги до Євгена Чикаленка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 139-166. – ISSN 2306-4250
728620
  Тютенко Р. Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
728621
  Марченко М. Листи чарівниці з Богданівки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 24


  У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбувся вечір пам"яті Катерини Білокур.
728622
  Малишко А.С. Листи червоноармійця Опанаса Байди : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 55 с.
728623
  Меженко Ю.О. Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко ; авт.-упоряд., [передм., прим.] М.А. Вальо ; [відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – 322, [2] с., [13] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 293-320. – ISBN 966-02-2330-7
728624
   Листи Юрія Стефаника до І. Боднарчука // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 22-23
728625
   Листи Юрія Стефаника до І. Боднарчука // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 9-11
728626
  Шевельов Ю.В. Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 385, [3] с. : портр. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - Покажч. імен: с. 352-376. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8798-97-9
728627
  Мицик Ю. Листи Юхима Сіцінського до Михайла Грушевського: Забагато помилок для маленької книги / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 735-747. – (Нова серія ; вип. 18)


  [Епістолярна спадщина Юхима Сіцінського. Листи до Михайла Грушевського (1891-1927 pp.) / Упоряд. О. М. Кошель. - К., 2009. - 138 с.
728628
  Жулинський М. Листи як дорожні знаки на шляху духовного самотворення


  Аналізуються листи Василя Голобородька до Віталія Абліцова, які охоплюють період від 1969 до 2003 року. У листуванні поета не лише прочитуються важливі моменти його непростого життя у статусі "ізгоя" і "вигнанця", а й постає духовна боротьба ...
728629
  Чернієнко В. Листи Якова Невістюка до Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 308-317
728630
  Глазов Григорій Листи Яна, або вимушений детектив / Глазов Григорій. – Львів : Каменяр, 1973. – 256 с
728631
  Мицик Ю. Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 581-602. – (Нова серія ; вип. 16/17)
728632
  Бурггардт М. Листи, які так і не були написані / М. Бурггардт. – Київ, 1976. – 72с.
728633
  Українка Л. Листи. 1876-1897 / Леся Українка ; [упоряд., авт. прим.: В. Прокіп (Савчук) ; авт. передм.: В. Агеєва]. – Київ : Комора, 2016. – 508, [2] с., 32 арк. фот. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Persona"). – ISBN 978-617-7286-13-3


  Епістолярна спадщина Лесі Українки дає змогу розширити уявлення читача про багатогранну постать письменниці, адже листи є автентичним джерелом висвітлення її творчої індивідуальності. На жаль, у радянські часи епістолярій митця потрапив насамперед під ...
728634
  Теліга О. Листи. Спогади / О. Теліга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Упор.: Н.Миронець. – 2-е вид., випр. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. – 400 с. – ISBN 966-7601-45-5
728635
  Калачова Г. Листівка від Діда Мороза // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45. – ISSN 1812--514Х


  Історія різдвяної листівки в світі (перша з"явилася в Англії в 1794 р.) і в Україні (з 1901 р.)
728636
  Мінгазутдінов А. Листівки - дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943-1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль листівок в пропаганді героїчних вчинків воїнів і вихованні на прикладі героїв боїв особового складу під час визволення України від нацистських окупантів. The article reveals the role of leaflets in propaganda of heroic deeds of ...
728637
  Карачко С. Листівки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 36-37
728638
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як дежерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
728639
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як джерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна;. – Київ, 1994. – 24 с.
728640
  Крушинська Олена Листівки з Європи : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-100 : Фото
728641
  Бірзул Г.О. Листівки партійно-політичних органів Червоної Армії і Флоту як документальне джерело // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 18-25. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
728642
   Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України в роки Великої Вітчизняної Війни. – К, 1969. – 339с.
728643
   Листівки українських політичних партій та організацій між двома революціями : червень 1907-поч. 1917рр. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 164с. – ISBN 966-590-111-7
728644
   Листівки Української Повстанської Армії / за ред. М. Гримич ; [ упоряд. та прим. М. Гримич, Б. Малини ]. – Київ ; Торонто : Дуліби : Літопис УПА, 2008. – [ 38 ] c. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2008 р. – (Невідома історія). – ISBN 978-966-8910-17-3
728645
   Листівки української революційної доби (1917-1919 рр.) : зб. документів / Іст.-культурол. т-во "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст. і комент.: О.М. Надтока, Г.С. Черевичний]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2014. – 150, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 123-127. – Бібліогр.: с. 128-129, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-108-8
728646
  Михальський І.С. Листівки як джерело вивчення діяльності українських політичних партій (червень 1907 - лютий 1917 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 41)


  Проаналізовано листівки українських політичних партій як джерело політичної історії України початку ХХ ст. (червень 1907 - лютий 1917 рр.).
728647
  Зенич І. Листівки як джерело з історії виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 177-181. – ISBN 978-966-171-795-3
728648
  Жовтенко Т Листівки як засіб проведення психологічних операцій ( на прикладі використання листівок у психологічних операцій збройних сил США в Афганістані у 2001-2002 рр.) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 246-253
728649
  Хороших О.В. Листівки, відбивають революційний рух передового студентства на Україні (1900-1902 рр.) : (за публікаціями журналу "Красный архив") // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 81-86. – (Серія історії ; № 12)
728650
   Листки блокадного календаря. – Л
1. – 1988. – 222с.
728651
  Фриш М. Листки из вещевого мешка : Художественная публицистика / М. Фриш. – Москва : Прогресс, 1987. – 320с. – (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза)
728652
  Фриш Макс Листки из вещевого мешка. Штиллер = Blatter. Aus dem Brotsack. Stiller : Повесть, роман / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 464с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-108-9
728653
  Робакидзе Г. Листки из Европы // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С.138-143. – ISSN 0321-1878
728654
  Лосев П.Ф. Листки из фронтовых блонотов / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1957. – 87с.
728655
  Танк Максим Листки календаря : дневниковые записи / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 303 с.
728656
   Листки Саду Морії. 1924 / [пер. укр. мовою Г.М. Дудки та ін. ; вступ. ст. Л.В. Шапошникової ; літ. ред. Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 978-966-2260-13-7
Кн. 1 : Зов. – 2009. – 397, [2] с., [32] кольор. арк. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк.-На тит. арк.: Вчення Живої Етики. – Бібліогр. у підярдк. прим.
728657
   Листки Саду Морії. 1925 / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін. ]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 998-966-2260-27-4
Кн. 2 : Озоріння. – 2010. – 325, [2] с., [40] арк. кольор. іл. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк
728658
  Дуденко М.А. Листково сконструйовані уніциклічні графи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
728659
  Гаврилин В.П. Листобой / В.П. Гаврилин. – Москва, 1980. – 31с.
728660
  Григорьев И.Н. Листобой. / И.Н. Григорьев. – М., 1962. – 159с.
728661
  Гаєвська Н. Листована спадщина митців (на матеріалі окремих листів П. Грабовського та І. Франка) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 16-19
728662
  Краинский С. Листовая тля и способ борьбы с нею / С. Краинский : Т-во печатня С.П.Яковлева. – 3 с.
728663
  Костюк Ю.А. Листовертки (Lepidoptera, Toetricidae s. str.) Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк Ю.А. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Канів, 1968. – 23 с.
728664
  Пусвашките О. Листовертки (Tortricidae) - вредители плодовых деревьев в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пусвашките О. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18 с.
728665
  Данилевский А.С. Листовертки Tortrividae. Фауна СССР / А.С. Данилевский, В.И. Кузнецов. – Л
5. – 1968. – 636с.
728666
  Лазарь И.С. Листовертки винограда Молдавии / И.С. Лазарь. – Кишинёв, 1988. – 64с.
728667
  Романова В.П. Листовертки и их паразиты на древесных породах в окрестностях г. Ростова на-Дону / В.П. Романова. – Ростов -на-Дону, 1949. – 47-59с.
728668
  Кузнецов В.И. Листовертки юга Дальнего Востока, их экологии и хозяйственное значение. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Л, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
728669
  Лялюцкая Е.И. Листовертки, повреждающие яблоко в Полесье УССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Лялюцкая Е.И.; Укр НИИ садоводства. – Киев, 1966. – 16л.
728670
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
728671
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
728672
   Листовки 1905-1907. – М, 1986. – 312с.
728673
   Листовки 90- е годы ХІХ в.-1904 год. – Москва : Тип. ВНИИТЭМР, 1984. – 178 с.
728674
   Листовки бакинских большевиков 1905-1907 гг. – Баку, 1955. – 343с.
728675
  Дмитрієнко М.Ф. Листовки більшовицьких організацій України 1917-1920 рр. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
728676
   Листовки большевиков Украины периода первой русской революции 1905-1907 гг. – К, 1955. – 635с.
728677
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – Москва
Т. 1. – 1956. – 909 с.
728678
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – Москва
Т. 2. – 1956. – 600 с.
728679
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – Москва
Т. 3. – 1956. – 911 с.
728680
   Листовки Великого Октября. – М, 1975. – 191с.
728681
   Листовки Великого Октября. – М, 1988. – 306с.
728682
   Листовки гражданской войны в СССР. – М, 1942. – 128с.
728683
   Листовки Донского подполья (1941-1943). – Ростов -на-Дону, 1963. – 80с.
728684
   Листовки Иваново-Вознесенской большевистской организации 1900-1917. – Иваново, 1957. – 347 с.
728685
   Листовки Кавказского союза РСДРП. 1903-1905. – М, 1955. – 464с.
728686
  Петропавловский С Е. Листовки как источник при изучении истории КПСС / С Е. Петропавловский, . – Москва, 1966. – 83с.
728687
   Листовки кишиневских социал-демократических организаций РСДРП. – Кишинев : Изд. "Картя Молдовеняскэ", 1969. – 110 с.
728688
   Листовки коммунистического подполья Бессарабии 1918-1940. – Кишинев, 1960. – 515с.
728689
   Листовки московских большевиков в период первой русской революции. – М, 1955. – 592с.
728690
   Листовки московской организации большевиков 1914-1920. – М, 1940. – 311 с.
728691
   Листовки московской организации большевиков 1914-1925. – М, 1954. – 408с.
728692
   Листовки Отечественной войны 1812 года. – М, 1962. – 162с.
728693
   Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941-1944. – Л, 1945. – 316с.
728694
   Листовки первых лет Советской власти. – М
1. – 1967. – 372 с.
728695
   Листовки первых лет Советской власти. – Москва
2. – 1970. – 814 с.
728696
   Листовки пермских большевиков 1901-1917. – Пермь, 1958. – 582с.
728697
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 1 : 1902-1907. – 1939. – 566 с.
728698
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 2 : 1907-1917. – 1939. – 373 с.
728699
   Листовки Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". 1895-1897 гг. – Москва : Партиздат, 1934. – V, 172 с. : портр., факс., карт.
728700
   Листовки петроградских большевиков. – Ленинград
Т. 3. – 1957. – 472 с.
728701
  Хороших А.В. Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Дис... канд. ист.наук: / Хороших А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XVII
728702
  Хороших Александра Васильевна Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Хороших Александра Васильевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 26л.
728703
   Листовки революционных социал-демократических организаций Украины 1896-1904. – К, 1963. – 843с.
728704
   Листовки саратовских большевиков 1902-1917. – Саратов, 1979. – 206с.
728705
   Листовки социал-демократических организаций Латвии в период первой русской рцволюции. – Рига, 1956. – 261с.
728706
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
728707
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 260л. – Бібліогр.:л.198-215
728708
  Плещаков С. Листовки тамбовских большевиков 1904-1907 гг. / С. Плещаков. – Тамбов, 1948. – 75с.
728709
  Купайгородская А.П. Листовски петроградских большевиков (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Купайгородская А.П.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1969. – 15л.
728710
  Харченко В. Листовые структуры у представителей семейства Brassicaceae Burnett и их морфологическое определение на основе анализа гомологичных им органов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 151-153. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведён сравнительный анализ листовых структур в соцветиях Matthiola longipetala (Vent.) DC. и Lobularia maritima (L.) Desv., принадлежащих к семейству Brassicaceae Burnett. На основании анализа гомологичных органов установлено, что листовые структуры ...
728711
  Кришталь О.П. Листогризучі совки і заходи боротьби з ними / О.П. Кришталь. – Київ, 1953. – 98с.
728712
  Искаков Н.С. Листогрызущие совки - вредители капусты юго-востока Казахстана и обоснование мер борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Искаков Н.С.; Казах. гос. с.-х. ин-тут. – Алма-Ата, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
728713
  Мегалов В.А. Листоед Lema melanopa L, вредитель овса, ячменя и др. злаков / В.А. Мегалов. – Саратов, 1927. – 29с.
728714
  Оглоблин Д.А. Листоеды / Д.А. Оглоблин. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 457с.
728715
  Медведев Л.Н. Листоеды МНР / Л.Н. Медведев. – М, 1982. – 303с.
728716
  Дубешко Л.Н. Листоеды Приморского хребта на Байкале : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Дубешко Л.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
728717
  Оглоблин Д.А. Листоеды, собранные А.И. Ильинским в Хоперском округе Области Войска Донского (Coleoptera, Chrysomelidae) / Д. Оглоблин (Полтава) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 188-193
728718
  Рябий В. Листозлива // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 82-84.
728719
  Гладкая Л.Д. Листок ветровой / Л.Д. Гладкая. – Л., 1973. – 71с.
728720
  Кирій І.І. Листок з календаря : повість та оповідання / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
728721
   Листок календаря. – Москва, 1951. – 44с.
728722
  Козырь Л.И. Листок на асфальте / Л.И. Козырь. – Смоленск, 1969. – 36с.
728723
  Дмитренко О.М. Листок подорожника : документальні повісті / О.М. Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 166 с.
728724
  Лысенко Г.М. Листок подорожника. / Г.М. Лысенко. – М., 1976. – 79с.
728725
  Фатьянов В.И. Листолет / В.И. Фатьянов. – М, 1983. – 110с.
728726
  Кичинський А.І. Листоноша-Земля : поезії / А.І. Кичинський. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 96 с.
728727
  Гай-Нижник Листопад-грудень 1918 р. : повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 62-71. – ISSN 0869-3595
728728
  Бартель Макс Листопад : оповідання / Макс Бартель ; переклад з німецької мови Галини Яр. – Киев : Книгоспілка, 1926. – 62 с. – (Загальна бібліотека)
728729
  Кондратковская Н.Г. Листопад / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1964. – 91с.
728730
  Петров Б.Н. Листопад / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1964. – 216с.
728731
  Шамякин И.П. Листопад : повесть рассказы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
728732
  Мордань В.Г. Листопад : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1967. – 75 с.
728733
  Крохина Е.В. Листопад / Е.В. Крохина. – Петрозаводск, 1968. – 62с.
728734
  Фейерабенд Е.В. Листопад / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1968. – 79с.
728735
  Вишневский С. Листопад : стихи и поэмы / С. Вишневский. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1969. – 96 с.
728736
  Боровиков Г.Ф. Листопад / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1970. – 184с.
728737
  Лохматов Н.П. Листопад / Н.П. Лохматов. – М., 1973. – 352с.
728738
  Урманов К.Н. Листопад / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1974. – 207с.
728739
  Сульянов А.К. Листопад / А.К. Сульянов. – М., 1976. – 95с.
728740
  Назаров У. Листопад : повести / Учкун Назаров; пер. с узб. Н.Гацунаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 140 с.
728741
  Ачимович Т.М. Листопад : роман / Т.М. Ачимович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 207 с.
728742
  Бээкман Эмэ Листопад / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсттти раамат, 1977. – 203 с.
728743
  Завальнюк Л.А. Листопад / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1977. – 158с.
728744
  Ачимович Т.М. Листопад : роман, повесть / Тихомир Ачимович. – Москва : Воениздат, 1979. – 276 с.
728745
  Бунин И.А. Листопад / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1982. – 31 с. – (Российская поэма)
728746
  Білоцерківець Н.Г. Листопад / Н.Г. Білоцерківець. – Киев, 1989. – 90с.
728747
  Гранин Д. Листопад // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 8-107. – ISSN 0321-1878
728748
  Акопов В.Ф. Листопад : четверостишия / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2011. – 88 с.
728749
  Лавров И.М. Листопад в декабре / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1988. – 475с.
728750
  Іващенко Микола Листопад над Синевиром // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 134-140 : фото
728751
  Золотов А.А. Листопад, или в минуты музыки / А.А. Золотов. – Москва, 1989. – 395с.
728752
  Сабодаш А.С. Листопад, листопад... / А.С. Сабодаш. – Минск, 1986. – 103с.
728753
  Коршук Т.П. Листопадні магнолії : Колекція листопадних магнолій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Т.П. Коршук; КНУТШ; Видано за сприяння та підтримкою: В.В. Скопенка, О.В. Третяка, В.В. Капустяна, М.І. Халимоненка, Г.А. Гончаренка. – Київ : Дім, сад, город, 2004. – 88с. – ISBN 966-7013-24-3
728754
  Ярмошик І. Листопадове (1830-1831) та Січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису " Rocznik Wolynski" (1930-ті рр.)
728755
  Конарівська Ю. Листопадове повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні в історичній літературі ХІХ - початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 66-72. – ISSN 2518-7732
728756
  Пархоменко В.А. Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 95-104. – ISSN 0130-5247
728757
  Васьковський Р. Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 62-65
728758
  Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю.Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 187-193. – ISSN 0320-9466
728759
  Комариця М. Листопадовий дискурс у галицькій міжвоєнній пресі // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 99-118. – ISSN 2524-0331
728760
  Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. : із шкіцами / Олекса Кузьма (сотник б. австрійської армії і УГА). – Львів ; Ню Йорк : Червона калина, 1960. – 443, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 441-443 та в підрядк. прим.
728761
  Падура М. Листопадові дні у Перемишлі 1918 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 13


  Як аналізував події їхній учасник професор Яким Ярема.
728762
  Бардунов Л.В. Листостебельные мхи Алтая и Саян / Л.В. Бардунов ; отв. ред. А.В. Смирнов ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1974. – 168 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-167
728763
  Аболинь А.А. Листостебельные мхи Латвийской ССР / А.А. Аболинь ; Латв. науч.-исслед. ин-т лесохоз. проблем. – Рига : Зинатне, 1968. – 332 с. – Библиогр.: с. 308-316
728764
  Фефилова Л.А. Листостебельные мхи перми Европейского Севера СССР : монография / Л.А. Фефилова; Отв. ред. Мейен С.В. – Ленинград : Наука, 1978. – 120с.
728765
  Любарская Л.Б. Листостебельные мхи юго-восточной части Большого Кавказа (Азербайджан) / Л.Б. Любарская. – Баку, 1974. – 716с.
728766
  Манакян В.А. Листостебельные мхи ЮгоВосточной Армении / В.А. Манакян. – Ереван, 1989. – 313с.
728767
  Франко І. Листочки до вінка на могилу Шевченка : в XIX роковини єго смерти. – Львів : З друкарні Тов. ім. Шевченка, 1890
728768
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради : рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Советская Россия, 1959. – 80 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
728769
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради : [рассказы] / Бабаевский С.П. – Москва : Советская Россия, 1960. – 80 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
728770
  Куприн А.И. Листригоны : рассказы, очерки, воспоминания / А.И. Куприн. – Симферополь : Таврия, 1975. – 254с.
728771
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Симферополь, 1984. – 350с.
728772
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Одесса, 1988. – 271с.
728773
  Липинський В. Листування / Вячеслав Липинський; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського ; Ін-т Східноєвропейських досліджень НАНУ; гол. ред. Ярослав Пеленський. – Київ ; Філадельфія : Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського (США) ; Смолоскип. – (Повне зібрання творів, архів, студіїї : [у 25 т.] / гол. ред Ярослав Пеленський ; Т. 1 ; Архів). – ISBN 966-7332-91-8(Т.1)
Т. 1 : А - Ж / ред. Роман Залуцький, Христина Пеленська. – 2003. – 959 с.
728774
  Чикаленко Є.Х. Листування : 1901-1922 роки / Євген Чикаленко, Петро Стебницький ; НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; [упоряд.: Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко; вступна стаття Н. Миронець, І. Старовойтенко]. – Київ : Темпора, 2008. – 628 с. + Фотододаток: с.597-627. – Бібліогр.: Анатований покажч. імен та назв: с. 520-696. – ISBN 978-966-8201-41-7
728775
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал ; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 1. – 2002. – 706 с.
728776
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал ; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 2. – 2002. – 555 с.
728777
  Нікін О.В. Листування А.О. Білецького з В.В. Виноградовим як documents humains українсько-російських наукових зв"язків


  Мова йде про листування професора Київського університету А.О. Білецького з російським академіком В.В. Виноградовим, яке зберігається в архіві РАН. Публікуються два листи А.О. Білецького: у першому листі міститься попередній аналіз матеріалів, зібраних ...
728778
  Василюк О.Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 172-182. – ISSN 2222-4203
728779
  Горбач Ю. Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907-1915) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 167-205. – ISSN 2306-4250
728780
  Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 127-135. – ISSN 2306-4250
728781
  Мудрий М. Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років XIX ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 52-64
728782
  Черченко Ю. Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 545-569. – (Нова серія ; вип. 16/17)
728783
  Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 178-187. – ISSN 0130-5247
728784
  Сахно І. Листування В. Винниченка з В. Левінським як просопографічне джерело // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 357-363
728785
  Сахно І. Листування В. Винниченка як джерело для просопографічних досліджень: Історіографія питання // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485
728786
  Непомнящий Андрій Листування В. Філоненка з академіком Г. Крачковським: нове джерело з історії кримознавства 20-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-18. – Бібліогр. в кінці ст.
728787
  Орел Ю.В. Листування військового аташе при посольсьтві Росії у США А.К. Бонде у фондах ЦДІА України, м. Київ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 175-183. – ISSN 0320-9466
728788
  Антонович В.Б. Листування Володимира Антоновича з Михайлом Драгомановим // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 103-129 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
728789
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 449-513. – (Нова серія ; вип. 18)
728790
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Сергієм Єфремовим (1905-1916) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 498-521. – (Нова серія ; вип. 15)
728791
  Сахно І. Листування Володимира Винниченка як джерело для просопографічних досліджень // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485


  Проаналізовано листування В.Винниченка, видатного письменника, політика і непересічної особистості з використанням опублікованих джерел, а також листів, не залучених до наукового обігу. Зазначено, що В.Винниченко був людиною емоційною, амбітною, ...
728792
  Сокіл В. Листування двоюрідних братів - єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1483-1495. – ISSN 1028-5091


  "Подано добірку листів двоюрідних братів по материнській лінії - К. Чеховича і Т. Реваковича. К. Чехович - єпископ Перемиської єпархії, за переконаннями народовець. У часи його правління на парафії призначались свідомі українці. Багато зробив для ...
728793
  Добрянська Л. Листування дирекції Львівської консерваторії з приводу видання праць Філарета Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 69-83. – ISSN 2310-0583
728794
  Старовойтенко І. Листування Є.X. Чикаленка з П.Я. Стебницьким як історичне джерело // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 112-138. – (Нова серія ; вип. 8/9)
728795
  Миронець Н. Листування Євгена Чикаленка з Володимиром Винниченком як джерело інформації про суспільно-політичне життя в Україні на початку XX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 282-288. – ISBN 5-7702-0821-X
728796
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 165-172. – ISSN 0320-9466
728797
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографій громадсько-культурних діячів кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 558-577.
728798
  Чернецький Ю.О. Листування з Долею : 111 поезій різних років / Юрій Чернецький. – Харків : Майдан, 2012. – 137, [1] с. – ISBN 978-966-372-470-6


  Високошановному колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора з побажаннями процвітання,незмінної академічної наснаги та безлічі нових історичних звершень ! Підпис, 12 квітня 2013 р.
728799
  Луцький Ю.О. Листування з Євгеном Сверстюком = A correspondence with Ievhen Sverstiuk / Юрій Луцький. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 89 с. : іл., портр. – Парал. тит. англ. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч.62). – ISBN 0-914834-66-5
728800
  Колосок Б.В. Листування з О. М. Цинкаловським // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 177-184. – ISSN 2078-0133
728801
  Ріпецький Н. Листування з Олександром Архипенком // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 19-21
728802
  Гавриленко О.А. Листування з Ю.В. Шевельовим // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 182-190. – ISBN 966-544-344-5
728803
  Нудьга Г.А. Листування запорожців з турецьким султаном / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 72с.
728804
  Якобчук Н. Листування І. Каманіна з Г. Барвінок про видання творів П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 140-150. – ISSN 0869-3595
728805
  Мазоха Г.С. Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. XX ст.) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 242-251. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Іван Олексійович Світличний (1929-1992) - український радянський літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років.
728806
  Якобчук Н. Листування Івана Каманіна з Іваном Білозерським у 1903-1909 роках як історичне джерело // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 85-90
728807
  Огієнко І.І. Листування Івана Огієнка (1909-1921) / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., Держ. архів Хмельниц. обл. ; [упоряд. та авт. передм. В.Р. Адамський]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 687, [1] с. – Імен. покажч.: с. 621-365. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-074-2
728808
   Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова = The correspondence between Ivan Franko and Mykhailo Drahomanov. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 560с. – До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-613-461-6
728809
  Михед П. Листування Ігоря Качуровського: виміри суб"єктивності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – C. 1, 6
728810
   Листування Ігоря Костецького з Дмитром Чижевським (1946-1961 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 265-282. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
728811
  Марочко В. Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 55-58. – ISSN 2222-5250
728812
  Житецький І. Листування Костомарова з харківськими громадянами при видання народних книжок / І. Житецький. – 69-72с.
728813
   Листування Леоніда Мосендза. – Київ, 2005. – 116с. – (Джерела з історії української еміграції ; Вип. 2). – ISBN 966-7331-98-5
728814
  Черченко Ю. Листування Леоніда Мостендза з Михайлом Селешком (1938-1939 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 3-23
728815
  Подиряко О. Листування Лесі Українки як психологічний коментар до її творчості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 172-178. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті на основі епістолбярію Лесі Українки та спогадів про неї розглянуто типи темпераменту, наявні в психоструктурі поетеси й виявленні більшою мірою в процесі написання художніх творів
728816
  Якімова А.М. Листування Лідії Шишманової з Емілем Роланом // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 24-29. – ISSN 2227-183Х
728817
  Гураль О. Листування Людмили Старицької-Черняхівської з Веронікою Черняхівською під час арешту в справі "Спілки визволення України" як джерело історичної та біографічної інформації // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7034-13-0
728818
  Руденко І.В. Листування М. Грабовського з Ю.І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 240-246


  У даній статті проаналізовано кореспонденції літературного критика М. Грабовського до польського письменника ХІХ ст. Ю.І. Крашевського. Розглянуто ставлення теоретика до прозових творів Ю.І. Крашевського, визначено його місце серед митців польської ...
728819
  Грушевський М.С. Листування М. Грушевського з М. Марром / вступна стаття В.В.Тельвака // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 187-193. – ISSN 0130-5247
728820
  Горький М. Листування М.Горького з колгоспниками / М. Горький. – Київ; Харків, 1934. – 47с.
728821
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова зі співробітниками та випускниками Ніжинської вищої школи (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 144-148. – ISBN 978-966-02-7337-5
728822
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (вересень 1882 р. - липень 1883 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 409-427. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
728823
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова та К.М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 584-596. – ISSN 2222-4203
728824
   Листування М.П. Драгоманова зі Старою Громадою // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 442-595. – ISBN 978-966-579-271-0
728825
  Жебокрицький В.А. Листування М.С. Дринова з О.М. Бодянським // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 129-138
728826
  Житецький І. Листування М.С. Лєскова з професором П.О. Терновським / [Подав Ігнат Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 182-193. – Бібліограф. в подстрок примітках


  Получено в дар от автора
728827
  Сидоренко Н. Листування Микити Шаповала з українською "таборовою грамадою" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 123-131


  На основі архівних матеріалів, зокрема листів, адресованих Микиті Шаповалу до Праги, аналізується культурно-освітня та духовно-творча атмосфера серед українців, які перебували в таборах інтернованих у Польщі. Переписка Микиты Шаповала с украинской ...
728828
   Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 568с. – ISBN 966-518-344-3
728829
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського / Михайло Грушевський ; упоряд. Г. Бурлака ; ред. Л. Винар ; Українське історичне товариство ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 1997. – 400 с. – (Епістолярні джерела грушевськознавства ; Т. 1). – ISBN 1-879070-09-Х
728830
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Українське іст. т-во ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; упоряд.: І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар. – Київ [та ін.] : Простір, 2010. – 289, [7] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 249-289. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 5). – ISBN 978-966-2068-20-7
728831
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / Укр. іст. товариство ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; ред. Ігор Гирич, Алла Атаманенко ; упоряд. Віталій Тельвак, Мирослава Дядюк. – Київ [та ін. : б. в.], 2019. – 197, [7] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 184-195. - Слов. маловживаних та іншомов. слів: с. 196-197. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 7). – ISBN 978-617-7328-70-3
728832
  Непорожня Н. Листування Михайла Грушевського та Ігнаса Йонінаса в контексті литовсько-українських науково-культурних взаємин першої половини XX ст. // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 381-396. – ISBN 966-7060-35-7
728833
  Єловських У.О. Листування між українськими органами влади і німецьким дипломатичним представництвом на Україні як джерело з історії українсько-німецьких відносин доби Центральної Ради // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 85-90. – ISSN 2076-1554
728834
  Світлик Н.М. Листування між Я.Головацьким і О.Духновичем як джерело особистої співпраці // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 125-138. – ISBN 978-617-7009-44-3


  Приватні листи – важливе джерело для дослідника. Вони несуть в собі велику наукову вартість. Особливо цінними вони є для вивчення спадщини відомих історичних постатей, адже в листах дуже часто культивувалися думки, які інколи не втілювалися в наукових ...
728835
  Руденко Наталя Листування Н. Кибальчич з М. Грушевським // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-84


  Публикация представляет 9 писем Надежды Матвеевны Кибальчич (псевдоним Наталка Полтавка) к М.С. Грушевскому. Предваряющая публикацию справка знакомит с литературной и этнографической деятельностью Н. Кибальчич, ее трагической судьбой. Особое внимание ...
728836
   Листування НТШ з комітетом по підготовці ХІ археологічного з"їзду // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 363-365. – ISBN 966-7272-00-1
728837
  Омельковець О. Листування О. Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
728838
  Омельковець О. Листування О.Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
728839
  Черченко Ю. Листування Олега Оьжича та документи про нього в архіві ОУН у Києві // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 627-640. – (Нова серія ; вип. 15)
728840
  Клепацький П.Г. Листування Олександра Андріевича Безбородько з своїм батьком, як історичне джерело. / П.Г. Клепацький. – 280-285с.
728841
  Сокіл В. Листування Олександра Кониського і Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 668-712. – ISSN 1028-5091
728842
  Франчук Віра Листування Олександра Опанасовича Потебні з першими видавцями "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
728843
  Збир І. Листування Оскара Кольберга з науковими інституціями та редакціями провідних часописів середини і кінця XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 29-33
728844
   Листування П. Мартиновича з В. Горленком // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-35. – ISSN 0130-6936
728845
   Листування П. Мартиновича з Г. Хоткевичем // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13. – ISSN 0130-6936
728846
  Старовойтенко І.М. Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 375-384. – ISBN 966-02-3854-1
728847
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії прсвітництва в Україні початку 20 ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 310-322. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
728848
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 366-374. – ISBN 966-02-3854-1
728849
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 396-419. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
728850
  Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
728851
  Наулко В.І. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.105-125. – ISBN 966-7089-17-7
728852
  Трофимук М. Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 170-180. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
728853
  Мазоха Г. Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 76-89


  Стаття присвячена дослідженню листування майстрів художнього слова української діаспори в контексті культурних традицій другої половини ХХ століття. Епістолярна спадщина Віри Вовк, Василя Барки, Ю. Соловія та великий масив літературно-критичного ...
728854
  Ряско Л. Листування Порфирія Мартиновича як засіб творчого спілкування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 223-229


  У статті говориться про листування Порфирія Денисовича Мартиновича, яке було одним із засобів його творчого і наукового спілкування зі своїми сучасниками, а також зауважується, що коло кореспондентів, характер листів, їх тематика дає можливість ...
728855
  Кравченко Володимир Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962-1982 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 208-294. – ISBN 978-966-8603-36-5
728856
  Старовойтенко І. Листування Сергія Єфремова та Євгена Чикаленка: до концепції видання // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 63-83. – ISBN 978-966-493-554-5
728857
  Рудницький С. Листування Степана Рудницького / Рудницький С.; Наукове товариство ім. Шевченка; [упоряд., вст. стаття, примітки П. Штойко; відповід. ред. О. Купчинський]. – Львів, 2006. – 434с. – (Українознавча бібліотека НТШ ; Число 19). – ISBN 966-7155-89-7
728858
  Савчук Б.Р. Листування Степана Федака в російському полоні з Володимиром Охримовичем (Серпень 1915 - грудень 1916 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 233-238. – ISSN 2312-1165


  "Стаття присвячена аналізу листів львівського адвоката С. Федака до етнографа В. Охримовича. Розкрито обставини у яких діячі здійснювали обмін кореспонденцією та основні аспекти їх становища в умовах російського полону. Охарактеризовано тематику та ...
728859
  Воронов В.І. Листування Т.Г. Шевченка з братами Лазаревськими // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 110-122. – ISBN 978-966-981-185-1
728860
   Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем 1906-1944 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій ; [упоряд. Ю. Горбач]. – Київ : Оріон, 2017. – 447, [1] с. : іл., портр. – Геогр. покажч.: с. 350–410. – Бібліогр.: с. 411-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-85-40-6
728861
  Наулко В.І. Листування Ф.К. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 97-102
728862
  Якобчук С.О. Листування Ф.П. Матушевського з М.С. Грушевським (1896-1911 рр.) як історичне джерело // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 368-381. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
728863
  Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського з українськими письменниками // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
728864
  Вовк Ф.К. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ф.К. Вовк, В.М. Гнатюк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Ін-т археології, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упоряд. та комент.: В. Наулка та ін. ; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Київ : [б. в.], 2001. – 214, [2] с. – Покажчики: с. 190-214. – ISBN 966-02-1822-2
728865
  Наулко Всеволод Листування Федора Вовка з Володимиром Шухевичем // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-27


  Статья посвящена анализу творческой переписки Федора Вовка и Владимира Шухевича.
728866
  Старков В. Листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 577-590. – (Нова серія ; вип. 15)
728867
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках


  Публікація вміщує листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949).
728868
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Підготовка та коментарі Тетяни Шестопалової та Олександра Брайка
728869
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підготовка й коментарі Тетяни Шестопалової


  Продовження публікації листів Юрія Лавріненка та Юрія Шереха один до одного під час перебування в Західній Європі (Німеччина, Автсрія, 1945-1949). Подано листи 1946 й частково 1947 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. Кореспонденція ...
728870
  Лавріненко Ю. Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Ю. Лавріненко, Ю. Шерех; вступне слово й коментарі Тетяни Шестопалової


  У публікації подано частину листування (шістьперших листів) між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебівання в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949). У другій половині 40-х рр. там сформувався й діяв "Мистецький Український Рух". ...
728871
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підгот. тексту і прим. Тетяни Шестопалової
728872
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках


  Публікація вміщує листування між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949 рр.), Подано останнюю частину листів 1949 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. У них продовжено ...
728873
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках
728874
   Листування Юрія Шевельова і Григорія Костюка (1950–1988) // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 365-501. – ISSN 1887-8618
728875
  Кірієнко О. Листування Ярослава Стешенка як джерело до вивчення його життя та діяльності // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 43-61. – ISBN 978-966-2410-25-9
728876
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.Я. Елизаренкова, Л.В. Шапошникова, А.Л. Яншин). – ISBN 5-86988-041-6
Т. 1 : (1931-1935) / [предисл. Л.В. Шапошниковой ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 1999. – 671, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: с. 641-665. – Библиогр. в подстроч. примеч.
728877
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – 2-е изд. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-088-2
Т. 2 : (1936-1941) / [предисл. C.А. Пономаренко ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2000. – 511, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: c.462-502. – Библиогр. в подстроч. примеч.
728878
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-105-6
Т. 3 : (1942-1947) / [предисл. М.В. Забродиной ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2002. – 669, [3] с., [16] л. ил. : портр. – Указ.: с. 608-658. – Библиогр. в подстроч. примеч.
728879
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 79с.
728880
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1952. – 224с.
728881
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1955. – 219с.
728882
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1971. – 247с.
728883
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1990. – 222с.
728884
  Линевский А.М. Листы каменной книги // Пещеры Красной реки / К. Сенак. – Пермь : Перм. кн., 1992. – С. 157-381. – (Школьная библиотека ;Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0357-7
728885
  Винокур М.С. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии : Пособие для учителя / М.С. Винокур, О.Я. Скуратович. – Киев : Радянська школа, 1990. – 47с.
728886
   Листы сада Мории. – Минск, 1994. – 202с.
728887
   Листы Сада Мории. 1925. – [перепеч. с 1925 г., Париж]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-133-1
Кн. 2 : Озарение. – 2003. – 324, [2] с.
728888
  Комаров Е.И. Листы фронтового альбома : каталог / Е.И. Комаров; отв. ред.: Л.С. Яралова. – Москва : Советский художник, 1989. – 23 с.
728889
  Байрамов Б.С. Листя : роман / Байрам Байрамов ; пер. с азерб. І. Буше. – Київ : Дніпро, 1966. – 248 с. : іл.
728890
  Реп"ях С.П. Листя / С.П. Реп"ях. – К., 1969. – 79с.
728891
  Чубач Г.Т. Листя в криниці : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1984. – 135 с.
728892
  Кудлик Р.М. Листя дикого винограду : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ, 1987. – 94 с.
728893
  Дрозд В.Г. Листя землі : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 1992. – 559 с.
728894
  Дрозд В.Г. Листя землі : Нові книги роману / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 2003. – 514 с. – ISBN 966-579-087-0
728895
  Дрозд В.Г. Листя землі / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2009. – 703 с.
728896
  Дрозд В.Г. Листя землі : [роман : у 2 кн. ] / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Олійник Б.І. (голова) та ін.). – ISBN 966-010320-4 (серія) ; 978-966-518-532-1; 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2011. – 621, [3] с. – Сер. засн. 2002 р.
728897
  Дрозд В.Г. Листя землі : у двох кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2012. – 701, [3] с.
728898
  Дрозд В.Г. Листя землі : у 2-х кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2012. – 621, [3] с.
728899
  Усенко П.М. Листя і роздуми : поезії / Павло Усенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 208 с.
728900
  Сингаївський П.Ф. Листя поліського ясеня : Лірика / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95с.
728901
  Уітмен У. Листя трави / У. Уітмен. – К., 1969. – 195с.
728902
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром : відкрите листування / Г. Пагутяк, П. Сорока // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 38-96. – ISSN 0130-1608
728903
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром край поля / Г. Пагутяк, П. Сорока // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 353-412
728904
  Зубар В.В. Листям і росою / В.В. Зубар. – Ужгород, 1983. – 87с.
728905
  Константинова В.К. Листья / В.К. Константинова. – Баку, 1960. – 31с.
728906
  Жданова Л.В. Листья / Л.В. Жданова. – Рига, 1963. – 66с.
728907
  Никаноркин А.И. Листья / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1963. – 88с.
728908
  Байрамов Б.С. Листья : роман и повести : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 424 с., [1] л. портр. : ил.
728909
  Аракчеев Ю.С. Листья : [рассказы] / Ю.С. Аракчеев ; [ил.: Г.И. Сауков]. – Москва : Советская Россия, 1974. – 206 с. : ил.
728910
  Харис Ренат Листья : стихи, поэмы / Ренат Харис; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 160 с.
728911
  Абдулова В.В. Листья банана : истории про Южную Индию / В.В. Абдулова ; ил. В. Гусева. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 91 с., [5] л. ил. : ил.
728912
  Чирва Ф.Е. Листья белой осени : [роман] / Ф.Е.Чирва ; [ил.: В. Безелюк]. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 335 с.
728913
  Поликарпова Т.Н. Листья будущего лета : повести : [для сред. и ст. возраста] / Татьяна Поликарпова ; худож. Г. Акулов. – Москва : Дет. лит., 1989. – 284 с.
728914
  Рыбочкин А.И. Листья в багрянце. / А.И. Рыбочкин. – М, 1963. – 92с.
728915
  Вилип П.М. Листья в костре / П.М. Вилип; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига : Лиесма, 1972. – 183 с.
728916
  Мигдалова Л.П. Листья в ноябре / Л.П. Мигдалова. – М, 1977. – 96с.
728917
  Ле И. Листья весны : Повести и рассказы / И. Ле. – Москва : Советский писатель, 1978. – 400с.
728918
  Сенин В.Т. Листья вырастают вновь / В.Т. Сенин. – Л., 1987. – 268с.
728919
  Мауленов С. Листья горят : стихи / Сырбай Мауленов ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 190 с.
728920
  Хайтов Н. Листья граба / Н. Хайтов. – София, 1968. – 284с.
728921
  Хайтов Н. Листья граба : пер. с болг. / Николай Хайтов. – София : Свят, 1988. – 343с. : ил.
728922
  Друцэ И.П. Листья грусти / И.П. Друцэ. – Москва, 1965. – 319 с.
728923
   Листья дней. – Таллин, 1984. – 63с.
728924
  Метельский Г.В. Листья дуба : Повесть о родной стороне / Г.В. Метельский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1974. – 255с.
728925
  Метельский Г.В. Листья дуба. / Г.В. Метельский. – Москва, 1966. – 302с.
728926
  Никифоров А.М. Листья живут корнями / А.М. Никифоров. – М, 1964. – 63с.
728927
  Герт Ю.М. Листья и камни / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1979. – 382с.
728928
  Ершов Листья и корни / Ершов, ЛФ. – Москва, 1971. – 47 с.
728929
  Скосырев П.Г. Листья и цветы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1957. – 287 с.
728930
  Суйковский Б. Листья коки / Б. Суйковский. – Москва, 1965. – 292 с.
728931
  Шарапов А.Я. Листья лет / А.Я. Шарапов. – Минск, 1969. – 175с.
728932
  Забелин И.М. Листья лофиры : американские повести / И.М. Забелин. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1963. – 254с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
728933
  Свеженец И.И. Листья на ветру / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1991. – 286с.
728934
  Мейен С.В. Листья на камне : Новое в жизни, науке, технике / С.В. Мейен. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о земле ; 1)
728935
  Барышев М.И. Листья на скалах : роман / М.И. Барышев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 384 с.
728936
  Барышев М.И. Листья на скалах / М.И. Барышев. – Москва, 1983. – 368с.
728937
  Демидов В.И. Листья начинаются с корней / В.И. Демидов. – М, 1966. – 98с.
728938
  Шишкан Б К. Листья огня : стихи разных лет / Б К. Шишкан, . – Москва, 1983. – 244 с.
728939
  Любин Н.А. Листья опадают на время / Н.А. Любин. – Тула, 1972. – 266 с.
728940
  Баграмов Л.А. Листья падают с клена : очерки / Л.А. Баграмов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 207 с. : ил. – ([Ровесник])
728941
  Сааринен И.И. Листья памяти : стихи / Илмари Сааринен ; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 59 с.
728942
  Кобидзе Р. Листья папоротника : роман / Рамаз Кобидзе; пер. с груз. В.Зининой. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 557 с.
728943
  Уитмен У. Листья травы : Проза / Уот Уитмен ; Пер. и предисл. К. Чуковского. – Петербург : Госиздат, 1922. – 261 с. – (Всемирная литаратура. : Америка ; Избранные сочинения Уота Уитмэна, 1819-1892)
728944
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1935. – 232с.
728945
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1955. – 355с.
728946
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – Москва : Художественная. литература, 1982. – 495 с.
728947
  Абрамов Г.М. Листья, волны, облака ... : стихи / Герман Абрамов ; [худож. Н. Фадеева]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95 с. : ил.
728948
  Никонов Н.Г. Листья. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1964. – 340с.
728949
  Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике : [роман] / Лион Фейхтвангер ; пер. с нем. С. Апта и Б. Арон. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 695 с. : ил.
728950
   Лисюк Віктор Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 171. – ISBN 978-966-439-757-2
728951
  Гаврилюк О. Лисянка - велич українського духу / Олександр Гаврилюк ; Лисян. козацький полк Черкас. обл. козацького т-ва ВГО "Укр. реєстрове козацтво". – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – 592 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 497-587. – ISBN 978-966-2911-98-5
728952
  Гарматюк А.П. Лисяча наука : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Донецьк, 1966. – 63 с.
728953
  Волков М.И. Лисьи горы : байки. – 2-е изд. – Москва : Моск. т-во писателей
Кн. 1. – 1928. – 176 с.
728954
  Разикашвили Т.П. Лисьи увертки / Т.П. Разикашвили. – Тбилиси, 1961. – 254с.
728955
  Крыштофович Ф. Лисьи фермы в Северной Америке / Ф. Крыштофович. – 2-е, доп. изд. – С.-Петербург, 1911. – 14с.
728956
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва : Художественная литература, 1970. – 383 с.
728957
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары. -- Странные истории / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва, 1955. – 296с.
728958
  Саутолл А. Лисья нора; Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1988. – 189с.
728959
  Турківський М.П. Литаври літа : поезії / М.П. Турківський. – Київ, 1987. – 88 с.
728960
  Гулиа Г.Д. Литавры / Г.Д. Гулиа. – М., 1963. – 102с.
728961
  Шестопал Я.Е. Литавры для отчетности / Я.Е. Шестопал. – М., 1989. – 78с.
728962
  Тимофеев Л.И. Литаратура - учебник жизни / Л.И. Тимофеев, Н.Н. Жегалов. – М. : Знание, 1961. – 34 с.
728963
   Литва - край янтарный. – Вильнюс, 1964. – 28с.
728964
  Марценюк Р. Литва - Україна - Литва - життєвий та творчий шлях професора Олександра Міцкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі архівних та історіографічних джерел здійснено аналіз життя та науково-педагогічної діяльності Олександра Міцкевича, одного з перших професорів Університету св. Володимира. Також це спроба, з одного боку, схарактеризувати проблему ...
728965
   Литва - Україна : історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – 279с.
728966
   Литва. – Вильнюс, 1968. – 17с.
728967
   Литва. – Вильнюс, 1970. – 16с.
728968
   Литва. – Рига, 1989. – 672с.
728969
  Грот Я. Литва или Скандинавия ?. – [Санкт-Петербург] : [Б. и.], 1901. – 377-388 с. – Без обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста
728970
  Черкас Б. Литва і Крим: причини конфлікту // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 55-66. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
728971
   Литва на шляху в 21 сторіччя. – Вільнюс, 1998. – 40с.
728972
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 3
728973
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Вільнюсі відбулося Сьоме засіданні українсько-литовської Комісії з питань співробітництва у сфері науки і технологій під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи та Директора Департаменту вищої освіти, науки та ...
728974
  Кумжа Альгірдас Литва обрала шлях до Євросоюзу : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні А. Кумжею] / Кумжа Альгірдас, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0130-5212
728975
  Никжентайтис А. Литва, Европа и Россия // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 99-102. – ISBN 978-5-94067-261-6
728976
  Любіцева О.О. Литва, Литовська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 264-268. – ISBN 978-966-02-7999-5
728977
  Мицкевич-Капсукас Литва. / Мицкевич-Капсукас. – Москва-Л., 1931. – 63с.
728978
  Малко Ромко Литва. Бурштинова країна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-58 : Фото
728979
  Кравченко В. Литва. Лицар без страху і докори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
728980
  Птахів Семен Литва: туристична вишуканість у міжсезоння // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
728981
  Литвин В. Литвин В. Володимир Литвин: "Я пропонував вихід із ситуації". // Дзеркало тижня, 2004. – 17-23 січня.


  [Бесіда з Головою Верховної Ради України ]
728982
  Литвин В. Литвин В. Криза парламентаризму // Україна і світ сьогодні, 2004. – 17-23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України щодо ситуації у парламенті ]
728983
   Литвин В.М. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 230-231. – ISSN 1993-0909


  У квітні 2016 р. виповнилося 60 років від дня народження визначного українського вченого-правознавця в галузі проблем новітньої історії України, питань теорії функціонування органів державної влади, становлення правової системи, конституційного ...
728984
  Слюсаренко А.Г. Литвин Володимир Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 236. – ISBN 96966-8060-04-0
728985
  Губерський Л.В. Литвин Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 724. – ISBN 966-316-039-X
728986
   Литвин Володимир Михайлович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 11. – ISBN 978-966-96823-1-4
728987
   Литвин Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 266. – ISBN 978-966-439-754-1
728988
  Капелюшний В.П. Литвин Володимир Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 277. – ISBN 978-966-02-7999-5
728989
  Литвин В. Литвин вступився за суддів: герой тижня // Закон і бізнес, 2004. – 29 травня - 4 червня


  [Стаття Голови Верховної Ради України про роль суддів в суспільстві]
728990
   Литвин Леонід Єгорович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 6 : Литвин Леонід. – С.3-15
728991
   Литвин Сергій Харитонович: учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч : (до 70-річчя від дня народж. та 35-ліття наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Добровольська В.В., Збанацька О.М.]. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 131, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Покажчики: с. 113-129. - Назва обкл.: Сергій Харитонович Литвин : учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч. – ISBN 978-966-452-303-2
728992
   Литвиненко Євгенія Володимирівна (1926-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 266-267. – ISBN 978-966-439-754-1
728993
   Литвиненко Олександр Валерійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 267. – ISBN 978-966-439-754-1
728994
   Литвиненко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 297 : фото
728995
   Литвинов Григорій Сергійоіич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 267. – ISBN 978-966-439-754-1
728996
   Литеpатуpный збиpнык, зложеный на спомын Олександpа Кониського (1836-1900). – У Кыиви : З друк. Петра Барського, 1903. – 401, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На окр. аpк.: Пам"яти незабутного трудовныка на ныви народній Олександра Кониського. - Авт. поет., пpозових творів, доpожних наpисів та спогадів: О. Білоусенко [О.Г. Лотоцький], П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, Г. Гpигоpенко, Дніпрова Чайка, О.О. ...
728997
   Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та
[за 1888 г.]. – 1889. – VII, 434, XIX, 121, [1] с. – Отд. позиции в Галицко-русской библиографии за 1888 г. - на укр. яз.


  Hа отд. л.: Блаженной памяти Великодеpжавной импеpатpиці Маpии Теpезии и... Импеpатоpу Иосифу II... с благоговением посвящает Сочинитель. Содержание: Сводная Галичско-pусская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / А.С. Петpушевич ; ...
728998
  Басина М.Я. Литейный, 36 / М.Я. Басина. – Л., 1971. – 255с.
728999
  Дроздов И.Л. Литейщики. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1968. – 256с.
729000
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,