Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
728001
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
728002
  Мойсієнко А. "Культура слова" впродовж чотирьох дисятиліть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-185. – ISSN 0208-0710
728003
  Мойсієнко А. "Культура слова" упродовж півстоліття // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 18-28. – ISSN 0201-419
728004
  Макарова В.О. "Культура страху" як етична проблема діяльності засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 114-120


  Розглянуто проблему цілеспрямованого поширення "культури страху" ЗМК на фоні виникнення інформаційного суспільства. Зокрема досліджено проблему культивування насильства у ЗМК; його вплив на масову свідомість через стимулювання атмосфери страху та ...
728005
  Козирєва Т. "Культура як цілісний організм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 173). – С. 12


  У Львові вперше представили виставку з присвятою Людкевичу і Франку.
728006
  Гречка С.О. "Культурна зброя" як складник консцієнтальної війни проти України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 53-58


  У статті проаналізовано використання вербальних культурних текстів і витворів мистецтва як засобів гібридної та консцієнтальної війни проти України. Детально розглянуто функціональне призначення та використання культурного контенту з метою пропаганди, ...
728007
  Левіт Д.А. "Культурна опозиція" радянських університетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 164-175


  Аналізується колишня радянська система ідеологічного контролю за діяльністю університетів та їх культурологічної функції. Ключові поняття: людина, культура, освіта, університет, опозиція, ідеологія. Анализируется бывшая советская система ...
728008
  Долгочуб В. "Культурна пам"ять" у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 25-31. – ISSN 0130-6936
728009
  Сенченко М.І. "Культурна революція" в Україні, або управління деградацією / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 212с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-494-5
728010
  Драмарецький Б. "Культурна революція" початку 1920-х рр., як технологія формування радянського менталітету / Б. Драмарецький, Н. Толубець // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 190-199. – ISSN 1998-4634
728011
  Овчарук О.В. "Культурна свідомість" як концепт теоретичної культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає розкритті культурологічної сутності концепту «культурна свідомість». Доведена його теоретична значущість в осмисленні закономірностей, явищ та процесів розвитку культури. Уточнено зміст концепту «культурна свідомість», ...
728012
  Морошкіна Г.Ф. "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 298-307. – Bibliogr.: Літ.: с. 307; 21 поз.
728013
  Делюсин Л.П. "Культурная революция" в Китае / Л.П. Делюсин. – Москва, 1967. – 48с.
728014
  Надеев И.М. "Культурная революция" и судьба китайской литературы / И.М. Надеев. – М., 1969. – 149с.
728015
  Желоховцев А.Н. "Культурная революция" с близкого расстояни / А.Н. Желоховцев. – Москва, 1973. – 262с.
728016
  Желоховцев А. "Культурная революция" с близкого расстояния / А. Желоховцев. – Москва : Прогресс, 1975. – 302 с.
728017
  Клименко Г. "Культурне емігранство" Володимира Короленка - закон чи вирок? // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 166-178. – ISBN 978-966-493-554-5
728018
  Грушко Е.А. Культур-маргінальність в проблемному полі ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 53-59
728019
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
728020
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
728021
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
728022
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
728023
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
728024
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
728025
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
728026
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
728027
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
728028
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
728029
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
728030
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
728031
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
728032
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
728033
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
728034
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
728035
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
728036
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
728037
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
728038
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
728039
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
728040
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
728041
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
728042
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
728043
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
728044
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
728045
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
728046
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
728047
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
728048
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
728049
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
728050
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728051
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728052
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728053
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728054
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728055
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728056
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Х. Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
728057
  Тоцький П.М. Культура Іспанії періоду Ренесансу : хрестоматія [зі спец. курсу (для студентів іст. ф-ту)] / П.М. Тоцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2016. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-689-180-2
728058
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
728059
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
728060
   Культура й наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 23-24
728061
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
728062
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
728063
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
728064
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
728065
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
728066
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
728067
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с.
728068
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
728069
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
728070
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
728071
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
728072
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
728073
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
728074
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
728075
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
728076
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
728077
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
728078
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
728079
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
728080
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
728081
  Палеха Ю.І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації / Ю.І. Палеха, М.В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 2409-9805
728082
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 76с.
728083
  Молдавчук Н.М. Культура Києва періоду німецької окупації 1941 - 1943 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 206-212. – ISSN 2227-183Х
728084
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
728085
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ в. / Д. Айтмамбетов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : ИЛИМ, 1967. – 310 с. – Библиогр.: с. 288-308
728086
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
728087
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
728088
  Пол Д. Культура клеток и ткани = Cell and tissue culture / Пол Д. ; перевод с англ. С.М. Навашина ; под ред. проф. Л.М. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1963. – 347 с., [2] л. ил. – Библиогр. в конце глав
728089
   Культура клеток растений. – Москва : Наука, 1981. – 167с.
728090
   Культура клеток растений и биотехнология. – Москва : Наука, 1986. – 285с.
728091
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – Киев : Наукова думка, 1978. – 384с.
728092
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
728093
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
728094
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132 с.
728095
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
728096
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
728097
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
728098
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
728099
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
728100
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
728101
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
728102
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
728103
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
728104
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
728105
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / Арсеньева М.А., Порошенко Г.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва : Наука, 1974. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 133-147
728106
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
728107
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
728108
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
728109
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
728110
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
728111
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
728112
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
728113
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
728114
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
728115
  Доброносова Ю. Культура медіарозмаїття як контекст самоактуалізації особистості в сучасному світі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 74-76
728116
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
728117
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
728118
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
728119
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – Киев, 1991. – 253с.
728120
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
728121
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
728122
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту раннього середньовіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 18-28. – ISSN 2226-2180


  " Важливу адміністративно-регулюючу роль в системі управління Середньовіччя відігравала існуюча стратифікація суспільства. У європейських країнах були такі стани: церковні феодали-священнослужителі, світські феодали-лицарі, селяни та городяни-бюргери. ...
728123
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-82. – ISSN 2226-3209
728124
  Ясній Я. Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто питання ролі й значення народної культури гуцулів у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині". Зокрема, розглядається світ матеріальної та духовної культури мешканців Карпат. Особлива увага приділяється мовному аспекту твору, ...
728125
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
728126
  Сакун А.В. Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 145-148. – ISSN 2076-1554
728127
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
728128
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
728129
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
728130
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
728131
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
728132
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
728133
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
728134
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
728135
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
728136
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
728137
  Пономарів О.Д. Культура мови // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 105-107. – ISBN 978-966-02-7998-8
728138
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
728139
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – Київ, 1949. – 148с.
728140
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-24
728141
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
728142
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
728143
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
728144
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
728145
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
728146
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
728147
  Гаєва К. Культура мови юриста як невід"ємна складова його правової культури // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 118-119
728148
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
728149
  Ткаченко Т. Культура мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.98-100.
728150
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
728151
  Микитюк О.Р. Культура мовлення : особливості, завдання, цікавинки : [навч. посібник] / Оксана Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 234, [2] с. : іл., табл. – Слов. наголосів: с. 221-225. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-617-607-633-9
728152
  Мартіна О. Культура мовлення молодших школярів як показник загальної культури особистості // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 177-181. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На основі мовної спадщини Івана Огієнка.
728153
  Марку Е.О. Культура мовлення сучасного студента: антиетикет чи формування сленгу? // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 11-15. – ISBN 978-966-916-268-7
728154
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
728155
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
728156
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
728157
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
728158
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
728159
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
728160
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
728161
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
728162
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
728163
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 112, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания : История)
728164
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
728165
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
728166
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
728167
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
728168
  Панфилов В.Н. Культура на пороге третьего года / В.Н. Панфилов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 100 с.
728169
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
728170
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
728171
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 84-86
728172
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
728173
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
728174
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
728175
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
728176
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
728177
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
728178
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
728179
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
728180
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
728181
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
728182
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
728183
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
728184
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
728185
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
728186
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
728187
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
728188
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
728189
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
728190
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
728191
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
728192
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
728193
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
728194
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
728195
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
728196
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
728197
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
728198
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
728199
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
728200
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
728201
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
728202
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
728203
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
728204
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
728205
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
728206
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
728207
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
728208
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
728209
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
728210
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
728211
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
728212
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
728213
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
728214
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
728215
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
728216
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
728217
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
728218
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
728219
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
728220
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1953. – 404с.
728221
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
728222
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1960. – 361с.
728223
  Семеног О.М. Культура наукового текстотворення // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 86-98. – ISBN 978-966-698-318-6
728224
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
728225
  Коваленко Є.Я. Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 12-23. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей культури наукової організації праці та управління як базової в умовах індустріального суспільства. Європейська наука та породжена нею ньютонівська картина світу послужили основою ...
728226
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
728227
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
728228
  Фесенко Г. Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 94-99


  "Проаналізовано історико-культурні особливості творення державних свят України і Словенії упродовж 1990-2016 рр. Увага зосереджується на тому, як здійснюється «культура святкування» в двох постсоціалістичних країнах. Рівень консолідації нації оцінено з ...
728229
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
728230
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
728231
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
728232
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
728233
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
728234
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Этика" ; № 7)
728235
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
728236
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
728237
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
728238
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
728239
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
728240
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
728241
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
728242
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
728243
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1987. – 172 с.
728244
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
728245
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
728246
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
728247
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
728248
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
728249
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
728250
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
728251
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
728252
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
728253
  Шаповал Ю. Культура пам"яті / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 7


  "Юрій Шаповал: "Черчілль казав - ніщо так не розділяє українців і поляків, як їхня спільна історія. тому дуже важливим є науковий підхід."
728254
   Культура пам"яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація : монографія / [О.М. Берегова та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2020. – 350, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2241-56-3
728255
  Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220с.
728256
  Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР : (по метал. изделиям) / Аванесова Н.А. ; под ред. А.А. Аскарова ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-115
728257
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
728258
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
728259
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
728260
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
728261
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
728262
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
728263
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
728264
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы) : [сб. ст.]. – Душанбе : Дониш, 1982. – 112 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
728265
  Калустова О.М. Культура перекладної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 87-94. – (Філологічні науки ; № 1)
728266
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
728267
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
728268
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
728269
   Культура Перу. Сб. ст.. – Москва, 1975. – 379с.
728270
  Дегтярева Т.А. Культура письменной речи / Т.А. Дегтярева. – Москва, 1968. – 110с.
728271
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
728272
   Культура питания : энциклопедический справочник. – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1991. – 541 с.
728273
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
728274
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
728275
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
728276
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
728277
  Прутська О. Культура підприємництва та її вплив на управління // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С7-10


  культура влади, організаційна культура
728278
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
728279
  Синящик А. Культура плевка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Австрийский киновед Барбара Вурм о сексе, гигиене и "новом быте" в советских культурфильмах 1920 - 1930-х годов - малоизвестном жанре "образовательного" кино.
728280
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
728281
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
728282
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
728283
  Кесеманлы Г.П. Культура племен северо-восточных склонов Малого Кавказа эпохи бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Кесеманлы Г.П.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 20л.
728284
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
728285
  Мяловицький А.В. Культура побуту - сила нації : Книга корисних порад / А.В. Мяловицький, Г.А. Оганян. – Київ : Україна, 2001. – 352с. – ISBN 966-524-102-8
728286
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
728287
  Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 155-173. – ISSN 1998-1813
728288
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – Ленинград, 1955. – 32с.
728289
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1956. – 33с.
728290
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 39 с.
728291
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
728292
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва, 1958. – 128 с.
728293
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
728294
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
728295
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
728296
  Мараховська Е.В. Культура повсякденності інтелігенції пізньорадянської доби як репрезентація кризи системних цінностей // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 76-83. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
728297
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
728298
  Павелко К.О. Культура повсякденності та художнє життя Польщі у творчій біографії М.І. Глінки : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павелко Катерина Олексіївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
728299
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
728300
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
728301
  Вільчинська І.Ю. Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 280-284. – ISSN 2226-3209
728302
  Гаусман Г. Культура поразки. Перша світова війна в українській пам"яті // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-29
728303
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
728304
  Поправко А.К. Культура потербностей и активизация трудовой деятельнсоти социалистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
728305
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – Москва, 1984. – 96с.
728306
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
728307
  Поправко Анатолий Константинович Культура потребностей и активизация трудовой деятельности социалистической личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко Анатолий Константинович; КГУ. – Киев, 1978. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
728308
  Палєха Ю.І. Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури організації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 2409-9805


  Мета роботиВизначити сутність культури пошуку та опрацювання інформації, як складника інформаційної культури організації, розкрити та проаналізувати її основні елементи, намітити напрями її вдосконалення в аспекті формування корпоративної культури о ...
728309
  Черновський О. Культура правового мислення - складова частина професії юриста / О. Черновський, О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 132-136. – ISSN 2307-8049
728310
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
728311
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
728312
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
728313
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
728314
  Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
728315
  Зінченко О.А. Культура праці як складова ділової культури // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 68-73. – ISSN 2521-6651
728316
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
728317
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
728318
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
728319
  Ермакова Т.В. Культура производства / Т.В. Ермакова, Д.М. Сакембаева. – Алма-Ата, 1976. – 23 с.
728320
  Антоненко В.В. Культура производства : рек. указ. литературы / В.В. Антоненко ; сост. В.В. Антоненко ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Научно-технические знания - рабочим ; вып. 21)
728321
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
728322
  Байдюк И.Ф. Культура производства и личность / И.Ф. Байдюк ; [Всесоюз. о-во "Знание"], Всесоюз. учеб.-метод. хозрасчет. центр по экон. образованию. – Москва : Знание, 1990. – 21 с.
728323
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
728324
  Гольдштейн А.Ф. Культура производства и эстетика труда. Из опыта машиностроительных предприятий. / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1968. – 105с.
728325
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
728326
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – Москва, 1989. – 270с.
728327
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
728328
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
728329
  Улунова Г.Є. Культура професійного спілкування державних службовців: сутність, функціонально-структурні особливості, психодіагностика : монографія / Г.Є. Улунова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 413, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-413. – ISBN 978-966-657-778-1
728330
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
728331
   Культура рабочей молодежи Южного Урала.. – Челябинск, 1973. – 160с.
728332
   Культура развитого социализм: некоторые вопр. теории и истории. Сб. ст.. – М., 1978. – 459с.
728333
  Арнольд А.И. Культура развитого социализма / А.И. Арнольд. – Москва, 1975. – 128 с.
728334
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Непороков. – М., 1978. – 64с.
728335
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Ненароков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. = Серия " История" ; №12
728336
  Пазенок В.С. Культура развитого социализма и формирование разумных потребностей личности / В.С. Пазенок. – К., 1985. – 49с.
728337
  Наумова Н.Ф. Культура разумного потребления / Н.Ф. Наумова, В.З. Роговин. – М, 1987. – 124с.
728338
  Даниелян О.А. Культура раннего железа на территории Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: / Даниелян О.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1969. – 23л.
728339
  Егорейченко А.А. Культура ранней штрихованной керамики:характеристика и ареал // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.36-41. – ISBN 985-445-538-6
728340
  Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. / А.Х. Пшеничнюк. – М., 1983. – 200с.
728341
  Алиев В.Г. Культура расписной керамики в Азербайджане : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев В. Г.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 26л.
728342
  Максимов Н.А. Культура растений на электрическом свете и применение ее для семенного контроля и селекции / Н.А. Максимов, 1925. – 395-404с.
728343
  Уайт Ф. Культура растительных тканей / Ф. Уайт. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 160с.
728344
   Культура редко встречающихся и новых многолетников. – Птгр. – 32с.
728345
  Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 81-84
728346
  Филипович Л.О. Культура релігійного життя : вибрані праці / Людмила Филипович ; [за ред. А. Колодного] ; Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 583, [1] с. – Бібліогр.: с. 566-583 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-481-0
728347
  Казарцева О.М. Культура речевого общения : теория и практика обучения : Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / О.М. Казарцева. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 496с. – ISBN 5-89349-030-4; 5-02-011284-4
728348
  Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. / В.В. Колесов. – Л., 1988. – 271с.
728349
  Кудрявцев В.Д. Культура речи / В.Д. Кудрявцев. – Иркутск, 1952. – 56 с.
728350
  Артемов В.А. Культура речи : (материалы в помощь лектору) / Артемов В.А. – Москва : [б. и.], 1960. – 28 с. – (Ощество по распространению политических и научных знаний РСФСР)
728351
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – Москва, 1960. – 127 с.
728352
  Бахмутова Е.А. Культура речи : учебное пособие / Бахмутова Е.А. – Казань : Казанский университет
1 : Орфоэпия и лексические нормы. – 1960. – 57 с.
728353
  Демидова К.И. Культура речи / К.И. Демидова. – Свердловск, 1962. – 55 с.
728354
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Бахмутова Е.А. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань : Казан. ун-т, 1964. – 118 с.
728355
  Федосов И.А. Культура речи / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 96с.
728356
  Петрякова А.Г. Культура речи : практикум-справочник для 10-11-х классов / А.Г. Петрякова. – 7-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256с. – ISBN 978-5-89349-025-1
728357
   Культура речи в технической документации: На мат. ГОСТов и спец. лит. Сб. ст.. – Москва, 1982. – 217 с.
728358
  Вирабов С.А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
728359
  Алиева Культура речи и грамматический строй языка / Алиева, Алишан, гызы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 430-436
728360
  Овчинникова А.П. Культура речи и политика // Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2001. – № 1. – С.85-87. – ISBN 966-7965-01-5
728361
  Костомаров В.Г. Культура речи и стиль / В.Г. Костомаров. – Москва, 1960. – 71с.
728362
  Розенталь Э Д. Культура речи лектора / Э Д. Розенталь. – Москва, 1956. – 43 с.
728363
   Культура речи на сцене и на экране: сб. ст.. – М., 1986. – 186с.
728364
  Приступа Г.Н. Культура речи учителя : пособие для студентов нефилол. спец. пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1984. – 79с.
728365
  Бояринцева Г.С. Культура речи юриста / Г.С. Бояринцева. – Саранск, 1987. – 80 с.
728366
  Успенский Л.В. Культура речи. / Л.В. Успенский. – М., 1976. – 96с.
728367
  Былкова С.В. Культура речи. Стилистика : учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю. Махницкая. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-89349-675-8
728368
   Культура Рижу на Україні. – К.-Х, 1937. – 68с.
728369
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана / В.Ф. Щупаковский. – Ташкент. – 12с.
728370
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Щупаковский В.Ф.; Шупаковский В.Ф.; Мин. сел. хоз. УзССР. Узбекская рисовая опытная станция. – Ташкент. – 12 с.
728371
  Кочан І.М. Культура рідної мови : Збірник вправ і завдань / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів : Світ, 1996. – 232 с.
728372
  Семеног О. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (130). – С. 2-8
728373
  Кірпічніков В.Ю. Культура роботи за комп"ютером та здоров"я людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 3 : рис.
728374
  Беніков Д.С. Культура роботи над книгою / Д.С. Беніков. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 53 с. – Бібліогр.: с. 52
728375
  Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні : Монографія / А.У. Зарубенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 175с. – ISBN 966-594-716-8
728376
  Номеров Б.А. Культура роз в средней полосе СССР / Б.А. Номеров. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 221с.
728377
  Лемпіцький Л.П. Культура роз у відкритому грунті / Л.П. Лемпіцький. – К., 1958. – 124с.
728378
  Кримський Сергій Культура розкриває внурішню безмежність людини // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-26
728379
  Юдкин-Рипун Культура романтики / Юдкин-Рипун; НАНУ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского. – Київ, 2001. – 481с. – ISBN 966-02-1271-2
728380
  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – Москва : Флинта; Наука, 2006. – 72с. – Шифр. дубл. 4р Вишн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-928-X
728381
  Большаков И.В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
728382
  Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) / Д.С. Лихачев. – Москва-Л., 1962. – 172с.
728383
  Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. /Конец XIV - начало XVI в./ / Д.С. Лихачев. – Л., 1946. – 160с.
728384
  Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья, / Н.А. Миненко. – Москва, 1991. – 222с.
728385
  Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. / Д.С. Лихачев. – Москва-Л., 1961. – 120с.
728386
  Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XVIII вв. / А.Н. Копылов. – Новосибирск, 1968. – 168с.
728387
   Культура Русского Севера. – Л., 1988. – 221с.
728388
  Калинин А.В. Культура русского слова: сборник / А.В. Калинин. – М., 1984. – 304 с.
728389
  Обнорский С.П. Культура русского языка / С.П. Обнорский ; АН CCCР, Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 30, [1]с.
728390
   Культура русской диаспоры: Владимир Набоков - 100 : Материалы научной конференции (Таллинн-Тарту, 14-17 января 1999). – Таллинн, 2000. – 402 с. – ISBN 9985-58-145-8
728391
   Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация : Материалы международногоо семинара. – Tartu : Ulikooli Kirjastus, 1997. – 427 с. – ISBN 9985-56-298-4
728392
  Михайлов М.М. Культура русской речи / М.М. Михайлов. – М, 1966. – 216с.
728393
   Культура русской речи : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : НОРМА, 2005. – 560с. – ISBN 5-89123-186-7
728394
  Скворцов Л.И. Культура русской речи : Словарь-спрвочник: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Скворцов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Academia, 2006. – 224с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2606-8
728395
   Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных заведений / Виноградов С.И., Граудина Л.К., Даниленко В.П., Карпинская Е.В., Козловская Т.Л. и др. ; Российская академия наук ; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова ; отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – Москва : НОРМА, 2008. – 10с., 550с. – ISBN 978-5-89123-186-3
728396
   Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения: сб. науч. ст.. – Элиста, 1987. – 125с.
728397
   Культура русской речи в национальных республиках. – К., 1984. – 254с.
728398
   Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия: пробл. лексики. – М., 1985. – 271с.
728399
   Культура русской речи на Украине. – К., 1976. – 355с.
728400
   Культура русской речи. Аннотир. указ. лит-ры.. – М., 1962. – 56с.
728401
  Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. : По материалам Уйгарака / О.А. Вишневская. – Москва : Наука, 1973. – 160 с. – (Труды ХАЭЭ ; Т. 8)


  В монографии освещаются материальная культура, быт, военное дело, погребальные обряды и верования, а также прикладное искусство племен, населявших бассейн нижней Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. Автор показывает особенности культуры этих племен, а также ...
728402
  Скворцов Л.В. Культура самосознания : Человек в поисках истины своего бытия. / Л.В. Скворцов. – М., 1989. – 317с.
728403
  Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено та проаналізовано критерії щодо оцінювання культури самостійної роботи майбутніх економістів, а саме: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, практично- професійний. Відповідно до зазначених критеріїв та їх показників ...
728404
  Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана / В.Г. Луконин. – М., 1969. – 220с.
728405
   Культура сахарной свеклы в орошаемых районах. – М., 1938. – 174с.
728406
   Культура свободного времени и антиалкогольное воспитание. – К., 1986. – 15с.
728407
  Куклин А.Я. Культура свободного времени сельского населения. : Автореф... Канд.филс.наук: 621 / Куклин А.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1970. – 28л.
728408
  Ерастов Н.П. Культура связной речи. В помощь учителю / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1969. – 118 с.
728409
  Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов / И.С. Гурвич. – Москва, 1977. – 247 с.
728410
  Магомедов А.Р. Культура Северо-Восточного Кавказа в эпоху поздней бронзы (На матер. раскоп. Бамут поселен.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00; 07.00.06 / Магомедов А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1973. – 22л.
728411
  Мослаев Борис Гаврилович Культура села как объект социального управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мослаев Борис Гаврилович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 12л.
728412
  Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III - VI в. / С.К. Кабанов. – Ташкент, 1981. – 128с.
728413
   Культура семейных отношений : сб. статей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 175с.
728414
   Культура семейных отношений: сб. ст.. – Москва, 1980. – 112с.
728415
  Полянский З.А. Культура семян сахарной свеклы / З.А. Полянский, Е.Б. Хренников. – М.-Л., 1931. – 64с.
728416
   Культура семьи как объект социологического исследования: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 142с.
728417
  Ляховська О.С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
728418
  Єфименко В.В. Культура Середньовіччя // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 230-272. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
728419
  Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века / Н.В. Пигулевская. – М., 1979. – 248с.
728420
  Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності : Монографія / Олена Титар. – Киев : Райдер, 2006. – 240с. – ISBN 966-8246-60-8
728421
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – К. : Наук.думка
Вип. 17. – 1979. – 108с.
728422
   Культура слова : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 18. – 1980
728423
   Культура слова : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 22. – 1982
728424
   Культура слова : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 23. – 1982
728425
   Культура слова : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 25. – 1983
728426
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1989
728427
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закл. освіти / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0128-Х
728428
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0256-1
728429
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Олександр Пономарів. – Вид. 3-тє, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-06-0508-4
728430
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-06-0586-2
728431
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 74. – 2011. – 181 с.
728432
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 75. – 2011. – 191 с.
728433
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 76. – 2012. – 188 с.
728434
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 78. – 2013. – 218 с.
728435
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 79. – 2013. – 222 с.
728436
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 83. – 2015. – 136 с.
728437
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 84. – 2015. – 232 с.
728438
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 85. – 2016. – 212, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
728439
   Культура слова = Culture of the word : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1967-. – ISSN 0201-419
Вип. 86. – 2017. – 304 с. – Резюме укр., англ. мовами
728440
   Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1967-. – ISSN 0201-419
Вип. 87. – 2017. – 275, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
728441
  Пономарів Олександр Данилович Культура слова: Мовностилістичні поради : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / Пономарів Олександр Данилович. – 2-ге вид.. стереотипне. – Київ : Либідь, 2001. – 240с. – ISBN 966-06-0192-1
728442
  Курбанов Мамед Курбан оглы Культура Советского Азербайджана / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1959. – 138 с.
728443
  Малиновский А.В. Культура Советского Казахстана / А.В. Малиновский. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
728444
   Культура Советского Казахстана. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1957. – 237с.
728445
  Абдушукурова Т.Р. Культура Советского Таджикистана и советология / Т.Р. Абдушукурова; Т.Р. Адбушукурова ; отв. ред. Ашуров Г.А. – Душанбе : Дониш, 1988. – 47, [1] с.
728446
  Мухамедов С.М. Культура Советского Узбекистана / С.М. Мухамедов. – Ташкент, 1963. – 36с.
728447
  Шагинян А. Культура Советской Армении / А. Шагинян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 199 с., 8 л. ил.
728448
  Майсурадзе Д. Культура Советской Грузии / Д. Майсурадзе. – Тбилиси, 1965. – 461с.
728449
  Колосенок С.В. Культура Советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – Петрозаводск, 1967. – 155с.
728450
  Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – Москва, 1977. – 343с.
728451
  Грузин В.М. Культура Советской Украины / В.М. Грузин. – Київ, 1984. – 38 с.
728452
   Культура современного Алжира. Сб. ст.. – М., 1961. – 94с.
728453
  Никитина Л.В. Культура современного японского питания: традиции и новации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
728454
  Кудрина Т.А. Культура современной деревни / Т.А. Кудрина. – Москва, 1980. – 182 с.
728455
   Культура современной Индии.. – М., 1966. – 216с.
728456
  Лещенко А.К. Культура сої на Україні / А.К. Лещенко. – К., 1962. – 328с.
728457
   Культура социально-политического диалога. – вып. 2. – М., 1991. – 57с.
728458
  Гусев В.И. Культура социального управления . : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусев В.И.; ЛГУ им.И.Франко. – Львов, 1992. – 18л.
728459
  Коробко Д.П. Культура социальной материи / Д.П. Коробко. – Пущино, 2003. – 12с. – ISBN 5-201-14507-8
728460
  Морщакова Олена Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.133-139. – ISSN 1810-2131
728461
   Культура спілкування : Навчально-методичний посібник для вчителів шкіл, студ.педагог.вузів, учнів педагог.училищ і батьків. – Київ : ІЗМH, 1997. – 328с. – ISBN 5-7763-9356-6
728462
  Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 24-27


  В статті розповідається про особливості спілкування в Інтернеті
728463
  Глущук О.Г. Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 7-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто таке явище, як культура спілкування у нових соціокультурних умовах з точки зору його активного розвитку та потужного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних галузях життя соціуму. Особливо важливим це вбачається на ...
728464
  Павлюк Володимир Культура спілкування водіїв сигналами та жестами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 33 : фото
728465
  Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ, 1997. – 191с.
728466
  Плухтович Т.Г. Культура спілкування студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 131-136. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
728467
  Дробот Н. Культура спілкування та значення етикету в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 272-281
728468
  Чепелюк А.В. Культура спілкування, важлива складова, у професійній діяльності вчителя фізичної культури / А.В. Чепелюк, Р.Г. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 383-386. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
728469
  Романенко А.Р. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В.Пухальського : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Романенко Анастасія Романівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
728470
   Культура Сполучених Штатів Америки : Метод. розробка з курсу "Українська і світова культура" для студ. вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
728471
  Яссін Мохамед Алі Абде Культура способу життя учнівської молоді в історії української педагогіки другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Яссін Мохамед Алі Абде ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
728472
  Сухарева Н.М. Культура средневекового Ирана / Н.М. Сухарева. – Иваново, 1985. – 47с.
728473
   Культура средневековой Руси : Сб. ст. – Ленинград, 1974. – 215с.
728474
   Культура Средневековья и Возрождения : Хрестоматия. – Харків : Факт, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7099-23-7
728475
  Карсавин Л.П. Культура средних веков : религия, философия, культура / Лев Платонович Карсавин. – Киев : Символ ; AirLand, 1995. – 198, [3] с. – Указ. имен.: с. 193-198. – (Серия: История и философия культуры). – ISBN 5-7702-0925-9
728476
   Культура средних веков и нового времени: сб. ст.. – М., 1987. – 104с.
728477
  Панченко В.І. Культура Стародавнього Риму // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 150-200. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
728478
  Єфіменко В.В. Культура Стародавнього Сходу // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 64-107. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
728479
  Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи / Э.Н. Фаустова. – М., 1991. – 136с.
728480
  Ликас А.Л. Культура судебного процесса / А.Л. Ликас. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 80с.
728481
  Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. – М., 1995. – 334с.
728482
  Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу. Дуальна освіта - спосіб навчання, який став популярним у сімдесятих роках минулого століття в Німеччині та є перспективним і донині // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  14 лютого 2017 р. відбувся семінар "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України", організований Вищою дуальною школою Гера-Айзенах та ін.
728483
  Лащук І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-54. – ISSN 1563-3713
728484
  Кисіль Г.Г. Культура сучасної української літературної мови : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Г. Кисіль, М.В. Кучинський. – Київ : Міленіум, 2005. – 270 с. – ISBN 966-8063-41-4
728485
   Культура сценической речи: сб. ст.. – М., 1979. – 415с.
728486
  Нолл Томас Культура съедает стратегию на завтрак // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото
728487
  Шейко Василь Культура та глобалізація : компаративістський аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-79
728488
  Калмикова Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв"язок та взаємовпливи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-46.
728489
  Яковенко М.Л. Культура та естетика : обумовленість понять // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.169-173
728490
   Культура та інформаційне суспільство 21 століття : матеріали наукової конференції молодих учених, 25-26 квітня 2006 року. – Харків : ХДАК, 2006. – 251с. – ISBN 966-7352-91-9
728491
   Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – 315, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ.
728492
   Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – 408, [2] с. : табл. – Ст. укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-8308-26-0
728493
  Співак В.М. Культура та її роль у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 654-662. – ISSN 1563-3349
728494
   Культура та побут населення українських Карпат.. – Ужгород, 1972. – 229с.
728495
  Зуєв К. Культура та релігія: соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 158-162. – ISSN 1728-9343
728496
  Комарова К. Культура та традиції студентів Київського університету доби незалежності // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 570-573. – ISBN 978-966-171-795-3
728497
  Ровенчак Іван Культура та цивілізація: географічний підхід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
728498
  Жаботинский В.В. Культура тела мужчины : физ., интеллект. и эмоцион. здоровье (собственные наблюдения и размышления) / Владимир Жаботинский. – Киев : Издательство "Україна", 2014. – 333, [3] с. : ил., фотоил. – Библиогр.: с. 331. – ISBN 978-966-524-422-6


  В прим. №1716500 напис: Дарунок університету від автора. Підпис.
728499
  Бутенко Р.Г. Культура тканей и клеток растений / Р.Г. Бутенко. – Москва, 1971. – 46 с.
728500
  Милосердова В.Д. Культура тканей насекомых и применение их для вирусологических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Милосердова В.Д. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1966. – 21 с.
728501
   Культура ткани в вирусологических исследованиях. – Москва, 1962. – 236 с. : ил., табл.
728502
  Слепкань З.И. Культура тригонометрических вычислений в восьмилетнией и средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Слепкань З.И.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
728503
  Нерсо А. Культура труда – главное условие уверенности в себе / Анна Нерсо // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 62-64. – ISSN 0869-4915


  Научная библиотека Кубанского государственного университета является методическим центром для библиотек вузов и учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края. Важным направлением является инновационная деятельность, которая ...
728504
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии рабочего класса / Г.Н. Соколова. – Минск, 1984. – 220с.
728505
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии технической интеллигенции / Г.Н. Соколова. – Минск, 1989. – 174с.
728506
  Матушкин С.Е. Культура труда в школьных мастерских. / С.Е. Матушкин. – Изд. доп. и переработ. – Челябинск, 1961. – 106с.
728507
  Шатуновский И.М. Культура труда журналиста. / И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 54с.
728508
  Еренков В.А. Культура труда и быта студента / В.А. Еренков. – Кишинев, 1987. – 169с.
728509
  Капица В.Ф. Культура труда как производительное творчество человека / В.Ф. Капица. – Киев, 1989. – 194 с.
728510
  Анисимов С.А. Культура труда современного рабочего / С.А. Анисимов. – Москва : Произдат, 1985. – 79 с.
728511
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 1. – 1980. – 177 с.
728512
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 2. – 1980. – 176 с.
728513
  Аманмурадов Н. Культура Туркменістану в системі міжкультурних взаємодій // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 32. – C. 3-12. – ISSN 2226-2180
728514
  Ероглу М.А. Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 137-140


  Одяг - це феномен, який виник внаслідок потреби у захисті від кліматичних умов. Він дійшов до наших днів із минулого, зазнаючи впливу різних природніх, суспільних та етичних чинників, внаслок чого значно видозмінюючись. Зміни у вигляді одягу стали ...
728515
  Волощук Є. Культура у споживацькому суспільстві: розвінчання міфу про митця та мистецтво у романі "Піаністка Ельфріди Єлінек // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 72-82. – ISBN 978-966-1516-14-3
728516
   Культура уйгуров Центральной Азии: методол. указ. к курсу "Археология Сибири". – Новосибирск, 1992. – 33с.
728517
  Цимбал Тетяна Культура укорінення людини, "творення себе" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
728518
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-36-6
Вип. 7. – 2000. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
728519
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-58-7
Вип. 9. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
728520
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-62-5
Вип. 10. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728521
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 11. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728522
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-69-2
Вип. 12. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Філософія культури. Мистецтвознавство)
728523
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 13. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728524
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 14. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728525
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 15. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728526
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 16. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728527
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 17. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728528
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 19. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728529
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 20. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728530
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 21 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728531
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 24 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
728532
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
728533
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 28. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
728534
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
728535
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
728536
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 31. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
728537
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 33. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728538
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 34. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728539
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 35. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728540
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728541
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728542
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 38. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728543
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 39. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728544
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 40. – 2013. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728545
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 41. – 2013. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728546
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 1 : Спецвипуск. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728547
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – 2013. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728548
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 43. – 2013. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728549
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728550
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728551
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 46. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728552
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 47. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728553
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 48. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728554
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 49. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728555
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 50. – 2015. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728556
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 51. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728557
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 54. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728558
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 52. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728559
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 53. – 2016. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728560
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 58. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728561
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 55. – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728562
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 56. – 2017. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728563
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 57. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728564
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 62. – 2018. – 245, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728565
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 61. – 2018. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728566
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 60. – 2018. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728567
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 59. – 2018. – 327, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728568
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 63. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728569
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 64. – 2019. – 237, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Культурологія = Series: Culturology)
728570
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 65. – 2019. – 219, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728571
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 66. – 2019. – 277, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728572
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 67. – 2020. – 201, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728573
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 68. – 2020. – 238, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728574
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 69. – 2020. – 132, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
728575
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків : ХДАК, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 70. – 2020. – 243, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
728576
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків : Харківська державна академія культури, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 71. – 2021. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
728577
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків : Харківська державна академія культури, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 72. – 2021. – 187, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
728578
   Культура України = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків : Харківська державна академія культури, 1993-. – ISSN 2410-5325
Вип. 73. – 2021. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
728579
  Адамська І. Культура українських земель IX - XVI ст. в дослідженнях Історичного товариства Нестора-літописця // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-5


  У XIX ст. розпочався новий етап формування української нації, важливим елементом якого був підвищений інтерес до дослідження власної історії. У 1874 р. при Київському університеті Св. Володимира почало діяти Історичне товариство Нестора-літописця. На ...
728580
  Кравченко Л.О. Культура українського мовлення для перекладачів : програма з метод. вказівками / Кравченко Людмила Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7675-93-7


  У пр. №4391BR напис: Для читального залу Інституту філології бібліотеки імені М. Максимовича від автора. Підпис
728581
  Русанівський В.М. Культура українського народу : Навчальний посібник / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. та ін. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1994. – 272с. – ISBN 5-325-00471-9
728582
   Культура українського слова. – Харків-Київ : Дервидав "Література і мистецтво"
Збірник 1. – 1931. – 124 с.
728583
  Клинченко Т. Культура української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
728584
  Івченко М.П. Культура української мови / М.П. Івченко. – К., 1963. – 44с.
728585
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1964. – 195с.
728586
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1966. – 192с.
728587
  Єрмоленко С.Я. Культура української мови : довідник / [С.Я. Єрмоленко (кер. авт. кол.), Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.] ; за ред. В.М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 301, [3] с. – ISBN 5-11-001484-1
728588
  Карікова Н.М. Культура української мови в концепції Василя Сімовича // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 95-102
728589
  Мацько Л.І. Культура української фахової мови : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-230-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
728590
  Еренков В.А. Культура умственного труда школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1979. – 95 с.
728591
  Заренок Н.Н. Культура управления / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 154с.
728592
  Козлов Ю.М. Культура управления и право / Ю.М. Козлов. – М, 1978. – 64с.
728593
  Пихало В.Т. Культура управления современным производством / В.Т. Пихало. – М, 1988. – 64с.
728594
  Окусов А.П. Культура управления: взаимодействие объективного и субъективного в социальном управлении / А.П. Окусов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
728595
  Тарасенко И.С. Культура управленческого труда. / И.С. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 86с.
728596
  Герчанівська П.Е. Культура управління : Навчальний посібник / П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. – Київ : Політехніка, 2005. – 152с. – ISBN 966-622-187-Х
728597
  Тимошенко Ю.В. Культура управління і управлінська культура керівника закладу освіти: змістові виміри та межі понять / Ю.В. Тимошенко, Л.В. Завгородня // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 19-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
728598
  Палеха Ю.І. Культура управління та підприємництва : Навч.-метод. посібн. / Ю.І. Палеха, В.О. Кудін. – Київ : МАУП, 1998. – 92с. – ISBN 5-86926-123-6
728599
  Березняк Є. Культура управлінської праці керівника школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793
728600
  Сербенська Олександра Культура усного мовлення : Практикум.Навчальний посібник для студ.вищих навчальних закладів / Сербенська Олександра; Мін-во освіти і науки України. Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 212с. – ISBN 966-613-220-6
728601
  Спотар-Аяр Культура усного та писемного мовлення : діловий та акад. дискурс : (Турецька мова) / [Спотар-Аяр Г.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Аванпост-Прим, 2004. – 162 с. : іл., табл. – Назва обкл.: Культура мовлення: діловий та академічний дискурс : турецька мова. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Текст укр., тур. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-502-110-1
728602
  Семеног О.М. Культура усного фахового мовлення // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 126-139. – ISBN 978-966-698-318-6
728603
  Горбушина Л.А. Культура устной и письменной речи / Л.А. Горбушина, В.Ф. Греков. – М, 1950. – 124с.
728604
   Культура устной и письменной речи в средней школе ГДР : Автореф... канд .пед.наук: / Максидонова Л. Г,; Максидонова Л. Г,; Моск.гос. пед. инзт. – М., 1963. – 17л.
728605
   Культура устной и письменной речи делового человека : справочник : практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев, О.Р. Лопаткина, М.Н. Панова и др. – 14-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-89349-358-0
728606
  Дауров Х.М. Культура устной осетинской речи / Х.М. Дауров. – Орджоникидзе, 1975. – 223 с.
728607
   Культура фахового мовлення : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скаб, М.С. та ін. Скаб; Авт.: Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В., Скаб М.С. та ін.За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 496с. – ISBN 966-8653-43-2
728608
   Культура фахового мовлення : навч. посібник для студентів ВНЗ / [уклад.: Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, А.А. Ковтун та ін. ; ред.: Н.Д. Бабич]. – 4-те вид., уточн. і допов. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. – 556, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 9-12, 546-552. – ISBN 978-617-614-062-7
728609
  Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с. – ISBN 966-603-193-0


  У посібнику проаналізовано основні ознаки ділово-го стилю - точність, стислість, конкретність, за-гальнозрозумілість, переконливість, впливовість. Наведено цікаві приклади з офіційно-ділового мов-лення. Для студентів вищих навчальних закладів.
728610
  Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста / Марія Яцимірська ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с. – ISBN 966-7651-21-5
728611
  Калайда Ф.К. Культура фисташкового дерева Pistacia vera L. на Южном Берегу Крыма / Ф.К. Калайда; Ботанический кабинет и ботанический сад Императорского Никитского сада;Под общ. ред.:Н.И.Кузнецова. – Ялта, 1916. – 22 с.
728612
  Покатілова О. Культура Франції доби Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 10-15
728613
   Культура хмелю. – К. ; Х., 1947. – 100 с.
728614
   Культура хмеля. – Москва, 1946. – 56 с.
728615
   Культура хмеля : Агротех. указ. на 1949 г. – Чебоксары, 1949. – 72 с.
728616
  Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / П.Я. Слободянюк. – Хмельницький, 1995. – 338с. – ISBN 5-87174-058-8
728617
  Михайлова Н.Н. Культура хореллы / Н.Н. Михайлова. – М, 1966. – 93с.
728618
  Мазепа В.И. Культура художника / В.И. Мазепа. – К, 1988. – 332с.
728619
  Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы / С.И. Руденко. – Москва ; Ленинград, 1962. – 200 с.
728620
   Культура ХХ сторіччя : Метод. розробки для студ. І кур.гуман.фак-тів з навч. дисципліни "Українська і світова культура". – Київ : Київський університет, 1997. – 66c.
728621
  Власенко І.О. Культура цитрусових на півдні України / І.О. Власенко. – Одеса, 1951. – 64с.
728622
  Ахунзаде Идрис Культура цитрусовых в грунтовых сараях / Ахунзаде Идрис; Азербайдж. науч.-иссл. ин-т многолетних насаждений. – Баку, 1951. – 24с.
728623
  Калантарова О.Ю. Культура часу в тибетському буддизмі: вступ до історіографії вчення Калачакри // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історія і теорія культури. – С. 53-61. – (Історія і теорія культури ; т. 1). – ISSN 2617-8907
728624
  Чхаидзе И.И. Культура чая в Закарпатье / И.И. Чхаидзе. – М, 1953. – 56с.
728625
  Бучанов И.И. Культура Чехии гуситского периода в работах отечественных историков конца 40-х годов ХХ века - начала ХХI века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 5. – С. 87-92. – ISSN 0132-1366
728626
  Мыльников А.С. Культура чешского Возрождения. / А.С. Мыльников. – Л., 1982. – 176с.
728627
  Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге ХІІ-ХІІІ вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. / Э.В. Шавкунов. – М., 1990. – 281с.
728628
  Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь / М.В. Воробьев. – Москва, 1983. – 367 с.
728629
   Культура чи імітація культури ? : Матеріали парламентських слухань на тему: "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації" у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 160с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-611-430-5
728630
   Культура Чили.. – М., 1968. – 296с.
728631
  Чепелєва Н.В. Культура читання / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1980. – 48 с.
728632
  Серажим К.С. Культура читання в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 44-52


  У статті зроблено спробу дослідити сутність кризи читання в Україні, проаналізувати статистичні дані щодо вподобань українських читачів, дані щодо вподобань українських читачів, з’ясувати основні чинники, що заважають формуванню інформаії дані щодо ...
728633
  Семеног О.М. Культура читання наукового тексту. Компресія наукового тексту // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 98-126. – ISBN 978-966-698-318-6
728634
  Семенова М.О. Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 246-255. – ISSN 2074-8167


  Статтю присвячено аналізу поняття "культура читання", яке знаходиться в контексті сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів. Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти удосконалення культури ...
728635
  Перцовская Р. Культура чтения в эпоху электронных технологий / Римма Перцовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-10
728636
  Акатова Т.И. Культура чтения и информационная культура: основание для дифференциации понятий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 286-290
728637
  Примаковский А.П. Культура чтения и методы работы с книгой / А.П. Примаковский. – М, 1951. – 143с.
728638
   Культура чувств. – Москва : Искусство, 1968. – 254с.
728639
  Вареница Е.Т. Культура чумизы в нечерноземной полосе / Е.Т. Вареница. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 86с.
728640
  Стогній О.М. Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв"язків (на прикладі України та Греції) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 30-35. – ISSN 2312-4679
728641
  Свешников И.К. Культура шаровидных амфор // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1983. – В1-27 : Культура шаровидных амфор / И.К. Свешников. – С.1-88, рис.
728642
  Войтович М.М. Культура шнурової кераміки Верхнього Придністер"я : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Войтович Марія Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
728643
  Фогель В.А. Культура эвкалиптов в западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Фогель В.А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
728644
   Культура Эквадора. – М., 1985. – 279с.
728645
  Щербина В.Ф. Культура экономики. / В.Ф. Щербина. – Москва, 1986. – 189с.
728646
  Арнольд Р. Культура эпохи Возрождения / Арнольд Р. ; под. ред. В.В. Битнера ; перев. с немец. Н.М. Даниловской. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1905. – 64 с. – (Читальня "Вестника знания")
728647
   Культура эпохи Возрождения : сб. статей. – Л., 1986. – 255с.
728648
  Скрипникова Л.В. Культура эпохи Возрождения / Л.В. Скрипникова. – Днепропетровск, 1993. – 147с.
728649
   Культура эпохи Возрождения и Реформация: докл. конф., Москва, 12-13 февр. 1979 г.. – Ленинград, 1981. – 267 с.
728650
   Культура этноса и этническая история: Краткое содерж. докл. науч. сессии. – Л., 1987. – 38с.
728651
   Культура юга Узбекистана в древности и средневековье: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1988. – 83с.
728652
   Культура яблони на слаборослых подвоях. – Москва, 1974. – 69 с.
728653
  Дорофеев П.П. Культура ягідників в умовах Молдавії та південних районів УРСР / П.П. Дорофеев. – Тираспіль, 1937. – 136с.
728654
  Малыш С.Е. Культура ягодников в Донбассе. / С.Е. Малыш, П. Бережной. – Сталино, 1953. – 64с.
728655
  Смольянинова Н.К. Культура ягодников и приусадебных садах / Н.К. Смольянинова, Ф.И. Карев. – 2-е изд. – М., 1966. – 235с.
728656
  Шумейкер Дж.Ш. Культура ягодных растений и винограда / Дж.Ш. Шумейкер. – М, 1958. – 562с.
728657
  Мурогов В. Культура ядерного нераспространения - новый ресурс публичной дипломтии России. / В. Мурогов, А. Зульхарнеев // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 79-92. – ISSN 0130-9625
728658
  Скворцов Л.И. Культура языка - достояние социалистической культуры. / Л.И. Скворцов. – М., 1981. – 191с.
728659
  Винокур Г. Культура языка / Г. Винокур. – Москва, 1925. – 216 с.
728660
  Мусаев К. Культура языка перевода / К. Мусаев. – Ташкент, 1982. – 189с.
728661
  Решетник М.Д. Культура як "життєвий стиль": Е. Ротгакер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ідеї культурної антропології Е. Ротгакера. The basic ideas of E. Rothackers cultural anthropology is considered.
728662
  Чухно В.І. Культура як атрибут соціуму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 243-249
728663
  Мельник В.В. Культура як герменевтика буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 107-117. – ISSN 2072-1692
728664
  Мачача Т. Культура як засіб реалізації потенціалу творчої діяльності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 165-169
728665
  Масляк П. Культура як інструмент позитивних перетворень у суспільстві // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 59-64. – ISSN 1682-2366
728666
  Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 126-134. – ISSN 2072-1692
728667
  Шмельова Т.В. Культура як об"єкт дослідження польської та української педагогіки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 269-272. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
728668
  Карась А.Ф. Культура як об"єкт і чинник геополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядуються сучасні проблеми детермінації культури у її зв"язку з геополітикою.
728669
  Комаров Р.В. Культура як предмет дослідження в історії філософії (на прикладі філософії символічних форм Ернста Кассірера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
728670
  Кравченко О.В. Культура як предмет наукової концептуалізації в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 37-49
728671
  Кучменко Е.М. Культура як світ утілених цінностей / Е.М. Кучменко, Б.А. Кучменко // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 19-27
728672
  Фітьо В. Культура як смислова детермінанта розуміння // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 150-153. – ISSN 1728-9343
728673
  Возняк С.С. Культура як соціальне явище:аксіологічний вимір / С.С. Возняк, Т.В. Костюк // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 2306-3974
728674
  Батюк Г.Ю. Культура як соціальний феномен: інтеграція реального та віртуального // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
728675
  Лебединська І. Культура як спосіб набуття ідентичності: методологічна рефлексія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 231-260. – ISBN 978-966-2241-22-8
728676
  Ребкало І.В. Культура як форма буття людини в світі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 188-194. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
728677
  Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе европейской части СССР. / В.П. Третьяков. – Л, 1972. – 136с.
728678
  Жукова И.В. Культура японской диаспоры в Канаде / И.В. Жукова, А.В. Жукова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
728679
  Волков Н.В. Культура, быт и нравы населения ГДР / Н.В. Волков. – Москва, 1977. – 91с.
728680
  Дороніна Ю.А. Культура, духовність в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 282-285. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
728681
  Борисова Е. Культура, имена и экономическое развитие / Е. Борисова, А. Кулькова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 81-106 : рис. – Библиогр.: 97 назв. – ISSN 0042-8736
728682
   Культура, искусство, досуг : Англия. США. XX век :Хрестоматия. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 464 с.
728683
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 2. – 2002
728684
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 4. – 2002
728685
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 5. – 2002
728686
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 6. – 2003
728687
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 7. – 2003
728688
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 8. – 2003
728689
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 9. – 2003
728690
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 10. – 2003
728691
   Культура, людина і право : Бюлетень. – Харків
№ 11. – 2003
728692
  Челышов Е.П. Культура, мир , прогресс / Е.П. Челышов. – Ташкент, 1977. – 214с.
728693
  Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
728694
   Культура, наука, искусство СССР : словарь-справочник. – Москва, 1965. – 320 с.
728695
   Культура, нравственность, человек: сб. ст.. – Ташкент, 1991. – 98с.
728696
   Культура, образование и наука в СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 128с.
728697
  Васильченко В.М. Культура, обряд, мова: точки перетину в екзестенції етносоціуму // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С.401-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 410-412; 34 назв.


  Метою дослідження є з"ясування ролі і місця культури, обряду і мови, а також зв"язків між ними та їх плив на формування етнокультурного соціуму/індивіда.
728698
   Культура, общение, текст. Сб. ст.. – М., 1989. – 201с.
728699
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
728700
  Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б.С. Ерасов. – Москва, 1990. – 207 с.
728701
  Бойко В.І. Культура, творчість, свобода: діалектика зв’язку // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
728702
  Артеменко А.П. Культура, техника и труд / А.П. Артеменко. – Харьков : кн. изд-во, 1964. – 116 с.
728703
   Культура, техника, человек: Диалектика взаимосвязи: Сб. ст.. – Владивосток, 1991. – 159с.
728704
  Адуло Т.И. Культура, философия и духовный мир человека: теоретико-методологический аспект / Т.И. Адуло ; под ред. Е.М. Бабосова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1986. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-148
728705
   Культура, философия, образование в стратегиях 21 века : Научное издание / О.Н. Кузь, В.А. Стрижко, П.В. Брунько, Т.Е. Гетало, И.В. и др. Жеребятникова; МОНУ; ХНЕУ; Кузь О.Н., Стрижко В.А., Брунько П.В., Гетало Т.Е., Жеребятникова И.В. и др. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 260с. – ISBN 966-676-169-6
728706
   Культура, философия, право. – Киев
Ч.1. – 1997. – 152с.
728707
   Культура, философия, право. – Киев
Ч. 1. – 1997
728708
   Культура, человек и картина мира: сб. ст.. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
728709
  Біблер В.С. Культура. Діалог культур / Володимир Біблер. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 365, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-569-1
728710
   Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. – Ленинград, 1990. – 40 с.
728711
  Шевченко А.К. Культура. История. Личность / А.К. Шевченко. – Ктев, 1991. – 187с.
728712
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
728713
  Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість. : Методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ ; Ін-т вищої освіти України. – Київ : Знання України, 2002. – 578 с. – На тит. аркуші деяких примірниках першим автором є В. Андрущенко. – ISBN 966-7999-07-6
728714
   Культура. Религия. Атеизм. – Киев, 1991. – 299 с.
728715
   Культура. Творчество. Человек. – Москва, 1970. – 272 с.
728716
  Кононенко П. Культура. Українська культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 6-11
728717
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія. 2-х т. / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-07-49-2
Т.1. – 2001. – 520с.
728718
  Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація ( кінець ХІХ-початок ХХІ ст.) : Монографія: В 2-х томах / В.М. Шейко. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0761-1
Т.2. – 2001. – 400с.
728719
  Колтунюк С.В. Культура.Атеизм.Личность. / С.В. Колтунюк. – К., 1988. – 141с.
728720
  Скуратовский В. Культура: вчера, сегодня, завтра : контексты киномонтажа // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 3 (73). – С. 34-51
728721
  Гусев С.С. Культура: конфликты и компромиссы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0235-1188
728722
   Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания : научно-методический материал по философии, культурологии, истории. – Белгород : Белгородская ГСХА
Ч. 8. – 2003. – 130с.
728723
  Дискин И.Е. Культура: Стратегия социально-экономического развития / И.Е. Дискин. – Москва, 1990. – 107 с.
728724
  Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис. понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.13-22. – ISSN 0132-1625
728725
  Носенок Б.Е. Культуральні дослідження у сучасній французькій гуманітаристиці // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 76-80. – ISSN 2226-0285
728726
  Шейко В.М. Культурація і дигіталізація – ключові тренди вищої культурологічно-мистецької та інформаційно-бібліотечної освіти / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 68. – C. 63-79. – ISSN 2410-5325
728727
  Шейко В. Культурація особистості - освітній вимір [Харківська державна академія культури] / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 23-38. – ISSN 1682-2366
728728
  Мосенкіс Ю.Л. Культури давнього Середземномор"я і походження терміна с р і б л о / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства, Редакція період. зб. наук. праць "Мова та історія". – Київ : КДТУБА : Мова та історія, 1995. – 14 с. – Бібліогр. в прим. с. 13-14
728729
  Ращенко А. Культури мають перебувати в діалозі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті відбулася Друга міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур". Організатори заходу -центри сходознавства Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка НАНУ і науково-дослідний центр ...
728730
   Культури нашої надбання. – Ужгород, 1982. – 168с.
728731
  Головко Б.А. Культури філософія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 111. – ISBN 978-966-02-7998-8
728732
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Шидловський П.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 271л. + Додатки: л.236-271. – Бібліогр.: л.201-235
728733
  Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 - 10 тис. років тому) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Шидловський П.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
728734
  Надута Т.В. Культурна амбівалентність як художній прояв транскультурного мислення у романах Емі Тан // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 250-256
728735
  Хоменко М.М. Культурна антропологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220. – ISBN 966-642-073-2
728736
  Зоотарьова К. Культурна антропологія та виклики сучасності // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 192-199. – ISBN 978-617-7768-07-3
728737
  Буценко О.А. Культурна безпека як ключовий фактор сучасного соціального розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 149-152
728738
  Бєлопольська О.А. Культурна біографія артефакту: скіфський казан // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 65-70. – ISSN 1996-9872
728739
  Сулейманова Л. Культурна взаємодія Сходу і Заходу у філософській творчості Е. Фромма // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 304-306. – ISSN 2076-1554
728740
  Вербинська К.О. Культурна візія нової України: стратегічне планування як основа розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 13-14
728741
   Культурна дипломатія // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Одним із ad hoc консультантів першого повнометражного фільму про В. Стуса "Заборонений" став випускник ІМВ Б. Токарський. Отримавши диплом магістра міжнародного права, Богдан продовжив навчання на ф-ті сучасних та середньовічних мов Кембриджського ...
728742
  Токарський Б. Культурна дипломатія Богдана Токарського / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Одним із ad hoc консультантів першого повнометражного фільму про Василя Стуса «Заборонений», який вийшов в український кінопрокат 5 вересня, став випускник ІМВ Богдан Токарський. Отримавши диплом магістра міжнародного права, Богдан продовжив ...
728743
  Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
728744
  Глібова С. Культурна дипломатія Італії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
728745
  Соловчук Л. Культурна дипломатія капели "Дніпро" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 6


  Улітку Народна хорова капела «Дніпро» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відвідала з гастролями Німеччину, Швейцарію та Італію. Першим виступом став грандіозний спільний концерт, присвячений 50-літтю Університету м. Констанц ...
728746
  Осташ І. Культурна дипломатія на Близькому Сході (на прикладі Лівану) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 22-26. – ISSN 2663-2675
728747
  Стасевська О. Культурна дипломатія Республіки Корея / О. Стасевська, В. Уколова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 27-33. – ISSN 2311-4894
728748
  Ціватий В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 295-302. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
728749
  Кукса Н. Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 119-120
728750
  Пересунько Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри : "Щедрик" проти "русского мира". Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924) / Тіна Пересунько ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України. – Київ : АртЕк, 2019. – 309, [3] с. : табл., іл., портр. – До 100-річчя засн. Укр. Республік. Капели ; До 140-річчя від дня народж. Симона Петлюри ; До 100-річчя європ. прем"єри "Щедрика". - Імен. покажчик: с. 306-307. – Бібліогр.: с. 304-305. – (100 років культурної дипломатії України). – ISBN 978-617-7674-92-3
728751
  Руденко В.Ю. Культурна дипломатія України: стан, проблеми , перспективи // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 239-240
728752
  Траченко К.О. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 250-252
728753
  Карпчук Н. Культурна дипломатія Франції / Н. Карпчук, І. Лозанюк // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 28-33. – ISSN 2312-9808


  Сучасна світова дипломатія завдячує своєму існуванню й розвитку французам. Саме вони встановили високий стандарт етики ведення зовнішньої політики, розробили методику ведення переговорів, регулювання міжнародних суперечок, налагодження тісних взаємин з ...
728754
  Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
728755
  Сербіна Н.Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О.П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – C. 122-131


  Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої держава може не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти престиж власної країни, уряду; подолати упередженість щодо країни; зміцнити міжнародний авторитет держави.
728756
  Петров В.В. Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
728757
  Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 9


  У центрі Вашингтона відкрилася виставка відомого українського художника Віктора Сидоренка "Пам"ять безсвідомого".
728758
  Руднєва В.Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 257-266. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
728759
   Культурна дипломатія: інтелектуальні запити світу // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 122-125
728760
  Шкуров В. Культурна дипломатія: нотатки з Греції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 46-47. – (Політичні науки)
728761
  Мареєв О. Культурна діяльність посольства Німеччини в Україні (1991-2016 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 166-173
728762
  Гуменюк О. Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920-1939 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 236-240
728763
  Малежик Д.І. Культурна діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 166-171
728764
  Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 400-406.
728765
  Айхтінгер Мартін Культурна домінанта / інтерв"ю взяла Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 56-57. – ISSN 1996-1561


  Генеральний директор департаменту культурної політики Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Мартін Айхтінгер про зростання ролі культури у міжнародній дипломатії, її особливий статус в Австрії та митців як рушіїв розвитку ...
728766
  Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномена // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 194-200
728767
  Макаренко Є.А. Культурна і мовна різноманітність в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 247-250.
728768
  Євдокимова В.В. Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 188-207. – ISSN 2518-7600
728769
  Поливач К.А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
728770
  Ломако В. Культурна і природна спадщина як предмет складу порушення законів та звичаїв війни / В. Ломако, В. Базов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 76-80.
728771
  Пилипенко С.Г. Культурна ідентичність в умовах плинної сучасності // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 126-135. – ISBN 978-617-619-161-2
728772
  Богачов А. Культурна ідентичність і пам"ять // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 22-28. – ISSN 0235-7941
728773
  Цюпак І.Г. Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 63-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
728774
  Гродська Е.Б. Культурна ідентичність новітньої української діаспори в Іспанії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2226-0285
728775
  Смоліна О.О. Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України) / О.О. Смоліна, А.М. Ополонін // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 171-179. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
728776
  Лисий І.Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17. – ISSN 1996-5931
728777
  Кобчінська О.І. Культурна інакшість як філософський акцент Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 120-126
728778
  Величко В. Культурна індустрія Китаю: наукові засади та реалії розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 525-538. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
728779
  Ревко А. Культурна інфрастуктура як базис розвитку соціогуманітарного простору регіонів України в умовах трансформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 130-136. – ISSN 2411-5215
728780
  Палій О. Культурна катастрофа та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Російський режисер, син автора "Союзу нерушимого" Андрій Кончаловський вважає, що "Московія" іде до неоліту.
728781
  Нестуля О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності / Олексій Нестуля; Всеукраїнська спілка краєзнавців, Полтавське наукове тов-во краєзнавців. – Полтава, 1993. – 64с.
728782
  Чжоу Тінтін Культурна компетентність як результат фахової підготовки вчителів музичного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 177-182. – ISSN 2308-4634


  Аналізується феномен культурної компетентності вчителів музичного мистецтва. Подається уточнена сутність поняття на перетині дефініцій “компетентність” та “культура” Культурна компетентність у системі інших базових та фахових компетентностей. Доведена ...
728783
  Хом"якова О.В. Культурна компетенція у вищій освіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 73-77. – ISSN 2312-4679


  Розглянуто місце культурної компетенції у вищій освіті та пов"язані з нею дискусійні питання. Особливу увагу приділено ключовим соціальним компетенціям. Спираючись на документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій та представлені їм наукові розробки, ...
728784
  Світленко С. Культурна компонента в ідеології та діяльності українського національного руху Наддніпрянщини середини 40-80-х рр. XIX ст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 81-93. – ISBN 978-966-981-084-7
728785
  Тертична А. Культурна комунікація України з Болгарією у світлі публічної дипломатії 1990-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 112-125. – ISSN 0130-5247


  Згадується, що окремі аспекти культурно-гуманітарної співпраці України з Болгарією висвітлено в дослідженнях О. Машевського та Г. Мінгазутдінової. - С. 113, 125.
728786
  Гач Н.О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 250-262


  У статті здійснюється когнітивно-прагматичний аналіз словосполучень в американських віршованих творах XIX ст. з огляду на інтенції автора, а також розглядаються особливості реалізації теми "війна" на рівні словосполучень у рамках культурних, ...
728787
  Вікирчак І. Культурна менеджерка, асистентка Ольги Токарчук Ірина Вікирчак: "Головне - не те, що робиш, а з якими людьми йдеш поруч" / розмову вела Олександра Іванюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 17 листопада (№ 46). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
728788
  Павлова О.Ю. Культурна місія класичного університету // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 74-78. – Бібліогр.: 3 назв.
728789
  Костючок О.В. Культурна належність Києво-Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 75-79. – ISSN 2076-1554
728790
  Шляхович О.В. Культурна освіченість: міждисциплінарна проблематика у сучасних міжкультурних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 193-195
728791
  Шевченко Г.П. Культурна особистість: концептуальні ідеї П. Шафера / Г.П. Шевченко, Т.Л. Антоненко, М.В. Безугла // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 2226-3209
728792
  Шаповал М. Культурна павутина: інтертекстуальність як основа літератури модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 342-350
728793
   Культурна політика в Україні : аналітичний огляд / О.А. Гриценко, Г.О. Андрес, І.С. Булкіна, Н.К. Гончаренко, В.В. та ін. Дем"ян; [Гриценко О.А., Андрес Г.О., Булкіна І.С., Гончаренко Н.К. та ін.]; Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України; ред.-упорядник О. Гриценко. – Київ, 2007. – 160 с. : табл. – ISBN 966-7048-65-9
728794
  Кравченко О.В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 47-57
728795
  Дацюк С. Культурна політика війни // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 8-11 : фото Юрія Сороки. – ISSN 0868-9644
728796
  Савелова М. Культурна політика Європейського Союзу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 118-122
728797
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу і місце України у формуванні єврокультурних стратегій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 192-196
728798
  Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу як інтеграційний фактор та інструмент формування загальноєвропейського культурного простору // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 55-64
728799
  Худолій М. Культурна політика Європи: огляд проблематики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 413-415
728800
  Еппл Майкл Культурна політика і освіта / Еппл Майкл; Пер. з англ. В.Василюка. – Київ : Веселка, 2002. – 158с. – ISBN 966-01-0217-8
728801
  Степовик Д. Культурна політика і політична культура // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  Маленький спогад про Миколу Плав"юка.
728802
  Бугрій В.С. Культурна політика незалежної України в період її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 19-25. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
728803
  Баладинська І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 209-217
728804
  Культенко В.П. Культурна політика та політична культура : кореляція понять та феноменів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.140-145
728805
  Кравченко О.В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
728806
  Здіорук С.І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доповідь / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П. ; за ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 57, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-181-3
728807
  Худолій М. Культурна політика України: огляд проблематики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 78-80
728808
  Драч Ю. Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 9-10
728809
   Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : УЦКД Мінкультури України, 1995. – 64с.
728810
  Худолій М.В. Культурна політика: основні підходи до визначення поняття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
728811
  Данилюк І. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-93.
728812
  Власов М.М. Культурна революція / М.М. Власов. – Київ, 1969. – 24 с.
728813
  Орлова Т.В. Культурна революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 220-221. – ISBN 966-642-073-2
728814
  Добрускін М.О. Культурна революція в європейських країнах народної демократії / М.О. Добрускін. – Київ, 1958. – 44с.
728815
  Бевзенко Л. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності : на прикладі практик успіху // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 98-119. – ISSN 1563-3713
728816
  Денисенко С.Н. Культурна релевантність міжмовних контрастів (в аспекті питання культурної специфіки у фразеології) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-581-295-5
728817
  Вергеліс О. Культурна реформа. Вигляд з хвоста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 1, 4


  "Низка скандалів різної резонансності потрясла жарке повітря цього літа у зв"язку з запровадженням "культурної реформи". Особливо тієї її частини, котра стосується конкурсів у закладах культури. В Одеському українському театрі ім. В.Василька художнього ...
728818
  Атаманчук-Ангел Культурна речовина // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 131-140
728819
  Назаров Н.А. Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 275-282


  Стаття показує освоєння і трансформації західноєвропейської лексикографічної традиції у "Лексиконі" П. Беринди. Статья показывает освоение и трансформации западноевропейской лексикографической традиции в "Лексиконе" П. Беринды. The article shows ...
728820
  Арзуманова Т.В. Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 70-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
728821
  Бедзик Д. Культурна сила : комедія на одну дію / Дмитро Бедзик. – Харків : ДВУ, 1929. – 27 с.
728822
  Литвин Т. Культурна ситуація постмодерну: плюралізм як антитеза ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 40-43. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
728823
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 57-60. – ISBN 966-7890-03-1
728824
  Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: 60; 5 назв
728825
  Годованська О. Культурна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 380-388. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
728826
  Цирфа Ю. Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 100-101
728827
  Здановська В. Культурна спадщина - позачасова цінність // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 35-37


  Запропоновано перелік видань 2015-2017 рр., які стануть у нагоді при організації різноманітних заходів у бібліотеках у рамках Року культурної спадщини
728828
  Сліпушко О. Культурна спадщина античного Криму: русько-український інтерпретаційний дискурс // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 17-28. – ISBN 978-617-7442-64-5
728829
   Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України = Cultural heritage the atlas geoinformational system of sustainable development of Ukraine / [Руденко Л.Г. та ін.] ; за ред. Л.Г. Руденка ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2018. – 172 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. - На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Зміст, вступ, рез. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8682-5
728830
  Романовський В.С. Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам"яткознавства й історичного джерелознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 26-34
728831
  Компан О.С. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінсокої теорії / О.С. Компан. – Київ, 1970. – 20 с.
728832
  Орлова М. Культурна спадщина вірменського народу на території Одеської області / М. Орлова, Г. Саркісян // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 115-120. – ISBN 978-966-2696-51-6
728833
  Заєць Л. Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 79-92


  Значний масив матеріалу з означеної проблеми диктує необхідність його історіографічного аналізу, який дасть можливість узагальнити результати наявних досліджень, визначити основні завдання з проблеми та окреслити перспективи майбутніх досліджень. ...
728834
  Тютюнник Ю.Г. Культурна спадщина і ландшафтне різноманіття // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 38-61. – ISBN 966-531-142-5
728835
   Культурна спадщина і національна політика історичної пам"яті // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 67-77. – ISBN 978-966-554-315-2
728836
  Семена М. Культурна спадщина на невизнаній території // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 10


  Процес включення кримських пам"яток до Всесвітнього списку ЮНЕСКО призупинено. Що далі?
728837
  Денисенко О.А. Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам"яті // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 13-24. – ISSN 2078-0133
728838
  Святненко А.В. Культурна спадщина протоієрея Києво-Софійського собору П.Г. Лебединцева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 326-328. – ISBN 978-966-452-103-8
728839
  Верменич Я. Культурна спадщина Середземномор"я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 147-160. – ISSN 0869-3595
728840
   Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
Число 1. – 2003. – 167, [1] с., [1] арк. карта : іл. – Імен., геогр. покажч.: с.154-161. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
728841
  Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
728842
  Барна С. Культурна спадщина Тернопільщини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 48-57. – ISSN 0131-2685
728843
  Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам"яті: події 1941-1942 рр. В пам"ятках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-55. – ISSN 2222-5250
728844
   Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. – Київ : Істина, 2002. – 336с. – ISBN 966-7613-23-2
728845
   Культурна спадщина України : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; [уклад.: В.В. Степко, Г.О. Стешенко, Т.В. Улятовська, А.А. Чернявська ; наук. ред. Т.В. Улятовська ; відп. за вип. Ю.І. Горбань]. – Київ : КНУКіМ, 2012. – 92, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 82-92
728846
  Троєльнікова Л.О. Культурна спадщина України в контексті формування сучасного художньо-освітнього простору // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 79-84
728847
  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам"яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 139-150. – ISSN 2222-5250
728848
   Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-250-9
Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – 2017. – 254, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. – Бібліогр. в кінці ст.
728849
  Зараховський О.Є. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 181-187. – ISSN 2226-0285
728850
  Єпіфанов О.В. Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 15-22. – ISSN 2413-1342
728851
  Антоненко В.С. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблеми питання / В.С. Антоненко, І.П. Крупа // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37-44. – Бібліогр.: 17 назв.
728852
  Пивовар І.В. Культурна спадщина як об"єкт адміністративно-правової охорони // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 165-176
728853
  Кудерська Н.І. Культурна спадщина як об"єкт культурної політики держави // Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Н.І. Кудерська. – Київ : НАКККіМ, 2014. – C. 6-12. – ISBN 978-966-452-170-0
728854
  Титова О. Культурна спадщина як чільна складова державотворчих процесів сучасної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 3-6. – ISSN 2078-0850
728855
  Шуткевич О. Культурна спадщина: анексована, втрачена, розкрадена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 197). – С. 10-11


  Пам"ятки окупованого Криму стали головною темою міжнародної конференції у Вінниці.
728856
  Шорсткіна О. Культурна співпраця Михайла Драгоманова та західноукраїнських інтелектуалів: історіографічний аспект (перша третина ХХ століття) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 72-79


  Висвітлюється внесок науковців у дослідження проблеми культурної співпраці видатного українського мислителя та вченого Михайла Драгоманова та чільних представниківінтелектуальної еліти Галичини, Буковини та Закарпаття першої третини ХХ ст.Аналізуються ...
728857
  Семененко Н. Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 1 (49) : Театр. Музика. Кіно. – С. 56-63. – ISSN 1728-6875
728858
  Виткалов С.В. Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису "Євро-арт") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 44-51
728859
  Розовик О. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 171-173
728860
  Мазепова О. Культурна схема rudarbayesti (стриманість) у складі перської системи ввічливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено одну з найбільш показових для перської системи ввічливості культурних схем – rudarbayesti (стриманість), яка має істотний вплив на всі види соціальної взаємодії в Ірані. Вивчення механізмів функціонування цієї культурної схеми сприятиме ...
728861
  Мазепова О.В. Культурна схема sekastenafsi (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta"arof // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 241-249
728862
  Дубас О.П. Культурна та ідеологічна глобалізація: виклики для інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 201-207
728863
  Федорчук Л. Культурна тематика в ефірі France 24: уроки для України / Л. Федорчук, Н. Пушкарук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 202-208. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
728864
  Гумницька Н. Культурна традиція: першооснова збереження національної ідентичності та формування глобального українського простору // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-11. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
728865
  Николаєва В.І. Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства / В.І. Николаєва, Ю. Якименко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 42-48. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
728866
  Настояща К.В. Культурна форма як агент міжкультурного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття "культурної форми", дано ґрунтовний аналіз цього соціального феномена як продукту діяльності певної культури. Досліджено типологію культурних форм, варіанти їх апробації та роль у міжкультурному дискурсі як одного з факторів ...
728867
  Копієвська О.Р. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-125
728868
  Головченко М.Ф. Культурна функція як невід"ємна складова образу сучасної держави // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-20. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
728869
  Маслікова І.І. Культурна цінність та поліфункціональність суспільного простору міської площі: історико-культурологічний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 88-92. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджуються зміни в організації та функціонуванні суспільного простору в містах у контексті соціокультурної динаміки - від часів Античності до сьогодення. Виявляються соціокультурні особливості відкритого міського простору в античній Греції ...
728870
  Шевченко Л.М. Культурна штучність романтичної стилістики в умовах українського ліризму і в формуванні мистецьких засад фортепіанної гри від XIX на XX століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 176-183. – ISSN 2312-4679
728871
  Пирогов Г.Н. Культурная агрессия / Г.Н. Пирогов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
728872
  Матвеенко В.В. Культурная адаптация иммигрантов в российском и канадском обществах в условиях технологического развития : культура и управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье анализируется влияние ИКТ на процессы культурной адаптации иммигрантов в многокультурных обществах. Предложена модель адаптации иммигрантов в принимающее общество, основанная на данных результатов сравнительного исследования содержания ...
728873
  Кон И.С. Культурная антропология телесных наказаний. Телесные наказания детей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 97-109. – ISSN 0042-8744
728874
  Панибратцев А.В. Культурная глобализация и задачи современного образования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-57. – ISSN 2073-9702
728875
  Чон Докхен Культурная глобализация: тогда и сейчас // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 32-35. – ISSN 1738-8252
728876
  Барсук В.Л. Культурная деятельность : опыт социологических исследований / В.Л. Барсук, В.И. Волков, Л.И. Иванько и др. ; отв. ред. Л.Н. Коган ; АН СССР, Урал. науч. центр. – Москва : Наука, 1981. – 238 с.
728877
   Культурная деятельность населения : демографический аспект : сб. ст. – Москва, 1988. – 126 с.
728878
  Цыплаков Д.А. Культурная динамика традиций и новаций : образовательный аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.70-75. – ISSN 1811-0916
728879
  Циватий В. Культурная дипломатия и диалог культур азербайджанских диаспорных организаций в полицентричном мире: XXI века: институциональный и внешнеполитический дискурсы // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 59-69
728880
  Филановская Т.А. Культурная диффузия : обретения и потери (на примере становления хореографического образования в России) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается роль фактора культурной диффузии в становлении системы хореографического образования России. Определен механизм возникновения и динамики развития национальной школы танца как результат заимствования и синтеза европейских пед. ...
728881
  Галустян Д.О. Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI-XVII вв.) / Д.О. Галустян. – Ереван, 1981. – 162 с.
728882
   Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника. – Москва, 1976. – 816 с.
728883
   Культурная жизнь в СССР, 1941-1950: Хроника. – Москва, 1977. – 524 с.
728884
   Культурная жизнь в СССР, 1951-1965: Хроника. – М., 1979. – 679с.
728885
   Культурная жизнь в СССР, 1966-1977: Хроника. – М., 1981. – 847с.
728886
   Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. – Москва, 1975. – 768 с.
728887
  Пустовалова А. Культурная жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки, печать и издательское дело // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 44-45
728888
  Бахрамова М.В. Культурная жизнь Дербента в XVI-XVIII веках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 209-212. – ISSN 2076-1554
728889
  Степанов З.В. Культурная жизнь Ленинграда / З.В. Степанов. – Ленинград, 1976. – 288с.
728890
   Культурная жизнь Сибири 17-20 вв. : Сборник еауч. трудов. Бахрушинские чтения. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 159 с.
728891
  Хван М.С. Культурная идентичность Бразилии в эпоху глобализации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0044-748Х
728892
  Кузьмина С.Л. Культурная идентичность образовательного пространства современного Крыма : виртуальные отражения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 79-87
728893
  Геркерова А.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 30-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
728894
  Краузе А.А. Культурная матрица техногенной цивилизации : аксиомы и ценности / А.А. Краузе, А.С. Сафонова, О.Д. Шипунова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.7-10. – ISSN 2073-9702


  Предложен философский анализ культурной матрицы современной цивилизации через выявление мировоззренческих доминант техногенного общества. Автор делает вывод, что анализ базовых аксиоматических установок позволяет наиболее наглядно показать связь ...
728895
   Культурная Москва. – Москва, 1923. – 139с.
728896
  Сабадаш Ю.С. Культурная парадигма в творческом наследии Николая Рериха / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Никольченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 2226-3209
728897
  Николаева А.Д. Культурная парадигма как основа социокультурной модернизации региональной системы образования / А.Д. Николаева, О.П. Осипова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 49- 51. – ISSN 2073-9613


  В статье проведен анализ культурной парадигмы системы образования, ее вариативной модели - социокультурному подходу в образовании на материале Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия).
728898
   Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры : Сборник материалов. – Москва : Либерия, 2002. – 238с. – ISBN 5-85129-139-7
728899
  Бабякина Е.П. Культурная политика в условиях становления гражданского общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
728900
  Водопьянова Е. Культурная политика Европейского Союза и вызовы времени // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 0201-7083
728901
  Маевский Г.С. Культурная политика современной России: институты и тенденции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
728902
  Живков Т. Культурная политика социализма / Т. Живков. – София, 1985. – 374 с.
728903
  Крупская Н.К. Культурная работа в колхозах / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1930. – 32 с.
728904
   Культурная ревлюция - составная часть ленинского плана социалистического строительства: реф. сб.. – М., 1981. – 336с.
728905
  Гладкая Л.В. Культурная революция - закономерность развития нового мира / Л.В. Гладкая. – Одесса, 1972. – 101 с.
728906
  Васина Э.Л. Культурная революция / Э.Л. Васина. – Москва, 1968. – 35 с.
728907
  Щербина Д.Г. Культурная революция в ГДР и борьба СЕПГза ее осуществление : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Щербина Д.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 32 с.
728908
  Каландадзе Ц.П. Культурная революция в Грузии / Ц.П. Каландадзе. – Тбилиси, 1963. – 111 с.
728909
  Арнольдов А.И. Культурная революция в европейских странах народной демократии / А.И. Арнольдов. – Москва, 1956. – 47 с.
728910
  Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР / Я.Н. Безносиков. – Москва, 1982. – 296 с.
728911
  Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении. 1920-1940. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1966. – 304с.
728912
  Грабарь Т.Ф. Культурная революция в СССР - составная часть ленинского плана построения социализма (1917-1937) / Т.Ф. Грабарь. – Москва, 1968. – 95 с.
728913
  Лисенков М.М. Культурная революция в СССР и армия / М.М. Лисенков. – М., 1977. – 220с.
728914
   Культурная революция в СССР и духовное развитие советского общества. – Свердловск, 1974. – 605с.
728915
   Культурная революция в СССР. 1917-1965 гг.. – М., 1967. – 472с.
728916
  Михайлов П.М. Культурная революция в Чувашии / П.М. Михайлов. – Чебоясары, 1957. – 103 с.
728917
  Смирнов К.П. Культурная революция и задачи коммунистического воспитания трудящихся при переходе от социализма к коммунизму / К.П. Смирнов, К.И. Чуркин. – М., 1972. – 1-32с.
728918
  Мельников В.В. Культурная революция и комсомол / В.В. Мельников ; Рост. н/Д ин-т с.-х. машиностроения. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1973. – 282 с.
728919
  Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство, 1921-1927: (По материалам европ. части РСФСР) / В.А. Козлов. – Москва, 1983. – 215 с.
728920
  Васина Э.Л. Культурная революция и некоторые проблемы коммунистического воспитания / Э.Л. Васина. – Москва, 1970. – 60 с.
728921
  Луначарский А.В. Культурная революция и общественность / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1929. – 32 с.
728922
  Мамадов А. Культурная революция и пути дальнейшего развития социалистической культуры таджикского народа : Автореф... канд. филос.наук: / Мамадов А.; Таджикск. гос. ун-т. – Сталинабад, 1955. – 27л.
728923
  Привалова Л.Ф. Культурная революция как социально-политический фактор развития социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Привалова Л.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
728924
  Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе / И.Р. Григулевич. – Москва, 1965. – 304 с.
728925
  Куето Х С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Куето С.В.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
728926
  Куето С.В. Культурная революция на Кубе и особенности ее развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куето С. В. Х.; КГУ. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.168-188
728927
   Культурная революция на Урале.. – Свердловск, 1966. – 310с.
728928
  Бердникова Л.Н. Культурная революция. Лекция по курсу научного коммунизма / Л.Н. Бердникова ; Всесоюз. заочн. инж.-строит. ин-т, Каф. истории КПСС и науч. коммунизма. – Москва, 1970. – 32 с.
728929
  Сизоненко А.И. Культурная составляющая - важный компонент внешней политики Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 32-35. – ISSN 044-748Х
728930
  Мокшанова Е.В. Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  Основываясь на терминологическом анализе понятий культурная среда, социальная среда, библиотечная среда, сделана попытка дефиниции понятия культурная среда библиотеки. Представлено содержание культурной среды библиотеки, показана ее роль как ресурса ...
728931
  Орлова В.И. Культурная среда производственного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлова В.И.; МВ и ССО РСФСР.Урасльк.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
728932
  Александер Культурная травма и коллективная идентичность / Александер, // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-40. – ISSN 1562-2495
728933
  Вульф Е.В. Культурная флора Земного шара / Е.В. Вульф. – Ленинград, 1987. – 328 с.
728934
   Культурная флора СССР : Орехоплодные / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 354 с.
728935
   Культурная флора СССР : Овощные пасленовые (томат, бакалажан, черный паслен, дынная груша, перец, физалис, мандрагора). – Москва ; Ленинград, 1958. – 532 с.
728936
   Культурная флора СССР. Люцерна, донник, пажитник.. – В. 1. – Москва ; Ленинград, 1950. – 528 с.
728937
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Пшеница. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1935. – 435с.
728938
   Культурная флора СССР. Хлебные злаки, Рожь, ячмень, овес. / Вульф Е.В. – М.-Л., 1936. – 447с.
728939
   Культурная флора СССР. Ягодные. / Вульф Е.В. – Москва ; Ленинград, 1936. – 285 с.
728940
  Мищук А.Н. Культурная ценность современного искусства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702
728941
  Кошарний І.Я. Культурне будівництва у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939-1950 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кошарний І.Я.; Дрогобицький пед. ін-т. – Дрогобич, 1952. – 2362л.
728942
  Лісевич І.Т. Культурне будівництво в Народній Польщі / І.Т. Лісевич. – Київ, 1986. – 207с.
728943
  Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
728944
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1979. – 663с.
728945
   Культурне будівництво в Українській РСР. 1928- черв. 1941. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1986. – 415с.
728946
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. : збірник документів : в 2-х т., 1959. – 884с.
728947
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1959 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
1. – 1960. – 884с.
728948
   Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Ком. партії і Рад. уряду 1917-1960 рр. Зб. докум. в 2-х т.. – К.
2. – 1961. – 664с.
728949
   Культурне будівництво в Українській РСР.черв. 1941-1950. Зб. докум. і матеріалів.. – К., 1989. – 572с.
728950
  Холевчук В.М. Культурне будівництво на Радянській Буковині в 1940-1965 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Холевчук В.М.; КДУ. Каф. історії СРСР. – К., 1968. – 325л. – Бібліогр.:л.316-324
728951
  ПриходькоА Культурне будівництво на Україні (за 1925-26 та 1926-27 рр.) / ПриходькоА, 1927. – 111с.
728952
  Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г.М. Шевчук. – Київ, 1963. – 435с.
728953
   Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Стат. довідник). – К., 1940. – 103с.
728954
  Величко Валентин Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхнє значення для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 50-52
728955
  Шимчишин М.М. Культурне виробництво та митець (роман Персиваля Еверетта "Стирання") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 68-76


  У статті проаналізовано роман Персиваля Еверетта «Стирання» (2001) у контексті культурного виробництва пізнього капіталізму. Сьогодні мистецька продукція інтегрована в товарне виробництво. Відтак економічні зиски детермінують природу літературних ...
728956
  Веліулаєва Е.І. Культурне відродженння кримських татар (наприкінці XX - початку XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75-84. – ISBN 966-7352-66-8
728957
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; Нац. АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1995. – 219л. – Бібліогр.:л.196-217
728958
  Замлинська Олена Володимирівна Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Замлинська Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. Істор. фак. – Київ, 1995. – 21л.
728959
  Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні : Наукове видання / В.І. Юрчук; НАНУ. Ін-тут національних відносин і політології. – Київ : Україно, 1995. – 80с. – ISBN 5-7707-8541-1
728960
   Культурне життя в Україні. Західні землі : [документи і матеріали]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2711-6
Том 3 : 1966-1971. – 2006. – 856с.
728961
   Культурне життя в Україні. Західні землі: докум. і матеріали. – К.
1. – 1995. – 746с.
728962
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. – Бібліогр.: л. 183-249
728963
  Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
728964
  Гаврильченко А. Культурне життя Кременчука // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 75-79. – ISSN 0130-321Х
728965
  Антоненко О.М. Культурне життя Мелітополя початку XX століття: панорама та провідні тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 111-121. – ISSN 2226-2180
728966
  Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.67-84. – ISSN 0130-5247
728967
  Бортник Л.А. Культурне життя повоєнного Харкова (1946-1956 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 188-193. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
728968
  Гулей Т. Культурне життя сучасного міста в номінативних одиницях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 348-357


  У статті розглядається виникнення та функціонування в англійській мові номінативних одиниць на позначення міських реалій, які утворилися в результаті урбанізаційних процесів, що вплинули на формування міських культурних осередків, а також освітніх та ...
728969
  Синьоок Г. Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки новел Докії Гуменної "Серед хмаросягів") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 45-50. – (Філологічні науки)
728970
   Культурне життя. Бюлетень інформації Одеського обл. управл. культури.. – Одеса, 1958. – 32с.
728971
  Цимбалюк Н.М. Культурне залучення як перспективний напрям розвитку культурно-мистецької освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 20-24


  В останні десятиріччя одним із основних напрямів культурної політики країн Західної Європи та США стає діяльність, спрямована на заохочення більшої кількості людей до участі у культурно-мистецькій діяльності. Цей напрям позиціонується як проблема ...
728972
  Сиддик Атік Рахман Культурне значення Бахчисарая періоду Кримського ханства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 17-18. – ISSN 2076-1554
728973
  Сагуйченко В.В. Культурне значення ідеї університету // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
728974
   Культурне і наукове життя // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 21-24
728975
  Біленко Т. Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2248-90-6
728976
  Дуна Н.Г. Культурне підґрунтя соціально-економічного розвитку Німеччини / Н.Г. Дуна, Е.І. Кухар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
728977
  Каннінгем У.Г. Культурне провідництво: культура успіху в освіті = Cultural leadership: the culture of excellence in education / Уільям Г. Каннінгем, Донн В. Грессо ; [ пер. з англ. О.Б. Кагановського ]. – Харків : Каравела, 2003. – 304с. – ISBN 966-586-104-2
728978
  Яшенкова О.В. Культурне різноманіття та ефективна ділова комунікація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 264-268. – ISBN 966-581-295-5
728979
  Пєтухова О. Культурне різноманіття: концептуальні та правові засади міжкультурного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 143-148
728980
  Ярмиш Є.О. Культурне роздоріжжя в структурі роману С. Нотебоома "Ритуали" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 460-464
728981
  Вітман К.М. Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 643-647. – ISSN 1563-3349
728982
  Денисюк Ж.З. Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 177-184. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
728983
  Кузьминська О.Д. Культурне співробіництво Української РСР з братніми республіками / О.Д. Кузьминська. – Київ, 1988. – 80 с.
728984
  Гуменюк А.Г. Культурне співробітництво як складова відносин між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 31-37. – (Європейські дослідження)
728985
  Макаренко Н. Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці XIX - початку XX століття / Н. Макаренко, О. Печеніжська // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 98-102


  Досліджуються різні аспекти культурного та суспільного життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ та на початку ХХ ст.: в галузі освіти, суспільно-громадського життя, національної політики, видавничої справи, релігії, взаємовідносини з ...
728986
  Волошина Т.В. Культурне тло і мова перекладу / Т.В. Волошина, Е.І. Костильова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 84-88. – ISSN 0207-8287
728987
  Кондрашова-Діденко Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 56-62


  Доведено, що культура є одночасно і причиною сучасної кризи національної економіки, і шляхом виходу з неї. The article is devoted to the analysis of the essence and particularities of the modern crisis of economy of a country.
728988
  Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
728989
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
728990
  Голубовська І.О. Культурний концепт "self" як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97-100. – ISBN 966-8188-07-1
728991
  Звіряка А. Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 227-236
728992
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
728993
  Михайлова Н.В. Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 103-107
728994
  Моргун О.А. Культурний поліцентризм українського етносу і проблема національної ідентифікації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 335-340. – ISBN 978-966-177-064-4
728995
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
728996
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 153-156.
728997
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 133-135
728998
  Злобіна Т.Г. Культурний та політичний націоналізм в сучасній Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.59-68
728999
  Мельник Людмила Культурний центр України у Москві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 227-228
729000
  Тарасюк І.В. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовищ // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 232-241


  У статті наведено приклади й проаналізовано чинники впливу та труднощі адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища, а також описано категорії, які впливають на силу та тривалість явища культурного шоку.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,