Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
730001
  Быстров М.В. "Культурометрия" или "квантитативная культурология"? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 11-14. – ISSN 2073-9702


  Предлагается количественный подход к истолкованию "ценностного смысла культуры". Новая - "онтическая" - аксиология базируется на знаменитой "золотой пропорции" (ЗП), в равной степени присутствующей в природе и шедеврах искусства
730002
  Гривінський Р. "Культуротерапія", або Чому варто відвідати Рим (і Флоренцію) взимку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 9
730003
  Воронцов В.Б. "Кумиры" без прикрас / В.Б. Воронцов. – Москва, 1968. – 216с.
730004
  Воробьева Мария "Кунтскамеры габсбургов: магия природы и механизм вселенной" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
730005
  [Вахнянин Н.] "Купало" : опера на 4 дії / опера Анатолія Вахнянина ; [Нарис проф. Я.Я. Полфьорова]. – Харків : УСРР НКО, 1929. – 32 с. : портр. – Бібліогр.: Література в кінці нарису. – (Мистецтво трудящим : Державна Столична опера)
730006
   "Кур"єр Кривбасу" (1994-2004) : Систематичний покажчик змісту. – Київ, 2005. – 156с. – На обкл. кн.: До 140-річчя НПБ України
730007
  Ген Хен Мин "Куратор" или "инициатор"? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 0235-7089


  Режим советской оккупации в Северной Корее (1945-1949).
730008
  Ткач В. "Курбаса критикували за те, що замість одягатися в шаровари у нього стоять на сцені догори ногами" / бесіду вів С. Гоцуляк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 12-13


  "Театральну режисерку українського походження Вірляну Ткач можна назвати чи не найактивнішим культурним дипломатом України у світі впродовж останніх місяців. На початку року вона видала у США книгу поезій Сергія Жадана англійською у власному перекладі ...
730009
  Тебешевська О. "Курились заметілями дороги..." : Урок за трилогією Романа Купчинського "Заметтіль" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 24-28
730010
  Рибак І.В. "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 398-406. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
730011
  Дзюба С. "Курортний роман" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 207-220. – ISSN 08-68-4790-1
730012
  Прокопович Наталья "Курорты и туризм - 2007" в Сочи : Лейтмотив выставки - олимпийская тема. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-79 : Фото
730013
   "Курорты и туризм 2006". 12-й раз в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 50-51 : Фото
730014
   "Курорты и туризм 2008": сезон открыт : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-19 : Фото
730015
  Карпенко Г. [Кунволія]. Ланыши Киевской Украйны в 13 кн. : Кн.2-3, 1851
730016
   [Кундієв Юрій Ілліч] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (77/78). – С. 159-160. – ISSN 1609-0446


  "...Присвячено пам"яті - Кундієву Юрію Іллічу, Академіку НАМН України."
730017
  Мерщій Т.В. Культур-філософський аналіз феномену тероризму в інформаційному суспільстві. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 124-127. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
730018
  Діденко Л.В. Культуро–чинник сучасного трансформування країнової економіки: філософсько–економічна візія / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 203-208. – ISSN 2076-1554
730019
  Черкасова Е.Т. КУльтурологическая
730020
  Черкасова Е.Т. Культурологическая парадигма в трактовке современных концепций сохранения культурного наследия // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 176-182. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
730021
   Культурологические аспекты теории и истории русской литературы. – М., 1978. – 79с.
730022
  Гинтер Д. Культурологические, технические и лингвистические аспекты локализации русских веб-сайтов высших учебных заведений для китайской аудитории // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 98-107. – ISBN 978-617-646-453-2


  Nowadays, when people from different language and cultural groups are getting closer because of the Internet, and when the computer has become an integral part of our lives, there is a need to process certain information in different languages and a ...
730023
  Бобахо В.А. Культурология : Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 400с. – ISBN 5-8183-0067-6
730024
   Культурология ХХ век: Антология. – М., 1995. – 703с.
730025
   Культурология. История мировой культуры : Учебник. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ; Культура и спорт, 1998. – 600с. – ISBN 5-85178-043-6
730026
  Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – ISBN 5-222-00121-8
730027
  Панченко В.І. Культурологічна експертиза в соціокультурному проектуванні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 172-174
730028
  Вєдєрнікова Т.В. Культурологічна компетенція як складова компетентністного підходу у вищій освіті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 300-305


  У статті розглянуто різні підходи до визначення та проаналізовано сутність понять "компетенція", "компетентність", "культурологічна компетентність", підкреслено важливість культурологічної компетентності філолога.
730029
  Борисова–Желєзнова Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 182-186. – ISSN 2076-1554


  Американський антрополог.
730030
  Кирилова О.О. Культурологічна модель декадентського твору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 28-31. – ISSN 1996-5931
730031
  Якубовська М. Культурологічна модель формування молодіжного середовища у системі сучасної інноваційної складової педагогічної системи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 42-49. – ISSN 1682-2366
730032
  Осадчук Н.П. Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Осадчук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
730033
  Шолухо Н.Є. Культурологічна рецепція тілесності в "Театрі жорстокості" Антонена Арто // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 59-68. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Експліковано вчення Антонена Арто про тілесність у концепції «театру жорстокості» як такої, що зумовила зміни ставлення до тіла в сучасній культурі. Зазначено, що категорія жорстокості не зводиться виключно до насильства, але теорія Арто не може ...
730034
  Автушенко І. Культурологічна робота у Збройних Силах України (1991–2013) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел і публікацій, проаналізовано основні форми культурологічної роботи у Збройних Силах України за період з 1991 по 2013 рік та їхній вплив на морально-психологічний стан військовослужбовців і членів їхніх сімей. Дозвілля та ...
730035
  Гречаник Н. Культурологічна складова підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі країн Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 234-245. – ISSN 2312-5993
730036
  Горбаченко Т. Культурологічна функція університетської бібліотеки // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 149-153. – ISBN 966-01-0371-9
730037
  Горбаченко Т.Г. Культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 150-152. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору.
730038
  Дульська О.В. Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 33-41. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
730039
  Руденко О. Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 117-121. – ISSN 2520-6419
730040
  Тарнопольський О.Б. Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English) / О.Б. Тарнопольський, М.Р. Кабанова, С.Д. Сторожук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 95-100. – ISSN 2077-804X
730041
  Боднарчук Ю. Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 17-23. – ISSN 2076-9326
730042
  Букет Є. Культурологічний бренд Гната Хоткевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Видавниче товариство під назвою "Культура і життя" було засноване у Харкові Гнатом Хоткевичем, опісля його повернення до міста 1912 року. Він же з січня 1913 став редактором тижневика "Вісник культури і життя", що видавався в Києві.
730043
  Афанасьєв Ю.Л. Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 195-205
730044
  Кампо В. Культурологічний вимір конституційної демократії та верховенства права. Доктрина академіка І. Дзюби // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
730045
  Кампо В. Культурологічний вимір конституційної демократії та верховенства права. Доктрина академіка І. Дзюби // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
730046
  Сапожнік О.В. Культурологічний зміст поняття ідентичності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 27-33. – ISSN 2226-2180
730047
  Смікал В. Культурологічний і аксіологічний підходи до формування особистості майбутніх викладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема застосування культурологічного й аксіологічного підходів у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи. Здійснено науковий аналіз щодо визначення базових понять дослідження та з"ясовано специфіку ...
730048
  Матійчак А. Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 123-140. – ISSN 2306-2908
730049
  Ліва Н.В. Культурологічний контекст рецепції сакрального в музичному мистецтві Європи другої половини XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 160-166. – ISSN 2312-4679
730050
  Тверезовська Н. Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів / Н. Тверезовська, Т. Мельничук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-256. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкрито сутність і зміст поняття “культурна ідентичність”. З культурологічної точки зору охарактеризовано художньо-творчу діяльність студентів як складову культурної ідентичності особистості. На прикладі Національного університету біоресурсів ...
730051
  Тіщенко Ю.В. Культурологічний підхід у вивченні правового міфу / Ю.В. Тіщенко, Л.С. Бєлік // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 197-207. – ISSN 2224-9281
730052
  Сагуйченко В.В. Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 317-320. – ISSN 2076-1554
730053
  Медведєва В. Культурологічний погляд на багатогранний потенціал доробку Б. Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Рец. на кн.: Кобижча Н. І. Культур-ницька діяльність Бориса Грін-ченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. — Київ : Ліра-К, 2017. — 204 с.
730054
  Ашиток Н. Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 19-23. – ISSN 2308-4634
730055
  Рудавіна І.Г. Культурологічні аспекти організації притеатральних музеїв Наддніпрянщини (70-ті рр. XX ст.) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 222-223. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
730056
  Божко Л.Д. Культурологічні аспекти розвитку правових засад туризму в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 255-266. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблемні питання розвитку правових засад туризму в Україні та їх вплив на формування культурних змістів. На основі досліджень та державних правових актів проаналізовано проблеми, які постали перед туристською галуззю України й українськими ...
730057
  Ільків М. Культурологічні аспекти рукописної спадщини Теофіла Коструби // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 224-230
730058
  Германова Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 69-80. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Визначено особливості богословської думки видатного католицького мислителя Карла Ранера, яка засвідчила «антропологічний поворот» у католицтві - інтерес до людської екзистенції та її зв’язку з трансценденцією. Це поєднання, на думку Ранера, дозволило ...
730059
  Зоріна О. Культурологічні курси в Інституті журналістики // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 30-33. – ISBN 978-966-493-306-0
730060
  Кохан Т.Г. Культурологічні орієнтири сучасного українського кінознавства // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – C. 18-22. – ISSN 2616-9967
730061
  Василенко Д.П. Культурологічні студії з історії української культури ХІХ століття у творчій спадщині Михайла Грушевського / Д.П. Василенко, В.О. Крот, В.І. Маслак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 7-11. – ISSN 2226-0285
730062
  Талько Т. Культурологічні та етноантропологічні ідеї М. Грушевського у контексті вітчизняної філософії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 250-257. – ISBN 966-7060-35-7
730063
  Чорнопиский М. Культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького в контексті сучасності // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 271-299
730064
  Бойко М.П. Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 241-244. – ISSN 2076-1554
730065
  Федорова І.І. Культурологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І. Федорова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 156 с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 134-154. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-622-339-8
730066
   Культурологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Воєводін О.П. та ін. ; відп. ред. Воєводін О.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганск : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 234, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч. імен.: с. 229-231. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-996-590-942-2
730067
   Культурологія : для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 388, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0950-5


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
730068
  Кравець М.С. Культурологія : підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-015-7
730069
  Кравець М.С. Культурологія : розвиток культури в інформ. вимірі : підручник / Кравець М.С. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-259. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-49-1
730070
  Кравченко О.В. Культурологія в пострадянському освітньому дискурсі / О.В. Кравченко, О.В. Кравченко // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 440-449. – ISSN 2218-0567
730071
  Юдкін-Ріпун Культурологія Просвітництва : Навч. посібник / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-т мистецтвознавство, фолькльористики та етнології ім. М.Т.Рильского. – Київ, 1999. – 200с. – ISBN 966-02-1234-8
730072
   Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку = Cultural studies and social communications: innovation strategies of development : (November 21-22, 2019) : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – 429, [1] с. – Текст укр., рос., частково англ.
730073
  Савельєв В.П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Савельєв В.П., Повторева С.М. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 323, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 296-308. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-041-5
730074
  Ніколова Н.І. Культурологія: культурогенез : [навч. посібник] / Н.І. Ніколова, М.О. Чмихов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Скіф, 2019. – 438, [2] с. : іл., табл. – Текст частково рос. - Предм. покажч.: с. 417-427. – Бібліогр.: с. 428-438. – ISBN 978-966-8894-85-5
730075
  Пермінова А.О. Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Пермінова А.О.; Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія". – Харків, 2007. – 227л. – Бібліогр.: л.196-227
730076
  Пермінова А.О. Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.16 перекладознавство / Пермінова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
730077
  Пентилюк М.І. Культуромовний підхід до виховання особистості в контексті наукової спадщини І. Огієнка / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 125-132. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086


  У пропонованій статті здійснюється аналіз культуромовного підходу до навчання мови у школі та виші, його складників, що є основою сучасної лінгводидактики".
730078
  Боса А.В. Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації (на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 23-30
730079
  Соина О. Культурообразующее значение этики Сократа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – 11-15. – ISSN 2073-9702
730080
  Клюев Ю.В. Культурообразующий маркетинг // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 2073-9702
730081
  Романенко Ю. Культуропатії та соціопатії як типи аномії в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 138-141. – ISSN 1563-3713
730082
  Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
730083
  Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 450 л. – Бібліогр.: л. 392-450
730084
  Запесоцкий А.С. Культурософия Д.С. Лихачева и вызовы эпохи . (К 100летию со дня рождения). // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 0236-2007
730085
  Горенко Л.І. Культурософська модель малоросійства у творчості М.В. Гоголя : До 200-річчя від дня народження письменника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 50-56
730086
  Сошніков А.О. Культурософський аналіз України як геополітичного перехрестя (CROSS-ROADS) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
730087
  Звєрєва Г. Культуротворення ворога // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-35


  Війна у Чечні і російське суспільство.
730088
  Стахієва Н.В. Культуротворча діяльність В.М. Перетца в контексті української національної ідеї: кінець ХІХ – початок ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 203-207. – ISSN 2226-0285


  Розглянута постать видатного вченого, академіка, колекціонера літературних пам"яток В. М. Перетца. Досліджена його культурологічна діяльність на тлі культурноісторичного поступу й виборювання української національної ідеї кінця XIX - початку XX століття.
730089
  Лаврієнко П. Культуротворча діяльність гетьмана Івана Мазепи // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 140-141
730090
  Фарина О.В. Культуротворча діяльність греко-католицького духовенства Східної Галичини у 1921-1946рр. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фарина Оксана Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
730091
  Ящук О. Культуротворча діяльність І. Мазепи // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 300-301
730092
  Шинкар А. Культуротворча діяльність Івана Яковича Франка // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 281-283
730093
  Надєїн І.О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: історична традиція та сучасний стан : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Надєїн І.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2010. – 228 л. – Бібліогр. : л. 201-228
730094
  Надєїн І.О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: історична традиція та сучасний стан : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Надєїн І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
730095
  Карась Г. Культуротворча діяльність українських хорових диригентів в умовах таборів Ді-Пі після Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 23-36. – ISSN 2664-4282


  Актуальність дослідження зумовлена кризою національної ідентичності, яка спостерігається в Україні останніми роками, проблемою повернення історичної пам’яті та пришвидшеними темпами еміграційних процесів у нашій країні. У статті здійснено панорамний ...
730096
  Чернець М.О. Культуротворча місія ініціативи ЄС "Європейська культурна столиця" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 104-111. – ISSN 2225-7586
730097
  Чернець М.О. Культуротворча місія міжкультурного діалогу у контексті ініціативи "Європейська столиця культури" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 104-107. – ISSN 2312-4679


  Стаття присвячена аналізу феномену міжкультурного діалогу. Автор розглядає культуротворчу місію міжкультурного діалогу у контексті ініціативи ЄС "Європейська столиця культури". Міжкультурний діалог розглядається через призму ідей культурного ...
730098
  Герасимович Г. Культуротворча сутність людини як соціальної істоти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 149-155. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)


  Роль культури в житті особи
730099
  Соболєвська С.О. Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Соболєвська Світлана Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
730100
  Федь В. Культуротворче буття: функції та загальні принципи розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 170-173. – ISSN 1728-9343
730101
  Вишневский М.И. Культуротворческая миссия современного социально-гуманитарного образования // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 3-8. – ISSN 2078-7782
730102
  Атаманчук-Ангел Культуротворческая рефлексия неосознанных составляющих общественного договора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 75-76
730103
  Леонтьева В.Н. Культуротворческий процесс: основания и начала / В.Н. Леонтьева; Мин-во образования и науки Украины. Харьков. нац. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков : Консум, 2003. – 216с. – ISBN 966-7920-35-6


  Монография посвящена исследованию культуротворчеству как процессу воплощения фундаментальной способности,что задает онтологию "специфически-человеческого",-способности осуществлять усилие осмысления мира и утверждения себя как носителя смысла в этом
730104
  Воропаєва Т.С. Культуротворчий внесок Михайла Вербицького та Андрея Шептицького у цивілізаційний поступ українства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 238-241
730105
  Аверкіна Н.А. Культуротворчий потенціал гри (Гейзінга-Ортега-і-Гассет-Гессе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
730106
  Дроздова О.В. Культуротворчий потенціал духовенства Полтавщини щодо населення німецьких колоній (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 46-49. – (Гуманітарні науки)
730107
  Оніщенко О.І. Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття : монографія / Олена Оніщенко ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. – Київ : Ліра-К, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-267. – ISBN 978-617-7507-61-0
730108
  Огев"юк В.О. Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді : Автореф. дис. ... канд .филос. наук : 09.00.03 / Огев"юк В.О. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
730109
  Огнев"юк Віктор Олександрович Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Огнев"юк Віктор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
730110
  Поліщук Я. Культуротворчий потенціал Києва // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (13), вересень. – С. 51-57


  В XIX ст. постали києвознавчі студії, головно завдяки старанням місцевих патріотів М. Берлинського, М. Закревського, М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича та ін. Ректор Університету Св. Володимира М. Максимович долучився до києвознавства ...
730111
  Кудряшова О.Є. Культуротворчий потенціал людини як духовно-діяльний феномен // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 192-197


  У статті визначені складові, що впливають на формування творчої атмосфери у хореографічному колективі. Розглядається роль керівника, як творчої особистості та носія знань і вмінь хореографічного спрямування, учасників, які навчаються мистецтву ...
730112
  Миленька Г.Д. Культуротворчий потенціал національної театральної традиції: від Г.Е. Лессінга до П. Слотердайка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 301-311. – ISSN 2226-2180
730113
  Гаврилюк Т.В. Культуротворчий потенціал православної антропології сучасного грецького богослова Хрисостомоса Стамуліса // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 10-13. – ISSN 2521-6570
730114
  Матвійчук Б.С. Культуротворчий потенціал реклами: естетичні виміри : автореф. дис... канд. культурології : 26.00.01 / Матвійчук Богдана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
730115
  Головей В.Ю. Культуротворчий потенціал сакрального досвіду: теоретико-методологічний аналіз // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 22-26


  Метою статті є аналіз культуротворчого потенціалу сакрального досвіду та висвітлення основних методологічних підходів до його дослідження. Сакральний досвід експлікується як досвід співвіднесення із абсолютним виміром буття, його переживання й ...
730116
  Турчак Л.І. Культуротворчий потенціал творчості Модеста Менцинського в контексті розвитку музичної культури початку ХХ ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 62-68. – ISSN 2226-0285
730117
  Швець Н.О. Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у музичному мистецтві на рубежі 19-20 ст.(на прикладі творчості С.Танєєва та М.Метнера) : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Швець Н.О.; Нац.муз.академія ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:3 назви
730118
  Бровко М.М. Культуротворчі виміри художнього образу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 12-18


  Дослідження культуротворчих вимірів художнього образу є актуальною проблемою естетичної науки внаслідок того значення, якого набувають мистецькі образи в сучасній культурі, а також нових культуротворчих підходів до сфери мистецтва, котрі зумовлені ...
730119
  Бровко М.М. Культуротворчі особливості трансформації художнього образу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 97-99
730120
  Тузов В.О. Культуротворчі процеси в контексті регіонального підходу : досвід української культури кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-56
730121
  Тузов В.О. Культуротворчі процеси в Україні (кінець XIX - початок XX століття) як підгрунтя сучасних теоретичних інновацій : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Тузов Владислав Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
730122
  Кривда Н.Ю. Культуротворчі процеси у фрагментованих осередках культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі еволюції відокремлених культурних систем, механізмам адекватного самоздійснення фрагментованих гілок національної культури. The article covers the problem of separated cultural systems evolution, adequate realization ...
730123
  Кашшай О.С. Культуротворчість Антона Кашшая на тлі Закарпатської художньої школи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кашшай Олена Степанівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
730124
  Попович О. Культуротворчість в системах нотації та агіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 370-373. – ISSN 2076-1554
730125
  Сугробова Ю.Ю. Культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства Криму в сучасних умовах України : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Сугробова Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
730126
  Круглова Л.К. Культурофилософская концепция евразийства в контексте современности: Н.С. Трубецкой. Часть 1 // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 11. – С. 42-48. – ISSN 2073-9702
730127
  Пітякова Т. Культуроформуючий потенціал традиції та українська освіта // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-173
730128
  Мазепа В.І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / В.І. Мазепа; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Парапан, 2004. – 231 с. – ISBN 966-8210-17-4
730129
  Дикань К. Культуртрегерам у поміч: невигаданий Шевченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 37). – С. 13


  "Необхідність олюднити образ Шевченка, змити з нього бронзову фарбу, зробити його близьким нашому сучаснику, надто молоді, - величезна. Залишаючи Українського Пророка нудним металевим виробом, нехай і чималих розмірів, ми робимо його вразливим для ...
730130
   Культуру - массам.. – Орел, 1961. – 80с.
730131
  Диментман А.М. Культуру в массы. Из опыта работы первых университетов культуры / А.М. Диментман. – Москва, 1960. – 48 с.
730132
  Круглова Л.К. Культурфилософская концепция евразийства в контексте современности: Н.С. Трубецкой. Часть 2 // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 52-58. – ISSN 2073-9702
730133
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософія В. Юринця як об"єкт офіційних критики і засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 10-12
730134
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософська спадщина філософів УРСР 20-х - 30-х рр. XX ст. у оцінках дослідників // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 32-43
730135
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософська спадщина філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження" : монографія / Г.В. Вдовиченко ; [наук. ред. І.В. Огородник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 509, [1] с. – Бібліогр.: с. 476-507. – ISBN 978-966-439-834-0
730136
  Кириленко К.М. Культурфілософське коріння кальвінізму в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 3-11. – ISSN 2225-7586
730137
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об"єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 59-70
730138
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об"єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 32-43
730139
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські витоки й настанови ранньої творчості П.Тичини: "Тайная вечеря, гільйотинні дні" // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 28-37. – ISSN 2616-9967
730140
  Фесенко Г.Г. Культурфілософські дискурси міських ландшафтів : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Фесенко Галина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2018. – 421 арк. – Додатки: арк. 404-421. – Бібліогр.: арк. 355-403
730141
  Фесенко Г.Г. Культурфілософські дискурси міських ландшафтів : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Фесенко Галина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
730142
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. у галузі дослідження історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 92-102
730143
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 36-46
730144
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження історії українських філософії і суспільно-політичної думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 74-85


  Стаття подає перший комплексний аналіз висвітлення і розробки філософами УСРР 20-х-30-х рр. ХХ ст. проблематики філософії культури у галузі дослідження історії українських філософії і суспільно-політичної думки. Основну увагу присвячено вивченню ...
730145
  Фортунатов А.Ф. Культуры (Статистика и география культур в России). – [Санкт-Петербург], 1901. – Стб. 1179-1188. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. СПб. 1901, т. 4


  На с. [1] Дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
730146
  Городцов В.А. Культуры бронзовой эпохи в Средней России / В.А. Городцов. – Москва : Синодальная тип., 1916. – 106 с., 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Отчёт Российского исторического музея в Москве за 1914 г.


  На тит. л. дарств. надпись: Валерии Евгениевне Козловской от автора 6 марта 1917 г.
730147
   Культуры Восточной Европы 1 тысячеления: межвуз. сб. ст.. – Куйбышев, 1986. – 172с.
730148
  Шаповалов П.Т. Культуры зеленого конвейера в зонах свеклосеяния : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Шаповалов П.Т. ; М-во высш. образования СССР. Укр. ордена Труд. Красн. Знам. с-х. акад. – Киев, 1955. – 20 с.
730149
  Васильевский Р.С. и др. Культуры каменного века Северной Японии / Р.С. и др. Васильевский. – Новосибирск, 1982. – 201с.
730150
  Сергеев В.А. Культуры клеток в ветеринарии и биотехнологии / В.А. Сергеев, Ю.А. Собко. – Киев, 1990. – 152с.
730151
  Никонов И.Е. Культуры скифов, сарматов и ранних славян. / И.Е. Никонов. – М, 1977. – 84с.
730152
  Стопкань В.В. Культуры сосны на старопахотях Полесья УССР. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стопкань В.В.; М-во сел.хозяйств.УССР.Укр.с-х.акад. – К, 1962. – 19л.
730153
  Румянцев А.В. Культуры тканей вне организма и их значение в биологии / А.В. Румянцев. – Москва, 1932. – 324с.
730154
  Нестеренко Г.А. Культуры хурмы / Г.А. Нестеренко. – Москва, 1950. – 80 с.
730155
   Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986. – 165с.
730156
  Урантугс С. Культуры эпохи палеометалла Западной Монголии и Саяно-Алтая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 218-225. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
730157
  Труфанов Александр Яковлевич Культуры эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку лесостепного Прииртышья : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.06 / Труфанов Александр Яковлевич; МВ и ССО РСФСР. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1990. – 15л.
730158
  Никонов И.Е. Культуры эпохи раннего железа. / И.Е. Никонов. – М, 1977. – 57с.
730159
  Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья / В.С. Стоколос. – М, 1988. – 254с.
730160
  Литвинский Б.А. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии : погреб. обряд / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1984. – 239с.
730161
  Митрохина Ксения Культы Карго : Соломенный самолет рейсом из Рая. Религия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 146-154 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
730162
  Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев; АН СССР ; Ин-тут востоковедения. – Москва : Наука, 1970. – 484 с.
730163
  Бахревский В.А. Культяпые олени : повесть и рассказ [для старш. возраста] / Бахревский В.А. – Москва : Детская литература, 1964. – 111 с. : ил.
730164
  Бахревский В.А. Культяпые олени : повесть и рассказы [для сред. возраста] / Владислав Бахревский. – Москва : Детская литература, 1978. – 111 с. : ил.
730165
  Филипчак І. Кульчицький - герой Відня / І. Филипчак. – Львів, 1991. – 240с.
730166
   Кульчицький Костянтин Іванович / А.П. Дітковський, Т.Т. Хворостяна, О.Б. Кобзар, С.В. Дорошенко, М.В. Пархоменко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 1 (59). – С. 162-163. – ISSN 1727-0847
730167
  Марочко В. Кульчицький Станіслав Владиславович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 222-223. – ISBN 978-617-642-388-1
730168
  Чернецький Є. Кульчицькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Кульчицькі належать до найбільш розгалужених шляхетських родів, чиї родові гнізда лежать на мальовничих пагорбах українського Прикарпаття. Від кількох власників села Кульчиці неподалік Самбора, які зафіксовані в джерелах початку XV століття, походить ...
730169
  Шнырева Е.С. Кульчоро Керимбеков / Е.С. Шнырева. – Фрунзе, 1976. – 17с.
730170
  Шнырева Е.С. Кульчоро Керимбеков / Е.С. Шнырева. – Фрунзе, 1982. – 40с.
730171
  Дмитренко Д. Кум-мірошник, або Сатана в бочці : проза: українська шутка-водевіль в одній дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-34. – ISSN 0130-321Х
730172
  Ткаченко Д.О. Кум-хан. Прыгода у повидь. Петро Мирошныченко / написав Данило Гордієнко [псевд.]. – У Чернигови (Чернигов) : Друк. "Губернского правления", 1895. – 25 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
730173
  Горки Максим Кум из Нвецам / Горки Максим; Горький М. – Тиришполь : Едитура статники а Молдовий, 1931. – 30 с. – (Библиотека Ефтины)
730174
  Хазанова К.Л. Кум і кума ва у сходнеславянскіх гаворках // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 128-134. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя cxiднocлoв"янcькi мoвнi паралелі назв xреcнuй, xреcнa, кум, кума, вuявляюmьcя ix вaрiaнmнicmь, noxoдження, вuзнaчaюmьcя загальні рucu ma cnецuфiчнi ocoблuвocmi лекcем і noняmь y бiлoрyciв, рociян ma українців. В cmamье ...
730175
  Петров И.Ф. Кум королю / И.Ф. Петров. – Омск, 1962. – 110с.
730176
  Стельмах М.П. Кум королю / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 70с.
730177
  Дмитренко Д. Кум Міpошник або сатана у бочці : Укpаїнський жаpт-водевіль в одній дії Дмитpенка. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1917. – 16 с. – (Театpальна бібліотека ; № 1)
730178
  Гнида П. Кум Петро з Вербин, або за що був засуджений письменник Юрій Шкрумеляк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 18 грудня (№ 25/26). – С. 22-23


  До 125-річчя від дня народження.
730179
  Шатковський А.Ф. Кума Марта / А.Ф. Шатковський. – 2-ге вид. – Львів-Тернопіль, 1926. – 63с.
730180
  Пилипчук Я.В. Кумани та кипчаки на кордонах Угорщини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 102-109. – ISSN 1608-0599
730181
  Пилипчук Я. Куманські міграції в Центрально-Східну Європу під час Великого Західного походу монгольських військ (за даними писемних джерел) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 163-165
730182
  Пилипчук Я.В. Кумансько-кипчацькі міграції в Центрально-Східну Європу (30-40-х рр. XIII ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 92-114. – ISSN 1682-671Х
730183
  Три Изабелла Кумари- живые богини Непала / Три Изабелла, Синклер Стефани // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 58-73 : фото
730184
  Жуков Г.А. Кумарины некоторых растений рода ферула (выделение, химическое исследование, синтез) : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Жуков Г. А.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х, 1971. – 21л.
730185
  Хоменко Н.К. Кумачеве слово : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
730186
  Астафьева Г Н. Кумачовый платок / Г Н. Астафьева. – Москва, 1965. – 105с.
730187
  Кононенко Т.П. Кумберленд Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349. – ISBN 966-316-069-1
730188
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Москва, 1963. – 272с.
730189
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Л., 1968. – 317с.
730190
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
730191
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
730192
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 24с.
730193
  Казандзакіс Н. Кумедні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса : роман / Н. Казандзакіс; Пер. з новогрецької А. Чердаклі. – Київ : Дніпро, 1989. – 357с.
730194
  Пономарів О. Кумедні правописні рекомендації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 8
730195
  Базырова Б.А. Кумертау / Б.А. Базырова, Н.И. Лавров, А.Г. Низамов. – Уфа : Башкирское книжное ихдательство, 1967. – 70 с. – (Города нашей республики)
730196
   Куми та кумки : анекдоти давні і сучасні / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож. В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. арк. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 6]). – ISBN 978-966-2434-14-9
730197
  Сомер Стив Кумир / Сомер Стив. – М, 1992. – 509с.
730198
  Савченко Б.А. Кумиры забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 206с.
730199
  Білецький В.С. Кумінгтоніт ( - мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 140. – ISBN 978-966-02-7998-8
730200
  Загородній А.Г. Куммер Вольфган-Фрідріх // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 140-141. – ISBN 978-966-02-7998-8
730201
  Ломакина Н.Б. Кумовые раки морей СССР / Н.Б. Ломакина. – Москва-Ленинград, 1958. – 303с.
730202
  Тарвердиев Таир Рамазан оглы Кумовые ракообразные (orustacea, cumacea) западной части Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Тарвердиев Таир Рамазан оглы; АН Азер. респуб. Ин-т зоологии. – Баку, 1993. – 18л.
730203
  Валах С.І. Кумранізм як джерело первіснохристиянського світогляду. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Валах С.І.; Ін-т філософ. – К, 1997. – 23л.
730204
  Фіть Н. Кумрано-єсейська та єрусалимська теорії походження рукописів Мертвого моря // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 384-388. – ISBN 978-966-171-90295
730205
  Амусин И.Д. Кумранская община / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1983. – 328с.
730206
  Амусин И.Д. Кумранская община / Амусин И.Д. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 328 с.
730207
  Лившиц Г.М. Кумранские рукописи и их историческое значение / Г.М. Лившиц. – Минск, 1959. – 83с.
730208
  Иванов Сергей Кумранское искушение : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 68-75 : Фото
730209
  Черноіваненко В. Кумранські витоки християнства: дискусії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теорії і гіпотези щодо можливого впливу рукописів Мертвого моря на формування раннього християнства, висвітлюються і аналізуються положення різних поглядів у кумраністиці щодо текстуальних перегуків між кумранською літературою і ...
730210
  Олійник Ю. Кумська сивіла проти Борхесових троглодитів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 48-52. – ISSN 1996-1561


  Нотатки про цінність життя в перетині безсмертя.
730211
   Кумулены. – Баку, 1987. – 111с.
730212
  Гусак Д.В. Кумулянтне зображення кореня Лундберга для напівнеперервних процесів // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 21-29. – ISSN 0868-6904
730213
  Макарець М.В. Кумулянтне представлення розподілів імплантованих іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Одержано формальне інтегральне представлення функції просторового розподілу імплантованих іонів через кумулянти. Розглянуто вирази для різних умов імплантації та проведено аналіз впливу вищих кумулянтів на форму розподілу. Показано, що їх можна ...
730214
  Ільїна В.В. Кумулянтний підхід до знаходження параметрів просторового розподілу імплантованих іонів / В.В. Ільїна, М.В. Макарець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід до опису просторового розподілу імплантованих іонів, який ґрунтується на представленні функції розподілу через її кумулянти. Побудовано алгоритм виводу рівнянь для кумулянтів довільного порядку. Проаналізовано можливість ...
730215
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
730216
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 203 арк. – Додатки: арк. 192-203. – Бібліогр.: арк. 174-191
730217
  Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований / А.Н. Малахов. – Москва, 1978. – 376 с.
730218
  Козубай В.І. Кумулятивна функція мови на тлі фонових знань // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 294-298
730219
   Кумулятивне навчання та медитація. 7 хобі для управлінців, які "прокачають" мозок / матеріал підготувала Ганна Куниця // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 92-95
730220
  Романюк М.В. Кумулятивність оподаткування та його вплив на макроекономічні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комулятивность податкової системи України, яка полягає в багаторазовому оподаткуванні одних і тих же витрат, в тому числі - податкових. Цей ефект спричиняє гіпертрофований розвиток фіскальної функції податків, що негативно впливає на ...
730221
  Майер В.В. Кумулятивный эффект в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
730222
  Туманова З.А. Кумуш-Тау - алые снега. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1964. – 238с.
730223
  Гаджиева С.Ш. Кумыки, историко-этнографическое исследование / С.Ш. Гаджиева. – М., 1961. – 388с.
730224
  Аджиев А.М. Кумыкская народная поэзия : (вопр. типологии и связей в ист. освещении) / А А. Аджиев. – Махачкала : Дагестан. кн. изд., 1983. – 117 с.
730225
  Ягияева М.М. Кумыкский музыкально-драматический театр имени А.П.Салаватова / М.М. Ягияева. – Махачкала, 1960. – 33 с.
730226
  Магомедов А.Г. Кумыкско-русский словарь / А.Г. Магомедов. – М., 1969. – 408с.
730227
  Мархвица Г. Кумяки / Г. Мархвица. – Ленинград, 1938. – 460 с.
730228
  Морозова Г.В. Кун-фу и каратэ: Элементы сценич. боя без оружия / Г.В. Морозова, П.Е. Рощупкин. – Москва, 1991. – 47 с.
730229
   Кун (Kuhn) Томас Семюел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 781-782. – ISBN 966-316-069-1
730230
  Прем Чайя Кун ЧАнг и Кун Пэн. / Прем Чайя. – Москва, 1959. – 100с.
730231
  Багандов Г.Б. Кунак : стихи и поэмы / Газим-Бег Багандов ;. – Москва : Современник, 1976. – 79 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Стихи; Поэмы: Судьба; Отец
730232
  Багандов Г.Б. Кунак : стихи и поэмы / Г.Б. Багандов. – Москва : Советская Россия, 1981. – 208 с. : ил., портр.
730233
  Причард К.С. Кунарду, или Колодец в тени / К.С. Причард. – Москва, 1959. – 271с.
730234
  Арбузов Дмитрий Кунаширский дивертисмент : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 62-73 : Фото
730235
  Юхма М. Кунгош - птица бессмертия : повесть о Муллануре Вахитове / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1984. – 355 с.
730236
  Коротаев Ф.И. Кунгур в годы революции / Ф.И. Коротаев. – Пермь, 1965. – 80с.
730237
  Воронихин А. Кунгурская ледяная пещера : В помощь экскурсанту / А. Воронихин. – Молотов : Молотовское областное гос. книжное изд-во, 1950. – 21с.
730238
  Воронин А. Кунгурская ледяная пещера : в помощь экскурсоводу / А. Воронин. – Молотов : Госиздат, 1951. – 24с.
730239
  Лукин В.С. Кунгурская ледяная пещера / В.С. Лукин. – Пермь, 1968. – 73с.
730240
  Дорофеев Е.П. Кунгурская ледяная пещера : путеводитель, атлас / Е.П. Дорофеев, В.С. Лукин. – Пермь, 1970. – 91 с.
730241
   Кунгурский заповедник "Предуралье". – Молотов, 1950. – 64с.
730242
  Мельничук А. Кундера, Памук та шлях белетристики // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 26-29
730243
  Короткий В.А. Кундт Август Адольф Едуард Ебергард / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 253. – ISBN 966-06-0393-2
730244
  Латиш Ю.В. Кундюба Іван Дмитрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 229. – ISBN 96966-8060-04-0
730245
   Кундюба Іван Дмитрович (1909-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248. – ISBN 978-966-439-754-1
730246
  Лисиця М.П. Кунець Володимир Петрович / М.П. Лисиця, М.Р. Куліш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 147. – ISBN 978-966-02-7998-8
730247
  Кучарська Л.В. Кунжут - скарбниця здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-9 : рис.
730248
  Коварская А. Кунжут / А. Коварская. – Х., 1930. – 63 с.
730249
  Гильтебрандт В. Кунжут / В. Гильтебрандт. – М.-Л., 1931. – 80с.
730250
  Лаптева Л.П. Куник Арист Аристович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 206-208
730251
  Лебле Б.Б. Куница. / Б.Б. Лебле. – М., 1951. – 56с.
730252
  Абелєнцев В.І. Куницеві / В.І. Абелєнцев. – Київ
1. – 1968. – 280с.
730253
  Мальджбнайте С.А. Куницеобразные хищники Литовской ССР, их биология, численность и хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мальджбнайте С.А. ; Вильнюсск. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
730254
   Куницький Юрій Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248. – ISBN 978-966-439-754-1
730255
  Короткий В.А. Кунік Аріст Арістович (Ернст Едуард) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 140. – ISBN 966-06-0393-2
730256
  Портнова Т.В. Куновская история науки: "мир природы", или "мир истории"? / Т.В. Портнова, Е.А. Чернов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 172-185. – ISBN 978-966-623-661-9


  "Советская наука вплоть до начала 1980-х гг. проявляла «нечувствительность по отношению к методологическим идеям», разрабатываемым в науковедческих дисциплинах. Авторы задались довольно старыми, но от того не ставшими менее актуальными вопросами о том, ...
730257
  Куприна К.А. Кунрин-мой отец / К.А. Куприна. – М, 1979. – 287с.
730258
  Итс Р.Ф. Кунсткамера / Р.Ф. Итс. – Л., 1974. – 118с.
730259
  Бойко С.П. Кунсткамера / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1991. – 271с.
730260
   Кунсткамера // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
730261
  Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской академии наук / Т.В. Станюкович. – М.-Л., 1953. – 240с.
730262
  Пилявский В.И. Куня-Ургенч / В.И. Пилявский. – 2-е изд. – Ленинград, 1974. – 72 с.
730263
  Данилов П.И. Куньи Северо-Запада СССР / П.И. Данилов. – Л, 1976. – 256с.
730264
   Куньлунь и Тарим. – Москва, 1961. – 212с.
730265
   КУП НАН України провів VI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених "Європейська юридична освіта і наука" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 343-344
730266
   КУП НАН України провів міжнародну конференцію у Дебрецені (Угорщина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 343
730267
  Ксензенко М.І. Куп"янський район. Куп"янськ / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [25] с.
730268
  Жадько В. Купаала (- Іванів день, Івана Купала, Купала, Купайлиця) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 481-482. – ISBN 978-966-8567-14-8
730269
  Мерзликин Л.С. Купава. -- (Георгиевский кавалер. Поэмы и стихи). / Л.С. Мерзликин. – М., 1963. – 94с.
730270
  Землянский А.Ф. Купавий Дол : Рассказы / А.Ф. Землянский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 143с.
730271
  Флеров Н.Г. Купавна / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 208с.
730272
  Городиский Н.А. Купавна / Н.А. Городиский. – М., 1986. – 272с.
730273
  Лазарев Л. Купавна учится. / Л. Лазарев. – М., 1959. – 120с.
730274
  Сушкова Л.В. Купавы / Л.В. Сушкова. – М., 1982. – 95с.
730275
   Купала на Ивана...Сочинение Стецька Ш.. – Издал К. Матусевич, 1840
730276
  Лось Е.Я. Купалка : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1963. – 126 с.
730277
  Сомов О.М. Купалов вечер : избр. произв. / Орест Сомов. – Киев : Дніпро, 1991. – 558 с. : ил. – ISBN 5-308-00951-1
730278
   Купалова Галина Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248-249. – ISBN 978-966-439-754-1
730279
  Зейда В. Купальний сезон на водоймах розпочався // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 39 : фото
730280
  Вдовиченко Г. Купальниця : роман / Галина Вдовиченко ; [передм. Г. Гудзьо]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 237, [3] с. – На обкл. також зазнач.: Від володарки Гран-прі конкурсу "Коронація слова". – ISBN 978-966-14-4230-5
730281
  Климец Ю.Д. Купальская обрядность на Украине (историкоэтнографич. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Климец Ю.Д.; АН Укр. и Бел. Ин-тут искусствовед. этнограф. и фольклора. – Минск, 1993. – 27л.
730282
  Новак В.С. Купальские обряды и обычаи белорусов в контексте летней календарной обрядности народов зарубежной Европы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 267-271
730283
  Луцковская И. Купальские огни // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 13-24
730284
  Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. – К., 1990. – 141с.
730285
  Мушник С.М. Купальський вогонь : повість / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1972. – 126 с.
730286
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: дохристиянські вірування і сучасний контекст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-265
730287
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: специфіка змісту і форми календарної жертви // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 203-209


  У статті йдеться про специфіку змісту і форми купальської жертви, її еволюцію в системі купальських обрядодій.
730288
  Карпенко М. Купальські вогні : Лірика 1991 - 1993 / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2005. – 212 с. – ISBN 966-8387-04-Х
730289
  Карпенко М. Купальські вогні : лірика 1991-1993 / Микола Карпенко ; [ред. П. Засенко ; худож. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 966-8387-04-Х
730290
  Кудрявцева З. Купальські вогні: семантика та генеза // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 293-302


  На основі з"ясування походження ритуальних вогнищ у Європі та Африці автор виводить генезу купальських вогнів.
730291
  Келемен Ю. Купальські звичаї в Іванні та прилеглих селах. Утрачена традиція тисячоліть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 151-165
730292
   Купальські пісні / [худож. О.А. Івахненко]. – Київ : Музична Україна, 1970. – 206 с. : іл. – Міниатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
730293
  Глушко М. Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 75-84


  Серед різних видів укр.календарної обрядової поезії важливе місце посідають купальські пісні. Найбільше досягнення укр. фольклористів - це два збірники купальської лірики формату "захалявної" книжечки.
730294
  Янковська Ж. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 79-84. – ISBN 978-96602-6551-6


  Публікації купальських пісень, порівняно з колядками, щедрівками, веснянками та іншими жанрами календарно-обрядового фольклору, представлені чисельно чи не найменше. Тому доповнення до цих джерел буде доречним. До того ж на зазначеній території, ...
730295
  Упит А.М. Купальщица Сусанна : комедия в 4-х д. / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Блюмфельд. – Москва : Искусство, 1956. – 108 с.
730296
  Снегирев Л.А. Купание в штормовую погоду / Л.А. Снегирев. – К., 1984. – 288с.
730297
   Купач Тетяна Геннадіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 118-119 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
730298
   Купач Тетяна Геннадіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 123. – ISBN 978-966-439-961-3
730299
  Горобець Ірина Купелі Бад-Рагаца // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 24-29 : фото
730300
  Кафанов А.В. Купель. / А.В. Кафанов. – М., 1972. – 104с.
730301
  Шафранюк С.Е. Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Шафранюк С.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1985. – 20 с.
730302
  Шафранюк Сергей Евгеньевич Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шафранюк Сергей Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 120л.
730303
  Голомолзин Евгений Купец первой гильдии /Гамбург : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 8-19 : Фото
730304
  Щербак М.Г. Купецтво / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 222-223. – ISBN 966-642-073-2
730305
  Наулко В.І. Купецтво // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 158-160. – ISBN 978-966-02-7998-8
730306
  Гуржій І. Купецтво Києва та Київщини XVII-XIX ст. / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; [відп. ред.: В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т України НАН України, 2013. – 283, [1] с. – Термінол. словник: с. 225-227. – Бібліогр. в прим.: с. 228-283. – ISBN 978-966-02-6841-8
730307
  Бондаренко О. Купецтво Російської імперії дореформеної доби (1775-1870 рр.) у сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 97-102. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень з історії купецтва Російської імперії дореформеної доби. Визначено основні здобутки у вивченні проблеми та питання, що не знайшли свого висвітлення. В статье анализируется современное состояние ...
730308
  Гордуновський О.М. Купецтво як основний суб"єкт торгівлі хлібом на Півдні України в XIX ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 157-161. – ISBN 966-7686-12-8
730309
  Томазов В.В. Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 143-157


  На значній джерельній базі висвітлюються життя та діяльність родини Скараманга, яка походила з острова Хіос, облаштувалася на півдні України та відігравала помітну роль в економічному та соціальному розвитку регіону.
730310
  Беликов Ю. Купеческая династия Жевержеевых: портрет двух поколений предпринимателей пореформенного Харькова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 18-39. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
730311
   Купеческий бытовой портрет. – Л, 1925. – 47с.
730312
  Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России : Автореф... кандид. экономич.наук: / Яковцевский В.Н.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 20 л.
730313
  Бочаров В. Купеческое слово : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 113-121
730314
  Вартанов Г.Л. Купечество городов Московской губернии во второй половине XVIII века. : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанов Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафердра истории СССР. – Л., 1967. – 15л.
730315
  Бахман К. Купи себе министра : Флик в Веймаре, в третьем рейхе и в Бонне : [Концерн Флика и его связь с правящими кругами : пер. с нем.] / Бахман К., Карлебах Э. ; предисл. В.Д. Гранова. – Москва : Прогресс, 1988. – 158, [1] с. : ил.
730316
  Дударь Тарас Купили посудомоечную машину! Что дальше? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото
730317
  Кузнецов А.А. Купина / А.А. Кузнецов. – М., 1986. – 288с.
730318
  Глаголев А.А. Купина неопалимая / Свящ. А.А. Глаголев. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [2], 13 с. – Отд. оттиск: Тр. Имп. Киев. духов. акад., 1915
730319
  Дудас А.Б. Купирование мышечной дрожи в перипартальном периоде / А.Б. Дудас, О.В. Максимова, Е.Н. Клигуненко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 119-123. – ISSN 2224-0586
730320
  Добрянский П. Купите - не пожалеете / П. Добрянский. – М, 1986. – 278с.
730321
  Ласт И. Купите Голландию / И. Ласт. – М, 1933. – 77с.
730322
  Сенцов О.Г. Купите книгу - она смешная / Олег Сенцов ; [сост.: А.А. Паленчук ; худож.-оформитель: Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-966-03-7553-6
730323
   Купите связь с миром : Туристам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 24 : Іл.
730324
  Годенко Купите трембиту! / Годенко, ММ. – М, 1972. – 48с.
730325
  Цзю Юлия Купить. В моде - мини : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60 : Фото
730326
  Бондарчук Н.В. Купівельна спроможність населення як фактор формування попиту / Н.В. Бондарчук, Л.М. Васільєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.34-37. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
730327
  Рибалко С. Купівля-продаж землі сільськогосподарського призначення - основне гальмо розвитку сільського господарства України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 440-443. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто міфічні позитиви та реальні наслідки від купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні. Запропоновані першочергові заходи щодо врегулювання земельних відносин у сільському господарстві.
730328
  Редька Р. Купівля-продаж землі: на що звернути увагу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
730329
  Рубаник Р. Купівля-продаж нерухомості під час війни: можливо, але чи варто // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 21. – ISSN 1992-9277
730330
  Струць М. Купівля земельної ділянки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Практичні поради.
730331
  Оуен Л. Купівля і продаж авторських праць та літературні твори / Л. Оуен. – Київ, 1996. – 127с.
730332
  Рахно К. Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарчої магії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 84-88


  Стаття присвячена обрядодії, яку здійснювали українські жінки, купуючи глечики для молока. Вона була притаманна переважно для Середнього Полісся, Поділля, Буковини та Лемківщини. Семантико-палеонтологічний аналіз показав, що йдеться про вияв архаїчної ...
730333
  Камінський А.Б. Купівля простроченої заборгованості як інвестиційний проект / А.Б. Камінський, К.К. Писанець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.82-87. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
730334
   Купідон для пана Читайла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  "У день закоханих креативний простір Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича накрила проблема: у самісінькому центрі матеріалізувалися двоє одиноких зачитаних до глибини душі істот, між якими відчувалася космічна піонерська відстань. Природна ...
730335
  Коралли В.Ф. Куплетист из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва, 1991. – 46 с.
730336
  Головинский Г.Л. Куплетная, вариационная форма и форма рондо / Г.Л. Головинский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 58 с.
730337
  Нейман, Ц.Г. Куплетные формы народной южно-русской песни / [Сост. Ц.Г. Нейман]. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1883. – 46 с., 1 л. табл. + 1 л. табл. – Авт. указ. в конце текста. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Экз № 69450 дефектный, без обл. и тит. стр., описан по РГБ. - Отд. оттиск из: Киевская старина. 1883
730338
  Шанин В.Я. Куплю дом в деревне... / В.Я. Шанин. – М., 1988. – 234с.
730339
  Винавер А.М. Купля-продажа и мена. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 87с.
730340
  Винниченко В.К. Купля / В.К. Винниченко. – Москва : Польза. – 80с.
730341
  Винниченко В.К. Купля : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Сяйво, 1929. – 46с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
730342
  Квітка-Основ"яненко Купований розум : оповідання Григорія Квітки (Основ"яненка) // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 15 с. – (Сільська бібліотека)
730343
  Гуревич Г.И. Купол на Кельме / Г.И. Гуревич, П.Е. Оффман. – М., 1959. – 268с.
730344
  Казанцев А.П. Купол Надежды / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 431 с.
730345
  Казанцев А.П. Купол Надежды / А.П. Казанцев. – Москва, 1984. – 112с.
730346
  Шаповалов В.И. Купол неба / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1976. – 68с.
730347
  Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского / А.И. Куприн. – Москва, 1992. – 94с.
730348
  Боцу П.П. Купола : стихи и поэмы / П.П. Боцу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1977. – 127 с.
730349
  Парфентьев В.И. Купола. / В.И. Парфентьев. – М., 1969. – 96с.
730350
  Жиллес Д. Купон 44 / Д. Жиллес. – М, 1960. – 310с.
730351
  Самойлов Юрій Купон у допомогу! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
730352
  Смаханулы Шона Купорос. / Шона Смаханулы ;. – Москва, 1968. – 96 с.
730353
  Куприна К.А. Куприн-мой отец / К.А. Куприна. – М, 1971. – 256с.
730354
  Яснева Л.И. Куприн - художник и литературный критик в эпоху реакции (1907-1910 гг.) и годы нового революционного подъема (1911-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Яснева Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 14л.
730355
  Полевой В.М. Куприн / В.М. Полевой. – М, 1962. – 47с.
730356
  Куприн А.В. Куприн / А.В. Куприн. – Москва, 1977. – 4с.
730357
  Михайлов О.Н. Куприн / О.Н. Михайлов. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 272 с.
730358
   Куприн А.В.. – Москва, 1956. – 40с.
730359
  Фоняков Н.Н. Куприн в Петербурге / Н.Н. Фоняков. – Л, 1986. – 237 с.
730360
   Купріков Іван Володимирович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 124. – ISBN 978-966-439-961-3
730361
   Купріянов І.Т.:Бібліографічний покажчик. – Запоріжжя : Хортиця, 1997. – 16с. – ISBN 966929710
730362
  Заник Х. Купріянович - один із нас // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 9 грудня (№ 49). – С. 1. – ISSN 0027-8254


  Українці в Польщі.
730363
  Чалтыкян О.А. Купрокатализ / О.А. Чалтыкян. – Ереван, 1963. – 135с.
730364
   Купрумвмісні ВТНП композиції / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, Т.А. Войтенко, І.В. Фесич, М.А. Зеленько, Д.Д. Наумова, А.О. Пилипенко // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 82. – ISBN 978-966-981-038-0
730365
   Купуйте якісні саджанці найкращих декоративних рослин з доставкою по Україні! // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 60-62 : фото
730366
  Пилипенко А.Т. Купферон / А.Т. Пилипенко. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
730367
  Павлюк А.Н. Купцы-судостроители Рафаловичи / А.Н. Павлюк. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2010. – 56 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 42-44 и в подстроч. примеч. – (Легендарные имена). – ISBN 978-617-576-009-3
730368
  Перхавко В.Б. Купчихи допетровской России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-151. – ISSN 0042-8779
730369
  Епифановский М. Купюра = Рассказы из цикла "Беспечный студент" : проза: рассказы // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 16-23. – ISSN 0132-2036
730370
   Кур"ан со превод. – Медина : Мелик Фахд. – 964, [ 4 ] c. – Пареклад Корана на македонську мову. - Початок тексту і пагінації з кінця кн.
730371
  Прохасько Ю. Кур"єр вільної Европи // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 30-31


  Ян Новак-Єзьоранський — польський громадський діяч, політолог, політик, військовик Армії Крайової, емісар Уряду Польщі у вигнанні, багатолітній директор польського відділку радіо "Вільна Європа", доктор honoris causa кількох університетів.
730372
   Кур"єр Кривбасу : двотижневий часопис України. – Кривий Ріг, 1994-
№ 14. – 1994. – 32 с.
730373
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 43/44. – 1995
730374
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 45/46. – 1996
730375
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 47/48. – 1996
730376
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 61/64. – 1996
730377
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 65/66. – 1996
730378
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 67/68. – 1996
730379
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 69/70. – 1997
730380
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 71/72. – 1997
730381
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 73/74. – 1997
730382
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 75/76. – 1997
730383
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 77/78. – 1997
730384
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 79/80. – 1997
730385
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 81/82. – 1997
730386
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 83/84. – 1997
730387
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 85/86. – 1997
730388
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 91/92. – 1997
730389
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 93/94. – 1997
730390
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 95/96. – 1998
730391
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 97/98. – 1998
730392
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 99/100. – 1998
730393
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 101. – 1998
730394
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 102. – 1998
730395
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 103. – 1998
730396
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 104. – 1998
730397
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 105. – 1998
730398
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 107. – 1998
730399
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 108. – 1998
730400
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 109. – 1999
730401
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 110. – 1999
730402
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 111. – 1999
730403
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 112. – 1999
730404
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 113. – 1999
730405
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 114. – 1999
730406
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 115. – 1999
730407
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 116. – 1999
730408
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 117. – 1999
730409
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 118. – 1999
730410
   Кур"єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 1994-
№ 119/121. – 1999
730411
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 122. – 2000
730412
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 123. – 2000
730413
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 124. – 2000
730414
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 125/126. – 2000
730415
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 127. – 2000
730416
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 128. – 2000
730417
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 129. – 2000
730418
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 130. – 2000
730419
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 131. – 2000
730420
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 132. – 2000
730421
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 133, грудень. – 2000. – 192 с.
730422
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 134. – 2001
730423
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 135. – 2001
730424
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 136. – 2001
730425
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 137. – 2001
730426
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 138. – 2001
730427
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 139. – 2001
730428
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 140. – 2001
730429
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 141. – 2001
730430
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 142. – 2001
730431
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 143. – 2001
730432
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 144. – 2001
730433
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 145. – 2001
730434
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 146. – 2002
730435
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 147. – 2002
730436
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 148. – 2002
730437
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 149. – 2002
730438
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 150. – 2002
730439
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 151. – 2002
730440
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 152. – 2002
730441
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 153. – 2002
730442
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 154. – 2002
730443
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 155. – 2002
730444
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 156. – 2002
730445
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 157. – 2002
730446
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 158. – 2003. – 200 с.
730447
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 159. – 2003. – 224 с.
730448
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 160. – 2003. – 200 с.
730449
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 161. – 2003. – 192 с.
730450
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 162. – 2003. – 216 с.
730451
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 163. – 2003
730452
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 164. – 2003. – 200 с.
730453
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 165. – 2003. – 208 с.
730454
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 166. – 2003. – 224 с.
730455
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 167. – 2003. – 224 с.
730456
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 168. – 2003. – 208 с.
730457
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 169. – 2003. – 192 с.
730458
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 170. – 2004. – 200 с.
730459
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 171. – 2004
730460
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 172. – 2004. – 224 с.
730461
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 173. – 2004
730462
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 174. – 2004. – 208 с.
730463
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 175. – 2004. – 200 с.
730464
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 176. – 2004. – 224 с.
730465
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 177. – 2004
730466
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 178. – 2004. – 224 с.
730467
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 179/181. – 2004
730468
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 182. – 2005
730469
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 183. – 2005
730470
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 184. – 2005
730471
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 185. – 2005
730472
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 186. – 2005
730473
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 187. – 2005
730474
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 188. – 2005
730475
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 189. – 2005
730476
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 191. – 2005
730477
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 192. – 2005
730478
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 193. – 2005
730479
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 206/207. – 2007. – 400 с.
730480
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 208/209. – 2007. – 400 с.
730481
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 210/211. – 2007. – 400 с.
730482
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 212/213. – 2007. – 400 с.
730483
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 214/215. – 2007. – 400 с.
730484
   Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 1994-
№ 216/217. – 2007. – 400 с.
730485
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 218/219. – 2008. – 400 с.
730486
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 220/221. – 2008. – 400 с.
730487
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 222/223. – 2008. – 400 с.
730488
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 224/225. – 2008
730489
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 226/227. – 2008. – 400 с.
730490
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 228/229. – 2008. – 400 с.
730491
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 230/231. – 2009. – 400 с.
730492
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 232/233. – 2009. – 400 с.
730493
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 234/235. – 2009. – 400 с.
730494
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 236/237. – 2009. – 400 с.
730495
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 238/239. – 2009. – 400 с.
730496
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 240/241. – 2009. – 400 с.
730497
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 242/243. – 2010. – 440 с.
730498
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 244/245. – 2010. – 440 с.
730499
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 246/247. – 2010. – 440 с.
730500
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 248/249. – 2010. – 440 с.
730501
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 250/251. – 2010. – 440 с.
730502
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 252/253. – 2010. – 440 с.
730503
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 254/255. – 2011. – 400 с.
730504
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 256/257. – 2011. – 400 с.
730505
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 258/259. – 2011. – 400 с.
730506
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 260/261. – 2011. – 400 с.
730507
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 262/263. – 2011. – 400 с.
730508
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 264/265. – 2011. – 400 с.
730509
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 266/267. – 2012. – 400 с.
730510
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 268/269/270. – 2012. – 400 с.
730511
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 271/272/273. – 2012. – 400 с.
730512
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 274/275. – 2012. – 400 с.
730513
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 276/277. – 2012. – 400 с.
730514
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 278//279/280. – 2013. – 400 с.
730515
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 281/282/283. – 2013. – 400 с.
730516
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 284/285/286. – 2013. – 400 с.
730517
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 287/288/289. – 2013. – 400 с.
730518
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 296/297/298. – 2014. – 400 с.
730519
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 302/303/304. – 2015. – 300 с.
730520
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 305/306/307. – 2015. – 300 с.
730521
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 308/309/310. – 2015. – 300 с.
730522
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 311/312/313. – 2015. – 300 с.
730523
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 314/315/316. – 2016. – 300 с.
730524
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 317/318/319. – 2016. – 300 с.
730525
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 320/321/322. – 2016. – 300 с.
730526
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
№ 323/324/325. – 2016. – 300 с.
730527
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 326/327/328. – 2017. – 300 с.
730528
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 329/330/331. – 2017. – 300 с.
730529
   Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
№ 332/333/334. – 2017. – 300 с.
730530
   Кур"єр Кривбасу (2005 - 2009) : систематичний покажчик змісту / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. " Нац. парламентська б-ка України". – Київ
(2005-2009). – 2010
730531
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1995
730532
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1995
730533
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1995
730534
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1995
730535
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1995
730536
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1995
730537
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1995
730538
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1995
730539
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1995
730540
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1995
730541
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1995
730542
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1996
730543
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1996
730544
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1996
730545
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1996
730546
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1996
730547
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1996
730548
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1996
730549
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1996
730550
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1996
730551
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1996
730552
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1996
730553
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1997
730554
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1997
730555
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1997
730556
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1997
730557
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1997
730558
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1997
730559
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1997
730560
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1997
730561
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1997
730562
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1997
730563
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1997
730564
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1998
730565
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1998
730566
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1998
730567
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1998
730568
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1998
730569
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1998
730570
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1998
730571
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1998
730572
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1998
730573
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1998
730574
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1998
730575
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 1999
730576
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2. – 1999
730577
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 3. – 1999
730578
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4. – 1999
730579
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 5. – 1999
730580
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 6. – 1999
730581
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 1999
730582
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 1999
730583
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 1999
730584
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 1999
730585
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 12. – 1999
730586
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 1. – 2000
730587
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 2/3. – 2000
730588
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 4/5. – 2000
730589
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 7. – 2000
730590
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 8. – 2000
730591
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 2000
730592
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ. – ISSN 0236-3879
№ 11/12. – 2000
730593
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 1/2. – 2001
730594
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 3/4. – 2001
730595
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 5/6. – 2001
730596
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 7/8. – 2001
730597
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 9/10. – 2001
730598
   Кур"єр ЮНЕСКО. – Київ, 1990-. – ISSN 0236-3879
№ 11. – 2001
730599
  Буццаті Д. Кур"єрський потяг : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-106. – ISSN 0208-0710
730600
   Кур"йозні моменти із життя академіка А.Є. Кримського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 22
730601
  Туричин И.А. Кураж / И.А. Туричин. – Москва, 1983. – 240с.
730602
  Френсис Д. Кураж / Д. Френсис. – Рига, 1991. – 331 с. – (Зарубежный детектив)
730603
  Штонь Григорій Кураж вседозволености : про роман В. Шкляра "Чорний ворон" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 194-203
730604
  Погильдяков В.В. Курай / В.В. Погильдяков. – М., 1974. – 285с.
730605
  Амир М. Курай : повести и рассказы : пер. с татар. / Мирсай Амир ; [худож. Е.О. Колычев]. – Москва : Советский писатель, 1978. – 414 с. : ил.
730606
  Халим Айдар Курай : стихи / Айдар Халим ; пер. с башк.Б.Романова и Г.Фролова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
730607
  Погильдяков В.В. Курай : повести / В.В. Погильдяков. – Чебоксары, 1980. – 256 с.
730608
  Александров И. Курако / И. Александров, Г. Григорьев. – Москва : Молодая гвардия, 1939. – 200 с. – (Жизнь Замечательных Людей. Серия биографий / ред.: В.Л. Комарова, Мих Лифшица [и др.] ; вып. 2(146))
730609
  Воробьев Н.Я. Курам на смех / Н.Я. Воробьев. – Москва, 1957. – 63с.
730610
  Чхан М.А. Куранти : поезії / Михайло Чхан. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 79 с.
730611
  Сущенко О.Г. Куранти вічності всевишні : Есеї. Нариси. Репортажі / Ольга Сущенко. – Київ : ЕКМО, 2006. – 244с. : іл. – ISBN 966-8555-46-5
730612
   Куранты: Ист.-краевед.альманах.. – М., 1983. – 367с.
730613
   Куранты: ист.-краеведческий альманах. – М.
2. – 1987. – 382с.
730614
   Курапаты = Kurapaty : Арт., навук. справаздача, фотаздымкі. – 2-е выд., пашыранае. – Менск : Незалежная выдавецкая кампанія "Тэхналогія", 1994. – 180с. – ISBN 5-85700-149-8
730615
  Солдатенко В.Ф. Курас Іван Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 183-184. – ISBN 978-966-02-7998-8
730616
  Марочко В. Курас Іван Федорович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 223-224. – ISBN 978-617-642-388-1
730617
   Курас Іван Федорович (1939-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 249. – ISBN 978-966-439-754-1
730618
  Ивлев Н.П. Куратов в Казахстане / Н.П. Ивлев. – Сыктывкар, 1981. – 199 с.
730619
   Куратов Иван Алексеевич(1839-1875). – Сыктывкар, 1968. – 64 с.
730620
   Куратовские чтения. – Сыктывкар
1. – 1973. – 152 с.
730621
   Куратовские чтения. – Сыктывкар
4. – 1986. – 150 с.
730622
  Гарань Н. Куратор - наставник студентської академічної групи закладу вищої освіти / Н. Гарань, А. Осміченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 68-83. – ISSN 2077-1827
730623
  Усов В.А. Куратор / В.А. Усов. – Л., 1991. – 329с.
730624
  Мандель Б.Р. Кураторство в современном вузе: поиски и разрешения проблем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 8. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х


  В российской системе высшего профессионального образования кураторство академических студенческих групп переживает непростой период: идет осознание необходимости этого важного воспитательного инструмента всеми участниками образовательного процесса и ...
730625
  Герман Є.С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий досвід та український контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Герман Єлизавета Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
730626
  Пахомова І.М. Кураторські години в системі MOODLE // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 35-36. – ISBN 978-966-285-400-8
730627
  Вишеславський Г. Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі XX й XXI сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 217-231. – ISBN 966-7021-96-3
730628
   Кураторы студенческих академических групп. – Москва, 1972. – 30с.
730629
  Шейблер Т.К. Кураца Каширгова / Т.К. Шейблер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 32 с.
730630
   Курач Тамара Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 119-120 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
730631
   Курач Тамара Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 125. – ISBN 978-966-439-961-3
730632
   Курач Тамара Миколаївна (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 65-66. – ISBN 966-95774-3-5
730633
  Фирсов С.А. Кураш / С.А. Фирсов. – Ташкент, 1958. – 28с.
730634
   Курашов Віталій Наумович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
730635
  Абасова Э.Г. Курбан Примов / Э.Г. Абасова. – Москва : Сов. композитор, 1963. – 30 с., [2] л. ил. : ил., ноты. – (Народные певцы и музыканты)
730636
  Мемед-Кули-Заде Курбанали -бек : рассказы / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1950. – 56 с.
730637
   Курбас: нові світи = Kurbas: new worlds : [з нагоди виставки (17 жовт.– 2 груд. 2018, Мистец. арсенал) : присвяч. експеримент. творчості Л. Курбаса та Мистец. об-ня "Березіль" у Києві (1922–1926 рр.) та виставам у Харків. держ. театрі "Березіль" (1926–1933 рр.)] / [тексти: В. Ткач, Я. Цимбал, Т. Руденко, О. Островська-Люта ; упоряд.: А. Гайшенець, А. Погрібна, В. Ткач ; пер.: Н. Шевченко та ін. ; фот.: М. Білоусов та ін.]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2019. – 263 с., [34] вклеєних арк. : іл. – Текст парал.укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97778-0-5
730638
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
730639
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 7 : Лесь Курбас і світова художня культура. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
730640
   Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ. – ISSN 1997-8642
№ 10 : Фестиваль науки. Футурологічне. Фрагмент. – 2015. – 286 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
730641
  Мураньи-Ковач Курбе. / Мураньи-Ковач. – Будапешт, 1962. – 47с.
730642
  Грозданов Ц. Курбиново и други студии за фрескоживописот во преспа = Kurbinovo and other studies on prespa frescoes / Цветан Грозданов ; [прев. на англ. jазик Греам В. Рид] ; Maked. akad. na naukite i umetnostite, Книгоиздателство "Матица македонска". – Скопjе : Матица Македонска, 2015. – 353, [1] с. : ил., фот. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-10-0433-5
730643
  Грозданов Ц. Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа = Kurbinovo and other studies on Prespa frescoes / Цветан Грозданов ; [ уред. К. Томовски ; автор на фот. М. Димески-Димес; превод на англ. Г. В. Рид ]; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2006. – 355 с. : ил. – Текст парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989-101-61-2
730644
  Белова Н.А. Курв сферической астрономии : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающ. по спец. "Инженерная геодезия" / Н.А. Белова. – Москва : Недра, 1971. – 184 с.
730645
  Журавлев Т.К. Курган / Т.К. Журавлев. – М., 1955. – 462с.
730646
  Купала Я. Курган : поемы / Янка Купала; перевод. – Минск : Беларусь, 1966. – 97 с.
730647
  Толстой А.К. Курган / А.К. Толстой. – Москва, 1978. – 33с.
730648
  Толстой А.К. Курган / А.К. Толстой. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 33с.
730649
  Воронов В.А. Курган / В.А. Воронов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 190с.
730650
  Іванова С.В. Курган біля с. Сичавка Одеської області / С.В. Іванова, О.К. Савельєв // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 70-82. – ISSN 0235-3490
730651
  Колодяжний І.А. Курган Бойової Слави в Охтирці / І.А. Колодяжний. – Х, 1985. – 63с.
730652
  Акишев А.А. Курган Иссык = Issyk mound : исскуство саков Казахстана / Акишев К.А. – Москва : Исскуство, 1978. – 131 с.
730653
   Курган над Иволгой.. – М., 1972. – 79с.
730654
   Курган Славы.. – М., 1977. – 35с.
730655
  Манцевич А.П. Курган Солоха: Публ. одной коллекции / А.П. Манцевич. – Л., 1987. – 141с.
730656
  Шутов И.Н. Курган. / И.Н. Шутов. – К, 1959. – 483с.
730657
   Курган. Рассказы.. – М., 1958. – 32с.
730658
  Берестнев С.И. Курган: могила или святилище? // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 8-20. – ISBN 978-966-8603-35-8
730659
  Погромский Н.А. Курган: стихи / Н.А. Погромский. – К., 1985. – 118с.
730660
  Жадько В. Кургани (- насипи над старовинними могилами) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 499-500. – ISBN 978-966-8567-14-8
730661
  Супруненко О.Б. Кургани з похованнями золотоординського часу поблизу Волошиного у пониззі Псла = The antiguities of the Komsomolsk environs / О.Б. Супруненко; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК; Ін-т археології НАНУ; За участю Маєвської С.В., Артем"єва А.В., Горбенка С.О. – Київ-Полтава, 2006. – 140с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч.3). – ISBN 966-531-144-1
730662
  Супруненко О.Б. Кургани між сс. Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі = The antiguities of the Komsomolsk environs / Центр пам"яткознавства НАНУ і Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури; Ін-т археології НАНУ; Супруненко О.Б. – Київ-Полтава : Гротеск, Археологія, 2006. – 128с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч.4). – ISBN 966-8999-01-0
730663
  Бабенко Л.І. Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-95. – ISSN 0235-3490
730664
  Тетеря Д. Курганна спадщина давнього Переяслава і Тарас Шевченко / Д. Тетеря, С. Тетеря // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 29-35
730665
  Скачков В.Н. Курганник : [повесть] / В. Скачков. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 191 с. : портр.
730666
  Чмихов М.О. Курганні пам"ятки як явище давньої культури / М.О. Чмихов. – К., 1993. – 144с.
730667
  Ляшко С.Н. Курганные могильники Днепровского Надпорожья (Ясиноватое, Днепровка, Петро-Михайловка) / С.Н. Ляшко, З.Х. Попандопуло, О.В. Дровосекова; Запорожский госуд. ун-т; Запорожский областной краеведческий музей. – Запорожье : Дикое Поле, 2004. – 178с. – ISBN 966-8132-23-8
730668
   Курганные могильники, рясные могилы и носаки.. – Киев, 1977. – 160с.
730669
  Горелов В.А. Курганские большевики в революции 1905-1907 годов / В.А. Горелов. – Челябинск, 1965. – 175с.
730670
   Курганський Валерій Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-966-439-754-1
730671
  Вижва С.А. Курганський Валерій Микитович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 193-194. – ISBN 978-966-02-7998-8
730672
  Амфитеатров А.В. Курганы / А.В. Амфитеатров // Легенды публициста / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [4], 270, [2] с. : 14 л. фототип. в тесте
730673
  Амфитеатров А.В. Курганы / А.В. Амфитеатров. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1909. – [6], 288 с. – На обл.: 4-я тысяча
730674
  Знаменский А.Д. Курганы / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1977. – 96с.
730675
  Лесков А.М. Курганы / А.М. Лесков. – Л., 1981. – 168с.
730676
  Дедабришвили Ш.Ш. Курганы Алазанской долины / Ш.Ш. Дедабришвили. – Тбилиси, 1979. – 76 с.
730677
  Коробушкина Т.Н. Курганы Белорусского Побужья Х-ХIII веков / Т.Н. Коробушкина. – Минск, 1993. – 130с.
730678
  Сапожников В.В. Курганы Буджака, исследованные Ф.И. Кнауэром: история раскопок, картография и нынешнее состояние // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 396-422. – ISSN 2227-4952
730679
  Чеботаренко Г.Ф. Курганы Буджакской степи. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1989. – 207с.
730680
   Курганы в зонах новостроек Молдавии. – Кишинев, 1984. – 186с.
730681
  Арциховский А.В. Курганы вятичей / А.В. Арциховский ; Рос. Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. – Москва : РАНИОН, 1930. – 223 с.
730682
  Пассек В. Курганы и городища Харьковского, Валковского и Полтавского уездов / В. Пассек. – Москва, 1839. – С. 201-229
730683
  Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1972. – 258с.
730684
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
]Т. 1] : Дневники пятилетних раскопок. – 1887. – [2], X, 170, [2] с., 2 л. фронт. (карт.), 27 л. ил : ил.
730685
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*
Т. 2 : Дневники раскопок 1887-1889 гг. и о курганах Звенигородского и Роменского уездов. – 1894. – [2], XXIV, 232, [1] с., 2 л. фронт.(план.), 32 л.и : план., ил.
730686
  Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы : в 3 т. / [соч.] гр. Алексея Бобринского, пред. Имп. Археол. комис.... – 1887-1901. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
Т. 2 : Дневники раскопок 1889-1897 гг. и о курганах Звенигородского, Каневского и Роменского уездов. – 1901. – [2], XII, 174 с., 2 л. фронт. (план.), 21 л. ил. : ил.
730687
  Зайковский В Б. Курганы и ямины на выгоне г. Петровска-Саратовского / В Б. Зайковский, . – 6с.
730688
  Спицын А.А. Курганы киевских торков и берендеев / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 5 с.
730689
  Иванов В.А. Курганы кынчакского времени на Южном Урале (XII-XIV вв.) / Иванов В.А., Кригер В.А. ; отв. ред. С.А. Плетнева ; АН СССР, Урал. отд-ние, Башк. науч. центр, Ин-т истории, яз. и лит., Волгогр. гос. ун-т. – Москва : Наука, 1988. – 89, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов
730690
  Кочкурина С.И. Курганы летописной веси X - XIII века / С.И. Кочкурина. – Петрозаводск, 1985. – 223 с.
730691
  Кочкуркина С.И. Курганы летописной веси X - начала XIII века / С.И. Кочкуркина, А.М. Линевский. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 224 с.
730692
  Ильюков Л.С. Курганы Миусского полуострова / Л.С. Ильюков, Л.М. Казакова. – Ростов -на-Дону, 1988. – 167с.
730693
   Курганы на Южном Буге. – К., 1978. – 171с.
730694
  Русанова И.П. Курганы полян X-XII вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-24 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-24 : Курганы полян X-XII вв. / И.П. Русанова. – С. 1-47, 22 табл.
730695
  Ванчугов В.П. Курганы приморской части Днестро-Дунайского междуречья. / В.П. Ванчугов. – Киев, 1992. – 86с.
730696
  Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось / Г.Т. Ковпаненко. – К., 1981. – 160с.
730697
  Анфимов Н.В. Курганы рассказывают... / Анфимов Н.В. – Краснодар : Кн. изд-во, 1972. – 96 с. : ил.
730698
  Анфимов Н.В. Курганы рассказывают... / Анфимов Н.В. – Краснодар : Кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 126 (13 назв.)
730699
  Спицын А.А. Курганы с окрашенными костяками / А.А. Спицын. – 81с.
730700
  Щеглов С.А. Курганы с окрашенными костяками в Новоузенском уезде, Самарской губернии / С.А. Щеглов. – Саратов : Типография Союза Печатного Дела, 1913. – 12 с.
730701
  Спицын А.А. Курганы скифов-пахарей / А.А. Спицын. – С. 87-143
730702
  Сизов В.И. Курганы Смоленской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления Уделов
в.1 : Гнездовский могильник близ Смоленска. – 1902. – 136 с. + с 14 таблицами и 101 рис. в тексте
730703
   Курганы степного Крыма : сб. науч. труд. – К., 1984. – 116с.
730704
   Курганы степной Скифии : сб. науч. тр. – К., 1991. – 136с.
730705
  Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1987. – 304с.
730706
  Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1987. – 209с.
730707
  Марина З.П. Курганы энеолита - бронзы у с. Лобойковка Днепропетровсой области / З.П. Марина, В.А. Ромашко, Д.Л. Тесленко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 185-200. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
730708
  Яровой Е.В. Курганы энеолита - эпохи бронзы Нижнего Поднестровья / Е.В. Яровой. – Кишинев, 1990. – 272с.
730709
  Пряхин А.Д. Курганы эпохи бронзы Побитюжья / А.Д. Пряхин, Ю.П. Матвеев. – Воронеж, 1988. – 206с.
730710
  Синюк А.Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона / А.Т. Синюк. – Воронеж, 1983. – 192с.
730711
   Курганы юга Днепропетровщины. – Киев, 1977. – 174с.
730712
  Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала / Н.А. Мажитов. – М, 1981. – 163с.
730713
   Курганы южной Херсонщины. – Киев, 1977. – 144с.
730714
  Кубарев В.Д. Курганы Юстыда / В.Д. Кубарев. – Новосибирск, 1991. – 186с.
730715
  Авдусин Д.А. Курганы, городища, клады : Лекция, прочит. в Политехн. музее / Д.А. Авдусин. – Москва : Знание, 1970. – 47 с. : ил. – (Из цикла "Памятники русской культуры" / Всесоюз. о-во "Знание". Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры)
730716
  Федоров-Давыдов Курганы, идолы, монеты / Федоров-Давыдов. – М., 1968. – 152с.
730717
  Якушев Н.М. Курганы. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1976. – 159с.
730718
  Сущанський В.І. Курдаченко Леонід Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 194. – ISBN 978-966-02-7998-8
730719
  Галанина Л.К. Курджипский курган. / Л.К. Галанина. – Л., 1980. – 127с.
730720
  Спірідонов Р. Курди в боротьбі за державність: разом і поодинці // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 11-15
730721
  Пушкарук Н. Курдистан. Крок до незалеженості? / Н. Пушкарук, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 3


  "Курди відчувають, що отримали історичний шанс", - експерт.
730722
  Зикмунд М. Курдистан: страна восстаний, легенд и надежд : Фотоальбом / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага : Артия, 1961
730723
  Гази Р.Г. Курдистанская демократическая партия организатор и руководитель национально-осовободительного движения вИранском Курдистане (1945-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гази Р.Г.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 24л.
730724
   Курдов Валентин Иванович : каталог выставки. – Ленинград : Детгиз, 1956. – 45, [26] с.
730725
  Лазарев М. Курдская печать в эмиграции // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 87-101
730726
  Гама Али Кадер Макван Курдская проблема в контексте урегулирования Иракского кризиса : Дисс. ... канд. политических наук. Спец. 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального развития / КНУТШ; Гама Али Кадер Макван. – Киев, 2007. – 230л. – Библиогр.: л.213-230
730727
  Бхари Абдула Хадер Курдская проблема в международных отношениях на Ближнем и Среднем Востоке (середина 70-х -90-е гг.) : 23.00.04:Дисс.на соиск.уч.степ.канд.политических наук / Бхари Абдула Хадер; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 255л. – Библиогр.: л.198-255
730728
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между двумя мировыми войнами : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
730729
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между двумя мировыми войнами : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 211л.
730730
  Насих Гафур Рамадан Курдская проблема в системе международных отношений между мировыми войнами : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Насих Гафур Рамадан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
730731
  Бродникова В. Курдская проблема на современном этапе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 58-59
730732
  Абак Т. Курдская школа в Хое (к истории курдско-русских связей в начале XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 43-50. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
730733
  Амоев К. Курдские диаспоры за рубежом // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52-56.
730734
  Джалил Д. Курдские народные песни и инструментальные мелодии / Д. Джалил. – М, 1973. – 176с.
730735
  Руденко М.Б. Курдские народные сказки. / М.Б. Руденко. – М., 1970. – 248с.
730736
   Курдские организации в Западной Европе // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 139-150
730737
   Курдские политические партии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 6 (270). – С. 3-207
730738
   Курдские сказки. – М., 1959. – 191с.
730739
   Курдские сказки, легенды и предания : сказки и мифы народов Востока. – Москва, 1989. – 623 с.
730740
   Курдские эпические песни, сказы. – М., 1962. – 244с.
730741
  Лазарев М.С. Курдский вопрос / М.С. Лазарев. – М., 1972. – 472с.
730742
   Курдский вопрос // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 9-47
730743
  Маммадова Ш. Курдский вопрос в политике советского государства в 1920-1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0042-8779


  О создании на территории советского Азербайджана Курдской автономии в 20-30-е годы 20 века.
730744
  Насих Гафур Рамадан Курдский вопрос в Севрском договоре / Насих Гафур Рамадан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 87-94. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
730745
  Бархударьянц А. Курдский вопрос во внешней политике России и стран запада в контексте противостояния "Исламскому государству" // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 97-119. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Стремительное усиление влияния «Исламского государства» (ИГ) на Ближнем Востоке не только привело к складыванию принципиально новой геополитической ситуации в регионе, но и потенциально может превратиться в фактор сближения позиций России и стран ...
730746
  Иванов С. Курдский вопрос по-прежнему остается без ответа // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Що заважає остаточному становленню курдського автономного району в Іраку
730747
  Джалилов О.Дж. Курдский географический эпос "Златорукий хан" : Автореф... канд. филол.наук: / Джалилов О. Дж.; ЛГУ. – Л., 1961. – 20л.
730748
  Джалилов О.Д. Курдский героический эпос "Златорукий хан" / О.Д. Джалилов. – М, 1967. – 208с.
730749
  Эйюби К.Р. Курдский диалект мукри / К.Р. Эйюби. – М, 1968. – 261с.
730750
  Мгои Ш.Х. Курдский национальный вопрос в Ираке в новейшее время / Ш.Х. Мгои. – М, 1991. – 322с.
730751
  Шамо А. Курдский пастух / А. Шамо. – Москва, 1960. – 160с.
730752
  Шамилов А. Курдский пастух : повесть / А. Шамилов; пер. с курд. И.Острогорская. – Москва : Советский писатель, 1969. – 204 с.
730753
  Курдоев К.К. Курдский язык / К.К. Курдоев. – М., 1961. – 82с.
730754
  Бакаев Х Ч. Курдско-русский словарь : около 14 000 слов : с прил. грамматич. очерка курд. яз. / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; сост. канд. филол. наук Ч.Х. Бакаев ; под ред. акад. И.А. Орбели. – Москва : ГИС, 1957. – 618 с. – Парал. тит. л. на курдском яз.
730755
  Курдоев К.К. Курдско-русский словарь : около 34 000 слов : с прил. краткого грамматич. очерка курд. яз. / сост. канд. филол. наук К.К. Курдоев ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : ГИС, 1960. – 890 с., [1] л. табл. – Парал. тит. л. на курд. яз. – Библиогр.: с. 25-26
730756
  Курдоев К.К. Курдско-русский словарь (сорани) / К.К. Курдоев, З.А. Юсупова. – М., 1983. – 752с.
730757
   Курдское движение в новое и новейшее время. – М., 1987. – 303с.
730758
  Багиров А. Курдское меньшинство и его политическое движение в Сирии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 51-63
730759
   Курдское население (численность, размещение, социальная структура) // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 48-66


  Иракский Курдистан.
730760
  Соколов Б. Курдська війна Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 184). – С. 5


  Вашингтон і Анкара продовжують складну геополітичну гру.
730761
  Моренчук А.А. Курдська етнополітична проблема як один із стабілізуючих факторів суспільно-політичного розвитку сучасної Туреччини / А.А. Моренчук, А.В. Сасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 9. – С. 112-117. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
730762
  Райхель Ю. Курдська нафта, "Південний потік" і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 231)


  Москва все більше заганяється в дипломатичний та економічний глухий кут.
730763
  Гама Алі Кадер Макван Курдська проблема в контексті врегулювання Іракської кризи : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.04. / Гама Алі Кадер Макван; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
730764
  Заставний А.Р. Курдська проблема в міжнародних відносинах на Близькому Сході // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 89-96. – ISSN 2616-5287
730765
  Бхарі А.Х. Курдська проблема в міжнародних відносинах на близькому та середньому сході середини 70-х --90-х рр. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Бхарі А.Х.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
730766
  Дальський В. Курдське питання у контексті регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 22-24
730767
  Кравченко В. Курдський вибір. Іракська автономія за крок від незалежності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 5


  "Чи можна відвернути цунамі? А урагани з тайфунами? Історичні процеси схожі на природні: їх можна до певного часу не помічати, але неможливо зупинити. Курди, які не раз намагалися упродовж усього XX ст. створити свою державу, днями підтвердили це ...
730768
  Ульген Сінан Курдський гамбіт Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 9


  Прем"є-міністр Туреччини має намір змінити конституцію країни з метою впровадження президентської системи, яку очолить він сам. Проте реалізація плану Ердогана залежить від припинення 30-річного конфлікту Туреччини зі своїм власним курдським населенням.
730769
  Філоненко І. Курдський сепаратизм: причини та наслідки / І. Філоненко, Ю. Філоненко, В. Ріпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 67-74. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 47)). – ISSN 2311-3383
730770
  Наджат Серушт Курдський фактор в міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 23.00.04 / Наджат Серушт ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
730771
  Никитин В. Курды / В. Никитин. – М, 1964. – 431с.
730772
  Ментешашвили А.М. Курды / А.М. Ментешашвили. – М., 1984. – 238с.
730773
  Козлов И. Курды неожиданно договорились с Асадом и Путиным. Турецкое наступление на севере Сирии резко изменило расстановку сил во всем регионе // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 17-23 октября (№ 40). – С. 3
730774
  Джалил Д. Курды османской империи в первой половине 19 века. / Д. Джалил. – М, 1973. – 199с.
730775
   Курдюмов Василь Кузьмович (1822-1862) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 250. – ISBN 978-966-439-754-1
730776
  Сооп К. Куремяэский монастырь / К. Сооп, У. Кесккюла. – Таллин, 1967. – 64с.
730777
  Пантюхов И.И. Куреневка : Мед.-антроп. очерк. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1904. – 61 с.
730778
  Колесников М. Куреневская катастрофа // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 14 (570), 06.04.2018. – С. 54-59. – ISSN 2075-7093
730779
  Таранец Сергей Куреневское тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине (1675-1935) / Таранец Сергей. – Киев, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0688-7
730780
  Игич Р. Курение и здоровье / Р. Игич. – Тузла, 1990. – 70с.
730781
  Барбараш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов / Н. Барбараш, Д. Кувшинов, О. Рыбникова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
730782
  Барбараш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов / Н. Барбараш, Д. Кувшинов, О. Рыбникова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
730783
  Казьмин В.Д. Курение, мы и наше потомство. / В.Д. Казьмин. – Москва, 1989. – 61с.
730784
  Денисов В.Г. Курение. Здоровье. Работоспособность / В.Г. Денисов. – К., 1985. – 126с.
730785
  Салій І. Куренівська трагедія, трагедія влади та тодішньої ідеології // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 112-116. – ISBN 978-966-507-311-6
730786
  Сюндюков І. Куренівська трагедія: факти, причини, міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 8


  Інститут історії України НАН України випустив унікальну збірку документів про катастрофу, що сталася 13 березня 1961 року на північній околиці Києва.
730787
  Катерли Н.С. Курзал / Н.С. Катерли. – Л, 1990. – 379с.
730788
   Курземе. Турист.маршруты.. – Рига, 1960. – 352с.
730789
  Зиедонис И. Курземите : очерки / И. Зиедонис. – Москва : Лиесма, 1982. – 381 с.
730790
  Зиедонис И. Курземите : очерки / И. Зиедонис. – Рига, 1987. – 528 с.
730791
  Вільде І. Кури / І. Вільде. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 24 с.
730792
  Смірнов О. Кури не винні, або Як очистити нашу науку від плагіаторів та фальсифікаторів / О. Смірнов, С. Шарапов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 1, 12


  "На тлі гучних гасел про інноваційний розвиток України останніми роками відбувається стрімка деградація наукової сфери, зокрема колапс системи присудження наукових ступенів. "Чудовий метод ліплення докторської дисертації з кількох кандидатських, ...
730793
  Викулин А.В. Курило-камчатские землетрясения. / А.В. Викулин, У Ч. Ким, . – Москва, 1983. – 83с.
730794
   Курило Святослав Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 120-121 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
730795
   Курило Святослав Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 126. – ISBN 978-966-439-961-3
730796
   Курило Святослав Михайлович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 66. – ISBN 966-95774-3-5
730797
  Збанацький Ю.О. Курилові острови : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав України, 1963. – 264с.
730798
  Збанацький Ю.О. Курилові острови. Морська чайка. Курячий бог : Повісті, оповідання: Для середн. і ст. шк віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1973. – 491с.
730799
  Луньков Д.А. Куриловские калачи / Д.А. Луньков. – Москва : Искусство, 1984. – 208 с.
730800
  Седов И.Ф. Куриловские мы / И.Ф. Седов. – Саратов, 1980. – 127с.
730801
  Збанацкий Ю.О. Куриловы острова : Повесть: Для средн. и ст. шк возраста / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 263с.
730802
  Литвинцев Данил Курилы. Сетевая игра / Литвинцев Данил, Климов Олег // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 90-105 : фото. – ISSN 1029-5828
730803
   Курилюк Василь Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 167. – ISBN 978-966-439-757-2
730804
  Корсунская Г.В. Курильская островная дуга : (Физико-географический очерк) / Г.В. Корсунская. – Москва, 1958. – 224с.
730805
  Кимура Хироси Курильская проблема : история японо-российских переговоров по пограничным вопросам / Кимура Хироси; перевод с японского М. Суэдзава / Под ред. В.М. Якушика. – Киев : Юринком, 1996. – 240 с. – ISBN 966-7059-00-6
730806
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев. – Москва-Л., 1945. – 196с.
730807
  Соловьев А.И. Курильские острова / А.И. Соловьев; Под. ред. Григорьева А.А. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 307с.
730808
  Сергеев М.А. Курильские острова / М.А. Сергеев. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 152с. : Карта
730809
  Андреев В.С. Курильский дневник / Андреев В.С. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 352 с.
730810
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, 1951. – 224с.
730811
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1953. – 224с. – (Наша родина)
730812
  Ефремов Ю.К. Курильское ожерелье / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1962. – 320 с.
730813
  Горшков Сергей Курильское озеро // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-47 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
730814
  Бронєвський В. Курильська проблема в російсько-японських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 84-85
730815
  Пронь Д.С. Курильська проблема російсько-японських відночсин у контексті міжнародних зобов"язань США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 141-144


  Автор статті, виходячи з існуючої у США договірно-правової бази (наявність виконавчих угод і безпосередньо договорів), аналізує територіальні питання у взаєминах між Російською Федерацією та Японією.
730816
  Калачова О. Курильське питання у відносинах Російської Федерації та Японії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 23-24
730817
  Фаррер К. Курильщики опиума. / К. Фаррер. – Харьков, 1994. – 160с.
730818
  Фотьев Н.И. Куриная карьера / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1962. – 39с.
730819
  Сухотин П. Куриная слепь / П. Сухотин. – Л. – 299 с.
730820
  Державин А.Н. Куринское рыбное хозяйство // Животный мир Азербайджана. – Баку : Издательство АН Азербайджанской ССР, 1956. – Ч.1. – С. 429-434
730821
  Бородкин Н.Е. Куриных переполох / Н.Е. Бородкин. – Новосибирск, 1967. – 63с.
730822
  Брэм А. Куриныя и голуби / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза", 1913. – 54 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. "Жизнь животных"
730823
  Тюгель Ханне Куритиба = Удивительные мелочи Куритибы : Город / Тюгель Ханне, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 62-72 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
730824
  Смирнов-Денисов Курить-то хочется / Смирнов-Денисов. – Л., 1990. – 42с.
730825
  Ефимов Ф.Е. Курица или яйцо? / Ф.Е. Ефимов. – М, 1990. – 127с.
730826
  Сергєєв М.А. Курільські острови / М.А. Сергєєв. – Київ, 1952. – 144с.
730827
  Мизак Н. Курінний УПА "Бистрий" України герой / Нестор Мизак; Дослідний ін-т "Студіюм". – Чернівці; Торонто : Букрек, 2007. – 274с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн.2). – ISBN 978-966-399-059-0
730828
  Марчук І. Курінний УПА Степан Трофимчук - "Недоля" / Ігор Марчук, Ярослав Переходько // Літопис Української Повстанської Армії / І. Марчук, Я. Переходько. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. – С. 1-120. – (Серія "Події і люди" ; кн. 31 ; кн. 31 : Серія "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-66-5
730829
  Соєцький Валентин Куріння - небезпечна звичка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 11 : фото
730830
  Трикутько О.П. Куріння і здоров"я / О.П. Трикутько. – Київ, 1991. – 32с.
730831
  Абрамович Т. Куріння на роботі з точки зору українського та міжнародного законодавства / Т. Абрамович, О. Батюк // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 19-21.
730832
  Рудик Б.І. Куріння шкодить здоров"ю. / Б.І. Рудик. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ, 1981. – 38с.
730833
   Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : за результатами дослідж. 2019 р. в рамках міжнар. проекту "Європ. опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD" / [О.М. Балакірєва та ін. ; Укр. ін-т соц. дослідж. ім. Олександра Яременка, Громадська орг. ; Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)]. – Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2019. – 213, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Окр. ст. англ. - На обкл. також: ESPAD – 2019: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. "Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7239-36-8
730834
   Курінов Борис Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 134-135. – ISBN 978-617-573-038-6
730835
  Перепелиця А. Курінь-вартівня резеденції Б. Хмельницького в Чигирині (1648-1678 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 70-76. – ISSN 2078-0850
730836
  Кабачій Р. Курйоз? Випадковість? Не думаю! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Публікація в "Газеті варшавській" закликає не впускати до Польщі перших осіб України, а також істориків, яким приписують формування української історичної політики. "Про декана Історичного факультету Київського національного університету і про ...
730837
   Курйозіада (це справді було зі мною) : курйози, анекдоти, рецепти / упоряд., [ідея, передм.] М.Ф. Слабошпицький ; ред. О.О. Климчук. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 538, [2] с. : портр. – В кн. твори авторів Є. Барана, В. Баранова, В. Бондаря, С. Бондаренка, Ю. Буряка, Л. Воронини, Г. Гайового, Л. Герасимчука та багатьох ін. – (Серія "Пегас" ) ( Серія "Ярославів Вал"). – ISBN 978-617-605-004-9
730838
  Ткаченко Олена Петрівна Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко Олена Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 229л. – Бібліогр.:л.193-208
730839
  Ткаченко О.П. Курйозна поезія в українській бароковій літературі. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ткаченко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
730840
  Десятніков О. Курйозні монети XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 35-37. – ISSN 1811-542X
730841
  Сарміна Г. Курка, що несе золоті яйця, або сутність феномена "крос-медіа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному аналізу феномена "крос-медіа", який став наслідком розвитку медіасередовища як інноваційної форми репрезентування і сприйняття інформації, його первісної сутності й передумов правильного функціонування. Вивчено специфіку ...
730842
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – М., 1975. – 46с.
730843
  Бутаев М.Д. Куркли смеется / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1980. – 221с.
730844
  Плавт Тит Макций Куркулион / Плавт Тит Макций. – М, 1924. – 80с.
730845
  Лакиза П. Куркуль-ворог колгоспові / П. Лакиза. – Х., 1930. – 36с.
730846
  Олещук Ф. Куркуль і піп - вороги наймитства / Ф. Олещук. – Харків, 1930. – 47с.
730847
  Щербаков А.И. Курлакские меридианы. / А.И. Щербаков. – Воронеж, 1980. – 155с.
730848
  Божич М. Курланы верхние и нижние. / М. Божич. – Москва, 1959. – 275с.
730849
  Строд Г.П. Курлземские казенные имения в период разложения барщинного хозяйства в 1 половине 19 в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Строд Г.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1953. – 16 с.
730850
  Ерахтин А.В. Курман-газы / А.В. Ерахтин. – Москва, 1964. – 152с.
730851
   Курманбек. Героич.поэма.. – Фрунзе, 1961. – 149с.
730852
  Ергалиев Х. Курмангазы : поэма / Хамид Ергалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1964. – 152 с.
730853
   Курнаков, Андрей Ильич: Каталог.. – М., 1987. – 42с.
730854
  Даниленко В.М. Курносов Юрій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 233. – ISBN 978-966-02-7998-8
730855
  Яценко Б.П. Курода Тацуо / Б.П. Яценко, О.А. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 235. – ISBN 978-966-02-7998-8
730856
  Марочко В. Куромія Гіроакі // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 226-227. – ISBN 978-617-642-388-1


  Гіроакі Куромія - американський історик японського походження. Спеціалізується на історії СРСР, зокрема добі сталінізму, комуністичних репресіях і часах "холодної війни". Дотично займається вивченням проблем сучасних Росії та України.
730857
  Марочко В. Куропась Мирон Степанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 227. – ISBN 978-617-642-388-1
730858
  Булавинцев Валерий Куропатки в большом городе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 56 : фото
730859
   Куропаткин : Из воспоминаний о Рус.-яп. войне В.А. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч., 1908. – [2], VIII, 213 с.
730860
  Тарнавский Г.С. и др. Куропаты: следствие продолжается / Г.С. и др. Тарнавский. – М., 1990. – 270с.
730861
  Любіцева О.О. Курорт // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 237-239. – ISBN 978-966-02-7998-8
730862
  Плахотін В.А. Курорт "Миргород" / В.А. Плахотін. – Київ, 1955. – 48с.
730863
  Лазаренко І.О. Курорт "Слов"янськ". / І.О. Лазаренко, О.П. Васильєв. – Київ, 1955. – 35с.
730864
  Зеленський М.М. Курорт Березівські мінеральні води. / М.М. Зеленський. – Е., 1971. – 69с.
730865
  Зеленский Н.М. Курорт Березовские минеральные воды / Н.М. Зеленский. – Киев, 1962. – 84с.
730866
   Курорт Березовские минеральные воды. – Киев : Здоровья, 1991. – 132с.
730867
   Курорт Березовские Минеральные Воды. – Харьков : Харполіграф, 1929. – 87 с.
730868
  Коновалов І.І. Курорт вдома / І.І. Коновалов. – Київ, 1991. – 48с.
730869
  Гейхман Л.З. Курорт Возель / Л.З. Гейхман. – К, 1972. – 47с.
730870
  Коваленко І.М. Курорт Ворзель / І.М. Коваленко, О.Ф. Коломієць. – К, 1982. – 64с.
730871
  Котельніков Валерий Курорт із переробленого океанічного пластика / Котельніков Валерий, Красоєвич Марго // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 34-37 : фото
730872
  Каніболоцька В.П. Курорт Кирилівка. / В.П. Каніболоцька. – К, 1973. – 109с.
730873
  Калиниченко Александр Курорт контрастов или Поле Чудес в стране... : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 84-88 : Фото
730874
  Аббасов А.М. Курорт Миргород / А.М. Аббасов, А.І. Шамрай. – Київ : Здоров"я, 1966. – 56 с. : іл. – (Курорти)
730875
  Мельник М.П. Курорт Миргород / М.П. Мельник. – К., 1975. – 48с.
730876
  Горбенко Ф.П. Курорт Моршин / Ф.П. Горбенко, С.Ю. Пількевич. – 2-е, доп., випр. вид. – К, 1959. – 60с.
730877
  Величковський П.Й. Курорт Моршин / П.Й. Величковський, Л.А. Пиріг. – Київ, 1965. – 115с.
730878
   Курорт Моршин. – К, 1978. – 144с.
730879
  Вержбицкий Н. Курорт Псырцха. (б. Новый Афон). / Н. Вержбицкий; Под ред.К.К.Барганджия. – Тифлис, 1925. – 60с.
730880
  Кривобоков С.А. Курорт Пуща-Водиця / С.А. Кривобоков. – 3-є вид, випр. і доп. – К., 1978. – 79с.
730881
  Лозинская А.А. Курорт Пятигорск / А.А. Лозинская. – Пятигорск, 1947. – 95с.
730882
   Курорт Трускавец. – К, 1987. – 140с.
730883
  Глухенький Т.Т. Курорт Трускавец и его лечебные факторы / Т.Т. Глухенький. – К, 1956. – 100с.
730884
  Бердников В.Н. Курорт Феодосия / В.Н. Бердников. – Киев : Здоров"я, 1967. – 107 с. – Библиогр.: с. 104-105. – (Курорты)
730885
  Новицкий Г.А. Курорт Хмельник и его лечебные свойства / Г.А. Новицкий. – К, 1962. – 112с.
730886
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник / Г.О. Новицький. – Київ : Здоров"я, 1974. – 159с.
730887
  Новицький Г.О. Курорт Хмільник і його лікувальні фактори / Г.О. Новицький. – Київ, 1966. – 111с.
730888
   Курорт як чудо світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 118-119 : фото
730889
  Чичкина Светлана Курортам Крыма - 200 лет : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 20 : Фото
730890
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття / Л.М. Бикова. – 2-е вид. доп. – К., 1985. – 78с.
730891
  Бикова Л.М. Курорти Закарпаття. / Л.М. Бикова. – К., 1977. – 80с.
730892
   Курорти Західних областей України. – К, 1959. – 232с.
730893
  Гура В.В. Курорти Іспанії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 123-125
730894
  Виривода І.М. Курорти Прикарпаття. / І.М. Виривода, В.В. Кшнір. – Київ, 1989. – 156с.
730895
  Шульман Олександр Курорти Сходу: в АТО й після // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
730896
   Курорти та санаторії України : наук.- практ. довідник / [Б.І. Аксентейчук, Ю.І. Андріяшек, К.Д. Бабов та ін. ; авт.-упоряд.: О.П. Тарасенко, В.С. Соколов]. – Київ : Фолігрант, 2009. – 428, [1] с., [2] арк. к., : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425-426. – ISBN 978-966-2285-01-07
730897
   Курорти України. – Харків, 1931. – 132с.
730898
  Ларічев Л.С. Курорти України / Л.С. Ларічев. – Київ, 1971. – 92с.
730899
  Галкин Л.А. Курортная Афродита / Л.А. Галкин. – Харьков, 1965. – 111с.
730900
  Орлов А.С. Курортная зона: социологический анализ / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 141с.
730901
  Рибалко Н.О. Курортний депозит - інструмент фінансового забезпечення санаторно-курортних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 139-143
730902
  Лященко Н. Курортний парк Трускавця - пам"ятка садово-паркового мистецтва // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 1 (155). – С. 18-22. – ISSN 1814-5043
730903
  Мельниченко Анастасія Курортний роман з Ліваном // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-62 : Фото
730904
  Дордука Є.А. Курортний туризм в Іспанії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 111-114. – ISBN 978-617-604-077-4
730905
  Слудский А.Ф. Курортнику и туристу о Крыме / А.Ф. Слудский. – Севастополь, 1939. – 127с.
730906
  Шарыгин А.Д. Курортно-климатические ресурсы урала. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Шарыгин А.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 24л.
730907
  Гидбут А Курортно-рекреационное хозяйство / А Гидбут, , А.Г. Мезенцев. – Москва : Наука, 1991. – 94с.
730908
  Шаптала О. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.254-259. – ISBN 966-73-53-51-Х
730909
  Лисенко А.Р. Курортно-рекреаційний і туристичний потенціал Помор"я // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 174-176
730910
   Курортное лечение. – М, 1986. – 62с.
730911
   Курортное лечение. – М, 1987. – 64с.
730912
  Мазуренко Г.И. Курортное лечение больных с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в Трускавце / Г.И. Мазуренко. – К, 1964. – 168с.
730913
  Дубровин Е.П. Курортное приключение / Е.П. Дубровин. – М, 1980. – 239с.
730914
  Григолия А. Курортные богатства Абхазии / А. Григолия. – Л., 1934. – 153с.
730915
   Курортные ресурсы и их рациональное использвование. – Пятигорск, 1989. – 132с.
730916
   Курортный комплекс "Надежда" - конгресс с видом на море : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 14
730917
  Чичкина Светлана Курортный комплекс "Надежда. SPA & Морской рай", Геленджик : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 36 : Фото
730918
   Курортный район. – Ленинград ; Москва, 1955. – 8 с.
730919
  Моисеева Л. Курортный роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 4. – С. 60-84. – ISSN 0132-2036
730920
   Курорты : энциклопедический. – М, 1983. – 591с.
730921
   Курорты Аджарстана. – 3с.
730922
  Шней Е.С. Курорты Азово-Черноморского края / Е.С. Шней, Г.В. Месняев. – Ростов-на-Дону, 1937. – 243с.
730923
  Боенко И.Д. Курорты Восточной Сибири / И.Д. Боенко. – 2-е дополнение. – Ируктск, 1990. – 350с.
730924
  Дементьев Сергей Курорты для большинства / Дементьев Сергей, Плахова Наталья, Бородай Елена // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 40-43 : рис., фото
730925
   Курорты западных областей Украины. – К, 1940. – 30с.
730926
   Курорты Крыма : справочник. – Москва : Мосполиграф, 1924. – 192 с.
730927
   Курорты Кубани наращивают потенциал : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 29 : Фото
730928
   Курорты Кубани, Черноморья и Абхазии : справочник. – Москва : Мосполиграф. – 120 с.
730929
   Курорты ССР Грузии. – Москва-Л, 1934. – 154с.
730930
   Курорты СССР. – Москва-Л, 1936. – 522с.
730931
   Курорты СССР. – Москва : Медгиз, 1951. – 798с.
730932
   Курорты СССР. – М, 1962. – 798с.
730933
   Курорты Украинской ССР : Показания для лечения больных на курортах. – К, 1952. – 68с.
730934
  Караев Р.Г. Курорты Украины / Р.Г. Караев. – 2-е изд. – К, 1964. – 225с.
730935
  Самойлов Юрий Курорты Чехии: растущие перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
730936
   Курорты, места отдыха и туризма : Аннот.библиогр.указ.опубл.материалов. – Москва, 1977. – 108с.
730937
  Гольдфайль Л.Г. Курорты, санатории и дома отдыха СССР 1928 / Л.Г. Гольдфайль, И.Д. Яхнин. – Москва-Ленинград : ГИЗ, 1928. – 496 с.
730938
  Токутоми Рока Куросиво / Токутоми Рока. – Москва : Художественная литература, 1957. – 350 с.
730939
  Данченков М.А. Куросио : Библиография / М.А. Данченков, О.И. Захарова. – Владивосток, 1978. – 82с.
730940
  Іваницький С.О. Курочка Микола Йосипович - видатний керівник та науковець: основні віхи життєвого та професійного шляху // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 9-11. – ISBN 978-617-616-077-9


  "...Майже рік тому перестало битися серце такої масштабної особистості, як Микола Йосипович Курочка, діяльність якого стала однією з яскравих сторінок історії Луганщини. Видатний організатор, принциповий прокурор, талановитий науковець і чуйна людина ...
730941
  Курочкін О. Курочкін О. Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 64-68. – ISSN 2311-9896
730942
  Лаврук В.И. Курс -- эффективность, качество. / В.И. Лаврук, Г.А. Олешкевич. – М, 1978. – 64с.
730943
  Водоп’янов М. Курс - Земля Франца-Йосифа / М. Водоп’янов. – Одесса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. – 189с.
730944
  Снисаренко А.Б. Курс - Море Мрака : Четыре шага за пределы ойкумены. / А.Б. Снисаренко. – М., 1982. – 159с.
730945
  Ольшевський І. Курс - на відродження духовномті (спроба осмислення сучасного літературного процесу на Волині) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 189-196. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
730946
  Беляев Ю.Н. Курс - на выравнивание : о выравнивании уровня развития экономики соц. стран / Ю.Н. Беляев. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Экономика ; № 3 ; 20)
730947
  Москаленко Леся Курс - на Закінтос : Греція.Три екскурсії / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 40-43 : Фото
730948
  Кореневский М.С. Курс - норд, идем подо льдами. / М.С. Кореневский. – М., 1967. – 160с.
730949
  Хауэлз В. Курс - одиночество / В. Хауэлз. – М, 1969. – 271с.
730950
  Сузюмов Е.М. Курс - океан : Жизнь и деятельность П.П.Ширшова. / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1983. – 128с. – (Замечательные географы и путешественники)
730951
  Сапожников Л.О. Курс - полюс / Л.О. Сапожников. – Київ, 1978. – 152с.
730952
  Курочкин П.М. Курс - пылающий лес / П.М. Курочкин. – М, 1984. – 222с.
730953
  Береславська О. Курс - стабільний,зростання триватиме // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-38
730954
  Чичканов В.П. Курс - три "С". / В.П. Чичканов. – Свердловск, 1989. – 288с.
730955
  Самойлов Юрій Курс - у напрямку Європи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
730956
  Марьяновский Я.И. Курс - эффективность производства. / Я.И. Марьяновский. – М, 1976. – 72с.
730957
  Уфимцева О.Г. Курс – на комфорт! / Оксана Геннадьевна Уфимцева // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 4 (34). – С. 32-34. – ISSN 2072-3849


  Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края (Россия) по организации комфортной работы пользователей с электронными источниками в электронном читальном зале библиотеки.
730958
  Штенгелов Е.С. Курс / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1990. – 278с.
730959
  Семеног О.М. Курс "Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід" у докторській підготовці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 89-93. – ISBN 978-966-698-290-5
730960
  Пашкова Н.І. Курс "Вступ до мовознавства" академіка М.Я. Калиновича / Н.І. Пашкова, В.Ф. Чемес // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 53-56
730961
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности". Уроки по теме " География и познание мира" : Методика и опыт. Модернизация школы: Профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
730962
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. Модернизация школы :профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 54-63 : Табл.
730963
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) : Методика и опыт. В Министерстве образования Российской Федерации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 44-46
730964
  Холина В.Н. Курс "География человеческой деятельности: экономика, культура, политика" (поурочное планирование) = Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 62-65 : Табл. – ISSN 0016-7207
730965
  Ярута В.О. Курс "Електронні архіви": практика викладання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто практику викладання курсу "Електронні архіви" в Харківській державній академії культури, а саме: надано опис, мету, завдання, програму, означено методи навчання та форми контролю, охарактеризовано методичне забезпечення та рекомендовані ...
730966
  Тарасова В.В. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко. Отзыв учителя // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-12. – ISSN 0234-0453
730967
  Горвиц Ю.М. Курс "Информатика 5" А.Л.Семенова и Т.А.Рудченко.Отзыв эксперта // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 0234-0453
730968
  Куликова О.М. Курс "Історія журналістики" в підготовці студентів-журналістів соціокультурного профілю // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 19-21
730969
  Корсун І.В. Курс "Історія науки і техніки" у формуванні компетентностей майбутніх вчителів фізики і математики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-89. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
730970
  Лимарєва Ю.М. Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 227-232. – ISSN 2312-5993
730971
  Ховрич С.М. Курс "Історія України" у вищій технічній школі : методичний аспект // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 225-235
730972
  Иванова Т.В. Курс "Коммерческая география" (тематическое планирование) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 59-62 : Табл. – ISSN 0016-7207
730973
  Плисецкий Е.Л. Курс "Коммерческая география. Россия и мировой рынок". Международная торговля : Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 57-63 : Схеми, табл. – ISSN 0016-7207
730974
  Колосов К.А. Курс "Корпоративные библиотечные технологии" в системе подготовки по специальности 0.52.700 "Библиотековедение и библиография" (специализация "Компьютерные технологии в библиотеках и информационных системах") // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0130-9765


  Курс "Корпоративные библиотечные технологии" разработан на кафедре информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ и с 2003 г. входит в набор дисциплин подготовки выпускников по специализации "Компьютерные технологии в библиотеках и ...
730975
  Кончіч В.В. Курс "Країнознавство. США". 11 клас : англійська мова / В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко, А.Л. Мирошніченко. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0957-9
730976
  Костів О. Курс "Методика викладання фахових дисциплін" у становленні професійної компетентності магістрів-філологів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 219-231. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
730977
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 39с.
730978
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 34с.
730979
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
730980
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 48с.
730981
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1947. – 28с.
730982
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 23с.
730983
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 46с.
730984
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 44с.
730985
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 80с.
730986
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 63с.
730987
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства. – М, 1948. – 55с.
730988
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 46с.
730989
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 64с.
730990
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 160с.
730991
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 213с.
730992
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 68с.
730993
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 42с.
730994
   Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – М, 1948. – 44с.
730995
  Пахомова Л.С. Курс "Родной край" в школах Якутии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45. – ISSN 0016-7207
730996
  Нагорный И.А. Курс "русские частицы: семантика и функционирование" в свете уровневого подхода к преподаванию русского языка как инюстранного // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 20-25. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
730997
  Орлова Т. Курс "Сучасна політична історія країн світу" - важлива складова підготовки майбутніх фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 72-85. – ISSN 1682-2366
730998
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – Москва, 1962. – 271с.
730999
  Кент Р. Курс N by E / Р. Кент. – Москва : Мысль, 1965. – 269с.
731000
  Исайкина А.Н. Курс администрации Клинтона по сокращению бюджетного дефицита в 1993 г. и позиция демократической партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,