Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
724001
  Машкін Алєксандр "...Кровь Талергофа к небу вопиет!" : (або дещо про відношення українських ліберал-демократів до русинів Галичини, Буковини та Закарпаття в роки Першої Світової війни) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.
724002
  Баранська Л.Б. "Крім творця, ні на небі, ні на землі немає інших конструкторів...": концептуальний теонім "Бог" у романі Марії Матіос "Букова земля" // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 14-19. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
724003
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
724004
  Зятьєв С. "Кров людська лилася ріками..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 5


  Із 1927-го до 1990 року радянською владою було заарештовано понад мільйон осіб, більшість із яких було засуджено чи розстріляно.
724005
  Рогозинский А.М. "Кройника" Феодосия Софоновича и ее отношение "к Киевскому синопсису" Иннокентия Гизеля / А.М. Рогозинский. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1911. – 17 с. – Отд. отт. из "Известие отд. русс. языка и словесности". Т. 15 (1910 г.), кн. 4
724006
  Мыцык Ю.А. "Кройника" Феодосия Софоновича как исторический источник и памятник украинской историографии 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 0700.09 / Мыцык Ю.А.; МВ и ССО СССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24л.
724007
  Козирєва Т. "Крок до України" - як барометр // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 серпня (№ 136). – С. 10


  "У Львові триває Міжнародна літня школа україністики. Опановувати нашу мову приїхали студенти з Німеччини, Польщі та Чехії."
724008
   "Крок за кроком" - новий інструмент освіти для сталого розвитку / В. Михайленко, М. Близнюк, К. Минджов, В. Вербицький // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 118-124. – ISSN 0868-6939
724009
  Волощук О. "Крок у невідомість з надією на щастя" / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 30-31


  Журналіст і мандрівник Олександр Волощук - про життя українців Парагваю.
724010
  Ігнатенко О. "Кроки на горищі" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 123-125


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
724011
  Маскович Т. "Кроковєс колесо" Ганни Гаврилець: сакралізуючі елементи в стилістиці та драматургії // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 87-100. – ISSN 1728-6875
724012
  Гандзій О. "Кропівницький на 38 сторінках всіх критикує і лає не в міру". Режисер Микола Садовський брав на всі репетиції сенбернара Норку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 47 (350), 8 грудня 2016. – С. 46-50
724013
  Целлер М. "Кропп: звіт" : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 177-209
724014
   "Крошка" и "Лилипуты". Киевская миниатюрная книга (до 1917 г.) : каталог выставки миниатюрных книг, сост. на 1-й библиофильской конференции " Миниатюрные книги: прошлое, настоящее и будущее" 26-27 сентября 1992 г. / О-во книголюбов Украины ; Клуб миниатюрной книги "Славутич". – Киев, 1992. – 86 с. : ил. – Мініатюрне видання
724015
  Касымжанов А.Х. "Круги" в познании: Ленинское учение о единстве исторического и логического / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1977. – 177с.
724016
   "Круглий стіл" "До 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 283-294. – ISSN 1993-0909
724017
   "Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
724018
  Войцехівська І. "Круглий стіл" в Інституті історії України НАН УКраїни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 237-238


  26 травня 2009 р. в Інституті історії України НАН України відбувся "Круглий стіл" з нагоди 100-річного ювілею відомого українського історика, джерелознавця, палеографа Вадима Архиповича Дядиченка (30.05.1909 - 24.08.1973).
724019
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
724020
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 151-152. – ISSN 0132-1331
724021
   "Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344-345


  Круглий стіл у КУП НАН України.
724022
   "Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 347
724023
   "Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 345-346


  Круглий стіл у КУП НАН України.
724024
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
724025
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
724026
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
724027
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
724028
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
724029
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
724030
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
724031
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
724032
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
724033
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
724034
  Ковальчук С. [Круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху"] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 119). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху". Учасники круглого столу обговорили можливі шляхи модернізації освітніх процесів, а також практичні форми співпраці ІТ-бізнесу та ІТ-освіти. Результатом ...
724035
  Саско О.І. Кріминально-правовий захист від ненадання допомоги хворому медичним працівником // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 228-231. – ISBN 978-966-940-085-7
724036
   Кріогелі полівінілового спирту та хітозану, зшиті глутаровим альдегідом / Є.В. Діхтярук, В.В. Паєнтко, О.К. Матковський, С.О. Алексєєв // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 18
724037
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
724038
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
724039
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
724040
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
724041
  Крайнюкова Н.В. Кріогенні наноструктури у відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Крайнюкова Ніна Василівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
724042
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
724043
  Гольцев А.М. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання / А.М. Гольцев, М.П. Петрушко, В.І. Піняєв ; НАНМ України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Київ : Наукова думка, 2020. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 97-109. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1757-3
724044
  Тихвинська О.О. Кріоконсервування, тривимірне культивування і ранозагоювальна дія мезенхімальних стромальних клітин у середовищах на основі плазми крові : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Тихвинська Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
724045
  Білецький В.С. Кріоліт (- мінерал класу галогенідів, флуоридів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7305-4
724046
  Чиж М.О. Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних захворювань / М.О. Чиж, І.В. Бєлочкіна, Ф.В. Гладких // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 127-149. – ISSN 2708-7166
724047
   Кріохірургія первинного раку молочної залози комбінована з інтраопераційною ін"єкцією металенового фарбника під контролем ультразвуку / М.М. Корпан, О О. Сушко Литвиненко, В.М. Лещенко, Б.П. Сандомирський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 124-133 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
724048
  Самолевська О. Кріпак і вільний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)


  Ювілейні заходи з вшанування пам"яті Павла Тичини тривали рік під гаслом "Я - молодий". Григорій Гладинюк пройшов шлях від кріпака до купця першої гільдії. Підприємець, котрий одним із перших розпочав готельний бізнес у столиці. Меценат, чиї дари ...
724049
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
724050
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
724051
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
724052
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
724053
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
724054
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
724055
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
724056
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
724057
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
724058
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
724059
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
724060
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
724061
  Матвєєв В.О. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції культурно-релігійного діалогу : монографія / Матвєєв В.О. – Київ : Міленіум, 2005. – 224, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-224. – ISBN 966-8063-90-Х
724062
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
724063
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
724064
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
724065
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
724066
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
724067
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
724068
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
724069
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
724070
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1985. – 183 с.
724071
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
724072
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
724073
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
724074
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
724075
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
724076
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
724077
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 133-134
724078
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
724079
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
724080
  Шкляр В. Кров кажана : роман [про народження демона] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 268, [3] с. : іл. – На обкл.: Український бестселер. - Обережно, ненормативна лексика. – ISBN 978-966-14-4815-4
724081
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
1. – 1957. – 664с.
724082
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
724083
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
724084
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
724085
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
724086
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
724087
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
724088
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
724089
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
724090
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
724091
  Торба В. Кров Майдану як пролог окупації / В. Торба, В. Наливайченко, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 5
724092
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
724093
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
724094
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1986. – 374 с.
724095
  Нечай М.П. Кров на камені / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1968. – 375с.
724096
  Медвідь В"ячеслав Кров на соломі : Роман / Медвідь В"ячеслав. – Львів : Кальварія, 2002. – 400с. – ISBN 966-663-026-5
724097
  Куртяк Є.Г. Кров на стежках : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1968. – 237 с.
724098
  Горак Р.Д. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [4] с. – На тит. арк. та обкл.: Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. – ISBN 978-966-580-340-9


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
724099
  Медвідь В. Кров по соломі : роман // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 18-58.
724100
  Войтович Л. Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 94-101
724101
  Собко В.М. Кров України / В.М. Собко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 212с.
724102
   Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
724103
  Клименко П.П. Кров"ю святою : Фронтові записки / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 294с.
724104
  Каллио И. Кровавая весна / И. Каллио. – Петрозаводск, 1961. – 103с.
724105
  Ершова Галина Кровавая жертва или воззвание к небесам? : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 120-129 : Іл., карта
724106
  Резник С.Е. Кровавая карусель. / С.Е. Резник. – М., 1991. – 232с.
724107
  Роджерс Д.Т. Кровавая правая рука / Джоель Таунсли Роджерс. – Харьков : Основа, 1992. – 249, [7] с. – В кн. также: Билеты на тот свет / Б. Холидей. – ISBN 5-7768-0078-1
724108
  Глуховский Б. Кровавая сталь / Б. Глуховский. – М, 1977. – 253с.
724109
  Маслов В.Я. Кровавая цепь : Роман / В.Я. Маслов. – Харьков, Ростов-на Дону : Грампус-Эйт, Феникс, 1997. – 416с. – (Перехват). – ISBN 5-85880-510-8
724110
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка : необыкновенный роман / Шолом-Алейхем; пер. с идиш. – Москва, 1991. – 206 с.
724111
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка / Шолом-Алейхем. – Ленинград, 1991. – 270 с.
724112
  Маковей Осип Кроваве поле : Нариси. – Львів-Київ, 1921. – 71с. : Мал. Г. Колцуняка. – (Новітня бібліотекака; ; Ч. 38)


  Накладом видавн. спілки "Нові шляхи". Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака Зміст: Хрест поміж липами; Цариця світа; Вічна память; За що?; Мертве місто; Кров; Границя; Інвалід; Розлука; На окопах; Кроваве поле; Народ; Свобода; Гранат; Відмова; ...
724113
  Семанов С.Н. Кровавое воскресенье / С.Н. Семанов. – Л., 1965. – 143с.
724114
  Виленский-Сибиряков Вл. Кровавое воскресенье 9/22 января 1905 г.. – [Москва], 1925. – С. 3-14. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка", М. Политкаторжан, 1925, № 11
724115
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – МоскваЛ., 1931. – 32с.
724116
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – 2-е изд. – Москва, 1933. – 32с.
724117
  Павлов М. Кровавое воскресенье. 115 лет назад в городе на Неве была расстреляна мирная демонстрация трудящихся // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 4


  "115 лет назад, 9-го (по старому стилю) января 1905 года в Петербурге войска и полиция расстреляли несанкционированное властями мирное шествие рабочих, желавших обратиться к "первому лицу" государства - Царю - с петицией о необходимости устранения ...
724118
  Сяо Сань (Эми Сяо) Кровавое письмо. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1935. – 91с.
724119
  Арцыбашев М.П. Кровавое пятно. В деревне : рассказы / М.п. Арцыбашев. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А. М. Лесмана], 1906. – 63 с. – (Дешевая библиотека : Серия беллетристическая / изд. С. Скирмунта ; № 8)
724120
  Скрипник Л.В. Кровавой дорогой / Л.В. Скрипник; Лев Скрыпник ; обложка И. Француза. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с. – (Художественная библиотека рабоче-крестьянской молодежи)
724121
  Рабинович А. Кровавые дни / А. Рабинович. – Москва, 1992. – 272 с.
724122
  Кассу Ж. Кровавые дни Парижа / Ж. Кассу. – Москва, 1937. – 392с.
724123
  Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
724124
   Кровавые злодеяния Оберленда. – М, 1960. – 54с.
724125
  Нгути Ва Тхионго Кровавые лепестки: Роман. / Нгути Ва Тхионго. – Москва, 1981. – 431с.
724126
  Атрян В.О. Кровавые перепутья : роман / В.О. Атрян ; авториз. пер. с арм. В. Баблояна и Н. Стальского ; [ил.: В.Д. Медведева]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 496 с. : ил.
724127
   Кровавые следы. – М, 1983. – 254с.
724128
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1982. – 303с.
724129
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
724130
  Чернявский С. Кровавые уроки очередного переворота в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 78-91. – ISSN 1998-1813
724131
  Чернявский С. Кровавые уроки очередной революции в Киргизии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 66-77
724132
  Кунина А.Е. Кровавый американский империализм / А.Е. Кунина. – М, 1952. – 132с.
724133
   Кровавый бизнес. – М, 1985. – 351с.
724134
  Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович. – Київ : Кордон, 2015. – 990, [2] с. : фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97331-3-9
724135
  Барбюс А. Кровавый источник : рассказы : пер. с франц. / А. Барбюс; А. Барбю. – Москва : Правда, 1949. – 36, [4] с. – (Библиотека "Огонек" ; № 38, 1949)
724136
  Арсентьев И.А. Кровавый крест : роман / Арсентьев И.А. ; ил.: В.К. Иванов. – Москва : Московский рабочий
[Кн. 1]. – 1968. – 352 с. : ил.
724137
  Бонч-Бруевич Кровавый навет на христиан / Бонч-Бруевич. – Пг., 1918. – 100с.
724138
  Бонч-Бруевич В.Д. Кровавый навет на христиан / Владимир Бонч-Бруевич. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. Ком. памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; [17-я гос. тип. (бывш. Кушнерев)], 1919. – (Издание комитета памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; Кн. 18)
724139
  Бович А. Кровавый опыт / А. Бович. – М, 1919. – 16с.
724140
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – Москва
Кн. 1. – 1995. – 603с.
724141
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – Москва
Кн. 2. – 1995. – 574с.
724142
  Богучарский В.Я. Кровавый синодик : смертная казнь по политическим делам в России / В.Я. Богучарский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – 31 с. 1 л. портр.
724143
  Павич М. Кровать для троих. Краткая история человечества // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.57-88. – ISSN 1130-6545
724144
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Вечгелов / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 366 с.
724145
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Веягелов / З. Скуинь; Зигмуд Скуїнь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература
22. – 1989. – 127 с.
724146
  Койфман М.И. Кровельные сланцы побережья Черного моря / М.И. Койфман. – М., 1931. – 192с.
724147
  Соколов П.Н. Кровельный сланец / П.Н. Соколов. – М-Л, 1946. – с.
724148
  Гончаренко К.С. Кровеносная система свободного отдела тазовой конечности свиньи : Автореф... канд. биол.наук: / Гончаренко К.С.; Донецкий сельскохоз. ин-т. – Новочеркасск, 1965. – 24л.
724149
  Мажуга П.М. Кровеносные капилляры и ретикуло-эндотелиальная система костного мозга / П.М. Мажуга. – Киев, 1978. – 191с.
724150
  Карасеферян Э.Т. Кровепаразиты птиц в Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Карасеферян Э. Т.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1956. – 16л.
724151
  Любинский Г.А. Кровепаразиты птиц и низших позвоночных и экология хозяев : Дис... наук: / Любинский Г. А.;, 1940. – 131л. – Бібліогр.:л.98-131
724152
  Зернов Н.Г. Кроветворение у ребенка. / Н.Г. Зернов, В.Е. Поляков. – Москва, 1981. – 96с.
724153
  Лауденбах Ю.П. Кроветворная деятельность селезенки. – [Киев], 1894. – 66 с.


  1894 р. захистив докторську дисертацію на тему „Кровотворна діяльність селезінки”
724154
  Переверзев А.Е. Кроветворные колониеобразующие клетки и физические стресс-фактроры / А.Е. Переверзев. – Л, 1986. – 172с.
724155
  Пряхин В.М. Кровинки / В.М. Пряхин. – Нальчик, 1974. – 24с.
724156
  Капутикян С.Б. Кровля Армении / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448 с.
724157
  Андріяшик Р.В. Кровна справа : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 208 с.
724158
  Незнанский Ф.Е. Кровная месть / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1996. – 432с.
724159
  Кисляков В.Я. Кровная родня / В.Я. Кисляков. – М, 1983. – 62с.
724160
  Вьюхин В.Н. Кровная связь / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1978. – 111с.
724161
  Буравкин Г.Н. Кровное : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1980. – 127 с.
724162
  Андрияшик Р.В. Кровное дело : роман / Роман Андрияшик ; авториз. пер. с укр. В. Тетерина ; [рис. В.И. Кочкина]. – Москва : Совецкий писатель, 1980. – 263 с. : ил.
724163
   Кровное дело. – М, 1989. – 397с.
724164
  Зрезарцев Б.С. Кровное дело народов / Б.С. Зрезарцев. – К, 1986. – 46с.
724165
  Иванов С.Н. Кровное слово / С.Н. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусств им.Гафура Гуляма, 1981. – 607 с.
724166
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – М., 1971. – 472 с.
724167
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – 2-е изд. – М., 1975. – 487с.
724168
  Шапошникова В.Д. Кровные заботы / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 344с.
724169
  Авилов Сергей Кровные запчасти : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 124-127 : Фото
724170
  Тонких В.И. Кровные узы : роман / В.И. Тонких ; [ил.: Т. Трофимов]. – Москва : Моск. рабочий, 1968. – 319 с.
724171
  Иванова Л.М. Кровные узы / Л.М. Иванова. – М, 1973. – 96с.
724172
  Фугард А. Кровные узы / А. Фугард. – М, 1982. – 319с.
724173
  Харчук Б.Н. Кровные узы : роман / Борис Харчук ; пер. с укр. Вл. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 491 с.
724174
  Посниченко С.В. Кровный причал / С.В. Посниченко. – Донецк, 1963. – 72 с.
724175
   Кровожадібний вампір // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 40 : фото
724176
  Ижевский Сергей Кровожадные скакуны. Скакуны всех догонят // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 60-62 : фото
724177
   Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу / В.В. Лазоришинець, В.В. Попов, Б.М. Гуменюк, О.М. Гуртовенко, В.Л. Дяченко, А.І. Хрипаченко, Л.І. Тихоненко, К.В. Пукас // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 80-86. – ISSN 2413-7944
724178
  Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 20-24
724179
  Марченко О. Кровообіг / О. Марченко. – Х, 1971. – 71с.
724180
  Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
724181
   Кровообращение в скелетных мышцах. – Рига : Зинатне, 1991. – 203 с.
724182
  Тыныбеков А.Т. Кровообращение и возраст в горных условиях / А.Т. Тыныбеков. – Фрунзе, 1985. – 92с.
724183
  Кілочицька Н. Кровосисні комарі (Diptera; culicidae) Пирятинського району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-38. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення видового різноманіття та екологічних особливостей кровосисних комарів є важливим етапом у розробці методів контролю чисельності цих комах. Моделлю для таких досліджень можуть слугувати території з незначним антропогенним впливом, серед яких ...
724184
  Шеремет В.П. Кровосисні комарі України : Навч. посібн. для студ. біолог. ф-ту / В.П. Шеремет; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998
724185
   Кровосисні членистоногі, їх медико-ветеринарне значення та заходи боротьби / О.П. Маркевич, Г.В. Бошко, Є.М. Ємчук, Г.К. Шевченко; АН УРСР, Ін-т зоології. – Київ : Наукова думка, 1964. – 142с.
724186
  Курцин И.Т. Кровоснабжение главных пищеварительных желез в норме и при экспериментальном неврозе / И.Т. Курцин. – Л, 1976. – 164с.
724187
  Теплов С.И. Кровоснабжение и функция органов / С.И. Теплов. – Л, 1987. – 123с.
724188
  Боровик П.И. Кровоснабжение коленного и тазобедренного суставов при прямом и окольном кровообращении. (Эксперим. - морфол. исследование на собаках) : Автореф... канд. мед.наук: / Боровик П.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
724189
   Кровоснабжение коры головного мозга в норме и патологии. – Москва, 1952. – 128 с.
724190
  Власова К.К. Кровоснабжение мышц кисти человека : Автореф... канд. биол.наук: / Власова К.К.; Оренб. с.-х. ин-т. – Оренбург, 1966. – 17л.
724191
  Пастухов В.А. Кровоснабжение некоторых органов в связи с их деятельностью и общая гемодинамика в норме и при функциональной патологии высших отделов головного мозга : Автореф... Доктора мед.наук: 14.766 / Пастухов В.А.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 34л.
724192
  Судзиловский Ф.В. Кровоснабжение сухожилий мышц голени человека : Автореф... канд. мед.наук: / Судзиловский Ф.В.; Воен.-мед. Акад. им. С.М.Кирова. – Ленинград, 1950. – 19 с.
724193
  Молєв Є.В. Кровососні комахи і кліщі тварин / Є.В. Молєв. – К., 1959. – 68с.
724194
   Кровососущие двукрылые и их контроль. – Л, 1987. – 160с.
724195
  Молотова Л.А. Кровососущие двукрылые насекомы курортных районов Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Молотова Л.А.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
724196
  Трухан М.Н. Кровососущие двукрылые насекомые Белоруссии / М.Н. Трухан, Н.В. Пахолкина. – Минск, 1984. – 173с.
724197
  Камолов Валерий Иванович Кровососущие двукрылые насекомые в рекреационной зоне города Воронежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Камолов Валерий Иванович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1976. – 27л.
724198
  Соколова Э.И. Кровососущие двукрылые Приуральской тайги : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 15л.
724199
  Балашов Ю.С. Кровососущие клещи /ixodoidea/ - переносчики болезней человека и животных / Ю.С. Балашов ; АН СССР. Зоологический ин-т. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1967. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 296-317
724200
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
2. – 1947. – 281с.
724201
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
3. – 1948. – 372с.
724202
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
4. – 1949. – 388с.
724203
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Кахастана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
1. – 1946. – 145с.
724204
  Дубицкий А.М. Кровососущие комары / А.М. Дубицкий. – Алма-Ата, 1970. – 223с.
724205
  Рязанцева А.Е. Кровососущие комары (Dipotera, Culigidae) Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: / Рязанцева А. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 27л.
724206
  Шарков А.А. Кровососущие комары (Diptera, culicidae) Мурманской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарков А.А.; МВ и ССО РСФСР.Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1974. – 24л.
724207
  Прыгунова И.Г. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Северного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Прыгунова И.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
724208
  Кухарчук Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Сибири: Систематика. / Л.П. Кухарчук. – Новосибирск, 1980. – 223с.
724209
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л. – с.
724210
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л., 1927. – с.
724211
  Щербань З.П. Кровососущие комары Ферганской долины УзССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Щербань З.П. ; АН УзССР, Объед.Учен.совет. по зоолог. профилю отд.боилог. наук. – Ташкент, 1972. – 25 с.
724212
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – Москва-Л., 1960. – 132с.
724213
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М., 1973. – 1-270с.
724214
  Бабаджанова Л.Р. Кровососущие мокрецы (Diptera , Cerapogonidaf) Ташкентской области УзССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Бабаджанова Л.Р. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 19 с.
724215
  Мирзаева А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Сибири и Дальнего Востока. / А.Г. Мирзаева. – Новосибирск, 1989. – 229с.
724216
  Шевченко А.К. Кровососущие мокрецы (Diptera, ceratopogonidae, Leptoconopidae) Украины : Автореф... докт. биол.наук: 098 / Шевченко А. К.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1971. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
724217
  Сматов Ж.С. Кровососущие мокрецы бассейна р.Или. : Автореф... канд.биол.наук: / Сматов Ж.С.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-та зологии и ин-та эксперим.биологии. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
724218
  Джафаров М.М. Кровососущие мокрецы Закавказья / М.М. Джафаров. – Баку, 1964. – 414с.
724219
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
724220
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
724221
  Каплич В.М. Кровососущие мошки лесной зоны / В.М. Каплич, В З. Усова, . – Минск : Ураджай, 1990. – 175с.
724222
   Кровососущие членистоногие Европейского Севера. – Петрозаводск, 1980. – 176с.
724223
  Балашов Ю.С. Кровососущие членистоногие и риккетсии / Ю.С. Балашов ; А.Б. Дайтер ; АН СССР, Зоологический ин-т. – Ленинград : Наука, 1973. – 251 с. – Библиогр.: с. 213-247
724224
  Зубковський Георгій Кровотеча - загроза життю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
724225
  Мостова Ю. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну / Ю. Мостова, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1-4


  "Світ змінюється, а разом із ним і причини міграції. Якщо раніше, в 90 відсотках випадків, населення з рідних країн виштовхували бідність, переслідування, голод і епідемії, то тепер, у 60 відсотках, його приваблюють можливості розвинених країн. Ні для ...
724226
  Брюсов П.Г. Кровотечение при травмах / П.Г. Брюсов. – Москва, 1983. – 96с.
724227
  Бадиан С. Кровоточащие маски : роман / Сейду Бадиан ; пер. с фр. Ю. Стефанова. – Москва : Прогресс, 1980. – 271 с.
724228
  Зырянов В. Кровяная земля / В. Зырянов. – Москва-Л., 1925. – 96с.
724229
  Мордвилко А.К. Кровяная тля / А.К. Мордвилко. – Л., 1924. – 109с.
724230
  Зинковская Л.А. Кровяная тля в Молдавии / Л.А. Зинковская. – К, 1987. – 135с.
724231
  Прессман Л.П. Кровяное давление и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообращения. : Автореф... доктор мед.наук: / Прессман Л.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – М,-Л., 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
724232
  Тоцкая А.А. Кровяные пластинки человека в норме, при тромбастении, тромбоцитопении и тромбоцитемии (фазовоконтрастная и электронная микроскопия). : Автореф... канд. биол.наук: / Тоцкая А.А.; Центр. ин-т гематологии и переливания крови. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
724233
  Догель А.С. Кровь : Из чего она состоит и для чего она нужна животному организму : с 13 рис. / [Соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1914. – [4], 48 с., 13 ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
724234
  Юлтый Д. Кровь : роман / Даут Юлтый ; пер. с башк. С.Сафиулина. – Уфа : Башккнигоиздат, 1964. – 212 с.
724235
  Зима В.А. Кровь желто-синего цвета... / Василий Зима ; [худож.-оформитель Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2014. – 76, [4] с., [8] л. фот. : фот. – На укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-03-7085-2
724236
   Кровь за кровь. – Алма-Ата, 1941. – 16с.
724237
   Кровь за кровь. – М, 1942. – 152с.
724238
  Червинский П.Л. Кровь за кровь : [записки партизана] / П. Червинский. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 248 с., 1 л. карт.
724239
  Моисеева Надежда Кровь за Неаполь : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 124-131 : Фото
724240
  Ковалев Л.Р. Кровь земли / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1951. – 468с.
724241
  Фатхуллин З. Кровь земли : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с.
724242
  Пестушко В. Кровь земли : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 75 : Іл.
724243
  Леу К. Кровь и вода : [новелла] / Корнелиу Леу ; пер. Д. Рошка. – [Бухарест], 1960. – 64 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; [9])
724244
  Давыдова С.Я. Кровь и ее движение / С.Я. Давыдова. – Москва, 1953. – 68с.
724245
  Элиасберг Д. Кровь и золото : (Искусство в Испании) / очерк Давида Элиасберга // Сборник стихов / Сиринкс. – [12] с.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
724246
  Ястржембский Сергей Кровь и красота : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 87-95 : Фото
724247
  Хамидов Д.Х. Кровь и кроветворение у позвоночных животных. / Д.Х. Хамидов. – Ташкент, 1978. – 165с.
724248
   Кровь и кровотворение позвоночных при лучевых поражениях. – Ташкент, 1986. – 174с.
724249
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит А.Межиров. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 161 с.
724250
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 111 с.
724251
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
724252
  Марцинкявичус Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичус; Юстинас Марцинкявичюс ;. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 127 с.
724253
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Киев : Дніпро, 1986. – 198 с.
724254
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Москва : Детская литература, 1987. – 141 с.
724255
  Бласко Ибаньес Кровь и песок / Бласко Ибаньес. – Смоленск, 1956. – 339с.
724256
  Бласко Ибаньес Висенте Кровь и песок // Треугольная шляпа / Аларкон Педро Антонио де. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
724257
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1973. – 431 с.
724258
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 3. – 1973. – 303 с.
724259
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 764 с.
724260
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 800 с.
724261
  Федоров И.И. Кровь и применение ее в медицине / И.И. Федоров, Е.А. Гринберг. – К., 1963. – 100с.
724262
  Жданов Н.Г. Кровь лейтенанта / Н.Г. Жданов. – М, 1968. – 263с.
724263
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1957. – 104с.
724264
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1959. – 293с.
724265
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1960. – 270с.
724266
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1961. – 599с.
724267
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1964. – 640с.
724268
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1968. – 271с.
724269
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 286с.
724270
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 622 с.
724271
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Киев, 1980. – 288с.
724272
  Стельмах М.А. Кровь людская не водица : роман // Всадники : роман : пер. с укр. / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – с. 91-349. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
724273
  Миняйло В.А. Кровь моего сына / В.А. Миняйло. – Москва, 1974. – 342 с.
724274
  Балаян Б.П. Кровь на алмазе "Шах" : трагедия А.С. Грибоедова / Б.П. Балаян ;. – Ереван : Айастан, 1983. – 179 с. : ил.
724275
  Шукуров Я. Кровь на камне : повесть / Якубджан Шукуров ; пер. с узб.Н.Ивашев. – Москва : Детская литература, 1972. – 224 с.
724276
  Каменкович З.Б. Кровь на камнях. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1983. – 407 с.
724277
  Борзенко С.А. Кровь на песке / С.А. Борзенко. – Москва, 1961. – 111с.
724278
  Королев В. Кровь на Святой Земле / Вячеслав Королев ; предисл. А. Паршева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 573, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 565-575. – (Андрей Паршев в проекте "Без грифа секретно"). – ISBN 5-17-041485-4
724279
  Барбегенов С. Кровь на снегу : роман в новеллах / С. Барбегенов; Саурбек Бакбергенов ; пер. с казах. А. Орлева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 360 с., [1] л. портр.
724280
   Кровь на черных тюльпанах. – М, 1986. – 380с.
724281
   Кровь на черных тюльпанах. – Минск, 1987. – 327с.
724282
  Кузнецов В.Н. Кровь отцов. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1961. – 94с.
724283
  Цыркун Н. Кровь поэта : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 73-83. – ISSN 0130-6405


  Дэвид Сэмюэл (1925-1984) - американский кинорежиссер и сценарист. Один из наиболее значимых новаторов кинематографа XX в., крупнейший ревизионист жанра вестерн.
724284
  Собко В. Кровь Украины : Глава из романа / В. Собко; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1942. – 48с. – (Б-ка "Огонек"№ 56)
724285
  Пикуль В.С. Кровь, слезы и лавры : миниатюры и роман / В.С. Пикуль. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 653с. – ISBN 5-265-00279-0
724286
  Лаврик С.С. Кровь, холод и жизнь / С.С. Лаврик, Г.И. Когут. – К., 1984. – 72с.
724287
  Бакрадзе Д.И. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака] / Д.И. Бакрадзе ; авториз. пер. с груз. Н.Г. Аккермана и П.П. Вершигора ; [илл. И. Гурро]. – Тбилиси : Госиздат Грузии
Кн. 1. – 1953. – 344 с., 4 л. ил. : ил.
724288
  Бакрадзе Д.И. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака] / Д.И. Бакрадзе ; [авториз. пер. с груз. Н.Г. Аккермана и П.П. Вершигоры ; илл. И. Гурро]. – Тбилиси : Заря Востока, 1956. – 587 с., 9 л. ил. : ил. – Кн. в пер.
724289
  Бакрадзе Д. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака : авториз. пер. с груз.] / Д.И. Бакрадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 516 с., 8 л. ил.
724290
  Кондратенко В.А. Кровью сердца / В.А. Кондратенко. – Киев, 1946. – 63с.
724291
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1957. – 351 с.
724292
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Киев, 1958. – 292 с.
724293
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1959. – 336 с.
724294
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Москва : Советский писатель, 1960. – 336 с.
724295
  Красильникова-Ященко Кровью сердца / Красильникова-Ященко. – Ставрополь, 1966. – 260с.
724296
  Барсток М.Н. Кровью сердца : избранная поэзия / [пер. с белорус. / сост. М.Н. Барсток ; вступ. ст. А.С. Велюгина ; худож. В.А. Тарасов]. – Минск : Мастуц. літ., 1985. – 190 с. : ил.
724297
  Бочин Н.Д. Кровью скрепленная / Н.Д. Бочин. – Москва, 1966. – 61с.
724298
  Захарченко В. Кровью этой земли... / В. Захарченко. – Москва, 1943. – 48с.
724299
  Бланк А.Ф. Кройка женского платья / А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. – М., 1950. – 160с.
724300
   Кройка и шитье. – К, 1954. – 448с.
724301
   Кройка и шитье. – 2-е изд. – К, 1956. – 560с.
724302
   Кройцберг: анархический флер восточного Берлина : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-83 : фото
724303
  Палінська О КРОК-1 : укр. мова як іноземна : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 100, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-617-607-572-1
724304
  Гужва В.Ф. Крок : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1985. – 94 с.
724305
   Крок. – Київ, 2000
724306
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
724307
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
724308
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
724309
  Щербак Ю. Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 170-175. – ISBN 978-966-2374-12-4
724310
  Палінська О КРОК 1 : укр. мова як інозем. : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 80, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-607-573-8
724311
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : базовий рівень В1 : кн. для студента / Олеся Палінська ; [за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків с діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехника". – Львів : Дон Боско, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл., карти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-966-2090-24-6
724312
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : [базовий рівень В1] : робочий зошит / [Олеся Палінська ; за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою. – Львів : Дон Боско, 2014. – 55, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-2090-24-6
724313
  Околітенко Н.І. Крок вікінга : наук.-фантаст.оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1990. – 173 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
724314
  Дрофенко І. Крок вперед і два назад // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 10-11
724315
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін, 1932. – 244с.
724316
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 204с.
724317
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 308с.
724318
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 400с.
724319
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 277с.
724320
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 275с.
724321
   Крок вперед, два назад. Cтановище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. / [Зінченков О.О. та ін.] ; Рада ЛГБТ-організацій України ; Центр "Наш світ"; ЛГБТ-центр "Донбас-Соцпроект". – Київ : Центр "Наш світ", 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-152
724322
  Прудко Є. Крок до європейських стандартів. Які новації в трудове законодавство принесе законопроект №5054 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
724323
  Гончаров С. Крок до зірок // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 38-39


  7 листопада цього року легендарному конструктору авіаційної та ракетної техніки Михайлу Янгелю виповнилося б 100 років
724324
   Крок до інноваційного майбутнього держави. Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 2


  Серед членів Наукового комітету - Олексій Колежук, професор Інституту високих технологій; Ігор Анісімов, декан факультета радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем, професор - КНУ ім. Т. Шевченка
724325
  Саклакова М.М. Крок до любові. Осяяння : вірші, оповідання, гуморески / Марина Саклакова. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 158, [1] с. – ISBN 978-617-7218-78-3
724326
   Крок до майстерності : Методич. посібник з підготовки консультантів телефонної лінії довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів. – Київ, 2002. – 106с. – ISBN 966-7902-32-3
724327
  Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73
724328
   Крок до належного фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Необхідно розробити законодавство, яке б зміцнювало ланцюг "освіта - наука - інновації - економіка". На цьому наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
724329
  Райхель Ю. Крок до нормалізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Прем"єр-міністр Туреччини Ердоган висловив свої співчуття нащадкам жертв геноциду 1915 року.
724330
   Крок до профільної школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "...Міністерство освіти і науки презентує проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів та запрошує до його обговорення".
724331
  Шеїн К. Крок до справедливого судочинства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 12-13
724332
  Грень В. Крок за горизонти : Збірка літературних творів у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів, 2006. – 608с. – ISBN 966-658-057-8
724333
  Касаткін В.М. Крок за кроком до ЕОМ: нариси. / В.М. Касаткін. – К., 1979. – 160с.
724334
  Ткач М.М. Крок за обрій : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1982. – 176 с.
724335
  Грушевська Н. Крок назад чи два кроки вперед? Податкові нововведення Дія. City / Н. Грушевська, Д. Скумбрій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 14-15
724336
  Ступак В. Крок назустріч Людині : "Цвіт яблуні"Михайла Коцюбинського на уроках позакласного читання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 41-45
724337
  Ющенко В. Крок перший: здолати безробіття // Без цензури, 2004


  -------------------------------------------------------------------------------- Ст. кандидата у президенти, лідера блоку "Наша Україна" щодо його передвиборчої програми
724338
  Задура Б. Крок Сіітонена : вірш // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 171-176
724339
  Калнауз І.К. Крок у безсмертя : док. повість / І.К. Калнауз, Б.О. Прищепа. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
724340
  Третяк-Басмановська Крок у вічність з недоспіваною піснею / Третяк-Басмановська. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 128с. – ISBN 9667276031
724341
  Тудор С. Крок у жовтень. Пісня пісень / С. Тудор. – Київ, 1953. – 16 с.
724342
  Одотюк І.В. Крок уперед і два назад - декларації та реальність державної політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 127-141 : табл., рис. – ISSN 2522-9303
724343
  Шавалюк Л. Крок уперед, два назад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Про причини та наслідки рекордного розміщення внутрішніх держоблігацій.
724344
  Бережнюк О. Крок чи STEP? Які проблеми і тенденції проявив цьогорічний ліцензійний тест для студентів-медиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 11


  "Зазвичай іспит КРОК не складають дуже мало студентів. Тому, на думку експертів, він не може бути показником якості знань студента. Для українських медиків планують запровадити багаторівневу систему перевірки знань".
724345
  Ятко М.М. Кроками семирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
724346
  Таран Л.В. Крокви. / Л.В. Таран. – К., 1990. – 101с.
724347
  Гончаренко В.В. Кроки : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
724348
   Кроки. – К, 1985. – 143с.
724349
  Милюха В.Т. Кроки в безсмертя. / В.Т. Милюха, Я.П. Шаповал. – 2-е изд. – Х, 1968. – 131с.
724350
  Рига О.О. Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 5-10. – ISSN 2226-1230
724351
  Наєнко М. Кроки до вершини // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Книжка відомого літературознавця Григорія Клочека "Шевченкове Слово: спроби наближення".
724352
   Кроки до національної ідентичності // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 185-185. – ISBN 978-966-2133-74-5
724353
   Кроки до національної ідентичності : [відгук п"ятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 194. – ISBN 978-617-7480-98-2


  З нагоди 90-річчя Юрія Шевельова (Шереха) філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Український науковий інститут Гарвардського університету (США) провели в актовому залі гуманітарного корпусу ...
724354
  Боголіб Т. Кроки до нової моделі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Треба провести освітній аудит дослідницьких і національних ВНЗ. 14 дослідницьких і 116 національних вишів - це дуже велика розкіш для країни в сучасних умовах
724355
  Матат Д. Кроки до нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
724356
  Старченко В.І. Кроки до обрію / В.І. Старченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 79с.
724357
  Подолян М.П. Кроки до професіоналізму / М.П. Подолян; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики, ЦВП. – 2-е доп. вид. – Київ, 1998. – 64с. – (Теорія і практика журналістики.Першооснови журналістсько творчості). – ISBN 9667181200
724358
  Сокол Є. Кроки до успіху // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
724359
  Павлунь М. Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 4-14 : фото. – ISSN 2078-6220
724360
  Осадчук В. Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто завдання та діяльність однієї з наймолодших кафедр Інституту мови та літератури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Висвітлено привітання з нагоди виповнення 20-річчя кафедри.
724361
  Швець В.С. Кроки і роки : поеми / В.С. Швець. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 207 с.
724362
  Почепцов Г.Г. Кроки історії, або Що зараз найголовніше / Г.Г. Почепцов. – К, 1986. – 16с.
724363
   Кроки крізь полум"я. – Львів, 1988. – 76 с.
724364
  Дмитерко Л.Д. Кроки на шляху : повість / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 270 с.
724365
  Кричун Людмила Кроки назустріч розумінню : місце лінгвістичного алгоритму в сучасній системі інтерактивного навчання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-41. – Бібліогр. в кінці ст.
724366
   Кроки п"ятерічок. – К, 1989. – 63с.
724367
  Казидуб М.В. Кроки поезії : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1970. – 58 с.
724368
  Терещенко І. Кроки реінтеграції. Які зміни передбачено в законопроекті № 6403 про територію пріоритетного розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 27 січня (№ 15)
724369
  Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0516-9
Кн.1 : Подолання кризи. Радикальні економічні реформи, 1994-1999 роки. – 2008. – 520с.
724370
  Кучма Л. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0517-6
Кн.2 : Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ, 2000-2004 роки. – 2008. – 544с.
724371
  Максимейко Ю.В. Кроки у мінорному мажорі : Поезії / Ю.В. Максимейко. – Харьков : Крок, 2002. – 28с. – ISBN 966-652-031-1
724372
  Сорока М.М. Кроки у незвідане : зустрічі й діалоги з видатними людьми / Михайло Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – 448 с. – ISBN 966-7270-06-8
724373
   Кроки у тривогу. – К, 1974. – 256с.
724374
  Олексик Х.М. Кроки України в європейський освітній і науковий простір // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 64-68. – ISBN 966-8110-19-6
724375
  Ігнат В.І. Кроки часу / В.І. Ігнат. – Ужгород : Карпати, 1978. – 80 с.
724376
  Вільде І. Кроки часу / І. Вільде. – Львів, 1979. – 206с.
724377
   Кроки... : Василь Лизанчук : публіцист, вчений, педагог : бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; АН вищої школи України ; Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України ; [ укл.: М.М. Романюк, передмова А.Г. Погрібного ]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-7996-60-4
724378
   Кроки... Василь Лизанчук - публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії. – Львів : "Місіонер", 2001. – 968с. – ISBN 966-02-1901-6
724379
  Давидюк В.Ф. Кроковеє колесо : нариси з іст. семантики укр. фольклору / Віктор Давидюк ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2002. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-00-0193-0


  У пр. № 1727047 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з найкращими спогадами та вдячністю від автора. Підпис. 17.06.02
724380
  Йогансен М. Кроковеє коло / Митх. Йогансен. – Київ : Вид. "Гарт" ; [Д. У. Д. Друк. Табу К.В.Р.], 1923. – 31с.
724381
  Тригубенко В.В. Кроковський Олександр (Іоасаф) (?-1718) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 160-163. – ISBN 966-06-0367-3
724382
  Марчук А. Крокодил-гигант родом из Перу : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
724383
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
724384
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – М, 1980. – 35с.
724385
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – К, 1986. – 34с.
724386
  Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья / Э. Успенский. – Москва, 1993. – 285с.
724387
  Давыдов Г. Крокодиловы слезы : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 7-29. – ISSN 0130-7673
724388
   Крокодилу - 60 : мастера советской карикатуры. У нас в гостях "Крокодил". – Москва : Советский художник, 1982. – 128 с.
724389
   Крокодилу - 60 лет. – Москва, 1983. – 448 с.
724390
  Клех И. Крокодилы не видят снов : Берлинская повесть // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 80-97. – ISSN 0132-0637
724391
  Семенов М.Г. Крокодильские были. / М.Г. Семенов. – Москва, 1982. – 208с.
724392
  Білецький В.С. Крокоїт (- мінерал класу хрпоматів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 530. – ISBN 978-966-02-7305-4
724393
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 58-59
724394
   Крокос Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 94-95. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
724395
   Крокос Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-696-4
724396
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 120. – ISBN 978-966-439-961-3
724397
   Крокос Володимир Іванович (1889-1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 64. – ISBN 966-95774-3-5
724398
   Крокуємо у майбутнє. – К, 1963. – 192с.
724399
  Дегтярьов Л. Крокують мільйони / Л. Дегтярьов. – Харків ; Київ : Л і М, 1934. – 390 с., 1 л. портр.
724400
  Морозова Г.Г. Крокують у життя / Г.Г. Морозова. – К., 1962. – 28с.
724401
  Мовчан Ю. Крокуючи у ногу з часом! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
724402
   Кролевеччина, білі плями історії : Збірник наукових праць: Матеріали другої наукової конференції по краєзнавству. – Кролевець, 2002. – 48с.
724403
  Женевуа Морис Кролик = Raboliot / Maurice Genevoix : [роман] / Морис Женевуа ; Пер. с фран. С.А. Адрианова. – Ленинград : Мысль, 1926. – 272 с.
724404
  Терентьев П.В. и др. Кролик / П.В. и др. Терентьев. – Москва, 1952. – 364с.
724405
  Апдайк Д. Кролик вернулся : роман / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 475, [1] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-059478-8


  "Кролик вернулся" - вторая книга легендарной тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Бунт Гарри, заведомо обреченный, завершился, разумеется, разгромным поражением. Гарри проиграл войну с миром, где простые радости бытия душат ...
724406
  Шуруй О. Кролик волі : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 295-299
724407
  Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібрання казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. Олена О"Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 349, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-664-109-4
724408
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [2] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-058666-0


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
724409
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-058080-4


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
724410
  Апдайк Д. Кролик успокоился : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. Н.Ф. Роговской]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 671, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-059473-3


  "Кролик успокоился" - четвертая книга из легендарной серии Д. Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Только с возрастом приходит истинная мудрость. Когда-то Гарри отказывался верить в это. Он слишком торопился жить - то отчаянно бунтовал, то ...
724411
  Апдайк Дж. Кролик, беги : Роман / Джон Апдайк. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 368с. – ISBN 5-352-00465-1
724412
  Апдайк Д. Кролик, беги : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. М.И. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 317, [3] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-057583-1


  "Кролик, беги" - первый роман тетралогии о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик, своеобразного opus magnus Апдайка, над которым он с перерывами работал тридцать лет. История "бунта среднего американца". Гарри отнюдь не интеллектуал, не нонконформист, ...
724413
  Апдайк Д. Кролик, беги. Давай поженимся : романы : пер. с англ. / Джон Апдайк ; вступ. ст. А. Мулярчика с. 5-28. – Москва : Художественная литература, 1979. – 581с. – (Зарубежный роман XX в.)
724414
  Апдайк Д. Кролик, беги. Кентавр. Ферма / Апдайк Дж. – Кишинёв : Лит. и артистикэ, 1984. – 632 с.
724415
  Березин В. Кролик, или вечер накануне Ивана Купалы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-59. – ISSN 0130-7673
724416
  Голубицкий С.Е. Кролики : Руководство к разведению, уходу и откорму кроликов. Устройство рассадников, помещений и клеток. Мясо, как пищевой продукт. Рецепты кушаний. : в 2 ч. / С.Е. Голубицкий. – 2-е изд., значит. доп. – Москва : Тип. "Русская печатня" Я.М. Сарандинаки
Ч. 1. – 1909. – 96 с., 1 л. портр. : портр., ил.
724417
  Гуковский А.И. Кролики и росомахи / А.И. Гуковский. – Кемерево, 1974. – 126с.
724418
  Искандер Фазиль Кролики и удавы : проза последних лет / Искандер Фазиль. – Москва : Книжная палата, 1988. – 285 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 7000-0016-4
724419
  Искандер Ф.А. Кролики и удавы : притча, повести / Фазиль Искандер. – Москва : Эксмо, 2011. – 636, [2] с. : портр. – Содерж.: Кролики и удавы: притча; повести: Созвездие Козлотура; Поэт; Сандро из Чегема: избр. главы; Пиры Валтасара; Дядя Сандро и конец козлотура; Маленький гигант большого секса (О, Марат!). – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-50471-8
724420
   Кролиководство. – М, 1959. – 96с.
724421
   Кролиководство. – М, 1960. – 312с.
724422
  Елагин П.Н. Кролиководство. / П.Н. Елагин. – 4-е изд., перераб. – Птгр., 1922. – 44с.
724423
  Буркгардт Ф. Кролівництво / Ф. Буркгардт. – Х.-К., 1932. – 104с.
724424
  Тихонова М.П. Кролівництво / М.П. Тихонова, Н.П. Вороніна. – Київ : Держсільхозпвидав, 1959. – 144 с.
724425
  Котелевич В.А. Кролятина - важливий резерв органічної продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 182-190. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
724426
  Бутович Н.А. Кроль-быстрейший способ плавания / Н.А. Бутович, В.И. Чудовский. – Москва, 1968. – 128с.
724427
  Придо Т. Кроманьонский человек / Т. Придо. – М, 1979. – 159с.
724428
  Вольский С.А. Кромвель / С.А. Вольский. – Вып. XII, 1934. – 304с.
724429
  Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. – М., 1980. – 351с.
724430
  Барг М.А. Кромвель и его время / М.А. Барг ; под ред. С.Д. Сказкина. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 271 с. – (Сер."Библиотека учителя")
724431
  Ромэн Ж. Кромдейр - Старый / Ж. Ромэн. – ЛенинградМосква, 1925. – 136 с.
724432
  Гельман З.Е. Кроме бинома и яблока / З.Е. Гельман. – М, 1990. – 189с.
724433
  Макграт Т. Кроме последнего / Т. Макграт. – М, 1990. – 381с.
724434
  Хан Кроме приказа ничего не получил / Хан, Тхе-Чан. – Пхеньян, 1953. – 109с.
724435
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х


  До 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя.
724436
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х


  До 200-ліття від дня народження Миколи Гоголя.
724437
  Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа : пер. с англ. / Дж. Хокинс. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
724438
  Стешец С.И. Кроме тебя одного / С.И. Стешец. – Тула, 1991. – 252с.
724439
  Рыклин Г.Е. Кроме шуток / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1953. – 208с.
724440
  Ворыгин В.В. Кроме шуток / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1967. – 127с.
724441
  Минаев А.А. Кромы / А.А. Минаев. – Орел, 1960. – 75с.
724442
  Шеламов В.Т. Кромы / В.Т. Шеламов. – Орел, 1960. – 68с.
724443
  Беляев М.А. Крона : стихи / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 127 с. : 1 л. портр.
724444
  Семенов Р.Б. Крона / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1974. – 112с.
724445
  Десятніков О. Крона віддаленого острова (монети Ісландії першої половини XX ст.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 1811-542X
724446
  Лютий Г.І. Крона вічності / Г.І. Лютий. – К., 1985. – 134с.
724447
   Крона дерева. – Львов, 1985. – 167с.
724448
  Иванин Н.А. Крона сердца / Н.А. Иванин. – Тула, 1981. – 87с.
724449
  Панин Л.П. Крона: Стихотв. / Л.П. Панин. – М., 1983. – 63с.
724450
   Крондштат. – Л, 1988. – 95с.
724451
  Бовсунівська Т. Кронеберг Іван Якович (1788-1838) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 124-134. – ISBN 966-7825-40-Х
724452
   Кронер (Kroner) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 777-778. – ISBN 966-316-069-1
724453
  Науменко А.Т. Кронецкий заповедник / А.Т. Науменко. – М, 1986. – 190с.
724454
  Секулит И. Кроника паланачког гробла. / И. Секулит. – Белград, 1968. – 301с.
724455
   Кронтовський Олексій Антонович (1885-1933) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
724456
  Щетинов Ю.А. Кронштадский мятеж и мелкобуржуазные партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Щетинов Ю.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
724457
  Махун С. Кронштадська трагедія. Як більшовики втопили у крові "третю революцію" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 11, 13
724458
  Селяничев А.К. Кронштадт -- крепость русской морской славы / А.К. Селяничев. – М., 1954. – 32с.
724459
   Кронштадт. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 124с.
724460
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – Л., 1971. – 388с.
724461
  Сивков П.З. Кронштадт / П.З. Сивков. – Л, 1972. – 366с.
724462
  Розадеев Б.А. Кронштадт / Б.А. Розадеев. – Ленинград, 1977. – 143 с.
724463
  Войскунский Е.Л. Кронштадт / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1984. – 447с.
724464
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 333с.
724465
   Кронштадт. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 33с.
724466
  Глебов Л.А. Кронштадт в 1905-10=906 гг. Воспоминания / Л.А. Глебов. – М., 1956. – 128с.
724467
  Колбин И.Н. Кронштадт в 1917 году. / И.Н. Колбин. – М.Л., 1932. – 72с.
724468
  Усипов Владимир Кронштадт возвращается : Репортаж / Усипов Владимир, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 176-191 : Фото. – ISSN 1029-5828
724469
  Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. / Ф.Ф. Раскольников. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1990. – 317, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 272-300
724470
   Кронштадтский мятеж : сборник статей, воспоминаний и документов. – Ленинград : Леноблиздат, 1931. – 263, [1] с.


  Корнатовский, Николай Арсеньевич $d 1902-1977 $e ред.
724471
  Махун С. Кронштадтська трагедія. Як більшовики втопили у крові "Третю революцію" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 15


  "Трохи більш як за рік виповниться 100 років від дня початку Кронштадтського повстання 1921 року, яке стало одним із останніх кривавих акордів Громадянської війни на території колишньої Російської імперії. Так, ще були бої на Далекому Сході та в ...
724472
   Кронштадтцы- исследователи Земли. – Ленинград, 1973. – 56с.
724473
  Шебуев Н.Г. Кронштатские письма. – Санкт-Петербург : Книгоиздательство А.К. Касаткина, 1904. – 167 с.
724474
   Кроны. – Донецк, 1981. – 127 с.
724475
  Динник А.Л. Кропива : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 135 с.
724476
  Цивірко Микола Кропива // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-96. – ISSN 0130-5212
724477
  Кропіва К.К. Кропивині байки / К.К. Кропіва. – Х, 1928. – 47с.
724478
  Малик І. Кропивницький vs Єлисаветград: новітні змагання за ідентичність // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 134-138. – ISSN 2313-8505
724479
   Кропивницький Марко Лукич // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 438. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
724480
  Кизименко О. Кропивницький означає - борець! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 9). – С. 4


  Учасники АТО, представники "Правого сектору" та небайдужі жителі заявили про підтримку перейменування міста Кіровоград на честь відомого актора , режисера, драматурга, громадського діяча - Марка Кропивницького.
724481
  Ковпік С. Кропивницький як спадкоємець поетики української драматургії першої половини XIX століття // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 17-19


  У статті робиться спроба проаналізувати водевіль М. Кропивницького "Помирились" з точки зору поетики та виявити в ньому характерні риси поетики української драматургії першої половини XIX століття
724482
  Іванович В. Кропивою сміху по всякому лиху / В. Іванович. – Київ, 1957. – 160с.
724483
  Ударцев С.Ф. Кропоткин : Из истории политической и правовой мысли / С.Ф. Ударцев. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 141с.
724484
  Рахманинова М.Д. Кропоткин и Штирнер: современность как точка встречи полюсов анархизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 99-111. – ISSN 0042-8744
724485
  Волович Н.М. Кропоткинская улица, 12 : Биография московского дома / Волович Н.М. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 63 с. : 8 л. илл.
724486
  Аляєв Г.Є. Кропоткін Петро Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1029-1030. – ISBN 966-316-069-1
724487
  Кікоть А.А. Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглядається театральний костюм шекспірівських часів у контексті гендерної проблематики, зокрема в категорії крос-дресінгу як процесу перевдягання в костюм протилежної статі. Аналізується поняття гріховності акторської професії саме через ...
724488
  Суслова В.О. Крос-культурна адаптація студентів-іноземців в україномовному середовищі // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 163-179. – ISSN 2707-0409
724489
  Тавровецька Н. Крос-культурне дослідження вживання обсценної лексики у молодіжному середовищі / Н. Тавровецька, В. Шебанова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 239-266. – ISSN 2309-1797
724490
  Бабушко С.Р. Крос-культурне навчання персоналу готельних підприємств: нові виклики часу // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 195-200
724491
  Дороз В. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (72). – С. 12-17.
724492
  Богданов О. Крос-культурний аспект лінгвістики як явище новітньої філософії освіти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 150-152. – ISSN 1728-9343
724493
  Капліна А.І. Крос-культурний менеджмент як інструмент організації крос-культурної взаємодії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 49-52. – ISSN 2306-6792
724494
  Суровцев О.О. Крос-культурні особливості використання соціальних медіа в маркетинговій діяльності ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 154-160. – ISSN 2308-6912


  Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів та мережі інтернет призвів до зміни парадигми комунікаційних відносин між продавцем та покупцем у міжнародному масштабі. Соціальні медіа, які стали головним феноменом синергії цього розвитку в наш час є ...
724495
   Крос-медіа та якісна журналістика // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  У рамках міжнародного TEMPUS-проекту в Інституті журналістики працювала Літня школа. Керівником проекту від КНУ був професор Володимир Різун. Упродовж п’ятнадцяти днів студенти Інституту слухали лекції, брали участь у майстер-класах і вчилися ...
724496
  Сарміна Г.Л. Крос-медіа як нова модель адресантно-адресатних конфігурацій партиципативної журналістики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 63-67. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
724497
  Василик Л.Є. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується термін "крос-медіа", аналізується його трактування у зарубіжних медіа-сту -діях, окреслюється співвідношення крос-медіа - мультимедіа - конвергентна журналістика. In the article the term "cross-media" is analyzes as well as its ...
724498
  Безчетнікова С.В. Крос-медійний наратив як РR-технологія // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 27-30


  На матеріалі аналізу рейтингових крос-медійних проектів великих мережевих компаній розглянуто специфіку та виділено характерні ознаки крос-медійної комунікації. Виявлено алгоритми побудови і техніки впливу на цільо ву аудиторію піар-технології ...
724499
  Кирилова О.В. Крос-медійний характер діяльності "The New York Times": генеза та сучасний стан // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 87-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
724500
  Пащенко Б.Г. Крос-медійні системи Японії: особливості функціонування на місцевому ринку // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 91-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто поняття крос-медійної системи. Визначено особливості функціонування крос-медійних систем Японії з урахуванням особливостей місцевого медіаринку, в основі якого лежать великі сімейні концерни. Запропоновано аналіз провідних систем крос-медіа ...
724501
  Єфименко В.А. Крос-модальна когезія в кінофільмі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 137-148
724502
  Тарасова О.А. Крос-модель "я (etre) Я" як комунікативний засіб компресії інформації (на матеріалі поетичних текстів французького символізму) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 363-369. – Бібліогр.: 20 назв.
724503
  Красильников С.Р. Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах / С.Р. Красильников, С.О. Кравчук, А.Р. Левчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 61-66
724504
  Хутка С.В. Крос-секційний вимір зв"язку соціальної адаптованості особистості та позиції в соціально-стратифікаційній структурі заумов радикальних суспільних змін в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
724505
  Бурак О.С. Крос­культурна комунікація як наслідок глобалізаційних крос­культурних контактів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
724506
   Крос пам"яті Жукова // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  На спортивному майданчику університету відбулися забіги легкоатлетичного кросу відкритого чемпіонату ВІКНУ, присвяченого пам"яті першого начальника Військового інституту С. Жукова. Змагання відкрив начальник ВІКНУ В. Балабін.
724507
   Крос пам"яті С. Жукова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Відбувся п"ятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У ньому взяли участь офіцери Національного університету оборони України, курсанти та студенти всіх факультетів ...
724508
   Крос пам"яті С.А. Жукова // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  На території студмістечка КНУ імені Тараса Шевченка пройшов одинадцятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті першого начальника ВІКНУ генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У змаганнях узяли участь усі ...
724509
  Володько В.М. Кросворди до курсу "Загальна географія", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 46-47
724510
   Кросворди і вірші // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 10-11
724511
  Тищенко Алла Кросворди і ребуси // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 14-15 : фото
724512
  Прохоренко Алла Кросворди про пожежу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 10-11 : фото
724513
   Кросворди, вірші, загадки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 18-19
724514
  Стасюк Г. Кросинговер асоціацій в одному оповіданні трьох письменників із родини Косачів ("Кушетка") // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 423-433. – ISBN 978-966-600-487-4
724515
  Верлос Н.В. Кросконституційний вплив європейських стандартів у процесі становлення конституціоналізму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
724516
  Колесник Н. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
724517
  Приятельчук О. Кроскультурний аспект управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92
724518
  Приятельчук О.А. Кроскультурний аспект управління міжнародними медіа-корпораціями (на прикладі глобальної телемережі СNN) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 180-181.
724519
  Конотоп Г.О. Кроскультурний вплив на світову економіку та міжнародний бізнес // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 59-66. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
724520
  Зубов В.О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний аспект / Вадим Зубов. – Київ ; Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 276, [2] с. – Бібліогр.: с. 241-275. – ISBN 978-966-599-449-7
724521
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
724522
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян ( на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
724523
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян (на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Дис....канд.психологічних наук.:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. + Приложение: л.:173-198. – Бібліогр.:л.:153-173
724524
   Кросмедіа : контент, технології, перспективи : монографія / [В.В. Різун, В.Е. Шевченко, Л.П. Федорчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-439-995-8
724525
  Гриценко М.В. Кросовер-література в перекладі та ії цільова аудиторія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 190-203


  Стаття присвячена дослідженню впливу цільової аудиторії на вибір перекладацьких стратегій у ситуації перекладу кросовер-літератури. Розглядається подвійна природа читача та можливість виникнення конфлікту інтересів учасників перекладацького проекту. За ...
724526
  Гриценко М.В. Кросовер-література в теорії перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 288-297


  Стаття присвячена перекладу кросовер-літератури в рамках теорії перекладацької дії та реалізації кросовер-потенціалу в перекладі. Статья посвящена переводу кроссовер-литературы в рамках теории переводческого действия и реализации кроссовер-потенциала ...
724527
   Кросовер между среднеполевым и флуктуационным режимами полуразбавленных растворов макромолекул. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Н.М. Агаманян, В.Л. Алексеев, В.В. Клепко, В.В. Шилов // ВМС, 1992


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
724528
  Шандро І. Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-108. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається питання становлення етнічної самосвідомості представників різних етносів через вивчення сформованості етнічної ідентичності. Сформованість етнічної ідентичності розглянуто через відношення підлітків до ...
724529
  Новикова М.О. Кросс-культурніе и переводчские исследования: перспективі кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
724530
  Каримли Эльмир Байрам оглы Кросс-культурное поведение в транснациональных компаниях в условиях интенсивной глобализации рынка : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 121-123 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
724531
  Новикова М.О. Кросс-культурные и переводческие исследования: перспективы кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 321-323. – ISBN 966-7890-03-1
724532
  Гуцриева С.Д. Кросс-культурные особенности агрессивного поведения / С.Д. Гуцриева, Ван Шо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 215-222. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
724533
  Вербицкий Андрей Александрович Кросс-культурный контекст образования и становление новой педагогической парадигмы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  С 11 по 13 июня 2008 года в столице Канады Оттаве прошла Международная конференция "Образование как диалоговая модель общественного развития", организованная Мировым Общественным Форумом "Диалог цивилизаций" и Карлтонским университетом при поддержке ...
724534
  Абесдзе Т.Ш. Кросс-релаксация и спектральная диффузия при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Абесдзе Т.Ш.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
724535
   Кроссворды. – Саратов, 1989. – 62с.
724536
  Мартынов Е.С. Кроссинг-нечетные и спиновые явления в унитаризованных реджевских моделях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мартынов Е.С.; АН Украины Ин-т теорет. физики. – К., 1992. – 28л.
724537
  Журавка А.В. Кросскорреляционный анализ индикаторов научно-инновационной образовательной активности регионов Украины / А.В. Журавка, Т.М. Мудаширу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 163-170. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження кроскореляційної залежності між 11 обраними індикаторами науково-інноваційної та освітньої активності регіонів України за останні роки з використанням стандартних можливостей MS Excel. Розраховані значення попарних ...
724538
  Давыденко Ю.Е. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 306-311. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Анализуются особенности формирования языковых картин мира у представителей различных наций.
724539
  Ставропольский Ю.В. Кросскультурные различия в структуре личностной идентичности ( американо-российское исследование ) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.98-106. – ISSN 0042-8841
724540
  Татарко А.Н. Кросскультурный анализ социального капитала и экономических представлений у русских и китайцев / А.Н. Татарко, Ц. Лю // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.50-63. – ISSN 0869-0499
724541
  Брэдфорд Э. Кроссплатформенные приложения для LINUX и Windows = Linux and Windows interoperability guide / Эд Брэдфорд, Лу Може. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672c. – (Для профессионалов). – ISBN 5-94723-374-6


  Рекомендации по созданию гетерогенных сетей, содержащих компьютеры под управлением Windows и LINUX.
724542
  Тимуш Т.Н. Кроссфит как средство развития выносливости в футболе на этапе углублённой специализации / Т.Н. Тимуш, А.А. Селиверстов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 149-154 : табл. – Библиогр.: 5 назв.
724543
  Марьяновский В.А. и Ширямов М.А. Кроссы дружбы и мира / В.А. и Ширямов М.А. Марьяновский. – М., 1966. – 94с.
724544
  Воронин Б.С. Кроссы и марш-броски / Б.С. Воронин. – Москва, 1975. – 77с.
724545
  Медведева Е. Крот // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96-108. – ISSN 1728-8568
724546
  Шрейнер Я.Ф. Крот (Talpa europea) и важнейшие способы борьбы с ним : с 10 рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1902. – 26 с. : ил.
724547
  Катков Н.И. Крот в каракуле. / Н.И. Катков. – Пенза, 1960. – 122с.
724548
  Рейхардт А.Н. Крот и борьба с ним. / Пототдел борьбы с вредителями приКомитете по сельскому хозяйству ; А. Рейхардт, пом. зав. П. // Компакт- 252311 / Рейхардт А.Н.
724549
  Ционский Г.С. Крот и его промысел / Г.С. Ционский. – Минск, 1979. – 62с.
724550
  Андерсен Л.Э. Крот и колотушка: Исламское государство и Аль-Каида в "Тридцатилетней войне" на Ближнем Востоке // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – C. 7-28. – ISSN 1812-1101
724551
  Шрейнер Я.Ф. Крот обыкновенный (Talpa europea europea L.) по новейшим исследованиям и важнейшие способы борьбы с ним : с 11-ю рис. / [соч.] Я.Ф. Шрейнера ; Министерство Земледелия. Департамент земледелия. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1916. – 45, [2] с. : ил.
724552
   Кротевич Євген Володимирович (1901-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
724553
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1928. – 61с.
724554
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1960. – 224с.
724555
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1973. – 87с.
724556
  Фаулз Дж. Кротовые норы : [роман] / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой]. – Москва : Махаон, 2002. – 632, [3] с. – Пер. изд.: Fowles John. Wormholes. Jonatan Cape, 1998. – (Современная классика = Contemporary classics). – ISBN 5-18-000421-7


  Аннот.: Самый полный сборник эссе. Автор пишет о себе, о других, о других в себе, в своем мироощущении. Что стоит за "Волхвом"? Откуда взялся "Червь"? Фаулз сам отвечает на эти вопросы, признаваясь в тех или иных литературных пристрастиях
724557
  Нексе М.А. Кротовьи кочки / М.А. Нексе. – М, 1927. – 255с.
724558
  Копинець А.М. Кротон. / А.М. Копинець. – Ужгород, 1972. – 159с.
724559
  Лившиц Б.К. Кротонский полдень / Б.К. Лившиц. – Москва, 1928. – 138с.
724560
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс" / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1966. – 242с.
724561
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс". Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1973. – 544с.
724562
  Ядав Р. Крохотные тадж-махалы / Р. Ядав. – Москва, 1964. – 111с.
724563
   Кроче (Croce) Бенедетто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 778-779. – ISBN 966-316-069-1
724564
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Ленинград
Кн. 2. – 1951. – 444 с.
724565
  Диккенс Ч. Крошка Доррит : Роман в двух книгах / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 1 : Бедность. – 1955. – 462с.
724566
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 2. – 1955. – 443 с.
724567
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 733с.
724568
  Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду / Л. Муур. – М., 1991. – 14с.
724569
  Зверева Валерия Крошка коллембола. Хроники старого бревна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 62-68 : фото
724570
  Линдгрен А. Крошка Нильс. Карлсон / А. Линдгрен. – Ленинград, 1989. – 26 с.
724571
  Ильченко С. Крошка Цахес по прозванию Цукерберг. Какие угрозы миру несет новый алгоритм "Фейсбук". "На пути в Европу" полезно перечитывать старую европейскую классику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 февраля (№ 6). – С. 22-23


  "Пророк Новой Эпохи, любимец домохозяек всего мира, мультимиллиардер и филантроп, живая реклама безграничных возможностей, которые дает Америка каждому трудолюбивому муравью, словом, публичное лицо Facebook и владелец 24% его акций Марк Цукерберг ...
724572
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1956. – 127с.
724573
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Воронеж, 1987. – 284с.
724574
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Л., 1990. – 180с.
724575
  Украинцев В.В. КРСС - организатор революционного преобразования высшей школы / В.В. Украинцев. – Москва, 1963. – 299с.
724576
  Ристовски Б. Крсте П. Мисириков (1874-1926) : Прилог кон проучуваньето на развитокот на македонската национална мисла / Б. Ристовски. – Скопjе : Култура, 1966. – 863 с.
724577
  Франюк В. Круг / В. Франюк. – Москва, 1969
724578
  Анар Круг : [пер. с азерб.] / Анар ; ил. Т. Кормушина. – Москва : Известия, 1973. – 317 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
724579
  Грузин В.Л. Круг : рассказы, повесть / В.Л. Грузин. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 212с.
724580
  Мурзалиев К. Круг : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 151 с.
724581
  Ялкайн Яныш Круг : роман / Яныш Ялкайн ; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1980. – 240 с.
724582
  Бурсов И.Т. Круг / И.Т. Бурсов. – М., 1986. – 126с.
724583
   Круг. – М, 1987. – 310с.
724584
  Джохадзе М.Ш. Круг : повести / М.Ш. Джохадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 191 с.
724585
  Набоков В.В. Круг : Поэтические произведения. Рассказы / В.В. Набоков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 542с.
724586
  Симонова Л.С. Круг / Л.С. Симонова. – Москва, 1990. – 173с.
724587
  Абубакирова Р.А. Круг : повести и рассказы / Раиса Абубакирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с. – ISBN 5-270-00712-6
724588
  Кузнецов Ф.Ф. Круг Д.И. Писарева / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1990. – 926с.
724589
  Киреев М.М. Круг дружбы : Избранные переводы / М.М. Киреев. – Нальчик, 1963. – 454 с.
724590
  Елисеев Е.С. Круг друзей / Е.С. Елисеев. – Москва, 1987. – 223с.
724591
  Кац З.М. Круг друзей. / З.М. Кац. – Харьков, 1981. – 201с.
724592
  Айдаш Ю.Г. Круг жизни : стихи / Юрий Айдаш ; пер. с чуваш. В. Казанцева. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. – (Новинки "Современника")
724593
  Пришвина В.Д. Круг жизни : Очерки о М.М. Пришвине / В.Д. Пришвина. – Москва : Художественная литература, 1981. – 239 с.
724594
  Романовский С.Т. Круг жизни / С.Т. Романовский. – М., 1983. – 285с.
724595
  Макеев В.Ф. Круг жизни / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 188с.
724596
  Челноков А.И. Круг за кругом / А.И. Челноков. – М, 1983. – 109с.
724597
  Лукьянова Е.А. Круг замкнулся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 130-138. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Путь российского государства от авторитаризма к демократии и обратно оказался недолгим - всего-то 20 лет. Автор пытается провести параллели в политическом развитии страны между периодом до 90-х гг.и современным и приходит к неутешительным выводам о ...
724598
   Круг зари. – Уральск, 1977. – 119с.
724599
  Семернин В.Н. Круг Земли : Стихи / В.Н. Семернин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 151с.
724600
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1976. – 463с.
724601
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1980. – 512с.
724602
   Круг земной. – М, 1985. – 232с.
724603
  Лисовой Н.Н. Круг земной / Н.Н. Лисовой. – М., 1989. – 149с.
724604
  Снорри С. Круг Земной / С. Снорри. – Москва : Наука, 1980. – 687 с.
724605
  Жданова Л.В. Круг земных превращений / Л.В. Жданова. – Рига, 1977. – 80с.
724606
  Белоусов В.Н. Круг знакомых : [о выдающихся современниках] / В.Н. Белоусов. – Москва : Политиздат, 1991. – 190, [2] с. – ISBN 5-250-00938-7
724607
  Рассадин С.Б. Круг зрения. / С.Б. Рассадин. – М., 1982. – 223с.
724608
  Иорданский В.Б. Круг и квадрат // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.80-89. – ISSN 0042-8744
724609
  Бляшке В. Круг и шар / В. Бляшке. – Москва : Наука, 1967. – 232 с.
724610
  Окакура Какудзо (Тэнсин ) Круг идеалов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.153-157. – ISSN 0042-8744
724611
  Балайшис В. Круг имен существительных, употребляющихся как предикатив . : Автореф... канд филол.наук: / Балайшис В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1967. – 19л.
724612
  Стуриков Н.А. Круг интересов жителей одного села. / Н.А. Стуриков. – М., 1963. – 71с.
724613
  Сафиев Н. Круг кита / Н. Сафиев. – М., 1984. – 287с.
724614
  Карп"юк А. Круг містечка Берестечка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 8


  Виповнюється 365 років від часу битви під Берестечком.
724615
  Товстоногов Г.А. Круг мыслей / Г.А. Товстоногов. – Ленинград, 1972. – 287 с.
724616
  Рабинович Я.Б. Круг Н. Г. Чернышевского и разночинцы Урала в период первой революционной ситуации в России / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1983. – 84с.
724617
  Чикин В.В. Круг на великом круге : (Конспекты и размышления) / В. Чикин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 320 с. – (Молодогвардейская Лениниана)
724618
  Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-71. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
724619
  Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-51. – ISSN 1812-3910
724620
  Григорьева Л.Н. Круг общения / Л.Н. Григорьева. – М, 1988. – 79с.
724621
  Качуровський І.В. Круг понадземний : світова поезія від 6 по 20 століття: переклади / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-518-421-8
724622
  Жуков Д.А. Круг размыкаемый / Д.А. Жуков. – Москва : Современник, 1979. – 624 с.
724623
  Рябушкина Т.М. Круг рефлексии: в поисках выхода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0235-1188
724624
  Буланчик Е.Н. Круг с барьерами. / Е.Н. Буланчик. – М., 1975. – 72с.
724625
  Силаев Б.Д. Круг света / Б.Д. Силаев. – Х., 1976. – 144с.
724626
   Круг хозяйственных сведений. – Санкт-Петербург : Тип. И. Глазунова
Т, 1 : январь, февраль, март, апрель. – 1805. – 106, 3, 84, [4], 96, [5], 89, [9] c. – Видання старою орфографією
724627
   Круг хозяйственных сведений. – Санкт-Петербург
Т. 2 : май, июнь, июль, август. – 1805. – 88, 88, 89, 95, [5] c. – Видання старою орфографією
724628
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1964. – 192 с.
724629
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : Страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Советский художник, 1966. – 208 с.
724630
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона : страницы былого. Рисунки автора / Н.В. Кузьмин. – Москва : Детская литература, 1970. – 216 с.
724631
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – Москва : Книга, 1990. – 384 с.
724632
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 2-е изд., испр. и доп. Л.Н. Толстым. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, [вып. 2] : октябрь-декабрь. – 295-614 с.
724633
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 2-е изд., испр. и доп. Л.Н. Толстым. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, вып. 2 : август-сентябрь. – 161-293 с. – Без тит. л.
724634
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 1. – 1910. – 160 с. – Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
724635
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 2. – 1910. – 161-320 с. – Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Недельные чтения: Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. ...
724636
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 3. – 1910. – 321-480 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Недельные чтения: Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. ...
724637
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 4. – 1910. – 481-624 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
724638
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4. – 3-е изд., нап. без перемен с изд., выш. под набл. Л.Н. Толстого. – Москва : Изд. "Посредника" ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2, вып. 1 : июль-сентябрь. – 1911. – 293 с. – Без тит. л.
724639
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Избранные собрания и расположенные на каждый день гр. Львом Толстым Мысли многих писателей об истине, жизни и поведении [и недел. чтения] : Т. 1-4 / ред. изд. В.А. Максимов. – Санкт-Петербург : Ясноая Поляна ; Тип. Грфический ин-т бр. Лукшевиц
Кн. 5. – 1911. – 625-768 с. – Без тит. л. - Бесплатное приложение к журналу "Ясная Поляна" 1910-1911


  Бедные люди / Виктор Гюго. Изложила В. Микулич. Кающийся грешник / Л. Толстой. Совершенствование: [Отрывки. I]. Ламенэ. [II и III без подписи]. Закон / Л. Толстой. Разум: [Отрывки]. I. Шопенгауер. II. Федор Страхов. Будда / [Л.Н. Толстой]. ...
724640
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Лев Николаевич Толстой. – Петроград : Книгоиздат. Свобода, 1917. – 768 с.
724641
  Иванова Т.И. Круг чтения / Т.И. Иванова. – Москва : Современник, 1988. – 223 с.
724642
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Репринтное издание / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие
Т.1, ч.2. – 1991. – 535 с.
724643
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Наше Наследие
1, ч.1. – 1991. – 263с.
724644
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1991. – 477с.
724645
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1991. – 398с.
724646
   Круг чтения : литературный альманах. – Москва
Вып. 6. – 1998
724647
   Круг чтения библиотекаря. – М, 1989. – 65с.
724648
  Шашкин Н.П. Круг: роман. / Н.П. Шашкин. – Тула, 1988. – 294с.
724649
  Набоков В.В. Круг: Стихотв. / В.В. Набоков. – Москва, 1991. – 284с.
724650
  Крыщук Николай Кругами рая = Роман-кино // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0321-1878
724651
  Елков А.К. Круги : Избр. стихи / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1977. – 183с.
724652
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 447 с.
724653
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Янка Скрыган ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
724654
  Сушкова Л.В. Круги / Л.В. Сушкова. – М., 1985. – 96с.
724655
  Портнов В.В. Круги / В.В. Портнов. – М., 1986. – 110с.
724656
  Ворфоломеев М. Круги : повести / М. Ворфоломеев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 228 с.
724657
  Высоцкий С.А. Круги / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 109с.
724658
  Черноусов А.Т. Круги / А.Т. Черноусов. – М, 1990. – 343 с.
724659
  Мигалик В. Круги Архимеда / В. Мигалик. – М, 1964. – 127с.
724660
  Островский Александр Круги волшебных зерен : Путешествия, приключения, открытия / Островский Александр, Федорова Марина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12- 23 : Іл.
724661
  Коваль-Волков Круги жизни / Коваль-Волков. – М, 1974. – 70с.
724662
  Виткович В.С. Круги жизни / В.С. Виткович. – Москва, 1983. – 286с.
724663
  Вольнов И.Е. Круги жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1991. – 478с.
724664
  Лунгу-Плоае Круги жизни, круги любви... : роман, повести, рассказы / Лунгу-Плоае, Раиса; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 688 с.
724665
  Смирнов В.А. Круги Земли / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1971. – 112с.
724666
  Аверченко А.Т. Круги на воде : рассказы / Аркадий Аверченко ; ил. худож. Н. Герардова, В. Лебедева, А. Радакова [и др.]. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1912. – 205 с. : ил. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона")
724667
  Герасимов И.А. Круги на воде / И.А. Герасимов. – Москва, 1968. – 286с.
724668
  Назаров В. Круги на воде : роман / В. Назаров. – Санкт-Петербург : Амфора, 2001. – 271 с. – (Наша марка = Наша марка : Наша марка / Наша марка). – ISBN 5-94278-039-0
724669
  Радионовский Максим Круги на воде // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 62 : фото
724670
  Кривин Ф.Д. Круги на песке / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1983. – 214с.
724671
  Иващенко В.А. Круги надежды и добра / В.А. Иващенко. – Минск, 1983. – 207с.
724672
  Адамов А.Г. Круги по воде : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
724673
   Круги по воде : юмористические рассказы русских писателей начала XX века. – Красноярск : Красноярское кн. изд., 1988. – 334 с. – В сб. также: Рассказы / А. Бухов. – ISBN 5-7479-0068-4
724674
  Замятин Д.Н. Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова "Чевенгур" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0042-8744
724675
  Чичкина Светлана Круглая дата туристской ALMA MATER : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 41 : Фото
724676
  Сулейменов О. Круглая звезда / О. Сулейменов. – М., 1975. – 142с.
724677
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (от Эратосфена до радар-альтимера) : [сборник для лекторов и слушателей народных ун-тов] / Н.П. Грушинский. – издается ежемесячно с 1971 г. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, техника ; Космонавтика, астрономия : подписная начно-популярная серия ; № 10, 1989). – ISBN 5-07-000281-3
724678
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (От Эратосфена до радар-альтимера) / Н.П. Грушинский. – М., 1989. – 60с.
724679
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика. / Стюарт Десмонд. – Москва, 1973. – 256с.
724680
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика; Пирамидный дюйм; Мамелюки / Стюарт Десмонд. – Москва : Радуга, 1987. – 655с.
724681
  Семенова Н.А. Круглая молния. / Н.А. Семенова. – Москва, 1982. – 303с.
724682
  Икрамов К.А. Круглая печать / К.А. Икрамов. – М., 1977. – 399с.
724683
  Динник А.Н. Круглая пластинка на упругом основании = Kreisformige plate auf nachgiebiger Unterlage / Von A. Dinnik / А.Н. Динник. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
3. – 1910. – 24, [1] с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II
724684
  Шефнер Вадим Круглая тайна : Повести / Шефнер Вадим. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 287 с.
724685
  Дяченко К.І. Кругле диво : гумор / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 75 с.
724686
  Пасько І.В. Круглевський Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 550. – ISBN 978-966-02-7305-4
724687
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
724688
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
724689
  Рефель А.Г. Круглий стіл - продуктивна форма співпраці з освітянами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 8 : фото
724690
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1. – 2002
724691
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 2. – 2002
724692
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2002
724693
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1/2. – 2003
724694
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2003
724695
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 4. – 2003
724696
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
724697
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
724698
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
724699
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
724700
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10. – 2003
724701
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1-2. – 2004
724702
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2004
724703
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
724704
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
724705
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
724706
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
724707
  Хоменко Н.М. Круглий стіл "Академік В.І. Вернадський - людина, вчений, політик, публіцист" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
724708
   Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 252-257. – ISSN 0320-9466


  Круглий стіл відбувся 11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву громадських об"єднань України. У заході взяли участь викладачі КНУ імені Тараса Шевченка - Я. Калакура, М. Палієнко, М. Щербак.
724709
  Філь Ю.С. Круглий стіл "Вайшнавська культура в сучасному світі" в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 185-188. – ISSN 1608-0599
724710
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
724711
  Пономаренко А. Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ" / А. Пономаренко, ФєсікО // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 244-246


  Про круглий стіл в рамках методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (22 серпня 2013 р.). "...Ірина Головай, завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного ...
724712
  Ващук Д. Круглий стіл "Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви" / Д. Ващук, С. Калуцький // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 222-224. – ISSN 0130-5247
724713
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
724714
  Кузьменко Ю. Круглий стіл "Вони пишуть для дітей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 8


  "Незвичайний круглий стіл відбувся в мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи кафедри зарубіжної літератури. Дорослі говорили про особливу літературу - для дітей".
724715
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
724716
  Юсов С.Л. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. в Україні: нові погляди та джерела (до 70-річчя трагедії)" / С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 214-216. – ISSN 0130-5247


  "Науковий захід, приурочений трагічній сторінці вітчизняної історії - голоду 1946-1947 рр., відбувся 11 травня 2017 р. в актовій залі Інституту історії України НАНУ." Приймав участь проф. Сергійчук В. (КУ).
724717
  Булгакова О.В. Круглий стіл "Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 21 травня 2015 р. в Інституті історії України НАНУ. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ нашої країни. У дискуксії взяв участь професор Київського національного університету імені Тараса ...
724718
   Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (358), листопад - грудень. – С. 5-84. – ISSN 0130-6936


  Про необхідність переосмислення й переоцінки існуючих статусів та соціально-адаптивних і культурно-освітніх програм щодо різних категорій мешканців Донбасу з окупованих та звільнених територій, а також внутрішньо переміщених осіб. В обговоренні взяв ...
724719
  Пастушенко Т.В. Круглий стіл "Декомунізаційні процеси у країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 221-225. – ISSN 0130-5247


  "Захід відбувся 28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті в рамках Міжнародної наукової конференції"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні виміри".
724720
  Верменич Я.В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017) / Я.В. Верменич, Т.В. Добко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247


  "Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017)", який відбувся 16 травня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки."
724721
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
724722
  Коломієць Н. Круглий стіл "Історична наука та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 223-225. – ISSN 0130-5247


  Захід, який відбувся 26 вересня 2017 р. в КНУ імені Тараса Шевченка було проведено з нагоди 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей ...
724723
  Назаренко Т.Г. Круглий стіл "Історія - діалог - траєкторія розвитку" (До 85-річчя створення відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 41-45 : фото
724724
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
724725
  Нагайко Т. Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 281-282. – ISSN 2222-5250
724726
  Бажан О.В. Круглий стіл "Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 203-209. – ISSN 0320-9466
724727
   Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 403-421. – ISSN 2076-1554
724728
  Крупина В.О. Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247


  13 травня 2014 року Інститутом історії України Національної академії наук України був проведений круглий стіл за темою "Крим у новітній історії України (до 60-річчя входження Криму до складу УРСР)". У роботі круглогу столу взли участь науковці КНУ ...
724729
  Іваненко О. Круглий стіл "Лексика і фразеологія "Слова о полку Ігоревім" в етимологічному висвітленні" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
724730
   Круглий стіл "Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 167-186. – ISSN 1563-3713
724731
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 141-143. – ISSN 1682-3540
724732
  Бондар Н. Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького) / Н. Бондар, Ю. Рудакова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200
724733
  Макарчук Р. Круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С.138-139. – ISSN 2227-7056


  24 вересня 2013 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики", присвячений дослідженню актуальних питань у сфері медичного права.
724734
  Моця О.П. Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики" / О.П. Моця, С.В. Павленко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-142. – ISSN 0235-3490


  22 квітня 2014 р. в Інституті археології НАН України відбувся Круглий стіл щодо нинішнього стану та нових підходів до вивчення давньоруських міст.
724735
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
724736
   Круглий стіл "Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика" // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 22-25


  Участь приймали - М. Стефанчук, С. Прилуцький.
724737
  Кураєва Н. Круглий стіл "Проблеми розвитку підрозділів інтелектуальної власності на підприємствах у ринкових умовах" // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.57-58. – ISSN 1608-6422
724738
   Круглий стіл "Румунський і молдавський чинники у внутрішній політиці України" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 27 octombrie (№ 43). – С. 2
724739
   Круглий стіл "Сучасна ситуація в Україні очима етнолога" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 100-149. – ISSN 0130-6936


  15 квітня 2014 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого столу . Учасники Круглого столу взяли участь в обговоренні питання пошуку шляхів стабілізації ...
724740
  Попик В.І. Круглий стіл "Українська біографістика" / В.І. Попик, Н.І. Мельник // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 352-358. – ISBN 966-02-3600-х
724741
  Петриченко К. Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 43-44. – ISSN 1029-7200


  21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл на тему: "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи".На засіданні також було заслухано доповіді науковців КНУ імені ...
724742
  Воронова А. Круглий стіл "Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (718). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477
724743
  Могилов О.Д. Круглий стіл "Чорнолісся верхів"яїв Інгульця: цінність, проблеми, перспективи" // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 140. – ISSN 0235-3490
724744
  Юнгер М. Круглий стіл 1989 року як інструмент договірного демонтажу однопартійної системи в Угорщині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 83-94. – ISSN 0869-3595
724745
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
724746
   Круглий стіл до дня Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 134-135


  У Конституційному Суді України 25 червня відбувся круглий стіл "Конституція України у ціннісному вимірі" з нагоди 16-ої річниці Конституції України. Серед учасників круглого столу були представники КНУ імені Тараса Шевченка:Зайчук О.В., Сліденко І.Д., ...
724747
  Кисіль Л. Круглий стіл з актуальних проблем адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 1026-9932


  30 жовтня 2014 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України". На Круглому столі були обговорені актуальні проблеми ...
724748
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
724749
  Загородній В.В. Круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження Л.М.Корецького : хроніка / В.В. Загородній, А.А. Мозговий, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
724750
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
724751
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
724752
  Позняк Е. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 296-305. – ISSN 0132-1331


  18 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України". Фото.
724753
  Джабраілов Р. Круглий стіл з проблеми економічного конституціоналізму в контексті доктрини конституційного забезпечення сталого економічного розвитку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 307-310. – ISSN 0132-1331
724754
  Крусян А. Круглий стіл ізнагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха / А. Крусян, О. Олькіна // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 317-320. – ISSN 1561-4999


  29 жовтня 2015 року з нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха в стінах Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся круглий стіл на тему: "Особистість та право у працях професора Марка Пилиповича Орзіха", організований ...
724755
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
724756
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
724757
   Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 414-415. – ISSN 2219-5521


  22 квітня 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних процедур лунали пропозиції ...
724758
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
724759
   Круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян". // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 56-68


  22 жовтня 2014 року у приміщення Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової ...
724760
  Семчишина Г. Круглий стіл на тему "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 2 : фото
724761
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
724762
   Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 407. – ISSN 2219-5521


  18 червня 2015 р. на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського інституті права НАН України у м. Львові відбувся круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права ...
724763
  Дегтярев О.В. Круглий стіл ректорів вищих навчальних закладів і проблеми аерокосмічної освіти // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3 (118). – С. 57-59. – ISSN 1561-8889
724764
  Кочкодан І. Круглий стіл у правників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  На юридичному фак-ті відбувся Міжнародний наук.-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", в якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав. Стаття студента ...
724765
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
724766
   Круглий стіл щодо законодавчого забезпечення післядипломної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 5


  "...16 березня в рамках роботи Восьмої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" організував круглий стіл "Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні". Цей захід став продовженням ...
724767
  Сафонова О.В. Круглий стіл як один із методів формування майбутнього лікаря / О.В. Сафонова, А.М. Урбанович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 169-171. – ISSN 1681-2751
724768
  Стріха М. Круглий стіл. Дисертаційна паніка: що після неї? // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 34-35
724769
  Кириченко В. Круглий стіл. Підготовка педколективу до взаємодії з батьками / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 32-43
724770
   Круглий стіл: "Міська топоніміка в соціокультурному і мовному вимірах" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240-267
724771
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
724772
   Кругликова Елизавета Сергеевна. – Л, 1989. – 136с.
724773
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
724774
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
724775
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
724776
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
724777
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
724778
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
724779
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368с.
724780
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
724781
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – М., 1980. – 175с.
724782
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
724783
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 20с.
724784
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
724785
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
724786
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
724787
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
724788
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
724789
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
724790
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
724791
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
724792
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
724793
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
724794
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
724795
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
724796
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
724797
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
724798
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи / П.П. Боцу; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с.
724799
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
724800
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
724801
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва, 1966. – 395с.
724802
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
724803
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
724804
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
724805
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
724806
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
724807
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
724808
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
724809
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
724810
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
724811
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
724812
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
724813
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
724814
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
724815
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
724816
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
724817
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
724818
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
724819
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
724820
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
724821
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
724822
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
724823
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
724824
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
724825
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
724826
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
724827
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
724828
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
724829
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
724830
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
724831
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
724832
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
724833
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
724834
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
724835
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
724836
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
724837
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
724838
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
724839
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
724840
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
724841
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
724842
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
724843
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
724844
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
724845
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
724846
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
724847
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
724848
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
724849
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
724850
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
724851
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
724852
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
724853
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
724854
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
724855
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
724856
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с.
724857
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
724858
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
724859
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
724860
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
724861
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
724862
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
724863
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
724864
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
724865
  Брюсов В. Кругозор / В. Брюсов. – Москва, 1922. – 331с.
724866
  Овчинников В.С. Кругозор : Рабочая книга-хрестоматия для пропагандиста / В.С. Овчинников, В.С. Мацук. – [Москва] : [Молодая гвардия], 1968. – 318 с. – (Основы политических знаний для молодежи : Для системы полит. учебы молодежи)
724867
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
724868
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
724869
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
724870
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
724871
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
724872
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
724873
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
724874
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
724875
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
724876
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
724877
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
724878
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
724879
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
724880
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
724881
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
724882
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
724883
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
724884
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
724885
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
724886
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
724887
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
724888
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
724889
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
724890
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
724891
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
724892
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
724893
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
724894
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
724895
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
724896
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
724897
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
724898
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
724899
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
724900
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
724901
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
724902
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
724903
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
724904
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
724905
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
724906
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
724907
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
724908
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
724909
  Белошеев А.И. Кружат аисты над Горынью : рассказы воен. корреспондента / А.И. Белошеев ; [ил.: Ю. Кухарев]. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 191 с. : ил.
724910
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
724911
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
724912
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
724913
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
724914
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
724915
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
724916
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
724917
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
724918
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
724919
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
724920
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
724921
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
724922
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
724923
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
724924
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
724925
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
724926
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
724927
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
724928
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
724929
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
724930
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
724931
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
724932
   Кружки по химии в школе. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
724933
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
724934
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
724935
  Рубен С. Кружки художественной самодеятельности. / С. Рубен. – Москва, 1951. – 53 с.
724936
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
724937
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
724938
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
724939
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
724940
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
724941
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
724942
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
724943
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
724944
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
724945
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
724946
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
724947
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе : пособ. для руководит. кружков / Н.Д. Беляков, А.И. Покровская, Н.Е. Цейтлин. – Минск : Учпедгиз БССР, 1956. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-262
724948
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
724949
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
724950
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
724951
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
724952
  Рогинская Ф. Кружок изобразительного искусства в клубе. / Ф. Рогинская. – Москва, 1951. – 111 с.
724953
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
724954
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
724955
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
724956
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
724957
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
724958
  Машинский С.И. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты / С.И. Машинский. – Москва-Л., 1964. – 5-82с.
724959
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
724960
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
724961
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
724962
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
724963
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
724964
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – Москва, 1986. – 206 с.
724965
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 222 с.
724966
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
724967
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
724968
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
724969
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
724970
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
724971
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
724972
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
724973
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
724974
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
724975
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
724976
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
724977
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
724978
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
724979
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
724980
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
724981
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
724982
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
724983
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
724984
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
724985
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
724986
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
724987
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
724988
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
724989
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
724990
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
724991
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
724992
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
724993
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
724994
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
724995
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
724996
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
724997
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
724998
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
724999
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
725000
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,