Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
724001
  Хайдер Т. "Краківська шопка" Тадеуша Боя-Желенського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 145-160
724002
  Антоненко С. "Крапку" поставить футбол // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Про останній, 22-й вид Спартакіади університету - футбол.
724003
  Торба В. "Краплені" карти Кремля / розмову вів Валентин Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 5


  "Москва через окремі фігури намагається отримати вплив у стратегічних галузях Чехії" - політолог Мартін Ларіс.
724004
  Шевченко С. "Краплина сонця - то моя душа..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 січня (№ 2). – С. 3


  Про творчість поета Миколи Ткача.
724005
  Різун В. "Краса - річ відносна, тому не варто думати, що ця відносність може щось врятувати" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 9 февраля (№ 19). – С. 6


  "...Накануне 60-летнего юбилея директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Ризун ответил на вопросы традиционной анкеты "ФАКТОВ".
724006
  Семенченко В. "Краса в очах того, хто дивиться" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 12


  Виставковий проект "Очі" до 150-річчя філософа Магатми Ганді.
724007
  Янкович Оксана "Краса врятує світ - якщо світ врятує красу..." (за твором Рея Бредбері "Усмішка") : урок-створення сценарію до однойменного кінофільму (з використанням методу проектів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31
724008
  Мазур В. "Краса землі - велика сила. Вона надихає..." / розмову вів кор. журн. // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 188-192. – ISSN 0208-0710


  Володимир Мазур ; розмова з українським художником.
724009
  Прушковська І.В. "Краса і Любов" Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі) : монографія / Ірина Прушковська ; [за наук. ред. Грицик Л.В.]. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-529-165-7
724010
  Рокитська Л. "Краса у дзеркалах буття..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)
724011
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1929. – 32с.
724012
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1961. – 222с.
724013
  Миндлин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1972. – 207с.
724014
  Шпанов М. "Красін", в полярних льодах / М. Шпанов. – Харків, 1929. – 217с.
724015
  Деев И. "Красная армия" так и не раскаялась // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Кровавий лівий терор - знову ця тема стала актуальною у Німеччині
724016
  Ганжа Л. "Красная книга" Киева // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 48-57. – ISSN 2222-436X


  Об онлайн-проекте "Доступ до правди", созданном по инициативе общественной организации "Центр UA".
724017
  Щербина Е.И. "Красная книга" природы / Е.И. Щербина; Отв. ред.: А.О.Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1975. – 45 с.
724018
   "Красная книга" растений. – М., 1978. – 95с.
724019
  Веремійчик О. "Красні квіти чорної землі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)


  Творчість Марії Примаченко.
724020
  Гиппиус С.Е. "Красное знамя" / С.Е. Гиппиус, П. Ширяева. – Москва, 1969. – 168с.
724021
   "Красный архив". Систематический указатель публикаций и статей №№ 1-3 (106) 1922-1941 гг.. – Москва : [б.и.], 1957. – 59, [1] с.
724022
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
724023
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 4 (201). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
724024
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
724025
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджується становлення і розвиток бібліотек в Україні за радянських часів, висвітлення на сторінках фахової преси, зокрема часопису "Красный библиотекарь", проблем цього процесу. Аналізуються архівні матеріали, що стосуються історії ...
724026
  Кирилюк Е. "Красный воин" / Евгений Кирилюк // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 33-39
724027
  Озмитель Е.К. "Красный дьявол" / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1960. – 94с.
724028
  Домахин С.А. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность в советском уголовном праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Домахин С.А.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 15л.
724029
  Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву / С.А. Домахин. – М., 1955. – 80с.
724030
  Котенко И.М. Крайняя хата. / И.М. Котенко. – М, 1972. – 47с.
724031
  Панасенко Є.В. Крайовi задачi для рiвняння Ляпунова у банаховому просторi / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 240-246. – ISSN 1562-3076
724032
  Шовкопляс Т.В. Крайова задача для диференціального рівняння першого порядку з параметром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються розв"язки нелінійного диференціального рівняння першого порядку з параметром, що проходять через задані дві точки. Ключові слова: крайова задача, диференціальне рівняння, інтегральне рівняння. Solutions of non-linear differential equations ...
724033
  Сливка Г.І. Крайова задача математичної фізики з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами, зокрема задача про коливання прямокутної мембрани. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди ...
724034
  Гриб Н.П. Крайова конституція для Галичини 1850 р.: передумови її прийняття, структура та основні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-76
724035
  Масик Р. Крайове археологічне товариство у Львові (1875-1890) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 157-170
724036
   Крайове господарське товариство "Сільський гоподар" у Львові 1899-1944 рр.. – Нью-Йорк, 1970. – 600с.
724037
  Пинда Л.А. Крайове господарське товариство "Сільський господар" (1899-1944): основні віхи історії (до 120-річчя з дня заснування товариства "Сільський господар") // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 200-204
724038
  Шиба Олександр Михайлович Крайове самоврядування на Буковині (1861-1914) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Шиба Олександр Михайлович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
724039
  Макаров В.Л. Крайовий ефект в оцінці точності сіткового методу для розв"язування диференціального рівняння з дробовою похідною / В.Л. Макаров, Н.В. Майко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 1, січень - лютий. – C. 80-95. – ISSN 1019-5262
724040
  Лібов Д.Ю. Крайовий резонанс при неосесиметричній деформації пружного циліндра скінченної довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто явище крайового резонансу при неосесиметричній деформації пружного скінченного циліндра. Представлено точний розв"язок граничної задачі, отриманий методом суперпозиції. Показано, що визначник нескінченної системи лінійних алгебраїчних ...
724041
  Пучков В.Г. Крайовики. / В.Г. Пучков. – К., 1962. – 5-160с.
724042
  Конет І.М. Крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах : присвяч. 100-річчю Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 188–199. – ISBN 978-617-7611-33-1
724043
   Крайові задачі гідроаеромеханіки. – К., 1973. – 244с.
724044
  Пукальський І.Д. Крайові задачі для параболічних рівнянь другого порядку : навч. посібник / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 284 с. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-423-632-1
724045
  Коренюк Н.І. Крайові задачі для параболічних рівнянь з особливостями та виродженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 ; 111 / Коренюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
724046
  Волянська І.І. Крайові задачі для рівнянь з частинними похідними у плоских областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Волянська Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 33 назви
724047
  Лазурчак І.І. Крайові задачі для сингулярних ЗДР другого порядку на півосі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується функціонально-дискретний метод будь-якого порядку точності для розв"язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) другого порядку з особливістю в нулі і з умовою обмеженості розв"язку на нескінченності. ...
724048
  Ковальчук Юрій Олексійович Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторв Орліча : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.01.05 / Ковальчук Юрій Олексійович; КУ мі Тараса Шевченка. – К, 1999. – 118л. – Бібліогр.:л.111-118
724049
  Ковальчук Ю.О. Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.05 / Ковальчук Ю.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 14л.
724050
  Сливка Ганна Іванівна Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Сливка Г.І.; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2004. – 150с. – Бібліогр.: л. 138-150
724051
  Сливка Ганна Іванівна Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сливка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
724052
  Довгай Б.В. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : монографія / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, Г.І. Сливка-Тилищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-439-091-7
724053
  Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
724054
  Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
724055
  Потапенко О.Ю. Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Потапенко Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
724056
  Лопушанська Г.П. Крайові задачі у просторі узагальнених функцій D` : Монографія / Г.П. Лопушанська; МОіНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 286 с. – ISBN 966-613-146-3
724057
  Климкевич Р.О. Крайові і земські прапори Галичини // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 212-222
724058
  Возгрін Б.Д. Крайові льодовикові утворення Середнього Придніпров"я та пов"язані з ними корисні копалини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 119-126 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
724059
  Никифорак М. Крайові мови на Буковині за Австрії: правовий статус і реалії // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.56-65
724060
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
724061
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.02 - деференціальні рівняння / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 113с. – Бібліогр.: л. 106 - 113
724062
  Мах П.П. Крайполе : поезії / П.П. Мах. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 95 с.
724063
  Гаращенко Ф.Г. Крак Юрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 175. – ISBN 978-966-02-7305-4
724064
   Крак Юрій Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 158-159. – ISBN 978-966-439-757-2
724065
   Крак Юрій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233. – ISBN 978-966-439-754-1
724066
  Чапек Карел Кракатит. / Чапек Карел. – К., 1961. – 266с.
724067
  Чапек Карел Кракаті / Чапек Карел. – Харків ; Київ, 1930. – 310 с.
724068
  Грабовський В. Краків музичний: фестиваль з українською ноткою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 168-174. – ISSN 2224-0926
724069
  Поліщук Я. Краків та загадка таланту Василя Стефаника // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 243-250. – ISSN 1426-7470
724070
  Сидоренко Віктор Краків. Скарбниця світової культури : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 15 : Іл.
724071
  Журба Володислав Краків: Різдвяна містерія : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 70-71 : Фото
724072
  Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках 20століття : монографія / Ольга Денисюк ; Мін-во культ. і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-452-032-1
724073
  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 244-254. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Степан Томашівський — історик, публіцист і політик.
724074
  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Ягеллонського університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 138-149. – ISSN 0320-9466
724075
  Сінкевич Є.Г. Краківська історична школа в польській історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 125-130
724076
  Яремчук В. Краківська Республіка 1815 - 1846 рр. - центр польського національного життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 541-544. – ISBN 978-966-171-893-6
724077
  Гиса О.А. Краківська та Львівська музикознавчі школи як феномен культури України та Польщі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гиса Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
724078
  Зінкевич-Томанек Краківська україністика - вчора і сьогодні // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 184-195. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
724079
  Мушинка М. Краківська україністика відроджується: альманах фундації св. Володимира // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
724080
  Томанек-Зінкевич Краківська україністикау минулому і сьогодні // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 659-663. – ISBN 966-603-098-5


  У статті представлено історію і сьогодення краківської україністики. Описано наукові зацікавлення працівників Кафедри україністики Ягеллонського університету, організовані кафедрою конференції та інші україністичні заходи, а також контакти як з ...
724081
  Жигилій В.А. Краківський вал / Володимир Жигилій. – Київ : Молодь, 1970. – 221, [3] с.
724082
   Краківські українознавчі зошити = Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze. – Львів. – ISBN 83-233-0668-0
Т. 1/2 .1992-1993. – 1993
724083
  Головата Л. Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 199-222. – ISSN 1591-6223
724084
  Савицкая В.И. Краков / В.И. Савицкая. – Москва, 1975. – 214 с.
724085
  Виктория Малая Краков : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 94 : Фото
724086
  Добжицкий Е. Краков. : пейзаж и архитектура / Е. Добжицкий. – Варшава, 1967. – 184 с.
724087
   Краков. Польша. – Краков, 1959. – 26 с.
724088
  Телевной Игорь Краков. Портал в прошлое // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 66-70 : фото
724089
  Булахтин М.А. Краковские консерваторы и украинский политический лагерь в Галиции в начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 68-79. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
724090
  Гончарова С.М. Краковско-Поронинский архив В.И.Ленина. (Материалы о деятельности ЦК РСДРП в 1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гончарова С.М.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра гос. учреждений и организации архивного дела. – М., 1967. – 17л.
724091
  Прокоп Р.А. Краковское восстание 1846 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокоп Р.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории нового времени. – Львов, 1955. – 16л.
724092
  Калицкая Ф. Краковское восстание 1923 года / Ф. Калицкая. – М, 1954. – 119с.
724093
  Лоховиц Крактий русско-немецкий и немецко-русский словарь / Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 5-е, стер. – М., 1954. – 488с.
724094
  Шекспир В. Крал Джон / Вилиjам Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 103 с. – ISBN 978-608-203-140-8


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
724095
  Шекспир В. Кралот Хенри Осми / Вилиjaм Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 132 c. – Наслов на ориг.: King Henri VIII / William Shakespeare. London, Methuen&co Ltd. – ISBN 978-608-203-160-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
724096
   Кральевич Марко : епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 161 с. – (народна книжевност)
724097
  Шкуратова Н.В. Краматорск / Н.В. Шкуратова. – Донецк, 1978. – 56с.
724098
  Древетняк Н.И. Краматорску 100 лет / Н.И. Древетняк. – Рига, 1968. – 34 с.
724099
  Харитонова Р. Краматорськ - Київ. Дорожні рефлексії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 2-6
724100
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура / Е.В. Кучеров. – М.-Л., 1954. – 94с.
724101
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Уфа, 1951. – 60с.
724102
  Марцинкевич Г. Краммашбуд. / Г. Марцинкевич. – 35с.
724103
  Балдинюк Віра Крамничка вживаних речей : Вірші / Балдинюк Віра. – Київ : Смолоскип, 1999. – 68с. – ISBN 966-7332-14-4
724104
  Корвін Отто Крамничка святих ганчірників. / Корвін Отто. – Львів, 1960. – 247с.
724105
  Устинов П. Крамнэгел / П. Устинов. – М., 1987. – 524с.
724106
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 9)
Кн. 1. – 1990. – 64 с.
724107
  Алексеев С.Т. Крамола : роман-газета / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 10 (1136))
Кн. 1 (окончание). – 1990. – 96 с.
724108
  Алексеев С.Т. Крамола : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00714-2
Кн.1. – 1990. – 447с.
724109
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 19 (1169))
Кн. 2 : Доля. – 1991. – 96 с.
724110
  Алексеев С.Т. Крамола / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 20 (1170))
Кн. 2 (окончание) : Доля. – 1991. – 96 с.
724111
  Гриценко В. Крамола "Боярині" Лесі Українки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 4
724112
   Крамольний Дарвін мовознавства : до 180-річчя з дня народження Олександра Потебні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 19 вересня (№ 173). – С. 9


  Про наукові висновки Олександра Потебні щодо російської мови та сучасні дослідження, виконані лінгвістами з КНУ імені Тараса Шевченка, які підтверджують правоту науковця.
724113
  Нейметі Мар"яна Крамольний пурпур : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-28
724114
  Варшавский А.С. Крамольные полотна / А.С. Варшавский. – Москва, 1963. – 160с.
724115
  Давыдова А.С. Крамской / А.С. Давыдова. – Москва, 1962. – 110с.
724116
  Ненарокомова И.С. Крамской : для среднего школьного возраста / И.С. Ненарокомова. – Москва, 1991. – 58с.
724117
   Крамской И.Н.. – М., 1956. – 48с.
724118
   Крамской И.Н.. – Л., 1987. – 8с.
724119
   Крамской И.Н.. – Москва, 1988. – 256с.
724120
   Крамской об искусстве. – Москва, 1988. – 176с.
724121
  Ступак Ю.П. Крамськой і Україна / Ю.П. Ступак. – К, 1971. – 52с.
724122
  Сварник І.І. Кран та екран / І.І. Сварник. – Львів, 1988. – 112с.
724123
  Шаде В. Кранахи - семья художников / В. Шаде. – Москва, 1987. – 472с.
724124
  Тодоренко Галина Кранево - суцільний фестиваль : Болгарія / дитячий відпочинок / Тодоренко Галина, Горпенюк Максим, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 68-69 : Фото
724125
  Алексеева Т.И. Краниологические и остеологические коллекции Института и Музея антропологии МГУ / Т.И. Алексеева. – Москва : Московский университет, 1986. – 224 с.
724126
   Краниологические коллекции кабинета антропологов Томского университета. – Томск, 1979. – 119с.
724127
  Гинзбург В.В. Краниологические материалы из Северного Казахстана и вопрос о происхождении ранних тюркских кочевников / В.В. Гинзбург, 1960. – 20с.
724128
  Юсупов Р.М. Краниология башкир / Р.М. Юсупов. – Л, 1989. – 197с.
724129
  Алексеев В.П. Краниология народов Восточной Европы и Кавказа в связи с проблемами их происхождения : Автореф... докт. ист.наук: / Алексеев В. П.; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Миклухо-Маклая. – М., 1967. – 60л.
724130
  Алексеев В.П. Краниометрия. Методика антропологических исследований : методика антропол. исслед. / В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 128 с.
724131
  Саливон І.І. Краніологічна характеристика середньовічного населення м. Новогрудка // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 92-110
724132
  Герасимова М.М. Краніологічні матеріали з античної Фанагорії // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 55-59
724133
  Сегеда С.П. Краніологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 191. – ISBN 978-966-02-7305-4
724134
  Долженко Ю. Краніологія кіммерійського населення Наддніпрянщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 30-53. – ISSN 1998-4634


  У статті за даними краніології дано індивідуальну характеристику черепа з кургану 1, поховання 3, знайденого на території Північного гірничозбагачувального комбінату Кіровоградської області 2007 р. Поховання чоловіка 30-40 років чорногорівського етапу. ...
724135
  Долженко Ю. Краніоскопічна характеристика носіїв ямної та катакомбної культур України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 9-31. – ISSN 1998-4634
724136
  Бондаренко С.В. Краніотопографічні особливості пазушно-лікворних взаємовідношень головного мозку людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Бондаренко Станіслав Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
724137
   Кранх Л.. – Москва, 1987. – 458с.
724138
  Семена М. КрАО "реорганізують" проти її волі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 2


  Заява на спеціальній прес-конференції в Сімферополі директора департаменту наукової діяльності Міністерства овіти і науки, молоді і спорту України О. Якименка про те, що процес приєднання НДІ КрАО до КНУТШ на правах структурного підрозділу триває. ...
724139
   Крапивин Николай Никитич. Выставка произведений. Москва, 1980 : Каталог выставки. – М. : Советский художник, 1980. – 15с. : илл.
724140
   Крапивин Николай Никитович. Живопись : Каталог выставки произведений. – Москва, 1972. – 50с. : илл.
724141
  Крапіва К.К. Крапіва / К.К. Крапіва. – Вид. 3-е. – Менск, 1930. – 159с.
724142
  Чобіт Д. Крапка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)


  Про журнал "Пам"ятки України".
724143
  Братунь Р.А. Крапка без і : памфлети / Р.А. Братунь. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 55 с.
724144
  Швабій К. Крапка в реформі "10-10-10" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Проведення масштабної податкової реформи "10-10-10" в умовах війни недоцільно. А чи справді суспільство потребувало таких змін?
724145
  Горовий Г. Крапки не ставлю : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 93-96
724146
  Йовенко С. Крапки у книзі життя Павла Мовчана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.131-138


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
724147
   Краплені карти. – К., 1979. – 181с.
724148
  Василашко В. Краплина в океані знань // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 656. – ISBN 978-617-7480-77-7


  У конференцзалі товариства "Знання" відбулася презентація книги-спогаду Михайла Наєнка "ВЕЧІРНІ СВІТАНКИ: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і Літературні візії". Це - книга спогадів про життя і наукову діяльність відомого в ...
724149
  Кербабаев Б.М. Краплина води-крупинка золота : роман / Б.М. Кербабаев; Берди Кербабаєв. – Київ, 1976. – 392 с.
724150
  Іршад Улла Хан Краплина води: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 26. – ISSN 0320-8370
724151
  Москаленко А.З. Краплина й море. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 190с.
724152
  Панасюк П.В. Краплина літа. / П.В. Панасюк. – К., 1973. – 35с.
724153
  Підсуха О.М. Краплини. – Київ : Молодь, 1966. – 78 с.
724154
  Іршад Улла Хан Краплини дощу на шляху до океану: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
724155
  Ющенко О.О. Краплини життя : Нариси, рецензії, оповідання, вірші / Упоряд. О.Я.Ющенко. – Київ : Азимут-Україна, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8405-10-02
724156
  Рутківський В.Г. Краплини сонця / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1966. – 60с.
724157
  Біба П.М. Краплини теплого дощу : поезії, поема / Петро Біба. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 118 с.


  Цикли: Сонця Ленінгара; Світ молодіє; Там, за океаном; Ми їдемо в Гупалівку; Поема.
724158
  Дембек Л. Краплі : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 61-62. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
724159
  Мартич Ю.М. Краплі золотого дощу / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 332 с.
724160
  Сингаївський М.Ф. Краплі зорі : вірші: Для мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1985. – 29 с.
724161
  Гей В.С. Краплі на листі : поезії / В.С. Гей. – Київ, 1987. – 90 с.
724162
  Хоменко І.Є. Краплі сонця : лірика та поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 119 с.
724163
  Фаріон І.Є. Крапля / Іван Фаріон ; [упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2017. – 190, [2] с. : портр. – Світлій пам"яті поета і перкладача Івана Фаріона (1939-2017). – ISBN 978-617-7201-55-6
724164
  Матіїв В.М. Крапля живиці / В.М. Матіїв. – Ужгород : Карпати, 1982. – 74 с.
724165
  Голованівський С.О. Крапля крові : оповідання / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95 с.
724166
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 243с.
724167
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Серце і камінь: Романи / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1967. – 408с.
724168
  Тананаєв М.О. Крапляна метода / М.О. Тананаєв. – 3-є вид. – Харків-Київ : Кокс і хемія, 1932. – 120 с.
724169
  Тананаєв М.О. Крапляна метода прикметної хемічної аналізи / М.О. Тананаєв. – Київ : Держвидав України
Ч. 1 : Катіони. – 1926. – 105 с.
724170
  Бурлаков С.Р. Краса - з любові : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 127 с.
724171
  Крижанівський Микола Краса вдивляється у душу : Краєвиди душі / Крижанівський Микола, Крижанівська Ніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 90-93 : Іл.
724172
  Наєнко М.К. Краса вірності : у творчому світі Олеся Гончара / М.К. Наєнко. – Київ : Дніпро, 1981. – 216 с.
724173
  Рішко М.В. Краса вірності / М.В. Рішко. – Ужгород, 1983. – 144с.
724174
  Антків Б. Краса вірності: ("Прапороносці") // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.45-46


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
724175
  Акуленко В.І. Краса врятує світ, якщо право захистить красу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 5-13. – ISSN 2078-0133


  Дослідження присвячене розгляду становлення системи міжнародного права у сфері охорони культурної спадщини та ролі в цьому процесі діяльності М.К. Реріха.
724176
  Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
724177
  Крилова С.А. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 79-88


  На основі філософії персоналізму та метаантропології розвивається авторський методологічний підхід до аналізу краси в соціальному бутті людини, який визначається як соціальна метаантропологія і дає можливість сформулювати критерій вищіх досягнень ...
724178
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 284 с.
724179
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Київ : Дніпро, 1968. – 432 с.
724180
  Завгородній О.С. Краса дівоча / О.С. Завгородній. – Київ, 1988. – 685с.
724181
  Завгородній О.С. Краса дівоча. / О.С. Завгородній. – К., 1978. – 528с.
724182
  Хижняк А.Ф. Краса життя : оповідання / А.Ф. Хижняк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 22 с.
724183
  Єніна В.М. Краса жіноча / В.М. Єніна. – Київ, 1970. – 158с.
724184
  Малко Ромко Краса з адреналіном : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 92-95 : Іл.
724185
   Краса земли. – Казань, 1963. – 100с.
724186
  Ющенко О.Я. Краса землі : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 144 с.
724187
  Кулиев К. Краса земная : избр. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 416 с.
724188
  Кондратюк А.І. Краса зникаюча і вічна : Спостереження: в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-049-7
Т. 1. – 2007. – 532с.
724189
  Кондратюк А. Краса зникаюча і вічна. Спостереження : в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-061-9
Т. 2. – 2007. – 600с.
724190
  Малицька А.К. Краса і багатсво Карпат / А.К. Малицька. – Київ : Знання, 1969. – 47с.
724191
  Будько Євген Краса і доля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 84-90 : фото
724192
   Краса і мода. – Київ
Зима 1978-1979. – 1978
724193
   Краса і мода. – Київ
Літо 1978. – 1978
724194
   Краса і мода. – Київ
Осінь1978. – 1978
724195
   Краса і мода. – Київ
Зима 1981-1982. – 1981
724196
   Краса і мода. – Київ
Зима 1982-1983. – 1982
724197
   Краса і мода. – Київ
Літо 1982. – 1982
724198
   Краса і мода. – Київ
Осінь1982. – 1982
724199
   Краса і мода. – Київ
1983. – 1982
724200
   Краса і мода. – Київ
Осінь1983. – 1983
724201
   Краса і мода
1983-1984. – 1983
724202
  Єлісеєва Н.Ф. Краса і праця / Н.Ф. Єлісеєва. – Київ, 1969. – 40с.
724203
  Франко І.Я. Краса і секрети творчості : Статті, дослідження, листи / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 498с. – (Пам"ятки естетичної думки)
724204
  Винниченко В.К. Краса і сила : та инші оповідання / В. Винниченко. – У Київі : Вік ; З друкарні С.А. Борисова, 1906. – 412 с.
724205
  Винниченко В.К. Краса і сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 64с.
724206
  Винниченко В.К. Краса і сила : повісті та оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 752 с. – ISBN 5-308-00319-X
724207
  Будько Євген Краса і сила : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 16-20 : Фото
724208
  Кацнельсон А.І. Краса і сила віршованого слова / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1963. – 98с.
724209
  Бацій І.С. Краса і сила слова : Бесіди про мову худ. твору / І.С. Бацій. – К. : Радянська школа, 1983. – 97 с.
724210
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 ст.; Навч. посібник за прогрограмою 11 кл. – Київ : Світло знань, 1998. – 607с. – ISBN 966-95268-0-9
724211
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 століття: Навч. посібник за програмою 10-11 кл. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Світло знань, 2000. – 640с. – ISBN 966-95268-2-5
724212
  Крилова С.А. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу. : монографія / Світлана Крилова. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНТ, 2020. – 553, [10] с. : іл. – Анотація, зміст англ. – Бібліогр.: с. 499-553. – ISBN 978-966-373-907-6


  У пр. № 1740822 напис : Шановному Леоніду Васильовичу від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 2020
724213
   Краса людська. – К., 1961. – 290с.
724214
   Краса людська. – К., 1962. – 487с.
724215
   Краса людська. – К., 1964. – 293с.
724216
   Краса людська. – К., 1967. – 287с.
724217
   Краса людська. – Київ, 1972. – 170с.
724218
  Трипільський А.В. Краса мистецтва в світлі теорії соціалістичного реалізму / А.В. Трипільський. – К., 1959. – 44с.
724219
  Койдан С.А. Краса моя - природа : [фотокнига] / С.А. Койдан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 142 с. : фото
724220
   Краса нових обрядів. – Київ, 1983. – 178с.
724221
  Десятерик Д. Краса пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 10


  Оголошено результати міжнародного конкурсу "Територія гідності", покликаного вшанувати події революції 2013 - 2014 рр.
724222
   Краса педагогического труда. – К., 1963. – 459с.
724223
  Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : Hавч.посібник для вчителів,аспірантів,студ.середніх та вищих навч.закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач, Сагач Галина Михайлівна; АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі профес.освіти. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. – ISBN 5-7763-8583-0
724224
   Краса педагогічної праці. – К., 1962. – 422с.
724225
  Лінько Дмитро Краса по-перськи або Правда і міфи про Іран / Лінько Дмитро, Середюк Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 56-60 : фото
724226
  Кавалерова Н.А. Краса праці. / Н.А. Кавалерова, А.І. Кавалеров. – К., 1981. – 80с.
724227
  Яремчук Н. Краса природи рідного краю в поемі Миколи Вороного "Євшан-зілля" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 48-51
724228
  Матвієнко О.І. Краса природи як онтологічна основа світогляду і культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 30-43


  Світогляд і культура є результатом багатьох безпосередніх і опосередкованих впливів, однак їх буттєвою першоосновою завжди була і залишатиметься краса природи, яка слугує інтенцією, пусковим механізмом, котрий започатковує художнє і творче ставлення до ...
724229
  Первухин К.С. Краса природы русской / К.С. Первухин. – Калинин, 1963. – 55с.
724230
  Василішина О. Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
724231
  Архангельский В.В. Краса родного края : [рассказы] / Вл. Архангельский ; предис. Н. Смирнова ; худож. А.В. Смирнов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 191 с. : ил.
724232
  Крилова. С.А. Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-235. – ISSN 2077-8309
724233
  Жмудзка-Бродніцка Краса спорту, висловлена в поезії "Олімпійські лаври" Казимежа Вєжинського // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
724234
   Краса танцю в ім"я добра // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам"ятається цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Другий рік поспіль Інститут міжнародних відносин КНУ організовує такий захід для підтримки Прилуцького обласного будинку дитини "Надія".
724235
   Краса у розумі : арабські казки у записах А. Кримського. – Київ : Веселка, 1992. – 205 с. – ISBN 5-301-01039-5
724236
   Краса Украины : Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Васильевны Белокур (1900-1961). К100-летию со дня рождения. – Москва, 2000. – 40с.
724237
   Краса України-Поділля. – Одеса, 1972. – 259с.
724238
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
724239
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Бабушка Лариса Дмитрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180 с. – Бібліогр.: с. 166-180
724240
  Матвієнко О.І. Краса як атрибут природи і культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Матвієнко Оксана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
724241
  Пінахіна Є. Краса як міра людського освоєння дійсності // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-18. – ISSN 1992-5514
724242
  Ананьїн В.О. Краса як складова частина праці: соціокультурний аспект / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 53-58
724243
  Шестаков Андрій Краса, вкарбована у вічність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
724244
  Шлапак Я. Краса, душа і трохи містики // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 12


  75 років від дня народження Раїси Степанівни Недашківської, української актриси театру і кіно, громадського діяча.
724245
  Яриновська К. Краса, що не рятує світ (за творчістю Оскара Уайльда) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 343-346. – ISBN 978-966-306-020-4
724246
  Вирган І.О. Краса. Даринка з братиком. Мороз : оповідання / І.О. Вирган. – Харків : Прапор, 1966. – 94 с.
724247
  Паризе Г. Красавец священник : роман ; пер. с итал. / Гоффредо Паризе. – Москва : Прогресс, 1973. – 192 с. : іл.
724248
   Красавин Е.А.. – Москва : Энергоатомиздат. – 192 с. – ISBN 5-283-02984-0
724249
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1976. – 431 с.
724250
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1982. – 424 с.
724251
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 430 с.
724252
  Данилов С.П. Красавица Амга : романы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1986. – 652 с.
724253
  Ауэзов М. Красавица в трауре : повести, рассказы, очерки / М. Ауэзов ; пер. с казахского ; [сост. послесл., с. 431-439, примеч. Р. Сейсенбаева]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 447 с. – ISBN 5-280-00585-1
724254
  Смит Б.Д. Красавица и чудовище / Барбара Доусон Смит // Скандальные свадьбы : [сборник / пер. с англ. И.Э. Волковой]. – Москва : АСТ, 2002. – С. 235-315. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-014401-6
724255
  Стрельцов Иван Красавица из чудовища : зоосфера / Стрельцов Иван, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 126-133 : Фото
724256
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Нукус, 1975. – 172 с.
724257
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Ташкент, 1978. – 184 с.
724258
  Берсенева А. Красавица некстати / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо ; Олимп, 2007. – 416 с. – (My best). – ISBN 978-5-699-23401-1
724259
  Синяк Д. Красавица Суоми и танкист // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 50 (412). – С. 50-51. – ISSN 2075-7093


  75 лет назад СССР начал войну против Финляндии, обвинив в этом "финскую военщину".
724260
  Тутатчикова Е. Красавицы с плакатов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 54-67. – ISSN 1681-7559
724261
  Домрин В.В. Красавка / В.В. Домрин. – М, 1971. – 143с.
724262
  Эме М. Красавчик : Роман. Рассказы / М. Эме. – Москва : Известия, 1991. – 190с. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
724263
  Стриженюк С.С. Красен-світ : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 108 с.
724264
  Ревунов В.С. Красен день / В.С. Ревунов. – К., 1960. – 44с.
724265
  Василевська В. Красен Дніпро за всякої погоди : оповідання / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1958
724266
  Качкан В. Краси нев"януче пелюстя : повісті, новели / В. Качкан. – Київ : Воєнвидав, 1991. – 336с. – ISBN 5-203-01278-4
724267
   Красив человек труда. – М., 1962. – 160с.
724268
  Шлапак Я. Красива жінка, що дарує пісням життя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 липня (№ 29). – С. 12


  65 років від дня народження Алли Кудлай, української естрадної співачки.
724269
  Коровин А. Красивая жизнь : роман, повесть / Андрей Коровин. – Калуга : Золотая аллея, 1999. – 383, [1] с. – В содерж. также: Обладание временем. – ISBN 5-7111-0302-4
724270
  Трофимов Ф.А. Красивая земля. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1969. – 127с.
724271
   Красивая каждый день. – К., 1994. – 208с.
724272
  Алигер М.И. Красивая Меча : поэма / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
724273
  Кольчугин М.П. Красивая Меча / М.П. Кольчугин. – Тула, 1959. – 248с.
724274
  Алендей В. Красивая ты, рябина / В. Алендей. – Чебоксары, 1971. – 206 с.
724275
  Якименко О. Красиве без корисного. Принцип змагальності в новому Кримінальному процесуальному кодексі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)
724276
  Фесенко О. Красиве і корисне // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Студентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету про літню практику, яка проходила на базі Карадазької геофізичної обсерваторії (АРК Крим).
724277
  Михайлюк Є.В. Красивий талант / Є.В. Михайлюк. – Киев, 1968. – 47с.
724278
  Чорнобривець С.А. Красиві люди / С.А. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1961. – 146с.
724279
  Дзюбенко-Мейс Красиві люди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)


  Українські художники Поліна і Валерій Франчуки.
724280
  Илюшина Ирина Красиво жить : архитектура городов Украины // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 46-48


  ТОП-15 лучших, по мнению редакции, жилых зданий Киева, Львова и Одессы
724281
  Карелина Дарья Красиво жить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 36-45 : фото
724282
  Волевич Г.К. Красиво и модно / Г.К. Волевич. – Москва, 1981. – 176с.
724283
   Красиво пить не запретишь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 42-43 : фото
724284
   Красивое и красивость. – Ростов -на-Дону, 1966. – 102с.
724285
  Жемлиханов Э. Красивое имя / Э. Жемлиханов. – Л, 1979. – 55с.
724286
  Харлампьев Г. Красивое утро : повесть / Герасим Харлампьев; пер. с чуваш. А.Волков. – Москва : Детская литература, 1969. – 192 с.
724287
  Кичунов Н.И. Красивоцветущие грунтовые растения луковичные и некоторые многолетние : их культура в открытом грунту и под стеклом : с 34 рис. в тексте / сост. Н.И. Кичунов, старший спец. по содовод. при Департаменте земледелия. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. С.Л. Кинда], 1909. – [4], 76 с. : ил.
724288
  Паланчан А.Н. Красивоцветущие деревья и кустарники / А.Н. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1990. – 207с.
724289
  Рубцов Л.И. Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР / Л.И. Рубцов. – Киев : АН УССР, 1952. – 72с.
724290
  Паланчан А.И. Красивоцветущие кустарники для озеленения Молдавии / А.И. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1995. – 80с.
724291
   Красивоцветущие многолетники на срез. – Саратов, 1978. – 63с.
724292
  Тихонова Мпаргарита Николаевна Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического сада АН СССР / Тихонова Мпаргарита Николаевна. – Ленинград : Наука, 1971. – 16с.
724293
  Ткаченко В.М. Красивые люди / В.М. Ткаченко. – Москва, 1971. – 63 с.
724294
  Амфитеатров А.В. Красивые сказки / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Труд", Спб., 1908. – [4], 314 с.
724295
   Красивые трудом, щедрые сердцем. – Чебоксары, 1965. – 168с.
724296
  Евреинов Н.Н. Красивый деспот : последний акт драмы / Н. Евреинов. – Петроград : Изд. А.С. Суворина
П. – 1907. – 60 с.
724297
   Красильников Г.Д.- писатель и человек. – Ижевск, 1982. – 231с.
724298
  Кэлсорп М. Красильня : роман / Мина Кэлсорп ; Пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской. – Москва : Прогресс, 1966. – 223 с.
724299
  Кремнев Б.Г. Красин. / Б.Г. Кремнев. – Москва, 1968. – 253с.
724300
  Вавриш С. Красічинська нотозбірня // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 119-125. – ISSN 2224-0926
724301
  Николаевская Е. Краски / Е. Николаевская. – М, 1961. – 112с.
724302
  Адрианов Ю.А. Краски : стихи раз. лет / Ю.А. Адрианов ; ил.: Д. Арсенин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 96 с. : ил.
724303
  Федоренко Н.Т. Краски времени / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 144с.
724304
  Липатов В.С. Краски времени / В.С. Липатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 319с.
724305
  Сучков И.В. Краски далекого острова / И.В. Сучков. – М., 1980. – 96с.
724306
  Войтович В.А. Краски для дома / В.А. Войтович. – Москва, 1986. – 141с.
724307
  Карпова Н.И. Краски дня: пятая книга стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1988. – 158с.
724308
  Алпатов М. Краски древнерусской иконописи = Colour sn Early Russian con Painting : [альбом] / М. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 116 с., фотоил. : фотоил. – Библиогр.: с. 115
724309
  Латыпов К.Т. Краски жизни : стихи / К.Т. Латыпов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1973. – 144 с.
724310
  Рыбаков Ю.С. Краски жизни и сцены / Ю.С. Рыбаков. – М, 1978. – 40с.
724311
  Кончаловский П. Краски земли / П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 8с.
724312
  Цаголова Т.В. Краски земли / Т.В. Цаголова. – Орджоникидзе, 1982. – 16с.
724313
   Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1982. – 276с.
724314
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 84 с. – (Школьная библиотека)
724315
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – М., 1948. – 80с.
724316
   Краски Каталонии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 27 : фото
724317
  Кренев П.Г. Краски моего моря: мален. повести, расскзы / П.Г. Кренев. – Л., 1990. – 172с.
724318
  Купцов И.И. Краски молодости / И.И. Купцов. – Москва, 1971. – 127с.
724319
   Краски не меркнут. – М., 1965. – 383с.
724320
   Краски Нечерноземья. – М., 1976. – 120с.
724321
  Шевчук В.А. Краски осеннего сада : повести и рассказы / Валерий Шевчук ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
724322
  Божко И.А. Краски памяти : повести и рассказы / Игорь Божко. – Одесса : Маяк, 1988. – 218, [2] с. – ISBN 5-7760-00069-6


  Содерж.: Азбука; Лица на облаках: Повесть прошлых лет; Гармошка; Рисунок; Стужа; Письмо.
724323
  Гамбург Л. Краски политика // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 158-184. – ISSN 0131-8136


  У. Черчілль як художник
724324
  Дедюхин А В. Краски Прислонихи / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1970. – 104с.
724325
  Зурабян Т.С. Краски разных времен / Т.С. Зурабян. – Москва : Советская Россия, 1970. – 208 с.
724326
  Димчевский Н.В. Краски севера / Н.В. Димчевский. – М., 1972. – 80с.
724327
  Федоренко Н.Т. Краски Созопола / Н.Т. Федоренко. – М., 1981. – 47с.
724328
  Ильин Иван Краски тлена : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 9-15
724329
  Иваницкая Алиса Краски черного леса / Иваницкая Алиса, Эхле Клаус // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 174-195 : фото
724330
  Одноралов Н.В. Краски, холсты и кисти // Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В.А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
724331
  Тарасов Е.П. Краском Генрих Эйхе / Е.П. Тарасов. – Москва, 1975. – 151с.
724332
  Макня К.В. Краслава / К.В. Макня. – Рига, 1978. – 63с.
724333
  Хільчевский В.К. Красна (- річка у Білоцерківському й Обухівському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 204. – ISBN 978-966-02-7305-4
724334
  Мароховский Г.В. Красна изба и углами / Г.В. Мароховский. – Тула, 1980. – 89с.
724335
  Антонов-Тонич Красна поляна / Антонов-Тонич. – София, 1974. – 451с.
724336
  Бородин В.С. Красна строка действенностью / В.С. Бородин. – Новосибирск, 1985. – 108с.
724337
  Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками / П.Ф. Березин. – Москва : Военгиз, 1940. – 87 с., [2] л. табл. : ил., табл. – (Военно-историческая библиотека)
724338
   Красная Азовская флотилия. – Донецк, 1962. – 170с.
724339
  Веселов В. Красная Армия-любимое детище Советского народа / В. Веселов. – Москва, 1946. – 79с.
724340
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – 2-е доп. изд. – М, 1946. – 55с.
724341
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – Смоленск : Смолгиз, 1947. – 47 с.
724342
  Быстрянский В.А. Красная Армия - армия освобождения трудящихся / В.А. Быстрянский. – Ленинград, 1940. – 25с.
724343
  Баевская Е.А. Красная Армия - первоклассная армия нашего времени : краткий рек. указатель литературы / Е.А. Баевская ; под ред. полк. Г.С. Красовского ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. Воен. отд. – Москва, 1946. – 32 с.
724344
  Клочков В.Ф. Красная Армия - школа коммунистического воспитания советских воинов, 1918-1941 / В.Ф. Клочков. – Москва, 1984. – 229с.
724345
   Красная Армия. – М., 1938. – с.
724346
  Толченов М. Красная Армия в борьбе против немецко-фашистских захватчиков / М. Толченов. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 54 с.
724347
  Тихомиров Александр Нилович Красная Армия в изобразительном искусстве / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1939. – 132с.
724348
  Салихов А.Ш. Красная Армия в Иране. 1941-1944 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 0321-0626
724349
  Соколов Б.В. Красная Армия в межвоенный период (1921-1941) / Б.В. Соколов. – М., 1990. – 62с.
724350
  Юрьев М.Ф. Красная армия Китая. / М.Ф. Юрьев. – М., 1958. – 196с.
724351
  Заподовникова А.Г. Красная Армия на фронте мирного строительства / А.Г. Заподовникова. – Красноярск, 1986. – 177с.
724352
  Познер В.М. Красная армия просвещения : (Материалы к истории Всерос. союза работников просвещения и социалист. культуры) / В.М.Познер ; Всерос. союз работников просвещения и социалист. культуры. – Москва : Госиздат, 1919. – 168 с.
724353
  Болстад Э. Красная бегония : роман / Э. Болстад ; пер. с норвеж. [и послесл.: Л. Брауде, Ф. Золотаревская ; ил. Б. Алимов]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 302 с. : ил.
724354
  Ямамото Сюгоро Красная Борода / Ямамото Сюгоро. – Москва, 1990. – 526 с.
724355
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков ; худож. А. Москин. – Ташкент : Издательство литературы и искусства
Кн. 1 : Черный перевал. – 1982. – 239 с., [2] л. ил. : ил.
724356
  Березиков Е.Е. Красная Бухара : роман / Е.Е. Березиков ; худож. А.И. Кива. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1988. – 527, [1] с., [9] л. ил. : ил.
724357
  Зорин Виталий Красная вода. SPA"двей на О"руж : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 50-54 : Іл.
724358
  Хотакайнен Кари Красная волчанка : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-137. – ISSN 1130-6545
724359
  Кузаков Н.Д. Красная Волчица : Роман / Н.Д. Кузаков. – Москва : Современник, 1983. – 480с.
724360
  Злодеев Н.И. Красная гвардия - основа организации Красной Армии : Автореф... канд. ист.наук: / Злодеев Н.И.; Военная ордена Ленина и ордена Суворова Артиллерийская Академия им. Ф.Э.Джержинского. – Москва, 1952. – 23 с.
724361
  Злодеев Н.И. Красная гвардия / Н.И. Злодеев. – М., 1957. – 88с.
724362
  Ерыкалов Е.Ф. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / Е.Ф. Ерыкалов. – М., 1957. – 110с.
724363
  Самойлов А.Д. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А.Д. Самойлов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
724364
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. / Г.А. Цыпкин. – М., 1967. – 226с.
724365
  Голубев Н.А. Красная гвардия в борьбе за установление и упрочение власти Советов. (По материалам Центр. пром. губерний: Владимирской, Костром. и Яросл.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Голубев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
724366
  Онуфриенко М.Я. Красная гвардия в борьбе за установление Советской власти на Украние : Автореф... канд. ист.наук: / Онуфриенко М. Я.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1955. – 16л.
724367
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борььбе за власть Совертов (по матер. Центр. пром. р-на) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкин Г. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1964. – 18л.
724368
  Верхось В.П. Красная гвардия в Октябрьской революции / В.П. Верхось. – Москва, 1976. – 264с.
724369
  Павлова И.В. Красная гвардия в Сибири / И.В. Павлова. – Новосибирск, 1983. – 145с.
724370
  Лукьянов Х. Красная гвардия Донбасса / Х. Лукьянов. – Сталино, 1958. – 95 с.
724371
  Сендерский А. Красная гвардия Киева в борьбе за победу Октября : Автореф... Канд.ист.наук: / Сендерский А.;. – Киев. – 20 с.
724372
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – Москва, 1978. – 223с.
724373
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1989. – 333с.
724374
  Цыпкина Р.Г. Красная гвардия сельской местности Центрального промышленного района (апрель 1917 -- май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкина Р. Г.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1967. – 23л.
724375
  Большакова Е. Красная гвоздика - цветок революции : литературно-музыкальная композиция / сост. Е. Большакова. – Москва : Центральный дом культуры учащихся профессионально-технических учебных заведений, 1967. – 20 с. – (Навстречу 50-летию Великого Октября)
724376
   Красная гвоздика. – Рига, 1966. – 47с.
724377
  Ласков М.Р. Красная гвоздика / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1969. – 76с.
724378
   Красная гвоздика. – Ярославль, 1971. – 167с.
724379
   Красная гвоздика : песенник / [сост. Анатолий Качан]. – Киев : Молодь, 1978. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
724380
   Красная гвоздика. – Москва, 1981. – 111с.
724381
   Красная гвоздика : Очерки о комсомольцах восьмидесятых. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 254 с. : ил.
724382
   Красная гвоздика. – Киев : Молодь, 1982. – 167 с.
724383
  Лацис А.Э. Красная гвоздика / А.Э. Лацис. – Рига, 1984. – 183 с.
724384
  Дорошко-Берман Красная гора : Рассказы / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож.- оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 272с. – Книга иллюстрирована рисунками автора. – ISBN 966-03-1500-7
724385
  Лосев В. Красная горка / В. Лосев. – Москва-Л, 1939. – 106с.
724386
  Левоневский Д.А. Красная горка / Д.А. Левоневский. – Л, 1977. – 216с.
724387
  Буравлев Е.С. Красная горка. Слово о моих земляках кузнечанах, о любви и поэзии о первом ковше угля. / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 124 с.
724388
  Михальчук В. Красная дата. В этом году Нацуниверситет имени Тараса Шевченка отмечает свое 185-летие. "Сегодня" узнали, как протекала студенческая жизнь сто лет назад // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 19 сентября (№ 174). – С. 24


  "Сто лет назад в университетах учились только мужчины. Киевский университет Святого Владимира был основан в 1834 году и стал вторым в Украине, после Харьковского (открыт в 1805 году). Но еще восемь лет студенты учились в тесных особняках на Печерске. А ...
724389
  Богданов А.А. Красная звезда / Александр Богданов (Малиновский). – Москва : Правда, 1990. – 414, [1] с. – В изд. также: Крушение республики Итль / Борис Лавренев. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
724390
  Аллег А. Красная звезда и зеленый полумесяц : о среднеаз. респ. : пер. с фр. / А. Аллег; предисл. А. Васильева. – Москва : Прогресс, 1985. – 187 с., [20] л. ил. : ил. – (Свидетельства об СССР. Зарубежные авторы о Советском Союзе)
724391
  Разумневич В.Л. Красная звезда на тачанке / В.Л. Разумневич. – М, 1980. – 208с.
724392
  Татаренко Л.С. Красная земля / Л.С. Татаренко. – К., 1962. – 70с.
724393
  Богданович А.А. Красная земля : стихи / А.А. Богданович. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 88 с. : портр.
724394
  Мертц Б. Красная земля, Черная земля = Red land, Black land : Древ. Египет : легенды и факты / Барбара Мертц ; [пер. с англ. А.И. Коршунова]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 455, [3] с., [8] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01199-0
724395
  Перро Ж. Красная капелла / Ж. Перро. – М., 1990. – 316с.
724396
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, И.И. Кондратович, Г.Н. Андреев. – Апатыты, 1983. – 81 с.
724397
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатыты, 1988. – 101с.
724398
   Красная книга. – Ленинград, 1975. – 203с.
724399
  Фишер Д. Красная книга = Дикая природа в опасности / Д. Фишер. – Москва : Прогресс, 1976. – 478с.
724400
  Тер-Акопян Красная книга / Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1983. – 80 с.
724401
  Шкляревский И.И. Красная книга / И.И. Шкляревский. – М., 1986. – 205с.
724402
   Красная книга Башкирской АССР : Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 200 с. : ил.
724403
   Красная книга Башкирской АССР : редкие растения и животные, Проблемы их охраны. – 2-е изд., доп. и перераб. – Уфа, 1987. – 210 с. : ил.
724404
   Красная книга бурятской АССР : редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. – Улан-Удэ. – ISBN 5-4711-0087-2
Животные. Растения. – 1988. – 416 с.
724405
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1989. – 415с.
724406
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1989. – 540с.
724407
   Красная книга ВЧК. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1990. – 415с.
724408
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1990. – 540с.
724409
   Красная книга Карачаево-Черкесии : редкие и исчезающие виды фауны и флоры. – Ставрополь, 1988. – 158 с. : ил. – ISBN 5-7644-0155-0
724410
   Красная книга Карелии : редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 184 с. : ил.
724411
   Красная книга культуры. – М., 1989. – 423с.
724412
  Сулимов А.Д. Красная книга Омского Прииртышья / А.Д. Сулимов. – Омск, 1982. – 71с.
724413
  Никитин Е.Д. Красная книга почв Евразии: Россия и сопредельные страны / Е.Д. Никитин, Е.Б. Скворцова, Е.П. Сабодина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 375-382 : табл., карта. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
724414
   Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения = Red data book of Azov Sea region. Vascular plants / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины ; Донецкий бот. cад. НАН Украины ; Бот. сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко ; Укр. ботан. общество ; [под. ред.: В.М. Остапко, В.П. Коломийчука]. – Киев : Альтерпрес, 2012. – 275, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 273-274 и в конце разделов. – ISBN 978-966-542-519-9
724415
  Родионов А.М. Красная книга ремесел / А.М. Родионов. – Барнаул, 1990. – 318 с.
724416
   Красная книга РСФСР. – Москва, 1983. – 455с.
724417
   Красная книга РСФСР. Растения. – Москва, 1988. – 590с.
724418
   Красная книга СССР. – Москва, 1978. – 459с.
724419
   Красная книга СССР. – Москва
Т. 1. – 1984. – 390с.
724420
   Красная книга СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1984. – 478с.
724421
   Красная книга Таджикской ССР. – Душанбе, 1988. – 336с.
724422
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 1 : Позвоночные животные. – 1983. – 128 с. : ил.
724423
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 2 : Растения. – 1984. – 152 с. : ил.
724424
  Крючков В.В. Красная книга экосистем Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатиты, 1988. – 101с.
724425
   Красная книга Якутской АССР. – Новосибирск, 1987. – 247с.
724426
  Ерхов Е. Красная колыбель / Е. Ерхов. – М, 1979. – 160с.
724427
  Стриндберг А. Красная комната. Слово безумца в свою защиту. Одинокий. : Романы / А. Стриндберг; пер.с фр. и швед. – Москва : Правда, 1989. – 640с.
724428
  Казаков В.Б. Красная консоль / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное, 1971. – 152 с.
724429
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – М, 1980. – 368с.
724430
  Коткин А.С. Красная ласточка / А.С. Коткин. – Архангельск, 1985. – 368с.
724431
  Коткин А.С. Красная ласточка. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1974. – 157с.
724432
   Красная лента. – М., 1964. – 63с.
724433
  Паттерсон Д.Л. Красная лилия / Д.Л. Паттерсон. – М., 1984. – 79с.
724434
  Нечунаев В.М. Красная линия / В.М. Нечунаев. – Барнаул, 1966. – 54с.
724435
  Штенгелов Е.С. Красная линия / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1987. – 214с.
724436
  Кузнецов Ю.М. Красная линия спектра / Ю.М. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 28с.
724437
  Пантюхов И.М. Красная линия. Воспоминания моряка-балтийца. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1973. – 318с.
724438
  Сеймур Дж Красная лисица // Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
724439
  Галкин Ю.Ф. Красная лодка / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1974. – 320с.
724440
  Солнцев Р.Х. Красная лошадь на зеленых холмах / Р.Х. Солнцев. – М., 1976. – 270с.
724441
  Гольд А.Г. Красная луна / А.Г. Гольд. – Свердловск, 1975. – 55с.
724442
  Колосов М.М. Красная Лучеса / М.М. Колосов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 111с.
724443
   Красная лягушка. – М., 1973. – 142с.
724444
  Прудковский П.Н. Красная осень : повести и рассказы / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1957. – 310 с.
724445
  Лясота Ю.Л. Красная осень / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1972. – 696с.
724446
  Щитов А.В. Красная осень / А.В. Щитов. – Улан-Удэ, 1979. – 117 с.
724447
  Кочергин И. Красная палатка в снегах Килиманджаро : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-45. – ISSN 0012-6756
724448
  Нобиле Умберто Красная палатка. / Нобиле Умберто. – Москва, 1975. – 347с.
724449
   Красная панорама. – Ленинград : Тип. " Красной газеты"
№ 2 - 45. – 1927. – [616] с. – Розд. паг.
724450
   Красная панорама. – Ленинград : Тип. " Красной газеты"
№ 1 - 26. – 1929. – [375] с. – Розд. паг.
724451
   Красная панорама. – Ленинград : Тип. " Красной газеты"
№ 27-52. – 1929. – [375] с. – Розд. паг.
724452
  Рубанов С.А. Красная папка / С.А. Рубанов. – Л., 1982. – 320с.
724453
  Бораненков Н.Е. Красная пахра / Н.Е. Бораненков. – М., 1976. – 282с.
724454
  Дудин М.А. Красная площадь / М.А. Дудин, 1951. – 44с.
724455
  Куртад П. Красная площадь / П. Куртад. – М, 1963. – 294с.
724456
   Красная площадь. – М., 1979. – 423с.
724457
  Рябчиков Е.И. Красная площадь / Е. Рябчиков, А. Абрамов, И. Романовский. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 240 с. : ил.
724458
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди : события : памятники / Ю. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 381 с. – Тит. л. парал. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
724459
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 207 с.
724460
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди, события, памятники / Ю.Н. Александров. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207 с.
724461
  Карданов А. Красная площадь / А. Карданов. – Москва, 1989. – 39с.
724462
  Бондаренко И.А. Красная площадь Москвы. Архитектурный ансамбль / И.А. Бондаренко. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Вече, 2006. – 416 с. : илл. – (Московский хронограф). – ISBN 5-9533-1334-9
724463
  Смит М.К. Красная площадь. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 324с.
724464
  Бачурин А.М. Красная повозка / А.М. Бачурин. – Владивосток, 1988. – 222с.
724465
  Берсенев Л.Н. Красная поляна. : путеводитель / Л.Н. Берсенев; Л.Н. Берсеньев. – Москва : Физкультура и туризм, 1933. – 173 с.
724466
  Цхомария Б.Д. Красная Поляна. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1961. – 68с.
724467
  Симонов Е.Д. Красная Пресня / Е.Д. Симонов. – Москва, 1948. – 223с.
724468
   Красная Пресня / Симонов Е. – М., 1949. – с.
724469
   Красная Пресня в семилетке. – М, 1960. – 20с.
724470
   Красная Пресня вчера, сегодня, завтра. – М., 1975. – 96с.
724471
  Гаденко Б.И. Красная Пресня. Путеводитель по музею / Б.И. Гаденко. – М., 1978. – 112с.
724472
  Метелица С.Б. Красная птица. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1963. – 148с.
724473
  Соколенко Олег Красная путина : Зоосвера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 136-144 : Фото
724474
  Березко Г.С. Красная ракета : рассказ / Березко Г.С. – Москва : Правда, 1946. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; 28)
724475
  Березко Г.С. Красная ракета / Георгий Березко. – Москва : Военгиз, 1947. – 45 с. – (Библиотека красноармейца)
724476
  Березко Г.С. Красная ракета / Георгий Березко. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 340 с.
724477
  Березко Г.С. Красная ракета : повесть / Георгий Березко ; ил.: Г. Балашов. – Москва : Воениздат, 1952. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 24 (211))
724478
  Жулавский М. Красная река / М. Жулавский. – Москва, 1954. – 180с.
724479
   Красная Речка и Бурана : материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции. – Фрунзе : Илим, 1989. – 182, [2] с., [21] л. ил.
724480
  Мустафин Р.А. Красная ромашка : рассказы / Рафаэль Мустафин ;. – Москва, 1983. – 41 с.
724481
  Джалиль М. Красная ромашка : стихи / М. Джалиль. – Казань, 1988. – 526 с.
724482
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин ; худож. А. Алешин. – Москва : Современник, 1979. – 255 с. : ил.
724483
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 172 с.
724484
  Збанацкий Ю. Красная роса : Роман, повести / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. В. Иконникова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 373с.
724485
  Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы / Э.Н. Успенский. – Ставрополь, 1991. – 45с.
724486
  Орешин П.В. Красная Русь : стихи / Петр Орешин. – Москва : [2-я Государственная тип.], 1918. – 114 с.
724487
  Коренев В.В. Красная рыба : Повести / В.В. Коренев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399с.
724488
  Грабовская В. Красная рыбка Василия Вовкуна // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 92-96.
724489
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1970. – 169 с.
724490
  Аксенова А.С. Красная рябина : повести : для среднего школьного возраста / А.С. Аксенова. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 190 с.
724491
  Новиков И.А. Красная смородина : Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1973. – 543с.
724492
  Ефименко В.М. Красная стрела / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1973. – 80с.
724493
  Беляев В.С. Красная стрела : роман / Владимир Беляев ; [рис. А. Яцкевича]. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 207 с. : ил. – (Современный гор. роман)
724494
  Петрова В.И. Красная строка / В.И. Петрова. – Ставрополь, 1964. – 131с.
724495
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – Москва, 1967. – 116с.
724496
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – Москва, 1976. – 95с.
724497
  Даен Л.А. Красная строка / Л.А. Даен. – Киев, 1981. – 105с.
724498
  Домбровский А.И. Красная Таврида : Роман / А.И. Домбровский. – Симферополь : Таврия, 1987. – 364с.
724499
  Крещик В.А. Красная трава / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1968. – 86с.
724500
  Виан Борис Красная трава : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост.Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 400c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-044-2 (т.2)
724501
  Кава В.И. Красная улица : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1971. – 112 с.
724502
  Кианто И. Красная черта / Илмари Кианто ; предисл.и примеч. Э.Г.Карху ; худож .Х.Тайна ; пер.с фин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 528 с. – В одной кн.: Пирттипохья и ее обитатели / М. Лассила. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: Э.Г. Карху, А.А. Мантере и др. ; Т. 1)


  В том входят произведения двух писателей-классиков финской литературы И.Кианто(1874-1970)и М.Лассила(1868-1918).Кианто в своей повести"Красная черта"изображает жизнь крестьян Северной Финляндии,где жителей не щадила ни суровая природа,ни общественные ...
724503
  Кудинов П.Н. Красная черта. / П.Н. Кудинов. – Ташкент, 1961. – 72с.
724504
  Перро Ш. Красная Шапочка / Ш. Перро. – Москва, 1981. – 16с.
724505
  Прудовский В.Н. Красная Шапочка и др. / В.Н. Прудовский. – Днепропетровск, 1983. – 48с.
724506
  Шереметьев Б.Е. Красная эскадра. / Б.Е. Шереметьев. – М., 1980. – 303с.
724507
  Балаян З.Г. Красная яранга : рассказы / З.Г. Балаян ; предисл. Л. Жуховицького ; худож. Н. Усачев. – Москва : Мол. гвардия, 1979. – 175 с. : ил.
724508
  Гребінь В.В. Красний ( - річка у Білоцерківському та Рокітнянському районах Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 207. – ISBN 978-966-02-7305-4
724509
  Гаман В.П. Красний кут / В.П. Гаман. – Київ, 1990. – 172 с.
724510
  Лазаренко Л.М. Красний Октябрь // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 210. – ISBN 978-966-02-7305-4
724511
  Буркут К. Красний Ріг-родовий маєток Олексія Костянтиновича Толстого / К. Буркут, Л. Казніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 13


  Садиба була власністю останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
724512
  Герасимов А.Н. Красниый бороненосец / А.Н. Герасимов. – Л, 1925. – 100 с.
724513
  Нікітенко Н. Красні ворота Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – ISSN 0131-2685
724514
  Журавлев В. Красній цвет Вены // Русский Мир. ru. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 20-29
724515
  Томилов А.Ф. Красно яблоко. / А.Ф. Томилов. – Кемерово, 1978. – 95с.
724516
  Сидельников В.М. Красноармеейский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова пед. проф. – М, 1938. – 208с.
724517
  Олейников М.Я. Красноармейск : Историко- краевед. очерк / М.Я. Олейников. – Донецк : Донбасс, 1974. – 96с. : ил.
724518
  Бедный Д. Красноармейская звезда : стихи, поэмы, басни, песни / Демьян Бедный. – Москва : Воениздат, 1983. – 263 с.
724519
   Красноармейская эстрада. Випуск 1(49). – Москва, 1946. – 21с.
724520
   Красноармейская эстрада. Випуск 1(71). – Москва, 1947. – 48с.
724521
   Красноармейская эстрада. Випуск 12(60). – Москва, 1946. – 20с.
724522
   Красноармейская эстрада. Випуск 13(62). – Москва, 1946. – 20с.
724523
   Красноармейская эстрада. Випуск 14(62). – Москва, 1946. – 18с.
724524
   Красноармейская эстрада. Випуск 15-17(63-65). – Москва, 1946. – 63с.
724525
   Красноармейская эстрада. Випуск 18(66). – Москва, 1946. – 20с.
724526
   Красноармейская эстрада. Випуск 19-20(67-68). – Москва, 1946. – 39с.
724527
   Красноармейская эстрада. Випуск 2(50). – Москва, 1946. – 26с.
724528
   Красноармейская эстрада. Випуск 21-22(69-70). – Москва, 1946. – 63с.
724529
   Красноармейская эстрада. Випуск 3(51). – Москва, 1946. – 24с.
724530
   Красноармейская эстрада. Випуск 3(73). – Москва, 1947. – 55с.
724531
   Красноармейская эстрада. Випуск 4(52). – Москва, 1946. – 24с.
724532
   Красноармейская эстрада. Випуск 5(53). – Москва, 1946. – 22с.
724533
   Красноармейская эстрада. Випуск 6(54). – Москва, 1946. – 22с.
724534
   Красноармейская эстрада. Випуск 7(55). – Москва, 1946. – 24с.
724535
   Красноармейская эстрада. Випуск 8(56). – Москва, 1946. – 24с.
724536
   Красноармейская эстрада. Випуск 9(57). – Москва, 1946. – 24с.
724537
   Красноармейские песни. – Москва, 1939. – 183с.
724538
   Красноармейские песни. – К., 1939. – 16с.
724539
  Кежун Б. Красноармейские стихи. / Б. Кежун. – К, 1943. – 40с.
724540
   Красноармейский календарь на 1944 год, 1944. – 37 с.
724541
   Красноармейский песенник. – М., 1938. – 103с.
724542
   Красноармейский политучебник. – М.
1. – 1939. – 48с.
724543
   Красноармейский юмор. – Беломорск, 1943. – 40с.
724544
  Виноградов-Мамонт Красноармейское чудо / Виноградов-Мамонт. – Ленинград, 1972. – 130с.
724545
  Липтаи Э. Красноармейцы, вперед!: Боевые действия венг. Красной армии в 1919 г. / Э. Липтаи. – М., 1986. – 300с.
724546
  Кошелев Николай Васильевич Краснобогатырцы / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1973. – 296с.
724547
  Бабаков Г.А. Краснобровые гладиаторы : рассказы, повести : для сред. и ст. школьного возраста / Бабаков Г.А. ; предисл. В. Николаева ; ил. В. Бубенщиков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 174 с.
724548
  Буравченков А.О. Краснов Петро Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 218-219. – ISBN 978-966-02-7305-4
724549
   Краснова Марія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233-234. – ISBN 978-966-439-754-1
724550
  Туманов Гаврил Алексеевич Красноводский морской порт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Туманов Гаврил Алексеевич; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1969. – 19л.
724551
  Гродзінський Д.М. Красновський Олександр Абрамович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 220. – ISBN 978-966-02-7305-4
724552
  Митус Ю. Красногвардейцы / Ю. Митус. – Х., 1934. – 64с.
724553
  Сорокин Б. Красногвардейцы Пезы / Б. Сорокин. – Пенза, 1957. – 112с.
724554
  Тагиров А. Красногвардейцы. Красноармейцы : романы / А. Тагиров. – Москва, 1961. – 374 с.
724555
  Мельников П.Е. Красногорский бастион / П.Е. Мельников. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 159с.
724556
  Голуб О.О. Красноград : путівник / О.О. Голуб, П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1981. – 60с.
724557
  Рущенко П. Красноградський район. Красноград / П. Рущенко. – К, 1965. – [9] с.
724558
  Ханжин В.В. Красногрудая птица снегирь. / В.В. Ханжин. – М., 1989. – 510с.
724559
  Куценко Я.И. Краснодар / Я.И. Куценко, Г.Т. Чучмай. – Краснодар, 1956. – 111с.
724560
   Краснодар. – Краснодар, 1966. – 33с.
724561
   Краснодар. – Краснодар, 1968. – 344с.
724562
  Вахутко А.А. Краснодарская каревая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Вахутко А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – К., 1968. – 381л. – Бібліогр.:л.370-381
724563
  Демченков В.С. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства / В.С. Демченков, А.А. Гаврилов. – Краснодар, 1982. – с.
724564
  Тарада А.Г. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства. / А.Г. Тарада. – М., 1980. – 63с.
724565
  Вахутко А.А. Краснодарская краевая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее укрепление колхозов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Вахутко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 c.
724566
  Новак Н.И. Краснодарская краевая партийная организация в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новак Н. И.; МВССО, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 18 с.
724567
  Володько Илья Краснодарские курорты: от "элит" до "эконом" : Актуальная тема / Володько Илья, Литовченко Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-25 : Фото
724568
   Краснодарский краев. художественный музей им. А.В. Луначарского. – М., 1977. – 103с.
724569
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1951. – 276с.
724570
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1955. – 419с.
724571
   Краснодарский край. Возвращение среднего класса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-20
724572
   Краснодарский музей. – Москва, 1985. – 159с.
724573
  Подольский М.А. Краснодарский нефтеперерабатывающий завод / М.А. Подольский. – Л, 1957. – 88с.
724574
   Краснодарский политехнический : Краткий истор.очерк о Краснодарском политехническом институте, 1918-1968 гг. – Краснодар, 1968. – 72с.
724575
   Краснодарский станкостроительный. – Краснодар, 1961. – 210с.
724576
   Краснодарский художественный музей им. А.В. Луначарского. – Краснодар, 1963. – 8с.
724577
  Тихомиров Василий Иванович Краснодеревщики / Тихомиров Василий Иванович. – Москва : Дет. лит., 1970. – 126с.
724578
  Камышенко В. Краснодеревщики. Очерк. / В. Камышенко. – Ужгород, 1951. – 111 с.
724579
  Бражник С. Красноділ // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 71-122. – ISSN 0320-8370
724580
  Бражник Ст. Красноділ : повість (трилогія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 63-114. – ISSN 0320-8370
724581
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасc, 1965. – 52с.
724582
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1967. – 56с.
724583
   Краснодон. – Донецк, 1967. – 22с.
724584
   Краснодон. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Донецк, 1971. – 27с.
724585
   Краснодон. – К., 1977. – 47с.
724586
  Иванцов К.М. Краснодонсике мальчишики / К.М. Иванцов. – Донецк, 1985. – 176 с.
724587
  Упеник Н. Краснодонская тетрадь / Н. Упеник. – М., 1953. – 87с.
724588
  Упеник М. Краснодонская тетрадь / М. Упеник. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
724589
  Васильев В.П. Краснодонское направление / В.П. Васильев. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1984. – 128с.
724590
  Коробейников Б.А. Краснодонцы / Б.А. Коробейников. – Донецк, 1981. – 111с.
724591
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – М, 1971. – 271с.
724592
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – Москва, 1984. – 78с.
724593
  Носов Е.И. Красное вино Победы / Е.И. Носов. – М, 1979. – 71с.
724594
  Гечко Ф. Красное вино. / Ф. Гечко. – Москва, 1961. – 655с.
724595
  Гечко Ф. Красное вино. : Роман / Ф. Гечко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 807с.
724596
  Маракулин П.П. Красное дерево Севера / П.П. Маракулин. – Киров, 1974. – 67 с.
724597
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 424с.
724598
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – Харьков, 1981. – 352 с.
724599
  Романов А.А. Красное застолье / А.А. Романов. – Вологда, 1966. – 128с.
724600
   Красное Знамя над Кремлём. – М., 1962. – 95с.
724601
  Баялинов К. Красное знамя Нарына : повесть / К. Баялинов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1977. – 88 с.
724602
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1951. – 480 с.
724603
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1951. – 379с.
724604
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 294 с.
724605
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
724606
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
724607
  Овалов Л. Красное и черное / Л. Овалов. – М., 1930. – 144с.
724608
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль. – Москва : Журнально-газетное объединение. – (История молодого человека XIX столетия : серия: романов / под ред. М. Горького и А. Виноградова)
Ч. 1. – 1932. – 216 с.
724609
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва
Т. 2. – 1932. – 231 с.
724610
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль ; пер. с фр. С. Боброва и М. Богословской ; вст. ст. А. Иващенко. – Каунас : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 480 с.
724611
  Васильев В.В. Красное и черное / В.В. Васильев. – Москва, 1955. – 91с.
724612
  Кочербитов А.М. Красное и черное : cтихи / А.М. Кочербитов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 97 с.
724613
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1969. – 544 с.
724614
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1980. – 510с.
724615
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1982. – 576с.
724616
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1982. – 447 с.
724617
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Архангельск, 1983. – 544с.
724618
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Сыктывкар, 1984. – 528с.
724619
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 526с.
724620
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1987. – 572с.
724621
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1987. – 527с.
724622
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Киев, 1988. – 400с.
724623
  Стендаль Красное и черное : Роман / Стендаль. – Москва : Правда, 1989. – 558с.
724624
  Стендаль Красное и черное : Хроника ХIХ века: Роман / Стендаль. – Київ : Радянська школа, 1990. – 400с. – ISBN 5-330-00833-6
724625
  Стендаль Красное и черное : роман : перевод с франц. / Стендаль ; [послесл. Т. Якимович ; прим. Б. Бунич-Ремизова ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 493, [3] с. – Шифр. дубл. 809т Стен (доп. карт. по фак.). – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5321-3
724626
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1954. – 564с.
724627
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
724628
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1977. – 448с.
724629
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 552с.
724630
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1977. – 589с.
724631
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Грозный, 1981. – 471с.
724632
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1984. – 573с.
724633
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1985. – 573с.
724634
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Баку, 1988. – 543с.
724635
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Казань, 1988. – 541с.
724636
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Орджоникидзе, 1988. – 460с.
724637
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Москва, 1989. – 556с.
724638
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Киев, 1989. – 399с.
724639
  Стендаль Красное и черное: Хроника ХIХ века : роман/ пер. с фр. / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 508 с.
724640
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01576-7
Т. 1 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 464с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724641
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01577-5
Т. 2 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 544 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724642
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01578-3
Т. 3 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 588 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724643
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01579-1
Т. 4 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724644
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01580-5
Т. 5 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1993. – 709 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724645
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01581-3
Т. 6 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 768 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724646
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01582-1
Т. 7 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 750 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724647
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : Повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-227-1
Т. 8 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 2005. – 685 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724648
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-228-X
Т. 9 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. – 2005. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724649
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-229-8
Т. 10 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. На обрыве повествования. – 2005. – 703 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
724650
  Милосердов С.С. Красное лето / С.С. Милосердов. – Тамбов, 1962. – 56с.
724651
  Хохлов Н С. Красное лето / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1974. – 159с.
724652
  Андреев В.С. Красное лето : роман и повесть / Василий Андреев ; [худож. В. Красновский]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 368 с. : ил.
724653
  Каменная Г.А. Красное лето / Г.А. Каменная. – Киев : Дніпро, 1985. – 230 с.
724654
  Борисов Василий Красное море. Ядовитая правда Немо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 94-101 : фото
724655
  Глумин Павел Красное на черном // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 42 (381). – С. 44-46


  Китай завойовує Африку.
724656
  Белякова А.М. Красное небо : рассказы / А.М. Белякова ; [ил. В.И. Колтунов]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 251 с. : ил.
724657
  Козлов В.Ф. Красное небо : повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Л., 1983. – 239с.
724658
  Анарбаев Суннатула Красное ореховое дерево : повесть и рассказы / Анарбаев Суннатула; пер. с узб. – Ташкент : Советский писатель, 1974. – 189 с.
724659
  Анарбаев С. Красное ореховое дерево : повесть и рассказы : пер. с узб. / Суннатулла Анарбаев ; [худож. Г.И. Борисова]. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 270 с. : ил.
724660
  Джангулашвили Т. Красное платье : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 160 с.
724661
  Кобзев И.И. Красное с золотым / И.И. Кобзев. – Москва, 1982. – 143с.
724662
  Тихонов Л.П. Красное Село / Л.П. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 96с.
724663
  Машковцев В.И. Красное смещение / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1972. – 111с.
724664
  У Цян Красное солнце / Цян У. – Москва, 1959. – 524 с.
724665
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1960. – 134с.
724666
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1968. – 160 c.
724667
  Бочарников В.А. Красное солнышко / В.А. Бочарников. – Москва, 1980. – 285с.
724668
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1987. – 234с.
724669
  Кривицкий А. Красное число в календаре / А. Кривицкий. – Москва, 1963. – 176с.
724670
  Айтматов Ч. Красное яблоко : рассказы / Чингиз Айтматов ; [худож. Ю. Ким]. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 155 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
724671
  Багров В.Н. Краснознаменная Амурская флотилия / В.Н. Багров, Н.Ф. Сунгоркин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1976. – 197 с. : ил.
724672
   Краснознамённая Амурская флотилия. – М., 1946. – 164с.
724673
  Кордубайло И.Г. Краснознаменная бригада наша / И.Г. Кордубайло. – Львов, 1987. – 116с.
724674
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская военная флотилия в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Манкевич А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 21л.
724675
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне / А.И. Манкевич. – М., 1955. – 104с.
724676
   Краснознамённое оборонное. – М., 1971. – 282с.
724677
  Виноградов К. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии / К. Виноградов. – Москва : Искусство, 1951. – 84 с.
724678
  Шилов А.В. Краснознаменный ансамль Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1964. – 96с.
724679
  Мушников А.Н. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград : Автореф... Канд.ист.наук: / Мушников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 17л.
724680
   Краснознамённый Балтийский флот в битве за Ленинград. – М., 1973. – 448с.
724681
  Падалка Г.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Г.И. Падалка. – М, 1949. – 48с.
724682
  Ачкасов В.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Ачкасов В.И., Вайнер Б.А. – Москва : Военное издательство, 1957. – 400 с. : ил., карт.
724683
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – Москва, 1981. – 502с.
724684
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
1. – 1990. – 511с.
724685
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
2. – 1991. – 365с.
724686
  Вайнер Б.А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественой войне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнер Б.А.; Ленингрр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 19л.
724687
  Козлов И.А. Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда. / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – Л., 1976. – 399с.
724688
   Краснознамённый Балтийский флот в завершающий период Великой Отечественной Войны. – М., 1975. – 488с.
724689
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – Минск, 1974. – 674с.
724690
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – М., 1983. – 406с.
724691
  Сунцов Н.П. Краснознаменный Дальневосточный / Н.П. Сунцов. – М., 1971. – 343с.
724692
  Дворниченко Н. Краснознаменный Забайкальский / Н. Дворниченко, Н. Медведев. – Кызыл, 1988. – 240с.
724693
   Краснознаменный Киевский. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1979. – 414с.
724694
   Краснознамённый Киевский. – К., 1989. – 542с.
724695
   Краснознаменный Прибалтийский пограничный. – Изд. 2-е. – Рига, 1988. – 432с.
724696
   Краснознамённый Прибалтийский пограничный. – Рига, 1983. – 427с.
724697
   Краснознамённый Приволжский. – М., 1984. – 392с.
724698
   Краснознамённый Прикарпатский. – Львов, 1976. – 247с.
724699
   Краснознамённый Прикарпатский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 285с.
724700
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 295с.
724701
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот. / И.А. Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 287с.
724702
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 408с.
724703
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 334с.
724704
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – М., 1990. – 380с.
724705
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 319с.
724706
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 318с.
724707
   Краснознамённый Туркестанский. – М., 1976. – 436с.
724708
   Краснознамённый Туркестанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 144с.
724709
   Краснознамённый Уральский. – М., 1983. – 285с.
724710
   Краснознамённый Черноморский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 311с.
724711
   Краснознамённый Черноморский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 333с.
724712
  Баренц С.К. Краснозорье : стихи / С.К. Баренц. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 96 с. : ил., 1 портр.
724713
   Красной Армии герои. – Калининград, 1973. – 94 с.
724714
  Башманова Татьяна Краснокнжную чеграву теснят лисы. Чеграва и лисица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 48 : фото
724715
  Паньков Владимир Краснокнижная авдотка. Кулик, который болото не хвалит // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 52 : фото
724716
  Курдюк М.Г. Краснокутский дендропарк. : Путеводитель / М.Г. Курдюк. – Харьков : Прапор, 1966. – 108с.
724717
  Мелюкова А.И. Краснокутский курган / А.И. Мелюкова. – М., 1981. – 111с.
724718
  Семакин В.К. Краснолесье / В.К. Семакин. – Москва, 1973. – 253с.
724719
  Улугзода С. Краснопалочники : героич. драма в 4-х д. / С. Улугзода; пер. с тадж. К.Улуг Зода. – Сталинабад, 1947. – 79 с.
724720
  Макаров С.Г. Краснопогодье / С.Г. Макаров. – М., 1971. – 96с.
724721
  Тряпкин Н.И. Краснополье / Н.И. Тряпкин. – Москва, 1962. – 152 с.
724722
  Костюченко С.А. Краснопутиловские зори / С.А. Костюченко, Ю.И. Федоров. – Л., 1960. – 148с.
724723
  Адамс С. Красноречивая история : концерн "Ларош" против Стенли Адамса : пер. с англ. / С. Адамс; общ. ред. и предисл. [с. 5-25], А.Ю. Юданова. – Москва : Прогресс, 1986. – 330, [2] с. : ил.
724724
  Кучкарбеков А. Красноречивая сорока / А. Кучкарбеков. – Ташкент, 1974. – 48с.
724725
  Киперман Г.Я. Красноречивым языком цифр. / Г.Я. Киперман, . – М., 1985. – 64с.
724726
   Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.). – М., 1987. – 448с.
724727
  Корсаков И.М. Краснослободск / И.М. Корсаков. – Саранск, 1966. – 176с.
724728
  Жадько В. Красноставка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 480. – ISBN 978-966-8567-14-8
724729
  Жернаков Н.К. Краснотал / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1972. – 224с.
724730
  Родионов А.М. Краснотал / А.М. Родионов. – Барнаул, 1977. – 79с.
724731
  Жернаков И.Д. Краснотал / И.Д. Жернаков. – Москва : Советская Россия, 1979. – 624 с.
724732
  Жернаков Н. Краснотал : роман в трех книгах / Н. Жернаков. – Москва : Советская Россия, 1979. – 624 с.
724733
   Красноуфимск. – Свердловск, 1970. – 104с.
724734
  Передольская А.А. Краснофигурные аттические вакы в Эрмитаже / А.А. Передольская. – Л, 1967. – 404с.
724735
  Горбунова К.С. Краснофигурный кратер с изображением Данаи и Персея / К.С. Горбунова. – Л, 1962. – 15с.
724736
   Краснофлотский альманах. – Харьков, 1935. – 150с.
724737
   Краснофлотское творчество. – Москва, 1939. – 120с.
724738
  Бекмурадов Н. Красноцветная толща Небитдага. (Разрез, литология, условия залегания и распределения нефти) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекмурадов Н.; Акад. наук АзССР. ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. Акад. наук Туркм. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1960. – 17л.
724739
  Сташков В.М. Красноцветная толща Юго-Западной Туркмении. : Автореф... Канд.геолог-минерал.наук: 127 / Сташков В.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
724740
  Нарбутас В.В. Красноцветная формация нижнего девона Прибалтики и Подолии / В.В. Нарбутас. – Вильнюс, 1984. – 136с.
724741
  Вистелиус А.Б. Красноцветные отложения полуострова Челекен / А.Б. Вистелиус. – Москва-Ленинград, 1966. – 304с.
724742
  Сочава А.В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя / А.В. Сочава. – Л, 1979. – 208с.
724743
  Сочава А.В. Красноцветы мела Средней Азии / А.В. Сочава. – Л, 1968. – 223с.
724744
  Ружже В.Л. Красноярск / В.Л. Ружже. – Красноярск, 1966. – 196 с.
724745
  Сафронов В.П. Красноярская большевистская организация в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции /апрель 1917-1918 гг./ / В.П. Сафронов. – Красноярск, 1952. – с.
724746
  Стыврин В.И. Красноярская марка / В.И. Стыврин. – Красноярск, 1988. – 116с.
724747
  Логвинов К В. Красноярские коммунисты -- организаторы партизанского движения против колчаковщины в Енисейской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов В.К,;. – Красноярск, 1956. – 22л.
724748
  Грек Александр Красноярские столбы. Трехмерные люди : встречи на столбах / Грек Александр, Кузнецов Александр, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 168-187 : Фото, карта
724749
   Красноярский краеведческий музей : Краткий путеводитель по залам экспозиции музея: В помощь посетителю. – Красноярск, 1948. – 15с.
724750
  Скородумова И.П. Красноярский край. / И.П. Скородумова, Л.В. Семенов. – М, 1958. – 70с.
724751
   Красноярский край. (Материалы по географии). – Красноярск, 1970. – 88с.
724752
   Красноярский край. Природное и экон.-геогр. районирование. – Красноярск, 1962. – 404с.
724753
  Смирнова Марина Красноярский Мессия : Досье. Религия и вера / Смирнова Марина, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-137 : Карта, фото. – ISSN 1029-5828
724754
  Певзнер С.Л. Красноярский Север. / С.Л. Певзнер. – Красноярск, 1956. – 56с.
724755
   Красны девицы. – М., 1991. – 31с.
724756
  Роготченко А.П. Красные астры. / А.П. Роготченко. – К., 1970. – 139с.
724757
  Чуев Ф.И. Красные асы / Ф.И. Чуев. – М, 1966. – 103с.
724758
  Конвисар В.Т. Красные башлыки / В.Т. Конвисар. – Киев, 1960. – 420 с.
724759
  Фельдман Д. Красные белые: советские политические терми­ны в историко-культурном контексте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0042-8795
724760
  Росляков В.П. Красные березы / В.П. Росляков. – М., 1966. – 86с.
724761
  Корнаков В.В. Красные березы: Роман. / В.В. Корнаков. – М., 1986. – 334с.
724762
   Красные бобы. – Алма-Ата, 1972. – 71с.
724763
  Дегенбаева Алымкан Красные бусы : стихи / Дегенбаева Алымкан; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1984. – 87 с.
724764
  Роговенко В.В. Красные бусы. / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1970. – 93с.
724765
  Донец Г.П. Красные вехи / Г.П. Донец. – Москва, 1975. – 96 с.
724766
  Хомченко В. Красные волны : повесть и рассказы / В. Хомченко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 262 с.
724767
  Кондратьев В.Л. Красные ворота / В.Л. Кондратьев. – М, 1988. – 411с.
724768
  Шагжин Ц. Красные всадники : повести, рассказы / Цырен Шагжин; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1986. – 124 с.
724769
  Гийу Л. Красные всходы / Л. Гийу. – Москва-Л., 1930. – 59с.
724770
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Ю. Александровича. – Москва : Иноиздат, 1949. – 460 с.
724771
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина и А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 312 с.
724772
  Амаду Ж. Красные всходы : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича ; предисл. Г. Калугина ; [худож. Н.Г. Богданец]. – 2-е изд. – Киев : Урожай
Ч. 3. – 1984. – 316 с. : ил.
724773
  Стурани Луиза Красные галстуки. / Стурани Луиза. – М., 1957. – 135с.
724774
  Семпер Й. Красные гвоздики : роман / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 439 с.
724775
  Сомова С.А. Красные гвоздики / С.А. Сомова. – М., 1960. – 184с.
724776
  Лаппо Д.Д. Красные генералы / Д.Д. Лаппо. – М., 1991. – 61с.
724777
  Гросул В.Я. Красные генералы Гражданской войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 139-154. – ISSN 0869-5687
724778
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – Воронеж, 1951. – 292с.
724779
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1951. – 388с.
724780
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – 2-е изд. – М., 1953. – 455с.
724781
  Лайне Н.Г. Красные гроздья рябины : стихотворения / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 287 с.
724782
  Кузнецов В.П. Красные гроздья рябины...: Стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1985. – 200с.
724783
  Смирнов В.А. Красные дни / В.А. Смирнов. – Москва, 1975. – 272с.
724784
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М, 1989. – 111с.
724785
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1989. – 127с.
724786
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
1. – 1990. – 541с.
724787
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1990. – 541с.
724788
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – Краснодар
2. – 1991. – 478с.
724789
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1991. – 542с.
724790
  Сумин В. Красные дома / В. Сумин. – Ташкент, 1978. – 31с.
724791
  Козлова С.В. Красные дороги / С.В. Козлова. – Кызыл, 1972. – 108с.
724792
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть : [для сред. и старш. школьногои возраста] / П.А. Бляхин ; ил.: В.К. Колесников. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1968. – 96 с. : ил.
724793
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П. Бляхин. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1968. – 104 с. : рис.
724794
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / Павел Бляхин ; [худож.: А. Дианов]. – Москва : Современник, 1982. – 61с. : ил. – (Отрочество. Сер. книг для подростков)
724795
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Ярославль, 1989. – 319с.
724796
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть : [для мл. и сред. шк. возраста] / П. Бляхин ; худож.: В.И. Резчиков, И.В. Резчиков. – Калининград : Книжное издательство, 1990. – 86, [2] с. : цв. ил.
724797
  Алиева Ф.Г. Красные жаворонки : баллады и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина, С. Северцева ; худож. Ю. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1982. – 255 с. : ил.
724798
  Подсвиров И.Г. Красные журавли / И.Г. Подсвиров. – М, 1981. – 461с.
724799
  Тупицын Ю.Г. Красные журавли / Ю.Г. Тупицын. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 287с.
724800
  Ухъянкин С.П. Красные звезды Тимура / С.П. Ухъянкин. – Чебоксары, 1989. – 94 с.
724801
  Громыко В.А. Красные земли Полотчины: (Альбом) / В.А. Громыко. – Москва, 1978. – 6с.
724802
  Жариков Л. Красные зори / Л. Жариков. – Москва : Воениздат, 1955. – 48 с.
724803
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1975. – 639с.
724804
  Алексеев С.П. Красные и белые / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1980. – 270 с.
724805
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Современник, 1987. – 572, [2] с. – (Библиотека российского романа)
724806
  Алдан-Семенов Красные и белые : роман / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1989. – 682, [2] с. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
724807
  АлексеевС.П Красные и белые / АлексеевС.П. – Москва : Военное издательство, 1989. – 332с. – ISBN 5-203-00295-9
724808
  Алдан-Семенов Красные и белые; На краю океана : романы / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1979. – 768 с.
724809
  Дейч А. Красные и черные / А. Дейч. – Москва-Ленинград, 1939. – 123с.
724810
  Аяган Б. Красные и черные / Буркитбай Аяган. – Алматы : Корпорация Атамура, 2005. – 240с. – "Материалы Октябрьской револ. (1917 г.), гражданской и ВОВ в Гувероаском ин-те войны, революции и мира Стэнфордского ун-та (США) и комментарии к ним. – ISBN 9965-9746-0-8
724811
  Романюк В.Я. Красные иероглифы / В.Я. Романюк. – Москва, 1989. – 300с.
724812
  Драганов Н. Красные капли / Н. Драганов. – София, 1963. – 104с.
724813
  Зорин Э.П. Красные карагачи / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1962. – 64с.
724814
  Федорова А.П. Красные кедры. / А.П. Федорова. – М., 1971. – 95с.
724815
  Воробьев А. Красные колосья : стихи / А. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 95 с.
724816
  Щербаков В.И. Красные кони / В.И. Щербаков. – Москва, 1976. – 302 с.
724817
  Андроникашвили Б.Б. Красные кони : рассказы / Борис Андроникашвили ; [худож. И. Урманче]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 272 с. : ил.
724818
  Макшеев В.Н. Красные кони / В.Н. Макшеев. – Москва, 1979. – 350с.
724819
   Красные косынки. – Ростов-на-Дону, 1971. – 300с.
724820
  Варзина Н.Н. Красные косынки. / Н.Н. Варзина. – Москва, 1975. – 48с.
724821
  Ерекешева Л.Г. Красные кошельки на мандариновом дереве // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 46-53. – ISSN 1681-7559


  Праздники в Китае
724822
   Красные латышские стрелки на страже завоеваний Октября. – М., 1969. – 40с.
724823
  Смирнов В.М. Красные лебеди / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1985. – 256с.
724824
  Никульшин И.Е. Красные лебеди. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1975. – 63с.
724825
  Буков Е.Н. Красные листья : стихи / Емилиан Буков ; пер. с молд. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
724826
  Кобраков П.Г. Красные листья / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 141с.
724827
  Щипачев С.П. Красные листья. / С.П. Щипачев. – Москва, 1967. – 111с.
724828
  Гущин Е.Г. Красные лисы / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1976. – 240с.
724829
  Погодин Р.П. Красные лошади / Р.П. Погодин. – Мб, 1986. – 400с.
724830
  Ященко Н.Т. Красные мадьяры / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1979. – 231с.
724831
  Бикчентаев А.Г. Красные маки / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1944. – 52с.
724832
  Татаринова Н.И. Красные маки / Н.И. Татаринова. – Ташкент, 1960. – 70с.
724833
  Бучнева Ф.Ш. Красные маки / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1961. – 239с.
724834
  Джундубаева Н. Красные маки : стихи / Н. Джундубаева; пер. с кирг. Ю.Кушак. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 75 с.
724835
  Квидам Е. Красные мантии из Карлсруэ / Е. Квидам. – М., 1958. – 211с.
724836
  Гуль Р.Б. Красные марашалы / Р.Б. Гуль. – Москва, 1990. – 255с.
724837
  Гуль Р.Б. Красные маршалы : Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский / Р.Б. Гуль. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 254с.
724838
  Кипиани Эдишер Красные облака : роман / Эдишер Кипиани; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1973. – 352 с.
724839
  Кипиани Эдишер Красные облака : романы / Кипиани Эдишер; пер. с груз. – Москва : Известия, 1974. – 526 с.
724840
  Угренинов Г. Красные окна / Г. Угренинов. – Л, 1964. – 48с.
724841
  Голиков Ф.И. Красные орлы : из дневников 1918-1920 г.г. / Ф.И. Голиков. – Москва, 1959. – 328с.
724842
  Авсеенко И.В. Красные орлята : повесть / И.В. Авсеенко. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 216 с.
724843
  Шустров Б.Н. Красные острова / Б.Н. Шустров. – Москва, 1972. – 304с.
724844
  Моложавенко В.С. Красные офицеры / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
724845
  Скорик А.П. Красные партизаны в советской действительности 1920-х - 1930-х годов ( на материалах Юга России ) / А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-114. – ISSN 0869-5687
724846
  Кузнецов С.И. Красные паруса / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1969. – 79с.
724847
  Сулейманова С.Г. Красные перья : стихи / Сажида Сулейманова ;. – Москва : Современник, 1978. – 77 с.
724848
  Черненко В.А. Красные пески / В.А. Черненко. – Молотов, 1947. – 76с.
724849
  Уокер Э. Красные петунии / Э. Уокер. – М, 1986. – 156с.
724850
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1978. – 424с.
724851
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1987. – 352с.
724852
  Бондаренко И. Красные пианисты : роман, повесть / Игорь Бондаренко. – Москва : Военное издательство, 1990. – 366, [2] с. – (Военные приключения)
724853
  Ивин А. Красные пики / А. Ивин. – Москва-Ленинград, 1927. – 158с.
724854
  Кузнецов А.А. Красные птицы на красном снегу / А.А. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 220с.
724855
  Горецкий М.И. Красные розы : избранное / М.И. Горецкий; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая література, 1976. – 496 с.
724856
  Смородкин С.И. Красные ромашки / С.И. Смородкин. – Алма-Ата, 1972. – 114с.
724857
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – 2-е изд.. испр и доп. – Калининград, 1964. – 214с.
724858
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1975. – 360с.
724859
  Жубер Ж. Красные сабо / Ж. Жубер. – М, 1983. – 392с.
724860
  Чутко И.Э. Красные самолеты / И.Э. Чутко. – М, 1978. – 128с.
724861
  Субботин В.Е. Красные скалы. / В.Е. Субботин. – Москва, 1980. – 207с.
724862
  Голышкин В.С. Красные следопыты / В.С. Голышкин. – М., 1970. – 335с.
724863
  Цончев Красные Слоны. / Цончев, ДОнчо. – М., 1986. – 238с.
724864
  Терещенко Г.М. Красные соколы / Г.М. Терещенко. – К., 1988. – 318с.
724865
  Шутов С.Ф. Красные стрелы. / С.Ф. Шутов. – М, 1963. – 271с.
724866
  Романов А.А. Красные тучи / А.А. Романов. – М., 1982. – 143с.
724867
  Климычев Б. Красные тюльпаны / Б. Климычев. – Ашхабад, 1958. – 80с.
724868
  Иванова М.А. Красные тюльпаны / М.А. Иванова. – Алма-Ата, 1964. – 80с.
724869
  Ликстанов И.И. Красные флажки / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1943. – 221с.
724870
  Гафт В. Красные фонари / В. Гафт. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048559-8
724871
  Ибрагимов Г.Г. Красные цветы : роман, повесть, рассказы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1986. – 334 с.
724872
  Ивашкевич Я. Красные щиты / Я. Ивашкевич. – М, 1958. – 400с.
724873
  Ивашкевич Я. Красные щиты : роман / Я. Ивашкевич. – Москва : Художественная литература, 1968. – 400 с.
724874
  Ивашкевич Я. Красные щиты. Мать Иоанны от Ангелов / Я. Ивашкевич. – Москва, 1988. – 479 с.
724875
  Огнев В.Ф. Красные яблоки / В.Ф. Огнев. – М., 1978. – 191с.
724876
  Бондарчук П.Ф. Красные яблоки / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1990. – 262с.
724877
  Гусева М. Красные яблоки в синей реке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  Міжнародний фестиваль образотворчого мистецтва в м.Сніна, Словакія, 2000 р.
724878
  Попов М.Я. Красный адмирал : О П.П.Шмидте / М.Я. Попов. – Киев : Политиздат Украны, 1988. – 140с.
724879
   Красный Аксай. Из истории Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения имени М.В.Фрунзе. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
724880
  Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 399, [1] с. – (Мемуары). – ISBN 978-617-585-039-8


  Голодомор Геноцид 32-33. Подаровано Громадським комітетом із вшануванням пам"яті жертв Голодомору - геноциду 32-33 років в Україні до 80-х роковин Голодомору, листопад 2013 року.
724881
   Красный архив исторический журнал 1922-1941 : аннотированный указатель содержания. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 250, [2] с.
724882
  Демидов В. Красный Багратион. К 125-летию со дня рождения маршала Рокоссовского // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 5


  Один из выдающихся полководцев Второй мировой войны с очень непростой судьбой, маршал двух стран, чего никогда не бывало прежде в истории, военачальник, командовавший Парадом Победы, - это все о нем, Константине Константиновиче Рокоссовском…
724883
  Григорьев С.Т. Красный бакен / С.Т. Григорьев. – Ярославль, 1978. – 78 с.
724884
  Парнов Е.И. Красный бамбук - черный океан / Е.И. Парнов. – М., 1981. – 296с.
724885
  Кирпичникова И.П. Красный башмачок / И.П. Кирпичникова. – Л., 1980. – 64с.
724886
  Тузов С.И. Красный белорусский скот и методы его совершенствования : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Тузов С.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1968. – 23л.
724887
  Ветров И Красный беркут / И Ветров. – Київ, 1989. – 196с.
724888
   Красный Брат / Мейер, , Мишель, , Татю, , Мишель. – М., 1991. – 254с.
724889
   Красный бук. – М., 1971. – 223с.
724890
   Красный бук : Рассказы и повести. – Москва : Прогресс, 1971. – 221с.
724891
  Скалон А.В. Красный бык. / А.В. Скалон. – Новосибирск, 1973. – 221с.
724892
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – М., 1962. – 158с.
724893
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – Красноярск, 1973. – 166с.
724894
  Метсанурк М. Красный ветер : роман / Майт Метсанурк ; пер. с эст.В.Бергмана. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 432 с.
724895
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону
1. – 1980. – 367с.
724896
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1983. – 750с.
724897
  Плуталов О.Б. Красный ветер. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1972. – 190с.
724898
  Баух Е. Красный вечер : книга стихов / Баух Е. – Кишинев : Катря молдовеняскэ, 1968. – 144 с.
724899
  Щипачев С.П. Красный вечер / С.П. Щипачев. – Москва, 1974. – 104с.
724900
  Райков Д. Красный взвод / Д. Райков. – М, 1981. – 144с.
724901
  Иллеш Б. Красный Викинг / Б. Иллеш, 1940. – 64с.
724902
  Кашафутдинов И.В. Красный волк / И.В. Кашафутдинов. – М., 1991. – 192с.
724903
  Бештоко Х. Красный всадник : стихи и поэма / Хабас Бештоко ; пер. с кабард. Г. Плисецкого. – Москва : Современник, 1977. – 63 с. – (Новинки "Современника")
724904
  Томова Л.И. Красный всадник. / Л.И. Томова. – М., 1971. – 160с.
724905
  Сергеева А. Красный вымпел / А. Сергеева, Н. Карташов. – Челябинск, 1949. – 60с.
724906
  Нарусова И.Я. Красный вымпел. / И.Я. Нарусова. – М., 1968. – 103с.
724907
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1947. – 88с.
724908
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 96с.
724909
   Красный генерал. – М., 1961. – 224с.
724910
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1978. – 575с.
724911
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – Москва, 1991. – 508с.
724912
  Камеристов Р. Красный голод // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 47 (553), 24.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
724913
  Савченко В. Красный грабеж. Гражданская война 1917-1922 годов стала звездным часом для целой армии коммунистических аферистов // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 16 (404 ). – С. 46-48
724914
  Солнцев Р. Красный гроб, или уроки красноречия в русской провинции : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 6-92. – ISSN 0130741-Х
724915
  Мехов В.Л. Красный губернатор : повести и расскаы / Владимир Мехов ; пер. А.Тверского. – Минск : Беларусь, 1964. – 260 с.
724916
  Ревунов В.С. Красный день / В.С. Ревунов. – М., 1959. – 189с.
724917
  Холин Г.А. Красный день / Г.А. Холин. – Ярославль, 1964. – 68с.
724918
  Сергеев В.А. Красный день / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1969. – 253с.
724919
  Симдянова Э.И. Красный день / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1970. – 92с.
724920
  Шамшурин В.А. Красный день / В.А. Шамшурин. – Горький, 1976. – 64с.
724921
   Красный день. – М., 1981. – 495с.
724922
  Варишон Анн Красный день календаря : Печему мы такие разные: Праздники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 104-106 : Іл. – ISSN 1029-5828
724923
  Фурманов Д. Красный десант / Д. Фурманов. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
724924
  Фурманов Д.А. Красный десант // Повести / Сейфуллина Л.Н.,Фурманов Д.А.,Лавренев Б.А. – Чебоксары, 1981. – С. 98-126
724925
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1967. – 52с.
724926
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Краснодар, 1970. – 176с.
724927
  Бураков Л.А. Красный дождь в апреле / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1968. – 159с.
724928
  Гурский В.В. Красный дуб и его разведение на Украине и в других районах СССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Гурский В.В.; Гурская В.В.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени сельскохоз.ин-т. – Харьков, 1953. – 20 с.
724929
  Смирнов О.П. Красный дым / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 334 с.
724930
  Богомолов В.М. Красный дьявол : повести в новелах : об Олеко Дундиче : для детей / В.М. Богомолов ; ил. И.И. Харсекин. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1969. – 126 с. : ил.
724931
  Кожевников-Степной Красный дьявол / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1971. – 224 с.
724932
  Пашков Г.П. Красный жаворонок : стихи / Г.П. Пашков; пер. с белорус. И.Бурсова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
724933
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 225 с.
724934
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов в борьбе за осуществление ленинской тактики единого фронта / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 88с.
724935
  Беляев Ю.Д. Красный кабачек : фантастическая история в 1-м действии / Юрий Беляев. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда : тип. журн. Сатирикон, 1914. – 44 с.


  Экз. № 4251 без тит. л.
724936
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1957. – 560с.
724937
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Ташкент, 1960. – 675с.
724938
  Стариков В.А. Красный камень. / В.А. Стариков. – Л, 1947. – 174с.
724939
  Стрыгин А.В. Красный камень. / А.В. Стрыгин. – Воронеж, 1966. – 158с.
724940
  Залыгин С.П. Красный клевер / С.П. Залыгин. – Москва, 1961. – 328с.
724941
  Стуковнин М.Я. Красный клевер в Рязанской области / М.Я. Стуковнин. – Рязань, 1954. – 59с.
724942
  Тиунов А.Н. и Метельский Ф.И. Красный клевер и тимофеевка в северо-восточной зоне Европейской части СССР / А.Н. и Метельский Ф.И. Тиунов. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1953. – 184с.
724943
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1988. – 445с.
724944
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
2. – 1989. – 383с.
724945
  Матвеев И.В. Красный командир / Матвеев И.В. – Петрозаводск, 1964. – 64 с.
724946
  Казаков В.Г. Красный комбриг / В.Г. Казаков. – М, 1981. – 96с.
724947
  Коновалов Д.П. Красный комиссар печати / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1968. – 48с.
724948
  Драгович М. Красный конник Олеко Дундич / М. Драгович. – М, 1958. – 76с.
724949
  Буков Е.Н. Красный корабль : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
724950
  Иванов Д. Красный корень / Д. Иванов. – М., 1987. – 95с.
724951
  Купер Д.Ф. Красный корсар : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Глобус, 1993. – 365 с. – (Библиотека приключений)
724952
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1988. – 385 с. – (Мир приключений)
724953
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1990. – 381 с.
724954
  Купер Д.Ф. Красный Корсар : Роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1990. – 376с. – (Морская биб-ка ; Кн.62)
724955
   Красный котельщик. История Таганрогского котлостроительного завода (В документах и воспоминаниях) 1917-1967 г.. – Ростов/Д, 1967. – 540с.
724956
  Смольников О.Ю. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире / О.Ю. Смольников, А.Г. Шапочка. – М., 1989. – 41с.
724957
   Красный крест России. – Москва
№ 1. – 1993
724958
   Красный крест России. – Москва
№ 2. – 1993
724959
   Красный крест России. – Москва
№ 3. – 1993
724960
   Красный крест России. – Москва
№ 4. – 1993
724961
  Хенк Мальте Красный крест. За линией фронта. "Не называйте нас героями!" / Хенк Мальте, Роменци Алексио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 108-121 : фото. – ISSN 1029-5828
724962
  Щабельская М.Н. Красный кузнец / М.Н. Щабельская. – Москва, 1975. – 96с.
724963
  Шатько Е.И. Красный лес. / Е.И. Шатько. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
724964
  Трутнев Л.Е. Красный лис. / Л.Е. Трутнев. – Омск, 1991. – 189с.
724965
  Делибес М. Красный листок / М. Делибес. – М, 1978. – 175с.
724966
  Макеев Г.И. Красный луч / Г.И. Макеев. – Донецк, 1980. – 48с.
724967
  Коленский В.П. Красный луч.Путеводитель. / В.П. Коленский. – Донецк, 1966. – 72с.
724968
  Скворцов Ю.И. Красный мак : повести и рассказы / Юрий Скворцов ; пер. с чуваш. Мукстафина Я.М. ; худож. В.Я. Арапов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 176 с. : ил.
724969
  Пайетта Д.. Красный мальчик идет на войну / Д. Пайетта. – М., 1988. – 151с.
724970
  Щетинов Ю.А. Красный маршал : Исторический портрет Михаила Тухачевского / Ю.А. Щетинов, Б.А. Старков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 303с. – (Исторические портреты)
724971
  Колин В. Красный миноносец : пьеса в 2-х дейст. с прологом и эпилогом / Владимир Колин ; [Пер. с рум. М. Богословской]. – Москва : Искусство, 1957. – 123 с.
724972
  Авдеенко С.И. Красный молох / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 274 с. : ил., портр. – ISBN 978-966-197-632-9
724973
  Зорич А.А. Красный мрамор / А.А. Зорич. – Одесса, 1978. – 221с.
724974
   Красный набат. – Молотов, 1957. – 232с.
724975
   Красный немецкий скот. – Харьков
2. – 1925. – 7с.
724976
   Красный немецкий скот. – Харьков
т. 1, в. 1. – 1926. – 71с.
724977
  Самар А. Красный Октябрь / А. Самар. – Хабаровск, 1957. – 64с.
724978
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 145с.
724979
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 114 с.
724980
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок / Ф.Г. Сухов. – М, 1984. – 176с.
724981
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1970. – 111с.
724982
  Козлович А.Н. Красный Остров / А.Н. Козлович. – М., 1988. – 270с.
724983
  Гулик Р. ван Красный павильон : повесть / Р. ван Гулик. – Москва, 1991. – 211 с. – (Б-ка эротического детектива ; Вып. 1)
724984
  Асанбаев Н. Красный паша : пьесы / Нажиб Асанбаев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 317 с.
724985
   Красный Первомай в Казахстане, 1901-1945. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
724986
  Бобров Н. Красный петух / Ник. Бобров. – Москва ; Ленинград : Бежбожник, 1929. – 51 с.
724987
  Гийу Я. Красный петух / Я. Гийу. – М., 1993. – 400с.
724988
  Карпинос И. Красный плащ трубадурки / Ирина Карпинос. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 308с. – (Стильная штучка). – ISBN 966-542-359-2
724989
  Козловский Евгений Красный плод Дунгуана : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 150-153 : Іл.
724990
  Перро Ж. Красный полувер / Ж. Перро. – М., 1985. – 336с.
724991
   Красный поток. – Кызыл, 1971. – 164с.
724992
  Серафимович А.С. Красный праздник: рассказы / А.С. Серафимович. – Москва, 1987. – 94с.
724993
   Красный прибой. Поэзия "4 мая". – М., 1964. – 98с.
724994
  Камеристов Р. Красный ренессанс // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 45 (735), 12.11.2021. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
724995
  Игнатов А. Красный ренессанс Латинской Америки // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 66-83
724996
  Персов С. Красный рог : повесть и рассказы / Самуил Персов; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1968. – 424 с.
724997
  Адамян Н.Г. Красный свет : роман, повести / Нора Адамян ; [ил.: М.П. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 528 с. : ил.
724998
   Красный сигнал, 1955. – 93с.
724999
  Кристи А. Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – 95 с. – В изд. также : Божественный свет: повесть / Э. Куин. – ISBN 5-85230-025-Х
725000
  Андреев Л.Н. Красный смех : избранные рассказы и повести / Андреев И.Н. – Минск : БГУ, 1981. – 432 с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,