Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
722001
   "Ленфильм" победы, призы, награды / Иванеев Д. – Л, 1990. – 101 с.
722002
   "Лепесток" / Петрянов И.В. – Москва, 1984. – 216 с.
722003
  Клодт Г.А. "Лепил и отливал Петр Клодт..." / Г.А. Клодт. – Москва, 1989. – 235с.
722004
  Короленко В.Г. "Лес шумит" / В.Г. Короленко. – Воронеж, 1980. – 216с.
722005
  Козак С. "Лесине слово звучить на всіх континентах завдяки українській діаспорі" / Інтерв"ю брав О. Вертіль // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 лютого (№ 38). – С. 5
722006
  Багряна А. "Лесині квіти" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 155-156


  Леся Українка - у творах авторів "Дебют-газети".
722007
  Егоров О.Г. "Лесной царь" В.А. Жуковского и "Клара Моврай" В.И. Красова. Диалог двух романтиков // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье дается сравнительный анализ двух стихотворений. Устанавливаются связи между ними на психологическом, символическом и поэтико-стилистическом уровнях. Герои стихотворения погружены в бессознательное состояние, которое вызывает символические ...
722008
  Зубкова Е.Ю. "Лесные братья" в Прибалтике: война после войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0869-5687
722009
  Зубкова Е.Ю. "Лесные братья" в Прибалтике: война после войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-30. – ISSN 0869-5687
722010
  Тимонова Евгения "Лесные люди" счастливые люди. Лишь бы не работать // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 98-103 : фото
722011
  Колбасина Э.И. "Лесные незнакомцы" в нашем саду. / Э.И. Колбасина. – М., 1984. – 111с.
722012
  Кузнецов Н.Я. [... лепидоптерологической фауны Крыма...] / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252393 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
722013
  Кузнецов Н.Я. [... лепидоптерологической фауны Крыма...] / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252394 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
722014
   [Леонід Білецький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 26. – ISBN 966-7060-92-6
722015
   [Леонід Петрович Юзьков] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 79 : фото. – ISSN 2310-6158


  2 березня минає 20 років відтоді, як пішов з життя Голова Конституційного Суду України, видатний український вчений-правознавець, професор КНУ імені Тараса Шевченка Л.П. Юзьков.
722016
  Теотокас Й. [Леоніс : роман / Йоргос Теотокас. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 181 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 89]). – ISBN 960-05-0189-0
722017
  Брежнєв Л.І. Ленінським курсом / Л.І. Брежнєв. – Київ
1. – 1971. – 520с.
722018
  Брежнєв Л.І. Ленінським курсом / Л.І. Брежнєв. – Київ
6. – 1978. – 578с.
722019
  Брежнєв Л.І. Ленінським курсом / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1979. – 663с.
722020
  Брежнєв Л.І. Ленінським курсом / Л.І. Брежнєв. – Київ
Т. 8. – 1981. – 779 с.
722021
  Горшков В.П. Ленінським курсом в лавах єдиних. Боротьба Комуністичної партії України проти антиленінських угрупувань в перші роки соціалістичного будівництва / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1969. – 48с. ; Сер.1№15
722022
  Тетерук І.М. Ленінським курсом миру / І.М. Тетерук. – Київ, 1972. – 20с.
722023
  Рабошапка О.А. Ленінським шляхом / О.А. Рабошапка. – Київ : Урожай, 1977. – 159 с.
722024
  Шморгун П.М. Ленінським шляхом. В.І.Ленін - натхненник боротьби трудящих України за перемогу Великого Жовтня / П.М. Шморгун. – К., 1977. – 48с.
722025
   Ленінські вогні : репертуарний збірник. – Киев : Мистецтво, 1969. – 208 с.
722026
   Ленінські дні в університеті // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 1


  22 січня 1947 року в університеті відбудеться урочисте траурне засідання, присвячене 23-й річниці з дня смерті засновника радянської держави, найвеличнішого генія людства, Володимира Ілліча Леніна.
722027
  Жданов А.О. Ленінські заповіти втілено в життя / А.О. Жданов. – Київ : Партвидав, 1938. – 16 с.
722028
   Ленінські зорі над Сумщиною. – Х., 1970. – 263с.
722029
  Галаган І.С. Ленінські ідеї в основах кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 110-116. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Статья посвящена изложению некоторых положений Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., характеризирующих дальнейшее развитие социалистической демократии в сфере уголовного судопроизводства. В статье показано, что ...
722030
  Мартиненко П.Ф. Ленінські ідеї зовнішньої політики і соціалістичне конституційне право // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20. – С. 100-112
722031
  Шлєпаков А.М. Ленінські ідеї миру і сучаснічть / А.М. Шлєпаков. – Київ, 1980. – 64с.
722032
  Хоменко І.В. Ленінські накреслення звершуються / І.В. Хоменко. – Київ, 1964. – 36с.
722033
  Тимошенко П.Д. Ленінські образні вирази і вислови в українській літературній мові // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 132-135
722034
  Кожукало І.П. Ленінські організаційні принципи і партійне будівництво на сучасному етапі / І.П. Кожукало. – Київ, 1969. – 88с.
722035
   Ленінські принципи боротьби проти сучасних буржуазних та опортуністичних економічних концепцій. – Київ, 1971. – 101с.
722036
  Потарикіна Л.Л. Ленінські принципи державного контролю. / Л.Л. Потарикіна. – К., 1969. – 124с.
722037
  Бершеда Р.В. Ленінські принципи законності - основа діяльності радянського правосуддя. / Р.В. Бершеда. – Київ, 1970. – 20с.
722038
  Кудрицький А.В. Ленінські принципи зовнішньої політики в дії / А.В. Кудрицький. – Київ, 1975. – 183с.
722039
  Цвєтков Г.Н. Ленінські принципи зовнішньої політики Радянської держави / Г.Н. Цвєтков. – К, 1957. – 60с.
722040
   Ленінські принципи інтенсивного розвитку соціалістичного сільскього господарства.. – Київ, 1969. – 84с.
722041
  Нагорна Л.О. Ленінські принципи критики буржуазної ідеології / Л.О. Нагорна. – Київ : Політвидав України, 1981. – 176 с.
722042
  Підопригора О.А. Ленінські принципи науково-технічного прогресу в умовах соціалізму // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 3-8
722043
  Курішков Є.Л. Ленінські принципи організації радянської міліції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 57-61. – (Серія права ; № 6)


  В статье, посвященной изложению ленинских принципов организации советской милиции, автор показывает, на какой основе создавался советский государственный аппарат и, в частности, органы советской милиции. В советской юридической и исторической ...
722044
  Лєднікова О.В. Ленінські принципи організації та діяльності радянської прокуратури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 25-29. – (Серія права ; № 11)


  В статье дается обзор основных законодательных актов, посвященных организации и деятельности советской прокуратуры, и указывается на огромный теоретический вклад, который внес в развитие советского законодательства В.И. Ленин своим письмом "О "двойном" ...
722045
  Фролов Ю.О. Ленінські принципи організації та діяльності суду // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 113-120
722046
  Пастухов В.П. Ленінські принципи радянського судочинства // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
722047
  Марчук В.М. Ленінські принципи роботи з кадрами / В.М. Марчук, О.А. Костюченко. – Київ, 1974
722048
  Бєленчук І.А. Ленінські принципи роботи по розгляду пропозицій, заяв і скарг трудящих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 44-49. – (Серія права ; № 11)


  В.И. Ленин придавал большое значение привлечению трудящихся к участию в управлении государством. Одной из важных форм участия трудящихся в управлении государственными и общественными делами являются их письма, заявления и жалобы в партийные, советские, ...
722049
  Костриця Н.Ю. Ленінські принципи соціалістичного господарювання в дії / Н.Ю. Костриця, М.М. Матвійчук. – Київ, 1970. – 106с.
722050
   Ленінські принципи соціалістичного господарювання і економічна реформа. – К., 1970. – 210с.
722051
   Ленінські принципи соціалістичного господарювання та їх здійснення в період будівництва комунізму.. – Київ, 1969. – 10с.
722052
   Ленінські принципи соціалістичного господарювання.. – Київ, 1969. – 50с.
722053
  Бухало С.М. Ленінські принципи управління виробництвом і сучасні проблеми удосконалення управління / С.М. Бухало. – К, 1972. – 24с.
722054
  Луценко А.І. Ленінські принципи членства в партії. / А.І. Луценко. – Київ, 1978. – 47с.
722055
  Рубан В.А. Ленінські традиції української радянської преси / В.А. Рубан. – Київ, 1970. – 48с.
722056
   Ленінські читання. – вип. 4. – Київ
Вип. 4. – 1970. – 143 с.
722057
   Ленінські читання .Випуск 2. – Київ : Дніпро, 1969. – 302 с.
722058
   Ленінські читання. В 3-х вип.. – Київ
Вип. 1. – 1969. – 236с.
722059
   Ленінські читання.Вип.3. – Київ : Дніпро, 1969. – 239 с.
722060
  Кухаренко Л.І. Ленінсько-сталінський план електрофікації СРСР / Л.І. Кухаренко, 1951
722061
   Ленінською дружбою народів окрилені.. – К., 1983. – 48с.
722062
   Леніну слав, партії хвала!. – К., 1970. – 255с.
722063
  Теличко Э.Н. Ленка-Леночка / Э.Н. Теличко. – Донецк, 1966. – 35с.
722064
  Семенова Н.А. Ленкина березонька / Н.А. Семенова. – Смоленск, 1959. – 94с.
722065
  Караславов Г. Ленко / Г. Караславов. – К, 1961. – 260с.
722066
  Меджидова А.Б. Ленкоранский говор азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Меджидова А.Б.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 27л.
722067
  Соколов-Микитов Ленкорань / Соколов-Микитов. – Л., 1934. – 156с.
722068
  Надеждин Б.В. Лено-Ангарская лесостепь / Б.В. Надеждин. – М., 1961. – 328с.
722069
  Надеждин Б.В. Лено-Ангорская лесостепь : Автореф... Канд.геогр.наук: / Надеждин Б.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 39л.
722070
   Лено-Вилюйская Нефтегазоностная провинция. – М, 1969. – 279с.
722071
  Брандт Р. Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 16 с. – Конволют. Переплетено с: 16 отд. оттисками и вырезками


  Зміст: 1. Брандт Р. Ленора, людмила и Нерина; 2. Иван Михайлович Собестианский : (род. 5 сент. 1856 г., умер 8 дек. 1895 г.) : с прилож. портрета; 3. Флоринский Т.Д. Большой праздник у самого малого славянского народа : (речь в торжественном ...
722072
  Гулиа Г.Д. Леночка : повесть. Рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 271 с.
722073
  Баташев П.Н. Ленская забастовка. Воспоминания председателя Центрального бюро стачечного комитета / П.Н. Баташев. – Москва : Партиздат, 1933. – 88 с. – (Историко-революционная библиотечка)
722074
  Шевков С.Д. Ленская землица / С.Д. Шевков. – Якутск, 1968. – 96с.
722075
  Окладников А.П. Ленские древности : отчет об археологических исследованиях на Нижней Лене от Жиганска до Кумах-Сурта в 1942-1943 гг. / А.П. Окладников. – Якутск : Гос. типография
Вып. 2. – 1946. – 185, [3] с.
722076
  Окладников А.П. Ленские древности / А.П. Окладников. – М.-Л.
3. – 1950. – 198с.
722077
  Окладников А.П. Ленские писаницы. Наскальные рисунки у деревни Шишкино / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград, 1959. – 144с.
722078
  Азадовский М.К. Ленские причитания / Марк Азадовский. – Чита : Дальпрофсовета, 1922. – 128 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
722079
   Ленские события. – М, 1938. – 84с.
722080
  Вендрих Г.А. Ленские события 1912 г. / Г.А. Вендрих. – Иркутск, 1956. – 26с.
722081
   Ленские события 1912 года : (Документы и материалы) ; Со вступ.статьей В.Владимировой. – Москва : Вопросы труда, 1925. – LXXII, 396 с. – (Материалы по истории рабочего движения в России / под ред.А.Лозовского)
722082
  Аксенов Ю.С. Ленские события 1912 года. Положение и борьба ленского пролетариата : пособие для учителя / Ю.С. Аксенов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 142 с.
722083
  Журавлев Андрей Ленские столбы. Столбы эволюции // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 48-51 : фото
722084
  Зингер М. Ленский поход : Очерки первой Ленской экспедиции ледохода "Красин", архангельских судов "Сталина", "Правды","Володарского" и омского теплохода "Первая пятилетка" вокруг Таймырского полуострова к устью Лены. / М. Зингер. – Ленинград : Ленинградское обл. изд-во, 1934. – 86с. : Ил.
722085
  Морозов С.Т. Ленский поход / С.Т. Морозов. – Москва : Молодая гвардия, 1934. – 115с.
722086
  Лещинская С.И. Ленский расстрел / С.И. Лещинская. – 2-е изд. – Харьков, 1925. – 30с.
722087
  Вендрих Г.А. Ленский расстрел (1912-1962) / Г.А. Вендрих. – Иркутск, 1962. – 51с.
722088
  Кудрявцев И.Н. Ленский расстрел. / И.Н. Кудрявцев. – Х, 1934. – 103с.
722089
  Соколов В.Н. Ленский расстрел. / В.Н. Соколов. – Новосибирск, 1938. – 88с.
722090
  Баташев Н. Ленский расстрел. Воспоминания предсидателя бюро стачечного комитета / Н. Баташев. – 2-е изд. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 96 с.
722091
  Миротворцев К.Н. Ленско-Байкальский район / К.Н. Миротворцев ; под. ред.: Н.Н. Баранский, С.Г. Григорьев, В.А. Каменецкий, Н.Н. Колосовский, Л.Л. Никитин. – Вып. 4. – Москва : Плановое хозяйство
Кн. 16 : Районы Северной Азии ; Экономико-географические очерки СССР. – 1928. – 100 с.
722092
  Баташев П.Н. Ленський розстріл / П.Н. Баташев; П. Баташов. – 2-е вид. – Київ : Держсоцеквидав України, 1937. – 104 с.
722093
  Лавров П.А. Ленський розстріл і початок нового революційного піднесення робітничого руху на Україні в 1912 році. / П.А. Лавров. – К., 1952. – 32с.
722094
  Кудрявцев І.Н. Ленський розстріл. / І.Н. Кудрявцев, 1932. – 60с.
722095
  Мартыненко Ю.Я. Лента длиною в жизнь / Ю.Я. Мартыненко. – М : Молодая гвардия, 1965. – 208 с.
722096
  Воробьев-Обухов Алексей Лента жизни : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 86-88
722097
  Курносенко В.В. Лента Мёбиуса: Рассказы, повесть. / В.В. Курносенко. – М., 1989. – 201с.
722098
  Лебедев С.С. Лента памяти / С.С. Лебедев. – Москва : Искусство, 1974. – 184 с.
722099
  Грибанов Л.Н. Ленточные боры Алтайского края и Казахстана / Л.Н. Грибанов. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 88 с.
722100
  Вангниц П.Р. Ленточные боры. / П.Р. Вангниц. – Москва-Ленинград, 1953. – 64с.
722101
  Зайцева Н.В. Ленточные глины Белоруссии / Н.В. Зайцева. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 216с.
722102
  Бабурин В.В. Ленточные перфораторы / В.В. Бабурин. – Москва : Энергия, 1974. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 102 (23 назв.). – (Библиотека по автоматике ; Вып. 504)
722103
  Кукушкин В.Н. Ленты-кружева. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1976. – 367с.
722104
  Котов Е.П. Ленты и диски в устройствах магнитной записи / Е.П. Котов, М.И. Руденко. – Москва : Радио и связь, 1986. – 223 с.
722105
  Пересадько А. Ленты к бескозыркам Российского Императорского Флота. 1872-1917 / А. Пересадько, Р. Сытников // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 2-13
722106
  Кирсанова Р.М. Ленты, кружева, ботинки... / Раиса Кирсанова ; Ин-т толерантности ; илл. С. Трофимов. – Москва : Рудомино ; Эксмо, 2006. – 80 с. : илл. – (Детский проект / сост. Л. Улицкая). – ISBN 5-699-16253-4
722107
  Голубенский Ю.Г. Ленфильм / Ю.Г. Голубенский. – Л., 1968. – 78с.
722108
   Ленфильм. – Ленинград, 1979. – 29с.
722109
  Мунтяну Ф. Ленца / Ф. Мунтяну. – Москва, 1958. – 160с.
722110
  Мунтяну Ф. Ленца / Ф. Мунтяну. – К., 1958. – 135с.
722111
  Ковалев П.Н. Ленька Гром : повести / П.Н. Ковалев. – Минск : Юнацтва, 1983. – 383 с.
722112
  Ежиков Г.Ф. Ленька и Ханиф / Г.Ф. Ежиков. – Челябинск, 1991. – 86с.
722113
  Авдеев В.Ф. Лёнька Охнарь : Повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1962. – 535 с. : ил.
722114
  Авдеев В.Ф. Лёнька Охнарь : повести / В.Ф. Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 840 с. : портр.
722115
  Пантелеев А.И. Ленька Пантелеев / А.И. Пантелеев. – Ленинград : Советский писатель, 1957. – 370с.
722116
  Пантелеев Л. Ленька Пантелеев. Автобиогр. повесть. / Л. Пантелеев. – Л., 1963. – 352с.
722117
  Леонов А.Д. Ленькин букварь / А.Д. Леонов. – М, 1980. – 173с.
722118
  Азбукин Б.П. Ленькин салют : повести и рассказы : для сред. школьного возраста / Б.П. Азбукин ; ил.: Н. Бортников. – Симферополь : Крымиздат, 1964. – 236 с. : ил.
722119
  Круговых Н.П. Ленькина удача : повесть / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1978. – 223 с.
722120
  Лавров П.А. Леньські події, квітневі та першотравневі політичні страйки на Україні 1912 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 3-13. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
722121
  Гургула І.В. Лео Бельгікус. Дорожні нотатки з домашніми коментарями / Ігор Гургула. – Львів : Тріада плюс, 2015. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-486-187-5
722122
  Артемчук Г.І. Лео Вайсгербер і його роль у розвитку сучасного мовознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – C. 174-179. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про роль німецького лінгвіста Лео Вайсгербера в розвитку мовознавства XX ст. Висвітлюються теоретичні засади і методологічні принципи його лінгвістичної концепції, показані і наукові здобутки вченого, і його теоретичні й ідеологічні ...
722123
  Топуриа А.С. Лео Киачели: Критико-биогр. очерк / А.С. Топуриа. – Тбилиси, 1985. – 179 с.
722124
  Карклинь Г.Н. Лео Кокле / Г.Н. Карклинь. – М, 1971. – 79с.
722125
  Буторина Е.И. Лео Свемп / Е.И. Буторина, М.Л. Иванов. – М., 1968. – 136с.
722126
  Плотников В.И. Лео Фомич Ланкинен / В.И. Плотников. – Л., 1964. – 32с.
722127
  Клочкова Е.А. Лео Штраус о Николло Макиавелли и о современной тирании // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 162-163
722128
   Леон-Баттиста Альберти : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
722129
  Лейбсон Л.Г. Леон Абгарович Орбели / Л.Г. Лейбсон. – Л., 1973. – 450с.
722130
  Нестерова Н.М. Леон Абгарович Орбели. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1946. – 3с.
722131
  Клименко Л.О. Леон Абгарович Орбелі // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 231-233. – ISBN 978-966-306-190-8
722132
  Друскин М.С. Леон Александрович Ходжа-Эйнатов / М.С. Друскин. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 128 с.
722133
  Вершинин А.А. Леон Блюм: Штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 133-158. – ISSN 0130-3864


  Леон Блюм - французький політичний діяч, лідер Соціалістичної партії. Очолював уряд Франції в 1936—37 і 1938. В грудні 1946 - січні 1947 — голова Тимчасового уряду Франції. Редактор газети "Попюлер" (Populaire, 1928—1950), секретар відомого часопису ...
722134
  Филопович С.Р. Леон Бриллюэн. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 143-147. – ISBN 5-12-000444-X
722135
  Юшкевич С. Леон Дрей. / С. Юшкевич. – Москва
2. – 199с.
722136
   Леон Кручковский : Био-библиографический указатель. – Москва, 1954. – 32 с.
722137
  Пиотровская А.Г. Леон Кручковский: Жизнь и творчество : Монография / А.Г. Пиотровская. – Москва, 1977. – 254с.
722138
  Сумцов Н.Ф. Леонаpдо да Винчи: / Зложив М. Сумцов. – Харків : Дpукарня "Печатне Діло", 1907. – 32с. : З 18 малюнками


  В кн. також уpив. з поеми Т.Г. Шевченка "Маpія". – Hа обкл. та тит. аpк. автопоpтp. Леонардо да Вінчі (у капелюсі).
722139
   Леонард : Історія з Нової Зеландії, переказана Дженніфер Бассет / переклад О. Поліщук // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 386-390
722140
  Глобачева С.И. Леонард Викторович Туржанский / С.И. Глобачева. – Л, 1960. – 96с.
722141
   Леонард Викторович Туржанский. – Ленинград, 1982. – 160с.
722142
   Леонард Викторович Туржанский (1875-1945). – М., 1959. – 33с.
722143
  Добровольський В.О. Леонард Ейлер і вивчення його творчості в Україні (до 300-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 119-127. – ISSN 0374-3896
722144
  Стороженко А.В. Леонард Совинский : (опыт посмертной характеристики) / А.В. Стороженко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 29 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1888, т. 21, № 6 июнь, с. 284—313
722145
  Тиле Р. Леонард Эйлер / Р. Тиле. – К. : Вища школа, 1983. – 191 с.
722146
  Яковлев А.Я. Леонард Эйлер / А.Я. Яковлев. – М., 1983. – 79с.
722147
  Котек В.В. Леонард Эйлер. / В.В. Котек. – М, 1961. – 106с.
722148
  Юшкевич А.П. Леонард Эйлер. / А.П. Юшкевич. – М., 1982. – 64с.
722149
   Леонард Эйлер. 1707-1783. Сборник статей. – Москва ; Ленинград, 1935. – 239 с.
722150
  Крылов А.Н. Леонард Эйлер. Доклад, прочит. на торжеств. заседании Ан СССР 5 октября 1933 г. / А.Н. Крылов. – Л., 1933. – 39с.
722151
   Леонард Эйлер. Сборник статей. – Москва, 1958. – 606 с.
722152
  Гудинас П. Леонардас Тулейкис, заслуженый деятель искусств Литовской ССР / П. Гудинас. – Москва, 1981. – 5с.
722153
  Ласло Д. Леонардо / Д. Ласло. – Будапешт, 1967. – 32с.
722154
  Жданов Д.А. Леонардо да Винчи - анатом / Д.А. Жданов. – Москва-Ленинград, 1955. – 80с.
722155
  Михайлов Б.П. Леонардо да Винчи - архитектор. 1452-1952 / Б.П. Михайлов. – Москва, 1952. – 75 с.
722156
  Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи - художник / В.Н. Лазарев. – Москва, 1952. – 32с.
722157
   Леонардо да Винчи. – С.-Пб., 1922. – 80с.
722158
  Дитяткин В.Т. Леонардо да Винчи / В.Т. Дитяткин. – М., 1952. – 24с.
722159
  Дитяткин В.Т. Леонардо да Винчи / В.Т. Дитяткин. – М., 1959. – 223с.
722160
  Алтаев Ал. Леонардо да Винчи : повесть : для ст. школьного возраста / Ал. Алтаева. – Петрозаводск : Карел. кн. изд., 1966. – 203 с.
722161
  Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи / В.Н. Лазарев. – Москва, 1969. – 34с.
722162
  Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи / А.К. Дживелегов. – Москва, 1974. – 203с.
722163
  Гастев А.А. Леонардо да Винчи / А.А. Гастев. – 2-е изд. – М., 1984. – 400с.
722164
  Зубов В.П. Леонардо да Винчи (1452-1519) / В.П. Зубов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1961. – 371с.
722165
  Городецкая Э.И. Леонардо да Винчи . Великий ученый и гений изобретательства // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2018. – № 1/2 (66/67). – С. 10-21. – ISSN 1811-2404
722166
  Тикотин М.А. Леонардо да Винчи в истории анатомии и физиологии / М.А. Тикотин. – Ленинград : Медгиз, 1957. – 263с.
722167
  Дмитрин Г.К. Леонардо да Винчи живет в твоем доме, или Быль о золотом ключике / Г.К. Дмитрин. – Челябинск, 1979. – 175 с.
722168
  Дмитрин Г.К. Леонардо да Винчи живет в твоем доме, или Быль о золотом ключике. / Г.К. Дмитрин. – 2-е изд. – Челябинск, 1982. – 173с.
722169
  Равессон Ф. Леонардо да Винчи и обучение рисованию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 103-117. – ISSN 0235-1188
722170
  Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления / Л.М. Баткин. – Москва : Искусство, 1990. – 413, [2] с. : ил.
722171
  Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. / А.К. Дживелегов. – М, 1935. – 240с.
722172
  Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 113-121с.
722173
  Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. / В.Н. Лазарев. – М., 1952. – 112с.
722174
  Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. / В.Н. Лазарев. – М., 1952. – 11с.
722175
  Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. / А.К. Дживелегов. – М, 1969. – 220с.
722176
  Гастев А.А. Леонардо да Винчи. / А.А. Гастев. – Вып.9. – М., 1982. – 400с.
722177
  Анцелиович Е.С. Леонардо да Винчи. (Элементи физики) : (Элементи физики) / Е.С. Анцелиович. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 44
722178
  Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452-1519 / В.П. Зубов. – Москва-Л., 1962. – 372с.
722179
  Гуковский М.А. Леонардо да Винчи. Творческая биография. / М.А. Гуковский. – Л.-М., 1958. – 171с.
722180
  Шкаруба Л.М. Леонардо да Винчи: культурное воспоминание и наше завтра // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 10 : Італійське Відродження. – С. 31-40
722181
  Королев Д. Леонардо да Винчи: одиночество Титана // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 19-25 июля (№ 29/30). – С. 14-15


  "В мае человечество отметило 500 лет со дня смерти одного из самых удивительных и загадочных гениев - Леонардо да Винчи (1452-1519). Парижский Лувр, музеи Турина, Рима, тосканского городка Винчи, Лондона приурочили к этой дате выставки; в Италии ...
722182
   Леонардо да Вінчі. – Київ, 1937. – 91с.
722183
  Стефанишин І. Леонардо да Вінчі // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 234-239
722184
  Леонардо Леонардо да Вінчі / Леонардо, да Вінчі. – К, 1993. – 130с.
722185
  Ковтун Г.О. Леонардо да Вінчі // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 8
722186
  Андрєєва О.С. Леонардо да Вінчі (15.04.1452, Італія - 2.05.1519, Франція) / О.С. Андрєєва, І.С. Задонцева // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 3 обкл.
722187
   Леонардо Фибоначчи и его задачи // Наука и жизнь : Научно-популярное издание / ЧП "Детская литература". – Киев, 2007. – № 2
722188
  Педретти К. Леонардо. / К. Педретти. – М, 1986. – 133с.
722189
  О"Нил Том Леонардо... Или нет? Дама с секретом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 90-97 : фото
722190
  Голяндин А. Леонардо: человек и код // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58-65. – ISSN 0130-1640
722191
  Волков А. Леонардо: человек и код. Жизнь Книга // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 48-55. – ISSN 0130-1640
722192
   Леонгард Франк. – М., 1967. – 68с.
722193
  Стеженский В.И. Леонгард Франк. / В.И. Стеженский. – М., 1983. – 150с.
722194
   Леоненко Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 260. – ISBN 978-966-439-754-1
722195
   Леоненко Петр Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 260-261. – ISBN 978-966-439-754-1
722196
  Якутил Ю. Леонид Абалкин: академический взгляд на российскую школу социально-экономической мысли // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 4. – С. 78-95. – ISSN 0130-9757
722197
   Леонид Адольфович Кульский. – 2-е изд., доп. – Киев, 1985. – 111с.
722198
  Дунаевская Н.В. Леонид Александрович Кубецкий (1906-1959) / Н.В. Дунаевская, В.А. Урвалов. – Ленинград, 1990. – 120 с.
722199
  Боцяновский В.Ф. Леонид Андреев : Критико-биографический этюд : с портретом и факсимиле Л.Н. Андреева / В.Ф. Боцяновский // В.В. Вересаев : Критико-биографический этюд : с портретом и факсимиле В. Вересаева / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия", 1904. – 64 с., 1 л. фронт. (портр.)
722200
  Фриче Б. Леонид Андреев : опыт характеристики / В. Фриче. – Москва : [Тип. Ф.Я. Бурче], 1909. – 76 с. – Экз. без ориг. обл.
722201
  Афонин Л.Н. Леонид Андреев / Афонин Л.Н. – Орловск : Орловское кн. изд-во, 1959. – 224 с.
722202
  Брусянин В.В. Леонид Андреев : жизнь и творчество / В.В. Брусянин. – Москва : Кн-во К.Ф. Некрасова ; [Ярославль : тип. Некрасова], 1912. – 126 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., без портр. – (Биографическая библиотека ; № 2)
722203
  Кулова Т.К. Леонид Андреев и Максим Горький. (Из истории лит. отношений) : Автореф... канд. филол.наук: / Кулова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1967. – 16л.
722204
  Беззубов В.И. Леонид Андреев и русский реализм начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Беззубов В.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 30л.
722205
  Беззубов В.И. Леонид Андреев и традиции русского реализма / В.И. Беззубов. – Таллин, 1984. – 335с.
722206
   Леонид Андреевич Пастур // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 3. – С. 315. – ISSN 1812-9471
722207
  Овечкин А.Е. Леонид Андреевич Шкорбатов 1884-1972 / А.Е. Овечкин; Ответств. ред. Л.В.Алексеев. – Москва : Наука, 2005. – 218с. – (Научно-биографическая литература). – ISBN 5-02-033224-0
722208
   Леонид Анисимович Ткаченко. – Москва, 1986. – 15с.
722209
  Тероганян М.И. Леонид Афанасьев / М.И. Тероганян. – Москва : Советский композитор, 1988. – 174, [1] с., [8] л. ил. : ил. : нот. ил. – (Портреты советских композиторов). – ISBN 5-85285-108-6
722210
  Шевелева Галина Марковна Леонид Афонин : Указ. лит. / Шевелева Галина Марковна, Самодурова Ида Ивановна. – Орел : Приокск. кн. изд., 1976. – 72с.
722211
  Баранов Л. Леонид Баранов : альбом / Л. Баранов ; предисл. М. Яблонский. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 71 с. : ил. – (Сер. "Новые имена")
722212
   Леонид Баранов: Выставка произведений. – М., 1988. – с.
722213
  Солженицын А. Леонид Бородин - "царица смуты" : Из "Литературной коллекции" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С.149-158. – ISSN 0130-7673
722214
   Леонид Брежнев. – 2-ро доп. изд. – София, 1978. – 287 с.
722215
  Деннингхаус В. Леонид Брежнев: публичность против сакральной власти / В. Деннингхаус, А.И. Савин // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 179-194. – ISSN 0869-5687
722216
   Леонид Быков. – 20с.
722217
  Шелест В. Леонид Быков: работа сердцем // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
722218
  Леонтьева Г.К. Леонид Васильевич Кабачек / Г.К. Леонтьева. – Л, 1963. – 56с.
722219
  Чистяков Н.С. Леонид Васильевич Киренский (1909-1969) / Н.С. Чистяков, Р.П. Смолин. – Москва : Наука, 1981. – 169с.
722220
   Леонид Витальевич Канторович, 1912-1986.. – Москва : Наука, 1989. – 134с.
722221
  Владыкина-Бачинская Леонид Витальевич Собинов / Владыкина-Бачинская. – Ярославль, 1951. – 108 с.
722222
  Владыкина-Бачинская Леонид Витальевич Собинов / Владыкина-Бачинская. – Москва, 1956. – 43 с.
722223
  Ремезов И.И. Леонид Витальевич Собинов / И.И. Ремезов. – М, 1960. – 138с.
722224
  Артоболевский И.И. Леонид Владимирович Ассур. (1878-1920) / Артоболевский И.И., Боголюбов А.Н. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1971. – 264 с.
722225
   Леонид Владимирович Байсаров (к 70-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 11-12. – ISSN 0041-5804
722226
   Леонид Владимирович Занков (1901-1977) : [Педагог]: Биобиблиогр. указ. – Москва : АПН СССР, 1990. – 114с.
722227
  Савшинский С.И. Леонид Владимирович Николаев. / С.И. Савшинский. – Л., 1960. – 68с.
722228
  Семенова Т.С. Леонид Владимирович Сойфертис / Т.С. Семенова. – Москва : Советский художник, 1962. – 53, [72] с.
722229
   Леонид Владимирович Сойфертис. – Москва : Советский художник, 1965. – 41, [3] с.
722230
  Куприянов И.Т. Леонид Вышеславский / И.Т. Куприянов. – Киев, 1984. – 199 с.
722231
  Буркатов Б.А. Леонид Вышеславский / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко // 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – С. 79
722232
  Шевцов А. Леонид Гальченко. / А. Шевцов, 1944. – 18с.
722233
   Леонид Генрихович Фризман // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 54-55. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Фризман Леонид Генрихович (1935-2018) - советский и украинский литературовед, педагог, публицист. Доктор филологических наук, профессор.
722234
   Леонид Губерский: "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в ТОП-500 лучших вузов мира" / разговор вел Сергей Курган // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 14 сентября (№ 164). – С. 6


  О том, что это за рейтинг и какие преимущества имеют отечественные вузы, принимая участие в таком отборе, "ФАКТАМ" рассказал академик НАН Украины, профессор, доктор философских наук, ректор КНУ имени Тараса Шевченко Леонид Губерский:
722235
  Симонова А.Т. Леонид Гусев / А.Т. Симонова. – Саратов, 1972. – 15с.
722236
  Шнырева Е.С. Леонид Деймант / Е.С. Шнырева. – Фрунзе, 1976. – 20с.
722237
   Леонид Дьячков. – Ленинград, 1979. – 16 с.
722238
   Леонид Елисеевич Безрук (к 70- летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 142. – ISSN 0130-2906
722239
  Славский Р.Е. Леонид Енгибаров / Р.Е. Славский. – М., 1989. – 301с.
722240
  Рахаева Ю. Леонид Зорин:"Писатель может лишь умереть, читатель - что много страшнее - вымереть": О любви, литературе и любви к литературе // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.30-32. – ISSN 0137-0723
722241
  Яновский Н.Н. Леонид Иванов / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1977. – 63с.
722242
  Яновский Н.Н. Леонид Иванов. / Н.Н. Яновский. – Омск, 1985. – 79 с.
722243
  Асафова Н.М. Леонид Иванович Прасолов / Н.М. Асафова; вступ. ст. А.А. Завалишина "Краткая характеристика науч. деятельности и основных трудов", с. 5-15] ; библиогр. сост. Н.М. Асафовой. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1946. – 47 с. : ил. – (Академия наук СССР. Материалы к библиографии ученых СССР . Серия почвоведения ; вып. 1)
722244
  Епифанова А.П. Леонид Иванович Седов. / А.П. Епифанова. – М., 1959. – 48с.
722245
  Тарасов Л.М. Леонид Иванович Соломаткин / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1948. – 36с.
722246
  Тарасов Л.М. Леонид Иванович Соломаткин / Л.М. Тарасов. – М., 1968. – 179с.
722247
  Савицкая Т.А. Леонид Иванович Соломаткин. 1837-1883. / Т.А. Савицкая. – М., 1971. – 99с.
722248
   Леонид Ильич Брежнев. – Москва, 1976. – 208с.
722249
   Леонид Ильич Брежнев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Политиздат, 1982. – 224 с.
722250
   Леонид Ильич Брежнев. Страницы жизни и деятельности. – Москва, 1981. – 285 с.
722251
   Леонид Ильич Брежнев: Страницы жизни - страницы эпохи. – Москва, 1976. – 117с.
722252
  Девятов С. Леонид Ильич в Завидово / С. Девятов, В. Жиляев, О. Кайкова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 6. – С. 133-137. – ISSN 0235-7089
722253
  Вреден-Кобецкая Леонид Исаакович Мандельштам / Вреден-Кобецкая. – Москва, 1941. – 24с.
722254
  Харламова Татьяна Леонид Исакович, генеральный директор "Академсервис" : "Мы никогда себе не изменяли". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 20-21 : Фото
722255
  Каминский Л.Д. Леонид Каминский / Л.Д. Каминский. – Ленинград, 1985. – 16с.
722256
   Леонид Карнаухов: Монум.-декор. и станковая живопись. Графика. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 10с.
722257
  Головченко Н. Леонид Киселев: Я постою у края бездны и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете - только песня на украинском языке... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)


  Колектив видавництва "Ярославів вал" провів вечір пам"яті "50 років без Леоніда Кисельова."
722258
  Григорьев В.Ю. Леонид Коган / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1975. – 176 с.
722259
  Григорьев В.Ю. Леонид Коган / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1984. – 32 с.
722260
  Владимиров Я.Г. Леонид Куббель. / Я.Г. Владимиров, Ю.Г. Фокин. – Москва, 1984. – 384с.
722261
  Рыбак Л.А. Леонид Куравлев и его режиссеры / Л.А. Рыбак. – М, 1989. – 287с.
722262
  Корж Г.П. Леонид Кучма : Настоящая биография второго Президента Украины / Геннадий Корж. – Харьков : Фолио, 2005. – 413 с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-3037-5


  В книге приведены многочисленные факты, комментарии, свидетельства очевидцев и оценки ведущих аналитиков
722263
  Бондаренко К.П. Леонид Кучма : портрет на фоне эпохи / Кость Бондаренко ; Киев. ин-т проблем упр. им. Горшенина. – Харьков : Фолио, 2007. – 635, [2] с., [32] л. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-03-3934-7
722264
   Леонид Кучма пригласил выпускников украинской школы в Риге на учебу в вузы Украины // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 25 октября (№ 197). – С. 4


  О встрече Президента Леонида Кучмы с учащимися украинской школы в Риге, которые приехали в Киев по приглашению Киевского гуманитарного лицея при КНУ имени Тараса Шевченко.
722265
  Кулик М. Леонид Кучма: "Если государство поддерживает развитие отечественной науки и технологий, у него есть будущее" // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 7 октября (№ 183). – С. 3


  Президент Украины (1994-2005 гг.) вручил стипендии фонда "Украина" по 10 тыс. 800 гривен пятерым студентам Киевского нац. авиационного ун-та .
722266
  Галух А. Леонид Кучма: "Мы не можем, как Россия стирать с лица земли города, как это было с Грозным. Президент Украины (1994-2005 гг.) не видит никого иного способа решения проблемы на востоке страны, кроме мирного // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 июня (№ 112). – С. 2


  В КНУ им.. Т. Шевченко состоялась научно-практич. конференция "Украина сегодня: вызовы для экономики и государственности". На фото П. Гайдуцкий, Л. Кучма, В. Литвин и ректор ун-ту Л. Губерский
722267
   Леонид Леонидович Товажнянский (К 70-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков, 2003. – 88с.
722268
  Исаев Г.Г. Леонид Леонов - литературный критик и публицист / Г.Г. Исаев. – Томск, 1991. – 327 с.
722269
   Леонид Леонов - мастер художественного слова. – М, 1981. – 108 с.
722270
  Крылов В.П. Леонид Леонов - художник : очерки / В.П. Крылов. – Петрозаводск, 1984. – 224 с.
722271
  Нусимов И.М. Леонид Леонов / И.М. Нусимов. – Москва, 1935. – 96 с.
722272
  Богуславская З.Б. Леонид Леонов / З.Б. Богуславская. – М. : Советский писатель, 1960. – 368 с.
722273
  Ковалев В.А. Леонид Леонов / В.А. Ковалев. – М : Просвещение, 1964. – 251 с.
722274
  Ковалев В.А. Леонид Леонов / В.А. Ковалев. – М : Просвещение, 1982. – 192 с.
722275
  Вахитова Т.М. Леонид Леонов / Т.М. Вахитова. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с.
722276
  Крук И.Т. Леонид Леонов / И.Т. Крук. – К : Вища школа, 1985. – 207 с.
722277
  Михайлов О.Н. Леонид Леонов / О.Н. Михайлов. – М. : Советская Россия, 1986. – 124 с.
722278
  Кондюрина Э.Ф. Леонид Леонов и писатели-современники / Э.Ф. Кондюрина. – Вильнюс, 1977. – 108 с.
722279
   Леонид Леонов и современность. – Саратов, 1983. – 131 с.
722280
  Прилепин Захар Леонид Леонов. "Игра его была огромна" : главы из книги / Окончание. Нач. "Новый мир", 2009, № 7 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 55-103. – ISSN 0130-7673
722281
  Старикова Е.В. Леонид Леонов. Очерки творчества / Е.В. Старикова. – М. : Художественная литература, 1972. – 336 с.
722282
  Куликов С.И. Леонид Луков / С.И. Куликов. – К., 1985. – 127с.
722283
  Макарьев Л.Ф. Леонид Макарьев / Л.Ф. Макарьев. – М, 1985. – 271 с.
722284
   Леонид Максимович Бреховских. – М, 1989. – 68с.
722285
  Акимов В.М. Леонид Максимович Леонов : указ. литературы / В.М. Акимов ; под ред. Л.П. Козловой ; М-во культуры РСФСР, Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1958. – 87 с.
722286
   Леонид Марков. – М, 1990. – 24с.
722287
  Мучник Г.М. Леонид Мартынов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мучник Г.М.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 23л.
722288
  Никульков А. Леонид Мартынов. / А. Никульков. – Новосибирск, 1969. – 75 с.
722289
  Дементьев В. Леонид Мартынов. Поэт и время / В. Дементьев. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1971. – 310 с.
722290
  Дементьев В. Леонид Мартынов: Поэт и время / В. Дементьев. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1986. – 304 с.
722291
   Леонид Миронович Леонидов. – М : Искусство, 1960. – 756 с.
722292
   Леонид Михайлович Лавровский.. – М, 1983. – 424 с.
722293
   Леонид Михайлович Литвиненко : [Ученый в области физ.-орган. химии]: Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1987. – 110с. – (Библиография ученых УССР)
722294
   Леонид Нижний. Графика : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1980. – [28] с.
722295
  Казаков Б.И. Леонид Николаевич Богоявленский / Б.И. Казаков, Т.Д. Ильина. – М, 1981. – 128с.
722296
   Леонид Николаевич Романов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 118. – ISSN 0130-2906
722297
  Епифанова А.П. Леонид Николаевич Сретенский. / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 49с.
722298
  Щетнев Л.Н. Леонид Николаевич Щетнев. Книжные знаки в гравюре / Л.Н. Щетнев. – Вологда : ВОКГ, 1972. – 23 с.
722299
  Щербина В.І. Леонид Павлович Добровольський як знавець Києва й Київщини // Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 399-401
722300
   Леонид Павлович Зусман: Живопись. Графика. – М., 1978. – 11с.
722301
  Резницкий Л.Л. Леонид Резницкий: Живопись. / Л.Л. Резницкий. – М., 1985. – 24с.
722302
  Коржев В.Г. Леонид Решетников. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1987. – 86с.
722303
  Епифанова А.П. Леонид Самуилович Лейбензон (1879-1951). / А.П. Епифанова. – М., 1957. – 52с.
722304
  Боголюбов А.Н. Леонид Самуилович Лейбензон, 1879-1951 / А.Н. Боголюбов, Т.Л. Канделаки. – Москва, 1991. – 282 с.
722305
   Леонид Семенович Ожигов / Ин-т физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ ; [редкол.: В.Н. Воеводин и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 78, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 49-79
722306
  Сурганов В. Леонид Соболев / В. Сурганов. – М., 1959. – 32с.
722307
  Сурганов В.А. Леонид Соболев / В.А. Сурганов. – М., 1962. – 322с.
722308
  Сурганов В.А. Леонид Соболев / В.А. Сурганов. – М., 1986. – 414с.
722309
  Сурганов В.А. Леонид Соболев. Очерк творчества. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : / Сурганов В.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1958. – 18л.
722310
   Леонид Сойфейтис: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
722311
  Новожилова Л.И. Леонид Ткаченко: альбом / Л.И. Новожилова. – Ленинград, 1991. – 76с.
722312
  Гейзер М.М. Леонид Утесов / Матвей Гейзер. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 336 с., [ 32 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1271 (1071)). – ISBN 978-5-235-03046-6
722313
  Дмитриев Ю.А. Леонид Утесов. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1982. – 207с.
722314
  Лелека О. Леонид Утесов: зигзаги судьбы. К 125-летию со дня рождения знаменитого эстрадного артиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12
722315
   Леонид Федорович Верещагин (1909-1977). – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1988. – 109с.
722316
  Сидоров А.А. Леонид Федорович Голованов мастер советского плаката / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 32 с.
722317
   Леонид Феоктистович Тарасов : Библиогр. указ. – Харьков, 1988. – 8с.
722318
   Леонид Феоктистович Черногор - профессор Харьковского университета : биоблиографический указатель / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [сост.: С.В. Панасенко]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-623-633-6
722319
  Воронецкая Т.В. Леонид Филатов / Т.В. Воронецкая. – Москва, 1992. – 174с.
722320
  Якоб И.Ю. Леонид Юльевич Эйдлин / И.Ю. Якоб. – Л, 1989. – 118с.
722321
   Леонид Якобсон. Творческий путь балетмейстера, его балеты, миниатюры, исполнители.. – Ленинград-Москва, 1965. – 33с.
722322
  Мишев Д., Чилингиров Ст. Леониду Андрееву : Два ответа на его статью "Торгующим во храме" / Д. Мишев и Ст. Чилингиров. – София : Кооперативная тип. "Гутенберг", 1914. – 48 с. – С. 4-6: Торгующим во храме / Леонид Андреев. – Библиогр.: "Библиография на произведенията на Леонид Андреев, преведени на български" (с. 43-48)
722323
  Шаталов Н.Н. Леониду Станиславовичу Галецкому - 80! // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 112-115 : фото. – ISSN 0204-3548
722324
  Белічко Ю.В. Леонід Андрієвський - художник книги : літопис життя і творчості : [худож. кн., живописець, графік, проектант-оформлювач, журналіст, мистецтвознавець, публіцист, видавець : мистецтвознав. дослідж.] / Юрій Белічко. – Київ : Криниця, 2012. – 407, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Сер. засн. 2002 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-99-1
722325
   Леонід Андрійович Пастур / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; [уклад. бібліогр. покажч. Г.М. Фельдман]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 59, [3] с., [4] арк. фотоіл., портр. : портр., фотоіл. – Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-342-1
722326
   Леонід Арсенійович Булаховський : До 70-річчя з дня народження і 50-річчя наукової і науково-педагогичної діяльності. – Київ : АН УРСР, 1958. – 32с.
722327
  Білодід І.К. Леонід Арсенійович Булаховський / І.К. Білодід; АН УРСР. Ін-тут мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1968. – 80с.
722328
  Налівайко А. Леонід Беркут: короткий нарис інтелектуальної біографії історика // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 39
722329
  Маурітссон М. Леонід Биков: улюблений кінодраматург // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 червня (№ 24). – С. 14
722330
  Ільницький М. Леонід Білецький - досдідник Олександра Потебні // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – ISBN 978-966-02-4721-5
722331
  Хороб С. Леонід Білецький - історик української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 20-30. – ISSN 0236-1477
722332
  Федоренко Є. Леонід Білецький - науковець та літературознавець // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 29-30.
722333
  Йолкіна Л. Леонід Білецький - учень і послідовник Володимира Перетца // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 45-49. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
722334
  Завальнюк О. Леонід Білецький – приват-доцент, декан і проректор Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918–1920) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 59-64
722335
   Леонід Білецький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 196-197 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
722336
   Леонід Білецький // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 70-72. – ISBN 966-518-344-3
722337
  Галич О. Леонід Большаков: портрет на тлі доби


  У статті розглянуто специфіку біографічної прози Леоніда Большакова, героями якої є діячі української літератури. Особлива увага звертається на пошуковий характер відтворення образів Тараса Шевченка та Григорія Вінського.
722338
  Булаховська Ю. Леонід Булаховський : (до 120-річчя від дня народження) // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 2 (63) : березень - квітень. – С. 138-141
722339
   Леонід Булаховський (1888-1961) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 264-265 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
722340
   Леонід Булаховський (1888-1961): мовознавець, педагог, громадський діяч // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 76-77 : фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
722341
  Папіш В. Леонід Булаховський про Олександра Потебню // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 24. – С. 55-57
722342
  Коломийцева В. Леонід Васильович Губерський / Вікторія Коломийцева // Золотий фонд нації : [довідково-біографічне вид.] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2010. – С. 24-25. – (Золота книга України). – ISBN 978-966-2315-19-6
722343
   Леонід Васильович Губерський : матеріали до бібліографії (1970-2011) / КНУТШ ; [упоряд. : В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, З.Р. Чорнобровкіна ; авт. вст. ст. А.О. Приятельчук]. – Київ : Київський університет, 2011. – 112 с. – ISBN 978-966-439-460-1
722344
   Леонід Васильович Губерський / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, З.Р. Чорнобровкіна ; авт. вступ. ст.: М.В. Попович, Л.О. Шашкова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 169, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст частк. англ. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-319-3
722345
  Кузьменко М.В. Леонід Вишеславський - перекладач поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 121-124
722346
   Леонід Володимирович Ільїн = Ilyin Leonid Volodymyrovych : біобібліогр. покажч. [до 50-річчя від дня народження] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. І.П. Сидорук]. – Луцьк : Терен, 2017. – 151, [1] с. : фотоіл. – Покажчики: с. 106-122.- Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., рос., пол. – (Серія "Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки"). – ISBN 978-617-7117-60-4
722347
   Леонід Володимирович Ільїн (до 50-річчя від дня народження) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 123-124 : фото. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
722348
  Владич Л.В. Леонід Володимирович Позен / Л.В. Владич. – Київ, 1961. – 79с.
722349
  Мішалов В.Ю. Леонід Гайдамака та його роль у становленні харківської бандури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 106-112. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
722350
   Леонід Георгійович Розенфельд : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 278-279. – ISSN 2413-7944


  "11 червня 2016 року на 86-му році пішов із життя видатний український вчений в галузі рентгенології та медичної радіології, перший заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України, заступник директора Інституту отоларингології НАМН України з наукової ...
722351
  Дудко В. Леонід Глібов - автор російських журналів середини 1860-х років // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 600-605. – ISBN 966-7679-57-8
722352
  Побідаш І.Л. Леонід Глібов - організатор та видавець газети "Чернігівський листок" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 55-60


  Розглянуто історії видання газети "Чернігівський листок" за редакцією Л.Глібова, проблеми нерегулярності видання, причини припинення. Наголошено на організаторських здібностях редактора. Розглянуто питання авторського колективу газети, а також позицію ...
722353
  Гур"єв Б.М. Леонід Глібов : літературний портрет / Б.М. Гур"єв. – Київ : Дніпро, 1965. – 99 с.
722354
  Сиваченко М. Леонід Глібов / М. Сиваченко, О. Деко. – К., 1969. – 288с.
722355
  Пільгук І.І. Леонід Глібов / І.І. Пільгук. – Київ, 1977. – 48с.
722356
  Деркач Б.А. Леонід Глібов. Життя і творчість / Б.А. Деркач. – К., 1982. – 254с.
722357
   Леонід Григорович Руденко / НАН України, Ін-т географії ; [авт. вступ. ст. Є.І. Стеценко ; уклад. Г.К. Андреєва]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 153, [3] с., [16] с. фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-207-3
722358
   Леонід Губерський: "Вищі навчальні заклади АРК є невід"ємної складовою вищої школи України, що інтегрована в Європейський простір вищої освіти" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 12 березня - 19 березня (№ 11). – С. 3


  "...Леонід Губерський звернувся до Віце-президента Спілки ректорів, ректора Таврійського національного університету імені В.Вернадського (ТНУ) Миколи Багрова із закликом провести роботу з керівниками вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації ...
722359
   Леонід Губерський: "Моє життя - університет" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Штрихи до біографія Л.Губерського.
722360
  Губерський Л. Леонід Губерський: "Сьогодні університет повинен боротися за кожного абітурієнта" / спілкувалися Максим Короденко і Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 серпня (№ 32). – С. 1, 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  "...Про підсумки вступної кампанії, нову систему розподілу державного замовлення, а також про те, як можна заохотити молодь здобувати гостродефіцитні професії, розповів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент ...
722361
  Губерський Л.В. Леонід Губерський: Ми не відчули дефіциту в абітурієнтах - ані кількісного, ані якісного / спілкувалися Максим Короденко і Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 1, 9. – ISSN 2219-5793


  "...Про підсумки вступної кампанії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, про проблеми, з якими цьогоріч довелося стикнутись вишам, а також пропозиції керівництва українських ВНЗ до Умов прийому "Освіті України" розповів ректор ...
722362
  Старовойтенко І.М. Леонід Жебуньов – активний учасник видавничого життя газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 42-47


  У статті відображена різнобічна участь Л. Жебуньова у житті української щоденної газети "Рада". Він був серед її найближчих прихильників, популяризаторів, консультантів редакційно-видавничого колективу та дописувачів; мав найтісніший зв"язок з її ...
722363
  Старовойтенко І.М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 183-199. – ISBN 966-02-4450-4
722364
   Леонід Іванович Глібов. Бібліографічний покажчик. – Київ, 1952. – 15 с.
722365
   Леонід Іванович Константиненко : до 70-річчя від дня народження / Р. Лещух, В. Веліканов, В. Полєтаєв, А. Данилів // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 127-128. – ISSN 0131-2634


  Третього березня 2013 року виповнилося 70 років з дня народження відомого українського вченого в галузі палеонтології і стратиграфії відкладів палеозою України Леоніда Івановича Константиненка. У 1962 р. став студентом геологічного факультету ...
722366
  Данилевский В В. Леонід Іванович Лутугін - дослідник Донбасу / В В. Данилевский. – К, 1950. – 99с.
722367
  Костюк Г.Г. Леонід Іванович Лутугін. До 150-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 144. – ISSN 0374-3896


  Відомий ботанік, фізіолог рослин.
722368
   Леонід Іванович Мозговий : (до 65-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Б-ка ; [упоряд.: О.М. Золотарьова, О.А. Денисова ; вступ. ст.: О.Л. Біличенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2017. – 34, [1] с. : портр. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 11)
722369
  Довжук І.В. Леонід Івванович Лутугін і Донбас // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 90-94. – (Серія "Історичні науки")
722370
   Леонід Ілліч Брежнєв : Короткий біографічний нарис. – Київ, 1976. – 164с.
722371
   Леонід Каденюк: Я твій син, Україно! = Leonid Kadenyuk: I am your son, Ukraine! : Фотоальбом. – Київ. Мюнхен, 1999. – 166с. – ISBN 966-7126-06-4
722372
  Довбенко М. Леонід Канторович і "Т"яллінг Купманс: математики на економічному олімпі / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 216-223. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
722373
   Леонід Капелюшний:"У нашому домі йде реставрація Імперського режиму за ширмою декларативного суверенітету" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 19-35
722374
  Слабошпицький М. Леонід Кисельов. "Над київськими зошитами" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 8-9


  З київських зошитів Леоніда Кисельова
722375
   Леонід Кравчук. – Київ, 1992. – 223с.
722376
  Буряк О. Леонід Куценко: штрихи до портрета літературознавця (на матеріалі наукових студій про поетів Празького кола) // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 19-26. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
722377
   Леонід Кучма - людина і Президент = Leonid Kuchma:Personality and President : Упоряд.Н.В.Кальченко. – Київ : Мистецтво, 1998. – 136с. – ISBN 966-577-130-2
722378
  Брехаря С.Г. Леонід Кучма: мотивація влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
722379
  Крук І.Т. Леонід Леонов / І.Т. Крук. – Київ : Дніпро, 1979. – 171 с.
722380
  Слива Ю. Леонід Лещенко - вчений, дипломат, лектор. До 80-річчя з дня народження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 9/10, 11/12. – С. 54-55. – ISSN 0868-8117


  Протягом 1992-1993 років очолює каф. міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин.
722381
  Черніков І.Ф. Леонід Лещенко - один із перших українських сходознавців повоєнної доби // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 223-228. – ISSN 1608-0599
722382
  Александров В.Є. Леонід Лутугін. 1864-1915. : біографічна повість про вченого-географа / В.Є. Александров ; післямова В.І. Яворський. – Київ : Молодь, 1975. – 319 с. – (Життя славетних : Серія біографічних творів ; вип. 28)
722383
  Фетисов І. Леонід Марчук - скрипаль з Волинського Полісся // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 73-81. – ISSN 2413-4767
722384
  Пеняк П.С. Леонід Мацкевий як дослідник неоліту Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 120-125. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
722385
   Леонід Михайлович Дорофеєв // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 110-111 : фото. – ISSN 0367-4290
722386
   Леонід Михайлович Лобанов / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 88, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-290-5
722387
  Пономаренко О.М. Леонід Михайлович Степанюк : до 60-річчя від дня народження / О.М. Пономаренко, В.О. Сьомка, Т.І. Довбуш // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 127-129 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
722388
  Госейко Л. Леонід Могилевський: від ВУФКУ до європейських кіностудій // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 38-40. – ISSN 1562-3238
722389
  Набитович І. Леонід Мосендз - лицар святого Грааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 222с. – ISBN 966-538-045-1
722390
  Набитович І. Леонід Мосендз - поет боротьби й непокірного духу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 12
722391
  Синьоок Т. Леонід Мосендз - поет і Горотак-1: еволюція поетичної манери // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С.279-285


  У статті досліджено еволюцію поетичної манери Леоніда Мосендза: від його ранніх поезій збірки "Зодіяк" до віршів, що увійшли до "Дияболічних парабол" Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза до згаданої літературної містифікації, ...
722392
  Ковалів Ю. Леонід Мосендз // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 101-103. – ISSN 0236-1477
722393
  Іщук-Пазуняк Леонід Мосендз і доля його могили // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 273-275. – ISBN 978-966-355-044-2
722394
  Силка О.З. Леонід Мушкет: два життя однієї людини / О.З. Силка, Л.І. Синявська // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 121-123. – ISBN 966-2980-20-2


  У статті висвітлюються невідомі сторінки життя українського патріота, учасника національно-визвольної боротьби 1920-х рр.
722395
  Ковалів Юрій Леонід Новиченко: Semper Tiro і його літературознавча школа


  Закінчив 1939 Київський університет.
722396
  Гордійчук І. Леонід Осика. Повернення до Одеси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 23


  Відбудеться ретроспектива фільмів талановитого режисера "української школи поетичного кіно".
722397
   Леонід Павленко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 37 : Леонід Павленко. – С.3-22
722398
  Ковалів Ю. Леонід Пахаревський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 101-107. – ISSN 0236-1477
722399
   Леонід Первомайський. – Львів, 1968. – 24с.
722400
  Кошелівець І. Леонід Первомайський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 6-7


  Пам"яті Леоніда Первомайського.
722401
  Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: "Ми - одного древа гілля" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 82-94. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-8645-19-7
722402
  Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологічний аспект
722403
  Скрипнюк О. Леонід Петрович Юзьков - відомий вчений-конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України / О. Скрипнюк, М. Теплюк // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 379-382. – ISSN 1026-9932
722404
   Леонід Петрович Юзьков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 218-219. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
722405
   Леонід Романович Калапуша : біобібліогр. покажчик / Волин. нац. ун т ім. Лесі Українки , Б-ка ; [уклад. Л.П. Бондар]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 52 с. : фотоіл.
722406
  Задорожний Микола Леонід Руденко: "Необхідно наближати географічну науку до географічної освіти" : сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-3 : Фото
722407
  Пузикова Лучія Леонід Рудкін: "У тобі має бути багато душі й водночас вона повинна залишатися чистою" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59


  Наскільки важко пройти з честю свій професійний шлях на митниці в умовах, коли суспільство ніяк не може отямитися від морального божевілля?
722408
  Пузикова Лучія Леонід Рудкін: "У тобі має бути багато душі й водночас вона повинна залишатися чистою" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59


  Наскільки важко пройти з честю свій професійний шлях на митниці в умовах, коли суспільство ніяк не може отямитися від морального божевілля?
722409
  Злотник-Шагіна Леонід Рудницький - дослідник творчості І.Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 144-149. – ISSN 2520-2103
722410
  Берзін П.С. Леонід Сергійович Білогриць-Котляревський - гідний учень свого вчителя // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 468-513. – ISBN 978-617-7020-05-8
722411
  Острик М.М. Леонід Смілянський / М.М. Острик. – Київ, 1964. – 185с.
722412
   Леонід Смілянський у спогадах та дослідженнях.. – К., 1971. – 167с.
722413
   Леонід Смілянський: бібліографія творів і критичний дискурс : (до 115-річчя від дня народження) / підготувала Валерія Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 96-106. – ISSN 0236-1477
722414
  Стасенко Б. Леонід Талалай - і в пам"яті, і в слові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 3


  Презентація виданої в Москві збірки Л. Талалая "За тенью тень"
722415
  Баланік В. Леонід Федорович Биков - неповторний актор і талановитий режисер // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 16-19
722416
  Коваль Р. Леонід Череватенко : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 333
722417
  Череватенко Л. Леонід Череватенко про Валер"яна Підмогильного: у Сандармоху вбили засновника екзистенціалізму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 18-19
722418
  Салтовська Н. Леонід Шурко - фольклорист, літературознавець, педагог (до 55-річчя від дня народження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 6-14
722419
   Леонід Юзьков - людина, з якої почалася історія становлення конституційного судочинства // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 37
722420
  Кампо В. Леонід Юзьков: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 91-95
722421
   Леоніда Васильовича Губерського з Днем народження! // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 4-10 октября (№ 39). – С. 30


  Вітає колектив КНУ імені Тараса Шевченка.
722422
  Драч І. Леонідові Череватенку : вірш // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 334
722423
   Леоніду Григоровичу Руденку 75 років // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 16 : фото
722424
  Кравчук Л.М. Леоніду Макаровичу Кравчуку - 80. Штрихи до портрета / розмовляла Олена Яхно // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 3 : фото


  Бесіда з першим Президентом незалежної України.
722425
  Білецький В.С. Леоніт ( - мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 79. – ISBN 978-966-02-7999-5
722426
   Леонов Іван Федорович (1809-1854) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
722427
   Леонов Іван Федорович (1809-1854) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 273. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
722428
  Шляпникова Е.А. Леонтий Беннигсен // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
722429
   Леонтий Карпович, церковный вития православной Юго-Западной Руси в XVII столетии и два его слова : Посвящается православным воссоединившимся от унии в 1875 г. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип. (М. Катков), 1878. – [16], 118 с.


  Вступ. статья: д. член архим. Леонид На доп. тит. л. 1-го изд. загл.: Два слова, которые сказывал отец Леонтий Карпович, архимандрит общежительного Виленского братского монастыря, церкви сошествия святого и животворящего духа, одно на преображение ...
722430
   Леонтий Никифорович Мазанов. – М, 1979. – 17с.
722431
   Леонтій Володимирович Дячук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-966-924-219-8
722432
  Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко / Д.В. Степовик; Ан УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографія. – Київ : Наукова думка, 1986. – 235 с.
722433
   Леонтович Володимир Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 63-64
722434
   Леонтович Володимир Григорович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 277-278. – ISBN 966-7650-87-1
722435
   Леонтович Володимир Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 127-128 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
722436
   Леонтович Володимир Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 132-133. – ISBN 978-966-439-961-3
722437
   Леонтович Володимир Григорович (1881-1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 70-71. – ISBN 966-95774-3-5
722438
   Леонтович Володимир Григорович (1881-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
722439
   Леонтович Олександр Васильович (1869-1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
722440
  Погшребенник Ф.П. Леонтович Роман Андріянович / Ф.П. Погшребенник, В.Ф. Погребенник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7999-5
722441
  Иванов Ю.Ф. Леонтович Федор Иванович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 218-219
722442
  Семенко Л. Леонтович, відкритий архів. "Щедрик" Леонтовича став своєрідною візитівкою України у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 15


  "Останнім часом довкола композитора Миколи Леонтовича роїться чимало пристрастей, пов"язаних із будинком на Вінниччині, з популярністю його творів у світі. До одного з таких творів - легендарного "Щедрика" - знову хочеться повернутися, адже і в цій ...
722443
  Марцинковская Т.Д. Леонтьев Алексей Николаевич (1903-1979) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 68-70. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
722444
   Леонтьев Константин Николаевич :[указатель литературы] / составитель О.М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 51 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 7 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 3. – С. 17-57
722445
  Поселянин Е. Леонтьев. Воспоминания // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 181-199. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891) - російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
722446
   Леонтьевский сборник : Издано по рукописи из собр. князя П.П. Вяземского : (4, № CCXIII). – Санкт-Петербург : тип. Добродеева, 1881. – VIII, 46 с. : факс. – ([Общество любителей древней письменности. Издания] ; 77)


  Литографированное воспроизведение заставок статей и украшений Леонтьевского сборника по списку 1698 г. В предисловии – краткая история рукописи и перечень статей сборника
722447
  Рид В. Леопард / В. Рид. – М., 1961. – 149с.
722448
  Лампедуза Дж.Т. Леопард / Дж.Т. Лампедуза; Пер. с итальянского Г.С. Брейтбурга. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 261 с.
722449
  Несбьо Ю. Леопард = Panserhjerte : [скандинав. гостросюжет.] роман / Ю Несбьо ; [пер. Ю.Г. Григоренко ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 766, [2] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7208-5
722450
  Сахарнов С.В. Леопард в скворечнике / С.В. Сахарнов. – Москва, 1991. – 57с.
722451
  Корбетт Джим Леопард из Рудрапраяга / Корбетт Джим. – Москва, 1959. – 141с.
722452
  Каспрук В. Леопард не змінює своїх плям. США і таліби поновили мирні переговори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 6


  "Сполучені Штати і рух "Талібан" відновили мирні переговори у столиці Катару Досі, де розміщується керівництво цього воєнізованого формування. Поновлення перемовин відбулося через три місяці після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився ...
722453
  Томази Леопард. / Томази, Лампедуза Д. ди. – М., 1961. – 261с.
722454
  Шунь Марія Леополіс-Леополтвіс... Місто на Полтві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
722455
  Луйк В. Леопольд : для детей / В. Луйк; пер. с эст. Е.Лейт. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 159 с.
722456
  Трегуб Г. Леопольд Аравійський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Мугаммед Асад - відомий діяч ісламського світу, про якого мало знають на батьківщині. Лише нещодавно у Львові з"явився культурний центр його імені.
722457
  Купчинська Л. Леопольд Бляу: сторінки творчої біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 239-247. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Статтю присвячено Леопольду Бляу, призабутому в історії української культури художнику-граверу ХІХ століття. На підставі вивчення архівних матеріалів, які зберігаються у Відні і Кракові, а також мистецьких творів зі збірки Львівської національної ...
722458
  Якущенко Г.Д. Леопольд Іванович Левицький : нарис про художника / Г.Д. Якущенко. – Київ : Мистецтво, 1969. – 72 с.
722459
  Островский Г.С. Леопольд Левицкий: альбом репродукций / Г.С. Островский. – М., 1978. – 112с.
722460
  Левицький Л.І. Леопольд Левицький : [альбом] / Л.І. Левицький; [упоряд.: Т. Лозинський та ін. ; ред.: М. Волощак ; передм.: О. Голубець] ; вступ. ст.: Мар"ян Бесага. – Київ : Родовід, 2006. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 966-7845-28-1
722461
  Раабен Л.Н. Леопольд Семенович Ауэр : очерк жизни и деятельности ; Ауэр Леопольд Семенович, о нем / Л.Н. Раабен. – Ленинград : Госмузиздат, 1962. – 178 с.
722462
  Смоленский Н.И. Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования : Автореф... канд. ист.наук: / Смоленский Н.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 18л.
722463
  Супрун-Яременко Леопольд Ященко // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 145-149. – ISSN 2224-0926
722464
  Орел Л. Леопольд Ященко. Спогади дружини // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 76-87
722465
  Сікорська І. Леопольд Ященко: життя як Гомін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 14
722466
  Порут Л. Леопольд Ященко: земний ангел-охоронець української пісні... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 5
722467
  Орел Л. Леопольд Ященко: штрихи до портрета // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
722468
  Гуць Михайло Леопольдові Ященку - 80
722469
  Шеда Я. Леош Яначек / Я. Шеда. – Прага : Орбис, 1954. – 60 с.
722470
  Фогель Я. Леош Яначек / Я. Фогель. – М, 1982. – 334с.
722471
  Гозенпуд А.А. Леош Яначек и русская культура / А.А. Гозенпуд. – Ленинград : Советский композитор, 1984. – 198 с.
722472
  Луговцова С.Л. Лепельская шляхта: основные виды деятельности в первой трети XIX в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 18-23. – ISSN 1995-5634
722473
  Усова Н.Т. Лепестки / Н.Т. Усова. – Тула, 1984. – 86с.
722474
  Еращенко В.С. Лепестки в колодезной воде / В.С. Еращенко. – Хабаровск, 1977. – 40с.
722475
  Халафян З. Лепестки ромашки : роман / Зорайр Халафян; авториз. пер. с арм. В.Асланян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 487 с.
722476
  Сухов Ф.Г. Лепестки. / Ф.Г. Сухов. – Волгоград, 1968. – 112с.
722477
  Добрянський П.К. Лепеха в раю : повість, гуморески / П.К. Добрянський. – Київ, 1990. – 348 с.
722478
  Дреновски А.К. Лепидоптерната фауна по высоките планини на България / А.К. Дреновски. – София : Печатница П.Глушков
Часть 2. – 1929. – 76с.
722479
  Дреновски А.К. Лепидоптерната фауна по высоките планини на България с една карта и една схема-рельеф / А.К. Дреновски. – София : Печатница П.Глушков, 1928. – 120с.
722480
  Круликовский Л. Лепидоптерологические заметки // О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 2-4
722481
  Круликовский Л. Лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – 4 с.
722482
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки / Н.Н. Филипьев, 1934. – 1409с.
722483
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки / Н.Н. Филипьев, 1934. – 1934с.
722484
  Яхонтов А.А. Лепидоптерологические заметки, III, 1907. – 6 с. – Отд. оттиск: Русское энтомол. обозрение. 1912. Т. 12, № 1, с. 35-40
722485
  Алфераки С.Н. Лепидоптерологические размышления / С. Алфераки. – [Санкт-Петербург], 1909. – 29 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1909. Т.4, (март 1910 г.), с. 347-375
722486
  Филипьев Н.Н. Лепидоптнрологические заметки / Н.Н. Филипьев. – Москва, 1934. – 413 с.
722487
   Лепин А.Я.. – Рига, 1990. – 43с.
722488
  Білецький В.С. Лепідокріт ( - мінерал класу гідроксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 94. – ISBN 978-966-02-7999-5
722489
  Образцов М.С. Лепідоптерафауна Побозько-Дніпрянського степу. (Спроба каталогу). / М.С. Образцов. – 81-98с.
722490
  Образцов М.С. Лепідоптерафауна Побозько-Дніпрянського степу. (Спроба каталогу). / М.С. Образцов. – 81-98с.
722491
  Круликовський Л.К. Лепідоптерологічні замітки / Л.К. Круликовський, 1928. – S. 515-516
722492
  Макаренко Є Д. Лепікаш Іларіон Автономович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 103-105 : фото. – ISSN 0367-4290
722493
  Лантери Э. Лепка / Э. Лантери. – М., 1963. – 330с.
722494
  Писаревский Л.М. Лепка головы человека. Практ. руководство. / Л.М. Писаревский. – М., 1962. – 74с.
722495
  Писаревский Л.М. Лепка головы человека. Учеб. пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак. пед. ин-тов. / Л.М. Писаревский. – М., 1968. – 56с.
722496
  Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке / Н.С. Боголюбов. – М., 1979. – 144с.
722497
  Соколов В.Н. Лепка фигуры. / В.Н. Соколов. – М., 1962. – 140с.
722498
   Лепковский Е,А.. – Москва, 1930. – 88 с.
722499
  Кастанаян Е.Г. Лепная керамика боспорских городов / Е.Г. Кастанаян. – Л., 1981. – 177с.
722500
  Винниченко В.К. Лепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 381, [3] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-801-3
722501
  Винниченко В.К. Лепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 381, [3] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0114-5
722502
  Ардаев Г.Б. Лепсци Н., Войске В. Бельгия - трудный путь к политической и экономической стабильности // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 205-207
722503
  Смирнов Л.В. Лепта / Л.В. Смирнов. – Москва, 1966. – 127с.
722504
  Рыжманов Г.Н. Лепта / Г.Н. Рыжманов. – Воронеж, 1968. – 97с.
722505
  Федоренко П.К. Лепта / П.К. Федоренко. – М., 1984. – 253с.
722506
   Лепта. – Москва
№ 24. – 1995
722507
   Лепта. – Москва
№ 25. – 1995
722508
   Лепта. – Москва
№ 26. – 1995
722509
   Лепта. – Москва
№ 27. – 1995
722510
   Лепта. – Москва
№ 28. – 1995
722511
   Лепта. – Москва
№ 29. – 1996
722512
   Лепта. – Москва
№ 30. – 1996
722513
   Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик, Л.В. Якушко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-32. – ISSN 1605-7295
722514
  Хольст Инза Лептис Магна. Восставшие из песка : Археология / Хольст Инза, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 140-154 : Фото. – ISSN 1029-5828
722515
  Хатунцева А.Я. Лептитовая формация северо-запада Украинского щита / А.Я. Хатунцева. – Киев : Наукова думка, 1977. – 140с.
722516
  Кунст Золтан Лептон-адронные взаимодействия при высоких энергиях и принцип автомодельности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кунст Золтан; ОИЯИ. ЛТФ. 2-6780. – Дубна, 1972. – 16л.
722517
  Ермолов П.Ф. Лептонные взаимодействия при высоких энергиях / П.Ф. Ермолов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 186 с.
722518
  Окунь Л.Б. Лептоны и кварки / Л.Б. Окунь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 345с.
722519
  Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. / Л.Б. Окунь. – Москва : Наука, 1981. – 304с.
722520
  Благодарный Я.А. Лептоспироз : аннотир. указатель литературы : (1948-1958 гг.) / Я.А. Благодарный, С.Г. Медведева ; АН КазССР, Ин-т краев. патологии ; Центр. науч. б-ка. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз. ССР, 1961. – 252 с.
722521
  Нестеренко В. Лептоспіроз - смертельна недуга // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 3-4
722522
  Сопронюк М.Т. Лептоспіроз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 40 : фото
722523
  Гримич М.В. Лер Джон-Кемпбел // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 102. – ISBN 978-966-02-7999-5
722524
  Сидоренко Віктор Лервік. Вогонь вікінгів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 90-95 : фото
722525
  Жданов И.А. Лермонтов / И.А. Жданов. – 172с.
722526
  Жданов И.Н. Лермонтов : Лекции И.Н. Жданова // Пушкин : Лекции И.Н. Жданова / И.Н. Жданов. – [Санкт-Петербург] : Литография Богданова Эртелев, 1904. – 172, 1 л. факс.
722527
  Эйхенбаум Б.М. Лермонтов / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1924. – 168 с.
722528
  Иванов С.В. Лермонтов / С.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 336 с.
722529
  Андроников И.Л. Лермонтов : новые разыскания / Андроников И. – Ленинград : Совецкий писатель, 1948. – 167 с. : ил.
722530
  Андроников И.Л. Лермонтов / Андроников И. – Москва : Советский писатель, 1951. – 320 с. : ил.
722531
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования, статьи, рассказы / И.Л. Андроников; Адроников И. – Пенза : Облиздат, 1952. – 348 с. : ил.
722532
  Лавренев Б.А. Лермонтов / Б.А. Лавренев. – Москва, 1953. – 128с.
722533
  Геворкян В. Лермонтов / В. Геворкян. – Ереван, 1961. – 231с.
722534
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования и находки / Андроников И.Л. – Москва : Художественная литература, 1964. – 608 с., [21] л. ил. : ил.
722535
  Андроников И.Л. Лермонтов / И.Л. Андроников. – Москва, 1967. – 608с.
722536
  Вырыпаев П.А. Лермонтов / П.А. Вырыпаев. – Воронеж, 1972. – 227 с.
722537
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования и находки / Андроников И.Л. – 4-е изд. – Москва : Художественная литература, 1977. – 647 с., [32] л. ил.
722538
  Чекалин С.В. Лермонтов : Знакомясь с биографией поэта / С.В. Чекалин. – Москва : Знание, 1991. – 249 с.
722539
  Афанасьев В.В. Лермонтов / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 558, [2] с. : ил., 16 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : Серия биографий ; Вып. 719). – ISBN 5-235-01518-5
722540
  Михалопулу А. Лермонтов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 222-229. – ISSN 1130-6545
722541
  Андроников И.Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году / Андроников И.Л. – Москва : Советский писатель, 1955. – 268 с., [8] л. ил.
722542
  Андроников И.Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году / Андроников И.Л. – [Доп. изд.]. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 240 с., [8] л. ил.
722543
  Оксман Ю. Лермонтов в записках А.И. Арнольди // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 449-476


  "Имя А.И. Арнольди, однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку и свидетеля последних месяцев его жизни на Кавказе, принадлежит к числу имен, давно уже известных в специальной литературе. С самого начала шестидесятых годов в ...
722544
  Иванова Т.А. Лермонтов в Москве / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1979. – 207 с.
722545
  Морозова Людмила Ивановна Лермонтов в музыке : Библиогр. справ. / Морозова Людмила Ивановна, Розенфельд Борис Матвеевич. – Москва : Советский композитор, 1983. – 175с.
722546
  Заславский И.Я. Лермонтов в переводах советских украинских поэтов и некоторые вопросы художественного периода // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 30-34
722547
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Петербурге. / В.А. Мануйлов. – Л., 1964. – 340 с.
722548
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Петербурге. / В.А. Мануйлов, Л.Н. Назарова. – переизд. – Л., 1984. – 224 с.
722549
  Гиреев Д.А. Лермонтов в Пятигорске / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1947. – 32 с.
722550
  Голованова Т.П. Лермонтов в советской науке и художественной литературе : Автореф... кандид. филологич.наук: / Голованова Т.П.; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко АН УССР. – Киев, 1952. – 16 с.
722551
  Арзамасцев В.П. Лермонтов в Тарханах : путеводитель по дому-музею / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1975. – 95 с.
722552
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Тарханах. / В.А. Мануйлов. – Пенза, 1949. – 106 с.
722553
  Арзамасцев В.П. Лермонтов в Тарханах. Путеводитель по дому-музею / В.П. Арзамасцев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Саратов : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1977. – 103 с.
722554
   Лермонтов в творчестве саратовских художников. Каталог выставки 1961 года. – Саратов, 1963. – 12с.
722555
  Рез З.Я. Лермонтов в школе / Рез З.Я. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – 216 с., [1] л. портр.
722556
  Нейман Б.В. Лермонтов и "Московский вестник" / Б.В. Нейман. – 203-205с.
722557
  Татевосян Р. Лермонтов и армянская классическая поэзия. Идейное, жанровое и стилевое своеобразие // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 36-43. – ISSN 0130-9730


  Первые переводы Лермонтова на армянский язык относятся к 1840-м годам. Переводы его произведений в новом общественном и литературном контексте раскрывают важные для армянской литературы смысловые глубины. Изучение влияния "лермонтовского (элемента) ...
722558
  Иванов С.В. Лермонтов и Белинский / С.В. Иванов, 1939. – 33-76с.
722559
  Гургулова М. Лермонтов и българската литература / М. Гургулова. – София, 1964. – 224 с.
722560
  Нейман Б.в. Лермонтов и Гоголь / Б.в. Нейман. – 124-138с.
722561
  Иванова Л. Лермонтов и декабрист М.А. Назимов // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 431-440


  Михаил Александрович Назимов (1801-1988) - декабрист, участник Кавказской войны, председатель Псковской губернской земской управы, мемуарист.
722562
  Финкель А. Лермонтов и другие переводчики "Еврейской мелодии" Байрона // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 169-200
722563
  Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман "Герой нашего времени". / К.Н. Григорьян. – Л : Наука, 1975. – 347 с.
722564
  Бразуль-Брушковский Д.И. Лермонтов и Кавказ (Юбилейная памятка) 1841 г. - 15 июля - 1914 г. / Д. Бразуль-Брушковский. – Пятигорск : Изд. Иосифа Шнип ; Электропечатня Г.Д. Сукиасянца, 1914. – 32 с. : ил.
722565
  Вырыпаев П. Лермонтов и крестьяне (По материалам архивов Пензенской области) // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 441-448


  "В литературе обстоятельно исследована среда, окружавшая Лермонтова в Москве, в Петербурге, на Кавказе. Но простые русские люди, крестьяне и дворовые, которые были близки Лермонтову с раннего детства и до самой смерти, остаются в его биографии ...
722566
  Федоров А.В. Лермонтов и литература его времени / А.В. Федоров. – Ленинград : Художественная литература, 1967. – 363 с.
722567
   Лермонтов и литература народов Советского Союза. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1974. – 456 с.
722568
  Гловацкий Б.С. Лермонтов и музыка / Б.С. Гловацкий. – М.-Л., 1964. – 103 с.
722569
  Мануйлов В.А. Лермонтов и наше время. Стенограмма публ. лекции / В.А. Мануйлов. – Л., 1951. – 39с.
722570
  Николаева М.Ф. Лермонтов и николаевская знать. / М.Ф. Николаева. – Пятигорск, 1947. – 29 с.
722571
  Антудова Т.А. Лермонтов и Пастернак: эстетический и философский аспекты проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 151-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
722572
  Макогоненко Г.П. Лермонтов и Пушкин / Г.П. Макогоненко. – Л : Советский писатель, 1987. – 398 с.
722573
  Григорьян К.Н. Лермонтов и романтизм. / К.Н. Григорьян. – М-Л : Наука, 1964. – 300 с.
722574
  Закржевский А.К. Лермонтов и современность / Александр Закржевский. – Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1915. – VIII, 153 с.
722575
  Умарбекова З.У. Лермонтов и узбекская поэзия. / З.У. Умарбекова. – Ташкент, 1973. – 175 с.
722576
  Заславский И.Я. Лермонтов и Украина : литературно-критический очерк / И.Я. Заславский. – Киев : Дніпро, 1989. – 349 с.
722577
  Родзевич С.И. Лермонтов как романист / С.И. Родзевич ; С предисл. проф. А.М. Лободы. – Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина, 1914. – VI, [2], 110 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Авт. предисл.: Лобода, Андрей Митрофанович (1871-1931). На 2 экз.на тит. л. дарств. подпись № 30997 Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. 29 / II.1916 г. На обл. № 103459 дарственная надпись: Многоуважаемому профессору Грунскому от ...
722578
  Розанов И.Н. Лермонтов мастер стиха / И.Н. Розанов. – Москва : Советский писатель, 1942. – 224 с.
722579
  Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1968. – 209 с.
722580
  Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1975. – 215 с.
722581
  Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. / Л.П. Семенов. – Пятигорск, 1939. – 221с.
722582
  Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. / А.В. Попов. – Ставрополь, 1954. – 223 с.
722583
  Вырыпаев П.А. Лермонтов с нами / П.А. Вырыпаев. – Саратов, 1966. – 89 с.
722584
  Жутиков М. Лермонтов, или бабочка Бредбери // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 9. – С. 57-76. – ISSN 0132-2036
722585
  Щеблыкин И.П. Лермонтов. / И.П. Щеблыкин. – Саратов, 1990. – 261 с.
722586
  Андреев-Кривич Лермонтов. Вопросы творчества и биографии / Андреев-Кривич С.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Академия наук СССР, 1954. – 152 с.
722587
  Нейман Б.В. Лермонтов. его жизнь и творчество 1814 - 3 октября 1914 / Б.В. Нейман. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. А.Я. Неймана, Киев], 1914. – 31 с.


  На обл. автограф автора 1914 г.
722588
  Мануйлов В.А. Лермонтов. Жизнь и творчество. / В.А. Мануйлов. – Л., 1939. – 112 с.
722589
  Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки / И.Л. Андроников; Андрников И.Л. – Изд. 3-е. – Москва : Художественная литература, 1968. – 609 с., [21] л. ил. : ил.
722590
  Лермонтов М.Ю. Лермонтов. Картины. Акварели. Рисунки : Картины. Акварели. Рисунки : [альбом репродукций / М.Ю. Лермонтов; сост. Е.А. Ковалевской] ; вступ. ст. И. Андроникова. – Москва : Изобразительное искуссиво, 1980. – 247 с. : ил., цв. ил.
722591
  Фохт У.Р. Лермонтов. Логика творчества / У.Р. Фохт. – Москва : Наука, 1975. – 190 с.
722592
  Кафаров В. Лермонтова, 123. / В. Кафаров. – Баку, 1965. – 132с.
722593
   Лермонтовская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 384 с.
722594
   Лермонтовская энциклопедия : 1814-1841. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 784с. – ISBN 5-85270-295-1
722595
  Яковкина Е.И. Лермонтовские места. / Е.И. Яковкина. – Пятигорск, 1948. – 144 с.
722596
  Яковкина Е.И. Лермонтовские места. / Е.И. Яковкина. – Пятигорск, 1949. – 143 с.
722597
  Фролов П.А. Лермонтовские Тарханы. / П.А. Фролов. – Саратов-Пенза, 1987. – 278 с.
722598
  Введенский А. Лермонтовские тексты. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1906. – С. 64-108. – Авт. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия (1906, № 5), отд. 2
722599
  Жаткин Д.Н. Лермонтовские традиции в творчестве Э.И. Губера / Д.Н. Жаткин, Е.С. Комплеева // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 0130-9730


  Едуард Іванович Губер (1814-1847) - російський поет. Писав вірші німецькою, латинською та російською мовами.
722600
   Лермонтовский вечер в школе. – Москва, 1987. – 190 с.
722601
  Шевченко О.Ф. Лермонтовский возраст / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1969. – 48с.
722602
  Бильдерлинг А.А. Лермонтовский музей Николаевского кавалерийского училища. : приложение 7 фототипий и 2 автографа. – 7 прил. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Тва "Общественная польза"], 1883. – 83 с., 7 ил. и 1 факс.
722603
  Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск / С.И. Недумов. – Ставрополь, 1974. – 310 с.
722604
   Лермонтовский сборник, 1964. – 219 с.
722605
   Лермонтовский сборник. – Л. : Наука, 1985. – 344 с.
722606
  Білецький В.С. Лерцоліт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 105. – ISBN 978-966-02-7999-5
722607
   Лес - национальное богатство советского народа. – Москва, 1967. – 310с.
722608
  Россмеслер А. Лес : С. 8 картинами на меди, 86 рисунками и 2 картами / [соч.] А. Россмеслера ; Пер. со знач. доп. под ред. Ф.К. Арнольда и И.К. Попова. – Санкт-Петербург : Тип. Куколь-Яснопольского, 1866. – [2], VI, 657, [1], V с., 25 л. ил. : ил., карт.


  Ред., авт. предисл.: Арнольд, Федор Карлович (1819-1902) Попов, Николай Евграфович (1863-1917)
722609
  Островский А.Н. Лес : Ком. в пяти действиях А.Н. Островского / А.Н. Островский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1909. – [2], 162 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 73)
722610
  Некрасов В.Ю. Лес / В.Ю. Некрасов. – Москва, 1948. – 140с.
722611
  Гавеман А.В. Лес : Беседы лесовода / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1959. – 157 с.
722612
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. – Вильнюс : Гослитиздат, 1958. – 487с.
722613
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 372 с.
722614
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1974. – 392 с.
722615
  Сруога Б. Лес богов : мемуар. кн. / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 352 с.
722616
   Лес в современном мире. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 396 с.
722617
   Лес в степи. – Москва : Сельхозиздат, 1950. – 136 с.
722618
  Фиш Г.С. Лес в степи / Г.С. Фиш. – Сталино, 1950. – 63с.
722619
  Александрова В.Д. Лес в степи / В. Александрова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 100 с., 1 л. схем. : ил., схем., карт. – (В помощь школьнику)
722620
  Щеглов И.О. Лес дремучий / И.О. Щеглов. – Москва, 1954. – 91с.
722621
  Шляпников Михаил Лес дружбы народов : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 128-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
722622
  Касум-Заде Лес дышал : стихи и поэма / Касум-Заде, Касум; пер. с азерб. Н.Коржавина. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
722623
   Лес за деревьями. – Москва, 1991. – 303 с.
722624
  Федоров Г.А. Лес звенит : пьеса / Геннадий Федоров ;. – Москва, 1951. – 56 с.
722625
  Новиков В. Лес зовет. Рассказы. / В. Новиков. – Алма-Ата, 1957. – 76с.
722626
  Смит У.Х. Лес и атмосфера / У.Х. Смит. – М, 1985. – 429с.
722627
  Нестеров Н.С. Лес и борьба с недородами : Сборник статей / Н.С. Нестеров. – Москва : Сельхозиздат, 1952. – 120с.
722628
  Идзон П.Ф. Лес и водные ресурсы / П.Ф. Идзон. – М, 1980. – 153с.
722629
  Петров В.В. Лес и его жизнь / В.В. Петров. – Москва : Просвещение, 1986. – 157с.
722630
   Лес и его роль в охране окружающей среды. – Таллин, 1976. – 117с.
722631
  Верзилин Н.М. Лес и жизнь / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 288 с.
722632
  Суворова Г.Т. Лес и жизнь человека. / Г.Т. Суворова. – Москва, 1968. – 196с.
722633
  Цветков Б.Н. Лес и закон / Б.Н. Цветков. – Л, 1975. – 76с.
722634
  Молчанов А.А. Лес и климат / А.А. Молчанов. – Москва : АН СССР, 1961. – 280с.
722635
  Молчанов А Лес и окружающая среда / А Молчанов; Кабанов Н.Е. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
722636
  Нижник М.С. Лес и отдых / М.С. Нижник. – Киев, 1989. – 117с.
722637
   Лес и охрана природы. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 287 с.
722638
  Митрюшкин Лес и поле / Митрюшкин, Е.С. Павловский. – М., 1979. – 280с.
722639
  Зайцев Б.Д. Лес и почвы Северного края / Б.Д. Зайцев. – Архангельск, 1932. – 96с.
722640
  Эйтинген Г.Р. Лес и степи / Г.Р. Эйтинген. – Москва, 1954. – 334с.
722641
  Нестеров В.Г. Лес и человек / В.Г. Нестеров, Р.С. Степанов. – М., 1971. – 68с.
722642
  Киселев В.В. Лес идет / В.В. Киселев. – Иркутск, 1977. – 47с.
722643
  Крокос В.И. Лес і фосильні грунти південно-західної України : Доклад на 4 Ьіжнародну конференцію грунтознавства в Римі 12-14 травня 1924 року / В.И. Крокос. – Харків, 1927. – 13 с. – Окр. відбиток з: Вісник С.-Г. науки, ч. 3-4, 1924 р.
722644
   Лес К.И.. – Чебоксары, 1979. – 63с.
722645
  Морозов Г.Ф. Лес как растительное сообщество / Г.Ф. Морозов. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 41с.
722646
   Лес категорий. – М., 1983. – 576с.
722647
   Лес любит тишину. Антропогенный шум вредит растениям // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
722648
  Поздняков Л.К. Лес на вечной мерзлоте / Л.К. Поздняков. – Новосибирск, 1983. – 97с.
722649
  Тарлецкая Р.Ю. Лес не должен молчать / Р.Ю. Тарлецкая. – Минск, 1973. – 40с.
722650
  Кузнецов А.Ф. Лес никогда не спит. Очерки о жизни крымского леса и его обитателях. / А.Ф. Кузнецов. – Симферополь, 1967. – 55с.
722651
  Ребряну Л. Лес повешенных. Роман / Л. Ребряну. – Кишинев, 1960. – 264с.
722652
   Лес растёт. – Астрахань, 1952. – 148с.
722653
  Шеллер-Михайлов Лес рубят - щепки летят / Шеллер-Михайлов. – Москва, 1984. – 528с.
722654
  Кондоминас Жорж Лес священного камня / Кондоминас Жорж. – Москва : Наука, 1968. – 328с.
722655
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – 4-е изд. – Саранск : Мордовское книжное издательство
Кн. 1. – 1982. – 360 с.
722656
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал ... : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – Москва : Советская Россия, 1961. – 383 с. : ил.
722657
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал ... : [роман] / К.Г. Абрамов ; [пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; ил.: Л.П. Лазовская. – 4-е. – Москва : Советский писатель
1. – 1970. – 368 с. : ил.
722658
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1926. – 32с.
722659
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – М, 1947. – 48с.
722660
  Автомонов П.Ф. Лес шумит : повесть / П.Ф. Автомонов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 280 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
722661
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – М, 1977. – 285с.
722662
  Пермяк Е.А. Лес шумит... / Е.А. Пермяк. – Москва-Л., 1937. – 103с.
722663
   Лес, его изучение и использование. – Ленинград, 1924. – 195 с.
722664
  Ройтер Кристоф Лес, розы и почти никакого Талибана. Бизнес с шипами / Ройтер Кристоф, Меттельзифен Марсель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 116-128 : фото. – ISSN 1029-5828
722665
  Строков В.В. Лес, уход за ним, его охрана и защита. / В.В. Строков. – М., 1951. – 44с.
722666
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1927. – 123с.
722667
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1929. – 126с.
722668
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1947. – 94с.
722669
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 135с.
722670
  Копылова Е. Лес. Рабочая тетрадь для старших групп школ I ступени / Е. Копылова. – Москва-Ленинград, 1929. – 40 с.
722671
  Буркова И.Е. Лес.Море.Степь / И.Е. Буркова. – М., 1985. – 176с.
722672
  Юдиукас Прапас Михайлович Леса в системе народного хозяйства Литвы по главным этапам исторического развития : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.03 / Юдиукас Прапас Михайлович ;. – Тбилиси, 1978. – 58л.
722673
  Абрамян А.Г. Леса верхнего горного пояса Северной Армении и пути их восстановления. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абрамян А.Г.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 23л.
722674
   Леса Восточного Подмосковья. – М., 1979. – 184с.
722675
  Дылис Н.В. Леса западного склона среднего Сихотэ-Алиня / Н.В. Дылис, П.Б. Виппер. – Москва, 1953. – 335с.
722676
  Крылов Г.В. и Салатова Н.Г. Леса Западной Сибири / Г.В. и Салатова Н.Г. Крылов. – Новосибрск : Госиздат, 1950. – 176с.
722677
  Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. История изучения, типы лесов, районирование, пути использования и улучшения. / Г.В. Крылов. – М., 1961. – 256с.
722678
   Леса и древесные породы Северного Казахстана. – Л,, 1974. – 182с.
722679
  Лавров М.Т. Леса и животный мир Демократической Республики Вьетнам / М.Т. Лавров. – М., 1965. – 135с.
722680
  Строков В.В. Леса и их обитатели. / В.В. Строков, Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1966. – 325с.
722681
  Ткаченко Е М. Леса и лесная промышленность / Е М. Ткаченко, . – М, 1925. – 76с.
722682
  Корзинников С.Н. Леса и лесная промышленность Иркурсткой области. / С.Н. Корзинников. – Иркутск, 1950. – 95с.
722683
  Мигунова Е.С. Леса и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей) / Е.С. Мигунова ; Укр. научно-исследовательский ин-т лесного хоз-ва и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого. – Изд. 2-е. – Харьков : Новое слово, 2010. – 364 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 355-361. – ISBN 978-617-568-035-3
722684
  Дребот О.И. Леса и лесоводство в Украине: состояние и экономические последствия землепользования в зеркале времени / О.И. Дребот, А.Н. Бобко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 1 (630). – С. 82-94. – ISSN 0131-7741


  Исследованы лесоводство и учет земель лесных на разных этапах развития в их исторической последовательности - от внедрения в Украине устроенного пользования земельными угодьями до его современного состояния. Переход от пользования лесными ресурсами к ...
722685
  Франко И.Я. Леса и пастбища : Рассказ бывшего уполномоченного / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1906. – 16с.
722686
  Франко И.Я. Леса и пастбища : Рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 108с.
722687
   Леса и почвы Китая. – М., 1955. – 167с.
722688
  Литвинцев Данил Леса Коми. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 108--113 : фото. – ISSN 1029-5828
722689
  Горак Й. Леса молчат / Й. Горак. – М., 1970. – 159с.
722690
  Куллини Д. Леса моря : Жизнь и смерть на континентальном шельфе / Д. Куллини; Под ред., предисл. А.А. Добровольского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 280 с.
722691
  Кравченко Б.А. Леса Московской области / Б.А. Кравченко. – М-Л., 1953. – 40с.
722692
  Васильев П.В. Леса на службе социального прогресса / П.В. Васильев. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о Земле ; 10)
722693
  Соловьева П.П. Леса низменного Дагестана и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьева П.П.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1966. – 26л.
722694
  Жижин Н.П. Леса Ополья и Росточья УССР, их антропогенные изменения и охрана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Жижин Н. П.; АН УССР, ЦРБС. – К., 1979. – 23л.
722695
  Стариков Г.Ф. Леса полуострова Камчатки. / Г.Ф. Стариков, П.Н. Дьяконов. – М, 1952. – 119с.
722696
  Кочкаренко В Леса поют : стихи / В Кочкаренко. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд-во, 1975. – 56 с.
722697
  Панарин И.И. Леса Прибайкалья / И.И. Панарин. – Москва, 1979. – 263 с.
722698
  Соловьев В.А. Леса родные / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1963. – 88с.
722699
  Прокопьев Е.П. Леса северной части Томской области. Геоботан. характеристика. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Прокопьев Е.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 26л.
722700
   Леса Северо-Западного края РСФСР в цифрах. – Л.
1. – 1926. – 389с.
722701
  Ильин В.А. Леса Северо-Западного района СССР в десятой пятилетке. / В.А. Ильин. – Л., 1978. – 28с.
722702
   Леса СССР. – М.
1. – 1966. – 460с.
722703
   Леса СССР. – Москва : Наука
2. – 1966. – 472с.
722704
   Леса СССР : Леса юга Европейской части СССР. – Москва : Наука
Т.3. – 1966. – 463 с.
722705
  Цепляев В.П. Леса СССР. / В.П. Цепляев. – М, 1961. – 456с.
722706
  Покутний В.П. Леса Туркмении. / В.П. Покутний, В.В. Огиевский. – Ашхабад, 1933. – 82с.
722707
  Гожев А.Д. Леса Удского района / А.Д. Гожев. – Б.м. – 54с. – Отдельный ттиск
722708
  Генсирук С.А. Леса Украины / С.А. Генсирук; под ред. Погребняка П.С. – Москва : Лесная промышленность, 1975. – 280 с.
722709
   Леса Урала. – Свердловск, 1948. – 232с.
722710
   Леса Чехословакии. – Прага, 1960. – 237с.
722711
  Протоклитова Т.Б. Леса южных районов Саратовского Правобережья, ботанико-географическая характеристика и возобновление их (на прим. Больше-Дмитриевского лесхоза). : Автореф... канд. биол.наук: / Протоклитова Т.Б.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1959. – 16л.
722712
   Леса, поля, холмы. – Кишенёв, 1977. – 272с.
722713
  Букштынов А.Д. Леса. / А.Д. Букштынов. – Москва : Мысль, 1981. – 315с.
722714
   Лесахімічны зборнік прысвечаны 50-годзю навуковай дзейнасці акад. В.В. Шкатэлава. – Менск, 1936. – 128с.
722715
  Шабунин А.В. Лесгафт в Петербурге / А.В. Шабунин. – Л., 1989. – 268с.
722716
  Стефаник В.С. Лесева фамілія та інші оповідання / В.С. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1926. – 31с. – (Художня б-чка журн. "Рабочий" ; Ч. 12)
722717
  Журливий М. Лесевич Яко философ / М. Журливий. – Одесса, 1915. – 17 с.
722718
  Давиташвили М.Д. Леселидзе / М.Д. Давиташвили. – 2-е доп. изд. – Тбилиси, 1978. – 383с.
722719
  Гусейнов А.А. Лесика говоров Казахского района Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Гусейнов А.А.; Аз.гос.ун-т. – Баку, 1975. – 26л.
722720
  Шлапак Я. Лесин брат // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 41). – С. 15


  16 жовтня - 115 років від дня смерті Михайла Петровича Косача (1869-1903), українського письменника і вченого, брата Л. Українки.
722721
  Рисак О.О. Лесин дивосвіт / О.О. Рисак. – Львів : Світ, 1992. – 178 с.
722722
  Гей В.С. Лесин кадуб : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1991. – 110 с.
722723
  Карамаш С. Лесин Київ // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  . До 125-річчя з дня народження Лесі Українки.
722724
  Задорожний М.П. Лесин край // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 46-47 : фото
722725
  Жур П.В. Лесин Петербург / П.В. Жур. – Москва : Филиссия, 2002. – 48с. – ISBN 5-93050-007-X
722726
  Тримбач С. Лесине кіно // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 25, 28-29


  Про особистість і творчість легендарної поетеси засобами кінематографії.
722727
  Багряна А. Лесині квіти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 5-11 липня (№ 27). – С. 12


  Відзначення українцями Болгарії 145-річчя від дня народження Лесі Українки.
722728
  Багряна А. Лесині квіти і Владайська пісня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)


  Перебування Лесі Українки в Болгарії.
722729
  Боярчук Г. Лесині переклади творів Генріха Гейне // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-600-646-5
722730
  Карп"юк А. Лесині шляхи на Волині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 11
722731
  Кожевникова Л.А. Лесическая и синтаксическая характеристика глаголов мышления в современном немецком языке. : Автореф... наук: 10.663 / Кожевникова Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 24л.
722732
  Франко І.Я. Лесишина челядь / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1928. – 31с. – (Дешева б-ка красного письменства)
722733
  Данильчук А. Лесі Українці - 149, але не про це... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 34). – С. 7


  "В історії світу є чимало прикладів, коли крім поезії, своїй країні поети залишають більший дар - дух народу."
722734
  Кучерская М.А. Лесков - интерпретатор Гоголя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-106. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
722735
  Троицкий В.Ю. Лесков - художник / В.Ю. Троицкий. – Москва : Наука, 1974. – 215 с.
722736
  Чуднова Л.Г. Лесков в Петербурге / Л.Г. Чуднова. – Л : ЛЕНИЗДАТ, 1975. – 255 с.
722737
   Лесков и русская литература. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
722738
  Левандовский Л.И. Лесков и Украина. / Л.И. Левандовский. – К., 1981. – 17с.
722739
   Лесков Н.С.. – Москва, 1980. – 20 с.
722740
  Рейсер С.А. Лесков та українська культура. / Соломон Рейсер ; Українська Академія наук. – Київ : З друк Української Акад наук, 1927. – 13 с.


  На облк. дарчий надпис: Василию Ивановичу Маслову в знак искреннего уважения , автор17 / VII. 1928
722741
  Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье : [о Н. С. Лескове] / Л.А. Аннинский. – Москва : Книга, 1982. – 189 с. – (Судьбы книг)
722742
  Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье : [О Н. С. Лескове] / Л.А. Аннинский. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 302, [2] с. : ил. – (Судьбы книг)
722743
  Родионова А.С. Лесная ботаника / А.С. Родионова. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 245с.
722744
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – 3-е изд. – Москва-Птгр. – 233с.
722745
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – 2-е изд. – Москва, 1919. – 135с.
722746
  Индурсий С. Лесная быль / С. Индурсий. – Москва, 1943. – 60с.
722747
  Згуриди М А. Лесная быль / М А. Згуриди. – Москва, 1950. – 24с.
722748
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1962. – 314с.
722749
  Новак Т.Ф. Лесная быль / Т.Ф. Новак. – Москва : Воениздат, 1962. – 206 с. – (Военные мемуары)
722750
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 2-е. – Иркутск, 1964. – 286с.
722751
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 3-е. – Иркутск, 1969. – 316с.
722752
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – Ярославль, 1981. – 256с.
722753
  Бианки В.В. Лесная газета : рассказы и сказки / Виталий Бианки. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 317 с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-038711-3
722754
  Бианки В.В. Лесная газета на каждый год / В.В. Бианки. – Москва, 1986. – 478с.
722755
  Бианки В.В. Лесная газета на каждый год / В.В. Бианки. – Ленинград, 1990. – 350с.
722756
  Максимов С.В. Лесная глуш : Картины народного быта из воспоминаний и путевых заметокв 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца-тип. К.Н. Плотникова
Т. 1 : Извощики; Швецы; Сергач; Булыня; Маляр; Колдун; Сотской; Вотяки; Нижегородская ярмарка. После ярмарки. – 1871. – 312 с.


  Отчественные записки: 1874: Том CCXVI - отд. 1, сентябрь № 9, с. 67-100, 295-326 1875: Том - отд. 1, с. 101-140 ; Том CCXIX - отд. 1, с. 385-455 1876: Том CCXXVII- отд. 1, с. 147-208, с. 321-376 ; Том CCXXVIII - отд. 1, с. 463-496 ; Том CCXXIX - ...
722757
  Тресков А.С. Лесная грива. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1978. – 344с.
722758
  Бугорков С. Лесная девушка / С. Бугорков. – М., 1968. – 152с.
722759
  Можаев Б.А. Лесная дорога : Повести и рассказы / Можаев Б.А.; [Послесл. В. Лунина]. – Москва : Современник, 1973. – 541 с.
722760
  Коконин Л.В. Лесная дуэль / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1969. – 72с.
722761
  Устинович Н.С. Лесная жизнь. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1944. – 28с.
722762
  Шиперович В.Я. Лесная зоология / В.Я. Шиперович. – Ленинград, 1936. – 200 с.
722763
   Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
Ч. 1. – 2010. – 260, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
722764
   Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
Ч. 2. – 2010. – 226, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
722765
  Чижевская В.А. Лесная и степная растительность южной части Рязанской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чижевская В.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1964. – 20 с.
722766
  Велембовская И.А. Лесная история / И.А. Велембовская. – Москва, 1965. – 205с.
722767
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Москва, 1943. – 188с.
722768
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 334с.
722769
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Львов, 1986. – 430с.
722770
  Бервалд Джули Лесная карта. Леса могут рассказать об изменениях среды обитания человека в прошлом и даже помочь заглянуть в будущее // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 60-61 : фото
722771
  Савин В.А. Лесная книга. / В.А. Савин. – Челябинск, 1966. – 144с.
722772
  Молодожникова Л.М. Лесная косметика : Справочное пособие / Л.М. Молодожникова, О.С. Рождественская, В.Ф. Сотник. – Москва : Экология, 1991. – 336с. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-7120-0187-Х
722773
  Збанацкий Ю.О. Лесная красавица : Повесть: Для средн. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Детгиз, 1955. – 168с.
722774
  Гомолко Н. Лесная крепость : повесть / Н. Гомолко; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 223 с.
722775
  Граков Н Н. Лесная куница / Н Н. Граков, . – М, 1981. – 109с.
722776
  Питенев И.В. Лесная кухня / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1989. – 148с.
722777
  Сергуненков Б.Н. Лесная лошадь / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1979. – 255с.
722778
  Сергуненков Б.Н. Лесная лошадь / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1986. – 506с.
722779
  Милорадович В.П. Лесная Лубенщина / В.П. Милорадович. – Киев : Типо-литография Императорского Университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 93 с. – Оттиск из журнала "Киевская Старина"
722780
  Бодров В.А. Лесная мелиорация : Учеб. посб. для вузов / В.А. Бодров. – Москва : Гослестехиздат, 1940. – 316с.
722781
  Бодров В.А. Лесная мелиорация / В.А. Бодров. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 272с.
722782
  Герасименко П.И. Лесная мелиорация : учебное пособие / П.И. Герасименко. – Киев : Выща школа, 1990. – 280 с.
722783
  Костюкевич Н.И. Лесная метеорология / Н.И. Костюкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 288с.
722784
  Косарев В.П. Лесная метеорология / В.П. Косарев, В.И. Таранков. – М., 1991. – 178с.
722785
  Кочетков Г.П. Лесная музыка / Г.П. Кочетков. – Москва : Правда, 1983. – 48 с.
722786
  Тарасов Михаил Алексеевич Лесная мышь (Apodemus Sylvaticus ciscaucasicus Ogn.), кустарниковая полевка (Microtus (Pitymys) majori Thos. cubsp. inc.) в горных биоценозах Северо-Западного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Тарасов Михаил Алексеевич ; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1977. – 21с.
722787
  Максаев А.И. Лесная наука / А.И. Максаев. – М, 1970. – 120с.
722788
  Чернышов М.А. Лесная невеста. / М.А. Чернышов. – Саратов, 1967. – 39с.
722789
   Лесная новь. – Москва, 1960. – 183с.
722790
  Брэдли М.З. Лесная обитель / М.З. Брэдли. – М., 1995. – 496с.
722791
  Нестеров Н.С. Лесная опытная дача в Петровском - Разумовском под Москвой / Н.С. Нестеров. – М.-Л., 1935. – 560с.
722792
  Саат М. Лесная перепелка : роман / Мари Саат ;. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 191 с.
722793
  Украинка Леся Лесная песня / Украинка Леся. – Ленинград, 1946. – 115с.
722794
  Головинский В.С. Лесная песня / В.С. Головинский. – М., 1961. – 272с.
722795
  Баблюк Б.Т. Лесная песня : докум. повесть / Б.Т. Баблюк. – Москва : Знание, 1964. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Молодежная)
722796
  Украинка Леся Лесная песня / Украинка Леся. – Москва, 1988. – 399с.
722797
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М.-Л., 1944. – 139с.
722798
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М., 1953. – 112с.
722799
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М., 1960. – 199с.
722800
  Баженов В.Н. Лесная повесть / В.Н. Баженов. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 152 с.
722801
  Фомин Л.А. Лесная повесть / Л.А. Фомин. – Пермь, 1964. – 72с.
722802
  Ванаг Ю.Г. Лесная повесть : повести / Ю.Г. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 175 с.
722803
  Николаев Г.Ф. Лесная подстанция / Г.Ф. Николаев. – М, 1978. – 335с.
722804
  Корнев В.П. Лесная подстилка, ее строение, формирование и роль в биологическом круговороте зольного питания и азота в сосняках центральной части подзоны широколиственных лесов : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Корнев В.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
722805
  Ляпунова Анастасия Лесная поликлиника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 82-87 : фото
722806
  Калина П.А. Лесная полоса / П.А. Калина. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 173 с.
722807
  Пермитин Е.Н. Лесная поэма / Е.Н. Пермитин. – Пенза, 1950. – 167с.
722808
  Усачев П.А. Лесная поэма : стихотворения / П.А. Усачев. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 71с.
722809
  Бескромный И.И. Лесная правда. / И.И. Бескромный. – Одесса, 1953. – 176с.
722810
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас. – М, 1925. – 91с.
722811
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас. – М - Л, 1925. – 1-91с.
722812
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 91с. : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
722813
  Волков В.С. Лесная промышленность зарубежных стран / В.С. Волков. – Москва, 1987. – 200с.
722814
   Лесная промышленность и лесное хозяйство Украинской ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – К., 1958. – 216с.
722815
  Белоусова В.С. Лесная промышленность Иркутской области / В.С. Белоусова. – Иркутск, 1955. – 104с.
722816
  Панкевич И.Н. Лесная промышленность Сахалинской области. (Вопросы экон. географии). : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Панкевич И.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1971. – 19л.
722817
  Лопухов Е.И. Лесная промышленность СССР / Е.И. Лопухов. – Москва, 1955. – 32с.
722818
   Лесная промышленность СССР : Статистический сборник. – Москва-Ленинград, 1957. – 295с.
722819
   Лесная промышленность СССР. – М.
2. – 1957. – 167с.
722820
   Лесная промышленность СССР. – М.
3. – 1957. – 162с.
722821
   Лесная промышленность СССР за 1929-1933 гг., 1934. – 64с.
722822
  Заусаев В.К. Лесная промышленность юга Дальнего Востока. (Вопросы развития и размещения). / В.К. Заусаев, Б.А. Осипов. – Хабаровск, 1976. – 112с.
722823
  Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана / Л.И. Прилипко. – Баку, 1952. – 88с.
722824
  Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана / Л.И. Прилипко. – Баку, 1954. – 499с.
722825
  Липский В.И. Лесная растительность в Туркестане / В.И. Липский. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1911. – [2], 60 с., 8 л. ил., план. : ил. – Отд. оттиск: Труды по лесному опытному делу в России. 1911, вып. 30


  На экз. № 403241 дарств. надпись и автограф: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора. На экз. № 294113 дарств. надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
722826
  Панченко С.М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" : монография / С.М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, М-во экологии и природ. ресурсов Украины, Нац. природ. парк "Деснянско-Старогутский". – Сумы : Университетская книга, 2013. – 311, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 128-132. – ISBN 978-966-680-650-8
722827
  Зубарева Р.С. Лесная растительность Припышминских боров Зуралья и ее использование как пастбищной базы для животноводства. : Автореф... канд. биол.наук: / Зубарева Р.С.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Свердловск, 1955. – 13л.
722828
  Тюлина Л.Н. Лесная растительность средней и нижней части бассейна Учура / Л.Н. Тюлина; Л.К.Поздняков. – М-Л, 1962. – 150с.
722829
  Однокозова Л.А. Лесная растительность центральной части области и пути использования ее как кормововй базы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Однокозова Л. А. ; Казан. ГУ. – Свердловск, 1952. – 12 с.
722830
  Благовещенский В.В. Лесная растительность центральной части Приволжской возвышенности : Автореф. дис. ... док. биол. наук : 094 / Благовещенский В.В. ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 35 с. – Бібліогр.:с.34-35
722831
  Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард. – Киев, 1950. – 264с.
722832
  Абачев К.Ю. Лесная растительность Южного Дагестана : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Абачев К.Ю. ; Дагест. гос. ун-т. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 24 с.
722833
  Холодова К.Ф. Лесная река / К.Ф. Холодова. – Волгоград, 1974. – 64с.
722834
  Маракулин П.П. Лесная родина / П.П. Маракулин. – М., 1979. – 112с.
722835
  Мичурин-Азмекей Лесная свадьба: : повесть, рассказы / Мичурин-Азмекей ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 176 с.
722836
  Дубровина Э.М. Лесная сестра / Э.М. Дубровина. – М, 1975. – 78с.
722837
  Люков В.И. Лесная симфония / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1963. – 76с.
722838
  Ткачев А.В. Лесная симфония / А.В. Ткачев. – Мурманск, 1968. – 24с.
722839
  Гатилов В.В. Лесная сказка / В.В. Гатилов. – Краснодар, 1980. – 79с.
722840
  Стрижев А.Н. Лесная скатерь-самобранка / А.Н. Стрижев. – М., 1992. – 224с.
722841
  Яковлева К.Г. Лесная скульптура / К.Г. Яковлева. – М., 1988. – 212с.
722842
  Аланов В.Я. Лесная сторожка : повесть / В.Я. Аланов. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 206 с.
722843
  Дубов С.Д. Лесная съемка / С.Д. Дубов, А.Н. Поляков. – М, 1982. – 200с.
722844
  Жандармов К.С. Лесная съёмка : учебник для лесных школ / К.С. Жандармов; ред. П.З. Никитин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1950. – 204 с.
722845
  Орлов М.М. Лесная таксация / М.М. Орлов. – Пг., 1923. – 420с.
722846
  Чикалевский Н.Н. Лесная таксация / Н.Н. Чикалевский. – М.-Л.
2. – 1931. – 72с.
722847
  Анучин Н.П. Лесная таксация : учебник для лесохозяйственных фак. лесотехнич. и лесохозяйствен. ин-тов / Анучин Н.П. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 532 с. – Библиогр.: с. 523-526
722848
  Сергеев П.Н. Лесная таксация / П.Н. Сергеев. – Изд. 6-е, переработ. и доп. – М.-Л., 1953. – 312с.
722849
  Боцманов Андрей Лесная типография // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 114-115 : фото
722850
  Рысин Л.П. Лесная типология в СССР. / Л.П. Рысин. – М, 1982. – 217с.
722851
  Лурье Н.Г. Лесная тишина : повесть / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Советский писатель
1. – 1957. – 316 с.
722852
  Лурье Н.Г. Лесная тишина : избр. повести и рассказы / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 455 с.
722853
  Кухта Л. Лесная тишина / Л. Кухта. – Москва, 1982. – 128с.
722854
  Уткин А.Д. Лесная тревога. / А.Д. Уткин. – Калинин, 1963. – 48с.
722855
  Штифтер А. Лесная тропа / А. Штифтер. – М, 1971. – 519с.
722856
  Ванин С.И. Лесная фитопатология / С.И. Ванин. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Ленинград : Гослестехиздат, 1938. – 422с.
722857
  Журавлев И.И. Лесная фитопатология / И.И. Журавлев, Д.В. Соколов. – Москва : Лесная промышленность, 1969. – 368с.
722858
  Шевченко С.В. Лесная фитопатология : учебник / С.В. Шевченко. – Изд. доп. и перераб. – Львов : Вища школа, 1978. – 320 с.
722859
  Цилюрик А.В. Лесная фитопатология : Учеб. пособ. / А.В. Цилюрик, С.В. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1983. – 175 с.
722860
   Лесная шкатулка. – Йошкар-Ола
14. – 1989. – 208с.
722861
  Бытовой С.М. Лесная школа / С.М. Бытовой. – Л, 1957. – 247с.
722862
  Спурр С.Г. Лесная экология / С.Г. Спурр, Б.В. Барнес. – Москва : [Б. и.], 1984. – 479 с.
722863
  Римский-Корсаков Лесная энтомология / Римский-Корсаков. – М., 1926. – 76с.
722864
  Римский-Корсаков Лесная энтомология / Римский-Корсаков. – 2-е, испр. и доп. – М., 1930. – 88с.
722865
  Попов В.И. Лесная энтомология / В.И. Попов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 120 с.
722866
   Лесная энтомология. – Л., 1935. – 482с.
722867
   Лесная энтомология. – Москва, 1965. – 359с.
722868
  Падий Н.Н. и др. Лесная энтомология / Н.Н. и др. Падий. – М., 1965. – 359с.
722869
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 384с.
722870
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 368с.
722871
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – Изд. 4-е, перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1982. – 384с.
722872
   Лесная энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1. – 1985. – 564с.
722873
   Лесная энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2. – 1985. – 631с.
722874
  Кабалов Л.Ф. Лесникова криница. / Л.Ф. Кабалов. – Магадан, 1968. – 72с.
722875
  Черепанов Л.С. Леснина. / Л.С. Черепанов. – М., 1989. – 238с.
722876
  Сейсебаев Р. Лесница в никуда : романы / Роллан Сейсебаев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 637 с.
722877
  Битюков В.Н. Лесничиха / В.Н. Битюков. – Саратов, 1971. – 104с.
722878
  Битюков В.Н. Лесничиха / В.Н. Битюков. – Саратов, 1978. – 216с.
722879
  Травкин В.В. Лесничиха / В.В. Травкин. – Москва, 1988. – 209 с.
722880
  Стоянов Г. Лесно щастие. / Г. Стоянов. – Пловдив, 1961. – 156с.
722881
  Зверев М.Д. Лесное бюро погоды / М.Д. Зверев. – Москва : Малыш, 1976. – 18 с.
722882
  Зайцев Д.М. Лесное законодательство : (Комментарий к проекту нового Устава лесного) ; Доклад 1-му Всероссийскому съезду представителей лесной промышленности и торговли / Д.М. Зайцев ; Бюро по учреждению Сов. съездов представителей лесн. пром-сти и торговли. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1914. – 152 с.


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
722883
   Лесное законодательство зарубежых стран.. – М., 1973. – 487с.
722884
   Лесное законодательство РСФСР. – М., 1924. – 277с.
722885
  Неверли И. Лесное море. / И. Неверли. – Москва, 1963. – 540с.
722886
  Фалеев Н.И. Лесное право : I. Лесная собственность; II. Лесные нарушения : Пособие для лесничих, ученых лесоводов, сел. хозяев... / Н.И. Фалеев, преп. Имп. Лесн. ин-та. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – VI, [2], 358, II с
722887
  Горбовой В.Ф. Лесное право / В.Ф. Горбовой. – Свердловск, 1977. – 48 с.
722888
  Тольский А.П. Лесное семеноводство. / А.П. Тольский. – 2-е изд. – М.-Л., 1950. – 168с.
722889
  Белилин А.В. Лесное товароведение / А.В. Белилин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 256с. : 65 малюнків
722890
  Братенков И.А. Лесное хозяйство в колхозах / И.А. Братенков. – Свердловск, 1953. – 84 с.
722891
  Орлов М.М. Лесное хозяйство в Харьковских имениях Л.Е. Кенинг-Наследники / М.М. Орлов, проф. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В. Кене и К*, 1913. – [4], 185 с., [62] л. ил., карт., черт.
722892
   Лесное хозяйство Великобритании. – Москва ; Ленинград, 1957. – 56 с.
722893
  Лушникова Н.М. Лесное хозяйство горных заводов Пермской губернии в дореформенный период. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Лушникова Н.М.; Пермский гос. ун-тет. – Пермь, 1975. – 20л.
722894
  Леонович И.И. Лесное хозяйство и лесная промышленность Финляндии / И.И. Леонович. – Минск, 1966. – 92 с.
722895
  Лежава А.М. Лесное хозяйство РСФСР / А.М. Лежава. – М.-Л., 1930. – 48с.
722896
  Цепляев В.П. Лесное хозяйство СССР. / В.П. Цепляев. – М, 1955. – 408с.
722897
   Лесное хозяйство Чехословакии. – Прага, 1972. – 158 с.
722898
  Макаренко А.И. Лесное хозяйство. / А.И. Макаренко. – Архангельск, 1931. – 140с.
722899
  Саченко Б.И. Лесное эхо : повести и рассказы / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1967. – 439 с.
722900
  Мацкевич Э.О. Лесное яблоко / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1966. – 176с.
722901
  Куаммен Дэвид Лесной великан. Древо жизни / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 116-127 : фото
722902
  Комаров П.С. Лесной гость / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1945. – 96с.
722903
  Горин В. Лесной доход / В. Горин. – М, 1925. – 152с.
722904
  Юрлов Н. Лесной доход. / Н. Юрлов. – М,, 1954. – 128с.
722905
  Лазарев А.С. Лесной доход. / А.С. Лазарев. – М., 1988. – 143с.
722906
   Лесной жасмин. – Москва, 1974. – 133 с.
722907
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 1. К. 1, 2. – 1833. – [2], 264, [2], 244 c.
722908
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. К. 1, 2. – 1833. – 222, [2], [2], 257, [8] c.
722909
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 1. К. 1, 2. – 1834. – [2], 187, [2], 194 c.
722910
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. К. 1, 2. – 1834. – [2], 188, [2], 194 c.
722911
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 3. К. 1, 2. – 1834. – [2], 192, [8], 174, [3] c.
722912
  Терник Е.М. Лесной источник / Е.М. Терник. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 136с.
722913
   Лесной кодекс Украинской ССР. – К., 1981. – 59с.
722914
   Лесной кодекс Украинской ССР. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 74 с.
722915
  Бородкин Ю.С. Лесной колодец / Ю.С. Бородкин. – М., 1977. – 301с.
722916
  Немчинов Г.А. Лесной коридор: повести / Г.А. Немчинов. – М., 1978. – 254с.
722917
  Васютов Ю.К. Лесной костер : стихи, поэма / Ю.К. Васютов; пер. с коми Г.Пагирева. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1980. – 94 с.
722918
  Титов К.М. Лесной маршрут / К.М. Титов. – Минск : Юнацтва, 1990. – 56-174с.
722919
  Самойленко Алена Лесной оазис на 400 м2 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 28-29 : фото
722920
  Свиридонов Г.М. Лесной огород / Г.М. Свиридонов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 224с.
722921
  Свиридонов Г.М. Лесной огород. / Г.М. Свиридонов. – Томск, 1987. – 207с.
722922
  Марченко В.Б. Лесной пожар / В.Б. Марченко. – Барнаул, 1982. – 128с.
722923
  Минин А.А. Лесной покров Земли. / А.А. Минин, Н.В. Семенюк. – Москва : Знание, 1991. – 62с.
722924
  Шмидт Б.А. Лесной поток / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1950. – 48с.
722925
  Никишин Н.И. Лесной разъезд / Н.И. Никишин. – М, 1983. – 128с.
722926
  Щербаков В.И. Лесной родник. / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1965. – 56с.
722927
  Конюшев К.В. Лесной родник. / К.В. Конюшев. – Ярославль, 1971. – 64с.
722928
  Маркин Е.Ф. Лесной ручей / Е.Ф. Маркин. – М., 1965. – 88с.
722929
  Карелина Дарья Лесной следопыт. Таежный детектив // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 50-57 : фото
722930
  Калган А.Д. Лесной сход : басни, фельетоны. памфлеты, юморески / А.Д. Калган; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1970. – 95 с.
722931
  Полуянов И.Д. Лесной теремок / И.Д. Полуянов. – Архангельск : Кн. изд-во, 1958. – 160 с.
722932
  Борейко В.Е. Лесной фольклор : Древа жизни и священные рощи / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – 2-е изд., дополн. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 224с. – (Серия "Природоохранная пропаганда" ; Вып.25). – ISBN 966-7555-05-4
722933
  Гребенюк Г.Н. Лесной фонд Западной Сибири (На примере Нижневартовского района) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
722934
  Ковалев М.Ф. Лесной фронт / М.Ф. Ковалев. – М, 1983. – 356с.
722935
  Баженов В.Н. Лесной хирург : рассказы для сред школ. возраста / В.Н. Баженов. – Киев : Веселка, 1980. – 96 с.
722936
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1954. – 312с.
722937
  Корнилов В.Г. Лесной хозяин / В.Г. Корнилов. – М., 1955. – 127с.
722938
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1973. – 451с.
722939
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Саратов, 1983. – 231с.
722940
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 365с.
722941
  Турнье Мишель Лесной царь : Роман / Турнье Мишель; Пер.с фр. И.Волевич. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 351с. – (Сер.Новый век). – ISBN 5-8301-0076-2
722942
  Ранкович С. Лесной царь. Сельская учительница. Разрушенные идеалы / С. Ранкович. – М, 1964. – 520 с.
722943
  Ранкович С. Лесной царь. Сельская учительница.Разрушенные идеалы : Романы / С. Ранкович. – Москва : Художественная литература, 1987. – 526с. – (Классический роман Югославии)
722944
   Лесной чародей. – Москва, 1988. – 431с.
722945
  Пришвин М.М. Лесной шатер : Рассказы / М.М. Пришвин. – Киев : Веселка, 1979. – 64с. – (Для младшего школьного возраста)
722946
  Баева А.А. Лесной шиповник : стихи / А.А. Баева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103 с.
722947
   Лесной экспорт СССР. – М., 1975. – 303с.
722948
  Поздняков И.Ф. Лесные аисты. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1976. – 175с.
722949
  Асеева Л.П. Лесные акробаты / Л. П. Асеева. – Томск : Книжное издательство, 1964. – 131 с.
722950
  Рахилин В.К. Лесные богатства СССР / В.К. Рахилин. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с. – (Моя Сов. Родина)
722951
  Васильев П.В. Лесные богатства СССР и их промышленное использование в семилетке / П.В. Васильев, В.Б. Козловский. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
722952
  Лисс О.Л. Лесные болота / О.Л. Лисс, В.Г. Астахова. – Москва : Лесная промышленность, 1982. – 128с.
722953
  Будищев А.Н. Лесные братья : рассказы / Ал. Будищев. – Москва : Моск. книгоиздат, 1915. – 318, [1] с.
722954
  Гайдар А.П. Лесные братья / А.П. Гайдар. – М., 1987. – 428с.
722955
  Клюев Н.А. Лесные были / Николай Клюев. – Москва : Книгоиздательство К.Ф.Некрасова
Кн. 3. – 1913. – 75, II с.
722956
  Шаповалов П.Ф. Лесные были : П.Ф. Шаповалов ; [ил.: А.В. Платицын] / П.Ф. Шаповалов. – Тамбов : Кн. изд-во, 1959. – 160 с.
722957
  Клюев Н.А. Лесные были : [стихи] / Николай Клюев ; Всесоюз. о-во "Книга" ; [худож. А.Я. Белослудцев]. – Москва : ВОК, 1990. – 90, [3] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
722958
  Дерим-Оглу Лесные были. Заметки натуралиста / Дерим-Оглу. – М., 1960. – 202с.
722959
  Шестакова Ю.А. Лесные ветры / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1962. – 159с.
722960
  Гершун М.С. Лесные вредители Узбекистана / М.С. Гершун. – М.-Л., 1951. – 62с.
722961
  Тутученко С.П. Лесные всадники / С.П. Тутученко. – К., 1977. – 296с.
722962
  Ромашов А.П. Лесные всадники ; Кондратий Рус / А.П. Ромашов. – Пермь, 1973. – 203с.
722963
  Каплин В.Н. Лесные встречи / В.Н. Каплин. – Архангельск, 1976. – 63с.
722964
  Балбышев И.Н. Лесные встречи : заметки натуралиста. / И.Н. Балбышев. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 163-166
722965
  Печорин Г. Лесные встречи. / Г. Печорин. – Молотов, 1950. – 72с.
722966
  Песков В.М. Лесные глаза / В.М. Песков. – Москва, 1979. – 256с.
722967
  Шевцов И.М. Лесные дали. / И.М. Шевцов. – М, 1978. – 240с.
722968
  Шевцов И.М. Лесные дали. / И.М. Шевцов. – М, 1986. – 220с.
722969
  Яковлев К.Ф. Лесные дива / К.Ф. Яковлев. – Ярославль, 1977. – 176с.
722970
  Никонов Н.Г. Лесные дни. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1962. – 239с.
722971
  Тропачинская-Огаркова Лесные Долы / Тропачинская-Огаркова. – М., 1959. – 365с.
722972
  Казанский В.И. Лесные дороги / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 288 с.
722973
  Дмитриев Ю.Д. Лесные загадки : сказки и рассказы / Юрий Дмитриев. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 192 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-045052-7
722974
  Щербаков Ю.М. Лесные запахи. / Ю.М. Щербаков. – Волгоград, 1969. – 64с.
722975
  Шишкан Б К. Лесные звезды : стихи / Б К. Шишкан, . – Москва, 1963. – 121 с.
722976
  Низовцев В.А. Лесные зоны России. Зона тайги : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 8-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
722977
  Дотель А. Лесные зори / А. Дотель. – М, 1979. – 119с.
722978
  Цветков М.А. Лесные карты и методика их составления / М.А. Цветков. – Москва ; Ленинград, 1950. – 212 с.
722979
  Петкевич И.Г. Лесные качели : Повести / И.Г. Петкевич. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 439 с.
722980
  Романенко Л.Н. Лесные колодцы / Л.Н. Романенко. – Рига, 1967. – 86с.
722981
  Лисенков А.Ф. Лесные культуры / А.Ф. Лисенков. – М., 1965. – 309с.
722982
  Заборовский Е.П. Лесные культуры и лесные мелиорации. / Е.П. Заборовский. – М, 1964. – 392с.
722983
  Михайлова Е.В. Лесные культуры ореха грецкого в горах Средней Азии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Михайлова Е.В.; Мин. с.-х. КазССР. Казах. гос.с.-х. ин-т. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
722984
  Штейнберг П.Н. Лесные кустарные промыслы / П.Н. Штейнберг. – Мелитополь, 1928. – 136с.
722985
   Лесные мелодии. – Петрозаводск, 1967. – 259с.
722986
  Казаков М. Лесные напевы : стихи / М. Казаков; пер. с марийск.Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1976. – 95 с.
722987
  Волжанина Е.А. Лесные ненцы: расселение и динамика численности в ХХ веке, современная демографическая ситуация // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 143-154. – ISSN 1563-0102
722988
  Острейка А. Лесные огни : стихи / А. Острейка; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1945. – 94 с.
722989
  Жеромский Стефан Лесные отголоски и другие рассказы / Жеромский Стефан ; Пер. : Леонтьевы Е. и И. – Москва : Польза. – 63 с.
722990
  Скребицкий Г.А. Лесные переселенцы / Г.А. Скребицкий. – М., 1990. – 222с.
722991
  Федоров Г.Б. Лесные пересуды / Г.Б. Федоров. – Москва, 1981. – 128с.
722992
  Куштум Н.А. Лесные песни / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1956. – 127с.
722993
  Протасов А.Н. Лесные питомники в условиях Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Протасов А.Н.; АН КазССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1950. – 10 с.
722994
  Огиевский В.В. Лесные питомники и культуры / В.В. Огиевский, Н.С. Попова. – М.-Л., 1954. – 332с.
722995
  Матякин Г.И. Лесные полезащитные полосы и микроклимат / Г.И. Матякин. – М., 1952. – 142с.
722996
  Коптелов А.Л. Лесные походы. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1961. – 71с.
722997
  Зонн С.В. Лесные почвы Болгарии / С.В. Зонн. – Москва, 1957. – 88с.
722998
  Ковалева С.Р. Лесные почвы горного окаймления востока Западной Сибири / С.Р. Ковалева. – Новосибирск, 1974. – 206с.
722999
  Морозова Р.М. Лесные почвы Карелии / Р.М. Морозова. – Л., 1991. – 184с.
723000
  Дмитриева Н.В. Лесные почвы центральных и северо-западных Кодр. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева Н.В.; Киев.гос.ун-т. – Кишинев, 1956. – 8л.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,