Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>
66001
  Guise B J.W. "...Lies, damned Lies.." (Disraeli) / B J.W. Guise. – New England, 1975. – 21с.
66002
  Циганок О. "Liber artis poetikae" [Книга про поетичне мистецтво] (1637): матеріали для опису та перипетії дослідження // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 56-59


  Розкрито особливості курсу лекцій з теорії поетичної творчості (1637), що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
66003
  Лефтерова О.М. "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота в аспекті лінгвостилістичного аналізу // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 55-83. – ISBN 978-966-439-842-5
66004
  Kessel J. Lew / Joseph Kessel; przel. Z. Szymanski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 245 s.
66005
  Liwanowa Anna Lew Landau / Liwanowa Anna. – Moscau ; Leipzig : Mir ; B.G.Teubner, 1982. – 215 S.
66006
  Sztaba Zygmunt Lew majora Erazma / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn : Pojezierze, 1978. – 148s.
66007
  Szklowski Wiktor Lew Tolstoj / Szklowski Wiktor. – Warszawa, 1967. – 838с.
66008
  Macdonald Ross Lewe pieniadze / Macdonald Ross. – Warszawa, 1976. – 312с.
66009
  Ruszczyc Janina Lewitan / Ruszczyc Janina. – Warszawa, 1957. – 92с.
66010
  Jewdokimow Iwan Lewitan / Jewdokimow Iwan; Przelozyla W.Bienkowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1962. – 217s.
66011
   Lewitan.. – L., 1988. – 186с.
66012
  Kolodziej Antoni Lewo na bunt / Kolodziej Antoni. – Warszawa, 1978. – 267с.
66013
  Квашин В.А. Lex Clavdia 218 г. до н. э. и его интерпретации в историографии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 2 (277). – С. 43-63. – ISSN 0321-0391
66014
  Горда Ю. Lex mercatoria - показник відсталості національної правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-617-7069-14-9
66015
  Мережко А.А. Lex mercatoria : Теория и принципы транснационального торгового права / А.А. Мережко; Дипломатическая Академия при Мин-ве иностранных дел Украмны. – Київ : Таксон, 1999. – 416с. – ISBN 966-7128-15-6
66016
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016-
№ 1. – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66017
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016-
№ 2. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66018
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : ВД "Гельветика", 2016-. – ISSN 2524-101X
№ 2 (4). – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66019
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : ВД "Гельветика", 2016-. – ISSN 2524-101X
№ 3 (5). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66020
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : ВД "Гельветика", 2016-. – ISSN 2524-101X
№ 4 (6). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66021
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : ВД "Гельветика", 2016-. – ISSN 2524-101X
№ 5 (7). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66022
   Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса : ВД "Гельветика", 2016-. – ISSN 2524-101X
№ 6 (8). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
66023
  Ткалич М. Lex Sportivа або щодо сутності спортивного права // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 26-27
66024
   Lexic regional.. – Bucuresti, 1960. – 154с.
66025
  Baranova S. Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse / S. Baranova, O. Rozhenko // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – P. 80-87. – ISSN 2077-804X


  This article studies lexical and stylistic peculiarities of the national anthems of the United Kingdom, the USA, Canada, Australia, and Ireland in the aspect of ideological discourse realization. The vocabulary of the texts is analyzed according to ...
66026
  Kulish V. Lexical Exteriorization of Poetic Silence in the English Literary Discourse // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – P. 109-116. – ISSN 2077-804X


  This article deals with the different ways of exteriorization of poetic silence in the English literary discourse. Modern linguistics tendency characterized by wide interest to the problems of silence in non-verbal communication. One should noted that ...
66027
  German V K. Lexical innovations (neologisms) in child"s speech: evedence from greek // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – Р. 35-37. – ISSN 2521-1218
66028
   Lexici Manualis Graeci. – Londres
Pars II : Analytica. – 1825. – 443 s.
66029
   Lexico basico espanol-ruso. / B.G. Anpilogova, E.Y. Vladimirskiy, V.I. Zimin, E.Y. Sosenko. – Moscu, 1969. – 199с.
66030
  Protsenko I. Lexico sacral (determinacion de la nocion). Clasificacion del lexico sacral // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 126-131. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті на матеріалі латини обгрунтовано семантичну еволюцію та різницю у поняттях "священний" та "сакральний", наведено визначення цих термінів. Запропонована загальна класифікація сакральної лексики.
66031
  Garcia Santos Lexico y politica de la Segunda Republica / Garcia Santos, F. Juan. – Salamanca, 1980. – 711с.
66032
  Kovalenko G. Lexicology of the English language : tutorial for the students of higher educational establishments / Ganna Kovalenko ; Kyiv nat. Taras Shevchenko univ. – Київ : Київський університет, 2011. – 215, [1] p. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-445-8
66033
   Lexicology: theory and method.. – M., 1972. – 177с.
66034
   Lexicon der Kunst.. – Leipzig
1. – 1968. – 775с.
66035
  Hartmann H. Lexicon der Nobelpreistrager. / H. Hartmann, 1967. – 436с.
66036
  Maczynski I. Lexicon Latino-Polonicum / Ioannis Maczynski; nunc iterum edidit Reinhold Olesch. – [Facsimileausgabe 1564]. – Koln; Wien : Bohlau, 1973. – 35,1039, [2] S. – На обкл.: Regiomonti 1564. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von Reinhold Olesch ; Bd.14). – ISBN 3412857734
66037
   Lexicon lithuanicum: Rankrastinis XVII a. vokieciu-lietuviu kalbu zodynas.. – Vilnius, 1987. – 567с.
66038
   Lexicon Medicum: Anglicum-Russicum-Gallicum-Germanicum-Latinum-Polonum. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1971. – 1603s.
66039
   Lexicon of terms and concepts in public administration, public policy and political science.. – Kyiv, 1994. – с.
66040
  Miclosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum : emendatum auctum. – Vindobonae : Guilelmus Braumueller, 1862. – XXII, [2], 1171 s.
66041
  Cozianul M. Lexicon Slavo-Romanesc si tilcuirea numelor din 1649 : cu studiu, note si indicele cuvintelor romanesci de Grigorie Cretu profesor la Liceul Mateiu Basarab / Mardarie Cozianul ; ed. Academiel Romane. – cu mail multe facsimile. – Bucuresti : Institutul de arte grafice Carol Gobl, 1900. – XVI, 396, [5] p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
66042
   Lexicon universae rei numariae veterum et pracipue Graecorum ac Romanorum / Edidit Io. Christoph. Rasche. – Lipsiae (Leipzig) : In Libraria Oleditschia.
T. 5, P. 1. – 1791
66043
   Lexicon: Geologie, Geografie. Mine. Petrol.. – Bucuresti
1. – 1975. – 737с.
66044
   Lexiconul tehnic romin.. – Bucuresti
2. – 1957. – 540с.
66045
  Seche Luiza Lexicul artistic Eminescian in lumina statistica / Seche Luiza. – Bucuresti, 1974. – 602с.
66046
  Cazacu B. Lexicul dacoroman. (Trasaturi specifice si arii lexicale) / B. Cazacu, R. Todoran. – Bucuresti, 1965. – 46с.
66047
  Iarovici Edith Lexicul de baza al limbii engleze: Dictionar contrastiv / Iarovici Edith, Mihaila-Cova Rodica. – Bucuresti, 1979. – 678с.
66048
  Iordan Iorgu Lexicul limbii Romine / Iordan Iorgu. – Bucuresti, 1964. – 40с.
66049
  Farcas I.-M. Lexicul subdialectului maramuresean / Ioan-Mircea Farcas. – Cluj-Napoca : Dacia, 2009. – 241 p. : il. – ISBN 978-973-35-2487-8
66050
  Kohout Jiri Lexikalni rozbor a popis adjektiv v rustine a cestine / Kohout Jiri. – Praha, 1971. – 267с.
66051
   Lexikograficky sbornik.. – Bratislava, 1953. – 216с.
66052
  Stepanova I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwarts-sprache / I.I. Stepanova, M.G. Ceznyseva. – Москва : Высшая школа, 1986. – 247 c.
66053
  Stepanova M.D. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / M.D. Stepanova, I.I. Cernyseva. – Moscou, 1975. – 271, [1] с.
66054
  Rosen E.W. Lexikologisches Praktikum der deutschen Sprache / E.W. Rosen, L.S. Kossmann. – M., 1963. – 96с.
66055
   Lexikon A-Z ind 2 Banden.. – Lpz.
1. – 1956. – 1024с.
66056
   Lexikon A-Z. in 2 Banden.. – Lpz.
2. – 1957. – 1132с.
66057
   Lexikon A.-Z. in einem Band.. – Lpz., 1955. – 1136с.
66058
   Lexikon Allergologicum = Allergologie Worterbuch. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1965. – 119p.
66059
  Eisenreich Gunter Lexikon der Algebra / Eisenreich Gunter. – Berlin, 1989. – 676с.
66060
   Lexikon der Antike.. – Leipzig, 1971. – 607с.
66061
   Lexikon der Antike.. – Leipzig, 1978. – 638с.
66062
  Bray Warwick Lexikon der Archeologie. / Bray Warwick, Trump David. – Munchen
1. – 1975. – 232с.
66063
  Bray Warwick Lexikon der Archeologie. / Bray Warwick, Trump David. – Munchen
2. – 1975. – 445с.
66064
   Lexikon der Astronomie.. – Freiburg
2. – 460с.
66065
   Lexikon der Astronomie.. – Freiburg
1. – 1989. – 432с.
66066
   Lexikon der Betriebswirtschaft.. – Berlin, 1990. – 1348с.
66067
   Lexikon der Biochemie und Molekularbiologie. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 1 : A bis Flechtenstoffe. – 1991. – 472S.
66068
   Lexikon der Biochemie und Molekularbiologie. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 2 : Fleckfieber bis NTR. – 1991. – 476S.
66069
   Lexikon der Biochemie und Molekularbiologie. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 3 : Nuclear bis Zypressencampher. – 1991. – 508S.
66070
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 2 : Biomolekulare Lipidschicht bis Disyringa. – 1987. – 444S.
66071
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 9 : Register Bibliographie. – 1987. – 448S.
66072
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 3 : Diterpene bis Gehirnzentren. – 1988. – 444S.
66073
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 4 : Geholze bis Kasugamycin. – 1988. – 444S.
66074
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 5 : Katabiose bis Minus. – 1988. – 462S.
66075
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 6 : Minamata-Krankheit bis Pradisposition. – 1988. – 476S.
66076
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 7 : Praealpin bis Spindelstrauch. – 1988. – 476S.
66077
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 8 : Spinifex-Grasland bis Zypressenmoos. – 1988. – 524S.
66078
   Lexikon der Biologie : Allgemeine Biologie. Pflanzen. Tiere. – Freiburg; Basel; Wien : Herder
B. 10 : Biologie im Uberblick. Systematik. Tabellen. Geschichte. Perspektiven. – 1992. – 568S.
66079
  Banse""s E. Lexikon der Geographie : L bis Z / E. Banse""s. – 2 B. – Braunschweig; Hamburg : Westermann, 1923. – 785 p.
66080
   Lexikon der graphischen Technik.. – Lpz., 1962. – 472с.
66081
   Lexikon der graphischen Technik.. – Lpz., 1962. – 471с.
66082
  Hubmann Hans Lexikon der Graphologie: die Handschrift und ihre Deutung / Hubmann Hans. – Munchen, 1993. – 156 S.
66083
   Lexikon der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution.. – Leipzig, 1976. – 352с.
66084
   Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Elektrotechnik. – Berlin-Munchen : Verlag Technik
B. 2. – 1958. – 808 s.
66085
   Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Elektrotechnik. – Berlin-Munchen : Verlag Technik
B. 3. – 1959. – 728 s.
66086
   Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Elektrotechnik. – Berlin-Munchen : VEB Verlag Technik
B. 4. – 1959. – 683 s.
66087
   Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Elektrotechnik. – Berlin-Munchen : VEB Verlag Technik
B. 5. – 1961. – 470 s.
66088
   Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Elektrotechnik.. – Berl.
1. – 1957. – 827с.
66089
  Schulze Alfred Lexikon der Kinotechnik. Die Theorie und Praxis der Filmwiedergabe / Schulze Alfred. – Halle, 1956. – 508с.
66090
   Lexikon der Kunst.. – Leipzig
3. – 1975. – 1018с.
66091
  Lindemann Gottfried Lexikon der Kunststile / Lindemann Gottfried, Boekhoff Hermann. – Hamburg
1. – 1977. – 174с.
66092
  Lindemann Gottfried Lexikon der Kunststile / Lindemann Gottfried, Boekhoff Hermann. – Hamburg
2. – 1978. – 322с.
66093
   Lexikon der Kybernetik. A - E.. – Berlin, 1980. – 755с.
66094
   Lexikon der Kybernetik. F - L.. – Berlin, 1981. – 642с.
66095
   Lexikon der Kybernetik. M - R.. – Berlin, 1981. – 704с.
66096
   Lexikon der Mathematik.. – Leipzig, 1977. – 624с.
66097
   Lexikon der Psychologie. – Neuausgabe. – Basel ; Wien
Bd. 2. – 1980. – S.836-2611
66098
   Lexikon der Psychologie. – Neuausgabe. – Basel ; Wien
Bd. 3. – 1980. – S.838-2611
66099
   Lexikon der Psychologie.. – Neuausgabe. – Basel ; Wien
Bd. 1. – 1980. – 835 S.
66100
   Lexikon der Religionen.. – Freiburg, 1988. – 729с.
66101
   Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen.. – Greiburg, 1992. – 1210с.
66102
   Lexikon der Sozialpolitik.. – Berlin, 1987. – 450с.
66103
   Lexikon der Synonyme.. – Niedernhausen, 1992. – 300с.
66104
   Lexikon der Technik.. – Leipzig, 1982. – 640с.
66105
  Buurman Ddieter Lexikon der textilen Raumausstattung. / Buurman Ddieter. – Frankfurt am Main, 1992. – 479с.
66106
   Lexikon der Weltliteratur : Fremdsprachige Schriftsteller und anonyme Werke : von den Anfangen bis zur Gegenwart. – 3. Aufl. – Weimar : Bibliograhpisches Institut, 1963. – 903 S. : 8 L. Ill.
66107
   Lexikon der Weltliteratur : Fremdsprachige Schriftsteller und anonyme Werke : von Anfangen bis zur Gegewart. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1966. – 812 S. : 8 L. Ill.
66108
   Lexikon der Wirtschaft.. – Aufl. 2. – Berlin, 1973. – 276с.
66109
   Lexikon der Wirtschaft.. – Berlin, 1978. – 258с.
66110
   Lexikon der Wirtschaft.. – Berlin, 1982. – 996с.
66111
   Lexikon der Wirtschaft. Industrie.. – Berlin, 1970. – 904с.
66112
   Lexikon der Wirtschaft. Preise.. – Berlin, 1972. – 276с.
66113
   Lexikon der Wirtschaft. Verkehr.. – Berlin, 1972. – 391с.
66114
   Lexikon der Wirtschaft. Versicherung.. – 2. ubearb. Aufl. – Berlin, 1981. – 709с.
66115
   Lexikon der Wirtschaft; Rechentechnik.. – Datenverarbeitung. – Berlin, 1983. – 408с.
66116
   Lexikon der Wirtschaftsethik.. – Freiburg, 1993. – 1382с.
66117
   Lexikon des Bibliothekswesen.. – 2 Aufl. – Leipzig
2. – 1975. – 1039-2112с.
66118
   Lexikon des Bibliothekswesens.. – 2 Aufl. – Leipzig
1. – 1974. – 1040с.
66119
  Kirchner Gerhard Lexikon des Direktmarketing. / Kirchner Gerhard, Sobeck Stefan. – 2. Aufl. – Landsberg, Lech, 1990. – 451с.
66120
  Buscha J. Lexikon deutscher Konjunktionen / J. Buscha. – Leipzig : Enzyklopadie, 1989. – 159 S. – ISBN 3-324-00486-1
66121
  Helbig Gerhard Lexikon deutscher Partikeln. / Helbig Gerhard. – Leipzig, 1990. – 258с.
66122
  Schroder Jochen Lexikon deutscher Prapositionen / Schroder Jochen. – Leipzig, 1990. – 268с.
66123
   Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart / Albrecht Gunter, Bottcher Kurt, Greiner-Mai Herbert, , Krohn Paul Gunter. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Bd.2 : L-Z. – 1975. – 509S.
66124
   Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart.. – Leipzig
1. – 1972. – 516с.
66125
   Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart. L-Z.. – Leipzig, 1968. – 800с.
66126
   Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller. Von den Anfangen bis zur Gegenwart.. – Leipzig
2. – 1974. – 509с.
66127
   Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. A-K.. – Leipzig, 1967. – 820с.
66128
  Rohr Bernd Lexikon Fussball / Rohr Bernd, Simon Gunter. – Leipzig, 1987. – 448с.
66129
  Goldhammer J. Lexikon napoju. / J. Goldhammer. – Praha, 1973. – 198с.
66130
  Grallert Wolfram Lexikon Philatelie / Grallert Wolfram. – Berlin, 1974. – 551с.
66131
   Lexikon slovenskych zien. – Martin : Nar. biogr. ustav SNK, 2003. – 288s. – ISBN 80-89023-30-4
66132
   Lexikon Wirtschaft: 2200 Wirtschaftsgriffe nachschlagen- verstehen-anwenden.. – Wiesbaden, 1989. – 279с.
66133
   Lexique des termes politiques.. – M., 1982. – 102с.
66134
   Lexique general anglais-francais avec supplements espagnol-francais et russe-francais.. – 3 ed., revue et augmentee. – New York, 1982. – 886с.
66135
  Debrie Rene Lexique Picard des parles Nord-Amienois. / Debrie Rene. – Arras, 1961. – 202с.
66136
   LexQuorum .Юридические страницы 2006 : Юридический справочник.(Юристы; Юридические организации; Документы). – Киев : Юридическая практика, 2006. – 680c. – На обл.: Адресный, телефонный и биографический справочник юриста. – ISBN 966-8042-24-7


  Содержит полную информацию об адресах и телефонах судов, хозяйственных судов, органов прокуратуры, юстиции и внутренних дел
66137
   LexQuorum: Юридические страницы 1999 : Юридический справочник. – Київ : Юридическая практика, 1999. – 504с. – ISBN 966-95543-1-4
66138
   LexQuorum: Юридические страницы 2000 : Юридический справочник. Кто есть кто в юриспруденции. – Київ : Юридическая практика, 2000. – 615с. – ISBN 966-95543-2-2
66139
   Ley fundamental de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas.. – M., 1980. – 420с.
66140
   Ley Universitaria y estatutos de la Universidad Nacional de Trujillo. – Trujillo, 1963. – 61 p.
66141
  Livanov Vasili Leyenda y realidad / Livanov Vasili. – M., 1989. – 438с.
66142
   Leyendo a Silva.. – Santafe, Bogota
1. – 1994. – 422с.
66143
  Irodov I.E. Leyes fundamentales de mecanica / I.E. Irodov. – Moscu : Mir, 1981. – 281 p. : ill.
66144
  Irodov I.E. Leyes fundamentales de mecanica / I.E. Irodov. – Moscu : Mir, 1990. – 282 p. : ill.
66145
   Leyes politicas espanolas fundamentales (1808-1978). – Madrid : Tecnos, 1984. – ISBN 84-309-0802-1
66146
   Leyes y estatutos de la Universidad de Oriente.. – Santiago de Cuba, 1959. – 126с.
66147
  Nizami Leyla ile Mecnun / Nizami; Ceviren Ali Nihat Tarlan. – Ankara : M.E.B., 2001. – 240s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; Bilim ve kultur eserleri dizisi ; 14 ; Islam klasikleri). – ISBN 975.11.0297.9
66148
  Mahmudova N. Leyla Mammadbeyova: Memories of the First Woman Pilot in the East // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 42-48. – ISBN 978-9952-806-82-3
66149
  Guarino Giuseppe Lezioni di diritto pubblico / Guarino Giuseppe. – Milano, 1969. – 259с.
66150
  Sitenko A.G. Lezioni di teoria del nucleo : tr. dal russo / A.G. Sitenko, V.K. Tartakovskij. – Mosca : Edizioni Mir, 1981. – 384 s.
66151
   LG ARTCOOL - прикраса вашого дому // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
66152
  Вашпанова Т.Ю. LGT-сітка поверхні та її властивості / Т.Ю. Вашпанова, Л.Л. Безкоровайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі введено поняття LGT-сітки. Доведено, що регулярна LGT-сітка існує на будь-якій С 3-поверхні без омбіпічних точок. Знайдені деякі властивості LGT-ліній. Ключові слова: LGT-лінії, LGT-сітка, індикатриса геодезичного скруту. In the ...
66153
  Chu Yuan Li Sao and other poems / Chu Yuan. – Peking, 1955. – 98с.
66154
  Ганюшкін О. LI Київська міська олімпіада з математики / О. Ганюшкін, В. Михайловський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 77-82. – ISSN 1029-4171
66155
  Jakushev V. Liability of the multimodal transport operator in the context of carriage of goods law in transition in the new independent states / Valeri Jakushev ; Turku school of economics and business administration. – Turku : Turku school of economics and business administration, 1997. – 203 p. – (Publications of the Turku school of economics and business administration : Series D-5). – ISBN 951-738-892-6
66156
  Lewis Michael Liar`s poker: rising through the wreckage on Wall street. / Lewis Michael. – Harmondsworth, 1990. – 249с.
66157
   Liashenko Ihor // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 160
66158
  Pesek Ludek Libanon. Sekunden und Jahrhunderte / Pesek Ludek. – Praha, 1965. – 8с.
66159
   Liber bisedimesh shqip-rusisht = Albansko-russkij razgovornik : monografic. – Moske : Shtepia botonjese e letersise ne gjuhe te huaja, 1957. – 158 p.
66160
   Liberal Arts and the Social sciences. periodicals and reference works. – N.Y.
1. – 1966. – 224с.
66161
   Liberal socialism applied. – Palo Alto, 1978. – 331с.
66162
  Beckwith Burnham Liberal socialism. The pure welfare economics of a liberal socialist economy / Beckwith Burnham. – 2d ed. – New York, 1974. – 463с.
66163
  Mises Ludwig von Liberalism: in the classical tradition / Mises Ludwig von; Greaves B.B., Spadaro L.M., Raico R. – 3rd ed. – New York, San Francisco, 1985. – 208с.
66164
  Schapiro Liberalism: Its meaning and history / Schapiro, Salwyn. – Toronto a.o., 1958. – 191с.
66165
   Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie. – Katowice, 2000. – 266s. : il. – ISBN 83-7246-108-2
66166
  Edward Wong Sek Khin Liberalizing government procurement within trade agreements in Malaysia / Edward Wong Sek Khin, Sieh Lee Mei Ling // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 262-269 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
66167
   Liberte de Croyance dans la Republiaue Democratique du Viet-Nam. – 2-me edit. – Hanoi, 1956. – 24с.
66168
  Lebreton Gilles Libertes publiques et droits de l"homme / Lebreton Gilles. – 4me ed. – Paris : Armand Colin, 1999. – 521p. – (Droit). – ISBN 2-247-03491-8
66169
  Martin Everett Dean Liberty / Martin Everett Dean. – New York, 1930. – 307с.
66170
   LibMarket = ЛібМаркет = ЛибМаркет : виробничо-практичний та інформаційний бюлетень. – Киев : МатріксПрес, 2006-
№ 1 (23). – 2012
66171
   LibMarket = ЛібМаркет = ЛибМаркет : виробничо-практичний та інформаційний бюлетень. – Киев : МатріксПрес, 2006-
№ 2 (24). – 2012
66172
  Воротников Евгений Libra Holidays: банкротства туроператоров становятся тенденцией : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26 : Фото
66173
  Delillo Don Libra. / Delillo Don. – Harmondsworth, 1991. – 456с.
66174
   Libraries in the Social Media: мнение европейских партнеров // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 17-21
66175
   Libraries, globalisation and cooperation : papers from the international conference held in Sofia, Bulgaria, 3-5 November 2004. – Sofia : "St. Kliment Ohridski" university of Sofia, 2005. – 310 p. – ISBN 0-934068-15-1
66176
  Dudoladova L.V. Library as a factor enhancing the information competency of students of higher educational establishments / L.V. Dudoladova, O.V. Dudoladova, // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – P. 119-123. – ISBN 978-966-285-302-5


  Роль бібліотеки у забезпеченні якості вищої освіти та значення читання для академічної діяльності студентів класичного університету.
66177
   Library Congress Subgect Headings Weekly Lists: A Working Cumulation 1986. – Detroit, 1987. – 329с.
66178
   Library handbook. Luisiana State University. – Baton Rouge, 1961. – 24 p.
66179
  Pilko I. Library Information Activities Master"s Program / I. Pilko, L Taranenko // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – P. 98-112. – ISSN 0130-9765


  Оценено состояние магистерской подготовки по направлению "Библиотечно-информационная деятельность" в вузах культуры РФ. Обобщён опыт реализации магистерской образовательной программы по профилю "Информационно-аналитическая деятельность" в Кемеровском ...
66180
   Library of Congress magazine / Library of Congress, Office of communications. – Washington, 2012-. – ISSN 2169-0855
Vol. 1, No. 2. – 2012
66181
   Library of Congress magazine / Library of Congress, Office of communications. – Washington, 2012-. – ISSN 2169-0855
Vol. 1, No. 1. – 2012
66182
   Library of Congress magazine / Library of Congress, Office of communications. – Washington, 2012-. – ISSN 2169-0855
Vol. 2, No. 2. – 2013
66183
   Library of Congress magazine / Library of Congress, Office of communications. – Washington, 2012-. – ISSN 2169-0855
Vol. 2, No. 1. – 2013
66184
   Library of Congress sesquicentennial exhibit April 24, 1950. – Washington, 1950. – 38с.
66185
  Amo Libreto / Amo, del. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1985
66186
   Libri parmi les libres. – Kiev, 1968. – 68с.
66187
  Hierro Jose Libro de las alucinaciones / Hierro Jose. – Madrid : Catedra, 1995. – ISBN 84-376-0599-7
66188
  Escardo Rolando Libro de Rolando. / Escardo Rolando. – La Habana, 1962. – 184с.
66189
  Aguayo Alfredo Libro quinte de lectura. / Aguayo Alfredo, 1963. – 288с.
66190
  Torre Carlos de la y Huerta Libro quinto(4) de lectura / Carlos de la y Huerta Torre. – Bogota
4. – 1963. – 408с.
66191
   Libros espanoles en venta. Autores 1992. – Madrid, 1991. – 2960с.
66192
   Libros espanoles en venta. Materias 1992. – Madrid, 1991. – 2667с.
66193
   Libros espanoles en venta. Titulos 1992. – Madrid, 1991. – 3053с.
66194
  Krklec Gustav Lica i krajolici. / Krklec Gustav. – Zagreb, 1954. – 256с.
66195
  Husic Zvonimir Licem prema zemlji / Husic Zvonimir. – Zagreb, 1974. – 87с.
66196
  Smith A.L. Lichens / Annie Lorrain Smith. – Cambridge, 1921. – XXVIII, 464 p.
66197
   Licht des Grossen Oktober. – Berlin, Weimar, 1967. – 788с.
66198
  Tschakowski Alexander Licht eines fernen Sterns / Tschakowski Alexander. – Berlin, 1977. – 141с.
66199
  Faulkner William Licht im August / Faulkner William. – Berlin, 1975. – 488с.
66200
  Frank Lia Licht in die Stunden gestreut / Frank Lia. – Alma-Ata, 1990. – 95с.
66201
  Welskopf-Henrich Liselotte Licht uber weissen Felsen : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle : Mitteldeutscher-Verl, 1977. – 484 S.
66202
  Kuhn Fritz Licht. - Land. Wasser. Erlebnisse auf einer Insel. / Kuhn Fritz. – Berl., 1958. – 113с.
66203
  Greif H. Lichtelektrische Empfanger. Bigenschaften und Anwendungen Optisch-Elektrischer Wandler / H. Greif. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1972. – 240 s.
66204
  Goldmann A. Lichtelektrische untersuchungen an farbstoffzellen : в 5-ти томах / A. Goldmann. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth
Т. 3 : Астрофизика (1912-1956). – 1908. – 94 с.
66205
  Goldmann A. Lichtelektrische untersuchungen an festen dielektriken / A. Goldmann, S. Kalandyk. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1911. – 34 s.
66206
  Simon H. Lichtelektrische Zellen und ihre Anwendung / H. Simon, R. Suhrmann. – Berlin : Springer, 1932. – VII, 373 S.
66207
   Lichtkoagulation und Auge : Bericht uber die 2. Tagung der Thuringischen Augenarztlichen Gesellschaft im Oktober 1973 in Gera. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1974. – 167p.
66208
  Biewald Hartmut Lichtpunkte / Biewald Hartmut. – Halle, 1977. – 188с.
66209
  Cibulka Hanns Lichtschwalben. Gedichte / Cibulka Hanns. – Halle (Saale), 1973. – 72с.
66210
   Lichtspruch nach Tau. – Berlin, 1986. – 269с.
66211
  Schopenhauer A. Lichtstrahlen aus seinen Werken : mit einer biographie und charakteristik Schpenhauer"s von J. Frauenstadt / Arthur Schopenhauer. – 7 Aufl. – Leipzig : F. A. Brockhaus, 1891. – XXVIII, 232 S.
66212
  Glaser W. Lichtwellenleiter. Eine Einfuhrung / W. Glaser. – 3. Aufl. bearb. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1990. – 144 S.
66213
  Postnikov M. Licoes de Geometria : Primeiro Semestre: Geometria Analitica / Postnikov M.; trad. do russe por M. Dombrovsky. – Moscovo : Mir, 1988. – 337 p.
66214
  Birks J.B. Liczniki scyntylacyjne / J.B. Birks; Domanski T., Mikke K., Rydygier J. – Warszawa, 1956. – 146 с.
66215
  Bienkowska Danuta Liczy sie kazdy dzien / Bienkowska Danuta. – Poznan, 1962. – 226с.
66216
  Cvekl Jiri Lid a osobnost v dejinach / Cvekl Jiri. – Praha, 1961. – 295с.
66217
  Pankowski Marian Lida / Pankowski Marian. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1997. – 36s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-227-1067-4
66218
  Fucik Julius Lide bdete! / Fucik Julius. – Praha, 1955. – 384с.
66219
  Pujmanova Marie Lide na krizovatce / Pujmanova Marie. – Praha, 1949. – 492с.
66220
  Pujmanova Marie Lide na krizovatce / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 391с.
66221
  Claudius Eduard Lide po masem boku. Roman. / Claudius Eduard. – Praha, 1952. – 282с.
66222
  Bass Eduard Lide z maringotek. Pribehy jedne noci / Bass Eduard. – Praha, 1960. – 224с.
66223
  Malyskin Alexander Lide ze Zapadleho hnizda / Malyskin Alexander. – Praha, 1957. – 360с.
66224
  matov Vladimir Lide zeme / matov Vladimir. – Praha, 1956. – 352с.
66225
  Erenburg Ilja Lide, roky, zivot / Erenburg Ilja. – Praha, 1986. – 683с.
66226
  David Terez Lidercfeny. / David Terez. – Bratislava, 1976. – 253с.
66227
  Mann Heinrich Lidice / Mann Heinrich. – Berlin-Weimar, 1984. – 293с.
66228
  Bystrina Ivan Lidova demokracie. / Bystrina Ivan. – Praha, 1957. – 244с.
66229
  Kyjovska Bozena Lidova kultura na Jizni, Jihovychodni a Jihozapadni Morave. / Kyjovska Bozena. – Brno, 1968. – 46с.
66230
   Lidove kursy rustiny. Material pro cesko-ruske besedy. – Praha, 1956. – 32с.
66231
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
1. – 40с.
66232
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
2. – 48с.
66233
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
4. – 24с.
66234
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
5. – 32с.
66235
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
6. – 40с.
66236
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
7. – 32с.
66237
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
8. – 32с.
66238
   Lidove kursy rustiny. Material pro ucitele, instruktory a aktiv LKR.. – Praha
9. – 32с.
66239
  Stankova Jitka Lidove vytvarne umeni. Cechy a Morava / Stankova Jitka. – Praha, 1967. – 172с.
66240
  Robek Antonin Lidove zdroje narodniho obrozeni / Robek Antonin. – Praha, 1974. – 159с.
66241
  Kubin Josef Stefan Lidovi bajeci. / Kubin Josef Stefan. – Praha, 1950. – 392с.
66242
  Georgia Benkart Marshall Osborn J. Lie algebras, Madison 1987 / Benkart Marshall Osborn J. Georgia; Benkart G., Marshall Osborn J. – Berlin : Springer-Verlag, 1989. – 148 p. – ISBN 3-540-51147-4
66243
  Миончинская Л.А. Lieb und sprich! Читай и говори по-немецки. / Л.А. Миончинская. – М., 1971. – 192с.
66244
  Dimitrowa Blaga Liebe auf Umwegen. / Dimitrowa Blaga. – Berlin, 1975. – 125с.
66245
  Seydewitz Ruth Liebe durch die Jahrhunderte / Seydewitz Ruth. – Leipzig u.a., 1975. – 224с.
66246
  Leskow Nikolai Liebe in Bastschuhen. / Leskow Nikolai. – Berlin, 1976. – 746с.
66247
  Harkenthal Gerhard Liebe ist mehr... / Harkenthal Gerhard. – Berl., 1961. – 336с.
66248
  Becher Johannes Liebe ohne Ruh. Liebesgedichte 1913-1956 / Becher Johannes. – Berl., 1957. – 240с.
66249
  Schnitzler Arthur Liebe und Tod in Wien / Schnitzler Arthur. – Berlin, 1986. – 339с.
66250
  Steineckert Gisela Lieber September: Gedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1981. – 119с.
66251
  Walther Lieber und Spruche / Walther, von der Vogelweide. – Leipzig : Verlag Philipp Reclam, 1961. – 130 S.
66252
  Schwiedrzik Wolfgang Matthias Lieber will ich Steine klopfen : Der Philosoph und Padagoge Theodor Litt in Leipzig (1933-1947) / Schwiedrzik Wolfgang Matthias. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1996. – 45S.
66253
   Liebes- und andere Erklarungen. – Berlin-Weimar, 1974. – 420с.
66254
   Liebes- und andere Erklarungen. Schriftsteller uber Schriftsteller. – Berlin-Weimar, 1972. – 420с.
66255
  Krober Wolfgang Liebes- und andere Kriminalgeschichten. / Krober Wolfgang. – Berlin, Weimar, 1987. – 208с.
66256
  Rosler Hanns Liebesbrief an den eigenen Mann / Rosler Hanns. – Munchen, 1941. – 173с.
66257
  Forman Werner Liebesbriefe azs einer Lackschatulle . Alte japanische Kleinkunst / Forman Werner. – Praha, 1960. – 50с.
66258
  Schreiter Friedemann Liebesland: Erzahlungen / Schreiter Friedemann. – Halle - Leipzig, 1984. – 160с.
66259
  Widmer Urs Liebesnacht. Die gestohlene Schopfung. Indianersommer : Kurzromane / Widmer Urs. – Berlin : Volk und Welt, 1988. – 185S. – ISBN 3-353-00335-5
66260
  Heilborn Adolf Liebesspiele der Tiere / Heilborn Adolf, Bohme Friedrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 120S.
66261
  Spee Friedrich Lied und Leid / Spee Friedrich. – Berl., 1961. – 254с.
66262
  Spee Friedrich Lied und Leid. Auswahl aus "Trutznachtigal", Guldenem Tugenbuch", Kirche lieder und "Cautio Criminalis" / Spee Friedrich. – Berl., 1961. – 254с.
66263
  Roatsch Horst Lieder der Mamsell / Roatsch Horst. – Berl., 1965. – 92с.
66264
   Liege et Bougogne. – Paris, 1972. – 258с.
66265
   Liege et son Universite. – Liege. – 30с.
66266
   Liege, un passe prestigieux d"enseignement et de culture. – Liege, 1967. – 11-61с.
66267
   Lies deutsch! Читай по-немецки!. – Книга для чтения на нем. яз. в 6 классе. – Л., 1962. – 106с.
66268
   Lietajuci korab. – Bratislava, 1974. – 190с.
66269
   Lietuviu etnografijos bruozai. – Vilnius, 1964. – 284с.
66270
   Lietuviu kalbos morfologine sandara ir jos raida. – Vilnius, 1964. – 254с.
66271
   Lietuviu kalbos tarmes. – Chrestomatija. – Vilnius, 1970. – 520с.
66272
   Lietuviu kalbos zodynas. – Vilnius
Т. 4. – 1957. – 448с.
66273
   Lietuviu kalbos zodynas. – Vilnius
5. – 1959. – 1009с.
66274
   Lietuviu kalbos zodynas. – Vilnius
6. – 1962. – 108с.
66275
   Lietuviu kalbotyra klausimai. – Vilnius
1. – 1957. – 195с.
66276
   Lietuviu kalbotyra. 1944-1960. – Vilnius, 1963. – 282с.
66277
  Paulauskiene V. Lietuviu kalbotyra. 1969-1972 : Literaturos rodykle / V. Paulauskiene. – Vilnius, 1977. – 323с.
66278
   Lietuviu kalbotyros klausimai. – Vilnius
1. – 1957. – 195с.
66279
   Lietuviu kalbotyros klausimai. – Vilnius
3. – 1960. – 332с.
66280
   Lietuviu kalbotyros klausimai. – Vilnius
4. – 1961. – 332с.
66281
   Lietuviu kalbotyros klausimai. – Vilnius
5. – 1962. – 240с.
66282
   Lietuviu kalbotyros klausimai. – Vilnius
6. – 1963. – 344с.
66283
   Lietuviu liaudies architektura. Kaimo gyvenvietas ir gyvenamieji namai. – Vilnius
1. – 1965. – 148 p.
66284
   Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha. – Vilnius, 1957. – 528 l.
66285
   Lietuviu tautosaka. – Vilnius
3. – 1965. – 700с.
66286
   Lietuviu tautosaka. – Vilnius
4. – 1967. – 840с.
66287
   Lietuviu tautosaka. – Vilnius
5. – 1968. – 1180с.
66288
   Lietuviu tautosaka. Uzrasyta 1944-1956. – Vilnius, 1957. – 536с.
66289
   Lietuviu tautosakos apybraiza. – Vilnius, 1963. – 476с.
66290
  Kulikauskas P. Lietuvos archeologijos bruozai. / P. Kulikauskas, R. Kulikauskiene, A. Tautavicius. – Vilnius, 1961. – 562с.
66291
   Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajurio 1-7 a. kapinai. – Vilnius, 1968. – 232с.
66292
   Lietuvos architekturos paminklai. – [Vilnius, 1957. – 16 atv.
66293
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 39, № 2. – 1999. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66294
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 39, № 3. – 1999. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66295
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 39, № 4/5. – 1999. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66296
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 39, № 6. – 1999. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66297
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 39, № 1. – 1999. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66298
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 40, № 4. – 2000. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66299
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 40, № 5. – 2000. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66300
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 40, № 6. – 2000. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66301
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 40, № 1/3. – 2000. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66302
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 41, № 3. – 2001. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66303
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 41, № 4/6. – 2001. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66304
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 41, № 1. – 2001. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66305
   Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 41, № 2. – 2001. – до 1993 р. назва "Литовский физический журнал"
66306
   Lietuvos gamta. – Vilnius : Mintis, 1966. – 1 v. (chiefly, ill., part. col.) : 319 fot.
66307
   Lietuvos Geluju Vandenu Zuvys. – Lietuvos tsr mokslu akademijos biologijos institutas. – Vilnius, 1956. – 238S.
66308
  Feigelmanas N. Lietuvos inkunabulai. / N. Feigelmanas. – Vilnius, 1975. – 492с.
66309
  Kisazauskas Vincas Lietuvos knygos zenklai. 1518-1918. / Kisazauskas Vincas. – Vilnius, 1984. – 220с.
66310
  Dundulis B. Lietuvos kova del valstybinio savarankiskumo 15 amz / B. Dundulis. – Vilnius, 1968. – 312с.
66311
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 39, N 2. – 1999
66312
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 39, N 3. – 1999
66313
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 39, N 4. – 1999
66314
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 39, N 1. – 1999
66315
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 40, N 1. – 2000
66316
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 40, N 2. – 2000
66317
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 40, N 3. – 2000
66318
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 40, N 4. – 2000
66319
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 41, N 3. – 2001
66320
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 41, N 4. – 2001
66321
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 41, N 1. – 2001
66322
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 41, N 2. – 2001
66323
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 42, N 1. – 2002
66324
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 42, N 2. – 2002
66325
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 42, № 3. – 2002
66326
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 42, № 4. – 2002
66327
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т.43, № 2. – 2003
66328
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т.43, № 1. – 2003
66329
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 43, № 3. – 2003
66330
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Т. 43, № 4. – 2003
66331
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 44, № 1. – 2004. – резюме англ.. лит. мовами
66332
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 44, № 2. – 2004. – резюме англ., лит. мовами
66333
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 44, № 4. – 2004. – резюме англ., лит. мовами
66334
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 44, № 3. – 2004. – резюме англ., лит. мовами
66335
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 45, № 1. – 2005. – резюме англ., лит. мовами
66336
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 45, № 2. – 2005. – резюме англ., лит. мовами
66337
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 45, № 3. – 2005. – резюме англ., лит. мовами
66338
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 45, № 4. – 2005. – резюме англ., лит. мовами
66339
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 46, № 4. – 2006. – резюме англ., лит. мовами
66340
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 46, № 1. – 2006. – резюме англ., лит. мовами
66341
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 46, № 2. – 2006. – резюме англ., лит. мовами
66342
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 46, № 3. – 2006. – резюме англ., лит. мовами
66343
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 47, № 1. – 2007. – резюме англ., лит. мовами
66344
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том. 47, № 4. – 2007. – резюме англ., лит. мовами
66345
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 47, № 2. – 2007. – резюме англ., лит. мовами
66346
   Lietuvos matematikos rinkinys. – Vilnius. – ISSN 0132-2818
Том 47, № 3. – 2007. – резюме англ., лит. мовами
66347
  Sivickis P. Lietuvos moliuskai ir ju apibudinimas = Моллюски Литвы и их определение / P. Sivickis; Шивицкис Пранас, Казио. – Vilnius : Valstybine politines ir mokslines literaturos leidykla, 1960. – 351S.
66348
  Ivanauskas T. Lietuvos pauksciai / T. Ivanauskas. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla
I. – 1957. – 332S.
66349
  Ivanauskas T. Lietuvos pauksciai / T. Ivanauskas. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla
II. – 1959. – 283S.
66350
  Ivanauskas T. Lietuvos Pauksciai / T. Ivanauskas. – Kaunas : Leidinys, 1938. – VIII,234S. – I Knyga
66351
  Kudirka Jouzas Lietuvos puodziai ir puodai. / Kudirka Jouzas. – Vilnius, 1973. – 116с.
66352
  Jokubauskas V. Lietuvos sauliu sajungos XX Klaipedos rinktine 1923-1939 metais / Vytautas Jokubauskas, Vygantas Vareikis. – Klaipeda : [Druka], 2016. – 95, [1] p. : ill., maps. – ISBN 978-609-404-228-7
66353
   Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius
1. – 1974. – 248с. + +приложение
66354
   Lietuvos TSR architekturos klausimai. – Kaunas
1. – 1960. – 346 p.
66355
   Lietuvos TSR architekturos klausimai. – Vilnius
2. – 1964. – 304 p.
66356
   Lietuvos TSR ekonomine geografija. – Vilnius, 1957. – 404с.
66357
   Lietuvos TSR Flora. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla
1. – 1959. – 224s. – литовською та росiйською мовами
66358
   Lietuvos TSR Flora. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla
3. – 1961. – 662s. – литовською та росiйською мовами
66359
   Lietuvos TSR Flora. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla
2. – 1963. – 715s. – литовською та росiйською мовами
66360
   Lietuvos TSR gyventoju pinigines pajamos ir ju panaudojimas. – Vilnius, 1973. – 121с.
66361
   Lietuvos TSR istorija. – Vilnius
1. – 1957. – 448с.
66362
   Lietuvos TSR istorija. – Vilnius
2. – 1963. – 496с.
66363
   Lietuvos TSR istorija nuo seniasiu laiku iki 1957 metu. – Vilnius, 1958. – 520с.
66364
   Lietuvos TSR istorijos saltiniai. – Vilnius
1. – 1955. – 616с.
66365
   Lietuvos TSR istorijos saltiniai. – Vilnius
3. – 1958. – 328с.
66366
   Lietuvos TSR istorijos saltiniai. – Vilnius
4. – 1961. – 864с.
66367
   Lietuvos TSR jaunuju mokslininku-biologu ir biochemiku moksline konferencija, skirta didziosios spalio Socialistines Revolucijos Penkiasdesimtmeciui 1967 m. gruodzio 6-8 d.. – Vilnius, 1967. – 472с.
66368
   Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Centrine Biblioteka. – Vilnius, 1959. – 82с.
66369
   Lietuvos TSR mokslu akademijos darbuotoju knygu ir straipsniu bibliografija. 1962. – Vilnius, 1964. – 202с.
66370
   Lietuvos TSR mokslu akademijos darbuotoju straipsniu bibliografija. 1945-1954. – Vilnius, 1960. – 408 с.
66371
  Baublys A. Lietuvos TSR Mokslu Akademijos leidiniu bibliografine rodykle 1980 / A. Baublys. – Vilnius, 1987. – 370 с. – Шифр. дубл. 02 Liet.
66372
  Lasinskas M. ir kitas Lietuvos TSR upiu kadastras / M. ir kitas Lasinskas. – Vilnius
1. – 1959. – 214с.
66373
  Lasinskas M. Lietuvos TSR upiu kadastras / M. Lasinskas, J. Burneikis. – Vilnius
2. – 1960. – 208с.
66374
  Jablonskis J. Lietuvos TSR upiu kadastras / J. Jablonskis, M. Lasinskas. – Vilnius
3. – 1962. – 640с.
66375
  Jablonskis J. Lietuvos TSR upiu kadastras / J. Jablonskis. – 6. Priedas, kadastriniai grafikai. – Vilnius
3. – 1962. – 192с.
66376
   Lietuvos TSR zemes kadastras. – Vilnius, 1970. – 352с.
66377
   Lietuvos valstieciai XIX amziuje / Jablonskis K., Jurginis J., Ziugzda J. (red. kolegija). – Vilnius, 1957. – 276с.
66378
  Butkevicius I. Lietuvos valstieciu gyvenvietes ir sodybos. / I. Butkevicius. – Vilnius, 1971. – 247с.
66379
  Valius M. Lietuvos vandens ir pelkiu pauksciai = Водоплавающие и болотные птицы Литвы / M. Valius; Валюс Мечис, Ионо. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1960. – 176S.
66380
  Rohan K. Lievikovy vir vo vodnom stavitel"stve / K. Rohan. – Bratislava : Slovenskej akad. vied., 1969. – 182 s.
66381
  Hion Ene a.o. Life-Styles in Contemporary Estonia / Ene a.o. Hion. – Tallin, 1988. – 102с.
66382
  Lewis Ricki Life / Lewis Ricki. – 2d ed. – Dubuque a.o. : Brown, 1995. – XXX,884p. : ill. – ISBN 0-697-15924-8
66383
   Life. – New York
January. – 1996
66384
   Life. – New York
Winter. – 1996
66385
   Life. – New York
Summer (sp.royals issue). – 1998


  1997. Hf. 85
66386
   Life. – New York
February. – 1999


  1997. Hf. 85
66387
   Life. – New York
December. – 1999


  1997. Hf. 85
66388
   Life. – New York
march. – 2000


  1997. Hf. 85
66389
  Kamanson M V.S. Life : (Free verse) / M V.S. Kamanson. – Amalapuram, 2001. – 19P. – ISBN 0-921537-54-9
66390
   Life / R. Lewis, D. Gaffin, M. Hoefnagels, B. Parker; R.Lewis, D.Gaffin, M.Hoefnagels, B.Parker. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 28,[6],972 p. : ill. – ISBN 0-07-027134-8
66391
   Life a biological science / Brandwein Paul, Brovey Daniel, Greenstone Arthur, Yasso Warren. – New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1975. – 500p. – ISBN 0-15-365900-9
66392
  Luyet B.J. Life and death at low temperatures : No.1 of a series of monographs on general physiology edited by B. J. Luyet / B.J. Luyet, P.M. Gehenio. – [S. l.] : Biodynamica, 1940. – 341 p.
66393
  Cheng Nien Life and death in Shanghai / Cheng Nien. – Harmondsworth, 1988. – 543с.
66394
  Holmes S.J. Life and evolution : An introduction to general biology / S.J. Holmes. – New York : Harcourt, Brace and co. – IV,449p.
66395
  Lodge O. Life and matter : a criticism of professor Haeckel"s "Riddle of the Universe" / Oliver Lodge. – 4 ed. – London : Williams & Norgate, 1907. – VIII, [1], 218, 64 p.
66396
  Coetzee J.M. Life and times of Michaek K. / J.M. Coetzee. – Harmondsworth, 1983. – 251с.
66397
  Mendelson Maurice Life and work of Walt Whitman / Mendelson Maurice. – M., 1976. – 347с.
66398
  Engel F.-M. Life Around Us / F.-M. Engel; Foster J.R. – New York : Thomas Y.Crowell Company, 1965. – 206p.
66399
  Braine John Life at the Top. / Braine John. – Victoria, 1966. – 256с.
66400
  Batten Robert Life contingencies: a logical approach to actuarial mathematics / Batten Robert. – Winsted : ACTEX, 2005. – 6,317p. – ISBN 1-56698-522-6
66401
   Life Cycle Assessment in Healthcare System Optimization. Introduction / V. Sarancha, K. Vitale, S. Oreskovic, V. Sulyma // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 39-44. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817


  Article describes the life cycle assessment method and introduces opportunities for method performance in healthcare system settings. LSA draws attention to careful use of resources, environmental, human and social responsibility. Modelling of ...
66402
  Allee W.C. Life history of the song sparrow / W.C. Allee. – Chicago : University of Chicago, 1937. – P. 540-541. – Reprinted from: Ecology, Vol. 18, № 4, October, 1937
66403
  Calic Edouard Life in Bulgaria as seen by E.Calic / Calic Edouard. – Sofia, 1964. – 346с.
66404
  Evans J. Life in medieval France / Joan Evans. – 3rd ed. – New York : Phaidon, 1969. – 8,254 р., 41 v. ill. – ISBN 7148 1373 7
66405
  Girouard Mark Life in the English country house. / Girouard Mark. – Harmondsworth, 1980. – 344с.
66406
   Life is creativity. – M., 1989. – 214с.
66407
  Haldane R.B. Life of Adam Smith / R.B. Haldane. – London : Walter Scott, 1887. – 161,10p.
66408
  Caine Hall Life of Christ / Caine Hall. – New York, 1938. – 1310с.
66409
  Hermann"s Life of the countess Yolanda of Vianden / Hermann"s; Translated znd with a foreword by R.H.Lawson. – Drawer : Camden house, 1995. – 18,72p. – ISBN 1-57113-050-0
66410
  Garnett R. Life of Thomas Carlyle / R. Garnett. – London : Scott, 1887. – 186, 28 p.
66411
  Videiko Mykhailo Life on the Eastern Borders of Old Europe / Videiko Mykhailo, Burdo Nataliia // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 35-36
66412
  Twain Mark Life on the Mississippi / Twain Mark. – Harmondsworth, 1986. – 450с.
66413
   Life science : A problem solving approach / Carter Joseph, Goodman Howard, Hunter Danny, Schelske Leroy. – s.l. : Ginn and Company, 1977. – VIII,406,[1]p. : ill.
66414
   Life sciences and space research. – Amsterdam; New York : North-Holland; Wiley
Vol.2 : A session of the fourth international space science symposium, Warsaw, June 3-12, 1963 /Edited by M.Florkin, A.Dollfus. – 1964. – 8,439p.,12l.ill. : ill.
66415
  Shumuk D. Life sentence : Memoirs of a Ukrainian political prisoner / D. Shumuk; ed. by Ivan Jaworsky;Translated by Ivan Jaworsky, Halya Kowalska. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. : University of Alberta, 1984. – 401 p. – ISBN 0920862179
66416
   Life studies. – New York, 1983. – 491с.
66417
  Sharov A. Life triumphs. A story of heroes of science / A. Sharov. – M., 1955. – 248с.
66418
  Wodehouse P.G. Life with Jeeves / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1981. – 556 p.
66419
  Shelford Victor Life zones, modern ecology and the failure of temperature summing / Shelford Victor, 1932. – p.144-157. – Окремий відбиток з: The Wilson bulletin, 44, 1932
66420
  Dreiser Th. Life, art and America / Th. Dreiser. – M., 1976. – 368с.
66421
  Thorne Patrick Life, We"re All In It Together / Thorne Patrick. – Moscow, 1990. – 207с.
66422
  Brandwein Paul Life: its forms and changes / Brandwein Paul, Will R. Burnett, Stollberg Robert. – New York : Harcourt, Brace & World, INC, 1968. – 564p. – (Concepts in science)
66423
  Lewis Ricki Life: student study art notebook / Lewis Ricki. – 2d. ed. – Dubuque : Brown, 1995. – VIII,220p. : ill. – ISBN 0-697-24548-9
66424
  Lewis Ricki Life: student study guide / Lewis Ricki; Prep. by D. P. Breakwell, A. R. Stevens. – 2nd. ed. – Dubuque a. o. : Brown, 1995. – 220p. : ill. – ISBN 0-697-1545-0
66425
   Lifehack путешественника. Аэропорт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 82-83 : фото
66426
  Verduyn Christl Lifelines : Marian Engel"s writings / Verduyn Christl. – Montreal; Kingston; London a.o. : McGill-Queen"s univ. press, 1995. – 278p. – ISBN 0-7735-1338-8
66427
  Harris M. Lifelines of victory / M. Harris. – New York : G.P.Putnam`s sons, 1942. – 160 p.
66428
   Lifelong learners - a new clientele for hihher education. – San Francisco, 1975. – 177с.
66429
  Predrag Jovanovic Lifelong learning as a basis for sustainable development in knowledge society / Predrag Jovanovic, Andjelka Jovanovic, Enes Corovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 341-346 : tabl. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
66430
   Lifelong learning for equity and social cohesion: a new challenge to higher education : Final conference, Paris, 15-17 november 2001. – [Strasbourg], 2001. – 100 p.
66431
  Bloomfield H. Lifemates: the love fitness program for a lasting relationship / H. Bloomfield, S. Vettese, R. Kory. – New York, 1990. – 238 p.
66432
  Kulik A.M. Lift zonoid order and functional inequalities / A.M. Kulik, T.D. Tymoshkevych // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 75-90. – ISSN 0868-6904


  We introduce the notion of a weighted lift zonoid and show that the ordering condition on a measure [mu], formulated in terms of the weighted lift zonoids of this measure, leads to certain functional inequalities for this measure, such as non-linear ...
66433
   Lifting the oil curse : Improving petroleum revenue management in Sub-Saharan Africa / Katz Menachem, Bartsch Ulrich, Malothra Harinder, Milan. Cuc. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – VII,65p. – ISBN 1-58906-317-1
66434
   Light and film. – New York, 1972. – 220с.
66435
  Bunin Iwan Light Breathing and Other Stories / Bunin Iwan. – Moscow, 1988. – 422с.
66436
   Light critical opalescence and shifts of critical parameters in spatially limited li-quid systems / L.A. Bulavin, A.V. Chalyi, K.A. Chalyi, L.M. Chernenko, L.G. Grechko // Proc. of 2nd Liguid Matter conferense
66437
   Light from many lamps. – New York, 1951. – 324с.
66438
  Faulkner William Light in August / Faulkner William. – New York, 1968. – 480с.
66439
  Laguta A.O. Light range-finder / A.O. Laguta, O.M. Sokurenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 194
66440
   Light scattering by nonspherical particles : Theory, measurements, and applications. – San Diego a.o. : Academic press, 2000. – 690p. : il. – ISBN 0-12-498660-9
66441
   Light Scattering by Silver Nanoparticles in Colloid Solutions for Improved Photovoltaic Devices / I.M. Dmitruk, S.Z. Malynych, E.S. Grabovskyi, V.K. Kravets, A.O. Pinchuk // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2014. – Vol. 3, № 2 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – P. 02NEA05-1-02NEA05-3. – ISSN 2304-1862


  Incorporation of metal nanoparticles (NPs) into photovoltaic cells attracts much attention last years as a promising way for efficiency improvement by light trapping. Precise characterization of light scattering properties of NPs is essential for their ...
66442
  Aissani A. Light tailed asimptotics in an unreliable M/G/l retrial gueue // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Розглядаються стандартні ненадійні системи обслуговування M/G/l з повторними викликами та активними та пасивними відмовами. Точні вирази для генератрис розподілів станів системи обслуговування та розмірів орбіт відомі із попередніх робіт. Однак, в ...
66443
   Light trapping in thin absorbing films with modified surface structure / V.O. Lysiuk, N.I. Moskalenko, V.V. Ponomarenko, V.S. Staschuk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 160-161
66444
  Laurance Edward Light weapons and intrastate conflict. Early warning factors and preventive action; july 1998 / Laurance Edward; Carnegie corporation of New York; Carnegie commission on preventing deadly conflict. – Washington, 1998. – VI,98,[1]p. – (A report to the Carnegie commission on preventing deadly conflict)
66445
  Sivananda Sri Swami Light, power and wisdom / Sivananda Sri Swami. – Tehri-Garhwal : The divine life society, 1998. – VIII,92p. – ISBN 81-7052--66-5
66446
  Emmanuel Pierre Ligne de faite / Emmanuel Pierre. – Paris, 1966. – 240с.
66447
   Lignite resources of Asia and Far East, their exploration, exploitation and utilization. – Hong Kong, 1957. – 134с.
66448
  Ковалевская С.С. Liguliflorae флоры Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалевская С.С.; Среднеазиат. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 16л.
66449
  Bunin Iwan Lika. / Bunin Iwan. – Lodz, 1985. – 170с.
66450
  Meyers Robert Like Normal People / Meyers Robert. – New York, 1978. – 203с.
66451
  Geissbuhler S. Like shells on a shore : synagogues and Jewish cemeteries of Northern Moldavia / Simon Geissbuhler. – Bern : Projekt 36, 2010. – 107 S. : ill. – ISBN 978-3-033-02566-0
66452
  Diver Maud Lilamani / Diver Maud. – London, 1911. – 424с.
66453
  Deon Michel Liliowa taksowka / Deon Michel; Przelozyl M.Mrozinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 272s.
66454
  Borgen Johan Lillelord / Borgen Johan. – Berlin, 1980. – 405с.
66455
  Rudnick D. Limb-forming potencies of the chick blastoderm: including notes on associated trunk structures / D. Rudnick. – Yale : Yale University, 1945. – P. 353-374. – Transactions of The Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. 36, July, 1945
66456
  Djamo-Diaconita Lucia Limba documentelor slavo-romane emise in Tara Romaneasca in sec. XIV si XV / Djamo-Diaconita Lucia. – Bucuresti, 1971. – 397с.
66457
  Gulea Micaela Limba franceza / Gulea Micaela, Blottier, Henry-Pierre. – Bucuresti, 1976. – 472с.
66458
  Stati Sorin Limba latina in inscriptiile din Dacia si Soythia minor / Stati Sorin. – Bucuresti, 1960. – 162с.
66459
  Mihaescu H. Limba latina in provinciile Dunarene ale imperiului Roman / H. Mihaescu. – Bucuresti, 1960. – 328с.
66460
  Olteanu Pandele Limba povestirilor slave despre Vlad Tepes / Olteanu Pandele. – Bucuresti, 1961. – 412с.
66461
  Puscariu Sextil Limba romana / Puscariu Sextil. – Bucuresti : Editura Academii Romane. – ISBN 973-27-0327-X
Vol.2 : Rostirea. – 1994. – 475p. : il.
66462
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0024-3523
V.44, N9/12. – 1995


  1997. Hf. 85
66463
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 00243523
Vol. 44, N 7/8. – 1995


  1997. Hf. 85
66464
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 45, N 7/12. – 1996


  1997. Hf. 85
66465
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 00243523
vol 45, N 1/6. – 1996


  1997. Hf. 85
66466
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 46, N 1/3. – 1997


  1997. Hf. 85
66467
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
V.46, N 4/6. – 1997


  1997. Hf. 85
66468
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
V.47, N 5/6. – 1998


  1997. Hf. 85
66469
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
V.47, N 3/4. – 1998


  1997. Hf. 85
66470
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 47, N 1/2. – 1998


  1997. Hf. 85
66471
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 48, N 1/2. – 1999


  1997. Hf. 85
66472
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 48, N 5/6. – 1999


  1997. Hf. 85
66473
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
V.48, N 3/4. – 1999


  1997. Hf. 85
66474
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 49, N 1. – 2002


  1997. Hf. 85
66475
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 49, N 2. – 2003


  1997. Hf. 85
66476
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 49, N 3. – 2003


  1997. Hf. 85
66477
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 49, N 4/6. – 2003


  1997. Hf. 85
66478
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 50, N1/2. – 2003


  1997. Hf. 85
66479
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 50, N 3/4. – 2003


  1997. Hf. 85
66480
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0024-3523
Vol. 52, N 4. – 2003. – Номер надруковано у 2005 р.


  1997. Hf. 85
66481
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0024-3523
Vol. 52, N 5/6. – 2003. – Номер надруковано у 2005 р.


  1997. Hf. 85
66482
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 50, N 5/6. – 2004


  1997. Hf. 85
66483
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 51, N 1/3. – 2004


  1997. Hf. 85
66484
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 51, N 4/6. – 2004


  1997. Hf. 85
66485
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0025-3523
Vol. 52, N 1/3. – 2004


  1997. Hf. 85
66486
   Limba romana. – Bucuresti. – ISSN 0024-3523
Vol. 53, N 1/2. – 2004. – Номер надруковано у 2005 р.


  1997. Hf. 85
66487
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 53, N 3/4. – 2005


  1997. Hf. 85
66488
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 53, N 5/6. – 2006


  1997. Hf. 85
66489
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 54, N 1/4. – 2006


  1997. Hf. 85
66490
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 54, N 5/6. – 2006
66491
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 55, N 1/2. – 2006
66492
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 55, N 3/4. – 2006
66493
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 55, N 1/2. – 2007
66494
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 55, N 3/4. – 2007
66495
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 55, N 5/6. – 2007


  1997. Hf. 85
66496
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 56, N 3. – 2007
66497
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 56, N 1. – 2007
66498
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 56, N 2. – 2007
66499
   Limba romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 56, N 4. – 2007
66500
   Limba romana / Academia Romana. Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 57, N 2. – 2008
66501
   Limba romana / Academia Romana. Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 57, N 3. – 2008
66502
   Limba romana / Academia Romana. Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 57, N 4. – 2008
66503
   Limba romana / Academia Romana. Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 57, N 1. – 2008
66504
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 58, nr. 1. – 2009
66505
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 58, nr. 2. – 2009
66506
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 58, nr. 3. – 2009
66507
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 58, nr. 4 (за 2009). – 2010
66508
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 59, nr. 1. – 2010
66509
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 59, nr. 2. – 2010
66510
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 59, nr. 3. – 2010
66511
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 59, nr. 4 (за 2010). – 2011
66512
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 60, nr. 1. – 2011
66513
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 60, nr. 2. – 2011
66514
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 60, nr. 3. – 2011
66515
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 60, nr. 4 (за 2011). – 2012
66516
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 61, nr. 1. – 2012
66517
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 61, nr. 2. – 2012
66518
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 61, nr. 3 (за 2012). – 2013
66519
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 61, nr. 4 (за 2012). – 2013
66520
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 62, nr. 1. – 2013
66521
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 62, nr. 2. – 2013
66522
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 62, nr. 3. – 2013
66523
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 62, nr. 4 (за 2013). – 2014
66524
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 63, nr. 1. – 2014
66525
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 63, nr. 2. – 2014
66526
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 63, nr. 4 (за 2014). – 2015
66527
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 63, nr. 3 (за 2014). – 2015
66528
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 64, nr. 1. – 2015
66529
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 64, nr. 2. – 2015
66530
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 64, nr. 3 (за 2015). – 2016
66531
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 64, nr. 4 (за 2015). – 2016
66532
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 65, nr. 1. – 2016
66533
   Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0024-3523
Vol. 65, nr. 2. – 2016
66534
   Limba romana contemporana. – Bucuresti
1. – 1974. – 336с.
66535
   Limba Romana contemporana. – Bucuresti
1. – 1978. – 243с.
66536
  Iordan Iorgu Limba Romina contemporana / Iordan Iorgu. – Bucuresti, 1956. – 832с.
66537
  Rosetti Al. Limba Romina in secolele al XIII- les al XVI-lea / Al. Rosetti. – Bucuresti, 1956. – 242с.
66538
   Limba romina. Fonetica-vocabular-gramatica. – Bucuresti, 1956. – 278с.
66539
  Potapova Nina Limba rusa. (Metoda pentru romini) / Potapova Nina. – Edit. a 2-a. – M.
1. – с.
66540
  Potapova Nina Limba rusa. (Metoda pentru romini) / Potapova Nina. – Edit. a 2-a rev. si completata. – M.
2. – 1962. – 404с.
66541
  Potapova Nina Limba rusa. (Metoda pentru Romini) / Potapova Nina. – Moscova
1. – 1954. – 306с.
66542
  Potapova Nina Limba rusa. (Metoda pentru Romini) / Potapova Nina. – Moscova
2. – 1954. – 399с.
66543
  Slama-Cazacu Tatiana Limbaj si context. Problema limbajului in conceptia exprimarii si a interpretarii prin orgabizari contextuale / Slama-Cazacu Tatiana. – Bucuresti, 1959. – 466с.
66544
  Serbanati L.D. Limbaje de programare si compilatoare / L.D. Serbanati. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 348 p.
66545
  Zajdel Janusz Limes inferior / Zajdel Janusz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1982. – 180 s.
66546
   Limes Romanus Konferenz Nitra. – Bratislava, 1959. – 152с.
66547
  Czekus A. Limitation in the movement of fresh graduates: effects triggered by a binding compensation in the higher education- the case of Hungary / A. Czekus, B. Martus // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 77-80. – ISBN 978-617-7069-02-6
66548
  Czekus A. Limitation in the movement of fresh graduates: effects triggered by a binding compensation in the higher education - the case of Hungary / A. Czekus, M. Bettina // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 224-228. – ISBN 978-617-7069-02-6
66549
  Jones P.B. Limits on Derivative Couplings in the Weak Leptonic Current : RPP / H / 54 / P.B. Jones; Nuclear Physics Laboratory, Oxford ; Sciece Research Council. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – 8 p. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
66550
  Meyer Marshall Limits to bureaucratic growth / Meyer Marshall, W. Stevenson, S. Webster. – Berlin, 1985. – 228с.
66551
   Limnofauna Europeana. – Jena, 1967. – 474с.
66552
   Limnologia Ceskoslovenskeho Useku Dunaja. – Bratislava : Slovenskej Akademie Vied, 1966. – 327p. : 21 Foto v priloha
66553
   Limnologia Sectorului Romanesc Al Dunarii : Studiu Monografic. – Romania : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1967. – 651p.
66554
  Behning Arvid Limnosida frontosa G. O. Sars in der sudlichen Wolga / Behning Arvid, 1913. – 5S. – Окремий відбиток з: Archiv fur Hydrobiologie und Planktonkunde, B., 1913
66555
  Ludwig Emil Lincoln / Ludwig Emil. – Warszawa, 1957. – 628с.
66556
  Phillips Donald Lincolns Vermachtnis: Strategien einer genialen Fuhrungspersonlichkeit / Phillips Donald. – Landsberg/Lech, 1992. – 252с.
66557
  Mosley Leonard Lindbergh: a biography / Mosley Leonard. – New York : Doubleday & Company, Inc., 1976. – 446с.
66558
  Pels-Kluyver Helena Aletta Line intensities in the spectrum of RR Lyrae / Pels-Kluyver Helena Aletta. – Leiden, 1954. – 22с.
66559
  Santini A. Linea A / Antonella Santini. – Firenze : Alma Edizioni, 2008. – 72 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 4 livello : 2000 parole). – ISBN 978-88-6182-044-9 (book + CD). - 978-88-6182-043-2 (book)
66560
  Lang Serge Linear algebra / Lang Serge. – Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1968. – 300p.
66561
  Efimov N.V. Linear algebra and multidimensional geometry / N.V. Efimov, E.R. Rozendorn; Yankovski G. – M., 1975. – 495с.
66562
  Campbell Hugh Linear algebra with applications / Campbell Hugh. – 2d ed. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980. – 338 p.
66563
  Whitham G.B. Linear and nonlinear waves / G.B. Whitham. – New York; London; Sydney a.o. : Wiley-interscience, 1974. – 636p. – ISBN 0-471-94090-9
66564
  Karandzhulov L. Linear Boundary-Value problems with impulse effects for ordinary differential equations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – P. 27-31. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження багато точкової крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсними збуреннями. Проблему зведено до доточкової задачі. Виписано умови існування розв"язку.
66565
  Lovitt W.V. Linear integral equations / W.V. Lovitt. – New York : McGraw-Hill, 1924. – XIII, 253 p.
66566
  Mols M. Linear mixed models with equivalent predictors / Mart Mols. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 69с. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; N 36). – ISBN 9985-56-932-6
66567
  Liubashenko D. Linear regression by observations from mixture with varying concentrations / D. Liubashenko, R. Maiboroda // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 4. – Р. 343-353. – ISSN 2351-6046


  We consider a finite mixture model with varying mixing probabilities. Linear regression models are assumed for observed variables with coefficients depending on the mixture component the observed subject belongs to. A modification of the least-squares ...
66568
  O"Flynn Michael Linear systems: time domain and transform analysis / O"Flynn Michael, , Moriarty Eugene. – New York a.o., 1987. – с.
66569
  Stone Marshall Harvey Linear transformations in Hilbert space and their applications to analysis / M.H. Stone. – New York : American mathematical soc., 1932. – VI, 622 p.
66570
   Lineare Algebra und analystische Geometrie. – 2. Aufl. – Potsdam
1. – 1957. – 139 S.
66571
  Drews K.-D. Lineare Gleichungssysteme und lineare Optimierungsaufgaben / K.-D. Drews. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1975. – 154 S. : Abb. – (Kleine Erganzungsreihe zu den Hochschulbuchern fur Mathematik ; 30)
66572
  Geher Karoly Linearis Halozatok. / Geher Karoly. – Budapest, 1968. – 478с.
66573
  Mitrinovic D.S. Linearna algebra. Polinomi. Analiticka geometrija / Mitrinovic D.S., Mihailovic D., Vasic P.M.. – 4.izd. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1968. – 329s.
66574
  Liusternik L.A. Lineas mas cortas problemas de variaciones / L.A. Liusternik. – M. : Mir, 1979. – 120 p. – (Lecciones populares de matematica)
66575
  Manu G. Lineman"s ticket / G. Manu. – Auckland, 1967. – 170с.
66576
  Galaction Gala Linga apa Vodislavei / Galaction Gala. – Bucuresti, 1981. – 280с.
66577
   Lingua ac communitas. – Warszawa-Poznan. – ISSN 1230-3143
N 8. – 1998


  1997. Hf. 85
66578
  Морозова Д. Lingua Ignota Хільдегарди Бінгенської // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 446-463
66579
  Бойко Н.В. Lingua Latina curioza : навчальний посібник / Наталія Бойко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Компас, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-96767-6-4
66580
   Lingua Latina veterinaria : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.П. Гриценко, Т.Б. Гриценко, І.І. Вакулик, О.Ю. Балалаєва; С.П. Гриценко, Т.Б. Гриценко, І.І. Вакулик, О.Ю. Балалаєва; МОНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 544с. – ISBN 978-966-364-447-9
66581
  Гриценко С.П. Lingua Latina у мовному "протистоянні" в Україні XVI - XVII ст. // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 250-286. – ISBN 978-966-439-842-5
66582
  Подосинов А.В. Lingua latina. Латино-русский словарь / А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 376с. – ISBN 5-89349-148-3; 5-02-011719-6рос
66583
  Подосинов А.В. Lingua Latina. Русско-латинский словарь : около 15 000 слов / А.В. Подосинов, А.М. Белов. – 3-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 374 с. – ISBN 5-89349-259-5
66584
  Panfil Tomasz Lingua symbolica : O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce / Panfil Tomasz. – Lublin : Red. wyd-w KUL, 2002. – 344s. – (Rozprawa habilitacyjna : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wyd. nauk humanistycznych)
66585
   Linguaphone conversational course : English. – Tartu, 1963. – 160 с .
66586
   Linguaphone conversational course. English. – Tartu, 1963. – 124с.
66587
   Linguaphone cours de Francais. – M., 1962. – 146с.
66588
   Linguaphone deutscher Kursus. – Tartu, 1963. – 156с.
66589
   Linguaphone English course. – Літогр. вид. – M., 1962. – 182с.
66590
  Stepanova O.K. Linguistic and Semantic Aspects of Translating English Legal Terminology // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – P. 103-109. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
66591
  Bulakh M.B. Linguistic aspectology of research of media style language // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – P. 19-21. – ISSN 2308-5258


  "In this paper it has been analyzed characteristics of the media language. The analysis determined that the tendencies inherent in the language of the mass media are the democratization and standardization. Also characteristic tendencies of media ...
66592
  Bilas L.M. Linguistic Peculiarities of Australian Englis // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – S. 37-43. – ISBN 978-966-2668-24-7


  The Australian English language (AusE, AuE, AusEng, en-AU) is a relatively new version of English and it is just over 200 years old. Australian English can be described as a new dialect that has developed as a result of contact between people who spoke ...
66593
  Akhmanova Olga Linguistic terminology. / Akhmanova Olga. – M., 1977. – 188с.
66594
   Linguistica Baltica : International journal of baltic linguistics. – Krakow : Wyd-wo Universytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-3984
Vol.9. – 2001
66595
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 34, № 1. – 1998
66596
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 34, № 2. – 1998
66597
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 34, № 3. – 1998
66598
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 34, № 4. – 1998
66599
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 35, № 2. – 1999
66600
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 35, № 3. – 1999
66601
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 35, № 4. – 1999
66602
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 35, № 1. – 1999
66603
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 36, № 1. – 2000
66604
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 36, № 2. – 2000
66605
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 36, № 3. – 2000
66606
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 36, № 4. – 2000
66607
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 37, № 2. – 2001
66608
   Linguistica Uralica. – Tallinn. – ISSN 0868-4731
Т. 37, № 1. – 2001
66609
  Akhmanova Olga Linguistics and semiotics. / Akhmanova Olga. – M., 1979. – 109с.
66610
  Yulinetska Yu. Linguistics, Education, Law: Paradigms Integration / Yu. Yulinetska, K. Balabukha // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – P. 199-206. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Проаналізовано сучаснi перетворення в системі наукових поглядів у лінгвістицi, освітi (враховуючи університетську) i юриспруденції. Стверджується, що процес глобалізації неминуче веде до формування нового інтегрованого підходу, метою якого є синтез ...
66611
  Abraham Werner Linguistik der uneigentlichen Rede : Linguistische Analysen an den Randern der Sprache / Abraham Werner. – Tubingen : Staffenburg Verlag, 1998. – 360S. – ISBN 3-86057-703-4
66612
  Girard Denis Linguistique appliquee et didactique des langues. / Girard Denis. – 2e ed. – Paris, 1973. – 167с.
66613
  Solomarska O. Linguistique du texte poetique : Manuel / O. Solomarska; Universite Tarass Chevtchenko de Kiev. – Кyїv : Київський університет, 2001. – 138p. – ISBN 966-594-213-1
66614
  Solomarska O.O. Linguistique du texte poetique : manuel / O. Solomarska ; Min. de l"education et de la science de l"Ukraine, Univ. nat. Tarass Chevtchenko. – Київ : Київський університет ; Centre des ed. et de polygraphie "Universite de Kyiv", 2015. – 131, [1] p. – Bibliogr.: p. 125-129. – (Бібліотека Інституту філології)
66615
  Manczak W. Linguistique generale et linguistique indo-europeenne / Witold Manczak; Polska Akad. Umiejetnosci, Wydzial I filologiczny; Uniw. Jagiellonski, Wydzial filologiczny. – Krakow : [s. n.], 2008. – 162 s. – Bibliogr.: s.153-162. – ISBN 978-83-60183-69-4
66616
   Linguistische Beitrage zur Slavistik aus Deutschland und Osterreich : 4. JungslavistInnen-Treffen, Frankfurt am Main 1995. – Munchen : Sagner, 1996. – 356 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 51). – ISBN 3-87690-653-9
66617
   Linguistische Beitrage zur Slavistik aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz : 3. JungslavistInnen-Treffen, Hamburg 1994. – Munchen : Sagner, 1995. – 286 S. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Supplementband 42). – ISBN 3-87690-599-0
66618
  Bilyk K. Linguistischer Status der Konsoziationen in poetischen Texten // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2016. – J. 11. – S. 24-32. – ISSN 2408-9885
66619
  Belardi Walter Linguistiсa generale filologia e critica dell Espressione / Belardi Walter. – Roma, 1990. – 556с.
66620
   Linguostylistics: Thery and method. – M., 1972. – 196с.
66621
  Iordan Iorgu Lingvistica romanica. Evolutie.-Curente.-Metode / Iordan Iorgu. – Bucuresti, 1962. – 440с.
66622
   Lingwistyka a polityka : slownik pojec politycznych i spolecznych krajow Europy Srodkowej i Wschodniej. – Warszawa : Elipsa, 2007. – 262 s. : il. – ISBN 978-83-7151-773-0
66623
  Milanczowna Elzbeta Linia dzwieku / Milanczowna Elzbeta. – Katowice, 1959. – 36с.
66624
  Przybos Julian Linia i gwar / Przybos Julian. – Krakow
1. – 338с.
66625
  Przybos Julian Linia i gwar / Przybos Julian. – Krakow
2. – 1959. – 332с.
66626
  Konopnicka Maria Linie i dzwieki / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1978. – 210с.
66627
  Luca Remus Linistea iernii / Luca Remus. – Edit. 2-a. – Bucuresti, 1959. – 308с.
66628
   Link up : intermediate : teacher"s book / ser. ed.: Angela Cussons, Francesca Stafford. – London : Heinle Cengage Learning, New editions English Language Teaching, 2008. – 96 p. : ill. – ISBN 978-960-403-646-2
66629
   Link up : intermediate : course book / ser. ed.: Angela Cussons, Francesca Stafford. – London : Thomson Heinle ; New Editions English Language Teaching, 2008. – 151, [1] p. : ill. + 2 CD-ROM. – Дивись також супроводжувальні матеріали до книги на CD (Link up : intermediate / ser. ed.: Angela Cussons, Francesca Stafford. [S. l.], [20--]. – ISBN 978-960-403-602-8
66630
   Link up : elementary : workbook [with key] / [ser. ed.: Angela Cussons, Francesca Stafford]. – London : Heinle Cengage Learning, New editions English Language Teaching, 2009. – 78 p. : ill. – ISBN 978-960-403-726-1
66631
  Walters A. Link up : intermediate : test book / Andrew Walters. – London : Heinle Cengage Learning, New editions English Language Teaching, 2009. – 45, [1] p. : ill. – Книга опис. по обкл. – ISBN 978-960-403-647-9
66632
   Link up. Intermedia [Електронний ресурс. Звукозапис]. – [S. l.] : New Editions English language teaching. – 2 CD. – Заголовок з етикетки диску. – (Class CDs). – ISBN 978-960-403-620-2


  CD 1 1 Unit 1 2 Unit 2 3 Unit 3 4 Unit 4 5 Unit 5 6 Unit 6 7 Unit 7 8 Unit 8 9 Unit 9 10 Unit 10 11 Unit 11 CD 2 1 Unit 12 2 Unit 13 3 Unit 14 4 Unit 15 5 Unit 16 6 Unit 17 7 Unit 18 8 Unit ...
66633
  Svrcek J.B. Linka Prochazkova / J.B. Svrcek. – Praha, 1960. – 26с.
66634
   Linkage politics. – New York, 1969. – 352с.
66635
   Linked in Friendship, 1965. – 48с.
66636
  Frank Leonhard Links wo das Herz ist / Frank Leonhard. – Berl., 1956. – 344с.
66637
  Frank Leonhard Links wo das Herz ist / Frank Leonhard. – М.-Л., 1965. – 185с.
66638
   Linksradikalismus: Linkradikale Krafte in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. – Berlin, 1989. – 331с.
66639
  Глинський Я.М. Linux-практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. – Львів, 2004. – 248с. – ISBN 966-7449-28-9
66640
  Parker Timothy Linux / Parker Timothy. – 2 ed. – Paris : Campus press France, 1999. – XI,407p. : ill. – (Le tout en poche). – ISBN 2-7440-0630-0
66641
  Соломенчук В. Linux : Экспресс-курс / Валентин Соломенчук. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 5, 278с. : илл. – ISBN 5-94157-548-3
66642
  Паркер Т. Linux 5.2. Энциклопедия пользователя : пер. с англ. / Т. Паркер. – Киев : ДиаСофт, 1999. – 687 с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-32-1; 0-672-31372-3
66643
  Mann S. Linux system security : An administrator"s guide to open source security tools / Scott Mann, Ellen L.Mitchell, Mitchell Krell. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2003. – 36,857 p. : ill. – (Prentice Hall series in computer networking and distributed systems / Editor R.Perlman). – ISBN 0-13-047011-2
66644
  Фленов М.Е. Linux глазами хакера / Михаил Фленов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 12 с., 500 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 978-5-9775-0302-0
66645
  Лебланк Д.-А. Linux для "чайников" : Для сомневающихся / Ди-Анн Лебланк, Мелани Хоук, Эван Бломквист; Пер. с англ.: А.В. Журавлева, Н.Н. Селиной. – 4-е изд. – Москва : Диалектика, 2004. – 336с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0486-2


  Простое и понятное введение для начинающих а мир Linux
66646
  Лебланк Д.-А. Linux для "чайников" = Linux for dummies / Ди-Анн Лебланк ; [ пер. с англ. Н.Н. Селиной ]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2006. – 336 с. – Парал. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-8459-0745-4


  Простое и понятное введение для начинающих а мир Linux
66647
  Глушаков С.В. Linux для дома и офиса : Учебный курс / С.В. Глушаков, А.С. Сурядний. – Харків : Фолио, 2002. – 389с. – ISBN 966-03-1748-4
66648
  Колесников О. Linux: создание виртуальных частных сетей (VPN) / О. Колесников, Б. Хетч. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 464с. – ISBN 5-93378-090-1
66649
  Pirandello Luigi Liola cosi e (se vi pare)/ Coc la cronologia della vita di Pirandello e dei suoi tempi un"introduzione e una bibliografia a cura di C. Simioni / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 214с.
66650
  Pischel Joseph Lion Feuchtwanger : Versuch uber Leben und Werk / Pischel Joseph. – Leipzig, 1976. – 284 S.
66651
   Lion Feuchtwanger.. – Berl., 1959. – 132с.
66652
   Lipases. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 527p.
66653
  Turkowski Leonard Lipcowy miod / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1980. – 285с.
66654
   Lipid Metabolism and its Pathology. – New York; London : Plenum Press, 1985. – 246p.
66655
   Lipid Peroxides in Biology and Medicine. – Orlando; New York; London : Academic Press, Inc., 1982. – 364p.
66656
  Bobinska Helena Lipniacy / Bobinska Helena. – Warzsawa, 1955. – 96с.
66657
   Lipsia Briefmarken-Katalog 1961. Europa. – Lpz.
2. – 1961. – 1017с.
66658
   Lipsia Briefmarken-Katalog 1963. Deutsche Demokratische Republik und Westdeutschland. – Lpz., 1962. – 152с.
66659
  Metscher Klaus Lipsia und Merkur: Leipzig und seine Messen / Metscher Klaus, Fellmann Walter. – Leipzig, 1990. – 239с.
66660
  Metscher Klaus Lipsia und Merkur: Leipzig und seine Messen / Metscher Klaus, Fellmann Walter. – Leipzig, 1990. – 239с.
66661
   Lipsia. Briefmarken-Katalog. Europa-Ubersee. 7/8 Erganzung 1957. – Lpz., 1957. – 40с.
66662
   Lipsia. Briefmarken-Katalog. Kosmos. – Berl., 1966. – 180с.
66663
  Slachta Frantisek Liptov / Slachta Frantisek, Kufcak Emil. – Martin, 1975. – 15с.
66664
  Halasa Jan Liptovske Hole a Chocske Pohorie. / Halasa Jan, Marton Stefan. – Martin, 1958. – 16с.
66665
  Bulavin L.A. Liquid dynamics in the polymer gels / L.A. Bulavin, V.V. Klepko // Proc. Int. conf. Physics of Liquid Matter Modem Problems, 1992. – №5
66666
   Liquid molecules mobility in random quasiporous polymers: Theories and Data of neutron. Theories and data of neutron experiments. / L.A. Bulavin, B Yu. Melnichenko, V.V. Klepko, P.G. Ivanitsky // Ukranian Poymer, 1993. – N. 1
66667
   Liquid, solid and as-quenched Al-T-Si (T=Fe, Co, Ni) alloys / O. Roik, J. Zigo, P. Svec, M. Mihalkovic // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 75
66668
  Marez Christian de Lire et dire : Francais 3-e technologique / Marez Christian de, Drifter Marc, Gonifei Danielle. – Paris : Nathan, 1990. – 224p. – ISBN 2-09-178210-6
66669
   Lire et parler - Читай и говори по-французски.. – М.
11. – 1978. – 176с.
66670
   Lire et parler = Читай и говори по-французски. – Москва
Вып. 9. – 1976. – 228 с.
66671
  Piatetskaia S. Lire les journaux russes... = Учимся читать газеты на русском языке/ С. Пятецкая : для говорящих на франц. языке / S. Piatetskaia. – Moscou : La Langue Russe, 1975. – 253 с.
66672
  Ispas Sabina Lirica de dragoste: Index motivic si tipologic / Ispas Sabina, Truta Doina. – Bucuresti
1. – 1985. – 398с.
66673
  Ispas Sabina Lirica de dragoste: Index motivic si tipologic / Ispas Sabina, Truta Doina. – Bucuresti
2. – 1986. – 669с.
66674
  Ispas Sabina Lirica de dragoste: Index motivic si tipologic / Ispas Sabina, Truta Doina. – Bucuresti
4. – 1989. – 423с.
66675
  Micu Dumitru Lirica lui Lucian Blaga / Micu Dumitru. – Bucuresti, 1967. – 166с.
66676
   Lirica obiceiurilor traditionale romanesti. – editie bilingva romano-spaniola. – Bucuresti, 1979. – 258с.
66677
  Slawinski Janusz Liryka polska. Interpretacje / Slawinski Janusz. – Krakow, 1966. – 436с.
66678
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Liryka. 1926-1976 / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1977. – 231с.
66679
  Mickiewicz A. Liryki / A. Mickiewicz. – Warszawa; Rzeszow, 1909. – 60 s.
66680
  Rylski Maksym Liryki / Rylski Maksym. – Warszawa, 1960. – 36с.
66681
  Mickiewicz A. Liryki / Adam Mickiewicz; Wybor i oprac. J. Marciniak. – Warszawa; Rzeszow : Ad oculos, 2003. – 87s. – На тит. арк.: Nie taka poezja straszna jak ja maluja. – (Lopata do glowy). – ISBN 83-87907-97-9
66682
  Karczewska Wanda Liryki. Wybor z lat 1945-1955. / Karczewska Wanda. – Poznan, 1960. – 128с.
66683
  Shemaieva H.V. LIS Journals in the Process of Professional Communication / H.V. Shemaieva, Y.O. Shevtsova // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – P. 62-71. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  This paper presents the results of the analysis of Library and Information Science (LIS) journals of the USA, Great Britain, Germany, France, and Italy indexed in the international database SCOPUS. The role of journal as a means of enhancing ...
66684
  Arguedas Jose Maria Lis z Gor i Lis z Nizin / Arguedas Jose Maria; Przelozyla, posl. opatrzyla Z.Wasitowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 270s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
66685
  Kirsch Donat Liscie croatoan. / Kirsch Donat. – Warszawa, 1977. – 239с.
66686
  Illakowiczowna Kazimiera Liscie i posagi / Illakowiczowna Kazimiera; Kaj Zb. (graf. oprac.). – Poznan, 1968. – 84с.
66687
  Drute I. Liscie smutku / Ion Drute; Przel. A.Szymanski. – Warszawa : PAX, 1976. – 199s.
66688
  Vigevani Alberto Liscie z San Siro / Vigevani Alberto; Przelozyla J.Zielonko. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1966. – 213s.
66689
   Lisez discutez: M.Leblanc, P.Souvestre, M.Allain, H.Troyat, P.Gamarra. : Новеллы французских писателей: Учебное пособие. – Москва : Мененджер, 2001. – 192с. – ISBN 5-8346-0073-5
66690
  Tesnohlydek Rudolf Liska Bystrouska / Tesnohlydek Rudolf. – Praha, 1954. – 200с.
66691
  Feuchtwanger Lion Lisky na vinici. / Feuchtwanger Lion. – Praha, 1980. – 687с.
66692
   Lisons et parlons francias. – Книга для чтения для учащихся 5-8 классов вечерних (сменных) шко. – М., 1966. – 199с.
66693
  Gontchar L.A. Lisons et parlons pedagogie. / L.A. Gontchar. – Minsk, 1983. – 84с.
66694
  Mikhailova Svetlana Lisons la presse / Mikhailova Svetlana. – Riga, 1991. – 70с.
66695
   Lissabon. – Munchen, 1993. – 64с.
66696
  Weiskopf F.C. Lissy oder Die Versuchung / F.C. Weiskopf. – Berlin & Weimar : Aufbau-Verlag, 1964. – 271 S.
66697
  Viscardi Henry List do Jima / Viscardi Henry. – Warszawa : PAX, 1973. – 143 s.
66698
  Krzywoblocka Bozena List do prokuratora. Opowiesc o Ludwiku Warynskim. / Krzywoblocka Bozena. – Warszawa, 1975. – 48с.
66699
  Kurczab Jan List do Wojtka. / Kurczab Jan. – Warszawa, 1963. – 223с.
66700
   List of International hydrological Decade Stations of the World : Studies and reports in hydrology. – Lausanne : UNESCO, 1969. – 148p.
66701
   List of Intourist correspondents recommended to handle travel arrangements to the VIII Mineral processing congress in Leningrad from 10 to 15 June 1968. – M., 1968. – 18с.
66702
  Hunt M.G. List of publications of the United States department of agriculture : from January, 1901, to December, 1925, inclusive / compl. by comparison with the originals by M.G. Hunt. – Washington : Uneted States government printing office, 1927. – V, 182 p.


  Supplementary to Bulletin No. 6, Division of Publications issued in 1902, but duplicating that list for Months of January-June, 1901
66703
   List of publications. 1945-1965. – Warsaw, 1966. – 106с.
66704
   List of staff members. Headquarters. 1 March 1967. – 76с.
66705
   List of treaty collections. – N.Y., 1956. – 174с.
66706
   List of United Nations document series symbols. – New York, 1970. – 171с.
66707
  Szujski J. List otwarty do Leona Bilinskiego z przyczyny broszury jego pt.: " Znamiona polityki narodowej i krajowej tzw. Stanczykow", Krakow 1883 : Wydanie redakcyi "Przegladu Polskiego" / Jozef Szujski // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 28 s.
66708
  Cesbron Gilbert List otwarty do zmarlej dziewczyny / Cesbron Gilbert; Przelozyla H.Oledzka. – Warszawa : Instytut wydaw. "Pax", 1970. – 80 s.
66709
  Wassiltschikoff A. Liste alphabetique de portraits russes / A. Wassiltschikoff. – St - Petersbourg : Commissionnaires de l"Academie Imperiale des Sciences
T. 2. – 1875. – 499 p.
66710
   Liste des etudiants de l`Universite de Lausanne. N 124. Semestre d`ete 1952. – Lausanne. – 63с.
66711
   Liste Internationale. 1963.. – Paris, 1963. – 352с.
66712
   Liste mondiale des periodiques specialises dans les sciences sociales. – 3-me ed. – Paris, 1966. – 448с.
66713
   Liste mondiale. 1967. – Paris, 1967. – 454с.
66714
   Liste mondiale. 1969. – 19 ed. – Paris, 1969. – 496с.
66715
   Liste mondiale. 1971-1972. – Paris, 1971. – 550с.
66716
   Liste quinquennale des entrees en caracteres cyrilliques, 1970-1974 (Bibliotheque de la Sorbonne. – Paris
1. – 1976. – 277с.
66717
   Liste quinquennale des entrees en caracteres cyrilliques, 1970-1974 (Bibliotheque de la Sorbonne). – Paris
2. – 1976. – 182с.
66718
   Liste quinquennale des entrees en caracteres cyrilliques, 1975-19794 (Bibliotheque de la Sorbonne). – Paris
1. – 1981. – 252с.
66719
   Liste quinquennale des entrees en caracteres cyrilliques, 1975-19794 (Bibliotheque de la Sorbonne). – Paris
2. – 1981. – 211с.
66720
  Smolska J. i.i. Listen and learn: Kurs konwersacyjny jezyka angielskiego dla poczatkujacych / J. i.i. Smolska. – Warszawa
1. – 1984. – 413с.
66721
  Smolska J. Listen and learn: Kurs konwersacyjny jezyka angielskiego dla poczatkujacych / J. Smolska, J. Rusiecki. – Warszawa
2. – 1984. – 349с.
66722
   Listen to leaders in science. – Atlanta; New York : Tupper and Love; McKay, 1967. – 278 p. – (Listen to leaders series)
66723
  Field John Listening Comprehension. / Field John. – London, Basingstoke, 1985. – 59с.
66724
  Brown Gillian Listening to spoken English. / Brown Gillian. – M., 1984. – 168с.
66725
  Sharp Rachel Listening to the voice of the people: the challenge for contemporary education / Sharp Rachel. – Armidale, 1994. – 19с.
66726
  Rost Michael Listening Transitions: From Listening to Speaking / Rost Michael, Stratton Robert. – 2nd ed. – Tucson, 1982. – 75с.
66727
  Kraus Milan Listok za listom. / Kraus Milan. – Martin, 1955. – 54с.
66728
  Rzewuski Henryk Listopad. Romans historyczny z drugiej polowy wieku XVIII / Rzewuski Henryk. – Wyd. 2. przejrzane. – Lwow, 1936. – 632с.
66729
  Komensky J.A. Listove do Nebe / Jan Amos Komensky. – Praha : Lipt. Sv. Mikulas, 1902. – 40 p.
66730
  Sienkiewicz Henryk Listy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1, cz. 1. – 1977. – 471 s.
66731
  Sienkiewicz Henryk Listy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1, cz. 2. – 1977. – 555 s.
66732
  Dostojewski Fiodor Listy / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1979. – 653 s.
66733
  Dohnany Mikulas Listy a denniky Mikulasa Dohnanyho / Dohnany Mikulas. – Martin, 1971. – 220с.
66734
  Kraszewski Jozef Ignacy Listy do Adama i Joanny Milaszewskich, Podziny Langie, Walerego Eljasza-Radzikowskiego. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966. – 384с.
66735
  Krasinski Listy do Adama Soltana. / Krasinski. – Warszawa, 1970. – 850с.
66736
  Krasinski Zygmunt Listy do Delfiny Potockiej. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa
1. – 1975. – 803с.
66737
  Krasinski Zygmunt Listy do Delfiny Potockiej. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa
2. – 1975. – 826с.
66738
  Krasinski Zygmunt Listy do Delfiny Potockiej. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa
3. – 1975. – 1003с.
66739
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Listy do Felicji / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 261s.
66740
  Krasinski Zygmunt Listy do Kozmianow. / Krasinski Zygmunt. – Warszawa, 1977. – 806с.
66741
  Sienkiewicz Henryk Listy do Macislawa Godleskiego. (1878-1904) / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw, 1956. – 292 s.
66742
  Sobieski Jan Listy do Marysienki / Sobieski Jan. – Warszawa, 1962. – 648с.
66743
  Leja Magda Listy do mojego chlopca / Leja Magda. – Warszawa, 1960. – 176с.
66744
  Luczak M. Listy do nieba = Листи до неба / Mila Luczak ; tl. M. Horbaczek. – Przemysl : [s. n.], 2009. – 152 p. – Вірші укр. та пол. мовами. – ISBN 978-83-926994-9-1
66745
  Czarnecki Henryk Listy do pana Popielniczki / Czarnecki Henryk. – Warszawa, 1964. – 102с.
66746
  Brandys Kazimierz Listy do pani Z. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1958. – 148с.
66747
  Golubiew Antoni Listy do przyjaciela. Gdy chcemy sie modlic. / Golubiew Antoni. – Warszawa, 1955. – 332с.
66748
  Tuwim Julian Listy do przyjaciol-pisarzy / Tuwim Julian. – Warszawa, 1979. – 498с.
66749
  Szymanowski Jozef Listy do starosciny wyszogrodzkiej / Szymanowski Jozef. – Warszawa, 1973. – 216 s.
66750
  Domeyko Ignacy Listy do Wladyslawa Laskowicza / Domeyko Ignacy. – Warszawa, 1976. – 755с.
66751
  Schmitt Henryk Listy do zony. (1845-1880) / Schmitt Henryk. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 612с.
66752
  Hruby Josef Listy duverne / Hruby Josef. – Plzen, 1962. – 46с.
66753
   Listy dvou basniku. Konstantin Biebl, Jiri Wolker. – Praha, 1953. – 119с.
66754
   Listy emigrantow : do "Przyjaciela ludu"," Wienca i pszczolki", "Zarania", "Piasta", "Wyzwolenia" w latach 1899-1938. – Rzeszow : Wspolnota polska, 1994. – 332s. – ISBN 83-86536-05-5
66755
  Breza Tadeusz Listy hawanskie. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 220с.
66756
  Francisci Jan Listy Jana Francisciho. 1840-1850 / Francisci Jan. – Martin
1. – 1990. – 273с.
66757
  Kollar Jan Listy Jana Kollara. 1. 1816-1839 / Kollar Jan. – Martin
1. – 1991. – 453с.
66758
  Riznerova-Podjavorinska L"udmila Listy L"udmily Riznerovej-Podjavorinskej / Riznerova-Podjavorinska L"udmila. – Martin
2 : 1919-1951. – 1989. – 399 s.
66759
  Rizner L.V. Listy ludovita Vladimira Riznera Andrejovi Kmetovi / L.V. Rizner. – Martin, 1970. – 262с.
66760
  Hamuljak Martin Listy Martina Hamuljaka. (1834-1859). / Hamuljak Martin. – Martin
2. – 1989. – 430с.
66761
  Goethe J.W. Listy milosne / J.W. Goethe; Wyb.,przekl.i kom.A.Milskiej. – Warszawa : PIW, 1968. – 383s. : il. – Bibliogr.:ss.347-350
66762
  Dobraczynski Jan Listy Nikodema / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1971. – 380с.
66763
   Listy o DAVE. – Bratislava, 1975. – 358с.
66764
  Tomaszewski Bohdan Listy oldboya, ozyli olimpijskie Somosierry / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1974. – 294с.
66765
  Muszynska-Hoffmannova Hanna Listy Pauliny. / Muszynska-Hoffmannova Hanna. – Warszawa, 1970. – 207с.
66766
  Safarik P.J. Listy Pavla Jozefa Safarika Martinovi Hamuljakovi / P.J. Safarik. – Martin, 1965. – 272с.
66767
  Hrobon Samo Bohdan Listy Sama Bohdana Hrobona / Hrobon Samo Bohdan. – Martin, 1991. – 407с.
66768
  Przymanowski Janusz Listy siwiejece / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1973. – 262с.
66769
  Osiecka Agnieszka Listy spiewajace / Osiecka Agnieszka; Ilustrowala Z.Goralczyk. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 224,[3]s.
66770
   Listy spod gilotyny. – Lublin, 1964. – 88с.
66771
  Kruczkowski Andrzej Listy spod rownika. / Kruczkowski Andrzej. – Warszawa, 1957. – 304с.
66772
  Malewska Hanna Listy staropolskie z epoki Wazow / Malewska Hanna. – Warszawa, 1977. – 379с.
66773
  Gizycki K. Listy z Archipelagu Salomona / Kamil Gizycki. – Wroclaw : Ossolineum, 1969. – 268 s.
66774
  Galczynski K.I. Listy z fiolkiem / K.I. Galczynski. – Warszawa, 1964. – 108с.
66775
  Babinicz Waldemar Listy z parafii. / Babinicz Waldemar. – Lodz, 1959. – 238с.
66776
  Odyniec Antoni Edward Listy z podrozy / Odyniec Antoni Edward; oprac. Henryk. Zyczynski. – Lwow : Ossollenium, 1937. – XX, 488 s. – (Bibljoteka narodowa. Ser. 1 ; No. 117)
66777
  Odyniec Antoni Edward Listy z podrozy / Odyniec Antoni Edward. – Warszawa
1. – 1961. – 656с.
66778
  Odyniec Antoni Edward Listy z podrozy / Odyniec Antoni Edward. – Warszawa
2. – 1961. – 700с.
66779
  Sienkiewicz Henryk Listy z podrozy do Ameryki / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1956. – 656с.
66780
  Osmanczyk Edmund Listy z USA / Osmanczyk Edmund. – Katowice, 1960. – 240с.
66781
  Orzeszkowa Eliza Listy zebrane / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw
1. – 1954. – 420с.
66782
  Orzeszkowa Eliza Listy zebrane / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw
2. – 1955. – 456с.
66783
  Orzeszkowa Eliza Listy zebrane / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw
3. – 1956. – 564с.
66784
  Orzeszkowa Eliza Listy zebrane / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw
4. – 1958. – 456с.
66785
  Dabrowski Jaroslaw Listy. / Dabrowski Jaroslaw. – Warszawa, 1960. – 180с.
66786
  Bekefi Erno Liszt Ferenc : Szarmazasa es czaladja / Bekefi Erno. – Budapest, 1973. – 119с.
66787
  Michel Georges Lit cage / Michel Georges. – Paris, 1975. – 125с.
66788
   Litanies des saints hermites et solitaires del"un & de l"autre sexe : En Francois & en Latin : Distribue"es pour les sept jours de la semaine. – [ Paris ], 1662. – 124, [4] p. – Місце та рік видання встановлені за даними про королівський привілей на останній сторінці. - Текст парал. франц. та лат. мовами


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech. На форзаці надпис олівцем: Sit Nomen Domini Benedictum ex hoc nunc et usque in Saeculae
66789
  Hoffman Kazimierz Litera / Hoffman Kazimierz. – Wroclaw i i., 1977. – 46с.
66790
   Literacka Nagroda Nobla a miedzynarodowy dyskurs intelectualny / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 248-280. – ISSN 0239-6661


  Нобелівська премія в галузі літератури — найпрестижніша міжнародна літературна премія у світі. Створена разом з чотирма іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда Нобеля 1895 року, вручається з 1901.
66791
  Cierniak U. Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzedowcow / U. Cierniak. – Czestochowa : Wyd. Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 1997. – 190 s. – ISBN 83-7098--326-X
66792
   Literackie przystanki nad Warta. – Poznan, 1962. – 420с.
66793
   Literacy 1965-1967. – Paris, 1968. – 74 p.
66794
   Literacy and education for adults. Research in comparative education. – Paris, 1964. – 180с.
66795
   Literacy and education for adults. Supplement 1965. Bolivia, Colombia, Cuba, Guinea.... – Paris, 1965. – 64с.
66796
   Literacy as a factor in development. Paris, 30 July 1965. – Transl. from French... – Paris, 1965. – 5-39с.
66797
   Literacy. 1965-1967. – Paris, 1968. – 74с.
66798
  Kasperska Waleria Literarische Prosatexte in Deutsch / Kasperska Waleria. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1992. – 252S. – ISBN 83-230-0763-2
66799
  Heller Rolf Literarische Schaffen in der Laxdoela Saga. / Heller Rolf. – Halle, 1960. – 44с.
66800
  Lochmann Martin Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht / Lochmann Martin, Schroder Gisela. – Leipzig, 1988. – 89с.
66801
  Mishchenko L.A. Literarische Ubersetzung Studiengang "Theorie und Praxis des Ubersetzens" : Lehrbuch / L.A. Mishchenko; Kyiwer nationale Taras - Shewtschenko - Universitat. – Kyiw : Kyiwer Universitat, 2001. – 117S. – ISBN 966-594-158-5
66802
   Literarisches Lesebuch fur Auslander. – Leipzig, 1975. – 217с.
66803
  Klein Victor Literarisches Lesebuch. Fur die 7 Kl. / Klein Victor, Warkentin Johann. – 2. Aufl. – M., 1977. – 128с.
66804
   Literarna komunikacia. Kolektiv. – Martin, 1973. – 201с.
66805
  Vasica J. Literarna pamatky epochy velkomoravske 863 - 885 / J. Vasica. – Praha : Lidova demokracie, 1966. – 289 с
66806
  Okali Daniel Literarna teoria a kritika davistov / Okali Daniel. – Bratislava, 1976. – 253с.
66807
   Literarna vzdelanie. Studie. – Martin, 1976. – 251с.
66808
  Kotvan Imrich Literarne dielo Jozefa Ignaca Bajzu / Kotvan Imrich. – Bratislava, 1975. – 200с.
66809
   Literarne dielo Ladislava Balleka : Zbornik z literarnovednej konferencie uskutocnenej 23. oktobra 2002. – Banska Bystrica, 2003. – 120 p. – На обкл.: Universitas Matthiae Belli.Eruditio mores futurum. – ISBN 80-8055-787-X
66810
  Sedlak Imrich Literarne muzeum A.S.Puskina, Partizanske-Brodzany: Uvahy, informacie a fakty o muzeu a expozicii / Sedlak Imrich, Chovan Juraj. – Martin, 1987. – 182с.
66811
  Pisut Milan Literarne studie a portrety: Z novsej a ceskej literatury / Pisut Milan. – Bratislava, 1955. – 417с.
66812
   Literarni mesicnik. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel
№ 7. – 1983
66813
   Literarni mesicnik. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel
№ 9. – 1983
66814
  Reiman Pavel Literarni podobizny: Z dejin ceskych a nemeckych literarnich vztahu / Reiman Pavel. – Praha, 1961. – 234с.
66815
   Literarnomuzejny letopis. – Martin
N28. – 1998


  1997. Hf. 85
66816
   Literarny archiv. – Martin
N 33. – 1998


  1997. Hf. 85
66817
   Literarny archiv. – Martin
N 35. – 2000
66818
   Literarny archiv. – Martin
N 36/37. – 2002


  1997. Hf. 85
66819
   Literarny archiv. – Martin
N 38. – 2004


  1997. Hf. 85
66820
   Literarny archiv 1969. – Martin, 1970. – 778с.
66821
  Hvisc Jozef Literarny vyvin Jana Cajaka ml. / Hvisc Jozef. – Bratislava, 1975. – 143с.
66822
  Nekriach T. Literary analysis at the pre-translation stage (marriage patterns in Ch. Dickens"s "David Copperfield" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – Р. 205-209. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
66823
   Literary Ark 2011 : ten years later / [ed.: Nshan Abasyan ; phot.: Tigran Asatryan]. – Yerevan : [s. n.], 2012. – 340, [4] p. : phot. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. англ., вірм. - Рез. англ. – (Armenia hosts literature). – ISBN 978-99941-938-8-2
66824
  Howells W.D. Literary friends and acquaintance. A personal retrospect of american authorship / W.D. Howells. – New York, London, 1911. – 409с.
66825
   Literary heritage. Bibliography of professor Dr. Mariana Mitewa, D.Sc. // Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по химия и фармация. – София, 2016. – Т. 107/108. – P. 9-25. – ISSN 2367-6566


  Dedicated to the 70th anniversary of prof. Mariana Ionova Mitewa.
66826
  Bilonozhko L. Literary means of parallel solo technique recoding in the novel of T. Morrison "Fazz" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – Р. 144-148. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
66827
  Gorky M. Literary portraits / M. Gorky. – M. – 312с.
66828
  al Shak"a Mostafa Literary prinoiples in Sobh Al"A"sha / al Shak"a Mostafa. – Beirut, 1971. – 67с.
66829
   Literatur-Verzeichnis der politischen Wisseschaften, 1968. – Munchen, 1968. – 384с.
66830
   Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin
1. – 1974. – 607с.
66831
  Nentwig H. Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1900-1903 / H. Nentwig. – Breslau : G.P. Aderholz Buchhandlung, 1904. – VIII. 152 S.
66832
   Literatur der USA im Uberblick. Von den Anfangen bis zur Gegenwart / Schonfelder, Karl-Heinz, Wirzberger, Karl-Heinz. – Leipzig, 1977. – 552с.
66833
  Abusch Alexander Literatur im Zeitalter des Sozialismus. Beitrage zur Literaturgeschichte 1921 bis 1966. / Abusch Alexander. – Berl., 1967. – 844с.
66834
   Literatur und Geschichtsbewusstsein. – Berlin - Weimar, 1976. – 296с.
66835
  Kraus K. Literatur und Luge. / K. Kraus. – Munchen, 1962. – 226с.
66836
   Literatur und Personlichkeit. – Berlin, 1986. – 528с.
66837
   Literatur und Widerstand. – Frankfurt/Main, Roderberg, 1969. – 799с.
66838
   Literatur, Musik, Kunsterziehung, ihr Zusammenwirken im Unterricht. – Berlin, 1978. – 174с.
66839
  Stol Ladislav Literatura a kulturni revoluce / Stol Ladislav. – Praha, 1959. – 72с.
66840
  Stoll Ladislav Literatura a kulturni revoluce / Stoll Ladislav. – Praha, 1959. – 69с.
66841
  Pekarek Vaclav Literatura a skutecnost / Pekarek Vaclav. – Praha, 1962. – 330с.
66842
  Truhlar Bretislav Literatura a skutocnost / Truhlar Bretislav. – Bratislava, 1976. – 326с.
66843
  Hajek Jiri Literatura a zivot. / Hajek Jiri. – Praha, 1955. – 330с.
66844
   Literatura arianska w Polsce XVI wieku. – Antologia. – Warszawa, 1959. – 664с.
66845
   Literatura barska. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1976. – 400с.
66846
  Espadaler Anton Literatura catalana / Espadaler Anton. – Madrid, 1989
66847
  Fuster Joan Literatura catalana contemporania : Biblioteca de cultura catalana / Fuster Joan. – Barcelona : Curial, 1988. – 442 p.
66848
  Kuliczkowska Krystyna Literatura dla dzieci i mlodziezy w latach 1864-1918. / Kuliczkowska Krystyna. – Warszawa, 1975. – 391с.
66849
  Bialek Jozef Zbigniew Literatura dla dzieci i mlodziezy w latach 1918-1939 / Bialek Jozef Zbigniew. – Warszawa, 1979. – 464с.
66850
  Sadowska J. Literatura dziecieca w Polsce w swiete statystyki wydawniczej (1944-2012) // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2016. – R. 17, nr. 2 (33). – S. 13-27. – ISSN 1640-7806
66851
   Literatura emigracyjna rosjan, ukraincow i bialorusinow. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 347s. – ISBN 83-228-0992-1
66852
  Chavas Juan Literatura Espanola contemporanea. 1898-1950 / Chavas Juan. – La Habana, 1979. – 702с.
66853
   Literatura francuska. – Warszawa
1. – 1974. – 747с.
66854
  Tarrio Anxo Varela Literatura Gallega / Tarrio Anxo Varela. – Madrid : Taurus, 1990. – 279 p.
66855
   Literatura i jej konteksty. – Rzeszow : Wyd-wo Uniw. Rzeszowskiego, 2005. – 400s. : portr. – Prace ofiarowane prof. Czeslawowi Klakowi. – ISBN 83-7338-186-4
66856
   Literatura i metodologia. – Wroclaw, 1970. – 276с.
66857
   Literatura i sztuka a wychowanie. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 273s. – ISBN 83-7262-042-3
66858
   Literatura ir kalba : V. Vilnius Vastybine grozines literaturos leiykla. – Vilnius
5. – 1962. – 630 l.
66859
   Literatura lasky a boje. – citanka stredoasijske literatury. – Brno, 1956. – 52с.
66860
  Jarosinski Zbigniew Literatura lat 1945-1975 / Jarosinski Zbigniew; Inst.Dadan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1997. – 204 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 8301119985
66861
   Literatura mieszczanska w Polsce od konca XVI do konca XVII wieku. – Warszawa
1. – 1954. – 333с.
66862
   Literatura mieszczanska w Polsce od konca XVI do konca XVII wieku. – Warszawa
2. – 1954. – 530с.
66863
  Szewczyk Wilhelm Literatura niemiecka w XX wieku / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1962. – 384с.
66864
   Literatura o Brne z let 1801-1979: Soupis publikaci a clanku. – Brno, 1980. – 500с.
66865
  Mazur Arnost Literatura o Polsku do roku 1835. / Mazur Arnost. – Opava, 1973. – 80с.
66866
   Literatura okresu Mlodej Polski. – Warszawa
2. – 1967. – 547с.
66867
   Literatura okresu Mlodej Polski. – warszawa
1. – 1968. – 882с.
66868
   Literatura okresu Mlodej Polski. – warszawa
1. – 1968. – 882с.
66869
  Eustachiewicz Leslaw Literatura okresu Mlodej Polski. / Eustachiewicz Leslaw. – Warszawa, 1960. – 252с.
66870
  Eustachiewicz Leslaw Literatura okresu Mlodej Polski. / Eustachiewicz Leslaw. – Warszawa, 1961. – 252с.
66871
  Prusek Jaroslav Literatura osvobozene Ciny a jeji lidove tradice / Prusek Jaroslav. – Praha, 1953. – 560с.
66872
  Maternicki Jerzy Literatura piekna w nauczaniu historii / Maternicki Jerzy. – Warszawa, 1965. – 60с.
66873
   Literatura polska 20 wieku : Przewodnik encyklopedyczny. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN. – ISBN 83-01-13027-х; 83-01-13028-8
Tom 1 : A-O. – 2000. – 496s.
66874
   Literatura polska 20 wieku : Przewodnik encyklopedyczny. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN. – ISBN 83-01-13029-6
Tom 2 : P-Z. – 2000. – 592s.
66875
  Kulczycka-Saloni Janina Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Studia. / Kulczycka-Saloni Janina. – Wroclaw, 1974. – 337с.
66876
  Matuszewski Ryszrd Literatura polska w latach 1918-1955 / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa, 1960. – 304с.
66877
  Swiech Jerzy Literatura polska w latach II Wojny Swiatowej / Swiech Jerzy; Inst.Bad.Lit.PAN. – Waeszawa : PWN, 1997. – 584 s. : il. – Bibliogr.:s.489-514. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301121181
66878
   Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. – Warszawa
1. – 1965. – 492с.
66879
   Literatura pre mladez (Vyber z kniznych vydani od roku 1945-1965). – Martin, 1969. – 519с.
66880
  Kopalova Maria Literatura pre mladez v CSSR. 1945-1973 / Kopalova Maria. – Martin, 1976. – 316с.
66881
   Literatura Romana. – Manual experimental clasa a XII-a liceu si anul al 4-lea licee d. – Bucuresti, 1968. – 336с.
66882
   Literatura romana contemporana. – Bucuresti
1. – 1980. – 786с.
66883
  Densusianu Ovid Literatura romana moderna. / Densusianu Ovid. – Bucuresti, 1985. – 434с.
66884
  Micu Dumitru Literatura Romina la inceputul secolului al XX-lea. 1900-1916. Publicatii, grupari, curente / Micu Dumitru. – Bucuresti, 1964. – 348с.
66885
  Salajczykowa Janina Literatura rosyjska 20 wieku : Wybrane zagadnienia / Salajczykowa Janina. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2001. – 205s. – ISBN 83-7017-999-1
66886
  Jakobiec Marian Literatura rosyjska wsrod polakow w okresie pozytywizmu / Jakobiec Marian. – Wroclaw, 1950. – 88с.
66887
  Manolescu Florin Literatura S.F. / Manolescu Florin. – Bucuresti, 1980. – 298с.
66888
   Literatura staropolska i jej zwiazki europejskie. – Wroclaw, 1973. – 337с.
66889
  Eustachiewicz Leslaw Literatura staropolska. / Eustachiewicz Leslaw. – Warszawa, 1963. – 194с.
66890
   Literatura staroruska wiek XI-XVII. – Antologia. Teksty. – Warszawa, 1971. – 193с.
66891
  Jakobiec Marian Literatura Ukrainska. Wypisy / Jakobiec Marian; Holynska-Baranowa T. (objasnienia jezykowe). – Warszawa, 1962. – 704с.
66892
  Juaristi Jon Literatura Vasca / Juaristi Jon. – Madrid : Taurus, 1987. – p.
66893
  Razny Anna Literatura wobec zniewolenia totalitarnego : Warlama Szalamowa swiadectwo prawdy / Razny Anna. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 222s. – (Lliteretura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / Pod red. L.Sucznka ; Rosyjska literatura emigracyjna. 7). – ISBN 83-233-1196-X
66894
  Matuszewski Ryszrd Literatura wspolczesna / Matuszewski Ryszrd. – Warszawa, 1961. – 532с.
66895
  Perus Francoise Literatura y sociedad en America Latina: el modernismo / Perus Francoise. – La Habana, 1976. – 149с.
66896
   Literature : The reader"s choice: World literature / Glencoe; Program consultants: B.A. Chin, D. Wolfe, J. Copeland a.o. – New York a. o. : Glencoe; McGraw-Hill, 2000. – 1199 , 146 p. : ill. – ISBN 0-02-635445-4
66897
   Literature : British literature: the reader"s choice / Glencoe; program consultants: B.A. Chin, D. Wolfe, J. Copeland a.o. – New York a.o. : Glencoe: McGraw-Hill, 2000. – 29,30,1226,132 р. : ill. – (Texas edition with world literature selections). – ISBN 0-02-817947-1
66898
  Glencoe Literature : The reader"s choice: Course 5 / Glencoe; Program consultants: B.A. Chin, D. Wolfe, J. Copeland a.o. – California edition. – New York a.o. : Glencoe, McGraw-Hill, 2002. – 33,1085,164p. : ill. – ISBN 0-07-828145-8
66899
  DiYanni Literature : reading fiction, poetry, and drama / Robert DiYanni. – 5th. ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 44, 2212, [16] p. : ill. – ISBN 0-07-242617-9
66900
  Gamble Teri Kwal Literature alive! : The meeting of self and literature through oral interpretation / Gamble Teri Kwal, Gamble Michael. – Skopie : National Textbook Company, 1981. – 310p.
66901
  Marson E.L. Literature and its study in a university context / E.L. Marson. – Armaidale, 1969. – 21с.
66902
   Literature and the arts. – Beijing : Foreign languages, 1983. – 217p.,12l.ill. – Видання китайською мовою. – (China handbook series). – ISBN 0-8351-0989-5
66903
   Literature and the New Thinking. – Moscow, 1989. – 191с.
66904
   Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford : Oxford University Press. – ISSN 0269-1205
Vol. 24, Nr 1. – 2010
66905
   Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford : Oxford University Press. – ISSN 0269-1205
Vol. 24, Nr 2. – 2010
66906
   Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford : Oxford University Press. – ISSN 0269-1205
Vol. 24, Nr 3. – 2010
66907
   Literature and theology : an intern. j. of religion, theory a. culture. – Oxford : Oxford University Press. – ISSN 0269-1205
Vol. 27, Nr 1. – 2013
66908
  Krasnovowolska Anna Literature as Dialogue: On the Example of Three Short Stories (by Hedayat, Al-e Ahmad and Danesvar) // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 11. – P. 9-14. – ISSN 1897-3035
66909
  Knight Everett Literature considered as philosophy / Knight Everett. – N.Y., 1962. – 314с.
66910
   Literature for composition on the theme of Innocence and Experience. – Boston - Toronto, 1966. – 274с.
66911
  Vitner I. Literature in publicatiile socialiste si muncitoresti ( 1880 - 1900 ) : Reviste literare. Formarea conceptului de literatura socialista / I. Vitner. – Bucuresti : Pentru Literatura, 1966. – 626 p.
66912
   Literature of Greece and Rome. – Lincolnwood : National textbook company, 1999. – 303 p. – (Traditions in world literature). – ISBN 0-8442-1191-5
66913
   Literature of Spain and the Americas. – Lincolnwood : National textbook company, 1999. – 241 p. – (Traditions in world literature). – ISBN 0-8442-1198-2
66914
  Heilbron J.L. Literature on the History of Physics in the 20th Century. / J.L. Heilbron, Wheaton Bruce. – Berkeley, 1981. – 485с.
66915
  Lowenthal Leo Literature, popular culture, and society / Lowenthal Leo. – Englewood Cliffs, 1961. – 169с.
66916
   Literaturen der Volker der Sowjetunion. – Liepzig, 1967. – 440с.
66917
   Literaturen der Volker der Sowjetunion. – Liepzig, 1968. – 439с.
66918
   Literaturen europaicher sozialistischer Lander. – Berlin, Weimar, 1975. – 626с.
66919
  Brumme Literaturerlebnisse und muttersprachliche Bildung. / Brumme, Gertrud-Marie. – Berlin, 1973. – 191с.
66920
   Literaturfuhrer: Sachsen, Thuringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Meklenburg-Vorpommern. – Berlin, 1990. – 538с.
66921
   Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrg. Werner krass zum 60. – Berl., 1961. – 294с.
66922
   Literaturkalendar, 1973. – Berlin, Weimar, 1973. – 114с.
66923
  Zernberova V. Literaturny romantizmus v slavistickomvyskume (marginala) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 459-460. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
66924
   Literaturos terminu zodinas. – Vilnius, 1962. – 80с.
66925
  Ulicka D. Literaturoznawcze dyskursy mozliwe : studia z dziejow nowoczesnej teorii literatury w Europie Srodkowo-Wschodniej / Danuta Ulicka. – Krakow : Universitas, 2007. – 482, [ 7 ] s. – (Horyzonty nowoczesnosci / kom. red.: M.P. Markowski, R. Nycz, M. Sugiera ; N 64). – ISBN 97883-242-0627-8
66926
   Literatury i jezyki krajow socjalistycznych: Sesja naukowa Wydzialu Rusycystyki i Slawistyki z okazji szescdziesiatej rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej. – Warszawa, 1979. – 309с.
66927
  Bobrowski Johannes Litewskie klawikordy / Bobrowski Johannes; Przelozyla A.M.Linke. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 156 s.
66928
  Piroczkinas Arnoldas Litewskie lata Adama Mickiewicza / Piroczkinas Arnoldas. – Warszawa, 1998. – 420 s.
66929
  Piroczkinas Arnoldas Litewskie lata Adama Mickiewicza / Piroczkinas Arnoldas; Przeloz.B.Markuza Bialostocka. – Warszawa : Iskry, 1998. – 421с. : il. – ISBN 83-207-1605-5
66930
  Shydlovskyi Pavlo Lithic Assemblages of Early Agricultural Communities in Western Ukraine / Shydlovskyi Pavlo, Radomskyi Ivan, Zhelaga Dmytro // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 58-59
66931
   Lithium-drifted germanium detectors. – Vienna, 1966. – 226 p.
66932
   Lithofacies depositional environment, and regional stratigraphy of the Lower eocene, Ghazij formation, Balochistan, Pakistan / E.A. Johnson, P.D. Warwick, S.B. Roberts, I.H. Khan // U.S. Geological survey professional paper / Geological survey. – Washington, 1999. – N 1608. – VI, 76p. : il.
66933
   Lithosphere structure of the Black Sea basin from seismic tomography and 3D gravity analysis / T. Yegorova, T. Yanovskaya, V. Gobarenko, E. Baranova // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 204-206 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
66934
   Lithosphere structure of Vietnam and adjacent territories based on seismic P-waves tomography and gravity / Cao Dinh Trieu, V. Starostenko, T. Tsvetkova, O. Legostaeva, L. Zaets // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 29-30. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
66935
   Lithospheric inhomogeneity in the Black Sea from geophysical data / V. Starostenko, I. Makarenko, O. Rusakov, I. Pashkevich, R. Kutas // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 173-174 : Pис. – ISSN 0203-3100
66936
   Lithuania. – An encyclopedic Survej. – Vilnius, 1986. – 431с.
66937
   Lithuania under the Russian Empire (1795 - 1915) // The history of Lithuania / A. Eidintas, A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M. Tamosaitis. – 2nd ed. – Vilnius : Eugrimas, 2016. – P. 117-151. – ISBN 978-609-437-327-5
66938
   Lithuania: Conservative Government in Lithuania // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 117-120. – ISSN 1586-4197
66939
   Lithuania: The soviet ans nazy occupation // The history of Lithuania / A. Eidintas, A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M. Tamosaitis. – 2nd ed. – Vilnius : Eugrimas, 2016. – P. 226-280. – ISBN 978-609-437-327-5
66940
  Jaseviciene F. Lithuanian banking development and challenges in implementing Basel III // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 47-50. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує головні тенденції розвитку Литовської банківської справи, їх важливість для економіки та фінансової системи країни. Вона аналізує прямий та непрямий вплив всесвітньої фінансової кризи на банківський сектор, а також роль Банку Литви - ...
66941
  Tapinas Laimonas Lithuanian Film Makers / Tapinas Laimonas. – Vilnius, 1988. – 144с.
66942
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 42, № 1. – 2002. – До 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66943
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 42, № 4. – 2002. – До 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66944
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 42, № 2. – 2002. – До 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66945
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 42, № 3. – 2002. – До 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66946
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Т. 42, № 5. – 2002. – До 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66947
   Lithuanian journal of physics. – Vilnius. – ISSN 1392-1932
Том 43, № 2. – 2003. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66948
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 43, № 6. – 2003. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66949
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 43, № 5. – 2003. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66950
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 43, № 4. – 2003. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66951
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 43, № 3. – 2003. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66952
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 44, № 4. – 2004. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66953
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 44, № 5. – 2004. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66954
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 44, № 6. – 2004. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66955
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 45, № 1. – 2005. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66956
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 45, № 2. – 2005. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66957
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 45, № 3. – 2005. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66958
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 45, № 4. – 2005. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66959
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 45, № 5. – 2005. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66960
   Lithuanian journal of physics. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 46, № 2. – 2006. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66961
   Lithuanian journal of physics. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 46, № 3. – 2006. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66962
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Том 46, № 4. – 2006. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66963
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 47, № 1. – 2007. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66964
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 47, № 2. – 2007. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66965
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 47, № 3. – 2007. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66966
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 47, № 4. – 2007. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66967
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 48, № 1. – 2008. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66968
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 48, № 2. – 2008. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66969
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 48, № 3. – 2008. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66970
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 48, № 4. – 2008. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66971
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 49, № 1. – 2009. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66972
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 49, № 2. – 2009. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66973
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 49, № 3. – 2009. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66974
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 49, № 4. – 2009. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66975
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 50, № 2. – 2010. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66976
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 50, № 3. – 2010. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66977
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 50, № 4. – 2010. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66978
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 50, № 1. – 2010. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66979
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 51, № 3. – 2011. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"; резюме литов., англ. мовами
66980
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 51, № 4. – 2011. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"; резюме литов., англ. мовами
66981
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 51, № 1. – 2011. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66982
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 51, № 2. – 2011. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66983
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 52, № 1. – 2012. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66984
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian physical society. – Vilnius. – ISSN 1648-8504
Vol. 52, № 2. – 2012. – до 2002 р. назва "Lietuvos fizikos zurnalas"
66985
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 52, No. 4. – 2012
66986
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 53, No. 1. – 2013
66987
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 53, No. 2. – 2013
66988
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 53, No. 3. – 2013
66989
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 53, No. 4. – 2013
66990
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 54, No. 1. – 2014
66991
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 54, No. 2. – 2014
66992
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 54, No. 3. – 2014
66993
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 54, No. 4. – 2014
66994
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 55, No. 3. – 2015
66995
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 55, No. 4. – 2015
66996
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 56, No. 1. – 2016
66997
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 56, No. 2. – 2016
66998
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 56, No. 3. – 2016
66999
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 56, No. 4. – 2016
67000
   Lithuanian journal of physics = Lietuvos fizikos zurnalas / Lithuanian acad. of sciences. – Vilnius : Lietuvos mokslu akademija, 1961-. – ISSN 1648-8504
Vol. 57, No. 1. – 2017
<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,