Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>
69001
  Совинський В.В. "Microlepidoptera" з околиць Дніпрянської біологічної станції УАН. / В.В. Совинський, 1926. – 251-271с. – Отд. оттиск
69002
  Совинський В.В. "Microlepidoptera" з околиць Дніпрянської біологічної станції УАН. / В.В. Совинський, 1926. – 251-271с.
69003
  Шалагінов Б. "Mimesis" - наслідування - мімесис: поняття і термін у добу модерн // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 43-48. – ISSN 0236-1477
69004
  Кулида С. "Miss pavlichenko" - так назвал одну из песен Вуди Гатри, посвятив ее самой успешной женщине-снайперу в мировой истории // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2016. – 17 февраля (№ 8). – С. 6
69005
  Proks P. "Mitteleuropa" - German Conceptions of Central Europe during the "Great War" (1914 - 1918) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 51, Spring : Mitteleuropa and the heritage of past. – P. 9-34. – ISSN 1586-4197
69006
  Стьопочкіна М.В. ( Min, max )-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та додатна визначеність квадратичної форми Тітса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стьопочкіна М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
69007
  Стьопочкіна М.В. (min, max)-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та додатна визначеність квадратичної форми тТітса : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : cпец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Стьопочкіна М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123 л. – Бібліогр.: л. 166-123
69008
  Schopflin G. (Mis) Understanding Central Europe: Hungary and the Western Media // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 53, Fall : Misunderstanding Central Europe. – P. 96-101. – ISSN 1586-4197
69009
  Maslov V.P. Metodos operacionales / V.P.Maslov. – M. : Mir, 1982. – 619p.
69010
   Metodos, normas y aparatos. – Las Villas. – 160с.
69011
   Metody analizy socjologicznej: Wybor tekstow. – Warszawa, 1986. – 348с.
69012
  Olszewski Waldemar Metody badan doswiadczalnych w chirurgii / Olszewski Waldemar, Rowinski Wojciec. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1974. – 424с.
69013
  Berezowski Stanislaw Metody badan w geografii ekonomicznej / Berezowski Stanislaw. – Warszawa, 1980. – 104с.
69014
   Metody doswiadczalne w zmeczeniu materialow i konstrukcji : Badania podstawowe / J. Kaleta, D. Kocanda, M. Skorupa, T. Topolinski; Zbior monografii pod red. J.Szali. – Bydgoszcz : Wyd-wo Uczelniane Akademii techniczno-rolniczej, 2000. – 284s. – ISBN 83-87274-32-1
69015
   Metody etnologii. – Warszawa
1. – 1981. – 157с.
69016
  Goos A. Metody i organizacja ochrony roslin / A. Goos. – Wyd. 2. – Warszawa; Wroclaw : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 168s.
69017
  Biernat Janusz Metody i uklady arytmetyki komputerowej / Biernat Janusz. – Wroclaw : Wyd-wo Politechniki Wroclawskiej, 2001. – 170s. – ISBN 83-7085-590-3
69018
  Choynowski Mieczyslaw Metody i wyniki psychologii przemyslowej / Choynowski Mieczyslaw. – Wroclaw-Krakow-Warszawa, 1964. – 100с.
69019
   Metody i zastosowania badan operacyjnych 2000. – Katowice : Wyd-wo Uczelniane Akademii ekonom., 2001. – 275s. – (Prace naukowe / Akad. ekonom. im. K. Adamieckiego). – ISBN 83-7246-093-0
69020
   Metody jakosciowe w psychologii wspolczesnej / Pod red. M.Stras-Romanowskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 193 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
69021
  Arnold W.I. Metody matematyczne mechaniki klasycznej / W.I. Arnold. – Warszawa : PWN, 1981. – 430 s.
69022
  Cramer Harald Metody matematyczne w statystyce / Cramer Harald. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 558 s.
69023
  Marcuk G.I. Metody numericke matematiky : Vysokoskol. ucebn. pro studenty matem.-fyz. a prirod. fak. / G.I.Marcuk; Cesk. akad. ved.; Transl. P.Prikryl, K.Segeth. – Praha : Academia, 1987. – 526p.
69024
  Kosma Zbigniew Metody numeryczne dla zastosowan inzynierskich / Kosma Zbigniew; Politechnika Radomska im. K.Pulaskiego. – Radom : Politech.Radomska, 1999. – 523s. : Il. + Дискета. – ISBN 83-88001-80-9
69025
  Lukaszewicz J. Metody numeryczne i graficzne / J. Lukaszewicz, M. Warmus. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 230, (4) s. : rys. – (Biblioteka matematychna ; T.12)
69026
  Wachulka A. Metody numeryczne z elementami teorss maszyn / A.Wachulka. – Krakow : Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 1972. – 132 s.
69027
  Cholewicki Tadeusz Metody obliczania obwodow elektrycznych / Cholewicki Tadeusz. – Warszawa, 1959. – 476с.
69028
   Metody obliczeniowe w mechanice nieliniowej : Praca zbiorowa. – Wroclaw i.i. : Ossolineum, 1977. – 482s.
69029
  Maurin K. Metody przestrzeni Hilberta / K. Maurin. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 364 s. – Bibliogr.: s.s.343-348. – (Polska Akad. nauk. Monografie matematyczne ; Tom 36)
69030
  Sperlich Adolf Metody racionalizace vyroby. Racionalizace vyroby / Sperlich Adolf. – Praha
2. – 1974. – 170с.
69031
  Goos A. Metody srodki chemiczne i technika ochrony roslin / A. Goos. – Warszawa; Wroclaw : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 378s.
69032
  Szulc S. Metody statystyczne / S. Szulc. – Wyd. 4. – Warszawa, 1967. – 738с.
69033
   Metody statystyczne : Teoria i zadania. – Wyd.4e, zmien. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 2001. – 435s. – ISBN 83-7171-481-5
69034
  Slowikowski Tadeusz Metody utrwalania wiadomosci w nauczaniu historii / Slowikowski Tadeusz. – Warszawa, 1962. – 84с.
69035
  Szwabowski Janusz Metody wielokryterialnej analizy porownawczej : Podstawy teoretyczne i przyklady zastosowan w budownictwie / Szwabowski Janusz, Deszcz Joanna. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2001. – 128s. : il. – ISBN 83-88000-89-6
69036
  Kreutz M. Metody wspolczesnej psychologii / M. Kreutz. – Warszawa : Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 452s.
69037
  Kreutz Mieczyslaw Metody wspolczesnej psychologii. / Kreutz Mieczyslaw. – Warszawa, 1962. – 452с.
69038
  Dyka Franciszka Metodyczne opracowanie lektur dla uczniow klas poczatkowych / Dyka Franciszka, Kida Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2000. – 129s. – ISBN 837262-080-6
69039
  Jelenska L. Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania / Ludwika Jelenska. – 2-ie wyd. – Warszawa : Panstwowe zaklady wyd-ctw szkolnych, 1958. – 132 s.
69040
  Tkaczyk Grazyna Metodyka nauczania i wychowania poczatkowego w szkole specjalnej / Tkaczyk Grazyna. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 364s. – ISBN 83-227-1022-4
69041
  Sosnowski Jozef Metodyka nauczania jezyka polskiego w kl. V-VIII. Skrypt z wykladu oraz materialy do cwiczen / Sosnowski Jozef. – Warszawa, 1964. – 152с.
69042
  Erazmus E. Metodyka podstaw nauk politycznych. / E. Erazmus, H. Szczegola. – Poznan, 1971. – 259с.
69043
   Metodyka pracy archiwalnej. – 4e wyd., uzupeln. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 300s. – ISBN 83-232-1118-3
69044
  Bragiel Jozefa Metodyka pracy opiekunczo-wychowawczej. / Bragiel Jozefa. – Opole, 1984. – 107с.
69045
  Musiatowicz A. Metodyka rozwiazywania rownan z jedna niewiadowa w realizacji programu szkolnego / A. Musiatowicz. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1959. – 100 s. – Bibliogr.: 98. – (Biblioteczka matemat, 5)
69046
  Niziol J. Metodyka rozwiazywania zadan z mechaniki / Jozef Niziol. – Warszawa : PWN, 1978. – 600s.
69047
   Metodyka stosowania pomocy mechanicznych w nauczaniu jezykow obcych. – Warszawa, 1964. – 102с.
69048
  Patrzalek Tadeusz Metodyka testu polonistycznego / Patrzalek Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 207с.
69049
  Navarro Tomas Metrica espanola. Resema historica y descriptiva / Navarro Tomas. – La Habana : Ed. Revolucionaria, 1966. – 556p. – (Syracuse Univ. Centre de estudios hispanices)
69050
   Metro de Moscou: Guide illustre. – Moscou, 1989. – 214с.
69051
  Bashnyanyn G.I. Metrological economic systems: introduction into the general theory and methodology of formation of economic parameters : G.I. Bashnyanyn ; [ed. L. Kyryenko]. – Lviv : Publ. house of Lviv Commercial Academy, 2012. – 1149, [3] p. : ill. – Bibliogr.: p. 1097-1149. – ISBN 978-617-602-044-8
69052
   Metrologie a zavedeni soustavy jednotek SI. – Praha
1. – 1976. – 182с.
69053
   Metrologie a zavedeni soustavy jednotek SI : prevodni vztahy a tabulky / V. Sindelar, T. Hill, Z. Dezso, Z. Stoud; V. Sindelar, T.Hill, Z. Dezso, Z. Stoud. – Praha : SNTL , VUNM
2. – 1976. – 588 s. – VUNM -Vydavatelstvi Uradu pro Normalizaci a Mereni ; SNTL - Nakladatelstvi Technicke Literatuury
69054
   Metrology of radionuclides : Proceedings of a symposium organized by the International Atomic Energy Agency, Vienna, 14-16 October 1959 / Symposium organized by the International Atomic Energy Agency, Vienna, 14-16 October 1959. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 472 p.
69055
   Metronidazole : Proceedings of the International Metronidazole Conference Montreal, Quebec, Canada May 26-28, 1976. – Amsterdam : Excerpta Medica, 1977. – 436p.
69056
  Wich U. Metropolie - czynnik integracji czy dezintegracji regionow? // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 193-201. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 1). – ISSN 0459-9586
69057
   Metropolita Andrzej Szeptycki. 1 : Studia i materialy / Pod red. Zieby A.A. // Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1994. – Tom 1. – S.1-271 : il. – ISSN 1425-7475
69058
   Metropolitan Ilarion (Ivan) Ohienko (1882 - 1972) Honoured with a Conference in Winnipeg in November // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2007. – 17 грудня (ч. 31/32)
69059
  Korolevskij C. Metropolite Andre Szeptyckyj : 1865-1944 / Cyrille Korolevskij. – Rome, 1964. – 32, 429 p. – (Праці Українського Богословоського Наукового Товариства = Opera Theologicae societatis scientificae Ucrainorum ; т. 16-17)
69060
   Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 = Metrica seu album Universitatis Cracoviensis a.1509-1551 : biblioteka Jagiellonska rkp. 259 / Pol. Akad. Nauk, Inst. Historii ; wydali: A. Casiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy wspolpracy Ryszarda Grzesika. – Warszawa : Neriton, 2010. – 677 s., [4] l. il. : il. + 1 CD-ROM. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-83-7543-143-8
69061
   Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 = Metrica Universitatis Cracoviensis a.1400-1508 : Biblioteka Jagiellonska, rkp. 258. – Krakow : Towarzystwo naukowe Societas Vistulana. – ISBN 83-88385-40-2
Tom 1 : Tekst. – 2004. – 62,650 s. + 1 CD
69062
   Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 = Metrica Universitatis Cracoviensis a.1400-1508 : Biblioteka Jagiellonska rkp. 258. – Krakow : Towarzystwo naukowe Societas Vistulana. – ISBN 978-83-88385-40-2
Tom 2 : Indeksy. – 2004. – 767, [ 1 ] s.
69063
  Kaar E. Metsakasvatuse Voimalustest Saaremaa Looaladel / E. Kaar. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut
2 : Metsanduslikud Uurimused. – 1959. – 236s.
69064
  Тургенев Иван Сергеевич Metsamiehen muistelmia - Записки охотника: Кн. для чтения с коммент. на фин. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1978. – 279с.
69065
   Metsanduslikund Uurimused. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut
1. – 1957. – 318s.
69066
   Metskuivenduse kusimusi = Лесоосушительные вопросы. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, 1959. – 156s. – Естонською, російською та німецькою мовами
69067
  Eliot Thomas Stearns Meurtre dans la cathedrale / Eliot Thomas Stearns; Fluchere H. – Paris, 1978. – 93с.
69068
  Furmanow D.A. Meuterei / D.A. Furmanow. – Berlin, 1955. – 390с.
69069
  Moti Chandra Mewar painting in the 17-th century / Moti Chandra. – New Dehli, 1957. – 6с.
69070
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 22, N 1. – 2006
69071
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 23, N 2. – 2007
69072
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 24, N 2. – 2008
69073
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 24, N 1. – 2008
69074
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 25, N 1. – 2009
69075
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 25, N 2. – 2009
69076
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 26, N 1. – 2010
69077
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 26, N 2. – 2010
69078
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 27, N 1. – 2011
69079
   Mexican studies = Estudios Mexicanos. – Berkeley : University of California press
Vol. 27, N 2. – 2011
69080
   Mexico. – Munchen, 1993. – 150с.
69081
   Mexico : a comprehensive development agenda for the new era. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World Bank, 2001. – 32,748 p. – ISBN 0-8213-4918-7
69082
  Cumberland Charles Mexico: the struggle for modernity / Cumberland Charles. – London a.o., 1977. – 394с.
69083
  Uhse B. Mexikanische Erzahlungen / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1957. – 119 S.
69084
  Pommeranz-Liedtke Mexikanische Graphik / Pommeranz-Liedtke. – Berl., 1956. – 72с.
69085
  Reed J. Mexiko in Aufruhr / J. Reed. – Berlin, 1973. – 356с.
69086
  Fryd Norbert Mexiko liegt in Amerika / Fryd Norbert. – Berl., 1956. – 200с.
69087
  Carre Frederic Mexique, Golfe, Caraibes: une mediterranee americaine / Carre Frederic, Seguin, de Andre. – Paris : Presses universitaires de France, 1998. – 249p. – (Collection Major). – ISBN 2-13-049679-2
69088
   Meyers Bildsprachfuhrer deutsch, russisch, ukrainisch, georgisch. – Leipzig, 1943. – 126 s.
69089
  Meyer Meyers Jugendlexikon / Meyer. – Lpz., 1968. – 896с.
69090
  Meyer Meyers Jugendlexikon / Meyer. – 2. Aufl. mit einem Erganzungsteil. – Leipzig, 1971. – 912с.
69091
  Meyer Meyers Jugendlexikon / Meyer. – 5. Aufl. – Leipzig, 1975. – 1975с.
69092
  Meyer Meyers Jugendlexikon: A-Z / Meyer. – Leipzig, 1978. – 752с.
69093
  Meyer Meyers kleines Lexikon. In 3 Banden / Meyer. – Lpz.
1. – 1967. – 884с.
69094
  Meyer Meyers kleines Lexikon. In 3 Banden / Meyer. – Lpz.
2. – 1967. – 890с.
69095
  Meyer Meyers Lexikon. A - Z. / Meyer. – Leipzig, 1980. – 1044с.
69096
  Meyer Meyers Lexikon: A-Z / Meyer. – Leipzig, 1975. – 1063с.
69097
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 1 : A - Badig. – 1972. – 704s.
69098
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 2 : Badin-Caith. – 1972. – 704s.
69099
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 3 : Cajam - Drent. – 1972. – 702s.
69100
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
3. – 1972. – 701с.
69101
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
4. – 1972. – 704с.
69102
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
4. – 1972. – 704с.
69103
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 4 : Drepa - Flush. – 1972. – 704s.
69104
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 5 : Fluss - Csell. – 1973. – 720s.
69105
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
5. – 1973. – 720с.
69106
   Meyers neues Lexikon. – Leipzig : Bibliographisches Inst.
Bd.5. – 1973. – 720s.
69107
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
6. – 1973. – 704с.
69108
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 6 : Guada - Isost. – 1973. – 704s.
69109
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 7 : Isota - Kongu. – 1973. – 704s.
69110
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
7. – 1973. – 704с.
69111
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
8. – 1974. – 672с.
69112
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 8 : Konra-Lymph. – 1974. – 704s.
69113
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 9 : Lyna-Nazor. – 1974. – 712s.
69114
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
9. – 1974. – 712с.
69115
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
10. – 1974. – 704с.
69116
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 10 : Nb - Plovd. – 1974. – 704s.
69117
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
2. – 1975. – 703с.
69118
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
11. – 1975. – 703с.
69119
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 11 : Pluck-Russe. – 1975. – 703s.
69120
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 12 : Russi-Spege. – 1975. – 704s.
69121
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
12. – 1975. – 704с.
69122
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
13. – 1976. – 704с.
69123
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 13 : Speic - Tribo. – 1976. – 704s.
69124
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 14 : Tribu -Walth. – 1976. – 672s.
69125
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
14. – 1976. – 672с.
69126
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
15. – 1976. – 683с.
69127
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 15 : Walto - Z. – 1977. – 683s.
69128
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 16 : Register- А-Z. – 1978. – 648s.
69129
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. in 18 Bd. – Leipzig
16. – 1978. – 648с.
69130
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. – Leipzig
17. – 1978. – 453с.
69131
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 17 : Atlas -Karten. – 1978. – 455s.
69132
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut
Band 18 : Atlas -Register. – 1978. – 343s.
69133
  Meyer Meyers neues Lexikon / Meyer. – 2. Aufl. – Leipzig
18. – 1978. – 349с.
69134
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
1. – 1993. – 528с.
69135
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
2. – 1993. – 528с.
69136
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
3. – 1993. – 528с.
69137
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
4. – 1993. – 528с.
69138
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
5. – 1993. – 528с.
69139
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
6. – 1993. – 528с.
69140
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
7. – 1993. – 528с.
69141
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
8. – 1993. – 528с.
69142
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
9. – 1993. – 528с.
69143
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 10 Bd. / Meyer. – Mannheim
10. – 1993. – 528с.
69144
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
1. – 1961. – 948с.
69145
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
2. – 1962. – 952с.
69146
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
3. – 1962. – 952с.
69147
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
4. – 1962. – 952с.
69148
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
5. – 1963. – 952с.
69149
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
6. – 1964. – 952с.
69150
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
7. – 1964. – 984с.
69151
  Meyer Meyers neues Lexikon: in 8 Bd. / Meyer. – Lpz.
8. – 1964. – 960с.
69152
  Meyer Meyers Taschenlexikon. A - Z / Meyer. – Lpz., 1965. – 1154с.
69153
  Meyer Meyers Taschenlexikon: Nordeuropaische Literatura / Meyer; Bien H. – Leipzig, 1980. – 233с.
69154
  Meyer Meyers Universal Lexikon / Meyer. – Leipzig
1. – 1978. – 120с.
69155
  Filipowicz K. Mezczyzna jak dziecko / Kornel Filipowicz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1965. – 192 s.
69156
  Rozniatowski T. Mezczyzna po czterdziestce / T. Rozniatowski; 6-te. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 168s.
69157
  Rozniatowski T. Mezczyzna po czterdziestce / T. Rozniatowski; 7-me. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1975. – 168s.
69158
  Sutovec M. Mezczyzni i bron / Milan Sutovec; Przel. C.Dmochowska. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 235s.
69159
  Hanzelka Jiri Mezi dvema oceany. / Hanzelka Jiri, Zikmund Miroslav. – Praha, 1959. – 354с.
69160
  Conrad Joseph Mezi prilivem a odlivem. / Conrad Joseph. – Praha, 1975. – 193с.
69161
  Klima Ivan Mezi tremi hranicemi / Klima Ivan. – Praha, 1960. – 212 s.
69162
   Mezi Volhou a Dnem. Volzsko-Donsky pruplav. – Praha, 1951. – 96с.
69163
  Svestka Zdenek Mezihvezdna hmota / Svestka Zdenek, Vanysek Vladimir. – Praha, 1956. – 244с.
69164
  Sladek Josef Mezinarodni ekonomicka integrace. Uvod do teorie / Sladek Josef. – Praha, 1967. – 212с.
69165
   Mezinarodni ekonomicka integrace: Bibliografie dostupnych informaci publikovanych v 1. pololeti 1984. – Praha, 1985. – 43с.
69166
  Petr Vladimir Mezinarodni podminky dovrseni vystavby socilismu v CSR / Petr Vladimir. – Praha, 1959. – 104с.
69167
   Mezinarodni postaveni a zahranicni politika NSR. – Praha, 1961. – 290с.
69168
  Knap Karel Mezinarodni pravo autorske / Knap Karel, Kunz Otto. – Praha, 1981. – 495с.
69169
  Lunc L.A. Mezinarodni pravo soukrome / L.A. Lunc. – Praha, 1952. – 315с.
69170
   Mezinarodni vztahy 1959. Rocenka. – Praha, 1960. – 294с.
69171
   Mezinarodni vztahy 1962. Rocenka. – Praha, 1963. – 300с.
69172
   Mezinarodni vztahy 1964. Rocenka. – Praha, 1965. – 326с.
69173
  Teuber Arnost a Jan Mezinarodni zemedelske instituce / Arnost a Jan Teuber. – Praha, 1960. – 354с.
69174
  Sobotka Z. Mezni stavy rovnovahy zemin a jinych souvislych hmot / Z. Sobotka. – Praha : Statni nakl-vi technicke literatury, 1956. – 379 s.
69175
  Collins J. Mezowie z Hollywood / Jackie Collins; Przel. K.Heidrich-Zurkowska. – Warszawa : Czytelnik, 1992. – 544s. – ISBN 83-07-02272-X
69176
  Markow Georgi Mezozyzni / Markow Georgi. – Sofia, 1962. – 420с.
69177
  Bulcsu B. Meztelen a kiraly. / B. Bulcsu. – Budapest, 1972. – 303с.
69178
  Олафсен Ю. MFC и Visual C++ 6. : Энциклопедия программиста / Ю. Олафсен, К. Скрайбнер, К.Д. Уайт. – Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2004. – 992л. – ISBN 5-93772-109-8
69179
  Яблонська Світлана Вікторівна Mg 2+, Ca 2+- АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4 - дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Яблонська С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 136 л. – Бібліогр.: л.113-136
69180
  Матышевская Ольга Павловна Mg2+ Са 2+ - АТФаза и АТФ - зависимое накопление СА 2+ в препарате плазматических мембран синаптосом мозга крыс на раннем этапе острого лучевого поражения : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.04 / Матышевская Ольга Павловна; КГУ. – К., 1984. – 123л. – Бібліогр.:л.105-123
69181
  Алексеенко И.Р. Mg2+, Ca2+-атфазная активность и транспорт Са2+ во фракции микросом мозга : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Алексеенко И.Р. ; АН УССР , Ин-т биохимии им. Палладина. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
69182
  Матышевская Ольга Павловна Mg2+, Ca2+ 2+ - АТФаза и АТФ-зависимое накопление Са2+ в препарате плазматических мембран синаптосом мозга крыс на раннем этапе острого лучевого поражения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Матышевская Ольга Павловна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 18л.
69183
  Яблонська В С. Mg2+, Са2+ - АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 03.00.04 / Світлана Вікторівна Яблонська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
69184
   Mi a nepi demokratikus allm. A RNK allamhatalmi szervei, 1951. – 54с.
69185
  Nuez Rene de la Mi cocodrilo verde / Nuez Rene de la. – La Habana, 1976. – 37с.
69186
  Gamzatov Rasul Mi Daguestanvj / Gamzatov Rasul. – Moscu : Progreso, 1975. – 445с.
69187
  Pokryshkin Alexandr Mi guerra aerea / Pokryshkin Alexandr. – M., 1975. – 501с.
69188
  Fernandez Cubas Mi hermanaelba y los altillos de bruma / Fernandez Cubas. – Barcelona : Tusquets, 1988. – 222 p. – ISBN 84-7223-621-4
69189
  Gagarin V. Mi Hermano Yuri / V. Gagarin. – M., 1973. – 253с.
69190
  Gyenes Istvan Mi illik, mi nem illik? / Gyenes Istvan. – Budapest, 1975. – 159с.
69191
  Gorki Maxime Mi infancia / Gorki Maxime. – M., 1977. – 226с.
69192
  Derkovits Gyulane Mi ketten. / Derkovits Gyulane. – Budapest, 1977. – 111с.
69193
  Montoya Basulto Ondina Mi primer libro de Musica / Montoya Basulto Ondina. – 2-da edic. – Bogota, 1963. – 184с.
69194
  Guirao O. Mi querido Sebastian / O. Guirao. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992
69195
  Guerman Yuri Mi ser querido. / Guerman Yuri. – M., 1966. – 656с.
69196
  Meza Ramon Mi tio el empleado / Meza Ramon. – La Habana, 1974. – 393с.
69197
   Mianownictwo embriologiczne. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1977. – 148s.
69198
  Minczewski J. i Lada Zygmunt Miareczkowanie potencjometryczne / J. i Lada Zygmunt Minczewski. – Warszawa, 1957. – 498с.
69199
  Kott Jan Miarka za miarka / Kott Jan. – Warszawa, 1962. – 350с.
69200
   Miasta doby feudalnej w Europie srodkowo-wschodniej. – Warszawa i i., 1976. – 326с.
69201
   Miasta Polskie w Tysiaclecii. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1967. – 753с.
69202
   Miasta Polskie w Tysiaclecii. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
2. – 1967. – 706с.
69203
  Grant Michael Miasta Wezuwiusza: Pompeje i Herkulanum / Grant Michael. – Warszawa, 1986. – 279с.
69204
  Szelburg-Zarembina Ewa Miasteczko aniolow / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1959. – 416с.
69205
  Szelburg Zarembina Ewa Miasteczko aniolow / Szelburg Zarembina Ewa. – Warszawa
3. – 1976. – 387с.
69206
  Drda Jan Miasteczko na dloni : Powiesc / Drda Jan; Przelozyl Z.Hierowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1954. – 319s.
69207
  Rogowski Wieslaw Miasto / Rogowski Wieslaw. – Gdynia, 1961. – 124с.
69208
   Miasto i powiat Przemysl w Polsce Ludowej. – Przemysl, 1973. – 372с.
69209
  Fogelstrom Per Anders Miasto moich marzen / Fogelstrom Per Anders; Przelozyla ze szwed. M. Szulc-Modig. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1982. – 288s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
69210
  Chruszczewski Czeslaw Miasto nie z tej planety / Chruszczewski Czeslaw. – Poznan, 1981. – 245с.
69211
  Brandys Kazimierz Miasto niepokonane. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1957. – 263с.
69212
  Smolarski Mieczyslaw Miasto starych dzwonow / Smolarski Mieczyslaw. – Krakow, 1960. – 364с.
69213
   MIBS Travel переходит в высшую лигу : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 46-47 : Фото. – ISSN 1998-8044
69214
   MIBS Travel переходить до вищої лыги // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 62-63 : Фото
69215
   Mic dictionar - antologie : Pentru elevi. – Bucuresti : Demiurg, 1993. – 174 p. – (Genuri si specii literare). – ISBN 973-95358-3-6
69216
   Mic dictionar al limbii romane / Creta Zorela, Mares Lucretia, Stefanescu-Goanga Zizi, , Suteu Flora, Suteu Valeriu; Zorela Creta, Lucretia Mares, Zizi Stefanescu-Goanga, Flora Suteu , Valeriu Suteu. – Editia a doua, revazuta si adaugita. – Bucuresti : Demiurg, 1993. – 352 p. – ISBN 973-95-358-1-X
69217
   Mic dictionar de termeni lingvistici / Ion Barbuta, Elena Constantinovic, Aurelia Hanganu, Elena Ungureanu ; coordonator: Alexandru Dirul ; AS a Moldovei, In-t de filologie. – Chisinau, 2008. – 220 p. – ISBN 978-9975-66-072-3
69218
   Mic dictionar ortografic. – Bucuresti, 1953. – 176с.
69219
  Vascenco V. Mic dictionar roman-rus = Краткий румынско-русский словарь / Victor Vascenco. – Bucuresti : Ed.stiintifica, 1966. – 819 p. – Миниатюрное издание
69220
  Vascenco V. Mic dictionar roman-rus / Victor Vascenco. – Ed. a 2-a. – Bucuresti : Ed.stiintifica, 1972. – 819 p. – Миниатюрное издание
69221
  Munteanu Dan Mic dictionar roman-spaniol. / Munteanu Dan, Neagu Valeria. – Bucuresti, 1983. – 544с.
69222
  Vascenco V. Mic dictionar rus-roman = Краткий русско-румынский словарь / Victor Vascenco. – Bucuresti : Ed.stiintifica, 1966. – 699 p. – Миниатюрное издание
69223
  Vascenco V. Mic dictionar rus-roman = Краткий русско-румынский словарь / Victor Vascenco. – Ed. a 2-a. – Bucuresti : Ed.stiintifica, 1972. – 699 p. – Миниатюрное издание
69224
  Munteanu Dan Mic dictionar spaniol-roman. / Munteanu Dan, Neagu Valeria. – Bucuresti, 1983. – 556с.
69225
   Mica Biblie. – Editia a cincea. – Bucuresti : Institut biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 455p., 3f.il. – ISBN 973-9130-30-5
69226
  Birlea Ovidiu Mica enciclopedie a povestilor romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1976. – 478с.
69227
  Сатармина Светлана MICE-компании в будущее смотрят с оптимизмом : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-68
69228
   Mice Ukraine-2006 - деловой туризм: практика, проблемы, перспективы... // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 38
69229
   Mice Ukraine запрошує! = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 99 : Іл.
69230
   MICE в Малайзии: удобно, надежно...Успешно! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 54-56 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
69231
  Грунин Михаил MICE: трудности перевода // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-52
69232
  Avram A. Micetoamele in Romania / A. Avram. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 212c.
69233
  Gorrish Walter Mich durstet / Gorrish Walter. – Berl., 1956. – 212с.
69234
  Simmel Johannes Mario Mich wundert, dass ich so frohlichbin / Simmel Johannes Mario. – Berl., 1955. – 342с.
69235
  Schlesinger Klaus Michael / Schlesinger Klaus. – Rostock, 1971. – 214с.
69236
  Schlesinger K. Michael / K. Schlesinger. – Rostock, 1973. – 219с.
69237
  Schlesinger Klaus Michael / Schlesinger Klaus. – Rostock, 1975. – 219с.
69238
  Faraday Michael Michael Faraday"s chemical notes, hints,suggestions and objects of pursuit" of 1822 / Faraday Michael; d. by R.D.Tweney & D.Gooding. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – XVII, 152 p. : il. – Bibliogr.: pp.143-147. – (IEE History of Technology Series/ Ser.ed. B.Bowers ; 17). – ISBN 0-86341-255-6
69239
  Kleist Heinrich von Michael Kohlhaas. Anekdoten, Kurzgeschichten. / Kleist Heinrich von. – Berl., 1961. – 160с.
69240
  Kleist Heinrich von Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik. / Kleist Heinrich von. – Rudolstadt, 1976. – 158с.
69241
  Лейн Д. Michael McFaul, advancing democracy abroad: why we should and how we can // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 92-93. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817
69242
  Grunau Edgar Michael zwischen Gestern und Heute / Grunau Edgar. – Berl., 1959. – 272с.
69243
  Isselt, Michel van Michaelis [ab Isselt] de Bello Coloniensi libri quatuor, hoc est rerum ab electione Gebhardi Truchsesii in archiepiscopum Coloniensem usque ad recuperatam ab Ernesto duce Bavariae, ejus successore, Westphaliam tota dioecesi gestarum, ... narratio. – Coloniae Agrippinae (Koln) : Apud Godefridum Kempensem, 1584. – [12] ff., 464 pp., [6] ff. : il. – Рік видання наведено у колофоні. - Тит. арк. дефектний, бракує прізвище автора. - На корінці: Isselt. Bellum Colon. – ISSN pp., [6] ff.


  На стор. перед тит. арк. надпис чорним чорнилом латиною з бібіографічними нотатками: Liber... il. Mencken ... .
69244
  Isselt M. van Michaelis ab Isselt amorfortii sui temporis Historia: in qua res in toto orbe terrarum gestae, tum praecipue motuum Belgicorum sub Philippo II Hispaniarum Rege, &c. concitatorum origo & successus usque ad annum M.D.LXXXVI... : perspicue & accurate describuntur, cum indice rerum & verborum copiosiss. – Coloniae (Koln) : Apud Arnoldum Quentelium, 1602. – [78], 916 p.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech На тит. арк. власницький напис чорним чорнилом: R.P. Nicolai...[далі нерозбірливо]
69245
  Petzoldt Richard Michail Glinka. 1804-1857 / Petzoldt Richard. – Lpz., 1955. – 36с.
69246
  Berkopec O. Michail Solochov v ceske literature. Bibliografie do r. 1965 / O. Berkopec. – Praha, 1970. – 107с.
69247
  Beriozov P. Michail Vasilievic Frunze / P. Beriozov. – Bratislava, 1951. – 141с.
69248
   Michail Wassiljewitsch Lomonosow (1711 dis 1765). – Leipzig, 1983. – 138с.
69249
  Cais Milan Michal a ti druzi... / Cais Milan. – Praha, 1978. – 118с.
69250
  Staff Leopold Michal Aniol / Staff Leopold. – Warszawa, 1958. – 120с.
69251
   Michal Hlavacek. 1803-1885. – Martin, 1985. – 15с.
69252
  Kucharski Jan Edward Michal i tajemnica dziadka. / Kucharski Jan Edward. – Warszawa, 1975. – 235с.
69253
  Hucko Jan Michal Miloslav Hodza / Hucko Jan. – Bratislava, 1970. – 209с.
69254
  Bienkowska Danuta Michal Waleczny / Bienkowska Danuta. – Katowice, 1975. – 192с.
69255
  Kucharska Eugenia Michala Pogodina zainteresowania polskie. / Kucharska Eugenia. – Warszawa-Wroclaw, 1978. – 241с.
69256
  Prus Boleslaw Michalko / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1955. – 36с.
69257
  Sterbacek Zdenek Michani v chemickem prumyslu / Sterbacek Zdenek, Tausk Petr. – Praha, 1959. – 329с.
69258
  Alberes R.-M. Michel Butor. / R.-M. Alberes. – Paris, 1964. – 125с.
69259
  Beyen Roland Michel de Ghelderode ou la hantise du masque / Beyen Roland. – Bruxelles, 1971. – 538с.
69260
  Smart Barry Michel Foucault / Smart Barry. – Chichester; London; New York, 1985. – 150с.
69261
  Volavka V. Michelangelo / V. Volavka. – Praha : Statni nakladatelstvi Krasne literatury a umeni, 1965. – 70 p. : Ill.
69262
  Karoly Lyka Michelangelo / Karoly Lyka. – Budapest, 1976. – 54с.
69263
  Stone Irving Michelangelo / Stone Irving. – Berlin, 1985. – 674с.
69264
  Nardini B. Michelangelo : biography of a genius / Bruno Nardini. – Prato : Giunti, 1999. – 191, [1] p. – ISBN 88-09-01252-6
69265
   Michelangelo Buonarroti. – New York. – 162с.
69266
  Krleza Miroslav Michelangelo Buonarroti. - Kraljevo. - U logory. - Gospoda Glembajevi. - Aretej. / Krleza Miroslav. – Zagreb, 1973. – 431с.
69267
  Richmond Robin Michelangelo und die Sixtinische Kapelle / Richmond Robin. – Basel; Wien, 1993. – 160с.
69268
  Preiss Pavel Michelangelo. Kresby / Preiss Pavel. – Praha, 1975. – 43с.
69269
  Keller Harald Michelangelo. Leben und Werk in Daten und Bildern. / Keller Harald. – Frankfurt am Main, 1976. – 209с.
69270
  Parronchi Alessandro Michelangelo: schulpture / Parronchi Alessandro, 1978. – 40 p.
69271
  Polacek Karel MIchelup a motocykl / Polacek Karel. – Praha, 1956. – 356с.
69272
  Weintraub Wiktor Mickiewicz-mistyczny polytik, i inne studia o poecie / Weintraub Wiktor; Wyb.i oprac.Z.Stefanowska. – Warczawa : Wyd-wo IBL PAN, 1998. – 250 s. – ISBN 8387456136
69273
  Sudolski Zbigniew Mickiewicz : opowiesc biograficzna / Sudolski Zbigniew. – Wyd.2. – Warszawa : ANCHER, 1997. – 922s. : ill. – ISBN 83-85576-12-6
69274
  Lukasiewicz Jacek Mickiewicz / Lukasiewicz Jacek. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1998. – 248 s. : il. – (A to Polska wlasnie). – ISBN 8370235190
69275
  Rymkiewicz Jaroslaw Mark Mickiewicz czyli wszystko : z Jaroslawem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa / Rymkiewicz Jaroslaw Mark, Poprawa Adam, Poprawa Adam. – Warszawa : OPEN, 1999. – 222с. – ISBN 83-85254-57-9
69276
  Sinko Tadeusz Mickiewicz i antyk / Sinko Tadeusz. – Wroclaw ; Krakow, 1957. – 540 s.
69277
   Mickiewicz i muzyka : slowa - dzwieki - konteksty. – Poznan : Wyd-wo Akad. muzycznej im I.J.Paderewskiego, 2000. – 104s. – (Musika practika- musika theoretica / Akad. muzyczna im I.J.Paderewskiego w Poznaniu, Zaklad muz. Inst. hist. sztuki Uniw. im. A.Mickiewicza ; 2). – ISBN 83-88392-10-7
69278
  Batowski Henryk Mickiewicz jako badacz slowianszczyzny / Batowski Henryk. – Wroclaw, 1956. – 112 s.
69279
  Drobner Boleslaw Mickiewicz jako socjalista / Drobner Boleslaw. – Krakow, 1959. – 78с.
69280
   Mickiewicz na scenach polskich. – Wroclaw, 1959. – 86с.
69281
  Sivert Tadeusz Mickiewicz na scenie / Sivert Tadeusz. – Warszawa, 1957. – 144с.
69282
  Billip Witold Mickiewicz w czasach wspolczesnych / Billip Witold. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1962. – 396с.
69283
  Bazan Mykola Mickiewicz w Odessie / Bazan Mykola. – Warszawa, 1962. – 75с.
69284
  Strzyzewski Miroslaw Mickiewicz wsrod krytykow : Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce / Strzyzewski Miroslaw. – Torun : Wyd-wo Uniw. Mikolaja Kopernika, 2001. – 299s. – ISBN 83-231-1283-5
69285
  Magnuszewski Jozef Mickiewicz wsrod slowakow / Magnuszewski Jozef. – Wroclaw, 1956. – 278 s.
69286
  Skubalanka Teresa Mickiewicz. Slowacki. Norwid : Studia nad jezykiem i stylem / Skubalanka Teresa. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 244s. – ISBN 83-227-0961-7
69287
  Чарзлуорт Сью Mickrosoft offise 95 / Чарзлуорт Сью, МакФедриз Пол. – Киев, 1996. – 656с. + дискета
69288
  Chambers R. Micro-operations on cells in tissue cultures / R. Chambers, H.B. Fell. – Cambridge : [S. n.], 1931. – p. 380-403. – Proceedings of the Royal Society, B, V. 109, 1931
69289
   Micro Robert: Dictionaire du francais primordial. – Paris, 1985. – 1207с.
69290
   Micro Robert: Dictionnaire du francais primordial. – Paris
1. – 1986. – 627с.
69291
   Micro Robert: Dictionnaire du francais primordial. – Montreal, Paris
2. – 1986. – 627-1207с.
69292
  Kruif Paul Microbe hunters. / Kruif Paul. – New York, 1926. – 363с.
69293
   Microbial Adhesion and Aggregation. : Report of the Dahlem Workshop on Microbial Adhesion and Aggregation. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1984. – 424p. : With 4 photographs, 86 figures and 35 tables
69294
  Piatkin K.D. Microbiologia : con Virologia e Inmunologia / K.D. Piatkin, Yu.S. Krivoshein. – Ed. 2. – Moscu : Mir, 1981. – 582p.
69295
  Benson H.J. Microbiological applications : Laboratory manual in general microbiology: Complete version / Harold J. Benson. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 11,478 p. : ill. – ISBN 0-07-231888-0
69296
   Microbiological methods for environmental biotechnology. – London; Orlando : Academic Press, Inc., 1984. – 421p. – (Technical Series = The society for applied bacteriology ; 19)
69297
   Microbiological problems in food preservation by irradiation. Report of a panel on microbiological problems in food preservation by irradiation organ. by the joint FAO-IAEA in food and agriculture a. – Vienna, 1967. – 148с.
69298
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 58, № 4. – 1994
69299
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 58, № 3. – 1994
69300
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 58, № 2. – 1994
69301
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 58, № 1. – 1994
69302
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 59, № 4. – 1995
69303
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 59, № 3. – 1995
69304
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 59, № 2. – 1995
69305
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 59, № 1. – 1995
69306
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 60, № 3. – 1996
69307
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 60, № 4. – 1996
69308
   Microbiological reviews. – Washington : ASM
Vol. 60, № 1. – 1996
69309
  Pyatkin K.D. Microbiology : with Virology and Immunology / K.D. Pyatkin, Yu.S. Krivoshein. – Ed. 2. – Moscow : Mir, 1980. – 560p.
69310
  Atlas Ronald Microbiology : Fundamentals and applications / Atlas Ronald. – 2nd edition. – New York : Macmillan Publishing Company, 1988. – 807p. – ISBN 0-02-304300-8
69311
  Perry Jerome Microbiology : Dynamics and diversity / Perry Jerome, Staley James. – Forth Worth, Philadelphia a.o. : Sauders college, 1997. – XXXI,[1],911p.,48 с. : il. – ISBN 0-03-053893-9
69312
  Prescott Lansing Microbiology / Prescott Lansing, Harley John, Klein Donald. – Boston : McGraw-Hill, 1999. – XXYI, 1056p. : il. – додаток 2 CD-ROM. – ISBN 0-03-053893-9
69313
  Salyers A.A. Microbiology : Diversity, disease, and the environment / Abigail A. Salyers, Dixie D. Whitt. – Bethesda : Fitzgerald science, 2001. – 30,608 p. : ill. – ISBN 1-891786-01-6
69314
  Leventhal Lance Microcomputer experimentation with the INTEL SDK-85. / Leventhal Lance, Walsh Colin. – Englewood Cliffs, 1980. – 338с.
69315
  Gibson Glenn Microcomputers for engineers and scientists. / Gibson Glenn, Liu Yu-cheng. – Englewood Cliffs, 1980. – 479с.
69316
  Davies Norman Microcosm : Portrait of a Central European city / Davies Norman, Moorhouse Roger. – London : Pimlico; Random House, 2003. – 19,585p. : 12f.ill. – ISBN 0-7126-9334-3
69317
  Samuelson Paul Microeconomics / Samuelson Paul, Nordhaus William. – Fourteenth edition. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1992. – XIX,507p. : ill. – ISBN 0-07-054890-0
69318
  Hyman David Microeconomics / Hyman David. – 4th ed. – Chicago : IRVIN, 1997. – XXI,547p. : il. – ISBN 0-256-16175-5
69319
  Solberg Eric Microeconomics for business decisions / Solberg Eric. – Lexington : D.S.Heath, 1992. – XXIV, 716 p., A1-A68 p. : il. – ISBN 0-669-16705-3
69320
  Browning E.K. Microeconomics: theory & applications / Edgar K. Browning, Mark A. Zupan. – 8th ed. – Hoboken : Wiley, 2004. – 22,596p. : ill. – ISBN 0-471-23064-2
69321
   Microelectronica: Probleme de microelectronica, informatica, automatica si telecomunicatii. – Bucuresti
15. – 1987. – 224с.
69322
  Trelea N.P. Microfauna Miocenului Dintre Siret Si Prut / N.P. Trelea. – Bucuresti : Academieie Republicii Socialiste Romania, 1969. – 189s.
69323
  Batrimenko V. Microfinance regulation intensification of transnational banks in ems as the determinant of system crisis recovery // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 165-171


  The article is devoted to research of macrofinancial mechanisms of national economy"s regulation in conditions of overcoming the system crisis. In this work the theoretical and practical aspects of improving cooperation between state and interstate ...
69324
  Филипьев И.Н. Microheterocera Минусинского края. – Минусинск, 1927. – 32 с. – Отд. оттиск из "Ежегодника Государственного музеяимени Н.М.Мартьянова", т. 5, вып. 1, 1927 гг.
69325
   Microinvasive Cancer of the Uterine Cervix. – Praha : Universita Karlova, 1988. – 160s.
69326
   Microowave surface risistance and structure of pulse-laser deposited YBCO films / G.A. Melkov, O.M. Ivanyuta, V.S. Flis, E.A. Pashitskii, V.M. Pan, M. Lorenz // XIV Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High-Temperature Superconductivity,27 May -1 June, 2001
69327
   Microowave surface risistance measurements in YBCO/Au bilayer films and observation of proximity effeck / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.M. Tarasov, V.V. Vysotskii // Inst.Phys.Conf.Ser.№167, 2000. – Ser.№167
69328
   Micropixel TimePix detectors for kinematics complete studies of the reaction 11B (p, 3a) / M. Pugach, M. Campbell, C. Grania, X. Llopart, S. Pospisil, O. Kovalchuk, V. Kyva, O. Okhrimtnko, Yu. Pavlenko, V. Pugatch, D. Storozhyk // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 81
69329
  Kelnyk O.I. Microplasma discharge striation in the pdp cell / O.I. Kelnyk, O.V. Samchuk // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 1 (71). – P. 134-136. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 17). – ISSN 1562-6016
69330
   Microprisms: optical parameters and monitoring = Мікропризми: оптичні параметри та контроль / E.E. Antonov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2015. – 142, [4] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. англ. – Bibliogr.: p. 140-143. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-284-4
69331
  Halsall Fred Microprocessar Fundamentals. / Halsall Fred, Lister Paul. – London, 1986. – 179с.
69332
  Boyce Jefferson Microprocessor and microcomputer bysics / Boyce Jefferson. – Englewood Cliffs, 1979. – 324 с.
69333
  Duncan F.G. Microprocessor programming and software development / F.G. Duncan. – London, 1979. – 320с.
69334
   Microprocessor systems: software, firmware and hardware: Sixth Euromicro symposium on microprocessing and microprogramming. September 16-18, 1980 - London. – Amsterdam, 1980. – 373с.
69335
  Short Kenneth Microprocessors and programmed logic / Short Kenneth. – Englewood Cliffs, 1981. – 524с.
69336
  Streitmatter Gene Microprocessors theory and applications Reston / Streitmatter Gene, Fiore Vito. – Prentice-Hall, 1979. – 454с.
69337
  Katzan Harry Microprogramming primer / Katzan Harry. – New York : McGraw-Hill, 1977. – 254 p. – (Computer science series)
69338
  Schoffstall A.M. Microscale and miniscale organic chemistry laboratory experiments / Allen M. Schoffstall, Barbara A. Gaddis, Melvin L. Druelinger. – 2nd ed. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, Higher education, 2004. – XXVII, 659 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-07-07-242456-0
69339
  Portocala R. Microscopia Elecrtronica in Biologie si Inframicrobiologie / R. Portocala, N.I. Ionescu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 179s.
69340
  Katsnelson A. Microscopic Theory of Nonhomogeneous Structures = А.А. Кацнельсон Микроскопическая теория неоднородных структур : tr. from Rus. / A. Katsnelson, A. Olemskoi. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 357 с.
69341
  Pashitskij E.A. Microscopical theory, structure of superfluid component and elementary excitation spectrum of the non-relativistic bose-liquid 4 He / E.A. Pashitskij, A.V. Chumachenco, S.I. Vilchynskyi // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2013. – № 3 (85). – С. 35-41. – (Ядерно-физические исследования ; вып. 60). – ISSN 1562-6016


  В рамках самоузгодженої мікроскопічної моделі надплинної нерелятивістської бозе-рідини 4 Не з подавленим за рахунок взаємодії одночастинковим і інтенсивним парним конденсатами обчислено з перших принципів спектр елементарних збуджень E(p), виходячи з ...
69342
  Манс В. Microsoft Access 2.0. Локализованная версия / В. Манс; Пер.с нем. – Москва. Киев : БИНОМ. BHV, 1996. – 208с. – ISBN 5-7503-0060-9
69343
  Манс В. Microsoft Access 2.0. Локальная версия / В. Манс. – М.-К, 1995. – 207с.
69344
  Бекаревич Ю.Б. Microsoft Access 2000 / Ю.Б. Бекаревич, Н.В. Пушкина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2001. – 480с. – ISBN 5-8206-0033-9
69345
  Робинсон С. Microsoft Access 2000 = Microsoft Access 2000 : учебный курс / С. Робинсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 5-272-00004-8
69346
  Хабрейкен Дж. Microsoft Access 2002 изучи за 10 минут / Джо Хабрейкен; Пер. с англ. Д.И. Тверезовского. – Москва, 2002. – 224 с. – ISBN 5-8459-0247-9
69347
  Хабрейкен Дж. Microsoft Access 2002 изучи за 10 минут / Джо Хабрейкен; Пер. с англ. Д.И. Тверезовского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 224 с. – ISBN 5-8459-0247-9
69348
  Тимошок Т.В. Microsoft Access 2002. Краткое руководство / Т.В. Тимошок. – Москва : Диалектика, 2004. – 272 с. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0532-Х
69349
  Тимошок Т.В. Microsoft Access 2003. Краткое руководство / Т.В. Тимошок. – Москва : Диалектика, 2005. – 320 с. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0798-5
69350
  Рохилла С. Microsoft ADO.NET: разработка профессиональных проектов / Сэнджив Рохилла, Сэнтил Натан, Серби Мэлхотра; Пер. с англ.: А.Жукова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 768с. – ISBN 5-94157-250-6
69351
  Грин Джо Microsoft Back Office 2. Энциклопедия пользователя / Грин Джо, Г. Додж, В. Миноша; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 800с. + 1 CD. – ISBN 966-7033-30-9
69352
  Уокенбах Д. Microsoft Excel 2000 : . Библия пользователя: Учебное пособие / Д. Уокенбах; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2001. – 873с. – ISBN 5-8459-0144-8
69353
  Курбатова К.А. Microsoft Excel 2003. Стислий курс / К.А. Курбатова. – Москва : Диалектика, 2004. – 288 с. – (Стислий курс). – ISBN 5-8459-0640-7
69354
   Microsoft Excel 97. Углубленный курс. Шаг за шагом : Практическое пособие. – Москва : ЭКОМ, 1998. – 384с. – ISBN 5-7163-0032-4
69355
  Hergert D. Microsoft Excel with Macros: Maximing the Power and Speed of Microsoft Excel / D. Hergert. – Washington : Microsoft Press, 1986. – 14, 265 p. : ill.
69356
   Microsoft Excel для Windows 95 = Microsoft Excel for Windows 95 : [практ. пособие]. – Москва : ЭКОМ, 1997. – 432с. : илл. – На обложке: Microsoft Excel 7.0 для Windows 95 (русская версия). – (Шаг за шагом ; Новые программные средства). – ISBN 5-7163-0017-0
69357
   Microsoft Exchange Server 2003. Полное руководство / Р. Моримото, К. Гардиньер, М. Ноэл, Дж. Кока; Рэнд Моримото, Кентон Гардиньер, Майкл Ноэл, Джо Кока; Пер. с англ. С.С. Бобкова, Я.П. Волковой, А.Ю. Маркушиной и др. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1024 с. – ISBN 5-8459-0760-8
69358
  Пузырев В.В. Microsoft Eхcel 2000 : Руководство для начинающих и опытных пользователей / В.В. Пузырев. – Москва : Майор, 2001. – 176с. – (Мой компьютер). – ISBN 5-901321-24-3
69359
  Ахметов К. Microsoft Internet Explorer 4.0 для всех / К. Ахметов, А. Федоров. – Москва : Компьютер Пресс, 1997. – 336с. – ISBN 5-89959-038-6
69360
  Петровски М. Microsoft Internet Information Server 4.0 / М. Петровски; Пер.с англ.С.Тимачева; Под ред. А.Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 624с. – ISBN 5-7315-0024-Х
69361
  Міфтахов Б. Microsoft Live@edu в Інституті міжнародних відносин // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  З наступного навчального року в ІМВ стартує новий проект - Microsoft Live@edu! Куратором цієї програми є доцент кафедри міжнародної інформації, завідувач лабораторії інформатики та обчислювальної техніки В.В. Матвєєв. Цей ресурс надасть студентам ...
69362
   Microsoft MS-DOS : [Operating system version 5.0]. – s.l. : Microsoft corporation, 1991. – XX,656p.
69363
   Microsoft MS - DOS 6 : Руководство пользователя : Microsoft Corporation, 1993. – 227с.
69364
   Microsoft MS - DOS Руководство пользователя : Операционная система. Версия 4. – s.l. : Microsoft Corporation, 1990. – XYI,205p.
69365
  Пасько Виктор Microsoft Office 2000 (русифицированная версия) / Пасько Виктор. – Київ : Ирина; BHV, 2000. – 784с. – (Для пользователя). – ISBN 5-7315-0071-1; 966-552-041-5
69366
  Новиков Федор Microsoft Office 2000 в целом / Новиков Федор, Яценко Андрей. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2001. – 728с. – ISBN 5-8206-0035-5
69367
  Вонг В. Microsoft Office 2000 для Windows для "чайников" / В. Вонг, Паркер Роджер. – М.,СПб.,К. : Диалектика, 2000. – 384с. – ISBN 5-8459-0048-4
69368
  Ботт Э. Microsoft Office 4 (серия "Без проблем") Руководство пользователя / Э. Ботт. – Москва : БИНОМ, 1996. – 352 с.
69369
  Паркер Р.С. Microsoft office 4 for Windows для "чайников" / Р.С. Паркер. – Киев : Диалектика, 1996. – 416с.
69370
  Новиков Ф.А. Microsoft Office в целом / Ф.А. Новиков, А.Д. Яценко. – С.-Пб., 1995. – 336с.
69371
  Паркер Р.С. Microsoft Office для Windows 95 для "чайников" / Р.С. Паркер. – Київ : Диалектика, 1996. – 320с. – ISBN 966-506-002-3
69372
  Спека М.В. Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель / М.В. Спека. – Москва : Диалектика, 2004. – 368с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0631-8


  Для самостоятельного обучения и рассчитана на пользователей, имеющих любой уровень подготовки.
69373
  Сингаевская Г.И. Microsoft Project 2002. Самоучитель / Г.И. Сингаевская. – Москва : Диалектика, 2004. – 432с. – ISBN 5-8459-0538-9


  Рекомендуется как начинающим пользователям, так и всем тем, кто интересуется вопросами автоматизации управления проектами в малом и среднем бизнесе.
69374
  Мармел Э. Microsoft Project 2003 : Библия пользователя / Элейн Мармел. – Москва : Диалектика, 2003. – 784с. + CD-Rom. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0673-36


  Последняя версия лучшего инструмента для управления проектами
69375
  Hergert D. Microsoft QuickBASIC: Developing, Structured, Programs with Microsoft"s Advanced Basic / D. Hergert. – Washington : Microsoft Press, 1987. – 10, 370 p. : ill.
69376
   Microsoft Visual Basic 6.0 для профессионалов. Шаг за шагом = Microsoft Visual Basic 6.0 professional Step by step. – Москва : ЭКОМ, 2001. – 720с. + CD-ROM. – ISBN 5-7163-0039-1
69377
   Microsoft Visual C++ : Development system for Windows. Version 1.0. – Redmond : Microsoft corporation, 1993. – X,XXIX,789p.разд.паг. – This volume contains three separate books: C++Tutorial; Class library user"s guide (for the Microsoft foundation class library); Programming techniques. – (Programmer"s Guides)
69378
  Янг М. Microsoft Visual C++ 4 : Пер. с англ. / М. Янг. – Киев, Москва : Век+, Энтроп, 1997. – 704с. – ISBN 078211606
69379
   Microsoft Windows 98. Шаг за шагом : Практическое пособие. – Москва : ЭКОМ, 1998. – 280с. – ISBN 1-57231-683-7
69380
  Саймон Р. Microsoft Windows API : Справочник системного программиста / Р. Саймон. – 2-е изд., дополн. – Москва.Санкт-Петербург.Киев : ДиаСофт, 2004. – 1216с. + CD- ROM. – ISBN 966-7992-30-6
69381
  Ратбон Энди Microsoft Windows Me Millenium Edition для "чайников" / Ратбон Энди; Перевод с англ. и ред. И.Б.Тараброва. – Москва : Диалектика, 2001. – 320с. – ISBN 5-8459-0132-4
69382
   Microsoft Windows NT Workstation. Версия 4.0 Шаг за шагом : Практическое пособие. – Москва : ЭКОМ, 1997. – 288с. – ISBN 5-87373-056-3
69383
   Microsoft Windows NT. Server 4.0 в Internet. – Санкт-Петербург : BHV, 1997. – 208с. – ISBN 5-7791-0047-0
69384
   Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство / Р. Моримото, К. Гардиньер, М. Ноэл, О. Драуби; Рэнд Моримото, Кентон Гардиньер, Мфйкл Ноэл, Омар Драуби; Пер. с англ. Ю.И. Корниенко, А.А. Моргунова, С.А. Шестакова и др. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2006. – 1312 с. + (Книга с CD-ROM). – ISBN 5-8459-0776-4
69385
  Меженный О.А. Microsoft Windows Vista : краткое руководство / О.А. Меженный. – Москва : И.Д. Вильямс, 2007. – 336с. – ISBN 978-5-8459-1241-1
69386
  Мак-Федрис Microsoft Windows Vista. Полное руководство = Microsoft Windows Vista. Unleashed / Пол Мак-Федрис ; [ перевод с англ. Я.П. Волковой, Д.Я. Иваненко ; под ред. Ю.Н. Артеменко. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2008. – 864 с. – ISBN 978-5-8459-1302-9
69387
  Меженный О.А. Microsoft Windows Vista. Самоучитель / О.А. Меженный. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика ; И.Д. Вильямс, 2008. – 416 с. – (Самоучитель). – ISBN 978-5-8459-1225-1
69388
  Оуглтри Т. Microsoft Windows XP / Т. Оуглтри; Пер. на русс. язык. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 848с. – ISBN 5-93772-091-1
69389
  Меженний О.О. Microsoft Windows XP : Стислий курс / О.О. Меженний. – Москва ; Санкт-Петербург ; Київ : Діалектика, 2004. – 224с. – ISBN 5-8459-0663-6 (укр)


  Незамінний помічник для користувачів з різним рівнем підготовки
69390
  Хабрейкен Дж. Microsoft Word 2002 изучи за 10 минут / Хабрейкен Джо; Пер. с англ. А.С. Барбаш. – Москва : Вильямс, 2004. – 224с. – ISBN 5-8459-0252-5
69391
  Меженний О.О. Microsoft Word 2003 : Стислий курс / О.О. Меженний. – Москва ; Санкт-Петербург ; Київ : Діалектика, 2004. – 208 с. – ISBN 5-8459-0639-3 (укр)


  Незамінний помічник для користувачів з різним рівнем підготовки
69392
  Дадлей К. Microsoft Word 97 : краткий курс / К. Дадлей, Т. Кокс. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224с. – ISBN 5-314-00057-1
69393
   Microsoft Word 97. Углубленный курс. Шаг за шагом. – Москва : ЭКОМ, 1998. – 360с. – ISBN 5-7163-0031-6
69394
   Microsoft Word 97. Шаг за шагом. – Москва : ЭКОМ, 1997. – 304с. – ISBN 5-7163-0022-7
69395
   Microsoft Word для Windows 95. – М., 1996. – 344с.
69396
  Левченко О. Microsoft Word для Windows від текстового процесора до видавничої системи / О. Левченко. – Львів : Бак, 1998. – 112с. – ISBN 966-03-0509-5
69397
  Фельдман А. Microsoft Word для Windows. Версия 6.0 : В 2-х кн. / А. Фельдман. – Киев : Евроиндекс Лтд. – (Б-чка журнала "Index PRO"). – ISBN 5-7707-4250-Х
Кн.1. – 1994. – 192с.
69398
  Фельдман А. Microsoft Word для Windows. Версия 6.0 / А. Фельдман. – Киев : Евроиндекс Лтд. – (Б-чка журнала "Index PRO"). – ISBN 5-7707-4250-Х
Кн.2. – 1994. – 175с.
69399
  Andrews Nancy Microsoft Word. / Andrews Nancy. – Washington
8. – 1987. – 309с.
69400
  Rinearson Peter Microsoft Word: Style Sheets / Rinearson Peter, Woodcock, JoAnne. – Washington, 1987. – 331с.
69401
  Биков І.Ю. Microsoft Оаffice в задачах економіки та управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Биков, М.В. Жирнов, І.М. Худякова; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 264с. – ISBN 966-370-017-3
69402
   Microstructure and physical properties of glycerol doped by oxidized multiwalled carbon nanotubes / I.A. Melnyk, L.A. Bulavin, S.V. Hrapatyi, G.I. Dovbeshko, E.A. Solovyova, V.A. Mykhailyk, N.I. Lebovka // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2015. – Т. 6, № 1. – Р. 20-31. – ISSN 2079-1704


  The effect of acid treatment on the structure and properties of suspensions of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) in glycerol has been investigated. The concentrations of MWCNTs were within 0-2 % by weight. Suspensions were treated during 5-60 min ...
69403
  Vavilov S. Microstructure de la lumiere / S. Vavilov. – Edit. en langues etrangeres. – M. – 216p.,62fig. – Bibliogr.: p.p.211-212
69404
   Microwave Absorbing by Conducting Hybrid Nanocomposites Based on Magnetite Nanoparticles / M.V. Petrychuk, Yu. Noskov, S.A. Pud, V.F. V.F. Kovalenko, A.A. Pud // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012. – Vol. 1, № 2 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012


  Microwave absorbing properties of hybrid nanocomposites of Fез04 nanoparticles with carbon nanotubes and polyaniline (PANI) doped with dodecylbenzenesulfonic acid have been studied. It has been found that the the addition of nanostructured components ...
69405
   Microwave and magnetic properties of aluminium substituted barium hexaferrite / V. Kostenko, A. Sorochak, T. Chamor, L. Chevnyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджені високочастотні характеристики резонаторів мм-діапазону з монокристалічного об"ємного матеріалу BaFe11.1Al0.9O19 та епітаксійних плівок барієвого гексафериту заміщеного алюмінієм. Показано, що модовий склад спектру манітостатичних ...
69406
  Bozhko D. Microwave antennas for telecommunication devices based on spin-torque oscillators and oscillator arrays / D. Bozhko, O. O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 4-15. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування різноманітних малорозмірних мікрохвильових антен для створення телекомунікаційних пристроїв на основі магнітних нано-автогенераторів та їх масивів. Показано, що хоча розміри антен суттєво менші за робочу довжину хвилі ...
69407
  Naumova N.V. Microwave characterization of antioxidant-specific biomarkers by whispering-gallery-mode resonance technique with a microfluidic channel / N.V. Naumova, H.O. Hlukhova, S.A. Vitusevich // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 275
69408
  Sazonov D.M. Microwave circuits and antennas / D.M. Sazonov. – Moscow, 1990. – 503с.
69409
  Slater John Microwave electronics / Slater John. – 3-rd printing. – Toronto - New York - London, 1954. – 406с.
69410
  Prokopenko O. Microwave energy harvesting using uncoupled threshold spin-torque microwave detectors / O. Prokopenko, V. Malyshev, L. L. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-49. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  We analyze the efficiency of microwave energy harvesting using an array of uncoupled threshold spin-torque microwave detectors (STMDs). Проаналізовано ефективність відбору енергії від сигналів НВЧ та її перетворення у енергію низькочастотних (НЧ) ...
69411
  Melkov G.A. Microwave field penetration losses in the mixed state of Y-Ba-Cu-O films / G.A. Melkov, A.L. Kasatkin // European Conference on Applied Superconductivity, Gottingen
69412
  Melkov G.A. Microwave impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malychev // 8 Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-T Superconductivity
69413
   Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites / L.L. Vovchenko, V.V. Zagorodnii, O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, V.V. Oliynyk, V.L. Launets // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 5. – Р. 657-668. – ISSN 1024-1809
69414
  Verba R. Microwave properties of hexagonal arrays of magnetic nano-dots // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 29-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються спін-хвильові збудження у двовимірному масиві аксіально намагнічених циліндричних магнітних наноточок, впорядкованих у гексагональну ґратку. Продемонстровано залежність частоти феромагнітного резонансу массиву у феромагнітному стані від ...
69415
   Microwave properties of HTS surface wave resonator with Josephson Junctions / G.A. Melkov, A.M. Klushin, M. Siegel, Y.V. Egorov, O.M. Ivanyuta, Malyshev, R. Semerad // EUCAS"99, 4-th European Con-ference on Applied Supercon-ductivity, 25-29 October 1999
69416
   Microwave properties of the coupled YIG and HTS Films / G.A. Melkov, A. Bagada, I. Kalinichenko, V. Malyshev // 7th International Coference on ferrites, Bordeaux Covention centre France, Sept. 3-6, 1996
69417
   Microwave Signal Processing using Parametric Interactions of Dipolar Spin Waves in YIG Films / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Abstracts of 8th International Simposium on Microwave and optical technology
69418
   Microwave Signal Processing using Parametric Interactions of Dipolar Spin Waves in YIG Films / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // ISMOT- 2001, June 19-23
69419
  Shchyrba K. Microwave sources based on microstrip resonator with spin-torque nano-oscillators / K. Shchyrba, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  A possibility of application of microstrip resonators (MSR) with embedded spin-torque nano-oscillators (STNO) as a microwave signal sources is briefly considered and the typical output microwave power from such type of microwave sources is calculated ...
69420
  Prokopenko O. Microwave sources based on spin-torque nano-oscillators // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 45-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування магнітних наноконтактів (МНК) для створення мікрохвильових генераторів сигналів для телекомунікаційних систем. Якісно розраховано потужність мікрохвильового сигналу, що віддає МНК у вільний простір (у дальній та ...
69421
   Microwave surface resistance measurements in YBCO/Au bilayer films and observation of proximity effect / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.F. Tarasov, M. Lorenz, A.Y. Ivanjuta // EUCAS"99, 4-th European Con-ference on Applied Supercon-ductivity
69422
  Melkov G.A. Microwave surfase resistance of YBCO films in magnetic field / G.A. Melkov, A.L. Kasatkin // 6 Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on HTSC, Dubna
69423
   Microwave technologies in telecommunication systems = Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / V.P. Babak, T.N. Narytnik, M.E. Ilchenko, S.A. Kravchuk. – Kyiv : Техніка, 2002. – 272 p. – ISBN 966-575-160-3
69424
  Guerra Garrido Microґfono oculto / Guerra Garrido. – Madrid : Narrativa Mondadori, 1991. – 153 p. – ISBN 84-397-1775-X
69425
  Pollack Herbert Micrurgical studies in cell physiology : VI. Calcium ions in living protoplasm / Pollack Herbert. – p.539-545. – Окремий відбиток з: The journal of general physiology, V. 11, No. 5
69426
  Chambers R. Micrurgical studies on the tonoplast of allium cepa / R. Chambers , K. Hofler. – Leipzig : [S. n.], 1931. – p. 338-355,[4]. – Reprinted from "Protoplasma", V. 22, No.3
69427
   Micul atlas lingvistic roman. – Bucuresti
2. – 1967. – 28с.
69428
   Micul atlas lingvistic roman. – Bucuresti
3. – 1967. – 28с.
69429
   Micul atlas lingvistic Roman. – Bucuresti
4. – 1981. – 24с.
69430
   Micul atlas lingvistic romin
1. – 1956. – 28с.
69431
  Kitchin L. Mid-century drama / L. Kitchin. – London, 1969. – 238с.
69432
  Lewinson Ludwig Mid-channel: an American chronicle / Lewinson Ludwig. – New York, 1929. – 302с.
69433
  Spencer William Middle East / William Spencer. – 10th. ed. – Dubuque : McGraw-Hill; Dushkin, 2004. – 10,261 p. : ill. – На обкл.: The Middle East. – (Global studies). – ISBN 0-07-286159-2
69434
   Middle East technical university, General Catalog 1967-1968. – Ankara, 1967. – 272с.
69435
   Middle East Technical University. General Catalog 1968-1969. – Ankara, 1968. – 296с.
69436
   Middle East technical university. General catalog 1969-1970. – Ankara, 1970. – 354с.
69437
   Middle East technical University. General catalog 1970-1971. – Ankara, 1970. – 373с.
69438
   Middle East technical University. General catalog 1974-1975. – Ankara, 1974. – 343с.
69439
   Middle East technical University. General catalog 1975-1976. – Ankara, 1975. – 384с.
69440
   Middle East technical university. General catalog 1976-1977. – Ankara, 1976. – 399с.
69441
   Middle East technical University. General catalog. 1965-1966. – Ankara, 1965. – 274с.
69442
   Middle East technical University. General Catalog. 1966-1967. – Ankara, 1966. – 292с.
69443
  Eliot George Middlemarch / Eliot George; Harvey W.J. – Harmondsworth, 1983. – 908с.
69444
  Eliot George Middlemarch: a study of provincial life / Eliot George. – New York, 1964. – 826с.
69445
  Eliot George Middlemarch:a study of provincial life / Eliot George; With an introd.by E.S.Shaffer. – London : Campbell Publishers, 1991. – 889p. – (Everyman"s Library ; 6 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-011-2
69446
   Midi-Pyrenees: region of passions. – Milan : Milan, 2001. – 245p. : ill. – ISBN 2-7459-0559-7
69447
  Korabiewicz Waclaw Midimo / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1961. – 324с.
69448
  Jacobi Christoph Midlatitude mesopause region dynamics and its coupling with lower and middle atmospheric processes // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 2000. – Bd. 21. – II, 132 S. : il.
69449
  Mao Tun Midnight / Mao Tun. – Peking, 1957. – 524с.
69450
  Aiken J. Midnight is a place / Joan Aiken. – New York a.o. : Scholastic, 1993. – 287 р. – (An apple paperback). – ISBN 0-590-45496-X
69451
  Rushdie Salman Midnight"s children / Rushdie Salman. – Harmondsworth, 1991. – 552с.
69452
  Rushdie Salman Midnight`s children / Rushdie Salman; Intr. by A. Desai. – London : Campbell, 1995. – 589,[2]p. – (Everyman`s library ; 217 ; The Milennium library). – ISBN 1-85715-217-4
69453
  De Olexander Midsummer"s madness / De Olexander. – London : Chaika, 1976. – 63p.
69454
  Hemingway Ernest Miec i nie miec. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1968. – 280с.
69455
  Mrowczynski Boleslaw Miecs kagenowy. / Mrowczynski Boleslaw. – Warszawa
1. – 1976. – 317с.
69456
  Gomulicki Wiktor Miecz i lokiec. / Gomulicki Wiktor, 1956. – 436с.
69457
  Mrowczynski Boleslaw Miecz kagenowy. / Mrowczynski Boleslaw. – Warszawa
2. – 1976. – 322с.
69458
  Friedberg W. Mieczaki miocenskie ziem polskich : Mollusca miocaenica poloniae / W. Friedberg. – Lwow ; Poznan : Muzeum imenia Dzieduszyckich
1 : Slimaki i lodkonogi. – 1911. – 631 s.
69459
  Friedberg Wilhelm Mieczaki miocenskie ziem Polskich (mollsca miocaenica poloniae) / Wilhelm Friedberg. – Poznan : [S. n.]
1. : Slimaki. – 1923. – p. 361-440, [22]
69460
  Urzidil Johannes Miedzioryt ze sloniem / Urzidil Johannes; Wybrala i przelozyla M.Gero. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 407s. – (Proza wspolczesna)
69461
  Orlos Kazimierz Miedzy brzegami / Orlos Kazimierz. – Warszawa, 1961. – 152с.
69462
  Jazdzynski Wieslaw Miedzy brzegami / Jazdzynski Wieslaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1977. – 204s.
69463
  Czapiewski Edward Miedzy buntem a ugoda: Ksztaltowanie sie pogladow politycznych Jozefa Ignacego Kraszewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
69464
  Moszczenski J. Miedzy Dunajem a Alpami / J. Moszczenski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW, 1976. – 212s.
69465
  Chlebowczyk Jozef Miedzy dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia: Prawo do samookreslenia i problem granic we wschodniej Europie Srodkowej w pierwszej wojnie swiatowej oraz po jej zakonezeniu / Chlebowczyk Jozef. – Warszawa, 1988. – 614с.
69466
  Szulc P. Miedzy eterem a papierem. "Solidarnosc Radia i Telewizji" - pismo dziennikarzy Radiokomitetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 101-112. – ISSN 1641-0920
69467
   Miedzy Europa a Azja. Idea Rosji - Eurazji. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1998. – 135S. – ISBN 83-231-0969-9
69468
  Stryjek T. Miedzy historiografia a polityka. Intelektualisci ukrainscy wobec formuly "miedzy Wschodem a Zachodem" w XX wieku i wspolczesnie // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 22-39


  Між історіографією і політикою. Українські інтелектуали стосовно формули "між Сходом і Заходом" у ХХ ст. і тепер.
69469
   Miedzy irredenta a kolaboracja : Postawy spoleczenstwa polskiego wobec zaborcow. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 180s.
69470
   Miedzy irredenta a kolaboracja : Polacy w czas zaborow wobec obcych wladz i systemow politycznych. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 201s. – ISBN 83-7299-032-8
69471
  Hodana T. Miedzy krolem a carem : Moskwa w oczach prawoslawnych Rusinow - obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie pismiennictwa konca 16 - polowy 17 stulecia) / Tomasz Hodana ; Uniw. Jagiellonski, Instytut filol. wschodnioslowianskiej. – Krakow : Wydaw. scriptum, 2008. – 262 s. – (Studia Ruthenica Cracoviensia / Katedra ukrainistyki Instytutu filologii wschodnioslowianskiej UJ ; 4). – ISBN 978-83-60163-37-5
69472
  Conrad Joseph Miedzy ladem a morzem. / Conrad Joseph. – Szczecin, 1988. – 261с.
69473
  Korbonski S. Miedzy mlotem a kowadlem / Stefan Korbonski. – Warszawa : Delikon, 1990. – 150, [2] s. : portr. – ISBN 83-85143-05-X
69474
  Przebinda Grzegorz Miedzy Moskwa a Rzymem : Mysl religijna w Rosji 19 i 20 wieku / Przebinda Grzegorz. – Krakow : Tow-wo autorow i wydawcow prac naukowych "Universitas", 2003. – 250s. – (Rosja - mysl - slowo - obraz / Red. H.Waszkielewicz; Instytut filologii wschodnioslowianskiej ; Tom 5 / Red. J.Swiezy). – ISBN 83-342-0197-1
69475
  Zawierucha T. Miedzy mostami : Opowiesc w trzech czesciach / Tadeusz Zawierucha. – Warszawa : Iskry, 1978. – 291 s.
69476
  Lekki A. Miedzy nami czarne morze / Adolf Lekki. – Lublin : Wyd-wo lubelskie, 1981. – 242s. – ISBN 83-222-0155-9
69477
  Bodnicki Wl. Miedzy niebem a pieklem / Wl. Bodnicki. – Lodz, 1973. – 231с.
69478
   Miedzy Odra i Dnieprem. Wyznania i narody. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997. – 256S. – ISBN 83-7017-735-2
69479
   Miedzy Odra i Dnieprem. Wyznania i narody : Cz.2. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 2000. – 321S. – ISBN 83-7017-901-0
69480
  Skalska T. Miedzy pamiecia protetyczna a protezami pamieci : dyskursy kultury popularnej w kontekscie memory boom / Tamara Skalska. – Lodz : Uniwersitet Lodzki, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, 2015. – 287 s. : il. – Bibliogr. w notach. – ISBN 978-83-65348-03-6
69481
  Skorzynski Zygmunt Miedzy praca a wypoczynkiem. Czas "Zajety" i czas "Wolny" mieszancow miast w swietle badan empirycznych / Skorzynski Zygmunt. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 252с.
69482
   Miedzy reforma a rewolucja : Rosyjska mysl filozoficzna, polityczna i spoleczna na przelomie 19 i 20 wieku. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2004. – 296s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 7). – ISBN 83-233-1856-5
69483
   Miedzy slowem a cialem : Materialy z 4 sesji naukowej z cyklu "Swiat jeden, ale nie jednolity". Bydgoszcz, 24-26 pazdziernika 2000 roku. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii r Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 258s. – ISBN 83-7096-399-4
69484
  Bruchnalski Wilhelm Miedzy sredniowieczem a romantyzmem. / Bruchnalski Wilhelm. – Warszawa, 1975. – 629с.
69485
   Miedzy teoria a praktyka = Between theory and practice : rysunek wloski 16I wieku ze zbiorow Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : [ katalog ] / Bilozor-Salwa, D. Kacprzak, W.M. Rudzinska, J. Wojciechowski; [ Bilozor-Salwa M., Kacprzak D., Rudzinska W.M., Wojciechowski J. ; tlumaczenie M. Jatkowska ]. – Warszawa : Muzeum Sztuki i Autorzy, 2007. – 325, [ 1 ] s. – Автори зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-83-87937-49-2
69486
   Miedzy tradycja a przyszloscia w nauce prawa administracyjnego : ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi / pod. red. J. Supernata // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3168 : Miedzy tradycja a przyszloscia w nauce prawa administracyjnego /pod red. J. Supernata. – S. 1-844. – ISBN 83-229-3044-1. – ISSN 0239-6661
69487
   Miedzy traktatem wersalskim a NATO : Wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii / Pod red. K.Fiedora, M.S. Wolanskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw, 2000
69488
  Rodziewiczowna Maria Miedzy ustami a brzegiem pucharu / Rodziewiczowna Maria. – Lodz, 1957. – 284с.
69489
  Rodziewiczowna Maria Miedzy ustami a brzegiem pucharu / Rodziewiczowna Maria. – Warszawa, 1974. – 258с.
69490
  Budrewicz Olgierd Miedzy Wisla a Missisipi / Budrewicz Olgierd. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1989. – 256s. – ISBN 83-7021-015-5
69491
  Brandys Kazimierz Miedzy wojnami. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1955. – 828с.
69492
   Miedzy Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych : o relacjach literatury polskiej z kulturami osciennymi. – Wroclaw [ etc. ] : Zaklad narodowy im.Ossolinskich, 2007. – 153, [ 1 ] s. – ISBN 978-83-04-04954-3
69493
  Podolski P. Miedzy Wschodem a Zachodem: gospodarcze polityczne i spoleczne uwarunkowania integracji Ukrainy z Unia Europejska i Rosja // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – P. 158-174. – ISBN 978-966-8406-98-0
69494
  Rosner Jan Miedzynarodowa polityka spoleczna. Tendencje i rozwiazania. Z prac In-tu Godpodarstwa Spolecznego / Rosner Jan. – Warszawa, 1967. – 370с.
69495
  Dudek Wieslaw Miedzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce / Dudek Wieslaw. – Warszawa, 1976. – 310с.
69496
  Grzelecki Stanislaw Miedzynarodowe festiwale filmowe / Grzelecki Stanislaw, L. Arnatys. – Warszawa, 1967. – 306с.
69497
  Skierkowska W. Miedzynarodowe postepowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych / W. Skierkowska. – Warszawa, 1972. – 210с.
69498
  Koszewski Z. Miedzynarodowe prawo drogi morskiej / Z. Koszewski, S. Gorazdowski. – Gdynia, 1958. – 518с.
69499
  Gluchowski Jan Miedzynarodowe prawo finansowe. / Gluchowski Jan. – Warszawa, 1988. – 170с.
69500
  Bras W. Miedzynarodowe publiczne prawo kolejowe. / W. Bras. – Warszawa, 1968. – 280с.
69501
  Michalowska Grazyna Miedzynarodowe stosunki kulturalne / Michalowska Grazyna. – Warszawa, 1986. – 157с.
69502
   Miedzynarodowe stosunki kulturalne : Wybor dokumentow i literatury / Oprac. Lewandowski Cz. // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2304 : Miedzynarodowe stosunki kulturalne. – S.1-220. – ISSN 0239-6661
69503
  Jablonski Henryk Miedzynarodowe znaczenie polskich walk narodowe-wyzwolenczych XVIII i XIX w. / Jablonski Henryk. – Warszawa, 1955. – 84с.
69504
   Miedzynarodowy kodeks nomenklatury zoologicznej. – Wroclaw, Warszawa, Krakow : Polskiej Akademii Nauk, 1963. – XXXIII, 113S.
69505
  Sawoniak Henryk Miedzynarodowy slownik akronimow z zakresu informacji naukowej bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych / Sawoniak Henryk. – Wroclaw i i., 1976. – 245с.
69506
   Miedzynarodowy slownik terminologii elektrycznej w 9 jezykach: Polski, niemiecki, angielski, hiszpanski, francuski, wloski, holenderski, rosyjski, szwedzki. – Warszawa, 1960. – 260с.
69507
   Miedzynarodowy slownik terminologii elektrycznej w 9 jezykach: Polski, niemiecki, angielski, hiszpanski.... – Warszawa, 1961. – 128с.
69508
   Miedzynarodowy slownik terminologii elektrycznej. Polski, niemiecki, angielski, hiszpanski-francuski.... – Warszawa, 1963. – 166с.
69509
  Kaschnitz Marie Luise Miejsca / Marie Luise Kaschnitz; Przel. E.Sicinska. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 260s.
69510
  Napiorkowski Remigiusz Miejsca odzyskane. / Napiorkowski Remigiusz. – Warszawa, 1964. – 132с.
69511
  Nowosielski Kazimierz Miejsce na brzegu / Nowosielski Kazimierz. – Gdansk, 1975. – 76с.
69512
  Rymuszko Marek Miejsce na gorze / Rymuszko Marek. – Lodz, 1983. – 191с.
69513
  Groborz Stanislaw Miejsce na scianie / Groborz Stanislaw. – Katowice, 1966. – 226с.
69514
  Dabrowski Jan Miejsce pod niebem. / Dabrowski Jan. – Warszawa, 1960. – 252с.
69515
  Granin D. Miejsce pod pomnik / D. Granin. – Warszawa, 1972. – 194с.
69516
   Miejsce Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w nauce polskiej i jego rola w regionie. – Torun, 1989. – 261с.
69517
  Kowalik Helena Mielizna / Kowalik Helena. – Warszawa, 1981. – 307с.
69518
  Lapinski M. Miernictwo teleelektryczne / M. Lapinski. – Warszawa
4. – 1972. – 468с.
69519
  Kazimierczak Witold Miernictwo teletechniczne. / Kazimierczak Witold. – Warszawa, 1971. – 394с.
69520
  Stolarski E. Miernictwo tranzystorowe / E. Stolarski. – Warszawa, 1961. – 174с.
69521
  Lebson Stefan Mierniki elektryczne / Lebson Stefan. – Warszawa, 1956. – 168с.
69522
   Miert alszik es Miert almodik az ember?. – Bucarest, 1950. – 30s.
69523
  Granin D. Miesiac do gory nogami / Daniil Granin; Przel. z jezyka ros. J. Dziarnowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1972. – 357 s.
69524
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 4/152/. – 1979
69525
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 5/153/. – 1979
69526
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 6/154/. – 1979
69527
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 7/155/. – 1979
69528
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 5/165/. – 1980
69529
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 6/166/. – 1980
69530
   Miesiecznik literacki. – Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch
№ 7/167/. – 1980
69531
   Miestu ir gyvenvieciu apzeldinimas. (II Respublikines jubiliejines konferencijos miestu ir gyvenvieci, apzeldinimo klausimais, skirtos tarybu lietuvos 25-meciui pazymeti, ivykusios Vilniuje 1965 m.. – Vilnius, 1967. – 320 p.
69532
  Smolenski Wladyslaw Mieszczanstwo warszawskie w koncu wieku XVIII / Smolenski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 516с.
69533
  Lohutko Marian Mieszkancy czasu / Lohutko Marian. – Warszawa, 1973. – 192с.
69534
  Muszynski Kazimierz Mieszkanie w zieleni i kwiatach / Muszynski Kazimierz, Onitzchowa Krystyna. – Warszawa : Watra, 1972. – 127s.
69535
  Gates Doris Mightiest of mortals: Heracles. / Gates Doris. – New York, 1984. – 94с.
69536
  Grin Aleksander Migotliwy swiat / Grin Aleksander. – Poznan, 1988. – 217с.
69537
  Knopek Jacek Migracje polakow do Afryki Polnocnej w 20 wieku / Knopek Jacek. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2001. – 370s.
69538
   Migrant workers and their families : Protection within the European Social Charter. – Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1997. – 123p. – (Human rights Social Charter monographs ; No.4). – ISBN 92-871-3089-2
69539
  Burnete S. Migrants" Remittances: Economic Lifeline but Fragile Support for Developing Countries. The Case of Belarus, Moldova and Ukraine (a Makroeconomic Perspective) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Today"s economic development on a global scale is highly dependent on the free movement of factors of production across national borders in search of highest return in case of capital, highest compensation in case of technological and managerial ...
69540
  Cuc M. Migration and remittances in Moldova / M.Cuc, E.Lundback, E.Ruggiero. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 7,71 p. : ill. – ISBN 1-58906-490-9
69541
   Migration in Ukraine. Facts & figures : migration for the benefit of all / International Organization for Migration, Mission in Ukraine. – Kyiv, 2011. – 10 p. : ill.
69542
   Migration issues. – Kiev
N. 2. – 1997
69543
   Migration issues = Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Kyiv, 1996-
№ 1. – 1998
69544
   Migration issues = Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
69545
   Migration issues = Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
69546
   Migration issues = Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
69547
  Baker Robin Migration paths through time and space / Baker Robin. – London, Sydney, Auckland, Toronto : Hodder and Stoughton, 1982. – 248p.
69548
   Migration policy reforms : Ukrainian needs and Polish experience / V. Chumak, P. Kazmierkiewicz, A. Starodub, O. Sushko; [Chumak V. et al.] ; Inst. for Euro-Atlantic coop. (Kyiv) ; Inst. of Public Affairs (Warsaw) // Реформи у міграційній сфері : українські потреби та польський досвід / В. Чумак, П. Казьмєркєвіч, А. Стародуб, О. Сушко. – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2010. – P.1-40. – ISBN 978-966-8875-69-4
69549
   Mihai Eminescu (1850-1889)., 1991. – 51с.
69550
  Kojevnikov I.A. Mihai Eminescu si problema romantismului in literature Romana / I.A. Kojevnikov. – Iasi, 1979. – 328 p.
69551
   Mihai Eminescu: rayonnement d"un genie : Anthologie critique et poetique, note liminaire et notices. – Bucharest : Minerva, 1989. – 365 p. – ISBN 973-0141-5
69552
   Mihai Viteazul. – Bucuresti, 1975. – 279с.
69553
   Mihai Viteazul in constiinta curopeana. – Bucuresti
3. – 1984. – 522с.
69554
   Mihai Viteazul in constiinta europeana. – Bucuresti
1. – 1982. – 693с.
69555
   Mihai Viteazul in constiinta europeana. – Bucuresti
4. – 1986. – 420с.
69556
   Mihai Viteazul in constiinta europeana. – Bucuresti
5. – 1990. – 486с.
69557
   Mihai Viteazul in constiinta Europeana. – Bucuresti
2. – 1983. – 521с.
69558
  Cretu I. Mihail Eminescu : Biografie documentara / I. Cretu. – Bucuresti, 1968. – 459 p.
69559
  Ciachir Nicolae Mihail Kogalniceanu / Ciachir Nicolae, Buse Constantin. – Bucharest, 1967. – 74с.
69560
  Ciopraga Constantin Mihail Sadoveanu / Ciopraga Constantin. – Bucuresti, 1966. – 236 p.
69561
  Ciopraga Const. Mihail Sadoveanu evocator al istoriei / Const. Ciopraga. – Bucuresti, 1967. – 64 p.
69562
  Stefanescu Cornelia Mihail Sebastian / Stefanescu Cornelia. – Bucuresti, 1968. – 128 p.
69563
  Cudriavtev B.B. Mihail Vasilievici Lomonosov / B.B. Cudriavtev. – Bucuresti, 1951. – 112с.
69564
  Szekely Andras Mihaly Munkacsy / Szekely Andras. – Budapest, 1977. – 28 l.
69565
  Gorelik I. Mijail Sinitsin, metalurgico de los Urales / I. Gorelik. – M., 1951. – 40с.
69566
  Bolintineanu A. Mijloacele juridice prin care statele devin parti la tratate / A. Bolintineanu, D. Popescu. – Bucuresti, 1967. – 248с.
69567
  Waltari Mika Mikael Hakim / Waltari Mika; Przelozyl Z.Lanowski. – Warszawa : Iskry
Tom 2. – 1971. – 445s.
69568
  Waltari Mika Mikael Karvajalka / Waltari Mika; Przelozyl Z.Lanowski. – Warszawa : Iskry, 1964. – 393,[2]s.
69569
  Pearson Lester Mike: the memoirs of the Rt. Hon. Lester B.Pearson / Pearson Lester. – Toronto
1. – 1973. – 301с.
69570
   Mikhail Bulgakov and His Times.. – Moscow, 1990. – 299с.
69571
  Gorbachev Mikhail Mikhail Gorbachev"s Address at the first session in the USSR Supreme Soviet on the results of the visits to Great Britain, the Federal Republicv of Germany and France. / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1989. – 31с.
69572
   Miklosicev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. – Ljubljana, 1992. – 638 s. – (Obdobja v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi ; 13)
69573
  Kist Alexej Miklucho Maklaj. / Kist Alexej. – Praha, 1947. – 55с.
69574
  Lincoln Bruce Mikolaj 1 / W.Lincoln Bruce; Przel. H.Krzeczkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1988. – 491s. : il. – (Biografie slawnych ludzi). – ISBN 83-06-01610-6
69575
  Krzyzanowski Julian Mikolaja Reja "Krotka rozprawa" na tle swoich czasow. / Krzyzanowski Julian. – Warszawa, 1954. – 200с.
69576
  Volavkova N. Mikolas Ales. Kresby a navrhy / N. Volavkova. – Praha : Odeon, 1975. – 303 s. : il. – Dilo Mikolase Alse. Svazek 10. Obsahuje 345 cernobilych a 29 barevnych vyobrazeni
69577
  Micko Miroslav Mikolas Ales: nastenne malby / Micko Miroslav, Svoboda Emanuel. – Praha, 1955. – 205с.
69578
  Kluczek Julian Piotr Mikotoksyny w zarysie / Kluczek Julian Piotr, Kojder Adam. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 208s. – ISBN 83-87274-97-6
69579
  Czuba Roman Mikro-Nawozy i ich stosowanie / Czuba Roman, Szukalski Henryk. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1973. – 180s.
69580
  Meusel Heinz Mikroaufnahmen auch mit deiner Kamera / Meusel Heinz. – Halle, 1958. – 48с.
69581
  Nowak Andrzej Mikrobiologia : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 122s. – ISBN 83-87327-55-7
69582
  Drewniak T. Mikrobiologia dla przemyslu spozywczego / T. Drewniak, E. Drewniak. – Wid. 4. – Warszawa : Pastwowe Wd-wo Szkolnictwa Zawodowego, 1971. – 240s.
69583
  Paul Eldor Alvin. Mikrobiologia i biochemia gleb / Eldor Alvin. Paul, Clark Francis Eugene; Prszeklad E.Kurek, J.Kobus. – Lublin : Wyd-wo Uniw.M.Curie-Sklodowskiej, 2000. – 400s. – ISBN 83-227-1529
69584
  Schlegel Hans Mikrobiologia Ogolna / Schlegel Hans. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1975. – 448s.
69585
  Golebiowska J. Mikrobiologia Rolnicza : Podrecznik dla studentow akademii rolniczich / J. Golebiowska. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1975. – 267s.
69586
  Rheinheimer G. Mikrobiologia wod / G. Rheinheimer. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1977. – 272s.
69587
   Mikrobiologicke vysetrovaci methody. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1958. – 748s. – Має додаток
69588
  Rheinheimer G. Mikrobiologie der Gewasser / G. Rheinheimer. – Auf. 5. – Jena; Stuttgart : VEB Gustav Fischer, 1991. – 294S. : Mit 110 Abbildungen
69589
  Kunath H. Mikrobiologie der Milch : Milchwirtschaftliche Mikrobiologie und mikrobiologische Untersuchungstechnik / H. Kunath. – 4. Auf. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1988. – 212S. : Mit 90 Bildern und 16 Tabellen
69590
  Schlenkrich H. Mikrobiologie des Fleisches : Eine Einfuhrung / H. Schlenkrich, E. Schiffner. – 2. Auf. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1990. – 187S. : Mit 58 Bildern, 39 Tabellen und 21 Ubersichten
69591
  SproBig Mikrobiologisches Vademekum / SproBig, G. Anger. – Jena : Veb Gustav Fischer, 1972. – 439p.
69592
  Glaser Wolfgang Mikroelektronik. / Glaser Wolfgang, Kohl Gerhard. – 3. Aufl. – Leipzig, 1973. – 306с.
69593
  Glaser Wolfgang Mikroelektronik. / Glaser Wolfgang, Kohl Gerhard. – Leipzig, 1973. – 310с.
69594
   Mikroelektronika. Podstawy teorii, projektowania i produkcji. – Warszawa, 1963. – 454с.
69595
  Roszkiewicz J. Mikroelektronika. Uklady RC o stalych rozlozonych / J. Roszkiewicz. – Warszawa, 1972. – 215с.
69596
  Kraszewski Andrzej Mikrofalowe lampy wyladowcze. / Kraszewski Andrzej. – Warszawa, 1962. – 332с.
69597
  Szymanski Henryk i i. Mikroobrobka wiazka elektronowa / Henryk i i. Szymanski. – Warszawa, 1972. – 123с.
69598
  Szymanski H. i i. Mikroobrobka wiazka elektronowa / H. i i. Szymanski. – Warszawa, 1972. – 123с.
69599
  Kubiena W. Mikropedologie / W. Kubiena. – Wien ; Leipzig : Haim, 1932. – p. 513-546, 4plates
69600
  Stade G. & Staude H. Mikrophotographie / G. & Staude H. Stade. – 2. Aufl. – Leipzig, 1958. – 222 с.
69601
  Greger J. Mikroskopie der landwirtschaftlichen Unkrautsamen / J. Greger. – Berlin : Parey, 1927. – IV, 118 S.
69602
  Moeller J. Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche / J. Moeller, C. Griebel. – 3. Aufl. – Berlin, 1928. – 529с.
69603
  Gassner G. Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Lebensmittel. / G. Gassner. – Aufl. 4. Bearb. – Jena, 1973. – 396с.
69604
  Matyas J. Mikroskopische Untersuchungen der Biologischen Resorptionen in den Rohrenknochen / Matyas J. – Budapest : Akademiai Kiado, 1955. – 92S. : Mit 104 Abbildungen
69605
   Mikrozanieczyszczenia w srodowisku czlowieka : [Konferencja], Czestochowa-Ustan 8-10 wrzesnia 1999 r. – Czestochowa : Wyd-two Politechiki Czestochowskiej, 1999. – 394s. – (Konferencje / Politechnika Czestochowska ; 33). – ISBN 83-7193-078-{
69606
  Sudermann Hermann Miks Bumbullis. und andere Geschichten / Sudermann Hermann. – Berl., 1958. – 248с.
69607
  Dyk Viktor Mila sedmi loupezniku / Dyk Viktor. – Praha, 1977. – 77с.
69608
  Cousteau J.Y. Milczacy swiat. / J.Y. Cousteau. – Warszawa, 1957. – 270с.
69609
  Nowak J. Milczacy wrog / Jan Nowak. – Gdynia : Wyd-wo Morskie, 1960. – 65 s. : il. – (Miniatury morskie)
69610
  Wygodzki S. Milczenie / Stanislaw Wygodzki. – 1 wyd. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958. – 260 s.
69611
  Szczygiel Jerzy Milczenie / Szczygiel Jerzy. – Warszawa, 1962. – 256с.
69612
  Pigon Stanislaw Mile zycia drobiazgi / Pigon Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 490с.
69613
  Bialczynski Czeslaw Miliardy bialych platkow / Bialczynski Czeslaw. – Warszawa, 1983. – 70с.
69614
  Kraszewski Jozef Ignacy Milion posagu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1959. – 228с.
69615
  Kraszewski Jozef Ignacy Milion posagu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1976. – 200с.
69616
  Sztaba Zygmunt Milion za milion / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn, 1985. – 221с.
69617
  Mustafin G. Milionar. / G. Mustafin. – Praha, 1951. – 239с.
69618
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Milionerzy / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1961. – 280с.
69619
  Rudolf Stanislav Milionova holka / Rudolf Stanislav. – Praha, 1984. – 235с.
69620
  Winnington Alan Miliony Fairfaxa / Winnington Alan; Przelozyl Z.Reszelewski. – Bydgoszcz : Pomorze, 1987. – 48s. – ISBN 83-7003-052-1
69621
  Pujmanova Marie Miliony holubicek / Pujmanova Marie. – Praha, 1951. – 56с.
69622
  Stewa Z. Miliony majora G. / Z. Stewa. – Katowice, 1972. – 200с.
69623
   Militant methodism: the story of the first natinal convention of methodist men. – Cincinnati, 1913. – 379с.
69624
   Militant methodism: the story of the first natinal convention of methodist men. – Cincinnati; New York, 1913. – 379с.
69625
   Militant solidarity, fraternal assistance. (A collection of major Soviet foreign policy documents on the Vietnam problem). – Moscow, 1970. – 223с.
69626
  Bugrov Ye. Militarisch-industrieller Komplex der USA-eine Bedrohung des Friedens / Ye. Bugrov. – M., 1984. – 61с.
69627
  Weber Gerhard Militarisierung des Weltraums - Krieg der Sterne - SDI : Auswahlbibliographie / Weber Gerhard. – Jena, 1986. – 67с. – (Bibliographische Mitteilugen der Universitatsbibliothek Jena ; Вып. 43)
69628
  Donovan James Militarism, U.S.A. / Donovan James. – Yew York, 1970. – 265с.
69629
  Petrovic J. Militarizam i deformacije odnosa proizvodnje u kapitalizmu / J. Petrovic. – Nis, 1967. – [17] s.
69630
  Maron Jerzy Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Slasku // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – 277 s.:il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
69631
  Stender Gunther Militarpolitische Lehren der Novemberrevolution 1918 / Stender Gunther. – Berl., 1960. – 60с.
69632
  Powik Gerhard Militarstrategische Paritat - gleich nukleare Abschreckung? / Powik Gerhard. – Berlin, 1987. – 124с.
69633
  Andreski Military organization and society. / Andreski, , Stanislav. – Berkeley-Los Angeles, 1971. – 238с.
69634
  Andreski Stanislav Military organization and society. / Andreski Stanislav. – Berkeley, 1971. – 238с.
69635
   Military Radiobiology. – Orlando a.o., 1987. – 404с.
69636
  Yaroviy D Military security of Central Asia // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 167-168
69637
   Military Крым : военно - исторический журнал : спецвыпуск. – Симферополь, 2004-
№ 2 : Воздушно - десантные войска. – 2011. – редакційна передплата
69638
  Mikes George Milk and honey : Israel explored / Mikes George; Nicolas Bentley drew the pictures. – London : Deutsch, 1959. – 160p. – (The bestseller library)
69639
  Бершин Е. Millennium : поэзия: поэма распада // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 126-130. – ISSN 0130-7673
69640
   Millennium development goals. Ukraine - 2010 : national report / Ministry of economy of Ukraine. – Kyiv, 2010. – 108 p.
69641
   Millennium of Christianity in Ukraine 988-1988. – Winnipeg : The Ukrainian academy of arts and sciences in Canada (UVAN), 1989. – 12,302p.
69642
   Millennium of Lithuania = Millennium Lithuaniae / [ volume editor and text author Mindaugas Sapoka ]. – Vilnius : Lithuanian Art Museum, 2009. – 128 p. – ISBN 978-9986-669-93-7
69643
  Lindnee Kurt Milliarden Mikroben / Lindnee Kurt. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1978. – 368S.
69644
  Lindner Kurt Milliarden Mikroben / Lindner Kurt. – Leipzig, 1978. – 368с.
69645
   Millimeter wave receiver based on HTS films / G.A. Melkov, D.A. Solov""ev, V.F. Vratskin, P.P. Shevchuk // 8 Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-T Superconductivity
69646
   Millimeter Wave Spectroscopy of the Ground, First and Second Excited Torsional States of Acetone / I.A. Armieieva, V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, O.A. Dorovskaya, L. Margules, R.A. Motiyenko // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 1. – Р. 37-47. – ISSN 1027-9636
69647
  Barbashov F. Milling practice / F. Barbashov. – M., 1984. – 208с.
69648
  O"Brine Manning Mills / O"Brine Manning. – London, 1969. – 69с.
69649
  Pitera Zbigniew Milne kina poczatki... / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1979. – 278с.
69650
  Serafin Barbara Milo mi pania poznac = Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych / Serafin Barbara, Achtelik Aleksandra. – Katowice : Wyd-wo Uniw. Slaskiego, 2001. – 250s. – ISBN 83-226-1133-1
69651
  Shakespeare William Milo za drago / Shakespeare William. – Ljubljan, 1962. – 156с.
69652
  Vaculik K. Milos Alexander Bazovsky / K. Vaculik. – Bratislava : TATRAN, 1967. – 198 s.
69653
   Milos Alexander Bazovsky. – Martin, 1990. – 257с.
69654
  Vaculik K. Milos Bazovsky : vyber z diela 1938 - 1952 / K. Vaculik. – Martin : Slovenske vydavatelstvo krasnej literatury, 1958. – 19, 18 pl. ill. : ill. – Резюме російськ., угорськ., німецьк, франц. мовами
69655
  Przybora J. Milosc do magister Biodrowicz / J. Przybora. – Warszawa, 1972. – 100с.
69656
  Strindberg August Milosc dziewczat / Strindberg August. – Warszawa, 1971. – 199с.
69657
  Glowacki Jerzy Milosc i korona. / Glowacki Jerzy. – Warszawa, 1970. – 246с.
69658
  Kopczynski Edward Milosc i medycyna / Kopczynski Edward. – Lodz, 1978. – 195с.
69659
   Milosc jest z Boga : Wokol zagadnien biblijno-moralnych. – Warszawa : Wyd-wo Akad. teologii katol., 1997. – 463s. – ISBN 83-7072-083-8
69660
  Kuriata Czeslaw Milosc legenda innych : Opowiadania / Kuriata Czeslaw. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1972. – 190s.
69661
  Rybakow Anatol Milosc Lili / Rybakow Anatol; Przelozyla Z.Glowiakowa. – Warszawa : Iskry, 1967. – 210s.
69662
  Timofiejew Grzegorz Milosc nie zna zmeczenia / Timofiejew Grzegorz. – Lodz, 1959. – 344с.
69663
  Segal Kalman Milosc o zmierzchu / Segal Kalman. – Katowice, 1962. – 195с.
69664
  Sieroszewski W. Milosc samuraja / W. Sieroszewski. – Warszawa, 1958. – 248с.
69665
  Szypulski Andrzej Milosc w grudniu / Szypulski Andrzej. – Warszawa, 1963. – 160с.
69666
   Milosc w literaturze i kulturze starozytnej Grecji i Rzymu : Materialy z Miedzuczelnianej sesji studenckiej, Gdansk, listopad 1998. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2001. – 286s. – ISBN 83-7071-988-6
69667
  Stankiewicz L. Milosc! Tylko margines zycia, czy tez jego tresc i sens najglebszy : Wspolczesne refleksie / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1996. – 105s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-12-8
69668
  Huszcza Jan Milosci dzien powszedni / Huszcza Jan. – Lodz, 1957. – 32с.
69669
  Wantula Leon Milosci pelna czara / Wantula Leon. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1981. – 326s. – ISBN 83-11-06589-6
69670
  Putek Jozef Milosciwi panowie i krnabrni poddani / Putek Jozef. – Krakow. – 450с.
69671
  Bolsche W. Miloscwprzyrodzie / W. Bolsche ; przkl. M. Bornsyeina. – Warszawa ; Krakow : G. Centnerszwer i Spolka ; Spolka Nakladowa "Ksiazka", 1906. – 468 s. : il.
69672
  Konopnicka Maria Milosierdzie gminy / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1956. – 36с.
69673
  Cisarovsky Jozef Miloslav Holy / Cisarovsky Jozef. – Praha, 1959. – 42с.
69674
  Cheever John Milosna ballada / Cheever John; Tlumaczyla Z. Sroczynska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1977. – 197s. – (Koliber / Red. serii M.Karpinska)
69675
  Legut Lucyna Milosne niepokoje pana Zenka / Legut Lucyna. – Gdansk, 1980. – 167с.
69676
  Rifbjerg K. Milosnik opery / Klaus Rifbjerg; Przel. M.Krysztofiak. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 229s. – ISBN 83-07-01012-8
69677
  Skarlant Potr Milostin: vybor z milostne poezie / Skarlant Potr. – Praha, 1981. – 117с.
69678
  Zawada Andrzei Milosz / Zawada Andrzei. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1996. – 273с. : il. – Bibliogr.:ss.258-269. – (Ser.:"A to Polska wlasnie"). – ISBN 83-7023-564-6
69679
  Novakova-Skalicka Miroslava Milotice: Statni zamek / Novakova-Skalicka Miroslava. – Brno, 1976. – 17с.
69680
  Cejka Jaroslav Milovani selvi ozvenou / Cejka Jaroslav. – Praha, 1985. – 167с.
69681
  Muller G. Milrobiologie / G. Muller. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1980. – 403S. : Mit 159 Abbidungen und 25 Tabellen
69682
   Milvay zoological preserved materials for dissection : Biological laboratory equipment. – Chicago
Catalog No. 43. – p.704-949
69683
  Пантелєєва І.А. MIME[сігма]I[сігма] грецької риторики як умова для формування елітарної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблена спроба визначити роль риторики, що обумовлювала вектори формування мовної норми Стародавньої Греції, довести, що "наслідування" як прийом античної риторики стало головною умовою для розвитку "елітарної" мови під час протиборства двох ...
69684
  Kretzschmar Harald Mimen und Mienen. / Kretzschmar Harald. – Berlin
1. – 1962. – 106с.
69685
   Mimesis w dyskursie literackim : Materialy 5 Konferencji teoretycznoliterackiej zorganiz. w dniach 24-27 pazd. 1994 r. przez Zaklad teorii lit. Instytutu filol. polskiej Uniw. M.Kopernika. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1996. – 247s. – ISBN 83-231-0763-7
69686
  Pasternak Leon Mimo wszystko / Pasternak Leon. – Warszawa, 1965. – 112с.
69687
  Juan Mari Lekuona Mimodramak eta ikonoak / Juan Mari Lekuona : Erein, 1990. – 101 с.
69688
   Mimoradne zpusoby studia. – Praha, 1956. – 28с.
69689
  Almas Dumitru Minai voda Viteazul. / Almas Dumitru. – Bucuresti, 1966. – 84с.
69690
  Otto Herbert Minarett und Mangobaum / Otto Herbert, Schmidt Konrad. – Berl.
2. – 1959. – 220с.
69691
  Igitjan Genrich Minas Awetisjan / Igitjan Genrich. – Berlin, 1975. – 48с.
69692
  Namora Fernando Minas de San Francisco. / Namora Fernando. – Amadora, 1981. – 407с.
69693
  Shryock Harold Mind If I Smoke? / Shryock Harold. – s.l. : Pacific Press Publishing Association, 1963. – 148с.
69694
  Greenberger Dennis Mind over mood : Change how you feel by changing the way you think / Greenberger Dennis, Padesky Christine; Foreword by A. T. Beck. – New York; London : The gulford press, 1996. – XI,215,[28]p. – ISBN 0-89862-128-3
69695
   Mind your world. – Washington, 1964. – 40с.
69696
   Minderwuchs. Diagnostik und Therapie : Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft ""Padiatrische endokrinologie" der Gesellschaft fur Padiatrie der DDR im Marz 1977. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1978. – 139p.
69697
   Mindia, the son of Hogay. – M., 1966. – 290с.
69698
   Mindnyajan voltunk egyszer az Akademian... Sopron 1919-1969. – Sopron, 1970. – 331с.
69699
   Mine electric supply. – М., 1958. – 68с.
69700
  Borshch-Komponiets Mine Surveying / Borshch-Komponiets, A. Navitny, G. Knysh. – Moscow : Mir, 1989. – 367p.
69701
  Radayev V. Mine...?...or ours? (Personal and public property under socialism) / V. Radayev. – Moscow, 1975. – 55с.
69702
  Storch Eduard Minehava. Obraz zivota nejstarsich osadniku v nasi vlasti / Storch Eduard. – Praha, 1950. – 232с.
69703
  Skala H. Minen aus der Normandie / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1941. – 12 S. – Wiener Entomologen-Vereines, 26, Jahrg., 1941, Seite 148-149
69704
  Skala Hugo Miner in deutschen Landen / Skala Hugo. – 16S. – Osterr.Entomologen-Vereines, 24, Jahrg., Seite 27-30
69705
  Jurgenson L. Mineraalsetest Ehitusmaterjalidest eesti NSV-s : Со сводкой: о минеральных строительных материалах Эстонской ССР / L. Jurgenson, E. Mols. – Tartu : Kirjandus, 1946. – 135 p.
69706
  Depestre Rene Mineral Negro. / Depestre Rene. – La Habana, 1962. – 148с.
69707
  Jubelt R. Mineralbestimmungsbuch / R. Jubelt. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1970. – 272S. : Mie 218 Bildern, 12 Tabellen, 4 farbigen Tafeln; 2 einfarbigen Tafeln, 5 Beilagen u. 3 Suchtabellen
69708
  Seim R. Minerale : Entstehung, Vorkommen, Bestimmung, Verwertung / R. Seim. – Leipzig : Neumann Verlag, 1970. – 443S.
69709
  Seim R. Minerale : Sammeln und Bestimmen / R. Seim. – Leipzig : Neumann Verlag, 1981. – 379S.
69710
  Constantinescu Emil Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montana. / Constantinescu Emil. – Bucuresti, 1980. – 158с.
69711
   Mineralogia : [geochemical, mineralogical, petrological research] / Polskie T-wo Mineralogiczne. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 39, N 1/2. – 2008. – Formerly Mineralogia Polonica
69712
   Mineralogia : [geochemical, mineralogical, petrological research] / Polskie T-wo Mineralogiczne. – Krakow, 1960-. – ISSN 1899-8291
Vol. 39, N 3/4. – 2008. – Formerly Mineralogia Polonica
69713
   Mineralogia : [geochemical, mineralogical, petrological research] / Polskie T-wo Mineralogiczne. – Krakow, 1960-. – ISSN 1899-8291
Vol. 40, N 1/4. – 2009. – Formerly Mineralogia Polonica
69714
  Liber-Madziarz Elzbieta Mineralogia i petrografia / Liber-Madziarz Elzbieta, , Teisseyre Barbara. – 2-e wyd. popraw. – Wroclaw : Oficyna wyd-cza Politechniki Wroclawskiej, 2002. – 195s. – ISBN 83-7085-606-3
69715
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 36, N 1. – 2005
69716
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 36, N 2. – 2005
69717
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 37, N 1. – 2006
69718
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 37, N 2. – 2006
69719
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 38, N 1. – 2007
69720
   Mineralogia Polonica : [geochemical, mineralogical, petrological research]. – Krakow, 1960-. – ISSN 0032-6267
Vol. 38, N 2. – 2007
69721
  Radulescu Dan Mineralogia topografica a Romaniei / Radulescu Dan, Dimitrescu Radu. – Bucuresti, 1966. – 376с.
69722
   Mineralogie-Lagerstattenkunde : Vortrage des X.Berg- und Huttenmannischen Tages 28. bis 31. Mai 1958 in Freiberg. – Berlin : Academie
C 58. – 1959. – 113S.
69723
  Loffler J. Mineralogie-Lagerstattenlehre : Die Carnallitgesteine des Raumes Aschersleben-Schierstedt / J. Loffler; Freiberger Forschungshefte. – Berlin : Akademie
C 87. – 1960. – 63S. : Mit 7 Tabellen
69724
   Mineralogie-Lagerstattenlehre. – Berl., 1962. – 50с.
69725
  Potjomkin M.P. Mineralogie und geologie : Lehrbuch fur die 10. klasse der mittelschule / M.P. Potjomkin, W.W. Malinko. – [S. l.] : ASSRdWD, 1937. – 202 S.
69726
   Mineralogie, Geologie, Chemie und Technologie der Mineralsalze ozeanischen Ursprungs : Symposium 16. bis 22. Juni 1958 in Berlin. – Berlin : Academie
A 123. – 1959. – 486S.
69727
  Font Altaba Mineralogija / Font Altaba, A. Makri. – Liubljana : Mladinska knjiga, 1971. – 83s. – (Atlasi Znanja)
69728
   Minerals utiles y su prospeceion. – M., 1965. – 240с.
69729
  Desliu Dan Minerii din Maramures. / Desliu Dan. – Bucuresti, 1951. – 72с.
69730
  Edigey Jerzy Minerva-Palace-Hotel / Edigey Jerzy. – Katowice, 1972. – 263с.
69731
   Minerve. Histoire militaire et histoire de la defense : Recueil des travaux universitaires soutenus ou deposes entre 1985 et 1995. – Paris : Centre d"etudes d"histoire de la Defense, 1996. – 157 р. – ISBN 2-907341-56-1
69732
  Odobescu Al.I. Minhea-voda cel rau / Al.I. Odobescu. – Bucuresti
2. – 1959. – 216с.
69733
  Demerec M. Miniature-Alpha- A second frequently mutating character in drosophila virilis : Reprinted from the proceedings of the national academiy of sciences, V. 12, No. 12, 1926 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1926. – p. 688-690
69734
  Janovic Sakrat Miniatures / Janovic Sakrat; Akiner S. (ed., transl.). – London, 1984. – 91с.
69735
  Sweeney Kames Johnson Miniatures irlandaises / Sweeney Kames Johnson. – Milano, 1965. – 24с.
69736
  Ettinghausen Richard Miniatures turques. / Ettinghausen Richard. – Milano, 1965. – 24с.
69737
   Miniaturgemalde aus der Lander- und Volkerkunde / Nach dem Franzosischen deutsch bearbeitet von August Ehrenstein. – Pesth (Budapest) : bey K. U. Hartleben
B. 1. Russland. – 1816. – 117 S.
69738
  Eadie Donald Minicomputers: theory and operation / Eadie Donald. – Reston. – 276с.
69739
  Lukova-Chuiko Minimal function on 3-manifolds with boundary // Proceedings of the International geometry center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2015. – Vol. 8, n. 3/4. – Р. 46-52. – ISSN 2072-9812


  We construct the complete topological invariant of minimal functions on the three-dimensional manifolds and proved the theorem about the implementation of this invariant feature. Thus, it is received the minimal topological classification of functions. ...
69740
  Luz M.M. Minimax-robust filtering problem for stochastic sequence with stationary increments / M.M. Luz, M.P. Moklyachuk // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 115-129. – ISSN 0868-6904
69741
  Kovalyuk A. Minimax estimation of solutions to Neumann boundary value problems for elliptic equations under unknown boundary conditions / A. Kovalyuk, A.G. Nakonechny, Yu.K. Podlipenko // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – P. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оцінювання стану систем, які описуються крайовими задачами Неймана для еліптичних рівнянь другого порядку в частинних похідних. За зашумленими спостереженнями розв"язків та їх конормальних похідних на скінченній системі поверхонь, ...
69742
  Luz M. Minimax interpolation of sequences with stationary increments and cointegrated sequences / M. Luz, M. Moklyachuk // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 1. – Р. 59-78. – ISSN 2351-6046
69743
  Joron Guy Minimum salary: one million dollars : The race toward madness / Joron Guy; Transl. by M. Czarnecki. – Don Mills, Ontario : Musson Book, 1978. – 151с. – ISBN 0-7737-1023-X
69744
  Pillai V.R. Minimum wages in India / V.R. Pillai. – Mysore, 1955. – 98с.
69745
  Boky B. Mining / B. Boky; Scott J. – M., 1967. – 754с.
69746
  Gool Selim Mining capitalism and black labour in the Early industrial period in South Africa. / Gool Selim. – Lund, 1983. – с.
69747
   Mining developments in Asia and the Far East. A 20-ty year (1945-1965). – N.Y., 1967. – 136с.
69748
  Терпигорева В.Д. Mining machines / В.Д. Терпигорева. – М, 1957. – 78с.
69749
  Khadzhikov R. Mining Mechanical Engineering / R. Khadzhikov, S. Butakov. – Moscow : Mir, 1988. – 391p.
69750
  Agoshkov M. Mining of Ores and Non-Metallic Minerals / M. Agoshkov, S. Borisov, V. Boyarsky. – Moscow : Mir, 1988. – 374p.
69751
  Дитман И.А. Mining Хрестоматия по горному делу / И.А. Дитман. – Х. – 124с.
69752
  Jaquet M L.G. Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie : Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen / M L.G. Jaquet. – "s-Gravenhage : Martinus Nijhof, 1982. – 10,398blz. – ISBN 902479126X
69753
  Crunden Robert Ministers of Reform: the Progressives Achievement in American Civilization 1889-1920 / Crunden Robert. – New York, 1982. – 307с.
69754
   Ministrowie Polski Niepodleglej 1918-1945. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2001. – 482s. – ISBN 83-7241-146-8
69755
  Dmytryshyn A.R. Miniversal deformations and Darboux"s theorem // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Використовуючи мiніверсальні деформації кососиметричної матриці, узагальнено теорему Дарбу з симплектичної геометрії. Using miniversal deformations of a skew-symmetric matrix, we generalize Darboux"s theorem from symplectic geometry.
69756
  Drtiytryshyn A. Miniversal deformations of pairs of skew-symmetric forms // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 82
69757
   Minjungseogwan"s Deutsch-koreanisches Taschenworterbuch. – Seoul, 1962. – 1755 с.
69758
   Minjungseogwan"s Essence english-korean dictionary. – Seoul, 1971. – 1690с.
69759
  Lessing Gotthold Ephraim Minna von Barnhelm oder Das Soldatengluck. Ein Lustspiel in 5 Aufzugen. / Lessing Gotthold Ephraim. – Lpz., 1959. – 96с.
69760
   Minnesota: a different America? / American academy of arts and sciences // Daedalus : Journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2000. – Vol.129, N 1. – X, 334 p. – ISSN 0011-5266
69761
   Minor planets for 1949. Oposition Ephemerides. Publ. under the auspices of the Internat. Astronomical Union by the Cincinnati Observatory. – Ann Arbor, 1948. – 108с.
69762
   Minor planets for 1949. Opposition ephemerides. – Michigan : Cincinnati observatory, 1948. – 108p.
69763
   Minor uralio languages: structure and development. – Tartu, 1994. – 237с.
69764
  Schopflin G. Minorities, Citizenship and Europe // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 31, Spring : Multiculturalism and political action. – P. 61-67. – ISSN 1586-4197
69765
  Abrasimov P. Minsk. Capitol of Soviet Byelorussia. / P. Abrasimov. – M., 1954. – 48с.
69766
  Androukhonitch Anatoli Minsk: Guide. / Androukhonitch Anatoli. – M., 1980. – 80с.
69767
   Minulost naseho statu v dokumentech. – Praha, 1971. – 334с.
69768
  Georgescu-Gorjan Minunata poveste a electronului : O carte de electricitate pentru toti cei ce stiu sa citeasca romaneste / S. Georgescu-Gorjan. – Bucuresti : Cartea, 1940. – 265 p.
69769
  Huppert Hugo Minuten und Momente. Ausgewahlte Publizistik / Huppert Hugo. – Halle - Leipzig, 1978. – 467с.
69770
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1971-1972. – Cambridge : Harvard university
N 2. – 1972
69771
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1972-1973. – Cambridge : Harvard university
N 3. – 1973
69772
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1975-1976. – Cambridge : Harvard university
N 6. – 1976
69773
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1976-1977. – Cambridge : Harvard university
N 7. – 1977
69774
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1977-1978. – Cambridge : Harvard university
N 8. – 1978
69775
   Minutes of the Seminar in Ukrainian studies held at Harvard university : during the academic year 1978-1979. – Cambridge : Harvard university
N 9. – 1979
69776
  Morcinek Gustaw Miod w sercu i inne nowele / Morcinek Gustaw. – Katowice, 1971. – 597с.
69777
  Мартынова О.М. Miopsyche kaspievi sp.N. новый вид ручейника из миоценовых отложений. / О.М. Мартынова. – 91-93с.
69778
  Anania Valeriu Miorita. / Anania Valeriu. – Bucuresti, 1966. – 268с.
69779
  Brana Nicolae Miorita. / Brana Nicolae. – Cluj-Napoca, 1975. – 53с.
69780
  Fochi Adrian Miorita. Tipologie, circulatie, geneza texte / Fochi Adrian. – Bucuresti, 1964. – 1106с.
69781
  Lapsina Natalia Mir iskusstva / Lapsina Natalia. – Bucuresti, 1980. – 347с.
69782
   Mir scheint, der Kerl lasiert: Dichter uber Maler. – Berlin, 1981. – 246с.
69783
  Blaga Lucian Mirabila saminta / Blaga Lucian; Ivascu G. – Bucuresti, 1968. – 264с.
69784
  Prange Gordon Miracle at Midway / Prange Gordon, D.M. Goldstein, K. Dillon. – Harmondsworth, 1983. – 469с.
69785
  Bowen Catherine Drinker Miracle at Philadelphia / Bowen Catherine Drinker. – Boston, 1966. – 346с.
69786
   Miraculous simplicity : Essays on R.S.Thomas. – Fayetteville : The Univ. of Arkansas press, 1993. – 15,248p. – ISBN 1-55728-265-X
69787
  Carvajal Antonio Miradas Sobre El Agua / Carvajal Antonio. – Madrid : Hiperion, 1993. – 106 p.
69788
  Dreiser Theodore Miraz zlota / Dreiser Theodore; Przelozyl A.Kaska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 121s. : il.
69789
  Simion Eugen Mircea Eliade un spirit al amplitudinii / Simion Eugen. – S.l., 1995. – 271с.
69790
  Gogol N. Mirgorod / N. Gogol. – Berlin ; Weimar, 1972. – 373 S.
69791
  Tilmani a Cameren Mirobulii tassalini aduerbiorum, moralium, sive de virtute & fortuna Libellus : Opera. – Varsaviae : Typis Caroli Ferdinandi Schreiber S. R. M. Typog., 1691. – 126 p.
69792
  Dmitrik Kosimo Miroir des vanites / Dmitrik Kosimo; Ill. de R.Steichen. – Bruxelles; Paris : Brepols, 1965. – 129,[3]p. : ill.
69793
  Prou Suzanne Miroirs d"Edmee / Prou Suzanne. – Paris, 1976. – 156с.
69794
   Miroslav Krleza.. – Zagreb, 1963. – 780с.
69795
  Havlicek Venceslav Miroslav Tyrs. / Havlicek Venceslav. – Praha, 1947. – 45с.
69796
  Геращенко Елена Mirotel Resort & Spa возобновляет традиции элитного отдыха "на курорте" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 10-11 : фото
69797
  Doncevic Ivan Mirotvorci / Doncevic Ivan. – Zagreb, 1956. – 340с.
69798
  Doncevic I. Mirotvorci / I. Doncevic. – Zagreb, 1969. – 289с.
69799
  Mares Stanislav Mirova smlouva s nemeckem / Mares Stanislav, Slavik Zdenek. – Praha, 1959. – 244с.
69800
  Novak Slobodan Mirra, kadzidlo i zloto / Novak Slobodan; Przelozyla D.Cirlic-Straszynska. – Warszawa : PIW, 1971. – 236s. – (Proza wspolczesna)
69801
  Kottak Conrad Phillip Mirror for humanity : A concise introduction to cultural anthropology / Kottak Conrad Phillip. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1996. – XVIII,317p. – ISBN 0-07-035783-8
69802
  Rudisill Richard Mirror image. The influence of the daguerreotype on American society / Rudisill Richard. – Albuquerque, 1971. – 342с.
69803
   Mirrors and Windows : Essays in the history of sociology. – Torun : Nicolas Coperniucus univ.press, 2001. – 353p. : Ill. – ISBN 83-231-1291-6
69804
   Misal po zakonu rimskoga dvora. – Zagreb, 1971. – 426с.
69805
  ar-Rassas Ahmad B. al-Hasan Misbah al-ulum fi marifat al-Hayy al-Qayyum / Ahmad B. al-Hasan ar-Rassas. – Beirut, 1971. – 40с.
69806
  Cusnir-Mihailovici Clara Miscarea muncitoreasca din Rominia intre anii 1917-1921 Grearea partidului Comunist din Rominia / Cusnir-Mihailovici Clara. – Bucuresti, 1960. – 352с.
69807
  Behning Arvid Miscellanea aralo-caspica / Behning Arvid, 1936. – 9S. – Окремий відбиток з:Internationale revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 33, 1936
69808
  Strand E. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica / E. Strand. – Riga : Latvija, 1933. – S. 122-128. – Redaktora apgadiba, V.5, Nr.1. – (Folia zoologica et hydrobiologica)
69809
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 186. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69810
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 187. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69811
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 188. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69812
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 189. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69813
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 190. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69814
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 191. – 2002
69815
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 192 : An atlas of Michigan fishes with keys and illustrations for their identification /R. M. Bailey a.o. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69816
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 193 : Ecology and evolution of phytotelm-breeding anurans /ed. R. M. Lehtinen. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
69817
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 194 : Nestling mouth markings and colors of old world finches estrildidae: mimicry and coevolution of nesting finches and their VIDUA brood parasites/R. B. Payne. – 2005
69818
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 195 : Birds of the Keweenaw Peninsula, Michigan /L. C. Binford. – 2006
69819
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 196 : Fur-mites of the family Atopomelidae (Acari: Astigmata) parasitic on Philippine mammals: systematics, phylogeny, and host-parasite relationships/A. V. Bochkov, B. M. OConnor. – 2006
69820
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 197 : Systematics of species of the genus Akodon (Rodentia: Sigmodontinae) in Southeastern Brazil and implications for the biogeography of the Campos de altitude/Goncalves P. R., Myers Ph., Vilela J. F. – 2007
69821
   Miscellaneous publications / University of Michigan, Museum of zoology. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 198 : A morphological phylogenetic analysis of Middle American cichlids with special emphasis on the section "Nandopsis" sensu Regan /Prosanta Chakrabarty. – 2007
69822
   Miscellaneous publications. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 199 : Morpholory, evolution and host associations of bee-associated mites of the family Chaetodactylidae (Acari: Astigmata) /P.B. Klimov, B.M. Oconnor. – 2008
69823
   Miscellaneous publications. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 200 : New salamanders (caudata: plethodontidae) from Guatemala, with miscellaneous notes on known species. – 2010
69824
   Miscellaneous publications. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 201 : Fishes of the Greater Mekong ecosystem with spesies list and photographic atlas. – 2012
69825
   Miscellaneous publications. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 202 : The natural history of the ants of Michigan"s e.s. george reserve: a 26-year study. – 2012
69826
   Miscellaneous publications. – Ann-Arbor. – ISSN 0076-8405
N 203 : Museum of zoology, university of Michigan. – 2014
69827
  Santamarina A. Mision en La Pampa : nivel A / Alonso Santamarina. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 63, [1] p. : il. – (Espanol Lengua Extranjera ; 7 : Coleccion Aventuras para 3). – ISBN 978-84-7711-576-2
69828
  Anusik Z. Misja polska w Sztokholmie w latach 1789-1795 / Zbigniew Anusik. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1993. – 179 s. – Bibliogr. w notach. – ISBN 83-7016-734-9
69829
  Kogut Boguslaw Misja porucznika Kuny / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1979. – 151с.
69830
  Pagaczewski Stanislaw Misja profesora Gabki / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1975. – 227с.
69831
   Misja wyzwolencza radzieckich sil zbrojnych w II wojnie swiatowej. – Warszawa, 1974. – 580с.
69832
  Balla Demeter Miskolz / Balla Demeter. – Budapest, 1976. – 127с.
69833
  Trevor William Miss Gomez and the Brethren / Trevor William. – Frogmore, 1978. – 256с.
69834
  York Carol Beach Miss Know It All / York Carol Beach. – New York : A Bantam Skylark book, 1985. – 95 p.
69835
  Martin Judith Miss Manners" Guide to Rearing Perfect Children / Martin Judith. – New York, 1985. – 405с.
69836
   Mission at Mid-Century: 1908-1958. – New York, 1957. – 12с.
69837
   Mission de visite des Nations Unies dans les territories sous tutelle de Nauru et de la Nouvelle-Guinee.(1965).Rapport sur la Nouvel.et resolution y afferente du conseil de tutelle. Conseil de tutel. – N.Y.
3. – 1965. – 52с.
69838
   Mission de visite des Natons Unies dans les territories sous tutelle de Nauru et de la Nouvelle-Guinee. (1965). Rapport sur Nauru.et resolution y afferente du Conseil de Tutelle. Conseil de tutelle.. – N.Y.
2. – 1965. – 46с.
69839
  Tchivilikhine Vladimir Mission Kazyr. Recit / Tchivilikhine Vladimir. – M. – 274с.
69840
  Kristian Hans Mission possible. / Kristian Hans. – Old Tappan, 1975. – 191с.
69841
  Kriese Reinhard Mission SETA II. / Kriese Reinhard. – Berlin, 1986. – 336с.
69842
  Sullivan William Mission to Iran / Sullivan William. – New York; London, 1981. – 296с.
69843
  Davies Joseph Mission to Moscow. / Davies Joseph. – London
1. – 1942. – 202с.
69844
  Davies Joseph Mission to Moscow. / Davies Joseph. – New York, 1943. – 330с.
69845
  Fife Eric Missions in crisis. / Fife Eric, Glasser Arthur. – Chicago, 1961. – 269с.
69846
   Mista boju a vitezstvi: Vyber pamatnych mist protifasistickeho boje v ceskych zemich. – Praha, 1977. – 68с.
69847
  Makljarski M. Mister Clerk hat sich verrechnet / M. Makljarski. – Heft. 2. – Berl., 1951. – 64с.
69848
  Herlinger J.J. Mister Hopkins na tropach sensacji / J.J. Herlinger. – Warszawa, 1975. – 287с.
69849
  Herlinger I.I. Mister Hopkins wnuk Sherlocka / I.I. Herlinger. – Warszawa, 1972. – 258с.
69850
  Gamow George Mister Tompkins w krainie czarow. / Gamow George. – Krakow, 1960. – 256с.
69851
  Sender R.J. Mister Witt en el canton / R.J. Sender. – Madrid : Clasicos Castalia, 1987
69852
  Santamarina A. Misterio en Chichen Itza : nivel A / Alonso Santamarina. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 63, [1] p. + 1 CD audio. – (Espanol Lengua Extranjera ; 4 : Coleccion Aventuras para 3). – ISBN 978-84-7711-573-1
69853
   Misterium paschalne celebrowane w liturgii sakramentow : Wprowadzenia teologiczno-pastoralne. – Olsztyn : Wyd-wo uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 280s. – ISBN 83-7299-019-0
69854
  Profous A. Mistni jmena v Cechach : Jejich vznik, puvodni vyznam a zmeny / A. Profous. – Prague : Ceska akademie ved
2 : CH-L. – 1949. – 705 s.
69855
  Profous Antonin Mistni jmena v Cechach, jajich vznik, puvodni vyznam a zmeny / Profous Antonin. – Praha
2. – 1949. – 706с.
69856
  Profous Antonin Mistni jmena v Cechach, jejich vznik, puvodni vyznam a zmeny / Profous Antonin. – Praha
3. – 1951. – 632с.
69857
  Bulgakov Mikhail Mistr a Marketka. / Bulgakov Mikhail. – Praha, 1990. – 323с.
69858
  Kratochvil Milos Mistr Jan. / Kratochvil Milos. – Praha, 1951. – 224с.
69859
  Pesina Jaroslav Mistr Litomericky / Pesina Jaroslav. – Praha, 1958. – 20с.
69860
  Herold Mistree to an age: a life of Madame de Stael / Herold, Christopher. – New York, 1962. – 502с.
69861
  Herold Mistress to an age: a life of Madame de Stael / Herold, Christopher. – New York, 1964. – 615с.
69862
  Dolansky Julius Mistri ruskeho realismu u nas / Dolansky Julius. – Praha, 1960. – 458с.
69863
  James Henry Mistrova lekce / James Henry. – Praha, 1961. – 262с.
69864
  Bulhakow Michal Mistrz i Malgorzata / Bulhakow Michal; Tlum.I.Lewandowska,W.Dabrowski. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 602 s.
69865
  Bulhakow Michail Mistrz i Malgorzata. / Bulhakow Michail. – Warszawa, 1980. – 542с.
69866
  Sliwa J. Mistrz impresji orientalnej // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 182/183, luty/marzec. – S. 70-73. – ISSN 1427-1176


  Aleksander Lazenko (1883 - 1944).
69867
  Ogorek Pawel Placyd Mistrz Jan Eckhart a Swiety Jan od Krzyza / Ogorek Pawel Placyd. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynskiego, 1999. – 334s. – (Mistyka chrzescijanska). – ISBN 83-7072-144-3
69868
  Karolewicz Grazyna Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniow : Kartka z dziejow Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Karolewicz Grazyna. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 62s. – ISBN 83-228-0860-7
69869
  Diderot Mistyfikacja. Sen d"Alemberta / Diderot; Przelozyl i wstep opatrzyl J.Kott. Ilustrowala I.Kuczborska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 196s. : Il.
69870
   Mistyka droga zjednoczenia z Bogiem. – Warszawa : Wydawnictwo Academii teologii katolickiej, 1999. – 312s. – (Mistyka polska ; №6). – ISBN 83-7072-130-3
69871
  Hofman I. Misyjnosc a prowincjonalizm mediow // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 4 (43). – C. 159-166. – ISSN 1641-0920
69872
   Miszellen zur Erfurter Buch- und Bibliotheksgeschichte : Vortrage vor der Neuen Erfurter Bibliotheksgesellschaft von 1997 bis 2000. – Jena : Quartus-Verlag, 2002. – 142S. – ISBN 3-931505-69-3
69873
  Tucholsky K. Mit 5 PS durch die Literatur. Essays und Rezensionen / K. Tucholsky. – Berlin, Weimar, 1973. – 568с.
69874
  Tucholsky Kurt Mit 5 PS durch die Literatur. Essays und Rezensionen / Tucholsky Kurt. – Berlin-Weimar, 1978. – 568с.
69875
  Korn Ilse Mit Barbel fing es an / Korn Ilse. – Berl., 1957. – 292с.
69876
  Loch Hans Mit Bleistift und Kamera : Durch Russischen Alltag / Loch Hans. – Berlin : Verlag Kultur Und Fortschritt, 1954. – 355S.
69877
  Deicke Siegfried Mit Boot und Zelt in den Sommer, Eine Wasserwanderfahrt festgehalten vin Wort von Siegfried Deicke und Bild von Theodor Eckart. / Deicke Siegfried, Eckart Theodor. – Berl., 1955. – с.
69878
  Zawada Andrzej Mit czy swiadectwo? : Szkice literackie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2159. – ISSN 0239-6661
69879
  Lindner Otto Mit deinen Augen / Lindner Otto. – Berl., 1965. – 384с.
69880
  Honecker Erich Mit dem Blick auf den XII. Parteitag die Aufgaben der Gegenwart losen: Aus dem Bericht des Politburos an die 7. Tagung des ZK der SED, 1./2. Dezember 1988 / Honecker Erich. – Berlin, 1988. – 96с.
69881
  Norden Albert Mit dem Friedensvertrag zu Frieden und Einheit der Nation- mit dem Sozialismus zum Gluck des Volkes / Norden Albert. – Berl., 1961. – 48с.
69882
  Senkewitsch J. Mit dem Papyrusboot uber den Atlantik : Die Fahrten der "Ra 1" und "Ra 2" / J. Senkewitsch. – Leipzig : Brockhaus, 1976. – 243S.
69883
  Lenz H. Mit dem Pferd Durch die Zeiten / H. Lenz. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 128S.
69884
  Uhse B. Mit dem Tode bestraft - mit dem Leben belohnt. Die brucke / B. Uhse. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1957. – 69 S.
69885
  Honecker Erich Mit dem Volk und fur das Volk realisieren wir die Generallinie unserer Partei zum Wohle der Menschen: Aus dem Referat des Generalsekretars des ZK der SED und Vorsitz. des Staatsrates der DDR auf der / Honecker Erich. – Berlin, 1988. – 111с.
69886
   Mit DEN Augen der Freunde. Korrespondenten der UdSSR und der DDR berichten. – Moskau-Dresden, 1972. – 157с.
69887
   Mit der Kraft der Kombinate weiter voran auf dem Weg des XI. Parteitags: Seminar des Zentralkomitees der SED mit den Generaldirektoren der Kombinate und den Parteiorganisatoren des ZK am 10. und 11. – Berlin, 1988. – 80с.
69888
  Engelhardt Dietrich von Mit der Krankheit leben : Grundlagen und Perspektiven der Copingstruktur des Patienten / Engelhardt Dietrich von. – Heidelberg : Verlag fur Medizin; Fischer, 1986. – 209S. : Ill. – (Medizin im Wandel). – ISBN 3884630784
69889
  Piltz Georg Mit der Kunst auf du und du / Piltz Georg. – 2. Aufl. – Berlin, 1971. – 280с.
69890
  Wittke Otto Mit der linken Hand geschrieben / Wittke Otto. – Halle(Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 1960. – 80 S.
69891
  Lother Rolf Mit der Natur in die Zukunft / Lother Rolf. – Berlin, 1985. – 202с.
69892
  Bohme Thomas Mit der Sanduhr am Gurtel / Bohme Thomas. – Berlin, 1983. – 151с.
69893
   Mit der Sowjetunion fur immer fest verbunden. – Berlin, 1974. – 351с.
69894
  Grunberg Karl Mit der Zeitlupe durch die Weimarer Republik / Grunberg Karl. – Berlin, 1977. – 215с.
69895
  Osterreicher Sepp Mit einem heitern, einem nassen Aug / Osterreicher Sepp. – M., 1967. – 96с.
69896
  Wendland Martin Mit falscher Munze / Wendland Martin. – Berlin : Verlag Das Neue, 1978. – 182, [1] S.
69897
  Wendland Martin Mit falscher Munze : Kriminalroman / Wendland Martin. – Halle-Leipzig : Mitteldeutscher Verl., 1986. – 182 S.
69898
  Grossman S R.H. u.a. Mit fremden Augen gesehen / S R.H. u.a. Grossman. – Berl., 1960. – 98с.
69899
  Diettrich Fritz Mit fremden Saitenspiel. / Diettrich Fritz. – Lpz., 1964. – 88с.
69900
  Weber Hans Mit Gabi in Bomsdorf / Weber Hans. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1963. – 253 S.
69901
   Mit hochsten Leistungen den XI. Parteitag vorbereiten: Brief der Teilnehmer des Seminars an den Generalsekretar des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Gen. E. Honecker. – Berlin, 1985. – 80с.
69902
  Gallyas Ferenc Mit kell tudni a nemzetkozi szervezetekrol? / Gallyas Ferenc. – Budapest, 1975. – 173с.
69903
  Walldorf Hans Mit kleinstem Kaliber / Walldorf Hans. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1976. – 210 S.
69904
  Zukowsky Ludwig Mit Lasso falle und nets : Eine tierfangreise rund um die welt / Zukowsky Ludwig. – Leipzig : Neumann Verlag, 1960. – 212S.
69905
  Schneider Karl Max Mit lowen und Tigern unter einem dach / Schneider Karl Max. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1957. – 136S.
69906
  May Gisela Mit meinem Augen. Begegnungen und Impressionen / May Gisela. – Berlin, 1976. – 285с.
69907
  Claudius Eduard Mit Netz und Winsch auf hoher See. / Claudius Eduard. – Halle, 1973. – 612с.
69908
  Harasymowicz Jerzy Mit o swietym Jerzym. / Harasymowicz Jerzy. – Krakow, 1960. – 64с.
69909
   Mit Odysa w Gdansku : Antykizacja w sztuce polskiej. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 2000. – 220s. : il. – ISBN 83-7017-920-7
69910
   Mit qualitativ neuen Schritten zu hochsten Leistungen: Seminar d. ZK d. SED mit d. Generaldirektoren d. Kombinate u.d. Parteiorganisatoren d. ZK am 13. u 14. Marz 1986 in Leipzig. – Berlin, 1986. – 80с.
69911
  Stachel Holdine Mit schweren Gepack auf steinigem Weg. Bilder aus der Geschichte der Stadt Wittenberge / Stachel Holdine. – Schwerin, 1958. – 172с.
69912
  Schmoll Werner Mit siebzehn ist man noch kein Held / Schmoll Werner. – Halle/Saale, 1962. – 412с.
69913
  Mohas Livia Mit tusz onmagadrol? / Mohas Livia. – Budapest, 1975. – 236с.
69914
  Gorki M. Mit wem seid Ihr,"Meister der Kultur"? / M. Gorki. – Berlin : "Neuen Zeit", 1949. – 39 S.
69915
  Gutzer Hannes Mitdenken erwunscht: Neue Wege zur Ideenfindung / Gutzer Hannes. – Berlin, 1978. – 174с.
69916
  Foerster R. Miteinander reden : Das Gesprach in der Sozialarbeit: mit 3 Abbildungen und 3 Tabellen / R. Foerster. – Berlin : Gesundheit, 1990. – 64 S. – ISBN 3-333-00601-4
69917
  Khaustov A.A. Mites of the family Scutacaridae of eastern palaearctic : Кліщі родини Scutacaridae Східної Палеарктики / A.A. Khaustov. – Kyiv : Академперіодика, 2008. – 290p. – ISBN 978-966-360-111-3
69918
  Чичкина Светлана MITF-2005: прогнозы оптимистические, тенденции очевидны : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 10-13 : Фото
69919
  Чичкина Светлана MITF-2006. В шестой раз и впервые - сразу на двух площадках : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 9 : Фото
69920
  Шутова Наталья MITF-2009. Туризм всегда позитив : тур-информ / Шутова Наталья, Палтусов Борис // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 6-7
69921
   MITF - 2007: на грани сезона : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 12-19 : Фото
69922
  Шутова Наталья MITF - 2008: сладкий аперетив к горячему сезону : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 16-17 : Фото
69923
   Mitgelacht-dabeigewesen. – Berlin, 1973. – 422с.
69924
  Graf Oskar Maria Mitmenschen / Graf Oskar Maria. – Berl., 1959. – 242с.
69925
  Stabryla S. Mitologia dla doroslych : Bogowie. Herosi. Ludzie / S. Stabryla. – Warszawa; Krakow : Wyd-wo naukowe PWN, 1995. – 735s. – ISBN 83-01-11613-7
69926
  Kubiak Zygmunt Mitologia grekow i rzymian / Kubiak Zygmunt. – Wyd.2, popraw. – Warszawa : Swiat Ksiazki, 1998. – 569s. – ISBN 83-7129-585-5
69927
  Parandowski Jan Mitologia. Wierzenia i podania Grekow i Rzymian / Parandowski Jan. – Wyd. 8. – Warszawa, 1959. – 400с.
69928
  Parandowski Jan Mitologia. Wierzenia i podania Grekow i Rzymian / Parandowski Jan. – Warszawa, 1975. – 399с.
69929
  Oseka Andrzej Mitologie artysty / Oseka Andrzej. – Warszawa, 1975. – 179с.
69930
   Mitos y Leyendas en Las Villas. – Las Villas, 1965. – 252с.
69931
  Sadoveanu Mihail Mitrea Cocor / Sadoveanu Mihail. – Editia a III-a, 1951. – 184с.
69932
  Sadoveanu Mihail Mitrea Cocor. Aventura in lunca Dunarii / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1961. – 356с.
69933
  Lotze G. Mitrotosmus / Germann Lotze. – Leipzig, 1869. – 439, [1] S.
69934
  Богданова А. Mitsubishi Corporation - університет: корисна співпраця // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студенти та викладачі університету нещодавно зустрілися з керівником європейського філіалу відомої міжнародної компанії Mitsubishi Corporation Терадою Тецуо. Починаючи з 2008 року компанія Mitsubishi Corporation підтримує розвиток японістики в нашому ...
69935
  Roberts John Mitsui : Three centuries of Japanese business / Roberts John; Foreword by Chitishi Yanaga. – New York; Tokyo : Weatherhill, 1973. – 564p. – ISBN 0-8348-0080-2
69936
  Чичкина Светлана Mitt-обзор : Mitt закончился, сезон продолжается. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 10-19 : Фото
69937
   Mitt 15 лет на выставочном посту : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 20 : Фото
69938
  Колий Лилия Mitt: три пятилетки во главе экспобизнеса : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 12-13 : Фото
69939
   Mitteilung der Staatlichen Plankomitees der UdSSR und der Statistischen Zentralverwaltung der UDSSR uber die Erfuhrlung des vierten (des ersten Nachkriegs-) Funfjahrplans der UdSSR fur 1946-1950, 1951. – 12с.
69940
  Meyer Rudolf Mitteilungen aus dem Meteorologischen Institut / Meyer Rudolf, 1923. – p.346-370. – Aus: Latvijas un-t Raksti
69941
  Hauff Wilhelm Mitteilungen aus den Memoiren des Satan. / Hauff Wilhelm. – Berlin, 1956. – 392с.
69942
  Krause K. Mitteilungen der Gesellschaft fur Erdkunde zu Leipzig : Fur 1923 bis 1925 / K. Krause. – Leipzig : Hirt, 1926. – 160 S.
69943
  Landesverein Sachsischer Heimatschutz (Dresden) Mitteilungen des Landesvereins Sachsischer Heimatschutz / Landesverein Sachsischer Heimatschutz (Dresden). – Dresden
Bd. 26, Heft 9/12. – 1937. – 300с.
69944
  Belenizki A.M. Mittelasien-Kunst der Sogden / A.M. Belenizki, D.W. Belous. – Leipzig, 1980. – 239с.
69945
  Brentjes Burchard Mittelasion-Kunst des Islam. / Brentjes Burchard. – Leipzig, 1982. – 399с.
69946
   Mittelelterliche Buchmalerei in Sammlungen Volksdemokratischer Laender. – Lpz., 1961. – 94с.
69947
  Mettke Heinz Mittelhochdeutsche Grammatik / Mettke Heinz. – 4. Aufl. – Leipzig, 1978. – 272с.
69948
  Lexer Matthias Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch / Lexer Matthias. – 30-te Aufl. – Leipzig, 1962. – 343 S.
69949
  Schumann Johannes Mittelstufe Deutsch : Losungen: Schulussel zum Selbststudium mit Verb-Worterbuch / Schumann Johannes. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1992. – 272S. – ISBN 3-88532-366-4
69950
  Schumann Johannes Mittelstufe Deutsch : Lehrerhandbuch / Schumann Johannes. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1992. – 131S. – ISBN 3-88532-370-2
69951
  Schumann Johannes Mittelstufe Deutsch : Neubearbeitung: mit Mustersatz der zentralen Mittelstufenprufung / Schumann Johannes. – Ismaning : Verlag fur Deutsch, 1998. – 320S. – ISBN 3-88532-365-6
69952
  Schumann Johannes Mittelstufe Deutsch : Aktualisiert und mit neuer Rechtschreibung / Schumann Johannes. – Ismaning : Hueber, 2000. – 320S. – ISBN 3-19-007240-X
69953
  Fruhwirth Friederike Mittelstufe Deutsch : Schlussel zum Arbeitsbuch mit Prufungsvorbereitung / Fruhwirth Friederike, Holthaus Hanni. – Ismaning : Hueber, 2000. – 110S. – ISBN 3-19-027240-9
69954
  Fruhwirth Friederike Mittelstufe Deutsch : Arbeitsbuch / Fruhwirth Friederike, Holthaus Hanni. – Ismaning : Hueber, 2001. – 238S. – На обкл.: Mit Prufungsvorbereitung. – ISBN 3-19-017240-4
69955
   Mitten im kalten Winter: Geschichten 1933-1945. – Berlin, 1985. – 398с.
69956
  Graves Robert Mity greckie / Graves Robert. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 707c.
69957
  Skladankowa Maria Mity krolewskiej ksiegi: symbole i wzorce mityczne w "Szahname" / Skladankowa Maria. – Warszawa, 1981. – 305 s.
69958
  Wazyk Adam Mity Rodzinne / Wazyk Adam. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 268 s.
69959
  Graves R. Mity starozytnej Grecji / R. Graves. – Warszawa, 1969. – 134с.
69960
  Krawczuk Aleksander Mity, medrcy, polityka: Siedmiu przeciw Tebom; Pan i jego filozof. Rzecz o Platonie; Sprawa Alkibiadesa. / Krawczuk Aleksander. – Warszawa, 1975. – 660 s.
69961
  Shevchenko G. Mixed stochastic delay differential equations // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 167-180. – ISSN 0868-6904


  We consider a stochastic delay differential equation driven by a Holder continuous process Z and a Wiener process. Under fairly general assumptions on coefficients of the equation, we prove that it has a unique solution. We also give a sufficient ...
69962
  Кокс Дж. Miсrosoft Internet Explorer : Краткий курс / Дж. Кокс, Т. Кокс, Э. Хейдрик. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 256с. – ISBN 5-314-00077-6
69963
  Fadejev Alexander Mlada garda. / Fadejev Alexander. – Praha, 1956. – 620с.
69964
  Holecek J. Mladata / J. Holecek. – Praha, 1970. – 172с.
69965
   Mladez a kultura: Vyberova bibliografie. – Praha
1. – 1978. – 286с.
69966
   Mladez v planoch antikomunizmu. – Bratislava, 1975. – 426с.
69967
  Senoa August Mladi gospodin / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
69968
  Kovarik Vladimir Mladi Jana Nerudy / Kovarik Vladimir. – Praha, 1955. – 202с.
69969
   Mladi micurinci. – Bratislava, 1952. – 264с.
69970
  Smahelova Helena Mladi na kridlech / Smahelova Helena. – Praha, 1956. – 272с.
69971
   Mladi nasi vlasti. – Praha, 1976. – 15с.
69972
   Mladi sveta. Basnici sveta zpivaji o miru. – Praha, 1953. – 215с.
69973
  Katajev Valentin Mladicky roman. / Katajev Valentin. – Bratislava, 1986. – 322с.
69974
  Hurejiv Olexa Mladost / Hurejiv Olexa. – Praha, 1953. – 332с.
69975
   Mladost za slobodu. – Beograd, 1957. – 200с.
69976
   Mladost. Sbornik literarnych a vytvarnych prac o mladezi. – Bratislava, 1953. – 213с.
69977
  Marek J. Mlady bojovnik / J. Marek. – M., 1956. – 52с.
69978
   Mlady pestitel. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 261s.
69979
  Pop Emil Mlastinile de turba din Republica Populara Romina / Pop Emil. – Bucuresti, 1960. – 514с.
69980
  Chaloupka Otakar Mleeni / Chaloupka Otakar. – Praha, 1982. – 193с.
69981
  Klostermann Karel Mlhy na Blatech. / Klostermann Karel. – Praha, 1962. – 410с.
69982
  Fadiejew Aleksander Mloda gwardia. / Fadiejew Aleksander. – Warszawa
1. – 1975. – 520с.
69983
  Fadiejew Aleksander Mloda gwardia. / Fadiejew Aleksander. – Warszawa
2. – 1975. – 406с.
69984
   Mloda Polska. – Lwow. – 450с.
69985
  Hutnikiewicz Artur Mloda Polska / Hutnikiewicz Artur. – Warszawa, 1997. – 483с.
69986
  Hutnikiewicz Artur Mloda Polska / Hutnikiewicz Artur; Inst.Bad.Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1997. – 483 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301113944
69987
  Rudnicki Adolf Mlode cierpienia / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1956. – 564с.
69988
  Shaw I. Mlode lwy / Irwin Shaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
Т.1 : Przelozyl. T.J.Dehnel. – 1974. – 392s.
69989
  Shaw Irwin Mlode lwy / Irwin Shaw; przel. T.J. Dehnel. – 5-te wyd. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 2. – 1974. – 392 s.
69990
  Wojciechowski Aleksander Mlode malarstwo polskie. 1944-1974 / Wojciechowski Aleksander. – Wroclaw : Ossolineum, 1975. – 162s. : 232 il.
69991
   Mlode pokolenie Polski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 209 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
69992
  Stawinski Jerzy Stefan Mlodego warszawiaka zapiski z urodzin / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1977. – 215с.
69993
  Makowiecki A.Z. Mlodopolski portret artysty / Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 224 s.
69994
   Mlodopolski swiat wycbrazni. – Krakow, 1977. – 418с.
69995
  Majda J. Mlodopolskie Tatry literackie / J. Majda. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 246s. – ISBN 83-233-1190-0
69996
  Koeppen Wolfgang Mlodosc / Koeppen Wolfgang; Przelozyla E.Sicinska. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 149 s.
69997
  Slonimski Antoni Mlodosc gorna. Wiek kleski. Wiek meski. Poezje / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1965. – 384с.
69998
  Paukszta Eugeniusz Mlodosc i gwiazdy / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 316с.
69999
  Loth Roman Mlodosc Jana Kasprowicza / Loth Roman. – Poznan, 1962. – 190с.
70000
  Pietak Stanislaw Mlodosc Jasia Kunefala / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 453с.
<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,