Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>
61001
  Luzny Ryszard "Ksiaze Srebrny" Aleksiego K. Tolstoja a folklor / Luzny Ryszard. – Отдельн. оттиск. – 91-114с.
61002
   "Kultur und Gesellschaft", 2. Podium : Wissenschaft-Leistungswachstum-Kulturfortschritt ; Materialien Podium der Hochschulen im Bezirk Dresden und der Bezirksleitung Dresden des Kulturbundes der DDR, [27, April 1987]. – Dresden : Technischen Universitat Dresden, 1987. – 107. 22 S.
61003
  Balk "Kultura" v titove Jugoslavii / Balk, , autr. et. – Praha, 1952. – 51с.
61004
  Тельвак В. "Kwartalnik Historyczny" - феномен польської історіографії кінця XX - початку XX століть // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 631-649
61005
  Gaspard-Huit Pierre "L"Illuminatrice": Helena Petrovna Blavatsky / Gaspard-Huit Pierre. – [Paris] : Sand, 1989. – 323p. – ISBN 2-7107-0417-X
61006
  Portuondo Jose Antonio "La Aurora" y los comienzos de la prensa y de la organizacion obrera en Cuba / Portuondo Jose Antonio. – La Habana, 1961. – 120с.
61007
  Степин В.П. (L, альфа)-суммирование : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Степин В.П.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
61008
  Swan K-Theory of Finite Groups and Orders / Swan, Richard. – Berlin : Springer-Verlag, 1986. – 237 p. – ISBN 3-540-04938-X
61009
  Frank Helmar Krystalove elektronky / Frank Helmar, Snejdar Vaclav. – Praha, 1959. – 476с.
61010
  Estreicher Karol Krystianna. / Estreicher Karol. – Warszawa, 1957. – 332с.
61011
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 1 : Wianek. – 1972. – 264 s.
61012
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 2 : Zona. – 1972. – 264 s.
61013
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 3 : Krzyz. – 1972. – 393s.
61014
  Pieter Jozef Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / Pieter Jozef. – Warszawa, 1978. – 189с.
61015
  Markiewicz Henryk Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny. 1944-1954 / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 60с.
61016
  Jalowiecki Bohdan Krytyka spoleczenstwa kapitalistycznego w pracach socjologow zachodnich / Jalowiecki Bohdan, Nurek Stanislaw. – Katowice, 1979. – 202с.
61017
  Kant I. Krytyka wladzy sadzenia / I. Kant, prz. J. Galecki, tl. A. Landman. – [Warszawa] : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1964. – XV, 552, [10] s. – (Bib-ka klasykow filozofii)
61018
  Surmaczynski Marian Kryzys - stan wojenny - przesladowania : Intelektualisci i inteligenci / Surmaczynski Marian. – Wroclaw : Oficyna wyd-cza Politechniki Wroclawskiej, 2000. – 176s. – ISBN 83-7085-521-0
61019
   Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historykow / Polski Inst. Spraw Miedzynarodowych ; pod red. S. Debskiego i M. Narinskiego. – Warszawa : [s.n.], 2009. – 479 s. – ISBN 978-83-89607-74-4
61020
   Kryzys i perspektywy strefy euro / red. nauk.: Jerzy Rymarczyk, Marek Wroblewski, Dominika Brzeczek-Nester. – Wroclaw : Arboretum, 2014. – 259, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 237-255. – (Miedzynarodowe stosunki gospodarcze: aktualne problemy ; 8). – ISBN 978-83-62563-37-1
61021
  Gelberg Ludwik Kryzys Karaibski 1962 roku. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1964. – 204с.
61022
  Hazard P. Kryzys swiadomosci europejskiej 1680-1715 / P. Hazard. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 411s.
61023
   Krzemieniec - Ateny Juliusza Slowackiego. – Warszawa : Biblioteka narodowa, 2004. – 588s. : il.,10k.il. – ISBN 83-7009-555-0
61024
  Libera Jerzy Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i Zachodniej Ukrainy : (od srodkowego neolitu do wczesnej epoki zelaza) / Libera Jerzy. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 237s. – ISBN 83-227-17724-5
61025
  Toster Lena Krzeselka lorda Blotton / Toster Lena. – Warszawa, 1976. – 228с.
61026
  Cury Maurice Krzeslo w szczerym polu / Cury Maurice. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 227 s.
61027
  Kitzmann Boguslaw Krzyk kwiatow. / Kitzmann Boguslaw. – Warszawa, 1977. – 155с.
61028
  Szmaglewska Seweryna Krzyk wiatru / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1965. – 192с.
61029
  Minkowski Aleksander Krzysztof / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1975. – 184с.
61030
  Garbowski Christopher Krzysztof Kieslowski"s decalogue series : The problem of the protagonists and their self-transcendence / Garbowski Christopher. – Lublin : Maria Curie-Sklodowska university press, 1997. – 140,[8]s. : 5 il. – ISBN 83-227-0940-4
61031
  Prajs Julia Krzywe litery / Prajs Julia. – Warszawa, 1960. – 430с.
61032
  Pomian Boleslaw Krzyz poludnia / Pomian Boleslaw. – Warszawa, 1959. – 290с.
61033
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 1. – 1939. – 284 с.
61034
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 2. – 1939. – 224 с.
61035
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 3. – 1939. – 286 с.
61036
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 4. – 1939. – 296 с.
61037
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1971. – 247с.
61038
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1971. – 211с.
61039
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1971. – 246с.
61040
  Azembski Miroslaw Krzyze i korona. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1956. – 144с.
61041
  Szelburg-Zarembina Ewa Krzyze z papieru / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1955. – 128с.
61042
  Kossak Zofia Krzyzowcy / Kossak Zofia. – Warszawa
1-2. – 1956. – 464с.
61043
  Kossak Zofia Krzyzowcy / Kossak Zofia. – Warszawa
3-4. – 1956. – 524с.
61044
  Prorok Leszek Krzyzowka / Prorok Leszek. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1971. – 228s.
61045
  Plevza Viliam KSC a revolucne hnutie na Slovensku 1929-1938 / Plevza Viliam. – Bratislava, 1965. – 516с.
61046
   KSC a vychodne Slovensko. (Materialy z celouniverzitnej konferencie, konanej pri prilezitosti 50 vyrocia zalozenia KSC).. – Kosici, 1971. – 267с.
61047
   KSC proti nacismu.. – Praha, 1971. – 376с.
61048
  Fedorowicz K. Ksiadz Piotr w Trzecim Niebie. W Strone (Neo) Gnozy w Dziadach Drezdenskich Mickiewicza // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 3 (330). – S. 247-258. – ISSN 0035-9602
61049
  Stiegnij Piotr Ksiaze Adam Jerzy Czartoryski i car Aleksander I (thizod z historii "starego sportu") // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 117-140. – ISBN 978-83-935192-3-1
61050
  Tolstoj Aleksy Ksiaze Srebrany / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1975. – 366с.
61051
  Meissner Czeslaw Ksiazeczka o sztuce recytacji i sztuce mowienia : Ksiazka zalecana przez Min.Eduk.Narod. do uzytku szkol. i wpis. do zestawu ksiazek pomoc. do nuki jezk. pols.na poziomie szkoly ponadpodst. Numer w zest. 297/92 / Meissner Czeslaw; Fundacja dla Wspierania Slaskiej Humanistyki. – Katowice, 1993. – 80s.
61052
  Boras Zygmunt Ksiazeta piastowscy slaska / Boras Zygmunt. – Wyd. 2e. – Katowice. – 469с.
61053
  Staniow Bogumila Ksiazka amerykanska dla dzieci i mlodziezy w Polsce w latach 1944-1989: Produkcja i recepcja // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2164. – 152 s. – (Bibliotekoznawstwo ; 23). – ISSN 0524-4471
61054
  Andrzejewski Jerzy Ksiazka dla Marcina. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1954. – 104с.
61055
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Ksiazka o Sycylii / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Krakow. – 211с.
61056
   Ksiazka pracy z gieografji. – Charkow : Wydawnictwa ZSRR
2 : Ogolny przeglad kuli ziemskiej. Gieografja ZSRR oraz krain poza jego granicami. – 1928. – 186, [9] s.
61057
   Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi / [kom. red.: Barbara Bienkowska i.i.] // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3233 : Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi /[kom. red.: B. Bienkowska i.i.]. – S. 1-492 : il. – ISSN 0239-6661
61058
  Komaszynski Michal Ksiecia contiego niefortunna wyprawa po korone Sobieskiego / Komaszynski Michal. – Warszawa, 1971. – 220с.
61059
   Ksiega dwudziestolatkow. 1965.. – Warszawa, 1967. – 214с.
61060
  Kipling Rudyard Ksiega dzungli / Kipling Rudyard; Przekl.autor.J.Birkenmajer. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1963. – 187s. : ill.
61061
  Kipling R. Ksiega dzungli / R. Kipling; Przelk. autoryz. J. Birkenmajera. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 227 с. – (Klasyka mlodych)
61062
  Kipling Rudyard Ksiega dzungli. - Druga ksiega dzungli. / Kipling Rudyard. – Warszawa, 1975. – 406с.
61063
  Simonides Dorota i i. Ksiega humoru ludowego / Dorota i i. Simonides. – Warszawa, 1981. – 891с.
61064
   Ksiega imion. / B. Kupis, B. Wornichowska, J. Kamyczek, L.J. Kern. – Warszawa, 1975. – 367с.
61065
  Antonycz Bohdan Ihor Ksiega Iwa. / Antonycz Bohdan Ihor. – Warszawa, 1981. – 186с.
61066
   Ksiega lawnicza starego miasta Torunia (1428-1456).. – Torun
1. – 1992. – 203с.
61067
  Stabryla Stanislaw Ksiega legend rzymskich / Stabryla Stanislaw. – Warszawa; Krakow : Wyd-wo naukowe PWN, 1998. – 395s. : Il. – ISBN 83-01-12482-2
61068
  Lovell Jerzy Ksiega ludzi ptakow i ryb / Lovell Jerzy. – Katowice : Slask, 1976. – 172s.
61069
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
1 : Aforyzmy wyborne, raz. – 1997. – 62 s.
61070
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
2 : Sex i eros: Aforyzmy. – 1997. – 62 s.
61071
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
3 : Rady najprzedniejsze. – 1997. – 62 s.
61072
  Boniecka Maria Ksiega milosci i cierpienia / Boniecka Maria. – Warszawa, 1958. – 172с.
61073
   Ksiega papugi.. – Warszawa, 1959. – 220с.
61074
   Ksiega parodii.. – Warszawa, 1978. – 219с.
61075
  Kijewska Agnieszka Ksiega pisma i ksiega natury : Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres / Kijewska Agnieszka. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 1999. – 284s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol uniw. Lubelski, Wydzial filiz.). – ISBN 83-22800685-{
61076
  Pruszlynski Ksawery Ksiega ponurych niedopowiedzen (Na marginesie ksiazky gen. Mieczyslava Norvida-Neugebauera "Kampania wrzesniowa 1939 w Polsce). 1000 mil od prawdy (Na marginesie ksiezki pik. Romana Umiastowskiego " / Pruszlynski Ksawery. – Warszawa, 1959. – 84с.
61077
   Ksiega protokolow Rady Ogolnej Uniwersytetu Warszawskiego 1817 - 1819.. – Warszawa, 1958. – 288с.
61078
  Lem Stanislaw Ksiega robotow / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 308с.
61079
  Kurek Jalu Ksiega Tatr. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1955. – 524с.
61080
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
1. – 1956. – 560с.
61081
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
2. – 1956. – 624с.
61082
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
3. – 1956. – 552с.
61083
  Barcikowski W. Ksiega wspomnien. 1919 - 1939. / W. Barcikowski, M. Berman, M. i dr. Bibrowski. – Warszawa, 1960. – 412с.
61084
  Gustawicz B. Ksiega wynalazkow przygod i podrozy / B. Gustawicz, Emil Wyrobek. – Warszawa ; Lwow : Wende i S-ka ; Altenberg. – 482 s. : ill.
61085
  Suszynska-Dartman Maria Ksiega z pieciu wzgorz / Suszynska-Dartman Maria. – Pozana, 1976. – 258с.
61086
  Pawlak Wladyslaw Ksiega zamachow : Od Sarajewa do Dallas / Pawlak Wladyslaw. – Warszawa : Iskry, 1970. – 378,[2]s.,16k.il. : il. – (Lowcy sensacji)
61087
  Hallet Ksiega zwierzat / Hallet, Jean-Pierre. – Warszawa : Iskry, 1973. – 313S.
61088
   Ksiegi humoru polskiego. Od Fredry do Baluckiego.. – Lodz, 1961. – 384с.
61089
   Ksiegi Referendarii Koronnej z drugiej polowy XVIII wieku.. – Warszawa
1. – 1955. – 666с.
61090
   Ksiegozbiory miejskie i mieszczanskie.. – Warszawa, 1981. – 214с.
61091
  Borun Krzysztof Ksienzyc zdobyty / Borun Krzysztof. – Warszawa, 1959. – 112с.
61092
  James Henry Ksiezna Casamassima / James Henry; Przelozyla C.Wojewoda. – Warszawa : Czytelnik, 1991. – 478 s. – ISBN 83-07-01771-8
61093
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1960. – 392с.
61094
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1971. – 361с.
61095
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1977. – 313с.
61096
  Domagalik Janusz Ksiezniczka i chlopcy / Domagalik Janusz. – Warszawa, 1977. – 131с.
61097
  Maugham Somerset Ksiezyc i miedziak / Maugham Somerset; Tlum. z angielskiego J. Milnikielowa. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1957. – 288s.
61098
  London Jack Ksiezycowa dolina / London Jack; Tarnowska K. – Warszawa, 1973. – 582с.
61099
  Petrov V. Ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w systemie studiow dla pracujacych w PRL w latach 70. i 80. XX wieku // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – S. 132-137. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Петров В. Вдосконалення системи навчання вчителів у Польській народній республіці протягом 1970-1980-років XX століття.
61100
  Wawrzak-Chodaczek Miroslawa Ksztalcenie kultury audiowizualnej mlodziezy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2186. – 220 s. – (Prace pedagogiczne ; 132). – ISSN 0137-1096
61101
  Wojcik T. Ksztalcenie oficerow zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2008. – N 3090 : Ksztalcenie oficerow zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939 / T. Wojcik. – S. 1-235. – ISSN 0239-6661
61102
   Ksztalcenie porozumiewania sie: Materialy konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r.. – Opole, 1994. – 329с.
61103
  Grabarczyk Czeslaw Ksztalcenie pracownikow nauki w zakresie nauk technicznych i rolniczych / Grabarczyk Czeslaw. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 260s. – ISBN 83-7244-253-3
61104
  Payot J. Ksztalcenie woli / J. Payot ; przel. J.K. Potocki. – 4. wyd. – Warszawa : Nakladem Ksiegarni E. Wende i Ska, 1909. – 272 s.
61105
  Broszkiewicz Jerzy Ksztalt milosci. / Broszkiewicz Jerzy. – Wydanie 4-te uzupelnione. – Warszawa, 1955. – 452с.
61106
  Brosziewicz Jerzy Ksztalt milosci. / Brosziewicz Jerzy. – Warszawa, 1972. – 524с.
61107
  Nowicka I. Ksztaltowanie bezpieczenstwa poprzez system norm karnych i administracyjnych prawa morskiego // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – C. 193-201. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто особливості формування безпеки з використанням кримінальних та адміністративних норм морського права Республіки Польща. The article describes the specifics of organizing the safety applying the principles of criminal and ...
61108
  Altkorn Jerzy Ksztaltowanie rynkowego wizerunku firmy / Altkorn Jerzy. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2002. – 60s. – ISBN 83-7353-119-0
61109
  Mlynarski Zygmunt Ksztaltowanie sie stosunkow polsko-ukrainskich w XIX i XX wieku (Do 1939 r.) / Mlynarski Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 27с.
61110
  Babska Zofia Ksztaltowanie sie sygnalizacyjnej j funkcji barwy i ksztaltu przedmiotow we wczesnym dziecinstwie / Babska Zofia. – Warszawa, 1961. – 222 s.
61111
  Dobrzycka Irena Ksztaltowanie sie tworczosci Byrona. Bohater bajroniczny a zagadnienie narodowe / Dobrzycka Irena. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 154с.
61112
  Gerstmann Stanislaw Ksztaltowanie uczuc dzieci i mlodziezy. / Gerstmann Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 164с.
61113
  Sydoruk M. Ksztaltowanie unijnej agendy w ramach Europejskiej Polityki Sasiedztwa na przykladzie s tos unkу w Unii z Ukriaina // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 174-182. – ISBN 978-966-8406-98-0
61114
  Marcinkowska Monika Ksztaltowanie wartosci firmy / Marcinkowska Monika. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 210s. – (Przedsiebioczosc). – ISBN 83-01-13192-6
61115
  Maksymowicz Natalia Ksztaltowanie wspolczesnej kulturu Podhala : Формування сучасної культури Подхалля // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-82. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті аналізується діяльність культуротворчих інституцій Подхалля та визначається вплив місцевих лідерів на формування сучасної культури регіону. Автор доводить важчивість культурну суспільному житті місцевої (локальної) групи. Застосовуючи ...
61116
  Solinski Wojciech Ksztalty obecnosci : Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2310 : Ksztalty obecnosci / W. Solinski. – S.1-197. – ISSN 0239-6661
61117
  Kossak Jerzy Ksztalty polityki kulturalnej / Kossak Jerzy, Krzemien Krystyna. – Warszawa, 1976. – 275с.
61118
  Nurzec Adam Kto i dla czego / Nurzec Adam. – Warszawa, 1982. – 47с.
61119
  Staff Leopold Kto jest ten dziwny nieznajomy / Staff Leopold. – Warszawa, 1976. – 206с.
61120
  Claesson Stig. Kto kocha Yngvego Freja? / Stig. Claesson. – Warszawa, 1976. – 132с.
61121
  Porazinska J. Kto mi dal skrzydla. Rzecz o J.Kochanowskim / J. Porazinska. – Warszawa, 1972. – 382с.
61122
  Porazinska Janina Kto mi dal skrzydla. Rzecz o Janie Kochanowskim / Porazinska Janina. – Warszawa, 1974. – 455с.
61123
  Machejek Wladyslaw Kto mnie wybawi / Machejek Wladyslaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1980. – 280s. – ISBN 83-08-00154-8
61124
  Maziejuk Henryk Kto mnie wychowuje / Maziejuk Henryk. – Warszawa, 1977. – 144с.
61125
  Machejek Wladyslaw Kto nastepny? / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 316с.
61126
  Wroniszewski Jozef Kazimierz Kto przezyje, kto przezyl / Wroniszewski Jozef Kazimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 128s.
61127
  Skorupka Tomasz Kto przy obrze temu dobrze. Wspomnienia rolnika wielkopolskiego 1862-1935 / Skorupka Tomasz. – Poznan, 1974. – 309с.
61128
  Bhattacarja Bhabani Kto raz vysadol na tigra / Bhattacarja Bhabani. – Bratislava, 1958. – 378с.
61129
  Szulc Ewa Kto tu szczeka?czyli opowiesci o psich i kocich indywidualnosciach / Szulc Ewa. – Warszawa : ELEW, 1995. – 184s. – ISBN 83-900395-5-9
61130
  Bryll Ernest Kto ty jestes. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1971. – 92с.
61131
  Frey-Majewska Danuta Kto zabil kruka? / Frey-Majewska Danuta. – Warszawa, 1970. – 143с.
61132
  Zimecki Tadeusz Kto zasypia spokojnie nie liczac baranow? / Zimecki Tadeusz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 134 s.
61133
  Michniak Czeslaw Kto znal te dziewczyne : Powiesc / Michniak Czeslaw. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1978. – 123s.
61134
   Kto, kiedy, dlaczego.. – Warszawa
2. – 1958. – 486с.
61135
   Kto, kiedy, dlaczego.. – Warszawa
3. – 1960. – 452с.
61136
  Sikorski Fr. Ktos musi uniesc / Fr. Sikorski. – Wroclaw i i., 1973. – 215с.
61137
  Zolnierowicz Tadeusz Ktos musi zginac / Zolnierowicz Tadeusz. – [ Warszawa ] : Wyd-wo MON, 1975. – 140s. – (Labirynt)
61138
  Scibor-Rylska Danuta Ktos trzeci / Scibor-Rylska Danuta. – Krakow, 1962. – 208с.
61139
  Loch Alojzy Ku brzegom nadziei / Loch Alojzy. – Warszawa, 1977. – 235с.
61140
   Ku chrzescijanstwu jutra : Wprowadzenie do ekumenizmu. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 1997. – 826s. – (Prace wydzialu teologicznego / Instytut ekumeniczny KUL ; 112)
61141
  Siekierski Albin Ku gorze nad rzeka / Siekierski Albin. – Warszawa, 1971. – 400с.
61142
  Stillmann Gunter Kuba - Insel der Barbudos / Stillmann Gunter, Rosenkranz Heinz. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1961. – 2218S. : Mit 8 Farb- und 112 Schwarzweibtafeln
61143
  Otero Lisandro Kuba Rebellion im Paradies / Otero Lisandro. – Berl., 1961. – 200с.
61144
  Sliwa A. Kuba spod gietrzwaldu gada / A. Sliwa. – Olsztyn, 1972. – 355с.
61145
  Rolleczek N. Kuba znad morza emskiego / N. Rolleczek. – Warszawa, 1972. – 546с.
61146
  Krober Klaus Dieter Kuba. Patria o muerte. / Krober Klaus Dieter. – Lpz.-Jena-Berl., 1962. – 198с.
61147
  Pade Werner Kuba: Volksbefreiungskrieg und Verteidigung einer Revolution / Pade Werner. – Berlin, 1986. – 111с.
61148
  Hermann Georg Kubinke / Hermann Georg. – Berl., 1963. – 336с.
61149
  Andric Ivo Kuca na csami, i drige pripovetke. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 225с.
61150
  Rames Ivan Kucharka pro diabetiky / Rames Ivan, Krejcikova Marie. – Praha, 1989. – 253с.
61151
   Kucherov Ivan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 150
61152
  Buczma Barbara Kuchnia francuska na co dzien i od swieta. / Buczma Barbara, Bonik Bozena. – Warszawa, 1988. – 336с.
61153
  Saryjew I.S. Kuchnia kazachska. / I.S. Saryjew, L.A. Piesin, N.A. i.i. Satinowa. – Warszawa, 1988. – 127с.
61154
  Lewin Waldtraut Kuckucksrufe und Ohrfeigen. / Lewin Waldtraut. – Berlin, 1983. – 228с.
61155
  Schukschin Wassili Kuckuckstranen und andre Geschichten / Schukschin Wassili. – Berlin, 1977. – 210с.
61156
  Rymkiewicz Aleksander Kufel warszawski / Rymkiewicz Aleksander. – Warszawa, 1976. – 83с.
61157
  Dzierzkowski Jozef Kuglarze / Dzierzkowski Jozef. – Warszawa, 1961. – 276с.
61158
  Schmal Rudolf Kuhl kommt jeder Morgen / Schmal Rudolf. – Berl., 1961. – 376с.
61159
   Kuhle Wampe oder Wem gehort die Welt?. – Leipzig, 1971. – 229с.
61160
   Kuhlung vom Kraftfahrzeug- und Panzermotoren.. – Berl., 1957. – 88с.
61161
  Lepenies S. Kuhlverfahren. / S. Lepenies, R. u.a. Bartsch. – Berlin, 1990. – 184с.
61162
   Kuhne wissenschaftliche Hypothesen und Projekte.. – L., 1961. – 56с.
61163
  Dumbadze Nodar Kukaracza / Dumbadze Nodar; Przelozyl z ros. E.P.Melech. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1983. – 80s. – ISBN 83-06-01086-8
61164
   Kukucin Martin. 1860-1928.. – Martin, 1978. – 15с.
61165
  Tolstoj Aleksy Kulawy ksiaze / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1975. – 207с.
61166
   Kuleshov on Film. – Berkeley, 1974. – 226с.
61167
  Otcenasek Jan Kulhavy Orfeus / Otcenasek Jan. – Praha, 1964. – 630с.
61168
   Kulinarische Gerichte: Zu Gast bei Freunden.. – Moskau, Leipzig, 1989. – 311с.
61169
  Holub Barbara Kulinarne niedzyskrecje czyli kuchnia ludzi znanych i lubianych / Holub Barbara. – Warszawa : Spoldzielcze, 1990. – 239с. – ISBN 83-209-0764-0
61170
  Bednarek Irena Kulisy wielkiej zbrodni / Bednarek Irena. – Katowice, 1959. – 206с.
61171
  Drecka Wanda Kulmbach / Drecka Wanda. – Warszawa, 1957. – 72с.
61172
  Badkowski L. Kulminacja. / L. Badkowski. – Gdansk, 1972. – 287с.
61173
  Mikszath Kalman Kulonos hazassag. A Noszty fiu esete Toth Marival. A fekete varos / Mikszath Kalman. – Budapest, 1973. – 1397с.
61174
  Mikszath Kalman Kulonos hazassag. A Noszty fiu esete Toth Marival. A fekete varos / Mikszath Kalman. – Budapest, 1973. – 1397с.
61175
  Kaczor Idaliana Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starozytnych grekow i rzymian // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2001. – S1-146. – (Folia litteraria polonica ; T. 2). – ISSN 1505-9057
61176
  Querfeld Werner Kultur- und Vereinsleben in der Stadt Greiz wahrend des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Partikularismus in Deutschland / Querfeld Werner. – Jena, 1957. – 232с.
61177
   Kultur and Ethnos.. – Berlin, 1980. – 299с.
61178
  Sallmon Heinz Kultur und Kunst im Leben der Jugend / Sallmon Heinz. – Berlin, 1984. – 144с.
61179
   Kultur und Technik im 21 Jahrhundert.. – Frankfurt, New York, 1993. – 439с.
61180
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (492). – 1988
61181
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (494). – 1988
61182
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (495). – 1988
61183
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (505). – 1989
61184
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (506). – 1989
61185
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (507). – 1989
61186
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 1/2 (508-509). – 1990
61187
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 3 (510). – 1990
61188
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 4 (511). – 1990
61189
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 5 (512). – 1990
61190
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (513). – 1990
61191
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 5 (524). – 1991
61192
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (525). – 1991
61193
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 7/8 (538/539). – 1992
61194
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (540). – 1992
61195
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (541). – 1992
61196
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (542). – 1992
61197
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (543). – 1992
61198
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (552). – 1993
61199
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (553). – 1993
61200
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (554). – 1993
61201
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 3 (558). – 1994
61202
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (561). – 1994
61203
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 7/8 (562/563). – 1994
61204
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (564). – 1994
61205
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (567). – 1994
61206
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (577). – 1995
61207
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (578). – 1995
61208
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (579). – 1995
61209
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 1/2 (580/581). – 1996
61210
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 3 (582). – 1996
61211
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 4 (583). – 1996
61212
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 5 (584). – 1996
61213
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (585). – 1996
61214
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 7/8 (586/587). – 1996
61215
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (589). – 1996
61216
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 11 (590). – 1996
61217
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 12 (591). – 1996
61218
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 1/2 (592/593). – 1997
61219
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 3 (594). – 1997
61220
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 4 (595). – 1997
61221
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 5 (596). – 1997
61222
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (597). – 1997
61223
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 7/8 (598/599). – 1997
61224
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (624). – 1999
61225
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 1/2 (628/629). – 2000
61226
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 3 (630). – 2000
61227
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 6 (633). – 2000
61228
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 7/8 (634/635). – 2000
61229
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 9 (636). – 2000
61230
   Kultura : Szkice, opowiadania, sprawozdania. – Paryz : Instytut literacki. – ISSN 0023-5148
N 10 (637). – 2000
61231
  Zachariasz Andrzej Kultura : Jej status i poznanie: Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury / Zachariasz Andrzej. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 320s. – ISBN 83-7262-106-3
61232
  Kladiva Jaroslav Kultura a politika. /1945-1948/. / Kladiva Jaroslav. – Praha, 1968. – 380с.
61233
  Keller J. i.i. Kultura a religia / J. i.i. Keller. – Warszawa : Iskry, 1977. – 592 s.
61234
  Fudali Irena Kultura ekologiczna mlodziezy : Na przykladzie regionu Swietokrzyskiego / Fudali Irena. – Kielce : Wyd-wo akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 266s. – ISBN 83-7133-164-9
61235
   Kultura essays. – New York : The Free press, 1970. – 344p.
61236
   Kultura fizyczna i turystyka na Wsi.. – Warszawa, 1967. – 243с.
61237
  Szymanski Leonard Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej / Szymanski Leonard; Akademia wychowania fizycznego we Wroclawiu. – Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 1995. – 206s. : il. – (Studia i monografie ; 47). – ISBN 83-85279-72-5
61238
  Kowalska-Stus Kultura i eschatologia : Moskwa wieku XVII / Hanna Kowalska-Stus. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 281, [8] s. : il. – (Prace katedry rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 9). – ISBN 978-83233-2315-0
61239
  Liburska Lidia Kultura i inteligencja rosyjska : O pisarstwie Lidii Czukowskiej / Liburska Lidia. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 440s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat ; 11). – ISBN 83-233-1646-5
61240
   Kultura i jej krag. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1995. – 203S. – ISBN 83-227-0717-7
61241
   Kultura i literatura dawnej Polski.. – Warszawa, 1968. – 708с.
61242
   Kultura i swiadomosc / Pod. red. S. Pietraszki // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999
61243
  Buttler Danuta i.i. Kultura jezyka polskiego. / Danuta i.i. Buttler. – Warszawa
2. – 1982. – 465с.
61244
  Bagniewski Zbigniew Kultura komornicka na Dolnym Slasku. / Bagniewski Zbigniew. – Wroclaw, 1976. – 223с.
61245
   Kultura literacka w przedszkolu: Praca zbiorowa.. – Wyd. 2-e popraw. – Warszawa
1. – 1988. – 372с.
61246
  Domanski Grzegorz Kultura luboszycka miedzy laba a odra w II-IV wieku / Domanski Grzegorz. – Wroclaw i i., 1979. – 295с.
61247
  Kutrzeba-Pojnarowa Anna Kultura ludowa i jej badacze. / Kutrzeba-Pojnarowa Anna. – Warszawa, 1977. – 317с.
61248
   Kultura ludowa mazurow i warmiakow.. – Wroclaw, 1976. – 535с.
61249
  Moszynski Kazimierz Kultura ludowa slowian / Moszynski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1967. – 752с.
61250
  Moszynski Kazimierz Kultura ludowa slowian / Moszynski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa
2. – 1967. – 836с.
61251
  Moszynski Kazimierz Kultura ludowa slowian / Moszynski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa
Tom 2, czesc 2. – 1968. – 1112с.
61252
   Kultura ludowa Wielkopolski.. – Poznan
1. – 1960. – 744с.
61253
  Karwicka Teresa Kultura ludowa ziemi Dobrzynskiej. / Karwicka Teresa. – Warszawa, 1979. – 222с.
61254
  Kloskowaka Antonina Kultura masowa. / Kloskowaka Antonina. – Warszawa, 1964. – 484с.
61255
   Kultura polski ludowej.. – Warszawa, 1956. – 260с.
61256
   Kultura pracy.. – Wroclaw, 1983. – 146с.
61257
  Kostrzewski Josef Kultura prapolska / Kostrzewski Josef. – Wyd. 3. rozsz. i uzup. – Warszawa, 1962. – 500с.
61258
  Sroczynska Maria Kultura religijna nauczycieli / Sroczynska Maria. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1999. – 248S. – ISBN 83-7133-111-8
61259
  Buchvaldek Miroslav Kultura se snurovou keramikou ve stredni Evrope. / Buchvaldek Miroslav. – Praha, 1986. – 160с.
61260
  Gieysztor Aleksander Kultura Slaska miedzy IX a XII wiekiem. / Gieysztor Aleksander. – Katowice, 1960. – 24с.
61261
  Kowalska Hanna Kultura staroruska 11-16 w.: tradycja i zmiana = Дрвнерусская культура 11-16 вв.: традиция и перемены / Kowalska Hanna. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1998. – 305s. – (Prace Katedry literarury i kultury rosyjskiej Uniwersytetu Jgiellonskiego ; 2). – ISBN 83-233-1171-4
61262
  Gruzin Valerij Kultura Ukrainy Radzieckiej / Gruzin Valerij. – K., 1987. – 35с.
61263
  Bottger Walter Kultura ve Stare Cine / Bottger Walter. – Praha, 1984. – 223с.
61264
   Kultura Warszawy.. – Warszawa, 1979. – 730с.
61265
  Ptasnik Jan Kultura wiekow srednich. Zycie religijne i spoleczne / Ptasnik Jan. – Warszawa, 1959. – 460с.
61266
  Ptasnik Jan Kultura wloska wiekow srednich w Polsce / Ptasnik Jan. – Warszawa, 1959. – 334с.
61267
   Kultura wschodu i zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej.. – Opole, 1990. – 206с.
61268
   Kultura zywego slowa w dawnej Polsce.. – Warszawa, 1989. – 307с.
61269
  Sereda N. Kulturbegegnungen und Sprache: deutsch-ukrainische und ukrainisch-deutsche Kontakte // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 94-100. – ISSN 2311-0821
61270
  Johannsen H. Kulturbegriff und Erziehungswissenschaft : ein Beitrag zur Philosophie der Padagogik / H. Johannsen. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1925. – VI, 67 S. – (Wissenschaftliche Grundfragen / Hrsg. R. Honigswald ; IV ; Philosophische Abhandlungen)
61271
   Kulturchronik: Hовости культуры из Федеративной республики Германии. – Bonn. – ISSN 0724343X
N 1, 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61272
   Kulturchronik: Hовости культуры из Федеративной республики Германии. – Bonn. – ISSN 0724-343X
N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61273
   Kulturelle Errungenschaften sozialistischer Lander.. – Berlin, 1981. – 383с.
61274
  Heller I. Kulturelle Zusammenarbeit DDR - UdSSR. / I. Heller, H.-T. Krause. – Berlin, 1967. – 173с.
61275
  Aner D. Kulturelles Leben in der DDR. / D. Aner. – M., 1985. – 168с.
61276
   Kulturelles Leben in Ungarn.. – Budapest, 1966. – 364с.
61277
  Koch Hans Kulturfortschritt im Sozialismus / Koch Hans. – Berlin, 1988. – 512с.
61278
  Reuhl G. Kulturgemeinschaften : Vom Krafteverhaltnis zwischen Ideen und Institutionen / G. Reuhl. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1989. – 127, [5] S. – Бібліогр.: S.126-127. – (Texte+Thesen ; 217). – ISBN 3-7201-5217-0
61279
  Kutz W. Kulturgepragte argumentationsstile und das dolmetschen // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 228-238


  Одна із основних цілей діяльності перекладача стосовно культури полягає в тому, щоб уникати ненавмисних, небажаних непорозумінь між комунікантами. Такі непорозуміння походять зокрема від культурних відмінностей в аргументації, від укорінених у ...
61280
  Muller Emil a dr. Kulturistika. / Emil a dr. Muller. – Praha, 1965. – 164с.
61281
  Benac Alojz i dr. Kulturna istorija Bosne i Hercegovine / Alojz i dr. Benac. – Sarajevo, Beograd, 1955. – 184с.
61282
   Kulturna revolucia a sjazd socialistickej kultury.. – Martin, 1959. – 128с.
61283
   Kulturne politicky kalendar 1963.. – Praha-Bratislava, 1962. – 312с.
61284
  Danylenko L. Kulturni pamet slova = Культурна пам"ять слова : prirucka ceske lingvokulturologie / Ludmila Danylenko ; Jazykovedny ystav O.O Potebni ; Mar. akad. ved Ukrajiny v Kyjeve ; Nar. univ. Tarase Sevcenka v Kyjeve, Ustav filologie. – Kyjev : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 221, [3] s. – Бібліогр.: с. 217-220. – ISBN 978-966-489-410-1
61285
   Kulturni vyroci svetove rady miru v roce 1968.. – Brno, 1968. – с.
61286
   Kulturni vyroci svetove rady miru v roce 1971.. – Brno, 1971. – с.
61287
   Kulturni vyroci svetove Rady Miru v roce 1973.. – Brno, 1973. – 75с.
61288
  Linton Ralph Kulturowe podstawy osobosci / Linton Ralph; Jasinska-Kania A. (przel.), Szacki J. (wstep). – Warszawa, 1975. – 178 s.
61289
  Bilos Edward Kulturowe uwarunkowania podzialu celow i metod ksztalcenia : Przewodnik dla studentow i nauczycieli / Bilos Edward; Wyzsza szkola pedagogiczna. – Czestochowa : Wyd-wo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 164s. – ISBN 83-7098-249-2
61290
  Zachariasz Andrzej Kulturozofia / Zachariasz Andrzej. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2000. – 330s. – ISBN 83-7282-161-6
61291
  Hehn Victor Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Ьbergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das ьbrige Europa: historisch-linguistische Skizzen / 3 auflage. – Berlin : Geb. Borntraeger, 1877. – 566 c/
61292
  Koch Hans Kulturpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik / Koch Hans. – Berlin, 1976. – 111с.
61293
   Kulturrevolutionare Prozesse in der DDR und der VR Bulgarien in der Ubergagnsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus.. – Berlin, 1986. – 150с.
61294
   Kulutrpolitisches Worterbuch.. – Berlin, 1978. – 904с.
61295
   Kumar & Clark"s Clinical medicine / ed.: Parveen Kumar, Michael Clark. – 7th ed. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, Saunders, 2011. – XII, [2], 1343 p. : ill., tab. – Index:p. 1273-1343. - На тит. арк.: 2009 (copyright). – ISBN 978-0-7020-2992-9
61296
  Krasko Ryszard Kumat. Opowiesc o Jacwingach. / Krasko Ryszard. – Wroclaw, 1971. – 298с.
61297
  Simonides Dorota Kumotry diobla / Simonides Dorota. – Warszawa, 1977. – 182с.
61298
   Kumpelgeschichten.. – Berlin, 1962. – 264с.
61299
  Gopi Krishna Kundalini : the evolutionary energy in man / by Gopi Krishna ; with an introd. by Frederic Spiegelberg a. a psychol. comment. by James Hillman. – Rev. ed. – London : Shambhala publications, 1971. – 252 p. – ISBN 0-87773-043-1
61300
  Puntsch E. Kunden am Telefon : Gesprachsleitfaden fur Mitarbeiter im Aussendienst, im Innendienst und im Kundendienst : Schulungsmappe / Eberhard Puntsch. – Munchen : Norbert Muller, 1985. – 75 S. : Tab. – ISBN 3-920663-86-1
61301
   Kuniyoshi: Ein Meister des japanischen Farbholzschnitts.. – Essen, 1979. – 58с.
61302
  Lotman Juri Kunst als Sprache / Lotman Juri. – Lepzig, 1981. – 501с.
61303
   Kunst der Gegenwart. Kunst- und Kulturgeschichte.. – Dresden, 1975. – 64с.
61304
  Anton Ferdinand Kunst der Maya / Anton Ferdinand. – Leipzig : Seemann, 1987. – 352s.
61305
   Kunst des 18 Jahrhunderts.. – Dresden-Moskau, 1978. – 371с.
61306
  Forman W. & Kunst ferner Lander. Agypten. Afrika. Amerika. Ozeanien. Indonesien / W. & Forman. – Prag, 1956. – 324с.
61307
   Kunst in der Deutschen Demokratischen Republik.. – Berl., 1956. – 6с.
61308
  Kirsch Rainer Kunst in Mark Brandenburg. / Kirsch Rainer. – Rostock, 1988. – 70с.
61309
  Exner Hermann Kunst und Gerat. / Exner Hermann. – Berl., 1961. – 128с.
61310
   Kunst und geschichte : kleine ausgabe mit 10 farbigen tafeln und 339 abbildungen. – Auflage 2. – Munchen ; Berlin : R. Oldenbourg, 1916. – 162 s., 10 b. ill.
61311
  Coblenz Werner Kunst und Kunstgewerbe aus der Ur- und Fruhgeshichte Saschens. / Coblenz Werner. – Berlin, 1975. – 71с.
61312
  Becker W. A. Kunst und Kunstler des 16., 17. und 18. Jahrhunderts / A.Wolfg. Becker. – Leipzig : Berlag von E.A. Seemann
[2] : Siebenzehntes Jahrhundert : Kunst und Kunstler des siebenzehnten jahrhunderts. Biographien und charakteristiken : mit portraits und anderen illustrationen in Holzschnitt. – 1864. – VI, 520 S. : portr., ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
61313
   Kunst und Kunstler.. – Berlin, 1971. – 442с.
61314
  Zetkin K. Kunst und Proletariat / Klara Zetkin ; Hrsg. von H. Koch. – Berlin : Dietz, 1977. – 337 S. : Portr. – (Studienbibliothek der marxistissch-leninistischen Kultur- und Kunstwissenschaften)
61315
   Kunst und sozialistische Lebensweise.. – Leipzig, 1977. – 128с.
61316
  Ott Sieghart Kunst und Staat: Der Kunstler zwischen Freiheit und Zensur / Ott Sieghart. – Munchen, 1968. – 200с.
61317
  Broby Johansen Rudolf Kunst und Umwelt. / Broby Johansen Rudolf. – Dresden, 1943. – 272с.
61318
   Kunst, cultuur en politiek in Italie : Studies ter begeleiding van een tentoonstelling van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van de Vereniging Dante Alighieri, afdeling Groningen. – Groningen : Universiteitsbibliotheek, 1991. – [7],110 blz. : ill. – ISBN 90 367 0287 9
61319
  Somogyi Arpad Kunstdenkmaler der griechischen Diasporen in Ungarn / Somogyi Arpad. – Thessaloniki, 1970. – 115с.
61320
   Kunste und sozialistische Wertorientierungen.. – Leipzig, 1982. – 132с.
61321
  Piltz G. Kunstfuhrer durch die DDR / G. Piltz. – Leipzig - Jena - Berlin, 1973. – 613с.
61322
  Piltz Georg Kunstfuhrer durch die DDR / Piltz Georg. – 5 Aufl. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1974. – 613S.
61323
   Kunstler-Kalender. "Toulouse-Lautrec".. – Lpz., 1965. – 13с.
61324
  Langer A. Kunstler in der Kunst / A. Langer. – Leipzig, 1970. – 22с.
61325
  Hartleb Renate Kunstler in Leipzig. / Hartleb Renate. – Berlin, 1976. – 15с.
61326
  Storm Theodor Kunstlergeschichten / Storm Theodor. – Berl., 1963. – 238с.
61327
   Kunstlergeschichten der italienischen Renaissance.. – Berl., 1962. – 146с.
61328
  Schenck Axel Kunstlerlexikon : Biographien der grossen Maler, Bildhauer und Baumeister / Schenck Axel. – Braunschweig : Rowohlt. – ISBN 3-499-161656
Bd.1 : Hans von Aachen-Filippino Lippi. 131 Abbildungen, davon 66 in Farbe. – 1977. – 158S.
61329
  Schenck Axel Kunstlerlexikon : Biographien der grossen Maler, Bildhauer und Baumeister / Schenck Axel. – Braunschweig : Rowohlt. – ISBN 3-499-161666
Bd.2 : Fra Filippo Lippi - Francisco de Zurbaran. 96 Abbildungen, davon 45 in Farbe. – 1977. – 158S.
61330
  Schenck Axel Kunstlerlexikon. Biographien der grossen Maler, Bildhauer und Baumeister / Schenck Axel. – Filippino Lippi
Bd. 1. – 1973. – 158с.
61331
  Schenck Axel Kunstlerlexikon. Biographien der grossen Maler, Bildhauer und Baumeister / Schenck Axel. – Braunschweig
Bd. 1. – 1973. – 158с.
61332
  Schenck Axel Kunstlerlexikon. Biographien der grossen Maler, Bildhauer und Baumeister / Schenck Axel. – Braunschweig
Bd. 2. – 1973. – 158с.
61333
  Mann Heinrich Kunstlernovellen / Mann Heinrich. – Berl., 1962. – 168с.
61334
  Fischer Klaus Kunstlichtfotografie. / Fischer Klaus. – Lpz., 1966. – 262с.
61335
  Siebe Hans Kunstrauber / Siebe Hans. – Berlin, 1981. – 288с.
61336
  Heese W. Kunstschatze aus Museen der Deutschen Demokratischen Republik. / W. Heese, W. Scheidig. – Leipzig, 1963. – 52с.
61337
  Goethe Iohann Wolfgang Kunsttheoretische Schriften und Ubersetzungen. / Goethe Iohann Wolfgang. – Berlin-Weimar, 1978. – 175с.
61338
   Kupfer-Sammlung zu Goethes Werken 1827-1834.. – Leipzig-Weimar, 1982. – 23с.
61339
  Kozak Henryk Kupic smierc / Kozak Henryk. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1985. – 170s. – ISBN 83-222-0372-1
61340
   Kuptime te njejta te ekonomise energeitike.. – Lpz., 1961. – 128с.
61341
  Hesse Hermann Kurgast: Aufzeichnungen von einer Badener Kur / Hesse Hermann. – Frankfurt am Main, 1987. – 109с.
61342
  Talke Helga Kurierpost fur Berlin / Talke Helga. – Berlin, 1971. – 187с.
61343
  Bozic M. Kurlani / M. Bozic. – Zagreb, 1969. – 291с.
61344
  Bozic M. Kurlani. Gornji i donji / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 288с.
61345
  Pfeffer Antonin Kurovcoviti Scolytidae a jadrohlodoviti platypodidae / Pfeffer Antonin. – Praha : ACADEMIA, 1989. – 137S. – (Zoologicke Klice)
61346
   Kurpie Puszcza Zielona.. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 542с.
61347
   KURRI - KR (KUR report of the Research reactor institute of Kyoto university) / Kyoto university, Research reactor institute. – Kyoto : Kyoto university, Research reactor institute. – ISSN 1342-0852
N 139 : Multi-side approach to the realities of the Chernobyl NPP accident : summing-up of the consequences of the accident twenty years After (2) / Project leader Imanaka T. – 2008. – + 1 CD (KURRI-KR-139, KURRI-KR-133, KURRI-KR-79, KURRI-KR-21)
61348
  Schwartz L. Kurs analizy matematyczne / L. Schwartz. – Warszawa : PWN
Tome 1. – 1979. – 689 s.
61349
   Kurs der Hauptaufgabe pragt Arbeit der Partei und Handeln der Massen.. – Berlin, 1987. – 80с.
61350
   Kurs derv Allseitigen Vervollkommnung des Sozialismus. – Moskau : "Gesellschaftswissenschaften und Gegenwart", 1987. – 224 S. – (Serie "Probleme der modernen Welt" ; 57)
61351
   Kurs dla slawistow. 1960-21.VIII-18.IX.. – Warszawa, 1960. – 34с.
61352
  Muller Horst Kurs Ganymed. / Muller Horst. – Bautzen, 1962. – 242с.
61353
  Kotarbinski Tadeusz Kurs logiki dla prawnikow / Kotarbinski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 244с.
61354
  Ligocki Edward Kurs na Gibraltar / Ligocki Edward. – Warszawa, 1960. – 240с.
61355
  Saussure Ferdinand Kurs obecne lingvistiky / Saussure Ferdinand. – Praha, 1989. – 467с.
61356
  Hofmann Fritz Kurschatten: Geschichten / Hofmann Fritz. – Berlin, Weimar, 1981. – 217с.
61357
  Strakauskaite N. Kursiu nerija Hugo Scheu atviruku rinkinyje XIX a. pabaigа - XX a. pradzia = Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts / Nijole Strakauskaite, Lina Motuziene ; Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ; Rasytojo Thomo Manno memorialinis muziejus. – Klaipeda : Klaipedos universiteto leidykla, 2010. – 95, [2] p. : ill. – Текст парал. литовською та німецькою мовами. – ISBN 978-9955-18-531-4
61358
  Schroder Ernst Kurskorrekturen: Unternehmensstrategien in schwierigen Zeiten / Schroder Ernst. – 2. Aufl. – Landsberg/Lech, 1993. – 292с.
61359
  Falejew G.I. Kursus der physik / G.I. Falejew, A.W. Pjeryschkin. – Moskau : [S. n.], 1934. – 128 S.
61360
  Falejew G.I. Kursus der physik : Lehrbuch fur die 8.Klasse / G.I. Falejew, A.W. Pjeryschkin. – Moskau : [S. n.], 1934. – 220 S.
61361
  Falejew G.I. Kursus der Physik / G.I. Falejew, A.V. Peryschkin. – Engels : ASSRdWD
3 : Elektrizitat licht. – 1937. – 308 S.
61362
   Kurt Konrad: Spolutvurce pokrokove kulturni politiky a literarni kritika na Morave v letech 1918-1938: Sbornik z konference, Trebic, 13 rijna 1988. – Brno, 1989. – 221с.
61363
  Schebera Jurgen Kurt Weill (1900-1950) : Eine Biographie in Texten, Bildern und Dokumenten / Schebera Jurgen. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Musik, 1990. – 301S. : Ill. – ISBN 3-370-00289-2
61364
  Christie Agatha Kurtyna / Christie Agatha; Tlum.A.Szerynska. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 208 s.
61365
   Kurulusunun 70. yil donumunde Turk dil kurumu. – Ankara : Turk tarih kurumu basimevi, 2001. – XI,294,[49]s. : ill. – (Turk dil kurumu yayinlari ; 787). – ISBN 975-16-1482-1
61366
  Scorell Alf Kurz und Grob. Unernste Bemerkungen und Betrachtungen / Scorell Alf. – Berl., 1960. – 92с.
61367
  Medicus Ludwig Kurze Anleitung zur technisch-chemischen Analyse / Medicus Ludwig; Reuther Helmut. – 6. verb. Auflage. – Dresden, Lpz., 1955. – 232с.
61368
  Helbig Gerchard Kurze deutsche Grammatik fr Auslander / Helbig Gerchard, Buscha Joachim. – Leipzig, 1988. – 294с.
61369
  Helbig Gerhard Kurze deutsche Grammatik fur Auslander / Helbig Gerhard, Buscha Joachim. – Leipzig, 1986. – 294 S.
61370
  Helbig Gerhard Kurze deutsche Grammatik fur Auslander. / Helbig Gerhard, Buscha Joachim. – Leipzig : Enzyklopadie, 1974. – 294 S.
61371
  Heibig Gerhard Kurze deutsche Grammatik fur Auslander. / Heibig Gerhard, Buscha Joachim. – Leipzig, 1974. – 294с.
61372
  Heibig Gerhard Kurze deutsche Grammatik fur Auslander. / Heibig Gerhard, Buscha Joachim. – Leipzig, 1980. – 293с.
61373
  Lottermoser Alfred Kurze Einfuhrung in die Kolloidchemie unter besonderer Berucksichtigung der anorganischen Kolloide / Lottermoser Alfred. – 3. erganzte Auflage. – Dresden, Lpz., 1954. – 260с.
61374
  Doernberg S. Kurze Geschichte der DDR / S. Doernberg. – Berlin, 1969. – 749с.
61375
   Kurze Geschichte der deutschen Literatur.. – Berlin, 1983. – 831с.
61376
  Stubbe H. Kurze Geschichte der Genetik bis zur Wiederentdeckung der Vererbungsregeln Gregor Mendtls / H. Stubbe. – Jena : VEB Gustav Fischer
Beitrag 1. – 1963. – 232S.
61377
   Kurze Geschichte der Getetik bis zur Wiederentdeckung der Vererbungsregeln Gregor Mendels / Stubbe H. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 232S. : Mit 35 Abbildungen im Text. – (Genetik. Grundlagen, Ergebnisse und Probleme in Einzeldarstellungen ; Beitrag 1)
61378
   Kurze Humorerzahlungen.. – M., 1979. – 110с.
61379
  Mosig A. Kurze Praktische Systematik der Pflanzenlwelt : Mit besonderer Berucksichtigung der Pharmakobotanik des Deutschen Arzneibuches und des Homoopathischen Arzneibuches / A. Mosig. – Auf. 4. – Dresden; Leipzig : Verlag von Theodor Steinkopff, 1956. – 104S.
61380
  Mosig A. Kurze praktische systematik der pflanzenwelt : Mit besonderer Berucksichtigund der Pharmakobotanik des Deutschen Arzneibuches und des Homoopathischen Arzneibuches / A. Mosig. – 4., erweiterte Auflage. – Dresden; Leipzig, 1956. – 104с.
61381
  Gartner Eberhard Kurze spanische Sprachlehre. / Gartner Eberhard, Domke Gisela. – Berlin, 1974. – 180с.
61382
  Haffmann Gunter Kurzer abriss der anatomie und physiologie der laboratoriumstiere / Haffmann Gunter. – Jena : Veb Gustav Fisher, 1956. – 60S.
61383
  Handel Alfred Kurzer Abriss der Logik. / Handel Alfred, Kneist Klaus. – Berl., 1960. – 176с.
61384
  Jander Alexander Kurzer Grundriss der organischen Chemie / Jander Alexander. – Lpz., 1953. – 194с.
61385
  Rossler P. Kurzformeln und Begriffe im Geschaftsverkehr : Lexikon / Petra Rossler. – Berlin : Haufe, 1991. – 75 S. – ISBN 3-448-02296-9
61386
  Wipp Peter Kurzgeschichten : короткие рассказы / Wipp Peter. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр.языках, 1953. – 76 S.
61387
  Grummer G. Kurzweil durch Biologie / G. Grummer, K. Klopfer, U. Sedlag. – Berlin : Volk und Wissen Vilkseigener, 1989. – 192S.
61388
  Lehmann J. Kurzweil durch Mathe / J. Lehmann. – 4. Aufl. – Leipzig : Urania, 1988. – 200 S. : Ill. – (Mathematische Schulerbucherei ; 77)
61389
  Lechner Detlef Kurzwellenempfanger / Lechner Detlef. – Berlin, 1975. – 398с.
61390
  Promet Lilli Kusante tigro / Promet Lilli. – Tallinn, 1971. – 78 с.
61391
   Kuskovo.. – L., 1983. – 129с.
61392
   Kusma Petrow-Wodkin. Malerei. Grafik. Buhnenbildkunst. – L., 1986. – 302с.
61393
  Kiesling Gerhard Kuste zwischen Krim und Kaukasus Urlaub am Schwarzen Meer. / Kiesling Gerhard. – Lpz., 1962. – 24с.
61394
  Zycinski J. Kuszenie Pana Cogito / J. Zycinski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 172s. – ISBN 83-227-1584-6
61395
  Yusuf Has Hacip Kutadgu bilig / Yusuf Has Hacip; Haz. R.R.Arat; Ataturk kultur, dil ve tarih yuksek kurumu. – 4. baski. – Ankara : Ankara universitesi basimevi. – (Turk dil kurumu yayinlari ; 458). – ISBN 975-16-0397-8
1 : Metin. – 1999. – L!X,656s.
61396
  Belan B. Kutija od ebanovine / B. Belan. – Zagreb, 1969. – 175с.
61397
  Matejkova Eva Kutna Hora / Matejkova Eva. – Praha, 1962. – 132с.
61398
  Rudolph Wolfgang Kutterbrigade "Deutschland" / Rudolph Wolfgang. – Lpz., 1954. – 240с.
61399
   Kuvshyns"kyi Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 142
61400
  Seifert Petra Kuweit : Erdol-Banken-Beduinen / Seifert Petra, Seifert Arne. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1991. – 195S. – ISBN 3-326-00712-4
61401
  Volosin A. Kuznecka zeme / A. Volosin. – Praha, 1954. – 278 с.
61402
  Ostaszewski T. Kuznia Szatana / T. Ostaszewski. – Olsztyn, 1972. – 232с.
61403
  Choynowski Piotr Kuznia. Powiesc historyczna z lat 1861-1863 / Choynowski Piotr. – Krakow, 1957. – 308с.
61404
   Kuznica Kollatajowska. Wybor zrodel.. – Wroclaw, 1949. – 252с.
61405
  Konta Jiri Kvantitativni system rezidualnich hornin, sedimentu a vulkanoklastickych usazenin / Konta Jiri. – Praha, 1973. – 375с.
61406
  Usan J. Kvazigrupe / J. Usan. – Novi Sad : [S. n.], 1979. – 91 s.
61407
   Kvetena Ceske Socialisticke Republiky.. – Praha
1. – 1988. – 557с.
61408
   Kvetinarstvi. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1963. – 353s.
61409
  Caca Zdenek Kvetiny v Byte / Caca Zdenek, Machovec Jaroslav, Otrubova Eva. – Bratislava : Priroda, 1976. – 381s.
61410
  Stanek Oldrich Kvety a hory / Stanek Oldrich. – [ Bratislava ] : Sport, 1975. – 153s. : 139 il.
61411
  Javorka S. Kvety lesov a luk / S. Javorka, J. Futak, V. Csapodyova. – Bratislava : Slovenske vidavatelstvo podohospodarskej literatury, 1959. – 239s.
61412
   Kvety lesov a luk / S. Javorka, V. Csapodyova, J. Futak, . – Vyd. 3. – Bratislava : Priroda, 1973. – 373s.
61413
  Хоменко Н.П. kvp-графы / Н.П. Хоменко, Е.Н. Шевченко. – Киев, 1977. – 48с.
61414
  Janczur Janusz Kwadrat Lc-14 / Janczur Janusz. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1959. – 97s. – (Labirynt)
61415
  Korabiewicz Waclaw Kwaheri / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 228с.
61416
  Hearn Lafcadio Kwaidan: Opowiesci niezwykle. / Hearn Lafcadio. – Lodz, 1984. – 189с.
61417
   Kwangsi Chuang autonomous region.. – Peking, 1958. – 160с.
61418
  Heitler W. Kwantowa teoria promieniowania / W. Heitler. – Warszawa, 1959. – 444 с.
61419
  Fajans Kazimierz Kwantykulowa teoria wiazania chenicznego. / Fajans Kazimierz. – Warszawa, 1961. – 146с.
61420
  Odojewski Wlodzimierz Kwarantanna / Odojewski Wlodzimierz. – Warszawa, 1960. – 268с.
61421
  Morawski Zdzislaw Kwartal bohaterow / Morawski Zdzislaw. – Lodz, 1964. – 180с.
61422
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.41, N4. – 1997


  1997. G. 6, N 3
61423
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.42, N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61424
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.42, N 1. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61425
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.42, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61426
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.42, N 3. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61427
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.43, N 1. – 1999


  1997. G. 6, N 3
61428
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.43, N 2. – 1999


  1997. G. 6, N 3
61429
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.43, N 3. – 1999


  1997. G. 6, N 3
61430
   Kwartalnik geologiczny = Geological quarterly. – Warszawa. – ISSN 0023-5873
Vol.43, N 4. – 1999


  1997. G. 6, N 3
61431
  Karo Dominik Kwasne pomarancze. / Karo Dominik. – Warszawa, 1985. – 287с.
61432
  Zambrzycki Wladyslaw Kwatera bozych pomylencow / Zambrzycki Wladyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1959. – 306 s.
61433
  Halicz Emanuel Kwestia chlopska w krolestwie Polskim w dobie powstania styczniowego. / Halicz Emanuel. – Warszawa, 1955. – 364с.
61434
  Piotrkiewicz Teofil Kwestia ukrainska w Polsce w koncepcjach pilsudczyzny. 1926-1930 / Piotrkiewicz Teofil. – Warszawa, 1981. – 165с.
61435
   Kwestionariusz do badan slownictwa ludowego.. – Wroclaw
1. – 1958. – 78с.
61436
   Kwestionariusz do badan slownictwa ludowego.. – Wroclaw
2. – 1958. – 34с.
61437
   Kwestionariusz do badan slownictwa ludowego.. – Wroclaw
3. – 1958. – 176с.
61438
   Kwestionariusz do badan slownictwa ludowego.. – Wroclaw
4. – 1958. – 114с.
61439
  Popek Stanislaw Kwestionariusz tworczego zachowania KAHN / Popek Stanislaw. – 2-e wyd.,popraw. i uzup. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. – 84s. – ISBN 83-227-1662-1
61440
  Sanocki Wlodzislaw Kwestionariusze osobowosci w psychologii / Sanocki Wlodzislaw. – Warszawa, 1976. – 330с.
61441
  Rymkiewicz Jaroslaw Marek Kwiat nowy starych romanc ozyli imitacje i przeklady hisspanskich romances / Rymkiewicz Jaroslaw Marek. – Warszawa, 1966. – 72с.
61442
  Boudet Micheline Kwiat zla : prawdziwa historia Damy Kameliowej / Boudet Micheline; przel. R.Niziolek. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1997. – 185s. – (Biografie). – ISBN 83-08-02673-7
61443
  Minkowski Aleksander Kwiaty dla Klementyny / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1964. – 164с.
61444
  Danielewska Lucja Kwiaty dla Snezany. / Danielewska Lucja. – Poznan, 1985. – 230с.
61445
  Tuwim Julian Kwiaty polskie / Tuwim Julian. – Warszawa, 1973. – 258с.
61446
  Tuwim Julian Kwiaty polskie / Tuwim Julian. – Warszawa, 1975. – 252с.
61447
  Trzebinski Andrzej Kwiaty z drzew zakazanych / Trzebinski Andrzej. – Warszawa, 1972. – 500с.
61448
  Hen Jozef Kwiecien. / Hen Jozef. – Warszawa, 1960. – 288с.
61449
  Muszynska-Hoffmannowa Hanna Kwitnace floksy. / Muszynska-Hoffmannowa Hanna. – Warszawa, 1971. – 274с.
61450
  Klaus Georg Kybernetik in philosophischer Sicht. / Klaus Georg. – Berl., Dietz, 1961. – 492с.
61451
  Stranzky Rolf Kybernetik okonomischer Reproduktion. Grundriss einer Theorie der Steuerung wirtschaftlichen Verhaltens / Stranzky Rolf. – Berl., 1965. – 356с.
61452
  Klaus Georg Kybernetik und Erkenntnistheorie. / Klaus Georg. – Berlin, 1966. – 412с.
61453
  Liebscher H. Kybernetik und Leitungstatigkeit / H. Liebscher. – Berlin, 1966. – 48с.
61454
  Richter K.- Kybernetische Analyse verkehrsokonomischer Systeme. Verkehrsokonometrie, 1 / K.- Richter. – Berlin
1. – 1971. – 454с.
61455
   Kyiv-Toulouse = Київ-Тулуза : VIIth Intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" (Kyiv, 2-7 June 2013) : materials of reports and performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv ; [org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 211, [1] p. : ill., tab. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – Бібліогр. наприкінці ст.
61456
   Kyiv-Toulouse : VIIth Intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" (Kyiv, 2-7 June 2013) : [proceeding book] / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv ; [org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 161 p. – Назва обкл.: Proceeding book VII International scientific conference "Kyiv-Toulouse". - Передмова англ., фр., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – (French-Ukrainian journal of chemistry)
61457
   Kyiv-Toulouse = Київ-Тулуза : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 338, [4] p. : ill., tab. – Назва обкл.: ICKT. IXth international conference in chemistry "Kyiv-Toulouse". - Передмова англ., фр., укр. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Режим доступу: www.kyivtoulouse.univ.kiev.ua/conf2017/. – Бібліогр. в кінці ст.
61458
   Kyiv. Sights of the city in colour : Photo-guide. – Kyiv : Spalakh, 2000. – 96с. – ISBN 966-512-016-6
61459
   Kyoto University bulletin. 1976-1977. – Kyoto, 1977. – 223с.
61460
   Kyoto university bulletin: 1982/1983. – Kyoto, 1983. – 842с.
61461
   Kyoto University.. – Kyoto, 1981. – 20с.
61462
  Kawabata Yasunari Kyoto. / Kawabata Yasunari. – Leipzig, 1977. – 175с.
61463
   Kyoyobu kiyo / Osaka keizai daigaku.; Osaka university of economics. – Osaka. – ISSN 02898365
N 16. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61464
   Kyoyobu kiyo : Zeberal Arts Review of Osaka University of Economics / Osaka keizai daigaku. – Osaka. – ISSN 0289-8365
N 18. – 2000
61465
  Rosenqvist G.O. Kyrkans Forkunnelse och Nutidslaget : Akademisk Avhandling / G.O. Rosenqvist. – Helsingfors : Mercators Tryckeri Aktiebolag, 1927. – VIII, 332 s.
61466
  Erben Karel Jaromir Kytice z povesti narodnich od Karla Jaromira Erbena. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1953. – 132с.
61467
  Erben Karel Jaromir Kytice. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1948. – 179с.
61468
  Erben Karel Jaromir Kytice. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1949. – 179с.
61469
  Erben Karel Jaromir Kytice. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1956. – 180с.
61470
  Erben Karel Jaromir Kytice. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1977. – 173с.
61471
  Erben Karel Jaromir Kytice. Z povesti narodnich. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1961. – 158с.
61472
  Erben Karel Jaromir Kytice: Z povesti narodnich. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1954. – 156с.
61473
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-16-3; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol .1] : Biographies 1. – 2010. – I-53, 464 p.,[1] l. portr. – Номер т. зазнач. на корінці
61474
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-17-0; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 2] : Biographies 2. – 2010. – 516 p. – Номер т. зазнач. на корінці
61475
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-18-7; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 3] : Biographies 3. – 2010. – 502 p. : ill. – Номер т. зазнач. на корінці
61476
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-19-4; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 4] : Sermons 1 / Kyung-Chik Han. – 2010. – 508 p. : ill. – Номер т. зазнач. на корінці
61477
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-20-0; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 5] : Sermons 2 / Kyung-Chik Han. – 2010. – 505 p. – Номер т. зазнач. на корінці
61478
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-21-7; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 6] : Sermons 3 / Kyung-Chik Han. – 2010. – 482 s. – Номер т. зазнач. на корінці
61479
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-22-4; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 7] : Sermons 4 / Kyung-Chik Han. – 2010. – 507 s. – Номер т. зазнач. на корінці
61480
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-23-1; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 8] : Lectures / Kyung-Chik Han. – 2010. – 545 p. – Номер т. зазнач. на корінці
61481
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-24-8; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 9] : Theses 1. – 2010. – 522 p. – Номер т. зазнач. на корінці
61482
   Kyung-Chik Han collection / ed.: Eun-seop Kim. – Seoul : Kyung-Chik Han found. – ISBN 978-89-93674-25-5; 978-89-93674-15-6 04230
[Vol. 10] : Theses 2. – 2010. – 560 p. – Номер т. зазнач. на корінці
61483
   Kyushu journal of mathematics. – Fukuoka. – ISSN 13406116
Vol. 52, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
61484
   Kyushu journal of mathematics. – Fukuoka. – ISSN 1340-6116
Vol.54 N 2. – 2000


  1997. G. 6, N 3
61485
   Kyushu journal of mathematics. – Fukuoka. – ISSN 1340-6116
Vol.55 N 2. – 2001


  1997. G. 6, N 3
61486
   Kyushu journal of mathematics. – Fukuoka. – ISSN 1340-6116
Vol.56, N 1. – 2002
61487
   Kyushu journal of mathematics. – Fukuoka. – ISSN 1340-6116
Vol. 58, N 2. – 2004


  1997. G. 6, N 3
61488
  Wolf Friedrich Kz vernet / Wolf Friedrich. – Moskau : Meshdunarudnaja kniga, 1941. – 62 S.
61489
  Сєрєбряк К.І. Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 28-37. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
61490
  Будзар М. Kультурні пріоритети "нової еліти" в українському соціумі XVIII ст.: родина Галаганів // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 353-359. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
61491
  Тимаков В.Д. L- формы бактерий и семейство Mycoplamataceae в патологии / В.Д. Тимаков, Г.Я. Каган. – Москва : Медицина, 1973. – 392 с.
61492
  Лобанов О.П. L- фосфолирование N-BB дихлорвиниламиды : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Лобанов О.П.; Ан УССР. Ин-т.орг.химии. – Киев, 1982. – 19л.
61493
  Савкіна М.Ю. L 1 - оцінка параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано алгоритм побудови L 1 - оцінки параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла невідоме та підлягає оцінюванню. The algorithm of construction L ...
61494
   L livre des Heros. Legendes sur les Nartes. – Paris, 1965. – 264с.
61495
  Davidow Mike L U.R.S.S. vue par un Americain. / Davidow Mike. – M., 1975. – 34с.
61496
  Kryloff N. L""application des methodes de la mecanique non lineaire a la theorie des perturbations des systemes canoniques / N. Kryloff, N. Bogoliiuboff; Academie des sciences d""Ukraine. – Kyiv, 1934. – 57 p. – (Academie des sciences d""Ukraine ; 4 ; Institut de mecanique des constructions)
61497
  Emile-Bayard L""Art de reconnaitre les styles : Architecture - Ameublement : ouvrage orne de 280 gravures environ / Emile-Bayard; Emile Bayard. – Paris : Librairie Garnier Freres, 1904. – 459 p.
61498
  Emile-Bayard L""art de reconnaitre les styles. Le style Louis XVI : ouvrage orne de 160 gravures environ / Emile-Bayard. – Paris : Librairie Garnier freres, 1922. – 287, [1] p. : il.
61499
  Pallucchini R. L""arte di Govanni Battista Piazzetta / Rodolfo Pallucchini ; pref. di G. Fiocco. – Bologna : Giuseppe Maylender editore, 1934. – VIII, 128 p., 119 f. ill.
61500
   L""Attivita geografica del T. C. I. nel decennio 1910-1920 : 2 "Grande Atlante Internazionale del T. C. I.". – Genova : [S. n.], 1921. – 33 p. – (Touring club Italiano)
61501
   L""Attivita geografica del T. C. I. nel triennio 1921-1923 : 2 "Grande Atlante Internazionale del T. C. I.". – Genova : [S. n.], 1927. – 29 p. – (Touring club Italiano)
61502
   L""Attivita geografica del T. C. I. nel triennio 1924-1926 : 2 "Grande Atlante Internazionale del T. C. I.". – Milano : [S. n.], 1927. – 43 p. – (Touring club Italiano)
61503
  Polonski M. L""elimination ammoniacale urinaire au cours des differents regimes azotes / M. Polonski, P. Boulanger. – P. 211-232
61504
   L""etat de la France // Revue des sciences morales & politiques / L""academie des sciences morales & politiques. – Paris, 2001. – N 1. – 1-175p.
61505
  Perrier E. L""evolution de l""humanite / E. Perrier. – Oxonii : Renaissance, 1920. – 409 p.
61506
   L""homme et la Societe contemporaine. – Bucuresti, 1963. – 394с.
61507
  Metalnikov S. L""infection microbienne et l"immunite chez la mite des abeilles Galleria mellnella / S. Metalnikov. – Paris : Masson, 1927. – 139 p. – Monographies les de l""institut Paster
61508
  Djanelidze A. L""origine des oceans / A. Djanelidze. – [S. l. : s. n.], 1924. – 26 p.
61509
  Gosselin L. L""utilisation de l""acide mevalonique et de ses derives par des fractions cellulaires de foie de rat et de glande surrenale de boeuf / L. Gosselin. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1966. – 176p.
61510
  Bosly J. L""Utilisation du Thiocyanate de Cobalt pour le Dosare des Medicaments Basiques Organiques / J. Bosly. – LeipziLiege, 1968. – 194p.
61511
  Duckert F. L"a-amylase de pancreas humain. These / F. Duckert. – Bale : Universite de Geneve, 1950. – 1060-1070p. = Helvetica chimica acta ; 33, these 1135
61512
  Tcherevik E. L"ABC de la planification / E. Tcherevik, Y. Chvyrkov. – M., 1986. – 213с.
61513
  Queyrat F. L"abstaction et son role dans l"education intellectuelle : etude de psychologie appliquee / F. Queyrat. – 3-me ed., revue. – Paris : Librairie Felix Alcan, 1920. – 143 p.
61514
  Rougerie A. L"acquisitin methodique de l"orthographie / A. Rougerie. – 2e ed. – Paris, 1972. – 154с.
61515
   L"Acteur en son metier. – Dijon : Ed.Univ.de Dijon, 1997. – 332 p. – (Publications de l"universite de Bourgogne,85, ISSN 09981640). – ISBN 2905965185
61516
   L"action culturelle de la France dans le moude.. – Paris, 1965. – 36с.
61517
  Sicklick E. L"action de l"oleate de l"ester diethylaminoethylique de l"acide cyclopentane -1- phenyl -1- carboxylique (Parpanit) En experimentation animale et en clinique / E. Sicklick. – Geneva : Editions Medecine et Hygiene, 1951. – 16p.
61518
  Fontane Theodor L"Adultera / Fontane Theodor. – Rudolstadt, 1973. – 184с.
61519
  Fontane Theodor L"Adultera / Fontane Theodor. – Berlin, Weimar, 1981. – 137с.
61520
  Senzig R. L"Affaire Jeanne d"Arc / Roger Senzig, Marcel Gay. – Paris : Florent Massot, 2009. – 315 p. – (la Livre de Poche ; 31044). – ISBN 978-2-253-12472-6
61521
  Leduc Violette L"affamee / Leduc Violette. – Paris, 1974. – 255с.
61522
  Gromyko An. L"Afrique d"aujourd"hui: progres, difficultes, perspectives / An. Gromyko. – M., 1984. – 215с.
61523
  Sekou Toure L"Afrique en marche / Sekou Toure. – 4e ed.
T. 10. – 1967. – 694с.
61524
  Chabal Patrick L"Afrique est partie! : Du desordre comme instrument politique / Chabal Patrick, Daloz, Jean-Pascal. – Paris : Economica, 1999. – 196p. – (Analyse politique / Dirigee par J.-L. Martres). – ISBN 2-7178-3858-9
61525
   L"Age d"or. Premiere Ebauche.. – Paris, 1975. – 186с.
61526
  Vigano Renata L"Agnese va a morire / Vigano Renata. – Москва : Издательство литературы на иностранных язИздательство литературы на иностранных языкахыках, 1954. – 244 p.
61527
  Rozanov G. L"agonie du 3-me Reich / G. Rozanov. – M., 1966. – 308с.
61528
  Martin R. L"agora / Roland Martin ; dessins de H. Ducoux [et al.] ; Ecole francaise d"Athenes. – Paris : Editions E. de Boccard. – (Etudes thasiennes ; 6)
Fasc. 1. – 1959. – 104, [3] p., [13] f. pl., XVIII pl. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
61529
  Corfus Ilie L"agriculture en Valachie depuis la revolution de 1848 jusqu"a la reforme de 1864. / Corfus Ilie. – Bucuresti, 1976. – 216с.
61530
  Corfus Ilie L"agriculture en Valachie durant la premiere moitie du 19 siecle. / Corfus Ilie. – Bucuresti, 1969. – 246с.
61531
  Domenach L"Aide au developpment, obligation morale? / Domenach, Jean-Marie. – New York, 1971. – 29с.
61532
  Cerych Ladislav L"aide exterieure et la planification de l"education en Cote-d"Ivoir / Cerych Ladislav. – Paris, 1967. – 50с.
61533
   L"Albanie-pays de tourisme.. – Tirana, 1958. – 72с.
61534
   l"Albanie Guide De Montagne. – Tirana : ALBTOURIST, 1958. – 120p.
61535
   L"Alcoran de Mahomet [Koran] / Traduit d"Arabe en Francois, par le Sieur du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens, 1685. – [8], 486, [4] p.
61536
  Poirot-Delpech Bertrand L"alerte suivi de Un doigt de porto / Poirot-Delpech Bertrand. – Paris : Gallimard, 1997. – 199p. – (Le manteau d"Arlequin. Theatre francais et du monde entier). – ISBN 2-07-074833-2
61537
  Kosyk Wolodymyr L"allemagne national-socialiste et l"Ukraine / Kosyk Wolodymyr. – Paris, 1986. – 665с.
61538
  Eusebe L"Amante convertie, ou l"Eloge d"une illustre penitente / Presentee a Basilisse, par Eusebe, doct. en theologie // Reflexions sur la Misericorde de Dieu, par une Dame Penitente / La Valliere Louise de. – A La Haye : Chez Adrian Moetjens, 1684. – 108 p.
61539
  Topor Roland L"Ambigu: theatre / Topor Roland. – Dumerchez, 1996. – 76с.
61540
  Rolland Romain L"ame enchantee. Annette et Sylvie. L"ete. Mere et fils / Rolland Romain. – M., 1955. – 832с.
61541
  Rolland Romain L"ame enchantee. L annonciatrice / Rolland Romain. – M., 1955. – 840с.
61542
  Theysset Edouard L"Amerique Latine a l`aube du XXI-e siecle / Theysset Edouard. – Paris : Economica, 1999. – 146p. – ISBN 2-7178-3883-X
61543
  Haghighat Chapour L"Amerique urbaine et l"exclusion sociale / Haghighat Chapour. – Paris : Presses Universitaires de France, 1994. – 328p. – (Politique d"aujourd"hui). – ISBN 2-13046187-5
61544
  Pingaud Bernard L"amour triste / Pingaud Bernard. – Paris, 1973. – 175с.
61545
   L"an 2000: une anti-histoire de la fin do monde presentee par A.-C. Decoufle.. – Paris, 1975. – 225с.
61546
   L"analphabetisme dans divers pays.. – Paris, 1953. – 214с.
61547
   L"analphabetisme dans le monde au milieu 20-e siecle.. – Paris, 1957. – 216с.
61548
  Gurwitsch L. L"Analyse mitogenetique spectrale / L. Gurwitsch. – Paris : Hermann & Co, 1934. – 39 p. – (Actualites scientifiques et industrielles : 150 exposes de physiooologie ; 4)
61549
  Guiraud Pierre L"ancien francais / Guiraud Pierre. – Paris, 1963. – 128с.
61550
  Bagriana A. L"Ancre : poesie / Anna Bagriana ; traduit par: Dmytro Tchystiak. – [Bruxelles] : Espirit des Algles, 2012. – 40 p. : ill. – ISBN 978-2-87485-012-7
61551
  Berindei Dan L"anee revolutionnaire 1821 dans les pays Roumaine / Berindei Dan. – Bucarest, 1973. – 245с.
61552
  Limet R. L"angine de prinzmetal / R. Limet. – Liege : Universite de Liege. – 107p.
61553
   L"Angleterre d"aujord"hui par les textes.. – Paris, 1972. – 352с.
61554
  Guyot E. L"annee geophysique internationale / E. Guyot. – Neuchatel, 1954. – 143-162с.
61555
  Topinard P. L"Anthropologie / P. Topinard. – Paris : C.Reinwald et Co., 1876. – 574p. : 52 figures intercalees dans le texte
61556
  Brisville L"Antichambre. / Brisville, Jean-Claude. – Paris, 1991. – 71с.
61557
  Limet Henri L"antroponymie sumerienne dans les documents de la 3-me dynastie d"Ur / Limet Henri. – Paris, 1968. – 570с.
61558
   L"Apartheid.. – Paris, 1968. – 210с.
61559
  Konderef I.P. L"Aplanetisme : Des surfaces et des lentilles elliptiques et hyperboliques / I.P. Konderef. – Geneve : Atar. – 78p.
61560
  Bastos L"appatoir: Theatre / Bastos, e.a. Jean-Claude. – Paris, 1973. – 88с.
61561
  Gabachvili R. L"apport de la race caucasienne dans la civilisation mondiale / R. Gabachvili. – Paris. – 18с.
61562
  Galisson Robert L"Apprentissage systematique du vocabulaire. (Livre d"exercicez) / Galisson Robert. – Paris, 1970. – 141с.
61563
  Galisson Robert L"apprentissage systematique du vocabulaire. (Livre du maitre) / Galisson Robert. – Paris, 1970. – 127с.
61564
   L"Arabie Seoudite.. – Livre 8 2-me edit. – 144с.
61565
  Mimran R. L"arbre et les lyceens / Reine Mimran ; [ill.: Zau]. – [Paris] : CLE International, 2008. – 47, [1] p. : ill. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 5). – ISBN 978-2-09-031577-6
61566
   L"Arche de noe itineraire., 1977. – 76с.
61567
  Condurachi E.M. L"archeologie Roumanie au 20-e siecle. / E.M. Condurachi. – Bucarest, 1963. – 104с.
61568
  Richards J.M. L"architecture moderne / J.M. Richards. – Paris, 1968. – 349 p.
61569
  Ikonnikov Andrei L"architecture russe de la periode sovietique / Ikonnikov Andrei; Renard S. (transl.). – Moscou, 1990. – 416 p.
61570
  Chaban-Delmas Jacques L"ardeur / Chaban-Delmas Jacques. – Paris, 1975. – 446с.
61571
  Zola Emile L"argent / Zola Emile. – Moscou : Editions en langues etrangeres, 1954. – 442 p.
61572
  Guiraud Pierre L"Argot / Guiraud Pierre. – 6e ed. – Paris, 1973. – 126с.
61573
   L"armee populaire vietnamienne a dix ans.. – Hanoi, 1955. – 30с.
61574
   L"Armee Sovietique.. – M., 1975. – 358с.
61575
   L"Ars nova.. – Paris, 1959. – 276с.
61576
  Cougny G. L"Art antique / Gaston Cougny. – 2-e ed. – Paris : FIRMIN - DIDOT ET Cie
Pt. 1 : Egypte. - Chaldee. - Assyrie. - Perse. - Asie Mineure. - Phenicie. – 1894. – IV, 366 p. : ill. – Кн. без обкл. та тит. арк.
61577
  Cougny G. L"Art antique. Pt. 2 / Gaston Cougny // L"Art antique / G. Cougny. – 2-e ed. – Paris : FIRMIN - DIDOT ET Cie, 1894. – Pt. 1 : Egypte. - Chaldee. - Assyrie. - Perse. - Asie Mineure. - Phenicie. – P. 1-366 : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
61578
  Bayet C. L"art Byzantin / С. Bayet. – Paris : A. Quantin, imprimeur-editeur, 1883. – 320 p., ill. – (Bibliotheque de l"enseignement des Beaux-Arts)
61579
   L"art Byzantin : dans les musees de l"Union Sovietique. – Leningrad : art Aurore, 1977. – 338 p.
61580
   L"art de l "orthographe : Les 26 pieges de l"orthographe lexique de 2000 homonymes dictionnaire orthographique. – Paris; Bruxelles : Didier-Hatier, 1980. – 191p. – (Le bescherelle ; 2). – ISBN 2-218-05489-2
61581
   L"Art de l"ecriture.. – Baden-Baden, 1965. – 50 с.
61582
  Foissy Guy L"Art de la chute / Foissy Guy. – Paris : Librairie theatrale, 1991. – 206p. – ISBN 2-7349-0088-2
61583
  Kratzenstein C.G. L"Art de navigeuer dans l"air / expose par C.G. Kratzenstein. – A Copenhaven & Leipzig : Chez Faber & Nitschke, 1784. – [4], 100 p., [2 f. fig] : avec fig. – На корінці: L"art de navig. dans l"air


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
61584
  Emile-Bayard L"art de reconnaitre les styles. Le style Louis XIII : ouvrage orne de 144 gravures / Emile-Bayard. – Paris : Librairie Garnier Freres, 1925. – 246 p.
61585
  Emile-Bayard L"Art de Reconnaitre Les Styles. Le Style Louis XVI : ouvrage orne de 160 gravures environ / Emile-Bayard. – Paris : Garnier freres. – 287 p., ill.
61586
  Boskovits Miklos L"art du Gothique et de la Renaissance (1300-1500) / Boskovits Miklos. – Budapest
1. – 1965. – 310с.
61587
  Boskovits Miklos L"art du Gothique et de la Renaissance (1300-1500) / Boskovits Miklos. – Budapest
2. – 1965. – 315-540с.
61588
  Teyssedre Bernard L"art francais au siecle de Louis XIV / Teyssedre Bernard. – Paris, 1967. – 382с.
61589
   L"art militaire pour les troupes de ligne et nationales de la Republique Francaise : conformment aux dernieres ordonances ; Aveс les instructions necessaires pour les Officiers de tout grade de l"Infanterie, Cavalerie, Artilerie et pour le Tambour-Major. – 3me ed. ; corrig. et augment. de nouvel. manoeuvres de Campagne. – A Paris (Paris) : Chez Louis, 1794. – 180 p. – Рік видання вказаний за республіканським літочисленням: "L"an second de la Republique Francaise".


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
61590
  Irimie Cornel L"art paysan du bois en Roumanie / Irimie Cornel, Necula Marcela. – Bucarest, 1985. – 147с.
61591
  Banateanu Tancred si alt L"art populaire dans la Republique Populaire Roumaine. Costumes. Textiles / Banateanu Tancred si alt. – Edit. d"etat pour la litterature at l"art. – 426с.
61592
  Viollet-le-D L"art russe ses origines ses elements constitutifs, son apogee son avenir / Viollet-le-D; par E. Viollet le Duc. – Paris : Ve A. MOREL et Cie, 1877. – 261, [1] p., pl XXXI : ill.
61593
   L"Art russe.. – L., 1976. – 8с.
61594
   L"art theatral de l"Ukraine.. – Kiev, 1966. – 28с.
61595
  Plechanov G.V. L"arte a la vita sociale / G.V. Plechanov. – M., 1975. – 85с.
61596
  Argan Giulio Carlo L"arte moderna / Argan Giulio Carlo. – Firenze : Sansoni editore, 1989. – 862с. – ISBN 88-383-0806-3
61597
  Argan Guilio Carlo L"arte moderna : l"arte fino al 2000 / Argan Guilio Carlo. – Firenze : Sansoni editore, 1990. – 82 с. – ISBN 88-383-0834-9
61598
   L"Asie du Sud-Est.. – M., 1972. – 290с.
61599
   L"Asie du Sud-Est.. – M., 1972. – 290с.
61600
  Simenon Georges L"assassin / Simenon Georges. – Paris, 1975. – 215с.
61601
   L"Assassine : Medee 99 / Flot Yonnick. – Paris : Proverbe, 1999. – 124p. – ISBN 2-908-455-29-3
61602
  Cauwelaert Didier van L"Astronome / Cauwelaert Didier van. – Paris : Actes Sud, 1998. – 47p. – (Actes Sud-papiers). – ISBN 2-7427-2084-7
61603
  Perelman I. L"astronomie recreative : tr. du russe / I. Perelman. – 2-e edit. – Moscou : Langues etrangeres, 1966. – 216 p.
61604
  Grumberg L"atelier / Grumberg, Jean-Claude. – Paris, 1979. – 139с.
61605
   L"Atelier du Rhin. – Wasselone, 1995. – 169с.
61606
   L"atome et l"energie atomique.. – M., 1958. – 104с.
61607
   L"atome ne sert que la paix. – M., 1985. – 152с.
61608
  Tchernogorova V. L"atome, monde familier et mysterieux : tr. du russe / V. Tchernogorova. – Moscou : Editions Mir, 1979. – 264 p.
61609
  Tchijevski A. L"Aube de la Conquete du Cosmos / A. Tchijevski. – Moscou : Progres, 1978. – 366p.
61610
  Balzac Honore de L"auberge rouge. Facino Cane / Balzac Honore de. – M., 1953. – 80с.
61611
  Du Maurier Daphne L"aubrego de la Jamaique / Du Maurier Daphne. – Paris, 1964. – 439с.
61612
   L"Audace.. – Kiev, 1975. – 247с.
61613
  Chervin Arthur L"Autriche et la Hongrie de demain : Les differentes nationalites d"apres les langues parlees / Chervin Arthur. – Paris; Nancy : Berger-Levrault; Libraires-Editeurs, 1915. – 8,119p. : ill. – Avec de nombreux tableaux statistiques et 6 cartes etniques
61614
  Moliere L"avare / Moliere; Il.de Vogel Nathalie. – Paris : Carrefour, 1995. – 12, VII, [4] p. – ISBN 2743203013
61615
  Guillemin Henri L"Avenement de M.Thiers et Reflexions sur la Commune / Guillemin Henri. – Paris, 1971. – 311с.
61616
   L"avenir de l"enseignement superieur en Afrique.. – Paris, 1963. – 350с.
61617
  Mourlon Michel L"avenir de la geologie en Belgique / par Michel Mourlon // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 8 p.
61618
  Ory Pzscal L"Aventure culturelle francaise. 1945-1989 / Ory Pzscal. – Paris, 1989. – 241с.
61619
  West M.L. L"avocat du diable / M.L. West. – Paris : Plon, 1959. – 506 p.
61620
   L"eau, patrimoine mondial commun : Co-expertise scientifique et participative et gouvernance. – Namur : Presses universitaires de Namur, 2002. – 303 p. – (Prelude ; N 6). – ISBN 2-87037-363-5
61621
   L"echo. – M. – 36с.
61622
  Retif de La Breione L"Ecole des peres. – Paris, 1776. – 480с.
61623
   L"ecole polytechnique. – Paris, 1967. – 120с.
61624
   L"ecole polytechnique en 1962, 1963. – 120с.
61625
  Limbourg Michel L"economie actuelle du Viet-Nam democratique / Limbourg Michel. – Hanoi, 1956. – 136с.
61626
   L"Economie Africaine. – Moscou, 1989. – 176с.
61627
  Popov Youri L"economie politique marxiste et les pays en voie de developpement / Popov Youri. – M., 1977. – 199с.
61628
  Deledda G. L"edera / G. Deledda. – Milano : Arnoldo Mondadori Editore, 1996
61629
  Ponomarev B. L"edification du communisme en URSS devoir international du peuple sovietique / B. Ponomarev. – M., 1964. – 44с.
61630
   L"Edition of Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin : [s. n.]
Iss. 02, September. – 2016. – Website: universite-paris-saclay.fr
61631
   L"Edition of Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin : [s. n.]
Iss. 03, January. – 2016. – Website: universite-paris-saclay.fr
61632
   L"Edition of Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin : [s. n.]
Iss. 04, May. – 2017. – Website: universite-paris-saclay.fr
61633
   L"Edition of Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin : [s. n.]
Iss. 05. – 2017. – Website: universite-paris-saclay.fr
61634
   L"educaion en Arabie Seoudite
4. – 48с.
61635
  Bibby Cyril L"educateur devant le racisme / Bibby Cyril. – Nathah, 1965. – 108с.
61636
  Peters L J.M. L"education cinematographique / L J.M. Peters. – Paris, 1961. – 128с.
61637
   L"education dans le monde. – Paris
3. – 1963. – 1628с.
61638
  Fougeyrollas P. and oth. L"education des adultes au Senegal / P. and oth. Fougeyrollas. – Paris, 1967. – 48с.
61639
  Trichaud Lucien L"education populaire en Europe / Trichaud Lucien. – Paris
1. – 1968. – 312с.
61640
   L"education pour la comprehension internationale en tant que partie integrante des programmes scolaires. – Paris, 1968. – 258с.
61641
  Turner C.E. L"education sanitaire a l"ecole / C.E. Turner. – Paris, 1966. – 152с.
61642
  Flaubert Gustave L"education sentimentale / Flaubert Gustave. – Paris, 1954. – 476с.
61643
  Flaubert Gustave L"education sentimentale / Flaubert Gustave. – M., 1962. – 544с.
61644
  Aksarina N. L"education sociale des enfants en URSS. / N. Aksarina. – M., 1975. – 30с.
61645
  Popova N. L"Egalite de la femme dans le domaine economique en URSS. Rapport de N.Popova, secretaire du Conseil Central des Syndicats de l"URSS / N. Popova. – M., 1956. – 31с.
61646
   L"Ekol et l"ducation permanente. – Paris, 1972. – 278с.
61647
  Touret Denis L"election presidentielle: au coeur des institutions de la Ve Republique / Touret Denis. – Paris, 1994. – 94с.
61648
   L"electronique nucleaire. – Paris
2. – 1959. – 378с.
61649
  Afetinan A. L"emancipation de la femme Turque. / A. Afetinan. – Paris, 1962. – 70с.
61650
  Schehade Georges L"Emigre de Brisbane / Schehade Georges. – Paris, 1990. – 189с.
61651
  Imbs Paul L"emploi des temps verbaux en francais moderne / Imbs Paul. – Paris, 1960. – 270с.
61652
  Imbs Paul L"emploi des temps verbaux en francais moderne / Imbs Paul. – Paris, 1968. – 272с.
61653
  Lidqvist Christina L"emploi temporel dans la completive au subjonctif introduite par un temps du passe en francais contemporain / Lidqvist Christina. – Stockholm, 1979. – 133с.
61654
   L"empoloi de la main- d"oeuvre enfantine et la scollarite obligatoire. – Paris, 1951. – 110с.
61655
  Rebaudengo Etienne L"empreinte : Ouvrage pour la scene en deux parties / Rebaudengo Etienne. – Paris : Fixot, 1999. – 138p. – (Rideau rouge). – ISBN 2-221-08925-1
61656
  Dubernard Antoine L"enclume et le fer chaud / Dubernard Antoine. – Paris, 1977. – 156с.
61657
  Valles Jules L"Enfance et la jeunesse de Jacques Vingtras / Valles Jules. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 93 p.
61658
  Valles Jules L"Enfance et la jeunesse de Jacques Vingtras / Valles Jules. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 93 p.
61659
  Valles Jules L"Enfance et la jeunesse de Jacques Vingtras / Valles Jules. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 93 p.
61660
  Gatti Armand L"enfant-rat / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322455
61661
  Дроздовський Д. L"enfant terrible польського модернізму: witkacy // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 288-291. – ISSN 0320 - 8370


  Станіслав Ігнаци Віткевич - художник, письменник, драматург, представник польського авангарду й провісник театру абсурду.
61662
  Reboullet Andre L"enseignement de la civilisation de francaise / Reboullet Andre. – Paris, 1973. – 282с.
61663
  Cessac J. L"enseignement des sciences dans les ecoles secondaires en Afrique tropicale / J. Cessac. – Paris, 1963. – 88с.
61664
  Galisson Robert L"enseignement du vocabulaire de base en francais / Galisson Robert. – Paris, 1967. – 29с.
61665
  Weinberg Boris L"enseignement pratique de la physique dans 206 laboratoires de l`Europe, de l`Amerique et de l`Australie / Weinberg Boris. – Odessa : Imprimerie "Economique", 1902. – 126 p.
61666
  Efoui Kossi L"entre-deux reves de Pitagaba : Conte sur le trottoir de la radio / Efoui Kossi. – Paris : Acoria, 2000. – 50p. – ISBN 2-912525-11-X
61667
  Refait Michel L"entreprise dans la vie economique / Refait Michel. – Paris : Presses universitaires de France, 1992. – 125p. – (Que sais-je?). – ISBN 2 13 0450468 7
61668
  Ananitchev K. L"Environnement. Aspects internationaux / K. Ananitchev. – Moscou : Editions du Progres, 1976. – 256p.
61669
  Dumas R. L"epreuve. Les preuves / Roland Dumas. – Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2003. – 437, [2] p. : ill. – Bibliogr.: p. 433-435. – ISBN 2-84098-531-4
61670
  Persianova O. L"Ermitage / O. Persianova. – L., 1975. – 215с.
61671
  Rybak Natan L"erreur d"Honore de Balzac / Rybak Natan. – Kiev, 1989. – 303с.
61672
  Auld William L"esperanto, langue litteraire. / Auld William. – Lond.
1. – 1962. – 20с.
61673
  Malraux Andre L"espoir / Malraux Andre. – Paris, 1964. – 500с.
61674
  Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol) L"esprit / Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol). – Sao Paulo : Logosofica, 1998. – 108,[4]p. – (Logosophie). – ISBN 85-7097-029-5
61675
  Mailly, Jean Baptiste L"esprit de la Fronde, ou Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorite de Louis XIV. – A Paris : Chez Moutard, Libraire de madame La Dauphine
Т. 1, [liv. 1-3]. – 1772. – 481p. – Авт. у виданні не вказ., його ім"я встановлено за Інтернет-пошуком. - Нумерація сторінок з 1 до 62 - римськими цифрами. - На корінці: Esprit de la Fronde. 1


  На тит. арк. 2 печатки: овальна печатка з текстом: Бібліотека Київськ. держ. університету ... відділ інв. №45861 ; кругла печатка з текстом: П. Библиотеки Историко-филологического института кн. Безбородко На звороті останньої сторінки печатка з ...
61676
  Mailly, Jean Baptiste L"esprit de la Fronde, ou Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorite de Louis XIV. – A Paris : Chez Moutard, Libraire de madame La Dauphine
Т. 2, [liv. 4-6]. – 1772. – 593, [2] p. – Авт. у виданні не вказ., його ім"я встановлено за Інтернет-пошуком. - На корінці: Esprit de la Fronde. 2


  На тит. арк. 2 печатки: овальна печатка з текстом: Бібліотека Київськ. держ. університету ... ; кругла печатка з текстом: П. Библиотеки Историко-филологического института кн. Безбородко На звороті останньої сторінки печатка з тектсом: Лицея Князя ...
61677
  Mailly, Jean Baptiste L"esprit de la Fronde, ou Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorite de Louis XIV. – A Paris : Chez Moutard, Libraire de madame La Dauphine
Т. 4, [liv. 10-12]. – 1773. – 802, [2] p. – Авт. у виданні не вказ., його ім"я встановлено за Інтернет-пошуком. - На корінці: Esprit de la Fronde. 4


  На тит. арк. 2 печатки: овальна печатка з текстом: Бібліотека Київськ. держ. університету ... ; кругла печатка з текстом: П. Библиотеки Историко-филологического института кн. Безбородко На сторінці 796 печатка з тектсом: Лицея Князя Безбородко
61678
  Mailly, Jean Baptiste L"esprit de la Fronde, ou Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorite de Louis XIV. – A Paris : Chez Moutard, Libraire de madame La Dauphine
Т. 5, [liv. 13-14]. – 1773. – 838, [2] p. – Авт. у виданні не вказ., його ім"я встановлено за Інтернет-пошуком. - На корінці: Esprit de la Fronde. 5


  На тит. арк. овальна печатка з текстом: Бібліотека Київськ. держ. університету ... відділ інв. №45852 ; на першій сторінці кругла печатка з текстом: П. Библиотеки Историко-филологического института кн. Безбородко На сторінці 838 печатка з тектсом: ...
61679
  Mailly J.B. L"Esprit des croisades, ou Histoire politique et militaire des guerres, entreprises, par les Chretiens contre les Mahometans, pour le recouvrement de la Terre-Sainte, pendant les XIe, XIIe & XIIIe siecles. – A Dijon ; A Paris : Chez L"auteur, L.N. Frantin ; Chez Moutard
T. 2. – 1780. – [2 f.], 572 p., [2 f.]. – Автор встановлений за Інтернет-пошуком. - на корінці: L"esprit des croisades. 2


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
61680
  La Motte L"esprit des poesies de m. de La Motte de l"Academie francoise : avec quelques notes la vie de l"auteur, & des remarques historiques sur quelques-uns de ses ouvrages. – A Geneve ; A Paris : Chez Lottin le jeune, 1767. – Xl, 216, 96 p. – На корінці: Espri de La Motte


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
61681
  Dumas, M. L"esprit du citoyen. Ouvrage philosophique, politique & critique. – Neuchatel, 1783. – 250с.
61682
  Gubrynowicz Nina L"esprit sportie / Gubrynowicz Nina. – Warszawa, 1978. – 141с.
61683
  Veron E. L"esthetique / E. Veron. – Paris : C. Reinwald et C, Libraires-Editeurs, 1878. – XXV, 479 p.
61684
  Huisman Denis L"esthetique industrielle / Huisman Denis, Patrix Georges. – Paris, 1971. – 128с.
61685
  Belaval Yvon L"esthetique sans paradoxe de Diderot / Belaval Yvon. – Paris, 1950. – 310с.
61686
  Chtemenko Serguei L"etat-major general sovietique en guerre / Chtemenko Serguei. – Livre 2. – M., 1976. – 573с.
61687
  Popov Vladimir L"etat actuel de l"agriculture sovietique / Popov Vladimir. – M., 1967. – 292с.
61688
  Camus Albert L"etat de siege / Camus Albert. – Paris, 1948. – 237с.
61689
  Bourlatski F. L"Etat et le communisme / F. Bourlatski. – Moscou. – 279с.
61690
  Boureasti Fedr L"etat moderne et la politique / Boureasti Fedr. – M., 1979. – 154с.
61691
  Weingarten Romain L"Ete. Publie avec le concours du Ctntre National des Lettres / Weingarten Romain. – Paris : Bourgois, 1977. – 106 p.
61692
  Grasse P.P. L"ethologie des Mycodiplosis (Dipteres cecidomyides) et ses variations / P.P. Grasse. – Paris : [S. n.], 1933. – P. 111-117. – Extrait: V Congres international d"entomologie, Paris, 18-14, Juillet 1932
61693
  Camus A. L"etranger. La chute / Albert Camus ; подгот. текста, примеч. и слов. Е.С. Васильева. – Санкт-Петербург : Антология ; КАРО, 2006. – 221, [3] p. : ill. – (Lecture originale. Francais). – ISBN 5-89815-696-8
61694
  Camus A. L"Etranger. La Peste / A. Camus; Albert Caus. – Moscou : Progres, 1969. – 334 s.
61695
  Sartre L"etre et le neant: essai d"ontologie phenomenologique / Sartre, Jean-Paul. – Paris, 1970. – 693с.
61696
  Mackrle Vladimir L"etude du phenpmene d"adherence Colmatage dans le milieu poreaux / Mackrle Vladimir. – Prague, 1961. – 108с.
61697
  Ectors F. L"Etude Histophysiologique du Mecanisme D"Action de la Medroxyprogesterone : These presentee en vue de l"obtention du grande d"agrege de l"enseignement superieur / F. Ectors. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1971. – 175p.
61698
  Capefigue M. L"Europe pendant la Reґvolution franceaise. – Bruxelles
T. 5. – 1843. – 312 p.
61699
  Cogniot George L"evasion : Recits / George Cogniot. – Moscou, 1950. – 96 s.
61700
  Couland Jacques L"eveil du monde arabe. / Couland Jacques. – Paris, 1964. – 190с.
61701
   L"evenement. – Paris
N 607. – 1996
61702
   L"evenement. – Paris
N 609. – 1996
61703
   L"evenement. – Paris
N 610. – 1996
61704
   L"evenement. – Paris
N 628. – 1996
61705
   L"evenement. – Paris
N 629. – 1996
61706
   L"evenement. – Paris
N 631. – 1996
61707
   L"evenement. – Paris
N 633. – 1996
61708
   L"evenement. – Paris
N 656. – 1997
61709
   L"evenement. – Paris
N 659. – 1997
61710
   L"evenement. – Paris
N 660. – 1997
61711
   L"evenement. – Paris
N 683. – 1997
61712
   L"evenement. – Paris
N 690. – 1998


  1997. Hf. 85
61713
   L"evenement. – Paris
N 717. – 1998


  1997. Hf. 85
61714
   L"evenement. – Paris
N 733. – 1998


  1997. Hf. 85
61715
   L"evenement. – Paris
N 760. – 1998


  1997. Hf. 85
61716
   L"evenement. – Paris
N 761. – 1998


  1997. Hf. 85
61717
   L"evenement. – Paris
N 776. – 1999


  1997. Hf. 85
61718
  Duchacek Otto L"evolution de l"articulation linguistique du domaine esthetique du latin au francais contemporain / Duchacek Otto. – Brno, 1978. – 259с.
61719
  Le Bon L"evolution de la matiere : avec 62 fig. photograph. au laborat. de l"auter / Gustave Le Bon. – Paris : Ernest Flammarion, 1908. – 400 p. – (Bibliotheque de Philosophie scientifique)
61720
  Letourneau C. L"evolution de la morale : lecons professees pendant l"hiver de 1885-1886 / C.J.M. Letourneau. – 2me ed. – Paris : L. Battaille et Cie, 1894. – XX, 478 p. – (Bibliotheque anthropologique)
61721
  Rosca D.D. L"existence tragique. Essai de synthese philosophique / D.D. Rosca. – Bucuresti, 1977. – 192с.
61722
  Lupasco S. L"expererience microphysique et la pensee humaine : de la necessite et des directives d"une nouvelle logique, et des mathematiques qu"elle commande, esquisse d"un nouveau discours de la methode / Stephane Lupasco ; Fundatia pentru literatura si arta "Regele Carol II". – Bucuresti : "Regele Carol II", 1940. – 417 p.
61723
  Astachenkov P. L"exploit de l"academicien Kourtchatov. / P. Astachenkov. – M., 1981. – 183с.
61724
  Brejnev L.I. L"exploit immortel. / L.I. Brejnev. – M., 1975. – 23с.
61725
  Aksionov Andrei L"exploration des profondeurs / Aksionov Andrei, Tchrnov Alexandre. – Moscou : Flammarion, 1981. – 128p.
61726
   L"express.. – Paris
N 2459. – 1998


  1997. Hf. 85
61727
   L"express.. – Paris
N 2461. – 1998


  1997. Hf. 85
61728
   L"express.. – Paris
N 2462. – 1998


  1997. Hf. 85
61729
   L"express.. – Paris
N 2467. – 1998


  1997. Hf. 85
61730
   L"express.. – Paris
N 2469. – 1998


  1997. Hf. 85
61731
   L"express.. – Paris
N 2472. – 1998


  1997. Hf. 85
61732
   L"express.. – Paris
N 2477. – 1998


  1997. Hf. 85
61733
   L"express.. – Paris
N 2478. – 1998


  1997. Hf. 85
61734
   L"express.. – Paris
N 2478. – 1999


  1997. Hf. 85
61735
   L"express.. – Paris
N 2481. – 1999


  1997. Hf. 85
61736
   L"express.. – Paris
N 2482. – 1999


  1997. Hf. 85
61737
   L"express.. – Paris
N 2487. – 1999


  1997. Hf. 85
61738
   L"express.. – Paris
N 2492. – 1999


  1997. Hf. 85
61739
   L"express.. – Paris
N 2496. – 1999


  1997. Hf. 85
61740
   L"express.. – Paris
N 2497. – 1999


  1997. Hf. 85
61741
   L"express.. – Paris
N 2501. – 1999


  1997. Hf. 85
61742
   L"express.. – Paris
N 2541. – 2000


  1997. Hf. 85
61743
   L"express.. – Paris
N 2549. – 2000


  1997. Hf. 85
61744
   L"express.. – Paris
N 2555. – 2000


  1997. Hf. 85
61745
   L"express.. – Paris
N 2566. – 2000


  1997. Hf. 85
61746
   L"express.. – Paris
N 2635. – 2002
61747
  Lavis G. L"expression de l"affectivite dans la poesie lyrique francaise. Du moyen age (XII-XIII S) / G. Lavis. – Paris, 1972. – 625с.
61748
  Abbadie Ch. L"expression francaise ecrite et orale. Exercices structuraux pour etudiants etrangers de niveau avance / Ch. Abbadie. – Grenoble, 1974. – 148с.
61749
  Le Clezio G J.M. L"extase materielle / Clezio G J.M. Le. – Paris, 1971. – 312с.
61750
  Minakir P. e.a. L"extreme-orient Sovietique face a l"avenir / P. e.a. Minakir. – Moscou, 1988. – 197с.
61751
  Schehade G. L"habit fait le prince / G. Schehade. – Paris, 1973. – 105с.
61752
  Grasse Pierre L"hemaphrorrhee : Rejet-reflexe de sang et d"ir par les acridiens phymateides / Grasse Pierre. – Paris : Vallier, 1937. – 3 p. – Extrait des: Comptes-rendus de l"Аcademie des sciences, T. 204, 1936
61753
  Marguerite de Valois L"Heptaneron ou histoires des amans fortunes. – Paris, 1615. – (20), 590, (8с.
61754
  Clavel B. L"hercule sur la place. / B. Clavel. – paris, 1970. – 318с.
61755
  Verne Jules L"Heritage de la Begum / Verne Jules. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1945. – 35 p.
61756
  Verne Jules L"Heritage de la Begum / Verne Jules. – Київ : Радянська школа, 1948. – 45 p.
61757
  Cauwe N. L"Heritage des chasseurs-cueilleurs : dans le Nord-Ouest de l"Europe : (10 000-3 000 avant notre ere) / Nicolas Cauwe. – Paris : Editions Errance, 2001. – 207, [1] p. : іл., фотогр. – Bibliogr.: p.176-186. – (Collection des Hesperides : archeologie, prehistoire, ISSN 0982-2720). – ISBN 2-87772-199-X
61758
  Barrier L"Hermine de Lumiere : Memoires d"Anne de Bretagne / Barrier, Marie-France; Amities internationales de la Duchesse Anne. – 3-e ed., revue et augmentee d"un index. – Paris : D""Aida, 2000. – 479p. : ill. – ISBN 2-9513270-0-5
61759
  Guillemin Henri L"Heroique defense de Paris (1870-1871): les origines de la commune / Guillemin Henri. – Paris, 1973. – 421с.
61760
  Kristof A. L"Heure grise et autres pieces / A. Kristof. – Paris : du Seuil, 1998. – 203, [ 2 ] p. – (Theatre). – ISBN 2-02-034483-1
61761
  Le Mercier de La Riviere P.-P. L"Heureuse nation, ou Relations du Gouvernement des Feliciens. – A Paris (Paris) ; A Lyon (Lyon) : Chez Buissont ; Chez Bruysset
T. 2. – 1792


  Ім"я автора встановлено за інтернет-пошуком.
61762
  Beauvais Robert L"Hexagonal tel qu"on le parle / Beauvais Robert. – Paris, 1970. – 221с.
61763
  Lame Fleury L"histoire ancienne racontee aux enfants / Lame Fleury. – neuvieme edition. – Paris, 1850. – 322 p.
61764
  Tery Simone L"histoire de Daniel Casanova / Tery Simone. – M., 1952. – 96с.
61765
  Tery Simone L"histoire de Danielle Casanova / Tery Simone. – Изд. 3-е. – M., 1961. – 96с.
61766
  Laonicus Chalcocondilus L"Histoire de la decadance de l"Empire Grec, et establissement de celvy des Turcs : Par Chalcondile Athenien / De la traduction de B. de Vigenere Bourbonnois ; [Ed.] par Artus Thomas sieur d"Embry. Parisien. – A Paris (Paris) : Chez Claude Sonnius, 1632
61767
  Ivanov R. L"histoire des Etats-Unis et le probleme noir / R. Ivanov. – M., 1975. – 174с.
61768
  Peel J. L"histoire du spectre vengeur / John Peel; Trad. de l"americain par A. Bouin. – [Paris] : Gallimard Jeunesse, 1998. – 140p. – В книзі немає точних даних про дату видання, depot legal: mai 1998. – (Folio junior ; 7 : Fais-moi peur!). – ISBN 2-07-051576-1
61769
   L"Histoire metallique de la republique de Hollande.. – Amdterdam
3. – 1690. – (4), 256, 60,с.
61770
  Reizov B. L"historiographie romantique francaise. 1815-1830. Traduction autorisee / B. Reizov. – M. – 808с.
61771
  Sirjacq L"Hiver, chapitre I suive de Des fakirs, des momies et maman / Sirjacq, Louis-Charles. – Paris, 1994. – 93с.
61772
  Smouchtchynska I.V. L"homeoptote, figure preferee de Gorgias // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 418-425


  Статтю присвячено фігурі фонічної гармонії - гомоептотону, яка стала відомою завдяки античному ритору Горгію, засновнику епідейктичної промови. Аналізуються її роль і функції у сучасному французькому дискурсі. Статья посвящена фигуре фонической ...
61773
  Gracian Baltasar L"homme de cour / de Baltasar Gracian ; Trad. & comm. par le sr. Amelote de la Houssaie, ci-devant Secr. de l"Ambass. de France a Venise. – 7-me ed., rev. & corrigee. – A Rotterdam : Chez Jean Hofhout, Marchand Libraire, 1716. – 372 p. – На внутр. боці обкл. екслібріс: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech


  Міститься дереворіт: J. Wandelaar fesit
61774
  Guillot R. L"homme de la 377 / R. Guillot. – Moscou, 1970. – 120с.
61775
   L"homme et l"histoire: (Recherches historico-anthropologiques et historico-culturelles): Theme du XVII congres international des sciences historiques. – Moscou, 1990. – 251с.
61776
  Afanassiev V. L"homme et la gestion de la societe. / V. Afanassiev. – M., 1980. – 605с.
61777
  Priestley J.B. L"homme et le temps / J.B. Priestley. – Paris, 1971. – 319с.
61778
  Hugo Victor L"homme qui rit / Hugo Victor. – M., 1956. – 127 с.
61779
  Hugo Victor L"homme qui rit / Hugo Victor. – Изд. 4-е. – M., 1964. – 123с.
61780
  Camus Albert L"Homme revolte / Camus Albert. – Paris, 1972. – 372с.
61781
  Mayer Charles L"homme, esprit ou matiere? / Mayer Charles. – Paris, 1949. – 140с.
61782
  Pilar Iouri L"honneur d"etre un homme / Pilar Iouri. – M., 1966. – 396с.
61783
  Roig M. L"hora Violeta / M. Roig. – Barcelona, 1993. – 232 с.
61784
  Simenon Georges L"Horloger d"everton / Simenon Georges. – Paris, 1971. – 189с.
61785
  Bazin Herve L"huile sur le feu / Bazin Herve. – Paris, 1962. – 244с.
61786
  Bazin Herve L"huile sur le feu / Bazin Herve. – Paris, 1974. – 318с.
61787
   L"humanite face a la mondialisation : Droit des peuples et environnement. – Paris; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 230p. – ISBN 2-7384-5517-4
61788
  Tolstoi Alexei L"hyperboloide de l"ingenieur Garine / Tolstoi Alexei. – M. – 340с.
61789
  Tolstoi Alexei L"hyperboloide de l"ingenieur Garine / Tolstoi Alexei. – Moscou, 1989. – 298с.
61790
  Baratta G. L"idealismo fenomenologico di Edmund Husserl / G. Baratta. – Urbino, 1969. – 243с.
61791
  Curle Adam L"identite professionnelle du planificateur de l"Education / Curle Adam. – Paris, 1970. – 62с.
61792
   L"ile-deFrance: touristigue. – Paris, 1978. – 100с.
61793
  Vestdijk Simon L"ile aunrhum / Vestdijk Simon. – Paris : Gallimard, 1963. – 341 p.
61794
  France A. L"ile des pingouins / A. France ; [Посл. и ком. К.А. Долинина]. – Moscou, 1960. – 326 s.
61795
  France Anatole L"ile des pingouins / Anatole France ; [Посл. и ком. К.А. Долтнина]. – 2-me edit. – Moscou : Ecole Superieure, 1967. – 358 s.
61796
   L"Illyrie. La ville illyrienne. – Tirana, 1972. – 468с.
61797
   L"image de l"antiquite chez les auteurs posterieurs. – Poznan : Edition VIS, 1996. – 218 p. – ISBN 8386402857
61798
  Bentoiu Pascal L"image et le sens / Bentoiu Pascal. – Bucuresti, 1979. – 249с.
61799
  Sartre L"imaginaire: psychologie phenomenologique de L"imagination / Sartre, Jean-Paul. – Paris, 1992. – 379с.
61800
  Courajod L. L"imitation & la contrefacon des objets d"art antiques aux XVe et XVIe siecles / par M. Courajod. – Paris : Ernest Leroux, 1889. – 114 p. – (Petite bibliotheque d"art : et d"archeologie)
61801
  Petrov Rem L"immunologie nouvelle / Petrov Rem. – Moscou : Mir, 1979. – 270с.
61802
  Yannakakis I. L"impossible reforme du syst?me communiste: l"echec annonce de la perestroika / Ilios Yannakakis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 52-55
61803
  Melquiot Fabrice L"Inattendu / Melquiot Fabrice. – Paris : L`Arche, 2001. – 45p. – ISBN 2--85181-480-X
61804
  Duperron Anquetil L"Inde en rapport avec l"Europe Ouvrage divise en deux parties. – Paris
2. – 1798. – 394с.
61805
   L"Independance americaine 1763-1789. – Paris, 1976. – 250с.
61806
  Bureau P. L"indiscipline des moeurs : etude de science sociale / P. Bureau. – Paris ; Barcelone ; Dublin : Bloud & Gay, 1924. – 608 p.
61807
   L"Industrie devant l"energie nucleair. – Paris
1. – 1958. – 306с.
61808
   L"Industrie devant l"energie nucleair. – Paris
2. – 1958. – 320с.
61809
  Gaier Claude L"industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautes Belges du 13me a la fin du 15me siacle / Gaier Claude. – Paris, 1973. – 391с.
61810
   L"inflacion: Sources, causes, contradictions. – M., 1984. – 268с.
61811
  Kozlik Frederic L"influence de l"anthroposophie sur l"oevre d"Andrei Bielyi / Kozlik Frederic. – Frankfurt am Main
2. – 1981. – 606с.
61812
   L"information a l"ere spatiale. – Paris, 1968. – 220с.
61813
   L"information a travers le monde. – 4-me edit. – Paris, 1966. – 424с.
61814
  Schramm Wilbur L"information et le developpement national. Le role de l"information dans dans les pays en voie de developpement / Schramm Wilbur. – Paris, 1966. – 354с.
61815
  Nora S. L"informatisation de la societe : Rapport a M. le President de la Republique / Simon Nora, Alain Minc. – Paris : La Documentation francaise, 1978. – 183 p. – ISBN 2-11-000 157-7
61816
  Bonello L"injustice / Bonello, Yves-Henri. – Paris : Galilee, 1995. – 190p. – (Collection Debats / Dirigee par M.Delorme). – ISBN 2-7186-0452-2
61817
  Tartakovski Boris L"Instituteur / Tartakovski Boris. – Moscu, 1974. – 111с.
61818
  Ivanova E. L"instruction publique en URSS / E. Ivanova. – M., 1964. – 48с.
61819
   L"integration economique et la specialisation industrielle entre les pays membres du Conseil d"aide economique mutuelle. – N.Y., 1966. – 36с.
61820
  Cheinine I. L"intellect integre / I. Cheinine. – M., 1982. – 306с.
61821
   L"internationale communiste et la lutte contre le fascisme et la guerre 1934-1939: Recueil de documents. – M., 1980. – 512с.
61822
  Guyau M. L"irreligion de l"avenir : etude sociologique / M. Guyau. – 2me ed. – Paris : Felix Alcan, 1890. – XXVIII, 479 p.
61823
  Guyau M. L"irreligion de l"avenir : etude sociologique / M. Guyau. – 13me ed. – Paris : Felix Alcan, 1909. – [4], XXVIII, 480 p.
61824
  Babakhanov Z. L"islam en Union Sovietique est independant de l"etat et jouit des memes droits que les auters religions. / Z. Babakhanov. – Moscou. – 32с.
61825
  Mammarella G. L"Italia contemporanea: 1943-1998 / G. Mammarella. – Milano, 1993. – 594 p.
61826
  Pittano Giuseppe L"italiano: Le Tecniche Del Parlare E Dello Scrivere / Pittano Giuseppe. – Milano, 1993. – 303 p. – ISBN 88-454-0417-X
61827
   L"Italie sans la politique : dedie a tous les voyageurs presses et curieux : par une voyageuse du Nord. – Paris, 1960
61828
  Radcliffe, Anne L"Italien ou le confessional des penitens noirs. – Paris
3. – 1798. – (4), 204с.
61829
  Radcliffe Anne L"Italien ou le confessionnak des penitens noirs.. – Paris
1-2. – 1798. – (4), 217с.
61830
  Michelet T. L"msect introduction / T. Michelet : l"Odeon. – XXXIX,404S.
61831
  Morozov G. L"O.N.U. a 25 ans. L"association sovietique pour les Nations Unies / G. Morozov, V. Chkounaiev. – Moscou, 1970. – 96с.
61832
  Aron Thomas L"objet du texte et le texte - objet. / Aron Thomas. – Paris, 1980. – 125с.
61833
   L"obligation scolaire aux Philippines. – Paris, 1952. – 90с.
61834
  Smith L"obligation scolaire en Angleterre / Smith, Lester. – Paris, 1951. – 72с.
61835
  Saiyidain K.G. L"obligation scolaire en Inde / K.G. Saiyidain. – Paris, 1953. – 208с.
61836
  Clark Victor L"obligation scolaire en Irak. / Clark Victor. – Paris, 1951. – 80с.
61837
  Manich Jumsai L"obligation scolaire en Thailande / Manich Jumsai. – Paris, 1951. – 120с.
61838
   L"odierno movimento rivoluzionario e il nazionalism. – M., 1975. – 422с.
61839
  Paret Louis L"Odyssee d"Homera: la Phenicienne de l"Ile aux Singes / Paret Louis. – Paris, 1992. – 167с.
61840
  Bitaube Paul Jeremie L"Odyssee d"Homere, avec des remarques : Prcedee de Reflexions sur l"Odyssee & sur la traduction des Poetes / Par m. Bitaube. – 3-me ed. / a laquelle on a joint les notes de M. Mentelle... – A Lyon : Chez Bruyset
T. 1-2. – 1796. – [4], 286, [4], 231 p. – На других тит. арк.: Oeuvres d"Homere, T. VII-VIII. - На корінці: Homere Odyssee, 1.2
61841
  Ribes L"odyssee pour une tasse de the / Ribes, Jean-Michel. – Paris, 1974. – 72с.
61842
  Tchouang-Tseu L"oeuvre complete de Tchouangtseu / Tchouang-Tseu. – Paris, 1969. – 390с.
61843
   L"Oeuvre de Constantin-Cyrille le Philosophe. Monographies. – Sofia. – 126с.
61844
  Brejnev L.I. L"oeuvre de Lenine vit et triomphe. / L.I. Brejnev. – Moscou, 1970. – 63с.
61845
  Loustau Alain L"oiseau rare : [Comedie en 4 actes] / Loustau Alain. – Paris : Art et comedie, 2003. – 115p. – (Cote jardin). – ISBN 2-84422-310-9
61846
  Quarantotti Gambini L"onda dell"inerociatore / Quarantotti Gambini. – Torino, 1959. – 234с.
61847
   L"ONU et le Congo. Quelques faits essentiels. – New York, 1963. – 20с.
61848
  Egrt L"opossum, suivi de Sqelette dors. Theatre / Egrt, Mari-Francoise. – Paris, 1975. – 76с.
61849
  Tarde G. L"opposition universelle : essai d"une theorie des contraires / G. Tarde. – Paris : Felix Alcan, 1897. – VIII, 451 p. – Додаток : Felix Alcan, Editeur.-32 p.
61850
  Simonia Nodari L"option socialiste et la democratie nationale / Simonia Nodari. – Moscou, 1974. – 56с.
61851
  Broglie Louis de L"optique electronique / L. de Broglie. – Paris : Masson, 1946. – 223 p.
61852
  Barillet L"Or et la Paile / Barillet, et Gredy. – Paris, 1977. – 124с.
61853
  Koczogh Akos L"Orfevrerie moderne en Hongria / Koczogh Akos. – Budapest, 1964. – 38с.
61854
   L"organisation de l"enseignement special pour debiles mentaux. – Paris, 1960. – 274с.
61855
   L"organisation de l"orientation scolaire et professionnelle. – Geneva, Paris, 1963. – 186с.
61856
   L"organisation de la recherche pedagogique. Etude d"educationccomparee. Afghanistan, Algerie, Allemagne.... – Geneve, Paris, 1966. – 184с.
61857
  Perrin J. L"organisation de la recherche scientifique en France : discours prononce au consell superieur de la recherche scientifique / J. Perrin. – Paris : Hermann & C-ie, 1938. – 53 p.
61858
   L"organisation des musees. Conseils pratiques. – Paris, 1959. – 202с.
61859
   L"organisation et le financement de l"entreprise publique et cooperative. Compte rendu du 8 Congres international de l"economie collective. (Liege, 14-17 octobre 1968). – Liege, 1969. – 205с.
61860
  Melzi L"Oriente / Melzi, d"Eril, A. Gallia. – Firenze, 1966. – `372с.
61861
  Nestourkh M. L"Origine de L"Homme / M. Nestourkh. – Ed. 2. – Moscou : Progres, 1960. – 574p.
61862
   L"orthographe. – Sevres
1. – 1981. – 163с.
61863
   L"orthographe. – Sevres
2. – 1983. – 171с.
61864
   L"orthographe. – Sevres
2. – 1983. – 196с.
61865
  Lona Carlo L"Otiorrhynchus tagenioides e le sue forme affini / Lona Carlo, 1921. – 4p. – Estratto dal Bullettino della Societa Entomologica Italiana Anno LIII - 1921. – (Sona)
61866
  Portal R. L"Oural au XVIIIe siecle : etude d"histoire economique et sociale : these pour le Doctorat es lettres presentee a la Fac. des lettres de l"Univ. de Paris / Roger Portal. – Paris : Imprimerie A. Bontemps, Limoges, 1951. – 434, [1] p. : ill. – На тит. арк. та обкл.: Paris, 1950. – Бібліогр. в підрядк. прим.
61867
  Leouzon Le Duc L.A. L"Ours du Nord. Russie-Esthonie-Hogland / Louis-Antoine Leouzon Le Duc. – Paris : Maurice Dreyfous. – [4], 262 p. – Вид. без обкл.
61868
   L"ouvrier Vietnamien a travers ses poemes. – Hanoi, 1957. – 102с.
61869
   L"U.R.S.S. dans la lutte pour la paix a la veille de la seconde guerre mondiale : Septembre 1938 - aout 1939. Documents et materiaux. – Moscou : Progres, 1976. – 530 с.
61870
  Peskov Vassili L"U.R.S.S.: visages et paysages / Peskov Vassili. – M., 1976. – 198с.
61871
   L"Ucraina del 20 secolo : Atti del Secondo congresso della Associazione Italiana di studi Ucraini Venezia,3-5 dicembre 1995. – Venezia : E.V.A., 1998. – (Eurasiatica ; 2 ; 52 : Ucrainica Italica). – ISBN 88-87312-01-X
61872
  Anoutchinc D.N. L"udia ruskej vedy a kultury. / D.N. Anoutchinc. – Bratislava, 1954. – 323с.
61873
   L"udovit Stur v suradniciach minulosti a sucasnosti : zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie v dnoch 10.-11. januara 1996 v Modre-Harmonii v ramci celonarodnych podujati Roka L"udovita Stura. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 395 s. : portr. – ISBN 80-7090-404-6
61874
  Lazebnik Stanislav L"Ukraine en questions et reponses / Lazebnik Stanislav, Orlenko Pavlo. – Kiev, 1987. – 103с.
61875
  Lazebnik Stanislav L"Ukraine en questions et reponses / Lazebnik Stanislav, Orlenko Pavlo. – Kiev, 1990. – 224с.
61876
  Tikhomirov Ya L"Ukraine Soveitique / Tikhomirov Ya. – Kiev, 1978. – 96с.
61877
  Sirobaba Volodimir L"Ukraine Sovietique - Sowijetukraine / Sirobaba Volodimir. – Kiev, 1988. – 166 с.
61878
  Kiebuzinski K. L"Ukrainien defendu: Censorship, Diplomacy, and Literary Questions in an Era of Franco-Russian Rapprochment // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 425-436. – ISSN 0363-5570


  Про Емський указ та протидію його реалізації на витіснення української мови з культури. В 1878 р. на Паризькому літературному конгресі М. Драгоманов виступив на захист української мови і культури та різко засудив Емський указ. Згадуються дружні ...
61879
  Campanini F. L"ultimo Caravaggio / Federica Campanini. – Firenze : ALMA Edizioni, 2007. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 3 livello : 1500 parole / a cura di A. De Giuli e C.M. Naddeo). – ISBN 978-88-89237-65-6. - 978-88-86440-25-7 (only book)
61880
  Petric A. L"unification du mouvement ouvrier de Roumanie / A. Petric, Gh. Tutui. – Bucarest, 1967. – 188с.
61881
  Berindei Dan L"Union des principautes Roumaines / Berindei Dan. – 288с.
61882
   L"Union Sovietique. – Moscou : Progres, 1977. – 488 p., [32] f. ill. : ill.
61883
   L"Union Sovietique. – Moscou : Progres, 1983. – 344 p. : ill.
61884
  Primakov E. L"union Sovietique est l"amie des ppeuples qui luttent pour leur independance nationale / E. Primakov. – Vilnius, 1964. – 42с.
61885
  Touzmoukhammad R. L"Union Sovietique et les pays non alignes / R. Touzmoukhammad. – M., 1976. – 64с.
61886
  Guardini Romano L"univers religieux de Dostoievski / Guardini Romano. – Paris, 1963. – 270 p.
61887
   L"Universite de Lausanne en 1980. – Lausanne, 1981. – 85с.
61888
  Demoulin R. L"Universite de Liege de 1936 a 1966 : Notices historiques et biographiques / R. Demoulin. – Liege : Rectorat de l"Universite. – (Liber memorialis)
T. 1 : Notices biographiques. – 1967. – 425 p.
61889
  Demoulin R. L"Universite de Liege de 1936 a 1966 : Notices historiques et biographiques / R. Demoulin. – Liege : Rectorat de l"Universite. – (Liber memorialis)
T. 2 : Notices biographiques. – 1967. – 838 p.
61890
  Chevrolet Daniel L"universite et la formation continue. Signe et sens d"une situation de l"education / Chevrolet Daniel. – Paris, 1977. – 193с.
61891
  Royer Jean L"Urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux : Communications et rapports du congres international de l"urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale / reunis et presentes par Jean Royer ; introd. de E. Du Vivier de Steel. – Paris : d"Urbanisme
T. 2. – 1935. – IV, 124 p.
61892
  Ciborowski Adolf L"Urbanisme polonais. 1945-1955 / Ciborowski Adolf. – Varsovie, 1956. – 88 s.
61893
  Kobliakov I.K. L"URSS dans la lutte pour la paix contre l"agression. 1933-1941 / I.K. Kobliakov. – M., 1976. – 387с.
61894
   L"URSS en Chiffres pour 1982. – Moscow, 1983. – 236 с.
61895
   L"USSR en chiffres pour 1983: Petit recuel statistique. – Moscou, 1984. – 236 p.
61896
   L"USSR en chiffres pour 1988: Petit recuel statistique. – Moscou, 1989. – 317с.
61897
   L"utilisation des detecteurs a semiconducteurs en physique nuclear : Colloque international tenu a l"Universite de Liege du 16 au 18 septembre 1963. – Liege : N-te de Liege, 1964. – 371 p.
61898
  Белецкий А. L&M or M&L?! Маркетинг и логистика: конфликт или взаимодействие // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 35-42.
61899
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Opera : ad lucilium epistularum moralium / L. Annaei Senecae ; ad libros manuscriptos et impressos recensuit commentarios criticos subiecit Carolus Rudolphus Fickert. – Lipsiae : Sumptibus libr. Weidmanniiianae
V. 1 : Continet Epistulas morales. Libri XX. – 1842. – XXXIV, 737 p. – Volumen primum
61900
   L. Annaei Senecae pars tertia sive opera tragica quae ad parisinos codices nondum collatos recensuit novisque commentariis illustravit cum indice peculiari studiosa professorum societas. – Parisiis
Vol. 3. – 1832. – 312, 284 p.
61901
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi opera omnia : ad optimorum librorum fidem accurate edita / L.A. Senecae. – ed. stereotypa. – Lipsiae : Sumptibus et typis Car. Tauchnitii
T. 2 : Insunt : De clementia libri II. de brevitate vitae : de vita beata : de otio sapientis : de Beneficiis. – 1832. – VI, 276 p.
61902
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi opera omnia : ad optimorum librorum fidem accurate edita / L. A. Senecae. – ed. stereotypa. – Lipsiae : Sumptibus et typis Car. Tauchnitii
T. 4 : Insunt : Epistolae ad Lucilium, a LXXXII ad finem. – 1832. – 236 p.
61903
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Opera omnia. – Lipsiae
Vol. 3. – 1805. – 438 p. – Volumen primum
61904
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars prima. Opera philosophica / L.A. Senecae ; quae recognovit...tum suis illustravit notis M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 1. – 1827. – CCXLIII, 538 p. – Volumen primum
61905
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars prima. Opera philosophica / L. Annaei Senecae ; quae recognovit...tum suis illustravit notis M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 3. – 1828. – 694 p. – Volumen tertium
61906
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars prima. Opera philosophica / L.A. Senecae ; quae recognovit...tum suis illustravit notis M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 4. – 1829. – VIII, 687 p. – Volumen quartum
61907
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars prima. Opera philosophica / L. A. Senecae ; quae recognovit...tum suis illustravit notis M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
5. – 1830. – X, 714 p. – Volumen quintum
61908
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars prima. Opera philosophica : quibus Notitiam literariam bipontina auctiorem ; negnon Rerum et verborum indicem / L. Annaei Senecae ; subjunxit M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 5. – 1832. – p. [4], 715-970 : 1 pl. – Volumen quintum. Pars altera
61909
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi. Pars secunda. Opera declamatoria / L. Annaei Senecae ; quae recognovit... illustravit M.N. Bouillet. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. unicum. – 1831. – 702 p.
61910
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi.Pars tertia. Opera tragica : quae ad parisinos codices nondum collatos / L. Annaei Senecae ; recensuit novisque commentariis illustravit J. Pierrot. – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 1. – 1829. – CLXIII, 499 p. – Volumen primum
61911
  Senecae L.A. L. Annaei Senecae Philosophi.Pars tertia. Opera tragica : quae ad parisinos codices nondum collatos / L. Annaei Senecae ; recensuit novisque commentariis illustravit ... – Parisiis : Colligebat Nicolaus Eligius Lemaire. – (Bibliotheca Classica Latina sive COLLECTIO auctorum ckassicorum latinorum /cum notis et indicibus ; Omnia opera quae vilgo extant sub nomine L.A. Senecae /Philosophica. Declamatoria et Tragica)
V. 3. – 1832. – [6], 161-312, [282] p.p. – Volumen tertium
61912
   L. Crespo-Ordonez : [Catalogo], Palacio de Velazquez, Madrid, Abril/Mayo, 1979. – Madrid : Ministerio de cultura, 1970. – 47p. : il.
61913
  Florus, Julius L. Iuli Flori rerum a romanis gestarum / Seorsum excursus in eos commentarius lo. Stadij. – Altela editio aucta & correcta. – Coloniae Agrippinae
Libri 4. – 1592. – 136, 244, [18] p.
61914
  Moskalyk V.V. L. Wittgenstein: the transformation of the research subject // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 16-18


  L. Wittgenstein is one of the greatest philosophers of the contemporary philosophy. The influence of his later philosophy on the formation of ideas of "continental" philosophy is especially notable. Wittgenstein"s philosophy can be divided into two ...
61915
  Murray Basil L.G. (With an introd. letter by D. Lloyd George.) / Murray Basil. – London, 1932. – 220с.
61916
  Gudzi N.C. L.N. Tolstoi. 1828-1910 / N.C. Gudzi. – Bucuresti, 1953. – 127с.
61917
   L.N. Tolstoj. Bibliographie der Erstausgaben Deutschsprachiger Ubersetzungen und der Seit 1945 in Deutschland, Osterreich und der Schwelz in deutschen Sprache ers hienen Werke. Mit einem Einleiten d. – Lpz., 1958. – 60с.
61918
  Klepko V. L`accent en russe. / V. Klepko. – M., 1962. – 160с.
61919
  Garde Paul L`Accent. / Garde Paul. – Paris, 1968. – 171с.
61920
  Denuziere Maurice L`adieu au sud : Roman / Denuziere Maurice. – Paris : Denoel, 1987. – 522р. – ISBN 2-207-23364-2
61921
  Golovanov L. L`admirable harmonie de la nature. / L. Golovanov. – M., 1981. – 255с.
61922
  Cubertafond Bernard L`Algerie contemporaine / Cubertafond Bernard. – 4 ed. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 128p. – (Que sais-je?). – ISBN 2 13 047226 5
61923
  Verdun Jean L`Alibi d`amour / Verdun Jean. – Paris : Quatre-vents, 1999. – 71p. – ISBN 2-907468-68-5
61924
  Krouglova Z. L`amitie entre les peuples est une voie menant a la paix. / Z. Krouglova. – M., 1983. – 87с.
61925
  Keramsi Suzanne L`anisotropie optique des molecules de benzene et de nitrobenzene en solution dans le tetrachlorure de carbone. / Keramsi Suzanne, R. Lochet, A. Rousset. – 3с.
61926
  Dickens Charles L`arete enchantee. / Dickens Charles. – Paris, 1971. – 55с.
61927
  Levy V. L`art d`etre soi-meme. / V. Levy. – Moscou, 1988. – 414с.
61928
  Levy Vladimir L`art d`etre un autre. / Levy Vladimir. – Moskov, 1989. – 352с.
61929
  Fel Edit L`art populaire en Hongrie. / Fel Edit, es mas. – Budapest, 1958. – 82с.
61930
  Dang-Trung L`artisanat au Vietnam. / Dang-Trung. – Hanoi, 1958. – 7с.
61931
  Py Olivier L`eau de la vie / Py Olivier. – Paris : L"ecole des loisirs, 1999. – 86p. – (Theatre). – ISBN 2211-055-184
61932
   L`enseignement de l`art dramatique en Roumanie.. – Bucarest, 1962. – 38с.
61933
  Hajnal Istvan L`enseignement de l`ecriture aux universites medievales. / Hajnal Istvan. – 2 edit. – Budapest, 1959. – 302с.
61934
   L`enseignement de la physique dans les universites. – Paris : Unesco, 1966. – 434 p.
61935
  Fayed L`enseignement et l`evolution des programmes a l`etape complementaire au Liban. / Fayed, Abd-el-Hamid. – Beyrouth, 1970. – 142с.
61936
   L`enseignement polytechnique en URSS.. – Paris, 1964. – 446с.
61937
   L`entreprise et les facteurs qui influent sur sa marche.. – Geneve, 1966. – 238с.
61938
   L`environnement et la paix sur la planete.. – Moscou, 1987. – 103с.
61939
   L`epreuve de la verite: Reflexions sur la perestoika.. – Moscou, 1990. – 294с.
61940
   L`equipement petrolier en Europe.. – Paris, 1955. – 156с.
61941
   L`equipement technique de la France.. – Paris. – 52с.
61942
   L`Ermitage.. – L., 1983. – с.
61943
   L`Ermitage. La peinture d`Europe occidentale.. – L., 1978. – 144с.
61944
   L`Ermitage: Peinture d`Europe occidentale.. – L., 1980. – 193с.
61945
   L`espace et le droit.. – M., 1986. – 192с.
61946
   L`Espagne et la primaute du droit., 1962. – 152с.
61947
   L`essence ideologique et politique du maoisme.. – M., 1980. – 580с.
61948
   L`etat contemporain.. – M., 1985. – 198с.
61949
   L`etat de la France.. – Paris, 1989. – 514с.
61950
   L`etat de la France.. – Paris, 1992. – 635с.
61951
   L`etat du peuple entier.. – M., 1964. – 28с.
61952
  Botiveau Bernard L`etat Palestinien / Botiveau Bernard. – Paris : Presses de sciences po, 1999. – 138p. – (La bibliotheque du citoyen). – ISBN 1272--0496
61953
   L`etat Sovietique multinational.. – M., 1975. – 498с.
61954
   L`etre humain dans le systeme du savoir scientifique. – Moscou, 1988. – 256с.
61955
   L`etude du milieu a l`ecole.. – Paris, 1968. – 192с.
61956
   L`Europe aux IX-XI-e siecles.. – Varsovie, 1968. – 527с.
61957
  Pinton Michel L`Europe de Bruxelles ou la tentation imperiale : Pouvons-nous ignorer notre histoire? / Pinton Michel. – s.l. : Guibert, 1998. – 214p. : il. – ISBN 286839-558-9
61958
  Croisat Maurice L`Europe et le federalisme / Croisat Maurice, Quermonne, Jean-Louis. – 2 ed. – Paris : Montchrestien, 1999. – 156p. – ISBN 2-7076-1125-5
61959
   L`evolution economique au Moyen-Orient. 1959-1961.. – New York, 1962. – 220с.
61960
  Буртембург П. L`extraordinaire aventure du docteur Fleming / П. Буртембург. – Москва, 1967. – 95с.
61961
   L`Habitat et les paysages ruraux d`Europe.. – Liege. – 472с.
61962
  Lerond Alain L`habitation en Wallonie Malmedienne (Ardenne belge). / Lerond Alain. – Paris, 1963. – 204с.
61963
  Korda Michael L`heritage / Korda Michael; Trad. de l"americain par Veron Marianne. – Paris : Stock, 1982. – 376p. – ISBN 2234015913
61964
  La Roche Mazo de L`heritage des Whiteoaks / Trad. de l"anglais par G.Audouin-Dubreuil. – Paris : Plon, 1965. – 441p.
61965
  Klinge Matti L`histoire de Finlande en bref / Klinge Matti. – Helsinki, 1983. – 160с.
61966
  Arnaud-Valence Suzy L`homme au chaperon vert / Arnaud-Valence Suzy; Illustrations de Fr.Boudignon. – Paris : Magnard, 1965. – 184p. : il. – (EHors collection)
61967
  Rey Frederic L`homme Michel-Ange : Roman / Rey Frederic. – Paris : Editions de Fallois, 1989. – 591р. – ISBN 2-87706-043-8
61968
  Giono Jean L`homme qui plantait des arbres / Giono Jean. – Paris : Gallimard, 1983. – 34p. – ISBN 1-800-492-7122
61969
  Gilles Michelle L`homme sans bagages / Gilles Michelle. – Paris : Societe nouvelle des editions G.P., 1965. – 250p. : ill.
61970
  Reumaux Patrick L`ile au pauvre homme : Roman / Reumaux Patrick. – Paris : Balland, 1988. – 282р. – ISBN 2-7158-0706-6
61971
  Raspail Jean L`ile bleue : Roman / Raspail Jean. – Paris : Editions Robert Laffont, 1988. – 559p. – ISBN 2-221-05659-0
61972
  Lenine V. L`imperialisme, stade supreme du capitalisme. / V. Lenine. – M., 1951. – 156с.
61973
  Berger Pierre L`informatique libere l`humain : La relativite digitale / Berger Pierre. – Paris; Montreal : L`Harmattan, 1999. – 216,[1]p. – (Questions contemporaines). – ISBN 2-7384-8695-9
61974
  Damien Andre L`institut de France / Damien Andre. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 121p. – (Que sais-je?). – ISBN 2 -13-049749-7
61975
  D`Auria Elio L`Italia contemporanea. / D`Auria Elio. – Roma, 1979. – 382с.
61976
  Fedorov Alexei L`Obkom elandestin a l`oeuvre. / Fedorov Alexei. – M., 1950. – 324с.
61977
  Baudier Andre L`odeur des casernes / Baudier Andre. – Paris : Somogy; Archimbaud, 2001. – 278p. – (Roman). – ISBN 2-85056-448-6
61978
  Holly Daniel L`ONUDI (L`organisation des Nations Unies pour le developpement industriel) (1967-1995) / Holly Daniel. – Paris : L`Harmattan, 1999. – [1],255p. – ISBN 2-7384-7802-6
61979
  Perrault Gilles L`orchestre rouge / Perrault Gilles. – Paris : Fayard, 1968. – 591p.
61980
  Heintze Ingeborg L`organisation d`une petite bibliotheque publique. / Heintze Ingeborg. – Paris, 1963. – 68с.
61981
  Secher J. L`Orient et la Grece / J. Secher. – Paris : Editions J.de Gigord, 1963. – 224p. : il. – (Collection d""histoire Paul Vial)
61982
  Righi A. L`ottica delle oscillazioni elettriche / A. Righi. – Bologna : Ditta Nicola Zanichelli, 1897. – 254 p.
61983
  Golan Karol L`udovit Stur. 1856-1956. / Golan Karol. – Bratislava, 1956. – 88с.
61984
  Naoumenko Guennadi L`Ukraine d`aujourd`hui: La jeunesse / Naoumenko Guennadi. – Kiev, 1988. – 72 с.
61985
  Петров В. L’Аrt prosaic. Тенденции художественной эволюции: роман современный и будущий // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 313-336. – ISSN 0042-8795
61986
  Mihaescu Gib La "Grandiflora" / Mihaescu Gib. – Bucuresti
1. – 1967. – 384с.
61987
  Deliusin L. La "Revolucion cultural" en China. / L. Deliusin. – Moscu, 1968. – 113с.
61988
  Schoendoerffer Pierre La 317e section / Schoendoerffer Pierre. – Paris, 1963. – 256с.
61989
   La 60e anniversaire der URSS. Salutations de letvanyer. – M., 1983. – 518с.
61990
   La A.N.I.E.R.M. y "Comercio Internacional" al servicio la Expansion Comercial de Mexico en el Mundo., 1956. – 64с.
61991
  Nava C. La absorcion de microondas ultrasonicas en solidos dielectricos / C. Nava; Academia de ciencias fisicas, matematicas y naturales, v.20. – Caracas : Academia de ciencias fisicas, matematicas y naturales, 1985. – 110 p. : ill.
61992
  Fish Guennadi La academia del pueblo. / Fish Guennadi. – M., 1950. – 220с.
61993
  Klepko V. La acentuacion en ruso. / V. Klepko. – M., 1963. – 164с.
61994
  Ortiz Fernando La africania de la musica folklorica de Cuba / Ortiz Fernando. – La Habana, 1965. – 492с.
61995
  Kozhevnikov F. La agresion de EE.UU en Vietnam y el derecho internacional / F. Kozhevnikov, V. Menzhinski. – M., 1968. – 104с.
61996
  Prishvin M. La alcancia dol Sol / M. Prishvin; Kirilov V. – M., 1975. – 107с.
61997
  Orlova I. La ambiguedad en el original y la traduccion (basado en los cuentos de Borges) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 305-316


  Стаття присвячена вивченню категорії двозначності з точки зору когнітивної лінгвістики, а також ії особливостей як стилістичної категорії. В центрі уваги знаходяться стилістичні фігури тата їх вплив на формування категорії двозначності. На основі ...
61998
  Ercilla A. de La Araucana : nivel 1 / Alonso de Ercilla. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 1997. – 71 p. – Повна назва сер.: Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 84-7711-169-3
61999
  Goncharenko V. La Armeria del Kremlin : Guia / V. Goncharenko, V. Narozhnaya. – Moscu, 1976. – 181 p.
62000
  Weiss J.E. La Arquitectura colonial Cubana / Joaquin E. Weiss ; Instituto Cubano del Libro. Edit. de Arte y Literatura ; Edit. de Arte y Sociedad. – La Habana : SIGLOS XVI / XVII, 1972. – 323 p. : photo
<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,