Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>
65001
   "Kontext". Sowjetische Beitrage zur Methodendiskussion in der Literaturwissenschaft / R. Lenzer. – Berlin, 1977. – 215с.
65002
  Goszczurny Stanislaw "Kormoran" wychodzi w rejs / Goszczurny Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 305s.
65003
  Wardasowna Maria "Kosciuszko" jezdzi po Milwaukee / Wardasowna Maria. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1977. – 380 s.
65004
  Mager H. "Krimi und crimen". Zur Moral der Unmoral / H. Mager. – Halle, 1969. – 143с.
65005
  Luzny Ryszard "Ksiaze Srebrny" Aleksiego K. Tolstoja a folklor / Luzny Ryszard. – Отдельн. оттиск. – 91-114с.
65006
  Swan K-Theory of Finite Groups and Orders / Swan, Richard. – Berlin : Springer-Verlag, 1986. – 237 p. – ISBN 3-540-04938-X
65007
   Komunisticka internacionala. – Praha, 1974. – 580с.
65008
  Vetiska R. Komunisticka internacionala a cs. delnicke hnuti / R. Vetiska, C. Hruska, P. Reiman. – Praha : SNPL, 1959. – 158 s.
65009
  Hrbata Frantisek Komunisticka Internacionala a protifasisticke hnuti v letech 1933-1935 / Hrbata Frantisek. – Praha, 1963. – 250с.
65010
   Komunisticka strana Slovenska. Dokumenty z konferencii a plen 1944-1948. – Bratislava, 1971. – 779с.
65011
  Pelegri Jean Kon w miescie / Pelegri Jean; Przeklad: I.Wachlowska. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1975. – 112s.
65012
  Dabrowska-Cendrowska Koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacja produktow i uslug - dzialalnosc koncernow prasowych z zagranicznym kapitalem na polskim rynku magazynow wysokonakladowych / Olga Dabrowska-Cendrowska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 71-83. – ISSN 1641-0920
65013
  Michalik M. Koncepce psychologicke valky a ceskoslovensky experiment / M. Michalik. – Praha, 1970. – 110с.
65014
  Sniezewski Stanislaw Koncepcia historii rzymskiej w Ab urbe condita Liwiusza : Aspekt filozoficzno-polityczny / Sniezewski Stanislaw. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2000. – 243s. – ISBN 83-7188-364-1
65015
  Bankowicz M. Koncepcja demokracji i niepolitycznej polityki Tomasza Garrigue"a Massaryka // Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2015. – T. 23. – S. 29-59. – ISSN 1233-0558
65016
  Serejski Marian Henryk Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela / Serejski Marian Henryk. – Warszawa, 1958. – 431с.
65017
  Kostur Anna Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowosci / Kostur Anna. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 206s. – ISBN 83-7246-029-9
65018
  Bybluk Marian Koncepcja pedagogiczna i system wychowawczy Wasyla Suchomlinskiego. / Bybluk Marian. – Torun, 1982. – 181с.
65019
  Krzak M. Koncepcja Rady Polityki Fiskalnej w Polsce // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 91-102. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
65020
  Dolega Jozef Koncepcja sozologii systemowej / Dolega Jozef. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 326s. – ISBN 3-7072-209-1
65021
   Koncepcje i problemy ubezpieczenia spolecznego: Materialy 4 Kolokwium Ubezpieczenia Spolecznego, Wroclaw, wrzesie 1987. – Wroclaw, 1987. – 161с.
65022
  Kopecka-Piech Koncepcje konwergencji mediow // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 3 (46). – C. 11-26. – ISSN 1641-0920
65023
  Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne czlowieka / J. Kozielecki. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 258s. – (Biblioteka mysli wspolczesnej)
65024
  Kozielecki Jozef Koncepcje psychologiczne czlowieka / Kozielecki Jozef. – Warszawa, 1976. – 254с.
65025
  Turlej S. Koncepcje ustrojowe obozu londynskiego / Stefan Turlej. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1978. – 247, [ 1 ] s.
65026
  Nehls K. Koncerny miedzynarodowe wladza monopoli walka klas : rola miedzynarodowych koncernow w swiatowej gospodarce kapitallistycznej / Katja Nehls ; tlum. Stefan Styczynski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1979. – 225 s.
65027
  Wygodzki S. Koncert zyczen / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 256 s.
65028
  Croussy Guy Koncesja opatrznosci / Croussy Guy; Z francuskiego przelozyla E.Fiszer. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 259 s.
65029
  Nemeth L. Kondor Bela / L. Nemeth. – Budapest : [S. n.], 1976. – 32 L.,24 Pl. Kep. – ISBN 963 13 0406 X
65030
  Sandera Karel Konduktometrie / Sandera Karel. – Praha, 1957. – 342с.
65031
  Vancura V. Konec starych casu / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1958. – 372 p.
65032
  Czujkow Wasilij Konec Trzeciej Rzeszy / Czujkow Wasilij. – Warszawa, 1982. – 385с.
65033
  Kaczmarczyk J.A. Koneser / Jan Andrzej Kaczmarczyk. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1983. – 155 s. – ISBN 83-03-00043-8
65034
   Konferencia absolventov 1965. Prejavy, referaty a diskusia. – Bratislava, 1966. – 358с.
65035
  Gackowski T. Konferencja „Tozsamosc nauk o mediach". czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – N 3 (50). – S. 11-27. – ISSN 1641-0920


  Конференція "Тотожність наук про пресу" як медіознавча поліфонія старої та нової наукової дисципліни.
65036
   Konferencja Pomorska (1954). Prace jezykoznawcze. – Warszawa, 1956. – 220с.
65037
  Bogusz Kazimierz Konferencja popularnonaukowa: Akcja "Wisla" – mazurskie aspekty, Elk 14 VII 2017 // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 3 (36). – S. 371-374. – ISSN 1640-7806
65038
   Konferencja w sprawie uczelnianych bibliotek zakladowych w dniach 3-6 czerwca 1959 r. w Lodzi. – Lodz, 1960. – 212с.
65039
   Konferenz "Bildungssysteme im Vergleich: Traditionen und Wandel in Deutschland und Belarus" / Institut fur Deutschlandstuden am Center for international Studies // Сборник материалов конференции "Системы образования в сравнении: традиции и перемены в Германии и Беларуси" / Ин-т нем. исследователей при Центре междунар. исследований ; [ отв ред. Кнуббен Т., науч. ред. Павловицкий С. ; пер. и ред. Павловицкий С., Загорская Е. ]. – Минск : Пропилеи, 2008. – c.1-73. – (Серия Института немецких исследований ; 3). – ISBN 978-985-6329-81-7
65040
   Konferenz "Entwicklungsprobleme der Bibliothekswissenschafteund der Informationa- und Dokumentationswissenschaft als Hochschuldisziplinen".... – Berlin, 1977. – 79с.
65041
   Konferenz mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Neuerern und Vertretern der staatlichen Organe vom 6. bis 8. Juli 1955 in Berlin. – Berl., 1955. – 278с.
65042
  Karvas Peter Konfety a Leporela. / Karvas Peter. – Praha, 1961. – 302с.
65043
  Jamsheer Hassan Konflikt Sueski w stosunkach miedzynarodowych (1956-1957) / Jamsheer Hassan. – Lodz, 1987. – 203с.
65044
   Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemow bezpieczenstwa narodowego. Wybrane aspekty / pod red. Elzbiety Szyszlak, Tomasza Szyslaka. – Krakow : NOMOS, 2015. – 218 s. – Bibliogr.: s. 197-217. – ISBN 978-83-7688-381-6
65045
   Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczenstwa we wspolczesnym swiecie. Wybrane aspekty / pod red. Jaroslawa Jarzabka, Tomasza Szyszlaka. – Krakow : Nomos, 2014. – 158 s. : ill. – Bibliogr.: s. 149-156. – ISBN 978-83-7688-166-9
65046
  Dymarski M. Konflikty na Balkanach w okresie ksztaltowania sie panstw narodowych w XIX i na poczatku XX wieku / Miroslaw Dymarski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3278 : Konflikty na Balkanach w okresie ksztaltowania sie panstw narodowych w XIX i na poczatku XX wieku / M. Dymarski. – S. 1-331, [8] l. fot. – ISSN 0239-6661
65047
   Konflikty spoleczne w procesie transformacji systemowej. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu M.Kopernika, 1996. – 161 s. – ISBN 83-231-0691-6
65048
  Hud B. Konflikty ukrainsko-polskie: potrzeba nowego spojrzenia // Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2015. – T. 23. – S. 97-107. – ISSN 1233-0558
65049
  Guilloux L. Konfrontacja / Louis Guilloux; przel. K. Dolatowska; ilustrowala B. Wahl. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 147s. : il. – (Biblioteka "Jednorozca")
65050
   Konfrontacni studium ruske a ceske gramatiky a slovni zasoby. – Praha, 1974. – 313с.
65051
   Konfrontacni studium ruske a ceske gramatiky a slovni zasoby. – Praha
2. – 1983. – 356с.
65052
  Tryuk Malgorzata Konfrontatywne badania leksyki w aspekcie glottodydaktycznym na materiale francuskim i polskim / Tryuk Malgorzata. – Wroclaw i i., 1989. – 127с.
65053
  Zbikowski T. Konfuccjusz / Tadeusz Zbikowski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1960. – 332 s.
65054
  Frelau A. Kongo den Puls gefuhlt / A. Frelau. – Halle (Saale), 1968. – 248с.
65055
  Loth Heinrich Kongo heisses Herz Africas / Loth Heinrich. – Berl., 1965. – 294с.
65056
  Grodecki Roman Kongres krakowski w roku 1364 / Grodecki Roman. – wyd.2, na podstawie wyd. z r.1939, Wa-wa, wyd-wo MSZ). – Krakow : Tow-wo autorow i wydawcow prac nauk. Universitas, 1995. – 196s. – (Bestsellery z przeszlosci). – ISBN 83-7052-334-X
65057
   Kongress der Kammer der Technik. Am 3. und 4. Dezember 1955 zu Berlin. – Berlin, 1956. – 192с.
65058
  Pluta Jerzy Konie przejadaja Polske / Pluta Jerzy. – Wroclaw i i., 1974. – 176с.
65059
  Parnicki T. Koniec ``Zgody narodow`` / Teodor Parnicki. – Warszawa : PAX, 1958. – 665 s.
65060
  Kaminska K. Koniec cenzury w PRL (1989-1990) / Kamila Kaminska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 3 (58). – S. 113-132. – ISSN 1641-0920
65061
  Tetmajer Koniec epopei. Waterloo / Tetmajer, (Przerwa) Kazimierz. – Warszawa, 1961. – 692с.
65062
  Pomianowski Jerzy Koniec i poczatek / Pomianowski Jerzy. – Warszawa, 1955. – 128с.
65063
  Kann Maria Koniec i poczatek swiata / Kann Maria; Ilustrowal A.Unichowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1964. – 215s. : il.
65064
  Goszczurny St. Koniec naidluzszego reisu / St. Goszczurny. – Gdansk : Wyd. Morskie, 1972. – 271 s.
65065
  Goszczurny Stanislaw Koniec najdluzszego rejsu / Goszczurny Stanislaw. – Gdynia, 1968. – 272с.
65066
  Holuj Tadeusz Koniec naszego swiata / Holuj Tadeusz. – Krakow, 1958. – 518с.
65067
  Wroblewski Z. Koniec nocy / Zbigniew Wroblewski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1982. – 267s. – ISBN 83-11-06716-3
65068
  Robak Tadeusz Koniec polski oplotkowej? / Robak Tadeusz. – Poznan, 1978. – 208с.
65069
  Liskowacki Ryszard Koniec proby : Powiesc / Liskowacki Ryszard. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1962. – 167,[1]s.
65070
  Galsworthy John Koniec rozdzialu. 2. Kwiat na pustyni / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 256с.
65071
  Galsworthy John Koniec Rozdzialu. 3. Za rzeka / Galsworthy John. – Warszawa
3. – 1957. – 300с.
65072
  Galsworthy John Koniec rozs zialu. 1. Dziewozyna czeka / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 330с.
65073
  Malten Waclaw Koniec samurajow / Malten Waclaw. – Warszawa, 1965. – 96с.
65074
  Derecki F. Koniec swiata / F. Derecki. – Warszawa, 1962. – 130 s.
65075
  Asimov Isaac Koniec wiecznosci / Asimov Isaac; Przeloz.A.Kaska. – Warszawa : Iskry, 1969. – 307s.
65076
  Orlos Kazimierz Koniec zabawy / Orlos Kazimierz. – Warszawa, 1965. – 132с.
65077
   Konieczne i pozadane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Boguslawa Banaszaka, Mariusza Jablonskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3234 : Koniczne i pozadane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. B. Banaszaka, M. Jablonskiego. – S. 1-433. – ISSN 0239-6661
65078
   Konigin Phantasie. Marchen der Romantik. – Pobneck, 1957. – 520с.
65079
  Mann T. Konigliche Hoheit / T. Mann. – Berlin, 1970. – 158с.
65080
  Ehlers Heinrich Konigskinder: Sechs Liebesgeschichten / Ehlers Heinrich. – Rostock, 1980. – 159с.
65081
  Faulkner William Koniokrady : Wspomnienie / Faulkner William; Tlum.A.Przedpelska-Trzeciakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 441 s.
65082
  Parun Vesna Konjanik. Izbor pjesama / Parun Vesna. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 128с.
65083
   Konkordandaz zu Calderon: Concordancia aplicada a las Obras de Carderon con auxilio de una computadora electronica. – Hildesheim u.a.
2. – 1980. – 1235-2649с.
65084
   Konkordanz zu Calderon: Concordancia aplicada a las Obras de Calderon con auxilio de una computadora electronica. – Hiedesheim u.a.
3. – 1980. – 2651-4194с.
65085
   Konkordanz zu Calderon: Concordancia aplicada a las Obras de Calderon con auxilio de una computadora electronica. – Hidesheim u.a.
4. – 1983. – 4195-5662с.
65086
   Konkordanz zu Calderon: Concordancia aplicada a las Obras de Calderon con auxilio de una computadora electronica. – Hildesheim u.a.
5. – 1983. – 5663-7147с.
65087
   Konkordanz zu Calderon: Concordancia aplicada a las Obras de Carderon con auxilio de una computadora electronica. – Hiedesheim u.a.
1. – 1980. – 1234с.
65088
  Lyon James Konkordanz zur Lyrik Gottfried Benns / Lyon James, Inglis Craig. – Hildesheim, 1971. – 524с.
65089
  Sereghyova J. Konkurence a koordinace na svetovych trzich / J. Sereghyova. – Praha, 1970. – 325с.
65090
   Konkurencyjnosc miast i regionow : Materialy z konferencji nauk. zorganiz. przez Katedre gospodar. region. oraz Katedre polit ekonom. i program. rozwoju Akadem. ekonom. w Krakowie (Mogilany, 28-29 wrzesnia 1999r.). – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2001. – 256s. – ISBN 83-7252-098-4
65091
  Friedlander J Konkursordnung / J Friedlander, 1919. – 373s. – 34
65092
  Malowist Marian Konkwistadorzy portugalscy / Malowist Marian. – Warszawa, 1976. – 320с.
65093
   Kononenko Petro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 132
65094
  Redlinski Edward Konopielka / Redlinski Edward. – Warszawa, 1975. – 231с.
65095
  Mickiewicz Adam Konrad Wallenrod / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1956. – 104с.
65096
  Lippold-Halssig Gertraude Konrad Witz / Lippold-Halssig Gertraude. – Drezden, 1955. – 28с.
65097
  Dohmann Albrecht Konrad Witz / Dohmann Albrecht. – Dresden, 1979. – 32с.
65098
   Konservatismus und Staat: Zur politischen Ideologie und Herrschaftsstrategie des Konservatismus in der BRD. – Berlin, 1986. – 190с.
65099
   Konservative Gesellschaftsstrategie-soziologisch begrundet. – Berlin, 1985. – 168с.
65100
   Konservative Ideologie und Politik in der BRD. – Jena, 1976. – 151с.
65101
  Petzold Joachim Konservative Theoretiker des deutschen Faschismus / Petzold Joachim. – Berlin, 1978. – 285с.
65102
  Szmidt K. Konserwacja i regeneracja wazniejszych kapieli galwanicznych / K. Szmidt, T. Zak. – wyd. 2. popr. i rozszerzone. – Warszawa : Panstwowe wyddawnictwa techniczne, 1959. – 126 s.
65103
   Konserwacja materialow archiwalnych. – Warszawa, 1953. – 92с.
65104
  Sokol Jan ("Skrzydlo") Konspiracja nad Wisla i Sanem 1939-1944 / Sokol Jan ("Skrzydlo"). – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 255с.
65105
  Czubinski Antoni Konspiracja wielkopolska, 1939-1945 / Czubinski Antoni, Szymankiewicz Zenon. – Poznan, 1988. – 60с.
65106
  Groblewska-Orzechowska Maria Konspirowaly i walczyly / Groblewska-Orzechowska Maria. – Warszawa, 1977. – 312с.
65107
   Konstantin Culen : (1904 Brodske - 1964 New York). Zbornik vydany na pocesc nedozitych devatdesiatych narodenin historika a novinara. – Martin : Matica slovenska, 1995. – 68s. – ISBN 80-7090-358-9
65108
  Kosmodemjanski A.A. Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski / A.A. Kosmodemjanski. – Moscau; Leipzig : Mir; B.G.Teubner, 1979. – 206 S.
65109
  Durovsky Ivan Konstantin Jirecek - zivot a dilo / Durovsky Ivan. – Brno, 1983. – 230с.
65110
   Konstantin Korovin. – Leningrad, 1988. – 11с.
65111
  Kosmodemyansky D. Konstantin Tsiolkovsky: his life and work = Космодемьянский А. Константин Циолковский : tr. from Rus. / D. Kosmodemyansky. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1956. – 104 с.
65112
  Kordowicz Wiktor Konstanty Kalinowski. Rewolucyjna demokracja polska w poustaniu stycznio wym na Litwie i Bialorusi / Kordowicz Wiktor. – Warszawa, 1955. – 308с.
65113
  Dobrowolski W.J. Konstanty Laszczka / W.J. Dobrowolski, Fredro-Boniecka. – Warszawa, 1959. – 56с.
65114
  Krawczuk Aleksander Konstantyn Wielki / Krawczuk Aleksander. – Warszawa, 1985. – 259 с.
65115
  Gradziel-Wyjcik Joanna Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykladzie twуrczosci Julii Fiedorczuk // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – Т. 61, z. 2 (126). – S. 117-132. – ISSN 0084-4446


  The paper challenges the common view within the history of Polish literature that schematically places women’s poetry outside modernism and avant-garde. The authoress employs the concept of neo-avant-garde to characterize the so-far omitted poetic ...
65116
   Konstellationen. Deutsche Prosa von 1914-1924. – Munchen, 1968. – 336с.
65117
  Ambroziak A. Konstrukcja i technologia przyrzadow fotoelectrycznych / A. Ambroziak. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1965. – 332 s.
65118
  Anusiewicz Janusz Konstrukcje analityczne we wspolczesnym jezyku polskim. / Anusiewicz Janusz. – Wroclaw, 1978. – 199с.
65119
  Krygowska Z. Konstrukcje geometryczne na plaszczyznie / Z. Krygowska. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 196 s. : 148 rys.
65120
   Konstrukcje i destrukcje tozsamosci / Inst. slawistyki polskiej Akad. Nauk, Fundacja slawistyczna. – Warszawa : SOW. – ISBN 978-83-89191-01-4
T. 1 : Wokol religii i jej jezyka / рod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielinskiej. – 2011. – 386, VIII s. : il. – Bibliogr. na koniec rozd.
65121
  Hugo Jiri a kolektiv Konstrukoni plasticke hmoty, jejich vlastnosti a vyiziti ve strojirenstvi / Jiri a kolektiv Hugo. – Praha, 1965. – 526с.
65122
  Klaua Dieter Konstruktion ganzer, rationaler und reeler Ordinalzahlen und die diskontinuierliche Struktur der transfiniten reelen Zahlenraume / Klaua Dieter. – Berlin : Akademie-Verl., 1961. – 142 S. – Sonderdruck: Schriftenreihe der Institute fur Mathematik; Hf. 8
65123
  Meynig Fritz Konstruktion und Bemessung im Stahlbetonbau / Meynig Fritz. – Berlin : Veb Verlag fur Bauwesen. – (Lehrbuch nach den fachschulstudienplanen)
Band 1. – 1962. – 410с. – Плюс приложение (88стр.)
65124
  Klaua Dieter Konstruktive analysis / Klaua Dieter. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1961. – 160 S. – (Mathematische Forschingsberichte ; 11)
65125
  Matzat Konstruktive Galoistheorie / Matzat, Heinrich. – Berlin : Springer-Verlag, 1987. – 286 p. – ISBN 3-540-18444-9
65126
  Maciejewski Jerzy Zbigniew Konstruktor dziwnych swiatov / Maciejewski Jerzy Zbigniew. – Torun, 1990. – 204 s.
65127
  Odyniec Wlodzimierz Konstruowanie funkcji elementarnych / Odyniec Wlodzimierz, Powolocki Abram, Laskowska Anna; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego. – Zielona Gora : Wyd-wo WSP im. T.Kotarbinskiego, 1998. – 125s. – ISBN 83-86832-50-9
65128
   Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze polskiej Rzeczypospolitej ludowej. – Warszawa, 1954. – 340с.
65129
  Rozmaryn Stefan Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej ludowej / Rozmaryn Stefan. – Warszawa, 1961. – 328с.
65130
   Konstytucje europejskich panstw socjalistycznych. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967. – 328с.
65131
  Andric I. Konsulowie ich cesarskich mosci / Ivo Andric; Z serbochorwackiego tlum. H.Kalita. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 580s.
65132
   Kontakte in der Elektrotechnik : Vortrage, gehalten auf der Konferenz der Forschungsgemeinschaft der naturwissens haftl. technischen und medizinischen In-te der Deut. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. – Berlin : Akademie-Verlag, 1965. – 270 s. – (Reihea: Tagungen ; B. 12)
65133
  Kardyni-Pelikanova Krystyna Kontakty literackie polsko-czeskie w dobie powstania styczniowego. / Kardyni-Pelikanova Krystyna. – Wroclaw, 1975. – 207с.
65134
   Kontexte - Spinoza und die Geschichte der Philosophie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2279 : Kontexte - Spinoza und die Geschichte der Philosophie. – S.1-326. – ISSN 0239-6661
65135
  Kroning H. Kontinent Brasilien / H. Kroning. – Leipzig : Brockhaus, 1963. – 269S. : Mit 24 Farb- und 64 Schwarz-Weib-Aufnahmen sowie einer Ausschlagkarte
65136
  Pelczar Tadeusz Kontrabas od A do Z / Pelczar Tadeusz. – Krakow, 1974. – 235с.
65137
  Pelczar Tadeusz Kontrabas od A do Z / Pelczar Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 235с.
65138
  Cwojdrak Gunther Kontrapunkt: Tagebuch 1943-1944 / Cwojdrak Gunther. – Berlin, 1989. – 128с.
65139
  Pitschmann S. Kontrapunkte. Geschichten und kurze Geschichten / S. Pitschmann. – Berlin, Weimar, 1968. – 201с.
65140
  Gorka Maciej Kontrola przestrzegania prawa wspolnotowego : Przez panstwa i podmioty prywatne w Unii Europejskiej / Gorka Maciej. – Torun : Wyd-wo Pracownia Duszycki; Wyd-wo UMK, 1999. – 237s. – ISBN 83-87786-09-8; 83-231-1094-8
65141
  Bohun Michal Kontrrewolucja i pesymizm : Filozofia spoleczna Konstantina Leontjewa / Bohun Michal. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 288s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii: B.Lagowski,G.Przebinda i.i. ; 2 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1299-0
65142
  Szacki Jerzy Kontrrewolucyjne paradoksy, Wizje swiata francuskich antagonistow Wielkiej Rewolucji 1789-1815 / Szacki Jerzy. – Warszawa, 1965. – 216с.
65143
  Guliaszki Andrej Kontrwywiad / Guliaszki Andrej. – Warszawa, 1974. – 219с.
65144
  Bagaturia G. Konturen der Zukunft. / G. Bagaturia. – M., 1975. – 223с.
65145
  Blue Pat Kontury smierci / Blue Pat. – Warszawa, 1980. – 171с.
65146
  Melcer Wanda Kontury zycia / Melcer Wanda. – Warszawa, 1964. – 226с.
65147
  Melcer Wanda Kontury zycia / Melcer Wanda. – Warszawa, 1964. – 226с.
65148
  Bystrzycka Zofia Kontuzja. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1976. – 329с.
65149
  Scharlinsky M. Konversationsbuch der russischen sprache / Maria Scharlinsky und Karl Kokoschko. – Max Niemeyer : Halle (Saale)
Teil 2. : Russische Kunst. – 1959. – 203 p.
65150
  Kaschtschij St. Konversationsbuch. / St. Kaschtschij, A. Muller. – Lwow, 1965. – 106с.
65151
  Schmidt Ludmila Konversationskurs russisch / Schmidt Ludmila. – Leipzig, 1976. – 127с.
65152
   Konwencja ramowa o ochronie mniejszosci narodowych. Ukraina: stan wdrazania : Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kijow, 2004. – 64s. – ISBN 966-7024-57-1
65153
  Rymkiewicz Jaroslaw Marek Konwencje / Rymkiewicz Jaroslaw Marek. – Lodz, 1957. – 32с.
65154
   Konwencje. – Lodz, 1960. – 156с.
65155
  Zeyland Andrzej Konwoj / Zeyland Andrzej. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1979. – 191 s.
65156
   Konyvtari Kalauz. A Debreceni Kossuth Lajos tudomanyegyetem konyvtara. – Debrecen, 1974. – 25с.
65157
  Hunneshagen Konzentration auf das Wesentliche im Unterricht / Hunneshagen, Karl-Heinz, Leutert Hans. – Berlin, 1984. – 96с.
65158
  Gransow Volker Konzeptionelle Wandlungen der Kommunismusforschung: Vom Totalitarismus zur Immanenz / Gransow Volker. – Frankfurt; New York, 1980. – 236с.
65159
  Kromphardt J. Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus - von seiner Entstehung biz zur Gegenwart / J. Kromphardt. – Gottingen : Vandenhoeck, 1991. – ISBN 3-525-03148-3
65160
   Konzertbuch. – 2. Aufl. – Leipzig, 1972. – 592с.
65161
   Konzil in vorbereitung der V.Hochschulkonferenz am 19. Juni 1980. – Jena, 1981. – 66с.
65162
  Rouscik Lothar Kooperation zwischen Betrieben und Kombinaten / Rouscik Lothar, Steinert Rolf. – Berlin, 1981. – 160с.
65163
  Ross Werner Kooperations-beziehungen zwischen Produktion und Aussenhandel. Die rechtliche Regelung der Aussenhandelsbinnen beziehungen im neuen okonomischen System / Ross Werner. – Berl., 1966. – 240с.
65164
  Fischer P.B. Koordinatensysteme : Mit 8 Figuren / Paul B. Fischer. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1919. – 124 S. – (Goschen)
65165
  Gade L.H. Koordinationschemie / L.H.Gade; Mit einem Geleitwort von Lord Jack Lewis. – Weinheim u.a. : Wiley-VCH, 1998. – 18,562S. : Ill. – ISBN 3-527-29503-8
65166
  Farias Juan Kopalnia wody / Farias Juan; Przelozyla K.Wojciechowska. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 176s.
65167
  Svecova Sona Kopanicove sidla a dedina. Narodopisna studia o spolocenskych vztahoch medzi obyvatelmi jednej slovenskej obce / Svecova Sona. – Praha, 1975. – 152с.
65168
   Kopenhagen. – Munchen, 1993. – 64с.
65169
  Rauchfuss Hildegard Maria Kopfballe. Feuilletons / Rauchfuss Hildegard Maria. – Leipzig, 1975. – 214с.
65170
  Jaeckel Siegfried Kopffusser (Tintenfische) / Jaeckel Siegfried. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1957. – 82S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
65171
  Mockel Klaus Kopfstand der Farben / Mockel Klaus. – Berlin, 1982. – 103с.
65172
   Kopiec wspomnien. – Krakow, 1959. – 456с.
65173
   Koptisch-gnostische Schriften. – 3. Aufl. – Berl.
1. – 1962. – 424с.
65174
  Effenberger Arne Koptische Kunst. Agypten in spatantiker, bysantinischer und frubislamischer Zeit / Effenberger Arne. – Leipzig, 1975. – 278с.
65175
   Korablja zacinjavca u versih hrvacki slozena mnozim cvitjem opkicena po zakonu dobrich poet. – Rijeka, 1969. – 321с.
65176
  Bundtzen E. Korallen aus der Nahe betrachtet : Ein Bestimmungsbuch mit einem Atlas sowie Schilderungen grosstenteils eigener Erlebnisse und zahlreichen Schwarzweiss- und Farbfotos / Eberhard Bundtzen. – Kamenz : Strombus Naturverlag, 1991. – 180 S. : Ill. – (Unterwasserreport ; 1). – ISBN 3-928530-01-1
65177
  Garztecki J. Koralowce / Juliusz Garztecki. – 3-e wyd. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1973. – 412 s.
65178
  Garztecki Juliusz Koralowce. / Garztecki Juliusz. – Warszawa, 1958. – 428с.
65179
  Karikas Frigyes Korbely Janos. Kondor Lajos rajzaival. / Karikas Frigyes. – Budapest, 1967. – 72с.
65180
  Kruczkowski Leon Kordian i cham. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1962. – 294с.
65181
  Kruczkowski Leon Kordian i cham. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1974. – 290с.
65182
  Kruczkowski Leon Kordian i Cham. / Kruczkowski Leon. – M., 1950. – 278с.
65183
   Korea : Policy review. – Seoul
Vol. 2, N 3. – 2006
65184
  Hoare J. Korea : a quick guide to customs and etiquette / James Hoare. – 4th ed. – New York : Kuperard, 2008. – 168 p. – (Culture smart!). – ISBN 978-1-85733-365-7
65185
   Korea and the knowledge-based economy : making the transition. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World bank : OECD, 2000. – 152 p. – На обкл. "Information society. World Bank Institute". – ISBN 0-8213-4881-7
65186
   Korea Annual. – Seoul, 1978. – 654с.
65187
   Korea Annual, 1979. – Seoul, 1979. – 698с.
65188
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 6. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65189
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 5. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65190
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65191
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 3. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65192
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65193
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol. 6, N 1. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65194
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 1. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65195
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 6. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65196
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 5. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65197
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 4. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65198
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 3. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65199
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.7, N 2. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65200
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
V.8, N 6. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65201
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
V.8, N 5. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65202
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
V.8, N 4. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65203
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
V.8, N 3. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65204
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
V.8, N 2. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65205
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.8, N 1. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65206
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.9, N 6. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65207
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.9, N 5. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65208
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.9, N 4. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65209
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.9, N 3. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65210
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.9, N 1. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65211
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 6. – 2002
65212
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 5. – 2002
65213
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 4. – 2002
65214
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 3. – 2002
65215
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 2. – 2002
65216
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.10, N 1. – 2002
65217
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11 N 1. – 2003
65218
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11 N 2. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65219
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11 N 3. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65220
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11, N 4. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65221
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11, N 5. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65222
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.11, N 6. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65223
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 3. – 2004


  1997. G. 6, N 3
65224
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 1. – 2004
65225
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 2. – 2004
65226
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 4. – 2004
65227
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 5. – 2004
65228
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.12, N 6. – 2004
65229
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 1. – 2005
65230
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 2. – 2005
65231
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 3. – 2005
65232
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 4. – 2005
65233
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 5. – 2005
65234
   Korea focus : on current topics. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.13, N 6. – 2005
65235
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.14, N 3 : Autumn. – 2006
65236
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.14, N 1 : Spring. – 2006
65237
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.14, N 2 : Summer. – 2006
65238
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.14, N 4 : Winter. – 2006
65239
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.15, N 1 : Spring. – 2007
65240
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.15, N 4 : Winter. – 2007
65241
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.15, N 3 : Autumn. – 2007
65242
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.15, N 2 : Summer. – 2007
65243
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.16, N 1 : Spring. – 2008
65244
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.16, N 3 : Autumn. – 2008
65245
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.16, N 2 : Summer. – 2008
65246
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.16, N 4 : Winter. – 2008
65247
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.17, N 1. – 2009
65248
   Korea focus / Korea foundation. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.17, N 2 : Summer. – 2009
65249
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.17, N 3. – 2009
65250
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.17, N 4. – 2009
65251
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.18, N 3. – 2010
65252
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.18, N 2. – 2010
65253
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.18, N 1. – 2010
65254
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.18, N 4. – 2010
65255
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.19, N 3. – 2011
65256
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.19, N 1. – 2011
65257
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.19, N 2. – 2011
65258
   Korea focus. – Seoul : Korea foundation. – ISSN 1225-8113
Vol.19, N 4. – 2011
65259
  Moon Hyoungjin Korea"s Adoption of and Adaptation to Chinese Culture Recorded in "The Journal of Hendrick Hamel" / Moon Hyoungjin, Ho Thi Long An // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 67-76. – ISSN 1608-0599
65260
   Korea"s democratization. – Cambridge a.o. : Cambridge university press, 2006. – 17,272 p. : ill. – ISBN 0-521-82321-8
65261
   Korea"s Traditional Tastes - Traditions beyond 500 Years "Su Wun Jab Bang" [Електронний ресурс] / The Korea Foundation ; DVD video, NTSC. – Seoul : Korea Foundation, 2008. – 1 DVD. – Running time : 39 minut..-[Language] English, Chinese, French, Spanish.-Заголовок з етикетки диску
65262
  Robinson M.E. Korea"s twentieth-century odyssey : a short history / Michael E. Robinson. – Honolulu : Univ. of Hawai"i press, 2007. – 9,220 p. : ill. – ISBN 10-978-0-8248-3274-5
65263
   Korea, the land and people : The Organizing Comm. of the 29th Intern. Geogr. Congress : [Seoul, Korea, 14-18 Aug. 2000]. – Seoul : Kyohaksa, 2000. – XII, 524 p. : ill., maps, tab. – ISBN 89-09-06366-1
65264
   Korean-English dictionary, 1970. – 836с.
65265
   Korean art guide. – Seoul : Korean information service, 2002. – 256p. : ill. – ISBN 89-7375-554-4
65266
   Korean arts & lifestyle 1 [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation
1 : The dynamic culture of contemporary Korea. – 2007. – 1 DVD. – Running time 40 minutes.- Languages Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish.-Заголовок з етикетки диску


  Динамічна культура сучасної Кореї охоплює різні аспекти сучасної корейської культури. Про це свідчать сцени традиційного виконання, перкусія традиційної музики та ін. Ці особливості призвели до поширення корейської поп-культури в Азії та за її ...
65267
   Korean arts & lifestyle 2 [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation
2 : The clothes, foods and houses of Korea. – 2007. – 1 DVD. – Running time 40 minutes.- Languages Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish.-Заголовок з етикетки диску


  Одяг, продукти харчування і будинки - опис традиційного корейського стилю життя. This program was produced by Arirang TV under the sponsorship of Korea Foundation
65268
   Korean arts & lifestyle 3 [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea foundation
3 : The life of koreans. – 2007. – 1 DVD. – Running time 40 minutes.- Languages Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish.-Заголовок з етикетки диску


  Традиції і звичаї Кореї, які стосуються святкуванню дня народження, весіллям і т. і. This program was produced by Arirang TV under the sponsorship of Korea Foundation
65269
   Korean arts & lifestyle 4 [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation
4 : The beauty of traditional korean arts. – 2007. – 1 DVD. – Running time 40 minutes.- Languages Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish.-Заголовок з етикетки диску


  Різні жанри традиційного мистецтва - каліграфія, кераміка, пейзажний живопис, традиційні форми живопису, танців. Музичні інструменти. This program was produced by Arirang TV under the sponsorship of Korea Foundation
65270
   Korean cinema unleashed [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation, 2007. – 1 CD. – Running time : 39 minut..-[Language] English, Chinese, Spanish.-Заголовок з етикетки диску
65271
   Korean cultural heritage. – Seoul : Korea foundation. – (Koreana). – ISBN 89--860-9008-2
Vol. 2 : Thought and religion. – 1996. – 269p. : ill.
65272
   Korean cultural heritage. – Seoul : Korea foundation. – (Koreana). – ISBN 89--860-8911-3
Vol. 3 : Performing arts. – 1997. – 256p. : Ill.
65273
   Korean cultural heritage. – Seoul : Korea foundation. – (Koreana). – ISBN 89--860-8913-9
Vol. 4 : Traditional lifestyles. – 1997. – 256p. : ill.
65274
  Min Eungjun Korean film : history, resistance, and democratic imagination / Eungjun Min., Jinsook Joo , Han Ju Kwak. – Westport; London : Praeger, 2003. – [6],197 p. : ill. – ISBN 0-275-95811-6
65275
   Korean handicraft. – Pyongyang : Foreign Languages publ. house, 1965. – 39с.
65276
   Korean handicraft. – Pyongyang : Foreign Languages publ. house, 1965. – 39 s.
65277
   Korean literature today. – Seoul
Vol. 2, N 4. – 1997


  1997. G. 6, N 3
65278
   Korean literature today. – Seoul
Vol. 3, N 1. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65279
   Korean literature today. – Seoul
Vol. 3, N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65280
   Korean literature today. – Seoul
Vol. 3, N 3. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65281
   Korean literature today. – Seoul
Vol. 3, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65282
   Korean literature today. – Seoul
Vol.4, N 4. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65283
   Korean literature today. – Seoul
Vol.4, N 3. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65284
   Korean literature today. – Seoul
Vol.4, N 2. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65285
   Korean literature today. – Seoul
Vol.4, N 1. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65286
   Korean literature today. – Seoul
Vol.5, N 1. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65287
   Korean literature today. – Seoul
Vol.5, N 4. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65288
   Korean literature today. – Seoul
Vol.5, N 3. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65289
   Korean literature today. – Seoul
Vol.5, N 2. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65290
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.6, N 4. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65291
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.6, N 3. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65292
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.6, N 2. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65293
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.6, N 1. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65294
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.7, N 1. – 2002
65295
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.7, N 2. – 2002
65296
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.8, N 2. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65297
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.8, N 1. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65298
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.9, N 1. – 2004
65299
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.9, N 2. – 2004
65300
   Korean literature today. – Seoul. – ISSN 1229-6767
Vol.10, N 1. – 2005
65301
   Korean literature today. – Seoul : The Korean PEN centre. – ISSN 1229-6767
Vol.10, N 2. – 2005
65302
   Korean literature today. – Seoul : The Korean PEN centre. – ISSN 1229-6767
Vol.11, N 1. – 2006
65303
   Korean literature today. – Seoul : The Korean PEN centre. – ISSN 1229-6767
Vol.11, N 2. – 2006
65304
   Korean literature today. – Seoul : The Korean PEN centre. – ISSN 1229-6767
Vol.13, N 1. – 2008
65305
   Korean literature today. – Seoul : The Korean PEN centre. – ISSN 1229-6767
Vol.13, N 2. – 2008
65306
  Song Bang-song Korean music : historical and other aspects / Song Bang-song. – Seoul : Jimoondang, 2000. – 12, 464 p. : ill. – (Korean studies series ; 13). – ISBN 89--88095-13-8
65307
   Korean musical instrumento. – Seoul, 1976. – 316с.
65308
  Lee Y. Korean spirit in creativity & design : an experimental book to inspire organic thinking and creativity published as a supplemental reference for AA Asia Design forum / Yeunsook Lee. – Seoul : Yonsei univ. press, 2004. – 369 p. : ill. – ISBN 89-7141-646-703690
65309
  Kim Tae Joon Korean travel literature / Kim Tae Joon ; transl. by Lee Kyong-hee. – Seoul : Ewha womans univ. press, 2006. – 157, [ 3 ] p. : ill. – (The spirit of Korean cultural roots ; 16). – ISBN 89-7300-698-1-01810
65310
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V. 12, N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65311
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V. 12, N 3. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65312
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V. 12, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65313
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol. 12, N 1. – 1998


  1997. G. 6, N 3
65314
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.13, N 1. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65315
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.13, N 4. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65316
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.13, N 3. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65317
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.13, N 2. – 1999


  1997. G. 6, N 3
65318
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.14, N 4. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65319
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.14, N 3. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65320
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
V.14, N 2. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65321
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.14, N 1. – 2000


  1997. G. 6, N 3
65322
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.15, N 4. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65323
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.15, N 3. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65324
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.15, N 2. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65325
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.15, N 1. – 2001


  1997. G. 6, N 3
65326
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.16, N 1. – 2002
65327
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.16, N 4. – 2002
65328
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.16, N 3. – 2002
65329
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.16, N 2. – 2002
65330
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.17, N 3. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65331
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.17, N 4. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65332
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.17 N 2. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65333
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.17 N 1. – 2003


  1997. G. 6, N 3
65334
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.18, N 1. – 2004
65335
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.18, N 2. – 2004
65336
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.18, N 3. – 2004
65337
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.18, N 4. – 2004
65338
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 1, N 2 : Зима. – 2005. – На русском языке
65339
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 1, N 1 : Осень. – 2005
65340
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
Т. 1, № 2. – 2005
65341
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.19, N 1. – 2005
65342
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.19, N 2. – 2005
65343
   Koreana : Korean art & culture. – Seoul. – ISSN 1016-0744
Vol.19, N 3. – 2005
65344
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 2, N 1. – 2006. – На русском языке
65345
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 2, N 4. – 2006. – На русском языке
65346
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 2, N 2. – 2006. – На русском языке
65347
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 2, N 3. – 2006. – На русском языке
65348
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 3, N 1. – 2007. – На русском языке
65349
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 3, N 2. – 2007. – На русском языке
65350
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 3, N 3. – 2007. – На русском языке
65351
   Koreana : Корейское искусство и культура. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 3, N 4. – 2007. – На русском языке
65352
   Koreana : Корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 4, N 2. – 2008. – На русском языке
65353
   Koreana : Корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 4, N 1. – 2008. – На русском языке
65354
   Koreana : Корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 4, N 3. – 2008. – На русском языке
65355
   Koreana : Корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 4, N 4. – 2008. – На русском языке
65356
   Koreana : Корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 5, N 1. – 2009. – На русском языке
65357
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 5, № 2. – 2009. – На русском языке
65358
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 5, № 4. – 2009. – На русском языке
65359
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 5, № 3. – 2009. – На русском языке
65360
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
Т. 6, № 2. – 2010. – На русском языке
65361
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 6, № 1. – 2010. – На русском языке
65362
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
Т. 6, № 4. – 2010. – На русском языке
65363
   Koreana : корейское искусство и культура / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 6, № 3. – 2010. – На русском языке
65364
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 7, № 1. – 2011. – На русском языке
65365
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 7, № 2. – 2011. – На русском языке
65366
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 7, № 3. – 2011. – На русском языке
65367
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 7, № 4 : 1000-летие "Трипитаки Кореана" : эволюция от деревянных печатных форм к цифровому формату. – 2011. – На русском языке
65368
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 8, № 1 : Корейская анимация: новая культурная индустрия для мирового зрителя. – 2011. – На русском языке
65369
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 8, № 2 : Халле-судо: водный путь, неспешно петляющий меж островов. – 2012. – На русском языке
65370
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 8, № 3 : Нематериальное культурное наследие "Живые сокровища" и традиции Кореи". – 2012. – На русском языке
65371
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 8, № 4 : Корейцы и мода. – 2012. – На русском языке
65372
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 9, № 1 : Cеул: страницы истории и жизни. Воспоминание о городе. Старое и новое. – 2013. – На русском языке
65373
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 9, № 2 : Путь к самопознанию. Жизнь в буддийском храме. – 2013. – На русском языке
65374
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 9, № 3 : Дворцы и сады. Как корейцы общаются с природой. – 2013. – На русском языке
65375
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 9, № 4 : "Сочжу" вне нас и внутри нас: питейная культура корейцев. – 2013. – На русском языке
65376
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 10, № 1 : Инчхон: главные ворота Кореи. – 2014. – На русском языке
65377
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 10, № 2 : Хэнё: легендарные ныряльщицы Чэчжу-до. – 2014. – На русском языке
65378
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 10, № 3 : Бурно развивающаяся индустрия мюзиклов: взгляд изнутри. – 2014. – На русском языке
65379
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 10, № 4 : Прогулка по Хондэ горячей культурной точке Сеула. – 2014. – На русском языке
65380
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 11, № 1 : Основоположники современной корейской живописи. – 2015. – На русском языке
65381
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 11, № 2 : Традиционные рынки: история и эволюция. – 2015. – На русском языке
65382
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 11, № 3 : Тхонён: маленький город со многими прелестями. – 2015. – На русском языке
65383
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 11, № 4 : Наследие "совонов", неоконфуцианских школ эпохи Чосон. – 2015. – На русском языке
65384
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 12, № 1 : Корейский театр: Люди и тренды. – 2016. – На русском языке
65385
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 12, № 2 : Острова Синана: встреча с первозданной природой. – 2016. – На русском языке
65386
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 12, № 3 : ДМЗ: земля за колючей проволокой. – 2016. – На русском языке
65387
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – 2016. – На русском языке
65388
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 13, № 1 : Свадьба: узы брака по-корейски. – 2017. – На русском языке
65389
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 13, № 2 : Пэкче: в поисках следов потерянного королевства. – 2017. – На русском языке
65390
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – 2017. – На русском языке
65391
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – 2017. – На русском языке
65392
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 14, № 1 : Фотография в Корее: наслаждаясь свободой визуального языка. – 2018. – На русском языке
65393
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 14, № 2 : Чечжу-до: камни, мифы и традиции. – 2018. – На русском языке
65394
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 14, № 3 : Прелюдия к миру: массовая культура сближает Юг и Север. – 2018. – На русском языке
65395
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 14, № 4 : К - бьюти: красота по-корейски и процветающая индустрия. – 2018. – На русском языке
65396
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – 2019. – На русском языке
65397
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 15, № 2 : Храмовая пища: отбросив желания и иллюзии. – 2019. – На русском языке
65398
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 15, № 3 : BTS одиссея корейской "великолепной семёрки". – 2019. – На русском языке
65399
   Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul. – ISSN 1738-8252
T. 15, № 4 : Пусан: город поэзии и страсти. – 2019. – На русском языке
65400
   Koreana: Korean cultural heritage. – Seoul
1. – 1994. – 282с.
65401
  Myslbek F.V. Korespondence / F.V. Myslbek. – Praha, 1960. – 516с.
65402
  Wolker Jiri Korespondence s rodici / Wolker Jiri. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1952. – 291, [4] s.
65403
   Korespondence z let 1905-1918. : (Viktor Dyk, St. K. Neumann, Bratri Capkove). – Praha, 1962. – 280 s.
65404
  Sladkovic A. Korespondencia Andreja Sladkovic / A. Sladkovic. – Martin, 1970. – 616 s.
65405
  Simkovic A. Korespondencia Frantiska Votrubu (1902-1944) / A. Simkovic, St. Votrubova. – Bratislava, 1961. – 424с.
65406
  Slowacki Juliusz Korespondencja / Slowacki Juliusz. – Wroclaw - Warszawa - Krakow
T. 1. – 1962. – 522 s.
65407
  Slowacki Juliusz Korespondencja / Slowacki Juliusz. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
T. 2. – 1963. – 496 s.
65408
  Konopnicka Maria Korespondencja / Konopnicka Maria. – Wroclaw i i.
4. – 1975. – 429 s.
65409
  Zegadlowicz Emil Korespondencja / Zegadlowicz Emil, Zechowski Stefan, Ruzamski Marian; Wstep, oprac. tekstu i przypisy M.Wojcik. – Kielce : Wyd-wo Akad. Swetokrzyskiej. – ISBN 83-7133-163-0
Tom 1 : 1936-1937. – 2002. – 427s.
65410
  Zegadlowicz Emil Korespondencja / Zegadlowicz Emil, Zechowski Stefan, Ruzamski Marian; Oprac. tekstu i przypisy M.Wojcik. – Kielce : Wyd-wo Akad. Swietokrzyskiej. – ISBN 83-7133-163-0
Tom 2 : 1938-1944. – 2002. – 233, [16] s. : fot.28
65411
  Sygietynski A. Korespondencja Antoniego Sygietynskiego i Piotra Chmielowskiego. Dwuglos z lat 1880-1904 / A. Sygietynski, P. Chmielowski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 268с.
65412
  Sydow Bronislaw Edward Korespondencja Fryderyka Chopina / Sydow Bronislaw Edward. – Warszawa
T. 1. – 1955. – 584с.
65413
  Sydow Bronislaw Edward Korespondencja Fryderyka Chopina / Sydow Bronislaw Edward. – Warszawa
T. 2. – 1955. – 607с.
65414
  Chopin Fryderyk Korespondencja Fryderyka Chopina z Geoge Sand i z jej dziecmi / Chopin Fryderyk; K. Kobylanska. – Warszawa
1. – 1981. – 418с.
65415
   Korespondencja Ignacego Krasickiego. 1743-1801. – Wroclaw
1 : 1743-1780. – 1958. – 431 s.
65416
   Korespondencja Ignacego Krasickiego. 1743-1801. – Wroclaw
2 : 1781-1801. – 1958. – 796 s.
65417
   Korespondencja namiestnikow Krolestwa Polskiego z 1361 roku. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 374с.
65418
  Falkowska M. i.i. Korespondencja w jezyku angielskim. / M. i.i. Falkowska. – Wroclaw i.i., 1978. – 272с.
65419
  Kraszewski Jozef Ignacy Korespondencja. / Kraszewski Jozef Ignacy, Lenartowiczt. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 552с.
65420
  John Robert Korespondent zagraniczny : Tlum. Z. Neugebauer / John Robert. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1968. – 331s.
65421
   Korkep 68. – Budapest : Magveto, 1968. – 684с.
65422
   Korkep 86 : Harmincegy mai magyar elbeszeles. – Budapest : Magveto, 1986. – 629l. – ISSN 0454-4242
65423
   Korker"77. Huszonnegy mai magyar elbeszeles. – Budapest, 1977. – 560с.
65424
  Bodenschatz Hans Kornerstrasse 23 / Bodenschatz Hans. – Berlin, 1973. – 376с.
65425
   Kornilov Mykhailo // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 134
65426
   Korona malzenska, nad katafalkem wielmozney paniey I.M.P. Helzbiety z Podbereska, Hrabiney z Tarnowa, Krzepiskiey, Klouckiey, Zyzmors. &c. starosciney, w dzien pogrzebu powieszona / Przez W.O. Hieronyma od S. Hyacinta Karmelite Bossego. Kathedralnego Kosciola Krakowskiego Kaznodzieie Ordinariussa. A przez X. Pawla Machowskiego Commendarza Osmiany Murowaney, a Sacris eiusde[m] Illustriss.Comitis de Tarnow do druku podana. – W Warszawie : W druk. Piotra Elerta J.K.M. Typogr. R.P., 1645. – 20 s.
65427
  Meysztowicz Jan Korona pod gilotyna / Meysztowicz Jan. – Krakow, Wroclaw, 1984. – 351с.
65428
  Horak Stanislaw Koronacja / Horak Stanislaw. – Katowice, 1976. – 196с.
65429
  Cosic Dobrica Koroni. / Cosic Dobrica. – Beograd, 1969. – 237с.
65430
  Ruzicka J. Korose, udrzba, konservace a uskladneni zemedelskych stroju / J. Ruzicka. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1956. – 75s.
65431
  Keseru Katalin Korosfoi-Kriesch Aladar. / Keseru Katalin. – Budapest, 1977. – 30с.
65432
  Dolezel Bretislav Koroze plastickych hmot a pryze / Dolezel Bretislav. – Praha, 1960. – 216с.
65433
  Schmidt B. Korperbestattungen der jungeren Romischen Kaiserzeit und der Volkerwanderungszeit Mitteldeutschlands / Berthold Schmidt, Jan Bemmann; Hrsg.: H. Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt ; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2008. – 444 S. : Ill. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd. 61). – ISBN 978-3-939414-10-0
65434
  Schilder F.A. Korpergrosse und organzahl der organismen / F.A. Schilder. – Halle (Saale) : Max Niemeyer Verlag, 1950. – 58S. – (Hallische monographien herausgegeben von Otto Eissfeldt № 18)
65435
   Korperkultur und Sport. – Lpz., 1962. – 664с.
65436
   Korperkultur und Sport. – Leipzig, 1972. – 743с.
65437
   Korperkultur und Sport. – Berlin, 1984. – 263с.
65438
  Ruckle Horst Korpersprache fur Manager: Signale des Korpers erkennen und erfolgreich umsetzen / Ruckle Horst. – 9. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 427с.
65439
  Magnus R. Korperstellung / R. Magnus. – Berlin : Springer, 1924. – XIII, 740 S. – (Monographien aus dem gesamtgebiet der physiologie der pflanzen und der tiere ; Band 6)
65440
  Vogel J. Korpulenz: Ihre Ursachen, Verhutung und Heilung durch einfache, diatetische Mittel. – Leipzig, 1865. – 62 s.
65441
  Kutz W. Korrektives Dolmetschen: Funktionen, Techniken, Ergebnisse und Grenzen / переклад М. Пукас // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – S. 15-108
65442
  Bernhard Thomas Korrektur / Bernhard Thomas. – Frankfurt am Main, 1975. – 363с.
65443
  Lange F.H. Korrelationselektronik. Grundlagen und Anwendung der Korrelationsanalyse in der Nachrichtentechnik / F.H. Lange. – Berl., 1959. – 344с.
65444
  Meder A. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga : register zu den Banden I-LX nebst Verzeichnis der ubrigen Druckschriften des Vereins / A. Meder. – Riga : W.F. Hacker, 1932. – VIII, 88 s.
65445
  Conrad Joseph Korsarz. / Conrad Joseph. – Szczecin, 1988. – 307с.
65446
   Kortarsak a nemetalfoldi festomuveszetrol. – Budapest, 1967. – 224с.
65447
  Kusniewicz Andrzej Korupce. / Kusniewicz Andrzej. – Praha, 1974. – 183с.
65448
  Kusniewicz Andrzej Korupcja. / Kusniewicz Andrzej. – Warszawa, 1961. – 252с.
65449
  Kusniewicz Andrzej Korupcja. / Kusniewicz Andrzej. – Krakow, 1975. – 205с.
65450
  Soltysik Marek Korytarz / Soltysik Marek. – Warszawa, 1982. – 40с.
65451
  Osadczy Wlodzimierz Kosciol i cerkiew na wspolnej drodze : Concordia 1863. Z dziejow porozumienia miedzy obrzadkiem greckokatolickim a lacinskim w Galicji Wschodniej / Osadczy Wlodzimierz; Instytut badan nad Polonia i duszpasterstwem polonijnym Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 1999. – 243s. : il.23. – ISBN 83-228-0701-5
65452
  Krukowski Jozef Kosciol i panstwo : podstawy relacji prawnych / Krukowski Jozef; Katol. uniw. Lubelski, wydzial prawa, prawa kanon. i admin. – 2e wyd. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2000. – 407s. – ISBN 93-228-0856-9
65453
   Kosciol katolicki na Podlasiu : Zbior dokumentow erekcyjnych i funduszowych. – Bialystok : Bialostockie tow. naukowe. – ISBN 83-88433-30-0
№6 : Bialystok.Parafia Swietego Rocha. – 2001. – 24s.
65454
   Kosciol katolicki na Podlasiu: Zbior dokumentow erekcyjnych i funduszowych. – Bialystok : Bialostockie Towarzystwo Naukowe. – ISBN 83-88433-30-X
Nr 5 : Wasilkow. – 2001. – 54s.
65455
   Kosciol katolicki na Wschodzie : w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu / Inst. Historii Akad. Podlaskiej ; Inst. Europy Srodkowo-Wschodniej ; red.: Andrzej Gil, Witold Bobryk. – Siedlce ; Lublin : Akad. Podlaska ; IESW, 2010. – 140, [1] s. – ISBN 978-83-7051-584-3
65456
  Rzemieniuk Florentyna Kosciol katolicki obrzadku bizantyjsko-slowianskiego (neounia) / Rzemieniuk Florentyna. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 370s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 191). – ISBN 83-87703-70-2
65457
  Dzwonkowski Roman Kosciol katolicki w ZSSR 1917-1939 : Zarys historii / Dzwonkowski Roman. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1997. – 461s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 154). – ISBN 83-86668-66-0
65458
  Bohdanowicz Halina Kosciol Mariacki / Bohdanowicz Halina. – Krakow, 1962. – 20 s.
65459
   Kosciol Mariacki / Halina Bohdanowicz. – Krakow, 1962. – 20 s.
65460
   Kosciol w Polsce : Dzieje i kultura. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego. – ISBN 83-228-0985-4
1. – 2002. – 180s.
65461
  Sziling Jan Koscioly chrzescijanskie w polityce niemieckich wladz okupacyjnych w generalnym gubernatorstwie (1939-1945) / Sziling Jan. – Torun, 1988. – 228с.
65462
  Alabrudzinska Elzbieta Koscioly ewangelickie na kresach wschodnich 2 Rzeczypospolitej / Alabrudzinska Elzbieta. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 272S.,[8]Kart.Ill. – ISBN 83-231-1087-5
65463
  Pastusiak Longin Kosciuszko, Pulaski i inni. O udziale Polakow w osadnictwie amerykanskim i w walce o niepodleglosc Stanow Zjednoczonych / Pastusiak Longin. – Warszawa, 1977. – 70с.
65464
  Halaga Ondrej Kosice-Balt. Vyroba a obchod v styku vychodoslovenskych miest s Pruskom (1275-1526). / Halaga Ondrej. – Kosice, 1975. – 332с.
65465
   Kosicky dom. Narodna kulturna pamiatka. – Kosice, 1975. – 233с.
65466
  Vancura V. Kosmas / V. Vancura. – Praha : Statni Nakladatelstvi krasne literatury a umeni, 1962. – 114 s.
65467
  Zielinski Stanislaw Kosmate nogi / Zielinski Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1962. – 211 s.
65468
  Holynska Malgorzata Kosmaty bozek Babalu / Holynska Malgorzata. – Lodz, 1959. – 202с.
65469
  Walter Sonja Kosmetic fur Adam & Eva / Walter Sonja. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1982. – 200S.
65470
  Cebis Vladimir Kosmicky prostor a mezinarodni pravo. (Vedecko-popularni vyklad o mezinarodne-pravnim rezimu kosmickeho prostoru) / Cebis Vladimir. – Praha, 1962. – 152с.
65471
  Borun Krzysztof Kosmiczni bracia / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa
1-2. – 1959. – 388с.
65472
  Rose Dieter Kosmologie und Kosmogonie: Probleme und Losungen / Rose Dieter. – Munchen, 1989. – 50 S.
65473
  Baratsch W. Kosmologische Gedanken / W. Baratsch. – Leipzig : Otto Wigand, 1911. – 56 S.
65474
  Chmiel B. Kosmos i przemoc - analiza zwiazku kosmicznego ladu i rytow ofiarnych w perspektywie koncepcji Rene Girarda // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – S. 229-244. – ISSN 0137-2432


  Метою даного дослідження є вивчення зв"язку між ідеєю космічного порядку та жертвенними обрядами, пов"язаними з ритуальним насильством, які можна знайти у багатьох різних міфологіях та релігіях. Весь аналіз базується на теорії первинної сили Рене ...
65475
  Shukow G. Kosmos und frieden / G. Shukow. – M., 1985. – 88с.
65476
  Kosmas Kosmova kronika ceska / Kosmas. – Praha, 1975. – 261с.
65477
  Plavka Andrej Kosodrevie. Basne / Plavka Andrej. – Bratislava, 1958. – 62с.
65478
  Corker Robert Kosovo : Macroeconomic issues and fiscal sustainability / Corker Robert, Rehm Dawn, Kostial Kristina. – Washington : International monetary fund, 2001. – VI,27p. – ISBN 1-58906-018-0
65479
  Demekas Dimitri Kosovo : Institutions and policies for reconstruction and growth / Demekas Dimitri, Herderschee Johannes, Jacobs Davina. – Washington : International monetary fund, 2002. – VI,26p. – ISBN 1-58906-098-9
65480
   Kosovo : Gearing policies toward growth and development / Moalla-Fetini Rakia, , Hatanpaa Heikki, Hussein Shehadah, Koliadina Natalia. – Washington : International monetary fund, 2005. – 9,81p. – ISBN 1-58906-422-4
65481
  Judah Tim Kosovo. War and revenge / Judah Tim. – New Haven and London : Yale univ. press, 2000. – 348p. – ISBN 0-300-08313-0
65482
  Denaud Patrick Kosovo: Naissance d`une lutte armee UCK : Entretiens avecBardhyl Mahmuti, representant politique de l"armee de liberation du Kosovo / Denaud Patrick, Pras Valerie. – Paris : L`Harmattan, 1998. – 197p. – (Des hommes et des conflits). – ISBN 2-7384-7626- 0
65483
   Kosovo: un drame annonce. – Paris : Michalon, 1999. – 294p. – ISBN 2-84186-113-9
65484
  Рау Р. Kosta Racin und die deutsche Dichtung. Eine deutsche Lekture der "Weissen Demmerungen" // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 229-242. – ISBN 978-608-203-077-7
65485
  Paustowski Konstantin Kostbarer Staub / Paustowski Konstantin. – Berlin ; Weimar, 1976. – 187 S.
65486
  Hering Elisabeth Kostbarkeiten / Hering Elisabeth. – Lpz., 1965. – 224с.
65487
  Cary J. Kostur pielgrzyma / J. Cary; Joyce Сary; Przel.W.Niepokolczycki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 588 s.
65488
   Koszalin. – Poznan, 1970. – 25с.
65489
  Fener Tamas Koszeg. / Fener Tamas. – Budapest, 1976. – 7с.
65490
   Koszty sadowe i w postepowaniu arbitrazowym. – Wyd. 5. – Warszawa, 1956. – 92с.
65491
  Brocki Zygmunt Kot i kotwica. / Brocki Zygmunt. – Gdynia, 1961. – 144с.
65492
  Filipowicz Kornel Kot w mokrej trawie. / Filipowicz Kornel. – Krakow, 1977. – 131с.
65493
  Wolf Christa Kota Maksymmiliana nowe poglady na zycie / Wolf Christa. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1976. – 136 s.
65494
  Glowacinski Z. Kotlina Sandomierska / Z. Glowacinski, S. Michalik. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 199s.
65495
  Choromanski M. Kotly Beethovenowskie : Powiesc / Michal Choromanski. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1970. – 470s.
65496
   Kotly parowe. – Warszawa
2. – 1958. – 484с.
65497
  Konarska-Szubska Aleksandra Koty / Konarska-Szubska Aleksandra, , Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 195s. – (Nasze Hobby)
65498
  Zeydler-Zborouski Koty Leokadif Koscielney / Z. Zeydler-Zborouski. – Warszawa : Iskry, 1975. – 228 s.
65499
  Durych Jaroslav Kouzelna lampa / Durych Jaroslav. – Praha, 1958. – 168с.
65500
  Benes K.J. Kouzelny dum / K.J. Benes. – Praha, 1963. – 274с.
65501
  Benes K.J. Kouzelny dum / K.J. Benes. – Praha, 1977. – 309с.
65502
  Rybak Josef Kouzelny proutek / Rybak Josef. – Praha, 1968. – 356с.
65503
   Kouzelny prsten. Ruska lidova pohadka. – Praha, 1972. – 55с.
65504
  Svadlenka Miroslav Kouzla nejsou zadne cary / Svadlenka Miroslav. – Praha, 1968. – 192с.
65505
  Braunova Alena Kouzlo keramiky a porcelanu. / Braunova Alena. – Praha, 1985. – 455с.
65506
  Cilinska Zlata Kov v rano-slovanskom umeni / Cilinska Zlata. – Bratislava, 1981. – 102с.
65507
  Szauder Jossef Kovek es konyvek: Esszek italiarol / Szauder Jossef. – Budapest, 1977. – 440 о.
65508
  Agte Curt Kovove filtry jejich vyroba, vlastnosti a pouziti. / Agte Curt. – Praha, 1959. – 156с.
65509
  Wudzki Leon Kowale / Wudzki Leon. – Warszawa : Czytelnik, 1959. – 318 s.
65510
  Nagielski M. Kozaczyzna zaporoska w dobie kampanii chocimskiej 1621 roku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 277-285. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
65511
  Oljaca Mladen Kozara / Oljaca Mladen. – Warszawa, 1968. – 576с.
65512
  Veszi E. Kozene / E.Veszi. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1969. – 578 l. : ill.
65513
   Kozgazdasagtan / Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство Karpatalijai Magyar Pedagogusszovetseg ; szerkesz. Szpasszky Gabor. – Beregszasz : KMPSZ, 2008. – 228 L.
65514
  Brandys Marian Kozietulski i inni. / Brandys Marian. – Warszawa
1. – 1967. – 293с.
65515
  Brandys Marian Kozietulski i inni. / Brandys Marian. – Warszawa
2. – 1967. – 323с.
65516
   Koziki. Aelteste Japanische Reichegeschichte. – Tokyo-Berlin
2. – 1940. – 266с.
65517
   Kozmuvelodesi kezikonyv. – Budapest : Kossuth konyvkiado, 1977. – 478,[4] l. – ISBN 963-09-0974-X
65518
   KPdSU. XXV. Parteitag der KPdSU. Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und die nachsten Aufgaben der Partei in der Innen- und Aussenpolitik. – Berlin: Dietz
1. – 1978. – 110с.
65519
  Oseka Janusz Kpiny zza kurtyny / Oseka Janusz. – Warszawa, 1966. – 128с.
65520
  Komorovsky Jan Kra" Matej Korvin v l"udowej prozaickej slovesnosti / Komorovsky Jan. – Bratislava, 1957. – 140с.
65521
  Furmaga Leslaw Krab i Joanna / Furmaga Leslaw. – Gdansk, 1977. – 205с.
65522
  Hurny Albert Krach mit Tante Rosi / Hurny Albert. – Berlin, 1975. – 62с.
65523
   Kradyty, Obieg pieniezny i oszczednosci 1971.. – Warszawa, 1972. – 42с.
65524
  Buchner L. Kraft und Stoff : empirischnaturphilosophische Studien. In allgemein-versttandlicher Darstellung / Louis Buchner. – 8. Aufl. – Leipzig : Verlag von Theodor Thomas, 1864. – LXXVIII, 268 S.
65525
  Edler K.H. Kraftfachrzeuge von der Auswahl bis zur Zulassung / K.H. Edler, Roediger Wolfgang. – Berl., 1960. – 192с.
65526
   Kraftfahrwesen: Deutsch-Russisches und Russisch-Deutsches Technisches Fachworterbuch.. – Berlin, 1942. – 132 S.
65527
  Jachmann Hans Kraftfahrzeugkunde / Jachmann Hans. – 6. verb. Aufl. – Lpz.
1. – 1958. – 160с.
65528
  Andrejew A. Kraftfeld Liebe. Roman. / A. Andrejew. – M., 1974. – 373с.
65529
  Маркус Е.Е. Kraftwagen und Schlepper / Е.Е. Маркус, Э.Г. Сергиевская. – М, 1962. – 352с.
65530
  Slowacki Juliusz Krag pism mistycznych / Slowacki Juliusz. – Wroclaw i i., 1982. – 298с.
65531
  Dessi Giuseppe Kraina cieni. / Dessi Giuseppe. – Warszawa, 1975. – 348с.
65532
  Lukasiewicz Stanislaw Kraina lat szczesliwych / Lukasiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1969. – 492с.
65533
  Drzezdzon Jan Kraina Patalonkow / Drzezdzon Jan. – Warszawa, 1978. – 213с.
65534
  Borusiewicz A. Krainy geograficzne Wolynia / A. Borusiewicz. – Rowne : Nauczycielstwa, 1939. – 25 s.
65535
  Bolstad Oivind Kraj bialych dramatow / Bolstad Oivind; Przelozyla M. Klos-Gwizdalska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1968. – 174s.
65536
  Rostworowski Jan Kraj i obraz / Rostworowski Jan. – Krakow, 1979. – 59с.
65537
   Kraj Liberec.. – Praha. – 106с.
65538
  Szermentowski Eugeniusz Kraj tesknoty / Szermentowski Eugeniusz. – Warszawa, 1956. – 400с.
65539
  Warnenska M. Kraj tusiecy pagod / Monika Warnenska. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1979. – 294 s.
65540
   Kraje i morza pozaeuropejskie. Geografia fizyczna.. – Warszawa, 1959. – 596с.
65541
   Kraje Nato.. – Warszawa, 1959. – 496с.
65542
  O"Dell Kraje Skandynawskie : Pamieci Komandora Franka Noel Stagga / O"Dell. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 595s.
65543
  Paszt Adam Kraje usmiechnietego Buddy. Wietnam, Kambodza, Laos / Paszt Adam. – Warszawa, 1961. – 242с.
65544
  Paule Ladislav Krajina vo fotografii / Paule Ladislav. – Martin, 1975. – 156с.
65545
  Kele Frantisek Krajina, ludia, zivotne prostredie. / Kele Frantisek, Mariot Peter. – Bratislava, 1983. – 71с.
65546
  Holzman Kaja Krajobraz rodzinny / Holzman Kaja. – Krakow, 1981. – 105с.
65547
  Mandalian Andrzej Krajobraz z kometa / Mandalian Andrzej. – Warszawa, 1976. – 53с.
65548
  Rymkiewicz Aleksander Krajobrazy i ludzie / Rymkiewicz Aleksander. – Warszawa, 1956. – 72с.
65549
   Krajowa Rada Narodowa.. – Wroclaw, 1976. – 250с.
65550
  Baginski Stefan Krajowe Rosliny Lecznicze / Baginski Stefan, Mowszowicz Jacub. – Lodz : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1966. – 178s. – (Szlakami Nauki / Lodzkie Towarystwo Naukowe ; 9)
65551
  Baginski Stefan Krajowe Rosliny Trujace / Baginski Stefan, Mowszowicz Jacub. – Lodz : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 362s. – (Szlakami Nauki / Lodzkie Towarystwo Naukowe ; 4)
65552
  Capek Karel Krakatit / Capek Karel. – Praha, 1958. – 333с.
65553
  Augustav Oldrich Krakonos. / Augustav Oldrich. – Praha, 1959. – 72с.
65554
   Krakow - Kijow. Szkice z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich.. – Krakow, 1969. – 285с.
65555
  Saysse-Tobiczyk Kazimierz Krakow / Saysse-Tobiczyk Kazimierz. – Warszawa, 1966. – 143 s.
65556
   Krakow. – Warszawa : Arkady, 1973
65557
   Krakow jego dzieje i sztuka.. – Warszawa, 1965. – 588с.
65558
   Krakow miasto muzeow.. – Warszawa, 1977. – 184с.
65559
   Krakow za Stanislawa Augusta.. – Krakow, 1979. – 203с.
65560
   Krakow. Cztery pory roku.. – Krakow, 1959. – 14с.
65561
   Krakow: Swiatowe dziedzictwo kultury.. – Krakow, 1988. – 93с.
65562
  Kantor Ryszard Krakowiacy / Kantor Ryszard. – Krakow : Osrodek Kult. Wsi ZMW Scena Ludowa, 1988. – 174s. : 49 fot. – ISBN 83-00-02461-1
65563
  Paczynska I. Krakowski i Wroclawski etap sonderaktion Krakau // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 188, numer specialny. – S. 24-35. – ISSN 1427-1176
65564
   Krakowskie obserwacje gwiazd zmiennych. 1920-1950.. – Warszawa
1. – 1959. – 276с.
65565
  Sztaudynger Jan Krakowskie piorka / Sztaudynger Jan. – Krakow, 1956. – 58с.
65566
  Sienski Hieronim Krakowskie slady Marszalka Jozefa Pilsudskiego // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 198, zima. – S. 64-65. – ISSN 1427-1176
65567
   Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze = Краківські українознавчі зошити. – Krakow : Szwaipolt Fiol
Том 7/8. – 1998. – il. – за 1998-1999
65568
   Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze = Краківські українознавчі зошити. – Krakow
Том 9/10. – 2000. – il.
65569
  Sophokles Kral Oidipus / Sophokles; Ceviren Bedrettin Tuncel. – Ankara : M.E.B., 2001. – 124s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; Bilim ve kultur eserleri dizisi ; 47 ; Tiyatro eserleri). – ISBN 975.11.0176.X
65570
  Vladislav Jan Kral sedmi zavoju. Italske pohadky / Vladislav Jan. – Praha : Statni Nakladatelstvi detske knihy, 1968. – 380 s.
65571
  Curwood J.O. Kral sedych medvedu / J.O. Curwood. – Praha, 1959. – 112с.
65572
  Branald Adolf Kral zeleznic. / Branald Adolf. – Praha, 1959. – 540с.
65573
   Kralice.. – Brno, 1959. – 236с.
65574
  Hofman Ora Kralici ve vysoke trave / Hofman Ora. – Praha, 1962. – 94с.
65575
  Twain Mark Kraljevic i prosjak / Twain Mark. – 5. izd. – Zagreb, 1974. – 201с.
65576
  Kryzanjvska V.I. Kralovna Natasu / V.I. Kryzanjvska. – Praha. – 851 s.
65577
  Morsztynkiewicz-Czerminska Maryta Kram z przysmakami / Morsztynkiewicz-Czerminska Maryta. – Wyd2. – Warszawa : Watra, 1991. – 183с. – ISBN 83-225-0264-8
65578
  Corman Avery Kramer kontra Kramer / Corman Avery. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1983. – 303 s.
65579
  Reichenbach-Klinke Krankheiten der Reptilien / Reichenbach-Klinke. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1963. – 142с. – (Semper Bonis Artibus)
65580
  Beckett Samuel Krapp"s last tape and embers / Beckett Samuel. – Lond., 1959. – 40с.
65581
  Langer Juraj a.j. Krasa v dreve zakliata / Juraj a.j. Langer. – Bratislava, 1977. – 52с.
65582
  Janicka Anna Krasinski postyczniowy. Przypadek mlodych pozytywistуw // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 50-58. – ISBN 978-966-2705-45-4
65583
  Sudolski Zbigniew Krasinski. Opowiesc biograficzna / Sudolski Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 611с.
65584
  Branislav Frantisek Krasna laska. / Branislav Frantisek. – Praha, 1952. – 88с.
65585
  Drda Jan Krasna toritza / Drda Jan. – Praha, 1952. – 194с.
65586
  Drda Jan Krasna Tortiza / Drda Jan. – Praha, 1953. – 164с.
65587
  Flisak J. Krasnoludki sa na swiecie... / Flisak J. – Warszawa : Wyd-wo Artystyczno-Graficzne, 1971. – 115 s.
65588
  Heckel Vilem Krasy Ceskoslovenska. / Heckel Vilem. – Praha, 1976. – 30с.
65589
  Hajduch Jan Krasy Povazia. / Hajduch Jan. – Martin, 1957. – 8с.
65590
  Kasperski Edward Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spуr o powiesc // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 108-116. – ISBN 978-966-2705-45-4
65591
  Kraszewski J.I. Kraszewski o powiesciopisarzach i powiesci : zbio"r wypowiedzi teoretycznych i krytycznych / Jozef Ignacy Kraszewski ; oprac. i wstepem opatrz. Stanisaw Burkot. – Warszawa : LSW, 1962. – 302 s.
65592
  Gojawiczynska Pola Krata. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1956. – 256с.
65593
  Reznicek Pavel Krater Resnik a jine basne / Reznicek Pavel. – Praha, 1990. – 80с.
65594
   Kratka prirucka cesko-ruske konversace.. – M., 1955. – 152с.
65595
  Major R. Kratkovlnne sdelovaci prijimace / R. Major. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1957. – 308 s.
65596
   Kratky slovnik slovenskeho jazyka.. – Bratislava, 1987. – 589с.
65597
  Kopta Josef Kratochvilne deje z nasi vlasti / Kopta Josef. – Praha, 1957. – 456с.
65598
   Kratochvilne deje z nasi vlasti. / J. Kopta. – Praha, 1978. – 397с.
65599
  Zagorski Jerzy Krawedz / Zagorski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 108 s.
65600
  Zurek Edmund Krawedz zycia / Zurek Edmund. – Warszawa : KAW, 1983. – 259 s.
65601
  Borchardt Karol Olgierd Krazownik spod Somosierry / Borchardt Karol Olgierd. – Gdynia, 1963. – 292с.
65602
   Krcki zbornik.. – Krk
1. – 1970. – 605 с.
65603
   Kreativitat im Fremdsprachenunterricht?. – Leipzig, 1992. – 277с.
65604
  Dobrolowicz Justyna Kreatywnosc uczniow a ich osiagniecia szkolne / Dobrolowicz Justyna. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 178s. – ISBN 83-7133-158-4
65605
  Visser Bruno Krebs in neuem Licht : Aktuelle Betrachtungen zum Krebsproblem und zur Geschichte der modernen Forschung mit neuartigen Konzeptionen / Visser Bruno. – Hannover, 1974. – 223S.
65606
  Stradomski Wieslaw Krecimy film amatorski / Stradomski Wieslaw. – Warszawa, 1966. – 172с.
65607
  Kuhn Fritz Kredit bei Nibelungen. / Kuhn Fritz. – Berl., 1961. – 88с.
65608
  Sillaots P. Kreenholmi streik 1872 / P. Sillaots. – Tallinn, 1952. – 67с.
65609
  Moosdorf Johanna Kregi na wodzie / Moosdorf Johanna; Przelozyla I.Czermakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 272 s.
65610
  Kornacki Jerzy Kregle i kule / Kornacki Jerzy. – Warszawa, 1959. – 244с.
65611
  Lhotsky B. Krehka krasa : Sber a preparovani zivocichu a a rostlin / B. Lhotsky. – Praha : Statni Nakladatelstvi Detske Knihy, 1959. – 190s. – має 83 сторінки додатку
65612
  Blaschke Wilhelm Kreis und Kugel / Blaschke Wilhelm. – 2. durchgesehene und verm. Aufl. – Berlin : Walter de Gruyter, 1956. – 8, 167 S.
65613
  Drenkhahn Kreislauf des Wassers und Gewasserkunde / Drenkhahn. – Berlin ; Leipzig : Gruyter & Co, 1927. – 114 S. – (Sammlung Goschen ; 960)
65614
  Rozman Ladislav Kremnica / Rozman Ladislav. – Martin, 1978. – 176с.
65615
  Tomek William Kreowanie cen artykulow rolnych / Tomek William, Robinson Kenneth; Przeklad D.Bogocz. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 347s. – (Mechanizmy-modele-przyklady). – ISBN 83-01-13447-X
65616
  Loffler Gunter Kreppsohlen / Loffler Gunter. – Berl., 1965. – 222с.
65617
  Holbein Hans ml. Kresby / Hans ml. Holbein. – Praha, 1958. – 24с.
65618
  Picasso Pablo Kresby / Picasso Pablo. – Praha, 1959. – 54с.
65619
   Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. – Warszawa, 2007. – 222, [ 1 ] s. – (Studia i materialy ; t. 12). – ISBN 978-83-60464-61-8
65620
  Havlicek Borovsky Karel Krest svateho Vladimira. / Havlicek Borovsky Karel. – Havlicek Brod. – 92с.
65621
   Kresy - pojecie i rzeczywistosc : zbior studiow. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 1997. – 326 s. – ISBN 83-86619-02-3
65622
  Ostrowski J.K. Kresy bliskie i dalekie / J.K. Ostrowski. – Krakow : UNIVERSITAS, 1998. – 151 s. – ISBN 8370528554
65623
  Kofou Anna Kreta : Samtliche Museen und archaologischen Statten / Kofou Anna. – Athen : Ekdotike Athenon S.A., 1990. – ISBN 960-213-057-1
65624
   Kreta.. – Munchen, Berlin, 1992. – 56с.
65625
   Kreta.. – Munchen, 1993. – 223с.
65626
  Majewski Kazimierz Kreta. Hellada. Cyklady. U kolebki cywilizacji europejskiej / Majewski Kazimierz. – Warszawa, 1963. – 230с.
65627
  Gruszecki Artur Krety / Gruszecki Artur. – Krakow, 1959. – 336с.
65628
  Krausz G. Kreuz Und Quer Durch China : Aus Reisetagebuchern / G. Krausz. – Berlin : Volk Und Welt, 1957. – 227S. : Mit 33 Fotos
65629
  Kaufmann Walter Kreuz Wege. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1963. – 160с.
65630
   Kreuzbube Knud und andere mecklenburgische Marchen.. – Berl., 1955. – 152с.
65631
  Bieliauskas Alfonsas Kreuze weiss wie Kerzen / Bieliauskas Alfonsas. – Berlin, 1975. – 326с.
65632
  Heym Stefan Kreuzfahrer von heute. "The Crusaders" / Heym Stefan. – Lpz., 1962. – 964с.
65633
  Ebener Dietrich Kreuzweg Kalkutta / Ebener Dietrich. – Rudolstadt, 1965. – 528с.
65634
  Ebener Dietrich Kreuzweg Kalkutta / Ebener Dietrich. – Rudolstadt, 1985. – 467с.
65635
  Kaufmann Walter Kreuzwege. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1962. – 346с.
65636
  Luka Wieslaw Krew po matce / Luka Wieslaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1980. – 252s.
65637
  Korzeniowski Jozef Krewni / Korzeniowski Jozef. – Krakow
1-2. – 1957. – 344с.
65638
  Schroter Alfred Krieg-Staat-Monopol. 1914-1918. Die Zusammenhange von imperialistischer Kriegswirtschaft. Militarisierung der Volkswirtschaft und staatsmonopolistischen Kapitaoosmus in Deutschland wahrend des erste / Schroter Alfred. – Berl., 1965. – 172с.
65639
  Stadnjuk Iwan Krieg / Stadnjuk Iwan. – Berlin
Band 2. – 1983. – 287с.
65640
  Renn Ludwig Krieg ohne Schlacht / Renn Ludwig. – Berl., 1957. – 264с.
65641
  Dieckhoff Max Krieg und Frieden im griechischromischen Altertum. / Dieckhoff Max. – Berl., 1962. – 96с.
65642
  Mehring Franz Krieg und politik / Mehring Franz; Engelberg E., Helmert H. – Berl.
1. – 1959. – 574с.
65643
  Mehring Franz Krieg und politik / Mehring Franz; Engelberg E., Helmert H. – Berl.
2. – 1961. – 554с.
65644
  Selber Martin Krieg unter Palmen / Selber Martin. – Berl., 1962. – 372с.
65645
  Умланд Андреас Krieg, Krise, Krim vs "Динамо-Київ" і Клички // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 3


  У Німеччині провели дослідження: яке сприйняття України переважає в німецькому суспільстві.
65646
  Renn Ludwig Krieg. - Nachkrieg / Renn Ludwig. – Berl., 1955. – 486с.
65647
  Stadnjuk Iwan Krieg: Erstes und zweites Buch / Stadnjuk Iwan. – Berlin, 1982. – 477с.
65648
  Harden M. Kriege und Friede / Maximilian Harden. – [Berlin : s. n.
1. Bd. – 1918. – 239, [1] S.
65649
   Kriegszeichner. – Konigsberg : Kanter-Verlag
65650
   Krik koruny ceske / [doslov napsal J. Mucha. – Vyd. 4]. – [Praha : Prace, 1990. – 45, [38] s. : 10 s.il. – Мініатюрне видання. – (Edice poezie Klin). – ISBN 80-208-0034-4
65651
  Verhor Kriminalerzahlungen. Herausgegeben von Marianne Kaufhold / Verhor, ohne Auftrag. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1977. – 297 S.
65652
  Prodohl Gunter Kriminalfalle ohne Beispiegel / Prodohl Gunter. – Berl.
1. – 1962. – 248с.
65653
  Prodohl Gunter Kriminalfalle ohne Beispiegel / Prodohl Gunter. – Berl.
2. – 1962. – 296с.
65654
  Prodohl Gunter Kriminalfalle ohne Beispiegel / Prodohl Gunter. – Berl.
3. – 1962. – 292с.
65655
  Drews Manfred Kriminalisten im Verhor: Berichte. Kriminalisten im Einsatz / Drews Manfred. – Berlin, 1983. – 382с.
65656
  Radtke Gunter Kriminalistenpunsch / Radtke Gunter. – Rudolstadt, 1981. – 268с.
65657
  Protivinsky Miroslav Kriminalisticka stopa / Protivinsky Miroslav. – Praha, 1975. – 94с.
65658
   Kriminalistik und forensische Wissenschaften.. – Berl., 1967. – 206с.
65659
   Kriminalistische Beitrage. Aus der Schriftenreiche der Deutschen Volkpolizei.. – Berl., 1959. – 447с.
65660
   Kriminalitat der Frau. Alters-kriminalitat. Psychiatrische Begutachtungsgragen im Zivilrecht.. – Jena, 1971. – 160с.
65661
   Kriminalitat und Personlichkeit.. – Jena
13. – 1972. – 251с.
65662
   Kriminalitat und Personlichkeit.. – 2. Aufl. – Jena, 1974. – 252с.
65663
  Schweickert W.K. Kriminalkommissar K. erzahlt / W.K. Schweickert. – Berl., 1967. – 236с.
65664
   Kriminalstatistik Leitfaden.. – Berlin, 1968. – 261с.
65665
  Seidel Dietmar Krimineller Profit-profitable Kriminalitat / Seidel Dietmar, Wiesel Gunther. – Berlin, 1982. – 239с.
65666
  Braun Gunter und Johanna. Krischan und Luise. / Gunter und Johanna. Braun. – Berl., 1959. – 468с.
65667
  Gerns Willi Krise der burgerlichen Ideologie und ideologischer Kampf in der BRD. / Gerns Willi. – Berlin, 1976. – 268с.
65668
  Kaufmann Hans Krisen und Wandlungen der deutschen Literatur vom Wedekind bis Feuchtwanger. 50 Vorlesungen. / Kaufmann Hans. – Berlin-Weimar, 1976. – 564с.
65669
  Kleber W. Kristallchemie. / W. Kleber. – Lpz., 1963. – 128с.
65670
  Bohm Joachim Kristalle / Bohm Joachim. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975. – 166 S.
65671
  Backhaus K.O. Kristallografie / K.O. Backhaus. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1972. – 132 S.
65672
  Гасіл Ї. Kristovy roky Ustavu hohemistickych studii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 33-44. – ISSN 2075-437X
65673
  Soltesz Stepan Kristus a rodina / Soltesz Stepan. – Praha, 1990. – 222с.
65674
  Walther D. Kriterien fur green business unternehmen im internationalen vergleich und schlussfolgerungen fur die bildung // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – P. 14-17
65675
  Plavius Heinz Kriterien und Kritik / Plavius Heinz. – Rostock, 1977. – 160с.
65676
   Kritik - 77. Rezensionen zur DDR-Literatur.. – Halle-Leipzig, 1978. – 240с.
65677
   Kritik - von wem /fur wen/ wie.. – Munchen, 1968. – 143с.
65678
   Kritik 84: Rezensionen zur DDR-Literatur.. – Halle-Leipzig, 1985. – 278с.
65679
  Heyden Gunter Kritik der Deutschen Geopolitik. Wesen und soziale Funktion einer reaktionaren soziologischen Schule / Heyden Gunter. – Berl., 1958. – 284с.
65680
  Becker J.N. Kritik der deutschen Reichsverfassung / Johann Nikolaus Becker ; mit einer Einleitung hrsg. von Wolfgang Burgdorf. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 978-3-487-13664-6
Bandchen 1 : Kritik der Regierungsform des deutschen Reichs. – 2009. – 75, 8, 270 S. – Nachdruck der Ausgabe : Germanien, 1796
65681
  Becker J.N. Kritik der deutschen Reichsverfassung / Johann Nikolaus Becker ; mit einer Einleitung hrsg. von Wolfgang Burgdorf. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 978-3-487-13665-3
Bandchen 2 : Kritik der Kriegsverfassung des deutschen Reichs. – 2009. – [ 4 ], 224 S. – Nachdruck der Ausgabe : Germanien, 1798
65682
  Becker J.N. Kritik der deutschen Reichsverfassung / Johann Nikolaus Becker ; mit einer Einleitung hrsg. von Wolfgang Burgdorf. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 978-3-487-13666-0
Bandchen 3 : Kritikder staatswirthschaftlichen Verfassung des deutschen Reichs. – 2009. – [ 4 ], 350 S. – Nachdruck der Ausgabe : Germanien, 1798
65683
  Kant I. Kritik der praktischen Vernunft : Text der Ausgabe 1788, (A) unter Beifugung samtlicher der 2. Ausgaben 1792 (B) und der 4. Ausgabe 1797 (D) / Immanuel Kant; Hrsg. von K. Kehrbach. – Leipzig : Ph. Reclam. – XIV,196 S.
65684
  Kant I. Kritik der praktischen Vernunft : Ehemalige Kehrbachsche Ausgabe / I. Kant; Hrsg. von R. Schmidt. – Leipzig : Reclam, 1962. – VIII, 234 S.
65685
  Avenarius R. Kritik der Reinen Erfahrung / Richard Avenarius. – Leipzig : O.R. Reisland, 1907. – XXX, 222 S.
65686
  Wolff R.P. Kritik der reinen Toleranz / R.P. Wolff, B. Moore, H. Marcuse; R.P. Wolf, Barrington Moore, Herbert Marcuse. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1966. – 128, [8] S.
65687
  Kant I. Kritik der reinen Vernunft : (2. A. 1787) / Immanuel Kant; Hrsg. von Robert Zimmermann. – Leipzig. – 643 S.
65688
  Kant I. Kritik der reinen Vernunft : Text der Ausgabe 1781 mit Beifugung samtlicher Abweichungen der Ausgaben 1787 / I. Kant; Hrsg. von K. Kehrbach. – Leipzig : Ph. Reclam, 1781. – XXVIII, 703 S.
65689
  Kant I. Kritik der reinen Vernunft : Ehemalige Kehrbachsche Ausgabe. Mit ausfuhrlichem Sachregister von Th. Valeutiner / I. Kant; Hrsg. von R. Schmidt. – Leipzig : Reclam, 1956. – XVI, 1000 S.
65690
  Kant I. Kritik der Urteilskraft : Text der Ausgabe 1790, (A) mit Beifugung samtlicher Abweichungen der Ausgaben 1793 (B) und 1799 (C). Ehemalige Kehrbachsche Ausgabe / Immanuel Kant; Hrsg. von R. Schmidt. – Leipzig : Ph. Reclam, 1956. – 476 S.
65691
  Sloterdijk P. Kritik der zynischen Vernunft : Zweiter Band / Peter Sloterdijk. – Frankfurt am Main : Suhrkamp. – (Neue Folge Band ; 99). – ISBN 3-518-11099-3
Bd. 2. – 1983. – 954, [10] S.
65692
  Marx K. Kritik des Gothaer Programms / K. Marx, F. Engels. – Berlin, 1933. – 97с.
65693
  Burianek Frantisek Kritik F.X. Salda. / Burianek Frantisek. – Praha, 1987. – 141с.
65694
   Kritika socijalnih razlika.. – Beograd, 1972. – 105с.
65695
  Matos A.G. Kritike, eseji, studije i clanci polemike, putopisi, feljtoni i impresije / A.G. Matos. – Zora?
3. – 1967. – 438с.
65696
  Karoly L. Kritikus es ul magyar thymus-alakok / L. Karoly. – Budapest : [S. n.], 1924. – P. 78-81. – Botanikai Kozlemenyek, B.22
65697
  Holzkamp K. Kritische Psychologie : Vorbereitende Arbeiten / K. Holzkamp. – Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1972
65698
  Sehl E. Kritische Studien zu Locke"s Erkenntnis-Theorie : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde... / Erica Sehl. – Riga : Buchdr. E. Plates, 1931. – 85 S.
65699
  Herold W. Kritische Untersuchungen uber die methode der Zeitfange zur Analyse von Landbioconosen / W. Herold. – Berlin : Springer, 1928. – S. 420-432. – Zeitschrift fur Morphologie und Okologie der Tiere, B.10, H. 2./3
65700
  Kolar Slavko Kriza / Kolar Slavko. – Zagreb, 1973. – 79с.
65701
  Simecka Milan Kriza utopizmu. (O kontinuite a vyusteni utopickych nazorov) / Simecka Milan. – Bratislava, 1967. – 236с.
65702
  Husserl Edmund Krize evropskych ved a transcendentalni fenomenologie. Uvod do fenomenologicke filosofie / Husserl Edmund. – Praha, 1972. – 587с.
65703
  Appianos Krize rimske republiky. / Appianos. – Praha, 1989. – 495с.
65704
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 1. Sestry / Tolstoj Alexej. – Praha
1. – 1957. – 284с.
65705
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 1. Sestry / Tolstoj Alexej. – Praha
1. – 1967. – 281с.
65706
  Tolstoj Alexej Nikolajevic Krizova cesta. 1. Sestry / Tolstoj Alexej Nikolajevic. – Bratislava
1. – 1977. – 309с.
65707
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 2. 1918 / Tolstoj Alexej. – Praha
2. – 1957. – 316с.
65708
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 2. 1918 / Tolstoj Alexej. – Praha
2. – 1967. – 316с.
65709
  Tolstoj Alexej Nikolajevic Krizova cesta. 2. Osemnasty rok / Tolstoj Alexej Nikolajevic. – Bratislava
2. – 1977. – 340с.
65710
  Tolstoj Alexej Nikolajevic Krizova cesta. 3. Chmurne rano / Tolstoj Alexej Nikolajevic. – Bratislava
3. – 1977. – 431с.
65711
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 3. Ponure rano / Tolstoj Alexej. – Praha
3. – 1957. – 404с.
65712
  Tolstoj Alexej Krizova cesta. 3. Ponure rano / Tolstoj Alexej. – Praha
3. – 1967. – 398с.
65713
  Feyfar Zdenko Krkonose. / Feyfar Zdenko. – Praha, 1961. – 156с.
65714
  Havel Jiri Krkonose. / Havel Jiri. – Praha, 1977. – 200с.
65715
   Krlezin zbornik.. – Zagreb, 1964. – 460с.
65716
  Stojalowska Wanda Krocionogi (Diplopoda) Polski / Stojalowska Wanda; Polska Akademia Nauk. Institut Zoologiczny. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 215S.
65717
  Wagner Eduard Kroje, zbroja zbrane doby predhusitske a husitske. / Wagner Eduard. – Praha, 1956. – с.
65718
  Bratny R. Krok ostateczny / Roman Bratny. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1963. – 285 s.
65719
   Kroki w nieznane. Almanach fantastyczno-naukowy.. – Warszawa, 1976. – 291с.
65720
  Rudnicka Halina Krol Agis / Rudnicka Halina. – Warszawa
1. – 1975. – 403с.
65721
  Fuhmann F. Krol Edyp / Franz Fuhmann; Przel. A.M.Linke. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 94 s.
65722
  Gebarski St. Krol i wojt. / St. Gebarski. – Warszawa, 1961. – 220с.
65723
  Przyborowski Walery Krol Krak i krolewna Wanda / Przyborowski Walery. – Warszawa, 1959. – 248с.
65724
  Rymkiewicz Jaroslaw Marek Krol Miesopust. Porwanie Europy / Rymkiewicz Jaroslaw Marek. – Lodz, 1977. – 239с.
65725
  Prominski Marian Krol nie zyje niech zyje krol / Prominski Marian. – Krakow, 1959. – 412с.
65726
  Hines Barry Krol strzelcow / Hines Barry. – Warszawa, 1976. – 296с.
65727
  Kossak Zofia Krol tredowaty / Kossak Zofia. – Warszawa, 1956. – 268с.
65728
  Zablocki Franciszek Krol w kraju rozkoszy / Zablocki Franciszek; Tekst ustalila wstepem i objasnieniami opatrzyla J. Pawlowiczowa. – Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1973. – 121s. : il. – (Biblioteka narodowa : Seria 1 ; Nr.214)
65729
  Czajka Krol wezy i salamandra / Czajka, (Stachowicz Izabela). – Warszawa, 1968. – 268с.
65730
  Goszczynski S. Krol Zamczyska / S. Goszczynski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1929. – 137 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 50)
65731
  Parandowski Jan Krol zycia / Parandowski Jan. – Warszawa, 1963. – 318с.
65732
  Parandowski Jan Krol zycia / Parandowski Jan. – Warszawa, 1977. – 229с.
65733
  Holuj Tadeusz Krolestwo bez ziemi / Holuj Tadeusz. – Krakow
1. – 1954. – 460с.
65734
  Holuj Tadeusz Krolestwo bez ziemi / Holuj Tadeusz. – Krakow
2. – 1954. – 296с.
65735
  Holuj Tadeusz Krolestwo bez ziemi / Holuj Tadeusz. – Krakow
4. – 1956. – 574с.
65736
  Pagnol M. Krolestwo mojej mamy / Marcel Pagnol; Przelozyla A.Mencwel. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 186s. – ISBN 83-07-00394-6
65737
  Kosidowski Zenon Krolestwo zlotych lez / Kosidowski Zenon. – Warszawa, 1960. – 444с.
65738
  Kosidowski Z. Krolestwo Zlotych Lez / Z. Kosidowski. – Warszawa, 1973. – 466с.
65739
  Twain M. Krolewicz i zebrak / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 282с.
65740
  Zeyland Andrzej Krolewicz pilnie poszukiwany / Zeyland Andrzej. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1960. – 268 s.
65741
  Piwowarczyk Andrzej Krolewna?: Kapitan Gleb opowiada / Piwowarczyk Andrzej. – Warszawa
2. – 1956. – 184с.
65742
  Kraszewski Jozef Ignacy Krolewscy synowie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 526с.
65743
  Kraszewski Jozef Ignacy Krolewscy synowie. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1976. – 543с.
65744
  Jankowski Stanislaw Krolewski kurier / Jankowski Stanislaw. – Rzeszow, 1986. – 287с.
65745
  Pertek Jerzy Krolewski statek "Batory" / Pertek Jerzy. – Gdansk, 1975. – 396с.
65746
  Szenic Stanislaw Krolewskie kariery warszawianek / Szenic Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 208с.
65747
  Holdosi Jozsef Krolewskie weze / Holdosi Jozsef; Przelozyla A. Mazurkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1989. – 261s. – ISBN 83-06-01514-2
65748
  Gasiorowski Waclaw Krolobojcy / Gasiorowski Waclaw. – Lodz, 1957. – 280с.
65749
  Chledowski Kazimierz Krolowa Bona / Chledowski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 178с.
65750
  Marianowicz Antoni Krolowa Bona umerla? / Marianowicz Antoni. – Warszawa, 1973. – 114с.
65751
  Stolpe Sven Krolowa Krystyna / Stolpe Sven; Przel. M.Olszanska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1988. – 534s. : Il. – (Biografie slawnych ludzi). – ISBN 83-06-01440-5
65752
  Chroscielewska Honorata Krolowa Majorki / Chroscielewska Honorata. – Lodz, 1971. – 187с.
65753
  Druon Maurice Krolowie przekleci / Druon Maurice; Przelozyla A. Jedrychowska. – Krakow : Wyd-wo literackie. – (Cykl historyczny)
T.3 : Trucizna krolewska: Powiesc historyczna. – 1973. – 270s.
65754
   Kromeriz. / Vilem Juza, Ivo Krsek, J. Petru, V. Richter. – Praha, 1963. – 128с.
65755
   Kromeriz. Mestska pamatkova rezervace, statni zamek a pamatky v okoli.. – Praha, 1963. – 68с.
65756
  Gloger Bruno Kronen in einer Kapuze. / Gloger Bruno. – Berlin, 1979. – 155с.
65757
  Chlebowski J. Kronika Akademii medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Bialymstoku = Хроника Медицинской академии в Белостоке=The Chronicle of the Bialystok Medical akademy : za lata 1959/60 i 1960/61 / J. Chlebowski ; [Akademia medyczna im. Juliana Marchlewskiego w Bialymstoku]. – Warszawa : Roczniki Akademii medycznej w Bialymstoku, 1962. – 107 s. – (Roczniki Akademii medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Bialymstoku ; Supl. 7)
65758
  Sawaszkiewicz Jacek Kronika Akaszy: Metempzychoza / Sawaszkiewicz Jacek. – Poznan, 1984. – 224с.
65759
  Kogut Boguslaw Kronika bez konca / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1981. – 169с.
65760
   Kronika Dalimila. Tak receneho.. – Praha, 1977. – 239с.
65761
  Peikert Paul Kronika dni oblezenia. (Wroclaw 22.I - 6.V.1945) / Peikert Paul. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 168с.
65762
  Mankowski A.E. Kronika domowa Mankowskich / Andrzej Emeryk Mankowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR [etc.], 2017. – 919, [1] s. : ill., tab. – Indeks: s. 891-919; - Рез. на англ., фр., нім., рус., та укр. мовах. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-949358-0-1
65763
  Mrozowicz Wojciech Kronika klasztoru kanonikow regularnych w Klodzku. 2234 : Ze studiow nad sredniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-239. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
65764
  Landau Ludwik Kronika lar wojny i okupacji. 1. Wrzesien 1939-Listopad 1940 / Landau Ludwik. – Warszawa
1. – 1962. – 824с.
65765
  Sekora Ondrej Kronika mesta Kocurkova / Sekora Ondrej. – Kosice, 1975. – 137с.
65766
  Putrament Jerzy Kronika obyczajow / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1959. – 248с.
65767
   Kronika Odrodzenia. Najnowsze wiadomosci Polskiej kroniki filmowej z XVI wieku.. – Warszawa, 1955. – 54с.
65768
  Gall Kronika Polska / Gall, (Anonim). – Krakow, 1923. – 176 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 1)
65769
  Duhamel Georges Kronika rodu Pasquier. 1. Notariusz z Hawru / Duhamel Georges. – Warszawa
1. – 1958. – 412с.
65770
  Duhamel Geoges Kronika rodu Pasquier. 2. Widok ziemi obiecanej. Noc Swietojanska / Duhamel Geoges. – Warszawa
2. – 1958. – 424с.
65771
  Duhamel Georges Kronika rodu Pasquier. 3. Pustelnia Sievres / Duhamel Georges. – Warszawa
3. – 1958. – 500с.
65772
  Duhamel Georges Kronika rodu Pasquier. 4. Cecylia wsrod nas. Walka z cieniami / Duhamel Georges. – Warszawa
4. – 1958. – 508с.
65773
  Duhamel Georges Kronika rodu Pasquier. 5. Zuzanna i mlodziency. Meczenstwo Jozefa Pasquier / Duhamel Georges. – Warszawa
5. – 1958. – 492с.
65774
  Conrad Borys Kronika rodzinna / Conrad Borys; Przelozyla I.Tarkowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 136 s.
65775
   Kronika trojanska. Guidonis de Columna Historiae destructionis Troiae versio bohemica.. – Praha, 1968. – 386с.
65776
   Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Za lata Akad. 1962/63 - 1964/65.. – Poznan, 1967. – 778с.
65777
   Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Za lata Akad. 1965/66 - 1967/68.. – Poznan, 1969. – 940с.
65778
   Kronika uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1955/56.. – Poznan, 1957. – 216с.
65779
   Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1956/57.. – Poznan, 1958. – 278с.
65780
   Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za rok akad. 1968/1969.. – Poznan, 1971. – 676с.
65781
   Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za rok akademicki 1957/58.. – Poznan, 1960. – 272с.
65782
   Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za rok akademicki 1958/59.. – Poznan, 1961. – 276с.
65783
   Kronika Uniwersytetu Jagiellonskiego za lata akademicke 1945/46 - 1955/56.. – Krakow, 1971. – 208с.
65784
   Kronika uniwersytetu Jagiellonskiego za lata akademickie 1972/1973 - 1974/1975.. – Warszawa-Krakow, 1980. – 546с.
65785
   Kronika Uniwersytetu Jagiellonskiego za rok akademicki 1956/1957.. – Krakow, 1961. – 220с.
65786
   Kronika Uniwersytetu Jagiellonskiego za rok akademicki 1957/1958.. – Krakow, 1962. – 236с.
65787
   Kronika Uniwersytetu Jagiellonskiego. Za rok akademicki 1965/1966.. – Krakow, 1968. – 182с.
65788
   Kronika Uniwersytetu Jagiellonskiego. Za rok akademicki 1966/1967.. – Krakow, 1970. – 111с.
65789
   Kronika Uniwersytetu Poznanskiego za lata akademickie 1945 - 1954/55.. – Poznan, 1958. – 983с.
65790
   Kronika wielkopolska.. – Warszawa, 1965. – 332с.
65791
   Kronika Zbraslavska. Chronicon aulae regiae.. – Praha, 1952. – 979с.
65792
  Dernalowicz M. Kronika zycia i tworczosci Mickiewicza. / M. Dernalowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka. – Warszawa, 1957. – 552с.
65793
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
2. – 1953. – 720с.
65794
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
3. – 1954. – 680с.
65795
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
4. – 1955. – 684с.
65796
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
5. – 1955. – 648с.
65797
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
1. – 1956. – 464с.
65798
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
1.1. – 1956. – 464с.
65799
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
1.2. – 1956. – 548с.
65800
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
6. – 1957. – 756с.
65801
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
7. – 1958. – 664с.
65802
  Prus Boleslaw Kroniki / Prus Boleslaw. – Warszawa
9. – 1960. – 648с.
65803
  Jouhandeau Marcel Kroniki malzenskie / Jouhandeau Marcel; Przeklad i poslowie M.Lesniewskiej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 346s.
65804
  Lopalewski Tadeusz Kroniki Polskie. 4, Wolni strzelcy / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 404с.
65805
  Slonimski Antoni Kroniki tygodniowe. 1927-1939 / Slonimski Antoni. – 628с.
65806
   Kropka, ale nie koniec. Nasi najdziwniejsi. - Rozne wcielenia. i in.. – Warszawa, 1959. – 240с.
65807
  Solouchin Wlodzimierz Kropla rosy / Solouchin Wlodzimierz; Przelozyla I. Piotrowska. – Warszawa : PIW, 1962. – 262s.
65808
  Sztaudynger J. Krople liryczne / J. Sztaudynger. – Warszawa, 1959. – 112с.
65809
  Rybakow Anatoli Krosch und seine Abenteuer / Rybakow Anatoli. – Berlin, 1975. – 416с.
65810
  Maleski V. Krosna / Vlado Maleski; Z macedonckiego przel. H.Kalita. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 513s.
65811
  Дудкін Іван Kross по Америці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 18-25 : Фото
65812
  Дудкін Іван Kross по Америці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-47 : Фото
65813
  Дудкін І. Kross по Америці // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-45
65814
  Brauer Kurt Kroten / K. Brauer, unter Mitarbeit von A. Bromma. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1991. – 190S. – ISBN 3-332-00379-8
65815
  Wojcicka E. Krotka historia jednego pasiaka // Pamieci.pl : biuletyn IPN / Instytut Pamieci Narodowei, Komisja Sciganie Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa, 2016. – nr 2 (47). – S. 10-13. – ISSN 2084-7319


  Окупаційний режим періоду Другої світової війни на території Польщі.
65816
  Lawniczak A. Krotka historia polskiego sformalizoqwanego konstytucjonalizmu // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 21-35. – ISSN 2082-4939


  Коротка історія польського сформалізованого конституціоналізму.
65817
  Saraiva Jose Hermano Krotka historia Portugalii / Saraiva Jose Hermano; Przel. E.Lukaszyk. – Krakow : Uniwersitas, 2000. – 388s. – ISBN 83-7052-672-1
65818
  Raszewski Zbigniew Krotka historia teatru polskiego / Raszewski Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 279с.
65819
  Przybysz Janusz Krotki fragment dziejow rodu / Przybysz Janusz. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1981. – 175s. – ISBN 83-210-0277-3
65820
  Mieczynski T. Krotki podrecznik Gleboznawstwa / T. Mieczynski. – Warszawa : Rolnicza, 1931. – 238 s.
65821
  Korzeniewska-Nalepinska Joanna Krotki slownik polsko-rosyjski terminologii glottodydaktycznej / Korzeniewska-Nalepinska Joanna, , Sobczyk Anna. – Krakow, 1974. – 171с.
65822
  Slomkowska Alina Krotki zarys historii prasy brytyjskiej / Slomkowska Alina, Slomkowsky Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1978. – 97с.
65823
  Turska Irena Krotki zarys historii tanca i baletu / Turska Irena. – Krakow, 1961. – 316с.
65824
  Prutkowski Jozef Krotkie gadki olimpijskie / Prutkowski Jozef. – Warszawa, 1960. – 96с.
65825
  Bulhakow Mikolaj Krotko mowiac. / Bulhakow Mikolaj. – Warszawa, 1985. – 151с.
65826
  Boratynski J. Krotkookresowe effekty zmian cen energii w Polskiej gospodarce / J. Boratynski, M. Plich, M. Przybylinski // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 82. – S. 217-239. – ISSN 0081-6841
65827
  Rudnicki Adolf Krowa / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1959. – 206с.
65828
  Harris Marvin Krowy, swinie, wojny i czarownice : Zagadki kultury / Harris Marvin; Przel. K.Szerer. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1985. – 253s. – ISBN 83-06-01147-3
65829
  Milovanovic Nikola Kroz tajni arhiv udbe / Milovanovic Nikola. – 2ge izd. – Beograd, 1975. – 385с.
65830
  Thorwald Jurgen Kruchy dom duszy / Thorwald Jurgen; Przelozyl W.Sawicki. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 330s. – (Okno ; Historia. Polityka. Nauka). – ISBN 83-08-02797-0
65831
   Krupp und die Hohenzollern.. – Berl., 1956. – 163с.
65832
  Kunecka L. Krupska. / L. Kunecka, K. Mastakovova. – M.-Bratislava, 1977. – 413с.
65833
   Krusne Hory.. – Praha, 1966. – 256с.
65834
  Gerasimov Josif Krutnava. / Gerasimov Josif. – Bratislava, 1974. – 207с.
65835
  Suchon Eugen Krutnava. Narodni divadlo. Rocnik XXVIII. Cislo 22 / Suchon Eugen. – Praha, 1953. – 16с.
65836
  Arazi Krvave kvetiny. / Arazi. – Praha, 1956. – 252с.
65837
  Hviezdoslav Pavol Krvave sonety / Hviezdoslav Pavol. – Bratislava, 1959. – 61с.
65838
  Sacher Vilem Krvave velikonoce / Sacher Vilem. – Praha, 1990. – 255с.
65839
  Waltari Mika Krwawy slad Niebezpieczna gra / Waltari Mika. – Warszawa : Iskry, 1968. – 278 s.
65840
  Wielopolska Maria Jehanne Kryjaki / Wielopolska Maria Jehanne. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1962. – 147 s.
65841
  Czeczot Zbigniew Kryminalistyczna problematyka osobowych srodkow dowowych / Czeczot Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 208с.
65842
  Horoszowski Pawel Kryminalistyka / Horoszowski Pawel. – Warszawa, 1958. – 660с.
65843
  Holyst Brunon Kryminalistyka / Holyst Brunon. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 518с.
65844
  Kulicki Mariusz Kryminalistyka : Wybrane zagadnienia teorii i praktyki sledczo-sadowej / Kulicki Mariusz; Uniw. Mikolaja Kopernika. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1994. – 500s. : 133 rys. – ISBN 83-231-0538-3
65845
  Horoszowski Pawel Kryminologia / Horoszowski Pawel. – Warszawa, 1965. – 432с.
65846
  Holyst Brunon Kryminologia. Podstawowe problemy / Holyst Brunon. – Warszawa, 1977. – 370с.
65847
  Galarski Stanislaw Kryminologiczne i prawne aspekty nielegalnego gorzelnictwa / Galarski Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 201с.
65848
  Czarnecki Waclaw Kryptonim "Dora" / Czarnecki Waclaw, Zonik Zygmunt. – Warszawa, 1973. – 341с.
65849
   Kryptonim "Pegaz" : sluzba bezpieczenstwa wobec Towarzystwa kursow naukowych, 1978-1980 / Instytut pamieci narodowej, Komisia scigania zbroodni przeciwko narodowi polskiemu; wybor, wstep i oprac. L. Kaminski, G. Waligora. – Warszawa : IPN, 2008. – 498 s. – (Dokumenty ; Tom 21). – ISBN 978-83-60464-63-2
65850
  Jablonski Miroslaw Kryptonim "Psima" / Jablonski Miroslaw. – Warszawa, 1982. – 211с.
65851
  Jegorow R. Kryptonim eureka / R. Jegorow. – Warszawa : Iskry, 1975. – 166 s.
65852
  Dyk Viktor Krysar / Dyk Viktor. – Praha, 1958. – 112с.
65853
  Bratny Roman Kryska Brzytew. / Bratny Roman. – Warszawa, 1955. – 168с.
65854
   Krystalinikum : Arbeiten zu Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten. – Prag : Verlag der tschechoslowakishen Akademie Wissenschaften
V. 1. – 1962. – 159S.
65855
  Leszczynski Stanislaw Krystalizacja w przemysle chemicznym. / Leszczynski Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 224с.
65856
  Chojnacki Jozef Krystalografia chemiczna i fizyczna / Chojnacki Jozef. – Warszawa, 1961. – 462с.
65857
  Frank H. Krystalove elektronky / H. Frank, V. Snejdar. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 476 с.
65858
  Estreicher Karol Krystianna. / Estreicher Karol. – Warszawa, 1957. – 332с.
65859
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 1 : Wianek. – 1972. – 264 s.
65860
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 2 : Zona. – 1972. – 264 s.
65861
  Undset Sigrid Krystyna corka Lavransa / Undset Sigrid; Z niem. przel. W. Kragen. – Warszawa : PAX
Tom 3 : Krzyz. – 1972. – 393s.
65862
  Lawski J. Krystyna Krzemien-Ojak - tlumaczka i badaczka niemieckiej literatury filozoficznej // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 297-341. – ISSN 1640-7806
65863
  Pieter Jozef Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / Pieter Jozef. – Warszawa, 1978. – 189с.
65864
  Markiewicz Henryk Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny. 1944-1954 / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 60с.
65865
  Jalowiecki Bohdan Krytyka spoleczenstwa kapitalistycznego w pracach socjologow zachodnich / Jalowiecki Bohdan, Nurek Stanislaw. – Katowice, 1979. – 202с.
65866
  Kant I. Krytyka wladzy sadzenia / I. Kant, prz. J. Galecki, tl. A. Landman. – [Warszawa] : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1964. – XV, 552, [10] s. – (Bib-ka klasykow filozofii)
65867
  Surmaczynski Marian Kryzys - stan wojenny - przesladowania : Intelektualisci i inteligenci / Surmaczynski Marian. – Wroclaw : Oficyna wyd-cza Politechniki Wroclawskiej, 2000. – 176s. – ISBN 83-7085-521-0
65868
   Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historykow / Polski Inst. Spraw Miedzynarodowych ; pod red. S. Debskiego i M. Narinskiego. – Warszawa : [s.n.], 2009. – 479 s. – ISBN 978-83-89607-74-4
65869
   Kryzys i perspektywy strefy euro / red. nauk.: Jerzy Rymarczyk, Marek Wroblewski, Dominika Brzeczek-Nester. – Wroclaw : Arboretum, 2014. – 259, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 237-255. – (Miedzynarodowe stosunki gospodarcze: aktualne problemy ; 8). – ISBN 978-83-62563-37-1
65870
  Gelberg Ludwik Kryzys Karaibski 1962 roku. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1964. – 204с.
65871
  Hazard P. Kryzys swiadomosci europejskiej 1680-1715 / P. Hazard. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 411s.
65872
   Krzemieniec - Ateny Juliusza Slowackiego. – Warszawa : Biblioteka narodowa, 2004. – 588s. : il.,10k.il. – ISBN 83-7009-555-0
65873
  Libera Jerzy Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i Zachodniej Ukrainy : (od srodkowego neolitu do wczesnej epoki zelaza) / Libera Jerzy. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 237s. – ISBN 83-227-17724-5
65874
  Toster Lena Krzeselka lorda Blotton / Toster Lena. – Warszawa, 1976. – 228с.
65875
  Cury Maurice Krzeslo w szczerym polu / Cury Maurice. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 227 s.
65876
  Kitzmann Boguslaw Krzyk kwiatow. / Kitzmann Boguslaw. – Warszawa, 1977. – 155с.
65877
  Szmaglewska Seweryna Krzyk wiatru / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1965. – 192с.
65878
  Minkowski Aleksander Krzysztof / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1975. – 184с.
65879
  Garbowski Christopher Krzysztof Kieslowski"s decalogue series : The problem of the protagonists and their self-transcendence / Garbowski Christopher. – Lublin : Maria Curie-Sklodowska university press, 1997. – 140,[8]s. : 5 il. – ISBN 83-227-0940-4
65880
  Prajs Julia Krzywe litery / Prajs Julia. – Warszawa, 1960. – 430с.
65881
  Pomian Boleslaw Krzyz poludnia / Pomian Boleslaw. – Warszawa, 1959. – 290с.
65882
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 1. – 1939. – 284 с.
65883
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 2. – 1939. – 224 с.
65884
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 3. – 1939. – 286 с.
65885
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy : powiesc / Sienkiewicz Henryk. – Lwow
T. 4. – 1939. – 296 с.
65886
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1971. – 247с.
65887
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1971. – 211с.
65888
  Sienkiewicz Henryk Krzyzacy / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1971. – 246с.
65889
  Azembski Miroslaw Krzyze i korona. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1956. – 144с.
65890
  Szelburg-Zarembina Ewa Krzyze z papieru / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1955. – 128с.
65891
  Kossak Zofia Krzyzowcy / Kossak Zofia. – Warszawa
1-2. – 1956. – 464с.
65892
  Kossak Zofia Krzyzowcy / Kossak Zofia. – Warszawa
3-4. – 1956. – 524с.
65893
  Prorok Leszek Krzyzowka / Prorok Leszek. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1971. – 228s.
65894
  Plevza Viliam KSC a revolucne hnutie na Slovensku 1929-1938 / Plevza Viliam. – Bratislava, 1965. – 516с.
65895
   KSC a vychodne Slovensko. (Materialy z celouniverzitnej konferencie, konanej pri prilezitosti 50 vyrocia zalozenia KSC).. – Kosici, 1971. – 267с.
65896
   KSC proti nacismu.. – Praha, 1971. – 376с.
65897
  Makurat Pawel Ksiadz Piotr Skarga jako pisarz polemista // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 36-39. – ISBN 978-966-2705-45-4
65898
  Fedorowicz K. Ksiadz Piotr w Trzecim Niebie. W Strone (Neo) Gnozy w Dziadach Drezdenskich Mickiewicza // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 3 (330). – S. 247-258. – ISSN 0035-9602
65899
  Stiegnij Piotr Ksiaze Adam Jerzy Czartoryski i car Aleksander I (thizod z historii "starego sportu") // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 117-140. – ISBN 978-83-935192-3-1
65900
  Tolstoj Aleksy Ksiaze Srebrany / Tolstoj Aleksy. – Warszawa, 1975. – 366с.
65901
  Meissner Czeslaw Ksiazeczka o sztuce recytacji i sztuce mowienia : Ksiazka zalecana przez Min.Eduk.Narod. do uzytku szkol. i wpis. do zestawu ksiazek pomoc. do nuki jezk. pols.na poziomie szkoly ponadpodst. Numer w zest. 297/92 / Meissner Czeslaw; Fundacja dla Wspierania Slaskiej Humanistyki. – Katowice, 1993. – 80s.
65902
  Boras Zygmunt Ksiazeta piastowscy slaska / Boras Zygmunt. – Wyd. 2e. – Katowice. – 469с.
65903
  Staniow Bogumila Ksiazka amerykanska dla dzieci i mlodziezy w Polsce w latach 1944-1989: Produkcja i recepcja // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2164. – 152 s. – (Bibliotekoznawstwo ; 23). – ISSN 0524-4471
65904
  Andrzejewski Jerzy Ksiazka dla Marcina. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1954. – 104с.
65905
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Ksiazka o Sycylii / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Krakow. – 211с.
65906
   Ksiazka pracy z gieografji. – Charkow : Wydawnictwa ZSRR
2 : Ogolny przeglad kuli ziemskiej. Gieografja ZSRR oraz krain poza jego granicami. – 1928. – 186, [9] s.
65907
   Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi / [kom. red.: Barbara Bienkowska i.i.] // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3233 : Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi /[kom. red.: B. Bienkowska i.i.]. – S. 1-492 : il. – ISSN 0239-6661
65908
  Komaszynski Michal Ksiecia contiego niefortunna wyprawa po korone Sobieskiego / Komaszynski Michal. – Warszawa, 1971. – 220с.
65909
   Ksiega dwudziestolatkow. 1965.. – Warszawa, 1967. – 214с.
65910
  Kipling Rudyard Ksiega dzungli / Kipling Rudyard; Przekl.autor.J.Birkenmajer. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1963. – 187s. : ill.
65911
  Kipling R. Ksiega dzungli / R. Kipling; Przelk. autoryz. J. Birkenmajera. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 227 с. – (Klasyka mlodych)
65912
  Kipling Rudyard Ksiega dzungli. - Druga ksiega dzungli. / Kipling Rudyard. – Warszawa, 1975. – 406с.
65913
  Simonides Dorota i i. Ksiega humoru ludowego / Dorota i i. Simonides. – Warszawa, 1981. – 891с.
65914
   Ksiega imion. / B. Kupis, B. Wornichowska, J. Kamyczek, L.J. Kern. – Warszawa, 1975. – 367с.
65915
  Antonycz Bohdan Ihor Ksiega Iwa. / Antonycz Bohdan Ihor. – Warszawa, 1981. – 186с.
65916
   Ksiega lawnicza starego miasta Torunia (1428-1456).. – Torun
1. – 1992. – 203с.
65917
  Stabryla Stanislaw Ksiega legend rzymskich / Stabryla Stanislaw. – Warszawa; Krakow : Wyd-wo naukowe PWN, 1998. – 395s. : Il. – ISBN 83-01-12482-2
65918
  Lovell Jerzy Ksiega ludzi ptakow i ryb / Lovell Jerzy. – Katowice : Slask, 1976. – 172s.
65919
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
1 : Aforyzmy wyborne, raz. – 1997. – 62 s.
65920
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
2 : Sex i eros: Aforyzmy. – 1997. – 62 s.
65921
  Grzeszczyk W.A. Ksiega madrosci Wladyslawa A. Grzeszczyka / W.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie. – ISBN 83-901525-1-7
3 : Rady najprzedniejsze. – 1997. – 62 s.
65922
  Boniecka Maria Ksiega milosci i cierpienia / Boniecka Maria. – Warszawa, 1958. – 172с.
65923
   Ksiega pamialkowa na uczczenie selnej rocznicy urodzin Adama Mickewicza (1798-1898). – Warszawa : Naklad Bronislawa Natansona
T. 1. – 371 s. : ill.
65924
   Ksiega pamialkowa na uczczenie selnej rocznicy urodzin Adama Mickewicza (1798-1898). – Warszawa : Naklad Bronislawa Natansona
T. 2. – 300 s. : ill.
65925
   Ksiega papugi.. – Warszawa, 1959. – 220с.
65926
   Ksiega parodii.. – Warszawa, 1978. – 219с.
65927
  Kijewska Agnieszka Ksiega pisma i ksiega natury : Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres / Kijewska Agnieszka. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 1999. – 284s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol uniw. Lubelski, Wydzial filiz.). – ISBN 83-22800685-{
65928
  Pruszlynski Ksawery Ksiega ponurych niedopowiedzen (Na marginesie ksiazky gen. Mieczyslava Norvida-Neugebauera "Kampania wrzesniowa 1939 w Polsce). 1000 mil od prawdy (Na marginesie ksiezki pik. Romana Umiastowskiego " / Pruszlynski Ksawery. – Warszawa, 1959. – 84с.
65929
   Ksiega protokolow Rady Ogolnej Uniwersytetu Warszawskiego 1817 - 1819.. – Warszawa, 1958. – 288с.
65930
  Lem Stanislaw Ksiega robotow / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 308с.
65931
  Kurek Jalu Ksiega Tatr. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1955. – 524с.
65932
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
1. – 1956. – 560с.
65933
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
2. – 1956. – 624с.
65934
   Ksiega wierszy polskich XIX wieku.. – Warszawa
3. – 1956. – 552с.
65935
  Barcikowski W. Ksiega wspomnien. 1919 - 1939. / W. Barcikowski, M. Berman, M. i dr. Bibrowski. – Warszawa, 1960. – 412с.
65936
  Gustawicz B. Ksiega wynalazkow przygod i podrozy / B. Gustawicz, Emil Wyrobek. – Warszawa ; Lwow : Wende i S-ka ; Altenberg. – 482 s. : ill.
65937
  Suszynska-Dartman Maria Ksiega z pieciu wzgorz / Suszynska-Dartman Maria. – Pozana, 1976. – 258с.
65938
  Pawlak Wladyslaw Ksiega zamachow : Od Sarajewa do Dallas / Pawlak Wladyslaw. – Warszawa : Iskry, 1970. – 378,[2]s.,16k.il. : il. – (Lowcy sensacji)
65939
  Hallet Ksiega zwierzat / Hallet, Jean-Pierre. – Warszawa : Iskry, 1973. – 313S.
65940
   Ksiegi humoru polskiego. Od Fredry do Baluckiego.. – Lodz, 1961. – 384с.
65941
   Ksiegi Referendarii Koronnej z drugiej polowy XVIII wieku.. – Warszawa
1. – 1955. – 666с.
65942
  Gasowska M. Ksiegozbior Andrzeja Opalinskiego. Studium // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 351-359. – ISSN 1640-7806
65943
   Ksiegozbiory miejskie i mieszczanskie.. – Warszawa, 1981. – 214с.
65944
  Borun Krzysztof Ksienzyc zdobyty / Borun Krzysztof. – Warszawa, 1959. – 112с.
65945
  James Henry Ksiezna Casamassima / James Henry; Przelozyla C.Wojewoda. – Warszawa : Czytelnik, 1991. – 478 s. – ISBN 83-07-01771-8
65946
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1960. – 392с.
65947
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1971. – 361с.
65948
  Gasiorowski Waclaw Ksiezna Lowicka / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa, 1977. – 313с.
65949
  Domagalik Janusz Ksiezniczka i chlopcy / Domagalik Janusz. – Warszawa, 1977. – 131с.
65950
  Maugham Somerset Ksiezyc i miedziak / Maugham Somerset; Tlum. z angielskiego J. Milnikielowa. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1957. – 288s.
65951
  London Jack Ksiezycowa dolina / London Jack; Tarnowska K. – Warszawa, 1973. – 582с.
65952
  Petrov V. Ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w systemie studiow dla pracujacych w PRL w latach 70. i 80. XX wieku // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – S. 132-137. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Петров В. Вдосконалення системи навчання вчителів у Польській народній республіці протягом 1970-1980-років XX століття.
65953
  Wawrzak-Chodaczek Miroslawa Ksztalcenie kultury audiowizualnej mlodziezy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2186. – 220 s. – (Prace pedagogiczne ; 132). – ISSN 0137-1096
65954
  Wojcik T. Ksztalcenie oficerow zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2008. – N 3090 : Ksztalcenie oficerow zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939 / T. Wojcik. – S. 1-235. – ISSN 0239-6661
65955
   Ksztalcenie porozumiewania sie: Materialy konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r.. – Opole, 1994. – 329с.
65956
  Grabarczyk Czeslaw Ksztalcenie pracownikow nauki w zakresie nauk technicznych i rolniczych / Grabarczyk Czeslaw. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 260s. – ISBN 83-7244-253-3
65957
  Payot J. Ksztalcenie woli / J. Payot ; przel. J.K. Potocki. – 4. wyd. – Warszawa : Nakladem Ksiegarni E. Wende i Ska, 1909. – 272 s.
65958
  Broszkiewicz Jerzy Ksztalt milosci. / Broszkiewicz Jerzy. – Wydanie 4-te uzupelnione. – Warszawa, 1955. – 452с.
65959
  Brosziewicz Jerzy Ksztalt milosci. / Brosziewicz Jerzy. – Warszawa, 1972. – 524с.
65960
  Nowicka I. Ksztaltowanie bezpieczenstwa poprzez system norm karnych i administracyjnych prawa morskiego // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – C. 193-201. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто особливості формування безпеки з використанням кримінальних та адміністративних норм морського права Республіки Польща. The article describes the specifics of organizing the safety applying the principles of criminal and ...
65961
  Altkorn Jerzy Ksztaltowanie rynkowego wizerunku firmy / Altkorn Jerzy. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2002. – 60s. – ISBN 83-7353-119-0
65962
  Mlynarski Zygmunt Ksztaltowanie sie stosunkow polsko-ukrainskich w XIX i XX wieku (Do 1939 r.) / Mlynarski Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 27с.
65963
  Babska Zofia Ksztaltowanie sie sygnalizacyjnej j funkcji barwy i ksztaltu przedmiotow we wczesnym dziecinstwie / Babska Zofia. – Warszawa, 1961. – 222 s.
65964
  Dobrzycka Irena Ksztaltowanie sie tworczosci Byrona. Bohater bajroniczny a zagadnienie narodowe / Dobrzycka Irena. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 154с.
65965
  Gerstmann Stanislaw Ksztaltowanie uczuc dzieci i mlodziezy. / Gerstmann Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 164с.
65966
  Sydoruk M. Ksztaltowanie unijnej agendy w ramach Europejskiej Polityki Sasiedztwa na przykladzie s tos unkу w Unii z Ukriaina // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 174-182. – ISBN 978-966-8406-98-0
65967
  Marcinkowska Monika Ksztaltowanie wartosci firmy / Marcinkowska Monika. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 210s. – (Przedsiebioczosc). – ISBN 83-01-13192-6
65968
  Maksymowicz Natalia Ksztaltowanie wspolczesnej kulturu Podhala : Формування сучасної культури Подхалля // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-82. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті аналізується діяльність культуротворчих інституцій Подхалля та визначається вплив місцевих лідерів на формування сучасної культури регіону. Автор доводить важчивість культурну суспільному житті місцевої (локальної) групи. Застосовуючи ...
65969
  Solinski Wojciech Ksztalty obecnosci : Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2310 : Ksztalty obecnosci / W. Solinski. – S.1-197. – ISSN 0239-6661
65970
  Kossak Jerzy Ksztalty polityki kulturalnej / Kossak Jerzy, Krzemien Krystyna. – Warszawa, 1976. – 275с.
65971
  Nurzec Adam Kto i dla czego / Nurzec Adam. – Warszawa, 1982. – 47с.
65972
  Staff Leopold Kto jest ten dziwny nieznajomy / Staff Leopold. – Warszawa, 1976. – 206с.
65973
  Claesson Stig. Kto kocha Yngvego Freja? / Stig. Claesson. – Warszawa, 1976. – 132с.
65974
  Porazinska J. Kto mi dal skrzydla. Rzecz o J.Kochanowskim / J. Porazinska. – Warszawa, 1972. – 382с.
65975
  Porazinska Janina Kto mi dal skrzydla. Rzecz o Janie Kochanowskim / Porazinska Janina. – Warszawa, 1974. – 455с.
65976
  Machejek Wladyslaw Kto mnie wybawi / Machejek Wladyslaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1980. – 280s. – ISBN 83-08-00154-8
65977
  Maziejuk Henryk Kto mnie wychowuje / Maziejuk Henryk. – Warszawa, 1977. – 144с.
65978
  Machejek Wladyslaw Kto nastepny? / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 316с.
65979
  Wroniszewski Jozef Kazimierz Kto przezyje, kto przezyl / Wroniszewski Jozef Kazimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 128s.
65980
  Skorupka Tomasz Kto przy obrze temu dobrze. Wspomnienia rolnika wielkopolskiego 1862-1935 / Skorupka Tomasz. – Poznan, 1974. – 309с.
65981
  Bhattacarja Bhabani Kto raz vysadol na tigra / Bhattacarja Bhabani. – Bratislava, 1958. – 378с.
65982
  Szulc Ewa Kto tu szczeka?czyli opowiesci o psich i kocich indywidualnosciach / Szulc Ewa. – Warszawa : ELEW, 1995. – 184s. – ISBN 83-900395-5-9
65983
  Bryll Ernest Kto ty jestes. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1971. – 92с.
65984
  Frey-Majewska Danuta Kto zabil kruka? / Frey-Majewska Danuta. – Warszawa, 1970. – 143с.
65985
  Zimecki Tadeusz Kto zasypia spokojnie nie liczac baranow? / Zimecki Tadeusz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 134 s.
65986
  Michniak Czeslaw Kto znal te dziewczyne : Powiesc / Michniak Czeslaw. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1978. – 123s.
65987
   Kto, kiedy, dlaczego.. – Warszawa
2. – 1958. – 486с.
65988
   Kto, kiedy, dlaczego.. – Warszawa
3. – 1960. – 452с.
65989
  Sikorski Fr. Ktos musi uniesc / Fr. Sikorski. – Wroclaw i i., 1973. – 215с.
65990
  Zolnierowicz T. Ktos musi zginac / T. Zolnierowicz. – [ Warszawa ] : MON, 1975. – 140 s. – (Labirynt)
65991
  Scibor-Rylska Danuta Ktos trzeci / Scibor-Rylska Danuta. – Krakow, 1962. – 208с.
65992
  Loch Alojzy Ku brzegom nadziei / Loch Alojzy. – Warszawa, 1977. – 235с.
65993
   Ku chrzescijanstwu jutra : Wprowadzenie do ekumenizmu. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 1997. – 826s. – (Prace wydzialu teologicznego / Instytut ekumeniczny KUL ; 112)
65994
  Siekierski Albin Ku gorze nad rzeka / Siekierski Albin. – Warszawa, 1971. – 400с.
65995
  Stillmann Gunter Kuba - Insel der Barbudos / Stillmann Gunter, Rosenkranz Heinz. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1961. – 2218S. : Mit 8 Farb- und 112 Schwarzweibtafeln
65996
  Otero Lisandro Kuba Rebellion im Paradies / Otero Lisandro. – Berl., 1961. – 200с.
65997
  Sliwa A. Kuba spod gietrzwaldu gada / A. Sliwa. – Olsztyn, 1972. – 355с.
65998
  Rolleczek N. Kuba znad morza emskiego / N. Rolleczek. – Warszawa, 1972. – 546с.
65999
  Krober Klaus Dieter Kuba. Patria o muerte. / Krober Klaus Dieter. – Lpz.-Jena-Berl., 1962. – 198с.
66000
  Pade Werner Kuba: Volksbefreiungskrieg und Verteidigung einer Revolution / Pade Werner. – Berlin, 1986. – 111с.
<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,