Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
522001
  Павлунік С. "Закоханий чорт" Олекси Стороженка та"Закоханий диявол" Жака Казота: спроба компаративного аналізу // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.27-34. – ISSN 0236-1477
522002
  Семиволос І. "Закрити "курдське питання"..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3


  Виконавчий директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про причини активізації бойових дій турецької армії проти бойовиків у Північному Іраку.
522003
  Вороновська Д. "Закриті" поетичні тексти та методи їх розуміння // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 10-12. – ISSN 1819-7329
522004
  Сергійчук В.І. "Закріпити добрі відносини, які заіснували між Україною і Фінляндією" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 214-220. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 95-річчя встановлення українсько-фінських міждерджавних відносин.
522005
  Кошеливская Ю. "Закроет глаза - аптекарский ученик. Откроет - ангел": к вопросу о творческих связях Г.В. Иванова и О.Э. Мандельштама // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
522006
  Изгарская А.А. "Закрытое общество": за рамками концепции К. Поппера // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 38-44. – ISSN 1811-0916
522007
  Капсамун І. "Залежність нинішніх від колишніх" / І. Капсамун, Н. Косякова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 4


  Експерти "Дня" про відсутність політичної волі у "справі Гонгадзе - Подольського".
522008
  Цапро О. "Заливаюся чорною кавою, а за вікном - сніг..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 45-46
522009
  Сталони-Добжанський "Залишаюсь вірним церкві..." Адам Сталони-Добжанський про свою віру // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2020. – № 1/3 (269/271). – С. 100-109. – ISSN 0131-2685
522010
  Миронець Н. "Залишив я вас малим ковбоєм, а прийду - в шоломі!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С.12
522011
  Корбич Г. "Залишила по собі не тільки вірші...": Леся Українка-критик. Компаративний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 97-111. – ISSN 2304-9383
522012
  Стеценко Б. "Залишковий" принцип в дивідендній політиці в контексті стратегічного управління фінансами корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
522013
  Пивовар С.Ф. "Залізна завіса" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
522014
  Гончар Б.М. "Залізний канцлер" і великі держави в балканських кризах 80-х років / Б.М. Гончар, В.Л. Самчук // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-9045-1
522015
  Топальський В. "Залізні" аргументи "слабкої" статі // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (129). – С. 30-32


  Досвід впровадження гендерної політики у збройних силах Норвегії.
522016
  Бортник С.Ю. "Залісся" національний природний парк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 199. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522017
  Кедров К. "Заложили динамиту - ну-ка дрызнь!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 39 (1202). – С. 28-29. – ISSN 0234-1670


  Само учреждение в своё время тогдашним олигархом Альфредом Нобелем премии по литературе сразу же вызвало споры и разногласия среди заинтересованной общественности
522018
  Лебідь Н. "Залпом випиті роки..." // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 145-149. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
522019
  Підкова І. "Замах на президентство": участь демократичних сил у президентській кампанії 1991 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 198-231. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
522020
  Карпінська В. "Замежжя пам"яти" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 190-192. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії. Літературний дебют.
522021
  Мусатов В. "Заменители денег" обществ потребкооперации 1920-х годов // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 8-9. – ISSN 1811-542X
522022
   [Закусило Олег Каленикович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
522023
  Заїка О.Я. «Залишив по собі незабутній слід чарівного спогаду» (до 200-річчя від дня народження В.І. Штернберга) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С.193-197. – ISSN 2218-4805
522024
  Николаев М.В. Законы о копиручете / М.В. Николаев. – М., 1931. – 67с.
522025
  Бертгольдт Г.В. Законы о несостоятельности торговой и неторговой : Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 : С разъясн. в предм. алф. указ. по решениям Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената / Сост. Г.В. Бертгольдт, присяж. поверенный. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева п/ф. "Правоведение" ; [Типо-Литограф. И.И. Пашкова], 1905. – 212 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
522026
  Бардзкий А.З. Законы о несостоятельности торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников / Сост. чл. Екатерносл. окр. суда Афанасий Эразмович Бардзкий. – Одесса : Тип. акц. Южно-Рус. о-ва печатного дела, 1914. – XXXIV, 576, 162 с.
522027
   Законы о патентах на изобретения и промышленных образцах. – М, 1924. – 32с.
522028
   Законы о патентах на изобретения о промышленных образцах. – Л, 1926. – 84с.
522029
   Законы о печати. – М, 1924. – 248с.
522030
  Малянтович П.Н., Муравьев Н.К. Законы о политических и общественных преступлениях : практический комментарий / П.Н. Малянтович и Н.К. Муравьев; Сост. при ближайшем участии Н.Н. Полянского, А.Ю. Рапопорта и И.С. Урысона. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. скн. скл. "Право" ; [Тип. "Правда"], 1910. – XIV, [2], 616, 227 с.


  Авторы: Муравьев, Николай Константинович, 1870-1936 Полянский, Николай Николаевич, 1878-1961 Рапопорт, Александр Юрьевич Урысон, Исаак Савельевич
522031
  Фриде И.Е. Законы о праве жительства евреев в черте их оседлости и вне оной : С изм., доп. и разъяснениями по решениям Правительствующего Сената и циркулярам Министерств и с прилож. подробного алфавитного указателя : Приложения: Право приобретения недвижимости, законы о купцах, ремесленниках и отставных нижних чинах / сост. И.Е. Фриде, присяжн. повер. Окр. С.-Петерб. судеб. палаты. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*, 1909. – 200 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
522032
   Законы о прессе. – Бонн, 1993. – 61 с.
522033
  Кролюницкий Н.А. Законы о промысловой кооперации / Н.А. Кролюницкий. – М, 1926. – 251с.
522034
  Максимов В.Я. Законы о разводе православного и неправославного исповеданий и о раздельном жительстве супругов, с разъяснениями Правительствующего сената и циркулярными и сепаратными указами Святейшего синода : Руководство к ведению бракоразвод. дел / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1909. – 428, LII с. – Библиогр.: с. 4
522035
   Законы о районных Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1972. – 534с.
522036
   Законы о сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1969. – 720с.
522037
   Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., по Прод. 1906, 1908 и 1909 гг.) : С разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / Сост. присяж. пов. Я.А. Канторович. – 2-е изд., знач. доп. Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова], 1911. – XX, 1032 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
522038
  Канторович Я.А. Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., с доп. узаконениями по 1-е июля 1901 г.) : ... с разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / сост. Я.А. Канторович, присяж. пов. ; Под ред. юрисконсульта М-ва вн. дел Я.А. Плющевского-Плющика. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон], 1901. – XXII, 792, 109 с. – Прод. назв. в анотации


  указов 1-го департамента Правительствующего сената, решений Кассационных департаментов и Общих собраний Правительствующего Сената, циркуляров и распоряжений Министерства Внутренних дел, указов и циркуляров Святейшего синода, с прил. алф. предм. указателя
522039
  Максимов В.Я. Законы о товариществах : Акционерные общества, товарищества на паях и торг. дома ; Порядок их учреждения и деятельности с разъясн. Гражд. кассац., б. 4-го и Судеб. д-в и Общ. собр. Правительствующего сената и прил. проектов уставов, договоров, бумаг и пр. / сост. В. Максимов. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 300, IV с. – Библиогр.: с. 3
522040
   Законы о торгах. – Москва, 1925. – 122 с.
522041
  Гуревич С.А. Законы о торговле / С.А. Гуревич, Н.П. Дмитревский. – Москва, 1922. – 160с.
522042
  Дмитревский Н.П. Законы о торговле. Сборник декретов и других постановлений о внутренней и внешней торговле. / Н.П. Дмитревский. – М.
3. – 1923. – 135с.
522043
  Перловагор М.С. Законы о труде на строительных работах / М.С. Перловагор. – М., 1929. – 63с.
522044
   Законы о частной фабрично-заводской промышленности. (Извлечение из Устава о промышленностисти изд. 1893 г. и по прод. и из др. частей Свода законов) : Со всеми изд. по 1 авг. 1913 г. в развитие, изм. и доп. к ним узаконениями, разъясн. циркулярами министерств, Гл. по фабр. и горнозавод. делам присутствия, Совета по делам страхования рабочих и решениями Правительствующего сената : Практ. руководство / Сост. под ред. присяж. пов. Д.И. Гутцайт. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. О-ва заводчиков и фабрикантов Моск. пром. р-на ; [Тип. П.П. Рабушинского], 1913. – XXIII, 802 с. разд. паг. – Содержание:Законы и постановления. Устав о промышленности. Неоффициальные приложения


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
522045
  Вальтер И. Законы образования пустынь в настоящее и прошлое время / И. Вальтер. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1911. – 201 с.
522046
  Бердышев С.Н. Законы общества : народы, сознание, этика, эстетика, рынок, словарь / [Бердышев С.Н.]. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 379, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. – (Популярная библиотека самообразования). – ISBN 5-7905-1193-7
522047
  Гончарук С.И. Законы общества (гносеологические и методологические аспекты) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Гончарук С.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 52 с.
522048
  Виноградов В.Г. Законы общества и научное предвидение / В.Г. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1972. – 231 с.
522049
  Чистяков И.В. Законы общественного развития, их действие и соотношение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чистяков И.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 15 с.
522050
  Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1979. – 303с.
522051
  Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. / В.П. Тугаринов. – Л., 1955. – 196с.
522052
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона : сборник / С.Н. Паркинсон. – Москва : Прогресс, 1989. – 448с. – ISBN 5-01-001583-8
522053
  Паркинсон Сирил Норткот Законы Паркинсона : Сборник / Паркинсон Сирил Норткот; Пер. с англ. – Минск : Попурри, 1999. – 528с. – ISBN 985-438-082-3
522054
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона / С.Н. Паркинсон ; [ пер. с англ.]. – Москва : АСТ, 2002. – 474 с. – ISBN 5-17-011623-3
522055
  Серегин В.П. Законы Пентагона / В.П. Серегин, И.М. Вашкевич. – М, 1990. – 125с.
522056
  Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма / Я.А. Кронрод. – М, 1966. – 581с.
522057
  Кузнецов Т. Законы преемственности // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2011. – № 12. – С. 16-24


  Теория и практика передачи семейного бизнеса новому поколению; конфликты между собственником и наследником, руководителями и подчиненными; риски.
522058
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 340 с.
522059
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – 2-е изд., испр. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 340 с.
522060
  Яхот О.О. Законы природы и общества / О.О. Яхот. – Москва, 1960. – 67с.
522061
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – Москва, 1956. – 64с.
522062
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – Москва, 1957. – 62с.
522063
  Эльшанский И.И. Законы природы служат людям / И.И. Эльшанский. – М, 1978. – 208с.
522064
  Друянов Л.А. Законы проироды и их познание / Л.А. Друянов. – Москва, 1982. – 112 с.
522065
  Степанов С.С. Законы психологии : советы психолога-консультанта / Сергей Степанов ; [гл. ред.: В. Усманов]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 154 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-272-00296-2
522066
  Гончарук С.И. Законы развития и функционирования общества / С.И. Гончарук. – М., 1977. – 144с.
522067
  Трофимов П.С. Законы развития искусства / П.С. Трофимов. – М, 1965. – 62с.
522068
   Законы развития народоднаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов, 1984. – 128с.
522069
   Законы развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
1. – 1983. – 161с
522070
  Ермолаев И.Д. Законы развития общества и строительство коммунизма / И.Д. Ермолаев. – Москва, 1971. – 224с.
522071
  Ермолаев И.Д. Законы развития социалистического общества и механизм их использования / И.Д. Ермолаев. – М., 1974. – 64с.
522072
  Ландау М. Законы распределения вещества между двумя растворителями / М. Ландау. – Киев : тип. Императорского Университета Св.Владимира, 1912. – 114 с.
522073
  Гейдаров Т.Г. Законы распределения некоторых непараметрических оценок стационарных случайных процессов и характеристик объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Гейдаров Т.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
522074
  Нешитой В.В. Законы распределения слов в тексте и его лексическая параметризация : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Нешитой В. В.; АН БССР, Ин-т языказн. – Минск, 1973. – 16л.
522075
  Умов Н.А. Законы растворимости некоторых солей. – Одесса, 1887. – 20 с.
522076
  Ромашов Р.А. Законы Российской империи: проблемы понимания и классификации / Р.А. Ромашов, Г.Н. Муртазаева // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
522077
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1960. – 360с.
522078
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1964. – 372с.
522079
   Законы РСФСР о переходе к рынку. – М, 1991. – 109с.
522080
   Законы РСФСР оприватизации государственных и муниципальных предприятий, жилья. – М, 1991. – 55с.
522081
   Законы семантического развития в языке. – М, 1961. – 148с.
522082
  Юшкин Н.П. Законы симметрии в минералогии / Н.П. Юшкин; Отв. ред. Шефталь Н.Н. – Ленинград : Наука, 1987. – 333с.
522083
  Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции / В.И. Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISSN 0869-0499
522084
   Законы смышления. – Москва, 1962. – 336 с.
522085
  Мамин Н.И. Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1967. – 303с.
522086
  Сидоров В.Г. Законы сохранений и свойства симметрии пространства и времени / В.Г. Сидоров. – Москва, 1969. – 30с.
522087
  Гельфер Я.М. Законы сохранения / Я.М. Гельфер. – Москва, 1967. – 263 с.
522088
  Дерябин В.М. Законы сохранения в физике : книга для внеклассн. чтения / В.М. Дерябин. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
522089
   Законы СССР и постановления Верховного Совета СССР. – М, 1962. – 168с.
522090
   Законы СССР, Постановления и обращения Верховного Совета СССР. – М, 1960. – 59с.
522091
  Потиевский В.А. Законы старого вожака. / В.А. Потиевский. – М., 1988. – 332с.
522092
  Мирошниченко О.Р. Законы счастья / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1973. – 279 с.
522093
  Чернов Г.Н. Законы теоретической биологии / Г.Н. Чернов. – Москва, 1990. – 62с.
522094
  Алимова Т.Д. Законы товарно-денежных отношений в условиях социалистического обобществления труда / Т.Д. Алимова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1981. – 159 с. : ил., граф.
522095
  Серенко В.С. Законы товарно-денежных отношений и их использование при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Серенко В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. политической экономии. – Москва, 1973. – 18л.
522096
   Законы уголовные (Св. зак., т. XV, изд. 1885 г. по прод. 1906 и 1908 г. с позднейшими узаконениями по 1 сент. 1911 г.) : Алф. указ., сост. присяж. пов. В.Н. Новиковым и пом. присяж. пов. Д.С. Постоловским. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – CCXX, 778


  Содержание: 1. Уложение о Наказ. уголовных и исправительн. 2. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. (все действующие статьи) 3. Устав о наказ., налагаемых Миров. судьями 4. Приложение от составителей
522097
   Законы Украинской ССР об обласном, районном, городском, районном в городе, поселковом, сельском Советах народных депутатов Украинской ССР. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 236 с.
522098
   Законы Украины. – Луганск, 1996. – 173с.
522099
  Миколенко А.И. Законы Украины "О прокуратуре", "О милиции", "Об адвокатуре" : Комментарии / А.И. Миколенко, А.Н. Миколенко. – Харьков : Одиссей, 2002. – 304с. – ISBN 966-633-132-2


  Дано постатейное толкование основных положений указанных законов, освещены теоретические и практические вопросы деятельности прокуратуры, милиции и адвокатуры. Для практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов
522100
  Моротская Стелла Законы умножения / Моротская Стелла, Галимберти Габриэле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 64-71 : фото
522101
  Иванов Б.Н. Законы физики : Учеб.пособие / Б.Н. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 334с.
522102
  Компанеец А.С. Законы физической статистики. Ударные волны. Сверхплотное вещество / А.С. Компанеец. – Москва : Наука, 1976. – 288 с.
522103
   Законы царя Вахтанга : [1. Законы царя Вахтанга. 2. Законы греческие. 3. Законы армянские. 4. Законы царя Георгия. 5. Законы Агбуги. 6. Законы Моисеевы. 7. Законы католикосские. 8. Обычаи, введенные при грузинских царях законом]. – [Санкт-Петербург] : [Сенат], 1828. – [323] с. – Настоящее издание является оффиц. переводом, принятым Сенатом


  По окончательном присоединении Грузии к России (1801) местным судам предоставлено было руководствоваться в делах гражданских грузинскими обычаями и уложениям царя Вахтанга, а в случае их недостаточности — общими законами империи, и в то же время ...
522104
  Кан И.А. Законы шахматных сражений. / И.А. Кан. – М, 1971. – 63с.
522105
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А. Боровой. – Москва : Наука, 1970. – 168 с.
522106
   Законы эстетики. – Горький, 1972. – 87 с.
522107
   Законы юных пионеров. – М, 1960. – 18с.
522108
  Марковский Я.Э. Законы языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 59с.
522109
  Соколов А.В. Законы, закономерности и заповеди библиографоведения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 2-19. – ISSN 1560-7968


  В своей статье автор впервые в библиографоведении логически обосновывает и типизирует законообразные и детерминистские связи. Он также оценивает проблематику детерминизма в советской и постсоветской теории библиографии, выявляет библиографические ...
522110
  Гофман Ю.В. Законы, формулы, задачи физики : Справочник / Ю.В. Гофман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 574 с.
522111
  Журавлев А.Г. Законы, цены и доходы / А.Г. Журавлев. – Минск, 1989. – 127с.
522112
  Саркасян С. Законьт за развитието като преминаване от количествени изменения кьм коренни качествени изменения / С. Саркасян. – София, 1964. – 52с.
522113
  Сидоренко Віктор Закопане. Веселої зими в Закопаному : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18 : Іл.
522114
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман ; пер. с гр. / Костас Кодзяс. – Москва : Прогресс, 1969. – 286с.
522115
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман / Костас Кодзяс ; пер. с греч. Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 295 с.
522116
  Городня Н.Д. Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 218-224
522117
   Закордонна освіта - більше, ніж диплом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Чи справді заморський диплом гарантує кар"єрний ріст?
522118
  Жилінкова О. Закордонна освіта - це норма для сучасної юридичної професії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про переваги закордонної освіти".
522119
  Романюк М.Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 22-30. – ISSN 1562-0905
522120
  Фомін І.С. Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 45-48
522121
  Лазебник С. Закордонне українство - невичерпний потенціал України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 897-907. – ISBN 966-7522-07-5
522122
   Закордонне українство : (інформаційний каталог). – Київ : Стилос, 2001. – 280с. – ISBN 966-8009-07-Х
522123
  Євтух В. Закордонне українство : навчальний посібник / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : Вік, 2005. – 308 с. – ISBN 966-8680-09-X
522124
   Закордонне українство : сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / Євтух Є.Б. [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Є.Б. Євтуха ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Центр сучас. суспільствознавства. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 289-301 та в кінці тем. – ISBN 978-966-542-470-3
522125
   Закордонне українство : сучасний стан і перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-51
522126
  Мазука Людмила Іванівна Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність. ( До року України в Казахстані) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 68-75
522127
   Закордонне українство і Донеччина : вчора, сьогодні, завтра : (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 19 грудня 2008 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: І. Драч та ін.]. – Донецьк : Донец. обл. від-ня Т-ва "Україна-Світ", Укр. культурол. центр, 2008. – 310, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
522128
   Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 20 серпня 2015 р. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України ; [упоряд. М. Ратушний ; редкол.: Т. Бойко та ін. ; відп. ред. О. Кобець]. – Київ : Українська Всесвітня Координаційна Рада, 2016. – 157, [1] с. – Загол. обкл.: Україна і діаспора. Разом у боротьбі за Незалежність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1513-32-6
522129
  Ємець С.Д. Закордонне українство та деякі аспекти новітньої української міграції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 103-108. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
522130
   Закордонне українство. 2003 : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Геопринт, 2004. – 150с. – ISBN 966-7863-45-Х
522131
   Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-75


  Парламентські слухання, зініційовані Борисом Тарасюком і Оксаною Білозір.
522132
  Татомир І. Закордонний досвід академічних ініціатив з використання "зелених технологій" у кампусах світу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 24-38. – ISSN 1682-2366


  Таблиця 1. Зелені ініціативи закладів освіти; Таблиця 2. Щорічні доходи та заощадження закладів освіти США від реалізації проектів з енергозбереження; Таблиця 3. Топ-10 світових університетів за UI Green Metric Ranking - 2019; Таблиця 4. Українські ...
522133
  Новікова І. Закордонний досвід активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 310-317. – ISSN 2078-5860
522134
  Хлоп"як Є.В. Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 383-389. – (Право. Економіка. Управління)
522135
  Чопляк Є.І. Закордонний досвід визначення рівня суттєвості при проведенні аудиту // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 438-440. – ISBN 978-966-930-102-4
522136
  Радутний С.І. Закордонний досвід використання автоматизованих інформаційних систем у протидії організованій злочинності / С.І. Радутний, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-100.
522137
  Хайлук С.О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 36-40
522138
  Баклан О.В. Закордонний досвід державного регулювання економіки та підприємництва деяких країн Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 126-131
522139
  Єпіфанова І.Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.69-75. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
522140
  Дудар А.П. Закордонний досвід інноваційних підходів до механізму управління людськими ресурсами підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 45-47. – Бібліогр.: на 7 пунктів
522141
  Ростовцев С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек / Сергій Ростовцев // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  У статті відображено результати контент-аналізу тематичної структури потоку статей англомовних бібліотекознавчих журналів, які містять публікації щодо інтернет-маркетингу.
522142
  Тридід О. Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків / О. Тридід, К. Орєхова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 52-58. – ISSN 2310-2624
522143
  Давтян С. Закордонний досвід організації державного управління на місцевому рівні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 271-279.
522144
  Капосльоз Г. Закордонний досвід організації наукових досліджень в інтересах вищої освіти / Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 85-98
522145
  Гончарова А.В. Закордонний досвід організації переходу прав власності під час спадкування в порівняльному аспекті з цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 159-162
522146
  Подлепіна П.О. Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 169-174. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
522147
  Микитчин Іванна Ігорівна Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто та проаналізовано закордонний практичний досвід ранньої діагностики банківської сфери та методи оцінки фінансової стійкості банківських установ. Також подано рекомендації щодо застосування та дієвості даних методів у сучасній банківській ...
522148
  Омелян Л.О. Закордонний досвід проектування екоготелів / Л.О. Омелян, Я.Ю. Кузнєцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 356-363 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
522149
  Старушкевич А.В. Закордонний досвід протидії порушенню авторського та суміжних прав: криміналістичний аналіз злочинної діяльності та особливосиі організації розслідування / А.В. Старушкевич, О.В. Таран // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-135.
522150
  Невзоров Р.В. Закордонний досвід професійної підготовки майбутніх військових пілотів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 295-301. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
522151
  Черняк М.Є. Закордонний досвід реалізації реформ у сфері модернізації системи регіонального управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
522152
  Матвієнко Р.О. Закордонний досвід реалізації трансформаційних процесів в контексті реалізації політики регіоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 105-115. – ISSN 2308-6912


  Модернізація засад управління регіональним розвитком потребує наукових підходів до осмислення основ управління в цій сфері. Сучасне теоретичне підґрунтя динамічного, прогресивного розвитку регіонів в ЄС (країни ЄС розглядатимуться тут як такі, що ...
522153
  Литвин Ю.О. Закордонний досвід розвитку агропромислових регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-123. – Бібліогр.: 5 назв
522154
  Лук"яненко Я.С. Закордонний досвід розвитку ринку спільного інвестування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 110-118. – ISSN 2305-7491
522155
  Андрушків І.П. Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 168-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522156
  Козаченко О.І. Закордонний досвід та національне правове регулювання забезпечення безпеки суб"єктів системи негласних слідчих (розшукових) дій // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 43-62. – ISSN 2617-9660
522157
  Юрченко К.В. Закордонний досвід та перспективи розвитку STEM-освіти в українських школах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 337-340. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
522158
  Чукаєва І.К. Закордонний досвід та фактори формування і функціонування економічного механізму модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Визначено, досвід яких країн є найбільш придатним для України. Розглянуто вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси модернізації виробничої інфраструктури.
522159
  Толкунов А. Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати дослідження організаційно-економічних форм відносин надрокористування та закордонного досвіду залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь. Показано що Договір про розподіл продукції є дієвим механізмом залучення інвестицій. ...
522160
  Музичук І.М. Закордонний досвід у формуванні регіональної політики України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 133-134
522161
  Штельмашенко А.Д. Закордонний досвід формування бренда держави: пошук технічніх рішень в ув"язці з економічними, соціальними та політичними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 125-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається залежність світового визнання та економічного успіху країни від її бренда на прикладі закордонних мегабрендів США, Німеччини, Франції. Аналізується значення трансформацій в інформаційному просторі для формування бренда держави, а ...
522162
  Осиченко Г.О. Закордонний досвід формування міських просторів для молоді / Г.О. Осиченко, А.Ю. Чіняков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 263-269 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
522163
  Прокопенко Леся Закордонні екранізації Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 58-59. – ISSN 1562-3238


  До 200-річчя Миколи Гоголя
522164
  Доценко В. Закордонні єврейські організації і допомога голодуючим в Україні 1921-1923 рр. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 36-39
522165
  Овчаренко Ю.С. Закордонні зв"язки ФТІНГ у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 21-25. – ISSN 2079-2999


  У статті поставлено завдання дослідити та проаналізувати співробітництво науковців фізико-технологічного інституту з закордонними науковими центрами на прикладі довготривалих наукових відряджень у 60-ті - 80-ті роки ХХ ст. На основі вивчення архівних ...
522166
  Ласло-Куцюк Закордонні мандрівки Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 440-443. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
522167
  Пилипенко Г.М. Закордонні мандрівки Лесі Українки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 червня (№ 24). – С. 16
522168
  Грищенко К.С. Закордонні мандрівки як складова дворянської культури першої половини XIX ст. (на матеріалах родини Гєрсєванових) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 37-43. – ISBN 978-966-551-327-8
522169
  Магурчак А.М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 97-107. – ISSN 0320-9466
522170
   Закордонні патенти наших науковців // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  КНУ імені Тараса Шевченка уперше за результатами спільних наукових досліджень співробітників Інституту високих технологій та їхніх партнерів на підставі міжнародних заявок по системі РСТ став співвласником двох закордонних патентів. Патент Франції на ...
522171
  Дроботюк О.В. Закордонні спеціальні економічні зони КНР: досвід республіки Білорусь / О.В. Дроботюк, В.Ю. Монашова // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Цимбал Л.І. ; редкол.: Білошапка В.А, Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2409-904X
522172
  Коник О.О. Закордонні стажування і науково-освітні контакти у кар"єрі професорів - депутатів Державної думи Російської імперії від України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 59-71. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Проблематика статті стосується визначення особливостей системи зарубіжних наукових контактів професорського складу університетів Російської імперії. Проблема розглянута через призму життєписів професорів-депутатів Державної думи (1906-1917), обраних ...
522173
  Сегеда С. Закордонні українські національно-патріотичні військові видання міжвоєнного періоду // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 116-125. – ISSN 0869-3595
522174
   Закордонні українці : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Форсал 8, 2005. – 504с. – ISBN 966-8979-00-1
522175
  Чекаленко Л. Закордонні українці: автохтонність як джерело збереження ідентичності // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 5-13. – ISSN 2664-4282


  "Мета статті полягає в науковій апробації нового підходу в дослідженні такого явища, як автохтонність національних меншин, а саме, вплив автохтонності на збереження національної ідентичності. Саме автохтонність національних меншин зберігає їх ...
522176
  Семенов А.А. Закордонні філії ТНК : способи створення і фінансування // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-67
522177
  Пасемко І.П. Закордонні центри українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 178-193. – (Українознавство ; Вип. 2)


  У матеріалі йде мова про феномен українознавчих центрів закордоння, що після Першої і особливо після Другої світової війни бурхливо розгорнули свою діяльність у Пряшеві, Свиднику (Словаччина), Празі, Подебрадах (Чехія), Мюнхені (ФРН), Парижі, Сарселі ...
522178
  Заглада Л. Закордонному стажуванню - державну підтримку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Реформування української вишої школи через ії модернізацію й узгодження з європейськими і світовими стандартами сьогодні цьому питанню велику увагу приділяє уряд Прем"єр міністр України Микола Азаров. З квітня 2011 року реалізується урядова бюджетна ...
522179
  Берроуз Э.Р. Закоренелый преступник : [роман] / Эдгар Берроуз ; [пер. с англ. Э.К. Бродерсена]. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 159, [1] с.
522180
  Федорук О. Закорінений у національному // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
522181
  Попов Г. Закосоварили кашу // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 1. – С. 40


  Незалежність Косова
522182
  Гавриш Ол. Закохана : поэма [поема] / А. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Друк. К.H. Милевського, 1893. – 16 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
522183
  Чемерис В. Закохана Відьма / В. Чемерис. – К, 1969. – 350с.
522184
  Страшенко О.І. Закохана імператриця : (Єлизавета Петрівна та Олексій Розумовський) : іст.-докум. роман / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2009. – 506, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-645-2


  У пр. №1689640 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з побажанням творчих успіхів і мирного неба. 9 вересня 2014 р. Автор. Підпис
522185
  Філончук З.В. Закохана у рідний край // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 8-9 : фото
522186
  Ткаченко Л. Закоханий в життя [Григорій Петрович Пустовіт] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
522187
   Закоханий в історію : матеріали Третіх Самоквасівських читань, присвяч. 90-річчю Г.О.Кузнецова (м. Чернігів, 23 верс. 2015 р.) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігів. обл. іст. музей ім. В.В. Тарновського ; Нац. архітектур.-іст. заповідник "Чернігів стародавній" [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2015. – 166, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7223-77-0
522188
   Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження М.Ф. Комарова : зб. матеріалів / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л.М. Бур"ян ; [ред.: І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ : Друк Південь, 2017. – 514, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Покажчики: с. 367-400. - Окремі ст. рос. – Бібліогр.: с. 169-365 та в підрядк. прим. – (Серія "Одеса в іменах і документах")
522189
  Антонюк Т. Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 251-253. – ISBN 966-7060-98-5
522190
  Бушанський В. Закоханий лимон : [оповідання] / Валентин Бушанський. – Київ : Фенікс, 2017. – 143, [1] с. – ISBN 978-966-136-455-3
522191
  Білокінь С.І. Закоханий у вроду слів / С.І. Білокінь ; ред. З.М. Гермаш. – Київ : Час, 1990. – 41, [2] с., [6] арк. іл., вкл. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 88520-086-6
522192
  Шлапак Я. Закоханий у життя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 13


  110 років від дня народження Матвія Ароновича Талалаєвського, єврейського та українського поета, драматурга.
522193
  Ігнатюк І. Закоханий у рідне Підляшшя / розмовляв Юрій Трачук // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
522194
  Амір А. Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 22-24. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
522195
  Стороженко О.П. Закоханий чоpт : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Санкт-Петербург : [Тип. Депаpтамента Уделов], 1862. – 34 с. – ([Сільска бібліотека ; № 31])
522196
  Стороженко О. Закоханий чорт / О. Стороженко. – К.-Х., 1944. – 26с.
522197
  Чумак Р.М. Закоханими очима : лірика, новели, казка / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1964. – 126 с.
522198
  Майко А.Ф. Закохані в місто / А.Ф. Майко. – К, 1977. – 160с.
522199
  Мегелик Д.Т. Закохані вітри : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1969. – 63 с.
522200
  Іванов З. Закохані очі : Поезії / Іванов З. – Київ : Молодь, 1968. – 78 с. – (Перша книга поета : Серія засн. у 1965 р.)
522201
  Барабаш І.І. Закохані серця : лірич. комедія на 3 д., 4 карт. / І.І. Барабаш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 78 с.
522202
  Мартинюк Ф. Закохані у книгу / Ф. Мартинюк, А. Степанова // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-83


  Міжнародний фестиваль "Світ Книги" пройшов у м.Харкові
522203
  Демуз І. Закоханість в історію своєї країни, свого краю, своєї Родини : (до 55-річного ювілею професора Коцура Анатолія Петровича) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 246-249. – ISSN 2415-3567


  До 55-річного ювілею професора Коцура Анатолія Петровича.
522204
  Самійленко Л. Закоханість у небесну красу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  Про першого українського космонавта Леоніда Каденюка.
522205
   Закохати в математику // Київський університет. – Київ, 2020. – Грудень (№ 7). – С. 3


  "Щороку публічні лекції Філдсівського лауреата, Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладача кафедри алгебри і комп’ютерної математики механіко-математичного факультету КНУ Юхима Зельманова збирали в ...
522206
   Закревський Дмитро Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 44-45
522207
   Закревський Дмитро Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 82-83 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
522208
   Закревський Дмитро Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 87-88. – ISBN 978-966-439-961-3
522209
   Закревський Дмитро Васильович (1929-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 46-47. – ISBN 966-95774-3-5
522210
   Закревський Дмитро Васильович (1929-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 178-179. – ISBN 978-966-933-054-3
522211
  Ржаницин Б.А. Закрепление грунтов химическим способом. / Б.А. Ржаницин. – М.-Л., 1935. – 108с.
522212
  Дашко Л.И. Закрепление знаний и навыков по русскому языку с применением наглядности : Пособие для учителей / Л.И. Дашко. – Москва, 1961. – 163с.
522213
  Кириллова Л.В. Закрепление и дальнейшее совершенстование навыков по русской орфографии при изучении синтаксиса (простое предложение) в 7 классе туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кириллова Л.В.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
522214
  Матюк И.С. Закрепление и облесение песков Европейской части СССР / И.С. Матюк, В.В. Миронов. – Москва : Сельхозидат, 1951. – 104с.
522215
  Струмбина Э.Я. Закрепление и развитие демократии в конституциях Советской Латвии / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1980. – 184с.
522216
   Закрепление кадров на селе. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 160 с.
522217
  Иваньшин А.А. Закрепление молодежи на селе / А.А. Иваньшин. – М, 1980. – 48с.
522218
  Крымская В.П. Закрепление навыков грамотностир в старших классах средней школы / В.П. Крымская. – М, 1960. – 80с.
522219
  Баланюк Г.И. Закрепление нового учебного материала на уроке в V-VII классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Баланюк Г.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
522220
  Полящук Н.А. Закрепление нравственных основ деятельности государственных служащих в законодательстве современных государств // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 303-305. – ISBN 978-966-171-322-1
522221
  Козлов М А. Закрепление учебного материала на уроках в пятых классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Козлов А.М. ; М-во просвещения УССР. – Киев, 1956. – 14 с.
522222
  Ермаков Ю.И. Закрепленные комплексы на окисных носителях в катализе / Ю.И. Ермаков, В.А. Захаров, Б.Н. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 248 с.
522223
  Хартли Ф. Закрепленные металлокомплексы. Новое поколение катализаторов / Ф. Хартли. – Москва : Мир, 1989. – 358 с.
522224
   Закрепленные на активированном клиноптилолите галогенидные комплексы палладия (II) и меди (II) в реакции назкотемпературного окисления монооксида углерода / Т.Л. Ракитская, Т.А. Киосе, К.О. Голубчик, Л.П. Олексенко, Р.М. Длубовский // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 3 (101). – С. 66-71. – ISSN 0321-4095
522225
  Аракчеев В.А. Закрепощение крестьян в России в конце XVI - начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 106-117. – ISSN 0042-8779
522226
  Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси / М.Ф. Спиридонов. – Минск, 1993. – 223 с.
522227
  Мильская Л.Т. Закрепощение крестьянства в южных и западных районах каролингской Германии (К вопросу о социальной структуре деревни) : Автореф... кандид. ист.наук: / Мильская Л.Т.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 11 с.
522228
  Терентьев А.А. Закрепощение ненцев Канинской и Тиманской тундр в XVII в. / А.А. Терентьев. – Л., 1934. – 40с.
522229
  Сотеріос Д. Закривавлена земля : роман / Д. Сотеріос. – 70-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 340 с. – Текст новогрецькою мовою
522230
  Нельга О. Закриваючи "білі плями" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4


  Книга Федора Заставного "Східна українська діаспора".
522231
  Фомін П. Закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі / П. Фомін, П. Наказной // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 77-78. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі. Вона враховує дані спостережень останніх років про склад матерії і динаміку Всесвіту, в яких домінуючу роль відіграє ненульова густина енергії фізичного ...
522232
  Ганзенко О.О. Закрита форма акціонерного товариства як негативний правовий засіб у контексті реалізації цивільного та господарського годексів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 352-356. – ISSN 1563-3349
522233
  Поліщук М.Є. Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему / М.Є. Поліщук, О.М. Гончарук // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – C. 72-80. – ISSN 2224-0713
522234
  Вінник О.М. Закрите акціонерне товариство в царині вдосконалення акціонерного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено закритим акціонерним товариствам і вдосконаленню їх правового становища. This article deals with closed joint-stock companies and the improvement of heir legal status.
522235
  Вінник О. Закрите акціонерне товариство: доцільність збереження і вдосконалення правового становища. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-12.
522236
  Мороз В. Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 18-19
522237
  Онищенко О. Закрити гештальт. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про повну загальну середню освіту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 12


  "Не можна сказати, що без цього закону аж так стопорилися реформи, - для того, щоб їх здійснювати, є більш загальний закон - "Про освіту" і концепція Нової української школи (НУШ). Але новий закон, який стосується саме школи, має конкретизувати ...
522238
  Зарудний Є. Закритий суд, або Чому "відправлення правосуддя є продажним і кривдним" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Спектр претензій до постреволюційної влади, висунутих симпатиками новітніх українських революцій, досить широкий. У центральній, яскравій частині спектра - забуття ідеалів і обіцянок Майдану, імітація реформ, ціни й тарифи. По темних краях ...
522239
  Кудряшов С. Закритический режим полёта : Документы о гибели Гагарина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0235-7089


  К 50-летнему юбилею полёта Юрия Гагарина в космос Архив Президента Российской Федерации подготовил специальный выпуск "Вестника Архива Президента Российской Федерации", который целиком посвящен советской космической программе с конца 1950-х по 1968 ...
522240
  Яворська О. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин / О. Яворська, Р. Сивий // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.40-48
522241
  Савченко А. Закритість під маскою вдаваної відкритості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 11


  Узбекистан ставить безліч питань і провокує до непристойних пошуків відповідей.
522242
  Федчук О. Закриття Волинської духовної семінарії у 1964 році // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 113-120
522243
  Самойлов Юрій Закриття Грузії. Версія 2.0 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
522244
  Хруслова Л. Закриття кримінальних справ // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-55
522245
  Морозов Є. Закриття кримінального провадження без згоди особи у зв"язку з декриміналізацією діяння // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
522246
  Капліна О. Закриття кримінального провадження щодо померлої особи: проблеми усунення прогалин нормативного регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 58-61
522247
  Литвинов В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування : монографія / В.В. Литвинов ; за наук. ред. В.М. Федченка ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-173
522248
  Матюшенко Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-96. – ISSN 0132-1331
522249
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності / Г.Р. Крет, В.В. Король // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 280-284.
522250
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рось Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
522251
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009. – 253 л. + Додатки: л. 199--215. – Бібліогр.: л. 216-253
522252
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи: теоретичні проблеми застосування інституту / Г.Р. Крет, А.І. Білас // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
522253
  Ігнатуша О. Закриття церков і релігійна свідомість: 20-30-ті рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 75-86. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
522254
  Клименко Н.І. Закріплення в законодавстві України принципів змагальності і незалежності судових експертів і напрями їх вдосконалення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 106-111. – ISSN 2310-9769
522255
  Данілеско О. Закріплення вивченого про займенник : підсумковий урок. 6 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 66-67
522256
  Савченко Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
522257
  Кириченко Ю. Закріплення євроатлантичного курсу в Конституції: погляд експертів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 1. – ISSN 1992-9277
522258
  Київець О.В. Закріплення загальних принципів права в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 121-125. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано особливості закріплення загальних принципів права у Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років.
522259
  Савчук В.К. Закріплення кадрів на селі. / В.К. Савчук, А.К. Вагалюк. – К., 1988. – 66с.
522260
  Мартиненко П.Ф. Закріплення керівної ролі Комуністичної партії Чехословаччини в Конституції ЧССР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-76. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматривается чехословацкий опыт конституционного закрепления руководящей роли в обществе и государстве Коммунистической партии Чехословакии. Делается вывод, что такое руководство Конституция ЧССР отражает с большой полнотой, охватывает по ...
522261
  Ворона П.В. Закріплення ментальності свободолюбства українського народу в Конституції Пилипа Орлика // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (13). – С. 4-8. – (Серія: Державне управління). – ISSN 2306-6806
522262
  Лисодєд О.В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 64-76. – ISSN 2079-6242
522263
  Кириченко Ю.В. Закріплення обов"язків людини і громадянина в сучасних конституціях держав Європи: загальна характеристика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 10-13. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
522264
  Погребняк С. Закріплення основоположних принципів права в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 31-39. – ISSN 1993-0909
522265
  Мішурова Тетяна Віталіївна Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.23.02 / Мішурова Т.В.; Придніпр. держ. академія буд. і архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 22 с.
522266
  Гончаренко О.М. Закріплення прав дитини у загальних міжнародно-правових актах, якими регулюються права людини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 37-40. – ISBN 966-614-021-7
522267
  Стрельцова Є.Д. Закріплення прав людини в положеннях міжнародного приватного права: окремі аспекти // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 32-35. – ISBN 978-617-8034-4
522268
  Святун О.В. Закріплення права людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 86-91. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
522269
  Ковальчук Б. Закріплення права на носіння зброї в історії США // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 196-197
522270
  Балюк Ю. Закріплення права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 23-26
522271
  Клос А. Закріплення примусово евакуйованих у 1944-1946 рр. польських громадян у місцях поселення в УРСР // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 496-507
522272
  Онищенко О. Закріплення принципу гендерної рівності у конституціях європейських країн у першій половині ХХ століття // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 136-137
522273
  Ладиченко В.В. Закріплення принципу рівності в Конституції України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 152-155. – ISBN 978-966-7166-35-9
522274
  Яремко О. Закріплення принципу суверенітету в Четвертому Універсалі та Конституції Української Народної Республіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 28-33
522275
  Дутко А.О. Закріплення репродуктивних прав особи у сімейному законодавстві / А.О. Дутко, М.Р. Заболотна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 257-262. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
522276
  Члевик О. Закріплення свободи в конституційних документах на різних етапах українського державотворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.9-14
522277
   Закрой свою лягушку! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 8
522278
  Козловский Закройщик из Парижа / Козловский, А. – Махачкала, 1970. – 86с.
522279
  Цыбин В.Д. Закрома лета / В.Д. Цыбин. – М., 1975. – 118с.
522280
  Микулина Е.Н. Закрома пятилетки. По совхозам Нижней Волги. / Е.Н. Микулина. – Москва-Л., 1930. – 126с.
522281
  Есенин С.А. Закружилась листва золотая / С.А. Есенин. – Йошкар-Ола, 1988. – 428 с.
522282
  Гупта А.К. Закрученные потоки / А.К. Гупта. – Москва, 1987. – 588 с.
522283
  Соколов Б. Закручення гайок триває // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 5


  Держдума ухвалила в першому читанні закон, що забороняє брати участь у виборах всім, хто хоч якось був пов"язаний з організаціями, визнаними в Росії екстремістськими.
522284
   Закрыт нам путь проверенных орбит.... – М, 1990. – 383с.
522285
  Титаренко В.И. Закрытие бронхиальных свищей и остаточных полостей с использованием аллопластических материалов : Автореф... канд. мед.наук: / Титаренко В. И.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 16л.
522286
  Инки Й. Закрытие группы содействия ОБСЕ в Чечне: пробный камень для ОБСЕ? // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 157-177. – ISBN 5-7712-0327-0
522287
  Лунева Ю.В. Закрытие Дарданелл во время итало-турецкой войны (1911-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается международная обстановка, сложившаяся в ходе итало-турецкой войны 1911-1912 гг. вокруг Дарданелльского пролива и закрытия его Турцией. На основе архивных материалов показана позиция России.
522288
  Гуляева А.Ф. Закрытие счетов и составление форм годового отчета в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Гуляева. – Куйбышев, 1974. – 74с.
522289
  Понизовкин А. Закрытое небо. Трудно быть астрономом в России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 10


  Ближайшая к Челябинску и единственная на огромной территории от Казани до Иркутска астрономическая обсерватория, самая восточная в Европе - Коуровская. Расположена она в Свердловской области, на берегу реки Чусовой, входит в состав Института ...
522290
  Крупин В.Н. Закрытое письмо / В.Н. Крупин. – М, 1989. – 46с.
522291
  Ивахнюк И. Закрытые и открытые двери для трудовых мигрантов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 117-127. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
522292
  Белицкая А.В. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости: анализ их структурирования по законодательству РФ и зарубежных стран // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 43-52. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
522293
  Горбовский А.А. Закрытые страницы истории / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – Москва : Мысль, 1988. – 286с.
522294
  Жариков А.Д. Закрытый гарнизон / А.Д. Жариков. – Москва, 1978. – 143с.
522295
  Игнатенок Ф.В. Закрытый дренаж почв / Ф.В. Игнатенок. – М., 1965. – 200с.
522296
  Межиров А.П. Закрытый поворот. / А.П. Межиров. – М, 1985. – 192с.
522297
  Олешко Олеся Закрыть нельзя оставить // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 4 (73). – С. 36-39


  В"язниця для терористів Гуантанамо (Куба ).
522298
  Рысин М.Б. Закубанье в эпоху средней бронзы (по матер. поселений предгорн. зоны) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.06 / Рысин М. Б.; РАН, Ин-т ист. матер. культуры. – Санкт-Петербург, 1992. – 27л.
522299
  Шевченко Т.Г. Закувала зозуленька : Вірші для дошкільного віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1966. – 29с.
522300
   Закувала зозуленька : антологія української народної творчості : пісні, прислів"я, загадки, скоромовки : для стар. шк. віку. – Київ : Веселка, 1989. – 606 с. – ISBN 5-301-00290-2
522301
  Веденеев Д.В. Закулисный актер истории : очерки истории разведки и контрразведки / Д.В. Веденеев, Д.В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 390, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл.: Книга десятая серии "Тайные войны: история и современность". – (Серия "Тайныe войны: история и современность" ; кн. 10). – ISBN 978-617-684-090-9
522302
  Волга В.А. Закулисье : беседы с журналистом Иваном Бессмертным / Василий Волга. – Киев : Довіра, 2007. – 335, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-507-217-1
522303
  Лестева Т. Закулисье "золотого" времени = О романе Александра Проханова "Время золотое" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 79-84. – ISSN 0203-5847
522304
  Кузьмин Е.И. Закулисье глобального информационного общества: библиотеки и большая политика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются задачи, стоящие перед библиотеками в условиях новой информационной среды. Доступность и сохранение информации, информационная этика, продвижение медиа- и информационной грамотности и чтения, развитие многоязычия в ...
522305
  Нагорський С. Закультуру мови // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 9-12


  Про стан украінізації в ІНО.
522306
  Агєєв Є.Я. Закупівельна логістика : навч. посібник / Агєєв Є.Я., Заєв М.Л., Піча С.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 388, [1] с. : іл., табл. – В змісті зазнач. кількість сторінок 712. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-184-3
522307
   Закупівельні ціни і доходи колгоспів. – Київ : Урожай, 1971. – 220 с.
522308
  Бежевець А. Закупівлі за державні кошти: нові зміни на краще?! // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 79-82.
522309
  Баюра В.І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посібник / В.І. Баюра, Н.Л. Новікова, Н.В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-966-518-673-1
522310
  Булгаков В.И. Закупки сельскохозяйственной продукции в системе экономических отношений меджу государством и колхозами и их совершенствование на современном этапе в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Булгаков В. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 22л.
522311
  Юшков В.И. Закупочная цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. / В.И. Юшков. – М., 1980. – 143с.
522312
  Романченко Г.Р. Закупочные цены - рычаг управления производством / Г.Р. Романченко. – М., 1973. – 88с.
522313
   Закупочные цены и укрепление хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве. – М, 1982. – 103с.
522314
  Боев В.Р. Закупочные цены и чистый доход колхозов / В.Р. Боев. – Москва : Колос, 1969. – 192 с.
522315
  Сагайдак Э.А. Закупочные цены и экономика колхоза / Э.А. Сагайдак. – Москва : Экономика, 1977. – 72 с.
522316
  Попова И.К. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. / И.К. Попова. – М., 1976. – 39с.
522317
  Шкаруба Л.М. Закуримо люльку миру (до вивчення "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло) / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 34-41
522318
   Закусило Олег Каленикович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
522319
  Скопецький В.В. Закусило Олег Каленикович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 172-173. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522320
   Закусило Олег Каленикович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 120. – ISBN 978-966-644-090-0
522321
   Закусило Олег Каленикович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 160-161. – ISBN 978-966-439-754-1
522322
   Закусило Олег Каленикович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 109. – ISBN 978-617-7530-19-9
522323
   Закусило Олег Каленикович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
522324
  Шевелин В.П. Закуски и десерты. / В.П. Шевелин. – Л, 1990. – 94с.
522325
   Зал В.И. Вернадского в Мраморной пещере [Электронный ресурс] : документальный фильм : 3D панорама : [видеодиск] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 2 электрон. опт. диск
522326
  Шалівський М. Зал довідково-інформаційного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 8
522327
  Ростовский Г.С. Зал ожидания / Г.С. Ростовский. – Волгоград, 1968. – 26с.
522328
  Пациенко Г.Б. Зал ожидания / Г.Б. Пациенко. – М., 1979. – 336с.
522329
  Кабаков М.В. Зал ожидания / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 95 с.
522330
  Галкина Н.В. Зал ожидания / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1984. – 63с.
522331
  Правдин Л.Н. Зал ожидания : повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1985. – 303с.
522332
  Суханова Н.А. Зал ожидания / Н.А. Суханова. – М., 1990. – 251с.
522333
  Проймин К.Д. Зал ожидания. / К.Д. Проймин. – Киров, 1980. – 272с.
522334
  Кудинов В.В. Зал ожидания. / В.В. Кудинов. – Ставрополь, 1980. – 118с.
522335
  Правдин Л.Н. Зал ожидания: повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1987. – 382с.
522336
  Акопова Г.И. Зал текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки : (особенности состава, организации и использования фонда текущих периодических изданий в РГБ) / Галина Игоревна Акопова, Елена Александровна Крылова, Лариса Сергеевна Рубцова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается краткий исторический экскурс в прошлое зала текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки (РГБ). Рассматриваются особенности работы с отечественной и зарубежной периодикой. Представлена динамика поступлений журналов ...
522337
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
1. – 1970. – 444с.
522338
  Савватеев Ю.А. Залавруга : Археологические памятники низовья реки Выг / Ю.А. Савватеев. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Петроглифы. – 1970. – 443с.
522339
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
2. – 1977. – 326с.
522340
  Скакун І. Залазь у клітку... : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 289-290


  Кінокритика на повнометражний двосерійний комедійний художній фільм "Кін-дза-дза" (режисер Георгій Данелія, 1986, 2012) в жанрі антиутопії, знятий на кіностудії "Мосфільм" режисером Г. Н. Данелія в 1986 році.
522341
  Ягун В. Залаштунки кабульської спецоперації українців / розмову вів Валентин Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 4-5


  "Стандарти НАТО - це не тільки калібри, а мислення і ставлення як до людей, так і до країни та партнерів", - віктор Ягун.
522342
  Рзаев О.М. Залежи нефти XIV свиты месторождения Бибиэйбат и пути повышения коэффициэнта использования их запасов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рзаев О. М.;. – Баку, 1965. – 21л.
522343
  Брод И.О. Залежи нефти и газа (формирование и классификация) / И.О. Брод. – Москва:Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 351с.
522344
   Залежи нефти и газа в ловушках неантиклинального типа. – М, 1982. – 189с.
522345
   Залежи углводородов неантиклинального типа Припятско-Донецкого авлакогена. – М, 1986. – 76с.
522346
  Владимиров К. Залежная и степная растительность в Бобровском у., Воронежской губ. // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С. 619-679
522347
   Залежний від режиму і схеми введення ефект впливу нуклеоплату та ербісолу на ріст експериментальних пухлин і продовженість життя пухлино носіїв / С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Л.В. Кейсевич, Л.Д. Яценко, Л.М. Корчева, Н.М. Майданевич // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 77-84. – ISSN 1023-2427
522348
  Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів : проблеми освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
522349
  Горпинюк В. Залежність батьків від раціонального імперативу (до питання насильства над дитиною) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 98-103. – ISSN 1810-2131
522350
  Шайкевич І.А. Залежність білизни паперу від вибору схеми освітлення / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 442-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Шляхом чисельного моделювання як схеми вимірювання, так і світлорозсіюючих характеристик зразка, досліджувалась залежність білизни паперу від умов його освітлення та спостереження розсіяного світла. Значення білизни обраховувалось згідно ISO та у ...
522351
  Корсун С.Г. Залежність біологічної активності грунту від забрудненості екотопів важкими металами / С.Г. Корсун, Н.І. Довбаш, В.П. Оліферчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
522352
  Дичко А.О. Залежність біохімічного очищення стічних вод від факторів процесу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 109-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
522353
  Мартинюк О. Залежність будови оболонки пилкових зерен деяких покритонасінних рослин від будови поверхні приймочки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 152-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у пилкових зерен рослин таких таксонів, як Gomphrena globosa L. ma Altemanthera philoxeroides (Mart) Griseb. (Amaranthaceae) будова поверхні залежить від будови приймочки маточки. При чому ця залежність не пов"язана з перехресним ...
522354
  Курапов А.О. Залежність вибору стратегії акультурації від психологічного портрету особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 155-166. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
522355
   Залежність викликаних мелатоніном змін морфологічних показників активності гонад від імунізації, серотоніну та епіфізектомії / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, С О. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-155. – (Біологія ; вип. 36/37)


  У досліді на 5-тижневих самцях Gallus domesticus показано, що імунізація та екзогенний мелатонін викликають схожі зміни морфометричних показників активності гонад. Напрямок та величина цих змін змінюється при імунізації чи введенні мелатоніну на фоні ...
522356
  Поваляєва В.М. Залежність від гри // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36 : фото
522357
  Герасименко Г.В. Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 106-117. – ISSN 2072-9480
522358
   Залежність від кальцію індукованого радіацією ендовуклеолізу хроматину у лімфоїдних клітинах / В.О. Солодушко, І.І. Гринюк, С.І. Борисов, О.П. Матишевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 28)


  Показано, що накопичення фрагментів ДНК - полідезоксинуклеотидів у лімфоцитах селезінки після рентгенівського опромінення тварин у дозі 1 Гр відбувається більш інтенсивно порівняно з тимоцитами. Припускається, що фактором, який сприяє фрагментації ДНК ...
522359
  Дегтярьова О.О. Залежність від попереднього розвитку (" path dependence") української енергетичної системи / О.О. Дегтярьова, Г.О. Пудичева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 79-85. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
522360
  Лютий В.П. Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів / В.П. Лютий, К.С. Коломієць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 6-12
522361
  Проскурня А.С. Залежність від соціальних мереж як спосіб компенсації емоційного дефіциту у підлітків з неповних родин // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 283-285
522362
  Пророк В.В. Залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/К у грунтовому розчині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/K у ґрунтовому розчині протягом двох років на трьох дослідних ділянках з різними типами грунту у природних умовах у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Згідно ...
522363
  Капустіна Н. Залежність влади від авторитету як актуальна проблема сучасності // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 118-120. – ISSN 1561-4999
522364
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину / Л.А. Булавін, В.В. Пророк, В.А. Агєєв, Л.Ю. Мельниченко, В.В. Осташко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
522365
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунту / В.В. Пророк, В К.Ф. Масон, С.Ф. Тимофєєв, В.А. Агєєв, Т.І. Макаренко, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряний вміст [верхній індекс 137]Cs та K у рослинах та у відповідних ґрунтових розчинах, а також вологість ґрунту на момент відбору зразків для ділянок з різними типами ґрунтів. З отриманих експериментальних результатів випливає, що відношення ...
522366
  Гребінь В.В. Залежність внутрішньорічного розподілу стоку завислих наносів від фази водності (на прикладі річок Українських Карпат) / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 49-58.
522367
  Голодна А.В. Залежність врожайності та якості зерна люпина вузьколистого від гідротермічних умов / А.В. Голодна, Н.Г. Буслаєва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 93-104 : табл. – Бібліогр: 10 назв.
522368
  Ноздренко Д. Залежність встановлення рівноважного стаціонарного стану скорочення камбалоподібного м"язу щура від зміни частити модульованої електростимуляції / Д. Ноздренко, І. Бардадим, Д. Заводовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-57. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджені параметри скорочення камболоподібного м"язу щура викликаного модулюючим стимуляційним сигналом. Отримані результати показують що гістерезис м"язового скорочення є важливою нелінійною властивістю активного м"язу. Він модернізує та ...
522369
  Сластіна Е.О. Залежність густоти донних ярів від деяких факторів рельєфу (на прикладі лівобережжя р. Іква) / Е.О. Сластіна, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 81-87 : Карти, табл. – Бібліогр.: 9 назв
522370
   Залежність довжини вкорочення камбалоподібного м"язу щура від швидкості наростання частоти стимуляції / Д. Ноздренко, В. Ганчурін, В. Сорока, О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Продемонстроване явище гістерезису м"язового скорочення на кривих залежностей сила-стимуляція. Нелінійність протікання різних фаз скорочення свідчить про асиметрію роботи скорочувального апарату. Припускається, що при реалізації даних рухів і утриманні ...
522371
  Горбачук В.М. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
522372
   Залежність електроопору від характеру близького упорядкування в твердих розчинах Ag-Zn / Ю.Є. Грабовський, Н.О. Мельнікова, Л.З. Герзекорн, І.А. Московка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Фізика ; Вип. 1)


  Методом залишкового електроопору та дифузного розсіяння рентгенівських променів досліджено зміну характеру близького упорядкування при термообробці та електронному опроміненні твердих розчинів Ag-Zn. Встановлено, що зменшення електроопору при ...
522373
  Іванісік А.І. Залежність ефективності генерації стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння від поглинання та спектрального складу випромінювання накачування / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається можливість підвищення ефективності генерації першої стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння світла внаслідок селективного поглинання та комбінованого накачування. Пропонується одночасно з лазерним випромінюванням подавати ...
522374
  Кузьменко П.П. Залежність залишкового опору Fe-Al сплавів від температури гартування / П.П. Кузьменко, П.В. Петренко, 1958. – С. 81-84
522375
   Залежність змін дистантної синхронізації ЕЕГ при сприйнятті гедонічно оцінених запахів від рівня емоційної стійкості людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, Н.Г. Піскорська, С.А. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що при сприйнятті гедонічно оцінених запахів (суб"єктивно приємних та неприємних) в емоційно стабільних обстежуваних спостерігалася симетрична активація лобноскроневих ділянок головного мозку, що виявлялося у зростанні середніх рівнів ...
522376
  Пішкало М. Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Зібрано 165 значень величини індексу фотометричної стиснутості сонячної корони [формула] (за визначенням Людендорфа) за матеріалами спостережень під час 59 повних сонячних затемнень 1851-2009 рр. Досліджено залежність індексу a+b від фази сонячної ...
522377
  Міщук Тетяна Едуардівна Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку : Дис... канд. біолог.наук: / Міщук Тетяна Едуардівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.135-157
522378
  Міщук Т.Е. Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку (електроенцефалографічне дослідження). : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Міщук Т.Е.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
522379
  Дербенцев В. Залежність інфляційних процесів від технологічної структури економіки : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
522380
  Файдиш О. Залежність квантової / О. Файдиш. – К, 1957
522381
   Залежність кількісного вмісту оксалатдеградувальних бактерій у фекальному біоптаті щурів від кількості оксалатів в раціоні харчування / І. Акуленко, В. Стецька, Т. Сергійчук, Г. Толстанова, Н. Степанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-58. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Порушення у складі мікробіоти кишечника, а саме - зниження мікроорганізмів, здатних метаболізувати оксалати, є одним із основних факторів розвитку гіпероксалурії. Метою даного дослідження було визначити кількість оксалатдеградувальних бактерій (ОДБ) у ...
522382
  Булавін Л.А. Залежність коефіцієнта поверхневого натягу рідини від радіуса кривизни поверхні. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв // 1-ша укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
522383
  Камчатний О.А. Залежність колекторських властивостей викопного вугілля від природних і техногенних чинників вуглегазового родовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Камчатний Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпро, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
522384
   Залежність концентрації 137Cs та калію в екстрагованому ґрунтовому розчині від вологості ґрунту перед центрифугуванням / В.В. Пророк, Ф.Дж. Вайт, О.І. Даценко, Л.А. Булавін, С.Є. Зеленський, Л.Ю. Мельниченко, С.Г. Розуван, Л.В. Поперенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 87-92. – ISSN 1818-331Х


  Досліджено концентрацію 137Cs та калію у ґрунтових розчинах, екстрагованих методом центрифугування ґрунтів різного типу з кількох експериментальних ділянок, що знаходяться в 10-км зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Результати експерименту показали, що ...
522385
  Лозицька Н.Й. Залежність кута нахилу активних областей від величини рознесення полярностей // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 58-59
522386
  Сухорада Залежність магнітної сприйнятливості від вологості проб грунту / Сухорада, О.В. Круглов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-91. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни магнітної сприйнятливості грунтів під час висихання. Зроблено порівняння застосування різних видів магнітної сприйнятливості при вивченні грунтового покриву. The study of soil"s magnetic susceptibility during the desiccation. The ...
522387
  Домрачев В.М. Залежність макроекономічних показників розвитку економік України, Росії, Єврозони та США / В.М. Домрачев, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-89
522388
  Приймаченко Н.В. Залежність максимального стоку дощових паводків у басейні Дністра від орографічних та гідрометеорологічних умов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 71-77. – Бібліогр.: 15 назв
522389
  Бандажевський Ю.І. Залежність метаболічних асоціацій кальцію і фосфору від стану генома фолатного циклу у дітей, які проживають на території. що постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції / Ю.І. Бандажевський, Н.Ф. Дубова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 51-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
522390
  Чорний Е. Залежність механічної швидкості буріння свердловин від внутрішньопорового тиску розкритих порід у Передкарпатському прогині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Розглянуто залежність механічної швидкості буріння свердловин від розкриття пластів з аномально високими поровими (пластовими) тисками (АВТП). Прогнозування АВПТ має важливе значення для поліпшення якості розкриття пластів у процесі буріння. У ...
522391
  Чі-Мінь Хуань Залежність між маркетинговою стратегією, вартістю бренда та споживчою мотивацією (на прикладі спортивного комплексу) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 463-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
522392
  Кум Х. Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз / Х. Кум, К. Караджаоглу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 399-405. – ISSN 1993-6788
522393
  Перегуджов Д.О. Залежність міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь від імпорту / Д.О. Перегуджов, С.П. Гришин, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 196-200


  У статті проведено аналіз світових поставок основних видів звичайних озброєнь за період з 1997 по 2006 роки, в результаті чого визначено, що за винятком Росії і США, всі країни мают залежність від імпорту іноземних технологій для власних розробок ...
522394
  Мінінберг С.Я. Залежність морозостойкості та врожайності винограду від умов мінерального живлення. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 73-81с.
522395
   Залежність накопичення біомаси продуцентом меланіну Psedonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Agaricomycotina) від складу культурального середовища / Т. Кондратюк, Т. Акуленко, Є. Торгало, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було встановлення залежності накопичення біомаси продуцентом меланіну Pseudonadsoniella brunnea від складу культурального середовища. У дослідженнях використовували 14 різних культуральних середовищ: стандартні рідкі живильні середовища ...
522396
  Козаченко А.Ю. Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
522397
  Горбаченко О.М. Залежність параметру деформації аксіальних ядер від обертального моменту / О.М. Горбаченко, В.А. Плюйко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 434-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто залежність параметру деформації ядра від його моменту обертання в межах краплинкової моделі. Запропоновано параметризацію цієї залежності при довільних швидкостях обертання. При малих кутових швидкостях результати співпадають з отриманими в ...
522398
  Гаркуша О.В. Залежність перебігу реакціїметатезису із замкненням кільця на гомогенному каталізаторі Граббса від жорсткості структури субстрату / О.В. Гаркуша, А.В. Яцимирський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 144
522399
  Пивовар С.М. Залежність перебігу серцевої недостатності від поліморфізму Gln27Glu гена B2-адренорецепторів // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-55. – ISSN 1605-7295
522400
  Яцимирський В.К. Залежність поверхневої активності компонентів Fe-W каталізатора синтезу аміаку від хемосорбційної взаємодії / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 30-37. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розглянуто питання про вплив хемосорбції газу на поверхневу активність компонентів залізовольфрамового каталізатора. Показано, що отримані з термодинамічних розрахунків дані добре пояснюють причину низької та стабільної в широкому інтервалі ...
522401
  Лисиченко В.К. Залежність почерку від основних властивостей вищої нервової діяльності виконавця рукопису та її криміналістичне значення / В.К. Лисиченко, В.М. Барбашина, Т.В. Варфоломєєва // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
522402
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
522403
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами. : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 121л. – Бібліогр.:л.102-121
522404
  Осипенко В.П. Залежність процесів обміну органічними речовинами між донними відкладами і водою від деяких абіотичних чинників / В.П. Осипенко, Т.В. Євтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
522405
  Кашпур Д.Д. Залежність реакції на негативні телевізійні новини від вроджених та набутих особливостей особистості / Д.Д. Кашпур, С.В. Тукаєв // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-74
522406
  Бровко М.О. Залежність рельєфу північного узбережжя Азовського моря від особливостей його геологічної будови / М.О. Бровко, А.Ю. Саркісов // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 70-75. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
522407
  Довбиш Н. Залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей росту і розвитку малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 97-99. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України, динаміки росту і розвитку їх пагонів з метою прискореного отримання масового ...
522408
  Шулик Ю.В. Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів / Ю.В. Шулик, Е.Г. Мороз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 157-163. – (Серія "Економіка" ; вип. 12 (40)). – ISSN 2311-5149
522409
  Тамбовцева О.В. Залежність рівня здоров"я від інтенсивності фізичних навантажень // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 29-32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
522410
  Данилов С.А. Залежність рівня інтелектуального розвитку від швидкості розумових процесів та функціональної асиметрії мозку / С.А. Данилов, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку і швидкістю розумових процесів. Між рівнем інтелектуального розвитку і коефіцієнтом асиметрії мозку вірогідних зв"язків не виявлено, хоча існує такий зв"язок між коефіцієнтом асиметрії ...
522411
  Дарнопих Г.Ю. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об"єктів паливно-енергетичного комплексу України / Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 186-199. – ISSN 0201-7245
522412
  Находкін М.Г. Залежність роботи виходу поверхні Si(100) від ступеня покриття її вісмутом / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 373-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  За допомогою методу фотоелектронної спектроскопії досліджено зміну роботи виходу поверхні Si(100)-2xl при адсорбції на ній атомів Ві. Показано, що ця залежність має три характерних області, які чітко корелюють зі зміною структурних та електронних ...
522413
  Пігулевський П. Залежність розташування металогенічних зон від будови низів земної кори Південно-Східної частини УЩ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті закономірності розташування Дніпровської та Приазовської металогенічних областей, Криворізько-Кременчуцької та Оріхівсько-Павлоградської металогенічних зон у зв"язку з глибинною будовою південно-східної частини УЩ на зрізі 30 км. Наведена їх ...
522414
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 230-235. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
522415
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 220-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
522416
  Макух С.М. Залежність соціально-економічного розвитку країни від виведення у сферу пріоритету активізації інвестування в її людський капітал // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 368-375. – ISBN 5-7763-2435-1
522417
  Хутка С.В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-46. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати лонгітюдного аналізу виявленої на початковій стадії українських пострадянських трансформацій залежності соціальної адаптованості особистості від позицій у стратифікаційній структурі на основі репрезентативних для зайнятого ...
522418
  Пивоваренко Залежність спектральних характеристик води від її електричного потенціалу / Пивоваренко, О.М. Ляхов, В.Б. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив електричного потенціалу води на її спектральні характеристики. Показано, що УФ-спектр поглинання води залежить від її електричного потенціалу. Встановлено, що УФ-спектри поглинання водних розчинів поверхиево-активних речовин ідентичні ...
522419
   Залежність стану води від температури в зернах кефіру при різній гідратації / В.М. Гунько, В.В. Туров, Т.В. Крупская, А.П. Головань, С.М. Пахлов, М.Д. Цапко, Skubіszеwskа-Zіеbа, В. Сhаrmаs // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 86-96. – ISSN 2079-1704
522420
   Залежність суб"єктивного переживання щастя від ціннісно-мотиваційних орієнтацій у сучасної студентської молоді / І.С. Потоцька, О.О. Белов, В.А. Герасимук, А.В. Новицький // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
522421
  Зузук Ф.В. Залежність твердого стоку річок правобережної частини басейну Прип"яті від гідравлічних та гідрографічних характеристик річок та їх водозборів / Ф.В. Зузук, С.С. Кутовий, В.В. Соловей // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
522422
  Кузьменко П.П. Залежність теплоємкості стопів системи Cd-Mg від температури і концентрації / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна, 1958. – С. 57-61. – Окр. відбиток
522423
   Залежність теплопровідності діодного кристала від орієнтації р-п переходу / В.М. Добровольский, Л.В. Іщук, С.П. Павлюк, В.М. Кисліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено нестаціонарне поширення тепла крізь р-п перехід напівпровідникового діодного кристала при його імпульсному розігріві з однієї сторони. Виявлено різну швидкість проходження теплового фронту вздовж кристала в залежності від його ...
522424
  Дишлова Н.В. Залежність типа прихильності від особливостей міжособової взаємодії з дорослими дітей раннього віку в будинку дитини і в сіми"ї // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
522425
  Тревого І.С. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Ю.Ф. Ткаченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-4 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
522426
  Гнатюк Ігор Миколайович Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах західного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Гнатюк Ігор Миколайович ; Ін-тут цукрових буряків Української Академії аграрних наук. – Київ, 1997. – 18 с.
522427
  Кмбур А. Залежність успішності процесів соціальної адаптації особистості від адекватної системи ціннісних пріоритетів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-51


  Автор з"ясовує ціннісні параметри соціальної адаптації особистості до змін і доводить важливість аксіологічного підходу до постановки і розв"язання проблеми. І Зміна соціальних умов, суспільних ціннісних орієнтирів призводить до того, І наголошується ...
522428
  Файдиш О.М. Залежність фотопровідності в кристалах антрацену від матеріалів, форми і направленостй електродів / О.М. Файдиш, В.В. Слободяник. – Київ, 1960. – [8] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 3, серія астрономії, фізики та хімії, вип. 2, 1960
522429
   Залежність холеретичних ефектів жовчних кислот від наявності іонів гідрокарбонату / О.М. Долгова, Т.В. Масюк, С.П. Весельський, М.М. Слободян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У гострих дослідах на щурах встановлено, що ефекти екзогенних жовчних кислот залежать від наявності іонів гідрокарбонату. Холева і таурохолева кислоти, уведені внутрішньопортально у фізіологічному розчині, пригнічують секрецію жовчі, а введені в ...
522430
  Стецько М.В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 92-103. – ISSN 2305-7645
522431
  Шевченко О.О. Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 77-83. – ISSN 2077-804X
522432
  Храновський П.А. Залежність частоти хромосомальних аверацій від дози Х-проміння у drosophila melanogster : Дис... канд. біологич.наук: / Храновський П.А.; КГУ. Биологич. ф-тет. – Київ. – 83л. – Бібліогр.:л.76-83
522433
  Тищенко Алла Залежність чи тренд? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 27 : фото
522434
  Сумарук Т.П. Залежність швидкості зміни вікових варіацій геомагнітного поля від положення обсерваторії та часу / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 181-192 : табл. – Бібліогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
522435
  Стародубець О.О. Залежність якості відтворення свинопоголів"я від сезону року / О.О. Стародубець, А.О. Бондар // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
522436
  Череватський Д.Ю. Залежність якості життя від енергоспоживання: міждержавні варіації // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 144-157. – ISSN 2072-9480
522437
  Довбня О.М. Залежність якості української політичної еліти від ступеня розвитку громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
522438
  Кринько Ю.М. Залежності спектрів ХВЕЕ індію від енергії електронів при різних кутах їх розсіювання / Ю.М. Кринько, А.М. Коновалов, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 352-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі перевіряється можливість впливу кута розсіяння електронів O на залежність від енергії первинних електронів Еp форми спектрів характеристичних втрат енергії електронів (ХВЕЕ) індію, які вимірюються в експериментах "на відбиття" з кутовим ...
522439
  Егоров Н.М. Залежь / Н.М. Егоров. – М., 1977. – с.
522440
  Гурчинов М. Залез на аксиолошкиот релативизам = Sunset of the axiological relativism : кон нови критички хоризонти / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиоф на науките и уметностите, 2015. – 220, [4] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-157-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в укрїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
522441
  Брайон О.В. Заленкський В"ячеслав Рафаїлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 175-76. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522442
  Лаврентьева Е.Ф. Залесье / Е.Ф. Лаврентьева. – М., 1986. – 117с.
522443
  Ермолаев В. Залет Satyrus briseis L. (Lepidoptera Satyridae) в лесную зону Западной Сибири / В. Ермолаев // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 155-157
522444
  Лариков Л.Н. Залечивание дефектов в металлах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 279 с.
522445
  Голант В. Залечь на дно // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 100-101 : фото
522446
  Иваненко Анна Залечь на дно в Брюгге : Сity liff // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 74-81 : Фото
522447
  Гончар И. Залечь на одно // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 30. – ISSN 1563-6755


  Последующая регистрация двух строений, переданных в ипотеку, как единого объекта недвижимости, не свидетельствует о создании иного имущества и не изменяет сути обременения.
522448
  Крамп Б. Залив / Б. Крамп. – М., 1963. – 28с.
522449
  Матвеева Н. Залив : проза: автобиографическая повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-21. – ISSN 0131-2332
522450
  Паттерсон Д.Л. Залив Доброго Начала / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1984. – 125с.
522451
  Ханберг Э.К. Залив первого греха : повесть, рассказы / Эрик Ханберг; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 336 с.
522452
  Масленников Б.Г. Залив Петра Великого / Б.Г. Масленников. – Владивосток, 1965. – 75с.
522453
   Залив Петра Великого. – Владивосток, 1981. – 196с.
522454
  Дан Роб Залив Святого Лаврентия. Щедрый залив / Дан Роб, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 116-135 : фото
522455
  Афиногенов В.Д. Залив семи бурь : повести, Рассказы / Владимир Афиногенов ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1979. – 183 с. : ил.
522456
  Бондаренко Б.Е. Залив Терпения : повести / Борис Бондаренко. – Москва : Современник, 1980. – 238 с. – (Новинки "Современника")
522457
  Самойлов Д.С. Залив. / Д.С. Самойлов. – М, 1981. – 143с.
522458
  Журавлев-Печорский Заливень : кн. о родном крае : [рассказы] / Вас. Журавлев-Печорский ; [худож. А.В. Мошев]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1978. – 287 с., [1] л. портр.
522459
  Мальгинов И.А. Заливка и содержание льда на катках / И.А. Мальгинов. – М, 1968. – 64с.
522460
  Семенов В.В. Заливные луга / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1977. – 63с.
522461
   Заливы Каспийского моря - Комсомолец. – М-Л, 1937. – 232с.
522462
  Мушкетик Ю. Залишається поет // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 132-133. – ISSN 0208-0710
522463
  Томенко М. Залишається проблема фізичного захисту Ющенка : Розмова з директором ін-ту політики, народним депутатом України // Львівівська газета, 2004. – 8 липня


  Щодо президентських виборів 2004 р.] /Підготував Я.Городчук
522464
   Залишається так само щедрим і молодим // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 25 травня (№ 89). – С. 2


  Прозаїку, критику, публіцисту та професору кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Юрію Ярмишу виповнилося 65-років.
522465
  Славинський М. Залишатися самим собою, або Він був слюсарем і знає... Мозаїка роздумів, спостережень і спогадань // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 46-47.
522466
  Столбін О.П. Залишаюсь собою : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1989. – 238 с.
522467
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Гузар Л. ; післямова Івшина Л.О]. – Київ : Пульсари, 2011. – 286, [2] с. : фотоіл. – (Українці у світовій цивілізації / ідея і упоряд. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-98-3
522468
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Л. Гузар ; післямова Л.О. Івшина]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Пульсари, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Українці у світовой цивілізації / ідея і упоряд. серії: Л. Копань). – ISBN 978-617-615-012-1
522469
  Рейнольдс Д.Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика : надзвичайне життя Петра Яцика / Джон Лоуренс Рейнольдс ; [пер. з англ. М.М. Сороки]. – Кам"янець-Подільський : Освіта України, 2018. – 303, [1] с., [4] арк. фот. : іл., портр. – Пер. за вид.: Leaving home. The remarkable life of Peter Jacyk / John Lawrence Reynolds. Vancouver, 2013. - Імен. покажчик: с. 297-303. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7626-26-7
522470
  Сергійчук В. Залишаючи рідну землю з пам"яттю про героїв // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 239-246. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя переходу Уряду УНР в екзилі.
522471
  Молчанова Т. Залишаючись собою = Народному артисту України Б.Ступці - 70! : інтерв"ю // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Інтерв"ю з укр. актором театру і кіно, лауреатом Шевченківської премії Богданом Ступкою.
522472
  Пономарів О. Залишаючись українцем // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 3


  Мовна політика в Україні. Олександр Пономарів: "Я не можу погодитися з поглядом тих, хто, залишаючись українцем, приймає російську мову й російську культуру як рідну".
522473
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
522474
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2011. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
522475
  Бетлій О.В. Залишені напризволяще: солдатки Києва на початку Першої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історичні науки. – C. 56-66. – (Історичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-3417
522476
  Назимко Є.С. Залишення в небезпеці: кримінально-правовий аспект : монографія / Є.С. Назимко, Є.О. Пилипенко ; М-во внутріш. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг ; Харків : Колегіум, 2017. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97655-3-6
522477
  Бабаніна В.В. Залишення в небезпеці: характеристика об"єкта злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 132-138
522478
  Мірошніченко А. Залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-56
522479
  Матвійчук О. Залишив слід в історії української астрономії / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595


  У 1870 р. ординарного професора по каф. астрономії та геодезії М. Ф. Хандрикова перевели з Московського ун-ту до Ун-ту Св. Володимира.
522480
  Бондарець Д. Залишив у спадок першу "Граматику" // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 352-353


  Метелій Смотрицький.
522481
  Левицька О. Залишитися українцем // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 19. – С. 6


  Українське шкільництво в Канаді.
522482
   Залишиться в наших серцях // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 січня (№ 3)


  Пам"яті Володимира Васильовича Біленка - українського журналіста, видавеця. Заслуженого працівника культури України.
522483
  Богуш М. Залишиться у вічності : Володимир-Волинський : історія, яка завжди з нами / Микола Богуш. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-517-622-0
522484
  Синяк І. Залишки "традиційного" діловодства запорожців у внутрішньому документообігу Коша Нової Січі (1734 - 1775) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 83-92
522485
  Курбатова І.М. Залишки антибактеріальних препаратів, антигельмінтиків та гормонів у відходах життєдіяльності свиней / І.М. Курбатова, О.В. Байєр, М.О. Захаренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 122-129. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2077-4893
522486
  Шевчук О. Залишки викопних грибів у мезозойських викладах України // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 42. – С. 8-16. – ISSN 0131-2634
522487
  Дроздовський Дмитро Залишки імперського палеозою // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Коли велика крижана брила сходить із поверхні землі, то після неї залишається великий слід. Навіть коли ця крига вже сповзла, на її місці довгий час залишатиметься слід мертвої порожнечі, доба холодного безчасся. Що буде далі? Загоїти рану важко, ...
522488
  Рудавський Д.В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах / Д.В. Рудавський ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 208 с. : іл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-00-1126-7
522489
  Ішігуро К. Залишок дня : [роман] / Кадзуо Ішігуро ; з англ. пер. Ганна Лелів ; обкл. Оксани Йориш. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 235, [3] с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Winner of the Nobel Prize in literature та Winner The Man Booker Prize 1989. – ISBN 978-617-679-623-7
522490
  Плотко П. Залишок наднової Вітрила та її пульсарно-вітрова туманність: фізичні характеристики та радіовипромінювання / П. Плотко, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-41. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Залишок наднової Вітрила (Vela SNR - один з найближчих до Землі) служить космічною лабораторією релятивістської та пульсарної астрофізики. Зокрема, його синхротронне радіовипромінювання визначається фізичними процесами як у самому залишку, так і в ...
522491
  Петкович Д. Залищки обряду сепарації в етнічних піснях про весілля // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 55-58. – ISSN 0130-6936
522492
  Цюпин Б. Залізна леді у бронзі / Б. Цюпин, Д. Вовнянко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 15 (283). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Сила переконань Маргарет Тетчер змінила Велику Британію.
522493
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-53
522494
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 14-16
522495
  Галілейська О. Залізна людина і його друзі. Загальна характеристика металів // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Формуємо покоління науковців. – С. 66-77
522496
  Лазарева А. Залізна мадам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Міжнародний валютний фонд від 5 липня очолить Крістін Лангард
522497
  Лондон Д. Залізна п"ята / Джек Лондон ; Переклав з англійської Остап Нитка [Є.І. Касяненко]. – Друге, переглянуте та Іваном Бабієм ілюстроване видання. – Харьків ; Берлін ; Нью-Йорк ; Вінніпег : Україно-Амер. Видавн. Т-во "Космос" . [Print. by M. Mattisson], 1923. – 306, [5] с. : мал. – На с. 5: Пам"яті огненного борця за робітничу революцію на Україні Євгена Нероновича... присвячено працю цього перекладу
522498
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – Харків, 1933. – 135 с.
522499
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – Київ, 1959. – 239 с.
522500
  Коваль С. Залізна руда, городки і Фламенко / спілкувалася Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793


  Розмова з Світланою Коваль, викладачем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
522501
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 299 с.
522502
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1976. – 288 с.
522503
  Владко В.М. Залізний бунт / В.М. Владко. – Київ, 1967. – 403с.
522504
   Залізний вовк. – Київ, 1992. – 28с.
522505
  Микитенко О.В. Залізний дощ : Оповідання, повість / О.В. Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 262 с.
522506
  Жежера В. Залізний Едвард // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 36-38


  Пам"яті українського режисера, засновника столичного театру на Лівому березі Дніпра - Едуарда Митницького.
522507
  Добровольський С.П. Залізний кінь / С.П. Добровольський. – Вид. 2-е, переробл. – Х., 1930. – 101с.
522508
  Добровольський С. Залізний кінь / С. Добровольський. – Вид. 3-е. – Х., 1932. – 140с.
522509
  Качуровский І. Залізний куркуль / І. Качуровский. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1959. – 83с.
522510
  Серафімович А. Залізний потік / А. Серафімович. – Харків, 1927. – 243с.
522511
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ-Харків, 1935. – 180с.
522512
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ : Художня література, 1954. – 156с.
522513
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ, 1967. – 164с.
522514
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ, 1977. – 246с.
522515
  Талев Д. Залізний світильник: роман / Д. Талев. – Київ, 1982. – 328с.
522516
  Дніпрович М. Залізний тон. / М. Дніпрович. – Х., 1928. – 68с.
522517
  Тригуб В. Залізний Хрест і часи Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31


  Історія нагороди "Залізний Хрест"
522518
  Гізер Р. Залізний цар : Фрагмент із книжки / з англійської переклали Ганна Невгад, Аіліна Душейко, Юлія Швалюк, Людмила Паламарчук; літературна редакція Ірини Сандовенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 215-223. – ISSN 0320-8370
522519
  Птахів Семен Залізницею - від Європи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
522520
  Пестушко Валерій Залізниці з"єднають Євразію й Америку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
522521
  Цехановецький Г. Залізниці і держава / Григорій Цехановецький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 244-250. – ISBN 966-346-208-6
522522
  Самойлов Юрій Залізниці світу: канали агентського доступу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 16-19 : фото. табл. – ISSN 1998-8044
522523
  Толокньов І.В. Залізниці України в добу Гетьманату (травень-грудень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 48)


  Стаття присвячена аналізу матеріально-технічного стану державних залізниць України в останній рік Першої світової війни (період Гетьманату, травень-грудень 1918 р.); окремо висвітлюється процес забезпечення доріг пально-мастильними матеріалами
522524
  Семінович Алла Залізниця - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 30--31 : фото
522525
  Ільницька І.М. Залізниця - зона підвищеної небезпеки! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 26
522526
  Сосюра В. Залізниця : Епопея / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 47с.
522527
  Яценко Б.П. Залізниця як важлива складова туристичної індустрії Японії / Б.П. Яценко, Д.О. Ярошенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 228-238 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
522528
  Онуфрієнко А. Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920-1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-93. – ISSN 1728-6875
522529
  Птахів Семен Залізнична дистриб"юція: геть від авралів! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 34-39 : фото. – ISSN 1998-8044
522530
   Залізнична колія Львів-Підгайці : мандрівка в минуле : до 100-ліття відкриття колії Львів-Підгайці / упоряд. Степан Колодницький ; [ред. Анна-Марія Волосацька]. – Підгайці ; Львів ; Київ : [б. в.], 2009. – 54 с. : портр., фот. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
522531
  Стрелко О. Залізничне будівництво в Російській Імперії (1836-1917): витоки та розвиток // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 51-57. – ISSN 2079-2999


  Історія залізничного будівництва в Російській імперії, в тому числі і в Україні, і цікава, і повчальна. Адже залізничне будівництво - це головний напрямок промислового перевороту в транспортній галузі, вагомий прискорювач економічного розвитку й ...
522532
   Залізничний онлайн-тікетінг зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
522533
  Треніна А.С. Залізничний переїзд - зона небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 23-24
522534
   Залізничний район міста Києва. – К, 1959. – 180с.
522535
  Ігнатенко М.Г. Залізничний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 109-112
522536
   Залізничний транспорт в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-8062-58-2
522537
  Ангелейко В.І. Залізничний транспорт України в 1959-1965 роках / В.І. Ангелейко. – Київ : Держтехвидав, 1969. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
522538
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період першої світової війни (1914-1918 рр.) : Дис....кандид.історичних наук:07.00.01 / Толокньов Іван Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 195л. + Додатки:с.188-195. – Бібліогр.:с.172-195
522539
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Толокньов І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
522540
  Толокньов І.В. Залізничний транспорт України в умовах Першої світової війни (серпень 1914 - лютий 1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-18. – (Історія ; вип. 42)


  На основі широкої джерельної бази та опрацьованої літератури піддається ґрунтовному аналізу діяльності залізничного транспорту в межах України протягом першої світової війни
522541
  Марценюк Л.В. Залізничний туризм як складник сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 3-16. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
522542
  Плахтін І.О. Залізничники / І.О. Плахтін. – Київ, 1938. – 43 с.
522543
  Неправська Наталія Залізничні квитки продаємо по-французьки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
522544
  Салата Г. Залізничні мости професора Л.Д. Проскурякова: нотатки до золотої скарбниці історії науки і техніки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 127-131. – ISSN 1998-4634
522545
   Залізничні станції та річні пристані і причали на території України. – Х, 1931. – 128с.
522546
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 березня 1927 р.. – Х, 1927. – 26с.
522547
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 жовтня 1926 р.. – Х, 1926. – 20с.
522548
  Животинський П.С. Залізничнний транспорт і розвиток металургії України / П.С. Животинський. – Харків : Пролетар, 1931. – 216 с.
522549
  Горнікова М.О. Залізні вироби з давньоруського Витачева / М.О. Горнікова, Д.П. Недопако // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-92. – ISSN 0235-3490
522550
  Вітович І. Залізні коні не винні. Уряд Португалії вживає жорстких заходів проти водіїв бензовозів, страйк яких паралізував країну // Україна молода. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 90). – С. 7
522551
   Залізні сонети. – Катеринслав, 1925. – 40с.
522552
  Константинов В.О. Залізні та залізобетонні мости України – пам"ятки будівельної науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 22-37. – ISSN 2079-2999
522553
  Радченко П.П. Залізні шори / П.П. Радченко. – Київ, 1955. – 222с.
522554
  Куряка О. Залізняк Леонід Львович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
522555
  Конча С.В. Залізняк Леонід Львович (- археолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – C. 194. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522556
   Залізняк Леонід Львович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
522557
  Тельнюк С.В. Залізняки / С.В. Тельнюк. – Київ, 1966. – 71с.
522558
   Залізнякові читання : матеріали Другої учнівської наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 травня 2010 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 224 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-307-7
522559
   Залізнякові читання : матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 жовтня 2011 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; [упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 248 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-459-3
522560
  Соловей Т.В. Залізо у грунтових водах болотних ландшафтів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 141-150


  У болотних ландшафтах спостерігається висока рухливість заліза у зв"язку з домінуванням кислого глеєвого середовища та значною кількістю органічної субстанції. В Кампиноськом національному парку (Польша) досліджені форми міграції заліза у водах ...
522561
  Щербіна М. Залізобетонні конструкції не витримували, а хлопці трималися... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 9


  "Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні, став символом незламності українського духу, мужності українських солдатів та офіцерів. «За кілька днів аеропорт буде нашим...». Незадовго до початку Євро-2012 у Донецькому аеропорту ім. Сергія ...
522562
  Волковецький С. Залізом і кров"ю... / розмову вела Ольга Бабій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  "Голова Івано-Франківської "Просвіти" Степан Волковецький, екс-Посол в Азербайджанській республіці (2006 - 2008 рр.) дав інтері"ю з приводу подій в Нагірному Карабасі..."
522563
  Бек Юрій Маркіянович Залізомісні глушені поливи на основі відпадків виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бек юрій Маркіянович ; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
522564
  Орловський Б.М. Залізорудна промисловість України в дореволюційний період : Ысторико-економычний нарис / Б.М. Орловський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 183с.
522565
  Шевченко С. Залік у Бабушкіна / Сергій Шевченко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 549-550. – ISBN 966-7769-79-6
522566
  Лиховид І. Заліки та екзамени - "автоматом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 7


  Міністерство освіти та науки радить вишам східних регіонів завершити навчання достроково через складну ситуацію.
522567
  Маковей О.С. Залісє : повість / Осип Маковей. – 2-е справл. вид. – [Коломия] : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1914. – 384 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Осип Маковей: Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Кущ. - Львів, 1958. – (Загальна бібліотека ; № 130/134)
522568
  Якушевич В.В. Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 305-310


  У статті досліджено вплив зміни лісового покриву Сколівського району на підтоплення територій в межах басейну річки Опір. Розглянуто основні функції лісів. Запропоновано на прикладі частини басейну р. Опір виділяти ландшафті смуги-регулятори, які ...
522569
  Гурський В.В. Заліснення порубів, пустирів та галявин у лісах України / В.В. Гурський. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 62 с.
522570
  Гавриленко О. Заліснення українського степу - благо чи катастрофа? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-70. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні причини і наслідки зникнення природного рослинного покриву степової ландшафтної зони України. Обґрунтовано цінність залишків цілинних степових екосистем як найбільш дефіцитних природних комплексів, які мають охоронятися в Україні ...
522571
  Маковей Осип Заліся : Повість / Маковей Осип. – 2-е справлене вид. – Б.м. – 352с.
522572
  Рижков В. Заліська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 20


  Слов"янська колонізація басейну Волги і Оки та її наслідки.
522573
  Казанник В.В. Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область / В.В. Казанник, В.О. Мороз, Р. Віjlmаkеrs // Авіфауна України : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці, 2015. – Вип. 6. – С. 48-50. – ISSN 1727-7531
522574
  Кулик О.П. Залітки : повісті, оповідання, новели / О.П. Кулик. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 142 с.
522575
  Ельгорт Б.Б. Заліщики / Б.Б. Ельгорт. – Львів : Каменяр, 1967. – 20 с. – (Вивчай рідний край)
522576
  Мельник П. Заліщицькі вакації Маланюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-14 липня (№ 27)
522577
  Мегела І.П. Залка Мате (- угорський письменник, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 201. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522578
  Попов Д.И. Залмоксис : религия и общество на траките / Димитър Попов. – София : Унив. изд-во "Климент Охридски", 1989. – 235 с.
522579
  Зарандия Т.Д. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т.Д. Зарандия, Т.В. Джугели // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 333-340. – ISSN 1563-3349
522580
  Ковальчук А.В. Залог / А.В. Ковальчук. – Киев, 1986. – 175с.
522581
  Лухт Л.И. Залог в современном румынском языке. /Пассив/. / Л.И. Лухт. – М., 1962. – 83с.
522582
  Деисадзе Отар Григорьевич Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деисадзе Отар Григорьевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
522583
  Богданов И. Залог за историческо безсмъртие : единение вековно между земя, народ, държава и култура / И. Богданов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 214, [2] с.
522584
  Харчук И.Н. Залог здоровья и красоты / И.Н. Харчук. – К, 1986. – 49с.
522585
  Смирнов Б.В. Залог и страхование / Б.В. Смирнов. – Киев, 1995. – 100 с.
522586
   Залог имущества : Общедоступное изложение основных начал действующего права ; Права и обязанности залогодержателей и залогодателей с приложением образцов договоров, иск. прошений и деловых бумаг. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. М.В. Попова, 1914. – 168 с. – (Общедоступная юридическая библиотека, издаваемая под редакцией В.Я. Крюковского ; № 3)
522587
  Жильцов В. Залог исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
522588
  Шкрум Татьяна Семеновна Залог как вещно-правовой способ обеспечения обязательств по законодательству Украины : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Шкрум Татьяна Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 230л. – Бібліогр.:л.217-230
522589
  Собко В. Залог мира : Далекий фронт / В. Собко. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 450 с.
522590
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359с.
522591
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1952. – 347с.
522592
  Собко В.Н. Залог мира / В.Н. Собко; Пер.с укр. Ц. Дмитриевой и Н. Треневой. – Киров : Кировское кн. изд-во, 1953. – 324с.
522593
  Собко В.Н. Залог мира : Обыкновенная жизнь: Роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. – Москва, 1964. – 616с.
522594
  Дыдынский Ф. Залог по Римскому праву / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. С. Оргельбранда, 1872. – III, [3], 278 с.
522595
  Пушкина А.В. Залог прав в гражданском праве России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
522596
  Никонов А.И. Залог. / А.И. Никонов. – Воронеж, 1986. – 173с.
522597
  Баскаков Н.А. Залоги в каракалпакском языке / Н.А. Баскаков ; Акад. наук Уз.ССР, Ин-т языка и лит. – Ташкент : Изд-во УзССР, 1951. – 32 с.
522598
  Джанаев В.Н. Залоги в кумыкском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев В. Н.; АзГУ. – Баку, 1970. – 20л.
522599
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале англ. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Медведева Людмила Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
522600
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале английского языка) : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Медведева Людмила Михайловна; КГу им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 486л. – Бібліогр.:л.465
522601
  Шубная Э.Г. Залоговое значение инактивных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Шубная Э.Г. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1973. – 25 с.
522602
  Вишневский А.А. Залоговое право : Учеб. и практическое пособие / А.А. Вишневский. – Москва : БЕК, 1995. – 179с. – ISBN 3-4064-0188-0, 5-85639-121-7
522603
  Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. / В.М. Будилов. – СПб, 1993. – 150с.
522604
   Залоговые конкструкции в разноструктурных языках. – Л., 1981. – 286с.
522605
  Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1963. – 127с.
522606
  Чекунов А.В. Заложение и начальные моменты развития Азово-Кубанской впадины / А.В. Чекунов. – Киев, 1962. – С. 97-106. – Отд. оттиск
522607
  Гуральник Е.Н. Заложник жизни // Библиография : Москва, 2000


  Современники о Ф.К. Сологубе:Библиография
522608
  Мицик Ю. Заложник у хана // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 109-110
522609
  Гейм С. Заложники / С. Гейм. – Москва, 1944. – 335с.
522610
  Зорин В.Н. Заложники / В.Н. Зорин. – Калининград, 1989. – 283с.
522611
  Поцюс А. Заложники : повести, рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 383 с.
522612
  Хаськович И. Заложники глобализации // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 56-58
522613
  Крым А.И. Заложники отеля "Европа" : Повесть, рассказы / А.И. Крым. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
522614
  Крет Себастьян Заложники света : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
522615
  Макс Д.Т. Заложники сна : феномен сна / Д.Т. Макс, Стебер Мэгги // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-87 : Фото
522616
  Сент-Джеймс Заложники удачи / Сент-Джеймс. – Москва, 1995. – 464с.
522617
  Шелыганова В.Г. Заложница : [поэзия, проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 422, [2] с. : ил., портр. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-102-4
522618
  Гауптман Г. Заложница Карла Великого : пьеса в 4-х действиях / Г. Гауптман ; Пер. с нем. З. Венгеровой и Л. Вилькиной. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1909. – 151с. – (Универсальная библиотека ; № 195-196)
522619
  Пертту П. Залом : рассказы и повесть / Пекка Пертту; переводы. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1963. – 75 с.
522620
  Власенко І.М. Залп : байки в прозі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1966. – 38 с.
522621
  Станцев В.Т. Залп / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1972. – 61с.
522622
  Івакін Ю.О. Залп : пародії, фейлетони, гумор / Ю.О. Івакін. – Київ : Молодь, 1982. – 152 с.
522623
   Залпы гнева : подвиги советских артиллеристов. – Москва : Военное издательство, 1943. – 71 с.
522624
  Чесноков И.Н. Залпы над морем / И.Н. Чесноков. – М., 1988. – 173с.
522625
  Мильченко Н.П. Залпы над Невой / Н.П. Мильченко. – М, 1983. – 256с.
522626
  Абрагам П. Залпы Ноева ковчега, или О путях-дорогах моего непутевого друга Венслова : [роман] / П. Абрагам; [Перевод с нем. В. Розанова; Ил.: И. Оффенгенден]. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 399 с. : ил.
522627
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
522628
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – 2-е изд. испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1975. – 128с.
522629
  Мельников П.Е. Залпы с берега / П.Е. Мельников. – М., 1971. – 253с.
522630
  Неправська Наталія Залучаємо туристів із Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
522631
  Заславська О.І. Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 66-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
522632
  Москотіна Р.Ю. Залученість до акції протесту: слабкі vs сильні соціальні зв"язки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 23-33. – ISSN 1681-116Х
522633
  Медведєва Анна Залученість і власний приклад в роботі готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 60-63 : фото
522634
  Крилова Н. Залучення акціонерного капіталу на фондових ринках: публічне чи приватне роміщення акцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам залучення акціонерного капіталу на зовнішніх ринках і розлядає переваги та недоліки двох основних способів публічного розміщення (IPO) чи приватного (Private Placement). Проведена порівняльний аналіз та первинний кошторис ...
522635
  Ігнатенко О.П. Залучення альтернативних територій для використання біомаси // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото
522636
  Григораш Т.Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т.Ф. Григораш, О.М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 2409-1944
522637
  Панченко С.М. Залучення громадськості до спостережень за станом популяцій рослин // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-680-719-2
522638
   Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / [Полянська К.В. та ін. ; під ред. А. Куземко ; пер. з пол. розд. 4: Н. Горбань]. – Київ : [б. в.], 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7061-53-2
522639
  Дорогих С.О. Залучення громадян до законотворчого процесу: деякі підсумки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 106-109. – ISSN 2616-6798
522640
  Моташко Т. Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджено світовий досвід залучення грошових коштів населення шляхом емісії державних цінних паперів. Розроблено рекомендації щодо активізації населення на ринку державних цінних паперів України. World experience of bringing money incomes of ...
522641
  Афанасьєв Д.М. Залучення дезадаптованої молоді до волонтерської роботи з людьми похилого віку / Д.М. Афанасьєв, Н.Д. Сойма, Р.І. Сопко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
522642
  Картель М.Т. Залучення до науки талановитої молоді - один із основних напрямів розвитку НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 0372-6436
522643
  Мілевський С.В. Залучення додаткових ресурсів як складова конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 127-130. – ISBN 978-966-8177-71-2
522644
  Бондаренко О.О. Залучення експерта до кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 70-76. – ISSN 1999-5717
522645
  Колесник В.А. Залучення експерта сторонами кримінального провадження на стадії досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 87-96. – ISSN 2310-9769
522646
  Карковська В.Я. Залучення заощаджень в інвестиційний процес економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 156-162. – ISSN 1993-6788
522647
  Коцюрубенко Г. Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 48-57
522648
  Сідельник О. Залучення заощаджень населення небанківськими фінансовими установами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
522649
  Денисова Т.А. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 124-129. – ISBN 966-435-028-1
522650
  Мардаровч С. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 406-407. – ISBN 978-617-7069-15-6
522651
  Маленко О. Залучення захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7069-28-6
522652
  Мартиненко В.Ф. Залучення зовнішніх інвестицій в економіку України: методологічний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються методологічні засади залучення іноземних інвестицій. Обгрунтовується необхідність макроекономічного управління процесом залучення іноземних інвестиційних ресурсів в економіку України.
522653
  Попов О.С. Залучення інвалюти до України через регульовану тимчасову трудову еміграцію // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 21-24. – ISBN 978-617-645-237-9
522654
  Чечуліна К. Залучення інвестицій в інфраструктурну галузь України: всі у виграші // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 20-21
522655
  Козаченко Л.А. Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку / Л.А. Козаченко, І.С. Крамаренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-28
522656
  Лисенко Б.В. Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв
522657
  Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 116-118
522658
  Даценко М.В. Залучення інвестицій через механізм санації суб"єктів господарювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 79-81.
522659
  Шолк О. Залучення інноукраїнців до служби в галицькому війську за матеріалами "Вісника Державного секретаріату військових справ" // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 268-272. – ISSN 2309-2262
522660
  Омельянчик Н.І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку / Н.І. Омельянчик, Н.В. Мудрак, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 102-105
522661
  Миргородська А. Залучення іноземних інвестицій в туристичну сферу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 150-154
522662
   Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О.С. Ємельянов, Бершеда, ЄР, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 69-74


  Розглядаються актуальні питання регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації з урахуванням вимог забезпечення національної безпеки, перш за все стосовно стратегічно важливих підприємств.
522663
  Бужан В.С. Залучення іноземних інвестицій до ІТ-сектору України шляхом створення венчурного фонду // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 113-116. – ISBN 978-617-696-385-1
522664
  Бичихін Є.В. Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України на партнерських засадах в умовах децентралізації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 132-144. – ISSN 2414-3499


  "З огляду на євроінтеграційний вектор розвитку України, всі ланки її соціально-економічного життя залучені або перебувають у стані структурних трансформацій. Реформа децентралізації є однією з першорядних, а ефективність її реалізації нерозривно ...
522665
  Циганов С.А. Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 167-172


  Проаналізовано проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, окреслені шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні та можливості її інтеграції у світовий економічний простір.
522666
  Маланчук А. Залучення іноземних партнерів до науково-технічного співробітництва в межах інноваційних кластерів / А. Маланчук, К. Бояринова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 50-54. – ISSN 1818-2682
522667
  Косий М. Залучення іноземних студентів - це інвестиції в освіту та імідж країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 44). – С. 1-2


  У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, присвячене нормативно-правовому забезпеченню навчання іноземців в Україні. "...Під час засідання були озвучені ...
522668
  Гуткевич С.О. Залучення іноземного капіталу в Україну / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-35.
522669
  Стефінін В.В. Залучення іноземного капіталу як чинник забезпечення економічного зростання країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 5 (145). – C. 34-41. – ISSN 2071-4653
522670
  Малиняк Б. Залучення інститутів громадянського суспільства до управління місцевими бюджетами: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 29-40. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
522671
  Августин Р.Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.165-173. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
522672
  Габермас Ю. Залучення іншого = Die Einbeziehung des Anderen : студії з політ. теорії / Юрген Габермас ; пер. Андрій Дахній ; наук. ред. Борис Поляруш. – Львів : Астролябія, 2006. – 415, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Пер. вид.: Die Einbeziehung des Anderen : Studien zur Politischen Theorie / Jurgen Habermas. Frankfurt am Main: SUHRKAMP, 1999. - Парал. тит. арк. нім. - Покажчики: с. 405-414. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 966-8657-13-6
522673
  Батрименко В.В. Залучення капіталів транснаціональних банків у промисловий ровиток України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 132-137.
522674
  Поливана Т.М. Залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках як фактор зростання конкурентоспроможності національних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 308-315
522675
  Данилюк І. Залучення Католицької церкви у процеси примирення в країнах Латинської Америки кінця XX ст. - початку XXI ст. // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 142-147
522676
  Дмитрук О. Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
522677
  Філон В.І. Залучення комп"ютерної томографії для оцінки безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурний стан грунтів / В.І. Філон, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: с. 147-148. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
522678
  Ігнатенко М.М. Залучення концепції соціальної відповідальності в управління конкурентоспроможністю підприємств сільського зеленого туризму / М.М. Ігнатенко, О.О. Адамчик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 63-62. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
522679
  Кисіль В. Залучення коштів у будівництво: на порозі змін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 18
522680
  Швед О. Залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції в 1950-1970-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 114-117. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості процесу залучення країн Скандинавії до процесу європейської інтеграції протягом 1950-1970-х рр. ХХ ст. The article highlights specific features of the process of Scandinavian countries" involvement in European integration ...
522681
  Футало Т.В. Залучення кредитних ресурсів підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 84-87 : Табл., рис.
522682
  Снєгірьова В. Залучення культурологічного контексту в процесі вивчення теми "Грецькі міфи" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 6-9
522683
  Оліянчук А. Залучення лівобережних козацьких полків до придушення Польського повстання 1863-1864 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 48-54. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню історії Лівобережних козацьких полків, створених для участі у придушенні польського повстання 1863-1864 рр. Автор дійшов до висновку, що пам"ять про козацькі часи продовжувала жити серед населення Лівобережжя України і в ...
522684
  Купенко О.В. Залучення людей до розвитку території через органи самоорганізації населення: аналіз результатів пілотного проекту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 237-246. – ISSN 2411-1449
522685
  Толуб"як В.С. Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів / В.С. Толуб"як, Г.І. Козак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
522686
   Залучення міжнародних експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 жовтня (№ 42/43). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти продовжує залучення міжнародних експертів до процедури акредитації.
522687
  Шеремет О.С. Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання злочинам // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 83-89. – ISSN 2222-5374
522688
  Цьолик Н. Залучення можливостей Інтернету у стимулюванні навчальної діяльності при вивченні польської мови // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 45-48. – ISSN 2306-028X
522689
  Чорна Л.О. Залучення молоді до державної служби як шлях до підвищення ефективності державного управління / Л.О. Чорна, Н.В. Українець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 104-107. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
522690
  Галайко Б.М. Залучення молоді до лав українського націоналістичного руху в умовах підпілля у 1920-х рр. // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 68-79. – ISBN 978-966-428-404-9
522691
  Кулик О. Залучення молоді до сфери підприємницької діяльності як чинник формування її управлінської культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-192.
522692
  Святогор О.А. Залучення науковців до законотворчого процесу - ключова // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 67-71. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
522693
  Погорєлов А. Залучення нацистською окупаційною владою агітаторів та їх використання в усній і кінофотопропаганді (1942-1944 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 36-58. – ISSN 0130-5247
522694
  Мельничук В.О. Залучення підлітків до комерційного сексу як соціальна проблема / В.О. Мельничук, В.В. Черноморець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 83-88. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
522695
  Терещенко Г.М. Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
522696
  Кириленко О. Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення / О. Кириленко, В. Перевознюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 56-63. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
522697
  Іванов М. Залучення приватних інвестицій у європейську вищу освіту // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 234-238. – ISSN 2218-5348
522698
  Чуприна Ю.А. Залучення прикладних переваг BIM-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 67-70. – ISSN 2306-6806
522699
  Оршанська М.І. Залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України на умовах державно-приватного партнерства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Т. 29, № 9. – С. 110-115. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522700
  Клєцова Н.В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 89-95
522701
  Сидорчук О. Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 28-34. – Бібліогр.: 18 назв
522702
  Пономарьов О. Залучення Румунії до участі у війні 1877-1878 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 109-113
522703
  Оксенюк О.В. Залучення соціальної реклами до проблеми подолання сирітства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 135-138. – Бібліогр.: с. 137. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
522704
  Пілюков Ю. Залучення спеціаліста до огляду при розслідуванні розкрадань майна шляхом зловживання службовим становищем // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 142-147. – ISSN 2524-0129
522705
  Федіна А.В. Залучення спеціаліста, консультанта психологів на стадії попереднього розгляду кримінальної справи // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 23-27.
522706
  Тараненко Л. Залучення спеціалістів та технологій промислово розвинутих країн в створенні промислових об"єктів УРСР (60 - 80-ті роки XX століття) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 257-259. – ISBN 978-966-171-783-9
522707
  Косова Т.Д. Залучення стратегічних інвесторів в електроенергетику України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 100-105 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
522708
  Шевченко О.О. Залучення студента-першокурсника до самостійної роботи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 14-16. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
522709
  Шарко В.Д. Залучення студентів до проектування і створення електронних навчальних середовищ з фізики як спосіб їх особистісно-орієнтованої підготовки до методичної діяльності // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковчький О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 4 (29). – С. 32-62. – ISSN 1998-6939


  Розкрито можливості підготовки майбутніх учителів фізики до методичної діяльності шляхом залучення до проектування і створення електронних (інформаційних) навчальних середовищ (ЕНС) зі шкільного курсу фізики. Визначено пріоритетні напрями діяльності ...
522710
  Бугрова О.О. Залучення студентів до участі в дослідницьких процесах під час вивчення економічних дисциплін / О.О. Бугрова, І.О. Лук"янчук // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 34-39. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
522711
  Соколофф Д. Залучення студентів за допомогою стратегій науково-обгрунтованого, активного технологізованого навчання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 4-6


  Про запровадження методу активного навчання.
522712
  Юрчишин Ю.В. Залучення студентської та учнівської молоді до оздоровчої рухової активності в процесі фізичного виховання / Ю.В. Юрчишин, В.М. Мисів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 187-193. – Бібліогр.: 10 назв.
522713
  Білик О. Залучення сучасних засобів мультимедіа у навчальний процес освітніх закладів Японії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У стрімкому розвитку високо інформаційного суспільства засоби медіа увійшли в щоденне життя швидко і природно, навіть непомітно, проте їх грандіозний вплив на людство неможливо переоцінити. У статі автор досліджує зміни у системі ...
522714
  Кобзар О. Залучення сучасних медіатехнологій до викладання іноземних мов // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 3-6. – ISSN 2307-633Х
522715
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 8
522716
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 8
522717
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 19)
522718
  Бикова Т. Залучення татар у державотворчий процес // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня (№ 20)
522719
  Братко В.О. Залучення творів живопису під час вивчення повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
522720
  Триколенко С. Залучення творчої молоді до виставкових проектів як невід"ємна складова мистецької освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 246-248


  Розглядається та аргументується необхідність залучення творчої молоді до різноманітних виставкових проектів. Ознайомлення з провідною вітчизняною і світовою практикою є невід"ємною складовою сучасної художньої освіти. Особливе місце в формуванні та ...
522721
  Діденко К.В. Залучення теорії соціального проектування для розгляду архітектурно-містобудівної практики столичного Харкова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 185-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522722
  Рахман М.С. Залучення туристичного потенціалу України до "розвантаження" світових потоків // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 19-28. – ISSN 2222-0712
522723
  Ревко І. Залучення Україною кредитів міжнародних фінансових організацій: фінансово–правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-14-9
522724
  Дмитроца О.С. Залучення українського селянства Східної Галичини до змагань за створення національного університету у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-154. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється боротьба української громадськості Галичини за створення національного університету. Розкрита роль українських партій у залученні селянства до цієї загальнонаціональної справи. Показана участь селян у змаганнях за український ...
522725
  Корчак Залучення учнів середніх шкіл до пошуково-дослідницької роботи з історії та краєзнавства / Корчак, , Андрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-13
522726
   Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів / Т. Андрійчук, Н. Ракша, Л. Драган, С. Лугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували участь ферментів родини каспаз за апоптозу, індукованого дією рентгенівського випромінювання. Встановлено зростання активності ініціаторної каспази-8 та ефекторної кспази-3 через 30 хв після опромінення з подальшим підвищенням активності ...
522727
  Огурцов А.Б. Залучення фінансових активів під державні гарантії - механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі / А.Б. Огурцов, О.В. Поліщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 114-117. – ISSN 2306-6806
522728
  Терещенко Г.М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 92-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
522729
  Наумов Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009 років // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 12-31. – ISSN 1605-2005
522730
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
522731
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / А.В. Ігнатенко, Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
522732
   Залучення фінансування в проекти девелопменту нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 194-206. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано теорію та практику банківського кредитування, яке у всьому світі традиційно є одним із найбільш популярних механізмів фінансування проектів у сфері нерухомості, а також причини, які обмежують використання цього джерела ...
522733
  Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини ХІХ - початку ХХІ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 111-118. – ISSN 0130-6936
522734
  Розовик О. Залучення циган до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках в УСРР // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 68-72


  У статті розкриваються заходи державних органів влади та громадських організацій республіки щодо залучення циганського кочуючого населення до осілого способу життя, участі у громадському житті республіки та розгортання в їх середовищі культурно- ...
522735
  Шляхтич Р. Залучення членів української допоміжної поліції до масових вбивств євреїв на території райхскомісаріату Україна // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 13. – С. 86-115. – ISSN 2617-9113


  Метою статті є висвітлення участі представників української допоміжної поліції в масових вбивствах євреїв, дослідження їх мотивації щодо участі в цих злочинах, виділення основних етапів масових вбивств, у яких брали участь місцеві поліцаї. Методологія ...
522736
  Ребрик Н. Залюблений в Карпати і в життя // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 15-16. – ISSN 2520-6419


  "У статті, присвяченій 60-річчю від дня народження Зіновія Даниловича Антонишина, мова йде про багаторічного викладача історії, філософії та військової допризовної підготовки Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Автор ...
522737
   Залюблений у "Сьомий континент" : людина і поет Ярослав Свищук / [упоряд., авт. прим.: М. Васильчук ; спогади М. Савчука, М. Васильчука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 75, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 67-72. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук, В. Гаврищук, І. Лудчак [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-2988-83-3
522738
  Самченко В. Залюблений у мистецтво головнокомандувач. Чому так називала Симона Петлюру нідерландська преса і для чого важливо пам"ятати, що 100 років тому постріл чекіста обірвав життя композитора Миколи Леонтовича // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 січня (№ 6). – С. 11


  У рамках проєкту «Україна молода: 30-й рік Незалежності» продовжуємо розмову з дослідницею культурної дипломатії УНР Тіною Пересунько - щоб із минулого перенести в сучасне найкращі здобутки державотворення. (Продовження. Початок у номері «УМ» за ...
522739
  Калашник Ю.І. Залюблений у слово і життя (до ювілею професора В.С. Калашника) / Ю.І. Калашник, Л.Г. Савченко // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1682-3540
522740
  Лапіна Н. Залюблені в... Мануйлівку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 1,5


  Роздуми над книжкою поетеси Ніни Данько "Григір Тютюнник і Мануйлівка"
522741
   Залюднені пункти Харківської округи. – Вид. 2-е. – Харьков, 1930. – 96 с.
522742
  Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович ; ВУАН. Соц.-екон. відділ, Комісія історично-географічна. – Київ : [б. ?.], 1930. – 156 с., [1] карт.
522743
  Кропивницький М. Зальоти Соцького Мусія / М. Кропивницький. – Київ, 1927. – 49с.
522744
  Петрова Ольга Зальцбургский музыкальный фестиваль: эксклюзив по-австрийски : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-71 : Фото
522745
  Сбруєва А.А. Зальцбурзькі настанови формування Європейського виміру докторської підготовки // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 86-89. – ISBN 978-966-698-290-5
522746
  Семенов А. Замазки смоляные, масляные, каучуковые и т.п. / А. Семенов. – Москва, 1924. – 48с.
522747
  Дронов Николай Замалчиваемый триумф русского оружия // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38. – ISSN 0868-488Х
522748
  Митрохин В.В. Замана / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1986. – 225с.
522749
  Золотов В.А. Заманиха / В.А. Золотов. – М., 1978. – 335с.
522750
  Ермольева Р.М. Заманиха / Р.М. Ермольева. – М., 1980. – 48с.
522751
  Золотов В. Заманиха / В. Золотов. – М., 1990. – 336с.
522752
  Медвідь В.Г. Заманка / В.Г. Медвідь. – К, 1984. – 240с.
522753
  Иоганзен Б.Г. Заманка о моллюсках горных водоемов Кунгей Ала-Тау. / Б.Г. Иоганзен. – Алма-Ата, 1940. – 8с.
522754
  Зубкова Т. Заманлива етикетка. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Формуємо покоління науковців. – С. 12-21
522755
  Федотов Г.Н. Заманчивые горизонты. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1962. – 160с.
522756
  Прокопенко И.И. Заманчивые заводи / И.И. Прокопенко. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
522757
  Челышев Б.Д. Заманчивые поиски / Б.Д. Челышев. – М, 1960. – 47с.
522758
  Емельянова Н. Заманщина / Н. Емельянова. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1950. – 271с. – (Наша Родина)
522759
  Степаненко В.И. Замарайка. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 301с.
522760
  Степаненко В.І. Замарайко. / В.І. Степаненко. – К., 1991. – 362с.
522761
   Замаруєва Ірина Вікторівна (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
522762
  Дмитриев В.Г. Замаскированная литература / В.Г. Дмитриев. – М., 1973. – 126с.
522763
  Кристи А. Замаскированный клад / Агата Кристти (Англия) // Убийство по-вашингтонски / А. Карр. – Москва : НПО "Прогресс", 1990. – С. 53-63
522764
  Капелюшний Валерій Петрович Замасковані імена : Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / Капелюшний Валерій Петрович. – Київ, 2001. – 103с. – ISBN 966-7837-36-Х
522765
  Можаев Б.А. Замах мяты и хлеб насущный : Эссе, полем. заметки / Можаев Б.А. – Москва : Моск. рабочий, 1982. – 463 с. : портр.
522766
  Бабін Б. Замах на анексію Криму та міжнародна правова практика // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 40-48. – ISSN 1026-9932
522767
  Бутусов Ю. Замах на Дядечка: спроба вбити правду про крадіжку 35 мільярдів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
522768
  Іванцов В. Замах на злочин за КК України та КК зарубіжних країн / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-41.
522769
  Тендряков В.Ф. Замах на міражі / В.Ф. Тендряков. – Київ, 1990. – 489с.
522770
  Гордасевич Галина Замах на незалежність // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 10 (112). – С. 31-33


  Через багато років після вбивства легендарного провідника ОУН верхівка КДБ визнає: для радянських спецслужб Бандера був "нежелательным элементом", а його усуненння здійснено "насильственным методом".
522771
   Замах на освіту, науку і культуру / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793


  "Вибух на перетині вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка пролунав у столиці приблизно о 8-й ранку 10 жов.. Це перехрестя добре знайоме всім педагогам міста, адже саме тут зосереджено багато освітніх установ, історичних і культурних ...
522772
  Волковинський В.М. Замах на П.А. Столипіна // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 105-120. – ISBN 966-00-0025-1
522773
  Кабанець Є. Замах на Софію Київську // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 32-39. – ISSN 0131-2685
522774
  Аарде Рохір Ван Замах. Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С.8-96
522775
  Майоров М.К. Замашна мітла / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1960. – 108 с.
522776
   Замбильфрош. – М., 1983. – 179 с.
522777
  Александров Ю.А. Замбия / Александров Ю.А., Липец Ю.Г. – Москва : Мысль, 1973. – 63 с. – (У карты мира)
522778
  Поляков Б.С. Замбия. / Б.С. Поляков. – М., 1968. – 128с.
522779
  Березин В.И. Замбия. Пути завоевания экономической независимости / В.И. Березин ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1972. – 120 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 117-119
522780
  Бейдик О.О. Замбія, Республіка Запмбія (- держава на південному сході Центральної Африки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 208. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
522781
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нейтронов / А.А. Лукьянов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 360с.
522782
  Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нетронов, структура нейтронных сечений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лукьянов А.А.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 42л.
522783
  Лыч Г. Замедление рыночного реформирования экономики Беларуси: во благо или во вред? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 18-36. – ISSN 0207-3676
522784
  Замараев Б. Замедление экономического роста в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-34. – ISSN 0042-8736
522785
  Басария Э. Замедленные встречи : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 59-91. – ISSN 0131-8136
522786
  Розенфельд И.Л. Замедлители коррозии в нейтральных средах / И.Л. Розенфельд; Акад. наук СССР. Ин-т физ. химии. – Москва : Издательство АН СССР, 1953. – 248 с., 5 л. ил. : ил.
522787
  Чистяков В.М. Замедлители коррозии металлов. / В.М. Чистяков. – Минск, 1965. – 63с.
522788
  Тараненко З.И. Замедляющие системы / З.И. Тараненко, Я.К. Трохименко. – Киев : Техніка, 1965. – 307 с.
522789
  Силин Р.А. Замедляющие системы / Р.А. Силин, В.П. Сазонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 632 с.
522790
  Яцук К.П. Замедляющие системы / К.П. Яцук. – Харьков : Харьковский университет, 1969. – 108 с.
522791
  Щукин В. Замеки о "О мифопоэтике "Грозы" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 180-195. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
522792
  Волосевич Сергей Петрович Замена компонентов фразеологических единиц в аспекте номинации и коммуникации: (на материале совр. англ. языка) : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : 10.02.04 / Волосевич Сергей Петрович ; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализиров. совет К-053. – Москва, 1989. – 28л.
522793
   Замена меди алюминием в электрических машинах и аппаратх. – М., 1965. – 46с.
522794
  Мачерет Л.И. Замена меди и свинца алюминием в силовых кабелях. / Л.И. Мачерет. – М., 1965. – 12с.
522795
  Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву / И.А. Тарханов. – Казань, 1982. – 104с.
522796
  Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе : лекция / С.В. Аносова ; под ред. А.Ф. Клейнмана. – Москва : Изд-во МГУ, 1960. – 30 с.
522797
  Иванов Сергей Замена тусклых фонарей : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 158-159 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
522798
  Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1982. – 134с.
522799
  Введенский Н.Г. Замена цветных металлов и борьба с коррозией в красильно-отделочном производстве / Н.Г. Введенский. – Москва-Ленинград, 1939. – 76с.
522800
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – М.-Л., 1951. – 176с.
522801
  Буталов В.А. Заменители дефицитных металлов и сплавов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, доп. и перераб. – М.-Л., 1955. – 240с.
522802
   Заменители растительных масел и жиров. – Л.-М., 1935. – 168с.
522803
   Заменители электроматериалов : сборник статей. – Москва-Ленинград : Стандартгиз, 1936. – 241 с.
522804
  Бабкин В.С. Замены не будет : невыдуманные рассказы о спорте и спортсменах / В.С. Бабкин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 102 с. : ил.
522805
  Боровиков С.Г. Замерзшие слова / С.Г. Боровиков. – Саратов, 1991. – 252с.
522806
   Заместитель командира полка (корабля) по политической части. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1975. – 360 с.
522807
  Смориго Н.И. Заместитель командира роты (батареи) по политчасти / Н.И. Смориго, П.Ф. Исаков; Под ред. М.Г. Соболева. – Москва : Военное издательство, 1982. – 256 с.
522808
  Комиссаров В.И. Заместитель командира роты по политчасти / В.И. Комиссаров. – М., 1974. – 288с.
522809
  Севернюк Тамара Заметіль забуття : Лірика / Севернюк Тамара. – Чернівці : Букер, 1996. – 199с. – ISBN 5-7707-8519-5
522810
  Тертычный Александр Заметка-жанр заметный // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.71-73. – ISSN 0130-3589
522811
  Бутовский А.Н. Заметка : Утрата правоспособности и утверждение акта // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 123-126
522812
  Бутовский А.Н. Заметка : Домашние завещания и пишущие машины // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-163
522813
  Бордзиловский Е.И. Заметка в некоторых растениях, собранных в Закавказье / Евг. Бордзиловский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 17 с.
522814
  Тростников М.А. Заметка к "Слову о полку Игореве". – Воронеж, 1900. – 19 с.
522815
  Коверский Э. Заметка к Карте Российской Империи и Сопредельных с нею Государств с Картою Европы, с.-в. части Африки и Азии / Э. Коверский. – С.-Петербург : Товрищество Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – 44 с.
522816
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения / А.П. Соколов. – Санкт- Петербург. – 6 с.
522817
  Соколов А.П. Заметка к Экснеровой химической теории электричества прикосновения / [соч.] А.П. Соколова // О гальванической поляризации электродов : с 4-мя табл. чертежей / А.П. Соколов. – Москва : В университетской тип. (М. Катков), 1881. – 6 с.
522818
  Пельт В.Д. Заметка как газетный жанр. / В.Д. Пельт. – М, 1985. – 48с.
522819
  Костомаров Н.И. Заметка на возражения о происхождении Руси / [Н. Костомаров] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [5] с.
522820
  Станкевич Б. Заметка на статью г.Роговского "О строении земной атмосферы..." / Б. Станкевич. – 4с.
522821
  Багрий А.В. Заметка о "душевном деле" Гоголя / А.В. Багрий. – С. 1-12. – Отд. оттиск
522822
  Тихий М.И. Заметка о Caprellidae Черного моря. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – С. 1125-1134. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1911 г.
522823
  Лучник В.Н. Заметка о Cicindela festina Motsch (Coleoptera, Carabidae) / Лучник В. (Киев) // Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Н.А. Смирнов. – Тифлис, 1916. – С. 325-326
522824
  Соловьев П.Ф. Заметка о Clavellaria Leach (Hymenoptera, Tenthredinidae), 1910. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1910 г.
522825
  Чернавин В.В. Заметка о Diptychus Oshanini (Berg) / В.В. Чернавин. – 227-235с.
522826
  Бей-Биенко Заметка о dociostaurus crucigerus brevicollis EV. (сем. саранчевых) в Западной Сибири : (экологический этюд) / Г.Я. Бей-Биенко. – Омск : [Омгосполиграф], 1928. – 8 с. – Отд. оттиск: Известия З.-С. музея. 1928. № 1...


  На одном из экз дарств. надпись: Николая Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора
522827
  Сумаков Г.Г. Заметка о Donacia Gracilicornis Jacobs (Coleptera, Chrysomelidae) / [соч.] Г. Сумакова // Компакт - 252324 / Г.Г. Сумаков. – С. 203-208
522828
  Плавильщиков Н.Н. Заметка о Dorcadion (s. str.) striolatum Kr и D. (s. str.) tristriatum Suvor. (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) ; Из Зоологического Музея Московского университета // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 225-226
522829
  Кузнецов В. Заметка о Dorycephalus baeri J. Kusch, (Homoptera, Jassidae) : (с 3 рис.) / Виктор Кузнецов ; (Из Лаборатории морфологии и систематики насекомых Изиф"а) // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 47-50
522830
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о Dromius longulus Friv. (Coleoptera, Carabidae), в новом для русской фауны виде / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург-Ярославль] : [Типо-лит. "Герольд"], 1904. – 3 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1904, т. IV, № 4 (август), с. 167-169
522831
  Семенов А. Заметка о Dromius longulus Friv. (Coleoptera, Carabidae), в новом для русской фауны виде, 1904. – С. 167-169. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1904 г.
522832
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о Moechotypa fuliginosa Kolbe = Tylophorus wulffiusi Bless. (Coleoptera, Cerambycidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1901. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 4-5 (октябрь), с. 183-184
522833
  Алфераки С.Н. Заметка о Pieris manni Mayer (Lepidoptera, Pieridae) / С. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
522834
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о Polyphylla shestarowi Sem. (Coleoptera, Melolonthidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 3 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1902, т. II, № 6 (декабрь), с. 350-352
522835
  Римский-Корсаков М.Н. Заметка о Polyzonium germanicum Brandt / М. Римский-Корсаков. – Б. м., 1913. – С. 21-33, 1 л. табл. : ил. – Без обл. и тит. л. - Текст на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Отделение зоологии и физиологии. 1895.т. XXV, вып. 1


  На с. [1] дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
522836
  Яковлев В.Е. Заметка о Stibaropus henkei jak. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – 3 с.
522837
  Тутковский П.А. Заметка о базальте и третичных песчаниках Луцкого уезда / П.А. Тутковский. – Житомир. – 101-113 с.
522838
  Бережков Р.П. Заметка о белополосой кобылке (Chorthippus albomarginatus Dg.) / Р.П. Бережков. – Томск, 1929. – С. 75-84 с. – (Томская стангия защиты растений)
522839
  Бирштейн Я.А. Заметка о бокоплавах Алтая / Я.А. Бирштейн. – Томск : [б. и.], 1950. – С. 113-117. – Библиогр. : с. 117
522840
  Ризположенский Р.В. Заметка о болотных железных рудах, залегающих близь д. д. Фатьянова и Коровина, Кологривского уезда, Костромской обл. / Р. Ризположенский // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 3 с.
522841
  Бируля А. Заметка о видах рода Amphicteis Grube, водящихся в Черном и Каспийском морях : (доложено в заседании физико-математического отд. 30 апреля 1897 г.) / А. Бируля ; Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – С. 9-26. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 7, № 1, 1897 г.
522842
  Вейнберг Б.П. Заметка о влиянии температуры на внутреннее трение твердых тел / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип., 1906. – [2], 28 с.
522843
  Спульский Б.А. Заметка о волынских третичных отложениях / Б.А. Спульский. – 8с.
522844
  Герасимов А.М. Заметка о вредиталях кендыря / А.М. Герасимов, Ф.Н. Герасимова. – 281с.
522845
  Шелковников А.В. Заметка о гадах Арешского уезда Елисаветпольской губ. (Имение Геок-тапа Арешского уезда) / А.В. Шелковников // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 217-240
522846
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae) / [соч.] Андрея Семенова. – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – 4 с. – Отд. оттиск
522847
  Семенов А. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae). – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – С. 511-514. – Отд. оттиск
522848
  Сущинский П.П. Заметка о геологическом строении некоторых новых месторождений вольфрамита в южном Забайкалье / П.П. Сущинский. – Птгр, 1917. – 567-590с.
522849
  Романовский Г. Заметка о геолого-палеонтологической монографии Артинского песчаника П.И. Кротова и о так называемых, пермо-карбоновых образованиях Небраского яруса : [опубликованной в Трудах Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те, т. 13, вып. 5, 1885] / Генн. Романовский // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 32 с.
522850
  Гадд Г. Заметка о гермафродитизме у Strongylocentrotus droebachiensis O.F. Mull : (с 1 табл.) / Г. Гадд. – С. 211-219, 1 л. ил. : ил. – Текст на рус. и нем. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
522851
  Порчинский И.А. Заметка о глистах, собраных в Гдовском уезде / И.А. Порчинский. – Отд. оттиск. – 121-125с.
522852
  Зверезомб-Зубовский Заметка о годах массового появления на Дону вредных саранчевых / Зверезомб-Зубовский, 1926. – С. 63-68
522853
  Чирвинский П.Н. Заметка о грязевых сопках Керченкого полуострова. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – 7с. – Отд.оттиск из Т.ХХ "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт."
522854
  Чернавин В.В. Заметка о диких баранах Западного Тянь-Шаня : (с 4 рис. в тексте) : (Представлено 14 октября 1915 г.) / [соч.] В.В. Чернавина. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 14 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук, 1916, т. XXI, с. 200-213


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Петровичу Семенову Тян-Шанскому от автора. 16.III.1919
522855
  Чернавин В.В. Заметка о диких баранах Западного Тянь-Шаня : (с 4 рис. в тексте) : (Представлено 14 октября 1915 г.) / [соч.] В.В. Чернавина // Сведения о деятельности Зоологического Музея Императорской Академии наук : Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1915 год / Музей (С.-Петербург) Зоологический. – [1896]-[1920]., 1916. – С. 200-213
522856
  Городцов В.А. Заметка о доисторических стоянках побережья Белого моря / В.А. Городцов. – Москва : Товарищество Типографии А.И. Мамонтова, 1901. – 7 с.
522857
  Данилевич В. Заметка о древностях в окрестностях Д. Кекенеиз, Ялтинского уезда / В. Данилевич. – 5 с.
522858
  Барсуков Н.П. Заметка о его деятельности в имп. Обществе любителей древней письменности 1877-1906 гг. / Н.П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Тип. Александрова, 1908. – 4 с.
522859
  Болсуновский К. Заметка о загадочной фигурена монетах Великого Княжества Киевского. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1889. – 10 с.
522860
  Раушенбах Вл.А., Бенинг А.Л. Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом / Вл.А. Раушенбах и А.Л. Бенинг. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1912. – [2], 56 с., 2 л. ил. – Авт., загл. и наимен. сер. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. – (Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания : серия: Работы Волж. биол. станции. ; Т. 4, № 1)
522861
  Вагнер Ю.Н. Заметка о интерсегментальных лопастях измененных сегментов у самцев блох / Ю. Вагнер. – Белград, 1932. – С. 227-237 : ил. – Без тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки русского научного ин-та в Белграде. Вып. 6
522862
  Совинский В.В. Заметка о кавказских расах Lycaena damon Schiff (Lepidoptera, Lycaenidae) / В. Совинский. – [Санкт-Петербург], 1915. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1915, т. 15, № 3, с. 383-391. - Пар назв. на франц. яз.
522863
  Спицын А.А. Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских / А.А. Спицын : Типография И.Н. Скороходова. – 32 с.
522864
  Турцевич И.Г. Заметка о картинной галлерее Института князя Безбородко в Нежине / И Турцевич // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 49 с.
522865
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, из Измаильского у. Бессарабской губ. : (с 8 рис.) / А.В. Мартынов. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1912. – 111, [4] с., 9 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Лабораторий Зоологического кабинета Варшавского унив. 1912
522866
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, Кавказского музея / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – 7 с.
522867
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, Кавказского музея / А.В. Мартынов (Варшава) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 7 с.
522868
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, собранной Алтайской экспедицией проф. П.П. Сушкина в 1912 году : (с 11 рис.) / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 13 с.
522869
  Грацианов В.И. Заметка о коллекции рыб Минской экспедиции. – 5 с.
522870
  Киселева Е.Ф. Заметка о короедах окрестностей г. Томска : Доложено на заседании Секции Естествоиспытателей (при Об-ве Естествоиспытателей и врачей Том. унив.) в апреле 1927 г. / Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из зоологического кабинета Томского ун-та). – [Томск], 1928. – С. 243-246. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Томского ун-та. Вып. 4 (биологический). 1928, т. 79, - Конволют. - Пер.: К фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) окрестностей г. Томска / Е.Ф. Киселева


  .
522871
  Федоров Е.С. Заметка о кунгурских пещерах / Е.С. Федоров. – 219-243с.
522872
  Пресняков А.Е. Заметка о лицевых летописях / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. – [2], 10 с. – Отт. из "Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук". Т. 6, (1901 г.), кн. 4, с. 295-304
522873
  Алфераки С.Н. Заметка о ловле хариусов на Неве / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 9 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову. автор
522874
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о малоизвестном Polyarthron (Pogonartbron) tscbitscherini Sem. (Coleoptera, Cerambycidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург-Ярославль] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1903. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1903, т. III,, № 3-4 (август)
522875
  Дерюгин К.М. Заметка о массовом появлении в Северной Лапландии пяденицы Larentia dilutata B k h. var. sandbergi Lampa (Lepidoptera, Geometridae) / К.М. Дерюгин (С.-Петербург) // Компакт - 252287 / К.М. Дерюгин. – [Санкт-Петербург]. – 2 с.
522876
  Сидоренко М. Заметка о местонахождении ископаемых костей при дер. Широкой Одесского уезда = (Notiz uber den Fudort den fossilien Knochen am Dorfe Schirokaja in Odessaer Bezirk) : ( Отчет Новороссийскому Обществу Естествоиспытателей) / M. Sidorenko // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 3 с.
522877
  Прендель Р.А. Заметка о метеорите "Цмень" // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 4 с.
522878
  Ковалевский В. Заметка о моем магистерском экзамене / [соч.] Владимира Ковалевского, д-ра геологии Иенского ун-та. – Киев : У университетской тип., 1874. – [2], 40 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
522879
  Иверсен Ю.Б. Заметка о Молодинском кладе 1878 года / [Соч.] Ю.Б. Иверсена. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [4], 95-104 с. – Отт. из "Зап. Имп. Акад. наук". 1884 г.
522880
  Семенов-Тян-Шанский Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Жуки. [Компакт - 252298]. – С.510-514
522881
  Семенов-Тян-Шанский Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 5 с.
522882
  Рузский М. Заметка о мухе Вольфарта / Печатано по определению Совета Казанского Ветеринарного Института. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 14, 1897 г.
522883
  Абрикосов Г.Г. Заметка о мшанках, собранных Северо-Кавказской гидробиологической станцией в Персии / Г.Г. Абрикосов. – Владикавказ : [б. и.]
1. – 1926. – С. 33-34
522884
  Мейер Н.Ф. Заметка о наездниках (Hymenoptera Ichneumonidae) Минской губернии / Н.Ф. Мейер // Компакт - 252272 / Н.Ф. Мейер, 1924. – С. 213-216


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому (Многоуважаемому) Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
522885
  Лепешкин В.Д. Заметка о направляющем и желточном теле в развивающемся яйце Moina rectirostris : с 1 табл. – Москва : Унив. тип., 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 98, из дневника Зоолог. отд. О-ва любителей естествознания, т. 3, № 1


  Ключевые слова: Moina rectirostris; биология; ветвистоусые раки; зоология; размножение; ракообразные; строение; членистые; яйцо. На обл. дарственная надпись от автора Совинскому
522886
  Римский-Корсаков Заметка о насекомых окресностей Вилла-Франки / М.Н. Римский-Корсаков (С.-Петербург) // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – 5 с..
522887
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о нахождении в Закаспийской области Lucanus ibericus Motsch. (Coleoptera, Lucanidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1901. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 3 (июль), с. 105-106
522888
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о нахождении в России Konowia megapolitana Brauns (Hymenoptera, Siricidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1901. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 3 (июль), с. 80-82
522889
  Римский-Корсаков Заметка о некоторых бескрылых представителях сеноедов (Copeognatha) / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 20-21
522890
  Давыдов К.Н. Заметка о некоторых видах скорпионов Палестинской фауны : (Доложено 4 февраля 1898) / [соч.] К.Н. Давыдова // Паукообразные - 252380. – С. 39-51


  На с. 645 [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на память
522891
  Сосновский Д.И. Заметка о некоторых кавказских представителях сем. Lythraceae // Ботаника [Конволют]. – С. 165-170
522892
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых материалах Trichoptera, Кавказского Музея : (с 16 рис.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 185-202
522893
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых формах Trichoptera из разных местностей : (с 9 рис. в тексте) : (Представлено 4 сентября 1913 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
522894
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых формах Trichoptera из разных местностей : (с 9 рис. в тексте) : (Представлено 4 октября 1913 г.) / [соч.] А.В. Мартынова // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 125-133 : ил.
522895
  Щербаков Ф.С. Заметка о непарном шелкопряде (Lymantria dispar L.) / Ф.С. Щербаков. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. земства, 1914. – 34 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Естественно-исторического музея Таврического Губернского земства. 1914, т. 3


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевич Кузнецову от искренне-преданного автора
522896
  Яцко И.Я. Заметка о новых данных для сармата окрестностей гор. Рыбницы / И.Я. Яцко. – 341-346с.
522897
  Бируля А.А. Заметка о памирской выдре Lиlra lutra oxiana п. subsp. / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – С. XXI-XXVI


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
522898
  Степович А.И. Заметка о переводах сочинений Алоиза Йирасека / А.И. Степович. – [Ленинград], 1934. – С. 113-116
522899
  Ешевский С. Заметка о пермских древностях / С. Ешевский. – 11с.
522900
  Яхонтов А.А. Заметка о повторных поколениях у некоторых видов дневных быбочек (Lepidoptera Rhopalocera) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – С. 252-253
522901
  Фильд А. Заметка о попадавшихся в последние годы в окрестностях Петербурга чешуекрылых : (Сообщена в общем собрании 7 апреля 1869 года) / [соч.] А. Фильда // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 127-160
522902
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о представителях группы Ditomidae (Coleoptera, Carabidae) в фауне Крыма / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1902, т. II, № 1 (февраль), с. 31-32
522903
  Рейнгард Л. Заметка о приборе С.С.Wallich"а для собирания организмов на дне моря. / Л. Рейнгард. – 3, [1] с.
522904
  Вальц Я. Заметка о развитии зооспор у водорослей / Я. Вальц. – 7с. – Из "Сборника 1-го Съезда Русских Естествоиспытателей
522905
  Бируля А.А. Заметка о распространении некоторых видов скорпионов на Кавказе / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – 4 с.
522906
  Криштофович А.Н. Заметка о растительных отпечатках из окрестностей озера Ихэ-Тухум-Нора в Монголии, собранных почвенно-геолографической экспедицией 1926 года / А.Н. Криштофович. – Б. м., 1927. – [2] с., 1 л. ил.
522907
  Бируля А.А. Заметка о редкой цветовой морфе Felis caudata Gray / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – С. I-IV


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
522908
  Коржинский С.И. Заметка о родоначальной форме обыкновенного миндаля и близких видах. / С.И. Коржинский
14. – 85-94с.
522909
  Мартынов А.В. Заметка о ручейниках (Trichoptera) Минусинского края / А.В. Мартынов, 1924. – С. 62-98
522910
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе насекомых летом 1913 г. в Вятской губ. / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 1 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 3-4, с. 574
522911
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 2 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 1, с. 101-102
522912
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 2 с.
522913
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1901 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.


  На с. 1 дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
522914
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1902 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
522915
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1903 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
522916
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1904 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
522917
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63
522918
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63. - Конволют. - Перпл. с


  Содержание конфолюта: 1. [Записка Уральского Общества Любителей естествознания] / о.л.е.(. Уральское 2. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул) 3. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1901 года в ...
522919
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 8-14
522920
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 7 с.
522921
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
522922
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 2-3, (февраль 1908 г.), с. 102-105
522923
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1909. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 240-244
522924
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
522925
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1909 года в Осинском уезде Пермской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1910. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. IX, № 3, (ноябрь 1909 г.), с. 264-267
522926
  Соколов Н. Заметка о системах счисления с переменным основанием // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 6с.
522927
  Илиади А. Заметка о славянском словообразовании // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 63-73. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
522928
  Лопарев Х.М. Заметка о сочинениях преп. Максима Грека : (Посвящается проф. В.С. Иконникову) / [Хр. Лопарев]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Я. Башмакова и К*], 1917. – 21 с. – Ав. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Библиографическая летопись. Петроград, 1917, т. 3, с. 50–70
522929
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н.Алексеева, П.Н.Галина и Ко, 1909. – С. 142-144. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
522930
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Зоологического отдела Музея Уральского общества любителей естествознания / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и Ко, 1909. – С. 1-3. – Отд. оттиск из: Записок Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29, 1909
522931
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах окрестностей Сигнаха Тифлисской губернии / А.Н. Бартенев (Ростов-на-Дону). – [Петроград], 1916. – С. 343-345. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1916, Т. XVI, № 3-4
522932
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 76-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
522933
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 74-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
522934
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава). – [Санкт-Петербург], 1913. – 5 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 1, с. 76-80


  Дарстве. надпись от автора....?
522935
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава) // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 76-80 : ил.


  Дарстве. надпись от автора....?
522936
  Митрофанов П.И. Заметка о строении и образовании желточного покрова на яйцах птиц / [соч.] П.И. Митрофанова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1898. – [2], 23 с. : ил. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1898, № 4. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; VI)


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому На экз. № 300620 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко. автор
522937
  Рейхрадт А.Н. Заметка о типах Histeridae описанных Гохгутом. / А.Н. Рейхрадт. – 160-161с.
522938
  Холодковский Н.А. Заметка о тополевой тле (Schizopeura, passerinii Signoret) / Н.А. Холодковский. – Птгр., 1919. – 6с.
522939
  Сташевский Е.Д. Заметка о торговле Нижняго-Новгорода в первой половине XVIII в.. – Київ, 1911. – 3с. – Отд. оттиск


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
522940
  Круликовский Л.К. Заметка о фауне Macrolepidoptera окрестностей г. Уфы : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
522941
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 35 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Российской Академии наук, 1916, т. XXI, с. 165-199
522942
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 35 с.
522943
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
522944
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Сведения о деятельности Зоологического Музея Императорской Академии наук : Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1915 год / Музей (С.-Петербург) Зоологический. – [1896]-[1920]., 1916. – С. 165-199
522945
  Тутковский П.А. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки (Киевской губернии) / [соч.] П.А. Тутковского. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1886. – 11 с., 2 л. ил. табл. – Отд. оттиск: Из геологического кабинета Университа Св. Владимира


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
522946
  Мартынов А.В. Заметка о фауне ручейников (Trichoptera), Анадырского и Чукотского края и ее образования / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 179-194


  На с. 1 дарств. надп.: Дороому Николаю Яковлевичу Кузнецову с искренним уважением и симпатией. автор
522947
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
522948
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1905. – 5 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1905, № 11
522949
  Кузнецов В. Заметка о цикадах (Homoptera) собранных проф. Д.Н. Кашкаровым в районе Арслан-боба / В.Н. Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 31-35
522950
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков) // Хоботные - Компакт. – 5 с. : ил.
522951
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-145, : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обзрение. 1908, т. 8., № 2. - Конволют. - В одном переплете два одинаковых оттиска
522952
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков) // Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-144 : ил.
522953
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых Восточной Сибири / Л. Круликовский (Сарапул). – [Петроград], 1916. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 613-617
522954
  Дьяконов А.М. Заметка о чешуекрылых Мурманского побережья / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук). – Санкт-Петербург, 1912. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое Обозрение. 1911, т. IX, № 1, с. 13-17


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от признательного Ал. Дьяконова
522955
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
522956
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова : Доклад напечатан в "Саратовской Земской неделе" 1896, № 29 / [соч.] Л.К. Круликовского // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 6 с.
522957
  Сольский С.М. Заметка о чешуекрылых окрестностей Петербурга / О. Сольский // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 109-110
522958
  Вагнер Ю.Н. Заметка об Aphaniptera Крымского полуострова / Ю.Н. Вагнер // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 6 с. : ил.
522959
  Чернышев Ф.Н. Заметка об артинских и каменноугольных губках Урала и Тимана : [доложено в заседании Физ.-мат. отд. 10-го дек. 1897 г.] // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 36 с., 5 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
522960
  Багалей Дм. Заметка об архиве малороссийской коллегии, находящемся при Историко-филологическом обществе Харьковского университета / Дм. Багалей. – Киев : Ун-кая тип. – 11 с. – Перепл. с оттиском: Багалей Д. Записки о Московии Иоанна Пернштейна ...
522961
  Бодуэн-де-Куртенэ И. Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний. – Санкт-Петербург, 1885. – 15 с.
522962
  Бодуэн-де-Куртенэ Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончания / И. Бодуэн-де-Куртенэ. – [Б. м. : б. и.]. – 15 с. – Оттиск
522963
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 3 с.


  На с. 1 дарственная надпись Косоногову от автора
522964
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 3 с.
522965
  Добиаш А.В. Заметка об основной библиотеке Историко-филологического института князя Безбородько, составленній по случаю реорганизации библиотеки / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 39 с.
522966
  Пантелеевский М.Н. Заметка об особенности анатомического строения Anastatica hierochuntica L. / [соч.] М.Н. Пантелеевского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [9] с., 2 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 185-190


  Сверхштат. лаборант при ботанико-физиологической лаборатории с 14 февраля 1905
522967
  Кахадзе И.Р. Заметка об угленосных отложениях Мингрелии и Абхазии. / И.Р. Кахадзе, 1943. – с.
522968
  Смирнов Н.А. Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Нестор Смирнов (Тифлис). – Тифлис, 1916


  Содержание конволюта: 1. Критико-библиографический отдел Содержание: Нестеров П.В. Три новых хвостатых амфибии из Курдистана; Царевский С.Ф. Новые формы гадюк из пределов Российской Империи: Берг Л.С. О нахождении Zeus faber L. в Черном море - ...
522969
  Кеппен Н. Заметка об эмбриональных шарах Podophrya quadripartita. – 2 с.
522970
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 10 с.
522971
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре / Иван Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 10 с. – Отд. оттиск из Известий Киевского политехн. ин-та. Перепл. с: Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел/В.Ермаков
522972
  Зинченко И. Заметка по атомистической теории строения тела / [соч.] И. Зинченко, проф. в Одессе. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства М. Шпенцера, 1901. – 5 с. – Отд. оттиск: Вестник опытной физики и элементарной математики


  На с. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
522973
  Перетц В.Н. Заметка по поводу издания "Русские повести XVII-XVIII вв." I. 1905. Под ред. В.В. Сиповского / Акад. В.Н. Перетц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – 7с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук, т.10, кн. 3, 1905г., с. 428-434


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці житія та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. — К.: Укр. Ак. Наук, 1927, т. 1, с. 161–166
522974
  Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. II: К - М]. – С. 71-77
522975
  Шиллер Н.Н. Заметка по поводу одного термодинамического вывода Вл. А. Кистяковского : (Доложено на XI съезде Русских естествоиспытателей 24 декабря 1901 г. в С.-Петербурге) / [соч.] Н.Н. Шиллера. – [Киев] : [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1898. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1898, декабрь, с. 15-21 - Экз. без обл. и тит. л.
522976
  Грдина Я.И. Заметка по поводу статьи L. De la Rive"а "Hypothese sur le mouvement de l"ether dans le voisinage de la terre" : [Л. Делярив "Гипотеза о движении эфира вблизи земли"] / [соч.] Проф. Я.И. Грдины ; Екатериносл. горн. ин-т имп. Петра I. – Екатеринослав : Типо-цинкор и перепл. Г.Г. Берс, 1916. – 13 с.
522977
  Блёкер Г.Ф. Заметка по поводу статьи Т.И. Юринского "Материалы к изучению лепидоптерологической фауны окрестностей Иркутска" / Г. Блёкер (Житомир) // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – 2 с. – Библиогр.: ил.
522978
  Осипов И. Заметка по поводу теплот горения кислот фумаровой и малеиновой. – С.-Пб, 1890. – 6с.
522979
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238
522980
  Бутовский А.Н. Заметки : Утверждение акта и выдача выписки // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-222
522981
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. Из практики по делам железнодорожным // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 158 -163
522982
  Самсонов Б. Заметки беспокойного / Б. Самсонов. – Москва-Л., 1926. – 29с.
522983
  Соболевский А.И. Заметки в области русской диалектологии : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Б. м., 1906. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник 1906, т. 3-4, с. 218-234
522984
  Тарасенко-Отрешков Н.И. Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию / Н.И. Тарасенко-Отрешков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1871. – XII, 503 с.
522985
  Тоичкина А.В. Заметки Д.И. Чижевского о Достоевском и Н.Н. Страхове // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0042-8744
522986
  Канетти Э. Заметки для Мари-Луизы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 184-193. – ISSN 1130-6545
522987
  Маркович Д. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 28 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина, 1893, т. 41, № 4, с. 50-77
522988
  Александренко В. Заметки и известия : Учение Монро / В. Александренко. – С. 37-46
522989
  Черепахов М.С. Заметки и корреспонденция. / М.С. Черепахов. – Москва, 1954. – 60с.
522990
  Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения : из записных книжек разных лет / Д.Лихачев. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 605 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00585-4
522991
  Ефременков В. Заметки из истории славянофильства / В. Ефременков. – Воронеж : Типо-литогр. В.д. Колесникова, 1902. – [2], 50 с. – Экз. без обл.
522992
  Цзи Ю. Заметки из хижины "Великте о малом" / Ю. Цзи. – М, 1974. – 588с.
522993
  Зенгер Г.Э. Заметки к второй книге Стациевых "Сильв" / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 32 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
522994
  Зенгер Г.Э. Заметки к Горацию и Проперцию / Г.Э. Зенгер, 1898. – [29] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
522995
  Сперанский М.Н. Заметки к истории "Энеиды" И. П. Котляревского / М.Н. Сперанский. – Львов : Изд. "Галицко-русской Матицы" ; Уделовая тип., 1902. – 16 с. – Отд. оттиск: Научно-литературный сборник Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 2
522996
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским поэтам / Г.Э. Зенгер. – [7] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
522997
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [12] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
522998
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [18] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
522999
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Григорий Зенгер. – Варшава : Тип. К. Ковалевского
Вып. 2. – 1887. – [2], 60 с. – Отд. оттиск из: Варшавские университетские известия, 1887
523000
  Зенгер Г.Э. Заметки к первой книге "Сильв" Стация : Посвящается В.В. Латышеву к 31 мая 1901 г. / Г.Э. Зенгер, 1901. – [8] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,