Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
522001
  СалигаТ "... З глибу рідної землі..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
522002
  Луковецька С. "Журналіст із великими очима та доброзичливою іронією" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 20


  Стаття студентки КНУТШ щодо моделі професійного журналіста: думки учасників XI Літньої школи.
522003
  Гончаров К. "Журналіст із відповідальністю за майбутнє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 20


  Стаття студента КНУТШ щодо моделі професійного журналіста: думки учасників XI Літньої школи.
522004
  Скорик М. "Журналіст мусить бути бійцем, а не лакеєм": принцип публіциста-шістдесятника Матвія Шестопала // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 139-150. – ISSN 2616-7948


  Останніми роками патріотичне ім"я декана факультету журналістики (1955-1957 рр.), кандидата філологічних наук, доцента Шестопала Матвія Михайловича, нарешті, гідно постало в літературному й науковому обігу, хоча ще потребує фахових досліджень. Нарешті, ...
522005
  Сидоренко Н.М. "Журналістика" (- науковий збірник Інституту журналістики Київського університету) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 702. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
522006
  Ионов А.Ю. "Жуткое" фрейда и жанр ужасов в кино // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 59-67. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
522007
  Верба І.В. "З 1906 р. діяльність Грушевського стала все більше переноситися на Велику Україну до Києва" // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 162-181. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Михайло Грушевський у 1906 - 1913 роках.
522008
  Мельничук Б. "З антирашистських віршів: "Спинись, Московіє!"" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 3/4 (125-126). – С. 88-91. – ISBN 966-7109-34-8


  Вірші. Автор - головний редактор журналу «Літературний Тернопіль».
522009
  Карандій В. "З банком тестових завдань розгорнувся цілий детектив" / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 1, 12


  Керівник Центру тестування Вадим Карандій щодо тестування. Тема незалежного тестування, однієї з найпопулярніших і найбільш ефективних реформ, завжди була в центрі уваги. Але, напевно, ніколи навколо неї не іскрили такі сильні емоції. Підозри у ...
522010
  Соловей Е. "З вами на світі, книжки, солодко жити" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 15


  Книжкові уподобання Елеонори Соловей
522011
  Чілачава Р. "З вами я, браття" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 30


  Вірші на військову тематику. 15 травня 2023 року відзначив 75-літній ювілей український дипломат, поет, перекладач і літературознавець грузинського походження, доктор філологічних наук, професор Рауль Шалвович Чілачава.
522012
  Манойленко Ю. "З Вас би, бабо, писати картину..." : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 7-8. – ISSN 2075-1222
522013
  Засенко П. "З великою любов"ю..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 168-170. – ISSN 0208-0710
522014
  Людкевич Я. "З виболілого і пережитого" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 61-69. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
522015
  Жарюк І. "З висоти осіннього листка..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  До 80-річчя від дня народження Леоніда Талалая.
522016
  Глодзь Г.Л. "З днем народження, Вандо Джун" Курта Воннегута: драматичне переосмислення гомерової "Одіссеї" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 87-91. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто контекст написання та змістові особливості п"єси, в якій Курт Воннегут верифікує образ героя, поширений у масовій культурі шістдесятих. The article explores the context of the creation and important content features of Kurt ...
522017
  Стецик Н. "З дня" чи "з дня, наступного за днем" офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 29–36. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
522018
  Клец М. "З доріг розмовних і писемних" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 204-205. – ISSN 08-68-4790-1
522019
  Голованова Н. ...журналістики з Цинциннаті // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 26-27
522020
  Давиденко В. ...З ангельськими крильми. Діалог Валентини Давиденко і Михайла Наєнка : інтерв"ю / В. Давиденко, М. Наєнко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Нещодавно на виставці в Мистецькому Арсеналі кияни чи не вперше побачили велике панно Михайла Жука, створене в 1912-1914 рр. під назвою "Чорне і біле". Мистецтвознавці переконані, що на ньому художник зобразив молодого Павла Тичину і дочку письменника ...
522021
  Ворошилов В.В. Журналистика : Учебник / В.В. Ворошилов; Санкт-Петербургский госуд. ун-тет. Фак-тет журналистики. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2002. – 656с. – ISBN 5-8016-0182-1
522022
  Моисеев В.А. Журналистика и журналисты : (о самой интересной профессии) / В.А. Моисеев. – Киев : Дакор, 2002. – 400с. – ISBN 966-95845-3-1
522023
  Федченко П.М. Журналистика на Украине первой половины XIX столетия : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Федченко П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 60 с.
522024
  Ласковый В.Т. Журналисткая информация, ее сущность и роль в формировании социальных установок аудитории : Дис... канд. филос.наук: 10.01.10 / Ласковый В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 215л. – Бібліогр.:л.189-215
522025
  Овчаров А.Е. Журналистская деятельность Карла Маркса в 50-е годы XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Овчаров А. Е.; МГУ, Фак. журн. – М., 1954. – 16л.
522026
  Осадчий М.Г. Журналистская деятельность Остапа Вишни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осадчий М.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 18 с.
522027
  Пресс В.Ф. Журналистская деятельность Р.Майнора и Д.Норта и их роль в развитии марксистской публицистики США ХХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Пресс В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
522028
  Макогонова Т.М. Журналистская деятельность Ф. М. Достоевского в 1861-1863 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Макогонова Т. М.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
522029
  Ласкавый В Журналистская информация, ее сущность и роль в формировании социальных установок аудитории : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Ласкавый В Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 28л.
522030
   Журналистские были. – Алма-Ата, 1971. – 196с.
522031
  Уллмен Джон Журналистские расследования: современные методы и техника / Уллмен Джон. – М. : ВИОЛАНТА, 1998. – 224с. – ISBN 5-88803-005-8
522032
  Растатуров П.Ф. Журналистский поиск. / П.Ф. Растатуров. – М., 1970. – 112 с.
522033
  Лозовский Б.Н. Журналистское влияние на молодежную читательскую аудиторию : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Лозовский Б.Н.; МГУ. – Москва, 1979. – 19л.
522034
  Агзамов Ф.И. Журналистское исследование активности личности : учебное пособие / Ф.И. Агзамов. – Казань : Казанский университет, 1989. – 223, [1] с.
522035
  Горохов В.М. Журналистское мастерство / В.М. Горохов. – Москва, 1981. – 64с.
522036
  Рябый В.Я. Журналистское мастерство пропаганды в советской печати : Автореф... канд. филол.наук: / Рябый В. Я.; БГУ. – Минск, 1968. – 22л.
522037
  Свитич Л.Г. Журналистское образование: взгляд социолога / Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : Изд-во ИКАР, 1997. – 240с. – ISBN 5-7974-0003-0
522038
  Шум Ю. Журналистское расследование : метод. рекомендации / [Юлия Шум ; отв. ред. и авт. предисл. А. Симонов] ; Фонд защиты гласности. – Москва : Барс, 2000. – 116, [2] с. : ил. – На тит. л. также указ.: Glasnost defense foundation. – Библиогр.: с. 83. – ISBN 5-86237-045-5
522039
   Журналистское расследование : история метода и современная практика / С. Балуев, Е. Вышенков, А. Горшков, Е. Гусаренко, А. [ и др. ] Каштаньер; С. Балуев [ и др. ]Агенство журналистских расследований ; под общ. ред. А.Д. Константинова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 383с. – (Бандитская Россия). – ISBN 5-7654-1415-X
522040
  Константинов А. Журналистское расследование : история метода и современная практика : учебное пособие для профессионалов и начинающих / Андрей Константинов. – [Изд. 3-е, доп.]. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2010. – 699, [2] с., [32] с. портр. – Библиогр. с. 696-698 в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-17-069681-9
522041
  Асфура А. Журналистское расследование в процессе теоретического осмысления // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 104-106
522042
  Напреев Г.Л. Журналистскому труду-научную основу / Г.Л. Напреев. – Минск, 1976. – 104с.
522043
  Перчаткин В.М. Журналисты / В.М. Перчаткин. – Уфа, 1958. – 220с.
522044
  Миродан А. Журналисты / А. Миродан. – М., 1959. – 106с.
522045
  Жуков Ю.А. Журналисты / Ю.А. Жуков. – Москва, 1984. – 335с.
522046
  Розенберг В Журналисты безвременья / В Розенберг. – Москва, 1917. – 439 с.
522047
   Журналисты в шинелях. – Алма-Ата, 1968. – 248с.
522048
  Ширяева А.А. Журналисты местных газет, радиовещания, телевидения. (Теорет. проблемы и опыт конкретно-социолог. изучения некоторых сторон профессионального журналистского сознания) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Ширяева А.А.; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1972. – 24л.
522049
   Журналисты на войне. – Москва, 1966. – 422 с.
522050
   Журналисты на войне. – Москва
Кн. 2. – 1974. – 397с.
522051
   Журналисты на войне. – Москва
3. – 1982. – 271с.
522052
   Журналисты под прицелом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 24 : фото. – ISSN 1029-5828
522053
   Журналисты рассказывают. – Москва : Советская Россия, 1974. – 368с.
522054
  Почапська О. Журналіст-практик vs журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
522055
  Чухліб Б. Журналіст - отже, творець. Освіта - час змін // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 23 лютого (№40). – С. 3


  Про першу виробничу нараду в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
522056
  Маринович М. Журналіст має бути моральним і в аморальному суспільстві // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-37.
522057
  Усманова О. Журналіст та видавець Р. Федорів: портрет на тлі доби // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 337-341. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
522058
  Недопитанський М.І. Журналіст у світі інформації : Текст лекції для студ. Інс-ту журналістики з курсу "Інформаційна політика та безпека" / М.І. Недопитанський; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
522059
   Журналіст України. – Київ
№ 3/4. – 1995
522060
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1995
522061
   Журналіст України. – Київ
№ 1/2. – 1996
522062
   Журналіст України. – Київ
№ 3/4. – 1996
522063
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1996
522064
   Журналіст України. – Київ
№ 7/8. – 1996
522065
   Журналіст України. – Київ
№ 9/10. – 1996
522066
   Журналіст України. – Київ
№ 11/12. – 1996
522067
   Журналіст України. – Київ
№ 1/2. – 1997
522068
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 1997
522069
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 1997
522070
   Журналіст України. – Київ
№ 5. – 1997
522071
   Журналіст України. – Київ
№ 6. – 1997
522072
   Журналіст України. – Київ
№ 1. – 1998
522073
   Журналіст України. – Київ
№ 2. – 1998
522074
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 1998
522075
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 1998
522076
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1998
522077
   Журналіст України. – Київ
№ 7. – 1998
522078
   Журналіст України. – Київ
№ 9. – 1998
522079
   Журналіст України. – Київ
№ 10. – 1998
522080
   Журналіст України. – Київ
№ 11. – 1998
522081
   Журналіст України. – Київ
№ 12. – 1998
522082
   Журналіст України. – Київ
№ 1. – 2000
522083
   Журналіст України. – Київ
№ 2. – 2000
522084
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 2000
522085
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 2000
522086
   Журналіст України. – Київ
№ 5. – 2000
522087
   Журналіст України. – Київ
№ 6. – 2000
522088
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2001
522089
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2001
522090
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2001
522091
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2001
522092
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2001
522093
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2001
522094
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2002
522095
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2002
522096
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3/6. – 2002
522097
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1/2. – 2003
522098
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2003
522099
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4/5. – 2003
522100
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2003
522101
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2004
522102
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2004
522103
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2004
522104
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4/5. – 2004
522105
   Журналіст України : Спецвипуск. – Київ, 1975-
№ 6 : ЗМІ і вибори. – 2004
522106
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2005
522107
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2005
522108
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2005
522109
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2005
522110
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2005
522111
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2005
522112
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2006
522113
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2006
522114
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2006
522115
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2006
522116
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2006
522117
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2006
522118
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2006
522119
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 8. – 2006
522120
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2006
522121
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2006
522122
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2006
522123
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2006
522124
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2007
522125
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2007
522126
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2007
522127
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2007
522128
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2007
522129
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2007
522130
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2007
522131
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 8. – 2007
522132
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2007
522133
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2007
522134
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2007
522135
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2007
522136
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2008
522137
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2008
522138
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2008
522139
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2008
522140
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2008
522141
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2008
522142
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2008
522143
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2008
522144
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2008
522145
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№10. – 2008
522146
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2008
522147
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2008
522148
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2009
522149
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2009
522150
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2009
522151
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2009
522152
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2009
522153
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2009
522154
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2009
522155
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2009
522156
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2009
522157
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2009
522158
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2009
522159
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2009
522160
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2010
522161
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2010
522162
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2010
522163
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2010
522164
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2010
522165
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2010
522166
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2010
522167
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2010
522168
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2010
522169
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2010
522170
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2010
522171
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2010
522172
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2011
522173
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2011
522174
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2011
522175
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2011
522176
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2011
522177
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2011
522178
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2011
522179
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2011
522180
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2011
522181
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2011
522182
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2011
522183
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2011
522184
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2012
522185
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2012
522186
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2012
522187
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2012
522188
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2012
522189
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2012
522190
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2012
522191
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2012
522192
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2012
522193
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2012
522194
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2012
522195
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2012
522196
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2013
522197
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2013
522198
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2013
522199
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2013
522200
   Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2013
522201
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2013
522202
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2013
522203
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2013
522204
   Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2013
522205
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2013
522206
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2013
522207
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2013
522208
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2014
522209
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2014
522210
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2014
522211
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2014
522212
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2014
522213
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2014
522214
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2014
522215
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2014
522216
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2014
522217
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2014
522218
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2014
522219
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2014
522220
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2015
522221
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2015
522222
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2015
522223
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2015
522224
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2015
522225
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2015
522226
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2015
522227
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2015
522228
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2015
522229
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2015
522230
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2015
522231
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2015
522232
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2016
522233
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2016
522234
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2016
522235
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2016
522236
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2016
522237
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2016
522238
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2016
522239
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2016
522240
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2016
522241
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2016
522242
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2016
522243
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2017
522244
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2017
522245
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2017
522246
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2017
522247
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2017
522248
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2017
522249
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2017
522250
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2017
522251
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2017
522252
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2017
522253
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2017
522254
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1/2. – 2018
522255
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3/4. – 2018
522256
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5/6. – 2018
522257
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2018
522258
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9/10. – 2018
522259
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11/12. – 2018
522260
  Ярмиш Ю. Журналіст, науковець, педагог // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 162-164. – ISSN 0131-2561
522261
  Волиняк П. Журналіст, що вміє мислити // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 203, грудень : грудень. – С. 9-13


  Роман Дмитрович Рахманний — український публіцист і радіокоментатор, член УВАН, НТШ.
522262
  Патон Б. Журналістам і читачам науково-популярної газети "Світ" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)
522263
   Журналістам, авторському колективу, читачам газети "Київський університет" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Вітання ректора КНУТШ Леоніда Губерського журналістам, авторському колективу, читачам газети "Київський університет" з нагоди 80-річчя заснування газети
522264
  Мазур М.І. Журналісти-практики в інформаційній діяльності телебачення: проблема жанру // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 121-125


  Розглянуто особливості трансформації жанрових форм у сучасній інформаційній діяльності телебачення. Проаналізовано жанрову різноманітність інформаційного випуску новин "Вісник" (Львівська обласна державна телерадіокомпанія). This paper observes ...
522265
   Журналісти вивчають німецьку : (навчально-методичний посібник для студентів Інституту журналістики). – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2001. – 82 с. : іл., табл. – Вид. нім. мовою
522266
   Журналісти з Київського університету. Спогади. Світлини. Імена / [А. Горлов та ін. ; редакції газ. "Голос України" і "Урядовий кур"єр"]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 383, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-7758-71-4
522267
  Приступенко Т. Журналісти і вибори // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 365-380. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
522268
  Черевко А. Журналісти і вчасно не прочитані книжки / А. Черевко, Н. Ваверчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Головний редактор "Дня" Л. Івшина спілкувалася зі студентами КНУТШ. На порядку денному - важливість якісної історичної освіти в роботі медійників.
522269
   Журналісти і незалежність : спогади, свідчення, документи / [авт.-уклад. Ю. Бондар]. – Київ : Академія, 2020. – 395, [5] с. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-580-606-6
522270
  Горпенюк Максим Журналісти на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 62-63 : фото
522271
  Букет Є. Журналісти на передовій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 1-7 червня (№ 22)


  В Укрінформі презентували книгу "Україна: журналісти на передовій". Видання присвячене майстрам слова, які стали до оборони нашої держави як на інформаційному фронті, так і на полі бою. Особливістю книги є те, що журналісти виступають в ній у двох ...
522272
   Журналісти про журналіста // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "Вийшла друком книжка "Журналіст Ґарет Джонс", що знайомить українського читача з першим із іноземних кореспондентів, який під своїм іменем публікував статті про Голодомор в Україні 1932-1933 років. Окремі Статті Ґарета Джонса вперше зібрані та видані ...
522273
   Журналісти стріляють не кулями / [упоряд. Клубань О.М.]. – Київ : Прес-Кіт, 2012. – 182, [1] c., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2742-04-6
522274
   Журналісти стріляють не кулями / [упоряд. О.М. Клубань]. – Київ : АНТ, 2013. – 182, [2] с., [8] арк. фотогр. : фотогр. – ISBN 978-966-97332-1-4
522275
   Журналісти Черкащини (1954-2004) : бібліогр. довідник. – Черкаси : Брама, 2003. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч. по містах і районах: с. 247-250. – ISBN 966-8021-66-5
522276
  Пархомчук Т. Журналісти, мовчати! Розворот на шлях інформаційного тероризму? // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 4


  "Українські злидні є нетиповими для світу. До звичайного зубожіння може долучитися ще й інформаційний голод. У 1997 році ООН прирівняла поняття інформаційної бідності до бідності матеріальної. І недаремно в Україну їде представник ОБСЄ з питань свободи ...
522277
  Лизанчук В. Журналісти: зрячі очі суспільства чи заручники джинси? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 19-21
522278
  Москаленко А.З. Журналістика-мистецтво демократії // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.118-123
522279
  Тимошик М. Журналістика-стан душі [Анатолій Москаленко] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 320. – ISBN 966-7522-09-1
522280
  Гусєва О.О. Журналістика - "четверта влада" чи невільниця влади? (Сергій Довлатов і радянська журналістика) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 86-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
522281
   Журналістика - 2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформацій журналістської освіти : міжнародна науково-практична конференція, 26-28 травня 2005 р.: матеріали. – Київ : ІЖКНУ імені Т. Шевченка, 2006. – 198с.
522282
  Рубан В.А. Журналістика - важлива галузь громадсько-політичної діяльності / В.А. Рубан. – Київ, 1969. – 60с.
522283
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 4. – 1978
522284
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 5. – 1978
522285
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 6. – 1979
522286
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 7. – 1979
522287
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 8. – 1980
522288
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 9. – 1980
522289
   Журналістика : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 13. – 1982
522290
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 14. – 1983
522291
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 15. – 1983
522292
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 16. – 1984
522293
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 18. – 1986
522294
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 19. – 1987
522295
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 20. – 1989
522296
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 21. – 1989
522297
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 22. – 1990
522298
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 23. – 1991
522299
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 24. – 1992
522300
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 1 (26). – 2002. – 176 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
522301
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 2 (27). – 2003. – 170 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
522302
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 3 (28). – 2004. – 182 с. – резюме - рос., англ. мовами
522303
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 4 (29). – 2005. – 187 с. – резюме - рос., англ. мовами
522304
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 5 (30). – 2006. – 176 с. – резюме - рос., англ. мовами
522305
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 6 (31). – 2007. – 207 с. – резюме - рос., англ. мовами
522306
   Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 7 (32). – 2008. – 199 с. – резюме - рос., англ. мовами
522307
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 8 (33). – 2009. – 198 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
522308
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 9 (34). – 2010. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522309
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 10 (35). – 2011. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522310
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 11 (36). – 2012. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522311
  Рус-Моль Журналістика = Journalismus : підручник і посібник / Штефан Рус-Моль ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Академія української преси, Центр вільної прави, 2013. – 345, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 327-344. – (Бібліотека масової комунікації АУП / Акад. Укр. Преси). – ISBN 978-966-2123-49-4
522312
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 12 (37). – 2013. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522313
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 13 (38). – 2014. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522314
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 15 (40). – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522315
  Худицький В. Журналістика була сенсом його життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 11


  Він приходив на лекцію без папірців або ж клав їх набік і починав розмірковувати вголос. Не виховував, а просто думав уголос. Це був Володимир Здоровега! Нещодавно минуло десять років від дня його смерті. Проте його уроки журналістики і досі ...
522316
  Яхно О.М. Журналістика в епоху "Всесвітньої павутини". Український сигмент мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розвиток сучасних українських комунікаційних технологій. Проблеми законодавчого регулювання Інтернету. Чи здатний Інтернет вплинути на результати парламентських виборів-2002.
522317
   Журналістика в піарі та піар у журналістиці : [посібник] : Авторитет журналіста: харизма, досвід, знання. Критерії визначення ефективності обраної теми. Як викликати натхнення? Прийоми вибору образів. Вимоги до знань і вмінь піарника. Як піаряться відомі політики світу? Кого звеличує Майстер? / [упоряд. : В.Ф. Іванов, О.С. Дудко]. – Київ : Грамота, 2010. – 288 с. : іл. + Додатки: с. 182-286. – Бібліогр.: с. 135-142. – ISBN 978-966-349-271-1
522318
   Журналістика в умовах гласності. – Київ : Либідь, 1991. – 199с.
522319
  Виставкіна Д. Журналістика в умовах конфліктогенного середовища: загальні принципи та перспективи // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 22-36. – ISSN 2308-3255
522320
  Іщенко Н. Журналістика в час Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  Які висновки українські ЗМІ мають зробити після виборів у США.
522321
  Сергійчук В. Журналістика відкрила мені шлях до науки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 148-151. – ISSN 0869-3595
522322
  Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття 50-70-х років ХІХ століття і її зв"язки з іншими українськими землями та Росією / П.М. Лісовий. – Ужгород, 1969. – 51с.
522323
  Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття другої половини 19 -першої половини 20 століть і її зв"язки з іншими українськими землями та Росією. : Дис... Докт. філолог. наук: / Лісовий П.М.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1969. – 675л. – Бібліогр.:л.1-22
522324
  Харченко О. Журналістика і ... перенавчання суспільства / О. Харченко, В. Шевченко, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 18-19


  "Екстракт" зустрічі Лариси Івшиної зі студентами Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
522325
  Шкляр В. Журналістика і дипломатія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-42. – (Журналістика ; Вип. 5)
522326
  Жадько В.О. Журналістика і духовність: проблеми взаємозв"язку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 105-111


  Відродження духовності журналістика пов"язує і з відродженням культурних та історичних традицій та закликає творчі сили забезпечувати їх розвиток та збагачення.
522327
  Соколов М.Ю. Журналістика і посттравматичні стреси (Психологічний вплив насильства в новинах на репортерів, що їх передають) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Психологічний вплив на журналістів тих надзвичайних ситуацій (війни, катастрофи, стихійні лиха), в яких дово-диться їм працювати, маловивчений. Тому, зазвичай, журналісти є неготовими до таких ситуацій. Аби допомогти їм подолати наслідки ...
522328
  Демченко С.В. Журналістика і суспільство: балансування між державою, бізнесом та громадською сферою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – C. 6-8


  У статті розглядається проблема подальшої трансформації української преси, надмірна залежність якої від держави і бізнесу не дає змоги їй стати справжнім чинником розбудови громадянського суспільства. The article is devoted to the problem of further ...
522329
  Владимиров В.М. Журналістика класична та некласична. Передбачення існування післянекласичної журналістики // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 37-43. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  Спрощені, лінійні схеми тоталітарного управління пресою змінилися на значно складніші побудови соціально відповідальної її моделі. Українські мас-медіа тільки почали до них звикати, а вже виявилося, що в журналістик5и ХХІ століття мають бути зовсім ...
522330
  Слєсарчук Я.Л. Журналістика конфлікту: медіатор чи провокатор ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 121-125.
522331
  Шарова Т. Журналістика Костя Гордієнка як підготовчий етап до літературної творчості / Т. Шарова, С. Шаров // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 379-381
522332
  Засєда І. Журналістика на крутозламі епох // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 267-271. – ISSN 0869-3587
522333
  Іваніцька М. Журналістика під час війни / М. Іваніцька, Б. Іваницька // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 70-72. – ISBN 978-966-941-731-2
522334
  Соколова К.О. Журналістика співучасті в Україні: дискурсивні моделі, тенденції, перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Соколова Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 282 арк. – Додатки: арк. 230-282. – Бібліогр.: арк. 200-229
522335
  Соколова К.О. Журналістика співучасті в Україні: дискурсивні моделі, тенденції, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Соколова Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
522336
  Бутиріна М.В. Журналістика співучасті: міра відповідальності та правові засади / М.В. Бутиріна, І.О. Чередник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 70-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
522337
  Різун В.В. Журналістика стає престижною професією // Голос України, 2000
522338
  Вайшенберг З. Журналістика та медіа = Journalismus und Medien Handbuch : довідник / Зігфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; [пер. з нім.: П. Демешко, К. Макєєв]. – Київ : Академія Української Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 529, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - На авантит. відомості про авторів. - Термінол. покажч.: с. 527-529. - Вих. дан. ориг.: UWK Verlagsgesellschaft mbH, 2005. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека масової комунікації "Академії Української Преси"). – ISBN 978-966-2123-32-6
522339
  Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-346-909-6
522340
  Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько ; [наук. ред. В.П. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-617-07-0043-8
522341
  Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах / Д.С. Григораш; [ред. кол. : Здоровега В.Й. (голов.), Кибальчич В.М., Курганський І.П. та ін.]. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1974. – 293, [3] с.
522342
  Колісник Ю. Журналістика УРСР в умовах тотального контролю (на матеріалах журнальної періодики 50-800-х рр.) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 50-63


  У статті всебічно досліджено вплив радянської цензури на формування інформаційного простору. На численних зразках журнальної періодики УРСР з використанням різноманітного історичного фактажу з "ясовано особливості тотального контролю над ЗМІ, показано ...
522343
  Мелещенко О.К. Журналістика Франції / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 159-212


  У статті розглянуто історичний аспект розвитку французької газетної преси та подано хронологічний бібліографічний покажчик, присвячений французьким засобам масової інформації. In the article it is researched the historical aspect of development of ...
522344
  Лизанчук В. Журналістика чи комунікативістика? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 13


  "…Під гаслом реформування галузі знань кафедра журналістики та нових медій Інституту журналістики Київського університету ім. Б. Грінченка, кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ імені ...
522345
  Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І.Л. Михайлин. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8690-99-0
522346
  Чічановський А.А. Журналістика як політична діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5-10. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто масовокомунікативні аспекти практичної політики як базової складової політичних процесів, домінуючі тенденції інформаційної діяльності в рамках політичної системи. Mass communicative aspects of a practical policy are considered to be the ...
522347
  Бутиріна М.В. Журналістика як синергетичний об"єкт // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 13-18. – ISSN 2617-1813
522348
  Ярмиш Ю. Журналістика як спосіб життя / Юрій Ярмиш // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 345-351. – ISBN 966-7769-79-6
522349
  Голованова Н. Журналістика, забарикадована від Журналістики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-41
522350
  Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : Монографія / В.М. Владимиров; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 220с. – ISBN 966-594-185-2
522351
  Макарський О. Журналістика, що межує з наукою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 38-41
522352
   Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. журналістики ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Нац. спілка журналістів України, Полтав. обл. орг. ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 365, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
522353
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 1. – 1976. – 128 с.
522354
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища шк.
Вип. 2. – 1977. – 128 с.
522355
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 3. – 1977. – 136 с.
522356
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 4. – 1978. – 136с.
522357
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 5. – 1978. – 159с.
522358
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 6. – 1979. – 127с.
522359
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо. – Київ
Вип. 6. – 1979
522360
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 7. – 1979. – 145с.
522361
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 8. – 1980. – 143с.
522362
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – Київ : Вища школла
Вип. 9. – 1980
522363
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 10. – 1981. – 136с.
522364
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 11. – 1981. – 148с.
522365
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 12. – 1982. – 156с.
522366
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 13. – 1982. – 160с.
522367
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 14. – 1982. – 160с.
522368
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 15. – 1983. – 172с.
522369
  Карпенко В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посібник / Віталій Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 194, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-272-7
522370
  Різун В.В. Журналістика: інформування чи вплив? Погляд на явище з позиції теорії комунікації / В.В. Різун, З.В. Партико // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-23. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена проблемному питанню в журналістикознавстві: чим є журналістика - засобом впливу чи інформування. Автори статті розглядають журналістику як засіб впливу в межах теорії масового спілкування.
522371
  Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці / Григорій Кривошея; МОНУ; Київ. міжнар. ун-тет. – Київ, 2003. – 302с. – ISBN 966-8299-05-1
522372
  Кобинець А. Журналістика: місія здійснена // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 99-102
522373
  Бойко А. Журналістика: наука + творчість + відповідальність // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Про засідання студентської конференції, яка відбулась в Інституті журналістики. Студенти занепокоєнні станом свободи мас-медіа й вживанням української мови в пресі, на радіо і телебаченні.
522374
  Карпенко В.О. Журналістика: основи професіональної комунікації : Навч. пос. для студ. вищ.навч. закладів, що навчаються за спец. "Журналістика" / В.О. Карпенко; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Нора-прінт, 2002. – 348с. – ISBN 966-7837-37-8


  Журналістика розглядається як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Для студентів вузів
522375
   Журналістика: словник-довідник / авт.- уклад. І.Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 317, [2] с. – Алф. покажч.: с. 303-317. - Сер. засн. в 1995 р. – (Nota bene!). – ISBN 978-617-572-064-6
522376
  Шкляр В.І. Журналістика: умови і фактори системної трансформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 11-13


  У системній трансформації журналістики акцентується увага на людському компоненті, який рельєфно продукується в авторській журналістиці, "персональному журналізмі". The issue of human component reflected in personal journalism is considered in the ...
522377
  Забіяка І.М. Журналістики Інститут Київського університетту / І.М. Забіяка, Н.М. Сидоренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 702. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
522378
  Фідчунова М.В. Журналістико, доле моя! : статті, нариси, роздуми : [збірка] / Майя Фідчунова ; [упоряд. І.В. Мельник]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 215, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-572-1
522379
  Богуславський О.В. Журналістикознавчі аспекти діяльності української політичної еміграції в Європі між двома світовими війнами: до історіографії питання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 110-116. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
522380
  Черняков Б.І. Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Київського університету імені Тараса Шевченка 1958-1998 : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 1999. – 32 с.
522381
  Мелещенко О.К. Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку / О.К. Мелещенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Задруга, 2006. – 64с. – ISBN 966-406-012-7
522382
  Перепелиця Г. Журналістів Eska Rock не лише звільнили, а й оштрафували / Григорій Перепелиця ; [інтерв"ю взяв] Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Чи нівелювало це шкоду, завдану репутації України? Коментар експерта-міжнародника, доктора політичних наук, проф. КНУТШ Григорія Перепелиці щодо закриття керівництвом радіостанції програми та звільнення скандальних ведучих після образливих ...
522383
  Сидоренко Наталя Журналістська "планета Ді-Пі" : Українська преса у таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців у Європі після 2-ї Світової війни (1945-1950) / Сидоренко Наталя, Сидоренко Олександр; Центр інновацій та розвитку.Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2000. – 175с. – ISBN 966-7345-33-5
522384
  Тарасюк Володимир Юрійович Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08 / Тарасюк В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 211л. – Бібліогр.: л.183-211
522385
  Тарасюк Володимир Юрійович Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тарасюк В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
522386
  Баб"як П.Г. Журналістська діяльність Володимира Шашкевича // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 239-242
522387
  Карпенко М. Журналістська діяльність М.О. Максимовича в українознавчих розвідках П.М. Федченка // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 268-279. – Бібліогр.: Літ.: с. 279; 15 назв
522388
  Кривизюк Л.П. Журналістська діяльність Симона Петлюри // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 223-226. – ISSN 0321-0499
522389
  Безкровний Ю.О. Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 27-35. – ISSN 1996-5931
522390
  Лизанчук В. Журналістська діяльність у контексті утвердження української мови як державної // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 13-24


  Показано морально-психологічні перепони на шляху розширення фунціонування української мови в Україні, зосереджено увагу на ролі журналіста у процесі утвердження української мови як державної. Moral-psychological barriers on the way of expansion and ...
522391
  Загоруйко Н.А. Журналістська діяльність Юрія Шереха крізь призму автобіографічних спогадів "Я - мене - мені… (і довкруги)" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті досліджено журналістську діяльність Юрія Шереха за автобіографічними спогадами "Я - мене - мені… (і довкруги)". Проаналізовано співпрацю вченого з друкованими виданнями того часу та з"ясовано особливості функціонування українськомовної преси ...
522392
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк. – Київ : Вища школа, 2006. – 231с. – ISBN 966-642-335-9
522393
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-642-352-1


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
522394
  Кібл Р. Журналістська етика / Ричард Кібл ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка ; [ переклад з англ. Смоляк Д.І. ]. – Київ, 2007. – 192 с.
522395
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк ; [ передм. В.П. Мостового ]. – [ 3-є вид., випр. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-642-352-1


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
522396
  Іванов В.Ф. Журналістська етика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 701-702. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
522397
   Журналістська етика : посібник для підгот. до держ. іспиту / [В. Іванов, Є. Маслов, В. Павлів та ін.] ; за ред. Володимира Мостового та Володимира Різуна ; ВГО "Ком. з журналіст. етики". – 2-ге вид., випр. – Київ : ЗН УА, 2014. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-97376-2-5


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
522398
  Приступенко Т. Журналістська етика в контексті свободи слова в Україні / Т. Приступенко, І. Блохін // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 39-50


  Аналізуються актуальні питання журналістської етики, пов"язані з політичною ситуацією в країні, свободою слова та законодавчою базою засобів масової інформації. Анализируются актуальные вопросы журналистской зтики, связанные с политической ситуацией ...
522399
  Лозинський А. Журналістська етика в Україні чи брак її // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 жовтня (№ 39/40). – С. 13
522400
  Сафроньєва Г.М. Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто поняття етики, виділено головні етичні принципи журналіста, з"ясовано основні етичні проблеми мас-медійної сфери. The article considers the concept of ethics and the main ethical principles of journalists. The basic ethical ...
522401
  Приступенко Т.О. Журналістська етика і вибори // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 82-92
522402
  Іванов В.Ф. Журналістська етика і стандарти діяльності журналіста // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 12-13


  У науковому повідомленні йдеться про моральні та професійні норми журналіста, розглядається проблема журналістської етики. In the article it is analyzed the moral and professional norms of the journalist. It is researched the problem of journalistic ...
522403
  Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень / Олена Кузнецова ; [ред. Д.С. Карпин] ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 1998. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-330 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7773-0922-4
522404
  Ширченко Я.І. Журналістська етика як система принципів професійної моралі представників ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 149-153


  У статті розглядається система принципів професійної моралі, журналістів та працівників мас-міедійних структур. In the article it is given the system of principles of professional ethics of journalists and representatives of mass media structures.
522405
  Гринько А. Журналістська етика: від теоретичних засад до практичних рішень (досвід могилянської школи журналістики) // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 19-22. – ISBN 978-966-493-306-0
522406
  Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. + Додатки : л.177-229. – Бібл.:5 назв
522407
  Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.177-229. – Бібліогр. : л.162-176
522408
  Шкляр В.І. Журналістська майстерність / В.І. Шкляр. – К., 1995. – 21с.
522409
  Лизанчук В.В. Журналістська майстерність : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Львів. шк. журналістики. – Київ : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 373, [3] с. – Покажч.: с. 257-369. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-871-5
522410
  Недопитанський М.І. Журналістська майстерність: репортерський досвід : практичний посібник / Микола Іванович Недопитанський : КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Ін-т журналістики, 2009. – 76с.
522411
  Федоришин Є.П. Журналістська об"єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 186-204
522412
  Федоришин Є.П. Журналістська об"єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
522413
  Різун В.В. Журналістська освіта (- сукупність фахових знань у галузі журналітики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 702. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
522414
  Різун В.В. Журналістська освіта в пострадянській Україні (з виступу на міжнародній конференції з питань функціонування ЗМІ в пострадянському просторі, що відбувалася восени 2001 року в Кишинівському університеті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.22-24
522415
  Різун В.В. Журналістська освіта в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.43-48
522416
  Гайдамака В. Журналістська освіта в Україні в 90-ті роки ХХ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 86-90. – ISSN 1728-9343


  Історико-оглядове дослідження присвячене новим університетським підрозділам (факультетам та кафедрам) України, які паралельно з відомими центрами журналістики - Київським університетом ім. Т. Г. Шевченка та Львівським університетом ім. І. Я. Франка в ...
522417
  Козлова А. Журналістська освіта за кордоном // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-109.
522418
  Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука : підручник для вищих навч. закл. / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с. – Бібліогр. : с. 333-335. – ISBN 978-966-680-459-7
522419
  Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-459-7
522420
  Різун В.В. Журналістська освіта й наука в Київському університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 33-34
522421
  Різун В. Журналістська освіта й наука в Київському університеті / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-13. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про розвиток журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка від створення в 1947 р. відділення журналістики й до наших днів. Идет речь о развитии журналистского образования в КНУ имени Тараса Шевченко от создания в 1947 г. отделения ...
522422
  Лісневська А. Журналістська освіта: теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 12-16. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
522423
   Журналістська осінь - 2002. Дискусія про політичний тиск та цензуру в українських медіа : Збірка статей. – Київ : Фонд медіа-ініціатив, 2003. – 104с.
522424
   Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навчально-методичний посібник для вищих навч. закладів. – Київ : [б. в.], 2007. – 608 с. – ISBN 966-594-766-4
522425
  Вернигора Н.М. Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 46-47


  Рецензія на кн.: Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посіб. / упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса ...
522426
  Різун В.В. Журналістська педагогіка. Замість вступу // Редакційно-видавнича справа, 1997
522427
  Різун В.В. Журналістська педагогіка. Замість передмови // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 5-12. – ISBN 966-594-015-5
522428
  Вернигора Журналістська педагогіка: вимоги сьогодення / Вернигора, О.М. Вернигора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 100-101


  (Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посів. / упоряд.: А І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. — К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. — 608 с.) (Journalistic pedagogy in ...
522429
   Журналістська революція - 2004. Події, люди, дискусії. – Київ : Україна, 2005. – 284с. – ISBN 966-8136-36-5
522430
  Гарачковська О. Журналістська та літературознавча спадщина В.І. Дудка в рецепції українських і зарубіжних дослідників // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 30-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
522431
  Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В.В. Гоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 284-318. – ISBN 978-966-439-477-9
522432
  Гоян В.В. Журналістська творчість у процесі аудіовізуальної комунікації: досвід українського ефіру // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 23-30.


  Про специфіку творчої реалізації журналіста в аудіовізуальній сфері мас-медіа. In the article the guestion is about the specific of creative realization of journalist in the audiovisual sphere of mass-media.
522433
  Буряк В.Д. Журналістська творчість як система образної комунікації : навч. посіб. / В.Д. Буряк ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – 60 с.


  Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисним викладачам економічних дисциплин, підприємцям, керівникам підприємств.
522434
  Карпенко В.О. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади : підручник / Віталій Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 164 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-388-388-5
522435
  Гоян Я О. Журналістська телерадіоосвіта: сучасні тенденції / Я О. Гоян, В.В. Гоян // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 18-26


  У статті розглядається методика організації навчально-освітнього процесу для підготовки сучасних телерадіожурналістів в Україні. Прикладом такої методики є комплекс з основних нормативних дисциплін і спецкурсів, які розроблені й втілюються в Інституті ...
522436
  Козак С. Журналістська, видавнича і громадсько-політична діяльність Олексія Коновала (за публікаціями часопису "Українські вісті") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 46-50. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто журналістську, видавничу і громадсько-політичну активність відомого діяча української діаспори Олексія Коновала за публікаціями часопису "Українські вісті" (1945—2000 рр., Німеччина, США)
522437
   Журналістське визнання туризму : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-157 : Фото
522438
  Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Центр підготовки та вдосконалення журналістів (Париж); Ін-т масової інформації (Київ); Жак Мурікан. – Київ, 2001. – 74с. – ISBN 966-95917-3-2
522439
   Журналістське розслідування : за матеріалами семінарів Ін-ту мас. інформації (Київ), Центру підгот. та вдоскон. журналістів (Париж), нідерланд. програми МАТРА. – Київ : [б. в.], 2004. – 109, [3] с. : іл., табл. – Вид. фінансується Міжнар. фондом "Відродження", м-вами закордон. справ Республіки Франції та Королівства Нідерландів. - Назва обкл.: Журналістське розслідування. – ISBN 966-8684-07-9
522440
   Журналістське розслідування. – 3-тє вид., оновлене та доп. – Київ, 2006. – 127с. – ISBN 966-8684-07-9
522441
  Глушко О.К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Арістей, 2007. – 144с. – ISBN 966-381-001-7


  Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
522442
   Журналістське розслідування : навчальний посібник [ для початківців ] / О.С. Хоменок, О.О. Бурмагін, К.Б. Іванова, Є.М. Рибка, С.А. Томіленко. – Мелітополь : Інститут розвитку регіональної преси, 2008. – 182с. + CD ROM. – ISBN 978-966-8563-85-0
522443
  Глушко О.К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 3-тє вид. – Київ : Арістей, 2008. – 144 с. – ISBN 966-381-001-7


  Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
522444
  Бойко О.В. Журналістське розслідування в системі жанрів стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 59-65
522445
  Василенко М. Журналістське розслідування в умовах воєнного часу. Розвиток чи занепад? // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2023. – Т. 1 (82). – С. 33-43. – ISSN 2522-1272


  The article is sanctified to the actual and debatable problem of development of journalistic investigation in wartime conditions. The attention is focused on the necessity of accumulation of more empiricists and further scientific researches in this ...
522446
   Журналістське розслідування на екологічну тему : (практ. посібник) / [авт.-упоряд.: Г. Гопко, О. Листопад, Т. Малькова]. – Київ : Савченко М.І., 2008. – 55, [1] с. : іл.
522447
  Іванов В. Журналістське розслідування та журналістське дослідження в журналістикознавстві: проблеми ідентифікації / В. Іванов, О. Дудко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зміст термінів "журналістське розслідування" та "журналістське дослідження". Аналізуються методи збирання інформації, а також процедура соціологічного дослідження. The article considers content of the terms "journalistic investigation" and ...
522448
  Полушкіна В.Ю. Журналістське розслідування. Специфіка жанру (на матеріалах вітчизняної та зарубіжної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Висвітлюється сучасний стан вивчення журналістського розслідування на матеріалах вітчизняної та зарубіжної преси.
522449
  Паславський І. Журналістське розслідування.Публікація резонансна, але небездоганна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 223-230. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
522450
  Глушко О.К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика : Навч. посібник / Олександр Глушко. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Арістей, 2006. – 144с. – ISBN 966-381-001-7
522451
  Гоян В.В. Журналістське розуміння візуальної сутності телебачення: теоретико-методичні аспекти (на прикладі викладання спецкурсу "Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 44-46


  Аналізується спеціфіка викладання профільного спецкурсу для студентів-журналістів, який закладає основи теорії телевізійного видовища
522452
  Германов В. Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 208-215
522453
  Мамалига А. Журналістське текстознавство у вимірах відкриттів професора Володимира Різуна // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 23-27
522454
  Слободянюк Р. Журналістський аналіз: суть і актуалізація поняття / Раїса Слободянюк, Володимир Шкляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-43. – (Журналістика ; Вип. 3)
522455
  Бабишкін О.К. Журналістський батько // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 83-87


  О.К. Бабишкін.
522456
  Гутиря І.І. Журналістський маркетинг : Текст лекцій для студентів Ін-ту журналістики / І.І. Гутиря; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2003. – 42с.
522457
  Кривошея Г.П. Журналістський менеджмент / Г.П. Кривошея; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2001. – 117с. – ISBN 5-7763-22-11-1
522458
  Серажим К. Журналістський текст як предмет перцепції // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 17-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 24-25; 9 п.
522459
  Карась М.А. Журналістський фах : організація творчо-виробничого процесу : навчальний посібник / Карась М.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 100 с.
522460
   Журналістський фах : газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика"] / [Т.О. Приступенко та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-594-779-6
522461
   Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика" / [Т.О. Приступенко та ін. ; за ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 352 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-495-3
522462
  Радчик Р.В. Журналістський фах: інформаційні жанри : навч. посібник / Р.В. Радчик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-439-739-8
522463
  Олтаржевський Д. Журналістські аспекти неймінгу корпоративних видань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються корпоративні видання як особливий вид. Виявлено основні критерії їхнього функціонування на ринку друкованої продукції. Досліджено рівень та ефективність зв"язку корпоративного видання з реципієнтом. Corporative editions as special type ...
522464
  Даниленко Сергій Іванович Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі німецької преси) : Автореф. дис. ... канд. філоіл. наук : 10.01.08 / Даниленко Сергій Іванович ;. – Київ, 1997. – 21с.
522465
  Даниленко Сергій Іванович Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі Німецької преси) : Дис... канд. філолог.наук: / Даниленко Сергій Іванович; Мін-во освіти України КУ ім. Т.Шевченка ін-т журналістики. – К., 1997. – 141л. – Бібліогр.:л.135-141
522466
  Цісак В. Журналістські організації України та Польщі: функціонування в умовах трансформації // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 94-104. – ISBN 966-294-186-0
522467
  Костюк В.В. Журналістські професії на радіо в епоху конверґентності мовлення / В.В. Костюк, Ю.В. Костюк, О.В. Усманова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 48-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
522468
  Кузнецова О.Д. Журналістські публіцистичні жанри преси : навч. посіб. : [для навчання та самост. роботи студентів за спец. "Журналістика"] / О.Д. Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – табл. – Бібліогр. на початку глав. – ISBN 978-966-941-696-4
522469
   Журналістські розслідування : збірник навч.-метод. матеріалів / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Укр. ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут) ; [упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ, 2012. – 109, [1] с. : табл. – Список учасників семінару "Журналіст. розслідування" с. 8-9
522470
  Василик Л.Є. Журналістські розслідування на телебаченні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 42-46. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Автор простежує становлення і функціонування жанру журналістського розслідування в телеформаті: кращі телепроекти, формування підходів до створення телерозслідування, умови його розвитку на сучасному етапі.
522471
  Борсук Н. Журналістські стандарти у новинних випусках телеканалів "1+1" та "Україна" / Н. Борсук, В. Онищук // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 53-61. – ISSN 2415-8496
522472
  Афанасьєва К. Журналістські твори у "тенетах" українського законодавства // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1608-6422
522473
  Сарапин Н.Л. Журналістські уроки Михайла Коцюбинського в житомирському часописі "Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19--20. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено журналістську діяльність видатного українського новеліста, публіциста і критика Михайла Коцюбинського на сторінках житомирського часопису "Волинь".
522474
  Паримський І.С. Журналістські цінності гуманізму та істини: дотримання політичних, правових і моральних норм діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 169-172


  Нетлінні журналістські цінності, що й надають справжнього загальнолюдського сенсу творчості, як служінню гуманізму та істині, виявляються, насамперед, в ставленні журналіста до суспільства в контексті відповідальності, усвідомлення обов"язку ...
522475
  Вежель Л. Журналістсько-видавнича діяльність Гавриіла Костельника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 401-407. – ISBN 966-02-1903-2
522476
  Усманова О.В. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва : навч.-метод. посібник / О.В. Усманова, В.О. Кравченко, О.Р. Єременко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в. кінці ст. – ISBN 978-966-599-431-2
522477
  Попович Ю.О. Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про розвиток української націоналістичної преси на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. Звернуто увагу на суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика краю міжвоєнного періоду. Зокрема увагу зосереджено на тижневику ...
522478
  Очеретяний В. Журналістсько-публіцистична діяльність Максима Славинського // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 121-128


  Досліджується журналістська та публіцистична діяльність М. А. Славинського (1868-K94S) - визначного українського історика, етнолога, літератора, перекладача, публіциста, поета та дипломата. Це перша спроба узагальнюючого підходу до вивчення ...
522479
  Цыбульская М. Журналістыка ў новай парадыгме камунікацыі: тыпалагічныя і індывідуальныя мадыфікацыі ў дыскурсе беларускіх СМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 213-220


  Журналісцкі тэкст разглядаецца як складаная камунікатыўная з’ява, прадстаўленая ва ўзаемадзеянні інтра- і экстралінгвістычных фактараў і акумулюючая кагнітыўнае напаўненне моўнага знака як сацыяльнага дзеяння. Ключавыя словы: мова, дыскурс, ...
522480
   Журналу "Вісник Книжкової палати" - 20 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 44-45. – ISSN 2076-9326
522481
  Бажан О. Журналу "Краєзнавство" - 90. Історія, традиції, новації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Згадується П.Т. Тронько.
522482
  Зборовський А. Журналу "Образотворче мистецтво" - 85 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021
522483
   Журналу "Уголь Украины" - 60 лет // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 3-8. – ISSN 0041-5804


  "В январе 1957 г. горнотехническая общественность страны с одобрением встретила первый номер научно-технического, производственного и экономического журнала «Уголь Украины». Журнал был создан как печатный орган Министерства угольнопромышленности УССР и ...
522484
  Ярошинський О. Журналу "Українознавство" - 10 років! // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 183-184
522485
   Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927 - 1928 гг.: конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 3 (87). – С. 63-65. – ISSN 2070-9773
522486
  Дацюк Б.Д. Журналы "Отечественные записки" и "Современник" / Б.Д. Дацюк. – Москва, 1957. – 63с.
522487
  Боголюбов К.М. Журналы в СССР : лекции / К.М. Боголюбов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1960. – 72 с.
522488
  Россия. Департамент государственной экономии Журналы Департамента государственной экономии : Указатели 1810-1895. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е.И.В. канц., 1881. – [2], IV, 196 с.
522489
  Калинченко А.Е. Журналы для работников печати в годы второй пятилетки как одна из форм партийного руководства прессой : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Калинченко А.Е.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-сов. печати. – Москва, 1973. – 23 с.
522490
  Костромская ученая архивная комиссия Журналы заседаний Костромской губернской ученой архивной комиссии зв 1905 (продолж.), 1906, 1907 и 1908 г.г. / Архив Государственного совета. – Кострома : Губ. тип., 1909. – 166 с.
522491
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за весеннее полугодие 1907г.. – Одесса, 1907. – 282с.
522492
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за весеннее полугодие 1908г.. – Одесса, 1908. – 182с.
522493
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за осеннее полугодие 1907г.. – Одесса, 1907. – 194с.
522494
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за осеннее полугодие 1908г.. – Одесса, 1909. – 110с. – На правах рукописи
522495
   Журналы и доклады совещания организации Екатеринославской областной сел.-хоз. опытной станции, созванного Екатеринославской Губернской Земской Управой 21 - 23 мая 1912 года : Совещания по организации. – Екатеринославль, 1913. – 161 с.
522496
  Россия. Гос. совет. Архив Журналы и мемории общего собрания Государственного совета по крестьянскому делу : с 28 января по 14 марта 1861 года / Архив Государственного совета. – Петроград : Гос. тип., 1915. – VII, 399, XLI с., 7 л. фронт. (портр.), портр.
522497
   Журналы и протоколы заседаний : Предсоборного присутствия : Т. 1-4 / Печатано по опрелению Святейшего синода от 21 июня 1906 года за № 3951. – Санкт-Петербург : Сеноидальная тип.
Т. 1. – 1906. – XIII, 694, [2]
522498
   Журналы и протоколы заседаний : Предсоборного присутствия : Т. 1-4 / Печатано по опрелению Святейшего синода от 21 июня 1906 года за № 3951. – Санкт-Петербург : Сеноидальная тип.
Т. 2. – 1906. – [2], XIII, 674 с.
522499
   Журналы Комитета министров. Царствование Императора Александра I 1802-1826 гг.. – СПб
2. – 1891. – 756с.
522500
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. (Особое совещание по обороне государства.) 1915-1918 г. – М.
1. – 1982. – 163с.
522501
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. (Особое совещание по обороне государства.) 1915-1918 гг. Публикация. – М.
5. – 1979. – 831-1022с.
522502
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг.. – Москва, 1977. – 212с.
522503
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 2. – Москва, 1977. – 212-416с.
522504
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 3. – Москва, 1977. – 416-628с.
522505
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 4. – Москва, 1977. – 629-860с.
522506
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. 1. – Москва, 1977. – 212с.
522507
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.4. – 1977. – 629-860с.
522508
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.1. – 1977. – 212с.
522509
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.2. – 1977. – 212-416с.
522510
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.3. – 1977. – 416-628с.
522511
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Публикация. Указатели и материалы 1915-1918 г. – М.
2. – 1982. – 167-282с.
522512
   Журналы Пирятинского уездного Земского Собрания 44-го очередного созыва заседаний: 29 и 30 сентября 11908 года и доклады управы. – Пирятин : Типо-Литография А.А.Рыскина, 1909. – 76 с.
522513
  Россия. Гос. совет. Архив Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу / Архив Государственного совета. – Петроград : Гос. тип.
Т. 1 : С. 3 января 1857 года по 30 ноября 1860 года. – 1915. – 550 с. разд. паг., 7 л. фронт. (портр.), портр.
522514
   Журналы, получаемые Научной библиотекой Ростовского госуниверситета в 1962 году. – Ростов-на-Дону
1. – 1961. – 60с.
522515
  Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 452 л. – Додатки: л. 361-416. – Бібліогр.: л. 417-452
522516
  Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр. : 32 назви
522517
  Линниченко А.И. Журнальная
522518
  Дейнека А.А. Журнальная графика / А.А. Дейнека. – Москва, 1979. – 145с.
522519
  Линниченко А.И. Журнальная деятельность И.А. Крылова : речь, произнесенная на торжественном акте доцентом А.И. Линниченком // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 9 с.
522520
  Линниченко А.И. Журнальная деятельность И.А. Крылова // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 305-308. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
522521
  Федорова О.П. Журнальная публицистика 20-х годов как источник по истории советской интеллигенции. / О.П. Федорова. – М., 1985. – 120с.
522522
  Федорова О.П. Журнальная публицистика первой половины 20-х годов ХХ века как источник по истории формирования советской интеллигенции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Федорова О.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1975. – 21л.
522523
  Журба О. Журнальний період становлення української археографії (Харківські альманахи 30–40-х рр. ХІХ ст.) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 24-48. – ISSN 0320-9466
522524
  Журба О.І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. XIX ст.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 55-73. – ISSN 0320-9466
522525
  Рогальова І. Журнальні видання 1950-1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати наукової роботи Книжкової палати України з розроблення баз даних ретроспективного фонду періодики. Здійснено аналіз журнальних видань 1950—1960 років за кількісною характеристикою, мовою, тематичним спрямуванням, місцем ...
522526
  Орлик О. Журнальні видання 20-30-х років XX століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 37-40
522527
  Орлик Олена Журнальні видання України 1917-1920 років як джерело історії української преси / О. Орлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
522528
  Рогальова І. Журнальні видання України 1962 року в контексті бібліографічних досліджень: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326
522529
  Колісник Ю. Журнальні видання УРСР як засіб ідеологічного виховання мас // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 50-63


  У статті досліджено діяльність партійно-радянської преси, яка сприяла утвердженню радянської системи в Україні. На численних зразках журнальної періодики УРСР, значного історичного фактажу проаналізовано вплив друкованого слова на ідеологічне виховання ...
522530
  Анисов А.А. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учёта в предприятиях торговли и общественного питания / Анисов А.А., Иванов С.А. – Москва : Госторгиздат, 1958. – 176 с.
522531
  Лисович Г.М. Журнально-ордерная форма при комплексной механизации учета / Г.М. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1980. – 208с.
522532
  Пырков А.П. Журнально-ордерная форма счетоводства в совхозах / А.П. Пырков. – М., 1971. – 192с.
522533
  Матюшин В.Н. Журнально-ордерная форма счетоводства в строительных организациях / В.Н. Матюшин. – М., 1963. – 224с.
522534
  Сергеев А.М. Журнально-ордерная форма счетоводства при механизации учета. / А.М. Сергеев, Я.Р. Медников. – М,, 1959. – 120с.
522535
  Радостовец В.К. Журнально-ордерная форма учета в колхозах и совхозах / В.К. Радостовец. – Алма-Ата, 1975. – 303с.
522536
  Бычков М.Ф. Журнально-ордерная форма учета в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1985. – 141с.
522537
  Камышанов П.И. Журнально-ордерная форма учета в торговле / П.И. Камышанов, А.П. Куприенко. – Москва, 1965. – 220 с.
522538
  Эльпинер З.Г. и др. Журнально-ордерная форма учета для коммунальных предприятий / З.Г. и др. Эльпинер. – Москва, 1953. – 124с.
522539
  Алексин В.П. Журнально-ордерная форма учета на предприятиях Главного управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР : учеб. пособие / В.П. Алексин, С.П. Кочетыгов ; Высшие курсы Гл. упр. по иностранному туризму при Совете Министров СССР. – Москва : [Б. и.], 1973. – 202 с. : ил., табл.
522540
  Санов М.М. Журнально-ордерная форма учета на строительстве. / М.М. Санов. – М, 1952. – 224с.
522541
  Подольский В.И. Журнально-ордерная форма учета с применением клавишных машин / В.И. Подольский. – Москва : Финансы, 1970. – 184 с.
522542
  Козьмин Б.П. Журнально-публицистическая деятельность А. И. Герцена / Б.П. Козьмин. – Москва, 1952. – 48с.
522543
  Козьмин Б.П. Журнально-публицистическая деятельность А. И. Герцена / Б.П. Козьмин. – Москва, 1956. – 56с.
522544
  Татаринова Л.Е. Журнально-публицистическая деятельность А.И.Герцена 50-60 гг. XIX в. / Л.Е. Татаринова. – Изд. 2-е. – Москва, 1974. – 44с.
522545
  Татаринова Л.Е. Журнально-публицистическая деятельность А.И.Герцена. 50-60 гг. XIX в. / Л.Е. Татаринова. – Москва, 1963. – 28с.
522546
  Иванов П.Ф. Журнально-публицистическая деятельность Ивана Франко (1875-1880 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов П.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
522547
  Іванов П.Ф. Журнально-публіцистична діяльність Івана Франка. (1875-1880 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Іванов П.Ф.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 300л.
522548
  Арнольд Ф.К. Журнальное обозрение // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [11] с.
522549
  Подлубнова Юлия Сергеевна Журнальное пространство в стиле "модерн" : "Большая библиотека" раскрывает страницы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  Возможно, развлекательность и культурная игра и есть тот вариант "продуктивной библиотечной идеи", которая и сделает "чтение для души" привлекательным для широкого круга людей?...
522550
  Панскова А.К. Журнальные фонды. / А.К. Панскова. – 2-е изд. – М., 1950. – 21с.
522551
  Панскова А.К. Журнальные фонды. / А.К. Панскова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1953. – 51с.
522552
  Панскова А.К. Журнальные фонды. (Учет, обработка, растановка, хранение, выдача и проверка). / А.К. Панскова. – М., 1941. – 27с.
522553
   Журфак. – Мінск : БДУ Фак. журн., 2004. – 306 с. – 60 Факультэт журналістыкі 1944-2004
522554
  Дудочкин П.П. Журчеек / П.П. Дудочкин. – Москва : Правда, 1978. – 48 с.
522555
  Убайдуллаев А. Журчит арык : повесть / Абдугаффар Убайдуллаев ; пер. с узб. Э.Эмитов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 144 с.
522556
  Найданович Милорад Жута гошча у српской кньижевности = Кньижевноисторийски портрети писаца-грудоболника / Найданович Милорад. – Београд : Нолит, 1973. – 417 с.
522557
  Каплун М. Жуть берёт....а правда / М. Каплун. – Москва, 1924. – 32с.
522558
   Жученко Володимир Семенович (1923-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 155. – ISBN 978-966-439-754-1
522559
   Жученко Володимир Семенович (1923-2014) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 173. – ISBN 978-966-933-054-3
522560
  Щигленко Евгений Жучиное нашествие : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-56 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
522561
  Ортіс А. Жуюнго / А. Ортіс. – К, 1959. – 296с.
522562
   Жыви струны [Живі струни] / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – У Черныгови (Чернігів) : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1895. – 115 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
522563
  Налівайка А.М. Жывыя рысы Ільіча / А.М. Налівайка. – Мінськ, 1960. – 32с.
522564
  Байтемиров Н. Жылдызкан : роман / Н. Байтемиров ; пер. с кирг. Ю.Г.Промитов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 424 с. : ил.
522565
   Жыццё для народа. Зборнік матэрыялау аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа. – Мінськ, 1962. – 300с.
522566
  Брыхнічоу І. Жыццё і дзейнасць К.А. Тімірязева / І. Брыхнічоу. – Менск : Выдавництва Беларус : Академия навук, 1936. – 48 с. : 1 портр. – Бібліогр.: с. 47-48. – (Біяграфічна серія / Беларус. Акад. навук, Б-ка природазнауства пад рэд І. Сурты)
522567
  Alsztyniuk A. Жыццё і творчасць Францыска Скарыны ў літаратурнай інтэрпрэтацыі Алега Лойкі (Раман-эсэ Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае) // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 9-30. – ISSN 1640-7806
522568
   Жюль Верн. – М., 1955. – 48с.
522569
  Брандис Е.П. Жюль Верн / Е.П. Брандис ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний, Ленинград. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1955. – 44 с.
522570
  Брандис Е.П. Жюль Верн / Е.П. Брандис. – Ленинград : Детгиз, 1956. – 248 с., [1] л. карт. : ил. – (Дом детской книги Детгиза. Ленингр. фелиал)
522571
  Борисов Л.И. Жюль Верн : роман / Л.И. Борисов ; ил. Н. Петровой. – Ленинград : Детгиз : Ленинградское отделение, 1957. – 342 с. : ил. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
522572
   Жюль Верн. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1959. – 131с.
522573
   Жюль Верн : математические материалы к вечеру, посвященному творчеству Жюля Верна. – Москва, 1960. – 14с.
522574
  Брандис Е.П. Жюль Верн : [для 9-77-х классов] / Е.П. Брандис. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 320-330. – (Школьная библиотека)
522575
  Борисов Л.И. Жюль Верн : роман : [для сред. и ст. возраста] / Л.И. Борисов ; вступ. ст. Е. Брандиса ; ил. Н. Петрова. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отделение, 1972. – 344 с. : ил.
522576
  Стройнюк Л.И. Жюль Верн в переводах Марко Вовчок // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 63-72. – ISSN 0207-8287
522577
  Демидов В. Жюль Верн: Великий Мечтатель из маленького Нанта // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 14. – С. 8-9, 14
522578
  Борисов Л.И. Жюль Верн; Под флагом Катрионы; Волшебник из Гель-Гью : романы, романтич. повесть о А.С. Грине / Л.И. Борисов ; вступ. ст. Е.П. Брандиса. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 803 с. : ил., 1 л. портр.
522579
  Дешевов К.М. Жюль Гед / К.М. Дешевов. – Харьков, 1926. – 16 с.
522580
  Белкин И.Д. Жюль Гед и борьба за рабочую партию во Франции. / И.Д. Белкин. – Москва : Московский университет, 1952. – 348 с.
522581
  Кремлев Ю.А. Жюль Массне / Ю.А. Кремлев. – Москва : Советский композитор, 1969. – 248 с.
522582
   Жюрі вибрало проєкт пам"ятника Тарасові Шевченкові у Вінніпезі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – С. 19
522583
  Максимович М.А. Жюссье // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 110-114


  Де Жюссьє - родина відомих французьких ботаників (з XVI ст.)
522584
  Чернов А. З "Думкою" про Україну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 15


  Про диригента Нестора Городовенка.
522585
  Пархоменко Т. З "європейським шармом". МОН, декларуючи свою відданість європейському вектору, займається псевдореалізацією реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 12


  "Минулого місяця до групи "Дисергейт" потрапив розроблений Міністерством освіти і науки і запропонований для затвердження Кабінетом міністрів України проект "Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії". Призупинили ...
522586
  Базилевський В. З "імпресій та медитацій" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 48-53. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про укр. письменника Анатолія Дімарова.
522587
   З "Історії Польщі" Яна Длугоша про Грюнвальдську битву (1410 р.) // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 99-101. – ISBN 978-966-373-257-2
522588
  Гетьманчук А. З "історії успіху" - в "олігархічну диктатуру". Які уроки Україні варто взяти у Молдови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 1, 5


  "... Головне — не допустити в Україні того, що трапилося в Молдові. Приблизно так люблять говорити з прицілом на вибори 2019 р. різного штибу європейські та американські політики і дипломати, які вболівають за майбутнє України. Вони бояться, що їхні ...
522589
   З "Історії" візантійського історика Лева Діакона про князя Святослава Ігоревича // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 43. – ISBN 978-966-373-257-2
522590
  Горький Максим З "Казок про Італію" / М. Горький // Оповідання про надзвичайне / Горький Максим. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 64 с.
522591
  о. Мицик Ю. З "книги-архіву" Спасо-Преображенського Мгарського монастиря ХVІІ–ХVІІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 325-354. – ISSN 2222-4203
522592
   З "Книги буття українського народу" Миколи Костомарова про історію України // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 276-281. – ISBN 978-966-373-257-2
522593
  Іван Павло ІІ З "Листа до митців" // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.3
522594
   З "Науки про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – C. 151-153. – ISBN 966-7551-00-8
522595
   З "Повісті про життя". До 110-річчя від дня народження К.Г. Паустовського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 95-98
522596
  Мовчан П. З "Просвітою" збудеться українська Україна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 2-3


  Доповідь голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка Павла Мовчана.
522597
  Піскун В. З "українофільського закутку" - до "лінії загального українського націоналізму" : (до 140-річчя від дня народження Максима Славінського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 204-207. – ISBN 966-628-104-X
522598
   З "Хроніки Биховця" про Кревську унію 1385 р. // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 96-98. – ISBN 978-966-373-257-2
522599
   З "Хроніки Биховця" про приєднання князем Ольгердом до Литви українських земель // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 94-96. – ISBN 978-966-373-257-2
522600
  Терещенко С. З 1 січня 2004р. набирає чинності новий Митний кодекс України // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 32. – С.51-54
522601
   З 16 січня 2021 року державна мова обов’язкова у сфері надання усіх освітніх послуг // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 5


  "16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відтак всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і ...
522602
  Вольвач П. З 1950 року українців до Криму стали переселяти селами, колгоспами, бригадами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 4
522603
  Вольвач П. З 1950 року українців до Криму стали переселяти селами, колгоспами, бригадами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 4
522604
  Шуткевич О. З 200-річною історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 19


  Вінницька мисткиня відтворила подільську сорочку за картиною Василя Тропініна "Українець".
522605
  Остопарченко Л. З 2020 у 2021: що змінилося для агробізнесу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 3
522606
   З 70-літнім ювілеєм, дорогий ректоре! // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-5. – ISSN 2409-9805


  27 червня виповнюється 70 років Чернецю Василю Гнатовичу, ректору Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктору філософії, професорові, заслуженому працівнику освіти України, лауреату Державної премії України в галузі науки і ...
522607
   З Alma mater тебе познайомлю я // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 4


  За ініціатитви Відділу по роботі зі студентами та Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка запрацював проект "СТУДКУРАТОР КНУ". Старшокурсники поділяться з молодшими студентами усіма студентськими секретами, допоможуть максимально швидко ...
522608
  Лосєв І. З XII століття і до наших днів Україна мала 28 воєн із Росією. Політолог Ігор Лосєв ще з початку 90-х років попереджав, що чергова війна з "братнім народом" цілком реальна / бесіду вела І. Кириченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 41). – С. 4


  Ігор Лосєв - кандидат філософських наук, колишній викладач Києво-Моги-лянської академії. Він ніколи не вірив у добрі наміри Росії щодо України та й узагалі в братні народи, до того ж завжди закликав до національного самоствердження українців. ...
522609
  Драгоманов М. З автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 157-167. – ISBN 5-7707-1062-4
522610
  Новицький О. З автобіографії О. Новицького про закладку будинку університету у 1837 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 226-227. – ISBN 5-7707-1061-6
522611
  Кістяківський О. З автобіографії. Київський університет у 50-ті роки XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 195-208. – ISBN 5-7707-1061-6
522612
  Пирогов М. З автобіографічних заміток // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 84-85. – ISBN 5-7707-1062-4
522613
  Максимович М. З автобіографічного нарису // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 85-89. – ISBN 5-7707-1061-6
522614
  Давидюк М.В. З актуалістичних напрацювань географів Київського університету // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-75-8
522615
  Давидюк М.В. З актуалістичних напрацювань Петра Івановича Броунова в природничій географії // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 57-63. – ISSN 0868-6939
522616
  Попов С. З акцентом на фарму / С. Попов, О. Руденко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17


  Прогноз розвитку фармаринку як чинник планування бізнесу в Україні.
522617
   З альбомів збирачів народних пісень : матеріали з рукописних збірок. – Київ : Мистецтво, 1963. – 124 с.
522618
  Наєнко М. З ангельськими крилами. Діалог з Валентиною Давиденко про раннього поета Павла Тичину та картину М. Жука "Чорне і біле" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 165-170. – ISBN 978-617-7480-77-7
522619
   З Антарктиди видно наше майбутнє // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  6 лютого 1996 р. Велика Британія передала станцію "Фарадей " Україні. Наш університет мав до цієї події безпосереднє відношення. Адже зав. лабораторії "Фізика космосу" фізичного фак-ту Геннадій Міліневський брав активну участь у передачі станції, яка ...
522620
  Фельдман В. З антарктичної осені - в українську весну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 11


  "Уже другий місяць у Західній Антарктиці на острові Галіндез, де за п’ятнадцять із лишком тисяч кілометрів від нашої країни розташована станція «Академік Вернадський», працюють дванадцять зимівників 19-ї української антарктичної експедиції. Нагадаємо, ...
522621
  Вовк Л. З антології педагогіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  Віталій Лукич Омеляненко визнаний як один з провідних науковців і фахівців кількох напрямів педагогічної науки - теорії та історії педагогіки, педагогічної етики і народознавства, педагогіки вищої школи, методики літератури, методики мови, ...
522622
  Ошуркевич О. З археографічних експедицій Петра Прушинського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 214-216
522623
  Стебницький П.Я. З архива Д.Л. Мордовцева / П. Стебніцький. – У Київі : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 26 с. – Отбитка з журнала "Украіна"
522624
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1994
522625
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
522626
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1998
522627
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1/2. – 1999
522628
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал : спецвипуск. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1 (12). – 2000
522629
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 2/4. – 2000
522630
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 2. – 2001
522631
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : Науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1. – 2003
522632
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1/2 (22/23). – 2004
522633
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1 (28). – 2007
522634
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-966-8919-85-5
№ 1 (32). – 2009
522635
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-966-8919-99-2
№ 2 (33) за 2009 р. – 2010. – 487, [1] c.
522636
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-051-8
№ 1 (36). – 2011. – 414, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
522637
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-078-5
№ 2 (37). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522638
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-103-4
№ 1 (38) за 2012 р. – 2013. – 350, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522639
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISSN 2313-5883
№ 2 (43). – 2014. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
522640
  Козак С.Б. З архівів діаспори: журнал "Київ" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 318-329. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
522641
  Пустовіт Т. З архівів ДПУ-КДБ-СБУ. Справа архієпископа Костянтина Кротевича // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава, 2020. – Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – С. 114-142
522642
  Радишевський Р.П. З архівів української міжвоєнної еміграції: епістолярний діалог Михайла Обідного з Аркадієм Животком / Р.П. Радишевський, С Кагамлик // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 29. – С. 300-320. – ISSN 2222-4203


  Мета статті - розкрити крізь призму листування М. Обідного з А. Животком сферу їхніх професійних та приватних взаємовідносин, а також внесок у розвиток української культури в умовах еміграції. Вперше введено до наукового обігу та проаналізовано листи ...
522643
  Дячук М. З архівних документів діяльності бібліотеки Чернівецького університету в австрійсько-румунський період // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 54-70. – ISBN 978-966-423-674-1
522644
  Грудницька М.С. З архівних матеріалів Архипа Тесленка / М.С. Грудницька, 1949. – 9с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство" 1949, № 11
522645
   З архівної спадщини Петра Карманського : джерелознавча практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості ; [упоряд., фахове ред. і передм.: М.М. Гнатюк]. – Київ : Ленвіт, 2020. – 121, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7137-03-9
522646
  Баран Є. З архіву Володимира Полєка: епістолярій літературознавця і вченого (1964-1999 рр.) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка [та ін.] ; голов. ред. C.І. Хороб ; редкол.: Є.М. Баран, О.А. Бігун, А.А. Білас [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2023. – № 18 (69). – C. 213-232. – (Слово). – ISSN 2304-7402
522647
  Микитенко О. З архіву С. Бобкової: автографи М.Т. Рильського та невідомий лист до нього П.Г. Богатирьова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 203-212. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті представлено невідомі рукописні матеріали з приватного архіву В.С. Бобкової стосовно до історії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського середини ХХ ст., зокрема, автографи М.Т. Рильського
522648
  Жлуктенко Н. З архіву Юрія Жлуктенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817
522649
  Матат Д. З астрономією на "ти" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Українські учасники здобули чотири нагороди на XI Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Срібну та бронзову медалі вибороли Наталія Бажан та Павло Кашко, студенти-першокурсники Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ...
522650
   З аудиторії - в життя. – Одеса, 1972. – 156с.
522651
   З аудиторії - за колючі проти: Спогади студентів чернівецьких вузів, репресованих тоталітарною системою. – Чернівці, 1995. – 181с.
522652
  Шкіра М. З бабусиної скрині (музейні предмети групи "тканина" з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у контексті дослідження традиційного народного костюма кінця XIX - початку XX століття) / М. Шкіра, Н. Шкіра, Л. Шкіра // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 226-238. – ISSN 2313-8505
522653
  Трегуб Г. З багатьма невідомими // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 50 (526), 15-21.12.2017 р. – С. 17-19. – ISSN 1996-1561


  "Можна знайти різну інформацію про відсоток внутрішнього валового продукту, який наша держава івиділяє на сферу науки, від 0,2% до 0,9% ВВП. Показник у 0,9% ВВП видатків на науку забезпечує їй рівень виживання, а вищий починає даівати економічний ...
522654
  Палійчук Г. З бажання змінити світ / розмову вела Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Розмова з Галиною Палійчук - випускницею юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, котра вступила до 17 університетів за кордоном, про досвід навчання в Лундському університеті та працевлаштування.
522655
  Горошко Є. З Бандерою - через Норільск, Мордовію і Владімірскій Централ / Євген Горошко ("Сірко"). – Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. – 64 с. : портр., іл.
522656
  Тарасюк Г. З Батурина - до Куліша... Від джерел - до зір... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 14
522657
  Просяник М.П. З батьками поруч. / М.П. Просяник. – К., 1970. – 109с.
522658
   З Батьківщиною в серці : до 90-річчя від дня народження В.С. Земляка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: Г.В. Массовер, Є.А. Скляренко. – Київ, 2013. – № 2, 2013 р., ІI квартал. – С. 52-59. – ISSN 0130-2043


  Життєвий і творчий шлях В.С. Земляка
522659
  Желтухін Є. З батьком чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 26-27


  Проблематика визначення судами місця проживання дитини.
522660
  Дашкієв М.О. З безодні минулого : науково-фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 258 с.
522661
  Харитонова Р. З безодні часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
522662
  Даугяла З.І. З беларускага пісьменства XVII стал. / З.І. Даугяла. – Менск, 1927. – 45с.
522663
  Кемпе М. З берега молодості / М. Кемпе : Радянський письменник, 1965. – 54 с.
522664
  Прилежаєва М.П. З берегів Ведмедиці / М.П. Прилежаєва. – К, 1958. – 216с.
522665
  Прилежаєва М.П. З берегів Ведмедиці / М.П. Прилежаєва. – К, 1982. – 216с.
522666
  Грищенко О.С. З берегів зачарованої Десни / О.С. Грищенко. – Київ, 1964. – 212с.
522667
  Доскалюк В. З берегів священних Нілу... // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 120-123. – ISSN 2222-436X
522668
  Сингаївський М.Ф. З березнем по землі : книга лірики / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103 с.
522669
  Грушевський М.С. З біжучої хвилі : Статї й замітки на теми дня 1905-9 р. / Мих Гружевський. – Київ : З друкарні С.В. Кульженка, 1907. – 127 с.


  На тит.стор. підпис ??? Ник. Дашкевича чи. Ник. Василенка.
522670
  Матвєєва Л.В. З біографії А. Кримського (1918-1941 рр.) // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 391-401. – ISBN 987-966-489-058-5
522671
  Василюк О.Д. З біографії Агатангела Кримського. Початок творчої співпраці з часописом "Зоря" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 21-34. – ISSN 1608-0599
522672
  Сварог В. З біографії змарнованого покоління // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 234/235, липень/серпень : липень/серпень. – С. 3-7


  Трилогія Олекси Ізарського "Ранок". "Віктор і Ляля". "Чудо в Мисловицях".
522673
  Чак Є.Д. З біографії слова / Є.Д. Чак. – К., 1976. – 80с.
522674
  Галаджій Олена З богом до Чорткова : Україна чудес / Галаджій Олена, Тимченко Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 136-139 : Фото
522675
  Шевців І. З Богом та Україною в серці : Документи в обороні правди, справедливости і прав українського народу і його церкви: (фрагменти життя і діяльності священика УКЦ на чужині), Рим-Лондон-Сідней ,1945-2000 / о. Іван Шевців. – Львів, 2001. – 471с.
522676
  Топачевський А. З Божого саду. Рослини і тварини у Святому Письмі / Андрій Топачевський ; Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Веселка, 2016. – 295, [1] с. : іл. – Святе Письмо цитується у пер. І. Огієнка та І. Хоменка. – Бібліогр.: с. 279. – ISBN 978-966-01-6014-9
522677
  Буряченко С. З болотної тиші - до вітру і грому // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – С. 135-199. – ISBN 978-966-96412-6-7
522678
  Духовна О. З боргами за кордон: коли з"являється ризик невиїзду? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 25
522679
  Лащенко П.М. З бою в бій / П.М. Лащенко. – К, 1978. – 333с.
522680
  Донець Г.П. З братами вірними : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 112 с.
522681
  Чорна С. З братами не воюють, або Чому російсько-українські війни - не регіональний конфлікт, а прояв цивілізаційного протистояння // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 1 червня (№ 100). – С. 12
522682
  Франко І.Я. З бурливих літ / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацького. – Львів : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Ч. 1. – 1903. – XVI, 179 с.
522683
  Тарновський М.М. З бурхливих літ : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1965. – 294 с.
522684
  Зорінець С.Ю. З вдячністю від нащадків. Федір Самійлович Уманцев (1914 - 2010) / С.Ю. Зорінець, В.Ю. Сушко // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 179-180
522685
  Костюченко О. З вежі нового корпусу Острозької академії звучатиме студентський гімн. До 25-річчя відродження Острозької академії тут урочисто відкрито новий корпус // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 28 листопада (№ 228). – С. 6
522686
  Афанасьєва В. З Велемира Хлєбникова // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 206-207


  Переклади "Немь лукает луком немным...". "Стенал я, любил я, своей называл...". "Кому сказатеньки...". Кузнечик) - на українську.
522687
  Фейє О. З великого світа : Повість Октава Фейлєта : з французького. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1883. – 128, [1] с. – Літературний додаток "Діла". - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Библиотека найзнаменитших повистей / Пид pед. А. Гоpбачевского ; Т. 13)
522688
  Федорук О. З великого творчого роду : Портрет Анастасії Рак // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.39-40
522689
  Федорук О. З великого творчого роду: Портрет Анастасії Рак // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 254-257. – ISBN 966-8613-25-2
522690
  Качкан В. З великої всеукраїнської трійці // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 7-29. – ISBN 5-87322-078-0


  Пантелеймон Куліш у взаєминах з галичанами та в оцінці Івана Франка, Михайла й Олександра Грушевського.
522691
  Кот С. З великої хмари - малий дощ! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 9


  Що не так із обіцянками уряду щодо фінансування науки.
522692
  Коваленко С.В. З великою пошаною до скарбів українського слова: (До 100-річчя від дня народження І.К. Білодіда) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 62. – ISSN 0205-471Х
522693
   З вересня зростуть зарплати у всіх педагогічних працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
522694
  Волощак А.В. З верха на верх : поезії / А.В. Волощак. – Львів, 1974. – 74 с.
522695
   З верха на верх, а з бору в бір. – Братислава, 1964. – 398с.
522696
   З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка - 50 / [В. Абліцов та ін. ; упоряд. В. Костюченко ; редкол.: Б. Олійник та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-06-0637-1
522697
  Качкан В.А. З верховин світовгого модерну (сьогочасне прочитання Осипа Турянського) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 99-119. – (Бібліотека Інституту філології)
522698
  Франко І.Я. З вершин і низин : Збірник поезій Івана Франка. – 2-е вид. – Львів : Накл. Ольги Франко, 1893. – 468с.
522699
  Франко І.Я. З вершин і низин : Збірник поетичних творів, 1873-1893 ; В додатку: "Зівяле листє" й "Великі роковини" / Іван Франко ; [Передм. "Від pедакції" В.І. Сімовича]. – Київ ; Ляйпціг : Укр. Накладня ; [Друк. Шпамера], 1920. – 720 с. : портр., іл. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Франко: Бібліогр. творів / Склав М.О. Мороз. К., 1966


  В кн. також пеpедм. авт. до 2-го вид. 1893 p. та ст. В. Верниволі [В.І. Сімович] "Іван Фpанко, біогpафічний наpис". - Спpоба хpонольогічного впоpядковання дpукованих по збіpниках віpшевих твоpів Ів. Фpанка, 1873-1893 p.: с. 717-720
522700
  Франко І.Я. З вершин і низин / І.Я. Франко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 575с.
522701
  Франко І.Я. З вершин і низин : Поезії. Поема: Для сер. та ст. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1992. – 188с.
522702
  Франко Іван З вершин і низин : Збірка поезій: Репринтне відтворення з видання: З вершин і низин. Збірник поезій Івана Франка, Львів, 1893 / Франко Іван; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Наук. біб-ка; Упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 468+VI+ХХVIc. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-324-5
522703
  Пахаренко В. З вершин і низин есеїстичного шевченкознавства // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 12-26. – ISBN 978-966-920-657-2
522704
  Сорока П. З вершин чужого світу : літ. портрет Сергія Ткаченка / Петро Сорока. – Тернопіль : СорокА, 2006. – 158, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 153-157 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7581-06-3
522705
  Браун М.Л. З вершини віку : поезії ; пер. з рос. / М.Л. Браун. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 191 с.
522706
  Будько Євген З вершини глибин : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 114-116
522707
  Біба П.М. З вершини літ : поезії / Петро Біба ; [худож. А.М. Пугачевський]. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 109 с. : іл.


  Цикли: Тобі належим; Відлуння; Уклін землі.
522708
  Килимник О.В. З вершини літ / О.В. Килимник. – К, 1988. – 237с.
522709
  Акимушкин І.І. З вечора до ранку : оповідання для серед. шкіл. віку / Акимушкин І.І. – Київ : Веселка, 1979. – 128 с.
522710
  Костенко Л.В. З вибраного // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 2-7. – ISSN 0131-2561
522711
  Ільченко О. З видавничої рецензії на збірку казок Ю. Ярмиша для дорослих " великий мисливець" ( К.: Рад. письменник,1980 ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 24
522712
  Забіла Н. З видавничої рецензії на збірку казок Ю.Ярмиша " цікавий промінець" ( К.: Веселка, 1965) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 19
522713
  Сенченко І. З видавничої рецензії на збірку Юрія Ярмиша "Лебедина казка" ( К.: Веселка, 1966 ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 21
522714
  Вишневська С. З використанням сучасних технологій на будівництво Ангкор-Вату пішло б понад 100 років, а в 12 столітті його звели менш ніж за 40 // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
522715
  Дмитерко Л. З виру життя = перебіжні штрихи епохи : Нариси. Статті. Нотатки / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 260 с.
522716
  Хропко П.П. З виру народного життя / П.П. Хропко. – Київ, 1979. – 38с.
522717
  Мазур В. З високим ім"ям Кобзаря: до 50-річчя встановлення Шевченківської премії // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 101-103
522718
  Лазарук М. З високого голосу навчителя // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 248-251. – ISBN 966-7109-34-8


  Івасюк Михайло Григорович (1917-1995) - український письменник, літературознавець, фольклорист, педагог, громадський та культурний діяч, батько Володимира Івасюка.
522719
  Лазарук М. З високого голосу навчителя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 183-187. – ISSN 0868-4790


  Спогади про відомого письменника, науковця, педагога Михайла Григоровича Івасюка.
522720
  Скиба І.І. З високою відповідальністю. / І.І. Скиба. – Ужгород, 1983. – 144с.
522721
  Бойкевич Іван З висот щоденности = From heights of the mundane / Бойкевич Іван. – Чікаго, 1982. – 167 c.
522722
  Яворівський В.О. З висоти вересня : повісті, оповідання / В.О. Яворівський. – Київ, 1984. – 319 с.
522723
  Петрашик В. З висоти національного символу! // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 146-147. – ISSN 0130-1799


  Українська мистецька спільнота вітає Феодосія Максимовича Гуменюка з 80-річчям.
522724
  Карпенко М.І. З висоти поля : лірика / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 103 с.
522725
  Шевченко А. З висоти прожитих літ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.45. – ISSN 0130-5263


  До 90-річчя від дня народження Степана Крижанівського
522726
   З висоти символу і знаку (до 75-річчя Степана Давимуки) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 120-121. – ISSN 0130-1799
522727
  Світличний К.К. З висоти супутника. : оповідання / К.К. Світличний. – Сталіно, 1958. – 52 с.
522728
  Губерський Л.В. З виступу на парламентських слуханнях проекту "Закону про вищу освіту" у Верховній Раді України [18 червня 2008 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-126. – ISBN 978-966-439-447-2
522729
  Горенко Л. З витоків національної культури // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 68-72
522730
  Кондратюк А.І. З вишневого саду / А.І. Кондратюк. – К, 1991. – 189с.
522731
  Кондратюк А.І. З вишневого саду : оповіді про квіти і дерева / Андрій Кондратюк. – Київ : Просвіта, 2007. – 516с. – ISBN 978-966-2133-03-5
522732
  Жадан С. З віденьских оповідань // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2002. – № 11/12. – С. 50-83. – ISSN 0130-1608
522733
  Дузь І.М. З відкритим серцем / І.М. Дузь. – Одеса : Маяк, 1974. – 100с.
522734
  Подобєд О. З відкритим серцем до людей // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 4


  70-річний ювілей відзначає історик Віктор Михайлович Даниленко. Читав спецкурси у КНУ імені Тараса Шевченка.
522735
  Густі В. З відкритим серцем і чистою душею // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 11


  До 60-річчя письменника Андрія Дурунди.
522736
  Степанюк Б.П. З відкритим чолом : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 120 с.
522737
  Рудик С. З відкритими долонями // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 88-89
522738
   З Віднем у серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 4-5 : фото
522739
  Сергійчук В.І. З відомих суднобудівників // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 175-річчя від дня народження Павла Кузьминського.
522740
  Куліш Л.П. З відрами вповні / Л.П. Куліш. – Київ, 1978. – 187с.
522741
  Підсуха О.М. З відстані літ / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 151 с.
522742
  Филимонов В. З війни - додому. Нотатки про книгу віршів Сергія Чиркова "Я - той, хто скам"янів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 1-7 червня (№ 22)
522743
  Дончик В.Г. З віків і на віки / Віталій Дончик ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 1022, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – 100 років НАН України, 1918. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1617-0
522744
  Чопик Р. З вікон літературознавчого дому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 6
522745
  Сергійчук В. З вільним словом у вільному світі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 60-річчя від дня звільнення Йосифа Сліпого з більшовицької каторги.
522746
  Власенко Л. З вінка сонетів : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 22. – ISSN 0131-2561
522747
  Гуменюк О. З вірою в державне відродження // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  150-річчя від дня народження громадського і державного діяча Олександра Саліковського.
522748
  Соловей О. З вірою в любов і милосердя : Урок вивчення біографії Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
522749
  Бабишкін О.К. З вірою в людину : [про Чингіза Айтматова] / О.К. Бабишкін. – Київ : Знання, 1987. – 47 с. – (Товариство "Знання" УРСР, Серія 6 "Література і мистецтво" ; № 12 ; Література і мистецтво)
522750
  Горбатенко В. З вірою в мудрість права і майбутнє України (до 60-річчя від дня народження Богдана Андрусишина) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 328-332. – ISSN 1026-9932
522751
  Руженкова О. З вірою в ренесанс Просвітництва, духовності, справедлівості (Олександрові Миколайовичу Костенку - 60!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 54-60. – ISSN 0372-6436


  Відомий в Україні та за її межами юрист.
522752
   З вірою в себе, з повагою до аудиторії // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 112-115


  В. Різун.
522753
   З вірою в серці. До 125-річчя від дня народження Д.М. Ревуцького // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2006. – 2 кв. – С. 26-33. – ISSN 0130-2043
522754
  Власенко С. З вірою в Українську Державу: українська політична еміграція 1919–1945 рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – C. 233-235. – ISSN 0320-9466
522755
  Рогальчук Л. З вірою в українську науку : до 150-річчя від дня народження О. Сперанського (1865-1919) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 15-20. – ISSN 2306-3505
522756
  Заруба В.М. З вірою в українську справу / В.М. Заруба. – Київ : Либідь, 1993. – 135с.
522757
   З вірою у Збройні Сили України // Київський університет. – Київ, 2022. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Університет відзначив День Збройних Сил України. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворожого війська рф. День розпочався з підняття прапора Збройних Сил України на щоглі перед ...
522758
  Замлинський В.О. З вірою у перемогу / Замлинський В.О. – Київ, 1976. – 199 с.
522759
  Мукомела О. З вірою у справедливість // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 86-88. – ISSN 0869-3587
522760
   З вірою, надією, любов"ю : (фотоальбом). – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-54-3
Ч. 2. – 2006. – 132 с.
522761
  Базилевский Володимир З віршів різних років : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 289-292
522762
   З віршованого листування Бориса Грінченка та Володимира Самійленка // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 243-244 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
522763
  Колодяжний В. З вітряка - на крила літака. Італійське коріння, київське небо та варшавське кохання першого польського авіатора Михала Сципіо дель Кампо // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 липня (№ 63). – С. 8-9


  "Свого часу мені довелося брати участь у створенні повнометражного документального телефільму «Срібний вік». У процесі збору матеріалу для сценарію доля звела мене з киянкою Євгенією Корольовою - талановитою письменницею, автором кількох відомих книг ...
522764
  Савич І. З вічних джерел : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 80 с.
522765
  Волошко Є.М. З вічних джерел. / Є.М. Волошко. – Київ, 1987. – 211,2с.
522766
  Давидюк М.В. З внеску В.С. Преображенського, Ф.М. Мількова, Г.Є. Гришанкова в розвиток порівняльного підходу в природничій географії // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 66-74. – ISSN 0868-6939


  The paper dwells on important results of research carried out by prominent scientist who took special interest in comparative geographical studies. Such special pages from the scientific legacy highlight the importance of comparative geographical ...
522767
  Осляк І.Ф. З вогнем Прометея / І.Ф. Осляк. – Київ, 1969. – 184 с.
522768
  Палажченко О.О. З вогнем Прометея у серці / О.О. Палажченко. – К, 1966. – 48с.
522769
   З вогненних літ : фронтова лірика радянських поетів. – Київ : Веселка, 1975. – 190, [2] с.
522770
  Гуцало Є.П. З вогню воскресли : повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 295 с.
522771
  Гуцало Є.П. З вогню воскресли : повість, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1980. – 336 с.
522772
  Гуцало Є. З вогню воскресли : Мертва зона. Біль і гнів. Безголов"я: Повісті / Євген Гуцало. – Київ : Українська видавнича група, 1996. – 432с. – ISBN 5-7707-9143-8
522773
  Бакуменко О. З вогню натхнене слово... : до 95-річчя з дня народження Олеся Гончара // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 1, 2-3
522774
  Бакуменко О. З вогню натхненне слово... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 126-135. – ISSN 0130-321Х
522775
  Ктитарева Тетяна З водою не вихлюпнути немовляти : про прблеми мистецтва мініатюри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
522776
  Гордієнко М. З Волинських і Поліських рейдів : (Із дій УПА-північ, 1943-44) / М. Гордієнко. – Торонто, 1959. – 159 с.
522777
  Купрін О.І. З вулиці / О.І. Купрін. – Х, 1930. – 46с.
522778
  Дічек Н. З галереї портретів українських педагогів 20-х років ХХ століття: Степан Ананьїн // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-43.
522779
  Фельх П. З Галичини та Карпат до Середньої Азії та назад. Австро-угорські військовополонені в Туркестані 1915 - 1922 рр. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 371-374. – ISBN 978-617-7062-24-9
522780
  Олійник Я.Б. З географією не заблудиш // Столиця, 10-16 серпня 2001 року
522781
  Пономаренко О.М. З геологією у серці (до 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика) / О.М. Пономаренко, О.Ю. Митропольський, С.Б. Шехунова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 95-101. – ISSN 1027-3239
522782
  Красівський О. З геологічних спостережень на Поділлю у 1924 і 1925 рр. / О. Красівський. – Кам"янець на Поділлю, 1926. – 16с.
522783
  Василенко І.А. З героїчного минулого робітничого класу Росії (1861-1895) : Науково-популярний нарис / І.А. Василенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 101с.


  У книзґ висвґтлюються питання формування промислового пролґтарґату в Росґє, його нестерпне матерґальне становище ґ полґтичне безправ"я та героєчна, мужня боротьба проти капґталґстґв ґ царизму.
522784
  Очеретяний О. З гідністю пройшли випробування війною // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Магістр історичного фак-ту зібрав матеріали для магістерської роботи, присвяченої архівним фотодокументам про розвідників, чиї імена пов"язані з Київським університетом: студент іноземної філології Микола Дятленко, Т.Г. Лазоренко, викладач історичного ...
522785
  Танана Р. З гілки Шевченкового роду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 13


  Про зустріч з Валентиною Семенівною Запорожець - родичкою Тараса Шевченка по батьковій лінії, правнучкою Павла Івановича Шевченка (Тарасового дядька).
522786
  Веркалець Михайло З гільотини - у безсмерття // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 318-323


  До 110 річниці від дня народження Дмитра Рудика.
522787
   З гір карпатських. – Ужгород, 1981. – 464с.
522788
  Цікоцкі М. З гісторыі беларускай журналістыкі 19 стагоддзя. / М. Цікоцкі. – Мінськ, 1960. – 128с.
522789
  Паляшчук Н. З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV- сярэдзіны XVI ст. // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 385-407. – ISSN 0076-0390
522790
  Логвин Г.Н. З глибин : Давня книжкова мініатюра ХІ - ХVІІІ століть / Г.Н. Логвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 188с.
522791
  Логвин Г.М. З глибин = Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. : гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. / Г.Н. Логвин. – Київ : Дніпро, 1990. – 405 с., [3] с.
522792
   З глибин джерельних // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про фольклорну практику студентів філологічного факультету. Від їх імені висловлено подяку ректорові університету В.В. Скопенку, деканові факультету М.К. Наєнку за знайдену можливість фінансування, а також директорові Канівського природничого ...
522793
  Юзва Р.Й. З глибин землі : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1977. – 95 с.
522794
  Плаксюк Ю. З глибин і до небес : повість-трилогія / Юрій Плаксюк. – Київ : Кліо, 2019. – 477, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7755-04-2
522795
  Шеремет М.С. З глибин пам"яті : документальна повість / Микола Шеремет. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 256 с.
522796
  Савчук Л. З глибин традиції книгодрукування (на основі "Апостолів" з музейної колекції) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 605-612. – ISBN 966-7379-92-11
522797
  Чумарна М. З глибин. / М. Чумарна. – Львів, 1991. – 103с.
522798
  Коцюбинський М.М. З глибини : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Львів : Наклад. Дра Я. Олесницького і В. Вірчака ; З друк. Івана Айхельбергера і Сп., 1919. – 100 с : портр. – Прим. № 29205 без тит. стор. – ("Молода Муза" ; Ч. 12)


  Зміст: З глибини; Сміх; Intermezzo; Hевідомий; Він іде!; Persona grata; В дорозї;
522799
  Первомайський Л.С. З глибини / Л.С. Первомайський. – Київ, 1956. – 443 с.
522800
  Коцюбинський М. З глибини : Повість, новели. / Михайло Коцюбинський. – Київ : Факт, 2005. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст ", ISSN 966-359-066-1). – ISBN 966-359-067-X
522801
  Соболь В.О. З глибини віків / В.О. Соболь. – К, 1995. – 186с.
522802
  Бучма Амвросій З глибини душі / Бучма Амвросій. – Київ, 1959. – 188 с.
522803
  Кисельов Й.М. З глибини життя / Й.М. Кисельов. – Київ, 1980. – 248с.
522804
  Малюта І. З глибоким відлунням // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.28. – ISSN 0868-9644


  Український жіночий гурт "Рідна пісня"
522805
  Дейнега І. З глибокою вдячністю і любов"ю... // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 116-120


  Про Доманицького Василя Миколайовича, українського літературознавця, історика, фольклориста, публіциста.
522806
  Зорівчак Р.П. З глибокою любов"ю до літератур усіх народів світу : до сторіччя від дня народження Григорія Порфировича Кочура // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 82-93
522807
  Зборовський Петро З голосу Марії Ільницької // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
522808
  Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Слабошпицький. – Київ : Довіра, 1993. – 254 с. – ISBN 5-85154-014-1
522809
  Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ; худож.-оформ. К. Сулима]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 222, [2] с. : іл. – (На скрижалях української історії). – ISBN 978-617-605-018-6
522810
  Гуцало Є.П. З горіха зерня : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Веселка, 1967. – 227 с.
522811
  Карпенко М.І. З горобиної ночі : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1985. – 192 с.
522812
  Батуринець П. З громадської діяльностьі О.М. Лазаревського на Чернігівщині / Панас Батуринець. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1928. – 16 с.
522813
  Олійник О.Г. З грона п"ятдесятників. Життя і творчість Ірини Жиленко // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С. 103-115. – ISBN 978-966-8225-67-3
522814
  Козак С. З грона українофілів - Зигмунт Мілковський // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 453-468. – ISBN 978-966-02-6612-4
522815
  Селігей П. З грошима й у пеклі не пропадеш // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 0130-5263
522816
  Кирчів Р. З гущі життя // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 365-366. – ISSN 0869-3587
522817
  Букрієнко А.О. З давнини - у вічність (до 70-ліття з дня смерті Міядзава Кендзі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Аналізується космогонія прозових творів Міядзава Кендзі, досліджується образи та їхнє внутрішнє значення, якого вони набувають у контексті сучасності.
522818
  Букрієнко А. З давнини - у сучасність / А. Букрієнко, К. Комісаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817
522819
  Поліщук В. З давнини віків: Черкащина у слові // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 4-15. – ISBN 978-966-2980-81-3
522820
   З давняго зшитку : пісні і думи / переклав М. Старицький. – Киев : Виданне Л.В. Ильницького. Тип. Т.Г. Коpчак-Hовицкаго
[Ч. 1]. – 1881. – [2], III, 145 с.


  В кн. пеp. твоpів Д. Байpона, Г. Гейне, А. Міцкевича, В. Сиpокомлі, сеpб. наp. пісень та два власних віpша М.П. Стаpицького "Заспів до Мазепи" й "Вечіp".
522821
  Красюк Сергей З Дажбогом у серці й лозою в руках // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 46 : Фото
522822
   З далека про близьке. – Львів, 1992. – 60с.
522823
  Стецюк Я.Н. З далеких доріг / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1962. – 24 с.
522824
  Романова Н. З далеких і дивних світів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.22-23. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
522825
  Хронович В.М. З далеких літ / В.М. Хронович. – К, 1965. – 186с.
522826
   З далеких планет. – К., 1963. – 200с.
522827
  Ростов Н.М. З далекого минулого (кріпацтво і визволення селян) / Н.М. Ростов. – Х, 1929. – 32с.
522828
  Тарновський М.М. З далекої дороги : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 487 с.
522829
  Сорока П. З далин і знадовкруж : літературний денник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 13-70. – ISSN 0868-4790
522830
  Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох : [збірка поезій] / Борис Чіп. – Київ : Преса України, 2013. – 223, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-150-6


  Зміст: Над "Кобзарем" ; Сиві сни ; У глибині розгубленого світу ; Хрехти з хрестами обнялися ; Український пейзаж ; Чорний ворон на білим снігу ; Поеми.
522831
  Матвієнко В. З державницьких позицій. До 120-річчя від дня народження Д. І. Дорошенка // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.75-84. – ISSN 0868-8273
522832
  Вітович І. З дерунами і стоматологами. У Білорусі відбулися парламентські вибори // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 8


  "Минулої неділі, 17 листопада, у Білорусі був головний день голосування на дострокових виборах до Палати представників - нижньої палати Національних зборів країни. Вибори були позначені високою активністю виборців - 77,22 відсотка".
522833
  Демченко О. З дисертацією - за кордон. Наша система підготовки наукових кадрів в умовах відкритої міжнародної конкуренції виявилася провальною // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 12


  "Молодь масово обирає закордонні університети. А наслідки цього для української науки і всього суспільства дуже невтішні. Розривається естафета поколінь, ученим старшого покоління нема кому передати свої знання й досвід. Уже сьогодні кадровий голод ...
522834
  Вовдюк Л.В. З дитячими іграшками будьте уважні та обережні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 38 : фото
522835
  Васильченко С. З дитячих вражень : Збірка оповідань / С. Васильченко. – Харків-Одеса : ДВУ, 1930. – 67с. – (Масова художня б-ка)
522836
  Васильченко С.В. З дитячих літ / С. Васильченко. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 31 с. – ([Дитяча бібліотека])


  Зміст: Свекоp; Роман; З дитячих літ.
522837
  Зленко Григорій З дитячих літ Віктора Петрова. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 14-15
522838
  Спанатій Л.С. З діалектної лексики українських гончарів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 86-90
522839
   З дітьми і для дітей. До 100--річчя від дня народження А.Л. Барто // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.Л. Заваліна, Т.М. Заморіна [та ін.]. – Київ, 2005. – 1 кв. 2006 р. – С. 49-56. – ISSN 0130-2043
522840
  Мацьків Т. З діяльности Українського історичного товариства у Німеччині, 1984-1994 // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 288-295. – ISSN 0041-6061
522841
  Голод М. З діяльності ОУП "Слово" в Торонті // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 27-28
522842
  Ясир М.Д. З діяльності партійних осередків октябристів на Україні в 1905-1907 рр. // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 56-61. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Розглядаються практична діяльність організацій "Союза 17 октября", що існували на Україні, їхні стосунки з центральними органами партії, місцевою владою, соціальний, класовий, кількісний склад, основні напрями роботи під час виборів до І та ІІ ...
522843
  Плекан Ю.В. З діяльності представництва ЗУНР у Празі (1918 - 1921 рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 35-36
522844
  Рудько Г.І. З Днем геолога! // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3. – ISSN 1682-721Х
522845
  Табачник Д. З Днем знань // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 3
522846
  Остролуцька Л. З Днем знань, непереможний український народе! // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 1
522847
  Бабанський П.Д. З днем народження : [для серед. та старш. шкільного віку] / П.Д. Бабанський. – Київ : Дитвтдав України, 1961. – 230 с., [1] арк. іл. : іл.
522848
   З днем народження (Губерського Леоніда Васильовича) // Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – Київ, 2010. – № 32 : грудень. – С. 48
522849
  Чернюк Віта З днем народження, Preziosa! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 48-49 : фото
522850
   З днем народження, Батьківщино!. – К., 1967. – 45с.
522851
   З днем народження, філологи! // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував своє 15-річчя.
522852
   З Днем Незалежності, дорога Україно! "Жити, рости, міцніти, процвітати сотні й тисяча років" // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Серпень (№ 31/32). – С. 1
522853
  Литвин В. З Днем Перемоги! // Сільські вісті, 2004. – 7 травня


  Поздоровлення Голови Верховної Ради України ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем перемоги
522854
  Шкарлет С. З Днем Соборності України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 1
522855
  Кремінь Д. З днів шалених : книга ранньої лірики та віршів "закарпат. циклу" / Дмитро Кремінь. – Миколаїв : Іліон, 2021. – 299, [1] с. – (Південна бібліотека). – ISBN 978-617-534-629-7


  У пр. №1739223 напис: Шановному п. Володимиру Бугрову з побажаннями творчого піднесення і професійного лету до успіху. Щиро - Тарас Кремінь. 31.V.2021 р.
522856
   З добою нарівні. – Київ : Дніпро, 1985. – 429 с.
522857
  Шутько Я.І. З добрим словом : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 87 с.
522858
  Школьний В.В. З Довженкових криниць: фотоальбом / В.В. Школьний, В.Ф. Шевченко. – К., 1984. – 128с.
522859
   З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С. 36-45
522860
  Мицик Ю. З документації київських монастирів ХVІІ–ХVІІІ ст. (26 документів з церковного, соціально-економічного, політичного та повсякденного життя Гетьманщини) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 401-427. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
522861
  Купчинський О.А. З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 448-462. – ISBN 966-02-3854-1
522862
   З документів гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 91-103
522863
  Мицик Ю.А. З документів до історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історичні науки. – C. 87-93. – (Історичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-3417
522864
  о. Мицик Ю. З документів останньої третини XVII - першої третини XVIII ст. до історії Київщини / Мицик Ю. о., І.Ю. Тарасенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 30. – С. 373-410. – ISSN 2222-4203
522865
  Мицик Ю. З документів останньої третини XVII – першої третини XVIII ст. до історії Полтавщини / Ю. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 301-328. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
522866
  Мицик Ю. З документів українських гетьманів та полковників доби Руїни (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 3-34.
522867
  Галата С. З дому - додому. Студенти з Криму переводяться до вишів материкової України / Світлана Галата, Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Нині 105 студентів із ВНЗ півострова Крим вирішили продовжити навчання у КНУ ім. Т. Шевченка. Найбільша кількість перевелася до Інституту філології, на географічний і біологічний факультети. Ректор Л. В. Губерський пообіцяв всіляко підтримувати та ...
522868
  Железняк М. З донесення жандармського агента М. Железняка генералу В.Д. Новицькому про українську громаду ("Стару Громаду") та діяльність магазину "Киевской старины" 1900 р. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 85. – ISBN 966-7272-00-1
522869
  Дзюба І. З донецького калейдоскопа: український Донбас бореться // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 20 липня (№ 25/26). – С. 16-17


  Істоиико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах "Степ/Step". Вип. 1. го "Тов. Олекси Тихого" (Львів: Левада).
522870
  Бойко Г. З Донецького краю : поезії / Г. Бойко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 108 с.
522871
   З доповіді секретаря комітету ЛКСМУ тов. О.Бандури [V комсомольська конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 3-4


  V комсомольська конференція КДУ пройшла під знаком виконання завдань IV сталінської п"ятерічки.
522872
   З допомогою Erasmus + навчатимуть нових Соломонів // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Науковці Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича працюватимуть над створенням Федерації медіації та розробкою програми для магістрів-медіаторів. Проект упроваджується в межах програми Erasmus +.
522873
  Горецький П.Г. З доріг життя / П.Г. Горецький. – Київ, 1982. – 143 с.
522874
  Донець Г.П. З доріг України : вірші та поема / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1967. – 159 с.
522875
  Ісаєвич Я. З доробку поетів Києво-Могилянської колегії
522876
  Ісаєвич Я. З доробку поетів Києво-Могилянської колегії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
522877
  Паліівець І.Л. З дорог життя / І.Л. Паліівець. – К, 1978. – 27с.
522878
  Лісовий П.А. З дороги / П.А. Лісовий. – Харків, 1930. – 141с.
522879
  Прохненко О.Ф. З досвіду атрибуції дефектних примірників фонду "Книга ХІХ - початку ХХ ст." Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету / О.Ф. Прохненко, М.С. Яцьків // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 153-163. – ISBN 978-617-531-243-8
522880
  Ковальчук Г. З досвіду атрибуції друкованих книжкових пам"яток у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 9-30. – ISSN 2224-9516
522881
  Латиш Ю.В. З досвіду боротьби з рекламою алкоголю і тютюну // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7107-06-3
522882
  Боднар С.П. З досвіду визначення планово-висотних розмірів зруйнованих споруд за архівними знімками (на прикладі Успенського собору Києво-Печерської Лаври) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто питання геодезичного забезпечення та фотограмметричної обробки матеріалів архівного фото зібрання для відтворення дійсних розмірів Успенського собору, деякі технологічні аспекти та методика з використанням сучасного стереофотограмметричного ...
522883
  Поліщук П.П. З досвіду викладання ботаніки в V-VI класах / П.П. Поліщук. – Київ, 1960. – 52с.
522884
   З досвіду викладання географії. – Київ, 1952. – 96с.
522885
   З досвіду викладання географії в школі. – К., 1955. – 139с.
522886
   З досвіду викладання географії в школі. – К., 1956. – 348с.
522887
  Балюк Г.І. З досвіду викладання еколого-правових дисциплін на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 12-15. – ISBN 978-966-419-269-6
522888
   З досвіду викладання іноземної мови. – Київ, 1980. – 112с.
522889
  Гончаров О. З досвіду викладання краєзнавчих дисциплін на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пропозиції щодо викладання цих дисциплін у закладах вищої освіти України // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 40-45. – ISBN 978-617-7399-17-8
522890
   З досвіду викладання математики. – Київ, 1957. – 67 с.
522891
  Лоповок Л.М. З досвіду викладання математики в середній школі / Л.М. Лоповок. – К, 1957. – 204с.
522892
   З досвіду викладання математики в середній школі. – Київ, 1959. – 192 с.
522893
  Волков В. З досвіду викладання навчальної дисципліни "Вища освіта та Болонський процес" на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету / В. Волков, Л. Дешко, Ю. Мазур // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 176-186.
522894
  Горбатий П.А. З досвіду викладання тригонометрії в середній школі / П.А. Горбатий. – 2-е, перероб. – Київ, 1955. – 191 с.
522895
   З досвіду викладання української літератури в школах міста Києва. – К., 1959. – 191с.
522896
  Якименко М.А. З досвіду викладання української літератури у 8-10 класах середньої школи / М.А. Якименко. – К, 1958. – 160с.
522897
   З досвіду викладання української мови. – К., 1957. – 84с.
522898
   З досвіду викладання української мови і літератури в середній школі. – К., 1960. – 184с.
522899
  Паламар Л.М. З досвіду викладання української мови студентам нефілологічних спеціальностей // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-104. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядається проблема визначення та презентації навчального матеріалу з української мови й українознавства на лекціях та практичних заняттях для студентів-нефілологів різних спеціальностей. Рассматривается проблема определения и презентации учебных ...
522900
  Сидорук Л.М. З досвіду використання відеолекцій з математики в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 262-264. – ISBN 978-966-654-490-5
522901
  Фокін С.Б. З досвіду використання ТЗН у викладанні перекладу у вищій школі / С.Б. Фокін, С.В. Зубцова // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 457-462. – (Бібліотека Інституту філології)
522902
   З досвіду виробничого навчання в школах Черкаської області. – К., 1957. – 44с.
522903
   З досвіду виховної роботи в школах Чернівецької області. – К., 1963. – 118с.
522904
  Таможська І.В. З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329


  Згадується Університет Св. Володимира, князь М.Р. Кантакузін.
522905
  Кравченко О. З досвіду впровадження інклюзивного туризму серед студентської молоді / О. Кравченко, Ю. Песоцька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 44-50. – ISSN 2307-4906
522906
  Бондарчук О. З досвіду впровадження міжнародних освітніх грантів та проектів / О. Бондарчук, Г.Ф. Новак, О.О. Рогач // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 36-38. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міжнародна співпраця з німецькими вишами-партнерами.
522907
  Татарчук Л. З досвіду впровадження технології штрихового кодування в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук / Людмила Татарчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 21-23


  Висвітлюються питання впровадження технологій автоматичної ідентифікації або штрихового кодування та зміни, що відбуваються у технологічних процесах бібліотеки при переході до автоматизованих технологій.
522908
  Шулікін Д. З досвіду ГЕР: найкращі практики та виклики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  "Із якими викликами стикаються члени галузевих експертних рад у процесі акредитації освітніх програм, які найліпші практики і найпоширеніші помилки вдалося виявити за останній рік? Про це йшлося під час вебінару, спікерами якого стали члени 29-ї ...
522909
  Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
522910
  Миколаєнко І.М. З досвіду діяльності земських установ на території України (1864-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 93-95. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються маловідомі аспекти діяльності земських установ на території України.
522911
   З досвіду діяльності органів партійно-державного контролю України по залученню мас до управління державою (1923-1934 рр). – Київ, 1965. – 406с.
522912
   З досвіду економістів. – Дніпропетровськ, 1966. – 79с.
522913
   З досвіду екскурсійно-туристської та краєзнавчої роботи в школі. – К.
5. – 1962. – 78с.
522914
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні біології в середній школі. – К.
1. – 1956. – 72с.
522915
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні біології в середній школі. – К.
2. – 1956. – 132с.
522916
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні математики в середній школі. – Київ
1. – 1956. – 142 с.
522917
  Донцова М.В. З досвіду застосування технології змішаного навчання в курсі "дизайн" для майбутніх фахівців з туризму // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 19-20
522918
   З досвіду здійснення виробничого навчання в школах Харківської області. – К., 1958. – 63с.
522919
  Віднянський С.В. З досвіду інтеграції вітчизняної історії у світову: проблеми всесвітньої історії у багатотомній "Енциклопедії історії України" // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 9-29
522920
  Антонюк Т. З досвіду інтеграції НМУ імені О.О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 35-49
522921
   З досвіду керівництва навчально-виховною роботою в школі та контролю за нею. – К., 1958. – 120с.
522922
  Пуля І. З досвіду комплектування матеріалів про становище професійного спорту у незалежній Україні (на матеріалах ЗАТ "Футбольний клуб "Динамо" (Київ)" у зібранні національного музею історії України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 125-130. – ISSN 1998-4634
522923
   З досвіду комсомольської роботи в школі. – К., 1958. – 212с.
522924
   З досвіду краєзнавчої роботи в школі. – Київ, 1954. – 72с.
522925
   З досвіду культурно-освітньої роботи. – К., 1961. – 211с.
522926
  Мегела І.П. З досвіду культурно-просвітницького та суспільного життя української громади в Австрії (90-і роки XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 77-83


  У статті розглядаються окремі аспекти культурно-просвітницького і громадського життя українців в Австрії. Аналізується діяльність української церкви св. Вм. Варвари у Відні, Духовного братства, Товариств "Австрія-Україна", Спілки українських ...
522927
   З досвіду навчально-виховної роботи з біології. – К., 1953. – 228с.
522928
  Драгінда О. З досвіду навчання англійського академічного письма студентів-філологів: розробка навчального заняття з теми "Organising Paragrphs" для студентів ІV курсу спеціальності "Східна філологія" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 10 (2-2022). – С. 63-68. – ISSN 2663-029X


  Ця публікація представляє розгорнутий план конспект заняття для студентів-бакалаврів четвертого року навчання, які спеціалізуються на вивченні східних мов. Метою заняття є ефективне опанування студентами навичок написання параграфа, як структурного ...
522929
  Колодько Т. З досвіду навчання англійського мовлення студентів ІІ курсу спеціальності "Східна філологія": розробка навчального заняття з теми "Rise & Fall" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 10 (2-2022). – С. 56-62. – ISSN 2663-029X


  This publication is a detailed lesson plan on the topic "Rise and Fall" within the course of the English language taught as a second foreign language to the second-year students majoring in the oriental languages. The lesson focuses on enhancing ...
522930
  Драгінда О. З досвіду навчання англійської лексики студентів-філологів: розробка навчального заняття на тему "Power & Money" для студентів І курсу спеціальності "Східна філологія" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7 (2-2021). – С. 61-65. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Ця публікація представляє розгорнутий план конспект заняття для студентів першого року навчання, які спеціалізуються на вивченні східних мов. Метою заняття є ефективне опанування студентами лексичного матеріалу до теми "Влада та гроші", поряд з ...
522931
   З досвіду навчання грамоти. – Київ, 1952. – 160с.
522932
  Нагорний З досвіду науково-атеїстичного виховання в школі робітничої молоді / Нагорний, Г.І. Підлуцький. – К., 1966. – 73с.
522933
   З досвіду науково-методичної роботи в університеті. – Київ, 1965. – 69 с.
522934
   З досвіду науково-методичної роботи в університеті. – Київ, 1966. – 93с.
522935
  Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
522936
  Любич І.Й. З досвіду обстеження та картування грунтів лісостепу Правобережної України за допомогою матеріалів аерофотозйомки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 123-129. – Бібліогр.: 8 назв
522937
  Науменко Н.Ф. З досвіду організації виробничого навчання в школі №14 м. Києва / Н.Ф. Науменко. – Київ, 1957. – 28 с.
522938
  Радецький В. З досвіду організації зв"язку в процесі підготовки і ведення міжнародних миротворчих операцій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 53-59
522939
   З досвіду організації краєзнавчої роботи в школах Харківської області. – Київ
1. – 1952. – 76с.
522940
  Слюсаренко А.Г. З досвіду організації науково-дослідної роботи студентів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 61-65. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
522941
  Боярська-Хоменко З досвіду організації наукової, навчально-методичної та виховної діяльності кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки / Боярська-Хоменко, А. Денисенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 73-77. – ISSN 1562-529Х
522942
  Романів Є.М. З досвіду організації проведення комплексних перевірок виконання бюджетів міст і районів : на допомогу контролеру-ревізору / Є.М. Романів, А.М. Любенко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 135-137
522943
  Мельничук Дмитро З досвіду організації роботи магістратури в Національному університеті біоресурсів і природокористування України / Мельничук Дмитро, Лисенко Віталій, Кліх Лариса // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 105-112
522944
   З досвіду партроботи в шахтах Донбасу. – Б. м. : Пролетар, 1932. – 60 с.
522945
  Могилов О. З досвіду передачі археологічних знань // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 119-124
522946
  Чернієнко Г. З досвіду перекладача французької художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості перекладу каламбурів на прикладі новели М.Турньє "Хай радість завжди буде з нами". This article deals whis the pecularities of the translation of quibbles in the story of M. Tournier " Que ma joie demeure ".
522947
  Кім Сук Вон З досвіду перекладу поеми Шевченка "Гайдамаки" корейською мовою / Кім Сук Вон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Перекладений автором статті текст Шевченкової поеми "Гайдамаки" - це перший художній переклад корейською мовою. У статті йдеться про ті смислові й стилістичні труднощі, які виникають у процесі перекладацької роботи, зокрема у відтворенні власних назв, ...
522948
  Гончаров О. З досвіду підготовки екскурсоводів та екскурсійної діяльності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на початку 2000-х років // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 127-137. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "На початку 2000-х років на підготовчому факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка нетривалий період діяли курси підготовки екскурсоводів. Ініціаторами і безпосередніми організаторами курсів були викладачі кафедри етнології ...
522949
   З досвіду планування виховної роботи в школі. – К., 1936. – 32с.
522950
   З досвіду позакласної та позашкільної виховної роботи серед дітей і молоді. – К., 1958. – 152с.
522951
   З досвіду позакласної та позашкільної роботи з біології. – Київ, 1952. – 280с.
522952
  Ніжинський М.П. З досвіду політехнічного навчання в школі № 4 м. Вінниці / М.П. Ніжинський, Т.П. Комарницький. – К., 1959. – 62с.
522953
  Шуневич Б. З досвіду проведення дистанційних занять з іноземної мови за допомогою // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 334-338. – ISBN 978-966-553-924-7
522954
  Дейниченко О. З досвіду проведення краєзнавчих екскурсій / Олена Дейниченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 29-31. – ISSN 1811-377X


  Стаття розповідає про досвід проведення пішохідних і віртуальних екскурсій співробітниками Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету. У переліку джерел подано посилання на додаткові розробки бібліотеки, викладені у вільному доступі в ...
522955
   З досвіду пропаганди творів В.І.Леніна та літератури про його життя і діяльність. – К., 1969. – 39с.
522956
   З досвіду пропагандистської роботи. – Дніпропетровськ, 1955. – 56с.
522957
  Грачова Наталія З досвіду реалізації міжпредметних зв"язків : урок-заочна екскурсія за творчістю Данте // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-23
522958
  Іваненко В.В. З досвіду реалізації системи академічної мобільності у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара в контексті Болонського процесу // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 151-158
522959
  Волинський Г. З досвіду ринкової трансформації Східної Німеччини і Польщі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-81. – ISSN 0131-775Х
522960
  Лошицький О.А. З досвіду роботи архіву Київського ордена Леніна державного університету імені Т.Г. Шевченка / О.А. Лошицький, Табачник, д.В. // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1982. – № 4 (174), липень - серпень. – С. 55-58. – ISSN 0320-9466
522961
  Володіна О. З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 50-52
522962
   З досвіду роботи викладачів фізики міста Києва. – Київ : Радянська школа, 1938. – 144 с.
522963
  Литвин В.М. З досвіду роботи вузів республіки по підготовці викладачів суспільних наук : (на прикладі діяльності Київського держуніверситету) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 54-60. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
522964
   З досвіду роботи вчителів української мови та літератури. – К., 1954. – 84с.
522965
   З досвіду роботи вчителів фізичного виховання. – К., 1956. – 108с.
522966
  Шаромова З досвіду роботи вчителя фізики Зоряни Максимович / Шаромова, , Віра // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 32-34
522967
   З досвіду роботи Державної Наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка. – Х., 1953. – 42с.
522968
   З досвіду роботи директора школи. – К., 1955. – 112с.
522969
  Баглай К.М. З досвіду роботи з кактусами / К.М. Баглай, Д.Н. Широбокова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано шляхи поповнення та відновлення колекції сукулентних рослин із родини кактусових (Cactaceae Juss.).
522970
   З досвіду роботи за високу успішність учнів з мови та літератури. – Ровно
2. – 1956. – 72с.
522971
   З досвіду роботи кабінетів кафедр суспільних наук. – К., 1970. – 116с.
522972
   З досвіду роботи кафедр і учбових кабінетів суспільних наук. – К., 1970. – 164с.
522973
  Яковлєв С.О. З досвіду роботи кафедри архівознавства Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 87-94. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
522974
   З досвіду роботи класних керівників. – К., 1950. – 112с.
522975
   З досвіду роботи культурно-освітніх закладів. – К., 1956. – 28с.
522976
   З досвіду роботи обласних бібліотек України. – Київ, 1955. – 57с.
522977
  Петасюк І.А. З досвіду роботи партійних організацій Української РСР по організаційно-господарському зміцненню колгоспів у період підготовки умов для масового колгоспного руху (грудень 1927 - жовтень 1929 р.) / І.А. Петасюк, М.І. Федорина // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 19-25. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
522978
   З досвіду роботи педагогічних вузів Української РСР. – Київ, 1964. – 147с.
522979
  Євтухов Г.О. З досвіду роботи по підвищенню ідейно-теоретичного рівня і педагогічної кваліфікації вчителів / Г.О. Євтухов. – Сталіно, 1957. – 36с.
522980
  Майданник О.В. З досвіду роботи постійних комісій місцевих Рад депутатів трудящих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 97-109. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  На основании изучения и обобщения практики организации и деятельности постоянных комиссий местных Советов в УССР и особенно в Киевской и Черкасской областях (1955-1957 гг.) автор отмечает положительный опыт и имеющиеся недостатки в работе комиссий. ...
522981
   З досвіду роботи Сарненської райдержадміністрації Рівненської області по реалізації державної політики стосовно сім"ї, жінок, молоді та дітей : Методичні матеріали. – Київ, 2002. – 79с.
522982
   З досвіду роботи спеціальних шкіл УРСР. – Київ, 1952. – 107с.
522983
   З досвіду роботи спецшкіл. Підвищення якості навчання в спец. школах. – К., 1965. – 135с.
522984
  Петрова Н. З досвіду роботи студентів у справі збереження української традиційної культури на Одещині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 51-55
522985
  Терехов Ф. З досвіду роботи ЦКК-РСІ України по вдосконаленню державного апарату / Ф. Терехов, 1964. – с.
522986
   З досвіду роботи шкіл-інтернатів. – К., 1957. – 132с.
522987
   З досвіду роботи шкіл-інтернатів Української РСР. – К., 1965. – 211с.
522988
   З досвіду роботи шкіл Вінницької області. – К., 1953. – 120с.
522989
   З досвіду роботи юних натуралістів-мічурінців. – К., 1949. – 104с.
522990
  Козерод О.В. З досвіду самоврядування єврейської меншини України: жіночі організації у період 1920-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
522991
  Єрмолаєв В.М. З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 13-26. – ISSN 2224-9281
522992
  Правдіна Н.І. З досвіду складання педагогічної характеристики учня. / Н.І. Правдіна. – К., 1949. – 24с.
522993
  Кравченко О. З досвіду соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини / О. Кравченко, Н. Коляда, К. Чупіна // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 112-141. – ISSN 2618-0715
522994
  Терес Н. З досвіду співпраці в галузі етнології та історико-культурного туризму між Софійським університетом "Св. Климент Охридський" та Київський національним університетом імені Тараса Шевченка / Н. Терес, М. Маркова // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 6-13. – ISBN 978-617-7399-39-0
522995
  Каліновський В.В. З досвіду співпраці науковців та православного духовенства: М.Н. Мурзакевич і Херсонський монастир Св. Володимира // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 69-77. – ISBN 978-966-8999-37-6
522996
  Руденко І.С. З досвіду створення кооперативних картографічних творів (на прикладі атласу "Санкт-Петербург - Витебск - Одесса") / І.С. Руденко, П.Ю. Бурбан, Л.М. Веклич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 30-33 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
522997
  Дейниченко О. З досвіду створення сайту наукової бібліотеки Маріупольського державного університету // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 51-54
522998
  Дейниченко О. З досвіду створення сайту Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету / Олена Дейниченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 11-13. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядається процес створення сайту бібліотеки у візуальному редакторі, особливості роботи над структурою сайту і наповненням сторінок, над його просуванням у пошукові системи.
522999
  Біляєва С. З досвіду українсько-турецького співробітництва у дослідженні пам"яток османського періоду // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 14-17. – ISBN 966-95758-1-8
523000
  Багрій І. З досвіду формування авторитетних записів на найменування організацій у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 28-31
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,